"Астана қаласының Ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы

Астана қаласы әкімдігінің 2014 жылғы 5 қарашадағы № 102-1815 қаулысы. Астана қаласының Әділет департаментінде 2014 жылғы 5 желтоқсанда № 859 болып тіркелді. Күші жойылды - Астана қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 28 ақпандағы № 06-400 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Астана қаласы әкімдігінің 28.02.2018 № 06-400 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы заңына, Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіктердің аражігін ажырату жөніндегі шаралар туралы" 2014 жылғы 25 тамыздағы № 898 Жарлығын жүзеге асыру мақсатында Астана қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Астана қаласының Ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі туралы ереже қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      2. "Астана қаласының Ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесінің басшысы осы қаулыны әділет органдарында мемлекеттік тіркеуді, оны кейіннен ресми және мерзімді баспа басылымдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметімен белгіленетін интернет-ресурста және Астана қаласы әкімдігінің интернет-ресурсында жариялауды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Астана қаласы әкімінің орынбасары Е.Қ. Нағаспаевқа жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

Әкім

Ә. Жақсыбеков


  Астана қаласы әкімдігінің
2014 жылғы 05 қарашадағы
№ 102-1830 қаулысына
қосымша

"Астана қаласының Ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік
мекемесі туралы ереже
1. Жалпы ережелер

      1. "Астана қаласының Ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Басқарма) Астана қаласының аумағында ауыл шаруашылығын басқару саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

      2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      3. Басқарма ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      5. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      6. Басқарма өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      7. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

      8. Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, "Сарыарқа" ауданы, Бейбітшілік көшесі, № 11.

      9. Мемлекеттік органның толық атауы – "Астана қаласының Ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі.

      10. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Басқарма қызметін қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттерінен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бюджетінен (шығындар сметасынан) жүзеге асырылады.

      12. Басқармаға кәсіпкерлік субъектілерімен Басқарма функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Басқармаға заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

      13. Басқарма миссиясы: ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік функцияларды орындау және елорданың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, азық-түлік белдеуін қалыптастыруға ықпал ету, Астана қаласының аймағында ветеринариялық бақылауын және қадағалауын орындау.

      14. Міндеттері:

      1) агроөнеркәсіп кешені саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру;

      2) ауыл шаруашылығы саласының жаңа бағыттарын әзірлеу;

      3) ауыл шаруашылығы саласында кәсіпкерлік қызметті дамытуға және қала аумағында ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеуге жағдай жасау;

      4) аграрлық және азық-түлік секторларының оңтайлы және тиімді қызмет етуін қамтамасыз ету;

      5) ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жөнінде кәсіпорындарға консультативтік, ақпараттық және технологиялық көмек көрсетуді іске асыру;

      6) ауыл шаруашылық өнімдерін, шикізат және азық-түлік тауарларын өндіретін отандық тауар өндірушілердің Астана қаласының азық-түлік базарларына қол жеткізуін ұйымдастыру шеңберінде мемлекеттік органдар, ұйымдар және түрлі жеке меншік түріндегі кәсіпорындармен өзара қарым-қатынас жасау;

      7) Астана қаласының тұтынушылар базарына негізгі азық-түлік өнімдерінің түрлерін тұрақты жеткізуді қамтамасыз ету үшін жұмыстарды үйлестіру;

      8) елорданың агроөнеркәсіп секторын қалыптастыру және дамыту мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге қатысу;

      9) Астана қаласының агроөнеркәсіп кешенінің дамуын ақпараттық қамтамасыз етуде көмек көрсету;

      10) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының нормаларын сақтау;

      11) Астана қаласының төңірегінде азық-түлік белдеуі бағдарламасын іске асыру мақсатында еліміздің басқа өңірлеріндегі мемлекеттік органдардың құрылымдық бөлімшелерімен өзара қарым-қатынас жасау;

      12) Астана қаласының төңірегіндегі азық-түлік белдеуіне қатысушы-тауар өндіруші кәсіпорындардың тауарларының елорданың азық-түлік базарларына шығу мүмкіндігін қамтамасыз етуге қатысты сауда ұйымдары мен кәсіпорындарының қызметін үйлестіру және оған мониторинг жүргізу;

      13) агроөнеркәсіптік кешенінің даму саласында мемлекеттік техникалық инспекциясын жүзеге асыру;

      14) гендерлік және отбасылық-демографиялық саясатты іске асыруға ықпал жасау;

      15) жұмысқа қабылдау және қызметкерлерді көтермелеу кезінде гендерлік теңгерім нормаларын сақтауға ықпал жасау.

      15. Басқарманың функциялары:

      1) агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      2) агроөнеркәсiптiк кешенді дамыту саласындағы мемлекеттiк техникалық инспекцияны жүзеге асыру;

      3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен бірлесіп, халық денсаулығын жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғауды ұйымдастыру және өзара ақпарат алмасуды жүзеге асыру;

      4) ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      5) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес жануарлардан алынатын өнім мен шикізатқа ветеринариялық-санитариялық сараптаманы лицензиялау;

      6) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жеке және заңды тұлғалардан ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламалар қабылдау, сондай-ақ рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу;

      7) уәкілетті органмен келісім бойынша Астана қаласының аумағында ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ветеринариялық іс-шаралар жоспарын бекіту;

      8) Астана қаласының аумағында ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ветеринариялық іс-шаралар жүргізуді ұйымдастыру;

      9) ветеринариялық препараттардың республикалық қорын қоспағанда, жануарлардың аса қауіпті ауруларының профилактикасы бойынша ветеринариялық препараттарды сақтауды, тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру;

      10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, ауыл шаруашылығы жануарларына бірдейлендіру жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар (құралдар) мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық паспортты мемлекеттік сатып алуды және тасымалдауды (жеткізуді) жүзеге асыру;

      11) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқордың жүргізілуін ұйымдастыру;

      12) жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер беру;

      13) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беруге құқығы бар мемлекеттік ветеринариялық дәрігерлер тізімін бекіту;

      14) Астана қаласының шегінде жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын сақтауын мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      15) эпизоотия ошақтары пайда болған жағдайда оларды зерттеп-қарауды жүргізу;

      16) Астана қаласының шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың орындалуын мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      17) эпизоотологиялық зерттеп-қарау актісін беру;

      18) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуы тұрғысынан мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды: ішкі сауда объектілерінде; жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерінде, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарда (импортпен және экспортпен байланыстыларды қоспағанда);ветеринариялық препараттар өндіруді қоспағанда, ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларда; экспортын (импортын) және транзитін қоспағанда, Астана қаласының шегінде орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдау (орнын ауыстыру), тиеу, түсіру кезінде; экспортты (импортты) және транзитті қоспағанда, жануарлар ауруларының қоздырушыларын тарататын факторлар болуы мүмкін көлік құралдарының барлық түрлерінде, ыдыстың, буып-түю материалдарының барлық түрлері бойынша; тасымалдау (орнын ауыстыру) маршруттары өтетін, мал айдалатын жолдарда, маршруттарда, мал жайылымдары мен суаттардың аумақтарында; экспортты (импортты) және транзитті қоспағанда, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді өсіретін, сақтайтын, қайта өңдейтін, өткізетін немесе пайдаланатын жеке және заңды тұлғалардың аумақтарында, өндірістік үй-жайларында және қызметіне жүзеге асыру;

      19) мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды), орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді күтіп-ұстауға, өсіруге, пайдалануға, өндіруге, дайындауға (союға), сақтауға, қайта өңдеу мен өткізуге байланысты мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілерін орналастыру, салу, реконструкциялау және пайдалануға беру кезінде, сондай-ақ оларды тасымалдау (орнын ауыстыру) кезінде зоогигиеналық және ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптардың сақталуына мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру;

      20) жеке және заңды тұлғаларға қатысты орындалуы міндетті мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау актісін жасау;

      21) ветеринариялық есепке алу мен есептiлiктi жинақтау, талдау және оларды уәкiлеттi органға ұсыну;

      22) жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы және диагностикасы бойынша ветеринариялық препараттарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру;

      23) ветеринариялық препараттарды сақтауды және тасымалдауды (жеткізуді) жүзеге асыру, жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасы жөнінде ветеринариялық іс-шаралар жүргізу;

      24) уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша жануарлардың аса қауіпті ауруларының, сондай-ақ жануарлардың энзоотиялық және басқа да ауруларының профилактикасы, биологиялық материал сынамаларын алу және оларды диагностикалау үшін жеткізу бойынша ветеринариялық іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету;

      25) ветеринария мәселелері бойынша халық арасында ағарту жұмысын ұйымдастыру және жүргізу;

      26) ауыл шаруашылығы жануарларының жеке нөмірлеріне қажеттілікті айқындау және процессингтік орталыққа ақпарат беру;

      27) процессингтік орталықтан алынған ауыл шаруашылығы жануарларының жеке нөмірлерін ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар (құралдар) мен атрибуттарды берушілерге олармен беруге шарттар жасасқанға дейін беруді қамтамасыз ету;

      28) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шаралар жүргізуді ұйымдастыру;

      29) қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру;

      30) ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарға сәйкес мал қорымын (биотермиялық шұңқырларды) салуды ұйымдастыру және оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету;

      31) Астананың жергілікті өкілді органына бекіту үшін жануарларды асырау қағидаларын, иттер мен мысықтарды асырау және серуендету қағидаларын, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою қағидаларын, жануарларды асыраудың санитариялық аймақтарының шекараларын белгілеу жөнінде ұсыныстар енгізу;

      32) мүдделі тұлғаларға өткізіліп жатқан ветеринариялық іс-шаралар туралы ақпарат беруді ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

      33) жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (малды союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерін, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарды пайдалануға қабылдау жөніндегі мемлекеттік комиссияларды ұйымдастыру;

      34) жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қоймай залалсыздандыру (зарарсыздандыру) және қайта өңдеу;

      35) жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу;

      36) жануарлар өсiрудi, жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеудi және өткiзудi жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерiн, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндiру, сақтау және өткiзу жөнiндегi ұйымдарды пайдалануға қабылдайтын мемлекеттiк комиссияларға қатысу;

      37) профилактикасы мен диагностикасы бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын жануарлардың энзоотиялық ауруларының тiзбесiн бекiту;

      38) ауру малдарды санитариялық союды ұйымдастыру;

      39) мемлекеттік тұрақтандыру астық ресурстарын қалыптастыру көлемін бекіту үшін астық мұқтажын бәсекелестік секторы қамтамасыз етпеген өтінімдерді уәкілетті органға ұсыну;

      40) тендерлік негізде: ішкі нарықты реттеу мақсатында мемлекеттік сатылатын және мемлекеттік тұрақтандыру астық ресурстарының астығын оларға өткізу үшін астықты қайта өңдеу ұйымдарын; мемлекеттік сатылатын және мемлекеттік тұрақтандыру астық ресурстарының астығынан өндірілген ұнды оларға сату үшін нан пісіру ұйымдарын айқындау;

      41) астықты қайта өңдеу ұйымдары ішкі нарықты реттеу мақсатында сатып алатын мемлекеттік сатылатын және мемлекеттік тұрақтандыру астық ресурстары астығының құнын оларға ішінара өтеу;

      42) астықты қайта өңдеу ұйымдарының мемлекеттік сатылатын және мемлекеттік тұрақтандыру астық ресурстарының астығын нысаналы пайдалануын бақылау;

      43) мемлекеттік сатылатын және мемлекеттік тұрақтандыру астық ресурстарының астығынан өндірілген ұнның және нан-тоқаш өнімдерінің шекті бағасын айқындау және астықты қайта өңдеу ұйымдарының, нан пісіру ұйымдарының және көтерме-бөлшек сауда ұйымдарының оны сақтауына бақылауды жүзеге асыру;

      44) Қазақстан Республикасының өсімдік шаруашылығы саласындағы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      45) агенттің, қоғамның қызметін, олардың Қазақстан Республикасының өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

      46) сақтанушылардың міндетті сақтандыру шарттарын жасасудан жалтаруы туралы және қоғамның Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамасының талаптарын сақтамауы туралы істерді қарайды;

      47) өздерінің бақылау функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды сақтанушыдан, сақтандырушыдан, агенттен және қоғамнан сұратады және алады;

      48) өздерiнiң бақылау функцияларын жүзеге асыру үшiн қажеттi ақпарат пен құжаттарды сақтанушының, сақтандырушының, агенттің және қоғамның ұсыну нысаны мен мерзiмдерiн белгiлейдi;

      49) карантинді объектілердің таралуының есебін жүргізеді және уәкілетті орган мен мүдделі тұлғаларға ақпарат береді;

      50) өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      51) өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау объектілерінде осы объектілердің иелері – жеке және заңды тұлғалардың, сондай-ақ мемлекеттік басқару органдарының өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды жүргізуін ұйымдастырады;

      52) тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      53) тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      54) уәкілетті органның қарауына элиталық тұқым өсіру шаруашылықтарының элиталық тұқымдарды өндіру мен өткізу көлемі жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      55) тұқым шаруашылығы субъектілеріне және тұқым сапасына сараптама жүргізу жөніндегі зертханаларға уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен тиісті куәлік бере отырып, оларды аттестаттауды жүргізеді;

      56) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізеді;

      57) Астана бойынша тұқымдар баланстарын жасайды;

      58) ауыл шаруашылығы саласындағы уәкілетті органға ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқым шаруашылығы саласындағы қажетті ақпарат беруді қамтамасыз етеді;

      59) құзыреті шегінде ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің сақтық және ауыспалы тұқым қорларын қалыптастыруына жәрдемдеседі;

      60) бастапқы, элиталық тұқым шаруашылығын жүргізу және ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқымдарын жаппай көбейту схемалары мен әдістері бойынша ұсыныстар енгізеді;

      61) сұрыптық және тұқымдық бақылауды жүзеге асыру, сұрыптық егiстіктердi байқаудан өткiзуді, жерге егiп бағалауды, зертханалық сұрыптық сынақтарды, тұқым сапасына сараптама жүргізу тәртібінің орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

      62) тұқымдардың мемлекеттiк ресурстарының саны-сапасы жағынан жай-күйiн бақылауды жүзеге асырады;

      63) Қазақстан Республикасының "Тұқым шаруашылығы туралы" Заңның 6-1-бабының 12) тармақшасына сәйкес айқындалатын квоталар шегінде субсидиялауға жататын тұқымдарды өткізудің шекті бағасын белгілейді;

      64) субсидиялауға жататын тұқымдардың әрбір түрі бойынша жыл сайынғы квоталарды: тұқым шаруашылығы саласында аттестатталған әрбір субъект үшін – бірегей тұқымдар бойынша; Астана қаласы үшін элиталық тұқымдар бойынша айқындайды;

      65) субсидияланған бiрегей және элиталық тұқымдардың мақсатты пайдаланылуын бақылайды;

      66) байқаудан өткiзушiлер мен тұқым сарапшылары кадрларын даярлауды және олардың бiлiктiлiгiн арттыруды ұйымдастырады;

      67) ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi тұқымдарының сұрыптық және егістік сапасына сараптама жүргiзу жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердiң сақталуына бақылауды жүзеге асырады;

      68) тұқым шаруашылығы жөнiндегi мемлекеттiк инспектордың ұсынысы негізінде: субъектiнiң тұқым шаруашылығы саласындағы қызметтi жүзеге асыруға құқығын куәландыратын аттестаттау туралы куәлігінің қолданысын; тұқымдардың сұрыптық және егістік сапаларына сараптама жүргiзу жөніндегі қызметті тоқтата тұрады;

      69) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерiн Қазақстан Республикасының "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" Заңына және осы саладағы басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес мемлекеттiк қолдау жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу;

      70) азық-түлік қауіпсіздігі жай-күйінің, бағалардың және агроөнеркәсіптік кешен өнімдері нарықтарының мониторингін жүргізу;

      71) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тізбе мен тәртіпке сәйкес зиянды организмдерге қарсы күрес жөнінде іс-шаралар жүргізуді қамтамасыз ету;

      72) ішкі және сыртқы азық-түлiк нарықтарындағы ахуалды зерделеу және агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің тиісті ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету;

      73) агроөнеркәсіптік кешеннің жай-күйi мен дамуы туралы ақпаратты агроөнеркәсіптiк кешендi дамыту мәселелерi жөнiндегі уәкілеттi мемлекеттiк органдарға беру;

      74) Астана қаласының азық-түлікпен қамтамасыз етілу теңгерімін жасау;

      75) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану үшін мамандандырылған ұйымдардан қызметтер сатып алуды жүзеге асыру;

      76) Астана қаласының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлігінде сауда саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүргізу;

      77) ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің тұтынушылар нарығына енуіне қолайлы жағдай жасау;

      78) қоршаған ортаны қорғау және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдармен келісім бойынша пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

      79) өсімдіктерді қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      80) арнайы сақтау орындарын (көмінділерді) салу, тиісті жағдайда күтіп-ұстау және қолдау;

      81) мыналар: пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляциялау); пестицидтерді (улы химикаттарды) өткізу; пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен қолдану жөніндегі қызметті лицензиялау;

      82) тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, монтаждалған арнайы жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерiн, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды нөмiрлiк тiркеу белгiлерiн бере отырып тiркеу, қайта тіркеуден өткізуді жүзеге асыру;

      83) тракторлардың және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерінің, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерінің, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналардың кепілін тіркеу және мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру;

      84) тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерін, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды жүргізу құқығына куәліктер беру;

      85) тракторларға және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдерге, монтаждалған арнайы жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiне, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен механизмдеріне, сондай-ақ жүрiп өту мүмкiндiгi жоғары арнайы машиналарға ауыртпалықтың жоқ (бар) екендігі туралы ақпарат ұсыну;

      86) тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерiн, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды сенiмхат бойынша басқаратын адамдарды тiркеу;

      87) тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерін, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды жыл сайынғы мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу;

      88) қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтін ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарын өндіруді, өткізуді және нарықтағы айналымын тоқтата тұру туралы ұйғарымдар беру;

      89) Басқарма құзыретіне қатысты түскен құжаттарды қарастыру және оларға сәйкесінше жауаптарды, ақпараттарды және аналитикалық материалдарды дайындау;

      90) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Басқармаға жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асыру болып табылады.

      16. Басқарма ведомствасының функциялары:

      1) жануарлардың аса қауіпті, жұқпалы емес және энзоотиялық ауруларына қарсы ветеринариялық іс-шаралар жүргізуді;

      2) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуді;

      3) ауыл шаруашылығы жануарларын қолдан ұрықтандыру бойынша қызметтер көрсетуді;

      4) жануарлардың аса қауіпті және энзоотиялық ауруларына қарсы ветеринариялық препараттарды тасымалдау (жеткізу), сақтау, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге арналған бұйымдарды (құралдарды) және атрибуттарды тасымалдау (жеткізу) бойынша қызметтер көрсетуді;

      5) құрылысын Басқарма ұйымдастырған мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды), мал сою алаңдарын (ауыл шаруашылығы жануарларын сою алаңдарын) күтіп-ұстауды;

      6) қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды;

      7) ветеринариялық анықтама беруді;

      8) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқорды жүргізуді және одан үзінді көшірме беруді;

      9) биологиялық материалдың сынамаларын алуды және оларды ветеринариялық зертханаға жеткізуді;

      10) ауру жануарларды санитариялық союға тасымалдау бойынша қызмет көрсетуді жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк ветеринариялық ұйымдар құрады.

      17. Құқықтары мен міндеттері:

      1) кәсіпорындардан, ұйымдардан және мекемелерден Басқармаға жүктелген функцияларды орындау үшін қажетті мәліметтерді, анықтамаларды, құжаттарды сұрау және алу;

      2) Басқарма қызметі мәселелері жөнінде Астана қаласының әкімдігіне ұсыныстар ұсыну;

      3) шағым жасау, талап-арыз жазу, соттарда талапкер және жауапкер ретінде әрекет ету;

      4) мемлекеттік органдардың және өзге ұйымдардың мамандарын, сондай-ақ шетелдік және жергілікті сарапшылар мен мамандарды жұмысқа тарта отырып, Басқарманың құзыретіне жататын мәселелер бойынша жұмыс топтарын және комиссиялар құру;

      5) Басқарма құзыретіне жататын мәселелерді реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің жобасын әзірлеп, нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныс дайындау;

      6) заңнамада белгіленген тәртіппен барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар қызметінің, өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы заңнамаларын талаптарға сәйкестігін тексеруді жүзеге асыруға құқылы;

      7) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы заңнамаларын бұзылуы туралы хаттамалар (актiлер) жасауға;

      8) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамаларын бұзғаны үшiн әкiмшiлiк жазалау туралы қаулылар шығаруға;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде өзге де функцияларды жүзеге асыру.

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

      18. Басқарманы басқаруды Басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға, сонымен қатар Басқарма қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын сақтамағаны үшін дербес жауапты болатын бастық жүзеге асырады.

      19. Басқарманың басшысын Астана қаласының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

      20. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

      21. Басқарма басшысының өкілеттігі:

      1) Басқарманың құрылымдық бөлімшелері басшыларының міндеттері мен жауапкершілік дәрежесін белгілейді;

      2) Басқармада жемқорлыққа қарсы әрекет жөніндегі шараларды қабылдайды;

      3) Басқарма қызметкерлерін лауазымына тағайындайды және лауазымынан босатады;

      4) Басқарма қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолданады;

      5) өз құзыреті шегінде Басқарма қызметкерлері орындауға міндетті құқықтық актілер шығарады;

      6) Басқарманың құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

      7) өз құзыреті шегінде заңнамаға сәйкес мемлекеттік органдар мен ұйымдарда Басқарма мүддесін білдіреді;

      8) оның құзыретіне жататын басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;

      9) Басқарма басшысының шешімдері барлық ведомстволық бағынысты ұйымдар мен құрылымдық бөлімшелер үшін орындауға міндетті болып табылады;

      10) Басқарма қабылдайтын шешімдер басшының бұйрықтарымен рәсімделеді.

      Басқарма басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

      Басқарма басшысы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

4. Басқарманың мүлкі

      23. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      24. Басқармаға бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

      25. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

      26. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының занамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Басқарманың қарамағындағы мемлекеттік кәсіпорын – Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Астана ветсервис" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

Об утверждении Положения о Государственном учреждении "Управление сельского хозяйства города Астаны"

Постановление акимата города Астаны от 5 ноября 2014 года № 102-1830. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 5 декабря 2014 года № 859. Утратило силу постановлением акимата города Астаны от 28 февраля 2018 года № 06-400 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата г. Астаны от 28.02.2018 № 06-400 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 25 августа 2014 года № 898 "О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Республики Казахстан", акимат города Астаны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Положение о Государственном учреждении "Управление сельского хозяйства города Астаны" согласно приложению.

      2. Руководителю Государственного учреждения "Управление сельского хозяйства города Астаны" произвести государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных и периодических печатных изданиях, а также на интернет-ресурсе, определяемом Правительством Республики Казахстан, и на интернет-ресурсе акимата города Астаны.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Астаны Нагаспаева Е.К.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким

А. Джаксыбеков


  Приложение
к постановлению акимата
города Астаны
от 5 ноября 2014 года № 102-1830

Положение
о Государственном учреждении
"Управление сельского хозяйства города Астаны"
1. Общие положения

      1. Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства города Астаны" (далее – Управление) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере сельского хозяйства на территории города Астаны.

      2. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      3. Управление является юридическими лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства.

      4. Управление вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      5. Управление имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.

      6. Управление по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Управления и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      7. Структура и лимит штатной численности Управления утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

      8. Местонахождение Управления: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район "Сарыарка", улица Бейбітшілік, № 11.

      9. Полное наименование государственного органа – Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства города Астаны".

      10. Настоящее Положение является учредительным документом Управления.

      11. Финансирование деятельности Управления осуществляется из республиканского и местных бюджетов, бюджета (смета расходов) Национального Банка Республики Казахстан.

      12. Управлению запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Управления.

      Если Управлению законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции,
права и обязанности Управления

      13. Миссия Управления: осуществление государственных функций в сфере сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности столицы, содействие формированию продовольственного пояса, ветеринарного контроля и надзора на территории города Астаны.

      14. Задачи:

      1) координация работы по реализации государственных программ в сфере агропромышленного комплекса;

      2) разработка новых направлений сельскохозяйственной отрасли;

      3) создание условий для развития предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории города;

      4) обеспечение рационального и эффективного функционирования аграрных и продовольственных секторов;

      5) оказание консультативной, информационной и технологической помощи предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции;

      6) взаимодействие с государственными органами, организациями и предприятиями различных форм собственности в рамках организации доступа на продовольственные рынки города Астаны отечественных товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольственных товаров;

      7) координация работы по обеспечению стабильных поставок основных видов продовольственной продукции на потребительский рынок города Астаны;

      8) участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам функционирования и развития агропромышленного сектора столицы;

      9) содействие информационному сопровождению развития агропромышленного комплекса города Астаны;

      10) соблюдение норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

      11) взаимодействие со структурными подразделениями государственных органов других регионов республики в целях реализации Программы продовольственного пояса вокруг города Астаны;

      12) координация и осуществление мониторинга деятельности предприятий и организаций торговли в части обеспечения доступа товаро- производителей-участников продовольственного пояса вокруг города Астаны на продовольственный рынок столицы;

      13) осуществление государственной технической инспекции в области развития агропромышленного комплекса;

      14) способствование реализации гендерной и семейно-демографической политики;

      15) способствование соблюдению норм гендерного баланса при принятии на работу и продвижении сотрудников.

      15. Функции Управления:

      1) реализация государственной политики в области развития агропромышленного комплекса;

      2) осуществление государственной технической инспекции в области развития агропромышленного комплекса;

      3) организация охраны здоровья населения от болезней, общих для животных и человека, совместно с уполномоченным государственным органом в области здравоохранения и осуществление взаимного обмена информацией;

      4) реализация государственной политики в области ветеринарии;

      5) лицензирование ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и сырья животного происхождения в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

      6) прием уведомлений от физических и юридических лиц о начале или прекращении осуществления предпринимательской деятельности в области ветеринарии, а также ведение государственного электронного реестра разрешений и уведомлений в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

      7) утверждение плана ветеринарных мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности на территории города Астаны по согласованию с уполномоченным органом;

      8) организация проведения ветеринарных мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности на территории города Астаны;

      9) организация хранения, транспортировки (доставки) ветеринарных препаратов по профилактике особо опасных болезней животных, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов;

      10) осуществление государственного закупа и транспортировка (доставка) изделий (средств) и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

      11) организация ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных;

      12) присвоение учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организациям по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;

      13) утверждение списка государственных ветеринарных врачей, имеющих право выдачи ветеринарно-санитарного заключения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

      14) организация и осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора за соблюдением физическими и юридическими лицами законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии в пределах города Астаны;

      15) проведение обследования эпизоотических очагов в случае их возникновения;

      16) организация и осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора за выполнением требований, установленных техническими регламентами, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан в пределах города Астаны;

      17) выдача акта эпизоотологического обследования;

      18) осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии: на объектах внутренней торговли; на объектах производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также в организациях по хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок (за исключением связанных с импортом и экспортом); у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии, за исключением производства ветеринарных препаратов; при транспортировке (перемещении), погрузке, выгрузке перемещаемых (перевозимых) объектов в пределах города Астаны, за исключением их экспорта (импорта) и транзита; на всех видах транспортных средств, по всем видам тары, упаковочных материалов, которые могут быть факторами передачи возбудителей болезней животных, за исключением экспорта (импорта) и транзита; на скотопрогонных трассах, маршрутах, территориях пастбищ и водопоя животных, по которым проходят маршруты транспортировки (перемещения); на территориях, в производственных помещениях и за деятельностью физических и юридических лиц, выращивающих, хранящих, перерабатывающих, реализующих или использующих перемещаемые (перевозимые) объекты, за исключением экспорта (импорта) и транзита;

      19) осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора за соблюдением зоогигиенических и ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований при размещении, строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию скотомогильников (биотермических ям), объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, связанных с содержанием, разведением, использованием, производством, заготовкой (убоем), хранением, переработкой и реализацией, а также при транспортировке (перемещении) перемещаемых (перевозимых) объектов;

      20) составление акта государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора в отношении физических и юридических лиц;

      21) свод, анализ ветеринарного учета и отчетности и их представление в уполномоченный орган;

      22) осуществление государственного закупа ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных;

      23) организация хранения и транспортировки (доставки) ветеринарных препаратов, проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных;

      24) обеспечение выполнения ветеринарных мероприятий по профилактике, отбору проб биологического материала и доставке их для диагностики особо опасных болезней животных по перечню, утвержденному уполномоченным органом, а также энзоотических и других болезней животных;

      25) организация и проведение просветительской работы среди населения по вопросам ветеринарии;

      26) определение потребности в индивидуальных номерах сельскохозяйственных животных и передача информации в процессинговый центр;

      27) обеспечение передачи индивидуальных номеров сельскохозяйственных животных, полученных от процессингового центра, поставщикам изделий (средств) и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных до заключения с ними договоров на их поставку;

      28) организация проведения мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных;

      29) организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек;

      30) организация строительства скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания в соответствии с ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями;

      31) внесение в местный представительный орган города Астаны для утверждения правил содержания животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек, предложений по установлению границ санитарных зон содержания животных;

      32) организация и обеспечение предоставления заинтересованным лицам информации о проводимых ветеринарных мероприятиях;

      33) организация государственных комиссий по приему в эксплуатацию объектов производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организаций по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;

      34) обезвреживание (обеззараживание) и переработка без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека;

      35) возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека;

      36) участие в государственных комиссиях по приему в эксплуатацию объектов производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организаций по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;

      37) утверждение перечня энзоотических болезней животных, профилактика и диагностика которых осуществляются за счет бюджетных средств;

      38) организация санитарного убоя больных животных;

      39) представление уполномоченному органу заявок не обеспеченной конкурентным сектором потребности в зерне для утверждения объемов формирования государственных стабилизационных ресурсов зерна;

      40) определение на тендерной основе: зерноперерабатывающих организаций для реализации им зерна государственных реализационных и государственных стабилизационных ресурсов зерна в целях регулирования внутреннего рынка; хлебопекарных организаций для реализации им муки, произведенной из зерна государственных реализационных и государственных стабилизационных ресурсов зерна;

      41) частичное возмещение зерноперерабатывающим организациям стоимости приобретаемого ими зерна государственных реализационных и государственных стабилизационных ресурсов зерна в целях регулирования внутреннего рынка;

      42) контроль за целевым использованием зерноперерабатывающими организациями зерна государственных реализационных и государственных стабилизационных ресурсов зерна;

      43) определение предельного уровня цен на муку и хлебобулочные изделия, произведенные из зерна государственных реализационных и государственных стабилизационных ресурсов зерна, и осуществление контроля за его соблюдением зерноперерабатывающими организациями, хлебопекарными организациями и организациями оптово-розничной торговли;

      44) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области растениеводства;

      45) осуществляет контроль за деятельностью агента, общества, соблюдением ими законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании в растениеводстве;

      46) рассматривает дела об уклонении от заключения договоров обязательного страхования страхователями и несоблюдении обществом требований законодательства Республики Казахстан о взаимном страховании и об обязательном страховании в растениеводстве;

      47) запрашивает и получает от страхователя, страховщика, агента и общества информацию и документы, необходимые для осуществления им своих контрольных функций;

      48) устанавливает форму и сроки предоставления страхователем, страховщиком, агентом и обществом информации и документов, необходимых для осуществления им контрольных функций;

      49) ведет учет распространения карантинных объектов и предоставляет информацию уполномоченному органу и заинтересованным лицам;

      50) реализует государственную политику в области карантина растений;

      51) на объектах государственного контроля и надзора в области карантина растений организует проведение мероприятий по карантину растений физическими и юридическими лицами – владельцами этих объектов, а также органами государственного управления;

      52) осуществляет государственный контроль в области семеноводства;

      53) реализует государственную политику в области семеноводства;

      54) вносит на рассмотрение в уполномоченный орган предложения по объемам производства и реализации элитно-семеноводческими хозяйствами элитных семян;

      55) проводит аттестацию субъектов семеноводства и лабораторий по экспертизе качества семян с выдачей соответствующего свидетельства в порядке, определяемом уполномоченным органом;

      56) ведет государственный электронный реестр разрешений и уведомлений;

      57) составляет балансы семян по городу Астане;

      58) обеспечивает предоставление в уполномоченный орган в сфере сельского хозяйства необходимой информации в области семеноводства сельскохозяйственных культур;

      59) содействует в пределах компетенции формированию сельскохозяйственными товаропроизводителями страховых и переходящих фондов семян;

      60) вносит предложения по схемам и методам ведения первичного, элитного семеноводства и массового размножения семян сельскохозяйственных культур;

      61) осуществляет контроль за исполнением порядка осуществления сортового и семенного контроля, проведения апробации сортовых посевов, грунтовой оценки, лабораторных сортовых испытаний, экспертизы качества семян;

      62) осуществляет контроль за количественно-качественным состоянием государственных ресурсов семян;

      63) устанавливает предельную цену реализации на подлежащие субсидированию семена в пределах квот, определяемых в соответствии с подпунктом 12) статьи 6-1 Закона Республики Казахстан "О семеноводстве";

      64) определяет ежегодные квоты по каждому виду семян, подлежащих субсидированию: по оригинальным семенам – для каждого аттестованного субъекта в области семеноводства; по элитным семенам – для города Астаны;

      65) контролирует целевое использование просубсидированных оригинальных и элитных семян;

      66) организует подготовку и повышение квалификации кадров апробаторов и семенных экспертов;

      67) осуществляет контроль за соблюдением нормативных правовых актов по проведению экспертизы сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений;

      68) на основании предложения государственного инспектора по семеноводству приостанавливает: действие свидетельства об аттестации, удостоверяющего право субъекта на осуществление деятельности в области семеноводства; деятельность по проведению экспертизы сортовых и посевных качеств семян;

      69) разработка предложений по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" и другими нормативными правовыми актами в данной сфере;

      70) проведение мониторинга состояния продовольственной безопасности, цен и рынков продукции агропромышленного комплекса;

      71) обеспечение проведения мероприятий по борьбе с вредными организмами в соответствии с перечнем и порядком, определяемыми Правительством Республики Казахстан;

      72) изучение ситуации на внутреннем и внешнем продовольственных рынках и обеспечение доступа к соответствующей информации субъектов агропромышленного комплекса;

      73) предоставление информации о состоянии и развитии агропромышленного комплекса в уполномоченные государственные органы по вопросам развития агропромышленного комплекса;

      74) составление баланса продовольственной обеспеченности города Астаны;

      75) осуществление закупа услуг у специализированных организаций для формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров;

      76) проведение единой государственной политики в области торговли в части обеспечения продовольственной безопасности города Астаны;

      77) создание благоприятных условий для доступа сельхозпроизводителей на потребительский рынок;

      78) организация работ по обезвреживанию пестицидов (ядохимикатов) по согласованию с уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды и здравоохранения;

      79) реализация государственной политики в области защиты растений;

      80) строительство, содержание и поддержание в надлежащем состоянии специальных хранилищ (могильников);

      81) лицензирование деятельности по: производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов); реализации пестицидов (ядохимикатов); применению пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами;

      82) осуществление регистрации, перерегистрации тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости с выдачей регистрационных номерных знаков;

      83) осуществление регистрации и выдачи свидетельства о государственной регистрации залога тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных, сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости;

      84) выдача удостоверений на право управления тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, а также специальными машинами повышенной проходимости;

      85) предоставление информации об отсутствии (наличии) обременений тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости;

      86) регистрация лиц, управляющих тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, а также специальными машинами повышенной проходимости по доверенности;

      87) проведение ежегодного государственного технического осмотра тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости;

      88) выдача предписаний о приостановлении производства, реализации и обращении на рынке сельскохозяйственных машин и оборудования, не соответствующих требованиям безопасности;

      89) рассмотрение поступающих документов по вопросам, касающимся компетенции Управления, и подготовка по ним соответствующих ответов, информации и аналитических материалов;

      90) осуществление иных функций, возложенных на Управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      16. Функции ведомств Управления:

      1) проведение ветеринарных мероприятий против особо опасных, незаразных и энзоотических болезней животных;

      2) проведение идентификации сельскохозяйственных животных;

      3) оказание услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

      4) оказание услуг по транспортировке (доставке), хранению ветеринарных препаратов против особо опасных и энзоотических болезней животных, а также транспортировке (доставке) изделий (средств) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных;

      5) содержание скотомогильников (биотермических ям), убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), строительство которых организовано Управлением;

      6) отлов и уничтожение бродячих собак и кошек;

      7) выдача ветеринарной справки;

      8) ведение базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее;

      9) отбор проб биологического материала и доставки их в ветеринарную лабораторию;

      10) оказание услуг по транспортировке больных животных на санитарный убой.

      17. Права и обязанности:

      1) запрашивать и получать от предприятий, организаций и учреждений сведения, справки, документы, необходимые для выполнения возложенных на Управление функций;

      2) вносить в акимат города Астаны предложения по вопросам деятельности Управления;

      3) предъявлять претензии, иски, выступать в судах в качестве истца и ответчика;

      4) создавать рабочие группы и комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Управления, с привлечением к работе специалистов государственных органов и иных организаций, а также иностранных и местных экспертов и специалистов;

      5) разрабатывать проекты нормативных правовых актов и готовить предложения о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, входящие в компетенцию Управления;

      6) в установленном законодательством порядке осуществлять проверку деятельности предприятий и организаций всех форм собственности на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан в пределах своей компетенции;

      7) составлять протоколы (акты) о нарушениях законодательства Республики Казахстан в пределах своей компетенции;

      8) выносить постановления об административном взыскании за нарушение законодательства Республики Казахстан в пределах своей компетенции;

      9) осуществлять иные функции в рамках законодательства Республики Казахстан.

3. Организация деятельности Управления

      18. Руководство Управления осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и осуществление им своих функций, а также за несоблюдение сотрудниками Управления норм антикоррупционного законодательства.

      19. Руководитель Управления назначается на должность и освобождается от должности акимом города Астаны.

      20. Руководитель Управления имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      21. Полномочия руководителя Управления:

      1) определяет обязанности и устанавливает степень ответственности руководителей структурных подразделений Управления;

      2) принимает меры по противодействию коррупции в Управлении;

      3) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников Управления;

      4) налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников Управления;

      5) в пределах своей компетенции издает правовые акты, обязательные для исполнения сотрудниками Управления;

      6) утверждает положения о структурных подразделениях Управления;

      7) в пределах своей компетенции представляет Управление в государственных органах и организациях в соответствии с законодательством;

      8) принимает решения по другим вопросам, входящим в его компетенцию;

      9) решения руководителя Управления являются обязательными для исполнения всеми подведомственными организациями и структурными подразделениями;

      10) решения, принимаемые Управлением, оформляются приказами руководителя.

      Исполнение полномочий руководителя Управления в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с действующим законодательством.

      22. Руководитель Управления определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством.

4. Имущество Управления

      23. Управление может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

      Имущество Управления формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      24. Имущество, закрепленное за Управлением, относится к коммунальной собственности.

      25. Управление не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение Управления

      26. Реорганизация и упразднение Управления осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Государственное предприятие, находящееся в ведении Управления, –Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана ветсервис" акимата города Астаны.