"Кешенді тестілеуді өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақтан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 8 мамырдағы № 190 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 5 мамырдағы № 185 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 11 мамырда № 20607 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Кешенді тестілеуді өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 8 мамырдағы № 190 бұйрығына (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 13 мамырда № 18657 болып тіркелген, "Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілер электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі" АЖ 2019 жылғы 21 мамырда жарияланған) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      Осы бұйрықпен бекітілген Кешенді тестілеуді өткізу қағидаларында:

      2-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Қағидаларда келесі ұғымдар пайдаланылады:

      1) жауап парағы – түсуші тест тапсырмаларының жауаптарын белгілейтін кешенді тестілеу нәтижелерін бағалауға арналған арнайы бланк;

      2) жауап парақтарының көшірмесі – тестілеу нәтижелерін бағалауға арналған құжат болып табылмайтын кешенді тестілеуден кейін балдарды өз бетінше санауға арналған бланк;

      3) желілік ЖОО-лар – кешенді тестілеуге құжаттарды қабылдауды жүзеге асыратын ЖОО-лар;

      4) желілік ЖОО-лардың қабылдау комиссиясы - кешенді тестілеуге түсушілерден құжаттарды қабылдауды жүзеге асыратын ЖОО жанындағы комиссия;

      5) кешенді тестілеу – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қолданылып, бірнеше оқу пәндері бойынша бір мезгілде өткізілетін емтихан нысаны;

      6) нұсқаларды тарату парағы – кітапша нұсқасының аудиториядағы белгілі бір орын нөміріне бекітілгендігі туралы ақпаратты қамтитын парақ;

      7) отырғызу парағы - түсушілерді аудиториядағы орындар бойынша бөлу парағы;

      8) кешенді тестілеу өткізу пункттері (бұдан әрі – КТӨП) – КТ өткізуді жүзеге асыратын жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары (бұдан әрі – ЖОО);

      9) КТӨП қабылдау комиссиясы – КТ өткізуді жүзеге асыратын ЖОО жанындағы комиссия;

      10) шекті балл – республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет есебінен білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысуға немесе ақылы негізде оқуға түсуге рұқсат беретін Үлгілік қағидалармен белгіленген тестілеудің әр бөлімі немесе пәндері бойынша балдардың минималды жиынтығы.

      11) электрондық сертификат – Ұлттық тестілеу орталығының сайтында жарияланатын КТ балдарын ресми растайтын үміткердің бірегей деректері бар электрондық құжат (бұдан әрі – сертификат);

      12) ахуалдық орталық – білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын ұйым кезінде орналастырылған, онлайн режимде КТ өткізу процесін байқау үшін коммуникация құралдарымен жарақтандырылған зал;

      13) КТ қағаз форматындағы – тест тапсырушыға сұрақ -кітапшасын және жауап парағын беру жолымен жүргізілетін тестілеу;

      14) компьютерлік форматтағы КТ– әрбір тестіленуші үшін дербес компьютерді пайдалану жолымен өткізілетін тестілеу;

      15) онлайн апелляция – КТ компьютерлік форматта өткізген кезде тестілеу аяқталғаннан кейін 100 (жүз) минут ішінде апелляцияға өтініш беру.";

      4-тармақта:

      5)-тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "5) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген 086-У нысаны бойынша электрондық форматта медициналық құжаттама (бұдан әрі – № 907 бұйрық)";

      4-бөлігімен мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

      "Оқуға түсушілер осы тармақта көрсетілген құжаттарды ұсына отырып, өз қалауы бойынша онлайн режимінде өтініш береді.";

      6- тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "6. КТ-ге қатысу үшін өтініштерді қабылдау күнтізбелік жылдың 15 маусымынан 15 шілдесіне дейін жүзеге асырылады.";

      7-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "7. КТ білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын ТК базасында немесе ұйымдарда қағаз немесе компьютерлік форматта жүргізіледі.";

      8- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. ППТК және желілік ЖОО-ның қабылдау комиссиясының құрамын ЖОО басшысы немесе оның міндетін атқарушы тұлға бекітеді. Желілік жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиясының функциялары:

      1) оқуға түсушілерге жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының таңдап алынатын тобының мәселелері бойынша консультация беру, КТ рәсімдерімен танысу;

      Құжаттарды қабылдауды және тексеруді ұйымдастыру;;

      3) КТ форматымен келіп түскендерге консультация беру және жауап парағын толтыру;

      4) тестілеуге рұқсаттамаларды беруді қамтамасыз ету .

      ППТК қабылдау комиссиясының функциялары:

      1) желілік ЖОО-ның техникалық хатшылары мен жауапты хатшыларына кеңес беруді ұйымдастыру;

      2) оқуға түсушілерге жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының таңдап алынатын тобының мәселелері бойынша консультация беру, КТ рәсімдерімен танысу;

      3) жауап парағын дұрыс толтыру бойынша түсушілерге кеңес беру;

      Құжаттарды қабылдауды және тексеруді ұйымдастыру;;

      5) КТ өткізу үшін аудиторлық қорды қалыптастыру;

      6) КТ- ге техникалық жабдықтың жұмысын ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

      7) желілік ЖОО-ның жауапты хатшысына КТ-ге рұқсаттама беруді ұйымдастыру";

      келесі мазмұндағы 8-1, 8-2, 8-3 тармақтармен толықтырылсын:

      "8-1. КТ- ны қағаз форматта өткізу үшін жергілікті жерлерде КТ– ны ұйымдастыру және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссиялар (бұдан әрі -мемлекеттік комиссиялар) құрылады, оларды білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

      8.2. Мемлекеттік комиссияның төрағалары болып КТ ұйымдастыру мен өткізуді, сондай-ақ ұтқыр және радиоэлектрондық байланыс пен бейнебақылау сигналдарын беретін металл іздегіштерді, құрылғыларды пайдалануды қамтамасыз ететін жоғары оқу орындарының басшылары тағайындалады.

      8-3. Мемлекеттік комиссияның құрамына құқық қорғау органдарының, қоғамдық ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының өкілдері кіреді.

      Бұл ретте мемлекеттік комиссияның құрамына тізбесі "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (бұдан әрі – Кодекс) айқындалған, күнтізбелік жылдың КС қатысушыларының жақын туыстары кірмейді.

      Мемлекеттік комиссия мүшелерінің саны бес адамды құрайды. Комиссия мүшелері арасынан көпшілік дауыспен комиссия төрағасы сайланады. Мемлекеттік комиссияның шешімдері отырысқа қатысып отырған мүшелердің жай көпшілік дауысымен қабылданады және Мәжіліс хаттамаларымен ресімделеді, оған жоғары оқу орнының білікті қызметкерлері қатарынан тағайындалатын төраға мен хатшы қол қояды. Дауыстар тең болған жағдайда төрағаның дауысы шешуші болып саналады.

      Мемлекеттік комиссия:

      1) ӨПТК-де тестілеуді өткізу үшін аудиторлық қорды бекітеді;

      2) кезекшілердің құрамын және нұсқама өткізуді бекітеді;

      3) құқық қорғау органдарының өкілдерімен бірлесіп, тестілеу басталғанға дейін ғимаратты терроризмге қарсы қорғалу мәніне тексеруді ұйымдастырады, сондай-ақ тестілеуді өткізу кезеңінде қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз етеді;

      4) тестілеуге кіру кезінде түсушілерді іске қосуды ұйымдастырады;

      5) тестілеуге жіберу кезінде металл іздегіштерді пайдалануды және қоғамдық тәртіпті сақтауды ұйымдастырады;

      6) "халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы есепке алу және есеп беру құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) 135-қосымшаға сәйкес ұтқыр және радиоэлектрондық байланыс сигналдарын беретін құрылғыларды пайдалануды, сондай-ақ электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасын алуды ұйымдастырады;

      7) КТ өткізу кезінде кезекші және медициналық персоналмен жұмысты ұйымдастырады;

      8) тестілеу материалдары бар қаптарды ашу кезінде қатысады;

      9) тестілеуге жіберу кезінде металл іздеуші тексергенге дейін алынған тыйым салынған заттардың сақталуын қамтамасыз етеді;

      10) КТ шеңберінде мүгедектер, оның ішінде көру қабілеті бұзылған мүгедектер, тірек-қимыл аппараты функциялары бұзылған мүгедектер үшін тапсырылатын пәндер оқытушылары болып табылмайтын адамдар қатарындағы көмекшінің және (немесе) мүгедектікті белгілеу туралы құжатты көрсеткен кезде есту қабілеті бұзылған мүгедектер мен мүгедектер үшін ымдау тілін меңгерген маманның ұсынылуын ұйымдастырады;

      11) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің өкілдерімен (бұдан әрі – Министрлік өкілдері) бірлесіп, осы Қағидалардың 15- тармағында көзделген дәлелді себептер бойынша тестілеуге қатыспаған адамның КТ-ға қатысуы туралы шешім қабылдайды.

      12) тыйым салынған заттарды өткізгені үшін , сондай-ақ жалған адамды анықтағаны үшін үміткерді тестілеуге жібермеу туралы шешім қабылдайды;

      13) министрлік өкілдерімен бірлесіп, тыйым салынған заттарды алып өту немесе пайдалану үшін , сондай-ақ тестілеуге мінез-құлық ережелерін бұзғаны үшін үміткерді аудиториядан шығару туралы шешім қабылдайды;

      14) КТ нәтижелерін жалпы шолу үшін ұсынуды ұйымдастырады (апелляцияны есепке алмағанда және есепке алғанда);

      15) апелляциялық комиссияның жұмысы үшін жағдай жасайды;

      16) бейнебақылау жүргізілетін үй- жайда жойылғанға дейін тестілеуге пайдаланғаннан кейін кітапшалардың сақталуын қамтамасыз етеді.";

      9 тармақ алынып тасталсын;

      15-тармақтың 2)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) тізбесі Кодексте айқындалған жақын туыстарының қайтыс болуын растайтын құжаттар болған кезде;

      16- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. КТ өткізу қағидаларының сақталуын бақылауды жүзеге асыру үшін ӨҚТК-ға Министрлік өкілдері жіберіледі, олар аудитория бойынша және дәліз бойынша кезекшінің функцияларын орындайды";

      18- тармақ мынадай редакцияда жазылсын::

      "18. Ғимаратқа іске қосу үшін пайдаланылатын кіру есіктері және КТ өткізу процесі бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етіледі . Бұл ретте өткізу процесін бейнебақылау жазбасы, сондай-ақ пайдаланылған кітапшалар тестілеу аяқталғаннан кейін 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Ұлттық тестілеу орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының мұрағатына беріледі.

      КТ аяқталғаннан кейін ағымдағы жылдың 29 тамызына дейін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Ұлттық тестілеу орталығы" РМҚК тестілеуді бейнебақылау жазбаларын қарауды жүзеге асырады .

      КТ кезінде түсушілерге осы Қағидалардың 35- тармағында көрсетілген тыйым салынған заттардың біреуін пайдаланған жағдайда, тестілеу нәтижелері (КТ балдары) жойылады. Республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру туралы конкурс нәтижелерінің күшін жою білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен, жергілікті бюджет қаражаты есебінен жергілікті атқарушы органның қаулысымен күнтізбелік жылдың 29 тамызына дейінгі мерзімде жүзеге асырылады";

      19- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Тестілеуге жіберу кезінде қол және рамалы түрдегі металл іздегіштер қолданылады. Тестілеуге жіберу кезінде металл іздегіштерді қолдану тестілеуді өткізу кезінде түсушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету , сондай-ақ олардың ғимаратқа ақпаратты тасымалдау функцияларымен жарақтандырылған келесі тыйым салынған ұялы байланыс құралдарын, смарт сағаттарды, сым және сымсыз құлаққаптарды және басқаларды алып жүруіне жол бермеу шеңберінде жүзеге асырылады .

      Осы тармақта көрсетілген тыйым салынған заттар анықталған кезде тестілеуге жіберу барысында металл іздеуші тексеру жүргізген кезде министрлік өкілі осы Ереженің 13-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Акт жасайды және оқуға түсуші осы тестілеуге жіберілмейді.";

      20- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "20. Тестілеуге жіберу кезінде оқуға түсушілер ғимаратқа бір-бірден іске қосылады, бұл ретте жеке басын куәландыратын құжат негізінде оқуға түсушінің жеке басын сәйкестендіру жүргізіледі,содан кейін осы Қағидаларға 3- қосымшаға сәйкес нысан бойынша рұқсаттаманы және рұқсаттама түбіртегін салыстырып тексеру жүргізіледі.

      Бұл ретте, жеке басын куәландыратын құжаты немесе паспорты бар және автоматтандырылған жүйеде онлайн тіркеу арқылы өтініш берген адамдар адамның көлемді -кеңістіктік формадағы сканер арқылы іске қосылады және жеке басын сәйкестендіреді";

      21 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. КТ-ге кіргізу барысында "бөгде адам" анықталған жағдайда Министрлік өкілі КТӨП-ның қабылдау комиссиясының төрағасымен бірлесе бөгде адамның қатысуымен осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша "Тестілеуге кіргізу барысында бөгде тұлғаны анықтау актісін" жасайды. Тестілеуге кіру рұқсаттамасы алынады. Тестілеуге "жалған тұлғалар" тартқан оқуға түсушілер тестілеуге жіберілмейді.";

      27- тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) "Назар аударыңыз" графасына ерекше назар аударамыз:

      жауап парағы көк немесе қара сиялы қаламмен толтырылады;

      жауап парағын булауға, жууға, жұлуға және түзетуші сұйықтықтарды пайдалануға, аудиториядан жауап парағын шығаруға, ұялы телефондарды пайдалануға жол берілмейді";

      28- тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) " Назар аударыңыз!";

      жауап парағы көк немесе қара сиялы қаламмен толтырылады;

      жауап парағын булауға, жууға, жұлуға және түзетуші сұйықтықтарды пайдалануға, аудиториядан жауап парағын шығаруға, ұялы телефондарды пайдалануға жол берілмейді";

      29- тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын::

      "9)" "Назар аударыңыз" графасына ерекше назар аударамыз:

      жауап парағы көк немесе қара сиялы қаламмен толтырылады;

      жауап парағын булауға, жууға, жұлуға және түзетуші сұйықтықтарды пайдалануға, аудиториядан жауап парағын шығаруға, ұялы телефондарды пайдалануға жол берілмейді;

      35- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "35. КТ жүргізу кезінде түсушіге жол берілмейді:

      - дәліз бойынша кезекшінің қызметін атқаратын Министрлік өкілінің рұқсатынсыз аудиториядан шығуға;

      – сөйлесуге;

      - орнынан орын ауыстыру;

      - тестілеу материалдарымен алмасу;

      - аудиториядан тестілеу материалдарын шығару;

      – ғимарат пен аудиторияға енгізу, оқулықтар мен әдістемелік әдебиеттерді, калькуляторды, фотоаппарат, ақпаратты тасымалдау функцияларымен кез келген ұялы байланыс құралдарын (пейджер, Ұялы Телефондар, планшеттер, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон)), Ноутбуктер, плейерлер, модемдер (ұялы роутерлер), радио-электрондық байланыстың кез келген түрін (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), радио-электрондық байланыстың кез келген түрін (Wi-Fi (вай-фай), Bluetooth (Блютуз), DECT (дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5g (5 Джи), смарт сағат, сымды және сымсыз құлаққаптар және т. б.), шпаргалкалар;

      - тестілеу материалдарын (жауап парақтарын және кітапшаларын) сыпыру , түзетуші сұйықтықты пайдалану, беттерді үзу арқылы бұзуды жүзеге асыру;

      - бұл үшін қарастырылмаған секторларды бояу (жауап парағының нөмірі)";

      37- тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын::

      "Тестілеуге" жалған тұлғаларды" тартқан адамдар тестілеуге жіберілмейді";

      44- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "44. Жауап парақтарын электрондық пошта арқылы сканерден өткізгеннен кейін АКТБ-ға дұрыс жауаптар коды бар файл жіберіледі";

      45 тармақ алынып тасталсын.

      мынадай мазмұндағы 2-1- параграфпен толықтырылсын::

      "2-1- Параграф. Компьютерлік форматта КТ өткізу"

      "47-1. Компьютерлік форматта КТ жүргізу кезінде түсушілер бір- бірден компьютерлік сыныпқа қосылады, бұл ретте жеке басын куәландыратын құжат негізінде түсушінің жеке басын , ал азаматтығы жоқ адамдар үшін азаматтығы жоқ адамның куәлігін сәйкестендіру жүргізіледі.

      47-2. Тестілеу өткізілетін күні таңертең Министрлік өкілі түсушінің отырғызу парағын басып шығарады (компьютерлік форматта тестілеуді өткізу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуден ).

      Түсуші осы Қағидаларға 8-1- қосымшаға сәйкес нысан бойынша отырғызу парағында көрсетілген нөмірге сәйкес келетін орынды алады , ол түсушілердің отырғызу орнының нөмірі бойынша сұрыпталады.

      Отырғызғаннан кейін түсуші отырғызу парағына қол қояды, " компьютер нөмірі"бағанын қолмен толтырады.

      47-3. Тестілеу басталғанға дейін жауапты тұлға тестілеу кезінде түсушілерге мінез-құлық ережелері бойынша нұсқаулық өткізеді.

      Тестілеуді бастау үшін оқуға түсушіге:

      экрандағы өрісте өз ID нөмірін көрсету;

      ОК батырмасын басу;

      ОК батырмасын басқаннан кейін КТ тестілеуді ашу;

      КТ тапсыруға кірісу.

      47-4. Компьютерлік тестілеу оқуға түсушіге тестілеу кезінде келесі сұрақтарға өтуге , жауап нұсқаларын өзгертуге мүмкіндік береді .

      47-5. Жұмыс істеу үшін әрбір тестіленушіге А4 форматындағы парақтар беріледі, олар тестілеу аяқталғаннан және апелляцияға өтініш бергеннен кейін Министрлік өкіліне беріледі.

      Тестілеу аяқталғаннан кейін оқуға түсуші тестілеуді "Аяқтау"батырмасын басу арқылы растайды.

      47-6. Тестілеу қорытындысы бойынша компьютер экранында оның жауап нұсқасы мен дұрыс жауаптар коды көрсетілген түсушінің тестілеу нәтижелерін талдау картасы, сондай-ақ әрбір сұрақ бойынша жиналған балл және блоктар бойынша жиналған баллдардың сомасы мен КТ жалпы балы көрсетіледі .

      47-7. Одан әрі компьютер экранында " апелляцияға өту" және "апелляциясыз аяқтау" функциялары көрсетіледі . "Апелляцияға көшу" функциясын таңдаған жағдайда, түсуші апелляцияға беру үшін дәлелді негіздемемен сұрақтарға көшеді .

      47-8. Апелляцияға берілген сұрақтармен жұмыс аяқталғаннан кейін түсуші" апелляцияны Аяқтау" батырмасын басады және экранда апелляцияға берілген мәселелер бойынша қабылданған өтінішті талдау картасы көрсетіледі .

      47-9. "Апелляциясыз аяқтау" функциясын таңдаған кезде түсуші компьютер сыныбынан кетеді.

      47-10. Оқуға түсушілер білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын КТ өткізуге жауапты ұйым ұсынған бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен тестілеуден өтеді.

      47-11. КТ жүргізу кезінде түсушіге рұқсат етілмейді:

      - дәліз бойынша кезекшінің функцияларын орындайтын Министрлік өкілінің рұқсатынсыз және ертіп жүруінсіз компьютерлік сыныптан шығу;

      - сөйлесуге, орнынан орынға ауысуға;

      -шпаргалкаларды, оқулықтар мен әдістемелік әдебиеттерді, калькуляторды, фотоаппарат, ақпаратты тасымалдау функцияларымен кез келген ұялы байланыс құралдарын (пейджер, Ұялы Телефондар, планшеттер, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон)), Ноутбуктер, плейерлер, модемдер (ұялы роутерлер), радио-электрондық байланыстың кез келген түрлерін (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), Dect (дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), смарт сағат, сымды және сымсыз құлаққаптар және басқалар).

      47-12. Оқуға түсуші осы Ереженің 35, 47-1-тармақтарын бұзған жағдайда Министрлік өкілі осы Ереженің 13- қосымшасына сәйкес нысан бойынша аудиторияда тәртіп ережесін бұзған түсушіні аудиториядан шығару және тыйым салынған заттарды анықтау актісін жасайды.

      47-13. Тестілеуді өткізу барысында түбіртекті және рұқсаттаманы қайта салыстыру жолымен "жалған адам" анықталған кезде министрлік өкілі осы Қағидаларға 14- қосымшаға сәйкес нысан бойынша тестілеуді өткізу барысында жалған адамды анықтау актісін жасайды.

      47-14. 36, 37 және 38- тармақтарда көрсетілген адамдардың тестілеу нәтижелері өңделмейді және жойылуға жатады.

      КТ тест тапсырмаларының жауаптарын бағалау осы Ереженің 42- тармағына сәйкес жүзеге асырылады .

      Тестілеу нәтижелерімен сайтта танысуға болады www.testcenter.kz ескерту.";

      3- параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-Параграф. КТ қағаз форматында апелляцияға өтініш беру және қарау";

      мынадай мазмұндағы 3-1- параграфпен толықтырылсын:

      "3-1-Параграф. КТ электронды форматта апелляцияға өтініш беру және қарау"

      "59-1. Бірыңғай критерийлердің сақталуын қамтамасыз ету және тест тапсырмаларын бағалау кезінде даулы мәселелерді шешу, тестілеуді өткізу кезеңінде түскен құқықтарды қорғау мақсатында Республикалық апелляциялық комиссия құрылады, ол өз қызметін онлайн жүзеге асырады.

      59-2. Республикалық апелляциялық комиссияның төрағасы мен құрамын, апелляциялық комиссияның төрағасын білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді .

      59-3. Республикалық апелляциялық комиссияның құрамы КТ пәндері бойынша жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамынан құрылады. КТ жанындағы тестілеудің бір пәні бойынша оқытушылар саны екеуден кем болмайды .

      59-3. Республикалық апелляциялық комиссияның құрамы КТ пәндері бойынша ЖОО профессор-оқытушылар құрамынан құрылады. КТ жанындағы тесілеудің бір пәні бойынша оқытушылар саны екеуден кем болмайды .

      59-5. Апелляция мынадай жағдайларда қаралады::

      тест тапсырмаларының мазмұны бойынша:

      1) дұрыс жауап дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келмейді (дұрыс жауаптың нұсқасы көрсетіледі);

      2) дұрыс жауап жоқ;

      3) барлық ұсынылған жауаптардың ішінен бір дұрыс жауапты таңдау арқылы тест тапсырмаларында бір бірден артық дұрыс жауап бар( дұрыс жауаптардың барлық нұсқалары көрсетіледі));

      4) тест тапсырмасы дұрыс құрастырылмаған;

      5) тест тапсырмаларының (мәтін, схемалар, суреттер, кестелер) шарттарының үзіндісі жоқ, нәтижесінде дұрыс жауапты анықтау мүмкін емес.

      техникалық себептер бойынша:

      1) тест тапсырмаларында фрагменттің немесе мәтіннің болмауы.

      59-6. Апелляцияға берілген өтініште баяндалған нақты фактілер қарауға жатады.

      Тест тапсырмаларын қайта қарау үшін мазмұны бойынша өтініш берген кезде түсуші дәлелді негіздемені (толық түсініктеме) көрсетеді .

      Барлық тест тапсырмаларын дәлелді негіздеместен (толық түсініктеме, тапсырмаларды қадамдық шешу) қайта қарау бойынша апелляцияға өтініш қарауға жатпайды.

      59-7. Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі осы Қағидаларға 23- қосымшаға сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді, оған комиссияның төрағасы және барлық мүшелері қол қояды . Республикалық апелляциялық комиссия отырыстарының хаттамалары тестілеуді өткізуге жауапты ұйымда бір жыл бойы сақталады.

      Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі түпкілікті болып табылады және қайта қарауға жатпайды.

      Апелляция нәтижелерімен оқуға түсуші Ұлттық тестілеу орталығының сайтында, ЖСН және АКТ енгізілген кезде танысады.

      4- параграфта "КТ сертификатын беру":

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4- Параграф. КС электрондық сертификатын беру";

      60, 61 және 62-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "60. КТ нәтижелері мен электрондық сертификат "Ұлттық тестілеу орталығы" РМҚК сайтында жарияланады.

      61. Электрондық сертификатта ақпараттық жүйеде аты- жөні (бар болса) толтыру жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес жүргізіледі.

      62. Электрондық сертификатта ақпараттық жүйеде аты- жөні (бар болса) толтыру жеке басын куәландыратын құж атқа сәйкес жүргізіледі.

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделеген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі М.М. Дәуленовке жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
А. Аймагамбетов

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады