Бюджет қаражаты есебінен картографиялық өнімді жасау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің м.а. 2023 жылғы 29 наурыздағы № 113/НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 30 наурызда № 32161 болып тіркелді

      "Геодезия, картография және кеңістіктік деректер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 16) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Бюджет қаражаты есебінен картографиялық өнімді жасау жөніндегі нұсқаулық бекітілсін.

      2. "Бюджет қаражаты есебінен картографиялық өнімді жасау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2020 жылғы 29 сәуірдегі № 164/НҚ бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20537 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Геодезия және картография комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министріне жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрінің м.а.
Б. Мусин

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және инфрақұрылымдық

      даму министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қорғаныс министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ішкі істер министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Экология және табиғи

      ресурстар министрлігі

  Қазақстан Республикасының
Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш
өнеркәсібі министрінің м.а.
2023 жылғы 29 наурыздағы
№ 113/НҚ Бұйрықпен
бекітілген

Бюджет қаражаты есебінен картографиялық өнімді жасау жөніндегі нұсқаулық

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Бюджет қаражаты есебінен картографиялық өнімді жасау жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Геодезия, картография және кеңістіктік деректер туралы" 2022 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 13-бабының 16) тармақшасына сәйкес әзірленді және бюджет қаражаты есебінен картографиялық өнімді жасау жөніндегі іс-шаралардың орындалуын нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) географиялық ақпараттық жүйе – Жер туралы, жер бетінің объектілері, табиғи, техногендік және қоғамдық процестер туралы кеңістіктік ақпаратты жинауды, өңдеуді, талдауды, модельдеуді, сақтауды, таратуды және өзгеше пайдалануды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе;

      2) картографиялық өнім – картографиялық қызмет нәтижесiнде алынған, Жер бетiнің және аспан денелерiнiң қағаз және электрондық жеткізгіштердегі, белгiлi бiр математикалық заңдар бойынша және шартты белгiлердiң қабылданған жүйесiнде құрылып, кiшiрейтiлген, өлшенетiн және жинақталған кескіндерi;

      3) масштаб – картадағы немесе жоспардағы сызық ұзындығының оның жергілікті жердегі көлденең проекциясына қатынасы;

      4) мемлекеттік кәсіпорын – мемлекеттік мүлік туралы заңнамаға сәйкес топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстар өндірісін жүзеге асыратын геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы уәкілетті органның ведомстволық бағынысты ұйымы;

      5) бөлшектеу – көп бетті топографиялық картаны жеке номенклатуралық парақтарға бөлу;

      6) техникалық бақылау – объектінің белгіленген техникалық талаптарға сәйкестігін тексеру;

      7) топографиялық карта – жер беті нүктелерінің жоспарлы түрдегі, сол сияқты биіктіктегі орналасуын айқындауға мүмкіндік беретін, жергілікті жердің сыныптауыштар мен шартты белгілер қолданыла отырып, белгілі бір масштабта егжей-тегжейлі картографиялық кескінделуі;

      8) топографиялық жоспар – шегінде деңгейлік бетінің қисықтығы есепке алынбайтын, жергілікті жердің шектелген учаскесінің жазықтықта белгілі бір масштабта ортогоналды проекцияда картографиялық бейнеленуі;

      9) топографиялық түсірілім – топографиялық картаның немесе жоспардың түсіру түпнұсқасын алудан, сондай-ақ басқа нысанда топографиялық ақпаратты алудан тұратын өндірістік процесс;

      10) геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы басшылық пен салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      11) формуляр – жоспардың, картаның түпнұсқасын алып жүретін және пайдаланылған карталық материалдар туралы мәліметтерді, жоспар мен картаны жасау және басып шығаруға дайындау жөніндегі жұмыс барысының дәйекті сипаттамасын және дайындалған картаның сапасын бағалауды қамтитын құжат;

      12) фотограмметриялық жұмыстар – камералдық жұмыстардың санаты, олардың негізгі мақсаты фотографиялық түсірілімнің немесе стереотопографиялық түсірілімнің нәтижелері бойынша түпнұсқалық ақпараттық өнімдер жасау болып табылады;

      13) мемлекеттік геодезиялық желі – мемлекеттік координаттық есептеу жүйесін белгілеу және (немесе) тарату мақсатында пайдаланылатын геодезиялық желі;

      14) мемлекеттік нивелирлік желі – мемлекеттік биіктіктерді есептеу жүйесін белгілеу және (немесе) тарату мақсатында пайдаланылатын нивелирлік желі.

2-тарау. Бюджет қаражаты есебінен картографиялық өнімді жасау жөніндегі нұсқаулық

      3. Картографиялық өнімдерді бюджет қаражаты есебінен жоспарланатын жұмыс учаскелерінде жергілікті жердің геодезиялық және картографиялық жағынан зерделеуді жинау, далалық және камералдық геодезиялық және картографиялық жұмыстарды жүргізу, оларды бақылау және қабылдау жолымен жүзеге асырылады.

      4. Жоспарланған жұмыстар учаскелерінде жергілікті жердің зерделенуін жинау орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардан сұрау салу жолымен жүзеге асырылады.

      5. Далалық геодезиялық жұмыстар аэроғарыштық түсірілім жұмыстарынан, топографиялық түсірілімдерден және топографиялық карталар мен жоспарлар жасау үшін түсіру материалдарын таратып оқу, орындалған жұмыстарды бақылаудан тұрады.

      6. Камералдық картографиялық жұмыстар фотограмметриялық жұмыстардан, топографиялық карталар мен жоспарларды жасау мен жаңартудан, техникалық есепті жасаудан, орындалған жұмыстарды бақылаудан тұрады.

      7. Топографиялық карталар мен жоспарларды жасау кезінде мемлекеттік геодезиялық желі және мемлекеттік нивелирлік желі геодезиялық негіз болып табылады.

      8. Бюджет қаражаты есебінен геодезиялық және картографиялық жұмыстарды орындайтын геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілері арнайы, топографиялық карталарда және жоспарларда көрсетілуге жататын жергілікті жер объектілері туралы кеңістіктік деректердің иелері болып табылатын орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардан картографиялық және геодезиялық материалдардың көшірмелерін сұрау жолымен жоспарланатын жұмыстар учаскелерінде жергілікті жердің зерделенуін жинауды жүзеге асырады.

      9. Картографиялық және геодезиялық материалдардың көшірмелері геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілерінің жазбаша сұрау салуы бойынша ұсынылады.

      Орталық мемлекеттік органдарға және жергілікті атқарушы органдарға сұрау салуда: геодезиялық және картографиялық қызмет субъектісінің толық атауы; сұратылатын картографиялық және (немесе) геодезиялық материалдар; бюджет қаражаты есебінен тиісті аумақтың геодезиялық және (немесе) картографиялық жұмыстарының орындалғанын растайтын құжат қамтылады.

      10. Орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдар сұрау салу келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде: сұратылған картографиялық және (немесе) геодезиялық материалдар болған кезде олардың көшірмелерін ұсынады; сұратылған картографиялық және (немесе) геодезиялық материалдар болмаған кезде дәлелді бас тарту жібереді.

3-тарау. Далалық геодезиялық жұмыстарды жүргізу жөніндегі нұсқаулық

      11. Аэрофототопографиялық түсірілім:

      1) дайындық жұмыстары;

      2) ұшу-түсіру жұмыстары;

      3) деректерді өңдеуден тұрады.

      12. Түсірілім параметрлері картографияланатын аумақтың сипатына және алынатын картографиялық өнімнің дәлдігіне байланысты таңдалады.

      13. Айқын құйма-ақпа құбылыстары бар жағалау маңындағы учаскелерді аэрофототүсіруді шекті деңгейлердің бірі (ағу) кезінде жүргізу және басқа шекті деңгей (құйылу) кезінде жағалау бойына қосымша бағыттар салу керек.

      Ірі өзен алаптарын аэрофотототүсіру өзендердегі судың межелік деңгейі кезеңінде орындалады. Түсіру кезеңінің ұзақтығы шектеулі аудандарда аэрофототүсірілім өзендердегі су деңгейіне қарамастан жүргізіледі, ал өзендердің бойында межелік деңгейді белгілеу үшін қосымша бағыттар тартылады. Су қоймалары аймағында аэрофотототүсіруді жылдың әр түрлі маусымдарына келуі мүмкін қалыпты тіреу қабаты кезінде орындау керек.

      Шөлді аудандарда аэрофототүсірілім жұмыстары көктемде жүргізіледі.

      14. Қалалар мен басқа да елді мекендерді суретке түсіруді жаппай жоғары бұлттылық кезінде ("қолшатыр астында"), ал ауа райы ашық болған кезде – таңертеңгілік және кешкі сағаттарда, көлеңкелер неғұрлым "ашық" болған кезде орындау керек.

      Көп мөлшерде ағаш өсімдіктері бар елді мекендерді, сондай-ақ жазық аумақтарды, тұтас ағаш өсімдіктері жабылған елді мекендерді аэрофототүсіруді жапырақтар болмаған кезеңде орындау керек.

      15. Топографиялық түсірілім заманауи геодезиялық жабдықтарды (тахеометрлер, жаһандық навигациялық спутниктік жүйелер және лазерлік сканерлер) қолдана отырып масштабты 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 және 1: 5 00 топографиялық жоспарларды жасау кезінде жүргізіледі.

      16. Геодезиялық желілердің тығыздығы түсіру ауқымымен, рельеф қимасының биіктігімен, сондай-ақ геодезиялық, маркшейдерлік, мелиоративтік, жерге орналастыру және басқа да жұмыстарды іздестіру және құрылыс мақсаттары үшін де, сондай-ақ құрылыстарды, коммуникацияларды одан әрі пайдалану кезінде де қамтамасыз ету қажеттілігімен анықталады.

      Геодезиялық негізді қоюландыру, әдетте, жалпыдан жеке адамға, жоғары сыныптан (разрядтан) төменге қарай жүргізіледі.

      17. Түсіру материалдарын дешифрлеу (бұдан әрі – дешифрлеу) аэроғарыштық түсіру жұмыстарының материалдары бойынша жүргізіледі.

      18. Дешифрлеу процесінде топографиялық объектілердің бейнелері танылады және олардың картада көрсетілетін сипаттамалары айқындалады, географиялық атаулар өзектілендіріледі.

      19. Топографиялық карталарды жасау кезінде дешифрлеу жер үсті маршруттары бойынша жаппай далалық және камералдық дешифрлеу, дешифрлеу және аэровизуалды дешифрлеу арқылы жүргізіледі.

      20. Жаппай далалық дешифрлеу камералдық дешифрлеуге жатпайтын көптеген топографиялық объектілер шоғырланған ірі елді мекендерде және учаскелерде жүргізіледі.

      21. Тұтас камералдық дешифрлеу жұмыс аумағы шегінде қол жептейтін және қиын қолжеткізілетін учаскелер (биік таулы, өткелі жоқ батпақтар, құмды алқаптар) болған кезде қолданылады. Бұл жағдайда дешифрлеудің негізі географиялық сипаттамалар, шектес масштабтар карталары, бұрын басқа аудандарда жергілікті жерлердің ұқсас түрлеріне дайындалған дешифрлеудің материалдары мен эталондары болып табылады.

      22. Тұтас камералдық және далалық дешифрлеу үйлескен кезде жұмыстардың дәйектілігі түсірілім ауданының, ландшафт сипаты мен жергілікті жердің картографиялық қамтамасыз етілгендігінің зерттелуімен анықталады.

      Зерттелген аудандарда жаппай далалық дешифрлеу өңдеу, бақылау, сипаттамаларды белгілеу және географиялық атаулардың материалдарын жинау мақсатында камералдан кейін орындалады.

      Картографиялық материалдармен жеткіліксіз қамтамасыз етілген аудандарда алдымен далалық маршруттық дешифрлеу жүргізіледі, содан кейін камералдық дешифрлеу орындалады.

      23. Жер үсті маршруттары бойынша дешифрлеуді ормандарда ені 250 м және ашық жерлерде 500 м-ден 1000 м-ге дейінгі жолақтарды қамти отырып жүзеге асырады. Бұл ретте жүру барысында кездесетін топографиялық объектілерді қарапайым белгілермен немесе қысқартылған жазулармен белгілейді және объектінің қажетті сипаттамаларын анықтайды. Маршрут бойынша белгіленген жергілікті жердің ерекшеліктерін одан әрі камералдық дешифрлеу және рельефті стереосуреттеу кезінде пайдалану үшін тиісті жазбалар, суреттер мен фотосуреттер түрінде сипаттау қажет.

      Жетуі қиын немесе біртектес ландшафты аудандарда далалық жердегі дешифрлеу оның маршруттарының желісімен қосылатын осы жерге тән жеке учаскелер бойынша орындалады.

      24. Дешифрлеу бағыттары былай салынады:

      1) жаппай далалық дешифрлеу шегінде орындау үшін ерекше бөлінбеген елді мекендер арқылы;

      2) негізгі жолдардың, электр беру және байланыс желілерінің, құбырлардың, ағашпен бүркемеленген өзен арналарының бойында;

      3) трапецияның бос жақтауының бойында;

      4) өсімдік жамылғысы мен топырақты аэрофотобақылауды тану, шартты белгілермен көрсетілетін рельефтің нысандарын зерттеу және камералдық жағдайларда алуға болмайтын дешифрлеу объектілерінің сипаттамаларын анықтау үшін қажетті таңдап алынған бағыттар бойынша.

      25. Аэровизуалды дешифрлеу маршруттар бойынша жердегі дешифрлеуге немесе оның орнына (әсіресе жету қиын аудандарда) қосымша орындалады. Аэровизуалды дешифрлеу үшін ұшу аппараттары, оның ішінде ұшқышсыз аппараттар пайдаланылады.

      26. Дешифрлеу аяқталғаннан кейін аэроғарыштық түсірілім материалдарының аралас парақтары арасындағы жұмыс алаңдарының шекаралары бойынша жағдай элементтерін жинақтау жүзеге асырылады.

      27. Топографиялық жоспарларды жасау үшін дешифрлеу жаппай далалық және камералдық дешифрлеуді жүргізу жолымен жүргізіледі.

      28. Контурлық жүктемесі жоғары елді мекендер мен объектілерді дешифрлеу ұлғайтылған аэросуреттерде жүргізіледі. Дешифрлеу нәтижелері тіркелетін аэротүсірілім материалы жасалатын жоспар масштабына сәйкес болады.

      29. Далалық дешифрлеу камералдан кейін, аэросуреттерде танылмайтын объектілерге қатысты камералдық дешифрлеуді тексеру және пысықтау үшін (шағын мөлшеріне, әлсіз контрастынан, көлеңкелердің болуына, ахуалдың ерекшеліктеріне байланысты) объектілердің жетіспейтін сипаттамаларын анықтау және аэросуреттерде бейнеленбеген жергілікті заттар мен контурлардың бұрыштарын өлшемдермен (немесе басқа да тәсілдермен) салу үшін жүргізіледі. Өлшеулер мәліметтері ортофотожоспардың артқы жағында тіркеледі.

      30. Далалық дешифрлеу мынадай жағдайларда камералдыққа дейін жүргізіледі:

      1) түсіру объектісі картографиялық материалдармен жеткіліксіз қамтамасыз етілген;

      2) өсімдік жамылғысының әсеріне байланысты талап етілетін дәлдікпен сандық сипаттамалар үшін биіктікті фотограмметриялық анықтау мүмкін емес кезде;

      3) аэротүсірілімдерде камералдық танылмайтын жекелеген учаскелерде шағын және әлсіз контрастілі объектілердің едәуір шоғырлануы кезінде.

      31. Құрылыс салынған аумақты шифрлеу кезінде келесі санаттарды ескеру қажет:

      1) тұрғын үй ғимараттарынан басқа, тұрғын үй құрылыстарына қоғамдық мақсаттағы ғимараттар (оқу орындары, асханалар, дәмханалар, ауруханалар, демалыс үйлері, санаторийлер, әкімшілік, мәдени, сауда және балалар мекемелері) жатады;

      2) тұрғын емес құрылыстарға жылдың жылы мезгілінде ғана тұрғын үй үшін жарамды құрылыстар (мектеп лагерьлерінің, саяжай кооперативтерінің жеңіл құрылыстары) жатады;

      3) отқа төзімді құрылыстарға тас, кірпіш, бетон, шыныдан салынған ғимараттар жатады;

      4) отқа төзімсіз құрылыстарға ағаш және сабан құрылыстары, сондай-ақ тығыз, қамыс және сабан шатыры бар құрылыстар жатады;

      5) масштабы 1:5 000 топографиялық жоспарларда жерасты коммуникациялары құдықтарының (люктерінің) шығулары көрсетілмейді, масштабы 1:2 000 жерасты төсемдерінің байқау құдықтары (люктері) бейнеленеді, масштабтары 1:1 000 және 1:500 жоспарларда коммуникациялардың барлық түрлері көрсетіледі.

      32. Масштабтары 1:5 000 - 1:500 топографиялық жоспарларда көрсетуге жататын контурлардың ең аз ауданы мынадай жағдайларда көрсетіледі:

      1) 20 мм2 - шаруашылық құнды жерлер үшін;

      2) 50 мм2 - шаруашылық маңызы жоқ учаскелер үшін.

      33. Жоғары объектілердің (ғимараттардың, құрылыстардың) негіздерін дешифрлеу процесінде орталық жобалау және карниздердің болуы салдарынан олардың жоғарғы бөліктерінің бейнелерін ығыстыру есебінен түзетулер енгізіледі.

      34. Пайдалы қазбалардың ашық қазындылары (құм, қиыршық тас) өндіру материалы мен карьердің тереңдігі (0,1 м дейін) көрсетіле отырып, нақты игерілген алаңның контуры бойынша көрсетіледі.

      35. Объектілердің шартты белгілері олардың арасында 0,3 мм саңылаумен орналастырылады.

      36. Далалық дешифрлеу процесінде географиялық атауларды тексеру және толықтыру қазақ және орыс тілдерінде жүзеге асырылады.

4-тарау. Камералдық картографиялық жұмыстарды жүргізу жөніндегі нұсқаулық

      37. Фотограмметриялық жұмыстар келесі процестерді қамтиды:

      1) аэроғарыштық түсіру жұмыстарының материалдарын бастапқы өңдеу;

      2) аэроғарыштық түсіру жұмыстары материалдарының сапасын бақылау;

      3) жердің фотограмметриялық моделін құру;

      4) фотограмметриялық желілерді қоюландыру және теңестіру;

      5) рельефтің цифрлық моделін құру;

      6) аэроғарыштық түсіру жұмыстарының материалдарын ортотрансформациялау;

      7) ортофотожоспарды құру.

      38. Фотограмметриялық жұмыстар аэроғарыштық түсірілім жұмыстарының материалдарын өңдеу жөніндегі мамандандырылған бағдарламалық қамтылымдар көмегімен орындалады.

      39. Фотограмметриялық қоюландыру желілерін құру үшін аэроғарыштық түсірілім жұмыстарын жоспарлы байланыстыру материалдары пайдаланылады. Жоспарлы байлау материалдары сақталмаған немесе фотограмметриялық қоюландыру үшін жеткіліксіз болған жағдайларда, қосымша жоспарлы негіз ретінде жаңа аэроғарыштық суреттерде анықталған нақты контурлық нүктелер пайдаланылады. Оларды айырудың орташа қателігі 0,15 мм-ден, ал шекті 0,3 мм-ден аспайды.

      40. Топографиялық карталар мен жоспарларды жасау осы Нұсқаулықтың 1 және 2-қосымшаларына сәйкес шартты белгілерді қолдана отырып, геоақпараттық бағдарламалар мен графикалық бейнелерді өңдеуге арналған бағдарламалардың көмегімен орындалады.

      41. Топографиялық карталар мен жоспарларды жасау мынадай әдістермен орындалады:

      1) цифрлы фотограмметриялық станциялардың (бұдан әрі – ЦФС) көмегімен аэроғарыштық түсірудің жаңартылған материалдары негізінде;

      2) бастапқы картографиялық материалдар негізінде;

      3) бастапқы картографиялық материалдар негізінде жаңа аэроғарыштық түсірілім материалдары бойынша бір мезгілде жаңартылып отырады.

      42. Топографиялық карталар мен жоспарларды ЦФС қолдана отырып жасау әдісі бастапқы картографиялық материалдар болмаған жағдайда пайдаланылады, онда рельефтің бейнесін қамтамасыз ету бойынша қосымша жұмыстар орындалады.

      43. Бастапқы картографиялық материалдар негізінде топографиялық карталар мен жоспарлар жасау әдісі бастапқы картаны аэроғарыштық түсірілім материалдарынсыз (өткен жылдардың бастапқы картографиялық материалдары және аэроғарыштық түсірудің жаңартылған материалдары) цифрлауды көздейді.

      44. Жаңа аэроғарыштық түсірілім материалдары бойынша бір мезгілде жаңартылып, бастапқы картографиялық материалдар негізінде топографиялық карталар мен жоспарлар жасау әдісі барлық деректерді оңтайлы пайдалануды көздейді.

      45. Ірі масштабтағы түсірілімдер мен карталардың, жоспарлардың материалдары бойынша топографиялық карталар мен жоспарларды жасау кезінде генерализациялау және карталық жасау әдістері қолданылады.

      46. Генерализациялау кезінде ескеру қажет:

      1) өзінің көлемі бойынша жоспар масштабында көрсетілмейтін құрылыстар (құдықтар, бағаналар) жоспарда шартты белгілермен белгіленеді, бұл құрылыстардың орталықтары шартты белгілер орталықтарымен сәйкес келуі тиіс. Қорытылған кезде орамдардың желісі олардың табиғи жалпы конфигурациясына сәйкес келеді;

      2) желілік элементтер (темір және автомобиль жолдары, орман алқаптары, көпірлер) осы элементтердің осі шартты белгінің осімен сәйкес келетіндей жоспарда белгіленеді;

      3) құрастырылатын топографиялық жоспардың ауқымында көрінбейтін жекелеген құрылыстар құрылыстар құрылыстар жанасқан жерде көрсетілмейді;

      4) рельефті генерациялаған кезде горизонтальдардың жалпыланған суреті бастапқы материалда бар горизонтальдар арасындағы Келісімді бұзбауға ұмтылу қажет. Рельеф формаларын беру үшін деңгейлесдердің негізгі картографиялық материалдағы орналасуына қатысты құрастырылатын жоспарда салудың 1/4 шамасынан аспайтын шамаға ығысуына жол беріледі.

      47. Пайдаланылатын материалдар мен учаскенің күрделілігіне (контурлардың, географиялық объектілердің, рельеф элементтерінің саны және елді мекендер құрылысының түрі) байланысты топографиялық карталар мен жоспарларды карталық жасау әдісімен жасау мынадай тәсілдермен жүргізіледі:

      1) бастапқы картографиялық материалдар бойынша;

      2) жобалаушы ЦФС қолданумен;

      48. Топографиялық карталар мен жоспарларда келесі торап жүйесі бар:

      1) масштабы 1:500 000 және одан да үлкен карта парақтарының сызбанұсқасы мен номенклатурасына 1:1 000 000 масштабтағы карта парақтарының халықаралық сызбанұсқасы және номенклатурасы жатады. Осы картаның парақтары параллельдер бойынша белдіктерді құрайды, әрқайсысы 4° ендік, ал меридиандар бойынша - колонналар, әрқайсысы 6° бойлық. Белдіктер экватордан солтүстікке және оңтүстікке қарай латын алфавитінің (А-дан V-ге дейін) бас әріптерімен, ал колонналар-меридианнан бастап 180° батыстан шығысқа қарай араб цифрларымен (1-ден 60-қа дейін) белгіленеді. 1:1 000 000 масштабтағы карта парағының номенклатурасы белдікті білдіретін әріптен және бағананың нөмірінен тұрады (мысалы, N–37).

      Масштабы 1:1 000 000 карта парағы масштабы 1:500 000 картаның 4 парағынан тұрады, ол А, Б, В, Г бас әрпімен белгіленеді, 1:200 000 масштабтағы картаның 36 парағынан тұрады, ол I-ден XXXVI-ге дейін белгіленеді, 1:100 000 масштабтағы картаның 144 парағынан тұрады.

      1:100 000 масштабтағы карта парағы 1:50 000 масштабтағы картаның 4 парағынан тұрады, олар А, Б, В, Г бас әрпімен белгіленеді. 1:50 000 масштабтағы карта парағы 1:25 000 масштабтағы картаның 4 парағына бөлінеді, а, б, в, г жәй әріптермен таңбаланады. 1:25 000 масштабтағы карта парағы 1:10 000 масштабтағы картаның 4 парағынан тұрады, олар 1, 2, 3, 4 сандармен белгіленеді;

      2) ауданы 20 км2-ден жоғары учаскелерде құрылатын 1: 5 000 және 1: 2 000 масштабтағы топографиялық жоспарлардың телеграфына масштабы 1:5 000 суретке түсіру үшін 256 бөлікке бөлінетін масштабы 1: 100 000 карта парағы, ал масштабы 1: 5 000 әрбір парағы масштабы 1: 2 000 суретке түсіру үшін тоғыз бөлікке бөлінеді.

      Қалалар мен елді мекендерге, сондай-ақ ауданы 20 км2-ден кем учаскелерге жасалатын топографиялық жоспарлар үшін 1: 5 000 - 40×40 см масштабтағы рамкалары бар тікбұрышты сызғыш, масштабы 1: 2 000 – 50×50 см.

      49. Топографиялық карталарды жасау кезінде картадағы нақты контурлар мен жергілікті жердің заттарын жоспарлы түсіру негіздемесінің ең жақын нүктелеріне қатысты орташа қателіктер кемінде:

      1) 0,5 мм - жердің еңістері 6°- қа дейін жазық және құрғақ аудандардың карталарын жасау кезінде;

      2) 0,7 мм - тау және биік таулы аудандардың карталарын жасау кезінде.

      50. Топографиялық карталарды жасау кезінде далалық түсіру негіздемесі нүктелерінің орташа қателіктері (аэроғарыштық түсіру жұмыстарының материалдарында тану қателіктерін ескере отырып) геодезиялық негіздің жақын орналасқан пункттеріне қатысты:

      0,1 мм картада - жоспарлы негіздеменің нүктелері үшін;

      0,1 рельеф қимасының биіктігі - биіктікті негіздеу нүктелері үшін.

      51. Топографиялық жоспарларды құру кезінде нақты кескіні бар заттар мен жергілікті жердің контурлары жоспарындағы орташа қателіктер 0,5 мм- ден, ал таулы және орманды аудандарда - 0,7 мм-ден аспайды. Күрделі және көп қабатты құрылысы бар аумақтарда жақын контурлардың (күрделі құрылыстар, ғимараттар) нүктелері жоспарында өзара жағдайдағы шекті қателіктер 0,4 мм-ден аспайды.

      Топографиялық жоспарлардағы рельеф түсірілімінің орташа қателіктері биіктігі бойынша мынадан аспайды:

      1) 2°дейін көлбеу бұрыштарында рельеф қимасының 1/4 қабылданған биіктігінің;

      2) 1/3 1:5000, 1:2000 масштабтық жоспарлары үшін 2- ден 6°-ға дейін көлбеу бұрыштарында;

      2) 1/3 масштабы 1:5000 және 1:2000 жоспарларында 0,5 метрден кейін рельеф қимасы кезінде.

      52. Топографиялық жоспарлардың дәлдігі бақылау өлшеулерінің деректерімен деңгейлес бойынша есептелген контурлар жағдайының, нүктелер биіктігінің алшақтықтары бойынша бағаланады.

      53. Топографиялық карталар мен жоспарларды жаңарту олардың мазмұнын жергілікті жердің қазіргі жай-күйіне сәйкес келтіру үшін жүргізіледі.

      54. Топографиялық карталар мен жоспарларды жаңарту мынадай процестерді көздейді:

      1) аэроғарыштық түсіру жұмыстары;

      2) карталарды жаңарту кезіндегі фотограмметриялық жұмыстар;

      3) Топографиялық карталар мен жоспарларды айырбастау форматынан ЦФС форматына айырбастау, жердің фотограмметриялық моделін құру;

      4) карталарды жаңарту ауданына цифрлық ақпараттың топографиялық деректер базасын жаңарту;

      5) аэроғарыштық түсіру материалдарын дешифрлеу және далалық зерттеу;

      6) жиналған цифрлық топографиялық ақпаратты редакциялау, оның объектілік құрамын қалыптастыру және семантикалық кодтау;

      7) топографиялық карталар мен жоспарларды түпкілікті редакциялау және жаңартылған топографиялық карталар мен жоспарлар түрінде шығу өнімдерін қалыптастыру.

      55. Топографиялық карталар мен жоспарлар, егер фотограмметриялық желі нүктелерінің және жоспардың тиісті нүктелерінің жоспарлы жағдайдағы орташа алшақтықтары салынған аумақ және жазық аудандар үшін 0,6 мм-ден және жұқа, тау-кен және шөлді аудандар үшін 1,0 мм-ден аспаса, ал фотограмметриялық желі нүктелері биіктіктерінің және жоспарда қол қойылған тиісті биіктіктердің алшақтықтары рельефтің қабылданған қимасының 1/2-ден аспайды.

      56. Жергілікті жердің рельефіне, жергілікті жердің өзгерістерінің саны мен сипатына қарай топографиялық карталар мен жоспарларды жаңартудың мынадай тәсілдері қолданылады:

      1) аэроғарыштық түсірілім жұмыстарының жаңа материалдары негізінде жаңарту;

      2) ЦФС-да жоспар түпнұсқасының көшірмесін түзету.

      57. Топографиялық карталар мен ұсақ масштабтағы жоспарларды жаңарту ірі масштабтағы картографиялық материалдар бойынша немесе келесі процестерді қоса алғанда, далалық тексерусіз жаңадан салынған объектілерді түсіру материалдары бойынша орындалады:

      1) жоғалған объектілерді жою, жаңа объектілерді цифрлау, мәтіндегі өзгерістер және т.б.;

      2) цифрлық ақпаратты базалық жіктеуішке түрлендіру;

      3) объектілердің меншікті атауларын өзгерту;

      4) гидрографиямен жер бедерін келісу;

      5) жапсарлас парақтар бар мәліметтер.

      58. Сырттай ресімдеу топографиялық карталарда және басылымға жататын жоспарларда орналастырылған барлық ақпаратты қамтиды.

      59. Топографиялық карталар мен жоспарлар басылымға дайындалады және номенклатуралық парақтар бойынша шығарылады.

      60. Баспа түпнұсқалары оларды дайындау тәсіліне қарамастан мынадай талаптарға сәйкес келеді:

      1) шартты белгілер мен сурет және өлшем бойынша түпнұсқалар жазуларының қаріптері осы Нұсқаулықтың 1 және 2-қосымшаларына сәйкес шартты белгілер мен қаріптердің үлгілеріне сәйкес келеді;

      2) бейнелер мен жазулар элементтерінің бірдей және жеткілікті тығыздығы болады, олардың арасындағы аралықтың әр түрлі белгілері жақын орналасқан жерлерде 0,2 мм кем болмайды;

      3) Топографиялық карталар мен жоспарлардың бір парағының бөлек түпнұсқалары мазмұнының элементтері топографиялық карта мен жоспарды шығару кезінде оның элементтерін қажетті біріктіруді және келісуді қамтамасыз ететіндей өзара келісіледі;

      4) баспа түпнұсқаларының жақтарының өлшемдері мен диагоналдарының өлшемдері теориялық тең болады немесе олардан кемінде 0,2 мм - мөлдір пластикте дайындалған түпнұсқалар үшін және сызба қағазында дайындалған түпнұсқалар үшін 0,5 мм аспайды.

      61. Топографиялық карталар мен жоспарларды жасау жөніндегі камералдық жұмыстардың аяқталуына қарай әрбір номенклатуралық параққа осы Нұсқаулықтың 3 және 4-қосымшаларға сәйкес формуляр толтырылады.

      62. Топографиялық карталарды және жоспарларды жасау бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін техникалық есеп жасалады.

      63. Техникалық есептерде әрбір жұмыс түрі туралы мәліметтер болады, қолданылған жұмыс әдістері мен оларды орындау технологиялары сипатталады.

      64. Топографиялық карталар мен жоспарларды жасау бойынша жұмыстардың барлық кешеніне бір кешенді техникалық есеп жасалады.

      Жұмыстарды бірнеше жыл бойы орындау кезінде жұмыс түрлері бойынша техникалық есепті бөлек жасауға немесе техникалық есепті жылдар бойынша бөлек жасауға жол беріледі.

      65. Далалық және камералдық геодезиялық және картографиялық жұмыстарды бақылауды және топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстарды қабылдауды геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.

      66. Далалық және камералдық геодезиялық және картографиялық жұмыстарды бақылау техникалық және қабылдаушы болып бөлінеді. Техникалық бақылаудың келесі түрлері бар:

      1) кіріс бақылауы;

      2) жаппай бақылау;

      3) ішінара бақылау;

      4) жекелеген операцияларды бақылау;

      5) аспаптық бақылау.

      67. Кіріс бақылауын қоспағанда, барлық түрдегі техникалық бақылау кезінде:

      1) нормативтік-техникалық құжаттар мен техникалық ұйғарымдар талаптарының толық білімі, дұрыс түсінілуі және орындалуы;

      2) құжаттамада белгіленген технологиялық рұқсатнамаларды және далалық техникалық материалдарды ресімдеуге қойылатын талаптарды сақтау;

      3) қолданылатын аспаптар мен жабдықтардың техникалық жай-күйі, оларды пайдалану және сақтау ережелерінің сақталуы, оларды зерттеудің, салыстырып тексерудің және баптаудың уақтылығы мен толықтығы;

      4) жұмыстың уақытында орындалуы, осы жұмыс түрін өндіруде мамандардың практикалық дағдыларының деңгейі;

      5) экология талаптарын және жұмысты қауіпсіз жүргізу ережелерін сақтау;

      6) алдыңғы тексерулердің нұсқауларын орындау.

      68. Қабылдау бақылауы геодезиялық және картографиялық жұмыстардың пайдалануға жарамдылығы туралы шешім қабылдау мақсатында жүзеге асырылады.

      69. Топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстардың өнімдерін қабылдау қабылдаушы бақылау негізінде және бұрын орындалған бақылау рәсімдерінің нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.

      70. Масштабы 1:10 000 - 1:1 000 000 топографиялық карталарда мыналар көрсетіледі:

      1) карталардың математикалық элементтері;

      2) геодезиялық пункттер;

      3) гидрография және гидрографиялық құрылыстар;

      4) елді мекендер;

      5) өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және әлеуметтік-мәдени объектілер;

      6) жолдар мен жол құрылыстары;

      7) рельеф;

      8) өсімдік жамылғысы мен топырақ;

      9) шекаралар;

      10) бағдарлардың маңызы бар объектілердің бейнесі;

      11) объектілердің мәтіндік таңбалануы (жеке атауының жазбалары).

      71. Масштабы 1: 2 000 және 1:5 000 топографиялық жоспарларының мазмұны:

      1) триангуляция, полигонометрия, трилатерация пункттері, топырақ реперлері және жергілікті жерде бекітілген түсіру негіздемесінің пункттері (координаттар бойынша жазылады). Масштабы 1: 5 000 жоспарларда ғимараттардың қабырғаларында шоғырландырудың геодезиялық желілерінің пункттері, сондай-ақ қабырға реперлері мен маркалары көрсетілмейді;

      2) мақсаты, материалы (отқа төзімді) және қабаттылығы көрсетілген тұрғын және тұрғын емес ғимараттар мен құрылыстар. Жоспар масштабында көрінетін құрылыстар олардың төменгі қабатының контурлары мен көлемдері бойынша бейнеленеді. Егер олардың көлемі 0,5 мм және одан көп болса, ғимараттар мен құрылыстардың сәулеттік шығыңқы жерлері және кемері, бейнеленеді;

      3) өнеркәсіптік объектілер – зауыттардың, фабрикалардың, электр станцияларының, шахталардың, карьерлердің, шымтезек өңдеу мен т.б. құрылыстары мен ғимараттарының кешендері; бұрғылау және пайдалану ұңғымалары, мұнай және газ мұнаралары, цистерналар, жер үсті құбырлары, жоғары және төмен кернеулі электр беру желілері, құдықтар мен жер асты коммуникацияларының желілері; коммуналдық шаруашылық объектілері. Масштабы 1: 5 000 жоспарларда (құрылыс салынған аумақтан басқа) тек мұнай, газ және су құбырлары міндетті көрсетілуі керек, олардың орналасуы жергілікті жерде жақсы оқылатын кезде төсемдердің координаттары бойынша, жерасты коммуникацияларын іздестіру аспаптарының көрсеткіштері бойынша немесе тікелей бейнемен белгіленеді; егер тиісті масштабтағы атқарушылық түсірілім немесе жер асты коммуникацияларын түсіруге арналған арнайы тапсырма болған жағдайда масштабы 1: 2 000 жоспарларда жерасты құбырлары мен төсемдер, көрсетіледі;

      4) барлық түрдегі темір, тас және топырақ жолдары және олардың жанындағы құрылыстар (көпірлер, туннельдер, өткелдер, асулар, жол өтпелері, виадуктер);

      5) гидрографиялар – өзендер, көлдер, су қоймалары, төгілу алаңдары, ағу-құю жолақтары. Жағалау сызықтары түсіру сәтіндегі нақты жай- күйі бойынша немесе жиекке салынады;

      6) гидротехникалық және су көлігі объектілері (арналар, жыралар, суағарлар және су тарату құрылғылары, бөгеттер, келу айлағы, кету айлағы, молдар, шлюздер, маяктар, навигациялық белгілер және т.б.);

      7) сумен жабдықтау объектілері (құдықтар, колонкалар, резервуарлар, тұндырғыштар, табиғи көздер);

      8) көлденең, биіктік белгілері және шартты ор белгілері, жартастар, құламалар, үйінділер, жыралар, сырғымалар, мұздықтар және т. б. қолданылған жер бедері. Микрорельеф нысандары жер биіктігінің белгілері бар жартылай бұрылыстар немесе қосалқы деңгейлер бейнеленген;

      9) ағаш, бұта, шөп, мәдени өсімдіктер (ормандар, бақтар, плантациялар, шабындықтар), жеке тұрған ағаштар мен бұталар;

      10) жер бетінің топырақтары мен микроформалары (құмдар, малта тастар, тақырлар, сазды, қиыршық тас, монолитті, полигонды және басқа да беттер, батпақтар мен сортаң);

      11) саяси-әкімшілік шекаралар, жер пайдалану және қорықтар шекаралары, әртүрлі қоршаулар. Аудандар мен қалалық жерлердің шекаралары қолда бар бұрылыс пункттерінің координаттары бойынша немесе қолда бар ведомстволық картографиялық материалдар бойынша түсіріледі.

      72. Топографиялық жоспарларда елді мекендердің, көшелердің, темір жол станцияларының, кемежайлардың, ормандардың, құмдардың, сортаңдардың, шыңдардың, асулардың, алқаптардың, арқалықтардың, жыралардың және басқа да географиялық объектілердің өз атаулары сүйемелденеді.

      73. Масштабы 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 топографиялық карталар жергілікті жерді егжей-тегжейлі зерделеу және бағалау, жергілікті жердегі мақсатты көрсету және бағдарлау, жобалау-іздестіру жұмыстарын орындау, елді мекендерді салу мен қайта жаңартуды, өнеркәсіптік, гидроэнергетикалық және жол құрылысын қамтамасыз ету, трассаларды таңдау және құбыржолдарды төсеу, байланыс және электр беру желілерін, ірі масштабты геологиялық түсіру және іздестіру-барлау жұмыстарын, мелиоративтік жүйелерді тікелей жобалау, жерге орналастыру және орман орналастыру, объектілердің координаттарын анықтауға арналады.

      74. Масштабы 1:200 000 және 1:500 000 топографиялық карталар жерді зерттеу және бағалау, жаңа қалаларды, көлік магистральдарын жоспарлау және алдын ала жобалау, пайдалы қазбалар кен орындарын, халық шаруашылығы маңызы бар ірі объектілерді әзірлеу, мелиорация және жаңа ауыл шаруашылығы жерлерін игеру, аумақты жалпы геологиялық картографиялау, орман шаруашылығы мен табиғи қорықтар мен қаумалдарды ұйымдастыру, авиация ұшуларын дайындау және жүзеге асыруға арналады.

      75. Масштабы 1:1 000 000 топографиялық картажерді жалпы бағалау және ірі географиялық аудандардың (үлкен өңірлердің) табиғи жағдайларын зерттеу, аумақтық-өндірістік кешендерді бас жоспарлау, табиғи ресурстарды игеру, мемлекеттік және облыстық маңызы бар ірі құрылыстарды құру, авиация ұшуларын жүзеге асыру, табиғатты қорғауға арналады.

      76. Масштабы 1:500 топографиялық жоспарлар мыналарға арналады:

      1) құрылыс учаскесінің атқарушы, бас жоспарын және жер асты коммуникацияларының, өнеркәсіптік кәсіпорындардың қалың желісімен көп қабатты күрделі құрылыстың жұмыс сызбаларын жасау, тік жоспарлауды шешу, жер асты желілері мен құрылыстарының жоспарларын жасау және қаланың құрылыс салынған аумақтарындағы құрылыс учаскелеріне ғимараттар мен құрылыстарды байлау;

      2) тәуліктік реттеу бассейндерінің бас торабы бөгеттерінің, теңестіруші шахталардың, арынды құбырлардың, ГЭС ғимараттарының, туннельдер порталдарының, шахталардың жақын штректерінің (арка және деривациялық ГЭС үшін) жұмыс сызбаларын жасау.

      Масштабы 1:1 000 және 1:500 жоспарлар жер асты коммуникацияларын есепке алудың негізгі жоспарлары болып табылады және барлық жер асты коммуникацияларын қоспағанда, олардың негізгі техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, нақты жоспарлы және биіктік жағдайын көрсетеді.

      77. Масштабы 1:1 000 топографиялық жоспарлар мынаған арналады:

      1) құрылыс салынбаған аумақта немесе бір қабатты құрылысы бар аумақта құрылыс салудың техникалық жобалары мен жұмыс сызбаларын жасау;

      2) аумақты тік жоспарлау мен көгалдандыру жобаларын шешу; қолданыстағы жерасты желілері мен құрылыстарының жоспарларын жасау және ғимараттар мен құрылыстарды құрылыс учаскелеріне байлау;

      3) бетонды бөгеттердің, ГЭС ғимараттарының, камера-шлюздердің, бөгеттердің жартастарға (тығыз ГЭС үшін) жанасу учаскелерінің жұмыс сызбаларын жасау;

      4) жаңа темір жол станциялары мен тораптарының қолданыстағы және жұмыс сызбаларын қайта құру жобаларын әзірлеу;

      5) өнеркәсіптік кенденудің біркелкі бөлінбеуі бар (сынап, сүрме, қалайы, вольфрам) кен орындары бар, ерекше күрделі құрылысы бар және өңделмеген кен желілері, тармақтары, құбырлы және кен ұялары бар пайдалы қазбалар қорларын егжей-тегжейлі барлау және есептеу;

      6) күрделі инженерлік іздестірулер;

      7) 2 га артық алаңда бетон іргетастарындағы арынды құбырлар, гидротехникалық құрылыстар (акведуктар, дюкерлер, сорғы станциялары), жеке құрылысқа арналған алаңдар (жөндеу шеберханалары, қойма базалары), тығыз құрылысы бар елді мекендерде сүзу, кәріз және жылу-, газбен жабдықтау алаңдарын жобалау;

      8) тау-кен өндіру және байыту кәсіпорындарын жобалау және салу кезінде жұмыс сызбаларын әзірлеу;

      9) шашылған кен орындарын игеретін тау-кен кәсіпорындарына геологиялық қызмет көрсету.

      78. Масштабы 1:2 000 топографиялық жоспарлар мынаған арналады:

      1) шағын қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу;

      2) егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын және құрылыс салу нобайларын; қалалық өнеркәсіп аудандарын жоспарлау жобаларын, бас жоспарды әзірлеу сатысында қалалардағы аса күрделі көлік айрықтарының жобаларын жасау;

      3) тау-кен өнеркәсібі кәсіпорындарының (кеніштердің, шахталардың, карьерлердің, разрездердің) атқарушы жоспарларын жасау;

      4) металл және металл емес пайдалы қазбалар егжей-тегжейлі барлау;

      5) теңіз порттарының, кеме жөндеу зауыттарының және жекелеген гидротехникалық құрылыстардың техникалық жобалары мен бас жоспарларын жасау;

      6) жылу электр станцияларының, су айырғыштардың, гидротехникалық құрылыстар мен бөген бөгеттерінің қабылданған негізгі нұсқасының техникалық жобасын жасау;

      7) мелиорацияланатын объектілердің 15 км2 және одан жоғары (типтік учаскелер мелиорациялануға жататын барлық алаңның 10-12% алады) жер үсті суару кезінде суландыру, тік жоспарлауға арналған үлгі учаскелер (дайындалған беті бойынша 20×20 м жақтары бар квадраттар бойынша нивелирлеу), ұзындығы 300 м астам бөгеттер, дюкерлер, шлюздер салу, тығыз учаскелерде және тау-кен жерлерінде өтетін арналар трассаларын және арынды құбырларды төсеу, арнаға пайдалануға берілген өзендер арнасының учаскелері үшін су айнасының ауданы 0,5 км2-ге дейін су қоймаларын салу техникалық жобаларды құрастыру үшін;

      8) жабық дренажбен құрғату, жақтары бар 20×20 м квадраттар бойынша нивелирлеумен суармалы жерлерді тігінен жоспарлау, гидротехникалық құрылыстар, қосалқы-өндірістік ғимараттар және тұрғын үй құрылысына арналған алаңдар, "арна-жолақтар" құрылысы, жер бедерінің немесе геологиялық құрылыстың ерекше күрделі жағдайлары бар учаскелердегі 100-ден 400 м-ге дейін (қиғаш, ұсақ шөгінді рельеф, көшкіндер ауданы) және арна анкерлік тіректерде салынатын құбыр түрінде жобаланатын учаскелердегі арна осінің бойындағы жерлер, иілу көлемі аз (100-150 м) немесе жайылманың күрделі рельефі кезінде иректелген өзендерде су қабылдағыштарды реттеу жұмыс сызбаларын жасау үшін;

      9) тау аудандарында техникалық жоба сатысында және жазық және төбелі аудандарда жұмыс сызбалары үшін темір және автомобиль жолдарын жобалау;

      10) темір жол торабынқайта жаңартудың бас схемасын әзірлеу;

      11) құбыржол, сорғы және компрессорлық станциялардың, желілік пункттер мен жөндеу базаларының, ірі өзендер арқылы өтетін жолдардың, қосалқы станцияларға күрделі жолдардың, жер төсемінің жеке жобасы орындарында көлік және басқа да магистральдардың күрделі қиылыстары мен жақындауының жұмыс сызбаларын жасау (желілік құрылыс үшін).

      1:5 000 және 1:2 000 масштабта мұхиттар, теңіздер және ішкі су айдындарының шельфтік аймағының топографиялық жоспарлары құрылуы мүмкін.

      Шельфтің топографиялық жоспарлары жергілікті геофизикалық және геологиялық барлау жұмыстарына, пайдалы қазбалардың теңіз кен орындарын пайдалану жобаларын жасауға және теңізде инженерлік құрылыстар салуға, кәсіпшілік шаруашылығын жүргізудің су асты плантацияларын ұйымдастыруға арналған.

      79. Масштабы 1:5 000 топографиялық жоспарлар мынаған арналады:

      1) ірі, үлкен және орта қалалардың бірінші кезектегі құрылысын орналастырудың бас жоспарлары мен жобаларын әзірлеу;

      2) 1000 гектардан асатын аумағы бар өнеркәсіптік аудандарды жоспарлау жобаларын жасау;

      3) ірі қаланың бас жоспарын әзірлеу кезінде аса күрделі көлік айрықтарының жобаларын жасау;

      4) ірі, орта және шағын қала жүйесінде жобаланатын тұрғын немесе өнеркәсіп аудандарын орналастыру схемаларын, инженерлік құрылыстар, инженерлік іс-шаралар жобаларының шолу жоспарларын жасау;

      5) қала маңы аймағын жоспарлауды шешу кезінде неғұрлым күрделі тораптардың жобаларын жасау;

      6) өнеркәсіптік және тау-кен өндіру кәсіпорындарының техникалық жобаларын жасау;

      7) теңіз порттары мен кеме жөндеу зауыттарының жинақталған бас жоспарларын жасау;

      8) металл және металл емес пайдалы қазбалар алдын ала барлау;

      9) металл және металл емес пайдалы қазбаларды (көмір және жанғыш тақтатастар) егжей-тегжейлі барлау;

      10) металл емес пайдалы қазбаларды (карбонатты жыныстар, фосфориттер, құм және қиыршық тас) егжей-тегжейлі барлау;

      11) игерілетін мұнай-газ кен орындарының бас маркшейдерлік жоспарларын жасау, кен орындарын жайғастыруды жобалау және тау-кен техникалық міндеттер мен жер және тау-кендік бөлу туралы мәселелерді шешу;

      12) жер жағдайлары күрделі және ауыл шаруашылығы алқаптарының мөлшері аз аудандарда шаруашылықтар қарқынды жүргізілетін шаруа қожалықтары мен совхоздардың жер кадастры және жерге орналастыру;

      13) Техникалық жобаларды жасау: барлық мелиорацияланатын алқапты (алаңы 15 км2 кем учаскелер) жерүсті суару кезінде суландыру; барлық мелиорацияланатын алқапты (алаңы 15 км2 кем учаскелер) және үлгілік учаскелерді (алаңы 15 км2 және одан көп мелиорацияланатын алқап) суару кезінде суландыру; барлық табиғи жағдайларда реттелетін су қабылдағыштар; су айнасының ауданы 0,5-тен 3 км2 дейінгі су қоймалары; жабық жерлерге, микрорельефі бар, орта- және қиын өтетін (күрделі табиғи жағдайлар) жерлерге;

      14) күрделі табиғи жағдайларда ашық арналы құрғату алқабының жұмыс сызбаларын жасау: құрылыс материалдарының алаңдары (жоспарлар жұмыс сызбалары үшін де пайдаланылады), көпір өткелдері, құрылыс материалдарының карьерлері;

      15) жергілікті жердің күрделі рельефі жағдайында, ірі елді мекендерге кіреберістерде және күрделі жағдайы бар басқа да жерлерде автомобиль жолдарын камералдық трассалау;

      16) электр берілісінің әуе желілерінің трассаларын құрылыстармен қиылысу және жақындау орындарында жобалау;

      17) кіші жазықтық және тау өзендеріндегі су тораптарын жобалау және салу;

      18) құрылыс салынған аумақтағы, екпелер (бақтар, жидектер, жүзімдіктер және т.б.) орналасқан жердегі су қоймасының жобалық контурын анықтау;

      19) техникалық жоба сатысында темір және автомобиль жолдарын жобалау (таулы аудандарда және қабылданған бағыт бойынша жазық және төбелік аудандарда бағытты таңдау);

      20) жазық қиылысқан және тығыз орналасқан немесе тығыз орналасқан жерлерде техникалық жоба сатысында ені 1-2 км жердің магистральдық арналарын (кеме қатынасы, су құбыры, энергетикалық) жобалау және салу.

      Топографиялық түсірілімдердің нәтижелері болып табылатын масштабы 1:5 000 топографиялық жоспарлар топографиялық және мамандандырылған жоспарлар мен неғұрлым ұсақ масштабтағы карталарды жасау үшін негіз болады.

      80. Топографиялық жоспарлардың тағайындалуына байланысты 72-75 тармақтарына топографиялық түсірулердің ауқымы белгіленеді. Бұл ретте картографияланатын аумақтың түріне байланысты елді мекендерді топографиялық түсіру тек екі масштабта орындалады:

      1) 1:500 және 1: 2 000 - көп қабатты құрылысы бар аумақта немесе ірі қала аумағында;

      2) 1:1 000 және 1: 5 000 - негізінен бір қабатты құрылысы бар немесе құрылыс салынбаған аумақта.

      81. Тақырыптық карталар мен жоспарларды құру және жаңарту бойынша жұмыстар кешеніне мыналар кіреді:

      1) редакциялық-дайындық жұмыстары:

      2) редакциялық-техникалық нұсқаулар мен жұмыстардың жалпы технологиясын әзірлеу;

      3) карталардың орналасу макетін және жүктеме макетін дайындау;

      4) картаның арнайы (негізгі) мазмұнының түпнұсқасын дайындау;

      5) компьютерлік шартты белгілер мен қаріптерді әзірлеу;

      6) бастапқы картографиялық материалды сканерлеу;

      7) карта мәтінін мемлекеттік тілге аудару;

      8) цифрлық картаны құру;

      9) картаны құрудың барлық кезеңдеріндегі редакторлық бақылау;

      10) басып шығаруға дайындық жазбасы.

      82. Редакциялық-дайындық жұмыстары картаға түсіру аймағын зерттеу, картаны жасау (жаңарту) үшін қажетті картографиялық және басқа материалдарды жинау, редакциялық нұсқауларды әзірлеу кіреді. Картографиялау ауданын және картографиялық материалдарды зерделеу бір мезгілде жүргізіледі және:

      1) құрылған картада оларды көрсету бойынша ұсыныстарды пысықтау үшін аумақтың және оның жекелеген бөліктерінің типтік ерекшеліктері мен сипаттамалық ерекшеліктерін анықтау;

      2) картаны жасау (жаңарту) үшін қажетті картографиялық материалдарды іріктеуді жүргізу, олардың сапасы мен пайдалану дәрежесін анықтау;

      3) материалдарды пайдалану тәртібін және олар бойынша ең аз экономикалық шығындармен карта жасау (жаңарту) технологиясын белгілеу қажет.

      83. Бұрын жасалған тақырыптық карталар мұқият талданады, жоғары сапалы негізде жаңа карталарды жасау кезінде оларды жасау тәжірибесін пайдалану мақсатында оның артықшылықтары мен кемшіліктері анықталады.

      84. Картаны жасау үшін келесі материалдар тартылады:

      1) 1:1 000 000 және одан үлкен масштабтағы топографиялық карталар;

      2) масштабы жасалатын картаның масштабына жақын шолу-географиялық карталар, сондай-ақ жаңа атластардың жалпы географиялық және тақырыптық көліктері;

      3) картада көрсетілген объектілер мен құбылыстарды жіктеу және сипаттау үшін қажетті мәліметтерді қамтитын географиялық сипаттамалар, экономикалық-статистикалық және басқа да сұраулы материалдар;

      4) жергілікті жердің өзгеруі туралы мәліметтерді қамтитын картографиялық ақпарат материалдары (кезекші карталар, схемалар, анықтамалықтар және т.б.);

      5) Қазақстан Республикасы географиялық атауларының мемлекеттік каталогының электрондық деректер базасының мониторинг материалдары.

      85. Қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарды, әртүрлі анықтамалық, статистикалық деректер мен материалдарды: елді мекендердің тізімдерін, кенттер мен ауылдардың бас жоспарларын, көше атауларының тізімдерін және үйлердің нөмірленуін (жергілікті атқарушы орган берген және куәландырған), тұрғын үйлердің саны мен құрылыстың, мектептердің, ауруханалардың және басқа да әкімшілік ғимараттардың сипаты туралы деректерді пайдалану қажет.

      86. Картаны жасау үшін таңдалған картографиялық материалдар рельефтің қазіргі жағдайын дұрыс, қажетті дәлдікпен және толықтығымен көрсетілуі керек.

      87. Редакциялық-техникалық нұсқаулар (бұдан әрі – РТН) аумақтың ерекшеліктеріне, картографиялық материалдардың сипаты мен сапасына қатысты мазмұн элементтерін жасау бойынша басшылық құжат ретінде қызмет етеді. РТН жасалған карта туралы жалпы ақпаратты қамтиды.

      88. РТН-да мазмұн элементтерін құрастыру бойынша оларды құрастыру тәртібінде:

      1) карта туралы жалпы мәліметтер;

      2) карта атауы;

      3) карта (бір/екі бет). Ішкі жақтау бойынша карта өлшемдері;

      4) масштаб, проекция;

      5) басылым түрі (карта бөлек, көп парақты басылымда шығарылады).

      6) бастапқы картографиялық материалдар мен деректер қамтылады.

      89. Редакциялық нұсқауларда: алдағы жұмыстардың қысқаша сипаттамасы; ауданның картографиялық материалдармен қамтамасыз етілуі туралы мәліметтер және оларды пайдалану бойынша ұсынымдар; негізгі картографиялық материалдардың геодезиялық және математикалық негіздері туралы деректер; басылымға картаны жасау және дайындау технологиясының ерекшеліктері; мазмұнның жекелеген элементтерін бейнелеу бойынша ұсыныстар және географиялық объектілердің атауларын белгілеу тәртібі жазылады.

      90. Картаны жасау кезінде пайдаланылатын негізгі картографиялық материалдар мен қосымша картографиялық материалдар көрсетіледі.

      91. Әрбір картографиялық материал үшін мыналар келтіріледі: картаның атауы; масштабы; проекциясы; картографиялық материалды пайдалану (толық немесе ішінара); құрастыру үшін қосымша картографиялық материалды пайдаланатын мазмұн элементтері, оны пайдалану тәртібі мен дәрежесі көрсетіледі).

      92. Картаны жасау кезінде отандық басылымның картографиялық материалы қолданылады, оны жасау әдістемесі белгілі, картографиялық материалдың толық және егжей-тегжейлі сипаттамасы берілмейді.

      93. Мәтіндік, статистикалық көздер, Жерді қашықтықтан зондтау деректері, интернет ресурстар картографиялық материалдар тізіміне оларды құрастыру кезінде тікелей пайдаланған кезде ғана енгізіледі. Егер бұл көздер көмекші материал ретінде пайдаланылса, олар әдебиеттер тізімінде көрсетілген.

      94. Мазмұнның әрбір элементі бойынша: қандай картографиялық материал бойынша нүктелердің, сызықтардың, аудандардың кеңістіктік жағдайы, объектілердің локализациясын анықтау ерекшеліктері, контурларды жалпылаудың рұқсат етілген дәрежесі, объектілердің локализациясының сипатын анықтау ерекшеліктері анықталады; элементтердің кеңістіктік қатынастары: объектілерді таңдау өлшемшарттары (мысалы, ұзындығы шамамен бірдей салалардың параллель желісінде қосымша норматив белгіленеді – салалар арасындағы шекті қашықтық); кеңістіктік логикалық байланыстарды орнату негізінде объектілерді алып тастау шарттары (мысалы, 3-ші ретті ағындарды алып тастау); объектілерді бір-бірімен келісу тәртібі (мысалы, көлденеңдерді өзен желісімен келісу); объектілердің жіктелуі мен белгілер шкаласы: елді мекендерді (тұрғындар саны, елді мекендер типі және т. б. бойынша), автожолдарды бөлу жөніндегі нұсқаулар (өзен желісіне сәйкес) (ені бойынша) және т.б.; негізгі картографиялық материалда жоқ сандық және сапалық белгілерді айқындау тәртібі.

      95. Макеттер мен схемалар графикалық түрде картада қандай объектілерді немесе олардың белгілерін көрсету керектігін және олардың қай жерде орналасқанын көрсету үшін жасалады, яғни олар енгізілген өзгерістердің орналасқан жерін жеңілдетілген шартты белгілерде нақтылайды (мысалы, 100-ден 500 тұрғынға дейінгі ауылдық елді мекендерді қаріппен белгілеу). Мұндай өзгерістер қосымша қабаттарда жасалуы мүмкін.

      96. Мазмұнды редакциялау кезінде жасалған ең көп таралған макеттер мен схемалар: карталарды құрастыру макеті; негізгі картографиялық материалдың және қосымша картографиялық материалдың схемасы; орографиялық схема; халықтың тығыздығы негізінде елді мекендердің графикалық жүктемесін аудандастыру схемасы; жасалатын картаның жақтауы бойынша өзгерістер макеті; негізгі автожолдардың схемасы; егер негізгі картографиялық материалдың және құрылатын картаның елді мекендерінің шкалалары әртүрлі болса, елді мекендерді бөлу схемасы;

      97. Макеттер мен схемаларды құру қажеттілігі аумақтың географиялық ерекшеліктерімен анықталады.

      98. Құрастыру бірқатар операциялар мен процестерді біріктіреді, нәтижесінде болашақ картаның прототипі болып табылатын түпнұсқа жасалады. Түпнұсқа келесі талаптарды ескере отырып ресімделеді:

      1) қолтаңбаларға арналған шартты белгілер мен қаріптер сызба сипаты мен өлшемдері бойынша құрылатын картаның белгіленгеніне сәйкес келуі тиіс;

      2) мазмұнның барлық элементтері түпнұсқада мықтап ұсталатын және суретке түсіру кезінде жақсы ойнатылатын бояулармен сызылады;

      3) шартты белгілердің қабаттасуына жол берілмейді, ал олардың жақындаған жерлерінде олардың арасындағы бос орындар кемінде 0,2 мм болуы тиіс;

      4) түпнұсқаны безендіру сапасы одан баспа түпнұсқаларын жасауға жарамды көшірмелерді алуды қамтамасыз етуі керек.

      99. Шартты белгілер жүйесі, сондай-ақ қаріптер мен фондық бояулар объектілердің белгіленген жіктемелері негізінде әзірленеді. Шартты белгілер пішіні, өлшемі, үлгісі және түсі бойынша әртүрлі болуы мүмкін. Шартты белгілер мыналарды қамтамасыз етуі керек:

      1) картаның максималды жүктемесі;

      2) мазмұнның негізгі объектілерін нақты анықтау;

      3) көрнекілік, қарапайымдылық, ерекшелік, ішкі логика;

      4) жіктеудің әртүрлі кезеңдеріндегі бағыныштылық, ол графикалық түрде ерекшеленуі керек (шамасы, пішіні, суреті немесе белгінің түсі).

      100. Шартты белгілердің саны мен әртүрлілігі мүмкіндігінше шектеулі болуы керек. Белгілердің мөлшеріне картаның мақсаты, масштабы және картаға түсірілген ауданның ерекшеліктері әсер етеді. Жаңа шартты белгілер картаның шартты белгілер жүйесін бұзбауы керек. Бөлек шығарылған картада аңыз карта шеңберінен тыс жасалады. Егер іргелес аумақты күтіп ұстау негізгі аумақты ұстауға қарағанда аз жүктемемен берілсе, онда аңыз картаның іргелес аумағына орналастырылуы мүмкін.

      101. Шартты белгілер кестесінің екі нысаны әзірленуде:

      1) шартты белгілердің жұмыс кестесі, онда шартты белгінің әрбір элементі түсі мен өлшемін көрсете отырып, бөлек түсіндіріледі;

      2) аңыз.

      102. Шартты белгілердің жұмыс кестесі картаны құрудың барлық кезеңдерінде қолданылады. Оның құрылымы аңыздан мазмұн элементтерінің реттілігімен, сондай-ақ шартты белгілер мен қаріптердің өлшемдері мен түстерін көрсетумен ерекшеленеді.

      103. Шартты белгілер жұмыс кестесінде мазмұн элементтерін жасау тәртібімен келтіріледі: картографиялық тор; гидрография; елді мекендер; хабарлама жолдары; шекаралар; жер бедері; табиғи ландшафттың басқа элементтері; тақырып жазуларының қаріп шкаласы.

      104. Шартты белгілердің жұмыс кестесін құруға қойылатын негізгі талаптар:

      1) шартты белгілер кестесінің әрбір бөлімі мазмұн элементіне сәйкес келеді, олар картада жасалу ретімен келтіріледі;

      2) шартты белгілер объектінің әрбір белгісі бойынша бөлек беріледі;

      3) кестеде шартты белгілер мен қаріптердің мөлшері мен түсі жасалатын карта масштабында көрсетіледі.

      105. Егер карта компьютерде орындалса, шартты белгілер кестесінің құрамдас бөлігі тонды безендіру кестесі болып табылады.

      106. Карталардың оңай оқылуы мен салыстырылуын қамтамасыз ету үшін объектілерді жіктеу және шартты белгілер барлық карталар үшін бірдей болуы керек.

      107. Аңыздың құрылымы мазмұн элементтерінің құрамымен және олардың аңыздағы үй-жайларының реттілігімен анықталады. Аңыздың басында мазмұнның әлеуметтік-экономикалық элементтері орналастырылған:

      елді мекендер; хабарлама жолдары; аумақтың саяси және саяси-әкімшілік бөлінісінің шекаралары. Содан кейін мазмұнның физикалық-географиялық элементтері: гидрография (су объектілері); рельеф және табиғи ландшафттың басқа элементтері (батпақтар, құмдар, лава өрістері және т.б.).

      108. Мазмұн элементтерінің әр блогы карталардың масштабына қарай топтастырылған. Жіктеу мен масштабтың шамалы егжей-тегжейлері барлық дерлік масштабтағы карталар үшін тұрақты өлшем мен үлгінің шартты белгілерімен бейнеленген.

      109. Елді мекендердің егжей-тегжейлі жіктелуі олардың 2-3 белгісін біріктіреді. Сондықтан елді мекендердің шартты белгілері карталардың ауқымы бойынша 2-3 топқа бөлінеді. Масштаб азайған сайын жіктеу аралықтарының саны және оларға ілеспе шартты белгілер саны азаяды. Мазмұнның қалған элементтері үшін карта масштабының үлкен айырмашылығына қарамастан, шартты белгілердің өлшемі мен үлгісі өзгермейді.

      110. Шартты белгілерді әзірлеу және карталарды ресімдеу тұтынушылар шеңберін, пайдалану тәсілін және карталарды жасаудың заманауи технологиясын ескере отырып жүргізілуі тиіс.

      111. Картографиялық материалды сканерлеу – картографиялық материалдың растрлық формасын жасау. Электрондық картаны жасау үшін бастапқы материалдарды дайындау картографиялық материалдарды сканерлеу арқылы жүзеге асырылады. Құрылатын электрондық картаны құру және түрлендіру кезінде бастапқы картографиялық материалдан дәлдікпен ауытқуға жол берілмейді. Сапалы кескін алу үшін картографиялық материалды сканерлеу кезінде дюйміне 150-300 нүкте ажыратымдылығы қойылады.

      112. Бастапқы картографиялық материалды сканерлегеннен кейін алынған растрлық кескінді одан әрі векторлау үшін оның жарамдылығын алдын ала тексеру және сканерлеудің толықтығы мен дұрыстығын анықтау үшін растрлық кескінді бастапқы картографиялық материалмен салыстыру жүзеге асырылады.

      113. Алдын ала тексеру нәтижелері бойынша елеулі ақаулар анықталған кезде картографиялық материалды қайта сканерлеу жүзеге асырылады.

      114. Бастапқы картографиялық материалдың сканерленген кескіні таңдалған картографиялық проекцияда және координаталық анықтамалық жүйеде растрлық кескінді одан әрі векторлау мақсатында ақпараттық жүйеде тіркеледі.

      115. Бастапқы картографиялық материалдың сканерленген бейнесі мемлекеттік жер кадастрын жүргізу кезінде пайдаланылатын координаттық санақ жүйесіне не бастапқы картографиялық материалдың координаттық жүйесіне (фотопландар, топографиялық карталар және жоспарлар) байланады. Бұл ретте растрлық субстратты дәл байланыстыру үшін картографиялық материалдың масштабының дәлдігі шегінде минималды орташа квадраттық қатені қамтамасыз ету қажет.

      116. Растрлық кескінді байланыстыру геоақпараттық жүйелер құралдарының көмегімен, растрға координаттар бойынша тірек нүктелерін қолдану арқылы жүзеге асырылады.

      Растрлық кескінді координаталық жүйеге байланыстыру аяқталғаннан кейін фотопландарға осы растрлық кескіннің қабаттасу дәлдігі тексеріледі.

      117. Карта мәтінін мемлекеттік тілге аудару Қазақстан Республикасы географиялық атауларының мемлекеттік каталогының электрондық деректер базасын мониторингтеу материалдары негізінде жүзеге асырылатын болады.

      118. Цифрлық картаны құрудың технологиялық процесі келесі жұмыс түрлерінен тұрады: объект аумағының топографиялық-геодезиялық және аэротүсірілім қамтамасыз етілуін жинау және талдау; растрлық кескінді дайындау; векторлық модель құру; векторлық модельдерді редакциялау; карта жақтауларын безендіру; векторлық картаны CMYK түстер палитрасында TIFF форматында растрлық кескінге түрлендіру; DVD-R дискісіне цифрлық карталар мен формулярларды басып шығару және жазу.

      119. Рельефтің цифрлық моделін құру. Цифрлық карта объектілері масштабқа байланысты мазмұн элементтері бойынша тақырыптық қабаттарға бөлінеді: шеткі безендіру; жер бедері; гидрография; құрылыстар (қалалар жоспарында); өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және әлеуметтік-мәдени объектілер (қалалар жоспарында); жол желісі; өсімдік жамылғысы және топырақ; шекаралар; қолтаңбалар.

      120. Әр қабат егжей-тегжейлі бөлімдерден тұрады. Қабаттың әр объектісіне код беріледі. Объектінің коды бірегей және оның локализация сипатымен бірге объектінің шартты белгісін бір мәнді сәйкестендіруді қамтамасыз етеді. Объектілердің семантикасында сандық және сапалық сипаттамалары туралы мәліметтер болуы керек. Объектілердің әртүрлі кластары арасындағы топологиялық ережелер сақталуы керек.

      121. Цифрлық карта объектілері Жіктеуішке сәйкес тиісті қабатқа тиесілі болуы керек.

      122. Картаның бөлігі ретінде объектілердің метрикалық сәйкестігі толық қамтамасыз етілуі керек, бұл координаттардың сәйкестігіне қол жеткізіледі: іргелес (қиылысатын) сызықтық объектілердегі жалпы нүкте; сызықтық объектінің осьтік сызығының және олардың түйісу сегментіндегі алаңдық объектінің шекарасының толық сәйкес келуі; полигондардың ішкі бөліктері қабаттаспауы қажет. Полигондардың ортақ шекаралары немесе шыңдары болуы мүмкін;

      123. Бос орындар болмауы керек. Бұл ереже көпбұрыштардың ішінде немесе шекаралық көпбұрыштар арасында бос орындардың болмауын талап етеді. Барлық көпбұрыштар үздіксіз беттің аймағын құруы керек. Ілулі түйіндер болмауы керек. Сызықтық объектілер бірдей объектілер класындағы (немесе кіші типтегі) сызықтық объектілерге екі соңғы нүктемен тиіп тұруы қажет. Басқа сызыққа қосылмаған соңғы нүкте ілулі түйін деп аталады. Бұл ереже сызықтар жабық ілмектер құруы керек болған кезде қолданылады, мысалы, Олар көпбұрыштардың шекаралары болған кезде. Сондай-ақ ереже кеңістіктік объектілер класында әдетте сызықтар бір-бірімен байланысты болса, мысалы, көше сызықтары ретінде қолданыла алады. Бұл жағдайда ереже бұзылған кезде ерекшеліктер қолданылуы мүмкін, бірақ деректер дұрыс – мысалы, көше тығырыққа тірелген жағдайда.

      124. Әр қабаттың объектілерінде атрибуттық базада көрінетін сандық және саны жағынан сипаттамалар болуы керек.

      125. Цифрлық карталардың мазмұны. Цифрлық карталарда нақты және қажетті дәлдік дәрежесімен, егжей-тегжейлері мен толықтығы бейнеленеді: қала жоспарларында жекелеген құрылыстар, өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы, мәдени-тұрмыстық объектілер және коммуналдық шаруашылық объектілері, жол желісі (темір, тас және топырақ жолдар, соқпақтар) және жол құрылыстары, гидрография және гидротехникалық құрылыстар; бедердің цифрлық моделі, өсімдік жамылғы мен топырақ, шекаралар. Жоспарларда бүкіл объектіде рельефтің бірдей элементтерін көрсетудің біркелкілігі қамтамасыз етілуі керек. Жоспарларда елді мекендердің, көшелердің, теміржол станцияларының, айлақтардың, ормандардың, құмдардың, сортаңдардың, шыңдардың, асулардың, аңғарлардың, арқалықтардың, сайлардың және басқа да географиялық объектілердің өз атаулары орналастырылады. Карталарда жол желісі (темір, тас жол және қара жолдар, соқпақтар) және жол құрылыстары, гидрография және гидротехникалық құрылыстар; рельефтің цифрлық моделі, өсімдік жамылғысы мен топырақ, шекаралар, елді мекендер бейнеленген.

      126. Картаны жасау, басып шығаруға дайындау және басып шығару процесінде редакциялау орындаушылардың жұмысына тұрақты басшылық жасау, өндірістегі карта парақтарының түпнұсқаларын редакциялық тексеру, сондай-ақ картаны жасаудың барлық кезеңдерінде аяқталған жұмыс түрлері мен дайын өнімді тексеру жолымен жүзеге асырылады.

      127. Редакциялық басшылық процесінде қажет болған жағдайда редакциялық жоспардың жекелеген ережелері нақтыланады, картаға түсірілетін аумақтың сипаттамалық ерекшеліктерін неғұрлым мәнерлі көрсету тәсілдері іздестіріледі, орындаушыларда туындайтын мәселелер шешіледі, бұрын анықталған кемшіліктерді жою бақыланады. Картаны жасау процесінде редакциялау мыналарды қамтамасыз етуі керек:

      1) картаның математикалық негізін құрудың дұрыстығы және негізгі картографиялық материалдарды монтаждау дәлдігі;

      2) картографиялық материалдарды пайдаланудың толықтығы мен дұрыстығы;

      3) жер бедерінің элементтері мен объектілерін картада бейнелеу кезінде қажетті дәлдікті сақтау;

      4) мемлекеттік шекаралар картасында көрсетудің дұрыстығы мен дәлдігі;

      5) картографиялық материалда бейнеленген объектілерді іріктеу мен жалпылаудың дұрыстығы, аумақтың сипаты мен ерекшеліктерін көрсетудің айқындылығы, шартты белгілерді қолданудың дұрыстығы;

      6) географиялық объектілердің атауларын, түсіндірме қолтаңбаларды, сандық және сапалық сипаттамаларды картада берудің дұрыстығы мен дұрыстығы, сондай-ақ қолтаңбалар үшін қаріптерді қолданудың және оларды картада орналастырудың дұрыстығы;

      7) құрылатын картаның мазмұнының одан үлкен масштабтағы топографиялық карталармен сәйкестігі.

      128. Картаны басып шығаруға дайындау процесінде және картаны басып шығару процесінде редакциялау түпнұсқалардың мазмұнын дәл және жоғары сапалы жаңғыртуды және карталардың басып шығарылған парақтарының тоналдылығы мен бояулардың тазалығы бойынша картаны басып шығару үшін қолданылатын картографиялық бояулардың бекітілген үлгісі мен түстер шкаласына сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс.

      129. Цифрлық карталар басып шығару үшін tiff немесе jpeg форматында сақталады. cmyk түстерін бөлу cmyk түс моделін қолдана отырып, офсеттік басып шығару үшін картаның бөлшектелген кескіндерін қалыптастыру үшін қолданылады. Сондай-ақ, карталар парақтарға бөлінеді. Картаны басып шығарылған беттерге бөлу картаны атлас парақтарына автоматты түрде бөлу үшін, әр парақтың жиектері бар жеке карталар түрінде пайдаланылады.

      Ескертпе:

      км – километр;

      м – метр;

      км2 – шаршы километр;

      га - гектар;

      o – градус;

      ′ - минут;

      " – секунд, жазық бұрыштардың жалпы қабылданған өлшем бірлігі;

      мм – миллиметр;

      см – сантиметр.

  Бюджет қаражаты есебінен
картографиялық өнім жасау
жөніндегі нұсқаулыққа
1-қосымша

Масштабы 1:25 000,1:50 000,1:100 000 топографиялық карталарға арналған шартты белгілер

      Кестелерге бағандар енгізілген, онда: баспаға арналған цифрлы түрдегі топографиялық карталарды жасау кезінде қолданылатын шартты белгілердің түрі, түрі, өлшемі және түсі көрсетілген.

      "Объект түрі" бағаны: С — символ (кең ауқымды шартты белгі); Л — сызық; П — полигон.

      "Тип" (стиль) бағаны-шартты белгілер жиынтығынан шартты белгінің нөмірі:

      14 - кесте – "сызық стилі"; шартты сызықтық белгінің түрі таңдалады;

      15 - кесте – "символдар стилі"; шартты символдық белгінің түрі таңдалады;

      16 - кесте – "полигондар (облыстардың) стилі"; полигон (құю) түрі таңдалады.

      "Өлшем" бағаны - символдық шартты белгінің кеглі немесе сызықтық (нүктелерде) қалыңдығы, қадам (адым құмдардың үлкен алаңдарын, кебетін, фирмалық алаңдарды символдық шартты белгілермен толтыру кезінде қолданылады; адым объект алаңының мөлшеріне байланысты өзгеруі мүмкін).

      "Түс" бағаны - шартты белгінің түсі; 17-кестеден – "түстер палитрасы" таңдалады.

      Ескерту: Егер масштабы 1:25 000, 1:50 000 және 1:100 000 карталар үшін түрі мен мөлшері бойынша бірдей жеке шартты белгілер орнатылса, онда олар бір жалпы бағанда келтірілген, ал олардың түрі, көлемі мен түсі бір бағанда қара түспен көрсетілген. Егер түрі мен өлшемі әртүрлі болса, — олар әр түрлі түстермен көрсетілген: 1:25 000 масштабта — көк, 1:50 000 масштабта — қызыл, 1:100 000 масштабта — жасыл. Егер шартты белгі полигоннан және символдық белгілерден (планиктің, бұталардың тұтас өсінділері) тұрса, онда жоғарғы жолда көрсетілген:

      "объектінің түрі" — "с" бағанында-символдық шартты белгі,

      "тип" бағанында — символдар мәнерлерінен шартты белгінің нөмірі,

      "өлшем" бағанында-шартты белгінің кеглі,

      "түс" бағанында-түстердің палитрасынан шартты белгінің түсі;

      төменгі жолда көрсетілген:

      "объект түрі" — "п" бағанында-алаңдық шартты белгі (полигон,құю),

      "тип" бағанында — құю, полигондардың (облыстардың) стильдерінен полигон),

      1-кесте

Объекті түрі

Шартты белгілер

типі

Мөлшері

түсі

Таңбаланатын объектілердің атауы

1:25 000

1:50 000

1:100 000
Геодезиялық пункттер

0

с 

1

К-7

4.1

Карта бұрыштары

1

с 


 

3

К-9
К-9
К-8

4.1

Мемлекеттік геодезиялық желі пункттері [1, 4]

2

с 


 

57

К-9
К-9
К-8

4.1

Қорғандардағы (2-қорғандардың биіктігі метрмен) [1, 4]

3.1
 

Көрсетілмейді


Ғимараттарда [1]


с 

21

К-10

4.1


3.2
 4.1

с58

К-7

4.1

Шіркеулерде [1]

4.2
Көрсетілмейді
с

+


167

К-7 К-7

4.1


5

с 


 

4

К-7 К-7
К-6

4.1

Жергілікті жерде орталықтармен бекітілген түсіру желісінің нүктелері [2, 4]

6

с 


 

59

К-7
К-7
К-6

4.1

Қорғандардағы (2-қорғандардың биіктігі метрмен) [2, 4]

7

с 


 

35

К-4
К-4
К-3

4.1

Мемлекеттік нивелирлік желінің реперлері мен маркалары (71,9-репер басы биіктігінің белгісі немесе марканың орталығы, 71,5-жер бетінің белгісі) [3, 4]

8

с 


 

5

К-8
К-8
К-6

4.1

Астрономиялық пункттер

      2-кесте

№і

Объекті түрі

Шартты белгілер

Типі

Мөлшері

Түсі

Таңбаланатын объектілердің атаулары

1:25 000

1:50 000

1:100 000

Елді мекендер
Жеке құрылыс

9.1

с 

ПО

К-6

4.1

Орамдардағы, жүйесіз құрылысы бар елді мекендердегі тұрғын және тұрғын емес құрылыстар, сондай-ақ жеке орналасқан құрылыстар [6]

9.2

с 


 

К-8
К-8
К-7


9.3

с  

К-9 К-9 К-7,8


9.4

п 


 


 

құю 2.1

4.1

9.5

с 


 

18

К-7
К-7
К-5

4.1

Дөңгелек қашалар

10.1
 


 

Айрықшаланбайды


4.1

Көрнекті отқа төзімді ғимараттар (50 және 60 - ғимараттардың биіктігі метрмен) [6]


с 


 

ПО

К-9
К-9 К-7,8л 


 

2

0.4


10.2
 


 

Айрықшаланбайды


4.1


п 


 

құю 2.1л 


 

2

0.4


11

с

60

К-5
К-5
К-4

4.1

Карта масштабында көрсетілмеген жеке орналасқан аулалар [7]

12.1

с

 

117

К-5
К-5
К-4

4.1

Бағдарлардың маңызы бар қираған және жартылай қираған құрылыстар [8]

12.2

л

 

43

0.3


13

с

 

62

К-8
К-8
К-7

4.1

Киіз үйлердің, шошалалардың тұрақты тұрақтары және т. б.

Орамдар мен көшелер

14.1


Тығыз салынған орамдар [9]: ірі қалаларда;


п 

құю 2.1

4.8


п 

құю 2. 1

4.1

14.2

п
 


 

құю 2.1

4.8


14.3

 


басқа елді мекендерде


п
 

құю 2.1

4.8п
 

құю 2.1

4.1п
 

құю 2.116.1

л95

0.5
0.5
0.4

1.1

Орамдардың тығыз салынған бөліктері (қатарлар), ені карта масштабында көрсетілмеген көшелер: магистральды және басты;

16.2

л95

0.4
0.4
0.3


басқа көшелер мен өткелдер

17


 


 

Сирек салынған орамдар орамдаргородах и прочих населенных пунктах [9]

18

Жаңа тұрғын үй құрылысы аудандары (салынып жатқан кварталдар) [10]

19

Жаңа өнеркәсіп құрылысы аудандары [10]

20

л2

0.4

4.1

Бұзылған және жартылай бұзылған кварталы [11]


п


полигон 5.921.1
Көрсетілмейді

Бастапқы растрлық сурет бойынша

4.1

Көлік қозғалысы үшін көшелердегі жол өтпелері [12]: туннель;

21.2

Бастапқы растрлық сурет бойынша


эстакада

22
Көрсетілмейді

Бастапқы растрлық сурет бойынша

4.1

Көшелер арқылы жерасты өткелдері [12]

23
 

Көрсетілмейді

Бастапқы растрлық сурет бойынша

4.1

Көшелердің өткелі жоқ (сатылы, тау баурайларында және т. б.) учаскелері

      3-кесте

Объект түрі

Шартты белгілер

Түрі

Мөлшері

Түсі

Таңбаланатын объектілердің атаулары

 
1:25 000

1:50 000

1:100 000

Өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және әлеуметтік-мәдени объектілер

36

с 


 

6

К-6
К-6
К-5

4.1

Зауыт, фабрика және басқа да құбырлар (60-құбыр биіктігі метрмен) [16]

37.1

с 


 

7

К-7 К-7 К-6

4.1

Құбыры бар зауыт, фабрика мен диірмендер (биіктігі 50 құбырлар метрде)
[16Д7]

37.2
 


 с 


 

6

К-6 К-6
К-5

4.1п 

құю 2.1
л 

2

0.438.1

с 


 

111

К-7 К-7 К-6

4.1

Құбыры жоқ зауыт, фабрика мен диірмендер [17]

38.2

п 


 

құю 2.1


39.1

с 


 

61

К-8
К-8 К-6

4.1

Шахта оқпандары мен штолен сағасы
[18]: жұмыс істеп тұрған;

39.2

с 


 

61

К-8
К-8 К-6


Жұмыс істемейтін

40.1

л 


 

Бастапқы растрлық сурет бойынша

4.11

Ашық тәсілмен пайдалы қазбаларды өндіру орны (карьерасы); 5-Карьер тереңдігі метрмен]

40.2

л 

65

0.4

66

0.441.1

с 


 

8

К-6
К-6
К-5

4.1

Террикондар;

41.2
 


жыныс үйінділері (15 және 25- биіктіктер метрмен) [4]


л 

65

0.4

4.1л 

43

0.342.1

с 


 

Бастапқы растрлық сурет бойынша

11.10

Тұз әзірлемелері (ашық) [20]

42.2

п

полигон
1.2,2.2; 1.2,2.2;
5.3,8.243.1

с 


 

33

К-11
К-11 К-10

4.1

Шымтезек өңдеу
[20]

43.2
 


 с 


 

33

К-11
К-11 К-10

4.1л 

43

0.344

с 


 

9

К-7 К-7 К-6

4.1

Мұнаралы мұнай және газ ұңғымалары

45

с 


 

16

К-6 К-6
К-5

4.1

Мұнарасыз мұнай, газ және басқа да ұңғымалар

46.1

с 


 

22

К-6 К-6
К-5

4.1

Жанғыш қоймалар және газгольдерлер [21]

46.2с 


 

22

К-6 К-6
К-5

4.1л 

2

0.4


47

с 


 

63

К-10 К-10 К-8

4.1

Бензолонкалар және жанармай құю станциялары [21]

48.1
 


 

Гидроэлектрстанциялары (ГЭС) [22]


с 


110

К-9 К-9 К-7,8

4.1л 

61
62

0.5 0.5 0.4


48.2

п 


 

Құю 2.1

4.1л70
71

0.5 0.5 0.4л 

2

0.4


49.1

с 

64

К-7

4.1

Электрстанциялары (ГРЭС, ТЭЦ және т.б.) [16,23]

49.2


с 

6

К-6
К-6
К-5

4.1


п 

құю 2.1п 

құю 2.1л
2

0.4


50.1

с 

18

К-5

4.1

Градирнялар [16,23]

50.2

п 

құю 2.151.1

с 


 

23

К-7 К-7 К-6

4.1

Электр қосалқы станциялары (трансформатор және түрлендіргіш [22]

51.2


 п 

заливка 2.1

4.1л2

0.4
52

с 


 

73

К-8 К-8 К-6

4.1

Радиостанция және телевизия орталықтары [16, 24]

53

с 


 

56

К-9 К-9 К-8

4.1

Телевизия мұнаралары (160-мұнараның биіктігі метрмен [16]

54

с 


 

55

К-7 К-7 К-6

4.1

Телевизия, радио-және радиорелелік мачта (80 – мачта биіктігі метрмен) [16]

55.1

с 


 

26

К-14 К-14 К-12

4.1

Аэродромдар мен гидроаэродромдар

55.2Ұшақтардың ұшуы және қонуы үшін жабдықталған жол учаскелері [25]


с 


 

25

К-14 К-14 К-12

4.1


56

с 


 

27

К-14 К-14 К-12

4.1

Отырғызу алаңдары (құрлықта және суда) [25]

57

с 


 

10

К-7 К-7 К-6

4.1

Мұнара үлгісіндегі күрделі құрылыстар (су қысымды мұнаралар және т. б. ) 55-биіктігі метрмен [16]

58

с 


 

11

К-7 К-7 К-6

4.1

Жеңіл үлгідегі мұнаралар (бақылау, прожекторлық және т. б.)

59

с 


 

77

К-8 К-8
К-7

4.1

Су диірмендері және ағаш кескіштер

60.1

с 


 

65

К-9 К-9
К-7

4.1

Жел диірмені

60.2

с 


 

160Жел қозғалтқыштары

61

с 


 

66

К-6 К-6
К-5

4.1

Бағдарлары маңызы бар әкті күйдіру, ағаш көмірін алуға арналған пештер

62.1

с 


 

95

К-9

4.1

Оранжереялар, жылыжайлар;
бужайлар (тек 1:25 000 картада)
[26]

62.2

л 


 

2

0.4Бастапқы растрлық бейне бойынша63

с 

Көрсетілмейді

67

К-6 К-6

4.1

Омарталар [27]

64.1

с 


 

68

К-5 К-5 К-4

4.1

Мал қоралар [28]

64.2

л 

2

0.465

с

110

К-9 К-9 К-7,8

4.1

Орманшы үйлері

66

с 


 

69

К-8 К-8 К-6

4.1

Телеграфтық, радиотелеграфтық кеңселер мен бөлімшелер, телефон станциялары [29]

67

с 


 

32

К-8 К-8 К-6

4.1

Метеорологиялық станциялар [29]

68.1

с 

28

К-7

4.1

Шіркеулер, костелдер, киркалар [16, 30]

68.2
 

Көрсетілмейді

с 

168

К-6 К-669.1

с 


 

29

К-7 К-7 К-6

4.1

Мешіттер [16, 30]

69.2
 

Көрсетілмейді

с 

169

К-7 К-770.1

с 


 

31

К-9 К-9 К-7

4.1

Будда және басқа храмдар мен пагодтар [16, 30]

70.2
 

Көрсетілмейді

Бастапқы растрлық бейне бойынша71.1

с 


 

30

К-7 К-7 К-6

4.1

Часовнялар

71.2

с 


 

12


Мазарлар, субургандар, тұсқағаз және оларға ұқсас басқа да құрылыстар

77

с 


 

70

К-8 К-8
К-7

4.1

Ерекше ескерткіштер мен монументтер [16]

73

с 


 

14

К-7 К-7 К-6

4.1

Ескерткіштер мен монументтер, турлар, бауырлас зираттар және бағдарлары бар жеке бейіт

74.1

с 


 

13

К-8 К-8 К-6

4.1

Зират

74.2
 с 

1

К-5

4.1л 

2

0.474.3

с 


 

13

К-8
К-8
К-6

4.1

Қалың ағаш өсімдіктері бар зираттар [31]


пқұю 2.1

7.4


74.4
 с 

1

К-5

4.1л 

2

0.4
п 

құю 2.1

7.4


75.1

с 


 

72

К-6
К-6
К-5

4.1

Қорымдар

75.2

л 

2

0.476

Байланыс желілері (телефон, телеграф, радиотрансляциялар) [32]


с 

2

К-8

4.1


л

___________________

2

0.4

77

л 

89

0.4

4.1

Су асты байланыс кабельдері [33]

78

Биіктігі 14 м кем ағаш тіректердегі және темірбетон бағаналардағы электр беру желілері [32, 34]


с 

128

К-15

4.1с 

130

К-15


л 

2

0.4

79Металл және темір- бетон тіректеріндегі (фермалардағы, биіктігі 14 м және одан жоғары бағандардағы) электр беру желілері (ЭБЖ); кВ бойынша - кернеуі мың вольт 25-тіректің биіктігі метрмен [32, 34]


с 


 

129

К-20 К-20 К-15

4.1


с 


 

130

К-20 К-20 К-15


л

________________

2

0.4

79.1

с 

158

К-20 К-20 К-15

Бұрылыс бағандары

80
 


 

Бірнеше қатар электр беру желілері (2-ЭБЖ саны) [32, 34, 35]

81.1
 Мұнай құбырлары [36]: жер үсті, айдау станциялары;


с

110

К-9 К-9 К-7,8

4.1


л

3
3
78

0.4

81.2

л 


 

14
14
79

0.4

Жер асты, су асты

82.1
 


 

Газ құбырлары : [36]: жер үсті, компрессорлық станциялар;


с 


 

110

К-9 К-9 К-7,8

4.1


л 

3
3
78

0.4

1.1

82.2

л14
14
79

0.4


Жер асты, су асты

83


Бірнеше қатар жүретін мұнай немесе газ құбырлары (3-құбыржолдар саны) [36]

84


Бірқатар мұнай құбырлары мен газ құбырлары [36]

85Мұнай және газ құбырлары желілеріндегі дюкерлер [37]
л 

9

0.4

4.1

л 

2

0.4


86

лБастапқы растрлық бейне бойынша

4.1

Орманды және басқа да матер-иалды түсіруге арналған науалар [37]


2

0.4


87

лБастапқы растрлық бейне бойынша

4.1

Ежелгі тарихи қабырғалар (5-қабырғаның биіктігі метрмен)
2

0.4


88

л72 73

0.5

4.1

Тас, кірпіш қабырғалары және металл қоршаулар89

л2

0.4

4.1

Өнеркәсіптік, ауылшаруашылық және әлеуметтік-мәдени объектілердің жеңіл қоршаулары (ағаш дуалдар, қоршаулар, тікенекті сымнан жасалған қоршаулар және т. б.)


      4-кесте

Объект түрі

Шартты белгілер

Типі

Мөлшері

Түсі

Таңбаланатын объектілердің атауы

1:25 000

1:50 000

1:100 000

Темір жолдар

90.1

л48

0.7

4.1

Темір жолдар: бір жолды;

90.2

л50

0.7


Екі жолды;

90.3

л52

0.7


Үш жолды

91.1

л49

0.7

4.1

Электрлендірілген темір жолдар: бір жолды;

91.2

л 

51

0.7


Екі жолды;

91.3

л 

53

0.7


Үш жолды

92
Бастапқы растрлық бейне бойынша

4.1

Монорельсті темір жолдар

93
 

Тар жолақты темір жолдар және олардағы станциялар [39]


л 

45

0.4

4.1с 

49

К-794

л 

15

0.4

4.1

Трамвай желілері

95.1
 

Аспалы жолдар; тірек фермалары (тек м-бы 1:25 000 картада)


л18

0.5

4.1с 

Көрсетілмейді

110

К-795.2

л 

56

0.3

4.1

Фуникулер [40]
96
 

Теміржол станциялары. Станцияның бас ғимаратының орналасуы [41]: жолдар жақтауында;

96.1

с 

50

К-7

4.1


96.2

с52

К-7


Жол арасында

96.3

с 

172

К-7


Орналасуы белгісіз


97

Разъездер, платформалар, басып озу және аялдама пункттері
97.1

с 

49

К-7

4.1

97.2

с110

К-8


Блокпосталар және жол бекеттері; күзетілетін темір жол өтпелері кезіндегі бекеттер [42]

98

Тиеу-түсіру алаңдары
98.1

с 

171

К-7

4.1

98.2

л 

113 114

0.3


Тұйықтар және кірме жолдар

98.3

с 

135

К-12


Үлкен еңістігі бар жол учаскелері- 20% о астам

98.4

с163

К-11


Құбырлар [43]: темір жол астында;

К-7


таркөлемді темір жолдың астында

99

Туннельдер (450-ұзындығы, 8-биіктігі, 12-ені метрмен);
99.1
 

Бастапқы растрлық бейне бойынша

4.1

99.2
 

туннельдегі шахталық оқпандар (70-тереңдігі метрмен)


л 

2

0.4

4.1


л 

121

0.4с 

21

К-13


99.3

л122

0.3

4.1

Галерея [44]100

Эстакада [44]

100.1 

Бастапқы растрлық бейне бойынша

4.1


100.2

л
 

55

0.3


Үймелер мен ойықтар (4-биіктігі немесе тереңдігі метрмен)

100.3

л 

65 66

0.4101

л54

0.3

4.1

Бөлшектелген темір жолдардың төсемі [45]

102.1

л 

47

0.4

4.1

Салынып жатқан темір жолдың [46]: жалпақ желі;

102.2

л 

46

0.4


Тар желілі

103.1

с 


 

21

К-44
К-37
К-37

4.1

Метрополитен желісі [47]:
станцияға кіру;

103.2

л


Метрополитен желілерінің жер бетіне шығуы


л
 

51

0.7
л 

121

0.4
л 

2

0.4104
 


 


104.1

п 


 

құю 2.1

4.1

Депо, вокзалдар

104.2

л 

2

0.4


Карта масштабында көрінетін станциялық жолдар

104.3
 


 

Бастапқы растрлық бейне бойынша


Өтпе көпірлер

104.4

л


Көрсетілмейді

2

0.4


Жер асты өтпелері


Бастапқы растрлық бейнесі бойынша4.1

104.5

с 

Көрсетілмейді

104

К-6


Семафорлар мен бағдаршамдар

105


104.6


 

Бастапқы растрлық бейнесі бойынша


Айналма жолдар [48, 12]


Объект түрі

Шартты белгілер

Типі

Мөлшері

Түсі

Таңбаланатын объектілердің атауы

1:25 000

1:50 000

1:100 000

Автомобиль және қара жолдар, соқпақтар5
97 97

0.6

4.8

Автомагистральдар
(автострадтар);
7,5-жүріс бөлігінің ені метрмен, 2-саны
жүру бөліктері,
Ц-жабын материалы [49, 50, 55]

105

л

96

0.5
0.4
0.4

4.8

Автомобильдік
жетілдірілген жолдар
(жетілдірілген
тас жол);
8- жүру бөлігінің ені; 12- жер төсемінің ені метрмен; а-жабу материалы [49, 51, 55]

106

л

 


 

98

0.3
0.2
0.2

4.8

Автомобильдік
жабыны бар Жолдар (тас жол);
6- жүру бөлігінің ені, 10- жер төсемінің ені метрмен,
Б-жабын материалы [49, 52, 55]

107л108.1

л

95

0.5
0.4
0.4

1.1

Жабыны жоқ автомобиль жолдары (жақсартылған топырақ жолдары); 8 - жүріс бөлігінің ені метрмен;

108.2

л

30

0.4
0.3
0.3

4.1

жолдың күрделі учаскелері [49, 53, 55]

109


Бастапқы растрлық бейнесі бойынша

4.1

Ағаш жабыны бар автомобиль жолдары (5-жабын ені) [49, 54, 55]

110.1

л 


 

2

0.7 0.6 0.6

4.1

Қара, ауыл арасындағы жолдар

110.2

л

7

0.6 0.5 0.5


жолдың күрделі учаскелері [56]

111

л

7

0.6 0.5 0.5

4.1

Дала және орман жолдары [57]

112

л

7

0.6 0.5 0.5

4.1

Қысқы жолдар (қыстау, автоқыстау) [58]

113
 


 

Керуен жолдары мен арба жолдар

113.1

л 


 

7

0.4

4.1


113.2
 


 

Бастапқы растрлық бейнесі бойынша


жасанды карниздегі соқпақтардың учаскелері-оврингтер (1- ең аз ені, 25-карниз ұзындығы метрмен) [59]

114Жаяу жүргіншілер соқпағы

114.1

л

9

0.5 0.4 0.4

4.1


114.2

с 


113

К-8
К-7 К-7


Жаяу жүргіншілер көпірі


115.1

л 


 

107

0.7 0.6 0.6

4.8

Салынып жатқан жолдар [60]:
Автомагистральдар;

115.2

л 


 

106

0.5 0.4 0.4

4.8

Жетілдірілген жабыны бар автомобиль жолдары;

115.3

л 


 

108

0.3 0.2 0.2

4.8

Жабыны бар автомобиль жолдары;

115.4

Л 


 

109

0.5 0.4 0.4

4.1

Жабыны жоқ автомобиль жолдары;

116
 


 

Үймелер мен ойықтар (5-биіктігі немесе тереңдігі метрмен)

116.1

С

135

К-12

4.1

Жол учаскелері: үлкен көлбеу (8% және одан көп);

116.2
 

Бастапқы растрлық бейнесі бойынша

4.8

Бұрылу радиусы аз (25 м- ден кем) [61]

116.3

Л102

0.7 0.6 0.6

4.8

Автомагистральдардағы үймелер

116.4

Л101

0.5 0.4 0.4

4.8

Жетілдірілген жабыны бар жолдағы үймелер

116.5

Л103

0.3 0.2 0.2

4.8

Жол жабыны бар үймелер

116.6

Л100

0.5 0.4 0.4

1.1

Жол жабыны жоқ үймелер

116.7

Л90

0.4

4.1

салынып жатқан жолдардағы жабынсыз үймелер


117
 Туннельдер
(250, 500 - ұзындығы, 8, 12-биіктігі және ені метрмен)

117.1
 

Бастапқы растрлық бейнесі бойынша

4.8 1.1


117.2

л 

121

0.5-0.7 0.4-0.6 0.4-0.6

4.8 1.1


л 

2

0.4

4.1

117.3

л 

122

0.5-0.7 0.4-0.6 0.4-0.6

4.8 1.1

мен галереялар

118.1

Л


Автомобиль жолдарындағы көлік айрықтары [17]


с 

24

к-6

4.1п
полигон 2.1

1.1 
л2

0.4

4.1


Бастапқы растрлық бейнесі бойынша

4.1


Бастапқы растрлық бейнесі бойынша

4.8

118.2

лкөрсетілмейді

2

0.4
0.4

4.1

Жер асты өтпе жолдары [12]

Бастапқы растрлық бейнесі бойынша
119
 


 

1) Атомагистраль-дарда және жетілдірілген жабыны бар автомобиль жолдарындағы автокөлік тұрақтары (Р-тұрақтардың белгіленуі);
2) жол бойындағы жеңіл құрылыстар (павильондар,
қалқалар);
3) көтерілу және кіру [63]


пқұю 2.1

4.8л2

0.4

4.1


120
 


 


120.1
 


 

Бастапқы растрлық бейнесі бойынша

4.1

Автомобиль жолдарының нөмірлері

120.2

л 


 

2

0.4


Километрлік белгілер (бағаналар мен тастар) және километр санының жазбалары [64]

120.3

с 

21

К-10 К-9 К-9


отырғызылғандар [65]

Жол желісінің шартты белгілері

121

Темір жолдардың қиылыстары мен түйіспелері, қорғаныс ағаш екпелері [65]


 

122

Автомобиль, темір және топырақ жолдарының қиылыстары мен түйісулері [66]


1) темір жолдың үстіндегі өтпежолдар; 2) Автомобиль жолының үстіндегі өтпежолдар; 3) темір жол өтпелері; бір деңгейде

123

Темір және автомобиль жолдарындағы туннельдер мен галереялар [44]


124

Электр беру және байланыс желілері, жол бойындағы екпелер мен көшеттер [65, 66]


125

Дамбалар бойынша автомобиль және қара жолдар [67]


126
127

Трамвай желілері, Жол бойындағы тас, кірпіш қабырғалар автомобиль жолдарынан өтетін [66] және металл қоршаулар [68]


128

Автомобиль жолдарындағы жабын материалдарын ауыстыру шекарасы [15]


      6-кесте

Объект түрі

Шартты белгілер

типі

мөлшері

түсі

Таңбаланатын объектілердің атауы

1:25 000

1:50 000

1:100 000

Гидрография

129

л 

2

0.4-
1.4

11.10

Теңіздердің, көлдердің және су қоймаларының жағалау жиегі тұрақты және белгілі [69]130.1

л 

7

0.3
0.3

11.10

Жағалау сызығы
[70]: тұрақты емес (құрғайтын өзендер мен көлдер);

130.2

л 


 

7
7
8

0.7
0,7
0.4


белгісіз (теңіз жағалаулары - 1: 100 000, көлдер мен батпақтағы өзендер, жүзбелі және т. б.);

130.3

л
 

7

0.3


тұрақты емес және белгісіз

131.1*

с2

К-4
К-5
К-7

4.1

Жағалау қайраң-дары мен жиегі

131.2*

л43

0.3

Қауіпті (белгісіз) жағалаулар [71]

132.1*

с2

К-4

4.1

Кепкен жағалау-лар (құйылмалы-қайтпалы жолақтар
песчаные;


 
п

қадам: х = 0,0003 у = 0,0003 жағд.
х = 0,0007 у = 0,0007 жағд.
х = 0,0015 у = 0,0015 жағд.132.2*

Құм-тасты және шағыл-қиыршықты;

с


2

К-4

4.1

пқадам: х = 0,0003 у = 0,0003 жағд.
х = 0,0007 у = 0,0007 жағд.
х = 0,0015 у = 0,0015
жағд.

с 

118

К-7

4.1

      Ескерту. * Жұлдызшамен теңіз карталары бойынша салынатын объектілердің шартты белгілері белгіленген.

132.3*

с 

133

К-8

4.1

кедірлі;


 
л

Бастапқы растрлық бейнесі бойынша
43

0.3132.4*
Бастапқы растрлық бейнесі бойынша

4.1

жарқабақты

133.1

Л

2

0.3, 0.4, 0.5

4.11

Жарқабақты жағалау [73]:

биіктігі 3 және 15 - үзілу немесе жартастар метрменБастапқы растрлық бейнесі бойынша


133.2

Л

65 66

0.4

11.10

Жыртылған жағалаулар:
жағажайсыз;133.3

Л

65 66

0.4

4.11

с пляжем, не выражающимся в масштабе карты134.1

л2

0.4-
1.4

11.10

Өзендер мен тұрақты бұлақтар:
ені кемінде: 5 м (1:25 000 картада)
5 м (1:50 000 картада)
10 м (1:100 000 картада)|

134.2

л

57

0.3

11.2

ені: 5- тен 15 м-ге дейін (1:25 000 картада)
5- тен 30 м-ге дейін (1:50 000 картада)
10-нан 60 м- ге дейін (1:100 000 картада)


134.3

л 

2

0.4

11.10

масштабта көрінетін карта ені: 15м астам (1:25 000 картада)
30 м-ден астам (1:50 000 картада) 60 м-ден астам (1:100 000 картада)


п


құю 2.1

11.2

      Ескерту. * Жұлдызшамен теңіз карталары бойынша салынатын объектілердің шартты белгілері белгіленген.

135.1

Л 

7 6

0.3
0.4

11.10

бір сызыққа бейнеленген кеуіп бара жатқан өзендер мен бұлақтар [75]:
;

135.2

л


59

0.3

11.2

Екі сызыққа бейнеленген

136.1

л43

0.3

11.10

Өзендердің жер асты және жоғалып кету учаскелері [75]: бір сызыққа бейнеленген;

136.2

л


126

0.2

11.2

Екі сызыққа бейнеленген

137.1

л л 


 

65 66

0.4

11.10

Сарқырамалар (5-судың құлау биіктігі метрмен)2

0.4


137.2

с л

118

К-7


Табылдырықтар [76]2

0.4138
 


 

Бастапқы

11.10

Тұрақты кеме қатынасының басталуы [77]растрлық бейнесі бойынша


139

с1


 

21

К-15
К-13
К-13

11.10

Су кесінділерінің белгілері

140.1

с 

121 122 123

К-17

11.10

Өзен ағысының бағытын көрсететін көрсеткіштер (0,2 - ағымның жылдам-дығы м / с) [77]

140.2

с174
175 176

К-18

11.10

Өзен ағысының бағытын көрсететін, ені 5 м астам көрсеткіштер (1:25 000 карталарда)
5 м астам (1:50 000 карталарда)
10 м астам (1:100 000 карталарда)

141Өзендер мен каналдардың сипаттамасы: 170 және 550-ені, 1,7-тереңдігі метрмен:
П-түп топырағының сипаты [78]
с 

135

К-8

11.10

л
 

2

0.4

142

с

137

К-8
К-7 К-7

4.1

Су өлшегіш посттар және футштоктер
143.1

л2

0.4

11.10

Ені 3 м кем каналдар мен жыралар [79]

143.2

2

0.5


Ені 3 м кем негізгі арналар

144

л2

0.9

11.10

Сол сияқты ені: 3- тен 5 м дейін (1:25 000 картада)
3- тен 5 м дейін (1:50 000 картада)
3- тен 10м дейін (1:100 000 картада) [79]

145

л57

0.3

11.2

Сол сияқты ені: 5-тен 15 м (1:25 000 картада),
5-тен 30 м (1:50 000 картада),
10-нан 60 м (1:100 000 картада) [79]

146

л п2

0.4

11.10

Ені карта ауқымында орналасқан арналар: 15м астам (1:25 000 картада),
30 м астам (1: 50 000 картада),
60 м астам (1:100 000 картада) [79]


полигон 2.1

11.2

147.1

Каналдардың жер асты учаскелері:
бір сызыққа бейнеленген;
л

....................

43

0.3

11.10


л 

2

0.4


147.2

екі сызықта бейнеленгенл126

0.2

11.2

147.3

с21

К-15 К-13 К-13

11.10

Жер асты каналдарындағы шахталық оқпандар (шахтаның 50 тоннасы метрмен) [79]

148.1

л10

0.7

11.10

Салынып жатқан каналдар [79]: бір сызыққа бейнеленген (ені 3- тен 10 м-ге дейін);

148.2

л58

0.2

11.2

Екі сызыққа бейнеленген

149

л67 68

0.3

11.10

Тіректердегі темірбетон лотоктардағы суару арналары (арықтар)

150.1
 


 

Су тарату құрылғылары:екі жаққа су бұру;


с 

116

К-8
К-7 К-7

4.1


150.2
 


 

Бір жаққа су бұру


с 

124 125

К-8
К-7 К-7

4.1


151
 


 

Өзендердің, каналдар мен арықтардың бойындағы өскіндер [65]: ағаштар;

151.1

с 


 

21

К-10 К-9 К-9

4.1


151.2

с 


 

107

К-9 К-8 К-8

4.1

бұталар

152.1

л9

0.4

4.11

Құрғақ арықтар ені: 5 м кем (1:25 000 картада)
5 м кем (50 000 картада)
10 м кем (1:100 000 картада);

152.2

л60

0.3


5 м және жоғары (1:25 000 картада)
5 м және жоғары (1:50 000 картада)
10 м және жоғары (1:100 000 картада) 5 – арық ені метрмен [80]

152.3

с

:

162

К-7153

л

9

0.4

4.1

Арықтар: 1,2-тереңдігі, 160 және 450-ұзындығы метрмен, Т-түп топырағының сипаты, 0,5-ағын жылдамдығы м / с [81]

154

л9

0.4

4.1

өткелдер [81]

155
 


 

Паром өткелдері: 195 және 660-өзен ені, 4x3-паромның көлемі метрмен, 2-жүк көтерілу тоннада [82]


л

____________


2

0.4

4.1с 


 

172

К-7 К-5 К-5156.1

с
162

К-11

4.1

Болмашы кедергілер (ұзындығы 3 м және одан кем) арқылы өтетін көпірлер және құбырлар [83]
156.2

с 

162

К-8


156.3

с

162

К-7


156.4

с

113

К-8
К-7 К-7


157*

с 

24

К-6

4.1

Карта масштаб-ында көрсетілме-ген көпірлер мен жол өтпелері, ұзындығы [84]:
30 м дейін (1:25 000 картада)
60 м дейін (1:50 000 картада)
120 м дейін (1:100 000 картада)

158*

с 


 

24

К-7

4.1

Карта масштаб-ында көрсетілген көпірлер мен жол өтпелері, ұзындығы [84]: 30 м астам (1:25 000 картада)
60 м астам (1:50 000 картада)
120 м астам (1:100 000 картада)

Бастапқы растрлық бейне бойынша      Ескерту. Жұлдызшамен белгіленген шартты белгілер кезіндегі цифрлық жазбалар мынаны білдіреді: біріншісі-белгінің тік сызықты учаскесінің ұзындығын, екіншісі - сызықтардың арасындағы аралық мөлшерін, үшіншісі - сызықтардың қалыңдығы;

Объект түрі

Шартты белгілер

типі

мөлшері

түсі

Таңбаланатын объектілердің атауы

1:25 000

1:50 000

1:100 000

159.1*
 


 

Бастапқы растрлық бейне бойынша

4.1

Екі қабатты көпірлер: темір жол астындағы автожол;

159.2*
 


 

темір жолдың үстіндегі автожол 


 

Бастапқы растрлық бейне бойынша

4.1

Жалпы өту нгізінде орналасқан темір жол және автомобиль жолдарындағы көпірлер мен өтпежолдар [84]:

160.1*
 

бытыраңқы аралық негізде

160.2*
 
 


 

Бастапқы растрлық бейне бойынша

4.1

Көтергіш және ажыратқыш көпірлер [84]

161*


 


 

Бастапқы растрлық бейне бойынша

4.1

Қалқымалы көпірлер [84]

162*
Көпірлердің, жол өтпелерінің, эстакадалардың сипаттамасы:
ТБ-құрылыс материалы, 8-ферманың төменгі бөлігінің су деңгейінен биіктігі (кеме жүзетін өзендерде), 370 - көпір ұзындығы, 10-жүріс бөлігінің ені метрмен, 60- Жүк көтергіштігі тоннамен [85]

163.1


Сипаттамасы темір жол
(жүк көтергіштігі көрсетілмейді) [85]

163.2
Көпірлер, жол өтпелері, акведуктар, аркалар астындағы автожолдардағы өту жолдарының сипаттамасы (6 және 7 - жолдың биіктігі мен ені метрмен) [85]

163.3
      7-кесте

164
 


 

Бастапқы растрлық бейне бойынша

шлюздер [86]:
1) камералар;
2) қақпалар (қақпалар),
3) астындағы қақпалар көпір шлюздердің сипаттамасы:
3-камералар саны,
250 - ұзындығы камера,
15-қақпаның ені, 3,5-Қақпаның табалдырығындағы тереңдігі метрмен

л 

2

0.4

4.1


л 


 

2

0.4

165

л74 75

0.4 0.4 0.3

11.10

каналдарда және өзендердің каналданған учаскелерінде бекітілген құламалары бар жағалаулар [87]

166жағалаулар [87]:
тас, бетон және темір-бетон;166.1

л 

31
32

0.5 0.5 0.4

11.10

166.2

л 

72 73

0.6 0.6 0.5

11.10

ағаш;

166.3

л 

Көрсетілмейді

2

0.4

4.1

жағалауларда
Бастапқы растрлық бейне бойынша


167.1Бөгеттер [88]:
өту жолдары;

Бөгеттердің сипаттамасы: К-құрылыстың материалы, 250 және 500-ұзындығы, 8-ені метрмен, 120,5-бөгеттің жотасындағы белгі, 114,3 және 102,2 - судың жоғарғы және төменгі деңгейінің белгілеріл 

70
71

0.5 0.5 0.4

4.1

л 

2

0.4

167.2
 


 

өтпейтін

л61 62

0.5 0.5 0.4

4.1

168

л

 

61 62

0.5 0.5 0.4

11.10

Су асты бөгеттері [88]

169.1


 

Су тораптары [88]:
су қоймаларының сипаттамасы: 30-көлемі текше км, 1600- көлемі шаршы км;
169.2


бөгеттердің сипаттамасы: К - суағар бөлігінің материалы, жер. - бітеу бөлігінің материалы, 650-жалпы ұзындығы, 15 - үстіңгі жағынан ені, 26-судың жоғарғы және төменгі деңгейлері арасындағы айырмашылық, 231-бөгеттің суағар бөлігінің ұзындығы метрмен; 135,5-бөгеттің жотасындағы белгі


170Дамба:
Зем.- құрылыс материалы, 3-үстіңгі жағынан ені, 6-биіктігі метрмен [89]

170.1

л
 

Не показываются

77

0.3 0.3

1.1
170.2

л 

76

0.3

4.1170.3

л
 

33

0.3

4.1

Карта масштабында өндірілетін су қоймаларына арналған дамбалар

171
 


 

Бір және екі жағынан бөгеттері бар өзендер, каналдар мен арықтар. [89]

171.1

л 

70
71

0.4

11.2


171.2

л 

77

0.3

11.2


171.3

л74 75

0.3

4.1


172
 


 

Акведуктер [90]

173

Салынып жатқан су қоймаларының шекаралары мен алаңы [91]


л8

0.4

11.10л2

0.4


Бастапқы растрлық бейне бойынша нию174

с 

96

К-9

11.10

Ірі өзендердің, көлдердің төгілу алаңдары және екі айдан астам су басу ұзақтығы кезінде жаңбыр кезеңінде су басатын учаскелер [92]

175.1

л 


 

12 12 80

0.3

11.10

Жер үсті су құбырлары [93]

175.2

л

13 13 81

0.3


Жер асты су құбырлары [93]

176
 


 

Су құбыры желісіндегі дюкерлер [37]


л 

2

0.4

11.10л
9

0.4
177

Л 


 

117

0.4 0.4 0.3

11.10

Қолданыстағы кәріздер [93]

178

Л 


 

118

0.4 0.4 0.3

11.10

Пайдаланылмайтын кәріздер [93]

179

С 


 

16

К-7 К-7 К-6

11.10

Құдықтар [94]

180

С 


 

20

К-8 К-8 К-6

11.10

Бас құдықтар (500 л/сағ - құдықтың толымдылығы) [94]

181

С 


 

144

К-11 К-11 К-10

11.10

Жел қозғалтқышы бар құдықтар [94]

182

С 


 

15

К-7 К-7 К-6

11.10

Судың механика-лық көтерілуі бар бетондалған құдықтар [94]

183

С 


 

18

К-6 К-6 К-5

11.10

Артезиан құдық-тары және арте-зиан ұңғымалары (1500 л/сағ-ұңғы-маның дебиті) [94]

184

С 


 

74

К-9 К-9
К-7

4.1

Шығырлар

185.1

С 


 

75

К-4 К-4 К-3

11.10

Карта масшта-бында көрінбейтін су қоймалары және су жинауға арналған басқа да құрылыстар (бас-сейн, сардобалар, цистерналар, жаңбыр шұңқырлары) [95];

185.2
 

Сол сияқты дамбамен


С173

К-7

4.1С75

К-3

11.10


186

С 


 

19 131

К-6 К-6 К-5

11.10

Көздері (бастау, бұлақтар) [94]

187

С 


 

17

К-7 К-7 К-5

11.10

Жабдықталған көздер [94]

188

С 


 

76

К-12 К-12 К-10

11.10

Гейзерлер


189

С 

көрсетілмейді

79

К-13 К-13

11.10

Су бұрқақтар

190.1
 


 

Теңіз жолдары және паромдар [96]: темір жол;


Л 


 

11 11
7

0.4 0.4 0.3

4.1С 

154

К-13 К-13 К-12190.2

 

автомобиль

 


С 

155

К-13 К-13 К-12

4.1


191

С114

К-9 К-9 К-8

4.1

Жабдықталған айлақтары жоқ зәкірлік тұрақтар мен айлақтар

 


 192

С  

115

К-7 К-7 К-6

4.1

Карта масштабында көрінбейтін, жабдықталған айлақтары бар айлақтар


193.1

л п2

0.4

11.10

Жалаулар мен айлақтар [97]

құю 2.1


 


 

Бастапқы растрлық бейне бойынша


193.2

Л 


 

2

0.4

11.10

Бастапқы растрлық бейне бойынша


194

Л 


 

2

0.7 0.7 0.5

11.10

Толқын сынықтар мен бундер [98]

195

С156

К-9 К-9 К-8

4.1

Шағын мөлшердегі банкалар (5 тереңдікте метрмен) [99]

 


 

196.1*

С 


 

116

К-6 К-6 К-5

4.1

Тастар [99]: су асты;

196.2*

С

 Су бетіндегі;

196.3*

С

1

К-7 К-7 К-6


құрғаған

197*

с 


151

К-9 К-9 К-8

4.1

Жеке аралдар мен су үсті жартастары (12 – су үстіндегі жарлар биіктігі метрмен) [99]
198*

л 


 

2

0.5

4.1

Су асты рифтері [100] |

199*

л п 


 

2

0.5

4.1

Құрғаған рифтер [100]
полигон
6.6


200.1*

л 


110

0.6

11.10

Морские каналы

200.2*
 


 

Бастапқы растрлық бейне бойынша
201*

л 


 

2

0.3

11.10

Изобаттар мен олардың жазбалары [101] 
202*Тереңдік белгілері [101]


203

с 


 

34

К-6 К-6 К-5

4.1

Маяктар [102]

204*


Бастапқы растрлық бейне бойынша

4.1

Оттар [102]

205

с

165

К-8 К-8
К-7

4.1

Бағыттық мәні бар жағалаулық дабыл-дың тұрақты белгілері

206*


Бастапқы трлық бейне бойынша ному растровому изображению

4.1

Жүзетін маяктар мен маяки и плавучие огни


      Ескерту. Жұлдызшамен теңіз карталары бойынша салынатын объектілердің шартты белгілері белгіленген.

207*
Бастапқы растрлық бейне бойынша изображению

4.1

Жарық беретін буй
 


 


208
 


 

Бастапқы растрлық бейне бойынша изображению

4.1

Карта масштабында көрсетілмеген құрғақ доктар [103]

209
 


 

Бастапқы растрлық бейне бойынша изображению

4.1

Слиптер мен стапельдер [103]

210
 


 

Бастапқы растрлық бейне бойынша изображению

4.1

Балқытқыштың жиналу орындары [104]

 
211
Бастапқы растрлық бейне бойынша изображению

4.1

Балдырлар [104] 


 212*


Бастапқы растрлық бейне бойынша

4.1

Құйылу-ағу ағымдары (тірегі бар бағыттар - құйылу, тірегі жоқ - ағу)      8-кесте

Объект түрі

Шартты белгілер

Типі

Мөлшері

Түсі

Таңбаланатын объектілердің атауы

1:25 000

1:50 000

1:100 000

Рельеф

213.1

л2

0.5

4.11 11.10

Көлденең негізгі қалыңдатылған (мұздықтарда да)

213.2

л

2

0.3

4.11 11.10

Негізгі көлденең (мұздықтарда да)

213.3

л

8

0.4

4.11

Қосымша көлденең (жартылай көлденең)

213.4

л

7

0.4

4.11

Қосымша көлденең (еркін биіктікте)

213.54.11 11.10

Подписи горизонталей в метрах;

213.6

л

2

0.3

4.11 11.10

Скаттар бағыты-ның көрсеткіштері (бергштрихтер) [105]

      Ескерту. Жұлдызшамен теңіз карталары бойынша салынатын объектілердің шартты белгілері белгіленген.

214
 

Құрғақ арна (узбои, вади және т. б.) [106]:

214.1

Л7

0.3

4.11

ені: 5 м дейін (1:25 000 картада)
5 м дейін (1:50 000 картада)
10 м дейін (1:100 000 картада),

214.2

Л6

0.4


Арна ұзындығы 1 сантиметрден кем емес;

214.3

Л60

0.3

4.11

ені: 5-тен 15 м дейін (1:25 000 картада),
5-тен 30 м дейін (1:50 000 картада),
10-нан 60 м дейін (1:100 000 картада)

214.4

Л6

0.4

4.11

Кепкен көлдердің қазандығы


п


полигон 4.8

4.9


215.1

С 


 

2

К-9

4.1

Командалық биіктіктердің белгілері

215.2

С 


 

2

К-8


Биіктік белгілері

216

С 


 

2

К-1

4.1

Бағыттаушылардағы биіктік белгілері [107]

217

С 


 

2

К-8

4.1

Теңіз деңгейінен төмен орналасқан нүктелер биіктігінің белгілері

218

С 


 

108

К-7 К-7 К-6

4.1

Басты асулар, олардың биіктігі мен әрекет ету уақыты

219

С 


 

108

К-6 К-6
К-5

4.1

Асулар, олардың биіктігінің белгілері және әрекет ету уақыты

220

С 


 

109

К-7, К-6 К-7, К-6 К-6, К-5

4.1

Жарлар-жартастар (10-биіктігі метрмен) [108]


221.1

С 


 

126

К-5 К-5 К-4

4.1

Жеке жатқан тастар (3 – биіктігі метрмен)

221.2

С 


 

103

К-8 К-8
К-7


Тастар жиынтығы [109]

222.1

С 


 

36

К-9 К-9
К-7

4.11 11.10

Шұңқырлар, мұз шұңқырлар (5-тереңдігі метрмен)

222.2

Л 


 

66

0.4

4.11 11.10


222.3

С 


 

77

К-8 К-8 К-6

4.11

Қорғандар мен бөгендер (5-биіктігі метрмен) [ПО]

222.4

Л 


 

65

0.4223

Л35

0.5

4.11

Көлденеңде көрінбейтін жағалық, тарихи және т. б. біліктер (3-биіктігі метрмен) [111]

Бастапқы растрлық бейне бойынша 


 224

С 


 

138

К-7 К-7 К-6

4.11

Карта масштабында көрсетілмеген карст және термокарст шұңқырлары [112]

225

С 


 

112

К-8 К-8
К-7

4.1

Үңгірлер мен гроттарға кіру [113]

226.1

С 


 

147

К-7 К-7 К-5

4.1

Карта масштабында көрінбейтін вулкандардың кратерлері;

226.2

С 


 

146

К-7 К-7 К-6


Топырақты жанартаулардың кратерлері [114]

227

Л

34
76

0.4 0.4
0.3

1.1 4.11

Қатты жыныстар-дан жасалған дайктер және басқа да тар тік қабырға-лы қуыстар (5- тізбектің биіктігі метрмен) [П5]

228
 


 

Бастапқы растрлық бейне бойынша

4.11

Жанартау ағындары [116]


Карталардағы кейбір рельеф элементтерінің бейнесі [117]

229.1

с 

2

К-4

11.10

Фирна алаңдары мен мәңгілік қар


Қадам: х=0,0003 у=0,0003 жағд.
х=0,0007 у=0,0007 жағд.
х=0,0015у=0,0015 жағд.

229.2

л

2

0.4

11.10

Мұз тілдері

229.3


Бастапқы растрлық бейне бойынша

11.10

Мұз жарықшақтары229.4

с

118

К-7

4.11

Морендарп

полигон 4.8229.5

с

118

К-7

4.11

Тас өзендер

229.6

с

103 118

К-7

4.11

Тас қиыршықтары

229.7


Бастапқы растрлық бейне бойынша

4.11

Жарлар мен жарлы орлар

229.8


Карта масштабында ұзындығы 1 см-ден кем тік беткейлер

229.9


Карта масштабында ұзындығы 1 см асатын тік беткейлер

229.10

л

35

0.5

11.10

Фирна далалардың шекаралары

230

л69

0.2

4.11

Көлденеңмен белгіленбейтін шымдалған шұңқырлар (жиектер) [117]


231

л65 66

0.4

11.10

Мұз жарықтары (тосқауылдар) және мұз қазба-ларының жол-дары (7-жарық-тың биіктігі метрмен) [119]


Бастапқы растрлық бейне бойынша


232


Борпылдақ шөптер жыныс-тарының үйіндісі (құмды, сазды) [117]

п

полигон 4.8

4.11


с118

К-7


Қатты жыныс-тардың үйіндісі (тасты -қиыршық тасты, малта тасты) [117]

 
233

 
4.11


п


полигон

4.8

л43

0.4


 
Мұздақ [120]234

п

полигон 4.8

11.10

235
Бастапқы растрлық бейне бойынша

4.11

Сырғыма [120]Жыралар мен шұңқырлар: 1) карта масштабында ені 1 мм-ден астам;
2) ені 1 мм және одан кем: 125, 8 және 4 - қастар арасындағы ені, 7 және 3-тереңдігі метрмен [118]

 
236 
л


1) үзіктер (21-
биіктігі метрмен);
2) баурайлардың террасаланған учаскелеріндегі алаңдардың нығайтылған кемерлері

237

65 66

0.4

4.11

      9-кесте

Шартты белгілердің номері

Объект түрі

Шартты белгілер

типі

мөлшері

түсі

Таңбаланатын объектілердің атауы

1:25 000

1:50 000

1:100 000

Өсімдік жабыны мен топырық

238

л

43

0.3

4.1

Өсімдік жамылғысы мен топырақ контурлары [121]

239.1

пполигон 2.1

7.4

Ормандар [122]

239.2

сНе выделяются

2

0.4

4.1

Сырғыма, карст орларындағы және т.б. орман [120, 149]


пБастапқы растрлық бейне бойынша

п

полигон 2.1

7.4

240.1

с

39

К-9 К-8 К-8

4.1

Басымдық берілген түрлері [122]:
хвойные (ель, сосна, пихта, кедр и
др);

Характеристика древостоя: деревьями в метрах [122]полигон 2.1

7.4


п240.2

с

38

К-9 К-8 К-8

4.1

Жапырақты (қайың, емен, үй-еңкі және басқа


с
п

полигон 2.1

7.4


п240.3

с

41 42

К-9 К-8 К-8

4.1

Аралас


с
пполигон 2.1

7.4


241

л

92

0.4 0.3 0.3

4.1

Орманның тар жолақтары және қорғаныс орман екпелері (6-ағаш-тардың орташа биіктігі метртрмен)123]

242

с

127

К-8
К-7 К-7

4.1

Карта масштабында көрсетілмеген орманның шағын алаңы [124]


243.1

с 


 

40

К-8
К-7 К-7

4.1

Карта масштабында көрсетілмейтін, бағдарлар мәні бар жеке тоғайлар [124]: қылқан жапырақты;

243.2

с 


 

139

К-9 К-8 К-8


жапырақты;

243.3

с 


 

140 141

К-8
К-7 К-7


аралас

244.1

с 


 

71

К-8
К-7 К-7

4.1

Бағдарлары бар жеке тұрған ағаштар [124]: қылқан жапырақты ағаштар;

244.2

с 


 

136

К-9 К-8 К-8


жапырақты

245

с 


 

21

К-10 К-9 К-9

4.1

Бағдарлық маңызы жоқ жекелеген ағаштар [124]

246.1

с 


 

149

К-10 К-8 К-8

4.1

Пальмовые рощи

246.2
 


 


с 


 

148

К-10 К-8 К-8

4.1


л 

43

0.3п 

полигон 2.1

7.4

246.3

с 


 

148

К-10 К-8 К-8

4.1

Жеке пальмалар [124]

247

пполигон 2.1

7.2

Аласа (карлик) ормандар [122, 149]

248

с

21

К-10 К-9 К-9

4.1

Биіктігі 4 м-ге дейінгі орман өскіндері, орман питомниктері және жас орман екпелері (2-ағаштардың орташа биіктігі метрмен) [122]


 
п

полигон 2.1

7.2


249

с

80

К-7 К-6 К-6

4.1

Буреломдар [122]

пполигон 2.1

7.2


250.1

с

81

К-8
К-7 К-7

4.1

Сирек ормандар (сирек орман)250.2

с

81

К-7 К-6 К-6

4.1

Сирек аласа орман [122]251.1

с

82

К-8 К-6 К-6

4.1

Өртең және діңі құрғақ ормандар251.2

с

83

К-6 К-5 К-5

4.1

Кесілген орман [122]


252.1

л

127

0.4

4.1

Ормандағы соқпақтар ені [122]:
20 м және жоғары (1:25 000 картада) 40 м және жоғары (1:50 000 картада) 60 м және жоғары (1:100 000 картада)
Соқпақтардағы электр желілері
252.2

л

9

0.4

4.1

Өзге де соқпақтар: 60, 25, 4-соқпақтар-дың ені метрмен; 22, 23 - орман орамының нөмірлері252.3

л


7

0.6 0.5 0.5


Соқпақтар бойынша орман жолдары

252.4
Соқпақтар бойынша байланыс желілері (5-соқпақ ені)253.1

с 


 

78

К-10 К-9 К-9

4.1

Бұталар [126, 149]:
Жеке бұталар мен бұта топтары;

253.2

с п

78

К-10 К-9 К-9


Қалың өскінполигон 2.1

7.2

254.1

с 


 

46

К-10 К-9 К-9

4.1

тікенекті бұталар [126]: бұталардың жекелеген бұталары мен топтары;

254.2

с

46

К-10 К-9 К-9


Қалың өскін;

пполигон 2.1

7.2


255.1

с 


 

84

К-8 К-6 К-6

4.1

Бұта түрлері:
Қылқан жапырақты;

255.2

с 


 

85жапырақты (0,6-бұтаның орташа биіктігі метрмен) [126]

256

л 


 

91

0.4 0.3 0.3

4.1

бұталардың тар жолақтары және тірі қоршаулар [123]

257.1

с

86

К-10 К-9 К-9

4.1

саксаул: отдельные группы;257.2

с п

86

К-10 К-9 К-9

Қалың өскіндер [126]
полигон 2.1

7.2


258.1

с

87

К-11 К-10 К-10

4.1

стланик: отдельные группы;258.2

с п

87

К-11 К-10 К-10

Қалың өскіндер [126]
полигон 2.1

7.2


259

с п

88

К-7 К-6 К-6

4.1

Бамбук өскіндері [126]

полигон 2.1

7.2260

с

170

К-6 К-5 К-5

4.1

Мангр өскіндері [127]
261

с
п

21

К-10 К-9 К-9

4.1

Жеміс және цитрус бақтары


қадам: х =0,004 у =0,003
тор.
х =0,003 у =0,002
тор.
х =0,003 у=0,002
тор
 
п


полигон 2.1

7.4

262.1

с
п

89

К-7 К-6 К-6

4.1

жүзімдіктер


қадам:
х =0,004 у=0,003
шахм.
х =0,003 у =0,002
шахм.
х =0,003 у =0,002
шахм. 
пполигон 2.1

7.2

262.2

с
п

89

К-7 К-6 К-6

4.1

Жүзімдігі бар жеміс және цитрус бақтары [128]

21

К-10 К-9 К-9


 
п

полигон 2.1

7.4

263.1

с
п

2

К-4

4.1

Жидек бақтары (қарақат, бүлдірген және т.б.)

қадам: х=0,0025 у=0,00175
тор. х=0,0017у=0,0013 тор. х=0,0017у=0,0013 тор.

п

полигон 2.1

7.2

263.2

с п

21

К-10 К-9 К-9

4.1

Жеміс-жидек бағы [128]2

к-4


 
п

полигон 2.1

7.4

264.1

с

90

К-7 К-6 К-6

4.1

Күріш даласы [129]: вегетация кезінде ылғалданатын;

Қадам:
х=0,008 у=0,004
шахм.
х=0,006 у=0,003
шахм.
х=0,006 у=0,003
шахм.

264.2

с

134

К-7

11.10

Вегетация кезінде су басып қалатын


Қадам:
х=0,004 у=0,0017 шахм. х=0,0035у=0,0012 шахм. х=0,0035у=0,0012 шахм.265.1

с

91

К-7 К-6 К-6

4.1

Техникалық дақылдардың плантациялары [129]: ағаш;Қадам: х=0,008 у=0,004
шахм.
х=0,006 у=0,003 шахм.
х=0,006 у=0,003 шахм.

п


полигон 2.1

7.4

265.2

с

91

К-7 К-6 К-6

4.1

бұта;

қадам: х=0,008 у=0,004
шахм.
х=0,006 у=0,003 шахм.
х=0,006 у=0,003
шахм.

пполигон 2.1

7.2

265.3

с

91

К-7 К-6 К-6

4.1

шөптесін


қадам:
х=0,008 у=0,004
шахм.
х=0,006 у=0,003
шахм.
х=0,006 у=0,003
шахм.
266.1

С

92

К-9 К-8 К-8

4.1

Шөпті өсімдіктер
[130]: жайылым;

Қадам:
х=0,008 у=0,004
шахм.
х=0,006 у=0,003
шахм.
х=0,006 у=0,003
шахм.
266.2

с№ 266.1 шартты белгімен көрсетіледі

93

К-8

4.1

жатық ылғал сүйгіш (осок, пушица және т. б.);

Қадам:
х=0,008 у=0,004
шахм.
х=0,006 у=0,003
шахм.
х=0,006 у=0,003
шахм.


266.3

с

94

К-9 К-8 К-8

4.1

Биік шөп (1 м жоғары)
Қадам:
х=0,008 у=0,004 шахм.
х=0,006 у=0,003
шахм.
х=0,006 у=0,003
шахм.
267

с

43

К-9 К-8 К-8

4.1

Қамыс және ши өсінділері [130]

Қадам:
х=0,006 у=0,004
жағд.
х=0,005 у=0,003
жағд.
х=0,005 у=0,003 жағд.268.1

скөрсетілмейді

92

К-9

4.1

Карта масштаб-ында көрінбейтін мочажинкалар [130]: шөптесін өсімдіктер;

134

К-7

11.10


268.2

с43

К-9 К-8 К-8

4.1

Қамыс және ши
134

К-7

11.10


268.3

с159

К-10 К-9 К-9


Батпақты


269.1

с

96

К-10 К-9 К-9

4.1

Степная (травянистая) растительностьШаг: х=0,0012у=0,0045
шахм.
х=0,009 у=0,003
шахм.
х=0,009 у=0,003
шахм.
269.2

с

97

К-10 К-9 К-9

4.1

Полукустарники (полынь, терескен и ДР-)
Шаг:
х=0,0012у=0,0045
шахм.
х=0,009 у=0,003
шахм.
х=0,009 у=0,003
шахм.
269.3

с
көрсетілмейді

98

К-9

4.1

Кустарнички -вереск, багульник, голубика и др. [130]

Шаг:
х=0,008 у=0,004
шахм.

270.1

с

99

К-10

4.1

Моховая растительностьШаг:
х=0,008 у=0,003
шахм.
270.2

с
100

К-9

4.1

Лишайниковая растительность


Шаг:
х=0,008 у=0,003
шахм.


270.3

с

99

К-9 К-9

4.1

Моховая и лишайниковая растительность [130]


Шаг:
х=0,006 у=0,002
шахм.
х=0,006 у=0,002
шахм.271

п

полигон 1.2
8.2
8.2

11.10

өткелсіз және өтуі қиын батпақтар (1,8-батпақтың тереңдігі метрмен) [131]

Батпақтың өсімдік жабыны: қамыс272

п

полигон
1.2
8.2
8.2 кескін

11.10

Өткелі бар батпақ (0,6-батпақтың тереңдігі метрмен) [131]

273

п

полигон
2.2
5.3
5.3

11.10

Өткелі жоқ сортаң (дымқыл және мамық) [131]

274

п

полигон
2.2
5.3
5.3
кескін

11.10

Өткелі бар сортаңдар [131]275.1

с 


 

47

К-7 К-6 К-6

4.11

Тақыр [132]

275.2

с п

47

К-7 К-6 К-6полигон 5.6

4.8
276

с

106

К-8
К-7 К-7

4.11

Полигональды беттер [133]
277

с

101

К-8
К-7 К-7

4.11

Карта масштабында көрінбейтін бүдір бар беттер [134]278

сКөрсетілмейді

2

К-10

4.11

Сазды беттер [135]


279

с

102

К-9 К-8 К-8

4.11

Үйіндісі бар беттер


280.1

с

103 118

К-8
К-7 К-7

4.11

ұсақ тастар және қиыршық тас беттері [136]

280.2

с

118

К-8
К-7 К-7

4.11

Тасты бет (монолитті жыныстар) [137]

281

с
п

118

К-8
К-7 К-7

4.11

Малта тасты және қиыршы тасты беттер


полигон 4.8

4.9


282

п

полигон 4.8

4.9

құмдар [138]: тегіс;


283.1


бүдірлі;

120

К-9 К-9

4.11

сқадам:
х=0,004 у=0,003
шахм.
х=0,008 у=0,006
шахм.

полигон
7.2

4.9

п
283.2


Жиек-бүдірлі;

с
120

К-9 К-9

4.11қадам:
х=0,004 у=0,003
шахм.
х=0,008 у=0,006
шахм.

с48

К-20 К-20

4.11
қадам:
х=0,006 у=0,004
шахм. х=0,012у=0,008
шахм.

п


полигон 3.9

4.9


283.3


Ұяшықты-бүдірлі


 
с120

К-9 К-9

4.11қадам:
х=0,004 у=0,003
шахм.
х=0,008 у=0,006
шахм. 
с132

К-9 К-9

4.11қадам:
х=0,006 у=0,004
шахм.
х=0,012 у=0,008
шахм.п
полигон 6.6

4.9


284.1


Жиекті және дюнді;


 
с
 

48

К-20 К-20

4.11


қадам:
х=0,004 у=0,003
шахм.
х=0,008 у=0,006
шахм.п
полигон 4.8

4.9


284.2


Бүдірлі-жиекті;


 
с48

К-20 К-20

4.11Қадам:
х=0,004 у=0,003
шахм.
х=0,008 у=0,006
шахм. 
с120

К-9 К-9

4.11Қадам:
х=0,006 у=0,004
шахм.
х=0,012 у=0,008
шахм.п
полигон 3.9

4.9
284.3


Ұяшықты-бүдірлі


 
с132

К-9 К-9

4.11

қадам:
х=0,004 у=0,003
шахм.
х=0,008 у=0,006 шахм.

с48

К-20 К-20

4.11
қадам:
х=0,006 у=0,004
шахм.
х=0,012 у=0,008
шахм.

п
полигон 5.9

4.9

285.1


Шұңқырлы-ұяшықты;

 
с132

К-9 К-9

4.11
қадам:
х=0,004 у=0,003
шахм,
х=0,008 у=0,006
шахм.

п
полигон 6.9

4.9

285.2


Бүдірлі-ұяшықты; 
с
 

132

К-9 К-9

4.11қадам:
х=0,004 у=0,003
шахм.
х=0,008 у=0,006
шахм.

с
 

120

К-9 К-9

4.11қадам:
х=0,006 у=0,004
шахм.
х=0,012 у=0,008
шахм.

п
полигон 6.6

4.9
285.3


Жиекті-ұяшықты


 
с132

К-9 К-9

4.11


Қадам:
х=0,004 у=0,003
шахм.
х=0,008 у=0,006
шахм.с48

К-20 К-20

4.11Қадам:
х=0,006 у=0,004
шахм.
х=0,012 у=0,008
шахм. 
п
полигон 5.9

4.9


286


Барқыт құм [138]


 
с119
177

К-11 К-11

4.11Қадам:
х=0,004 у=0,003
жағд.
х=0,008 у=0,006
жағд.п
полигон 6.9

4.9


      10-кесте


Өсімдік жабындары мен топырақтың
шартты белгілерінің үйлесу мысалдары [139]

288Орман суретінің картаның басқа элементтерімен үйлесуі

289Биік ормандардан аласаға (карлик) біртіндеп көшу) [140]

290Мүк және қотыр өсімдіктері бойынша сирек орманОрманнан сирек бұталарға , бұталарға және шалғынға біртіндеп көшу [140]

291292Өтетін батпақты бұталармен сирек аласа орман


293Құмдағы қарағайлы орман

294Ағашты кесу және өртең

295Мүк батпағы бойынша сирек аласа орман

296Өскіндері бар сирек орман

297Бұтасы бар шалғынды өсімдіктер

298Бұталары бар дала өсімдіктері

299Шоғыры бар шабындық өсімдіктер

300Тас бетіндегі бұта бар мүк және қыш жапырақты өсімдіктер

301Өтетін Батпақты шабындық шөптер мен қамысы бар шабындық өсімдіктер

302ұсақ тастар мен қиыршық тасты сирек орман

303Бұта бар биік шөпті өсімдіктер

304Бүдірлері бар жер бетіндеі мүк және қышайны өсімдіктері

305Орман алқабы арасындағы жотаның тұтас өсінділерінің учаскелері

306Шөпті және жартылай бұта өсімдіктерімен бекітілген тегіс құмдар

307Сортаңдағы жартылай бұталас өсімдіктер

308Бұталар мен сексеуілмен бекітілген тегіс құмдар

      11-кесте

Батпақты бейнелеу мысалдары

309
      12-кесте

Объект түрліреі

Шартты белгілер

типі

мөлшері

түсі

Таңбаланатын объектілердің атауы

1:25 000

1:50 000

1:100 000

Шекаралар

310Мемлекеттік шекаралар [141,142]:

л19

0.5 0.5 0.4

4.1

п

полигон
6.2,
бояу
3 мм

10.1

с16

К-5 К-5 К-4

4.1

Шекаралық белгі;

с21

К-15 К-13 К-13

4.1

копец

313

л20

0.4 0.4 0.3

4.1

Шет ел аумағындағы өлкелердің, облыстардың және 1-ші тәртіптегі әкімшілік бірліктердің шекаралары

п

полигон
6.2, закраска
2 мм

10.1

315
16

0.7

4.1

Мемлекеттік қорықтардың шекаралары [143]

Мемлекеттік шекараларды бейнелеудің мысалдары [142]

316Арасындағы 1 мм-ге дейінгі аралықпен бір немесе екі сызықта бейнеленген өзен мен каналдың ортасында, сондай-ақ жолдың, дамбаның және басқа да желілік объектілердің ортасында өтетін шекара

317Арасы 1- ден 6 мм-ге дейінгі аралықпен екі сызықта бейнеленген өзен мен каналдың ортасынан өтетін шекара

318Желілік объектінің бір жағынан өтетін шекара (көлдің, өзеннің, каналдың жағасы бойынша жолдың бір жағынан және т. б.)

319Теңіз, Шығанақ, бұғаз, көл, су қоймасы, сондай- ақ өзен, арна бойынша ені карта масштабында 6 мм және одан да көп өтетін шекара

      13-кесте

1:25 000

1: 50 000

1:100 000

Түсі

Объектілердің атауы

Жазба шрифттерінің үлгісі [ 144]
Қалалар

Анық жіңішкертілген жартылай қалың (4-122)
Bruskovaya

320

6,0 зг. (4,0 зг.) К-23 (15)5,3 зг. (3,6 зг.)
К-22 (14)

4,7 зг. (3,2 зг.) К-18 (13)

4.1

Қазақстан Республикасының астанасы, халқы 1000 000 астам тұрғыны бар шет мемлекеттердің астаналары. 1 000 000 астам халқы бар қалалар

3215,5 зг. (3,6 зг.)
К-22 (14)


4,7 зг. (3,2 зг.)
К-18(13)


4,0 зг. (2,7 зг.)
К-15 (12)

4.1

Тұрғындары 1000 000 тұрғыннан кем шетел мемлекеттерінің астаналары. 500 000- нан 1 000 000-ға дейін халқы бар қалалар |

3225,0 зг. (3,4 зг.)
К-20 (13)


4,0 зг. (2,7 зг.)
К-15 (12)


3,5 зг. (2,4 зг.) К-14 (11)

4.1

Облыстардың орталықтары. 1-ші тәртіптегі әкімшілік бірлік орталықтары.
100 000- нан 500 000-ға дейін халқы бар қалалар

3234,0 зг. (2,7 зг.)
К-15 (12)


3,5 зг. (2,4 зг.)
К-14 (11)


3,0 зг. (2,0 зг.)
К-12 (10)

4.1

Автономды облыстар мен округтердің орталықтары. 50 000- нан 100 000-ға дейін халқы бар қалалар |

Топографиялық жартылай қалың (Т-132)
MonoCondencedC (bold)

3243,5 зг. (2,4 зг.) К-16 (11)


3,1 зг. (2,0 зг.) К-14 (10)


2,8 зг. (1,8 зг.) К-12 (9)

4.1

10 000- нан 50 000-ға дейін халқы бар қалалар

325.13,0 зг. (2,0 зг.) К-13 (10)


2,7 зг. (1,8 зг.) К-12 (9)


2,3 зг. (1,6 зг.) К-11 (8)

4.1

2 000- нан 10 000-ға дейін халқы бар қалалар

325.22,5 зг. (1,7 зг.) К-11 (8)


2,2 зг. (1,5 зг.) К-9 (7)


2,0 зг. (1,4 зг.) К-8 (6)

4.1

2 000 тұрғыннан кем халқы бар қалалар

Кесілген (Р-131) MonoCondensedC

326* 


 


 

4.1

Парақтың жақтауындағы жазбаларға арналған екінші атауларға арналған шрифт

Қала тұрпатты кенттер (жұмыс, курорттық және басқа)

Ескіше курсив жартылай қалың (Д-432) OfficianaSansCtt (italic, bold)

327 


 


 

4.1

2 000 және одан жоғары тұрғыны бар

328 


 


 

4.1

2 000 тұрғыннан кем
 


 Ескіше курсив (До-431) OfficianaSansCtt (italic)

331* 


 


 

4.1

Кенттердің екінші аттарына арналған қаріп және парақтар жақтауларының артындағы жазу үшін

Ауыл және саяжай тұрпатты кент [145]

Топографиялық жартылай қалың (Т-132) OfficianaSansCtt

332 


 


 

4.1

1000 және одан көп тұрғыны бар

333 


 


 

4.1

500-ден 1000 дейін тұрғын бар

334.1 


 


 

4.1

100-ден 500 дейін тұрғыны бар

334.2 


 


 

100 кем тұрғыны бар

Кесілген (Р-131) HeliosCondLight

335*4.1

Кенттердің екінші аттарына арналған қаріп және парақтар жақтауларының артындағы жазу үшін

БСАМ курсив аздаған контрастты (Бм-431) (AR&BOL)

336 


 


 

4.1

Жекелеген аулалар
 


 


Темір жол станцичлары мен айлақтар

Ескіше курсив тіке (Д-231) AFA

337 


 

4.1

Тораптық және үлкен станциялар, ірі теңіз және өзен айлақтары

338.1 


 

4.1

Стансалар, разъездер, платформалар, тоқтату пункттері мен айлақтар [146]


HeliosCondLight


338.2* 


 

4.1

Станциялардың, разъездердің, аялдама пункттерінің, айлақтардың және т. б. екінші атаулары үшін қаріп

Түсіндірме жазбалар мен сипаттамалар

БСАМ курсив аздап контрастты (Бм-431) AR&BOL

339 


 

4.1

Зауыт, фабрика, диірмендердің белгілеріндегі түсіндірме жазбалары; ферма және т.б. арнайы жазбалары
 


 


340 


 

11.10

Құдықтар мен көздердің белгілеріндегі түсіндірме жазбалар мен өз атаулары; құйма шамасының жазбалары; өзендер мен көлдердің төгілу ұзақтығы
 


341 


 

4.1

Шекара белгілерін нөмірлеу, километр бағандарды және орман орамдарын цифрлау

Кесілген (Р-131) PragmaticaCondC

342 


 

4.1

Әкімшілік орталықтарының белгілері: АО-аудандық, ОО-округтік, КО-кенттік [147

Кесілген (Р-131) HeliosCondLight (bold)

343 

4.1

Теңіз паромдарының, магистральды мұнай және газ құбырларының соңғы пункттерінің атаулары

3444.1

Аралдар мен басқа да аумақтардың мемлекеттік тиесілілігінің жазбалары

Топографиялық жартылай қалың (Т-132) PragmaticaCondC

345 


 

4.1

Жолдарды жабу материалының жазбасы [55]
 


 


346.1 


 

11.10

Өзен түбінің топырақ жазбалары [78, 81]:
өзендер мен каналдар сипаттамаларында;

346.2 


 

4.1

Брод сипаттамалары

347 


 

4.1

Көпірлер мен бөгеттерді салу материалының жазбалары [85, 88]
 


 


348.1
348.2
  

4.1 11.10

жазбалар: биіктік белгілері;

Су шегі

349 


 

4.1

Командалық биіктіктер белгілерінің жазбалары

350 


 

4.1

Асулардың әрекет ету уақытын белгілеу

351 


 

4.1

Елді мекендердегі тұрғындар санының жазбалары мың [147]

352.1 


 

4.1

Сандық сипаттамалардың қолдары: карталарда қара түсті шартты белгілермен бейнеленген объектілер (жолдар, көпірлер, бөгеттер, шлюздер, туннельдер, сүрекдіңдер және т. б.);

352.2 


 

4.11

жер бедерінің объектілері (үзіктер, біліктер, жыралар, карьерлер, шұңқырлар, дөңестер және т. б.), сондай-ақ көлденең;

352.3 


 

11.10

гидрография объектілері (өзендер, каналдар, сарқырамалар, батпақтар және т. б. ), сондай-ақ мұздықтар мен фирналық алқаптардағы тереңдіктер, изобаттар және көлденеңдер

353

БСАМ курсив аздаған контрастты (Бм-431) (AR&BOL)

Теңіздердің, шығанақтардың, бұғаздардың, бухталардың, еріндердің, лагундардың, лимандардың, көлдердің, су қоймаларының атаулары
 

11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35411.10

Кеме қатынасы өзендері мен арналарының атаулары

35511.10

Өзендердің, бұлақтардың, арналардың және құрғақ арналардың атаулары


Древний курсив прямой (Д-231) AFA


356.14.1

Аралдардың, түбектердің, кос, мыстардың, шхердің, рифтердің, су үсті жартастарының атауларыРубленый (Р-131) HeliosCondLight


356.2* 

4.1

Екінші аттарға және парақтар жақтауларына арналған қаріп |


БСАМ курсив малоконтрастный (Бм-431) AR&BOL


357 

4.1

Ойпаттар, жазықтар, дала, құмды, шөл, сазды, тұзды жерлер , шатқалдар, орман, жыралар, аңғарларының, арқалықтар, жабын бетінде ойпаттар атауы,
 

 

 Ескіше курсив жартылай қалың (Д-432) AFA (italic)


358.14.1

Жоталардың атаулары, тау, жар, жартас, қорғандар, перевалдар, мұздықтар


Ескіше курсив остов (До-431) HeliosCondLight (italic)
4.1

Екінші қаріп
парақтар шеңберінің артындағы атаулар мен жазулар

358.1* 

Ескіше курсив (Д-431) AFA (italic)


359 

11.10

Теңіз жоталары, ойпаттар, мелдер, банкалар мен іздердің атаулары


Кесілген жалпақ жартылай қалың (Р-152) AGHelvetica


3604.1

Қорықтардың атауы

361 

4.1

Жергілікті жер элементтерінің (жолдар, соқпақтар, жеке маршруттар және т. б.) өткізгіштігі сипаттамаларының және шолу шарттарының жазбалары


Кесілген (Р-131) HeliosCondLight


362* 

4.1

Қорықтардың екінші аттарына және парақтар жақтауларының артындағы жазуларға арналған қаріп

      14-кесте

Сызық стилі

     


      15-кесте

Символ стильдері

     


      16-кесте

Полигон (облыс) стильдері

     


Фон түсінсіз

      17-кесте

Түстер палитрасы

     


      Масштабы 1:25 000 топографиялық карталарға арналған жақтауларды безендіру үлгісі

     


      Масштабы 1:50 000 топографиялық карталарға арналған жақтауларды безендіру үлгісі

     


      Масштабы 1:100 000 топографиялық карталарға арналған жақтауларды безендіру үлгісі

     


      Топографиялық карталардағы жазуларға арналған шарты қысқартулардың тізімі

Казак тіліндегі толық

Шартты кыскартуларТурпі зауыты

түр.

Автовокзал

авт.—вкз.

Автожанармай станциясы

АЖС

Автокыскы (жол)

автокыс.

Автомобиль зауыты

авт.

Автономиялы облыс
(өз атауы бар кезде)

АОбл.

Автономиялы округ (өз атауы бар кезде)

АОкр.

Автомобиль жөндеу шеберханалары, автомобиль жөндейтін зауыт

авт. жөн.

Акведук

акав.

Алебастр зауыты

алб.

Алмас өндеу

алмас

Алюминий зауыты

алюмин.

Ангар

анг.

Анилин бояу зауыты

анил.

Апатит өндру

апат.

Артезиан уңғымасы, артезиан құдығы

арт. к.

Топарал (өз атауы бар кезде)

топар.

Арық (өз атауы бар кезде)

ар.

Талшықтас зауыты, ашьқ кеніш, кеніш, талшықтас байыту фабрикасы

талш.

Астрономиялық пункт

астр.

Асфальтбетон, асфальт (жолдардың жабын материалы)

А

Асфальт зауыты

асф.

Атом электр станциясы

АЭС

Атолл

ат.

Ауылдык Округ

АуылОк.

Аэродром

аэрд.

әуежай

ауеж.


Жыра (өз атауында)

ж.

Кайраң

кайр.

Барақ

бар.

Алап

ал.

Кайың (орман түрі)

кай.

Бетон (богет материалы

Бет.

Бетон зауыты

бет.

Биология станциясы

биол. ст.

Битум минерал коспасы (жолдардыц жабын материалы)


Таяу (өз атауының бөлігі)

Таяу

Блокпост (темф жол)

бл. п.

Боксит өндіру

бокс.

Батпақ (ез атауы бар кезде)

бат.

Аурухана

аурух.

Үлкен (өз атауының белігі)

Үлк.

Бауырластар зираты

бауыр. зир.

Өткел

Өтк.

Кеспе тастар (жолдардың жабын материалы)

Кс

Төбе (өз атауы бар кезде)

төбе

Бакенші будкасы

бак. б.

Трансформатор будкасы

тр. б.

Булгуннях

булг.

Жұмыр тас (жолдардың жабын материалы)

ж

Қағаз фабрикасы

қаз.

Бұрғы мұнарасы, ұңғымасы

бұр.

Қойнау (өз атауы бар кезде)

көйн.


Вагон депосы

ваг. депо

Вагон жөндеу, вагон жасау зауыты

ваг.

Ұлы (өз атауының бөлігі)

Ұлы

Жоғарғы (өз атауының
бөлігі)

жоғ.

Мал емдеу пункті

мал ем.

Мәнгі жасыл жапырақты орман түрі

мән. жас.

Шарап жасау, шарап қайнату зауыты

шар. з.

Аспа көпр

аспа

Су станциясы

су ст.

Сутартқыш

сутарт.

Су өлшейтін пост

су олш. п.

Су айдауыш мұнара

су айд.

Сарқырама

сарқ.

Су жүргізетін станция

су жүрг.

Бөген

бөг.

Қырат (өз атауы бар кезде)

қыр.

Вокзал

вкз.

Шығыс (өз атауының
бөлігі)

Шығ.

Ойыс (өз атауы бар кезде)

ойыс

Екінші (өз атауының бөлігі)

2—ші

Жанартау (өз атауының бар кезде)

ж.т.

Выселки (өз атауының бөлігі)

Выс.

Тұтқыр (өзен, өткел түбінің топырағы)

Тұт.


Айлақ (өз атауы бар кезде)

айл.

Газгольдер

газг.

Газ мұнарасы, ұңғымасы, газ зауыты, газ құбыры

газ

Галантерея фабрикасы

гал

Галерея

галер.

Малта тас (шығарылған өнім)

м. т.

Гараж

гар.

Гидрологиялық станция

гидрол. ст.

Гидрометеорологиялык станция

гидромет. ст.

Су электр станциясы

СЭС

Гипс зауыты, ашық кеніш, кеніш

гипс

Бас (өз атауының бөлігі)

Бас

Саз (шығарылған өнім)

саз

ГлинозҰм зауыты

глиноз.

Тереңдік

терең.

Қыш зауыты

қыш

Тау (өз атауы бар кезде)

т.

Таудағы өтетін жер (өз атауы бар кезде)

т. өт.

Ащы—тұзды (көлдегі, бастаулардағы, құдыктардағы су)

а.—тұз.

Жағар—жанармай заттарының қоймасы

жзк

Ыстық бұлақ

ыс.

Ақсүйектер ауласы (шетел аумағында)

ақ. аул.

Госпиталь

гсп.

Конақ үй

қ. үй

Мемлекеттік аудандық электр станциясы

МАЭС

Киыршақ тас (жолдардың жабын материалы)

Қ

Градирня

град.

Лайлы жанартау

лай.


Қиыр (өз атауының бөлігі)

Қиыр

Аула

аула

Ағаш өндеу өнеркәсіб зауыты, фабрикасы

ағаш өң.

Ағаш (копірдің, богеттің материалы)

А

Балалар үйі

бал. үйі

Кендір зауыты

кенд.

Аңғар (өз атауы бар кезде)

аңг.

Мадениет сарайы, мадениет үйі

М. С.,
М. Ү.

үй құрылыс зауыты, комбинаты

үй құр.

Демалыс үйі

Д. Ү.

Ағаш көмірі
(күйдірілген өнім)

а. көм.

Отын қоймасы

отын

Ашытқы зауыты

ашыт.Жайылма тармағы (өз атауы бар кезде)

жайыл. тар.

Темір қышқыл көзі

тем. қыш.

Темір көзі, темір байыту фабрикасы, темір кенін өндіретін орын

тем.

Темір бетон (көпірдің, бөгеттің материалы)

ТБ

Темір бетон бұйымдар зауыты

тем. бет.

Мал шаруашылық фермасы

мал. шар.

Караусыз қалған (кен орны, ашык кеніш

қараусыз

Жеке тұрақ (өз атауы бар кезде)

ж. тұр.

Шығанақ (өз атауы бар кезде)

шығ.

Батыс (өз атауының бө-лігі)

Бат.

Ағызған ағаш тосқауылы

ағ. тос.

Корық (өз атауы бар кезде)

қор.

Көмілген құдық

көміл.

Ағынсыз қолтық (өз атауы бар кезде)

ағын. кол.

Аң өcipy тәлімбағы, кеңшары

аң. өс.

Топырақ көтермес, бөгет

Топ.

Жеркепе

жерк.

Айна фабрикасы

айна

Қыстау

кыс.

Алтын кен орны

алт.

Алтын—платина ендфу

алт.—плат.Ойыншьқ фабрикасы

ойын.

Әқтас ашық кеніш, әк (күйдірілген өнім)

әқ.

Зүбаржат кені

зүбар.

Атындағы (өз атауының
бөлігі)

ат.

Институт

инст.

Жасанды талшық комбинаты, фабрикасы

жас. талш.

Көз

көз


Казарма

каз.

Камволь фабрикасы, камволь комбинаты

камв.

Тасты (өзен, өткел түбінің топырағы)

т

Тас ашык кеніші, тас қашайтын орын

тас

Тас бағана

тас бағ.

Уатылған тас (жолдардың жабын материалы)

У

Тас (көпір, бөгт материалы)

т

Тас уату зауыты

тас уат.

Канал

кан.

Арқан есу зауыты

арк.

Каолин (шығарылған өнім), каолин байыту зауыты

каол.

Қаракөл

қаракөл

Карантин кызмет пункті

карант.

Каучук зауыты, каучук плантациясы

кауч.

Керамика зауыты

керам.

Кинематография өнеркасібі зауыты, фабрикасы

кин.

Кірпіш зауыты

кірп.

Зират

зир.

Қайнар

кайн.

Былғары зауыты

былғ.

Кокс химия зауыты

кокс

Коллектор

колл.

Құдык (өз атауы жоқ кезде)

к.

Құдык (өз атауы бар кезде)

к.

Құрама жем зауыты

кұр. жем.

Компрессор станциясы

компрес. ст.

Кондитер фабрикасы

конд.

Жылқы зауыты

жыл.

Сора өсіретін

сора

Консерві зауыты, комбинат

конс.

Копер

коп.

Казаншұңқыр (өз атауы бар кезде)

казшуң.

Көші-қон жepi

көш. қ. ж.

Қашар

қаш.

Өлке (өз атауы бар кезде)

өлке

Қызыл (өз атауының бөлігі

Қызыл

Крахмал—сірне, крахмал зауыты

крахм.

Бекініс

бекін.

Жармалағыш, жарма зауыты

жарм.

Кумирня

кум.

Қорған (өз атауы бар кезде)

қорғ.

Курорт (өз атауы бар кезде)

кур.


Лагуна (өз атауы бар кезде)

лаг.

Лак, бояу шығару зауыты

лак

Сол (өз атауының бөлігі)

Сол

Мұздық, мұздықтар (өз атауы бар кезде)

мұзд.

Мұзды

Мұз.

Орманшы yйі

орм. уй.

Орманшыльқ

орманш.

Орман корғау станциясы

оқс

Ағаш тілетін зауыт

ағ. Тіл.

Орман телімі

орм. тел.

Орман өнеркәсібі шаруашылығы

орм. шар.

Сарытопырақ карсты

сарытоп. қ.

Жайлау

жайл.

Емхана

емх.

Көлтабан (өз атауы бар кезде)

көлт.

Лимнологиялық станция

лимнол. ст.

Балқарағай (орман түрі)

балқар.

Локомотив жөндеу, локомотив жасау зауыты

локомот.

Шаңғы трамплині

шаң. трамп.

Зығыр өсіретін

зығыр

Зығыр өңдеу зауыты

зығ. өң.


Макарон фабрикасы

мак.

Кіші (Өз атауының бөлігі)

Кіші

Марганец кені (шығарылған өнім)

марг.

Маргарин зауыты

маргар.

Май шайқау зауыты

май шайқ.

Шеберхана

шеберх.

Машина-мал шаруашылық станциясы

ммшс

Машина-мелиорациялык станция

ммс

Машина—трактор шеберханасы

мтш

Машина жасау зауыты

маш.

Жиhаз фабрикасы

жиh.

Мыс қорыту зауыты, комбинат

мыс қор.

Мыс кенін өндіру

мыс

Ұн диірмені, ұн тартатын зауыт

ұн

Мемориал кешені, мемориал

мем.

Металл (көпірдің құрылыс материалы)

м

Металл бұйымдар зауыты, металлургия зауыты

мет.

Металл өндеу зауыты

мет. оц.

Метеорологиялық станция

мет. ст.

Метрополитен (станцияға кipy)

м

Tepi фабрикасы

Tepi

Минералды көз

мин.

Мола

мола

Ет-сүт

Ет-сут

Сүт тауарлы ферма

СТФ

Сүт зауыты

сүт

Монастырь

мон.

Мәрмәр (шығарылған өнім)

мәрм.

Музыкалық аспаптар фабрикасы

муз. асп.

Сабын қайнату зауыты

саб.

Mүйіс (өз атауы бар кезде)

м.

Ет өнеркасібі зауыты, комбинаты

етЖағалау (өз атауы бар кезде)

жаға.

Бақылау мұнарасы

бақыл.

Жүзбелі, жүзбелі тіректегі (көпір құрастырмасы)

жүзбе

Кұдықтың толуы

толу

Сорғы станциясы

сор. ст.

Әрекетсіз (темір жол, ашық кеніш және т.с.с.)

әрекетс.

Кici тұрмайтын

к. тұрм.

Мұнай өңдеу зауыты, мұнай құбыры, мұнай сақтау орны, мұнай мұнарасы, ұңғыма

Мұн.

Төменгі (өз атауының
бөлігі)

төм.

Ойпат (өз атауы бар кезде)

ойп.

Никель кеніші, никель (шығарылған өнім)

ник.

Жаңа (өз атауының бөлігі)

ЖаңаШұрат

шұр.

Басып озу пункті (темір жол)

бас. о. п.

Облыс (өз атауы бар кезде)

обл.

Байыту фабрикасы

байыт.

Расытхана

расытх.

Аяқ киім фабрикасы

аяқ к.

Көкөніс қоймасы

көкөн.

Сай (өз атауында)

сай

Қой өсipeтін

кой өс.

Қой тауарлы ферма

ҚТФ

Қой тері-тон фабрикасы

қой т.

Отқа төзімді бұйымдар зауыты

отқа төз.

Көл

к.

Округ (өз атауы бар кезде)

окр.

Округ Орталығы

оо

Тәжірибе станциясы

тәж. ст.

Гүлжай

гүлж.

Аялдама пункті (темір жол)

аял. п.

Арал, аралдар (өз атауы бар кезде)

а. , ар—р

Қайраң

қайр.

Үйінді

Yйін.

Бөлімше

бөл.

Тұндырғы

Тұнд.

Аңшы үйі

Аңшы ү.

Тазартқыш станциясы, тазартқыш ғимараттары

тазарт. ст., тазарт.


Ескерткіш

ескерт.

Мадениет және демалыс
паркі

мждп

Көшетхана

көшх.

Паровоз жөндеу шеберханасы, зауыты

паровоз жөн.

Паромдық кешу

пар.

Парфюмер—косметика фабрикасы

парф.

Омарта

омар.

Егістік

Егіс.

Бірінші (өз атауының бөлігі

1-ші.

Асу

ас.

Тасымал

тасым.

Тайыз су

тайыз

Құм (шығарылган өнім)

құм

Құмды (өзен, өткел түбінің топырағы)

Қ

Үңгір

үңг.

Сыра қайнату зауыты

сыра

Пиротехника зауыты

пиротехн.

Тәлімбақ

тәл.

Азық концентраттар зауыты

азык конц.

Пластмасса зауыты

Пластм.

Платина (шығарылған өнім), платина өндіру

плат.

Платформа (темір жол)

пл.

Асыл тұқымды мал шаруашылыгы

асыл тұқ.

Жеміс – жүзім шаруашылыгы

Жеміс-жүз.

Жеміс—жидек шаруашылығы

Жеміс-жид.

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

Жеміс-көк.

Шекара заставасы

шек. заст.

Шекара комендатурасы

шек. кмд.

Жук тиеу—түсіру алаңы

жүк т-т.

Қосалқы шаруашылық

қосал. ш.

Өрт сөндіру мұнарасы, өрт сөндіру депосы, өрт сөндіру сарайы

өрт сөн.

Дала қосы

Д.қ.

Полиграфия комбинаты, фабрикасы

полигр.

Түбек (өз атауы бар кезде)

түб.

Шоңғал, шоңғалдар

шоң., шоң-р

Қону алаңы

қон. ал.

Кент Орталығы

ко

Кент Округі

КентОк

Кент

к., кент

Жол полициясы бекеті

жПБ

Темір жолдан өтуді күзету посты

п

Керуен сарайы

кер. сар.

Оң (өз атауының бөлігі)

Оң

Кемежай

кемеж.

Провинция (өз атауы бар кезде)

пров.

Сым зауыты

сым

Өтпе (жол астында)

өтпе

Бұғаз (өз атауы бар кезде)

бұғ.

Тармақ (өз атауы бар кезде)

тарм.

Өтетін жер

өт. жер

Тоған

тоғ.

Жіп иіру фабрикасы

Жіп иіру

Кұс қорасы

құс

Кұс тауарлы ферма

КұсТФ

Геодезиялық пункт (карта тақырыбында)

геодез. п.

Жол кузету бекеті

жол к. б.


Жұмысшылар кенті (өз атауы жоқ кезде)

Ж.к.

Радио зауыты

рад.

Радио станциясы

радио ст.

Eскі мекендер

ecкі мек.

Қираған

қирағ.

Жол айрығы (темір жол)

ж. айр.

Аудандық Әкімдік

АӘ

Аудан Орталығы

АудОрт

Резеңке бұйымдар зауыты, фабрикасы

рез.

Жөндеу—техникалык шеберханасы, жөндеу зауыты

ЖТШ, жөн.

Жөндеу—техникалық станциясы

жтс

Күріш өсіретін

Күріш

Бұлақ

бұл.

Кеніш

кен.

Тарам (өз атауы бар кезде)

тар.

Жылға (өз атауы бар кезде)

жыл.

Балықшылар кенті (өз атауы жоқ кезде)

балық. к.

Балық өcipy зауыты, балық зауыты, балық консервілеу комбинаты, балық тәлімбағы, балық

Балық

Базар

баз.


Бау—бакша телімі

б. тел.

Санаторий

сан.

Сарай, сарайлар

сар., сар-р

Сардоба

сард.

Қант зауыты

қант

Қант Құрағы (плантация)

қант қ.

Қызылша өсіретін

қызылша

Шошқа өсіретін

шошқа

Шошқа тауарлы ферма

ШТФ

Қорғасын кеніші

корғас.

Астам (көпірдің жүк көтерілімдігін жазғанда)

аст.

Әулие (өз атауының бөлігі)

Әул.

Солтүстік (өз атауының бөлігі

Солт.

Солтүстік-шығыс

сш

Солтүстік-батыс

СБ

Селекция станциясы

сел. ст.

Село Окргі

со

Ауыл шаруашылық машина жасау зауыты

а. ш. маш.

Ауыл шаруашылық

А.ш.

”Ауыл шаруашыльқ техникасы” (бөлімше)

АШТ

Тұқым өсіретін

тұқым өс.

Күкірт көзі, күкірт кеніші

күк.

Силикат өнеркәсібі зауыты, фабрикасы

силик.

Сүрлем мұнарасы, ор, шіңқыр

Сур.

Жартас, жартастар

жар. , жар-р

Ұңғыма

ұңғ.

Скипидар зауыты

скип.

Койма, коймалар

койма

Жағар—жаңармай материалдары коймасы

ЖМҚ

Мал қора

мал қ.

Мал өсіретін

мал өс.

Мал моласы

мал м.

Тақтатас өндіру, тақтатас ашық кеніші

тақт.

Слобода (өз атауының бөлігі)

Сл.

Шайыр қайнату зауыты, шайыр қайнату

шайыр

Соя өсіретін

соя

Тұзды (көлдердегі, өзендердегі, бастаулардағы және кұдықтардағы су), тұз қайнату орындары, тұз кендері, өңдеулер

тұз.

Сор (өз атауы бар кезде)

сор

Шоқы (өз атауы бар кезде)

шоқ.

Сұрыптау станциясы

сұрып. ст.

Құтқару станциясы

құт. ст.

Спирт—арақ, спирт зауыты

спирт

Сіріңке фабрикасы

cip.

Спорт алаңы

спорт ал.

Орта (өз атауының бөлігі)

Орта

Стадион

стад.

Болат құю зауыты

бол.

Қотан

кот.

Станция (темір жол)

ст.

Айдап қотару станциясы

а. қ. ст.

Eскi (өз атауының бөлігі)

Eскi

Шыны зауыты

шыны

Бағана

бағ.

Автомобиль жолдарындарындағы автокөлік тұрағы

Р

Құрылыс материалдары зауыты

құр. мат.

Салынып жатқан нысан
(су кұбыры, көпір және т.б.)

сал. жат.

Кеме жөндеу, кеме жасау зауыты

кеме ж.

Шұга фабрикасы

шұга

Құргақ құдық

құр

Кептіргіш

кептір.

Ірімшік қайнату зауыты

ipiм.


Teмекі фабрикасы

тем.

Тальк өндфу

тальк

Кеден

кед.

Қатты (өзендердің, өткелдердің түбінің топырағы)

Қат.

Тоқыма комбинаты, фабрикасы

тоқ.

Жылыжай

Жылыж.

Жылу электр орталығы

ЖЭО

Террикон

тер.

Техникум

техн.

Тоқыма мата фабрикасы

тоқ. мата

Тауар станциясы

тау. ст.

Толь зауыты

толь

Шымтезек өндіру

шым.

Трактор зауыты

тракт.

Үшінші

3-ші

Трикотаж фабрикасы

трик.

Құбыр, құбыр құятын, құбыр прокат зауыты

құбыр

Туннель

Тун.

Тұйык (өз атауы бар кезде)

Тұй.Көмір қышқыл көзі

көмір қыш.

Қоңыр көмір, тас көмір(шығарылған өнім)

көм.

Қамал

қам.

Қоныс (өз атауы бар кезде)

қон.

Телім

тел.

Оқыту шаруашылығы

Оқыт. шар.

Шатқал (өз атауы бар кезде)

шаг.


Фактория

факт.

Шере зауыты

шере

Фанза

фз.

Фарфор-фаянс, фарфор зауыты

фарф.

Ферма

Фер.

Сіре қар өpici

сіре к.

Фонтан

фт.

Форт

ф.

Фосфорит кеніші

фосф.


Лашық

лаш.

Химия—фармавцевтика зауыты

хим.—фарм.

Химия зауыты

хим.

Химиялық тыңайтқыш қоймасы

хим. тың.

Нан зауыты, комбинаты

нан

Мақта тазалау зауыты

мақ.

Мақта—мата комбинаты, мақта—мата фабрикасы

мақ.—мат.

Тоңазытқыш

тоңаз.

Жота (өз атауы бар кезде)

жот.

Хром кеніші

хром

Хрусталь зауыты

хруст.

Хутор (өз атауы бар кезде)

хут.


Tүсті металлургия зауыты

түс.

Целлюлоза—кағаз комбинаты

Целл.—қағ.

Цемент зауыты

цем.

Цемент бетон (жолдың жабын материалы)

ц

Орталық (өз атауының бөлігі)

Орт.

Шынжырлы көпір

шынж.

Мырыш кеніші

мыр.

Цитрус тұқымдар плантациясы

цитрус.


Шай өсіретін

шай өс.

Шай фабрикасы

шай

Жабынқыш зауыты

жабынқ.

Қара металлургия зауыты

қ. мет.

Шойын қорыту зауыты

шой.


Шахта

шах.

Tiгін фабрикасы

тіг.

Жібек шаруашылығы кеңшары, жібек орау, жібек тоқу фабрикасы

жібек

Шивера (Ci6ip мен Қиыр Шығыс өзендеріндегі сулар)

шив.

Шифер зауыты

шиф.

Мектеп

мек.

Мектеп лагері

мек. лаг.

Қож (жол төсеуіш заттар)

Қож

Шлюз

шл.

Жіп фабрикасы

жіп

Штольня

шт.


Шақпа тас ашык кешіні

Ш.т.

Шақпа тас (жолдың жабын материалы)

Ш

Сілітілі көз

Сіл.


Элеватор

элев.

Аралық электр станциясы

ар. эл. ст.

Электр станциясы

эл. ст.

Электр техникалық зауыт

эл. техн.

Эстакада

эст.

Эфир-май дақылдары кеңшары, эфир-май өңдеу зауыты

эф.-майОңтүстік-шығыс

ош

Оңтүстік-батыс

ОБ

Оңтүстік (өз атауының бөлігі)

Оңт.

Киіз үй

К. үй


Жидек бағы

жид. б.

Казакстан Республикасыныц акімшілік

Бірліктерінің атаулары

Қазақ тіліндегі толық атауы

Шартты қысқартулар

Облыстар

Ақмола

Ақмол.

Ақтөбе

Актөб.

Алматы

Алмат.

Атырау

Атыр .

Шығыс Қазакстан

Шығ. Қаз.

Жамбыл

Жамб.

Батыс ҚазаҚстан

Бат. Каз.

Қарағанды

Қарағанд.

Қостанай

Қост.

Қызылорда

Қызылорд.

Маңғыстау

Маңғыст.

Павлодар

Павлодар

СолтүстҚк Қазақстан

Солт. Қаз.

Оңүстік Қазақстан

Оңт. Қаз.

Саяси-саяси әкімшілік және әкімшілік бірліктердің атаулары атаулары

Қазақ тіліндегі толық атауы

Шартты Қысқартулар

Әзербайжан Республикасы

Әзер. Респ.

Нахичеван Автономиялы Республикасы

Нахич. АР

Қытай

Қытай

Синьцзян—Ұйгыр автономиялы ауданы

Синьцз. Ұйгыр АА

Қырғыз Республикасы

Қырғ. Респ.

Облыстар

Баткен

Батю

Жалал—Абад

Ж.-А6ад

Ыстықкөл

Ыстық.к.

Нарын

Нарын

Ош

Ош

Талас

Талас

Шу

Шу

Монғолия

Монғол

Аймактар

Баян—Өлгей

Баян—Өлг.

Тәжікстан Республикасы

Таж. Респ.

Таулы Бадахшан автономиялы облысы

Таулы Бадамп. АО

Облыстар

Соғды

Соғды

Хатлон

Хатлон

Өзбекстан Республикасы

Өзб. Респ.

Қарақалпақстан Республикасы

Қарақалпак Респ.

Облыстар

Ондіжан

ОндВк.

Бұқара

Бұқара.

Жызақ

Жызақ

Қашкардария

Қашкардар.

Науаи

Науаи

Наманған

Наманғ.

Самарқан

Самарқ.

Сурхандария

Сурхандар.

Сырдария

Сырдар.

Ташкент

Ташкент

Ферғана

Ферғана

Хорезм

Хорезм

Ресей Федерациясы

Рес. Фед.

Алтай өлкесі

Алт. олк.

Карашай—Черкес Республикасы

Караш. Черк. Респ.

Алтай Республикасы

Алт. Респ.

Дағыстан Республикасы

Дар. Респ.

Қалмак Республикасы

Қалм. Респ.

Тыва Респ.

Тыва Респ.

Ставрополь мекені

Ставроп.

Шешен Республикасы

Шешен Респ.

Облыстар

Астрахан

Астрах.

Волгоград

Волгогр.

Қорган

Корг.

Новосбр

Новосп

Омбы

Омбы

Орынбор

Орынб.

Ростов

Ростов

Самара

Самара

Саратов

Саратов

Свердловск

Свердл.

Томск

Томск

Тюмень

Тюмень

Челябинск

Челяб.

Түркменстан

Түрік.м..

Уалаяттар

Ахал

Ахал

Балқан

Балқан

Дашоғуз

Дашоғуз

Лебап

Лебап

Марый

Марый

  Бюджет қаражаты есебінен
картографиялық өнім жасау
жөніндегі нұсқаулыққа
2-қосымша

Масштабы 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 және 1:500 топографиялық жоспарларға арналған шартты белгілер

Геодезиялық пункттер

      1-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500


 

1

Мемлекеттік геодезиялық желінің пункттері (бөлшек алымында - орталықтың белгісі, бөлімінде - жердің белгісі; белгінің сол жағында-пункттің атауы)* [21-24] 


 

 

2

Мемлекеттік геодезиялық желі пункттері [21, 24, 25]: 

1) 

1) қорғандарда (цифрлар төменде – қорғанның биіктігі, м)

1) 


2) табиғи қыратта

2) 

2) 

3) жар-жартастарда (цифрлар, сол жағынан – жартастардың биіктігі, м)

3) 

3) 

4) ғимараттарда (цифрлар мен қаріптер – ғимараттардың сипаттамалары

44) 

4) 

* Осы және басқа да объектілердің сандық сипаттамаларын орналастыру кезінде шартты белгілерге түсініктеменің 17-тармағын басшылыққа алу қажет.

      2-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

3

Шоғырландыру геодезиялық желілерінің пункттері және олардың нөмірлері [21, 26-28] 


 

4

Шоғырландыру геодезиялық желілерінің пункттері [21, 26-30]: 


1) қорғанда (цифрлар төменде - қорған биіктігі, м)

1) 

1) 

2) табиғи қыратта

2) 

2) 

3) жар-жартастарда (жазу нұсқалары: (сол белгіде бөлшек алымында - пункт нөмірі, бөлімінде - орталықтың белгісі; алымында оң белгіде орталықтың белгісі, бөлімінде жер белгісі, төменгі жағында -жар биіктігі м, сол жағында-пункт нөмірі)

3) 

3) 

*

4) ғимарат қабырғаларында

4) 

4) 

5

Жоспарлы түсіру желілерінің нүктесі [21, 31-33]:
1) жергілікті жерде ұзақ мерзімді бекіту

1) 

1) 

*
*
*

2) жергілікті жерде уақытша бекіту
3) ғимарат қабырғасында
4) күрделі ғимараттардың бұрышында ("үйлестірілген бұрыштар")

2)
3)
4) 

2)
3)
4) 

      3-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

6

Астрономиялық пункттер [34] 


 

7

Бағыттаушы пункттер [35] 


 

8

Аралық белгілер - шекаралық бағаналар [36] 


 

9
*

Жоспарлау жобасын бекіту бағаналары және олардың нөмірлері [37] 


 

10
*

Бекіту пункттері:
ғимараттар мен құрылымдардың құрылысына арналған бөлу торлары, көлденең және осьтері [38] 


 

11

Нивелир белгілер [39-43]:

1) іргелік реперлер (бөлшек алымында-бастың белгісі, бөлімінде-Жердің белгісі; сол жағында-белгінің нөмірі)

1) 

1) 

2) топырақ реперлері

2) 

2) 

3) үйлестірілген топырақ реперлері

3) 

3) 

      4-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

*

4) топырақ реперлері құрылыстық ұзақ мерзімге бекітілген

4) 

4) 

5) репер және жартасты маркалар (бөлшек алымында - белгі нөмірі, бөлімінде - репер бастиегінің немесе марканың орталығының белгісі)

5) 

5) 

*

6) репер және қабырға маркалары

6) 

6) 

*

7) уқытша реперлер

7) 

7) 

12

Координаттық сызықтарды қию [44] 


 

Құрылыстар, ғимараттар және олардың бөліктері

      5-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000

1:2000, 1:1000, 1:500

13

Отқа төзімді тұрғын үй құрылысы (кірпіш, тас, бетон, шлакоблок және т.б.) [45-48, 50-54, 57]:
1) бірқабатты

1) 


 

2) бір қабаттан жоғары
(сандар мен қаріптер -құрылыстың қабаттылығы, материалы және мақсатының сипаты)

2) 

14

Отқа төзімді тұрғын емес құрылыстар [45-49, 50-54, 57]:
1) бірқабатты

1) 


 

2) бір қабаттан жоғары

2) 

15

Отқа төзімсіз тұрғын үй құрылыстары (ағаш, саманнан, балшықтан соғылған) [45, 46, 48, 50-53, 57]:
1) бірқабатты

1) 


 

2) бір қабаттан жоғары

2) 

16

Отқа төзімсіз тұрғын үй емес құрылыстар [45, 46, 48, 49, 50-53, 57]:
1) бірқабатты

1) 


 

2) бір қабаттан жоғары

2) 

17

Аралас тұрғын үй емес құрылыстар (төменгі қабаты – отқа төзімді, жоғарғы қабаты – отқа төзімсіз; жұқа кірпішпен және т.б. қапталған ағаш құрылыстар) [45, 46, 48, 50-53, 55, 57]:
1) бірқабатты

1) 


 

2) бір қабаттан жоғары

2) 

18

Аралас тұрғын үй емес құрылыстар [45, 46, 48, 50-52, 55, 57]:
1) бірқабатты

1) 


 

2) бір қабаттан жоғары

2) 

      6-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000

1:2000

1:1000, 1:500

19
*

Тығыз жабысатын құрылыстар
[54, 57, 58]:1) тұрғын үй

1) 

1) 

2) тұрғын емес

2) 

2) 

  

20

Әртүрлі қабатты бөліктері бар құрылыстар [56, 57] 


 

21

Бөлігі немесе барлық бірінші қабаттың орнына колонналары бар ғимараттар [59]

_____ 


_____ 

22

Салынып жатқан ғимараттар [61] 


 


 

23

Қираған және жартылай бұзылған ғимараттар [62] 


 


 

24
*

Ғимараттардың төсеніштері (оның белгіленетін әрпі - жабын материалы) және үйлердің нөмірлері [63, 64]

_____ 


 

      7-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000

1:2000

1:1000, 1:500

25
*

Биіктіктің белгілері: бірінші қабаттың едені (құрылыс контурының ішінде); үй бұрышындағы көпір, жер немесе тротуар [65]

_____

_____ 

26

Мұнара үлгісіндегі күрделі құрылыстар (суға қысым беретін және сүрлемді мұнаралар, мұнаралы мұржалар, өрт сөндіру бағандары және т. б.) [66-68] 


 


 

 

27

Жеңіл тұрпатты мұнаралар (қадағалау, прожектор, спорт және т.б.) [69] 


 


 

28

ШІркеу, костелдер, кирхалар [71, 72]:
1) бір немесе түрлі биіктіктегі күмбездері бар тастан жасалған
2) бір немесе түрлі биіктіктегі күмбездері бар ағаштан жасалған

1)
2) 

3) 

2) 

3) биіктігі бірдей екі күмбезді
29

Мешіттер [71, 73]:
1) тастан жасалған
2) ағаштан жасалған

1)
2) 

1) 

2) 

30

Будда пагодалары мен храмдары [71, 74]:
1) тастан жасалған
2) ағаштан жасалған

1)
2) 

1) 

2) 

      8-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000

1:2000

1:1000, 1:500

31

Часовня [71, 75]
1) тастан жасалған
2) ағаштан жасалған

1)
2) 


 

1) 

32

Брандмауерлер [76]

_____ 


 

33

Арка астына кіру [77] 


 


 

34

Екінші қабатқа кіру (биіктіктерді төменнен және жоғарыдан белгілеу) [78]

_____ 


 

35

Жабық тас шатырлар [79, 80]

_____ 


 

36

Жабық ағаш шатырлар [79, 80]

_____ 


 

37

Ашық шатырлар, баспалдақтары жоғары қарай [79-81]

_____ 


 

38

1) Ашық шатырлар, баспалдақтары төмен қарай [79-81]

_____ 

1) 

2) 

2) Ғимараттардың жер асты бөліктеріне ашық есік [79-81]

_____


39

Ғимараттардың жер асты бөліктеріне жабық есік [79, 80]

_____ 


 

40

Метро кіреберістері [82] 


 


 

      9-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000

1:2000

1:1000, 1:500

41

Метро желдеткіші [83]:
1) жер бетіндегі
2) жер асты (желдету шахталарындағы торлар)

1)
2) 

1)
2) 


 

42

Жерасты ғимараттарының бөліктері (жер бетіндегі) [84] 


 


 

43

Тірегі жоқ, ілініп тұрған ғимарат бөліктері (сөрелер, шығыңқы жерлері және т.б.) [85]

_____

_____ 

 

44

Ғимараттар арасындағы жер үсті ("әуе") транспортерлеріне арналған өтпелер мен галереялар [86] 


 


 
 


 

45
*

Тауашалар мен лоджиялар [87]

_____ 


 

46
*

Бағанадағы балкондар [88]

_____ 


 

47

Террасалар [89]

_____ 


 

48

Ғимараттар арасындағы қалқалар мен аражабындар [90] 


 


 

      10-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000

1:2000

1:1000, 1:500

49

1) Бағанадағы қалқалар [90, 91]

1) 


 


 


1) 


 


 

2) Тіреуіштегі қалқалар мен қалқа-күнқағарлар [90, 91]

_____ 


 

50

Автокөлік таразыларына арналған аспалы [90, 92] 


 

51

Ғимарат сыртындағы желдеткіштер және жертөлелерден қосалқы шығу жолдары [93]

_____ 


 

52
*

Жертөле люгі (94)

_____ 


 

53
*

Иллюминаторлар [94, 95]

_____ 


 

54
*

Шұңқыр (шұңқырлар) [94]

_____ 


 

55

Бағандар [96] 


 


 

56

Қазандық мұржалары [97] 


 


 

57

Жерге тірелетін өрт баспалдақтары [98]

_____

_____ 

      11-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000

1:2000

1:1000, 1:500

58
*

Павильондар, күркелер [99] 


 


 

59

1) Жол реттеушілердің посты
2) Қозғалыс реттегіштерінің будкалары [100]1)


 


 

60

1) Құрмет тақталары мен мемориалдық тақталар, көрсеткіштер мен көрнекі үгіт стендтері [101]

_____1)


 

2) Тұрақты афишалық тумбалар [101]

 

61

Жеке гараждар, дәретханалар және басқа да шағын құрылыстар [102-104]

_____ 


 

62

Киіз үй, шалаш, қос тұрақтары тұрақты [105] 


 


 

63

Жертөле[106] 


 


 
  

64

1) Көкөніс қоймалары, оранжереялар мен жылыжайлар [107]
2) булағыштар [108]

1)
2) 

1)
2) 

1)
2) 

65
*

Қазылған орлар [109]

_____ 


 

      12-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

66

Биіктігі 1 м және одан жоғары мүсіндер, турлар және тас бағаналар [110] 


 

67

1) Ескерткіштер, монументтер [111]

1) 

1) 

2) "Мәңгілік алау" ескерткіші [111]

2) 

2) 

68

Бауырластар зираты [112] 


 

69

1) Жеке зираттар [113]
2) Бағдар мәні бар діни бейнелері бар белгілер [113]

1)
2) 

1)
2) 

70

Мазарлар, субургандар, оболар және т.б. [114] 


 

71
*

Зираттар және оған баратын жол [115, 116, 118, 119] 


 

72

Зираттар [117-119]:
1) Ағаш қалың өскен
2) ағашы сирек
3) жекелеген ағаштары бар 


 

73

Қорым [118, 119] 


 

Елді мекендерді бейнелеу мысалдары

Қаланың бөлігін бейнелеу мысалдары

      13-кесте


1:5000


1:2000

Қаланың бөлігін бейнелеу мысалдары

      14-кесте


1:1000

Ауылдық үлгідегі кент (аудан орталығы) бөлігін бейнелеу мысалдары

      15-кесте


1:5000


1:2000

Ауылдық үлгідегі кент (аудан орталығы) бөлігін бейнелеу мысалдары

      16-кесте


1:1000

Өнеркәсіптік, коммуналдық Және ауыл шаруашылығы өндірісінің объектілері

      17-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

74
*

Құбырлармен өндірістік мақсаттағы ғимараттар (зауыттар, фабрикалар, электр станциялары, диірмендер, шеберханалар және т. б.); сандар - құбырлардың биіктігі м [120, 121] 


 


 

75

Құбыры жоқ өндірістік мақсаттағы ғимараттар [120, 121] 


 


 

76
*

Негізгі шахта оқпандарының сағалары [122-126]:
1) тікбұрышты қима
2) дөңгелек қима

1) 

1) 

Арнайы шахталар, копр материалы және олардың биіктігі м

2) 

2) 

77

Көмекші шахта оқпандары мен пайдалану шурфтарының сағалары [122, 124-126]:

1) 

1) 

1) тікбұрышты қима
2) дөңгелек қима

2) 

2) 

78

Пайдаланылмайтын шахта оқпандары мен пайдалану шурфтарының сағалары [122, 124]:

1) 

1) 

1) тікбұрышты қима
2) дөңгелек қима

2) 

2) 

79

Қолданыстағы штолен сағасы [122, 124] 


 

80

Пайдаланылмайтын штолен сағасы [122, 124] 


 

      18-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

81

Шахталық оқпандардың, шурфтардың, қираған штольендердің сағалары (шұңқырдың тереңдігі - саны м) [127] 


 

82
*

Барлау геологиялық шурфтардың сағасы (бөлшек алымында - Шурф нөмірі, бөлімінде - шурфтағы жердің белгісі) [128] 


1)

83
*

Геологиялық барлау мақсатындағы желілік объектілер [129, 130]: 


 

1) барлау геологиялық шурфтар желілері 


 

2) барлау геологиялық ұңғымалар желілері
3) геологиялық жыралар
4) геологиялық жыралар бойындағы білікшелер 


 

84

Бекітілмеген еңістер (сандар-биіктіктер, М) [131-133]

а) 

а) 


б) 

б) 

85
*

Бекітілген еңістер (жазулар - нығайту тәсілдері; сандар - биіктіктер, М) [131-133]

а)
б) 

а)
б) 

86

Жыныстың үйінділері-террикондар және т. б. (сандар - белгілер және м салыстырмалы биіктіктер) [134, 135] 

      19-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

87

Қатты пайдалы қазбаларды қазу ашық (карьерлер және т. б.), өндіру материалы (М тереңдік - сандар) [136, 137] 

88

Шымтезек өңдеу және өндіру тәсілі [140]

a)
б) 


 

89
*

Бұрғылау пайдалану ұңғымалары (мұнай, газ және басқалар), олардың мақсаты мен нөмірлері - бөлшек алымында, биіктік белгілері бөлімінде [142]:
1) терең бұрғылау ұңғымалары
2) тереңдігі 500 м кем ұңғыма
3) сөндірілген ұңғымалар 

90

Топтап орналасқан ұңғымалар [143] 

91

1) Мұнай және газ мұнаралары, олардың мақсаты мен нөмірлері [144]
2) газ алаулары [145]

1) 

1) 
 

92

Мұнай құдықтары [146]:
1) қолданыстағы
2) жұмыс істемейтін 

      20-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

93

Мұнай жолдары [147] 

94

Мұнай бассейндері мен орлары [148]а)


 


 

95

Жануға арналған бактар мен цистерналар, газгольдерлер (сандар-тіректердің биіктігі, м) [149, 150] 


 


 

96

Бензолонкалар, дизель отынының колонкалары [151] 


 

97
*

Қышқылдарға, химиялық тыңайтқыштарға арналған бактар мен цистерналар және т. б. [152] 


 

98

Өздігінен түсірілетін бункерлер (өнеркәсіптік кәсіпорындарда) [153] 


 

99

Автокөлік жөндеуне арналған эстакадалар [154, 155]

_____ 


 

      21-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

100
*

Технологиялық және тиеу эстакадалары [154, 156, 157] 
 


 
 

101
*

Теңіз эстакадалары (сандар: белгінің жарылуы - масштабында көрсетілмейтін эстакаданың ені, жақшада-жүріс бөлігінің м-дегі су үстіндегі биіктігі және аралық құрылыстың төменгі жағы) [154, 158] 

102

Теңіз мұнай кәсіпшіліктерінің негіздері мен өнеркәсіп алаңдары, негіздер нөмірлері (жақшадағы Сан - су үстіндегі биіктігі, м) [159] 

103

Салынып жатқан теңіз эстакадалары, салынып жатқан теңіз мұнай кәсіпшілігі негіздері мен өндірістік алаңдары [154, 160] 

104

Бұзылған және жартылай бұзылған теңіз мұнай кәсіпшіліктерінің құрылыстары [161] 

105

Көтергіш крандар [162, 163]:

___________ 

1) қабырға-консольді бұрылыс
2) кран-балкалар
3) мұнара және порталды стационарлы

_____ 

4) мұнара және порталды рельстердегі 


 

      22-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500


5) төрт тағанды рельстерде 


 

6) көпір эстакадалардағы 


 

106

Ағаш тіректер [164-167]:
1) бағандар мен фермалар ағаш 


 

2) тіреуіштері немесе тартпалары бар ағаш бағандар

2) ______ 


 

107

Металл тіректер [164-167]:
1) бағандар мен фермалар металл 


 

*

2) фермалық бағандар 


 

108

Тірктер (бағандар мен фермалар) темірбетон [164-167] 


 

109
*

Бағанадағы найзағай бұрғыштар (дауыс бұрғыштар) [168] 


 

110

1) бағандағы электр шамдар [169]

_____ 

2) бағандағы сағаттар электр [169]

_____ 

      23-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

111
*

1) Бағандардағы прожекторлар [170] 


 

2) Тұрақты карликті прожекторлар [170]

2) _____ 


 

112
*

1) Трансформаторлық будкалар, олардың нөмірлері [171]
2) Электр қосалқы станциялары, олардың нөмірлері [172] 


 


 

113

Бағандар мен постаменттердегі трансформаторлар [173] 


 

114
*

ұрылыс салынбаған аумақтағы электр беру желілері (ЭБЖ) [174-182]:
1) Металл фермалардағы жоғары кернеулі ЭБЖ (сандар-фермалардың биіктігі м, ЭБЖ кернеуі кВ және сымдар саны) 


 

2) Темір-бетон фермалардағы жоғары кернеулі ЭБЖ (цифр-фермалардың биіктігі в м, ЭБЖ кернеуі В кВ және сымдар саны) 


 

3) кабельді әуе ЛЭП жоғары кернеулі темір-бетон және ағаш бағаналарда (сан - кернеуі кВ және ЛЭП-саны кабельдер) 


 

      24-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

*

4) Ағаш және металл бағаналардағы төмен кернеулі ЭБЖ (сандар - ЭБЖ вольттардағы кернеуі, сымдардың саны және оларды м) 


 

115

Салынған аумақтағы электр беру желілері (ЭБЖ) [174-182]:
1) Металл фермалардағы жоғары кернеулі ЭБЖ (сандар-фермалардың биіктігі м) 


 

2) Ағаш фермалардағы жоғары кернеулі ЭБЖ (сандар-фермалардың биіктігі м) 


 

3) Жоғары кернеулі ЭБЖ 


 

4) кабельді әуе ЭБЖ жоғары кернеулі бағаналарда 


 

5) Бағанадағы төмен кернеулі ЭБЖ 


 

116

Әуе ЭБЖ-дан жер асты кабельдік ЭБЖ-ға көшу [183] 


 

      25-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

117

Жер асты коммуникацияларының қарау құдықтары (люктері) [184-186]:
1) мақсаты бойынша бөлмей 


 

*

2) мақсаты бойынша бөліп:
Су құбырында

2) 


 

кәріз желілерінде (тұрмыстық, өндірістік, өндірістік-нөсер, шартты таза сулар, химиялық ластанған сулар және т. б.)
  

Кәріздік нөсерлі желілерде
  

Дренажды құбырларда
  

Газ құбырында
  

Мұнай құбырында
  

Жылу желісінде
  

Электр кабельдерінде
  

байланыс кабельдері мен техникалық басқару құралдары
  

Ауа өткізу желілерінде
  

Мазут жолдарында
  

Бензин құбырында
  

Күл құбырында
  

      26-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

118
*

Жер асты коммуникацияларының қарау құдықтары (люктері) [187]:
1) бұзылған
2) төсем немесе асфальт астында тұрған 


 

119

Жер асты электр кабелдері [188-193]:
1) жоғары кернеу (траншеяға төселген)
2) кабель бағандары-қарауылдар 


 

3) төменгі кернеу (траншеяға төселген)
4) жердің биіктік белгілері және кабель құбырын салу 


 

5) блоктардағы жоғары және төмен кернеулі (сандар-блоктағы төсемдер саны) 


 

*

6) арналардағы жоғары және төмен кернеуді; арналардың материалы, қарау құдықтары, олардың нөмірлері мен биіктік белгілері (белгі үзілуіндегі сандар-төсемдер саны, индекстер


- жоғары кернеу,

- төменгі)


 


 

      27-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

120
*

Су асты электрокабельдер [188, 194]:
1) Жоғары кернеу, түбінің бетінде 


 

2) төмен кернеу, түбінің бетінде 


 

*

3) түбінің астына салынған немесе жағылармен жабылған жоғары және төмен кернеулі (Стрелкадағы сандар - түбінің бетінен М тереңдік) 


 

121

Жердегі құбырлар [195-200]:
1) топырақта (әріптер - құбыржолдардың тағайындалу индекстері) 


 

2) тіректерде (сандар - тіректердің биіктігі, м) 


 

3) қораптарда (жазу – қорап материалы) 


 

*

4) құбырлардың материалы және олардың ішкі диаметрі мм, газ құбырларына арналған қысым санаты 


 

5) құбыржолдарының майысуы өтем 


 

      28-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500


6) Арка құбыржолдарының өтпелері (кедергілер арқылы) 

122
*

Жер асты құбырлары [195-197, 201, 202]:
1) қарау құдықтары бар құбыржолдар (әріптер - құбыржолдардың тағайындау индекстері, сандар - құдықтардың нөмірлері мен биік белгілері) 


 

2) бір траншеяға қатар салынған құбырлар (сандар-төсемдер саны) 


 

3) өздігінен ағатын төсемдерде сұйықтықтардың ағу бағыты
4) салынып жатқан
5) қолданылмайтын 


 

*

6) құбырлардың орналасу тереңдігі м (олардың үстіне дейін)

_____ 

7) коверлер
8) қарау бункерлері мен будкалары
9) бақылау-тарату пункттері 


 

123
*

Құбырлардағы камералар [204]:
1) жердегі, олардың нөмірлері мен қарау құдықтары
2) жер асты, олардың нөмірлері мен қарау құдықтары 


 

      29-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

124
*

Жер асты құбырларына арналған өтпейтін каналдар [195, 205]:
1) каналдар және оларды салу материалы
2) төсемдердің саны мен мақсаты
3) арналардағы жер үсті камералары
4) каналдардағы жерасты камералары
5) камера номері
6) қарау құдықтары 


 

125
*

Жер асты құбырларына арналған жартылай өтетін каналдар [195, 205] 


 

126
*

Жер асты құбырларына арналған өту арналары (белгінің үзілуіндегі-төсемнің сипаттамасы: сол жағында-саны, мақсаты және материалы, оң жағында-мм ішкі диаметрі) [195, 205] 


 

127

Жер асты коммуникациялары үшін жалпы коллекторлар (коллектор материалы-жазу) [195, 206] 


 

128
*

Ағынды торлар [207]

_____ 


 

129

Ашық нөсер кәрізі [207] 


 

      30-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

130

Тіректердегі су үсті құбырлары (жақшадағы сандар - су үстіндегі биіктіктер М) [195, 208] 

131

Су асты құбырлары [195, 209]
1) түбінің бетіндегі 


 

*

2) түбінің астына төселген немесе жағулармен жабылған (бағыттамадағы сандар - түбінің бетінен М тереңдік) 


 

132

Байланыс желілері және су асты кабельдік техникалық басқару құралдары [210, 211]:
1) түбінің бетінде 


 

*

2) түбінің астына төселген немесе жағулармен жабылған (бағыттамадағы сандар - түбінің бетінен М тереңдік) 


 

133
*

Байланыс желілері және техникалық басқару құралдары жер асты кәбілдері: қарау құдықтары, олардың нөмірлері және биіктік белгілері (белгі үзілуіндегі сандар-төсемдер саны) [210, 212, 213] 


 

      31-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

134

Құрылыс салынбаған аумақтағы байланыс желілері мен техникалық құралдар [210, 213, 214] 


 

135
*

Құрылыс салынған аумақтағы байланыс желілері және техникалық басқару құралдары әуе кабелдері [210, 213, 214]

_____ 


 

136
*

Құрылыс салынбаған аумақтағы байланыс желілері және техникалық басқару құралдары (сандар-сымдар саны) [210, 213, 214] 


 


 

137
*

Құрылыс салынған аумақтағы байланыс желілері және техникалық басқару құралдары әуе сымдары [210, 213, 214]

_____ 


 

138

Әуе байланыс желілерінен және техникалық басқару құралдарынан жер асты кабіліне өту [210, 215] 


 

139

Радио және теледидар мұнаралары мен діңгектері, радиорелелік мұнаралар мен ретрансляторлар (мачталардың, мұнаралар мен мұнаралардың биіктігі-м) [216] 


 
 

140
*

1) Ғимараттардан тыс телефон будкалары [217]

_____ 


 

2) Шкафтар телефон таратушы [217]

_____ 


 

      32-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

141

Көмір, шымтезек, құм және басқа ашық қоймалар, кавальерлер - теңестірілген топырақ үйінділері (сандар-биіктіктер М) [218-220] 

142

Өнеркәсіп кәсіпорындарының қалдықтарымен жабылған учаскелер [218, 221] 

143

Үйінділер [218, 222] 

144

1) Шөлейт жерлер [218, 223]
2) Құрылыс алаңқайлары [218, 224] 

145

Беті жабық учаскелер [218, 225] 


 

146

Қыртыс білігі (м биіктіктегі сандар) [218, 226] 


 

147

Әкті, ағаш бұрышын күйдіруге арналған пештер [227] 


 

148

Жел қозғалтқыштары [227] 

      33-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

149

Жел диірмендер [227]:
1) тас
2) ағаш 


 

150

1) Су диірмендер [227]
2) су тартатын ағаш кескіштер [227] 


 

151

Омарталар [228] 


 


 

152

Мал қоралар [228] 


 

153

Сүрлемге, пішендеуге арналған қоймалар [229]:
1) шұңқырлар мен траншеялар
2) бетондалған шұңқырлар мен траншеялар
3) қабырғалары бар алаңдар 

154

Метеорологиялық станциялар [228] 


 

Темір жолдар және олардың жанындағы құрылыстар

      34-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

155

Темір жолдар [230-232] 


 

156

Электрлендірілген темір жолдар, байланыс желісінің тіректері [232, 233] 


 

157

Монорельсті темір жолдар [232, 234] 


 

158 *

1) Тар жолақты темір жолдар [232, 235]
2) Трамвай желілері [232, 236]
3) Байланыс желісінің тіректері [236]
4) Сызықтың мақсаты және жолтабанның ені [235, 236] 


 

159

Қалыпты жолтабан темір жолдары салынып жатыр [237] 


 

160

Салынып жатқан тар жолақты темір жолдар және салынып жатқан трамвай желілері [237] 


 

161

Бөлшектелген темір жолдардың төсемі [238] 


 

162

Едәуір еңістерімен (0,020 және одан да көп) темір жол учаскелері) [239] 


 

163

Фуникулерлер мен бремсбергтер [240] 


 

164

Салынып жатқан фуникулерлер мен бремсбергтер [240] 


 

165

Аспалы жолдар, олардың тірек бағаналары мен фермалары [241] 


 

      35-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

166
167
*
168
169
*

Үйінділер бойынша темір жолдар (сандар - үйінді биіктігі, м) [242]
1) Бекітілмеген құламалары бар ойықтардағы темір жолдар [242, 243]
2) Бекітілген құламалары бар ойықтардағы темір жолдар (жазулар - ойықтардың М нығайту және тереңдігінің тәсілдері) [242, 243]
Тіреуіш қабырғалары (тас, бетон немесе темірбетон) бар ойықтардағы темір жолдар) [242, 243]
Туннельдер мен галереяларға кіру [244]
Туннельдегі темір жолдар және олардың сипаттамалары (бөлшек алымында-биіктігі мен ені, бөлімінде-ұзындығы м) [244] 


 

170

Станциялық жолдар [245] 


 

      36-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

171

Рельс жолдардың соңы (тұйықтар) [245, 246]:
1) тірексіз
2) тірекпен
3) тіректермен және балласты призмамен_____


 

172
*

1) Темір жол және трамвай жолдарындағы аудару бағыттамалары [247, 248]
2) Километрлік пикетаж белгілері [247]
3) Рельс бастиегі биіктігінің белгілері [247, 249]

_____ 

173

Айналмалы шеңберлер [250] 


 

      37-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

174

1) Темір жолдар арқылы өтетін өткелдер [251]
2) Шлагбаумдар [251]
3) Үлкен қақпалар [251] 


 

175

Темір жолдардың үстіндегі жаяу жүргіншілер виадукиі (көпірлер) [252] 


 

*

Жолаушылар платформасы (төмен, жоғары) [253]:
1) гравий немесе тас жабыны бар ашық
2) ашық асфальтталған немесе темірбетон
3) ашық ағаш (сандар-платформа жиегінің биіктігі мен рельс басының белгілері)
4) бір және екі қатар тіректері бар жабық цемент-бетон 


 

177

Жүк платформалары және тиеу-түсіру алаңдары [253, 254]
1) төмен (борт тасы бар немесе жоқ)
2) биік
3) ғимараттар немесе құрылыстар кезінде биік (рампалар); сандар-биіктіктер м 

      38-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы

1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

178
179
180
181
182 *
183

Семафорлар [255]
Екі жақты көпірдегі семафорлар [255]
Консоль көпіріндегі семафорлар [255]
Мачта бағдаршамдары [256]
Қысқа бағдаршамдар [256]
Ілме бағдаршамдар (бағдаршам аркалары) [256] 


 

184
185

Ескерту дискілері, еңісті көрсеткіштер, маневрлік және хабарлағыш қалқандар, маршруттық көрсеткіштер және темір жол бойындағы басқа да белгілер [257]
Темір жолдың үстіндегі габариттік қақпалар [258]

_____
_____ 


 

Автомобиль және топырақ жолдары, соқпақтар

      39-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

186

Автомагистральдар (автострадтар) және олардың сипаттамалары: жүру бөлігінің ені м және жүру бөліктерінің саны, жолдың жалпы ені м, жабын материалы [259, 260-264] 


 

187

Жетілдірілген жамылғысы бар автомобиль жолдары (жетілдірілген тас жолдар) және олардың сипаттамалары: жүріс бөлігінің ені м, жолдың жалпы ені м, жабын материалы [259-263, 265]
Жабдықталған түсу жолдары
Жабындарды ауыстыру шекаралары [261, 262] 


 

188

Жабыны бар автомобиль жолдары (тас жол) және олардың сипаттамалары: жүріс бөлігінің ені м, жолдың жалпы ені м, жабын материалы [259-263, 266, 267]
Жабдықталған съездерсіз төменгі сынып жолдарының жанасуы [263] 


 

189

Көшелер мен тротуарлардың жүру бөліктері [268-270]:
1) борт тасы болған кезде көшелердің жүру бөліктері
2) борт тасы жоқ көшелердің жүру бөліктері
3) көшелердегі тротуарлар және қатты жабынды жаяу жүргіншілер жолдары (саябақтарда, зираттарда және т. б.)
4) көшелердегі тротуарлар және жабыны жоқ жаяу жүргіншілер жолдары
Қаріптік индекстер - жабын материалы, сандар - биіктік белгілері: бөлшек алымында-борт тасы, бөлімінде-борт тастың жаны 


 

190

Көшелер (тік, сатылы, біліктермен жабылған және т. б. үйілген.) [271] 


 

      40-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

191

Жабыны жоқ автомобиль жолдары (жақсартылған топырақ жолдары) және олардың сипаттамалары: жүріс бөлігінің ені м, қоспа материалы [259, 260, 263, 272, 275] 


 

192

Ағаш жабыны бар автомобиль жолдары [263, 274] 


 

193

Топырақ жолдра [263, 275-280]:
1) ауыл арасы
2) дала және орман
3) теңіз ағыны, су қоймасының жұмысы кезінде ғана өтетін учаскелер 


 

194

Қысқы жолдар (қысқы, автоқысқа) [281] 


 

195

Соқпақтар [282, 283]:
1) жүк жолдары
2) жаяу жүргіншілер
3) жасанды карниздегі учаскелер және олардың сипаттамалары (бөлшек алымы - ең аз ені м, бөлгіш-ұзындығы м) 


_____

196

Мал айдайтын жол [284]:
1) қоршауы бар (сандар – ені, м)
2) қоршаусыз 


 

      41-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

197

Салынып жатқан жолдар [285]:
1) автомагистралдар 


 

2) жетілдірілген жабыны бар автомобиль жолдары 


 

3) жабыны бар автомобиль жолдары 


 

4) жабыны жоқ автомобиль жолдары 


 

5) ағаш жабыны бар автомобиль жолдары 


 

198

Өтуі қиын учаскелер [286]:
1) жабыны бар автомобиль жолдары
2) жабыны жоқ автомобиль жолдары 


 

3) топырақ ауыл жолдары 


 

199

Фашиндері, гат, қиыршық тас, төсемдері бар жол учаскелері [287]: 


 

      42-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

200

Үйінділер мен бөгеттер бойынша жолдар (сандар - үйінді биіктігі, м) [288, 289]:
1) автомобиль жамылғысы; жол жиегінің шетіндегі еңістер 


 

2) автомобиль жамылғысы жоқ; жол жиегінің шетіндегі еңістер
3) топырақ ауыл арасындағы; жол жиегінің шетіндегі еңістер 


 

4) топырақ ауыл арасындағы; бөгет шетіндегі еңістер 

201

Шұңқырдағы жолдар (сандар – шұңқыр тереңдігі, м) [288, 289] 


 

      43-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

202

Көшелер, жолдар және теміржол жолдары астындағы жер асты өткелдері (жаяу жүретін туннельдер) [290] 

203

Тауға және түрлі құрылыстарға көтеруге арналған баспалдақтар [291] 


 


 

204

Орманды және басқа да материалдарды түсіруге арналған науалар [292] 


 

205

Жолдар мен арналар арқылы сел жіберу [293] 


 

206

Жол белгілері мен аркалар [294, 295]:
1) километрлік белгілер-бағаналар мен тастар (сандар-километр санының жазулары) 


 

2) жол көрсеткіштері, елді мекендер мен өзен атаулары 


 

3) жол белгілері басқа да 


 

4) автомобиль жолдарындағы тұрақты аркалар 


 

      44-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

207
*

1) Бағандардағы бағдаршамдар [296]
2) Троллейбус байланыс желісінің тіректері [296]

_____ 

208

Автомобиль жолдарының индекстері мен нөмірлері [297] 


 

209

Елді мекендерден тыс автобустар мен троллейбус аялдамалары [298]:
1) жабдықталмаған
2) павильонмен және жолды кеңейте отырып 


 

210

Жолдар, өзендер, каналдар мен арықтар бойындағы екпелер [299, 300]:
1) биіктігі 4 м және одан да көп ағаштардың тар жолақтары (тұқымы мен биіктігін м көрсете отырып)
2) биіктігі 4 м кем ағаштардың тар жолақтары (тұқымы мен биіктігін көрсете отырып, м)
3) бұталардың тар жолағы
4) жекелеген ағаш қатары
5) жеке тұрған ағаш
6) жеке бұта 


 

      Гидрография

      45-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

211

Белгіленген және тұрақты жағалау сызықтары [303] 

212

Жағалау сызықтары белгісіз (батпақтар, ойпат жағалаулары, қамыс пен т.б. тұтас ұлпалары бойынша суағарлар мен су айдындары) [303] 

213
*

Су кесінділерінің белгілері [304, 305]:
1) өлшеу күні көрсетілген нақты деректер бойынша
2) орташа белгіленген деңгейге келтірілген
3) аралас 

214

Жағалаулық тұрақты емес желілер (суағарлар мен маусымдық-құрғайтын және маусымдық-су қоймалары) [303] 

215
*

Тұрақты емес жағалау сызықтарының биіктігін белгілеу [306] 

      46-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

216

Тұрақты емес жағалау сызықтары бар су ағындары мен су айдындарында су болған айлар [306] 

217

Жоспар масштабында көрінбейтін жағажайлармен жыртылған жағалаулар [307, 308] 

218

Жағажайсыз жыртылған жағалаулар [307, 309]:
1) жоспардағы ені 1,5 мм және одан да көп өзендер мен шығанақтарды
2) жоспардағы ені 1,5 мм кем өзендер мен шығанақтарды 

219

Жағалау ойықтарының тереңдігі, м [311] 

      47-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

220

Деңгейі өзгеретін жағалық белдеулер (құрғату) төгілетін теңіздер, көлдер және су қоймалары * [312-315]:
1) құм

1) 

2) тұнба

2) 

3) сазды

3) 

4) тасты-қиыршықты

4) 

5) қабыршықты

5) 

6) тас

6) 

7) білікті

7) 

8) жарқабақты

8) 

________________
* Түптік шөгінділер жоспарларда сол шартты белгілермен әріптік индекстермен үйлескенде беріледі.
Жағалау және су түбі шөгінділерінің аралас сипаты кезінде тиісті белгілерді біріктіру көзделеді.

      48-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

221

Құрғайтын жағалау белдеулерінің шекаралары (төменгі)* [316] 

222

1) Құйма ағыстар бағытының бағыттамалары [317] 

2) Құйма ағыстар бағытының бағыттамалары [317] 

223

Шағын өлшемді банкалар (цифра-тереңдігі м) [318] 

224

Су айдындарындағы тастар [314, 319]:1) топпен орналасқан су үсті 

 
*

2) су бетіндегі жеке
3) су асты жеке 

*

4) кебетін жекелеген 

225

Су үстіндегі жартастар (цифра - су деңгейінен биіктігі, м) [320] 

________________
* Бұл жолақтардың жоғарғы шекарасы ретінде осы теңіздің, көлдің немесе су қоймасының жағалау жиегі қабылданады.

      49-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

226
*

Рифтер [321]:
1) су асты 

2) құрғаған 

227

Балқытқыштың жиналуы [322] 

228

Өмірлік нысандары бойынша бөлінбейтін су өсімдіктері* [323] 

229

Балдырлар [324] 

230

Қалқып тұратын жапырақтары бар сулы шөп өсімдіктері [324] 

* Жағалау жолағындағы мангрлі ағаш-бұта өскіндері N 393 шартты белгімен көрсетіледі (90-кесте)

      50-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

231

Суға батырылған жапырақтары бар су өсімдіктері [324] 

232

Су мүгі өсімдігі [324] 

233

Су асты плантациясы [325] 

234

Изобаттар және олардың жазулары* [326, 327] 

235

Су айдындарының тереңдігі м [326, 328] 

236

Су айдындарының түбін бейнелеу үшін көлденең* [329] 

________________
* Су қоймаларына, көлдерге, ірі өзендерге және қайраң учаскелеріне топографиялық жоспарлар жасау кезінде изобаттар мен тереңдік немесе көлденең көрсеткіштерді және биіктік белгілерін қолдану (NN 329, 330 шартты белгілерін қараңыз) техникалық жобаның талаптарымен анықталады.

      51-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

237

Өзендер мен бұлақтар [330]:
1) ені жоспар масштабында көрінбейді
2) ені жоспар масштабында көрінеді 

238
*

Су ағындарының сипаттамалары [331-333]:
1) ағымның бағыты мен жылдамдығы м / с
2) ені, м 

3) тереңдігі м және түбі топырағы (сипаттамалар үйлескен кезде - алымдағы ені, түбі тереңдігі мен топырағы-бөлімінде) 


 

239

Тұрақты су және құрғайтын учаскелердің кезектесуімен өзендер мен бұлақтардың арнасы [334] 

240

Өзендердің және бұлақтардың арналарын (жер асты, батпақтар мен т. б. бойынша ағып жатқан.) [335] 

      52-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

241

Өзендердегі сарқырамалар (цифра-судың құлау биіктігі, м) [336] 

242

Өзендердегі табалдырықтар [337]:
1) жоспар масштабында ұзындығы бойынша көрінбейтін
2) жоспар масштабында ұзындығы бойынша көрінетін 

243
*

Өзендердегі ауысулар [338] 

244

Жағалаулық және арналық айырықтар (Топырақ құрамы бойынша бөлмей) [339] 

245

Көлдер [340]:
1) тұщы
2) ащы
3) ащы-тұзды 

246
*

Құрылған және жұмыс істеп тұрған, бірақ ҰПТ деңгейіне жетпейтін өзендер мен көлдердің, су қоймаларының төгілу шекаралары мен алаңдары [341-345] 

247
*

Су басқан ағаш-бұта өсімдіктері [346]:
1) орман учаскелері
2) жекелеген ағаштар
3) бұталар 

Гидротехникалық, су көлігі және Сумен жабдықтау объектілері

      53-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

248

Каналдар, өзендердің кәрізделген учаскелері мен жыралар [347-349]:
1) жер бетіндегі
2) жер бетіндегі бетондалған 


 

249

Жерасты және дренаждық каналдар жер асты желісі [350] 


 

250
*

Каналдар мен арналар сипаттамалары. Бөлшек алымында - үстіңгі және түбі бойынша ені м, бөлімінде-тереңдігі м; дара сипаттамасы-тереңдігі м [351-354] 


 

251

Салынып жатқан арналар [355] 


 

252

Құрғақ жыралар және олардың сипаттамалары. Бөлшек алымында-ені, бөлімінде-тереңдігі м; дара сипаттамасы-тереңдігі м [356] 


 

      54-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

253

Бөгеттері бар өзендер мен жыралардың кәрізденген учаскелері) [357] 


 

254

Масштабта көрінбейтін білікшелер және олардың сипаттамалары.
Бөлшек алымында-біліктің төменгі жағы бойынша ені м, бөлімінде-биіктігі м [358] 


 

255

Бермдері бар ойықтардағы және шұңқырлардағы өзендер мен жыралардың кәрізденген учаскелері) [359]
 

256

Біліктер бойынша каналдар мен жыралар (сандар-біліктердің биіктігі, м) [360] 


 

      55-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

257

Суландыру және суару каналдарындағы су тарату құрылғылары [361, 362]:
1) тіреуіш-реттеуші құрылыстар
2) жапқыштары бар су жіберу
3) құбырлы су шығару
4) шахталық су жіберу 


 

258
*

Құрғату каналдарындағы дренаждық коллекторлардың сағасы (сандар: Бөлшек алымында-құбыр төменгі бөлігінің белгісі, бөлімінде-құбыр диаметрі, м) [363] 

259

Дамбалар мен лиманды суландыру білікшелеріндегі су жіберу [364] 

260

Дюкерлер [365] 


 

      56-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

261

Акведуктер [366] 


 
 


 

262

Құбырлардағы суағарлар (ұштасатын құрылыс) [367, 368]:
1) жылдамдығы (сандардың - м-дегі су деңгейінің айырмасы) 


 

2) сатылы ауытқулар (сандар - өзгерістің жалпы биіктігі, м) 


 

3) консольдік ауытқулар (сандар - Су ағызу биіктігі, м) 


 

263

Каналдардағы туннельдер [369] 

264

Құбырлар арқылы өтетін каналдар, өзендер мен арықтар [370] 


 

      57-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

265

Каналдардағы су тартқыштар және сорғы станциялары [371] 

266

Арналардағы шағын сорғылар [372]:
1) стационар
2) жылжымалы 

267

Шығырлар [373] 


 

268

Су беруге арналған науалар мен наушалар және оларды салу материалы [374]:
1) жер бетіне
2) тіректе 


 

269

Кәріздер [375]:
1) қолданыстағы
2) қолданылмайтын 

      58-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

270

Металл, тас, бетонды, темір-бетон және ағаш бөгеттер (бөгеттердің сипаттамасы-үстіңгі жағынан ені м, құрылыс материалы, жоғарғы және төменгі бьефтердің су ойықтарының белгілері және оларды анықтау күні) [376-379]:
1) өтпе жолсыз
2) өтпе жол 

271

Жер бөгеттері (бөгеттердің сипаттамасы-үстіңгі жағынан ені м, құрылыс материалы, су кемерінің белгісі және оны анықтау күні, негіздегі биіктік белгісі) [379, 380]:
1) резервтік айналма жырамен өтпеу 


 

2) өтпе, су төгетін құтылы 


 

3) дамбаларға өтетін суағары бар майсыздығы-біліктер 

      59-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500


4) дамбаларға өтетін суағары бар жүру-біліктер 

5) жыртылған 


 

272

Су асты бөгеттері (құю) [381] 


 

273

Су қоймаларының сипаттамасы (бірінші Сан - көлемі км , екіншісі - су айнасының көлемі км2 ) [382] 

274

Балық қорғау және қоқыс аулайтын құрылғылар (торлар, торлар және т. б.) [383] 

      60-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

275

Шлюздер [384]:
1) камералар
2) шлюз қақпалары (тежегіштер)
3) шлюздердің сипаттамалары (бөлшек алымында-камера ұзындығы және қақпаның ені м, бөлімінде-Қақпаның табалдырығындағы тереңдігі м)
4) палдар 


 

276

Тас, бетон, темір-бетон жағалаулары [385]:
1) тіктелген
2) иілген 


 

277

Жағалау ағаш [385]:
1) тіктелген
2) иілген 


 

278

Парапеттер [386]:
5) тас немесе бетон
6) металл
7) ағаш 


 

279

Жағалаудағы еңістер мен баспалдақтар [387] 


 

      61-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

280

Қабырға тіреуіш қабырғалар тас, бетон, темір-бетон (бөлшекпен - биік белгі бойынша төбесі мен табанының қабырғалары) [388, 389]:
1) тіктелген
2) иілген 


 

281

Ағаш тіреуіш қабырғалар [388, 389]:
1) тіктелген 


 

2) иілген 

282

1) Су өлшегіш посттар және футштоктер [390, 391]
2) Жабдықталған гидрометриялық тұстамалары бар су өлшегіш посттар [390, 392] 


 

283

Ряждар [393] 


 

284

Судағы свай топтары [394] 


 

      62-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

285

Мұз кескіштер [395] 


 

286

Моллдар, толқын сынықтары, пирстер, траверсалар, буналар, шпорлар және басқа да қоршау және реттеу құрылғылары [396-399]:
1) тіктелген қабырғамен 


 

2) иілген қабырғамен 


 

287

Жабдықталған айлақтары бар айлақтар [400]:
1)жағалау
2) жағалық свайларда
3) жүзіп жүретін (дебаркадерлер) 


 

      63-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

288

Жабдықталған айлақтары жоқ айлақтар мен аялдама пункттері, Зәкір тұрақтары [401] 

289

Маяктар [402]:
1) жағалық 


 

2) жүзіп жүретін 

290

Жағадағы жарық беретін оттар (навигациялық) [403] 

291
*

Буи (жарық беретін және т.б.) [404] 

292

Жағалау белгілері дабыл беретін тұрақты [405] 

293

Су станциялары (ашық шомылу орындары, қайық айлақтары және т. б.) [406] 

294

Жабдықталған жағажайлар [407] 

      64-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

295
*

Құдықтар және олардың сипаттамалары (құдықтың жердегі белгісі, тереңдігі су деңгейіне дейін және түбіне дейін м, толымдылығы, құдықта су бар айлар) [408-411] 


 

296
*

Бағанадағы жағасы бар құдықтар [412] 


 

297

Қол сорғысы бар құдықтар мен ұңғымалар [413] 


 

298

Журавльді құдықтар [414] 


 

299

Жел қозғалтқышы бар құдықтар мен ұңғымалар [414] 


 

300
*

Суды механикалық көтеретін құдықтар мен ұңғымалар [415] 


 

301

Артезиан құдықтары мен ұңғымалары [415] 


 

302

1) Құрылыстағы құдықтар мен ұңғымалар [416]
2) Су қысқыш мұнаралармен және су көтергіш құрылғылармен немесе арақашалармен біріктірілген құдықтар мен ұңғымалар [417] 


 

      65-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

303

1) Құрғап қалған және беті жабылған құдықтар [418]
2) қолданылмайтын немесе тастап кеткен ұңғымалар [419] 


 

304

Колонкалар [420]:
1) гидравликалық (су құятын темір жолдық және т.б.) 


 

2) су тарату 


 

3) ауызсу

_____ 


 

4) өрт гидранттары, суару және т. б.

_____ 


 

305

Жаңбырлатқыш машиналарды қосу тораптары [421] 


 

306

Су тарату будкалары [422] 


 

307

Су бұрқақтар [423] 


 

      66-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

308

Ашық, жабық және жер асты су қоймалары, тұндырғыштар, бассейндер, жаңбырлы шұңқырлар (сандар-су қоймасында су болған кезде м және айларда құлату немесе көму биіктігі) [424-426] 


 

 

      67-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

309
*

Өнеркәсіп кәсіпорындарының қалдықтарымен ластанған су қоймалары [427] 

310

Бағаналардағы немесе фермалардағы су қысымды бактар [428] 


 


 

311

Табиғи көздер (су көздері, бұлақтар) [429, 430]:
1) жабдықталмаған 


 

2) жабдықталған 


 

3) ескерткіші бар жабдықтар 


 

312

Гейзерлер [431] 


 

Мосты, путепроводы и переправы

      68-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

313

Металл көпірлер [432-436]:
1) бір өтпелі 


 

2) көп өтпелі 


 

3) көтерме және айырық 


 

314

Тас, бетон, темірбетон көпірлер [432-436]:
1) бір өтпелі 


 

2) көп өтпелі 


 

3) көтерме және айырық 


 

      69-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

315

Ағаш көпірлер [395, 432-436]:
1) бір өтпелі 


 

2) көп өтпелі 


 

3) айырық 


 

4) жүзбелі тіректерде (понтондарда, кемелерде, салдарда) 


 

5) айырық 


 

316

Шынжырлы және арқанды көпірлер [432-435] 


 

      70-кесте

Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

317

Екі қабатты көпірлер [432, 435, 436]
1) жоғарғы қабат - автомобиль жолы, төменгі қабат - темір жол 


 

2) жоғарғы қабат - темір жол, төменгі қабат - автомобиль жолы 

      71-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

318

Темір және автомобиль жолдары жанындағы көпірлер [432, 435, 436]:
1) жалпы өту құрылысында 


 

2) жалпы тіректері бар бөлек аралық құрылыста 


 

319

Жол өтпелері [432, 436, 437]:
1) темір жол - автомобиль немесе темір жолдың үстінде 


 

2) автожолдар – темір жол немесе автомобиль жолының үстінде 


 

320

Автожолдардағы көпірлердің сипаттамасы [432, 439, 440]:
1) сол колонкадағы бірінші сан - өзендердегі су деңгейінен аралық құрылыстың төменгі биіктігі; бөлшек алымында - көпірдің ұзындығы және оның жүру бөлігінің ені м; бөлімінде - автомобиль жүктемесі (Жүк көтергіштігі) тоннада 


 

2) оң колонкада - автомобиль жүктемесі (жүк көтергіштігі) тоннада      72-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

321

Шағын көпірлер [432, 438]:
1) ағаш 


 

2) тас, бетон, темірбетон және металл 


 

3) шынжырлы және арқанды 

_____

322

Автожолдардағы шағын көпірлердің сипаттамасы [432, 439, 440]:
1) сол бағанада әріптік индекстер - аралық құрылыстың материалы; бөлшек алымында-көпірдің ұзындығы және оның жүру бөлігінің ені м; бөлімінде-автомобиль жүктемесі (Жүк көтергіштігі) тоннада
2) оң колонкада - жүк көтергіштігі, тоннада 


 

323

1) Автомобиль жолдарындағы ұзындығы 1 м дейінгі көпірлер [432, 441] 


 

2) Темір жол науалары [441] 


 

3) Жол астындағы құбырлар [441] 


 

324
*

Жол астындағы құбырлардың сипаттамалары [432, 442]:1) әмбебап мақсаттағы жоспарларда: бөлшек алымында - жол төсемінің құбыр үстінен белгісі, бөлімінде - құбыр саны және олардың ішкі диаметрі м, оң жағында - құбыр материалы1)

2) мелиоративтік мақсаттағы жоспарларда: сол жақта - құбырдың ішкі диаметрі м, бөлшек алымында-құбырдың төменгі жағына кіру биіктігінің белгісі және құбырдың төменгі жағына шығу биіктігінің белгісі, бөлімінде-жол төсемінің құбыр үстінен белгісі, оң жақта-құбыр материалы және оның ұзындығы м2)

      73-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

325

1) Жаяу жүргіншілер көпірі [432, 443] 


 

2) Жаяу жүргіншілер көпірі аспалы [443] 


 

3) Жаяу жүргіншілер көпірі баспалдақты[443] 


 

326

1) Механикалық қозғалтқыштары бар паромдар.
Паромдардың сипаттамалары: бөлшек алымында-жүк палубасының өлшемдері М, бөлімінде-жүк көтергіштігі тоннада [444] 


 

2) Өздігінен жүрмейтін паромдар [444] 


 

327

1) Механикалық қозғалтқыштары бар қайық тасымалы [445] 


 

2) Қайық тасымалы [445] 


 

328

Бродтар және олардың сипаттамалары: бөлшек алымында-бродтың тереңдігі мен ұзындығы м, бөлімінде-түбі топырағының сипаты және ағын жылдамдығы м / с [446] 


 

Көпірлер мен жол өтпелерін бейнелеу мысалдары

      74-кесте


 


Қаладағы көпірлер

      75-кесте


1:1000
Қаладағы көпірлер

      76-кесте


1:2000


1:1000

Эстакадалар-өтпе жолдар


1:2000


1:1000

Қалаларда туннельді жол өтпелері


1:5000


1:1000

Елді мекендерден тыс туннельді жол өтпелері

Рельеф

      77-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

329
*

Көлденеңдер [447-456]:
1) көлденең қалыңдатылған (негізгі қиманың берілген аралығы арқылы) 

2) негізгі көлденең 

3) қосымша горизонталдар (жартылай дизайн-негізгі қима биіктігінің жартысында) 

4) қосымша көлденең (еркін биіктікте) 

5) салмалы беткейлерді бейнелеу үшін көлденең 

6) скаттар бағытының көрсеткіштері (бергштрихтер) 

7) көлденең жазулар м 

330
*

Биіктік белгілері [457]:
1) Кронштадт футшток нөлінен жоғары
2) Кронштадт футшток нөлінен төмен 

331

Асулар, олардың биіктігінің белгілері және әрекет ету айлары [458] 

332

Жер жарықтары (М тереңдік сандар) [459] 

      78-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

333

Жартасты үзіктер [460] 

334

Жарлар-жартастар (сандар-биіктіктер, М) [461] 

335

Дайктер (цифр - биіктігі м) [462] 

336

Жанартау кратерлері [463] 

337

Лас жанатраулар мен сопкалардың кратерлері (сандар-тереңдігі немесе биіктігі, м) [464] 

338

Жерасты газдарының шығуы [465] 

339
*

Үңгірлер мен гроттарға кіру [466] 

      79-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

340

Карст және псевдокарсттік құйғыштар (сандар - тереңдігі м) [467] 

341
*

1) Ойпаттар (табақ) [468]
2) Шайынды [468]
3) Тармақтау дақтары [468] 

342

Орлар (цифр - тереңдігі м) [469] 

343

Қорғандар (цифр – биіктігі м) [470] 

344

Көлденең көрінбейтін табиғи бағдарлар (Сан-биіктік М) [471] 

345
*

Көлденең көрінбейтін табиғи жер біліктері (цифра-биіктік М) [472] 

_____

346

Жекелеген тастар-бағдарлар (сандар - биіктіктер, м) [473] 


 

      80-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

347
*

Тастар тізбегі [474] 

348

Тастардың жиналуы [475] 


 

349

Жыралар мен шұңқырлар [476-478]:
1) жоспарда ені 1,5 мм және одан астам жыралар
2) тар жыралар мен шұңқырлар
3) эрозиялық борозда (екі сызықпен бейнеленген жыралар мен промоин сандар - тереңдігі м; промоиндердің бір сызықта - бөлшек алымында - үстіңгі жағынан ені, бөлімінде-тереңдігі м) 

350

Құрғақ арналар және суағарлар (орлар) [476, 479] 

351

Көлденеңде көрініс таппайтын сұрыпталған кемер (жиектер) [480] 

352

Сырғыма [481]:
1) қолданыстағы (сандық - тереңдігі м)
2) жұмыс істемейтін 

      81-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

353

Борпылдақ жыныстардың шөгінділері (құмды, сазды және т. б.) [482] 

354

Қатты жыныстардың шөгінділері [482]
1) тасты-ұсақталған қиыршық тасты
2) тасты 

355

Өрістердің бекітілген террасалары (сандар - биіктіктер, м) [483] 

356

Мұздықтар [484, 485]:
1) фирналық өрістер
2) фирна өрістерінің шекаралары
3) мұздіқ тілдері
4)мұздіқ тілдерінің шекаралары 

357
*

1) Мұздық жарықтар [486]
2) Мұздық құдықтар [487] 

      82-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

358

1) Мұздықтың бетіндегі су ағындары [488]
2) Мұздықтың бетіндегі мұздықтар [489] 

359

Көлденең көрінбейтін мұз біліктері (цифра-биіктігі м) [490] 

_____

360

Мұз жарғыштар [491] 

_____

361

Тіреулер (цифра-биіктігі м) [492] 

_____

362
*

Мұздың тереңдігі (қуаты) М [493] 

_____

      83-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

363

Қар жинағы [494] 

364

Мұздақ [495, 496]:
1) өзендік
2) топырақ
3) жоспардағы ауданы 5 см және одан да көп мұз қату алаңдарының шекаралары 

365

Мұз жарықтары мен кедергілері (цифра - үзілу тереңдігі, м) [497] 

Өсімдіктер

      84-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

366

Өсімдіктер, ауыл шаруашылығы алқаптары, топырақтар және т. б. контурлары [501-503]:
1) қолмен енізгенде
2) автоматты енгізгенде 


 


Ағаш өсімдіктері


367

Орман ағаштарының сипаттамалары [504]:
Құрамы бойынша:
1) жапырақты, 2) қылқан жапырақты, 3) аралас 


 

Метрикалық деректері бойынша:
сол жақта - бөлшек алымында - орташа биіктік М, бөлімінде-оқпандардың орташа қалыңдығы М; оң жақта-ағаштардың арасындағы орташа қашықтық м 


 

368
*

Табиғи биік діңді ормандар [505] 


 

369

Қысқа ағашты және карлик ормандар [506] 


 

370

Қисық ормандар [507] 


 

      85-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

371
*

Орманның өскіні (бөлек сан немесе бөлшек алымы - орташа биіктік М, бөлгіш-діңдердің орташа қалыңдығы м) [508] 


 

372

Отырғызылған орман діңі биік [509] 


 

373

1) Жас отырғызылған ағаштар (цифр - орташа биіктігі, м) [509] 


 

2) Орман және сәндік тұқымдықтардың питомниктері [510] 


 

374

Ормандағы соқпақтар [511]:
1) жоспар масштабында ені 5 мм және одан астам
2) жоспар масштабында ені 1-ден 5 мм-ге дейін
3) жоспар масштабында ені 0.5-ден 1 мм-ге дейін (цифр-ені м) 


 

      86-кесте

N

Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

375

Ормандағы жырамен, қашамен, қоршаумен шектелген соқпақтар [512] 


 

376

Ормандағы орман соқпақтары (саны - ені м) [511] 


 

377

Сым беріліс желілері бар ормандағы соқпақтар (саны-ені м) [512] 


 

378

Орман орамдарының нөмірлері [513] 


 

379
*

Жоғары ұңғылы сирек ормандар [514] 


 

380

Қысқа ағашты және карлик сирек орман [515] 


 

381

Орманның сирек өскіні [515] 


 

      87-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

382

Буреломдар мен желдер [516]:
1) ағаштардың жартысынан астамы сынған және қираған 

2) ағаштардың жартысынан кем сынған және қираған 


 

383

1) Жанған (күйген) және құрғақ орман учаскелері [517] 

2) Өрт болған орман учаскелері [517] 


 

384

Кесілген (кескен) орман учаскелері [518] 

385

Жарылған орман учаскелері [519] 

      88-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

386

Ағаш екпелерінің белдеулері [520, 522]:
1) жоспар масштабында ені 2 мм кем биіктігі 4 м дейін (цифр – ағаштардың орташа биіктігі) 


 

2) жоспар масштабында ені 2 мм кем биіктігі 4 м және одан жоғары (цифр – ағаштардың орташа биіктігі) 


 

3) жоспар масштабында ені 2 мм бастап 10 мм дейін биіктігі 4 м дейін (цифр – ағаштардың орташа биіктігі) 


 

4) жоспар масштабында ені 2 мм бастап 10 мм дейін биіктігі 4 м және одан жоғары (цифр – ағаштардың орташа биіктігі) 


 

5) жоспар масштабында ені 10 мм жоғары биіктігі 4 м дейін (цифр – ағаштардың орташа биіктігі) 


 

6) жоспар масштабында ені 10 мм жоғары биіктігі 4 м және одан жоғары 


 

387
*

Жерді мелиорациялау үшін түсіру кезінде анықталатын ағаш екпелерінің жіңішке белдеулерінің сипаттамалары (бірінші Сан-ағаштардың орташа биіктігі м, екіншісі-жолақтың жалпы ені м, үшіншісі-ағаш қатарының саны) [521] 

_____

      89-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

388

Жеке тұрған бағдарлы немесе мәдени-тарихи маңызы бар ағаштар [523]:
1) жапырақты
2) қалқан жапырақты
3) жеміс 


 

389

Жеке тұрған, бағдарлы немесе мәдени-тарихи маңызы жоқ ағаштар [523] 


 

390
*

Ағаш тұқымдары (ағашты түсіру кезіндегі белгілер) [523, 524]:
1) жалпақ жапырақты (емен, бук, үйеңкі, граб, жөке, шаған, ильм және т. б.)

_____ 

2) ұсақ жапырақты (қайың, ақ қайың, көктерек, ольха, Терек және т. б.)

_____ 

3) жеміс

_____ 

4) пальма

_____ 

5) шырша мен майқарағай

_____ 

6) қарағай және самырсын

_____ 

7) балқарағай

_____ 

8) кипаристер

_____ 

      90-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

391

Стланик [525, 526]:
1) жеке топтары 

 
2) өскіндер (түрі мен орташа биіктігін көрсете отырып, м) 

392

Бамбук өскіндері (цифр – орташа биіктігі, м) [527] 

393

Мангралық өскіндер (цифр – орташа биіктігі, м) [528] 

Бұта, жартылай бұта және бұта өсімдіктері

394

Жеке тұрған бұталар [525, 529, 530] 

395

Бұталар [529, 530]:
1) жекелеген топтар 

2) өскіндер (түрі мен орташа биіктігін көрсете отырып, м) 

      91-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

396

Тікен бұталар [525, 529, 531]:
1) жекелеген топтар 

2) өскіндер (түрі мен орташа биіктігін көрсете отырып, м) 

397

Жоспар масштабында 2 мм-ден кем бұталар мен тірі қоршаулар белдеулері (түрі және орташа биіктігін көрсете отырып, м) [525, 529, 532] 

Жоспар масштабында 2-10 мм-ден кем бұталар мен тірі қоршаулар белдеулері (түрі және орташа биіктігін көрсете отырып, м) [525, 529, 532] 

Жоспар масштабында 10 мм-ден кем бұталар мен тірі қоршаулар белдеулері (түрі және орташа биіктігін көрсете отырып, м) [525, 529, 532] 

398
*

Сексеуіл [525, 533]:
1) жекелеген топтар 

2) өскін (цифр – орташа биіктігі м) 

399

Жартылай бұта (жусан, теріскен, сарсазан және т. б.) [534] 

400

Бұташықтар (багульник, подбел, қарақат, вереск және т. б.) [534] 

      92-кесте

Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500


Шөп, мүк және шөптесін өсімдіктері

401

Өсімдік шөп, шабындық (әртүрлі шөпті) [535, 536] 

402

Биіктігі 1 м және одан жоғары (ши, шатыртекті және т. б.) [535, 537] 

403

Өсімдік шөптік ылғал сүйгіш (осока, пушица және т. б.) [535, 538] 

404

Қамыс және қамыстектес өскіндер [535, 539] 

405

Жоспар масштабында көрінбейтін жөкелер [535, 540] 

406

Өсімдік шөптік дала (сілекей, типшақ және т. б.) [541] 

407

Мүк өсімдігі (гипн, сфагн және т .б. мүк) [542] 

      93-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

408

Өсімдік шөптесін (ягель және т. б.)) [542] 

Су өсімдіктері көгілдір фон бойынша №№ 228-232 шартты белгілерімен көрсетіледі
(49, 50 кестелерді қараңыз)


Мәдени өсімдіктер

409
*

Жеміс бақтары (цитрусты қоса алғанда). Сан-орташа биіктігі, м) [543-545] 


 

410

Жидектер [543, 546] 


 

411

Жүзімдіктер [543, 547] 


 

412

Жидектері бар жеміс бағы [543, 548] 


 

      94-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

413

Жүзімдігі бар жеміс бағы [543, 548] 


 

414

Жеміс (жеміс, жидек, жүзім) питомниктері [543, 549] 


 

415

Техникалық дақылдардың плантациялары * [543, 550]:
1) ағаш 

2) бұта 

3) шөптесін 

________________
* Су асты плантациялары N 233 шартты белгісімен көрсетіледі (50-кесте).

      95-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

416

Газондар [543, 551] 

Шоғырлар [543, 551]

_____ 


 

417

Жайылым [543, 552] 

Бау-бақша [543, 553] 

418

Су басқан күріш алқаптары [543, 554]:
1) кезеңімен 

2) жылдың көп бөлігінде 

Ауыл шаруашылығы алқаптары *

      * Егістіктің, тыңайған жерлердің, шабындықтар мен жайылымдардың егжей-тегжейлі шартты белгілері қосымша талаптар бойынша қолданылады.

      96-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

419

Егінге жайлы егістіктер (суармалы жерлер ауданында) [557] 

420

Кептірілген егістік [557]:
1) ашық дренажбен
2) жабық дренажбен 

421

Суару желісі бар егістік [557] 

422

Суарылатын егістіктер [557]:
1) тұрақты, жеткілікті мөлшерде
2) саны жеткіліксіз
3) кептірілген алаңдарда 

423

1) Лиманды суару егістігі [557]
2) Құйма егістіктер (жайылма және т. б.) [557] 

424

Құрғату-суару жүйелері бар егістік (су режимін екі жақты реттеу) [557] 

425

Тасты егістік [557] 

      97-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

426

Таза шоғырлар [558] 

427

Богар шоғырлар (суармалы егіншілік аудандарында) [558] 

428

Күріш шоғырлары [558] 

429

Кептірілген шоғырлар [558]:
1) ашық дренажбен
2) жабық дренажбен 

430

Суару желісі бар шоғырлар [558] 

431

Суару аймағындағы шоғырлар [558]:
1) жеткілікті мөлшерде тұрақты
2) жеткіліксіз
3) кептірілген алаңдарда 

432

1) Лиманды суару шоғыры [558]
2) құйма шоғыры (жайылма және т. б.) [558] 

      98-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

433

Құрғату-суландыру жүйелері бар шоғырлар (су режимін екі жақты реттеу) [558] 

434

Тасты шоғырлар [558] 

435

Таза шабындықтар [559] 

436

Түбегейлі жақсартылған шабындықтар [559] 

437

Кепкен шабындықтар [559]:
1) ашық дренажбен
2) жабық дренажбен 

438

Суару жүйесі бар шабындықтар [559] 

      99-кесте

Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

439

Суарылатын шабындықтар [559]:
1) жеткілікті мөлшерде тұрақты
2) жеткіліксіз
3) кептірілген алаңдарда 

440

1) Лиманды суару шабындықтары [559]
2) Құйма шабындықтар (жайылма және т. б.) [559] 

441

Құрғату-суару жүйелері бар шабындықтар (су режимін екі жақты реттеу) [559] 

442

Батпақты шабындықтар [559] 

443

Ластанған шабындықтар [559]: 

1) тастармен
2) малта таспен
3) құммен 

      100-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

444

Таза жайылым [560] 

445

Қолдан егілген жайылым [560] 

446

Түбегейлі жақсартылған жайылым [560] 

447

Кептірілген жайылым [560]:
1) ашық дренажбен
2) жабық дренажбен 

448

Суару жүйесі бар жайылымдар [560] 

449

Суармалы жайылым [560]:
1) жеткілікті мөлшерде тұрақты
2) жеткіліксіз
3) кептірілген алаңдарда 

      101-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

450

1) Лиманды суарылатын жайылым [560]
2) Құятын жайылымдар (жайылма және т. б.) [560] 

451

Құрғату-суару жүйелері бар жайылымдар (су режимін екі жақты реттеу) [560] 

452

Батпақты жайылым [560] 

453

Ластанған жайылым [560]:
1) таспен
2) малта таспен
3) құммен 

454

1) Мелиоративтік құрылыс учаскелері [561]
2) Құнарлылығын қалпына келтіру сатысындағы учаскелер (биологиялық рекультивация) [561] 

Жер бетінің топырақтары мен микроформалары

      102-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

455

Құмдар [565]:
1) тегіс
2) тегіс емес (бұдырлы, ұяшық және т. б.) 

456

1) қиыршық тастар мен малта тастары бар бет [566]
2) Біліктері бар беттер [566] 

457

Тақырлар [567] 

458

Сазды бет[568] 

459

Поверхности щебеночные и каменистые россыпи [569] 

      103-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

460

Тасты өзендер [570] 

461

Монолитті тас беттер (қатты жыныстардың алаңдық шығу жолдары) [571] 

462

1) Полигонды беттер [572]
2) Дақты беттер [572] 

463

Бұдыр беттер [573] 

464
*

Ойлы-қырлы беттер [574] 

465

Өздігінен шөгетін тұзы бар беттер [575] 

Батпақтар мен сортаңдар

      104-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

466

Өте алмайтын және өтуі қиын батпақтар (цифр - тереңдігі, м) [576-578] 

467

Өте алатын батпақтар (цифр -тереңдігі, м) [576-578] 

468

1) Батпақты жерлер [579]
2) арықтар, бөлгіштер және ағынның басқа да жолақтары бойынша батпақтану [579] 

469

Өте алмайтын және өтуі қиын сортаңдар [580] 

470

Өте алатын сортаңдар [580] 

471

Жер бетіне тұздардың түсуімен сортаңдалған жерлер [581] 

Өсімдіктер, топырақ және ауыл шаруашылығы алқаптарының кескіндерін біріктіру мысалдары

Өсімдіктер мен топырақ бейнелерінің үйлесімі

      105-кесте


Әр түрлі өткізгіштігі бар батпақтардағы және батпақты жерлердегі орман;
жоғары ұңғылы биікдіңнің және төменгі бұршағы арасындағы шекара - айқын


Жоғары ұңғылы биікдіңдерден бұрыштық төмен қабатқа біртіндеп көшу;
биікдіңдер мен өткізгіштігі әртүрлі батпақтар арасындағы шекара – айқын емес


 


 

Ұшы бар мүк өтетін батпақта жоғары ұңғылы сирек ормандар

Шөптесін бұталары бар өтетін батпақтағы бойы қысқа сирек шөптер


 


 

Батпақ шабындықты сирек орман

Орманнан сирек орманға бәсеңдеп өту

      106-кесте


 


 

Майла тасты сирек орман мен бұта топтары

Тасты жердегі орман (1) және сирек орман (2)


 


 

Өскіндері бар сирек орман

Бұта өскіндері бар сирек орман


 


 

Кесілген бұталардың өскіндері бар сирек орман

Кесілген бұталар тобы бар сирек орман


 


 

Шөптес дала өсімдіктері бар сирек шөптер

Тасты жердегі сирек орман


 


 

Жартасты баурайдағы сирек орман және бұта топтары

Борпылдақ жыныстар өсіндісіндегі бұта топтары мен сирек шөптер

      107-кесте


 


 

Құмдағы орман

Құмдағы сирек орман


 


 

Құмдағы бұталар өскен (1)
және құмдағы бұталар тобы (2)

Жартылай бұталар бекітілген құмдағы жекелеген бұталар


 


 

Ағашты кесу (1) және ағашты өртеу (2)

өскен Ббталарды өртеу (1) және мүк өсімдіктері және бұталар топтарын өртеу


 


 

Шөп шалғынды өсімдіктерді шабу (1) және жоғары шөптерді шабу (2)

Мүк өсімдіктері бар Батпақты шабу


 


 

Шөп шалғынды өсімдіктерді өртеу (1) және жоғары шөптерді өртеу (2)

Шоғырланған батпақты шалғындағы бұта топтары

      108-кесте


 


 

Шалғындағы шоғырланған жеке бұталар

Құмдағы сексеуіл (1) және құмдағы сексеуіл тобы (2)


 


 

Сексеуіл топтары құмда, жартылай
бұталармен бекітілген

Сор жерлердегі сексеуіл өскіндері (1) және сор топырақтағы жерлердегі сексеуіл тобы (2)


 


 

 
Бетінде тұздары бар шабындықтар

Масштабта көрінбейтін өте алатын сортаңдардағы жарты бұталар


 


 

 
Оған бекітілген құмдағы шөп өсімдігі

Тасты шалғын


 


 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың қалдықтарымен ластанған немесе ұсақ жерге төгілген шалғын

Бұталар тобы бар биік шөпті өсімдіктер

      109-кесте


 


 

 
Дала шөп өсімдіктері арасындағы тікенекті бұталар тобы және биік шөптердің жекелеген шоғыры

Шөп шабындық өсімдіктері арасындағы жоғары шөптің жеке шоғыры


 


 

 
Тасты жердегі жекелеген биік шөптер шоғыры

Шөптер арасындағы жартылай бұталар (анық емес шекара)


 


 

 
Топырақты жердегі жартылай бұталар
(шекарасы анық емес)

Бұталар тобы бар жартылай бұталар


 


 

 
Сексеуіл топтары бар жартылай бұта

Тұздалған сортаң беттегі жартылай бұдырлар


 


 

Жартылай шөлейт және шөлейт жердегі бұталас өсімдіктер кешені

Даланың шөп өсімдіктері кешені

      110-кесте


 

Сортаң шекарасындағы бұталар анық (1) және анық емес (2)


 

Тақыр шекарасындағы бұталар анық (1) және анық емес (2)


 


 

Жарылған учаскедегі шөп шабындық өсімдіктер

Бұта топтары бар қамыс өскіндері


 


 

Су айдынының батпақты жағалауындағы қамыс өскіндері

Ылғал сүйетін төмен өскен шөптер – жарлы қабақтар; баурайы мүк өсімдіктерімен жабылған

      111-кесте


 


 

Мүк-шөптесін өсімдіктер

Батпақты бұдырлы жердегі мүк-бұталас жабын


 


 

Стланник топтары бар мүк жамылғысы

Батпақты көп қырлы жердегі бұта-мүк өсімдіктері


 


 

Дақты жерлердегі мүк-бұта өсімдіктер

Тасты монолитті жердегі қатпарлы өсімдіктер мен жекелеген бұталар


 


 

Қиыршықты жердеші стланник топтары бар қатпарлы өсімдіктер

Тасты егістік


 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың қалдықтарымен ластанған немесе ұсақ жер төгілген егістік

Ауыл шаруашылығы алқаптарының бейнелерін үйлестіру

      112-кесте


 


 


Сирек ормандары бар шоғыр

Сирек өскіндері бар шоғыр


 


 

Бұта топтары бар шоғыр

Батпақты шоғыр


 


 

Сирек ормандары бар шабындықтар

Сирек өскіндері бар шабындық


 


 

Бұта топтары бар шабындық

Топтасқан батпақты шабындық

      113-кесте


 


 

Сирек ормандары бар жайылымдар

Сирек өскіні бар жайылымдар


 


 

Бұта топтары бар жайылым

Топтасқан батпақты жайылым


 

Өнеркәсіп кәсіпорындарының қалдықтарымен ластанған ауыл шаруашылығы алқаптары

Қоршаулар

      114-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

472

Биіктігі 1 м және одан жоғары тас және темірбетон қоршаулар, тарихи қабырғалар [583-585] 


 

473

Биіктігі 1 м кем тас және темірбетонды қоршаулар, саз балшықты қоршаулар, қоршаулардағы қақпалар [583-585] 


 

474

Металл қоршаулар [583, 584, 586]:
1) биіктігі 1 м және одан жоғары, қақпасы бар 


 

2) биіктігі 1 м кем 


 

3) тас, бетон немесе кірпіш іргетаста

N 474 (1) немесе 474 (2) шартты белгімен бейнеленеді 

475

Ағаш қоршаулар [583, 584, 586]:
1) тегіс, қақпасы бар 


 

2) торлы (штакетниктен және т.б.) 


 

3) тас, бетон немесе кірпіш іргетаста 


 

4) күрделі тірекпен 


 

476

Сым қоршаулар [583, 584, 587]:
1) тікенек сымнан 


 

2) "жылтыр" сымнан 


 

3) сым тордан (вольерлер)

N 475 (1)-(3) шартты белгімен бейнеленеді 

4) "электрқойшы" сымдар 


 

477

Қоршаулар, өрме және трельяждар [583, 584, 587]

N 475 (1)-(3) шартты белгімен бейнеленеді 

Шекаралар

      115-кесте


Топографиялық объектілердің атауы мен сипаттамасы

Жоспарларға арналған топографиялық объектілердің шартты белгілері
масштабы1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

478

Мемлекеттік, шекара белгілері және олардың нөмірлері, найзалары [589-594] 


 

479

КСРО одақтас республикаларының шекаралары, шекара бағаналары және олардың нөмірлері [589-593, 595] 


 

480

АССР, аймақ, облыстар және өлке құрамына кірмейтін автономды облыстардың шекаралары [589-593, 595] 


 

481

Өлке құрамына кіретін автономды облыстардың шекаралары; автономды округтердің шекаралары [589-593, 595] 


 

482

Аудан шекаралары [589-593, 596] 


 

483

Қалалық жерлердің шекаралары [589-593, 596] 


 

484
*

Кенттік және ауылдық кеңестер аумағының шекаралары [589-593, 596] 

485
*

Жер пайдалану және бөлу шекаралары [589-593, 596] 

486

Мемлекеттік қорықтардың шекаралары [589-593, 597] 

487
*

Мемлекеттік қаумалдардың, табиғи ұлттық парктер мен табиғат ескерткіштерінің шекаралары [589-593, 597] 

Жазу шрифтерінің үлгілері

      116-кесте
488

Қалалардың атауы [598-602]

Топографиялық жартылай қою (Т-132)


 

Ауылдық үлгідегі кенттердің (совхоздарды қоса алғанда) және саяжай үлгісіндегі кенттердің атаулары [598-604]:
1) 1000 және одан көп тұрғындары бар
2) тұрғындар саны 500-ден 1000-ға дейін 

3) тұрғындар саны 100-ден 500-ге дейін
4) 100-ден кем тұрғындары бар 
 

489

Қала үлгісіндегі кенттердің атауы (жұмыс және курортты) [598-602]

Ескіше курсив жыртылай қою (Д-432)


Кеме жүзетін өзендердің, көлдердің арналарының, шығанақтар мен су қоймаларының атаулары [598-600, 607] 

*

Қалалық үлгідегі кенттердің қатарына ресми жатқызылмаған өнеркәсіптік кәсіпорындардағы, темір жол станцияларындағы, айлақтардағы және т. б. кенттердің атаулары 

Өзендердің, каналдардың, көлдердің және т. б. атаулары; жоталар, таулар, жартастар, қорғандар, жыралардың, арқалықтар, аралдар, мыстар, сортаңдар, батпақтар, шатқалдар және т. б. [598-602, 607] 

      117-кесте

490

Қаланың, оның аудандарының және шағын аудандарының бөліктерінің атаулары; қалаларға арналған жоспарлар шеңберінен тыс екінші және қайталанған атаулар мен жазбалар [598-602]

Кесілген (Р-131)

 

Мемлекеттік қорықтардың, қаумалдар мен парктердің атаулары 

Қаланың (қалалық үлгідегі кенттің) құрамына кіретін немесе оған бағынысты ауылдық үлгідегі және саяжай үлгісіндегі кенттердің атаулары; ауылдық үлгідегі және саяжай үлгісіндегі кенттерге арналған жоспарлар шеңберінен тыс екінші және қайталама атаулар мен жазбалар [598-604]
 

491

Екінші және қайталанған атаулар мен жазулар:

Ескіше курсив остовты (До-431)


1) қала үлгісіндегі кенттер [598-602]; кеме жүзетін өзендер, арналар, көлдер, шығанақтар мен су қоймалары [598-600, 607] 

2) өзендер, көлдер арналарының және т. б.; жоталар, таулар, қорғандар жартастарының, жыралар, арқалықтар, аралдар, мыстар, сортаңдар, батпақтардың, шатқалдардың және т. б. [598-602, 607] арналған
 

492

Станциялардың, разъездердің, платформалардың, айлақтардың, санаторийлердің, турбаздардың атаулары

БСАМ курсив шағынконтрастты (Бм-431)


Жеке аулалардың, үйлердің және геодезиялық пункттердің атаулары [598-602]

3,0-1,6


Геодезиялық пункттердің, құрылыстардың, құрылыстардың, жолдардың, қоршаулардың, гидрографияның, рельефтің, өсімдіктердің, топырақтың шартты белгілеріне түсіндірме жазбалар 

Совхоздардың, өнеркәсіптік кәсіпорындардың мамандану жазбалары және т. б. 

Жолдардың төсемдері мен ғимараттардың төсемдері материалының әріптік индекстері, құбырлардың мақсаты, туннельдердегі төсемдер түрі, электр желілерінің кернеуі, көпірлер, бөгеттер, құбырлар, өзендердің, көлдер мен теңіздердің түбінің топырағы (қайраң аймағында) [598-602, 604, 610, 611] 
 

      118-кестеКесілген (Р-131)

493

Көшелер, тұйық көшелер, алаңдардың атаулары

3,0-1,6


Аудандық кеңестердің, кенттік және ауылдық кеңестердің жазбалары (елді мекендердің атауы) [598-600, 605, 606] 


3,0-1,6


Тұрғын және тұрғын емес ғимараттардың әріптік индекстері, оларды салу материалдары 

Көлденең және изобат жазулары, ғимараттардың қабаттылығы және елді мекендердегі тұрғындар саны [598-602, 610, 611]

2,0-1,6


 


Ескіше курсив (Д-431)
2,0-1,6

494

Топографиялық объектілердің сандық сипаттамалары (биіктігі, тереңдігі, ұзындығы, ені, диаметрі, жүк көтергіштігі, олардың арасындағы қашықтық) [598-600, 607, 609-611] 

Биіктік белгілері [598-600, 609] 

Ойықтарды өлшеу күндері, кеуіп бара жатқан өзендердің, көлдердің, құдықтардың судылық кезеңдері; асулардың әрекет ету уақыты 

Бағандардағы километр жазулар [598-600, 609] 

495

Геодезиялық пункттердің, үйлердің, камералардың және құбырлардағы қарау құдықтарының, ұңғымалардың, шурфтардың, орман орамдарының, шекаралық белгілердің және т. б. нөмірленуі [598-600, 609, 610] 
 

Шартты белгілерге түсініктеме

      1. Топографиялық жоспарларға арналған шартты белгілер кестелері түпнұсқа белгілері бар (қажет болған жағдайда - біріктірілген біртектес белгілері бар) кестелерге және әртүрлі текті белгілердің үйлесімі мысалдары бар кестелерге бөлінеді.

      Бірінші топтың кестелері үшін шартты белгілердің реттік нөмірлерінің жалпы жүйесі белгіленген. Екінші топтың кестелерінде белгілердің үйлесімділігінің мысалдары нөмірсіз берілген, бірақ олар тиісті бөлімдердің әрқайсысына (құрылыстар, жол өтпелері, алқаптар, өсімдіктер мен топырақтар) орналастырылған.

      2. Кестелерде барлық топографиялық жоспарларда қолдануға міндетті шартты белгілер және жергілікті жердің жоспарларын пайдаланатын ұйымдардың қосымша талаптары бойынша салынатын объектілерді бейнелеуге арналған белгілер келтірілген. Арнайы топографиялық түсірілімдер кезінде басым талап етілетін осы белгілерден дербес бөлім ретінде ауыл шаруашылығы алқаптарын беру үшін белгілер берілген. Кейбір объектілердің қалған қосымша белгілері мен сипаттамалары (қайраң аймағы, жер асты коммуникациялары, мелиоративтік құрылғылар және т.б. үшін) шартты белгілер нөмірлерінің бағанасында орналастырылған жұлдызшамен бөлінген.

      3. Кестелердің барлық топографиялық объектілердің шартты белгілерінің суреттерімен графикалық бөлігі және осы объектілердің әрқайсысын анықтау берілген мәтіндік бөлігі болады және осы масштабтар жоспарларында оны берудің негізгі ерекшеліктері көрсетілген.

      Кестелердің графикалық бөлігіндегі объектілердің атаулары түсініктеме тармақтарының нөмірлерімен (шаршы жақшамен) сүйемелденеді. Кестелердің мәтіндік бөлігінде осы мәтін жататын шартты белгілер нөмірлері түсіндірменің реттік нөмірінің соңынан көрсетіледі (дөңгелек жақшамен).

      4. Шартты белгілер қажет болған жағдайларда екі нұсқада берілген: топографиялық объектілердің масштабтан тыс бейнесі үшін (А қарпі - таңбасында) және оларды жоспар масштабында беру үшін, осы масштабтағы объектілердің өлшемдері кестелерде көрсетілген тиісті белгілердің мөлшерінен (Б қарпі - таңбасында) артық болғанда.

      Кестелердің түсіндірме мәтініндегі жазулардың барлық мысалдары олардың жоспарларда қалай бейнеленуге болатындығына қарамастан курсивпен бөлінген. Соңғылары үшін кестелерде жазулардың қаріп үлгілері қарастырылған.

      5. Шартты белгілерді машинамен қайта шығаруды қамтамасыз ету үшін (автоматтандыру құралдарын қолдана отырып) кесте бөлімдерінде, бұл мүмкін және ұтымды болған жерде топографиялық объектілердің атауларындағы сөздердің тәртібі өзгертілді және олардың құрамдастырылған белгілерінің бір бөлігі бөлшектелді. Түпнұсқалық белгілерді сызуда кейбір оңайлатулар енгізілді және штрихтік пунктирмен (нүктенің орнына) контурлар шекараларын бейнелеудің нұсқасы берілді. Сондай-ақ қаріптер жоспарларын жасау кезінде пайдаланылатын жазулардың санын қысқарту қарастырылған (өз атаулары мен түсіндірме).

      6. Егер шартты белгілер олардың арасындағы саңылауы бар жоспарларда көрсетілуі тиіс (мысалы, бір-біріне заттай жанаспайтын сабақтас объектілер жаңғыртылған кезде), онда осы саңылаудың ең аз шамасы 0,3 мм-ге белгіленеді.

      Жоспар масштабында көрінбейтін объектілерді бейнелеуге арналған белгілерді, әдетте, оңтүстік жақтауға перпендикуляр орналастыру керек. Құрылыстардың, ғимараттардың және басқа да кейбір объектілердің белгілері ерекшелік болып табылады, бұл оларға түсініктеме тармақтарында белгіленген. Аталған белгілер тиісті объектілердің жергілікті жерде орналасуына сәйкес жоспарда бағдарланады.

      Маңызды объектілердің белгілерін беруді қамтамасыз ету үшін олармен жапсарлас еңіс белгілерді салуға жол беріледі.

      7. Жергілікті жердегі объектінің жағдайы масштабтан тыс шартты белгінің мынадай нүктелері жоспарда жауап беруі тиіс:

      1) Дұрыс нысандағы белгілер үшін (шеңбер, шаршы, үшбұрыш, жұлдыз және т. б.) - белгінің ортасы;

      2) объектінің перспективалық бейнесі түріндегі белгілер үшін (су өлшегіш посттар, маяктар, жар-жартастар және т. б.) - белгі негізінің ортасы;

      3) негіздегі тік бұрышы бар белгілер үшін (ағаш тұқымдары, километрлік бағаналар, су бөлу бағаналары және т. б.) - белгі бұрышының шыңы;

      4) бірнеше фигуралардың үйлесімі түріндегі белгілер үшін (мұнай және газ мұнаралары, сағаттар, мұнара үлгісіндегі құрылыстар, жартас реперлері және т. б.) - белгінің төменгі фигурасының орталығы.

      8. Кестедегі белгілердің суреттері олардың өлшемін миллиметрмен көрсететін сандармен сүйемелденеді. Егер екі сан берілсе, біріншісі белгінің биіктігін, ал екіншісі - енін сипаттайды. Суретте бір сан келтірілген кезде, бұл белгінің биіктігі мен ені бірдей екенін, ал цифр мүлдем берілмесе, онда белгінің мөлшерін кестедегі тиісті сурет бойынша қабылдау керек екенін белдіреді.

      9. Шартты белгілердің барлық өлшемдері орташа жүктемемен топографиялық жоспарларға арнап берілген. Көрсетілген өлшемдерді жоспардың үлкен жүктемесі кезінде (мысалы, қалалар үшін) немесе шағын контурларды толтыру кезінде үштен бір бөлікке азайтуға болады. Маңызды объектілерді бөлу мақсатында шамалы контурлық жүктемесі бар жоспарларда олардың шартты белгілері тиісінше ұлғайтылуы мүмкін.

      Масштабтары 1:500 және 1:1000 жоспарларының бір бөлігі үшін, тек тікелей пайдалануға ғана емес, кейіннен репродукциялау үшін азайта отырып, сонымен қатар кестелерде регламенттелген шартты белгілердің мөлшерін жалпы 1,5 немесе 2 есе арттыруға рұқсат етіледі.

      10. Кестелерде белгіленген табиғи өсімдіктер, ауыл шаруашылығы алқаптары, жер бетінің микроформалары, батпақтар, сортаңдар немесе топырақтар орналасқан алаңдарды бейнелеу үшін қабылданған шартты белгілер арасындағы қашықтық олардың контурлары 25 см2 және одан көп болғанда 1,5; 2 немесе 3 есе ұлғайтылуы мүмкін.

      11. Масштабы 1:2000 бір жолғы пайдалану жоспарларында, сондай-ақ масштабы 1:1000 және 1:500 болғанда тапсырыс берушінің келісімі бойынша объектілердің графикалық шартты белгілерін осы контурлардың топографиялық сипаттамасын беретін тиісті түсіндірме жазбалармен ішінара ауыстыруға рұқсат етіледі.

      12. Егер шартты белгілер орталықтары жоспар шеңберінде орналасқан болса, онда оларды осы және аралас жоспарларға енгізеді; егер белгінің орталығы жоспар ішінде шеңбердің жанында болса, онда объектінің шартты белгісі осында толық, ал жақтадың сызығын ажырата отырып бейнелейді.

      13. Егер топографиялық объектіні барлық төрт масштабты жоспарларда беру үшін кестелерде бір жалпы шартты белгі (мысалы, ұңғымалар, радиомачталар, жағалау сызықтары, сарқырамалар, сырғымалар, жоспар ойықтары, бос жерлер және т.б.) берілсе, онда оған түсіндірме жазбалардың өлшемдері 1:500 және 1:1000 масштабты жоспарларға жатады. Масштабтары 1:2000 және 1:5000 жоспарлары үшін тиісті жазбалардың өлшемдері жазулардың қаріптерінің үлгілері бар жиынтық кестелер бойынша анықталуы тиіс, онда талап етілетін көрсеткіштер масштабтардың екі тобы үшін көзделген.

      14. Пунктирмен өсімдік контурларын, ауыл шаруашылығы алқаптарын, топырақты, пайдалы қазбалардың ашық әзірлемелерін, үйінділер мен ойықтарды, тастардың жиналуын, сырғымаларды, фирналық алқаптарды, жер бетінің микроформаларын, батпақтар мен сортаң жерлерді бейнелеу кезінде олардың шекараларын белгілеу барлық бұрыштарды, өткір майысулар мен контурлардың бұрылыстарын бекіту үшін орналастыру қажет. Егер соңғыларының ауданы осы белгілерде регламенттелгеннен аз болса, онда бағдарлы мәндегі немесе шаруашылық жағынан аса құнды контурлар үшін кестедегі өлшемдермен салыстырғанда белгілерді үштен бір бөлікке қоюға рұқсат етіледі.

      15. Пунктирлер, егер ол әкімшілік-саяси шекаралармен, табиғи (тар орман алқаптары, жиектер, жағалау сызықтары және т.б.), сондай-ақ жасанды жер үсті объектілерімен (жолдар, қоршаулар, құбырлар және т. б.) сәйкес келсе, сондай-ақ егер контурлар олардың бойымен жоспар масштабында 1 мм-ден кем қашықтықта өтетін болса, жоспарларда контурды шектеу үшін қолданылмайды.

      Әуе және жер асты желілік объектілердің белгілері контурлардың шекаралары болып табылмайды.

      16. Топографиялық жоспарларда бір контурда өсімдіктердің шартты белгілерін, жер беті мен топырақтың микроформаларын, егер олар бір түсті болса, үштен аспайтын және егер бұл белгілер әр түрлі түсті болса, төрттен аспайтын етіп біріктіруге жол беріледі.

      17. Топографиялық объектілердің сандық сипаттамаларын тиісті шартты белгілердегі кестелерде берілгеніне сәйкес жоспарда орналастыру қажет. Орын жетіспеген жағдайда санның кейбір ығысуына жол беріледі.

      18. Бірқатар топографиялық объектілерді белгілеуде олардың нөмірлерін береді, оның үстіне шекаралық белгілер мен бағдар бағандарында саяси-әкімшілік шекаралар бойынша -міндетті түрде, ал түсіру желілерінің бекітілген нүктелерінде және барлау және коммуникациялық мақсаттағы кейбір объектілерде - қосымша талаптар бойынша.

      19. Топографиялық жоспарлардың түпнұсқалары оларды кейіннен басып шығаруды немесе тікелей жедел көбейтуді есептей отырып дайындалады. Жоспарларды басып шығару бір түсті - масштабы 1:5000 жоспарларды қайта шығару кезінде басым түрде қолданылатын негізгі және көп түсті болуы мүмкін.

      Көп түсті басылымда гидрографиялық желі, мұздықтар, батпақтар, сортаңдар және координаттық сызықтардың қиылыстары жасыл түспен, рельеф - қоңыр, су кеңістіктері - көгілдір, жоспар мазмұнының қалған элементтері - қара түспен беріледі. Кейбір жағдайларда қосымша талаптар бойынша ағаш-бұта өсімдіктерін бейнелеу үшін жасыл түсті, ал қатты жабыны бар көшелер мен алаңдар үшін қоңыр бояудан қызғылт немесе нүктелі торды пайдаланады.

      20. Топографиялық жоспарларды нақты саланың қажеттілігі үшін құрылған (яғни мамандандырылған мақсаты бар) олардың түпнұсқаларынан кез келген тәсілмен жаңғыртуға дайындау кезінде алдымен Тапсырыс беруші белгілеген көшірмелердің санын алып тастайды, содан кейін барлық одан әрі ресімдеуді топографиялық жоспарлар үшін негізгі шартты белгілерде әдеттегі тәртіппен жүргізеді.

      Геодезиялық пункттер

      21 (1-5). Топографиялық жоспарларда барлық ел үшін бірыңғай координаттар жүйесіндегі жергілікті жердегі Мемлекеттік геодезиялық желінің барлық пункттері, қоюландырудың геодезиялық желілерінің пункттері және топографиялық түсірілімдерге арналған түсірілім геодезиялық желілерінің нүктелері көрсетіледі.

      22 (1). Жоспарлардағы мемлекеттік геодезиялық желі пункттерінің шартты белгісімен айқындалған 1, 2, 3 және 4-класты триангуляция, полигонометрия және трилатерация тармақтарын білдіреді және геодезиялық координаттардың белгіленген жүйесінде есептелген координаттары бар.

      23 (1). Мемлекеттік геодезиялық желінің әрбір тармағын белгілегенде оның орталығы мен жер бетінің белгісі қойылады.

      І-IV класты нивелирлеуден алынған пункттер орталықтарының белгілері, сондай-ақ жер бетінің көлденең рельеф қимасы кезінде 0,5 м кейін метрдің жүздік үлесіне дейін жазылады. Қалған жағдайларда метрдің (жүздік немесе ондық) қандай үлесіне дейін пункттер орталықтарының және жер бетінің белгілерін жазу керек, түсіруге арналған техникалық жобада берілуге тиіс. Егер белгілердің айырмасы 0,2 м-ден кем болса (рельефтің қимасы 0,5 м - ден кейін 0,1 м-ден кем болса), онда жоспарда тек орталықтардың белгілері ғана беріледі.

      Пункттердің өз атаулары жоспарларда, ол үшін жеткілікті орын болған кезде жазылуға тиіс.

      24. (1, 2). Мемлекеттік геодезиялық желі пункттерін көрсету кезінде аумақ сипатындағы айырмашылықтарға негізделген нұсқаларды ескеру қажет.

      Тіректер арасында 5 мм және одан да көп арақашықтығы бар жазық бетіндегі пункттер үшін (жоспар масштабында) олардың әрқайсысын құрылыс материалы бойынша бөлімшемен (ЖН) көрсетеді. N 106-108). Қашықтықтар аз болған кезде пункттің өзінің белгісін ғана сызады.

      Қорғандардағы геодезиялық пункттер, соңғылардың көлеміне байланысты, екі тиісті бөлек белгінің үйлесімін немесе бір құрамдастырылған белгіні көрсетеді, бұл ретте екі жағдайда да қорғандардың салыстырмалы биіктігін көрсетеді.

      Табиғи бұдырларда геодезиялық пункттерді бейнелеу кезінде қажет болған жағдайда көлденеңнің суретін бұзуға жол беріледі.

      Жар-жартастардағы геодезиялық пункттер оларды шартты белгілеуді (үшбұрышты) жар-жартас контурының тиісті учаскесіне сурет салу жолымен қайта жаңғыртады немесе егер кіші жар-жартастың мөлшері болса, пункт пен жартастың жалпы белгісімен көрсетіледі. Жоспардағы орын болуына байланысты жартасқа пункт белгісімен қатар оның салыстырмалы биіктігін немесе жартас негізіндегі жердің абсолюттік белгісін (N 334, п. 461) көрсетеді. Жер сынықтарымен жабылған кезде бұл белгі берілмейді.

      25 (2). Ғимараттар мен құрылыстардағы геодезиялық пункттер осы пункттердің шартты белгісінің үшбұрышының орталығы координаттары анықталған ғимараттың нүктесіне жауап беруі үшін жоспарларда бейнеленеді.

      Геодезиялық пункттер ретінде шіркеулер, мешіттер, зауыт құбырлары, телевизиялық діңгектер, мұнара үлгісіндегі күрделі құрылыстар сияқты объектілер таңдалса, олардың барлығы өздерінің шартты белгілерімен көрсетіледі. Бұл ретте, олардың геодезиялық мақсатындағы тиісті нүктелері координаттар бойынша жазылады, ал осы объектілердің әрқайсысында к немесе крд (яғни координаттау) түсіндірме жазбасы орналастырылуы тиіс.

      26 (3, 4). Топографиялық жоспарларда қоюландырудың геодезиялық желілері пункттерінің шартты белгісімен 1 және 2 разрядтағы триангуляция және полигонометрия пункттері бейнеленеді.

      Осы белгіні жоспарларда пайдалану керек:

      1) бұрын қолданыста болған "КСРО-да мемлекеттік тірек геодезиялық желісін құру туралы негізгі ережелерге" (1939) сәйкес салынған және қазіргі заманғы мемлекеттік желіге қосылмаған 2, 3 және 4-класты геодезиялық желілердің пункттері;

      2) мемлекеттік геодезиялық желі пункттерінің бұзылған орталықтары, яғни іс жүзінде пайдалану үшін неғұрлым ыңғайлы жерлерде орнатылатын негізгі пункт жанындағы қосымша құрылғылар.

      27 (3, 4). Жоспарда графикалық мүмкіндіктер болған жағдайда (мысалы, құрылыс салынбаған аумақтарда) қоюландырудың геодезиялық желілерінің пункттерін белгілеу осы пункттердің нөмірлерімен немесе атауларымен (олар берілген кезде) ілесіп жүру керек.

      Тармақтың нөмірі немесе атауы, әдетте, шартты белгінің сол жағына орналастырылады. Пункттің сандық сипаттамасын белгінің оң жағында - бөлшек түрінде береді. Егер пункт ортасының тек бір ғана белгісін салу көзделсе, онда оны бөлшек бөлмесіне ұштастыру керек, ал алымында пункт нөмірін жазу керек.

      28 (3, 4). Жоспарларда қоюландырудың геодезиялық желілері пункттерін беру кезінде мемлекеттік геодезиялық желі пункттеріне арналған сияқты, атап айтқанда: жазық бетінде, қорғандарда, табиғи дауылдарда, жарларда және ғимараттарда оларды көрсетудің негізгі нұсқалары көзделеді. Осы жағдайда 24-тармақта келтірілген түсініктемелер толық қолданылады. Қосымша регламенттеу