Қазақстан Республикасы фармацевтикалық кәсiпорындары мен мемлекеттiк медициналық мекемелерiнiң этил спиртiн тұтыну көлемiн квоталаудың ретi

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 1997 жылғы 17 қаpаша N 9929, Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлігі 1997 жылғы 13 қарашадағы N 5-01-92, Қазақстан Республикасы Білім, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігі 1997 жылғы 19 қарашадағы N 8-2-6693 Бірлескен қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1998 жылғы 20 қаңтар N 428 тіркелді. Қолданылуы тоқтатылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен.

     1. Бұл ретi Қазақстан Республикасы фармацевтикалық кәсiпорындары мен мемлекеттiк медициналық кәсiпорындарының дәрi-дәрмек дайындап, медициналық мақсаттарға жұмсаудағы технологиялық процестерге пайдаланылатын этил спиртiн тұтыну көлемiн квоталаудың жағдайын реттейдi.
     2. Квота Қазақстан Республикасының фармацевтикалық кәсiпорындары мен мемлекеттiк медициналық мекемелерiнiң этил спиртiн тұтынуының рұқсат етiлген көлемiн айқындайды. Бұл ретте, тек, қызметтiң осы түрiн жүзеге асыруға лицензиясы болғанда ғана, тұтынушыларға квота берiледi.
     3. Фармацевтикалық кәсiпорындар мен мемлекеттiк медициналық мекемелердiң қажеттi есебi, негiздемелерiмен (қолданылатын технологиялар ескерiлетiн нормалар бойынша), сондай-ақ (1 қосымшаға сәйкес) үстiмiздегi жылдың 1 тамызына дейiн жергiлiктi атқарушы өкiмет органдарына тапсырылатын, әрбiр тұтынушы бойынша өткен жылғы және үстiмiздегi жылдың бiрiншi жартысындағы этил спиртiн тұтынудың көлемдерiмен бiрге этил спиртiн тұтынудың келер жылға белгiленiп отырған көлемдерi туралы ұсыныстары негiзiнде, этил спиртiн тұтынудың көлемдерi квоталанады. Этил спиртiнiң қорын жасауға жол берiлмейдi.
     Жергiлiктi атқарушы өкiмет органдары Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және сауда министрлiгiне және көшiрмесiн Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгiне бере отырып, әрбiр тұтынушы бөлiгiнде, үстiмiздегi жылдың 1 қыркүйегiнен кешiкпей (қажеттi және негiздi есебiмен) келер жылғы этил спиртiн тұтыну көлемi бойынша жалпы ұсыныстар тапсырады.
     4. Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және сауда министрлiгi Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгiнiң қатысуымен, этил спиртi қажеттiлiгiнiң негiздеме, есептемелерiн ескере отырып, дәрi-дәрмек өндiрiсi үшiн және медициналық мақсаттарға пайдаланылатын этил спиртiн тұтынудың квоталарын, тұтынушылар бойынша, саралап бекiтедi және үстiмiздегi жылдың 1 қазанына дейiн оларды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетiне, этил спиртiн өндiретiн кәсiпорындарға және жергiлiктi атқарушы өкiмет органдарына тапсырады.
     5. Облыстардың әкiмдерi этил спиртiн өндiретiн кәсiпорындармен арадағы шарттар негiзiнде, (2 қосымшаға сай) белгiленген түрiндегi квоталарды құжатпен қуаттап, фармацевтикалық кәсiпорындарға және мемлекеттiк медициналық мекемелерге берiлуiн қамтамасыз етедi.
     Көшiрме жасауға жол берiлмейдi, квота келесi жылға жарамайды.
     Қазақстан Республикасының облыстық әкiмдерi, Энергетика, индустрия және сауда министрлiгi өндiрушi кәсiпорындар бөлiгiнде квоталардың құжаттармен қуатталып бөлiнiп берiлгендiгi туралы мәлiметтердi Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетiне, Энергетика, индустрия және сауда министрлiгiне жыл басына дейiн тапсырады.
     6. Қажет болған жағдайларда (өнiмге сұраныс өзгергенде, жаңа құжаттар қосылғанда, лицензия жойылғанда және басқа жағдайларда) жергiлiктi атқарушы өкiмет органдарының Қазақстан Республикасының Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгiмен, Энергетика, индустрия және сауда министрлiгiмен келiсiлген ұсыныстары негiзiнде тұтынушылар бойынша, квоталардың көлемiн түзету жөнiнде өзгертулер енгiзедi.
     7. Этил спиртiн тұтынудың квотасы Қазақстан Республикасының фармацевтикалық кәсiпорындарына және мемлекеттiк медициналық мекемелерiне этил спиртiн акцизсiз жiберу үшiн Қазақстан Республикасының Салық комитетiне және өндiрушi кәсiпорындарға негiз болады.
     8. Қазақстан Республикасының Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгi және жергiлiктi атқарушы өкiмет органдары этил спиртiнiң мақсатымен пайдаланылуын бақылайды. Олар жыл қорытындысы бойынша, қоса берiлiп отырған үлгiсi бойынша (N 3 қосымшаға сай), Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және сауда министрлiгiне және Қаржы министрлiгiнiң салық комитетiне тиiстi ақпарат тапсырады.

    Қазақстан      Қазақстан Республикасы   Қазақстан Республикасы
    Республикасы   Энергетика, индустрия    Бiлiм, мәдениет және
    Қаржы          және сауда               денсаулық сақтау
    Вице-Министрі  Министрi                 комитетiнiң төрағасы

                            Қазақстан Республикасы фармацевтикалық
                                 кәсiпорындары мен мемлекеттiк
                                 медициналық мекемелерiнiң этил
                               спиртiн тұтыну көлемiн квоталаудың
                                              Ретiне

                                             N 1 Қосымша

    _______________________________ бойынша
    этил спиртiн 199__ жылға тұтыну көлемi
    (фармацевтикалық кәсiпорынның, мемлекеттiк медициналық
    мекеменiң аты)
____________________________________________________________________
Өнiмнiң   |Этил спиртiн  |  Жосп.жылда этил спиртiне қажеттiлік     
немесе    |тұтыну көлемi |------------------------------------------
медицина. |--------------|Дәрi-дәрмек және|Өндiр.мед өнiм|Этил спир.
лық ресiм |осыған |үстiм,|басқа мед.мақс. |және басқа ре.|тiне қажет
атауы     |дейiнгi|жылдың|жұмсалатын этил |сiмдердiң     |тiлiк    
         |жыл    |1 жар.|спирт. нормасы  |көлемi (саны) |(литр)   
         |(факт) |ты жы.|(мл)            |(мың фл. не   |         
         |       |лы    |                |мың проц.)    |         
__________|_______|______|________________|______________|__________
    Мысалы:
    iшiрткi тұнбасы

                                                        N 2 Қосымша
____________________________________________________________________
БАҚЫЛАУ ТАЛОНЫ           |               N  Квота                  
N Квота                  |                                         -------                  |---------------------------- кәсiпорнынан
------------------------ |(этил спиртiн өндiрушi кәсiпорынның аты)
этил спиртiн сатып алуға |этил спиртiн сатып алуға                 
------------------------ |------------------------------------------
----------------- берген |(заңды тұлғаның толық аты)               
Саны ------------------- |берiлген                                 
Квотаны берген орган     |Саны -------------------------------------
------------------------ |Квотаны берген орган ---------------------
------------------------ |                      (органның толық аты)
------------------------ |-----------------------------------------
(Орналасқан жерi - облыс,|(Орналасқан жерi - облысы, қала)        
қала)                    |Квота берiлген мерзiм 199 __ ж. __________
Берiлген мерзiмi ------- |------------------------------------------
------------------------ |   (қолы)        (квотаны берген орган   
(қолы)     (басшының     |                 басшысының аты-жөнi)    
          аты-жөнi)     |                                         
                        |   Мөрi                                  
    Мөрi                |                                         
_________________________|_________________________________________

   199 __ жылға берiлген квота ___________________________________
                                       (саны, мың дал)
    _______________________________________________________________
             (этил спиртiн өндiрушi кәсiпорынның аты)

    Этил спиртiн өндiрушi
    Кәсiпорыннан алынды        ------------------------------------
                                       (саны, мың дал)

    Мерзiмi 199_ жыл ____________

    __________       ________________________________
       (қолы)        (Этил спиртiн өндiрушi кәсiпорын
                            басшысының аты-жөнi)

    Мөрi

                                                       N 3 Қосымша

          Этил спиртiнiң 199 __ жылғы пайдаланылуы туралы
                              ақпарат
                __________________________________
      (фармацевтикалық кәсiпорынның, мемлекеттiк медициналық
                          мекеменiң аты)
____________________________________________________________________
Өнiмнiң|199__ |Дәрi-дәрмек және|Өндiр.өнiм.   |Этил спир. |Айырмасы
немесе |жылға |басқа мақсаттар.|рәсiмдер, бас.|тiн нақтылы|(+, -)  
медици.|бөлiн.|жұмсалатын этил |қа мед.қызм-iн|тұтыну     |        
налық  |ген   |спирт. нормасы  |нақты көлемi  |(литр)     |
рәсiм  |квота |(мл)            |(саны) (мыңфл.|           |
атауы  |      |                |не шарт. мың) |           |        _______|______|________________|______________|___________|_________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады