Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі арасындағы Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлігімен транзиттік өткізу туралы келісімді бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі N 42 Заңы

      Бішкекте 2004 жылғы 26 наурызда жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі арасындағы Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлігімен транзиттік өткізу туралы келісім бекітілсін.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

  Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Қырғыз
Республикасының Yкiметi арасындағы Тауарларды
Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль
көлiгімен транзиттiк өткiзу туралы
КЕЛIСIМ

      Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қырғыз Республикасының Үкiметi (бұдан әрi - Тараптар),
      1998 жылғы 22 қаңтардағы Кеден одағына қатысушы мемлекеттердiң аумақтары арқылы транзиттiң бiрыңғай  шарттары  туралы келiсiмдi негiзге ала отырып,
      2000 жылғы 17 ақпандағы Кеден одағына қатысушы мемлекеттердiң кеден органдары арасында тасымалданатын тауарларды және көлiк құралдарын кедендiк бақылау туралы  хаттаманың  ережелерiн орындау үшін,
      транзиттiк тауарлардың өз аумақтары арқылы автомобиль көлiгiмен өтуiн жеделдетуге ұмтыла отырып,
      халықаралық тасымалдарды оңайлатуды ниет ете отырып,
      халықаралық сауданы дамытуға жәрдемдесудi қалай отырып,
      мына төмендегiлер туралы келiстi:

  1-бап

      Осы Келiсiмнiң күшi Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен өткiзiлетiн транзиттiк тауарларға қолданылады.
      Осы Келiсiм 1975 жылғы Халықаралық жол тасымалы кiтапшасын қолдана отырып, Халықаралық жүк тасымалдау туралы  кеден конвенциясына  сәйкес жүзеге асырылатын тауарлар тасымалдарына қолданылмайды.

  2-бап

      Тараптар мемлекеттерiнiң осы Келiсiмнiң ережелерiн iске асыру жөнiндегi уәкiлеттi органдары:
      Қазақстан Республикасының Үкiметi атынан - Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi;
      Қырғыз Республикасының Үкiметi атынан - Қырғыз Республикасының Қаржы министрлiгi жанындағы Кiрiстер жөнiндегi комитеттiң Кеден қызметi департаментi болып табылады.
      Тараптар мемлекеттерi уәкiлеттi органдарының ресми атаулары немесе функциялары өзгерген кезде, Тараптар дипломатиялық арналар бойынша уақтылы хабардар етiлетiн болады.

  3-бап

      Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен кедендiк бақылаумен өткiзу тауарға iлеспе құжаттардың, Қырғыз Республикасында кедендiк төлемдер мен салықтарды төлеудiң қамтамасыз етiлгендiгi туралы құжаттың және тауарлардың жеткiзiлуiн бақылау құжатының негiзiнде жүзеге асырылады.
      Қырғыз Республикасында кедендiк төлемдер мен салықтарды төлеудiң қамтамасыз етiлгендiгi туралы құжатты тасымалдаушыға Қырғыз Республикасының кеден органы бередi.
      Тауарлардың жеткiзiлуiн бақылау құжатын Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген тәртiппен толтырады және Тараптар тауарлардың тағайындалған кеден органына дейiн жеткiзiлгендiгiн растайтын құжат ретiнде таниды.

  4-бап

      Осы Келiсiмге сәйкес тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен кедендiк бақылаумен өткiзу Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген тауарлар мен көлiк құралдарының жеткiзiлуiн қамтамасыз ету шаралары қолданылмастан жүзеге асырылады.

  5-бап

      Осы Келiсiмге сәйкес тауарларды өткiзу Тараптар мемлекеттерi ұлттық заңнамасының ережелерiмен айқындалған өткiзу пункттерi арқылы жүзеге асырылады.

  6-бап

      Осы Келiсiмнiң күшi Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитi тек Қазақстан Республикасының Yкiметi тауарлардың қауiпсiздiгi жөнiнде белгiлеген талаптар мен экспорттық бақылау саласындағы, сондай-ақ кедендiк төлемдер мен салықтардың төленуiн қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар сақталған кезде ғана жүзеге асырылатын тауарларға қолданылмайды.

  7-бап

      Тараптардың уәкiлеттi органдары ай сайын осы Келiсiмге сәйкес кедендiк бақылаумен өткiзiлетiн тауарлар мен көлiк құралдары туралы ақпаратпен алмасатын болады.

  8-бап

      Тауардың тағайындалған кеден органына дейiн жеткiзiлмеу фактiсi расталған кезде, қырғыз Тарабы 30 күннiң iшiнде қазақстан Тарабына залалды өтеудi қамтамасыз етуге мiндеттенедi.
      Қазақстан Тарабы тауарлардың жеткiзiлмеуiне байланысты өтем алу үшiн олардың түрлерiн, ставкалары мен сомаларын сипаттай отырып, қырғыз Тарабына тиiстi кедендiк төлемдер мен салықтарды төлеу жөнiнде жазбаша талап жолдауы тиiс.
      Тауар автомобиль көлiгiмен тағайындалған кеден органына дейiн жеткiзiлмеген жағдайда тиiстi кедендiк төлемдер мен салықтардың сомаларын есептеу Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

  9-бап

      Тауар автомобиль көлiгiмен тағайындалған кеден органына дейiн жеткiзiлмеген жағдайда, Тараптар аумағында тауардың жеткiзiлмеу фактiсi анықталған Тарапты тергеудiң нәтижелерi туралы жазбаша хабардар ете отырып, осындай фактiлер бойынша тергеу жүргiзуге мiндеттенедi.
      Тауарлардың жеткiзiлмеу фактiлерi бойынша тергеу жүргiзу үшiн Тараптардың өзара келiсiмi бойынша Тараптардың кеден органдары өкiлдерiнен бiрлескен жұмыс топтары құрылуы мүмкiн.

  10-бап

      Осы Келiсiмге Тараптардың өзара келiсiмi бойынша осы Келiсiмнiң ажырамас бөлiктерi болып табылатын жекелеген Хаттамалармен ресiмделетiн өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлуi мүмкiн.
      Осы Келiсiм қол қойылған күнiнен бастап уақытша қолданылады және Тараптардың осы Келiсiм күшiне енуi үшiн қажеттi мемлекетiшiлiк рәсiмдердi орындағандығы туралы соңғы жазбаша хабарлама алған күнiнен бастап күшiне енедi.
      Осы Келiсiм белгiленбеген мерзiмге жасалады және Тараптардың бiрi оның қолданылуын тоқтату, ниетi туралы екiншi Тараптың жазбаша хабарламасын алған күннен бастап алты ай өткенге дейiн күшiнде қалады.
      2004 жылғы 26 наурызда Бішкек қаласында әрқайсысы қазақ, қырғыз және орыс тiлдерiнде екi түпнұсқа данада жасалды, әрi барлық мәтiндердiң күшi бiрдей.
      Осы Келiсiмнiң ережелерiн түсiндiру және қолдану кезiнде келiспеушiлiктер туындаған жағдайда Тараптар орыс тiлiндегi мәтiнге жүгiнетiн болады.

       Қазақстан Республикасының         Қырғыз Республикасының
      Үкіметі үшін                      Үкіметі үшін

      Осымен 2004 жылғы 26 наурызда Бішкек қаласында жасалған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қырғыз Республикасының Yкiметi арасындағы Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен транзиттiк өткiзу туралы келiсiмнiң бұл көшiрмесiнiң дәлдiгiн куәландырамын.

       Қазақстан Республикасы
      Сыртқы істер министрлігінің
      Халықаралық-құқық департаментінің
      Кеңесшісі

  Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Қырғыз
Республикасының Yкiметi арасындағы Тауарларды
Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль
көлiгiмен транзиттiк өткiзу туралы
келiсiм жасасу жөнiндегi
АҚПАРАТ

      Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаевтың 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 05-2.1 тапсырмасын орындау үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қырғыз Республикасының Үкiметi арасында Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен транзиттiк өткiзу туралы келiсiм 2004 жылғы 26 наурызда Бiшкек қаласында жасалды. Осы халықаралық келiсiмге қазақстандық Тарапынан Қазақстан Республикасы Кедендiк бақылау агенттiгiнiң төрағасы Б.М.Сапарбаев қол қойды.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қырғыз Республикасының Үкiметi арасында Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен транзиттiк өткiзу туралы келiсiмдi iске асыру бiздiң мемлекеттерiмiздiң арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға мүмкiндiк бередi, елдiң транзиттiк әлеуетiн және халықаралық сауданы дамытуға ықпал етедi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағы арқылы кедендiк бақылаумен өткiзудi жеделдетедi және халықаралық тасымалдарды оңайлатады.
      Келiсiмнiң 3-бабына сәйкес тауарларды транзитпен Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен өткiзу тауардың жеткiзiлуiн бақылау құжатын ұсыну жолымен тауарларды жеткiзу туралы кеден органына мәлiмет беру тәртiбiмен жүзеге асырылатын болады.
      Көрсетiлген Келiсiм тауарларды транзитпен Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен өткiзу тауарға iлеспе құжаттардың, Қырғыз Республикасында кедендiк төлемдер мен салықтарды төлеудiң қамтамасыз етiлгендiгi туралы құжаттың және тауарлардың жеткiзiлуiн бақылау құжатының негiзiнде жүзеге асырылатынын көздейдi, бұл ретте қатысушы мемлекеттер тауарлардың жеткiзiлуiн бақылау құжатын тауарлардың тағайындалған кеден органына дейiн жеткiзiлгендiгiн растайтын құжат ретiнде танитын болады.
      Осы Келiсiмнiң ережелерiн iске асыру қаржылық шығындарды көздемейдi.

       Төрағаның бiрiншi орынбасары

      Қырғыз Республикасының Сыртқы iстеp министрлiгi Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгіне өзiнiң құрмет сезiмiн бiлдiредi және 2004 жылғы 7 шiлдедегi N 12-1-2/1535 мына мазмұндағы Нотасын алғандығын растайды:
      "Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi Қырғыз Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiне өзiнiң құрмет сезiмiн бiлдiредi және 2004 жылғы 26 наурызда Бiшкек қаласында жасалған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қырғыз Республикасының Yкiметi арасында Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен транзиттiк өткiзу туралы келiсiмнiң қазақ тiлiндегi мәтiнiнiң орыс тiлiндегi мәтiнiне сәйкессiздiгi анықталуына байланысты қазақ тiлiндегi аталған Келiсiмнiң мәтiнiне мынадай мазмұндағы өзгерiстердi енгiзудi ұсынады:
      5-бап мынадай редакцияда жазылсын: "Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен өткiзу Тараптар мемлекеттерiнiң ұлттық заңнамасының ережелерiмен айқындалатын өткiзу пункттерiнде жүзеге асырылады.".
      Жоғарыда жазылған мәтiн аталған Келiсiмнiң 5-бабының орыс тiлiндегi мынадай мәтiнiне сәйкес келедi: "Перемещение товаров автомобильным транспортом через территорию Республики Казахстан осуществляется в пунктах пропуска, определяемых положениями национальных законодательств государств Сторон.".
      Қырғыз тарабы көрсетiлген өзгерiстердi енгiзуге келiсiм берген жағдайда Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi осы Нотаны және Қырғыз Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң жауап Нотасын аталған Келiсiмнiң ажырамас бөлiктерi деп санауды ұсынады.
      Қырғыз Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiн өзiнiң жоғары құрметiне сендiрудi қайта жалғастыру үшiн Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi осы жағдайды пайдаланады".
      Осыған байланысты Қырғыз Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiне министрлiктiң Нотасында көрсетiлген ұсынысқа келiсiмiн хабарлайды және Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң Нотасы мен осы Нота Тараптардың көрсетiлген Нотада аталған өзгерiстер мен толықтыруларды енгiзуге келiсiмi болып табылатындығын растайды және аталған Келiсiмнiң ажырамас бөлiгi болып табылатын Хаттама жасайды.
      Министрлiктi өзiнiң жоғары құрметiне сендiрудi қайта жалғастыру үшiн Министрлiк осы жағдайды пайдаланады.

      Бiшкек қаласы, 2004 жылғы 16 қыркүйек

       ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
      СЫРТҚЫ IСТЕР МИНИСТРЛІГI

      Астана қаласы

      Осымен, нақты мәтiн 2004 жылғы 26 наурызда Астана қаласында жасалған Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Қырғыз Республикасының Үкiметi арасында Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен транзиттiк өткiзу туралы келiсiмнiң ажырамас бөлiгi болып табылатын Қырғыз Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң 2004 жылғы 16 қыркүйектегi N 011-17/1832 нотасының бiрдей көшiрмесi болып табылатындығын растаймын.

       Қазақстан Республикасының
      Сыртқы iстер министрлiгi
      Халықаралық құқықтық
      департаментiнiң кеңесшiсi

      Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi Қырғыз Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiне өзiнiң құрмет сезiмiн бiлдiредi және 2004 жылғы 26 наурызда Астана қаласында жасалған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қырғыз Республикасының Үкiметi арасында Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен транзиттiк өткiзу туралы келiсiмнiң қазақ тiлiндегi мәтiнiнiң орыс тiлiндегi мәтiнiне сәйкессiздiгi анықталуына байланысты қазақ тiлiндегi аталған Келiсiмнiң мәтiнiне мынадай мазмұндағы өзгерiстердi енгiзудi ұсынады:
      5-бап мынадай редакцияда жазылсын: "Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен өткiзу Тараптар мемлекеттерiнiң ұлттық заңнамасының ережелерiмен айқындалатын өткiзу пункттерiнде жүзеге асырылады.".
      Жоғарыда жазылған мәтiн аталған Келiсiмнiң 5-бабының орыс тiлiндегi мынадай мәтiнiне сәйкес келедi: "Перемещение товаров автомобильным транспортом через территорию Республики Казахстан осуществляется в пунктах пропуска, определяемых положениями национальных законодательств государств Сторон.".
      Қырғыз тарабы көрсетiлген өзгерiстердi енгiзуге келiсiм берген жағдайда Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi осы Нотаны және Қырғыз Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң жауап Нотасын аталған Келiсiмнiң ажырамас бөлiктерi деп санауды ұсынады.
      Қырғыз Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiн өзiнiң жоғары құрметiне сендiрудi қайта жалғастыру үшiн Қазақстан Республикасының Сыртқы icтep министрлiгi осы жағдайды пайдаланады.

      Астана, 2004 жылғы 7 шiлде

       ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
      СЫРТҚЫ IСТЕР МИНИСТРЛIГI

      Бiшкек қаласы

      Осымен, нақты мәтiн 2004 жылғы 26 наурызда Астана қаласында жасалған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қырғыз Республикасының Yкiметi арасында Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен транзиттiк өткiзу туралы келiсiмнiң ажырамас бөлiгi болып табылатын Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң 2004 жылғы 7 шiлдедегi N 012-1-2/1535 нотасының бiрдей көшiрмесi болып табылатындығын растаймын.

       Қазақстан Республикасының
      Сыртқы iстер министрлiгi
      Халықаралық құқықтық
      департаментiнiң кеңесшiсi

      Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi Қырғыз Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiне өзiнiң құрмет сезiмiн бiлдiредi және 2004 жылғы 26 наурызда Астана қаласында жасалған Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Қырғыз Республикасының Үкiметi арасында Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен транзиттiк өткiзу туралы келiсiмнiң қазақ тiлiндегi мәтiнiнiң орыс тiлiндегi мәтiнiне сәйкессiздiгi анықталуына байланысты қазақ тiлiндегi аталған Келiсiмнiң мәтiнiне мынадай мазмұндағы өзгерiстердi енгiзудi ұсынады:
      5-бап мынадай редакцияда жазылсын: "Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен өткiзу Тараптар мемлекеттерiнiң ұлттық заңнамасының ережелерiмен айқындалатын өткiзу пункттерiнде жүзеге асырылады.".
      Жоғарыда жазылған мәтiн аталған Келiсiмнiң 5-бабының орыс тiлiндегi мынадай мәтiнiне сәйкес келедi: "Перемещение товаров автомобильным транспортом через территорию Республики Казахстан осуществляется в пунктах пропуска, определяемых положениями национальных законодательств государств Сторон.".
      Қырғыз тарабы көрсетiлген өзгерiстердi енгiзуге келiсiм берген жағдайда Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi осы Нотаны және Қырғыз Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң жауап Нотасын аталған Келiсiмнiң ажырамас бөлiктерi деп санауды ұсынады.
      Қырғыз Республикасының Сыртқы iстер министрлiгін өзінің жоғары құрметiне сендіруді қайта жалғастыру үшiн Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi осы жағдайды пайдаланады.

      Астана, 2004 жылғы 7 шiлде

       ҚЫРҒЫЗ PЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
      СЫРТҚЫ IСТЕР МИНИСТРЛIГI

      Бiшкек қаласы

      Осымен, нақты мәтiн 2004 жылғы 26 наурызда Астана қаласында жасалған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қырғыз Республикасының Үкiметi арасында Тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автомобиль көлiгiмен транзиттiк өткiзу туралы келiсiмнiң ажырамас бөлiгi болып табылатын Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң 2004 жылғы 7 шiлдедегi N 012-1-2/1535 нотасының бiрдей көшiрмесi болып табылатындығын растаймын.

       Қазақстан Республикасының
      Сыртқы iстер министрлiгi
      Халықаралық құқықтық
      департаментiнiң кеңесшiсi

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады