Білім туралы

Қатені түзеу

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы.

      1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
      2-бап. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасы
      3-бап. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптері
      2-тарау. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН БАСҚАРУ
      4-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің білім беру саласындағы құзыреті
      5-бап. Білім беру саласындағы уәкілетті органның құзыреті
      5-1-бап. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің, Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің өздеріне ведомстволық бағынысты әскери, арнаулы оқу орындарына қатысты құзыреті
      5-2-бап. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Сот төрелігі академиясына қатысты құзыреті
      5-3-бап. Ғылым және жоғары білім саласындағы уәкілетті органның құзыреті
      6-бап. Білім беру саласындағы жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құзыреті
      6-1-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беруді басқару органдары
      7-бап. Білім беру жүйесін басқару органдарын ақпараттық қамтамасыз ету
      8-бап. Білім беру саласындағы мемлекеттік кепілдіктер
      8-1-бап. Білім беру саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар
      8-2-бап. Білім беру саласындағы мемлекеттік монополия
      9-бап. Оқыту және тәрбиелеу тілі
      9-1-бап. Білім беру ұйымдарын аккредиттеу
      3-тарау. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ
      10-бап. Білім беру жүйесі ұғымы
      11-бап. Білім беру жүйесінің міндеттері
      12-бап. Білім беру деңгейлері
      4-тарау. БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ
      13-бап. Білім беру мазмұнының ұғымы
      14-бап. Білім беру бағдарламалары
      15-бап. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламалары
      16-бап. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары
      17-бап. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары
      18-бап. Мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламалары
      19-бап. Арнайы оқу бағдарламалары
      20-бап. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары
      21-бап. Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары
      22-бап. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары
      23-бап. Қосымша білім беретін білім беру бағдарламалары
      24-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.10.24 № 487-ІV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      25-бап. Эксперименттік білім беру бағдарламалары
      5-тарау. БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
      26-бап. Білім алушылар мен тәрбиеленушілерді білім беру ұйымдарына қабылдауға қойылатын жалпы талаптар
      27-бап. Білім алу нысандары
      28-бап. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру
      29-бап. Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру
      30-бап. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
      31-бап. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
      32-бап. Техникалық және кәсіптік білім беру
      32-1-бап. Кәсіптік даярлық
      33-бап. Орта білімнен кейінгі білім беру
      34-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.10.24 № 487-ІV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      35-бап. Жоғары білім беру
      36-бап. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
      37-бап. Қосымша білім беру
      37-1-бап. Жеке педагогтік қызмет
      37-2-бап. Қашықтан оқыту
      38-бап. Білім алушылардың кәсіптік практикасы
      39-бап. Білім туралы құжаттар
      6-тарау. БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ СУБЪЕКТІЛЕРІ
      40-бап. Білім беру ұйымдары
      40-1-бап. Алып тасталды – ҚР 04.07.2018 № 171-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      41-бап. Білім беру ұйымының жарғысы
      42-бап. Білім беру ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру және тарату
      43-бап. Білім беру ұйымдарының құзыреті
      43-1-бап. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының қызметі және құзыреті
      44-бап. Білім беру ұйымдарын басқару
      45-бап. Еңбек қатынастары және білім беру ұйымы басшысының жауапкершілігі
      45-1-бап. Кәсіптік білім беру саласындағы әлеуметтік әріптестік
      46-бап. Білім беру жүйесіндегі бірлестіктер
      47-бап. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі
      48-бап. Білім алушылардың, тәрбиеленушілердің денсаулығын сақтау
      48-1-бап. Мемлекеттік білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу
      49-бап. Ата-аналардың және өзге де заңды өкілдердің құқықтары мен міндеттері
      7-тарау. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтің мәртебесі
      50-бап. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтің құқықтық мәртебесі
      51-бап. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі
      52-бап. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтердің еңбегіне ақы төлеу жүйесі
      53-бап. Әлеуметтік кепілдіктер
      8-тарау. БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ
      54-бап. Білім беру саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаты мен нысандары
      55-бап. Білім беру сапасын басқару
      56-бап. Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары
      57-бап. Білім беру саласындағы қызметті лицензиялау
      57-1-бап. Мектепке дейiнгi тәрбие мен оқыту саласындағы қызметті жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама
      58-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.10.24 № 487-ІV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      59-бап. Білім беру жүйесіндегі мемлекеттік бақылау
      60-бап. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың құқықтары мен міндеттері
      9-тарау. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
      61-бап. Қаржыландыру жүйесі, принциптері мен көздері
      62-бап. Білім беру ұйымдарын мемлекеттік қаржыландыру
      63-бап. Білім беру ұйымдарының ақылы негізде тауарлар (жұмыстар, қызметтер көрсету) ұсынуы
      64-бап. Білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын дамыту, білім беру ұйымдарын иеліктен шығару
      64-1-бап. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық нысанындағы орта білім беру ұйымдарының міндеттемелері бойынша мемлекеттің жауаптылығы
      10-тарау. БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
      65-бап. Халықаралық ынтымақтастық және сыртқы экономикалық қызмет
      66-бап. Шет елдегі қазақ диаспорасының білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыру
      11-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАСЫН БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ
      67-бап. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
      12-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер
      67-1-бап. Өтпелі ережелер
      68-бап. Осы Заңның қолданысқа енгізілуі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз