Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2018 года № 171.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 76 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые ставки таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов.

      2. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2011 года № 24 "Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 14, ст. 171);

      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2017 года № 56 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2011 года № 24 "Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 5, ст. 34).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 5 апреля 2018 года № 171

Ставки таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов

      Сноска. Ставки таможенных сборов с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 16.11.2018 № 774 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Наименование таможенного платежа

Ставка в тенге

1

2

Таможенный сбор за таможенное декларирование товаров

20000 тенге за декларацию на товары.

Таможенный сбор за таможенное сопровождение

4000 тенге на расстояние до 50 км,
6000 тенге на расстояние от 50 до 100 км,
9000 тенге на расстояние от 100 до 200 км,
45000 тенге на расстояние от 200 до 400 км,
76000 тенге на расстояние от 400 до 600 км,
116000 тенге на расстояние от 600 до 800 км,
121000 тенге на расстояние от 800 до 1000 км,
199000 тенге на расстояние от 1000 до 1500 км,
273000 тенге на расстояние от 1500 до 2000 км,
321000 тенге на расстояние от 2000 до 2500 км.

Таможенный сбор за принятие предварительного решения

32000 тенге.


Мемлекеттік кірістер органдары өндіріп алатын кедендік алымдардың мөлшерлемелерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 5 сәуірдегі № 171 қаулысы.

      2017 жылғы 26 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 76-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған мемлекеттік кірістер органдары өндіріп алатын кедендік алымдардың мөлшерлемелері бекітілсін.

      2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

      1) "Кеден органдары алатын кедендік алымдардың ставкаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 21 қаңтардағы № 24 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 14, 171-құжат);

      2) "Кеден органдары алатын кедендік алымдардың ставкаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 21 қаңтардағы № 24 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 13 ақпандағы № 56 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 5, 34-құжат).

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 5 сәуірдегі
№ 171 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік кірістер органдары өндіріп алатын кедендік алымдардың мөлшерлемелері

      Ескерту. Мөлшерлемеге өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 16.11.2018 № 774 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Кедендік төлемнің атауы

Мөлшерлеме теңгемен

1

2

Тауарларды кедендік декларациялау үшін кедендік алым

тауарға арналған декларация үшін 20000 теңге

Кедендік алып жүру үшін кедендік алым

50 км дейінгі қашықтыққа 4000 теңге,
50-ден 100 км дейінгі қашықтыққа 6000 теңге,
100-ден 200 км дейінгі қашықтыққа 9000 теңге,
200-ден 400 км дейінгі қашықтыққа 45000 теңге,
400-ден 600 км дейінгі қашықтыққа 76000 теңге,
600-ден 800 км дейінгі қашықтыққа 116000 теңге,
800-ден 1000 км дейінгі қашықтыққа 121000 теңге,
1000-нан 1500 км дейінгі қашықтыққа 199000 теңге,
1500-ден 2000 км дейінгі қашықтыққа 273000 теңге,
2000-нан 2500 км дейінгі қашықтыққа 321000 теңге.

Алдын ала шешім қабылдау үшін кедендік алым

32000 теңге