О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2021 года № 141 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2013 года № 684 "Об утверждении образцов паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и требований к их защите"

Новый

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2021 года № 741

      Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2022.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2021 года № 141 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2013 года № 684 "Об утверждении образцов паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и требований к их защите" следующие изменения:

      в образце проездного документа:

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. На странице 1 проездного документа размещена надпись на казахском и английском языках (рис. № 2):

      "1. Осы құжат иесіне ұлттық паспорттың орнына қолдануға болатын осындай құжатты беру мақсатында ғана берілді. Бұл құжат иесіне зиян келтірмейді және оның азаматтығын ешқандай түрде қозғамайды.

      This document is issued solely with a view to providing the holder with a travel document which can serve in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the holder’s nationality.

      2. Реадмиссияға және Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге шығарып жіберуге жататын адамдарды қоспағанда, құжат иесінің осы құжатта көрсетілген қолданыс мерзімі кезеңінде Қазақстан Республикасына қайтып оралуға рұқсаты болады.

      The holder is authorized to return to the Republic of Kazakhstan within the period of validity specified in this document with the exception of persons subject to readmission and expulsion from the Republic of Kazakhstan.

      3. Егер құжат иесі осы құжатты берген елде орналаспаса, ол қайтадан саяхаттағысы келсе, ол жаңа құжат алу үшін өзі тұрып жатқан елдің құзыретті билік органдарына жүгінуге тиіс.

      Should the holder take up residence in a country other than that which issued the present document, he must, if he wishes to travel again, apply to the competent authorities of his country of residence for a new document.".";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. На заднем форзаце проездного документа размещена надпись на казахском и английском языках (рис. № 6):

      "ОСЫ ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
36 БЕТТЕН ТҰРАДЫ
THIS TRAVEL DOCUMENT CONTAINS
36 PAGES".".

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.