Қазақстан Республикасында нотариаттық іс қағаздарын жүргізу жөніндегі Нұсқаулық

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрiнің 1998 жылғы 16 шілдедегі N 83 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1998 жылғы 10 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 655. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2011 жылғы 23 тамыздағы № 294 Бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Әділет министрінің 2011.08.23 № 294 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Ескерту. Бұйрықтың қазақ тіліндегі нұсқасы қағаз мәтінінде жоқ, орыс тілдегі мәтінінен РҚАО қызметкерлерімен аударылды.

      "Нотариат туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 шілдедегі Заңының 32-бабына сәйкес бұйырамын:
      1. Қазақстан Республикасында нотариаттық іс қағаздарын жүргізу жөніндегі Нұсқаулық бекітілсін.
      2. Аймақтық әділет органдарының басшыларына:
     - барлық нотариустармен Нұсқаулықты зерделеуді ұйымдастыру және оны іс қағаздарын жүргізуде іс-тәжірибе жүзінде дұрыс қолданылуын қамтамасыз етілсін;
     - 01.09.98 ж. мерзімге дейін кітаптарды, журналдарды, бланклерді, тіркеу мөртабандарын осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келтіру және онымен барлық нотариалдық контораларды қамтамасыз етсін.
      3. Осы Нұсқаулықтың күшіне енуіне байланысты, Қазақстан КСР Әділет министрінің 03.03.1976 жылғы N 3 бұйрығымен бекітілген "Мемлекеттік нотариалдық контораларда іс қағаздарын жүргізу жөніндегі" Нұсқаулықтың күші жойылды деп танылсын.
      4. "Эскиз және жеке нотариустардың мөрі туралы уақытша ережені бекіту туралы" 25.05.1998 жылғы N 61 бұйрықтың 2-тармағының күші жойылсын.
      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау құқықтық қызметтерді ұйымдастыру Департаментіне жүктелсін.

      Министр

Қазақстан Республикасында
нотариаттық іс қағаздарын жүргізу жөніндегі
Нұсқаулық

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

       1. Нотариаттық iс қағаздарын жүргiзу жөнiндегi осы Нұсқаулық (бұдан әрi - Нұсқаулық) 6.38-72 Мемлекеттiк Стандарттың ұйымдастыру-әкiмшiлiк құжаттарына қойылатын негiзгi ережелерi мен талаптары ескерiле отырып жасалған және нотариатта iс қағаздарын жүргiзудiң бiртұтас тәртiбiн орнықтырады.

      2. "Қазақстан Республикасындағы тiл туралы" Заңның 4-бабына сәйкес нотариаттық iс қағаздарын жүргiзу мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде жүргiзiледi.
      Нотариаттық iс-әрекеттердi жүзеге асырғысы келген адам iс қағаздары жүргiзiлетiн тiлдi бiлмейтiн болса, ресiмделген құжаттардың мәтiндерiн оған нотариус немесе аудармашы аударып беруге тиiс.

      3. Мемлекеттiк нотариат кеңсесiнде iс қағаздарын жүргiзудiң және мұрағаттың дұрыс ұйымдастырылып жүргiзiлуi үшiн жауапкершiлiк аумақтық әдiлет органы басқармасы бастығының бұйрығымен мемлекеттiк нотариат кеңсесi нотариустарының бiрiне жүктеледi.
      Жеке практикамен айналысатын нотариустың iс қағаздарын жүргiзуi мен мұрағатының дұрыс ұйымдастырылып жүргiзiлуiне жауапкершiлiктi жеке практикамен айналысатын нотариустың өзi көтередi.

      4. Мұрағат үшiн жауапты жекеше нотариаттық нотариус жұмыстан шыққан немесе басқа жұмысқа ауысқан жағдайда, оның мiндеттерi басқа нотариусқа жүктеледi, бұл жөнiнде қабылдау-өткiзу актiсi жасалады. Жеке жұмыс iстейтiн нотариус өз өкiлеттiгiн тоқтатқан жағдайда аумақтық әдiлет органы және нотариаттық палата құжаттарды басқа нотариусқа немесе тиiстi жекеше нотариаттық мұрағатқа тапсыру жөнiндегi шараларды қолдануға мiндеттi ("Нотариат туралы" Заңның 12-бабының 3-тармағы).
      Ескерту: 4-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2004 жылғы 4 қарашадағы N 325 бұйрығымен.
      4-1. Жекеше нотариустың бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі - БНАЖ) электрондық тізілімдегі мәліметтеріне қол жеткізу құқығы аумақтық нотариалдық палатаның тиісті жекеше нотариаттық мұрағатына мынадай түрде беріледі:
      лицензиар БНАЖ-ға жекеше нотариус лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы бұйрық туралы мәліметті (күні, нөмірі, негіздеме) енгізеді;
      облыстардың, Астана және Алматы қалалары аумақтық әділет органдары БНАЖ-ға жекеше нотариусты есептік тіркеуден шығару туралы бұйрық туралы мәліметті (күні, нөмірі, негіздеме) енгізеді;
      тиісті Нотариаттық палата БНАЖ-ға нотариаттық палатаның мүшелігін жоғалтқаны туралы бұйрық туралы мәліметті (күні, нөмірі, негіздеме) енгізеді.
      Көрсетілген деректерді тіркеген жағдайда БНАЖ-да қамтылған мәліметтерге қол жеткізу аумақтық нотариаттық палатаның жекеше нотариаттық мұрағатына беріледі.
      Мемлекеттік нотариустың БНАЖ электрондық тізіліміндегі мәліметтерге қол жеткізу құқығы мемлекеттік нотариусты жұмыстан шығару туралы бұйрық туралы мәліметтерді (күні, нөмірі, негіздеме) БНАЖ-ға енгізу жолымен тиісті мемлекеттік мұрағатқа беріледі.
      Ескерту: 4-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.
      4-2. Жекеше нотариустың лицензиясының қолданылуы тоқтаған немесе тоқтатыла тұрған кезде лицензиар бұйрық шығарылған күннен бастап 24 сағаттың ішінде бұйрық туралы мәліметтер (күші, нөмірі, тоқтату немесе тоқтата тұру, тоқтата тұру мерзімі) көрсетілген осы жекеше нотариустың БНАЖ электрондық тізілімінде нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу мүмкіндігін тұйықтайды. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе қалпына келтіру мерзімі өткен кезде лицензиар бұйрық шығарылған күннен бастап 24 сағаттың ішінде оны ажыратады.
      Ескерту: 4-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.
      4-3. БНАЖ жұмысын техникалық себептермен тоқтатқан жағдайда нотариус бұл туралы акті жасайды және нотариаттық әрекеттерді тіркеу үшін тізілімге жазба жүргізеді. БНАЖ-дың жұмысы қалпына келтірілген кезде БНАЖ электрондық тізілімінде көрсетілмеген жазбалар нотариаттық әрекеттерді тіркеу үшін тізілімде жазба жүргізілген кезегімен 24 сағаттан кешіктірілмей жүргізіледі.
      Ескерту: 4-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.
      4-4. Нотариустардың БНАЖ арқылы мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардан жеке мақсаттарға мәліметтерді пайдалануына жол берілмейді.
      Ескерту: 4-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.

2. Қызметтік құжаттарды дайындау

       5. Нотариаттық мәмiлелердi куәландыру, куәлiктер беру және басқа құжаттарды куәландыру, сондай-ақ оларға куәландыру жазбалары "Нотариустардың нотариаттық iс-әрекеттердi жасау тәртiбi туралы" Әдiлет министрiнiң 1998 жылғы 28 шiлдедегi N 539 бұйрығымен бекiтiлген Нұсқаулықтың талаптары және 6.38-72 Мемлекеттiк стандартының негiзгi ережелерi мен талаптары ескерiле отырып жазылуы тиiс.

      6. Нотариустан шығатын ұйымдастыру-әкiмшiлiк сипаттағы құжаттарда мемлекеттiк нотариаттық кеңсенiң атауы немесе жеке практикамен айналысатын нотариустың тегi, аты, әкесiнiң аты, мекен-жайы және нотариустың нотариаттық қызметтi жүзеге асырып отырған нотариаттық округi көрсетiлуi керек. Құжат түрiнiң атауы (хаттама, қаулы, сенiмхат) және тақырыптары бас әрiптермен жазылады.

      7. Тақырып қай мақсатқа арналғанына қарамастан А4 (210х297 мм) көлемдегi кез-келген құжатқа қойылады. Тақырыпты құрастырушы қояды, барынша қысқа және құжаттың мазмұнын дәл көрсетуi тиiс.
      Хабарламалар мен телефонхаттарға тақырып қойылмайды.

      8. Құжатқа мекен-жайды жазғанда төмендегiдей деректемелер сақталынуы тиiс:
      құжат ұйымға, оның құрылымдық бөлiмшесiне немесе нақты тұлғаға жолданады;
      ұйымның және оның құрылымдық бөлiмшесiнiң атауы атау септiгiнде көрсетiледi;
      құжат лауазымдық қызметкерге жөнелтiлген жағдайда ұйымның атауы атау септiгiнде, ал алушының лауазымы мен тегi барыс септiгiнде көрсетiледi;
      хат алмасушы адамның пошталық мекен-жайы құжат жолданып отырған ұйым атауынан кейiн толық көрсетiледi. Құжат азаматтарға жөнелтiлген жағдайда алдымен пошталық мекен-жайы, одан соң алушының тегi, аты-жөнi көрсетiледi.

      9. Құжаттардың уақытын көрсету екi түрлi тәсiлмен жүргiзiледi:
      күнiн жазуда айы мен жылын цифрлармен, ал айының атауын сөзбен жазу жолымен, мысалы: 1998 жылдың 27 қаңтары;
      үш жұп араб сандары арқылы, мысалы: 27.01.98 ж. Егер айдың саны мен нөмiрi бiр саннан тұратын болса, олардың алдынан "0" қойылады, мысалы: 02.02.98 ж. Егер құжат бланкiге жазылмаған болса, онда күнi қолдан төмен сол жаққа қойылады.

      10. Қызметтiк құжаттардың барлық даналарына қол қойылуы тиiс.
      Құжатқа қойылатын қолдың құрамына мыналар кiруге тиiстi: құжатқа қол қойған тұлғаның лауазымының атауы, өз қолы және оның толық мағынасы мысалы, "нотариус (қолы) О.О.Омарова".
      Комиссия дайындаған құжаттарға қол қойылғанда құжатты құрастырушылардың қызметi көрсетiлмейдi, комиссия құрамындағы мiндеттердiң бөлiнуi (комиссия төрағасы, комиссия мүшелерi) көрсетiледi.

      11. Құжатқа қоса берiлетiн қосымшалар құжат мәтiнiнен кейiн әрбiр қосымшадағы парақ саны мен даналардың саны жазылып аталып көрсетiледi.
      Егер құжатта мәтiнде ескертiлетiн қосымшалар болса, онда қосымшада тек парақтар саны мен даналар саны көрсетiледi.

      12. Сұрау салуға жауап берiлгенде сұрау салынған құжаттың нөмiрi мен күнiне сiлтеме жасалуы қажет.

      13. Екi және одан көп парақтан тұратын құжаттар нөмiрленуге, баулануға және мөрмен бекiтiлуге тиiс.

3. Құжаттарды қабылдау, тіркеу және жіберу

       14. Мемлекеттiк нотариат кеңсесiне немесе жеке практикамен айналысатын нотариусқа келiп түсетiн барлық құжаттар (оның iшiнде арыздар) тiркеуге жатады.
      "Жеке өзiне" белгiсi соғылған конверттер мен құттықтау қағаздар және осы тектес құжаттар тiркелмейдi және ашылмайды. Келiп түскен құжаттардың конверттерi егер құжаттың жөнелтiлген және алынған уақыттарын, жөнелтушiнiң мекен-жайын тек солар бойынша анықтауға болатын жағдайда жойылмайды.

      15. Келiп түскен құжаттар қабылданғанда ең алдымен өзге мақсаттардағы құжаттар iрiктелiнiп алынады, сонымен қатар iшiне салынған құжаттардың тұтастығы тексерiледi. Қателесiп жеткiзiлген құжаттар тиiсiнше қайта жөнелтiледi.
      Егер құжаттардың немесе оған қосымшасының жоқ болғандығы анықталса, бұл жөнiнде жөнелтушiге хабарлама жасалады.

      16. Құжаттарды есепке алу және олардың орындалуына бақылау жасау үшiн нотариат кеңселерi мен жекеше нотариустар төмендегiдей журналдар жүргiзуi тиiс:
      - хат-хабарлардың кiрiс журналы (N 1-қосымша);
      - хат-хабарлардың шығыс журналы (N 2-қосымша).
      Нотариусқа келiп түскен құжаттар хат-хабарлардың кiрiс журналында тiркеуден өтедi.
      Қабылданған құжатта бiрiншi беттiң төменгi жолында оның күнi және хат-хабарлар кiрiс журналындағы реттiлiк нөмiрiне сай келетiндей (N 3 қосымша) тiркеу нөмiрi, сондай-ақ құжат тiгiлетiн наряд нөмiрi қойылады.

      17. Пошта арқылы түскен мұраны қабылдау туралы арыздар, мұраға құқық туралы куәлiк беру, мұрадан бас тарту туралы, мұралық мүлiктердi қорғауға шаралар қабылдау, несие берушiнiң талаптары, жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыруға тыйым салу туралы хабарламалар, жылжымайтын мүлiкке тыйым салу туралы сот пен тергеу органдарының хабарламалары хат-хабарлардың кiрiс журналында тiркеледi және "Нотариаттық iс-әрекеттер жасау тәртiбi туралы" Нұсқаулықта бекiтiлген тәртiпке сай тiркеуден өткiзiледi.

      18. Нотариус банкке (басқа сақтаушыға) сақтауға тапсырылған мұралық мүлiктiң жекелеген заттары көрсетiлiп тiзiмделген бағалы мұралық мүлiктердi есепке алу кiтабына тiркейдi (N 4-қосымша).

      19. Жiберiлетiн құжаттар хат-хабарлардың шығыс журналында тiркеледi.
      Құжатқа хат-хабарлардың шығыс журналындағы реттiлiк нөмiрiне сай келетiндей тiркеу нөмiрi, сондай-ақ оның көшiрмесi сақталатын наряд нөмiрi қойылады.

      20. Хат-хабарлар алушыларға пошта арқылы жiберiледi немесе қолға тапсырылады.

4. Құжаттардың орындалуына бақылау жасау

       21. Құжаттардың орындалу сапасы мен мерзiмдерiне бақылау жасауды мемлекеттiк нотариат кеңсесiн басқаратын нотариус немесе жеке практикамен айналысатын нотариус жүзеге асырады.

5. Iс номенклатурасын құрастыру

      22. Мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң және жеке практикамен айналысатын нотариустың құжаттары олар орындалғаннан кейiн белгiлi бiр мәселелер бойынша құжаттар жиынтығы ретiнде iске топтастырылады.
      Құжаттарды топтастыру iс жүргiзуде олардың (iстер, нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған тiзiлiмдер, кiтаптар, журналдар) сақталу мерзiмдерi көрсетiлген жүйеленген тақырыптар тiзбегiнен тұратын үлгi номенклатурасының негiзiнде N 5-қосымша iс номенклатурасында тізiледi.
      Ескерту: 22-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен. 

      23. Нотариат iстерi номенклатурасының даналары қажеттi мөлшерде басылады және келер жылдың 1 қаңтарынан бастап iске қосылады.
      Iс номенклатурасы тиiстi түзетулермен қайта жасалады және тиiстi мұрағатпен келiсiледi де мемлекеттiк нотариаттық кеңсенiң жетекшiсi немесе жеке практикамен айналысатын нотариус бекiтедi. Iс номенклатурасының алғашқы данасы нотариуста сақталады, екiншiсiн нотариус жұмыста пайдаланады, үшiншiсi нотариат мұрағатына тапсырылады, төртiншiсi iс номенклатурасы келiсiлген мұрағатта қалдырылады.

      24. Iс номенклатурасында күнi бұрын көзделмеген, бiрақ жыл бойына қосымша нарядтар жүргiзу қажет болған жағдайда пайдалану үшiн резервтiк нөмiрлер көзделедi.

      25. Жыл аяқталғаннан кейiн ашылған нарядтардың саны туралы қорытынды жазу енгiзiледi (N 6-қосымша).
      Уақытша сақтау iстерi үшiн есеп құжаты ретiнде iс номенклатурасының бiр данасы мемлекеттiк нотариаттық кеңсенiң немесе тұрақты түрде жеке практикамен айналысатын нотариустың мұрағатында қалдырылады.

      26. Мемлекеттiк нотариат кеңсесiндегi және жеке практикамен айналысатын нотариустағы барлық құжаттар орындалғаннан кейiн нарядтарға топтастырылады.

      27. Басқа құжаттардан бiр өзгешелiгi мұраның қабылданғаны туралы, мұраны иеленуге құқық беретiн куәлiк беру туралы, мұралық мүлiктiң есебiнен шығыстарды төлеу туралы, мұралық мүлiктi қорғауға шаралар қабылдау туралы арыздар бойынша қабылданған осы шаралар, сондай-ақ несие берушiлердiң талаптары бiрден жеке мұралық iстерге топтастырылады, олардың әрқайсысы iс номенклатурасына (нарядтарға) сәйкес индекс алады, сонан-соң мұралық iстердi есепке алу кiтабына (N 7-қосымша) оған реттiк нөмiр берiлiп тiркеледi.
      Мұралық iске аталған арыз бойынша мұраны ресiмдеуге байланысты барлық құжаттар тiгiледi.
      Егер мұралық iстi жүргiзу ағымдағы жылда аяқталмаса, онда ол сол нөмiрiмен келесi жылға көшедi және қайта тiркеуге жатпайды.

      28. Нарядтарға бiр жылдың құжаттары топтастырылады. Наряд iшiнде олар хронологиялық тәртiппен бiр жүйеге келтiрiледi, бұл ретте құжат-жауап құжат-сұрақтан кейiн орналастырылуы тиiс.

      29. Статистикалық есеп берулер жасалған уақытына қарамастан мазмұнына қарай қай жылға жататын болса сол жылдың нарядына тiгiлуi тиiс.

      30. Қатысы жоқ құжаттарды, сондай-ақ бастапқы қолжазбалар мен құжаттар жобаларын нарядтарға қосуға болмайды.

6. Құжаттарды қалыптастыру, сақтау және оларды
мұрағатқа тапсыруға дайындау

       31. Нарядтарды қалыптастыру барысында мына ережелердi сақтау қажет:
      бекiтiлген iс номенклатурасына сәйкес келетiн атқарылған, дұрыс ресiмделген құжаттарды ғана нарядтарға енгiзу;
      бiр мәселенi шешуге қатысы бар барлық құжаттарды бiрге орналастыру;
      көшiрiлетiн iстерден басқа бiр жылдың құжаттарын нарядтарға топтастыру;
      тұрақты және уақытша сақталатын құжаттарды нарядтарға жекелей қалыптастыру;
      нарядтарға қайтарылуы тиiс құжаттар, артық даналар, бастапқы қолжазбалар тiгiлмеуi тиiс;
      нарядтағы парақтар саны 250-ден аспауы тиiс.

      32. Нотариат жұмысының мәселелерi бойынша азаматтардың өтiнiштерi және олардың қаралуына және орындалуына байланысты барлық құжаттар азаматтардың жеке мәселелер жөнiндегi өтiнiштерiнен бөлек топтастырылады.

      33. Құжаттарға қосымшалар олардың қай кезде бекiтiлгенiне немесе құрастырылғанына қарамастан қайсысына жататын болса, сол құжаттарға қосылады.

      34. Нарядтардың мұқабалары 17914-72 Мемлекеттiк стандарты бойынша ресiмделедi (N 8-қосымша):
      тұрақты мерзiмге сақталатын нарядтар қатқыл мұқабаға бекiтiледi және 4 тесiк арқылы берiк жiппен тiгiледi, мұқабаның сыртындағы жазулар жарыққа төтеп бере алатындай сиямен жазылады, соңында жеке бiр парақта мынадай нысанда куәландыру жазбасы жазылады: "нарядта 5 (парақ) бауланған және нөмiрленген. Мұрағатқа жауапты-қолы, күнi";
      уақытша сақталынатын (10 жылға дейiнгiнi қоса алғанда) нарядтар iшiнара ресiмделуге жатады - құжат тiгiлетiн папкада сақталынады, парақтар нөмiрленбейдi, куәландыру жазбалары құрастырылмайды.

      35. Нарядтағы парақтар араб әрiптерiмен құжат мәтiнiне түсiрiлмей оң жақ бұрышта, қара графикалық қарындашпен немесе нөмiрлегiшпен нөмiрленедi. Нөмiрлеу үшiн түрлi-түстi қарындаштар мен сияларды қолдануға тыйым салынады.

      36. Нотариат iс қағаздарындағы "Құжаттандыру мен құжаттаманы басқарудың негiзгi Ережелерiне" сәйкес қалыптастырылған және ресiмделген, бағалық сараптаудан өткен тұрақты және уақытша (10 жылдан астам) сақтаудағы барлық аяқталған нарядтар мен жеке құрам жөнiндегi нарядтарға нарядтар тiзiмдерi жасалады.
      Нарядтар тiзiмi - бұл нарядтардың құрамы мен мазмұнын ашатын нарядтар тақырыптарының жүйеленген тiзбесi (N 910-қосымша).
      Нарядтар тiзiмi:
      тұрақты сақталатын нарядтарға;
      уақытша (10 жылдан аса) сақталатын нарядтарға;
      жеке құрам жөнiндегi нарядтарға жеке жасалынады.
      Тұрақты сақталатын нарядтар тiзiмдерiнiң бiр жылдық бөлiмдерi төрт дана етiп құрастырылып, мемлекеттiк нотариат кеңсесiндегi iс қағаздарына жауапты нотариус немесе жеке практикамен айналысатын нотариус бекiтедi, сараптама комиссиясының қолы қойылады және нотариат жетекшiсiмен келiсiледi.
      Тұрақты сақталатын нарядтарға жасалатын тiзiм бекiту үшiн тиiстi мемлекеттiк мұрағатқа жiберiледi. Тiзiмнiң үш данасы бекiтiлгеннен кейiн мемлекеттiк мұрағатта қалдырылады, бiреуi мемлекеттiк нотариат кеңсесiне немесе жеке нотариаттық практикамен айналысатын нотариусқа қайтарылады.
      Мемлекеттiк нотариат кеңсесiнің бекiтiлген тiзiмiнiң бөлiмдерiне сәйкес жеке практикамен айналысатын нотариустар тiзiмде көрсетiлген барлық нарядтарды белгiленген мерзiмдерде мемлекеттiк мұрағаттарға сақтауға тапсыруға мiндеттi.
      Жоюға iрiктелген құжаттарға 2 дана акт жасалады (N 11-қосымша), ол бiр мезгiлде нарядтар тiзiмiмен бiрге қаралады және мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң жетекшiсi немесе жеке практикамен айналысатын нотариус бекітедi, содан кейiн ғана жойылуға бөлiнген нарядтар жойылады.

7. Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізілімін жүргізу тәртібі. Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу

      Ескерту: 7-тараудың атауы жаңа редакцияда жазылды - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.

      37. "Нотариат туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 49-бабына сәйкес барлық нотариаттық iс-әрекеттер нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған тізілімдерде және БНАЖ электрондық тізілімінде тiркеледi.
      Тiзiлiмдер нысаны Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде бекiтiледi ("Нотариат туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабы).
      Ескерту: 37-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.

      38. Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған тізілімдер баулануы, парақтары нөмiрленуi, парақтардың жалпы саны қол қойылып мөрмен бекiтiлуi тиiс, мұны мемлекеттiк нотариаттық кеңселерде - аумақтық әдiлет органының қызметкерi, жеке практикамен айналысатын нотариустың нотариаттық іс-әрекеттерін тіркеуге арналған тізілімді - нотариаттық палата жүзеге асырады.
      Ескерту: 38-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.

      39. Әрбiр нотариустың нотариаттық iс-әрекеттердi тiркеу үшiн жеке өзiнiң тiзiлiмi болады. Бір мезгілде бірнеше тізілімдер жүргізуге жол берілмейді.
      Әрбір нотариаттық іс-әрекетке жеке реттік нөмір беріледі. Нөмірлер қайталанбауы, бөлшек арқылы жазылмауы тиіс.
      Ескерту: 39-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.

      40. Куәландыру жазбасына немесе берiлетiн құжатқа нотариус қол қойғаннан кейiн нотариус нотариаттық iс-әрекеттi нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған тізілімге және БНАЖ электрондық тізіліміне енгiзедi.
      Ескерту: 40-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.

      41. Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған тiзiлiмдегi жазуды өшiрiп тазартуға жол берiлмейдi, ал түзетулер нотариустың қолымен және мөрiмен бекiтiлуi тиiс. Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған тiзiлiмдi қарындашпен жазуға жол берiлмейдi. Егер жiберiлген қателер анықталған жағдайда нотариаттық iс-әрекеттердi нөмiрлеу барысында нотариустың қолымен анықтама жасалады да нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған тiзiлiмнiң соңында тiгiледi.
      БНАЖ электрондық тізілімінде түзетулер мен қателер «Ескерту»» деген бағанда ескертіледі.
      Ескерту: 41-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.

      42. Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған тізілімге және БНАЖ электрондық тізіліміне нотариус жасаған нотариаттық iс-әрекеттердiң бәрi жазылып отырады ( N 12, 12-1-қосымшалар).
      Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған тізілімдегі нөмірлер мен жазбалар БНАЖ электрондық тізіліміндегі нөмірлер мен жазбаларға сәйкес келуі тиіс.
      Ескерту: 42-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.

      43. Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған тізілім 7 бағанадан тұрады, олар мынадай тәртiппен толтырылады:
      1-бағанада - тiркелген нотариаттық iс-әрекеттiң реттiк нөмiрi көрсетiледi;
      2-бағанада - нотариаттық iс-әрекеттiң жасалынған күнi көрсетiледi;
      3-бағанада - нотариаттық iс-әрекеттер жасалған азаматтардың немесе олардың өкiлдiктерiнiң (ата-аналар, қамқоршылар, қорғаншылар) тегi, аты, әкесiнiң аты және тұрғылықты орындары, заңды тұлғалардың атауы мен тұрған орны көрсетiледi. Егер мәмiлеге қатысушылардың бiреуi сенiмхат бойынша әрекет жасайтын болса, сенiм бiлдiрушiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты, сенiмхаттың нөмiрi мен берiлген уақыты қосымша көрсетiледi. Өз бетiмен қол қоя алмайтындар үшiн қол қойған азаматтардың, сондай-ақ аудармашылардың тегi мен аты-жөнi, тұрғылықты мекенi де осы бағанада көрсетiледi.
      Егер нотариаттық рәсiмделген құжаттың (мысалы шарт, өсиет және т.б.) бiр данасы мемлекеттiк нотариат кеңсесiнде немесе жекеше нотариуста қалдырылатын болса, тараптардың мекен-жайы көрсетiлмейдi;
      4-бағанада - нотариаттық iс-әрекет жасауға өтiнiш берген азаматтардың жеке куәлiктерi мен төлқұжаттарының деректемелерi көрсетiледi;
      5-бағанада - құжаттар көшiрмелерiнiң растығы куәландырылғанда көшiрмелердiң неше дана, неше беттен тұратыны, құжаттардың атауы, құжат берiлген адамның тегi, аты-жөндерiнiң бастапқы әрiптерi, сол құжатты берген органның атауы көрсетiледi;
      бұл бағанада жасалған мәмiленi куәландыру кезiнде тек мәмiленiң тірi, мәселен "өсиет", "сатып алу - сату шарты" деп көрсетiледi, сондай-ақ берiлген куәлiктер туралы мәлiметтер, мысалы "меншiк құқығы туралы куәлiк", "мұрагерлiк құқық туралы куәлiк" деп жазылады;
      сенiмхатты куәландыру барысында сенiмхат тірi көрсетiледi;
      бiркелкi нысандағы құжаттарға бiр мезгiлде бiрнеше орындау жазбалары жазылып берiлгенде олардың тек жалпы саны ғана көрсетiлiп, борышты өндiрiп алу үшiн борышкерлердiң нотариат кеңсесiне қалдыратын тiзiлiмiне сiлтеме жасалып көрсетiледi;
      6-бағанада - мемлекеттiк нотариус өндiрген мемлекеттiк баж салығының сомасы немесе нотариаттық iс-әрекеттi жасағаны үшiн жекеше нотариусқа төленген қаржы мөлшерi көрсетiледi, төлемдiк тапсырыс бойынша көрсетiлген қаржы ұсталынғанда оның нөмiрi мен берiлген уақыты көрсетiледi. Егер азамат мемлекеттiк баж салығын немесе жекеше нотариусқа қаржы төлеуден босатылған жағдайда "төлеуден мынадай негiзде босатылды ..." (босату негiзi атап айтылады) деп көрсетiледi;
      7-бағанада - нотариаттық iс-әрекет жасауға өтiнiш бiлдiрген адамның қолы қойылады.
      Ескерту: 43-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.
      43-1. Нотариаттық іс-әрекеттер осы Нұсқаулыққа 12-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша БНАЖ электрондық тізілімде де тіркеледі.
      БНАЖ электрондық тізілімі 9 бағаннан тұрады.
      1-бағанда – нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған тізілімге сәйкес келетін нотариаттық іс-әрекеттің реттік нөмірі көрсетіледі. 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап тізілім нөмірі БНАЖ-де автоматты түрде беріледі.
      2-бағанда - нотариаттық iс-әрекеттiң жасалынған күнi көрсетiледi (автоматтық түрде қойылады);
      3-бағанда – нотариаттық іс-әрекеттің нақты жасалған күні көрсетіледі (деректер нотариаттық іс-әрекет жасалған күні емес енгізілген, техникалық себептер бойынша, нотариаттық іс-әрекет көшпелі түрде жасалған жағдайда);
      4-бағанда - нотариаттық iс-әрекеттер жасалған азаматтардың немесе олардың өкiлдерiнiң (ата-аналар, қамқоршылар, қорғаншылар) тегi, аты, әкесiнiң аты, олардың туған жері мен күні, жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) және бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН), заңды тұлғалардың атауы мен тұрған орны көрсетiледi. Егер мәмiлеге қатысушылардың бiреуi сенiмхат бойынша әрекет жасайтын болса, сенiм бiлдiрушiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты, сенiмхаттың нөмiрi мен берiлген уақыты қосымша көрсетiледi. Өз бетiмен қол қоя алмайтындар үшiн қол қойған азаматтардың, сондай-ақ аудармашылардың тегi мен аты-жөнi, тұрғылықты мекенi де осы бағанда көрсетiледi.
      5-бағанда - нотариаттық iс-әрекет жасауға өтiнiш берген азаматтардың жеке басын куәландыратын құжат (жеке куәлiгi немесе төлқұжаты), нөмірі, қашан және кім бергені, ЖСН мен БСН-нің деректері;
      6-бағанда – нотариаттық іс-әрекетті жасағаны үшін төленген сома көрсетіледі;
      7-бағанда – құжаттың мәртебесі (жасалған және күші жойылған) көрсетіледі. Жасалған – нотариус куәландырған құжат, күші жойылған – тараптардың өтініштерінің, сот шешімінің негізінде күші жойылған нотариаттық іс-әрекет және т.б.
      8-бағанда - нотариаттық іс-әрекеттің қысқаша мазмұны көрсетіледі.
      9-бағанда – ескертуде БНАЖ электрондық тізіліміндегі бағандарды толтыру кезінде нотариус жол берген қателіктер, нотариаттық іс-әрекетті жарамсыз деп тану негізі жазылады.
      Ескерту: 43-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.

      44. Банктердiң, кәсiпорындар мен ұйымдардың несиелер беру жөнiндегi хабарламалары бойынша жылжымайтын мүлiкке иелiктен алуға салынатын тыйымдар 9 бағанадан тұратын арнайы тыйымдар тiзiлiмiне жазылады (N 13-қосымша).

      45. Мүлiктерге иелiк етуден айыруға салынатын тыйымдарды тiркеу үшiн тiзiлiмнiң 1-9 бағаналарын толтыру кезiнде нотариаттық iс-әрекеттердi тiркеу тiзiлiмiнiң 1-6 бағаналарын толтыру жөнiндегi нұсқауларды басшылыққа алған жөн болмақ.

8. Шет елдегі іс-әрекет үшін арналған
құжаттарды ресімдеу

       46. Шет елде iс-әрекет жасауға бағытталған құжаттарды нотариаттық ресiмдеу осы құжат ұсынылатын мемлекеттiң құқығы ескерiле отырып жүзеге асырылады.

      47. Шет елде әрекет етуге арналған құжат әдеттегiдей iс жүргiзiлетiн тiлде баяндалады. Азаматтың өтiнiшi бойынша құжат шет тiлiне аударылуы мүмкiн (Нотариат туралы заңның 5-бабы).

      48. Шет елде әрекет етуге арналған құжаттарға қол қояр кезде айрықша тәртiп көзделген. Азамат төлқұжатына сәйкес өз тегi мен аты-жөнiн құжат мәтiнiнде көрсетiлгендегiдей тәртiппен бiр жолға жазуы, содан кейiн қол қоюы қажет. Мысалы, құжат мәтiнiнде "Ерлан Ерланұлы Ерланов" деп көрсетiлген болса, қойылатын қол да сол азаматтың аты мен әкесiнiң атынан басталуы, егер мәтiнде "Қадырәлиев Қадырәлi Қадырәлiұлы" деп көрсетiлсе қол қою тегiнен басталуы тиiс.

      49. Куәландыру жазбаларын толтыру барысында нотариустың тегiн, өз аты мен әкесiнiң атын, сондай-ақ мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң толық атауын және нотариаттық қызметпен айналысуға құқық беретiн лицензияның нөмiрi мен берiлген күнiн мөр басылымындағыдай толық та айқын көрсету қажет. Күнiн сөзбен жазып көрсету қажет; құжатқа қол қойған тұлғаның тегi мен аты-жөнiн төлқұжат немесе жеке куәлiк бойынша көрсетiлгендей реттiлiкпен көрсету қажет. Мөр құжаттың бос жерiнде куәландырылған жазбалар астына мәтiн мен нотариус қолына тиiп кетпейтiндей етiп қойылады.

      50. Шет елде әрекет ету үшін құжаттар сапалы қағазға толтырылуы, бүкiл мәтiн (соның iшiнде нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған тізілімнің реттік нөмірі, өндiрiлiп алынған мемлекеттiк баж салығының сомасы немесе жеке практикамен айналысатын нотариусқа нотариаттық әрекет жасағаны үшiн төленген сома) бастырылуы тиiс.
      Нотариаттық iс-әрекет кiмнiң атынан жасалса, сол адамдарға құжаттардың бiрiншi данасы тапсырылады.
      Құжаттарды бекітуге, ақырына дейiн жазылмаған жолдарды, бос орындарды сызғылауға, сондай-ақ оларға мастикалық мөрлердi соғуға рұқсат етiлмейдi.
      Құжаттарды жiбек лентамен немесе қызыл, я болмаса ақ түстi жiппен тiккен жөн.
      Ескерту: 50-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.

9. Нотариустың мөрі

      51. Нотариустың өз тегi, аты-жөнi көрсетiлген жеке мөрi (бұдан әрi - мөр) болады, сондай-ақ мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң атауы (мемлекеттiк нотариус мөрi) немесе нотариусқа берген лицензия нөмiрi мен күнi (жеке практикамен айналысатын нотариустың мөрi) көрсетiледi, бұл мөр металдан (металл қоспаларынан) арнайы жабдықта дайындалуы, оны дайындауға қойылатын бүкiл талаптар сақталуы және жоғары дайындау сапалылығымен, жалған дайындаудан қорғалуымен, берiктiгiмен және бояғыштарға төтеп беру секiлдi айрықша қасиеттерiмен сипатталуы тиiс.
      Нотариустың «Электрондық құжат және электронды цифрлы қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес электронды цифрлық қолтаңбасы болады.
      Ескерту: 51-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.

      52. Мемлекеттiк нотариустың мөрi "Қазақстан Республикасындағы тiл туралы" Заңның 21-бабына сәйкес мемлекеттiк тiлде және «Мемлекеттік нотариустың мөрі туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2009 жылғы 20 тамыздағы № 113 бұйрығына сәйкес дайындалады.
      Ескерту: 52-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.

      53. Жекеше практикамен айналысатын нотариус мөрiнiң сипаттамасы:
      Жекеше практикамен айналысатын нотариустың мөрi Қазақстан Республикасы Әдiлет министрiнiң 1997 жылғы 25 мамырдағы N 61 Бұйрығымен бекiтiлген "Жекеше нотариустың мөрi туралы" Ереженiң 1-тармағының талаптарына сәйкес мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде дайындалады. Караныз V990000702

      54. Мөр мәтiнiне нотариустың тегiн, аты мен әкесiнiң атын жазу төлқұжатқа (жеке куәлiкке) сәйкес жүргiзiледi.

      55. Нотариустардың мөрлерiн дайындауға тапсырыс орталықтандырылған тәртiппен аумақтық әдiлет органы жазбаша тапсырысы бойынша жүзеге асырылады.
      Мөрлер арнайы ашылып жүргiзiлетiн, нөмiрленген, жiппен бауланған және тиiстi органның мөрiмен бекiтiлген журналға қолдары қойылғаннан кейiн ғана берiледi.
      Журнал қатаң есепке алынған және тұрақты сақталатын құжат болып табылады.
      Ескерту: 55-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2004 жылғы 4 қарашадағы N 325 бұйрығымен

      56. Нотариус мөрi куәландыру жазбасының мәтiнiнде нотариаттық куәландыру немесе құжатты куәландыру кезiнде, қаулыда немесе тапсырмада олардың өз қолдарын бекiту үшiн пайдаланылады. Мөрдi нотариаттық қызметке қатысы жоқ құжаттарға соғуға жол берiлмейдi.

      57. Мөрдiң дұрыс пайдаланылуы мен сақталуы жөнiндегi жауапкершiлiк нотариусқа жүктеледi.

      58. Мөр жоғалғанда немесе ұрланғанда нотариус аумақтық әдiлет органына немесе нотариаттық палатаға жедел хабар беруге мiндеттi.

      59. Мемлекеттiк нотариус қызметтен босатылған жағдайда не жеке практикамен айналысатын нотариустың лицензиясы тоқтатылғанда немесе керi қайтарып алынғанда аумақтық әдiлет органы және нотариаттық палата нотариус мөрiн алу және бұдан әрi осы мақсатқа пайдалануға болмайтындай етiп бедерiн кетiру жолымен комиссиялы түрде жою шараларын қолданады, бұл жөнiнде акт жасалынады.

      60. Жеке практикамен айналысатын нотариустың лицензиясы тоқтатыла тұрған жағдайда мөр уақытша сақтауға аумақтық әдiлет органына тапсырылады.

      61. Жеке мөрлердi пайдалану үшiн тек көк және қою көгiлдiр бояғыштарды қолдануға болады, қара немесе түрлi-түстi бояғыштарды қолдануға болмайды.

      62. Жойылған мөрлердiң күшiн жойғандығы және жарамсыздығы туралы хабарды әдiлет органдарының республикалық және жергiлiктi басылымдарында жариялау қажет.

9-1-тарау. Нотариустардың бланкілері

      Ескерту: 9-1-тараумен толықтырылды -  Әділет министрінің 1999 жылғы 30 желтоқсан N 732 бұйрығымен.

      63. Нотариустың жеке бланкілері болады.

      64. <*>
      Ескерту: 64-тармақ алынып тасталды - ҚР Әділет министрінің 2004 жылғы 4 қарашадағы N 325 бұйрығымен.

      65. <*>
      Ескерту: 65-тармақ алынып тасталды - ҚР Әділет министрінің 2004 жылғы 4 қарашадағы N 325 бұйрығымен.

      66. Нөмірленген, бауланған және тиісті аумақтық әділет органының мөрімен бекітілген арнайы жүргізілген журналда қол қойылғаннан кейін ғана бланкілерді беру жүргізіледі.

      67. <*>
      Ескерту: 67-тармақ алынып тасталды - ҚР Әділет министрінің 2004 жылғы 4 қарашадағы N 325 бұйрығымен.

      68. Мемлекеттік нотариус қызметінен босатылған жағдайда пайдаланылмаған бланкілер тапсыру-қабылдау актісі бойынша аумақтық әділет органына тапсырылады.
      Жеке нотариустық жеке нотариаттық қызметі тоқтатылған, тоқтатыла тұрған жағдайда пайдаланылмаған бланкілер акт бойынша нотариаттық палатаға тапсырылады, ол өз кезегінде оларды аумақтық әділет органына тапсырады.

      69. Нотариус сенімхатты куәландырған кезде бланк бүлінген жағдайда бланктің өзінде форматының қиғашынан қара немесе күлгін түсіндегі сиямен бас баспа әрпімен "БҮЛІНГЕН" деген жазу жазылады.
      Жазу бланкіні толтырған нотариустың қолымен куәландырылады. Бүлінген бланкілер осы Нұсқаулықтың 68-тармағымен көзделген тәртіппен қайтаруға жатады.

      70. Бүлінген бланкілерді аумақтық әділет органы өртеу не мәтінді оқу мүмкіндігіне жол бермейтіндей деңгейде ұсақтау жолымен комиссиялы түрде жояды, содан кейін жою актісі жасалады

                                                     N 1-қосымша

            Түскен хат-хабарларды есепке алу журналы

   ___________________________________________________________________
| р/н |  Құжаттың  | Құжат  | Қысқаша  |  Орындалуы  |Құжат  | Ес.
| NN  |   түскен   | қайдан | мазмұны  |  жөніндегі  |жатқан |керту
|     |    күні    | түсті  |          |    белгі    |іс     |
|     |    мен     |        |          |             |(наряд)|
|     |  нөмірі    |        |          |             |нөмірі |
|_____|____________|________|__________|_____________|_______|______
|  1  |     2      |   3    |    4     |      5      |    6  |  7
|_____|____________|________|__________|_____________|_______|______
|     |            |        |          |             |       |
|_____|____________|________|__________|_____________|_______|______

                                                        2-қосымша

          Кеткен хат-хабарларды есепке алу журналы

_______________________________________________________________
| р/н |  Кеткен    | Құжат  |  Қысқаша  |  Орындалуы  |         |
|  N  | құжаттың   | кімге  |  мазмұны  |  жөніндегі  |Ескерту  |
|     | күні мен   |жолданды|           |    белгі    |         |
|     |  нөмірі    |        |           |             |         |
|     |            |        |           |             |         |
|_____|____________|________|___________|_____________|_________|
|  1  |     2      |   3    |    4      |      5      |    6    |
|_____|____________|________|___________|_____________|_________|
|     |            |        |           |             |         |
|_____|____________|________|___________|_____________|_________|
 

                                                        3-қосымша

                                            Тіркеу мөртабаны
                                                 20 мм
           ___________________________
          |                           |
          |                           |
          |___________________________|
          |       нотариат            |
          |       кеңсесі             |
          |___________________________|
          |        күні               |
          |___________________________|
          |        индекс             |
          |___________________________|
                   45 мм   

                                                         4-қосымша

      Мұралық мүлікті қорғауға шаралар қолдану кезіндегі
               бағалы заттарды есепке алу кітабы

____________________________________________________________________
N|Бағалы заттар.|Қайтыс|Бағалы заттар.|Саны|Баға.|Бағалы   |Бағалы
р|дың түскен кү.|болған|  дың толық   |    |лау  |заттарды |заттар.
/|ні, айы, жылы |адам. | сипаттамасы  |    |     |тапсыру  |ды мұра.
н|              | ның  |              |    |     |күні,айы,|герлерге
 |              |тегі, |              |    |     |жылы және|беру не.
 |              |аты,  |              |    |     |түбіртек |месе са.
 |              |әкесі.|              |    |     |нөмірі   |ту үшін
 |              | нің  |              |    |     |         |қаржы
 |              | аты  |              |    |     |         |органда.
 |              |(кім. |              |    |     |         |рына тап
 |              |дердің|              |    |     |         |сыру ту.
 |              |бағалы|              |    |     |         |ралы
 |              |затта.|              |    |     |         |белгі
 |              |ры ал.|              |    |     |         |   
 |              |ынып  |              |    |     |         |
 |              |қойыл.|              |    |     |         |   
 |              |ды)   |              |    |     |         |   
 |              |      |              |    |     |         |
 |              |      |              |    |     |         |   
 |              |      |              |    |     |         |   
 |              |      |              |    |     |         |    
 |              |      |              |    |     |         |    
_|______________|______|______________|____|_____|_________|_______
1|      2       |   3  |     4        |  5 |  6  |    7    |   8
____________________________________________________________________

                                                     N 5-қосымша

             Нотариат кеңсесінің үлгі іс (наряд)
                      номенклатурасы

     1. Іс жүргізу, әкімшілік-шаруашылық мәселелері

____________________________________________________________________
|  N  |                                             | Сақтау мерзімі
|     |                   Атауы                     |
|_____|_____________________________________________|_______________
|1-1  |Статистикалық есептер                        |тұрақты
|_____|_____________________________________________|_______________
|1-2  |Нотариат кеңсесінің жұмысын тексеру нәтиже.  |
|     |лері туралы анықтамалар және актілер         | 5 жыл
|_____|_____________________________________________|_______________
|1-3  |Жеке құрам жөніндегі бұйрықтар және басқа да |              
|     |құжаттар                                     | 5 жыл
|_____|_____________________________________________|_______________
|1-4  |Әділет органдарымен және нотариаттық палата. |
|     |мен хат-хабар алмасу                         | 5 жыл
|_____|_____________________________________________|_______________
|1-5  |Мекемелермен, ұйымдармен және азаматтармен   |
|     |хат-хабар алмасу                             | 3 жыл
|_____|_____________________________________________|_______________
|1-6  |Нотариат кеңсесінің қаржы және шаруашылық    |
|     |қызмет құжаттары                             | 5 жыл
|_____|_____________________________________________|_______________
|1-7  |Нотариат кеңсесінің жұмысын ұйымдастыру      |
|     |жөніндегі арыздар мен ұсыныстар және оларға  | 5 жыл
|     |жауап                                        |
|_____|_____________________________________________|_______________
|1-8  |Нотариат кеңсесінің іс номенклатурасы        |тұрақты 
|_____|_____________________________________________|_______________
|1-9  |Мұрағатқа өткізілген деректі материалдардың  |тұрақты
|     |тізімдеулері                                 |
|_____|_____________________________________________________________
|1-10 |Түскен хат-хабарларды тіркеу журналы         | 3 жыл
|_____|_____________________________________________|_______________
|1-11 |Кеткен хат-хабарларды тіркеу журналы         | 3 жыл
|_____|_____________________________________________|_______________
|1-12 |Нотариусты үйге шақыруды есепке алу журналы  | 3 жыл
|_____|_____________________________________________|_______________

                   2. Нотариаттық іс-әрекет жасау
___________________________________________________________________
|2-1  |Бөлінген жер учаскесінде тұрғын үй салу             | 75  жыл
|     |туралы шарт                                         |
|_____|____________________________________________________|________
|2-2  |Тұрғын үйлерді иеліктен алу және кепілге салу       |
|     |туралы шарттар, соның негізінде куәландырылған      | 75 жыл
|     |құжаттар                                            |
|_____|____________________________________________________|________
|2-3  |Мүлікті иеліктен алуға (қамауға) тыйым салу және    |
|     |оны алып тастау туралы хабарламалар мен хабарлар    | 3 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-4  |Басқа да шарттар (мүлікті, жерді иеліктен алу және  |
|     |басқалар)                                           | 25 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-5  |Нотариаттық куәландырылған өсиеттер                 | 75 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-6  |Мұралық істер                                       | 75 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-7  |Сенімхаттар                                         |оларды
|     |                                                    |қолдану
|     |                                                    |мерзімі
|     |                                                    |біткен
|     |                                                    |күннен
|     |                                                    |бастап
|     |                                                    |3 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-8  |Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіндегі үлеске меншік   |
|     |құқығы туралы куәлік (егер мұндай куәлік нотариаттық| 75 жыл
|     |кеңседе мұралық іс ретінде жүргізіліп, көзі тірі    |
|     |жұбайына берілсе, ол мұралық іске тігіледі)         |
|_____|____________________________________________________|________
|2-9  |Азаматтың тірі екендігін және белгілі бір жерде болу|
|     |фактісін куәландыру туралы, құжатты сақтауға        | 3 жыл
|     |қабылдау туралы куәлік                              |
|_____|____________________________________________________|________
|2-10 |Құжаттардың көрсетілген уақытын куәландыру          |
|     |жөніндегі құжаттар                                  | 3 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-11 |Азаматтардың, мекемелердің, кәсіпорындардың және    |
|     |ұйымдардың арыздарын басқа азаматтарға, мекемелерге,| 3 жыл
|     |кәсіпорындарға және ұйымдарға беру                  |
|_____|____________________________________________________|________
|2-12 |Депозиттік операциялар жасау жөніндегі құжаттар     | 10 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-13 |Орындау жазбаларының көшірмелері, оларға қатысты    |
|     |құжаттар                                            | 3 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-14 |Теңіз наразылығы туралы акт                         | 3 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-15 |Дәлелдемелерді қамтамасыз етумен байланысты         |
|     |жасалған құжаттар                                   | 5 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-16 |Мекемелермен және азаматтармен нотариаттық іс-      |
|     |әрекет жасау мәселелері бойынша хат-хабар алмасу    | 3 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-17 |Заңды тұлғалардың істері                            |
|_____|____________________________________________________|________
|2-18 |Нотариаттық іс-әрекет жасаудан бас тарту туралы     |
|     |қаулылар                                            | 5 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-19 |Құжаттарды сараптауға жіберу туралы қаулы           | 3 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-20 |Нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған        | тұрақты
|     |тізілімдер                                          |
|_____|____________________________________________________|________
|2-21 |Иеліктен алуға тыйым салынған мүліктерді тіркеуге   |
|     |арналған тізілімдер                                 | 75 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-22 |Мұралық істерді есепке алу кітабы                   | 75 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-23 |Мұралық істерді есепке алудың алфавиттік кітабы     | 75 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-24 |Өсиеттерді есепке алудың алфавиттік кітабы          | 75 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-25 |Тыйым салынған және қамаудан алып тасталынған       |
|     |тұрғын үйлерді есепке алудың алфавиттік кітабы      | 75 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-26 |Мұралық мүлікті қорғауға шаралар қолдану туралы     |
|     |өтініштерді есепке алу кітабы                       | 75 жыл
|_____|____________________________________________________|________
|2-27 |Мұралық мүлікті қорғауға шаралар қолдану кезіндегі  |
|     |бағалы заттарды есепке алу кітабы                   | 75 жыл
|_____|____________________________________________________|________
     Ескерту:
     2-19 - 2-26-тармақтарда көрсетілген кітаптар баулануы тиіс.
Парақтардың саны әділет органының немесе нотариаттық палатаның
қызметкерлерінің қолымен куәландырылуы тиіс.

                                                         N 6-қосымша

      ________________________                "Бекітемін"
     (нотариат кеңсесінің атауы,
     жекеше нотариус лицензиясының        ______________________
           күні мен нөмірі)                 (нотариустың Т.А.Ә)
                                              қолы
                                              күні   

                      Істер номенклатурасы

     Айы, күні, жылы,_________ _________жылға индексі___________
 ________________________________________________________________
|  Істер   | Істердің  |  Істердің  |  Тізбе бойынша   | Ескерту   |
| индексі  |  атауы    |(томдардың) |баптар мен сақтау |           |
|          |           |   саны     |    мерзімдері    |           |
|__________|___________|____________|__________________|___________|
|    1     |     2     |      3     |        4         |     5     |
|__________|___________|____________|__________________|___________|

   Ашылған істердің санаттары мен саны туралы қорытынды жазба
 __________________________________________________________________
| Сақтау мерзімдері       | Барлығы | Соның ішінде өтпелілері     
|    бойынша              |         |                             
|_________________________|_________|_______________________________
|     тұрақты             |         |                             
|_________________________|_________|_______________________________
|уақытша (10 жылдан аса)  |         |                             
|_________________________|_________|_______________________________
|уақытша (10 жылға дейін- |         |                             
|гілерін қоса есептегенде)|         |                             
|_________________________|_________|_______________________________     Жиынтығы:_________________
     Қолы______________________    

           "Келісілді"    

     ________________________
      (мұрағат мекемесінің
     _____________________
            атауы)

                                                        N 7-қосымша

                 Мұралық істерді есепке алу кітабы

____________________________________________________________________
|    |Арыздар- |Қайтыс бол.|Қайтыс|Арыз беруші.|Мұраға |Істің |Ескер
| N  |дың келіп|ған адамның|болған|нің тегі,   |құқық  |мұра. |ту  
|р/н | түскен  |тегі, аты, | күні |аты, әкесі. |туралы |ғатқа |    
|    |  күні   | әкесінің  |      |нің аты     |куәлік.|жібер.|
|    |         |   аты     |      |            |тің бе.|ілген |
|    |         |           |      |            |рілген |күні, |    
|    |         |           |      |            | күні  |істің |
|    |         |           |      |            |       |нөмірі|
|____|_________|___________|______|____________|_______|____________
|  1 |    2    |     3     |   4  |     5      |   6   |  7   |   8
|____|_________|___________|______|____________|_______|____________

                                                         N 8-қосымша

                               ______________ H N __________
                               ______________ T N __________
                               ______________ I N __________

          ______________________________________________
            (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы,
         жекеше нотариус лицензиясының нөмірі және күні)

                                ____________ том N __________    

                    N ______ IC  

         ________________________________________
               __________________________
                  (істің тақырыбы)

                                 ______________ жыл
                                 ______________ бет
                                 ______________ сақталсын

     _____________ H N ________
     _____________ T N ________
     _____________ I N ________   

                                                      N 9-қосымша

                ___________________________
                нотариат кеңсесі (нотариус)

                                  N ___________________________ Қор
                                    (мемл.мұрағатта толтырылады)

                 Тұрақты сақталатын істердің
                       Тізімдемесі
               (тізімдеменің титулдық парағы)

                                    __________________ жылдар

                                                       N 10-қосымша

                                              "Бекітілді"
                           СӨК хаттамасы ___________________________
                                        (мұрағат мекемесінің атауы)
                                           ____________ N _________
                                              (күні)    

         ______________________________________________________
         мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы, жеке практикамен
           айналысатын нотариус лицензиясының күні мен нөмірі

                         N _______ Тізімдеме
                    Тұрақты сақталатын істер    

                            ________ жыл    

___________________________________________________________________
|      |  Істердің  |  Істердің  |  Күні  | Парақтардың | Ескерту 
|  N   | индекстері | тақырыптары|        |    саны     |         
| р/н  |            |            |        |             |         
|______|____________|____________|________|_____________|___________
|  1   |     2      |      3     |    4   |      5      |     6   
|______|____________|____________|________|_____________|___________
Аталған бөлімге____нөмірден___нөмірге дейінгі істер қосылды (санмен)

           _______________________________________
           (құрастырушының лауазымы, тегі, атының,
              әкесінің атының бастапқы әріптері)    

_______ жыл тізімдемесінің бөліміне қорытынды жазбаны куәландырамын.

        Қолы ___________________________
            (іс жүргізуге жауапты адамның
             лауазымы, тегі, атының, әке-
            сінің атының бастапқы әріптері)    

     Сараптама комиссиясының төрағасы ____________(қолы, күні)

     "Келісілді"
     _____________

                                                  N 11-қосымша    

                                                   "Бекітемін"

    _________________________________
   (нотариат кеңсесінің, атауы, жекеше  ___________________________
     нотариус лицензиясының күні мен            (нотариустың Т.А.Ә)
     нөмірі)                                    қолы
                                                күні    

                              АКТ

     Күні __________                               Индекс __________
                 ____________________________________
                           (құрастырылған орны)    

                Құжаттар мен істерді жоюға бөлу туралы    

     Негіздеме: N _________ бұйрық  ________________ (күні)
     Құрастырған: сараптама комиссиясы
     Комиссия төрағасы: __________________ (лауазымы, Т.А.Ә)
     Комиссия мүшелері: __________________ (лауазымы, Т.А.Ә)
     Қатысқандар: ________________________ (лауазымы, Т.А.Ә)
     Комиссия, мына тізбелерді ___________________(тізбелер атауы)
     басшылыққа ала отырып, ғылыми-тарихи құндылығының жоқтығына
және қолданыстағы мән-маңызын жоғалтуына байланысты мына құжаттар
мен істерді жоюға іріктеді.    

     _____________(нотариат кеңсесінің атауы, қызметінде одан әрі
сақтауға жатқызылмайтын құжаттар жинақталып қалған жеке практикамен
айналысатын нотариустың Т.А.Ә)   

___________________________________________________________________
|р/н|  құжаттар  | құжаттар мен істердің |түсінік.|құжаттар |тізбе
|N  |мен істердің|атаулары, номенклатура |темелер |мен істер|бойынша
|   |  жылдары   |бойынша істер индексі, |        | (томдар)|баптар
|   |            |тізімдеулер            |        |   саны  |нөмір.
|   |            |тізімдеулер            |        |   саны  |лері
|___|____________|_______________________|________|_________|_______
| 1 |     2      |          3            |    4   |    5    |   6 
|___|____________|_______________________|________|_________|_______

       Барлық істер ______________ (сандармен және жазумен)
Сараптама комиссияның төрағасы __________(Т.А.Ә) _______ қолы
       Мүшелері: қолдары ______________________(Т.А.Ә)
Құжаттар ұсақталып, өртеу арқылы жойылды.
Сараптама комиссияның төрағасы ____________ (қолы, күні)

                                                       N 12-қосымша

      Нотариус ____________ ___________нотариат кеңсесінің
    _____жылғы нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеуге арналған

                          N __________ тізілімі

___________________________________________________________________
|Нотариат.|Нотариат. |Нотариат. |Нотариат.|Нотариат|Өндіріліп|Нотар.
|тық іс-  |тық іс-   |тық іс-   |тық іс-  |тық іс- |алынған  |иалдық
|әрекет.  |әрекет жа.|әрекет жа.|әрекет   |әрекет. |мемлекет.|ресім.
|тің      |салған    |саған тұл.|жасау    |тің маз.|тік баж  |делген
|нөмірі   |  күн     |ғаның ата.|үшін кел.|мазмұны |(тариф)  |құжат.
|         |          |уы мен тұ.|ген адам.|        |немесе   |ты ал.
|         |          |ратын жері|ның жеке |        |төлемнен |ғаны
|         |          |және оның |басын    |        |босату   |туралы
|         |          |деректеме.|куәланды.|        |жөніндегі|қолхат
|         |          |лері      |ратын    |        |белгі    |
|         |          |          |құжат    |        |         |
|_________|__________|__________|_________|________|_________|______
|    1    |    2     |    3     |    4    |     5  |    6    |  7
|_________|__________|__________|_________|________|_________|______
|         |          |          |         |        |
|_________|__________|__________|_________|________|_________|______

                                                       N 13-қосымша

     Нотариус______ ________(нотариат кеңсесінің) ______жылғы
     мүліктерді иеліктен алуға тыйым салуды тіркеуге арналған
                        N ________ тізілімі

____________________________________________________________________
|Нотариаттық|Мүлікті иеліктен|Нотариустың |Тыйым   |Тыйым салынған
|іс-әрекет  |алуға тыйым салу|қамауға алу |салынған|мүлікті иеліктен
| нөмірі    |негіздемесі.    |туралы хабар| күн    | алған меншік 
|           |Банктің несие ту|ды қаулыны  |        |иесінің Т.А.Ә
|           |ралы хабар бер. |алған күні, |        |және тұратын ме
|           |ген күні,қамауға|кепілдік ту.|        |кені. Мүліктің 
|           |алу т.с.с.туралы|ралы келісім|        |тұрған жері
|           |ұйғарымдар(қаулы|ді куәлан.  |        |    
|           |лар)            |дыру күні   |        |
|___________|________________|____________|________|________________
|     1     |       2        |     3      |    4   |        5
|___________|________________|____________|________|________________
____________________________________________________________________
|Хабарлама қашан|Мүлікті иеліктен   |Тыйымды алу  |Өндіріліп алынған
| және кімге    | алуға салынатын   |  жөніндегі  |мемлекеттік баж
| жіберілді     |тыйымды алу негізде|  хабарлама  |(тариф), төлемнен
|               |месі               |  қашан және |босату жөніндегі
|               |                   |    кімге    |белгі
|               |                   |   жіберілді |
|_______________|___________________|_____________|_________________
|       6       |       7           |      8      |        9
|_______________|___________________|_____________|_________________

                 Мұралық істердің алфавиттік кітабы

    _______________________________________________________________
   | Қайтыс болған | Қайтыс болған | Мұралық істің |               |
   |адамның тегі,  |     күні      |   нөмірі      |  Ескерту      |
   |аты, әкесінің  |               |               |               |
   |     аты       |               |               |               |
   |_______________|_______________|_______________|_______________|
   |      1        |       2       |      3        |       4       |
   |_______________|_______________|_______________|_______________|
                                                                  А
                                                                  Б
                                                                  В

            Өсиеттерді есепке алудың алфавиттік кітабы

   _______________________________________________________________
   |Өсиет қалдыру. |   Өсиетті     |  Тізілім      |  Өсиеттің     |
   |шының тегі,аты,| куәландыру    |  бойынша      |  жойылғаны    |
   |әкесінің аты   |               |  нөмірі       |   туралы      |
   |               |               |               |    белгі      |
   |_______________|_______________|_______________|_______________|
   |      1        |       2       |      3        |       4       |
   |_______________|_______________|_______________|_______________|
                                                                 А
                                                                 Б
                                                                 В

         Иеліктен алуға тыйым салынған үйлерді (пәтерлерді)
        және қамаудан алып тасталынған үйлерді (пәтерлерді)
                     есепке алу кітабы

      ____________________________________________________________
     |Үйдің (пәтердің) | Тізілім |Тыйым салудың алынғаны немесе   |
     |меншік иесінің   | бойынша |қамаудан алып тасталғаны туралы |
     |тегі, аты, әкесі.|  нөмірі |белгі                           |
     |нің аты          |         |                                |
     |_________________|_________|________________________________|
     |        1        |    2    |              3                 |
     |_________________|_________|________________________________|
                                                                А
                                                                Б
                                                                В

        Мұралық мүлікті қорғауға шаралар қабылдау жөніндегі
                   тапсырыстарды есепке алу кітабы

____________________________________________________________________
р|Тапсырыс.|Тапсырыс|Қайтыс |Мұралық |Мұралық | Мұралық|Мұраға|Ескер
/|тың түс. | кімнен |болған | мүлік. | мүлікті| мүлікті|құқық |ту
н|кен жылы,| түсті  |адамның|тің тұр |қорғауға|бағалау |туралы|
 |айы, күні|        |тегі,  |ған жері|қабылдау|        |куәлік|
 |         |        |аты,   |        |ға шара.|        |беру  |
 |         |        |әкесі. |        |лар қол.|        |жылы, |
 |         |        |нің аты|        |данудың |        |айы,  |
 |         |        |       |        |жылы,айы|        |күні  |
 |         |        |       |        |күні    |        |      |
_|_________|________|_______|________|________|________|______|_____
1|    2    |   3    |   4   |   5    |   6    |    7   |   8  |   9
_|_________|________|_______|________|________|________|______|_____

    Қазақстан Республикасындағы нотариаттық іс қағаздарын
            жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа қосымша

           Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі
           бекіткен мәмілелердегі және куәландырылатын
            құжаттардағы нотариаттық куәліктер мен
                куәландыру жазбаларының нысандары

                                               N 1 Қосымша
                                     Барлық мұрагерлерге берілетін
                                    заң бойынша мұраға құқық туралы
                                                 куәлік           

              Заң бойынша мұраға құқық туралы куәлік
        _______________қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
____________________________________________________________________
                     (күні, айы, жылы сөзбен)    Мен,___________________________________________,____________________
(тегі, атының, әкесінің атының бас әріптері)(мемлекеттік нотариат
____________________________________________________________________
       кеңсесінің атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының
____________________________________________________________________
                            нөмірі мен күні)
нотариусы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің ______бабының
негізінде 19___ жылдың "_____"___________қайтыс болған азамат______
___________________________________________________________________
             (мұра қалдырушының тегі, аты, әкесінің аты)
мүлкіне____________________________________________________________
   (мұрагерлердің тегі, аты, әкесінің аты, олардың тұрғылықты жері,
____________________________________________________________________
          олардың мұра қалдырушыға туыстық қатынастары)
әрқайсысының тең үлесте мұрагерлер болып табылатынын куәландырамын.
Осы куәлік берілген мұралық мүлік мынадай заттардан тұрады:
____________________________________________________________________
                (куәлік берілетін мүлік көрсетіледі)

                             N _____ тізілімде тіркелді
                             Мемлекеттік баж өндірілді
                             немесе жекеше нотариусқа
                             төленген сома __________

                                       N____________________
                                         (мұралық іс нөмірі)

            Мөр                   Нотариус________
                                           (қолы)

                                                 N 2-қосымша
                                         Ұсыну құқығы бойынша мұраға
                                             құқық туралы куәлік

              Заң бойынша мұраға құқық туралы куәлік

_____________________________қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
күні, айы, жылы сөзбен___________________________________________
Мен,_______________________________________,_____________________
(тегі, атының, әкесінің атының бас әріптері) (мемлекеттік нотариат
____________________________________________________________________
кеңсесінің атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен
күні) нотариусы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің
______бабының негізінде 19___жылдың "__"______қайтыс болған азамат
___________________мүлкіне әкесі (шешесі)__________________________
                                               (мұрагердің қайтыс
______________________________________19 ____ жылдың "_____"______
болған ата-анасының тегі, аты әкесінің аты)

қайтыс болған______________________________________________________
            (мұрагердің тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері,
________________________мұрагерлер болып табылатынын куәландырамын.
мұра қалдырушыға туыстық қатынасы)
Осы куәлік берілген мұралық мүлік мынадай заттардан тұрады:
____________________________________________________________________                 (куәлік берілетін мүлік көрсетіледі)

                                N_______тізілімде тіркелді
                                Мемлекеттік баж өндірілді
                                 немесе жекеше нотариусқа
                                төленген сома _________
Мөр                             Нотариус ______________
                                             (қолы)

                                               N 3 қосымша
                                         Мұраны қабылдап үлгермей
                                         қайтыс болған мұрагердің
                                         мүлкіне заң бойынша мұраға
                                           құқық туралы куәлік

                Заң бойынша мұраға құқық туралы куәлік

______________________________________қаласы (кенті, ауылы, облысы)
күні, айы, жылы, сөзбен ____________________________________________
Мен,_________________________________________,______________________
(тегі, атының, әкесінің атының бас әріптері) (мемлекеттік нотариат
___________________________________________________________________
        кеңсесінің атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының
___________________________________________________________________
                        нөмірі мен күні)
нотариусы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің ______
бабының  негізінде 19__ жылдың "___"_____ қайтыс болған аз._________
мұрагері___________________________________________________________
     (мұрагердің тегі, аты, әкесінің аты және оның мұра қалдырушыға
__________________________ болып табылады, бірақ оның 19 _____жылдың
туыстық қатынасы көрсетіледі)
"____"_________ қайтыс болуына байланысты мұра оның _______________
                                                   (тегі, аты және
____________________________________________________________көшеді.
  әкесінің аты, тұрғылықты жері және оның туыстық қатынасы)

Осы куәлік берілген мұралық мүлік мынадай заттардан тұрады: ________
____________________________________________________________________
               (куәлік берілетін мүлік көрсетіледі)

                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________
                                      N __________________
                                       (мұралық іс нөмірі)
     мөр                              Нотариус _________________
                                                    (қолы)

      _______________________________________________________
      1) Егер мұраға құқық туралы куәлік бір мезгілде біреулері
тірі, ал енді біреулері мұралықты қабылдап үлгермей қайтыс болған
бірнеше мұрагерлерге берілсе, онда куәлік мәтінінде "Қазақстан
Республикасы Азаматтық кодексінің ___ баптарының негізінде" деген
сөздерден кейін "19___ жылы "___"_______ қайтыс болған аз. (мұра
қалдырушының тегі, аты, әкесінің аты) (тұрғылықты жері) тұратын
әйелі (тегі, аты, әкесінің аты), (тұрғылықты жері) тұратын ұлы
(тегі, аты, әкесінің аты) және қызы (тегі, аты, әкесінің аты)
әрқайсысы оның мүлкінің үштен бір бөлігіне мұрагер болып
табылатынын, бірақ қызының "____"_________ жылы қайтыс болуына
байланысты мұраның аталған үлесі оның (тұрғылықты жері) тұратын
күйеуіне (тегі, аты, әкесінің аты) және (тұрғылықты жері) тұратын
ұлына (тегі, аты, әкесінің аты) тең үлеспен көшетінін куәландырамын.
Осы куәлік берілген мұралық мүлік мынадай заттардан тұрады: (мұраға
құқық туралы куәлік берілетін мүлік көрсетіледі).

                                        N _______тізілімде тіркелді
                                        Мемлекеттік баж өндірілді
                                        немесе жекеше нотариусқа
                                        төленген сома ________    

                                         N __________________
                                           (мұралық іс нөмірі)    

     мөр                              Нотариус ____________________
                                                    (қолы)

                                              N 4-қосымша
                                   Мұраны қабылдаған, бірақ өзінің
                                  мұрагерлік құқықтарын рәсімдемей
                                  қайтыс болған мұрагердің мүлкіне
                                  заң бойынша мұраға құқық туралы
                                                куәлік

            Заң бойынша мұраға құқық туралы куәлік

____________________________________(қаласы, кенті, ауылы, облысы)
Күні, айы, жылы сөзбен ____________________________________________
Мен,________________,______________________________________________
                     (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы,
_________________________________________________________нотариусы
жекеше нотариус лицензиясының нөмірі, мен берілген күні)
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің ___бабының негізінде
19__жылдың "___"___ қайтыс болған аз. _____ мүлкіне________________
                                                  (мұрагердің тегі,
____________________________________________________________________
аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері және оның мұра қалдырушыға
____________________________________________________________________
                            туыстық қатынасы)
____________________________мұрагер болып табылатынын куәландырамын.
     19____ жылдың ___________ қайтыс болған аз._____________тиісті,
мұраны қабылдаған, бірақ өзінің мұрагерлік құқықтарын рәсімдемеген аз.________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты және мұра қалдырушымен туыстық қатынасы)
Осы куәлік берілген мұрагерлік мүлкі мынадай заттардан тұрады:
____________________________________________________________________                       (мүлік көрсетіледі)
     N _______тізілімде тіркелді

                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________
                                      N __________________
                                        (мұралық іс нөмірі)
      мөр                              Нотариус _______________
                                                   (қолы)

                                           N 4-1-қосымша
                                  мұра қалдырушының қайтыс болуына
                                 қарамастан тоқтатылмайтын мүліктік
                                  емес құқықтары мен міндеттеріне
                                  заң бойынша мұраға құқық туралы
                                               куәлік

      Ескерту: 4-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2005 жылғы 10 тамыздағы N 215 бұйрығымен (бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

               Заң бойынша мұраға құқық туралы куәлік

      ______________________________ (қаласы, кенті, ауылы, облысы)

Күні, айы, жылы ___________________________________________________
Мен, ________________, ____________________________________________
           (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы, жекеше нотариус
                  лицензиясының нөмірі мен берілген күні)

_________________________________________________________ нотариусы

      Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 1040-бабының
негізінде ___жылғы "___"______ қайтыс болған аз. __________ мүлкіне
___________________________________________________________________
         (мұрагердің тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері
            және оның мұра қалдырушыға туыстық қатынасы)
___________________________________________________________________
__________________________ мұрагер болып табылатынын куәландырамын.

      Осы куәлік берілген мұра мынадай мүліктік емес құқықтар мен міндеттерден тұрады: ______________________________________________
                     (мұра қалдырушының қайтыс болуына қарамастан,
                     мүліктік емес құқықтар міндеттер көрсетіледі)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Осы куәлік тіркеуші органдарда міндетті мемлекеттік тіркелуге
жатады.

                             ______ тізілімде тіркелді
                             Мемлекеттік баж өндірілді
                             немесе жекеше нотариусқа
                             төленген сома __________

                             Нотариус ___________ қолы __________
                             N __________________________________
                                    (мұрагерлік істің нөмірі)

                                              N 5-қосымша
                                      Басқа мұрагердің пайдасына
                                     мұрагер мұрадан бас тартқан
                                     жағдайда мұраға құқық туралы
                                                 куәлік

            Заң бойынша мұраға құқық туралы куәлік

_______________________________________қаласы (кенті, ауылы, облысы)
Күні, айы, жылы сөзбен_____________________________________________
Мен,______________________,________________________________________
  (тегі, аты, әкесінің аты) (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы,
______________________________________________________нотариусы ҚР
жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
Азаматтық кодексінің____бабының негізінде 19___ жылдың "___"_______
қайтыс болған аз. __________________________________________ мүлкіне
                 (мұра қалдырушының тегі, аты, әкесінің аты)
__________________________________________________________________
(мұрагерлердің тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері, олардың __________________________________________________________________
мұра қалдырушымен туыстық қатынастары және мұралық мүліктегі
____________________________________________________________________
үлестері, соның ішінде олардың пайдасына басқа мұрагердің бас
____________________________________________________________________
тартқанынан байланысты үлесі)
мұрагерлер болып табылатынын куәландырамын.
Осы куәлік берілген мұралық мүлік мынадай заттардан тұрады: _______
____________________________________________________________________
      (мұраға құқық туралы куәлік берілетін мүлік көрсетіледі)

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________
                                       N __________________
                                        (мұралық іс нөмірі)

    мөр                              Нотариус ____________________
                                                    (қолы)

                                              N 6-қосымша
                                   Кейбір мұрагерлердің үлесі ашық
                                   қалдырылған жағдайда заң бойынша
                                    берілетін мұраға құқығы туралы
                                                куәлік

              Заң бойынша мұраға құқық туралы куәлік 

_______________________________қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
  (куәліктің берілген орны)
____________________________________________________________________
                    (күні, айы, жылы, сөздермен)
Мен, _____________________________________________________________
                 (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
__________________________________________________________нотариусы
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі және берілген күні)
_______________________Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің
(тегі,аты,әкесінің аты)
бабының негізінде 19____ жылдың "____"_________ қайтыс болған аз.___
_____________________ мүлкіне_____________________________________
(мұра қалдырушының Т.А.ӘА)  (мұрагерлердің тегі, аты, әкесінің аты,
____________________________________________________________________
      тұрғылықты жері және мұра қалдырушымен туыстық қатынасы)
_______________үлесте әрқайсысы мұрагерлер болып табылатынын
(үлес мөлшері)
куәландырамын.
Осы куәлік берілген аталған үлестегі мұралық мүлік мынадай заттардан
тұрады:
______________________________________________________________
                   (куәлік берілетін мүлік көрсетіледі)

Аталған мұралық мүліктің _________ үлесіне әлі мұраға құқық туралы
куәлік берілген жоқ.

                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________ 

                                             N __________________
                                               (мұралық іс нөмірі)

   мөр                              Нотариус ____________________
                                                    (қолы)   

                                                N 7 қосымша
                                       Міндетті үлеске мұрагерлік
                                         құқық туралы куәлік

              Заң бойынша мұраға құқық туралы куәлік

_____________________________қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
күні, айы, жыл сөзбен_____________________________________________
Мен,_______,_______________________________________________________
             (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе
________________________________________________________нотариусы
жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің ___бабының незінде
19___  жылдың "___"________ қайтыс болған аз.____________ мүлкінің
_______  үлесіне__________________________________________________ 
   (мұрагердің тегі, аты, әкесінің аты және оның мұра қалдырушыға
________________________________________ мұрагер болып табылатынын
туыстық қатынасы немесе өзгедей қатынасы)
куәландырамын.
     Аталған үлеске осы куәлік берілген мұралық мүлік мынадай заттардан тұрады:_________________________________________________
     Аталған мұралық мүліктің _______үлесіне өсиет бойынша әлі
мұраға құқық туралы куәлік берілген жоқ.    

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________
                                            N __________________
                                               (мұралық іс нөмірі)

     мөр                              Нотариус ____________________
                                                    (қолы)
     ________________________________
     1) Заң бойынша мұра қалдыру кезінде оған тиесілі үлестің 2/3
алуы қамтамасыз етілетін міндетті үлес көрсетіледі.

                                                 N 8 қосымша
                                             Мұраға мемлекеттің
                                            құқығы туралы куәлік

             Заң бойынша мұраға құқық туралы куәлік

______________________________қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
күні, айы, жыл сөзбен______________________________________________
Мен,_____________,_________________________________________________
                  (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе
________________________________________________________нотариусы
жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің ____бабының негізінде
19___ жылдың ________ қайтыс болған аз._____________ мүлкінің
мұрагерлік құқық бойынша _____________ қаржы органы арқылы мемлекетке көшетінін куәландырамын.
     Осы куәлік берілген мұралық мүлік мынадай заттардан тұрады:__
___________________________________________________________________
               (куәлік берілген мұралық мүлік көрсетіледі)

                                   N _______тізілімде тіркелді
                              Мемлекеттік баж төлеуден босатылады.
                                   N __________________
                                    (мұралық іс нөмірі)

      мөр                         Нотариус ____________________
                                                     (қолы)
      ________________________________
      1) Егер мемлекетке мұра қалдырушының барлық мүлкі емес, тек
оның үлесі көшсе, онда "мүлік" деген сөздің орнына "мүліктің үлесі",
ал "осы куәлік" деген сөздің алдынан "аталған үлеске" деген сөздер
көрсетіледі.

                                                 N 9-қосымша
                                             Өсиет бойынша мұраға
                                             құқық туралы куәлік
 

             Өсиет бойынша мұраға құқық туралы куәлік
       _________________________қаласы (кенті, ауылы, облысы
        (куәлік берілген орын)

____________________________________________________________________
                     (күні, айы, жылы сөзбен)
Мен, _______________________________________________________________
            (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе
___________________________________________________нотариусы ______
жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)      (тегі
____________________________________________________________________
аты, әкесінің аты) (өсиетті куәландырған нотариаттық органның атауы)
______ жылдың "____"_______ куәландырған және N_______ тізілімде
тіркелген өсиеттің негізінде ______ жылы ______ қайтыс болған аз.__
_______________________ өсиетте аталған мүлкіне ____________________
(өсиет етушінің Т.А.Ә.А)                     (мұрагерлердің Т.А.Ә.А
____________________________________________________________________                     және олардың тұрғылықты жері)
мұрагерлер болып табылатынын куәландырамын.
     Осы куәлік берілген мұралық мүлік мынадай заттардан тұрады:____
____________________________________________________________________
            (куәлік берілген мүлік көрсетіледі)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________                                      N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________
                                            N __________________
                                               (мұралық іс нөмірі)

    мөр                              Нотариус ____________________
                                                    (қолы)

                                            N 10-қосымша
                                     Шетелде қолдану үшін заң
                                 бойынша мұраға құқық туралы куәлік

              Заң бойынша мұраға құқық туралы куәлік

Қазақстан Республикасы_____________қаласы (кенті, ауылы, облысы)
____________________________________________________________________                     (күні, айы, жылы сөзбен)
Мен,__________________________,_____________________________________
  (тегі, аты, әкесінің аты)  (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
____________________________________________________________________
(қала, облыс) немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен
____________________________________________________________________
                        берілген күні)
нотариусы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің___________
____бабының негізінде 19_____жылдың "___"_______қайтыс болған аз.
___________________________________________________________________
           (мұра қалдырушының  тегі, аты, әкесінің аты)
мүлкіне қандай жағдайда болмасын, қай жерде болмасын_______________
___________________________________________________________________
   (мұрагерлердің тегі, аты, әкесінің аты, олардың тұрғылықты жері
_________________________________________________мұрагерлер болып
және әр мұрагерге тиесілі мұралық мүліктің үлесі)
табылатынын куәландырамын.

                                        N __________________
                                         (мұралық іс нөмірі)
                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________
    мөр                               Нотариус ____________________
                                                    (қолы)

                                               N 11-қосымша
                                           Шетелде қолдану үшін
                                           өсиет бойынша мұраға
                                           құқық туралы куәлік

           Өсиет бойынша мұраға құқық туралы куәлік

_______________________________қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
____________________________________________________________________                 (күні, айы, жылы сөзбен)
Мен, _________________________, ____________________________________
  (тегі, аты, әкесінің аты) (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
__________________________________________________________нотариусы
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
______жылдың "_____"_____ ________________________________________
                        (өсиетті куәландырған нотариаттық органның
________________куәландырылған және N_ тізілімде тіркелген өсиеттің
негізінде атауы)
қандай жағдайда болмасын және қай жерде болмасын 19___жылдың "__"___
қайтыс болған аз. ________________________________ өсиетінде аталған
мүлкіне ____________________________________________________________
          (мұрагерлердің тектері, аттары, әкелерінің аттары және
________________________ мұрагерлер болып табылатынын куәландырамын.
олардың тұрғылықты жері)

                                            N __________________
                                             (мұралық іс нөмірі)
                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________

    мөр                               Нотариус __________________
                                                    (қолы)

                                            N 12-қосымша
                                 Ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен
                                 мүлкіндегі үлесіне олардың арыздары
                                 бойынша меншік құқығы туралы куәлік

                  Меншік құқығы туралы куәлік

______________________________қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
____________________________________________________________________
                    (күні, айы, жылы сөзбен)
Мен, ________________________  _____________________________________
    (тегі,аты, әкесінің аты)  (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
__________________________________________________________ нотариусы
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
ҚР неке және отбасы туралы Кодексінің ______ бабының негізінде және
аз._________________________________________________________________
  (ерлі-зайыптылардың тегі, аты, әкесінің аты және олардың
____________________________________________________________________
                         тұрғылықты жері)
арыздарына сәйкес ерлі-зайыптылардың некеде тұрған кезінде жинаған
ортақ мүлкінде меншік құқығы _______________________________________
                             (ерлі-зайыптылардың қайсысына ортақ
қандай __________________________________ жататынын куәландырамын.
      мүліктен  үлес жататыны көрсетіледі)
Аталған ерлі-зайыптылардың аталған үлесте меншік құқығы
куәландырылған ортақ бірлескен мүлкі мынадай заттардан тұрады:______
___________________________________________________________________
(меншік құқығы туралы куәлік берілген мүлік көрсетіледі, ол кімнің
___________________________________________________________________
           атында болды немесе бұрын кімнің атына тіркелді)

                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________
    мөр                               Нотариус ___________________
                                                    (қолы)


Қазақстан Республикасы  
Әділет министрінің   
міндетін атқарушысының  
2010 жылғы 30 қыркүйектегі
№ 272 бұйрығына қосымша 
12-1-қосымша      

      Ескерту: 12-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.30 N 272 бұйрығымен.

Нысан

БНАЖ электрондық тізімі     

Тізім бойынша нөмірі

Тіркеу күні

Нотариаттық іс әрекет жасаған нақты күн

Қатысушылар

Қатысушының жеке басын куәландыратын құжат

Төленді

Мәртебесі

Нотариаттық іс-әрекеттің мазмұны

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

8

9                                                N 13-қосымша
                                          Ерлі-зайыптылардың ортақ
                                          мүлкіндегі үлеске меншік
                                          құқығы туралы көзі тірі
                                          жұбайға берілген куәлік

                 Меншік құқығы туралы куәлік

______________________________ қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
___________________________________________________________________
                      (күні, айы, жылы сөзбен)
Мен, ____________________, _________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)  (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы,
__________________________________________________________ нотариусы
  жекеше нотариус лицензиясының берілген күні мен нөмірі)
Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы Кодексінің ______
бабының негізінде аз._______________________________________________
                 (көзі тірі жұбайының тегі, аты, әкесінің аты
_________________________19____ жылдың "____"_________қайтыс болған
  және тұратын жері)
___________________________________________________көзі тірі жұбайы
(қайтыс болған жұбайының тегі, аты, әкесінің аты)
болып табылатынын және оның аталған ерлі-зайыптылардың некеде тұрған
кезде жинаған ортақ мүлкіндегі _______үлеске меншік құқығы бар
екенін куәландырамын.
Осы куәлік бойынша  аз.____________________________________________
                      (көзі тірі жұбайдың тегі, аты, әкесінің аты)
тиесілі аталған үлеске меншік құқығы көрсетілген бірлесіп жинаған
ортақ мүлік мына заттардан тұрады:_________________________________
___________________________________________________________________
   (үлеске меншік құқығы куәландырылатын мүлік көрсетіледі)

                                N _______________________
                                   (мұралық іс нөмірі)
                                N _______тізілімде тіркелді
                                Мемлекеттік баж өндірілді
                                немесе жекеше нотариусқа
                                төленген сома ________
    мөр                         Нотариус __________________
                                              (қолы)

                                        N 14-қосымша
                                Қайтыс болған жұбайдың үлесі
                                анықталған ерлі-зайыптылардың
                                  ортақ бірлескен мүлкіндегі
                                үлеске меншік құқығы туралы 
                                         куәлік

                   Меншік құқығы туралы куәлік

____________________________ қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
күні, айы, жылы сөздермен ________________________________________
Мен, ____________________,________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
________________________________________________________нотариусы
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
Қазақстан Республикасы неке және отбасы туралы Кодексінің _бабының
негізінде 19__ жылдың "___"_____ қайтыс болған, ___________ тұрған
және аз.______________________________________________жұбайы болып
        (көзі тірі жұбайының тегі, аты, әкесінің аты)
табылатын аз.________________________________________ аталған ерлі-
        (қайтыс болған жұбайдың тегі, аты, әкесінің аты)
зайыптылардың некеде тұрған кезде жинаған ортақ мүлкіндегі 1/2
үлеске меншік құқығы бар екенін куәландырамын.
Осы куәлік бойынша аз._____________________________________________
                   (қайтыс болған жұбайдың тегі, аты, әкесінің аты)
тиесілі аталған үлеске меншік құқығы көрсетілген бірлесіп жинаған
ортақ мүлік мынадай заттардан тұрады:______________________________
___________________________________________________________________
     (үлеске меншік құқығы көрсетілген мүлік көрсетіледі және
___________________________________________________________________
                  ол кімнің атына тіркелген)

                                    N _______________________
                                        (мұралық іс нөмірі)    

Жоғарыда аталған мүліктің 1/2 үлесі көзі тірі жұбайдың_____________
                                                      (тегі, аты
____________________ меншігінде қалады.
  әкесінің аты)

                                     N _______ тізілімде тіркелді
                                     Мемлекеттік баж өндірілді
                                     немесе жекеше нотариусқа
                                     төленген сома _____     

        Мөр                          Нотариус _________ (қолы)    

                                               15-қосымша
                                        Азаматтың тірі екендігі
                                      фактісін куәландыру жөніндегі
                                                куәлік

                           Куәлік

_____________________________ қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
күні, айы, жылы сөзбен ___________________________________________
Мен, __________________________,__________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)   (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
________________________________________________________ нотариусы
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
аз.__________________________ тірі екендігін және_________________
(тегі, аты, әкесінің аты)                   (оның тұрғылықты жері)
тұратынын куәландырамын. Аз.______________________________________
                                  (тегі, аты, әкесінің аты)
бүгін_____ сағат____ минөтте (маған немесе айтылған мемлекеттік
нотариат кеңсесіне) өзі келді.
     Жеке басы анықталды.

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________

    мөр                                Нотариус ________________
                                                    (қолы)

                                              N 16-қосымша
                                      Кәмелетке толмаған баланың
                                        тірі екендігі фактісін
                                       куәландыру туралы куәлік
                            Куәлік

_______________________________қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
күні, айы, жылы сөзбен ____________________________________________
Мен, _______________________ ______________________________________
  (тегі, аты, әкесінің аты)  (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
_________________________________________________________ нотариусы
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
____ жылдың "___"________ туылған аз. _________________________тірі
                                     (тегі, аты, әкесінің аты)
екендігін және _______________ тұратынын куәландырамын. Аз.________
           (оның тұрғылықты жері)                        (кәмелетке
____________________________________ _________ сағ. _______ минөтте
  толмаған баланың тегі, аты, әкесінің аты)
______________________________________ болып табылатын аз. ________
(әкесі, анасы, қамқоршысы, қорғаншысы)                (тегі, аты,
__________________ еріп маған (немесе айтылған мемлекеттік нотариат
  әкесінің аты)
кеңсесіне) келді.

     Куәлікте аталған азаматтардың жеке басы анықталады.

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________
      мөр Нотариус _____________(қолы)

                                            N 17-қосымша
                                      Азаматтың белгілі бір жерде
                                       болу фактісін куәландыру
                                            жөніндегі куәлік

                        Куәлік

______________________________ қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
күні, айы, жылы сөзбен_____________________________________________
Мен,_______________________,_______________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (мемлекеттік нотариат кеңесінің атауы,
_________________________________________________нотариусы _________
жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)  (тұрғылықты
______________ тұратын аз._________________________________________
    жері)                        (тегі, аты, әкесінің аты)
199____ жылдың "_____"________________ сағ ______ минөтте _________
________ мекен-жайындағы мемлекеттік нотариат кеңсесінің бөлмесінде
(немесе жекеше нотариуста) болғанын куәландырамын.
Оның жеке басы анықталады.

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________    

     мөр                               Нотариус ________________
                                                    (қолы)

                                          N 18-қосымша
                                     Фотографиялық карточкада
                                  бейнеленген адаммен азаматтың
                                  ұқсастығын куәландыру жөніндегі
                                               куәлік

                        Куәлік

_____________________________ қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
күні, айы, жылы сөзбен_____________________________________________
Мен,____________________ __________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы   ___________________________________________________________нотариусы
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
фотографиялық карточкада бейнеленген адамның______________________
                                           (оның тұрғылықты жері)
тұратын оны ұсынушы ___________________ ұқсастығын куәландырамын.
                 (тегі, аты, әкесінің аты)
Фотографиялық карточканы ұсынған адамның жеке басы анықталды.

                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________

     мөр                               Нотариус _______(қолы)

                                             N 19-қосымша
                                         Құжаттарды сақтауға
                                       қабылдау туралы куәлік    

                          Куәлік

____________________________ қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
күні, айы, жылы сөзбен _____________________________________________
Мен,_______________________,________________________________________
  (тегі, аты, әкесінің аты)  (мемлекеттік нотариат кеңсесінің
____________________________________________________________________
атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
нотариусы ___________________ тұратын аз.___________________________
          (оның тұратын жері)             (тегі, аты, әкесінің аты)
19_____ жылдың "______"____________ _______ _______________________
                                                (мекен жайы)
мемлекеттік нотариат кеңсесіне (немесе жекеше нотариусқа)__________
                                                          (мерзімі
__________________ мерзімге қоса беріліп отырған тізімдемеге сәйкес
сөзбен көрсетіледі)
құжаттарды маған сақтауға тапсырғанын куәландырамын.
Құжаттарды сақтауға тапсырған адамның жеке басы анықталды.

                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________

    мөр                               Нотариус ____________
                                                    (қолы)

                                             N 20-қосымша
                                       Өтініш беру туралы куәлік

                          Куәлік

_____________________________ қаласы (ауылы, кенті, өлкесі, облысы)
күні, айы, жылы сөзбен_____________________________________________
Мен, _________________________ ____________________________________
    (тегі, аты, әкесінің аты)  (мемлекеттік нотариат кеңсесінің  __________________________________________________________нотариусы
атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
"Нотариат туралы" Заңның 84-бабының негізінде мен арқылы________
жылдың  "____"_____________________________________________________
            (өтініш берген азаматтың тегі, аты, әкесінің аты немесе
______________ бергенін куәландырамын.
ұйымның атауы)
Өтініш мазмұны мынадай_____________________________________________
___________________________________________________________________
            (өтініштің қысқаша мазмұны көрсетіледі)
Өтініш берген азаматтың (өкілдің) жеке басы анықталды.

                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________

   мөр                                Нотариус ________ (қолы)

                                              N 21-қосымша

                                       Азаматтармен жасалған шартқа
                                       куәландыру жазба
 

Осы шарт___________________________________________________________
         (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
_____________________________________________________ нотариусы мен
    нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
___________________ арқылы 199____ жылдың "____"_____куәландырылды
(тегі, аты, әкесінің аты)
      Шартқа тараптар менің көзімше қол қойды. Шартқа қол қойған
тараптардың жеке басы анықталды және олардың әрекет қабілеттілігі
тексерілді.

                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________
 
       мөр                             Нотариус _________ (қолы)

    ______________________________________________
    Ескерту. Егер автокөлік құралын иеліктен алу туралы шарт
куәландырылса, онда куәландыру жазбасында оның иеліктен алушы
адамға тиесілігін тексеру туралы, сондай-ақ автокөлік құралын
тіркеу үшін жол полициясы органына шартты ұсыну қажеттілігі
туралы көрсетіледі.

                                              N 22-қосымша
                                         Заңды тұлғаның қатысуымен
                                         жасалған шартты куәландыру
                                                  жазбасы

Мен_________________________________________________________________
          (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
________________________________________________ нотариусы _________
нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)         (тегі, аты,
_________199_____ жылдың "_____"__________ осы шартты куәландырдым.
әкесінің аты)
Шартқа тараптар менің көзімше қол қойды. Шартқа қол қойған
тараптардың  жеке басы анықталды және олардың әрекет қабілеттілігі,
сондай-ақ ________________құқық қабілеттілігі және оның өкілінің
      (заңды тұлғаның атауы)
өкілеттігі тексерілді.

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________    

     мөр                               Нотариус ____________
                                                    (қолы)      ______________________________
     1) Бұл нысан бойынша көбінесе тұрғын үй салу үшін азаматқа жер
учаскесін беру туралы шартқа жазба жазылады.

                                          N 23-қосымша
                                    Азаматтың өкілдің қатысуымен
                                  жасаған шартын куәландыру жазбасы

Мен,________________________________________________________________
       (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
______________________________________________нотариусы ____________
нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)       (тегі, аты,
___________, 199____жылдың "____"_________ осы шартты куәландырдым.
әкесінің аты)
Шартқа тараптар менің көзімше қол қойды. Шартқа қол қойған
тараптардың жеке басы анықталды, олардың әрекет қабілеттілігі,
сондай-ақ өкілдің өкілеттіктері тексерілді.

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________
     мөр                               Нотариус ________ (қолы)
______________________________________
     1) Бұл нысан бойынша шарт өкілі (сенімхат бойынша), 14 жасқа
дейінгі кәмелетке толмаған баланың немесе әрекет қабілеттілігі жоқ
тұлғаның заңды өкілі (ата-анасы, асырап алушысы, қорғаншысы) әрекет
жасайтын шартқа жазба құрастырылады.

                                            N 24-қосымша
                                  Ата-анасының (асырап алушысының,
                                  қорғаншысының) келісімімен әрекет
                                  етуші кәмелетке толмаған баланың
                                    (14 жастан 18 жасқа дейін)
                                     қатысуымен жасалған шартқа
                                         куәландыру жазба

Мен, ___________________________________________________________
      (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
_______________________________________________ нотариусы_______
нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)      (тегі, аты,
__________,199___ жылдың "____"_________ осы шартты куәландырдым.
әкесінің аты)
Шартқа менің көзімше аз. _______________________________ және
                           (тегі, аты, әкесінің аты)
________________________________________________________________
        (әкесі, анасы, асырап алушысы, қорғаншысы)
________________________________________________________________
              (тегі, аты, әкесінің аты)
келісімімен әрекет етуші кәмелетке толмаған_____________________
                                        (тегі, аты, әкесінің аты
________________________________ қол қойды.
   және туған күні мен жылы)
Тараптардың жеке басы анықталды, олардың әрекет қабілеттілігі
тексерілді.
Аз._____________________________________________________________
(әкесі, анасы, асырап алушысы, қорғаншысы, тегі және аты-жөні)
жеке басы анықталды, оның өкілеттігі тексерілді.

                                    N _______тізілімде тіркелді
                                    Мемлекеттік баж өндірілді
                                    немесе жекеше нотариусқа
                                    төленген сома ________

мөр                                 Нотариус _____________
                                                     (қолы)

                                           N 25-қосымша
                                 Дене кемістігі, ауруы салдарынан
                                    немесе қандай да болмасын
                                 себептерге байланысты қол қоя
                                 алмайтын азаматтармен жасалатын
                                  шарттарға куәландыру жазбалары

Мен, _______________________________________________________________
         (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
_______________________________________________нотариусы __________
нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)       (тегі, аты,
___________, 199___ жылдың "___"__________ осы шартты куәландырдым.
әкесінің аты) 
Шартқа менің көзімше қол қойылды. Тараптардың жеке басы, сондай-ақ
аз.________________________________________________________тапсыруы
      (қол қоюды тапсырушының тегі, аты, әкесінің аты)
бойынша оның ___________________________________________ байланысты
              (тұлғаның өзінің арызға қоя алмау себебі)
шартқа қол қойған аз.____________________________________жеке басы
                    (қол қоюшының тегі, аты, әкесінің аты)
анықталды. Тараптардың әрекет қабілеттілігі тексерілді.

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________

    мөр                                Нотариус _________ (қолы)

                                             N 26-қосымша
                                 Азаматтардың тұрған үйді иеліктен
                                алу туралы шартқа куәландыру жазба

Осы шарт________________________________________________________
         (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
__________________________________________________ нотариусы мен
  нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
_________________________арқылы 199__ жылдың "__"_____куәландырылды.
(тегі, аты, әкесінің аты)
Шартқа тараптар менің көзімше қол қойды. Тараптардың жеке басы,
олардың әрекет қабілеттілігі анықталды, сондай-ақ иеліктен алынатын
тұрғын үйдің аз. _____________________тиесілі екені тексерілді.
                (тегі, аты әкесінің аты)
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 155-бабына сәйкес осы
шарт жылжымайтын мүліктің тұрған орны бойынша жылжымайтын мүлікті
тіркеу органында тіркеуге жатады.

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________

     мөр                               Нотариус ________(қолы)

                                               N 27-қосымша
                                        Заңды тұлғаның қатысуымен
                                           жасалған тұрғын үйді 
                                            иеліктен алу туралы
                                          шартқа куәландыру жазба

Осы шарт___________________________________________________________
           (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
_____________________________________________________ нотариусы мен
  нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
____________________ арқылы 199____ жылдың "____"____куәландырылды.
(тегі, аты, әкесінің аты)
Шартқа тараптар менің көзімше қол қойды. Шартқа қол қойған
тараптардың жеке басы анықталды және олардың әрекет қабілеттілігі,
сондай-ақ ______________________ құқық қабілеттілігі, оның өкілінің
          (заңды тұлғаның атауы)
өкілеттігі мен иеліктен алынатын тұрғын үйдің______________________
                                            (тұрғын үйді иеліктен
___________________________ тиесілігі тексерілді.
   алатын заңды тұлғаның атауы)
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 155-бабына сәйкес осы
шарт жылжымайтын мүлік тұрған орны бойынша жылжымайтын мүлікті
тіркеу органында тіркеуге жатады.

                                     N _______тізілімде тіркелді
                                     Мемлекеттік баж өндірілді
                                     немесе жекеше нотариусқа
                                     төленген сома ________

      мөр                             Нотариус _______ (қолы)

                                            N 28-қосымша
                                    Тұрғын үйді өкілдің қатысуымен
                                       иеліктен алу туралы шартқа
                                             куәландыру жазба

Осы шарт__________________________________________________________
          (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
____________________________________________________ нотариусы мен
     нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
________________________ арқылы 199__ жылдың "__"___ куәландырылды.
(тегі, аты, әкесінің аты)
Шартқа тараптар менің көзімше қол қойды. Шартқа қол қойған
тараптардың жеке басы анықталды және олардың әрекет қабілеттілігі,
сондай-ақ өкілдің өкілеттігі мен иеліктен алынатын тұрғын үйдің
аз. __________ тиесілігі тексерілді.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 155-бабына сәйкес
осы шарт тұрғын үйдің тұрған орны бойынша тіркеу органдарында
тіркеуге жатады.

                                     N _______тізілімде тіркелді
                                     Мемлекеттік баж өндірілді
                                     немесе жекеше нотариусқа
                                     төленген сома ________
 

       мөр                            Нотариус _______ (қолы)

                                      N 29-қосымша
                           Дене кемістігі, ауруы немесе қандай да
                           болмасын басқа да кемшіліктерінің
                           салдарынан өзі қол қоя алмайтын адамның
                           қатысуымен тұрғын үйді иеліктен алу
                           туралы шартқа куәландыру жазба

Осы шарт_______________________________________________________
        (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
__________________________________________________ нотариусы мен
     нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
_______________________ арқылы 199_ жылдың "__"__ куәландырылды.
(тегі, аты, әкесінің аты)
Шартқа тараптар менің көзімше қол қойды. Шартқа қол қойған
тараптардың жеке басы және олардың әрекет қабілеттілігі анықталды,
сондай-ақ өкілдің өкілеттігі мен иеліктен алынатын тұрғын үйдің
аз. ___________ ______________________ тиесілігі тексерілді.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 155-бабына сәйкес
осы шарт тұрғын үйдің тұрған орны бойынша тіркеу органдарында
тіркелуге жатады.

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________
      мөр                              Нотариус _______ (қолы)

                                      N 30-қосымша

                              Шарт мазмұндалған тілді білмейтін
                              тұлғаның қатысуымен нотариустың
                              шарттың мәтінін ауызша аударғаны
                              туралы шартқа куәландыру жазба

Осы шарт_______________________________________________________
        (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
_________________________________________________ нотариусы мен
    нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
_______________________ арқылы 199_жылдың "__"_______ куәландырылды.
(тегі, аты, әкесінің аты)
Шартқа тараптар менің көзімше қол қойды. Тараптардың жеке басы
анықталды, олардың әрекет қабілеттілігі тексерілді. Мұнымен бірге
шарт мәтінінің ________________________________ тілінен____________
              (мәтін аударылатын тілдің атауы)    (мәтін аударылған
______________ тіліне жазбаша аудармасының дұрыстығын куәландырамын.
тілдің атауы)

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________    

     мөр                               Нотариус _______
                                                (қолы)

                                             N 31-қосымша
                                   Шарт баяндалған тілді білмейтін
                                   тұлғаның қатысуымен оған шарттың
                                   қатысуымен оған шарттың мәтінін
                                   аудармашы ауызша аударған шартқа
                                            куәландыру жазба

Осы шарт 199____ жылдың "____" _______ ____________________________
                                 (мемлекеттік нотариат кеңсесінің
____________________________________________________________________
атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
нотариусы мен ________________________ арқылы куәландырылды.
             (тегі, аты, әкесінің аты)
Шартқа тараптар менің көзімше қол қойды. Тараптардың жеке басы
анықталды, олардың әрекет қабілеттілігі тексерілді. Мәтінді_________
тілінен ____________ тіліне ауызша аударған маған белгілі аудармашы
_______________________________ қол қойды._________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)                (аудармашының тегі, аты,
_______________ қойған қолын куәландырамын.
әкесінің аты)

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________    

     мөр                               Нотариус _______
                                                (қолы)

                                              N 32 қосымша
                                       Келісімге куәландыру жазба

Осы келісім____________________________________________________
          (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
_________________________________________________ нотариусы мен
нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
_________________________ арқылы 199_жылдың "_"_ куәландырылды.
(тегі, аты, әкесінің аты)
Келісімге тараптар менің көзімше қол қойды. Келісімге қол қойған
тараптардың жеке басы анықталды және олардың әрекет қабілеттілігі
тексерілді.

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________    

            мөр                        Нотариус _______ (қолы)

     _____________________________________________
     1) Осы нысан бойынша, атап айтқанда, мұралық мүлікті бөлу
туралы, шарттың ережелерін бұзу мен өзгерту және т.б. туралы
келісімдерге жазба жазылады.

                                              N 33-қосымша
                                    Міндеттемеге куәландыру жазба

Осы міндеттеме __________________________________________________
         (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
___________________________________________________ нотариусы мен
   нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
_________________________арқылы 199_жылдың "__"___ куәландырылды.
(тегі, аты, әкесінің аты)
Міндеттеме аз. ________________________________________________
                         (тегі, аты, әкесінің аты)
менің көзімше қол қойды. Оның жеке басы анықталды және әрекет
қабілеттілігі тексерілді.

                                  N _______тізілімде тіркелді
                                  Мемлекеттік баж өндірілді немесе
                                  жекеше нотариусқа төленген сома__

     мөр                          Нотариус _______
                                            (қолы)

                                              N 34-қосымша
                                        Өсиетке куәландыру жазба

Осы өсиет__________________________________________________________
         (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
_____________________________________________________ нотариусы мен
  нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
________________________арқылы 199_жылдың "__"_______ куәландырылды.
(тегі, аты, әкесінің аты)
Өсиетке аз  ___________________________________________________
                         (тегі, аты, әкесінің аты)
менің көзімше қол қойды. Оның жеке басы анықталды және әрекет
қабілеттілігі тексерілді.

                                   N _______тізілімде тіркелді
                                   Мемлекеттік баж өндірілді немесе
                                   жекеше нотариусқа төленген сома__

    мөр                            Нотариус _______
                                             (қолы)

     ____________________________________________________
     Ескерту: Егер өсиетті орындау жүктелген тұлға сол өсиеттің
өзінде өзінің келісімін білдірсе, онда куәландыру жазбасында:
"Өсиетті орындаушы тұлға (тегі, аты, әкесінің аты) анықталды"
деп көрсету керек.

                                       N 35-қосымша
                              Дене кемістігі, ауруы салдарынан
                              немесе қандай да болмасын басқа
                              себептерге байланысты өзі қол қоя
                              алмайтын тұлғаның атынан өсиетке
                              куәландыру жазбаларын жазу

Осы өсиет _______________________________________________________
         (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
___________________________________________________ нотариусы мен
   нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
_______________________ арқылы 199_жылдың "__"_____ куәландырылды.
(тегі, аты, әкесінің аты)
Аз.______________________________________________________________
             (өсиет қалдырушының тегі, аты, әкесінің аты)
______________________________________________байланысы оның жеке
(өсиет қалдырушының өзі қол қоя алмау себебі)
өзінің өтініші бойынша және менің көзімше өсиетке аз.____________
                                                   (қол қоюшының
___________________________ қол қойды.
  тегі, аты, әкесінің аты)
     Өсиет қалдырушының жеке басы анықталды, оның әрекет
қабілеттілігі тексерілді.

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________    

     мөр                               Нотариус _______
                                                 (қолы)

                                                N 36-қосымша
                                          Азамат берген сенімхатқа
                                              куәландыру жазба

Осы сенімхат 199____жылдың "____"_________________________________
                            (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
__________________________________________________________________
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
нотариусы мен ___________________________ арқылы куәландырылды.
              (тегі, аты, әкесінің аты)
Сенімхатқа аз._______________________ менің көзімше қол қойды. Оның
             (тегі,аты, әкесінің аты)
жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

                                 N _______тізілімде тіркелді
                                 Мемлекеттік баж өндірілді немесе
                                 жекеше нотариусқа төленген сома___

       мөр                       Нотариус _______
                                           (қолы)

                                            N 37-қосымша
                                   Азаматтың қайта сенім білдіру
                                   тәртібімен берген сенімхатына
                                          куәландыру жазба

Осы сенімхат 199 ___жылдың "___"______ ____________________________
                                         (мемлекеттік нотариат
___________________________________________________________________
кеңсесінің атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен 
____________________________________________________________________
                     берілген күні)
нотариусы мен _________________________ арқылы  куәландырылды.
             (тегі, аты, әкесінің аты)
Сенімхатқа аз._________________ атынан әрекет жасайтын оның  өкілі
аз. _________________________ қол қойды. Қол қоюшының жеке басы
         (Т.А.Ә.А)
анықталды және оның өкілеттіктері тексерілді.

                                  N _______тізілімде тіркелді
                                  Мемлекеттік баж өндірілді немесе
                                  жекеше нотариусқа төленген сома___

     мөр                          Нотариус _______
                                           (қолы)

                                           N 38-қосымша
                                     Жарғы немесе ереже бойынша
                                     әрекет жасайтын заңды тұлға
                                     берген сенімхатқа куәландыру
                                                жазба

Осы шарт___________________________________________________________
          (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
_____________________________________________________ нотариусы мен
  нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
_____________________арқылы 199_жылдың "____"_______ куәландырылды.
(тегі, аты, әкесінің аты)
Сенімхат менің көзімше қол қойған _____________________________
                                    (заңды тұлғаның атауы)
атынан жасалды. Оның өкілінің ________________құқық қабілеттілігі 
                           (заңды тұлғаның атауы)
мен өкілеттіктері тексерілді. Сенімхатқа қол қоюшының жеке басы
анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________

      мөр                             Нотариус _______
                                                (қолы)

                                               N 39-қосымша
                                           Заңды тұлғаның қайта
                                         сенім білдіру тәртібімен
                                       берген сенімхатына куәландыру
                                                   жазба

Осы сенімхат________________________________________________________
              (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
______________________________________________________ нотариусы мен
     нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
____________________ арқылы 199__жылдың "__"_______ куәландырылды.
(тегі, аты, әкесінің аты)
Сенімхатқа _____________________________ атынан оның сенімхатпен
             (заңды тұлғаның атауы)
әрекет жасайтын өкілі  ____________________________ менің көзімше  
                   (өкілдің тегі, аты, әкесінің аты)
қол қойды. Қол қоюшының жеке басы анықталды, оның әрекет
қабілеттілігі мен өкілеттіктері тексерілді.

                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________

     мөр                               Нотариус _______
                                                (қолы)

                                              N 40-қосымша
                                      14 жасқа дейінгі кәмелетке
                                      толмаған тұлғаның заңды
                                      өкілдері берген (ата-аналары)
                                      берген сенімхатқа куәландыру
                                                   жазба

Осы сенімхат_______________________________________________________
             (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
____________________________________________________ нотариусы мен
  нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
________________________арқылы 199____ жылдың "__"___ куәландырылды.
(тегі, аты, әкесінің аты)
Сенімхатқа кәмелетке толмаған ұлының (қызының) заңды өкілі
(ата-анасы) ретінде әрекет жасайтын аз.____________________________
                                        (тегі, аты, әкесінің аты)
менің көзімше қол қойды. Заңды тұлғаның жеке басы анықталды, оның
әрекет қабілеттілігі тексерілді.

                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________    

     мөр                               Нотариус _______
                                                (қолы)

     _____________________________________
     1) асырап алушы немесе қамқоршы берген сенімхатқа да жазу осы
нысан бойынша жазылады.

                                           N 41-қосымша
                                  Өзі үшін және 14 жасқа дейінгі
                                  кәмелетке толмаған балалары
                                  үшін әрекет жасайтын азамат
                                  берген сенімхатқа куәландыру
                                               жазба

Осы сенімхат ____________________________________________________
           (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
___________________________________________________ нотариусы мен
нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
_______________________ арқылы 199_жылдың "__"____ куәландырылды.
(тегі, аты, әкесінің аты)
Сенімхатқа өзі және кәмелетке толмаған балалары _________________
                                            (балаларының тектері,
____________________________________________________________________
аттары, әкелерінің аттары және туған күндері, айлары, жылдары)
үшін заңды өкіл ретінде әрекет жасайтын аз. ________________________
                                           (тегі, аты, әкесінің аты)
менің көзімше қол қойды. Заңды өкілдің жеке басы анықталды, оның
әрекет қабілеттілігі мен өкілеттіктері тексерілді.

                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________

    мөр                               Нотариус _______
                                                (қолы)

                                              N 42-қосымша
                                   Ата-аналарының (асыраушыларының,
                                  қамқоршыларының) келісімі бойынша
                                  әрекет жасайтын 14-тен 18 жасқа
                                  дейінгі кәмелетке толмағандарға
                                  берілген сенімхатқа куәландыру
                                                жазба

Мен, _______________________________________________________________
          (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
______________________________________________________ нотариусы мен
   нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
__________________________ арқылы 199____ жылдың "____"______осы
(тегі, аты, әкесінің аты)
сенімхатты куәландырдым.
Сенімхатқа ________________________________________________________
          (әкесінің, шешесінің, асыраушысының, қамқоршысының тегі,
_______________келісімімен әрекет жасайтын кәмелетке толмаған _____
аты, әкесінің аты)
____________________________________________________________________
        (тегі, аты, әкесінің аты және туған күні, айы, жылы)
менің көзімше қол қойды. Оның жеке басы, әрекет қабілеттілігі
анықталды.
Аз. _______________________ жеке басы анықталды, оның өкілеттіктері
   (тегі, аты, әкесінің аты)
тексерілді.

                                       N _______тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома ________    

     мөр                               Нотариус _______
                                                (қолы)

                                          N 43-қосымша
                                 Дене кемістігі, ауруы салдарынан
                                 немесе қандайда болмасын басқа
                                 себептерге байланысты өзі қол қоя
                                 алмайтын тұлға берген сенімхатқа
                                         куәландыру жазба

Мен, ______________________________________________________________
        (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
_________________________________________________________ нотариусы
     нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
_________________________ осы сенімхатты 199___ жылдың "__"___аз.___
(тегі, аты, әкесінің аты)     ____________________________________________________________________
(құжатқа қол қоюды тапсырған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)
____________________________________байланысты оның тапсыруы бойынша
(тұлғаның жеке өзінің қол қоя алмау себебі)
___________________________менің көзімше қол қойғанын куәландырамын.
(қол қоюшының тегі, аты, әкесінің аты)
Сенімхатқа қол қойылған тұлғаның жеке басы анықталды, әрекет
қабілеттілігі тексерілді.

                                      N _______тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома ________    

             мөр                       Нотариус _______
                                                (қолы)

                                              N 44-қосымша
                                         Жеделхат-сенiмхаттағы
                                           куәландыру жазба

Нотариат кеңсесiмен (атауы) куәландырылды немесе жекеше нотариуске
берiлген лицензияның нөмiрi мен күнi, 19___ жылдың "_____"_______ ,
N ____ тiзiлiм.

                                     Нотариус (тегi) қолы
     мөр

                                             N 45-қосымша
                                    Құжат көшiрмесiнiң дұрыстығын
                                    куәландыру туралы куәландыру
                                                 жазба

199 ___ жылдың "____"_____________ мен ____________________________
                                         (мемлекеттiк нотариат
____________________________________________________________________
кеңсесiнiң атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмiрi мен
_________________ нотариусы______________ осы  көшiрменiң құжаттың
берiлген  күнi)      (тегi, аты, әкесiнiң аты)
түпнұсқасы мен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып
өшiрiлген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге де
келiсiлмеген түзетулер немесе қандай да бiр ерекшелiктер болған жоқ.

                             N_____ тiзiлiмде тiркелдi
                             ___________ мемлекеттiк баж өндiрiлдi
                             немесе жекеше нотариусқа сома төлендi

мөр                          Нотариус ___________ (қолы)

_______________________________________________________
      Ескерту. Егер түпнұсқада қандай да бiр ерекшілiктер болса,
онда "немесе қандай да бiр ерекшелiктер" деген сөздер алынып
тасталады және "болған жоқ" деген сөзден кейiн:
"Мұнда түпнұсқада ... (бар ерекшелiктер санамаланады)"
деп көрсетiледi.

                                               N 46-қосымша
                                       Құжаттан алынған үзiндiнiң
                                       дұрыстығын куәландыру туралы
                                       куәландыру жазба

   199___ жылдың "____"________________ мен________________________
                                            (мемлекеттiк нотариат
____________________________________________________________________
кеңсесiнiң атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмiрi мен
______________ нотариусы _________________________________________
берiлген күнi)          (тегi, аты, әкесiнiң аты) (құжаттың атауы)
алынған үзiндiнiң дұрыстығын куәландырамын.
Соңғысында тазартылып өшiрiлген, қосылып жазылған, сызылған сөздер
және өзге келiсiлмеген түзетулер немесе қандай да бiр ерекшелiктер
болған жоқ.

                             N_____ тiзiлiмде тiркелдi
                             ___________ мемлекеттiк баж өндiрiлдi
                             немесе жекеше нотариусқа сома төлендi

мөр                          Нотариус ___________
                                        (қолы)

___________________________________
N 45-қосымшадағы ескертуге қараңыз

                                               N 47-қосымша
                                    Құжаттың көшiрмесiнен жасалған
                                    көшiрменiң дұрыстығын куәландыру
                                    туралы куәландыру жазба

199___жылдың "____"_____________ мен ____________________________
                                  (мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң
__________________________________________________________________
атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмiрi мен берiлген
_______ нотариусы  __________________________ осы көшiрменiң құжат
күнi)              (тегi, аты, әкесiнiң аты)
көшiрмесiмен сәйкестiгiн куәландырдым. Ұсынылған көшiрмеде
тазартылып өшiрiлген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге
келiсiлмеген түзетулер немесе қандай да бiр ерекшелiктер болған жоқ.

                             N_____ тiзiлiмде тiркелдi
                             ___________мемлекеттiк баж  өндiрiлдi
                             немесе жекеше нотариусқа сома төлендi

мөр                          Нотариус ___________ (қолы)
____________________________________
      Ескерту. Егер ұсынылған көшiрмеде қандай да бiр ерекшелiктер
болса, онда "немесе қандай да бiр ерекшелiктер" деген сөздер
алынып тасталады және "болған жоқ" деген сөздерден кейiн:
"Мұнда ұсынылған көшiрмеде ... (бар ерекшелiктер санамаланады)"
деп көрсетiледi.

                                          N 48-қосымша
                                     Фотокөшiрменiң дұрыстығын
                                 куәландыру туралы куәландыру жазба

199___ жылдың "____"______ мен __________________________________
                               (мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң
___________________________________________________________________
атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмiрi мен берiлген күнi)
нотариусы_________________________ осы фотокөшiрменiң дұрыстығын
         (тегi, аты, әкесiнiң аты)
куәландырамын.

                             N ______ тiзiлiмде тiркелдi
                             ____________мемлекеттiк баж өндiрiлдi
                             немесе жекеше нотариусқа сома төлендi

     мөр                     Нотариус __________ (қолы)

                                       N 49-қосымша
                             Қолдың түпнұсқалығын куәландыру
                                 туралы куәландыру жазба

199___ жылдың "____"_____________ мен ______________________________
                                  (мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң
____________________________________________________________________
атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмiрi мен берiлген күнi)
нотариусы ________________________ аз.______________________________
        (тегi, аты, әкесiнiң аты)       (тегi, аты, әкесiнiң аты)
менiң көзiмше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын.
Қол қоюшының жеке басы анықталды.

                              N ______ тiзiлiмде тiркелдi
                              ____________мемлекеттiк баж өндiрiлдi
                              немесе жекеше нотариусқа сома төлендi

       мөр                    Нотариус __________
                                         (қолы)

                                            N 50-қосымша
                                  Сенiмхат бойынша әрекет жасайтын
                                  азаматтың қолының түпнұсқалығын
                                  куәландыру туралы куәландыру жазба

199__ж."__"____________мен,_________________________________________                            (мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң атауы
_________________________________________________________ нотариусы
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмiрi мен берiлген күнi)
_________________________аз.________________________________________
(тегi, аты, әкесiнiң аты)  (мүддесi бiлдiрiлушiнiң тегi, аты,
____________________________________________________________________
                     әкесiнiң аты)
менiң көзiмше жасалған сенiмхаты бойынша әрекет жасайтын аз._______
                                                            (тегi,
_____________________ қойылған  қолының түпнұсқалығын куәландырамын.
аты, әкесiнiң аты)
Құжатқа қол қоюшының жеке басы анықталды, оның өкiлеттiктерi тексерiлді.

                            N ______ тiзiлiмде тiркелдi
                            ____________мемлекеттiк баж өндiрiлдi
                            немесе жекеше нотариусқа сома төлендi

  мөр                       Нотариус _____
                                    (қолы)

                                            N 51-қосымша
                                      Заңды тұлға өкiлiнiң қолының
                                    түпнұсқалығын куәландыру туралы
                                           куәландыру жазба

199____жылдың "___"____________ мен, ____________________________
                                        (мемлекеттiк нотариат
____________________________________________________________________
кеңсесiнiң атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмiрi мен
______________________ нотариусы____________________________________
   берiлген күнi)                     (тегi, аты, әкесiнiң аты)
куәландырылды.
____________________________________________________________________
(қызметi, заңды тұлғаның атауы, өкiлдiң тегi, аты, әкесiнiң аты)

менiң көзiмше қойылған қолының түпнұсқалығын куәландырдым. Өкiлдiң
жеке басы анықталды, оның өкiлеттiктерi тексерiлдi.

                               N ______ тiзiлiмде тiркелдi
                               __________мемлекеттiк баж өндiрiлдi
                               немесе жекеше нотариусқа сома төлендi

мөр                            Нотариус _____ (қолы)

                                             N 52-қосымша
                                Ата-аналарының (асыраушыларының,
                                қорғаншының) келiсiмiмен әрекет
                                жасайтын кәмелетке толмағанның
                                (14 жастан 18 жасқа дейiн) қолының
                                түпнұсқалығын куәландыру туралы
                                        куәландыру жазба

199___ж."___"______________мен,_____________________________________                              (мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң атауы
____________________________________________________________________
  немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмiрi мен берiлген күнi)
нотариусы____________________ (әкесiнiң, шешесiнiң, асыраушысының,
      (тегi, аты, әкесiнiң аты)
қорғаншысының тегi, аты, әкесiнiң аты) келiсiмiмен әрекет жасайтын
аз. ___________________________________________ менiң көзiмше қойған
(тегi, аты, әкесiнiң аты, туған күнi мен жылы)
қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Құжатқа қол қойған аз._________
____________________________________________________________________
    әкесінiң, шешесiнiң, асыраушысының, қорғаншысының тегi, аты,
____________________________________________________________________
                      әкесiнiң аты)
жеке басы анықталды, оның өкiлеттiктерi тексерiлдi.

                              N _____ тiзiлiмде тiркелдi
                              ____________мемлекеттiк баж өндiрiлдi
                              немесе жекеше нотариусқа сома төлендi

мөр                           Нотариус __________
                                        (қолы)

                                              N 53-қосымша
                                   Дене кемiстiгi, ауруы салдарынан
                                   немесе қандай да болмасын басқа
                                   себептерге байланысты басқа адам
                                   үшiн қол қойған азаматтың қолының
                                   түпнұсқалығын куәландыру туралы
                                             куәландыру жазба

199___ж."___"_________мен___________________________________________
                     (мемлекеттiк нотариат кеңсесiнiң атауы немесе
_____________________________________________________ нотариусы ____
жекеше нотариус лицензиясының нөмiрi мен берiлген күнi)
__________________ _________________________________ байланысты қол
(тегi, аты, әкесiнiң аты)  (өзiнiң қол қоя алмау себебi) қол қоюды
тапсырған аз.___________________________________________________
              (қол қоюды тапсырушының тегi, аты, әкесiнiң аты)
үшiн қол қойған аз. ________________________________________ қолының
                     (қол қоюшының тегi, аты, әкесiнiң аты)
түпнұсқалығын куәландырдым.
Аз._____________________ және аз.___________________________________
    (қол қоюшының тегi)             (құжатқа басқа адамның қол қоюын
_____________________ жеке басы анықталды.
өтiнген тұлғаның тегi)

                               N ________ тiзiлiмде тiркелдi
                               __________мемлекеттiк баж өндiрiлдi
                               немесе жекеше нотариусқа сома төлендi

     мөр                         Нотариус _______________
                                              (қолы)

                                          N 54-қосымша
                                 Телеграфпен берілетін құжаттағы
                                 қолдың түпнұсқалығын куәландыру
                                    туралы куәландыру жазба

Қолдың түпнұсқалығын_______________________________________________
                    (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе
__________________________________________________________нотариусы
жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
________________________199___ жылдың "____"________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)
тізілімде куәландырды.

                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома _________    

           мөр                        Нотариус ____________
                                                 (қолы)

                                             N 55-қосымша
                                      Нотариус жасаған аударманың
                                      дұрыстығын куәландыру туралы
                                           куәландыру жазбасы

Мен, ______________________________________________________________
             (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе
__________________________________________________________нотариусы
жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
______________________199___ жылдың "____"____________ осы мәтіннің
(тегі, аты, әкесінің аты)
_________________________________тілінен____________________________
(аударма жасалатын тілдің атауы)     (аударма жасалған тілдің атауы)
__________тіліне дұрыс аударылғанын куәландырамын.

                                      N ______ тізілімге тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома _________

              мөр                     Нотариус ____________
                                                  (қолы)

                                            N 56-қосымша
                                  Аудармашының қолының түпнұсқалығын
                                       куәландыру туралы жазба

Мен, ______________________________________________________________
           (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе
__________________________________________________________нотариусы
жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
__________________________199__жылдың "__"___________ маған белгілі
(тегі, аты, әкесінің аты)
аудармашы _________________________________________________қолының
                (аудармашының тегі, аты, әкесінің аты)
түпнұсқалығын куәландырдым.

                                     N ______ тізілімге тіркелді
                                     Мемлекеттік баж өндірілді
                                     немесе жекеше нотариусқа
                                     төленген сома _________    

         мөр                         Нотариус ____________
                                                 (қолы)

                                             N 57-қосымша
                                      Құжаттың көрсетілген уақыты
                                     туралы оған жазылған куәландыру
                                                 жазба

Мен,_______________________________________________________________
             (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе
___________________________________________________________________
нотариусы жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні) ____________________аз.____________________________________________
                    (құжатты көрсетушінің тегі, аты, әкесінің аты)
199___ жылдың "____"____________ сағат ________минөтте осы құжатты
маған көрсеткенін куәландырамын.
Құжатты көрсетушінің жеке басы анықталды.

                                      N ______ тізілімге тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома _________

              мөр                     Нотариус ____________
                                                  (қолы)

                                            N 58-қосымша
                                    Төлем туралы вексельге жазылатын
                                            куәландыру жазбасы

________________________________қаласы (кенті, ауылы, облысы)
_________жылдың "____"_______ мен,__________________________________
                                (мемлекеттік нотариат кеңесінің
____________________________________________________________________
атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
нотариусы_______________, осы вексель бойынша вексель ұстаушыға беру
      (тегі аты, әкесінің аты)
үшін мына сомадағы вексельдің алынғанын куәландырамын:    

     Вексель сомасы ____________________________________
                  % ____________________________________
            Шығасы  ____________________________________
          Жиынтығы  ____________________________________

                             N ______ тізілімге тіркелді
                             Мемлекеттік баж өндірілді немесе
                             жекеше нотариусқа төленген сома ____

    мөр                           Нотариус ____________
                                               (қолы)

                                       N 59-қосымша
                             Чек бойынша вексельге жазылатын
                                     куәландыру жазбасы

_____________________________________қаласы (кенті, ауылы, облысы)
_______жылдың "___"_________мен,__________________________________
                             (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
__________________________________________________________________
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
нотариусы ___________________________________________________,
                           (тегі, аты, әкесінің аты)
осы чекті__________________________________________________________
                        (төлем төлеушінің атауы)
ұсынғанын, бірақ төленбегенін куәландырамын.

                                  N ______ тізілімге тіркелді
                                  Мемлекеттік баж өндірілді немесе
                                  жекеше нотариусқа төленген сома __

       мөр                        Нотариус ____________
                                             (қолы)

                                             N 60-қосымша
                                   Мұраға құқық туралы куәліктің
                                   (шарттың, өсиеттің, сенімхат
                                 пен орындау жазбасының) дубликатына
                                           куәландыру жазба

Мен,______________________________________________________________
   (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше нотариус
________________________________ нотариусы________________________
лицензиясының нөмірі мен берілген күні)  (тегі, аты, әкесінің аты)
199____жылдың "___" _______ мұраға құқық туралы куәліктің осы
дубликатының (шарттың, өсиеттің, сенімхаттың, орындау жазбасының)
жоғалған құжаттың орнына
аз.________________________________________________________________
    (дубликатты алған азаматтың Т.А.Ә.А. немесе ұйымның атауы)
берілгенін куәландырамын. Мұраға құқық туралы куәлікті (шартты,
өсиетті, сенімхатты, орындау жазбасын) нотариус____________________
                                   (мемлекеттік нотариат кеңсесінің
____________________________________________________________________
атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
199 ______ жылдың "______"_____ берді (куәландырды, жазды және т.б.)
және N _____ тізілімде тіркеді. Мұраға құқық туралы куәліктің
(шарттың, өсиеттің, сенімхаттың, орындау жазбасының) данасы
мемлекеттік нотариат кеңсесінің, жекеше нотариустың істерінде
сақталады.
Аз. __________________________________________ жеке басы анықталды.
  (дубликатты алушының тегі, аты, әкесінің аты)

                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома _________

       мөр                            Нотариус ____________
                                                   (қолы)

________________________________________
      Ескерту: Егер дубликатты ұйым сұратса, "Аз. _____________
жеке басы анықталды" деген сөздердің орнына "Өкілдің (ұйым атауы)
өкілеттігі тексерілді" деп жазылады. Өсиет дубликатына жазылатын
куәландыру жазбасында да "анықталды" деген сөзден кейін "өсиет
қалдырушының қайтыс болғаны тексерілді"деген сөздер қосылып
жазылады.

                                              N 61-қосымша
                                      Тізілімнің алынған көшірменің
                                      дұрыстығын куәландыру туралы
                                             куәландыру жазба
199___ жылдың "____"______, мен,___________________________________
                             (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
__________________________________________________________нотариусы
немесе жекеше нотариат лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
___________________, ________ жылғы N _____ кітаптағы N ______
тізілімдегі (тегі, аты, әкесінің аты) нотариаттық іс-әрекеттерді
тіркеуге арналған тізілімнен алынған осы көшірменің дұрыстығын
куәландырамын.

                                     N ______ тізілімге тіркелді
                                     Мемлекеттік баж өндірілді
                                     немесе жекеше нотариусқа
                                     төленген сома _________

             мөр                     Нотариус ____________
                                                 (қолы)

                                             N 62-қосымша
                                  Тұрғын үйді жөндеуге, сатып алуға
                                   немесе күрделі жөндеуге несие
                                  берілуіне байланысты оны иеліктен
                                           алуға тыйым салу

                       Тыйым салу

199 ____жылдың "___"_____ мен,______________________________________
                            (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
_________________________________________________ нотариусы _______
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен күні)        (тегі,
______________________, Қазақстан Республикасының "Нотариат туралы"
  аты, әкесінің аты)
Заңының 34-бабының және тұрғын үйді (пәтерді) салу, сатып алу,
күрделі жөндеу үшін ______ теңге сомасында несие бөлінгені туралы
хабарламаның негізінде ___________________________ орналасқан үйді
                               (мекен-жай)
(пәтерді) несие толық өтелгенге толық өтелгенге дейін иеліктен алуға
тыйым салдым.

                                     N ______ тізілімге тіркелді
                                     Мемлекеттік баж өндірілді
                                     немесе жекеше нотариусқа
                                     төленген сома _________

             мөр                     Нотариус ____________
                                                 (қолы)    

                                             N 63-қосымша
                                  Мүлікті иеліктен алуға тыйым салу

                            Тыйым салу

199 ____жылдың "___"______ мен,__________________________________
                           (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
____________________________________________ нотариусы ____________
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен күні)  (тегі, аты,
_________________, Қазақстан Республикасының "Нотариат туралы"
әкесінің аты)
Заңының 34-бабының негізінде және_______________________ байланысты
                                  (тыйым салудың негізі)
_________________________________тиесілі ___________________________
(мүлікті кепілге салушының Т.А.Ә.А)     (мүліктің атауы)  (тыйымды
_______________________дейін иеліктен алуға тыйым салдым.
алудың негізі)

                                      N ______ тізілімге тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома _________    

              мөр                     Нотариус ____________
                                                  (қолы)

                                             N 64-қосымша
                                   Кепіл туралы шартқа байланысты
                                     тұрғын үйді иеліктен алуға
                                             тыйым салу

                        Тыйым салу

199 ____жылдың "___"______ мен,___________________________________
                            (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
__________________________________________________________________
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
нотариусы________________________ Қазақстан Республикасының
        (тегі, аты, әкесінің аты)
"Нотариат туралы" Заңының 34-бабының негізінде кепіл туралы шарттың
куәландырылуына байланысты шартта көрсетілген _____________________
                                   (үйді кепілге салушының Т.А.Ә.А)
тиесілі тұрғын үй кепіл тұрғын үй кепіл туралы шарт тоқтағанға дейін
иеліктен алуға тыйым салынады.

                                     N ______ тізілімге тіркелді
                                     Мемлекеттік баж өндірілді
                                     немесе жекеше нотариусқа
                                     төленген сома _________

             мөр                     Нотариус _________
                                                (қолы)    

    ______________________________________
    Ескерту: тыйым кепіл туралы шарттар баяндалады.

                                                      N 65-қосымша

               Акцептің күнінің көрсетілмеуіне
                       наразылық актісі

____________________________________ қаласы (кенті, ауылы, облысы)
Күні, айы, жылы сөзбен_____________________________________________
Мен,_______________________________________________________________
  (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше нотариус
________________________________ нотариусы________________________,
лицензиясының нөмірі мен берілген күні)  (тегі, аты, әкесінің аты)
_________ жылдың "_____"__________ _______________________________
                                       (берілген орны)
төлем мерзімімен ___________ сомада ______________________________
берген ауыспалы вексельді заңды ұстаушының маған көрсеткен N______
вексельдітөлем төлеуші ______________________акцептің күнін
                     (төлем төлеушінің атауы)
көрсетпей акцептегенін куәландырамын. Осыған байланысты және
Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы вексель
айналысы туралы" 1997 жылғы 28 сәуірдегі Заңының 24-бабын басшылыққа
ала отырып көрсетілген вексель акцептісінің күнінің қойылмағанына
наразылық білдіремін.

                                     N ______ тізілімге тіркелді
                                     Мемлекеттік баж өндірілді
                                     немесе жекеше нотариусқа
                                     төленген сома _________

       мөр                           Нотариус _________ (қолы)

                                                     N 66-қосымша

                 Вексельдің төленбегеніне
                      наразылық акті

_____________________________________ қаласы (кенті, ауылы, облысы)
күні, айы, жылы сөзбен______________________________________________
Мен,________________________________________________________________
    (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше нотариус
________________________________ нотариусы_______________________, 
лицензиясының нөмірі мен берілген күні)  (тегі, аты, әкесінің аты)
________________________ акцептеген_________________________сомаға
(акцептеушінің атауы)                  (вексель берілген сома)
_________________________ төлем мерзімімен__________________________
(төлем мерзімі көрсетіледі)                     (берілген орны)
19___жылғы "_____"________ _______________________ берген N_______
                         (вексель берушінің атауы)
ауыспалы (жай) вексельді заңды ұстаушы_____________________________
                                      (вексельді ұстаушының атауы)
өтініші бойынша маған ұсынылған осы аталған вексельге байланысты
_____жылғы ______________акцептант (вексель ұстаушы, домицилиант)
____________________________________________________________ жылғы
(акцептанттың, вексель ұстаушының, домицилианттың атауы)
"__"______ төлем жасау туралы талап қойдым және төлем алған жоқпын.
Осы айтылғандарға байланысты және Қазақстан Республикасының
"Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы" 1997 жылғы
28 сәуірдегі Заңының 43-бабын басшылыққа ала отырып жоғарыда
аталған вексельге акцептанттың төлем төлемегеніне наразылық
білдіремін.

                                     N ______ тізілімге тіркелді
                                     Мемлекеттік баж өндірілді
                                     немесе жекеше нотариусқа
                                     төленген сома _________

    мөр                              Нотариус _________
                                                (қолы) 

                                                      N 67-қосымша

             Акцептелмеген вексельге наразылық
                          туралы акт

_____________________________________ қаласы (кенті, ауылы, облысы)
Күні, айы, жылы сөзбен______________________________________________
Мен,________________________________________________________________
   (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше нотариус
________________________________ нотариусы________________________,
лицензиясының нөмірі мен берілген күні)  (тегі, аты, әкесінің аты)
___________________________сомаға_____________________________ төлем
(вексель шығарылған сома)           (төлем мерзімі көрсетіледі)
мерзімімен _____________ 19____ жылдың "___"_______________________
           (шыққан орны)                  (вексель берушінің  атауы)
__________ берген N____ ауыспалы вексельді заңды ұстаушы____________
                                                        (вексельді
___________________ өтініші бойынша аталған вексельді_______________
ұстаушының  атауы)
акцептелмегені туралы наразылық жасау үшін ___ жылы "_"_________
ұсынуына орай вексель бойынша төлеуші ______________________                                       (төлеушінің атауы)
акцепт туралы талап қойдым. Акцептелмеуге және Қазақстан
Республикасының "Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы
туралы" 1997 жылғы 28 сәуірдегі Заңының 43-бабын басшылыққа ала
отырып аталған вексельдің  акцептелмегеніне наразылық білдіремін.

                                     N ______ тізілімге тіркелді
                                     Мемлекеттік баж өндірілді
                                     немесе жекеше нотариусқа
                                     төленген сома _________

      мөр                            Нотариус _________
                                               (қолы)

                                                       N 68-қосымша

                 Теңіз наразылығы туралы акт

_____________________________________ қаласы (кенті, ауылы, облысы)
Күні, айы, жылы сөзбен______________________________________________
"_____"___________19___ жылы мен,___________________________________
                                   (тегі, аты, әкесінің аты)
____________________________________________________________________
(мемлекеттік нотариат кеңсесінің аты, жекеше нотариус лицензиясының

________________________ нотариусы_________________________________,
нөмірі мен берілген күні)            (кеменің аты, иесі, оның ұлты)
кемесінің капитаны  аз._________________________________19____ жылғы
                     (капитанның Т.А.Ә.А, оның азаматтығы)
"___"_______ кеменің жүзу (тоқтау) кезінде орын алған оқиға туралы
арызын қабылдадым. Капитанның арызы бойынша оқиға былай болған:_____
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
              (кеме капитаны арызының мазмұны)
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мен маған ұсынылған кеме
журналындағы деректермен таныстым және оқиғаның мән-жайы туралы
капитанның өзінен, кеме командасы қатарындағы куәлерден сұрағанымда,
олар мынаны айтты:_____________________________________
____________________________________________________________________

     1. __________________ (кеме капитанының, куәлердің Т.А.Ә.А.
     2. __________________ қызметі, азаматтығы, олардың көрсетпе-
     3. __________________ лерінің мазмұны көрсетіледі.
     4. __________________ Көрсетпелерге кеме капитаны мен куәлар
     5. __________________ қол қояды).    

                                      N ______ тізілімге тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома _________    

     мөр                    Нотариус _________     

                                                   N 69-қосымша
                                              Шетелде әрекет жасауға
                                               арналған сенімхатқа
                                                 куәландыру жазба

199____жылдың "____"________, Қазақстан Республикасының ____________
қаласы, облысы мен, ________________________________________________
              (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
______________________________________________ нотариусы ___________
нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні             (тегі,
___________________, жоғарыда аталған сенімхатты ___________________
аты, әкесінің аты)                                (мекен-жайы)
тұратын аз. ________________ маған өзі келіп жасағанын куәландырамын.
         (тегі, аты, әкесінің аты)
Ол маған сенімхатқа менің көзімше өзі қол қойған және маған
ресімдеуді тиісті түрде растап берген, сенімхатта көрсетілген тұлға
ретінде белгілі.

                                      N ______ тізілімге тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома _________

      мөр                              Нотариус _________
                                                  (қолы) 

                                                N 70-қосымша
                                          Заңды тұлғаның шетелде
                                         әрекет жасауы үшін берген
                                        сенімхатына куәландыру жазба

199____жылдың "____"___________,____________________ қаласы (облысы)
Қазақстан Республикасы, осы сенімхат _______________________________
                                   (мемлекеттік нотариат кеңсесінің
____________________________________________________________________
атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
нотариусы мен _____________________________ арқылы куәландырылды.
                (тегі, аты, әкесінің аты)
Сенімхат _____________________ атынан жасалып, оған ________________
       (заңды тұлғаның атауы)                       (заңды тұлғаның
____________________________________________менің көзімше қол қойды.
өкілінің қызметі, тегі, аты, әкесінің аты)
________________ құқық қабілеттілігі мен оның өкілінің өкілеттіктері
(заңды тұлғаның атауы)
тексерілді. Сенімхатқа қол қойған тұлғаның жеке басы анықталды.

                                      N ______ тізілімге тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома _________

     мөр                              Нотариус _________
                                                (қолы) 

_________________________________________________
Заңды тұлғаның шет елдерде әрекет жасау үшін берген сенімхаттарына
қуәландыру жазбаларының басқа нысандарын қолдануға болады.
     Мысалы:
Осы сенімхат 199_____ жылдың "____"___________ ___________________
                                             (мемлекеттік нотариат
__________________________________________________________________
кеңсесінің атауы немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі
__________________________________________________________________
                    мен берілген күні)
______ нотариусы ________________________ арқылы куәландырылды.
               (тегі, аты, әкесінің аты)

маған (заңды тұлғаның атауы, заңды тұлғаның өкілінің қызметі, тегі,
аты, әкесінің аты) атынан өзі келген тұлға жасады. Ол маған
сенімхатта көрсетілген, оған менің көзімше өз қолын қойып, менің осы
сенімхатты ресімдеуімді тиісті түрде растаған тұлға ретінде таныс
(заңды тұлғаның атауы) құқық қабілеті мен өкілдің өкілеттіктері
тексерілді.

                                      N ______ тізілімге тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома _________

       мөр                            Нотариус _________
                                                (қолы)

                                          N 71-қосымша
                                 Сауатсыз адамның атынан шетелде
                               әрекет жасау үшін берілген сенімхатқа
                                        куәландыру жазба

19___жылдың "__"____ Қазақстан Республикасының ______облысы қаласы
мен_______________________________________________________________
  (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше нотариус
______________________________________нотариусы __________________
лицензиясының нөмірі мен берілген күні)            (тегі, аты,
__________________________тұратын маған келген аз._______________
әкесінің аты)
______________жоғарыдағы сенімхатының мен арқылы жасалғанын,
сенімхатта көрсетілген жеке тұлға ретінде маған таныс екенін және
осы сенімхатты тиісінше растап отырғанын куәландырамын.
_________________________ байланысты тұратын, жеке бастары
(тегі, аты, әкесінің аты)
анықталған және менің көзімше қол қойған куәлар_____________________
____________________________________________________________________
         (екі куәнің тектері, аттары, әкелерінің аттары)
көзінше сенімхат мәтінінің астына үш қосу таңбасын қойды.

                                     Тізілімді N ______ тіркелді
                                     Мемлекеттік баж өндірілді
                                     немесе жекеше нотариусқа
                                     төленген сома _________

    мөр                              Нотариус _________
                                               (қолы)

                                            N 72-қосымша
                                    Өзі қол қоя алмайтын (ауруына
                                    байланысты) азаматтың шетелде
                                    әрекеттер жасау үшін берген
                                    сенімхатына куәландыру жазба

19___жылдың "____"_______________________, Қазақстан Республикасының
______ қаласы, облысы мен, _________________________________________
                             (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
____________________________________________________________________
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
нотариусы __________________________, жоғарыда келтірілген
          (тегі, аты, әкесінің аты)
сенімхатты маған өзі келген, _____________________ тұратын аз.
                                 (мекен-жай)
_____________________________ жеке өзі жасағанын куәландырамын. Ол
(тегі, аты, әкесінің аты)
маған осы құжатта көрсетілген және осы құжаттың ресімделуін тиісінше
растап берген тұлға ретінде белгілі.
Оның ________________________________________ байланысты
      (ұсынушының жеке өзінің қол қоя алмау себебі)
және оның тапсыруы бойынша менің көзімше аз._______________________
                                          (қол қойған адамның тегі,
________________________сенімхатқа қол қойды.
  аты, әкесінің аты)
Сенушінің жеке басы анықталды, оның әрекет қабілеттілігі тексерілді.
Ұсынушының тапсыруы бойынша сенімхатқа қол қойған аз. _____________
                                                      (тегі, аты
________________ жеке басы анықталды.
әкесінің аты)

                                      N ______ тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома _________

      мөр                             Нотариус _________
                                                (қолы)

                                           N 73-қосымша
                                    Шетелде әрекеттер жасау үшін
                                 бір мезгілде сауатты және сауатсыз
                                  тұлғалардың аттарынан берілген
                                  сенімхаттарға куәландыру жазба

19___жылдың "____"_______________________, Қазақстан Республикасының
__________ қаласы, облысы мен, _____________________________________
                            (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
____________________________________________________________________
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
нотариусы ___________________, жоғарыда келтірілген сенімхатты маған
       (тегі, аты, әкесінің аты)
өздері келген, ________________ тұратын азаматтар __________________
               (мекен-жай)              (тектері, аттары, әкелерінің
__________ жеке өздері жасағанын куәландырамын. Ол маған осы құжатта
аттары)
көрсетілген және осы құжаттың ресімделуін тиісінше растап берген
тұлғалар ретінде белгілі. Сонымен қатар  ___________________________
                               (сауатты тұлғалардың тектері, аттары,
___________________ сенімхатқа менің көзімше қол қойды, ал _________
әкелерінің  аттары)                                       (сауатсыз
________________________________________сауатсыздықтарына байланысты
адамдардың тектері, аттары әкелерінің аттары)
куәлардың __________________________________________________ көзінше
          (екі куәнің тектері, аттары, әкелерінің аттары)
сенімхат мәтінінің астына үш қосу белгісін қойды. Куәлер ___________
                                                         (мекен-жай)
тұрады, олардың жеке бастары анықталды.

                                      N ______ тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома _________

    мөр                               Нотариус _________
                                                (қолы)

                                          N 74-қосымша
                             14 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке
                                толмағандардың заңды өкілдерінің
                                 (ата-аналарының асыраушыларының,
                             қамқоршыларының келісімімен шетелдерде
                              әрекет жасауына арналған сенімхатқа
                                        куәландыру жазба

19___жылдың "____"_____________, Қазақстан Республикасының _________
қаласы, облысы мен, ________________________________________________
            (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
________________________________________ нотариусы _________________
нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)     (тегі, аты,
____________, жоғарыда аталған сенімхатты маған келген, ____________
әкесінің аты)                                             (мекен-
_______ тұратын аз._____________________ өзі жасағанын куәландырдым.
жайы)            (тегі, аты, әкесінің аты)
Ол маған оның заңды өкілі болып табылатын (әкесінің, шешесінің,
асыраушысының, қамқоршысының тегі, аты, әкесінің аты) келісімімен
әрекет жасайтын, сенімхатта көрсетілген тұлға ретінде белгілі. Олар
сенімхатқа менің көзімше қол қойды және осы сенімхаттың ресімделуін
тиісті түрде растады.

                                     N ______ тізілімде тіркелді
                                     Мемлекеттік баж өндірілді
                                     немесе жекеше нотариусқа
                                     төленген сома _________

    мөр                              Нотариус _________
                                                (қолы)

                                            N 75-қосымша
                                  Аудармашының сенімхат мәтініне
                                  бір мезгілде аударма жасауымен
                                шетелде әрекет жасау үшін берілетін
                               сенімхатқа жазылатын куәландыру жазба

19____жылдың "____"_____________, Қазақстан Республикасының _______
қаласы, ауданы мен, _______________________________________________
               (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
_______________________________________ нотариусы _________________
нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)    (тегі, аты,
________________, жоғарыда аталған сенімхатты _____________________
  әкесінің аты)                                    (мекен-жайы)
тұратын аз. _______________ маған өзі келіп жасағанын куәландырамын.
        (тегі, аты, әкесінің аты)
Ол маған сенімхатқа өзі қол қойған және маған осы сенімхаттың
рәсімделгенін тиісті түрде растаған сенімхатта көрсетілген тұлға
ретінде белгілі. _______тілден ______тіліне аударған маған белгілі
аудармашы ________________________ қол қойды. Оның қолының
         (тег, аты, әкесінің аты)
түпнұсқалығын куәландырамын.

                                       N ______ тізілімде тіркелді
                                       Мемлекеттік баж өндірілді
                                       немесе жекеше нотариусқа
                                       төленген сома _________

      мөр                              Нотариус _________
                                                 (қолы)

                                           N 76-қосымша
                                 Мемлекеттік нотариус немесе жекеше
                                 практикамен айналысатын нотариус
                                 сенімхат мәтінін аударып, шетелде
                                 әрекет жасау үшін берген сенімхатқа
                                          куәландыру жазбасы

19_____жылдың "____"_____________, Қазақстан Республикасының қаласы,
(облысы) мен,______________________________________________________
       (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше нотариус
_____________________________________________ нотариусы_____________
лицензиясының нөмірі мен берілген күні)                 (тегі, аты,
________________, жоғарыда аталған сенімхатты маған келген,_________
  әкесінің аты)                                         (мекен-жайы)
______________ тұратын маған сенімхатта көрсетілген тұлға ретінде
белгілі және осы сенімхаттың жасалуын тиісті түрде растаған аз.
___________________________________________________________________
                 тегі, аты, әкесінің аты)
маған өзі келіп жасағанын куәландырамын. Мұнымен қатар сенімхаттың
______тілінен _____ тіліне ауызша дұрыс аударылғанын куәландырамын.

                                     N ______ тізілімде тіркелді
                                     Мемлекеттік баж өндірілді
                                     немесе жекеше нотариусқа
                                     төленген сома _________ мөр   
                                     Нотариус _________
                                                (қолы)

                                          N 77-қосымша
                              Шетелдерде әрекет жасауға арналған
                              арыздарға, аффедевиттерге және т.б.
                            құжаттарға қойылған қолдың түпнұсқалығын
                               куәландыру туралы куәландыру жазба

     19_____жылдың "____"_____________, Қазақстан Республикасының

________қаласы, облысы мен,_________________________________________
               (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы немесе жекеше
________________________________________ нотариусы ________________
нотариат лицензиясының нөмірі мен берілген күні)    (тегі, аты,
______________, аз. ___________________қойған қолының түпнұсқалығын
әкесінің аты)      (тегі, аты, әкесінің аты)
куәландырамын. Маған өзі келген осы азамат,_________________________
                                                  (мекен-жайы)
тұрады, ол осы құжатта көрсетілген және оған менің көзімше қол
қойып, осы құжаттың ресімделгенін тиісінше растап берген тұлға
ретінде белгілі.

                                    N ______ тізілімде тіркелді
                                    Мемлекеттік баж өндірілді
                                    немесе жекеше нотариусқа
                                    төленген сома _________ мөр
                                    Нотариус _________
                                                (қолы)

                                           N 78-қосымша
                               Сауатсыз тұлғаның шет елдерде әрекет
                                    жасауына арналған арыздарға,
                                аффедевиттерге және т.б. құжаттарға
                                  қойылған қолдардың түпнұсқалығын
                                 куәландыру туралы куәландыру жазба

19_____жылдың "____"___________________, Қазақстан Республикасының
_________ қаласы, облысы мен,_______________________________________
                           (мемлекеттік нотариат кеңсесінің атауы
____________________________________________________________________
немесе жекеше нотариус лицензиясының нөмірі мен берілген күні)
нотариусы_____________________жоғарыда келтірілген құжатты маған өзі
      (тегі, аты, әкесінің аты)
келген __________________ тұратын аз.______________________________
       (мекен-жайы)                     (тегі, аты, әкесінің аты)
жеке өзі жасағанын куәландырамын. Ол маған осы құжатта көрсетілген
және осы құжаттың ресімделуін тиісінше растап берген тұлға ретінде
белгілі.
Сауатсыздығына байланысты _________________________________________
                         (тегі, аты, әкесінің аты)  (мекен-жайлары)
тұратын куәлардың _________________________________________________
                  (екі куәнің тектері, аттары, әкелерінің аттары)
қатысуымен құжаттың астына үш қосу таңбасын қойды. Куәлар менің
көзімше қол қойды, олардың жеке бастары анықталды.

                                      N ______ тізілімде тіркелді
                                      Мемлекеттік баж өндірілді
                                      немесе жекеше нотариусқа
                                      төленген сома _________ мөр
                                      Нотариус _________
                                                (қолы)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады