Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне оларды Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына сәйкес келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 11 шілдедегі № 91-VI ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

1-бап.Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; №15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; №4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; №5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; №20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; №8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 11, 63, 64, 65, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 11, 52-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; №19- I, 99, 100, 101-құжаттар; № 20-I, 110-құжат; № 20-IV, 113-құжат; №20-VII, 115, 119-құжаттар; № 21-I, 124-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 136, 137-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22- VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 53, 55, 57-құжаттар; № 8-I, 62-құжат; № 8-II, 66, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 22-құжат; № 10, 23-құжат; 2017 жылғы 19 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өсімдіктер және жануарлар дүниесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 15 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      135-1-баптың 1-тармағының 1) тармақшасында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

      2. "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 22, 174-құжат; 2012 ж., № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 13-құжат; №9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 6, 28-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 22, 128-құжат; 2015 ж., № 10, 50-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 22-II, 145-құжат; № 23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., № 8-ІІ, 67-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат):

      1) 78-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Ата-ана құқықтарын қалпына келтiру ата-ана құқықтарынан айырылған ата-ананың өтініші бойынша сот тәртiбiмен жүзеге асырылады. Ата-ана құқықтарын қалпына келтiру туралы iстер ата-ананың, қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органның қатысуымен қаралады.";

      2) 79-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Ата-ана құқықтарын шектеу туралы iстер қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын орган өкілінің міндетті түрде қатысуымен қаралады.".

      3. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 13-І, 13-ІІ, 83-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 16, 79-құжат; № 21-ІІІ, 137-құжат; № 22-І, 140-құжат; № 22-ІІІ, 149-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат; №8-ІІ, 67-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 9, 21-құжат):

      1) мазмұнында:

      мынадай мазмұндағы 50-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "50-1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру";

      177, 373 және 374-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      177-баптың тақырыбында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      "373-бап. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентін – Елбасын көпшілік алдында қорлау және оның абыройы мен қадір-қасиетіне өзгедей қолсұғушылық, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының бейнесін бүлдіру, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының заңды қызметіне кедергі жасау";

      374-баптың тақырыбында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндігі мәтін өзгермейді;

      2) 3-бап мынадай мазмұндағы 20-1) тармақпен толықтырылсын:

      "20-1) Қазақстан Республикасының өмірлік маңызы бар мүдделеріне өзге де ауыр зиян – осы Кодекстің 160-бабының екінші бөлігінде, 163-бабында, 164-бабының екінші бөлігінде, 168, 169, 175-баптарында, 179-бабының үшінші бөлігінде, 180-бабының үшінші бөлігінде, 181-бабында, 182-бабының үшінші бөлігінде, 455-бабында көзделген іс-әрекеттерді жасау салдарынан келтірілген зиян;";

      3) 8-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Кодекстің ережелері, егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартында өзгеше белгіленбесе, террористік немесе экстремистік қылмыс не бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыс жасалған жағдайларда, не Қазақстан Республикасының өмірлік маңызы бар мүдделеріне өзге де ауыр зиян келтіргені үшін қылмыстың жасалған жеріне қарамастан, Қазақстан Республикасының азаматтарына, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдарға қатысты қолданылады.";

      4) 15-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қылмыс жасаған уақытта он төрт жасқа толған адамдардың адам өлтiргенi (99-бап), денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтiргенi (106-бап), ауырлататын мән-жайлар кезiнде денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтiргенi (107-баптың екiншi бөлiгі), зорлағаны (120-бап), сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттерi (121-бап), адам ұрлағаны (125-бап), халықаралық қорғауды пайдаланатын адамдарға немесе ұйымдарға шабуыл жасағаны (173-бап), әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiлдiк, тектік-топтық немесе дiни алауыздықты қоздырғаны (174-бап), Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының өміріне қолсұғушылық (177-бап), Қазақстан Республикасы Президентінің өміріне қолсұғушылық (178-бап), диверсия (184-бап), ұрлық (188-баптың екінші, үшінші және төртінші бөліктері), тонау (191-баптың екінші, үшінші және төртінші бөліктері), қарақшылық (192-бап), қорқытып алушылық (194-баптың екінші, үшінші және төртінші бөліктері), ауырлататын мән-жайлар кезiнде автомобильдi немесе өзге де көлiк құралын жымқыру мақсатынсыз құқыққа сыйымсыз иеленіп алғаны (200-баптың екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерi), ауырлататын мән-жайлар кезiнде бөтеннің мүлкін қасақана жойғаны немесе бүлдiргенi (202-баптың екiншi және үшiншi бөлiктерi), терроризм актісі (255-бап), терроризмді насихаттағаны немесе терроризм актісін жасауға жария түрде шақырғаны (256-бап), террористік топ құрғаны, оған басшылық еткені және оның әрекетіне қатысқаны (257-баптың бірінші және екінші бөліктері), террористік немесе экстремистік әрекетті қаржыландырғаны және терроризмге не экстремизмге өзге де дем берушілік (258-бап), адамды кепiлге алғаны (261-бап), ғимараттарға, құрылыстарға, қатынас және байланыс құралдарына шабуыл жасағаны немесе оларды басып алғаны (269-бап), терроризм актiсi туралы көрiнеу жалған хабарлағаны (273-бап), қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттар мен жарылыс құрылғыларын жымқырғаны не қорқытып алғаны (291-бап), ауырлататын мән-жайлар кезінде бұзақылық жасағаны (293-баптың екінші және үшiншi бөлiктері), тағылық (294-бап), есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді жымқырғаны не қорқытып алғаны (298-бап), ауырлататын мән-жайлар кезiнде өлген адамдардың мәйiттерiн және олар жерленген жерлердi қорлағаны (314-баптың екiншi бөлiгi) және көлiк құралдарын немесе қатынас жолдарын қасақана жарамсыз еткені (350-бап) үшiн қылмыстық жауаптылыққа жатады.";

      5) 40-баптың үшінші бөлігі мынадай мазмұндағы 3-1) тармақпен толықтырылсын:

      "3-1) Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру;";

      6) мынадай мазмұндағы 50-1-баппен толықтырылсын:

      "50-1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру

      1. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру мемлекеттің сотталған адаммен орнықты саяси-құқықтық байланысты мәжбүрлі тоқтатуынан тұрады, бұл олардың өзара құқықтары мен міндеттерінің жиынтығын білдіреді.

      2. Он сегіз жасқа дейін қылмыс жасаған адамдарға Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру тағайындалмайды.";

      7) 160-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, не өлiм жазасына жазаланады.";

      8) 163-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, не өлiм жазасына жазаланады.";

      9) 164-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, не өлiм жазасына жазаланады.";

      10) 168-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, не өлiм жазасына жазаланады.";

      11) 169-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      12) 170-бапта:

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленiп, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он екі жылдан он жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      төртінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, не өлiм жазасына жазаланады.";

      13) 173-бапта:

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленiп, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленiп, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      14) 175-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, не өлім жазасына жазаланады.";

      15) 177-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "177-бап. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнің – Елбасының өмiрiне қолсұғушылық

      Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнің -

      Елбасының өмiрiне оның заңды қызметiне кедергi жасау не осындай қызметi үшiн кек алу мақсатында жасалған қолсұғушылық -

      Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, не өлiм жазасына жазаланады.";

      16) 178-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, не өлiм жазасына жазаланады.";

      17) 179-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он екі жылдан он жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      18) 180-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын айыруға жазаланады.";

      19) 181-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он екі жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он екі жылдан он жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      20) 182-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он екі жылдан он жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      21) 184-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленiп, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, не өлiм жазасына жазаланады.";

      22) 255-бапта:

      үшінші бөліктің 2) тармағының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он екі жылдан он жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      төртінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, не өлiм жазасына жазаланады.";

      23) 257-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленiп, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он жылдан он жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленiп, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он екі жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      24) 261-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      25) 269-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленiп, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, сегiз жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      26) 270-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкi тәркiленiп, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, сегiз жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      27) 373 және 374-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "373-бап. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентін – Елбасын көпшілік алдында қорлау және оның абыройы мен қадір-қасиетіне өзгедей қолсұғушылық, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының бейнесін бүлдіру, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының заңды қызметіне кедергі жасау

      1. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентін – Елбасын көпшілік алдында қорлау немесе оның абыройы мен қадір-қасиетіне өзгедей қолсұғушылық, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының бейнесін бүлдіру –

      екi мың айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      2. Бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникация желілерін пайдалана отырып жасалған дәл сол іс-әрекеттер –

      үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      3. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының заңды қызметіне кедергі жасау мақсатында оған немесе онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне қандай да бір нысанда ықпал ету –

      бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      374-бап. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентіне – Елбасына тиіспеушілік кепілдігін бұзу

      Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентіне – Елбасына және онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне тиіспеушілік кепілдігін, оның ішінде мүлкіне, тұрғын және қызметтік үй-жайларына, жеке және қызметтік көлік құралдарына, жазысқан хаттарына, олар пайдаланатын байланыс құралдарына тиіспеушілік кепілдігін, банктік шоттарының банктік құпиялығы және оларға тиіспеушілік, сондай-ақ оларға тиесілі құжаттарға тиіспеушілік кепілдігін қандай да бір нысанда бұзу –

      бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      28) 455-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып немесе онсыз, он жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, не өлiм жазасына жазаланады.".

      4. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 15-I, 15-II, 88-құжат; № 19-І, 19- ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 20-VII, 115-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 67-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126, 129-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 8, 16-құжат):

      1) мазмұнында 105, 107, 108, 164-баптардың, 48-тараудың, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423-баптардың, 49-тараудың, 483, 661, 672-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "105-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдардың, тергеу бөлімі бастығының, анықтау органы бастығының, прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне өздерінің құқықтары мен мүдделерін немесе өздері білдіретін құқықтар мен мүдделерді қорғайтын тұлғалар берген шағымдарды қарау тәртібі";

      "107-бап. Тергеу судьясының қаулыларына шағым жасау, прокурордың өтінішхатын келтіру

      108-бап. Сот үкіміне, қаулыларына шағымдар, прокурордың өтінішхаттары";

      "164-бап. Тергеу судьясының мүлiкке тыйым салуды санкциялау не санкциялаудан бас тарту туралы қаулысын прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау және оған шағым жасау";

      "48-тарау. Заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне апелляциялық шағым жасау, оларды прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау

      414-бап. Үкімдерге, қаулыларға апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру құқығы";

      "416-бап. Заңды күшіне енбеген үкімдерге, қаулыларға апелляциялық (жекеше) шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын қарайтын соттар

      417-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру тәртібі

      418-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру мерзiмдерi

      419-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру мерзiмін қалпына келтiру тәртiбi

      420-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру туралы хабарлама

      421-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым берудің, прокурордың өтінішхатын келтірудің салдары

      422-бап. Бiрiншi сатыдағы соттың қаулысына шағым жасау, оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау

      423-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым, прокурордың өтінішхаты

      49-тарау. Апелляциялық шағымдар, прокурордың өтінішхаттары бойынша істерді қарау";

      "483-бап. Судьяның қаулысына шағым жасау және оны прокурордың апелляциялық өтінішхаты бойынша қайта қарау";

      "661-бап. Алқабилер қатысатын сот шығарған, заңды күшiне енбеген үкiмдер мен қаулыларға шағым жасау және оларды прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау";

      "672-бап. Тәркілеу туралы қаулыға шағым жасау, оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау";

      2) 7-баптың 4) және 30) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) апелляциялық саты – бiрiншi сатыдағы соттың заңды күшiне енбеген үкiмдерiне, қаулыларына апелляциялық шағымдар мен прокурордың апелляциялық өтінішхаттары бойынша істі мәні бойынша қарайтын сот;";

      "30) наразылық, прокурордың өтінішхаты – прокурордың қылмыстық іс бойынша сот шешіміне өз құзыретi шегiнде және осы Кодексте көзделген тәртiппен енгiзетін, тиісінше прокурорлық қадағалау және ден қою актісі;";

      3) 50-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Мерзiмдi қалпына келтiруден бас тартуға осы Кодексте белгiленген тәртiппен шағым жасалуы, ол прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкiн.";

      4) 52-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қылмыстық істерді апелляциялық тәртіппен қарау кемінде үш алқа судьясының құрамында алқалы түрде жүзеге асырылады, ал қысқартылған тәртіппен қаралған, қылмыстық терiс қылықтар және онша ауыр емес қылмыстар туралы істер бойынша соттың үкімдеріне, қаулыларына, үкімді орындау мәселелері бойынша, тергеу судьясының қаулыларына шағымдарды, прокурорлардың өтінішхаттарын қараған кезде судья жеке-дара жүзеге асырады.";

      5) 55-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Тергеу судьясының қаулысына осы Кодекстің 107-бабында көзделген тәртіппен шағым жасалуы, ол прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      6) 58-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Негіздер болған кезде және осы Кодексте көзделген тәртіппен, прокурор өз қаулысымен істерді өзінің іс жүргізуіне қабылдауға және бұл ретте, тергеушінің өкілеттіктерін пайдалана отырып, тергеп-тексеруді жеке өзі жүргізуге құқылы. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің заңдылығын қадағалауды осыған уәкілеттік берілген прокурор жүзеге асырады.";

      7) 59-баптың екінші бөлігінің 9) тармағындағы "беруге уәкілетті." деген сөздер "беруге;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақпен толықтырылсын:

      "10) тергеушінің әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) және шешiмдерiне шағымдарды қарауға уәкілетті.";

      8) 60-баптың сегізінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Тергеуші тергеп-тексерілетін іс бойынша прокурордың процестік шешімдерімен, әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келіспеген жағдайда, ол жоғары тұрған прокурорға бұл жөнінде шағым жасауға құқылы.

      Прокурордың процестік шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) жоғары тұрған прокурорға шағым жасау олардың орындалуын тоқтата тұрмайды.";

      9) 62-бапта:

      үшінші бөліктің 3) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) сот тапсырмаларының орындалуын ұйымдастырады.

      Анықтау органының бастығы прокурордың процестік шешімдерімен, әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келіспеген жағдайда, ол жоғары тұрған прокурорға бұл жөнінде шағым жасауға құқылы.";

      төртінші бөліктің 4) тармағындағы "жүргізуге құқылы." деген сөздер "жүргізуге;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақпен толықтырылсын:

      "5) анықтаушының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне шағымдарды қарауға құқылы.";

      10) 65-баптың жетінші бөлігінің 3) және 4) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) іс бойынша келтірілген шағымдар, прокурордың өтінішхаттары және наразылықтар туралы білуге, оларға қарсылықтар беруге;

      4) келтірілген шағымдардың, прокурор өтінішхаттарының және наразылықтардың сотта қаралуына қатысуға;";

      11) 71-баптың алтыншы бөлігінің 20) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "20) іс бойынша келтірілген шағымдар, прокурордың өтінішхаттары және наразылықтар туралы білуге, оларға қарсылықтар беруге және оларды қарауға қатысуға;";

      12) 73-баптың екінші бөлігінің 16) және 17) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "16) азаматтық талап қою бөлiгiнде iс бойынша келтірілген шағымдар, прокурордың өтінішхаттары және наразылықтар туралы бiлуге және оларға қарсылықтар беруге;

      17) мәлiмделген шағымдардың, прокурор өтінішхаттарының және наразылықтардың сотта қаралуына қатысуға;";

      13) 74-баптың екінші бөлігінің 13) және 14) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "13) азаматтық талап қою бөлiгiнде iс бойынша келтiрiлген наразылықтар, прокурордың өтінішхаттары және шағымдар туралы бiлуге және оларға қарсылықтар беруге;

      14) мәлiмделген шағымдардың, прокурор өтінішхаттарының және наразылықтардың сотта қаралуына қатысуға;";

      14) 87-бапта:

      бірінші бөліктің 2) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) осы қылмыстық іс бойынша тергеу судьясы ретінде қатысқан болса, тергеу судьясының қаулыларына шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын қараған болса;";

      он екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Қарсылық бiлдiрудi қабылдамау немесе қанағаттандыру туралы қаулы шағым жасауға (прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға, наразылық білдіруге) жатпайды. Қаулымен келiспеу туралы дәлелдер апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына немесе сот актілерін кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы өтінішхатқа, наразылыққа енгiзiлуi мүмкiн.";

      15) 105-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "105-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдардың, тергеу бөлімі бастығының, анықтау органы бастығының, прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне өздерінің құқықтары мен мүдделерін немесе өздері білдіретін құқықтар мен мүдделерді қорғайтын тұлғалар берген шағымдарды қарау тәртібі

      1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешiмдерiне өздерінің құқықтары мен мүдделерін немесе өздері білдіретін құқықтар мен мүдделерді қорғайтын тұлғалар берген шағымдар тергеу бөлімінің бастығына, анықтау органының бастығына, прокурорға немесе сотқа беріледi.

      Өзiнiң жеке әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) немесе шешiмдерiне шағым түскен, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам шағымды өзiнiң түсiндірмелерiмен бiрге тергеу бөлімінің бастығына, анықтау органының бастығына дереу жіберуге мiндеттi.

      Тергеу бөлімі бастығының, анықтау органы бастығының әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) және шешiмдерiне шағымдар прокурорға берiледi. Өзiнiң жеке әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) немесе шешiмдерiне шағым түскен тергеу бөлімінің бастығы немесе анықтау органының бастығы шағымды өзiнiң түсiндірмелерiмен бiрге тиiстi прокурорға дереу жіберуге мiндеттi.

      Прокурордың әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) және шешiмдерiне шағымдар жоғары тұрған прокурорға берiледi. Осы Кодекстің 106-бабында көрсетілген мәселелер бойынша шағымдар сотқа беріледі және осы бапта көзделген тәртіппен қаралады.

      2. Прокурор, тергеу бөлімінің бастығы, анықтау органының бастығы шағымды алған кезден бастап жеті тәулiк iшiнде оны қарауға және шағым берген тұлғаны қабылданған шешім туралы хабардар етуге мiндеттi. Ұстап алу, күдікті деп тану, күдіктінің іс-әрекетін саралау, лауазымнан шеттету кезiндегі заңды бұзушылық туралы шағымдар алынған кезден бастап үш тәулiк iшiнде қарауға жатады. Шағымды тексеру үшiн қосымша материалдарды талап етіп алдыру не өзге де шаралар қолдану қажет болатын айрықша жағдайларда, шағым берген тұлғаға бұл жөнінде хабарлай отырып, шағымды он бес тәулiкке дейiнгi мерзiмде қарауға жол берiледi.

      3. Шағымды қарау нәтижесінде тергеу бөлімінің бастығы, анықтау органының бастығы прокурордың алдында шағым жасалған шешiмнің күшін жою немесе оны өзгерту туралы өтінішхат беруге, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның орындауы үшін міндетті нұсқаулар, анықтау органына тапсырмалар беруге құқылы.

      Шағымды қарау нәтижесiнде шағым жасалған шешiмнің күшін жойып немесе оны өзгертіп, шағымды толық немесе iшiнара қанағаттандыру туралы не шағымды қанағаттандырудан бас тарту туралы шешiм қабылдануы мүмкiн.

      Бұл ретте, бұрын шығарылған шешiм, егер бұл шағым берген тұлғаның немесе соның мүддесіне орай шағым берiлген тұлғаның жағдайын нашарлатуға алып келетін болса, өзгертілмейді.

      4. Шағым берген тұлға шағым бойынша қабылданған шешiм және одан әрi шағым жасау тәртiбi туралы хабардар етілуге тиіс. Шағымды қанағаттандырудан бас тарту уәжді болуға тиiс.";

      16) 107-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "107-бап. Тергеу судьясының қаулыларына шағым жасау, прокурордың өтінішхатын келтіру";

      бірінші бөліктің 10) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) қарап-тексеруді, тінтуді, алуды, жеке тінтуді санкциялау не санкциялаудан бас тарту туралы қаулысына шағым жасауға, ал прокурор өтінішхат келтіруге құқылы.";

      екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тергеу судьясының осы баптың қағидаларына сәйкес шығарған қаулысына жария етілген кезінен бастап үш тәулік ішінде тергеу судьясы қаулы шығарған сот арқылы облыстық және оған теңестірілген сотқа осы баптың бірінші бөлігінде аталған тұлғалар шағым жасауы, сондай-ақ оған прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін. Дәлелді себеппен өткізіліп алынған мерзім мүдделі тұлғаның өтінішхаты бойынша осы Кодекстің 50-бабына сәйкес қалпына келтірілуі мүмкін.

      3. Шағым беру немесе прокурордың өтінішхатын келтіру осы Кодекстің 55-бабы бірінші бөлігінің 8) және 10) тармақтарында және осы баптың бірінші бөлігінің 1), 2), 7) және 10) тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша қаулыда көрсетілген шешімдердің орындалуын тоқтата тұрмайды.

      4. Шағым жасауға, прокурордың өтінішхатын келтіруге арналған мерзім өткеннен кейін материалдар шағыммен, прокурордың өтінішхатымен бірге облыстық немесе оған теңестірілген сотқа жіберіліп, бұл жөнінде арыз иесіне және әрекеттері мен шешімдеріне шағым жасалған тұлғаға және прокурорға хабарланады. Облыстық немесе оған теңестірілген соттың шағымды, прокурордың өтінішхатын қарау нәтижелері бойынша қабылдаған шешімі түпкілікті болып табылады.

      5. Облыстық немесе оған теңестірілген соттың судьясы осы баптың екінші және үшінші бөліктерінде көзделген қағидалар мен мерзімдерді сақтай отырып, шағым, прокурордың өтінішхаты сотқа келіп түскен кезден бастап үш тәуліктен кешіктірмей тергеу судьясы қаулысының заңдылығын және негізділігін тексеруді жүзеге асырады.

      Облыстық немесе оған теңестірілген сот судьясының шағымды, прокурордың өтінішхатын қарау нәтижелері бойынша шығарған қаулысы жария етілген кезінен бастап заңды күшіне енеді.

      6. Жабық сот отырысына прокурор және күдіктінің қорғаушысы қатысады. Сондай-ақ отырысқа күдікті, оның заңды өкілі, жәбірленуші, оның заңды өкілі, өкілі және шағым жасалған шешімде құқықтары мен мүдделері қозғалатын басқа да адамдар қатыса алады, шағымды, прокурордың өтінішхатын қарау уақыты туралы уақтылы хабарланған кезде олардың келмей қалуы бұлардың сотта қаралуына кедергі болмайды.";

      17) 108-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "108-бап. Сот үкіміне, қаулыларына шағымдар, прокурордың өтінішхаттары

      Бірінші сатыдағы соттардың үкіміне, қаулыларына шағымдар, прокурордың өтінішхаттары осы Кодекстің 48-тарауының қағидаларына сәйкес беріледі. Заңды күшіне енген сот шешімдерін қайта қарау туралы шағымдар, наразылықтар, өтінішхаттар осы Кодекстің 52-тарауында белгіленген қағидаларға сәйкес беріледі.";

      18) 148-баптың алтыншы және он бірінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Тергеу судьясы үйқамақты, кепілді қолдануды санкциялаудан бас тарту туралы қаулы шығарған жағдайда, прокурор осы Кодекстің 107-бабында белгіленген қағидалар бойынша оған өтінішхат келтіруге құқылы.";

      "11. Күдіктіні, айыпталушыны күзетпен ұстауды санкциялау немесе одан бас тарту туралы қаулыға осы Кодекстің 107-бабында көзделген тәртіппен шағым жасалуы, ол прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      19) 153-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Қылмыстық қудалау органының бұлтартпау шарасын өзгерту не оның күшін жою туралы қаулысына шағым жасау, оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау осы Кодекстің 100-106-баптарында көзделген тәртіппен жүргізіледі.";

      20) 158-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Тергеу судьясы өтінішхатты және істің ұсынылған материалдарын қарап шығып, лауазымнан уақытша шеттетуді санкциялау не санкциялаудан бас тарту туралы қаулы шығарады. Лауазымнан уақытша шеттетуді санкциялау немесе одан бас тарту туралы қаулыға осы Кодекстің 107-бабында көзделген тәртіппен шағым жасалуы, ол прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      21) 164-баптың тақырыбы және бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "164-бап. Тергеу судьясының мүлiкке тыйым салуды санкциялау не санкциялаудан бас тарту туралы қаулысын прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау және оған шағым жасау

      1. Тергеу судьясының күдіктінің, айыпталушының, оның әрекеттері үшін заң бойынша материалдық жауаптылықта болатын тұлғаның мүлкіне тыйым салуды санкциялау немесе одан бас тарту туралы қаулысына осы Кодекстің 107-бабында көзделген тәртіппен шағым жасалуы, сондай-ақ ол прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      22) 165-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Тергеу судьясы өтінішхатты және істің ұсынылған материалдарын қарап шығып, жақындауға тыйым салуды санкциялау не санкциялаудан бас тарту туралы қаулы шығарады. Жақындауға тыйым салуды санкциялау немесе одан бас тарту туралы қаулыға осы Кодекстің 107-бабында көзделген тәртіппен шағым жасалуы, ол прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      23) 193-баптың бірінші бөлігінде:

      12) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын органнан істі алып қояды және осы Кодексте белгіленген тергеулігіне сәйкес оны басқа сотқа дейінгі тергеп-тексеру органына береді; тергеп-тексерудің объективті және жеткілікті болуын қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты ерекше жағдайларда, қылмыстық қудалау органының не қылмыстық процеске қатысушының жазбаша өтінішхаты бойынша істі бір органнан екінші органға береді не өзінің іс жүргізуіне қабылдайды және оларды осы Кодексте белгіленген тергеулігіне қарамастан тергеп-тексереді;";

      мынадай мазмұндағы 12-1) тармақпен толықтырылсын:

      "12-1) азаптаулар, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 17-тарауында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыруға құқылы.

      Бас Прокурор ерекше жағдайларда өз бастамасы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуді осы Кодексте белгіленген тергеулігіне қарамастан прокурорға тапсыруға құқылы;";

      24) 217-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тергеу судьясы өтінішхатты алынған кезінен бастап үш тәулік ішінде қарайды және нәтижелері бойынша өтінішхатты қанағаттандыру не оны қанағаттандырудан бас тарту туралы уәжді қаулы шығарады. Өтінішхат қанағаттандырылған жағдайда, тергеу судьясы алғаш мүмкіндік болған кезде жауап алу уақытын тағайындайды, бұл жөнінде прокурорға, күдіктіге және іске қорғаушы ретінде қатысатын оның адвокатына хабарланады. Тергеу судьясының өтінішхатты қанағаттандырудан бас тарту туралы қаулысына осы Кодекстің 107-бабында көзделген тәртіппен шағым жасалады және ол прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралады. Тергеу судьясының өтінішхатты қанағаттандырудан бас тартуы айғақтарды сақтауға қою туралы өтінішхатты сотқа жіберу үшін негіздердің болуын көрсететін мән-жайлар туындаған жағдайда, осы баптың бірінші бөлігінде аталған тұлғалардың қайтадан жүгінуіне кедергі болмайды. Кәмелетке толмағандардың айғақтарын сақтауға қою туралы өтінішхат міндетті түрде қанағаттандыруға жатады.";

      25) 226-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Эксгумация жүргізу немесе одан бас тарту туралы қаулыға осы Кодекстің 107-бабында көзделген тәртіппен шағым жасалуы, ол прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      26) 310-баптың екінші, төртінші және бесінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Облыстық және оған теңестірілген сот аудандық және оларға теңестірілген соттардың, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттардың, сондай-ақ қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттардың заңды күшіне енбеген үкімдері мен қаулыларына апелляциялық (жекеше) шағымдар, прокурордың өтінішхаттары бойынша істерді апелляциялық тәртіппен қарайды.";

      "4. Облыстық және оларға теңестірілген соттар қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысында тергеу судьясының қаулыларына шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын қарайды.

      5. Үкімді орындау сатысында облыстық және оларға теңестірілген соттар бірінші сатыдағы соттардың осы Кодекстің 475 және 476-баптарында көрсетілген мәселелерді қараған кезде шығарған қаулыларына жекеше шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын апелляциялық тәртіппен қарайды.";

      27) 311-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Әскери сот гарнизондардың әскери соттарының, қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық әскери соттардың заңды күшіне енбеген, оның ішінде осы Кодекстің 475, 476-баптарында көрсетілген мәселелерді қараған кезде шығарған үкімдері мен қаулыларына апелляциялық (жекеше) шағымдар, прокурордың өтінішхаттары бойынша істерді апелляциялық тәртіппен қарайды.";

      28) 318-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тараптардың істiң бұл соттың соттылығына жатпайтыны туралы арыздарын осы сот шешедi. Соттың соттылық мәселесі бойынша шығарған қаулысына жоғары тұрған сотқа шағым жасалуы мүмкiн, оның шешiмi түпкiлiктi болып табылады және шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға, наразылық білдіруге жатпайды.";

      29) 344-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Басты сот талқылауында дәлелдемелерді зерттеу мәселелері бойынша шығарылған қаулылар шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға, наразылық білдіруге жатпайды. Басты сот талқылауы барысында шығарылған қаулылармен келіспеу апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына, наразылыққа енгізілуі мүмкін.";

      30) 349-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Ескертулердi қарау нәтижелерi бойынша судья олардың дұрыстығын куәландыру не оларды қабылдамау туралы уәждi қаулы шығарады, бұл шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға, наразылық білдіруге жатпайды, мұнымен келіспеу апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына, наразылыққа енгізілуі мүмкін. Хаттамаға және судьяның қаулысына ескертулер басты сот талқылауының хаттамасына қоса тiгiледi.";

      31) 398-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 6-1) тармақпен толықтырылсын:

      "6-1) Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру туралы шешім;";

      32) 401-баптың 4) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) үкiмге апелляциялық шағым жасау не оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау тәртiбi мен мерзiмi туралы нұсқау;";

      33) 48-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "48-тарау. Заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне апелляциялық шағым жасау, оларды прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау";

      34) 414-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "414-бап. Үкімдерге, қаулыларға апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру құқығы";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Апелляциялық тәртіппен сот актісін қайта қарау туралы прокурордың апелляциялық өтінішхатын істі қарауға мемлекеттік айыптаушы ретінде қатысқан прокурор келтіруі мүмкін. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және оның орынбасарлары, облыстардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлар және олардың орынбасарлары, аудандардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлар өздерінің құзыреті шегінде істі қарауға қатысу-қатыспауына қарамастан, үкімді қайта қарау туралы прокурордың апелляциялық өтінішхатын келтіруі мүмкін.";

      35) 415-баптың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы баптың үшінші бөлігінде көрсетілгендерді қоспағанда, бірінші сатыдағы соттардың заңды күшіне енбеген қаулыларына осы тарауда көзделген тәртіппен жекеше шағым берілуі, прокурордың өтінішхаты келтірілуі мүмкін.

      3. Бұлтартпау шарасы, ақшалай өндіріп алуды қолдану туралы қаулылардан басқа, сот талқылауы барысында шығарылған, осы Кодекстің 10-бабының екінші бөлігінде көрсетілген мәселелер жөніндегі, сондай-ақ процеске қатысушылардың дәлелдемелерін, өтінішхаттарын зерттеу тәртібі мен тәсіліне, сот отырысы залында тәртіп сақтауға қатысты қаулылар осы тараудың қағидалары бойынша қайта қарауға жатпайды. Жоғарыда көрсетілген қаулыларға қарсылықтар үкімге келтірген апелляциялық шағымдарда, прокурордың өтінішхаттарында баяндалуы мүмкін.";

      36) 416 және 417-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "416-бап. Заңды күшіне енбеген үкімдерге, қаулыларға апелляциялық (жекеше) шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын қарайтын соттар

      1. Аудандық және оларға теңестірілген соттардың, қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттардың, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттардың заңды күшіне енбеген үкімдеріне, қаулыларына апелляциялық (жекеше) шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын тиісті облыстық және оған теңестірілген соттың апелляциялық сатысы қарайды.

      2. Гарнизондардың әскери соттарының, қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық әскери соттардың заңды күшіне енбеген үкімдеріне, қаулыларына апелляциялық (жекеше) шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын Әскери сот қарайды.

      3. Егер іс бойынша үкім және қаулы шығарылса, онда үкімге апелляциялық шағымдар, прокурордың өтінішхаттары және қаулыға жекеше шағымдар, прокурордың өтінішхаттары облыстық немесе оған теңестірілген соттың апелляциялық сатысының бір отырысында қаралады.

      4. Басты сот талқылауы барысында шығарылатын, бұлтартпау шарасы және ақшалай өндіріп алуды қолдану туралы қаулыларға жекеше шағымдар, прокурордың өтінішхаттары іс бойынша іс жүргізу аяқталғанға дейін апелляциялық сатыда қаралады. Көрсетілген шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын апелляциялық сатыда қарау қылмыстық істі бірінші сатыдағы сотта одан әрі қарауды үзбейді.

      417-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру тәртібі

      1. Үкім, қаулы шығарған сот арқылы апелляциялық (жекеше) шағымдар беріледі, прокурордың өтінішхаттары келтірiледi. Апелляциялық сатыға тiкелей келiп түскен апелляциялық (жекеше) шағымдар, прокурордың өтінішхаттары осы Кодекстiң 420-бабының және 421-бабы екiншi бөлiгiнiң талаптарын орындау үшiн үкім, қаулы шығарған сотқа жiберілуге жатады.

      2. Істі қайтадан қарау кезінде шығарылған үкімге, қаулыға осындай тәртіппен шағым жасалуы, ол прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      37) 418-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "418-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру мерзiмдерi";

      бірінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Үкім, қаулы жария етілген күннен бастап он бес тәулiк iшiнде апелляциялық (жекеше) шағымдар беріледі, прокурордың өтінішхаттары келтіріледі, ал күзетпен ұсталатын сотталған адам оларды өзіне үкімнің, қаулының көшiрмесi табыс етілген күннен бастап дәл сондай мерзiмде бере алады.";

      "3. Мерзiмдi өткізіп алып берiлген апелляциялық (жекеше) шағым, прокурордың өтінішхаты үкімді, қаулыны шығарған соттың қаулысымен мерзімді қалпына келтіру туралы өтінішхат болмаған кезде осы негіз көрсетіле отырып, авторға қайтарылады. Егер шағымды, прокурордың өтінішхатын бірінші сатыдағы сот қабылдаған соң оларды беру мерзімінің өткізіп алынғаны апелляциялық сатыда анықталса, апелляциялық саты судьясы өз қаулысымен оларды қараусыз қалдырады.";

      38) 419, 420, 421, 422 және 423-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "419-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру мерзiмін қалпына келтiру тәртiбi

      1. Апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру мерзімі өткізіп алынған жағдайда шағымды, прокурордың өтінішхатын беруге құқығы бар адамдар үкімді, қаулыны шығарған сот алдында өткізіп алынған мерзімді қалпына келтіру туралы өтінішхат бере алады. Апелляциялық (жекеше) шағымды, прокурордың өтінішхатын беру мерзімін қалпына келтіру туралы өтінішхат жазбаша нысанда не электрондық құжат нысанында берілуі мүмкін. Мерзімді қалпына келтіру туралы өтінішхатты сот отырысында – істің басты сот талқылауы кезінде төрағалық еткен судья, ал ол ұзақ уақыт (кемінде бес тәулік) болмаған кезде осы соттың басқа судьясы қарайды, ол өтінішхат қозғаған адамды түсініктеме беру үшін шақыртуға құқылы.

      2. Судьяның өткізіп алынған мерзімді қалпына келтіруден бас тарту туралы қаулысына тиісті облыстық немесе оған теңестірілген сотқа шағым жасалуы, прокурордың өтінішхаты бойынша сонда қайта қаралуы мүмкін, ол өткізіп алынған мерзімді қалпына келтіруге және осы Кодекстің 420-бабында және 421-бабының екінші бөлігінде жазылған талаптарды сақтай отырып, шағым, прокурордың өтінішхаты бойынша істі қарауға құқылы. Соттың апелляциялық шағым берудің, прокурордың өтінішхатын келтірудің өткізіп алынған мерзімін қалпына келтіру туралы қаулысымен келіспейтін процеске қатысушылар апелляциялық сатының отырысы басталғанға дейін немесе сонда өз дәлелдерін беруге және осы қаулының күшін жою туралы өтінішхат беруге құқылы. Мұндай өтінішхат қанағаттандырылған жағдайда, апелляциялық саты өз қаулысымен апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қараусыз қалдырады.

      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген сот процеске қатысушының өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін шектейтін заң бұзушылық кезінде (сот отырысының хаттамасын уақтылы дайындамау, іске қатысатын, сот ісін жүргізу тілін білмейтін адамға сот актісінің көшірмесін аудармасыз табыс ету, сот актісінің қарар бөлігінде шағым жасау мерзімін көрсетудегі дәлсіздіктер), сондай-ақ оның шағымды уақтылы беруіне немесе прокурордың өтінішхатын келтіруіне объективті түрде кедергі келтіретін өзге де мән-жайлар болған кезде апелляциялық (жекеше) шағым берудің, прокурордың апелляциялық өтінішхатын келтірудің өткізіп алынған мерзімін қалпына келтіруге міндетті.

      4. Апелляциялық саты судьясының өткізіп алынған мерзімді қалпына келтіру туралы қаулысы шағыммен, прокурордың өтінішхатымен және басқа да материалдармен бірге үкімді, қаулыны шығарған сотқа осы Кодекстің 420 және 421-баптарында көзделген әрекеттерді орындау үшін дереу жіберіледі.

      420-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру туралы хабарлама

      1. Үкімді, қаулыны шығарған сот апелляциялық (жекеше) шағымның берілгені, прокурордың өтінішхатының келтірілгені туралы сотталған адамға немесе ақталған адамға, оның қорғаушысына, өкіліне, айыптаушыға, жәбірленушіге және оның өкіліне, сондай-ақ шағым, прокурордың өтінішхаты олардың мүдделерін қозғайтын болса, азаматтық талапкерге, азаматтық жауапкерге немесе олардың өкілдеріне хабар береді.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген адамдарға шағымның, прокурордың өтінішхатының көшірмелері не үкімді, қаулыны шығарған соттың интернет-ресурсы арқылы олардың электрондық көшірмелерімен танысу мүмкіндігі туралы хабарлама жіберіледі. Бұл ретте тараптарға жазбаша нысанда не электрондық құжат нысанын- да шағымға, прокурордың өтінішхатына қарсылықтар беру құқығы түсіндіріліп, оларды ұсыну мерзімі көрсетіледі. Тараптарға қайта қарау үшін шағым, прокурордың өтінішхаты келтірілген сот актісімен келісуі туралы өз дәлелдерін беру құқығы да түсіндіріледі. Шағымға, прокурордың өтінішхатына келіп түскен қарсылықтар, тараптардың дәлелдері іске қоса тігіліп, апелляциялық сатыда жиынтық түрде қаралуға жатады.

      3. Тараптар жаңа материалдарды апелляциялық сатыға апелляциялық (жекеше) шағымға, прокурордың өтінішхатына қарсылықпен бірге немесе бөлек ұсынуға немесе оларды талап етіп алдыру және зерттеу туралы, сондай-ақ өздері көрсеткен жәбірленушілерді, куәларды, сарапшыларды, мамандарды сотқа шақырту және олардан жауап алу туралы өтінішхат беруге құқылы.

      421-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым берудің, прокурордың өтінішхатын келтірудің салдары

      1. Апелляциялық (жекеше) шағым беру және прокурордың өтінішхатын келтіру, бұлтартпау шарасы туралы шешімді қоспағанда, үкімнің, қаулының заңды күшіне енуін және оларды орындауға келтіруді тоқтата тұрады.

      2. Бірінші сатыдағы сот үкімге, қаулыға шағым жасау, оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау және осы Кодекстің 420-бабының талаптарын орындау үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін бір тәуліктен кешіктірмей, істі келіп түскен шағымдармен, прокурордың өтінішхатымен, оларға қоса берілген құжаттармен, сондай-ақ оларға қарсылықтармен бірге тиісті соттың апелляциялық сатысына жібереді.

      422-бап. Бiрiншi сатыдағы соттың қаулысына шағым жасау, оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау

      1. Осы Кодекстің 344-бабының төртінші бөлігінде көрсетілген алып қоюларды қоспағанда, бірінші сатыдағы соттың қаулысына осы Кодекстің 414-бабында көрсетілген адамдар жекеше шағым, прокурордың өтінішхатын келтіре алады.

      2. Бiрiншi сатыдағы соттың қаулыларына жекеше шағым, прокурордың өтінішхаты жоғары тұрған сотқа қаулы шығарылған күннен бастап он бес тәулiк iшiнде берiледi және апелляциялық iс жүргiзу қағидалары бойынша қаралады. Үкім шығарумен аяқталған сот талқылауы кезінде шығарылған қаулыға шағым берілген, прокурордың өтінішхаты келтірілген жағдайда, іс үкімге шағым жасау үшін белгіленген мерзім өткен соң ғана жоғары тұрған сот сатысына жіберіледі.

      423-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым, прокурордың өтінішхаты

      1. Апелляциялық шағымда, прокурордың өтінішхатында:

      1) шағым, прокурордың өтінішхаты жолданып отырған тиісті апелляциялық сатыдағы соттың атауы;

      2) шағым берген немесе прокурордың өтінішхатын келтірген адамның процестік жағдайы, тұрғылықты жері немесе тұрған жері, онымен хабарласудың байланыс құралдарының нөмірлері көрсетіле отырып, ол туралы деректер;

      3) шағым берілген, прокурордың өтінішхаты келтірілген үкім немесе қаулы және осы шешімді шығарған соттың атауы;

      4) үкімнің, қаулының қай бөлігінде немесе оларға толық көлемде шағым берілгенін, прокурордың өтінішхаты келтірілгенін көрсету;

      5) шағым берген, прокурордың өтінішхатын келтірген адамның өз пікірі бойынша сот үкімінің, қаулысының дұрыс еместігі неде екендігі, сотқа дейінгі іс жүргізуді жүзеге асыру немесе істі қарау кезінде заңның қандай нормаларының бұзылғаны және мұның ол бойынша шешім қабылдауға әсер еткені туралы дәлелдері және оның өтінуінің мәні;

      6) шағымның, прокурор өтінішхатының авторы өз талаптарын негіздейтін, оның ішінде бірінші сатыдағы сот зерттемеген дәлелдемелер;

      7) шағымға, прокурордың өтінішхатына қоса берілетін материалдардың тізбесі;

      8) шағым берілген, прокурордың өтінішхаты келтірілген күн және шағым авторының, өтінішхат келтірген прокурордың қолтаңбасы қамтылуға тиіс.

      2. Егер берілген шағым, прокурордың келтірілген өтінішхаты осы талаптарға сәйкес келмесе, олар берілген деп есептеледі, бірақ үкім шығарған сот оларды толық ресімдеу мерзімін көрсете отырып, кері қайтарады. Егер көрсетілген мерзім ішінде апелляциялық (жеке- ше) шағым, прокурордың өтінішхаты қайта жасалғаннан кейін сотқа ұсынылмаса, олар берілмеген деп есептеледі, бұл туралы шағым, прокурордың өтінішхаты авторына хабарланады. Апелляциялық сатыдағы сот шағымды осы баптың бірінші бөлігіне сәйкес ресімдеу үшін осындай тәртіппен қайтаруға құқылы.

      3. Тараптар апелляциялық (жекеше) шағымның, прокурордың өтінішхатының негіздерін растау ретінде шағыммен бірге немесе оны бергеннен кейін апелляциялық сатыдағы сотқа жаңа материалдар ұсынуға немесе оларды талап етіп алдыру және зерттеу, сондай-ақ өздері көрсеткен куәлардан, жәбірленушілерден, сарапшылардан, мамандардан жауап алу, бірінші сатыдағы сот тергеуі олқылықтарының орнын толтыруға бағытталған өзге де әрекеттер жасау туралы өтінішхат беруге құқылы.

      4. Апелляциялық (жекеше) шағым берген, прокурордың өтінішхатын келтірген адам сот отырысы басталғанға дейін өзінің шағымын, прокурор өтінішхатын өзгертуге не жаңа дәлелдермен толықтыруға құқылы. Бұл ретте прокурордың қосымша өтінішхатында немесе прокурордың өтінішхатын өзгерту туралы оның арызында, сол сияқты жәбірленушінің, жекеше айыптаушының немесе өкілдердің үкімге шағым жасау мерзімі өткеннен кейін берілген қосымша шағымында, егер прокурордың бастапқы өтінішхатында немесе шағымда сотталған адамның жағдайын нашарлату туралы талап болмаса, осындай мәселе қойыла алмайды. Сот актісіне шағым жасау мерзімі өткеннен кейін іс бойынша іс жүргізуге кіріскен қорғаушы шағымды өзгерте алады не жаңа дәлелдермен толықтыра алады, іске бұрын қатысқан қорғаушы берген шағымдағы дәлелдердің қосымша дәйектемелерін ұсына алады.

      5. Үкімге, қаулыға шағым жасаған, прокурордың өтінішхатын келтірген адам апелляциялық сатыдағы сот отырысы басталғанға дейін өз шағымын, прокурордың өтінішхатын кері қайтарып алуға құқылы. Прокурордың өтінішхатын жоғары тұрған прокурор да кері қайтарып алуы мүмкін. Қорғаушы, заңды өкіл өз шағымын сотталған адамның келісімімен ғана кері қайтарып алуға құқылы. Сотталған адам өзінің қорғаушысы, заңды өкілі берген шағымды кері қайтарып алуға құқылы, көрсетілген адамдардың шағымдарын оның кері қайтарып алуы сот үшін міндетті болып табылады.";

      39) 49-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "49-тарау. Апелляциялық шағымдар, прокурордың өтінішхаттары бойынша істерді қарау";

      40) 424 және 426-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "424-бап. Апелляциялық қараудың нысанасы

      1. Апелляциялық сатыдағы сот апелляциялық шағымдар, прокурордың өтінішхаттары бойынша істе бар және қосымша ұсынылған, апелляциялық сатының отырысында зерттелген материалдар бойынша iстiң нақты мән-жайын анықтаудың және қылмыстық заңды қолданудың дұрыстығын, іс бойынша iс жүргiзудi жүзеге асыру кезiнде қылмыстық-процестік заң нормаларының сақталуын, бiрiншi сатыдағы сот үкiмiнiң немесе қаулысының әділдігін, заңдылығын және негiздiлiгiн осы Кодекстің 426-бабының бірінші бөлігінде белгіленген шектерде тексередi.

      2. Алқабилер қатысқан соттың үкімдеріне, қаулыларына шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын қарау тәртібі осы Кодекстің 69-тарауының қағидалары бойынша жүзеге асырылады.";

      "426-бап. Істі апелляциялық сатыда қараудың шектері

      1. Істі апелляциялық тәртіппен қарайтын сот үкімнің, қаулының заңдылығын, негізділігін, әділдігін тек шағымға немесе прокурордың өтінішхатына қатысты бөлігінде және шағымға немесе прокурордың өтінішхатына қатысы бар сотталғандарға қатысты ғана тексереді.

      2. Егер істі қараған кезде басқа сотталғандардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылғаны, бұл заңсыз үкімнің, қаулының шығарылуына әкеп соққаны анықталса, сот осы Кодексте көзделген қағидаларды сақтай отырып, оның шағым жасалмаған, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралмаған бөліктерінде де және өздері туралы шағым, прокурордың өтінішхаты берілмеген адамдарға қатысты да күшін жоюға немесе оны өзгертуге құқылы.

      Үкімді өздері туралы шағым, прокурордың өтінішхаты берілмеген адамдарға қатысты өзгертуге немесе оның күшін жоюға шағым, прокурордың өтінішхаты өзіне қатысты болатын адамға қатысты үкімнің күші жойылған немесе ол өзгертілген жағдайда ғана және қылмыстық құқық бұзушылықты бірлесіп жасаған басқа да сотталғандардың әрекеттерін саралауды сәйкес келтіру үшін ғана жол беріледі.

      3. Сот бірінші сатыдағы соттың үкіміне апелляциялық шағым, прокурордың өтінішхаты бойынша істі қарай отырып, жекеше шағымдар, прокурордың өтінішхаттары болмаған кезде де, егер соттың жекеше және өзге де қаулылары апелляциялық сатының шағымдар, прокурордың өтінішхаттары бойынша қабылдаған шешіміне қарама-қайшы келсе немесе істің материалдарына және заңға сәйкес келмесе, олардың күшін жоюға немесе оларды өзгертуге құқылы.

      4. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын, оларға қарсылықтарды және тараптардың дәлелдерін қарау бойынша шығарылған қаулымен (үкіммен) осы сот сатысында іс бойынша іс жүргізу аяқталады.";

      41) 427-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Егер шағымдардағы, прокурордың өтінішхаттарындағы дәлелдерді тексеру үшін тиісті процестік әрекеттерді орындау қажет болса, судья іс келіп түскен күннен бастап он тәулік ішінде істі апелляциялық сатыда қарауға дайындау туралы қаулы шығарады, онда алқа отырысына тиісті адамдарды (сотталған адамды, ақталған адамды, жәбірленушіні, куәларды, сарапшыларды, мамандарды) шақыру және олардан жауап алу туралы, материалдарды талап етіп алдыру және істі дұрыс шешу үшін қажетті өзге де әрекеттерді жасау туралы нақты көрсетеді. Судья қаулыда дайындық әрекеттерін орындау үшін қажетті уақытты ескере отырып, істі апелляциялық сатыда қарау күнін көрсетеді. Судьяның апелляциялық сатыдағы отырысты дайындау туралы қаулысының көшірмесі шығарылған күнінен бастап үш тәулік ішінде процеске қатысушыларға жіберіледі.";

      42) 428-баптың бірінші, екінші, төртінші және бесінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Апелляциялық сатыдағы сот шағымдары, прокурордың өтінішхаты бар қылмыстық іс келіп түскен бойда сот отырысын тағайындайды, істі қараудың уақыты мен орны туралы тараптарға хабарлайды.

      2. Күзетпен ұсталатын сотталған адамнан өзінің жағдайын нашарлатуға бағытталған шағымды немесе прокурордың өтінішхатын қарау кезінде апелляциялық сатыдағы сот отырысына қатысу туралы өтінішхат келіп түскен кезде апелляциялық сатыдағы сот істі сотталған адамның тікелей қатысуымен не аталған адамның қашықтықтан қатысуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ғылыми-техникалық құралдарды пайдалана отырып қарау туралы қаулы шығарады, оны орындау үшін тиісті органдарға жібереді.";

      "4. Қорғаушының апелляциялық сатыда қатысуы осы Кодекстің 67-бабының бірінші бөлігінде көзделген жағдайларда жүзеге асырылады. Кәмелетке толмаған сотталған адамға қатысты іс қаралған кезде не сотталған адамның жағдайын нашарлату туралы мәселе қойылған, жәбірленушінің (азаматтық талапкердің), олардың өкілдерінің апелляциялық шағымы, прокурордың өтінішхаты бойынша іс қаралып жатқан не іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу және істі бірінші сатыдағы сотта қарау айыпталушының қатысуынсыз жүзеге асырылған жағдайларда не апелляциялық сатының жаңа дәлелдемелерді зерттеуі кезінде қорғаушының апелляциялық сатыда қатысуы міндетті.

      5. Осы Кодекстің 414-бабына сәйкес үкімге шағым жасау құқығы берілген тұлғалар, сондай-ақ үкім шығарылғаннан кейін тапсырма алған сотталған (ақталған) адамның қорғаушысы немесе жәбірленушінің өкілі соттың апелляциялық отырысына барлық жағдайда жіберіледі. Оларға өздерінің өтінуі бойынша берілген шағымды немесе прокурордың келтірілген өтінішхатын не оларға қарсылықтарды негіздеп сөйлеу үшін сөз беріледі.";

      43) 429-бапта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Кодекстің 29-бабында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, апелляциялық саты істерді ашық сот отырысында қарайды. Төрағалық етуші сот отырысын ашады, қандай іс қаралып жатқанын және кімнің апелляциялық (жекеше) шағымдары немесе прокурордың өтінішхаты бойынша екенін жариялайды. Содан кейін төрағалық етуші сот құрамын, іс бойынша тараптар болып табылатын, қатысып отырған адамдардың тегін, сондай-ақ аудармашылардың тегін жариялайды.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер процеске қатысушы бірінші сатыдағы соттың үкімге, қаулыға апелляциялық шағым жасаудың, оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қараудың өткізіп алынған мерзімін қалпына келтіру туралы қаулысының заңдылығын тексеру туралы өтінішхатты мәлімдесе, онда бұл өтінішхат қарсылық білдірулерді шешкен бойда тікелей қаралуға жатады. Апелляциялық саты өткізіп алынған мерзімді қалпына келтіру туралы қаулыны заңсыз деп таныса, оның күшін жою және мерзімі өткізіп алынып берілген шағым, прокурордың өтінішхаты бойынша апелляциялық іс жүргізуді тоқтату туралы қаулы шығарады. Егер өткізіп алынған мерзімді қалпына келтіру дұрыс деп танылса, апелляциялық саты шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын осы бапта көзделген тәртіппен қарауды жалғастырады.";

      алтыншы және жетінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Сот тергеуін жүргізгеннен кейін сот процеске қатысушылардың сөздерін сот жарыссөздерін жүргізу қағидалары бойынша тыңдайды, олар өз шағымдарының, прокурор өтінішхаттарының не оларға қарсылықтарының уәждері мен дәлелдерін баяндайды. Тараптар өз сөздерінде бірінші сатыдағы сот зерттеген материалдарға да, апелляциялық сатыда зерттелген қосымша материалдарға да сілтеме жасауға құқылы. Шағымды берген, прокурордың өтінішхатын келтірген процеске қатысушы бірінші болып сөз сөйлейді, егер олар бірнешеу болса, сот олардың пікірлерін ескере отырып, олардың сөз сөйлеу кезектілігін белгілейді. Егер шағымда, прокурордың өтінішхатында сотталған (ақталған) адамның жағдайын нашарлату туралы мәселе қойылса, қорғаушы тарап айыптаушы тараптың сөзі тыңдалғаннан кейін сөз сөйлейді.

      7. Апелляциялық сатыдағы сотқа қатысатын прокурор қаралып жатқан апелляциялық шағымдар бойынша пікірін айтады, прокурордың өтінішхатында көрсетілген дәлелдерді баяндайды, іс бойынша жасалған сот актілерінің заңдылығы туралы қорытынды береді, сондай-ақ қажет болған жағдайларда мемлекеттік айыптауды қолдайды.";

      44) 430-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Апелляциялық шағыммен немесе прокурордың өтінішхатымен бірге келіп түскен істі қараған кезде сот үкімнің заңдылығын тексеру және істі дұрыс шешу мақсатында тараптардың өтінішхаты бойынша:";

      45) 431-бапта:

      бірінші бөліктің 1) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) бірінші сатыдағы соттың үкімін, қаулысын – өзгеріссіз, ал апелляциялық (жекеше) шағымды, прокурордың өтінішхатын қанағаттандырусыз қалдыру;";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Апелляциялық сатыдағы сот шағымдарда, прокурордың өтінішхатында көрсетілген шектерде және негіздер бойынша ғана сотталған (ақталған) адамның жағдайын нашарлататын шешім қабылдауға құқылы.";

      46) 432-баптың бірінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Апелляциялық сатыдағы сот істі қараған кезде, егер шағымдарда, прокурордың өтінішхатында осы туралы өтіну болса, азаматтық талап қою бөлігінде үкімнің заңдылығын, негізділігін және әділдігін де тексереді және осы Кодекстің 170-бабының талаптарын сақтай отырып, шешім қабылдайды.";

      "3. Азаматтық талап қою бойынша сотталған адамның жағдайын нашарлататын шешім қабылдауға айыптаушы тараптың шағымдарында немесе прокурордың өтінішхатында тиісті дәлелдер болған кезде ғана жол беріледі.";

      47) 436-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Істе сот отырысы хаттамасының болмауы шағым жасалған (прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралған) сот актісінің күшін жою үшін негіз болып табылмайды. Мұндай жағдайларда апелляциялық сатыдағы сот істі толық ресімдеу үшін бірінші сатыдағы сотқа жібереді.";

      48) 438-баптың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Апелляциялық сатыдағы сот жазаны жеңілдетуге немесе неғұрлым ауыр қылмыстық құқық бұзушылық туралы заңды қолдануға байланысты, сол сияқты сотталған адамның әрекеттерін қайта сараламастан, неғұрлым қатаң жаза тағайындау туралы шешім қабылдауға құқылы. Айыптаушы тараптың шағымдарында немесе прокурордың өтінішхатында тиісті дәлелдер болған кезде ғана және солардың шегінде ғана сотталған адамның жағдайын нашарлататын шешім қабылдауға жол беріледі. Неғұрлым ауыр қылмыстық құқық бұзушылық туралы заңды қолдану сотталушыға тағылған және бірінші сатыдағы сотта айыптаушы тараптан қолдау тапқан айыптау шегінен шықпауға тиіс.

      3. Бірінші сатыдағы сот қылмыстық құқық бұзушылықты мемлекеттік және жекеше айыптаушылардың айыпты онша ауыр емес айыпқа өзгертуіне байланысты осы Кодекстің 337-бабы жетінші бөлігінің негізінде саралау туралы шешім қабылдаған жағдайларда, апелляциялық саты неғұрлым ауыр қылмыстық құқық бұзушылық туралы заңды қолдануға құқылы емес, алайда ол жазаның мерзімін немесе мөлшерін шағымдардағы, прокурордың өтінішхаттарындағы дәлелдер шегінде ұлғайтуға не сотталған адамға үкімде көрсетілгеннен гөрі басқа неғұрлым қатаң жаза түрін тағайындауға құқылы.";

      49) 439-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Апелляциялық сатыдағы сот апелляциялық шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын қараған кезде осы Кодекстің 35-бабы бірінші бөлігінің 3) - 10) тармақтарында және 36-бабының бірінші бөлігінде көзделген негіздер болған кезде үкімнің күшін жояды және істі тоқтатады.";

      50) 440-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Апелляциялық саты тек прокурордың өтінішхаты бойынша не жәбiрленушiнiң немесе оның өкiлiнiң, сондай-ақ сот арқылы ақталған, ақталу негiздерiмен келiспеген адамның шағымы бойынша ғана ақтау үкімiнiң, істі тоқтату туралы қаулының немесе сотталушының пайдасына шығарылған өзге де шешiмнiң күшiн жоя алады.";

      51) 441-баптың бірінші бөлігінің 2) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) шағым немесе прокурордың өтінішхаты бойынша ақтау үкімінің күшін жоюға және айыптау үкімін шығаруға;";

      52) 442-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Апелляциялық сатыдағы сот сотталған адамның жағдайын нашарлататын шешімдерді, егер осы негiздер бойынша прокурор өтінішхат келтірсе немесе жекеше айыптаушы, жәбiрленуші, олардың өкiлдерi шағым берсе ғана қабылдауға құқылы.";

      53) 443-бапта:

      екінші бөліктің 3) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) апелляциялық шағым берген немесе прокурордың апелляциялық өтінішхатын келтірген адамдар;";

      үшінші, төртінші және алтыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қаулының сипаттау-уәждеу бөлiгiнде сот актісінің, берiлген шағымдардың, прокурордың келтірілген өтінішхатының, оларға қарсылықтардың дәлелдері мәнінің қысқаша мазмұндамасы, сондай-ақ шағым бермеген процеске қатысушылардың басқа да процеске қатысушының шағымына, прокурордың өтінішхатына қарсылықтармен қатар ұсынылған сот актісімен келісетіні немесе келіспейтіні туралы дәлелдері, апелляциялық сатыдағы сотқа қатысқан адамдардың пікірлері, сондай-ақ қабылданған шешiмнің уәждері қамтылуға тиiс.

      4. Жаңа дәлелдердің болмауына байланысты шағым, прокурордың өтінішхаты қанағаттандырусыз қалдырылған кезде апелляциялық қаулының сипаттау-уәждеу бөлiгiнде сот актісіне өзгерістер енгізу не оның күшін жою үшін осы Кодексте көзделген негіздердің жоқ екендігі ғана көрсетіледі.";

      "6. Апелляциялық қаулының қарар бөлігінде апелляциялық сатыдағы соттың шағым немесе прокурордың өтінішхаты бойынша шешімі, қаулының заңды күшіне ену уақыты, оған шағым жасаудың тәртібі мен мерзімдері көрсетіледі.";

      54) 446-бапта:

      бірінші бөліктің 1) және 2) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) белгіленген мерзімде берілген, кейбір сотталғандарға қатысты апелляциялық шағымдар, прокурордың өтінішхаты, үкімге, қаулыға апелляциялық шағым жасау құқығы берілген басқа да процеске қатысушылардың шағымдары апелляциялық сатыдағы сотқа істі басқа да процеске қатысушылардың шағымдары бойынша қарағаннан кейін келіп түссе;

      2) шағым жасаудың, прокурордың өтінішхатын келтірудің өткізіп алынған мерзімін сот істі апелляциялық сатыда басқа да процеске қатысушылардың шағымдары бойынша қарағаннан кейін осы Кодексте көзделген тәртіппен қалпына келтірсе, бірінші сатыдағы сот үкімінің заңдылығын тексеру кезінде шығарылған бірінші апелляциялық үкімнің, қаулының күші жойылмастан, істі апелляциялық сатыда қайтадан қарауға жол беріледі.";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Апелляциялық сатыдағы сот сотталған адамның, оның қорғаушысының немесе өкілінің шағымдарын осы адамға қатысты іс прокурордың апелляциялық өтінішхаты, басқа да процеске қатысушылардың шағымдары бойынша қаралған жағдайларда да қарауға міндетті.";

      55) 470-баптың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Аудандық және оған теңестірілген соттар, қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот, қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық әскери сот, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот, гарнизонның әскери соты шығарған бірінші сатыдағы соттың үкімдері, егер оларға шағым жасалмаса немесе олар прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралмаса, апелляциялық шағым жасаудың және прокурордың өтінішхатын келтірудің мерзімі өткен соң заңды күшіне енеді және орындауға енгізуге жатады.

      2. Іс апелляциялық сатыда қайта қаралған жағдайда, егер үкімнің күші жойылмаса, ол апелляциялық қаулы шығарылған күні күшіне енеді. Егер апелляциялық (жекеше) шағымдар, прокурордың өтінішхаты апелляциялық сатыдағы сот отырысы басталғанға дейін кері қайтарып алынса, апелляциялық саты шағымның, прокурордың өтінішхатының кері қайтарып алынуына байланысты іс жүргізуді тоқтату туралы қаулы шығарған күні үкім заңды күшіне енеді.";

      56) 471-баптың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Бiрiншi сатыдағы соттың қаулысы шағым жасаудың немесе прокурордың өтінішхатын келтірудің мерзiмi өткен соң не жекеше шағым берілген немесе прокурордың өтінішхаты келтірілген жағдайда, iстi жоғары тұрған сот қарағаннан кейiн заңды күшiне енедi және орындауға енгізіледі.

      2. Соттың шағым жасалуға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуға немесе наразылық білдірілуге жатпайтын қаулысы шығарылған бойда дереу күшiне енедi және орындауға енгізіледі.";

      57) 483-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "483-бап. Судьяның қаулысына шағым жасау және оны прокурордың апелляциялық өтінішхаты бойынша қайта қарау

      Үкiмдi орындауға байланысты мәселелердi шешу кезiнде шығарылған сот қаулыларына осы Кодекстiң 48, 49-тарауларында белгiленген қағидалар бойынша апелляциялық тәртіппен шағым жасалуы және олар прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкiн.";

      58) 505-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Соттың іс жүргізуді жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта бастау туралы өтінішхатты қарау қорытындылары бойынша шығарылған қаулысы сот кеңесу бөлмесінен шыққан соң жария етіледі, бұл ретте ол сотқа қатыспаған мүдделі тұлғалардың назарына жеткізіліп, оған шағым жасау, оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау, оған наразылық білдіру тәртібі түсіндіріледі. Қаулының көшірмесі прокурорға және өтінішхатты мәлімдеген тұлғаға жіберіледі. Өзге мүдделі тұлғаларға қаулының көшірмесі олардың өтінуі бойынша жіберіледі.";

      59) 507-баптың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Бірінші, апелляциялық сатылардағы соттың іс жүргізуді жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта бастау туралы өтінішхатты қарау қорытындылары бойынша шығарылған қаулыларына шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын, наразылықтарды осы Кодекстің 502-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген адамдар тиісті жоғары тұрған сотқа қаулы шығарылған күннен бастап он бес тәулік ішінде бере алады.

      2. Жоғары тұрған сот көрсетілген қаулыларға шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын, наразылықтарды қарауды апелляциялық, кассациялық шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын, наразылықтарды қарау үшін көзделген тәртіппен жүзеге асырады. Жоғары тұрған соттың шағым жасалған қаулыны өзгеріссіз қалдыру, оның күшін жою немесе оны өзгерту туралы қаулысы түпкілікті болып табылады және одан әрі шағым жасалуға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуға, наразылық білдірілуге жатпайды.";

      60) 515-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Істi сот талқылауында көрсетілген адамның дәлелдемелердi зерттеуге және сот жарыссөздерiне қатысуға; сот отырысының хаттамасымен танысуға және оған ескертулер беруге; соттың қаулысына шағым жасауға және шағым жасалып отырған шешiмдердiң көшiрмелерiн алуға; iс бойынша берілген шағымдар, прокурордың келтірілген өтінішхаттары мен наразылықтар туралы бiлуге және оларға қарсылықтар беруге; мәлiмделген шағымдардың, прокурордың өтінішхаттарының, наразылықтардың сотта қаралуына қатысуға құқығы бар.";

      61) 516-баптың үшінші бөлігінің 11) және 12) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "11) iс бойынша берілген шағымдар, прокурордың келтiрілген өтінішхаттары мен наразылықтар туралы бiлуге және оларға қарсылықтар беруге;

      12) мәлiмделген шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын және наразылықтарды сотта қарауға қатысуға құқығы бар.";

      62) 519-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы істерді аудандық немесе оған теңестірілген соттың судьясы қарайды. Осы Кодексте көзделген жағдайларда, есі дұрыс емес адамдарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені апелляциялық сатыдағы сот бірінші сатыдағы соттың үкіміне, қаулысына берілген немесе келтірілген апелляциялық шағымдар немесе прокурордың өтінішхаты бойынша қылмыстық істі қараған кезде қарауы мүмкін.";

      63) 523-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Сот кеңесу бөлмесiнде медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолдануды тоқтату, өзгерту немесе ұзарту, сол сияқты оны тоқтатудан, өзгертуден немесе ұзартудан бас тарту туралы қаулы шығарады және оны сот отырысында жария етеді. Соттың қаулысы процеске қатысушылардың шағымдары бойынша не прокурордың өтінішхаты бойынша апелляциялық тәртіппен қайта қаралуы мүмкін.";

      64) 529-баптың тоғызыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Қылмыстық теріс қылық туралы іс бойынша сот шешіміне осы Кодексте көзделген тәртіппен және мерзімдерде жалпы негіздерде шағым жасауға, оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға және наразылық білдіруге болады.";

      65) 559-бапта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы немесе уәкілетті прокурор прокурордың (соттың) санкциясын талап ететін процестік әрекеттерді жүргізу, қылмыстық қудалауды жүзеге асыру, адамдарды ұстап беру (экстрадициялау), адамдарды уақытша ұстап беру (экстрадициялау) немесе транзиттік тасымалдау, уақытша беру, сотталғандарды және психикасының бұзылуынан зардап шегетін, өздеріне медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамдарды беру, үкімдерді тану және орындау кезінде құқықтық көмек туралы сұрау салулармен (тапсырмалармен, өтінішхаттармен) жүгінеді және шетелдік құзыретті органдардың тиісті сұрау салуларын қарайды.";

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "3. Қазақстан Республикасының құзыретті органы шет мемлекеттің құзыретті органына прокурордың (соттың) санкциясын талап етпейтін процестік әрекеттерді жүргізу кезінде құқықтық көмек туралы сұрау салулармен (тапсырмалармен, өтінішхаттармен) жүгінеді және шетелдік құзыретті органдардың тиісті сұрау салуларын қарайды.";

      66) 588-баптың төртінші және бесінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Тергеу судьясы уақытша күзетпен ұстаудан бас тарту туралы қаулы шығарылған жағдайда, сонымен бір мезгілде қаулыны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау және облыстық немесе оған теңестірілген сотта істі қарау кезеңінде іздестіріліп жатқан адамды күзетпен ұстау туралы шешім қабылдайды.

      5. Тергеу судьясының осы қаулысына шағым жасау, оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау және оның заңдылығы мен негізділігін тексеру осы Кодекстің 107-бабында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.";

      67) 589-баптың бесінші және алтыншы бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Тергеу судьясының осы қаулысына шағым жасау және оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау осы Кодекстің 107-бабында көзделген тәртіппен облыстық немесе оған теңестірілген сотқа жүзеге асырылады, ол осы баптың төртінші бөлігіне сәйкес оның заңдылығы мен негізділігін тексереді.

      6. Тергеу судьясы экстрадициялық қамаққа алуды қолданудан бас тарту туралы қаулы шығарылған жағдайда, сонымен бір мезгілде қаулыны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау және облыстық немесе оған теңестірілген сотта істі қарау кезеңінде іздестіріліп жатқан адамды күзетпен ұстау туралы шешім қабылдайды.";

      68) 627-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Сот үкімді шығарумен бір мезгілде осы Кодекстің 401-бабында санамаланған мәселелерді шешуге тиіс.

      Үкімнің көшірмесі шығарылған күнінен бастап бес тәуліктен кешіктірілмейтін мерзімде сотталған адамға, оның қорғаушысына және прокурорға табыс етіледі.

      Келісімдік іс жүргізуде қаралған іс бойынша сот үкіміне осы Кодексте көзделген тәртіппен және мерзімдерде жалпы негіздерде шағым жасауға, оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға және наразылық білдіруге болады.";

      69) 658-баптың бірінші бөлігінің 4) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) үкiмнiң қарар бөлiгiнде үкiмге шағым жасау және оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау тәртiбi туралы түсiндіру қамтылуға тиiс.";

      70) 659-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қылмыстық істі сотталушының есі дұрыс еместігін анықтауға байланысты тоқтату және оған медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану не қолданбау туралы қаулыға осы Кодексте көзделген тәртіппен шағым жасалуы, ол прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      71) 661-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "661-бап. Алқабилер қатысатын сот шығарған, заңды күшiне енбеген үкiмдер мен қаулыларға шағым жасау және оларды прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау

      Алқабилер қатысатын соттың заңды күшiне енбеген үкiмдерi мен қаулыларына шағым жасау, оларды прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау тәртiбi осы тарауда белгiленген ерекшелiктер ескеріліп, осы Кодексте көзделген қағидалармен айқындалады.";

      72) 662-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Апелляциялық сатыдағы сот алқабилер қатысатын соттың үкімдеріне, қаулыларына шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын қараған кезде үкім, қаулы шығарған соттың қылмыстық және қылмыстық-процестік заңның нормаларын сақтағанын тексереді және осының негізінде үкімнің, қаулының заңдылығын, негізділігін және әділдігін тексереді.";

      73) 672-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "672-бап. Тәркілеу туралы қаулыға шағым жасау, оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау

      Соттың тәркілеу туралы қаулысына осы Кодексте көзделген тәртіппен шағым жасалуы, ол прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы, оған наразылық білдірілуі мүмкін.".

      5. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 17, 91-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 7, 33-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126, 129, 131-құжаттар; 2017 ж., № 8, 16-құжат):

      1) мазмұнында:

      30-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "30-бап. Жазаларды және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындау және өтеу заңдылығының сақталуын қадағалау";

      мынадай мазмұндағы 71-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "71-1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру түріндегі жазаны орындау тәртібі";

      2) 30-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "30-бап. Жазаларды және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындау және өтеу заңдылығының сақталуын қадағалау

      Жазаларды және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындау және өтеу заңдылығының сақталуын жоғары қадағалауды Қазақстан Республикасының прокуратура органдары жүзеге асырады.";

      3) мынадай мазмұндағы 71-1-баппен толықтырылсын:

      "71-1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру түріндегі жазаны орындау тәртібі

      1. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру туралы үкім шығарған сот үкім заңды күшіне енгеннен кейін оның көшірмесін уәкілетті органға "Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы" 1991 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жібереді.

      2. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыруды тіркеу Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің және Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      3. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыруды тіркеу кезінде Қазақстан Республикасының азаматтығын растайтын құжат алып қойылады.

      4. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылған адамға, егер Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында өзгеше көзделмесе, азаматтығы жоқ адамның куәлігі беріледі.";

      4) 171-баптың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әкімшілік қадағалау жазасын өтеген адамдарға:".

      6. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 166, 169-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-I, 49, 50-құжаттар; № 7-II, 53, 57-құжаттар; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; 2017 жылғы 19 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өсімдіктер және жануарлар дүниесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 15 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) мазмұнында 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 841, 846, 851-баптардың, 47-тараудың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "830-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым жасау, прокурордың апелляциялық өтінішхат келтіру, наразылық білдіру құқығы

      831-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым жасау, оны прокурордың апелляциялық өтінішхаты бойынша қайта қарау және наразылық білдіру тәртiбi

      832-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым жасау, прокурордың апелляциялық өтінішхат келтіру, наразылық білдіру мерзiмi

      833-бап. Шағымның, прокурордың апелляциялық өтінішхатының, наразылығының мазмұны

      834-бап. Шағым берiлуiне немесе прокурордың апелляциялық өтінішхат, наразылық келтіруiне байланысты қаулының орындалуын тоқтата тұру

      835-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын немесе наразылығын қарау мерзiмдерi

      836-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын жоғары тұрған сот судьясының, жоғары тұрған орган басшысының немесе оның орынбасарының жеке-дара қарауы

      837-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарауға әзiрлеу

      838-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау

      839-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы бойынша шешiм";

      "841-бап. Судьяның, органның (лауазымды адамның) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыда жазылған iстiң нақты мән-жайлары туралы түйіндерінің шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау кезiнде зерттелген дәлелдемелерге сәйкес келмеуi";

      "846-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы бойынша қаулыны жария ету";

      "851-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша заңды күшіне енген қаулыларды қайта қараудың кассациялық тәртібі

      47-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, прокурордың апелляциялық өтінішхаттарын, наразылықтарын қарау нәтижелері бойынша қаулыларды жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарау";

      2) 759-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша іс жүргiзу процесiнде заңдылықтың сақталуын жоғары қадағалауды мемлекет атынан тiкелей өзі де, өзiне бағынысты прокурорлар арқылы да Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры жүзеге асырады.";

      3) 760-баптың бірінші бөлігінде:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы істер бойынша iс жүргiзудi тексеру, қаулылардың және өзге де актілердің заңдылығын бағалау нәтижелерi бойынша прокурор:";

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға сотқа–апелляциялық өтінішхат, кассациялық наразылық, органға (лауазымды адамға) наразылық келтіруге;";

      4) 761-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетілген әрекеттер жасалған жағдайда, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi, iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау кезінде iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау хаттамаларында тиiстi жазба жасалады.";

      5) 823-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әкiмшiлiк қамаққа алу туралы қаулы шығарылған жағдайда қаулының көшiрмесi прокурорға дереу жiберiледi.";

      6) 825-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау нәтижелері бойынша қабылданған қаулыдағы жаңылыс, қате жазуларды және арифметикалық қателерді түзету осы бапта белгіленген тәртіппен жүргізіледі.";

      7) 826-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Органның (лауазымды адамның) ұсынуына мамандандырылған аудандық және оған теңестірілген әкімшілік сотқа оны алған күннен бастап он тәулік ішінде шағым жасалуы мүмкін. Соттың жекеше қаулысына оны алған күннен бастап он тәулік ішінде шешімі шағым жасалуға, наразылық білдіруге жатпайтын жоғары тұрған сотқа шағым берілуі, прокурордың апелляциялық өтінішхаты және наразылығы келтірілуі мүмкін.";

      8) 830-баптың тақырыбы, бірінші, екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "830-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым жасау, прокурордың апелляциялық өтінішхат келтіру, наразылық білдіру құқығы

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға осы Кодекстiң 744, 745, 746, 747 және 748-баптарында көрсетілген адамдар шағым жасауы, ол прокурордың апелляциялық өтінішхаты және наразылығы бойынша қайта қаралуы мүмкін.

      2. Мамандандырылған аудандық және оған теңестiрiлген әкiмшiлiк сот және кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі сот судьясының әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулысына жоғары тұрған сотқа шағым берілуі, прокурор апелляциялық өтінішхат келтіруі мүмкiн.

      3. Осы Кодекстің 818-бабы екінші бөлігінің тәртібімен судья (сот) шығарған сотты құрметтемеушілік фактісі туралы іс бойынша қаулыға жоғары тұрған сатыдағы сотқа шағым берілуі, прокурордың апелляциялық өтінішхаты және наразылығы келтірілуі мүмкін. Жоғарғы Сот алқасының сотты құрметтемеушілік фактісі туралы іс бойынша сот отырысында шығарған қаулылары қайта қаралуға жатпайды.";

      9) 831-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "831-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым жасау, оны прокурордың апелляциялық өтінішхаты бойынша қайта қарау және наразылық білдіру тәртiбi

      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы iс бойынша қаулы шығарған судьяға, органға (лауазымды адамға) жiберiледi, олар шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы келіп түскен күннен бастап үш тәулік iшiнде оларды iстiң барлық материалдарымен бірге тиiстi сотқа, жоғары тұрған органға (лауазымды адамға) жiберуге мiндеттi.

      2. Сотты құрметтемеушілік фактісі туралы iс бойынша қаулыға осы Кодекстің 830-бабының үшінші бөлігіне сәйкес шағым жасалған, прокурор апелляциялық өтінішхат келтірген, наразылық білдірген жағдайларда, сот фактінің анықталған бөлігінде сот отырысы хаттамасынан үзінді көшірмені қаулыға қоса береді.

      3. Шағымды қарауға уәкілеттік берілген сотқа немесе жоғары тұрған органға (лауазымды адамға) шағым берілуі мүмкін.

      Наразылық – жоғары тұрған органға (лауазымды адамға), ал прокурордың апелляциялық өтінішхаты сотқа ұсынылады.

      4. Судьяның әкiмшiлiк қамаққа алу түрiнде жаза қолдану туралы қаулысына шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты жоғары тұрған сотқа шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты алынған күнi жіберілуге жатады.

      5. Егер шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын қарау солар берілген немесе ұсынылған судьяның құзыретiне жатпайтын болса, шағым, өтінішхат ведомстволық бағыныстылығы бойынша жiберiледi.";

      10) 832-баптың тақырыбы, бірінші, екінші және төртінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "832-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым жасау, прокурордың апелляциялық өтінішхат келтіру, наразылық білдіру мерзiмi

      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы қаулының көшiрмесi табыс етілген күннен бастап он тәулік iшiнде, ал егер осы Кодекстiң 744, 745, 746, 747 және 748-баптарында аталған тұлғалар iстi қарауға қатыспаса, оны алған күннен бастап берiлуi мүмкiн.

      2. Салықтық тексеру нәтижелері бойынша анықталған "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексінде) белгіленген салықтық міндеттеменің немесе Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы және міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасында көзделген міндеттердің орындалмауына немесе тиісті түрде орындалмауына байланысты шығарылған әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға оның көшiрмесi табыс етілген немесе алынған күннен бастап отыз тәулік iшiнде шағымдар берілуі, прокурордың апелляциялық өтінішхаты және наразылығы келтірілуі мүмкiн.";

      "4. Шағым беру, прокурордың апелляциялық өтінішхат, наразылық келтіру мерзімін өткізіп алу оларды қарауға қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылмайды. Істі дұрыс шешу үшін мерзімдер мен олардың мәнін сот шағымның, прокурордың апелляциялық өтінішхатының мазмұнына қарамастан тексереді.";

      11) 833-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "833-бап. Шағымның, прокурордың апелляциялық өтінішхатының, наразылығының мазмұны

      1. Жазбаша түрде не электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат нысанында шағым берiледi, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы келтіріледі және онда:

      1) шағым берiлетін, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы келтірілетін соттың, жоғары тұрған органның (лауазымды адамның) атауы;

      2) шағым берген тұлғаның, апелляциялық өтінішхат, наразылық келтірген прокурордың тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) (заңды тұлғаның дәл атауы), тұрақты тұрғылықты жерi немесе тұрған жерi (пошталық мекенжайы);

      3) құқықтық актiсiне немесе әрекетiне апелляциялық өтінішхат, наразылық келтіріліп отырған органның немесе мекеменiң атауы не лауазымды адамның тегi мен лауазымы;

      4) шағым жасалып, апелляциялық өтінішхат бойынша қайта қаралып немесе прокурор наразылық білдіріп отырған құқықтық актiнiң немесе әрекеттiң мазмұны, сондай-ақ шағым берген тұлға, апелляциялық өтінішхат, наразылық келтірген прокурор құқықтық акт немесе әрекеттер өздерiнiң құқықтарын немесе бостандықтарын бұзады деп есептейтiн себептер;

      5) шағым берген тұлғаның, апелляциялық өтінішхат, наразылық келтірген прокурордың айқын тұжырымдалған өтінуі, талабы көрсетiлуге тиiс.

      2. Шағымға, апелляциялық өтінішхатқа, наразылыққа осы Кодекстің 744, 745, 746, 747 және 748-баптарында аталған адамдар, прокурор қол қояды. Заңды тұлғаның атынан берiлетін шағымға оның өкiлi немесе осыған уәкiлеттiк берілген басқа да адам қол қояды.

      3. Егер басқа тұлғаның мүддесiнде шағым берілсе, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы келтірілсе, оларда мүддесi үшін шағым беретін, апелляциялық өтінішхат немесе наразылық келтіретін адамның аты мен тегi, тұрақты тұрғылықты жерi немесе тұрған жерi (пошталық мекенжайы) көрсетілуі қажет. Шағымға өкiлеттiктi растайтын құжат қоса беріледі.

      4. Сот, орган (лауазымды адам) шығарған, шағым жасалып, қайта қаралып немесе наразылық білдіріліп отырған құқықтық актінің көшірмесі, сондай-ақ шағымда, апелляциялық өтінішхатта, наразылықта келтірілген дәлелдерге негiздеме ретінде өзге де құжаттар қоса беріле отырып, екі данада шағым беріледі, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы келтіріледі.

      5. Егер берілген шағым, прокурордың келтірілген апелляциялық өтінішхаты, наразылығы осы баптың бірінші бөлігінде көзделген талаптарға сәйкес келмесе, олар берілді деп есептеледі, бірақ толық ресімдеу үшін мерзімі көрсетіле отырып қайтарылады. Егер көрсетілген мерзім ішінде шағым, апелляциялық өтінішхат, наразылық қайта жасалғаннан кейін сотқа, жоғары тұрған органға (лауазымды адамға) берілмесе, олар берілмеді деп есептеледі.";

      12) 834-баптың тақырыбы және үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "834-бап. Шағым берiлуiне немесе прокурордың апелляциялық өтінішхат, наразылық келтіруiне байланысты қаулының орындалуын тоқтата тұру";

      "3. Прокурордың апелляциялық өтінішхат, наразылық келтіруі қаулының орындалуын олар қаралғанға дейiн тоқтата тұрады.";

      13) 835, 836 және 837-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "835-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын немесе наразылығын қарау мерзiмдерi

      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы келіп түскен күнінен бастап он тәулік ішінде қарауға жатады.

      2. Әкiмшiлiк қамаққа алу туралы қаулыға шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, егер жауаптылыққа тартылған адам әкiмшiлiк қамаққа алуды өтеп жатса, олар берiлген, келтірілген кезден бастап бiр тәулiк iшiнде қарауға жатады.

      3. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзуге қатысушылардан өтiнiшхаттар түскен не iстiң мән-жайларын қосымша анықтау қажет болған жағдайларда, шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау мерзiмiн iстi қарап жатқан жоғары тұрған судья, жоғары тұрған орган (лауазымды адам) ұзартуы мүмкiн, бірақ ол он тәуліктен аспауға тиіс. Сот, орган (лауазымды адам) шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау мерзімін азаматтық, қылмыстық немесе әкімшілік сот ісін жүргізуде қаралып жатқан басқа іс шешілгенге дейін оны қарау мүмкін болмаған кезде, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғауға негіз болған салықтық және (немесе) кедендік тексерулердің нәтижелеріне жоғары тұрған органға шағым жасалған жағдайда, тоқтата тұруға міндетті. Мерзімді ұзарту туралы уәжді ұйғарым шығарылады.

      836-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын жоғары тұрған сот судьясының, жоғары тұрған орган басшысының немесе оның орынбасарының жеке-дара қарауы

      Мамандандырылған аудандық және оған теңестірілген әкімшілік сот және кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі сот судьясының, органның (лауазымды адамның) әкімшілік құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулысына шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын жоғары тұрған соттың судьясы, жоғары тұрған лауазымды адам немесе жоғары тұрған органның басшысы (басшының орынбасары) жеке-дара қарайды.

      Осы Кодекстің 818-бабының екінші бөлігінде көзделген тәртіппен судья (сот) шығарған, сотты құрметтемеушілік фактісі туралы іс бойынша сот қаулысына шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын жоғары тұрған соттың судьясы жеке-дара қарайды, ал мұндай қаулыны апелляциялық сатыдағы сот шығарған жағдайда, жоғары тұрған сатыдағы сот алқасы қарайды.

      837-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарауға әзiрлеу

      Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарауға әзiрлеу кезiнде судья, жоғары тұрған орган (лауазымды адам):

      1) іс бойынша iс жүргiзудi болғызбайтын мән-жайлардың бар-жоғын анықтайды;

      2) өтiнiшхаттарды шешедi, қосымша материалдарды талап етіп алдырады, шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау үшiн қатысуы қажет деп танылған адамдарды шақырады, қажет болған кезде судья сараптама тағайындайды;

      3) егер шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау өздерінің құзыретiне жатпаса, оларды істің барлық материалдарымен ведомстволық бағыныстылығы бойынша жiбередi.";

      14) 838-баптың тақырыбы, бірінші, екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "838-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау

      1. Судья, жоғары тұрған орган (лауазымды адам) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарауға кiрiскенде:

      1) шағымды, апелляциялық өтінішхатты, наразылықты кiмнің қарайтынын; қандай шағым, апелляциялық өтінішхат, наразылық қарауға жататынын; шағымды кiм бергенiн, апелляциялық өтінішхатты, наразылықты кім келтіргенін жариялайды;

      2) iс бойынша өзiне қатысты қаулы шығарылған жеке тұлғаның немесе заңды тұлға өкiлiнiң, сондай-ақ шағымды, апелляциялық өтінішхатты, наразылықты қарауға қатысу үшiн шақыртылған адамдардың келгенiне көз жеткiзедi;

      3) іс бойынша iс жүргiзуге қатысушылардың келмеу себептерiн анықтайды және олардың қатысуынсыз шағымды, апелляциялық өтінішхатты, наразылықты қарау туралы не шағымды, апелляциялық өтінішхатты, наразылықты қарауды кейiнге қалдыру туралы шешiм қабылдайды;

      4) шағымды, апелляциялық өтінішхатты, наразылықты қарауға қатысатын адамдарға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiредi;

      5) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, апелляциялық өтінішхатты, наразылықты, ал қажет болған кезде істің өзге де материалдарын жария етеді.

      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау кезінде iсте бар және қосымша ұсынылған материалдар бойынша шығарылған қаулының заңдылығы мен негiздiлiгi тексерiледi. Судья, жоғары тұрған орган (лауазымды адам) шағымның, прокурордың апелляциялық өтінішхатының, наразылығының дәлелдерiмен байланысты болмайды және iстi толық көлемде тексередi, бұл ретте олар жаңа фактiлердi анықтауға және жаңа дәлелдемелердi зерттеуге құқылы.

      3. Судья, жоғары тұрған орган (лауазымды адам) шақыртылған адамдардың келмеуіне, iс бойынша қосымша материалдарды талап етіп алдыруға, сараптама тағайындауға байланысты және шағымды, апелляциялық өтінішхатты, наразылықты толық, жан-жақты және объективтi қарау үшiн қажет болған басқа да жағдайларда шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарауды кейiнге қалдыруға құқылы.";

      15) 839-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "839-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы бойынша шешiм";

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарап шығып, судья, жоғары тұрған орган (лауазымды адам) мынадай:";

      1) және 5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) қаулыны – өзгеріссіз, ал шағымды, апелляциялық өтінішхатты, наразылықты қанағаттандырусыз қалдыру туралы;";

      "5) егер шағымды, апелляциялық өтінішхатты, наразылықты қарау кезiнде қаулыны құқығы жоқ судья, орган (лауазымды адам) шығарғаны анықталса, қаулының күшiн жою және iстi ведомстволық бағыныстылығы бойынша қарауға жiберу туралы шешiмдердiң бiрiн қабылдайды.";

      екінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау нәтижелерi бойынша шешiм iс бойынша қаулыға шағым, апелляциялық өтінішхат, наразылық бойынша қаулы түрiнде шығарылады. Қаулыда осы Кодекстiң 822-бабының бiрiншi бөлiгiнде көрсетілген мәлiметтер қамтылуға тиiс.

      3. Мамандандырылған аудандық және оған теңестiрiлген әкiмшiлiк сот және кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі сот судьясының қаулысына шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты бойынша жоғары тұрған сот судьясының қаулысына, сондай-ақ осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 5) тармақшасында көзделген жағдайда шығарылған судьяның қаулысына осы Кодекстiң 46-тарауында көзделген тәртiппен наразылық білдірілуі мүмкiн.";

      16) 840-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) судьяның, органның (лауазымды адамның) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыда жазылған iстiң нақты мән-жайлары туралы түйіндерінің шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау кезiнде зерттелген дәлелдемелерге сәйкес келмеуi;";

      17) 841-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "841-бап. Судьяның, органның (лауазымды адамның) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыда жазылған iстiң нақты мән-жайлары туралы түйіндерінің шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау кезiнде зерттелген дәлелдемелерге сәйкес келмеуi

      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыда жазылған iстiң нақты мән-жайлары туралы түйіндердің шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау кезiнде зерттелген дәлелдемелерге сәйкес келмейтiнiн анықтап, судья, жоғары тұрған орган (лауазымды адам) бұл қаулының күшiн толық немесе iшiнара жояды және шағымды, апелляциялық өтінішхатты, наразылықты қараудың нәтижелерiне сәйкес жаңа қаулы шығарады.

      2. Судья, жоғары тұрған орган (лауазымды адам) шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау процесiнде зерттелген дәлелдемелердi бағалай келіп, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыда анықталмаған немесе қаулы шығарған судья, орган (лауазымды адам) назарға алмаған фактiлердi дәлелдендi деп тануға құқылы.";

      18) 842-баптың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау нәтижесiнде жасалған әрекетке берiлген заңдық бағаны дұрыс емес деп танып, жоғары тұрған соттың судьясы, жоғары тұрған орган (лауазымды адам) құқық бұзушылықтың саралануын заңның онша қатаң емес әкiмшiлiк жаза көзделген бабына өзгертуге құқылы.

      3. Судья, жоғары тұрған орган (лауазымды адам) шағымды, прокурордың апелляциялық өтінішхатын, наразылығын қарау нәтижелерi бойынша неғұрлым қатаң әкiмшiлiк жаза көзделетін заңды қолдануға немесе осы негiздер бойынша жәбiрленушi шағым берген, прокурор апелляциялық өтінішхат, наразылық келтірген жағдайда ғана неғұрлым қатаң әкiмшiлiк жаза қолдануға құқылы.";

      19) 844-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Судья, жоғары тұрған орган (лауазымды адам) кiнәлi тұлғаға әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулымен айқындалғаннан неғұрлым қатаң жаза қолдануы мүмкiн, бiрақ оны осы негiз бойынша жәбiрленушi шағым берген, прокурор апелляциялық өтінішхат, наразылық келтірген жағдайда ғана қолданады.";

      20) 845-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Судья, жоғары тұрған орган (лауазымды адам) iс бойынша іс жүргiзудi тоқтатудың негiзсiздiгiне жәбiрленушiнiң шағымы бойынша не прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы бойынша ғана әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулы шығара отырып, iс бойынша iс жүргiзудi тоқтату туралы қаулының күшiн жоюы мүмкiн.";

      21) 846, 848 және 851-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "846-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы бойынша қаулыны жария ету

      1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы бойынша қаулы шығарылғанынан кейін дереу жария етіледі.

      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы бойынша қаулының көшірмесі шығарылғанынан кейiн үш тәулiкке дейiнгi мерзiмде iс бойынша өзіне қатысты қаулы шығарылған жеке тұлғаға немесе заңды тұлғаның өкiлiне, шағымды өзi берген немесе оның өтiнуi бойынша берілген жағдайда жәбiрленушiге, апелляциялық өтінішхат, наразылық келтірген прокурорға табыс етіледі немесе жiберiледi.

      3. Әкiмшiлiк қамаққа алу туралы iс бойынша қаулыға шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты бойынша қаулы – қаулыны орындайтын органның (лауазымды адамның), сондай-ақ бұл өзiне қатысты шығарылған тұлғаның назарына қаулы шығарылған күнi жеткiзiледi.";

      "848-бап. Істерді талап етіп алдырудың және заңды күшіне енген сот актілеріне наразылық келтіру туралы өтінішхаттарды қараудың тәртібі мен себептері

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы, мамандандырылған сот алқасының төрағасы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, оның орынбасарлары, облыстардың прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар кассациялық тәртіппен тексеру үшін тиісті соттан талап етіп алдыруы мүмкін.

      2. Осы Кодекстің 851-бабының төртінші бөлігінде аталған тұлғалардың өтінішхаттары, сол сияқты өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасының, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бастамалары істерді талап етіп алдыруға себеп болып табылады.

      3. Істі талап етіп алдыру туралы сұрау салуды сот ол сотқа келіп түскен күннен бастап жеті тәуліктен кешіктірмей орындайды. Сұрау салу жазбаша нысанда не электрондық құжат нысанында жіберілуі мүмкін.

      4. Осы Кодекстің 851-бабының бесінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер кассациялық тәртіппен қайта қарауға жатпайды.

      5. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша заңды күшіне енген қаулылар осы Кодекстің 851-бабының бесінші бөлігінде көзделген негіздер болған кезде Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасының, мамандандырылған сот алқасы төрағасының ұсынуы бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының не оның орынбасарының наразалығы бойынша қайта қаралуы мүмкін.

      6. Ұсыну, наразылық іспен бірге Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының мамандандырылған сот алқасына жіберіледі.

      Наразылықтың көшірмелерін прокурор іске қатысатын тұлғаларға жібереді.

      7. Іс талап етіп алдырылған жағдайда, ұсыну енгізу немесе кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхат іс түскен күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

      8. Ұсынуды енгізу немесе наразылық келтіру туралы өтінішхат жазбаша түрде не электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат нысанында беріледі және мыналарды:

      1) өтінішхат жолданған лауазымды адамның атауын;

      2) өтінішхат беретін тұлғаның атауын; оның тұрғылықты жерін немесе тұрған жерін және іс бойынша процестік жағдайды;

      3) бірінші, апелляциялық сатыларда істі қараған соттарды және олар қабылдаған шешімдердің мазмұнын көрсетуді;

      4) өтінішхат берілетін сот актісін көрсетуді;

      5) мыналарды:

      қаулыны орындау адамдардың өмірі, денсаулығы үшін не Қазақстан Республикасының экономикасы мен қауіпсіздігі үшін қандай орны толмас ауыр зардаптарға алып келуі мүмкін екенін;

      қаулы адамдардың белгісіз тобының қандай құқықтары мен заңды мүдделерін немесе өзге де жария мүдделерді бұзатынын;

      қабылданған қаулы соттардың, уәкілетті органдардың (лауазымды адамдардың) құқық нормаларын түсіндіруі мен қолдануында бірізділікті қалайша бұзатынын көрсетуді;

      6) өтінішхат беруші тұлғаның өтінуі неден тұратынын көрсетуді қамтуға тиіс.

      9. Өтінішхат беретін тұлға немесе оның өкілі өтінішхатқа қол қоюға тиіс. Өкіл берген өтінішхатқа сенімхат немесе өкілдің өкілеттігін куәландыратын өзге де құжат қоса берілуге тиіс.

      10. Өтінішхат осы баптың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, оны берген тұлғаларға қайтаруға жатады.

      11. Өтінішхат берген тұлға өтінішхат қаралғанға дейін кассациялық сатыдағы сотқа өтініш беру арқылы оны кері қайтарып алуға құқылы.";

      "851-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша заңды күшіне енген қаулыларды қайта қараудың кассациялық тәртібі

      1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының мамандандырылған сот алқасы кемінде үш судьяның алқалы құрамында Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасының, мамандандырылған сот алқасы төрағасының ұсынуы, Қазақстан Республикасы Бас Прокуроры мен оның орынбасарларының наразылығы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша заңды күшiне енген сот қаулысының заңдылығын және негiздiлiгiн тексеруге құқылы.

      2. Әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылған адамның не өзiне қатысты әкiмшiлiк iс жүргiзу тоқтатылған адамның жағдайын нашарлататын жағына қарай ұсыну, наразылық соттың қаулысы заңды күшiне енген күннен бастап бiр жыл iшiнде берiлуі мүмкін.

      3. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша қаулыларға, оларға шағым, наразылық бойынша соттың қаулыларына наразылық келтіру осы Кодекстің 833-бабында көрсетілген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

      4. Әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылған адамның, жәбірленушінің, олардың заңды өкілдердің, қорғаушыларының, заңды тұлғалар өкілдерінің, сондай-ақ өздерінің орталық органдары арқылы іс бойынша іс жүргізуді жүзеге асыратын уәкілетті органдардың (лауазымды адамдардың) ұсынуды енгізу және кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхат беруге құқығы бар.

      5. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша қаулыларды кассациялық тәртіппен қайта қарауға:

      1) қабылданған қаулыны орындау адамдардың өмірі, денсаулығы үшін не Қазақстан Республикасының экономикасы мен қауіпсіздігі үшін орны толмас ауыр зардаптарға алып келуі мүмкін болатын;

      2) қабылданған қаулы адамдардың белгісіз тобының құқықтары мен заңды мүдделерін немесе өзге де жария мүдделерді бұзатын;

      3) қабылданған қаулы соттардың, уәкілетті органдардың (лауазымды адамдардың) құқық нормаларын түсіндіруі мен қолдануында бірізділікті бұзатын жағдайлар негіздер болып табылады.

      6. Наразылық келтірген прокурор наразылық қаралғанға дейін кассациялық сатыдағы сотқа өтініш беру арқылы оны кері қайтарып алуға құқылы. Наразылықты кері қайтарып алу қайтадан наразылық келтіруге кедергі болмайды.";

      22) 47-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "47-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, прокурордың апелляциялық өтінішхаттарын, наразылықтарын қараудың нәтижелері бойынша қаулыларды жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарау";

      23) 852-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша қаулылар және шағымдарды, прокурордың апелляциялық өтінішхаттарын, наразылықтарын қараудың нәтижелерi бойынша қаулылар жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      24) 857-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Арызды қайтару туралы ұйғарымға шағым жасалуы, прокурордың өтінішхаты немесе наразылығы бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      25) 860-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Соттардың, органдардың (лауазымды адамдардың) жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қаулының күшін жою туралы және жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қаулыны қайта қарау туралы арызды қанағаттандырудан бас тартуы туралы шешімдеріне белгіленген тәртіппен шағым жасалуы, олар прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      26) 883-баптың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      1) егер әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым жасалмаса немесе оған прокурор апелляциялық өтінішхат, наразылық келтірмесе, қаулыға шағым жасау үшiн белгiленген мерзiм өткеннен кейiн;

      2) шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы бойынша қаулы шығарылғаннан кейiн дереу;";

      27) 890-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Кодекстiң 834-бабына сәйкес қаулының орындалуы тоқтатыла тұрған жағдайда, ескіру мерзiмінiң өтуi шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты, наразылығы қаралғанға дейiн тоқтатыла тұрады.".

      7. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 20-V, 20-VI, 114-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат; № 8, 16-құжат):

      1) мазмұнында:

      118, 161, 275, 288-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "118-бап. Сот шығыстарына байланысты мәселелер бойынша сот актілеріне жеке шағым беру, прокурордың өтінішхат келтіруі";

      "161-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелері бойынша ұйғарымдарға шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіруі";

      "275-бап. Іс жүргізуді тоқтата тұру туралы соттың ұйғарымына шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіруі";

      "288-бап. Соттың шешімі, оған шағым жасау, оны прокурордың апелляциялық өтінішхаты бойынша қайта қарау, наразылық келтіру және орындау";

      320-баптың тақырыбы алып тасталсын;

      398, 399-баптардың, 52-тараудың, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409-баптардың, 53-тараудың, 429, 433-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "398-бап. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы іс бойынша соттың шешіміне апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын беру мерзімі және істі апелляциялық сатыдағы сотта қарау мерзімі

      399-бап. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыз бойынша соттың ұйғарымына жеке шағымды, прокурордың өтінішхатын беру және қарау мерзімі";

      "52-тарау. Сот актілеріне апелляциялық шағым жасау, прокурордың апелляциялық өтінішхаттар келтіруі

      401-бап. Сот шешімдеріне апелляциялық шағым жасау, прокурорлардың апелляциялық өтінішхаттар келтіру құқығы

      402-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қарайтын соттар

      403-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын беру тәртібі мен мерзімдері

      404-бап. Апелляциялық шағымның, прокурордың өтінішхатының мазмұны

      405-бап. Бiрiншi сатыдағы соттың апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын алғаннан кейiнгi әрекеттерi

      406-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қозғаусыз қалдыру

      407-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қайтару

      408-бап. Апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына пікір

      409-бап. Апелляциялық шағымнан, прокурордың өтінішхатынан бас тарту және оларды кері қайтарып алу";

      "53-тарау. Апелляциялық шағым, покурордың өтінішхаты бойынша істерді қарау";

      "429-бап. Бірінші сатыдағы соттың ұйғарымдарына (қаулыларына) шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіру тәртібі мен мерзімдері";

      "433-бап. Іс апелляциялық тәртіппен қаралғаннан кейін келіп түскен апелляциялық (жеке) шағымды, прокурордың өтінішхатын қарау тәртібі";";

      2) 27-бапта:

      төртінші бөлік мынадай редакция жазылсын:

      "4. Астана қаласының соты Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қарауына жатқызылған істерден басқа инвестициялық даулар бойынша азаматтық істерді бірінші сатыдағы соттың қағидалары бойынша қарайды.

      Астана қаласының соты инвесторлардың инвестициялық қызметіне байланысты инвесторлар мен мемлекеттік органдар арасындағы өзге де дауларды да:

      1) Қазақстан Республикасының аумағында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын шетелдік заңды тұлғаның (оның филиалының, өкілдігінің);

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шетелдіктің қатысуымен құрылған, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы шетелдік инвесторға тиесілі заңды тұлғаның;

      3) инвестицияларды жүзеге асыруға мемлекетпен жасалған келісімшарты болған кезде инвесторлардың қатысуымен қарайды.";

      3) 34-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Істің осы соттың қарауына жатпайтыны туралы тараптардың арыздарын осы сот шешеді. Істі басқа сотқа беру туралы мәселе бойынша ұйғарым шығарылады. Ұйғарымға апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады және шағым жасауға, наразылық білдіруге жатпайды.";

      4) 41-баптың сегізінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы арызды қарау нәтижелері бойынша соттың ұйғарымы шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды. Ұйғарыммен келіспеу туралы дәлелдер апелляциялық шағымға, прокурордың апелляциялық өтінішхатына, сот актісін кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы өтінішхатқа немесе кассациялық наразылыққа енгізілуі мүмкін.";

      5) 54-бапта:

      бірінші, екінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Азаматтық істер бойынша заңды күшіне енген сот актілерінің заңдылығына мемлекет атынан жоғары қадағалауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры тікелей де, өзіне бағынысты прокурорлар арқылы да жүзеге асырады.

      2. Прокурор осы Кодексте көзделген міндеттерді жүзеге асыру мақсатында іс бойынша қорытынды беру үшін процеске кірісуге құқылы.

      Мемлекет мүдделерін қозғайтын істер бойынша, қоғамдық мүдделерді немесе өздерін өз бетінше қорғай алмайтын азаматтарды қорғау талап етілгенде, сондай-ақ прокурордың қатысу қажеттігін сот танығанда прокурордың азаматтық сот ісін жүргізуге қатысуы міндетті.

      Прокурордың көрсетілген өкілеттіктері тиісті ақпаратты соттың интернет-ресурсында орналастыру арқылы қарауға тағайындалған істердің барлығы туралы соттың уақтылы хабарлауы арқылы қамтамасыз етіледі.

      3. Прокурор:

      1) физикалық, психикалық және өзге де мән-жайларға байланысты өз бетінше құқықтары мен мүдделерін қорғауды жүзеге асыра алмайтын тұлғалардың;

      2) шектелмеген тұлғалар тобының;

      3) адамдардың, қоғамның және мемлекеттің, егер бұл адамдардың өмірі, денсаулығы не Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі үшін орны толмас салдарларды болғызбау үшін қажет болса, бұзылған құқықтарын қалпына келтіру және мүдделерін қорғау үшін заңнамаға сәйкес сотқа талап қоюмен, арызбен жүгінуге құқылы.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-бөлікпен толықтырылсын:

      "3-1. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген жағдайларда, прокурор талап арызды сотқа мүдделі тұлғаның өтінуі мен арызына қарамастан беруі мүмкін.";

      6) 70-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету туралы арызды қарау нәтижелері бойынша сот ұйғарым шығарады, оған сәйкес дәлелдемелерді қамтамасыз ету бойынша процестік әрекеттерді жасайды не одан бас тартады. Ұйғарымға апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады және қайта қарауға жатпайды. Шығарылған ұйғарымға қатысты істен бөліп алынған материал жеке шағыммен, прокурордың өтінішхатымен бірге апелляциялық сатыдағы сотқа жіберіледі.";

      7) 74-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сот тапсырмасы туралы ұйғарымда қаралатын істің мәні, тараптар туралы мәліметтер қысқаша жазылады, анықтауға жататын мән-жайлар, тапсырманы орындаушы сот жинауға тиіс дәлелдемелер көрсетіледі. Бұл ұйғарым ол жолданған сот үшін міндетті. Сот тапсырмасы туралы ұйғарым шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды.";

      8) 82-баптың тоғызыншы бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сараптама "Сот-сараптама қызметі туралы" 2017 жылғы 10 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімдерде жүргізіледі. Сараптама тағайындау туралы ұйғарым шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды. Ұйғарыммен келіспеу туралы дәлелдер апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына енгізілуі мүмкін.";

      9) 98-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Сот тез бүлінетін заттай дәлелдемелерге билік ету туралы ұйғарым шығарады, ол шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды.";

      10) 106-бапта:

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік баж төленбеген кезде талап арыз қараусыз қалдырылады және талап қоюшыға қайтарылады. Соттың ұйғарымына апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады.";

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы азамат берген талап қоюлар бойынша сот мемлекеттік баж төлеуді тиісті шешім қабылданғанға дейін кейінге қалдырады, бұл жөнінде ұйғарым шығарылады. Ұйғарым шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды. Ұйғарыммен келіспеу туралы дәлелдер апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына енгізілуі мүмкін. Шешім қабылданған кезде сот мемлекеттік баж төлеуге байланысты шығыстарды шешім пайдасына шығарылмаған тарапқа артады.";

      11) 112-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Сот тұлғаны заң көмегіне ақы төлеуден және оның өкілдік етуіне байланысты шығыстарды өтеуден босату туралы немесе өтінішхатты қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарады, ол шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды. Шығарылған ұйғарыммен келіспеу туралы дәлелдер апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына енгізілуі мүмкін.";

      12) 118-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "118-бап. Сот шығыстарына байланысты мәселелер бойынша сот актілеріне жеке шағым беру, прокурордың өтінішхат келтіруі

      Сот шығыстарына байланысты мәселелер бойынша сот актілеріне осы тарауда көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      13) 126-баптың үшінші, алтыншы және жетінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сот заңды бұзған жағдайда сот актілеріне шағым жасау, прокурордың өтінішхат немесе наразылық келтіруі не процеске қатысушының өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға мүмкіндігін шектейтін (іске қатысатын адамға сот актісінің көшірмелерін уақтылы жібермеу; егер сот актісі осы тұлға білетін тілге аударылмаса, сот ісін жүргізу тілін білмеу; құқық мирасқорлығын дұрыс ресімдемеу) сот актілеріне шағым жасау үшін, сондай-ақ уақтылы шағым беруге, прокурордың өтінішхат немесе наразылық келтіруіне кедергі болған өзге де мән-жайлар болған кезде сот осы баптың екінші бөлігінде көрсетілген өткізіп алған мерзімді қалпына келтіруге міндетті.";

      "6. Өткізіп алған процестік мерзімді ұзартудан немесе қалпына келтіруден бас тарту туралы соттың ұйғарымына жеке шағым берілуі, прокурордың өтінішхаты, наразылығы келтірілуі мүмкін.

      7. Процестік мерзімді ұзарту немесе қалпына келтіру туралы соттың ұйғарымы шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды.";

      14) 142-баптың екінші бөлігінің екінші және үшінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сот бұйрығының күшiн жою туралы соттың ұйғарымы шағым жасауға және прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды.

      Сот бұйрығының күшiн жоюдан бас тарту туралы соттың ұйғарымына жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      15) 147-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Шешімге – осы шешімнің күшін жою туралы арыз беру мерзімі өткеннен кейін, ал егер арыз берілсе, осы арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы сот ұйғарым шығарғаннан кейін бір ай мерзімде апелляциялық шағым берілуі, прокурор апелляциялық өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      16) 148-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Прокурор мемлекеттік немесе қоғамдық мүдделер үшін берген талап арызда мемлекеттік немесе қоғамдық мүдденің мәні неден көрінетіндігіне негіздеме, қандай заңды мүдделердің бұзылғаны, сондай-ақ қолдануға жататын заңға сілтеме болуға тиіс. Прокурор жеке не заңды тұлғаның мүдделері үшін өтініш жасаған жағдайда, талап арызда жеке не заңды тұлғаның өзінің талап қоюды беруі мүмкін еместігінің себептеріне негіздеме болуға тиіс. Талап арызға, әрекетке қабілетсіз тұлғаның мүдделері үшін талап қоюды беру жағдайларынан басқа кезде, прокурордың талап қоюмен сотқа жүгінуіне жеке не заңды тұлғаның немесе оның заңды өкілінің келісімін растайтын құжат қоса берілуге тиіс.";

      17) 149-бап мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толықтырылсын:

      "1-1. Осы Кодекстің 27-бабының төртінші бөлігінде және 28-бабының 2) тармақшасында көзделген тәртіппен берілетін талап арызға:

      1) инвестор мен уәкілетті мемлекеттік орган арасында жасалған инвестициялық келісімшарттың көшірмелері;

      2) инвестордың инвестициялық қызметін растайтын құжаттар қоса беріледі.";

      18) 151-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Талап арызды қабылдаудан бас тарту туралы ұйғарымға шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      19) 152-бапта:

      бірінші бөліктің 3) тармақшасы мынадай редакция жазылсын:

      "3) талап арыз осы Кодекстің 148-бабының, 149-бабы бірінші бөлігінің 1), 2), 3) және 5) тармақшаларының, 1-1-бөлігінің талаптарына сәйкес келмесе және істі сот талқылауына дайындау сатысында кемшіліктерді жоюдың мүмкін еместігі анықталатын болса;";

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Талап арызды қайтару туралы соттың ұйғарымына апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады.";

      20) 161-баптың тақырыбы, бірінші және төртінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "161-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелері бойынша ұйғарымдарға шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіруі

      1. Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелері бойынша ұйғарымдарға апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады.";

      "4. Талап қоюды қамтамасыз етудің күшін жою туралы немесе талап қоюды қамтамасыз ету шарасының бірін басқасымен ауыстыру туралы жеке шағым беру, прокурордың өтінішхат келтіруі ұйғарымның орындалуын тоқтата тұрады.";

      21) 164-бапта:

      мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толықтырылсын:

      "1-1. Осы Кодекстің 27-бабының төртінші бөлігінде және 28-бабының 2) тармақшасында көзделген даулар бойынша азаматтық істерді сот талқылауына дайындау талап арыз соттың іс жүргізуіне қабылданған күннен бастап бір айдан кешіктірілмей жүргізілуге тиіс. Аса күрделі істер бойынша бұл мерзім судьяның ұйғарымы бойынша бір айға қосымша ұзартылуы мүмкін.";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Істі сот талқылауына дайындау мерзімін ұзарту туралы ұйғарым шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды.";

      22) 167-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Бірнеше талап қоюды біріктіру немесе ажырату туралы ұйғарым шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды. Ұйғарыммен келіспеу туралы дәлелдер апелляциялық шағымда, прокурордың өтінішхатында көрсетілуі мүмкін.";

      23) 170-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Талап қоюдан бас тарту қабылданған жағдайда, сот іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы ұйғарым шығарады, оған апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      24) 177-баптың төртінші және жетінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Егер татуласу келісімі заңға қайшы келсе немесе басқа тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, сот оны бекітпейді. Татуласу келісімін бекітуден бас тартылған жағдайда, сот бұл жөнінде ұйғарым шығарады, ол шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды. Ұйғарыммен келіспеу туралы дәлелдер апелляциялық шағымда, прокурордың өтінішхатында көрсетілуі мүмкін.";

      "7. Татуласу келісімін бекіту туралы ұйғарымға апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      25) 235-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Түзетулер енгізу туралы мәселе бойынша соттың ұйғарымына шағым жасалуы, ол прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      26) 236-бапта:

      екінші бөлікте:

      үшінші абзацтың бірінші сөйлеміндегі "және оған шағым жасалуы, наразылық білдірілуі мүмкін" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

      "Қосымша шешімге апелляциялық шағым берілуі, прокурордың апелляциялық өтінішхаты келтірілуі мүмкін.";

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қосымша шешім шығарудан бас тарту туралы соттың ұйғарымына апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады.";

      27) 237-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Шешiмді түсiндiру туралы соттың ұйғарымына апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады.";

      28) 238-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Шешiмдi орындауды кейiнге қалдыру немесе оның мерзiмiн ұзарту туралы, оны орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту туралы мәселе бойынша соттың ұйғарымына жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      29) 239-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Алып берiлген ақша сомаларын индекстеу туралы соттың ұйғарымына апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады.";

      30) 240-баптың бірінші және бесінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Бiрiншi сатыдағы соттың шешiмi, егер шешімге шағым жасалмаса немесе прокурор апелляциялық өтінішхат келтірмесе, апелляциялық шағым жасау, прокурордың апелляциялық өтінішхат келтіру мерзімі өткеннен кейін заңды күшіне енеді.";

      "5. Апелляциялық шағым берілген, прокурор апелляциялық өтінішхат келтірген жағдайларда шешім, егер оның күші жойылмаса және (немесе) ол өзгертілмесе, апелляциялық сатыдағы сот қаулысы жария етілген кезден бастап заңды күшіне енеді, ал осы Кодекстің 27-бабы төртінші бөлігінің қағидалары бойынша қаралған істер бойынша шешімдер Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының мамандандырылған сот алқасының қаулысы жария етілген күннен бастап заңды күшіне енеді.";

      31) 242-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Соттың ұйғарымына апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады.";

      32) 244-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Шешiмдi дереу орындау туралы мәселе бойынша соттың ұйғарымына апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкiн, оның шешімі түпкілікті болып табылады. Шешiмдi дереу орындау туралы ұйғарымға жеке шағым беру, прокурордың өтінішхат келтіруі осы ұйғарымның орындалуын тоқтата тұрады.";

      33) 246-баптың төртінші бөлігінде:

      бірінші абзацта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "осы Кодекстің 177-бабының жетінші бөлігіне сәйкес татуласу келiсiмін, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісімді бекiту туралы ұйғарымдарына жеке шағымдар берілуі, прокурор өтінішхаттар келтіруі мүмкін.";

      34) 248-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Шешiмнiң орындалуын бұру туралы бірінші сатыдағы соттың ұйғарымына апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкiн, оның шешімі түпкілікті болып табылады.";

      35) 249-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Сот орындаушысының ұсынуын судья ол сотқа келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешеді. Сот борышкерді және өндіріп алушыны сот орындаушысының келіп түскен ұсынуы туралы хабарландырады, сот отырысының өткізілетін уақыты мен орнын хабарлайды. Сот отырысының өткізілетін уақыты мен орны туралы тиісінше хабарландырылған борышкердің немесе өндіріп алушының келмей қалуы істі қарауға кедергі болып табылмайды. Судья сот орындаушысының ұсынуын қарап, ұйғарым шығарады, оған жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      36) 252-баптың бесінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Атқарушылық әрекеттерді жүргізу туралы қаулыға санкция беруден бас тарту туралы соттың ұйғарымына апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады.";

      37) 253-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Белгiленген мерзiм өткiзіп берілген, мерзімді қалпына келтіру туралы өтінішхат және растайтын құжаттар қоса берілмеген атқару парағын беру туралы арызды сот қарамай қайтарады, бұл жөнінде ұйғарым шығарылады. Ұйғарымға апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкiн, оның шешімі түпкілікті болып табылады.";

      38) 254-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Төрелік шешімді мәжбүрлеп орындатуға арналған атқару парағын беру туралы арыз бойынша шығарылған соттың ұйғарымына жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкiн.";

      39) 255-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сот төрелік шешімді орындау туралы мәселе бойынша ұйғарым шығарады, оған осы Кодекске сәйкес жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      40) 262-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Сырттай шешімнің күшін жою туралы не сырттай шешімнің күшін жоюдан бас тарту туралы соттың ұйғарымы шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды.";

      41) 264-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сырттай шешiмге – осы шешiмнiң күшiн жою туралы арыз беру мерзiмi өткеннен кейін, ал егер арыз берілсе, осы арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы сот ұйғарым шығарған күннен бастап бір ай ішінде іске қатысатын адамдар апелляциялық шағым беруі, прокурор апелляциялық өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      42) 270-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жеке ұйғарымға мүдделерiне оның қатысы бар тұлғалар осы Кодекстiң 429-бабының төртінші бөлiгiнде көзделген тәртiппен жеке шағым беруі және прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      43) 275-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "275-бап. Іс жүргізуді тоқтата тұру туралы соттың ұйғарымына шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіруі

      Осы Кодексте көзделген жағдайларда іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру туралы соттың ұйғарымына апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады.";

      44) 276-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау туралы соттың ұйғарымы шағым жасауға және прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды.";

      45) 278-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы соттың ұйғарымына осы Кодексте көзделген жағдайларда және тәртіппен жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      46) 280-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Талап арызды қараусыз қалдыру туралы соттың ұйғарымына апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады.";

      47) 285-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Ескертулерді қарау нәтижелері бойынша шығарылған соттың ұйғарымы шағым жасауға және прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды. Ұйғарыммен келіспеу туралы дәлелдер апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына енгізілуі мүмкін.";

      48) 288-баптың тақырыбы, бірінші, екінші және төртінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "288-бап. Соттың шешімі, оған шағым жасау, оны прокурордың апелляциялық өтінішхаты бойынша қайта қарау, наразылық келтіру және орындау

      1. Арыз негiздi деп танылған соттың шешiмi бұзылған сайлау құқығын қалпына келтiру үшiн негiз болып табылады.

      2. Егер "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында, "Республикалық референдум туралы" 1995 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында өзгеше көзделмесе, шешімнің көшірмелері тапсырылған күннен бастап үш күн ішінде бірінші сатыдағы соттың шешіміне апелляциялық шағым берілуі, прокурор апелляциялық өтінішхат келтіруі мүмкін.

      Апелляциялық сатыдағы соттың қаулысы шағым жасауға және наразылық білдіруге жатпайды.";

      "4. Егер "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында, "Республикалық референдум туралы" 1995 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында өзгеше көзделмесе, осы баптың екінші және үшінші бөліктерінде көрсетілген шешімдерге апелляциялық шағым, прокурордың өтінішхаты, прокурордың кассациялық шағымы, наразылығы сотқа келіп түскен күннен бастап үш күн мерзімде, ал дауыс беру күніне дейін бес күннен аз қалғанда, дауыс беру күні және сайлаудың, республикалық референдумның қорытындылары жарияланғанға дейін келіп түскендер дереу қаралады.";

      49) 295-баптағы "Бұл мерзімді" деген сөздер "Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, бұл мерзімді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      50) 296-баптың бірінші бөлігінде:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Істі сот талқылауына дайындау аяқталған күннен бастап бiр ай мерзiмде сот арызды азаматтың, заңды тұлға өкілінің, шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) дау айтылып отырған мемлекеттік орган, жергілікті өзін-өзі басқару органы, қоғамдық бірлестік, ұйым басшысының, лауазымды адамның немесе мемлекеттік қызметшінің немесе олардың өкілдерінің қатысуымен қарайды.";

      мынадай мазмұндағы екінші және үшінші абзацтармен толықтырылсын:

      "Осы Кодекстің 54-бабының екінші бөлігінде көзделген жағдайларда прокурордың қатысуы міндетті.

      Шешімдерге, әрекеттерге (әрекетсіздікке) осы Кодекстің 27-бабының төртінші бөлігінде және 28-бабының 2) тармақшасында көзделген тәртіппен берілетін дау айту туралы арыз осы Кодекстің 183-бабының екінші бөлігінде белгіленген мерзімде қаралады.";

      51) 314-баптың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бала асырап алу туралы істерді сот бала асырап алушылардың өздерінің (бала асырап алушының), қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын орган өкілдерінің міндетті түрде қатысуымен қарайды.";

      52) 320-бап алып тасталсын;

      53) 326-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Азаматты әрекетке қабілеті шектеулі, әрекетке қабілетсіз деп тану туралы, он төрттен он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмаған адамның өз жалақысына, стипендиясына немесе өзге де кірістеріне өз бетінше билік ету құқығын шектеу туралы немесе одан айыру туралы арызды сот азаматтың өзінің, арыз берушінің, қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын орган өкілінің қатысуымен қарайды.";

      54) 330-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "330-бап. Кәмелетке толмағанды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арызды қарау

      Кәмелетке толмаған адамды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арызды сот арыз берушінің, ата-анасының (ата-анасының біреуінің), бала асырап алушылардың (бала асырап алушының), қамқоршысының, сондай-ақ қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын орган өкілінің қатысуымен қарайды.";

      55) 337-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Іс азамат емдеуге жатқызылған және істің қозғалуына бастамашы болған медициналық ұйым өкілінің және өзіне қатысты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп емдеуге жатқызу туралы мәселе шешіліп жатқан азамат өкілінің қатысуымен қаралады.";

      56) 347-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Іс азаматтың, мәжбүрлеп емдеуге жіберу туралы ұсыну енгізген денсаулық сақтау ұйымы немесе ішкі істер органдарының қылмыстық атқару жүйесі өкілінің қатысуымен қаралады.";

      57) 370-баптың төртінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ұйғарымға апелляциялық сатыдағы сотқа жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның шешімі түпкілікті болып табылады.";

      58) 372-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Соттың ұйғарымы апелляциялық тәртіппен шағым жасауға және прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды.";

      59) 384-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберу туралы арыз шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның міндетті түрде қатысуымен қаралады.";

      60) 396-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыз қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органның міндетті түрде қатысуымен қаралады.";

      61) 398 және 399-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "398-бап. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы іс бойынша соттың шешіміне апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын беру мерзімі және істі апелляциялық сатыдағы сотта қарау мерзімі

      1. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы іс бойынша соттың шешіміне апелляциялық шағым, прокурордың өтінішхаты осы Кодекстің 52-тарауында белгіленген қағидаларға сәйкес түпкілікті нысанда соттың шешімі қабылданған күннен бастап он күн ішінде берілуі мүмкін.

      2. Апелляциялық шағым, прокурордың өтінішхаты бойынша келіп түскен баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы іс осы Кодекстің 52-тарауында белгіленген қағидаларға сәйкес апелляциялық сатыдағы сотқа келіп түскен күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімде қаралады.

      399-бап. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыз бойынша соттың ұйғарымына жеке шағымды, прокурордың өтінішхатын беру және қарау мерзімі

      1. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арыз бойынша соттың ұйғарымына осы Кодекстің 52-тарауында белгіленген қағидаларға сәйкес ұйғарым шығарылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген жеке шағым, прокурордың өтінішхаты осы Кодекстің 429-бабында көзделген қағидаларға сәйкес іс апелляциялық сатыға берілген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей қаралады.";

      62) 400-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы арызды қабылдаудан бас тарту туралы, қайтару туралы, қараусыз қалдыру туралы, баланы қайтару туралы немесе қол жеткізу құқықтарын жүзеге асыру туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру, қайта бастау немесе тоқтату туралы сот ұйғарымдарының көшірмелері, бірінші сатыдағы соттың көрсетілген ұйғарымдарына жеке шағым немесе прокурордың өтінішхаты бойынша апелляциялық сатыдағы сот шығарған ұйғарымның көшірмесі тиісті ұйғарым шығарылған күннен кейінгі күннен кешіктірілмей, Қазақстан Республикасының халықаралық шарты бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасында тағайындалған уәкілетті органға (бұдан әрі осы бапта – орталық орган), сондай-ақ осы бала туралы дауға байланысты іс, егер мұндай іс туралы ұйғарым шығарған сотқа мәлім болса, іс жүргізуінде жатқан сотқа жіберіледі.";

      63) 52-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "52-тарау. Сот актілеріне апелляциялық шағым жасау, прокурордың өтінішхаттар келтіруі";

      64) 401-баптың тақырыбы, бірінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "401-бап. Сот шешімдеріне апелляциялық шағым жасау, прокурорлардың өтінішхаттар келтіру құқығы

      1. Осы тарауда көзделген қағидаларға сәйкес заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне апелляциялық тәртіппен апелляциялық шағым берілуі, прокурор апелляциялық өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      "3. Апелляциялық өтінішхат келтіру құқығы істі қарауға қатысқан прокурорға тиесілі. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және оның орынбасарлары, облыстардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлар және олардың орынбасарлары, аудандардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлар және олардың орынбасарлары өз құзыреті шегінде істі қарауға қатысу-қатыспауына қарамастан, шешімге апелляциялық өтінішхат келтіруге құқылы.";

      65) 402 және 403-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "402-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қарайтын соттар

      Аудандық және оларға теңестірілген соттар шығарған шешімдерге апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын облыстық және оған теңестірілген соттың азаматтық істер жөніндегі апелляциялық сот алқасы кемінде үш алқа судьясының алқалы құрамында қарайды.

      Осы Кодекстің 27-бабы төртінші бөлігінің қағидалары бойынша қаралған істер бойынша шығарылған шешімдерге апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының мамандандырылған сот алқасы кемінде үш алқа судьясының алқалы құрамында қарайды.

      Аудандық және оларға теңестірілген соттар оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен шығарған шешімдерге апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын, ұйғарымға жеке шағымды, прокурордың өтінішхатын судья жеке-дара қарайды.

      403-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын беру тәртібі мен мерзімдері

      1. Апелляциялық шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты шешім шығарған сот арқылы беріледі. Тікелей апелляциялық сатыға келіп түскен шағым, прокурордың өтінішхаты осы баптың екінші бөлігінің және осы Кодекстің 405-бабының талаптарын орындау үшін шешім шығарған сотқа жіберілуге жатады.

      2. Апелляциялық шағым, прокурордың өтінішхаты іске қатысатын адамдардың санына қарай көшірмелерімен қоса сотқа беріледі. Қажет болған жағдайларда судья шағым берген немесе өтінішхат келтірген тұлғаны шағымға, прокурордың өтінішхатына қоса берілген жазбаша дәлелдемелердің көшірмелерін іске қатысатын адамдардың санына қарай беруге міндеттей алады.

      3. Апелляциялық шағым, прокурордың өтінішхаты, осы Кодексте белгіленген жағдайларды қоспағанда, түпкілікті нысанда шешім шығарылған күннен бастап, ал сот талқылауына қатыспаған адамдар өздеріне шешімнің көшірмелері жіберілген күннен бастап бір ай ішінде беруі мүмкін.

      4. Мемлекеттік сатып алудың өткізілуін тексеру қорытындысы бойынша уәкілетті органның шешімдеріне, қорытындыларына, нұсқамаларына дау айту туралы істер бойынша апелляциялық шағым, прокурордың апелляциялық өтінішхаты шешім шығарылған күннен бастап он күн ішінде берілуі мүмкін.

      5. Апелляциялық шағым беру немесе прокурор өтінішхат келтіру үшін мерзімді қалпына келтіру туралы мәселені бірінші сатыдағы сот осы Кодекстің 126-бабында көзделген тәртіппен қарайды";

      66) 404-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "404-бап. Апелляциялық шағымның, прокурор өтінішхатының мазмұны";

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Апелляциялық шағымда, прокурордың өтінішхатында:";

      1) тармақшадағы "шағым, наразылық" деген сөздер "апелляциялық шағым, прокурордың өтінішхаты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) тармақшадағы "шағым, наразылық" деген сөздер "апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақшадағы "наразылық білдірілетін" деген сөздер "прокурордың апелляциялық өтінішхаты бойынша қайта қаралатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5), 6) және 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) шағым жасалып отырған немесе прокурордың апелляциялық өтінішхаты бойынша қайта қаралып отырған шешімнің заңдылығын қандай бөлігінде тексеру керек екендігіне және шағымды, прокурордың өтінішхатын беретін тұлғаның қандай өзгерістер енгізуді талап ететініне нұсқау;

      6) шағымға, прокурордың өтінішхатына қоса берілетін құжаттардың тізбесі;

      7) шағым, прокурордың өтінішхаты берілген күн және шағымды, прокурордың өтінішхатын беретін адамның қолтаңбасы қамтылуға тиіс. Өкіл қол қойған шағымға сенімхат немесе істе мұндай құжат болмаса, өкілдің өкілеттігін куәландыратын өзге де құжат қоса берілуге тиіс.";

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Электрондық құжаттар нысанында шағым берілген, прокурордың өтінішхаты келтірілген кезде олар оны беретін адамның немесе оның өкілінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады. Электрондық құжаттар нысанындағы шағымға, прокурордың өтінішхатына құжаттардың электрондық көшірмелері қоса беріледі.";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Апелляциялық шағымда, прокурордың өтінішхатында бірінші сатыдағы сотта мәлімделмеген талаптар болмауға тиіс.

      Бірінші сатыдағы сотқа ұсынылмаған жаңа дәлелдемелерге сілтеме жасауға, егер шағымда, прокурордың өтінішхатында оларды бірінші сатыдағы сотқа ұсынудың мүмкін еместігінің негіздемесі болса, оның ішінде, егер адам бірінші сатыдағы сотта іске қатысуға тартылмаса, сондай-ақ егер бірінші сатыдағы сотта оларды зерттеу және (немесе) талап етіп алдыру туралы өтінішхат мәлімделіп, бірақ ол қанағаттандырусыз қалдырылса, жол беріледі.";

      67) 405, 406 және 407-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "405-бап. Бiрiншi сатыдағы соттың апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын алғаннан кейiнгi әрекеттерi

      1. Бірінші сатыдағы соттың судьясы мерзімінде берілген және осы Кодекстің 403 және 404-баптарының талаптарына сәйкес келетін апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын алғаннан кейін мынадай әрекеттерді жасайды:

      1) шағым, прокурордың өтінішхаты келіп түскеннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей іске қатысатын адамдарға шағымның, прокурор өтінішхатының көшірмелерін және оларға қоса берілген жазбаша дәлелдемелерді не соттың интернет-ресурсы арқылы бұлардың электрондық көшірмелерімен танысу мүмкіндігі туралы хабарлауды жібереді.

      Тараптарға ұсыну мерзімі көрсетіле отырып, олардың шағымға, прокурордың өтінішхатына жазбаша нысанда не электрондық құжат нысанында қарсылық білдіру құқығы түсіндіріледі;

      2) шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіруі үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін істі апелляциялық сатыдағы сотқа жібереді.

      2. Апелляциялық шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіруі үшін белгіленген мерзім өткенге дейін азаматтық істі соттан ешкім талап етіп алдыра алмайды. Іске қатысатын адамдар, сондай-ақ іске қатысуға тартылмаған, бірақ құқықтары мен міндеттеріне қатысты сот шешім қабылдаған тұлғалар сотта іс материалдарымен, сондай-ақ келіп түскен шағымдармен және оларға берілген қарсылықтармен танысуға құқылы.

      406-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қозғаусыз қалдыру

      1. Осы Кодекстің 403-бабының екінші бөлігінде және 404-бабында көзделген талаптарға сәйкес келмейтін апелляциялық шағым берілген, прокурордың апелляциялық өтінішхаты келтірілген кезде судья шағымды, прокурордың өтінішхатын қозғаусыз қалдыратын ұйғарым шығарады және шағым берген адамға, өтінішхат келтірген прокурорға кемшіліктерді түзету үшін мерзім тағайындайды.

      2. Егер апелляциялық шағым берген адам, өтінішхат келтірген прокурор ұйғарымдағы нұсқауларды белгіленген мерзімде орындаса, шағым, прокурордың өтінішхаты сотқа алғашқы ұсынылған күні берілді деп есептеледі.

      3. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қозғаусыз қалдыру туралы ұйғарым шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды.

      407-бап. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қайтару

      1. Апелляциялық шағым, прокурордың өтінішхаты оларды берген адамға мынадай жағдайларда:

      1) шағымды, прокурордың өтінішхатын қозғаусыз қалдыру туралы ұйғарымдағы судьяның нұсқаулары белгіленген мерзімде орындалмағанда;

      2) шағым берген адам, өтінішхат келтірген прокурор өтінгенде;

      3) егер қайта қарау мерзімі өтіп кетсе және шағымда, прокурордың өтінішхатында оны қалпына келтіру туралы арыз болмаса немесе оны қалпына келтіруден бас тартылған кезде;

      4) егер шағымды, прокурордың өтінішхатын оларды беруге немесе оларға қол қоюға құқығы жоқ адам берсе, қайтарылады.

      2. Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қайтару туралы ұйғарымды сот:

      1) осы баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген жағдайда – сот белгілеген мерзім өткен күннен бастап;

      2) қалған жағдайларда – шағым, прокурордың өтінішхаты келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей шығарады.

      Апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қайтару туралы ұйғарымға жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін.";

      68) 408-баптың тақырыбы және бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "408-бап. Апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына пікір

      1. Іске қатысатын адам апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына пікірді апелляциялық сатыдағы сотқа, іске қатысатын басқа да адамдарға апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына қатысты қарсылықты растайтын құжаттарды қоса бере отырып жібереді.

      Апелляциялық сатыдағы сотқа жіберілетін пікірге іске қатысатын басқа да адамдарға пікірдің жіберілгенін растайтын құжат та қоса беріледі.";

      69) 409-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "409-бап. Апелляциялық шағымнан, прокурордың өтінішхатынан бас тарту және оларды кері қайтарып алу";

      бірінші бөліктің екінші және үшінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "Прокурор соттың шешіміне өтінішхатты апелляциялық сатыдағы сот қаулы шығарғанға дейін кері қайтарып алуға құқылы.

      Апелляциялық шағымнан бас тарту, шағымды, прокурордың өтінішхатын кері қайтарып алу бірінші немесе апелляциялық сатыдағы сотқа жазбаша арыз беру арқылы ресімделеді.";

      екінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Апелляциялық шағымнан бас тартуды қабылдау туралы апелляциялық сатыдағы сот, егер шешімге басқа да адамдар шағым жасамаса және жоғары тұрған прокурор өтінішхат келтірмесе, апелляциялық іс жүргізуді тоқтату туралы ұйғарым шығарады. Ұйғарым шағым жасауға, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды. Шағымды қайта беруге жол берілмейді, ал берілген жағдайда шағым қайтарылады.

      3. Шағым, прокурордың өтінішхаты кері қайтарылып алынған жағдайда, сот қайтару туралы ұйғарым шығарады, ол шағым жасауға және наразылық білдіруге жатпайды. Шағым, прокурордың өтінішхаты осы Кодекстің 403-бабының үшінші бөлігінде белгіленген мерзімдерде қайта берілуі мүмкін.";

      70) 411-баптың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Іс қаралғанға дейін апелляциялық сатыдағы сот апелляциялық шағым берген адамның, өтінішхат келтірген прокурордың арызы бойынша, осы Кодекстiң 243-бабында санамаланған істер бойынша шешімдерден басқа, бірінші сатыдағы сот қабылдаған және осы Кодекстің 244-бабында көзделген тәртіппен дереу орындауға жіберілген шешімнің орындалуын тоқтата тұруға құқылы.";

      71) 53-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "53-тарау. Апелляциялық шағым, покурордың өтінішхаты бойынша істерді қарау";

      72) 412-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "412-бап. Апелляциялық қараудың нысанасы

      Апелляциялық шағым, прокурордың өтінішхаты бойынша апелляциялық сатыдағы сот істе бар және осы Кодекстің 413-бабы екінші бөлігінің талаптарына сәйкес ұсынылған материалдар бойынша істің нақты мән-жайларының анықталуының, материалдық құқық нормаларының қолданылуы мен түсіндірілуінің дұрыстығын, сондай-ақ істі қарау мен шешу кезінде азаматтық процестік заң нормаларының сақталуын тексереді.";

      73) 414-баптың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Істі апелляциялық шағыммен, прокурордың өтінішхатымен бірге алған апелляциялық сатыдағы соттың судьясы бірінші сатыдағы соттың осы Кодекстің 405-бабының талаптарын орындауын тексереді. Бірінші сатыдағы сот осы Кодекстің 405-бабының талаптарын орындамаған жағдайда, іс кемшіліктерді жою үшін бірінші сатыдағы сотқа қайтарылуы мүмкін.

      2. Судья апелляциялық шағымда, прокурордың өтінішхатында баяндалған дәлелдерді ескере отырып, істі апелляциялық сатыдағы соттың іс жүргізуіне қабылдау және істі қарауға дайындау туралы ұйғарым шығарады. Іс жүргізуге қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде судья осы Кодекстің 165-бабында көзделген әрекеттерді жүргізеді.";

      74) 415-баптың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының мамандандырылған сот алқасында іс сотқа келіп түскен күнінен бастап екі ай мерзімде қаралады.";

      75) 417-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "417-бап. Істі талқылаудың басталуы

      1. Төрағалық етуші апелляциялық сатыдағы соттың сот отырысын ашады және қандай іс, кімнің апелляциялық шағымы, өтінішхаты бойынша және қай соттың шешімі қарауға жататынын, апелляциялық сатыдағы сот құрамын, сот отырысының хатшысын, сондай-ақ істі қарауға қатысатын болса, прокурорды хабарлайды. Төрағалық етуші іске қатысатын адамдардың және өкілдердің қайсысы келгенін анықтайды, келгендердің жеке басын анықтайды, лауазымды адамдар мен өкілдердің өкілеттіктерін тексереді және іске қатысатын адамдардың құқықтарымен және міндеттерімен таныстырылғанына көз жеткізеді. Құқықтарымен және міндеттерімен таныстырылмағаны анықталған жағдайда, сот бұл жөнінде мәлімдеген адамдарды таныстырады. Егер қарсылық білдірулер мәлімделсе, олар осы Кодекстің 41-бабында белгіленген тәртіппен шешіледі.

      2. Сот отырысына келген, іске қатысатын адамдардың және өкілдердің түсініктемелерін сот тыңдайды. Шешімге екі тарап шағым жасаған жағдайда, талап қоюшы бірінші болып сөйлейді. Апелляциялық шағым берген адамның, өтінішхат келтірген прокурордың және іске қатысатын басқа да адамдардың, олардың өкілдерінің түсініктемелерінен кейін апелляциялық сатыдағы сот дәлелдемелерді зерттеуге көшеді.";

      76) 420-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Апелляциялық шағым берген адам, апелляциялық өтінішхат келтірген прокурор қатыстылығы, жарамдылығы, анықтығы тұрғысынан дау айтқан дәлелдемелер істегі басқа дәлелдемелердің жиынтығымен бірге сотта зерттеуге және бағалауға жатады.";

      77) 421-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Сот жарыссөздері осы Кодекстің 217-бабында көзделген қағидалар бойынша өткізіледі, бұл ретте апелляциялық шағым берген адам немесе өтінішхат келтірген прокурор және (немесе) оның өкілі бірінші болып сөз сөйлейді. Шешімге екі тарап шағым жасаған жағдайда, талап қоюшы бірінші болып сөз сөйлейді.";

      78) 424-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) шешімді – өзгеріссіз, ал шағымды, прокурордың өтінішхатын қанағаттандырусыз қалдыруға;";

      79) 426-бапта:

      бірінші бөліктің 3) және 6) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын берген адам, іске қатысатын басқа да адамдар және өкілдер;";

      "6) апелляциялық шағымның, прокурор өтінішхатының және оларға пікірдің қысқаша мазмұны;";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жаңа дәлелдердің болмауына байланысты апелляциялық шағым, прокурордың өтінішхаты қанағаттандырусыз қалдырылған кезде қаулының уәждеу бөлігінде бірінші сатыдағы соттың шешіміне өзгерістер енгізу не оның күшін жою үшін осы Кодексте көзделген негіздердің жоқ екендігі ғана көрсетіледі.

      Апелляциялық шағымда, прокурордың өтінішхатында бірінші сатыдағы сотта қараудың нысанасы болып табылмайтын дәлелдерге сілтеме жасалған жағдайда, апелляциялық қаулының уәждеу бөлігінде көрсетілген сілтемелер мен дәлелдердің сот отырысында қарауға және зерттеуге қабылданбау негіздері көрсетілуге тиіс.";

      80) 429 және 433-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "429-бап. Бірінші сатыдағы соттың ұйғарымдарына (қаулыларына) шағым жасау, прокурордың өтінішхат келтіру тәртібі мен мерзімдері

      1. Осы Кодексте көзделген жағдайларда, сондай-ақ соттың ұйғарымы істің одан әрі қозғалу мүмкіндігіне бөгет болатын жағдайларда бірінші сатыдағы соттың ұйғарымына осы Кодекстің 401-бабында аталған адамдар жеке шағым беруі, өтінішхат келтіруі мүмкін. Егер ұйғарым іске қатыспайтын адамдардың құқықтары мен мүдделеріне қатысты болса, олар да соттың ұйғарымына шағым жасауға құқылы.

      Жеке шағым, прокурордың өтінішхаты ұйғарым түпкілікті нысанда дайындалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде беріледі.

      2. Бірінші сатыдағы соттың қалған ұйғарымдарына, оның ішінде сол жерде сот отырысының хаттамасына енгізіле отырып шығарылған ұйғарымдарға жеке шағым, прокурордың өтінішхаты берілмейді, бірақ қарсылықтар апелляциялық шағымға, прокурордың өтінішхатына енгізілуі мүмкін.

      3. Шешім шығарумен аяқталған сот талқылауы кезінде шығарылған ұйғарымға жеке шағым берілген, прокурор өтінішхат келтірген жағдайда, шешімге шағым жасау үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін ғана іс жоғары тұрған сот сатысына жіберіледі. Бұл ретте, егер шешімге апелляциялық шағым берілсе, прокурор апелляциялық өтінішхат келтірсе, жеке шағымды, прокурордың өтінішхатын тексеруді істі апелляциялық тәртіппен қарайтын сот сатысы жүргізеді.

      4. Жеке шағым, прокурордың өтінішхаты осы ұйғарымды шығарған сотқа іске қатысатын адамдардың санына қарай құжаттардың көшірмелерімен қоса беріледі, бұларды судья оларға жібереді немесе тапсырады. Судья жеке шағымды, прокурордың өтінішхатын алғаннан кейін азаматтық істі немесе материалдарды апелляциялық сатыдағы сотқа жібереді.

      5. Жеке шағым, прокурордың өтінішхаты апелляциялық шағымдар мен прокурордың өтінішхаттарын қабылдау және қарау үшін осы тарауда белгіленген тәртіппен қабылданады және қаралады.

      Осы Кодекстің 414-бабында көзделген тәртіппен апелляциялық сатыдағы сот іске қатысатын адамдарға жеке шағымды, прокурордың өтінішхатын қарау уақыты мен орны туралы хабарлайды. Іске қатысатын адамдардың апелляциялық сатыдағы соттың сот отырысына келмеуі оларды қарауға кедергі болмайды.

      6. Жеке шағымды, прокурордың өтінішхатын қарау нәтижелері бойынша апелляциялық сатыдағы сот:

      1) соттың ұйғарымын – өзгеріссіз, ал жеке шағымды, прокурордың өтінішхатын қанағаттандырусыз қалдыру;

      2) сот ұйғарымының толық немесе бір бөлігінде күшін жою және мәселені бірінші сатыдағы сотқа жаңадан қарауға беру;

      3) сот ұйғарымының толық немесе бір бөлігінде күшін жою және мәселені мәні бойынша шешу;

      4) ұйғарымды өзгерту туралы ұйғарым шығарады.

      7. Талап арыздарды қайтару, іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру, талап арыздарды қараусыз қалдыру мәселелері жөніндегі жеке шағым немесе прокурордың өтінішхаты бойынша шығарылған апелляциялық сатыдағы соттың ұйғарымдары шағым жасауға және наразылық білдіруге жатпайды. Осы Кодексте белгіленген жағдайларда апелляциялық сатыдағы соттың істің одан әрі қозғалу мүмкіндігіне бөгет болатын ұйғарымдарына шағым жасалуы және наразылық білдірілуі мүмкін.";

      "433-бап. Іс апелляциялық тәртіппен қаралғаннан кейін келіп түскен апелляциялық (жеке) шағымды, прокурордың өтінішхатын қарау тәртібі

      1. Белгіленген мерзімде немесе өткізіп алынған мерзім қалпына келтірілгеннен кейін берілген апелляциялық (жеке) шағым, прокурордың өтінішхаты апелляциялық сатыдағы сотқа іс басқа шағымдар бойынша қаралғаннан кейін келіп түскен жағдайда, сот мұндай шағымды, прокурордың өтінішхатын өзінің іс жүргізуіне қабылдауға міндетті.

      2. Апелляциялық (жеке) шағымды, прокурордың өтінішхатын қарау нәтижелері бойынша және негіздер болған кезде апелляциялық сатыдағы сот бұрын шығарылған сот актісінің күшін жояды және келіп түскен шағым, прокурордың өтінішхаты бойынша жаңа қаулы, ұйғарым қабылдайды.

      Мұндай негіздер болмаған кезде апелляциялық сатыдағы сот апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын қанағаттандырудан бас тарту туралы қаулы, ұйғарым шығарады.";

      81) 435-баптың екінші бөлігінде:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы заңды күшiне енген сот актiлерiне өз бастамасы бойынша да, осы баптың бірінші бөлігінде аталған адамдардың өтінішхаты бойынша да ұсыну енгізуге құқылы.";

      мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры заңды күшiне енген сот актiлерiне өзінің бастамасы бойынша да, осы Кодекстің 54-бабының екінші бөлігінде көзделген істер бойынша өзіне берілген, осы баптың бірінші бөлігінде аталған адамдардың өтінішхаттары бойынша да наразылық келтіруге құқылы.";

      82) 454-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Бұрын жасалған сот актiлерiнің апелляциялық немесе кассациялық тәртiппен күшi жойылғаннан кейiн шығарылған жаңа сот актiлерiне өтiнiшхат, ұсыну, наразылық, прокурордың өтінішхаты олардың күшiн жою уәждеріне қарамастан, жалпы негiздерде берiлуi, келтiрiлуi мүмкiн.";

      83) 461-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Арызды қайтару туралы соттың ұйғарымына осы Кодекске сәйкес шағым жасалуы және ол прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      84) 463-баптың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша сот актісінің күшін жою туралы бірінші, апелляциялық және кассациялық сатылардағы соттардың ұйғарымдары шағым жасауға, наразылық білдіруге, прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарауға жатпайды. Ұйғарыммен келіспеу туралы дәлелдер апелляциялық және кассациялық шағымдарға, прокурордың апелляциялық өтінішхатына және наразылығына енгізілуі мүмкін.

      3. Жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша сот актісін қайта қарау туралы арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы бірінші, апелляциялық және кассациялық сатылардағы соттардың ұйғарымдарына осы Кодекске сәйкес шағым жасалуы, наразылық білдірілуі және олар прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін.";

      85) 465-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Сот төрелік шешімнің күшін жою туралы өтінішхатты қарау нәтижелерi бойынша төрелік шешiмнiң күшiн жою не өтінішхатты қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарады. Соттың ұйғарымына осы Кодекске сәйкес жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкiн.";

      86) 503-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Белгiленген мерзiм өтіп кеткен соң берілген не қажеттi құжаттар қоса берілмеген атқару парағын беру туралы арызды сот қараусыз қайтарады, бұл жөнінде ұйғарым шығарылады, оған осы Кодексте белгiленген тәртiппен жеке шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкiн.";

      87) 505-баптың төртінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Осы Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін шығарылған сот актілеріне осы Кодексте белгіленген тәртіппен шағым жасалуы, наразылық білдірілуі және олар прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қаралуы мүмкін.".

      8. "Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы" 1991 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1991 ж., № 52, 636-құжат; 1995 ж., № 19, 117-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 10, 101-құжат; 2004 ж., № 19, 115-құжат; № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; 2011 ж., № 16, 128-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 16, 90-құжат; 2015 ж., № 22-V, 158-құжат; 2016 ж., № 8-ІІ, 67-құжат; № 23, 118-құжат):

      1) кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Заң Қазақстан Республикасының азаматтығы мәселелерін реттейді.";

      2) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. Азамат және мемлекет

      Қазақстан Республикасының азаматтығы адамның мемлекетпен орнықты саяси-құқықтық байланысын айқындайды, бұл олардың өзара құқықтары мен міндеттерінің жиынтығын білдіреді.

      Қазақстан Республикасында әрбiр адамның азаматтық алуға құқығы бар. Қазақстан Республикасында азаматтық осы Заңға сәйкес алынады және тоқтатылады.

      Қазақстан Республикасының азаматын азаматтығынан, өзiнiң азаматтығын өзгерту құқығынан айыруға болмайды, сондай-ақ Қазақстанның шегінен тыс жерге аластауға болмайды. Террористік қылмыстар жасағаны үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өмірлік маңызы бар мүдделеріне өзге де ауыр зиян келтіргені үшін соттың шешімімен ғана Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыруға жол беріледі.

      Қазақстан Республикасы өзінің мемлекеттік органдары мен лауазымды адамдары арқылы Республика азаматтарының алдында жауапты, ал Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстан Республикасының алдында жауапты. Ол Қазақстан Республикасының Конституциясымен заңдарын сақтауға, Қазақстан Республикасының мүдделерін, оның аумақтық тұтастығын қорғауға, әдет-ғұрыпқа, дәстүрге, мемлекеттік тілге және оның аумағында тұратын барлық ұлттардың тілдеріне құрметпен қарауға, Қазақстан Республикасының күш-құдіретін, егемендігін және тәуелсіздігін нығайтуға жәрдемдесуге міндетті.";

      3) 17-баптың бірінші бөлігінде:

      4) және 12) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) ұлтаралық, конфессияаралық және дiни араздықты қоздыратын болса, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк тiлiнiң қолданылуына қарсы әрекет жасаса;";

      "12) осы Заңның 21-бабының бірінші бөлігі 8) тармақшасының негізінде Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтса;";

      мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:

      "13) осы Заңның 20-1-бабының негізінде Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылса, оның өтініші қабылданбайды.";

      4) 19-бапта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалту;";

      мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру салдарынан тоқтатылады.";

      5) мынадай мазмұндағы 20-1-баппен толықтырылсын:

      "20-1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру

      Террористік қылмыстарды, сондай-ақ салдарынан Қазақстан Республикасының өмірлік маңызы бар мүдделеріне өзге де ауыр зиян келтірген, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі Ерекше бөлімінің тиісті баптарында көзделген қылмыстарды жасағаны үшін соттың шешімімен ғана Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыруға жол беріледі.";

      6) 30-бапта:

      бірінші бөлік мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұрып жатқан адамдардың Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылуын тiркейдi;";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау және Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру, оның ішінде жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен), азаматтықтан шығу, азаматтықты жоғалту мен одан айыру және Қазақстан Республикасының азаматтығына жататындығын айқындау мәселелері бойынша өтінішхаттарды (өтініштерді) ішкі істер органдарының қабылдау, ресімдеу және қарау тәртібін Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі әзірлейді және бекітеді.";

      7) 31-бапта:

      бірінші бөлікте:

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде тұрақты тұрып жатқан адамдардан Қазақстан Республикасының азаматтығы мәселелері бойынша өтініштер қабылдайды және қажетті құжаттармен бірге оларды Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына жібереді;";

      мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде тұрақты тұрып жатқан адамдардың Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылуын тiркейдi;";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығы, Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалту мен одан айыру және Қазақстан Республикасының азаматтығына жататындығын айқындау мәселелері бойынша өтініштерді Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінің қабылдау, ресімдеу және қарау тәртібін Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі әзірлейді және бекітеді.";

      8) 37-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "37-бап. Азаматтық алу және оны тоқтату мерзімінің есептелуі";

      екінші бөлік мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру туралы соттың үкімі заңды күшіне енген күні;".

      9. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 3-4, 23-құжат; № 12, 88-құжат; № 15-16, 100-құжат; № 23, 141-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 11-12, 262-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 10, 123-құжат; 2003 ж., № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 55-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 4, 24-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 4, 33-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 13-14, 63-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 116-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 14-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 22-II, 148-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 6, 11-құжат; № 9, 21-құжат):

      1) 3-баптың екінші бөлігінде:

      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Ұлттық Банкінің құрылымын және жалпы штат санын бекітуі;";

      мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының Президентiмен келісу бойынша Қазақстан Ұлттық Банкі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу жүйесiн Қазақстан Ұлттық Банкі Басқармасының бекiтуі;";

      2) 15-баптың үшінші бөлігінде:

      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "13) Қазақстан Ұлттық Банкiнiң құрылымын, жалпы штат санын және Қазақстан Ұлттық Банкi туралы ереженi, сондай-ақ оларға өзгерiстер мен толықтыруларды қарайды, мақұлдайды және Қазақстан Республикасының Президентiне бекiтуге ұсынады;";

      мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "13-1) Қазақстан Республикасының Президентiмен келісу бойынша Қазақстан Ұлттық Банкі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу жүйесiн бекiтеді;";

      3) 20-1-баптың тоғызыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Ұлттық Банкі және оның ведомстволары қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу Қазақстан Республикасының Президентiмен келісу бойынша Қазақстан Ұлттық Банкі Басқармасы бекітетін Қазақстан Ұлттық Банкі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу жүйесі негізінде белгіленеді.".

      10. "Шетелдiктердiң құқықтық жағдайы туралы" 1995 жылғы 19 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 9-10, 68-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 184-құжат; 2001 ж., № 8, 50, 54-құжаттар; № 21-22, 285-құжат; 2006 ж., № 5-6, 31-құжат; 2007 ж., № 3, 23-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; № 24, 122-құжат; 2011 ж., № 16, 128-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 9, 51-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; № 21, 118-құжат; 2015 ж., № 22-І, 143-құжат; № 22-V, 158-құжат; 2016 ж., № 23, 118-құжат; № 24, 131-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат):

      22-баптың екінші бөлігінде:

      4) және 12) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) егер ол ұлтаралық, конфессияаралық және дiни араздықты қоздырса;";

      "12) егер ол бұрын "Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы" 1991 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабы бірінші бөлігінің 8) тармақшасында көзделген негіздер бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтса;";

      мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:

      "13) егер ол бұрын "Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы" 1991 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-1-бабында көзделген негіздер бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылса, тыйым салынады.".

      11. "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі туралы" 1995 жылғы 3 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 19, 118-құжат; № 23, 142-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 10, 108-құжат; № 12, 184, 190-құжаттар; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 13-14, 144-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 11, 59-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; 2014 ж., № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; 2016 ж., № 24, 126-құжат):

      1) 1-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі – Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін күштерге жататын және күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзет іс-шараларын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзырет шегінде жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін арнаулы мемлекеттік орган.";

      2) 1-2-баптың 2-тармағының 6) және 7) тармақшаларында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      3) 2-баптың 1-тармағының 1) тармақшасында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      4) 8-баптың 8) тармақшасында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      5) 24-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "24-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің жұмысында заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң сотқа дейінгі тергеп-тексеру, жедел-іздестіру және қарсы барлау қызметі, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын сақтау салаларындағы жұмысында заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды Бас Прокурор және ол арнайы уәкiлеттік берген прокурорлар жүзеге асырады.".

      12. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы" 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., № 23, 143-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 18, 366-құжат; 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 21, 782-құжат; 2001 ж., № 10, 121-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2003 ж., № 15, 131-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 94-құжат; 2009 ж., № 23, 111-құжат; 2010 ж., № 11, 59-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; 2012 ж., № 1, 1-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; 2014 ж., № 11, 67-құжат; 2015 ж., № 6, 27-құжат; № 19- II, 106-құжат; № 22-I, 140-құжат):

      1) 10-баптың үшінші бөлігінде орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      2) 11-баптың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев" (Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев)".

      13. "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 157-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 10, 108-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233-құжат; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 6, 72-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 10-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 33-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118-құжат; 2015 ж., № 21- III, 135-құжат; № 22-V, 154, 156-құжаттар; 2016 ж., № 23, 118-құжат; № 24, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 8, 16-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 12-баптың 12-1) тармақшасында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      2) 25-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-бап. Ұлттық қауiпсiздiк органдарының қызметiнде заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Ұлттық қауiпсiздiк органдарының анықтау, тергеу, әкімшілік іс жүргізу және жедел-iздестiру қызметi заңдылығының сақталуына жоғары қадағалауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және ол уәкiлеттік берген прокурорлар жүзеге асырады.".

      14. "Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкiмшiлiк қадағалау туралы" 1996 жылғы 15 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 13, 272-құжат; 2002 ж., № 18, 159-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 5-6, 40-құжат; 2009 ж., № 24, 122-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; 2015 ж., № 21-I, 125-құжат; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат):

      2-баптың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әкімшілік қадағалау жазасын өтеген адамдарға:".

      15. "Қазақстан Республикасы Парламентiнiң комитеттерi мен комиссиялары туралы" 1997 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 9, 94-құжат; 1999 ж., № 12, 398-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; 2015 ж., № 21-II, 130-құжат):

      56-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республика Президентінің заңдар жобаларын қараудың басымдығын белгiлеуге құқығы бар, бұл тиісті заң жобалары бірінші кезектегі тәртіппен екі ай ішінде қабылдануға тиіс екенін бiлдiредi.".

      16. "Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы" 1998 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 24, 448-құжат; 2002 ж., № 4, 34-құжат; 2004 ж., № 23, 140, 142-құжаттар; 2006 ж., № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 19, 150-құжат; № 20, 152-құжат; 2010 ж., № 8, 41-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2013 ж., № 12, 57-құжат; 2014 ж., № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 23, 118-құжат):

      31-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "31-бап. Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау саласындағы заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды Қазақстан Республикасының прокуратура органдары жүзеге асырады.".

      17. "Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау тәртібі мен шарттары туралы" 1999 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 6, 190-құжат; 2001 ж., № 17-18, 245-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; 2008 ж., № 15-16, 63-құжат; 2009 ж., № 24, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 24, 152-құжат; 2011 ж., № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; 2013 ж., № 13, 62-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; 2016 ж., № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат):

      7-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Күдікті немесе айыпталушы шетелдікті күзетпен ұстау орны туралы немесе ол орнының өзгергені туралы хабарлама көрсетілген мерзімде Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне, Ішкі істер министрлігіне, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, қылмыстық-атқару жүйесiнің уәкiлеттi органына, сондай-ақ ол азаматы болып табылатын мемлекеттің елшілігіне, консулдығына немесе өзге де өкілдігіне жіберіледі.".

      18. "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 19, 649-құжат; 2002 ж., № 4, 32-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2009 ж., № 15-16, 71-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 11, 61-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 16, 79-құжат; № 22-I, 140-құжат; 2016 ж., № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат):

      1) 7-баптың 11) тармақшасы "ұлтаралық" деген сөзден кейін "және конфессияаралық" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 24-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "24-бап. Терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы қызметті жүзеге асыру кезінде заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және оған бағынысты прокурорлар жүзеге асырады.".

      19. "Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау туралы" 2000 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 10, 241-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 15-16, 73-құжат, 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2014 ж., № 8, 44-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат, 2016 ж., № 24, 126-құжат):

      6-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-бап. Мемлекеттiк қорғау шараларын жүзеге асыру кезiнде заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Мемлекеттiк қорғау шараларын жүзеге асыру кезiнде заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалау Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына және оған бағынысты прокурорларға жүктеледi.".

      20. "Күзет қызметі туралы" 2000 жылғы 19 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 14-15, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 34-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 12, 51-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 122-құжат; 2010 ж., № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; 2014 ж., № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат):

      22-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-бап. Күзет қызметi саласындағы заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Қазақстан Республикасының аумағында күзет қызметi саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды Қазақстан Республикасының прокуратурасы және оның аумақтық органдары жүзеге асырады.".

      21. "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 67-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; №19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 118, 122-құжаттар; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 21-I, 121, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 154, 156, 158-құжаттар; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-I, 47, 49-құжаттар; № 8-II, 72-құжат; № 23, 118-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 8, 16-құжат):

      1) 23-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мәслихаттың өкілеттігін мерзімінен бұрын Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Республикасының Премьер-Министрімен және Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының төрағаларымен консультациялардан кейін тоқтатады, сондай-ақ мәслихат өзін-өзі тарату туралы шешім қабылдаған ретте де оның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылады.";

      2) 23-1-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "23-1-бап. Мәслихаттың облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімдерін қызметке тағайындауға, сондай-ақ тағайындауға мәслихаттардың келісімі талап етілетін әкімдер қызметіне кандидатураларды тағайындауға келісім беру тәртібі";

      4-тармақтың екінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) облыс, республикалық маңызы бар қала не астана әкiмдерi қызметіне кандидатураларды тағайындауға үшінші рет келісім бермеген жағдайда, тиісті мәслихаттың өкілеттігін мерзiмiнен бұрын Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Республикасының Премьер-Министрімен және Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының төрағаларымен консультациялардан кейін тоқтатуға құқылы;";

      3) 32 және 36-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "32-бап. Облыстық маңызы бар қала және облыс ауданы, облыстық маңызы бар қаладағы аудан, республикалық маңызы бар қаладағы аудан және астана ауданы әкімін қызметке тағайындау, қызметтен босату және оның өкілеттігін тоқтату тәртібі

      1. Облыстық маңызы бар қала және облыс ауданы әкімін:

      осы Заңда белгіленген тәртіппен тиісінше облыстық маңызы бар қала және облыс ауданы мәслихатының келісімімен облыс әкімі қызметке тағайындайды;

      облыс әкімі оның өкілеттігін тоқтатады және қызметтен босатады.

      2. Облыстық маңызы бар қаладағы аудан әкімін:

      осы Заңда белгіленген тәртіппен облыстық маңызы бар қала мәслихатының келісімімен облыстық маңызы бар қала әкімі қызметке тағайындайды;

      облыстық маңызы бар қала әкімі оның өкілеттігін тоқтатады және қызметтен босатады.

      3. Республикалық маңызы бар қаладағы аудан және астана ауданы әкiмін:

      осы Заңда белгіленген тәртіппен республикалық маңызы бар қала және астана мәслихатының келісімімен республикалық маңызы бар қала және астана әкімі қызметке тағайындайды;

      республикалық маңызы бар қала және астана әкімі оның өкiлеттiгiн тоқтатады және қызметтен босатады.

      4. Облыстық маңызы бар қала және облыс ауданы, облыстық маңызы бар қаладағы аудан, республикалық маңызы бар қаладағы аудан және астана ауданы әкiмiн Қазақстан Республикасының Президенті өзінің ұйғаруы бойынша қызметтен босатуы мүмкін.";

      "36-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімін қызметке сайлау, қызметтен босату тәртібі

      1. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихаты аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі ұсынған және жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісілген жиырма бес жасқа толған кандидатуралар арасынан баламалы негізде төрт жыл мерзімге қызметке сайлайды.

      2. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімін аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі жергілікті қоғамдастық пен облыс әкімінің келісімімен қызметтен босатады.";

      4) мынадай мазмұндағы 36-1-баппен толықтырылсын:

      "36-1-бап. Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің сайлауын өткізу

      1. Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерін сайлау тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктерде жанама сайлау құқығы негiзiнде жасырын дауыс беру жағдайында өткiзiледi.

      Кандидаттардың осы Заңда белгіленген шекте сайлауға қатысуға тең құқықтары бар.

      2. Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері сайлауын өткізген кезде дауыс беруге қатысқан таңдаушылардың дауыс санының көпшілігін алған кандидат сайланды деп есептеледі.

      Облыстық, аудандық (қалалық) сайлау комиссиялары әкімдер сайлауын әзірлеу мен өткізуді ұйымдастыратын сайлау органдары болып табылады.

      Облыстық сайлау комиссиясы:

      1) әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында сайлау туралы заңнаманың орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

      2) төмен тұрған аумақтық сайлау комиссияларының қызметіне басшылық етеді; олардың шешімдерінің күшін жояды және тоқтата тұрады; сайлау науқанын өткізу үшін бөлінген жергілікті бюджет қаражатын олардың арасында бөледі; төмен тұрған аумақтық сайлау комиссияларының қызметі үшін қажетті материалдық-техникалық жағдайлардың жасалуын бақылайды; төмен тұрған аумақтық сайлау комиссияларының шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) келіп түскен арыздар мен шағымдарды қарайды; тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде құрылған төмен тұрған аумақтық сайлау комиссияларының Орталық сайлау комиссиясының шешімдерін орындауын ұйымдастырады;

      3) сайлауды әзірлеу мен өткізуге байланысты мәселелер бойынша сайлау комиссияларының, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың есептерін, сондай-ақ сайлау туралы заңнаманың сақталуы мәселелері бойынша қоғамдық бірлестіктер органдарының ақпаратын тыңдауға құқылы;

      4) "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сәйкес басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы:

      1) әкімдер сайлауын тағайындайды және оның өткізілуін қамтамасыз етеді;

      2) әкімдікке ұсынылған кандидаттарды, олардың сенім білдірілген адамдарын тіркейді, оларға тиісті куәліктер береді, осы Заңда көзделген жағдайларда оларды тіркеу туралы шешімнің күшін жояды;

      3) дауыс беруге арналған бюллетеньдердің мәтіндерін бекітеді және олардың дайындалуын ұйымдастырады;

      4) дауыс беруге арналған пункт дайындайды, дауыс беруге арналған кабиналар мен жәшіктердің жасалуын қамтамасыз етеді;

      5) әкім сайлауындағы дауыс беру нәтижелерін анықтайды, сайланған әкімді тіркейді, сайлау нәтижелері туралы хаттаманы аудан (облыстық маңызы бар қала) әкіміне береді;

      6) қайта сайлау өткізеді;

      7) "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және осы Заңға сәйкес басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясының шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жоғары тұрған сайлау комиссиясына немесе сотқа шағым жасалады.

      3. Сайлау күні туралы хабарды аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік тұрғындарының назарына жеткізеді.

      Кандидатураларды жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы сайлауды тағайындаған кезден бастап жүргізілуі мүмкін.

      Әкімдікке кандидаттарды ұсыну аудандық (қалалық) сайлау комиссиясына аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің ұсынуын және тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында әкімдікке кандидат болып дауысқа түсуге келісімі туралы кандидаттардың өтініштерін беру арқылы жүргізіледі.

      Әкімдікке кандидаттарды ұсыну туралы аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің ұсынуын өзі аудандық (қалалық) сайлау комиссиясынан дауыс беруге дейінгі екі күннен кешіктірмей кері қайтарып алуы мүмкін.

      Бұл жағдайларда тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы кандидатты тіркемейді не кандидатты тіркеу туралы шешімнің күшін жояды және қабылданған шешім туралы аудан (облыстық маңызы бар қала) әкіміне хабарлайды.

      Кандидаттарды ұсыну сайлауға дейінгі отыз күн қалғанда басталады және жиырма бес күн қалғанда аяқталады.

      Егер кандидаттардың барлығы тіркелгенге дейін өз кандидатураларын алып тастаса немесе кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталатын күні әкімдікке екі кандидаттан кем тіркелсе, аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы кандидаттарды ұсыну мен тіркеу мерзімін ұзартады, бірақ ол он күннен аспайды.

      Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы кандидаттың оған қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтайды, бұл жөнінде тиісті хаттама жасайды.

      Кандидат пен оның зайыбы (жұбайы) тіркеуге дейін тұрғылықты жерi бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталатын айдың бiрiнші күніне кірістері және мүлкі туралы декларациялар тапсырады.

      Кандидат пен оның зайыбы (жұбайы) декларациялаған кірістері және мүлкі туралы мәліметтердің анықтығын мемлекеттік кіріс органдары декларацияларды алған күннен бастап жеті күн ішінде тексереді.

      Бұл ретте кандидат пен оның зайыбының (жұбайының) кірістері туралы және мүлкі туралы мәліметтер ұсыну жөніндегі мемлекеттік кіріс органдарының талаптарын алған ұйымдар сұратылған ақпаратты талап алынған күннен бастап төрт күн ішінде ұсынады.

      Кандидаттар туралы мәліметтер ұсыну жөніндегі аудандық (қалалық) сайлау комиссиясының талаптарын алған өзге де мемлекеттік органдар сұратылған ақпаратты талап алынған күннен бастап екі күн ішінде ұсынады.

      4. Кандидаттарды тіркеу мынадай құжаттар болған кезде жүзеге асырылады:

      1) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі қызметіне тиісті кандидаттарды ұсыну туралы аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің ұсынуы;

      2) әкімдікке кандидат болып дауысқа түсуге келісімі туралы өтініш;

      3) әкімдікке кандидат туралы өмірбаяндық деректер;

      4) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      5) кандидат пен оның зайыбының (жұбайының) кірістері туралы және мүлкі туралы декларациялар тапсырғаны жөнінде салық органының анықтамасы.

      5. Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы:

      1) кандидаттарды тiркеу аяқталғаннан кейiн жетінші күннен кешiктiрмей жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тәсілмен әрбiр кандидаттың тегiн, атын, әкесiнiң атын (болған кезде), туған жылын, атқаратын қызметін (жұмысын), жұмыс орны мен тұрғылықты жерiн, кандидаттың қалауына қарай оның саяси партияға қатыстылығы мен ұлты туралы мәлiметтердi көрсете отырып, тіркеу туралы хабарлайды;

      2) тiркелген кезде кандидаттарға тиiстi куәлiк бередi;

      3) мынадай:

      кандидатты ұсыну қағидалары бұзылған;

      кандидат лауазымдық немесе қызмет жағдайының артықшылықтарын пайдаланған;

      сайлау алдындағы үгіт жүргізу басталғанға дейін кандидаттың сайлау алдындағы үгiтті жүргiзу фактілері анықталған;

      сот таңдаушыларды сатып алу фактiлерiн анықтаған;

      Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес, декларацияны тапсыру кезіне кандидат пен оның зайыбы (жұбайы) декларациялаған кірістері мен мүлкі туралы мәлiметтердiң анық еместiгi анықталған;

      осы Заңда көзделген өзге де талаптар сақталмаған жағдайларда, кандидатты тiркеуден бас тартады немесе тiркеу туралы шешiмнің күшiн жояды.

      Кандидатты тіркеуден бас тартуға немесе оны тіркеу туралы шешімнің күшін жоюға кандидат жоғары тұрған аумақтық сайлау комиссиясына немесе сотқа үш күн мерзімде шағым жасауы мүмкін.

      6. Кандидаттарды тіркеу дауыс беруге дейін он бес күн қалғанда аяқталады.

      Кандидат тіркеуге дейінгі кезеңде және дауыс беруге дейін екі күн қалғанда аудандық (қалалық) сайлау комиссиясына бұл жөнінде жазбаша өтiнiш бере отырып, өз кандидатурасын алып тастай алады.

      Бұл жағдайларда тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы кандидатты тiркемейдi не кандидатты тiркеу туралы шешiмнiң күшiн жояды және қабылданған шешім туралы аудан әкіміне хабарлайды.

      Тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін кандидаттардың барлығы шығып қалған жағдайда, сайлау мерзімін ұзарту туралы мәселені аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы шешеді.

      Дауыс беруге дейін екі күн қалғанда кандидатты тiркеу туралы шешiмнiң күшін жоюға немесе бұрын тiркеуден алынған кандидатты қалпына келтіруге жол берілмейдi.

      7. Сайлау алдындағы үгiт осы Заңға сәйкес тiркеу аяқталған күннен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгi жергілiктi уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады.

      Сайлау алдындағы үгiт:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сайлау алдындағы жария iс-шараларды (сайлау алдындағы жиналыстарды және таңдаушылармен кездесулердi) өткiзу;

      2) баспа және өзге де үгiт материалдарын шығару және (немесе) тарату арқылы жүзеге асырылады.

      Мемлекеттiк органдарға, сондай-ақ қызметтік мiндеттерiн орындау кезінде олардың лауазымды адамдарына, сайлау комиссияларының мүшелеріне, діни бірлестіктерге сайлау алдындағы үгітті жүргізуге, кез келген сайлау алдындағы үгiт материалдарын таратуға тыйым салынады.

      Сайлау науқаны үшiн арнайы әзiрленген баспа материалдарын, оның iшiнде безендiрiлген материалдарды, сондай-ақ омырауға тағатын белгiлердi, жалаулар мен жалаушаларды тегiн таратуды қоспағанда, таңдаушыларға тегiн тауарлар, көрсетілетін қызметтер, бағалы қағаздар ұсыну, сондай-ақ ақша төлеу арқылы сайлау алдындағы үгiттi жүргiзуге тыйым салынады.

      Кандидаттардың өзінің сайлау алдындағы бағдарламасын үгіттеуге және насихаттауға құқығы бар.

      Кандидаттар өздерiне сайлау науқанын жүргiзуге көмектесетiн, сайлау алдындағы үгiттi жүргізетін, мемлекеттік органдармен және басқа да ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен, сайлау комиссияларымен қарым-қатынастарда кандидаттардың мүдделерiн білдіретін, бесеуден аспайтын сенiм бiлдiрген адамдарының болуына құқылы.

      Кандидаттар сенiм бiлдiрген адамдарын өз қалауы бойынша айқындайды және тiркеу үшiн олар туралы аудандық (қалалық) сайлау комиссиясына хабарлайды.

      Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы сенім білдірілген адамдарды тіркегеннен кейін оларға тиісті куәліктер береді.

      Сенiм білдiрілген адам Қазақстан Республикасының азаматы болуға, мәслихат депутаты, қандай да бiр сайлау комиссиясының мүшесi, мемлекеттiк саяси қызметшi лауазымында орналасқан адам болмауға тиiс.

      Сенiм білдiрілген адамдар өздеріне кандидат берген өкілеттіктер шегінде әрекет етеді.

      Сенім білдiрілген адамдар сайлау науқаны аяқталғаннан кейiн немесе жеке өз бастамасымен не кандидаттың шешiмiмен өз мәртебесiн жоғалтады.

      Сайлау күнi және оның қарсаңындағы күнi кез келген сайлау алдындағы үгiтке тыйым салынады.

      Дауыс беруге арналған пункттерден тыс жерде бұрыннан ілулi тұрған баспа үгiт материалдарын сол орындарында қалдыруға болады.

      8. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімін сайлау жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландырылады.

      Бюджет қаражатын жұмсауды аумақтық сайлау комиссиялары жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жергілікті бюджет қаражатынан:

      1) сайлау комиссияларын ұйымдастыруға және оның қызметіне;

      2) үй-жайларды жалға алуға;

      3) iссапар шығыстарына;

      4) кандидаттардың сайлау алдындағы жария іс-шараларын өткiзуге және кандидаттардың үгiт баспа материалдарын шығаруға;

      5) кандидаттардың көлік шығыстарына;

      6) сайлау комиссиясының үй-жайы мен дауыс беруге арналған пунктте орналастырылатын әкімдікке кандидаттар туралы ақпараттық плакаттарды дайындауға арналған шығыстар жабылады.

      Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдігіне кандидаттарға сайлауды ұйымдастыру мен өткізуге бөлінетін қаражат мөлшерін тиісті облыстық сайлау комиссиясы айқындайды.

      9. Әкімдер сайлауында кандидаттардың сайлау алдындағы үгіті осы Заңда белгіленген тәртіппен құрылатын сайлау қорларының қаражатынан қаржыландырылуы мүмкін.

      Әкімдікке кандидаттың сайлау қорын:

      1) жалпы сомасы заңнамада белгіленген ең төмен жалақы мөлшерінен жиырма бес еседен артық аспауға тиiс кандидаттың өз қаражаты;

      2) жалпы сомасы заңнамада белгіленген ең төмен жалақы мөлшерінен елу еседен артық аспауға тиiс Қазақстан Республикасының азаматтары мен ұйымдарының ерiктi қайырмалдықтары құрайды.

      Сайлау қорын құрайтын ақша тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы банктерде немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашатын арнаулы уақытша шотқа есепке жатқызылады. Көрсетілген шот бойынша кiрiстер есепке жазылмайды және төленбейдi. Сайлау қорының ақшасына билік ету құқығы тек кандидатқа ғана тиесілі болады.

      Сайлау қорытындысы анықталғаннан кейін бес күннен кешіктірмей кандидат аудандық (қалалық) сайлау комиссиясына өзінің сайлау қоры қаражатының пайдаланылуы туралы есеп ұсынуға міндетті.

      10. Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері сайлауын Қазақстан Республикасының тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы әкімнің өкілеттік мерзімінің аяқталуына дейінгі қырық күннен кешіктірмей тағайындайды және бір ай ішінде өткізіледі. Әкімнің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, сайлау өкілеттік мерзімінен бұрын тоқтатылған күннен бастап үш ай ішінде өткізіледі.

      Әкімдер сайлауында дауыс беру және сайлау қорытындысын анықтау "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында белгіленген сайлау рәсімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      Таңдаушылардың дауыстары тең болған жағдайда, қайта дауыс беру өткізіледі.

      Қайта дауыс беру сайлау күні өткізіледі.

      Әкімді сайлау тиісті аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихаты депутаттары – таңдаушылар отырысында өткізіледі.

      Таңдаушылардың тізімдерін аудандық (қалалық) сайлау комиссиялары тиісті мәслихат хатшысының ұсынуы бойынша жасайды және дауыс беруге арналған пунктте ілінеді.

      Егер таңдаушылардың отырысына тиiсті аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихаты депутаттарының кемінде үштен екісі қатысса, ол заңды болады.

      Аудандық (қалалық) мәслихаттың хатшысы таңдаушылардың отырысында төрағалық етушi болып табылады.

      Мәслихаттың хатшысы аудандық (қалалық) сайлау комиссиясына ұсынатын отырыс хаттамасы таңдаушылар отырысының өткізілу фактісін куәландыратын құжат болып табылады.

      Таңдаушылардың отырысына тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиясының төрағасы мен мүшелері қатысады.

      Таңдаушылардың отырысы өткізілетін үй-жайда аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы әкімдерді сайлау бойынша дауыс беруге арналған пунктті ұйымдастырады.

      Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы дауыс беру нәтижелері бойынша сайлау нәтижелері туралы хаттама жасайды.

      Отырыс аудандық (қалалық) сайлау комиссиясының төрағасы әкімдерді сайлау бойынша дауыс беру нәтижелерін жария еткеннен кейін жабылады.

      Егер сайлау жарамсыз деп танылса не қайта дауыс беру сайланған кандидатты анықтауға мүмкіндік бермесе, аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы қайта сайлау өткізу туралы шешім қабылдайды.

      Қайта сайлау алғашқы сайлаудан кейін екі ай мерзімнен кешіктірілмей өткізіледі. Қайта сайлау кезінде жүзеге асырылуы көзделген сайлау іс-шаралары "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және осы Заңға сәйкес өткізіледі.

      Қайта сайлау өткізу туралы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында хабарланады.

      11. Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы сайлау өткізілген күннен бастап бес күн мерзімде сайланған әкімді тіркейді. Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясының сайланған әкімді тіркеу туралы шешімі аудан (облыстық маңызы бар қала) әкіміне және тиісті мәслихатқа ұсынылады.

      Әкім қызметіне орналасу арнайы тексерудің оң нәтижелері алынғаннан кейін жүзеге асырылады. Арнайы тексерудің нәтижелері алынғанға дейін адам әкімнің міндеттерін уақытша атқарады.

      Аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау қорытындысын және сайланған әкімді тіркеу туралы хабарламаны әкімнің тегін, атын, әкесінің атын (болған кезде), туған жылын, атқаратын қызметін (жұмысын), жұмыс орны мен тұрғылықты жерін, әкімнің қалауына қарай оның саяси партияға қатыстылығы мен ұлты туралы мәлiметтерді көрсете отырып жариялайды.

      Облыстық, аудандық (қалалық) сайлау комиссиясы таңдаушылардың тізімдерін жасау қағидалары, дауыс беру және дауыстарды санау, сайлау қорытындыларын анықтау тәртібі бұзылған, осы Заңды басқа да бұзушылықтар болған жағдайларда, егер бұл әрекеттер таңдаушылардың ерік білдіру нәтижелерін дұрыс анықтауға мүмкіндік бермейтін болса, әкімдер сайлауын жарамсыз деп тануы мүмкін.";

      5) 39-2-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қазақстан халқының бірлігін, елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімді нығайтуға ықпал етуге;".

      22. "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің-Елбасының Мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығы туралы" 2001 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 15-16, 223-құжат; 2010 ж., № 11, 59-құжат):

      1) Заңның тақырыбында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      2) 1-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Заңмен "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы туралы" 2000 жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 2-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Отан алдында сіңірген ерекше еңбегін атап өту құрметіне Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығы (бұдан әрі – Мемлекеттік сыйлық) тағайындалады.";

      2-тармақтың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "қоғамдық, ұлтаралық және конфессияаралық келісімді орнықтыруға, Республиканың көпұлтты халқының бірлігін нығайтуға қосқан ерекше үлесі үшін;".

      3) 2-баптың 1-тармағында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      4) 5-баптың 1 және 2-тармақтарындағы "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің - Елбасының Мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығы", "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің - Елбасының Мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығының" деген сөздер тиісінше "Мемлекеттік сыйлық", "Мемлекеттік сыйлықтың" деген сөздермен ауыстырылсын.

      23. "Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы" 2002 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., №5, 51-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 9, 49-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., №8, 44-құжат; 2010 ж., №24, 143-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 16, 90-құжат; №19-І, 19-II, 96-құжат; № 21, 118-құжат; №23, 138-құжат; 2015 ж., №22-II, 148-құжат; № 22-V, 154-құжат; 2017 жылғы 22 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      28-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Дипломатиялық қызмет персоналының еңбегiне ақы төлеу Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекiтетiн мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесі негiзiнде белгiленедi.".

      24. "Әділет органдары туралы" 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 6, 67-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 18, 143-құжат; 2008 ж., № 10-11, 39-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 15-16, 75-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 128-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; №5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат; № 24, 145, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 15, 118-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; №14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-ІІ, 145-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 7-I, 47-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат):

      1) 6-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Әдiлет министрлiгiн Қазақстан Республикасының Президентi Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісімен консультациялардан кейін Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі енгізген ұсынумен қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын Министр басқарады.";

      2) 30-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Әдiлет органдары қызметкерлерінің еңбегiне ақы төлеу Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекiтетін мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесiне сәйкес жүзеге асырылады.".

      25. "Соғыс жағдайы туралы" 2003 жылғы 5 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 4, 22-құжат; 2005 ж., № 14, 56-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат):

      9-баптың бірінші бөлігінің 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) соғыс жағдайы күшiнде болған кезеңде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң ұсынуымен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құрылымын айқындайды;".

      26. "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы" 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 1-2, 1-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 5, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 19-II, 104-құжат; № 22-I, 140-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      27-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қарулы Күштерде, басқа да әскерлep мен әскери құралымдарда заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және оған бағынысты әскери прокурорлар жүзеге асырады.".

      27. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; № 18, 142-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 7-құжат; №7, 34-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 10, 50-құжат; № 14, 72-құжат; № 20-IV, 113-құжат; №21- III, 135-құжат; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 23-II, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; № 23, 119-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 9, 17, 18-құжаттар):

      1-баптың 37-1) тармақшасында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

      28. "Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы" 2008 жылғы 20 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 17-18, 70-құжат; 2010 ж., № 11, 59-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 16, 90-құжат; 2015 ж., № 19-I, 98-құжат):

      7-баптың 2-тармағында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

      29. "Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы" 2009 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 23, 114-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 21-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; 2015 ж., № 21-I, 125-құжат):

      24-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "24-бап. Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы саласындағы заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды прокуратура органдары жүзеге асырады.".

      30. "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 7, 27-құжат; № 24, 145-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 5, 43-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 144-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 19-II, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 21-III, 136-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат):

      9-баптың 1-тармағының 7) тармақшасы, 11-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы және 48-баптың 3-тармағының 3) тармақшасы алып тасталсын.

      31. "Құқық бұзушылық профилактикасы туралы" 2010 жылғы 29 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., №8, 40-құжат; № 24, 149-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 5, 41-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 21-құжат; № 14, 84-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 21-I, 125-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      10-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) құқық бұзушылық профилактикасы саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды жүзеге асырады;".

      32. "Сыртқы барлау туралы" 2010 жылғы 22 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 10, 46-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; 2014 ж., № 7, 33-құжат; № 14, 84-құжат; № 21, 118-құжат; 2015 ж., № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 24, 126-құжат):

      21-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының аумағында сыртқы барлау саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және ол уәкілеттік берген прокурорлар жүзеге асырады.".

      33. "Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы" 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2010 ж., № 17-18, 113-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., № 19-I, 100-құжат; № 20-IV, 113-құжат; №23-ІІ, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 8-I, 65-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 9, 22-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      16-6-баптың 5-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Мемлекеттік авиация инспекторлары Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесіне сәйкес белгіленетін ақшалай ризықпен қамтамасыз етіледі.".

      34. "Құқық қорғау қызметі туралы" 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 1, 4-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 5, 41-құжат; № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 7, 34, 36-құжаттар; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-I, 111-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 148-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 154-құжат; 2016 ж., № 7-I, 50-құжат; №24, 123-құжат):

      1) 12-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Прокуратура органдарының қызметкерлерін қоспағанда, құқық қорғау органдарына қызметке кіретін және аға және жоғары басшы құрамның басшы лауазымдарына тағайындалатын адамдарға, құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдарының түлектеріне, бұрын құқық қорғау органдарында қызмет өткерген адамдарға сынақ мерзiмi белгiленбейдi.";

      2) 29-бап мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:

      "9. Прокуратура органдарының орта және аға басшы құрамның басшы лауазымдарына тағайындалатын адамдарға үш айға дейін сынақ мерзімі белгіленуі мүмкін.";

      3) 64-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қызметкерлердің ақшалай ризығы Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесіне сәйкес белгiленедi және ақшалай жабдықталымды және қызмет өткерудiң ерекше жағдайлары үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленетін үстемеақыларды қамтиды.".

      35. "Назарбаев Университет", "Назарбаев Зияткерлiк мектептерi" және "Назарбаев Қоры" мәртебесi туралы" 2011 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 2, 20-құжат; 2012 ж., № 5, 36-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2015 ж., № 14, 72-құжат; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат):

      1) кіріспеде орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      2) 6-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Жоғары қамқоршылық кеңестің тұңғыш төрағасы болып табылады.";

      3) 12-1-баптың 1 және 6-тармақтарында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

      36. "Халықтың көші-қоны туралы" 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2011 ж., № 16, 127-құжат; 2012 ж., № 5, 41-құжат; № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 21-22, 114-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 11, 64-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 19- II, 102-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-V, 154, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 131-құжат):

      1) 7-баптың екінші бөлігінде:

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) "Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы" 1991 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабы бірінші бөлігінің 8) тармақшасында көзделген негіздер бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтқан;";

      мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

      "9) "Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы" 1991 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-1-бабында көзделген негіздер бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар өтініш бере алмайды.";

      2) 48-баптың бірінші бөлігінде:

      4) және 12) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) егер ол ұлтаралық, конфессияаралық және дiни араздықты қоздырса;";

      "12) егер ол бұрын "Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы" 1991 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабы бірінші бөлігінің 8) тармақшасында көзделген негіздер бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтса;";

      мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:

      "13) егер ол бұрын "Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы" 1991 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-1-бабында көзделген негіздер бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылса, тыйым салынады.";

      3) 49-баптың бірінші бөлігінде:

      6) және 16) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) ұлтаралық, конфессияаралық және дiни араздықты қоздыртқан;";

      "16) егер бұрын "Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы" 1991 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабы бірінші бөлігінің 8) тармақшасында көзделген негіздер бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтса;";

      мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықтырылсын:

      "17) егер бұрын "Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы" 1991 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-1-бабында көзделген негіздер бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылса, көшіп келушілерге Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға арналған рұқсат беруден бас тартылады не бұрын берiлген рұқсаттың күші жойылады.".

      37. "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы" 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 1, 3-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 94-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 22-V, 154, 156-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-I, 50-құжат; № 12, 87-құжат; № 24, 126-құжат):

      1) 15-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі – күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша ұйымдастырушы және үйлестіруші орган болып табылатын, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін арнаулы мемлекеттік орган;";

      2) 19-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) қазақстандық патриотизмге, ұлтаралық және конфессияаралық келісімге негiзделген мемлекеттік идеологияны қалыптастыруға;";

      3) 27-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "27-бап. Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету саласындағы заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды Қазақстан Республикасының прокуратурасы жүзеге асырады.".

      38. "Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы" 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2012 ж., № 4, 31-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат; №16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 15, 78-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 148-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 154-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      72-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қызметкерлер Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесіне сәйкес белгіленетін ақшалай ризықпен қамтамасыз етіледі.".

      39. "Әскери қызмет және әскери қызметшiлердiң мәртебесi туралы" 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2012 ж., № 5, 40-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 10-құжат; № 3, 15-құжат; №14, 72-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 11, 56-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 19-баптың 2-тармағының бірінші абзацындағы "Қарулы Күштерде" деген сөздер "Қарулы Күштерде, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 24-баптың 2-тармағының төртінші бөлігіндегі "Қарулы Күштердегі" деген сөздер "Қарулы Күштердегі, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 39-1-баптың тақырыбында және 1-тармағында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

      40. "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы" 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 2, 9-құжат, № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 21, 122, 123-құжаттар; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; №20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 8-II, 71-құжат; № 24, 131-құжат; 2017 ж., № 9, 17-құжат; 2017 жылғы 15 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      78-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "78-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғау саласындағы заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғау саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және ол уәкiлеттiк берген прокурорлар жүзеге асырады.".

      41. "Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы" 2013 жылғы 29 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 2, 12-құжат; 2014 ж., № 16, 90-құжат; 2016 ж., № 24, 131-құжат):

      23-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда және тәртіппен жеке басты куәландыратын құжаттарды алдын ала тергеу, анықтау органдарының лауазымды адамдары, сондай-ақ лауазымды адамдар әкімшілік іс жүргізу және азаматтықты жоғалтуды және одан айырылуды ресімдеу барысында алып қояды.".

      42. "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 7, 35-құжат; 2015 ж., № 22-ІІ, 145-құжат; № 22-V, 156-құжат):

      28-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Прокуратура органдары дербес деректер және оларды қорғау саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды жүзеге асырады.".

      43. "Дене шынықтыру және спорт туралы" 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 14, 85-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 10, 50-құжат; № 20-IV, 113-құжат; №22-I, 140-құжат; 2016 ж., № 2, 9-құжат; 2017 ж., № 10, 23-құжат):

      1) 1-баптың 22) тармақшасында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      2) 7-баптың 15) тармақшасында орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      3) 31-бапта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

      44. "2015 - 2017 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2014 жылғы 28 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №22, 133-құжат; 2015 ж., № 5, 22-құжат; № 22-VІІ, 162-құжат):

      көрсетілген Заңға 1-қосымшадағы "Елбасының" деген сөз "Елбасы" деген сөзбен ауыстырылсын.

      45. "Қазақстан Республикасының бітімгершілік қызметі туралы" 2015 жылғы 15 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 11, 55-құжат):

      22-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-бап. Бітімгершілік қызмет саласындағы заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Бітімгершілік қызмет саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және ол уәкілеттік берген прокурорлар жүзеге асырады.".

      46. "Қоғамдық кеңестер туралы" 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 21-I, 120-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат):

      1-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі және 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоғамдық кеңестер – осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген мемлекеттік органдарды қоспағанда, коммерциялық емес ұйымдармен, азаматтармен бірлесіп, министрліктер, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін органдар, сондай-ақ жергілікті мемлекеттік басқару органдары өз құзыретіндегі мәселелер бойынша құратын консультативтік-кеңесші, байқаушы органдар.";

      "5. Қоғамдық кеңестердің республикалық деңгейіне, осы баптың 1-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген мемлекеттік органдарды қоспағанда, коммерциялық емес ұйымдармен, азаматтармен бірлесіп, министрліктер, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін органдар құратын қоғамдық кеңестер жатады.".

      47. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-V, 153-құжат; 2016 ж., № 7-I, 50-құжат; № 22, 116-құжат; № 24, 123-құжат):

      1) 12-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Министрліктердің жауапты хатшыларының мәртебесі мен өкілеттігін Қазақстан Республикасының Президенті белгілейді.";

      2) 53-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік қызметшілерін қоспағанда, мемлекеттiк қызметшiлердің еңбегіне ақы төлеу Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесіне сәйкес жүзеге асырылады.".

      48. "2016 – 2018 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2015 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-VII, 163-құжат; 2016 ж., № 5, 34-құжат; № 16-17, 105-құжат):

      көрсетілген Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларда орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

      49. "Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 23-II, 173-құжат; 2016 ж., № 7-I, 50-құжат; 2017 ж., № 6, 11-құжат):

      16-баптың 3 және 4-тармақтары мынадай редакция жазылсын:

      "3. Аудандық сот судьясының, облыстық сот судьясының және Жоғарғы Сот судьясының лауазымына бос орынның ашылуы туралы ұсыну, сондай-ақ аудандық сот төрағасының өкілеттік мерзімінің өтуі Кеңестің конкурс жариялауы үшін негіздер болып табылады.

      4. Кеңестің аудандық сот судьясының, облыстық сот судьясының және Жоғарғы Сот судьясының бос лауазымына орналасуға конкурс туралы хабарландыруын Кеңес аппараты Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында – конкурсқа дейін кемінде бір ай бұрын, ал аудандық сот төрағасының лауазымына орналасу үшін аудандық сот төрағасы өкілеттігінің мерзімі өткенге дейін қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.".

      50. "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 7-I, 46-құжат):

      1) 1-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) заңнамалық акт – Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заң, конституциялық заң, кодекс, шоғырландырылған заң, заң, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қаулысы, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының және Мәжiлiсiнің қаулылары;";

      2) 7-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қазақстан Республикасы Президентiнiң нормативтiк құқықтық жарлықтары;";

      3) 10-баптың 2-тармағының 2) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары;";

      "4) Қазақстан Республикасының шоғырландырылған заңдары, заңдары;";

      4) 22-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) акт нысанына нұсқау: Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы; Қазақстан Республикасының конституциялық заңы; Қазақстан Республикасының кодексi; Қазақстан Республикасының шоғырландырылған заңы; Қазақстан Республикасының заңы; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қаулысы; Қазақстан Республикасы Парламентi Сенатының қаулысы; Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжiлiсiнiң қаулысы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлығы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы; Министрдiң бұйрығы; орталық мемлекеттiк орган басшысының бұйрығы; ведомство басшысының бұйрығы; орталық мемлекеттiк органның қаулысы; мәслихаттың шешiмi; әкiмдiктің қаулысы; әкiмнің шешiмi; тексеру комиссияның қаулысы және нормативтiк құқықтық актiнiң осы Заңда көзделген өзге де нысаны;";

      5) 25-баптың 5-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Заңнамалық актілерге сілтеме жасау кезінде олардың тіркелген нөмірлерін көрсету талап етілмейді.";

      6) 35-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Қазақстан Республикасының Конституциясына, Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заңдарына, конституциялық заңдарына, кодекстерiне, шоғырландырылған заңдарына, заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлықтарына – Қазақстан Республикасының Президентi;";

      7) 58-бапта:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Нормативтiк құқықтық актiлерде қамтылатын нормаларға ресми түсіндірме беру уәкілетті органдардың не жеке және заңды тұлғалардың бастамасы бойынша "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

      "6. Осы тарауда белгіленген, нормативтік құқықтық актілерге ресми түсіндірме беру тәртібі мен шарттары "Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылатын заңға түсіндірме беруге қолданылмайды.";

      8) 59-баптың 3-тармағы және 60-баптың 1-тармағы алып тасталсын;

      9) 62-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы баптың талаптары осы Заңның 60-бабының 4-тармағында белгіленген жағдайларда қолданылмайды.";

      10) 64-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Конституциялық емес деп танылған, оның ішінде адамның және азаматтың Конституцияда баянды етілген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп танылған жеке-дара қолданылатын құқықтық актілердің күші жойылады және қолданылуға жатпайды.".

      51. "2017 – 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 21, 115-құжат; 2017 ж., № 3, 4-құжат):

      көрсетілген Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларда орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

      52. "Қарсы барлау қызметі туралы" 2016 жылғы 28 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 24, 125-құжат):

      20-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қарсы барлау қызметін жүзеге асыру кезінде заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және ол уәкілеттік берген прокурорлар жүзеге асырады.".

      53. "Волонтерлік қызмет туралы" 2016 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 24, 132-құжат):

      6-баптың 2-тармағының 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) халықтар арасындағы татулықты, достық пен келісімді нығайтуға, әлеуметтік, ұлтаралық, конфессияаралық, этносаралық, діни шиеленістерді болғызбауға қатысу;".

      54. "Дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы" 2016 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 24, 130-құжат):

      36-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "36-бап. Дактилоскопиялық және геномдық тіркеу саласындағы заңдылықтың сақталуын қадағалау

      Прокуратура органдары мемлекет атынан дактилоскопиялық және геномдық тіркеу саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды жүзеге асырады.".

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н.НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан от 11 июля 2017 года № 91-VI.

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст.151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76, 81, 82; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 114, 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63, 64, 65, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 44, 45; № 11, ст. 52; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; № 19-I, cт. 99, 100, 101; № 20-I, ст. 110; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115, 119; № 21-I, ст. 124; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 136, 137; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-II, ст. 144, 145; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 1, ст. 4; № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53, 55, 57; № 8-I, ст. 62; № 8-II, ст. 66, 72; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 22; № 10, ст. 23; Закон Республики Казахстан от 15 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 19 июня 2017 г.):

      подпункт 1) пункта 1 статьи 135-1 изложить в следующей редакции:

      "1) некоммерческая организация, созданная по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы для обеспечения финансирования автономных организаций образования, определенных подпунктами 2)5) настоящего пункта, высшим органом управления которой является Высший попечительский совет;".

      2. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года "О браке (супружестве) и семье" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 22, ст. 174; 2012 г., № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 13; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст. 9; № 6, ст. 28; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128; 2015 г., № 10, ст. 50; № 20-VII, ст. 115; № 22-II, ст. 145; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 8-II, cт. 67; 2017 г., № 8, ст. 16):

      1) пункт 2 статьи 78 изложить в следующей редакции:

      "2. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются с участием родителя, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.";

      2) пункт 4 статьи 79 изложить в следующей редакции:

      "4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с обязательным участием представителя органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.".

      3. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 13-I, 13-II, ст. 83; № 21, ст. 122; 2015 г., № 16, ст. 79; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, cт. 126; 2017 г., № 8, ст. 16; № 9, ст. 21):

      1) в оглавлении:

      дополнить заголовком статьи 50-1 следующего содержания:

      "Статья 50-1. Лишение гражданства Республики Казахстан";

      заголовки статей 177, 373 и 374 изложить в следующей редакции:

      "Статья 177. Посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы";

      "Статья 373. Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, воспрепятствование законной деятельности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

      Статья 374. Нарушение гарантий неприкосновенности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы";

      2) статью 3 дополнить пунктом 20-1) следующего содержания:

      "20-1) иной тяжкий вред жизненно важным интересам Республики Казахстан – вред, причиненный в результате совершения деяний, предусмотренных частью второй статьи 160, статьей 163, частью второй статьи 164, статьями 168, 169, 175, частью третьей статьи 179, частью третьей статьи 180, статьей 181, частью третьей статьи 182, статьей 455 настоящего Кодекса;";

      3) абзац второй части первой статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "Положения настоящего Кодекса применяются независимо от места совершения преступления в отношении граждан Республики Казахстан, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, в случаях совершения террористического или экстремистского преступления либо преступления против мира и безопасности человечества либо за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, если иное не установлено международным договором Республики Казахстан.";

      4) часть вторую статьи 15 изложить в следующей редакции:

      "2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 99), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 106), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 107), изнасилование (статья 120), насильственные действия сексуального характера (статья 121), похищение человека (статья 125), нападение на лиц или организации, пользующихся международной защитой (статья 173), возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (статья 174), посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (статья 177), посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан (статья 178), диверсию (статья 184), кражу (части вторая, третья и четвертая статьи 188), грабеж (части вторая, третья и четвертая статьи 191), разбой (статья 192), вымогательство (части вторая, третья и четвертая статьи 194), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения при отягчающих обстоятельствах (части вторая, третья и четвертая статьи 200), умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 202), акт терроризма (статья 255), пропаганду терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма (статья 256), создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности (части первая и вторая статьи 257), финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму (статья 258), захват заложника (статья 261), нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват (статья 269), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 273), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 291), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 293), вандализм (статья 294), хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (статья 298), надругательство над телами умерших и местами их захоронения при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 314) и умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 350).";

      5) часть третью статьи 40 дополнить пунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) лишение гражданства Республики Казахстан;";

      6) дополнить статьей 50-1 следующего содержания:

      "Статья 50-1. Лишение гражданства Республики Казахстан

      1. Лишение гражданства Республики Казахстан состоит в принудительном прекращении государством устойчивой политико-правовой связи с осужденным, выражающей совокупность их взаимных прав и обязанностей.

      2. Лишение гражданства Республики Казахстан не назначается лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет.";

      7) абзац второй части второй статьи 160 изложить в следующей редакции:

      "наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, либо смертной казнью.";

      8) в статье 163:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, либо смертной казнью.";

      9) абзац второй части второй статьи 164 изложить в следующей редакции:

      "наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, либо смертной казнью.";

      10) в статье 168:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, либо смертной казнью.";

      11) абзац второй статьи 169 изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      12) в статье 170:

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:

      "наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, либо смертной казнью, с конфискацией имущества.";

      13) в статье 173:

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      14) в статье 175:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, либо смертной казнью.";

      15) статью 177 изложить в следующей редакции:

      "Статья 177. Посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

      Посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, совершенное в целях воспрепятствования его законной деятельности либо из мести за такую деятельность, –

      наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, либо смертной казнью.";

      16) абзац второй статьи 178 изложить в следующей редакции:

      "наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, либо смертной казнью.";

      17) абзац второй части третьей статьи 179 изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до семнадцати лет с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      18) абзац второй части третьей статьи 180 изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      19) в статье 181:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до семнадцати лет с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      20) абзац второй части третьей статьи 182 изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      21) абзац второй статьи 184 изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, либо смертной казнью, с конфискацией имущества.";

      22) в статье 255:

      абзац второй пункта 2) части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, либо смертной казнью, с конфискацией имущества.";

      23) в статье 257:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от десяти до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      24) абзац второй части третьей статьи 261 изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      25) абзац второй части третьей статьи 269 изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      26) абзац второй части третьей статьи 270 изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.";

      27) статьи 373 и 374 изложить в следующей редакции:

      "Статья 373. Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, воспрепятствование законной деятельности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

      1. Публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы –

      наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

      наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      3. Воздействие в какой бы то ни было форме на Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы или совместно проживающих с ним членов его семьи с целью воспрепятствования его законной деятельности –

      наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      Статья 374. Нарушение гарантий неприкосновенности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

      Нарушение в какой бы то ни было форме гарантий неприкосновенности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и совместно проживающих с ним членов семьи, в том числе гарантий неприкосновенности имущества, жилых и служебных помещений, личного и служебного транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, гарантий банковской тайны и неприкосновенности банковских счетов, а также неприкосновенности принадлежащих им документов, –

      наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.";

      28) абзац второй статьи 455 изложить в следующей редакции:

      "наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, либо смертной казнью.".

      4. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст. 88; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 20-VII, ст. 115; № 21-III, ст. 137; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 129; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 8, ст. 16):

      1) в оглавлении заголовки статей 105, 107, 108, 164, главы 48, статей 414, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, главы 49, статей 483, 661, 672 изложить в следующей редакции:

      "Статья 105. Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения лиц, осуществляющих досудебное расследование, начальника следственного отдела, начальника органа дознания, прокурора, поданных лицами, защищающими свои или представляемые права и интересы";

      "Статья 107. Обжалование, принесение ходатайства прокурора на постановления следственного судьи

      Статья 108. Жалобы, ходатайства прокурора на приговор, постановления суда";

      "Статья 164. Пересмотр по ходатайству прокурора и обжалование постановления следственного судьи о санкционировании либо отказе в санкционировании ареста на имущество";

      "Глава 48. Апелляционное обжалование, пересмотр по ходатайству прокурора судебных решений, не вступивших в законную силу

      Статья 414. Право подачи апелляционной (частной) жалобы, принесения ходатайства прокурора на приговоры, постановления";

      "Статья 416. Суды, рассматривающие апелляционные (частные) жалобы, ходатайства прокурора на не вступившие в законную силу приговоры, постановления

      Статья 417. Порядок подачи апелляционной (частной) жалобы, принесения ходатайства прокурора

      Статья 418. Сроки подачи апелляционной (частной) жалобы, принесения ходатайства прокурора

      Статья 419. Порядок восстановления срока на подачу апелляционной (частной) жалобы, принесение ходатайства прокурора

      Статья 420. Извещение о подаче апелляционной (частной) жалобы, принесении ходатайства прокурора

      Статья 421. Последствия подачи апелляционной (частной) жалобы, принесения ходатайства прокурора

      Статья 422. Обжалование, пересмотр по ходатайству прокурора постановления суда первой инстанции

      Статья 423. Апелляционные (частная) жалоба, ходатайство прокурора

      Глава 49. Рассмотрение дел по апелляционным жалобам, ходатайствам прокурора";

      "Статья 483. Обжалование и пересмотр по апелляционному ходатайству прокурора постановления судьи";

      "Статья 661. Обжалование и пересмотр по ходатайству прокурора не вступивших в законную силу приговоров и постановлений, вынесенных судом с участием присяжных заседателей";

      "Статья 672. Обжалование, пересмотр по ходатайству прокурора постановления о конфискации";

      2) пункты 4) и 30) статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "4) апелляционная инстанция – суд, рассматривающий дело по существу по апелляционным жалобам и апелляционным ходатайствам прокурора на не вступившие в законную силу приговоры, постановления суда первой инстанции;";

      "30) протест, ходатайство прокурора – акт соответственно прокурорского надзора и реагирования прокурора на решение суда по уголовному делу, вносимый в пределах его компетенции и порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;";

      3) часть четвертую статьи 50 изложить в следующей редакции:

      "4. Отказ в восстановлении срока может быть обжалован, пересмотрен по ходатайству прокурора в установленном настоящим Кодексом порядке.";

      4) абзац первый части второй статьи 52 изложить в следующей редакции:

      "2. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется коллегиально в составе не менее трех судей коллегии, а при рассмотрении жалоб, ходатайств прокуроров на приговоры, постановления суда по делам, рассмотренным в сокращенном порядке, об уголовных проступках и преступлениях небольшой тяжести, по вопросам исполнения приговора, постановления следственного судьи – судьей единолично.";

      5) часть третью статьи 55 изложить в следующей редакции:

      "3. Постановление следственного судьи может быть обжаловано, пересмотрено по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном статьей 107 настоящего Кодекса.";

      6) часть третью статьи 58 изложить в следующей редакции:

      "3. При наличии оснований и в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, прокурор вправе своим постановлением принимать дела к своему производству и лично производить расследование, пользуясь при этом полномочиями следователя. Надзор за законностью досудебного расследования осуществляет уполномоченный на то прокурор.";

      7) часть вторую статьи 59 дополнить пунктом 10) следующего содержания:

      "10) рассматривать жалобы на действия (бездействие) и решения следователя.";

      8) часть восьмую статьи 60 изложить в следующей редакции:

      "8. В случае несогласия следователя с процессуальными решениями, действиями (бездействием) прокурора по расследуемому делу он вправе обжаловать их вышестоящему прокурору.

      Обжалование процессуальных решений, действий (бездействия) прокурора вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнения.";

      9) в статье 62:

      пункт 3) части третьей изложить в следующей редакции:

      "3) организует выполнение поручений суда.

      В случае несогласия начальника органа дознания с процессуальными решениями, действиями (бездействием) прокурора он вправе обжаловать их вышестоящему прокурору.";

      часть четвертую дополнить пунктом 5) следующего содержания:

      "5) рассматривать жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя.";

      10) пункты 3) и 4) части седьмой статьи 65 изложить в следующей редакции:

      "3) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах, подавать на них возражения;

      4) участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб, ходатайств прокурора и протестов;";

      11) пункт 20) части шестой статьи 71 изложить в следующей редакции:

      "20) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах, подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении;";

      12) пункты 16) и 17) части второй статьи 73 изложить в следующей редакции:

      "16) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах в части гражданского иска и подавать на них возражения;

      17) участвовать в судебном рассмотрении заявленных жалоб, ходатайств прокурора и протестов;";

      13) пункты 13) и 14) части второй статьи 74 изложить в следующей редакции:

      "13) знать о принесенных по делу протестах, ходатайствах прокурора и жалобах в части гражданского иска и подавать на них возражения;

      14) участвовать в судебном рассмотрении заявленных жалоб, ходатайств прокурора и протестов;";

      14) в статье 87:

      пункт 2) части первой изложить в следующей редакции:

      "2) принимал участие по данному уголовного делу в качестве следственного судьи, рассматривал жалобы, ходатайства прокурора на постановления следственного судьи;";

      часть двенадцатую изложить в следующей редакции:

      "12. Постановление об отклонении или удовлетворении отвода обжалованию (пересмотру по ходатайству прокурора, опротестованию) не подлежит. Доводы о несогласии с постановлением могут быть включены в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора или ходатайство о пересмотре судебных актов в кассационном порядке, протест.";

      15) статью 105 изложить в следующей редакции:

      "Статья 105. Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения лиц, осуществляющих досудебное расследование, начальника следственного отдела, начальника органа дознания, прокурора, поданных лицами, защищающими свои или представляемые права и интересы

      1. Жалобы, поданные лицами, защищающими свои или представляемые права и интересы, на действия (бездействие) и решения лиц, осуществляющих досудебное расследование, подаются начальнику следственного отдела, начальнику органа дознания, прокурору или в суд.

      Лицо, осуществляющее досудебное расследование, к которому поступила жалоба на его собственные действия (бездействие) или решения, обязано немедленно направить жалобу со своими пояснениями начальнику следственного отдела, начальнику органа дознания.

      Жалобы на действия (бездействие) и решения начальника следственного отдела, начальника органа дознания подаются прокурору. Начальник следственного отдела или начальник органа дознания, к которому поступила жалоба на его собственные действия (бездействие) или решения, обязан немедленно направить жалобу со своими пояснениями надлежащему прокурору.

      Жалобы на действия (бездействия) и решения прокурора подаются вышестоящему прокурору. По вопросам, указанным в статье 106 настоящего Кодекса, жалобы подаются в суд и рассматриваются в порядке, предусмотренном данной статьей.

      2. Прокурор, начальник следственного отдела, начальник органа дознания обязаны рассмотреть жалобу и уведомить о принятом решении лицо, подавшее жалобу, в течение семи суток с момента ее получения. Жалобы на нарушения закона при задержании, признании подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого, отстранении от должности подлежат рассмотрению в течение трех суток с момента их получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до пятнадцати суток с извещением об этом лица, подавшего жалобу.

      3. В результате рассмотрения жалобы начальник следственного отдела, начальник органа дознания вправе ходатайствовать перед прокурором об отмене или изменении обжалуемого решения, давать обязательные для исполнения лицом, осуществляющим досудебное расследование, указания, поручения органу дознания.

      В результате рассмотрения жалобы может быть принято решение о полном или частичном удовлетворении жалобы с отменой или изменением обжалуемого решения либо об отказе в удовлетворении жалобы.

      При этом не может быть изменено ранее вынесенное решение, если это повлечет ухудшение положения лица, подавшего жалобу, или лица, в интересах которого она была подана.

      4. Лицо, подавшее жалобу, должно быть уведомлено о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке обжалования. Отказ в удовлетворении жалобы должен быть мотивирован.";

      16) в статье 107:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 107. Обжалование, принесение ходатайства прокурора на постановления следственного судьи";

      абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

      "1. В ходе досудебного расследования подозреваемый, его защитник, законный представитель, потерпевший, его законный представитель, представитель вправе обжаловать, а прокурор принести ходатайство на постановление следственного судьи:";

      части вторую, третью, четвертую, пятую и шестую изложить в следующей редакции:

      "2. Постановление следственного судьи, вынесенное в соответствии с правилами настоящей статьи, в течение трех суток с момента его оглашения может быть обжаловано лицами, указанными в части первой настоящей статьи, а также прокурором на него может быть принесено ходатайство в областной и приравненный к нему суд через суд, следственный судья которого вынес постановление. Пропущенный по уважительной причине срок по ходатайству заинтересованного лица может быть восстановлен в соответствии со статьей 50 настоящего Кодекса.

      3. Подача жалобы или принесение ходатайства прокурора не приостанавливает исполнение указанных в постановлении решений по вопросам, указанным в пунктах 8) и 10) части первой статьи 55 настоящего Кодекса и пунктах 1), 2), 7) и 10) части первой настоящей статьи.

      4. По истечении срока для обжалования, принесения ходатайства прокурора материалы с жалобой, ходатайством прокурора направляются в областной или приравненный к нему суд с извещением об этом заявителя и лица, действия и решения которого обжалуются, и прокурора. Решение областного или приравненного к нему суда, принятое по результатам рассмотрения жалобы, ходатайства прокурора, является окончательным.

      5. Судья областного или приравненного к нему суда с соблюдением правил и сроков, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, не позднее трех суток с момента поступления жалобы, ходатайства прокурора в суд осуществляет проверку законности и обоснованности постановления следственного судьи.

      Постановление судьи областного или приравненного к нему суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы, ходатайства прокурора, вступает в законную силу с момента оглашения.

      6. В закрытом судебном заседании участвуют прокурор и защитник подозреваемого. В заседании также могут участвовать подозреваемый, его законный представитель, потерпевший, его законный представитель, представитель и другие лица, чьи права и интересы затрагиваются обжалуемым решением, неявка которых при своевременном извещении о времени рассмотрения жалобы, ходатайства прокурора не препятствует их судебному рассмотрению.";

      17) статью 108 изложить в следующей редакции:

      "Статья 108. Жалобы, ходатайства прокурора на приговор, постановления суда

      Жалобы, ходатайства прокурора на приговор, постановления судов первой инстанции подаются в соответствии с правилами главы 48 настоящего Кодекса. Жалобы, протесты, ходатайства о пересмотре судебных решений, вступивших в законную силу, подаются в соответствии с правилами, установленными главой 52 настоящего Кодекса.";

      18) части шестую и одиннадцатую статьи 148 изложить в следующей редакции:

      "6. В случае вынесения следственным судьей постановления об отказе в санкционировании домашнего ареста, применении залога прокурор вправе принести на него ходатайство по правилам, установленным статьей 107 настоящего Кодекса.";

      "11. Постановление о санкционировании содержания под стражей подозреваемого, обвиняемого или отказе в этом может быть обжаловано, пересмотрено по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном статьей 107 настоящего Кодекса.";

      19) часть четвертую статьи 153 изложить в следующей редакции:

      "4. Обжалование, пересмотр по ходатайству прокурора постановления органа уголовного преследования об изменении либо отмене меры пресечения производятся в порядке, предусмотренном статьями 100106 настоящего Кодекса.";

      20) часть пятую статьи 158 изложить в следующей редакции:

      "5. Рассмотрев ходатайство и представленные материалы дела, следственный судья выносит постановление о санкционировании либо отказе в санкционировании временного отстранения от должности. Постановление о санкционировании временного отстранения от должности или отказе в этом может быть обжаловано, пересмотрено по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном статьей 107 настоящего Кодекса.";

      21) заголовок и часть первую статьи 164 изложить в следующей редакции:

      "Статья 164. Пересмотр по ходатайству прокурора и обжалование постановления следственного судьи о санкционировании либо отказе в санкционировании ареста на имущество

      1. Постановление следственного судьи о санкционировании ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, лица, несущего по закону материальную ответственность за его действия, или об отказе в этом может быть обжаловано, а также пересмотрено по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном статьей 107 настоящего Кодекса.";

      22) часть пятую статьи 165 изложить в следующей редакции:

      "5. Рассмотрев ходатайство и представленные материалы дела, следственный судья выносит постановление о санкционировании либо отказе в санкционировании запрета на приближение. Постановление о санкционировании запрета на приближение или отказе в этом может быть обжаловано, пересмотрено по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном статьей 107 настоящего Кодекса.";

      23) в части первой статьи 193:

      пункт 12) изложить в следующей редакции:

      "12) изымает дела у органа, осуществляющего досудебное расследование, и передает другому органу досудебного расследования в соответствии с установленной настоящим Кодексом подследственностью; в исключительных случаях, связанных с необходимостью обеспечения объективности и достаточности расследования, по письменному ходатайству органа уголовного преследования либо участника уголовного процесса передает дела от одного органа другому либо принимает в свое производство и расследует их независимо от установленной настоящим Кодексом подследственности;";

      дополнить пунктом 12-1) следующего содержания:

      "12-1) вправе осуществлять досудебное расследование по делам о пытках, уголовных правонарушениях, предусмотренных главой 17 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

      Генеральный Прокурор вправе в исключительных случаях по собственной инициативе поручить производство досудебного расследования прокурору независимо от установленной настоящим Кодексом подследственности;";

      24) часть вторую статьи 217 изложить в следующей редакции:

      "2. Следственный судья рассматривает ходатайство в течение трех суток с момента его получения и по результатам выносит мотивированное постановление об удовлетворении ходатайства либо отказе в его удовлетворении. В случае удовлетворения ходатайства следственный судья назначает время допроса при первой возможности, о чем извещаются прокурор, подозреваемый и его адвокат, участвующий в деле в качестве защитника. Постановление следственного судьи об отказе в удовлетворении ходатайства обжалуется и пересматривается по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном статьей 107 настоящего Кодекса. Отказ следственного судьи в удовлетворении ходатайства не препятствует повторному обращению лиц, указанных в части первой настоящей статьи, в случае возникновения обстоятельств, указывающих на наличие оснований для направления в суд ходатайства о депонировании показаний. Ходатайство о депонировании показаний несовершеннолетних подлежит обязательному удовлетворению.";

      25) часть пятую статьи 226 изложить в следующей редакции:

      "5. Постановление о производстве эксгумации или об отказе в этом может быть обжаловано, пересмотрено по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном статьей 107 настоящего Кодекса.";

      26) части вторую, четвертую и пятую статьи 310 изложить в следующей редакции:

      "2. В апелляционном порядке областной и приравненный к нему суд рассматривает дела по апелляционным (частным) жалобам, ходатайствам прокурора на не вступившие в законную силу приговоры и постановления районных и приравненных к ним судов, специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних, а также специализированных межрайонных судов по уголовным делам.";

      "4. На досудебной стадии уголовного процесса областные и приравненные к ним суды рассматривают жалобы, ходатайства прокурора на постановления следственного судьи.

      5. В стадии исполнения приговора областные и приравненные к ним суды в апелляционном порядке рассматривают частные жалобы, ходатайства прокурора на постановления судов первой инстанции, вынесенные при рассмотрении вопросов, указанных в статьях 475 и 476 настоящего Кодекса.";

      27) часть вторую статьи 311 изложить в следующей редакции:

      "2. В апелляционном порядке Военный суд рассматривает дела по апелляционным (частным) жалобам, ходатайствам прокурора на не вступившие в законную силу приговоры и постановления военных судов гарнизонов, специализированных межрайонных военных судов по уголовным делам, в том числе вынесенные при рассмотрении вопросов, указанных в статьях 475, 476 настоящего Кодекса.";

      28) часть вторую статьи 318 изложить в следующей редакции:

      "2. Заявления сторон о неподсудности дела данному суду разрешаются этим судом. Постановление суда, вынесенное по вопросу подсудности, может быть обжаловано в вышестоящий суд, решение которого является окончательным и обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора, опротестованию не подлежит.";

      29) часть четвертую статьи 344 изложить в следующей редакции:

      "4. Постановления, вынесенные в главном судебном разбирательстве по вопросам исследования доказательств, обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора, опротестованию не подлежат. Несогласие с постановлениями, вынесенными в ходе главного судебного разбирательства, может быть включено в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора, протест.";

      30) часть вторую статьи 349 изложить в следующей редакции:

      "2. По результатам рассмотрения замечаний судья выносит мотивированное постановление об удостоверении их правильности либо их отклонении, которое обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора, опротестованию не подлежит, несогласие с ним может быть включено в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора, протест. Замечания на протокол и постановление судьи приобщаются к протоколу главного судебного разбирательства.";

      31) часть первую статьи 398 дополнить пунктом 6-1) следующего содержания:

      "6-1) решение о лишении гражданства Республики Казахстан;";

      32) пункт 4) статьи 401 изложить в следующей редакции:

      "4) указание о порядке и сроке апелляционного обжалования либо пересмотра по ходатайству прокурора приговора;";

      33) заголовок главы 48 изложить в следующей редакции:

      "Глава 48. Апелляционное обжалование, пересмотр по ходатайству прокурора судебных решений, не вступивших в законную силу";

      34) в статье 414:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 414. Право подачи апелляционной (частной) жалобы, принесения ходатайства прокурора на приговоры, постановления";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "2. Апелляционное ходатайство прокурора о пересмотре судебного акта в апелляционном порядке может быть принесено прокурором, участвовавшим в рассмотрении дела в качестве государственного обвинителя. Генеральным Прокурором Республики Казахстан и его заместителями, прокурорами областей и приравненными к ним прокурорами и их заместителями, прокурорами районов и приравненными к ним прокурорами в пределах своей компетенции может быть принесено апелляционное ходатайство прокурора о пересмотре приговора независимо от участия в рассмотрении дела.";

      35) части вторую и третью статьи 415 изложить в следующей редакции:

      "2. На не вступившие в законную силу постановления судов первой инстанции, за исключением указанных в части третьей настоящей статьи, может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурора в порядке, предусмотренном настоящей главой.

      3. Не подлежат пересмотру по правилам настоящей главы вынесенные в ходе судебного разбирательства постановления по вопросам, указанным в части второй статьи 10 настоящего Кодекса, а также касающиеся порядка и способа исследования доказательств, ходатайств участников процесса, соблюдения порядка в зале судебного заседания, кроме постановлений о мере пресечения, наложении денежного взыскания. Возражения против указанных выше постановлений могут быть изложены в апелляционных жалобах, ходатайствах прокурора, принесенных на приговор.";

      36) статьи 416 и 417 изложить в следующей редакции:

      "Статья 416. Суды, рассматривающие апелляционные (частные) жалобы, ходатайства прокурора на не вступившие в законную силу приговоры, постановления

      1. Апелляционные (частные) жалобы, ходатайства прокурора на не вступившие в законную силу приговоры, постановления районных и приравненных к ним судов, специализированных межрайонных судов по уголовным делам, специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних рассматриваются апелляционной инстанцией соответствующего областного и приравненного к нему суда.

      2. Апелляционные (частные) жалобы, ходатайства прокурора на не вступившие в законную силу приговоры, постановления военных судов гарнизонов, специализированных межрайонных военных судов по уголовным делам рассматриваются Военным судом.

      3. Если по делу вынесены приговор и постановление, то апелляционные жалобы, ходатайства прокурора на приговор и частные жалобы, ходатайства прокурора на постановление рассматриваются в одном заседании апелляционной инстанции областного или приравненного к нему суда.

      4. Частные жалобы, ходатайства прокурора на выносимые в ходе главного судебного разбирательства постановления о мере пресечения и наложении денежного взыскания рассматриваются апелляционной инстанцией до завершения производства по делу. Рассмотрение указанных жалоб, ходатайств прокурора в апелляционной инстанции не прерывает дальнейшее рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции.

      Статья 417. Порядок подачи апелляционной (частной) жалобы, принесения ходатайства прокурора

      1. Апелляционные (частные) жалобы подаются, ходатайства прокурора приносятся через суд, вынесший приговор, постановление. Апелляционные (частные) жалобы, ходатайства прокурора, поступившие непосредственно в апелляционную инстанцию, подлежат направлению в суд, вынесший приговор, постановление, для выполнения требований статьи 420 и части второй статьи 421 настоящего Кодекса.

      2. Приговор, постановление, вынесенные при повторном рассмотрении дела, могут быть обжалованы, пересмотрены по ходатайству прокурора в таком же порядке.";

      37) в статье 418:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 418. Сроки подачи апелляционной (частной) жалобы, принесения ходатайства прокурора";

      части первую и третью изложить в следующей редакции:

      "1. Апелляционные (частные) жалобы подаются, ходатайства прокурора приносятся в течение пятнадцати суток со дня провозглашения приговора, постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, постановления.";

      "3. Апелляционные (частная) жалоба, ходатайство прокурора, поданные с пропуском срока, при отсутствии ходатайства о его восстановлении постановлением суда, вынесшего приговор, постановление, возвращаются автору с указанием этого основания. Если после принятия судом первой инстанции жалобы, ходатайства прокурора пропуск срока их подачи выявлен в апелляционной инстанции, судья апелляционной инстанции своим постановлением оставляет их без рассмотрения.";

      38) статьи 419, 420, 421, 422 и 423 изложить в следующей редакции:

      "Статья 419. Порядок восстановления срока на подачу апелляционной (частной) жалобы, принесение ходатайства прокурора

      1. В случае пропуска срока на подачу апелляционной (частной) жалобы, принесение ходатайства прокурора лица, имеющие право подать жалобу, ходатайство прокурора, могут ходатайствовать перед судом, постановившим приговор, постановление, о восстановлении пропущенного срока. Ходатайство о восстановлении срока на подачу апелляционных (частной) жалобы, ходатайства прокурора может быть подано в письменной форме либо в форме электронного документа. Ходатайство о восстановлении срока рассматривается в судебном заседании судьей, председательствовавшим при главном судебном разбирательстве дела, а при его длительном (не менее пяти суток) отсутствии – другим судьей этого же суда, который вправе вызвать лицо, возбудившее ходатайство, для дачи объяснений.

      2. Постановление судьи об отказе в восстановлении пропущенного срока может быть обжаловано, пересмотрено по ходатайству прокурора в соответствующий областной или приравненный к нему суд, который вправе восстановить пропущенный срок и рассмотреть дело по жалобе, ходатайству прокурора с соблюдением требований, изложенных в статье 420 и части второй статьи 421 настоящего Кодекса. Участники процесса, не согласные с постановлением суда о восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, принесения ходатайства прокурора, до начала или в заседании апелляционной инстанции вправе подать свои доводы и ходатайствовать об отмене этого постановления. В случае удовлетворения такого ходатайства апелляционная инстанция своим постановлением апелляционные жалобу, ходатайство прокурора оставляет без рассмотрения.

      3. Суд, указанный в части первой настоящей статьи, обязан восстановить пропущенный срок на подачу апелляционной (частной) жалобы, принесение апелляционного ходатайства прокурора при нарушении закона, ограничивающем возможность участника процесса защищать свои права и законные интересы (несвоевременные изготовление протокола судебного заседания, вручение копии судебного акта участвующему в деле лицу, не владеющему языком судопроизводства, без перевода, неточности указания на срок обжалования в резолютивной части судебного акта), а также наличии иных обстоятельств, которые объективно воспрепятствовали ему своевременно подать жалобу или принести ходатайство прокурора.

      4. Постановление судьи апелляционной инстанции о восстановлении пропущенного срока вместе с жалобой, ходатайством прокурора и другими материалами незамедлительно направляется в суд, постановивший приговор, постановление, для выполнения действий, предусмотренных статьями 420 и 421 настоящего Кодекса.

      Статья 420. Извещение о подаче апелляционной (частной) жалобы, принесении ходатайства прокурора

      1. О подаче апелляционной (частной) жалобы, принесении ходатайства прокурора суд, вынесший приговор, постановление, извещает осужденного или оправданного, его защитника, представителя, обвинителя, потерпевшего и его представителя, а также гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, если жалоба, ходатайство прокурора затрагивают их интересы.

      2. Лицам, указанным в части первой настоящей статьи, направляются копии жалобы, ходатайства прокурора либо извещение о возможности ознакомления с их электронными копиями через интернет-ресурс суда, вынесшего приговор, постановление. При этом сторонам разъясняется их право подачи возражений на жалобу, ходатайство прокурора в письменной форме либо в форме электронного документа с указанием срока представления. Сторонам также разъясняется право подачи своих доводов о согласии с судебным актом, на пересмотр которого принесены жалоба, ходатайство прокурора. Возражения, поступившие на жалобу, ходатайство прокурора, доводы сторон приобщаются к делу, подлежат рассмотрению в апелляционной инстанции в совокупности.

      3. Стороны вправе вместе с возражением на апелляционные (частную) жалобу, ходатайство прокурора или отдельно представлять в апелляционную инстанцию новые материалы или ходатайствовать об их истребовании и исследовании, а также о вызове в суд и допросе указанных ими потерпевших, свидетелей, экспертов, специалистов.

      Статья 421. Последствия подачи апелляционной (частной) жалобы, принесения ходатайства прокурора

      1. Подача апелляционной (частной) жалобы и принесение ходатайства прокурора приостанавливают вступление приговора, постановления, кроме решения о мере пресечения, в законную силу и приведение их в исполнение.

      2. Суд первой инстанции не позднее суток после истечения срока, установленного для обжалования, пересмотра по ходатайству прокурора приговора, постановления и выполнения требований статьи 420 настоящего Кодекса, направляет в апелляционную инстанцию соответствующего суда дело с поступившими жалобами, ходатайством прокурора, приложенными к нему документами, а также возражениями на них.

      Статья 422. Обжалование, пересмотр по ходатайству прокурора постановления суда первой инстанции

      1. На постановление суда первой инстанции за изъятиями, указанными в части четвертой статьи 344 настоящего Кодекса, могут быть принесены частная жалоба, ходатайство прокурора лицами, указанными в статье 414 настоящего Кодекса.

      2. Частная жалоба, ходатайство прокурора на постановления суда первой инстанции подаются в вышестоящий суд в течение пятнадцати суток со дня вынесения постановления и рассматриваются по правилам апелляционного производства. В случае подачи жалобы, принесения ходатайства прокурора на постановление, вынесенное во время судебного разбирательства, закончившегося постановлением приговора, дело направляется в вышестоящую судебную инстанцию только по истечении срока, установленного для обжалования приговора.

      Статья 423. Апелляционные (частная) жалоба, ходатайство прокурора

      1. Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора должны содержать:

      1) наименование суда соответствующей апелляционной инстанции, которому адресуются жалоба, ходатайство прокурора;

      2) данные о лице, подавшем жалобу или принесшем ходатайство прокурора, с указанием его процессуального положения, места жительства или места нахождения, номеров средств контактной связи с ним;

      3) приговор или постановление, на которые подана жалоба, принесено ходатайство прокурора, и наименование суда, постановившего это решение;

      4) указание о том, в какой части приговора, постановления или в полном объеме на них подается жалоба, приносится ходатайство прокурора;

      5) доводы лица, подавшего жалобу, принесшего ходатайство прокурора, в чем заключается, по его мнению, неправильность приговора, постановления суда, какие нормы закона были нарушены при осуществлении досудебного производства или рассмотрении дела и отразились на принятии по нему решения, и существо его просьбы;

      6) доказательства, которыми автор жалобы, ходатайства прокурора обосновывает свои требования, в том числе и те, которые не были исследованы судом первой инстанции;

      7) перечень прилагаемых к жалобе, ходатайству прокурора материалов;

      8) дату подачи жалобы, принесения ходатайства прокурора и подпись автора жалобы, прокурора, принесшего ходатайство.

      2. В случае, если поданная жалоба, принесенное ходатайство прокурора не соответствуют настоящим требованиям, они считаются поданными, но возвращаются судом, постановившим приговор, с указанием срока для дооформления. Если в течение указанного срока апелляционные (частная) жалоба, ходатайство прокурора после пересоставления суду не предоставлены, они считаются неподанными, о чем извещается автор жалобы, ходатайства прокурора. В таком же порядке суд апелляционной инстанции вправе возвратить жалобу для ее оформления в соответствии с частью первой настоящей статьи.

      3. Стороны вправе в подтверждение оснований апелляционных (частной) жалобы, ходатайства прокурора вместе с жалобой или после ее подачи представлять в суд апелляционной инстанции новые материалы или ходатайствовать об их истребовании и исследовании, а также допросе указанных ими свидетелей, потерпевших, экспертов, специалистов, совершении иных действий, направленных на восполнение пробелов судебного следствия в первой инстанции.

      4. Лицо, подавшее апелляционные (частную) жалобу, принесшее ходатайство прокурора, до начала заседания суда вправе изменить либо дополнить новыми доводами свои жалобу, ходатайство прокурора. При этом в дополнительном ходатайстве прокурора или его заявлении об изменении ходатайства прокурора, равно как и в дополнительной жалобе потерпевшего, частного обвинителя или представителей, поданных по истечении срока обжалования приговора, не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения осужденного, если такое требование не содержалось в первоначальных ходатайстве прокурора или жалобе. Защитник, вступивший в производство по делу после истечения срока на обжалование судебного акта, может изменить либо дополнить новыми доводами жалобу, представить дополнительную аргументацию доводов жалобы, поданной ранее участвующим в деле защитником.

      5. Лицо, обжаловавшее, принесшее ходатайство прокурора на приговор, постановление, вправе отозвать свою жалобу, ходатайство прокурора до начала заседания суда апелляционной инстанции. Ходатайство прокурора может быть также отозвано вышестоящим прокурором. Защитник, законный представитель вправе отозвать свою жалобу только с согласия осужденного. Осужденный вправе отозвать жалобу, поданную его защитником, законным представителем, отзыв им жалобы указанных лиц является обязательным для суда.";

      39) заголовок главы 49 изложить в следующей редакции:

      "Глава 49. Рассмотрение дел по апелляционным жалобам, ходатайствам прокурора";

      40) статьи 424 и 426 изложить в следующей редакции:

      "Статья 424. Предмет апелляционного рассмотрения

      1. По апелляционным жалобам, ходатайствам прокурора суд апелляционной инстанции по имеющимся в деле и дополнительно представленным материалам, исследованным в заседании апелляционной инстанции, проверяет правильность установления фактических обстоятельств дела и применения уголовного закона, соблюдение норм уголовно-процессуального закона при осуществлении производства по делу, справедливость, законность и обоснованность приговора или постановления суда первой инстанции в пределах, установленных в части первой статьи 426 настоящего Кодекса.

      2. Порядок рассмотрения жалоб, ходатайств прокурора на приговоры, постановления суда с участием присяжных заседателей осуществляется по правилам главы 69 настоящего Кодекса.";

      "Статья 426. Пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции

      1. Суд, рассматривающий дело в апелляционном порядке, проверяет законность, обоснованность, справедливость приговора, постановления в той части и только в отношении тех осужденных, которых касается жалоба или ходатайство прокурора.

      2. Если при рассмотрении дела будут установлены нарушения прав и законных интересов других осужденных, которые повлекли постановление незаконного приговора, постановления, суд с соблюдением правил, предусмотренных настоящим Кодексом, вправе отменить или изменить его также в не обжалованных, не пересмотренных по апелляционному ходатайству прокурора частях и в отношении лиц, о которых жалоба, ходатайство прокурора не поданы.

      Изменение или отмена приговора в отношении лиц, о которых жалоба, ходатайство прокурора не поданы, допускается лишь в случае отмены или изменения приговора в отношении лица, которого касаются жалоба, ходатайство прокурора, и только для приведения в соответствие квалификации действий других осужденных, совместно совершивших уголовное правонарушение.

      3. Рассматривая дело по апелляционным жалобе, ходатайству прокурора на приговор суда первой инстанции, суд вправе также при отсутствии частных жалоб, ходатайств прокурора отменить или изменить частные и иные постановления суда, если они входят в противоречие с решением апелляционной инстанции, принятым по жалобам, ходатайствам прокурора, или не соответствуют материалам дела и закону.

      4. Постановлением (приговором), вынесенным по рассмотрению апелляционных жалобы, ходатайства прокурора, возражений на них и доводов сторон, завершается производство по делу в данной судебной инстанции.";

      41) часть первую статьи 427 изложить в следующей редакции:

      "1. Если для проверки доводов жалоб, ходатайств прокурора необходимо выполнение соответствующих процессуальных действий, судья в течение десяти суток со дня поступления дела выносит постановление о подготовке дела к рассмотрению апелляционной инстанции, в котором конкретно указывает о вызове и допросе в заседании коллегии соответствующих лиц (осужденного, оправданного, потерпевшего, свидетелей, экспертов, специалистов), об истребовании материалов и совершении иных необходимых для правильного разрешения дела действий. С учетом времени, необходимого для исполнения подготовительных действий, судья в постановлении указывает дату рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Копия постановления судьи о подготовке заседания апелляционной инстанции в течение трех суток со дня вынесения направляется участникам процесса.";

      42) части первую, вторую, четвертую и пятую статьи 428 изложить в следующей редакции:

      "1. Суд апелляционной инстанции по поступлении уголовного дела с жалобами, ходатайством прокурора назначает судебное заседание, о времени и месте рассмотрения дела извещает стороны.

      2. При поступлении от осужденного, содержащегося под стражей, ходатайства об участии в судебном заседании апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы или ходатайства прокурора, направленных на ухудшение его положения, суд апелляционной инстанции выносит постановление о рассмотрении дела при непосредственном участии осужденного либо с использованием научно-технических средств, позволяющих обеспечить дистанционное участие названного лица, которое направляет в соответствующие органы для исполнения.";

      "4. Участие защитника в апелляционной инстанции осуществляется в случаях, предусмотренных частью первой статьи 67 настоящего Кодекса. В тех случаях, когда дело рассматривается в отношении несовершеннолетнего осужденного либо по апелляционной жалобе потерпевшего (гражданского истца), их представителей, ходатайству прокурора, в которых ставится вопрос об ухудшении положения осужденного, либо когда досудебное производство по делу и рассмотрение дела в суде первой инстанции осуществлялись без участия обвиняемого, либо при исследовании апелляционной инстанцией новых доказательств участие защитника в апелляционной инстанции обязательно.

      5. Лица, которым в соответствии со статьей 414 настоящего Кодекса предоставлено право обжалования приговора, а также защитник осужденного (оправданного) или представитель потерпевшего, принявшие поручение после вынесения приговора, во всех случаях допускаются в апелляционное заседание суда. По их просьбе им предоставляется слово для выступлений в обоснование поданной жалобы или принесенного ходатайства прокурора либо возражений на них.";

      43) в статье 429:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "1. Апелляционная инстанция рассматривает дела в открытом судебном заседании, кроме случаев, указанных в статье 29 настоящего Кодекса. Председательствующий открывает судебное заседание, объявляет, какое дело рассматривается и по чьим апелляционным (частным) жалобам или ходатайству прокурора. После этого председательствующий объявляет состав суда, фамилии присутствующих лиц, являющихся сторонами по делу, а также фамилии переводчиков.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "Если участником процесса заявлено ходатайство о проверке законности постановления суда первой инстанции о восстановлении пропущенного срока апелляционного обжалования, пересмотра по ходатайству прокурора приговора, постановления, то данное ходатайство подлежит рассмотрению непосредственно после разрешения отводов. При признании постановления о восстановлении пропущенного срока незаконным апелляционная инстанция выносит постановление о его отмене и прекращении апелляционного производства по жалобе, ходатайству прокурора, поданным с пропуском срока. Если восстановление пропущенного срока признано правильным, апелляционная инстанция продолжает рассмотрение жалоб, ходатайств прокурора в порядке, предусмотренном настоящей статьей.";

      части шестую и седьмую изложить в следующей редакции:

      "6. После проведения судебного следствия суд по правилам проведения судебных прений заслушивает выступления участников процесса, которые излагают мотивы и доводы своих жалоб, ходатайств прокурора либо возражения на них. Стороны в своих выступлениях вправе ссылаться как на материалы, исследованные судом первой инстанции, так и дополнительные материалы, исследованные апелляционной инстанцией. Первым выступает участник процесса, подавший жалобу, принесший ходатайство прокурора, если таких несколько, суд с учетом их мнения устанавливает очередность выступлений. Если в жалобе, ходатайстве прокурора ставится вопрос об ухудшении положения осужденного (оправданного), сторона защиты выступает после заслушивания выступления стороны обвинения.

      7. Участвующий в суде апелляционной инстанции прокурор высказывает мнение по рассматриваемым апелляционным жалобам, излагает доводы, указанные в ходатайстве прокурора, дает заключение о законности состоявшихся по делу судебных актов, а также в необходимых случаях поддерживает государственное обвинение.";

      44) абзац первый части первой статьи 430 изложить в следующей редакции:

      "1. При рассмотрении дела, поступившего с апелляционными жалобой или ходатайством прокурора, суд по ходатайству сторон в целях проверки законности приговора и правильного разрешения дела вправе:";

      45) в статье 431:

      пункт 1) части первой изложить в следующей редакции:

      "1) оставлении приговора, постановления суда первой инстанции без изменения, а апелляционных (частной) жалобы, ходатайства прокурора – без удовлетворения;";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "2. Суд апелляционной инстанции вправе принять решение, ухудшающее положение осужденного (оправданного), лишь в пределах и по основаниям, которые указаны в жалобах, ходатайстве прокурора.";

      46) части первую и третью статьи 432 изложить в следующей редакции:

      "1. Суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела проверяет также законность, обоснованность и справедливость приговора в части гражданского иска, если об этом содержится просьба в жалобах, ходатайстве прокурора, и принимает решение с соблюдением требований статьи 170 настоящего Кодекса.";

      "3. Принятие решения по гражданскому иску, ухудшающего положение осужденного, допускается лишь при наличии соответствующих доводов в жалобах стороны обвинения или ходатайстве прокурора.";

      47) часть четвертую статьи 436 изложить в следующей редакции:

      "4. Отсутствие в деле протокола судебного заседания не является основанием для отмены обжалованного (пересмотренного по ходатайству прокурора) судебного акта. В таких случаях суд апелляционной инстанции направляет дело в суд первой инстанции для его дооформления.";

      48) части вторую и третью статьи 438 изложить в следующей редакции:

      "2. Суд апелляционной инстанции вправе смягчить наказание или принять решение о назначении более строгого наказания как в связи с применением закона о более тяжком уголовном правонарушении, так и без переквалификации действий осужденного. Принятие решения, ухудшающего положение осужденного, допускается лишь при наличии соответствующих доводов в жалобах стороны обвинения или ходатайстве прокурора и лишь в их пределах. Применение закона о более тяжком уголовном правонарушении не может выходить за пределы обвинения, предъявленного подсудимому и поддержанного в суде первой инстанции стороной обвинения.

      3. В случаях, когда суд первой инстанции принял решение о квалификации уголовного правонарушения на основании части седьмой статьи 337 настоящего Кодекса в связи с изменением государственным и частным обвинителями обвинения на менее тяжкое, апелляционная инстанция не вправе применить закон о более тяжком уголовном правонарушении, однако в пределах доводов жалоб, ходатайств прокурора вправе увеличить срок или размер наказания либо назначить осужденному другой более строгий вид наказания, чем указан в приговоре.";

      49) часть первую статьи 439 изложить в следующей редакции:

      "1. При рассмотрении апелляционных жалоб, ходатайств прокурора суд апелляционной инстанции отменяет приговор и прекращает дело при наличии оснований, предусмотренных пунктами 3) – 10) части первой статьи 35 и частью первой статьи 36 настоящего Кодекса.";

      50) часть первую статьи 440 изложить в следующей редакции:

      "1. Оправдательный приговор, постановление о прекращении дела или иное решение, вынесенное в пользу подсудимого, могут быть отменены апелляционной инстанцией не иначе как по ходатайству прокурора либо по жалобе потерпевшего или его представителя, а также оправданного по суду, не согласного с основаниями оправдания.";

      51) пункт 2) части первой статьи 441 изложить в следующей редакции:

      "2) по жалобе или ходатайству прокурора отменить оправдательный приговор и постановить обвинительный приговор;";

      52) часть вторую статьи 442 изложить в следующей редакции:

      "2. Суд апелляционной инстанции вправе принять решения, ухудшающие положение осужденного только в том случае, если по этим основаниям было принесено ходатайство прокурором или подана жалоба частным обвинителем, потерпевшим, их представителями.";

      53) в статье 443:

      пункт 3) части второй изложить в следующей редакции:

      "3) лица, подавшие апелляционную жалобу или принесшие апелляционное ходатайство прокурора;";

      части третью, четвертую и шестую изложить в следующей редакции:

      "3. Описательно-мотивировочная часть постановления должна содержать краткое изложение существа судебного акта, доводов поданных жалоб, принесенного ходатайства прокурора, возражений на них, а также доводы участников процесса, не подававших жалобы, о согласии или несогласии с судебным актом, представленные наряду с возражениями на жалобу, ходатайство прокурора другого участника процесса, мнения лиц, участвовавших в суде апелляционной инстанции, а также мотивы принятого решения.

      4. При оставлении жалобы, ходатайства прокурора без удовлетворения в связи с отсутствием новых доводов в описательно-мотивировочной части апелляционного постановления указывается только на отсутствие предусмотренных настоящим Кодексом оснований для внесения изменений в судебный акт либо его отмены.";

      "6. В резолютивной части апелляционного постановления указываются решение суда апелляционной инстанции по жалобе или ходатайству прокурора, время вступления постановления в законную силу, порядок и сроки его обжалования.";

      54) в статье 446:

      пункты 1) и 2) части первой изложить в следующей редакции:

      "1) апелляционные жалобы, ходатайство прокурора в отношении некоторых осужденных, жалобы других участников процесса, наделенных правом апелляционного обжалования приговора, постановления, поданные в установленный срок, поступят в суд апелляционной инстанции после рассмотрения дела по жалобам других участников процесса;

      2) пропущенный срок для обжалования, принесения ходатайства прокурора восстановлен судом в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, после рассмотрения дела в апелляционной инстанции по жалобам других участников процесса.";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "2. Суд апелляционной инстанции обязан рассмотреть жалобы осужденного, его защитника или представителя и в тех случаях, когда дело в отношении данного лица было рассмотрено по апелляционным ходатайству прокурора, жалобам других участников процесса.";

      55) части первую и вторую статьи 470 изложить в следующей редакции:

      "1. Приговоры суда первой инстанции, постановленные районным и приравненными к нему судами, специализированным межрайонным судом по уголовным делам, специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам, специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних, военным судом гарнизона, вступают в законную силу и подлежат обращению к исполнению по истечении срока на апелляционное обжалование и принесение ходатайства прокурора, если они не были обжалованы или пересмотрены по ходатайству прокурора.

      2. В случае пересмотра дела в апелляционной инстанции, если он не отменен, приговор вступает в силу в день вынесения апелляционного постановления. Если апелляционные (частные) жалобы, ходатайство прокурора были отозваны до начала заседания суда апелляционной инстанции, приговор вступает в законную силу в день вынесения апелляционной инстанцией постановления о прекращении производства в связи с отзывом жалобы, ходатайства прокурора.";

      56) части первую и вторую статьи 471 изложить в следующей редакции:

      "1. Постановление суда первой инстанции вступает в законную силу и обращается к исполнению по истечении срока на обжалование или принесение ходатайства прокурора либо в случае подачи частной жалобы или принесения ходатайства прокурора по рассмотрении дела вышестоящим судом.

      2. Постановление суда, не подлежащее обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора или опротестованию, вступает в силу и обращается к исполнению немедленно по его вынесении.";

      57) статью 483 изложить в следующей редакции:

      "Статья 483. Обжалование и пересмотр по апелляционному ходатайству прокурора постановления судьи

      Судебные постановления, вынесенные при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, могут быть обжалованы и пересмотрены по ходатайству прокурора в апелляционном порядке по правилам, установленным главами 48, 49 настоящего Кодекса.";

      58) часть четвертую статьи 505 изложить в следующей редакции:

      "4. Постановление суда, вынесенное по итогам рассмотрения ходатайства о возобновлении производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам, оглашается по выходу суда из совещательной комнаты, доводится до сведения заинтересованных лиц, не присутствовавших при этом, с разъяснением порядка его обжалования, пересмотра по ходатайству прокурора, опротестования. Копия постановления направляется прокурору и лицу, заявившему ходатайство. Иным заинтересованным лицам копия постановления направляется по их просьбе.";

      59) части первую и вторую статьи 507 изложить в следующей редакции:

      "1. Жалобы, ходатайства прокурора, протесты на постановления суда первой, апелляционной инстанций, вынесенные по итогам рассмотрения ходатайства о возобновлении производства по вновь открывшимся обстоятельствам, могут быть поданы лицами, указанными в части первой статьи 502 настоящего Кодекса, в соответствующий вышестоящий суд в течение пятнадцати суток со дня вынесения.

      2. Рассмотрение жалоб, ходатайств прокурора, протестов на указанные постановления вышестоящим судом осуществляется в порядке, предусмотренном для рассмотрения апелляционных, кассационных жалоб, ходатайств прокурора, протестов. Постановление вышестоящего суда об оставлении без изменения, отмене или изменении обжалованного постановления является окончательным и дальнейшему обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора, опротестованию не подлежит.";

      60) абзац второй части первой статьи 515 изложить в следующей редакции:

      "В судебном разбирательстве дела указанное лицо имеет право участвовать в исследовании доказательств и судебных прениях; знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; обжаловать постановления суда и получать копии обжалуемых решений; знать о поданных по делу жалобах, принесенных ходатайствах прокурора и протестах и подавать на них возражения; участвовать в судебном рассмотрении заявленных жалоб, ходатайств прокурора, протестов.";

      61) пункты 11) и 12) части третьей статьи 516 изложить в следующей редакции:

      "11) знать о поданных по делу жалобах, принесенных ходатайствах прокурора и протестах и подавать на них возражения;

      12) участвовать в судебном рассмотрении заявленных жалоб, ходатайств прокурора и протестов.";

      62) часть первую статьи 519 изложить в следующей редакции:

      "1. Дела о применении принудительных мер медицинского характера рассматриваются судьей районного или приравненного к нему суда. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, вопрос о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемым может рассматриваться судом апелляционной инстанции при рассмотрении уголовного дела по апелляционным жалобам или ходатайству прокурора, поданным или принесенным на приговор, постановление суда первой инстанции.";

      63) часть пятую статьи 523 изложить в следующей редакции:

      "5. О прекращении, изменении или продлении, а равно отказе в прекращении, изменении или продлении применения принудительной меры медицинского характера суд в совещательной комнате выносит постановление и оглашает его в судебном заседании. Постановление суда может быть пересмотрено в апелляционном порядке по жалобам участников процесса либо по ходатайству прокурора.";

      64) часть девятую статьи 529 изложить в следующей редакции:

      "9. Решение суда по делу об уголовном проступке может быть обжаловано, пересмотрено по ходатайству прокурора и опротестовано в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, на общих основаниях.";

      65) в статье 559:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "1. Генеральная прокуратура Республики Казахстан или уполномоченный прокурор обращается с запросами (поручениями, ходатайствами) о правовой помощи при производстве процессуальных действий, требующих санкции прокурора (суда), осуществлении уголовного преследования, выдаче лиц (экстрадиции), временной выдаче (экстрадиции) или транзитной перевозке, временной передаче лиц, передаче осужденных и лиц, страдающих психическими расстройствами, к которым применены принудительные меры медицинского характера, признании и исполнении приговоров и рассматривает соответствующие запросы иностранных компетентных органов.";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "3. Компетентный орган Республики Казахстан обращается в компетентный орган иностранного государства с запросами (поручениями, ходатайствами) о правовой помощи при производстве процессуальных действий, не требующих санкции прокурора (суда), и рассматривает соответствующие запросы иностранных компетентных органов.";

      66) части четвертую и пятую статьи 588 изложить в следующей редакции:

      "4. В случае вынесения постановления об отказе во временном содержании под стражей следственный судья одновременно принимает решение о содержании разыскиваемого лица под стражей на период пересмотра по ходатайству прокурора постановления и рассмотрения дела в областном или приравненном к нему суде.

      5. Обжалование, пересмотр по ходатайству прокурора и проверка законности и обоснованности данного постановления следственного судьи осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 107 настоящего Кодекса.";

      67) части пятую и шестую статьи 589 изложить в следующей редакции:

      "5. Обжалование и пересмотр по ходатайству прокурора данного постановления следственного судьи осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 107 настоящего Кодекса, в областной или приравненный к нему суд, который проверяет его законность и обоснованность в соответствии с частью четвертой настоящей статьи.

      6. В случае вынесения постановления об отказе в применении экстрадиционного ареста следственный судья одновременно принимает решение о содержании разыскиваемого лица под стражей на период пересмотра по ходатайству прокурора постановления и рассмотрения дела в областном или приравненном к нему суде.";

      68) часть четвертую статьи 627 изложить в следующей редакции:

      "4. Одновременно с постановлением приговора судом подлежат разрешению вопросы, перечисленные в статье 401 настоящего Кодекса.

      Копия приговора в срок не позднее пяти суток со дня вынесения вручается осужденному, его защитнику и прокурору.

      Приговор суда по делу, рассмотренному в согласительном производстве, может быть обжалован, пересмотрен по ходатайству прокурора и опротестован в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, на общих основаниях.";

      69) пункт 4) части первой статьи 658 изложить в следующей редакции:

      "4) в резолютивной части приговора должны содержаться разъяснения о порядке обжалования и пересмотра по ходатайству прокурора приговора.";

      70) часть вторую статьи 659 изложить в следующей редакции:

      "2. Постановление о прекращении уголовного дела в связи с установлением невменяемости подсудимого и применении либо неприменении к нему принудительных мер медицинского характера может быть обжаловано, пересмотрено по ходатайству прокурора в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.";

      71) статью 661 изложить в следующей редакции:

      "Статья 661. Обжалование и пересмотр по ходатайству прокурора не вступивших в законную силу приговоров и постановлений, вынесенных судом с участием присяжных заседателей

      Порядок обжалования, пересмотра по ходатайству прокурора не вступивших в законную силу приговоров и постановлений суда с участием присяжных заседателей определяется правилами, предусмотренными настоящим Кодексом, с особенностями, установленными настоящей главой.";

      72) часть первую статьи 662 изложить в следующей редакции:

      "1. Суд апелляционной инстанции при рассмотрении жалоб, ходатайств прокурора на приговоры, постановления суда с участием присяжных заседателей проверяет соблюдение судом, постановившим приговор, постановление, норм уголовного и уголовно-процессуального закона и на основе этого проверяет законность, обоснованность и справедливость приговора, постановления.";

      73) статью 672 изложить в следующей редакции:

      "Статья 672. Обжалование, пересмотр по ходатайству прокурора постановления о конфискации

      Постановление суда о конфискации может быть обжаловано, пересмотрено по ходатайству прокурора, опротестовано в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.".

      5. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 17, ст. 91; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 7, ст. 33; № 20-IV, ст. 113; № 22-ІІІ, ст. 149; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 8-II, ст. 67; № 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 129, 131; 2017 г., № 8, ст. 16):

      1) в оглавлении:

      заголовок статьи 30 изложить в следующей редакции:

      "Статья 30. Надзор за соблюдением законности исполнения и отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия";

      дополнить заголовком статьи 71-1 следующего содержания:

      "Статья 71-1. Порядок исполнения наказания в виде лишения гражданства Республики Казахстан";

      2) статью 30 изложить в следующей редакции:

      "Статья 30. Надзор за соблюдением законности исполнения и отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия

      Высший надзор за соблюдением законности исполнения и отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия осуществляется органами прокуратуры Республики Казахстан.";

      3) дополнить статьей 71-1 следующего содержания:

      "Статья 71-1. Порядок исполнения наказания в виде лишения гражданства Республики Казахстан

      1. Суд, вынесший приговор о лишении гражданства Республики Казахстан, после вступления его в законную силу направляет копию приговора в уполномоченный орган в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года "О гражданстве Республики Казахстан".

      2. Регистрация лишения гражданства Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

      3. При регистрации лишения гражданства Республики Казахстан документ, подтверждающий гражданство Республики Казахстан, изымается.

      4. Лицу, лишенному гражданства Республики Казахстан, выдается удостоверение лица без гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Казахстан.";

      4) абзац первый статьи 171 изложить в следующей редакции:

      "Административный надзор устанавливается за лицами, отбывшими наказание за:".

      6. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 102, 103, 105; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 124, 125; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140, 141, 143; № 22-II, ст. 144, 145, 148; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 152, 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 166, 169; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 9; № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 49, 50; № 7-II, ст. 53, 57; № 8-I, ст. 62, 65; № 8-II, ст. 66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст. 87; № 22, cт. 116; № 23, ст. 118; № 24, ст. 124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 9, ст. 17, 18, 21, 22; Закон Республики Казахстан от 15 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 19 июня 2017 г.):

      1) в оглавлении заголовки статей 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 841, 846, 851, главы 47 изложить в следующей редакции:

      "Статья 830. Право обжалования, принесения апелляционного ходатайства, опротестования прокурором постановления по делу об административном правонарушении

      Статья 831. Порядок обжалования, пересмотра по апелляционному ходатайству прокурора и опротестования постановления по делу об административном правонарушении

      Статья 832. Срок обжалования, принесения апелляционного ходатайства, опротестования прокурором постановления по делу об административном правонарушении

      Статья 833. Содержание жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора

      Статья 834. Приостановление исполнения постановления в связи с подачей жалобы или принесением апелляционного ходатайства, протеста прокурора

      Статья 835. Сроки рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства или протеста прокурора на постановление по делу об административном правонарушении

      Статья 836. Единоличное рассмотрение судьей вышестоящего суда, руководителем вышестоящего органа или его заместителем жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора на постановление по делу об административном правонарушении

      Статья 837. Подготовка к рассмотрению жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора на постановление по делу об административном правонарушении

      Статья 838. Рассмотрение жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора на постановление по делу об административном правонарушении

      Статья 839. Решение по жалобе, апелляционному ходатайству, протесту прокурора на постановление по делу об административном правонарушении";

      "Статья 841. Несоответствие выводов судьи, органа (должностного лица) о фактических обстоятельствах дела, изложенных в постановлении по делу об административном правонарушении, исследованным при рассмотрении жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора доказательствам";

      "Статья 846. Оглашение постановления по жалобе, апелляционному ходатайству, протесту прокурора на постановление по делу об административном правонарушении";

      "Статья 851. Кассационный порядок пересмотра вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях

      Глава 47. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях и постановлений по результатам рассмотрения жалоб, апелляционных ходатайств, протестов прокурора на них по вновь открывшимся обстоятельствам";

      2) абзац первый части первой статьи 759 изложить в следующей редакции:

      "1. Высший надзор за соблюдением законности в процессе производства по делам об административных правонарушениях от имени государства осуществляется Генеральным Прокурором Республики Казахстан как непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров.";

      3) в части первой статьи 760:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "1. По результатам проверок производства по делам об административных правонарушениях, оценки законности постановления и иных актов прокурор вправе:";

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) приносить в суд апелляционное ходатайство, кассационный протест, органу (должностному лицу) – протест на постановление по делу об административном правонарушении;";

      4) часть вторую статьи 761 изложить в следующей редакции:

      "2. В случае совершения действий, указанных в части первой настоящей статьи, при рассмотрении дела об административном правонарушении, жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора на постановление по делу в протоколах рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора на постановление по делу производится соответствующая запись.";

      5) абзац второй части второй статьи 823 изложить в следующей редакции:

      "В случае вынесения постановления об административном аресте копия постановления немедленно направляется прокурору.";

      6) часть вторую статьи 825 изложить в следующей редакции:

      "2. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок в постановлении, принятом по результатам рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора на постановление по делу об административном правонарушении, производится в порядке, установленном настоящей статьей.";

      7) абзац второй части первой статьи 826 изложить в следующей редакции:

      "Представление органа (должностного лица) может быть обжаловано в специализированном районном и приравненном к нему административном суде в течение десяти суток со дня его получения. На частное постановление суда могут быть подана жалоба, принесены апелляционное ходатайство и протест прокурора в течение десяти суток со дня его получения в вышестоящий суд, решение которого обжалованию, опротестованию не подлежит.";

      8) заголовок, части первую, вторую и третью статьи 830 изложить в следующей редакции:

      "Статья 830. Право обжалования, принесения апелляционного ходатайства, опротестования прокурором постановления по делу об административном правонарушении

      1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 744, 745, 746, 747 и 748 настоящего Кодекса, пересмотрено по апелляционному ходатайству и протесту прокурора.

      2. На постановление судьи специализированного районного и приравненного к нему административного суда и суда по делам несовершеннолетних о наложении административного взыскания может быть подана жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором в вышестоящий суд.

      3. На постановление по делу о факте проявления неуважения к суду, вынесенное судьей (судом) в порядке части второй статьи 818 настоящего Кодекса, могут быть подана жалоба, принесены апелляционное ходатайство и протест прокурора в суд вышестоящей инстанции. Постановления коллегии Верховного Суда, вынесенные на заседании суда по делу о факте проявления неуважения к суду, пересмотру не подлежат.";

      9) статью 831 изложить в следующей редакции:

      "Статья 831. Порядок обжалования, пересмотра по апелляционному ходатайству прокурора и опротестования постановления по делу об административном правонарушении

      1. Жалоба, апелляционное ходатайство, протест прокурора на постановление по делу об административном правонарушении направляются судье, в орган (должностному лицу), вынесшие постановление по делу, которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора направить их со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган (должностному лицу).

      2. В случаях обжалования, принесения апелляционного ходатайства, опротестования прокурором постановления по делу о факте проявления неуважения к суду в соответствии с частью третьей статьи 830 настоящего Кодекса суд прилагает к постановлению выписку из протокола судебного заседания в части установления факта.

      3. Жалоба может быть подана в суд или вышестоящий орган (должностному лицу), уполномоченный ее рассматривать.

      Протест приносится в вышестоящий орган (должностному лицу), а апелляционное ходатайство прокурора – в суд.

      4. Жалоба, апелляционное ходатайство прокурора на постановление судьи о наложении взыскания в виде административного ареста подлежат направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы, апелляционного ходатайства прокурора.

      5. Если рассмотрение жалобы, апелляционного ходатайства прокурора не относится к компетенции судьи, которому они поданы или принесены, жалоба, ходатайство направляются по подведомственности.";

      10) заголовок, части первую, вторую и четвертую статьи 832 изложить в следующей редакции:

      "Статья 832. Срок обжалования, принесения апелляционного ходатайства, опротестования прокурором постановления по делу об административном правонарушении

      1. Жалоба, апелляционное ходатайство, протест прокурора на постановление по делу об административном правонарушении могут быть поданы в течение десяти суток со дня вручения копии постановления, а в случае, если лица, указанные в статьях 744, 745, 746, 747 и 748 настоящего Кодекса, не участвовали в рассмотрении дела, – со дня ее получения.

      2. На постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в связи с неисполнением или исполнением ненадлежащим образом налогового обязательства, установленного Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), или обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и об обязательном социальном страховании, выявленных по результатам налоговой проверки, могут быть поданы жалобы, принесены апелляционное ходатайство и протест прокурора в течение тридцати суток со дня вручения или получения копии постановления.";

      "4. Пропуск срока на подачу жалобы, принесение апелляционного ходатайства, протеста прокурором не является основанием к отказу в их принятии к рассмотрению. Сроки и их значение для правильного разрешения дела проверяются судом независимо от содержания жалобы, апелляционного ходатайства прокурора.";

      11) статью 833 изложить в следующей редакции:

      "Статья 833. Содержание жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора

      1. Жалоба подается, апелляционное ходатайство, протест прокурора приносятся в письменном виде либо в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью, и в них должны быть указаны:

      1) наименование суда, вышестоящего органа (должностного лица), в которые (которому) подается жалоба, приносятся апелляционное ходатайство, протест прокурора;

      2) фамилия, имя и отчество (при его наличии) (точное наименование юридического лица), место постоянного жительства или место нахождения (почтовый адрес) лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего апелляционное ходатайство, протест;

      3) наименование органа или учреждения либо фамилия и должность должностного лица, на правовой акт или действие которого приносятся апелляционное ходатайство, протест;

      4) содержание обжалуемого, пересматриваемого по апелляционному ходатайству или опротестовываемого прокурором правового акта или действия, а также причины, по которым лицо, подавшее жалобу, прокурор, принесший апелляционное ходатайство, протест, считают правовой акт или действия нарушающими их права или свободы;

      5) четко сформулированные просьба, требование лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего апелляционное ходатайство, протест.

      2. Жалоба, апелляционное ходатайство, протест подписываются лицами, указанными в статьях 744, 745, 746, 747 и 748 настоящего Кодекса, прокурором. Жалоба, подаваемая от имени юридического лица, подписывается его представителем или другим уполномоченным на то лицом.

      3. Если жалоба подается, апелляционное ходатайство, протест прокурора приносятся в интересах другого лица, в них следует указать имя и фамилию, место постоянного жительства или место нахождения (почтовый адрес) лица, в интересах которого подается жалоба, приносится апелляционное ходатайство или протест. К жалобе прилагается подтверждающий полномочия документ.

      4. Жалоба подается, апелляционное ходатайство, протест прокурора приносятся в двух экземплярах с приложением копий обжалуемого, пересматриваемого или опротестовываемого правового акта, изданного судом, органом (должностным лицом), а также иных документов в обоснование приведенных в жалобе, апелляционном ходатайстве, протесте доводов.

      5. В случае, если поданная жалоба, принесенные апелляционное ходатайство, протест прокурора не соответствуют требованиям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, они считаются поданными, но возвращаются с указанием срока для дооформления. Если в течение указанного срока жалоба, апелляционное ходатайство, протест после пересоставления не представлены суду, вышестоящему органу (должностному лицу), они считаются неподанными.";

      12) заголовок и часть третью статьи 834 изложить в следующей редакции:

      "Статья 834. Приостановление исполнения постановления в связи с подачей жалобы или принесением апелляционного ходатайства, протеста прокурора";

      "3. Принесение прокурором апелляционного ходатайства, протеста приостанавливает исполнение постановления до их рассмотрения.";

      13) статьи 835, 836 и 837 изложить в следующей редакции:

      "Статья 835. Сроки рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства или протеста прокурора на постановление по делу об административном правонарушении

      1. Жалоба, апелляционное ходатайство, протест прокурора на постановление по делу об административном правонарушении подлежат рассмотрению в течение десяти суток со дня их поступления.

      2. Жалоба, апелляционное ходатайство прокурора на постановление об административном аресте в случае, если лицо, привлеченное к ответственности, отбывает административный арест, подлежат рассмотрению в течение одних суток с момента их подачи, принесения.

      3. В случаях поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении либо необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела срок рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора может быть продлен вышестоящим судьей, вышестоящим органом (должностным лицом), рассматривающими дело, но не более чем на десять суток. Суд, орган (должностное лицо) обязаны приостановить срок рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора при невозможности их рассмотрения до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном или административном судопроизводстве, а также в случае обжалования результатов налоговой и (или) таможенной проверок, на основании которых возбуждено дело об административном правонарушении, в вышестоящий орган. О продлении срока выносится мотивированное определение.

      Статья 836. Единоличное рассмотрение судьей вышестоящего суда, руководителем вышестоящего органа или его заместителем жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора на постановление по делу об административном правонарушении

      Жалоба, апелляционное ходатайство, протест прокурора на постановление судьи специализированного районного и приравненного к нему административного суда и суда по делам несовершеннолетних, органа (должностного лица) по делу об административном правонарушении рассматриваются единолично судьей вышестоящего суда, вышестоящим должностным лицом или руководителем (заместителем руководителя) вышестоящего органа.

      Жалоба, апелляционное ходатайство, протест прокурора на постановление суда по делу о факте проявления неуважения к суду, вынесенное судьей (судом) в порядке, предусмотренном частью второй статьи 818 настоящего Кодекса, рассматриваются единолично судьей вышестоящего суда, а в случае вынесения такого постановления судом апелляционной инстанции рассматриваются коллегией суда вышестоящей инстанции.

      Статья 837. Подготовка к рассмотрению жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора на постановление по делу об административном правонарушении

      При подготовке к рассмотрению жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора на постановление по делу об административном правонарушении судья, вышестоящий орган (должностное лицо):

      1) выясняют, имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;

      2) разрешают ходатайства, истребуют дополнительные материалы, вызывают лиц, участие которых признано необходимым для рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора, судья при необходимости назначает экспертизу;

      3) если рассмотрение жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора не относится к их компетенции, направляют их со всеми материалами дела по подведомственности.";

      14) заголовок, части первую, вторую и третью статьи 838 изложить в следующей редакции:

      "Статья 838. Рассмотрение жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора на постановление по делу об административном правонарушении

      1. Судья, вышестоящий орган (должностное лицо), приступив к рассмотрению жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора на постановление по делу об административном правонарушении:

      1) объявляют, кто рассматривает жалобу, апелляционное ходатайство, протест; какие жалоба, апелляционное ходатайство, протест подлежат рассмотрению; кем подана жалоба, принесены апелляционное ходатайство, протест;

      2) удостоверяются в явке физического лица или представителя юридического лица, в отношении которого вынесено постановление по делу, а также лиц, вызванных для участия в рассмотрении жалобы, апелляционного ходатайства, протеста;

      3) выясняют причины неявки участников производства по делу и принимают решение о рассмотрении жалобы, апелляционного ходатайства, протеста в их отсутствие либо об отложении рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства, протеста;

      4) разъясняют лицам, участвующим в рассмотрении жалобы, апелляционного ходатайства, протеста, их права и обязанности;

      5) оглашают жалобу, апелляционное ходатайство, протест на постановление по делу об административном правонарушении, а при необходимости и иные материалы дела.

      2. При рассмотрении жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора на постановление по делу об административном правонарушении проверяются законность и обоснованность вынесенного постановления по имеющимся в деле и дополнительно представленным материалам. Судья, вышестоящий орган (должностное лицо) не связаны с доводами жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора и проверяют дело в полном объеме, при этом они вправе устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства.

      3. Судья, вышестоящий орган (должностное лицо) вправе отложить рассмотрение жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора в связи с неявкой вызванных лиц, истребованием дополнительных материалов по делу, назначением экспертизы и в других случаях, когда это необходимо для полного, всестороннего и объективного рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства, протеста.";

      15) в статье 839:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 839. Решение по жалобе, апелляционному ходатайству, протесту прокурора на постановление по делу об административном правонарушении";

      в части первой:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "1. Рассмотрев жалобу, апелляционное ходатайство, протест прокурора на постановление по делу об административном правонарушении, судья, вышестоящий орган (должностное лицо) принимают одно из следующих решений:";

      подпункты 1) и 5) изложить в следующей редакции:

      "1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы, апелляционного ходатайства, протеста – без удовлетворения;";

      "5) об отмене постановления и направлении дела на рассмотрение по подведомственности, если при рассмотрении жалобы, апелляционного ходатайства, протеста установлено, что постановление было вынесено неправомочным судьей, органом (должностным лицом).";

      части вторую и третью изложить в следующей редакции:

      "2. Решение по результатам рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора выносится в виде постановления по жалобе, апелляционному ходатайству, протесту на постановление по делу. Постановление должно содержать сведения, указанные в части первой статьи 822 настоящего Кодекса.

      3. Постановление судьи вышестоящего суда по жалобе, апелляционному ходатайству прокурора на постановление судьи специализированного районного и приравненного к нему административного суда и суда по делам несовершеннолетних, а также постановление судьи, вынесенное в случае, предусмотренном подпунктом 5) части первой настоящей статьи, могут быть опротестованы в порядке, предусмотренном главой 46 настоящего Кодекса.";

      16) подпункт 1) статьи 840 изложить в следующей редакции:

      "1) несоответствие выводов судьи, органа (должностного лица) о фактических обстоятельствах дела, изложенных в постановлении по делу об административном правонарушении, исследованным при рассмотрении жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора доказательствам;";

      17) статью 841 изложить в следующей редакции:

      "Статья 841. Несоответствие выводов судьи, органа (должностного лица) о фактических обстоятельствах дела, изложенных в постановлении по делу об административном правонарушении, исследованным при рассмотрении жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора доказательствам

      1. Установив, что изложенные в постановлении по делу об административном правонарушении выводы о фактических обстоятельствах дела не соответствуют исследованным при рассмотрении жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора доказательствам, судья, вышестоящий орган (должностное лицо) отменяют это постановление полностью или частично и выносят новое постановление в соответствии с результатами рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства, протеста.

      2. Судья, вышестоящий орган (должностное лицо), оценивая исследованные в процессе рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора доказательства, вправе признавать доказанными факты, которые не были установлены постановлением по делу об административном правонарушении или не были приняты судьей, органом (должностным лицом), вынесшими постановление, во внимание.";

      18) части вторую и третью статьи 842 изложить в следующей редакции:

      "2. Признав в результате рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора неправильной юридическую оценку содеянного, судья вышестоящего суда, вышестоящий орган (должностное лицо) вправе изменить квалификацию правонарушения на статью закона, предусматривающую менее строгое административное взыскание.

      3. Судья, вышестоящий орган (должностное лицо) вправе по результатам рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора применить закон, предусматривающий более строгое административное взыскание, или наложить более строгое административное взыскание только в случае, когда по этим основаниям были подана жалоба потерпевшим, принесены апелляционное ходатайство, протест прокурора.";

      19) часть вторую статьи 844 изложить в следующей редакции:

      "2. Судья, вышестоящий орган (должностное лицо) могут наложить на виновное лицо более строгое взыскание, чем было определено постановлением по делу об административном правонарушении, но лишь в том случае, когда по этому основанию были подана жалоба потерпевшим, принесены апелляционное ходатайство, протест прокурора.";

      20) часть первую статьи 845 изложить в следующей редакции:

      "1. Постановление о прекращении производства по делу может быть отменено судьей, вышестоящим органом (должностным лицом) с вынесением постановления о наложении административного взыскания не иначе как по жалобе потерпевшего либо по апелляционному ходатайству, протесту прокурора на необоснованность прекращения производства по делу.";

      21) статьи 846, 848 и 851 изложить в следующей редакции:

      "Статья 846. Оглашение постановления по жалобе, апелляционному ходатайству, протесту прокурора на постановление по делу об административном правонарушении

      1. Постановление по жалобе, апелляционному ходатайству, протесту прокурора на постановление по делу об административном правонарушении оглашается незамедлительно после его вынесения.

      2. Копия постановления по жалобе, апелляционному ходатайству, протесту прокурора на постановление по делу об административном правонарушении в срок до трех суток после его вынесения вручается или высылается физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого было вынесено постановление по делу, потерпевшему в случае подачи им жалобы или, по его просьбе, прокурору, принесшему апелляционное ходатайство, протест.

      3. Постановление по жалобе, апелляционному ходатайству прокурора на постановление по делу об административном аресте доводится до сведения органа (должностного лица), исполняющего постановление, а также лица, в отношении которого оно вынесено, – в день вынесения постановления.";

      "Статья 848. Порядок и поводы истребования дел и рассмотрения ходатайств о принесении протеста на вступившие в законную силу судебные акты

      1. Дело об административном правонарушении может быть истребовано из соответствующего суда для проверки в кассационном порядке Председателем, председателем специализированной судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан, а также Генеральным Прокурором Республики Казахстан, его заместителями, прокурорами областей и приравненными к ним прокурорами.

      2. Поводами к истребованию дел являются ходатайства лиц, указанных в части четвертой статьи 851 настоящего Кодекса, а равно инициатива Председателя Верховного Суда Республики Казахстан, Генерального Прокурора Республики Казахстан в пределах их компетенции.

      3. Запрос об истребовании дела исполняется судом не позднее семи суток со дня поступления его в суд. Запрос может направляться в письменной форме либо в форме электронного документа.

      4. Не подлежат пересмотру в кассационном порядке дела об административных правонарушениях, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 851 настоящего Кодекса.

      5. Вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях могут быть пересмотрены по представлению Председателя, председателя специализированной судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан, а также по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан либо его заместителя при наличии оснований, предусмотренных частью пятой статьи 851 настоящего Кодекса.

      6. Представление, протест направляются вместе с делом в специализированную судебную коллегию Верховного Суда Республики Казахстан.

      Копии протеста направляются прокурором лицам, участвующим в деле.

      7. В случае истребования дела ходатайство о внесении представления или принесении кассационного протеста подлежит рассмотрению в течение тридцати рабочих дней со дня поступления дела.

      8. Ходатайство о внесении представления или принесении протеста подается в письменном виде либо в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью, и должно содержать:

      1) наименование должностного лица, которому адресуется ходатайство;

      2) наименование лица, подающего ходатайство; его место жительства или место нахождения и процессуальное положение по делу;

      3) указание на суды, рассматривавшие дело в первой, апелляционной инстанциях, и содержание принятых ими решений;

      4) указание на судебный акт, на который подается ходатайство;

      5) указание:

      к каким тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности Республики Казахстан может привести исполнение постановления;

      какие права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы нарушает постановление;

      каким образом принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, уполномоченными органами (должностными лицами) норм права;

      6) указание, в чем состоит просьба лица, подающего ходатайство.

      9. Ходатайство должно быть подписано лицом, подающим ходатайство, или его представителем. К ходатайству, поданному представителем, должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.

      10. Ходатайство подлежит возвращению лицам, их подавшим, в случае несоответствия его требованиям настоящей статьи.

      11. Лицо, подавшее ходатайство, вправе отозвать его путем подачи заявления в суд кассационной инстанции до рассмотрения ходатайства.";

      "Статья 851. Кассационный порядок пересмотра вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях

      1. Специализированная судебная коллегия Верховного Суда Республики Казахстан в коллегиальном составе не менее трех судей по представлению Председателя, председателя специализированной судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан, протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан и его заместителей вправе проверить законность и обоснованность вступившего в законную силу постановления суда по делу об административном правонарушении.

      2. Представление, протест в сторону, ухудшающую положение лица, привлеченного к административной ответственности, либо лица, в отношении которого административное производство прекращено, могут быть поданы в течение года со дня вступления в законную силу постановления суда.

      3. Протест на постановления по делам об административных правонарушениях, постановления суда по жалобе, протесту на них должен соответствовать требованиям, указанным в статье 833 настоящего Кодекса.

      4. Право подачи ходатайства о внесении представления и принесении кассационного протеста имеют лицо, привлеченное к административной ответственности, потерпевший, их законные представители, защитники, представители юридических лиц, а также уполномоченные органы (должностные лица), осуществлявшие производство по делу через свои центральные органы.

      5. Основаниями к пересмотру в кассационном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях являются случаи, когда:

      1) исполнение принятого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности Республики Казахстан;

      2) принятое постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

      3) принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, уполномоченными органами (должностными лицами) норм права.

      6. Прокурор, принесший протест, вправе его отозвать путем подачи заявления в суд кассационной инстанции до рассмотрения протеста. Отзыв протеста не препятствует его повторному принесению.";

      22) заголовок главы 47 изложить в следующей редакции:

      "Глава 47. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях и постановлений по результатам рассмотрения жалоб, апелляционных ходатайств, протестов прокурора на них по вновь открывшимся обстоятельствам";

      23) часть первую статьи 852 изложить в следующей редакции:

      "1. Постановления по делам об административных правонарушениях и постановления по результатам рассмотрения жалоб, апелляционных ходатайств, протестов прокурора могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам.";

      24) часть третью статьи 857 изложить в следующей редакции:

      "3. Определение о возвращении заявления может быть обжаловано, пересмотрено по ходатайству или протесту прокурора.";

      25) часть вторую статьи 860 изложить в следующей редакции:

      "2. Решения судов, органов (должностных лиц) об отмене постановления по вновь открывшимся обстоятельствам и об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре постановления по вновь открывшимся обстоятельствам могут быть обжалованы, пересмотрены по апелляционному ходатайству, протесту прокурора в установленном порядке.";

      26) подпункты 1) и 2) статьи 883 изложить в следующей редакции:

      "1) после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если оно не было обжаловано или на постановление не принесены апелляционное ходатайство, протест прокурора;

      2) немедленно после вынесения постановления по жалобе, апелляционному ходатайству, протесту прокурора;";

      27) часть вторую статьи 890 изложить в следующей редакции:

      "2. В случае приостановления исполнения постановления в соответствии со статьей 834 настоящего Кодекса течение давностного срока приостанавливается до рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства, протеста прокурора.".

      7. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-V, 20-VI, ст. 114; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 12, ст. 87; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 7; № 8, ст. 16):

      1) в оглавлении:

      заголовки статей 118, 161, 275, 288 изложить в следующей редакции:

      "Статья 118. Подача частной жалобы, принесение прокурором ходатайства на судебные акты по вопросам, связанным с судебными расходами";

      "Статья 161. Обжалование, принесение прокурором ходатайства на определения по вопросам обеспечения иска";

      "Статья 275. Обжалование, принесение ходатайства прокурором на определение суда о приостановлении производства";

      "Статья 288. Решение суда, его обжалование, пересмотр по апелляционному ходатайству прокурора, опротестование и исполнение";

      заголовок статьи 320 исключить;

      заголовки статей 398, 399, главы 52, статей 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, главы 53, статей 429, 433 изложить в следующей редакции:

      "Статья 398. Срок подачи апелляционных жалобы, ходатайства прокурора на решение суда по делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа и срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции

      Статья 399. Срок подачи и рассмотрения частной жалобы, ходатайства прокурора на определение суда по заявлению о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа";

      "Глава 52. Апелляционное обжалование, принесение апелляционных ходатайств прокурором на судебные акты

      Статья 401. Право апелляционного обжалования, принесения апелляционных ходатайств прокурорами на судебные решения

      Статья 402. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, ходатайства прокурора

      Статья 403. Порядок и сроки подачи апелляционных жалобы, ходатайства прокурора

      Статья 404. Содержание апелляционных жалобы, ходатайства прокурора

      Статья 405. Действия суда первой инстанции после получения апелляционных жалобы, ходатайства прокурора

      Статья 406. Оставление апелляционных жалобы, ходатайства прокурора без движения

      Статья 407. Возвращение апелляционных жалобы, ходатайства прокурора

      Статья 408. Отзыв на апелляционные жалобу, ходатайство прокурора

      Статья 409. Отказ от апелляционных жалобы, ходатайства прокурора и их отзыв";

      "Глава 53. Рассмотрение дел по апелляционным жалобе, ходатайству прокурора";

      "Статья 429. Порядок и сроки обжалования, принесения ходатайства прокурором на определения (постановления) суда первой инстанции";

      "Статья 433. Порядок рассмотрения апелляционных (частной) жалобы, ходатайства прокурора, поступивших после рассмотрения дела в апелляционном порядке";

      2) в статье 27:

      часть четвертую изложить в следующей редакции:

      "4. Суд города Астаны по правилам суда первой инстанции рассматривает гражданские дела по инвестиционным спорам, кроме дел, подсудных Верховному Суду Республики Казахстан.

      Суд города Астаны рассматривает также иные споры между инвесторами и государственными органами, связанные с инвестиционной деятельностью инвестора, с участием:

      1) иностранного юридического лица (его филиала, представительства), осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан;

      2) юридического лица, созданного с иностранным участием в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат иностранному инвестору;

      3) инвесторов при наличии заключенного контракта с государством на осуществление инвестиций.";

      3) часть третью статьи 34 изложить в следующей редакции:

      "3. Заявления сторон о неподсудности дела данному суду разрешаются этим судом. По вопросу о передаче дела в другой суд выносится определение. На определение может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным и обжалованию, опротестованию не подлежит.";

      4) часть восьмую статьи 41 изложить в следующей редакции:

      "8. Определение суда по результатам рассмотрения заявления об отводе (самоотводе) обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть включены в апелляционную жалобу, апелляционное ходатайство прокурора, ходатайство о пересмотре судебного акта в кассационном порядке или кассационный протест.";

      5) в статье 54:

      части первую, вторую и третью изложить в следующей редакции:

      "1. Высший надзор за законностью судебных актов, вступивших в законную силу, по гражданским делам от имени государства осуществляется Генеральным Прокурором Республики Казахстан как непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров.

      2. Прокурор вправе вступить в процесс для дачи заключения по делу в целях осуществления обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом.

      Участие прокурора в гражданском судопроизводстве обязательно по делам, затрагивающим интересы государства, когда требуется защита общественных интересов или граждан, которые самостоятельно не могут себя защищать, а также когда необходимость участия прокурора признана судом.

      Указанные полномочия прокурора обеспечиваются путем своевременного извещения судом обо всех назначенных к рассмотрению делах путем размещения соответствующей информации на интернет-ресурсе суда.

      3. Прокурор в соответствии с законодательством вправе обратиться с иском, заявлением в суд для восстановления нарушенных прав и защиты интересов:

      1) лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту;

      2) неограниченного круга лиц;

      3) лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан.";

      дополнить частью 3-1 следующего содержания:

      "3-1. В случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, исковое заявление может быть подано прокурором в суд независимо от просьбы и заявления заинтересованного лица.";

      6) часть третью статьи 70 изложить в следующей редакции:

      "3. По результатам рассмотрения заявления об обеспечении доказательств суд выносит определение, в соответствии с которым совершает процессуальные действия по обеспечению доказательств либо отказывает в этом. На определение может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным и пересмотру не подлежит. С частной жалобой, ходатайством прокурора в суд апелляционной инстанции направляется выделенный из дела материал, касающийся вынесенного определения.";

      7) часть третью статьи 74 изложить в следующей редакции:

      "3. В определении о судебном поручении кратко излагаются существо рассматриваемого дела, сведения о сторонах, указываются обстоятельства, подлежащие выяснению, доказательства, которые должен собрать суд, выполняющий поручение. Это определение обязательно для суда, которому оно адресовано. Определение о судебном поручении обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит.";

      8) абзац третий части девятой статьи 82 изложить в следующей редакции:

      "Экспертиза проводится в сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года "О судебно-экспертной деятельности". Определение о назначении экспертизы обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть включены в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора.";

      9) часть четвертую статьи 98 изложить в следующей редакции:

      "4. О распоряжении вещественными доказательствами, подвергающимися быстрой порче, суд выносит определение, которое обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит.";

      10) в статье 106:

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "При неуплате государственной пошлины исковое заявление оставляется без рассмотрения и возвращается истцу. На определение суда может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.";

      часть третью изложить в следующей редакции:

      "3. Суд по искам о защите прав потребителей, поданным гражданином, производит отсрочку от уплаты государственной пошлины до принятия соответствующего решения, о чем выносится определение. Определение обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть включены в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора. При принятии решения суд присуждает расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, стороне, не в пользу которой вынесено решение.";

      11) часть четвертую статьи 112 изложить в следующей редакции:

      "4. Суд выносит определение об освобождении лица от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с его представительством, или об отказе в удовлетворении ходатайства, которое обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит. Доводы о несогласии с вынесенным определением могут быть включены в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора.";

      12) статью 118 изложить в следующей редакции:

      "Статья 118. Подача частной жалобы, принесение прокурором ходатайства на судебные акты по вопросам, связанным с судебными расходами

      На судебные акты по вопросам, связанным с судебными расходами, может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой.";

      13) части третью, шестую и седьмую статьи 126 изложить в следующей редакции:

      "3. Суд обязан восстановить пропущенный срок, указанный в части второй настоящей статьи, для обжалования судебных актов, принесения прокурором ходатайств или протеста в случае нарушения закона судом либо судебных актов, ограничивающих возможность участника процесса на защиту своих прав и законных интересов (несвоевременное направление копии судебного акта лицу, участвующему в деле; незнание языка судопроизводства, если судебный акт не переведен на язык, которым лицо владеет; неправильное оформление правопреемства), а также при наличии иных обстоятельств, которые воспрепятствовали своевременно подать жалобу, принести прокурору ходатайство или протест.";

      "6. На определение суда об отказе в продлении или восстановлении пропущенного процессуального срока могут быть подана частная жалоба, принесены ходатайство, протест прокурора.

      7. Определение суда о продлении или восстановлении процессуального срока обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит.";

      14) абзацы второй и третий части второй статьи 142 изложить в следующей редакции:

      "Определение суда об отмене судебного приказа обжалованию и пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит.

      На определение суда об отказе в отмене судебного приказа может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором.";

      15) часть четвертую статьи 147 изложить в следующей редакции:

      "4. На решение может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором по истечении срока на подачу заявления об отмене этого решения, а в случае, если заявление подано, – в месячный срок после вынесения судом определения об отказе в удовлетворении этого заявления.";

      16) часть третью статьи 148 изложить в следующей редакции:

      "3. В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в государственных или общественных интересах, должны содержаться обоснование того, в чем заключается государственный или общественный интерес, какие законные интересы нарушены, а также ссылка на закон, который подлежит применению. В случае обращения прокурора в интересах физического либо юридического лица в исковом заявлении должно содержаться обоснование причин невозможности предъявления иска самим физическим либо юридическим лицом. К исковому заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий согласие физического либо юридического лица или его законного представителя на обращение прокурора с иском в суд, кроме случаев подачи иска в интересах недееспособного лица.";

      17) статью 149 дополнить частью 1-1 следующего содержания:

      "1-1. К исковому заявлению, подаваемому в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 27 и подпунктом 2) статьи 28 настоящего Кодекса, прилагаются:

      1) копии инвестиционного контракта, заключенного между инвестором и уполномоченным государственным органом;

      2) документы, подтверждающие инвестиционную деятельность инвестора.";

      18) часть пятую статьи 151 изложить в следующей редакции:

      "5. На определение об отказе в принятии искового заявления может быть подана жалоба, принесено ходатайство прокурором.";

      19) в статье 152:

      подпункт 3) части первой изложить в следующей редакции:

      "3) исковое заявление не соответствует требованиям статьи 148, подпунктов 1), 2), 3) и 5) части первой, части 1-1 статьи 149 настоящего Кодекса и будет установлена невозможность устранения недостатков на стадии подготовки дела к судебному разбирательству;";

      часть четвертую изложить в следующей редакции:

      "4. На определение суда о возвращении искового заявления может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.";

      20) заголовок, части первую и четвертую статьи 161 изложить в следующей редакции:

      "Статья 161. Обжалование, принесение прокурором ходатайства на определения по вопросам обеспечения иска

      1. На определения по вопросам обеспечения иска может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.";

      "4. Подача частной жалобы, принесение прокурором ходатайства об отмене обеспечения иска или о замене одной меры обеспечения иска другой приостанавливают исполнение определения.";

      21) в статье 164:

      дополнить частью 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Подготовка гражданских дел по спорам, предусмотренным частью четвертой статьи 27 и подпунктом 2) статьи 28 настоящего Кодекса, к судебному разбирательству должна быть проведена не позднее одного месяца со дня принятия искового заявления в производство суда. По делам особой сложности этот срок может быть продлен дополнительно на один месяц по определению судьи.";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "2. Определение о продлении срока подготовки дела к судебному разбирательству обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит.";

      22) часть пятую статьи 167 изложить в следующей редакции:

      "5. Определение о соединении или разъединении нескольких исковых требований обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть указаны в апелляционных жалобе, ходатайстве прокурора.";

      23) часть третью статьи 170 изложить в следующей редакции:

      "3. В случае принятия отказа от иска суд выносит определение о прекращении производства по делу, на которое может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции.";

      24) части четвертую и седьмую статьи 177 изложить в следующей редакции:

      "4. Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. В случае отказа в утверждении мирового соглашения суд выносит об этом определение, которое обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть указаны в апелляционных жалобе, ходатайстве прокурора.";

      "7. На определение об утверждении мирового соглашения может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции.";

      25) часть третью статьи 235 изложить в следующей редакции:

      "3. Определение суда по вопросу о внесении исправлений может быть обжаловано, пересмотрено по ходатайству прокурора.";

      26) в статье 236:

      в части второй:

      в первом предложении абзаца третьего слова "и может быть обжаловано, опротестовано" исключить;

      дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

      "На дополнительное решение может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурора.";

      часть третью изложить в следующей редакции:

      "3. На определение суда об отказе в вынесении дополнительного решения может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.";

      27) часть третью статьи 237 изложить в следующей редакции:

      "3. На определение суда о разъяснении решения может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.";

      28) часть третью статьи 238 изложить в следующей редакции:

      "3. На определение суда по вопросу об отсрочке или рассрочке исполнения решения, об изменении способа и порядка его исполнения может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором.";

      29) часть третью статьи 239 изложить в следующей редакции:

      "3. На определение суда об индексации присужденных денежных сумм может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.";

      30) части первую и пятую статьи 240 изложить в следующей редакции:

      "1. Решение суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, принесение апелляционного ходатайства прокурором, если решение не было обжаловано или прокурором не принесено апелляционное ходатайство.";

      "5. В случаях подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного ходатайства прокурором решение, если оно не отменено и (или) не изменено, вступает в законную силу с момента оглашения постановления судом апелляционной инстанции, а решения по делам, рассмотренным по правилам части четвертой статьи 27 настоящего Кодекса, вступают в законную силу со дня оглашения постановления специализированной судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан.";

      31) часть пятую статьи 242 изложить в следующей редакции:

      "5. На определение суда может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.";

      32) часть четвертую статьи 244 изложить в следующей редакции:

      "4. На определение суда по вопросу о немедленном исполнении решения может быть подана частная жалоба, прокурором принесено ходатайство в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным. Подача частной жалобы, принесение прокурором ходатайства на определение о немедленном исполнении решения приостанавливают исполнение этого определения.";

      33) в части четвертой статьи 246:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "4. На определения суда, указанные в части третьей настоящей статьи, могут быть поданы частные жалобы, принесены ходатайства прокурором:";

      в абзац третий внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      34) часть четвертую статьи 248 изложить в следующей редакции:

      "4. На определение суда первой инстанции о повороте исполнения решения может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.";

      35) абзац первый части второй статьи 249 изложить в следующей редакции:

      "2. Представление судебного исполнителя разрешается судьей в течение десяти рабочих дней со дня его поступления в суд. Суд извещает должника и взыскателя о поступившем представлении судебного исполнителя, сообщает время и место проведения судебного заседания. Неявка должника или взыскателя, надлежащим образом извещенного о времени и месте проведения судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению дела. Рассмотрев представление судебного исполнителя, судья выносит определение, на которое может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором.";

      36) абзац второй части пятой статьи 252 изложить в следующей редакции:

      "На определение суда об отказе в даче санкции на постановление о проведении исполнительных действий может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.";

      37) часть четвертую статьи 253 изложить в следующей редакции:

      "4. Заявление о выдаче исполнительного листа, поданное с пропуском установленного срока, к которому не были приложены ходатайство о восстановлении срока и подтверждающие документы, возвращается судом без рассмотрения, о чем выносится определение. На определение может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.";

      38) часть вторую статьи 254 изложить в следующей редакции:

      "2. На определение суда, вынесенное по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения, может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором.";

      39) часть третью статьи 255 изложить в следующей редакции:

      "3. Суд выносит по вопросу о приведении в исполнение арбитражного решения определение, на которое может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в соответствии с настоящим Кодексом.";

      40) часть вторую статьи 262 изложить в следующей редакции:

      "2. Определение суда об отмене заочного решения либо об отказе в отмене заочного решения обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит.";

      41) часть третью статьи 264 изложить в следующей редакции:

      "3. На заочное решение может быть подана апелляционная жалоба лицами, участвующими в деле, принесено апелляционное ходатайство прокурором по истечении срока на подачу заявления об отмене этого решения, а в случае, если заявление подано, – в течение одного месяца со дня вынесения судом определения об отказе в удовлетворении этого заявления.";

      42) часть четвертую статьи 270 изложить в следующей редакции:

      "4. На частное определение может быть подана частная жалоба лицами, интересов которых оно касается, в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 429 настоящего Кодекса, и принесено ходатайство прокурором.";

      43) статью 275 изложить в следующей редакции:

      "Статья 275. Обжалование, принесение ходатайства прокурором на определение суда о приостановлении производства

      На определение суда о приостановлении производства по делу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.";

      44) абзац второй статьи 276 изложить в следующей редакции:

      "Определение суда о возобновлении производства по делу обжалованию и пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит.";

      45) часть четвертую статьи 278 изложить в следующей редакции:

      "4. На определение суда о прекращении производства по делу может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом.";

      46) часть вторую статьи 280 изложить в следующей редакции:

      "2. На определение суда об оставлении искового заявления без рассмотрения может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.";

      47) часть третью статьи 285 изложить в следующей редакции:

      "3. Определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения замечаний, обжалованию и пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть включены в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора.";

      48) заголовок, части первую, вторую и четвертую статьи 288 изложить в следующей редакции:

      "Статья 288. Решение суда, его обжалование, пересмотр по апелляционному ходатайству прокурора, опротестование и исполнение

      1. Решение суда, которым заявление признано обоснованным, является основанием для восстановления нарушенного избирательного права.

      2. На решение суда первой инстанции может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором в течение трех дней со дня вручения копии решения, если иное не предусмотрено Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан", Конституционным законом Республики Казахстан от 2 ноября 1995 года "О республиканском референдуме".

      Постановление суда апелляционной инстанции обжалованию и опротестованию не подлежит.";

      "4. Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора, кассационные жалоба, протест прокурора на решения, указанные в частях второй и третьей настоящей статьи, рассматриваются в трехдневный срок со дня поступления в суд, а поступившие менее чем за пять дней до голосования, в день голосования и до объявления итогов выборов, республиканского референдума, – немедленно, если иное не предусмотрено Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан", Конституционным законом Республики Казахстан от 2 ноября 1995 года "О республиканском референдуме".";

      49) статью 295 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом";

      50) в части первой статьи 296:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "1. Заявление рассматривается судом в месячный срок со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству с участием гражданина, представителя юридического лица, руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, общественного объединения, организации, должностного лица или государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых оспариваются, или их представителей.";

      дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

      "В случаях, предусмотренных частью второй статьи 54 настоящего Кодекса, участие прокурора обязательно.

      Заявление об оспаривании решений, действий (бездействия), подаваемое в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 27 и подпунктом 2) статьи 28 настоящего Кодекса, рассматривается в срок, установленный частью второй статьи 183 настоящего Кодекса.";

      51) абзац первый статьи 314 изложить в следующей редакции:

      "Дела об усыновлении ребенка суд рассматривает с обязательным участием самих усыновителей (усыновителя), представителей органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.";

      52) статью 320 исключить;

      53) абзац первый части первой статьи 326 изложить в следующей редакции:

      "1. Заявление о признании гражданина ограниченно дееспособным, недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами суд рассматривает с участием самого гражданина, заявителя, представителя органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.";

      54) статью 330 изложить в следующей редакции:

      "Статья 330. Рассмотрение заявления об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным

      Заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным рассматривается судом с участием заявителя, родителей (одного из родителей), усыновителей (усыновителя), попечителя, а также представителя органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.";

      55) часть вторую статьи 337 изложить в следующей редакции:

      "2. Дело рассматривается с участием представителя медицинской организации, в которую госпитализирован гражданин и по чьей инициативе возбуждено дело, и представителя гражданина, в отношении которого решается вопрос о принудительной госпитализации в психиатрический стационар.";

      56) часть третью статьи 347 изложить в следующей редакции:

      "3. Дело рассматривается с участием гражданина, представителя организации здравоохранения или уголовной исполнительной системы органов внутренних дел, внесшей представление о направлении на принудительное лечение.";

      57) абзац второй части четвертой статьи 370 изложить в следующей редакции:

      "На определение может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.";

      58) часть третью статьи 372 изложить в следующей редакции:

      "3. Определение суда обжалованию и пересмотру по ходатайству прокурора в апелляционном порядке не подлежит.";

      59) часть вторую статьи 384 изложить в следующей редакции:

      "2. Заявление о выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан рассматривается с обязательным участием иностранца или лица без гражданства.";

      60) часть первую статьи 396 изложить в следующей редакции:

      "1. Заявление о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа рассматривается с обязательным участием органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.";

      61) статьи 398 и 399 изложить в следующей редакции:

      "Статья 398. Срок подачи апелляционных жалобы, ходатайства прокурора на решение суда по делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа и срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции

      1. Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора на решение суда по делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия решения суда в окончательной форме в соответствии с правилами, установленными главой 52 настоящего Кодекса.

      2. Поступившее по апелляционным жалобе, ходатайству прокурора дело о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа рассматривается в срок, не превышающий одного месяца, со дня его поступления в суд апелляционной инстанции в соответствии с правилами, установленными главой 52 настоящего Кодекса.

      Статья 399. Срок подачи и рассмотрения частной жалобы, ходатайства прокурора на определение суда по заявлению о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа

      1. На определение суда по заявлению о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в течение десяти рабочих дней со дня вынесения определения в соответствии с правилами, установленными главой 52 настоящего Кодекса.

      2. Частная жалоба, ходатайство прокурора, указанные в части первой настоящей статьи, рассматриваются не позднее десяти рабочих дней со дня передачи дела в апелляционную инстанцию в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 429 настоящего Кодекса.";

      62) часть первую статьи 400 изложить в следующей редакции:

      "1. Копии определений суда об отказе в принятии, о возвращении, об оставлении заявления о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа без рассмотрения, о приостановлении, возобновлении или прекращении производства по делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа, копия определения, вынесенного судом апелляционной инстанции по частной жалобе или ходатайству прокурора на указанные определения суда первой инстанции, направляются не позднее дня, следующего за днем вынесения соответствующего определения, уполномоченному органу, назначенному в Республике Казахстан в целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору Республики Казахстан (далее в настоящей статье – центральный орган), а также в суд, в производстве которого находится дело, связанное со спором об этом ребенке, если о таком деле известно суду, вынесшему определение.";

      63) заголовок главы 52 изложить в следующей редакции:

      "Глава 52. Апелляционное обжалование, принесение апелляционных ходатайств прокурором на судебные акты";

      64) заголовок, части первую и третью статьи 401 изложить в следующей редакции:

      "Статья 401. Право апелляционного обжалования, принесения апелляционных ходатайств прокурорами на судебные решения

      1. В соответствии с правилами, предусмотренными настоящей главой, на решения суда, не вступившие в законную силу, может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором в апелляционном порядке.";

      "3. Право на принесение апелляционного ходатайства принадлежит прокурору, участвовавшему в рассмотрении дела. Генеральный Прокурор Республики Казахстан и его заместители, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры и их заместители, прокуроры районов и приравненные к ним прокуроры и их заместители в пределах своей компетенции вправе принести апелляционное ходатайство на решение независимо от участия в рассмотрении дела.";

      65) статьи 402 и 403 изложить в следующей редакции:

      "Статья 402. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, ходатайства прокурора

      Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора на решения, вынесенные районными и приравненными к ним судами, рассматриваются апелляционной судебной коллегией по гражданским делам областного и приравненного к нему суда в коллегиальном составе не менее трех судей коллегии.

      Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора на решения, вынесенные по делам, рассмотренным по правилам части четвертой статьи 27 настоящего Кодекса, рассматриваются специализированной судебной коллегией Верховного Суда Республики Казахстан в коллегиальном составе не менее трех судей коллегии.

      Единолично судьей рассматриваются апелляционные жалоба, ходатайство прокурора на решения, вынесенные районными и приравненными к ним судами в порядке упрощенного (письменного) производства, частная жалоба, ходатайство прокурора на определения.

      Статья 403. Порядок и сроки подачи апелляционных жалобы, ходатайства прокурора

      1. Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора подаются через суд, вынесший решение. Жалоба, ходатайство прокурора, поступившие непосредственно в апелляционную инстанцию, подлежат направлению в суд, вынесший решение, для выполнения требований части второй настоящей статьи и статьи 405 настоящего Кодекса.

      2. Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора подаются в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле. В необходимых случаях судья может обязать лицо, подающее жалобу или принесшее ходатайство, представить копии приложенных к жалобе, ходатайству прокурора письменных доказательств по числу лиц, участвующих в деле.

      3. Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора могут быть поданы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

      4. Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора по делам об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок могут быть поданы в течение десяти дней со дня вынесения решения.

      5. Вопрос о восстановлении срока для подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного ходатайства прокурором рассматривается судом первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 126 настоящего Кодекса.";

      66) в статье 404:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 404. Содержание апелляционных жалобы, ходатайства прокурора";

      в части первой:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "1. Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора должны содержать:";

      в подпункте 1) слова "жалоба, протест" заменить словами "апелляционные жалоба, ходатайство прокурора";

      в подпункте 2) слова "жалобу, протест" заменить словами "апелляционные жалобу, ходатайство прокурора";

      в подпункте 3) слово "опротестовываемое" заменить словами "пересматриваемое по апелляционному ходатайству прокурора";

      подпункты 5), 6) и 7) изложить в следующей редакции:

      "5) указание на то, в какой части следует проверить законность обжалуемого или пересматриваемого по апелляционному ходатайству прокурора решения и внесения каких изменений требует лицо, подающее жалобу, ходатайство прокурора;

      6) перечень прилагаемых к жалобе, ходатайству прокурора документов;

      7) дату подачи жалобы, ходатайства прокурора и подпись лица, подающего жалобу, ходатайство прокурора. К жалобе, подписанной представителем, должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, если в деле отсутствует такой документ.";

      абзац второй изложить в следующей редакции:

      "При подаче жалобы, принесении ходатайства прокурора в форме электронных документов они удостоверяются электронной цифровой подписью лица, его подающего, или его представителя. К жалобе, ходатайству прокурора в форме электронных документов прилагаются электронные копии документов.";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "2. В апелляционных жалобе, ходатайстве прокурора не могут содержаться требования, не заявленные в суде первой инстанции.

      Ссылка на новые доказательства, которые не были представлены в суд первой инстанции, допускается, если жалоба, ходатайство прокурора содержат обоснование невозможности их представления в суд первой инстанции, в том числе если лицо не было привлечено к участию в деле в суде первой инстанции, а также если в суде первой инстанции заявлялось ходатайство об их исследовании и (или) истребовании, но оно было оставлено без удовлетворения.";

      67) статьи 405, 406 и 407 изложить в следующей редакции:

      "Статья 405. Действия суда первой инстанции после получения апелляционных жалобы, ходатайства прокурора

      1. Судья суда первой инстанции после получения апелляционных жалобы, ходатайства прокурора, поданных в срок и соответствующих требованиям статей 403 и 404 настоящего Кодекса, совершает следующие действия:

      1) не позднее пяти рабочих дней после поступления жалобы, ходатайства прокурора направляет лицам, участвующим в деле, копии жалобы, ходатайства прокурора и приложенные к ним письменные доказательства либо извещение о возможности ознакомления с их электронными копиями через интернет-ресурс суда.

      Сторонам разъясняется их право подачи возражений на жалобу, ходатайство прокурора в письменной форме либо в форме электронного документа с указанием срока представления;

      2) по истечении срока, установленного для обжалования, принесения ходатайства прокурором, направляет дело в суд апелляционной инстанции.

      2. До истечения срока, установленного для апелляционного обжалования, принесения ходатайства прокурором, гражданское дело никем не может быть истребовано из суда. Лица, участвующие в деле, а также лица, не привлеченные к участию в деле, но в отношении прав и обязанностей которых суд принял решение, вправе знакомиться в суде с материалами дела, а также с поступившими жалобами и возражениями на них.

      Статья 406. Оставление апелляционных жалобы, ходатайства прокурора без движения

      1. При подаче апелляционной жалобы, принесении апелляционного ходатайства прокурора, не соответствующих требованиям, предусмотренным частью второй статьи 403 и статьей 404 настоящего Кодекса, судья выносит определение, которым оставляет жалобу, ходатайство прокурора без движения и назначает лицу, подавшему жалобу, прокурору, принесшему ходатайство, срок для исправления недостатков.

      2. Если лицо, подавшее апелляционную жалобу, прокурор, принесший ходатайство, в установленный срок выполнят указания, содержащиеся в определении, жалоба, ходатайство прокурора считаются поданными в день первоначального представления в суд.

      3. Определение об оставлении апелляционных жалобы, ходатайства прокурора без движения обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит.

      Статья 407. Возвращение апелляционных жалобы, ходатайства прокурора

      1. Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора возвращаются лицу, их подавшему, в случаях:

      1) невыполнения в установленный срок указаний судьи в определении об оставлении жалобы, ходатайства прокурора без движения;

      2) просьбы лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего ходатайство;

      3) если истек срок пересмотра и в жалобе, ходатайстве прокурора отсутствует заявление о его восстановлении или при отказе в его восстановлении;

      4) если жалоба, ходатайство прокурора поданы лицом, не имеющим право на их подачу или подписание.

      2. Определение о возвращении апелляционных жалобы, ходатайства прокурора выносится судом не позднее пяти рабочих дней:

      1) в случае, предусмотренном подпунктом 1) части первой настоящей статьи, – со дня истечения установленного судом срока;

      2) в остальных случаях – со дня поступления жалобы, ходатайства прокурора.

      На определение о возвращении апелляционных жалобы, ходатайства прокурора может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором.";

      68) заголовок и часть первую статьи 408 изложить в следующей редакции:

      "Статья 408. Отзыв на апелляционные жалобу, ходатайство прокурора

      1. Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на апелляционные жалобу, ходатайство прокурора в суд апелляционной инстанции, другим лицам, участвующим в деле, с приложением документов, подтверждающих возражения относительно апелляционных жалобы, ходатайства прокурора.

      К отзыву, направляемому в суд апелляционной инстанции, прилагается также документ, подтверждающий направление отзыва другим лицам, участвующим в деле.";

      69) в статье 409:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 409. Отказ от апелляционных жалобы, ходатайства прокурора и их отзыв";

      абзацы второй и третий части первой изложить в следующей редакции:

      "Прокурор вправе отозвать ходатайство на решение суда до вынесения судом апелляционной инстанции постановления.

      Отказ от апелляционной жалобы, отзыв жалобы, ходатайства прокурора оформляются путем подачи письменного заявления в суд первой или апелляционной инстанции.";

      части вторую и третью изложить в следующей редакции:

      "2. О принятии отказа от апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции выносит определение о прекращении апелляционного производства, если решение не обжаловано другими лицами и вышестоящим прокурором не принесено ходатайство. Определение обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит. Повторная подача жалобы не допускается, а в случае подачи жалоба возвращается.

      3. В случае отзыва жалобы, ходатайства прокурора суд выносит определение о возвращении, которое обжалованию и опротестованию не подлежит. Жалоба, ходатайство прокурора могут быть поданы повторно в сроки, установленные частью третьей статьи 403 настоящего Кодекса.";

      70) абзац первый статьи 411 изложить в следующей редакции:

      "Суд апелляционной инстанции до рассмотрения дела вправе по заявлению лица, подавшего апелляционную жалобу, прокурора, принесшего ходатайство, приостановить исполнение решения, принятого судом первой инстанции и обращенного к немедленному исполнению в порядке, предусмотренном статьей 244 настоящего Кодекса, кроме решений по делам, перечисленным в статье 243 настоящего Кодекса.";

      71) заголовок главы 53 изложить в следующей редакции:

      "Глава 53. Рассмотрение дел по апелляционным жалобе, ходатайству прокурора";

      72) статью 412 изложить в следующей редакции:

      "Статья 412. Предмет апелляционного рассмотрения

      По апелляционным жалобе, ходатайству прокурора суд апелляционной инстанции по имеющимся в деле и представленным в соответствии с требованиями части второй статьи 413 настоящего Кодекса материалам проверяет правильность установления фактических обстоятельств дела, применения и толкования норм материального права, а также соблюдение при рассмотрении и разрешении дела норм гражданского процессуального закона.";

      73) части первую и вторую статьи 414 изложить в следующей редакции:

      "1. Судья суда апелляционной инстанции, получивший дело с апелляционными жалобой, ходатайством прокурора, проверяет выполнение судом первой инстанции требований статьи 405 настоящего Кодекса. В случае невыполнения судом первой инстанции требований статьи 405 настоящего Кодекса дело может быть возвращено в суд первой инстанции для устранения недостатков.

      2. Судья с учетом изложенных в апелляционных жалобе, ходатайстве прокурора доводов выносит определение о принятии дела в производство суда апелляционной инстанции и подготовке дела к рассмотрению. В течение десяти рабочих дней со дня принятия дела в производство судья производит действия, предусмотренные статьей 165 настоящего Кодекса.";

      74) абзац третий статьи 415 изложить в следующей редакции:

      "В специализированной судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан дело рассматривается в двухмесячный срок со дня его поступления в суд.";

      75) статью 417 изложить в следующей редакции:

      "Статья 417. Начало разбирательства дела

      1. Председательствующий открывает судебное заседание суда апелляционной инстанции и объявляет: какое дело, по чьим апелляционным жалобе, ходатайству и решение какого суда подлежит рассмотрению, состав суда апелляционной инстанции, секретаря судебного заседания, а также прокурора, если он участвует в рассмотрении дела. Председательствующий выясняет, кто из лиц, участвующих в деле, и представителей явился, устанавливает личность явившихся, проверяет полномочия должностных лиц и представителей и удостоверяется в ознакомлении лиц, участвующих в деле, с правами и обязанностями. В случае выяснения о неознакомлении с правами и обязанностями суд ознакомляет лиц, заявивших об этом. Если заявлены отводы, они разрешаются в порядке, установленном статьей 41 настоящего Кодекса.

      2. Суд заслушивает объяснения явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и представителей. В случае обжалования решения обеими сторонами первым выступает истец. После объяснений лица, подавшего апелляционную жалобу, прокурора, принесшего ходатайство, и других лиц, участвующих в деле, их представителей суд апелляционной инстанции переходит к исследованию доказательств.";

      76) часть пятую статьи 420 изложить в следующей редакции:

      "5. В суде подлежат исследованию и оценке в совокупности с другими доказательствами, имеющимися в деле, доказательства, которые оспаривает лицо, подавшее апелляционную жалобу, прокурор, принесший апелляционное ходатайство, с позиции их относимости, допустимости, достоверности.";

      77) часть вторую статьи 421 изложить в следующей редакции:

      "2. Судебные прения проводятся по правилам, предусмотренным в статье 217 настоящего Кодекса, при этом первым выступает лицо, подавшее апелляционную жалобу, или прокурор, принесший ходатайство, и (или) его представитель. В случае обжалования решения обеими сторонами первым выступает истец.";

      78) подпункт 1) статьи 424 изложить в следующей редакции:

      "1) оставить решение без изменения, а жалобу, ходатайство прокурора без удовлетворения;";

      79) в статье 426:

      подпункты 3) и 6) части первой изложить в следующей редакции:

      "3) лицо, подавшее апелляционные жалобу, ходатайство прокурора, другие лица, участвующие в деле, и представители;";

      "6) краткое содержание апелляционных жалобы, ходатайства прокурора и отзыва на них;";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "2. При оставлении апелляционных жалобы, ходатайства прокурора без удовлетворения в связи с отсутствием новых доводов в мотивировочной части постановления указывается только на отсутствие предусмотренных настоящим Кодексом оснований для внесения изменений в решение суда первой инстанции либо его отмены.

      В случае ссылки в апелляционных жалобе, ходатайстве прокурора на доводы, не являвшиеся предметом рассмотрения в суде первой инстанции, в мотивировочной части апелляционного постановления должны быть указаны основания, по которым указанные ссылки и доводы не приняты к рассмотрению и исследованию в судебном заседании.";

      80) статьи 429 и 433 изложить в следующей редакции:

      "Статья 429. Порядок и сроки обжалования, принесения ходатайства прокурором на определения (постановления) суда первой инстанции

      1. На определение суда первой инстанции в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случаях, когда определение суда преграждает возможность дальнейшего движения дела, может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство лицами, указанными в статье 401 настоящего Кодекса. Обжаловать определение суда вправе также лица, не участвующие в деле, если определение касается их прав и интересов.

      Частная жалоба, ходатайство прокурора подаются в течение десяти рабочих дней со дня изготовления определения в окончательной форме.

      2. На остальные определения суда первой инстанции, в том числе вынесенные на месте с занесением в протокол судебного заседания, частная жалоба, ходатайство прокурора не подаются, но возражения могут быть включены в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора.

      3. В случае подачи частной жалобы, принесения ходатайства прокурором на определение, вынесенное во время судебного разбирательства, закончившегося вынесением решения, дело направляется в вышестоящую судебную инстанцию только по истечении срока, установленного для обжалования решения. При этом, если на решение подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором, проверка частной жалобы, ходатайства прокурора производится той судебной инстанцией, которая рассматривает дело в апелляционном порядке.

      4. Частная жалоба, ходатайство прокурора подаются в суд, вынесший данное определение, с приложением копий документов по числу лиц, участвующих в деле, которые судья направляет или вручает им. Судья после получения частной жалобы, ходатайства прокурора направляет гражданское дело или материалы в суд апелляционной инстанции.

      5. Частная жалоба, ходатайство прокурора принимаются и рассматриваются в порядке, установленном настоящей главой для принятия и рассмотрения апелляционных жалоб и ходатайств прокурора.

      В порядке, предусмотренном статьей 414 настоящего Кодекса, суд апелляционной инстанции извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения частной жалобы, ходатайства прокурора. Неявка лиц, участвующих в деле, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не препятствует их рассмотрению.

      6. По результатам рассмотрения частной жалобы, ходатайства прокурора суд апелляционной инстанции выносит определение об (о):

      1) оставлении определения суда без изменения, а частной жалобы, ходатайства прокурора без удовлетворения;

      2) отмене определения суда полностью или в части и передаче вопроса на новое рассмотрение в суд первой инстанции;

      3) отмене определения суда полностью или в части и разрешении вопроса по существу;

      4) изменении определения.

      7. Определения суда апелляционной инстанции, вынесенные по частной жалобе или ходатайству прокурора по вопросам возврата исковых заявлений, приостановления производства по делу, оставления исковых заявлений без рассмотрения, обжалованию и опротестованию не подлежат. В случаях, установленных настоящим Кодексом, определения суда апелляционной инстанции, преграждающие возможность дальнейшего движения дела, могут быть обжалованы и опротестованы.";

      "Статья 433. Порядок рассмотрения апелляционных (частной) жалобы, ходатайства прокурора, поступивших после рассмотрения дела в апелляционном порядке

      1. В случае, когда апелляционные (частная) жалоба, ходатайство прокурора, поданные в установленный срок или после восстановления пропущенного срока, поступят в суд апелляционной инстанции после рассмотрения дела по другим жалобам, суд обязан принять такие жалобу, ходатайство прокурора к своему производству.

      2. По результатам рассмотрения апелляционных (частной) жалобы, ходатайства прокурора и при наличии оснований суд апелляционной инстанции отменяет ранее вынесенный судебный акт и принимает новые постановление, определение по поступившим жалобе, ходатайству прокурора.

      При отсутствии таких оснований суд апелляционной инстанции выносит постановление, определение об отказе в удовлетворении апелляционных жалобы, ходатайства прокурора.";

      81) в части второй статьи 435:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "2. Председатель Верховного Суда Республики Казахстан вправе вносить представление на вступившие в законную силу судебные акты как по собственной инициативе, так и по ходатайству лиц, указанных в части первой настоящей статьи.";

      дополнить абзацем вторым следующего содержания:

      "Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе приносить протесты на вступившие в законную силу судебные акты как по собственной инициативе, так и по ходатайствам лиц, указанных в части первой настоящей статьи, поданным ему по делам, предусмотренным в части второй статьи 54 настоящего Кодекса.";

      82) часть вторую статьи 454 изложить в следующей редакции:

      "2. Ходатайство, представление, протест, ходатайство прокурора на новые судебные акты, вынесенные после отмены в апелляционном или кассационном порядке ранее состоявшихся судебных актов, могут быть поданы, принесены на общих основаниях независимо от мотивов их отмены.";

      83) часть третью статьи 461 изложить в следующей редакции:

      "3. Определение суда о возвращении заявления может быть обжаловано и пересмотрено по ходатайству прокурора в соответствии с настоящим Кодексом.";

      84) части вторую и третью статьи 463 изложить в следующей редакции:

      "2. Определения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций об отмене судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам обжалованию, опротестованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежат. Доводы о несогласии с определением могут быть включены в апелляционную и кассационную жалобы, апелляционное ходатайство и протест прокурора.

      3. Определения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам могут быть обжалованы, опротестованы и пересмотрены по ходатайству прокурора в соответствии с настоящим Кодексом.";

      85) часть четвертую статьи 465 изложить в следующей редакции:

      "4. Суд по результатам рассмотрения ходатайства об отмене арбитражного решения выносит определение об отмене арбитражного решения либо отказе в удовлетворении ходатайства. На определение суда может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в соответствии с настоящим Кодексом.";

      86) часть четвертую статьи 503 изложить в следующей редакции:

      "4. Заявление о выдаче исполнительного листа, которое было подано с пропуском установленного срока либо к которому не были приложены необходимые документы, возвращается судом без рассмотрения, о чем выносится определение, на которое может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в порядке, установленном настоящим Кодексом.";

      87) абзац первый части четвертой статьи 505 изложить в следующей редакции:

      "4. Судебные акты, вынесенные до введения в действие настоящего Кодекса, могут быть обжалованы, опротестованы и пересмотрены по ходатайству прокурора в порядке, установленном настоящим Кодексом.".

      8. В Закон Республики Казахстан от 20 декабpя 1991 года "О гражданстве Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1991 г., № 52, ст. 636; 1995 г., № 19, ст. 117; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 10, ст. 101; 2004 г., № 19, ст. 115; № 23, ст. 142; 2007 г., № 10, ст. 69; 2009 г., № 8, ст. 44; 2011 г., № 16, ст. 128; 2012 г., № 8, ст. 64; 2013 г., № 9, ст. 51; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 16, ст. 90; 2015 г., № 22-V, ст. 158; 2016 г., № 8-II, cт. 67; № 23, cт. 118):

      1) преамбулу изложить в следующей редакции:

      "Настоящий Закон регулирует вопросы гражданства Республики Казахстан.";

      2) статью 1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 1. Гражданин и государство

      Гражданство Республики Казахстан определяет устойчивую политико-правовую связь лица с государством, выражающую совокупность их взаимных прав и обязанностей.

      В Республике Казахстан каждый человек имеет право на гражданство. Гражданство в Республике Казахстан приобретается и прекращается в соответствии с настоящим Законом.

      Гражданин Республики Казахстан не может быть лишен гражданства, права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана. Лишение гражданства Республики Казахстан допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан.

      Республика Казахстан в лице своих государственных органов и должностных лиц ответственна перед гражданами Республики, а гражданин Республики Казахстан ответственен перед Республикой Казахстан. Он обязан соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, защищать интересы Республики Казахстан, ее территориальную целостность, уважительно относиться к обычаям, традициям, государственному языку и языкам всех национальностей, проживающих на ее территории, способствовать укреплению могущества, суверенитета и независимости Республики Казахстан.";

      3) в части первой статьи 17:

      подпункты 4) и 12) изложить в следующей редакции:

      "4) разжигает межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду, противодействует функционированию государственного языка Республики Казахстан;";

      "12) утратило гражданство Республики Казахстан на основании подпункта 8) части первой статьи 21 настоящего Закона;";

      дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

      "13) лишено гражданства Республики Казахстан на основании статьи 20-1 настоящего Закона.";

      4) в статье 19:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) утраты гражданства Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) лишения гражданства Республики Казахстан.";

      5) дополнить статьей 20-1 следующего содержания:

      "Статья 20-1. Лишение гражданства Республики Казахстан

      Лишение гражданства Республики Казахстан допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан, в результате которых причинен иной тяжкий вред жизненно важным интересам Республики Казахстан.";

      6) в статье 30:

      часть первую дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) регистрируют лишение гражданства Республики Казахстан лиц, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан;";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Порядок приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан и восстановления в гражданстве Республики Казахстан, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке, выхода из гражданства, утраты и лишения гражданства и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан разрабатывается и утверждается Министерством внутренних дел Республики Казахстан.";

      7) в статье 31:

      в части первой:

      абзац второй изложить в следующей редакции:

      "принимают от лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан, заявления по вопросам гражданства Республики Казахстан и вместе с необходимыми документами направляют их на рассмотрение Президента Республики Казахстан;";

      дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

      "регистрируют лишение гражданства Республики Казахстан лиц, постоянно проживающих вне пределов Республики Казахстан;";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Порядок приема, оформления и рассмотрения загранучреждениями Республики Казахстан заявлений по вопросам гражданства Республики Казахстан, утраты и лишения гражданства Республики Казахстан и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан разрабатывается и утверждается Министерством иностранных дел Республики Казахстан.";

      8) в статье 37:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 37. Исчисление срока приобретения и прекращения гражданства";

      часть вторую дополнить абзацем третьим следующего содержания:

      "вступления в законную силу приговора суда о лишении гражданства Республики Казахстан;".

      9. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 23; № 12, ст. 88; № 15-16, ст. 100; № 23, ст. 141; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 11-12, ст. 262; № 19, ст. 370; 1997 г., № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 10, ст. 123; 2003 г., № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 33; 2009 г., № 8, ст. 44; № 13-14, ст. 63; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 13, ст. 116; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 14; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 22-II, ст. 148; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 1, ст. 4; № 6, ст. 45; № 12, ст. 87; 2017 г., № 6, ст. 11; № 9, ст. 21):

      1) в части второй статьи 3:

      абзац четвертый изложить в следующей редакции:

      "утверждение Президентом Республики Казахстан структуры и общей штатной численности Национального Банка Казахстана;";

      дополнить абзацем пятым следующего содержания:

      "по согласованию с Президентом Республики Казахстан утверждение Правлением Национального Банка Казахстана системы оплаты труда работников Национального Банка Казахстана;";

      2) в части третьей статьи 15:

      подпункт 13) изложить в следующей редакции:

      "13) рассматривает, одобряет и представляет на утверждение Президенту Республики Казахстан структуру, общую штатную численность Национального Банка Казахстана и Положение о Национальном Банке Казахстана, а также изменения и дополнения в них;";

      дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

      "13-1) утверждает по согласованию с Президентом Республики Казахстан систему оплаты труда работников Национального Банка Казахстана;";

      3) часть девятую статьи 20-1 изложить в следующей редакции:

      "Оплата труда работников Национального Банка Казахстана и его ведомств устанавливается на основании системы оплаты труда работников Национального Банка Казахстана, утверждаемой Правлением Национального Банка Казахстана по согласованию с Президентом Республики Казахстан.".

      10. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года "О правовом положении иностранцев" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 9-10, ст. 68; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 184; 2001 г., № 8, ст. 50, 54; № 21-22, ст. 285; 2006 г., № 5-6, ст. 31; 2007 г., № 3, ст. 23; № 20, ст. 152; 2009 г., № 17, ст. 82; № 24, ст. 122; 2011 г., № 16, ст. 128; 2013 г., № 2, ст. 10; № 9, ст. 51; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 14, ст. 84; № 21, ст. 118; 2015 г., № 22-I, ст. 143; № 22-V, ст.158; 2016 г., № 23, ст. 118; № 24, ст. 131; 2017 г., № 8, ст. 16):

      в части второй статьи 22:

      подпункты 4) и 12) изложить в следующей редакции:

      "4) если он разжигает межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду;";

      "12) если он ранее утратил гражданство Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным подпунктом 8) части первой статьи 21 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года "О гражданстве Республики Казахстан";";

      дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

      "13) если он ранее был лишен гражданства Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 20-1 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года "О гражданстве Республики Казахстан".".

      11. В Закон Республики Казахстан от 3 октября 1995 года "О Службе государственной охраны Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 19, ст. 118; № 23, ст. 142; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 10, ст. 108; № 12, ст. 184, 190; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 13-14, ст. 144; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 10, ст. 69; 2010 г., № 7, ст. 32; № 11, ст. 59; 2012 г., № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; 2013 г., № 1, ст. 2; 2014 г., № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 1, ст. 2; 2016 г., № 24, ст. 126):

      1) часть первую статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "Служба государственной охраны Республики Казахстан – непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.";

      2) подпункты 6) и 7) пункта 2 статьи 1-2 изложить в следующей редакции:

      "6) Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы;

      7) члены семьи Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, проживающие совместно с ним или его сопровождающие;";

      3) подпункт 1) пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

      "1) обеспечение безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и других охраняемых лиц;";

      4) подпункт 8) статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "8) организовывать обеспечение связью Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, безопасность систем президентской связи, а также проведение комплекса мероприятий по недопущению его информационной изоляции. Порядок организации взаимодействия по обеспечению президентской связью определяется совместными приказами государственных органов и организаций;";

      5) статью 24 изложить в следующей редакции:

      "Статья 24. Надзор за соблюдением законности в деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан

      Высший надзор за соблюдением законности в деятельности Службы государственной охраны Республики Казахстан в сферах досудебного расследования, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности, соблюдения международных договоров Республики Казахстан осуществляют Генеральный Прокурор и специально уполномоченные им прокуроры.".

      12. В Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года "О государственных наградах Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 143; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 18, ст. 366; 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; 1999 г., № 8, ст. 247; № 21, ст. 782; 2001 г., № 10, ст. 121; 2002 г., № 15, ст. 147; 2003 г., № 15, ст. 131; 2007 г., № 10, ст. 69; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 94; 2009 г., № 23, ст. 111; 2010 г., № 11, ст. 59; 2011 г., № 1, ст. 7; 2012 г., № 1, ст. 1; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; 2014 г., № 11, ст. 67; 2015 г., № 6, ст. 27; № 19-II, ст. 106; № 22-I, ст. 140):

      1) часть третью статьи 10 изложить в следующей редакции:

      "Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы по своему статусу обладает званием "Халық қаһарманы" (Народный герой) с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан".";

      2) абзац третий статьи 11 изложить в следующей редакции:

      ""Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев" (Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев)".

      13. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах национальной безопасности Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 157; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 10, ст. 108; № 12, ст. 184; 1998 г., № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 6, ст. 72; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 4, ст. 32; № 8, ст. 63; 2013 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 10; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 33; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118; 2015 г., № 21-III, ст. 135; № 22-V, ст. 154, 156; 2016 г., № 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 8, ст. 16; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      1) подпункт 12-1) статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "12-1) участвовать в обеспечении безопасности Президента Республики Казахстан и Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;";

      2) статью 25 изложить в следующей редакции:

      "Статья 25. Надзор за соблюдением законности в деятельности органов национальной безопасности

      Высший надзор за соблюдением законности дознания, следствия, административного производства и оперативно-розыскной деятельности органов национальной безопасности осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и уполномоченные им прокуроры.".

      14. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 13, ст. 272; 2002 г., № 18, ст. 159; 2005 г., № 13, ст. 53; 2007 г., № 5-6, ст. 40; 2009 г., № 24, ст. 122; 2014 г., № 14, ст. 84; 2015 г., № 21-I, ст. 125; 2016 г., № 8-II, ст. 67; 2017 г., № 8, ст. 16):

      абзац первый статьи 2 изложить в следующей редакции:

      "Административный надзор устанавливается за лицами, отбывшими наказание за:".

      15. В Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 года "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 9, ст. 94; 1999 г., № 12, ст. 398; 2009 г., № 8, ст. 44; 2015 г., № 21-II, ст. 130):

      часть вторую статьи 56 изложить в следующей редакции:

      "Президент Республики имеет право определять приоритетность рассмотрения проектов законов, означающее, что соответствующие законопроекты должны быть приняты в первоочередном порядке в течение двух месяцев.".

      16. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 448; 2002 г., № 4, ст. 34; 2004 г., № 23, ст. 140, 142; 2006 г., № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 19, ст. 150; № 20, ст. 152; 2010 г., № 8, ст. 41; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 7; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2013 г., № 12, ст. 57; 2014 г., № 8, ст. 49; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, cт. 94, 96; № 21, cт. 122; 2016 г., № 6, ст. 45; № 23, cт. 118):

      статью 31 изложить в следующей редакции:

      "Статья 31. Надзор за соблюдением законности в сфере государственного контроля за оборотом отдельных видов оружия

      Высший надзор за соблюдением законности в сфере государственного контроля за оборотом отдельных видов оружия осуществляется органами прокуратуры Республики Казахстан.".

      17. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года "О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 6, ст. 190; 2001 г., № 17-18, ст. 245; 2002 г., № 15, ст. 147; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2007 г., № 9, ст. 67; 2008 г., № 15-16, ст. 63; 2009 г., № 24, ст. 128, 130; 2010 г., № 24, ст. 152; 2011 г., № 19, ст. 145; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; 2013 г., № 13, ст. 62; № 14, ст. 72; 2014 г., № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 1, ст. 2; 2016 г., № 24, ст. 126; 2017 г., № 8, ст. 16):

      часть вторую пункта 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "Уведомление о месте или об изменении места содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого иностранца в указанный срок направляется в Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности, уполномоченный орган уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан, а также в посольство, консульство или иное представительство государства, гражданином которого он является.".

      18. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "О противодействии терроризму" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 19, ст. 649; 2002 г., № 4, ст. 32; 2004 г., № 23, ст. 142; 2009 г., № 15-16, ст. 71; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; 2013 г., № 1, ст. 2; № 16, ст. 83; 2014 г., № 7, ст. 37; № 11, ст. 61; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 118, 122; 2015 г., № 1, ст. 2; № 16, ст. 79; № 22-I, cт. 140; 2016 г., № 23, cт. 118; № 24, cт. 126):

      1) подпункт 11) статьи 7 после слова "межнациональных" дополнить словами "и межконфессиональных";

      2) статью 24 изложить в следующей редакции:

      "Статья 24. Надзор за соблюдением законности в сфере противодействия терроризму

      Высший надзор за соблюдением законности при осуществлении деятельности в сфере противодействия терроризму осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и подчиненные ему прокуроры.".

      19. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 10, ст. 241; 2004 г., № 23, ст. 142; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 15-16, ст. 73; 2010 г., № 15, ст. 71; 2014 г., № 8, ст. 44; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, cт. 122; № 23, cт. 143; 2016 г., № 24, cт. 126):

      статью 6 изложить в следующей редакции:

      "Статья 6. Надзор за соблюдением законности при осуществлении мер государственной защиты

      Высший надзор за соблюдением законности при осуществлении мер государственной защиты возлагается на Генерального Прокурора Республики Казахстан и подчиненных ему прокуроров.".

      20. В Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года "Об охранной деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 14-15, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 34; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 2, ст. 18; № 8, ст. 52; 2008 г., № 12, ст. 51; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 122; 2010 г., № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 2; 2014 г., № 8, ст. 49; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, cт. 113; 2016 г., № 23, cт. 118; № 24, cт. 126):

      статью 22 изложить в следующей редакции:

      "Статья 22. Надзор за соблюдением законности в сфере охранной деятельности

      Высший надзор за соблюдением законности в сфере охранной деятельности на территории Республики Казахстан осуществляют прокуратура Республики Казахстан и ее территориальные органы.".

      21. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 2, ст. 28; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 21; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 2, ст. 10; № 3, ст. 21; № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 67; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 118, 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 9, ст. 46; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 103; № 21-I, ст. 121, 124, 125; № 21-II, ст. 130, 132; № 22-I, ст. 140; № 22-V, ст. 154, 156, 158; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 47, 49; № 8-II, ст. 72; № 23, ст. 118; 2017 г., № 3, ст. 6; № 8, ст. 16):

      1) пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:

      "2. Полномочия маслихата прекращаются досрочно Президентом Республики Казахстан после консультаций с Премьер-Министром Республики Казахстан и председателями Палат Парламента Республики Казахстан, а также в случае принятия маслихатом решения о самороспуске.";

      2) в статье 23-1:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 23-1. Порядок дачи согласия маслихатом на назначение на должности акимов области, города республиканского значения, столицы, а также кандидатур на должности акимов, на назначение которых требуется согласие маслихатов";

      подпункт 1) части второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "1) акимов области, города республиканского значения либо столицы, Президент Республики Казахстан вправе досрочно прекратить полномочия соответствующего маслихата после консультаций с Премьер-Министром Республики Казахстан и председателями Палат Парламента Республики Казахстан;";

      3) статьи 32 и 36 изложить в следующей редакции:

      "Статья 32. Порядок назначения на должность, освобождения от должности и прекращения полномочий акима города областного значения и района области, района в городе областного значения, района в городе республиканского значения и столицы

      1. Аким города областного значения и района области:

      назначается на должность акимом области с согласия маслихата соответственно города областного значения и района области в порядке, установленном настоящим Законом;

      прекращает полномочия и освобождается от должности акимом области.

      2. Аким района в городе областного значения:

      назначается на должность акимом города областного значения с согласия маслихата города областного значения в порядке, установленном настоящим Законом;

      прекращает полномочия и освобождается от должности акимом города областного значения.

      3. Аким района в городе республиканского значения и столицы:

      назначается на должность акимом города республиканского значения и столицы с согласия маслихата города республиканского значения и столицы в порядке, установленном настоящим Законом;

      прекращает полномочия и освобождается от должности акимом города республиканского значения и столицы.

      4. Аким города областного значения и района области, района в городе областного значения, района в городе республиканского значения и столицы может быть освобожден от должности Президентом Республики Казахстан по своему усмотрению.";

      "Статья 36. Порядок избрания на должность, освобождения от должности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

      1. Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа избирается на должность сроком на четыре года маслихатом района (города областного значения) на альтернативной основе из кандидатур в возрасте не моложе двадцати пяти лет, представленных акимом района (города областного значения) и согласованных с собранием местного сообщества.

      2. Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа освобождается от должности акимом района (города областного значения) с согласия местного сообщества и акима области.";

      4) дополнить статьей 36-1 следующего содержания:

      "Статья 36-1. Проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

      1. Выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов проводятся в соответствующих административно-территориальных единицах на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.

      Кандидаты в установленных настоящим Законом пределах имеют равные права на участие в выборах.

      2. При проведении выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов избранным считается кандидат, набравший большее число голосов выборщиков, принявших участие в голосовании.

      Избирательными органами, организующими подготовку и проведение выборов акимов, являются областные, районные (городские) избирательные комиссии.

      Областная избирательная комиссия:

      1) осуществляет на территории административно-территориальной единицы контроль за исполнением законодательства о выборах;

      2) руководит деятельностью нижестоящих территориальных избирательных комиссий; отменяет и приостанавливает их решения; распределяет среди них средства местного бюджета, выделенные для проведения избирательной кампании; контролирует создание необходимых материально-технических условий для деятельности нижестоящих территориальных избирательных комиссий; рассматривает заявления и жалобы на решения и действия (бездействие) нижестоящих территориальных избирательных комиссий; организует исполнение решений Центральной избирательной комиссии нижестоящими территориальными избирательными комиссиями, образованными в пределах соответствующей административно-территориальной единицы;

      3) вправе заслушивать отчеты избирательных комиссий, государственных органов и организаций по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов, а также информации органов общественных объединений по вопросам соблюдения законодательства о выборах;

      4) осуществляет другие полномочия в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан".

      Районная (городская) избирательная комиссия:

      1) назначает выборы акимов и обеспечивает их проведение;

      2) регистрирует выдвинутых кандидатов в акимы, их доверенных лиц, выдает им соответствующие удостоверения, отменяет решение об их регистрации в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

      3) утверждает тексты бюллетеней для голосования и организует их изготовление;

      4) готовит пункт для голосования, обеспечивает изготовление кабин и урн для голосования;

      5) устанавливает результаты голосования на выборах акима, регистрирует избранного акима, передает акиму района (города областного значения) протокол о результатах выборов;

      6) проводит повторные выборы;

      7) осуществляет другие полномочия в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" и настоящим Законом.

      Решения и действия (бездействие) районной (городской) избирательной комиссии обжалуются в вышестоящую избирательную комиссию или суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      3. Сообщение о дне выборов доводится районной (городской) избирательной комиссией до сведения жителей соответствующей административно-территориальной единицы через местные средства массовой информации.

      Согласование кандидатур с собранием местного сообщества может проводиться с момента назначения выборов соответствующей районной (городской) избирательной комиссией.

      Выдвижение кандидатов в акимы производится путем подачи в районную (городскую) избирательную комиссию представления акима района (города областного значения) и заявлений кандидатов о согласии баллотироваться кандидатом в акимы на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

      Представление акима района (города областного значения) о выдвижении кандидатов в акимы может быть отозвано им из районной (городской) избирательной комиссии не позднее чем за два дня до голосования.

      В этих случаях соответствующая районная (городская) избирательная комиссия не производит регистрацию кандидата либо отменяет решение о регистрации кандидата и информирует о принятом решении акима района (города областного значения).

      Выдвижение кандидатов начинается за тридцать дней и заканчивается за двадцать пять дней до дня выборов.

      В случае, если все кандидаты до их регистрации сняли свои кандидатуры или на день окончания срока регистрации кандидатов зарегистрировано менее двух кандидатов в акимы, районная (городская) избирательная комиссия продлевает срок выдвижения и регистрации кандидатов, но не более чем на десять дней.

      Районная (городская) избирательная комиссия устанавливает соответствие кандидата предъявляемым к нему требованиям, о чем составляет соответствующий протокол.

      Кандидат и его (ее) супруга (супруг) до регистрации представляют в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе на первое число месяца начала срока выдвижения.

      Достоверность сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом), проверяется органами государственных доходов в течение семи дней со дня получения деклараций.

      При этом организации, получившие требования органов государственных доходов о представлении сведений о доходах и об имуществе кандидата и его (ее) супруги (супруга), предоставляют запрашиваемую информацию в течение четырех дней со дня получения требования.

      Иные государственные органы, получившие требования районной (городской) избирательной комиссии о представлении сведений о кандидатах, предоставляют запрашиваемую информацию в течение двух дней со дня получения требования.

      4. Регистрация кандидатов осуществляется при наличии следующих документов:

      1) представления акима района (города областного значения) о выдвижении соответствующих кандидатов на должность акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;

      2) заявления о согласии баллотироваться кандидатом в акимы;

      3) биографических данных о кандидате в акимы;

      4) копии документа, удостоверяющего личность кандидата;

      5) справки налогового органа о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций о доходах и об имуществе.

      5. Районная (городская) избирательная комиссия:

      1) не позднее чем на седьмой день после окончания регистрации кандидатов сообщает через местные средства массовой информации или иным способом о регистрации с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), года рождения, занимаемой должности, места работы (занятия) и жительства каждого кандидата, в зависимости от усмотрения кандидата – сведений о его принадлежности к политической партии и национальности;

      2) при регистрации выдает кандидатам соответствующее удостоверение;

      3) отказывает в регистрации или отменяет решение о регистрации кандидата в случаях:

      нарушения правил выдвижения кандидата;

      использования преимуществ должностного или служебного положения кандидатом;

      установления фактов проведения предвыборной агитации кандидатом до начала проведения предвыборной агитации;

      установления судом фактов подкупа выборщиков;

      выявления на момент подачи декларации недостоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом) в соответствии с законодательством о противодействии коррупции Республики Казахстан;

      несоблюдения иных требований, предусмотренных настоящим Законом.

      Отказ в регистрации кандидата или отмена решения о его регистрации могут быть в трехдневный срок обжалованы кандидатом в вышестоящую территориальную избирательную комиссию или суд.

      6. Регистрация кандидатов заканчивается за пятнадцать дней до дня голосования.

      Кандидат в период до регистрации и за два дня до голосования может снять свою кандидатуру, обратившись с письменным заявлением об этом в районную (городскую) избирательную комиссию.

      В этих случаях соответствующая районная (городская) избирательная комиссия не производит регистрацию кандидата либо отменяет решение о регистрации кандидата и информирует о принятом решении акима района.

      В случае выбытия всех кандидатов после окончания срока регистрации вопрос о продлении срока выборов решается районной (городской) избирательной комиссией.

      Отмена решения о регистрации или восстановление ранее снятого с регистрации кандидата за два дня до голосования не допускается.

      7. Предвыборная агитация начинается со дня окончания регистрации в соответствии с настоящим Законом и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.

      Предвыборная агитация осуществляется путем:

      1) проведения публичных предвыборных мероприятий (предвыборных собраний и встреч с выборщиками) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) выпуска и (или) распространения печатных и иных агитационных материалов.

      Запрещается проводить предвыборную агитацию, распространять любые агитационные предвыборные материалы государственным органам, а также их должностным лицам при исполнении служебных обязанностей, членам избирательных комиссий, религиозным объединениям.

      Запрещается проведение предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением выборщикам бесплатно товаров, услуг, ценных бумаг, а также выплатой денег, за исключением бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных материалов, а также значков, флагов и флажков, специально изготовленных для избирательной кампании.

      Кандидаты имеют право на агитацию и пропаганду своей предвыборной программы.

      Кандидаты вправе иметь не более пяти доверенных лиц, которые помогают им в проведении избирательной кампании, ведут предвыборную агитацию, представляют интересы кандидатов в отношениях с государственными органами и другими организациями, общественными объединениями, избирательными комиссиями.

      Кандидаты определяют доверенных лиц по своему усмотрению и сообщают о них для регистрации в районную (городскую) избирательную комиссию.

      Районная (городская) избирательная комиссия после регистрации доверенных лиц выдает им соответствующие удостоверения.

      Доверенное лицо должно быть гражданином Республики Казахстан, не может быть депутатом маслихата, членом какой бы то ни было избирательной комиссии, лицом, занимающим должность политического государственного служащего.

      Доверенные лица действуют в пределах полномочий, предоставленных им кандидатом.

      Доверенные лица утрачивают свой статус по завершении избирательной кампании или по личной инициативе либо по решению кандидата.

      В день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается.

      Печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне пунктов для голосования, могут сохраняться на прежних местах.

      8. Выборы акима города районного значения, села, поселка, сельского округа финансируются из средств местного бюджета.

      Расходование бюджетных средств осуществляется территориальными избирательными комиссиями.

      Из средств местного бюджета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, покрываются расходы на:

      1) организацию и деятельность избирательных комиссий;

      2) аренду помещений;

      3) командировочные расходы;

      4) проведение публичных предвыборных мероприятий кандидатов и выпуск агитационных печатных материалов кандидатов;

      5) транспортные расходы кандидатов;

      6) изготовление размещаемых в помещении избирательной комиссии и пункте для голосования информационных плакатов о кандидатах в акимы.

      Размер средств, выделяемых на организацию и проведение выборов кандидатам в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, определяется соответствующей областной избирательной комиссией.

      9. Предвыборная агитация кандидатов на выборах акимов может финансироваться из средств избирательных фондов, образуемых в порядке, установленном настоящим Законом.

      Избирательный фонд кандидата в акимы образуют:

      1) собственные средства кандидата, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в двадцать пять раз;

      2) добровольные пожертвования граждан и организаций Республики Казахстан, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в пятьдесят раз.

      Деньги, образующие избирательный фонд, зачисляются на специальный временный счет, открываемый в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, соответствующей районной (городской) избирательной комиссией. Доходы по указанному счету не начисляются и не выплачиваются. Право распоряжения деньгами избирательного фонда принадлежит исключительно кандидату.

      Не позднее пяти дней после установления итогов выборов кандидат обязан представить в районную (городскую) избирательную комиссию отчет об использовании средств своего избирательного фонда.

      10. Выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов назначаются соответствующей районной (городской) избирательной комиссией Республики Казахстан не позднее чем за сорок дней до окончания срока полномочий акима и проводятся в течение месяца. В случае досрочного прекращения полномочий акима выборы проводятся в течение трех месяцев со дня досрочного прекращения полномочий.

      Голосование и определение итогов выборов акимов осуществляются в соответствии с избирательными процедурами, установленными Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан".

      В случае равенства голосов выборщиков проводится повторное голосование.

      Повторное голосование проводится в день выборов.

      Выборы акима проводятся на заседании выборщиков – депутатов маслихата соответствующего района (города областного значения).

      Списки выборщиков составляются районными (городскими) избирательными комиссиями по представлению секретаря соответствующего маслихата и вывешиваются в пункте для голосования.

      Заседание выборщиков правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей депутатов маслихата соответствующего района (города областного значения).

      Председательствующим на заседании выборщиков является секретарь районного (городского) маслихата.

      Документом, удостоверяющим факт проведения заседания выборщиков, является протокол заседания, представляемый секретарем маслихата в районную (городскую) избирательную комиссию.

      На заседании выборщиков присутствуют председатель и члены соответствующей районной (городской) избирательной комиссии.

      В помещении, где проводится заседание выборщиков, районной (городской) избирательной комиссией организуется пункт для голосования по выборам акимов.

      Районная (городская) избирательная комиссия по результатам голосования составляет протокол о результатах выборов.

      Заседание закрывается после оглашения председателем районной (городской) избирательной комиссии результатов голосования по выборам акимов.

      Если выборы были признаны недействительными либо повторное голосование не позволило определить избранного кандидата, районная (городская) избирательная комиссия принимает решение о проведении повторных выборов.

      Повторные выборы проводятся не позднее чем в двухмесячный срок после первоначальных выборов. Избирательные мероприятия, осуществление которых предусмотрено при повторных выборах, проводятся в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" и настоящим Законом.

      О проведении повторных выборов сообщается в местных средствах массовой информации.

      11. Районная (городская) избирательная комиссия в пятидневный срок со дня проведения выборов регистрирует избранного акима. Решение районной (городской) избирательной комиссии о регистрации избранного акима представляется акиму района (города областного значения) и в соответствующий маслихат.

      Занятие должности акима осуществляется после получения положительных результатов специальной проверки. До дня получения результатов специальной проверки лицо временно исполняет обязанности акима.

      Районная (городская) избирательная комиссия публикует в местных средствах массовой информации итоги выборов и сообщение о регистрации избранного акима с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), года рождения, занимаемой должности, места работы (занятия) и жительства акима, в зависимости от усмотрения акима – сведений о его принадлежности к политической партии и национальности.

      Областная, районная (городская) избирательная комиссия может признать выборы акимов недействительными в случаях нарушения правил составления списков выборщиков, порядка голосования и подсчета голосов, определения итогов выборов, других нарушений настоящего Закона, если эти действия не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления выборщиков.";

      5) подпункт 2) пункта 2 статьи 39-2 изложить в следующей редакции:

      "2) способствовать укреплению единства народа Казахстана, межнационального и межконфессионального согласия в стране;".

      22. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2001 года "О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 15-16, ст. 223; 2010 г., № 11, ст. 59):

      1) заголовок изложить в следующей редакции:

      "О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы";

      2) в статье 1:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящим Законом в соответствии со статьей 2 Конституционного закона Республики Казахстан от 20 июля 2000 года "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы", в ознаменование особых заслуг Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы перед Отечеством, учреждается Государственная премия мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (далее – Государственная премия).";

      абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "за особый вклад в утверждение общественного, межнационального и межконфессионального согласия, укрепление единства многонационального народа Республики;";

      3) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Лицам, удостоенным Государственной премии, присваивается звание "Лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы", вручаются диплом, нагрудный знак, удостоверение и денежное вознаграждение.";

      4) в пунктах 1 и 2 статьи 5 слова "мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации" исключить.

      23. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года "О дипломатической службе Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 5, ст. 51; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 9, ст. 49; 2007 г., № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2009 г., № 8, ст. 44; 2010 г., № 24, ст. 143; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст.118; № 23, ст. 138; 2015 г., № 22-II, ст. 148; № 22-V, ст. 154; Закон Республики Казахстан от 20 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О дипломатической службе Республики Казахстан", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 22 июня 2017 г.):

      часть первую статьи 28 изложить в следующей редакции:

      "Оплата труда персонала дипломатической службы устанавливается на основании единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Правительством Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан.".

      24. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года "Об органах юстиции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 6, ст. 67; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 18, ст. 143; 2008 г., № 10-11, ст. 39; 2009 г., № 8, ст. 44; № 15-16, ст. 75; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; № 24, ст. 128; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111; № 24, ст. 145, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 15, ст. 118; 2012 г., № 3, ст. 26; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-ІV, ст. 113; № 22-ІІ, ст. 145; № 22-VІ, ст. 159; 2016 г., № 7-I, ст. 47; 2017 г., № 4, ст. 7):

      1) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "2. Министерство юстиции возглавляет Министр, назначаемый на должность по представлению Премьер-Министра Республики Казахстан, внесенному после консультаций с Мажилисом Парламента Республики Казахстан, и освобождаемый от должности Президентом Республики Казахстан.";

      2) пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:

      "1. Оплата труда работников органов юстиции осуществляется в соответствии с единой системой оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Правительством Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан.".

      25. В Закон Республики Казахстан от 5 марта 2003 года "О военном положении" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 4, ст.22; 2005 г., № 14, ст. 56; 2007 г., № 10, ст. 69; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; 2015 г., № 1, cт. 2):

      подпункт 12) части первой статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "12) по представлению Премьер-Министра Республики Казахстан определяет структуру Правительства Республики Казахстан на период действия военного положения;".

      26. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 1-2, ст. 1; 2007 г., № 9, ст. 67; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 7; № 5, ст. 43; № 8, ст. 64; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 7, ст. 37; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 1, ст. 2; № 19-II, ст. 104; № 22-I, ст. 140; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      пункт 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

      "1. Высший надзор за соблюдением законности в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и подчиненные ему военные прокуроры.".

      27. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст. 151; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; № 18, ст. 142; 2012 г., № 2, ст. 11; № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 7; № 7, ст. 34; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; 2014 г., № 1, ст. 4, 6; № 3, ст. 21; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 10, ст. 50; № 14, ст. 72; № 20-IV, ст. 113; № 21-III, ст. 135; № 22-I, ст. 140; № 22-V, ст. 156, 158; № 23-II, ст. 170, 172; 2016 г., № 8-II, ст. 67; № 23, ст. 119; 2017 г., № 8, ст. 16; № 9, ст. 17, 18):

      подпункт 37-1) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "37-1) образовательный грант Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы "Өркен" (далее – грант "Өркен") – грант, учреждаемый Первым Президентом Республики Казахстан для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы";".

      28. В Закон Республики Казахстан от 20 октября 2008 года "Об Ассамблее народа Казахстана" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 17-18, ст. 70; 2010 г., № 11, ст. 59; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 16, ст. 90; 2015 г., № 19-I, ст. 98):

      пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "2. Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы принадлежит право пожизненно возглавлять Ассамблею народа Казахстана.".

      29. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года "О профилактике бытового насилия" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 23, ст. 114; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 21; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; 2015 г., № 21-I, cт. 125):

      статью 24 изложить в следующей редакции:

      "Статья 24. Надзор за соблюдением законности в сфере профилактики бытового насилия

      Высший надзор за соблюдением законности в сфере профилактики бытового насилия осуществляется органами прокуратуры.".

      30. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 7, ст. 27; № 24, ст.145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 5, ст. 43; № 24, ст. 196; 2012 г., № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 10; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 144; 2015 г., № 8, ст. 42; № 19-II, ст. 106; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 128; № 21-III, ст. 136; № 22-I, ст. 143; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 12, ст. 87; 2017 г., № 4, ст. 7):

      подпункт 7) пункта 1 статьи 9, подпункт 5) пункта 1 статьи 11 и подпункт 3) пункта 3 статьи 48 исключить.

      31. В Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года "О профилактике правонарушений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 8, ст. 40; № 24, ст. 149; 2012 г., № 3, ст. 26; № 5, ст. 41; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 21; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122; 2015 г., № 21-I, cт. 125; 2017 г., № 8, ст. 16; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      подпункт 1) статьи 10 изложить в следующей редакции:

      "1) осуществляют высший надзор за соблюдением законности в сфере профилактики правонарушений;".

      32. В Закон Республики Казахстан от 22 мая 2010 года "О внешней разведке" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 10, ст. 46; 2011 г., № 1, ст. 3; 2012 г., № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; № 8, ст. 63; 2013 г., № 2, ст. 10; 2014 г., № 7, ст. 33; № 14, ст. 84; № 21, ст. 118; 2015 г., № 22-V, cт. 156; 2016 г., № 24, cт. 126):

      часть первую статьи 21 изложить в следующей редакции:

      "Высший надзор за соблюдением законности в сфере внешней разведки на территории Республики Казахстан осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и уполномоченные им прокуроры.".

      33. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 17-18, ст. 113; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 72; № 16, ст. 83; 2014 г., № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 19-I, ст. 100; № 20-IV, ст. 113; № 23-II, cт. 170, 172; 2016 г., № 8-I, ст. 65; № 24, ст. 124; 2017 г., № 9, ст. 22; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      часть первую пункта 5 статьи 16-6 изложить в следующей редакции:

      "5. Государственные авиационные инспекторы обеспечиваются денежным довольствием, устанавливаемым в соответствии с единой системой оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Правительством Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан.".

      34. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 1, ст. 4; № 19, ст. 145; 2012 г., № 3, ст. 26; № 5, ст. 41; № 8, ст. 64; 2013 г., № 7, ст. 34, 36; № 14, ст. 75; 2014 г., № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-I, ст. 111; № 21-III, ст. 135; № 22-II, ст. 148; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 154; 2016 г., № 7-I, cт. 50; № 24, cт. 123):

      1) пункт 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "7. Для лиц, поступающих на службу в правоохранительные органы, за исключением сотрудников органов прокуратуры, и назначаемых на руководящие должности старшего и высшего начальствующего состава, выпускников организации образования правоохранительных органов, ранее проходивших службу в правоохранительных органах, испытательный срок не устанавливается.";

      2) статью 29 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

      "9. Лицам среднего и старшего начальствующего состава органов прокуратуры, назначаемым на руководящие должности, может быть установлен испытательный срок до трех месяцев.";

      3) пункт 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:

      "1. Денежное довольствие сотрудников устанавливается в соответствии с единой системой оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Правительством Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан, и включает в себя денежное содержание и надбавки за особые условия прохождения службы, устанавливаемые законодательством Республики Казахстан.".

      35. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 2, ст. 20; 2012 г., № 5, ст. 36; № 23-24, ст. 125; 2015 г., № 14, ст. 72; 2016 г., № 8-II, ст. 67):

      1) преамбулу изложить в следующей редакции:

      "Настоящий Закон определяет правовой статус и особый правовой режим создания и деятельности "Назарбаев Университет" (далее – Университет), "Назарбаев Интеллектуальные школы" (далее – Интеллектуальные школы) и "Назарбаев Фонд" (далее – Фонд), создаваемых по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.";

      2) часть вторую пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "Первым председателем Высшего попечительского совета является Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев.";

      3) пункты 1 и 6 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:

      "1. Обучение в Университете осуществляется на основании образовательного гранта "Назарбаев Университет", международного образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, иных грантов и стипендий, а также на платной основе.

      Образовательный грант "Назарбаев Университет" может присуждаться гражданам Республики Казахстан, лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, принятым для обучения в Университет, а также иностранцам в соответствии с международными договорами Республики Казахстан.

      Международный образовательный грант Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы учреждается Президентом Республики Казахстан и может присуждаться иностранцам, лицам без гражданства, принятым для обучения в Университет, в случаях, не предусмотренных в части второй настоящего пункта.";

      "6. Оплата обучения одаренных детей в Интеллектуальных школах осуществляется путем присуждения им на конкурсной основе образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы "Өркен".

      Правила присуждения и размеры образовательного гранта Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы "Өркен" утверждаются Правительством Республики Казахстан.".

      36. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года "О миграции населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 16, ст.127; 2012 г., № 5, ст. 41; № 8, ст. 64; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 21-22, ст. 114; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 11, ст. 64; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118; № 23, ст. 143; 2015 г., № 19-II, ст. 102; № 20-IV, ст. 113; № 22-I, ст. 143; № 22-V, ст. 154, 158; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-I, ст. 49; № 23, ст. 118; № 24, ст. 131):

      1) в части второй статьи 7:

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) утратившие гражданство Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным подпунктом 8) части первой статьи 21 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года "О гражданстве Республики Казахстан";";

      дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

      "9) лишенные гражданства Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 20-1 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года "О гражданстве Республики Казахстан".";

      2) в части первой статьи 48:

      подпункты 4) и 12) изложить в следующей редакции:

      "4) если он разжигает межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду;";

      "12) если он ранее утратил гражданство Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным подпунктом 8) части первой статьи 21 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года "О гражданстве Республики Казахстан";";

      дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

      "13) если он ранее лишен гражданства Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 20-1 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года "О гражданстве Республики Казахстан".";

      3) в части первой статьи 49:

      подпункты 6) и 16) изложить в следующей редакции:

      "6) разжигающим межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду;";

      "16) если они ранее утратили гражданство Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным подпунктом 8) части первой статьи 21 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года "О гражданстве Республики Казахстан";";

      дополнить подпунктом 17) следующего содержания:

      "17) если они ранее лишены гражданства Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 20-1 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года "О гражданстве Республики Казахстан".".

      37. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года "О национальной безопасности Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 1, ст. 3; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 94; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 118, 122; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 21-II, ст. 130; № 22-V, ст. 154, 156; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 7-I, ст. 50; № 12, ст. 87; № 24, cт. 126):

      1) подпункт 3) пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

      "3) Служба государственной охраны Республики Казахстан – непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, обеспечивающий безопасность охраняемых лиц и объектов, являющийся организующим и координирующим органом по вопросам обеспечения безопасности охраняемых лиц;";

      2) подпункт 2) пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

      "2) формирование государственной идеологии, основанной на казахстанском патриотизме, межнациональном и межконфессиональном согласии;";

      3) статью 27 изложить в следующей редакции:

      "Статья 27. Надзор за соблюдением законности в сфере обеспечения национальной безопасности

      Высший надзор за соблюдением законности в сфере обеспечения национальной безопасности осуществляет прокуратура Республики Казахстан.".

      38. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года "О специальных государственных органах Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 4, ст. 31; 2013 г., № 2, ст. 10; № 14, ст. 72; 2014 г., № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 1, ст. 2; № 15, ст. 78; № 21-III, ст. 135; № 22-II, ст. 148; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 154; 2016 г., № 7-I, cт. 49; № 24, ст. 126; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      пункт 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:

      "1. Сотрудники обеспечиваются денежным довольствием, устанавливаемым в соответствии с единой системой оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Правительством Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан.".

      39. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 5, ст. 40; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 10; № 3, ст. 15; № 14, ст. 72; № 16, ст. 83; 2014 г., № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 11, ст. 56; № 15, ст. 78; № 19-I, ст. 100; № 21-III, ст. 135; № 23-II, ст. 170; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      1) в абзаце первом пункта 2 статьи 19 слова "Вооруженных Силах" заменить словами "Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях";

      2) в части четвертой пункта 2 статьи 24 слова "Вооруженные Силы" заменить словами "Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования";

      3) заголовок и пункт 1 статьи 39-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 39-1. Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

      1. Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (далее – Национальный университет обороны) является организацией образования, реализующей образовательные программы послевузовского образования.".

      40. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года "О Государственной границе Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 2, ст. 9; № 15, ст. 81; 2014 г., № 7, ст. 37; № 21, ст. 122, 123; № 22, ст. 131; 2015 г., № 1, ст. 2; № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 8-II, cт. 71; № 24, ст. 131; 2017 г., № 9, ст. 17; Закон Республики Казахстан от 13 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 июня 2017 г.):

      статью 78 изложить в следующей редакции:

      "Статья 78. Надзор за соблюдением законности в области защиты Государственной границы Республики Казахстан

      Высший надзор за соблюдением законности в области защиты Государственной границы Республики Казахстан осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и уполномоченные им прокуроры.".

      41. В Закон Республики Казахстан от 29 января 2013 года "О документах, удостоверяющих личность" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 2, ст. 12; 2014 г., № 16, ст. 90; 2016 г., № 24, cт. 131):

      пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

      "1. В случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан, документы, удостоверяющие личность, изымаются должностными лицами органов предварительного следствия, дознания, а также должностными лицами в ходе административного производства и оформления утраты и лишения гражданства.".

      42. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 7, ст. 35; 2015 г., № 22-II, cт. 145; № 22-V, ст. 156):

      пункт 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:

      "1. Органы прокуратуры осуществляют высший надзор за соблюдением законности в сфере персональных данных и их защиты.".

      43. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года "О физической культуре и спорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 14, ст. 85; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 10, ст. 50; № 20-IV, ст. 113; № 22-I, ст. 140; 2016 г., № 2, ст. 9; 2017 г., № 10, ст. 23):

      1) подпункт 22) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "22) тесты Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – совокупность нормативных требований к физической подготовленности детей, молодежи и взрослого населения;";

      2) подпункт 15) статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "15) разрабатывает и утверждает правила проведения тестов Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;";

      3) статью 31 изложить в следующей редакции:

      "Статья 31. Тесты Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

      1. Тесты Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы включают в себя виды физических упражнений, отражающих силу, выносливость, быстроту и ловкость, и состоят из уровней в зависимости от возраста физических лиц.

      2. В тестах Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы принимают участие физические лица, не имеющие противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом.

      3. Руководство и контроль за работой по выполнению тестов Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы осуществляются уполномоченным органом в области физической культуры и спорта и местными исполнительными органами.

      4. Организация работы по проведению тестов Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы возлагается в общеобразовательных школах, колледжах, высших учебных заведениях и трудовых коллективах на руководителей данных организаций.".

      44. В Закон Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года "О республиканском бюджете на 2015 – 2017 годы" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 22, ст. 133; 2015 г., № 5, ст. 22; № 22-VІI, ст. 162):

      в приложениях 1, 2 и 3 к указанному Закону слова "Лидера Нации" заменить словом "Елбасы".

      45. В Закон Республики Казахстан от 15 июня 2015 года "О миротворческой деятельности Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 11, cт. 55):

      статью 22 изложить в следующей редакции:

      "Статья 22. Надзор за соблюдением законности в области миротворческой деятельности

      Высший надзор за соблюдением законности в области миротворческой деятельности осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и уполномоченные им прокуроры.".

      46. В Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года "Об общественных советах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 21-I, ст. 120; 2017 г., № 4, ст. 7):

      часть первую пункта 1 и пункт 5 статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Общественные советы – консультативно-совещательные, наблюдательные органы, образуемые министерствами, органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, а также органами местного государственного управления по вопросам их компетенции, за исключением государственных органов, указанных в части второй настоящего пункта, совместно с некоммерческими организациями, гражданами.";

      "5. К республиканскому уровню общественных советов относятся общественные советы, образуемые министерствами, органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, за исключением государственных органов, указанных в части второй пункта 1 настоящей статьи, совместно с некоммерческими организациями, гражданами.".

      47. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-V, ст. 153; 2016 г., № 7-I, ст. 50; № 22, ст. 116; № 24, ст. 123):

      1) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "1. Статус и полномочия ответственных секретарей министерств устанавливаются Президентом Республики Казахстан.";

      2) часть первую пункта 3 статьи 53 изложить в следующей редакции:

      "3. Оплата труда государственных служащих, за исключением государственных служащих Национального Банка Республики Казахстан, осуществляется в соответствии с единой системой оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Правительством Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан.".

      48. В Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года "О республиканском бюджете на 2016–2018 годы" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-VII, ст. 163; 2016 г., № 5, ст. 34; № 16-17, ст. 105):

      в приложениях 1, 2 и 3 к указанному Закону слова "Лидера Нации" заменить словом "Елбасы".

      49. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 23-II, ст. 173; 2016 г., № 7-I, ст. 50; 2017 г., № 6, ст. 11):

      пункты 3 и 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:

      "3. Основаниями для объявления конкурса Советом являются представление об открытии вакансии на должность судьи районного суда, судьи областного суда и судьи Верховного Суда, а также истечение срока полномочий председателя районного суда.

      4. Объявление Совета о конкурсе для занятия вакантной должности судьи районного суда, судьи областного суда и судьи Верховного Суда публикуется аппаратом Совета не менее чем за один месяц до конкурса, а для занятия должности председателя районного суда – до истечения срока полномочий председателя районного суда в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках.".

      50. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 7-I, cт. 46):

      1) подпункт 7) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "7) законодательный акт – закон, вносящий изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, конституционный закон, кодекс, консолидированный закон, закон, постановление Парламента Республики Казахстан, постановления Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан;";

      2) подпункт 2) пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "2) нормативные правовые указы Президента Республики Казахстан;";

      3) подпункты 2) и 4) пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

      "2) конституционные законы Республики Казахстан;";

      "4) консолидированные законы, законы Республики Казахстан;";

      4) подпункт 2) статьи 22 изложить в следующей редакции:

      "2) указание на форму акта: закон Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан; конституционный закон Республики Казахстан; кодекс Республики Казахстан; консолидированный закон Республики Казахстан; закон Республики Казахстан; постановление Парламента Республики Казахстан; постановление Сената Парламента Республики Казахстан; постановление Мажилиса Парламента Республики Казахстан; указ Президента Республики Казахстан; постановление Правительства Республики Казахстан; приказ Министра; приказ руководителя центрального государственного органа; приказ руководителя ведомства; постановление центрального государственного органа; решение маслихата; постановление акимата; решение акима; постановление ревизионной комиссии и иную форму нормативного правового акта, предусмотренную настоящим Законом;";

      5) часть третью пункта 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:

      "При ссылке на законодательные акты указание номеров, под которыми они зарегистрированы, не требуется.";

      6) подпункт 1) пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

      "1) Конституция, законы, вносящие изменения и дополнения в Конституцию, конституционные законы, кодексы, консолидированные законы, законы Республики Казахстан, указы Президента Республики Казахстан – Президентом Республики Казахстан;";

      7) в статье 58:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Официальное разъяснение норм, содержащихся в нормативных правовых актах, осуществляется по инициативе уполномоченных органов либо физических и юридических лиц в порядке, определенном Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц".";

      дополнить пунктом 6 следующего содержания:

      "6. Порядок и условия официального разъяснения нормативных правовых актов, установленные настоящей главой, не распространяются на разъяснение закона, осуществляемое в соответствии с Законом Республики Казахстан "О прокуратуре".";

      8) пункт 3 статьи 59 и пункт 1 статьи 60 исключить;

      9) пункт 2 статьи 62 изложить в следующей редакции:

      "2. Требования настоящей статьи не применяются в случаях, установленных пунктом 4 статьи 60 настоящего Закона.";

      10) статью 64 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Правовые акты индивидуального применения, признанные неконституционными, в том числе ущемляющими закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, отменяются и не подлежат применению.".

      51. В Закон Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года "О республиканском бюджете на 2017–2019 годы" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 21, cт. 115; 2017 г., № 3, ст. 4):

      в приложениях 1, 2 и 3 к указанному Закону слова "Лидера Нации" заменить словом "Елбасы".

      52. В Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года "О контрразведывательной деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 24, cт. 125):

      часть первую пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "1. Высший надзор за соблюдением законности при осуществлении контрразведывательной деятельности осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и уполномоченные им прокуроры.".

      53. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года "О волонтерской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 24, cт. 132):

      подпункт 12) пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "12) участие в укреплении мира, дружбы и согласия между народами, предотвращении социальных, межнациональных, межконфессиональных, межэтнических, религиозных конфликтов;".

      54. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года "О дактилоскопической и геномной регистрации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 24, cт. 130):

      статью 36 изложить в следующей редакции:

      "Статья 36. Надзор за соблюдением законности в сфере дактилоскопической и геномной регистрации

      Органы прокуратуры от имени государства осуществляют высший надзор за соблюдением законности в сфере дактилоскопической и геномной регистрации.".

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ