2007 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу агенттiгi)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 желтоқсандағы N 1220 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi  Бюджет кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
       41-қосымшаға  сәйкес Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң 2007 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2006 жылғы 16 желтоқсандағы
N 1220 қаулысына     
41-ҚОСЫМША        

203 - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметiн реттеудi, бақылауды қамтамасыз ету" деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  1097797 мың теңге (бiр миллиард тоқсан жетi миллион жетi жүз тоқсан жетi мың теңге)
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:  "Әкiмшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы N 155 Кодексiнің  147,   147-1,   147-2,   147-3,   147-4,   147-5-баптары,  "Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегi  Заңы ; "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңының  13,   14,   17,   18-баптары;  "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi  Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы;  "Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1109  қаулысы ; "Табиғи монополиялар салаларындағы тарифтiк саясатты дамыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 13 мамырдағы N 455  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi:  республикалық бюджеттің қаражаты
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:  тұтынушылардың, мемлекеттің және мемлекеттiк және табиғи монополия субъектiлерiнің мүдделерiнің балансына жету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:  табиғи және мемлекеттiк монополия субъектiлерiнің қызметiн бақылау мен реттеу; табиғи монополиялардың жұмыс iстеуiне, тариф түзу мәселелерiне қатысты заңдардың жобаларына және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге сараптама жүргізудi жүзеге асыру; мемлекеттiк органдардың ақылы қызметтер көрсету тәртiбiн бақылау; өз қызметiн мемлекеттiк монополияға жатқызылған салада жүзеге асыратын мемлекеттiк кәсiпорындардың қызметiн реттеу мен бақылау; табиғи монополиялар субъектiлерiнің мемлекеттiк тiркелiмiн, мемлекеттiк органдар көрсететiн ақылы қызметтердің мемлекеттiк тiркелiмiн жүргiзу; мемлекеттiк мекемелер монополиялық түрде жүзеге асыратын қызметтерге есеп айырысу әдiснамасы мен бағалар белгiлеу ережесiн жетiлдiру; табиғи монополия саласындағы тарифтердің (бағалардың, ставкалардың, алымдардың) немесе олардың шектi деңгейлерiнің есеп айырысу әдiстемесiн жетiлдiру; мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Табиғи монополия субъектілерінің қызметін реттеуді, бақылауды қамтамасыз ету

  

  

  

2

  

001

Орталық органның аппараты

Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру.
Табиғи монополия субъектісі өткізетін сатып алуды келісу; табиғи монополия субъектісінің өзге қызметті жүзеге асыруына және мүлікті иеліктен айыруға берілген өтініштерін қарау.
Табиғи және мемлекеттік монополия субъектілерінің қызметін реттейтін нормативтік және нормативтік құқықтық актілер әзірлеу; тарифтерді (бағаларды, алым ставкаларын) есептеудің кемсітпейтін әдістерін әзірлеу;
Табиғи монополиялар субъектілерінің тіркелімін жүргізу.
Нормативтік және нормативтік құқықтық актілер әзірлеу жөнінде тәуелсіз сарапшылар мен сараптау ұйымдарының, консультанттардың, қаржылық, техникалық сараптама және табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтеріне сараптамалық бағалаулар жүргізу жөніндегі сарапшылардың қызметтеріне ақы төлеу;
Табиғи монополиялар субъектілерінің Мемлекеттік тіркеліміне енгізілген табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін бекіту жөнінде жария тыңдаулар ұйымдастыру және өткізу.
Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау;
Шағын және орта кәсіпкер субъектілеріне кітапшаларды (жадынамаларды) тегін таратуды қамтамасыз ету.

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

3

  

002

Аумақтық органдардың аппараттары

Табиғи және мемлекеттік монополия субъектілеріне тексерулер жүргізу.
Тарифтерді (бағаларды, алым ставкаларын) өзгертуге берілген өтінімдерді қарау.
Табиғи монополиялар субъектілерінің тіркелімін жүргізу.
Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізілген табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін бекіту жөнінде жария тыңдаулар өткізу.

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

4

  

007

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

Мемлекеттік қызметшілердің үш тақырып бойынша біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтерді сатып алу:
1) "Мемлекеттік басқарудың осы заманғы әдістері мен технологияларына үйрету";
2) "Құқықтық оқыту";
3) "Экономикалық жағынан үйрету".
Мемлекеттік тілді үйрету.

Қаңтар-қараша

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

5

  

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

Агенттіктің орталық аппараты мен оның аумақтық органдарын материалдық-техникалық жабдықпен қамтамасыз ету.
Агенттіктің орталық аппараты мен оның аумақтық органдары үшін автокөлік сатып алу.
Агенттіктің орталық
аппараты мен оның
аумақтық органдары
үшін автокөлік сатып
алу

Сәуір-
желтоқ-
сан

Қазақстан Респуб-
ликасы
Табиғи
монопо-
лияларды
реттеу
агенттігі

6

  

017

Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Агенттіктің орталық аппараты мен оның аумақтық органдарының Интернет пен VPDN желісіне қол жеткізу қызметтері. Агенттіктің орталық аппараты мен оның аумақтық органдарын есептеу техникасымен және олардың ақпараттық жүйелерін телекоммуникациялық жабдықпен қамтамасыз ету. Агенттіктің орталық аппараты мен оның аумақтық органдарының есептеу техникасы мен телекоммуникациялық жабдығына жүйелі техникалық қызмет көрсету. Агенттіктің орталық аппараты мен оның аумақтық органдарының ақпараттық жүйелері мен төңіректік міндеттерін сүйемелдеу. Агенттіктің орталық аппараты мен оның аумақтық органдарының есептеу техникасы мен телекоммуникациялық жабдығына шығыс материалдары мен жинақтаушы қосалқы бөлшектерiмен қамтамасыз ету.

Қаңтар-желтоқсан
 
 
 
қаңтар-желтоқсан
 
 
 
қаңтар-желтоқсан
 
 
 
 
мамыр-желтоқсан
 
 
қаңтар-желтоқсан

  

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.09.10.  N 784 , 2007.12.28.  N 1312  (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:  Тiкелей нәтиже:
Тарифтердің мөлшерiне әсер ететiн табиғи монополиялар субъектiлерiнің қаржы операцияларын жүргізудегi бұрмалаушылықтарын анықтау; тарифтерде ескерiлетiн табиғи монополиялар субъектiлерiнің шығындарын оңтайландыру.
Табиғи монополиялар субъектiлерi тарифтерiнің тұтынушыларға әсер етуiне талдау жүргiзу, тарифтер серпiнiнiң халықтың жекелеген салалары мен табыстарына әсер етуiне болжау жасауды жүзеге асыру.
48 адамның, оның iшiнде аумақтық органдар қызметкерлерiнің 24 адамның кәсiби деңгейiн арттыру; 140 адамға, оның ішінде аумақтық органдар қызметкерлерiнiң 110 адамына мемлекеттiк тiлдi үйрету.
Түпкi нәтиже:
Табиғи монополиялар субъектiлерiнің реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiне тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) қалыптастырудың ашықтығын қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Бiр мемлекеттiк қызметшiнің бiлiктiлігiн арттыруға жұмсалатын орташа шығын - 17,06 мың теңге.
Бiр мемлекеттiк қызметшіге мемлекеттік тiлдi үйретуге жұмсалатын орташа шығын - 17,55 мың теңге.
Уақтылығы:
Жасалған шарттарға сәйкес жыл iшiнде.
Сапасы:
Табиғи монополиялар субъектілерi қызметiнің ашықтығын қамтамасыз ету тарифтердің (тарифті сметалардың) шығын бөлiгiне енгiзiлетiн шығыстар негiздiлiгін анықтау.

      

Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2007 год (Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года N 1220 (выписка)

 

      В соответствии с  Бюджетным кодексом  Республики Казахстан oт 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2007 год:
      Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий согласно  приложению 41 ;

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2007 года.

       Премьер-Министр
   Республики Казахстан

ПРИЛОЖЕНИЕ 41        
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан     
от 15 декабря 2006 года N 1220

203 - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий
           Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Обеспечение регулирования, контроля деятельности
субъектов естественной монополии"
на 2007 год

       1. Стоимость:  1097797 тысяч тенге (один миллиард девяносто семь миллионов семьсот девяносто семь тысяч тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:   Статьи 147 147-1 147-2 147-3 147-4 147-5  Кодекса Республики Казахстан от 30 января 2001 года N 155 "Об административных правонарушениях";  Закон  Республики Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в Республике Казахстан";  статьи 13 14,   17,   18 Закона  Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях";  Закон  Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе";  Закон  Республики Казахстан от 16 мая 2002 года "О государственных закупках";  Закон  Республики Казахстан от 7 января 2003 года N 370 "Об электронном документе и электронной цифровой подписи";  Закон  Республики Казахстан от 8 мая 2003 года N 412 "Об информатизации";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1109 "Вопросы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий";  постановление  Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2005 года N 455 "О Концепции развития тарифной политики в сферах естественных монополий".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета
       4. Цель бюджетной программы:  достижение баланса интересов потребителей, государства и субъектов государственной и естественной монополии.
       5. Задачи бюджетной программы:  контроль и регулирование деятельности субъектов естественной и государственной монополии; осуществление экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов, касающихся функционирования естественных монополий, вопросов тарифообразования; контроль за порядком оказания платных услуг государственными органами; регулирование и контроль за деятельностью государственных предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере, отнесенной к государственной монополии; ведение государственного регистра субъектов естественных монополии, государственного регистра платных услуг, оказываемых государственными органами; совершенствование методологии расчета и правил установления цен на услуги, монопольно осуществляемые государственными учреждениями; совершенствование методики расчетов тарифов (цен, ставок, сборов) или их предельных уровней в сфере естественной монополии; повышение профессионального уровня государственных служащих.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
       Сноска. План с изменением, внесенным постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2007 года  N 784 ; от 28 декабря 2007 года  N 1312  (порядок введения в действие см.  п.3 ).

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия 
по реализации 
программы (подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Обеспечение
регулирования,
контроля дея-
тельности 
субъектов
естественной
монополии

  

  

  

  

001

Аппарат
центрального
органа

Осуществление
государствен-
ного контроля
за деятельнос-
тью субъектов
естественных
монополий.
Согласование
закупок,
проводимых
субъектом
естественной
монополии;
рассмотрение
ходатайств на
осуществление
субъектом
естественной
монополии иной
деятельности
и на
отчуждение
имущества.
Разработка
нормативных и
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
деятельность
субъектов
естественной и
государствен-
ной
монополии;
разработка
недискримина-
ционных мето-
дик расчета
тарифов (цен,
ставок сборов).
Ведение
регистра
субъектов
естественных
монополий.
Оплата услуг
независимых
экспертов и
экспертных
организаций,
консультантов
по разработке
нормативных и
нормативных
правовых
актов,
экспертов по
проведению
финансовой,
технической
экспертизы и
экспертных
оценок
деятельности
естественных
монополий;
Организация и
проведение
публичных
слушаний по
утверждению
тарифов (цен,
ставок сбора)
или их
предельных
уровней на
регулируемые
услуги
(товары,
работы)
субъектов
естественных
монополий,
включенных в
Государствен-
ный регистр
субъектов
естественных
монополий.
Рассмотрение
дел об адми-
нистративных
правонаруше-
ниях законо-
дательства
Республики Казахстан о естественных монополиях; Обеспечение распростра-
нения на
бесплатной
основе брошюр
(памяток)
субъектам
малого и
среднего
предпринима-
тельства.

Январь-
декабрь

Агентство
Республики
Казахстан по
регулированию
естественных
монополий

3

  

002

Аппараты
территориаль-
ных органов

Проведение
проверок
субъектов
естественной
и государст-
венной
монополии.
Рассмотрение
заявок на
изменение
тарифов (цен,
ставок, сбо-
ров).
Ведение регистра субъектов естественных монополий.
Проведение
публичных
слушаний по
утверждению
тарифов (цен,
ставок сбора)
или их
предельных
уровней на
регулируемые
услуги
(товары,
работы)
субъектов
естественных
монополий,
включенных в
Государствен-
ный регистр
субъектов
естественных
монополий.

Январь-
декабрь

Агентство
Республики
Казахстан по
регулированию
естественных
монополий

4

  

007

Повышение
квалификации
государствен-
ных служащих

Приобретение
услуг по
повышению ква-
лификации го-
сударственных
служащих по
трем темам:
1) "Обучение
современным
методам и
технологиям
государствен-
ного управле-
ния";
2) "Правовое
обучение";
3)"Экономиче-
ское обучение".
Обучение
государствен-
ному языку.

Январь-
ноябрь

Агентство
Республики
Казахстан по
регулированию
естественных
монополий

5

  

009

Материально-
техническое
оснащение
государствен-
ных органов

Обеспечение
материально-
техническим
оборудованием
центрального
аппарата
Агентства и
его террито-
риальных
органов.
Приобретение автотранспорта для центрального аппарата Агентства и его террито-
риальных органов. Приобретение автотранспорта для центрального аппарата Агентства и его террито-
риальных органов.

Апрель-
декабрь

Агентство
Республики
Казахстан по
регулированию
естественных
монополий

6

  

017

Обеспечение
функциониро-
вания инфор-
мационных
систем и
информацион-
но-техническое
обеспечение  
государствен-
ных органов

Услуга
доступа к сети
Интернет и
VPDN
центрального
аппарата и
территориаль-
ных органов
Агентства.
Обеспечение
вычислительной
техникой и
телекоммуни-
кационным
оборудованием
информацион-
ных систем
центрального
аппарата и
территориаль-
ных органов
Агентства.
Системно-
техническое
обслуживание
вычислительной
техники и
телекоммуни-
кационного
оборудования
центрального
аппарата и
территориаль-
ных органов
Агентства.
Сопровождение
информацион-
ных систем и
локальных
задач
центрального
аппарата и
территориаль-
ных органов
Агентства.
Обеспечение
расходными
материалами и
комплектующими
для вычисли-
тельной
техникой и
телекоммуни-
кационного
оборудования
информационных
систем
центрального
аппарата и
территориаль-
ных органов
Агентства.

Январь-
декабрь
 

 

 

 

май -
декабрь

 

 

 

 

 

январь-
декабрь

 

 

январь-
декабрь

 

май -
декабрь

 

 

Агентство
Республики
Казахстан по
регулированию
естественных
монополий

        7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:  Прямые результаты:
Выявление искажений при осуществлении финансовых операций субъектов естественных монополий, которые влияют на размеры тарифов; оптимизация затрат субъектов естественных монополий, учитываемых в тарифах.
Проведение анализа влияния тарифов субъектов естественных монополий на потребителей и экономику, прогнозирование влияния динамики тарифов на отдельные отрасли и доходы населения.
повышение профессионального уровня - 48 человек, в том числе сотрудников территориальных органов - 24 человека; обучение государственному языку - 140 человек, в том числе сотрудников территориальных органов - 110 человек.

Конечные результаты:
Обеспечение прозрачности формирования тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий.

Финансово-экономический результат:
Средние затраты на повышение квалификации одного государственного служащего - 17,06 тыс. тенге.
Средние затраты на обучение государственному языку одного государственного служащего - 17,55 тыс. тенге.

Своевременность:
В течение года в соответствии с заключаемыми договорами.

Качество:
Обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и определение обоснованности расходов, включаемых в затратную часть тарифов (тарифных смет).