Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (ерекше бөлім)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі N 409 Кодексі.

Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (ерекше бөлім)

      Ескерту. Кодекс мазмұнмен толықтырылды - ҚР 2011.03.25 № 421-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Мазмұны
      4 бөлім. Міндеттемелердің жекелеген түрлері
      25-тарау. Сатып алу-сату
      Параграф1. Сатып алу-сату туралы жалпы ережелер
      406-бап. Сатып алу-сату шарты
      407-бап. Тауар туралы шарттың талабы
      408-бап. Сатушының тауар беру жөнiндегi мiндеттерi
      409-бап. Тауарды беру мiндетiн орындау мерзiмi
      410-бап. Сатушының тауар беру мiндетiн орындау кезі
      411-бап. Тауардың кездейсоқ жойылу қаупiнiң ауысуы
      412-бап. Сатушының сатылған тауарды сақтау жөнiндегi мiндетi
      413-бап. Сатушының үшiншi тұлғалардың құқықтарынан тыс тауарды беру мiндетi
      414-бап. Сатып алушыдан тауарды алып қойған жағдайдағы сатушының жауапкершiлiгi
      415-бап. Тауарды алып қою туралы талап арыз берiлген жағдайдағы сатып алушы мен сатушының мiндеттерi
      416-бап. Тауар беру мiндетiн орындамаудың салдары
      417-бап. Тауарға қатысты керек-жарақтар мен құжаттарды беру мiндетiн орындамаудың салдары
      418-бап. Тауардың саны
      419-бап. Тауардың саны туралы шарт талаптарын бұзудың салдары
      420-бап. Тауарлардың түр-түрi
      421-бап. Тауарлардың түр-түрi туралы шарт талаптарын бұзудың салдары
      422-бап. Тауардың сапасы
      423-бап. Тауардың жарамдылық мерзiмi
      424-бап. Тауардың жарамдылық мерзiмін есептеу
      425-бап. Тауар сапасына кепiлдiк беру
      426-бап. Кепiлдi мерзiмдi есептеу тәртiбi
      427-бап. Тауар сапасын тексеру
      428-бап. Тиiстi сапасы жоқ тауар берудiң зардаптары
      429-бап. Тауардың сатушы жауап беретiн кемшiлiктерi
      430-бап. Берiлген тауардың кемшiлiктерiн анықтау мерзiмдерi
      431-бап. Тауардың жиынтықтылығы
      432-бап. Тауарлар жиынтығы
      433-бап. Жиынтықталмаған тауарлар берудiң салдары
      434-бап. Тауарды салатын ыдыс және оны буып-түю
      435-бап. Тауарды ыдыссыз және (немесе) буып-түюсiз не тиiстi ыдысқа салмай және (немесе) буып-түймей берудiң салдары
      436-бап. Сатушыға шартты тиiсiнше орындамағаны туралы хабарлау
      437-бап. Сатып алушының тауарды қабылдау мiндетi
      438-бап. Тауардың бағасы
      439-бап. Тауарға ақы төлеу
      440-бап. Тауарға алдын ала ақы төлеу
      441-бап. Кредитке сатылған тауарға ақы төлеу
      442-бап. Тауарды кредитке сату кезiнде төлемдi бөлiп-бөлiп төлеу
      443-бап. Тауарды сақтандыру
      444-бап. Сатушының тауарға меншiк құқығының сақталуы
      Параграф 2. Бөлшектеп сатып алу-сату
      445-бап. Бөлшектеп сатып алу-сату шарты
      446-бап. Бөлшектеп сатып алу-сату шартының нысаны
      447-бап. Тауардың көпшiлiкке арналған офертасы
      448-бап. Сатып алушыға тауар туралы ақпарат беру
      449-бап. Сатып алушының тауарды белгiлi бiр мерзiмде қабылдап алуы туралы талап қойылған шарт
      450-бап. Тауарларды үлгiлерi бойынша сату
      451-бап. Автоматтарды пайдалана отырып тауар сату
      452-бап. Сатып алушыға тауар жеткiзiп беру туралы талап қойылатын шарт
      453-бап. Тауардың бағасы және оған ақы төлеу
      454-бап. Сапасы лайықты тауарды алмастыру
      455-бап. Сатып алушының оған сапасы лайықсыз тауар сатылған жағдайдағы құқықтары
      456-бап. Тауарды алмастыру, сатып алу бағасын кеміту және сапасы лайықсыз тауарды қайтару кезiнде баға айырмасының орнын толтыру
      457-бап. Сатушының жауапкершілігі және мiндеттеменi заттай орындау
      Параграф 3. Тауар жеткiзiлiмi
      458-бап. Тауар жеткiзiлiмiнiң шарты
      459-бап. Тауар жеткiзiлiмi шартын жасасу кезiндегi келiспеушiлiктердi реттеу
      460-бап. Тауар жеткiзiлiмi шартының қолданылу мерзiмi
      461-бап. Тауар жеткiзiлiмi кезеңдерi
      462-бап. Тауарлар жеткiзiлiмiнiң тәртiбi
      463-бап. Тауарларды жеткiзiп беру
      464-бап. Жетiспеген тауардың орнын толтыру
      465-бап. Жетiспеушiлiктердiң орнын толтыру кезiндегi тауарлардың түр түрі
      466-бап. Сатып алушының тауарды қабылдауы
      467-бап. Сатып алушы қабылдамаған тауарды жауапкершiлiкпен сақтау
      468-бап. Тауарларды таңдау
      469-бап. Жеткiзiлетiн тауарлар үшiн есеп айырысу
      470-бап. Ыдыс және буып-түю
      471-бап. Сапасы лайықсыз тауар жеткiзiлімінiң салдары
      472-бап. Жиынтықталмаған тауарлар жеткізілімінің салдары
      473-бап. Тауар жеткiлiксiз берiлiп, тауардың кемшiлiктерiн жою туралы немесе тауарды толық жиынтықтау туралы талаптар орындалмаған жағдайдағы сатып алушының құқықтары
      474-бап. Тауарды жеткiлiксiз бергенi немесе тауар берудi кешiктiргенi үшiн тұрақсыздық айыбы
      475-бап. Тауар берудiң бiрнеше шарттары бойынша бiртектес мiндеттемелердi өтеу
      476-бап. Шартты орындаудан бiржақты бас тарту
      477-бап. Шарт бұзылған жағдайда залалды есептеу
      Параграф 4. Келiсiм-шарт жасасу
      478-бап. Келiсiм-шарт жасасу шарты
      479-бап. Дайындаушының мiндеттерi
      480-бап. Ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушiнiң мiндеттерi
      481-бап. Ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушiнiң жауапкершiлiгi
      Параграф 5. Энергиямен жабдықтау
      482-бап. Энергиямен жабдықтау шарты
      483-бап. Энергиямен жабдықтау шартын жасасу және ұзарту
      484-бап. Энергия мөлшерi
      485-бап. Энергия мөлшерi туралы шарт талаптарын бұзудың зардабы
      486-бап. Энергияның сапасы
      487-бап. Абоненттiң желiлердi, аспаптар мен жабдықтарды күтiп ұстау және пайдалану жөнiндегi мiндеттерi
      488-бап. Энергияға ақы төлеу
      489-бап. Абоненттiң энергияны басқа тұлғаға беруi
      490-бап. Шартты өзгерту және бұзу
      491-бап. Энергиямен жабдықтау шарты бойынша жауаптылық
      492-бап. Энергиямен жабдықтау шартының ережелерiн жалғанған желi арқылы жабдықтау жөнiндегi өзге де қатынастарға қолдану
      Параграф 6. Кәсiпорынды сату
      493-бап. Кәсiпорынды сату шарты
      494-бап. Кәсіпорынды сату шартының нысаны
      495-бап. Сатуға жататын кәсiпорынның құрамын белгiлеу және құнын бағалау
      496-бап. Кредит берушiлердiң кәсiпорынды сату кезiндегi құқықтары
      497-бап. Кәсiпорынды беру
      498-бап. Кәсіпорынға құқықтардың ауысуы
      499-бап. Кемшiлiктерi бар кәсiпорынды беру мен қабылдаудың салдары
      500-бап. Кәсiпорынды сату шартына мәмiлелердiң жарамсыздық салдары туралы және шартты бұзу мен өзгерту туралы ережелердi қолдану
      26-тарау. Айырбас
      501-бап. Айырбас шарты
      502-бап. Айырбас шарты бойынша баға мен шығындар
      503-бап. Айырбас шарты бойынша өзара тауар беру мiндеттемелерiн орындау
      504-бап. Айырбасталатын тауарларға меншiк құқығының ауысуы
      505-бап. Айырбас шарты бойынша сатып алынған тауарды алып қойғаны үшiн жауапкершiлiк
      27-тарау. Сыйға тарту
      506-бап. Сыйға тарту шарты
      507-бап. Сый алушының сыйды алудан бас тартуы
      508-бап. Сыйға тарту шартының нысаны
      509-бап. Сыйға тартуға тыйым салу
      510-бап. Сыйға тартуды шектеу
      511-бап. Сыйға тарту шартын орындаудан бас тарту
      512-бап. Сыйға тартудың күшiн жою
      513-бап. Сыйға тарту шартын орындаудан бас тарту және сыйға тартудың күшiн жою мүмкiн болмайтын жағдайлар
      514-бап. Сыйланған заттың кемшiлiктерi салдарынан зиян келтiру зардабы
      515-бап. Сыйға тартуға уәде беру кезiндегi құқық мирасқорлығы
      516-бап. Қайырмалдық
      28-тарау. Рента
      Параграф 1. Жалпы ережелер
     
      517-бап. Рента шарты
      518-бап. Рентаны ресімдеуге қойылатын талаптар
      519-бап. Рента төлеу үшiн мүлiктi иелiктен айыру
      520-бап. Қозғалмайтын мүлiкке рента жүктеу
      521-бап. Рентаның төленуiн қамтамасыз ету
      521-1-бап. Рента шартын рента алушының талап етуі бойынша бұзу
      522-бап. Рента төлеудiң мерзiмiн кешiктiргенi үшiн жауапкершiлiк
      Параграф 2. Тұрақты рента
      523-бап. Тұрақты рентаны алушы
      524-бап. Тұрақты рентаның нысаны мен мөлшерi
      525-бап. Тұрақты рентаны төлеу мерзiмдерi
      526-бап. Төлеушiнiң тұрақты рентаны сатып алу құқығы
      527-бап. Тұрақты рентаны рента алушының талабы бойынша сатып алу
      528-бап. Тұрақты рентаның сатып алу бағасы
      529-бап. Тұрақты рента төлемi ретiнде берiлген мүлiктiң кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүлiну қаупi
      Параграф 3. Ғұмырлық рента
      530-бап. Ғұмырлық рента алушылар
      531-бап. Ғұмырлық рентаның мөлшері
      532-бап. Ғұмырлық рентаны төлеу мерзiмдерi
      533-бап. Алып тасталды- ҚР 27.02.2017 № 49-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      534-бап. Рента төлемі ретiнде берiлген мүлiктiң кездейсоқ жойылу қаупi
      Параграф 4. Өмiр бойы асырауда ұстау
      535-бап. Өмiр бойы асырауда ұстау шарты
      536-бап. Асырауда ұстауға беру жөнiндегi мiндет
      537-бап. Өмiр бойы асырауда ұстауды мерзiмдiк төлеммен ауыстыру
      538-бап. Өмiр бойы асырауда ұстауды қамтамасыз ету үшiн берiлген мүлiктi иелiктен айыру және пайдалану
      539-бап. Өмiр бойы асырауда ұстауды тоқтату
      29-тарау. Мүліктік жалдау (жалға алу)
      Параграф 1. Жалпы ережелер
      540-бап. Мүлiктік жалдау шарты
      541-бап. Мүлiктік жалдау объектiлерi
      542-бап. Мүлiктік жалдау шартының талаптары
      543-бап. Жалға берушi
      544-бап. Мүлiктік жалдау шартының нысаны
      545-бап. Мүлiктік жалдау шартының мерзiмi
      546-бап. Мүлiктік жалдау шарты бойынша жасалатын төлем
      547-бап. Мүлiктi жалға алушыға беру
      548-бап. Жалға берушiнiң жалға берiлген мүлiктiң кемшiлiктерi үшiн жауапкершiлiгi
      549-бап. Жалға берiлетiн мүлiкке үшiншi тұлғалардың құқықтары
      550-бап. Жалға алған мүлiктi пайдалану
      551-бап. Жалға алушының жалға алған мүлiкке билiк ету шегi
      552-бап. Жалға берушiнiң жалға берiлген мүлiктi ұстап-тұту жөнiндегi мiндеттерi
      553-бап. Жалға алушының жалданған мүлiктi ұстап-тұту жөнiндегi мiндеттерi
      554-бап. Жалға алушының жалданған мүлiктен алынатын өнiмге, жемiстерге және өзге де кiрiстерге меншiк құқығы
      555-бап. Мүлiктi жақсарту
      556-бап. Тараптардың бiреуiнiң талап етуi бойынша мүліктік жалдау шартын өзгерту және бұзу
      557-бап. Жалға алушының шартты жаңа мерзiмге жасасуға артықшылықты құқығы
      558-бап. Мүлiктік жалдау шартын қайта жаңарту
      559-бап. Мүлiктік жалдау шартының тараптар өзгерген кезде күшiн сақтап қалуы
      560-бап. Қосымша жалдау шартының негiзгi мүлiктік жалдау шартына тәуелдiлiгi
      561-бап. Шарт тоқтатылған кезде жалға берушiге мүлiктiң қайтарылуы
      562-бап. Мүлiктiң жалға алушының меншiгiне көшуi
      563-бап. Жалға алушының құқықтарын қорғау
      564-бап. Мүлiктiк жалдаудың жекелеген түрлерiнiң және жекелеген мүлiк түрлерiн жалдаудың ерекшелiктерi
      Параграф 2. Лизинг
      565-бап. Лизинг шарты
      566-бап. Лизинг нысанасы
      567-бап. Лизинг шартының елеулi талаптары
      568-бап. Мүлiктi лизингке беру туралы сатушыны хабардар ету
      569-бап. Мүлiктiң кездейсоқ жойылу немесе бүлiну қаупi
      570-бап. Лизинг шарты бойынша төленетiн төлемдер
      571-бап. Лизинг алушыға лизинг шартының нысанасын беру
      572-бап. Сатушының жауапкершiлiгi
      Параграф 3. Кәсiпорынды жалдау
      573-бап. Кәсiпорынды жалдау шарты
      574-бап. Кәсiпорынды жалдау кезiндегi кредит берушiлердiң құқықтары
      575-бап. Кәсiпорынды жалдау шартының нысаны және оны мемлекеттiк тiркеу
      576-бап. Жалға алынған кәсiпорынды беру
      577-бап. Жалға алушының кәсiпорынды ұстау және оны пайдалану бойынша шығындарды төлеу жөнiндегi мiндеттерi
      578-бап. Жалға алынған кәсiпорынның мүлкiн пайдалану
      579-бап. Жалға алушының жалға алынған кәсiпорынға өзгерiстер мен жақсартулар енгiзуi
      580-бап. Жалға алынған кәсiпорынды қайтару
      Параграф 4. Үйлер мен ғимараттарды жалдау
      581-бап. Үйдi немесе ғимаратты жалдау шарты
      582-бап. Yйдi немесе ғимаратты жалдау шартының нысаны және оны мемлекеттiк тiркеу
      583-бап. Жалдау ақысының мөлшерi
      584-бап. Yйдi немесе ғимаратты беру
      Параграф 5. Көлiк құралдарын жалдау
      585-бап. Көлiк құралын экипажымен жалдау шарты
      586-бап. Көлiк құралын экипажымен жалдау шартының нысаны
      587-бап. Жалға берушiнiң көлiк құралын ұстау жөнiндегi мiндетi
      588-бап. Жалға берушiнiң көлiк құралын басқару мен техникалық пайдалану жөнiндегi мiндеттерi
      589-бап. Жалға берушiнiң көлiк құралын коммерциялық пайдалануға байланысты шығындарды төлеу жөнiндегi мiндетi
      590-бап. Көлiк құралын сақтандыру
      591-бап. Көлiк құралын пайдалану туралы үшiншi тұлғалармен шарт жасасу
      592-бап. Көлiк құралына келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк
      593-бап. Көлiк құралы келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк
      594-бап. Көлiк құралдарының жекелеген түрлерiн жалдаудың ерекшелiктерi
      594-1-бап. Көлік құралын экипажсыз жалдау шарты
      594-2-бап. Көлік құралын экипажсыз жалдау шартының нысаны
      594-3-бап. Жалға алушының көлік құралын күтіп ұстау жөніндегі міндеті
      594-4-бап. Жалға алушының көлік құралын күтіп ұстауға жұмсалатын шығыстарды төлеу жөніндегі міндеті
      594-5-бап. Үшінші тұлғалармен жасалатын көлік құралын пайдалану туралы шарттар
      594-6-бап. Көлік құралымен келтірілген зиян үшін жауаптылық
      594-7-бап. Көлік құралдарының жекелеген түрлерін жалдау ерекшеліктері
      Параграф 6. Прокат
      595-бап. Прокат шарты
      596-бап. Прокат шартының мерзiмi
      597-бап. Мүлiктi жалға алушыға беру
      598-бап. Жалға берiлген мүлiктiң кемшiлiктерiн жою
      599-бап. Мүлiктi пайдаланғаны үшiн төленетiн ақы
      600-бап. Жалға алынған мүлiктi пайдалану
      30-тарау. Тұрғын үйді жалдау
      601-бап. Тұрғын үйдi жалдау шарты
      602-бап. Мемлекеттiк тұрғын үй қорындағы тұрғын үйдi жалдау шарты
      603-бап. Жекеше тұрғын үй қорындағы тұрғын үйдi жалдау шарты
      31-тарау. Мүлікті тегін пайдалану
      604-бап. Мүлiктi тегiн пайдалану шарты
      605-бап. Несие берушi
      606-бап. Мүлiктi тегiн пайдалануға беру
      607-бап. Тегiн пайдалануға берiлген мүлiктiң кемшiлiктерi үшін жауапкершілік
      608-бап. Тегiн пайдалануға берiлген мүлiкке үшiншi тұлғалардың құқықтары
      609-бап. Несие алушының мүлiктi ұстау жөнiндегi мiндеттерi
      610-бап. Мүлiктiң кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүлiну қаупi
      611-бап. Мүлiктi пайдалану нәтижесiнде үшiншi тұлғаға келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк
      612-бап. Шартты мерзiмiнен бұрын бұзу
      613-бап. Шарттан бас тарту
      614-бап. Шарттағы тараптардың өзгеруi
      615-бап. Шартты тоқтату
      32-тарау. Мердігерлік
      Параграф 1. Мердiгерлiк туралы жалпы ережелер
      616-бап. Мердiгерлiк шарты
      617-бап. Жұмысты мердiгердiң қарамағында орындау
      618-бап. Материалдардың кездейсоқ жойылу қаупi
      619-бап. Бас мердiгер және қосалқы мердiгер
      620-бап. Жұмыстың орындалу мерзiмдерi
      621-бап. Жұмыстың бағасы
      622-бап. Мердiгердiң үнемi
      623-бап. Жұмысқа ақы төлеу тәртiбi
      624-бап. Ұстап қалу құқығы
      625-бап. Жұмысты тапсырысшының материалдарын пайдалана отырып орындау
      626-бап. Тапсырысшы берген мүлiктiң сақталмағаны үшiн мердiгердiң жауаптылығы
      627-бап. Тапсырысшының жұмыстарды орындау кезiндегi құқықтары
      628-бап. Мердiгер тапсырысшыға Ескертуге мiндеттi мән-жайлар
      629-бап. Тапсырысшының жәрдем көрсетуi
      630-бап. Тапсырысшының орындалған жұмысты қабылдауы
      631-бап. Мердiгерлiк нысанасы жойылған немесе жұмысты аяқтау мүмкiн болмаған жағдайдағы тараптар арасындағы есеп айырысу
      632-бап. Жұмыстың сапасы
      633-бап. Жұмыс сапасына кепiлдiк
      634-бап. Кепiлдiк мерзiмiн есептеу тәртiбi
      635-бап. Мердiгердiң жұмыс сапасының тиiстi дәрежеде болмауы үшiн жауапкершiлiгi
      636-бап. Жұмыс сапасының лайықсыздығы туралы талап арыздар жөнiндегi мерзiмнiң ескiруi
      637-бап. Мердiгердiң тапсырысшыға ақпарат беру мiндетi
      638-бап. Тараптар алған ақпараттың құпиялылығы
      639-бап. Тапсырысшыға материалдар мен жабдықтарды қайтарып беру
      Параграф 2. Тұрмыстық мердiгерлiктiң ерекшелiктерi
      640-бап. Тұрмыстық мердiгерлiк шарты
      641-бап. Тапсырысшы құқықтарының кепiлдiктерi
      642-бап. Шарттың нысаны
      643-бап. Тапсырысшыға жұмыстың нәтижелерi туралы ақпарат беру
      644-бап. Тапсырысшыға жұмыс туралы ақпарат беру
      645-бап. Жұмысты мердiгердiң материалынан орындау
      646-бап. Жұмысты тапсырысшының материалынан орындау
      647-бап. Жұмыстың бағасы және оған ақы төлеу
      648-бап. Орындалған жұмыстан кемшiлiктер табудың зардабы
      649-бап. Тапсырысшының орындалған жұмыс нәтижесiн алуға келмеуiнiң зардабы
      650-бап. Шарттағы тараптардың бiрiнiң қайтыс болуының зардабы
      Параграф 3. Құрылыс мердiгерлiгiнiң ерекшелiктерi
      651-бап. Құрылыс мердiгерлiгiнiң шарты
      652-бап. Құрылыс мердiгерлiгi шарты бойынша тәуекелдi бөлісу
      653-бап. Жүргiзiлетiн жұмыстардың қауiпсiздiгi үшiн жауаптылық
      654-бап. Жобалау-сметалық құжаттама
      655-бап. Жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерiстер енгiзу
      656-бап. Жұмыстарды материалдық қамтамасыз ету
      657-бап. Жұмысқа ақы төлеу
      658-бап. Құрылыс салу үшiн жер учаскесiн беру
      659-бап. Тапсырысшының құрылыс мердiгерлiгі шартындағы қосымша мiндеттерi
      660-бап. Тапсырысшының шарт бойынша жұмыстың орындалуын бақылауы мен қадағалауы
      661-бап. Мердiгердiң қоршаған ортаны қорғау және құрылыс жұмыстарын қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi мiндеттерi
      662-бап. Тараптардың құрылысты консервациялау кезiндегi мiндеттерi
      663-бап. Жұмыс нәтижелерін тапсыру және қабылдау
      664-бап. Мердiгердiң жұмыстардың сапасы үшiн жауаптылығы
      665-бап. Құрылыс мердігерлігі шартындағы сапа кепiлдiктерi
      666-бап. Кемшіліктерді тапсырысшының есебінен жою
      Параграф 4. Жобалау және iздестiру жұмыстарына мердiгерлiктiң ерекшелiктерi
      667-бап. Жобалау және iздестiру жұмыстарына мердiгерлiк шарт
      668-бап. Жобалау және iздестiру жұмыстарына арналған бастапқы деректер
      669-бап. Тапсырысшының мiндеттерi
      670-бап. Мердiгердiң мiндеттерi
      671-бап. Мердігердің кепілдіктері
      672-бап. Жобалау-сметалық құжаттаманың және iздестiру жұмыстарының кемшiлiктерi үшiн мердiгердiң жауаптылығы
      Параграф 5. Ғылыми-зерттеу, тәжiрибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарға мердiгерлiктiң ерекшелiктерi
      673-бап. Ғылыми-зерттеу, тәжiрибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарға шарттар
      674-бап. Жұмыстарды орындау
      675-бап. Жұмыстарды тапсыру, қабылдау және оған ақы төлеу
      676-бап. Шарт туралы мәлiметтердiң құпиялылығы
      677-бап. Тараптардың жұмыс нәтижелерiне құқықтары
      678-бап. Тапсырысшының мiндеттерi
      679-бап. Мердiгердiң (атқарушының) мiндеттерi
      680-бап. Ғылыми-зерттеу жұмыстарына жасалған шартта нәтижеге жету мүмкiндiгi болмауының салдары
      681-бап. Тәжiрибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарға жасалған шартта жұмыс нәтижесiне жету мүмкiндiгi болмауының салдары
      682-бап. Мердiгердiң (атқарушының) шартты бұзғаны үшін жауапкершілігі
      33-тарау. Өтелмелі қызмет көрсету
      683-бап. Өтелмелi қызмет көрсету шарты
      684-бап. Өтелмелi қызмет көрсету шартын атқару
      685-бап. Көрсетiлген қызметтерге ақы төлеу
      686-бап. Өтелмелi қызмет көрсету шартын орындаудан бiржақты бас тарту
      687-бап. Өтелмелi қызмет көрсету шартын құқықтық реттеу
      687-1-бап. Персонал беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған шарт
      34-тарау. Тасымалдау
      688-бап. Жалпы ережелер
      689-бап. Жүктi тасымалдау шарты
      690-бап. Жолаушы тасымалдау шарты
      691-бап. Кеме жалдау (чартер) шарты
      692-бап. Тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарттар
      693-бап. Көлiк ұйымдары арасындағы шарттар
      694-бап. Аралас тасымалдар
      695-бап. Жалпы пайдаланыстағы көлiкпен тасымалдау
      696-бап. Көлiк құралдарын беру, жүктi тиеу (түсiру)
      697-бап. Кiре ақысы
      698-бап. Жүктi, жолаушыны және (немесе) теңдеме жүктi жеткiзу мерзiмi
      699-бап. Жүкке билiк ету құқығы
      700-бап. Жолаушылардың құқықтары
      701-бап. Тасымалдау жөнiндегi мiндеттемелердiң бұзылғаны үшiн жауапкершiлiк
      702-бап. Тасымалдаушының көлiктi бермегенi үшiн және жөнелтушiнiң берiлген көлiк құралдарын пайдаланбағаны үшiн жауапкершiлiгi
      703-бап. Тасымалдаушының тiкелей аралас қатынас кезiндегi жауапкершiлiгi
      704-бап. Тасымалдаушының жолаушыны жөнелтудi кiдiрткенi үшiн жауапкершiлiгi
      705-бап. Жүктiң немесе теңдеме жүктiң жоғалғаны, кем шыққаны және зақымданғаны (бүлiнгенi) үшiн тасымалдаушының жауапкершiлiгi
      706-бап. Жүктердi тасымалдау жөнiндегi талаптар мен талап қоюлар
      707-бап. Жолаушының өмiрi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн тасымалдаушының жауапкершiлiгi
      35-тарау. Көлік экспедициясы
      708-бап. Көлiк экспедициясы шарты
      709-бап. Шарттың нысаны
      710-бап. Экспедиторға берiлетiн құжаттар мен басқа да ақпарат
      711-бап. Экспедитордың мiндеттерiн үшiншi тұлғаның атқаруы
      712-бап. Ұстап қалу құқығы
      713-бап. Көлiк экспедициясы шарты бойынша экспедитордың жауапкершiлiгi
      714-бап. Көлiк экспедициясы шартын орындаудан бiржақты бас тарту
      36-тарау. Заем
      715-бап. Заем шарты
      716-бап. Заем шартының нысаны
      717-бап. Заем шартын жасасу
      718-бап. Қарыз шарты бойынша сыйақы
      719-бап. Заем нысанасын беру
      720-бап. Нысаналы заем
      721-бап. Заемшының мiндеттемелерiн орындауын қамтамасыз ету
      722-бап. Заем нысанасын қайтару
      723-бап. Заем нысанасын мерзiмiнен бұрын қайтару туралы талапты қанағаттандыру мерзімі
      724-бап. Заем шартын даулау
      725-бап. Заем шартында мiндеттеменi жаңалау
      725-1-бап. Қарыз алушымен – жеке тұлғамен жасалатын қарыз шартының ерекшеліктері
      726-бап. Мемлекеттiк заем шарты
      727-бап. Банк заемы шарты
      728-бап. Банктік қарыз шартының, микрокредит беру туралы шарттың және синдикатталған қарыз шартының ерекшеліктері
      37-тарау. Ақшалай талапты беріп қаржыландыру (факторинг)
      729-бап. Ақшалай талапты берiп қаржыландыру (факторинг) шарты
      730-бап. Ақшалай талапты берiп қаржыландыру туралы шарттың нысаны
      731-бап. Қаржыландыруды алу мақсатындағы берiлген ақшалай талап
      732-бап. Клиенттiң қаржы агентiнiң алдындағы жауапкершiлiгi
      733-бап. Талапты беруге тыйым салудың жарамсыздығы
      734-бап. Ақшалай талапты кейiн беру
      735-бап. Борышқордың қаржы агентiне ақшалай талапты орындауы
      736-бап. Қаржы агентiнiң борышқордан алынған сомаларға құқықтары
      737-бап. Борышқордың қарсы талаптары
      738-бап. Қаржы агентi алған сомаларды борышқорға қайтару
      738-1-бап. Жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру кезiнде ақшалай талап етуді беру
      738-2-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік және концессия жобаларын қаржыландыру кезінде ақшалай талапты өзгеге беру
      38-тарау. Банктік қызмет көрсету
      Параграф 1. Жалпы ережелер     
      739-бап. Банктiк қызмет көрсету шарты
      740-бап. Банктегі ақшаға билік етуді шектеу
      741-бап. Клиенттің келісімінсіз ақшаны алып қою
      742-бап. Клиенттiң ақшасын алу кезектiлiгi
      743-бап. Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың банктiк қызмет көрсетуi
      744-бап. Банктiк қызмет көрсетуге ақы төлеу
      745-бап . Банк құпиясы
      746-бап . Клиенттерге банктiк қызмет көрсету шарттарын бұзғаны үшiн жауапкершiлiк
      Параграф 2. Банктiк шот
      747-бап. Банктiк шот шарты
      748-бап. Банктік шот шартының нысаны
      749-бап. Клиенттiң ақшасына билiк ету
      750-бап. Банк (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым) банктік шот шарты бойынша орындайтын операциялар
      751-бап. Ақшаны пайдаланғаны үшін сыйақы
      752-бап. Банктiк шот шартын бұзу
      753-бап. Банктердiң банктiк шоттары
      Параграф 3. Ақша аудару
      754-бап. Ақша аудару туралы шарт
      755-бап. Ақша аудару туралы шарттар жасасу
      Параграф 4. Банк салымы
      756-бап. Банк салымы шарты
      757-бап. Банк салымдарының түрлерi
      758-бап. Банк салымы шартының нысаны
      759-бап. Банк салымы шартының қолданылу мерзiмi
      760-бап. Банк салымы шарты бойынша сыйақы
      761-бап. Банк салымы шарты бойынша сыйақы төлеудiң тәртiбi
      762-бап. Салымдарды енгiзу
      763-бап. Үшiншi тұлғалардың салымға ақша енгiзуi
      764-бап. Үшiншi тұлғалардың пайдасына салымдар
      765-бап. Банк салымдарын қайтару
      766-бап. Банк салымын қайтаруды қамтамасыз ету
      767-бап. Банк салымы бойынша жасалған операциялар үшiн банк көрсеткен қызметтерге ақы төлеу
      39-тарау. Сақтау
      Параграф 1. Сақтау туралы жалпы ережелер
      768-бап. Сақтау шарты
      769-бап. Затты сақтауға қабылдау туралы шарт
      770-бап. Затты сақтауға қабылдау мiндетi
      771-бап. Заттарды иесіздендіріп сақтау
      772-бап. Сақтау шартының нысаны
      773-бап. Сақтау мерзiмi
      774-бап. Сақтаушыға сыйақы беру және оның шығындарын өтеу
      775-бап. Сақтаушының заттардың сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi міндеттерi
      776-бап. Сақтау жағдайларын өзгерту
      777-бап. Затты үшiншi тұлғаға сақтауға беру
      778-бап. Сақтаушының заттың сақталмағандығы үшiн жауапкершiлiгi
      779-бап. Сақтаушы-кәсiпкердiң жауапкершiлiгi
      780-бап. Сақтаушының жауаптылық мөлшерi
      781-бап. Затты алу мерзiмдерiн бұзудың зардабы
      782-бап. Сақтаушыға келтiрiлетiн залалдардың орнын толтыру
      783-бап. Сақтау туралы жалпы ережелердi оның жекелеген түрлерiне қолдану
      Параграф 2. Сақтаудың жекелеген түрлерi
      784-бап. Ломбардта сақтау
      785-бап. Ломбардтан талап етiлмеген зат
      786-бап. Құндылықтарды банкте сақтау
      787-бап. Көлiк ұйымдарының сақтау камераларында сақтау
      788-бап. Ұйымдардың киiмiлгiштерiнде сақтау
      789-бап. Қонақүйде сақтау
      790-бап. Даулы заттарды сақтау (секвестр)
      Параграф 3. Тауар қоймасында сақтау
      791-бап. Тауар қоймасы
      792-бап. Ортақ пайдаланылатын тауар қоймасы
      793-бап. Тауар қоймасының мiндеттерi
      794-бап. Тауар иесiнiң тауар қоймасына қоятын талаптары
      795-бап. Тауар қоймасының сақтау жөнiндегi шығындарының орнын толтыру
      796-бап. Тауар қоймасының сақтау шартынан бас тартуы
      797-бап. Қойма құжаттары
      798-бап. Жай қойма куәлiгi
      799-бап. Қос қойма куәлiгi
      800-бап. Қос қойма куәлiгiн ұстаушының тауарға құқықтары
      801-бап. Қойма және кепiл куәлiктерiн беру
      802-бап. Қос қойма куәлiгi бойынша тауар беру
      40-тарау. Сақтандыру
      803-бап. Сақтандыру шарты
      804-бап. Осы Кодекспен реттелетiн сақтандыру қатынастары
      805-бап. Сақтандыру нысандары
      806-бап. Мiндеттi және ерiктi сақтандыру
      807-бап. Сақтандыру объектiсi
      808-бап. Мiндеттi сақтандыру туралы ережелердiң бұзылу зардабы
      809-бап. Жеке және мүлiктiк сақтандыру
      809-1-бап. Жинақтаушы сақтандыру
      810-812. Алып тасталды - ҚР 2006.02.20 № 128 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      813-бап. Сақтанушы
      814-бап. Сақтандырушы
      815-бап. Сақтандырылған адам
      816-бап. Пайда алушы
      817-бап. Сақтандыру мүддесі және сақтандыру жағдайы
      818-бап. Сақтандыру сыйлықақылары
      819-бап. Сақтандыру сомасы
      820-бап. Сақтандыру төлемi
      821-бап. Қос сақтандыру
      822-бап. Топтық сақтандыру
      823-бап. Ортақ сақтандыру және бірлескен қайта сақтандыру
      824-бап. Қайта сақтандыру
      825-бап. Сақтандыру шартының нысаны
      825-1-бап. Сақтандыру ережелерi
      826-бап. Сақтандыру шартының мазмұны
      826-1-бап. Жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеудiң мерзiмiн ұзарту
      826-2-бап. Жинақтаушы сақтандыру шартының қолданылуын қалпына келтiру
      826-3-бап. Бас полистi ресiмдеу жолымен шарт бойынша сақтандыру
      827-бап. Сақтандыру шартының қолданылуы
      828-бап. Сақтандырушының мiндеттерi
      829-бап. Сақтандыру жағдайынан туындайтын залалдарды азайтуға бағытталған шығындардың орнын толтыру
      830-бап. Сақтандыру құпиясы
      831-бап. Сақтанушының мiндеттерi
      832-бап. Шарт жасасу кезiнде сақтанушы беретiн мәлiметтер
      833-бап. Сақтандыру тәуекелiн және келтiрiлген зиянды бағалау
      834-бап. Шарттың қолданылуы кезеңiнде сақтандыру тәуекелiнiң ұлғаю салдары
      835-бап. Сақтандыру жағдайының басталғаны туралы сақтандырушыны хабардар ету
      836-бап. Сақтанушыны ауыстыру
      837-бап. Сақтандырылған адамды ауыстыру
      838-бап. Пайда алушыны ауыстыру
      839-бап. Сақтандырушыны сақтандыру төлемiн жүзеге асырудан босатудың негiздерi
      840-бап. Сақтанушының залалдарды өтеу құқықтарының сақтандырушыға ауысуы (суброгация)
      841-бап. Сақтандыру шартын мерзiмiнен бұрын тоқтату
      842-бап. Сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтатудың салдары
      843-бап. Сақтандыру шартының жарамсыздығы
      844-бап. Сақтандыру шартын жарамсыз деп танудың салдары
      845-бап. Өзара сақтандыру
      845-1-бап. Исламдық сақтандыру
      41-тарау. Тапсырма
      846-бап. Тапсырма шарты
      847-бап. Тапсырманы сенiм бiлдiрушiнiң нұсқауларына сәйкес орындау
      848-бап. Сенiм бiлдiрiлген өкiлдiң мiндеттерi
      849-бап. Сенiм бiлдiрушiнiң мiндеттерi
      850-бап. Тапсырма шартындағы сыйақы
      851-бап. Сенiм ауысуы
      852-бап. Тапсырма шартын тоқтату
      853-бап. Тапсырма шартын тоқтатудың зардабы
      854-бап. Тапсырма шартындағы құқықтық мирасқорлық
      42-тарау. Басқаның мүддесіне тапсырмасыз іс-әрекет жасау
      855-бап. Басқаның мүддесiне iс-әрекет жасау талаптары
      856-бап. Мүдделi тұлғаға оның мүддесiне жасалған iс-әрекеттер туралы хабарлау
      857-бап. Мүдделi тұлғаның өз мүддесiне жасалған iс-әрекеттердi мақұлдауының салдары
      858-бап. Мүдделi тұлғаның өз мүддесi үшiн жасалған iс-әрекеттердi мақұлдамауының салдары
      859-бап. Басқаның мүддесiне iс-әрекет жасаған адамға залалдарын өтеу
      860-бап. Басқаның мүддесiне жасалған iс-әрекеттер үшiн сыйақы
      861-бап. Басқаның мүддесiне мәмiле жасау салдары
      862-бап. Басқаның мүддесiне iс-әрекеттер жасаудың салдарынан негiзсiз баю
      863-бап. Басқаның мүддесiне жасалған iс-әрекеттермен келтiрiлген зиянды өтеу
      864-бап. Басқаның мүддесiне iс-әрекеттер жасаған адамның есеп беруi
      43-тарау. Комиссия
      865-бап. Комиссия шарты
      866-бап. Комиссиялық сыйақы
      867-бап. Комиссионердiң үшiншi тұлғамен мәмiле жасау жөнiндегi құқықтары мен мiндеттерi
      868-бап. Комиссиялық тапсырманы орындау
      869-бап. Қосалқы комиссия
      870-бап. Комитенттiң нұсқауларынан ауытқу
      871-бап. Комиссияның нысанасы болып табылатын мүлiкке құқық
      872-бап. Комиссионердiң өзiне тиесiлi соманы ұстап қалуы
      873-бап. Комиссионердің жауаптылығы
      874-бап. Өзiне мәмiле жасау
      875-бап. Комитенттiң комиссия шарты бойынша орындалғанды қабылдауы
      876-бап. Комиссиялық тапсырманы орындау жөнiндегi шығындардың орнын толтыру
      877-бап. Комитенттiң тапсырманың күшiн жоюы
      878-бап. Комиссионердiң тапсырманы орындаудан бас тартуы
      879-бап. Комиссия шартын тоқтату
      880-бап. Комитенттiң мерзiмi көрсетiлмей жасалған шарттан бас тартуы
      881-бап. Комиссионердiң мерзiмi көрсетiлмей жасалған шарттан бас тартуы
      882-бап. Комиссия шартындағы құқықтық мирасқорлық
      44-тарау. Мүлікті сенімгерлікпен басқару
      883-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару ұғымы және оның пайда болу негiздерi
      884-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару субъектiлерi
      885-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару объектiлерi
      886-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару шарты
      887-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару шартының нысаны
      888-бап. Сенiмгер басқарушының құқықтары мен мiндеттерi
      889-бап. Сенiмгер басқарушының бастамасымен сенiмнiң ауысуы
      890-бап. Сенiмгер басқарушының жауапкершiлiгi
      891-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару шартының тоқтатылуы
      892-бап. Акцияларды және өзге де бағалы қағаздарды сенiмгерлiкпен басқару
      893-бап. Инвестициялық қорлардың активтерiн сенiмгерлiкпен басқару
      894-бап. Кәсіпорынды мүлiктiк кешен ретiнде сенiмгерлiкпен басқару
      895-бап. Мемлекеттiк қызметшiнiң мүлкін сенiмгерлiкпен басқару
      45-тарау. Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг)
      896-бап. Кешендi кәсiпкерлiк лицензия шартының ұғымы
      897-бап. Кешендi кәсiпкерлiк лицензия шартының нысаны
      897-1-бап. Кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты бойынша зияткерлік меншік объектісін пайдалануға құқықты табыстауды тіркеу
      898-бап. Лицензиардың мiндеттерi
      899-бап. Лицензиаттың мiндеттерi
      900-бап. Шектеу шарттары
      901-бап. Лицензиардың лицензиатқа қойылатын талаптар бойынша жауапкершiлiгi
      902-бап. Кешендi кәсiпкерлiк қосалқы лицензия
      903-бап. Кешендi кәсiпкерлiк қосалқы лицензияның лицензиардың лицензиатпен негiзгi шартына тәуелдiлiгi
      904-бап. Лицензиар, лицензиат және қосалқы лицензиат қатынастарының ерекшелiктерi
      905-бап. Фирмалық атау өзгерген кезде шарттың күшін сақтауы
      906-бап. Пайдалануға берiлген бiр немесе бiрнеше айрықша құқықтардың өзгеруi кезiнде шарт күшiнiң сақталуы
      907-бап. Пайдалануға берiлген айрықша құқықтың тоқтатылу салдары
      908-бап. Кешендi кәсiпкерлiк лицензия шартының тоқтатылуы
      909-бап. Кешендi кәсiпкерлiк лицензия шартындағы құқықтық мирасқорлық
      46-тарау. Конкурстық міндеттемелер
      910-бап. Конкурстық мiндеттеменiң мазмұны
      911-бап. Сыйақыға жария уәде беру
      912-бап. Сыйақыға жария уәде берудiң күшiн жою
      913-бап. Лотереялар, тотализаторлар және өзге де ойындар өткiзу ерекшелiктерi
      914-бап. Ойындар мен бәс тiгудi өткiзуге және оларға қатысуға байланысты талаптар
      915-бап. Тендер
      916-бап. Аукцион
      47-тарау. Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелер
      Параграф 1. Жалпы ережелер
      917-бап. Зиян келтiргенi үшiн жауаптылықтың жалпы негiздерi
      918-бап. Зиян келтiрудің алдын алу
      919-бап. Қажеттi қорғану жағдайында зиян келтiру
      920-бап. Аса қажеттi жағдайда зиян келтiру
      921-бап. Заңды тұлғаның немесе азаматтың өз қызметкерi келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiгi
      922-бап. Мемлекеттiк органдар, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары, сондай-ақ олардың лауазымды адамдары келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк
      923-бап. Анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура және сот органдарының заңсыз iс-әрекеттерiмен келтiрiлген зиян үшін жауапкершiлiк
      924-бап. Өзiнiң жауаптылығын сақтандырған тұлғаның зиянды өтеуi
      925-бап. Он төрт жасқа дейiнгi кәмелетке толмағандар келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк
      926-бап. Он төрт жастан он сегiз жасқа дейiнгi кәмелетке толмағандар келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк
      927-бап. Ата-ана құқықтарынан айырылған ата-аналардың кәмелетке толмағандар келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiгi
      928-бап. Әрекетке қабiлетсiз деп танылған азамат келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк
      929-бап. Әрекетке қабiлеттiлiгi шектеулi деп танылған азамат келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк
      930-бап. Өз iс-әрекетiнiң мәнiн түсiнуге қабiлетсiз азамат келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк
      931-бап. Айналасындағыларға жоғары қауiп туғызатын қызмет (жоғары қауiптiлiк көздерi) арқылы келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк
      932-бап. Бiрлесiп келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк
      933-бап. Зиян келтiрген тұлғаға керi талап қою құқығы
      934-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу әдiстерi
      935-бап. Жәбiрленушiнiң кiнәсi мен зиян келтiрген адамның мүлiктiк жағдайын есепке алу
      Параграф 2. Азаматтың өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген
      зиянды өтеу
      936-бап. Азаматтың шарттық және өзге де мiндеттемелердi орындау кезiнде өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу
      937-бап. Денсаулықты зақымдау арқылы келтiрiлген зиянды өтеудiң көлемi мен сипаты
      938-бап. Денсаулықтың зақымдануы салдарынан жоғалтылған табысты (кiрiстi) анықтау
      939-бап. Кәмелетке толмаған адамның денсаулығы зақымданған кезде зиянды өтеу
      940-бап. Азаматтың қайтыс болуы салдарынан залал шеккен адамдарға зиянды өтеу
      941-бап. Азамат қайтыс болған жағдайда келтiрiлген зиянды өтеу мөлшерi
      942-бап. Зиянды өтеу мөлшерiн өзгерту
      943-бап. Күнкөрiс құнының артуына байланысты зиянды өтеуді ұлғайту
      944-бап. Зиянды өтеу жөнiндегi төлемдер
      945-бап. Заңды тұлға тоқтатылған ретте зиянды өтеу
      946-бап. Жерлеуге жұмсалған шығындарды өтеу
      Параграф 3. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң жеткiлiксiздiгi салдарынан келтiрiлген зиянды өтеу
      947-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң жеткiлiксiздiгi салдарынан келтiрiлген зиянды өтеу негiздерi
      948-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң кемшiлiгi салдарынан келтiрiлген зиян үшiн жауапты тұлғалар
      949-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң кемшiлiгi салдарынан келтiрiлген зиянды өтеу мерзiмдерi
      950-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң
      кемшiлiктерi салдарынан келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiктен босату негiздерi
      Параграф 4. Моральдық зиянды өтеу
      951-бап. Моральдық зиянды өтеу
      952-бап. Моральдық зиянды өтеу мөлшерi
      48-тарау. Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелер
      953-бап. Негiзсiз байлықты қайтару мiндетi
      954-бап. Негiзсiз байлықты қайтару туралы талаптардың азаматтық құқықтарды қорғау туралы басқа талаптармен арақатынасы
      955-бап. Негiзсiз байлықты заттай қайтару
      956-бап. Негізсіз байлықтың құнын өтеу
      957-бап. Құқықты басқа тұлғаға негiзсiз берудiң зардабы
      958-бап. Жәбiрленушiге алынбаған табыстарды өтеу
      959-бап. Қайтарылуға жататын мүлікке шыққан шығындарды өтеу
      960-бап. Қайтарылуға жатпайтын негiзсiз байлық
      5 бөлiм. Интеллектуалдық меншік құқығы
      49-тарау. Жалпы ережелер
      961-бап. Интеллектуалдық меншiк құқығының объектiлерi
      962-бап. Интеллектуалдық меншiк объектiлерiне құқықтың пайда болу негiздерi
      963-бап. Интеллектуалдық меншiк объектiлерiне жеке мүлiктiк емес және мүлiктiк құқықтар
      964-бап. Интеллектуалдық меншiк объектiлерiне айрықша құқықтар
      965-бап. Айрықша құқықтардың басқа адамға ауысуы
      966-бап. Лицензиялық шарт
      967-бап. Интеллектуалдық шығармашылық қызметтiң нәтижелерiн жасау және пайдалану туралы шарт
      968-бап. Айрықша құқық және меншiк құқығы
      969-бап. Айрықша құқықтардың қолданылу мерзiмi
      970-бап. Айрықша құқықтарды қорғау әдiстерi
      50-тарау. Авторлық құқық
      971-бап. Авторлық құқықпен қорғалатын туындылар (авторлық құқық объектiлерi)
      972-бап. Авторлық құқық объектiлерiнiң түрлерi
      973-бап. Авторлық қатынастарды құқықтық реттеу
      974-бап. Авторлық құқық объектiлерi болып табылмайтын туындылар
      975-бап. Ресми құжаттардың, мемлекеттiк рәмiздер мен белгiлердiң жобаларына құқық
      976-бап. Авторлық құқықты қорғау белгiсi
      977-бап. Автордың жеке мүлiктiк емес құқықтары
      978-бап. Автордың мүлiктiк құқықтары
      979-бап. Туындыны сақтауға беру
      980-бап. Қазақстан Республикасының аумағында авторлық құқықтың қолданылуы
      981-бап. Авторлық құқықтың қолданыла бастауы
      982-бап. Авторлық құқықтың қолданылу мерзiмi
      983-бап. Туындының қоғам игiлiгiне ауысуы
      984-бап. Авторлық құқықтарды басқару
      51-тарау. Сабақтас құқықтар
      985-бап. Сабақтас құқықтардың объектiлерi
      986-бап. Сабақтас құқықтардың субъектiлерi
      987-бап. Сабақтас құқықтардың қолданылуы
      988-бап. Сабақтас құқықтар субъектiлерiнiң құқықтарын реттеу
      989-бап. Сабақтас құқықтардың қолданылу мерзiмi
      990-бап. Шетелдiк азаматтар немесе шетелдiк заңды тұлғалар болып табылатын орындаушылардың, фонограммалар шығарушылардың, эфирлiк және кабельдік хабар тарату ұйымдарының құқықтары
      52-тарау. Өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге құқық
      991-бап. Өнертабысты, пайдалы модельді, өнеркәсіптік үлгіні құқықтық қорғау талаптары
      992-бап. Өнертабысты, пайдалы модельдi, өнеркәсiптiк үлгiнi пайдалану құқығы
      993-бап. Патентке берілетін құқыққа билік ету
      994-бап. Авторлық құқық
      995-бап. Өнертабыстың, пайдалы модельдiң, өнеркәсiптiк үлгiнiң тең авторлары
      996-бап. Қызметтік өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер
      997-бап. Автордың қызметтiк өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсiптiк үлгi үшiн сыйақы алуға құқығы
      998-бап. Патенттің Қазақстан Республикасының аумағында қолданылуы
      999-бап. Патенттің қолданылу мерзімі
      1000-бап. Өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсiптiк үлгiге айрықша құқық беру
      1001-бап. Өнертабысты, пайдалы модельдi, өнеркәсiптiк үлгiнi пайдалануға құқықты табыстау
      1002-бап. Ашық лицензия
      1003-бап. Патентті бұзғаны үшін жауаптылық
      1004-бап. Оған дейiн пайдалану құқығы
      1005-бап. Патент иесiнiң құқықтарын шектеу
      53-тарау. Селекциялық жетістіктерге құқық
      1006-бап. Өсiмдiктердiң жаңа сорттарына және жануарлардың жаңа тұқымдарына құқықты қорғаудың талаптары
      1007-бап. Автордың селекциялық жетiстiк атауын айқындау құқығы
      1008-бап. Селекциялық жетiстiк авторының сыйақы алуға құқығы
      1009-бап. Патент иесiнiң селекциялық жетiстiкке құқығы
      1010-бап. Патент иесiнiң мiндеттерi
      1011-бап. Селекциялық жетiстiкке патенттiң қолданылу мерзiмi
      1012-бап. Селекциялық жетiстiктердi пайдалануға жіберу
      54-тарау. Интегралды микротәсімдер топологиясына құқықтар
      1013-бап. Интегралды микротәсiмдер топологиясына құқықтарды қорғау талаптары
      1014-бап. Интегралды микротәсiмдер топологиясына айрықша құқық
      1015-бап. Топологияларды тiркеу
      1016-бап. Топологияны қолдануға айрықша құқықтың қолданылу мерзiмi
      55-тарау. Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғау
      құқығы
      1017-бап. Ашылмаған ақпаратты құқықтық қорғау талаптары
      1018-бап. Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшiн жауапкершiлiк
      1019-бап. Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғауға құқықтың ауысуы
      56-тарау. Азаматтық айналымға, тауарларға және қызмет
      көрсетулерге қатысушыларды дараландыру құралдары
      Параграф 1. Фирмалық атау
      1020-бап. Фирмалық атауға құқық
      1021-бап. Заңды тұлғаның фирмалық атауын тауар белгiсінде пайдалану
      1022-бап. Фирмалық атауға құқықтың қолданылуы
      1023-бап. Фирмалық атауды иелiктен алу құқығы
      Параграф 2. Тауар белгiсi
      1024-бап. Тауар белгiсiн құқықтық қорғау талаптары
      1025-бап. Тауар белгiсiн пайдалану құқығы
      1026-бап. Қазақстан Республикасының аумағында тауар белгiсiн құқықтық қорғау
      1027-бап. Тауар белгiсiне құқықтың қолданылу мерзiмi
      1028-бап. Тауар белгісін пайдаланбаудың салдары
      1029-бап. Тауар белгісiне құқықтың ауысуы
      1030-бап. Тауар белгiсiн пайдалануға рұқсат беру
      1031-бап. Тауар белгiсiне құқық беру және тауар белгісін пайдалануға құқықты табыстау
      1032-бап. Тауар белгiсiне құқықты бұзғаны үшiн жауапкершiлiк
      Параграф 3. Тауар шығарылатын жердiң атауы
      1033-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын құқықтық қорғау талабы
      1034-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын пайдалану құқығы
      1035-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын құқықтық қорғаудың
      қолданылу аясы
      1036-бап. Тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығының қолданылу мерзiмi
      1037-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын заңсыз пайдалану үшiн жауапкершiлiк
      6 бөлiм. Мұрагерлік құқық
      57-тарау . Мұрагерлік туралы жалпы ережелер
      1038-бап. Мұрагерлiк
      1039-бап. Мұрагерлiктiң негiздерi
      1040-бап. Мұраның құрамы
      1041-бап. Ортақ бiрлескен меншiк болып табылатын мүлiкке мұрагерлiк
      1042-бап. Мұраның ашылуы
      1043-бап. Мұраның ашылу орны
      1044-бап. Мұрагерлер
      1045-бап. Мұрадан лайықсыз мұрагерлердi шеттету
      58-тарау. Өсиет бойынша мұрагерлік
      1046-бап. Жалпы ережелер
      1047-бап. Талап қойылған өсиет
      1048-бап. Мұрагерлердi қосымша тағайындау
      1049-бап. Мүлiктiң өсиет етiлмей қалған бөлiгiне мұрагерлiк
      1050-бап. Өсиеттiң нысаны туралы жалпы ережелер
      1051-бап. Нотариатта куәландырылған өсиет
      1052-бап. Нотариатта куәландырылғандарға теңестiрiлетiн өсиеттер
      1053-бап. Өсиеттiң күшiн жою және оны өзгерту
      1054-бап. Өсиеттiң құпиясы
      1055-бап. Өсиетке түсiнiк беру
      1056-бап. Өсиеттiң жарамсыздығы
      1057-бап. Өсиеттiк бас тарту (легат)
      1058-бап. Жүктеу
      1059-бап. Өсиеттiң орындалуы
      59-тарау. Заңды мұрагерлік
      1060-бап. Жалпы ережелер
      1061-бап. Заң бойынша мұрагерлердiң бiрiншi кезегi
      1062-бап. Заң бойынша мұрагерлердiң екiншi кезегі
      1063-бап. Заң бойынша мұрагерлердiң үшiншi кезегi
      1064-бап. Кейiнгi кезектегi мұрагерлер
      1065-бап. Алып тасталды - ҚР 2007.01.12 № 225 Заңымен.
      1066-бап. Алып тасталды - ҚР 2007.01.12 № 225 Заңымен.
      1067-бап. Ұсыну құқығы бойынша мұрагерлiк
      1068-бап. Мұра қалдырушының асырауындағы еңбекке жарамсыз адамдар
      1069-бап. Мұрадағы мiндеттi үлеске құқық
      1070-бап. Мұра алу кезiндегi ерлi-зайыптылардың құқықтары
      1071-бап. Мұраны қорғау және заң бойынша мұрагерлiк кезiнде оны басқару
      60-тарау. Мұра алу
      1072-бап. Мұраны қабылдау
      1072-1-бап. Мұра қабылдау тәсiлдерi
      1072-2-бап. Мұраны қабылдау мерзiмi
      1072-3-бап. Белгiленген мерзiмнiң аяқталуына қарай мұраны қабылдау
      1072-4-бап. Мұраны қабылдау құқығының ауысуы (мұрагерлiк трансмиссия)
      1073-бап. Мұраға құқық туралы куәлiк беру
      1074-бап. Мұрадан бас тарту құқығы
      1075-бап. Өсиеттiк бас тартуды алудан бас тарту құқығы
      1076-бап. Мұраны бөлу
      1077-бап. Болмаған мұрагерлердiң құқықтары
      1078-бап. Жекелеген мұрагерлердiң мұраға кiретiн мүлiкке басым құқығы
      1079-бап. Мұралық үлестердiң үстелуi
      1080-бап. Мұраның есебiнен төлеуге жататын шығындар
      1081-бап. Мұра қалдырушының борыштарын кредит берушiлердiң өндiрiп алуы
      1082-бап. Шаруа немесе фермер қожалығындағы мұрагерлiк
      1083-бап. Иесiз қалған мүлік
      7 бөлім. Халықаралық жеке құқық
      61-тарау. Жалпы ережелер
      1084-бап. Шетелдiк элемент шиеленiстiрген азаматтық-құқықтық қатынастарға қолданылуға тиiстi құқықты анықтау
      1085-бап. Заң ұғымдарын саралау (құқықтық саралау)
      1086-бап. Шетел құқығы нормаларының мазмұнын анықтау
      1087-бап. Керi сiлтеме жасау және үшiншi елдiң құқығына сiлтеме жасау
      1088-бап. Заңды айналып өтудiң салдары
      1089-бап. Өзара түсiнiстiк
      1090-бап. Жария тәртiп туралы ескерту
      1091-бап. Императивтiк нормаларды қолдану
      1092-бап. Көп құқықтық жүйелерi бар елдiң құқығын қолдану
      1093-бап. Реторсиялар
      62-тарау. Коллизиялық нормалар
      Параграф 1. Тұлғалар
      1094-бап. Жеке тұлғаның жеке заңы
      1095-бап. Жеке адамның құқық қабiлеттiлiгi мен әрекетке қабiлеттiлiгi
      1096-бап. Жеке адамды хабар-ошарсыз кеттi деп тану және оны қайтыс болды деп жариялау
      1097-бап. Жеке адамның есімі
      1098-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық хал актiлерiн Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тiркеу
      1099-бап. Шет мемлекет органдары азаматтық хал актiлерiн куәландыруға берген құжаттарды тану
      1100-бап. Заңды тұлғаның заңы
      1101-бап. Заңды тұлғаның құқық қабiлеттiлігi
      1102-бап. Мемлекеттiң шетелдiк элементi бар азаматтық-құқықтық қатынастарға қатысуы
      Параграф 2. Жеке мүлiктiк емес құқықтар
      1103-бап. Жеке мүлiктiк емес құқықтарды қорғау
      Параграф 3. Мәмiлелер, өкiлдiк, талап мерзiмi
      1104-бап. Мәмiленiң нысаны
      1105-бап. Сенiмхат
      1106-бап. Талап мерзiмi
      Параграф 4. Заттық құқықтар
      1107-бап. Заттық құқықтарға қолданылатын құқық туралы жалпы ережелер
      1108-бап. Заттық құқықтардың пайда болуы және тоқтатылуы
      1109-бап. Мемлекеттiк тiзiлiмге енгiзiлуге тиiстi көлiк құралдары мен өзге де мүлiкке заттық құқықтар
      1110-бап. Жолдағы қозғалатын мүлiкке заттық құқықтар
      1111-бап. Заттық құқықтарды қорғау
      Параграф 5. Шарттық мiндеттемелер
      1112-бап. Шарт тараптарының келiсiмiмен құқық таңдау
      1113-бап. Тараптардың келiсiмi болмаған кезде шартқа қолданылатын құқық
      1114-бап. Шетелдiң қатысуымен заңды тұлға құру туралы шартқа қолданылатын құқық
      1115-бап. Қолданылатын құқықтың күшiнде болатын саласы
      Параграф 6. Шарттан тыс мiндеттемелер
      1116-бап. Бiр жақты мәмiлелерден туындайтын мiндеттемелер
      1117-бап. Зиян келтiру салдарынан туындайтын мiндеттемелер
      1118-бап. Тұтынушыға келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк
      1119-бап. Негiзсiз баю
      Параграф 7. Интеллектуалдық меншiк
      1120-бап. Интеллектуалдық меншiкке құқықтар
      Параграф 8. Мұрагерлiк құқық
      1121-бап. Мұрагерлiк бойынша қатынастар
      1122-бап. Адамдардың өсиет жасауға және оның күшiн жоюға қабілеттілігі, өсиеттің және оның күшін жою актiсiнiң нысаны
      1123-бап. Қозғалмайтын мүлiктi және мемлекеттiк тiзiлiмге енгiзiлуге тиiстi мүлiктi мұраға қалдыру
      Параграф 9. Қорғаншылық және қамқоршылық
      1124-бап. Қорғаншылық және қамқоршылық

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз