Қазақстан-американ бірлескен коммиссиясының 6-шы мәжілісі Қорытынды баяндамасының ережелерін және Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Америка Құрама Штаттарына 1999 жылғы 17-22 желтоқсандағы сапары барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 2000 жылғы 17 наурыз N 413

      Қазақстан-американ бірлескен комиссиясының 6-шы мәжілісі Қорытынды баяндамасының ережелері мен Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Америка Құрама Штаттарына 1999 жылғы 17-22 желтоқсандағы сапары барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асыру және қазақстан-американ ынтымақтастығын одан әрі дамытуды және кеңейтуді қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан-американ бірлескен комиссиясының 6-шы мәжілісі Қорытынды баяндамасының ережелерін және Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Америка Құрама Штаттарына 1999 жылғы 17-22 желтоқсандағы сапары барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, басқа да

 

мемлекеттік органдары (келісім бойынша) және мүдделі ұйымдар Іс-шаралар

жоспарында көзделген тапсырмаларды орындау жөнінде нақты шаралар

қабылдасын.

     3. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі жарты жылда

кемінде бір рет Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы Қазақстан

Республикасының Үкіметін хабардар етіп тұрсын.

     4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі                                   Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                      2000 жылғы 17 наурыздағы

                                     N 413 қаулысымен бекітілген


     Қазақстан-Американ бірлескен комиссиясының 6-шы мәжілісі Қорытынды

     баяндамасының ережелерін және Қазақстан Республикасының Президенті

               Н.Ә.Назарбаевтың АҚШ-қа сапары барысында

       (1999 жылғы 17-22 желтоқсан) қол жеткізілген уағдаластықтарды

               жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

     ЕСКЕРТУ. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1369           

              қаулысымен. 


P011369_
 


_________________________________________________________________________

N          Іс-шара                 !Орындалу !  Орындалуына жауаптылар

р/с                                  мерзімі

_________________________________________________________________________

1            2                          3                4

_________________________________________________________________________

               Екі-жақты қарым-қатынастар

_________________________________________________________________________

1  ЕҚЫҰ-ның Қазақстандағы парламент   Тұрақты   Орталық сайлау комиссиясы

   сайлауы туралы қорытынды есебінде  негізде   (келісім бойынша) (шақыру),

   аталған кемшіліктерді жою жөнінде.           Сыртқы істер министрлігі

   гі жұмысты жалғастыру

_________________________________________________________________________

2  "Бұқаралық баспасөз құралдары       2000 ж.  Мәдениет, ақпарат және

   туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі   І жарты.   қоғамдық келісім

   Қазақстан Республикасы Заңының     жылдығы   министрлігі

   жекелеген ережелерін пысықтаудың        

   орындылығын қарау


3  Жергілікті әкімдерді тікелей       2000 ж.    Орталық сайлау комиссиясы

   сайлау жүйесіне көшудің алғы     ІҮ тоқсаны   (келісім бойынша),

   шарттарын жасау үшін норматив.                Әділет министрлігі    

   тік-құқықтық база әзірлеу

4  Қазақстан Республикасы Қауіпсіз.  Тұрақты     Сыртқы істер министрлігі,

   дік Кеңесінің Діни экстремизм.     негізде    Ұлттық қауіпсіздік

   мен күрес жөніндегі комиссиясы                комитеті (келісім бойынша)

   мен американдық тарап арасындағы

   ынтымақтастықты дамыту      

5  Консулдық саладағы ынтымақтастық   Тұрақты   Сыртқы істер министрлігі,

   мәселелері бойынша өзара түсініс.  негізде   Ішкі істер министрлігі

   тік туралы меморандумның іс жүзін.   

   де жүзеге асуы: екі мемлекеттің  

   аумақтары арқылы азаматтардың

   визасыз транзиті мүмкіндігін

   зерттеу, заңсыз миграцияға, екі

   елдің аумағына заңсыз келуге,

   сондай-ақ жол жүру құжаттарын

   қолдан жасауға қарсы күрес

   бойынша ақпарат алмасу


6  АҚШ Елшілігі жанынан ашылып        2000 ж.   Сыртқы істер министрлігі,

   жатқан құқықтық мәселелер        І жарты.    Ішкі істер министрлігі,

   жөніндегі атташенің аймақтық     жылдығы     Ұлттық қауіпсіздік комитеті

   бөлімімен ынтымақтастық:                       (келісім бойынша)

   терроризмге қарсы күреске 

   жәрдемдесудің сұранысына

   баға беру; осы саладағы ынты.

   мақтастықты дамыту бойынша,

   оның ішінде қазақстандық

   қызметшілер тобын оқыту

   саласында ұсыныстар әзірлеу;

   есірткінің заңсыз айналымына

   қарсы күрес; шекаралық

   бақылауды күшейту

7  Екі жақты және көп жақты         2000 ж.   Мемлекеттік кіріс

   әскери жаттығуларға қатысы      І жарты.   министрлігі, Қорғаныс

   бар құрал-жабдықтар мен мате.    жылдығы   министрлігі, Ішкі істер

   риалдарды барлық кедендік                  министрлігі

   баждарын босатудың мүмкіндік.

   терін қарау

8  Орталық және Оңтүстік Азия.      Тұрақты   Сыртқы істер министрлігі

   дағы аймақтық қауіпсіздік         негізде 

   мәселелері бойынша, сондай-ақ 

   аймақтық экстремизмнің ұлғаюы

   және оның Орталық Азиядағы

   жағдайларға әсерін тигізу

   мүмкіндігі проблемасы бойынша

   екі жақты консультациялар

   өткізу


9  Орталық Азиядағы қауіпсіздік     2000 ж.  Сыртқы істер министрлігі,

   пен тұрақтылықты нығайту        І жарты.  Қорғаныс министрлігі,

   жөнінде аймақтық конференция    жылдығы   Ішкі істер министрлігі,

   ұйымдастыру және өткізу                   Ұлттық қауіпсіздік комитеті

                                             (келісім бойынша) 

_________________________________________________________________________

         Қорғаныс саласындағы екі жақты ынтымақтастық

_________________________________________________________________________

10 Қорғаныс саласындағы ынтымақ.   2000 ж.    Қорғаныс министрлігі

   тастықтың 2000 жылға арналған   ішінде

   жоспарын, сондай-ақ Қазақстан

   Республикасының Қарулы күштері

   мен АҚШ Орталық командованиесі.

   нің арасындағы 2000 жылға арнал.

   ған әскери байланыстар жоспарын

   іс жүзінде жүзеге асыру


11 Қазақстанның қорғаныс секторын   2000 ж.  Қорғаныс министрлігі,

   реформалау жөніндегі бастама.    ішінде   Ұлттық қауіпсіздік комитеті

   ларды жүзеге асыру: қарулы                (келісім бойынша)

   күштердің резервтік компонентін

   материалдық-техникалық жабдықтау

   мен дамыту жөнінде ақпарат алмасу.

   Антитеррористік операцияларға

   дайындығын қамтамасыз ету мақса.

   тында Қазақстанның шұғыл әрекет

   ету күштерін нығайту жөніндегі

   ұсыныстарды қарау

12 Әскери жаттықтыру және білім     2000 ж.  Қорғаныс министрлігі

   беру бағдарламасының жұмысына,   ішінде 

   сондай-ақ Маршалл орталығындағы

   іс-шараларға Қазақстанның

   қатысуын жалғастыру


13 Қоршаған ортаны қорғау бойынша    2000 ж.   Қорғаныс министрлігі,

   қорғаныс жүйесіндегі ынтымақ.     ішінде    Табиғи ресурстар және

   тастық саласында ынтымақтастық              қоршаған ортаны қорғау

   пен ақпарат алмасуды жүзеге                 министрлігі

   асыру туралы негізгі құжатты

   әзірлеу мақсатында диалогты

   жалғастыру

14 Қазақстандық ҚАЗБАТ бітімгер.   2000 ж.   Қорғаныс министрлігі

   шілік батальонын құру:          ішінде  

   өзара келісілген негізде

   аймақтық бітімгершілік

   бастамаларын дамыту

15 Қазақстанда ОРТАЛЫҚАЗБАТ-2000   2000 ж.   Қорғаныс министрлігі

   жаттығуларын өткізу             ІІІ-ІҮ

                                   тоқсаны


16  "Бейбітшілік жолындағы         2000 ж.   Қорғаныс министрлігі

   әріптестік" бағдарламасының     ішінде

   жүйесі бойынша білім беру

   және оқыту саласындағы жаңа

   бастамаларға қатысу


17 НАТО-ның штаб-пәтеріне әскери   2000 ж.  Қорғаныс министрлігі,

   өкіл жіберу                     ішінде   Сыртқы істер министрлігі

18  Трансұлттық шекаралар арқылы   2000 ж.  Ұлттық қауіпсіздік комитеті

    есірткі мен қару-жарақтың      ішінде   (келісім бойынша),

    транзитіне, сондай-ақ                   Сыртқы істер министрлігі,

    осы шекараларды қылмысты                Ішкі істер министрлігі

    элементтердің кесіп өтуіне

    қарсы іс-қимыл бойынша қауіп.

    сіздік саласындағы екі жақты

    бағдарламаны жүзеге асыру

________________________________________________________________________ 


                       Таратпау

________________________________________________________________________

19 Қазақстан Республикасы мен     2000 ж.   Энергетика, индустрия және

   Америка Құрама Штаттары        ішінде    сауда министрлігі

   арасындағы 1993 жылғы 13        

   қаңтарда қол қойылған,

  қолданылу мерзімі 2000 жылдың

  желтоқсанында аяқталатын

  Құрлық-аралық баллистикалық

  зымырандардың, шахталық ұшыру

  қондырғыларын, авариялық

   іс-қимылдарды жоюға және

  ядролық қарудың таралуын

  болдырмауға қатысты келісімді

   ұзарту


20 "Қауіп-қатерді бірлесіп        2000 ж.    Энергетика, индустрия және

   азайту" (ҚБА) бағдарламасы    ішінде      сауда министрлігі,

  шеңберіндегі ынтымақтастықты               Табиғи ресурстар және

  одан әрі дамыту: ҚБА шеңберін.             қоршаған ортаны қорғау

  де берілген Степногорскідегі               министрлігі

  талдау лабораториясын АҚШ-тың

  Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі  

  агенттігінің қатысуымен Экология.

  лық мониторинг жөніндегі ұлттық

  орталық етіп қайта құруға

  бағытталған Халықаралық ғылыми-

  техникалық орталықтың жаңа

  жобасын жүзеге асыру;

  Қазақстандағы бұрынғы қорғаныс

  өнеркәсібіне арналған қалаларға

  көмек көрсетудің қазіргі бар

  жобаларын қолдау

21 Қазақстан Республикасының        2000 ж.  Энергетика, индустрия және

   Энергетика, индустрия және       ішінде   сауда министрлігі

   сауда министрлігі мен

   Америка Құрама Штаттарымен

  Қорғаныс министрлігі арасындағы

  БН-350 реакторын тоқтатуға

  қатысты 1999 жылғы 17 желтоқ.

  сандағы Атқарушы Келісімді

  іс жүзінде жүзеге асыру

22 Қазақстан Республикасының       2000 ж.   Энергетика, индустрия және

   Энергетика, индустрия және       ішінде   сауда министрлігі,

   сауда министрлігі мен Америка             Қорғаныс министрлігі

  Құрама Штаттарының Қорғаныс              

   министрлігі арасындағы жаппай

   қырып-жоятын қарудың инфра-

   құрылымын жоюға қатысты 1999

   жылғы 17 желтоқсандағы

   келісімге жасалған түзетулерді

   іс жүзінде жүзеге асыру


23  Экспорттық бақылау режимін      Тұрақты  Энергетика, индустрия және

    одан әрі нығайту: оқ-дәрілер    негізде   сауда министрлігі

    тасымалына бақылау жасауды          

    қоса алғанда, экспорттық

    бақылаудың жаңа стандарттарын

    әзірлеу және енгізу; халықаралық

    бақылау тізімдерін қабылдау;

    таратпау тұрғысынан ерекше

    алаңдаушылық туғызатын объекті.

    лер экспортына күшейтілген ішкі

    бақылау; Қазақстан Республикасының

    Энергетика, индустрия және сауда

    министрлігі мен АҚШ Мемлекеттік

   департаменті арасындағы экспортты

    лицензиялаудың қазақстандық

    жүйесін автоматтандыруға қатысты

    өзара түсіністік туралы қол

    қойылған Меморандумды іс жүзінде

    жүзеге асыру


24  Қазақстанның Бактериологиялық       2000 ж.   Сыртқы істер министрлігі,

    (биологиялық) және токсиколо.      І жарты.   Энергетика, индустрия

    гиялық қаруларды әзірлеуге,        жылдығы    және сауда министрлігі,

    өндіруге және қорларын толық.                 Қорғаныс министрлігі,

    тыруға тыйым салу және оларды                 Қаржы министрлігі

    жою туралы 1972 жылғы конвенция.    

    ға қосылуы және Химиялық қаруға

    тыйым салу жөніндегі 1993 жылғы     2000 ж.

    14 қаңтардағы конвенцияны бекіту  І тоқсаны

    құралын мүмкіндігінше қысқа

    мерзімде депозиттеу


                  Сауда және инвестициялар

25  Ірі салық төлеушілердің, Шетелдік   2000 ж.   Мемлекеттік кіріс

    инвесторлар кеңесінің және         І тоқсаны  министрлігі (шақыру),

    Америка сауда палатасының өкіл.               Сыртқы істер министрлігі,

    дерін тарта отырып, салық мони.               Инвестициялар жөніндегі

    торингі жүйесінің жұмысын жақсарту            агенттік

    жөніндегі жұмыс тобын құру


26  Жүкқұжатқа сәйкес кедендік          2000 ж.   Мемлекеттік кіріс

    бажды белгілеу үшін импортта.      І тоқсаны  министрлігі (шақыру),

    лған тауардың бағасын анықтау.                Экономика министрлігі,

    дың халықаралық практикасын                   Энергетика, индустрия

    енгізу мүмкіндігін қарау                      және сауда министрлігі,

                                                  Сыртқы істер министрлігі,

                                                  Инвестициялар жөніндегі

                                                  агенттік

27 Халық пен балалар денсаулығының    2000 ж.     Энергетика, индустрия

   қауіпсіздігіне байланысты         І тоқсаны    және сауда министрлігі,

   тауарлардың шектеулі тізбесін                  Инвестициялар жөніндегі

   қазақ тілінде таңбалау туралы                  агенттік, Денсаулық

   жаңа нормативтер енгізу                        сақтау ісі жөніндегі

   мүмкіндігін қарау                              агенттік


28 Тауарларды сертификаттауды         2000 ж.     Энергетика, индустрия

   бекіту жөніндегі рәсімдерді      І тоқсаны     және сауда министрлігі,

   қысқарту және жеңілдету                        Табиғи монополияларды

                                                  реттеу бәсекелестікті

                                                  қорғау және шағын биз.

                                                  несті қолдау жөніндегі

                                                  агенттік


29 Халықаралық даму жөніндегі        2000 ж.      Сыртқы істер министрлігі

   агенттікпен, Сауда және даму    І тоқсаны      (шақыру), Экономика

   жөніндегі агенттікпен,                         министрлігі, Сауда-өнер.

   Америка сауда палатасымен                      кәсіп палатасы (келісім.

   және Қазақстан-Америка                         бойынша), Табиғи монопо.

   іскерлік қауымдастығымен                       лияларды реттеу,

   ынтымақтастық бағдарлама.                      бәсекелестікті қорғау

   рын әзірлеу және дамыту                        және шағын бизнесті

                                                  қолдау жөніндегі агенттік


30 Іскерлік даму комитетінің         2000 ж.      Энергетика, индустрия

   демеуімен Кәсіпкерлікке         І тоқсаны      және сауда министрлігі,

   жәрдем көрсететін жұмыс                        Сыртқы істер министрлігі,

   тобын құру                                     Қаржы министрлігі,

                                                  Табиғи монополияларды

                                                  реттеу, бәсекелестікті

                                                  қорғау және шағын

                                                  бизнесті қолдау жөніндегі

                                                  агенттік, Инвестициялар

                                                  жөніндегі агенттік


31 Шешілмеген коммерциялық           Тұрақты      Сыртқы істер министрлігі,

   дау-дамайларды реттеуге           негізде      Энергетика, индустрия

   қатысты жұмысты жалғастыру                     және сауда министрлігі,

                                                  Қаржы министрлігі,

                                                  Мемлекеттік кіріс

                                                  министрлігі, Әділет

                                                  министрлігі,

                                                  Инвестициялар жөніндегі

                                                  агенттік


32 Ауылшаруашылық және өнер.         Тұрақты      Экономика министрлігі,

   кәсіп өнімдеріне тарифтер,        негізде      Сыртқы істер министрлігі,

   ішкі қолдау шаралары мен                       Энергетика, индустрия

   ауылшаруашылығы секторына                      және сауда министрлігі,

   беріліп отырған экспорттық                     Әділет министрлігі,

   демеуқаржы; көрсетілетін                       Ауыл шаруашылығы,

   қызмет саласын реттеу                          министрлігі

   жөніндегі шаралар бойынша

   жеңілдіктер туралы Қазақстан.

   ның ұстанымын, сондай-ақ     

   ДСҰ-ның барлық келісімдері

   бойынша Қазақстанның өтпелі

   кезең алуына құқығы бар екен.

   дігін ескере отырып, Қазақстан.

   ның ДСҰ-ға кіруі мәселесін

   пысықтауды жалғастыру

33 Қазақстанда өндірілетін және      2000 ж.      Энергетика, индустрия

   АҚШ-қа экспортқа шығарылатын     ІІІ тоқсаны   және сауда министрлігі,

   кеуекті титанды Преференция.                   Сыртқы істер министрлігі

   лардың Бас Жүйесіне енгізу              

   мәселесін американдық

   тараппен пысықтау

34 Қазақстандық уранды АҚШ-қа       2000 ж.       Энергетика, индустрия

   жеткізудің шешілмеген мәселе.   І тоқсаны      және сауда министрлігі,

   лерін американдық тараппен                     Сыртқы істер министрлігі,

   пысықтау                                       "Қазатомпром" ҰАК

                                                  (келісім бойынша)


35 Джексон-Вэниктің түзету         Тұрақты        Сыртқы істер министрлігі,

   ережелерінің Қазақстанға        негізде        Экономика министрлігі,

   қатысты күшін толығымен                        Энергетика, индустрия

   жою жөнінде АҚШ Конгресінің                    және сауда министрлігі

   шешім қабылдауына арналған

   талаптарды американдық

   тараппен пысықтау

36 АҚШ сауда заңы бойынша           Тұрақты       Сыртқы істер министрлігі,

   нарықтық экономикасы бар         негізде       Экономика министрлігі,

   ел мәртебесін алу мүмкіндігін                  Энергетика, индустрия

   американдық тараппен пысықтау                  және сауда министрлігі

37 Қазақстан Республикасы            Тұрақты      Инвестициялар жөніндегі

   Президентінің "Мұнай туралы"      негізде      агенттік, Энергетика,

   1995 жылғы 28 маусымдағы                       индустрия және сауда

   N 2350, "Жер қойнауы және                      министрлігі, Экономика

   жер қойнауын пайдалану туралы"                 министрлігі

   1996 жылғы 27 қаңтардағы                      

   N 2828 Заң күші бар Жарлық.                    

   тарының орындалуы жөніндегі 

   нормативтік-құқықтық актілер

   қабылданғанға дейін, американ.

   дық компаниялардың өкілдерімен

   кең ауқымдағы мәселелер

   бойынша қосымша консультациялар

   өткізу

38 Энергетика секторындағы басымдық   2000 ж.     Энергетика, индустрия

   берілетін жобаларды белгілеу      І тоқсаны    және сауда министрлігі,

                                                  Экономика министрлігі,

                                                  "KEGOC" ААҚ (келісім    

                                                   бойынша)


39 АҚШ-тың сауда және даму жөнін.     2000 ж.     Энергетика, индустрия

   дегі агенттігімен қазақстандық    І тоқсаны    және сауда министрлігі,

   табиғи газ ресурстарының                       Экономика министрлігі,

   пайдаланылу мүмкіндігі мен мар.                Сыртқы істер министрлігі,

   кетингін зерттеуді қаржыландыру                "Қазақойл" ҰМК (келісім

   туралы келісім жасасудың мүм.                  бойынша), "Қазтрансойл"

   кіндіктерін пысықтау                           МТҰК (келісім бойынша)


40 Энергетикалық секторды реттеу       2000 ж.    Энергетика, индустрия

   үшін қажетті нормативтік құқық.    ішінде      және сауда министрлігі,

   тық актілерді әзірлеу саласын.                 Сыртқы істер министрлігі,

   да АҚШ-пен ынтымақтастық                       Экономика министрлігі,

                                                  Инвестициялар жөніндегі

                                                  агенттік, Табиғи моно.

                                                  полияларды реттеу, бәсе.

                                                  келестікті қорғау және

                                                  шағын бизнесті қолдау

                                                  жөніндегі агенттік,

                                                  "KEGOC" ААҚ (келісім

                                                  бойынша), "Қазақойл"

                                                  ҰМК (келісім бойынша)


41 Кешенді жылу энергетикалық           2000 ж.   Энергетика, индустрия

   жобалар, Қашаған кен орнындағы     ІІ тоқсаны  және сауда министрлігі,

   мұнайға барлау мұқтаждықтары                   Экономика министрлігі,

   үшін энергия өндіретін газбен                  "KEGOC" ААҚ (келісім

   жұмыс жасайтын қуаты шағын                     бойынша), "Қазақойл" ҰМК

   электр стансаларының құрылысы,                 (келісім бойынша)

   сондай-ақ мазутпен жұмыс жасай.

   тын электр стансаларын газ

   отынына көшіру жөнінде АҚШ-пен

   ынтымақтастық мүмкіндігін

   пысықтау. Қазақстан Республика.

   сындағы электр бөлу жүйелерін

   жекешелендірудің жоспарын

   ескере отырып, Қазақстанның

   энергетикалық секторын қолдау

   жөніндегі (техникалық стан.

   дарттарды, электр-энергетика.

   лық объектілер мен жабдықтарды

   жобалауды және пайдалануды,

   сондай-ақ қауіпсіздік стандарт.

   тарын сақтауды қамтамасыз етуді

   қоса алғанда) ынтымақтастықты

   дамыту


42 Іркі кәсіпорындарға салық салу.      2000 ж.   Мемлекеттік кіріс

   дың жүйесін тәртіпке келтіру       І тоқсаны   министрлігі

   және бұл салада АҚШ-пен ынты.

   мақтастық


43 АҚШ-пен шағын және орта кәсіп.     Тұрақты     Табиғи монополияларды

   керлікті дамыту жөніндегі ынты.    негізде     реттеу, бәсекелестікті

   мақтастық                                      қорғау және шағын

                                                  бизнесті қолдау жөнін.

                                                  дегі агенттік, Сыртқы

                                                  істер министрлігі


44 Қазақстан Республикасында           2000 ж.    Экономика министрлігі,

   клирингтік жүйені дамыту         І жарты.      Мемлекеттік кіріс

   жөніндегі АҚШ-пен ынтымақ.         жылдығы     министрлігі, Қаржы

   тастық                                         министрлігі

45 Қазақстанда ауыл шаруашылығын    2000 ж.       Ауыл шаруашылығы

   дамыту, оның ішінде бірлескен   І тоқсаны      министрлігі

   кәсіпорындар құру, лизинг              

   ұйымдастыру және астықты зиян.

   кестерден қорғау арқылы дамыту

   бойынша АҚШ-тың Ауыл шаруашылығы

   министрлігімен және фермерлерімен

   өзара іс-қимыл

46 Республикадағы зейнетақы жүйесін  Тұрақты     Еңбек және халықты әлеу.

   одан әрі дамыту мақсатында Қазақ. негізде     меттік қорғау министрлігі,

   станға АҚШ-тың техникалық көмек               Қаржы министрлігі, Ұлттық

   көрсетуінің мүмкіндігін зерттеу               Банк (келісім бойынша)   жөніндегі ынтымақтастықты жалғастыру         


                  Экология, ғылым және технология


47 Ғаламдық климаттық өзгерістер.     2000 ж.    Табиғи ресурстар және

   дің өсіп келе жатқан қауіп-қатер.  І тоқсаны  қоршаған ортаны қорғау

   іне қарсы іс-қимылдағы ынтымақтас.            министрлігі

   тық туралы бірлескен мәлімдемеге

   таяу болашақта қол қою

48 БҰҰ-ның Шекті Конвенциясының       2000 ж.    Табиғи ресурстар және

   климаттың өзгеруі жөніндегі       ішінде      қоршаған ортаны қорғау

   1-қосымшасына қосылу және Киот                министрлігі

   Хаттамасына сәйкес, парниктік           

   газдарды ауаға шығару бойынша

   заңды түрде міндеттеуші лимит

   белгілеу

49  Қазақстан Республикасының        2000 ж.    Табиғи ресурстар және

    экономикалық өсуіне нұқсан      І жарты.    қоршаған ортаны қорғау

    келтірместен Қазақстан          жылдығы     министрлігі

    үшін ауаға шығару лимитін

    АҚШ-пен бірлесе отырып әзірлеу


50  Парниктік газдардың деңгейін     2000 ж.    Табиғи ресурстар және

    төмендету мақсатында Климат    І жарты.     қоршаған ортаны қорғау

    өзгерісі мәселелері жөніндегі   жылдығы     министрлігі

    үйлестіру орталығын құру


51  Жұқпалы аурулармен (туберкулез,  2000 ж.    Денсаулық сақтау ісі

    ВИЧ/СПИД және гепатит) күресте.  І тоқсаны  жөніндегі агенттік

    гі ынтымақтастық жөніндегі                  

    іс-шаралар жоспарын әзірлеу

52 Елде DOTS жүйесін жаппай енгізу,  2000 ж.    Денсаулық сақтау ісі

   сондай-ақ денсаулық сақтау ре.    ішінде     жөніндегі агенттік

   формасын жүзеге асыру үшін

   туберкулезге қарсы дәрі-дәр.

   мектерді сатып алуды қаржылан.

   дыру


53 Суды пайдалану құқықтары және     2000 ж.    Табиғи ресурстар және

   суды пайдаланушылар қауымдастық.   ішінде    қоршаған ортаны қорғау

   тары туралы нормативтік-құқық.               министрлігі, Ауыл шаруашы.

   тық актілерді американдық тараппен           лығы министрлігі,

   бірлесе отырып әзірлеу                       Энергетика, индустрия және

                                                сауда министрлігі, Сыртқы

                                                істер министрлігі


54 Қазақстан Республикасының Үкіметі  2000 ж.   Табиғи ресурстар және    

   мен Қырғыз Республикасының         ішінде    қоршаған ортаны қорғау

  Үкіметі арасындағы 1998 жылғы                 министрлігі, Энергетика,

  су қоймаларының Нары-Сырдария                 индустрия және сауда

  сарқырамасының су-энергетикалық               министрлігі, Ауыл

  ресурстарын кешенді пайдалану                 шаруашылығы министрлігі

   туралы 1997 жылғы 26 желтоқсан.

   дағы келісімнің ережелерін

  Қазақстанның орындауы

55 Қазақстанда судың ластануына     2000 ж.    Табиғи ресурстар және

   байланысты экология және ден.   І жарты.    қоршаған ортаны қорғау

   саулық сақтау саласындағы       жылдығы     министрлігі, Денсаулық

   проблемаларды шешу жөніндегі                сақтау ісі жөніндегі

   ынтымақтастық жолдарын әзірлеу              агенттік


56 Оны Алматыда орналастырумен      2000 ж.    Табиғи ресурстар және

   бірге Орталықазиялық Аймақтық   І жарты.    қоршаған ортаны қорғау

   экологиялық орталық құру        жылдығы     министрлігі

   жөніндегі барлық қажетті

   жұмыстарды (тіркеу, донорлар

   тарту, орналасатын жерін анықтау)

   жүргізу


57 Қазақстанның Хайуанаттардың      2000 ж.    Табиғи ресурстар және

   жоғалып бара жатқан түрлерінің  І жарты.    қоршаған ортаны қорғау

   халықаралық саудасы жөніндегі    жылдығы    министрлігі

   конвенцияға (CITES) қосылуы


58 CITES стандарттарын қолдану      2000 ж.    Табиғи ресурстар және

   және олардың сақталуына ба.      ішінде     қоршаған ортаны қорғау

   қылау жасау рәсімдері бойынша               министрлігі

   семинарлар өткізу

59 АҚШ-пен Каспий итбалықтарының     Тұрақты   Табиғи ресурстар және

   көбеюін сақтау мәселелері         негізде   қоршаған ортаны қорғау

   жөніндегі ынтымақтастық                     министрлігі, Сыртқы істер

                                               министрлігі


60 Қазақстан Республикасының         2000 ж.   Білім және ғылым министрлігі

   Үкіметі мен АҚШ үкіметі арасын.  І жарты. 

   дағы ғылым және технология.     жылдығы

   лар саласындағы ынтымақтастық

   туралы 1994 жылғы келісімді

   жаңғырту  


61 Қазақстанның орман проблема.     2000 ж.    Табиғи ресурстар және

   лары жөніндегі, Монреаль         ішінде     қоршаған ортаны қорғау

   процесін қоса алғанда,                      министрлігі,

   халықаралық процестерге                     Ауыл шаруашылығы министрлігі

   қатысуы
     Оқығандар:

    Қобдалиева Н.М.

    Икебаева А.Ж.        


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады