Қорғау, өтем немесе демпингке қарсы шараларды енгiзу алдындағы анықтауды жүргiзу ережесiн бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 9 қыркүйектегі N 1374 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 тамыздағы № 633 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.08.2015 № 633 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының "Тауарлар импорты жағдайында iшкi рынокты қорғау шаралары туралы"  1998 жылғы 28 желтоқсандағы , "Демпингке қарсы шаралар туралы"  1999 жылғы 13 шiлдедегi және "Субсидиялар және өтем шаралары туралы"  1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңдарын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
     1. Қоса берiлiп отырған Қорғау, өтем немесе демпингке қарсы шараларды енгiзу алдындағы анықтауды жүргiзу ережесi бекiтiлсiн.
     2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi және ресми жариялауға жатады.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2000 жылғы 9 қыркүйектегі  
N 1374 қаулысымен     
бекiтiлген        

Қорғау, өтем немесе демпингке қарсы шараларды
енгiзу алдындағы анықтауды жүргiзу ережесi 1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының  "Тауарлар импорты жағдайында iшкi рынокты қорғау шаралары туралы", "Субсидиялар және өтем шаралары туралы" және "Демпингке қарсы шаралар туралы" Заңдарына сәйкес әзiрленген осы Ереже қорғау, өтем және демпингке қарсы шараларды енгізу жөнiндегi анықтауды жүргiзу тәртiбiн (бұдан әрi - анықтау), анықтау жүргiзу кезiнде отандық тауар өндiрушiлердің мүдделерiн қорғау және көмек көрсету мақсатында Мемлекеттiк органдардың және мүдделi тұлғалардың өзара қатынастарын, құқықтарын және мiндеттерiн айқындайды. 
      2. Ережеде жоғарыда көрсетiлген заңдарда көзделген негiзгi  ұғымдар пайдаланылады. 
 

                          1-бөлiм. Қорғау шаралары 
 

                      1-тарау. Өтiнiштi қарауға қабылдау 
 

        3. Қорғау шараларын енгiзу алдындағы анықтау: 
      1) Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң тапсырмасына сәйкес; 
      2) отандық өндiрушiлер немесе өндiрушiлер бiрлестiктерiнiң қорғау шараларын қолдану туралы берген өтiнiшi негiзiнде жүргiзiледi. 
 

      4. Отандық өндiрушiлердiң өтiнiшi бойынша қорғау шараларын енгiзу жөнiндегi анықтау рәсiмiн бастау үшiн осы өтiнiш бойынша жазбаша нысанда өз пiкiрiн бiлдiрген отандық өндiрушiлердiң үлесiне Қазақстан Республикасындағы ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауарлар өндiрiсiнiң жалпы көлемiнiң елу пайыздан артық келуiн уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлiгiнiң Антидемпингтiк бақылау жөнiндегi комитетi (бұдан әрi - Комитет) белгiлеуi мiндеттi шарт болып табылады. Сонымен бiрге, осы өтiнiштi қолдаған отандық өндiрушілердiң өндiрген тауарларының үлесi барлық ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауарлар көлемінің жиырма бес пайызынан артық болуы керек. 
 

      5. Анықтау жүргiзу туралы өтiнiш жазбаша нысанда берiледi. Өтiнiш 1-қосымшада белгiленген нысанда берiледi. 
 

      6. Өтiнiштi қарауды қабылдау күнi өтiнiштiң Комитетте тiркелген күнi болып саналады. Өтiнiшке 2-қосымшаға сәйкес құжаттар қоса берiледi. 
 

      7. Өтiнiш берiлгеннен кейiн Комитет өтiнiш қабылданғаннан кейiнгi қырық бес күнтiзбелiк күнде 1-қосымшаға сәйкес өтiнiшке қоса берiлген құжаттардың бар-жоғы мен шынайылығын қарайды және анықтауды жүргiзу не жүргiзуден бас тартудың орындылығы туралы қорытынды дайындайды. 
 

      8. Қорғау шараларын енгiзу алдындағы анықтау жүргiзу туралы өтiнiштегi мәлiметтер жеткiлiксiз болған жағдайда, Комитет өтiнiштi алған күннен бастап он күн мерзiмде өтiнiш берушiге бұл туралы хабарлап, оларды өзгертуге немесе өз өтiнiшiн толықтыруға оған мүмкiндiк беруi тиiс.
 

      9. Өтiнiш иесiнен бұрын берiлген өтiнiштi толықтырған немесе өзгерткен мәлiмет жiберiлсе, онда өтiнiштi қарауға қабылдау күнi өтiнiшке енгiзiлген толықтырулар немесе өзгерiстер Комитетте тiркелген күн болып саналады.
 

     10. Өтiнiш иесi анықтау рәсiмi басталғанға дейiн өтiнiштi қайтарып алуына болады. Мұндай жағдайда өтiнiш берiлмеген болып саналады.
 

     11. Өтiнiш иесi өтiнiште көрсетiлген мәлiметтердiң шынайылығына жауап бередi.
 

     12. Комитет анықтауды жүргiзуден бас тарту туралы шешiм қабылдаған күннен бастап он күн мерзiмде анықтауды жүргiзуден бас тарту себептерi мен негiздерiн көрсетiп, бұл туралы өтiнiш иесiне хабарлауы тиiс.
 

     13. Мыналар:
     1) ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауарлардағы отандық өндiрушiлерге елеулi зиян келтiргенiнiң немесе оның қаупiнің дәлелi жеткiлiксiз болса;
     2) Ереженiң 4-тармағы орындалмаса, анықтауды жүргiзуден бас тартуға негiз болады.

               2-тарау. Анықтау рәсiмi. Комитет пен мүдделi
                   тұлғалардың құқықтары мен мiндеттерi

     14. Анықтауды жүргiзудi бастау туралы шешiм қабылданған уақыттан бастап Комитет отыз күнтiзбелiк күн iшiнде жүргiзiлетiн анықтау туралы мүдделi тұлғаларға хабардар етедi.
 

     15. Хабарламада мынадай ақпарат:
     1) тауар экспорттаушы мемлекеттiң (мемлекеттер) атауы және анықтау объектiсi болып отырған тауарлардың атауы;
 

     2) анықтау басталатын күн;
 

     3) анықтау негiзi;
 

     4) өтiнiштiң заңдылығын растайтын фактілердiң қысқаша жазылуы;
 

     5) мүдделi тұлғалардың өз материалдарын жiберетiн мекен-жайы;
 

     6) мүдделi тұлғалардың өз материалдарын әкелетiн мерзiмi қамтылады.
 

      16. Қорғау шараларын қолдану туралы өтiніштi қолдаған бiр қазақстандық өндiрушiнiң үлесi ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауарлардағы қазақстандық өндiрiстiң отыз бес пайызынан асып түссе немесе егер анықтаудың объектiсi болып отырған тауар импортының жалпы көлемi Қазақстан Республикасындағы iшкi рынокта ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауарды сатудың жалпы көлемiнiң жиырма бес пайызынан кем түссе, Қазақстан Республикасындағы iшкi рынок бәсекесiнде көрсетiлген шаралардың салдары туралы антимонополиялық саясат саласындағы атқарушы өкiмет органының қорытындысы болуы қажет. 
 

      17. Анықтау тоғыз ай iшiнде аяқталады. 
 

      18. Мүдделi тұлғалар хабарламаны алған сәттен бастап жазбаша түрде мемлекеттiк немесе келiсiм бойынша басқа да тiлде жауап бередi. 
 

      19. Анықтау жүргiзу барысында Комитет мүдделi тұлғалардан қосымша ақпарат сұратуға құқылы. Сұрату салынған күннен бастап отыз күнтiзбелiк күн iшiнде ақпараттың алынған көзi көрсетiле отырып, жауап берiлуi тиiс. 
 

      20. Мемлекеттiк органдар мен өзге де ұйымдар Комитеттiң сұрау салуы бойынша анықтау жүргiзуге көмектеседi және қайтарымдық негiзде тауарлардың үлгiлерi мен қажеттi ақпаратты, соның iшiнде құпия ақпаратты бередi. 
 

      21. Комитетке берiлген құпия ақпарат мүдделi тұлғалардың жазбаша түрдегi келiсiмiнсiз жария етiлмейдi. 
 

      22. Мүдделi тұлғалар құпия ақпаратқа жазбаша түсiндiрме бередi. 
 

      23. Түсiндiрме ақпараттың мәнiн түсiндiретiндей жеткiлiктi тәптiштелуi тиiс. Ерекше жағдайларда құпия емес ақпаратты беру мүмкiн еместiгi жөнiнде себептерi көрсетiлуi тиiс. 
 

      24. Әрбiр мүдделi тұлға Комитет белгiлеген мерзiм iшiнде ақпарат жiберу кезiнде қажеттi деп санаған басқа да кез келген дәлелдемелердi беруге құқылы. 
 

      25. Комитет анықтаудың басталуы туралы шешiм қабылдағаннан кейiн ықтимал қорғау шараларын қолдану мақсатында анықтауды бастау ниетi туралы тиiстi шет мемлекеттi (шет мемлекеттер одағын) хабардар етедi. 
 

      26. Анықтау мәнiндегi алынатын ақпарат жазбаша нысанда қабылданады. 
 

      27. Егер, анықтау барысында қорғау шараларын қолданудың кешiктiрiлуi отандық өндiрушiлерге елеулi нұқсан келтiрсе немесе келтiретiн болса және оның салдарын жою қиынға түскен жағдайда Комитет Қазақстан Республикасының аумағына әкелiнген импорттық тауар көлемiнiң өсуi мен отандық өндiрушiлерге тигiзетiн елеулi нұқсан немесе оның қаупi арасындағы анық себеп-салдарын алдын ала анықтау негiзiнде Қазақстан Республикасының Yкiметiне белгiленген тәртiппен түпкiлiктi қорытынды алу мақсатында сонымен бiр мезгiлде анықтау жүргiзу шартымен уақытша қорғау бажын енгiзу туралы ұсыныс жасайды.
 

     28. Мүдделi тұлғалар iстiң материалдарымен және басқа тараптың дәлелдемелерiмен танысу мақсатында тыңдаулар өткiзу туралы өтiнiш жасауға құқылы.
 

     29. Мүдделi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтау кезеңiнде Комитеттiң қабылдаған шешiмдерi мен әрекеттерiне шағымдануға құқылы.

                         3-тарау. Қорытынды ережелер

     30. Қорғау шараларын енгiзу, қайта қарау және күшiн жою Комитеттiң ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы арқылы жүзеге асырылады.
 

     31. Анықтау нәтижелерi бойынша Комитет Yкiметке тиiстi қорытынды бередi.
 

     32. Комитет қорытындысында мiндеттi түрде мынадай ақпарат:
      1) анықтау объектiсi болып табылған, Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы сыртқы экономикалық қызметi тауар номенклатурасының тоғыз саннан тұратын коды көрсетiлген тауардың сипаттамасы; 
 

      2) Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылған тауар импорты өсуiнiң дәлелдерi; 
 

      3) отандық өндірушiлерге елеулi нұқсан келтiрiлуi немесе келтiру қаупiнiң болуының дәлелдерi; 
 

      4) отандық өндiрушiлерге елеулi нұқсан келтiру немесе келтiру қаупiнiң болуы мен Қазақстан Республикасының аумағында тауар импортының өсуi арасындағы себеп-салдар байланысының дәлелдерi; 
 

      5) Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерiн қорғау жөнiндегi шаралардың сипаттамасы: импорт квотасын немесе қорғау бажын енгiзу арқылы iске асырылатын қорғау шаралары, соның iшiнде уақытша қорғау бажы; 
 

      6) ұсынылған шараларды енгiзудiң болжалды күнi мен қолданылу мерзiмi, сондай-ақ шаралардың қолданылу кезеңiнде отандық өндiрушiнi шетелдiк бәсекелестiк жағдайында жұмыс iстеуге бейiмдеу жөнiндегi отандық өндiрушi атынан өтiнiш иесi әзiрлеген iс-шаралар жоспары немесе анықтау жүргiзу барысында оларды енгiзу жергiлiктi мүдделi тұлғалар, Қазақстан Республикасының экономикасына тұтас немесе анықтау объектiсi болып табылатын тауар тұтынушыларының едәуiр бөлiгiнің мүдделерiне қолайсыз тисе, не мемлекеттiк маңызы бар өзге де елеулi себептер бойынша жөнсiз болса, шараларды қолданбау туралы ұсыныс болуы тиiс. 
 

      33. Егер қорғау шараларының қолданылу мерзiмi үш жылдан асқан жағдайда Комитет осы шара енгiзiлгеннен кейiнгi бiр жарым жылдан кешiктiрмей белгiленген тәртiппен қайта анықтау жүргiзуi тиiс, соның нәтижесiнде қорғау шаралары жойылуы, өзгертiлуi немесе ұзартылуы мүмкiн. 
 

      34. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қорғау бажының қолданылу мерзiмiн ұзарту туралы шешiм қабылдауына Комитеттiң қорытынды нысанында дайындаған ұсынысы негiз болып табылады. 
 

                           2-бөлiм. Демпингке қарсы шаралар 
 

                           1-тарау. Өтiнiштi қарауға қабылдау 
 

        35. Демпингке қарсы шара енгiзу алдындағы анықтау: 
      1) отандық өндiрушiнiң немесе отандық өндiрушiлер бiрлестiгi берген демпингке қарсы шараларды қолдану туралы өтiнiшi негiзiнде; 
 

      2) демпингтiк тауарды беру арқылы демпинг пен материалдық нұқсан немесе оның қаупi бар екендiгi туралы мәлiмет болған жағдайда Комитет бастамасымен жүргiзiледi. 
 

      36. Осы өтiнiш бойынша жазбаша нысанда өз пiкiрiн бiлдiрген отандық өндiрушiлердiң үлесiне Қазақстан Республикасындағы ұқсас тауарлар өндiрiсiнiң жалпы көлемiнiң елу пайызынан артық келуiн Комитеттiң айқындауы отандық өндiрушiлердiң өтiнiшi бойынша демпингке қарсы анықтау рәсiмiн бастаудың мiндеттi шарты болып табылады. Соның iшiнде, осы өтiнiштi қолдаған өндiрушiлердiң өндiрген тауарларының үлесi қазақстандық өндiрушiлердiң өндiрген барлық ұқсас тауарлар көлемiнiң жиырма бес пайызынан астам болуы. 
 

      37. Анықтау жүргiзу туралы өтiнiш жазбаша нысанда берiледi. Өтiнiш 3-қосымшада белгiленген нысан бойынша берiледi. 
 

      38. Комитет өтiнiште көрсетiлген мәлiметтердi жеткiлiктi деп санаған жазбаша нысандағы өтiнiш қабылданғаны туралы өтiнiш иесiне хабарланған кезде өтiнiш қабылданған болып саналады. Өтiнiшке Ереженiң 4-қосымшасына сәйкес құжаттар қоса берiледi. 
 

      39. Егер, демпингке қарсы шараларды енгiзу алдындағы анықтау жүргiзу туралы өтiнiштегi мәлiметтер жеткiлiксiз болған жағдайда, Комитет өтінiштi алған күннен бастап он күн мерзiмде бұл туралы өтiнiш иесiне хабарлайды және өз өтiнiшiн толықтыруына немесе өзгертуiне мүмкiндiк беруi тиiс. 
 

      40. Өтiнiш иесi бұрын берiлген өтiнiштi толықтырған немесе өзгерткен мәлiмет жiберсе, өтiнiшке енгiзілген толықтырулар немесе өзгертулер қарауға қабылдау күнi Комитетте тiркелген күн болып саналады. 
 

      41. Өтiнiш иесi анықтау рәсiмi басталғанға дейiн өтiнiштi қайтарып алуына болады. Мұндай жағдайда өтiнiш берiлмеген болып саналады. 
 

      42. Анықтау барысында өтiнiштi қайтарып алса, Комитет өз бастамасымен анықтауды жалғастыруына немесе шара қолданбай, тоқтатуына болады. 
 

      43. Өтiнiш берiлгеннен кейiн Комитет өтiнiш қабылданғаннан кейiнгi отыз күн ішінде 4-қосымшаға сәйкес 36-тармақты орындауда, өтiнiшпен қоса берiлген құжаттардың шынайылығы мен бар-жоғын қарайды, сондай-ақ демпингтiк айырманы және демпингтiк тауардың берілу көлемi мен олардан келтiрiлген материалдық нұқсанды айқындайды. 
 

      44. Комитет анықтауды жүргiзуден бас тарту туралы шешiм қабылданған күннен бастап он күн мерзiмде анықтауды жүргiзуден бас тарту себептерi мен негiздерiн көрсетiп, бұл туралы өтiнiш иесiне хабарлауы тиiс. 
 

      45. Анықтауды жүргiзуден бас тартудың негiздерi: 
      1) демпингтiк айырма экспорттық бағаның бес пайызынан кем құраса; 
 

      2) демпингтiк тауарларды беру көлемi және олар келтiрген материалдық нұқсан болмашы болса, яғни оған қатысты өтiнiш берiлiп отырған елден тауарлардың берiлімi Қазақстандағы барлық ұқсас тауарлар берiлiмiнiң үш пайызынан кем құраса, бұл жағдайдан басқа, өтiнiш берiліп отырған, бiрнеше елдiң жиынтық берiлімiне Қазақстандағы ұқсас тауарлар берiлiмiнің жетi пайызынан астамы келсе;
 

     3) 36-тармақтың орындалмауы.

                2-тарау. Анықтау рәсiмi. Комитет пен мүдделi
                    тұлғалардың құқықтары мен мiндеттерi

     46. Анықтауды жүргiзудiң басталуы туралы шешiм қабылданған сәттен бастап Комитет алдағы анықтау туралы "Нормативтiк құқықтық актiлер туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен анықталған ресми басылымдарда хабарлама жариялайды және мүдделi тұлғаларға хабарлама жiбередi.
 

     47. Хабарламада мынадай мәлiметтер болады:
     1) анықтау жүргiзетiн орган ретiнде Комитеттiң атауы;
 

     2) демпингке қарсы анықтау нысанасы болатын тауардың атауы, берiлуi және экспортқа шығарушы елдiң немесе елдердiң атауы;
 

     3) анықтау басталатын күн;
 

     4) анықтауды бастаудың негiзi;
 

     5) өтiнiштiң заңдылығын растайтын фактiлердiң қысқаша баяндалуы;
 

     6) iспен танысу, өз пiкiрiн бiлдiру "және мүдделi тұлғалармен кездесулер өткiзуге мүмкiндiк алу үшiн мүдделi тұлғалар өз өтiнiштерiн оның шегiнде Комитетке беруi тиiс мерзiмдер;
 

     48. Мүдделi тұлғалар хабарланған сәттен бастап жазбаша түрде мемлекеттiк немесе келiсiм бойынша басқа да тiлде жауап бередi.
 

     49. Анықтау басталғаннан кейiн Комитет мүдделi тұлғаларға сұрау салу жiбередi.
 

     50. Сұрау салуға жауап сұрау салу алынған күннен бастап бiр ай iшiнде жiберiледi.
 

     51. Сұрау салу пошта арқылы жiберiлгеннен кейiнгi жетi күн немесе мүдделi тұлғаның өкiлiне берiлгеннен кейiн алынды деп саналады.
     Комитет бұл мерзiмдi бiр айдан аспайтын мерзiмге ұзартуы мүмкiн.
 

     52. Демпингке қарсы анықтау жүргiзу кезiнде Комитет мүдделi тұлғалардан жауабы жiберiлетiн мерзiмi белгiленген қосымша ақпарат сұратуға құқылы.
 

     53. Мүдделi тұлғалар қажеттi деп есептейтiн басқа да кез-келген ақпаратты жазбаша түрде мемлекеттiк, орыс немесе келiсiм бойынша басқа да тiлдерде бередi.
 

     54. Комитет анықтау жүргiзу кезiнде мемлекеттiк органдардан кедендiк, салықтық, статистикалық ақпаратты сұрауға құқылы.
 

     55. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа жағдайларда құпия ақпаратты жариялауға, Комитеттiң лауазымдық тұлғалары жеке мақсатында қолдануға болмайды және үшiншi тұлғаға, сондай-ақ өзге мемлекеттiк органдарға беруге болмайды.
 

     56. Құпия ақпаратқа мүдделi тұлғалар жазбаша түсiндiрме бередi.
 

      57. Түсiндiрмеде ақпараттың мәнiн түсiндiретiндей жеткiлiктi ақпарат болуы тиiс. Айрықша жағдайларда, құпия емес ақпаратты беру мүмкiн еместiгi жөнiнде себептерi болуы тиiс. 
 

      58. Анықтау нысанасы бойынша алынатын ақпарат жазбаша нысанда қабылданады. 
 

      59. Комитет, демпинг пен материалдық нұқсан немесе оны келтiру қаупiнiң бар екендiгi алдын ала анықталғаннан кейiн, уақытша демпингке қарсы шаралар қолдану ниетi туралы барлық мүдделi тұлғаларға және олардың елдерiнің ресми органдарына хабарлама жiбередi. 
 

      60. Хабарлама жiберiлгеннен кейiнгi жиырма күн iшiнде анықтауға тартылған мүдделi тұлғалар уақытша демпингке қарсы шаралар енгiзудің негiзiне қатысты жазбаша ескертулерiн жiберуге құқылы. 
 

      61. Комитет анықтау жүргiзу кезiнде ескертулердi назарға алуға не қабылдамауға құқылы. 
 

      62. Қазақстан Республикасының Үкiметi демпингке қарсы шараларды қолдану не олардың қолданылуын тоқтату туралы шешiм қабылдағаннан кейiн Комитет анықтау объектiсi болып отырған тауарлар шыққан елдерiнiң уәкiлеттi органдарына қабылданған шешiм туралы хабарлама жiбередi. 
 

      63. Анықтау жүргiзу кезiнде Комитет мүдделi тұлғалардың өтiніші бойынша анықтау материалдарын талдау, қосымша ақпарат ұсыну үшiн оларға қарама-қарсы мүддесi бар тараптармен кездесу мүмкiндiгiн жасауға мiндеттi. 
 

      64. Комитет кездесу өткеннен кейiнгi он күн ішінде ол жазбаша түрде расталғанынан кейiн ауызша ақпаратты назарға алады. 
 

      65. Әлде бiр мүдделi тұлғалардың мұндай кездесулерге қатыспауы анықтау жүргiзу кезiнде олардың мүдделерiне материалдық нұқсан келтiрмеуi тиiс. 
 

      66. Мүдделi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, анықтау кезеңiнде қабылданған Комитеттiң шешiмi мен iс-әрекеттерiне шағымдануға құқылы. 
 

                     3-тарау. Бағалар бойынша мiндеттемелер 
 

        67. Оған қатысты демпингтiң салдарын жоятын анықтау жүргiзiлетiн тауардың демпингтiк бағаны қайта қарау немесе Қазақстанға әкелудi тоқтату туралы тауар берушiнiң ерiктi түрде өзiне алған жазбаша нысанда мiндеттемесi қабылданған жағдайда, демпингке қарсы шаралар енгiзу алдындағы анықтау тоқтатыла тұруы немесе уақытша демпингке қарсы баждар немесе демпингке қарсы баждар енгiзусiз тоқтатылуы мүмкiн. 
 

      68. Баға туралы мiндеттеменi Комитет ұсынады. 
 

      69. Берушi өзiне мұндай мiндеттемелердi қабылдауға мәжбүр етiлмейдi. 
 

      70. Бағалар жөнiнде мiндеттемелер Комитет демпинг пен материалдық нұқсан немесе материалдық нұқсан келтiру қаупiнiң бар екендiгi туралы алдын ала расталған қорытынды шығарғаннан кейiн қабылданады. 
 

      71. Комитет берушiге хабарлауы тиiс берушi ұсынған мiндеттеме, жеткiзушiлер санының көп болуы себебiнен не басқа да себептермен, соның iшiнде жалпы саяси себептердi қоса алғанда, iс жүзiнде жүзеге асырылуы мүмкiн болмаса, қабылданбайды. 
 

      72. Берушi баға жөнiнде қабылданған мiндеттеменi жауапты орындаса, Комитет анықтауды тоқтатуға құқылы. 
 

      73. Анықтауды жалғастыру: 
      1) мiндеттеме қабылдаған берушi жалғастыруды талап етсе; 
      2) Комитет бастамасымен жүзеге асырылады. 
 

      74. Демпингтiң немесе материалдық нұқсанның болмауы баға жөнiндегi қабылданған мiндеттеме салдары екендiгiн қоспаған жағдайда, демпингтiң немесе материалдық нұқсан немесе оның қаупi болмауы туралы шешiм қабылданғаннан кейiн осы Ереженiң 67-тармағында көрсетiлген мiндеттеме өздiгiнен күшiн жояды.
 

     75. Баға жөнiнде мiндеттеме қабылданғаннан кейiн, бұл туралы Комитет ақпараттың құпиялылығын сақтай отырып, барлық мүдделi тұлғаларға хабарлама жiбередi.
 

     76. Комитет осы Ереженiң 67-тармағында көрсетiлген, мiндеттемесi ресми түрде қабылданған берушiден оның орындалуы туралы ақпаратты берiп тұруын талап етуi мүмкiн.
     Мұндай ақпаратты беруден бас тарту мiндеттеменi бұзу деп қаралады.
 

     77. Комитет көрсетiлген мiндеттеменiң орындалуы туралы алынған ақпаратты тексерудi жүзеге асыруға құқылы. Комитетке бақылауды жүзеге асыру кезiнде берушiнiң баға жөнiндегi мiндеттемесiн орындауы туралы ақпарат беруiне кеден органдары көмек көрсетедi.

                         4-тарау. Қорытынды ережелер

     78. Демпингке қарсы шараларды енгiзу, қайта қарау және күшiн жоюды Комитеттiң ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы арқылы жүзеге асырылады.
 

     79. Анықтау нәтижелерi бойынша Комитет Үкiметке тиiстi қорытынды бередi.
 

     80. Комитеттiң қорытындысында мiндеттi түрде мынадай ақпарат болуы тиiс:
      1) анықтау объектiсi болып табылған, Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы сыртқы экономикалық қызметi тауар номенклатурасының тоғыз саннан тұратын коды көрсетiлген тауардың сипаттамасы; 
 

      2) Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылған демпингтiк тауар импорты өсуiнiң дәлелдерi; 
 

      3) ұқсас тауарлардың отандық өндiрушiлерге елеулi нұқсан келтiрiлуi немесе зиян келтiру қаупiнің болуы дәлелдерi; 
 

      4) отандық өндiрушiлерге материалдық нұқсан келтiрiлуi мен осындай демпингтiк тауар импортының арасындағы себеп-салдар байланысының дәлелдерi; 
 

      5) Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерiн қорғау жөнiндегi шаралардың сипаттамасы: демпингке қарсы бажды, соның iшiнде уақытша демпингке қарсы баждар енгiзу арқылы iске асырылатын демпингке қарсы шаралар не мiндеттемелердi қабылдау; 
 

      6) ұсынылған шараларды енгiзудiң болжалды күнi мен қолданылу мерзiмi, сондай-ақ шаралардың қолданылу кезеңiнде отандық өндiрушiнiң шетелдiк бәсекелестiк жағдайында жұмыс iстеуге бейiмдеу жөнiндегi отандық өндiрушi атынан өтiнiш иесi әзiрлеген iс-шаралар жоспары немесе анықтау жүргiзу барысында оларды енгiзу жергiлiктi мүдделi тұлғалар, Қазақстан Республикасының экономикасына тұтас немесе анықтау объектiсi болып табылатын тауар тұтынушыларының едәуiр бөлiгiнің мүдделерiне қолайсыз тисе, не мемлекеттiк маңызы бар өзге де елеулi себептер бойынша жөнсiз болса, шараларды қолданбау туралы ұсыныс болуы тиiс. 
 

      81. Анықтау жүргiзу мерзiмi тоғыз айдан асырылмайды. 
 

      82. Демпингке қарсы бажды қолдануды жалғастыру қажеттiлiгiн анықтау мақсатындағы қайта анықтау, осы Ережеде белгiленген тәртiпке сәйкес, демпингке қарсы бажды қолдану мерзiмiнiң аяқталуына дейiн қырық бес күннен кешiктiрiлмей, Комитет бастамасымен немесе мүдделi тұлғалар өтiнiшiнiң негiзiнде жүргiзiледi.
 

     83. Демпингтiң, материалдық нұқсанның бар екендiгiн және олардың арасындағы себеп-салдар байланысын айқындау Комитеттiң қорытындысымен аяқталады.
 

     84. Үкiметке:
     1) демпингке қарсы анықтауды шаралар қолданбай аяқтауы туралы;
 

     2) экспортшылар және (немесе) өндiрушiлер баға жөнiндегi мiндеттеме қабылдағаны туралы;
 

     3) демпингке қарсы бажды енгiзу туралы қорытынды жiберiледi.
 

     85. Комитет демпингке қарсы шараларды енгiзбей анықтауды тоқтатуға негiздер:
     1) демпинг немесе материалдық нұқсан немесе оны келтiру қаупiнің болуына жеткiлiктi дәлелдердiң болмауы;
 

     2) демпингтiк айырма экспорттық бағадан бес пайыздан кем болса немесе демпингтiк импорттың көлемi (нақты немесе ықтимал) немесе материалдық нұқсан мөлшерi немесе оны келтiру қаупiнiң болмашы болуы. Комитет демпингке қарсы шара енгiзбей анықтауды тоқтату туралы хабарламаны ресми басылымдарда жариялайды.
 

     86. Демпингке қарсы бажды қолдану мерзiмiн ұзарту туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешiмiн қабылдауға Комитеттің қорытынды нысанында дайындаған ұсынысы негiз болады.

                           3-бөлiм. Өтем шаралары

                   1-тарау. Өтiнiштi қарауға қабылдау

     87. Өтем шараларын енгiзу алдындағы анықтау:
     1) отандық өндiрушiнің немесе өндiрушілер бiрлестiгi берген өтем шараларын қолдану туралы өтiнiшi негiзiнде;
 

     2) ерекше субсидияның болуы және шет мемлекет субсидиялаған (шет мемлекеттер одағы) импорт тауарларын беруде материалдық нұқсан немесе оны келтiру қаупi және олардың себеп-салдар байланысының болуы жөнiнде жеткiлiктi дәлелдер болған жағдайда Комитет бастамасымен жүргiзiледi. 
 

      88. Отандық өндiрушiлердің өтiнiшi бойынша өтiнiш берушi отандық өндiрушілердің үлесiне ұқсас тауар өндiрiсi көлемiнің елу пайыздан артық келуiн Комитеттің айқындауы өтем шараларын енгiзу туралы анықтау рәсiмiн бастаудың міндеттi шарты болып табылады. Соның iшiнде, осы өтiнiштi қолдаған өндiрушiлердің өндiрген тауарларының үлесi отандық өндiрушiлер өндiрген барлық ұқсас тауарлар көлемiнің жиырма бес пайызынан астам болуы. 
 

      89. Анықтау жүргiзу туралы өтiнiш жазбаша нысанда берiледi. Өтiнiш 5-қосымшада белгiленген нысан бойынша берiледi. 
 

      90. Комитет өтiнiште көрсетiлген мәлiметтердi жеткiлiктi деп санаған жазбаша нысанда өтiнiш қабылданғаны туралы өтiнiш иесiне хабарланған кезде өтiнiш қабылданған болып саналады. Өтiнiшке Ереженің 6-қосымшасына сәйкес құжаттар қоса беріледi. 
 

      91. Егер өтем шараларын енгiзу алдындағы анықтау жүргiзу туралы өтiнiштегi мәлiметтер жеткiлiксiз болған жағдайда, Комитет өтiнiштi алған күннен бастап он күн мерзiмде бұл туралы өтiнiш иесiне хабарлайды және өз өтiнішін толықтыруына немесе өзгертуiне мүмкiндiк беруi тиiс. 
 

      92. Өтiнiш иесi бұрын берілген өтiнiштi толықтырған немесе өзгерткен мәлiмет жiберсе, өтiнiшке енгiзiлген толықтырулар немесе өзгертулер қарауға қабылданған күнi Комитетте тiркелген күн болып саналады. 
 

      93. Өтiнiш берiлгеннен кейiн Комитет өтiнiш қабылданғаннан кейiнгi екi ай iшiнде 6-қосымшаға сәйкес 88-тармақты орындауда, өтiнiшпен қоса берiлген құжаттардың шынайылығы мен бар-жоғын қарайды, сондай-ақ субсидия мөлшерiн және шет мемлекет субсидиялаған (шет мемлекеттер одағы) тауар импортының көлемiн белгiлейдi. 
 

      94. Ерекше субсидия мөлшерi тауар құнының бiр пайызынан кем үлестi құрайтын болса, онда ол болмашы болып қаралады. 
 

      95. Егер, берiлген өтiнiшке қатысты, елден тауар беру салыстырмалы кезеңдегi импорттың жалпы көлемiнiң 1 пайызынан кем құраса, ал Қазақстан Республикасына ұқсас тауар берiлiмiнiң жиынтығы 3 пайызынан кем мөлшерiн, ал сондай елдерде 3 пайызын құраса, онда материалдық нұқсан мөлшерi болмашы болып саналады. 
 

      96. Анықтауды жүргiзуден бас тартудың негiздерi: 
      1) субсидия мөлшерiнiң және шет мемлекет субсидиялаған (шет мемлекеттер одағы) тауар импорты көлемiнiң болмашылығы белгiленген кезде;
 

     2) осы Ереженiң 88-тармағының орындалмауы.
 

     97. Анықтау рәсiмiн бастаудан бас тарту туралы шешiмдi Комитет өтiнiш алған сәттен бастап екi ай iшiнде қабылдайды.
 

     98. Комитет анықтауды жүргiзуден бас тарту туралы шешiм қабылдаған кезде өтiнiш қабылданған күнiнен бастап екi ай мерзiм iшiнде анықтауды жүргiзуден бас тарту себептерi мен негiздерiн көрсетiп, бұл туралы өтiнiш иесiне хабарлайды.
 

     99. Өтiнiш иесi анықтау басталғанға дейiн немесе оның барысында өтiнiштi қайтарып алуына болады. Анықтау басталғанға дейiн өтiнiш қайтарылып алынса, ол берiлмеген болып саналады.
 

     100. Анықтау барысында өтiнiштi қайтарып алса, Комитет өз бастамасымен жалғастыруына не шара қолданбай тоқтатуға құқылы.

                2-тарау. Анықтау рәсiмi. Комитет пен мүдделi
                    тұлғалардың құқықтары мен міндеттерi

     101. Анықтау жүргiзудiң басталуы туралы шешiм қабылданған сәттен бастап Комитет анықтауды жүргiзу туралы ресми басылымдарда хабарлама жариялайды.
 

     102. Хабарламада мынадай ақпараттар:
     1) анықтау жүргiзетiн орган ретiнде Комитет атауы;
 

     2) анықтау басталатын күнi;
 

     3) анықтау нысанасы болып отырған шет мемлекет (шет мемлекеттер одағы) субсидиялаған тауарды шығарған немесе экспорттаушы ел атауы;
 

     4) анықтауды бастаудың негiзi;
 

     5) материалдық нұқсан келтiргенi немесе келтiру қаупін растауға негiз болған фактiлердің қысқаша баяндалуы;
 

     6) мүдделі тұлғалар iспен танысу, өз пiкiрлерiн бiлдiру және мүдделi тұлғалармен қажеттi кездесу мүмкiндiгiн алу үшiн өз өтiнiшiн бере алатын мерзiм шегi.
 

     103. Комитет мүдделi тұлғаларға сұрау салу жiбередi.
 

     104. Сұрау салуға жауап ол алынғаннан кейiнгi бiр ай iшiнде берiледi.
 

     105. Сұрау салу пошта арқылы жiберілгеннен кейiнгi немесе мүдделi тұлғалардың өкiлiне берiлгеннен кейiнгi жетi күн iшiнде алынды деп саналады.
 

      106. Мүдделi тұлғалар хабарлама алған сәттен бастап жазбаша түрде мемлекеттiк немесе келiсiм бойынша басқа да тiлде жауап бередi. 
 

      107. Анықтау жүргiзу барысында Комитет мүдделi тұлғалардан қосымша ақпарат сұратуға құқылы. Жауап сұрау салу алынған күннен бастап отыз күнтiзбелiк күн iшiнде мұндай ақпараттың алынған көзi көрсетiле отырып, берілуi тиiс. 
 

      108. Мүдделi тұлғалар анықтау жүргiзуге көмектеседi және Комитеттiң сұрау салуы бойынша қажеттi ақпаратты соның ішінде құпия ақпаратты бередi. 
 

      109. Қазақстан Республикасының заңнамалар кесiмдерiнде көзделген жағдайлардан басқа жағдайларда, құпия ақпарат жарияланбайды, Комитеттiң лауазымдық тұлғалары жеке мақсатта пайдалануға және үшiншi тұлғаға, сондай-ақ өзге де мемлекеттiк органдарға беруге болмайды. 
 

      110. Құпия ақпаратты берушi мүдделi тұлға осы ақпарат бойынша құпия емес сипатта жазбаша түрде түсiндiрме беруi тиiс. 
 

      111. Түсiндiрме ақпараттың мәнiн түсiндiретiндей жеткiлiктi тәптiштелуi тиiс. Ерекше жағдайларда, құпия емес ақпаратты беру мүмкiн еместiгi жөнiнде себептерi болуы тиiс. 
 

      112. Мүдделi тұлға басқа да кез-келген дәлелдеулердi беруге құқылы. 
 

      113. Анықтау нысанасы жөнiнде алынатын ақпарат жазбаша нысанда қабылданады. 
 

      114. Комитет шет мемлекет субсидиялаған (шет мемлекеттер одағы) тауар импортының және материалдық нұқсан келтiрiлуi немесе келтiру қаупiнiң бар екендiгi туралы алдын ала қорытындысын шығарғаннан кейiн уақытша өтем шаралары қолданылатыны туралы хабарламаны барлық мүдделi тұлғаларға және олардың елдерiнiң ресми органдарына жiбередi. 
      115. Хабарлама жiберiлгеннен кейiнгi он күн ішінде анықтауға тартылған мүдделi тұлғалар уақытша өтем шараларын енгiзудiң негiзiне қатысты жазбаша ескертулерiн жiберуге құқылы. 
 

      116. Комитет анықтау жүргiзу кезiнде ескертулердi назарға алуға не қабылдамауға құқылы. 
 

      117. Ақпараттың шынайылығын тексеру немесе қосымша ақпарат алу (жетiспейтiн мәлiметтердi жинауда) мақсатында Комитет мүдделi тұлғалардың келiсiмi бойынша анықтау объектiсi болып отырған шетелдiк экспорттаушының және (немесе) тауар өндiрушiнің орналасқан жерiндегi ел аумағында анықтауды жүргiзуi мүмкiн. 
 

      118. Шет мемлекет субсидиялаған (шет мемлекеттер одағы) тауар импортының және материалдық нұқсан келтiру немесе келтiру қаупiнiң бар екендігi туралы Комитет алдын ала шығарған қорытындының негiзiнде, бiрақ анықтау басталған сәттен екi айдан кейiн Үкiмет уақытша өтем шараларын енгiзу туралы шешiм қабылдайды. 
 

      119. Анықтау рәсiмi басталған кезден бастап анықтау жүргiзу мерзiмi алты айдан асырылмайды. 
 

      120. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң өтем шараларын қолдану немесе олардың қолданылуын тоқтату туралы шешiмi қабылданғаннан кейiн Комитет анықтау объектiсi болып отырған тауарлардың шыққан елдерінің уәкiлеттi органдарына қабылданған шешiм туралы хабардар етедi. 
 

      121. Мүдделi тұлғалар iстiң материалдарымен және басқа тараптың дәлелдерiмен танысу мақсатында тыңдаулар өткiзу туралы өтiнiш жасауға құқылы. 
 

      122. Мүдделi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтау кезеңiнде қабылданған Комитеттiң шешiмi мен iс-әрекеттерiне шағымдануға құқылы. 
 

                      3-тарау. Бағалар бойынша мiндеттемелер 
 

        123. Өтем шараларын енгiзу алдындағы анықтау уақытша өтем шараларын енгiзбей-ақ тоқтатылуы немесе уақытша тоқтатылуы мүмкiн: 
 

      1) тауар шығарушы немесе экспорттаушы елдiң үкiметi субсидияны алып тастауға немесе шектеуге келiскен жағдайда; 
 

      2) берушi шет мемлекет субсидиялаған (шет мемлекет одағы) тауар экспортын тоқтатуды немесе өз бағасын қайта қарауға мiндеттенсе. 
 

      124. Берушi мiндеттемесi жазбаша түрде қабылданады. 
 

      125. Баға туралы мiндеттеменi Комитет ұсынады. 
 

      126. Берушi өзiне мұндай мiндеттемелердi қабылдауға мәжбүр етiлмейдi. 
 

      127. Бағалар жөнiнде мiндеттемелер Комитет айрықша субсидия және отандық өндiрушiлерге материалдық нұқсан келтiрiлуi немесе келтiру қаупiнiң бар екендiгi жөнiнде алдын ала қорытынды шығарылғаннан кейiн қабылданады. 
 

      128. Комитет берушiге хабарлауы тиiс берушi ұсынған мiндеттеме, жеткiзушiлер санының көп болуы себебiнен не басқа да себептермен Комитет оның қабылдануы iс жүзiнде жүзеге асыру мүмкiн емес деп санаса, мiндеттеме қабылданбайды.
 

     129. Комитет мiндеттеме қабылдаған берушiден баға жөнiндегi қабылданған мiндеттемелердiң орындалуы туралы мәлiметтердi беруiн, берiлген мәлiметтердің шынайылығына тексеру жүргiзудi талап етуге құқылы.
 

     130. Берушi баға туралы мiндеттеменi бұзған жағдайда Қазақстан Республикасының Үкiметi Комитеттің ұсынысы бойынша уақытша шараларды алдын ала хабарламай-ақ кiдiрiссiз енгiзуге құқылы.
 

     131. Берушi баға жөнiнде қабылданған мiндеттеменi жауаптылықпен орындаса, Комитет анықтауды тоқтатуға құқылы.
 

     132. Анықтауды жалғастыру:
     1) мiндеттеме қабылдаған берушi жалғастыруды талап етсе;
 

     2) Комитет бастамасымен жүзеге асырылады.
 

     133. Материалдық нұқсанның немесе оның қаупi болмауы баға жөнiндегi қабылданған мiндеттеменiң салдары екендiгiн қоспаған жағдайда, айрықша субсидияның немесе материалдық нұқсанның болмағандығы жөнiнде фактiлер анықталған кезде Комитет баға туралы мiндеттеменiң күшiн жояды.
 

     134. Бақылауды жүзеге асыру кезiнде баға жөнiндегi мiндеттеменiң орындалуы жөнiнде ақпарат беруде Комитетке кедендiк органдар көмектеседi.

                          4-тарау. Қорытынды ережелер

      135. Өтем шараларын енгiзу, қайта қарау және күшiн жою Комитеттiң ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасы Yкiметiнің қаулысы арқылы жүзеге асырылады. 
 

      136. Анықтау нәтижелерi бойынша Комитет Қазақстан Республикасы Yкiметiне тиiстi қорытынды бередi. 
 

      137. Комитеттiң қорытындысында мiндеттi түрде мынадай ақпарат болуы тиiс: 
      1) анықтау объектiсi болып табылған, Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы сыртқы экономикалық қызметi тауар номенклатурасының тоғыз саннан тұратын коды көрсетiлген тауардың сипаттамасы; 
 

      2) оның өндiрiсi немесе экспорты кезiнде шет мемлекет субсидиясы пайдаланылған (шет мемлекеттер одағы) тауар импорты өсуiнiң дәлелдерi; 
 

      3) отандық өндiрушiлерге материалдық нұқсан келтiрiлуi немесе келтiру қаупiнiң дәлелдерi; 
 

      4) материалдық нұқсан келтiру мен оның өндiрiсi немесе экспорты кезiнде шет мемлекет субсидиясы пайдаланылған (шет мемлекеттер одағы) тауар импорты арасындағы себеп-салдар байланысының дәлелдерi; 
 

      5) Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерiн қорғау жөнiнде ұсынылып отырған Шаралардың сипаттамасы: соның iшiнде уақытша өтем бажын енгiзу арқылы жүзеге асырылатын өтем шаралары, өтем бажы не осы Ереженiң 123-тармағында көрсетiлген мiндеттемелердi қабылдау; 
 

      6) ұсынылған шараларды шамамен енгiзудің болжалды күнi мен мерзiмi, сондай-ақ шаралардың қолданылу кезеңiнде отандық өндiрушiнің шетелдiк бәсекелестiк жағдайында жұмыс iстеуге бейiмдеу жөнiндегi отандық өндiрушi атынан өтiнiш иесi әзiрлеген iс-шаралар жоспары немесе анықтау жүргiзу барысында оларды енгiзу жергiлiктi мүдделi тұлғалар, Қазақстан Республикасының экономикасына тұтас немесе анықтау объектiсi болып табылатын тауар тұтынушыларының едәуiр бөлiгiнiң мүдделерiне қолайсыз тисе, не мемлекеттiк маңызы бар өзге де елеулi себептер бойынша жөнсiз болса, шаралар қолданбау туралы ұсыныс болуы тиiс. 
 

      138. Өтем бажын қолдануды жалғастыру қажеттiлiгiн анықтау мақсатындағы қайта анықтау, осы Ережеде белгiленген тәртiпке сәйкес өтем бажын қолдану мерзiмiнің аяқталуына қырық бес күннен кешiктiрiлмей, Комитет бастамасымен, сонымен қатар мүдделi тұлғалардың дәлелдi өтiнiшiнiң негiзінде жүргiзiледi.
 

     139. Қазақстан Республикасы Yкiметiнің өтем бажының қолданылу мерзiмiн ұзарту туралы шешiмiн қабылдауға Комитеттiң қорытынды нысанында дайындаған ұсынысы негiз болып табылады.

                                                            1-қосымша

         Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда
         министрлігінiң Антидемпингтiк бақылау жөнiндегi комитетi

          Қорғау шараларын қолдану үшін анықтауды жүргiзу туралы
                                ӨТIНIШ
                        (өтiнiш берiлген күнi)

___________________________________________________________________________
(кәсiпорынның атауы, ұйымдастыру-құқықтық нысаны, заңды тұлғаның Қазақстан
     Республикасының әдiлет органдарында тiркелген нөмiрi мен күнi)

кәсiпорыны шығарған _______________________________________________________
                                       (тауардың атауы)

Сыртқы экономикалық қызмет тауар номенклатурасы бойынша тауардың коды (СЭҚ
ТН) _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
қорғау шараларын қолдану мүмкiндiгі мақсатындағы анықтауды жүргiзудi
өтiнемiз.

      1. Анықтау объектiсi болып отырған, әкелiнген тауардың сипаттамасы, тауарды шығарған немесе экспорттаушы елдiң (елдердiң) атауы, мәлiмдеушiге белгiлi шетелдiк өндiрушiлердiң және (немесе) тауар экспорттаушыларының, сондай-ақ белгiлi қазақстандық тауар импорттаушыларының тiзбесi; 
 

        2. Қазақстан Республикасының iшкi рыногындағы ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауарлар бағасының өзгеруi туралы мәлiметтер, Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауарлар мен Қазақстан Республикасына әкелiнетiн тауарлар бағасының арақатынасы; 
 

        3. Шығарылған өнiм өндiрiсiнiң негізгі көрсеткiштерi; 
 

        4. Импорттық тауарларды беру көлемiнiң өзгерiсiн қоса алғанда, Қазақстан Республикасындағы нақты саланың жай-күйiне тауар импорты көлемi өсуiнiң терiс әсерiнiң дәлелдерi; 
 

        5. Тауар импорты көлемiнiң өсуi мен отандық өндiрушiлерге болжалды елеулi нұқсан арасындағы байланыстың бар екенiне дәлелдер.

     Ескертулер:
     Барлық жiберiлетiн материалдарға бiрiншi басшы немесе оның мiндетiн атқарушы адам бұрыштама соғады және ресми бланкiде реттiк нөмiрiмен, iлеспе хатпен бiрге ұсынылады.
     Өтiнiшке құрылтайшылық құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi мiндеттi түрде қоса берiледi.

      Бiрiншi басшының қолы
      Мөр

                                        Қорғау, өтем немесе демпингке
                                       қарсы шараларды енгiзу алдындағы
                                       анықтауды жүргiзу туралы ережеге
                                                  2-қосымша
 

                     Қорғау шараларын енгiзу туралы өтiнiшке қоса 
                       берiлетiн құжаттар (ақпарат) тiзбесi 
 

        1. Өтiнiш иесi, соңғы үш жыл iшiндегi импорттың өсуiнiң болжалды нысанасы болып табылатын тауардың Қазақстан Республикасындағы өндiрiсiнiң көлемi, құны туралы мәлiмет. Отандық өндiрушiлер атынан берiлген өтiнiште отандық өндiрiстiң жалпы көлемiндегi әрбiр өндiрушiнiң үлесi көрсетiлген барлық белгiлi қазақстандық тауар өндiрушiлердiң тiзбесi көрсетiледi. Өтiнiшке қоса берiлетiн ақпараттың тiзбесi мен нысанын Комитет белгiлейдi. 
 

      2. Қазақстан Республикасы аумағына әкелiнген тауардың Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы сыртқы экономикалық қызметi тауар номенклатурасының тоғыз саннан тұратын коды көрсетiлген тауардың сипаттамасы, тауарды шығарған немесе экспорттаушы елдiң (елдердiң) атауы өтiнушiге белгiлi шетелдiк өндiрушiлерi және (немесе) тауар экспорттаушылары туралы, сонымен қатар белгiлi қазақстандық тауар импорттаушылары туралы мәлiметтер. 
 

      3. Соңғы үш жылдағы тауар импортының өсуiнiң қарқыны мен абсолюттiк шамасы (абсолюттiк және салыстырмалы түрде) туралы мәлiмет. 
 

      4. Соңғы үш жылдағы Қазақстан Республикасының iшкi рыногында өндiрiлiп, сатылған тауар көлемiнiң өзгерiсi туралы мәлiметтер. 
 

      5. Соңғы үш жылдағы Қазақстан Республикасының iшкi рыногында ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауарларды сатудың жалпы көлемiндегi импорттық тауардың үлесi туралы мәлiметтер. 
 

      6. Тауардың экспорттық бағасы немесе Қазақстан Республикасындағы бiрiншi тәуелсiз сатып алушыға қайталап сату туралы ақпарат. 
 

      7. Қазақстан Республикасына әкелiнетiн тауардың және Қазақстан Республикасында шығарылатын ұқсас немесе тiкелей бәсекелес тауар бағасының арақатынасы. 
 

      8. Нақты отандық өндiрушiнiң жағдайына, тауар импорты көлемiнiң өсуiнiң терiс әсерiнiң дәлелдерi. 
 

      9. Еңбек өнiмдiлiгi көрсеткiштерiнiң, өндiрiстiк қуаттар жүктемесi, пайда және шығын көлемi, инвестиция көлемi мен өндiрiс тиiмдiлiгi, тауар қорының мөлшерi, сонымен қатар жұмыспен қамтамасыз ету деңгейi өзгерiсi ескерiлген отандық өндiрушiлерге елеулi зиян келтiрiлуi немесе келтiру қаупiн бағалау. 
 

      10. Тауар импорты көлемiнiң өсуi мен отандық өндiрушiге тигiзiлген болжалды елеулi нұқсан арасындағы себеп-салдар байланысын айқындаған дәлелдеулер. 
 

      11. Енгiзiлуi қажет мөлшерi мен мерзiмi көрсетiлген, ұсынылатын қорғау шарасы туралы ақпарат. 
 

      12. Өтiнiш иесi ұсынған қорғау шараларын қолдану кезеңiнде отандық өндiрушiнi шетелдiк бәсекелестiк жағдайында жұмыс iстеуге бейiмдеу жөнiндегi iс-шаралар жоспары. 

      Ескертулер: 
      1. Құн көрсеткiштерiн салыстыру мақсатында теңгемен де, сондай-ақ доллармен де көрсету керек (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң оны белгiлеу сәтiндегi бағам бойынша).
     2. Берiлген ақпаратты өтiнiштi қолдайтын ұйымдар басшылары және олардың бухгалтерлiк есептi жүргiзуге жауапты қызметкерлерi куәландырады.
     3. Өтiнiш иесi ұсынатын ақпаратында тауардың заттай түрдегi өлшем бiрлiктерi ресми статистикалық есепте қолданылатын өлшем бiрлiктерiмен салыстыруға келуi тиiс.

                                                            3-қосымша

         Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда
         министрлігінiң Антидемпингтiк бақылау жөнiндегi комитетi

                  Демпингке қарсы шараларды қолдану үшін 
                        анықтауды жүргiзу туралы
                                ӨТIНIШ
                        (өтiнiш берiлген күнi)

___________________________________________________________________________
(кәсiпорынның атауы, ұйымдастыру-құқықтық нысаны, заңды тұлғаның Қазақстан
     Республикасының әдiлет органдарында тiркелген нөмiрi мен күнi)

кәсiпорыны шығарған _______________________________________________________
                                       (тауардың атауы)
Сыртқы экономикалық қызмет тауар номенклатурасы бойынша тауардың коды (СЭҚ 
ТН) _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
демпингке қарсы шараларды қолдану мүмкiндiгі мақсатында анықтау жүргiзудi
өтiнемiз.

      1. Анықтау объектiсi болып отырған, әкелiнген тауардың сипаттамасы, тауарды шығарған немесе экспорттаушы елдiң (елдердiң) атауы, мәлiмдеушiге белгiлi шетелдiк өндiрушiлердiң және (немесе) тауар экспорттаушыларының тізбесі, сондай-ақ белгiлi қазақстандық тауар импорттаушыларының тiзбесi; 
 

        2. Қазақстан Республикасының iшкi рыногындағы ұқсас тауарлар бағасының өзгеруi туралы мәлiметтер, Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн ұқсас тауарлар мен Қазақстан Республикасына әкелiнетiн тауарлар бағасының арақатынасы; 
 

        3. Шығарылған өнiм өндiрiсiнiң негізгі көрсеткiштерi; 
 

        4. Импорттық тауарларды беру көлемiнiң өзгерiсiн қоса алғанда, әкелу көлемінің өсуі Қазақстан Республикасындағы нақты саланың жай-күйiне терiс әсер етуінің дәлелдерi; 
 

        5. Демпингтік тауар импорты мен отандық өндiрушiлерге келтірілген болжалды елеулi нұқсан арасындағы байланыстың бар екенiне дәлелдер. 
 

        6. Егер демпингтiк тауарлар импорты жүзеге асырылған жағдайда, тауарды шығарған немесе экспорттаушы елдердiң рыногында осы тауардың сатылатын бағасын, экспорттық баға туралы ақпарат беруi тиiс. 

       Ескертулер:
     Барлық жiберiлетiн материалдарға бiрiншi басшы немесе оның мiндетiн атқарушы адам бұрыштама соғады және ресми бланкiде реттiк нөмiрiмен, iлеспе хатпен бiрге ұсынылады.
     Өтiнiшке құрылтайшылық құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi мiндеттi түрде қоса берiледi.

      Бiрiншi басшының қолы
      Мөр

                                        Қорғау, өтем немесе демпингке
                                       қарсы шараларды енгiзу алдындағы
                                       анықтауды жүргізу туралы ережеге
                                                    4-қосымша
 

                  Демпингке қарсы шараларды енгiзу туралы өтiнiшке 
                    қоса берiлетiн құжаттар (ақпарат) тiзбесi 
 

        1. Өтiнiш иесi туралы мәлiмет, анықтау кезеңiн қоса алғанда, қажеттi статистикалық мәлiметтерi бар, соңғы үш жыл iшiндегi болжалды демпингтiк импорттың нысанасы болып табылатын (бұдан әрi - тауар) Қазақстан Республикасындағы тауар өндiрiсiнiң көлемi мен құны туралы деректер. Отандық өндiрушiлер атынан берiлген өтiнiште отандық өндiрiстiң жалпы көлемiндегi әрбiр өндiрушiнiң үлесi және барлық белгiлi қазақстандық тауар өндiрушiлердiң тiзбесi көрсетiледi. Өтiнiшке қоса берiлетiн ақпараттың тiзбесi мен нысанын Комитет белгiлейдi. 
 

      2. Қазақстан Республикасы аумағына әкелiнген тауардың Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы сыртқы экономикалық қызметi тауар номенклатурасының тоғыз саннан тұратын коды көрсетiлген тауардың сипаттамасы, тауарды шығарған немесе экспорттаушы елдiң (елдердiң) атауы, өтiнушiге белгiлi шетелдiк өндiрушiлерi және (немесе) тауар экспорттаушылары туралы, сонымен қатар белгiлi қазақстандық тауар импорттаушылары туралы мәлiметтер. 
 

      3. Тауардың қалыпты құны туралы (анықтау кезеңiнде тауар шыққан елдiң iшкi рыногында немесе экспортында тауар қандай бағамен сатылатыны туралы ақпарат) мәлiметтер. 
 

      4. Анықтау жүргiзiлген кезеңде Қазақстан Республикасының аумағындағы бiрiншi тәуелсiз сатып алушыға сатылатын тауардың экспорттық бағасы туралы мәлiмет. 
 

      5. Соңғы үш жыл iшiндегi, анықтау жүргiзiлген кезеңдi қоса алғанда, қажеттi статистикалық мәлiметтерi бар тауар импорты көлемiнiң өзгеруi туралы мәлiметтер. 
 

      6. Соңғы үш жылдағы тауар импортының өсуiнiң абсолюттiк қарқыны мен шамасы (абсолюттiк және салыстырмалы түрде) туралы мәлiметтер. 
 

      7. Соңғы үш жылдағы Қазақстан Республикасының iшкi рыногында ұқсас тауарларды сатудың жалпы көлемiндегi тауар импортының үлесi туралы мәлiметтер. 
 

      8. Анықтау жүргiзiлген кезеңдегi Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн ұқсас тауарлар мен Қазақстан Республикасы аумағына әкелiнген тауарлар бағасының ара қатынасы туралы мәлiметтер. 
 

      9. Тауар импортының Қазақстан Республикасының iшкi рыногындағы ұқсас тауарлар бағасына әсерi және алдағы уақыттағы отандық өндiрушiлер жағдайына әсерi туралы мәлiметтер. 
 

      10. Отандық өндiрушiлер жағдайын сипаттайтын факторлар мен көрсеткiштердi ескере отырып, өндiрiстiң құлдырағанын немесе құлдырау мүмкiндiгiн, сату, рыноктың үлесі, пайда, өнiмдiлік, инвестициялардан кiріс немесе өндiрiс қуатын пайдаланудың төмендеуi, iшкi бағаға әсер еткен факторлар немесе ақша ағынына, тауар қорларына, жұмыспен қамтуға, еңбекақыға, инвестициялық мүмкiндiктерге немесе әлеуметтiк саланың даму мүмкiндiктерiне терiс әсерi немесе терiс әсер ету мүмкiндiгi және басқа да факторларды қоса алғанда, отандық өндiрушiлерге елеулі материалдық нұқсан немесе нұқсан келтiру қаупiн бағалау. 
 

      11. Отандық өндiрушiлерге келтiрiлген елеулi материалдық нұқсан мен демпингтік тауар импортының арасындағы себеп-салдар байланысының дәлелдерi. 
 

      12. Демпингтiк айырма көлемiн анықтау жөнiндегi ұсыныстар. Мөлшерi мен уақыты көрсетiлген, енгiзiлуi қажет, ұсынылып отырған демпингке қарсы шаралар туралы ақпарат. 
 

      13. Өтiнiш иесi ұсынған демпингке қарсы шаралардың қолданылуы кезеңiнде отандық өндiрушiнi шетелдiк бәсекелестiк жағдайында жұмыс iстеуге бейімдеу жөнiндегi iс-шаралар жоспары. 
      Ескертулер: 
      1. 1, 3 - 5 және 8-тармақтарға сәйкес ақпарат анықтау кезеңiнiң әр айында берiлiп отырады. 
      2. Құн көрсеткiштерiн салыстыру мақсатында теңгемен, сондай-ақ доллармен де көрсету қажет (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң оны белгiлеген сәтiндегi бағам бойынша).
      3. Берiлген ақпаратты өтiнiштi қолдайтын ұйымдар басшылары және олардың бухгалтерлiк есептi жүргiзуге жауапты қызметкерлерi куәландырады.
      4. Өтiнiш иесiнің ақпаратында заттай түрдегi тауардың өлшем бiрлiктерi ресми статистикалық есепте қолданылатын өлшем бiрлiктерiмен салыстыруға келуi тиiс.

                                                            5-қосымша

         Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда
         министрлігінiң Антидемпингтiк бақылау жөнiндегi комитетi

           Өтем шараларын қолдану үшін анықтауды жүргiзу туралы
                                 ӨТIНIШ
                        (өтiнiш берiлген күнi)

___________________________________________________________________________
(кәсiпорынның атауы, ұйымдастыру-құқықтық нысаны, заңды тұлғаның Қазақстан
     Республикасының әдiлет органдарында тiркелген нөмiрi мен күнi)

кәсiпорыны шығарған _______________________________________________________
                                       (тауардың атауы)
Сыртқы экономикалық қызмет тауар номенклатурасы бойынша тауардың коды (СЭҚ 
ТН) _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
өтем шараларын қолдану мүмкiндiгі мақсатындағы анықтауды жүргiзудi
өтiнемiз.

      1. Анықтау объектiсi болып отырған, әкелiнген тауардың сипаттамасы, тауарды өндірген елдiң (елдердiң) атауы, мәлiмдеушiге белгiлi шетелдiк өндiрушiлердiң және (немесе) тауар экспорттаушыларының тізбесі, сонымен қатар белгiлi қазақстандық тауар импорттаушыларының тiзбесi; 
 

        2. Қазақстан Республикасының iшкi рыногындағы ұқсас тауарлар бағасының өзгеруi туралы мәлiметтер, Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн ұқсас тауарлар мен Қазақстан Республикасына әкелiнетiн тауарлар бағасының арақатынасы; 
 

        3. Шығарылған өнiм өндiрiсiнiң негізгі көрсеткiштерi; 
 

        4. Импорттық тауарларды беру көлемiнiң өзгерiсiн қоса алғанда, әкелу көлемінің өсуі Қазақстан Республикасындағы нақты саланың жай-күйiне терiс әсер етуінің дәлелдерi; 
 

        5. Шет мемлекет субсидиялаған (шет мемлекеттер одағы) тауар импорты мен отандық өндiрушiлерге келтiрiлуi мүмкiн елеулi нұқсан арасындағы байланыстың бар екенiне дәлелдер.
 

      6. Субсидияның бар екендiгiн, мөлшерiн, сипатын және ерекшелiгiн растайтын дәлелдер.

      Ескертулер:
      Барлық жiберiлетiн материалдарға бiрiншi басшы немесе оның мiндетiн атқарушы адам бұрыштама соғады және ресми бланкiде реттiк нөмiрiмен, iлеспе хатпен бiрге ұсынылады.
      Өтiнiшке құрылтайшылық құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi мiндеттi түрде қоса берiледi.

      Бiрiншi басшының қолы

                                        Қорғау, өтем немесе демпингке
                                       қарсы шараларды енгiзу алдындағы
                                       анықтауды жүргiзу туралы ережеге
                                                  6-қосымша
 

               Өтем шараларын енгiзу туралы өтiнiшке қоса берiлетiн 
                          құжаттар (ақпарат) тiзбесi 
 

        1. Өтiнiш иесi туралы мәлiмет, анықтау кезеңiн қоса алғанда, қажетті статистикалық мәлiметтерi бар, соңғы үш жыл iшiндегi болжалды шет мемлекет субсидиялаған (шет мемлекеттер одағы) импорттың нысанасы болып табылатын (бұдан әрi - тауар) Қазақстан Республикасындағы тауар өндiрiсiнiң көлемi мен құны туралы деректер. Отандық өндiрушiлер атынан берiлген өтiнiште отандық өндiрiстiң жалпы көлемiндегi әрбiр өндiрушiнiң үлесi және егер қажеттi мәлiметтер бар болса, барлық белгiлi қазақстандық тауар өндiрушiлердiң тiзбесi көрсетiледi. Өтiнiшке қоса берiлетiн ақпараттың тiзбесi мен нысанын Комитет белгiлейдi. 
 

      2. Қазақстан Республикасы аумағына әкелiнген тауардың Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы сыртқы экономикалық қызметi тауар номенклатурасының тоғыз саннан тұратын коды көрсетiлген тауардың сипаттамасы, тауарды шығарған немесе экспорттаушы елдiң (елдердiң) атауы, өтiнушiге белгiлi шетелдiк өндiрушiлерi және (немесе) тауар экспорттаушылары туралы, сонымен қатар белгiлi қазақстандық тауар импорттаушылары туралы мәлiметтер. 
 

      3. Шет мемлекет (шет мемлекет одағының) шетелдiк экспорттаушысына және (немесе) шетелдiк тауар өндiрушiсiне субсидия берiлуiнiң дәлелi және оның көлемi, сипаты мен беру мерзiмi туралы мәлiметтер. 
 

      4. Соңғы күнтiзбелiк үш жыл iшiнде ұқсас тауарларды өндiруде және (немесе) экспорттауда пайдаланылған қазақстандық субсидиялар туралы мәлiметтер. 
 

      5. Соңғы үш жылдағы тауар импортының өсуiнiң қарқыны мен абсолюттiк шамасы (абсолюттiк және салыстырмалы түрде) туралы мәлiметтер. 
 

      6. Тауар импортының Қазақстан Республикасының iшкi рыногындағы ұқсас тауар бағасына әсерi және соңғы үш жылдағы отандық өндiрушiлер жағдайына әсерi туралы мәлiметтер. 
 

      7. Соңғы үш жылдағы Қазақстан Республикасының ішкі рыногында ұқсас тауарларды сатудың жалпы көлемiндегi импорттық тауардың үлесi туралы мәлiметтер. 
 

      8. Отандық өндiрушiлер жағдайын сипаттайтын факторлар мен көрсеткіштердi ескере отырып, өндiрiстiң құлдырағанын немесе құлдырау мүмкiндiгiн, сату, рыноктың үлесi, пайда, өнiмдiлiк, инвестициялардан кiрiс немесе өндiрiс қуатын пайдаланудың төмендеуi, iшкi бағаға әсер еткен факторлар немесе ақша ағынына, тауар қорларына, жұмыспен қамтуға, еңбекақыға, инвестициялық мүмкiндiктерге немесе әлеуметтік саланың даму мүмкiндiктерiне терiс әсерi немесе терiс әсер ету мүмкіндiгi және басқа да факторларды қоса алғанда, отандық өндiрушiлерге елеулi материалдық нұқсан немесе нұқсан келтiру қаупiн бағалау. 
 

      9. Отандық өндiрушiлерге келтірiлген елеулi материалдық нұқсан мен шет мемлекет субсидиялаған (шет мемлекет одағы) тауар импортының және отандық өндiрушiлерге келтiрiлген болжалды материалдық нұқсанның арасындағы себеп-салдар байланысының дәлелдерi. 
 

      10. Мөлшерi мен мерзiмi көрсетiлген, енгiзiлуi қажеттi, ұсынылып отырған өтем шарасы туралы ақпарат. 
 

      11. Өтiнiш иесi ұсынған өтем шараларының қолданылуы кезеңiнде отандық өндiрушiнi шетелдiк бәсекелестiк жағдайында жұмыс iстеуге бейiмдеу жөнiндегi нақты iс-шаралар жоспары.

      Ескертулер: 
      1. Құн көрсеткiштерiн салыстыру мақсатында теңгемен, сондай-ақ доллармен де көрсету қажет (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң оны белгiлеген сәтiндегi бағам бойынша). 
      2. Берiлген ақпаратты өтiнiштi қолдайтын ұйымдар басшылары және олардың бухгалтерлiк есептi жүргiзуге жауапты қызметкерлерi куәландырады. 
      3. Егер осы тiзiмде көрсетiлген мәлiметтерге қол жеткiзу мүмкiн болмаса немесе оны алу ақпаратты иелену немесе пайдалану үшiншi тұлғаның құқын бұзумен байланысты болса, онда мұндай ақпаратты бермеу өздігінен тергеуді бастаудан бас тартуға негіз бола алмайды. Мұндай жағдайда өтініш иесі мәліметтерді алу мақсатында жасаған әрекеттері туралы және олардың алынбаған себептері туралы ақпарат беруі тиіс.
      4. Өтініш иесінің ақпаратында берілген заттай түрдегі тауардың өлшем бірліктері ресми статистикалық есепте қолданылатын өлшем бірліктерімен салыстыруға келуі тиіс.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады