Кейбiр акционерлiк қоғамдар мен республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың қызметiн тиiмдi басқару мен бақылауды ұйымдастыру жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 ақпандағы N 290 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 17 шiлдедегi № 602 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 17.07.2023 № 602 қаулысымен.
      Ескерту. Тақырыбына өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.02.16. N 182 қаулысымен .

      Мемлекет тарапынан кейбiр акционерлiк қоғамдар мен республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың қызметiн басқару мен бақылаудың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 1-қосымшаға сәйкес кейбiр акционерлiк қоғамдар акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн иелену және пайдалану құқықтарын жүзеге асыратын немесе кейбiр республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарға (бұдан әрi - РМК) қатысты мемлекеттік басқару органдары болып табылатын мемлекеттiк органдар (бұдан әрi - уәкiлеттi органдар) заңнамада белгiленген тәртiппен: <*>

      1) қоғамның директорлар кеңесiнiң (мемлекеттік басқару органының - РМК үшін):

      ұйымның орталық аппараты қызметкерлерiнiң штатын;

      ұйымның есепке алу саясатын бекiтуiн;

      2) <*>

      3) қоғамның директорлар кеңесi төрағасының (мемлекеттік басқару органының - РМК үшін) ұйымның атынан:

      ұйымның қызметi мен оны дамытудың (қаржы-шаруашылық қызметiнiң жоспарын) орындаудың нәтижелерiне ұйымның бiрiншi басшысының жауапкершiлiгі мен материалдық ынталандырылуының тiкелей байланысты болуын көздейтiн ұйымның бiрiншi басшысымен келiсiм-шарт; <*>

      аудиторлық ұйыммен жыл сайынғы аудит жүргізуге шарт жасасуын;

      4) басшысы қоғамның директорлар кеңесiнiң төрағасымен (мемлекеттік басқару органымен - РМК үшін) келiсiм бойынша тағайындалатын iшкi аудиттiң жеке құрылымдық бөлiмшесiнiң ұйымда болуын;

      5) уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен міндетті аудитті жүргізу жөніндегі біліктілік талаптарға сәйкес келетін аудиторлық ұйымдардың қаржы жылының қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына және Бухгалтерлердің халықаралық федерациясы жанындағы Халықаралық аудиторлық практика жөніндегі комитеттен Қазақстан Республикасында халықаралық қаржылық есептілік пен аудит стандарттарын ресми жариялауға жазбаша рұқсаты бар ұйым мемлекеттік және орыс тілдерінде жариялаған халықаралық қаржылық есептілік пен аудит стандарттарына сәйкес ұйымның жыл сайынғы аудитінің жүргізілуін;

      6) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi бекiткен нысандар бойынша таралымы 30 мың данадан асатын қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық (аудиторлық ұйым куәландырған) және тоқсандық қаржы есептiлiгiнiң уақытылы жариялануын;

      7) <*>

      8) ұйым басшылары шетелдiк iссапарларының уәкiлеттi органмен келiсiлуiн;

      9) қоғамның директорлар кеңесi төрағасының (мемлекеттік басқару органының - РМК үшін) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетiне Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi бекiткен нысандар бойынша ұйымның қаржы-шаруашылық қызметi туралы ұйым, оның еншiлес , тәуелдi ұйымдары және өзiнiң қатысу үлесiн есепке алу және қатысушылардың қаржылық есеп беруiнде оның ұйымдастыру-құқықтық нысандарына қарамастан, осы қызметтен алынатын активтердi, мiндеттемелердi, кiрiс пен шығысты көрсету үшiн бiрлескен қызметтi жүзеге асыратын ұйымдары (бұдан әрi - бiрлесiп бақыланатын ұйымдар) бөлiгiнде - жеке, сондай-ақ өспелi қорытындысымен - бiрiктiрiлген ақпаратты мынадай мерзiмдерде ұсынуын:

      1-тоқсанның, жарты жылдықтың және 9 айдың қорытындылары бойынша - есептi кезеңнен кейiнгi екiншi айдың 1-күнiнен кешiктiрмей;

      жылдықты - есептi кезеңнен кейiнгi төртiншi айдың 1-күнiнен кешiктiрмей;

      10) ұйымның бiрiншi басшысының қоғамның директорлар кеңесi (мемлекеттiк басқару органы - РМК үшiн) алдында еншiлес, тәуелдi және бiрлесiп бақыланатын ұйымдарды басқару туралы, сондай-ақ еншілес, тәуелдi және бiрлесiп бақыланатын ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметi нәтижелерiнiң негiзгi ұйым қызметiнiң көрсеткiштерiне ықпалы туралы жарты жылдық есептер бepу жүзеге асыруын; <*>

      11) ұйымның бiрiншi басшысының қоғамның директорлар кеңесi (уәкiлеттi орган алдында - РМК үшiн) алдында ұйымның орта мерзiмдi жоспардың iске асырылуы туралы жыл сайын есеп берудi жүзеге асыруын қамтамасыз ететiн көрсетiлген ұйымдардың жарғыларына өзгерiстер мен/немесе толықтырулардың енгiзiлуiн қамтамасыз етсiн.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2001.04.09. N 482 , 2002.06.27. N 699 , 2002.12.28. N 1405 , 2003.06.30. N 630 , 2004.02.16. N 182 , 2008.07.17. N 691 Қаулыларымен.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi 1-тармақтың 9) тармақшасында көрсетiлген ақпаратты Қазақстан Республикасының Yкiметiне берудi:

      1-тоқсанның, жарты жылдықтың және 9 айдың қорытындылары бойынша - есептi кезеңнен кейiнгi екiншi айдың 10-күнiнен кешiктiрмей;

      жылдықты - есептi кезеңнен кейiнгi төртiншi айдың 15-күнiнен кешiктiрмей қамтамасыз етсiн.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002.06.27. N 699 қаулысымен .

      2-1. Осы қаулының 1-тармағының 5), 9) тармақшаларында көзделген iс-шараларды орындау мүмкiн болмаған жағдайда, осындай іс-шаралардың орындалу мерзiмiн уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетiмен келiсiм бойынша ауыстыруы мүмкiн деп белгiленсiн.

      Ескерту. Жаңа 2-1-тармақпен толықтырылды - 2001.10.08. N 1298 , өзгерту енгізілді - 2008.07.17. N 691 Қаулыларымен.

      3. <*>

      Ескерту. 3-тармақ алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2002.09.25. N 1051 қаулысымен .

      3-1. Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi уәкiлеттi органдармен бiрлесiп, осы қаулыға 1-қосымшада көрсетiлген ұйымдардың даму жоспарлары мен бизнес жоспарларының құрылымына және мазмұнына бiрыңғай талаптарды әзiрлесiн әрi заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтсiн.

      Ескерту. Жаңа 3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.06.27. N 699 , өзгерту енгізілді - 2003.06.30. N 630 қаулысымен .

      4. 3-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2001 жылғы 28 ақпандағы
N 290 қаулысына
1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.07.17 N 691 , өзгерту енгізілді - 2008.07.17 N 693 ,2008.08.27 N 776 , 2008.10.03 N 915 , 2008.11.12. N 1048 , 2008.11.21. N 1080 Қаулыларымен.

Кейбір акционерлік қоғамдардың және республикалық
мемлекеттік кәсіпорындардың тізбесі

      1. (Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.12 N 1048 Қаулыcымен).
      2. (Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.12 N 1048 Қаулыcымен).
      3. (Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.12 N 1048 Қаулыcымен).
      4. (Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.12 N 1048 Қаулыcымен).
      5. (Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.08.27 N 776 Қаулыcымен).
      6. (Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.12 N 1048 Қаулыcымен).
      7. (Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.12 N 1048 Қаулыcымен).

      8. "Қазақстан Ғарыш сапары" ұлттық компаниясы" АҚ

      9. (Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.21. N 1080 Қаулыcымен).
      10. (Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.12 N 1048 Қаулыcымен).

      11. "Ақтау халықаралық теңіз сауда порты" РМК

      12. "Қазаэронавигация" РМК

      13. "Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ

      Ескертпе : аббревиатуралардың толық жазылуы :

      АҚ - акционерлік қоғамы

      РМК - республикалық мемлекеттік кәсіпорын

  Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2001 жылғы 28 ақпандағы
N 290 қаулысына
2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2001.04.09. N 482 , 2001.08.03. N 1025 , 2001.08.08. N 1041 , 2001.10.08. N 1298 , 2001.12.04. N 1565 , 2001.12.05. N 1575 , 2002.04.20. N 452 қаулыларымен.

Кейбiр акционерлiк қоғамдар - ұлттық компаниялар
директорлар кеңестерiнiң құрамдары

      1. "Қазақойл" ҰМК" ЖАҚ:

      Еламанов Болат Далдайұлы - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар бiрiншi вице-министрi, төраға;

      Аманбаев Мұрат Ермұқанұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi Басшысының орынбасары;

      Мұртазаев Мұрат Арзаұлы - Қазақстан Республикасының Экономика және сауда вице-министрi;

      Иденов Мақсат Бағытұлы - Қазақстан Республикасы Президентiнiң кеңесшiсi (келiсiм бойынша);

      Досаев Ерболат Асқарбекұлы - Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрi;

      Өтепов Эдуард Карлұлы - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi төрағасының бiрiншi орынбасары;

      Балғымбаев Нұрлан Өтепұлы - "Қазақойл" ҰМК" ЖАҚ-ның президентi;

      Дәукеев Серікбек Жүсіпбекұлы - Атырау облысының әкімі;

      Қиынов Ләззат Кетебайұлы - Маңғыстау облысының әкімі.

      2. "ҚазТрансОйл" ЖАҚ:

      Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар вице-министрi, төраға;

      Сафинов Қанатбек Бейсенбекұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi Заң бөлiмiнiң меңгерушiсi;

      Андрющенко Александр Иванович - Қазақстан Республикасының Экономика және сауда вице-министрi;

      Раханов Мақсұтбек Смағұлұлы - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетiнiң төрағасы;

      Құлыбаев Тимур Асқарұлы - "ҚазТрансОйл" ЖАҚ-ның президентi.

      3. "Электр желiлерiн басқару жөнiндегі қазақстандық компания" ААҚ:

      Нефедов Петр Петрович - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар вице-министрi, төраға;

      Ыбырайымов Серiкхан Уәлиханұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi Өндiрiстiк сала және инфрақұрылым бөлiмiнiң меңгерушiсi;

      Әмрин Асқар Кемеңгерұлы - Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi Заң департаментiнiң директоры;

      Комаров Геннадий Григорьевич - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитеті төрағасының орынбасары;

      Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы - "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" ААҚ-ның президентi.

      4. "Қазпочта" ААҚ:

      Нәлiбаев Әбдiхалық Зәкiрұлы - Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар бiрiншi вице-министрi, төраға;

      Абдулина Нәйлә Құрманбекқызы - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi басқармасы Төрағасының орынбасары (келiсiм бойынша);

      Оразбақов Ғалым Iзбасарұлы - Қазақстан Республикасының Экономика және сауда вице-министрi;

      Кадюков Николай Викторович - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi төрағасының орынбасары;

      Арыстанов Әркен Кеңесбекұлы - "Қазпочта" ААҚ басқармасының төрағасы.

      5. "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" ЖАҚ:

      Жәкiшев Мұқтар Еркiнұлы - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар вице-министрi, төраға;

      Мұртазаев Мұрат Арзаұлы - Қазақстан Республикасының Экономика және сауда вице-министрi;

      Раханов Мақсұтбек Смағұлұлы - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетiнiң төрағасы;

      Шыналиев Ғазиз Қоршабекұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi Өндiрiстiк сала және инфрақұрылым бөлiмiнiң сектор меңгерушiсi;

      Қасабеков Асқар Серiкбайұлы - "Қазатомөнеркәсiп" ҰАҚ" ЖАҚ-тың президентi.

      6. "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" ЖАҚ:

      Жәмiшев Болат Бидахметұлы - Қазақстан Республикасының Қаржы бiрiншi вице-министрi, төраға;

      Мырзахметов Асқар Исабекұлы - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министрi;

      Босс Владимир Оттович - Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесi Өндiрiстiк сала және инфрақұрылым бөлiмi меңгерушiсiнiң орынбасары;

      Комаров Геннадий Григорьевич - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Мемлекеттік меншiк және жекешелендiру комитетi төрағасының орынбасары;

      Смағұлов Нұрлан Еркебұланұлы - "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" ЖАҚ-ның президентi.

      7. "Мемлекеттiк жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ:

      Коржова Наталья Артемовна - Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрi, төрайым;

      Айманбетова Гүлбану Зарлыққызы - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi басқармасы Төрағасының орынбасары (келiсiм бойынша);

      Бахмутова Еленеа Леонидовна - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау вице-министрi;

      Аймағамбетов Көпжасар Төленұлы - Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесi Экономикалық бөлiмiнiң сектор меңгерушiсi;

      Сүлейменов Серiк Жүсiпұлы - "Мемлекеттiк жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ-ның директоры.

      8. "Ұлттық ақпараттық технологиялар" ЖАҚ:

      Зверьков Вадим Павлович - Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар вице-министрi, төраға;

      Абдулина Нәйлә Құрманбекқызы - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi басқармасы Төрағасының орынбасары (келiсiм бойынша);

      Өтеулина Хафиза Мұхтарқызы - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау вице-министрi;

      Рахметов Нұрлан Құсайынұлы - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс вице-министрi;

      Кадюков Николай Викторович - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Мемлекеттiк меншiк және жекешелендiру комитетi төрағасының орынбасары;

      Оразалинов Дулат Сұлтанұлы - Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесi Өндiрiстiк сала және инфрақұрылым бөлiмiнiң консультанты;

      Гусак Дмитрий Иосифович - "Ұлттық ақпараттық технологиялар" ЖАҚ-ның президентi;

      Мәжiренов Жомарт Рахымбекұлы - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң департамент бастығы (келiсiм бойынша).

      9. <*>

      10. "Қазақтелеком" ААҚ:

      Нәлібаев Әбдiхалық Зәкiрұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі Басшысының орынбасары, төраға;

      Өтепов Эдуард Карлұлы - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi төрағасының бiрiншi орынбасары;

      Бектасов Әбен Ағыбайұлы - "Қазақтелеком" ААҚ-ның президентi;

      Есенғараев Асқар Батылханұлы - Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігі Байланыс және ақпараттандыру жөніндегі комитетінің төрағасы.

      10-1. <*>

  Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2001 жылғы 28 ақпандағы
N 290 қаулысына
3-қосымша

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
күшi жойылған кейбiр шешiмдерiнің
тiзбесi

      1. "ҚазТрансОйл" мұнай тасымалдау жөнiндегi ұлттық компания" жабық акционерлiк қоғамының жекелеген мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 10 наурыздағы N 216 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы.

      2. "Кейбiр акционерлiк қоғамдардың жекелеген мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 26 наурыздағы N 308 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 10, 92-құжат).

      3. "Азық-түлiк келiсiм-шарт" корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 17 қыркүйектегi N 1404 қаулысы .

      4. "КЕGОС" электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" ашық акционерлiк қоғамының жекелеген мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 29 қазандағы N 1628 қаулысы .

      5. "Қазақойл" ұлттық мұнай-газ компаниясы" жабық акционерлiк қоғамының Директорлар кеңесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 17 қарашадағы N 1740 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 51, 500-құжат).

      6. "Эйр Қазақстан тобы" жабық акционерлiк қоғамының жекелеген мәселелерi және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 30 желтоқсандағы N 2026 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 58, 577-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 26 наурыздағы N 308 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 15 наурыздағы N 404 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 15, 153-құжат).

      8. "Кейбiр акционерлiк қоғамдардың жекелеген мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 18 шілдедегі N 1083 қаулысы .

      9. "Қазақтелеком" ашық акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 15 тамыздағы N 1261 қаулысы .

      10. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 29 қазандағы N 1628 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 28 қарашадағы N 1766 қаулысы .

О мерах по организации эффективного управления и контроля за деятельностью некоторых акционерных обществ и республиканских государственных предприятий

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2001 года N 290. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2023 года № 602.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 17.07.2023 № 602.
      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 16.02.2004 N 182 .

      В целях повышения эффективности управления и контроля за деятельностью некоторых акционерных обществ и республиканских государственных предприятий со стороны государства Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Государственным органам (далее - уполномоченные органы), осуществляющим права владения и пользования государственными пакетами акций некоторых акционерных обществ или являющимся органами государственного управления по отношению к некоторым республиканским государственным предприятиям (далее - РГП), согласно приложению 1 обеспечить в установленном законодательством порядке внесение изменений и\или дополнений в уставы указанных организаций, обеспечивающих:

      1) утверждение советом директоров общества (органом государственного управления - для РГП):

      штата работников центрального аппарата организации;

      учетной политики организации;

      2) исключен постановлением Правительства РК от 30.06.2003 N 630 ;

      3) заключение председателем совета директоров общества (органом государственного управления - для РГП) от имени организации:

      контракта с первым руководителем организации, предусматривающего прямую зависимость материального поощрения и ответственности первого руководителя организации от результатов деятельности и выполнения среднесрочного плана развития (плана финансово-хозяйственной деятельности) организации;

      договора на проведение ежегодного аудита с аудиторской организацией;

      4) наличие в организации отдельного структурного подразделения внутреннего аудита, руководитель которого назначается по согласованию с председателем совета директоров общества (органом государственного управления - для РГП);

      5) проведение ежегодного аудита организации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами финансовой отчетности и аудита, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, опубликованными на государственном и русском языках организацией, имеющей письменное разрешение на их официальную публикацию в Республике Казахстан от Комитета по международной аудиторской практике при Международной федерации бухгалтеров по итогам финансового года аудиторскими организациями, соответствующими квалификационным требованиям по проведению обязательного аудита, утвержденным уполномоченным государственным органом;

      6) своевременную публикацию годовой (заверенной аудиторской организацией) и квартальной финансовой отчетности по формам, утвержденным Министерством финансов Республики Казахстан, в казахстанских средствах массовой информации, тираж которых превышает 30 тысяч экземпляров;

      7) исключен постановлением Правительства РК от 30.06.2003 N 630 ;

      8) согласование с уполномоченным органом зарубежных командировок руководителей организации;

      9) предоставление председателем совета директоров общества (органом государственного управления - для РГП) в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан информации о финансово-хозяйственной деятельности организации по формам, утвержденным Министерством финансов Республики Казахстан, отдельно в разрезе организации, ее дочерних, зависимых организаций и организаций, осуществляющих совместную деятельность для учета доли своего участия и отражения в финансовой отчетности участников активов, обязательств, дохода и расхода от этой деятельности, независимо от ее организационно-правовых форм (далее - совместно-контролируемые организации), а также консолидированной с нарастающим итогом в срок:

      по итогам 1 квартала, полугодия и за 9 месяцев - не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

      годовую - не позднее 1 числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом;

      10) осуществление полугодовых отчетов первого руководителя организации перед советом директоров общества (органом государственного управления - для РГП) об управлении дочерними, зависимыми и совместно-контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности основной организации;

      11) осуществление ежегодного отчета первого руководителя организации перед советом директоров общества (органом государственного управления - для РГП) о реализации среднесрочного плана развития организации.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 09.04.2001 N 482 ; от 27.06.2002 N 699 ; от 28.12.2002 N 1405 ; от 30.06.2003 N 630 ; от 16.02.2004 N 182 ; от 17.07.2008 N 691 .

      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации, указанной в подпункте 9) пункта 1, в срок:

      по итогам 1 квартала, полугодия и за 9 месяцев не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

      годовую - не позднее 15 числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 27.06.2002 N 699 .

      -1. Установить, что в случае невозможности исполнения мероприятий, предусмотренных подпунктами 5), 9) пункта 1 настоящего постановления, срок исполнения таких мероприятий может быть перенесен уполномоченным органом по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

      Сноска. Постановление дополнено пунктом 2-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 08.10.2001 N 1298 ; с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17.07.2008 N 691 .

      3. исключен постановлением Правительства РК от 25.09.2002 N 1051 .

      3-1. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан совместно с уполномоченными органами разработать и утвердить в установленном законодательством порядке единые требования к структуре и содержанию планов развития организаций, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.

      Сноска. Постановление дополнено пунктом 3-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 27.06.2002 N 699 ; с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.06.2003 N 630 .

      4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению 3.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан  Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 февраля 2001 года N 290

      Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правительства РК от 17.07.2008 N 691 ; с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от от 17.07.2008 N 693 ; 27.08.2008 N 776 ); от 03.10.2008 N 915 ; от 12.11.2008 N 1048 ; от 21.11.2008 N 1080 .

Перечень
некоторых акционерных обществ и республиканских
государственных предприятий

      1. (исключена - постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 1048 ).
      2. (исключена - постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 1048 ).
      3. (исключена - постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 1048 ).
      4. (исключена - постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 1048 ).
      5. (Исключена - постановлением Правительства РК от 27.08.2008 N 776 )
      6. (исключена - постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 1048 ).
      7. (исключена - постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 1048 ).

      8. АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш сапары"

      9. (исключена - постановлением Правительства РК от 21.11.2008 N 1080 ).
      10. (исключена - постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 1048 ).

      11. РГП "Актауский международный морской торговый порт"

      12. РГП "Казаэронавигация"

      13. АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства"

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АО - акционерное общество

      РГП - Республиканское государственное предприятие

  Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 февраля 2001 года N 290
 

Составы
советов директоров некоторых акционерных обществ -
национальных компаний

      Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 09.04.2001 N 482 ; от 03.08.2001 N 1029 ; от 08.08.2001 N 1041 ; от 08.10.2001 N 1298 ; от 04.12.2001 N 1565 ; от 05.12.2001 N 1575 ; от 20.04.2002 N 452 .

      1. ЗАО "НКК "Казахойл":

      Елеманов Болат Далдаевич - первый вице-Министр энергетики и

      минеральных ресурсов Республики Казахстан, председатель;

      Аманбаев Мурат Ермуханович - заместитель Руководителя

      Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

      Муртазаев Мурат Арзаевич - вице-Министр экономики и торговли

      Республики Казахстан;

      Иденов Максат Багитович - советник Президента Республики Казахстан (по согласованию);

      Досаев Ерболат Аскарбекович - вице-Министр финансов Республики

      Казахстан;

      Утепов Эдуард Карлович - первый заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

      Балгимбаев Нурлан Утебович - президент ЗАО "НКК "Казахойл";

      Даукеев Серикбек Жусупбекович - аким Атырауской области;

      Киинов Ляззат Кетебаевич - аким Мангистауской области.

      2. ЗАО "КазТрансОйл":

      Карабалин Узакбай Сулейменович - вице-Министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, председатель;

      Сафинов Канатбек Бейсенбекович - заведующий Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

      Андрющенко Александр Иванович - вице-Министр экономики и торговли Республики Казахстан;

      Раханов Максутбек Смагулович - Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

      Кулибаев Тимур Аскарович - президент ЗАО "КазТрансОйл".

      3. ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями":

      Нефедов Петр Петрович - вице-Министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, председатель;

      Ибраимов Серикхан Уалиханович - заведующий отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии Премьер-Мннистра Республики Казахстан;

      Амрин Аскар Кеменгерович - директор Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан;

      Комаров Геннадий Григорьевич - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

      Бозумбаев Канат Алдабергенович - президент ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями.

      4. ОАО "Казпочта":

      Налибаев Абдукалык Закирович - Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель;

      Абдулина Наилия Курманбековна - заместитель Председателя правления Национального Банка Республики Казахстан (по согласованию);

      Оразбаков Галым Избасарович - вице-Министр экономики и торговли Республики Казахстан;

      Кадюков Николай Викторович - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

      Арыстанов Аркен Кенесбекович - председатель правления ОАО "Казпочта".

      5. ЗАО "НАК "Казатомпром":

      Джакишев Мухтар Еркынович - вице-Министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, председатель;

      Муртазаев Мурат Арзаевич - вице-Министр экономики и торговли Республики Казахстан;

      Раханов Максутбек Смагулович - Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

      Чиналиев Газиз Коршабекович - заведующий сектором отдела производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

      Касабеков Аскар Серикбаевич - президент ЗАО "НАК "Казатомпром".

      6. ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация":

      Жамишев Болат Бидахметович - первый вице-Министр финансов Республики Казахстан, председатель;

      Мырзахметов Аскар Исабекович - вице-Министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

      Боос Владимир Оттович - заместитель заведующего отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

      Комаров Геннадий Григорьевич - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

      Смагулов Нурлан Эркебуланович - президент ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация".

      7. ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд":

      Коржова Наталья Артемовна - вице-Министр финансов Республики Казахстан, председатель;

      Айманбетова Гульбану Зарлыковна - заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (по согласованию);

      Бахмутова Елена Леонидовна - вице-Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      Аймагамбетов Копжасар Туленович - заведующий сектором Экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

      Сулейменов Серик Жусипович - директор ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд".

      8. ЗАО "Национальные информационные технологии":

      Зверьков Вадим Павлович - вице-Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, председатель;

      Абдулина Наилия Курманбековна - заместитель Председателя правления Национального Банка Республики Казахстан (по согласованию);

      Утеулина Хафиза Мухтаровна - вице-Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      Рахметов Нурлан Кусаинович - вице-Министр государственных доходов Республики Казахстан;

      Кадюков Николай Викторович - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

      Гусак Дмитрий Иосифович - президент ЗАО "Национальные информационные технологии";

      Мажренов Жомарт Рахимбекович - начальник департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию);

      Есенгараев Аскар Батылханович - Председатель Комитета по связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

      9. (исключен - постановлением Правительства РК от 09.04.2001 N 482 )

      10. ОАО "Казахтелеком":

      Налибаев Абдукалык Закирович - Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель;

      Утепов Эдуард Карлович - первый заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

      Бектасов Абен Агыбаевич - президент ОАО "Казахтелеком";

      Есенгараев Аскар Батылханович - Председатель Комитета по связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.04.2002 N 452 .
      10-1. (исключен - постановлением Правительства РК от 03.08.2001 N 1029 ).

  Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 февраля 2001 года N 290

      Перечень

      утративших силу некоторых решений

      Правительства Республики Казахстан

      1. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 10 марта 1999 года N 216 "Отдельные вопросы закрытого акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

      2. Постановление Правительства Республика Казахстан от 26 марта 1999 года N 308 "Отдельные вопросы некоторых акционерных обществ" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 10, ст. 92).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 1999 года N 1404 "О некоторых вопросах закрытого акционерного общества "Продовольственная контрактная корпорация".

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 1999 года N 1628 "Отдельные вопросы открытого акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "КЕGОС".

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 1999 года N 1740 "О Совете директоров закрытого акционерного общества "Национальная нефтегазовая компания "Казахойл" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 51, ст. 500).

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года N 2026 "Отдельные вопросы закрытого акционерного общества "Эйр Казахстан групп" и о внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 58, ст. 577".

      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2000 года N 404 "О внесении изменения в постановление Правительства Республика Казахстан от 26 марта 1999 года N 308" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 15, ст. 153).

      8. Постановление Правительства Республика Казахстан от 18 июля 2000 года N 1083 "Отдельные вопросы некоторых акционерных обществ".

      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2000 года N 1261 "О некоторых вопросах открытого акционерного общества "Казахтелеком".

      10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2000 года N 1766 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 1999 года N 1628".