Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 және 2002 жылғы 26 қаңтардағы N 122 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 25 қараша N 1247

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
     1) "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына :
      көрсетiлген қаулыға қосымшада:
      IV "Шығындар" деген бөлiмде:
      12 "Көлiк және байланыс" деген функционалдық топта:
      1 "Автомобиль көлiгi" деген iшкi функцияда:
      215 "Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi" деген әкiмшi бойынша:
      036 "Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының құрылысы және қайта жаңарту" деген бағдарламада:
      035 "Астана - Бурабай автомобиль жолының учаскесiн қайта жаңарту" деген кiшi бағдарламада "3320000" деген сан "3112700" деген санмен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 061-кiшi бағдарламамен толықтырылсын:
      "061 Шымкент - Түркiстан учаскесiндегi Самара - Шымкент автомобиль жолын қайта жаңарту 207 300";
      2) "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 қаңтардағы N 122 қаулысына :
      көрсетiлген қаулыға 3-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiнде:
      "Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру бойынша iс-шаралар" деген бағанда:
      2-тармақтағы "3100" деген сан "4400" деген санмен ауыстырылсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Жолдың беткi қабатын төсеу:
      Арқа - Талдыкөл аралығы - 50 км; Хромтау - Жоса аралығы - 60 км; Арқа станциясы - Арыстансор - 38 км күрделi жөндеу; Арқа - Арыстансор аралығындағы 38 км қалпына келтiру жұмыстары; Арқа - Талдыкөл - 50 км, Хромтау - Жоса - 60 км аралықтарын энергиямен жабдықтау.";
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Материалдарды дайындау (283 км санындағы рельс-шпал торын тiгуге арналған материалдарды сатып алу).";
      7-тармақта:
      2) тармақшадағы "3100" деген сан "4400" деген санмен ауыстырылсын;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) Жолдың беткi қабатын төсеу:
      Арқа - Талдыкөл аралығы - 50 км; Хромтау - Жоса аралығы - 60 км; Арқа станциясы - Арыстансор - 38 км күрделi жөндеу; Арқа - Арыстансор аралығындағы 38 км қалпына келтiру жұмыстары; Арқа - Талдыкөл - 50 км, Хромтау - Жоса - 60 км аралықтарын энергиямен жабдықтау.";
      мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) Материалдарды дайындау (283 км санындағы рельс-шпал торын тiгуге арналған материалдарды сатып алу).";
      көрсетiлген қаулыға 7-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiнде:
      "Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру жөнiндегi iс-шаралар" деген бағанның реттік нөмiрi 2-жолындағы "986" және "1028" деген сандар тиiсiнше "936,7" және "918" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 7-жолмен толықтырылсын:
"7 061  Шымкент -     Белгiленген        қазан -     Қазақстан
        Түркiстан     тәртiппен        желтоқсан    Республика.
        учаскесiнде   мемлекеттік                   сының Көлік
        Самара  -     сараптамадан                     және
        Шымкент       және бекiтуден                 коммуника.
        автомобиль    өткен жобалау-                   циялар
        жолын қайта   сметалық                       министрлігі
        жаңарту       құжаттамаға
                      сәйкес
                      құрылыс
                      жұмыстарын
                      орындау:
                      - дайындау
                      жұмыстары -
                      5,15 км;
                      - жер төсемiн
                      салу - 20,1
                      мың м3;
                      - жол бетін
                      салу - 81,6
                      мың м2;
                      - жасанды
                      құрылыстарды
                      жөндеу -
                      6 дана                                  ";

      7-тармақта:
      2) тармақшадағы "986" және "1028" деген сандар тиiсiнше "936,7" және "918" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) Шымкент - Түркiстан учаскесiнде Самара - Шымкент автомобиль жолын қайта жаңарту, оның iшiнде:
      - дайындау жұмыстары - 5,16 км;
      - жер төсемiн салу - 20,1 мың м3;
      - жол бетiн салу - 81,6 мың м2;
      - жасанды құрылыстарды жөндеу - 6 дана";
      көрсетiлген қаулыға 9-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiнде:
      "Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру бойынша iс-шаралар" деген бағанның реттiк нөмiрi 2-жолы мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Орындалған жұмыстардың техникалық аудитiн жүргiзу";
      көрсетiлген қаулыға 10-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiнде:
      "Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру бойынша iс-шаралар" деген бағанның реттiк нөмiрi 1-жолы мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Орындалған жұмыстардың техникалық аудитiн жүргiзу";
      көрсетiлген қаулыға 14-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiнде "Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру бойынша iс-шаралар" деген бағандағы "37" деген сан "40" деген санмен ауыстырылсын;
      7-тармақта:
      екiншi абзацтағы "1584" деген сан "1587" деген санмен ауыстырылсын;
      1) тармақшада:
      "Алматы облысы" деген бөлiм мынадай жолдармен толықтырылсын:
      "Алматы-Космостанция" автомобиль жолы Алматы,
      Алма-Арасан санаторийлерiне кiреберiс жолдарымен бiрге
      Су тасқыны қиратқанын жою, 7-10 км          км         3";
      "Барлығы" деген жолда "37" деген сан "40" деген санмен ауыстырылсын;
      көрсетiлген қаулыға 28-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiнде:
      "Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру бойынша iс-шаралар" деген бағанда:
      мынадай жол:
      "- аспалы кескiш - 74 дана;"
      мынадай редакцияда жазылсын:
      "- аспалы кескiш - 80 дана;";
      мынадай жол:
      "- жылжымалы жөндеу шеберханасы - 15 дана"
      мынадай редакцияда жазылсын:
      "- жылжымалы жөндеу шеберханасы - 24 дана;";
      көрсетiлген қаулыға 33-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiндегi "Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру жөнiндегi iс-шаралар" деген бағанда:
      реттік нөмiрi 3-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жеке тұлғалар" мемлекеттік дерекқоры" ақпараттық жүйесiнiң техникалық тапсырмасын әзiрлеу - 1 жиынтық";
      реттік нөмiрi 5-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк дерекқоры" ақпараттық жүйесiнiң техникалық тапсырмасын әзiрлеу - 1 жиынтық";
      реттік нөмiрi 6-жол алынып тасталсын;
      7-тармақтың төртiншi және бесiншi абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк дерекқоры" ақпараттық жүйесiнiң техникалық тапсырмасын әзiрлеу - 1 жиынтық.
      Ақпараттық жүйенi әзiрлеу - 1 жиынтық";
      көрсетiлген қаулыға 34-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiндегi "Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру жөнiндегi iс-шаралар" деген бағанда:
      реттік нөмiрлерi 3 және 4-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      "Лицензиялық базалық бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу, электрондық құжат айналымы бiрыңғай жүйесiнiң екiншi кезегiн құру жөнiндегi ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу - 1 жиынтық
      "Жобаны басқару - 712 адам-күнi";
      реттік нөмірі 6-жолда:
      "275" деген сан "65" деген санмен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "Мемлекеттiк органдар - Салық төлеушiлер және салық салу объектiлерi тiзiлiмiнiң қатысушылары үшiн электрондық құжат алмасуды ұйымдастыруға арналған жабдықты сатып алу және реттеу - 6 жиынтық";
      7-тармақта:
      үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Лицензиялық базалық бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу, электрондық құжат айналымы бiрыңғай жүйесiнiң екiншi кезегiн құру жөнiндегi ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу - 1 жиынтық";
      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жобаны басқару - 712 адам-күнi";
      жетiншi абзацтағы "275" деген сан "65" деген санмен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      "Мемлекеттiк органдар - Салық төлеушiлер және салық салу объектiлерi тiзiлiмiнiң қатысушылары үшiн электрондық құжат алмасуды ұйымдастыруға арналған жабдықты сатып алу және реттеу - 6 жиынтық";
      көрсетiлген қаулыға 35-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiнде:
      "Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру жөнiндегi iс-шаралар" деген бағанда:
      реттiк нөмiрi 2-жолдағы "Бағдарламалық" деген сөздiң алдынан "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Web-сайтын" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрлерi 6, 7, 8, 9 және 10-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мемлекеттiк органдардың электрондық мұрағаттары жүйесiн құруға техникалық тапсырманы әзiрлеу - 1 бiрлiк
      Мемлекеттiк органдардың электрондық мұрағаттары жүйесiнiң қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуiнiң бiрiншi кезегiн әзiрлеу - 1 жиынтық
      Мемлекеттiк электрондық мұрағатқа арналған техникалық құралдарды сатып алу - 1 жиынтық
      Техникалық тапсырманы әзiрлеу және кiлттердi сәйкестендiру орталығына арналған бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу - 1 жиынтық
      Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiзу, ақпаратты жинау және өңдеу жүйесiне арналған бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеу және сатып алу - 1 бiрлiк";
      реттік нөмiрлерi 11, 12, 13-жолдар алынып тасталсын;
      7-тармақта:
      төртiншi абзац "Бағдарламалық" деген сөздiң алдынан "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Web-сайтын" деген сөздермен толықтырылсын;
      он екiншi абзацтағы "нормативтiк құжаттарды әзiрлеу" деген сөздер "техникалық тапсырма" деген сөздермен ауыстырылсын;
      он үшiншi абзацтағы "әзiрлеу және" деген сөздер алынып тасталсын;
      он төртiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "ҒЗЖ жүргiзу, ақпаратты жинау және өңдеу жүйесiне арналған бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеу және сатып алу - 1 бiрлiк";
      он бесiншi, он алтыншы, он жетiншi және он сегiзiншi абзацтар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы он тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      "Мемлекеттік электрондық мұрағатқа арналған техникалық құралдарды сатып алу - 1 жиынтық";
      көрсетiлген қаулыға 36-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiнде:
      "Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру жөнiндегi iс-шаралар" деген бағанда:
      реттік нөмiрi 5-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Сертификаттау нәтижелерiн есепке алу үшiн "Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың мемлекеттiк тiркелiмi" ақпараттық жүйесiн дамыту - 1 бiрлiк";
      реттiк нөмiрi 6-жол алынып тасталсын;
      реттiк нөмiрлерi 9 және 10-жолдардағы "Депозитарийдiң" деген сөз "Бағдарламалық кодтар мен құжаттама депозитарийiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақтағы алтыншы және оныншы абзацтар алынып тасталсын;
      көрсетiлген қаулыға 38-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiнде:
      "Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру жөнiндегi iс-шаралар" деген бағанда:
      реттiк нөмiрлерi 1 және 2-жолдар алынып тасталсын;
      реттiк нөмiрi 3-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Электрондық коммерция орталығын ұйымдастыру үшiн техникалық тапсырманы әзiрлеу, оның iшiнде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiзу - 1 бiрлiк";
      7-тармақта:
      үшiншi және төртiншi абзацтар алынып тасталсын;
      бесiншi абзацтағы "пен бағдарламалық қамтамасыз ету" деген сөздер алынып тасталсын;
      көрсетiлген қаулыға 39-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiнде:
      "Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру жөнiндегi iс-шаралар" деген бағанда:
      реттiк нөмiрлерi 1 және 2-жолдар алынып тасталсын;
      реттiк нөмiрi 3-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Салық төлеушiлер және салық салу объектiлерi тiзiлiмiн ескере отырып, мемлекеттiк қаржы ақпараттық жүйелерiн бiрiктiру шеңберiнде "Мемлекеттік жер кадастры" ақпараттық жүйесiнiң жабдығын сатып алу және реттеу - 1 жиынтық";
      7-тармақта:
      үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мемлекеттік жер кадастры" ақпараттық жүйесiнiң жабдығын сатып алу және реттеу - 1 жиынтық";
      төртiншi және бесiншi абзацтар алынып тасталсын;
      жетiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Салық төлеушiлер және салық салу объектiлерi тiзiлiмi" ақпараттық жүйесiмен бiрiктiрiлген "Мемлекеттік жер кадастры" жүйесiн дамыту".
      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады