Статистикалық жұмыстардың 2005 жылға арналған жоспарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 30 наурыздағы N 287 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы № 37 Қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.01.29 № 37 Қаулысымен.

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Статистикалық жұмыстардың 2005 жылға арналған жоспары бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                           Қазақстан Республикасы
                                                  Үкіметінің
                                          2005 жылғы 30 наурыздағы
                                              N 287 қаулысымен
                                                  бекітілген

                        Статистикалық жұмыстардың
                  2005 жылға арналған жоспары

                         Мазмұны

       І. Жалпы мемлекеттік статистика
 
  1.  Ұлттық есеп жүргізу статистикасы                      
2.  Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы        
3.  Ауыл, орман және балық шаруашылығы статистикасы       
4.  Өнеркәсіптік өндіріс статистикасы                     
5.  Инвестиция және құрылыс статистикасы                  
6.  Инновация және туризм статистикасы                    
7.  Қызметтер статистикасы
8.  Сауда статистикасы 
9.  Көлік және байланыс статистикасы 
10.  Баға статистикасы
11.  Еңбек және халықты еңбекпен қамту статистикасы
12.  Үй шаруашылықтары және халықтың тұрмыс деңгейі статистикасы
13.  Әлеуметтік және экологиялық статистика 
14.  Демографиялық статистика
15.  Конъюнктуралық зерттеулер
16.  Статистикалық тіркелімдер мен кәсіпорындардың статистикасы 
17.  Жиынтық жұмыстар

ІІ. Ведомстволық статистика 
 
  1.  Ішкі істер министрлігі 
2.  Денсаулық сақтау министрлігі 
3.  Индустрия және сауда министрлігі
4.  Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі
5.  Білім және ғылым министрлігі
6.  Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
7.  Ауыл шаруашылығы министрлігі
8.  Көлік және коммуникация министрлігі
9.  Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі
10.  Қаржы министрлігі  
11.  Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігі 
12.  Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі 
13.  Әділет министрлігі
14.  Ұлттық Банк
15.  Жер ресурстарын басқару агенттігі

                   1. Ұлттық есеп жүргізу статистикасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) бірінші
жол - республи-
калық деңгейде,
екiнші жол - өңiрлiк деңгейде

1

2

3

4

5

1

Жедел деректер бо-
йынша ағымдағы және
тұрақты бағалардағы
2005 жылғы жалпы
ішкi өнім

тоқ-
сандық

-

01

2

Есепті деректер бо-
йынша ағымдағы және
тұрақты бағалардағы
2003 жылғы жалпы
ішкi өнім:
а) өндiрiстiк әдiспен

тоқ-
сандық

-

01

б) түпкіліктi пайда-
лану әдiсімен

тоқ-
сандық

-

01

3

Жедел деректер бойын-
ша ағымдағы және
тұрақты бағалардағы
2004 жылғы жалпы
iшкi өнім
а) өндiрiстiк әдiспен

жылдық

-

01
01,02

б) түпкіліктi пайда-
лану әдiсімен

жылдық

-

01

4

Есепті деректер бо-
йынша ағымдағы және
тұрақты бағалардағы
2004 жылғы жалпы
iшкi өнiм
а) өндiрiстiк әдiспен

жылдық

-

01
01
01,02

б) табыс әдiсімен

жылдық

-

01

в) түпкіліктi пайда-
лану әдiсімен

жылдық

-

01

5

Iшкi экономиканың
2002 жылғы (түпкілік-
ті есеп), 2003 жылғы (нақтыланған есеп) және 2004 жылғы (есеп деректері бойынша) ұлттық
шоттары

жылдық

-

01

6

Қазақстан Республика-
сының 2004 жылғы
ұлттық байлығы

жылдық

-

01

7

2004 жылғы өнiм
(жұмыстар, қызмет
көрсету) өндiру мен
пайдаланудың қысқа
тәсiм бойынша
салааралық балансы 

жылдық

-

01

8

2001 жылғы сатып
алушылар бағаларын-
дағы "Ресурстар -
Пайдалану" кестесi

жылдық

-

01

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтастыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн; аяқтау
мерзімдері
мереке және
демалыс күн-
деріне сәйкес
келген жағ-
дайда, сол
күндерден
кейiнгi жұмыс
күнiне
ауысады)

1

2

6

7

8

1

Жедел деректер бойын-
ша ағымдағы және
тұрақты бағалардағы
2005 жылғы жалпы
ішкi өнім

ЭҚЖС

экспресс-
ақпарат

13 мамыр
12 тамыз
11 қараша

2

Есепті деректер бо-
йынша ағымдағы және
тұрақты бағалардағы
2003 жылғы жалпы
ішкi өнім:
а) өндiрiстiк әдiспен

ЭҚЖС

экспресс-
ақпарат

30 маусым
30 қыркүйек
28 желтоқсан

б) түпкіліктi пайда-
лану әдiсімен

экономика
секторлары
бойынша

экспресс-
ақпарат

8 шiлде
7 қазан
29 желтоқсан

3

Жедел деректер бо-
йынша ағымдағы және
тұрақты бағалардағы
2004 жылғы жалпы
iшкi өнім
а) өндiрiстiк әдiспен

ЭҚЖС, ӘАОС

экспресс-
ақпарат

11 ақпан
21 ақпан

б) түпкіліктi пайда-
лану әдiсімен

экономика
секторлары
бойынша

экспресс-
ақпарат

8 сәуiр

4

Есепті деректер бо-
йынша ағымдағы және
тұрақты бағалардағы
2004 жылғы жалпы
iшкi өнiм
а) өндiрiстiк әдiспен

ЭҚЖС
MHC
ЭҚЖС, ӘАОС

экспресс-
ақпарат

статбюл-
летень

23 қыркүйек
21 қазан
23 қараша

б) табыс әдiсімен

экономика
секторлары
бойынша

экспресс-
ақпарат

26 қазан

в) түпкіліктi пайда-
лану әдiсімен

экономика
секторлары
бойынша

экспресс-
ақпарат

11 қараша

5

Iшкi экономиканың
2002 жылғы (түпкілік-
ті есеп), 2003 жылғы (нақтыланған есеп) және 2004 жылғы (есеп деректері бойынша) ұлттық
шоттары

ЭҚЖС,
экономика
секторлары
бойынша

статбюл-
летень

30 желтоқсан

6

Қазақстан Республика-
сының 2004 жылғы
ұлттық байлығы

экономика
секторлары
бойынша

экспресс-
ақпарат

30 қараша

7

2004 жылғы өнiм
(жұмыстар, қызмет
көрсету) өндiру мен
пайдаланудың қысқа
тәсiм бойынша
салааралық балансы 

ЭҚЖС

статбюл-
летень

27 желтоқсан

8

2001 жылғы сатып
алушылар бағаларын-
дағы "Ресурстар -
Пайдалану" кестесi

ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

29 шiлде

           2. Кәсiпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы

                 2.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс
ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
аяқтау
мерзімі
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Кәсіпорынның
(ұйымның) өн-
дiрiстік-қаржы қызметі туралы есеп

айлық

1-ӨҚ
(айлық)
нысаны

15-күнi

25-күнi

30-күні

тоқ-
сандық

1-ӨҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

25-күнi

16 ақпан
17 мамыр
16 тамыз
15 қараша

11 наурыз
10 маусым
9 қыр-
күйек
9 жел-
тоқсан

жылдық

1-ӨҚ
(жыл-
дық)
нысаны

5 сәуiр

26 сәуір

24 мамыр

2

Мемлекеттік
бағалы қағаздар-
ды орналастыру, айналымға жіберу
және өтеу туралы есеп

айлық

1-БҚ
(мемле-
кеттiк)
(айлық)
нысаны

20-күні

23-күні

25-күні

3

Бағалы қағаздар-
дың қолда бары және қозғалысы
туралы есеп

жылдық

1-БҚ
(жыл-
дық)
нысаны

29
наурыз

12 сәуір

25 сәуір

Мемлекеттік
бағалы қағаздар-
ды шығару,
орналастыру
және айналымға жiберу

1-БҚ
(мемле-
кеттiк)
нысаны

Бағалы қағаздар-
дың қолда бары және қозғалысы
туралы есеп

2004 ж.
4-
тоқсан

1-БҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

21-күні

5 ақпан

12 ақпан

Мемлекеттiк
бағалы қағаздар-
ды шығару,
орналастыру
және айналымға жiберу туралы есеп


1-БҚ
(мемл.)
(тоқ-
сандық)
нысаны
4

Микрокредиттік
ұйымдар қызме-
тiнiң негізгі
көрсеткіштері
туралы есеп

жылдық

1-МКҰ
нысаны

10 сәуір

10 мамыр

3 маусым

тоқ-
сандық

25-күні

17 мамыр
16 тамыз
15 қараша
 
 

9 маусым
6 қыр-
күйек
5 жел-
тоқсан

5

Шағын кәсіпорын қызметінiң негiзгi
көрсеткiштері

тоқ-
сандық

2-ШК
нысаны

25-күні

14 ақпан
10 мамыр
10 тамыз
10 қараша

2 наурыз
2 маусым
1 қыр-
күйек
2 жел-
тоқсан

жылдық

2-ШК
нысаны

31
наурыз

28 сәуір

30 мамыр

6

Жеке кәсіпкер-
лер қызметiнiң негiзгi қаржы-
лық көрсеткiш-
терi*

жылдық

1-ЖК
сауал-
дамасы

24 мамыр

15
маусым

28
маусым

7

Кәсiпорынның
негiзгi құрал-
жабдықтары мен материалдық емес активтері-
нiң қолда бары
және қозғалысы туралы есеп

жылдық

N 11-
нысан

15 сәуір

2 маусым

1 шілде

8

Кәсiпкерлiк
қызметте пайда-
ланылатын
негізгі құрал-
жабдықтар

жылдық

N 11-
нысанға
қосымша

15 сәуiр

15
маусым

4 шілде

9

Өнiмдердi
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызметтердi)
пайдалану және тауарлы-мате-
риалдық қорлардың
қозғалысы
туралы есеп

жылдық

N1-ҰШЖ
нысаны

14 мамыр

15
маусым

11 шілде

10

Өнiмдердi
(тауарларды,
жұмыстарды,
қызметтердi)
пайдалану және шағын кәсiпорын-
ның тауарлы-
материалдық
қорларының
қолда бары
туралы есеп

жылдық

N1-ҰШЖ
(ШК)
нысаны

31
наурыз

24
маусым

14 шілде

      *) - жалдамалы еңбектi пайдаланатын жеке кәсіпкерлер

                     2.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) бірінші
жол - республи-
калық деңгейде,
екiнші жол - өңiрлiк деңгейде

1

2

3

4

5

1

Кәсiпорындардың
(ұйымдардың) өндiрiс-
тік-қаржы қызметінің негiзгi көрсеткіштерi

айлық

1-ӨҚ
(айлық)
нысаны

01, 02

тоқ-
сандық

1-ӨҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

01, 02

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01, 02

2

Кәсiпорындардың
(ұйымдардың) өзара
есеп айырысу жағдайы

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01, 02

тоқ-
сандық

1-ӨҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

01, 02

3

Кәсіпорындар (ұйымдар)
қаражатының құрамы және олардың пайда болу көздерi

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01, 02

тоқ-
сандық

1-ӨҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

01, 02

4

Монополист-кәсіпорын-
дардың өндiрiстiк-
қаржы қызметiнiң
негiзгi көрсеткiштерi*

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01, 02

2004ж.
4-
тоқсан

1-ӨҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

-//-

5

Монополист-кәсiпорын-
дардың өзара есеп
айырысу жағдайы*

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01, 02

2004ж.
4-
тоқсан

1-ӨҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

01, 02

6

Мемлекеттiк бағалы
қағаздарды орналас-
тыру, айналымға
жiберу және өтеу

айлық

1-БҚ
(айлық)
нысаны

01, 02

7

Бағалы қағаздар
шығару, орналастыру
және айналымға жiберу

2004ж.
4-
тоқсан

1-БҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

01, 02

жылдық

1-БҚ
(жылдық)
нысаны

01, 02

8

Залалды кәсіпорындар
тiзбесi

жарты
жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01, 02

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01, 02

9

Кәсіпорындардың
(ұйымдардың) өндi-
рiстiк-қаржы қызме-
тінің негiзгi жиынтық көрсеткіштерi

жылдық

1-ӨҚ н.
+ 2н. ШК
(жылдық)

01, 02-
02, 03

10

Микрокредиттiк кәсiп-
орындардың (ұйымдар-
дың) өндiрiстiк-қаржы қызметiнiң негiзгi көрсеткiштерi

жылдық

1-МКҰ
нысаны

01, 02

тоқ-
сандық

11

Шағын кәсіпорындар
қызметiнiң негiзгi
көрсеткiштерi

тоқ-
сандық

2-ШК
нысаны

01, 02, 03

жылдық

2-ШК
нысаны

01, 02, 03

12

2004 жылғы шағын
бизнес кәсіпорындары
(ұйымдары) қызметiнің негiзгi көрсеткiштерi

жылдық

2-ШК
нысаны

01, 02, 03

13

Жеке кәсiпкерлер
қызметінің негiзгі
көрсеткiштерi**

жылдық

1-ЖК
сауал-
дамасы

01, 02, 03

14

Кәсіпорынның өнiмдер-
дi (тауарларды,
қызметтерді) пайдала-
нуы және тауарлы-
материалдық қорлары-
ның қозғалысы туралы

жылдық

N1-ҰШЖ
нысаны

01, 02

15

Шағын кәсiпорынның
өнiмдердi (тауарларды,
қызметтердi) пайдала-
нуы және тауарлы-мате-
риалдық қорларының қозғалысы туралы

жылдық

N1-ҰШЖ
(ШК)
нысаны

01, 02

16

Өнімдердi (тауарларды,
жұмыстар мен қызмет-
терді) пайдалану және тауарлы-материалдық қорлардың қозғалысы туралы жиынтық есеп

жылдық

1-ҰШЖ
нысаны,
N1-ҰШЖ
(ШК)
(жылдық)
нысаны

01

17

Кәсiпорындардың
(шағын коммерциялық
кәсіпорындарсыз)
негізгi құрал-жабдық-
тары және бейматериал-
дық активтерiнiң қолда бары мен қозғалысы

жылдық

11-нысан

01, 02

18

Кәсiпкерлiк қызметте
пайдаланылатын негізгi
құрал-жабдықтар

жылдық

N 11-
нысанға
қосымша

01, 02

19

Ірі, орташа және шағын
кәсiпорындардың
негiзгi құралдар-
жабдықтарының және
бейматериалдық
активтерiнiң қолда
бары және қозғалысы
туралы жиынтық есеп

жылдық

N11-нысан
N2-ШК
нысаны
6-бөлiм

01-02

20

Негізгi құрал-жабдық-
тар (қорлар) теңгерімі

жылдық

N11-нысан
N2-ШК
нысаны
6-бөлiм,
салалық
департа-
мент-
тердiң
деректерi

01

21

Жалпы қосылған құн,
iрi және орташа
кәсiпорындардың
(ұйымдардың) аралық
тұтынуы

жылдық

1-ӨҚ
нысаны

01

тоқ-
сандық

1-ӨҚ
(тоқ-
сандық)
нысаны

01, 02

22

Жалпы қосылған құн
және шағын кәсіпорын-
дардың (ұйымдардың) аралық тұтынуы

тоқ-
сандық

2-ШК
нысаны

01

жылдық

2-ШК
нысаны

01

23

Жалпы қосылған құн
iрi, орташа және шағын
кәсіпорындардың (ұйымдардың) аралық тұтынуы

жылдық

1-ӨҚ
нысаны,
2-ШК
нысаны

01

тоқ-
сандық

1-ӨҚ
нысаны,
2-ШК
нысаны

01, 02

24

Салалық статистиканың деректер базасы
негiзiнде ЖIӨ-нi
есептеу үшiн деректер базасын қалыптастыру, РПК кестелерiн, САБ және жүйе шоттарын құру

жылдық

Салалық
статис-
тиканың
барлық
нысандары

01
01

25

Шағын бизнес мониторингi
а) кәсіпорындар мен
шаруа қожалықтары бо-
йынша жедел деректер

айлық

-

01-02

ә) шағын бизнес субъ-
ектілерінiң талдау
көрсеткiштерi (өcу
қарқыны және үлесi)

айлық

-

01-02

б) шағын бизнес су-
бъектiлерінің талдау
көрсеткiштерi (өндi-
рiстік қызмет)

тоқ-
сандық

-

01-02

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн; аяқтау
мерзімдері
мереке және
демалыс күн-
деріне сәйкес
келген жағ-
дайда, сол
күндерден
кейiнгi жұмыс
күнiне
ауысады)

1

2

6

7

8

1

Кәсiпорындардың
(ұйымдардың) өндiрiс-
тік-қаржы қызметінің негiзгi көрсеткіштерi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КMC, МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

статбюл-
летень

36-күні

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КMC, МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

статбюл-
летень

17 наурыз
16 маусым
15 қыркүйек
14 желтоқсан

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КMC, МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

-//-

30 мамыр

2

Кәсiпорындардың
(ұйымдардың) өзара
есеп айырысу жағдайы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КMC, МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

статбюл-
летень

30 мамыр

-//-

-//-

17 наурыз
16 маусым
15 қыркүйек
14 желтоқсан

3

Кәсіпорындар (ұйымдар)
қаражатының құрамы және олардың пайда болу көздерi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КMC, МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

статбюл-
летень

30 мамыр

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КMC, МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

-//-

17 наурыз
16 маусым
15 қыркүйек
14 желтоқсан

4

Монополист-кәсіпорын-
дардың өндiрiстiк-
қаржы қызметiнiң
негiзгi көрсеткiштерi*

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КMC, МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

статбюл-
летень

3 маусым

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КMC, МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

-//-

17 наурыз

5

Монополист-кәсiпорын-
дардың өзара есеп
айырысу жағдайы*

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КMC, МНС,
ШҰҚНС

статбюл-
летень

3 маусым

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КMC, МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

-//-

17 наурыз

6

Мемлекеттiк бағалы
қағаздарды орналас-
тыру, айналымға
жiберу және өтеу

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КMC, МНС,
ШҰҚНС

статбюл-
летень

26-күні

7

Бағалы қағаздар
шығару, орналастыру
және айналымға
жiберу

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КMC, МНС,
ШҰҚНС

статбюл-
летень

25 ақпан

-//-

-//-

3 мамыр

8

Залалды кәсіпорындар
тiзбесi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
ШҰҚНС, ҚҰЖС

статбюл-
летень

13 қыркүйек

-//-

-//-

28 мамыр

9

Кәсіпорындардың
(ұйымдардың) өндi-
рiстiк-қаржы қызме-
тінің негiзгi жиынтық көрсеткіштерi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КMC, МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

статбюл-
летень

15 маусым

10

Микрокредиттiк кәсiп-
орындардың (ұйымдар-
дың) өндiрiстiк-қаржы қызметiнiң негiзгi көрсеткiштерi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
MНC, КМС,
ШҰҚНС,
ЭСС

статбюл-
летень

10 маусым

16 маусым
15 қыркүйек
14 желтоқсан

11

Шағын кәсіпорындар
қызметiнiң негiзгi
көрсеткiштерi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
MНC, КМС,
ШҰҚНС,
ЭСС

статбюл-
летень

10 наурыз
10 маусым
8 қыркүйек
12 желтоқсан

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНC, КМС,
ШҰҚНС,
ЭСС,
негізгі
құрал-
жабдық
түрлері
бойынша

-//-

6 маусым

12

2004 жылғы шағын
бизнес кәсіпорындары
(ұйымдары) қызметiнің негiзгi көрсеткiштерi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
MНC, КМС,
ШҰҚНС,
ЭСС

статбюл-
летень

20 маусым

13

Жеке кәсiпкерлер
қызметінің негiзгі
көрсеткiштерi**

ӘАОС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

30 маусым

14

Кәсіпорынның өнiмдердi
(тауарларды, қызмет-
терді) пайдалануы және тауарлы-материал-
дық қорларының қозғалысы туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС,
ЭҚТӨН

статбюл-
летень

18 шілде

15

Шағын кәсiпорынның
өнiмдердi (тауарларды,
қызметтердi) пайдала-
нуы және тауарлы-мате-
риалдық қорларының қозғалысы туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
ЭҚТӨН

статбюл-
летень

21 шілде

16

Өнімдердi (тауарлар-
ды, жұмыстар мен
қызметтерді) пайда-
лану және тауарлы-
материалдық қорлардың қозғалысы туралы
жиынтық есеп

ӘАОС,
ЭҚЖС

әзірле-
мелік
кестелер

4 тамыз

17

Кәсiпорындардың
(шағын коммерциялық
кәсіпорындарсыз)
негізгi құрал-жабдық-
тары және бейматериал-
дық активтерiнiң қолда бары мен қозғалысы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
MНC, КМС,
ШҰҚНС,
ЭСС,
актив
түрлері
бойынша

статбюл-
летень

8 шілде

18

Кәсiпкерлiк қызметте
пайдаланылатын негізгi
құрал-жабдықтар

ӘАОС,
ЭҚЖС,
MНC, КМС,
ШҰҚНС,
негізгі
құрал-
жабдық
түрлері
бойынша

статбюл-
летень

12 шілде

19

Ірі, орташа және шағын
кәсiпорындардың
негiзгi құралдар-
жабдықтарының және
бейматериалдық
активтерiнiң қолда
бары және қозғалысы
туралы жиынтық есеп

ӘАОС,
ЭҚЖС,
MНC, КМС,
ШҰҚНС,
ЭСС,
актив
түрлері
бойынша

статбюл-
летень

26 шілде

20

Негізгi құрал-жабдық-
тар (қорлар) теңгерімі

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС,
негізгі
құрал-
жабдық
түрлері
бойынша

статбюл-
летень

18 тамыз

21

Жалпы қосылған құн,
iрi және орташа
кәсiпорындардың
(ұйымдардың) аралық
тұтынуы

ӘАОС,
ЭҚЖС

әзірле-
мелік
кестелер

10 маусым

ӘАОС,
ЭҚЖС, ЭСС

-//-

25 наурыз
16 маусым
15 қыркүйек
21 желтоқсан

22

Жалпы қосылған құн
және шағын кәсіпорын-
дардың (ұйымдардың) аралық тұтынуы

ӘАОС,
ЭҚЖС

әзірле-
мелік
кестелер

23 наурыз
17 маусым
16 қыркүйек
21 желтоқсан

-//-

-//-

10 маусым

23

Жалпы қосылған құн iрi, орташа және
шағын кәсіпорындардың (ұйымдардың) аралық тұтынуы

ӘАОС,
ЭҚЖС

әзірле-
мелік
кестелер

20 маусым

ӘАОС,
ЭҚЖС, ЭСС

-//-

31 наурыз
23 маусым
22 қыркүйек
23 желтоқсан

24

Салалық статистиканың деректер базасы
негiзiнде ЖIӨ-нi
есептеу үшiн деректер базасын қалыптастыру, РПК кестелерiн, САБ және жүйе шоттарын құру

ӘАОС,
ЭҚЖС,
MНC, КМС,
ШҰҚНС,
ЭСС

әзірле-
мелік
кестелер

5 қыркүйек

25

Шағын бизнес мониторингi
а) кәсіпорындар мен
шаруа қожалықтары бо-
йынша жедел деректер

барлық
сынып-
тауыштар

баяндама
бөлімі

15-күні

ә) шағын бизнес су-
бъектілерінiң талдау
көрсеткiштерi (өcу
қарқыны және үлесi)

ЭҚЖС,
ӘАОС

кесте
материалы

15-күні

б) шағын бизнес су-
бъектiлерінің талдау
көрсеткiштерi (өндi-
рiстік қызмет)

барлық
сынып-
тауыштар

кесте
материалы

15 сәуір
15 шілде
15 қазан
15 қаңтар

      *)- қызмет бабында пайдалану үшiн;
      **)- жалдамалы еңбекті пайдаланатын жеке кәсіпкерлер

         3. Ауыл, орман және балық шаруашылығы статистикасы

                 3.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс
ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
аяқтау
мерзімі
(АЕО)
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Мал шаруашылы-
ғының жағдайы туралы есеп

айлық

24-аш
(айлық)
нысаны

2-күні

5-күні

6-күні

2

Шаруа (фермер)
қожалықтарын-
дағы мал және құс, ауыл шаруашылық техникасының, құрылыстардың
қолда бары
туралы
мәлiметтер

жарты
жылдық

6-мш
(фер-
мер)
нысаны

14
қаңтар
15 шiлде

5 ақпан
5 тамыз

25 ақпан
25 тамыз

3

Халық шаруашы-
лықтарындағы мал және құстың қолда
бары туралы
мәлiметтер

жарты
жылдық

7-мш
(халық)
нысаны

14
қаңтар
15 шiлде

5 ақпан
5 тамыз

25 ақпан
25 тамыз

4

2005 жылдың 1
қаңтарындағы
жануарлардың
өзге де түр-
лерiн өсiру
туралы есеп

жылдық

24-аш
(жыл-
дық)
ныса-
нына
қосымша

20
қаңтар

10 ақпан

28 ақпан

5

2004 жылғы
ауыл шаруашы-
лық құралымда-
рының қызметi туралы есеп

жылдық

1-аш
(жыл-
дық)
нысаны

1 наурыз

15 сәуір
29 сәуір

1 маусым
16
маусым

6

Балық өcipу,
балық және
басқа да теңiз
өнiмдерiн
аулау туралы
есеп

жылдық

1-балық
(жыл-
дық)
нысаны

10 ақпан

25 ақпан

10
наурыз

7

Сүрек дайын-
дау (жұмыстар
мен қызметтер
көлемi) және
орман өсiру
мен орман
шаруашылық
жұмыстарын
жүргізу
туралы есеп

жылдық

1-орман
(жыл-
дық)
нысаны

10
ақпан

10
наурыз

7
сәуір

8

Аңшылық шаруа-
шылықтары
туралы есеп

жылдық

2-аң-
шылық
(жыл-
дық)
нысаны

10
қаңтар

3
наурыз

24
наурыз

9

Ауыл шаруашы-
лығы қызмет-
терін көрсете-
тін кәсiпорын-
дар (ұйымдар)
туралы есеп

жылдық

8-аш
(қыз-
меттер)
(жыл-
дық)
нысаны

15
наурыз

4 мамыр

16
маусым

10

2004 жылғы
жемшөп шығыс-
тары

жылдық

10-аш
(жыл-
дық)
нысаны

1 наурыз

17
наурыз

28
наурыз

11

Ауыл шаруашы-
лық техника-
лары мен энергетикалық
қуаттардың
қолда бары
туралы
мәлiметтер

жылдық

10-мех
(жыл-
дық)
нысаны

15
наурыз

15 сәуір

11 мамыр

12

Ауыл шаруа-
шылығы кәсiп-
орындарының
құрылыстары
мен ғимарат-
тарының қолда
бары

жылдық

49-аш
(жыл-
дық)

10 ақпан

8 сәуір

3 мамыр

13

2005 жылы се-
бiлген егiн-
нiң қорытынды-
лары туралы
есеп: алдын
ала деректер
түпкiлiктi
деректер

жылына
бiр
рет
(егiс
аяқ-
тал-
ғаннан
кейін)

4-аш
(жыл-
дық)

егіс
аяқтал-
ғаннан
кейінгі
5
күннен
кешік-
тірмей

5 шілде
18 шілде

11 шілде
26 шілде

14

Астықтың қолда
бары және
қозғалысы
туралы

тоқ-
сандық

2-аш
(астық)
(тоқ-
сандық)
нысаны

4 қаңтар
4 сәуір
4 шілде
4 қазан

7 қаңтар
8 сәуір
8 шілде
7 қазан

12 қаңтар
11 сәуір
11 шілде
11 қазан

15

Шаруа (фермер)
қожалықтарын-
дағы пайдала-
нылатын жерлердiң
қолда бары
туралы
мәлiметтер

жылына
бiр
рет
1 шіл-
деде

6-ж
(фер-
мер)
(жыл-
дық)
нысаны

15 шілде

5 тамыз

25 тамыз

16

Халық шаруа-
шылықтарындағы пайдаланылатын жерлердiң қолда бары туралы
мәліметтер

жылына
бiр
рет
1 шіл-
деде

7-ж
(халық)
(жыл-
дық)
нысаны

15 шілде

5 тамыз

25 тамыз

17

Шаруашылық
санаттары
бөлiнiсiнде
барлық жер-
лерден ауыл
шаруашылық
дақылдарын
жинау туралы
есеп
- дәнді дақыл-
дар бойынша
- басқа да
дақылдар
бойынша

жылына
бiр
рет

29-аш
(жыл-
дық)
нысаны
А-005
сауал-
дамасы
А-006
сауал-
дамасы

2 қараша
2 қараша
2 қараша

21
қараша
25
қараша
30
қараша
5 жел-
тоқсан
20 жел-
тоқсан

30
қараша
6 жел-
тоқсан
9 жел-
тоқсан
19 жел-
тоқсан
2006 ж-ң
17
қаңтары

18

Ауыл шаруашы-
лық дақылдарын
шаруа (фермер)
қожалықтарында
жалпы жинауды
iрiктеп
зерттеу
сауалдамасы

жылына
бiр
рет

А-005
сауал-
дамасы

2 қараша

25
қараша

6 жел-
тоқсан

19

Ауыл шаруа-
шылық дақыл-
дарын халық
шаруашылықта-
рында (жеке
қосалқы шаруа-
шылықтарда,
жалға алынған
учаскелерде
және бөлiнiп
берiлген бақ-
тарда) жалпы
жинауды
iрiктеп
зерттеу
сауалдамасы

жылына
бiр
рет

А-006
сауал-
дамасы

2 қараша

30
қараша

9 жел-
тоқсан

20

2005 жылдың 1
қаңтарындағы
мал мен құсты
тұқымы бой-
ынша есепке
алудың қоры-
тындылары

бiр-
жолғы

25-аш
нысаны

1 ақпан

21
ақпан

10
наурыз

21

Шаруа (фер-
мер) қожалық-
тарының қыз-
метін iрiктеп
зерттеу
сауалдамасы

жылына
бiр
рет

А-001
сауал-
дамасы

14
қаңтар

16
ақпан

12
мамыр

22

Қалалық жер-
дегі мал мен
құс иелерiнiң пiкiрiн
iрiктеп сұрау
сауалдамасы

жылына
бiр
рет

А-002
сауал-
дамасы

14
қаңтар

10 ақпан

15 сәуір

23

Халықтың жеке
қосалқы шаруа-
шылықтарында
мал шаруашы-
лығы өнiмде-
рiн өндiрудi
ірiктеп
зерттеу
сауалдамасы

жарты
жылдық

А-008
сауал-
дамасы

14
қаңтар
15
шілде

14
қаңтар
15
шілде

28 ақпан
31 тамыз

24

Дәндi
дақылдардың
өнiмділігiн
зерттеу
сауалдамасы

жылына
бiр
рет

А-1
(өнім-
ділік) сауал-
дамасы

30 қазан

30
қараша

10 жел-
тоқсан

25

Балық аулаумен
және балық өсiрумен
айналысатын
жеке кәсiпкер-
лердiң қызме-
тiн iрiктеп
зерттеу
сауалдамасы

жылына
бiр
рет

А-10
(балық)
сауал-
дамасы

10 ақпан

10
наурыз

25
наурыз

26

Сүрек дайын-
даумен және
орман шаруа-
шылығымен
айналысатын
жеке кәсiп-
керлердiң қыз-
метiн iрiктеп
зерттеу
сауалдамасы

жылына
бiр
рет

А-11
(орман)
сауал-
дамасы

10 ақпан

20
наурыз

28
наурыз

27

Ауылдық елдi
мекендер бо-
йынша статис-
тикалық байқ-
аулар журналы

жылына
бiр
рет

статис-
тикалық
бай-
қаулар
журналы

15
наурыз

15
сәуір

16 мамыр

28

Ақмола, Қос-
танай және
Солтүстiк
Қазақстан облыстарының шаруа (фермер)
қожалықтарын-
дағы барлық
жерлерден
дәнді дақылдар
жинау туралы есеп

жылына
бiр
рет

30-аш
(жыл-
дық)
нысаны

2 қараша

21
қараша

30
қараша

                   3.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) 

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республика-
сындағы мал шаруашылы-
ғы дамуының негiзгi көрсеткiштерi:
а) ауыл шаруашылығы
кәсiпорындарындағы
мал шаруашылығының
жағдайы туралы
б) мал шаруашылығы
өнiмдерiн өндiрудiң
шаруа қожалықтары
бойынша есебi
в) мал шаруашылығы
өнiмдерiн өндiрудiң
халық шаруашылықтары бойынша есебi

айлық

24-аш
(айлық)
нысаны,
шаруа қожа-
лықтары
бойынша
есеп,
халық
шаруашы-
лықтары
бойынша
есеп

01-02-03
02-03

2

Шаруа қожалықтары
кiтаптарындағы мал
санының бастапқы
есебiнiң дұрыстығы
туралы

жарты
жылдық

6-мш
(фермер)
нысаны

01-02
02-03

3

Әрбiр шаруашылыққа
арналған кiтаптардағы (халық шаруашылықтары бойынша) мал санының бастапқы есебiнiң дұрыстығы туралы

жарты
жылдық

7-мш
(халық)
нысаны

01-02
02-03

4

Қазақстан Республика-
сында мал шаруашылығы өнiмдерiн өндіру (түпкiлiктi деректер)

жылдық

24-аш
(жылдық)
нысаны,
24-аш
(жылдық)
нысанына
қосымша,
6-мш,
7-мш ны-
сандары,
шаруа
қожалық-
тары мен
үй ша-
руашылық-
тарын
зерттеу
дерек-
тері

01-02-03
02-03

5

2004 жылғы ауыл
шаруашылық кәсiпорын-
дарының қызметi туралы
а) ауыл шаруашылығы
өнiмдерін өндiру және өткiзу
б) өндiрiс шығындары
және қаржы-шаруашылық қызмет

жылдық

1-аш
(жылдық)
нысаны

01-02-03
02-03

6

Қазақстан Республика-
сында балық аулау
және балық өсiрудiң
негiзгі көрсеткiштерi

жылдық

1-балық
(жылдық)
нысаны,
А-10
сауал-
дамасы
бойынша
зерттеу
деректері

01-02
02-03

7

Сүрек дайындау
(жұмыстар мен қызмет-
тер көлемі) және орман өсiру мен орман шаруашылық жұмыстарын жүргізу туралы есеп

жылдық

1-орман
(жылдық)
нысаны,
А-11
сауал-
дамасы
бойынша
зерттеу
деректері

01-02
02

8

Қазақстан Республика-
сындағы аңшылық
шаруашылығы

жылдық

2-аңшылық
(жылдық)
нысаны

01-02
02

9

Қазақстан Республи-
касында ауыл шаруа-
шылығы қызметтерiн
көрсететін кәсiпорын-
дардың (ұйымдардың) есебi

жылдық

8-аш
(қыз-
меттер)
(жылдық)
нысаны

01-02

10

Қазақстан Республи-
касындағы ауыл ша-
руашылығы кәсiпорын-
дарында мал мен
құсқа жұмсалған
жемшөп шығыстары туралы

жылдық

10-аш
(жылдық)
нысаны

01, 02

11

Ауыл шаруашылығы
кәсiпорындарындағы,
iрi және орташа
шаруа (фермер) қожа-
лықтарындағы трактор-
лардың, ауыл шаруашы-
лық машиналары мен жабдықтарының қолда бары

жылдық

10-мех
(жылдық)
нысаны

01-02
02-03

12

Қазақстан Республи-
касының ауыл шаруа-
шылығы кәсiпорында-
рындағы құрылыстар
мен ғимараттардың
қолда бары туралы

жылдық

49-аш
(жылдық)

01-02
02-03

13

Ауыл шаруашылық құ-
ралымдарының қолда
бары туралы

жарты
жылдық

арнайы
бағдар-
лама

01-02
02-03

14

Ауыл шаруашылығы
тiркелiмiн (АШТ)
жүргізу және
жандандыру:
а) ауыл шаруашылық
кәсiпорындарын
1 қаңтардағы, 1
шiлдедегi ауыл
шаруашылығы
кәсiпорындарының
қолда бары туралы
1 қаңтардағы, 1
шілдедегi мал мен
құстың қолда бары
туралы
1 шiлдедегi жердiң
қолда бары туралы

жарты
жылдық

арнайы
бағдар-
лама

01-02
02-03

жарты
жылдық

жылдық

б) шаруа (фермер)
қожалықтарын
1 қаңтардағы, 1
шiлдедегi шаруа
(фермер) қожалықтары-
ның қолда бары туралы
1 қаңтардағы, 1 шiл-
дедегi мал мен құстың қолда бары туралы
1 шілдедегі құрылыс-
тар мен ауыл шаруа-
шылық техникаларының
қолда бары туралы
1 шiлдедегi жердiң
қолда бары туралы

жарты
жылдық

арнайы
бағдар-
лама

01-02
02-03

жарты
жылдық

жылдық

жылдық

в) халық шаруашылық-
тарын
1 қаңтардағы, 1 шiл-
дедегi халық шаруа-
шылықтарының елдi
мекендердегi қолда
бары туралы
1 қаңтардағы, 1 шiл-
дедегi мал мен құс-
тың қолда бары туралы
1 шiлдедегi жердiң
қолда бары туралы

жарты
жылдық

арнайы
бағдар-
лама

01-02
02-03

жарты
жылдық

жылдық

15

2005 жылы шаруашылық-
тардың барлық санат-
тарында себiлген ауыл шаруашылық дақылдары-
ның егiстiк алқаптары есебiнiң қорытынды-
лары:
алдын ала деректер
түпкілiктi деректер

жылына
бір
рет
(егін
себіл-
геннен
кейiн)

4-аш
(жылдық)
шаруа
(фермер)
қожалық-
тарын
және
халық
шаруашы-
лықтарын
зерттеу
деректерi

01-02

01-02

16

Қазақстан Республи-
касындағы дәндi және
бұршақты дақылдардың
қолда бары және
қозғалысы

тоқ-
сандық

2-аш
(астық)
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02
02-03

17

Шаруа (фермер) қожа-
лықтарының есеп кітап-
тарындағы егiс алқабы бастапқы есебiнiң дұрыстығы туралы

жылына
бір
рет
1 шіл-
деде
 

6-ж
(жылдық)
нысаны

01-02
02-03

18

Әрбір шаруашылыққа
арналған кiтаптардағы (халық шаруашылықтары бойынша) егiс алқабы бастапқы есебінiң дұрыстығы туралы

жылына
бір рет
1 шіл-
деде

7-ж
(жылдық)
нысаны

01-02
02-03

19

Қазақстан Республи-
касында ауыл шаруа-
шылығы дақылдарын
жалпы жинау
а) алдын ала деректер

жылына
бір рет

29-аш,
6-ж және
7-ж ны-
сандарына жиынтық
әзiрле-
мелiк
кестелер,
шаруа
(фермер)
қожалық-
тарын
және
халық
шаруашы-
лықтарын
зерттеу
деректерi

01-02-03
02-03

б) түпкілiкті
деректер

20

Қазақстан Республи-
касының ауыл шаруа-
шылығы өнiмдерiн
(шаруашылықтардың
барлық санаттарында)
жалпы жинау
а) алдын ала деректер
 
 
    б) түпкілікті деректер

жылдық

жиынтық
әзiрле-
мелiк
кестелер
және
өндiрiс
көлемi
туралы
деректер,
ауыл
шаруа-
шылық
кәсiп-
орында-
рының
жылдық
есептерi

01

жылдық

01-02

21

2001-2004 жылғы
Қазақстан Республикасы
ауыл шаруашылығы негiзгi өнiмдерi peсурстарының және пайдаланудың теңгерiмдерi
 

жылдық

жиынтық
әзiрле-
мелiк
кестелер
және
өндiрiс
көлемi
туралы
деректер,
ауыл
шаруа-
шылық
кәсiпо-
рында-
рының
жылдық
есептерi

01

22

Мал мен құсты тұқымы
бойынша есепке алу
қорытындылары

бiр-
жолғы

25-аш
нысаны

01-02
02-03

23

Қазақстан Республикасы
шаруа (фермер)
қожалықтарының
қызметi туралы

жылына
бiр рет

А-001
сауал-
дамасы

01-02

24

Қалалық жердегі мал
мен құс иелерiнiң
пiкiрін білу

жылына
бiр рет

А-002
сауал-
дамасы

01-02

25

Ауыл шаруашылық өнім-
дерiн шаруа (фермер)
қожалықтарында жалпы
жинау

жылына
бiр рет

А-005
сауал-
дамасы

01-02

26

Ауыл шаруашылық өнiм-
дерiн халық шаруашы-
лықтары жерлерiнде
жалпы жинау

жылына
бiр рет

А-006
сауал-
дамасы

01-02

27

Халық шаруашылықта-
рындағы мал шаруашы-
лығының жағдайы

жарты
жылдық

А-008
сауал-
дамасы

01-02

28

Дәндi дақылдардың
өнімділігін зерттеу

жылына
бiр рет

А-1
(өнім-
ділігі)
сауал-
дамасы

01-02

29

Балық аулаумен және
балық өсiрумен айналы-
сатын жеке кәсiпкер-
лердi зерттеу

жылына
бiр рет

А-10
(балық)
сауал-
дамасы

01-02

30

Сүрек дайындаумен
және ағаш өсiрумен
айналысатын жеке кә-
сiпкерлердi зерттеу

жылына
бiр рет

А-11
(орман)
сауал-
дамасы

01-02

31

Ауыл аумақтарының дамуы туралы

жылына
бiр рет

статис-
тикалық
байқаулар
журналы*

01-05

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн; аяқтау
мерзімдері
мереке және
демалыс күн-
деріне сәйкес
келген жағ-
дайда, сол
күндерден
кейiнгi жұмыс
күнiне
ауысады)

1

2

6

7

8

1

Қазақстан Республи-
касындағы мал шаруа-
шылығы дамуының не-
гiзгi көрсеткiштерi:
а) ауыл шаруашылығы
кәсiпорындарындағы
мал шаруашылығының
жағдайы туралы
б) мал шаруашылығы
өнiмдерiн өндiрудiң
шаруа қожалықтары
бойынша есебi
в) мал шаруашылығы
өнiмдерiн өндiрудiң
халық шаруашылықта-
ры бойынша есебi

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС, КМС

статбюл-
летень

10-күні

2

Шаруа қожалықтары
кiтаптарындағы мал
санының бастапқы
есебiнiң дұрыстығы
туралы

ӘАОС

ақпарат

9 наурыз
5 қыркүйек

3

Әрбiр шаруашылыққа
арналған кiтаптардағы
(халық шаруашылықтары
бойынша) мал санының бастапқы
есебiнiң дұрыстығы
туралы

ӘАОС

ақпарат

9 наурыз
5 қыркүйек

4

Қазақстан Республи-
касында мал шаруа-
шылығы өнiмдерiн
өндіру (түпкiлiктi
деректер)

ӘАОС

статбюл-
летень

5 мамыр

5

2004 жылғы ауыл
шаруашылық кәсiпо-
рындарының қызметi
туралы
а) ауыл шаруашылығы
өнiмдерін өндiру
және өткiзу
б) өндiрiс шығындары
және қаржы-шаруашылық
қызмет

ӘАОС

статбюл-
летень

16 маусым

статбюл-
летень

30 маусым

6

Қазақстан Республи-
касында балық аулау
және балық өсiрудiң
негiзгі көрсеткiштерi

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС,
ЭҚЖС,
КМС

статбюл-
летень

4 сәуір

7

Сүрек дайындау
(жұмыстар мен қыз-
меттер көлемі) және
орман өсiру мен
орман шаруашылық
жұмыстарын жүргізу
туралы есеп

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС, КМС

статбюл-
летень

18 сәуір

8

Қазақстан Республи-
касындағы аңшылық
шаруашылығы

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС, КМС

статбюл-
летень

28 наурыз

9

Қазақстан Республи-
касында ауыл шаруа-
шылығы қызметтерiн
көрсететін кәсiпорын-
дардың (ұйымдардың) есебi

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС, КМС

статбюл-
летень

1 шілде

10

Қазақстан Республи-
касындағы ауыл шаруа-
шылығы кәсiпорында-
рында мал мен құсқа жұмсалған жемшөп шығыстары туралы

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС, КМС

статбюл-
летень

31 наурыз

11

Ауыл шаруашылығы
кәсiпорындарындағы,
iрi және орташа шаруа
(фермер) қожалықта-
рындағы тракторлар-
дың, ауыл шаруашылық машиналары мен жабдықтарының қолда бары

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС, КМС

статбюл-
летень

17 мамыр

12

Қазақстан Республи-
касының ауыл шаруа-
шылығы кәсiпорында-
рындағы құрылыстар
мен ғимараттардың
қолда бары туралы

ӘАОС,
ШҰҚНС,
МНС, КМС

статбюл-
летень

11 мамыр

13

Ауыл шаруашылық құ-
ралымдарының қолда
бары туралы

ӘАОС

экспресс-
ақпарат

28 ақпан
26 тамыз

14

Ауыл шаруашылығы
тiркелiмiн (АШТ)
жүргізу және
жандандыру:
а) ауыл шаруашылық
кәсiпорындарын
1 қаңтардағы, 1
шiлдедегi ауыл
шаруашылығы
кәсiпорындарының
қолда бары туралы
1 қаңтардағы, 1
шілдедегi мал мен
құстың қолда бары
туралы
1 шiлдедегi жердiң
қолда бары туралы

ӘАОС

АШТ

21 ақпан
19 тамыз

21 ақпан
19 тамыз

19 тамыз

б) шаруа (фермер)
қожалықтарын
1 қаңтардағы, 1
шiлдедегi шаруа
(фермер) қожалықта-
рының қолда бары
туралы
1 қаңтардағы, 1 шiл-
дедегi мал мен құс-
тың қолда бары туралы
1 шілдедегі құрылыс-
тар мен ауыл шаруа-
шылық техникаларының
қолда бары туралы
1 шiлдедегi жердiң
қолда бары туралы

ӘАОС

АШТ

28 ақпан
26 тамыз

28 ақпан
26 тамыз

28 ақпан

26 тамыз

в) халық шаруашылық-
тарын
1 қаңтардағы, 1 шiл-
дедегi халық шаруа-
шылықтарының елдi
мекендердегi қолда
бары туралы
1 қаңтардағы, 1 шiл-
дедегi мал мен құс-
тың қолда бары туралы
1 шiлдедегi жердiң
қолда бары туралы

ӘАОС

АШТ

28 ақпан
26 тамыз

28 ақпан
26 тамыз

26 тамыз

15

2005 жылы шаруашы-
лықтардың барлық са-
наттарында себiлген
ауыл шаруашылық да-
қылдарының егiстiк
алқаптары есебiнiң
қорытындылары:
алдын ала деректер
түпкілiктi деректер

ӘАОС

экспресс-
ақпарат

18 шілде

ӘАОС

статбюл-
летень

3 тамыз

16

Қазақстан Республи-
касындағы дәндi және
бұршақты дақылдардың
қолда бары және
қозғалысы

ӘАОС

статбюл-
летень

14 қаңтар
14 сәуір
14 шілде
14 қазан

17

Шаруа (фермер) қожа-
лықтарының есеп кі-
таптарындағы егiс
алқабы бастапқы
есебiнiң дұрыстығы
туралы

ӘАОС

ақпарат

16 қыркүйек

18

Әрбір шаруашылыққа
арналған кiтаптардағы
(халық шаруашылықтары
бойынша) егiс алқабы бастапқы есебінiң дұрыстығы туралы

ӘАОС

ақпарат

16 қыркүйек

19

Қазақстан Республи-
касында ауыл шаруа-
шылығы дақылдарын
жалпы жинау
а) алдын ала деректер
 

ӘАОС

статбюл-
летень

20 желтоқсан

б) түпкілiкті
деректер

статбюл-
летень

2006 жылдың
25 қаңтары

20

Қазақстан Республи-
касының ауыл шаруа-
шылығы өнiмдерiн
(шаруашылықтардың
барлық санаттарында)
жалпы жинау
а) алдын ала деректер
 
  б) түпкілiкті
деректер

ӘАОС

экспресс-
ақпарат

2 ақпан

статбюл-
летень

4 шілде

21

2001-2004 жылғы
Қазақстан Республи-
касы ауыл шаруашы-
лығы негiзгi өнiмдерi
peсурстарының және пайдаланудың
теңгерiмдерi
 

ӘАОС

статбюл-
летень

31 тамыз

22

Мал мен құсты тұқымы
бойынша есепке алу
қорытындылары

ӘАОС

статбюл-
летень

5 сәуір

23

Қазақстан Республи-
касы шаруа (фермер)
қожалықтарының
қызметi туралы

ӘАОС

статбюл-
летень

23 мамыр

24

Қалалық жердегі мал
мен құс иелерiнiң
пiкiрін білу

ӘАОС

әзірле-
мелік
кестелер

22 сәуір

25

Ауыл шаруашылық өнім-
дерiн шаруа (фермер)
қожалықтарында жалпы
жинау

ӘАОС  әзірле-
мелік
кестелер

20 желтоқсан

26

Ауыл шаруашылық өнiм-
дерiн халық шаруашы-
лықтары жерлерiнде
жалпы жинау

ӘАОС

20 желтоқсан

27

Халық шаруашылықта-
рындағы мал шаруашы-
лығының жағдайы

ӘАОС

әзірле-
мелік
кестелер

28 ақпан
31 тамыз

28

Дәндi дақылдардың
өнімділігін зерттеу

ӘАОС

әзірле-
мелік
кестелер

20 желтоқсан

29

Балық аулаумен және
балық өсiрумен айна-
лысатын жеке кәсiп-
керлердi зерттеу

ӘАОС

әзірле-
мелік
кестелер

28 наурыз

30

Сүрек дайындаумен
және ағаш өсiрумен
айналысатын жеке кә-
сiпкерлердi зерттеу

ӘАОС

әзірле-
мелік
кестелер

18 сәуір

31

Ауыл аумақтарының дамуы туралы

ӘАОС

ақпарат

22 сәуір

      *) - Статистикалық байқаулар журналын толтыру ауылдық
округтер деңгейiнде (ауылдық статистиктер) жүргiзіледi.

                4. Өнеркәсiп өндірісінің статистикасы

                4.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тастыруды
аяқтау
мерзімі
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезеңнен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Кәсіпорынның
өнiм (тауар,
қызмет) өндiру
және жөнелту туралы есебi

айлық

1-К
(жедел-
айлық)
нысаны

1 күні

3-жұмыс
күніне

10-күні

жылдық

1-К
(жыл-
дық)
нысаны

1 наурыз

26 сәуір

21 шілде

2

Кәсiпорынның
өнiм (тауар,
қызмет) өндiру
туралы есебi

тоқ-
сандық

1-К
(шағын)
(тоқ-
сандық)
нысаны

25 күні

45-күні

4 наурыз
6 маусым
5 қыр-
күйек
6 жел-
тоқсан

жылдық

1-К
(шағын)
(жыл-
дық)

1 наурыз

10 мамыр

21 шілде

3

Кәсiпорынның
өнiм (тауар,
қызмет) өндiру
туралы есебi

тоқ-
сандық

1-К
(қо-
салқы)
(тоқ-
сандық)
нысаны

10 күні

30-күні

16 ақпан
17 мамыр
16 тамыз
15 қараша

жылдық

1-К
(қо-
салқы)
(жыл-
дық)
нысаны

14 ақпан

26 сәуір

21 шілде

4

Кәсіпорынның
этил спиртiн
және алкоголь-
дi өнiмдердi өндiру және жөнелту туралы
есебі

тоқ-
сандық

1-алк
(өнерк)
(тоқ-
сандық)
нысаны

10 күні

12-күні

20
қаңтар
20 сәуір
20 шілде
20 қазан

5

Кәсіпорынның
өнiм (тауар,
қызмет) өндiру
(айларға бөлу арқылы) туралы
есебi

жылдық

1-
(өнерк)
(жыл-
дық)
нысаны

1 наурыз

20 мамыр

27
маусым

6

Өндiрiс қуаты-
ның балансы
(өнiм түрле-
рiнiң арнайы
тiзбесi
бойынша)

жылдық

ҚБ
(жыл-
дық)
нысаны

15 сәуір

30 сәуір

30 мамыр

7

Электр энер-
гиясын өндiру,
бөлу және тұ-
тыну, энерге-
тикалық жаб-
дықтардың құ-
рамы туралы
есеп

жылдық

24-
энер-
гетика
(жыл-
дық)
нысаны

10
наурыз

16
маусым

29 шілде

8

Cу құбырының
(жеке су құ-
быры желiсi-
нiң) жұмысы
туралы есеп

жылдық

1-су
құбыры
(жыл-
дық)
нысаны

21
қаңтар

15
сәуір

16 мамыр

9

Жылу электр
стансалары,
гидроэлектр
стансалары
және қазандық-
тар жұмысының техникалық-
экономикалық көрсеткiштерi
туралы

жылдық

6-ОБ
(жыл-
дық)
нысаны

11
ақпан

26
мамыр

23
маусым

10

Табиғи және
сұйытылған газ
жiберген кәсiпорындар
жұмысы туралы есеп iрi,
орташа және
шағын кәсіпо-
рындар бойынша

жылдық

1-ГАЗ
(жыл-
дық)
нысаны

31
қаңтар
 

15
наурыз

15 сәуір

11

Кәсiпорынның
жылу энергия-
сын жіберу
және өндiру
туралы есебi

жылдық

1-жылу
(жыл-
дық)
нысаны

26
қаңтар

17
мамыр

14
маусым

12

Дербес энергия
көздерi бар кәсіпорындарды
(ұйымдарды)
iрiктеп зерт-
теу сауал-
дамасы**

жылына
бір
рет

ЭК-
001-
сауал-
дамасы

1 шіл-
дедегі
жағдай
бойынша

31 шілде

30 қыр-
күйек

13

Өнеркәсіп
өнiмдерiн өн-
дiрумен айна-
лысатын жеке
кәсiпкерлердi
iріктеп зерт-
теу сауалда-
масы**

жылына
екі
рет

ЖК-
001-
сауал-
дамасы
 

1 қаң-
тардағы
жағдай
бойынша;
1 шілдеде

28 ақпан
31 тамыз

29 сәуір
28 қазан

                    4.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) бірінші
жол - республи-
калық деңгейде,
екiнші жол - өңiрлiк деңгейде

1

2

3

4

5

1

ҚР өнеркәсібі
жұмысының негізгі
көрсеткіштері

айлық

1-К
жедел-
айлық
нысаны;
1-К
(шағын)
тоқсандық
нысаны;
1-К
(қосалқы)
тоқсандық
нысаны;
1-К
(жылдық);
1-К
(шағын)
жылдық нысан-
дары
бойынша есептер;
1-өнерк
(жылдық)
нысаны,
1-К
қосалқы
(жылдық)
нысаны;
шаруа
(фермер)
қожалық-
тарын,
жеке
кәсіп-
керлерді
және
дербес
энергия
көздерін
біржолғы
зерттеу

01-02
02-03

2

Өнеркәсіп өнімдерінің
маңызды түрлерiн ҚР облыстары бойынша
өндiру

айлық

-//-

02
02-03

3

ҚР өнеркәсiбiндегi
нақты көлем индекс-
терi

айлық

-//-

01-02

4

Өнеркәсiп өнiмдерiнiң
маңызды түрлерiн
ҚР кәсіпорындары
бойынша өндiру*

тоқ-
сандық

1-К
жедел-
айлық
нысаны

01

5

Тұтыну тауарларын
ҚР-да өндiру

айлық

1-К
жедел-
айлық
нысаны

01-02
02-03

6

ҚР өнеркәсіп кәсіп-
орындарындағы өнiм-
дердi жөнелту және
олардың қалдықтары

тоқ-
сандық

1-К
жедел-
айлық
нысаны

01-02
02-03

7

ҚР-да этил спиртiн
және алкогольдi
өнiмдердi өндіру
және жөнелту

тоқ-
сандық

1-алк
(өнерк)
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02
02-03

8

ҚР кәсіпорындарының
этил спиртiн және
алкогольдi өнiмдердi
өндiруi және жөнелтуi*

тоқ-
сандық

1-алк
(өнерк)
(тоқ-
сандық)
нысаны

01

9

ҚР iрi кәсіпорында-
рының мониторингі*
а) өнеркәсiп өндiріс-
iнiң көрсеткiштерi

тоқ-
сандық

1-К
жедел-
айлық
нысаны,
1-Е (тоқ-
сандық)
нысаны
1-инвест
(тоқ-
сандық)
нысаны
1-ҚК
(тоқ-
сандық)
нысаны

01

б) қаржы, инвестиция-
лық қызмет және еңбек
көрсеткiштерi

тоқ-
сандық

10

Қызметтің қосалқы
(негiзгі емес)
түрлерi

тоқ-
сандық

1-К
жедел-
айлық
нысаны

01-02
02-03

11

Өнеркәсіптегi шағын
кәсіпорындар (саны
50 адамға дейiн)
жұмысының негiзгі
көрсеткiштерi

тоқ-
сандық

1-К
(шағын)
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02
02-03

12

ҚР әскери-өнеркәсіп-
тiк өнiмдерi*

2004
жылдың
қаңтар-
желтоқ-
санын-
дағы

1-К
жедел-
айлық
нысаны

01-02

13

Өнеркәсіптiк емес
кәсiпорындар балан-
сындағы өнеркәсiп
кәсіпорындары
жұмысының негiзгi
көрсеткiштерi

тоқ-
сандық

1-К
(қосалқы)
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02
02-03

14

ҚР өнеркәсiбi жұмысы-
ның негiзгi көрсет-
кiштерi

жылдық

1-К
(жылдық)
нысаны
1-К
(шағын)
(жылдық)
нысаны
1-К
(қосалқы)
(жылдық)
нысаны
1-ӨНЕРК
(жылдық)
нысаны;
шаруа
(фермер)
қожалық-
тарын,
жеке
кәсiп-
керлерді
және
дербес
энергия
көздерiн
бiржолғы
зерттеу

01-02
02-03

15

2004 жылғы өнеркәсіп
кәсiпорындары жұмы-
сының негiзгі көр-
сеткiштерi (айларға
бөлгендегi)

жылдық

1-өнерк
(жылдық)
нысаны
1-К
(жылдық)
нысаны
1-К
(шағын)
(жылдық)
1-К
(қосалқы)
(жылдық)
нысаны
шаруа
(фермер)
қожалық-
тарын,
жеке
кәсiп-
керлердi
және
дербес
энергия
көздерiн
біржолғы
зерттеу

01-02
02-03

16

Өнеркәсiптегi шағын
кәсiпорындар (саны
50 адамға дейiн)
жұмысының негiзгі
көрсеткіштерi

жылдық

1-К
(шағын)
(жылдық)
нысаны

01-02
02-03

17

Өнеркәсіп өнiмдерінiң
орташа көтерме
бағалары**

жылдық

1-К
(жылдық)
1-К
(шағын)
(жылдық)

01-02
02-03

18

Өндiрiс қуатының ба-
лансы (өнім түрлері-
нiң арнайы тiзбесi
бойынша)

жылдық

ҚБ
(жылдық)
нысаны

01, 02, 03

19

Қазақстан Республи-
касының электр ба-
лансы. Энергетикалық
жабдықтардың құрамы

жылдық

24-энер-
гетика
(жылдық)
нысаны

01-02

20

ҚР-дағы су құбыры
ғимараттарының
жұмысы туралы

жылдық

1-су
құбыры
(жылдық)
нысаны

01-02
02-03

21

Жылу электр станса-
лары, гидроэлектр
стансалары және қа-
зандықтар жұмысының
техникалық-экономи-
калық көрсеткiштерi

жылдық

6-ЖК

01-02
02-03

22

Табиғи және сұйытыл-
ған газ жiберген
кәсiпорындар жұмысы
туралы

жылдық

1-газ
(жылдық)
нысаны

01-02
02-03

23

ҚР кәсiпорындарының
жылу энергиясын жi-
беруi және өндiруi
туралы

жылдық

1-жылу
(жылдық)
нысаны

01-02
02-03

24

Өнеркәсiп өнiмдерiнің
жедел деректер бойынша орташа жылдық
көтерме бағалары**

қаңтар-
желтоқ-
сандағы

1-К-
жедел-
айлық
нысаны

01-02

25

Дербес энергия көз-
дерi бар кәсiпорын-
дардың (ұйымдардың)
жұмысы туралы**

жылына
бір рет

ЭК-001
сауал-
дамасы

01-02

26

Өнеркәсiп өнiмдерiн
өндiрумен айналыса-
тын жеке кәсiпкерлер
қызметi туралы**

жылына
екі рет

ЖК-001
сауал-
дамасы

01-02
02-03

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн; аяқтау
мерзімдері
мереке және
демалыс күн-
деріне сәйкес
келген жағ-
дайда, сол
күндерден
кейiнгi жұмыс
күнiне
ауысады)

1

2

6

7

8

1

ҚР өнеркәсібі
жұмысының негізгі
көрсеткіштері

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
ӨӨСС

статбюл-
летень

10-күні

2

Өнеркәсіп өнімдерінің
маңызды түрлерiн ҚР облыстары бойынша
өндiру

ӘАОС,
ӨӨСС

статбюл-
летень

10-күні

3

ҚР өнеркәсiбiндегi
нақты көлем индекс-
терi
 

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ӨӨСС

экспресс-
ақпарат

8-күні

4

Өнеркәсiп өнiмдерiнiң
маңызды түрлерiн
ҚР кәсіпорындары
бойынша өндiру*

ӨӨСС

әзірле-
мелік
кестелер

12 қаңтар
12 сәуір
12 шілде
11 қазан

5

Тұтыну тауарларын
ҚР-да өндiру

ӘАОС

статбюл-
летень

15-күні

6

ҚР өнеркәсіп кәсіп-
орындарындағы өнiм-
дердi жөнелту және
олардың қалдықтары

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ӨӨСС

статбюл-
летень

11 қаңтар
11 сәуір
11 шілде
11 қазан

7

ҚР-да этил спиртiн
және алкогольдi өнiм-
дердi өндіру және жөнелту

ӘАОС,
ӨӨСС

статбюл-
летень

20 қаңтар
20 сәуір
20 шілде
20 қазан

8

ҚР кәсіпорындарының
этил спиртiн және
алкогольдi өнiмдердi
өндiруi және жөнелтуi*

ӨӨСС,
кәсіп-
орындар
бойынша

статбюл-
летень

24 қаңтар
22 сәуір
22 шілде
24 қазан

9

ҚР iрi кәсіпорында-
рының мониторингі*
а) өнеркәсiп
өндiрісiнiң
көрсеткiштерi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ӨӨСС,
кәсіпо-
рындар
тізімі
бойынша

статбюл-
летень

18 наурыз
20 маусым
20 қыркүйек
19 желтоқсан

б) қаржы, инвестиция-
лық қызмет және еңбек көрсеткiштерi

-//-

23 наурыз
21 маусым
22 қыркүйек
22 желтоқсан

10

Қызметтің қосалқы
(негiзгі емес)
түрлерi

ӘАОС,
ЭҚЖС

әзірле-
мелік
кестелер

19 қаңтар
19 сәуір
19 шілде
18 қазан

11

Өнеркәсіптегi шағын
кәсіпорындар (саны
50 адамға дейiн)
жұмысының негiзгі
көрсеткiштерi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС, КМС,
ӨӨСС,
ШҰҚНС

әзірле-
мелік
кестелер

4 наурыз
6 маусым
5 қыркүйек
6 желтоқсан

12

ҚР әскери-өнеркәсіп-
тiк өнiмдерi*

ӘАОС,
әскери-
өнеркә-
сіптік
өнімдерді
өндіретін
кәсіпо-
рындар
бойынша

статбюл-
летень

26 қаңтар

13

Өнеркәсіптiк емес
кәсiпорындар балан-
сындағы өнеркәсiп
кәсіпорындары
жұмысының негiзгi
көрсеткiштерi

ӘАОС,
ЭҚЖС, МНС, КМС,
ӨӨСС

әзірле-
мелік
кестелер

16 ақпан
17 мамыр
16 тамыз
15 қараша

14

ҚР өнеркәсiбi жұмы-
сының негiзгi көр-
сеткiштерi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС, КМС,
ӨӨСС

статбюл-
летень

29 шілде

15

2004 жылғы өнеркәсіп
кәсiпорындары жұмы-
сының негiзгі көр-
сеткiштерi (айларға
бөлгендегi)

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС, КМС,
ӨӨСС

әзірле-
мелік
кестелер

21 шілде

16

Өнеркәсiптегi шағын
кәсiпорындар (саны
50 адамға дейiн)
жұмысының негiзгі
көрсеткіштерi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС, КМС,
ӨӨСС,
ШҰҚНС

әзірле-
мелік
кестелер

21 шілде

17

Өнеркәсіп өнiмдерінiң
орташа көтерме бағалары**

ӘАОС,
ӨӨСС

әзірле-
мелік
кестелер

15 маусым

18

Өндiрiс қуатының ба-
лансы (өнім түрлері-
нiң арнайы тiзбесi
бойынша)

ӘАОС,
ӨӨСС

статбюл-
летень

30 мамыр

19

Қазақстан Республи-
касының электр ба-
лансы. Энергетикалық
жабдықтардың құрамы

ӘАОС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

29 шілде

20

ҚР-дағы су құбыры
ғимараттарының
жұмысы туралы

ӘАОС

статбюл-
летень

16 мамыр

21

Жылу электр станса-
лары, гидроэлектр
стансалары және қа-
зандықтар жұмысының
техникалық-экономи-
калық көрсеткiштерi

ӘАОС

статбюл-
летень

23 маусым

22

Табиғи және сұйытыл-
ған газ жiберген
кәсiпорындар жұмысы
туралы

ӘАОС

статбюл-
летень

15 сәуір

23

ҚР кәсiпорындарының
жылу энергиясын жi-
беруi және өндiруi
туралы

ӘАОС

статбюл-
летень

14 маусым

24

Өнеркәсiп өнiмдерiнің
жедел деректер бойынша орташа жылдық
көтерме бағалары**

ӘАОС,
ӨӨСС

әзірле-
мелік
кестелер

24 қаңтар

25

Дербес энергия көз-
дерi бар кәсiпорын-
дардың (ұйымдардың)
жұмысы туралы**

ӘАОС

әзірле-
мелік
кестелер

30 қыркүйек

26

Өнеркәсiп өнiмдерiн
өндiрумен айналыса-
тын жеке кәсiпкерлер
қызметi туралы**

ӘАОС

әзірле-
мелік
кестелер

29 сәуір
28 қазан

      *) қызмет бабында пайдалану үшiн
      **) нақты көлемнiң индексiн есептеу үшiн

                 5. Инвестиция және құрылыс статистикасы

                   5.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс
ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
(АЕО)
аяқтау
мерзімі
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Негiзгi капи-
талға жұмсалған
инвестициялар
туралы есеп

айлық

1 ин-
вест
(жедел-
айлық)
нысаны

2-күнi

5-күнi

7-күні

2

Инвестициялар
туралы есеп
беру

тоқ-
сандық

1 ин-
вест.
(тоқ-
сандық)
нысаны

25-күні

40-күні

9
наурыз
8
маусым
8 қыр-
күйек
8 жел-
тоқсан

жылдық

1 ин-
вест.
(жыл-
дық)
нысаны

15 сәуiр

29 сәуір

17
маусым

3

Жеке тұрғын үй-
лердi және бас-
қа объектiлердi
iске қосу
туралы есеп

айлық

1-ЖТҚ
(жедел-
айлық)
нысаны

2-күні

5-күні

7-күні

жылдық

1-ЖТҚ
(жыл-
дық)
нысаны

1 ақпан

25
наурыз

12
мамыр

4

Объектiлердi
iске қосу туралы
есеп

айлық

2-КҚ
(құры-
лыс)
(жедел-
айлық)
нысаны

2-күні

5-күні

7-күні

жылдық

2-КҚ
(құры-
лыс)
жыл

1 ақпан

25
наурыз

25
мамыр

5

Қазақстан Рес-
публикасының
республикалық
және жергiлiктi
инвестициялық
жобаларын iске
асыру туралы
есеп*

тоқ-
сандық

1-рижт
(тоқ-
сандық)
нысаны

7-күні

10-күні

24
қаңтар
22 сәуір
22 шілде
21 қазан

6

Құрылыс ұйымдары
орындаған жұмыс-
тар көлемi туралы:
а) ipi және
орташа құрылыс
ұйымдары
бойынша

айлық

1-КҚ
(жедел-
айлық)
нысаны

4-күні

6-күні

9-күні

жылдық

1-КҚ
(жыл-
дық)
нысаны

31
наурыз

15 сәуір

13 мамыр

б) шағын құрылыс
ұйымдары бойынша
(саны 50 адамға дейiн)

тоқ-
сандық

1-КҚ
(шағын)
(тоқ-
сандық)
нысаны

10-күні

13-күні

14
қаңтар
15 сәуір
15 шілде
14 қазан

жылдық

1-КҚ
(шағын),
(жыл-
дық)
нысаны

31
наурыз

15 сәуір

13 мамыр

7

Құрылысқа салын-
ған инвестиция-
ларды игеру және
негізгі құрал-
жабдықтарды iске қосу туралы
есеп

жылдық

2-КҚ
(жыл-
дық)

15
наурыз

7 сәуір

7
маусым

8

Қоршаған ортаны
қорғауға жұмсал-
ған инвестиция-
лар және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану
туралы есеп

жылдық

18-КҚ
(жыл-
дық)

5 ақпан

11
наурыз

1 сәуір

9

Есеп беретін
ұйымдар балан-
сында есепте-
летін негiзгi
құрылыс машина-
ларының қолда
бары және пай-
даланылуы туралы
есеп

жылдық

12-құ-
рылыс
(жыл-
дық)

20
қаңтар

11
ақпан

14
наурыз

10

Құрылыс салуға
берiлген рұқ-
саттарды зерт-
теу сауалдамасы

жылына
бір рет

F-001-
сауал-
дамасы

4
наурыз

20
наурыз

18 сәуір

11

Құрылыс салуға
жүргiзiлген
мердiгерлiк
тендерлердi
зерттеу сауал-
дамасы

жылына
бір рет

F-002-
сауал-
дамасы

7
қаңтар

24
қаңтар

22 ақпан

12

Тұрғын үй құры-
лысын жүргiзетін
құрылыс ұйымда-
рын зерттеу сауалдамасы

жылына
бір рет

F-003-
сауал-
дамасы

21
наурыз

5 сәуір

4 мамыр

13

Берiлген рұқ-
саттар бойынша
құрылыс жағдайын
зерттеу сауалдамасы

жылына
бір рет

F-004-
сауал-
дамасы

20 шілде

4 тамыз

24 тамыз

                     5.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) бірінші
жол - республи-
калық деңгейде,
екiнші жол - өңiрлiк деңгейде

1

2

3

4

5

1

Негiзгі капиталға
жұмсалған инвестиция-
лар туралы мәлiметтер

айлық

1 инвест
(жедел)
1-ЖТҚ
(жедел)
нысаны

01-02
02-03

2

Инвестициялар туралы
мәлiметтер

тоқ-
сандық

1-инвест.
(тоқ-
сандық),
2-ШК
(тоқ-
сандық)
нысаны

02-03

жылдық

1-инвест.
(жылдық),
2-ШК
(жылдық)
нысаны

01-02
-"-

3

Объектiлер құрылысы
және iске қосу туралы мәлiметтер

айлық

2-КҚ
(құрылыс)
(жедел-
айлық),
1-ЖТҚ
(жедел-
айлық)
нысаны

01-02
02-03

жылдық

2-КҚ
(құрылыс)
(жылдық),
1-ЖТҚ
(жылдық)
нысаны

-"-

4

Қазақстан Республика-
сындағы шетелдiк
инвестициялар есебiнен
қаржыландырылатын объектiлер құрылысы туралы мәлiметтер*

тоқ-
сандық

2-КҚ
(құрылыс)
(жедел-
айлық)
нысаны
1-инвест.
(жедел-
айлық)
нысаны

01-02

5

Қуаттарды iске қосу
туралы мәлiметтер

жылдық

2-КҚ
(құрылыс)
(жылдық),
1-ЖТҚ
(жылдық)
нысаны

01-02

6

Қазақстан Республика-
сының инвестициялық жобаларын iске асыру туралы мәліметтер*

тоқсан-
дық

1-РИЖТ
(тоқсан-
дық)
нысаны

01-02

7

Өнеркәсiптің iрi
кәсiпорындары
мониторингi*

тоқ-
сандық

1-инвест
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02

8

Орындалған мердiгерлiк
құрылыс жұмыстары туралы мәлiметтер

айлық

1-КҚ
(жедел)
нысаны

01-02
02-03

тоқ-
сандық

1-КҚ
(шағын)
(тоқ-
сандық),
1-КҚ
(жедел)
нысаны

-"-

жылдық

1-КҚ
(жылдық),
нысаны,
1-КҚ
(шағын) жылдық нысаны

-"-

9

Iрi және орташа
құрылыс ұйымдары
қызметiнiң негізгі
көрсеткiштерi*

тоқ-
сандық

1-КҚ
(жедел-
айлық)

01-02

10

Жер қойнауын пайдала-
нушы - кәсіпорындардың
минералды шикiзатқа жұмсаған инвестиция-
лары туралы мәлiметтер

тоқ-
сандық

1-инвест
(тоқ-
сандық)
нысаны
2-ШК
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02

жылдық

1-инвест
(жылдық)
нысаны
2-ШК
(жылдық)
нысаны

-"-

11

Экономиканың басым
секторларындағы ин-
вестициялар бойынша
уәкiлетті мемлекеттік органмен өзара шарт жасасқан кәсiпорындар мен ұйымдардың инвестициялары туралы мәлiметтер

тоқ-
сандық

1-инвест
(тоқ-
сандық)
нысаны
2-ШК
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02

жылдық

1-инвест
(жылдық)
нысаны
2-ШК
(жылдық)
нысаны

-"-

12

Құрылысқа салынған
инвестицияларды игеру және негiзгi құрал-
жабдықтарды iске қосу туралы мәліметтер

жылдық

2-КҚ
(жылдық),
1-ЖТҚ
(жылдық),
2-ШК
(жылдық)
нысаны

01-02
02-03

13

Қоршаған ортаны қор-
ғауға жұмсалған инвес-
тициялар және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану туралы мәліметтер

жылдық

18-КҚ
(жылдық)

01-02
02-03

14

Қазақстан Республи-
касындағы негiзгi
құрылыс машиналарының қолда бapы және пайдаланылуы туралы мәлiметтер

жылдық

12-
құрылыс
(жылдық)

01-02
02-03

15

Құрылыс салуға берiл-
ген рұқсаттарды
зерттеу нәтижелерi

жылдық

F-001
сауал-
дамасы

01-02

16

Құрылыс салуға арнал-
ған мердігерлiк тен-
дерлерге қатысушыларды
зерттеу нәтижелерi

жылдық

F-002
сауал-
дамасы

01-02

17

Тұрғын үй құрылысын
жүргізетiн құрылыс
ұйымдарын зерттеу
нәтижелерi

жылдық

F-003
сауал-
дамасы

01-02

18

Берiлген рұқсаттар
бойынша құрылыс жағдайын зерттеу
нәтижелерi

жылдық

F-004
сауал-
дамасы

01-02

19

Қазақстан Республика-
сындағы тұрғын үй құрылысы туралы Мемле-
кеттік бағдарламаның жүзеге асырылу барысы туралы

жарты-
жылдық

2-КҚ
(құрылыс)
(жедел-
айлық)

01-02

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн; аяқтау
мерзімдері
мереке және
демалыс күн-
деріне сәйкес
келген жағ-
дайда, сол
күндерден
кейiнгi жұмыс
күнiне
ауысады)

1

2

6

7

8

1

Негiзгі капиталға
жұмсалған инвестиция-
лар туралы мәлiметтер

ЭҚЖС,
МНС, КМС,
ШҰҚНС,
ӘАОС

статбюл-
летень

12-күні

2

Инвестициялар туралы
мәлiметтер

ЭҚЖС,
МНС, КМС,
ШҰҚНС,
ӘАОС

статбюл-
летень

14 наурыз
14 маусым
14 қыркүйек
14 желтоқсан

-"-

20 маусым

3

Объектiлер құрылысы
және iске қосу туралы мәлiметтер

қуаттар
мен объ-
ектілер
тізбесі
бойынша

статбюл-
летень

11-күні

-"-

15 маусым

4

Қазақстан Республи-
касындағы шетелдiк
инвестициялар есебiнен
қаржыландырылатын объектiлер құрылысы туралы мәлiметтер*

ЭҚЖС,
МНС, КМС,
ШҰҚНС,
ӘАОС

статбюл-
летень

13 қаңтар
13 сәуір
13 шілде
13 қазан

5

Қуаттарды iске қосу
туралы мәлiметтер

қуаттар
мен объ-
ектілер
тізбесі
бойынша

статбюл-
летень

3 маусым

6

Қазақстан Республи-
касының инвестициялық жобаларын iске асыру туралы мәліметтер*

объектілер
тізімі
бойынша 

статбюл-
летень

26 қаңтар
25 сәуір
25 шілде
24 қазан

7

Өнеркәсiптің iрi
кәсiпорындары
мониторингi*

ЭҚЖС,
МНС, КМС,
ШҰҚНС,
ӘАОС

әзірле-
мелік
кестелер

17 наурыз
16 маусым
19 қыркүйек
15 желтоқсан

8

Орындалған мердiгерлiк
құрылыс жұмыстары туралы мәлiметтер

КМС,
МНС,
ӘАОС,
ЭҚТӨС 

статбюл-
летень

14-күні

-"-

17 қаңтар
18 сәуір
18 шілде
18 қазан

-"-

17 мамыр

9

Iрi және орташа
құрылыс ұйымдары
қызметiнiң негізгі
көрсеткiштерi*

КМС,
МНС,
ӘАОС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

24 ақпан
26 мамыр
24 тамыз
24 қараша

10

Жер қойнауын пайдала-
нушы - кәсіпорындардың
минералды шикiзатқа жұмсаған инвестиция-
лары туралы мәлiметтер

ЭҚЖС,
МНС, КМС,
ШҰҚНС,
ӘАОС

статбюл-
летень

17 наурыз
17 маусым
16 қыркүйек
19 желтоқсан

-"-

29 маусым

11

Экономиканың басым
секторларындағы ин-
вестициялар бойынша
уәкiлетті мемлекеттік органмен өзара шарт жасасқан кәсiпорындар мен ұйымдардың инвестициялары туралы мәлiметтер

ЭҚЖС,
МНС, КМС,
ШҰҚНС,
ӘАОС

әзірле-
мелік
кестелер

21 наурыз
21 маусым
21 қыркүйек
21 желтоқсан

-"-

-"-

29 маусым

12

Құрылысқа салынған
инвестицияларды игеру және негiзгi құрал-
жабдықтарды iске қосу туралы мәліметтер

МНС, 
ЭҚЖС,
ШҰҚНС,
КМС,
ӘАОС

статбюл-
летень

15 маусым

13

Қоршаған ортаны
қорғауға жұмсалған
инвестициялар және
табиғи ресурстарды
ұтымды пайдалану
туралы мәліметтер

МНС, 
КМС,
ШҰҚНС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

статбюл-
летень

11 сәуір

14

Қазақстан Республи-
касындағы негiзгi
құрылыс машиналарының қолда бapы және пайдаланылуы туралы мәлiметтер

МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

статбюл-
летень

21 наурыз

15

Құрылыс салуға берiлген рұқсаттарды
зерттеу нәтижелерi

МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

әзірле-
мелік
кестелер

10 мамыр

16

Құрылыс салуға арнал-
ған мердігерлiк тен-
дерлерге қатысушыларды
зерттеу нәтижелерi

МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

статбюл-
летень

25 ақпан

17

Тұрғын үй құрылысын
жүргізетiн құрылыс
ұйымдарын зерттеу
нәтижелерi

МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

статбюл-
летень

12 мамыр

18

Берiлген рұқсаттар
бойынша құрылыс
жағдайын зерттеу
нәтижелерi

МНС,
КМС,
ШҰҚНС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

статбюл-
летень

5 қыркүйек

19

Қазақстан Республи-
касындағы тұрғын үй
құрылысы туралы Мем-
лекеттік бағдарламаның
жүзеге асырылу барысы туралы

МНС,
КМС,
ЭҚЖС,
ӘАОС

статбюл-
летень

25 шілде

      *) қызмет бабында пайдалану үшiн

                  6. Инновация және туризм статистикасы

                  6.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс
ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
аяқтау
мерзімі
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Туристік қызмет
туралы есеп

тоқ-
сандық

1-ТЭ
(тоқ-
сандық)
нысаны

25
күнiне
дейiн

10 мамыр
8 тамыз
9 қараша

30 мамыр
26 тамыз
24
қараша

жылдық

1-ТЭ
(жыл-
дық)
нысаны

25
қаңтар

16 ақпан

18
наурыз

2

Туристік қызмет-
пен айналысатын жеке кәсiпкер-
лердi зерттеу
сауалдамасы

тоқ-
сандық

H-010
(тоқ-
сандық)
сауал-
дамасы

25
күнiне
дейiн

16 ақпан
10 мамыр
8 тамыз
9 қараша

18
наурыз
30 мамыр
26 тамыз
24
қараша

3

Кәсiпорынның
инновациялық
қызметiн зерттеу
сауалдамасы

жылдық

1-инно-
вация
(жыл-
дық)
нысаны

20 сәуір

24 мамыр

20 шілде

4

Өнiмнiң жаңа
түрлерiн игеру
туралы есеп

жылдық

2-инно-
вация
(жыл-
дық)
нысаны

15
наурыз

20 сәуір

6
маусым

5

Ақпараттық тех-
нологияларды
пайдалану және
осыған байла-
нысты өнiмдер
(жұмыстар мен
қызметтер) өн-
дiру туралы есеп

жылдық

3-ақ-
парат
(жыл-
дық)
нысаны

15
наурыз

26 сәуір

13
маусым

6

Ғылыми-техника-
лық жұмыстарды
орындау туралы

жылдық

1-ғылым
(жыл-
дық)
нысаны

25
қаңтар

25
ақпан

20 сәуір

7

Интернет желiсiн
пайдаланушыларды бiржолғы зерттеу

жылына
бір
рет

H-020
сауал-
дамасы

21
қаңтар

23 ақпан

29 сәуір

8

Санаториялық-
курорттық меке-
мелерге барушы-
ларды зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір
рет

H-016
сауал-
дамасы

5 қазан

17 қазан

21
қараша

9

Демалыс паркте-
рiне, мұражай-
ларға, театрлар-
ға, хайуанаттар паркiне және өзге де демалыс орындарына бару-
шыларды зерттеу сауалдамасы

жылына
бір
рет

H-012
сауал-
дамасы

5 қазан

17 қазан

21
қараша

10

Қонақ үйлердегi
келушілердi
зерттеу сауал-
дамасы

жылына
бір
рет

H-014
сауал-
дамасы

5 қазан

17 қазан

21
қараша

11

Әуежайлардағы,
темiр жол вок-
залдарындағы
және автостан-
циялардағы ке-
лушi және кетуші
адамдарды зерт-
теу сауалдамасы

жылына
бір
рет

H-015
сауал-
дамасы

5 қазан

17 қазан

21
қараша

                     6.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) бірінші
жол - республи-
калық деңгейде,
екiнші жол - өңiрлiк деңгейде

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республика-
сындағы туризмнің
және қонақ үй шаруа-
шылығының дамуы

тоқ-
сандық

1-ТЭ
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02
02-03

жылдық

1-ТЭ
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

2

Туристiк қызметпен
айналысатын жеке
кәсiпкерлердi
зерттеу нәтижелерi

тоқ-
сандық

H-010
сауал-
дамасы

01-02
02-03

3

Қазақстан Республи-
касындағы кәсiпорын-
ның инновациялық
қызметi туралы

жылдық

1-инно-
вация
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

4

Қазақстан Республи-
касындағы өнiмнiң
жаңа түрлерін игеру туралы

жылдық

2-инно-
вация
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

5

Қазақстан Республи-
касындағы ақпараттық
технологияларды
пайдалану туралы

жылдық

3-ақ-
парат
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

6

Қазақстан Республи-
касындағы ғылыми-
техникалық қызмет

жылдық

1-ғылым
(жыл-
дық)
нысаны

01-02
02-03

7

Интернет желiсiн
пайдаланушыларды
зерттеу нәтижелері

жылына
бір
рет

Н-020
сауал-
дамасы

01-02
02-03

8

Келушiлердi (турист-
тердi) iрiктеп зерт-
теу қорытындылары

жылына
бір
рет

G-012,
G-014,
G-015,
G-016
сауал-
дамалары

01-02
02

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн; аяқтау
мерзімдері
мереке және
демалыс күн-
деріне сәйкес
келген жағ-
дайда, сол
күндерден
кейiнгi жұмыс
күнiне
ауысады)

1

2

6

7

8

1

Қазақстан Республи-
касындағы туризмнің
және қонақ үй шаруа-
шылығының дамуы

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

1 маусым
29 тамыз
28 қараша

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

25 наурыз

2

Туристiк қызметпен
айналысатын жеке
кәсiпкерлердi зерттеу
нәтижелерi

ӘАОС,
ЭҚЖС

әзірле-
мелік
кесте

25 наурыз
17 маусым
15 қыркүйек
14 желтоқсан

3

Қазақстан Республи-
касындағы кәсiпорын-
ның инновациялық
қызметi туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС, МНС

статбюл-
летень

25 шілде

4

Қазақстан Республи-
касындағы өнiмнiң
жаңа түрлерін игеру туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС, МНС

статбюл-
летень

13 маусым

5

Қазақстан Республи-
касындағы ақпараттық
технологияларды
пайдалану туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС, МНС

статбюл-
летень

25 маусым

6

Қазақстан Республи-
касындағы ғылыми-
техникалық қызмет

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

25 сәуір

7

Интернет желiсiн
пайдаланушыларды
зерттеу нәтижелері

ӘАОС

статбюл-
летень

4 мамыр

8

Келушiлердi (турист-
тердi) iрiктеп зерт-
теу қорытындылары

ӘАОС

статбюл-
летень

23 қараша

                   7. Қызмет көрсету статистикасы

                 7.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс
ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
аяқтау
мерзімі
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Кәсiпорынның
көрсетiлген
қызметтер көлемi
туралы есебi

тоқ-
сандық

2-
қызмет
көрсету
(тоқ-
сандық)
нысаны

25
күніне
дейін

14 ақпан
13 мамыр
11 тамыз
11
қараша
11 мамыр

3
наурыз
30 мамыр
29 тамыз
29
қараша
13
маусым

жылдық

2-
қызмет
көрсету
(жылдық)
нысаны

30
наурызға
дейін

2

Кәрiз жұмысы
туралы (жеке
кәрiз желісi)
есеп

жылдық

1-су-
тартқыш
(жылдық)
нысаны

10
ақпанға
дейін

11
наурыз

28
наурыз

3

Мемлекеттік
басқару мекеме-
лерiнiң көрсе-
тiлген қызметтер
көлемi туралы есебi

жылдық

2-
қызмет
көрсету
(бас-
қару)
(жылдық)
нысаны

30 нау-
рызға
дейін

11
мамыр

30
мамыр

4

Табиғи қорықтар-
дың, мемлекеттiк
ұлттық табиғи парктердiң және мемлекеттiк табиғи резерва-
торлардың есебi

жылдық

1-
қорық
(жылдық)
нысаны

25 қаң-
тарға
дейін

25
ақпан

10
наурыз

5

Хайуанаттар
парктерiнiң
жұмысы туралы
есеп

жылдық

1-хай-
уанат-
тар
паркі
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейін

4
ақпан

28
ақпан

6

Театрлар қызметі
туралы есеп

жылдық

1-театр
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

4
ақпан

2
наурыз

7

Луна-парктiң
және демалыс
паркінiң жұмысы
туралы есеп

жылдық

1-
парктер
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

4
ақпан

2
наурыз

8

Мұражай қызметі
туралы есеп

жылдық

1-мұра-
жайлар
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

4
ақпан

2
наурыз

9

Клуб типiндегi
мәдениет меке-
мелерінiң есебi

жылдық

1-
клубтар
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

4
ақпан

2
наурыз

10

Кiтапхана жұмысы
туралы есеп

жылдық

1-кі-
тапхана
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

4
ақпан

2
наурыз

11

Кино көрсетудi
жүзеге асыратын ұйымдардың қызметi туралы есеп

жылдық

1-кино
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

4
ақпан

2
наурыз

12

Концерттік қыз-
мет туралы есеп

жылдық

1-кон-
церт
(жылдық)
нысаны

10 қаң-
тарға
дейiн

4
ақпан

2
наурыз

13

Жеке кәсіпкер-
лердi қызмет
көрсету туралы
зерттеу сауал-
дамасы

жылдық,
жарты
жылдық

К-020
сауал-
дамасы

30 нау-
рызға
дейiн
20
шілдеге
дейін

10
мамыр
1 тамыз

13
маусым
19
тамыз

14

Жылжымайтын мү-
лiкпен жасала-
тын мәмiлелерде
делдалдық қыз-
мет көрсету бо-
йынша заңды
тұлғалар мен
жеке кәсiпкер-
лердiң қызметi
туралы бiржолғы зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір
рет

К-002
сауал-
дамасы

30
мамырға
дейiн

30
маусым

29
шілде

15

Жарнама сала-
сында қызмет
көрсету туралы
бiржолғы зерттеу
сауалдамасы

жылына
бір
рет

К-007
сауал-
дамасы

15 мау-
сымға
дейiн

15
шілде

15
тамыз

                   7.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) бірінші
жол - республи-
калық деңгейде,
екiнші жол - өңiрлiк деңгейде

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республи-
касында көрсетілген
қызметтердiң көлемi
туралы

тоқ-
сандық

2-қызмет
көрсету
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02
02-03

жылдық

2-қызмет
көрсету
(жылдық)
нысаны

01-02
02-03

2

Қазақстан Республи-
касындағы кәрiз
желiлерiнiң жұмысы
туралы

жылдық

1-су-
тартқыш
(жылдық)
нысаны

01-02
02-03

3

Қазақстан Республика-
сының мемлекеттiк
басқару мекемелерiнiң
көрсеткен қызметтерi-
нiң көлемi туралы

жылдық

2-қызмет
көрсету
(басқару)
(жылдық)
нысаны

01-02
02-03

4

Қазақстан Республика-
сындағы табиғат
қорықтарының, мем-
лекеттік ұлттық
табиғат парктерiнiң
және мемлекеттiк
табиғат резерватор-
ларының қызметi
туралы

жылдық

1-қорық
нысаны

01-02
02-03

5

Қазақстан Республи-
касындағы хайуанаттар
парктерiнің қызметi туралы

жылдық

1-хай-
уанаттар
паркі
нысаны

01-02

6

Қазақстан Республи-
касындағы театрлар
қызметi туралы

жылдық

1-театр
нысаны

01-02
02-03

7

Қазақстан Республи-
касындағы луна-парк-
тердiң, демалыс
парктерiнiң жұмысы
туралы

жылдық

1-парктер
нысаны

01-02
02-03

8

Қазақстан Республи-
касындағы мұражайлар
қызметi туралы

жылдық

1-мұра-
жайлар
нысаны

01-02
02-03

9

Қазақстан Республи-
касындағы клуб
типiндегi мәдениет
мекемелерiнiң
қызметі туралы

жылдық

1-клубтар
нысаны

01-02
02-03

10

Қазақстан Республи-
касындағы кiтапхана-
лар қызметi туралы

жылдық

1-кітап-
хана
нысаны

01-02
02-03

11

Қазақстан Республи-
касындағы кино
көрсетудi жүзеге
асыратын ұйымдардың
қызметi туралы

жылдық

1-кино
нысаны

01-02
02-03

12

Қазақстан Республи-
касындағы концерттік
қызмет туралы

жылдық

1-концерт
(жылдық)
нысаны

01-02
02-03

13

Қызмет көрсетумен
айналысатын жеке
кәсіпкерлерді зерттеу
қорытындылары

жарты
жылдық

К-020
сауал-
дамасы

01-02
02-03

14

Жарнама қызметі
туралы

жылына бір рет

К-007

01-02
02-03

15

Жылжымайтын мүлікпен
жасалатын мәмiлелер-
дегi делдалдық қызметтер туралы

жылына бір рет

К-002

01-02
02-03

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)
 
 

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн; аяқтау
мерзімдері
мереке және
демалыс күн-
деріне сәйкес
келген жағ-
дайда, сол
күндерден
кейiнгi жұмыс
күнiне
ауысады)

1

2

6

7

8

1

Қазақстан Республи-
касында көрсетілген
қызметтердiң көлемi
туралы

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС,
ШҰҚНС

статбюл-
летень

5 наурыз
2 маусым
2 қыркүйек
2 желтоқсан

-"-

-"-

18 маусым

2

Қазақстан Республи-
касындағы кәрiз
желiлерiнiң жұмысы
туралы

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

30 наурыз

3

Қазақстан Республи-
касының мемлекеттiк
басқару мекемелерiнiң
көрсеткен қызметтерi-
нiң көлемi туралы

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

2 маусым

4

Қазақстан Республи-
касындағы табиғат
қорықтарының, мем-
лекеттік ұлттық
табиғат парктерiнiң
және мемлекеттiк
табиғат резерватор-
ларының қызметi
туралы

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

12 наурыз

5

Қазақстан Республи-
касындағы хайуанаттар
парктерiнің қызметi туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС,

статбюл-
летень

1 наурыз

6

Қазақстан Республи-
касындағы театрлар
қызметi туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС,

статбюл-
летень

4 наурыз

7

Қазақстан Республи-
касындағы луна-парк-
тердiң, демалыс
парктерiнiң жұмысы
туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

4 наурыз

8

Қазақстан Республи-
касындағы мұражайлар
қызметi туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС,

статбюл-
летень

4 наурыз

9

Қазақстан Республи-
касындағы клуб
типiндегi мәдениет
мекемелерiнiң
қызметі туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

4 наурыз

10

Қазақстан Республи-
касындағы кiтапхана-
лар қызметi туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

4 наурыз

11

Қазақстан Республи-
касындағы кино
көрсетудi жүзеге
асыратын ұйымдардың
қызметi туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

4 наурыз

12

Қазақстан Республи-
касындағы концерттік
қызмет туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

4 наурыз

13

Қызмет көрсетумен
айналысатын жеке
кәсіпкерлерді зерттеу
қорытындылары

ӘАОС,
ЭҚЖС

әзір-
лемелік
кестелер

15 маусым
25 тамыз

14

Жарнама қызметі
туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

18 тамыз

15

Жылжымайтын мүлікпен
жасалатын мәмiлелер-
дегi делдалдық
қызметтер туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС,

статбюл-
летень

2 тамыз

                           8. Сауда статистикасы

                   8.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс
ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
аяқтау
мерзімі
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Тауарларды,
қызметтердi
өткiзу туралы
есеп

айлық

1-сауда
(айлық)
нысаны

3-күні

5-күні

10-күні

2

Iшкi сауда және
қызмет көрсе-
тетiн кәсіпор-
ындардың қызме-
тi туралы есеп

2004
жылдың
4-тоқ-
саны

1-
бөлшек
сауда,
1-кө-
терме
сауда,
1-дел-
далдар,
1-мей-
рамхана,
1-авто,
1-жөндеу
нысан-
дары
және
2-ШК
нысанына
қосымша

25
күніне
дейін

14
ақпан

11
наурыз

тоқ-
сандық

1-IС
(тоқ-
сандық)
нысаны


23
мамыр
15
тамыз
15
қараша

17
маусым
9 қыр-
күйек
9 жел-
тоқсан

жылдық

1-IС (жылдық) нысаны

31
наурызға
дейін

3 мамыр

30 мамыр

3

Шетел капиталы
қатысқан кәсiп-
орынның қызметi туралы есеп

жарты
жылдық

1-СЭБ (жарты
жылдық) нысаны

25
наурыз

1 сәуір
(Алматы
қ. -
6 сәуір)

10 мамыр

30 күні

12 тамыз
(Алматы
қ. -
16
тамыз)

6 қыр-
күйек

4

Тауар биржасының
қызметi туралы есеп

жарты
жылдық

1-биржа (жарты
жылдық) нысаны

10
күніне
дейін

17
қаңтар
18 шілде

24
қаңтар
22 шілде

5

Базарлар туралы
есеп

жылдық

12-сауда
нысаны

30 нау-
рызға
дейін

20
сәуір

3 мамыр

6

Есепті отын-
энергетикалық
баланс

жылдық

1-ОЭБ (жылдық) нысаны

25 нау-
рызға
дейін

16
мамыр

9 тамыз

7

Өз сауда қыз-
метін базарлар-
да жүзеге асы-
ратын жеке кә-
сiпкерлердi
iрiктеп зерттеу
сауалдамасы

тоқ-
сандық

G-001
сауал-
дамасы

5
қаңтар
1 сәуір
1 шілде
1 қазан

14 ақпан
23 мамыр
15 тамыз
15
қараша

15
наурыз
21
маусым
14 қыр-
күйек
14 жел-
тоқсан

8

Этил спиртiн
және алкогольдi өнімдерді сату-
ды бiржолғы зерттеу сауалда-
масы

жылдық

G-002
сауал-
дамасы

15
ақпанға
дейін

15
сәуір

27
маусым

9

АҚС және ГАҚС
қызметi туралы
біржолғы зерт-
теу сауалдамасы

жарты
жылдық

G-003
сауал-
дамасы

15 қаң-
тарға
дейін
15
шілдеге
дейін

30
наурыз
30 қыр-
күйек

30
мамыр
28
қараша

10

Дәрi-дәрмектердi бөлшек саудада сату туралы бiржолғы зерттеу
сауалдамасы

жарты
жылдық

G-004
сауал-
дамасы

30 нау-
рызға
дейін
30
шілдеге
дейін

13
мамыр
(Алматы
қ. - 23
мамыр)
1 қыр-
күйек

28
шілде

21
қазан

11

Қоғамдық тамақ-
тандыру кәсіпо-
рындарының қыз-
меті туралы
біржолғы зерт-
теу сауалдамасы

жылдық

G-005
сауал-
дамасы

15 мау-
сымға
дейін

15 тамыз

20
қазан

               8.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) бірінші
жол - республи-
калық деңгейде,
екiнші жол - өңiрлiк деңгейде

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республи-
касы бойынша тауарлар
мен қызметтердi
өткiзу көлемi

айлық

1-сауда
(айлық)
нысаны,
G-001
сауал-
дамасы

01-02
02-03

2

Валюталардың орташа
бағамдары

айлық

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Ұлттық
Банкiнiң
есебi

01

тоқ-
сандық

3

Ресурстар және өнiм
(тауар) мен шикiзат-
тың жекелеген түрлерiн пайдалану

айлық

1-IС
нысаны,
1-Ө
нысаны,
24-аш
нысаны,
кедендік
жүк
деклара-
циялары

01-02

жылдық

4

Қазақстан Республи-
касы бойынша тауар-
лар мен қызметтердi
өткiзу көлемi

2004
жылдың
4-
тоқсаны

1-бөлшек
сауда,
1-көтерме
сауда, 1-дел-
далдар,
1-мей-
рамхана,
1-авто,
1-жөндеу
нысан-
дары
және
2-ШК
нысанына
қосымша

01-02
02-03

тоқ-
сандық

1-IС
нысаны,
G-001
сауал-
дамасы

жылдық

1-IС
нысаны,
G-001
сауал-
дамасы

5

Қазақстан Республи-
касы бойынша бөлшек
сауда тауар айналы-
мының көлемi мен
құрылымы

2004
жылдың
4-
тоқсаны

1-бөлшек
сауда
нысаны,
2-ШК
нысанына
қосымша

01-02
02-03

тоқ-
сандық

1-IС
нысаны,
G-001
сауал-
дамасы

жылдық

1-IС
нысаны,
G-001
сауал-
дамасы

6

Қазақстан Республи-
касы бойынша көтерме
сауда тауар айналы-
мының көлемi мен
құрылымы

2004
жылдың
4-
тоқсаны

1-көтерме
сауда,
1-дел-
далдар
нысаны,
2-ШК
нысанына
қосымша

01-02
02-03

тоқ-
сандық

1-СС
нысаны

жылдық

1-СС
нысаны

7

Қазақстан Республи-
касы бойынша мейрам-
ханалар қызметiнiң,
автомобильдерге,
жеке пайдаланатын
заттарға және тұр-
мыстық тауарларға
техникалық қызмет
көрсету және жөндеу
бойынша қызметтердiң
көлемi мен құрылымы

2004
жылдың
4-
тоқсаны

1-
мейрам-
ханалар,
1-авто,
1-жөндеу
нысан-
дары,
2-ШК
нысанына
қосымша

01-02
02-03

тоқ-
сандық

1-СС
нысаны

жылдық

1-СС
нысаны

8

Қазақстан Республи-
касындағы тауар бир-
жаларының қызметi
туралы

жарты
жылдық

1-биржа
нысаны

01-02
02

9

Шетел капиталы қатыс-
қан кәсiпорынның
қызметі туралы

жарты
жылдық

1-СЭБ
нысаны

01-02
02

10

Базарлардың қызметі
туралы

жылдық

12-сауда
нысаны

01-02
02-03

11

Қазақстан Республи-
касының отын-энерге-
тикалық балансы

жылдық

1-ОЭБ
нысаны

01-02
02-03

12

Қазақстан Республи-
касы заңды тұлғалары
мен жеке кәсiпкер-
лерiнiң этил спиртi
мен алкогольдi
өнiмдердi сатуы
туралы

жылдық

G-002
сауал-
дамасы

01-02
02-03

13

Қазақстан Республи-
касындағы автомобиль-
дерге май құю және газ құю стансаларының
қызметi туралы

жарты
жылдық

G-003
сауал-
дамасы

01-02
02-03

14

Қазақстан Республи-
касы бойынша заңды
тұлғалар мен жеке
кәсiпкерлердiң фар-
мацевтикалық өнiм-
дердi бөлшек саудада
өткiзуi туралы

жарты
жылдық

G-004
сауал-
дамасы

01-02
02-03

15

Қазақстан Республи-
касы бойынша қоғамдық
тамақтандыру кәсiп-
орындарының қызметi туралы

жылдық

G-005
сауал-
дамасы

01-02
02-03

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн; аяқтау
мерзімдері
мереке және
демалыс күн-
деріне сәйкес
келген жағ-
дайда, сол
күндерден
кейiнгi жұмыс
күнiне
ауысады)

1

2

6

7

8

1

Қазақстан Республи-
касы бойынша тауарлар
мен қызметтердi өткiзу көлемi

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ШҰҚНС

статбюл-
летень

12-күні

2

Валюталардың орташа
бағамдары

-

экспресс-
ақпарат

-"-

6-күні

6 қаңтар
6 сәуір
6 шілде
6 қазан

3

Ресурстар және өнiм
(тауар) мен шикiзат-
тың жекелеген түрлерiн пайдалану

ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

50-күні

әзірле-
мелік
кесте

30 қараша

4

Қазақстан Республи-
касы бойынша тауар-
лар мен қызметтердi
өткiзу көлемi

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ШҰҚНС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

16 наурыз

-"-

24 маусым
16 қыркүйек
15 желтоқсан

-"-

7 маусым

5

Қазақстан Республи-
касы бойынша бөлшек
сауда тауар айналы-
мының көлемi мен
құрылымы

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ШҰҚНС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

16 наурыз

24 маусым
16 қыркүйек
15 желтоқсан

7 маусым

6

Қазақстан Республи-
касы бойынша көтерме
сауда тауар айналы-
мының көлемi мен
құрылымы

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ШҰҚНС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

16 наурыз

-"-

24 маусым
16 қыркүйек
15 желтоқсан

-"-

7 маусым

7

Қазақстан Республи-
касы бойынша мейрам-
ханалар қызметiнiң,
автомобильдерге,
жеке пайдаланатын
заттарға және тұр-
мыстық тауарларға
техникалық қызмет
көрсету және жөндеу
бойынша қызметтердiң
көлемi мен құрылымы

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ШҰҚНС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

16 наурыз

-"-

24 маусым
16 қыркүйек
15 желтоқсан

-"-

7 маусым

8

Қазақстан Республи-
касындағы тауар бир-
жаларының қызметi
туралы

ӘАОС,
МНС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

28 қаңтар
28 шілде

9

Шетел капиталы қатыс-
қан кәсiпорынның қызметі туралы

ӘАОС,
МНС,
ЭҚЖС,
тауар
топтары,
серіктес-
елдер
бойынша

статбюл-
летень

16 мамыр
8 қыркүйек

10

Базарлардың қызметі
туралы

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

10 мамыр

11

Қазақстан Республика-
сының отын-энергети-
калық балансы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

10 тамыз

12

Қазақстан Республи-
касы заңды тұлғалары
мен жеке кәсiпкер-
лерiнiң этил спиртi
мен алкогольдi өнiм-
дердi сатуы туралы

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ШҰҚНС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

4 шілде

13

Қазақстан Республи-
касындағы автомобиль-
дерге май құю және газ құю стансаларының
қызметi туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС, МНС, КМС

статбюл-
летень

1 маусым
30 қараша

14

Қазақстан Республи-
касы бойынша заңды
тұлғалар мен жеке
кәсiпкерлердiң фар-
мацевтикалық өнiм-
дердi бөлшек саудада
өткiзуi туралы

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ШҰҚНС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

5 тамыз
31 қазан

15

Қазақстан Республи-
касы бойынша қоғамдық
тамақтандыру кәсiп-
орындарының қызметi туралы

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ШҰҚНС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

25 қазан

                  9. Көлік және байланыс статистикасы

                  9.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
аяқтау
мерзімі
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Көлiк қызметi
туралы eceп

айлық

1-көлiк
(айлық)
нысаны

2-күні

4-күні

10-күні

2

Почта, курьер
және электр
байланысының
көрсететін
қызметтерi
туралы есеп

айлық

3-бай-
ланыс
(айлық)
нысаны

2-күні

4-күні

10-күні

3

Құрлықтағы өзге
де көліктің
қызметi туралы
есеп

тоқ-
сандық

1-к
(авто
және
электр)
(тоқ-
сандық)
нысаны

2-күні

6 қаңтар
5 сәуір
5 шілде
5 қазан

11 қаңтар
11 сәуір
11 шілде
11 қазан

4

Темiр жол көлі-
гінiң жұмысы
туралы есеп

тоқ-
сандық

1-к
(ТЖ)
(тоқ-
сандық)
нысаны

2-күні

6 қаңтар
5 сәуір
5 шілде
5 қазан

11 қаңтар
11 сәуір
11 шілде
11 қазан

5

Құбыр көлiгінiң
жұмысы туралы
есеп

тоқ-
сандық

1-к
(құбыр)
(тоқ-
сандық)
нысаны

2-күні

6 қаңтар
5 сәуір
5 шілде
5 қазан

11 қаңтар
11 сәуір
11 шілде
11 қазан

6

Әуе көлiгiнің
жұмысы туралы
есеп

тоқ-
сандық

1-к
(авиа)
(тоқ-
сандық)
нысаны

2-күні

6 қаңтар
5 сәуір
5 шілде
5 қазан

11 қаңтар
11 сәуір
11 шілде
11 қазан

7

Өзен көлiгінiң
жұмысы туралы
есеп

тоқ-
сандық

1-к
(өзен)
(тоқ-
сандық)
нысаны

2-күні

6 қаңтар
5 сәуір
5 шілде
5 қазан

11 қаңтар
11 сәуір
11 шілде
11 қазан

8

Теңіз көлiгінiң
жұмысы туралы
есеп

тоқ-
сандық

1-к
(теңіз)
(тоқ-
сандық)
нысаны

2-күні

6 қаңтар
5 сәуір
5 шілде
5 қазан

11 қаңтар
11 сәуір
11 шілде
11 қазан

9

Маршруттық
автобустармен
жолаушылар
тасымалдау
туралы есеп

тоқ-
сандық

2-К
(мар-
шрут)
(тоқ-
сандық)
нысаны

15-күні

7 ақпан
5 мамыр
4 тамыз
4
қараша

16 ақпан
18 мамыр
17 тамыз
17
қараша

10

Қатынас түрлерi
бойынша көлiк
жұмысы туралы
есеп

тоқ-
сандық

65
(тоқ-
сандық)
нысаны

30-күні

11 ақпан
12 мамыр
11 тамыз
11
қараша

25 ақпан
26 мамыр
26 тамыз
25
қараша

жылдық

65
(жыл-
дық)
нысаны

25
наурыз

8 сәуір

28 сәуір

11

Теңiз порттарын-
дағы тиеу-түсiру
жұмыстары туралы
есеп

жарты
жылдық

31-Ш
нысаны

10-күні

2 ақпан
2 тамыз

23 ақпан
25 тамыз

12

Қатынастың бар-
лық түрлерiндегi
автобус марш-
руттары туралы
есеп

жарты
жылдық

1-К
(мар-
шрут)
нысаны
 

25-күні

16 ақпан
16 тамыз

2 наурыз
2 қыр-
күйек

13

Почта, курьер
және электр
байланысының
көрсететiн
қызметтерi
туралы есеп

жылдық

1-бай-
ланыс
(жылдық)
нысаны

25
наурыз

5 сәуір

3 мамыр

14

Электр байланы-
сының көрсететiн
қызметтерi туралы есеп

жылдық

2-бай-
ланыс
(жылдық)
нысаны

25
наурыз

5 сәуір

3 мамыр

15

Жалпы пайдала-
нудағы автомо-
биль жолдары
туралы есеп

жылдық

41-шос.
(жол)
(жылдық)
нысаны

25
қаңтар

25 ақпан

23
наурыз

16

Автокөлiктiң
қолда бары және жұмысы туралы есеп

жылдық

1-к
(шос.)
(жылдық)
нысаны

10 ақпан

13 мамыр

28
маусым

17

Автокөлiктiң
қолда бары
туралы есеп

жылдық

1-к
(шос.)
-жеке
(жылдық)
нысаны

10 ақпан

14 мамыр

28
маусым

18

Iшкi кеме жолда-
рының қолда бары
және жалпы
пайдаланудағы
су көлігінің
жұмысы туралы
есеп

жылдық

11-ішкі
сулар
(жылдық)
нысаны

1
наурыз

15
наурыз

29
наурыз

19

Темiр жолдың
пайдаланылатын
желілердiң ұзын-
дығы және қыз-
меттің негiзгi көрсеткіштерi туралы есебi

жылдық

ТЖ
(жылдық)
нысаны

25
наурыз

5
сәуір

21
сәуір

20

Жалпы пайдала-
нылмайтын темiр
жол көлiгі туралы есеп

жылдық

1-к
(тж)
(жылдық)
нысаны

10
қаңтар

26
қаңтар

21
ақпан

21

Жолаушыларды
автомобильмен
тасымалдауды
зерттеу
сауалдамасы

жарты
жылдық

І-001
сауал-
дамасы

20-күні

7 ақпан
4 тамыз

18
ақпан
17
тамыз

22

Жүктi автомо-
бильмен тасы-
малдауды зерт-
теу сауалдамасы

жарты
жылдық

І-004
сауал-
дамасы

50-күні

9
наурыз
9 қыр-
күйек

30
наурыз
30 қыр-
күйек

23

Автобус маршрут-
тарының тiрке-
лімі

жылдық

2-К
(мар-
шрут),
2-К
(мар-
шрут)
нысан-
дары

15-күні
25-күні

20 қазан

30
қараша

                   9.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) бірінші
жол - республи-
калық деңгейде,
екiнші жол - өңiрлiк деңгейде

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республи-
касы көлiк және
байланыс жұмысының
негізгі көрсеткiштерi

айлық

1-көлiк
(айлық)
нысаны,
3-бай-
ланыс
(айлық)
нысаны,
тоқсандық
кезең-
діліктегi
нысандар:
1-к
(авто
және
электр)
нысаны,
1-к (ТЖ)
нысаны,
1-к
(құбыр)
нысаны,
1-к
(авиа)
нысаны,
1-к
(өзен)
нысаны,
1-к
(теңiз)
нысаны;
31-Ш
(жарты
жылдық)
нысаны

01-02
02-03

2

Қазақстан Республи-
касы көлiгiнiң өнiмi
және көрсететiн қыз-
меттерi туралы (қаты-
нас түрлерi бойынша)

тоқ-
сандық

65 (тоқ-
сандық)
нысаны
2-К
(маршрут) нысаны

01-02
02-03

жылдық

65
(жылдық)
нысаны,
2-К
(маршрут) нысаны

01-02
02-03

3

Қазақстан Республика-
сының қатынас түрлерi
бойынша автобус маршруттары

жарты
жылдық

1-К
(маршрут) нысаны

01-02
 

4

Қазақстан Республи-
касындағы жылжымалы
құрам және жалпы
пайдаланылмайтын
темiр жол жолдары

жылдық

1-к
(тж)
(жылдық) нысаны

01-02
02-03

5

Қазақстан Республи-
касында жалпы пайда-
ланудағы автомобиль
жолдары туралы

жылдық

41-шос
(жол)
(жылдық) нысаны

01-02
02-03

6

Қазақстан Республи-
касы iшкi кеме жол-
дарының қолда бары
және жалпы пайдала-
нудағы су көлігінiң
жұмысы туралы

жылдық

11-ішкі
сулар
(жылдық) нысаны

01-02
02-03

7

Қазақстан Республи-
касындағы темiр жол
көлігінiң қызметі
туралы

жылдық

ТЖ
(жылдық) нысаны

01-02
 

8

Қазақстан Республи-
касы байланыс кәсiп-
орындары жұмысының
негiзгi көрсеткiштерi

жылдық

1-бай-
ланыс
(жылдық) нысаны
2-бай-
ланыс
(жылдық) нысаны

01-02
02-03

9

Қазақстан Республи-
касының автомобиль
көлігі

жылдық

1-к
(шос)
(жылдық) нысаны

01-02
02-03

1-к
(шос)-
жеке
нысаны

10

Жолаушыларды автомо-
бильмен тасымалдауды
зерттеу қорытындылары

жарты
жылдық

І-001
сауал-
дамасы

01-02
02-03

11

Жүктi автомобильмен
тасымалдауды зерттеу
қорытындылары

жарты
жылдық

І-001
сауал-
дамасы

01-02
02-03

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн; аяқтау
мерзімдері
мереке және
демалыс күн-
деріне сәйкес
келген жағ-
дайда, сол
күндерден
кейiнгi жұмыс
күнiне
ауысады)

1

2

6

7

8

1

Қазақстан Республи-
касы көлiк және
байланыс жұмысының
негізгі көрсеткiштерi

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

12-күні

2

Қазақстан Республи-
касы көлiгiнiң өнiмi
және көрсететiн қыз-
меттерi туралы (қаты-
нас түрлерi бойынша)

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

28 ақпан
27 мамыр
26 тамыз
29 қараша

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

29 сәуір

3

Қазақстан Республи-
касының қатынас
түрлерi бойынша
автобус маршруттары

ӘАОС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

3 наурыз
2 қыркүйек

4

Қазақстан Республи-
касындағы жылжымалы
құрам және жалпы
пайдаланылмайтын
темiр жол жолдары

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

23 ақпан

5

Қазақстан Республи-
касында жалпы пайда-
ланудағы автомобиль
жолдары туралы

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
жол
маңыз-
дылығы

статбюл-
летень

25 наурыз

6

Қазақстан Республи-
касы iшкi кеме жол-
дарының қолда бары
және жалпы пайдала-
нудағы су көлігінiң
жұмысы туралы

ӘАОС,
МНС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

31 наурыз

7

Қазақстан Республи-
касындағы темiр жол
көлігінiң қызметі
туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

22 сәуір

8

Қазақстан Республи-
касы байланыс кәсi-
порындары жұмысының
негiзгi көрсеткiштерi

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

5 мамыр

9

Қазақстан Республи-
касының автомобиль
көлігі

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

30 маусым

10

Жолаушыларды автомо-
бильмен тасымалдауды
зерттеу қорытындылары

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС

әзірле-
мелік
кестелер

18 ақпан
17 тамыз

11

Жүктi автомобильмен
тасымалдауды зерттеу
қорытындылары

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС

әзірле-
мелік
кестелер

30 наурыз
30 қыркүйек

                         10. Бағалар статистикасы

                  10.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс
ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
аяқтау
мерзімі
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Тұтыну тауарлары
мен қызметтерi бағасын тiркеу:


а)

баға индексте-
рiнің есептерi
үшiн:

айлық

бағалар
мен
тариф-
тердi
тiркеу
дәптерi,
бланкiсi

арнаулы
график
бойынша
бір ай
бойы

-

-


азық-түлiк
тауарларына

-"-

1-азық-
түлiк
кестесi

-"-

есепті
айдың
27 күні

есепті
айдың
30 күні


азық-түлiк
емес тауарларға

-"-

1-азық-
түлiк
емес
кестесi

-"-

есепті
айдың
25 күні

есепті
айдың
30 күні


ақылы
қызметтерге

-"-

1-қыз-
меттер
кестесi

-"-

есепті
айдың
23 күні

есепті
айдың
30 күні

б)

бағалардың ор-
таша деңгейiн
анықтау үшiн:

айлық

бағалар
мен
тариф-
тердi
тiркеу
дәптерi,
бланкiсi

арнаулы
график
бойынша
бір ай
бойы

-

-


азық-түлiк
тауарларының

-"-

1-а
кестесi

-"-

есепті
айдың
15 күні

есепті
айдың
19 күні


азық-түлiк емес
тауарларының

-"-

1-а е
кестесi

-"-

есепті
айдың
23 күні

есепті
айдың
27 күні


ақылы
қызметтердің

-"-

1-қ
кестесi

-"-

есепті
айдың
20 күні

есепті
айдың
24 күні


мұнайды қайта
өңдеу өнiмде-
рінiң

-"-

1-мұнай
өнімдері
кестесi

-"-

есепті
айдың
30 күні

есепті
айдың
5 күні


тауарлар мен
қызметтердің
шектеулі
шеңбері

тоқ-
сандық

1-аудан
кестесi

-"-

есепті
айдың
18 күні

есепті
айдың
28 күні

в)

күнкөрiстің ең
төмен деңгейi
шамасын есеп-
теу үшін:

айлық

баға-
ларды
(тариф-
тердi)
тiркеу
дәптерi,
бланкiсi

арнаулы
график
бойынша
бір ай
бойы
облыстық
деңгей

-"-

1-обл.
кестесi

-"-

есепті
айдың
15 күні

есепті
айдың
24 күні


аудандық
деңгей

-"-

1-аудан.
кестесi

-"-

есепті
айдың
18 күні

есепті
айдың
28 күні

д)

Халықаралық
салыстырулар
бағдарламасы
шеңберiндегi
тауарлар тiз-
бесi бойынша:


ХСБ
бағасын
тiркеу
дәптерi,
бланкiсi

арнаулы
график
бойынша

-

-


азық-түлiк
тауарлары

айлық

1-ХСБ-а
кестесі

-"-

есепті
айдан
кейінгі
5 күні

есепті
айдан
кейінгі
25 күні


дәрі-дәрмектер

айлық

1-ХСБ-д
кестесі

-"-

-"-

-"-


азық-түлiк емес
тауарлары

тоқ-
сандық

1-ХСБ
-а е
кестесі

-"-

есепті
тоқ-
саннан
кейінгі
7 күні

есепті
тоқ-
саннан
кейінгі
25 күні


ақылы
қызметтер

тоқ-
сандық

1-ХСБ-қ
кестесі

-"-

-"-

-"-

2

Шекаралас өңiр-
лердегi және
мемлекет аста-
наларындағы
бағалар

айлық

тауар-
лардың
iрiк-
телген
шеңберi
бойынша
маман-
данды-
рылған
кестелер

арнаулы
график
бойынша

2-күні

8-күні

3

Отандық және
импорттық өндi-
рiс тауарлары
бағасының дең-
гейiн сауда кә-
сiпорындарының
iрiктемелi
желiсi бойынша
зерттеу

Жылына
екі
рет

бланк

арнаулы
график
бойынша

15
маусым
15 жел-
тоқсан

24
маусым
23 жел-
тоқсан
 

халықтан инфляциялық болжал туралы сұрау

Б-001
сауал-
дамасы

-"-

-"-

4

Тұрғын үй ры-
ногындағы баға-
ларды зерттеу

жылына
екі
рет

зерттеу
бланкiсi

10
ақпан
10
тамыз

21
ақпан
19
тамыз

9
наурыз
9 қыр-
күйек

5

Өндiрушi-кәсiп-
орындардың
өнеркәсiп өнiм-
дерiнiң және
өндiрiстiк си-
паттағы қызмет-
терiнiң бағасы:
энергия ресур-
старының, өнiм-
дер мен қызмет-
тердiң толық
тiзбесi бойынша

айлық

1-КБ
(айлық)
нысаны

есепті
айдың
20 күні

есепті
айдың
22 күні
есепті
айдың
23 күні

есепті
айдың
26 күні
есепті
айдан
кейінгі
1 күні

6

Өндiрiстiк-
техникалық
мақсатта сатып
алынған өнiм-
дердің орташа
бағасы туралы
есеп

айлық

2-БК
нысаны

есепті
айдың
15
күнінен
кешік-
тірмей

есепті
айдың
18 күні

есепті
айдың
25 күні

7

Заңды тұлғаларға
арналған байла-
ныс қызметтерi-
нiң тарифтерi туралы есеп

айлық

1-тариф
(бай-
ланыс)
нысаны

есепті
айдың
21 күні

есепті
айдың
22 күні
(Астана
және
Алматы
қала-
лары)

есепті
айдың
25 күні

8

Әуе көлiгi кә-
сiпорындарының
бiр тонна жүкті
тасымалдау та-
рифтері туралы
есеп

айлық

1-тариф
(га)
нысаны

есепті
айдың
15 күні

есепті
айдың
17 күні

есепті
айдың
24 күні

9

Темiр жол көлі-
гі кәсiпорында-
рының бiр тонна
жүкті тасымал-
дау тарифтерi
туралы есеп

айлық

1-тариф
(тж)
нысаны

есепті
айдың
15 күні

есепті
айдың
17 күні

есепті
айдың
24 күні

10

Автожол көлігі
кәсіпорындары-
ның бiр тонна
жүктi тасымал-
дау тарифтерi
туралы есеп

айлық

1-тариф
(автом)
нысаны

есепті
айдың
15 күні

есепті
айдың
17 күні

есепті
айдың
24 күні

11

Құбыр көлiгімен
жүк тасымалдау
тарифтерi
туралы есеп

айлық

1-тариф
(құбыр)
нысаны

есепті
айдың
15 күні

есепті
айдың
17 күні

есепті
айдың
24 күні

12

Iшкі су көлiгi
кәсiпорындары-
ның бiр тонна
жүкті тасымал-
дау тарифтерi
туралы есеп

айлық

1-тариф
(iшкi cу)
нысаны

есепті
айдың
15 күні

есепті
айдың
17 күні

есепті
айдың
24 күні

13

Сатып алынған
құрылыс мате-
риалдары, бө-
лiктерi және
конструкцияла-
рының бағасы
туралы есеп

айлық

3-КҚБ
нысаны

есепті
айдың
20 күні

есепті
айдың
25 күні

есепті
айдан
кейінгі
5 күні

14

Құрылыс жұмыс-
тарының бағасын
зерттеу бланкiсi

тоқ-
сандық

3-КҚБ
(компо-
ненттер)
нысаны

есепті
тоқ-
саннан
кейінгі
екінші
айдың
10 күні

21 ақпан
20 мамыр
19 тамыз
21
қараша

7
наурыз
6
маусым
6 қыр-
күйек
6 жел-
тоқсан

15

Барлық арналар
бойынша өткi-
зiлген ауыл
шаруашылық
өнімдерінің
бағасы туралы есеп

айлық

1-АШБ
(айлық)
нысаны

есепті
айдың
16 күні

есепті
айдың
25 күні

есепті
айдан
кейінгі
4 күні

16

Базарларда өт-
кiзiлген ауыл
шаруашылық
өнiмдерінің
бағасы:облыс
орталықтарының

айлық

тiркеу
дәптерi

арнаулы
график
бойынша

есепті
айдың
25 күні

есепті
айдан
кейінгі
5 күні


аудан орталық-
тарының және
облыстық
бағыныстағы
қалалардың

айлық

тiркеу
дәптерi,
бланкісі

есепті
айдың
22 күні

есепті
айдың
25 күні

есепті
айдан
кейінгі
10 күні

17

Ауыл шаруашылық
құралымдарының
сатып алған
өнеркәсiп
өнiмдерiнiң
бағасы, қызмет
көрсету тариф-
терi мен бағасы
туралы есеп

жылдық

2-АШБ
(жылдық)
нысаны

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күні

3 ақпан

18 ақпан

жарты
жылдық

2-АШБ
нысаны

есепті
кезеңнен
кейінгі
10 күні

3 тамыз

18 тамыз

18

Кедендiк жүк декларациялары деректері бойынша сыртқы сауда бағасы

айлық

ҚР
Қаржы
минист-
рлігінiң
Кедендiк
бақылау
комитеті
дерек-
терiнiң
элект-
рондық
базасы

есепті
айдан
кейінгі
30 күні

-

есепті
айдан
кейінгі
35 күні

                  10.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) 

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республи-
касындағы инфляция
деңгейi туралы 

айлық

1-a,
1-а e.,
1-қ кес-
телерi

01-02

2

Тұтыну бағасының
индексi

айлық

1-a,
1-а e.,
1-қ кес-
телерi 

01-02

3

Тұтыну тауарларының
жекелеген түрлерi
бағасының индекстерi

тоқ-
сандық

1-a,
1-а e.,
1-қ кес-
телерi 

01

4

Орташа жан басына
шаққандағы ақшалай
табысы түрлі дең-
гейлi халық топтары
үшін тұтыну баға-
сының индексi

айлық

1-a,
1-а e.,
1-қ кес-
телерi

01-02

5

Ақылы қызметтер
бағасы мен тарифте-
рiнiң индексi

айлық

1-қыз-
меттер
кестесі

01-02

6

Бөлшек сауда
бағасының индексi

айлық

1-a,
1-а e.,
1-қ кес-
телерi

01-02

7

Қазақстан Республи-
касы қалаларындағы
негiзгі азық-түлiк
тауарларының бөлшек
caуда бағасы

айлық

1-кесте

01-02

8

Қалалардағы және
аудан орталықтарын-
дағы тауарлар мен
қызметтердiң бөлшек
сауда бағасы

тоқ-
сандық

1 а,
1а е,
1қ кес-
телері

02-03

9

Қалалардағы негiзгi
емес азық-түлiк емес
тауарларының бөлшек
сауда бағасы

айлық

1 а e
кестесi

01-02

10

Мемлекет астанасын-
дағы баға:
бөлшек сауданың же-
келеген азық-түлік
және азық-түлік емес
тауарлары бағасы

айлық

10.7-
схема

01,
Астана қ.


қалалық ауыл шаруа-
шылық базарларындағы
тамақ өнімдерінің
бағасы

айлық

10.8-
схема

01,
Астана қ.

11

Қалалардағы мұнай
және мұнайды қайта
өңдеу өнiмдерінiң
бағасы

айлық

1-мұнай
өнiмдерi
кестесi,
1-КБ,
2-КБ
нысаны,
2 (имп.),
2 (эксп.)
кестесi

       01-02 

12

Ақылы қызметтердiң
жекелеген түрлерінiң
бағасы мен тарифтерi

айлық


кестесi

01-02

13

Халықтың жыныс-жас
топтары бойынша күн-
көрiстің ең төменгі
деңгейінiң шамасы

айлық

1-обл.
кестесi

01-02

14

Қалалар және аудан
орталықтары бойынша
күнкөрiстің ең төменгi деңгейiнiң
шамасы

айлық

1-ауд.
кестесi

03

15

Базалық инфляцияның
индексi

айлық

1 а,
1 а е,
1 қ кес-
телері

01

16

Пәтерлер типi бойынша
тұрғын үй-коммуналдық
қызметтерге ақы төлеу
шығыстары

тоқ-
сандық

1 қ
кестесі

01-02

17

Тұтыну рыногындағы
бағалардың ара сал-
мағы және халықтың
инфляциялық болжалы

жылына
екі
рет

зерттеу
бланкісі,
сауал-
дамасы

01-02

18

Тұрғын үй рыногындағы
бағалар

жылына
екі
рет

зерттеу
бланкісі

01-02

19

Тұтыну тауарларының,
дәрi-дәрмектер мен
қызметтердiң, инвес-
тициялық тауарлардың
жекелеген түрлерiнiң
орташа бағасы:


ХСБ
бағасын
тiркеу
дәптерi,
бланкiсi

01-02


азық-түлiк тауарлары

тоқ-
сандық

1-ХСБ-а
кестесі

-"-


дәрi-дәрмектер

тоқ-
сандық

1-ХСБ-д
кестесі

-"-


азық-түлiк емес
тауарлар

тоқ-
сандық

1-ХСБ-а е
кестесі

-"-


ақылы қызметтер

тоқ-
сандық

1-ХСБ-қ
кестесі

-"-


инвестициялық
тауарлар

тоқ-
сандық

1-ХСБ-
инвест.
кестесі

-"-

20

Республиканың жеке-
леген қалаларындағы,
Қазақстанмен шекара-
ласатын мемлекеттер-
дегi тамақ өнiмде-
рiнiң орташа бағасы

айлық

тауар-
лардың
iрiк-
телген
шеңберi
бойынша
мамандан-
дырылған
кестелер

01-02

21

Қазақстандағы және
шекаралас мемлекет-
тердегi инфляцияның
деңгейi

айлық

мамандан-
дырылған
кестелер

01

22

ЕЕА елдерi және Дос-
тастық мемлекеттер-
дегi инфляцияның
деңгейi

айлық

Еуростат,
ТМД стат-
комите-
тінің
жарияла-
нымдары

01

23

Жекелеген тауарлардың
бағасы және Қазақ-
станмен шекаралас
мемлекеттер экономи-
касының нақты секто-
рындағы бағалар индекстерi

тоқ-
сандық

мамандан-
дырылған
кестелер

01

24

Өнеркәсiп өнiмін өн-
дiрушi-кәсіпорындар
бағасының өзгеруi
туралы

айлық

1-КБ
нысаны,
әзiрле-
мелiк
кестелер

01-02
-

25

Өнеркәсіп өнiмiн өн-
дiрушi-кәсiпорындар
бағасының индексi

айлық

1-КБ
нысаны,
әзiрле-
мелiк
кестелер

01-02

26

Өндiрушi-кәсiпорын-
дардың өнеркәсiп
өнiмдерiнiң жекеле-
ген түрлерi бағасы

айлық

1-КБ
нысаны,
әзiрле-
мелiк
кестелер

01

27

Монополист-кәсiпорын-
дар өнiмiнің бағасы

айлық

1-КБ
нысаны,
әзiрле-
мелiк
кестелер

кәсіпорындар
бойынша

28

Өндiрiстiк-техника-
лық мақсатта сатып
алынған өнiмдердiң
орташа бағасының
индексi

айлық

2-КБ
нысаны,
әзiрле-
мелiк
кестелер

01-02

29

Өнеркәсiп кәсiпорын-
дарының өндiрiстiк-
техникалық мақсатта
сатып алған өнiмдерi
жекелеген түрлерiнiң
орташа бағасы

айлық

2-КБ
нысаны,
әзiрле-
мелiк
кестелер

01

30

Еуро-аймақ, EО-25,
EO-15 елдерiндегi
және Достастық мем-
лекеттердегі өнеркә-
сіп өнiмiн өндiру-
шілер бағасының
өзгеруi туралы

айлық

Еуростат,
ТМД
стат-
комите-
тінiң
жарияла-
нымдары

01

31

Өнiмдердiң экспорттық
жеткiзілiм бағасының индексi

айлық

ҚР Қаржы
минис-
трлігі
Кедендiк
бақылау
комите-
тінің
әзiрле-
мелiк
кестелерi

01
-

32

Өнiмдердiң импорттық түсім бағасының
индексi

айлық

ҚР Қаржы
минис-
трлігі
Кедендiк
бақылау
комите-
тінің
әзiрле-
мелiк
кестелерi

01

33

Заңды тұлғаларға
арналған байланыс
тарифтерi мен қыз-
меттерінiң индексi

тоқ-
сандық

1-тариф
(байла-
ныс)
нысаны

01

34

Көлiктің барлық түр-
лерiмен жүк тасымал-
дау тарифтерiнiң
индексi

айлық

1-тариф
(га)
нысаны,
1-тариф
(тж)
нысаны,
1-тариф
(автом)
нысаны,
1-тариф
(құбыр)
нысаны,
1-тариф
(iшкi cу)
нысаны

01-02

35

Құрылыс өндiрiсiндегi
бағалардың өзгеруi туралы

айлық

3-КҚБ
нысаны

01

-

36

Құрылыстағы бағалар-
дың индексi

айлық

3-КҚБ
нысаны

01-02

-

37

Бағалар индексi және құрылыс ұйымдары сатып алған материал-
дардың, бөліктер мен конструкциялардың орташа бағасы

айлық

3-КҚБ
нысаны

01-02

-

38

Өңірлер бойынша
құрылыс өндірісінде
сатып алынған мате-
риалдардың, бөлiктер-
дiң және конструк-
циялардың жекелеген
түрлерінiң орташа
бағасы

тоқ-
сандық

3-КҚБ
нысаны

01-02

-

39

Ғимараттардың жеке-
леген типтерiн тұр-
ғызу бойынша құрылыс
қызметтерi бағасының
өзгеруi туралы

тоқ-
сандық

3-КҚБ
(компо-
неттер)
нысаны

01

40

Құрылыс жұмыстарының негiзгi түрлерi
бағасының индекстерi

тоқ-
сандық

3-КҚБ
(компо-
неттер)
нысаны

01-02

-

41

Тұрғын үйлiк, өндi-
рiстiк және автожол-
дық мақсаттағы ғима-
раттардың жекелеген
типтерi бойынша
баға индекстерi

тоқ-
сандық

  жылдық

3-КҚБ
(компо-
неттер)
нысаны

-"-

01-02
 

    -"-

42

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерi бағасының
өзгеруi туралы

айлық

1-АШБ
нысаны

01

-

43

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерiн өткiзу
бағасының индексi

айлық

1-АШБ
нысаны

01-02

44

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерiнiң негiзгi
түрлерiнiң орташа
бағасы және өткiзу
бағасының индекстерi

айлық

1-АШБ
нысаны

01-02

45

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерiнің жекелеген
түрлерiн өткiзудiң орташа бағасы
облыстар бойынша

тоқ-
сандық

1-АШБ
нысаны

01-02

46

Түрлi арналар бойынша
өткiзiлген ауыл
шаруашылығы өнiмде-
рiнiң бағасы

айлық

тiркеу
дәптерi,
1-АШБ
нысаны,
2-КБ
нысаны,
1-кесте

01-02

-

47

Қалалар мен аудандар-
да өткiзiлген ауыл шаруашылығы өнiмдерi-
нің бағасы

айлық

тiркеу
дәптерi

02-03

-

48

Ауыл шаруашылық құ-
ралымдарының сатып
алған өндiрiстiк-
техникалық мақсаттағы
өнiмдерi бағасының индексi, олардың
көрсеткен қызметтерi

жылдық
жарты
жылдық

2-АШБ
нысаны

01-02

-

49

Көтерме саудада сату
бағасының индексi

айлық

әзiрле-
мелiк
кестелер

01-02

-

50

Экономиканың тұтыну
және нақты секторла-
рындағы бағалардың
өзгеруi туралы

айлық

мамандан-
дырылған
кестелер

01

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн)

1

2

6

7

8

1

Қазақстан Республи-
касындағы инфляция
деңгейi туралы 

ӘАОС,
МЖТС

экспресс-
ақпарат

есепті айдан
кейінгі
1 күні

2

Тұтыну бағасының
индексi

ӘАОС,
МЖТС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
4 күні

3

Тұтыну тауарларының
жекелеген түрлерi
бағасының индекстерi

ӘАОС,
МЖТС

статбюл-
летень

есепті тоқсаннан
кейінгі
5 күні

4

Орташа жан басына
шаққандағы ақшалай
табысы түрлі деңгейлi
халық топтары үшін тұтыну бағасының индексi

ӘАОС,
МЖТС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
7 күні

5

Ақылы қызметтер
бағасы мен тарифте-
рiнiң индексi

ӘАОС,
МЖТС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
5 күні

6

Бөлшек сауда
бағасының индексi

ӘАОС,
МЖТС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
5 күні

7

Қазақстан Республи-
касы қалаларындағы
негiзгі азық-түлiк
тауарларының бөлшек
caуда бағасы

ӘАОС,
МЖТС

статбюл-
летень

есепті айдың
21 күні

8

Қалалардағы және
аудан орталықтарын-
дағы тауарлар мен
қызметтердiң бөлшек
сауда бағасы

ӘАОС,
МЖТС

статбюл-
летень

тоқсанның
соңғы
айының
30 күні

9

Қалалардағы негiзгi
емес азық-түлiк емес
тауарларының бөлшек
сауда бағасы

ӘАОС,
МЖТС

статбюл-
летень

есепті айдың
29 күні

10

Мемлекет астанасын-
дағы баға:
бөлшек сауданың же-
келеген азық-түлік
және азық-түлік емес
тауарлары бағасы

ӘАОС,
МЖТС

маман-
данды-
рылған
кесте

айдың
төртінші
бейсенбісі


қалалық ауыл шаруа-
шылық базарларындағы
тамақ өнімдерінің
бағасы

ӘАОС,
МЖТС

маман-
данды-
рылған
кесте

есепті айдың
18 күні

11

Қалалардағы мұнай
және мұнайды қайта
өңдеу өнiмдерінiң
бағасы

ӘАОС,
МЖТС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС,
ТМД СЭҚ
ТН

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
6 күні

12

Ақылы қызметтердiң
жекелеген түрлерінiң
бағасы мен тарифтерi

ӘАОС,
МЖТС

статбюл-
летень

есепті айдың
26 күні

13

Халықтың жыныс-жас
топтары бойынша күн-
көрiстің ең төменгі
деңгейінiң шамасы

ӘАОС,
МЖТС

статбюл-
летень

есепті айдың
25 күні

14

Қалалар және аудан
орталықтары бойынша
күнкөрiстің ең
төменгi деңгейiнiң
шамасы

ӘАОС,
МЖТС

статбюл-
летень

есепті айдың
29 күні

15

Базалық инфляцияның
индексi

ӘАОС,
МЖТС

экспресс-
ақпарат

есепті айдан
кейінгі
10 күні

16

Пәтерлер типi бойынша
тұрғын үй-коммунал-
дық қызметтерге
ақы төлеу шығыстары

ӘАОС,
МЖТС

маман-
данды-
рылған
кестелер

есепті
тоқсаннан
кейінгі
12 күні

17

Тұтыну рыногындағы
бағалардың ара сал-
мағы және халықтың
инфляциялық болжалы

ӘАОС,
МЖТС

статбюл-
летень

27 маусым
26 желтоқсан

18

Тұрғын үй рыногындағы
бағалар

ӘАОС,
тұрғын үй
және ма-
териалдар
түрі
бойынша

статбюл-
летень

10 наурыз
9 қыркүйек

19

Тұтыну тауарларының,
дәрi-дәрмектер мен
қызметтердiң, инвес-
тициялық тауарлардың
жекелеген түрлерiнiң
орташа бағасы:

ӘАОС

маман-
данды-
рылған
кестелеразық-түлiк тауарлары

-"-

-"-

есепті
тоқсаннан
кейінгі
26 күні


дәрi-дәрмектер

-"-

-"-

есепті
тоқсаннан
кейінгі
26 күні


азық-түлiк емес
тауарлар

-"-

-"-

есепті
тоқсаннан
кейінгі
26 күні


ақылы қызметтер

-"-

-"-

есепті
тоқсаннан
кейінгі
26 күні


инвестициялық
тауарлар

-"-

-"-

есепті
тоқсанның
соңғы
айының
25 күні

20

Республиканың жеке-
леген қалаларындағы,
Қазақстанмен шекара-
ласатын мемлекеттер-
дегi тамақ өнiмде-
рiнiң орташа бағасы

астана-
лар,
облыс
орталық-
тары,
қалалар
бойынша

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
9 күні

21

Қазақстандағы және
шекаралас мемлекет-
тердегi инфляцияның
деңгейi

МЖТС,
ТМД
мемле-
кеттері

экспресс-
ақпарат

есепті айдан
кейінгі
28 күні

22

ЕЕА елдерi және Дос-
тастық мемлекеттер-
дегi инфляцияның
деңгейi

ЕЕА
елдері
және ТМД

экспресс-
ақпарат

есепті айдан
кейінгі
32 күні

23

Жекелеген тауарлардың
бағасы және Қазақ-
станмен шекаралас
мемлекеттер экономи-
касының нақты секто-
рындағы бағалар индекстерi

-

статбюл-
летень

есепті
тоқсаннан
кейінгі
екінші
айдың
17 күні

24

Өнеркәсiп өнiмін өн-
дiрушi-кәсіпорындар
бағасының өзгеруi
туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС

экспресс-
ақпарат

есепті айдан
кейінгі
1 күні

25

Өнеркәсіп өнiмiн өн-
дiрушi-кәсiпорындар
бағасының индексi

ӘАОС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
2 күні

26

Өндiрушi-кәсiпорын-
дардың өнеркәсiп
өнiмдерiнiң жекелеген
түрлерi бағасы

ӘАОС,
ӨӨСС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
3 күні

27

Монополист-кәсiпорын-дар өнiмiнің бағасы

ӘАОС,
ӨӨСС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
5 күні

28

Өндiрiстiк-техникалық мақсатта сатып алын-
ған өнiмдердiң орташа
бағасының индексi

ӘАОС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

есепті айдың
27 күні

29

Өнеркәсiп кәсiпорын-
дарының өндiрiстiк-
техникалық мақсатта
сатып алған өнiмдерi
жекелеген түрлерiнiң
орташа бағасы

ӘАОС,
ӨӨСС

статбюл-
летень

есепті айдың
26 күні

30

Еуро-аймақ, EО-25,
EO-15 елдерiндегi
және Достастық мем-
лекеттердегі өнеркә-
сіп өнiмiн өндiру-
шілер бағасының
өзгеруi туралы

ЕЕА
елдері
және ТМД,
ЭҚЖС

экспресс-
ақпарат

есепті айдан
кейінгі
40 күні

31

Өнiмдердiң экспорттық
жеткiзілiм бағасының индексi

ТМД ЭҚТ
ТН

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
37-күні

32

Өнiмдердiң импорттық түсім бағасының
индексi

ТМД ЭҚТ
ТН

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
37-күні

33

Заңды тұлғаларға
арналған байланыс
тарифтерi мен қыз-
меттерінiң индексi

ЭҚТӨС

статбюл-
летень

есепті
тоқсанның
соңғы
айының
27 күні

34

Көлiктің барлық түр-
лерiмен жүк тасымал-
дау тарифтерiнiң
индексi

ӘАОС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

есепті айдың
25 күні

35

Құрылыс өндiрiсiндегi
бағалардың өзгеруi туралы

ӘАОС,
Техноло-
гиялық
модельдер

экспресс-
ақпарат

есепті айдан
кейінгі
5 күні

36

Құрылыстағы бағалардың индексi

ӘАОС,
Техноло-
гиялық
модельдер

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
6 күні

37

Бағалар индексi және құрылыс ұйымдары сатып алған материал-
дардың, бөліктер мен конструкциялардың орташа бағасы

ӘАОС,
ӨӨСС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
7 күні

38

Өңірлер бойынша
құрылыс өндірісінде
сатып алынған мате-
риалдардың, бөлiктер-
дiң және конструк-
циялардың жекелеген
түрлерінiң орташа
бағасы

ӘАОС,
ӨӨСС

статбюл-
летень

есепті
тоқсаннан
кейінгі
8 күні

39

Ғимараттардың жеке-
леген типтерiн тұр-
ғызу бойынша құрылыс
қызметтерi бағасының
өзгеруi туралы

ӘАОС,
ӨСС

экспресс-
ақпарат

7 наурыз
6 маусым
6 қыркүйек
6 желтоқсан

40

Құрылыс жұмыстарының негiзгi түрлерi
бағасының индекстерi

ӘАОС,
ӨСС

статбюл-
летень

9 наурыз
7 маусым
7 қыркүйек
7 желтоқсан

41

Тұрғын үйлiк, өндi-
рiстiк және автожол-
дық мақсаттағы ғима-
раттардың жекелеген
типтерi бойынша
баға индекстерi

ӘАОС,
ғима-
раттар
типтері
бойынша
техно-
логиялық
модельдер

статбюл-
летень

10 наурыз
8 маусым
8 қыркүйек
8 желтоқсан

-"-

15 наурыз

42

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерi бағасының
өзгеруi туралы

ӘАОС,
ӨСС

экспресс-
ақпарат

есепті айдан
кейінгі
4 күні

43

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерiн өткiзу
бағасының индексi

ӘАОС,
ӨСС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
5 күні

44

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерiнiң негiзгi
түрлерiнiң орташа
бағасы және өткiзу
бағасының индекстерi

ӘАОС,
ӨСС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
6 күні

45

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерiнің жекелеген
түрлерiн өткiзудiң орташа бағасы
облыстар бойынша

ӘАОС,
ӨСС

статбюл-
летень

есепті
тоқсаннан
кейінгі
8 күні

46

Түрлi арналар бойынша
өткiзiлген ауыл
шаруашылығы өнiмде-
рiнiң бағасы

ӘАОС,
ӨСС,
МЖТС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
7 күні

47

Қалалар мен аудан-
дарда өткiзiлген
ауыл шаруашылығы
өнiмдерiнің бағасы

ӘАОС,
ӨӨСС,
МЖТС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
12 күні

48

Ауыл шаруашылық құ-
ралымдарының сатып
алған өндiрiстiк-
техникалық мақсаттағы
өнiмдерi бағасының индексi, олардың
көрсеткен қызметтерi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ӨӨСС

статбюл-
летень

21 ақпан
19 тамыз

49

Көтерме саудада сату
бағасының индексi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
ӨӨСС

мамандан-
дырылған
кестелер

есепті айдан
кейінгі
9 күні

50

Экономиканың тұтыну
және нақты секторла-
рындағы бағалардың
өзгеруi туралы

ӨӨСС,
ЭҚЖС

экспресс-
ақпарат

есепті айдан
кейінгі
5 күні

                         11. Еңбек статистикасы

                    11.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс
ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
аяқтау
мерзімі
(АЕО)
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Еңбек бойынша
есеп

айлық

1-E
нысаны

есепті
айдан
кейінгі
7 күні

есепті
айдан
кейінгі
25 күні

есепті
айдан
кейінгі
38 күні

тоқ-
сандық

1-E
нысаны

есепті
тоқ-
саннан
кейінгі
7 күні

26 сәуір
25 шілде
26 қазан
2006 ж.
25
қаңтар

9 ақпан
10 мамыр
9 тамыз
9
қараша

жылдық

1-E
нысаны

14
ақпан

31
наурыз

30 мамыр

2

Зиянды және
басқа да қолай-
сыз еңбек жағ-
дайларында жұ-
мыс iстейтiн
қызметкерлер
саны туралы
есеп

жылдық

1-Е
(еңбек
жағ-
дайлары)
нысаны

31
қаңтар

25
наурыз

22 сәуір

3

Толық бiр ай
бойы жұмыс iс-
теген қызмет-
керлердiң есеп-
телген жалақы
мөлшерлерi бой-
ынша санын бөлу

жылына
бiр рет

1-Е(ЖА)
нысаны

20
шілде

15
тамыз

14 қыр-
күйек

4

Қызметкерлердiң
жекелеген ла-
уазымдары мен
мамандықтары
бойынша жалақы
мөлшерлерi
туралы есеп

жылына
бiр рет

2-E
(маманд)
нысаны

20
қазан

14
қараша

2006 ж.
7
қаңтар

5

Еңбек делдал-
дығына өтінiш
бiлдiргендер
саны туралы
есеп

айлық

1-Е
(жұ-
мысқа
орна-
ластыру)
нысаны

арнаулы
график
бойынша

арнаулы
график
бойынша

есепті
айдан
кейінгі
7 күні

6

Қазақстан Рес-
публикасының
еңбек рыногi
және жұмыссыз-
дарды әлеуметтiк
қолдау туралы есеп

тоқ-
сандық

2-E
(еңбек
рыногi)
нысаны

арнаулы
график
бойынша

арнаулы
график
бойынша

15 ақпан
13 мамыр
15 тамыз
14
қараша

7

Халықты жұмыспен
қамтуды iрiктеп зерттеу сауал-
дамасы

тоқ-
сандық

E-001
сауал-
дамасы,
1-
қосымша
2-
қосымша
3-
қосымша

ақпан
мамыр
тамыз
қараша

28
наурыз
28
маусым
27 қыр-
күйек
27 жел-
тоқсан

11 ақпан
11 мамыр
11 тамыз
11
қараша

                    11.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша)

1

2

3

4

5

1

Экономикалық қызмет
түрлері бойынша
қызметкерлер саны
және жалақысы

айлық

1-E
нысаны

01-02
02-03

2

Экономикалық қызмет
түрлерi бойынша
қызметкерлер саны
және жалақысы

тоқ-
сандық

1-E
нысаны

01-02
02-03

3

Ірі және орташа
кәсіпорындар бойынша
қызметкерлер саны
және жалақысы

тоқ-
сандық

1-E
нысаны

01-02
02-03

4

Аудандар бөлiнiсiн-
дегi қызметкерлер
саны және жалақысы

тоқ-
сандық

20-кесте

01-02-03
-

5

Экономикалық қызмет
түрлері бойынша
жұмыс күшінің қолда
бары және қозғалысы

тоқ-
сандық

1-E
нысаны,
17-кесте

01-02
02-03

6

Мемлекеттiк қызмет-
шілер саны

жылдық

Мони-
торинг
мате-
риалдары

01-02
-

7

Еңбекке қабiлетті
жастағы халықтың эко-
номикалық сипаттамасы

жылдық

Е-001
сауал-
дамасы

01-02
-

8

Еңбек бойынша негiзгi
көрсеткiштер

жылдық

1-E
нысаны

01-02-03
02-03

9

Iрi және орташа кә-
сіпорындар бойынша
еңбектің негiзгі
көрсеткiштерi

жылдық

1-E
нысаны

01-02-03
-

10

Өнеркәсiптегi еңбек
бойынша негiзгі
көрсеткіштер

жылдық

1-E
нысаны,
С-2Б
кестесі

01-02
-

11

Аудандар бөлінiсiн-
дегi қызметкерлер
саны және жалақысы

жылдық

20-кесте

01-02-03
02-03

12

Жұмыс күшін ұстауға
кеткен шығындар құны

жылдық

1-E
нысаны,
12-кесте

01-02
-

13

Жұмыс күшінің қоз-
ғалысы және қызмет-
керлер уақытының
күнтiзбелiк қорын
пайдалану

жылдық

1-E
нысаны,
11-кесте

01-02
02-03

14

Қызметкерлер саны
және меншiк нысандары
мен экономикалық қызмет түрлерi
бойынша еңбекке ақы төлеу

жылдық

1-Е
(жылдық)
нысаны,
15-кесте,
15-кесте
(өнерк)

01-02
-

15

Экономикалық қызмет
түрлерi бойынша
зиянды және басқа да қолайсыз еңбек
жағдайларында жұмыс
iстейтін қызметкерлер
саны

жылдық

1-Е
(еңбек
жағдай-
лары)
нысаны

01-02
02-03

16

Есептелген жалақы
мөлшерлерi бойынша
қызметкерлер санын
бөлу

жылына
бір
рет

1-Е (Жа)
нысаны

01-02
02-03

17

Қызметкерлердiң же-
келеген лауазымдары
мен мамандықтары
бойынша жалақылары

жылына
бір
рет

2-Е
(маманд)
нысаны

01-02
-

18

Eуpo-аймақ елдерiн-
дегi, EO-25, EO-
15-тегi жұмыссыздық
деңгейi туралы

айлық

Еуростат
және ТМД
статко-
митетінің
жарияла-
нымдары

01
-

19

Жұмыссыздар саны
және жұмыссыздық
деңгейi

айлық

E-001
сауал-
дамасы,
1-Е
(жұмысқа
орна-
ластыру)
нысаны

01-02

20

Еңбек рыногы және
жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау

тоқ-
сандық

E-001
сауал-
дамасы,
2-E
(еңбек
рыногi)
нысаны

01-02
-

21

Еңбек рыногының не-
гiзгi индикаторлары

тоқ-
сандық

E-001
сауал-
дамасы

01-02
-

22

Аудандар бөлiнiсiн-
дегi еңбек рыногының
негiзгi индикаторлары

тоқ-
сандық

E-001
сауал-
дамасы

01-02-03
-

23

Еңбек рыногының не-
гiзгi индикаторлары

жылдық

E-001
сауал-
дамасы

01-02
-

24

Аудандар бөлiнiсiн-
дегі еңбек рыногының
негiзгi индикаторлары

жылдық

E-001
сауал-
дамасы

01-02-03
-

25

Халықты бейресми
жұмыспен қамту

тоқ-
сандық

E-001
сауал-
дамасы,
1-
қосымша

01-02

26

Лайықты еңбектi
өлшеу көрсеткiштерi

тоқ-
сандық

E-001
сауал-
дамасы,
2, 3-
қосым-
шалар

01-02

27

Өнеркәсіптiң аса iрi
кәсiпорындарының
мониторингі (еңбек
бойынша көрсеткiш-
тердi қалыптастыру)

тоқ-
сандық

1-Е
(мони-
торинг)
нысаны

01-02

28

Қызметкерлер (шағын
кәсiпорындарды қоса)
саны және еңбекке
ақы төлеу

тоқ-
сандық

1-Е
(тоқ-
сандық)
нысаны,
2-ШК
(тоқ-
сандық)
нысаны

01-02

29

Жалдамалы қызмет-
керлердiң жалақысы

айлық

1-Е
нысаны

01

30

Қазақстан Республи-
касындағы жұмыссыз-
дық деңгейi туралы

тоқ-
сандық

E-001
сауал-
дамасы

01

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн)

1

2

6

7

8

1

Экономикалық қызмет
түрлері бойынша
қызметкерлер саны
және жалақысы

ӘАОС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
40-күні

2

Экономикалық қызмет
түрлерi бойынша
қызметкерлер саны
және жалақысы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС

статбюл-
летень

11 ақпан
11 мамыр
11 тамыз
1 қараша

3

Ірі және орташа
кәсіпорындар бойынша
қызметкерлер саны
және жалақысы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС

статбюл-
летень

11 ақпан
11 мамыр
11 тамыз
11 қараша

4

Аудандар бөлiнiсiн-
дегi қызметкерлер
саны және жалақысы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
қала, ауыл

статбюл-
летень

25 ақпан
26 мамыр
26 тамыз
25 қараша

5

Экономикалық қызмет
түрлері бойынша
жұмыс күшінің қолда
бары және қозғалысы

ӘАОС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

14 ақпан
13 мамыр
12 тамыз
14 қараша

6

Мемлекеттiк қызмет-
шілер саны

ӘАОС

статбюл-
летень

28 ақпан

7

Еңбекке қабiлетті
жастағы халықтың эко-
номикалық сипаттамасы

ӘАОС,
ЭҚЖС
қалалық
және
ауылдық
елді мекен
бойынша

статбюл-
летень

27 маусым

8

Еңбек бойынша не-
гiзгi көрсеткiштер

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС
Жұмыс
сынып-
тауышы

статбюл-
летень

31 мамыр

9

Iрi және орташа кәсіпорындар бойынша
еңбектің негiзгі
көрсеткiштерi

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС
Жұмыс
сынып-
тауышы

статбюл-
летень

31 мамыр

10

Өнеркәсiптегi еңбек
бойынша негiзгі
көрсеткіштер

ӘАОС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

10 маусым

11

Аудандар бөлінiсiн-
дегi қызметкерлер
саны және жалақысы

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС,
қала, ауыл

статбюл-
летень

20 маусым

12

Жұмыс күшін ұстауға
кеткен шығындар құны

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС

статбюл-
летень

7 маусым

13

Жұмыс күшінің қоз-
ғалысы және қызмет-
керлер уақытының
күнтiзбелiк қорын
пайдалану

ӘАОС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

14 маусым

14

Қызметкерлер саны
және меншiк нысандары
мен экономикалық қызмет түрлерi
бойынша еңбекке ақы төлеу

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС, КМС

статбюл-
летень

16 маусым

15

Экономикалық қызмет
түрлерi бойынша
зиянды және басқа да қолайсыз еңбек
жағдайларында жұмыс
iстейтін қызметкерлер
саны

ӘАОС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

25 сәуір

16

Есептелген жалақы
мөлшерлерi бойынша
қызметкерлер санын
бөлу

ӘАОС,
ЭҚЖС,
Жұмыс
сынып-
тауышы

статбюл-
летень

16 қыркүйек

17

Қызметкерлердiң жеке-
леген лауазымдары мен мамандықтары
бойынша жалақылары

ӘАОС,
ЭҚЖС,
Жұмыс
сынып-
тауышы

статбюл-
летень

2006 ж.
7 қаңтар

18

Eуpo-аймақ елдерiн-
дегi, EO-25, EO-
15-тегi жұмыссыздық
деңгейi туралы

ЕЕА және
ТМД
елдері

экспресс-
ақпарат

есепті айдан
кейінгі
40 күні

19

Жұмыссыздар саны және
жұмыссыздық деңгейi

ӘАОС

статбюл-
летень

есепті айдан
кейінгі
9 күні

20

Еңбек рыногы және
жұмыссыздарды  әлеуметтік қолдау

ӘАОС

статбюл-
летень

16 ақпан
16 мамыр
16 тамыз
16 қараша

21

Еңбек рыногының не-
гiзгi индикаторлары

ӘАОС,
ЭҚЖС
Жұмыс
сынып-
тауышы

статбюл-
летень

14 ақпан
16 мамыр
16 тамыз
16 қараша

22

Аудандар бөлiнiсiн-
дегi еңбек рыногының
негiзгi индикаторлары

ӘАОС,
ЭҚЖС
Жұмыс
сынып-
тауышы

статбюл-
летень

17 наурыз
17 маусым
16 қыркүйек
21 желтоқсан

23

Еңбек рыногының не-
гiзгi индикаторлары

ӘАОС,
ЭҚЖС
Жұмыс
сынып-
тауышы

статбюл-
летень

31 наурыз

24

Аудандар бөлiнiсiн-
дегі еңбек рыногының
негiзгi индикаторлары

ӘАОС,
ЭҚЖС
Жұмыс
сынып-
тауышы

статбюл-
летень

2 мамыр

25

Халықты бейресми
жұмыспен қамту

ӘАОС,
ЭҚЖС
Жұмыс
сынып-
тауышы

мамандан-
дырылған
кестелер

27 мамыр
29 тамыз
25 қараша

26

Лайықты еңбектi
өлшеу көрсеткiштерi

ӘАОС,
ЭҚЖС
Жұмыс
сынып-
тауышы

мамандан-
дырылған
кестелер

10 маусым
12 қыркүйек
5 желтоқсан

27

Өнеркәсіптiң аса iрi
кәсiпорындарының
мониторингі (еңбек
бойынша көрсеткiш-
тердi қалыптастыру)

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС

әзірле-
мелік
кестелер

28 ақпан
31 мамыр
31 тамыз
30 қараша

28

Қызметкерлер (шағын
кәсiпорындарды қоса)
саны және еңбекке
ақы төлеу

ӘАОС,
ЭҚЖС,
КМС

әзірле-
мелік
кестелер

2 наурыз
1 маусым
1 қыркүйек
2 желтоқсан

29

Жалдамалы қызметкер-
лердiң жалақысы

ЭҚЖС

экспресс-
ақпарат

есепті айдан
кейінгі
38 күні

30

Қазақстан Республи-
касындағы жұмыссыздық
деңгейi туралы

жынысы,
жасы, білім
деңгейі
бойынша
және т.с.с

экспресс-
ақпарат

есепті
тоқсаннан
кейінгі
40 күні

                   12. Үй шаруашылықтары және халықтың
                  тұрмыс деңгейі статистикасы

                   12.1 Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс
ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
аяқтау
мерзімі
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Күнделiктi
шығыстарды
есепке алу
күнделігі

тоқ-
сандық

D003

15-күні

42-күні

3 наурыз
3 маусым
2 қыр-
күйек
2 жел-
тоқсан

2

Үй шаруашылық-
тарының шығыс-
тары мен табыс-
тары бойынша
тоқсан сайынғы
сауалнама

тоқ-
сандық

D004

20-күні

42-күні

3 наурыз
3 маусым
2 қыр-
күйек
2 жел-
тоқсан

3

Негiзгі сұх-
батқа арналған
(үй шаруашылық-
тарының әлеу-
меттiк-демогра-
фиялық сипат-
тамасы) жыл са-
йынғы сауалнама

жылдық

D006

2 ақпан

18
наурыз

20 сәуір

4

Үй шаруашылығы
құрамының бақы-
лау карточкасы

тоқ-
сандық

D008

20-күні

42-күні

3 наурыз
3 маусым
2 қыр-
күйек
2 жел-
тоқсан

жылдық

-"-

2 ақпан

18
наурыз

20 сәуір

5

"Бiлiм беру"
модулi

Жылына
бір
рет

D010

28 сәуір

27 мамыр

11 шілде

6

"Денсаулық
сақтау" модулі

жылына
бір
рет

D011

15
маусым

5 шілде

5 тамыз

7

"Тұрмыс деңгейi.
Кедейлiктiң себептерi мен жағдайлары.
Әл-ауқат өсiмi"
модулі

жылына
бір
рет

U004

25 тамыз

20 қыр-
күйек

18 қазан

8

Халықтың атаулы
ақшалай табысын
бағалау

айлық

экс-
порттық
бағалау

арнаулы
график
бойынша

-

11-күні

тоқ-
сандық

экс-
порттық
бағалау

-"-

25
наурыз
(2004 ж.
4-тоқ-
сан)
25
маусым
25 қыр-
күйек
25 жел-
тоқсан

30
наурыз
30
маусым
30 қыр-
күйек
30 жел-
тоқсан

жылдық

экс-
порттық
бағалау

-"-

25
мамыр

30 мамыр

9

Ауылдық елдi
мекендердегi
халықтың атаулы
ақшалай табысын
бағалау

жылдық

елдi
мекендер
бойынша
стат-
бай-
қаулар
журна-
лына
6-
қосымша

арнаулы
график
бойынша

15
маусым

28
маусым

                  12.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша)

1

2

3

4

5

1

Үй шаруашылықтарының
негізгі әлеуметтiк-
демографиялық сипат-
тамалары I бөлiмi

жылдық

D006
D008

01

2

Үй шаруашылықтарының
негізгі әлеуметтік-
демографиялық сипат-
тамалары II бөлiмi

жылдық

D006
D008

01-02

3

Yй шаруашылықтарының
шығыстары мен табыс-
тарының негiзгi көр-
сеткiштерi I бөлiмi

тоқ-
сандық

D003
D004
D008

01-02

жылдық

-"-

-"-

4

Үй шаруашылықтарының
шығыстары мен табыс-
тарының негiзгi көр-
сеткiштерi II бөлiмi

тоқ-
сандық

D003
D004
D008

01

жылдық

-"-

-"-

5

Үй шаруашылықтарының
шығыстары мен табыс-
тарының негiзгi көр-
сеткiштерi III бөлiмi

тоқ-
сандық

D003
D004
D008

01-02

жылдық

-"-

-"-

6

Үй шаруашылықтары
шығыстарының негізгi
көрсеткiштерi тұтыну
кешендерi бойынша

тоқ-
сандық

D003
D004
D008

01 

7

Yй шаруашылықтары
шығыстары мен табыс-
тарының негiзгi көр-
сеткiштерi тұтынушы-
лардың типтерi
бойынша

тоқ-
сандық

D003
D004
D008

01 

8

Тамақ өнiмдерiн
тұтыну

тоқ-
сандық

D003
D004
D008

01-02

жылдық

-"-

-"-

9

Зерттелетін үй шаруа-
шылықтарындағы табысты саралаудың негiзгi көрсеткiштерi

тоқ-
сандық

D004

01-02

жылдық

D004

01-02

10

Yй шаруашылықтары
мен халықты олардың
табыстары, шығыста-
ры, тамақ өнiмдерiн
тұтынуы бойынша бөлу

тоқ-
сандық

D004

01

жылдық

-"-

01-02

11

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерiн үй шаруа-
шылықтарында өндiру

тоқ-
сандық

D004

01-02

жылдық

-"-

-"-

12

Тауарлар мен қызмет-
тердi үй шаруашылық-
тарында өндiру

тоқ-
сандық

D004

01-02

жылдық

-"-

-"-

13

Халыққа білiм беру
қызметiн көрсету

жылына
бір
рет

D010

01-02

14

Халыққа денсаулық
сақтау қызметiн
көрсету

жылына
бір
рет

D011

01-02

15

Халықтың атаулы және нақты ақшалай табысын
бағалау

айлық

сараптық бағалау

01-02

тоқ-
сандық

сараптық бағалау

01-02-03

жылдық

сараптық бағалау

01-02-03
02-03

16

Ауылдық елдi мекен-
дердiң атаулы ақшалай
табысын бағалау

жылдық

сараптық бағалау

05
05

17

Тұрмыс деңгейi.
Кедейлiктiң себептерi
мен жағдайлары.
Әл-ауқат өсімі

жылына
бір
рет

U004

01

18

Пайдаланушыларға
ұсыну үшiн (арнаулы
рұқсат бойынша) үй
шаруашылықтарын
зерттеудiң бастапқы
деректер базасын
дайындау

жылдық

D003,
D004,
D006,
D008,
D010,
D011

01-02

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн)

1

2

6

7

8

1

Үй шаруашылықтарының
негізгі әлеуметтiк-
демографиялық сипат-
тамалары I бөлiмi

ӘАОС

статбюл-
летень

22 сәуір

2

Үй шаруашылықтарының
негізгі әлеуметтік-
демографиялық сипат-
тамалары II бөлiмi

ӘАОС

статбюл-
летень

29 сәуір

3

Yй шаруашылықтарының
шығыстары мен табыс-
тарының негiзгi көр-
сеткiштерi I бөлiмi

ӘАОС

статбюл-
летень

4 наурыз
7 маусым
6 қыркүйек
6 желтоқсан

-"-

-"-

12 сәуір

4

Үй шаруашылықтарының
шығыстары мен табыс-
тарының негiзгi көр-
сеткiштерi II бөлiмi

ӘАОС

статбюл-
летень

11 наурыз
10 маусым
9 қыркүйек
9 желтоқсан

-"-

-"-

12 сәуір

5

Үй шаруашылықтарының
шығыстары мен табыс-
тарының негiзгi көр-
сеткiштерi III бөлiмi

ӘАОС

статбюл-
летень

11 наурыз
10 маусым
9 қыркүйек
9 желтоқсан

-"-

-"-

15 сәуір

6

Үй шаруашылықтары
шығыстарының негізгi
көрсеткiштерi тұтыну
кешендерi бойынша

ӘАОС

есеп
айыратын
кесте

13 маусым
12 қыркүйек
12 желтоқсан

7

Yй шаруашылықтары
шығыстары мен табыс-
тарының негiзгi көр-
сеткiштерi тұтынушы-
лардың типтерi
бойынша

ӘАОС

есеп
айыратын
кесте

14 маусым
13 қыркүйек
13 желтоқсан

8

Тамақ өнiмдерiн
тұтыну

ӘАОС

статбюл-
летень

4 наурыз
7 маусым
6 қыркүйек
6 желтоқсан

-"-

-"-

12 сәуір

9

Зерттелетін үй-шаруа-
шылықтарындағы табысты саралаудың негiзгi көрсеткiштерi

ӘАОС

статбюл-
летень

11 наурыз
10 маусым
9 қыркүйек
9 желтоқсан

ӘАОС

статбюл-
летень

15 сәуір

10

Yй шаруашылықтары
мен халықты олардың
табыстары, шығыста-
ры, тамақ өнiмдерiн
тұтынуы бойынша бөлу

ӘАОС

статбюл-
летень

25 наурыз
24 маусым
23 қыркүйек
23 желтоқсан

ӘАОС

статбюл-
летень

29 сәуір

11

Ауыл шаруашылығы
өнiмдерiн үй шаруа-
шылықтарында өндiру

ӘАОС

статбюл-
летень

10 наурыз
8 маусым
8 қыркүйек
8 желтоқсан

-"-

-"-

15 сәуір

12

Тауарлар мен қызмет-
тердi үй шаруашылық-
тарында өндiру

ӘАОС

статбюл-
летень

9 наурыз
7 маусым
7 қыркүйек
7 желтоқсан

-"-

-"-

15 сәуір

13

Халыққа білiм беру
қызметiн көрсету

ӘАОС

статбюл-
летень

15 шілде

14

Халыққа денсаулық
сақтау қызметiн
көрсету

ӘАОС

статбюл-
летень

8 тамыз

15

Халықтың атаулы және нақты ақшалай табысын
бағалау

ӘАОС

әзірле-
мелік
кесте

11-күні

ӘАОС

статбюл-
летень

30 қаңтар
30 маусым
30 қыркүйек
30 желтоқсан

ӘАОС

статбюл-
летень

30 мамыр

16

Ауылдық елдi мекен-
дердiң атаулы ақшалай
табысын бағалау

ӘАОС

ақпарат

30 маусым

17

Тұрмыс деңгейi.
Кедейлiктiң себептерi
мен жағдайлары.
Әл-ауқат өсімі

ӘАОС

статбюл-
летень

10 қараша

18

Пайдаланушыларға
ұсыну үшiн (арнаулы
рұқсат бойынша) үй
шаруашылықтарын
зерттеудiң бастапқы
деректер базасын
дайындау

ӘАОС

метабаза,
деректер
базасы

29 шілде

              13. Әлеуметтiк және экологиялық статистика

                13.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс
ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
аяқтау
мерзімі
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Білім беру
ұйымдарының
көрсеткен қыз-
меттерiнiң көл-
емi туралы есеп

тоқ-
сандық

Қыз-
меттер
(білім
беру)
нысаны

10
қаңтар
8 сәуір
11 шілде
10 қазан

31
қаңтар
29 сәуір
29 шілде
31 қазан

28 ақпан
30 мамыр
31 тамыз
29
қараша

2

Денсаулық сақ-
тау ұйымдарының
көрсеткен қыз-
меттерінің кө-
лемi туралы
есебi

тоқ-
сандық

Қыз-
меттер
(ден-
саулық
сақтау)
нысаны

10
қаңтар
8 сәуір
11 шілде
10 қазан

31
қаңтар
29 сәуір
29 шілде
31 қазан

28 ақпан
30 мамыр
31 тамыз
29
қараша

3

Еңбек қызметіне
және кәсiптiк
ауруларға бай-
ланысты жарақат
туралы есеп

тоқ-
сандық

7-жка
нысаны

10
қаңтар
8 сәуір
11 шілде
10 қазан

31
қаңтар
29 сәуір
29 шілде
31 қазан

28 ақпан
30 мамыр
31 тамыз
29
қараша

4

Атмосфералық
ауаны қорғау
туралы есеп

жылдық
жарты
жылдық

2-т
(ауа)
нысаны

10
қаңтар
11 шілде

11
наурыз
19 тамыз

28
сәуір,
17 қазан

5

Табиғат қорғауға
жұмсалған ағымдағы шығын-
дар, экологиялық
төлемдер мен табиғи ресурстар
үшiн төлем туралы есеп

жылдық
жарты
жылдық

4-қорғау
нысаны

25 ақпан
25 тамыз

25
наурыз
26 қыр-
күйек

28
сәуір
17 қазан

6

Улы қалдықтардың
пайда болуы
және жойылуы
туралы есеп

жылдық
жарты
жылдық

3-улы
қал-
дықтар
нысаны

10
қаңтар
11 шілде

7 сәуір
2 тамыз

16 мамыр
31 тамыз

7

2005/2006 оқу
жылдарының ба-
сындағы күндiз-
гi жалпы білiм
беретін мектеп-
тер туралы есеп

жылдық

ЖБМ-1
нысаны

7 қыр-
күйек

17 қазан

28 жел-
тоқсан

8

2004 жылғы бі-
лім беру ұйымы-
ның қаржы-ша-
руашылық қызметi
туралы есеп

жылдық

Әлқаржы
(бiлiм
беру)
нысаны

1 сәуір

10 мамыр

29
маусым

9

2004 жылғы ден-
саулық сақтау
ұйымының қаржы-
шаруашылық қыз-
метi туралы есеп

жылдық

Әлқаржы
(ден-
саулық
сақтау)
нысаны

1 сәуір

10 мамыр

29
маусым

10

2005/2006 оқу
жылдарының ба-
сындағы жоғары
оқу орындарының
қызметі туралы
есеп

жылдық

3-ғылым
нысаны

5 қазан

28 қазан

28 жел-
тоқсан

11

2005/2006 оқу
жылдарының ба-
сындағы колледж-
дердің қызметі туралы есеп

жылдық

2-ғылым
нысаны

5 қазан

28 қазан

28 жел-
тоқсан

12

2005/2006 оқу
жылдарының ба-
сындағы бастауыш
кәсіптiк білiм беретiн оқу орындарының
қызметі туралы
есеп

жылдық

1-кәсіп-
тіктех
нысаны

11 қазан

28 қазан

28 жел-
тоқсан

13

2004 жылғы тұ-
рақты мектепке
дейiнгi ұйымдар
туралы есеп

жылдық

85-к
нысаны

5 қаңтар

23
наурыз

2 сәуір

14

2004 жылғы ас-
пирантура мен
докторантура
қызметi туралы
есеп

жылдық

1-ғылым
нысаны

5 қаңтар

4 ақпан

16
наурыз

15

Желілер, кадр-
лар және емдеу-
профилактикалық
ұйымдардың қыз-
метi туралы есеп

жылдық

1-ден-
саулық
сақтау
нысаны

25 ақпан

10
наурыз

14 сәуір

16

Еңбек қызметiне
және кәсiптiк
ауруларға бай-
ланысты жарақат
туралы есеп

жылдық

7-жка
нысаны

25 ақпан

25
наурыз

5 мамыр

                  13.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) бірінші
жол - республи-
калық деңгейде,
екiнші жол - өңiрлiк деңгейде

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республи-
касында мемлекеттiк
атаулы әлеуметтiк
көмек тағайындау
және төлеу (Еңбекми-
нiнiң деректері
бойынша)

тоқ-
сандық

1-АӘК
нысаны

01-02
02-03

2

Қазақстан Республи-
касында тұрғын үйлiк
көмек тағайындау
және төлеу туралы
(Еңбекминінiң
деректерi бойынша)

тоқ-
сандық

3-тұрғын
үйлiк
көмек
нысаны

01-02

3

Қазақстан Республи-
касында үйде тәрбие-
ленiп, оқып жатқан
мүгедек балаларға
материалдық қамсыз-
дандыруды тағайындау
және төлеу туралы
(Еңбекминінiң
деректерi бойынша)

тоқ-
сандық

2-мате-
риалдық
қамсыз-
дандыру
нысаны

01-02

4

Қазақстан Республи-
касында зейнетақы
мен жәрдемақы таға-
йындау және төлеу
туралы (Еңбекминiнiң
деректерi бойынша)

тоқ-
сандық

1-әлеу-
меттік
қамсыз-
дандыру

01-02
02-03

5

Қазақстан Республи-
касы білiм беру ұйым-
дарының көрсеткен
қызметтерiнiң көлемi

тоқ-
сандық

қызметтер
(бiлiм
беру)
нысаны

01-02

6

Қазақстан Республи-
касы денсаулық сақ-
тау ұйымдарының көр-
сеткен қызметтерінің
көлемi

тоқ-
сандық

қызметтер
(ден-
саулық
сақтау)
нысаны

01-02

7

Қазақстан Республи-
касында еңбек қызме-
тіне және кәсiптiк
ауруларға байланысты
жарақат туралы

тоқ-
сандық

7-жка
нысаны

01-02
02-03

жылдық

7-жка
нысаны

01-02

8

Қазақстан Республи-
касындағы экологиялық
апаттар, тоқтатылған объектiлер және табиғат қорғау
заңнамаларының
бұзылуы туралы

жарты
жылдық
жылдық

1-табиғат
қорғау
кестесi

01-02

9

Қазақстан Республика-
сындағы атмосфералық ауаны қорғау туралы

жылдық
жарты
жылдық

2-т (aуa)

01-02

10

Қазақстан Республи-
касында табиғат
қорғауға жұмсалған
ағымдағы шығындар,
экологиялық төлемдер
мен табиғи ресурстар
үшiн төлем туралы

жылдық
жарты
жылдық

4-қорғау
нысаны

01-02

11

Қазақстан Республи-
касындағы улы
қалдықтардың пайда
болуы және жойылуы
туралы

жылдық
жарты
жылдық

3-улы
қалдықтар
нысаны

01-02

12

Қазақстан Республи-
касындағы зейнетақы
мен жәрдемақы алатын
адамдар саны және
оларға тағайындалған
айлық зейнетақы мен
жәрдемақы сомалары
туралы (Еңбекминiнiң
деректерi бойынша)

жылдық
жарты
жылдық

3-әлеу-
меттік
нысаны

01-02
02-03

13

Қазақстан Республи-
касында күндiзгi
жалпы білім беретiн
мектептер мен
оқушыларды үйрету
тілi бойынша бөлу
(2004/2005 оқу
жылдарының басында)

жылдық

ЖБМ-1
нысаны
Д-7
нысаны

01-02
02-03

14

Қазақстан Республи-
касында күндiзгi
жалпы білім беретін
мектептерде шетел
тiлдерiн үйрету
туралы мәліметтер
(2004/2005 оқу
жылдарының басында)

жылдық

ЖБМ-1
нысаны
Д-8
нысаны

01-02
02-03

15

Қазақстан Республи-
касының күндiзгi
жалпы бiлiм беретін
мектептерiнiң мате-
риалдық базасы тура-
лы (2004/2005 оқу
жылдарының басында)

жылдық

ЖБМ-1
нысаны
Д-4
нысаны

01-02
02-03

16

Қазақстан Республи-
касының күндiзгi
жалпы бiлiм беретiн
мектептерi
(2005/2006 оқу
жылдарының басында)

жылдық

ЖБМ-1
нысаны
76-рик
нысаны

01-02
02-03

17

2004 жылғы бiлiм
беру ұйымының қаржы-
шаруашылық қызметi

жылдық

Қаржы
әлеу-
меттік
(білім
беру)
нысаны

01-02

18

Қазақстан Республи-
касының 2004 жылғы
денсаулық сақтау
ұйымының қаржы-
шаруашылық қызметi

жылдық

Қаржы
әлеу-
меттік
(ден-
саулық
сақтау)
нысаны

01-02

19

Қазақстан Республи-
касының жоғары оқу
орындары (2005/2006
оқу жылдарының
басында)

жылдық

3-ғылым
нысаны

01-02

20

Қазақстан Республи-
касының колледждерi
(2005/2006 оқу
жылдарының басында)

жылдық

2-ғылым
нысаны

01-02

21

2003/2004 оқу жылда-
рының басындағы
Қазақстан Республи-
касының кәсіптiк-
техникалық мектептерi
(лицейлерi)

жылдық

1-кә-
сіптік
техни-
калық
нысаны

01-02

22

Қазақстан Республи-
касындағы тұрақты
мектепке дейiнгі
ұйымдар (2004 жылғы)

жылдық

85-к
нысаны

01-02
02-03

23

2004 жылғы аспиран-
тура мен докторантура
қызметi туралы есеп

жылдық

1-ғылым
нысаны

01-02

24

2004 жылғы денсаулық
сақтау мекемелерiнiң
қызметi туралы есеп

жылдық

1-ден-
саулық
сақтау
нысаны

01-02
02-03

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн; аяқтау
мерзімдері
мереке және
демалыс күн-
деріне сәйкес
келген жағ-
дайда, сол
күндерден
кейiнгi жұмыс
күнiне ауысады) 

1

2

6

7

8

1

Қазақстан Республи-
касында мемлекеттiк
атаулы әлеуметтiк
көмек тағайындау
және төлеу (Еңбекми-
нiнiң деректері
бойынша)

ӘАОС

статбюл-
летень

31 наурыз
30 маусым
30 қыркүйек
30 желтоқсан

2

Қазақстан Республи-
касында тұрғын үйлiк
көмек тағайындау
және төлеу туралы
(Еңбекминінiң
деректерi бойынша)

ӘАОС

статбюл-
летень

31 наурыз
30 маусым
30 қыркүйек
30 желтоқсан

3

Қазақстан Республи-
касында үйде тәрбие-
ленiп, оқып жатқан
мүгедек балаларға
материалдық қамсыз-
дандыруды тағайындау
және төлеу туралы
(Еңбекминінiң
деректерi бойынша)

ӘАОС

статбюл-
летень

31 наурыз
30 маусым
30 қыркүйек
30 желтоқсан

4

Қазақстан Республи-
касында зейнетақы
мен жәрдемақы таға-
йындау және төлеу
туралы (Еңбекминiнiң
деректерi бойынша)

ӘАОС

статбюл-
летень

25 наурыз
24 маусым
26 қыркүйек
26 желтоқсан

5

Қазақстан Республи-
касы білiм беру ұйым-
дарының көрсеткен
қызметтерiнiң көлемi

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

1 наурыз
31 мамыр
1 қыркүйек
30 қараша

6

Қазақстан Республи-
касы денсаулық сақ-
тау ұйымдарының көр-
сеткен қызметтерінің
көлемi

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

1 наурыз
31 мамыр
1 қыркүйек
30 қараша

7

Қазақстан Республи-
касында еңбек қызме-
тіне және кәсiптiк
ауруларға байланысты
жарақат туралы

ӘАОС,
МНС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

1 наурыз
31 мамыр
1 қыркүйек
30 қараша

ӘАОС,
МНС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

6 мамыр

8

Қазақстан Республи-
касындағы экологиялық
апаттар, тоқтатылған объектiлер және табиғат қорғау заңна-
маларының бұзылуы туралы

ӘАОС

статбюл-
летень

18 ақпан
29 шілде

9

Қазақстан Республика-
сындағы атмосфералық ауаны қорғау туралы

ӘАОС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

29 сәуір
28 қазан

10

Қазақстан Республи-
касында табиғат
қорғауға жұмсалған
ағымдағы шығындар,
экологиялық төлемдер
мен табиғи ресурстар
үшiн төлем туралы

ӘАОС,
МНС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

29 сәуір
26 қазан

11

Қазақстан Республи-
касындағы улы
қалдықтардың пайда
болуы және жойылуы
туралы

ӘАОС,
МНС,
ЭҚЖС

статбюл-
летень

17 мамыр
1 қыркүйек

12

Қазақстан Республи-
касындағы зейнетақы
мен жәрдемақы алатын
адамдар саны және
оларға тағайындалған
айлық зейнетақы мен
жәрдемақы сомалары
туралы (Еңбекминiнiң
деректерi бойынша)

ӘАОС

статбюл-
летень

31 наурыз,
30 қыркүйек

13

Қазақстан Республи-
касында күндiзгi
жалпы білім беретiн
мектептер мен
оқушыларды үйрету
тілi бойынша бөлу
(2004/2005 оқу
жылдарының басында)

ӘАОС,
МБОБС,
МНС

статбюл-
летень

19 қаңтар

14

Қазақстан Республи-
касында күндiзгi
жалпы білім беретін
мектептерде шетел
тiлдерiн үйрету
туралы мәліметтер
(2004/2005 оқу
жылдарының басында)

ӘАОС,
МБОБС,
МНС

статбюл-
летень

9 ақпан

15

Қазақстан Республи-
касының күндiзгi
жалпы бiлiм беретін
мектептерiнiң мате-
риалдық базасы туралы
(2004/2005 оқу
жылдарының басында)

ӘАОС,
МБОБС,
МНС

статбюл-
летень

28 ақпан

16

Қазақстан Республи-
касының күндiзгi
жалпы бiлiм беретiн
мектептерi (2005/2006
оқу жылдарының басында)

ӘАОС,
МБОБС,
МНС

статбюл-
летень

29 желтоқсан

17

2004 жылғы бiлiм
беру ұйымының қаржы-
шаруашылық қызметi

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

30 маусым

18

Қазақстан Республи-
касының 2004 жылғы
денсаулық сақтау
ұйымының қаржы-
шаруашылық қызметi

ӘАОС,
МНС, КМС,
ЭҚЖС,
ЭҚТӨС

статбюл-
летень

30 маусым

19

Қазақстан Республи-
касының жоғары оқу
орындары (2005/2006
оқу жылдарының
басында)

ӘАОС,
МНС

статбюл-
летень

29 желтоқсан

20

Қазақстан Республи-
касының колледждерi
(2005/2006 оқу
жылдарының басында)

ӘАОС,
МНС

статбюл-
летень

29 желтоқсан

21

2003/2004 оқу жылда-
рының басындағы
Қазақстан Республи-
касының кәсіптiк-
техникалық мектептерi
(лицейлерi)

ӘАОС,
МНС

статбюл-
летень

29 желтоқсан

22

Қазақстан Республи-
касындағы тұрақты
мектепке дейiнгі
ұйымдар (2004 жылғы)

ӘАОС,
МНС

статбюл-
летень

29 сәуір

23

2004 жылғы аспиран-
тура мен докторантура
қызметi туралы есеп

ӘАОС

статбюл-
летень

17 наурыз

24

2004 жылғы денсаулық
сақтау мекемелерiнiң
қызметi туралы есеп

ӘАОС,
МНС,
МБОБС

статбюл-
летень

15 сәуір

                    14. Демографиялық статистика

                 14.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс
ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
аяқтау
мерзімі
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Туу туралы
мәлiметтер

айлық

туу
туралы
актіні
тіркеу,
туу
туралы
медици-
налық
куәлiк
(103/у-
03
нысаны)

есепті
кезеңнен
кейінгі
10-күнге
дейін
(АХАТ
орган-
дары)

25-күні

34-күні

2

Өлiм туралы
мәлiметтер

айлық

өлiм
туралы
актiнi
тiркеу,
өлім
туралы дәрi-
герлiк
куәлiк (106/у
-03
нысаны),
шара-
наның
шетінеуi
туралы
дәрі-
герлiк
куәлiк
(106-
2/у-03
нысаны)

есепті
кезеңнен
кейінгі
10-күнге
дейін
(АХАТ
орган-
дары)

25-күні

34-күні

3

Некелесу туралы
мәлiметтер

айлық

некелесу
туралы
актіні
тіркеу

есепті
кезеңнен
кейінгі
10-күнге
дейін
(АХАТ
орган-
дары)

25-күні

34-күні

4

Некенi бұзу ту-
ралы мәлiметтер

айлық

некенi
бұзу
туралы
актiнi
тіркеу

есепті
кезеңнен
кейінгі
10-күнге
дейін
(АХАТ
орган-
дары)

25-күні

34-күні

5

Келу туралы
мәлiметтер

айлық

келу
парағына
статис-
тикалық
есепке
алу
талоны
(19-
нысан)

есепті
кезеңнен
кейінгі
5-күнге
дейін
(көші-
қон
поли-
циясы
қызметі)

22-күні

34-күні

6

Кету туралы
мәліметтер

айлық

кету
парағына
статис-
тикалық
есепке
алу
талоны
(20-
нысан)

есепті
кезеңнен
кейінгі
5-күнге
дейін
(көші-
қон
поли-
циясы
қызметі)

22-күні

34-күні

7

Қазақстан Рес-
публикасының
әкiмшілік-аумақ-
тық бiрлiктерi

жарты
жылдық

Б
нысаны

Облыс
әкiмдерi
мен
мәслиха-
тарының
бiр-
лескен
шешiм-
дерінiң
түсуіне
қарай

19
қаңтар
19 шілде

10 ақпан
10 тамыз

8

Қазақстан Рес-
публикасының
әкiмшілік-
аумақтық қайта
құрулары

жылдық

А
нысаны

Облыс
әкiмдерi
мен
мәслиха-
тарының
бiр-
лескен
шешiм-
дерінiң
түсуіне
қарай

19
қаңтар

10 ақпан

9

Ауылдық елдi
мекендердi зерт-
теу сауалдамасы

бір-
жолғы

W-005
сауал-
дамасы

16
наурыз
(құра-
мында
ауылдық/
селолық
елдi
мекендер
бар
әкiмші-
лiк-
аумақтық
орган-
дар)

11 сәуір

29
сәуір

                    14.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) бірінші
жол - республи-
калық деңгейде,
екiнші жол - өңiрлiк деңгейде

1

2

3

4

5

1

Халықтың табиғи
қозғалысы (ХТҚ)

тоқ-
сандық

ХТҚ
деректер
базасы

01-02

жылдық

ХТҚ
деректер
базасы

01-02

2

Халықтың көші-қоны
(ХКҚ)

тоқ-
сандық

ХКҚ
деректер
базасы

01-02

жылдық

ХКҚ
деректер
базасы

01-02

3

Халық саны (ХС)

айлық

ХС, ХТҚ,
ХКҚ
деректе-
рiнiң
базасы

01-02

жылдық

ХС, ХТҚ,
ХКҚ
деректе-
рiнiң
базасы

01-02

4

Халық саны

тоқ-
сандық

ХС, ХТҚ,
ХКҚ
деректе-
рiнiң
базасы

01-02-03

5

Қазақстан Республи-
касы халқының жынысы
және жекелеген жас
топтары бойынша саны

жылдық

ХС, ХТҚ,
ХКҚ
деректе-
рiнiң
базасы

01-02-03

6

Қазақстан Республика-
сы халқының жекелеген
ұлттар бойынша саны

жылдық

ХС, ХТҚ,
ХКҚ
деректе-
рiнiң
базасы

01-02-03

7

Қазақстан Республи-
касы халқының жынысы
бойынша облыстар,
қалалар және аудан
орталықтары бөлiнi-
сiндегi саны

жылдық

ХС, ХТҚ,
ХКҚ
деректе-
рiнiң
базасы

01-02-03
(аудандық маңызы
бар қалаларды
және аудан орта-
лықтарын қоса)

8

Халық өмiрiн орташа
болжалды ұзақтығы

жылдық

ХС, ХТҚ
деректе-
рiнiң
базасы

01-02

9

Туудың жас шамасы
және жиынтық
коэффициенттерi

жылдық

ХС, ХТҚ
деректе-
рiнiң
базасы

01-02

10

Қазақстан Республи-
касының әкiмшілiк-
аумақтық бірліктері

жылдық

Б нысаны
(жылдық)

01-02-03

жарты
жылдық

Б нысаны

01-02-03

11

Қазақстан Республи-
касының әкiмшiлiк-
аумақтық қайта
құрулары

жылдық

А нысаны
(жылдық)

01-02-03
(округтердi,
елдi мекендердi
қоса)

12

ӘАОС сыныптауышын
жаңғырту

үнемі

заңна-
малық
актiлер

-

13

Халық санағының
деректер базасын
жаңғырту:
-туғандар, өлгендер,
некелер мен ажырасу-
лар актiлерiн тіркеу
деректерiнiң базасы-
мен сәйкестендiру

ай са-
йынғы

ХС, ХТҚ
дерек-
терiнiң
базасы

-

14

ҚР ауылдық елдi ме-
кендерін әлеуметтік
және инженерлiк инф-
рақұрылым индикатор-
лары негізiнде зерт-
теу қорытындылары

бір-
жолғы

W-005
сауал-
дамасы

01-02-03

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн; аяқтау
мерзімдері
мереке және
демалыс күн-
деріне сәйкес
келген жағ-
дайда, сол
күндерден
кейiнгi жұмыс
күнiне
ауысады)

1

2

6

7

8

1

Халықтың табиғи
қозғалысы (ХТҚ)

ӘАОС,
ұлты,
жынысы
және өлу
себебі
бойынша

статбюл-
летень

10 ақпан
11 мамыр
10 тамыз
10 қараша

ӘАОС,
ұлты,
жынысы
және өлу
себебі
бойынша

статбюл-
летень

18 сәуір

2

Халықтың көші-қоны
(ХКҚ)

ӘАОС,
ұлты,
негізгі
жас тобы,
отбасылық
жағдайы,
білімі,
мамандығы
бойынша

статбюл-
летень

7 ақпан
10 мамыр
9 тамыз
8 қараша

ӘАОС,
ұлты,
негізгі
жас тобы,
отбасылық
жағдайы,
білімі,
мамандығы
бойынша

статбюл-
летень

15 сәуір

3

Халық саны (ХС)

ӘАОС

экспресс-
ақпарат

35-күні

ӘАОС

экспресс-
ақпарат

18 сәуір

4

Халық саны

ӘАОС

статбюл-
летень

14 ақпан
16 мамыр
15 тамыз
15 қараша

5

Қазақстан Республи-
касы халқының жынысы
және жекелеген жас
топтары бойынша саны

ӘАОС,
жынысы
және
жеке жас
топтары
бойынша

статбюл-
летень

20 сәуір

6

Қазақстан Республика-
сы халқының жекелеген
ұлттар бойынша саны

ӘАОС,
жеке
ұлттар
бойынша

статбюл-
летень

25 сәуір

7

Қазақстан Республи-
касы халқының жынысы
бойынша облыстар,
қалалар және аудан
орталықтары бөлiнi-
сiндегi саны

ӘАОС

статбюл-
летень

12 мамыр

8

Халық өмiрiн орташа
болжалды ұзақтығы

ӘАОС,
жынысы
бойынша

экспресс-
ақпарат

26 мамыр

9

Туудың жас шамасы
және жиынтық
коэффициенттерi

ӘАОС,
бес жылдық
жас
топтары
бойынша

экспресс-
ақпарат

27 мамыр

10

Қазақстан Республи-
касының әкiмшілiк-
аумақтық бірліктері

ӘАОС

статбюл-
летень

18 ақпан

ӘАОС

статбюл-
летень

18 ақпан

11

Қазақстан Республи-
касының әкiмшiлiк-
аумақтық қайта
құрулары

ӘАОС

ӘАОС
және
халық
санына
арналған
кестелер

-

12

ӘАОС сыныптауышын
жаңғырту

ӘАОС

ӘАОС-тегі
өзге-
рістер

-

13

Халық санағының
деректер базасын
жаңғырту:
-туғандар, өлгендер,
некелер мен ажырасу-
лар актiлерiн тіркеу
деректерiнiң базасы-
мен сәйкестендiру

ӘАОС


-

14

ҚР ауылдық елдi ме-
кендерін әлеуметтік
және инженерлiк инф-
рақұрылым индикатор-
лары негізiнде зерт-
теу қорытындылары

ӘАОС

статбюл-
летень

12 мамыр 

                       15. Конъюнктуралық зерттеу

                  15.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс
ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
аяқтау
мерзімі
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Өнеркәсiп кәсiп-
орындарының
шаруашылық
қызметiнің даму
үрдiсiн зерттеу

айлық

Ө-001
сауал-
дамасы

зерт-
телетін
айдың
25-
күніне
дейін

зерт-
телетін
айдың
30-күні

2-күні

2

Өнеркәсіп кәсіп-
орындарының
шаруашылық қыз-
метінiң даму
үрдiсiн зерттеу

тоқ-
сандық

Ө-002
сауал-
дамасы

тоқ-
санның
соңғы
айының
25-күні

30
наурыз,
30
маусым,
30 қыр-
күйек
және
30 жел-
тоқсан

5 қаңтар
1 сәуір
1 шілде
4 қазан

3

Ауыл шаруашылық
кәсіпорындары-
ның шаруашылық
қызметінің даму
үрдiсiн зерттеу

тоқ-
сандық

Аш-001
сауал-
дамасы

зерт-
телетін
тоқ-
санның
үшінші
айының
25-
күніне
дейін

30
наурыз,
30
маусым,
30 қыр-
күйек
және
30 жел-
тоқсан

5 қаңтар
1 сәуір
1 шілде
4 қазан

4

Сауда кәсіпо-
рындарының
шаруашылық қыз-
метінің даму
үрдісін зерттеу

айлық

С-001
сауал-
дамасы

зерт-
телетін
айдың
30-күні

5-күні

7-күні

5

Сауда кәсiпо-
рындарының ша-
руашылық қызме-
тінiң даму үр-
дiсiн зерттеу

тоқ-
сандық

С-002
сауал-
дамасы

тоқ-
санның
соңғы
айының
30-күні

5
қаңтар,
5
сәуір,
5 шілде
және
5 қазан

7 қаңтар
7 сәуір
7 шілде
7 қазан

6

Құрылыс ұйымда-
рының шаруашы-
лық қызметінің
даму үрдісін
зерттеу

тоқ-
сандық

Қ-002
сауал-
дамасы

тоқ-
санның
соңғы
айының
25-күні

30
наурыз,
30
маусым,
30 қыр-
күйек
және
30 жел-
тоқсан

5 қаңтар
1 сәуір
1 шілде
4 қазан

7

Көлiк кәсiпо-
рындарының ша-
руашылық қыз-
метінің даму
үрдісін зерттеу

тоқ-
сандық

К-1
сауал-
дамасы

ағымдағы
тоқ-
санның
соңғы
айының
25-күні

30
наурыз,
30
маусым,
30 қыр-
күйек
және
30 жел-
тоқсан

5 қаңтар
1 сәуір
1 шілде
4 қазан

8

Байланыс кәсiп-
орындарының
шаруашылық
қызметiнің даму
үрдiсiн зерттеу

тоқ-
сандық

Б-1
сауал-
дамасы

ағымдағы
тоқ-
санның
соңғы
айының
25-күні

30
наурыз,
30
маусым,
30 қыр-
күйек
және
30 жел-
тоқсан

5 қаңтар
1 сәуір
1 шілде
4 қазан

9

Өткізу рынокта-
рындағы бәсеке-
лестік деңгейiн
зерттеу

жылына
екі
рет

Ө-003
сауал-
дамасы

зерт-
телетін
жарты
жыл-
дықтың
25-
күніне
дейін

29 сәуір
және
31 қазан

3 мамыр
2
қараша

10

Туристiк ұйым-
дардың шаруа-
шылық қызметі-
нің даму үр-
дісін зерттеу

тоқ-
сандық

ТУ-001
сауал-
дамасы

ағымдағы
тоқ-
санның
соңғы
айының
25-күні

30
наурыз,
30
маусым,
30 қыр-
күйек
және
30 жел-
тоқсан

5 қаңтар
1 сәуір
1 шілде
4 қазан

11

Компьютерлiк
қызметтер және
сонымен байла-
нысты қызметтер
көрсететiн кә-
сіпорындардың
шаруашылық
қызметiнің даму
үрдiсiн зерттеу

тоқ-
сандық

КҚ-001
сауал-
дамасы

ағымдағы
тоқ-
санның
соңғы
айының
25-күні

30
наурыз,
30
маусым,
30 қыр-
күйек
және
30 жел-
тоқсан

5 қаңтар
1 сәуір
1 шілде
4 қазан

12

Өнеркәсіп кәсі-
порындары мен
құрылыс ұйымда-
рының иннова-
циялық қызметі-
нiң даму үр-
дісін зерттеу

жарты
жылдық

ИН-001
сауал-
дамасы

ағымдағы
жарты
жыл-
дықтың
соңғы
айының
25-күні

30
маусым
30 жел-
тоқсан

5 қаңтар
2 шілде

13

Ғылыми ұйымдар-
дың инновациялық
қызметiнiң даму
үрдiсiн зерттеу

жарты
жылдық

ИН-002
сауал-
дамасы

ағымдағы
жарты
жыл-
дықтың
соңғы
айының
25-күні

30
маусым
30 жел-
тоқсан

5 қаңтар
2 шілде

14

Тұтынушыларды
конъюнктуралық
зерттеу

айлық

сауал-
нама

зерт-
телетін
айдың
30 күні

келесі
айдың
5 күні

7-күні

  16. Статистикалық тіркелімдер және кәсіпорындар статистикасы

                    16.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық
нысандардың)
атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысан-
дар

Респон-
дент-
тердің
бастапқы
дерек-
тердi
табыс
ету мер-
зімдері
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Өңiрлiк
басқар-
малардың
дерек-
терді
ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тiгiне
табыс
ету
мерзім-
дерi
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

Бастапқы
есеп-
тердің
жиынтық 
базасын
қалып-
тасты-
руды
аяқтау
мерзімі
(күні,
айы,
жылы,
есепті
кезең-
нен
кейiнгі
күн)

1

2

3

4

5

6

7

1

Мемлекеттік
статистикалық
тiркелiмдi жаң-
ғыртуға арнал-
ған зерттеулер


1.1 Кәсiпорын-
дарды (орташа
және ipi)
зерттеу

жылдық

1-тiр-
келiм
нысаны

1 қараша

1 жел-
тоқсан

26 жел-
тоқсан

1.2 Коммерция-
лық емес ұйым-
дарды зерттеу

жылдық

W-002
сауал-
дамасы

1 қараша

1 жел-
тоқсан

26 жел-
тоқсан

1.3 Тiркелімдiк
деректердi нақ-
тылау бойынша
жеке кәсіпкер-
лерін зерттеу

жылдық

сауал-
дама
2

Тұрғын үй қоры
тiркелiмiн кө-
кейтестi етуге
арналған зерт-
теулер


2.1 Қалалық
елдi мекендер-
дегі тұрғын
үйлердiң жай-
күйiн iрiктеп
зерттеу

жылдық

1-ТҚ

4 сәуір

6 мамыр

10
маусым

                     16.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) бірінші
жол - республи-
калық деңгейде,
екiнші жол - өңiрлiк деңгейде

1

2

3

4

5

1

Статистикалық тір-
келімнің басқа мем-
лекеттік тіркелім-
дермен әрекеттестігі

а) ӘМ (Заңды тұлға-
лардың мемлекеттік
тіркелімі)

б) СК (СТ және СОТ)

айлық 

-

-


в) басқа тіркелімдер

ағым-
дағы
тәр-
тіппен

-

-

2

Қазақстандағы заңды
тұлғалар санының не-
гізгі көрсеткіштері

айлық

-

01-02
02-03

3

Салық органдарымен
өзара іс-әрекет -
жеке кәсiпкерлер ту-
ралы жиынтық есептерi
бойынша серпiнділік қатарлар құру

жылдық

-

01-02
02-03

4

Тұрғын үй қорының
тiркелімi деректері
бойынша Қазақстан
Республикасы тұрғын
үй қорының негiзгi
көрсеткіштерi

жылдық  кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн; аяқтау
мерзімдері
мереке және
демалыс күн-
деріне сәйкес
келген жағ-
дайда, сол
күндерден
кейiнгi жұмыс
күнiне
ауысады)

1

2

6

7

8

1

Статистикалық тір-
келімнің басқа мем-
лекеттік тіркелім-
дермен әрекеттестігі

а) ӘМ (Заңды тұлға-
лардың мемлекеттік
тіркелімі)

б) СК (СТ және СОТ)

ЭҚЖС,
ӘАОС,
КМС, МНС,
ШҰҚНС,
ЭСС

тіркелім

20-күні


в) басқа тіркелімдер

ЭҚЖС,
ӘАОС,
КМС

тіркелім

-

2

Қазақстандағы заңды
тұлғалар санының не-
гізгі көрсеткіштері

барлық
сынып-
тауыштар

статбюл-
летень

15-күні

3

Салық органдарымен
өзара іс-әрекет -
жеке кәсiпкерлер ту-
ралы жиынтық есеп-
терi бойынша серпiн-
ділік қатарлар құру

ЭҚЖС,
ӘАОС

тіркелім

30 наурыз

4

Тұрғын үй қорының
тiркелімi деректері
бойынша Қазақстан
Республикасы тұрғын
үй қорының негiзгi
көрсеткіштерi


әзірле-
мелік
кестелер

15 тамыз

                         17. Жиынтық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Кезең-
дiлiгі

Статис-
тикалық
нысандар

Жиынтық деректер
(01-республика
бойынша;
02-облыстар
бойынша;
03-аудандар
бойынша) бірінші
жол - республи-
калық деңгейде,
екiнші жол - өңiрлiк деңгейде

1

2

3

4

5

1

"Қазақстан Республи-
касының әлеуметтiк-
экономикалық дамуы"
баяндама

айлық


01-02

2

"Қазақстан Республи-
касының әлеуметтiк-
экономикалық дамуы"
қысқаша статисти-
калық анықтамалық

айлық


01-02

3

ҚР Статистика жөнiн-
дегi агенттігінің
статистикалық жинақ-
тары, анықтамалықтары
мен журналдары

ҚР Ста-
тистика
жөнiн-
дегі
агент-
тігi
жария-
лайтын
статис-
тикалық
мате-
риалдар
тiзбе-
сiне
сәйкес


01-02

Статистиканың өңірлік органдарының
статистикалық жарияланымдары

4

"Өңiрдiң әлеуметтік-
экономикалық дамуы"
баяндама, мемлекет-
тiк және орыс тiлде-
рiнде

айлық


02-03

5

"Өңірдiң әлеуметтік-
экономикалық дамуы"
қысқаша статистикалық
анықтамалық, мемлекеттік және
орыс тiлдерiнде

айлық


02-03

6

"Өңiрдiң статисти-
калық жылнамалығы"
мемлекеттік және
орыс тiлдерiнде

жылына
бір рет


02-03

7

"Өңiрдiң қысқаша ста-
тистикалық жылнама-
лығы" мемлекеттік
және орыс тiлдерiнде

жылына
бір рет


02-03

8

"Өңiр ауылы (селосы)
дамуының мониторингi"
мемлекеттік және орыс тiлдерiнде

тоқ-
сандық


02-03

9

Статистикалық
бюллетеньдер

статис-
тикалық
жұмыс-
тар
жоспа-
рына
сәйкес


02-03

кестенің жалғасы

р/с
N

Статистикалық жұмыс-
тардың (бюллетень-
дердің, экспресс-
ақпараттардың) атауы

Топтас-
тыру
түрлері
(сынып-
тауыштар
бойынша,
басқа да)

Аяқтау
нысаны

Аяқтау мер-
зімдері (кү-
нi, айы, жылы,
есептi кезең-
нен кейінгі
күн; аяқтау
мерзімдері
мереке және
демалыс күн-
деріне сәйкес
келген жағдай-
да, сол күндерден
кейiнгi жұмыс
күнiне ауысады)

1

2

6

7

8

1

"Қазақстан Республи-
касының әлеуметтiк-
экономикалық дамуы"
баяндама

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС

баяндама

15-күні

2

"Қазақстан Республи-
касының әлеуметтiк-
экономикалық дамуы"
қысқаша статисти-
калық анықтамалық

ӘАОС,
ЭҚЖС,
МНС

анық-
тамалық

15-күні

3

ҚР Статистика жөнiн-
дегi агенттігінің
статистикалық жинақ-
тары, анықтамалықтары
мен журналдары

барлық
сынып-
тауыштар

жинақтар,
анықта-
малықтар
мен
журналдар

тізбеге
сәйкес

Статистиканың өңірлік органдарының
статистикалық жарияланымдары

4

"Өңiрдiң әлеуметтік-
экономикалық дамуы"
баяндама, мемлекет-
тiк және орыс тiлде-
рiнде

барлық
сынып-
тауыштар

баяндама

15-күні

5

"Өңірдiң әлеуметтік-
экономикалық дамуы"
қысқаша статистикалық
анықтамалық, мемлекеттік және
орыс тiлдерiнде

барлық
сынып-
тауыштар

анық-
тамалық

15-күні

6

"Өңiрдiң статисти-
калық жылнамалығы"
мемлекеттік және
орыс тiлдерiнде

барлық
сынып-
тауыштар

жинақ

30 қыркүйек

7

"Өңiрдiң қысқаша ста-
тистикалық жылнама-
лығы" мемлекеттік
және орыс тiлдерiнде

барлық
сынып-
тауыштар

жинақ

30 маусым

8

"Өңiр ауылы (селосы)
дамуының мониторингi"
мемлекеттік және орыс тiлдерiнде

барлық
сынып-
тауыштар

анық-
тамалық

тоқсанына
бір рет

9

Статистикалық
бюллетеньдер

барлық
сынып-
тауыштар

бюлле-
теньдер

статистикалық
жұмыстар
жоспарына
сәйкес

                     1. Iшкі істер министрлігі

                 1.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статисти-
калық нысан-
дардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респон-
денттердiң бастапқы деректердi табыс ету мерзiмдерi (күні, айы,
жылы, есеп-
тi кезеңнен
кейінгі күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Жекелеген жұқпалы
және паразиттік
аурулар туралы
есеп

тоқ-
сандық

1-ин-
фекция
IIМ
СЭС

10 қаңтар
10 сәуiр
10 шiлде
10 қазан

15 қаңтар
15 сәуiр
15 шiлде
15 қазан

2

Профилактикалық
егулер және вак-
циналар қозғалысы
туралы есеп

тоқ-
сандық

5-IIМ
СЭС

10 қаңтар
10 сәуiр
10 шiлде
10 қазан

15 қаңтар
15 сәуiр
15 шiлде
15 қазан

3

Профилактикалық
егулермен қамту
туралы есеп

тоқ-
сандық

6-IIМ
СЭС

10 қаңтар
10 сәуiр
10 шiлде
10 қазан

15 қаңтар
15 сәуiр
15 шiлде
15 қазан

4

Iшкi iстер орган-
дарының мекеме-
лерiнде медици-
налық тексеруден
өтiп жатқан
адамдарды ЖҚТБ-ға
тексеру нәтиже-
лерi туралы есеп

тоқ-
сандық

7-ЖҚТС
IIМ
СЭС

10 қаңтар
10 сәуiр
10 шiлде
10 қазан

15 қаңтар
15 сәуiр
15 шiлде
15 қазан

5

Санитарлық-эпи-
демиологиялық
станциялардың жұ-
мысы туралы есеп

жылдық

36-IIМ
СЭС

10 қаңтар


6

Емдеу-профилак-
тикалық мекеме-
лердiң есебі

жылдық

1-емдеу
IIМ ЖҚ

10 қаңтар

20 қаңтар

7

Медициналық бас-
қарманың, медици-
налық бөлiмнiң,
медициналық
қызметтің есебi

жылдық

2-емдеу
IIМ

20 қаңтар


8

Медициналық айық-
тырғыштардың
денсаулық сақтау
пункттерiнiң есебі

жылдық

4-емдеу
IIМ

10 қаңтар

20 қаңтар

9

Әскери-дәрiгерлiк
комиссияның есебі

жылдық

7-емдеу
IIМ

5 қаңтар

10 қаңтар

10

Уақытша жұмысқа
қабiлетсiздiктің
себептерi туралы
есеп

жарты
жылдық

16-IIM
УЖҚ

10 қаңтар

20 қаңтар

11

Санатория есебi

жылдық

64-IIM

15 қаңтар


12

Тiркелген аурулар
және олардың
шығуы туралы есеп

жылдық

1-емдеу
IIM ЖҚ
және
1-IIM
КҚ
нысан-
дарына
N 1-
қосымша

10 қаңтар

20 қаңтар

13

Балаларға медици-
налық көмек көр-
сету туралы есеп

жылдық

1-емдеу
IIM ЖҚ
ныса-
нына
N 2-
қосымша

10 қаңтар

20 қаңтар

14

Венерологиялық
паразиттік ауру-
лармен, микозамен
ауыратындар
контингенттерi
туралы есеп

жылдық

1-емдеу
IIM ЖҚ,
1-емдеу
IIM КҚ,
1-емдеуIIM КҚ
нысан-
дарына
N 5-
қосымша

10 қаңтар

20 қаңтар

15

Психикалық ауру-
лармен ауыратындар
контингенттерi туралы есеп

жылдық

1-емдеу
IIM ЖҚ,
1-емдеу
IIM КҚ
нысан-
дарына
N 6-
қосымша

10 қаңтар

20 қаңтар

16

Маскүнемдiкке,
есiрткiге, уытты
заттарға әуес аурулардың кон-
тингенттерi
туралы есеп

жылдық

1-емдеу
IIM ЖҚ
және
1-емдеу
IIM КҚ
нысан-
дарына
N 7-
қосымша

10 қаңтар

20 қаңтар

17

Автокөлiк құрал-
дарының, тіркеме-
лерінің қолда
бары және тех-
никалық жағдайы,
арнаулы өнiм
бланкiлерiнiң шы-
ғыны туралы есеп

жылдық

2-ТЖ

15
желтоқсан

сауал
бойынша

                     1.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыстардың (бюллетеньдердiң, экспресс-ақпарат-
тардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Аяқтау
нысаны

Табыстау мерзімдері
(c.і. уәкілетті
органға) (күні,
айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі
күн; мерзімдері
мереке және дема-
лыс күндеріне
сәйкес келген
жағдайда, сол
күндерден кейінгі
жұмыс күніне
ауысады)

1

2

3

4

5

1

Iшкi iстер орган-
дары қызметкерле-
рiнiң денсаулық
жағдайын талдау

жылдық

талдау
баян-
дамасы

30 сәуір

2

ІІО жеке құрамының жұқпалы ауру
сырқаулығын талдау

тоқ-
сандық

талдау
жазбасы

20 қаңтар
20 сәуір
20 шілде
20 қазан

3

ІІО қызметкерле-
рінің уақытша
жұмысқа қабілет-
сiздігін талдау

жарты
жылдық

талдау
жазбасы 

20 қаңтар
20 шілде

4

ҚР-ның автомобиль жолдарындағы апат жағдайын талдау

тоқ-
сандық

баспасөз
хабар-
ламасы

10 қаңтар
10 сәуір
10 шілде
10 қазан

5

ҚР-ның автомобиль
жолдарындағы апат
жағдайы

тоқ-
сандық

баспасөз
хабар-
ламасы
(болжам)

10 қаңтар
10 сәуір
10 шілде
10 қазан

                  2. Денсаулық сақтау министрлiгi

                2.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статисти-
калық нысан-
дардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респондент-
тердiң бастапқы деректердi табыс ету мерзiмдерi (күні, айы,
жылы, есеп-
тi кезеңнен
кейінгі күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы,
жылы, есепті
кезеңнен
кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Жекелеген жұқпалы және паразиттік аурулар туралы есеп

айлық

1

есептi айдан
кейінгi
8 күнi

есептi айдан
кейiнгі
18 күні

2

ИФА-ға жататын контингентті иммунитет тапшылығын тудыратын вирус жұқпа-
сына тексеру
туралы есеп

айлық

4

есептi айдан
кейiнгi
15 күні

есептi айдан
кейiнгi
15 күні

3

Профилакти-
калық егулер
және вакци-
налар қозға-
лысы туралы
есеп

айлық

5

есептi айдан кейінгi 13 күні

есептi айдан кейінгi 23 күні

4

Профилакти-
калық егулер-
мен қамту
туралы есеп

айлық

6

есептi айдан кейінгi 13 күні

есептi айдан кейінгi 23 күні

5

Жыныстық
қатынастар
арқылы
берiлетін
жұқпалар
туралы есеп

тоқ-
сандық

3

есептi айдан кейінгi 15 күні

есептi айдан кейінгi 25 күні

6

Өмiрде алғаш рет диагнозы белгiленiп, тiркелген аурулардың саны туралы есеп

тоқсан-
дық

56

есептi айдан кейінгi 15 күні

есептi айдан кейінгi 25 күні

7

Аурухана ұйымдарындағы төсектердi жаю туралы есеп

тоқ-
сандық

57

есепті кезеңнен кейiнгi 15 күні

есепті кезеңнен кейiнгi 25 күні

8

Психикасы және жүрiс-
тұрысы бұзыл-
ған адамдар
контингент-
терi туралы
есеп

тоқ-
сандық

61

есепті кезеңнен кейiнгi 15 күні

есепті кезеңнен кейiнгi 25 күні

9

21-18 жастағы мектеп балаларын тексеру туралы есеп

тоқ-
сандық

62

есепті кезеңнен кейiнгi 15 күні

есепті кезеңнен кейiнгi 25 күні

10

18 және одан жоғары жастағы ауыл тұрғындарын тексеру туралы есеп

тоқ-
сандық

63

есепті кезеңнен кейiнгi 15 күні

есепті кезеңнен кейiнгi 25 күні

11

Төтенше
жағдайларда
Шұғыл медици-
налық көмек көрсету қыз-
метінің қыз-
меті туралы
есеп

жарты
жылдық

48

есепті кезеңнен кейiнгi 15 күні

есепті кезеңнен кейiнгi 25 күні

12

Төтенше жағдайларды жоюға қатысқан медициналық ұйымдардың
(медициналық құралымдар-
дың) қызметi
туралы есеп

жарты
жылдық

49

есепті кезеңнен кейiнгi 15 күні

есепті кезеңнен кейiнгi 25 күні

13

Жарақаттар, улану және сыртқы себептердiң әсерiнен болған кейбiр
басқа да салдар туралы
есеп

жарты
жылдық

59

есепті кезеңнен кейiнгi 15 күні

есепті кезеңнен кейiнгi 25 күні

14

Жекелеген жұқпалы және паразиттiк аурулар туралы есеп

жылдық

2

15 қаңтар

10 наурыз

15

Қатерлі жаңа өскін аурулары туралы есеп

жылдық

7

15 ақпан

10 наурыз

16

Белсендi туберкулез ауруының жаңа жағдай-
лары мен
қайталануы
туралы есеп

жылдық

8

15 ақпан

10 наурыз

17

Негiзінен жыныстық қа-
тынас арқылы
берілетiн жұқпалар, терi аурулары
және қышыма қотыр ауру-
лары туралы
есеп 

жылдық

9

15 ақпан

10 наурыз

18

Психикалық аурулар және
жүрiс-тұрыс-
тың бұзылуы
туралы есеп

жылдық

10

15 ақпан

10 наурыз

19

Психикалық белсендi заттарды (ПБЗ) қолдану
салдарынан
болған психи-
калық аурулар
және жүрiс-
тұрыстың
бұзылуы
туралы есеп

жылдық

11

15 ақпан

10 наурыз

20

Емдеу ұйымы қызмет көрсе-
тетiн ауданда
тұратын нау-
қастарда
тiркелген
аурулардың
саны туралы
есеп

жылдық

12

15 ақпан

10 наурыз

21

Жасанды түсіктер туралы есеп

жылдық

13

15 қаңтар

10 наурыз

22

Стационар қызметі туралы есеп

жылдық

14

15 ақпан

10 наурыз

23

Ұлы Отан соғысына қа-
тысқандарға, мүгедектерге және оларға теңестірiл-
ген адамдарға
медициналық
қызмет
көрсету
туралы есеп

жылдық

15

15 ақпан

10 наурыз

24

Медициналық кадрлар туралы есеп

жылдық

17

15 ақпан

10 наурыз

25

Қаржы-шаруа-
шылық, кадр,
бақылау қыз-
меті, қорша-
ған орта
мониторингі,
жұқпалы ауру-
ды санитар-
лық-эпидеми-
ологиялық
қадағалау
туралы есеп

жылдық

18

15 ақпан

10 наурыз

26

Емдеу-профи-
лактикалық
ұйымдардың
есебi

жылдық

30

15 ақпан

10 наурыз

27

Балаларға медициналық көмек көрсету
туралы есеп

жылдық

31

15 ақпан

10 наурыз

28

Жүкті, босанатын және жаңа босанған әйелдерге медициналық көмек көрсету
туралы есеп

жылдық

32

15 ақпан

10 наурыз

29

Туберкулезбен ауыратындар саны туралы есеп

жылдық

33

15 ақпан

10 наурыз

30

Негiзiнен 
жыныстық қа-
тынас арқылы
берілетін
жұқпалар,
терi аурулары
және қышыма
қотыр ауру-
лары туралы
есеп

жылдық

34

15 ақпан

10 наурыз

31

Қатерлi жаңа өскiн ауруымен
ауыратындар туралы есеп

жылдық

35

15 ақпан

10 наурыз

32

Психикасы және жүрiс-
тұрысы бұзыл-
ған адамдар
контингент-
терi туралы
есеп

жылдық

36

15 ақпан

10 наурыз

33

Психикалық белсендi заттарды (ПБЗ) қолдану
салдарынан
болған психи-
калық аурулар
және жүрiс-
тұрыстың
бұзылуы
туралы есеп

жылдық

37

15 ақпан

10 наурыз

34

Сот-психиат-
риялық комис-
сия жұмысы
туралы есеп

жылдық

38

15 ақпан

10 наурыз

35

Қан орталығы-
ның, қан құю
бөлiмiнiң,
қан даярлай-
тын аурухана-
лардың есебi

жылдық

39

15 ақпан

10 наурыз

36

Жедел медициналық көмек ауруxaнасы (бөлiмi) станциясының есебi

жылдық

40

15 ақпан

10 наурыз

37

Сәбилер
үйінің есебi

жылдық

41

15 ақпан

10 наурыз

38

Сот-медици-
налық сарап-
тама дәрiге-
рiнің, филиа-
лының, сот
медицинасы
орталығының
есебi

жылдық

42

15 ақпан

10 наурыз

39

Фельдшерлiк-
акушерлiк
пункттің
есебі

жылдық

43

15 ақпан

10 наурыз

40

Балалар сана-
ториясының
есебi

жылдық

44

15 ақпан

10 наурыз

41

Ересектерге арналған туберкулез санаториясы-
ның есебi

жылдық

45

15 ақпан

10 наурыз

42

Медициналық ұйымдардың
желiсi және қызметі
туралы есеп

жылдық

47

15 ақпан

10 наурыз

43

Фельдшерлiк пункттің
есебi

жылдық

50

15 ақпан

10 наурыз

44

Жеке жайы жоқ медицина-
лық қызмет-
керлердiң
есебi

жылдық

51

15 ақпан

10 наурыз

45

Балалар
мүгедектігі
туралы есеп

жылдық

52

15 ақпан

10 наурыз

46

Дерттану анатомиялық бюроның есебi

жылдық

55

15 ақпан

10 наурыз

47

Жасөспiрiм-
дердi, жоғары
оқу орындары-
ның студент-
терiн және орта арнаулы оқу орындары-
ның оқушыла-
рын диспан-
серлеу туралы
есеп

жылдық

60

15 ақпан

10 наурыз

48

Балалар үйi,
мектеп-интер-
нат және орман мектебi
дәрiгерiнiң
есебi

жылдық

95

15 ақпан

10 наурыз

               2.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыстардың (бюллетеньдердiң, экспресс-ақпарат-
тардың) атауы

Кезеңдiлiгi

Аяқтау нысаны

Табыстау мерзімдері (c.і. уәкілетті органға) (күні, айы, жылы, есепті
кезеңнен
кейінгі күн;
мерзімдері
мереке және демалыс күндеріне сәйкес келген жағдайда, сол күндерден кейінгі жұмыс күніне ауысады)

1

2

3

4

5

1

"Қазақстан 2030" Стратегиясы барысын ақпараттық
қамтамасыз етудi
iске асыру туралы

тоқсандық

талдау жазбасы

5 қаңтар
5 сәуiр
5 шiлде
5 қазан

2

Халық денсаулығы-
ның негiзгi
көрсеткiштері
және денсаулық
сақтау туралы
(облыстар
бөлінісінде)

тоқсандық

талдау жазбасы

20 қаңтар
20 сәуiр
20 шiлде
20 қазан

3

Президенттiк Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауын насихаттау және
түсiндіру туралы

тоқсандық

талдау жазбасы

20 қаңтар
20 сәуiр
20 шiлде
20 қазан

4

"Қазақстан 2030" Стратегиясының (N1 және 2 басымдықтардан басқа) және ҚР-ның 2010 жылға дейін дамуы Стратегиялық Жоспарының iске асырылу барысы туралы

жарты жылдық

талдау жазбасы

10 ақпан
10 тамыз

5

Эпидемиологиялық жағдай туралы есеп

жарты жылдық

талдау жазбасы

15 қаңтар
15 шiлде

6

"Халық денсаулығы" бағдарламасын iске асыру жөнiнде қабылданатын шаралар туралы

жарты жылдық

талдау жазбасы

10-25 қаңтар
10-25 шiлде

7

Фармацевтикалық рыноктың жағдайы туралы

жарты жылдық

талдау жазбасы

1 наурыз
1 қыркүйек

  8

ҚР-ның мектепке дейінгi балаларын, жасөспiрiмдерiн және әскерге шақыру жасына дейiнгi жастарын сауықтырудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөнiндегі ақпарат

жылдық

талдау жазбасы

10 қаңтар
 
 
 
 
 
 
            5 қаңтар
5 сәуір
5 шілде
5 қазан

тоқсандық

9

Орталық мемлекет-
тiк органдар
басшыларының,
Астана және
Алматы қалалары облыстары әкiмдерінің, мемлекеттiк саясат қызметiнің кадрлық резервiн құру жөнiндегі ұлттық компания-
лардың ұсыныстары

жылдық

талдау жазбасы

10 наурыз

10

Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының қорытындысы туралы

тоқсандық

талдау жазбасы

17 қаңтар
17 сәуір
17 шілде
17 қазан

11

ҚР әлеуметтiк-
экономикалық
дамуының
қорытындылары
туралы

тоқсандық

талдау баяндамасы

20 қаңтар
20 сәуір
20 шілде
20 қазан

12

ҚР Үкіметiнiң 2003-2006 жылдарға
арналған Iс-шаралар
жоспарын iске
асыру бойынша
бағдарламаның
орындалу барысы
туралы

тоқсандық

талдау жазбасы

17 қаңтар
17 сәуір
17 шілде
17 қазан

13

Мемлекеттік, салалық (секторлық)
бағдарламаларды
iске асыру туралы
ақпарат

жылдық

талдау баяндамасы

30 маусым

14

2001-2005 жылдарға
ҚР-да ЖҚТС iндетiне қарсы әрекеттер

жарты
жылдық

талдау жазбасы

1 ақпан
1 тамыз

              3. Индустрия және сауда министрлiгi

              3.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық
байқаулардың
(статистикалық нысандардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респондент-
тердiң бастапқы деректердi табыс ету мерзiмдерi (күні, айы,
жылы, есеп-
тi кезеңнен
кейінгі күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы,
жылы, есепті
кезеңнен
кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Шетелдiк кә-
сiпорындардың
инвестициялары

тоқ-
сандық

1-ЖК
нысаны

15 қаңтар
15 cәуip
15 шiлде
15 қазан

15 қаңтар
15 сәуiр
15 шілде
15 қазан

              4. Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі

                 4.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статистикалық нысандардың) атауы

Кезең
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респондент-
тердiң бастапқы деректердi табыс ету мерзiмдерi (күні, айы,
жылы, есеп-
тi кезеңнен
кейінгі күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Баспа өнiмдерiн шығару және тапсыру туралы ұйымдастырулар
басып шығаратын баспаның есебі

айлық

1-Б

әр айдың 5 күнiМәдениет, ақпарат және спорт министрлігі
жанындағы спорт ici жөніндегі комитет

1

Дене шынықтыру және спорт
бойынша есеп

жылдық

2-ДШ

6 қаңтар

21 қаңтар

2

Балалар-жасөспi-
рiмдердiң спорт мектептерiнің есебi (олимпиада-
лық резервтің балалар-жас-
өспiрiмдердің мамандандырылған
мектептерi)

жылдық

5-ДШ

6 қаңтар

21 қаңтар

3

Спорт колледж-
дерiнiң, спортта дарынды балаларға
арналған мектеп-
интернаттардың
есебі

жылдық

7-ДШ

6 қаңтар

21 қаңтар

4

Жоғары спорт шеберлігі мектебінің, олимпиадалық дайындық орталықтарының, олимпиадалық резерв дайындау
орталықтарының есебi

жылдық

8-ДШ

6 қаңтар

21 қаңтар

              4.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыстардың (бюллетеньдердiң, экспресс-ақпарат-
тардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Аяқтау
нысаны

Табыстау мер-
зімдері (c.і.
уәкілетті ор-
ганға) (күні,
айы, жылы, есепті кезеңнен кейінгі күн; мерзімдері
мереке және
демалыс күндеріне сәйкес келген
жағдайда, сол
күндерден кейінгі жұмыс күніне
ауысады)

1

2

3

4

5

1

Дене тәрбиесiн да-
мыту бойынша дене
шынықтыру-спорт
ұйымдарының жұмысын
талдау және өткен жылғы спорт

жылдық

талдау жазбасы

21 қаңтар

2

Балалар-жасөспiрiм-
дер спорт мектеп-
терiнiң өткен жылғы
жұмысын талдау

жылдық

талдау жазбасы

21 қаңтар

3

Спорт колледждері-
нің, спортта да-
рынды балаларға
арналған мектеп-
интернаттардың
өткен жылғы жұмысын
талдау

жылдық

талдау жазбасы

21 қаңтар

4

Жоғары спорт шебер-
лігі мектептерінің,
олимпиадалық дайындық орталықта-
рының, олимпиада-
лық резерв дайындау
орталықтарының жұмысын талдау

жылдық

талдау жазбасы

21 қаңтар

                  5. Білім және ғылым министрлігі

                5.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу 

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статистикалық нысандардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респондент-
тердiң бастапқы деректердi табыс ету мерзiмдерi (күні, айы,
жылы, есептi кезеңнен
кейінгі күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы,
жылы, есепті
кезеңнен
кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Жалпы бiлiм беретiн мектеп қызметкерлерi-
нiң саны және
педагогикалық
құрамы туралы
есеп

жылдық

83-РИК

1 қазан

30 қазан

2

Психофизикалық дамуында ауытқулары бар балалар туралы есеп

жылдық

Ф.1

1 ақпан

28 ақпан

3

Дамуында
ауытқулары
көп балалар
туралы есеп

жылдық

Ф.2

1 ақпан

28 ақпан

4

Психикасы бұ-
зылған балалар
туралы есеп

жылдық

Ф.3

1 ақпан

28 ақпан

5

Күндiзгi жалпы
бiлiм беретiн
мектептiң мек-
теп жанындағы
интернат және
оқушыларды
жеткiзу туралы есебi

жылдық

ЖМ-6

1 қараша

30 қараша

6

Ата-аналарының қарауынсыз қалған балалар мен жасөспiрiм-
дердi анықтау
және орналас-
тыру туралы
есеп

жылдық

103-РИК

5 қаңтар

30 қаңтар

7

Кәсiптiк-тех-
никалық оқу орындарының оқу-материалдық базасы және жұмыс қорытын-
дылары туралы есеп

жылдық

11 (кә-
сіпт-
техн.)

5 қыркүйек

30 қыркүйек

8

Жалпы бiлiм
беретiн мек-
тептің 8-11
(12) сынып
оқушыларын
кәсiптiк оқыту
туралы есебi

жылдық

ЖМ-9

1 қазан

30 қазан

9

Балалардың
мектептен тыс
мекемелерінiң
есебi

жылдық

1-ВУ

1 қазан

30 қазан

10

Балалар үйiнiң
(мектеп-интер-
наттың) есебi

жылдық

1-бала-
лар үйі

1 қазан

30 қазан

11

Кешкi (ауыс-
палы) жалпы
бiлiм беретін
мектептің есебi

жылдық

ЖМ-5

15 қыркүйек

15 қазан

                   5.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыстардың (бюллетеньдердiң, экспресс-ақпарат-
тардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Аяқтау нысаны

Табыстау мер-
зімдері (c.і.
уәкілетті ор-
ганға) (күні,
айы, жылы, есеп-
ті кезеңнен
кейінгі күн;
мерзімдері мереке және демалыс
күндеріне сәйкес
келген жағдайда,
сол күндерден
кейінгі жұмыс
күніне ауысады)

1

2

3

4

5

1

2004 жылы Қазақстан
Республикасындағы
білім мен ғылым

жылдық

баспасөз
хабар-
ламасы

1 маусым

             6. Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

             6.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статистикалық нысандардың) атауы

Кезең
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респондент-
тердiң бастапқы деректердi табыс ету мерзiмдерi (күні, айы,
жылы, есеп-
тi кезеңнен
кейінгі күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Табиғат қорғау
iс-шараларын
және жобаларды
инвестициялау
жөнiндегі есеп

тоқ-
сандық

ИПМ

25 қаңтар
25 сәуiр
25 шiлде
2 қазан

25 қаңтар
25 сәуiр
25 шiлде
25 қазан

                   7. Ауыл шаруашылығы министрлігі

                7.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статистикалық нысандардың) атауы

Кезең
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респон-
денттердiң
бастапқы
деректердi
табыс ету
мерзiмдерi
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Астық рыногына
қатысушылардағы
астықтың қолда
бары және қозға-
лысы туралы

он
күндiк

12-2

әр айдың 7, 17, 27 күндерi

әр айдың 10, 20, 30 күндерi

2

Нан өнiмдерiнің және май тұқым-
дарының қозға-
лысы туралы есеп

он
күндiк

12-6

әр айдың 8, 18, 28 күндері

әр айдың 10, 20, 30 күндерi

3

Мемлекеттік
ресурстарға
тиесілi астықтың
және май тұқым-
дарының сапалық жағдайы туралы есеп

он
күндiк

12-7

әр айдың 8, 18, 28 күндері

әр айдың 10, 20, 30 күндерi

4

Өнiмнiң (ұн,
жарма) сапалық
жағдайы туралы
есеп

он
күндiк

12-8

әр айдың 8, 18, 28 күндері

әр айдың 10, 20, 30 күндерi

5

Сақтауға қабыл-
данған және
жөнелтілген
астықтың саны
мен сапасы
туралы есеп

он
күндiк

12-9

әр айдың 8, 18, 28 күндері

әр айдың 10, 20, 30 күндерi

6

Мал шаруашылы-
ғындағы тұқым
мал iсi бойынша есеп (сүт 
бағытындағы
iрi қара мал)

тоқ-
сандық

11-1

әр айдың 7 күнi

әр айдың 25 күнi

7

Мал шаруашылы-
ғындағы тұқым
мал iсi бойынша есеп (ет бағы-
тындағы iрi
қара мал)

тоқ-
сандық

11-2

әр айдың 7 күнi

әр айдың 25 күнi

8

Мал шаруашылы-
ғындағы тұқым
мал iсi бойынша есеп (қой)

тоқ-
сандық

11-3

әр айдың 7 күнi

әр айдың 25 күнi

9

Мал шаруашылы-
ғындағы тұқым
мал iсi бойынша
есеп (шошқа)

тоқ-
сандық

11-4

әр айдың 7 күнi

әр айдың 25 күнi

10

Мал шаруашылы-
ғындағы тұқым
мал iсi бойынша есеп (жылқы)

тоқ-
сандық

11-5

әр айдың 7 күнi

әр айдың 25 күнi

11

Мал шаруашылы-
ғындағы тұқым мал iсi бойынша есеп (түйе)

тоқ-
сандық

11-6

әр айдың 7 күнi

әр айдың 25 күнi

12

Балық шаруашы-
лығының қызметi
туралы есеп

тоқ-
сандық

1-2 БШҚ

әр айдың 5 күнi

әр айдың 25 күнi

13

Балық аулау
туралы есеп

жарты жылдық

1-БШ

әр айдың 15 күнi

әр айдың 15 күнi

14

Жануарлардың
жұқпалы аурулары
туралы есеп

айлық

1-вет

әр айдың 2 күнi

әр айдың 6 күнi

15

Балық аурулары
туралы есеп

жарты жылдық

3-вет

әр айдың 5 күнi

әр айдың 10 күнi

16

Ветеринарлық зертханалардың жұмысы туралы есеп

тоқ-
сандық

4-вет

әр айдың 5 күнi

әр айдың 10 күнi

17

Мемлекеттiк ветеринарлық қадағалау және мал мен құсты сояр алдында тексеру туралы есеп

тоқ-
сандық

5-вет

әр айдың 2 күнi

әр айдың 8 күнi

18

Мемлекеттік
ветеринарлық
қадағалау және
жануарлардан
алынатын өнiмдер
мен шикiзатты ветеринарлық-
санитарлық
сараптау туралы
есеп

тоқ-
сандық

5-вет А

әр айдың 2 күнi

әр айдың 8 күнi

19

Мемлекеттік
ветеринарлық
қадағалау және
жануарлар мен
жануарлардан
алынатын шикi-
затты сою, да-
йындау, сақтау
және қайта өң-
деу бойынша
кәсiпорындарда
ветеринарлық-
санитарлық са-
раптау туралы
есеп

тоқ-
сандық

6-вет

әр айдың 2 күнi

әр айдың 8 күнi

20

Жануарлардан экспорт, импорт және транзит кезiнде ветери-
нарлық-фитоса-
нитарлық пост-
тарда айқындал-
ған жұқпалы
аурулар туралы
есеп

жарты жылдық

7-вет

әр айдың 5 күнi

әр айдың 7 күнi

21

Жануарларды, жануарлардан алынған шикi-
затты және бас-
қа да қадағалау-
дағы мемлекеттік
ветеринарлық қадағалау жүкте-
рін мемлекеттік шекара арқылы тасымалдау жағдайын
мемлекеттік
ветеринарлық
қадағалау
туралы есеп

жарты жылдық

8-вет

әр айдың 5 күнi

әр айдың 7 күнi

22

Ветеринарлық-
санитарлық ере-
желердi бұзу
кезiнде әкiмші-
лік практика
туралы есеп

тоқ-
сандық

9-вет

әр айдың 2 күнi

әр айдың 8 күнi

23

Мемлекеттiк
тапсырыс бойынша
алынған биопре-
параттардың қолда бары және
шығындалуы
туралы есеп

айлық

10-вет

әр айдың 2 күнi

әр айдың 6 күнi

24

Ветеринарлық биопрепараттар-
дың сапасын анықтау және тіркелiмдiк сынау туралы есеп

тоқ-
сандық

11-вет

әр айдың 5 күнi

-

25

Отандық өндiру-
шілердiң
ветеринарлық
биопрепараттар өндiруi туралы есеп

тоқ-
сандық

12-вет

әр айдың 2 күнi

әр айдың 4 күнi

26

Суландыру құбыр-
лары бойынша су
алу және су беру
туралы есеп

тоқ-
сандық

1-сш

әр айдың 3 күнi

әр айдың 10 күнi

27

Магистральдық
құбырлар бойынша
су алу және су  беру туралы есеп

айлық

1-сш (ішетін су)

әр айдың 3 күнi

әр айдың 10 күнi

28

Суды пайдалану
туралы есеп

жылдық

2-ТП (сушар)

10 қаңтар

20 ақпан

29

Сүректі босату,
орманды күтiп-
баптау шаралары,
сөл алу және жанама пайдалану
туралы есеп

жылдық

3-жыл-
дық

15 ақпан

20 ақпан

30

Кеспеағаш аймақтарындағы сүрек қалдықтары
және ағаш кесу орындарын тазалау туралы есеп

жылдық

4-ош

15 маусым

20 маусым

31

Орман өсiру жұмысы туралы және орманды
жаңғырту туралы есеп

жылдық

8-ош

5 қараша

10 қараша

32

Алдыңғы кезеңге бөлінген кеспеағаш қорын оның тұқымдық құрамымен және тауарлық
құрылымымен дайындау және алдын ала беру туралы есеп

жылдық

13-ош

5 қараша

10 қараша

33

Бірлестік ұсынған тұқым-
дардың, сүрек және бұтақ тұқымдарының егiстiк сапасы туралы есеп

жылдық

17-ош

10 қаңтар

15 қаңтар

34

Орман өрттерi туралы есеп

он күндік

1 өрт (орман)

өрт қаупi бар маусымның басынан бергi 9, 19, 29 күндерi

өрт қаупi бар маусымның басынан бергi 10, 20, 30 күндерi

35

Орман заңдарын бұзу туралы есеп

жарты жылдық

5-ор-
маншар

5 шiлде
5 қаңтар

10 шiлде
10 қаңтар

36

Орманды босату жоспарын орындау
және орман табы-
сының түсiмi туралы есеп

тоқ-
сандық

ОТ

5 қаңтар
5 сәуір
5 маусым
5 қыркүйек

15 қаңтар
15 сәуір
15 маусым
15 қыркүйек

37

Жер беті су ресурстарын пайдалану үшін төленетін төлемдер туралы есеп

айлық

1 (су)

әр айдың
15 күні

әр айдың
20 күні

              8. Көлiк және коммуникация министрлігі

               8.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статисти-
калық нысан-
дардың) атауы

Кезең
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респон-
денттердiң бастапқы
деректердi
табыс ету
мерзiмдерi
(күні,
айы,
жылы,
есептi
кезеңнен
кейінгі
күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Тасымалдың бар-
лық түрлерi бо-
йынша ұшудың
бастапқы және
соңғы пункттерi

тоқ-
сандық

В

есептi кезеңнен кейiнгi 15 күнi

есептi кезеңнен кейiнгi 30 күнi
Мемлекетаралық авиациялық комитетке
(Мәскеу қаласы)
бұдан әрі - МАК)

2

Әуежайлар бюд-
жетін талдау

тоқ-
сандық

3-ГА АП

есептi кезеңнен кейiнгi 25 күнi

есептi кезеңнен кейiнгi 30 күнi МАК-ке

3

Әуе кемелерi
паркi және тұ-
рақты тасымал-
дауларды орын-
дайтын авиа-
компаниялар-
дың персоналы

жылдық

D-1

есептi кезеңнен кейiнгi 20 күнi


4

Әуе кемелерінiң паркi және тұрақты емес
тасымалдауларды
орындайтын пай-
даланушылардың
персоналдары

жылдық

D-2

есептi кезеңнен кейiнгi 20 күнi


5

Маршруттық жаб-
дықты пайдалану
кезінде трасса-
лардағы қозғалыс
туралы статисти-
калық деректер

жылдық

L

есептi кезеңнен кейiнгi 20 күнi


                  8.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыстардың (бюллетеньдердiң, экспресс-ақпарат-
тардың) атауы

Кезеңдiлiгi

Аяқтау нысаны

Табыстау мер-
зімдері (c.і.
уәкілетті ор-
ганға) (күні,
айы, жылы, есепті кезеңнен кейінгі күн; мерзімдері мереке және демалыс күндеріне сәйкес келген жағдайда,
сол күндерден
кейінгі жұмыс
күніне ауысады)

1

2

3

4

5

1

Республикалық
маңызы бар жалпы
пайдаланудағы ав-
томобиль жолда-
рының ұзақтығы

жылдық

талдау жазбасы

10 сәуір

2

Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланудағы жолдардың жағдайы

жылдық

талдау жазбасы

10 сәуір

3

Бюджет қаражатын қаржыландыру және игеру көлемі (есепті кезең)

жылдық

талдау жазбасы

10 сәуір

4

Eceпті кезеңде
орындалған жұмыс-
тардың (км) көлемі

жылдық

талдау жазбасы

10 сәуір

5

Көлiк-коммуника-
циялық кешен
салаларының
қаржы-шаруашылық
қызметін талдау

тоқсандық

талдау жазбасы

20 қаңтар
20 сәуiр
20 шiлде
20 қазан

6

Көлiк-коммуника-
циялық кешеннiң
соның ішінде
темір жол көлігі
бойынша жүк айна-
лымы бойынша мак-
роэкономкалық
көрсеткiштердi
болжау

тоқсандық

талдау жазбасы

5 ақпан
5 мамыр
5 тамыз
5 қараша

         9. Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

               9.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статистикалық нысандардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респон-
денттердiң бастапқы деректердi табыс ету мерзiмдерi (күні, айы,
жылы, есеп-
тi кезеңнен
кейінгі күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмек тағайындау
және төлеу туралы есеп

тоқ-
сандық

1-АӘК

15 қаңтар
15 сәуір
15 шiлде
15 қазан

eceпті кезеңнен кейiнгi 75-күнi

2

Үйде тәрбиеле-
ніп, оқитын мүгедек-балалар-
ды материалдық қамсыздандыруды тағайындау және төлеу туралы есеп

тоқ-
сандық

N 2

15 қаңтар
15 сәуір
15 шiлде
15 қазан

eceпті кезеңнен кейiнгi 75-күнi

3

Тұрғын үйлiк көмек тағайындау
және төлеу туралы есеп

тоқ-
сандық

N 3

15 қаңтар
15 сәуір
15 шiлде
15 қазан

eceпті кезеңнен кейiнгi 75-күнi

4

ҚР-дағы еңбек рыногi және жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау туралы есеп

тоқ-
сандық

N 2-E

10 қаңтар
10 сәуір
10 шiлде
10 қазан

30 қаңтар
30 сәуiр
30 шiлде
30 қазан

5

Шетелден ҚР-ға жұмыс күшiн әкелу және ҚР-дан шетелге жұмыс күшiн
әкету бойынша есеп

тоқ-
сандық

N 1-ШЖ

5 қаңтар
5 сәуір
5 шiлде
5 қазан

25 қаңтар
25 сәуiр
25 шiлде
25 қазан

6

Еңбек делдалды-
ғына өтiніш бiлдiргендердiң саны туралы есеп

айлық

N 1-Е

есептi кезеңнен кейiнгі 2 күні

есептi кезеңнен кейiнгі 6 күнi

7

Зейнетақы мен жәрдемақы
тағайындау және төлеу туралы есеп

тоқ-
сандық

N 1 -
Собес

25 қаңтар
25 сәуiр
25 шілде
25 қазан

есептi кезеңнен кейiнгі 65-күнi

8

Зейнетақы мен
жәрдемақы алу-
шылар саны және
оларға тағайын-
далған айлық
зейнетақы мен
жәрдемақының
сомасы туралы
есеп

жарты
жылдық

N 3-
Әлеу-
меттік

10 ақпан
10 тамыз

5 наурыз
5 қыркүйек

9

Жұмыспен қам-
тудың жекеше
агенттігіне
еңбек делдалдығы
үшiн барғандар-
дың саны туралы есеп

айлық

N 3-Е

есептi
кезеңнен
кейiнгі
2 күнi

есептi
кезеңнен
кейiнгі
6 күнi

10

Жасырын жұмыс-
сыздық туралы
мәліметтер

айлық

N 3-ТН

есептi
кезеңнен
кейiнгі
25 күнi

есептi
кезеңнен
кейiнгі
6 күнi

11

Meдициналық-
әлеуметтiк са-
раптама бөлiм-
дерінің жұмысы
туралы есеп

жылдық

N 7

20 қаңтар

5 ақпан

12

Қарттар мен
мүгедектерге
арналған үйлер,
балалардың интернат-үйлерi
бойынша есеп

жылдық

N 5
Собес

16 қаңтар

10 ақпан

13

Жалғыз басты
қарттарға және
жұмысқа қабiлет-
сiз азаматтарға
әлеуметтiк көмек
туралы есеп

жарты
жылдық

N 6
Собес

15 қаңтар
15 шілде

1 ақпан
1 тамыз

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің
Көші-қон комитеті

1

Босқындар
туралы есеп

жарты
жылдық

Бос-
қындар

20 қаңтар
20 шілде

30 қаңтар
30 шілде

2

ҚР шетелден
келген тұрақты
ұлт қоныс ауда-
рушыларын қабыл-
дау және шаруа-
шылық орналасты-
ру туралы есеп

жарты
жылдық

17-П

20 қаңтар
20 шілде

30 қаңтар
30 шілде

                    9.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыстардың (бюллетеньдердiң, экспресс-ақпарат-
тардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Аяқтау
нысаны

Табыстау мерзімдері
(c.і. уәкілетті
органға) (күні,
айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі
күн; мерзімдері
мереке және демалыс күндеріне сәйкес келген жағдайда, сол
күндерден кейінгі
жұмыс күніне
ауысады)

1

2

3

4

5

1

Заңнама жұмысының
және еңбек қаты-
настарының дамуын,
халықты жұмыспен
қамтуды және әлеу-
меттiк қорғауды
талдау

тоқ-
сандық

үкіметке
ақпарат

5 қаңтар
5 сәуір
5 шілде
5 қазан

2

Жұмыс күшiн өзара
айырбастау мақса-
тында еңбек рыно-
гінің өңірлердегі мониторингі

жылдық

талдау
жазбасы

30 қыркүйек

3

Қоғамдық жұмыстарды
ұйымдастыру жүйесін
оған экономикалық мақсаттылық, өңiр-
лiк ерекшелік берудi есепке ала отырып жетiлдiрудi,
ауылдық елдi мекен-
дердегі қоғамдық жұмыстарды жаңғыр-
туды талдау

жылдық

талдау
жазбасы

30 қыркүйек

4

Жұмыссыздарды
бiлiм беру ұйым-
дарындағы еңбек
рыногі талаптарына
сәйкес кәсiби да-
йындауды, білікті-
лігін арттыруды
және қайта дайын-
дауды жүзеге
асыру мониторингi

жылдық

талдау
жазбасы

30 қыркүйек

5

Мемлекеттік атаулы
әлеуметтiк көмек
көрсету мониторингі

жарты
жылдық

экономи-
ка және
бюджеттік
жоспарлау
минист-
рлiгiне
ақпарат

15 шілде
15 қаңтар

6

Халықтың тұрмыс
деңгейiн сипаттай-
тын көрсеткiштер
және тұрмысы төмен
азаматтардың саны

тоқ-
сандық

ҚР Пре-
зидент
әкiмшi-
лiгiне
ақпарат

20 қаңтар
20 сәуір
20 шілде
20 қазан

7

Мүгедектерді сауық-
тыру бағдарламасын
iске асыру барысын
талдау

жылдық

үкіметке
ақпарат

25 ақпан

8

Ауыл шаруашылық
өндiрісі және
экономиканың басқа
да салалары үшін
талап етiлетін
мамандықтар бөлі-
нісінде еңбек ры-
ногiнiң бiртұтас
ақпараттық базасы
шеңберіндегi жұмыс
күші ұсыныстарының мониторингі

жылдық

талдау
жазбасы

30 желтоқсан

9

2015 жыл аралығы
кезеңінде өнеркәсіп
кәсіпорындары үшін талап етiлетiн мамандықтар
бөлінiсiндегi жұ-
мыс күшiнiң сұра-
нысы мен ұсынысын
талдау, болжау
және мониторингі

жылдық

талдау
жазбасы

30 наурыз

10

Еңбек рыногындағы
жағдайды және қо-
ғамдық жұмыстарды
ұйымдастыруды
талдау

айлық

талдау
жазбасы

10 күні

11

Еңбек, қауіпсiздiк
және еңбектi қорғау
туралы заңнаманы сақтау жағдайының мониторингi

жылдық

талдау
баян-
дамасы

15 ақпан

12

Әлеуметтiк-демо-
графиялық көрсет-
кiштер

жылдық

баспасөз
хабар-
ламасы

30 маусым

13

Мемлекеттік
реттегіштер

жылдық

баспасөз
хабар-
ламасы

30 маусым

14

Зейнетақының
орташа мөлшерi

тоқ-
сандық

баспасөз
хабар-
ламасы

3 қаңтар
2 сәуір
2 шілде
2 қазан

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің
Көші-қон комитеті

1

Дене тәрбиесін
дамыту бойынша
дене шынықтыру-
спорт 

жылдық

талдау
жазбасы

21 қаңтар

2

Балалар-жасөспi-
рiмдер спорт мек-
тептерiнiң өткен
жылғы жұмысын
талдау

жылдық

талдау
жазбасы

21 қаңтар

3

Спорт колледжде-
рiнің, спортта
дарынды балаларға
арналған мектеп-
интернаттардың
өткен жылғы
жұмысын талдау

жылдық

талдау
жазбасы

21 қаңтар

4

Жоғары спорт шебер-
лiгi мектептерiнің,
олимпиадалық дайындық орталықта-
рының, олимпиадалық
резерв дайындау
орталықтарының талдау

жылдық

талдау
жазбасы

21 қаңтар

                         10. Қаржы министрлiгi

                 10.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статистикалық нысандардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респон-
денттердiң бастапқы деректердi табыс ету мерзiмдерi (күні, айы,
жылы, есеп-
тi кезеңнен
кейінгі күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Мемлекеттiк
меншiктi жеке-
шелендiру нәти-
желерi туралы
есеп

тоқ-
сандық

Жекеше-
лендіру

5 қаңтар
5 сәуір
5 шілде
5 қазан

25 қаңтар
25 сәуір
25 шілде
25 қазан

2

Сенiмгерлiк бас-
қаруға тапсы-
рылған кәсiпо-
рындар (ұйым-
дар) қызметінiң
негiзгі көрсет-
кiштерi туралы
есеп

жарты
жылдық

1-СБ

20 шілде

25 шілде

3

Үкiметтік және
мемлекет кепiл-
дiк берген қа-
рыздарды игеру
және өтеу туралы
есеп

айлық

1-ҚИӨ

есепті
кезеңнен
кейінгі
айдың
5 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
айдың
20 күні

4

Салықтардан және
төлемдерден бюджетке түскен түсiм сомалары
туралы есеп

айлық

1-С

есепті
кезеңнен
кейінгі
айдың
3 күні

есепті
кезеңнен
кейінгі
айдың
6 күні

                  10.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыстардың (бюллетеньдердiң, экспресс-ақпарат-
тардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Аяқтау
нысаны

Табыстау мерзімдері
(c.і. уәкілетті
органға) (күні,
айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі
күн; мерзімдері
мереке және демалыс күндеріне сәйкес келген жағдайда, сол
күндерден кейінгі
жұмыс күніне
ауысады)

1

2

3

4

5

1

Үкiметтік және
кепiлдiк берiлген
мемлекеттік
қарыздың жағдайы
туралы ақпарат

тоқ-
сандық

"ҚР
қаржы
минис-
трлігі
стат-
бюлле-
тені"
журна-
лының
бөлімі

25-күні

2

Мемлекеттік бағалы
қағаздардың эмис-
сиясы, айналымы
және өтелуi туралы есеп

айлық

талдау
жазбасы

20-күні
21-күні
28-күні

тоқ-
сандық

жылдық

3

Салықтардан және
төлемдерден
бюджетке түскен
түсiм сомалары
туралы есеп

айлық

"ҚР-ның
салық
қызметi
хабар-
шысы"
журналы,
сондай-ақ
ҚР ҚМ
СК-ның
"www
nalog
kz"
сайтында

15-күні

                    11. Төтенше жағдайлар министрлiгi

                  11.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статистикалық нысандардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респон-
денттердiң бастапқы деректердi табыс ету мерзiмдерi (күні, айы,
жылы, есеп-
тi кезеңнен
кейінгі күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Жүргізілген
қадағалау - про-
филактикалық
жұмыс туралы
есеп

айлық

HC

5 күнi

5 күнi

2

Жарылғыш мате-
риалдарының
жоғалуы туралы
есеп

жылдық

УВМ

5 қаңтар

5 қаңтар

           12. Энергетика және минералды ресурстар министрлігі

                 12.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статистикалық нысандардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респон-
денттердiң бастапқы деректердi табыс ету мерзiмдерi (күні, айы,
жылы, есеп-
тi кезеңнен
кейінгі күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Кен өндiру са-
ласы бойынша
ұйымдастырушы-
лық-техникалық
шараларды орын-
дау туралы есеп

айлық

ҰТШ

10 күніне
дейін

15 күніне
дейін

2

Қысқа дайындық бойынша ұйымдас-
тырушылық- техникалық ша-
раларды орындау
туралы есеп

мау-
сымдық

ҚЫС

5 қазан 

15 қазан

3

Кәсiпорындардағы еңбек жағдайла-
рының жай-күйi туралы есеп

жылдық

КЕЖ

25 күніне дейін

30 күніне дейін

4

Ұңғымаларды жою
туралы есеп

тоқ-
сандық

ҰЖ

10 күніне
дейін

15 күніне
дейін

5

Ұңғымаларды
жөндеу туралы
есеп

тоқ-
сандық

ҰЖ

10 күніне
дейін

15 күніне
дейін

6

Сұйықтық және
мұнай өндiру
туралы есеп

айлық

СӨ

5 күніне
дейін

30 күніне
дейін

7

Ұңғымалар қоры-
ның жай-күйі
туралы есеп

айлық

ҰҚ

10 күніне
дейін

15 күніне
дейін

8

Жер қойнауын
(қатты пайдалы
қазбалар) пай-
даланушылардың
лицензиялық/
келiсiм шарт
шарттарын орын-
дау туралы есебі

тоқ-
сандық

1-ЛКШ

есепті
тоқсаннан
кейінгі
айдың
25 күні

5 ақпан
5 мамыр
5 тамыз
5 қараша

9

Жер қойнауын
(көмірсутек
шикізаты) пай-
даланушылардың
лицензиялық/
келiсiм шарт
шарттарын орын-
дау туралы есебі

тоқ-
сандық

2-ЛКШ

есепті
тоқсаннан
кейінгі
айдың
25 күні

5 ақпан
5 мамыр
5 тамыз
5 қараша

10

Жер қойнауын
(жерасты сулары,
емдік балшық) пайдаланушылар-
дың лицензиялық/
келiсiм шарт
шарттарын орын-
дау туралы есебi

тоқ-
сандық

3-ЛКШ

25 қаңтар
25 сәуір
25 шілде
25 қазан

5 ақпан
5 мамыр
5 тамыз
5 қараша

11

Жер қойнауын
(өндiруге бай-
ланысты емес
операциялар) пайдаланушылар-
дың лицензиялық/
келiсiм шарт шарттарын орындау туралы
есебi

жылына
бір
рет

4-ЛКШ

10 ақпан

25 ақпан

12

Пайдалы қазба-
лардың есептi
балансы

жылдық

5-ГР

15 ақпан

15 сәуір

13

Көмiр және жанар
тақтатастардың есептi балансы

жылдық

5-ГР
(көмiр)

15 ақпан

15 сәуір

14

Мұнай, газ,
конденсат және
компонент қор-
лары бойынша
есептi баланс

жылдық

6-ГР
(мұнай,
газ, кон-
денсат)

15 ақпан

15 сәуір

15

Республикалық
бюджет есебiнен
геологиялық
зерттеулер және
жер қойнауын
қорғау бойынша
орындалған жұ-
мыстар туралы
есеп

айлық
тоқ-
сандық

01-МГ

есепті
тоқсаннан
кейінгі
3 күні

есепті
тоқсаннан
кейінгі
7 күні

16

Сатып алынған
қызметтер және
жұмыстар туралы
есеп

айлық

N УР

10 күніне
дейін

25 күніне
дейін

17

Сатып алынған
жабдықтар мен
материалдар
туралы есеп

айлық

N ОМ

10 күніне
дейін

25 күніне
дейін

                  12.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыстардың (бюллетеньдердiң, экспресс-ақпарат-
тардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Аяқтау
нысаны

Табыстау мерзімдері
(c.і. уәкілетті
органға) (күні,
айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі
күн; мерзімдері
мереке және демалыс күндеріне сәйкес келген жағдайда, сол
күндерден кейінгі
жұмыс күніне
ауысады)

1

2

3

4

5

1

ҚР-дағы жер қой-
науын пайдаланушы-
лардың инвести-
циялық қызмет
нәтижелерiне шолу

график
бойынша


АҚ*

2

Мұнай-газ кешенi
бойынша ақпарат

график
бойынша


АҚ*

      *) - аса құпиялы

                         13. Әдiлет министрлiгi

                  13.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статистикалық нысандардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респон-
денттердiң бастапқы деректердi табыс ету мерзiмдерi (күні, айы,
жылы, есеп-
тi кезеңнен
кейінгі күн)

Пайдалану-
шылар үшін Әділет министрлігіне
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, есепті
кезеңнен кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Нотариустардың
жұмысы туралы
есеп

жарты
жылдық

N 5-
нысан

25 қаңтар
25 шiлде

25 қаңтар
25 шiлде

2

Адвокаттар ал-
қасының жұмысы
туралы есеп

жарты
жылдық

N 14-
нысан

25 қаңтар
25 шiлде

25 қаңтар
25 шiлде

                   13.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыстардың (бюллетеньдердiң, экспресс-ақпарат-
тардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Аяқтау
нысаны

Табыстау мерзімдері
(c.і. уәкілетті
органға) (күні,
есепті кезеңнен кейінгі күн; мерзімдері мереке және демалыс күндеріне сәйкес келген жағдайда, сол
күндерден кейінгі
жұмыс күніне
ауысады)

1

2

3

4

5

1

Адвокаттар алқасы-
ның жұмысы туралы

жылына
екi рет

талдау
жазбасы

25 қаңтар
25 шiлде

2

Бюджетке қаржының
түсуi және респуб-
ликадағы нотариал-
дық iс-әрекеттердің
жасалуы туралы

жылына
екi рет

талдау
жазбасы

25 қаңтар
25 шiлде

3

Республикадағы
азаматтық хал-
актілерiнiң тiр-
келуi туралы

жылына
екi рет

талдау
жазбасы

25 қаңтар
25 шiлде

                             14. Ұлттық Банк

                 14.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статистикалық нысандардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респон-
денттердiң бастапқы деректердi табыс ету мерзiмдерi (күні, айы,
жылы, есеп-
тi кезеңнен
кейінгі күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Резиденттер
еместерге қойы-
латын қаржы
талаптары және
олардың мiндет-
терi туралы есеп

тоқ-
сандық

1-ПБ

40-күнге
дейін

95-күнге
дейін

2

Жүк және жолау-
шылар тасымал-
даудан, басқа да
көлiктік опера-
циялардан түскен
түсiмдер және төлемдер туралы есеп

тоқ-
сандық

2-ПБ

30-күнге
дейін

70-күнге
дейін

3

Темiр жолдар
бойынша жүк және
жолаушылар
тасымалдаудан
түскен түсiмдер
және төлемдер
туралы есеп

тоқ-
сандық

3-ПБ

30-күнге
дейін

70-күнге
дейін

4

Көлiктiк рези-
дент емес-кәсi-
порындар атынан
жүзеге асырылған
операциялар
туралы есеп

тоқ-
сандық

4-ПБ

30-күнге
дейін

70-күнге
дейін

5

Көлiктiк рези-
дент емес-
кәсiпорындардан
алынған түсiм
туралы есеп

тоқ-
сандық

5-ПБ

30-күнге
дейін

70-күнге
дейін

6

Резидент емес-
терден алынған
байланыс қыз-
меттерi (рези-
денттер еместер-
ге көрсетiлген) туралы есеп

тоқ-
сандық

6-ПБ

30-күнге
дейін

70-күнге
дейін

7

Резидент емес-
терден алынған
қызметтер (рези-
дент еместерге
көрсетiлген) және демеу қар-
жылар туралы
есеп

тоқ-
сандық

7-ПБ

30-күнге
дейін

70-күні

8

Резиденттер
еместерге қо-
йылатын қаржы
талаптары және
олардың мiндет-
терi туралы есеп

тоқ-
сандық

9-ПБ

20-күнге
дейін

40-күнге
дейін

9

Резидент емес-
термен жасалатын
халықаралық
операциялар
туралы есеп

тоқ-
сандық

10-ПБ

30-күнге
дейін

70-күні

10

Халықаралық сақ-
тандыру опера-
циялары және
қайта сақтандыру
туралы есеп

тоқ-
сандық

11-ПБ

20-күнге
дейін

70-күні

11

"Қазақстанның
ресми шетелдiк
қарыздары
бойынша" есеп

тоқ-
сандық

14-ПБ

30-күнге
дейін

40-күні

12

Резидент емес-
термен бағалы
қағаздар бойынша
жасалатын
халықаралық
операциялар
туралы есеп

тоқ-
сандық

15-ПБ

20-күнге
дейін

Екінші
айдың
20 күніне
дейін

13

Қолда бар шетел-
дiк валютаның
қозғалысы туралы
есеп

айлық

16-ПБ

15-күнге
дейін

30 күніне
дейін

14

Гранттарды алу
және игеру, ше-
телдiк кредит-
тердi қолдану
және өтеу туралы
есеп

тоқ-
сандық

11-ОБ

10-күнге
дейін


15

Кәсiпорындарды
тауарлардың
экспорты және
импорты кезiнде
тасымалдауға
және сақтанды-
руға кеткен шы-
ғыстар туралы
зерттеу сауал-
дамасы

жылдық

сауал-
дама

1 шілде


              15. Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттік

                15.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

р/с
N

Статистикалық байқаулардың (статистикалық нысандардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Статис-
тикалық нысан-
ның
индексі

Респон-
денттердiң бастапқы деректердi табыс ету мерзiмдерi (күні, айы,
жылы, есеп-
тi кезеңнен
кейінгі күн)

Пайдалану-
шыларға
деректерді
табыс ету
мерзімдері
(күні, айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі күн)

1

2

3

4

5

6

1

Жердiң қолда
бары және оны
санаттар, жер
учаскелерiнiң
меншiктi иелерi,
жердi пайдалану-
шылар және пайдаланылатын жерлер бойынша бөлу туралы

жылдық

22-
нысан

1 қараша

20 қаңтар

2

Суармалы жерлер-
дiң қолда бары және оларды
санаттар, жер
учаскелерінің
меншікті иелерi,
жердi пайда-
ланушылар және
пайдаланылатын
жерлер бойынша
бөлу туралы

жылдық

22-А
нысан

1 қараша

20 қаңтар

3

Жердi пайдала-
нуды бақылау
туралы

тоқ-
сандық

1-ЖЕР

1 қаңтар

20 қаңтар

4

Жер реформасының
барысы туралы есеп

тоқ-
сандық

2-ЖЕР

5 қаңтар
5 сәуір
5 шілде
5 қазан

10 қаңтар
10 сәуір
10 шілде
10 қазан

5

Жердi қалпына
келтiру, жердің
өнім беретiн
қабатын аршу
және пайдалану
туралы есеп

жылдық

2-ТП
"қалпына
келтіру"

1 қараша

20 қаңтар

                    15.2. Басқа статистикалық жұмыстар

р/с
N

Статистикалық жұмыстардың (бюллетеньдердiң, экспресс-ақпарат-
тардың) атауы

Кезең-
дiлiгi

Аяқтау
нысаны

Табыстау мерзімдері
(c.і. уәкілетті
органға) (күні,
айы, жылы, есепті
кезеңнен кейінгі
күн; мерзімдері
мереке және демалыс күндеріне сәйкес келген жағдайда, сол
күндерден кейінгі
жұмыс күніне
ауысады)

1

2

3

4

5

1

ҚР-дағы жерлердің
жай-күйi және пай-
даланылуы туралы

жылдық

талдау
баян-
дамасы

30 қаңтар

       Қысқартулар тiзiмi:
      ЭҚЖС - Экономикалық қызмет түрлерiнiң жалпы сыныптауышы
      МНС - Меншiк нысандары мен түрлерiнiң сыныптауышы
      КМС - Кәсiпорындар мөлшерлілігінің жұмыспен қамтылғандар
      саны бойынша сыныптауышы
      ЭҚТӨС - Экономикалық қызмет түрлерi бойынша өнiмдер
      сыныптауышы
      ШҰҚНС - Шаруашылық жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық
      нысандарының сыныптауышы
      ӘАОС - Әкімшілік-аумақтың объектілер сыныптауышы
      ЭСС - Экономика секторларының сыныптауышы
      КҰЖС - Кәсiпорындар мен ұйымдардың жалпы сыныптауышы
      МЖТС - Мақсаттар бойынша жеке тұтыну сыныптауышы
      ӨӨСС - Өнеркәсiп өнiмінің статистикалық сыныптауышы
      МБОБЖ - Мемлекеттік және шаруашылық басқару органдарын
      белгiлеу жүйесi
      СЭ ҚТН - Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы
      ЕҚ - Еуропалық қауымдастық
      СТ және СОТ - Салық төлеушiлердiң және салық салу
      объектілерінiң мемлекеттік тiзiмi
      ЗТ ДМБ - "Заңды тұлғалар" деректерiнің мемлекеттік базасы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады