Жастар саясатының 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 18 шілдедегі N 734 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 5 қыркүйектегi
N 903  қаулысымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 6.5.13-тармағын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берілiп отырған Жастар саясатының 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрi - Бағдарлама) бекiтiлсiн.

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, өзге де мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша) Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiне жыл сайын жылына екi рет 10 маусымға және 10 желтоқсанға Бағдарламаның iске асырылу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi Қазақстан Республикасының Үкiметiне жыл сайын жылына екi рет 20 маусым мен 20 желтоқсаннан кешiктiрмей Бағдарламаның орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулының орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi қызметті бақылау және үйлестiру Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары А.С. Есiмовке жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнің         
2005 жылғы 18 шілдедегі   
N 734 қаулысымен     
бекiтiлген         

  Жастар саясатының 2005-2007 жылдарға
арналған бағдарламасы МАЗМҰНЫ

1. Бағдарламаның паспорты
2. Кiрiспе
3. Проблеманың қазiргi жай-күйiн талдау
4. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттерi
5. Бағдарламаны iске асырудың негiзгi бағыттары мен тетiгi
Параграф 1.  Жастардың кешендi әлеуметтiк өзiн-өзi реттеу тетiгiнің жұмыс моделiн қалыптастыру
Параграф 2.  Жастарды экономикалық дамыту мен еңбек және жұмыспен қамту саласында жағдайлар жасау
Параграф 3.  Жастар ортасында азаматтықты және қазақстандық патриотизмдi дамыту
Параграф 4.  Жастар арасында салауатты өмiр салтын және олардың денсаулығын нығайту мен сақтаудың тиiстi дағдыларын қалыптастыру
Параграф 5.  Жастар саясатын өңiрлiк деңгейде iске асыруды қамтамасыз ету
Параграф 6.  Халықаралық жастар ынтымақтастығын дамыту
Параграф 7.  Жастар саясатын ақпараттық қамтамасыз ету
Параграф 8.  Жас таланттарды дамыту және қолдау
Параграф 9.  Жастар саясатын iске асырған кезде жастардың коммерциялық емес ұйымдарының мемлекеттiк деңгейде шешiмдер қабылдаудағы азаматтық қатысу үлесiн ұлғайту
Параграф 10.  Нормативтiк-құқықтық базаны жетілдiру
6. Қажетті ресурстар және оларды қаржыландыру көздерi
7. Бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтиже
8. Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары

                 1. БАҒДАРЛАМАНЫҢ ПАСПОРТЫ

Бағдарламаның    Жастар саясатының 2005-2007 жылдарға арналған
атауы            бағдарламасы

Әзiрлеу үшін     Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 5
негiздеме        қыркүйектегi N 903  қаулысымен  бекiтiлген Қазақстан
                 Республикасы Yкiметінің 2003-2006 жылдарға
                 арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi
                 iс-шаралар жоспарының 6.5.13-тармағы

Негiзгi          Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
әзiрлеушi

Мақсаты          Әлеуметтік бағдарланған жастар саясатын жүргiзу,
                 жастардың рухани, мәдени, бiлiмдi, кәсiби жағынан
                 қалыптасуына және дене дамуына, бүкiл қоғам
                 мүддесiне олардың шығармашылық әлеуетiн ашуға,
                 жастарды әлеуметтендiруге және республикадағы
                 жастар ұйымдарының жұмыс iстеуi үшiн қажетті
                 жағдайлар жасауға арналған әлеуметтік-экономикалық,
                 құқықтық, ұйымдастырушылық жағдайлар мен
                 кепiлдiктердi қамтамасыз етуге бағытталған кешендi
                 шараларды әзiрлеу және қабылдау.

Мiндеттерi       Жастардың кешендi әлеуметтiк өзiн-өзi реттеу
                 тетігінiң жұмыс моделiн қалыптастыру;
                 жастарды экономикалық дамыту мен еңбек және
                 жұмыспен қамту саласында жағдайлар жасау;
                 жастар ортасында азаматтықты және қазақстандық
                 патриотизмдi дамыту;
                 жастар арасында салауатты өмiр салтын және олардың
                 денсаулығын нығайту мен сақтаудың тиiстi дағдыларын
                 қалыптастыру;
                 өңiрлiк деңгейде жастар саясатын iске асыруды
                 қамтамасыз ету;
                 жастардың халықаралық ынтымақтастығын дамыту;
                 жастар саясатын ақпараттық қамтамасыз ету;
                 жас таланттарды дамыту және қолдау;
                 жастар саясатын iске асырған кезде жастардың
                 коммерциялық емес ұйымдарының мемлекеттiк
                 деңгейде шешiмдер қабылдаудағы азаматтық қатысу
                 үлесiн ұлғайту;
                 нормативтік-құқықтық базаны жетілдiру.

Iске асыру       2005-2007 жылдар
мерзiмдерi

Қаржыландыру     Жобаны iске асыру республикалық бюджеттен мынадай
көлемi мен       қаржылық шығындарды көздейдi:
көздерi          2005 жылы - 147600 мың теңге;
                 2006 жылы - 154980 мың теңге;
                 2007 жылы - 162419 мың теңге;
                 Жалпы сомасы - 464999 мың теңге;
                 2006-2007 жылдарға арналған шығыстар тиiсті
                 қаржы жылына арналған бюджеттi қалыптастырған
                 кезде нақтыланады.

Күтiлетiн       Бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде:
нәтижелер         1) Қазақстан өңiрлерiнде 26 әлеуметтiк қызмет
                құрылады.
                Оның iшiнде 2005 жылы - 9, 2006 жылы - 9, 2007 жылы
                - 8;
                  2) елдің 2 миллионнан астам жас азаматтарына
                алдын-алу және консультациялық iс-шаралар түрiндегi
                әлеуметтік көмек көрсетіледi;
                  3) Қоғамдық-саяси процестерге кемiнде 45% жастар
                белсендi қатысуға тартылады;
                  4) Қазақстан Республикасының жыл сайын халықаралық
                Дельфиялық ойындарға қатысуы қамтамасыз етіледi;
                  5) 2005 жылы жастар мен студенттiк еңбек
                жасақтарының 15 облыстық штабы құрылады;
                  6) 2006 жылы Қазақстан жастарының IV Конгресi
                өткiзiледі;
                  7) 2005 жылы жастардың жалпы республикалық форумы
                туралы ереже әзiрленедi және бекiтіледi;
                  8) патриоттық бағыттағы 9, оның iшiнде кемiнде жыл
                сайын 30 мың жасты қамти отырып, 2005 жылы - 3,
                2006 жылы - 3, 2007 жылы - 3 республикалық
                iс-шаралар өткiзіледi.

  2. Кiрiспе

      Жастар саясатының 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 5 қыркүйектегi N 903  қаулысымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 6.5.13-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шiлдедегi  Заңына  сәйкес әзiрленген.
      Осының алдындағы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003 жылғы 13 ақпандағы N 155  қаулысымен  бекiтiлген Жастар саясатының 2003-2004 жылдарға арналған бағдарламасында жастар саясаты елдiң әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өмiріне жас азаматтарды белсендi тарту үшін қажеттi алғы шарттар жасауға бағдарланған болатын. Осы бағдарламаны iске асырудың нақты нәтижелерінің бiрi жастардың 26 әлеуметтік қызметін құру болып табылады.
      Жастар саясаты жастарды кепілдiктермен қамтамасыз ету тетіктерін кеңейтуге және қол жеткен нәтижелердi баянды етуге, жастардың белгiлi бiр мақсаттағы топтары шеңберiнде атаулы көмектердi арттыруға, нақты проблемаларды шешуге әлеуметтік тұрғыдан бағдарланған және соған бағытталған. Осы проблеманы шешу жөнiндегi неғұрлым тиiмдi жол жастардың кәсіпкерлігі үшін жағдайлар жасау болып табылады.
      Президенттің Қазақстан халқына "Бәсекеге қабiлеттi Қазақстан үшiн, бәсекеге қабiлеттi экономика үшiн, бәсекеге қабiлетті халық үшін" деген 2004 жылғы 19 наурыздағы  Жолдауында , онда атап айтқанда: "Әлеуметтік сала мен адам ресурстарын дамыту Қазақстан үшін шешушi ұзақ мерзiмдi басымдық болып табылады" деп айтылғаны - жастар қоғамды қалыптастырудағы неғұрлым қуатты факторға айналып отыр. Сонымен бiрге жастар халықтың ең бiр осал топтары болып табылады, ал олардың жағдайы iзгіліктi проблема ретінде қаралады.
      Экономика дамуының қазiргi заманғы кезеңiнде жоғары бiлiмдi және шығармашыл, бәсекеге қабiлетті жас адамдардың саны барған сайын көбiрек болуы қажет. Мемлекеттiк органдар мен жастар ұйымдары "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы" 2004 жылғы 7 шілдедегi Қазақстан Республикасының  Заңы  қабылданғаннан кейiн мемлекет пен жастар қатынастарын жетiлдiруде жаңа қарқынға ие болды. Жастар саясатын iске асыру жөнiндегi уәкiлеттi органдар жас адамдардың қоғамға, экономикалық өзара қатынастар жүйесiне енуi жағдайларын жақсарту жөнiнде тұрақты жұмыстарды жүзеге асырады. Осы процесте экономиканың салаларын инновациялық дамытуға неғұрлым икемділер ретінде нақ жастарға басты рөл беру қажет, бұл осы проблеманы барынша тиiмдi тәсілдермен шешудi қамтамасыз етеді.
      Нарықтық қатынастар жастар саясаты мәселелерін iс жүзінде шешуде елеулi өзгерiстер енгiзедi. Бұл мыналарды көздейдi:
      барлық меншiк нысандарындағы кәсіпорындарда жастардың еңбек ету құқықтарын әзiрлеу мен жүзеге асыру;
      жастарды жұмыссыздықтан қорғау және оларды еңбек рыногының терiс әсерлерiне байланысты табыс табудан айырмау жөнiнде және жастардың экономика саласындағы құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнiндегi кепілдiктердiң тиiмдi жүйесiн құру;
      еңбекке жарамсыз, еңбек қабiлетi шектеулi адамдарды және жас отбасыларының әлеуметтiк-экономикалық қорғалуын қамтамасыз ету;
      жастардың психологиялық-педагогтік және заң көмегi жүйелерiн құру;
      балалар үйлерiнiң бұрынғы тәрбиеленушiлерiне, қамауға алу орындарынан оралған және басқа да қайта әлеуметтендiрудiң ерекше жағдайларын талап ететiн адамдарға кәсiби бағдар беру және оларды еңбекке орналастыру, әлеуметтiк-еңбекке бейiмдеу жағдайларын қамтамасыз ету;
      Қазақстан Республикасының балалар мен жастар ұйымдары қауымдастығының, жастардың инновациялық әлеуметтiк-экономикалық мiнез-құлықтарын қалыптастыруға ықпал ететiн басқа да қоғамдық ұйымдардың қызметтерiн дамыту.

  3. Проблеманың қазiргi жай-күйiн талдау

      Жастар - жасына қарай сипаттамалары жиынтығының, әлеуметтiк жағдайлар ерекшелiктерiнің негiзiнде бөлiнетiн және қоғамдық құрылыспен, мәдениетпен, әлеуметтендiру заңдылықтарымен, осы қоғамды тәрбиелеумен айқындалатын, сол немесе басқа да әлеуметтiк-психологиялық қасиеттермен ескерiлген әлеуметтiк-демографиялық топ; қазiргi заманғы жастардың жасына қарай 14-тен 25 жасқа дейiнгiлердi қоса алғанда Қазақстанда 14-29 жастағы жастар үлесi 2004 жылғы 1 қаңтарда халықтың құрылымында 29,5% құрады, бұл 4405138 адамды құрайды, оның iшiнде экономикалық жағынан белсендi халық 2406775 адам болып табылады.
      Республикада жастар өсiмiнiң демографиялық үрдiсi сақталуда: халықтың табиғи өсiмi - 6,3%. Жастар - бұл қашанда үлкен ерекше жасына қарай кiшi топ ретiнде білінетiн объективтiк қоғамдық құбылыс. Жастар - қоғамның бiр бөлiгi. Бұл ретте, жастар саясаты жас ұрпақты қоғамдық өмiрге әлеуметтік ықпалдастырудың бiрден-бiр мүмкiн болатын тетiгi болып табылады.
      Қазақстан Республикасында жастар саясатын iске асыру Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 13 ақпандағы N 155  қаулысымен  бекiтiлген 2003-2004 жылдарға арналған жастар саясаты бағдарламасымен айқындалған негiзгi бағыттарға сәйкес жүзеге асырылды.
      2003-2004 жылдары құрылған жастардың коммерциялық емес ұйымдар базасында жастардың әлеуметтiк қызмет желiлерi жастардың әлеуметтiк жағынан өз-өздерiн реттеп отыруына жәрдемдесудi өздерінің алдына негiзгi мiндет етiп қойып отыр. Осы жүйеде қолданылып жүрген "бiр-бiрiне тең санау", "жастардың КЕҰ - жастар" сияқты әр түрлi түзеу технологиялары да осы проблемаларды шешуге жәрдемдесуге тиiс. Осыған байланысты осы Бағдарламаның негiзгi мiндеттерінің бiрi қазiргi бар жобаларды қолдау және пысықталған бағыттар бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыстар ұсыну практикасын кеңейту ғана емес, әлеуметтiк өзiн-өзi реттеудi қамтамасыз етуге бағытталған құрылымдарды құрудың жаңа жолдары мен нысандарын iздестiру және жас адамдар санасындағы мінез-құлық, әлеуметтiк-саяси және өзге де нормаларды қайта егу болып табылады.
      Бұл кезең осы саланың неғұрлым өзектi проблемаларын шешудегi жүйелi көзқарасты қалыптастырумен және жастар саясатының әлеуметтік жағынан бағдарланған сектораралық моделiн жүзеге асырумен сипатталады.
      Сонымен бiрге, жастар саясатын iске асырудың қазiргi кезеңiнде жастардың одан әрi даму қарқынын және елiмiздiң әр түрлі өңiрлерiндегi жастар саясатын тиiмдi жүргiзудi тежейтін бiрқатар проблемаларды бөліп алу қажет, олар:
      жастардың қазiргi заманғы талаптарына сәйкес келмейтiн қолданыстағы нормативтік құқықтық базаның жетілдiрiлмеуi;
      өңiрлік жастар саясатын iске асыру үшiн тиiстi қаржылық, ұйымдастырушылық және ақпараттық ресурстардың жеткілiксiздігі;
      жастардың әлеуметтік проблемаларының шешiлмеуi, мұнда жастарға қатысты жүргізілетін мемлекеттiк саясат еңбек ету, денсаулық, бiлiм беру және тәрбие сияқты өмiрдің аса маңызды салаларына өзiнің назарын шоғырландыруы тиiс. Бұл ретте, жас ұрпақтың құндылықтарын, олардың құштарлықтарын, өз-өздерiн көрсетудiң әр түрлі нысандарын, бастамаларын, әлеуметтiк белсенділігiн, өмiр сүру салтын назарға алу қажет;
      бүгiнгi күнi жастар iске қосылмаған еңбек ресурстары, осыдан туындайтын барлық салдарларымен бiрге талап етілмеген әлеует болып отыр. Дәл осы, кеңiнен жайылған масылдықта жастар белсенділігінің басты тежеуiшi жасырын жатыр. Демек, жастардың әлеуметтік белсендiлiктерi мен өз болашағы және өз елiнiң болашағы үшiн жауапкершіліктерiн арттыру үшiн мүмкiндiктерін түбегейлi кеңейтуге арналған жағдайлар жасау қажет.
      Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің Жастар саясаты департаментi 2004 жылы жүргiзген әлеуметтік сауалнама нәтижелерi бойынша жастар санасындағы оларды толғандыратын неғұрлым өзектi проблемалар: сыбайлас жемқорлық, билiк органдарындағы қызмет бабын терiс пайдаланушылық (44,3%), есiрткінің таралуы (31,6%), жастар арасында қылмыстың өсуi (29,8%) болып табылады.
      Бұдан басқа, жастардың едәуiр бөлiгi үшін өмiрлiк маңыздысы сауал салынғандардың 45,6%-ында тұрғын үймен қамтамасыз етуге байланысты проблемалар болып табылады. Осы проблеманы жою үшiн жастар жеке меншiк тұрғын үй сатып алуға жеткілiктi табыс табу мүмкiндiктерiн берудi ұсынады, бұл ретте сауал салынғандардың 31,5%-ы жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар қабылдануы қажет екенiн атап өтедi. 15,9%-ы үшін тұрғын үймен қамтамасыз ету әдiстерінің бiрi ипотекалық кредит беру жүйесiн дамыту болып табылады.
      Әдеттегi нормалар, мораль мен адамгершілік туралы ұғымдар елеулi өзгерiске ұшырап отырған қоғамның түрленуi кезінде құралдық құндылықтар немесе өмiр сүруде табысқа жету әдiстерi деп аталып жүргендер туралы қоғамның түсiнiктерiн бiлу маңызды. Жастардың 48,3%-ының пiкiрi бойынша жақсы білімнің болуы өмiрде табысқа жетудiң қажетті алғы шарты болып табылады. Пайдалы байланыстар мен тамыр-таныстық өмiрде алға басуға ең жақсы түрде жәрдемдеседi - бұл табысқа жету әдiстерi рейтингiндегі екінші позиция (33,5 %). Табысқа жету үшін үшінші бiр басым құрал деп респонденттердің 32,7%-ы ақшаның болуын атайды. 29,0%-ы қажырлы еңбек етудi атап өтедi, 17,0%-ы үшiн күшті ерiк жiгер, 10,5%-ы үшiн "жағдайлардың сәтті барысы" негiзгi құрал болып табылады. Қазiргi Қазақстан қоғамы құрылымының түрленуiндегі қиыншылықтар қандай да бiр дәрежеде республика жастарының 5,1%-ында заң және адамгершiлiк туралы ұғымдардың өзгеруiне ықпал етiп отыр, олар өмiрде табысқа жетудегі мiндеттi жағдай деп қылмыс әлемiндегi байланыстардың болуын есептейдi. Сонымен бiрге, жастардың үштен бiр бөлiгiнен астамы жақсы бiлiм мен мамандықтар ала алады, кейбiреулерi өздерiнiң саяси көзқарастары мен талаптарын еркiн және жария түрде бiлдiредi, кейбiреулерi білікті медициналық көмектер алады, кейбiреулерi өздерінiң шығармашылық қабiлеттерін iске асыра алады, кейбiрi өз қаласы мен кентінің өмiріне қатысты шешiмдер қабылдауға ықпал ете алады. Жартысынан астамы (61,7%) өз халқының әдет-ғұрыптары мен дәстүрлерін еркiн сақтай алады.
      Жастардың дамуындағы неғұрлым өзектi мәселе жастар арасындағы әлеуметтік-экономикалық шиеленiстi көңіл күйдi көрсететiн жұмыспен қамту мен еңбекке орналастыру проблемасы болып табылады. Ресми статистикалық деректер бойынша республикада 2004 жылғы жағдай бойынша 15-тен 29 жасқа дейінгi жұмыссыздар 300 мыңға жуық, яғни жалпы санның 12,2%-ы.
      Еңбек рыногын кеңейтудің, жастарға арналған жаңа және қосымша жұмыс орындарын құрудың нақты жолдарының бiрi кәсiпкерлiк бастамаларды дамыту болып табылады. Жастар арасында, сауал салынғандардың 50, %-ы жастар кәсіпкерлiгiн дамытудағы елеулi проблемаларды көрсетедi, 25%-ы проблеманың болу мүмкiндiгiн ғана атап өтедi.
      Көптеген жас адамдар (35%), егер мемлекет тарапынан жастардың кәсіпкерлігі үшін көтермелеу мен ынталандыру енгізілетiн жағдайда жеке меншiк бизнестерін ұйымдастырғылары келедi. Бұл ретте, барлық сауал салынғандардың iшiнен 35,5%-ы қазiргi жағдайларда жеке бизнестерiн ұйымдастыруға дайын екендiктерiн көрсетті және 9%-ы ғана "жоқ" деп жауап бердi.
      Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің деректерi бойынша 2004 жылдың төртiншi тоқсанында ғана 63370 жас адамдар жұмысқа орналасуға жәрдемдесу үшiн өтiнiш жасады, олардың iшiнде тек 37273 адам ғана жұмысқа орналасты. Қазiргi кезде жастардың экономикалық дамуын және оларды еңбекпен қамтуды қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасау жөнiнде мақсатты жұмыстар жүргiзілiп келедi. Тұтастай алғанда осы бағыттағы жұмыс кәсiпкерлiк негiздерiне оқыту, еңбекпен қамтуға жәрдемдесу, жастар ұсынған бизнес-жобаларды сараптау және бағалау жөнiндегi кешендi қызмет көрсетулердi қамтамасыз ететін жастардың әлеуметтiк қызметтерiн ұйымдастыруға шоғырландырылады.
      Республикада жер-жерде жұмыспен қамту қызметтерінің жанынан кәсіпорындар мен ұйымдардағы жұмыс орындары туралы деректер базасы үнемi жаңартылып отырады, еңбек рыногында сұранысқа ие болатын мамандықтар мен кәсiптер бойынша жас кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктiлігін арттыру жұмыстары жүзеге асырылуда.
      Статистикалық деректер бойынша жас азаматтар үшін білімділік пен кәсіптiк бiлiм алуға қол жеткiзу деңгейi мынадай сандармен сипатталады: 2003-2004 оқу жылының басында негiзгi мектепті бiтiргендiгi туралы куәлiк алған, жалпы орта бiлiм беретін мектептердi бiтiрушілердiң саны - 299248 адам, орта бiлiмi туралы аттестатты алғандар саны - 244686 адам; колледждi бiтiрушілердің саны - 60406 адам, жоғары оқу орындарын бiтiрушілердiң саны - 102681 адам болды. Тұтастай алғанда, "Инноченти"/ЮНИСЕФ әлеуметтiк мониторингi деректерi бойынша Қазақстан Республикасында жалпы орта бiлiммен қамту коэффициентi 31,2%-ға жетедi; кәсіптiк-техникалық (орта арнаулы) біліммен қамту - 15-18 жастағы халықтың 23,3%-ы; жоғары бiлiммен қамту - 19-24 жастағы халықтың 33,4%-ы.
      Әлеуметтік сауалнама деректерi бойынша, кәсіптік бiлiм алуға қол жеткiзе алмаудың негiзгi себебi 26,4% болған жағдайда таңдап алынған мамандық бойынша ақылы білiм алу үшiн қаражаттың жоқтығы болып табылады. Бұдан басқа, жастардың 11,0%-ы үшін кәсіптік білім алуға қол жеткiзе алмаудың себебi жоғары оқу орындарына түсушілерге арналған конкурстың жоғары болуы.
      Жастар өз кәсіптерін таңдаған кезде ең алдымен оның болжамдалатын перспективасын басшылыққа алады. Қол жеткiзу себептерiнің ішіндегi негiзгi өлшемi жақсы табыс табу - 41,0%, одан iс жүзінде екi есе азы сүйiктi iсiмен айналысу - 26,1%, тыныш және қамтамасыз етілген өмiр сүру - 26,0%, өзін-өзi үнемі жетілдiріп отыру мүмкiндiгi - 18,0%, өз еңбегiнің нәтижесiн көру -17,3 %, қоғамда жоғары орынға қол жеткізу - 17,1%, адамдарға пайда келтiру - 16,3% және 15,9%-ы ғана қызметте өсу мүмкiндiгін атайды.

  4. Бағдарламаның мақсаты мен мiндеттерi

      Бағдарламаның мақсаты әлеуметтік бағдарланған жастар саясатын жүргізу, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, ұйымдастырушылық жағдайларын және жастардың рухани, мәдени бiлiмi, кәсiби қалыптасуы мен дене дамуы үшін кепілдiктерін қамтамасыз етуге бағытталған кешендi шараларды әзiрлеу және қабылдау, бүкіл қоғам мүддесiне оның шығармашылық әлеуетiн ашу, жастарды әлеуметтендiру мен республиканың жастар ұйымдарының жұмыс iстеуi үшін қажеттi жағдайлар жасау болып табылады.
      Жастарды әлеуметтендiрудің өзектi проблемалары тұрғысында қойылған мақсаттардың орындалуы жас адамның жеке басының қалыптасуы үшін әлеуметтiк-экономикалық, саяси-құқықтық, рухани-мәдени алғы шарттар, жағдайлар мен кепілдіктер жасауды, жас ұрпақты қоғамдық қатынастар жүйесіне кеңiнен қамтуды, олардың шығармашылық әлеуетiн жеке басының және тұтас алғанда қоғам дамуының мүддесіне, өз Отаны - Қазақстан Республикасының гүлденуi, қауіпсiздiгi мен әл-ауқатының жақсаруы үшiн iске асыруды көздейдi.
      Қойылған мақсатқа сәйкес мынадай мiндеттердi шешу:
      жастардың өзін-өзi кешендi әлеуметтік реттеу тетігінің жұмыс моделiн қалыптастыру;
      жастарды экономикалық дамыту мен еңбек ету және жұмыспен қамту саласында жағдайлар жасау;
      жастар арасында азаматтықты және қазақстандық патриотизмдi дамыту;
      жастар арасында салауатты өмiр салтын және олардың денсаулығын нығайту мен сақтаудың тиiсті дағдыларын қалыптастыру;
      жастар саясатын өңiрлiк деңгейде iске асыруды қамтамасыз ету;
      халықаралық жастар ынтымақтастығын дамыту;
      жастар саясатын ақпараттық қамтамасыз ету;
      жас таланттарды дамыту мен қолдау;
      жастар саясатын iске асыру кезiнде мемлекеттік деңгейде шешiмдер қабылдауда жастардың коммерциялық емес ұйымдарының азаматтық қатысу үлесін ұлғайту;
      нормативтік құқықтық базаны жетілдiру көзделедi.
      Сонымен бiрге, жастардың қазiргi заманғы дамуы, сондай-ақ жастар саясатын iске асыру осы проблемаларды шешуде жастардың бұқаралық ақпарат құралдарының қызметiн күшейту және жандандыру арқылы ақпараттық қамтамасыз етудің сандық және сапалық көрсеткiштерiн ұлғайтуды талап етедi.

  5. Бағдарламаны iске асырудың негiзгі
бағыттары мен тетiктерi

      Осы бағдарлама Қазақстан Республикасы жас азаматтарының мемлекеттiң қоғамдық-саяси, әлеуметтiк және экономикалық өмiрiне белсене қатысуға ұмтылыстарын әзірлеу және ынталандыру, қазiргi заман жағдайларына оларды табысты әлеуметтендiруге және еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікке ықпал ететiн өзiн-өзi iске асыру мен өзiн-өзi дамыту үшiн тиісті жағдайлар жасау арқылы жастар саясатын iске асыруға бағытталған.
      Мемлекеттiң жүргiзiп отырған саясатына сәйкес, әлеуметтiк-экономикалық саладағы жастар саясаты жас адамдардың жеке басын дамыту (мен кiммiн?), өзін-өзi анықтау (кiм болу керек?) және өзiн-өзi орнықтыруы (қандай болу керек?) үшiн, олардың экономикалық дербестiкке қол жеткiзуi үшiн, денсаулығын сақтауы мен нығайтуы үшiн, бос уақыттарын ұтымды пайдалануы үшін жағдайлар жасауға бағытталуы тиiс.

  Параграф 1. Жастардың кешендi әлеуметтiк өзiн-өзi реттеу
тетiгiнiң жұмыс моделiн қалыптастыру

      Қазiргі заман жағдайларында мемлекет пен қоғамның негізгі мақсаты, негiзгi функциялары жеке адам әлеуметтік тәжiрибе алатын, әлеуметтік өзiн-өзi сәйкестендiруде және өзiн-өзi iске асыруда көмек алатын әр түрлi әлеуметтік мәдени орта құру болып табылатын әлеуметтiк бағдарланған iзгілiктi тәрбиеге шоғырлануға тиiс. Бұл жағдайда тәрбие әлеуметтiк орта факторының үнемi ықпал ету жағдайында шығармашылықпен айналысатын жеке адам ретiнде субъектінің өзін-өзі дамыту және өзін-өзі реттеу идеясына негiзделедi.
      Алайда, осы қасиеттер өмiрлiк және қарапайым экономикалық және құқықтық жағдаяттар қысымымен жиi-жиi бәсеңдеп отырады. Мұнда "өтпелi" деп аталатын нәрсенi атап өту қажет: бөтен ортаға бейiмделу қиындығы (мысалы ауылдан қалаға немесе керiсiнше көшкен жағдайда); өмiр салтының дағдарысты ауысуы (оқу бiтiргеннен кейiн дербес өмiрге көшу, отбасын құру және/немесе балалы болу қажеттi). Нәтижесiнде, жас адамға тән жас ерекшелiктерi (максимализм, конформизмге ұмтылу және қарапайым толысып жетiлмеу) түрлi мiнез-құлық ауытқулары үшін қолайлы орта туғызуға ықпал етеді.
      Мынадай: әлеуметтік педагогтармен, психологтармен, заңгерлермен және т.б. кадрлармен қамтамасыз етілген әлеуметтiк шағын ортадағы медициналық-консультативтік-әлеуметтiк қызметiн ұйымдастыруға ерекше назар аударған жөн. Оған сүйене отырып, жастардың шынайы сұратуларына жақын басқарушылық "сатыны" әзірлеуге мүмкіндiк болады, оның бағыты, iс-қимылы макроәлеуметтiк (этномәдени, экономикалық-аумақтық және т.б.) жағдайлардың ерекшелiктерiмен, анықталған проблемалардың сипатымен және халықтың нақты микроорта қажеттілiктерінен айқындалады.
      Жастармен "желілік қағидат" бойынша жалғыз-жарымдап та, әлгіндей іргетассыз да әлеуметтiк жұмыс жүргiзудің тиiмдiлігі аз және үнемсiз болатынын практика көрсетiп отыр. Жүйе құраушы буынның болуы кәсiби қамтамасыз етілген, белгiлi бiр ортада мақсатты жұмыс iстейтiн және емдеуден бұрын әрқашан алдын алу оңайға түсетiн "әлеуметтiк ауруларды", проблемаларды неғұрлым ерте анықтау мүмкiндiктерiне негізделген әлеуметтiк қызмет жүйесiн құруға мүмкiндiк бередi.
      Әлеуметтiк жұмыстың кешендi ведомствоаралық жүйесiнің барлық құрылымдық элементтерi адам проблемаларының (психологиялық, медициналық, құқықтық, экономикалық, экологиялық және т.б.) өзара байланысы сияқты органикалық өзара байланыста болуы қажет. Әрбiр қызмет, олардың кадрлары (әлеуметтiк педагогтар және түрлi мамандықтардың әлеуметтік қызметкерлерi) балалармен және жастармен, отбасымен және отбасылық-көршілік ортамен (қауыммен) жұмыс iстеуге бағдарлануы тиiс.
      Өз дамуының қазiргi кезеңiнде жастар саясаты оны iске асырудың барлық тетiктерiн ғылыми негiздеудi қажет етедi. Сонымен қатар мемлекеттік органдардың ерекше әлеуметтiк топ ретiнде жастармен тығыз байланысы болуы қажет. Осындай байланысты қамтамасыз ету жолдарының бiрi жастар саясаты саласында зерттеулердi жүйелi түрде жүргiзіп отыру болып табылады.
      Әлеуметтiк-маңызы бар жастар бастамалары мен жобаларына мемлекеттен органдардың қолдау көрсетуiнің жасалып отырған схемасы жоғарыда айтылғандармен тығыз байланысады. Бұл схема өткiзіліп жүрген шаралар мен жобалардың арнайылығы мен нақтылығы есебiнен жинақталған әлеуметтiк шиеленiстердi жоятын тиiмдi және қарапайым тетiк ретінде өзiн танытып отыр. Осыған сәйкес, бұған бағытталған қаржыландырудың сандық факторын тиiсiнше ұлғайта отырып, аталған жұмыстың проблемалық-атаулы өрiсiн кеңейту қажет.
      Жоғарыда айтылған проблемаларды шешумен айналысып отырса да, мемлекеттiк органдардың жастар проблемасын шешуде айқын және ғылыми негізделген өзара iс-қимыл жүйесi жоқ. Осыған байланысты әр түрлi ведомстволар өкілдерi үшiн ғылыми-практикалық семинарлар мен конференцияларды, практикалық және теориялық сабақтарды жастар саясатын iске асыру мәселелерi бойынша әдiстемелiк ұсыныстар мен құралдарды кейiннен жарыққа шығара отырып өткiзу қажет.
      Тағы бiр маңызды мәселе - жасөспiрiмдер мен жастардың бос уақытын мазмұнды өткiзуiн қамтамасыз ету, осы проблемаға жастардың бос уақытын өткiзу құралына айналатын жастар ұйымдарын тарту.

  Параграф 2. Жастарды экономикалық дамыту мен еңбек және жұмыспен қамту саласында жағдайлар жасау

      Мемлекеттiң жастар саясатындағы басым бағыты әлеуметтенудiң және жеке адам дамуының ерте кезеңдерiнде жастарға бiлiктілiктер мен еңбек ету дағдыларын егу үшiн жағдайлар жасау болуға тиiс (нақты өндiрiстік еңбекке қосылу, кез келген әлеуметтiк қажеттi қызметтегi кәсiби еңбекке даярлау). Еңбексүйгіштiкке тәрбиелеу негiзiнде қоғамға пайда келтiру сияқты абстрактілiк үндеу ғана емес, өзi туралы, өзiнiң жақындары туралы қамқорлық та алынуға тиiс.
      Экономикалық проблемаларды шешудегi басқа бiр басымдық жастар кәсіпкерлігін дамыту болып табылады. Аталған мәселенi шешуге күш-жiгер жұмсау ауыл жастарының проблемаларын шешуге мүмкiндiк бередi, жастар өз проблемаларын iшiнара шешу мүмкiндiгiне ие болады. Сонымен қатар, жастар кәсiпкерлігін дамыту жазғы уақытта еңбекпен қамту мәселесiн шешуге және жас мамандарды студенттік құрылыс және еңбек жасақтары қызметiне тарту арқылы оларды iс жүзiнде даярлауға мүмкiндiк туғызады.
      Жастар ұйымдарының негiзiнде жастар арасынан шыққан кәсiпкерлерге консультациялық қызмет көрсету жөнiндегi қызмет құру, сондай-ақ ауылда еңбекпен қамтуды дамыту жөнiндегi жұмысты жалғастыру. Бұл жастар арасында компьютерлiк сауаттылықты қамтамасыз етуге жанама ықпал етедi.
      "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегi  Заңына  және кәсiпкерлiк қызметтi айқындайтын басқа да заңнамаға сәйкес жастар ұйымдарының экономикалық саладағы қызметiн әлеуметтiк маңызы бар жобаларға конкурстар арқылы дамыту.
      Жастардың құрылыс жасақтарының жұмыс iстейтiн штабтарын құру жөніндегi жұмысты жалғастыру қажет.
      Сондай-ақ еңбек ету мен жұмыспен қамту саласындағы заңнамалық актілердiң толық баламалы орындалуын қамтамасыз ету, мысалы жас қызметкерлердi әлеуметтiк қорғау саласында реттеп отыратын кепілдіктердi iске асыру қажет.
      Жас мамандарға тек құрал ретiнде қарау олардың әлеуметтік міндеттерінiң iс жүзiнде тарылуына әкелiп соқтырады, оларды қазiргi қоғамның әлеуметтiк дамуының аса маңызды резервi - жастардың осы бөлігінің қоғамдық-саяси, басқарушылық және әлеуметтiк-мәдени белсенділігін арттыруға бағдарламайды.
      Осы Бағдарлама әлеуметтiк микроортаны (өндiрiстiк және өндiрiстен тыс) оңтайландыруға бағытталған әлеуметтiк-ақпараттық белсендiлiк нысанындағы жас мамандардың әлеуметтiк мiндеттерiн қарастырады.
      Жастарды экономикалық әлеуметтендiру мен еңбек және жұмыспен қамту саласында жағдайлар жасау процесiнде жас мамандарға кешендi көзқараспен қарауды негiзге алу қажет, олардың алдында бiр жағынан, арнаулы өндiрiстік бiлiмдер мен дағдыларды игеру, қазiргi кезде кездесетiн техникалық және ұйымдастырушылық құрылымдарға үйрену міндетi, екіншi жағынан - қарама-қарсы мiндет - осы құрылымдарды жаңғырту, қазiргi ғылыми-техникалық процестердiң ең бiр перспективалы үрдiстеріне кереғар келетін, олардың ескiргендерін терiске шығару мiндетi тұр.

  Параграф 3. Жастар ортасында азаматтықты және
қазақстандық патриотизмдi дамыту

      Қазiргi заман қоғам құрылымының күрделенуiне байланысты жастардың әлеуметтік рөлдердi, ең алдымен осыдан туындайтын барлық құқықтарымен және мiндеттерiмен бiрге азаматтың әлеуметтiк рөлiн неғұрлым белсендi игеру қажеттілігі туады. Сондықтан қазiргi қоғам әрбiр жастың осы рөлдi игеруiне уақыт бөлiп қана қоймай, оны игеруi үшiн қажетті деңгейде жағдайлар жасап, уақыттың белгілі бiр кезеңiн бөлуге мiндеттi.
      Жас адамның жеке басының қалыптасуы оның азаматтық өзін-өзі сәйкестендiруiнсiз мүмкiн емес. Патриотизмдi, азаматтық сана-сезiмдi дамыту - үнемi жiтi назар аударуды қажет ететін елеулi тәрбиелiк фактор. Жастардың бойында қазақстандық патриотизм сезiмiн қалыптастыру мақсатында бұқаралық ақпарат құралдары мен бiлiм беру жүйесi арқылы мақсатты, жүйелi насихат және ағарту жұмысын жүргiзу қажет. Осындай тәрбиенi жеке адамның қалыптасуы оның азаматтық сапалары мен құқықтық мәдениетiнің қалыптасуы өтіп жататын барлық әлеуметтік институттары мен әлеуметтендiру агенттерi жүргiзуi тиiс.
      Өз елiне, өз мемлекетiне сүйiспеншілiк кiшi Отаны - туып-өскен жерiне деген сүйiспеншiлiктен туады. Осыған байланысты жастардың өмiр сүріп жатқан жерiне деген "шаруақор" көзқарасын дамыту - оларды аумақтарды тазарту және көркейту iс-шараларына тұрақты тарту, жастар ұйымдары мен бастамашыл жастар топтарының инфрақұрылымды дамыту және өмiр сүріп жатқан жерлерiн, елдi мекендерiн көркейту мәселелерi бойынша шешiмдер қабылдануына ықпал ету жүйесi мен нысандарын дамыту қажет.
      Патриоттық тәрбиенің екiншi бiр маңызды қыры - әскери-патриоттық тәрбие. Бұл бағытта әскери-патриоттық тәрбие бойынша қызметтi кеңейту жөнiнде жұмыс жүргiзу қажет.
      Жас адамның бойында оқу барысында алған айрықша дағдыларды бекiтуге және спорттың осы түрлерін насихаттауға бағытталған әскери-спорттық ойындарды, жаттығуларды жүргізу практикасын жаңарту қажет.
      Жас ұрпақ үшін мемлекеттік тілдi, ұлттық мәдени мұраны, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк рәмiздерін, оның тарихын зерделеу үшін барлық қажетті жағдайларды жасау қажет.
      Нашақорлықтың, маскүнемдiк пен шылым шегудiң алдын-алу жөнiндегі мүдделi мемлекеттік органдар мен коммерциялық емес жастар ұйымдарының осы жұмысқа жүйелі көзқарасын және барынша жәрдемдесетін кешенді қатысуын зерделеу және қамтамасыз ету қажет.

  Параграф 4. Жастар арасында салауатты өмiр салтын және денсаулықты нығайту мен сақтаудың тиiстi дағдыларын қалыптастыру

      Салауатты өмiр салтын қалыптастыру (бұдан әрi - СӨС) - жастар саясатының стратегиялық бағыты, елдің ұлттық қауiпсiздiгінiң, оның болашағының факторы. Осыған байланысты мынадай бағыттар бойынша жұмыстар жүргiзу алда тұр:
      СӨС-тi қалыптастыру үшiн насихаттау және жағдайлар жасау саласында орталық атқарушы органдардың, сондай-ақ жергiлiктi билiк органдарының қызметін үйлестiру;
      жастар спорты және сауықтыру демалыстарын дамытуда жүйелілiк пен кешенділіктi қамтамасыз ету;
      жастар арасында конференциялар мен семинарлар өткiзу арқылы өңiрлiк деңгейде сауықтыру және алдын-алу шараларын көрсету, әлеуметтік роликтер шығару және т.б.

  Параграф 5. Жастар саясатын өңiрлiк деңгейде
iске асыруды қамтамасыз ету

      Жастар саясатын өңiрлендiрудiң мәнi өзiне тән жергiлiктi және өңiрлiк мүдделер әртүрлi және өзара iс-қимылда болатын азаматтық демократиялық қоғам жағдайларында республикалық органдардың жаппай әкiмшілiк бақылауынан жастар бастамашылдығын дамытуға өту болып табылады. Осыдан барып, жастардың қажеттiлiктерiн, жастардың мақсаттары мен құндылықтарын нақты және шынайы жеткiзушiге бұру өңiрлiк жастар саясатының мақсаты болады.
      Осыған байланысты жастар саясатының тиiмділiгiн ұлғайту мақсатында өңiрлiк жастар бағдарламаларын "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шiлдеде қабылданған  Заңына  сәйкес түзеткен жөн. Бюджеттік қаражаттарды тиiмдi жұмсау мақсатында уәкiлетті органға бюджеттiк бағдарламалардың әкімшілерiмен бiрлесе отырып, тұрақты тәжiрибе алмасуды ұйымдастыру тұрақты мониторингiн жүргiзіп отыру және оны бюджет қаржыларын игеру мақсатында облыстар арасына беру қажет. Аталған жұмысты үйлестiру үшiн инновациялық әдiстемелердi тарату және жастар саясаты саласында жұмыс iстейтін атқарушы орган қызметкерлерiнің бiлiктiлiгiн арттыру қажет. Республикалық және өңiрлiк деңгейлерде жастар жағдайының толыққанды талдауын қамтамасыз ету үшiн уәкiлеттi органдар үкiметтiк емес сектормен - жастардың коммерциялық емес ұйымдарымен өзара тығыз iс-қимыл жүргiзедi. Осыған байланысты Қазақстан жастары конгресiнің құрамына кiретiн де, оның құрамына кiрмейтiн де жастар ұйымдарының қызметін үйлестiру жүргiзiлуде.

  Параграф 6. Халықаралық жастар ынтымақтастығын дамыту

      Халықаралық тәжiрибе жастар ынтымақтастығы жастарды басқа мәдениеттерге төзушілiк пен қызығушылық рухында тәрбиелеп, олардың патриоттық санасын және өз Отанына деген адалдықтың асқақ сезiмiн дамыта отырып, халықтар арасындағы өзара түсiнiстікке және бейбiт сұхбаттасуға өз үлесін қосатынын, жастар ынтымақтастығына қатысушы мемлекеттердің оң беделiн қалыптастыруға ықпал ететінін көрсетедi.
      Сондықтан жастар саясатының басым бағыттарының бiрi қазақстандық жастарды халықаралық жастар ынтымақтастығының бағдарламаларын одан әрi дамыту, жастармен жұмыс iстеу саласындағы алмасулар арқылы халықаралық мәдени, экономикалық, ғылыми және бiлiм беру процестеріне тарту болып табылады.
      Осы мәселелердiң барлығы қазiргi уақытта Қазақстан үшін өзектi.
      Көптеген мемлекеттер Орталық Азиядағы ең тұрақты мемлекет ретінде Қазақстанмен ынтымақтастықты дамытуға мүдделi.
      Жастар саясаты саласында ГФР-мен, соның iшiнде этникалық немiстердiң қатысуымен әріптестiк қатынастарды жалғастыру қажет. Жастармен жұмыс саласында ГФР-мен ынтымақтастықтың 2005 жылғы басым бағыттары мынадай болып айқындалды:
      жастарға арналған әлеуметтiк қызметтер мамандары арасында жұмыс тәжiрибесiмен алмасу;
      Қазақстан Республикасындағы немiс диаспорасының жастар бiрлестiктерiмен бағдарлама;
      жастар арасында кiріптарлық пен қылмыстың әртүрлi нысандарының алдын алу саласында тәжiрибе алмасу;
      жастарды әлеуметтендiру мен дамыту саласында тәжiрибе алмасу;
      жас журналистер мен саясаттанушылардың жұмыс тәжiрибесiмен алмасу;
      шығармашыл жастармен, шығармашылық ұжымдармен танысу;
      стритвокерлер жұмысының тәжiрибесi (әлеуметтiк педагогика, әлеуметтік жұмыс);
      өңiрлік деңгейдегі ынтымақтастық.
      Жастар саясаты саласында әрiптестiк қатынастарды дамытуға Италия, Түркия, Египет, Польша, Қытай белгiлi бiр қызығушылық танытып отыр. Сауд Арабиясы Корольдігі, Катар Мемлекетi мемлекеттерiмен жастар саясаты саласында үкiметаралық келiсiмдерге қол қойылды.
      Жастармен жұмыс саласында қазақстандық мамандар Жапониядағы жастарды шақыру бағдарламасына (ЛСА) қатысты.
      Өз қызметінің түрi бойынша оның iшiнде жастар проблемаларымен айналысатын БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелерiмен - ЮНЕСКО-мен, ЮНИСЕФ-пен және еуропалық, азиялық, тынық мұхиттық өңiрлердiң басқа да халықаралық жастар бiрлестіктерімен өзара iс-қимыл жасау бағытында жастар байланыстарын жалғастыру көзделуде.
      Қазақстан-Германия ынтымақтастығы бағдарламалары шеңберiнде Қазақстанда 3 семинарлық бағдарлама жоспарланған. Iс-шараларды өткiзу орындарындағы iс-шаралар: екi елдiң мамандарын, мемлекеттiк құрылымдарды, жастарға арналған әлеуметтiк қызметтердi, жастар ұйымдарын, студенттер аудиториясын, жұмысшы жастар мен ауылдық жерлердiң жас өкiлдерiн кеңiнен қамтуды көздейдi.
      ТМД елдерiмен жастар ынтымақтастығын орнату және одан әрi дамыту үлкен мүмкiндiктердi көздейдi. Достастық шеңберiнде өз отырыстарында жастар саясаты саласында мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықтың перспективалық бағыттарын талқылайтын Жастар iсi жөнiндегі мемлекеттiк органдар басшыларының кеңесi құрылды.
      Қазiргі уақытта, жастармен жұмыс саласындағы ынтымақтастық туралы келiсiмнің және ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң Жастар iсi жөнiндегi кеңесi туралы ереженің жобалары талқылану процесінде жатыр. 2007 жылы аталған кеңес отырысын Қазақстанда өткiзу жоспарланған.
      Қазақстан мен Грузия Үкiметтерi, Украина Министрлер Кабинетi арасындағы жастар саясаты саласындағы келiсiмге қол қойылды, Ресей Федерациясымен, Қырғыз Республикасымен және Тәжiкстанмен осындай келiсiмдер қол қоюға әзiрленуде.
      Тұтастай алғанда, халықаралық жастар ынтымақтастығын нығайту және дамыту халықтардың мәдени мұраларының сақталуы мен еселенiп ұлғаюына, берiк мәдениет аралық байланыстар орнатуға және Қазақстан жастарының және әлем қауымдастығының басқа да мемлекеттерімен достық қатынастарын дамытуға ықпал ететiн болады.

  Параграф 7. Жастар саясатын ақпараттық қамтамасыз ету

      Жастар саясатын барынша тиiмділікпен iске асыру жыныстық, жастық, білімдiк, әлеуметтiк-кәсiби белгiлерiмен, материалдық қамтамасыз ету, өмiрлiк құндылықтар және рухани қажеттiлiктер деңгейiмен ерекшеленетiн жастар топтарының мүдделерi туралы анық ақпараттардың болуын көздейдi.
      Жастарды ақпараттық қамтамасыз ету және жүргiзiлiп отырған жастар саясаты бұқаралық ақпарат құралдарына мемлекеттік тапсырыс беру арқылы, сондай-ақ талдау және әдiстемелiк материалдарды әзірлеу негiзiнде қамтамасыз етiледi.

  Параграф 8. Жас таланттарды дамыту және қолдау

      Әрбiр жас қазақстандықтың жеке басының ерекшелiктерiн айқындау мен дамыту, шығармашылық белсендiлiгiн және ғылымның, техника мен өнердiң әртүрлi салаларында өзiн-өзi iске асыруға қабiлетiн арттыру жөнiндегi жұмысты жалғастыру қажет.
      Жастардың зияткерлiк және дене дамуы шеңберiнде талантты жастарды қолдау қажет. Бәсекеге қабiлеттi ұлтты қамтамасыз етуде талантты жастардың маңызы шүбәсiз. Демек, әлеуметтiк маңызды жобалар конкурсын өткiзу шеңберінде жас таланттарды ұйымдасқан түрде қолдау, жастардың мәдени тәрбиесi жөніндегi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Дарын" мемлекеттiк жастар сыйлығын алуға кандидаттарды анықтау жөнiндегi жұмысты күшейту қажет.
      Өнердiң, халықтардың мәдени мұрасын сақтау мен еселеп ұлғайтудың, берiк мәдениетаралық байланыстарды жасаудың және ТМД мемлекеттерi жастары достығын дамытудың жоғары форумы ретінде Дельфиялық ойындар идеясын практикалық дамыту мақсатында өткiзiлетiн Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер жастарының Дельфиялық ойындарына республикамыздың қатысуы жас таланттарды қолдауға мүлдем жаңа сипат бередi.
      Осыған байланысты Дельфиялық идеяны Қазақстанда дамыту және енгізу ұйымдастырушылық және қаржылық қолдауға ие болып отыр, атап айтқанда: 2005 жылы - Ұлттық Дельфиялық Комитетті құру, Қазақстан жастарының Тұңғыш Дельфиялық ойындарын өткiзу, қазақстандық делегацияның Киев қаласына Үшiнші Дельфиялық Ойындарға баруы, 2006 жылы Қазақстан Республикасында ТМД-ға қатысушы мемлекеттер жастарының Төртiншi Дельфиялық Ойындарын өткiзу жоспарланып отыр.
      Бұдан басқа жастар ұйымдарына бағдар жасау және жас таланттарды қолдау саласына оларды тарту ерекше назар аударуды талап етедi. Негiзгі мақсаты жас таланттарды анықтау және қолдау болып табылатын үкiметтік емес ұйымдардың институционалдық қалыптасуына мүдделi мемлекеттiк органдардың назарын аударғаны жөн. Осыған байланысты әлеуметтік маңызды жобалар конкурсының шеңберiнде талантты жастарды көтеруге бағытталған жастар ұйымдарының қызметiн дамыту, жастардың ғылыми-зерттеу конкурстарына, қазақстандық та, сондай-ақ, халықаралық деңгейде де әр түрлi бiлiм жобаларына қатысуын қамтамасыз ету ұсынылады.

  Параграф 9. Жастар саясатын iске асырған кезде жастардың
коммерциялық емес ұйымдарының мемлекеттік деңгейде шешiмдер
қабылдаудағы азаматтық қатысу үлесiн ұлғайту

      Өздерiнiң қызметiне қатысты шешiмдер қабылдауға жастардың коммерциялық емес ұйымдарының қатысу үлесiн ұлғайту қажет.
      Мемлекеттiк деңгейде шешiм қабылдауға қатысуға бағытталған жастар бастамаларын жан-жақты көтермелеу - қоғамдық тыңдаулар конкурстарын, оларды талқылау жөнiндегi пiкiрталастар өткiзу қажет.
      Азаматтық қатысу үлесiн ұлғайту, институционалдық қалыптасу және жастар ұйымдарын дамытуды үйлестiру үшін уәкiлетті орган Қазақстан жастарының ІV Конгресi мен аулалық клубтар слетін өткiзудi жоспарлап отыр.

  Параграф 10. Нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру

      Жастар саясатын iске асырған кезде барабар нормативтiк құқықтық қамтамасыз етудiң болуы маңызды фактор болып табылады.
      "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шiлдедегi  Заңының қабылдануына байланысты қолданыстағы нормативтік құқықтық кесiмдердiң жастар саясатын іске асыруға қатысты бөлiгiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу қажет.
      Атап айтқанда, Бағдарлама шеңберiнде жастар саясатын iске асырудың әлеуметтiк-қорғану тетiктерiн күшейту, білiм, мәдениет және өнер құралдарымен жастардың өмiрiн, дене, ақыл-ой және психикалық денсаулығын қорғау жөнiндегi шаралардың тиiмділігін арттыру қажет етіледi.
      Осыған байланысты, заңнамалық нормативтік базаны қалыптастыру көзделеді. Кәсіптік орта және жоғары оқу орындарында мемлекеттік білiм тапсырысы негiзiнде оқитындар үшiн қысқы және жазғы каникул кезеңiнде қалааралық темiржол және автомобиль көлiгiнде (таксиден басқа) жеңiлдiкпен жол жүруге арналған ереже әзірлеу.

  6. Қажетті ресурстар және оларды қаржыландыру көздерi

      Бағдарламаны қаржыландырудың негiзгі көздерiн бағдарламаның тиiстi әкiмшісi көздеген және өзге де заңнамамен тыйым салынбаған көздер қаражаты шегiнде республикалық бюджет айқындаған.
      Тұтастай алғанда, Бағдарламаны iске асыруға республикалық бюджет қаражатынан 464 999 мың теңге сомасында, оның iшiнде 2005 жылы - 147600 мың теңге, 2006 жылы - 154980 мың теңге, 2007 жылы - 162419 мың теңге қаржылық шығындар көзделедi.
      Сонымен бiрге, Бағдарламаны iске асыру шамасына қарай шығыстар келесi қаржы жылына арналған бюджеттi қалыптастырған кезде нақтылануы мүмкiн.

  7. Бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтиже

      Бағдарламаны iске асыру нәтижесінде:
      1) Қазақстан өңiрлерiнде 26 әлеуметтiк қызмет құрылады. Оның ішінде 2005 жылы - 9, 2006 жылы - 9, 2007 жылы - 8;
      2) елдің 2 миллионнан астам жас азаматтарына алдын-алу және консультациялық iс-шаралар түрінде әлеуметтiк көмек көрсетiледi;
      3) қоғамдық саяси процестерге белсендi қатысуға кемiнде жастардың 45%-ы тартылады;
      4) халықаралық Дельфиялық ойындарға Қазақстан Республикасының жыл сайын қатысуы қамтамасыз етіледi;
      5) 2005 жылы жастардың және студенттік еңбек жасақтарының 15 облыстық штабы құрылады;
      6) 2006 жылы Қазақстан жастарының IY Конгресi өткiзіледi;
      7) 2005 жылы жастардың жалпы республикалық форумы туралы ереже әзiрленедi және бекiтіледі;
      8) жыл сайын кемінде 30 мың жас адамды қамти отырып, патриоттық бағыттағы 9, соның iшiнде 2005 жылы - 3, 2006 жылы - 3, 2007 жылы - 3 республикалық шаралар өткiзіледi.

           8. Жастар саясатының 2005-2007 жылдарға арналған
     бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары    

р/с
N

Іс-шара

Аяқ-
талу нысаны

Орындауға
жауап-
тылар

Орындалу
мерзімі

Бол-
жанған
шығын-
дар,
мың
теңге

Қаржы-
ландыру
көз-
дері

1

2

3

4

5

6

7


1. Жастардың өзiн-өзi кешендi реттеу
тетiгiнiң жұмыс моделiн қалыптастыру

1

Мінез-құлқы өз-
гермелi жастарға арналған әлеумет-
тiк қызмет - қайта бейiмделу орталығын құру

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

18000
2005 ж.
- 6000
2006 ж.
- 6000
2007 ж. -
6000

Респуб-
ликалық
бюджет

2

МЕҰ-ның және
мемлекеттiк құ-
рылымдардың қа-
тысумен жастар
арасында девиация
проблемаларына
арналған семи-
нарлар, конфе-
ренциялар мен
дөңгелек үстелдер
өткізу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

2230
2005 ж.
- 731
2006 ж.
- 731
2007 ж.
- 768

Респуб-
ликалық
бюджет

3

Мінез-құлқы өз-
гермелi кәмелетке
толмағандар мен жастар арасында есірткі таралуы-
ның алдын-алу жөніндегі әлеуметтік қызмет
- орталығын құру
 

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

9600
2005 ж.
- 3000
2006 ж.
- 3100
2007 ж.
- 3500

Респуб-
ликалық
бюджет

4

Жасөспірім мен
жастардың бос
уақытын мәнді
өткізуін ұйым-
дастыру жөніндегі
әлеуметтік
қызмет - орта-
лығын құру

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

21350
2005 ж.
- 7000
2006 ж.
- 7100
2007 ж.
- 7250

Респуб-ликалық
бюджет

5

Жасөспірімдер
үшін әлеуметтік
консультациялық
қызметін құру

Қазақ-
стан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым
министрлігіне
ақпарат

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлі-
гі, Еңбек
және
халықты
әлеу-
меттік
қорғау
минист-
рлігі

10 мау-
сым, 10
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

8000
2005 ж.
- 2500
2006 ж.
- 2500
2007 ж.
- 3000

Респуб-ликалық
бюджет

6

Өткізілген іс-
шаралардың әлеу-
меттік тиімді-
лігін анықтай
отырып әлеумет-
тік қызметтер-
дің іс-әрекеті-
не мониторинг
жүргiзу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

Қаржы-
ланды-
руды
қажет
етпейді


7

Әлеуметтік ма-
ңызды жобалардың
шеңберiнде жас-
тарды әлеумет-
тендiру жөнiнде-
гі қызмет көрсе-
туге бағытталған
жастар ұйымдары-
ның қызметтерiн
дамыту

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

29900
2005 ж.
- 9900
2006 ж.
- 10000
2007 ж.
- 10000

Респуб-ликалық
бюджет


2. Жастарды экономикалық дамыту еңбек және
жұмыспен қамту саласында жағдайлар жасау

1

Жастарға арналған
технологиялық бизнес-инкубатор - әлеуметтiк консалтингтік қызметiн құру

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

21200
2005 ж.
- 7000
2006 ж.
- 7100
2007 ж.
- 7100

Респуб-ликалық
бюджет

2

Әлеуметтік маңыз-
ды жобалардың
конкурсы негiзiн-
де экономика
саласында жастар-
ға қолдау көрсе-
туге бағытталған жастар ұйымдары-
ның қызметін дамыту

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

17700
2005 ж. - 5700
2006 ж.
- 6000
2007 ж.
 - 6000

Респуб-
ликалық
бюджет

3

Қазақстан Респу-
бликасының өңір-
лерінде студент-
тердің құрылыс
жасақтарының
қызметін ұйым-
дастыру пробле-
малары жөнінде
республикалық
дөңгелек үстел-
дер, форумдар,
семинарлар өткізу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

4105
2005 ж.
- 1346
2006 ж.
- 1346
2007 ж.
 - 1413

Респуб-
ликалық
бюджет

4

Облыстық студен-
ттер мен жастар-
дың құрылыс жа-
сақтары штабта-
рының жұмысын
реттейтiн норма-
тивтік құқықтық
кесiмдер жергі-
лікті атқарушы
және өкiлеттi
мемлекеттік ор-
гандардың қабыл-
дауын қамтама-
сыз ету

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минист-
рлігіне
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

10 мау-
сым, 10
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

Қаржы-
ланды-
руды қажет етпейді


5

Жергiлiктi ат-
қарушы органдар
құрылыс жұмыста-
ры мен тұрғын-үй құрылыстарын
жүргiзуге арналған тендер-
лер өткiзу кезiнде студенттер
мен жастардың құрылыс жасақтарының оларға қатысуын қарау

Қазақ-
стан
Респуб-ликасы Білім
және
ғылым
минис-
трлі-
гіне
ақпа-
рат, әкім-
дердің
шешімі

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі,облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

10 мау-
сым, 10
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

Қаржы-
ланды-
руды қажет етпейді


6

Жастарды еңбек-
пен қамтуға жәр-
демдесу жөнін-
дегi әлеуметтік
қызмет құру

Қазақ-
стан
Респуб-ликасы-ның
Үкіме-
тіне
ақпарат

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

7800
2005 ж.
- 2500
2006 ж.
- 2600
2007 ж.
- 2700

Респуб-
ликалық
бюджет


3. Жастар ортасында азаматтықты және
қазақстандық патриотизмді дамыту

1

Жастардың патри-
оттық тәрбиесi
пробемаларын
зерттеу және
жастар саясатын iске асыру жөнiн-
дегi әлеуметтiк-
зерттеу қызметін құру

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқ-
сан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

24000
2005 ж.
- 8000
2006 ж.
- 8000
2007 ж.
- 8000

Респуб-
ликалық
бюджет

2

"Қазақстан
жастары - 2006:
жағдайы, үрдiсте-
рi, перспектива-
сы" деген баян-
даманы дайындау

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
баян-
дама

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

1000
2006 ж.
- 1000

Респуб-
ликалық
бюджет

3

Жастар азаматты-
ғын дамыту проб-
лемалары жөнінде ғылыми-практика-
лық конференция-
лар мен семинарлар
өткізу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

3428
2005 ж.
- 1124
2006 ж.
- 1124
2007 ж.
- 1180

Респуб-
ликалық
бюджет

4

Әлеуметтiк маңы-
зы бар жобалар-
дың конкурсы не-
гiзiнде жастар-
дың азаматтық
ұстанымдарының
белсендiлігін
дамытуға бағыт-
талған жастар
ұйымдарының
қызметін дамыту

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

23200
2005 ж.
- 7600
2006 ж.
- 7600
2007 ж.
- 8000

Респуб-
ликалық
бюджет

5

Жастардың әскери-
патриоттық
тәрбиесi жөнiнде әдiстемелiк
құралдарды басып шығару

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сы
Білім
және
ғылым
минис-
трлі-
гіне
ақпарат

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және ғылым
министр-
лігі,
Қорғаныс
минист-
рлігі,
Ішкі істер
минист-
рлігі

10 мау-
сым, 10
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

1025
2006 ж.
- 500
2007 ж.
- 525

Респуб-
ликалық
бюджет

6

Қазақстан Респу-
бликасы Қарулы
Күштерiнiң, Iшкi
iстер министрлі-
гі Iшкi әскерле-
рi комитетiнiң
жастар бастама-
лары орталықта-
рының активі
үшін әскери нұс-
қау жиындарын
өткізу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сы
Білім
және
ғылым
минис-
трлі-
гіне
ақпарат

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және ғылым
министр-
лігі,
Қорғаныс
минист-
рлігі,
Ішкі істер
минист-
рлігі

10 мау-
сым, 10
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

13164
2005 ж.
- 4316
2006 ж.
- 4316
2007 ж.
- 4532

Респуб-
ликалық
бюджет

7

"Патриот" респуб-
ликалық акция-
сын, "Жас Ұлан"
әскери-патриоттық әндер фестивалiн өткізу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сы
Білім
және
ғылым
минис-
трлі-
гіне
ақпарат

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және ғылым
министр-
лігі,
Қорғаныс
минист-
рлігі,
Ішкі істер
минист-
рлігі

10 мау-
сым, 10
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

3884
2005 ж.
- 1247
2006 ж.
- 1247
2007 ж.
- 1390

Респуб-
ликалық
бюджет

8

Қазақстан Респуб-
ликасы Қарулы
Күштерінің, Қа-
зақстан Респуб-
ликасы Iшкi iстер
министрлігі
Iшкi әскерлерінің
жастар бастамала-
ры орталықтарының
балаларды тәрбие-
леу мекемелерiн-
дегі кәмелетке толмаған жастар өкiлдерiмен әскери-патриоттық қамқорлыққа алу
жұмыстарын
ұйымдастыру

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлігі-
не
ақпарат

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистр-
лігі,
Қорғаныс
минист-
рлігі,
Ішкі істер
министр-
лігі

10 мау-
сым, 10
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

Қаржы-
ланды-
руды қажет етпейді


9

Әлеуметтiк ма-
ңызды жобалардың
шеңберiнде әскер
жасына дейінгі
жастардың рес-
публикалық әс-
кери-патриоттық
жаттығуларын
өткізу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлі-
гінің
бұйрығы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және ғылым
министр-
лігі,
Қорғаныс
минист-
рлігі,
Ішкі істер
минист-
рлігі

10 мау-
сым, 10
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

15600
2005 ж.
- 5000
2006 ж.
- 5000
2007 ж.
- 5600

Респуб-
ликалық
бюджет


4. Жастар арасында салауатты өмір салтын және
олардың денсаулығын нығайту мен сақтаудың
тиісті дағдыларын қалыптастыру

1

Жастар арасында
нашақорлықтың,
маскүнемдiктің
және шылым шегу-
дiң алдын алу жөнiнде республи-
калық семинар өткізу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және ғылым
министр-
лігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

4300
2005 ж.
- 1348
2006 ж.
- 1348
2007 ж.
- 1604

Респуб-
ликалық
бюджет

2

Әлеуметтік ма-
ңызды жобалардың
шеңберінде жастар
арасында салауат-
ты өмір салтын насихаттау жөнінде конкурс өткізу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респу-
бликасы
Білім
және
ғылым ми-
нистрлігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

12500
2005 ж.
- 4000
2006 ж.
- 4000
2007 ж.
- 4500

Респуб-
ликалық
бюджет


5. Жастар саясатын өңірлік деңгейде
іске асыруды қамтамасыз ету

1

Облыстардың, Ас-
тана және Алматы
қалаларының орта
мерзімді жоспар-
ларына оларды
іске асыру
жөніндегі іс-
шараларды енгізе
отырып, жастар
саясатын іске
асыру бойынша
өңірлік бағдар-
ламалар әзірлеу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлі-
гіне
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

10 мау-
сым, 10
желтоқ-
сан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

Қаржы-
ланды-
руды
қажет
етпейді


2

Өңірлерде "Өңір-
лік жастар сая-
сатын жүргізу"
деген бюджеттік
бағдарламасын
іске асырудың
тиімділігіне мо-
ниторинг жүргізу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлі-
гіне
ақпарат

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері

10 мау-
сым, 10
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

Қаржы-
ланды-
руды
қажет
етпейді


3

Өңірлерді мем-
лекеттік жастар
саясатын іске
асыру монито-
рингін жүргізу:
мақсатты топтар-
мен жұмыс сапар-
лары мен кезде-
сулер

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және ғылым
министр-
лігі

20 мау-
сым, 20
желтоқ-
сан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

7039
2005 ж.
- 2308
2006 ж.
- 2308
2007 ж.
- 2423

Респуб-
ликалық
бюджет

4

Әлеуметтік ма-
ңызды жобалардың
конкурсы негі-
зінде жергілікті деңгейде жастар бастамаларын қолдауға бағыт-
талған жастар
ұйымдарының
қызметін дамыту

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және ғылым
министр-
лігі

20 мау-
сым, 20
желтоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

12500
2005 ж.
- 4000
2006 ж.
- 4100
2007 ж.
- 4100

Респуб-
ликалық
бюджет

5

Жастар ұйымдары-
ның қызметіне, оның ішінде
өңірлерде
мониторинг
жүргізу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
рлігіне
ақпарат

Облыстар-
дың,
Астана
және Алматы
қаларының
әкімдері

10 маусым,
10 жел-
тоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

Қаржы-
ланды-
руды
қажет
етпейді


6

Жастар ұйымдарын
қолдаудың
әлеуметтік қызмет
ресурстық орталығын құру

Қазақ-
стан
Рес-
пуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлігі

20 маусым,
20 жел-
тоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

19100
2005 ж.-
6000
2006 ж. - 6100
2007 ж. - 7000

Респуб-
ликалық
бюджет


6. Халықаралық жастар ынтымақтастығын дамыту

1

Халықаралық
жастар ынтымақтастығы
саласында
семинарлар өткізу
 

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және ғылым
минис-
трлігі,
Сыртқы
істер
министр-
лігі

20 маусым,
20 жел-
тоқсан
жарты
жылдық
қорытын-
дылары
бойынша

12137
2005 ж.
- 3853
2006 ж. - 3853
2007 ж. - 4431

Респуб-
ликалық
бюджет

2

ТМД елдерінің
жастар істері жөніндегі мемлекеттік органдары басшыларының кеңесі отырысын ұйымдастыру
және өткізу

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және ғылым
минис-
трлігі,
Сыртқы
істер
министр-
лігі

20 жел-
тоқсан
жыл
қорытын-
дысы
бойынша

3000
2007 ж. - 3000

Респуб-
ликалық
бюджет

3

Халықаралық жастар алмасуларын дамыту бөлігінде нормативтік құқықтық кесімдерді
жетілдіру жөнінде
шаралар қабылдау

Норма-
тивтік
құқық-
тық
кесім-
дердің
жобасы

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлігі,
Сыртқы
істер
министр-
лігі

20 жел-
тоқсан
жыл
қорытын-
дысы
бойынша

Қаржы-
ланды-
руды
қажет
етпейді7. Жастар саясатын ақпараттық қамтамасыз ету

1

Жастар саясатының өзекті мәселелері жөнінде әдістемелік құралдар мен ұсынымдарды басып шығару

Қазақ-
стан
Рес-
пуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлігі

20 маусым, 20 жел-
тоқсан
жыл
қоры-
тын-
дысы
бойынша

615
2006 ж. - 300
2007 ж. - 315

Респуб-
ликалық
бюджет

2

Жастардың ақпараттық бюллетендерін басып шығару

Қазақ-
стан
Рес-
пуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан Республи-
касы
Білім
және ғылым
министр-
лігі

20 маусым,20 жел-
тоқсан
жыл
қоры-
тын-
дысы
бойынша

2336
2005 ж.
- 712
2006 ж. - 793
2007 ж. - 831

Респуб-
ликалық
бюджет

3

"Жастар" республикалық
ақпараттық орталығын - әлеуметтік қызметін құру

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлігі

20 маусым, 20 жел-
тоқсан
жыл
қоры-
тындысы
бойынша

84000
2005 ж.
- 28000
2006 ж. - 28000
2007 ж. - 28000

Респуб-
ликалық
бюджет

4

Әлеуметтік маңызды жобалар-
дың конкурсы негізінде жастардың өзекті проблемаларына арналған әлеуметтік роликтер жасау және шығару

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлігі

20 маусым,20 жел-
тоқсан
жыл
қоры-
тын-
дысы
бойынша

15250
2005 ж.
- 5000
2006 ж. - 5000
2007 ж. - 5250

Респуб-
ликалық
бюджет

5

Әлеуметтік маңызды жобалар-
дың шеңберінде білім беру саласындағы бағдарламалар туралы жастарды хабардар етуді қамтамасыз ету

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлігі

20 маусым,
20 жел-
тоқсан
жарты
жылдық
қоры-
тынды-
лары
бойынша

7300
2005 ж.
- 2400
2006 ж. - 2400
2007 ж. - 2500

Респуб-
ликалық
бюджет


8. Жас таланттарды дамыту және қолдау

1

"Дарын" мемлекет-
тік жастар сыйлығын өткiзудi
және берудi қамтамасыз ету

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіметі
қаулы-
сының
жобасы

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және ғылым
минис-
трлігі

2006 жылғы
20 желтоқ-
сан

3000
2006 ж. - 3000
  

Респуб-
ликалық
бюджет

2

Қазақстанның жыл сайынғы Ұлттық жастар Дельфийлiк
ойындарын өткiзу

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлігі

20 жел-
тоқсан
жыл
қоры-
тын-
дысы
бойынша

13270
2005 ж.
- 4147
2006 ж. - 4147
2007 ж. - 4976

Респуб-
ликалық
бюджет

3

Қазақстанның
Ұлттық Дельфийлік
комитетінің
отырысын өткізу

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлігі

20 жел-
тоқсан
жыл
қоры-
тын-
дысы
бойынша

1232
2005 ж.
- 385
2006 ж. - 385
2007 ж. - 462

Респуб-
ликалық
бюджет

4

Тәуелсiз Мемлекеттер
Достастығына қатысушы-
мемлекеттердің Ұлттық жастар
Дельфийлiк ойындарына
қатысуын қамтамасыз ету

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және ғылым
министр-
лігі

20 жел-
тоқсан
жыл
қоры-
тындысы
бойынша

7007
2005 ж.
- 2037
2006 ж. - 2037
2007 ж. - 2933

Респуб-
ликалық
бюджет

5

Әлеуметтік маңызды жобалар-
дың конкурсы шеңберiнде талантты жастарды
дамытуға бағыт-
талған жастар ұйымдарының қызметтерiн дамыту

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім және ғылым
министр-
лігі

20 маусым,
20 жел-
тоқсан
жарты
жылдық
қоры-
тын-
дылары
бойынша

21000
2005 ж.
- 7000
2006 ж. - 7000
2007 ж. - 7000

Респуб-
ликалық
бюджет


9. Жастар саясатын iске асырған кезде жастардың коммерциялық емес ұйымдарының мемлекеттік деңгейде шешімдер қабылдаудағы азаматтық қатысу үлесін ұлғайту

1

Қазақстан жастарының IҮ
конгресiн өткiзудi ұйымдастыру

Қазақ-
стан
Рес-
пуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім және ғылым
министр-
лігі

20 маусым,
20 жел-
тоқсан
жарты
жылдық
қоры-
тын-
дылары
бойынша

1500
2006 ж. - 1500

Респуб-
ликалық
бюджет

2

Қазақстан Республикасының Үкiметi жанындағы
Жастар iсi жөнiндегі кеңес отырысын өткiзу

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
минис-
трлігі

20 маусым,
20 жел-
тоқсан
жарты
жылдық
қоры-
тын-
дылары
бойынша

1427
2005 ж.
- 446
2006 ж. - 446
2007 ж. - 535

Респуб-
ликалық
бюджет

3

Аула клубтарының жастар ұйымдары-
ның, әлеуметтiк қызметтердiң республикалық слетiн өткiзу

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және ғылым
министр-
лігі

20 маусым,
20 жел-
тоқсан
жарты
жылдық
қоры-
тын-
дылары
бойынша

2000
2007 ж. - 2000

Респуб-
ликалық
бюджет

4

Әлеуметтік маңызды жобалар-
дың шеңберiнде жергiлiктi деңгейде аумақтарды
дамытуға және шешім қабылдауға жастар ұйымдары-
ның азаматтық қатысуын дамыту жөнiндегі жобалар
конкурсын өткізу

Қазақ-
стан
Рес-
пуб-
лика-
сының
Үкіме-
тіне
есеп

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және ғылым
министр-
лігі

20 маусым,
20 жел-
тоқсан
жарты
жылдық
қоры-
тын-
дылары
бойынша

9600
2005 ж.
- 3000
2006 ж. - 3000
2007 ж. - 3600

Респуб-
ликалық
бюджет


10. Жастар саясатының нормативтік-құқықтық
базасын жетілдіру

1

Жастардың құқығы мен мүдделерін іске асыруға қатысты норматив-
тiк-құқықтық
кесімдердің
бөлiгiне өзгерiс-
тер мен толықты-
рулар енгiзу

Норма-
тивтік
құқық-
тық
кесім-
нің
жобасы

Қазақстан Респуб-
ликасы
Білім
және ғылым
министр-
лігі

2007 жылғы
20 жел-
тоқсан

Қаржы-
ланды-
руды
қажет
етпейді


Барлығы:

2005 ж. - 147600

2006 ж. - 154980

2007 ж. - 162419


О Программе молодежной политики на 2005-2007 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2005 года N 734. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

      В целях реализации пункта 6.5.13  Плана  мероприятий по реализации программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903, Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемую Программу молодежной политики на 2005-2007 годы (далее - Программа).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам (по согласованию) представлять Министерству образования и науки Республики Казахстан ежегодно два раза в год, к 10 июня и 10 декабря информацию о ходе реализации Программы.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан ежегодно два раза в год, не позднее 20 июня и 20 декабря сводную информацию о ходе выполнения Программы.

      4. Контроль и координацию деятельности по обеспечению выполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Есимова А.С.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждена             
постановлением Правительства    
Республики Казахстан       
от 18 июля 2005 года N 734   


  Программа молодежной политики
на 2005-2007 годы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы
2. Введение
3. Анализ современного состояния проблемы
4. Цель и задачи программы
5. Основные направления и механизм реализации программы
Параграф 1.  Формирование рабочей модели механизма комплексной социальной саморегуляции молодежи
Параграф 2.  Экономическое развитие молодежи и создание условий в сфере труда и занятости
Параграф 3.  Развитие гражданственности и казахстанского патриотизма в молодежной среде
Параграф 4.  Формирование здорового образа жизни и соответствующих навыков укрепления и сохранения здоровья среди молодежи
Параграф 5.  Обеспечение реализации молодежной политики на региональном уровне
Параграф 6.  Развитие международного молодежного сотрудничества
Параграф§7 . Информационное обеспечение молодежной политики
Параграф§8 . Развитие и поддержка молодых талантов
Параграф§9 . Увеличение доли гражданского участия молодежных некоммерческих организаций в принятии решений на государственном уровне при реализации молодежной политики
Параграф§10 . Совершенствование нормативной правовой базы
6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования
7. Ожидаемый результат от реализации программы
8. План мероприятий по реализации программы

  1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование       Программа молодежной политики
Программы          на 2005-2007 годы

Основание          Пункт 6.5.13 Плана мероприятий по реализации
для разработки     программы Правительства Республики Казахстан
                   на 2003-2006 годы, утвержденного
                    постановлением  Правительства Республики
                   Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903

Основной           Министерство образования и науки Республики 
разработчик        Казахстан 
 

Цель               Проведение социально ориентированной
                   молодежной политики, разработка и принятие
                   комплекса мер, направленных на обеспечение
                   социально-экономических правовых,
                   организационных условий и гарантий для
                   духовного, культурного, образовательного,
                   профессионального становления и физического
                   развития молодежи, раскрытие ее творческого
                   потенциала в интересах всего общества,
                   создание необходимых условий для социализации
                   молодежи и функционирования молодежных
                   организаций республики.

Задачи             Формирование рабочей модели механизма
                   комплексной социальной саморегуляции молодежи;
                    экономическое развитие молодежи и создание
                   условий в сфере труда и занятости;
                    развитие гражданственности и казахстанского
                   патриотизма в молодежной среде;
                    формирование здорового образа жизни и
                   соответствующих навыков укрепления и
                   сохранения здоровья среди молодежи;
                    обеспечение реализации молодежной политики на
                   региональном уровне;
                    развитие международного молодежного
                   сотрудничества;
                    информационное обеспечение молодежной
                   политики;
                    развитие и поддержка молодых талантов;
                    увеличение доли гражданского участия
                   молодежных некоммерческих организаций в
                   принятии решений на государственном уровне
                   при реализации молодежной политики;
                    совершенствование нормативно-правовой базы.

Сроки реализации   2005-2007 годы

Объемы и           Реализация проекта предполагает следующие
источники          финансовые затраты из республиканского
финансирования     бюджета:
                   в 2005 году - 147600 тыс. тенге;
                   в 2006 году - 154980 тыс. тенге;
                   в 2007 году - 162419 тыс. тенге;
                   Общая сумма - 464999 тыс. тенге;
                   Расходы на 2006-2007 годы будут уточняться
                   при формировании бюджета на соответствующий
                   финансовый год.

Ожидаемый              В результате реализации Программы будут
результат          (будет):
                       1) созданы 26 социальных служб в регионах
                    Казахстана. В том числе в 2005 году - 9,
                    в 2006 году - 9, в 2007 году - 8;
                       2) оказана социальная помощь в виде
                    профилактических и консультационных
                    мероприятий более 2 млн. молодым гражданам
                    страны;
                       3) вовлечено не менее 45 % молодежи в
                    активное участие в общественно-политических
                    процессах;
                       4) обеспечено ежегодное участие Республики
                    Казахстан в международных Дельфийских играх;
                       5) в 2005 году создано 15 областных штабов
                    молодежных и студенческих трудовых отрядов;
                       6) в 2006 году проведен IV Конгресс
                    молодежи Казахстана;
                       7) в 2005 году разработано и утверждено
                    положение об общереспубликанском форуме
                    молодежи;
                       8) проведено 9 республиканских мероприятий
                    патриотической направленности, в том числе в
                    2005 году - 3, в 2006 году - 3, в 2007
                    году - 3 с охватом не менее 30 тыс. молодых
                    людей ежегодно.

  2. Введение

       Программа молодежной политики на 2005-2007 годы разработана в соответствии с пунктом 6.5.13  Плана  мероприятий по реализации программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903,  Законом  Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "О государственной молодежной политике в Республике Казахстан".
      В предыдущей Программе молодежной политики на 2003-2004 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2003 года N 155, молодежная политика была ориентирована на создание необходимых предпосылок для активного вовлечения молодых граждан в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь страны. Одним из конкретных результатов реализации данной программы является создание 26 молодежных социальных служб.
      Молодежная политика социально ориентирована и направлена на расширение механизмов обеспечения гарантий молодежи и закрепление достигнутых результатов, повышение адресности, решение конкретных проблем в рамках определенных целевых групп молодежи. Наиболее эффективным путем по разрешению данной проблемы является создание условий для молодежного предпринимательства.
      В  Послании  Президента народу Казахстана от 19 марта 2004 года "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации", в котором, в частности, было сказано: "... развитие социальной сферы и человеческих ресурсов является для Казахстана ключевым долгосрочным приоритетом..." - молодежь становится наиболее мощным фактором в формировании общества. Одновременно молодежь является одной из самых уязвимых групп населения, а ее положение рассматривается как гуманитарная проблема.
      На современном этапе развития экономики необходимо все большее количество высокообразованных и творческих, конкурентоспособных молодых людей. Государственные органы и молодежные организации получили после принятия  Закона  Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "О государственной молодежной политике в Республике Казахстан" новый импульс в совершенствовании отношений государства и молодежи. Уполномоченными органами по реализации молодежной политики осуществляется постоянная работа по улучшению условий вхождения молодых людей в общество, в систему экономических взаимоотношений. Именно молодежи необходимо предоставить главную роль в данном процессе, как наиболее предрасположенной к инновационному развитию отраслей экономики, что обеспечит решение данной проблемы наиболее эффективным способом.
      Рыночные отношения вносят серьезные изменения в практическое решение вопросов молодежной политики. Это предполагает:
      разработку и осуществление трудовых прав молодежи на предприятиях всех форм собственности;
      принятие мер по защите молодежи от безработицы и потери заработка в связи с негативным воздействием рынка труда и создание эффективной системы гарантий по защите прав и свобод молодежи в экономической сфере;
      обеспечение социально-экономической защищенности нетрудоспособных лиц с ограниченной трудоспособностью и молодых семей;
      создание системы психолого-педагогической и юридической помощи молодежи;
      обеспечение условий профориентации и трудоустройства, социально-трудовой адаптации бывших воспитанников детских домов, лиц, вернувшихся из мест заключения и других, требующих особых условий ресоциализации;
      развитие деятельности ассоциаций детских и молодежных организаций Республики Казахстан, других общественных организаций, способствующих формированию инновационного социоэкономического поведения молодежи.

  3. Анализ современного состояния проблемы

      Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или другими социально-психологическими свойствами, которые определяются общественным строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания данного общества. В Казахстане доля молодежи в возрасте 14-29 лет в структуре населения на 1 января 2004 г. составила 29,5 %, что составляет 4405138 человек, из них экономически активным населением является 2406775 человек.
      Демографические тенденции роста молодежи в республике сохраняются: естественный прирост населения - 6,3 %. Молодежь - это объективное общественное явление, выступающее всегда как большая специфическая возрастная подгруппа. Молодежь - часть общества. При этом молодежная политика является единственно возможным механизмом социальной интеграции молодого поколения в общественную жизнь.
      Реализация молодежной политики в Республике Казахстан осуществлялась в соответствии с основными направлениями, определенными Программой молодежной политики на 2003-2004 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2003 года N 155.
      Созданная в 2003-2004 годах сеть молодежных социальных служб на базе молодежных некоммерческих организаций основной своей задачей ставит содействие социальной саморегуляции молодежи. Используемые в этой системе различного рода коррекционные технологии - "равный-равному", "молодежные НКО - молодежи" также призваны способствовать решению этих проблем. В этой связи одной из основных задач настоящей Программы является не столько поддержание существующих проектов и расширение практики предоставления государственного социального заказа по отработанным направлениям, сколько поиск новых путей и форм создания структур, направленных на обеспечение социальной саморегуляции и регенерации поведенческих, социально-политических и иных норм в сознании молодого человека.
      Данный период характеризуется формированием системного подхода в решении наиболее актуальных проблем отрасли и осуществлением социально-ориентированной межсекторальной модели молодежной политики.
      Вместе с тем на современном этапе реализации молодежной политики необходимо выделить ряд проблем, сдерживающих дальнейшие темпы развития молодежи и эффективность проведения молодежной политики в различных регионах страны:
      несовершенство действующей нормативной правовой базы, не отвечающей современным требованиям молодежи;
      недостаточность соответствующих финансовых, организационных и информационных ресурсов для реализации региональной молодежной политики;
      неразрешенность социальных проблем молодежи, тогда как государственная политика, проводимая в отношении молодежи, должна концентрировать свое внимание на таких важнейших сферах жизни как труд, здоровье, образование и воспитание. При этом необходимо принимать во внимание ценности молодого поколения, их пристрастия, различные формы самовыражения, инициативы, социальную активность, образ жизни;
      молодежь представляет собой сегодня незадействованные трудовые ресурсы, невостребованный потенциал со всеми исходящими отсюда последствиями. Именно в широко распространившемся иждивенчестве скрыт главный тормоз активности молодежи. Следовательно, необходимо создание условий для кардинального расширения возможностей для повышения социальной активности и ответственности молодежи за свое будущее и будущее своей страны.
      По результатам социологического опроса, проведенного Департаментом молодежной политики Министерства культуры Республики Казахстан в 2004 году, в молодежном сознании наиболее актуальными проблемами, волнующими молодежь являются: коррупция, злоупотребления в органах власти (44,3 %), распространение наркотиков (31,6 %), рост преступности в молодежной среде (29,8 %).
      Кроме того, жизненно важными для значительной части молодежи являются проблемы, связанные с обеспечением жилья 45,6 % опрошенных. Для устранения данной проблемы молодежь предлагает предоставить возможности достаточного заработка на приобретение собственного жилья, при этом 31,5 % опрошенных отмечают необходимость принятия мер по обеспечению молодежи жильем. Для 15,9 % одним из способов обеспечения жильем является развитие системы ипотечного кредитования.
      В период трансформации общества, когда привычные нормы, понятия о морали и нравственности претерпевают существенные изменения, важно знать представления общества о так называемых инструментальных ценностях или способах достижения успеха в жизни. По мнению 48,3 % молодежи наличие хорошего образования является необходимой предпосылкой успеха в жизни. Полезные связи и знакомства наилучшим образом способствуют продвижению в жизни - это вторая позиция в рейтинге способов достижения успеха (33,5 %). Третьим доминирующим инструментом для достижения успеха 32,7 % респондентов называют наличие денег, 29,0 % отмечают упорный труд, для 17,0 % основным инструментом является сильная воля, для 10,5 % - "удачное стечение обстоятельств". Трудности трансформации структуры современного казахстанского общества в какой-то мере способствовали размыванию понятий о законе и нравственности у 5,1 % молодежи республики, которые считают непременным условием успеха в жизни наличие связей в криминальном мире. В тоже время больше трети молодежи может получить хорошее образование и специальность, свободно и публично выражать свои политические взгляды и требования, получить квалифицированную медицинскую помощь, реализовать свои творческие способности, отчасти влиять на принятие решений, касающихся жизни своего города и поселка. Больше половины (61,7 %) могут свободно соблюдать обычаи и традиции своего народа.
      Наиболее актуальным вопросом развития молодежи является проблема занятости и трудоустройства, выступающая катализатором социально-экономической напряженности в молодежной среде. По официальным статистическим данным по состоянию на 2004 год в республике около 300 тыс. безработных в возрасте от 15 до 29 лет, т.е. 12,2 % из общей популяции.
      Одним из реальных путей расширения рынка труда, создания новых и дополнительных рабочих мест для молодежи является развитие предпринимательской инициативы. В молодежной среде 50 % опрошенных указывают на существование проблемы в развитии молодежного предпринимательства, 25 % отмечают лишь возможность существования проблем.
      Многие молодые люди (35 %) хотят организовать собственный бизнес в случае, если будут введены поощрения и стимулы для молодежного предпринимательства со стороны государства. При этом, готовность к организации собственного бизнеса в действующих условиях проявили 35,5 % от всего числа опрошенных и только 9 % ответили "нет".
      По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан только за четвертый квартал 2004 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 63370 молодых людей, из них только 37273 человек были трудоустроены. В настоящее время проводится целенаправленная работа по созданию условий для экономического развития молодежи и обеспечения их занятости. В целом работа в данном направлении сосредоточена на организации деятельности молодежных социальных служб, обеспечивающих оказание комплекса услуг по обучению основам предпринимательства, содействию трудовой занятости, экспертизе и оценке бизнес-проектов, предложенных молодежью.
      Повсеместно в республике при службах занятости создаются и постоянно обновляются базы данных о рабочих местах на предприятиях и организациях, осуществляются подготовка, переподготовка и повышение квалификации молодых кадров по специальностям и профессиям, имеющим спрос на рынке труда.
      По статистическим данным уровень образованности и доступность профессионального образования для молодых граждан характеризуют следующие цифры: на начало 2003-2004 учебного года количество выпускников средних общеобразовательных школ, получивших свидетельство об окончании основной школы составило 299248 человек, аттестат о среднем образовании - 244686 человек; количество выпускников колледжей - 60406 человек, вузов - 102681 человек. В целом, по данным социального мониторинга "Инноченти"/ЮНИСЕФ коэффициент охвата общим средним образованием в Республике Казахстан достигает 31,2 %; профессионально-техническим (средним специальным) образованием - 23,3 % населения в возрасте 15-18 лет; высшим образованием - 33,4 % населения в возрасте 19-24 года.
      По данным социологического опроса основной причиной недоступности получения профессионального образования в 26,4 % случаев является отсутствие средств для платного обучения по избранной специальности. Кроме того, для 11 % молодежи причиной недоступности профессионального образования является наличие высокого конкурса для поступающих в высшие учебные заведения.
      При выборе своей профессии молодежь руководствуется, в первую очередь, ее предполагаемой перспективностью. Среди мотиваций достижения основным критерием является хороший заработок - 41,0 %, практически вдвое меньше - 26,1 % заниматься любимым делом и 26,0 % жить спокойной и обеспеченной жизнью, 18,0 % - возможность постоянно самосовершенствоваться, 17,3 % - видеть результаты своей работы, 17,1 % - добиться высокого положения в обществе, 16,3 % - быть полезным людям и только 15,9 % называют возможность служебного роста.

  4. Цель и задачи программы

      Целью Программы являются проведение социально ориентированной молодежной политики, разработка и принятие комплекса мер, направленных на обеспечение социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для духовного, культурного образовательного, профессионального становления и физического развития молодежи, раскрытие ее творческого потенциала в интересах всего общества, создание необходимых условий для социализации молодежи и функционирования молодежных организаций республики.
      Выполнение поставленной цели, с точки зрения актуальных проблем социализации молодежи, предполагает создание социально-экономических, политико-правовых, духовно-культурных предпосылок, условий и гарантий для становления личности молодого человека, широкого включения молодого поколения в систему общественных отношений, реализации его творческого потенциала в интересах развития личности и общества в целом, процветания, безопасности и улучшения благосостояния его Родины - Республики Казахстан.
      В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:
      формирование рабочей модели механизма комплексной социальной саморегуляции молодежи;
      экономическое развитие молодежи и создание условий в сфере труда и занятости;
      развитие гражданственности и казахстанского патриотизма в молодежной среде;
      формирование здорового образа жизни и соответствующих навыков укрепления и сохранения здоровья среди молодежи;
      обеспечение реализации молодежной политики на региональном уровне;
      развитие международного молодежного сотрудничества;
      информационное обеспечение молодежной политики;
      развитие и поддержка молодых талантов;
      увеличение доли гражданского участия молодежных некоммерческих организаций в принятии решений на государственном уровне при реализации молодежной политики;
      совершенствование нормативной правовой базы.
      Вместе с тем современное развитие молодежи, а также реализация молодежной политики требуют увеличения количественных и качественных показателей информационного обеспечения в решении данных проблем, посредством усиления и активизации деятельности молодежных средств массовой информации.

  5. Основные направления и
механизм реализации программы

      Данная Программа направлена на реализацию молодежной политики посредством выработки и стимулирования у молодых граждан Республики Казахстан стремления к активному участию в общественно-политической, социальной и экономической жизни государства, создание соответствующих условий для самореализации и саморазвития, которые будут способствовать их успешной социализации в современных условиях и конкурентоспособности на рынке труда.
      В соответствии с проводимой политикой государства, молодежная политика в социально-экономической сфере должна быть направлена на создание условий для развития личности (кто я?), самоопределения (кем быть?) и самоутверждения (каким быть?) молодых людей, для достижения ими экономической самостоятельности, сохранения и укрепления здоровья, рационального использования свободного времени.

  Параграф 1. Формирование рабочей модели механизма
комплексной социальной саморегуляции молодежи

      В современных условиях основная цель государства и общества должна быть сконцентрирована на социально ориентированном гуманистическом воспитании, основные функции которого заключаются в создании различных социокультурных сред, где личность приобретает социальный опыт, получает помощь в социальной самоидентификации и самореализации. Воспитание в этом случае основывается на идее саморазвития и саморегуляции субъекта как творческой личности в условиях постоянного воздействия факторов социальной среды.
      Однако данные качества часто редуцируются под давлением жизненных и элементарных экономических и правовых обстоятельств. Здесь необходимо отметить так называемые "переходы": сложность адаптации в чуждом социуме (например, при переезде из села в город и наоборот); кризисной смене образа жизни (необходимость перехода к самостоятельной жизни после окончания учебы, создание семьи и/или рождение ребенка). В результате, присущие молодому человеку возрастные особенности (максимализм, стремление к конформизму и элементарная незрелость) способствуют созданию благоприятной среды для различных поведенческих девиаций.
      Особое внимание следует уделить организации медико-консультативно-социальноЙ службы в микросоциуме, обеспеченной кадрами: социальными педагогами, психологами, юристами и т.д. Опираясь на нее, возможна разработка управленческой "вертикали", приближенной реальным запросам молодежи, направления, действия которой определяются спецификой макросоциальных (этнокультурных, экономико-территориальных и т. д.) условий, характером выявленных проблем и потребностями населения конкретного микросоциума.
      Практика показывает, что социальная работа с молодежью по "линейному принципу", и по одиночке, и без такого фундамента малоэффективна и неэкономична. Наличие же системообразующего звена позволяет формировать систему социальных служб, профессионально обеспеченную, работающую целенаправленно в том или ином социуме и основанную на возможно более раннем выявлении проблем, "социальных болезней", которые, как известно, всегда легче предотвратить, чем лечить.
      Все структурные элементы комплексной межведомственной системы социальной работы должны быть органически взаимосвязаны так же, как связаны между собой проблемы человека (психологические, медицинские, правовые, экономические, экологические и др.). Каждая из служб, их кадры (социальные педагоги и социальные работники разных специализаций) должны быть ориентированы на работу с детьми и молодежью, с семьей и семейно-соседской общностью (общиной).
      Молодежная политика на данном этапе своего развития нуждается в научном обосновании всех механизмов ее реализации. Также необходим более тесный контакт государственных органов с молодежью, как особой социальной группой. Одним из путей обеспечения подобного контакта является систематическое проведение исследований в области молодежной политики.
      Тесно перекликается с вышесказанным созданная схема поддержки государственными органами социально-значимых молодежных инициатив и проектов. Данная схема зарекомендовала себя как эффективный и простой механизм снятия накопившегося социального напряжения за счет адресности и конкретности проводимых мероприятий и проектов. Необходимо расширить проблемно-адресное поле данной работы, соответственно увеличивая количественный фактор направленного финансирования.
      Государственные органы, занимаясь решением вышеуказанных проблем, не имеют системы четкого и научно-обоснованного взаимодействия в решении вопросов молодежной проблематики. В этой связи необходимо проведение научно-практических семинаров и конференций, практических и теоретических занятий для представителей различных ведомств, с последующим выпуском в свет методических рекомендаций и пособий по вопросам реализации молодежной политики.
      Еще один немаловажный аспект - обеспечение содержательного досуга подростков и молодежи, привлечение к данной проблеме молодежных организаций, которые должны стать средством проведения досуга молодежи.

  Параграф§2. Экономическое развитие молодежи и
создание условий в сфере труда и занятости

       Приоритетным направлением в молодежной политике государства должно стать создание условий для привития молодежи умений и навыков труда на ранних этапах социализации и развития личности (включение в реальный производственный труд, подготовка к профессиональному труду в любой социально необходимой деятельности). В основе воспитания трудолюбия должна лежать и забота о себе, о своих близких, а не только абстрактный призыв приносить пользу обществу.
      Другим приоритетом в решении экономических проблем является развитие молодежного предпринимательства. Усилия по решению данного вопроса будут способствовать решению проблем сельской молодежи, которая получит возможность частично разрешать собственные проблемы. Развитие молодежного предпринимательства также будет способствовать решению проблем занятости в летний период времени и практической подготовке молодых специалистов посредством вовлечения их в деятельность студенческих строительных и трудовых отрядов.
      Продолжить работу на базе молодежных организаций по созданию служб по оказанию консультационных услуг предпринимателям из числа молодежи, а также по развитию трудовой занятости на селе. Это окажет косвенное влияние на обеспечение компьютерной грамотности в молодежной среде.
      Развивать деятельность молодежных организаций в экономической сфере посредством конкурсов социально значимых проектов в соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "О государственной молодежной политике в Республике Казахстан" и другим законодательством, определяющим предпринимательскую деятельность.
      Необходимо продолжить работу по созданию действующих штабов молодежных строительных отрядов.
      Также необходимо обеспечить полное адекватное исполнение законодательных актов в области труда и занятости, например реализации регламентируемых гарантий в области социальной защиты молодых работников.
      Чисто инструментальный подход к молодым специалистам приводит на практике к сужению их социальной задачи, не ориентирует на повышение общественно-политической, управленческой и социально-культурной активности этой части молодежи - важнейшего резерва социального развития современного общества.
      Данная Программа рассматривает социальные функции молодых специалистов в форме социально-информационной активности, направленной на оптимизацию социальной микросреды (производственной и внепроизводственной).
      В процессе экономической социализации молодежи и создания условий в сфере труда и занятости необходимо основываться на комплексном подходе к молодым специалистам, которым, с одной стороны, предстоит задача освоения специальных производственных знаний и навыков, адаптации к существующим техническим и организационным структурам, а с другой - противоположная задача - модернизация этих структур, отрицание в них того, что устарело, что неадекватно наиболее перспективным тенденциям современного научно-технического процесса.

  Параграф§3. Развитие гражданственности и
казахстанского патриотизма в молодежной среде

      С усложнением структуры современного общества возникает необходимость более активного освоения молодыми людьми социальных ролей, и, прежде всего, социальной роли гражданина, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Поэтому современное общество обязано предоставлять определенный период времени каждому молодому человеку для освоения этой роли и не только предоставить время, но и создать условия для ее освоения на необходимом уровне.
      Становление личности молодого человека невозможно без его гражданской самоидентификации. Развитие патриотизма, гражданского самосознания - серьезный воспитательный фактор, которому необходимо уделять пристальное внимание. Необходима целенаправленная, систематическая пропагандистская и просветительская работа в молодежной среде через СМИ и систему образования с целью формирования у молодежи казахстанского патриотизма. Такого рода воспитание должно осуществляться всеми социальными институтами и агентами социализации, где происходит становление личности, формирование ее гражданских качеств и правовой культуры.
      Любовь к своей стране, государству рождается из любви к малой Родине - месту, в котором родился и вырос. В этой связи необходимо развивать "хозяйское" отношение молодежи к месту проживания - постоянно вовлекать ее в мероприятия по очистке и облагораживанию территорий, развивать систему и формы влияния молодежных организаций и инициативных молодежных групп на принятие решений по вопросам развития инфраструктуры и благоустройства мест проживания, населенных пунктов.
      Второй немаловажный аспект патриотического воспитания - военно-патриотическое воспитание. В этом направлении необходимо провести работу по расширению деятельности по военно-патриотическому воспитанию.
      Следует возродить практику военно-спортивных игр, учений, направленных на закрепление у молодого человека специфических навыков, полученных в ходе обучения, и пропаганду данных видов спорта.
      Необходимо создать для молодого поколения все необходимые условия для изучения государственного языка, национального культурного наследия, символов государственности Республики Казахстан, его истории.
      Необходимо изучение и обеспечение системного подхода и комплексного участия всемерного содействия по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения заинтересованных государственных органов и молодежных некоммерческих организаций в данной работе.

  Параграф§4. Формирование здорового образа жизни и
соответствующих навыков укрепления и сохранения
здоровья среди молодежи

      Формирование здорового образа жизни (далее - ЗОЖ) - стратегическое направление молодежной политики, фактор национальной безопасности страны, ее будущего. В этой связи предстоит провести работу в следующих направлениях:
      координация деятельности центральных исполнительных органов, а также местных органов власти в сфере пропаганды и создания условий для формирования ЗОЖ;
      обеспечение системности и комплексности в развитии молодежного спорта и оздоровительного отдыха;
      оказание среди молодежи посредством проведения конференций и семинаров оздоровительных и профилактических мероприятий на региональном уровне, выпуска социальных роликов и т. п.

  Параграф§5. Обеспечение реализации молодежной
политики на региональном уровне

      Суть регионализации молодежной политики заключается в переходе от тотального административного контроля республиканских органов к развитию молодежных инициатив в условиях гражданского демократического общества с присущим ему разнообразием и взаимодействием местных и региональных интересов. Отсюда цель региональной молодежной политики - поворот к конкретным и реальным носителям молодежных потребностей, целей и ценностей молодежи.
      В связи с этим, в целях увеличения эффективности молодежной политики следует провести корректировку региональных молодежных программ в соответствии с принятым  Законом Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "О государственной молодежной политике в Республике Казахстан". В целях эффективного расходования бюджетных средств уполномоченному органу совместно с администраторами бюджетных программ необходимо вести постоянный мониторинг, организовать постоянный обмен опытом и его передачу между областями с целью освоения бюджетных средств. Для координации данной работы необходимо распространение инновационных методик и повышение квалификации сотрудников исполнительных органов, работающих в сфере молодежной политики. Для обеспечения полноценного анализа молодежной ситуации на республиканском и местных уровнях, уполномоченными органами ведется тесное взаимодействие с неправительственным сектором - молодежными некоммерческими организациями. В этой связи проводится координация деятельности молодежных организаций как входящих в состав Конгресса молодежи Казахстана, так и не входящих в его состав.

  Параграф§6. Развитие международного
молодежного сотрудничества

      Международный опыт свидетельствует о том, что молодежное сотрудничество вносит свой вклад во взаимопонимание и мирный диалог между народами, воспитывая молодежь в духе толерантности и интереса к другим культурам, развивая патриотическое сознание и возвышенное чувство верности своему Отечеству, способствует формированию позитивного имиджа государств-участников молодежного сотрудничества.
      Поэтому одним из приоритетных направлений в молодежной политике является вовлечение казахстанской молодежи в международные культурные, экономические, научные и образовательные процессы посредством дальнейшего развития программ международного молодежного сотрудничества, обменов в сфере работы с молодежью.
      Все эти вопросы актуальны сегодня для Казахстана.
      Многие государства заинтересованы в развитии сотрудничества с Казахстаном, как наиболее стабильным государством в Центральной Азии.
      Необходимо продолжать партнерские отношения в области молодежной политики с ФРГ, в том числе с участием этнических немцев. Приоритетными направлениями сотрудничества по линии молодежной работы с ФРГ в 2005 году определены:
      обмен опытом работы между специалистами социальных служб для молодежи;
      программа с молодежными объединениями немецкой диаспоры в Республике Казахстан;
      обмен опытом в области превенции различных форм зависимости и преступности в молодежной среде;
      обмен опытом в области социализации и развития молодежи;
      обмен опытом работы молодых журналистов и политологов;
      знакомство с творческой молодежью, творческими коллективами;
      опыт работы стритвокеров (социальная педагогика, социальная работа);
      сотрудничество на региональном уровне.
      Определенный интерес в развитии партнерских отношений в области молодежной политики проявляют Италия, Турция, Египет, Польша, Китай. Подписаны межправительственные соглашения в области молодежной политики с государствами Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар. Казахстанские специалисты в области работы с молодежью принимали участие в Программе приглашения молодежи (ЛСА) в Японии.
      Предусматривается продолжать молодежные контакты по линии взаимодействия со специализированными учреждениями ООН, которые по роду деятельности занимаются, в том числе и проблемами молодежи - ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другими международными молодежными объединениями европейского, азиатского, тихоокеанского регионов.
      В рамках программ казахстанско-германского сотрудничества запланированы 3 семинарские программы в Казахстане. Мероприятия предполагают масштабный охват специалистов обеих сторон на месте проведения мероприятия: государственных структур, социальных служб для молодежи, молодежных организаций, студенческой аудитории, рабочей молодежи и молодых представителей сельской местности.
      Большие возможности предполагают установление и дальнейшее развитие молодежного сотрудничества со странами СНГ. В рамках Содружества создан Совет руководителей государственных органов по делам молодежи, который на своих заседаниях обсуждает перспективные направления сотрудничества между государствами в области молодежной политики. В настоящее время в процессе обсуждения находятся проекты соглашения о сотрудничестве в сфере работы с молодежью и положения о Совете по делам молодежи государств-участников СНГ. На 2007 год запланировано проведение заседания указанного Совета в Казахстане.
      Подписано Соглашение между Правительством Казахстан и Правительством Грузии, Кабинетом Министров Украины в области молодежной политики, готовятся к подписанию аналогичные соглашения с Российской Федерацией, с Кыргызской Республикой и Таджикистаном.
      В целом, укрепление и развитие международного молодежного сотрудничества будут способствовать сохранению и преумножению культурного наследия народов, созданию прочных межкультурных связей и развитию дружеских отношений молодежи Казахстана и других государств мирового сообщества.

  Параграф§7. Информационное обеспечение
молодежной политики

      Реализация молодежной политики с наибольшей эффективностью предполагает также наличие достоверной информации об интересах групп молодежи, различающихся по половозрастным, образовательным, социально-профессиональным признакам, уровню материальной обеспеченности, жизненным ценностям и духовным потребностям.
      Информационное обеспечение молодежи и проводимой молодежной политики обеспечивается посредством государственного заказа в средствах массовой информации, а также подготовки аналитических и методических материалов.

  Параграф§8. Развитие и поддержка молодых талантов

      Необходимо продолжить работу по выявлению и развитию индивидуальных особенностей личности каждого молодого казахстанца, повышению творческой активности и способности к самореализации в различных областях науки, техники и искусства.
      В рамках интеллектуального и физического развития молодежи необходима поддержка талантливой молодежи. Значимость молодых талантов для обеспечения конкурентоспособности нации несомненна. Следовательно, в рамках проведения конкурса социально значимых проектов необходимо усилить работу по организационной поддержке талантливых молодых людей, культурному воспитанию молодежи, а также по выявлению кандидатов на присуждение Государственной молодежной премии "Дарын" Правительства Республики Казахстан.
      Совершенно новое качество поддержки молодых талантов придает участие нашей республики в молодежных Дельфийских играх государств-участников Содружества Независимых Государств, которые проводятся в целях практического развития идеи Дельфийских игр, как высшего форума искусств, сохранения и преумножения культурного наследия народов, создания прочных межкультурных связей и развития дружбы молодежи государств СНГ.
      В этой связи организационно и финансово поддерживается развитие и внедрение Дельфийской идеи в Казахстане, а именно: в 2005 году - запланировано создание Национального Дельфийского Комитета, проведение Первых молодежных Дельфийских игр Казахстана, выезд казахстанской делегации в г. Киев на Третьи Дельфийские Игры СНГ, в 2006 году планируется проведение Четвертых молодежных игр государств-участников СНГ в Республике Казахстан.
      Кроме того, требуют особого внимания ориентация молодежных организаций и привлечение их в сферу поддержки молодых талантов. Следует обратить внимание заинтересованных государственных органов на институциональное становление неправительственных организаций, основной целью которых являются выявление и поддержка молодых талантов. В этой связи, рекомендуется в рамках конкурсов социально значимых проектов развивать деятельность молодежных организаций, направленную на развитие талантливой молодежи, обеспечивать участие молодых людей в научно-исследовательских конкурсах, различного рода образовательных проектах как казахстанского, так и международного уровней.

  Параграф§9. Увеличение доли гражданского
участия молодежных некоммерческих организаций
в принятии решений на государственном уровне
при реализации молодежной политики

      Необходимо увеличить долю участия молодежных некоммерческих организаций в принятии решений, имеющих отношение к их деятельности.
      Необходимо всячески поощрять молодежные инициативы, направленные на участие в принятии решений на государственном уровне - проводить конкурсы, общественные слушания, дебаты по их обсуждению.
      Для увеличения доли гражданского участия, институционального становления и координации развития молодежных организаций уполномоченным органом запланировано проведение IV Конгресса молодежи Казахстана и слет дворовых клубов.

  Параграф§10. Совершенствование
нормативной-правовой базы

      Немаловажным фактором при реализации молодежной политики является наличие адекватного нормативно-правового обеспечения. В связи с принятием  Закона  Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "О Государственной молодежной политике Республике Казахстан", необходимо внесение изменений и дополнений в существующие нормативные правовые акты в части, касающейся реализации молодежной политики.
      В частности, в рамках Программы требуется усиление социально-защитных механизмов реализации молодежной политики, повышение эффективности мер по охране жизни, физического, умственного и психического здоровья молодежи средствами образования, культуры и искусства.
      В этой связи предусматривается формирование законодательно-нормативной базы. Необходимо разработать правила на льготный проезд в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси) для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в средних и высших профессиональных учебных заведениях.

  6. Необходимые ресурсы и
источники их финансирования

       Основными источниками финансирования Программы определены республиканский бюджет в пределах средств, предусматриваемых соответствующим администратором программ, и иные, не запрещенные законодательством источники.
      В целом на реализацию Программы предусматриваются финансовые затраты из средств республиканского бюджета на сумму 464999 тыс. тенге, в том числе в 2005 году - 147600 тыс. тенге, в 2006 году - 154980 тыс. тенге, в 2007 году - 162419 тыс. тенге.
      Вместе с тем по мере реализации Программы расходы могут быть уточнены при формировании бюджета на следующий финансируемый год.

  7. Ожидаемый результат
от реализации программы

      В результате реализации Программы будут (будет):
      1) созданы 26 социальных служб в регионах Казахстана в том числе в 2005 году - 9, в 2006 году - 9, в 2007 году - 8;
      2) оказана социальная помощь в виде профилактических и консультационных мероприятий более 2 млн. молодым гражданам страны;
      3) вовлечено не менее 45 % молодежи в активное участие в общественно политических процессах;
      4) обеспечено ежегодное участие Республики Казахстан в международных Дельфийских играх;
      5) в 2005 году создано 15 областных штабов молодежных и студенческих трудовых отрядов;
      6) в 2006 году проведен IV Конгресс молодежи Казахстана;
      7) в 2005 году разработано и утверждено положение об общереспубликанском форуме молодежи;
      8) проведено 9 республиканских мероприятий патриотической направленности, в том числе в 2005 году - 3, в 2006 году - 3, в 2007 году - 3 с охватом не менее 30 тыс. молодых людей ежегодно.

  8. План мероприятий по реализации программы
молодежной политики на 2005-2007 годы

N
п/п
 

Мероприятие

Форма
завер-
шения

Ответ-
ственные
за испол-
нение

Срок
испол-
нения

Предпола-
гаемые
расходы,
тыс.тг.

Источник
финан-
сирова-
ния

1

2

 3

4

5

6

7


1. Формирование рабочей модели
механизма комплексной саморегуляции молодежи

1

Создать социа-
льную службу -
реадаптационый
центр для мо-
лодежи с деви-
антным поведе-
нием

Отчет
Прави-
тельству
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

18000
2005 г.-
6000
2006 г.-
6000
2007 г.-
6000

Респуб-
ликанс-
кий
бюджет

2

Провести семи-
нары, конфе-
ренции, круг-
лые столы с
участием НПО
и государст-
венных струк-
тур, посвящен-
ные проблемам
девиаций в мо-
лодежной среде

Отчет
Прави-
тельству Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

2230
2005 г.-
731
2006 г.-
731 
2007 г.-
768

Респуб-
ликанс-
кий
бюджет

3

Создать социа-
льную службу -
центр по пре-
дупреждению девиантного
поведения не-
совершеннолет-
них и распрос-
транения нар-
комании среди
молодежи

Отчет
Прави-
тельст-
ву Рес-
публики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

9600
2005 г.-
3000
2006г.-
3100
2007 Г.-
3500

Респуб-
ликанс-
кий
бюджет

4

Создать социа-
льную службу -
центр по орга-
низации содер-
жательного до-
суга подрост-
ков и молодежи

Отчет
Прави-
тельству Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

21350 2005 г.-
7000
2006 г.-
7100
2007 г.-
7250

Респуб-
ликанс-
кий
бюджет

5

Создать социа-
льную консуль-
тационную
службу для подростков

Информа-
ция в
Минис-
терство
образо-
вания и
науки
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки,
Министер-
ство тру-
да и со-
циальной
защиты
населения
Республи-
ки Казах-
стан

10 июня,
10 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

8000
2005 г.-
2500
2006 г.-
2500
2007 г.-
3000

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

6

Провести мони-
торинг деяте-
льности социа-
льных служб с
выявлением со-
циального эф-
фекта проведе-
нных мероприя-
тий

Отчет
Прави-
тельству Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания


7

Развивать дея-
тельность мо-
лодежных орга-
низаций, нап-
равленную на
оказание услуг
по социализа-
ции молодежи в
рамках социа-
льно-значимых
проектов

Отчет
Прави-
тельству Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

29900
2005 г.-
9900
2006 г.-
10000
2007 г.-
10000

Респуб-
ликан-
ский
бюджет


2. Экономическое развитие молодежи
и создание условий в сфере труда и занятости

1

Создать социа-
льную консал-
тинговую служ-
бу-технологи-
ческого биз-
нес-инкубатора
для молодежи

Отчет
Прави-
тельству Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

21200
2005 г.-
7000
2006 г.-
7100
2007 г.-
7100

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

2

Развивать дея-
тельность мо-
лодежных орга-
низаций, нап-
равленную на
оказание под-
держки молоде-
жи в экономи-
ческой сфере
на основе кон-
курса социа-
льно-значимых
проектов

Инфор-
мация
Прави-
тельству Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

17700
2005 г.-
5700
2006 г.-
6000
2007 г.-
6000

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

3

Провести рес-
публиканские
круглые столы,
форумы, семи-
нары по проб-
лемам органи-
зации деятель-
ности студен-
ческих строи-
тельных отря-
дов в регионах
Республики Ка-
захстан

Инфор-
мация
Прави-
тельст-
ву Рес-
публики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

4105
2005 г.-
1346
2006 г.-
1346
2007 г.-
1413

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

4

Обеспечить принятие мест-
ными исполни-
тельными и
представитель-
ными государ-
ственными ор-
ганами норма-
тивных право-
вых актов, ре-
гулирующих ра-
боту областных
штабов студен-
ческих и моло-
дежных строи-
тельных отря-
дов

Инфор-
мация в
Минис-
терство
образо-
вания и
науки
Респуб-
лики Казах-
стан

Акимы
областей,
г.г.
Астаны,
Алматы

10 июня,
10 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания


5

При проведении
местными ис-
полнительными
органами тен-
деров на про-
ведение строи-
тельных работ
и строительст-
ва жилья пре-
дусмотреть
участие в них
студенческих и
молодежных
строительных
отрядов

Инфор-
мация в
Минис-
терство
образо-
вания и
науки
Респуб-
лики Казах-
стан,
решения
акимов

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан,
акимы
областей,
г.г.
Астаны,
Алматы

10 июня,
10 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания


6

Создать социа-
льную службу
по оказанию
содействия
трудовой заня-
тости молодежи

Инфор-
мация
Прави-
тельству Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

7800
2005 г.-
2500
2006 г.-
2600
2007 г.-
2700

Респуб-
ликан-
ский
бюджет


3. Развитие гражданственности и
казахстанского патриотизма в молодежной среде

1

Создать социа-
льно-исследо-
вательскую
службу по ис-
следованию
проблем патри-
отического
воспитания мо-
лодежи и реа-
лизации моло-
дежной полити-
ки

Отчет
Прави-
тельству Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

24000
2005 г.-
8000
2006 г.-
8000
2007 г.-
8000

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

2

Подготовить
доклад«"Моло-
дежь Казахста-
на - 2006: по-
ложение, тен-
денции, перс-
пективы"

Доклад
Прави-
тельст-
ву Рес-
публики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

1000
2006 г.-
1000

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

3

Провести науч-
но-практичес-
кие конферен-
ции и семинары
по проблемам
развития граж-
данственности
молодежи

Отчет
Прави-
тельству Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

3428
2005 г.-
1124
2006 г.-
1124
2007 г.-
1180

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

4

Развивать дея-
тельность мо-
лодежных орга-
низаций, нап-
равленную на
развитие ак-
тивной граж-
данской пози-
ции молодежи
на основе кон-
курса социа-
льно-значимых
проектов

Отчет
Прави-
тельству Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

23200
2005 г.-
7600
2006 г.-
7600 2007 г.-
8000

Респуб-
ликан-
ский
бюджет 

5

Издать методи-
ческие пособия
по военно-пат-
риотическому
воспитанию мо-
лодежи

Инфор-
мация в
Минис-
терство
образо-
вания и
науки
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки,
Министер-
ство обо-
роны, Ми-
нистерст-
во внут-
ренних
дел Рес-
публики
Казахстан

10 июня,
10 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

1025
2006 г.-
500
2007 г.-
525

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

6

Провести инст-
руктивные ар-
мейские сборы
для актива центров моло-
дежных инициа-
тив Вооружен-
ных Сил Рес-
публики Казах-
стан, Комитет
внутренних
войск Минис-
терства внут-
ренних дел

Инфор-
мация в
Минис-
терство
образо-
вания и
науки
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки,
Министер-
ство обо-
роны, Ми-
нистерст-
во внут-
ренних
дел Рес-
публики
Казахстан

10 июня,
10 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

13164
2005 г.-
4316
2006 г.-
4316
2007 г.-
4532

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

7

Провести рес-
публиканскую
акцию "Патри-
от" фестиваль военно-патрио-
тической песни
"Жас улан"

Инфор-
мация в
Минис-
терство
образо-
вания и
науки
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки,
Министер-
ство обо-
роны, Ми-
нистерст-
во внут-
ренних
дел Рес-
публики
Казахстан

10 июня,
10 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

3884
2005 г.-
1247
2006 г.-
1247
2007 г.-
1390

Респуб-
ликан-
ский
бюджет 

8

Центрам моло-
дежных инициа-
тив Вооружен-
ных Сил Рес-
публики Казах-
стан, Внутрен-
них войск Ми-
нистерства
внутренних дел
Республики Ка-
захстан орга-
низовать воен-
но-патриоти-
ческую шефскую
работу с несо-
вершеннолетни-
ми представи-
телями молоде-
жи в детских
воспитательных
учреждениях

Инфор-
мация в
Минис-
терство
образо-
вания и
науки
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки,
Министер-
ство обо-
роны, Ми-
нистерст-
во внут-
ренних
дел Рес-
публики
Казахстан

10 июня,
10 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания


9

Провести рес-
публиканские
военно-патрио-
тические уче-
ния допризыв-
ной молодежи в
рамках социа-
льно-значимых
проектов

Приказ
Минис-
терства
образо-
вания и
науки
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки,
Министер-
ство обо-
роны, Ми-
нистерст-
во внут-
ренних
дел Рес-
публики
Казахстан

10 июня,
10 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

15600
2005 г.-
5000
2006 г.-
5000
2007 г.-
5600

Респуб-
ликан-
ский
бюджет


4. Формирование здорового образа жизни
и соответствующих навыков укрепления и
сохранения здоровья среди молодежи

1

Провести рес-
публиканский
семинар по профилактике
наркомании, алкоголизма и
табакокурения
среди молодежи

Отчет
Прави-
тельству Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

4300
2005 г.-
1348
2006 г.-
1348
2007 г.-
1604

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

2

Провести кон-
курс по пропа-
ганде здорово-
го образа жиз-
ни среди моло-
дежи в рамках
социально-зна-
чимых проектов

Отчет
Прави-
тельст-
ву Рес-
публики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

12500
2005 г.-
4000
2006 г.-
4000
2007 г.-
4500

Респуб-
ликан-
ский
бюджет


5. Обеспечение реализации
молодежной политики на региональном уровне

1

Разработать региональные
программы по
реализации мо-
лодежной поли-
тики с включе-
нием мероприя-
тий по их реа-
лизации в среднесрочные
планы областей
и гг. Астаны
и Алматы

Инфор-
мация в
Минис-
терство
образо-
вания и
науки
Респуб-
лики
Казах-
стан

Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы

10 июня,
10 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания


2

Провести мони-
торинг эффек-
тивности реа-
лизации бюд-
жетных программ
"Проведение
региональной
молодежной по-
литики"»в ре-
гионах

Инфор-
мация в
Минис-
терство
образо-
вания и
науки
Респуб-
лики
Казах-
стан

Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы

10 июня,
10 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания


3

Провести мони-
торинг реали-
зации государ-
ственной моло-
дежной полити-
ки в регионах:
рабочие визиты
и встречи с целевыми груп-
пами

Информа-
ция Пра-
витель-
ству Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

7039
2005 г.-
2308
2006 г.-
2308
2007 г.-
2423

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

4

Развивать дея-
тельность мо-
лодежных орга-
низаций, нап-
равленную на
поддержку мо-
лодежных ини-
циатив на
местном уровне
на основе кон-
курса социаль-
но-значимых
проектов

Отчет
Прави-
тельству Рес-
публики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

12200
2005 г.-
4000
2006 г.-
4100
2007 г.-
4100

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

5

Провести мони-
торинг деяте-
льности моло-
дежных органи-
заций, в том
числе в регио-
нах

Инфор-
мация в
Минис-
терство
образо-
вания и
науки
Респуб-
лики
Казах-
стан

Акимы
областей
и гг.
Астаны и
Алматы

10 июня,
10 де-
кабря по
итогам
полу-
годия

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания


6

Создать социа-
льную службу -
ресурсный центр поддерж-
ки молодежных
организаций

Отчет
Прави-
тельству Рес-
публики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

19100
2005 г.-
6000 2006 г.-
6100 2007 г.-
7000

Респуб-
ликан-
ский
бюджет


6. Развитие
международного молодежного сотрудничества

1

Провести семи-
нары в области
международного
молодежного
сотрудничества

Инфор-
мация
Прави-
тельству Рес-
публики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки,
Министер-
ство ино-
странных
дел Рес-
публики
Казахстан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

12137
2005 г.-
3853
2006 г.-
3853
2007 г.-
4431

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

2

Организовать и
провести засе-
дание Совета
руководителей
государствен-
ных органов по
делам молодежи
стран СНГ

Инфор-
мация
Прави-
тельст-
ву Рес-
публики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки,
Министер-
ство ино-
странных
дел Рес-
публики
Казахстан

20 де-
кабря по
итогам
года

3000
2007 г.-
3000

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

3

Принять меры
по совершенст-
вованию норма-
тивных право-
вых актов в
части развития
международных
молодежных об-
менов

Проекты
норма-
тивных
правовых актов

Министер-
ство об-
разования
и науки,
Министер-
ство ино-
странных
дел Рес-
публики
Казахстан

20 де-
кабря по
итогам
года

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания7. Информационное
обеспечение молодежной политики

1

Издать методи-
ческие пособия
и рекомендации
по актуальным вопросам
молодежной 
политики

Отчет
Прави-
тельству
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

615
2006 г.-
300
2007 г.-
315

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

2

Издать моло-
дежные инфор-
мационные бюл-
летени

Отчет
Прави-
тель-
ству
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

2336
2005 г.-
712
2006 г.-
793
2007 г.-
831

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

3

Создать социа-
льную службу -
республиканс-
кий информа-
ционный центр
"Жастар"

Отчет
Прави-
тельству
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

84000
2005 г.-
28000
2006 г.-
28000
2007 г.-
28000

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

4

Создать и вы-
пустить социа-
льные ролики,
посвященные актуальным
проблемам мо-
лодежи на ос-
нове конкурса
социально-зна-
чимых проектов

Отчет
Прави-
тельству
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

15250
2005 г.-
5000
2006 г.-
5000
2007 г.-
5250

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

5

Обеспечить ин-
формирование
молодежи о программах в
области обра-
зования в рам-
ках социально-
значимых прое-
ктов

Отчет
Прави-
тельству
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

7300
2005 г.-
2400
2006 г.-
2400 2007 г.-
2500

Респуб-
ликан-
ский
бюджет


8. Развитие и поддержка молодых талантов

1

Обеспечить проведение и
присуждение
Государствен-
ной молодежной
премии "Дарын"

Проект
поста-
новления
Прави-
тельства Рес-
публики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 де-
кабря
2006 год

3000
2006 г.-
3000

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

2

Провести еже-
годные Нацио-
нальные моло-
дежные Дель-
фийские игры
Казахстана

Инфор-
мация
Прави-
тельству Рес-
публики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 де-
кабря по
итогам
года

13270
2005 г.-
4147
2006 г.-
4147 2007 г.-
4976

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

3

Провести засе-
дания Нацио-
нального Дель-
фийского коми-
тета Казахста-
на

Инфор-
мация
Прави-
тельству Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 де-
кабря по
итогам
года

1232
2005 г.-
385
2006 г.-
385 
2007 г.-
462

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

4

Обеспечить
участие в на-
циональных мо-
лодежных Дель-
фийских играх
государств-
участников Содружества
независимых
государств

Инфор-
мация
Прави-
тельству Рес-
публики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 де-
кабря по
итогам
года

7007
2005 г.-
2037
2006 г.-
2037 2007 г.-
2933

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

5

Развивать дея-
тельность мо-
лодежных орга-
низаций, нап-
равленную на
развитие та-
лантливой мо-
лодежи в рам-
ках конкурса
социально зна-
чимых проектов

Отчет
Прави-
тель-
ству
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

21000
2005 г.-
7000 2006 г.-
7000 2007 г.-
7000

Респуб-
ликан-
ский
бюджет


9. Увеличение доли гражданского участия
молодежных некоммерческих организаций в принятии
решений на государственном уровне при
реализации молодежной политики

1

Организовать
проведение IV
Конгресса мо-
лодежи Казах-
стана

Отчет
Прави-
тельству
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

1500
2006 г.-
1500

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

2

Провести засе-
дания Совета
по делам моло-
дежи при Пра-
вительстве Республики
Казахстан

Отчет
Прави-
тельству
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

1427
2005 г.-
446
2006 г.-
446
2007 г.-
535

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

3

Провести рес-
публиканский
слет дворовых
клубов, моло-
дежных органи-
заций и социа-
льных служб

Отчет
Прави-
тельству
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

2000
2007 г.-
2000

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

4

Провести кон-
курс проектов
по развитию
гражданского
участия моло-
дежных органи-
заций в разви-
тии территорий
и принятии ре-
шений на мест-
ном уровне в
замках конкур-
са социально-
значимых про-
ектов

Отчет
Прави-
тель-
ству
Респуб-
лики
Казах-
стан

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 июня,
20 де-
кабря по
итогам
полу-
годий

9600
2005 г.-
3000 2006 г.-
3000 2007 г.-
3600

Респуб-
ликан-
ский
бюджет


10. Совершенствование нормативной
правовой базы молодежной политики

1

Внести измене-
ния и дополне-
ния в норма-
тивные право-
вые акты в части, касаю-
щейся реали-
зации прав и
интересов мо-
лодежи

Проект
норма-
тивного
право-
вого
акта

Министер-
ство об-
разования
и науки
Республи-
ки Казах-
стан

20 де-
кабря
2007 год

Не тре-
бует фи-
нансиро-
ванияВСЕГО:

2005 г. - 147600

2006 г. - 154980

2007 г. - 162419