Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 5 қыркүйектегі N 903 қаулысы. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.03.31. N 222 қаулысымен

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2003 жылғы 15 тамыздағы N 1165  Жарлығын  iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жоспары) бекiтiлсiн.

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың әрi Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынысты және есеп беретін, мемлекеттiк органдардың (келiсiм бойынша) басшылары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жоспарында белгiленген іс-шаралардың тиiсiнше және уақытылы орындалуын қамтамасыз етсiн.

      3. Орталық атқарушы органдар екi апта мерзiмде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi Министрлiктiң (Агенттiктiң) iс-шаралар жоспарын (бұдан әрi - Министрлiктiң (Агенттiктiң) жоспары) әзiрлесiн және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң басшылығымен келiсiм бойынша мiндеттердi бөлуге сәйкес бекiтсiн.

      4. Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынысты және есеп беретiн мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi екi апта мерзiмде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiнде Органның, облыстың, Астана және Алматы қалаларының iс-шаралар жоспарын (бұдан әрi - Органның, облыстың (қаланың) жоспары) әзiрлесiн және бекiтсiн.

      5. Орталық, жергiлiктi атқарушы және Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынысты әрi есеп беретiн мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша):
      он күн мерзiмде бекiтiлген Министрлiктiң (агенттiктiң) жоспарын және Органның, облыстың (қаланың) жоспарын Қазақстан Республикасының Yкiметiне және Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне жiберсiн;
      Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 5-күнiнен кешiктiрмей мыналарды берiп отырсын:
      1) Қазақстан Республикасының Yкiметi жоспарының iс-шараларын орындаудың барысы туралы ақпарат;
      2) Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң, министрлiктiң (агенттiктiң), органның, облыстың (қаланың) жоспарларын орындау негiзiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асырудың барысы туралы жалдамалы ақпарат.

      6. Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 15-күнінен кешiктiрмей, Қазақстан Республикасының Үкiметiне мыналарды берiп отырсын:
      1) Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң жоспары iс-шараларының орындалуы туралы жиынтық ақпарат;
      2) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасының орындалу барысы туралы жиынтық жалдамалы ақпарат.

      7. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасарлары тоқсан сайын мiндеттердi бөлуге сәйкес тиiстi министрлiктер (агенттiктер) жоспарларының орындалу барысы туралы орталық атқарушы органдар басшыларының ақпаратын тыңдап отырсын.

      8. Мыналар:
      1) iс-шаралардың жауапты орындаушылары болып табылатын орталық және жергiлiктi атқарушы органдар әрi Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынысты және есеп беретiн мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша) жылына екi рет, 5 маусымға және 5 желтоқсанға Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жоспарына енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар туралы ұсыныстap енгiзе алады;
      2) Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлiгi қажет болған реттe жыл сайын, 30 маусымға және 30 желтоқсанға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы тиiстi шешiмдердiң жобаларын Қазақстан Республикасының Yкiметiне енгiзедi;
      3) орталық және жергiлiктi атқарушы органдар әрi Қазақстан Республикасының Президентiне бағынысты және есеп беретiн мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жоспарына енгiзiлген өзгерiстер мен толықтырулар негiзiнде өздерiнiң жоспарларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзе алады деп белгiленсiн.

      9. Қоса берiлiп отырған тiзбеге сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      10. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жүктелсін.

      11. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2003 жылғы 5 қыркүйектегі 
N 903 қаулысымен     
бекiтiлген        

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003-2006 жылдарға
арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар
жоспары 

       Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.10.31. N  1084 , 2003.11.26. N  1183 , 2003.11.29. N  1210 , 2003.12.19. N  1273 , 2004.03.05. N  283 , 2004.07.23. N  789 , 2004.11.15. N  1201 , 2005.06.23. N  619 , 2005.07.29  N 795 ,  2005.09.02. N  892 , 2006.02.09.  N 95  қаулыларымен.
___________________________________________________________________
Р/с     |            Іс-шара           | Аяқтау  | Орында. |Орындау
N       |                              | нысаны  | луына   |мерзімі
        |                              |         | жауап.  |
        |                              |         | тылар   |
___________________________________________________________________
   1                   2                    3         4       5
___________________________________________________________________

                     1. Өңірлік саясат

                     1.1. Өңірлік даму

1.1.1.   2015 жылға дейiн Қазақстан     Қазақстан   ЭБЖМ,     2005
         Республикасының аумақтық       Респу-      орталық   жылғы
         даму Стратегиясын әзiрлеу      бликасы     және      IІІ
                                        Президен-   жергі-    тоқсан
                                        тiнiң       лікті
                                        Жарлығы     атқарушы
                                                    органдар
1.1.2.   Шағын қалаларды дамытудың      Қазақстан   ЭБЖМ,     2004
         2004-2006 жылдарға арналған    Республи.   мүдделі   жылғы
         бағдарламасын әзiрлеу          касының     министр.  IV
                                        Үкіметі     ліктер    тоқсан
                                        қаулысының  мен
                                        жобасы      ведомст.
                                                    волар,
                                                    облыс.
                                                    тардың
                                                    әкімдері

            1.2. Тұрғын үй-коммуналдық сала

1.2.1.   Tұрғын үй қорын басқару        Қазақстан   ИСМ, ТМРА 2004
         жүйесiн жетiлдiру жөнiнде      Республи.   (келiсiм  жылғы
         ұсыныстарды дайындау           касының     бойынша),  І
         мақсатында ПИК және            Yкiметiне   облыс.    тоқсан
         кондоминиум объектiлерiн       ұсыныстар   тардың,
         басқарудың өзге де                         Астана 
         нысандарының жұмысына                      және
         талдау жүргізу                             Алматы
                                                    қалала.
                                                    рының
                                                    әкiмдері
1.2.2.   "Қазақстан Республикасындағы   Қазақстан   ИСМ       2004
         сәулет, қала құрылысы және     Республи.             жылғы
         құрылыс қызметi туралы"        касы                   I
         Қазақстан Республикасы Заңына  Заңының               тоқсан
         өзгерiстер мен толықтырулар    жобасы
         енгiзу туралы" Қазақстан
         Республикасы Заңының жобасын
         тұрғын үй-коммуналдық
         саладағы уәкiлеттi
         мемлекеттiк органның
         құзыретiн нақтылау бөлiгiнде
         әзірлеу

1.2.3.   Қазақстан         Қазақстан        ИСМ,          2005 жылғы
         Республикасында   Республикасының  облыстардың,  II тоқсан
         тұрғын-үй         Үкiметi          Астана және
         коммуналдық       қаулысының       Алматы  
         саланы дамытудың  жобасы           қалаларының
         2006-2008                          әкiмдерi
         жылдарға
         арналған
         бағдарламасын
         әзiрлеу

              2. Индустриялық-инновациялық саясат

2.1.     Индустриялық-инновациялық      Қазақстан   ЭБЖМ,     2003
         дамудың 2003-2015 жылдарға     Республи.   ИСМ       жылғы
         арналған стратегиясын iске     касының                ІІІ
         асыру жөнiндегi 2003-2005      Yкiметi               тоқсан
         жылдарға арналған iс-шаралар   қаулысының
         жоспарын әзiрлеу               жобасы

2.2.     "Техникалық реттеу туралы"     Қазақстан   ИСМ       2004
         Қазақстан Республикасы         Республи.             жылғы
         Заңының жобасын әзiрлеу        касы                   ІІ
                                        Заңының               тоқсан
                                        жобасы
2.3.     Өлшемдер бiрлiгiн қамтамасыз   Қазақстан   ИСМ       2003
         ету мемлекеттiк жүйесiн        Республи.             жылғы
         дамытудың 2004-2006 жылдарға   касының                IV
         арналған бағдарламасын         Yкiметi               тоқсан
         әзiрлеу                        қаулысының
                                        жобасы
2.4.     Ұлттық жүйелердi стандарттау   Қазақстан   ИСМ       2003
         және сертификаттауды           Республи.             жылғы
         дамытудың 2004-2006 жылдарға   касының                IV
         арналған бағдарламасын         Yкiметi               тоқсан
         әзiрлеу                        қаулысының
                                        жобасы

                2.1. Минералдық-шикiзат кешенi

2.1.1.   Қазақстан Республикасында газ  Қазақстан   ЭМРМ,     2003
         саласын дамытудың 2004-2010    Республи.   облыс.    жылғы
         жылдарға арналған              касының     тардың,    IV
         бағдарламасын әзірлеу          Yкiметi     Астана    тоқсан
         (І кезең - 2004-2006 жылдар)   қаулысының  және
                                        жобасы      Алматы
                                                    қалала.
                                                    рының
                                                    әкімдері,
                                                    "ҚазМұ.
                                                    найГаз"
                                                    ҰК ЖАҚ
                                                    (келісім
                                                    бойынша)
2.1.2.   Каспий теңiзiнiң қазақстандық  Қазақстан   ЭМРМ      2003
         секторын игерудің 2003-2015    Республи.             жылғы
         жылдарға арналған мемлекеттiк  касының                ІІІ
         бағдаpламасын iске асыру       Yкiметi               тоқсан
         жөнiндегi iс-шаралар жоспарын  қаулысының
         әзiрлеу                        жобасы
2.1.3.   Қазақстан Республикасының уран Қазақстан   ЭМРМ      2003
         өнеpкәсiбiн дамытудың 2004-    Республи.             жылғы
         2015 жылдарға арналған         касының                IV
         бағдарламасын әзiрлеу          Yкiметi               тоқсан
         (I кезең - 2004-2006 жылдар)   қаулысының
                                        жобасы

         2.2. Электр энергетикасы және көмір өнеркәсібі

2.2.1.   Энергияны үнемдеу жөнiндегi    Қазақстан   ЭМРМ,     2005
         2006-2016 жылдарға арналған    Республи.   ҚОҚМ,     жылғы
         бағдарламаны әзiрлеу           касының     ККМ,       IV
         (І кезең - 2006-2008 жылдар)   Yкiметi     облыс.    тоқсан
                                        қаулысының  тардың,
                                        жобасы      Астана
                                                    және
                                                    Алматы
                                                    қалала.
                                                    рының
                                                    әкімдері
2.2.2.   Қазақстан Республикасында      Қазақстан   ЭМРМ      2006
         атом энергетикасын дамытудың   Республи.             жылғы
         2006-2030 жылдарға арналған    касының                IV
         бағдарламасын әзiрлеу          Yкiметi               тоқсан
         (І кезең - 2006-2008 жылдар)   қаулысының
                                        жобасы

                   2.3. Өңдеу өнеркәсібі

2.3.1.   Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ЭМРМ      2003
         мұнай-химия өнеркәсiбiн        Республи.             жылғы
         дамытудың 2004-2010 жылдарға   касының                IV
         арналған бағдарламасын         Yкiметi               тоқсан
         әзiрлеу                        қаулысының
         (I кезең - 2004-2005 жылдаp)   жобасы

2.3.2.-2.3.5.  (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен) 

2.3.6.   "Атырау облысындағы ұлттық     Қазақстан   ЭМРМ,     2005
         индустриялық мұнай-химия       Республи-   Атырау    жылғы
         технопаркі" арнайы эконо-      касының     облысының  IV
         микалық аймағын құру жөнін-    Үкiметiне   әкiмi,    тоқсан
         дегі ұсыныстарды тұжырымдау    ақпарат     "ҚазМұнай
                                                    Газ" ҰК"
                                                    АҚ (келi-
                                                    сім бо-
                                                    йынша),
                                                    "Қаз Мұнай
                                                    Газ"
                                                    Барлау
                                                    Өндiру"
                                                    АҚ (ке-
                                                    лiсiм
                                                    бойынша)       

                      2.4. Құрылыс

2.4.1.  Қазақстан        Қазақстан        ИСМ,ЭБЖМ,         2004
        Республикасында  Республикасының  Қаржымині,        жылғы
        тұрғын үй құры-  Президенті       Ұлттық Банк       IV
        лысын дамытудың  Жарлығының       (келiсiм          тоқсан
        2005-2007 жыл-   жобасы           бойынша)
        дарға арналған                  
        мемлекеттік бағ-                
        дарламасын                      
        әзiрлеу                         
 
2.4.2.   Тұрғын үй құрылысын            Нормативтiк Ұлттық    Тұрақ.
         ипотекалық кредиттеу және      құқықтық    Банк      ты
         құрылыс жинақтары жүйесiн      кесiмдердiң (келісім
         жетiлдiру                      жобалары    бойынша),
                                                    ҚНРА,
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша),
                                                    ИСМ, ҚарМ,
                                                    ЭБЖМ

2.4.3    Қазақстан        Қазақстан         ИСМ           2004
         Республикасында  Республикасының                 жылғы
         Құрылыс          Үкiметi                         IV тоқсан
         материалдары,    қаулысының
         бұйымдары мен    жобасы
         конструкция.
         ларының
         өнеркәсібiн
         дамытудың
         2005-2014
         жылдарға
         арналған
         бағдарламасын
         әзiрлеу

2.4.4.   2005 жылы республикалық        Қазақстан   ИСМ, СА,  2006
         бюджет қаражаты есебiнен       Республи-   облыс-    жылғы
         халықтың әлеуметтiк қорғала-   касының     тардың,   қаңтар
         тын топтары үшін 1600 пәтердi  Үкiметiне   Астана
         және ипотекалық кредит беру    есеп        және
         жүйесі арқылы 11700 пәтерді                Алматы
         iске қосуды қамтамасыз ету                 қалала-
                                                    рының
                                                    әкiмдерi

2.4.5.   2005 - 2007 жылдары қаржы-     Қазақстан   ИСМ,      Ай
         ландырудың барлық көздерi      Республи-   облыс-    сайын
         бойынша 12 млн. шаршы метр     касының     тардың,   20-
         тұрғын үйдi (195 мың пәтер)    Үкiметiне   Астана    күні
         iске қосуды қамтамасыз ету     есеп        және
                                                    Алматы
                                                    қалала-
                                                    рының
                                                    әкiмдерi

2.4.6.   Оған құқығы бар азаматтардың   Қазақстан   Қаржыми-  2005
         санаттарын нақтылау бөлiгiнде  Республи-   нi, ИСМ,  жылғы
         қол жетiмдi тұрғын үйлердi     касының     Астана    маусым
         әдiл бөлудi қамтамасыз ететiн  Үкiметi     және
         "Облыстардың, Астана және      қаулысының  Алматы
         Алматы қалалары жергiлiктi     жобасы      қалала-
         атқарушы органдарының                      рының
         Қазақстан Республикасында                  әкiмдерi
         тұрғын үй құрылысын дамытудың
         2005 - 2007 жылдарға арналған
         мемлекеттiк бағдарламасын
         iске асыру шеңберiнде салынған
         тұрғын үйдi Қазақстан Респу-
         бликасының азаматтарына сату
         ережесiн бекiту туралы"
         Қазақстан Республикасы
         Үкiметiнiң 2004 жылғы 1 қыр-
         күйектегi N 923 қаулысына
         өзгерiстер мен толықтырулар
         енгiзу туралы" Қазақстан
         Республикасының Үкiметi
         қаулысының жобасын әзiрлеу            

                 2.5. Шағын және орта бизнес

2.5.1.   Кәсiпкерлiк бостандығын        Қазақстан   ИСМ,      2003
         қорғаудың қоғамдық жүйесiн     Республи.   ТМРА      жылғы
         кеңейту және жетiлдiру         касының     (келiсiм   IV
         жөнiндегi ұсыныстарды          Үкiметiне   бойынша), тоқсан
         дайындау                       ұсыныстар   кәсiп.
                                                    керлердің
                                                    қоғамдық
                                                    бiрлес.
                                                    тiктері
2.5.2.   Қазақстан Республикасында      Қазақстан   ИСМ,      2003
         шағын кәсiпкерлiктi дамытудың  Республи.   ОӘIҰК     жылғы
         және қолдаудың 2003-2005       касы        (келiсiм   IV
         жылдарға арналған мемлекеттiк  Президентi  бойынша)  тоқсан
         бағдарламасын және оны iске    Жарлығының,
         асыру жөнiндегi iс-шаралар     Қазақстан 
         жоспарын әзiрлеу               Республи.
                                        касының
                                        Үкiметi
                                        қаулысының
                                        жобалары
2.5.3.   Қолданыстағы нормативтiк       Нормативтiк ЭБЖМ,     2003
         құқықтық кесiмдерге            құқықтық    ӘдМ,      жылғы
         лицензиялау жүйесiн жетiлдiру  кесiмдердiң ИСМ,       IV
         бөлiгiнде өзгерiстер мен       жобалары    басқа да  тоқсан
         толықтырулар енгiзу                        мемле.
                                                    кеттiк
                                                    органдар -
                                                    лицен.
                                                    зиарлар

2.5.4.  (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен) 

2.5.5.   "Жеке кәсiпкерлiк туралы"      Қазақстан   ИСМ, ЭБЖМ 2005
         Қазақстан Республикасы         Респу-                жылғы
         Заңының жобасын әзiрлеу        бликасы               мамыр
                                        Заңының
                                        жобасы 

2.5.6.   "Қазақстан Республикасының     Қазақстан   ИСМ, ӘдМ, 2005
         кейбiр заңнамалық актiлерiне   Респу-      ЭБЖМ      жылғы
         кәсiпкерлiк мәселелерi         бликасы               мамыр
         бойынша өзгерiстер мен толық-  Заңының
         тырулар енгiзу туралы"         жобасы
         Қазақстан Республикасы
         Заңының жобасын әзiрлеу

2.5.7.   Шағын кәсiпкерлiк субъектi-    Қазақстан   ЭБЖМ,     2005
         лерi үшiн арнайы салық         Респу-      Қаржы-    жылғы
         режимiн қолдану аясын          бликасы     минi,     шiлде
         кеңейтуге бағытталған          Заңының     ИСМ
         Қазақстан Республикасы         жобасы
         Заңының жобасын әзiрлеу

2.5.8.   Кәсiпкерлiк субъектiлерi       Қазақстан   ӘдМ       2005
         үшiн әкiмшiлiк өндiрiп         Респу-                жылғы
         алулардың репрессивтi          бликасы               мамыр
         сипатын болдырмауға            Заңының
         бағытталған Қазақстан          жобасы
         Республикасы Заңының жобасын
         әзiрлеу

2.5.9.   Мемлекеттiк кәсiпорындармен    Нормативтiк ЭБЖМ,     2005
         табиғи монополистердiң         құқықтық    Қаржы-    жылғы
         қызмет түрлерiне, ұлттық       кесiмдердiң минi,     шiлде
         компаниялардың, табиғи         жобалары    ТМРА,
         монополия субъектiлерiнiң                  ИСМ,
         және олардың еншiлес, тәуелдi              орталық
         және бiрлесiп бақылайтын                   атқарушы
         ұйымдарының құрылтай құжат-                органдар,
         тарына оларды шағын және орта              облыс-
         бизнестiң бәсекелi                         тардың,
         ортасына беру үшiн бейiндi                 Астана
         емес функцияларын анықтау                  және
         мәнiне түгендеу жүргiзу                    Алматы
                                                    қалала-
                                                    рының
                                                    әкiмдерi

2.5.10.  Мемлекеттiк холдингтiк         Қазақстан   ЭБЖМ,     2005
         компания құру жөнiндегi        Республи-   Қаржыми-  жылғы
         тұжырымдаманы әзiрлеу          касының     нi, ЭMPM, шiлде
                                        Үкiметi     ККМ, АШМ,
                                        қаулысының  ИСМ,
                                        жобасы      ұлттық
                                                    компа-
                                                    ниялар

2.5.11.  Республикалық бюджет қаражаты  Қазақстан   ИСМ,      2005
         есебiнен 10 млрд. теңге көле-  Республи-   ЭБЖМ,     жылғы
         мiнде "ШКДҚ" АҚ-ға капитал-    касының     Қаржы-    шiлде
         дандыруды жүзеге асыру         Yкiметi     минi
                                        қаулысының
                                        жобасы

2.5.12.  Екiншi деңгейдегi банктердiң   Қазақстан   ИСМ,      2005
         шағын кәсiпкерлiк субъектi-    Республи-   ЭБЖМ,     жылғы
         лерiне кредит беруге байла-    касының     Қаржы-    қараша
         нысты тәуекелдердi сақтанды-   Yкiметiне   минi,
         рудың жүйесiн енгiзу           есеп        ҚНРА
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша),
                                                    Ұлттық
                                                    Банк
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша)      

       2.6. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саясат

2.6.1.   "Қазақстан Республикасының     Қазақстан   БҒМ, ККМ  2003
         ғарыштық мониторингiнiң        Республи.             жылғы
         ұлттық жүйесi" 2004-2006       касының                IV
         жылдарға арналған              Үкiметi               тоқсан
         ғылыми-техникалық              қаулысының
         бағдарламасын әзiрлеу          жобасы
2.6.2.   "Қазақстан Республикасының     Қазақстан   БҒМ       2003
         биологиялық қауiпсiздiгi       Республи.             жылғы
         үшiн аса қауiптi жұқпалы       касының                IV
         ауруларды қоздырғыш            Үкiметi               тоқсан
         өсiмдiктер мен жануарлардың    қаулысының
         мониторингiн және генетикалық  жобасы
         картасын жасауды ғылыми-
         техникалық қамтамасыз ету"
         2004-2006 жылдарға арналған
         ғылыми-техникалық
         бағдарламасын әзiрлеу
2.6.3.   Конкурс негiзiнде ғылыми       Нормативтiк БҒМ,      2004
         зерттеулердi қаржыландыру,     құқықтық    ЭБЖМ,     жылғы
         ғылыми гранттар беру және      кесiмнiң    ИСМ        І
         мемлекеттiк                    жобасы                тоқсан
         ғылыми-техникалық сараптама
         жүргiзу тетiгiн жетiлдiру
2.6.4.   "Қазақстан Республикасында     Қазақстан   ЭМРМ      2003
         атом энергетикасын дамыту"     Республи.             жылғы
         2004-2008 жылдарға арналған    касының                IV
         ғылыми-техникалық              Үкiметi               тоқсан
         бағдарламасын                  қаулысының
         әзiрлеу                        жобасы
         (І-кезең - 2004-2006 жылдаp)
2.6.5.   Курчатов қаласында "Ядролық    Қазақстан   ЭМРМ      2005
         технологиялар паркі"           Республи.             жылғы
         технопаркiн қалыптастыруды     касының                IV
         және дамытуды қамтамасыз ету   Үкiметi               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
2.6.6.   Ақпаратты қорғау саласында     Қазақстан   ИСМ, БҒМ, 2003
         ғылыми зерттеулер мен          Республи.   АБА, ҰҚК  жылғы
         техникалық әзiрлемелер         касының    (келісім    IV
         жүргiзудiң 2004-2005 жылдарға  Үкiметi     бойынша) тоқсан
         арналған ғылыми-техникалық     қаулысының
         бағдарламасын әзiрлеу          жобасы

2.6.7.   Қазақстан Республикасының      Нормативтік БҒМ       2004
         ғылым және ғылыми-техникалық   құқықтық              жылғы
         саласының 2004-2006 жылдарға   кесімнің               І
         арналған ақпараттық            жобасы               тоқсан
         инфрақұрылымын дамыту          

2.6.8.   Республикалық ғылыми-          Қазақстан   ЭБЖМ,     2004
         техникалық бағдарламаларға     Республи.   ИСМ,      жылғы
         талдау жүргiзу және нақты      касының     БҒМ,       І
         сектордың және Индустpиялық-   Үкіметіне   ЭМРМ,     тоқсан
         инновациялық даму              ұсыныстар   АШМ,
         стратегиясының                             ДСМ
         қажеттiлiктерiн ескере
         отырып, оларды одан әрi iске
         асырудың немесе түзетудiң
         орындылығы туралы
         ұсыныстар дайындау
2.6.9.   Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ИСМ       2003
         тау-кен металлургия кешенiнiң  Республи.             жылғы
         тұрақты жұмыс істеуін және     касының                ІV
         оны дамытудың стратегиялық     Үкіметі               тоқсан
         басымдықтарын ғылыми-          қаулысының
         техникалық қамтамасыз ету"     жобасы
         2004-2006 жылдарға арналған
         ғылыми-техникалық
         бағдарламасын әзірлеу          Қазақстан   БҒМ       2004
2.6.10.  Мемлекеттiк ғылыми ұйымдар     Республи.             жылғы
         желiсiн оңтайландыру           касының                 І
                                        Үкiметi               тоқсан
                                        қаулысының

2.6.11.  Ұлттық           Қазақстан         ИСМ, БҒМ,     2004 жылғы
         инновациялық     Республикасының   ЭМРМ,         IV тоқсан;
         жүйенi           Президентi        мүдделi
         қалыптастыру     Жарлығының        мемлекеттiк
         мен дамытудың    жобасы            органдар
         мемлекеттік
         бағдарламасын
         әзiрлеу

2.6.12.  "Инновациялық    Қазақстан         ИСМ, ЭБЖМ,    2005 жылғы
         қызметті мем-    Республикасы      БҒМ, ЭМРМ     II тоқсан
         лекеттiк қолдау  Заңының жобасы    мүдделі
         туралы"                            мемлекеттiк
         Қазақстан                          органдар
         Республикасы
         Заңының
         жобасын әзiрлеу

2.6.13.  "Қазақстанның    Қазақстан         ИСМ, ЭБЖМ,    2004 жылғы
         Даму Банкi" АҚ-  Республикасының   Қаржыминi,    III тоқсан
         ның жақын шетел  Үкiметi           Қазақстанның
         рыноктарындағы   қаулысының        Даму Банкi,
         қызметiнiң       жобасы            Ұлттық Банк
         тұжырымдамасын                     (келiсiм
         әзiрлеу                            бойынша),
         жобасы                             ҚНРА (келiсiм
                                            бойынша)

2.6.14.  Жеке меншiк сектор өкiлдерi-   Қазақстан   ИСМ,      2005
         нiң қатысуымен рыноктың        Республи-   ЭБЖМ,     жылғы
         мынадай сегменттерiнде жетi    касының     Қаржы-    маусым
         пилоттық кластер жасау мен     Үкiметi     минi,
         дамыту жөнiнде жоспарлар       қаулысының  ККМ, АШМ,
         әзiрлеу:                       жобасы      "МТЗО" АҚ
         туризм;                                    (келiсiм
         құрылыс материалдары;                      бойынша)
         тоқыма өнеркәсiбi;
         тамақ өнеркәсібі;
         металлургия;
         мұнай-газ машиналарын жасау;
         көлiк-логистикалық қызмет
         көрсету      

                     3. Аграрлық саясат

3.1.     Ауыл шаруашылығы мақсатындағы  Қазақстан   ЖРА,      2004
         жерлерді ұтымды пайдалану      Республи.   АШМ       жылғы
         жөнiндегi бағдарламаны әзiрлеу касының                ІV
                                        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы

3.2.     Ауыл шаруашылығы мақсатындағы  Қазақстан   ЖРА,      2004
         жерлердi бағалау мен           Республи.   АШМ       жылғы
         түгендеу жөнiнде жұмыстар      касының                ІV
         жүргiзу                        Үкіметіне             тоқсан
                                        ақпарат

3.3.     Асылдандыру iсi мен таңдаулы   Қазақстан   АШМ        Жыл
         тұқым шаруашылығын сақтауды    Республи.             сайын,
         әрi дамытуды қамтамасыз ету    касының                І
                                        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы

3.4.     Мал шаруашылығы өнiмдерiн      Нормативтiк  АШМ       Жыл
         сатып алу, қайта өңдеу және    құқықтық              сайын,
         экспортқа шығару үшiн "Мал     кесiмнiң                І 
         өнiмдерi корпорациясы"         жобасы                тоқсан
         ЖАҚ-қа кредит берудi
         қамтамасыз ету

3.5.     Ауыл шаруашылығы тауар         Қазақстан   АШМ        Жыл
         өндiрушілеpiн ауыл шаруашылығы Республи.             сайын,
         техникасымен неғұрлым толық    касының                 І
         қамтамасыз ету үшiн лизингтiк  Үкіметі               тоқсан
         қаражат көлемiн ұлғайту        қаулысының
                                        жобасы

3.6.     Ауыл шаруашылығы тауар         Қазақстан   АШМ        Жыл
         өндірушілерін ауыл шаруашылығы Республи.             сайын,
         техникасымен, технологиялық    касының                 І
         жабдықтармен, сервис-          Үкіметі               тоқсан
         орталықтары арқылы қажеттi     қаулысының
         қызмет көрсету кешенін         жобасы
         қамтамасыз ету үшін оларды
         қолдау шараларын әзірлеу

3.7.     Ауылдық кредит серіктестіктері Нормативтiк  АШМ,      Жыл
         жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы құқықтық    "Аграр.   сайын,
         тауар өндiрушiлерiне кредит    кесiмнiң    лық        І
         берудi қамтамасыз ету          жобасы      кредиттік тоқсан
                                                    корпо.
                                                    рация"
                                                    ЖАҚ
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша)

3.8.     Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн     Қазақстан   АШМ       2004
         көтерме сатып алу жүйесiн      Республи.             жылғы
         дамыту жөнiнде ұсыныстар       касының                 І
         дайындау                       Үкiметiне             тоқсан
                                        ұсыныстар

3.9.     Ауыл шаруашылығы өнiмдерi      Нормативтiк АШМ       2006
         мен тамақ өнiмдерiнiң          құқықтық              жылғы
         электронды caуда жүйесiн       кесiмнiң               ІІІ
         енгiзу                         жобасы                тоқсан

3.10.    Мемлекеттiк астық              Қазақстан   АШМ,       Жыл
         ресурстарын жаңалау үшiн       Республи.   "Азық-    сайын,
         бюджеттiк бағдарламалар        касының     түлік       І
         шеңберiнде астықты             Үкiметi     корпора.  тоқсан
         мемлекеттiк сатып алуды        қаулысының  циясы"
         жүргiзу                        жобасы      ЖАҚ
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша)

3.11.  Геодезия мен          Қазақстан             ЖРА         2004
       картографияны         Республикасының                   жылғы
       дамытудың 2005-       Үкiметi                           IV
       2007 жылдарға         қаулысының                       тоқсан
       арналған              жобасы
       бағдарламасын
       әзiрлеу 

3.12.    Ауыл шаруашылығы шикізатын     Қазақстан   АШМ,      2005
         өндiру мен қайта өңдеу         Республи-   ЭБЖМ,     жылғы
         саласында кластерлік баста-    касының     ИСМ,      маусым
         маларды іске асыру арқылы      Үкiметi     облыс-
         аграрлық өндiрiстi индустрия-  қаулысының  тардың,
         ландыруды қарастыра отырып,    жобасы      Астана
         аграрлық өнеркәсіп кешенiн                 және
         тұрақты дамыту жөнiнде                     Алматы
         шаралар кешенiн әзiрлеу                    қала-
                                                    ларының
                                                    әкiмдерi           

                  4. Инфрақұрылым саясаты

4.1.  алынып тасталды -   ҚР Үкіметінің   2006.02.09.  N 95  қаулысымен.

4.2.     "Iшкi су көлiгi туралы"        Қазақстан   ККМ       2003
         Қазақстан Республикасы         Республи.             жылғы
         Заңының жобасын әзiрлеу        касы                   ІІІ
                                        Заңының               тоқсан
                                        жобасы
4.3.  алынып тасталды -   ҚР Үкіметінің   2006.02.09.  N 95  қаулысымен.

4.4.     Ұлттық теңiз сауда флотын      Қазақстан   ККМ,      2003
         құрудың 2004-2006 жылдарға     Республи.   "Қаз.     жылғы
         арналған бағдарламасын         касының     теңiз.     IV
         әзiрлеу                        Үкiметi     көлiк.    тоқсан
                                        қаулысының  флоты"
                                        жобасы      ҰТКК"
                                                    ЖАҚ
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша),
                                                    "ҚазМұ.
                                                    найГаз"
                                                    ҰК ЖАҚ
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша)
4.5.     "Қазақстан Республикасындағы   Қазақстан   БҒМ       2006
         ғарыш қызметi туралы"          Респу.                жылғы
         Қазақстан Республикасы         бликасы                ІV
         Заңының жобасын әзiрлеу        Заңының               тоқсан
                                        жобасы
4.6.     Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ККМ       2003
         транзиттi-көлiк әлеуетiн       Республи.             жылғы
         дамытудың 2004-2006            касының                ІV
         жылдарға арналған              Үкіметі              тоқсан
         бағдарламасын әзірлеу          қаулысының
                                        жобасы
4.7. <*>

4.8.     Жол саласын дамытудың          Қазақстан   ККМ       2005
         2006-2008 жылдарға арналған    Республи.             жылғы
         бағдарламасын әзірлеу          касының                ІV
                                        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
4.9.     Ақтау айлағына халықаралық     Қазақстан   ККМ       2003
         мәртебе берудi қамтамасыз ету  Республи.             жылғы
                                        касының                ІV
                                        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
4.10.    Баутино айлағында мемлекеттiк  Қазақстан   ККМ,      2003
         шекара арқылы өткiзу пунктiн   Республи.   ҰҚК,      жылғы
         ашу жөнiнде шаралар қабылдау   касының     (келісім   ІV
                                        Үкіметі     бойынша), тоқсан
                                        қаулысының   КБА
                                        жобасы
4.11.    "Байқоңыр" кешенiн пайдалану   Келісім     ККМ,      2004
         жөнiндегi ынтымақтастықты      жобасы      СІМ       жылғы
         дамыту туралы" Мемлекетаралық                         ІV
         келiсiм жобасын әзірлеу                              тоқсан
4.12     Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ККМ       2004
         аумағы бойынша қауiптi         Республи.             жылғы
         жүктердi тасымалдау eрежесiн   касының                І
         әзірлеу                        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
4.13.    Қазақстан Республикасының      Қазақстан   АБА       2005
         телекоммуникациялар саласын    Республи.             жылғы
         дамытудың 2006-2008 жылдарға   касының                ІV
         арналған бағдарламасын         Үкіметі               тоқсан
         әзірлеу                        қаулысының
                                        жобасы
4.14. <*>

4.15.    Қазақстан        Қазақстан         АБА           2004 жылғы
         Республикасының  Республикасының                 IV тоқсан
         почта-жинақ      Үкiметi
         жүйесiн          қаулысының
         дамытудың        жобасы
         2005-2010
         жылдарға
         арналған
         бағдарламасын
         әзiрлеу      

                       5. Сауда саясаты

                      5.1. Сыртқы сауда

5.1.1.   ЕурАзЭҚ-қа қатысушы            Қазақстан   ИСМ,     Тұрақты
         мемлекеттермен бiрге Ортақ     Республи.   АШМ,
         кедендiк тарифтi               касының     ЭMPM
         қалыптастыруды жалғастыру      Үкiметi     Қаржыминi
                                        қаулы.
                                        ларының
                                        жобалары
                                        (ЕурАзЭҚ
                                        Интегра.
                                        циялық
                                        комитетiмен
                                        келiсiм
                                        бойынша)
5.1.2.   Қосылған құны жоғары тауарлар  Қазақстан   ИСМ,     Тұрақты
         өндiрiсiн дамыту үшiн қолайлы  Республи.   АШМ,
         жағдайлар жасауға бағытталған  касының     ЭMPM
         икемдi кезеңдiк-тарифтiк       Үкiметi     Қаржыминi
         саясаттың жүргiзiлуiн, ұлттық  қаулы.
         өндiрiстi орынды қолдаудың     ларының
         қолайсыз ықпалдан қорғалуын    жобалары
         қамтамасыз ету                 (ЕурАзЭҚ
                                        Интегра.
                                        циялық
                                        комитетiмен
                                        келiсiм
                                        бойынша)
5.1.3.   Ресей, Қазақстан, Украина және Нормативтiк ИСМ, СIМ  2006
         Беларусьтiң Бiртұтас           құқықтық    Қаржыминi жылғы
         экономикалық кеңiстiгiнде      кесiмдердiң            І
         Тарифтер және сауда жөнiндегi  жобалары              тоқсан
         комиссиясын құру бойынша
         құжатта жобаларын әзірлеу

5.1.4.   Қазақстанның ДСҰ-ға кiру       Қазақстан   ИСМ, АШМ,тұрақты
         процесiн жеделдету әрi аяқтау  Республи.   СIМ, 
         мақсатында Қазақстанның ДСҰ-ға касының     Қаржыминi
         кiруi жөнiндегi жұмыс          Үкiметiне             
         тобына кiретiн мүше елдермен   ақпарат                
         келiссөздер жүргiзу                                   

5.1.5.   Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi      Қазақстан   ИСМ,      Жыл
         салдарына талдау жүргiзу       Республи.   орталық   сайын
                                        касының     және       ІV
                                        Үкiметiне   жергi.    тоқсан
                                        ұсыныстар   лiктi
                                                    атқарушы
                                                    органдар

                      5.2. Iшкi сауда

5.2.1.  (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
5.2.2.   Елдiң шекара маңындағы         Yкiмет.     ИСМ, СIМ,  2005
         өңiрлерiнiң сауда айналымын    аралық      Қаржыминi  жыл
         ұлғайту әрi оларды дамыту      келiсiмдер  ӘдМ,ҰҚК
         мақсатында шекара маңындағы                (келiсiм
         сауда аймақтарын құру                      бойынша)

5.2.3.  (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)   

                     6. Әлеуметтік саясат

                       6.1. Бiлiм беру

6.1.1.<*>
6.1.2.   "Бiлiм беру туралы" Қазақстан  Қазақстан   БҒМ,      2004
         Республикасының Заңына бiлiм   Республи.   ОӘIҰК     жылғы
         беру жүйесiн жетiлдiру         касы        (келiсiм   І
         мәселелерi бойынша өзгерiстер  Заңының     бойынша)  тоқсан
         мен толықтырулар енгiзу        жобасы
6.1.3.   Білім берудi дамытудың         Қазақстан   БҒМ,      2005
         2005-2010 жылдарға арналған    Республи.   ОӘIҰК     жылғы
         мемлекеттiк бағдарламасын      касының     (келiсiм   ІV
         әзiрлеу                        Президентi  бойынша)  тоқсан
                                        Жарлығының
                                        жобасы
6.1.4.   Бiлiм беру сапасын бағалаудың  Қазақстан   БҒМ       2005
         ұлттық жүйесiн енгізу          Республи.             жылғы
                                        касының                ІV
                                        Үкiметiне             тоқсан
                                        ақпарат

6.1.5.   Барлық деңгейдегi бiлiм беру   Нормативтiк БҒМ       2005
         ұйымдарының стандарттарын      құқықтық              жылғы
         әзірлеу                        кесімнiң               IV
                                        жобасы                тоқсан
6.1.6.<*>
6.1.7. (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
6.1.8.   Авариялық ғимараттарды         Қазақстан   БҒМ,      Жыл
         ауыстыруды есепке алып, бiлiм  Республи.   облыс.    сайын,
         беру ұйымдарын салу, қайта     касының     тардың    жел.
         жаңартуды әрi кеңейтудi жүзеге Үкiметiне   әкімдері  тоқсан
         асыру жөнiнде шаралар          ақпарат
         қабылдау, ауылдық бiлiм беру   
         ұйымдарын күрделi жөндеудi
         жүргiзу
6.1.9. (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
6.1.10.  (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
6.1.11.  Экономика салаларының және     Нормативтiк БҒМ       Жыл
         өңiрлердiң қажеттiлiктерiне    құқықтық              сайын,
         сәйкес жоғары оқу орындары     кесiмдердiң            IV
         желiсi мен құрылымын ретке     жобалары              тоқсан
         келтiру

6.1.12.  Жалпы орта бiлiм беру          Қазақстан   БҒМ       2004
         мектептерi түлектерiнiң        Республи.             жылғы
         бiлiмiне бiрыңғай ұлттық       касының                І
         тестiлеудi өткiзу жөнiнде      Үкiметi               тоқсан
         шаралар қабылдау               қаулысының
                                        жобасы

6.1.13. Таңдаулы жоғары            Қазақстан          БҒМ     2004
        оқу орындарын              Республикасының           жылдан
        құру                       Үкiметiне ақпарат         бастап
                                                              жыл
                                                             сайын 

6.1.14.  "2006 - 2011 жылдарға          Қазақстан   БҒМ       2005
         арналған "Қазақстан балалары"  Республи-             жылғы
         мемлекеттiк бағдарламасын      касының               IV
         әзiрлеу                        Президентi            тоқсан
                                        Жарлығының
                                        жобасы

6.1.15.  Техникалық мамандықтар         Қазақстан   БҒМ       2005
         бойынша бес жоғары оқу         Республи-             жылғы
         орнында жаңа магистрлік        касының               қыр-
         (шеберханалық) және екеуiнде   Yкiметiне             күйек
         докторлық бағдарламаларды      ақпарат
         (Ph.D) енгізу

6.1.16.  Республикалық бюджеттен        Қазақстан   БҒМ,      2005-
         қаржыландырылатын өңіраралық   Республи-   ЭБЖМ,     2008
         кәсiптiк орталықтарды кезең-   касының     ИСМ,     жылдар,
         кезеңiмен құру жөнінде         Үкiметi     ЕХҚМ,    жыл
         экономиканың жекелеген         қаулы-      Атырау   сайын,
         салалары бойынша (мұнай-       ларының     және     қараша
         газ саласы бойынша Атырау      жобалары    Шығыс
         облысында (2006 ж.), отын-                 Қазақ-
         энергетикалық сала бойынша                 стан,
         Павлодар облысында (2007 ж.),              Павлодар,
         өңдеу саласы бойынша Оңтүстiк              Оңтүстік
         Қазақстан облысында (2008 ж.)              Қазақстан
         және машина жасау бойынша                  облыс-
         Шығыс Қазақстан облысында                  тарының
         (2009 ж.) техникалық және                  әкiмдерi
         қызмет көрсету еңбегi
         саласының кадрларын даярлау
         және қайта даярлау жөнiнде
         ұсыныстар енгiзу

6.1.17.  Халықаралық стандарттарға      Қазақстан   БҒM, ДСМ  2005
         сәйкес жоғары оқу орындарында  Республи-             жылғы
         сапа менеджментінің жүйесін    касының               қазан,
         кезең-кезеңiмен енгiзу         Үкiметiне             қара-
         жөнiнде жұмыс жүргiзу          ақпарат               ша,
                                                              жел-
                                                              тоқсан

6.1.18.  Бiлiм беру кредиттерi санының  Қазақстан   БҒМ, ДСМ, 2005
         есебiнен 2005 - 2006 оқу       Республи-   ЭБЖМ, ӘдМ жылғы
         жылында мемлекеттiк бiлiм      касының               маусым
         беру гранттарының санын        Үкiметi
         50 %-ға арттыру                қаулысының
                                        жобасы

6.1.19.  Елдi көгалдандырудың           Қазақстан   АШМ, БҒМ, 2005
         2005 - 2007 жылдарға арналған  Республи-   ККМ,      жылғы
         бастамаларын iске асырудың     касының     ҚОҚМ,     маусым
         "Жасыл ел" бағдарламасын       Үкiметi     облыс-
         әзiрлеу                        қаулысының  тардың,
                                        жобасы      Астана
                                                    және
                                                    Алматы
                                                    қалала-
                                                    рының
                                                    әкiмдерi

6.1.20.  "Жоғары оқу орнының үздік      Қазақстан   БҒМ, ДСМ, 2005
         оқытушысы" мемлекеттiк         Республи-   ЭБЖМ,     жылғы
         грантын тағайындау             касының     жоғары    тамыз
                                        Үкiметi     оқу орын-
                                        қаулысының  дарының
                                        жобасы      қауым-
                                                    дастығы
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша)

6.1.21.  Жоғары оқу орындарының         Қазақстан   БҒМ, ДСМ  2005
         қызметкерлерiне еңбекақы       Республи-             жылғы
         төлеудiң сараланған жүйесiн    касының               маусым
         әзiрлеу                        Үкiметiне
                                        ақпарат

6.1.22.  Даярлаудың бағыттары, елдерi   Қазақстан   БҒМ, CIM, 2005
         мен деңгейі (бакалавр, ма-     Республи-   ДСМ, ӘдМ  жылғы
         гистр, Ph.D докторы) бойынша   касының               мамыр
         квоталар белгiлеудi көздей     Үкiметi
         отырып, кадрларды шетелдерде   қаулысының
         оқыту бағдарламасын норма-     жобасы
         тивтiк және институционалдық
         қолдауды қамтамасыз ету.
         Бакалавриат деңгейiнде оқудың
         мiндеттi шарты ретiнде ҰБТ-ны
         тапсырғаны (90 баллдан төмен
         емес) туралы сертификатының
         және конкурстық комиссия
         шешiмiнiң болуын белгiлеу

6.1.23.  Бiлiм және ғылым министрлiгі   Қазақстан   БҒМ, Қар- 2005
         жанындағы "Қаржы орталығы"     Республи-   жыминi,   жылғы
         мемлекеттiк мекемесiнiң        касының     ҚНРА      шiлде
         базасында                      Үкiметi     (келiсiм
                                        қаулысының  бойынша),
                                        жобасы      ДСМ
         2005 - 2009 жылдарға арналған  Қазақстан             2005
         республикалық бюджеттен оны    Республи-             жылғы
         капиталдандыруға 2 млрд.       касының               шiлде
         теңге, оның iшiнде 2005 ж. -   Үкiметi
         600 млн. теңге бөле отырып,    қаулысының
         екiншi деңгейдегi банктер      жобасы
         беретiн студенттiк кредит-
         терге кепiлдiк беру жөнінде
         ұйым құру

6.1.24.  Жоғары оқу орындарының сту-    Қазақстан   БҒМ, ДСМ  2005
         денттерiне, магистранттарына   Республи-             жылғы
         және колледждердің оқушыларына касының               мамыр
         стипендия мөлшерiн көбейту     Үкiметi
                                        қаулысының
                                        жобасы      

                  6.2. Денсаулық сақтау

6.2.1.   Қазақстан Республикасында      Қазақстан   ДСМ       2004
         туберкулезге қарсы күрестi     Республи.             жылғы
         күшейту жөнiндегi 2004-2006    касының                I
         жылдарға арналған              Yкiметi               тоқсан
         бағдарламаны әзірлеу           қаулысының
                                        жобасы
6.2.2.   Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ДСМ       2003
         мемлекеттiк шекарасына         Республи.             жылғы
         инфекциялық және паразиттi     касының                IІІ
         аурулардың әкелiнуi мен        Yкiметi               тоқсан
         таралуын санитарлық-           қаулысының
         карантиндiк бақылауды жүзеге   жобасы
         асыру және Қазақстан
         Республикасы шекарасы мен
         аумағында санитарлық күзеттi
         қамтамасыз eту eрежесiн
         әзірлеу
6.2.3.   Қазақстан Республикасында      Қазақстан   ДСМ       2005
         азаматтардың денсаулығын       Респу-                жылғы
         сақтау туралы (жаңа редакция)  бликасы               ІІ
                                        Заңының               тоқсан
                                        жобасы
6.2.4.   "Қан донорлығы және оны        Қазақстан   ДСМ,      2003
         құрауыштар" Қазақстан          Республи.             жылғы
         Республикасы Заңының жобасын   касы                   IV
         әзірлеу                        Заңының               тоқсан
                                        жобасы
6.2.5. (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
6.2.6.  (алынып тасталды)

6.2.7.   Қазақстан Республикасында      Қазақстан   ДСМ       2003
         денсаулық сақтау ұйымдарын     Республи.             жылғы
         аккредиттеу eрежесiн әзірлеу   касының                IV
                                        Үкiметi               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
6.2.8. (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
6.2.9.  (алынып тасталды)

6.2.10.  Қазақстан        Қазақстан         ДСМ           2004 жылғы
         Республикасында  Республикасының                 IV тоқсан
         Денсаулық        Президентi
         сақтауды         Жарлығының
         реформалау мен   жобасы
         дамытудың
         2005-2010
         жылдарға
         арналған
         мемлекеттiк
         бағдарламасын
         әзiрлеу
6.2.11.  (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
6.2.12.  (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
6.2.13.  Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ДСМ,      2006
         фармацевтика саласына          Республи.   ИСМ      жылғы
         халықаралық стандарттарды      касының                IV
         енгiзуге кезең-кезеңмен көшу   Үкiметi               тоқсан
         тәртiбiн әзірлеу               қаулысының
                                        жобасы
6.2.14.  (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
6.2.15.  (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)

6.2.16.  Темiр тапшылығы бар анемия,    Қазақстан   ДСМ,      2005
         асқазан-iшек жолдары ауру-     Республи-   облыс-    жылғы
         лары, өкпенiң қабынуы,         касының     тардың,   жел-
         созылмалы бронхит және         Үкiметiне   Астана    тоқ-
         бронхиалдық демiкпе сырқат-    есеп        және      саннан
         тары бойынша диспансерлiк                  Алматы    бастап
         есептегi балалар мен жасөс-                қалала-   тоқсан
         пiрiмдердi Денсаулық сақтау                рының     сайын
         министрлiгi бекiткен тiзбеге               әкiмдерi
         сәйкес амбулаторлық емдеу
         кезiнде тегiн дәрiлiк зат-
         тармен қамтамасыз ету үшiн
         жыл сайын республикалық
         бюджеттен жергiлiктi бюджет-
         терге кемiнде 1,0 млрд.
         теңге бөлу

6.2.17.  Артериялық гипертензия,        Қазақстан   Облыс-    2005
         жүректiң ишемиялық ауруы,      Республи-   тардың,   жылғы
         созылмалы обструктивтiк өкпе   касының     Астана    жел-
         ауруы, өкпенiң қабынуы, жара   Үкiметiне   және      тоқ-
         аурулары бойынша диспансерлiк  есеп        Алматы    саннан
         есептегi азаматтарды Денсау-               қалала-   бастап
         лық сақтау министрлiгi                     рының     тоқсан
         бекiткен тiзбеге сәйкес                    әкiмдерi, сайын
         амбулаторлық емдеу кезiнде                 ДСМ
         жеңiлдiк шарттарында дәрiлiк
         заттармен қамтамасыз ету үшін
         республикалық бюджеттен жер-
         гiлiктi бюджеттерге жыл сайын
         кемiнде 1,8 млрд. теңге бөлу       

              6.3. Жұмыспен қамту және еңбек

6.3.1.   Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ЕХҚМ,     2004
         халқын жұмыспен қамтудың       Республи.   ОӘIҰК     жылғы
         2005-2007 жылдарға арналған    касының     (келiсiм   ІV
         бағдарламасын әзiрлеу          Үкiметi     бойынша)  тоқсан
                                        қаулысының  мүдделi
                                        жобасы      орталық
                                                    және
                                                    жергi.
                                                    лiктi
                                                    атқарушы
                                                    орган.
                                                    дармен
                                                    бiрлесе
                                                    отырып
6.3.2.   Қазақстан Республикасы         Қазақстан   ЕХҚМ,     2004
         Еңбек кодексiнiң жобасын       Респу.      ӘдМ       жылғы
         әзiрлеу                        бликасы                ІV
                                        Заңының               тоқсан
                                        жобасы
6.3.3.   Қазақстан Республикасында      Қазақстан   ЕХҚМ,     2004
         еңбек қауiпсiздiгiн және оны   Республи.   ТЖЛ, ИСМ, жылғы
         қорғауды қамтамасыз етудiң     касының     ККM,       IV
         2005-2007 жылдарға арналған    Үкiметi     ЭМРМ,     тоқсан
         бағдарламасын әзірлеу          қаулысының  АШМ, ДСМ,
                                        жобасы      БҒМ, ӘдМ
6.3.4.   Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ЕХҚМ      Жыл
         аумағында еңбек қызметiн       Pecпубли.             сайын,
         жүзеге асыру үшiн арналған     касының                 І
         шетелдiк жұмыс күшiн тартуға   Үкiметi               тоқсан
         квота белгiлеу                 қаулысының
                                        жобасы
6.3.5.   Мемлекеттiк қызметшiлер болып  Қазақстан   ЕХҚМ,     Жыл
         табылмайтын мемлекеттiк        Республи.   ЭБЖМ,     сайын,
         мекемелер қызметкерлерiне,     касының     БҒМ, ДСМ,   І
         олардың жалақысын арттыруды    Үкіметі     МАСМ,     тоқсан
         ескере отырып, еңбекақы төлеу  қаулысының  ӘдМ
         жүйесiн кезең-кезеңмен         жобасы
         жетiлдiрудi жүзеге асыру

             6.4. Халықты әлеуметтiк қорғау

6.4.1.   Әлеуметтiк қамсыздандыру       Нормативтiк ЕХҚМ      2004-
         және әлеуметтiк қызмет         құқықтық              2006
         көрсету нормативтерiн әзiрлеу  кесiмдердiң           жыл.
                                        жобалары              дар,
                                                              IV
                                                              тоқсан
6.4.2.   Мемлекеттiк әлеуметтiк         Қазақстан   ЕХҚМ,     2004
         сақтандыру қорын құру          Республи.   ҚарМ     жылғы
                                        касының     ЭБЖМ,     ІІІ
                                        Үкiметi     ҚНРА     тоқсан
                                        қаулысының  (келісім
                                        жобасы      бойынша),
                                                    Ұлттық
                                                    Банк
                                                   (келiсiм
                                                   бойынша)

6.4.3.   "Мүгедектердi әлеуметтiк       Қазақстан   ЕХҚМ,     2003
         қорғау" Қазақстан Республикасы Респу.      ЭБЖМ,     жылғы
         Заңының жобасын әзірлеу        бликасы     БҒМ, ДСМ,  IV
                                        Заңының     ОӘІҰК     тоқсан
                                        жобасы      (келісім
                                                    бойынша)
6.4.4.   Зейнетақы төлемдерiнiң         Қазақстан   ЕХҚМ      Жыл
         мөлшерiн арттыруды             Республи.             сайын,
         қамтамасыз ету                 касының                IV
                                        Үкiметi               тоқсан
                                        қаулыла.
                                        рының
                                        жобалары
6.4.5.   "Ана мен балаға мемлекеттiк    Қазақстан   ЕХҚМ,     2004
         жәрдемақылар туралы" Қазақстан Респу.      ЭБЖМ,     жылғы
         Pecпубликасы Заңының жобасын   бликасы     ОӘІҰК     IІІ
         әзірлеу                        Заңының     (келісім  тоқсан
                                        жобасы      бойынша)
6.4.6.   "Отбасының жиынтық табысын     Қазақстан   ЕХҚМ      2003
         есептеу тәртiбi туралы" Ереже  Республи.             жылғы
         әзірлеу                        касының               IV
                                        Үкiметi               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
6.4.7.   Балалы отбасыларға берiлетiн   Қазақстан  ЕХҚМ    Балалы
         жәрдемақылар тағайындау        Республи.        отбасыларға
         және төлеу тәртiбiн әзірлеу    касының           берiлетiн
                                        Үкiметi          мемлекеттiк
                                        қаулысының      жәрдемақылар
                                        жобасы            туралы"
                                                          Қазақстан
                                                        Республика-
                                                        сының Заңы
                                                          қабылдан-
                                                       ғаннан кейiн
                                                     бiр ай мерзiмде

6.4.8.  Қазақстан         Қазақстан         Еңбекминi     2004 жылғы
        Республикасында   Республикасының                 IV тоқсан
        әлеуметтік        Yкiметi
        реформаларды      қаулысының
        одан әрi          жобасы
        тереңдетудің
        2005-2007
        жылдарға
        арналған
        бағдарламасын
        әзiрлеу

6.4.9.   Аз қамтылған отбасыларға       Қазақстан   ЕХҚМ,     2005
         2006 жылдан бастап 18 жасқа    Респу-      облыс-    жылғы
         дейiнгi балаларға ай сайынғы   бликасы     тардың,   тамыз
         жәрдемақылар төлеу, 4 және     Заңының     Астана
         одан көп бiрге тұратын         жобасы      және
         кәмелетке толмаған балалары                Алматы
         бар көп балалы аналарға,                   қала-
         "Алтын алқа", "Күмiс алқа"                 ларының
         белгiлерiмен немесе І және                 әкiмдерi
         ІІ дәрежелi "Ана даңқы"
         орденiмен марапатталған        Қазақстан             2005
         аналарға арнаулы мемлекеттiк   Республи-             жылғы
         жәрдемақылардың мөлшерiн       касының               қараша
         4000 теңгеге дейiн көбейту     Үкiметiне
         бөлiгiндегi толықтыруларды     ақпарат
         "Балалы отбасыларға берiлетiн
         мемлекеттiк жәрдемақылар
         туралы", "Қазақстан Республи-
         касының кейбiр заңнамалық
         актiлерiне әлеуметтiк қамсыз-
         дандыру мәселелерi бойынша
         өзгерiстер мен толықтырулар
         енгізу туралы" Қазақстан
         Республикасының заңдарында
         көздеу

6.4.10.  2006 жылғы 1 шiлдеден бастап   Қазақстан   ЕХҚМ      2005
         бiр жасқа дейiнгi бала күтiмi  Респу-                жылғы
         жөнiндегі мемлекеттiк жәрде-   бликасы               қараша
         мақылар енгізу бөлiгінде       Заңының
         "Балалы отбасыларына төлене-   жобасы
         тiн мемлекеттiк жәрдемақылар
         туралы" Қазақстан Республи-    Қазақстан             2005
         касының Заңына түзетулер       Республи-             жылғы
         енгізудi көздеу                касының               жел-
                                        Үкiметi               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы

6.4.11.  Мүгедектердiң барлық           Қазақстан   EXҚM      2005
         санаттарына және жасына        Респу-                жылғы
         байланысты жәрдемақы алушы-    бликасы               тамыз
         ларға, сондай-ақ мемлекеттiк   Заңының
         арнайы жәрдемақылар алушы-     жобасы
         ларға мемлекеттiк әлеуметтiк
         жәрдемақыларды 1000 теңгеге
         қосымша арттыруды "Қазақстан
         Республикасының кейбiр заң-
         намалық актiлерiне әлеуметтiк
         қамсыздандыру мәселелерi
         бойынша өзгерiстер мен толық-
         тырулар енгiзу туралы" Қазақ-
         стан Республикасының Заңында
         көздеу

6.4.12.  2006 жылдан бастап асырау-     Қазақстан   EXҚМ      2005
         шысынан айырылған 247 мың      Респу-                жылғы
         отбасына 300-ден 1000 теңгеге  бликасы               тамыз
         дейiнгi сомада қосымша қолдау  Заңының
         көрсетудi "Қазақстан Респу-    жобасы
         бликасының кейбiр заңнамалық
         актiлерiне әлеуметтiк қамсыз-
         дандыру мәселелерi бойынша
         өзгерiстер мен толықтырулар
         енгiзу туралы" Қазақстан
         Республикасының Заңында
         көздеу            

                           6.5. Мәдениет

   Тарихи-мәдени мұраны сақтау және дамыту, кәсіби өнер мен
    халық шығармашылығын дамыту жағдайларын қамтамасыз ету

6.5.1.  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.10.31. N 1084  қаулысымен .

6.5.2.  "Мәдени мұра"         Қазақстан        Мәдениетминi,   2003
        2004-2006 жыл.        Республикасының  Ақпаратминi     жылғы
        дарға арналған        Президентi                       IV
        мемлекеттiк           Жарлығының                      тоқсан
        бағдарламасын         жобасы
        әзiрлеу

6.5.3.   Қазақстан Республикасындағы    Қазақстан   АкМ       2003
         мерекелер мен атаулы           Республи.             жылғы
         күндердiң 2005-2006 жылдарға   касының               IV
         арналған тiзбесiн әзірлеу      Үкiметi               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
6.5.4.<*>

6.5.5. (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
6.5.6.  (алынып тасталды)

6.5.7.  Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.10.31. N 1084  қаулысымен .

6.5.8.   Қазақстан Республикасындағы    Қазақстан   МәдМ      2004
         мемлекеттiк терминологиялық    Республи.             жылғы
         жұмыс тұжырымдамасын әзірлеу   касының                I
                                        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
6.5.9.   Қазақстан Республикасындағы    Қазақстан   МәдМ      2004
         мемлекеттiк ономастикалық      Республи.             жылғы
         жұмыс тұжырымдамасын әзірлеу   касының               IІ
                                        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
6.5.10.  Шетелде тұратын  Қазақстан         Мәдениетминi, 2004 жылғы
         отандастарды     Республикасы      КДА, СIМ      IV тоқсан 
         қолдаудың        Президентi
         2005-2007        Жарлығының
         жылдарға         жобасы
         арналған
         мемлекеттік
         бағдарламасын
         әзiрлеу
6.5.11.  Қазақстан Республикасында      Қазақстан   АкМ       2003
         телерадио хабарларын таратудың Республи.             жылғы
         2004-2006 жылдарға арналған    касының               IV
         бағдарламасын әзірлеу          Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
6.5.12.  (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
6.5.13.  Жастар саясатының 2005-2007    Қазақстан   БҒМ       2005
         жылдарға арналған              Республи.             жылғы
         бағдарламасын әзірлеу          касының               I
                                        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы

6.5.14.  Мәдениет саласын дамытудың     Қазақстан   МАСМ      2005
         2006 - 2008 жылдарға арналған  Республи-             жылғы
         бағдарламасын әзiрлеу          касының               қараша
                                        Үкiметi
                                        қаулысының
                                        жобасы

6.5.15.  Қазақстан Республикасы         Қазақстан   МАСМ      2005
         Президентiнiң 2001 жылғы 7     Республи-             жылғы
         ақпандағы N 550 Жарлығымен     касының               қараша
         бекiтiлген Тiлдердi қолдану    Президентi
         мен дамытудың 2001 - 2010      Жарлығының
         жылдарға арналған мемлекеттік  жобасы
         бағдарламасының мемлекеттiк
         тiлдi дамытуға қатысты
         бөлiгiне өзгерiстер енгізу      

                  6.6. Спорт және туризм

6.6.1.   2004 жылы Қазақстан            Қазақстан   ТурСА,    2003
         Республикасы халықтарының      Республи.   облыс.    жылғы
         I қысқы спартакиадасын өткiзу  касының     тардың,   ІІІ
                                        Премьер-    Астана    тоқсан
                                        Министрі    және
                                        өкімінің    Алматы
                                        жобасы      қалала.
                                                    рының
                                                    әкімдері
6.6.2.   2004 жылы спорт                Қазақстан   ТурСА,    2004
         ардагерлерiнiң республикалық   Республи.   облыс.    жылғы
         спартакиадасын өткiзу          касының     тардың,   І
                                        Премьер-    Астана    тоқсан
                                        Министрі    және
                                        өкімінің    Алматы
                                        жобасы      қалала.
                                                    рының
                                                    әкімдері
6.6.3.   2005 жылы Қазақстан            Қазақстан   ТурСА,    2004
         Республикасының 1-ші Жастар    Республи.   облыс.    жылғы
         спорт ойындарын өткiзу         касының     тардың,   ІІI
                                        Премьер-    Астана    тоқсан
                                        Министрі    және
                                        өкімінің    Алматы
                                        жобасы      қалала.
                                                    рының
                                                    әкімдері
6.6.4. (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)

6.6.5.   Алматы облысында олимпиадалық  Қазақстан   МАСМ      IV
         дайындықтың республикалық      Республи.           тоқсан,
         базасының құрылысын қамтамасыз касының              жыл    
         eту                            Үкіметіне           сайын   
                                        есеп
6.6.6.   2007 жылы Қазақстанда          Қазақстан   МАСМ,    2006
         параолимпиадалық ойындар       Республи.   ЕХҚМ,     жылғы
         өткiзу                         касының     облыс.    ІV
                                        Премьер-    тардың,   тоқсан
                                        Министрі    Астана
                                        өкімінің    және
                                        жобасы      Алматы
                                                    қалала.
                                                    рының
                                                    әкімдері
6.6.7.   2006 жылы Дохa қаласында       Қазақстан    МАСМ     2006
         (Катар) XV жазғы Азия          Республи.             жылғы
         ойындарына жазғы спорт түрлерi касының               ІV
         бойынша ұлттық құрама          Үкіметіне             тоқсан
         командаларды дайындауды және   есеп
         олардың қатысуын қамтамасыз    
         eту
6.6.8.   2006 жылы Турин қаласында      Қазақстан    МАСМ     2005
         (Италия) қысқы Олимпиада       Республи.             жылғы
         ойындарына қысқы спорт түрлерi касының               ІІ
         бойынша ұлттық құрама          Үкіметі               тоқсан
         командаларды дайындауды және   қаулысының
         олардың қатысуын қамтамасыз    жобасы
         ету
6.6.9.   Қазақстан Республикасында      Қазақстан    МАСМ     2005
         дене шынықтыру мен спортты     Республи.             жылғы
         дамытудың 2006-2008 жылдарға   касының               IV
         арналған мемлекеттiк           Президенті            тоқсан
         бағдарламасын әзірлеу          Жарлығының
                                        жобасы
6.6.10.  Қазақстан Республикасында      Қазақстан   МАСМ      2005
         дене шынықтыру мен спортты     Республи.             жылғы
         дамытудың 2006-2008 жылдарға   касының               IV
         арналған мемлекеттiк           Үкіметі               тоқсан
         бағдарламасын iске асыру       қаулысының
         жөнiндегi iс-шаралар жоспарын  жобасы
         әзірлеу
6.6.11.  2006 жылы Қазақстан            Қазақстан   МАСМ      2006
         Республикасы Президентiнiң     Республи.             жылғы
         жүлделерiне III халық спорты   касының               І
         ойындарын өткiзу               Премьер-              тоқсан
                                        Министрi
                                        өкiмiнiң
                                        жобасы
6.6.12.  Туристiк саланы дамытудың      Қазақстан   ИСМ       2005
         2006-2008 жылдарға арналған    Республи.             жылғы
         бағдарламасының жобасын        касының               IV
         әзірлеу                        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы

                6.7. Демография және көшi-қон

6.7.1.  (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)

6.7.2.   Қазақстан Республикасы         Қазақстан   ЕХҚМ,     Жыл
         Президентiнiң "Көшi-қон        Республи.   СІМ,ӘдМ, сайын,
         квотасы туралы" Жарлығының     касы        ІІМ, ҰҚК  IV
         жобасын әзiрлеу                Президенті  (келісім тоқсан
                                        Жарлығының  бойынша)
                                        жобасы      
6.7.3.   Қазақстан Республикасындағы    Қазақстан   ОӘІҰК
         гендерлiк саясат               Республи.   (келісім
         тұжырымдамасын әзiрлеу         касының     бойынша),
                                        Үкiметi     ЕХҚМ,
                                        қаулысының  БҒМ, ДСМ,
                                        жобасы      IIМ,
                                                    үкiметтiк
                                                    емес
                                                    ұйымдар
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша)

                    7. Мемлекеттік реттеу

                      7.1. Кәсiби Үкімет

7.1.1.   Қазақстан Республикасы         Қазақстан   Қазақстан 2005
         Үкiметiнiң Регламентiне        Республи.   Респу.    жылғы
         өзгерiстер енгiзу              касының     бликасы   І
                                        Yкiметi     Премьер-  тоқсан
                                        қаулысының  Минист.
                                        жобасы      рінің
                                                    Кеңсесі,
                                                    ӘдМ
7.1.2.   Қазақстан Республикасы         Қазақстан   ЭБЖМ      2003
         Президентiнiң "Қазақстан       Республи.             жылғы
         Республикасында мемлекеттiк    касының               IV
         бағдарламалар әзiрлеу мен      Үкіметі               тоқсан
         iске асыру ережесi туралы"     қаулысының
         2003 жылғы 2 маусымдағы        жобасы
         N 1099 Жарлығына сәйкес
         келтiру бөлiгiнде Қазақстан
         Республикасында бағдарламалар
         әзірлеу eрежесiне өзгерiстер
         енгiзу
7.1.3.   Бағдарламалар бойынша          Қазақстан   ЭБЖМ      2003
         уәкiлеттi органды айқындау     Республи.             жылғы
         жөнiнде ұсыныстар дайындау     касының               ІІІ
                                        Үкіметіне             тоқсан
                                        ұсыныс
7.1.4.   Мемлекеттiк және салалық       Қазақстан   ЭБЖМ      2004
         (секторалдық) бағдарламалар    Республи.             жылғы
         тиiмдiлiгiн бағалау әдiснамасы касының               ІІ
         жөнiнде ұсыныстар дайындау     Үкіметіне             тоқсан
                                        ұсыныс
7.1.5.   Қазақстан Республикасы         Нормативтік ЭБЖМ,     2003
         Президентiнiң мемлекеттiк      құқықтық    МҚА       жылғы
         қызметшiлер жалақысының        кесімдер    (келісім  IV
         деңгейiн, оны бұл ретте жеке   жобалары    бойынша), тоқсан
         меншiк секторда қалыптасқан                ЕХҚМ
         деңгейге жақындата отырып,
         арттыру мәселесi жөнiндегi
         Жарлығының жобасын әзірлеу
7.1.6.   Мемлекеттiк қызмет             Қазақстан   МҚА       2003
         қызметкерлерiн басқару         Республи.   (келісім  жылғы
         жүйесiн жақсарту, санаттар     касының     бойынша)  IV
         топтарын оңтайландыру әрi      Президенті            тоқсан
         лауазымдарды бiрыңғайлау       Жарлығының
         мақсатында және жүргiзiлiп     жобасы
         отырған мемлекеттiк басқару
         деңгейлерi арасындағы
         өкiлеттiктердi ажырату
         саясатын ескере отырып,
         әкiмшiлiк мемлекеттiк
         қызметшiлер лауазымдары
         тiзiлiмiн жетiлдiру
7.1.7.   1998-2000 жылдары астанаға     Нормативтік МҚА       2003-
         қоныс аударған мемлекеттiк     құқықтық    (келісім  2004
         қызметшiлердi тұрғын үймен     кесімдердің бойынша), жылдар
         қамтамасыз етудi аяқтау        жобалары    ҚарМ
7.1.8.   Мемлекеттiк қызметшiлерге      Қазақстан   МҚА       2003
         мемлекеттiң үлестiк қатысуымен Республи.   (келісім  жылғы
         ипотекалық кредит беру         касының     бойынша), IV
         шарттарында тұрғын үй беру     Үкіметіне   Ұлттық    тоқсан
         тетiгiн тұжырымдау             ұсыныс      Банк
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша),
                                                    ҚарМ,
                                                    ӘдМ, ИСМ,
                                                    ЭБЖМ
7.1.9. (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
7.1.10.  Академияның қазiргi заманғы    Нормативтік МҚА       2004
         кешенiнiң құрылысын қоса       құқықтық    (келісім  жылғы
         алғанда, Мемлекеттiк қызмет    кесімдердің бойынша), IV
         академиясының оқу, ғылыми-     жобалары    Мемле.    тоқсан
         әдiстемелiк және                           кеттік
         материалдық-техникалық базасын             қызмет
         нығайту                                    акаде.
                                                    миясы
7.1.11.  Мемлекеттiк органдарда         Нормативтік МҚА       2003
         Кадрларды басқарудың           құқықтық    (келісім  жылғы
         ақпараттық жүйесiн (КБАЖ)      кесімнің    бойынша), ІІІ
         енгiзудi аяқтау                жобасы      мүдделі   тоқсан
                                                    мемле.
                                                    кеттік
                                                    органдар
7.1.12.  Мемлекеттiк әкiмшiлiк          Нормативтік МҚА       2004
         қызметшiлер лауазымдары        құқықтық    (келісім  жылғы
         тiзiлiмiнiң өзгеруiн ескере    кесімнің    бойынша)  I
         отырып, мемлекеттiк әкiмшiлiк  жобасы                тоқсан
         лауазымдар санаттарына
         қойылатын бiлiктiлiк
         талаптарын жетiлдiру
7.1.13.  Мемлекеттiк статистика         Қазақстан   СА        2004
         органдарының салалық және      Республи.             жылғы
         өңiрлiк құрылымын оңтайландыру касының               ІV
         жөнiнде шаралар әзірлеу        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
7.1.14.  Қазақстан Республикасының      Қазақстан   СА,       2005
         мемлекеттiк статистикасын      Республи.   мүдделі   жылғы
         жетiлдiрудiң 2006-2008         касының     мемле.    IV
         жылдарға арналған              Үкіметі     кеттік    тоқсан
         бағдарламасын әзірлеу          қаулысының  органдар
                                        жобасы

      7.2. Мемлекеттік басқару органдарының функциялары
          мен өкілеттіктерін айқындау және ажырату

7.2.1.   Басқару салалары (секторлары)  Қазақстан   ЭБЖМ,     2004
         бойынша мемлекеттiк            Респу.      ӘдМ,      жылғы
         басқарудың деңгейлерi          бликасы     мүдделі   I
         арасындағы өкiлеттiктердi      Заңының     мемле.    тоқсан
         ажырату бөлiгiнде "Қазақстан   жобасы      кеттік
         Республикасының кейбiр заң                 органдар
         актiлерiне мемлекеттiк басқару
         деңгейлерi арасындағы
         өкiлеттiктердi ажырату
         мәселелерi бойынша өзгерiстер
         мен толықтырулар енгiзу
         туралы" Қазақстан Республикасы
         Заңының жобасын әзірлеу
7.2.2.   "Қазақстан Республикасының     Нормативтік Салалық   2004
         заңға тәуелдi кесiмдерiне      құқықтық    министр.  жылғы
         мемлекеттiк басқару            кесімдердің ліктер    IV
         функцияларын қайта бөлу        жобалары    мен агент. тоқ.
         мәселелерi бойынша өзгерiстер              тіктер,   сан -
         мен толықтырулар енгiзу                    облыс.    2005
         туралы" Қазақстан                          тардың,   жылғы
         Республикасы нормативтiк                   Астана     І
         құқықтық кесiмдерiнiң                      және     тоқсан
         жобаларын әзірлеу                          Алматы 
                                                    қалала.
                                                    рының
                                                    әкімдері
7.2.3.   Басқару деңгейлерi             Мемле.      ЭБЖМ,     Жыл
         арасындағы мемлекеттiк         кеттік      мүдделі   сайын,
         функцияларды оңтайлы бөлу      комиссияға  мемле.    IV
         жөнiндегi ұсыныстарды одан әрi ұсыныстар   кеттік    тоқсан
         тұжырымдап, мемлекеттiк                    органдар
         басқару секторына
         функционалдық талдауды жүзеге
         асыру жөнiндегi жұмысты
         жалғастыру

7.2.4.  "Қазақстан Республикасында     Қазақстан   ӘдМ,      2005
         жергiлiктi өзiн-өзi басқару    Респу-      ЭБЖМ,     жылғы
         туралы" Қазақстан Республи-    бликасы     орталық   қараша
         касы Заңының жобасын әзiрлеу   Заңының     және жер-
                                        жобасы      гiлiктi
                                                    атқарушы
                                                    органдар

7.2.5.   Жергiлiктi өзiн-өзi            Қазақстан   ЭБЖМ,     2006
         басқаруды дамытуды  қолдаудың  Республи-   ӘдМ,      жылғы
         2006 - 2008 жылдарға арналған  касының     орталық   сәуiр
         мемлекеттiк бағдарламасын      Президентi  және жер-
         әзiрлеу                        Жарлығының  гiлiктi
                                        жобасы      атқарушы
                                                    органдар

7.2.6.   Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ЭБЖМ,     2006
         Президентiне мемлекеттiк       Республи-   орталық   жылғы
         басқару жүйесiн және Үкiмет    касының     атқарушы  ақпан
         құрылымын жетiлдiру жөнiнде    Прези-      органдар
         ұсыныстар әзiрлеу              дентiне
                                        ұсыныстар

7.2.7.   Мемлекеттiк дерекқорларды,     Қазақстан   АБА, ҰҚК  2005
         бiрыңғай көлiктiк ортаны,      Республи-   (келiсiм  жылғы
         үкiметтiк порталды, ұлттық     касының     бойынша), жел-
         сәйкестендiру жүйесiн,         Үкiметiне   орталық   тоқ-
         электронды мемлекеттiк сатып   ақпарат     және жер- сан,
         алуды, электронды құжат                    гiлiктi   2006
         айналымы мен мұрағаттарды                  атқарушы  жылғы
         қоса алғанда, "электронды                  органдар, жел-
         үкiмет" инфрақұрылымын                     сондай-ақ тоқсан
         құру жөнiндегi жұмыстарды                  өзге де
         орындауды қамтамасыз ету,                  мемле-
         мемлекеттiк органдардың                    кеттiк
         электронды қызметтерiн                     органдар
         ақпараттық қауiпсiздiктiң
         лайықты деңгейiн қамтамасыз
         етуді ecкepe отырып құру
         және дамыту

7.2.8.   Орталық және жергіліктi        Қазақстан   ЭБЖМ,     2005
         атқарушы, сондай-ақ өзге де    Республи-   ИСМ, МҚА  жылғы
         мемлекеттік органдар көрсе-    касының     (келiсiм  жел-
         тетiн әкiмшiлiк мемлекеттік    Үкiметiне   бойынша), тоқсан
         қызметтерге оларды жiктеу      ұсыныс      орталық
         және олардың бiр бөлігін                   және жер-
         мемлекеттiк емес секторға                  гiлiктi
         беру мақсатында талдау                     атқарушы
         жүргiзу                                    органдар,
                                                    сондай-ақ
                                                    өзге де
                                                    мемле-
                                                    кеттiк
                                                    органдар

7.2.9.   Нормативтiк құқықтық базаға    Қазақстан   АБА,      2006
         әкiмшiлiк мемлекеттік қыз-     Республи-   орталық   жылғы
         меттер мен оларды көрсету      касының     және жер- тамыз
         регламенттерiне жүргізілген    Үкiметiне   гілiктi
         талдау нәтижелерi бойынша      ақпарат     атқарушы
         өзгерiстер енгiзу                          органдар,
                                                    сондай-ақ
                                                    өзге де
                                                    мемле-
                                                    кеттiк
                                                    органдар

7.2.10.  Әкiмшiлiк рәсімдерді оңай-     Қазақстан   ЭБЖМ,     2006
         латуды ақпараттық техноло-     Республи-   ИСМ, МҚА  жылғы
         гияларды енгізудi және         касының     (келiсiм  жел-
         мемлекеттік қызметшілердiң     Yкiметi     бойынша), тоқсан
         бiлiктілiгiн арттыруды         қаулысының  орталық
         ескере отырып, орталық         жобасы      және жер-
         және жергiлiктi атқарушы                   гілiкті
         органдардың құрылымы мен                   атқарушы
         санын оңтайландыру                         органдар,
                                                    сондай-ақ
                                                    өзге де
                                                    мемле-
                                                    кеттiк
                                                    органдар

7.2.11. Мемлекеттiк органдар            Қазақстан   ЭБЖМ, МҚА 2005
        қызметiнiң тиiмдiлiгi мен       Республи-   (келiсiм  жылғы
        сапасын бағалау жүйесiн         касының     бойынша)  қыр-
        әзiрлеу                         Президентi            күйек
                                        Жарлығының
                                        жобасы

7.2.12.  Әкiмдердiң маслихаттардың      Қазақстан   ЭБЖМ, ӘдМ 2005
         алдында есеп беруiн кеңей-     Республи-             жылғы
         туге, бағытталған Қазақстан    касының               жел-
         Республикасының Президентi     Президентi            тоқсан
         Жарлығының жобасын әзiрлеу     Жарлығының
                                        жобасы

7.2.13.  Астана, Алматы қалаларында     Қазақстан   ӘдМ       2005
         "Жалғыз терезе" қағидаты       Республи-             жылғы
         бойынша халыққа қызмет         касының               ІІ
         көрсету орталықтары" туралы    Үкiметi               тоқсан
         үлгi ереже әзiрлеу             қаулысының
                                        жобасы      

              7.3. Мемлекеттiк активтердi басқару

7.3.1.   Мемлекеттiң активтер           Нормативтік ЭБЖМ,      2006
         теңгерiмiнiң және              құқықтық    Қаржыминi, жылғы
         мiндеттемелерiн әдiстемесiн    кесімнің    ЭМРМ,      III
         әзірлеу                        жобасы      ИСМ,      тоқсан
                                                    Ұлттық
                                                    Банк
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша)
7.3.2.   Коммуналдық меншiк объектi-    Әкiмдердiң  Облыс-    2005
         лерiн мақсатты және тиiмдi     шешiмдерi,  тардың,   жылғы
         пайдалануды  бақылау жүйесiн   Қазақстан   Астана    III
         жетiлдiру жөнiнде шаралар      Республи-   және      тоқсан
         қабылдау                       касының     Алматы
                                        Үкiметiне   қала-
                                        есеп        ларының
                                                    әкiмдерi

7.3.3.  (алынып тасталды)

7.3.4.   Ұлттық компанияларды           Қазақстан   ЭБЖМ,     Жыл
         дамытудың орта мерзiмдi        Республи.   Қазақстан сайын,
         кезеңге арналған жоспарларын   касының     Республи. I
         әзiрлеу                        Yкiметi     касының   тоқсан
                                        қаулыла.    Премьер-
                                        рының       Министр.
                                        жобалары    дiң
                                                    Кеңсесi,
                                                    ЭМРМ,
                                                    ККМ, АШМ,
                                                    ИСМ,
                                                    МАСМ,
                                                    ТМРА
                                                    ҚарМ,
                                                    АБА,
                                                    Ұлттық
                                                    Банк
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша),
                                                    ұлттық
                                                    компа.
                                                    ниялар
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша)

                7.4. Баға және тариф саясаты

7.4.1.   Табиғи монополия               Нормативтік ТМРА      2003
         субъектiлерiнiң инвестициялық  құқықтық    (келісім  жылғы
         бағдарламаларын iске асыру     кесімнің    бойынша)  IV
         тиiмдiлiгiнiң мониторингiн     жобасы                тоқсан
         жүзеге асыру eрежесiн әзірлеу
7.4.2.   Бәсекелестiктi қорғау және     Нормативтік  ИСМ      2003-
         дамыту саласындағы нормативтiк құқықтық              2006
         құқықтық базаны жетiлдiру      кесімдердің           жылдар
                                        жобалары

7.4.3. (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)

7.4.4.   Табиғи монополия субъектiле-   Қазақстан   ТМРА      2005-
         рiне техникалық және қаржылық  Республи-             2006
         сараптама жүргiзу              касының               жылдар
                                        Үкiметiне             IV
                                        есеп                  тоқсан

7.4.5.   Монополистер қызметiнiң        Қазақстан   ТМРА      2005-
         мониторингi жөнiнде элек-      Республи-             2006
         тронды дерекқор құру           касының               жылдар
                                        Үкiметiне             IV
                                        есеп                  тоқсан

7.4.6.   Табиғи монополия субъек-       Нормативтiк  TMPA     2005-
         тілерiнiң қызметтерiне         құқықтық              2007
         (жұмыстарына, тауарларына)     кесiмдердiң           жылдар
         тариф түзу әдiстемесiн         жобалары
         әзiрлеу       

      7.5. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану

7.5.1.   "Қоршаған ортаны қорғау"       Нормативтік ҚОҚМ      2004
         2004-2007 жылдарға арналған    құқықтық              жылғы
         бағдарламасын әзірлеу          кесiмiнiң             IV
                                        жобасы                тоқсан
7.5.2.   Озонды бұзатын заттар шыға-    Қазақстан   ҚОҚМ      2006
         рындыларын қысқарту жөнiндегi  Республи-             жылғы
         шараларды әзiрлеу              касының               IV
                                        Үкiметi               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
7.5.3.   Табиғатты арнайы пайдалануға   Қазақстан   ҚОҚМ      2005
         орта-ұзақ мерзiмдi рұқсаттар   Республи.             жылғы
         тетiгiн әзірлеу                касының               ІV
                                        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
7.5.4.   Каспий қорығы аймағында және   Қазақстан   ҚОҚМ,     2003
         Каспий маңы өңiрiнде қызметiн  Республи.   АШМ       жылғы
         жүзеге асыратын кәсiпорындарға касының               IV
         қойылатын қосымша экологиялық  Үкіметі               тоқсан
         талаптарды әзірлеу             қаулысының
                                        жобасы
7.5.5.   Қоршаған ортаны ластауға       Қазақстан   ҚОҚМ      2005
         арналған рұқсаттардың          Республи.             жылғы
         мемлекеттiк тiзiлiмiн енгiзу   касының               ІІІ
                                        Үкіметіне             тоқсан
                                        есеп
7.5.6.   Қазақстанның 21 ғасырға күн    Қазақстан   ҚОҚМ,     2004
         тәртiбiн әзiрлеу және 1992     Республи.   СІМ,      жылғы
         жылы Рио-де-Жанейрода өткен    касының     ЭБЖМ      I
         қоршаған орта және даму        Президенті            тоқсан
         жөнiндегi БҰҰ Халықаралық      Жарлығының
         Конференциясының қағидаттарына жобасы
         сәйкес Тұрақты даму жөнiндегi
         ұлттық комиссияны құру
7.5.7.   Орталық Азия өңiрiнде,         Қазақстан   СІМ,      2003
         сондай-ақ Тәуелсiз Мемлекеттер Республи.   ҚОҚМ,     жылғы
         Достастығы, Шанхай             касы        ЭБЖМ      IV
         Ынтымақтастығы Ұйымының        Үкіметінің            тоқсан
         шеңберiнде тұрақты даму        бірыңғай
         саласындағы саясатты үйлестiру ведомство.
                                        аралық
                                        комиссияны
                                        құру
                                        туралы
                                        қаулысының
                                        жобасы
7.5.8.   Ауқымды Экологиялық Қордың     Қазақстан   ҚОҚМ,     2004
         жобаларын дайындау мен         Республи.   ЭМРМ,     жылғы
         орындауды қолдаудың            касының     ИСМ, СІМ, ІІІ
         сектораралық үйлестiру тетігін Үкіметі     АШМ       тоқсан
         әзiрлеу және енгiзу            қаулысының
                                        жобасы
7.5.9.   "Мiндеттi экологиялық          Қазақстан   ҚОҚМ      2004
         сақтандыру туралы" Қазақстан   Респу.                жылғы
         Pecпубликасы Заңының жобасын   бликасы               IV
         әзірлеу                        Заңының               тоқсан
                                        жобасы
7.5.10.  Экологиялық қауiптi қызмет     Нормативтік ҚОҚМ,     2005
         түрлерiн жүзеге асыратын       құқықтық    ЭМРМ,     жылғы
         кәсiпорындардың мiндеттi       кесімдердің ИСМ       ІV
         экологиялық аудит жүйесiн      жобалары              тоқсан
         енгiзу
7.5.11.  Каспий теңiзiнiң құқықтық      Халық.      СІМ,      2003-
         мәртебесiн реттейтiн           аралық      ЭМРМ,     2006
         халықаралық шарттар жобаларын  шарттардың  ҚОҚМ,     жылдар
         әзiрлеу жөнiндегi жұмысты      жобалары    "ҚазМұ.
         жалғастыру                                 найГаз"
                                                    ҰК ЖАҚ
                                                    (келісім
                                                    бойынша)
7.5.12.  Қоршаған ортаны қорғаудың      Қазақстан   ҚОҚМ      2004
         ақпараттық жүйесiн құру        Респули.              жылғы
                                        касының               IV
                                        Үкіметіне             тоқсан
                                        есеп
7.5.13.  Ақмола, Қарағанды, Солтүстiк   Қазақстан   АШМ,      2003
         Қазақстан және Оңтүстiк        Республи.   Ақмола,   жылғы
         Қазақстан облыстарының         касының     Қара.     IV
         (440 елдi мекендерiн) ауылдық  Үкіметі     ғанды,    тоқсан
         елдi мекендерiн сумен          қаулысының  Солтүс.
         жабдықтауды жақсарту           жобасы      тік
                                                    Қазақстан
                                                    және
                                                    Оңтүстік
                                                    Қазақстан
                                                    облыс.
                                                    тарының
                                                    әкімдері
7.5.14.  Республикалық меншiктегi ауыз  Қазақстан   АШМ       Жыл
         сумен жабдықтаудың баламасыз   Республи.             сайын,
         көздері болып табылатын сумен  касының               І
         жабдықтау жүйесінің ерекше     Үкіметі               тоқсан
         маңызды топтық жүйелерiнен     қаулысының
         ауыз суды беру қызметiнiң      жобасы
         құнын субсидиялау
7.5.15.  Шаруашылық кешенде мақсатты    Нормативтiк АШМ       2005
         пайдалану жөнiндегi жер үстi   құқықтық             жылғы
         суларының жiктемесiн құрастыру кесiмнiң              II
                                        жобасы              тоқсан
                                        
7.5.16.  (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
7.5.17.  "Қазақстан ормандары" 2004-    Қазақстан   АШМ       2004
         2006 жылдарға арналған         Республи.             жылғы
         бағдарламасын әзірлеу          касының               I
                                        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
7.5.18.  Қазақстан Республикасының      Қазақстан   АШМ       2003
         балық шаруашылығын дамытудың   Республи.             жылғы
         2004-2006 жылдарға арналған    касының               IV
         бағдарламасын әзірлеу          Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
7.5.19.  Экологиялық кодекстi әзiрлеу   Қазақстан   ҚОҚМ,     2006
                                        Респу.      АШМ       жылғы
                                        бликасы               IV
                                        Кодексiнiң            тоқсан
                                        жобасы

                    8. Заң шығару қызметі

8.1.     Республиканың ұлттық           Нормативтік СІМ,      2003-
         мүдделерiне жауап бермейтiн    құқықтық    орталық   2005
         халықаралық шарттарды анықтау  кесімдердің атқарушы  жылдар
         мақсатында Қазақстан           жобасы      органдар   IV
         Республикасының шарттық-                            тоқсан 
         құқықтық базасын түгендеу
         жөнiндегi жұмысты жүргізу
8.2.     Нормативтiк құқықтық           Нормативтік ӘдМ       2005
         кесiмдерге заң жобаларының     құқықтық              жылғы
         тұжырымдамаларына мiндеттi     кесімнің              ІV
         ғылыми сараптаманы жүргiзудi   жобасы                тоқсан
         анықтау бөлiгiнде өзгерiстер
         мен толықтырулар енгiзу
8.3.     Парламент депутаттарын және    Қазақстан   ӘдМ       2004
         үкiметтiк емес ұйымдардың      Респу.                жылғы
         өкiлдерiн заң жобаларын        бликасы               ІІІ
         дайындау жөнiндегi жұмыс       Заңының               тоқсан
         топтарына кiргiзу туралы       жобасы
         талапты енгiзу бөлiгiнде
         "Нормативтiк құқықтық актiлер
         туралы" Қазақстан
         Республикасының Заңына,
         дайындау әзiрлеушi органның
         құзыретi шеңберiнен шықпайтын
         заң жобаларын қоспағанда, өзге
         iстер енгiзу
8.4.     Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ӘдМ,      2004
         Заңдар жинағын құрастыру       Республи.   орталық   жылғы
         жөнiнде ұсыныстар дайындау     касының     атқарушы  IV
                                        Үкіметіне   органдар  тоқсан
                                        ұсыныстар

8.5.     "Қазақстан Республикасының     Қазақстан   ЖС        2005
         кейбiр заңнамалық актiлерiне   Респу-      (келiсiм  жылғы
         атқарушылық iс жүргiзу мәсе-   бликасы     бойынша), тамыз
         лелерi бойынша өзгерiстер      Заңының     ӘдМ
         мен толықтырулар енгізу        жобасы
         туралы" Қазақстан Респу-
         бликасы Заңының жобасын
         әзiрлеу

8.6.     "Қазақстан Республикасының     Қазақстан   ЖС        2006
         сот жүйесi және судьялардың    Респу-      (келiсiм  жылғы
         мәртебесi туралы" Қазақстан    бликасы     бойынша),   І
         Республикасының Конституция-   Консти-     ӘдМ,      тоқсан
         лық Заңына өзгерiстер мен      туциялық    ЭБЖМ,
         толықтырулар енгiзу туралы"    Заңының     Қаржыминi
         Қазақстан Республикасы         жобасы
         Конституциялық Заңының
         жобасын әзiрлеу

8.7.     Мемлекеттiк қызмет академия-   Нормативтiк  МҚА      2005
         сының құрамында Сот төрелiгі   құқықтық    (келiсiм  жылғы
         институтын құру және оның      кесiмнiң    бойынша), мамыр
         базасында судьялардың,         жобасы      ЖС
         прокурорлардың және адвокат-               (келiсiм
         тардың бiлiктiлігін арттыруды              бойынша),
         ұйымдастыру                                Қаржыми-
                                                    нi, ӘдМ,
                                                    Бас про-
                                                    куратура
                                                    (келісiм
                                                    бойынша)

8.8.     "Қазақстан Республикасының     Қазақстан   ӘдМ, IIМ, 2005
         кейбiр заңнамалық актiлерiне   Респу-      ЭСЖҚА     жылғы
         адвокатура мәселелерi бойынша  бликасы     (келiсiм  жел-
         өзгерiстер мен толықтырулар    Заңының     бойынша), тоқсан
         енгiзу туралы" Қазақстан       жобасы      Бас про-
         Республикасы Заңының жобасын               куратура
         әзiрлеу                                    (келiсiм
                                                    бойынша),
                                                    ҰҚК
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша)

8.9.     "Қазақстан Республикасының     Қазақстан   ӘдМ, ЖС   2005
         кейбiр заңнамалық актiлерiне   Респу-      (келiсiм  жылғы
         алқабилер соты институтын      бликасы     бойынша), мамыр
         енгізу мәселелерi бойынша      Заңдарының  Бас про-
         өзгерiстер мен толықтырулар    жобалары    куратура
         енгiзу туралы", "Алқабилер                 (келiсiм
         туралы" Қазақстан Республи-                бойынша),
         касы Заңдарының жобаларын                  ЭБЖМ
         әзiрлеу      

               9. Қаржы және салық-бюджет саясаты

                  9.1. Ақша-кредит саясаты

9.1.1.   Құрылыс жинақтау жүйесi        Нормативтік Ұлттық    2003-
         қызметiнiң нормативтiк         құқықтық    Банк      2004
         құқықтық базасын жетiлдiру     кесімдердің (келісім  жылдар
                                        жобалары    бойынша)
                                                    ҚНРА 
                                                    (келiсiм 
                                                    бойынша)
9.1.2.   "Қазақстан Республикасында     Қазақстан   Ұлттық    2003
         кредиттiк бюро және кредит     Респу.      Банк      жылғы
         тарихын қалыптастыру туралы"   бликасы     (келісім  IV
         Қазақстан Республикасы         Заңының     бойынша)  тоқсан
         Заңының жобасын әзірлеу        жобасы
9.1.3.   Ұлттық Банктiң нормативтiк     Нормативтік Ұлттық    Жыл
         құқықтық кесiмдерiн "Қаржы     құқықтық    Банк      сайын,
         рыногы мен қаржы ұйымдарын     кесімдердің (келісім  IV
         мемлекеттiк реттеу және        жобалары    бойынша)  тоқсан
         қадағалау туралы" және                     ҚНРА
         "Қазақстан Республикасының                 (келiсiм
         кейбiр заң актiлерiне қаржы                бойынша)  
         рыногы мен қаржы ұйымдарын
         мемлекеттiк реттеу мен
         қадағалаудың бiрыңғай жүйесiн
         ұйымдастыру мәселелерi
         бойынша өзгерiстер мен
         толықтырулар енгiзу туралы"
         Қазақстан Республикасының
         Заңдарына сәйкестендiру

9.1.4.   Қазақстан        Қазақстан         Ұлттық Банк   2004 жылғы
         Республикасында  Республикасының   (келiсiм      II тоқсан;
         валюталық        Үкiметi           бойынша)
         режимдi          қаулысының
         ырықтандырудың   жобасы
         2005-2007
         жылдарға
         арналған
         бағдарламасын
         әзiрлеу

9.1.5.   Қазақстан        Қазақстан         ҚНРА         2004 жылғы
         Республикасының  Республикасының   (келiсiм     ІІІ тоқсан;
         сақтандыру       Үкіметі           бойынша)
         рыногын          қаулысының
         дамытудың        жобасы
         2004-2006
         жылдарға
         арналған
         бағдарламасын
         әзiрлеу

9.1.6.   Қазақстан        Қазақстан         ЭБЖМ,         2005 жылғы
         Республикасында  Республикасының   мүдделi       1 қыркү-
         көлеңкелi        Үкiметi           мемлекеттік   йекке 
         экономиканың     қаулысының        органдар      дейін
         мөлшерiн         жобасы
         қысқарту
         жөнiндегi
         экономикалық
         саясаттың және
         ұйымдастыру
         шараларының
         негiзгi
         бағыттары туралы
         2005-2010
         жылдарға
         арналған
         бағдарламасын
         әзiрлеу

9.1.7.  Акционерлiк қоғамдардың        "Қазақстан  ҚНРА      2005
         меншiк иелерi (меншiк)         Республи-   (келiсiм  жылғы
         құрылымының, олардың аффи-     касының     бойынша)  мамыр,
         лиирленген тұлғалары және      кейбiр                2005
         бiрiншi кезекте банктер        заңнамалық            жылғы
         туралы мәлiметтердiң ашық-     актiлерiне            жел-
         тығын және жариялылығын        лицензиялау           тоқсан
         қамтамасыз ету үшiн шаралар    және шоғыр-
         қабылдау. Банктердiң           ландырылған
         аффилиирленген тұлғалармен     қадағалау
         жасалатын мәмiлелерiн          мәселелерi
         қадағалауды жетiлдiру          бойынша
                                        өзгерiстер
                                        мен толық-
                                        тырулар
                                        енгiзу
                                        туралы"
                                        Қазақстан
                                        Республикасы
                                        Заңының
                                        жобасы
                                        "Қазақстан            2005
                                        Республи-             жылғы
                                        касының               сәуiр
                                        кейбiр
                                        заңнамалық
                                        актiлерiне
                                        бағалы
                                        қағаздар
                                        рыногы
                                        және
                                        акционерлiк
                                        қоғамдар
                                        мәселелерi
                                        бойынша
                                        өзгерiстер
                                        мен толық-
                                        тырулар
                                        енгiзу
                                        туралы" заң
                                        жобасын
                                        енгiзу
                                        туралы
                                        Қазақстан
                                        Республи-
                                        касының
                                        Үкiметiне
                                        ақпарат
                                        Ведомстволық          2006
                                        нормативтiк           жылғы
                                        құқықтық              ақпан
                                        кесiмдерге
                                        өзгерiстер
                                        мен толық-
                                        тырулар
                                        енгiзу
                                        туралы
                                        Қазақстан
                                        Республи-
                                        касының
                                        Үкiметiне
                                        ақпарат            

                     9.2. Салық саясаты

9.2.1.   Салық төлеушiлер мен салық     Қазақстан   ҚарМ,     2003
         салу объектiлерiнiң            Республи.   ККМ,      жылғы
         мемлекеттiк тiзiлiмiн          касының     СА, ӘдМ,  IV
         енгiзу (СТж СО)                Үкіметіне   ІІМ,      тоқсан
                                        пайдалануға ЕХҚМ,
                                        беру туралы ЭМРМ,
                                        есеп        АШМ,
                                                    ҚОҚМ,
                                                    ЖРА, КДА
9.2.2.   Есеп-бақылау маркаларын        Қазақстан   ҚарМ      2004
         қолданып, алкоголь өнiмiнiң    Республи.             жылғы
         айналымын бақылау жүйесiн      касының               IV
         енгiзудi қамтамасыз ету        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
9.2.3.   Республикалық мониторингке     Нормативтік ҚарМ      2003
         жататын салық төлеушiлер       құқықтық              жылғы
         тiзiмiн кеңейту                кесімдердің           ІІІ
                                        жобалары              тоқсан
9.2.4    Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген    Нормативтік ҚарМ,     2003
         түрлерiн мемлекеттiк реттеудi  құқықтық    ЭМРМ,     жылғы
         қамтамасыз ету                 кесімдердің ККМ,      ІІІ
                                        жобалары    ИСМ, КБА  тоқсан
9.2.5.   Темекi бұйымдарының өндiрiсi   Нормативтік ҚарМ      2004
         мен айналымын мемлекеттiк      құқықтық              жылғы
         реттеудi қамтамасыз ету        кесімдердің           І
                                        жобалары              тоқсан
9.2.6.   Шағын бизнестi дамытуға және   Нормативтік ҚарМ,    Тұрақты
         ауыл шаруашылығы тауар         құқықтық    ИСМ, АШМ
         өндiрушiлерiне жағдайлар жасау кесімдердің
         мақсатында арнайы салық        жобалары
         режимдерiн әкiмшiлендiру
         әдiснамасы мен нормаларын
         жетiлдiру
9.2.7    Салық жүктемесiн төмендетудi,  Қазақстан   ЭБЖМ,     2003
         сондай-ақ инновациялық         Республи.   ҚарМ,     жылғы
         технологияларды дамыту бойынша касы        ИСМ,      ІІІ
         арнайы экономикалық аймақтар   Заңының     ЭМРМ,     тоқсан
         аумағында қызметiн жүзеге      жобасы      БҒМ
         асыратын ұйымдарды салықтық
         ынталандыруды көздейтiн "Салық
         және бюджетке төленетiн басқа
         да мiндеттi төлемдер туралы"
         Қазақстан Республикасының
         Кодексiне (Салық кодексi)
         өзгерiстер мен толықтырулар
         енгiзу туралы" Қазақстан
         Республикасы Заңының жобасын
         әзірлеу
9.2.8.   Салық кодексiне амортизациялық Қазақстан   ЭБЖМ,     2003
         саясатты жетiлдiру бөлiгiнде   Респу.      ИСМ,      жылғы
         өзгерiстер мен толықтырулар    бликасы     ҚарМ      IV
         енгiзу жөнiнде Қазақстан       Заңының               тоқсан
         Республикасы Заңының жобасын   жобасы
         әзірлеу
9.2.9.  "Қазақстан       Қазақстан         ЭБЖМ,         2004 жылғы
         Республикасының  Республикасы      Қаржыминi     III тоқсан
         кейбiр заң       Заңының жобасы
         актiлерiне
         салық салу
         мәселелерi
         бойынша
         өзгерiстер мен
         толықтырулар
         енгiзу туралы"
         Қазақстан
         Республикасы
         Заңының жобасын
         әзiрлеу

9.2.10.  Салық кодексiне мұнай          Қазақстан   ЭБЖМ,     2003
         операцияларына салық салуды    Респу.      ҚарМ,     жылғы
         жетiлдiрудi көздейтiн          бликасы     ЭМРМ,     IV
         өзгерiстер мен толықтырулар    Заңының     ИСМ       тоқсан
         енгiзу жөнiнде Қазақстан       жобасы
         Республикасы Заңының жобасын
         әзірлеу

                     9.3. Бюджет саясаты

9.3.1.   Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ЭБЖМ,     Жыл
         орта мерзiмдi кезеңге          Республи.   Ұлттық    сайын,
         арналған әлеуметтiк-           касының     Банк      ІІІ
         экономикалық дамуының          Үкiметi     (келiсiм  тоқсан
         орта мерзiмдi жоспарын жыл     қаулысының  бойынша),
         сайын әзiрлеудi қамтамасыз ету жобасы      ҚНРА 
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша),
                                                    министр.
                                                    лiктер
                                                    мен
                                                    агент.
                                                    тiктер,
                                                    ұлттық
                                                    компа.
                                                    ниялар
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша)
9.3.2.   Қарыз капиталының iшкi         Қазақстан   ҚарМ,     2004-
         рыногында үкiметтiк қарыз алу  Республи.   ЭБЖМ,     2006
         құралдарын кеңейту және        касының     Ұлттық   жылдар,
         жетiлдiру                      Үкiметi     Банк     шiлде,
                                        қаулыла.    (келiсiм  жел-
                                        рының       бойынша) тоқсан
                                        жобалары
9.3.3.   "Қазақстан Республикасының     Қазақстан   ҚарМ      2005
         кейбiр заңнамалық актiлерiне   Респу.                жылғы
         аудиторлық қызмет бойынша      бликасының             І
         өзгерiстер мен толықтырулар    Үкiметiне            тоқсан
         енгізу туралы" Қазақстан       ақпарат
         Республикасы Заңының жобасын
         әзiрлеу

9.3.4.   Жаңа ақпараттық                Нормативтiк ҚарМ      2004
         технологияларды пайдалана      құқықтық              жылғы
         отырып, Қазынашылық жүйесiн    кесiмнiң              IV
         одан әрi жетiлдiрудi жүзеге    жобасы                тоқсан
         асыру
9.3.5.   Заңнамалық және нормативтiк    Нормативтiк ЭБЖМ,     2004
         кесiмдер нормаларын Бюджет     құқықтық    Ұлттық    жыл
         кодексiнiң нормаларына сәйкес  кесімдердің Банк      бойы
         келтiру бойынша нормативтiк    жобалары    (келiсiм
         құқықтық базаны жетiлдiру                  бойынша),
         және Бюджет кодексiн iске                  орталық
         асыруға бағытталған                        мемле.
         нормативтiк кесiмдердi әзiрлеу             кеттiк
                                                    органдар,
                                                    облыс.
                                                    тардың,
                                                    Астана
                                                    және
                                                    Алматы
                                                    қалала.
                                                    рының
                                                    әкiмдерi
9.3.6.   Бюджеттiк бағдарламалардың     Қазақстан   ЭБЖМ,     2004
         тиiмдiлiгiн бағалау            Республи.   ҚapM,     жылғы
         ережесiн әзірлеу               касының     Есеп      ІI
                                        Үкiметi     комитетi  тоқсан
                                        қаулысының  (келiсiм
                                        жобасы      бойынша)
9.3.7.   Мемлекеттiк сатып алу          Нормативтік Қаржыминi Тұ.
         мәселелерi бойынша             құқықтық              рақты
         нормативтiк құқықтық           кесімдердің
         базаны жетiлдiру               жобалары
9.3.8.   Электронды мемлекеттiк сатып   Қазақстан   Қаржыминi 2005
         алу жүйесiн әзiрлеу және       Республи.             жылғы
         енгiзу                         касының               IV
                                        Үкіметіне             тоқсан
                                        ақпарат

9.3.9.  Мемлекеттiк бюд.         Қазақстан         ҚарМ   2004 жылғы
        жет есебiнен ұста.       Республикасының           I тоқсан
        латын мемлекеттiк        Үкiметi
        мекемелер үшiн           қаулысының
        бюджеттiң атқары.        жобасы
        луы және есептiлiк
        нысандарын жүргi.
        зу (мерзiмдiк және
        жылдық) жөнiндегі
        қаржылық рәсiм.
        дердiң ережесiн
        бекiту туралы"
        Қазақстан
        Республикасы
        Yкiметiнiң
        2002 жылғы
        25 шiлдедегi N 832
         қаулысына
        өзгерістер мен
        толықтырулар
        енгізу 

9.3.10.  Қазақстан Республикасының      Қазақстан   Қаржыминi 2005
         мемлекеттiк сатып алу жүйе-    Республи-             жылғы
         сiн дамытудың 2006 - 2008      касының               IV
         жылдарға арналған бағдар-      Yкiметi               тоқсан
         ламасын әзiрлеу                қаулысының
                                        
9.3.11.  2005 және 2007 жылдардың       Қазақстан   ЕХҚМ,     2005
         республикалық бюджеттерiнде    Республи-   ЭБЖМ,     жылғы
         қосымша қаражат көздей         касының     облыс-   маусым,
         отырып, мемлекеттiк қызмет-    Үкiметi     тардың,   2006
         шiлердiң және мемлекеттiк      қаулы-      Астана    жылғы
         мекемелер қызметкерлерiнiң     ларының     және      жел-
         жалақысын есептеу үшiн         жобалары    Алматы    тоқсан
         базалық лауазымдық жалақы                  қалала-
         мөлшерiн нақтылау                          рының
                                                    әкiмдерi

9.3.12.  Мемлекеттiк қызметшiлер мен    Қазақстан   ЭБЖМ,     2005
         мемлекеттiк мекемелер қызмет-  Республи-   ЕХҚМ, МҚА жылғы
         керлерiнiң жалақысын есептеу   касының     (келiсiм  маусым
         үшін базалық лауазымдық        Үкiметi     бойынша),
         жалақының мөлшерiн нақтылау    қаулысының  облыс-
         және 2005 және 2007 жылдардың  жобасы      тардың, 
         республикалық бюджеттерiнде                Астана
         қосымша қаражат көздей                     және
         отырып, 2005 жылғы 1 шiлдеден              Алматы
         бастап жалақының орташа                    қалала-
         есеппен 32 %-ға және 2007                  рының
         жылғы 1 қаңтардан бастап                   әкiмдерi
         30 %-ға өсуiн қамтамасыз       Қазақстан             2006
         ететiн еңбекақы төлеу          Республи-             жылғы
         жүйесiн жетiлдiру жөнiнде      касының               жел-
         ұсыныс енгiзу                  Президентi            тоқсан
                                        Жарлығының
                                        жобасы 

                 9.4. Инвестициялық саясат

9.4.1. (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
9.4.2.  (алынып тасталды)

9.4.3.   Мемлекет кепiлдiк берген       Нормативтік ҚарМ,     2003
         инвестициялық жобаларды        құқықтық    ЭБЖМ      жылғы
         iрiктеу рәсiмдерiн қоса        кесімнің               IV
         отырып, мемлекеттiк            жобасы                тоқсан
         кепiлдiктердi беру ережесiн
         әзірлеу
9.4.4.   Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ЭБЖМ,     2005
         заң шығару базасын қолайлы     Республи.   ИСМ,      жылғы
         инвестициялық климатты         касының     Ұлттық      І
         қамтамасыз ету бөлiгiнде       Үкіметіне   Банк      тоқсан
         түгендеудi жүзеге асыру        ұсыныстар   (келiсiм
                                                    бойынша),
                                                    мүдделi
                                                    мемле.
                                                    кеттiк
                                                    органдар
9.4.5.   Жеке меншiк инвестицияларға    Нормативтік ИСМ       2005
         мемлекеттiк қолдау шараларын   құқықтық              жылғы
         көрсету үшiн қызметтiң басым   кесімнің               ІI
         түрлерiн айқындау жөнiнде      жобасы                тоқсан
         әдiснама әзірлеу
9.4.6.   Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ИСМ,      Жыл
         инвестициялық мүмкiндiктерiнiң Республи.   министр.  сайын,
         тұсаукесерi бойынша            касының     ліктер,    І
         ақпараттық жұмыс жоспарын      Премьер-    агент.    тоқсан
         әзiрлеу                        Министрі    тіктер
                                        өкімінің
                                        жобасы
9.4.7.   Инвесторлардың келiсiм-        Қазақстан   ИСМ       2004
         шарттық мiндеттемелерiнiң      Республи.             жылғы
         мониторингi бойынша            касының                І
         электронды дерекқор құру       Үкіметіне             тоқсан
                                        есеп
9.4.8.   "Инвестициялар туралы"         Қазақстан   ИСМ       2005
         Қазақстан Республикасының      Респу.                жылғы
         Заңына инвестициялық           бликасы                І
         преференцияларды беру тетiгiн  Заңының               тоқсан
         жетiлдiру бөлiгiнде өзгерiстер жобасы
         мен толықтырулар енгiзу
9.4.9.   "Инвестициялық қорлар туралы"  Қазақстан   Ұлттық    2003
         Қазақстан Республикасы         Респу.      Банк      жылғы
         Заңының жобасын әзірлеу        бликасы     (келiсiм   IV
                                        Заңының     бойынша)  тоқсан
                                        жобасы

    10. Мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, құқықтық
          тәртіпті нығайту және қылмысқа қарсы күрес

10.1.    Ұжымдық қауiпсiздiк туралы     Қазақстан   СIМ        Жыл
         Шарт Ұйымы, Азиядағы өзара     Республи.             сайын,
         iс-қимыл және сенiм шаралары   касының                IV
         жөнiндегi кеңес, Шанхай        Yкiметiне             тоқсан
         Ынтымақтастық Ұйымы            ақпарат
         шеңберiндегi жұмысты белсендi
         жүргiзу, олардың терроризмге
         қарсы мәртебесiн күшейтуге
         жәрдемдесу
10.2.    АҚСШ процесiн одан әрi         Қазақстан   СІМ       2004
         институциоландыру жөнiндегi    Республи.             жылғы
         жұмысты жалғастыру:            касының                IV
                                        Үкіметіне             тоқсан
                                        ақпарат
         Сыртқы iстер министрлерiнiң                          2006
         кездесуiн өткiзу;                                    жылғы
                                                               IV
                                                              тоқсан
         Мемлекет басшыларының
         саммитiн өткiзу
10.3.    Қазақстан Республикасында      Қазақстан   ІІМ,      2004
         құқық бұзушылықтың алдын       Республи.   мүдделi   жылғы
         алудың және қылмысқа қарсы     касының     орталық    IV
         күрестiң 2005-2007 жылдарға    Үкiметi     мемле.    тоқсан
         арналған бағдарламасын         қаулысының  кеттiк
         әзiрлеу                        жобасы      органдар,
                                                    облыс.
                                                    тардың,
                                                    Астана
                                                    және
                                                    Алматы
                                                    қалала.
                                                    рының
                                                    әкiмдері
10.4.    Iшкi iстер органдарының        Қазақстан   IIМ,      2003-
         учаскелiк полиция              Республи.   облыс.    2006
         инспекторларының рөлiн         касының     тардың,   жыл.
         арттыру және оларды            Үкіметіне   Астана    дар,
         материалдық-техникалық         ақпарат     және      шілде,
         қамтамасыз ету жөнiнде                     Алматы    жел.
         қосымша шаралар қабылдау                   қалала.   тоқсан
                                                    рының
                                                    әкiмдерi
10.5.    Жазалаудың баламалы түрiн      Қазақстан   ӘдМ       2003
         енгiзуге байланысты            Республи.             жылғы
         қылмыстық-атқару               касының                ІІІ
         инспекцияларының және          Үкiметiне             тоқсан
         бақылау құрамының штат         ұсыныстар
         санын ұлғайту жөнiнде
         ұсыныстар енгiзу
10.6.    Нашақор адамдарды, соның       Нормативтiк ӘдМ,      2003
         iшiнде кәмелетке толмаған      құқықтық    ДСМ,      жылғы
         нашақорларды медициналық-      кесімнің    ІІМ        IV
         әлеуметтiк сауықтырудың        жобасы                тоқсан
         өңiрлiк орталықтарын ашу,
         наркологиялық диспансерлер
         санын көбейту
10.7.    Түзету мекемелерiнде кәсiптiк  Нормативтiк ӘдМ,      2003
         жалпы бiлiм беру мектептерiн   құқықтық    БҒМ       жылғы
         құру                           кесімнің               IV
                                        жобасы                тоқсан
10.8.    Қылмыстық-атқару жүйесiн одан  Қазақстан   ӘдМ       2003
         әрi дамытудың 2004-2006        Республи.             жылғы
         жылдарға арналған              касының                IV
         бағдарламасын әзірлеу          Үкiметi               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
10.9.    Қазақстан Республикасындағы    Қазақстан   ІІМ,      2004
         нашақорлыққа және есiрткi      Республи.   мүдделi   жылғы
         бизнесiне қарсы күрестiң       касының     орталық    I
         2004-2005 жылдарға арналған    Үкiметi     мемле.    тоқсан
         бағдарламасын әзiрлеу          қаулысының  кеттiк
                                        жобасы      органдар,
                                                    облыс.
                                                    тардың,
                                                    Астана
                                                    және
                                                    Алматы
                                                    қалала.
                                                    рының
                                                    әкiмдері
10.10.   Павлодар қаласында өмiр бойы   Қазақстан   ӘдМ       2005
         бас бостандығынан айрылған     Республи.             жылғы
         адамдарды ұстау үшiн eрекше    касының                IV
         режимдегi түзеу мекемесiн құру Үкiметi               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
10.11.   Қылмыстық қызметтерден         Нормативтiк Бас про-  2006
         алынған кiрiстердi жылыстату,  құқықтық    куратура  жылғы
         анықтау, алып қою және         кесімнің    (келiсім   IІІ
         тәркiлеу туралы Eуропалық      жобасы      бойынша), тоқсан
         Конвенцияға қосылу                         ЭСЖҚА 
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша),
                                                    СIМ  
10.12.   "Заңсыз жолмен алынған         Қазақстан   Бас про-  2005
         кiрiстердi заңдастыруға        Респу-      куратура  жылғы
         (жылыстатуға) және терро-      бликасы     (келiсiм  тамыз
         ризмді қаржыландыруға қарсы    Заңының     бойынша),
         iс-қимыл туралы" Қазақстан     жобасы      ЭСЖҚА
         Республикасы Заңының жобасын               (келiсiм
         әзiрлеу                                    бойынша),
                                                    ҚНРА
                                                    (келiсiм
                                                    бойынша),
                                                    Ұлттық
                                                    Банк
                                                    (келiсім
                                                    бойынша)
10.13.   Экономика саласында құқық      Қазақстан   ЭСЖҚА,     2004
         бұзушылыққа қарсы күрестiң     Республи.   мүдделі   жылғы
         2005-2007 жылдарға арналған    касының     мемле.     IV
         бағдарламасын әзірлеу          Yкiметi     кеттік    тоқсан
                                        қаулысының  органдар
                                        жобасы
10.14.   Төтенше жағдайлардың алдын     Қазақстан   ТЖА       2003
         алудың және оларды жоюдың      Республи.             жылғы
         мемлекеттiк жүйесiн дамытудың  касының                IV
         2004-2010 жылдарға арналған    Үкiметi               тоқсан
         бағдарламасын әзірлеу          қаулысының
                                        жобасы
10.15. (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)

10.16.  (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)

10.17.  Қылмыстық         Қазақстан           ӘдМ          2004
        атқару            Республикасының                  жылғы
        жүйесiнде         Үкiметiне                        II тоқсан
        қылмыстар         ұсыныстар
        жасауға
        күдiктiлер мен
        айыптылардың
        жазасын өтейтiн
        және қамауда
        ұстайтын
        мекемелердегi
        жағдайды
        мемлекеттiк
        санитарлық-
        эпидемиология.
        лық қадағалау
        қызметiн құру
        жөнiнде
        ұсыныстар
        дайындау 
10.18.   Табиғи және техногендік        Қазақстан   ТЖМ       2005
         сипаттағы төтенше жағдай-      Республи-             жылғы
         лардың алдын алумен жоюдың     касының               II
         және мемлекеттік басқару       Үкiметi               тоқсан
         жүйесін жетiлдірудiң           қаулысының
         2006 - 2015 жылдарға арналған  жобасы
         тұжырымдамасын 

10.19.   Астана, Алматы қалаларында     Қазақстан   ЭдМ, АБА, 2005
         "жалғыз терезе" қағидаты       Республи-   Қаржыми-  жылғы
         бойынша халыққа қызмет         касының     ні, ЭБЖМ, мамыр,
         көрсету орталықтарын құру      Үкiметi     ЖРА, IIМ, 2005
                                        қаулыла-    Астана    жылғы
                                        рының       және      қыр-
                                        жобалары    Алматы    күйек
                                                    қалала-
                                                    рының
                                                    әкiмдерi

10.20.   Қолданыстағы заңға тәуелді     Қазақстан   ЭСЖҚА     2005
         кесiмдерге оларда сыбайлас     Республи-   (келісім  жылғы
         жемқорлық бұзушылықтары үшін   касының     бойынша), 15
         жағдай туғызатын нормалардың   Үкiметі     ӘдМ,      қыркү-
         болуы тұрғысында тексерiс      қаулысының  орталық   йекке
         жүргiзу                        жобасы      және жер- дейiн
                                                    гiлiктi
                                                    атқарушы,
                                                    сондай-ақ
                                                    өзге де
                                                    мемле-
                                                    кеттiк
                                                    органдар

10.21.   Қолданыстағы заңнамаға         Нормативтік ЭБЖМ,     2005
         лицензиялау және рұқсат беру   құқықтық    ИСМ,      жылғы
         жүйесi мәселелерi бойынша      кесiмдердiң ЭМРМ,     тамыз
         тексерiс жүргізудi аяқтау,     жобалары    ККМ, ТЖМ,
         рұқсат беру құжаттарын алу                 ҚОҚМ,
         рәсiмдерiн оңайлату және                   Ұлттық
         лицензияланатын қызмет                     Банк
         түрлерiн қысқарту жөнiнде                  (келiсiм
         ұсыныстар енгiзу                           бойынша),
                                                    БҒM, АШМ,
                                                    ЕХҚМ, ДСМ,
                                                    IIМ, ӘдМ

10.22.   Мыналарды:                     Қазақстан   МҚА       2005
         1) облыстардың, Астана және    Республи-   (келiсiм  жылғы
         Алматы қалаларының тәртiптiк   касының     бойынша)  мамыр
         кеңестерiн Қазақстан Респу-    Президентi
         бликасы Мемлекеттiк қызмет     Жарлығының
         iстерi агенттiгiне берудi;     жобасы
         2) Тәртiптiк кеңестер туралы
         ереженi бекiтудi көздейтiн
         Қазақстан Республикасының
         Президентi Жарлығының жобасын
         әзiрлеу

10.23.   Қазақстан Республикасының      Қазақстан   ЭБЖМ,     2005
         ұлттық қауiпсiздiгiнiң         Республи-   орталық   жылғы
         2006 - 2010 жылдарға арнал-    касының     және      5
         ған стратегиясын әзiрлеу       Президентi  жергi-    қыр-
                                        Жарлығының  лiктi ат- күй-
                                        жобасы      қарушы,   екке
                                                    сондай-ақ
                                                    өзге де
                                                    мемле-
                                                    кеттiк
                                                    органдар

10.24.   Қазақстан Республикасында      Қазақстан   ІІМ,      2005
         нашақорлыққа және есiрткi      Республи-   мүдделi   жылғы
         бизнесiне қарсы күрестің       касының     орталық   IV
         2006 - 2008 жылдарға арнал-    Үкiметі     мемле-    тоқсан
         ған бағдарламасын әзiрлеу      қаулысының  кеттік
                                        жобасы      органдар,
                                                    облыс-
                                                    тардың,
                                                    Астана
                                                    және
                                                    Алматы
                                                    қалала-
                                                    рының
                                                    әкiмдерi

10.25.   Сыбайлас жемқорлыққа қарсы     Қазақстан   ЭСЖҚА     2005
         күрестiң 2006 - 2010 жылдарға  Республи-   (келiсiм  жылғы
         арналған мемлекеттік бағдар-   касының     бойынша), 1 та-
         ламасын әзiрлеу                Президентi  орталық   мызға
                                        Жарлығының  және жер- дейiн
                                        жобасы      гiлiкті
                                                    атқарушы,
                                                    сондай-ақ
                                                    өзге де
                                                    мемле-
                                                    кеттік
                                                    органдар

10.26.   Ықтимал террористiк актiлер-   Нормативтiк ТЖМ       2005
         мен байланысты төтенше жағ-    құқықтық              жылғы
         дайлардың салдарларын жою      кесiмнiң              III
         жөнiндегi iс-қимылдарға        жобасы                тоқсан
         Қазақстан Республикасы
         Төтенше жағдайлар министр-
         лiгінiң құтқарушы бөлiмше-
         лерiн оқыту бағдарламаларын
         пысықтау

10.27.   Қазақстан Республикасы         Нормативтiк ТЖМ       2006
         Төтенше жағдайлар министрлігі  құқықтық              жылғы
         бөлiмшелерiнің ықтимал терро-  кесiмнiң              II
         ристік актiлердiң салдарларын  жобасы                тоқсан
         жоюға дайындығын қамтамасыз
         ету үшiн оларды жабдықтармен
         және құрал-сайманмен
         жарақтандыру      

       11. Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамды топтастыру

11.1.  (алынып тасталды)
11.2.  (алынып тасталды)
11.3.    Қазақстан Халықтары            Қазақстан   МАСМ      Жыл
         ассамблеясының сессиясын жыл   Республи.             сайын,
         сайын өткiзу                   касының                IV
                                        Үкіметі               тоқсан
                                        қаулысының
                                        жобасы
11.4. (алынып тасталды - 2005.06.23. N 619 қаулысымен)
11.5     Азаматтық форум өткiзу         Қазақстан   МАСМ       2005
                                        Республи.             жылғы
                                        касының                ІV
                                        Үкіметіне             тоқсан
                                        ақпарат

11.6.    "Мемлекеттiк әлеуметтiк        Қазақстан  Ақпаратмині 2004
         тапсырыс туралы" Қазақстан     Республи.   ОӘІҰК     жылғы
         Pecпубликасы Заңының жобасын   касы        (келісім   IV
         әзiрлеу                        Заңының     бойынша)  тоқсан
                                        жобасы 

11.7.    Этникалық және конфессионал-   Қазақстан   МАСМ      2005
         дық келiсiмнiң 2006 - 2008     Республи-             жылғы
         жылдарға арналған қазақс-      касының               IV
         тандық үлгiсiн жетiлдiру       Үкiметi               тоқсан
         жөнiндегі бағдарламаны         қаулысының
         әзiрлеу                        жобасы

11.8.    Сөз бостандығын терiс          Нормативтік МАСМ,     2005
         пайдалануға қарсы заңнамалық   құқықтық    ӘдМ, ҰҚК  жылғы
         кепілдiктер шартымен, сөз      кесiмдердiң (келiсiм  жел-
         бостандығын, ақпарат алу мен   жобалары    бойынша), тоқсан
         таратуды қамтамасыз ететiн                 АБА
         барлық қажетті құқықтық және
         басқа шарттарды бұдан әрi
         дәйекті түрде жасау әрi
         қорғау

11.9.    Саяси, экономикалық және       Қазақстан   СIМ, ҰҚК  2005
         мәдени-iзгiлiк салаларында     Республи-   (келiсiм  жылғы
         Ресеймен, Қытаймен, АҚШ-пен,   касының     бойынша), жел-
         Еуропалық Одақпен, Азия және   Үкiметiне   IIM, Қар- тоқсан
         Таяу Шығыс елдерiмен екі       ақпарат     жыминi,
         жақты және көп жақты формат-               ТЖМ
         тарда ұлттық қауiпсiздiктi
         қамтамасыз ету, есiрткi
         бизнесіне және ұйымдасқан
         қылмысқа қарсы күрес жөнiндегі
         өзара iс-қимылды күшейту

11.10.   Келiссөз процесiн қарқын-      Келiссөздер ИСМ, CIM, 2006
         дандыру мақсатында Үкімет      хатта-      Қазақстан жылғы
         мүшелерiнiң, келiссөз топтары  малары,     Респу-    қараша
         мүшелерiнiң ДСҰ-ға мүше        ДСҰ-ға кiру бликасы
         негізгi елдермен келiссөздер   жөнiндегi   Үкiме-
         өткiзу және қорытынды құжат -  жұмыс       тiнiң
         Қазақстан Pecпубликасының      тобының     мүшелерi
         ДСҰ-ға кiруi жөнiндегі жұмыс   баяндамасы
         тобы баяндамасының түпкiлiктi
         нұсқасын дайындау

11.11.   Орталық Азия мемлекеттерiнiң   Қазақстан   СIМ,      2005
         Одағын құру тұжырымдамасын     Республи-   министр-  жылғы
         дайындау                       касының     лiктер    қыр-
                                        Прези-      мен       күйек
                                        дентiне     ведом-
                                        ұсыныстар   стволар      
___________________________________________________________________

      Ескерту: Әрiптi аббревиатуралардың толық жазылуы

ІІM           - Ішкi iстер министрлігі
ДСМ           - Денсаулық сақтау министрлiгi
ИСМ           - Сауда және индустрия министрлiгi
CІM           - Сыртқы iстер министрлiгi
MACM          - Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі
БҒМ           - Бiлiм және ғылым министрлiгi
ММРА          - Мемлекеттiк материалдар резервi жөнiндегi агенттiгi
КОКМ          - Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
АШМ           - Ауыл шаруашылығы министрлiгi
ККМ           - Көлiк және коммуникациялар министрлiгi
ЕХКМ          - Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
ҚарМ          - Қаржы министрлiгi
ЭМРМ          - Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
ЭБЖМ          - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
ӘдМ           - Әдiлет министрлiгi
МқА           - Мемлекеттiк қызмет iстер жөнiндегi агенттiк
МСА           - Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiк
АБА           - Ақпарат және байланыс жөнiндегi агенттiк
ЖРА           - Жер ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiк
КДА           - Көшi-қон және демография жөнiндегi агенттiк
TMPA          - Табиғи монополияларды реттеу жөнiндегi агенттiк
СА            - Статистика жөнiндегi агенттiк
TуpCA         - Туризм және спорт жөнiндегi агенттік
КБА           - Кедендiк бақылау агенттiгi
ТЖА           - Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттік
ҚПА           - Қаржы полициясы агенттiгi
Бас
прокуратура   - Бас прокуратура
ҰҚК           - Ұлттық қауiпсiздiк комитетi
Ұлттық Банк   - Ұлттық Банк
ОӘIҰК         - Отбасы және әйелдер iстерi жөнiндегi ұлттық комиссия
Есеп комитетi - Республикалық бюджеттің орындалуын бақылау
                жөнiндегi есеп комитетi
"ҚазМұнайГаз  - "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" жабық
ҰК" ЖАҚ         акционерлік қоғамы
"Қазтеңiзкө.  - "Қазтеңiзкөлiкфлоты" Ұлттық теңiз кеме
лiкфлоты"       компаниясы" жабық акционерлік қоғамы
ҰТКК ЖАҚ
"Продкорпо.   - "Продкорпорация" жабық акционерлік қоғамы
рация" ЖАҚ
"Аграрлық     - "Аграрлық кредиттік корпорация" жабық
кредиттiк       акционерлік қоғамы
корпорация"
ЖАҚ
ҚНРА          - Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы
                ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi агенттiгi
ЭСЖҚА         - Қазақстан Республикасының Экономикалық және
                сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөніндегі
                агенттігі (қаржы полициясы) 
ТЖМ           - Төтенше жағдайлар министрлiгi 
ЖС            - Жоғарғы Сот;
Мемқызмет     - Мемлекеттік қызмет академиясы 
академиясы
"ШКДҚ" АҚ     - "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлік
                қоғамы 
"МТЗО" АҚ     - "Маркетингтік және талдамалық зерттеулеp орталығы"
                акционерлiк қоғамы      

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің       
2003 жылғы 5 қыркүйектегі 
N 903 қаулысына     
қосымша        

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
күшi жойылған кейбiр шешiмдерiнiң
Тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 12, 125-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 18 шiлдедегi N 800  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 22, 246-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 23 қазандағы N 1145  қаулысы .

      4. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 27 қаңтардағы N 92  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 4, 46-құжат). 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады