Жастар саясатының 2003-2004 жылдарға арналған бағдарламасы туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2003 жылғы 13 ақпан N 155

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Жастар саясатының 2003-2004 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрi - Бағдарлама) бекiтiлсiн.

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, өзге де мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша) Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлiгiне жылына екi рет: 15 маусымға және 15 желтоқсанға Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын. <*>
      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.04. N 272 қаулысымен .

      3. Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлiгi Қазақстан Республикасының Yкiметiне жылына екi рет: 30 маусым мен 30 желтоқсаннан кешiктiрмей Бағдарламаның орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын. <*>
      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.04. N 272 қаулысымен .

      4. Осы қаулының орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтi бақылау және үйлестiру Қазақстан Республикасының Мәдениет
министрлiгiне жүктелсiн. <*>
      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.04. N 272 қаулысымен .

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  
2003 жылғы 13 ақпандағы        
N 155 қаулысымен          
      бекітілген          

Жастар саясатының
2003-2004 жылдарға арналған бағдарламасы БАҒДАРЛАМАНЫҢ ПАСПОРТЫ

Бағдарламаның атауы      Жастар саясатының 2003-2004 жылдарға
                         арналған бағдарламасы

Iске асырылу мерзiмi     2003-2004 жылдар

Әзiрлеу үшiн негіздеме   "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
                         2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын
                         iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары
                         туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
                         2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысымен
                         бекiтiлген Қазақстан Республикасы
                         Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған
                         бағдарламасын iске асыру жөнiндегі
                         iс-шаралар жоспарының 5.4.11-тармағы.

Негізгі әзiрлеушi        Қазақстан Республикасының Мәдениет,
                         ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгi

Мақсаты                  Бағдарламаның мақсаты жастарды
                         әлеуметтендiру процесiнде олардың дамуы
                         үшiн ұйымдастырушылық, әлеуметтiк,
                         экономикалық және құқықтық жағдайлар жасау
                         болып табылады.

Мiндеттерi               Жастарды әлеуметтiк қорғауға бағытталған
                         шаралар кешенiн әзiрлеу.
                         Экономикалық тұрғыдан ойлауды қалыптастыру
                         және жас азаматтардың кәсiпкерлiк
                         бастамаларын қолдау.
                         Жастар арасында салауатты өмiр салтын
                         қалыптастыру.
                         Республика аймақтарында мемлекеттiк жастар
                         саясатын iске асыру жөнiнде
                         ұйымдастырушылық және құқықтық тетiктер
                         әзiрлеу.
                         Мемлекеттік құрылымдардың жастардың
                         қоғамдық бiрлестiктерiмен өзара
                         қатынастарын дамыту және жетiлдіру.
                         Халықаралық жастар ынтымақтастығын
                         кеңейту.
                         Жастар бiлiмiнiң және жастар саясатын
                         ғылыми қамтамасыз етудiң деңгейiн көтеруге
                         жәрдемдесу.

Iске асыру тетігі        Бағдарламаны iске асыру тетiгi
                         Бағдарламаның iс-шаралар жоспарында
                         көзделген iс-шараларды жастармен жұмыс
                         iстейтiн барлық мүдделi құрылымдарды тарта
                         отырып, кезең-кезеңiмен iске асыруға
                         бағытталған мемлекеттiк органдардың
                         үйлестiрiлген iс-әрекеттерiнен тұрады.

Қаржыландыру көздерi     Бағдарламаны қаржыландырудың негiзгi
                         көздерi болып тиiстi бағдарламалар
                         әкiмшiсi көздейтiн қаражат шегiнде
                         республикалық бюджет және өзге де
                         заңнамамен тыйым салынбаған көздер
                         белгiлендi.
                         Жобаны iске асыру мынадай қаржылық
                         шығындарды көздейді:
                         2003 жылы - республикалық бюджет
                         қаражатынан - 242 778 мың теңге.
                         2004 жылы - республикалық бюджет
                         қаражатынан - 242 778 мың теңге.

Күтiлетiн нәтиже         Бағдарламада көзделген шараларды iске
                         асыру нәтижесiнде жастардың әлеуметтендiру
                         процесiнде жан-жақты дамуы үшiн жағдайлар
                         жасалатын болады.

КIРIСПЕ

      Жастар саясатының 2003-2004 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрi - Бағдарлама) "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспарының 5.4.11-тармағына сәйкес әзiрленді.
      Алдындағы кезеңде мемлекеттiк жастар саясаты 2001-2002 жылдарда iске асыруға арналған "Қазақстан жастары" бағдарламасына сәйкес iске асырылды. Мемлекеттiк жастар саясатының нормативтiк құқықтық, ұйымдастырушылық базасын құру сол кезеңнiң айқындаушы мiндетi болды. Осы бағдарлама әрi қарай дамуға негiз қалады, елдiң әлеуметтiк-экономикалық және қоғамдық-саяси өмiрiне жас азаматтарды белсендi тарту үшiн қажеттi алғышарттар құрды және тұтастай алғанда өзiне жүктелген негiзгi мiндеттерді сәттi атқарды.
      Мемлекеттiк жастар саясаты қазiргi кезеңде қол жеткiзiлген нәтижелердi бекiтуге және одан әрi дамытуға бағытталған тетiктердi құруға бағдарлануы тиiс. Атап айтқанда, жастардың әлеуметтiк-экономикалық дамуына айрықша көңiл аудару қажет. Бағдарлама шеңберiнде iске асыру көзделетін аса маңызды iс-шаралардың iшiнен жас кәсiпкерлерді қолдау, жастарды және жас отбасыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету тетiктерiн әзiрлеудi, жастарға арналған әлеуметтiк қызметтер құруды, ауыл жастарының дамуы үшiн, жас адамдардың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету үшiн жағдайлар жасауды атау қажет. Сонымен қатар, дарынды жастарды қолдау, салауатты өмiр салтын қалыптастыру, азаматтық пен патриотизмді дамыту, өңірлiк жастар саясаты, жастар бiрлестiктерiнiң қызметi үшiн жағдай жасау жөнiндегi iс-шаралар көзделедi.

1. ПРОБЛЕМАНЫҢ ҚАЗIРГI ЖАЙ-КYЙIН ТАЛДАУ

      Қазақстан Республикасы Статистика жөнiндегi агенттiгiнiң деректерi бoйынша 2002 жылдың басында 14 тен 29-ға дейiнгi жастағы жас азаматтардың саны 4 260 000 адамды, немесе халықтың жалпы санынан 28,7%-ды құрады. Салыстыру үшiн айта кететiнi, 1999 жылы осы көрсеткiш 3787700 адамды, немесе халықтың жалпы санынан 25,7 %-ды құраған. Жастар санының осындай күрт өсуi көптеген жылдар бойы байқалмаған (1-кесте).

      1-кесте

1995-2001 жылдарғы халықтың жалпы санындағы жастардың үлесі

__________________________________________________________________
          1995     1996     1997     1998    1999     2000   2001
__________________________________________________________________
Жастар   
   %      24,7     24,7     25,0     25,4    25,7     26,9   28,7
__________________________________________________________________

      Дерек көзi: Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгi, 2002 ж.

      Жастардың ауылдық жерден ағылуы проблемасы сақталып отыр. Статистика деректерi бойынша 2001 жылы ауылдан қалаға қоныс аударған жас адамдардың саны өткен жылғы көрсеткiштен 2,5 есе асты. 2001 жылы iшкi көші-қонға қатысқан адамдардың жалпы санындағы жастардың үлесi 41,1 %-ды құрады. Әдетте, ауыл жастарының қалаға көшуiнiң негiзгi себебi оқу және жұмыс iздеу болып табылады.
      Жастар урбанизация процестерiне қатысатын халықтың аса белсендi санатында қалып отыр. Осылайша, қала халқының құрылымындағы жастардың саны 2000 жылы 25,8 %-ды құраса, 2001 жылы бұл көрсеткiш 27,9%-ға дейiн өсті. Бұл ретте, iшкi көшi-қонның осындай көрсеткiштерiне қарамастан, ауыл халқының құрылымында жастардың үлесi жоғары деңгейде қалып отыр. 2001 жылы ауыл жастарының саны 29,8 %-ды құрады.
      Жұмыс iздеуден туындаған жастардың iшкi көшi-қоны масштабтары елеулi дәрежеде елдiң экономикалық және әлеуметтiк дамуына ықпал етедi. Жастарды жұмыспен қамтуға, қылмысқа қарсы күресте, тұрғын үй проблемаларын шешуге байланысты бiрқатар әлеуметтiк-экономикалық сипаттағы проблемалардың өзектiлiгi артуда.
      Отбасын құру проблемаларын көрсететiн және жас отбасыны әлеуметтiк қолдаудың қажеттiлiгiне назар аудартатын неке-отбасы қатынастарының көрсеткiштерi аса маңызды мәселелердiң қатарында. Статистикалық зерттеулердің нәтижелерi бойынша, неке қиюдың негiзгi жасы 19-дан 24-ке дейiнгi жас артығы екенi мәлiм. 2000 жылы 25-29 жас аралығында өз қатынастарын заңдастырған 42414 адамға қарағанда, 19 бен 24 жаста некеге тұрған ерлер мен әйелдердiң саны 80453 адамды құрады. Сонымен қатар, неке қатынастарының "есею" үрдiстерi байқалады. Соңғы жылдары осы үрдіс ерлерге қарағанда, әйелдерде көбiрек байқалады (2 есеге). Бұл отбасы рөлiнiң екiншi орынға ығыстырылып, дәстүрлi құндылықтар жүйесiнiң белгiлi бiр өзгеруi туралы айтады.
      Сонымен бiрге, тiркелген некелер санының қысқаруына қарай келеңсiз беталысы алаңдаушылық тудырады. Неке қию және ажырасу туралы статистика деректерiне сәйкес 1989 жылы 165 400 неке тiркелген, ал 1999 жылы осы көрсеткiш 64 001 некенi құрады. Неке санының азаюы ажырасу санына да тiкелей әсер етеді. Мәселен, 1999 жылы жастар арасындағы ажырасу коэффициентi 1,9-ды құраса, 2000 жылы бұл көрсеткiш 1,4-ке дейiн азайды. Бұл ретте, 2000 жылғы ажырасулардағы жастардың үлесi 28%-ды құрады.
      Нәтижесiнде халықтың туу деңгейi төмендеуi мүмкiн, өйткенi ажырасулардың көпшiлiк саны ең репродуктивтi жастағы өкiлдерге тиесілi. Осы үрдiстiң екiншi салдары отбасының орташа мөлшерiнiң қысқаруы және толық емес отбасылар санының өсуi болып табылады. Жағдай некеден тыс, толық емес отбасыларда туылған балалар санының ұдайы өсуiмен ушығуда.
      Осыған байланысты, жас отбасылық жұптардың арасында ажырасудың жоғары көрсеткiшiнiң сақталуына әкелетiн әлеуметтiк-экономикалық сипаттағы үш негiзгi себептердi бөлiп айту керек:
      1. Жас отбасыларды мақсатты мемлекеттiк қолдаудың болмауы.
      2. Отбасын материалдық қамтамасыз етудiң және жұмысқа орналасудың қиындықтары.
      3. Тұрғын үйдiң болмауы.
      Практика көрсеткендей, дәл осы жас адамдар үшiн шешiлуi қиын проблемалар жиынтығы бүгiнгi таңда отбасыішілік қатынастардағы жанжалдың, олардың тұрақсыздығының бiрiншi себебi болып табылады. Тұтастай алғанда, атап өткенiмiздей, бұл жағдай республикадағы туу көрсеткiштерiнiң төмендеуiне және демографиялық жағдайдың нашарлауына әкелiп соғады.
      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгi жүргiзген социологиялық сауалнаманың нәтижелерi бойынша 19-дан 25-кe дейiнгi жас арасындағы топ мамандық бойынша жұмысқа орналасу (39,5%) және тұрғын үй болмауы (12,7%) проблемаларына неғұрлым жиi кезiгедi, ал 26-29 жастағы жастар отбасын материалдық қамтамасыз ету қиындықтарын бiрiншi орынға қояды. Осы проблема өз неке қатынастарын ресiмдеген жас адамдар арасында аса үлкен көрсеткiшке (57,9 %) ие.
      Қазiргi уақытта жастардың жалпы санынан шамамен 15%-ының ғана өз тұрғын үйi бар. Жастардың 5%-ынан астамы өз меншiгiндегi пәтерді ата-аналарының көмегi есебiнен иеленiп отыр.
      Жастар халықтың тұрғын үймен ең аз қамтылған бөлiгi болып табылады. Бұл ең алдымен, жастарға өз меншiгiне үй сатып алуға және үй салуға жер бөлуге арналған тұрғын үй кредиттеу тетiктерiнiң жоқтығына байланысты. Бұл проблеманы шешу көбiнесе жастардың кепiлдікке берер қарыз қаражатының, меншiгiнiң немесе мүлкінің болмауымен қиындап отыр.
      Жоғарыда көрсетiлген келеңсiз үрдістердiң сақталуы, көптеген жас отбасылардың өмiр сүруіне қауiп төндіреді, ол өз кезегiнде ажырасушылар санының тым елеулi өсуiне алып келуi мүмкiн, ол нәтижесiнде қолайсыз әлеуметтiк-демографиялық зардаптарға ие болады.
      Қазiргi әлеуметтiк-демографиялық жағдай және қоғамдық қатынастар жүйесiндегi жастардың рөлi оның дамуына жасалынған бiрдей әлеуметтiк-экономикалық жағдайлармен анықталады. Ондай жағдайлар жасау мемлекеттiң ең маңызды мiндеттерiнiң бiрi болып табылады.
      Жастардың дамуындағы неғұрлым көкейкестi мәселелердiң арасынан жастарды жұмыспен қамту проблемасын және жас азаматтардың жұмысқа орналасуына көмек көрсету, сондай-ақ қалыптасқан экономикалық қатынастар жүйесінде жастардың әлеуетін жүзеге асыру үшiн жағдай жасауды атап айтуға болады.
      Қазақстан Республикасы Статистика жөнiндегi агенттiгiнiң деректерi бойынша 2002 жылдың 1 тоқсанында республикада экономикалық қызметпен айналысатын жастардың жалпы саны 1695622 адамды (жалпы жастар санының 40%-ы немесе экономикалық белсенді жастар санының 75,5%-ы) құрайды. Экономиканың жекелеген салалары бойынша жастардың жұмыспен қамтылу жағдайы 2002 жылы көрсеткiшi мынадай бейнеде қалыптасты (2-кестенi қараңыз). Экономикалық белсендi жастардың саны 2 241118 адамды құрайды. 15-29 жас аралығындағы жұмыссыздардың саны 545 496 адамды құрады. Жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейiнiң көрсеткiшi 24,3 пайызды құрады, ол жалпы жұмыссыздық деңгейiнен екi есе (10,8 %) артық. Барлық жұмыссыздардың 75 %-ға жуығы жастар болып көрсетiлуi дерегi ерекше алаңдаушылық тудырады.

2-кесте

Экономика саласында жұмыспен қамтылған жастардың саны

__________________________________________________________________
Р/с Экономикада жұмыспен   Жұмыспен қамтылған          Барлық
N   қамтылған, оның        халықтың ішіндегі           жұмыспен  
    ішінде:                жастар                      қамтылған
                                                       халық, адам
__________________________________________________________________
                         15-24 жастағы  25-29 жастағы 
__________________________________________________________________
                       (адам) (жұмыспен  (адам)(жұмыс.    (адам)
                               қамтылған        қамтылған
                               халықтан         халықтан
                               %-бен            %-бен
                               шаққанда)        шаққанда)
__________________________________________________________________
1. Барлығы             908519  14,19     787003  12,29   6402993
__________________________________________________________________
2. Ауыл шаруашылығы,   459552  19,64     275213  11,76   2339429
   аңшылық және орман
   шаруашылығы
__________________________________________________________________
3. Өнеркәсіп           62503    8,08     88566   11,45   773546
__________________________________________________________________
4. Тау-кен             14144    8,01     21399   12,12   176627
__________________________________________________________________
5. Өңдеу               37091    8,54     51532   11,86   434571
__________________________________________________________________
6. Электр энергиясын,  11268    6,94     15635   9,63    162348
   газ және су өндіру
   және бөлу
__________________________________________________________________
7. Құрылыс             35499    12,46    28663   10,06   284935
__________________________________________________________________
8. Сауда, автомобиль,  15178    17,14    116547  13,16   885498
   тұрмыстық бұйымдар
   мен жеке пайдаланыс.
   тағы заттарды жөндеу
__________________________________________________________________
9. Қонақ үйлер мен     15597    22,51    11971   17,28   69290
   мейрамханалар
__________________________________________________________________
10. Көлік және         30014    6,77     48087   10,84   443586
    байланыс
__________________________________________________________________
11. Қаржылық қызмет    8751     14,39    10758   17,69   60797
__________________________________________________________________
12. Жылжымайтын мүлік. 13040    120,67   10806   100,00  10806
    пен операциялар,
    жалға беру және
    тұтынушыларға
    қызметтер көрсету
__________________________________________________________________
13. Мемлекеттік басқару 25450   8,79     47363   16,35   289652
__________________________________________________________________
14. Білім беру          52932   8,93     72776   12,28   592414
__________________________________________________________________
15. Коммуналдық,        22519   11,31    27105   13,62   199052
    әлеуметтік және
    дербес қызметтер
    көрсету
__________________________________________________________________

      Дерек көзi: Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгi, 2002 ж.

      Еңбек рыногындағы қатал бәсекелестiк жағдайы жастардың алдына үнемi жұмыс iздеу проблемасын қояды. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң деректерi бойынша 2002 жылдың 3 тоқсанында жұмыспен қамту мәселелерi бойынша органдарға 63,6 мың жас адам өтiнiшпен барған, олардың iшiнен республика бойынша 23,5 мың жас азамат жұмысқа орналастырылған. Ауылдық жерлерде жұмысқа орналастырылған жастардың саны 6,7 мыңды құрады.
      Жастарды жұмыспен қамтудың ең тиiмді жолдарының бiрi маусымдық және қоғамдық жұмыстарды дамыту болып табылады. Бұл бағыттағы қызметтер жергiлiктi атқарушы органдардың көмегiмен жүзеге асырылады.
      Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң деректерi бойынша 2002 жылдың 3 тоқсанында қоғамдық жұмыстарға 112,4 мың жұмыссыз қатысқан, олардың 8,5 мыңы - жастар.
      Әлеуметтiк қорғаудың белсенді нысаны қандай да бiр мамандық алу мақсатында жастарды кәсiптiк даярлық курстарында оқыту, сондай-ақ қайта даярлау мен бiлiктiлiгiн арттыру болып табылады. Осылайша, көрсетілген кезеңде 6,5 мың адам оқу бiтiрді, оның iшiнде 4906 адам алғаш рет оқыса, 1160 адам қайта даярлықтан өттi, 273 адам бiлiктiлiгiн арттырды. Оқып-үйрену мен қайта даярлықтан өткен жас адамдардың iшiнен 3017 азамат жұмысқа орналасты, олардың 138-i өз iсiн ашқан, 3096 адам оқу мен қайта даярлықты жалғастыруда.
      Тұтастай алғанда ресми көрсеткiштер жастар арасындағы жұмыссыздықтың жоғары деңгейде екендiгiн аңғартады. Өндiрiстiң құлдырауына, кәсіпорындардың экономикалық және қаржылық проблемаларына негiзделген жасырын жұмыссыздық деп аталатын немесе толық емес, iшiнара жұмыспен қамтылу еңбек рыногына терiс әсерiн тигiзедi.
      Жастар жұмыс тәжiрибесiнiң және арнайы дайындықтарының жоқтығынан жұмыс берушiлердiң көңiлiнен шықпады және жұмысқа қабылдауға iлiкпейдi, бұл ең алдымен 16-дан 24-ке дейiнгi жастағы жастарға қатысты болады. Еңбек рыногына алғаш рет шыққан жастар арасында айтарлықтай үлестi еңбек өтiлi жоқ, оқу орындарының түлектерi құрайтыны маңызды проблемаға айналып отыр.
      Жұмыс iздеуде өтiнiш бiлдiрген жұмыссыз жастардың құрамы бойынша бұрын жұмыс iстемегендердiң саны 36,7 мың адамды құрайды. Бұрын жұмыс iстемегендердiң iшiнде жоғары кәсiптiк бiлiмi барлар - 15,9 мың адамды, орта кәсіптік бiлiмi барлар - 41,6 мың адамды, бастауыш кәсіптiк бiлiмi барлар - 27,4 адамды, жалпы орта бiлiмi барлар - 117,6 мың адамды құрайды.
      Еңбек рыногындағы қазiргi ахуал жұмыс күшiнiң экономиканың нақты секторынан жасырын түрiне көшуiмен сипатталады. Экономиканың аталмыш саласы ерекше кәсiптiк бiлiмді қажет етпейдi, ол өз кезегiнде жастарға, оның болашақ дамуына, парасатты қалыптасуына, кәсiпшiлiгiне керi әсер етедi.
      Осы процестер жас азаматтардың санасында әлеуметтiк құпталатын және әлеуметтiк құпталмайтын қызметтерiң өзгеруiне әкелiп соқтырады.
      Осылайша, еңбек жолына түскен жастар халықтың аса елiктегiш санатына жатады, оны ерекше тәуекелшiл топ ретiнде сипаттауға мүмкiндiк бередi. Мемлекеттiң белсендi араласуынсыз жұмыссыздық жағдайына түбегейлi өзгерiстер енгiзу мүмкiндiгi аз болып көрiнедi.
      Жастардың өз әлеуметтiк-экономикалық қабiлетiн iске асыруына ықпал етуші оларды жұмыспен қамту мәселелерi, жүйелi қолдауды қалыптастыру және қазiргi рыноктық жағдайға бейiмделуiне, кәсiби жоғарылауға жағдай жасау сияқты мемлекеттiк қолдаудың негiзгi шараларынан жастар арасында кәсiпкерлiк қызметтi дамытуды ерекше атау керек.
      Жергiлiктi деңгейде көптеген өкiлдi билiк органдары өз құзыретi шегiнде жас адамдар жүзеге асыратын кәсiпкерлiктi реттеу саласында заңнамалық базадағы елеулi кемшiлiктердi тиiмдi толықтырады. Оған мемлекеттiк жастар саясатының өңiрлiк бағдарламасында көрсетiлген жастар жүзеге асыратын кәсiпкерлiктi қолдау (Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Қостанай, Павлодар облыстарының мәслихаттары) туралы дербес тармақ енгiзу туралы шешiмдер дәлел.
      Шағын және орта бизнес кәсiпорындарын ұйымдастыру үшiн бизнес-орталықтар мен бизнес-инкубаторлар құруды (Алматы, Астана, Орал, Көкшетау, Қостанай, Тараз, Атырау, Қарағанды, Қызылорда, Жаңаөзен, Петропавл, Шымкент қалаларында) атауға болады.
      Өз жеке iстерiн бастауға тiлек бiлдiрген жас адамдарды оқыту және кредиттеу жөнiндегi жедел жобалар ойдағыдай жалғасын тапты (шағын бизнес нысандарын қолдау бағдарламалары, өңірлiк бағдарламалар негiзiнде).
      Жастар жүзеге асыратын кәсiпкерлiк саласында консалтингтiк және бiлiм беру қызметiн көрсетуге маманданған дербес құрылымдар құру үрдiсi байқалады. Қазiргi сәтте ондай құрылымдар әр өңiрде жүзеге асырылуда.
      Бiрқатар облыстарда осындай ұйымдар кәсiпкерлердiң лигасымен және одақтарымен тығыз қарым-қатынас жасайды, өздерiнiң коммерциялық жобаларын жүзеге асырады және жас адамдар жүзеге асыратын кәсіпкерлiк саласына инвестициялар тартады.
      Тұтастай алғанда, жастар жүзеге асыратын кәсiпкерлiктi тиiмдi дамыту, екi негiзгi фактордың - фискальды жеңiлдiктер мен жеңiлдiктi кредиттердiң болуын талап етеді. Алайда, жағдай жастар жүзеге асыратын кәсiпкерлiктi анықталған экономикалық құбылыс ретiнде анық өлшемдерінің жоқтығы, сондай-ақ бизнестi жүргiзудегi іс жүзiндегi аз дағдылармен және бизнес жобалардың жоғары қауiп-қатерiмен асқынады. Одан басқа, жаңа бастап жүрген кәсiпкерлер кредиттiк ресурстарды тиісті кепілдiк мүлiкпен қамтамасыз ете алмайды. Қазiргi кезеңде жастар жүзеге асыратын кәсiпкерлiктi дамытуда мемлекеттiң рөлiн көтеру қажеттiлiгi даусыз болып табылады. Аталмыш проблеманың шешiмi алдағы уақытта жас кәсiпкерлердің қызметін реттейтiн тиiмді тетiктер мен құралдарды жасауды қамтитын ауқымды мемлекеттiк қолдауды қажет етеді.
      Жастарды жұмысқа орналастыру проблемаларын шешуде бiлiм берудiң сапасын көтеру және республика жастарының ғылыми-бiлiм беру процестерiне белсендi қатысу мәселелерiнiң маңызы зор.
      Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң деректерi бойынша 2001-2002 оқу жылында жоғары кәсiптiк бiлiмдi мамандар шығарылымы 73 846 адамды құрады, бұл өткен оқу жылындағы көрсеткiштен 12,5%-ға артық. Орта кәсiптiк білiмдi студенттер шығарылымы 94 201 адамды құрады.
      Тұтастай алғанда республиканың жоғары оқу орындарында 2001-2002 оқу жылының басында 513 324 адам оқыды. Оның iшiнде 330 839 адам мемлекеттiк жоғары оқу орындарында және 182 485 адам жеке меншiк жоғары оқу орындарында. Мемлекеттiк білiм беру гранттары мен кредиттерi бойынша тиiсiнше 47 073 және 25 140 адам оқыған.
      Орта кәсiптiк бiлiм беру мекемелерiнде оқитындардың саны 189 776 адамды құрайды. Мемлекеттiң есебiнен оқитындардың саны 45 666 адам, ақылы негiзде - 144 110 адам.
      Жоғары оқу орындары студенттерiнiң 7,1 %-ы ғана, немесе яғни 36 821 адам стипендия алуға құқылы. Студенттердiң ай сайынғы стипендиясының мөлшерi 2001-2002 оқу жылының басында 2 016 теңгенi құрады. Орта кәсiптiк оқу орындарының оқушылары 1 613 теңге және оқу озаттары 1855 теңге мөлшерiнде стипендия алады. Бұл ретте, 164 525 адам, немесе студенттердiң 86,6 %-ы стипендия алмайды.
      Жастар арасында байқалған жұмыссыздықтың жоғары көрсеткiшiнiң объективтi себептерiнiң бiрi еңбек рыногында түлектердiң кәсiптiк қажет етiлмеуiне жетелейтiн отандық оқу орындары түлектерiнiң төмен бiлiктiлiгi болып табылады.
      Бiлiм беру процестерiн жетiлдiру мәселелерiнде жастар саясатын ғылыми қамтамасыз ету және жас ғалымдарды қолдау проблемалық сегмент болып табылады. Бүгiнгi таңда осы бағыттағы мақсатты қолдау жеткiлiксiз деңгейде жүзеге асырылуда. Жастар саясатының ғылым саласын дамыту бойынша атқарылып жатқан шаралар бытыраңқы сипатқа ие және қандай болса да елеулi нәтижелер әкелмейдi.
      Жас азаматтардың өз қабiлетiн iске асыруы үшiн жағдай жасау жастардың зияткерлiк және шығармашылық әлеуетiн айқындауды және iске асыруды көздейдi. Осы бағытта жүргiзiлетiн мемлекеттiк жастар саясаты дарынды жастарды қолдауға және дамытуға бағдарланады.
      Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi берген деректер бойынша қазiргi уақытта студенттердің, аспиранттардың, докторанттардың, жастардың ғылыми ұйымдарының арасында талантты жастарды анықтау шеңберiнде қоғамдық, жаратылыстану, техника және гуманитарлық ғылымдар бойынша ең жақсы ғылыми жұмыстарға конкурстар өткiзiледi, онда өңiрлiк конкурстарда жоғары баға алған ғылыми жұмыстар қаралады. Неғұрлым талантты жас ғалымдарға атаулы стипендиялар тағайындаумен қатар, магистратурада немесе аспирантурада оқуын жалғастыруға мақсатты орындар бөлiнедi. Ғылыми қызмет үшiн - жаңа ақпараттық технологияларға еркiн қол жеткiзуге, ғылыми жұмыстарын жариялауға, түрлi конференциялар мен семинарларға қатысуға жағдайлар жасалады.
      Қазiргi уақытта дарынды балалармен жұмыс iстейтiн бiлiм беру ұйымдарының желiсi жұмыс iстейдi (21 мектеп, 9 тәжiрибелiк мектеп-алаң, 6 өңiрлiк орталық), алты бағыт бойынша "Дарын" ауысымды бейiндi мектебi, жалпы бiлiм беретiн пәндер бойынша сырттай оқу мектебi, "Жас ғалым" күндiзгi оқу мектебi жұмыс iстейдi.
      Жыл сайынғы мектеп оқушыларының халықаралық олимпиадалар мен жарыстарға қатысуын талдау Қазақстан командаларындағы жүлделi орындардың және дайындығының өсу серпiнiн байқатады. Егер 1998 жылы бiздiң оқушылар 11 медальға қол жеткiзсе, 1999 жылы - 24, 2000 жылы - 30, ал 2001 жылы - 34, оның iшiнде 11 алтын, 5 күмiс, 18 қола медальдi еншiледi.
      Сонымен қатар, талантты жастарды дамыту жөнiндегi қызметтi бұдан әрi жетiлдiру қажет. Таланттарды қолдауға бағытталған шараларды қаржылай қамтамасыз ету жөнiндегі жұмысты күшейту, таланттарды айқындау жөнiнде акция ұйымдастыруға ықпал ету, сондай-ақ олардың одан әрi үздiксiз дамуына жәрдемдесу керек. Салауатты өмiр салтын қалыптастыру және бұқаралық спортты дамыту мәселелерi республикадағы жастардың толыққанды дамуының негiзгi аспектiсi болып қала бередi. Әлеуметтiк проблемалардың ушығуы, экологиялық жағдайдың нашарлауы, сауаттылық деңгейдiң төмендiгi жастардың денсаулығының нашарлауына әкелiп соқтырады. Жастар арасында ауру түрлерiнiң көбеюi ұрпақтың болашағы үшiн ерекше алаңдаушылық тудырады.
      Республикалық санитарлық-эпидемиологиялық станцияның (РСЭС) 2002 жылдың басындағы деректерi бойынша жастар ортасында былтырғы жылмен салыстырғанда тыныс органдарының туберкулезiмен ауырғандардың саны (18,8%-ға), педикулез (4,2%-ға), iшкi iсiктiң қабынуы (1,8%-ға) көбейдi.
      Ерекше қоғамдық назар аудартатын аурулардан, жыныстық қатынас жолымен жұғатын аурулар (ЖҚЖЖА) жастар арасында кең етек алуда.
      Сонымен қатар, ЖҚЖЖА эпидемиялық сипат алып келедi. Нашаны тамыр арқылы егу АҚТҚ инфекциясының негiзгi таралу себебi болып табылады. Қазақстанда АҚТҚ жұқтырған адам ең алғаш 1987 жылы тiркелген. Қазiргi уақытта ресми тiркелген АҚТҚ инфекциясын жұқтырғандар саны - 2 250 адам, оның 68 %-ы жас азаматтар.
      Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгi жүргiзген социологиялық зерттеудiң нәтижесi бойынша жас қазақстандықтар денсаулық жағдайының нашарлауына әсер ететiн негiзгi себептердiң арасынан экологиялық жағдайды (7,1 %), психологиялық ауыртпалықтарды (6,6 %), нашар тамақтануды (5,3 %), ауыр жұмыс жағдайларын (4,3 %), жазатайым оқиғаларды (3,2 %) атады.
      Осы саладағы жағдайды өзгерту мемлекет тарапынан айтарлықтай күш салуды талап етедi. Бүгiнгi таңда халықтың келешектегi денсаулығы әлеуметтiк-экономикалық факторлармен анықталады, сонымен қатар әртүрлi аурулардың профилактикасы, аурулардың алдын алу және салауатты өмiр салтын қалыптастыру жөнiнде шаралар кешенiн қолдану қажет. Осы проблемаларды шешудiң тиiмдi әдiстерiнiң бiрi жастардың спортпен айналысуы, салауатты өмiр салтын белсендi түрде насихаттау үшiн жағдайлар жасау болып табылады.
      Жоғарыда көрсетiлген проблемаларды шешу үшiн жастарды дамыту саласындағы қызметтi жүзеге асыратын барлық қоғамдық институттардың ауқымы өзара iс-әрекет жасауы қажет. Осы Бағдарлама шеңберiнде жастар ұйымдарының ұйымдастыру мүмкiндiктерi мен кеңейтiлген қоғамдық мүмкiндiктерiн қолдану туралы жұмыстарды жалғастыру қажет. Жастардың қоғамдық бiрлестiктерiмен қарым-қатынастарды нығайту және халықаралық жастар ынтымақтастығын дамыту, iске асырылып жатқан бағдарламалардың атаулылығын арттырып, халықаралық байланыстар мен бiрiгудi кеңейтуге мүмкiндiк туғызып, сондай-ақ мемлекет пен үкiметтiк емес секторлардың арасындағы табысты өзара iс-әрекет жасауды және сұхбаттасуды қамтамасыз етеді.
      Қазiргi уақытта Қазақстанда 150-ден астам жастар бiрлестiктiгi жұмыс iстейдi. Олардың iскерлiк бағыттарын экологиялық, ақпараттық, құқық қорғау, салауатты өмiр салтын насихаттау, мәдени-ағарту деп бөлуге болады. Одан басқа, кәсiби мүдделердiң, саяси көзқарастардың, жастардың бос уақытын өткiзудi ұйымдастыруға маманданған мәдени құндылықтардың ортақтығы жөнiндегi бiрлестiктердi де атауға болады.
      Жастардың әртүрлi нысандағы өзiндiк ұйымдар құруға талпынысын айтатын болсақ, онда өзектi проблемалардың спектры жақын арада құрылғалы тұрған жастар ұйымдарының мынадай: ақпараттық, экологиялық, құқықтық, спорттық, экономикалық сипаттағы ұйымдар, қолдау қорларының әртүрлiлiгi тұрғысындағы бағдарлық және мақсаттық бағыттарын болжауға мүмкiндiк бередi. Ұйым құру және оған кiру жерiнiң iшiнен таңдап алған iскерлiк бағытына деген мүдделер, өзiн-өзi өндіруге мүмкiндік беру, өзiнiң көзқарастары мен сенiмдерiн бiлдiру басым болуы мүмкін.
      Алайда қазiргі кезде жеке ұйымдардың қызметi жастарды дамыту жөнінде iске асырылып жатқан бағдарламалардың тиiмдiлiгiнiң төмендеуiне әкеліп соқтыратын шашыраңқы және үйлестiрiлмеген сипатта. Сондықтан, сектораралық ынтымақтастықты кеңейту арқылы жастардың өзектi мәселелерiн шешуге арналған мақсатты iс-қимылды әзiрлеуге ықпал ететiн демократиялық орган ретiнде "Қазақстан жастарының конгресi" қауымдастығы нысанындағы заңды тұлғалардың бiрлестiгi шеңберiндегi жастар ұйымдарының күштерiн бiрiктiру заңды болып табылады.
      Осылайша, ұйымдасқан жастар қозғалысын дамыту қоғамды реформалаудың жалпы саяси процестерiне жастардың белсендi қатысуының қажеттi құрамдас бөлiгiн құрайды.
      Жастардың ынтымақтастығы халықтар арасындағы бейбiт сұхбаттар мен өзара түсiнiстiктерге өз үлесiн қоса отырып, жастарды өзге мәдениеттiң мүддесiне және шыдамдылық рухында тәрбиелеп, олардың патриоттық санасын нығайтып, әртүрлi елдердiң жастары арасындағы өзара қарым-қатынастардың дамуына мүмкiндiк туғызады.
      9 жыл бойы Қазақстан және Германия Федеративтiк Республикасының уәкiлеттi мемлекеттiк органдарының арасында жастар саясаты саласындағы қарқынды ынтымақтастық дамып келедi. 1995 жылы Қазақстан Республикасының Жастар ісі, туризм және спорт жөнiндегі министрлiгі мен Германия Федеративтiк Республикасының Отбасы, қартаң адамдар, әйелдер және жастар iстерi жөнiндегi министрлiк арасында қол қойылған құжат негiзiнде ынтымақтастық өз дамуына жаңа серпiн алды. 1993 жылдан бергi кезеңде халықаралық жастар алмасуында жастармен жұмыс жөнiндегi 360-тан астам қазақстандық және немiс мамандары, сонымен бiрге жастар саясатын iске асыратын органдардың өкiлдерi, тiкелей жас адамдарың өздерi қатысты. Қазiргi уақытта осы саладағы жұмыстар Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнде жүзеге асырылуда.
      2001 жылы Қазақстан Республикасының Үкiметi және Катар Республикасының Үкiметi арасындағы жастар және спорт саласындағы ынтымақтастық туралы келiсiмге қол қойылды. Ынтымақтастық туралы ұсыныстармен Египет Араб Республикасы, Ливан, Ливия елдерi шығуда.
      ТМД елдерiмен жастар ынтымақтастығы ТМД-ға қатысушы елдердiң жастар iсi жөнiндегi мемлекеттiк органдар басшыларының Кеңесi ТМД-ға қатысушы елдердiң жастар iсi жөнiндегi мемлекеттiк органдар қызметiн үйлестiрушi консультативтiк-кеңесшi бiрлестiктер шеңберiнде жүргiзілуде. Ресей Федерациясымен және Украинамен арадағы келiсiмдер жобалары әзiрленуде.
      Бұдан басқа, жастар ынтымақтастығы БҰҰ-мен және басқа да Еуропа, Азия, Африка және Тынық мұхит өңiрлерiнiң халықаралық жастар ұйымдарымен өзара іс-әрекет жасау желiсi бойынша дамуда.
      Ынтымақтастықта жастардың мәдени алмасуы ерекше орын алады.
      Тұтастай алғанда, жастар саясаты саласында ынтымақтастықты нығайту және дамыту конструктивтік сипат алып, жастармен жұмыс саласындағы қазақстандық мамандардың кәсiби дамуына, қазақстандық жастардың әлемдiк демократиялық мәдениетке ықпалдасуына әсер етедi.
      Мемлекеттiк жастар саясатын табысты жүргізудің ажырамас бөлiгін оның ақпараттық-әдiстемелiк қамтамасыз етiлуi болып табылады. Бүгiнгi таңда жастар мен жастар саясатының ақпараттық қамтамасыз етілуі мемлекеттiк ақпарат саясаты шеңберiнде бұқаралық ақпарат құралдарына, мемлекеттiк тапсырысты орналастыру, әдістемелiк-талдау материалдарын даярлау арқылы жүргізілуде.
      Атап айтқанда, баспа БАҚ-та мемлекеттiк тапсырысты iске асыру, жастар проблемаларына арналған материалдардың тұрақты жарияланып отыруын көздейдi. Бұл ретте, осы бағыттағы көптеген жұмыстар Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң бастамасымен құрылған "Жас өркен" акционерлiк қоғамының көмегiмен атқарылуда. Мәселен, 2002 жылы "Ұлан", "Дружные ребята", "Ақ желкен", "Балдырған" республикалық балалар мен жасөспiрiмдер басылымдары жастар саясаты жөнiнде 500-ден астам материалдар жариялады.
      Жастар мәселелерiн "Казахстанская правда" және "Жас алаш" жалпы республикалық газеттерi де егжей-тегжейлi жариялап тұрады. Мәселен, "Казахстанская правда" ай сайын "Привет" атты жастар айдарын шығарады. Одан басқа аталмыш басылым жастардың қоғамдық-саяси белсендiлiгiн көтеруге, оның рухани дамуына және құқық бұзушылықтың алдын-алу, жастар мен жасөспiрiмдер арасындағы нашақорлыққа қарсы күрес мәселелерiн сөз ететiн, бiлiм алу проблемалары және жас мамандарды еңбекпен қамтамасыз етуге ықпал ететiн "Рухани құндылықтар", "Жастар саясаты", "Проблема бар ма?" сынды материалдар жариялайды. "Жас алаш" өзiнiң "Ырғақ", "Рух", "Жiбек жолы", "Студент", "Алдаспан" атты арнайы қосымшаларында қазақстандық жастардың азаматтылығы мен патриотизмiн дамыту мәселелерiне, салауатты өмiр салтын қалыптастыруға, сондай-ақ жұмыссыздық проблемасы және жоғары оқу орындарының түлектерiн жұмыспен қамту мәселелерiне аса назар аударады.
      Жас азаматтар арасында кәсiпкерлiктi дамытудың көкейкестi проблемаларын жарыққа шығаратын жастар бұқаралық ақпарат құралдарының саны да көбеюде. Қазiргi кезде баспа басылымдардың саны 18-ден асты ("Предприниматель" - Қызылорда қаласы, "Думай и богатей" жастар-кәсiпкерлiк газетi - Тараз қаласы, "Деловые вести" - Жамбыл облысы, "Inter Yes" - Атырау қаласы және тағы басқалар), теледидар бағдарламаларының саны - 29-дан астам ("Бизнес новости", "Стандарты качества" - Павлодар қаласы, "Время деловых людей" - Өскемен қаласы және т.б.).
      Жастар проблемаларына электронды бұқаралық ақпарат құралдарында көп көңiл бөлiнедi. Мемлекеттiк тапсырысты орындаушы телеарналардың жастар бағдарламаларын көрсетуге арналған жылдық жиынтық эфир уақыты 600 сағаттан астамды құрайды. Әсiресе, жастар тақырыбы "Хабар" агенттiгiнiң "Новости", "Жетi күн", "Специальный репортаж", "Реальное время", "Город будущего" және "Қазақстан" ұлттық телеарнасының "Қазақстан", "Мезгiл", "Бүгiн" ақпараттық-жаңалықтар және талдау бағдарламаларында жиi жарық көредi.
      Дегенмен, жастардың қазiргi дамуы, сондай-ақ, жастар саясатын iске асыру жастар бұқаралық ақпарат құралдарының қызметiн күшейту және белсендiлiгiн арттыру арқылы ақпараттық қамтамасыз етудiң сандық және сапалық көрсеткiшiн ұлғайтуды талап етедi.

2. БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI

      Бағдарламаның мақсаты әлеуметтендіру процесiнде жастардың дамуы үшiн ұйымдастырушылық, әлеуметтiк, экономикалық және құқықтық жағдайлар жасау болып табылады.
      Алға қойған мақсаттарға сәйкес мынадай мiндеттердi шешу көзделедi:
      1. Жастарды әлеуметтiк қорғауға бағытталған шаралар кешенiн әзiрлеу.
      2. Экономикалық тұрғыдан ойлауды қалыптастыру және жас азаматтардың кәсiпкерлiк бастамаларын қолдау.
      3. Жастар арасында салауатты өмiр салтын қалыптастыру.
      4. Республика өңiрлерiнде мемлекеттiк жастар саясатын iске асыру жөнiндегi ұйымдастырушылық және құқықтық тетіктерді әзiрлеу.
      5. Мемлекеттiк құрылымдар мен жастардың қоғамдық бiрлестiктерiнiң сектораралық ынтымақтастығын дамыту және жетiлдіру.
      6. Халықаралық жастар ынтымақтастығын кеңейту.
      7. Жастар саясатын ақпараттық қамтамасыз ету.
      8. Жастар бiлiмiнiң және жастар саясатын ғылыми қамтамасыз етудің деңгейiн көтеруге жәрдемдесу.

3. БАҒДАРЛАМАНЫ IСКЕ АСЫРУДЫҢ НЕГIЗГI БАҒЫТТАРЫ МЕН ТЕТІГІ

      Бағдарламаны iске асыру мынадай негiзгi бағыттар бойынша кезең-кезеңдiк және үйлестiрушi iс-әрекеттердi көздейдi:
      1. Жастармен әлеуметтiк жұмыс жүргiзу үшiн жағдайлар жасау.
      2. Жастардың экономикалық дамуы, еңбек және жұмыспен қамту саласында жағдайлар жасау.
      3. Өңiрлерде жастар саясатын iске асыру.
      4. Бiлiм және ғылым саласында жастардың құқықтары мен мүдделерiн қамтамасыз ету.
      5. Жастар мен жастар саясатын ақпараттық қамтамасыз ету.
      6. Жас таланттарды дамыту мен қолдау.
      7. Салауатты өмiр салтын қалыптастыру.
      8. Жастар қоғамдық бiрлестiктерiнiң қызметi үшiн жағдайлар жасау.
      9. Халықаралық жастар ынтымақтастығын дамыту.
      10. Қазақстандық жастардың азаматтылығы мен патриотизмiн дамыту.
      11. Мемлекеттiк жастар саясатының нормативтiк құқықтық базасын дамыту.
      Бағдарлама республика жастарында мемлекеттiң, қоғамдық-саяси, әлеуметтiк және экономикалық өмiрiне ұмтылуы және белсен қатысуына, өз қабiлетiн iске асыруы және өзiн-өзi дамытуы үшiн тиiстi жағдайлар жасауға дағдыландыру және ынталандыру арқылы мемлекеттiк жастар саясатын iске асыруға бағытталған, ол оның рынок жағдайында ойдағыдай әлеуметтендiрілуiне ықпал ететiн болады.
      Бағдарламаның iске асыру тетiгi Бағдарламаның iс-шаралар жоспарында көзделген iс-шараларды жастармен жұмыс iстейтiн барлық мүдделi құрылымдарды тарту арқылы, кезең-кезеңiмен iске асыруға бағытталған мемлекеттiк органдардың үйлескен iс-әрекеттерiнен тұрады.
      Бағдарламаны iске асырудың бiр басымдылығы болып жастарға арналған әлеуметтiк қызметтер желiсiн құру және оларды жастардың қазiргi әлеуметтiк-экономикалық проблемаларын жоққа шығарушы негiзгi тетiк ретiнде пайдалануға болады.
      Осы уақытқа дейiн жастардың әлеуметтiк саласын әлеуметтiк қолдау, медициналық, психологиялық-педагогикалық, құқықтық қызметтер көрсету, сондай-ақ азаматтардың әлеуметтiк-психологиялық бейiмделуiне көмек көрсету саласындағы түрлi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдастырушылық-құқықтық нысандағы әлеуметтiк қызметтер ұсынған болатын. Осы уақытқа дейiн олардың қызметi "Жастарға арналған әлеуметтiк қызмет құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 3 мамырдағы N 340 қаулысымен реттелген.
      Алайда, қоғамдық өмiрдегi күрделi өзгерiстер және қалыптасқан әлеуметтiк-экономикалық жағдай 90-жылдардың басында құрылған әлеуметтiк қызметтердi талап етудiң едәуiр төмендеуiне әкелiп соқтырды. Жастарға арналған әлеуметтiк қызметтер олардың қызметiнiң тиiмсiздiк факторының негiзi болып табылатын басқа да экономикалық, әлеуметтiк, құқықтық жағдайларда құрылды және ұйымдастырылды.
      Осыған байланысты жастарға арналған әлеуметтiк қызметтердiң қалыптасуына жаңа әдістердi қолдану қажеттiгi туындады. Әлеуметтiк қызметтер жастардың өңіршiлiк әрекетiнде бәсең рөл атқармауы керек, керiсiнше жастармен өзара iс-әрекеттерi жандандыруға, оның дамуына барлық жағынан ықпал етуге тиiс. Әлеуметтiк қызметтердi жастардың қазiргi проблемалары бойынша iзденуге, зерттеуге және оларды шешуге бағыттау қажет. Осы Бағдарлама шеңберiнде жастарға арналған әлеуметтiк қызмет желiсiн құру қарастырылады, оның негiзгi мақсаты жастардың аз қамтылған бөлiгiне арналған әлеуметтiк жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ экономикалық және әлеуметтiк қамтамасыз ету саласында жағдай жасау.
      Әлеуметтiк қызметтiң негiзгi түрлерi ретiнде жастардың әлеуметтiк-экономикалық дамуы, оның әлсiз бөлiгiнiң әлеуметтiк бейiмделуi мен оңалтылуы саласында бағдарламалар жүргiзудi және iске асыруды әрi әлеуметтік бағдарланған жастар бағдарламаларын әзiрлеу мен іске асыруды, экология саласындағы жастардың бастамаларын қолдауды, қиын тәрбиеленетін жасөспірiмдермен жұмыс бойынша жобаларды атауға болады.
      Еңбек және жұмыспен қамту саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясатын мынадай негізгі бағыттар арқылы жүзеге асыру көзделеді:
      1) жастармен жүзеге асыратын кәсіпкерліктi дамытуға жәрдемдесу;
      2) жастарға арналған маусымдық және қоғамдық жұмыстарды дамыту;
      3) орта кәсіптік және жоғары оқу орындарының базасында студенттік еңбек жасақтарының қызметін құру және ұйымдастыру.
      Осыған байланысты, жастарды жұмыспен қамтуға қатысты проблемаларды шешу үшін мемлекеттiк құрылымдар тарапынан нақты іс-әрекеттер мен қолдаудың әртүрлі нысандары көзделеді:
      1) жастар ішінен мамандар өздерiнен бiліктілігін арттыратындай, кәсіптік тәжiрибе мен дағдылар жинақтай алатындай жағдайларды қамтамасыз ету, қоғамдық жұмыcтapға уақытша тарту;
      2) жоғары және орта оқу орындарының студенттері ішінен олардың кейіннен жұмысқа орналасуымен кадрларды іріктеу және мақсатты даярлау үшін іpі компаниялар мен кәсіпорындарды тарту желiнде жобалар әзiрлеу;
      3) жастар ішінен кәсіпкерлерге сарапшылық-бағалау қызметтерін көрсетуге арналған, сондай-ақ ауылда жұмыспен қамтуды дамыту жөніндегі жастар қызметтерін құру.
      Жастардың тұрғын үй проблемаларын шешуді, сондай-ақ жас отбасыларды мемлекеттік қолдауды мынадай іс-шараларды іске асыру арқылы жүзеге асыру көзделедi:
      1) жастарды және жас отбасылары жеңiлдікті негізде тұрғын үймен қамтамасыз ету тетіктерін әзірлеу;
      2) қиын өмірлік жағдайға душар болған жас отбасыларға отбасылық өмiр проблемалары, психологиялық-педагогикалық, құқықтық және басқа да мәселелер бойынша консультациялар беру жүйесін дамыту.
      Мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың өзекті мәселелерінің бipі өңірлік өзара іс-әрекет жасау мен тиімді өңірлік жастар саясатын әзiрлеу проблемалары болып табылады. Осы бағытты іске асыру шеңберiнде мынадай бiрқатар іс-шараларды жүзегe асыру қажет:
      1) жастар саясаты жөнiндегі өңірлік бағдарламаларды оларды iске асыру жөніндегі іс-шараларды облыстарының және Астана мен Алматы қалаларының индикативтік жоспарларына енгізе отырып әзiрлеу;
      2) өңірлік жастар ұйымдары мен жергілікті уәкілетті органдардың жастар саясатын жүргізу жөніндегі қызметіне үнемi мониторинг жүргізу;
      3) әлеуметтiк қызметтер құру арқылы ауыл жастарын әлеуметтiк бейiмдеу жөнiнде жұмыс жүргiзу.
      Жастардың бiлiм және ғылым саласындағы құқықтары мен мүдделерiн қамтамасыз ету ауыл жастарына арналған бiлiм беру дайындау-бейiмдеу курстарының қызметiн ұйымдастыру, инновациялық ғылыми-зерттеу жобаларын, жас ғалымдарды қолдау, сондай-ақ жастардың бiлiм алу проблемалары бойынша ғылыми-практикалық конференциялар мен семинарлар ұйымдастыру және өткiзу арқылы iске асыру көзделедi.
      Жастарды және жастар саясатын ақпараттық қамтамасыз етудi мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде бұқаралық ақпарат құралдарында жастар тақырыбы бойынша тұрақты айдарлар мен телерадиохабарларды қолдау және дамыту арқылы iске асыру көзделедi. Ақпараттық қамтамасыз етудiң басым бағыттарының бiрi жастар саясатының өзектi мәселелерi бойынша әдiстемелiк құралдар мен ұсынымдар шығару болып табылады. Бұдан басқа, жастарға әлеуметтiк көмек көрсетудiң ақпараттық қызметтерiн құру және қолдау жөнiнде шаралар көзделедi.
      Жас таланттарды дамыту және қолдау осы саладағы алдыңғы iс- шараларды одан әрi жетiлдiру арқылы жүзеге асыру көзделедi. Аса дарынды жас азаматтарға "Дарын" мемлекеттiк жастар сыйлығын берудi атауға болады. Әлеуметтiк мәнi бар жобалар конкурсын өткiзу шеңберiнде талантты жас азаматтарды ұйымдастырушылық қолдау, сондай-ақ жастарды мәдени тәрбиелеу жөнiндегi жұмысты күшейту қажет.
      Жастар арасында салауатты өмiр салтын қалыптастыруды және бұқаралық спортты дамытуды жастар арасында нашақорлықтың, алкоголизмнiң және темекi шегудiң алдын алу және бұқаралық спортты дамыту жөнiнде семинарлар мен конференциялар өткiзу арқылы iске асыру көзделедi.
      Мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде өткiзiлетiн жастарға арналған әлеуметтiк бағдарламалар конкурсы жастардың қоғамдық бiрлестiктерiн қолдаудың, олардың инновациялық әлеуетiн iске асырудың негiзгi тетігi болады. Осы жобалар жастардың мынадай әлеуметтiк мәселелерiн: жастардың білімдік дамуын, инновациялық ғылыми-зерттеу жобаларын қолдауды, экологиялық жобаларды және тағы басқаларын қамтитын болады.
      Халықаралық жастар ынтымақтастығы жастармен және жастар бiрлестiктерiмен жұмыс iстейтiн шетелдiк мемлекеттiк органдармен халықаралық байланыстарды кеңейту есебiнен iске асырылады және дамиды. Сондай-ақ, дәстүрлi халықаралық әрiптестермен жастардың дамуы жөнiндегi жобаларды әрi қарай iске асыру қажет.
      Бағдарламаның маңызды бағыттарының iшiнен қазақстандық жастардың азаматтылығы мен патриотизмiн дамытуды атау керек. Осы бағытты iске асыру шеңберiнде республикалық "Патриот" акциясын, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерi Жастар бастамалары орталықтарының нұсқаушылық армиялық жиындарын өткiзу, сондай-ақ жастар саясатын тиiмдi iске асыру бөлiгiнде оларды әдістемелік қолдауды жүзеге асыру көзделеді.
      Тұтастай алғанда, мемлекеттiк жастар саясатын iске асыру жөнiндегі шаралардың тиiмділiгi оларды барабар заңнамалық және нормативтiк құқықтық қамтамасыз етуге байланысты. Осыған байланысты мынадай іс-шараларды жүргiзу көзделедi:
      1) нормативтiк құқықтық кесiмдерге жастар саясатын iске асыруға қатысты бөлiгiнде өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу;
      2) жастарға арналған әлеуметтiк қызметтердiң iс-әрекетiн реттейтiн нормативтiк құқықтық кесiмдер әзiрлеу;
      3) Қазақстан Республикасының Үкiметi, кәсiподақтардың республикалық бiрлестiктерi және жұмыс берушiлердің республикалық бiрлестiктерi арасындағы басты келiсiмге жастар проблемалары жөнiнде бөлiм енгiзу бойынша ұсыныстар әзiрлеу;
      4) жас отбасыны қолдау мәселелерi жөнiндегi нормативтiк құқықтық кесiмдердi дамыту.

4. ҚАЖЕТТI РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРI

      Бағдарламаны қаржыландырудың негiзгi көздерi болып тиісті бағдарламалар әкiмшiсi көздейтiн қаражат шегiнде республикалық бюджет және өзге де заңнамада тыйым салынбаған көздер белгiлендi.
      Тұтастай алғанда Бағдарламаны iске асыру республикалық бюджет қаражатынан мынадай қаржылық шығындарды көздейдi: 2003 жылы 242 778 мың теңге, 2004 жылы - 242 778 мың теңге.

5. БАҒДАРЛАМАНЫ IСКЕ АСЫРУДАН КҮТIЛЕТIН НӘТИЖЕ

      Бағдарламаны iске асыру жастардың әлеуметтiк-экономикалық дамуы үшiн жағдайлар жасауды қамтамасыз етедi, әлеуметтiк құқықтарды қорғау жөнiнде шаралар әзiрлеуге ықпал етедi. Бағдарлама бiлiм және ғылым саласындағы көкейкестi проблемаларды шешудi, атап айтқанда, жас ғалымдардың қызметiн ынталандыру арқылы Қазақстанның ғылыми әлеуетiн дамытуды көздейдi. Бағдарламаны iске асыру мемлекеттiк құрылымдарды жастардың қоғамдық бiрлестiктерiмен өзара іс-әрекет жасауының сапасы жағынан жаңа әрi пәрмендi тетiктерiн әзiрлеуге мүмкiндік береді, ол өз кезегiнде, Қазақстанның барлық өңiрлерiнде тиiмдi мемлекеттiк жастар саясатын жүргiзуге ықпал етеді. Бағдарламаның іс-шаралар жоспарын іске асыру шеңберiнде жастар дамуының неғұрлым өзектi мәселелерi бойынша 20-дан аса ғылыми-практикалық конференциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткiзу көзделедi. Көрсетiлген іс-шаралар республиканың жастар ұйымдарының қызметiн үйлестiруге мүмкiндiк бередi және мемлекеттiк жастар саясатын iске асырудың жаңа тетiктерiн әзiрлеуге ықпал етедi.
      Бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн негiзгi оң нәтиже ретiнде, ең алдымен, жастарды әлеуметтiк қолдау жүйесiн қалыптастыру саласында жағдайлар жасауды атау керек. Жастардың әлеуметтiк қызметтерiн құру жастардың қазiргi проблемаларын шешуге жәрдемдеседi, қалыптасқан қоғамдық, әлеуметтiк және экономикалық қатынастар жүйесiнде жас азаматтардың қалыптасуына ықпал етедi, мемлекеттiк жастар саясатын жүргiзудiң пәрмендi құралына айналады.
      Бағдарламаның қолданысы кезеңінде:
      1) Қазақстанның әр өңiрiнде қызметi әлеуметтiк қорғалмаған жастардың проблемаларын шешуге бағытталатын 16 әлеуметтiк қызметтi құру және қолдау;
      2) профилактикалық және консультациялық iс-шаралар түрiнде 2 миллионнан астам жас азаматтарға әлеуметтiк көмек көрсету;
      3) жастар арасындағы қылмыстың деңгейiн қылмыс жасаған адамдардың жалпы санының 45%-ына дейiн төмендетуге ықпал ету;
      4) жастар арасында олардың экономикалық белсендi бөлiгiнен 50 %-ының жұмыспен қамтылуына қол жеткiзу көзделеді.

ЖАСТАР САЯСАТЫНЫҢ 2003-2004 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.04. N 272 қаулысымен .

__________________________________________________________________
Р/с   Іс-шара   Аяқталу   Орында. Орындалу Жорамалданатын   Қаржы.
N               нысаны    луына   мерзімі  шығыстар, мың    ландыру
                          жауап.              теңге         көзі
                          тылар            ________________
                                            2003    2004
__________________________________________________________________
1           2          3           4         5       6        7
__________________________________________________________________

1. Жастардың әлеуметтік дамуы

__________________________________________________________________
1.1 Әлеуметтік  Үкіметке  Мәдениет 2003-   16000   16000    Респуб.
    қызметтерді  есеп     мині     2004 жж.                 калық
    ұйымдастыру  беру              ІҮ тоқ.                  бюджет
    жөніндегі                      саны
    жобалар кон.
    курсының шең.
    берінде тұра.
    тын жері бой.
    ынша балалар
    мен жастар
    клубтарын да.
    мыту жөніндегі
    жұмысты ұйым.
    дастыру

1.2 Жеңілдік не. Үкіметке  ҰБ (ке. 2004 ж.    -    Қаржы.     -
    гізінде жас.  есеп     лісім   І тоқсаны       ланды.
    тар мен жас   беру    бойынша),                руды
    отбасыларды           Мәдениет                 қажет
    тұрғын үймен          мині                     етпейді
    қамтамасыз
    ету тетіктерін
    әзірлеу

1.3 Әлеуметтік-  Үкіметке Мәдениет  2004      -    1 000     Респуб.
    маңызды жо.  ақпарат  мині      жыл                      калық
    балар кон.    беру              ішінде                   бюджет
    курсының не.
    гізінде жас.
    тардың көкей.
    кесті пробле.
    маларына ар.
    налған әлеу.
    меттік ролик.
    терді жасау
    және шығару

1.4 Әлеуметтік  Үкіметке Мәдениет  2003-   16000   16000    Респуб.
    қызметтерді  есеп    мині      2004 жж.                 калық
    ұйымдастыру  беру              ІҮ тоқ.                  бюджет
    жөніндегі                      саны
    жобалар кон.
    курсының шең.
    берінде әлеу.
    меттік қауіпті
    жағдайдағы
    жас адамдарды
    әлеуметтік
    бейімдеу қыз.
    меттерін дамыту
    және қолдау

1.5 ҮЕҰ мен мем.  Үкіметке Мәдениет 2003-     763    750     Респуб.
    лекеттік құ.  есеп     мині     2004 жж.                 калық
    рылымдардың   беру              ІҮ тоқ.                  бюджет
    қатысуымен                      саны
    жастардың
    әлеуметтік
    қамтамасыз
    етілуіне ар.
    налған семи.
    нарлар, кон.
    ференциялар,
    дөңгелек
    үстелдер
    өткізу

1.6 Әлеуметтік  Үкіметке Мәдениет  2003-   16000   16000    Респуб.
    қызметтерді  есеп    мині      2004 жж.                 калық
    ұйымдастыру  беру              ІҮ тоқ.                  бюджет
    жөніндегі                      саны
    жобалар кон.
    курсының шең.
    берінде тәр.
    биеленуі қиын
    жастармен жұ.
    мыс жасау үшін
    әлеуметтік
    қызметтердің
    дамуын қолдау

1.7 Әлеуметтік  Үкіметке Мәдениет  2003-   26571   26571    Респуб.
    қызметтерді  есеп    мині      2004 жж.                 калық
    ұйымдастыру  беру              ІҮ тоқ.                  бюджет
    жөніндегі                      саны
    жобалар кон.
    курсының шең.
    берінде жас.
    тарға арналған
    консультациялық
    әлеуметтік
    қызметтер құру
__________________________________________________________________

2. Жастардың экономикалық дамуы мен еңбек және жұмыспен қамту саласында жағдайлар жасау

__________________________________________________________________
2.1 Әлеуметтік-  Үкіметке   МАКМ    2003 ж.  1500     -      Респуб.
    маңызды жо.   есеп              ІІ тоқ.                  калық
    балар кон.    беру              саны                     бюджет
    курсының не.
    гізінде кә.
    сіпкерлік
    қызмет мәсе.
    лелері бойынша
    жастарға ар.
    налған үйре.
    тетін бағдар.
    ламалар ұйым.
    дастыру және
    жүргізу

2.2 Жазғы еңбек Үкіметке   БҒМ     2003-   Қаржы.     -       -
    уақытында   ақпарат            2004 жж.ланды.
    студенттік  беру               ІҮ тоқ. руды
    құрылыс от.                    саны    қажет
    рядтарының                             етпейді
    қызметін
    ұйымдастыру

2.3 Жоғары оқу  Үкіметке Мәд.мині  2004 ж.    -    Қаржы.     -
    орындары    ақпарат   БҒМ      ІV тоқ.         ланды. 
    және орта   беру               саны            руды
    кәсіптік                                       қажет
    оқу орын.                                      етпейді
    дары сту.
    денттері.
    нің ішінен
    олардың
    кейіннен
    жұмысқа ор.
    наластыры.
    луымен кадр.
    ларды іріктеу
    және мақсатты
    дайындау үшін
    ірі компания.
    лар мен кәсіп.
    орындарды тарту
    жобаларын
    әзірлеу

2.4 Әлеуметтік  Үкіметке  Мәд.мині,2003-   16000   16000    Респуб.
    қызметтерді  есеп     КАБИЦ    2004 жж.                 калық
    ұйымдастыру  беру     (келі.   ІҮ тоқ.                  бюджет
    жөніндегі              сім     саны
    жобалар кон.          бойынша)
    курсының шең.
    берінде жас.
    тар ішінен
    бастаушы кә.
    сіпкерлер үшін
    сарапшылық-
    бағалау эко.
    номикалық қыз.
    меттерін көр.
    сету жөніндегі
    қызметтерді
    құру

2.5 Әлеуметтік-  Үкіметке Мәд.мині  2003-    5000    3000    Респуб.
    маңызды жо.   есеп              2004 жж.                 калық
    балар кон.    беру              IV тоқсаны               бюджет
    курсының не.
    гізінде жас
    ғалымдар мен
    студенттерді
    тарта отырып,
    технологиялық
    бизнес-инку.
    баторлар құру

2.6 Әлеуметтік-  Үкіметке Мәд.мині 2004 ж.    -     3500    Респуб.
    маңызды жо.  ақпарат            ІV тоқ.                  калық
    балар кон.    беру              саны                     бюджет
    курсының не.
    гізінде
    ауылдық жерде
    жастарды
    жұмыспен қам.
    ту қызметтерін
    құру
__________________________________________________________________

3. Өңірлерде жастар саясатын іске асыру

__________________________________________________________________
3.1 Жастар сая.  Үкіметке   Облыс.  2003-    Қаржы.  Қаржы.   -
    саты жөнін.  ақпарат    тардың, 2004 жж. ланды.  ланды.
    дегі өңірлік  беру      Астана  IV тоқ.  руды    руды
    бағдарлама.             және    саны     қажет   қажет
    ларды оларды            Алматы           етпейді етпейді
    іске асыру              қалала.
    жөніндегі іс-           рының
    шараларды               әкімдері,
    облыстардың,            Мәд.мині
    Астана және
    Алматы қала.
    ларының инди.
    кативтік жос.
    парларына
    енгізе отырып
    әзірлеу

3.2 Өңірлерде    Үкіметке   Мәд.мині,2003-   Қаржы.  Қаржы.    -
    56 "Жастар   ақпарат    облыс.  2004 жж. ланды.  ланды.
    саясатын      беру      тардың, IV тоқ.  руды    руды
    қаржыландыру"           Астана  саны     қажет   қажет
    бюджеттік               және             етпейді етпейді
    бағдарламасын           Алматы
    іске асыру              қалала.
    тиімділігінің           рының
    мониторингін            әкімдері
    жүргізу

3.3 Өңірлерде    Үкіметке   МАКМ    2003 ж.   664      -    Респуб.
    мемлекеттік   ақпарат           ішінде                  ликалық
    жастар         беру                                     бюджет
    саясатын
    іске асыру
    мониторингін
    жүргізу:
    жұмыс сапар.
    лары және
    мақсатты
    топтармен
    кездесулер

3.4 Жастар       Үкіметке   Мәд.мині,2003-    Қаржы.  Қаржы.    -
    ұйымдары     ақпарат    облыс.   2004 жж. ланды.  ланды.
    қызметінің     беру     тардың,  IV тоқ.  руды    руды
    мониторингін            Астана   саны     қажет   қажет
    жүргізу                 және              етпейді етпейді
                            Алматы
                            қалала.
                            рының
                            әкімдері

3.5 Әлеуметтік   Үкіметке  Мәд.мині 2003-    16000   16000   Респуб.
    қызметтерді   есеп              2004 жж.                 калық
    ұйымдастыру   беру              IV тоқсаны               бюджет
    жөніндегі
    жобалар
    конкурсы
    шеңберінде
    ауыл жастарын
    әлеуметтік
    бейімдеудің
    аймақтық
    қызметтерін
    құру
__________________________________________________________________

4. Білім және ғылым саласында жастардың құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету

__________________________________________________________________
4.1 Әлеуметтік-  Үкіметке  Мәд.мині 2003-    5000    3000    Респуб.
    маңызды жо.   есеп              2004 жж.                 калық
    балар кон.    беру              IV тоқсаны               бюджет
    курсы не.
    гізінде жас.
    тардың проб.
    лемаларын
    ғылыми зер.
    делеуді
    қамтамасыз
    ету

4.2 "Қазақстан   Үкіметке Мәд.мині  2004 ж.    -     2000    Респуб.
    жастары -    баяндама           ІV тоқ.                  калық
    2004:                           саны                     бюджет
    жағдайы,
    үрдістері,
    перспектива.
    лары"
    мемлекеттік
    баяндамасын
    дайындау

4.3 Жастар       Үкіметке   МАКМ    2004 ж.   722     -      Респуб.
    проблемалары  есеп              І тоқ.                   калық
    жөнінде       беру              саны                     бюджет
    ғылыми-прак.
    тикалық
    конференциялар
    және семи.
    нарлар
    өткізу

4.4 Әлеуметтік-  Үкіметке  Мәд.мині 2004 ж.    -     1000    Респуб.
    маңызды жо.   есеп              ІІ тоқ.                  калық
    балар кон.    беру              саны                     бюджет
    курсы не.
    гізінде
    ауыл жастарына
    арналған білім
    беретін даяр.
    лау-бейімдеу
    курстарының
    қызметін
    ұйымдастыру

4.5 Әлеуметтік-  Үкіметке Мәд.мині  2003-     5000   5000    Респуб.
    маңызды жо.  ақпарат            2004 жж.                 калық
    балар кон.    беру              ІV тоқ.                  бюджет
    курсы не.                       саны
    гізінде
    жас ғалымдар
    ұсынған инно.
    вациялық
    ғылыми-зерттеу
    жобаларын,
    сондай-ақ
    жастардың
    әлеуметтік-
    экономикалық
    дамуы бағдар.
    ламаларын қолдау

4.6 Әлеуметтік-  Үкіметке Мәд.мині  2003-     2500   2500    Респуб.
    маңызды жо.  ақпарат            2004 жж.                 калық
    балар кон.    беру              ІV тоқ.                  бюджет
    курсы не.                       саны
    гізінде
    экологиялық
    жағдайды
    жақсарту
    саласындағы
    жастар
    жобаларын
    қолдау
__________________________________________________________________

5. Жастарды және жастар саясатын ақпараттық қамтамасыз ету

__________________________________________________________________
5.1 Жастар       Үкіметке   МАКМ    2003 ж.    99     -     Респуб.
    саясатының    есеп              ІІ-IV                   калық
    көкейкесті    беру             тоқсандары               бюджет
    мәселелері
    бойынша
    әдістемелік
    құралдар
    мен ұсынымдар
    шығару

5.2 Мемлекеттік  Үкіметке  Ақпарат  2003-    102207  102207  Респуб.
    тапсырыс      есеп     мині     2004 жж.                 калық
    шеңберінде    беру              ІV тоқ.                  бюджет
    бұқаралық                        саны
    ақпарат
    құралдары
    арқылы
    мемлекеттік
    жастар
    саясатының
    іске асыры.
    луын ақпа.
    раттық
    қолдауды
    қамтамасыз
    ету

5.3 Жастардың    Үкіметке   МАКМ    2003 ж.   664      -    Респуб.
    ақпараттық    есеп              ішінде                  ликалық
    бюллетен.     беру                                      бюджет
    дерін
    шығару

5.4 Әлеуметтік   Үкіметке Мәд.мині  2003-     4000    4000   Респуб.
    қызметтерді   есеп              2004 жж.                 калық
    ұйымдастыру   беру              IV тоқсаны               бюджет
    жөніндегі
    жобалар
    конкурсы
    шеңберінде
    жастарға
    әлеуметтік
    көмек көрсету.
    дің ақпарат.
    тық қызметте.
    рін құру және
    қолдау
__________________________________________________________________

6. Жас таланттарды дамыту және қолдау

__________________________________________________________________
6.1 "Дарын"      Үкімет   Мәд.мині  2004 ж.    -     2000    Респуб.
    мемлекеттік  қаулысы.           ІV тоқ.                  калық
    жастар        ның               саны                     бюджет
    сыйлығын     жобасы
    өткізуді және
    беруді қам.
    тамасыз ету

6.2 Әлеуметтік-  Үкіметке Мәд.мині  2003-     1000   1000    Респуб.
    маңызды жо.   есеп              2004 жж.                 калық
    балар кон.    беру              ІV тоқ.                  бюджет
    курсы шең.                      саны
    берінде
    дарынды
    жастарды
    қолдау
    жөніндегі
    жобалар
    конкурсын
    өткізу
__________________________________________________________________

7. Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру және бұқаралық спортты дамыту

__________________________________________________________________
7.1 Жастар       Үкіметке   МАКМ    2003 ж.   805      -     Респуб.
    арасындағы    есеп              ІV тоқ.                  калық
    нашақорлық.   беру              саны                     бюджет
    тың, алко.
    голизмнің
    және темекі
    шегудің алдын
    алу жөнінде
    республикалық
    семинар өткізу

7.2 Мемлекеттік  Үкіметке Мәд.мині, 2004 ж.    -     750     Респуб.
    органдардың, ақпарат  Ақпарат   ІІІ тоқ.                 калық
    жастар        беру    мині      саны                     бюджет
    ұйымдарының
    қатысуымен
    жастар ара.
    сында бұқа.
    ралық спортты
    дамыту үшін
    жағдайлар жасау
    жөнінде
    конференция
    өткізу
__________________________________________________________________

8. Жастар қоғамдық бірлестіктерінің қызметі үшін жағдайлар жасау

__________________________________________________________________
8.1 Қазақстан    Үкіметке Мәд.мині  2003 ж.    -     1000    Респуб.
    жастарының    есеп              ІІІ тоқ.                 калық
    ІІІ конгресін беру              саны                     бюджет
    өткізуді
    ұйымдастыру

8.2 Жастар       Үкіметке   МАКМ    2003 ж.   633      -     Респуб.
    бірлестік.    есеп              І тоқ.                   калық
    тері мен      беру              саны                     бюджет
    мемлекеттік
    құрылымдардың
    өкілдері үшін
    мемлекеттік
    жастар саясатын
    іске асыру
    жөнінде
    семинар өткізу

8.3 Қазақстан    Үкіметке   МАКМ    2003 ж.   959      -     Респуб.
    Республикасы  есеп              ІІІ тоқ.                 калық
    аула клуб.    беру              саны                     бюджет
    тарының,
    жастар ұйымдары
    мен әлеуметтік
    қызметтерінің
    жиынын өткізу
__________________________________________________________________

9. Халықаралық жастар ынтымақтастығын дамыту

__________________________________________________________________
9.1 Халықаралық  Үкіметке  Мәд.мині,2003-     2187   2000    Респуб.
    жастар       ақпарат   Ақпарат  2004 жж.                 калық
    ынтымақтас.   беру     мині,СІМ ІV тоқ.                  бюджет
    тығы                            саны
    саласында
    семинарлар,
    конференциялар
    және дөңгелек
    үстелдер
    өткізу

9.2 ТМД елдері.  Үкіметке   МАКМ,   2003 ж.    971     -     Респуб.
    нің жастар   ақпарат     СІМ    ІІ тоқ.                  калық
    істері        беру              саны                     бюджет
    жөніндегі
    мемлекеттік
    органдарының
    басшылары
    кеңесінің
    отырысын
    ұйымдастыру
    және өткізу

9.3 Халықаралық  Норматив. Мәд.мині,2003-     Қаржы.  Қаржы.   -
    жастар       тік         ӘдМ,   2004 жж.  ланды.  ланды.
    алмасуын     құқықтық   СІМ     ІV тоқ.   руды    руды
    дамыту       кесімдердің        саны      қажет   қажет
    бөлігінде    жобалары                     етпейді етпейді
    нормативтік
    құқықтық
    кесімдерді
    жетілдіру
    жөнінде
    шаралар
    қабылдау

9.4 Өңірлік      Үкіметке  Мәд.мині,2003-     Қаржы.  Қаржы.   -
    жастар        ақпарат    ӘдМ,   2004 жж.  ланды.  ланды.
    қоғамдық      беру       СІМ    ІV тоқ.   руды    руды
    бірлестік.                      саны      қажет   қажет
    терінің                                   етпейді етпейді
    халықаралық
    қатынастары
    туралы
    ақпаратты
    қамтамасыз
    ету
__________________________________________________________________

10. Қазақстандық жастардың азаматтылығы мен патриотизмін дамыту

__________________________________________________________________
10.1 Қазақстан    Үкіметке  Мәд.мині, 2003 ж.    -    500   Респуб.
     Республикасы ақпарат    ҚорМ,   ІІ тоқ.                калық
     Қарулы Күш.  беру       ІІМ,    саны                   бюджет
     терінің,                РҰ,
     Ішкі істер              ТЖА,
     министрлігі             ҰҚК
     ішкі әскер.            (келісім
     лерінің, Ұлттық        бойынша)
     қауіпсіздік
     комитеті Шекара
     қызметінің,
     Республикалық
     ұланының және
     Төтенше жағдай.
     лар жөніндегі
     агенттігінің
     жастар баста.
     малары орталық.
     тарын әдістеме.
     лік қолдауды
     жүзеге асыру

10.2 Қазақстан     Үкіметке   ҚорМ,   2003 ж.   747     -   Респуб.
     Республикасы.   есеп     МАКМ,   І тоқ.                калық
     ның Қарулы      беру     ҚР ІІМ  саны                  бюджет
     Күштері,                 ІӘК,
     Ішкі істер               ҰҚК
     министрлігінің          (келісім
     ішкі әскер.             бойынша),
     лері, Ұлттық            ҚР РҰ, ТЖА
     қауіпсіздік
     комитетінің
     Шекара қызметі,
     Республикалық
     ұланы және
     Төтенше жағдай.
     лар жөніндегі
     агенттігі
     жастар баста.
     малары орталық.
     тарының активі
     үшін нұсқаушылық
     армиялық жиындар
     өткізу

10.3 Республикалық  Үкіметке   ҚорМ,    2003 ж.  786   1000  Респуб.
     "Патриот"        есеп     Мәд.мині,ІІІ тоқ.             калық
     акциясын         беру     Ақпарат   саны                бюджет
     өткізу                    мині,
                               БҒМ,                     
                               ІІМ,
                               РҰ,
                               ТЖА

10.4 Қазақстан     Үкіметке   ҚорМ,   2003-    Қаржы. Қаржы.  -
     Республикасы.  ақпарат  Мәд.мині,2004 жж. ланды. ланды.
     ның Қарулы      беру     ҚР ІІМ  IV тоқ.  руды   руды
     Күштері,                 ІӘК,     саны    қажет  қажет
     Ішкі істер               ҰҚК             етпейді етпейді
     министрлігінің          (келісім
     ішкі әскер.             бойынша),
     лері, Ұлттық            ҚР РҰ, ТЖА
     қауіпсіздік
     комитетінің
     Шекара қызметі,
     Республикалық
     ұланы және
     Төтенше жағдай.
     лар жөніндегі
     агенттігі
     жастар баста.
     малары орталық.
     тарының балалар.
     ды тәрбиелеу
     мекемелерінде
     (интернаттар,
     балалар үйлері
     және басқалары)
     жастардың
     кәмелетке
     толмаған өкіл.
     дерімен әскери-
     патриоттық
     жұмыстар
     жүргізуді
     ұйымдастыруы
__________________________________________________________________

11. Мемлекеттік жастар саясатының нормативтік құқықтық базасын дамыту

__________________________________________________________________
11.1 Жастардың   Норматив. Мәд.мині 2003-     Қаржы.  Қаржы.   -
     құқықтары   тік                2004 жж.  ланды.  ланды.
     мен мүдде.  құқықтық           ІV тоқ.   руды    руды
     лерін іске  кесімнің           саны      қажет   қажет
     асыруға     жобасы                       етпейді етпейді
     қатысты
     бөлігінде
     нормативтік
     құқықтық
     кесімдерге
     өзгерістер
     мен толықты.
     рулар енгізу

11.2 Жастарға    Норматив.  МАКМ    2003 ж.   Қаржы.    -      -
     арналған    тік                І тоқ.    ланды.
     әлеуметтік  құқықтық           саны      руды
     қызметтер.  кесімнің                     қажет
     дің іс-     жобасы                       етпейді
     әрекетін
     реттейтін
     нормативтік
     құқықтық
     кесім
     әзірлеу

11.3 Коммерция.   Министр.  МАКМ    2003 ж.   Қаржы.    -      -
     лық емес     дің                І тоқ.   ланды.
     жастар ұйым. бұйрығы            саны     руды
     дарының                                  қажет
     арасында                                 етпейді
     әлеуметтік
     мәні бар
     бағдарламалар
     конкурсын
     өткізу
     ережесін
     әзірлеу

11.4 Қазақстан   Әлеуметтік  ЕХҚМ,    2003-     Қаржы.  Қаржы.   -
     Республика. серіктестік Мәд.мині 2004 жж.  ланды.  ланды.
     сының       және                 ІV тоқ.   руды    руды
     Үкіметі,    әлеуметтік           саны      қажет   қажет
     кәсіподақ.  әрі ең.                        етпейді етпейді
     тардың      бектік
     республика. қатынастарды
     лық бірлес. реттеу
     тіктері және жөніндегі
     жұмыс беру.  республика.
     шілердің     лық үш
     республика.  жақты ко.
     лық бірлес.  миссияның
     тіктері      үйлестіру.
     арасындағы   шісіне
     басты келі.  ақпарат
     сімге        беру
     жастар проб.
     лемалары жө.
     нінде бөлім
     енгізу туралы
     мәселені
     қарау

11.5 Жас отбасы. Норматив. Мәд.мині, 2003-     Қаржы.  Қаржы.   -
     ны қолдау   тік        ӘдМ,    2004 жж.  ланды.  ланды.
     мәселелері  құқықтық   КДА,    ІV тоқ.   руды    руды
     бойынша     кесімдер.  ОӘІҰК   саны      қажет   қажет
     нормативтік дің жоба. (келісім           етпейді етпейді
     құқықтық    лары      бойынша)
     кесімдер
     әзірлеу
__________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады