"Жеке кәсiпкерлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 11 тамыздағы N 827 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      "Жеке кәсiпкерлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжiлiсiнiң қарауына енгiзiлсiн.

       Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      мiндетiн атқарушы

Жоба

     ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ Жеке кәсiпкерлiк туралы

      Осы Заң жеке және заңды тұлғалардың жеке кәсiпкерлiк қызметті жүзеге асыруымен байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейдi, негiзгi құқықтық, экономикалық және әлеуметтiк шарттар мен Қазақстан Республикасындағы жеке кәсiпкерлiк қызметтің еркiндігін қамтамасыз ететін кепілдiктердi айқындайды.

  1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын ұғымдар

      Осы Заңның мақсаттары үшiн мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) кәсіпкерлер бiрлестiктерiн аккредиттеу - тиiстi мемлекеттік органдардың жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерiнiң мүдделерiн бiлдiруге кәсіпкерлер бiрлестiктерiнiң заңи құқықтарын тануы;
      2) бизнес-инкубатор - жеке кәсiпкерлiк субъектілерiне құқықтық, ұйымдық, ақпараттық-консалтингтiк, қаржылық қызметтердi ұсыну жөнiндегi қызметті жүзеге асыру үшiн құрылатын заңды ұйым;
      3) жеке кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау - жеке кәсiпкерлiктi дамытуды ынталандыру, Қазақстан Республикасындағы кәсiпкерлiк бастамаларды iске асыру үшiн қолайлы құқықтық экономикалық және әлеуметтiк жағдайлар жасау жөнiндегi мемлекеттiк шаралар кешенi;
      4) мемлекеттiк бақылау - жеке кәсiпкерлiк субъектілерi қызметiнiң Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мiндетті талаптарына сәйкестiгiне мемлекеттік органдардың тексеру жүргізуi;
      5) жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерi (жеке кәсiпкерлiк субъектілерi) - кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының жеке және мемлекеттік емес заңды тұлғалары, шетел немесе азаматтығы жоқ адамдар;
      6) кәсiпкерлiк қызметтің инфрақұрылымы - өз ісiн ұйымдастыруға жәрдемдесудi, құқық, маркетинг, инжиниринг және менеджмент саласындағы ақпаратпен қамтамасыз етудi, коммерциялық негізде материалдық-техникалық қаржылық және басқада ресурстармен қамтамасыз етуде қолдауды қоса алғанда, жеке кәсіпкерлiк қызметтің жұмыс iстеуi мен дамуының жалпы шарттарын қамтамасыз ететін құрылатын немесе жұмыс iстеп тұрған ұйымдардың кешенi;
      7) коммерциялық құпия - жеке кәсiпкерлiк субъектiсi айқындайтын, жариялануы (берілуi, жылыстауы) оның мүдделерiне залал келтiруi мүмкiн еркiн қол жеткізуге пайдаланушылардың шектеулi тобы ие болатын мәлiмет;
      8) кәсiпкерлер бiрлестiгi - жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектілерiнiң құқықтарын, заңды мүдделерiн қорғау үшiн құрылатын коммерциялық емес ұйымдардың дербес ұйымдық-құқықтық нысаны;
      9) индустриялды аймақ - мемлекеттiң шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне өнеркәсiп объектілерiн Қазақстан Республикасының  жер Кодексiмен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерiмен белгіленген тәртiпте орналастыру және пайдалану үшін ұсынатын коммуникациялармен қамтамасыз етiлген ауыл шаруашылығы үшін тағайындалмаған жер;
      10) жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектілерi (жеке кәсiпкерлiк субъектілерi) - кәсіпкерлiк қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының жеке және мемлекеттік емес заңды тұлғалары, шетел немесе азаматтығы жоқ адамдар;
      11) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілеттi орган - жеке кәсiпкерлiкті дамытудың мемлекеттiк саясаты мен жеке кәсiпкерлiктi дамыту және қолдау бойынша мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдарды үйлестiрудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
      12) жеке кәсiпкерлiк - жеке немесе мемлекеттiк емес заңды тұлғалардың табыс табуға бағытталған, жеке немесе мемлекеттiк емес заңды тұлғалардың өз меншіктілігіне негізделген және жеке тұлғалар немесе мемлекеттік емес заңды тұлғалардың атынан олардың тәуекелi мен мүлiктiк жауапкершілiгiнде жүзеге асырылатын бастамалық қызметi;
      13) шағын кәсіпкерлікті қолдау орталығы - оқытуды, ақпараттық қамтамасыз етудi, консультациялық және маркетингтiк қызметтердi, шағын кәсiпкерлік субъектілерiнiң жобаларын құқықтық, экономикалық және технологиялық сараптауды жүзеге асыратын заңды тұлға;
      14) кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi сараптамалық кеңес - сараптама жүргізу үшін нормативтік құқықтық актiлер жобаларының кәсiпкерлiк құрылымдар қызметiне ықпал ететiн орталық мемлекеттiк және жергілікті атқарушы органдар құратын кеңес.

  2-бап. Қазақстан Республикасының
жеке кәсiпкерлiк туралы заңнамасы

      Жеке кәсiпкерлік туралы заңнама Қазақстан Республикасының  Конституциясына негiзделедi және  Азаматтық кодекстен, осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.
      Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарда осы Заңнамада көзделгендерден өзге ережелер белгiленген болса, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

  3-бап. Заңның қолданылу аясы

      1. Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында қолданылады және барлық жеке кәсіпкерлік қызмет субъектілерiне таратылады.
      2. Жеке кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерiн жүзеге асырудың ерекшелiктерi Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiне сәйкес белгiленедi.

  4-бап. Жеке кәсiпкерлiк қызметті
құқықтық реттеу шектерi

      1. Жеке кәсiпкерлiк қызмет тек Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес негiздер бойынша және сот шешiмiнiң негiзiнде ғана шектелуi мүмкiн.
      2. Жеке кәсiпкерлiк қызметті шектеу Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттiң айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша ғана орын алуы мүмкiн.
      3. Мемлекеттiк органдардың жеке кәсiпкерлік субъектілерінің жекелей алғандағы артықшылықты ережесiн белгiлейтiн нормативтік құқықтық актілердi қабылдауына тыйым салынады.

  5-бап. Жеке кәсiпкерлiк қызметті мемлекеттiк
реттеудiң негізгі мақсаты мен қағидаттары

      1. Жеке кәсiпкерлiк қызметті мемлекеттiк реттеудің негiзгi мақсаты бiрiншi жағынан жеке кәсiпкерлiк қызметті дамыту үшін қолайлы жағдай жасау және екiншi жағынан жеке кәсiпкерлiк қызметтің әкiмшілiктендiруiн енгiзу жолымен мемлекет мүддесiн және тұтынушылар құқығын қорғау болып табылады.
      2. Жеке кәсiпкерлiк қызметті мемлекеттiк реттеу негiзгi қағидаттары:
      жеке кәсіпкерлiк қызметтің еркiндiгiне кепілдiк беру және оны қорғау мен қолдауды қамтамасыз ету;
      кәсіпкерлiк қызметті жүзеге асыруға барлық жеке кәсiпкерлiк субъектілерінің теңдiгi;
      Қазақстан Республикасындағы шағын кәсiпкерлікті дамытудың басымдығы;
      Жеке кәсіпкерлік субъектілерiнiң жеке кәсiпкерлiк мүдделерiн қозғайтын нормативтік құқықтық актілердiң жобаларын сараптауға қатысу болып табылады.

  6-бап. Жеке кәсiпкерлiк субъектілерiнiң мүдделерiн
қозғайтын нормативтік құқықтық актiлердi
әзiрлеудiң және қабылдаудың ерекшелiктерi

      1. Орталық және жергілiкті атқарушы органдар жеке кәсiпкерлiк субъектілерiнің мүдделерiн қозғайтын құқықтық актiлердiң жобаларын осы Заңның 26-бабына сәйкес құрылатын кәсіпкерлiк мәселелерi жөнiндегi аккредиттелген сараптамалық кеңестер арқылы кәсiпкерлер бiрлестiктерiне қарауға жiбередi.
      2. Жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерiнiң мүдделерiн қозғайтын нормативтiк құқықтық актiлер жобаларына әзiрлеушi мiндеттi түрде олардың жеке кәсiпкерлiк субъектілерiнiң экономикасына әсерiн бағалауды қоса бередi.
      Нормативтік құқықтық актiлерiнiң жеке кәсiпкерлiк субъектілерiнiң экономикасына әсер етудi бағалау жүргiзудiң тәртібiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
      3. Жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерiнiң мүдделерiн қозғайтын нормативтік құқықтық актiлердiң қолданысқа енгiзiлу күні жеке кәсiпкерлiк субъектісiне Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгіленуiмен байланысты қызметтi жүзеге асыруға дайындау үшін қажеттi мерзiмдерге орай белгіленуi тиiс.
      Нормативтік құқықтық актiлердiң қолданысқа енгiзiлу тәртiбi мен мерзiмдерi жеке кәсiпкерлiк субъектiлеріне залал келтірмеуi тиiс.
      4. Осы бапта көзделген рәсiмдер жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерiнiң мүдделерiн қозғайтын нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдаудың мiндетті шарты болып табылады.
      5. Уәкілеттi орган кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi сараптамалық кеңестiң қорытындысымен келiскен кезде нормативтік құқықтық актiнiң жобасына тиiстi өзгерiстер мен толықтырулар енгізіледi.
      6. Уәкілеттi орган кәсiпкерлiк мәселелерi жөніндегі сараптамалық кеңестiң қорытындысымен келiспеген кезде оны сараптамалық кеңестің барлық мүшелерiне мәлiмет үшiн жеткiзу үшiн дәлелденген бас тарту беріледi.

  2-тарау. ЖЕКЕ КӘСIПКЕРЛIК ҚЫЗМЕТ СУБЪЕКТIЛЕРI
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖҰМЫС IСТЕУ ШАРТТАРЫ

  7-бап. Жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектілерi

      1. Заңды тұлға болып табылатын жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына көзделген нысанда ғана құрыла алады.
      2. Жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерi мыналарға:
      шағын кәсiпкерлiк субъектілерiне;
      орта кәсiпкерлiк субъектілерiне;
      iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жатқызылуы мүмкiн.
      3. Қызметкерлердiң орташа жылдық саны 50 адамнан аспайтын жеке дара кәсiпкерлер, қызметкерлердiң орташа жылдық саны 50 адамнан аспайтын және орташа жылдық активтердiң құны жылына алпыс мың мәртелiк айлық eсептік көрсеткіштен аспайтын заңды тұлғалар шағын кәсiпкерлiк субъектілерi болып табылады.
      4. Мыналарды:
      есiрткілiк, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналымымен байланысты қызметті;
      акциздiк өнiмдердi өндiрудi және (немесе) көтере сатуды;
      лотереялар жүргізудi;
      ойын-сауық және шоу-бизнес саласындағы қызметтi;
      аккредиттеу, сертификаттау, метрология және сапаны басқару саласындағы қызметті;
      мұнай, мұнай өнiмдерiн, газ, электр және жылу энергиясын өндiру, қайта өңдеу және өткiзу бойынша қызметтi;
      радиоактивтік материалдардың айналымымен байланысты қызметтi;
      банктiк қызметтi (не оның жекелеген түрiн) және сақтандыру рыногындағы қызметтi (сақтандыру агентiнiң қызметiнен басқа);
      аудиторлық қызметті;
      бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметті жүзеге асыратын жеке дара кәсiпкерлер мен заңды тұлғалар шағын кәсiпкерлік субъектілерi бола алмайды.
      5. Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi қызметкерлерінің орташа жылдық саны барлық қызметкерлердiң, оның iшiнде жеке еңбек шартымен жұмыс жасайтындарды, филиалдардың, өкiлдiктердiң және осы субъектінің оқшауландырылған басқа да бөлiмшелерi қызметкерлерiн ескере отырып айқындалады.
      6. Осы баптың 3-тармағымен белгіленген шарттардың бiрi асып кеткен жағдайда шағын кәсiпкерлік субъектілерiне Қазақстан Республикасының заңнамасында шағын кәсiпкерлiк субъектілерi үшін көзделген жеңiлдiктер қолданылмайды.
      7. Қызметкерлердiң орта жылдық саны 50 адамнан аспайтын заңды тұлға құрмайтын жеке кәсiпкерлер және қызметкерлерiнiң орташа жылдық саны 50-ден астам, бiрақ 250 адамнан аспайтын және активтердiң орташа жылдық құны жылына үш жүз жиырма бес мың мәрте айлық есептік көрсеткiштен аспайтын заңды тұлғалар орта кәсiпкерлiк субъектілерi болып табылады.
      8. Қызметкерлерiнiң орташа жылдық саны 250 адамнан астам немесе активтердiң орташа жылдық құны жылына үш жүз жиырма бес мың мәрте айлық есептiк көрсеткiштен астам жеке кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлғалар iрi кәсiпкерлiк субъектілерi болып табылады.

  8-бап. Жеке дара кәсiпкерлiк түрлерi

      1. Жеке дара кәсiпкерлiк дербес немесе бiрлескен кәсiпкерлiк түрiнде жүзеге асырылады.
      2. Дербес кәсiпкерлiктi бiр жеке адам оған меншiктілік құқығында тиесілi, сондай-ақ өзге құқық күшiнде мүлiктi пайдалануға және (немесе) иелiк етуге рұқсат етілетін мүлiк негізiнде дербес жүзеге асырады.
      Некеде тұрған жеке адам дербес кәсiпкерлiктi басқа жұбайын көрсетпей-ақ кәсiпкер ретiнде жүзеге асырған кезде кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға жұбайының келiсiмi талап етiлмейдi.
      Дербес кәсiпкерлiктi жүзеге асыру үшiн жеке адам жұбайлардың ортақ мүлiгiн пайдаланған жағдайларда, мұндай пайдалануға, егер заңнамалық актiлерде немесе неке шартында, не жұбайлар арасындағы келiсiммен өзгесi көзделмеген болса екiншi жұбайдың келiсiмi қажет.
      3. Бiрлескен кәсiпкерлiктi азаматтар тобы (жеке дара кәсiпкерлердiң) оларға ортақ меншiк құқығында, сондай-ақ мүлiктi бiрлесіп пайдалануға және (нeмece) иелiк етуге рұқсат ететiн өзге құқық күшiнде мүлiк негiзiнде жүзеге асырады.
      Бiрлескен жеке дара кәсiпкерлiк кезiнде жеке кәсiпкерлiк қызметпен байланысты барлық мәмілелер жасалады, ал құқықтар мен мiндеттер бiрлескен кәсiпкерлiктiң барлық қатысушыларының атынан алынады және жүзеге асырылады.
      4. Бiрлескен кәсiпкерлiктiң нысандары мыналар болып табылады:
      1) жұбайлардың ортақ бiрлескен меншiгiнiң негiзiнде жүзеге асырылатын жұбайлардың кәсiпкерлігі;
      2) шаруа (фермерлiк) қожалығының ортақ бiрлескен меншiгiнiң немесе жекешелендiрiлген тұрғын үйге ортақ бiрлескен меншiгiнiң негізiнде жүзеге асырылатын отбасылық кәсiпкерлiк;
      3) жеке кәсiпкерлiк қызмет жалпы үлестiк меншiк негізiнде жүзеге асырылатын жай серiктестiк.
      5. Жұбайлардың жеке кәсiпкерлiктi жүзеге асыру кезiнде iскерлiк айналымда жұбайлардың атынан жұбайлардың бiрi екiншiсiнiң жеке дара кәсiпкерлiкті тiркеу кезiнде расталуы мүмкiн немесе жеке дара кәсiпкердiң қызметi мемлекеттік тіркеусiз жүзеге асырылатын жағдайда жазбаша білдiрілетін және нотариалды куәландырылатын келiсiмiмен өтiнiм бiлдiре алады.
      Жұбайлардың бiрiнiң екiншiсiнiң iскерлiк айналымына олардың атынан түсуiне келiсiмi болмағанда iскерлiк айналымға түсетін жұбайлардың бipi кәсіпкерлік қызметтi дербес кәсiпкерлiк түрiнде жүзеге асырады.
      6. Жай серiктестік нысанын пайдаланатын жеке дара кәсiпкерлiк Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
      7. Жеке дара кәсiпкерлер өз мiндеттемелерi бойынша өздерiнiң барлық, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алып қою қатысты болмайтын мүлiктен басқа, мүлiктерiмен жауапты болады.
      8. Жеке адам дербес кәсiпкерлiктi жүзеге асырған кезде оған меншiк құқығында, оның iшiнде жұбайлардың ортақ мүлiгiнiң үлесiнде тиесілi барлық мүлігімен жауапты болады.
      Жеке адам кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырған кезде жұбайлардың ортақ мүлігін пайдаланса, оның қарыздары бойынша өтеу жұбайлардың жалпы мүлігiне де қатысты болуы мүмкiн.
      Жеке кәсiпкер болып табылмайтын жұбайлардың әрқайсысының мүлігі дербес кәсiпкерлiкті жүзеге асыратын келесi жұбайдың қарыздары бойынша өтеуге берiлетін зат ретiнде бола алмайды.
      9. Жұбайлар жеке кәсiпкерлiктi жүзеге асыру кезiнде жеке кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырумен байланысты жұбайлардың қарыздары бойынша өтеу олардың қайсысы iскерлiк айналымға түскендігіне қарамастан жұбайлардың ортақ мүлігіне қатысты болуы мүмкiн.
      10. Жеке дара кәсiпкер өз қызметiн жүзеге асыру кезiнде iскерлiк құжаттаманың бланкiлерiн, мөрдi, мөртаңбаларды пайдалануға құқылы.

  9-бап. Жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектілерiнің
құқықтары мен міндеттері

      1. Жеке кәсiпкерлiк субъектілерi:
      1) егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiнде өзге көзделмеген болса, жеке кәсiпкерлiк қызметтiң кез келген түрін жүзеге асыруға;
      2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiне сәйкес жалдамалы еңбектi пайдалану арқылы жеке кәсiпкерлiк қызметті жүзеге асыруға;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiнде белгiленген тәртiпте филиалдар, өкiлдіктер, ұйымдар құруға;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгiленген жағдайларды қоспағанда, өндiрiлетiн тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге дербес баға белгілеуге;
      5) жеке кәсiпкерлiк субъектілерiне қайтарулы негiзде қаражаттар (қарыздар) беруге;
      6) өзiнiң құқықтық қабiлетi шегiнде сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыруға;
      7) кәсiпкерлер бiрлестiктерiн құруға;
      8) кәсiпкерлер бiрлестiктерi арқылы кәсiпкерлiк мәселелер жөнiндегi сараптама кеңестердің жұмысына қатысуға;
      9) жеке кәсіпкерлер құқықтарының бұзылуына кiнәлi тұлғаларды жауапқа тарту мәселелерi бойынша; құқық қорғау және бақылау органдарына жүгінуге;
      10) өз құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау үшін сот органдарына жүгінуге;
      11) жеке кәсіпкерлікті қолдау және қорғау мәселелерi жөнiндегi нормативтік құқықтық актiлердiң орындалмауына немесе тиiстi емес орындалуына ықпал ететiн себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныстарды мемлекеттік органдардың қарауына енгiзуге құқылы.
      2. Жеке кәсіпкерлік қызметтің субъектілерi:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке және заңды тұлғалар мен мемлекеттің заңмен қорғалатын құқықтары мен мүдделерiн сақтауға;
      2) өндiрiлетiн өнiмнiң (жұмыстардың, қызметтердiң) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкестігiн қамтамасыз етуге;
      3) лицензиялануға жататын қызмет түрлерiн жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензиялар алуға;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiне сәйкес азаматтық-құқықтық жауапкершілiкті мiндеттi сақтандыруды жүзеге асыруға мiндеттi.

  10-бап. Терiс пиғылды бәсекенiң
жүзеге асырылуына жол бермеу

      Басқа жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерiнiң Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген еркiн бәсекеге құқықтарын бұзу жолымен бәсекелестіктi шектеуге немесе жоюға бағытталған жеке кәсiпкерлiк субъектілерiнiң әрекетiне (әрекетсiздiгiне), оның iшiнде:
      бiр саланың жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектілерiнiң бағалар, сату шарттары, өткiзу рыноктары, өндiру және өткiзу көлемдерi туралы келiсiлген әрекеттерiне;
      кәсiпкердiң өндiрушiге немесе тауарды (жұмыстарды, қызметтердi) сатушыға қатысты тұтынушыны адастыратын немесе адастыруы мүмкiн бөгде тауар белгiсiн, қызмет көрсету белгісiн және (немесе) өзге коммерциялық белгiлеудi заңсыз пайдалануға;
      жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерiнiң iскерлiк беделiн кемсiтуге жол берiлмейдi.

  11-бап. Iшкi рынокты қорғау

      Iшкi рынокты қорғау Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес тарифтік және тарифтiк емес реттеу шараларымен жүзеге асырылады.

  12-бап. Жеке кәсiпкерлiк субъектісi туралы
ақпаратты қорғау

      1. Коммерциялық құпияны қорғау ақпаратты айқындалған немесе айқындалмаған тұлғалар шеңберiнде қабылдауға қол жетiмдi кез келген нысанда жариялауға не таратуға тыйым салу, сондай-ақ мұндай ақпаратты басқа тұлғаларға беруге тыйым салу болып табылады.
      2. Жеке кәсiпкерлiк субъектiсi коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа еркiн енуге құқығы бар адамдар тобын айқындайды және оның құпиялылығын қорғауға шаралар қабылдайды.
      3. Жеке кәсiпкерлiк субъектiсi ақпаратты ену санатына жатқызу тәртібiн коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты сақтау және пайдалану шарттарын айқындайды.
      4. Коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты заңсыз әдiспен алған адамдар, сондай-ақ олар жасасқан жеке еңбек шартын бұзған қызметкерлер немесе азаматтық-құқықтық шартқа қарамай коммерциялық құпияны жариялаған басқа да адамдар келтiрiлген залалды өтеуге мiндеттi.
      5. Кәсiпкерлiк қызметтiң субъектiсi немесе ол өкілеттік берген тұлға өз қызметкерлерiнен коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты жарияламау туралы қол қоюын, ал оған тексерудi жүзеге асыратын адам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілiк туралы ескертуi құқылы.
      6. Міндеттi жариялауға жататын не акционерлерге, шаруашылық серiктестiктiң мүшелерiне (қатысушыларына) немесе өзге белгiлi бiр тұлғалар топтарына мiндеттi хабарлауға жататын ақпараттардың тiзбесi жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнің құрылтайшылық құжаттарымен белгiленедi.
      7. Жеке кәсіпкерлiк қызметтiң субъектiсi мемлекеттік органдарға және лауазымды тұлғаларға тiркеу, бақылау функцияларын орындау кезiнде және басқа да әрекеттердi жасау кезiнде, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгiленген оларға жүктелген функцияларды iске асыруға қажеттілерін қоспағанда коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа рұқсат бермеуге құқылы.
      Мемлекеттiк орган кез келген, оның iшiнде алу құқығы оның қызметін реттейтiн заңнамалық актiлермен көзделген коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа енуге құқылы.
      8. Мемлекеттік органның өзiне жүктелген функцияларды iске асыру кезінде алған жеке кәсiпкерлiк субъектiсi туралы кез келген ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiне сәйкес ақпаратты екiншi мемлекеттік органға беруi жағдайын қоспағанда, жариялануға жатпайды.
      9. Құқық қорғау органдары жеке кәсiпкерлiк субъектісiнен де, мұндай ақпаратқа ие мемлекеттік органдардан да прокурордың санкциясының, тергеу органдарының қылмыстық iс қозғау туралы қаулысының негізiнде не сот қаулысының негiзiнде коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты сұратуға және алуға құқылы.
      10. Cот шешiмi заңды күшіне енген ақпаратты қоспағанда, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат тек жеке кәсіпкерлiк қызмет субъектiсінің келiсiмiмен жарым етілуi мүмкiн.
      11. Нақты жеке кәсіпкерлік субъектiсiнiң қызметi туралы мәлiметті ашпайтын жинап, қорытылған ақпарат жалпыға қол жетімдi болып табылады.

  13-бап. Статистикалық есептілік

      Жеке кәсiпкерлiк субъектілерiнiң статистикалық есептілігі Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистика саласындағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ұсынылады.
      Мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының мемлекеттiк статистика саласындағы нормативтiк құқықтық актілерiнде көзделмеген мәлiметтердi талап етуге құқылы емес.
      Статистикалық есептілiк мәлiметтерiнiң құрамы Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистикасы саласындағы нормативтiк құқықтық актiлермен айқындалады.

  14-бап. Шағын кәсiпкерлiк субъектілерiнiң
бухгалтерлiк есептi жүргiзу және
қаржылық есептіліктi   жасау тәртiбi

      1. Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң бухгалтерлiк есебiн және қаржылық есептілiктi құрауын осы Заңның 27-бабына сәйкес мiндетті мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын жеке дара кәсiпкерлердi қоспағанда, субъектiлер Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептілiк туралы заңнамасымен айқындалатын тәртiпте жүзеге асырады.
      2. Шағын кәсiпкерлiк субъектілерi Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес бухгалтерлік есептi жүргізудiң және қаржылық есептілiктi жасаудың оңайландырылған нысанын қолдануға құқылы.

  3-тарау. МЕМЛЕКЕТТIК ОРГАНДАРДЫҢ ЖЕКЕ КӘСIПКЕРЛIКТI
ДАМЫТУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰЗЫРЕТI

  15-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретi

      Қазақстан Республикасының Үкiметi:
      1) жеке кәсiпкерлiктi қолдау және дамыту саласындағы мемлекеттiк саясаттың негізгi бағыттарын әзiрлейдi;
      2) жеке кәсiпкерлiктi қолдаудың мемлекеттiк жүйесiн қалыптастырады;
      3) жеке кәсiпкерлiк мәселелерi бойынша консультациялық-кеңесу органдарын құрады;
      4) мемлекеттiк органдар әзiрлеген жеке кәсiпкерлiктiң мүдделерiн қозғайтын нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегі сараптамалық кеңестiң қарауын ұйымдастырады;
      5) нормативтiк құқықтық актiлердiң жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң экономикасына әсер етуiне бағалау жүргiзу тәртiбiн айқындайды;
      6) мемлекеттiк мұқтаждықтар үшiн шағын кәсiпкерлiк субъектілерiнен сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң номенклатурасын және олардың көлемiн (пайыздық көрiнiстегi) бекiтедi;
      7) шағын кәсiпкерлiктi дамытуды ынталандырады және мемлекет тарапынан шағын кәсiпкерлiк субъектілерiне қаржылық қолдау көрсету үшін арнайы қорлар құрады;
      8) шағын кәсiпкерлiк субъектілерiне өндiрiстiк қызметте ұйымдастыруға және халыққа қызмет көрсетулер саласын дамыту үшiн жалға немесе сенiмдi басқаруға берілген объектілердi меншiкке қайтарусыз берудiң тәртiбiн айқындайды;
      9) кәсіпкерлер бiрлестіктерiн аккредиттеу тәртiбiн айқындайды;
      10) бәсекеге қабiлетті саланы құру және жетiлдiрудi, жеке кәсiпкерлiк субъектілерiн дамытуды және олар шығаратын өнiм сапасын жоғарлатуды ынталандыратын мемлекеттік саясатты қалыптастырады;
      11) жеке кәсiпкерлiкті, iшкi бәсекелестiк дамытуға ықпал ететiн және инновацияларға, материалдық активтерге және ұзақ мерзiмдi инвестицияларға салымдарды ынталандыратын заңнаманы әзiрлейдi және жетілдiредi;
      12) жеке салаларды, салалардың сегменттерiн бiлдiредi және (немесе) мемлекет үшін стратегиялық мүдденi бiлдiретiн жекелеген жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң маңында кластерлердi құру ынталандырады;
      13) экономика салаларының жай-күйiне талдау жүргiзедi және жұмыс iстеп тұрған және жаңадан құрылатын жеке кәсiпкерлiк субъектілерiнiң өсуi мен жетілуi үшiн кедергiлердi жояды;
      14) инвестицияларды ұлғайту және Қазақстан Республикасының экономикасына инновацияларды енгiзудi жеделдету мақсатында даму институттарын құрады;
      15) жекелеген салаларды бiр мезгiлде бұл салалардағы жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң арасында қатал бәсекелестiктi ұйымдастыра отырып, тарифтiк және тарифтiк емес әдiстермен қысқа мерзiмдi қорғауды жүзеге асырады;
      16) ұлттық экспорттаушыларға қатысты басқа елдер орнатқан кедергілердi жоюға шаралар қабылдайды;
      17) келiсiлген бiрлескен экспорттық саясатты жүргiзуге жеке кәсiпкерлiк субъектілерiн ынталандырады;
      18) жеке кәсiпкерлiк субъектілерiне iшкi және сыртқы рыноктардың жай-күйi туралы экономикалық ақпарат ұсынуды ұйымдастырады;
      19) жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң сапа менеджментiнiң халықаралық жүйесiн енгізуiн ынталандыру жолымен iшкi сұранысқа жағдай жасайды;
      20) басқа елдердiң аумағында ұлттық экспорттаушылардың мүдделерiн қорғау жолымен сыртқы сұранысқа жағдай жасайды;
      21) жеке кәсiпкерлiк субъектілердiң қызметшiлерiне көтермелейдi, кәсiпкерлер және жұмыс берушiлердiң бiрлестіктерiмен өзара әрекет етедi;
      22) шағын кәсiпкерлiк салалары мен субъектiлерiнiң әлемдiк деңгейде бәсеке қабілетiн құру мақсатында шағын кәсiпкерлiктiң жекелеген салалары мен субъектiлерiн қолдау бағдарламаларын бекiтедi;
      23) бюджет қаражаты есебiнен ғылыми-зерттеу саланың немесе кластерлердің проблемаларын шешу үшін академиялық ғылымды қаржыландыруды күшейтедi;
      24) республиканың бiлiмдерге негiзделген экономикасы үшiн жоғары бiлiктi кадрларды даярлау жөнiндегi арнайы бағдарламаларды iске асырады;
      25) халықтың әлеуметтiк қорғалмаған жiгiн жеке кәсіпкерлік қызметке тарту жөнiндегі шараларды әзiрлейдi.

  16-бап. Уәкілетті органның құзыретi

      Кәсiпкерлiк жөнiндегі уәкiлеттi орган:
      1) жеке кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың мемлекеттiк саясатын жүргiзудi жүзеге асырады;
      2) жеке кәсiпкерлiкті дамытудың мемлекеттiк бағдарламаларын әзiрлейдi;
      3) шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың мемлекеттiк шараларының орындалуын ұйымдастырады және үйлестiредi;
      4) жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiн қаржыландыру және оларға кредит беру жөнiндегi шараларды жетiлдiру туралы ұсыныстар әзiрлейдi;
      5) кәсiпкерлiк ортаның, инвестициялық ахуалдың және жеке кәсiпкерлiктi дамытудың инфрақұрылымына талдау жүргізедi;
      6) жеке кәсіпкерлiк олардың қызметiнiң барлық саласындағы зерттеулерiн жүргiзудi ұйымдастырады;
      7) жеке кәсiпкерлiктi, оның iшiнде шағын кәсiпкерлiкті қолдау мен дамытуды қамтамасыз ететiн нормативтiк құқықтық актілердi әзiрлейдi және Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсынады;
      8) республиканың өңiрлерiнде шағын кәсiпкерлiк инфрақұрылымдарын қалыптастыру мен дамытуға ықпал жасайды;
      9) шағын кәсiпкерлiк саласындағы кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктіліктерiн арттыру жүйесiн қалыптастыру жөнiндегi ұсыныстарды әзiрлейдi;
      10) жеке кәсiпкерлердiң құқықтарын қорғауға бағытталған заңнаманың сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
      11) жеке кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегi орталық және жергілікті атқарушы органдарды ведомствоаралық үйлестiрудi жүзеге асырады;
      12) мемлекеттiк пен жергілiктi атқарушы органдар жанындағы кәсiпкерлiк мәселелерi жөніндегі сараптамалық кеңестердiң қызметiн үйлестiредi;
      13) шағын кәсiпкерлiктiң инновациялық, инвестициялық және индустриялық дамудың мемлекеттік бағдарламаларын iске асыруға қатысуы үшін жағдай жасайды;
      14) гpaнт беруші халықаралық ұйымдардың инвесторларына жеке кәсiпкерлiкті қолдау және дамыту мәселелерiнде жағдай жасайды;
      15) жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiне әдiснамалық көмек ұйымдастырады;
      16) тауарлар мен қызметтердiң халықаралық рыногына жеке кәсiпкерлiктiң шығуы үшiн жағдай жасайды;
      17) жеке кәсiпкерлiктi дамыту саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;
      18) жеке кәсiпкерлiктi дамыту мен қолдау жөнiндегi мемлекеттік саясатты насихаттайды;
      19) Қазақстан Республикасы Президентiне және Үкiметiне Мемлекеттiк органдар мен олардың лауазымды тұлғалары жол берген шағын кәсiпкерлiк субъектілерiнiң қызметiн реттейтiн Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы хабарлайды.

  17-бап. Жергілікті өкiлеттi органдардың құзыреті

      Қазақстан Республикасының жергілiктi өкiлеттi органдары:
      1) жеке кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытуға арналған жергілікті бюджеттердiң шығыстарын бекiтедi;
      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құзыреттiлік шеңберлерiнде шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамыту саласындағы жергілiктi атқарушы органдардың есептерiн тыңдайды.

  18-бап. Жергілікті атқарушы органдардың құзыреті

      Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары:
      1) кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыруды жүзеге асырады;
      2) жеке кәсiпкерлiктi дамыту үшiн жағдайлар жасайды;
      3) өңiрлерде мемлекеттiк бағдарламаларды сапалы iске асыру мен орындауды қамтамасыз етедi және жауапты болады;
      4) шағын кәсiпкерлiктi қолдаудың өңірлiк бағдарламаларын және оларды қаржылық қамтамасыз етудi әзiрлейдi және iске асырады;
      5) өңiрде шағын кәсiпкерлiктi қолдау және инновациялық қызмет инфрақұрылымы объектілерiн құру мен дамытуды қамтамасыз етедi;
      6) жергiлiктi атқарушы органдардың кәсіпкерлер бiрлестiктерімен және нарықтық инфрақұрылым объектілерiмен өзара қарым-қатынастарын дамытудың стратегиясын әзiрлейдi;
      7) жеке кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi сараптамалық кеңестердi құру жолымен жеке кәсiпкерлiктi реттейтiн нормативтік құқықтық актілердiң жобаларына сараптама жүргiзудi қамтамасыз етедi;
      8) жергілiкті атқарушы органдар жанындағы кәсіпкерлiк мәселелерi жөнiндегі сараптамалық кеңестердiң қызметiн ұйымдастырады;
      9) шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн мамандарды және қызметшілердi оқытуды, даярлауды, қайта даярлауды және біліктiлiгiн арттыруды ұйымдастырады;
      10) тоқсан сайын уәкілетті органға мемлекеттiк және өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру барысы туралы есеп және шағын кәсiпкерлік субъектілерiнiң қызметi туралы өзге де ақпаратты бередi.

  4-тарау. ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛIКТI МЕМЛЕКЕТТIК ҚОЛДАУ

  19-бап. Жеке кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдаудың
негізгі бағыттары

      1. Жеке кәсiпкерлiкті мемлекеттiк қолдау мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
      жеке кәсiпкерлiктi реттеу мәселелерi жөнiндегi заңнаманы жетілдіру;
      жеке кәсiпкерлiкті қолдау орталықтарын, бизнес-инкубаторларды технологиялық парктердi, жеке кәсiпкерлiк инфрақұрылымының индустриялық аймақтарын және басқа объектілерiн құру және дамыту бюджет қаражаты есебiнен жеке кәсiпкерлiк субъектілерінің оқу-әдiстемелiк, ғылыми-әдiстемелiк және ақпараттық қамтамасыз ету;
      2. Жеке кәсiпкерлiкті мемлекеттiк қолдау және дамыту мынадай жолдармен жүзеге асырылады:
      1) мемлекеттiк органдардың жанынан жеке кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегi проблемаларды зерделеу және ұсыныстарды әзiрлеу жөнiндегi ғылыми-зерттеу институттарын құру;
      2) сараптамалық кеңестердiң орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдардың жанындағы кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi қызметін ұйымдастыру;
      3) жеке кәсіпкерлiктi қолдау мен дамытудың қаржылық институттарын құру;
      4) бизнес-инкубаторлардың және индустриялық аймақтардың қызметiн ұйымдастыру;
      5) жер телiмдерiн, ғимараттарды, үй-жайларды сату не тұрғын үй-жайларды тұрғын емес үй-жайға ауыстыру.
      3. Шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау мыналарды қоса алғанда осы баптың 1-тармағында көрсетілген бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi мемлекеттiк, қаржылық, статистикалық, материалдық-техникалық және ақпараттық ресурстарды, сондай-ақ зияткерлiк меншiкке авторлық және өзге де құқықтарды сақтай отырып ғылыми-техникалық әзiрлемелер мен технологияларды пайдаланулары үшiн жағдайлар жасау;
      шағын кәсiпкерлiктi дамытудың мемлекеттік және өңiрлiк бағдарламаларын әзiрлеу;
      шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн мемлекеттік тiркеу және тарату тәртiбiн оңайлатуды белгiлеу;
      салық салудың арнайы режимiн жетiлдiру;
      шағын кәсiпкерлiкке кредит берудiң арнайы бағдарламаларын қабылдау;
      шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамыту үшiн инвестицияларды, шетелдiктi қоса алғанда тарту мен пайдаланудың арнайы жүйесiн құру;
      мемлекеттiң қажеттiлiктерi үшiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алудың кепілдендiрiлген көлемiн қамтамасыз ету;
      кадрларды қолданыстағыларын дамыту және жаңа оқыту мен зерттеу орталықтарын, консалтингтік ұйымдар мен шағын кәсiпкерлікті қолдау мен дамытудың ақпараттық жүйелерiн құру және қолданыстағыларын дамыту жолымен даярлауды, қайта даярлауды және білiктілiктерiн көтерудi ұйымдастыру.
      4. Мемлекеттік даму институттары Қазақстан Республикасындағы жеке кәсiпкерлік субъектілерiнiң қалыптасуы мен экономикалық дамуын ынталандыру, сондай-ақ елдегі жалпы инновациялық және инвестициялық белсенділiктi көтеру, оның iшiнде жоғары технологиялық, ғылымды қажетсiнетiн өндiрiстердi, өндiрiстiк инфрақұрылымды және өңдеуші өнеркәсiптi дамытуға жәрдемдесу, ел экономикасына сыртқы және iшкi инвестицияларды тартуға жәрдемдесу мақсатында құрылады.
      5. Индустриялық аймақтар жеке кәсiпкерлiктi дамыту үшiн экономикалық және ұйымдық шарттарды қамтамасыз ету мақсатында Индустриялық аймақтардың мiндеттерi мыналар болып табылады:
      1) өнеркәсiп саласындағы жеке кәсiпкерлiктi жедел дамытуға жәрдемдесу;
      2) жаңа өндiрiстер инфрақұрылымдарының құруы және дамытуға шығындарды оңтайландыру;
      3) өндiрiстiң тиiмділігiн көтеру;
      4) халықты еңбекпен қамтуды және жұмыссыздықтың деңгейiн төмендетудi қамтамасыз ету.
      6. Мемлекеттiк органдар жеке кәсiпкерлiк субъектілеріне жер телiмдерiн, ғимараттар, үй-жайлар сатады не қажеттi инфрақұрылымға қосылу нүктесiн мiндетті түрде бере отырып тұрғын үйлердi тұрғын емес үй-жайларға ауыстыруды жүзеге асырады. Жеке кәсiпкерлiк субъектілерін бұдан әрi инфрақұрылымға қосу сатып алу-сату туралы шартқа немесе тұрғын үйлердi тұрғын үй емес үй-жайларға ауыстыру туралы шартқа сәйкес қосымша келiсiмсiз жүзеге асырылады.

  20-бап. Шағын кәсiпкерлiктi
мемлекеттік қолдау және   дамыту

      1. Шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттік қолдау және дамыту мынадай жолмен жүзеге асырылады:
      1) қаржылық қолдау көрсету;
      2) жеке кәсiпкерлiктi қолдау орталықтарының желiлерiн ұйымдастыру;
      3) бизнес-инкубаторлардың қызметiн ұйымдастыру;
      4) шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне сенiмдi басқаруға немесе жалға бiр жылдан астам пайдаланылған мемлекеттік меншiк объектілерiн беру;
      5) шағын кәсiпкерлiк субъектілердiң меншiгiне өндiрiстік қызметтi ұйымдастыру үшiн жалға немесе сенiмдi басқаруы берілген объектілердi қайтарусыз беру және шарт жасасқан сәттен бастап Қазақстан Республикасы Үкіметтi бекiткен тәртiпте онымен көзделген шарттарды орындаған жағдайда жылдың аяқталуына орай халыққа қызметтер алсын кеңейту.
      Осы шарттар сауда-сатып aлу (делдалдық) қызметтi жүзеге асыратын шағын кәсiпкерлiк субъектілеріне таратылмайды.
      2. Шағын кәсiпкерлiк субъектілерiн қаржылық қолдау мынадай жолмен жүзеге асырылады:
      1) мемлекеттік қажеттілiктерi үшiн тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердiң кепілдендiрілген көлемiн сатып алу;
      Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнен сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердiң номенклатурасы және олардың көлемiн (пайыздық мәнде) жыл сайын Қазақстан Республикасының Yкiметі айқындайды.
      2) екiншi деңгейдегі банктер арқылы кредит берудi ұйымдастыру;
      3) экономиканың салаларында әлеуметтік-маңызды жобаларды ұйымдастыру және iске асыру үшiн мемлекеттiк гранттар беру;
      4) арнайы инвестициялық бағдарламаларды iске асыру.
      3. Шағын кәсіпкерлiк субъектiлерiн қаржылық қолдауды мемлекет тарапынан Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен құрылатын, негізгi мақсаты қаржылық ресурстарға қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ету болып табылатын арнайы қор жүзеге асырады.
      Қордың негiзгi мiндеттерi мыналар болып табылады:
      1) жобалық қаржыландыру;
      2) жеке капиталдың қатысуымен микрокредиттiк ұйымдардың желiлерiн дамыту;
      3) шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң, олар екiншi деңгейдегi банктерден кредиттер алған кезде кепiлдендiру жүйелерiн құру;
      4) қаржылық лизингтi дамыту;
      5) шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн оқыту және консалтинг;
      6) шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн сапа менеджментi жүйелерiн енгiзу жөнiндегi операцияларды тең қаржыландырудың гранттық жүйелерiн дамыту.
      Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн кредиттеудi тартылған және меншiктi қаражат есебiнен қор жүзеге асырады.
      Ауыл шаруашылығы қызметiн жүзеге асыратын жеке кәсiпкерлiк субъектілерiне қарыздар бiрiншi кезектiк тәртiпте беріледi.
      4. Шағын кәсiпкерлiктi қолдау орталықтары кәсiпкерлiк қызметке халықты тарту, шағын кәсiпкерлiктiң жаңа субъектiлерiн құру мақсатында құрылады.
      Шағын кәсiпкерлiктi қолдау орталықтарының мiндеттерi мыналар болып табылады:
      1) кәсiпкерлiк климаттың, отандық және халықаралық рыноктардың, экономиканың салаларының және секторларының талдауы;
      2) маркетинг және менеджмент саласында қызметтер кешенiн көрсету;
      3) инвестициялық және бизнес - жобаларды, консультативтiк және басқа да қызметтердi әзiрлеу жөнiндегі қызметтердi көрсету;
      4) шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң инновациялық белсенділігін көтеруге жәрдемдесу;
      5) шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң кәсiби өсуiне жәрдемдесу;
      6) ақпараттық және сараптамалық ресурстарға қол жетiмдiлiктi
қамтамасыз ету;
      7) семинарлар, тренингтер өткiзу;
      8) шағын кәсiпкерлiк субъектілерiнiң деректер базасын қалыптастыру;
      9) шағын кәсіпкерлiктi дамыту және оны дамытудың проблемалық мәселелерi жөніндегi ақпаратты талдау және қорыту.
      5. Бизнес-инкубаторлар шағын кәсіпкерлiк субъектілерiнiң қалыптасуына және дамуына жәрдем көрсету үшiн құрылады.
      Бизнес-инкубатордың мiндеттерi мыналар болып табылады:
      1) бизнес-инкубаторға орналастыру үшiн шағын кәсiпкерлiк субъектілерін iрiктеу;
      2) шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне білiм беру, маркетингтік, консалтингтік және ұйымдық - басқарушылық қызметтер көрсету.
      Шағын кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының, бизнес - инкубаторларының құрылу тәртiбi және қызметi Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.
      6. Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне өндiрiстік қызметті ұйымдастыру және халыққа қызметтер аясын, сауда-сатып алу (делдалдық) қызметті қоспағанда, дамыту үшiн сенiмдi басқаруға немесе жалға бiр жылдан астам пайдаланылмаған мемлекеттiк меншiк объектілерi беріледi.
      Шағын кәсiпкерлiк субъектілерiнiң жалға алу немесе сенiмді басқару шарттарының шарттарын орындауын бақылауды республикалық коммуналдық меншiкке иелiк етуге өкiлеттi тиiстi мемлекеттік органдар орындайды.

  21-бап. Шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың
мемлекеттiк және өңiрлiк бағдарламалары

      1. Мемлекеттік органдар мемлекеттiң экономикалық саясатының құрамдық бөлiгі болып табылатын шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың мемлекеттік және өңiрлiк бағдарламаларын әзiрлейдi.
      2. Шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың мемлекеттік және өңiрлік бағдарламалары өндiрiстi бәсекеге қабілетті өнiмдермен қамтамасыз eту, сондай-ақ инновациялық білiм беру қызметi, қаржылық және құқықтық консалтинг саласындағы шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне қаржылық, оқу-әдiстемелiк көмек көрсету үшiн әзiрленедi.
      3. Шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламаларын Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi және республиканың барлық аумақтарындағы мемлекеттiк органдар мен жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерiнiң орындауы үшiн мiндетті болып табылады.
      4. Мемлекет экономикасын дамытудың басым бағыттарына және өңiрдің экономикасын дамытудың ерекшелiгiне сәйкес жергiлiктi атқарушы органдар өңiрдiң экономикалық даму бағдарламасының құрамдас бөлiгі болып табылатын шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың өңiрлік бағдарламаларын әзiрлейдi.
      5. Мемлекеттік және өңiрлiк бағдарламаларды қаржыландыру бюджет және басқа да көздер қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      6. Шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың мемлекеттік және өңiрлік бағдарламалары мынадай ережелердi қамтиды:
      нормативтік құқықтық базаны жетiлдiру жөніндегі ұсыныс;
      шағын кәсiпкерлiктi қолдау инфрақұрылымдарын қалыптастыру жөнiндегі шаралар;
      шағын кәсiпкерлiктi кредиттiк-қаржылық және мүлiктiк қолдау жөнiндегі шаралар;
      жеке кәсiпкерлiкке халықтың әлеуметтiк қорғалмаған жiктерiн тартуға бағытталған шаралар;
      iрi өнеркәсiп ұйымдарының бизнестiң жартысын шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне беруiн ынталандыруға, сондай-ақ олардан кәсiптік емес жанама қызметтердi сатып алуға бағытталған шаралар;
      шағын кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі мемлекеттік саясатты насихаттау жөніндегі шаралар;
      шағын кәсiпкерлiктi қолдау, дамыту және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк саясатты iске асырумен байланысты басқа да шаралар.

  22-бап. Шағын кәсiпкерлiк субъектілерiн
оқу-әдiстемелiк, ғылыми-әдiстемелiк қолдау

      1. Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн оқу-әдiстемелiк, ғылыми-әдістемелік қолдау бәсекеге қабiлеттi тауарларды (жұмыстар, қызметтер) шығаруға мүмкiндiгі бар олардың кәсiби деңгейiн арттыру мақсатында жүзеге асырылады.
      2. Шағын кәсiпкерлiктi оқу-әдiстемелiк, ғылыми-әдiстемелiк қолдау мынадай жолмен жүзеге асырылады:
      кәсiпкерлiк қызметiн жүргiзу мәселелерi бойынша оқу семинар-тренингтерiн және ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыру кәсiпкерлiк қызметін жүзеге асыру туралы, жаңа технологиялардың рыногы туралы әдiстемелiк оқулықтарды, ақпараттық бюллетендердi тарату;
      өңiрлерде ақпараттық, консалтингтiк орталықтар желiсiн құру;
      өңiрлерде шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн оқытуды ұйымдастыру үшiн менеджерлердi дайындау.
      3. Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн оқу-әдiстемелiк, ғылыми-әдiстемелiк қолдау бюджеттік және әртүрлi көздердiң қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

  23-бап. Жеке кәсiпкерлiк қызметтi ақпараттық
қамтамасыз ету

      Барлық деңгейдегі мемлекеттiк органдар таратуға шектелмеген ақпарат пен материалдарды кәсiпкерлiк қызметiнiң субъектiлерiне тегiн негiзде тарату үшiн жалпы пайдаланудың телекоммуникациялық желiлерiнде (Интернет және басқалары) WЕВ-сайт құруға, олардың, оның iшiнде, осы Заңның 6-бабымен көзделген жарнамасын қамтамасыз етуге мiндеттi.

  5-тарау. КӘСIПКЕРЛЕРДIҢ БIРЛЕСТIКТЕРIН ҚҰРУ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ НОРМАТИВТIК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТIЛЕРГЕ ҚОҒАМДЫҚ
САРАПТАМАНЫ ЖҮРГIЗУГЕ ҚАТЫСУЫ

  24-бап. Жеке кәсіпкерлiк субъектiлерiн бiрiктiру

      1. Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi өздерiнiң арасындағы шарт бойынша, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдармен бiрлесiп кәсiпкерлер бiрлестiгiн құра алады.
      Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi республикалық, облыстық, қалалық, салалық кәсiпкерлер бiрлестiктерiн құра алады.
      Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi шағын кәсiпкерлiктiң республикалық, облыстық, қалалық бiрлестiктерiн құра алады.
      Кәсiпкерлердiң республикалық бiрлестiктерi кәсiпкерлердiң бiрыңғай бiрлестігін құра алады.
      2. Кәсiпкерлер бiрлестіктерiн қаржыландыру, кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерiнiң мiндетті мүшелiк жарналарының есебiнен жүзеге асырылады.
      Жеке кәсiпкерлiк субъектілерi жылына бiр жұмыс iстеушiге бiр айлық есептiк көрсеткіш мөлшерiндегi мүшелiк жарналарды осы төлемдердi есептен алып тастауға жатқыза отырып, салалық қауымдастықтарға және шағын кәсiпкерлiк жөнiндегi қауымдастықтарға төлейдi.
      3. Кәсiпкерлердiң бiрыңғай республикалық бiрлестiгiн қаржыландыру салалық қауымдастықтармен және шағын кәсiпкерлiк жөнiндегі қауымдастықтармен шарт бойынша жүзеге асырылады.
      4. Кәсiпкерлер бiрлестiктерiн қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да көздерден жүзеге асырылуы мүмкiн.

  25-бап. Кәсiпкерлердiң бiрлестiктерiн
аккредиттеу тәртiбi

      1. Орталық атқарушы органдар кәсiпкерлiк мәселелерi бойынша нормативтiк-құқықтық актiлердi сараптама жүргiзуге кәсiпкерлердiң республикалық бiрлестiктерiн аккредиттейдi.
      Кәсiпкерлердiң республикалық салалық бiрлестiктерi тиiстi орталық атқарушы органдарда аккредиттеуге жатады.
      2. Кәсiпкерлердiң бiрыңғай республикалық бiрлестiгі кәсiпкерлiк және еңбек жөнiндегi уәкiлетті органның аккредиттеуге жатады.
      3. Шағын кәсiпкерлiктiң республикалық бiрлестiгi кәсiпкерлiк жөніндегі уәкілетті органда аккредиттеуге жатады.
      4. Шағын кәсiпкерліктің облыстық, қалалық бiрлестіктерi және кәсiпкерлердiң бiрыңғай республикалық бiрлестiгiнiң өкiлдерi жергілiкті атқарушы органдарда аккредиттеуге жатады.
      5. Кәсiпкерлердiң бiрлестіктерiн аккредиттеудi жүргiзу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.

  26-бап. Кәсiпкерлiк мәселелерi жөніндегі
сараптамалық кеңестер

      1. Орталық мемлекеттiк және жергілiктi атқарушы органдардың жанындағы кәсiпкерлiк жөнiндегi сараптамалық кеңестер сараптама жүргiзу үшін нормативтiк құқықтық актiлер жобаларының кәсiпкерлiк құрылымдар қызметiне ықпал ететiн мақсатында құрылады.
      2. Кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi сараптамалық кеңестерге кәсiпкерлердiң бiрыңғай республикалық бiрлестiктерiнiң және шағын кәсiпкерлiк жөнiндегi республикалық бiрлестiктердiң өкiлдерi кiре алады.
      Орталық атқарушы органдар жанындағы кәсiпкерлiк жөнiндегi сараптамалық кеңеске кәсiпкерлердiң бiрыңғай бiрлестiгін және шағын кәсiпкерлiк жөніндегі республикалық бiрлестiктiң өкiлдерi кiредi.
      Салалық орталық мемлекеттiк органның кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi сараптамалық кеңесiне кәсiпкерлердiң республикалық салалық бiрлестіктерi кiре алады.
      3. Жергіліктi атқарушы органдар жанындағы кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi сараптамалық кеңестерiне кәсiпкерлердiң бiрыңғай республикалық бiрлестіктерiнiң, облыстық салалық бiрлестiктердiң және шағын кәсiпкерлiк жөнiндегi облыстық бiрлестiктердiң өкілдерi кiре алады.
      4. Кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi сараптамалық кеңестiң құрамына ұжымдық мүше ретiнде және өкілеттiгі сенiмхатпен расталатын өз өкiлi арқылы әрекет ететiн кәсiпкерлер бiрлестiктерi кіре алады.
      5. Кәсiпкерлiк жөнiндегi сараптамалық кеңестiң құрамына сенiмхаттың негiзiнде мемлекеттік органдардың және сәйкес деңгейдегі басқа да мүдделi коммерциялық емес ұйымдардың өкiлдерi кiре алады.
      Мемлекеттiк орган жанындағы кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi сараптамалық кеңестің құрамы мемлекеттiк органның бiрiншi басшысының шешiмімен бекiтіледi.
      6. Жеке кәсiпкерлiк субъектілерiнiң мүдделерiн қозғайтын нормативтiк құқықтық актi әзiрлейтiн мемлекеттiк органдары оны кәсiпкерлiк мәселелерi жөніндегі сараптамалық кеңестiң қарауына енгізедi, мемлекеттiк құпиялардан тұратын нормативтік құқықтық актілердi қоспағанда.
      7. Кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегі сараптамалық кеңестер туралы үлгілiк ереженi Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      8. Ұжымдық мүше ретiнде кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi сараптамалық кеңестiң құрамына кiретiн кәсiпкерлер бiрлестiктерi ол болған жағдайда, ерекше пiкiрдi қоса бере отырып, өз мүшелерiне шоғырландырылған пiкiрiн беруге мiндеттi.
      9. Кәсiпкерлiк мәселелерi жөніндегі сараптамалық кеңестiң шешiмi сараптама кеңесiнiң алдына қойылған мәселелер жөнiнде негiздемелiк ұйғарымдардан тұратын қорытынды түрiнде ресiмделедi, төраға қол қояды және ұсынымдық сипат алады.
      Сараптамалық қорытындыға жазбаша түрде көпшiлiктiң пiкiрiмен келiспейтiн сараптамалық кеңес мүшелерiнiң пiкiрi қоса беріледi. Epeкшe пiкiрдi қоса алғанда, сараптамалық қорытынды оны мемлекеттiк орган қабылдағанға дейiн нормативтiк құқықтық актiнiң жобасына мiндетті қосымша болып табылады.
      10. Кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi сараптамалық кеңестердiң жұмысын талдау мен мониторингтi Кәсiпкерлiк жөнiндегi уәкілеттi органның жанында құрылатын Үйлестiру кеңесi жүзеге асырады.
      Үйлестiру кеңесiнiң төрағасы кәсiпкерлiк жөніндегі уәкiлеттi органның басшысы болып табылады.
      Үйлестіру кеңесiнiң құрамын кәсiпкерлiк жөнiндегi уәкiлеттi органның басшысы қалыптастырады.

  6-тарау. ЖЕКЕ КӘСIПКЕРЛIК СУБЪЕКТIЛЕРIН ТIРКЕУ
ЖӘНЕ ТАРАТУ

  27-бап. Кәсiпкерлiк субъектілерiн
мемлекеттiк тіркеу

      1. Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiн - заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тiркеу) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      Заңды тұлға құрмастан жеке кәсiпкерлiк қызметiн жүзеге асыратын азаматтарды мемлекеттiк тiркеу келу тәртiбiнде болады және азаматтың тұрғылықты жерi бойынша аумақтық салық органында (бұдан әрi - тiркеушi орган) жеке кәсiпкер ретiнде есепке қоюдан тұрады.
      2. Мынадай шарттардың бiреуiне жауап беретiн жеке дара кәсiпкерлер мiндетті мемлекеттік тiркеуге жатады:
      1) тұрақты негiзде жалдамалы қызметкерлердiң еңбегiн пайдаланады;
      2) кәсiпкерлiк қызметiнен Қазақстан Республикасының салық заңнамасымен жеке тұлғалар үшiн белгіленген жылдық жиынтық кiрiстiң мөлшерi салық салынатын мөлшерде салық заңнамасына сәйкес есептелген жиынтық жылдық кiрiсi.
      Аталған жеке кәсiпкерлердiң қызметiне Қазақстан Республикасының салық заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк тiркеусiз тыйым салынады.
      3. Жеке дара кәсiпкердi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк егер, өтiніште өзге мерзiм көзделмесе, мерзiмсiз берiледi.
      Жеке дара кәсiпкердi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк нысанын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      4. Жеке дара кәсiпкер мемлекеттiк тiркеу үшiн тiркеушi органға мыналарды бередi:
      1) уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша өтiнiш;
      2) жеке дара кәсiпкерлердi мемлекеттік тiркегенi үшін алым сомасын бюджетке төлеудi растайтын құжат.
      Өзге құжаттарды талап етуге тыйым салынады.
      Осы баптың 4-тармағында аталған құжаттар болған жағдайда, тiркеушi орган құжаттарды беру күнiне жеке кәсiпкердi мемлекеттiк тiркеудi жүргiзедi.
      5. Шағын кәсiпкерлiк субъектілерiн мемлекеттік тiркегенi (қайта тiркегенi) үшiн алым төлеу тәртiбi Қазақстан Республикасының салық заңнамасымен айқындалады.
      6. Мемлекеттік тiркеу туралы куәлiктi беру күнiне өтiнiште көрсетiлген деректердiң өзгеруi кезiнде жеке кәсiпкер өзгерiстер туралы осы орган белгiлеген нысан бойынша тiркеушi органға хабарлауға мiндеттi. Мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiкте көрсетiлген деректер өзгерген жағдайда кәсiпкер қайта тiркеудi жүзеге асыруға және жаңа куәлiктi алуға мiндеттi.
      7. Кәсiпкер мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктi жоғалтқан жағдайда оған өтiнiш бойынша мемлекеттiк тiркеудi куәландыратын құжаттың телнұсқасы берiледi.
      Мемлекеттiк тiркеудi куәландыратын құжаттың телнұсқасын бepу үшiн кәсіпкерден Қазақстан Республикасының салық заңнамасы айқындайтын тәртiппен алым алынады.
      8. Осы Заңмен көзделген жағдайда жұбайлар кәсiпкерлігі, отбасылар кәсiпкерлігі, сондай-ақ тұрақты негiзде құрылатын жай серiктестiк нысанындағы бiрлескен жеке дара кәсiпкердi тiркеу кезiнде азаматтармен, ұйымдармен және мемлекеттiк органдармен қатынастарда мүдделерін бiлдiретiн және азаматтық-құқықтық мәмiлелердi жүзеге асыратын уәкілетті тұлға өтiнiш бередi.
      Мемлекеттік тiркеу туралы куәлiк уәкiлеттi тұлғасына жазылады. Куәлiкке тiркеушi органның басшысы куәландырған бiрлескен жеке дара кәсiпкер мүшелерiнiң тiзiмi қоса берiледi.
      9. Тiркеушi орган статистикалық қызметке жетекшілiк ететiн уәкiлеттi органға жеке дара кәсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу туралы хабарламаны тiркеу күнiнен бастап 10 күн мерзiмде жiбередi.

  28-бап. Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң банкроттығы,
қайта ұйымдастыру және тарату

      1. Кәсiпкерлiк субъектiлерi заңнама актiлерiмен көзделген жағдайларда сотқа борышқордың немесе кредитордың және өзге тұлғалардың өтiнiшi негізiнде сот шешiмiмен банкрот деп жарияланады.
      Жеке кәсiпкердiң банкроттық рәсiмi азаматтық заңнамамен көзделген кредиторлардың талаптарын қанағаттандырудың кезектiлігі бөлігіндегі ерекшелiктермен заңды тұлғалар үшiн белгiленген ережелер бойынша жүзеге асырылады.
      2. Кәсiпкерлiк қызметiн қайта ұйымдастыру немесе тарату азаматтық заңнамамен белгіленген тәртiппен жүзеге асырылады.
      3. Жеке кәсiпкердiң қызметі ерiктi немесе күштеу тәртiбiмен, сондай-ақ осы Заңмен көзделген жағдайлар туындаған жағдайда тоқтатылуы мүмкін.
      Жеке кәсiпкердiң қызметi ерiктi негiзде жеке кәсiпкерлiк кезiнде - жеке кәсiпкер дербес, бiрлескен кәсiпкерлiк кезiнде - барлық қатысушылар бiрлесiп қабылдаған шешiм негiзiнде кез-келген уақытта тоқтатылады.
      Бiрлескен кәсiпкерліктi тоқтату туралы шешiм, егер, ол үшiн оның қатысушыларының жартысы дауыс берсе, егер олардың арасында келiсiммен өзге көзделмесе қабылданды деп саналады.
      4. Күштеу тәртiбiмен жеке кәсiпкердiң қызметi мынадай жағдайларда соттың шешімi бойынша:
      1) банкроттық;
      2) жойылмайтын сипатта болатын заңнаманы тiркеу кезiнде жiберiлген бұзушылықтармен байланысты жеке кәсiпкердi тiркеудi жарамсыз деп тану;
      3) күнтізбелiк жыл iшiнде заңнаманы бiрнеше немесе өрескел бұзумен қызметті жүзеге асыру;
      4) заңнама актiлерiмен көзделген өзге де жағдайларда тоқтатылады.
      5. Осы баппен көзделген негiздемелерден басқа, жеке кәсiпкердiң қызметі мынадай жағдайларда:
      1) жеке кәсiпкерлiк - жеке кәсiпкер азаматты қабiлетсiз деп немесе оның өлiмiн таныған кезде;
      2) отбасылық кәсiпкерлiк және жай серiктестiк - егер, осы тармақтың 1-тармақшасында аталған жағдаяттардың нәтижесiнде, сондай-ақ некенi бұзумен байланысты мүлiктi бөлу кезiнде бiрлескен кәсiпкерлiктің бipeуi - келген жағдайда немесе бiр де қатысушы қалмаған жағдайда да тоқтатылады.
      6. Жеке кәсiпкердiң қызметi оның (олардың) шешiмдерi немесе соттың шешiмi негiзiнде Мемлекеттiк тiркелiмнен осындай кәсiпкердi (кәсiпкерлердi) алып тастау сәтiнен бастап тоқтатылған деп саналады.
      Мемлекеттiк тізілiмнен алып тастау жеке кәсiпкердi мемлекеттік тiркеу туралы куәлiктi тiркеушi органға бергеннен кейiн жүргiзіледi.
      7. Кәсiпкерлiк қызмет белгiленген жағдайларда тiркеусiз жеке кәсiпкерлiктi жүзеге асыру кезiнде оның ерiктi сипаты кезiнде - нақты тоқтату сәтiнен бастап, сәйкесiнше, күштеп тоқтату кезiнде - соттың шешiмi күшіне енуi сәтiнен бастап тоқтатылған деп саналады.
      8. Мемлекет алдындағы орындалмаған мiндеттемелерi жоқ шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасымен ерiктi таратудың оңайлатылған тәртiбi белгіленедi.

  7-тарау. МЕМЛЕКЕТТIК ӘКIМШIЛIК ЕТУ

  29-бап. Мемлекеттiк әкiмшiлiк етудiң
мақсаттары мен түрлерi

      1. Жеке кәсiпкерлiк қызметтi мемлекеттiк әкiмшiлiк етудiң мақсаты жеке кәсiпкерлiк субъектiсi өндiретiн және iске асыратын өнiмдердiң адамдардың өмiрi мен денсаулығы үшiн қауiпсiздiгiн, олардың мүлiктерiнiң қорғауын қоршаған орта үшiн қауiпсiздiкте мемлекеттiң ұлттық қауiпсiздiгiн, экономикалық қауiпсiздiктi қоса алғанда, көзбояушылық тәжiрибенiң алдын алуды, табиғи және энергетикалық ресурстарды үнемдеудi, ұлттық өнiмнiң бәсекеге қабiлеттiгiн арттыруды қамтамасыз ету болып табылады.
      2. Мемлекеттік әкiмшiлiк етудiң түрлерi:
      1) Қазақстан Республикасы заңнамалық актiлерiнiң талаптарын белгiлеу;
      2) сертификаттау және сынақтық зертханалар жөнiндегi органдарды аккредиттеу;
      3) өнiмдердiң жекелеген түрлерiнiң, өнiмдердiң сәйкестiгiн мiндеттi растау;
      4) жеке кәсiпкерлiктi мемлекеттiк бақылау;
      5) жеке кәсiпкерлiктiң жекелеген түрлерiн лицензиялау;
      6) жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершілігін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мiндеттi сақтандыру;
      7) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiмен жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң, мемлекеттiк органдардың және олардың лауазымды тұлғаларының жауапкершiлiктерiн белгiлеу.
      3. Осы бапта көрсетiлген әкiмшiлiк ету түрлерiнiң тiзбесi жеткiлiктi болып табылады.

  30-бап. Қазақстан Республикасының заңнамалық
актiлерімен жеке кәсіпкерлiк өнiмдерiне,
процестерiне талаптар белгiлеу

      Мемлекет Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен өнiмдерге, процестерге жеке кәсiпкерлiк субъектілерiнiң орындауына мiндеттi талаптар белгiлейдi.

  31-бап. Сертификация және сынақ зертханалары
жөніндегі   органдарды аккредиттеу

      Сертификация және сынақ зертханалары жөнiндегi органдарды аккредиттеу Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргiзiледi.

  32-бап. Өнiмдердiң жекелеген түрлерiнiң,
процестердiң   сәйкестiгін мiндетті растау

      Өнiмдердiң жекелеген түрлерiнiң, процестердiң сәйкестiгiн мiндеттi растау, егер де бұл Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгiленген мақсаттарға қол жеткiзу үшiн қажеттi болса белгiленедi.

  33-бап. Жеке кәсiпкерлiктi мемлекеттiк бақылау

      Жеке кәсiпкерлiк қызметті мемлекеттiк бақылау, егер де Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген өнімдерге, процестерге талаптар және өнiмдердiң жекелеген түрлерiнiң, процестердiң сәйкестiгін растау талаптарын орындауы мемлекеттiк әкiмшілiк ету мақсаттарына жеткiлiксiз жағдайда белгiленедi.
      Жеке кәсiпкерлiк қызметті мемлекеттiк бақылау осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiмен айқындалған тәртiпте жүзеге асырылады.

  34-бап. Жеке кәсiпкерлiк қызметтiң
жекелеген түрлерiн лицензиялау

      1. Жеке кәсiпкерлiк қызметтiң жекелеген түрлерiн лицензиялау Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасымен жүзеге асырылады.
      2. Жеке кәсiпкерлiк қызметтің жекелеген түрлерiн лицензиялауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар жеке кәсiпкерлiк субъектiсіне ол өтiнiм білдiрген қызмет түрiн жүзеге асыруға лицензия беруге, егер де жеке кәсіпкерлiк субъектiсi уәкілеттi мемлекеттік органға Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес оны алу үшiн қажетті құжаттарды берген болса не Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiмен белгiленген мерзiмдерде лицензия беруден негiздi бас тартуға міндетті.

  35-бап. Жеке кәсiпкерлердiң азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін мiндетті сақтандыру

      Жеке кәсiпкерлердiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгін міндеттi сақтандыру, егер осы Заңның 29-бабының 2-тармағында көрсетiлген мемлекеттiк әкiмшiлiк ету түрлерiн қолдану мемлекеттік әкімшілiк ету мақсаттарына қол жеткiзудi қамтамасыз eтпece, Қазақстан Республикасының актiлерiмен белгiленедi.

  36-бап. Қазақстан Республикасының заңнамалық
актiлерiмен жеке кәсiпкерлiк субъектілерiнiң,
мемлекеттік органдар мен олардың лауазымдық
тұлғаларының жауапкершілігін белгiлеу

      Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерінiң, мемлекеттiк органдар мен олардың лауазымдық тұлғаларының жауапкершiлiгi Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiмен белгiленедi.

  8-тарау. ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛIК ҚЫЗМЕТТI
МЕМЛЕКЕТТIК БАҚЫЛАУ

  37-бап. Жеке кәсiпкерлiк қызметті мемлекеттік бақылаудың
негiзгі қағидаттары және мiндеттерi

      1. Қазақстан Республикасындағы жеке кәсiпкерлiк қызметтi мемлекеттік бақылау мынадай қағидаттарға негізделедi:
      1) заңдылық;
      2) шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi адалдығының анық-қанығы;
      3) жариялылық;
      4) барлығының заң мен сот алдындағы теңдігі;
      5) тексеру жүргiзу кезеңiнде жеке кәсiпкерлiк қызмет субъектiсiнiң жұмыс режимiн бұзуға жол бермеушілiк;
      6) мемлекеттiк органдар лауазымды тұлғаларының кәсiбилігі мен құзыреттілігі;
      7) лауазымдық мiндеттiлiктерiн орындамағаны немесе дұрыс орындамағаны және өз өкiлеттiктерiн асырғаны үшiн мемлекеттік органдар лауазымды тұлғаларының дербес жауапкершiлігі.
      2. Осы Заңның 29-бабының 1-тармағымен белгiленген жеке кәсiпкерлiк қызметiне мемлекеттiк әкiмшiлiк ету мақсатына қол жеткiзудiң мемлекеттiк бақылау құралдары мен әдiстерiн қамтамасыз ету мемлекеттiк бақылаудың негiзгi мiндетi болып табылады.
      3. Мемлекеттік органдар қоса берiлген тiзбеге сәйкес оларға жүктелген функцияларға сәйкес жеке кәсiпкерлiк қызметтi бақылауды жүзеге асырады.

  38-бап. Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiн тексерудi
ұйымдастыру мен өткiзудiң жалпы тәртiбi

      1. Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң қызметін тексеру осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнама актiлерiне сәйкес жүзеге асырылады.
      Мемлекеттік органдарға жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiне тексеру жүргiзу мәселелерi бойынша заңға бағынысты нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдауға тыйым салынады.
      2. Осы Заңның күші мынадай тексерiстердi өткiзумен байланысты:
      1) азаматтық-құқықтық қатынастардан туындайтын мiндеттемелердi орындау бойынша;
      2) жедел iздестiру iс-шараларының, анықтау, алдын ала тергеу, прокурорлық қадағалау және атқарушылық iсi шеңберiнде;
      3) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан өту кезiнде;
      4) жеке кәсiпкерлiк субъектісiнiң бастамашылығы бойынша;
      5) салық, қаржы және кеден заңнамасын сақтау бойынша;
      6) бiлiм беру саласындағы заңнаманы сақтау бойынша тексерулердi жүргiзу кезiнде қатынастарға қолданылмайды.
      Адамдардың өмiрi мен денсаулығы үшiн өнiмнiң қауiпсiздігі саласындағы бақылауды және олардың мүлкiнiң сақталуын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар тексерулердi тағайындау туралы актiсiз бақылауды жүзеге асырады.
      3. Жеке кәсiпкерлiк субъектiсi үшiн бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органның қызметкерлерiн бекiту жеке кәсiпкерлік субъектiсiне бiрiншi бару кезiнде берiлетiн жазбаша хабарлама негiзiнде жүргiзiледi.
      4. Мәлiмсiз өтiнiмдер жоспардан тыс тексерудi өткiзу үшiн негiздеме болуы мүмкiн емес.
      Қазақстан Республикасының заңнама актілерiмен белгiленген тексерулердiң өзге де түрлерiн жүргiзуге тыйым салынады.
      5. Тексеру мемлекеттiк органның тексеру өткiзу туралы актiсi негiзiнде өткiзіледi.
      Тексеру жүргізу туралы актiде мыналар көрсетiледi:
      1) актiнiң нөмiрi мен күні;
      2) мемлекеттік органның атауы;
      3) тексеру жүргiзуге уәкілеттi тұлғаның (тұлғалардың) тегi, есiмi, әкесiнiң аты;
      4) тексерілетін жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнiң атауы немесе оған қатысты тексеру жүргiзілетiн жеке кәсiпкердiң тегi, есiмi, әкесiнiң аты, оның орналасқан жерi, салық төлеушiнiң тіркеу нөмiрі;
      5) өткiзілетін тексерудiң мәнi;
      6) тексерудi бастаудың және аяқтаудың күнi;
      7) тексеру жүргiзудiң құқықтық негіздерi, оның iшiнде, олардың мiндетті талаптары тексеруге жататын нормативтiк-құқықтық актілер;
      8) тексерілетiн кезең;
      9) актi қоюға уәкiлеттi тұлғаның қолы және мемлекеттiк органның мөрi.
      6. Тексерудi жүргiзу туралы, сондай-ақ, оны өткiзудiң мерзiмiн ұзарту туралы акт Қазақстан Республикасының Бас прокуроры белгiлеген тәртiппен құқықтық статистика және арнайы есеп саласындағы өз құзiретiнде статистикалық қызмет шегiнде жүзеге асыратын мемлекеттiк басқару органында (бұдан әрi - құқықтық статистика органы) мiндетті тәртiппен тiркеледі.
      7. Объектiге тексерiске келген мемлекеттiк органдардың лауазымды тұлғалары мыналарды көрсетуге мiндетті:
      1) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есеп жөнiндегi органдарында тiркеу туралы белгiмен тексеру тағайындау туралы акт;
      2) қызметтiк куәлiк;
      3) қажеттілiк кезiнде режимдiк объектілерге баруға құзiреттi органның рұқсаты;
      4) бақылаушы орган басшысы бекiткен тексеру актiсi;
      5) объектiлерге бару үшiн болуы қажет медициналық рұқсат қағазы.
      8. Тексерудi тағайындау туралы актiне жеке кәсiпкерлiктiң тексерiлетiн субъектісiне тапсыру сәтi тексерудi жүргiзудiң басталуы деп саналады.
      9. Тексеру үшiн қажеттi материалдарға мемлекеттiк органдар лауазымды тұлғаларының тексеруi тағайындау немесе кедергі келтiруi туралы актінi қабылдаудан бас тартқан жағдайда хаттама жасалады. Хаттамаға мемлекеттік органның лауазымды тұлғасы және жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнiң басшысы немесе өзге лауазымды тұлғасы қол қояды.
      Тексерудi тағайындау туралы актiнi алудан бас тарту тексерудi жою үшiн негiздеме болып табылмайды.
      10. Тексеру тексерудi тағайындау туралы актiде көрсетiлген сол лауазымды тұлға (тұлғалар) ғана жүргiзедi.
      11. Тексерулердi ұйымдастыру және өткiзу тәртібінiң ерекшелiктерi, тексерулердің түрлерi, олардың мерзiмдiлiгi мен ұзақтығы жеке кәсіпкерлік субъектiлерiне қатысты бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың қызметiн реттейтiн Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiмен айқындалады.
      12. Тексеру мерзiмi бір айдан аспауы тиiс, арнайы зерттеулер, capaптaмa жүргiзудiң қажеттiлігі кезiндегі ерекше жағдайларда, сондай-aқ тексерудiң біраз көлемiмен байланысты, мемлекеттiк бақылау органының басшысы (немесе оны ауыстырушы тұлға) тексерудi өткiзудiң мерзiмi бір айдан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкiн.
      Тексерудi өткізу мерзімінiң iшiнде құқықтық статистика органын хабарландыра отырып, мерзiмдi тоқтата тұру туралы актінi енгiзу жолымен уақыт кезеңiне немесе айқындалмаған мерзiмге тоқтатылуы мүмкiн.
      Айқындалмаған мерзiмге тоқтатылған тексерудi мемлекеттiк орган құқықтық статистика органын хабарландыра отырып, тексерудi жүргізудiң мерзiмiн жаңғырту туралы актiнi шығару жолымен жаңартады. Жаңғырту күнiнен бастап тексерудi жүргiзу мерзiмiнiң iшiнде жалғасады.
      Тексерудi тағайындау туралы бiр актінің негiзiнде бip тексеру ғана өткiзіледi.
      13. Тексерудi тағайындау туралы акт жеке кәсiпкерлiктің бір субъектiсiне ғана рәсiмделедi.
      14. Жеке кәсіпкерлік субъектiсiнiң түпнұсқасында болған қосымшалардың көшiрмелерiмен тексеру нәтижелерi туралы актiнiң бір данасы танысу және анықталған тәртiп бұзушылықтар мен басқа да іс-әрекеттерді жою жөнiндегi шараларды қабылдау үшiн жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнiң басшысына немесе жеке дара кәсiпкерге не олардың өкілдеріне тапсырылады.
      15. Тексеру нәтижелерi бойынша анықталған бұзушылықтар бойынша жеке кәсіпкерлік субъектiсi үш күндiк мерзiмде келiспеушiлiктi немесе тексерудi өткiзген мемлекеттiк орган басшысымен келiсiлетiн жоюдың мерзімдерiн көрсете отырып, анықталған заң бұзушылықтарды жою жөнiндегi шаралар туралы ақпаратты беруге мiндетті.
      16. Осы баптардың әрекетi тексеру жүргiзуге байланысты мынадай:
      1) азаматтық-құқықтық қатынастардан туындайтын мiндеттемелердi орындау жөнiндегi;
      2) жедел-iздестiру іс-шаралары, анықтау, алдын-ала тергеу, прокурорлық қадағалау және атқару өндiрiсi шеңберiнде;
      3) Қазақстан Республикасының шекарасын қиып өту кезiнде
      4) жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнiң бастамасы бойынша;
      5) салық қаржы және кеден заңнамасын сақтау бойынша;
      6) бiлiм беру саласындағы заңнаманы сақтау жөнiндегi қатынастарға қолданылмайды.
      Адамдардың өмiрi мен денсаулығы үшін өнiмдердiң қауiпсiздiгi және олардың мүлкiн сақтау саласындағы бақылау тексерудi тағайындау туралы актiсiз жүзеге асырылады.
      17. Жеке кәсiпкерлiк субъектiсiне бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың қызметкерлерін бекiту жеке кәсіпкерлік субъектiсiне бiрiншi қатысқан кезде ұсынылатын жазбаша хабарлама негiзiнде жүргiзiледi.
      18. Анонимдiк өтiнiштер жоспардан тыс тексерiс жүргiзуге негiз бола алмайды.
      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгiленбеген тексерiстің өзге түрлерiн жүргiзуге тыйым салынады.

  39-бап. Жеке кәсiпкерлiк қызметi үшiн бақылауды
жүзеге асыру кезiндегi мемлекеттік органдар
лауазымды тұлғаларының құқықтары мен мiндеттерi

      1. Жеке кәсiпкерлiк қызметi үшiн мемлекеттiк бақылауды жүргізу кезiнде мемлекеттік органдар лауазымды тұлғаларының мыналарға:
      1) осы Заңның 38-бабындағы 4-тармақта көрсетілген құжаттарды көрсеткен кезде тексерiлетiн объектiнiң аумағына және үй-жайына тоқтаусыз кiруге;
      2) қағаз және электрондық тасығыштарда құжаттарды (мәлiметтердi) немесе тексеру нәтижелерi туралы актiге қосу үшiн олардың көшiрмелерiн алуға, сондай-ақ тексерудiң мiндеттерi мен мәнiне сәйкес автоматтандырылған дерекқорға (ақпараттық жүйелерге) енуге құқығы бар.
      2. Мемлекеттiк бақылауды өткiзу кезiнде мемлекеттiк органдардың лауазымды тұлғалары мыналарға:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң құқықтары мен заңды мүдделерiн сақтауға;
      2) осы заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнама актiлерiмен белгiленген тәртiп негiзiнде және қатаң негізде тексеру өткiзуге;
      3) тексерудi өткiзу кезеңiне жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнiң белгiлеген жұмыс режимiне кедергi келтiрмеуге;
      4) Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен белгіленген талаптарды бұзудың алдын алу, анықтау және жолын кесу жөнiндегі берiлген өкiлеттіктi Қазақстан Республикасының заңнама актілерiне сәйкес уақтылы және толық көлемде орындауға;
      5) тексерудi жүргiзу кезiнде жеке кәсiпкерлiк субъектiсiне болуына кедергi келтiрмеуге, тексеру мәнiне жататын мәселелер бойынша түсiнiктер беруге;
      6) тексеру мәнiне қатысты қажетті ақпараттың тексеру жүргiзу кезiнде жеке кәсiпкерлiк субъектiсiне беруге;
      7) оның аяқталу күніне жүргізiлген тексеру нәтижелерi туралы актiнi жеке кәсіпкерлік субъектісіне тапсыруға;
      8) алынған құжаттар мен тексеру өткiзу нәтижесiнде алынған мәлiметтердiң сақталуын қамтамасыз етуге мiндеттi.

  40-бап. Мемлекеттiк бақылауды жүргiзу кезiндегі
жеке кәсіпкерлік субъектiсiнiң құқықтары мен
мiндеттерi

      1. Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi мемлекеттiк бақылауды өткiзу кезiнде мыналарға:
      1) егер:
      осы Заңның 38-бабындағы 4-тармақта көрсетiлген құжаттар берiлмеген;
      тексерудi тағайындау туралы актiде лауазымды тұлғалар көрсетілмеген;
      тексеру бастау күнi басталмаған немесе бiткен;
      осы Заңның 38-бабындағы 2-тармаққа сәйкес тағайындау туралы актi ресiмделмеген жағдайда объектiге тексеру жүргізу үшін келген мемлекеттiк органдардың лауазымды тұлғаларын тексеруге жiбермеуге;
      2) егер, олар өткiзілетiн тексеру мәнiне жатпайтын немесе актiде көрсетiлген кезеңге жатпайтын болса мәлiметтердi бермеуге;
      3) тексерудi тағайындау туралы актiге және тексеру нәтижелерi туралы актiге және заңнамамен белгiленген тәртiппен мемлекеттiк органдар лауазымды тұлғаларының iс-әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағымдануға;
      4) жеке кәсiпкерлiк қызметiн шектейтiн мемлекеттік органдардың немесе лауазымды тұлғалардың тыйымдарына негізделмеген заңдарды орындамауға құқылы.
      2. Мемлекеттiк органдардың мемлекеттік бақылауды жүргiзуi кезiнде жеке кәсiпкерлiк субъектілерi мыналарға:
      1) осы Заңның 38-бабындағы 4-баптың тармақтарын сақтау кезiнде тексерiлетiн объектiнiң аумағына және үй-жайына мемлекеттік органдар лауазымды тұлғаларының кедергiсiз өтуiн қамтамасыз етуге;
      2) осы Заңның 12-бабының талаптарын сақтаумен тексерудi жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына қағаз және электрондық тасығыштарда құжаттарды (мәлiметтердi) немесе өткiзiлген тексеру туралы актiге қосу үшiн олардың көшiрмелерiн беруге әрi тексерудiң мiндеттерi мен мәнiне сәйкес автоматтандырылған дерекқорға (ақпараттық жүйелерге) енуге;
      3) тексерудi тағайындау туралы актiнiң екiншi данасында алу туралы белгi қоюға мiндетi.

  41-бап. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын
мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды
тұлғаларының iс-әрекетiне шағымданудың тәртiбi

      1. Мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру кезiнде жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң құқықтары мен заңды мүдделерi бұзылған жағдайда жеке кәсiпкерлiк субъектiсi тиiстi органның және (немесе) лауазымды тұлғаның iс-әрекетiне жоғары тұрған мемлекеттiк органда не органның (лауазымды тұлғаның) орналасқан жерi бойынша немесе кәсiпкерлiк қызметiн жүзеге асыру орын бойынша (шағым берушiнiң таңдауы бойынша) сотқа немесе прокуратура органдарына шағымдануға құқылы.
      2. Жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнiң қылмыстық iсті қозғауымен және зерттеуiмен байланысты мемлекеттiк органдардың iс-әрекетіне шағымдану Қазақстан Республикасының қылмыстық-iс жүргізу  заңнамасымен белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

  9-тарау. МЕМЛЕКЕТТIК БАҚЫЛАУДЫ, ЛИЦЕНЗИЯЛАУДЫ
ЖӘНЕ АККРЕДИТТЕУДI ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗIНДЕ МЕМЛЕКЕТТIК
ОРГАНДАР МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШIЛІГІ

  42-бап. Жеке кәсiпкерлiк субъектілерiнiң құқықтары
мен заңды мүдделерiн заңсыз бұзғаны үшiн
жауапкершiлiктiң жалпы негіздерi мен нысандары

      1. Осы Заңның 29-бабындағы 1-тармақпен белгiленген мемлекеттiк әкiмшiлiк етудің мақсатына қол жеткiзбеуге алып келген мемлекеттiк бақылауды, лицензиялауды және аккредиттеудi жүзеге асыру кезiнде өз қызметтік мiндеттілiктерiн орындамаған немесе дұрыс орындамаған жағдайда, сондай-ақ заңға қарсы iс-әрекеттер (әрекетсiздiк) жасаған жағдайда мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершiлiкте болады.
      2. Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуда кiнәлi, мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдардың лауазымды тұлғаларына қатысты қабылданған шаралар туралы мемлекеттік органдар бiр ай iшiнде құқықтары мен заңды мүдделерi бұзылған жеке кәсiпкерлiк субъектiсiне хабарлауға мiндетті.
      3. Мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды тұлғалары жеке кәсiпкерлiк субъектiсi туралы ақпаратты таратқаны үшiн Қазақстан Республикасының заңнама актілерiмен белгіленген жауапкершілiкте болады, оның келiсiмiнсiз ақпаратты тарату нәтижесiнде жеке кәсiпкерлiк субъектісiне келтiрілген зиян өтеуге жатады.

  43-бап. Жеке кәсiпкерлiк қызметiне кедергi
келтiргенi үшiн жауапкершiлiк

      1. Жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнiң қызметiн заңсыз тоқтататын мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды тұлғаларының кез-келген iс-әрекетi (әрекетсiздігі) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiмен белгiленген жауапкершiлiкке алып келедi.
      2. Жеке кәсiпкерлiк субъектiнiң қызметiн күштеп тоқтату немесе тоқтата тұруды күштеп тоқтату немесе тоқтатыла тұруы олардың қызметiн реттейтiн Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiне сәйкес жүзеге асырылатын қаржы ұйымдарының кәсiпкерлiк қызметiн қоспағанда, бақылау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк органдардың өтiнiшi бойынша сот жүргiзедi.
      3. Сот шешiмiнсiз шағын кәсiпкерлiк субъектiсiнiң қызметiне тыйым салу немесе тоқтата тұру сотқа талап-арызда көрсетiлген мерзiмде мiндеттi түрде қоя отырып, 3 күннен аспайтын мерзiмге Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген айрықша жағдайларда ғана жол берiлуi мүмкiн.
      Бұл орайда, қызметтi тоқтату немесе тоқтата тұру туралы бақылау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк органның актiсi сот шешiмiн шығарғанға дейiн жарамды.
      4. Олардың кәсiпкерлiк қызметiне заңсыз кедергi келтiру салдарынан жеке кәсiпкерлiк субъектiсi шеккен барлық шығындар мен шағын кәсiпкерлiк субъектiсiне келтiрiлген өзге де зиян өтеуге жатады.

  44-бап. Жеке кәсiпкерлiк қызметiн тексерудiң
белгiленген тәртiбiн бұзғаны үшiн жауапкершiлiк

      1. Мемлекеттік органның немесе оның лауазымды тұлғасының кәсiпкерлiк қызметi субъектiсiне тексеру жүргiзудiң белгiленген тәртiбiн бұзған жағдайда (тексерiстi негiзсiз тағайындау, актiнi шығармастан тексеру iсi және оны құқықтық статистика органында тiркеу, құжаттарды заңсыз алып қою, материалдық құндылықтарды заңсыз түгендеу, өндiрiстi тоқтата тұру, артық анықтамалар мен түсiндiрулердi жасау, негізсiз сұрау салуларды қою және өзге жағдайларда) өтеуге қойылатын шығындардың көлемiне тексеру үшін материалдарды дайындағаны үшін кәсiпорындар қызметкерлерiне төленген сыйақы сомасы, өндiрiстiң амалсыз тоқтауы уақыты үшiн жалақы, өндiрiстi тоқтату салдарынан шығарылмаған тиiстi тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) өткiзу кезiнде жеке кәсiпкерлiк субъектiсi алатын алынбаған пайда енгізiлуi мүмкiн.
      2. Заңнама актiлерiмен белгіленген тәртiппен заңсыз деп танылған мемлекеттік бақылауды жүргiзу кезiнде мемлекеттік органдар лауазымды тұлғаларының әрекетiмен (әрекетсiздiгiмен) жеке кәсiпкерлiк субъектiсiне келтiрiлген зиян Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес өтеуге жатады.

  10-тарау. ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛIК СУБЪЕКТIЛЕРIНIҢ ЖАУАПКЕРШIЛIГI

  45-бап. Жеке кәсiпкерлiк субъектілерi
жауапкершілігінiң жалпы жағдайы

      Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi жеке және заңды тұлғалар мен мемлекеттің құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерiн сақтауға мiндеттi.
      Келтiрiлген зиян үшiн жеке кәсiпкерлiк субъектiсi Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiмен көзделген жауапкершiлiкте болады.

  46-бап. Сертификаттау және сынақ зертханалары
органдарының жауапкершілiгi

      Сертификаттау және сынақ зертханалары органдары сертификаттау сынақтарын олардың жүзеге асыруы кезiнде өз қызметтік мiндеттемелерін орындамаған немесе дұрыс орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiне сәйкес жауапкершілiкте болады.

  47-бап. Терiс пиғылды бәсеке үшiн жеке кәсiпкерлiк
субъектілерiнiң жауапкершілігі

      Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi бәсекелестiктi жою немесе шектеу жолымен кәсiпкерлiк қызметiнде негiзсiз артықшылықтарды алуға бағытталған кез-келген iс-әрекет (әрекетсiздiк) үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жауапкершiлiкте болады.

  48-бап. Зиян келтiргенi және оны келтiру қатерi үшiн кәсiпкерлiк субъектілерiнiң жауапкершілiгi

      Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгiленген тәртiппен жеке кәсiпкерлiк субъектілерiне материалдық зиянды немесе осындай тауарларды отандық өндiрушiлерге оны келтiру қатерiн жою үшiн уақытша демпингке қарсы шаралар, демпингке қарсы баждар немесе бағалық мiндеттемелер нысанында демпингтік бағалар бойынша тауар импортына қолданылатын әкiмшiлiк-экономикалық әсер етудiң құралдарының жиынтығы қолданылады.

  49-бап. Iшкi рынокты қорғау туралы заңнаманы бұзғаны
үшiн жеке кәсiпкерлiк субъектілерiнiң жауапкершілігі

      Заңнамамен белгiленген тәртiппен жеке кәсiпкерлiк субъектілерiне отандық өндiрушілерге осындай немесе тiкелей бәсекелес тауарды келтiру қатерi туындайтын немесе байыпты зиян келтiрiлген кезде осындай жағдайдағы (абсолюттік немесе салыстырмалы отандық өндiрiстегi) және осындай жағдайдағы оның iшкi рыноктағы еркiн айналымы үшiн Қазақстан Республикасының аумағына әкелiнетiн тауарды жеткiзуге қорғаныс баждары және (немесе) квоталарды белгiлеу түрiнде әкiмшiлiк-экономикалық әсер ету құралдарының жиынтығы қолданылады.

  11-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  50-бап. Осы Заңды бұзғаны үшiн жауапкершiлiк

      Осы Заңды бұзғаны үшiн кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiмен белгiленген тәртiппен жауапкершiлiкте болады.

  51-бап. Осы Заңның орындалуына бақылау

      Осы Заңның орындалуына бақылауды мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiне сәйкес олардың құзiреттi шегінде жүзеге асырады.

  52-бап. Қорытынды ережелер

      1. Осы Заң 2006 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзіледi.
      2. Осы заңның қолданысқа ену сәтiнде күшiндегi Қазақстан Республикасының заңнамасы оған қайшы келмейтiн бөлiгiнде қолданылады және 2007 жылдың 1 қаңтарына дейiнгi мерзiмде осы Заңға сәйкес келтiрiлуi тиiс.
      3. Осы Заңның қолданысқа енгiзiлуi сәтiнен бастап:
      жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiне тексеру жүргiзу және статистикалық есептiлiк беру мәселелерiн реттейтiн заңға бағынысты нормативтiк-құқықтық актілердi басуға және мемлекеттiк тiркеуге тыйым салынады.

  53-бап. Қазақстан Республикасы кейбiр заңдарының
күшiн жойды деп тану туралы

      2006 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының мынадай Заңдары күшiн жойды деп танылсын:
      1) "Жеке кәсiпкерлiктi қорғау және қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 4 шiлдедегi N 1543  Заңы (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 16, 424-құжат; 1995 ж., N 20, 120, 121-құжаттар; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 274-құжат);
      2) "Шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 маусымдағы N 131-1  Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы; 1997 ж., N 12, 182-құжат; 1998 ж., N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 21, 778-құжат; N 23, 931-құжат; 2001 ж., N 4, 23-құжат; N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 15, 150-құжат; 2003 ж., N 4, 26-құжат);
      3) "Жеке кәсiпкерлiк туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 маусымдағы N 135-1  Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 185-құжат; N 22, 333-құжат; 1999 ж., N 23, 931-құжат).

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

Қазақстан Республикасының  
200_жылғы "__" _____ N __  
заңына қосымша       

  Мемлекеттiк органдардың бақылау және
қадағалау функцияларының тiзбесi

       Зияткерлiк меншiк құқықтарын қорғау жөніндегі уәкiлеттi орган
      1. авторлық құқық және жанама құқықтардың, өнеркәсіптiк меншiк, селекциялық жетiстіктер, интегралдық микросхемалардың топологиясы объектілерiн пайдаланғаны үшiн бақылау;

       Банктiк операцияларды жүргізу жөнiндегi уәкілетті орган
      1. қаржы ұйымдарын және Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын, оның iшiнде, оларды реттеу оның құзiретiне жататын мәселелер бойынша Қазақстанның Ұлттық Банкiнiң нормативтiк-құқықтық актілерiн олардың сақтауы мәнiне Қазақстан Республикасының аумағында валюта операцияларын және валюта құндылықтарын пайдаланумен байланысты қызметтi жүзеге асыратын тұлғаларды бақылау;
      2. Тұтастай алғанда олардың қызметiн зерттеу жолымен немесе Қазақстанның Ұлттық Банкiне олар беретін есептер мен мәлiметтердiң шынайылығының жекелеген мәселелерi бойынша олардың нақты қаржылық және институционалдық жай-күйi туралы деректердi белгiлеу, сондай-ақ олар жүргiзетін банктік операциялардың жекелеген түрлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін айқындау мақсатында Қазақстанның Ұлттық Банкiсiнiң лицензиясы негiзiнде банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарды бақылау;
      3. бухгалтерлiк есептi жүргiзу мен есептіліктi жасақтауды автоматтандыру бойынша ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптарды қаржы ұйымдарының сақтауын бақылау;
      4. Қазақстанның Ұлттық Банкiнiң лицензиясы негізiнде банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын және уәкілетті органның реттеуi мен бақылауына жатпайтын ұйымдардың бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептілік пен бухгалтерлiк есеп стандарттары туралы Қазақстанның Ұлттық Банкiнiң нормативтiк-құқықтық актілерi талаптарының сақталуын бақылау;
      5. Қазақстанның Ұлттық Банкiнiң нормативтiк-құқықтық актiлерінде көзделген жағдайларда банктік операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардың үй-жайларының техникалық жарақтануы мен жабдықталуын алдын ала қарау;
      6. өз құзiретi шегiнде әкiмшiлiк заң бұзушылықтар туралы iстердi қарау, олар бойынша шешiмдер қабылдау;
      7. төлем жүйелерiнiң жұмыс iстеуiн бақылау;

       Инвестициялық мiндеттемелердi орындауға уәкілеттi орган
      1. инвестициялар жөнiндегi уәкiлетті орган жасасқан келiсiм-шарттардың шеңберiнде инвестициялық мiндеттемелердi орындауды бақылау;

       Банкроттық саладағы уәкiлетті орган
      1. дәрменсiз қарызгердi болдырмаудың соттан тыс рәсiміндегi банкроттық (банктердi және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын қоспағанда) рәсiмдердi мемлекеттiк бақылау, сондай-ақ дәрменсiз борышкерлерге қатысты рәсiмдердi оңалтуды қолдану жөнiндегі iс-шаралар;
      2. банкроттық рәсiмдердегі және оңалту мен конкурстық басқару қызметіндегі дәрменсiз банктер мен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын тарататын тарату комиссияларының төрағаларын қоспағанда борышкердi соттан тыс рәсiмдерде бақылау;
      3. жалған және қасақана банкроттық белгiлерiн анықтау;

       Қаржылық рынокты және қаржылық ұйымдарды реттеу жөніндегі уәкiлеттi орган
      1. Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiнде көзделген жағдайларда рұқсат етулердi, келiсiмдердi бередi және керi шақырады, сондай-ақ, оларды беру және беруден бас тарту тәртiбiн айқындайды;
      2. Қазақстан Республикасының аумағында қаржы ұйымдарының, қаржы қызметтерiн тұтынушылардың, басқа да жеке және заңды тұлғалардың орындауы үшiн мiндетті нормативтiк-құқықтық актiлердi басып шығарады;
      3. қаржы ұйымдарының, оның iшiнде, тұтастандырылған негiзде, сондай-ақ кредиттiк бюролар мен инвестициялық қорлардың қызметiн реттеу және қадағалау;
      4. салымдарды (депозиттердi) мiндеттi ұжымдық кепiлдендiрудiң (сақтандырудың) тәртiбiн белгiлеу;
      5. Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiнде көзделген жағдайларда қаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын бақылау;
      6. Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiнде көзделген жағдайларда және шектерде, оның iшiнде, өзге де ұйымдарды тарта отырып, кредиттiк бюролардың, қаржы ұйымдары мен олардың біріктірілген тұлғаларының қызметiн тексеру;
      7. Қазақстан Республикасының заңнама актiлерiнде көзделген ықпал ету мен санкциялардың шектелген шараларын қаржы ұйымдарына қолдану тәртiбiн айқындау;
      8. Қазақстан Республикасының заңнама актілерiнде көзделген жағдайларда қаржы ұйымдарының тарату комиссияларының қызметін бақылау;
      9. мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылуын мемлекеттiк тiркеу, акцияларды шығару мен орналастырудың, облигацияларды орналастыру мен өтеудiң және бағалы қағаздарды шығаруларды жоюдың қорытындылары туралы есептердi бекiтедi және мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық сәйкестендiру нөмiрлерiн бередi;
      10. бағалы қағаздарды, оның ішінде, туынды бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, олардың айналымы және өтелу жағдайы мен тәртібiн, мемлекеттік бағалы қағаздарға ұлттық сәйкестендiру нөмiрлерiн беру тәртібiн айқындау;
      11. бағалы қағаздарды, оның iшiнде, туынды бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тiркеудiң, оларды орналастыру мен өтеудiң, сондай-ақ оларды жоюдың қорытындылары туралы есептердi қараудың шарттары мен тәртiбiн белгілейдi;
      12. aттecтaттaуды жүргiзу шарттары мен тәртiбiн айқындау және бағалы қағаздар рыногында жұмыс iстеуге ниеттенген жеке тұлғаларға аттестаттау жүргізу, аттестаттаудан өткен тұлғаларға бiлiктiлiк куәлiгiн беру, біліктілік куәліктерiнiң иелерiне қайта аттестаттауды жүзеге асырады, бiлiктiлiк куәлiктерiнiң күшiн тоқтату және жаңғырту, біліктілiк куәлiктерiн керi қайтарып алу;
      13. бағалы қағаздар мен туынды бағалы қағаздарды орналастыру мен айналымын тоқтата тұру мен жаңғырту шарттары мен тәртiбiн айқындау;
      14. бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметті жүзеге асырудың шарттары мен тәртібiн, оның iшiнде, бағалы қағаздармен операцияларды жасау шарттарына қойылатын талаптар мен тәртiпті белгілеу;
      15. зейнетақы активтерiн және институционалдық инвесторларды инвестициялық басқару жөнiндегi қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың инвестициялық қызметiн жүргiзу тәртiбiн белгiлеу;
      16. бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың және өздiгінен-өзi реттелетін ұйымдардың қызметін жүзеге асыру тәртібiн белгілеу;
      17. бағалы қағаздарға, оның iшiнде, инсайдерлi ақпаратты немесе қызметтік, коммерциялық, банктік не өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты пайдалана отырып, бағалы қағаздар рыногында мәмілелердi жасаумен туынды бағалы қағаздарға бағалардың айла-шарғылығын бақылау;
      18. Қазақстан Республикасының заңнама aктілеріне және Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiне сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асыру.

       Салық заңнамасы саласындағы уәкілетті орган
      1. бюджетке салықтардың және басқа міндеттi төлемдердiң түсуiнiң толықтығын, міндетті зейнетақылық жарналардың толықтығы мен уақытында аударылуын және Әлеуметтiк сақтандырудың мемлекеттiк қорына әлеуметтік бөлiнiстердi қамтамасыз ету;
      2. фискальдік жады бар бақылау-кассалық машиналарды қолдану мен пайдалану тәртiбiн сақтауды бақылау;
      3. өз құзiретi шегінде этил спиртінiң және ішiмдiк өнiмдерiнiң, темекi өнiмдерi мен мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiнiң өндiрiсi мен айналымын реттеу;
      4. салық төлеушiлердiң қаржылық-шаруашылық қызметiнiң, мұнай өнiмдерiн өндiрушiлер қызметiнiң, мұнай жеткiзушiлерiнiң және базадан мұнай өнiмдерiн сатуды жүзеге асыратын тұлғалардың, сондай-ақ темекi өнiмдерiн өндiретiн тұлғалардың қызметiнiң мониторингi;
      5. салықтық қарызды мәжбүрлеп алу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру мен жүзеге асыру;
      6. салықтардың, өсiмпұлдар мен айыптардың аударылған сомалары бөлігінде, сондай-ақ "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының  кодексiнде (Салық кодексінде), белгіленген тәртiпте салық қызметі органдарының лауазымды тұлғаларының әрекеті (әрекетсiздігі) бөлігінде салықтық тексерулер актісi бойынша хабарламаға заңды және жеке тұлғалардың шағымдарын қарау;
      7. салықтық түсiмдердiң және бюджетке басқа да мiндетті төлемдердiң толықтығын көздейтiн заңнаманың сақталуын бақылау;
      8. нормативтiк құқықтық актiлерде белгіленген құзыретi шегінде салықтық емес төлемдердiң түсуiн бақылау (мемлекеттiк кәсiпорындар пайдалары үлестерiнiң түсiмдерiнен, мемлекеттiк меншiкке жататын акциялар пакетіне, "Байқоңыр" кешенiн пайдаланғаны үшiн жалдық ақыдан түсетiн, республикалық мемлекеттiк мүлiктi жалдаудан және сатудан түсетін, мемлекеттiк меншiк объектiлерiн жекешелендiруден түсетiн дивидендтерден, капиталмен операциялардан түсетін түсiмдерден өзге);
      9. трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылау;
      10. қолданыстағы заңнамаға сәйкес маркалауға жататын акциздiк өнiм бойынша акциздiк алым маркаларының сақталуын, сатып алынуын және есебiн, сондай-ақ есептік-бақылау маркаларын дайындауды, сақтауды, сатып алуды және есебiн бақылау;
      11. акциздiк тауарлар өндiрiсiн жүзеге асыратын ұйымдарда акциздiк посттардың жұмысын бақылау;
      12. этил спиртiн, алкоголь өнiмiн және темекi өнiмдерiн өндiру және олардың айналымы саласында бақылау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды бұзушыларға ықпал ету шараларын қабылдау;
      13. өз құзiретi шегінде нормативтік құқықтық актiлердiң сақталуын бақылау;
      14. мұнай өнiмдерiнiң айналымын ілiспе жүк құжаттары және мұнай өнiмдерiнiң өндiрiсi мен айналымы жөнiндегi декларациялары арқылы бақылау;

       Кеден ісi мәселелері жөнiндегi уәкiлеттi орган
      1. валюталық заңнаманың сақталуын бақылау;
      2. Қазақстан Республикасы кеден органдары лауазымды тұлғаларының сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыларды тексерулердiң өндiрiсi, кеден iсi саласындағы қылмыстық істер мен әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша өндiрiс кезiндегі заңдылықтың сақталуын бақылау;
      3. тауарлар мен көлiк құралдарын Қазақстан Республикасының кеден аумағы арқылы қозғалудың рұқсат беру тәртiбiн орындауды қамтамасыз ету;
      4. кеден бақылауы аймағы режимiнiң сақталуын бақылау (өздiгінен және басқа да құқық қорғау органдарымен iс-қимыл үшiн), кеден инфрақұрылымы объектiлерiн қорғау жүйесiн ұйымдастыру, сондай-ақ ұлттық қауiпсiздiк органдарымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк және кеден шекараларын қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асыру;
      5. Қазақстан Республикасы үшiн стратегиялық және басқа да өмiрлiк маңызды материалдарды, сондай-ақ мәдени құндылықтарды әкетудi бақылау;
      6. тауарлардың кедендiк құнын айқындаудың дұрыстығына бақылау жүйесiн ұйымдастыру;
      7. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасында радиациялық бақылауды жүргiзудi ұйымдастыру;
      8. өз құзiретi шегiнде Қазақстан Республикасының кедендiк және өзге де заңнамаларын сақтауды бақылау;
      9. кедендiк ресiмдеу және кедендiк бақылау.

       Монополиялық қызметті шектеу жөнiндегi уәкiлеттi орган
      1. орталық уәкілетті орган: екi және одан да көп облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) аумағында қызметiн жүзеге асыратын табиғи монополиялар субъектiлерiн, сондай-ақ табысы жылына үш жүз елу мың есептiк көрсеткiштен асатын немесе табиғи монополиялар субъектілерi қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) соңғы тұтынушылардың кемiнде жиырма бес пайызының орналасқан жерi (тұрғылықты жерi) табиғи монополиялар субъектілерi орналасқан ("Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  13-бабындағы 1-тармақтың 1) тармақшасы) облыстардан (республикалық маңызы бар қалалардан, астанадан) тысқары орналасқан табиғи монополиялар субъектілерiн бақылау және реттеу.
      2. облыстың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi уәкiлетті органы:
      1) егер иелiктен алынатын мүлiктің не ағымдағы жыл басындағы бухгалтерлiк теңгерiмде нақтыланған өзге де мәмiлелер жасалатын табиғи монополиялар субъектісi мүлкiнiң теңгерiмдiк құны олар тарифтердiң (бағалардың, ставкалардың, алымдардың) жоғарлауына немесе табиғи монополиялар субъектілерiнiң реттелетін қызметтерiне олардың шектi деңгейiне, тұтынушылармен шарттардың бұзылуына, технологиялық жүйемен тiкелей байланысты бұзуларға ұсынылатын реттемелi қызметтердiң (шығарылатын тауарлардың, жұмыстардың) көлемiн үзуге не айтарлықтай төмендетуге алып келмейтiн жағдай кезiнде ағымдағы жыл басындағы бухгалтерлiк есепке сәйкес оның активтерiнiң теңгерiмдiк құнынан 0,05 пайыздан асатын болса табиғи монополиялар субъектісiнiң мүлкiн иелiктен алынуын және (немесе) өзге де мәмiлелердiң жасалуына мемлекеттік бақылау;
      2) табиғи монополия субъектiсiнiң олар тасымалдайтын немесе беретiн тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өздерi тұтыну үшiн емес сатып алынуын мемлекеттік бақылау;
      3) ағымдағы жыл басында бухгалтерлiк теңгерiмде нақтыланған теңгерiмдiк құны олар тарифтердiң (бағалардың, ставкалардың, алымдардың) жоғарлауына немесе табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерiне олардың шектi деңгейiне, тұтынушылармен шарттардың бұзылуына, технологиялық жүйемен тiкелей байланысты бұзуларға, ұсынылатын реттемелi қызметтердiң (шығарылатын тауарлардың, жұмыстардың) көлемiн үзуге не айтарлықтай төмендетуге алып келмейтiн жағдай кезiнде ағымдағы жыл басындағы бухгалтерлiк есепке сәйкес оның активтерiнiң теңгерiмдiк құнынан 0,05 пайыздан аспайтын реттелмелi қызметтер (тауарлар, жұмыстар) беру үшiн пайдаланатын мүлiктi табиғи монополия субъектiсiн жалдауға мемлекеттік бақылау;
      4) "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының  Заңымен рұқсат етілген өзге де қызметтi табиғи монополия субъектісiнiң жүзеге асыруын мемлекеттiк бақылау;
      5) табиғи монополия субъектiсiнiң акцияларды (үлестердi) сатып алуына, сондай-ақ ол үшiн "Табиғи монополиялар туралы" Заңмен рұқсат етілген қызметті жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдарда оның өзге де нысандармен қатысуын бақылау;
      6) табиғи монополиялар субъектiсiнiң жарғылық капиталында дауыс беруші акциялардың (үлестердiң) он пайызынан астамын жеке немесе заңды тұлғалардың (немесе тұлғалар топтарының) сатып алуын мемлекеттiк бақылау;
      7) табиғи монополиялар субъектiсiнiң сатып алуды жүзеге асыру кезiнде мемлекеттiк бақылау;
      8) табиғи монополия субъектiсiн қайта ұйымдастыруға және таратуға мемлекеттiк бақылау;
      9) табиғи монополия субъектiсiнiң тарифтiк сметаны орындауын бақылау.

       Мемлекеттiк сатып алу процесін реттеу жөнiндегi уәкiлетті орган
      1. қаржылық есептiлiктің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестiгiне және мемлекеттік қаржылық бақылау объектiлерi қызметiнiң тиiмдiлігіне қаржылық бақылау;
      2. барлық меншiк нысанындағы мемлекеттік органдардың және ұйымдардың тиiстi бюджеттерге салықтық емес түсiмдердi енгiзудiң толықтығы мен уақыттылығына қатысты мәселелер жөнiндегi қызметiн бақылау;
      3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылау;

       Жекешелендiру саласын бақылау жөнiндегi уәкiлетті орган
      1. меншiк объектiлерiн, сондай-ақ мемлекет меншiк үлесiн ие объектілердi басқару тиiмдiлігінiң мониторингiн ұйымдастыру және жүргiзу;
      2. стратегиялық маңызы бар экономиканың салаларында меншiктiң мемлекеттік мониторингiн ұйымдастыру және жүргiзу мен субъектiлердiң және мониторингке қатысушылардың әрекетiн үйлестiру; меншiктің мемлекеттiк мониторингінiң бiрыңғай электрондық базасын енгiзу және оған мемлекеттік органдардың қол жетімділігін қамтамасыз ету;
      3. сатып алушылардың республикалық меншiк объектілерiн сатып алу-сату шарттарына сәйкес мiндеттемелердi орындауын, сондай-ақ өзге де шарттық мiндеттемелердi орындауын бақылау;
      4. бақылау, оның iшiнде сенiмдi басқарушыларды (концессионерлердi) олардың республикалық меншiк объектілерiмен сенiмдi басқармалардың (концессиялар) шарттарына сәйкес мiндеттемелердi орындауы мәселелерi жөнiндегi тыңдауларын жүргiзу;

       Өнеркәсiп саласындағы уәкілетті орган
      1. Қазақстан Республикасының Yкiметі айқындаған номенклатура бойынша экспорттық бақылауға жататын өнiмдердiң транзитіне рұқсаттар беру және Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесiнiң мемлекеттiк органдарымен бiрлесiп, экспорттық бақылауға жататын өнiмдердi түсiру алды кезеңiнде және ақырғы пайдалануда тексерудi жүзеге асыру;

       Электр энергетикасы, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану және қорғау саласындағы бақылауды жүзеге асыратын уәкiлеттi орган
      1. атқарушы органдардың және жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауы туралы заңнамасын және жер қойнауын пайдаланудың белгiленген тәртiбiн сақтауын бақылауды жүзеге асырады, оның iшінде келісiм-шарт мiндеттемелерiн орындау, берiлген лицензиялардың шарттарын сақтау бойынша бақылау;
      2. Қазақстан Республикасының жер қойнауын зерделеу және пайдалану саласындағы қатынастарды мемлекеттік реттеу;
      3. магистралдық құбыр өткiзгіштер бойынша тасымалдаумен байланысты мұнай-газ инфрақұрылымдары объектiлерiн жоспарлау, жобалау, салу мәселелерi бойынша бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру;
      4. магистральдық құбыр өткiзгiштерiн техникалық пайдалану, қауiпсiздiгi мен қолданылуын бақылауды жүзеге асыру;
      5. мұнай операцияларын жүргізудi, оның iшiнде мұнай, газ және газ конденсатты кен орындарын әзiрлеудi, мұнай мен газдың жер асты қоймаларының пайдалануға берiлуiн, көмiрсутегi шикiзатын алудың толықтығын бақылау;
      6. электр энергетикасы және (немесе) меншiк нысандарына қарамастан оның жекелеген бөлiктерiн сатып алу-сатуды, жалға беру немесе оған сенiмдi басқаруды келiсу;
      7. кейiннен мұнай мен газды сақтайтын және көлiктiң басқа түрлерiмен тасымалдайтын, магистральдық мұнай құбырлары бойынша тасымалдаумен байланысты мұнай-газ көлiк инфрақұрылымдарының объектiлерiн жоспарлау, жобалау, салу мәселелерi бойынша, сондай-ақ қолданыстағы мұнай-газ көлiк инфрақұрылымдарының объектiлерiн пайдалану мәселелерi бойынша мемлекеттiк реттеу;
      8. жер орналастыру жобаларына келiсу, кейiннен мұнай мен газды сақтайтын және көлiктiң басқа түрлерiмен тасымалдайтын, магистральдық мұнай құбырлары бойынша тасымалдаумен байланысты мұнай-газ көлік инфрақұрылымдарының объектілерiн салу үшiн жер учаскесiн бөлу кезiнде қажеттi қорытындылар беру;
      9. Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң техникалық талаптарын және электр энергетикасы саласындағы қызметтің лицензияланатын түрлерiне қойылатын талаптардың орындалуын қадағалау, сондай-ақ электрлік және жылу энергиясын пайдалану ережелерiнiң сақталуын бақылау;
      10. жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының жер қойнауы мен жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасын және жер қойнауын белгiленген тәртіпте пайдалануын бақылау;
      11. жер қойнауын пайдалану бойынша мемлекеттік мониторинг;
      12. жер қойнауын пайдалану саласына жататын, кен орындарының бай учаскелерін таңдамалы өңдеудi болдырмайтын қорларды ашу, дайындау және алуды, жер қойнауын озбалы геологиялық зерттеудің толықтығын, өндiру бойынша операциялар жүргізу кезiнде, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану объектілерiн консервациялау және жою кезінде жобалық шешімдердің сақталуын қамтамасыз ететiн лицензиялық-бақылау шарттардың сақталуын бақылау;
      13. пайдалы қазбалардың жер қойнауы қорларынан алынатын және онда қалдырылатын және өндiру кезiндегi олардың шығындары есебiнiң шынайылығын бақылау;
      14. атом энергетикасын пайдаланумен байланысты қызметті реттейтiн нормалар мен ережелердi белгілеу және қолдану;
      15. атом энергиясын пайдалану саласындағы нормалар мен ережелердiң сақталуын қадағалау;
      16. өз құзiреттерiн атқарумен байланысты инспекциялар жүргiзу;
      17. Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық ахуалға мемлекеттік бақылау;
      18. ядролық материалдар мен иондаушы сәулелену көздерiне мемлекеттiк есеп және бақылау;

       Көлiк және коммуникациялар саласындағы уәкілетті орган
      1. жолаушылар мен жүктердiң, оның iшiнде қауiптi жүктер ережелерiнiң сақталуына бақылау;
      2. темiр жол көлiктерiндегi оның iшiнде магистральдық, стансалық және кiре берiс темiр жолдарындағы қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi бақылау;
      3. темiр жол қозғалыс құрамының мемлекеттiк тiркелуiн бақылау;
      4. кемемен жүзу және теңiзде жүзу қауiпсiздiгiнiң қамтамасыз етілуін бақылау;
      5. өзендік және шағын кемелер мен оларға арналған база-тұрақтарды қауiпсiз пайдаланудың қамтамасыз етiлуiн бақылау;
      6. автокөлік құралдары жүргізушілерінің жолаушылар мен жүктерді, оның ішінде қауіпті жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру кезінде белгіленген еңбек және демалыс режимін сақтауын бақылау;
      7. Қазақстан Республикасының автомобиль жолдары бойынша қозғалуға арналған автокөлiк құралдарының рұқсат етілген параметрлерiн сақтауын бақылау;
      8. жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде қауiптi жүктерді тасымалдау саласындағы автокөлiк құралдарын пайдалану кезiнде шығарындыдағы ластаушы заттар құрамының нормативтердiң сақталуын бақылау;
      9. уәкiлетті органның аумақтық органдарының пайдалануда, қысқы тоқтап тұруда, жөндеуде тұрған теңiз кемелерiне, сондай-ақ жасалып жатқан кемелерге қарап шығуларды жүргізудi бақылау;
      10. порт теңiз әкiмшілігі жүргiзетін теңiз кемелерiн жiктеудi, тергеудi және апат жағдайларын есепке алуды бақылауды жүзеге асыру;
      11. кеме экипаждарын жасақтауға қойылатын талаптардың сақталуын бақылау;
      12. Қазақстан Республикасының кеме құрылысы мен кеме жөндеу кәсiпорындарына техникалық қадағалау және куәландыру жүргізу;
      13. теңiз порттарының, жағалаудағы объектiлердiң, гидротехникалық құрылыстардың, жасанды аралдардың қызметін бақылау;
      14. Мемлекеттік кеме тiзiлiмiн, Бербоут-Чартер тiзiлiмiн және кеме кiтабын жүргiзудi бақылауды уәкiлетті орган жүзеге асырады;
      15. кемеде кеме құжаттарының барын тексеру;
      16. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме тiзiлiмiнде немесе кеме кiтабында мемлекеттік тiркеуге жататын кеменiң командалық құрамының адамдарының диплом алуын, сондай-ақ теңiзшiлерге паспорттар берудi бақылау;
      17. заңды және жеке тұлғалардың әуе көлiгінен өзге көлiктiң барлық түрлерiнiң жұмыс iстеу тәртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерiн, халықаралық шарттарын сақтауын мемлекеттік бақылау және қадағалау, оларды бұзуларды айқындау және жолын кесу жөнiндегi шараларды қабылдау;
      18. авиациялық қызметтерден басқа көлiктік қызметтер көрсету саласында лицензиялық ережелердiң сақталуын мемлекеттік бақылау және қадағалау;
      19. сауда бойынша теңiзде жүзу мақсатында пайдаланатын кемелердiң мемлекеттік тiркелуiн бақылауды жүзеге асыру;
      20. теңiз кемелерi мен олардың жiктемелерiнен техникалық қадағалау жүргiзілуiн мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
      21. iшкi су көлiгiнде лоцмандық қызмет және өзге де қызметтердiң iшкi су жолдарында жүзу ережелерiнiң сақталуын мемлекеттік бақылау;
      22. өзен және шағын көлемдi кемелердi, шағын көлемдi кемелер үшін база-тұрақтардың, порттардың, жағалаудағы объектiлердiң, суда жүзетiн гидротехникалық құрылыстардың жiктемесi мен оларға техникалық қадағалауды жүзеге асыру;
      23. iшкi су жолдарындағы кемелерде пайдаланатын байланыс саласындағы ережелердiң, нормалардың және стандарттардың орындалуын мемлекеттiк бақылау;
      24. техникалық пайдалану ережесi мен кемелердегі қызмет жарғысының сақталуын қадағалау;
      25. теңiз жолдарының, лоцмандық қызметтiң және өзге де теңiз қызметтерiнiң жай-күйiн мемлекеттік бақылау;
      26. тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлігін мiндетті сақтандыру шартын тасымалдаушының жасасуына мемлекеттік бақылау;
      27. жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының суда жүзу су жолдарын пайдалану мерзiмдерiн мемлекеттік бақылау;
      28. Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық автомобиль тасымалын ұйымдастыру кезiнде рұқсат беру жүйесi талаптарының орындалуын мемлекеттік бақылау;
      29. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының жүрiп өтуiн мемлекеттік бақылау;
      30. Қазақстан Республикасының тасымалдаушылары мен шетелдiк мемлекеттер тасымалдаушыларының халықаралық автомобиль тасымалдарын орындау кезiнде Қазақстан Республикасының автомобиль көлiгі туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылау;
      31. азаматтық әуе кемелерiнiң жаздық жарамдылығын бақылау;
      32. ұшу қауiпсiздігі ережесiнiң, авиациялық қауiпсiздiк ережесiнiң және азаматтық авиация саласындағы өзге де нормативтік құжаттардың сақталуын бақылау;
      33. халықаралық әуе тасымалының жүзеге асырылуын бақылау;
      34. аэродром аумағындағы объектiлердi маркалаудың жүзеге асырылуын бақылау;
      35. әуe кемесi жай-күйiнiң пайдаланушыға берiлген жаздық жарамдылық сертификатының талаптарына сәйкестігін бақылау;
      36. өз құзiретi шегінде Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясын заңсыз араласу актiлерiнен қорғауды қамтамасыз ететiн заңдардың, ережелердiң және рәсiмдердiң сақталуын бақылау;
      37. авиациялық техниканың ұшу қауiпсiздiгi мен пайдалану қауiпсiздігін қамтамасыз ету бойынша белгiленген талаптардың орындалуын бақылау, авиациялық оқиғалар мен қақтығыстардың алдын алу және оларды тергеуге қатысу, өз құзiретi шегінде әуе кемелерiн пайдаланушылардың, әуежайлардың (аэродромдардың) және азаматтық пен сынақтық авиацияның басқа да ұйымдарының, сондай-ақ авиациялық қызметшiлердiң қызметтерiне инспекторлық тексерулер жүргiзу;
      38. авиация саласында сертификаттау талаптарының сақталуын бақылау;
      39. ұшу қауiпсiздігіне қатер төндiруi мүмкiн қызметтің жүзеге асырылуын бақылау;
      40. өз құзiреті шегінде автомобиль жолдарын пайдалану ережелерiнiң сақталуын бақылау;
      41. жобалау саласында қабылданған нормалар мен стандарттар талаптарының сақталуын бақылау автомобиль жолдарын салу, қайта жаңалау, жөндеу және ұстау кезiнде талап етілетiн сапаны қамтамасыз ету;
      42. өз құзiретi шегінде магистралдық теміржол желілерiне кемсiтушiлiксiз енуге және бәсекелес кiреберiс жолдары жоқ кiреберiс жолдарының қызмет көрсетуін бақылауды жүзеге асыру;
      43. тасымалдаушылардың темiр жол көлiктерiнде жолаушылар мен жүк багаждарын тасымалдау ережесiнiң сақталуын мемлекеттік бақылау;
      44. тасымалдаушылардың жүктердi тасымалдау ережесiн сақтауын мемлекеттік бақылау;
      45. заңды және жеке тұлғалардың темiр жол көлiгiнде қауiпсiздiк қозғалысының талаптарын сақтауын мемлекеттік бақылау;
      46. тасымалдаушылардың жолаушылар мен багаждарды тасымалдау ережесiн сақтауын мемлекеттік бақылау;
      47. тасымалдаушылардың халықаралық қатынастарда тез бұзылатын жүктердi тасымалдауды орындайтын қозғалмалы құрамға қойылатын талаптарды сақтауын бақылау;
      48. Қазақстан Республикасының тасымалдаушылары мен шетел мемлекеттерi тасымалдаушыларының автокөлiк құралдары жүргiзушілерiнiң еңбегi мен демалысы режимiн сақтауын мемлекеттік бақылау;

       Байланыс саласындағы уәкiлетті орган
      1. Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы, ақпараттандыру туралы және электрондық құжат пен электрондық цифрлiк қол қою туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттiк бақылау;
      2. белгiленген заңнамалық тәртiпте радиожиілік спектрiн пайдалануға мемлекеттiк бақылау;
      3. лицензиаттың белгіленген заңнамалық тәртіпте лицензия әрекетінiң шарттарының сақталуын мемлекеттік бақылау;
      4. Интернет желiсiнде қазақстандық бөлiктiң мекен-жай кеңiстігін бөлу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және оны бөлу тәртiбiн айқындау;
      5. фискальдық жады бар бақылау-кассалық машиналардың мемлекеттік тiзiлiмiне (нен) компьютерлiк жүйелердi енгізу (шығару) үшiн қорытынды беру тәртібiн айқындау және беру;
      6. мемлекеттік ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелерді тiркеу, ақпараттық ресурстарға және ақпараттық жүйелерге мемлекеттiк тiркелiм жүргізу;
      7. лицензиялау, электрондық құжат және электрондық цифрлiк қол қою саласындағы заңнаманың сақталуын бақылау;
      8. байланыс саласындағы, ақпараттандыру туралы және электрондық құжат пен электрондық цифрлiк қол қою саласында мемлекеттік техникалық қадағалау және бақылау;
      9. ақпараттандыру құралдарын пайдалануда қабылдап алу жөніндегі iс-шараларға қатысу;
      10. мемлекеттiк ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердi әзiрлеу, қабылдап алу, қамтамасыз ету және дамыту регламентiн айқындау;
      11. ақпараттандыру саласындағы объектiлердi жекешелендiру мәселелерiн шешуге қатысу;
      12. ақпараттық жүйелердiң депозитарийiн жүргізу және депозитарийде ақпараттық жүйелердi тiркеудiң тәртібiн айқындау;
      13. куәландырушы орталық туралы бiрыңғай ереженi әзiрлеу және куәландырушы орталықтар мен электрондық құжат айналымы жүйесiне қатысушылардың тiркеу куәлігін беру тәртібiн айқындау.

       Сауда саласындағы уәкiлетті орган
      1. қорғау, демпингке қарсы және өтеу шараларын енгізу алдында бақылау және талқылаулар жүргiзу;
      2. республикалық бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылатын туристік іс-шараларды ұйымдастыруға және өткiзуге бақылау;
      3. туристік ұйымдардың туроператорлар мен турагенттердiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлігін мiндетті сақтандыру шарттарын жасасу жөнiндегі олардың қызметін бақылау;
      4. туристерді қорғау мен қауiпсiздiк шараларын қамтамасыз eту жөнiндегі туристік ұйымдардың қызметін бақылау;

       Ауыл шаруашылығы саласындағы уәкiлетті орган
      1. ауыл, балық және су шаруашылығы саласындағы, өсiмдiк және жануарлар әлемiн молықтыру және пайдалануды, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау және ауыл аумақтарын дамыту, жер бөлу, тұқым себу және астық рыногын реттеу, өсiмдiктердi қорғау және олардың карантинi, ветеринария, сусындарды (алкогольдi өнiмдерден және этил спиртінен басқа), терiлердi (илеу және өңдеу) мақта-талшықты және жүндi қайта өңдеудi, ауыл шаруашылығының машина жасауын (iрiден басқа) қоса алғанда, тағам өнiмдерiн өндiру бөлiмiндегi өңдеушi өнеркәсiптер, aгpoөнepкәciп кешенiн техникалық жасақтау, мал шаруашылығы, мелиорация, ирригация және құрғату, ауыл шаруашылығы ғылымдары мәселелерi саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын қадағалауды мемлекеттік бақылау.

       Бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi уәкiлетті орган
      1. тұтынушылармен тауар рыногында басым (монополиялық) үлеске ие рынок субъектілерiмен жасалған шарттарды қоспағанда, рынок субъектiлерiн және олардың бiрлестiктерiн құру, қайта құру, тарату кезiнде Қазақстан Республикасының монополияларға қарсы заңнамасының қадағалауын мемлекеттiк бақылау;
      2. басым (монополиялық) үлеске ие рынок субъектілерi басшыларының директорлар кеңесiнде және өзге бәсекелесушi құрылымдардағы басқару органдарында қатысушылықтарын мемлекеттiк бақылау;
      3. баға жөнiнде сөз байласу, баға кемсiтушiлiк және үстеме пайда алу монополиялық жоғарғы (төменгi) бағаларды қолдану, сондай-ақ олар монополияға қарсы заңнаманың талаптарын бұзушылықтар нәтижелерiнде тауар рыногында басым (монополиялық) үлеске ие рынок субъектiлерiнiң тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) арналған бағаларын мемлекеттік реттеудi енгiзу мақсатында монополияға қарсы заңнамаға сәйкес баға белгiлеу тәртiбiн қадағалауды мемлекеттік бақылау;
      4. мемлекеттiк мекемелердiң, мемлекеттiк кәсiпорындардың қызметiн және ақылы қызметтер көрсету тәртiбiн мемлекеттік бақылау және табиғи монополияларға жатпайтын мемлекеттік кәсiпорындар өндiретiн тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) арналған бағаларды мемлекеттік реттеудi жүзеге асыру;
      5. монополияға қарсы заңнама бұзушылық мәселелерi бойынша заңды және жеке тұлғалардың қызметтерiн тексеру;
      6. Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасын бұзушылықтар туралы iстерiн қарау және олар бойынша шешiмдер қабылдау;
      7. рынок субъектілерiнiң жарғылық капиталында және басқа жағдайларда акциялар (үлестер, пайлар) сатып алу кезiндегi Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасының сақталуын бақылау;

       Техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкiлеттi орган
      1. мемлекеттік бақылау үшiн өнiмдердiң сынамаларын және үлгілерiн шығындалған үлгілердiң және сынақтар (талдаулар, өлшеулер) өткізуге кеткен шығындардың құнын бюджет қаражаты есебiне жатқыза отырып, iрiктеу;
      2. егер де мұндай құжаттарды қолдану техникалық реттеу саласындағы тиiсті нормативтiк құқықтық актiлермен көзделген болса, өнiмдердi өткізу кезеңiнде өнiмдердi дайындаушылардың (орындаушылардың), сатушылардың өнiмдердi техникалық реттеу саласындағы белгiленген нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарына сәйкестiгін растайтын сәйкестiк туралы декларация немесе сәйкестiк сертификатын немесе олардың көшiрмелерiн талап ету;
      3. дайын өнiмнiң техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актілерге сәйкес еместігi белгілі болған жағдайда өмiр циклiнiң кез келген кезеңiндегi сәйкессiздiк себептерiн тексерудi ұйымдастыру;
      4. аккредиттелген органдардың сәйкестіктi растау жөніндегі қызметiн, заңды тұлғалардың сынақ зертханаларының (орталықтарының) өлшем құралдарын салыстырып тексеру және калибрлеу құқығына, метрологиялық қызметтерiн мемлекеттік бақылау;
      5. мыналарға:
      - өлшем құралдарын шығаруды, жай-күйiн және қолданылуын, өлшеулердi орындау әдiстемелерiн, шама бiрлiктерi эталондарымен қолдануды, метрологиялық ережелердi және нормаларды сақтауға;
      - сауда операцияларын жасау кезiнде иелiктен айрылатын тауарлар санын;
      - өлшеп орау, сату және импорт кезiндегi оралған кез келген түрдегі орамдағы тауарлардың санын мемлекеттік метрологиялық қадағалау;
      6. заңды тұлғаларды сәйкестiктi растау жөнiндегi жұмысты жүргізу құқығын және заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтерiн сынақ зертханаларының (орталықтарының) өлшем бiрлiктерiн тексеру және калибрлеу құқығын аккредиттеу;
      7. сәйкестікті, аккредиттеудi, стандарттауды және метрологияларды растау жөнiнде сарапшылар-аудиторлар ретiнде мамандарды аттестациялау.

       Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану жөнiндегі уәкiлетті орган
      1. өз құзiреті шегінде қоршаған ортаны және табиғи ресурстарды қорғау саласында, меншiк нысанына қарамастан мемлекеттiк органдардың, шаруашылық субъектілердiң табиғатты қорғау заңнамасын сақтауына және орындалуына мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру;
      2. экология-сараптамалық қызметтi үйлестiру;
      3. экологиялық сақтандыру тетiктерiн жетiлдiру, қоршаған ортаға келтiретiн тәуекел мен шығынды бағалаудың әдiснамасын айқындау;
      4. қоршаған ортаға ластаушы заттардың тастандысына және шығарындысына, өндiрiс пен тұтынудың қалдықтарын орналастыруға лимиттер мен квоталар белгілеу;
      5. атмосфераға рұқсат етiлетін тастандыны, жер беті және жер асты суларына шығарындыны, жергілiктi рельеф пен жер қойнауында зиянды заттарды көму және қалдықтарды орналастыруды рұқсат етілген көлемiн қоса алғанда, қоршаған ортаға ықпал ету нормативтерiн әзiрлеу;
      6. қоршаған ортаны ластауға оның iшiнде атмосфераға тастандылар, жер үсті және жер асты суларына шығарындылар, жергiлiктi рельеф пен жер қойнауында зиянды заттарды көму мен қалдықтарды орналастыруға төлем нормативтерiн әзiрлеу;
      7. табиғатты пайдалануға рұқсаттарды берудi, есепке алуды және жоюды ұйымдастыру және жүзеге асыру;
      8. меншiк нысанына қарамастан мемлекеттiк органдардың, шаруашылық субъектілерiнiң табиғатты қорғау заңнамасын сақтауын және орындауын бақылау;
      9. қоршаған ортаны және табиғи ресурстарды қорғау саласында, табиғи ресурстардың мемлекеттік кадастрлары мен есебiн жүргiзу кезiнде экологиялық талаптарды сақтауы бөлігінде мемлекеттік бақылау;
      10. атмосфералық ауаны қорғау, ластаудың тұрақты және жылжымалы көздерінен шығарындылар нормалары, атмосфераны жасанды өзгерту жөнiндегi әрекеттер жүргізу кезiндегi шектеулер бойынша экологиялық талаптардың орындалуын бақылау;
      11. өсiмдiк, минеральдық тыңайытқыштар мен басқа да химиялық және биологиялық заттар, сондай-ақ өнеркәсiптiк, тұрмыстық және өзге де қалдықтарды қорғау құралдарын өндiру, қолдану, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату, зарарсыздандыру және көму бойынша белгіленген нормалар мен ережелердiң сақталуын бақылау;
      12. жануарлар мен өсiмдiктер әлемiн қорғау, молықтыру және пайдалану саласындағы экологиялық талаптардың сақталуын бақылау, мемлекеттiк табиғи-қорық қорының объектiлерiн сақтау;
      13. жердiң жай-күйiне керi әсер ететiн шаруашылық және өзге де қызметтерге қойылатын экологиялық талаптардың сақталуын бақылау;
      14. тозған жердi қалпына келтiрудi, олардың құнарлылығы мен жердiң өзге де пайдалы сипаттамасын қалпына келтiру және оны шаруашылық айналымына уақытылы тартуды қамтамасыз етуiне бақылау;
      15. жердiң бұзылуымен байланысты жұмыстарды жүргiзу кезінде топырақтың құнарлы қабатының алынуын, сақталуын және пайдалануын бақылау;
      16. кәсiпорындар мен ведомстволардың талдамалық қызметтерiнiң өндiрiстік экологиялық бағдарламаларын орындауын бақылау;
      17. жаңа және қайта жаңартылатын ғимараттарды, құрылыстарды, имараттар мен басқа да объектілердi орналастыру және пайдалануға беру кезiнде экологиялық талаптардың қамтамасыз етілуiн бақылау;
      18. пайдалы қазбалардың өндiрiстік қорларын әзiрлеу шамасы бойынша босатылатын немесе процестер мен жұмыстардан басқа да бұзылған жерлердi мақсатына сәйкес оларды одан әрi пайдалануға жарамды жай-күйге келтірудi бақылау;
      19. өндiрiс және тұтыну қалдықтарын пайдалану, сақтау, тасымалдау, орналастыру, сондай-ақ уытты материалдар мен заттарды, оның iшiнде биологиялық, қауiптi қалдықтар мен химияландыру заттарын тасымалдау кезінде экологиялық талаптардың орындалуын бақылау;
      20. зиянды (ластайтын) тастандылар, шығарындыларға рұқсаттарда белгiленген шарттардың орындалуын және орналасуын бақылау;
      21. зиянды (ластайтын) заттардың тастандысының, лақтырындысының тұрақты көздерi бар және өндiрiс пен тұтыну қалдықтарын құрайтын объектiлердiң санитарлық-қорғау режимдi сақтауын бақылау;
      22. суды тұтыну және суды бөлу лимиттерi (нормалары) мен ережелерінің, сондай-ақ суды пайдалану режимiнiң, ағынды суларды шығару тәртiбi мен шарттарының сақталуын бақылау;
      23. суларды тиiмдi пайдалану және ластанудан, бiтелуден және таусылудан қорғау жөніндегі экологиялық талаптардың сақталуын бақылау;
      24. заңнамада белгіленген жер қойнауын қорғау жөнiндегі талаптардың, ережелердiң және нормалардың сақталуын, қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша жер қойнауын пайдаланудың барлық кезеңдерiнде келiсiм-шарт жағдайларының орындалуын бақылау;
      25. жер қойнауын пайдалану объектілерiн жою және консервациялау жөніндегі ережелердiң сақталуын бақылау;
      26. жер қойнауын барлау, өндiру, сондай-ақ өндiрумен байланысты емес жер асты құрылыстарын салу және пайдалану кезiнде қауiпті техногендiк процеcтep көрiнiсiнен сақтайтын экологиялық талаптарға және нормативтерге сәйкес жер қойнауының пайдаланылуын бақылау;
      27. минеральдық шикiзатты өндiру және қайта өңдеу кезiнде қоршаған ортаны қорғау мәселелер бойынша жобалық шешiмдердiң сақталуын бақылау;
      28. жер қойнауын пайдалану бойынша, әсiресе мұнайды, газды және басқа да заттар мен материалдарды жер астында сақтау, зиянды заттар мен қалдықтарды көму, ағынды суларды шығару кезiңде операцияларды жүргізуде жер қойнауын ластануының алдын алуын бақылау;
      29. қоршаған орта объектiлерiн радиоактивтiк заттардың ластауын алдын алу және рұқсат беру күшiнiң шарттары бойынша жобалық шешiмдердiң орындалуын бақылау;
      30. қоршаған ортаға радионуклидтiң тастанды және шығарынды алдында тазартқыш құрылыстар жұмысының технологиялық регламенттерiнiң сақталуын бақылау;
      31. су жиналу алаңдары мен жер асты суларының тұну орындарында олардың жинақталуын болдырмау мақсатында өнеркәсiптiк және тұрмыстық қалдықтарды қоймалау және орналастыру кезiнде экологиялық талаптардың қамтамасыз етілуiн бақылау;
      32. заңнамада белгіленген лицензиялық ережелер мен нормалардың, оның iшiнде егер бұл әрекетте қылмыстық жазаланатын әрекет белгiлер болса, лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкестігiн бақылау;

       Жер ресурстарын басқару жөнiндегі уәкiлетті орган
      1. жерлердi пайдалануға және қорғауға мемлекеттiк бақылау және заң бұзушылықтарды жоюға шаралар қабылдау;
      2. мемлекеттік геодезиялық бақылауды, топографтық-геодезиялық және картографиялық қызметті лицензиялау және есебi;
      3. геодезиялық пункттердiң сақталуын қамтамасыз етудi бақылау;
      4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын дұрыс бейнелеуге және әкiмшілік-аймақтық бiрлiк шекараларын жергілiктi жерге және картографиялық материалдарда оларды бейнелеуге бақылау.

       Бiлiм беру саласындағы уәкiлетті орган
      1. бiлiм беру қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың лицензиялық ережелердi сақтауын мемлекеттiк бақылау;
      2. Қазақстан Республикасының бiлiм беру және ғылым, мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандарттары саласындағы заңнамасының орындалуын мемлекеттік бақылау;
      3. бiлiм беру ұйымдарында аралық мемлекеттiк бақылау;
      4. бiрыңғай ұлттық тестiлеудi ұйымдастыру және жүргiзу;
      5. ғылыми ұйымдар мен жоғары кәсiптiк бiлiм және жоғары оқу орынынан кейiнгі кәсiптік бiлiм беретiн ұйымдарға, сондай-ақ республикалық бюджеттен қаржыландырылатын және орта кәсiптiк бiлiм беру бағдарламасы мен мамандандырылған бiлiм беру бағдарламасын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарын aттecтaттау;
      6. мемлекеттiк емес ғылыми ұйымдар мен жоғары кәсiптік және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiм беретiн ұйымдарды, білiм беру ұйымдарын аккредиттеу;
      7. оқушыларды қорытынды мемлекеттiк аттестаттау ұйымдастыру және жүргізу;

       Денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган
      1. мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық бақылау;
      2. халықты жұқпалы ауруларға қарсы алдын ала егудi ұйымдастыруды және өткiзудi бақылау;
      3. санитарлық ережелерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес еместiгi) туралы санитарлық-эпидемиологиялық қорытындылар беру;
      4. санитарлық-гигиеналық мақсаттағы өнiмдердiң өндiрiсi мен қауiпсiздігін мемлекеттік бақылау;
      5. дәрілік заттардың қауiпсiздігін, тиiмділігін және сапасын бақылау;
      6. дәрілік заттардың айналымы саласындағы заңды және жеке тұлғалардың фармацевтiк қызметін бақылау;
      7. дәрілік заттардың айналымы саласында дәрiханалық және басқа да практикалардың халықаралық стандарттарын енгізу бойынша шаралар қабылдау;
      8. медициналық көмек көрсетудiң барлық деңгейлерiнде дәрілік заттардың тиiмдi пайдаланылуын бақылау;
      9. көрсетілетін медициналық көмектiң көлемi мен сапасын денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган бекiткен стандарттарға сәйкестігін бақылау;
      10. лицензиясы бар медициналық көмек түрлерiнiң сәйкестігiн айқындау;
      11. медициналық қызметкерлердiң бiлiктiлiк деңгейiнiң салалық нормативтердiң талаптарына сәйкестігiн, медициналық ұйымдардың медициналық жабдықтармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен белгiленген нормативтерге сай толығуын бақылау;
      12. азаматтардың көрсетiлетін медициналық көмек пен медициналық қызметтердiң деңгейi мен сапасына қанағаттанушылық деңгейін айқындау;
      13. медициналық көмек, медициналық қызмет сапасымен байланысты проблемаларды айқындау және медициналық қызметтердiң сапасын арттыру жөнiнде шаралар әзiрлеу бойынша жұмыстарды жүзеге асыру;
      14. тәуелсiз сарапшыларды аккредиттеу және тәуелсiз сарапшылыққа тарту үшін кәсiбi сәйкес келетiн мамандардан деректер банкiсiн қалыптастыру;
      15. санитарлық-гигиеналық, эпидемияға қарсы ұйымдарды, сондай-ақ дәрілік заттардың айналымы саласында жұмыс iстейтiн ұйымдарды қоспағанда, меншiк нысанына ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, заңдар және жеке тұлғаларды аккредиттеу;
      16. санитарлық-гигиеналық, эпидемияға қарсы ұйымдарды, сондай-ақ дәрілік заттардың айналымы саласында жұмыс iстейтiн ұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтауды мемлекеттiк басқарудың жергіліктi органдар басшыларының және денсаулық сақтаудың мемлекеттiк ұйымдары басшыларының кәсiби бiлiктiлігін аттестаттау.

       Бұқаралық ақпарат құралдарын бақылау жөнiндегі уәкiлеттi орган
      1. бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таралатын жарнамаларға қатысты бақылау;
      2. баспалық және полиграфиялық қызмет саласындағы баспалық өнiмдердiң сапасын қадағалауды бақылау;
      3. жергiлiкті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнамасын қадағалауды бақылауды жүзеге асыру мәнiндегi қызметiн үйлестіру;

       Спорт саласындағы уәкiлеттi орган
      1. спорттық объектілердi пайдалануға беру, техникалық қызмет көрсету ережелерiн қадағалауды бақылау;

       Әлеуметтiк-мәдени қатынастар саласындағы уәкiлетті орган
      1. меншiк нысанына қарамастан ұйымдарда қолдану бойынша тiлдер туралы заңнаманың сақталуын бақылау;
      2. жеке мұрағаттардың Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қорының құрамына жатқызылған құжаттарды сапалы толтыруын және сақталуын қамтамасыз етудi бақылау;

       Туризм саласындағы уәкiлеттi орган
      1. республикалық бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылатын туристік iс-шараларды ұйымдастыруды және жүргiзудi бақылау;
      2. туристік ұйымдардың олардың туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершiлігін мiндетті сақтандыру шарттарын жасасуы жөніндегі қызметін бақылау;
      3. заңды тұлғалардың қорғау және туристердің қауiпсiздігі шараларын қамтамасыз ету жөніндегі қызметiн бақылау.

       Төтенше жағдайлар саласындағы уәкiлеттi орган
      1. табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оны болдырмау, Азаматтық қорғаныс, қызметтің барлық салаларындағы өнеркәсiптiк және өрт қауiпсiздiгi саласындағы бақылау;
      2. қызметі үшiншi адамдарға зиян келтiру қауiпiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-сақтандыру жауапкершiлігін мiндетті сақтандыру шарттарын жасасуды бақылау;
      3. дайындаушы-зауыттардағы, жөндеу кәсiпорындарындағы және машиналарды, тетiктердi, жабдықтарды пайдалануға беру кезiндегі олардың өрт және өнеркәсiп қауiпсiздiгiнiң талаптарына сәйкестігін бақылау;
      4. технологияларды, машиналарды, тетiктердi және басқа бұйымдарды (оның iшiнде импортты) әзiрлеуге, дайындауға, сынауға және қолдануға қорытындылар, рұқсаттар беру;
      5. өнеркәсiп объектілерiн пайдалануға қабылдау ережелерiн қадағалауды бақылау;
      6. апаттардың алдын алу, оларды болдырмауға дайындық бойынша iс-шараларды бақылау;
      7. жобалық ұйымдардың өнеркәсiптiк және өрт қауiпсiздігінiң талаптарын қадағалауды бақылау;
      8. әскерилендiрiлген тау-құтқару, фонтанға қарсы, газдан құратын қызметтердiң, өрт бөлiмдерiнiң және басқа құтқару құрамаларының өз функцияларын орындауға дайындығын бақылау;
      9. қауiпсiздігі жоғары өнiмдердi сертификаттау ережелерiн, Аттестатқа сәйкестіктi ұйымдастыруды бақылау;
      10. қауiпсiздігі жоғары жұмысқа жiберуге құқықтары мен жауапкершілігінiң барын бақылау;
      11. өнеркәсiп және өрт қауiпсiздiгі ережелерi мен нормаларын бiлудi тексеру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады