Қазақстан Республикасындағы 2005-2008 жылдарға арналған бірінші ұлттық ауыл шаруашылығы санағына жәрдемдесетiн республикалық комиссия, Бiрiнші ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткiзу жөнiндегi Қазақстан Республикасының 2005-2008 жылдарға арналған ic-шаралар жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 15 ақпандағы N 247 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 10 қарашадағы N 1119 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 мамырдағы № 453 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.05.20 № 453 Қаулысымен.

      Бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағын уақтылы және сапалы дайындау, өткiзу және оның материалдарын өңдеу үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қосымшаға сәйкес құрамда Қазақстан Республикасындағы
2005-2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағына жәрдемдесетiн республикалық комиссия құрылсын.

      2. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасындағы
2005-2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткiзу жөнiндегі іс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 9 шiлдедегі N 952 қаулысына өзгерiс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 15 ақпандағы N 247  қаулысының күшi жойылды деп танылсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                        Қазақстан Республикасы
                                               Yкіметінiң
                                       2005 жылғы 10 қарашадағы
                                            N 1119 қаулысына
                                                 қосымша

     Қазақстан Республикасындағы 2005-2008 жылдарға
    арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағына
     жәрдемдесетiн республикалық комиссияның құрамы

Есiмов                     - Қазақстан Республикасының
Ахметжан Смағұлұлы           Ауыл шаруашылығы министрi, төраға

Сұлтанов                   - Қазақстан Республикасы Статистика
Бақыт Тұрлыханұлы            агенттiгiнiң төрағасы, төрағаның
                             орынбасары      

Кәрiмова                   - Қазақстан Республикасы Статистика
Зағира Ахатқызы              агенттiгi Өндiрiс статистикасы
                             департаментiнiң директоры, хатшы

Мусина                     - Қазақстан Республикасының Ауыл
Лилия Сәкенқызы              шаруашылығы вице-министрi

Есекеев                    - Қазақстан Республикасы
Қуанышбек Бақытбекұлы        Ақпараттандыру және байланыс агенттігі
                             төрағасының орынбасары

Жампейiсов                 - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын
Амангелдi Сүйiмбайұлы        басқару агенттiгi төрағасының
                             орынбасары

Тортаев                    - Қазақстан Республикасы Статистика
 
  Бауыржан Қадырұлы            агенттiгi төрағасының орынбасары

Тұңғышбеков                - Қазақстан Республикасы Ауыл
Санат                        шаруашылығы министрлiгi Ауылдық
                             аумақтар iстерi комитетiнiң төрағасы

Бөкенов                    - Алматы қаласы әкiмiнің бiрiншi
Қайрат Ахмадиұлы             орынбасары

Әбiшев                     - Оңтүстiк Қазақстан облысы әкiмiнiң
Ислам Әлмаханұлы             орынбасары

Еламанов                   - Қызылорда облысы әкiмiнiң
Бекмырза Қайыпұлы            орынбасары

Керелбаев                  - Маңғыстау облысы әкiмiнiң
Сақып Бүркiтбайұлы           орынбасары

Отаров                     - Ақмола облысы әкiмiнiң
Қадырхан Махмұдұлы           орынбасары

Садықов                    - Батыс Қазақстан облысы әкiмiнiң
Бекмырза Сұлтанұлы           орынбасары

Сүлейменов                 - Солтүстiк Қазақстан облысы
Серiк Ирмашұлы               әкiмiнің орынбасары

Тойбаев                    - Алматы облысы әкiмiнiң
Әлихан Әбдiханұлы            орынбасары

Толыбаев                   - Астана қаласы әкiмiнiң орынбасары
Марат Еркiнұлы

Төлеубаев                  - Қостанай облысы әкiмiнiң
Темiржан Төлеубайұлы         орынбасары

Өмiрзақов                  - Ақтөбе облысы әкiмiнің орынбасары
Iзбақ Қуанышұлы

Үсенбаев                   - Жамбыл облысы әкiмiнiң
Ермек Өмiрбайұлы             орынбасары

Қуанышбаева                - Қазақстан Республикасы Мәдениет
Роза Сақтағанқызы            және ақпарат министрлiгi Әкiмшiлiк-
                             құқықтық жұмыс департаментiнiң
                             директоры

Ким                        - Қазақстан Республикасы Көлiк және
Лев Вячеславович             коммуникация министрлiгiнiң аппарат
                             басшысы

Алпысбаев                  - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер
Ғазымбек Алпысбайұлы         министрлiгi Қоғамдық қауiпсiздiк
                             департаментiнiң бастығы

Оразғұлов                  - Қазақстан Республикасы Экономика
Расул Қабдоллаұлы            және бюджеттiк жоспарлау
                             министрлiгiнiң Салалық органдардың
                             шығыстарын жоспарлау департаментi
                             директорының орынбасары

Белихин                    - Шығыс Қазақстан облысы әкiмiнiң
Иван Васильевич              орынбасары

Бочин                      - Павлодар облысы әкiмiнiң орынбасары
Виктор Захарович

Камалиев                   - Қарағанды облысы әкiмiнiң орынбасары
Берiк Сайлауұлы

Нақпаев                    - Атырау облысы әкiмiнiң орынбасары
Сәлiмжан Жұмашұлы 
       Ескерту. Құрамға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.04.27.   N  330 қаулысымен.

                                                  Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметiнiң
                                            2005 жылғы 10 қарашадағы
                                                N 1119 қаулысымен
                                                   бекiтiлген

       Қазақстан Республикасындағы 2005-2008 жылдарға арналған
     бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткiзу жөнiндегi
                       ic-шаралар жоспары

Р/с
N

Iс-шара

Аяқтау
нысаны

Орын-
далу-
ына
жауап-
тылар

Орын-
далу
мер-
зiмi

Болжалды
шығыс-
тар, мың
теңге

Қаржы-
ландыру
көзі

1

2

3

4

5

6

7


2005 жыл

1.

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттiгiнiң
және облыстық
статистика
басқармаларының
ауыл шаруашы-
лығы санағы
бөлiмдерiне
штаттан тыс
қызметкерлердi
іріктеу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

CA

4-тоқсан

14542

Респуб-
ликалық
бюджет

2.

Телефон, телеграф және почта байланы-
сымен қамтама-
сыз ету

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

4-тоқсан

2000

Респуб-
ликалық
бюджет

3.

Деректердi қолмен енгізудi ескере отырып,
санақ құжатта-
масын әзiрлеу
және бекiту:
негiзгi (санақ парақтары, iлеспе бланкi-
лер және т.б.);
көмекшi (сұхбат жүргiзушiлер
мен нұсқаушы-
бақылаушылардың
қойын кiтапша-
лары, санақ
жүргiзу
жөнiндегi
нұсқаулар мен
нұсқаулықтар)

СА
бұйрығы

СА
(ша-
қыру),
АШМ

4-тоқсан

Талап
етіл-
мейді


4.

Санақтың 1 және 2-кезеңдерiне
арналған бағдарламалық
қамтамасыз етудi әзiрлеу және оны
сынап көру:
мiндеттер қоюды әзiрлеу;
мiндеттер алгоритмiн құру;
енгiзудi, бақылауды, түзетудi
бағдарламалық қамтамасыз етудi
әзiрлеу;
енгiзiлген ақпаратты
облыстардан жинауды және
оларды сақтауды бағдарламалық
қамтамасыз етудi әзiрлеу;
санақ материал-
дарын өңдеудiң
көмекшi бағдар-
ламаларын
әзiрлеу;
бағдарламалық қамтамасыз етудi
облыстық және
аудандық дең-
гейде сынап
көру.
Регламенттiк кестелердi
қалыптастыру бағдарламала-
рының кешенi:
бiрiктірiлген
санақ ақпараты
бар технология-
лық файлдарды
қалыптастыру
бағдарламаларын
әзiрлеу;
есептердi
генерациялау
бағдарламалары

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

4-тоқсан

19556

Респуб-
ликалық
бюджет

5.

Оқыту бағдар-
ламалары мен
құралдарын
әзiрлеу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

4-тоқсан

Талап
етіл-
мейді


6.

Санақ парақта-
рындағы жауап-
тарды кодтауға
арналған сөз-
дiктер әзiрлеу
және бекiту

Бірлес-
кен
бұйрық

СА
(ша-
қыру),
АШМ

4-тоқсан

Талап
етіл-
мейді


7.

Ауыл шаруашылығы санағының
құжатталған құпия ақпаратын
қорғау режимiн және өңдеу
ережесiн әзiрлеу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

4-тоқсан

Талап
етіл-
мейді


8.

Ауыл шаруашы-
лығы санағын
өткiзу жөнiндегi
әдiснамалық,
нұсқаулық және санақ құралдарын
әзiрлеу және бекiту

СА
бұйрығы

СА
(ша-
қыру),
АШМ

4-тоқсан

Талап
етіл-
мейді


9.

Мыналар бойынша
ауыл шаруашы-
лығы санағын өткiзуге және
оның нәтижеле-
рiн автоматты
түрде өңдеуге арналған
нормативтiк анықтамалық
ақпаратты пысықтау:
елдi мекендер;
ауыл шаруашылы-
ғы кәсiпорын-
дары;
шаруа (фермер) қожалықтары;
жерi, малы және құсы бар үй шаруашылық-
тарының аула
тiзiмдерi;
ұжымдық бақ
өсіру коопера-
тивтерi және
бақшалар;
жерi, малы және құсы бар өзге де қосалқы
шаруашылықтар;
мал шаруашылығы
өнiмдерiн (ет,
сүт, былғары
шикізаты, жүн)
қабылдау және
әзiрлеу жөнiн-
дегi дайындау
пункттерi және
оны өңдеу
жөнiндегi
шағын цехтар;
қалалық жердегі жерi, малы және құсы бар үй шаруа-
шылықтарының, бақ өсiру және саяжай кооперативтерi-
нiң және өзге
де қосалқы
шаруашылық-
тардың нақтыланған
тiзiмдерiн
жасау;
жемiс-жидек
дақылдарының
және жүзiмнiң
түрлiк және
сұрыптық құрамын
анықтау бойынша
анықтамалықтар
әзiрлеу және
бекiту

СА
ақпараты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                СА
ақпараты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Бiрлес-
кен
бұйрық

Облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
әкімдері
 
 
 
 
        СА
(ша-
қыру),
АШМ

4-тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  4-тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      4-тоқсан

Талап
етіл-
мейді
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Талап
етіл-
мейді
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Талап
етіл-
мейді


10.

Санақтың 1-кезеңіне арналған
санақ құжатта-
маларының тара-
лымын көбейту
және тарату

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

4-тоқсан

36558

Респуб-
ликалық
бюджет

11.

Әдiснамалық топтың мамандары
және ауыл шаруашылығы
санағының деректерiн өңдеу мамандары
үшiн оқыту семинарларын өткiзу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

4-тоқсан

2338

Респуб-
ликалық
бюджет

12.

Дайындалған оқу және нұсқаулық
материалдарын облыстар
деңгейiнде сынап көру

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

4-тоқсан

Талап
етіл-
мейді


13.

Ауыл шаруашылығы
санағына
жәрдемдесу
комиссиясын
облыстық және
аудандық
деңгейде құру

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалалары
әкімде-
рінің
шешім-
дері

Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімде-
рі

4-тоқсан

Талап
етіл-
мейді


14.

Ауыл шаруашылығы
тауарын
өндiрушілер және халық арасында
бұқаралық
түсiндiрме
жұмысын
ұйымдастыру

Бұқара-
лық
ақпарат
құрал-
дарында
хабарлау
және
жариялау

СА
(ша-
қыру),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Жыл
ішінде

1000

Респуб-
ликалық
бюджет

15.

Орталық аппараттың санақ бөлiмi
үшiн есептеу техникасын сатып алу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

4-тоқсан

5577

Респуб-
ликалық
бюджет


2006 жыл

1.

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттiгiнiң және облыстық статистика
басқармаларының
шаруашылығы санағы бөлiмдерiне
штаттан тыс қызметкерлердi
іріктеу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

1-4-
тоқсан

63157

Респуб-
ликалық
бюджет

2.

Телефон, телеграф
және почта
байланысымен
қамтамасыз ету

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

1-4
тоқсан

2000

Респуб-
ликалық
бюджет  

3.

Ауыл шаруашылығы
санағын дайындау
және өткiзу
жөнiндегi
iс-шаралардың өңiрлiк ұйымдастыру
жоспарларын әзiрлеу және бекiту

СА
бұйрығы

СОБ,
аудандық
статис-
тика

1-
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


4.

Ауыл шаруашылығы
техникасы мен
жабдығының
санағы бойынша
әдiснамалық
анықтамалықтар
әзiрлеу және
бекiту

Бірлес-
кен
бұйрық

СА
(ша-
қыру),
АШМ

1-2-
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


5.

Мал мен құстың тұқымдық
құрамын анықтау
бойынша анықтамалықтар әзiрлеу және
бекiту

Бірлес-
кен
бұйрық

СА
(ша-
қыру),
АШМ

1-2-
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


6.

Картографиялық материал әзiрлеу

СА
бұйрығы

ЖРА

1-2-
тоқсан

5152

Респуб-
ликалық
бюджет

7.

Санақ құралда-
рын (нысандар,
жарияланымдар)
әзiрлеу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

2-тоқсан

29730

Респуб-
ликалық
бюджет

8.

Үй-жайларды
жалға алу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

2-тоқсан

6003

Респуб-
ликалық
бюджет

9.

Санақтың 1-кезеңiн ұйымдастыру
бойынша облыс-
тық, аудандық
және ауылдық
деңгейде
мамандарды
оқыту үшін
семинарлар
өткiзу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

2-3-
тоқсан

12952

Респуб-
ликалық
бюджет

10.

Санақ өткiзу үшiн кеңсе
тауарларын сатып алу және тарату

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

2-тоқсан

104367

Респуб-
ликалық
бюджет

11.

Санақ парақтарындағы деректердi
енгiзу мен өңдеу үшін есептеу
техникасын сатып алу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

1-2-
тоқсан

7200

Респуб-
ликалық
бюджет

12.

Санақ бөлiмде-
рiн және есеп
жүргiзу учаске-
лерiн құру:
аудандарда санақ бөлiмде-
рiн ұйымдастыру;
ауыл (кент) округтерi жанынан:
ауылдық жерде санақ өткiзу үшiн;
саяжай мен қала сыртындағы
учаскелердiң және қалалық
жерде мал мен құс ұстайтын үй
шаруашылықтары-
ның санағы үшiн
есеп жүргiзу
учаскелерiн
ұйымдастыру

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

3-тоқсан

292642

Респуб-
ликалық
бюджет

13.

Өсiмдiк шаруа-
шылығы саласы
бойынша ауыл шаруашылығы
санағының 1-кезеңiн өткiзу (ауыл
статистиктерi үшiн автокөлiк
жалдау)

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

3-4-
тоқсан

51219

Респуб-
ликалық
бюджет

14.

Сұхбат жүргiзу-
шілердің санақ
объектiлерiн
аралап шығуы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Тамыз-
қыркүйек

Талап
етіл-
мейді


15.

Толтырылған санақ бланкiле-
рiн аудандық
санақ бөлiмде-
рiне өткiзу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Қыркүй-
ек-қазан

Талап
етіл-
мейді


16.

Санақтың 1-кезеңiңiң санақ парақта-
рындағы дерек-
тердi аудандық
деңгейде кодтау
және енгiзу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Қазан-
қараша

36231

Респуб-
ликалық
бюджет

17.

Дерекқорды
ОСБ-ға жіберу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Желтоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


18.

Қатынасу қиын аудандарда ауыл
шаруашылығы санағының
2-кезеңiн өткiзу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Қараша-
желтоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


19.

Бағдарламалық
өнімді сүймел-
деу, оның
таралымын
көбейту

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

2006
жылғы
желтоқ-
сан
- 2007
жылғы
қыркүйек

18831

Респуб-
ликалық
бюджет

20.

Санақтың 2-кезеңiн ұйымдастыру
бойынша облыс-
тық, aудандық
және ауылдық деңгейде
мамандарды оқыту бойынша
семинарлар өткiзу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

4-тоқсан

12181

Респуб-
ликалық
бюджет

21.

Ауыл шаруашылығы
тауарын өндiру-
шiлер және
халық арасында
бұқаралық
түсiндiрме жұмысын
ұйымдастыру

Бұқара-
лық
ақпарат
құрал-
дарында
хабарлау
және
жариялау

СА
(ша-
қыру),
МАСМ,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Жыл
ішінде

1000

Респуб-
ликалық
бюджет


2007 жыл

1.

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттiгiнiң және облыстық статистика
басқармаларының ауыл шаруашылығы
санағы бөлiмде-
рiне штаттан
тыс қызметкер-
лердi iрiктеу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

1-4-
тоқсан

69586

Респуб-
ликалық
бюджет

2.

Санақ бөлiмдерiн
және есеп
жүргізу учаске-
лерiн құру:
аудандарда санақ бөлiмде-
рiн ұйымдастыру;
ауыл (кент) округтерi жанынан:
ауылдық жерде санақ өткiзу
үшін;
саяжай мен қала сыртындағы
учаскелердiң және қалалық
жерде мал мен құс ұстайтын үй
шаруашылықтары-
ның санағы
үшiн есеп жүргiзу учаскелерін
ұйымдастыру

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

1-тоқсан

344673

Респуб-
ликалық
бюджет

3.

Үй-жайларды
жалға алу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

1-тоқсан

4716

Респуб-
ликалық
бюджет

4.

Телефон, телеграф және почта
байланысымен қамтамасыз ету

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

1-4-
тоқсан

3000

Респуб-
ликалық
бюджет

5.

Мал шаруашылығы саласы бойынша ауыл шаруашылығы
санағының 2-кезеңiн өткiзу (ауыл статистиктерi үшiн автокөлiк жалдау және сұхбат
жүргiзушілердi
санақ объекті-
лерiне жеткiзу)

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

1-тоқсан

116546

Респуб-
ликалық
бюджет

6.

Сұхбат жүргiзу-
шiлердiң санақ
объектiлерiн
аралап шығуы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Қаңтар

Талап
етіл-
мейді


7.

Толтырылған санақ бланкi-
лерiн аудандық
санақ бөлiмде-
рiне өткiзу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Ақпан

Талап
етіл-
мейді


8.

Санақтың 2-кезеңiнің санақ парақта-
рындағы деректердi
аудандық
деңгейде кодтау және енгiзу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Ақпан-
наурыз

36231

Респуб-
ликалық
бюджет

9.

Дерекқорды ОСБ-ға жiберу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА
(ша-
қыру),
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

Наурыз

Талап
етілмей-
ді


10.

Санақтың 1-кезеңiнің
қорытындыларын дайындау және
жариялау

Статис-
тикалық
жинақта
жариялау

СА

2-4-
тоқсан

33450

Респуб-
ликалық
бюджет

11.

Ауыл шаруашылығы
санағының
2-кезеңiнің
деректерiн
өндеу және
санақ ақпараты-
ның дерекқорын
жасау

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

2-4-
тоқсан

27500

Респуб-
ликалық
бюджет

12.

Алдын ала қорытындыларды жасау және
материалдарды
жарияланымға дайындау бойынша
семинар жүргiзу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

3-тоқсан

2118

Респуб-
ликалық
бюджет

13.

Санақтың 2-кезеңiнің алдын ала
қорытындыларын жасау.
2-кезеңнiң негiзгi ұйғарынды
кестелерiн алу (қысқаша
қорытындылар)

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат

СА

3-4-
тоқсан

4835

Респуб-
ликалық
бюджет


2008 жыл

1.

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттiгiнің және облыстық статистика
басқармаларының ауыл шаруашылы-
ғы санағы
бөлiмдерiне
штаттан тыс қызметкерлердi
ipiктеу

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

1-4-
тоқсан

20500

Респуб-
ликалық
бюджет

2.

Телефон, телеграф және почта
байланысымен қамтамасыз ету

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

1-4-
тоқсан

2000

Респуб-
ликалық
бюджет

3.

Ауыл шаруашы-
лығы санағы
бойынша дерек-
қорды жүргiзу,
пайдалану және
сақтау

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасын-
дағы
2005-
2008
жылдарға
арналған
бiрiншi
ұлттық
ауыл
шаруа-
шылығы
санағына
жәрдем-
десетiн
респуб-
ликалық
комис-
сияға
ақпарат

СА

1-4-
тоқсан

198000

Респуб-
ликалық
бюджет

4.

Санақтың негізгi қорытындыларын
жариялау (түпкiлiктi
қорытындылары)

БАҚ-та
жариялау

СА

1-2-
тоқсан

422165

Респуб-
ликалық
бюджет

5.

2006-2007 жылдардағы бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылы-
ғы санағының
қорытындылары
бойынша есеп
беру

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат

СА

2-тоқсан

Талап
етіл-
мейді


         Қаржыландыру көлемi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезiнде нақтыланады.

       Ескертпе:
      CA - Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi;
      AШM - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi;
      МАСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт
министрлiгi;
      ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігi;
      ОСБ - Облыстық статистика басқармалары;
      Аудандық статистика - Аудандық статистика басқармалары.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады