"Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары қауіпсіздігі" техникалық регламентін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 ақпандағы N 96 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 17 қарашадағы N 1202 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.11.17 N 1202 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қоса беріліп отырған "Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары қауіпсіздігі" техникалық регламенті (бұдан әрі - Техникалық регламент) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар өз нормативтік құқықтық актілерін осы қаулымен бекітілген Техникалық регламентке сәйкес келтіруді қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулы ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2008 жылғы 4 ақпандағы
N 96 қаулысымен бекітілген

"Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары қауіпсіздігі" техникалық регламенті

1. Қолданылу саласы

      1. Осы Техникалық регламентте техникалық реттеу объектілері болып мыналар табылады:
      1) өнім - құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары, оның қауіпсіздігін анықтайтын сипаттамалар;
      2) құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын өндіру, тасымалдау, сақтау, пайдалану және кәдеге жарату процестері (өмірлік цикл кезеңдері).
      Осы Техникалық регламент құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының өмірлік циклі сатыларында қауіпті сипаттамаларының (қасиеттерінің) пайда болу мүмкіндігін ескереді.

      2. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын сәйкестендіру ҚР МЖ 04-2003 өнім жіктеуіші бойынша, жинақтығында тану үшін жеткілікті болатын таңбалау мен ілеспе құжаттар бойынша, белгілері, параметрлері, көрсеткіштері мен талаптары бойынша Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының (СЭҚ ТН) кодтарын және Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімдер жіктеуіші (ЭҚТ ӨЖ) кодтары бойынша оларға сәйкес келетін кодтарды пайдалану арқылы жүргізіледі.

      3. Қауіпсіздік талаптары белгіленген құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының тізілімі осы Техникалық регламентке  1-қосымшада берілген.

      4. Осы Техникалық регламент құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының өрт қауіпсіздігін, жарылыс қауіпсіздігін, химиялық қауіпсіздігін, механикалық қауіпсіздігін (соққы әсері), биологиялық қауіпсіздігін, термиялық қауіпсіздігін және санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ең аз қажетті талаптарды белгілейді.

      5. Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өрт қауіпсіздігінің, жарылыс қауіпсіздігінің, химиялық қауіпсіздігінің, механикалық қауіпсіздігінің (соққы әсері), биологиялық қауіпсіздігінің, термиялық қауіпсіздігінің және санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздігінің жалпы талаптары Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексімен және " Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы ", " Өрт қауіпсіздігі туралы ", " Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы ", " Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы ", " Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы " Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленеді.

      6. Осы Техникалық регламент құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының сипаттамаларына (қасиеттеріне) не олардың өмірлік циклі сатыларында қойылатын қауіпсіздік талаптары белгіленген басқа техникалық регламенттермен бірге қолданылуы тиіс.

      7. Осы Техникалық регламент бұрын қолданылған және құрылыста және (немесе) азаматтардың тұрмыстық қажеттіліктеріне қайта пайдаланылатын құрылыс материалдарына, бұйымдары мен құрастырмаларына қолданылмайды.

      8. Осы Техникалық регламентте белгіленген талаптар міндетті болып табылады және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.

2. Терминдер мен анықтамалар

      9. Осы Техникалық регламентте "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес негізгі ұғымдар қолданылады және мынадай терминдер қосымша пайдаланылады:
 

      1) егжей-тегжейлі (нақты) талаптар - рұқсат етілетін ауытқулары бар өнімдер сипаттамаларының шекті немесе атаулы мәндері түрінде көрсетілген ең аз қажетті талаптар;
 

      2) рұқсат етілетін қауіп-қатер - объектіне пайдаланудан алынған пайда үшін қоғам осы қауіп-қатерге дайын болатын, деңгейі әлеуметтік-экономикалық жағдайларға байланысты рұқсат етілетін және негізделетін қауіп-қатер;
 

      3) импорттаушы - құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын басқа елдерден әкелетін, осылайша өзіне шетелдік дайындаушы орнына олардың қауіпсіздігіне байланысты функциялар мен жауапкершілік алатын жеке немесе заңды тұлға;
 

      4) қалдықтарды жою - қайталап пайдаланылатын шикізатты, пайдалы өнімді алу және (немесе) осы уақытта пайдаланылмайтын қауіпті және басқа қалдықтарды жою және көму мақсатында залалсыздандырылған қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі құжатталған ұйымдастыру-технологиялық рәсімдердің жиынтығымен байланысты қызмет;
 

      5) ең аз қажетті талаптар - азаматтардың өмірін немесе денсаулығын қорғау, қоршаған ортаны, жануарларды немесе өсімдіктерді қорғау үшін рұқсат етілетін зиян келтіру, өнімнің қауіпсіздігі мен сапасына қатысты тұтынушыларды адастыруға әкелетін іс-әрекеттердің алдын алу тәуекелін бағалауға негізделген қауіпсіздік талаптары;
 

      6) қауіпсіздікті қамтамасыз ету - адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, жануарлар мен өсімдіктерге зиян тигізу мүмкіндігімен байланысты рұқсат етілмейтін қауіп-қатерді жою жөніндегі инженерлік-техникалық және ұйымдастыру шараларының жиынтығын қабылдау;
 

      7) жалпы (елеулі) талаптар - қажетті қауіптіліктің затын сипаттау түрінде, нақты тәсілдерді және оны қамтамасыз ету сипаттамаларын егжей-тегжейлі түсіндірмей берілген ең аз қажетті талаптар;
 

      8) қауіптілік объектісі - өндіру, тасымалдау, сақтау, пайдалану және кәдеге жарату процестері адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, соның ішінде өсімдік пен жануарлар әлеміне зиянды әсер етуі мүмкін, сондай-ақ өнімнің қауіпсіздігі мен сапасына қатысты тұтынушыларды адастыруға әкелетін іс-әрекеттер жасауы мүмкін қасиеттер бар өнім;
 

      9) қауіп-қатерді бағалау - қауіп-қатерді талдаудың және оны бағалаудың жалпы процесі;
 

      10) өрт қауіпсіздігі - өрттен адамдардың, мүліктің, жеке меншіктің, қоғамның және мемлекеттің қорғалған жай-күйі;
 

      11) сәйкестік презумпциясы - заңнамалық немесе тұжырымдамалық бекітілген ереже, оған сәйкес үйлестірілген мемлекеттік стандарттардың егжей-тегжейлі (нақты) талаптарын орындау Техникалық регламенттің тиісті жалпы (елеулі) талаптарын сақтау деп есептеледі;
 

      12) сатушы - дайындаушы, уәкілетті өкіл немесе импортер болмай-ақ, азаматтардың тұрмыстық мұқтаждықтары үшін құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын сататын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың қауіпсіздігіне жауап беретін жеке немесе заңды тұлға;
 

      13) санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік - өмір сүру ортасы факторларының адамға зиянды әсер етпейтін және оның өмір сүруіне қолайлы жағдайлар қамтамасыз ететін халықтың денсаулық жағдайы;
 

      14) құрылыс материалдары мен бұйымдары - ғимараттар мен ғимараттарды, олардың жеке элементтері мен бөлшектерін жасауға арналған қорытынды құрылыс өнімінің түрлері;
 

      15) құрылыс құрастырмасы - белгілі бір функциялары бар ғимараттың немесе құрылыстың бір бөлігі болып табылатын түпкілікті құрылыс өнімі;
 

      16) қауіптілік субъектісі - қауіптілік объектісі әсер ететін адамдар, жануарлар мен өсімдіктер, қоршаған орта;
 

      17) табиғи радионуклидтердің үлестік тиімді белсенділігі - адам ағзасына биологиялық әсерін ескере отырып анықталатын үлгінің салмағына үлгідегі табиғи текті негізгі радионуклидтердің белсенділігі қарым-қатынасының жиынтық шамасы;
 

      18) уәкілетті өкіл - құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларын сату құқығын алу үшін дайындаушымен шарт жасасқан және оның атынан өнімнің қауіпсіздігіне жауап беретін жеке немесе заңды тұлға.

3. Қазақстан Республикасы нарығында өнім айналысының шарттары

      10. Құрылыс нысандарын - ғимараттарды, құрылымдарды, құрылыстарды салу кезінде және әр түрлі жөндеу-құрылыс жұмыстарын орындаған кезде азаматтардың жеке, тұрмыстық мұқтаждары үшін орындаған кезде азаматтардың жеке, тұрмыстық мұқтаждары үшін пайдаланылатын құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары осы Техникалық регламенттің талаптарына, сондай-ақ құрылыс материалдарына, бұйымдары мен құрастырмаларына қатысы бар басқа техникалық регламенттерде белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

      11. Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары (оның ішінде импортталатындар) сатылу кезінде:
      1) тұтынушыны зиян келтірудің ықтимал қатерін бағалау және тиісті қауіпсіздік шараларын қабылдау үшін қажетті ілеспе құжаттамамен (пайдалану жөніндегі нұсқамалар, сапа паспорты, сәйкестік сертификаты, сәйкестік туралы декларация, техникалық немесе нормативтік құжаттама және басқалары);
      2) тиісті мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарына құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын өткізгеннен кейін оның әлеуетті қауіптілігі туралы тұтынушыларды сақтандыру үшін шаралар қолдануы мақсатында ақпараттандыру бойынша нұсқаулықпен қамтамасыз етілуі тиіс.

      12. Азаматтардың тұрмыстық мұқтаждары үшін сатылатын құрылыс материалдары мен бұйымдары:
      1) қауіпсіз, сақтау немесе жарамдылық мерзімі бітпеген, ыдысы және орамы бүлінбеген (нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес), пайдалану құжаттамасының толық жинағы болуы тиіс;
      2) егер дайындаушыдан, тұтынушыдан немесе мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарынан нақты материалдар мен бұйымдардың белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкессіздігі туралы ақпарат алынған болса, іске асырылуға (сатылуға) жіберілмейді;
      3) құрылыс материалдары мен бұйымдарын қолдану жөнінде қауіпсіз пайдалану ережелері туралы тұтынушыларға арналған нұсқаулықпен қамтамасыз етілуі тиіс;
      4) оларды сату кезінде іс-әрекеттер тәртібі туралы, әрі қарай тексеру мақсатында тұтынушылар шағымын тіркеу туралы сатушыларға арналған ақпаратпен қамтамасыз етілуі тиіс.

4. Техникалық талаптар

      Осы Техникалық регламентте құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының (олардың сипаттамаларының) өмірлік циклі кезеңдерінде (өндіру, тасымалдау, сақтау, пайдалану, кәдеге жарату кезінде) туындайтын, механикалық (соққы әсері), өрт және жарылысқа қауіптілік, радиациялық, химиялық, биологиялық, термиялық және санитарлық-эпидемиологиялық қауіптілік түрлері келтірілген.
      Қауіптіліктердің ескерілген түрлеріне қатысты құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары осы Техникалық регламентке 2-қосымшада берілген.

5. Механикалық қауіпсіздік талаптары

      13. Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларын (құрама) өндіру, тасымалдау және сақтау, құрылыста және азаматтардың тұрмыстық мұқтаждары, кәдеге жарату үшін (өмірлік циклдің барлық кезеңдері) пайдалану кезінде олардан шығуы мүмкін механикалық (соққы) әсерінен қорғау үшін қауіпсіздіктің қажетті деңгейін қамтамасыз ететін мынадай талаптар орындалуы тиіс:
      1) жеке құрылыс бұйымдары немесе құрама құрастырмалары, сондай-ақ оларды қаттап жинау кезінде қатарларының аударылу, құлау немесе бұзылу қаупінсіз пайдалануды қамтамасыз ете отырып, қарастырылған жұмыс жағдайларында тұрақты болуы тиіс;
      2) құрылыс объектілерінде құрылыс бұйымдары мен құрама құрастырмаларды пайдалану кезінде жобалық ережеде белгіленген орнына жылжытылатын құрылыс бұйымдары мен құрастырмаларынан пайда болған қауіптерден қызметкерлерді қорғау үшін қорғау қоршаулары мен аспалары (күнқағарлар) қолданылуы тиіс;
      3) жобалық күйге орнатылу кезінде құрылыс бұйымдары мен құрама құрастырмаларының, сондай-ақ қаттап жинау кезінде қатарларының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін тиісті бекітпелерді қолдану қарастырылуы қажет.

      14. Құрылыс материалдарының, бұйымдары және құрастырмаларының сипаттамаларына (қасиеттеріне) қатысты механикалық (соққы) әсерден қауіпсіздік талаптары осы Техникалық регламентке 3-қосымшада белгіленген.

6. Өрт және жарылыс қауіпсіздігі талаптары

      15. Құрамында жанатын сұйықтықтар немесе қатты заттар бар құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының өрт қауіпсіздігі және жарылыс қауіпсіздігі олардың физикалық-химиялық қасиеттеріне және параметрлеріне байланысты өрттің және (немесе) жарылыстың туындау және (немесе) даму мүмкіндігімен анықталады.

      16. Құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының өмірлік циклінің барлық кезеңдеріндегі олардың өрт қауіпсіздігін және жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін "Өрт қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және өрт қауіпсіздігі саласындағы басқа нормативтік құжаттарда белгіленген талаптар орындалуы тиіс.

      17. Өрт-жарылысқа қауіпті құрылыс материалдарын дайындау кезінде қалыпты жағдайларда жарылысқа қауіпті қоспалар түзетін химиялық заттарды қолдануға рұқсат етілмейді.

      18. Өрт-жарылыс қауіпті құрылыс материалдарымен жұмыс істеу кезінде өрт пен жарылыс туатын жағдайлардың алдын алатын шаралар қарастырылуы тиіс:
      1) әрлеу жұмыстарын жасауда пайдаланылатын, бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде тұтанатын, жарылыс туатын немесе жанғыш газдар түзетін құрылыс материалдарын бірге қолдануға, сақтауға және тасымалдауға рұқсат етілмейді;
      2) тұтынушы құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының өрт-жарылысына қауіптілігі туралы ескертіледі;
      3) оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтар және өрт қауіпсіздігі ережелерінің жалпы талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақталуы тиіс.

      19. Өрт-жарылысқа қауіпті құрылыс материалдарын пайдалану кезінде өрт және жарылыс қаупін азайту үшін осы қауіптерді барынша азайтатын не жоятын шаралар қарастырылуы тиіс.

      20. Қазақстан Республикасының аумағында өткізілетін отандық және импорттық құрылыс материалдары мен құрастырмалары нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес өрт қауіпсіздігіне квалификациялануы тиіс.
      Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларының сипаттамаларына (қасиеттеріне) қатысты өрт қауіпсіздігі және жарылыс қауіпсіздігі талаптары осы Техникалық регламентке 4 және 5-қосымшада белгіленген.

7. Химиялық қауіпсіздік талаптары

      21. Айналымға жіберілу сатысындағы құрылыс материалдары мен бұйымдарының химиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қауіпсіздіктің қажетті деңгейін белгілейтін мынадай талаптар орындалуға тиіс:
      1) айналымда жүрген кезде құрылыс материалдары мен бұйымдары қауіпсіздік шараларын сақтаған жағдайда адамға және қоршаған ортаға зиянды әсер етпеуі тиіс;
      2) адамға және қоршаған ортаға химиялық әсер ету мүмкіндігі бар, оң санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы жоқ құрылыс материалдары мен бұйымдарын айналымға жіберуге рұқсат етілмейді;
      3) құрылыс материалдары мен бұйымдарында адам ағзасына тікелей немесе жанама әсер ете алатын мөлшерде зиянды заттар (барлық бөлінетін заттардың бірлескен іс-әрекетін ескере отырып) болмауы және олар қоршаған ортаға бөлінбеуі тиіс.

      22. Лак-бояу материалдарын сыртқы және ішкі жұмыстар үшін құрылыста қолдану кезінде олардың құрамында болатын ұшпа органикалық қосылыстардың ең үлкен рұқсат етілетін мөлшері нормативтік талаптарға сәйкес келуге тиіс.

      23. Әрекетті жинақтау әсері бар зиянды химиялық заттар үшін ШРК-де олардың концентрацияларының ауытқу сомасы шекті белгіленген мәндерден аспауы тиіс.

      24. Зиянды заттардың концентрациясы жұмыс аймағы ауасындағы және елді мекендердің атмосфералық ауасындағы ұшпа органикалық қосылыстардың ШРК нормативтік мәндерінен аспауға тиіс.

      25. Жұмыс аймағының ауасындағы және елді мекендердің атмосфералық ауасындағы, шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану нысандарының суындағы негізгі ұшпа органикалық қосылыстардың гигиеналық нормативтері Қазақстан Республикасының қолданыстағы санитарлық - эпидемиологиялық нормативтеріне сәйкес болуы тиіс.

      26. Құрылыс материалдары мен бұйымдарының сипаттамаларына (қасиеттеріне) қатысты химиялық қауіпсіздік талаптары осы Техникалық регламентке 4 және 5-қосымшада келтірілген.

8. Радиациялық қауіпсіздік талаптары

      27. Құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының өмірлік циклінің барлық кезеңдеріндегі олардың радиациялық қауіпсіздігі "Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарды орындау жолымен қамтамасыз етілуі тиіс.

      28. Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары адам ағзасына кері әсер етуі мүмкін шектік рұқсат етілетін мәндерден асатын қоршаған ортаға радиоактивті сәулелендіру көзі болмауы тиіс.

      29. Кен орындарында өндірілетін немесе өнеркәсіптің жанама өнімі болып табылатын құрылыс материалдары мен бұйымдарындағы (қиыршық тас, ірі құм, құм, кесек және арналған тас, цемент және кірпіш шикізаты және басқалары), сондай-ақ құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын дайындау үшін пайдаланылатын өнеркәсіптік өндіріс қалдықтарындағы табиғи радионуклидтердің меншікті тиімді белсенділігі мыналардан аспауға тиіс:
      1) салынып және қайта құрылып жатқан тұрғын және қоғамдық ғимараттарда пайдаланылатын материалдар мен бұйымдар үшін (I класс)  - 370 Бк/кг;
      2) елді мекендердің аумағындағы және перспективалы салу аймақтарындағы жол құрылысында, сондай-ақ өндірістік құрылыстарды салу кезінде пайдаланылатын материалдар мен бұйымдар үшін (II класс) - 740 Бк/кг;
      3) елді мекендерден тыс жерлерде жол құрылысында пайдаланылатын материалдар мен бұйымдар үшін (III класс) - 1500 Бк/кг;
      4) пайдалану туралы мәселесі Мемсанэпидқадағалаудың келісімімен шешілетін материалдар мен бұйымдар үшін (IV класс) - 1500-ден 4000 Бк/кг дейін.

      30. Адамға және қоршаған ортаға радиациялық әсер ету мүмкіндігі бар, оң санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы жоқ құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларын айналымға жіберуге тыйым салынады. Жоғарыда келтірілгендердің ішінен өнімнің сипаттамаларына (қасиеттеріне) қатысты құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларының радиациялық қауіпсіздігінің нақты нормативтері осы Техникалық регламентпен үйлестірілген стандарттарда белгіленеді.

      31. Құрылыс материалдары мен бұйымдарының сипаттамаларына (қасиеттеріне) қатысты радиациялық қауіпсіздік талаптары осы Техникалық регламентке 6-қосымшада берілген.

9. Биологиялық қауіпсіздік талаптары

      Бәрінен бұрын өнімнің сипаттамаларымен (қасиеттерімен) анықталатын (адамға және қоршаған ортаға кері әсер ететін микроағзалары болуы мүмкін органикалық құрамдас бөліктер), құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының биологиялық қауіпсіздігі "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарды орындау жолымен қамтамасыз етілуі тиіс.

10. Термиялық қауіпсіздік талаптары

      Құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының термиялық қауіпсіздігі адам денесінің қорғалмаған жерлерінің құрылыс материалдарының жекелеген түрлерін дайындау, тасымалдау және сақтау кезінде орны болуы мүмкін температурасы жоғары немесе өте төмен беттермен түйісуіне жол бермеу жолымен қамтамасыз етіледі.

11. Санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік талаптары

      32. Тиісті машиналар, жабдықтар және жұмысты аз механикаландыратын әр түрлі құралдар пайдаланылатын жерде, құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларын дайындау кезеңдерінде орны болуы мүмкін, химиялық, физикалық және биологиялық факторлардың әсерінен, адам денсаулығы үшін санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік және оларды тұрғын және қоғамдық ғимараттардың қоршалған құрастырмаларында қолдану осы Техникалық регламенттің талаптарын орындау жолымен қамтамасыз етіледі.

      33. Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларын пайдалану кезінде туындайтын химиялық, физикалық және биологиялық факторлардың зиянды әсерін шектеу бөлігінде, құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының сипаттамаларына (қасиеттеріне) қатысты санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік талаптары осы Техникалық регламентке 7-қосымшада берілген.

12. Құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының
жекелеген сипаттамаларына (қасиеттеріне) қойылатын
қауіпсіздік талаптары

      34. Құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының қауіпті сипаттамаларына (қасиеттеріне) қатысты қауіпсіздік талаптары осы Техникалық регламентке 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшада берілген.
      Осы Техникалық регламентке 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшалар құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын өндірушілерге арналған және оларды жеке де, сол сияқты мемлекеттік стандарттармен, сондай-ақ құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының қауіпсіздік көрсеткіштерінің нақты сандық мәндері жазылған ұйым стандарттарымен де пайдалана алады.

      35. Осы Техникалық регламентке 8-қосымшада адам, оның мүлкі, жануарлар мен өсімдіктер, қоршаған орта үшін әлеуетті қауіп нысаны болуы мүмкін құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларының сипаттамаларына (қасиеттеріне) қатысты қауіпсіздіктің ең аз қажетті талаптары көрсетілген. Белгіленген талаптар осы өнімге тән әлеуетті қауіптіліктің әрбір түрі (пайда болуы) бойынша қауіпсіздіктің қажетті деңгейін сапалы анықтайды.

13. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын
өндіру кезіндегі қауіпсіздік талаптары

      36. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын өндіру кезінде жобалық, нормативтік құжаттаманың және олардың негізінде әзірленген технологиялық регламенттің талаптарын, сондай-ақ "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру аясында әзірленетін тиісті техникалық регламенттер талаптарын сөзсіз орындауды қамтамасыз ету қажет.

      37. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын өндіру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралардың бүкіл жинағы орындалуға тиіс. Кәсіпорында құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын өндіру процесіндегі қауіпсіздікке байланысты барлық технологиялық операцияларды бақылау жүйесі іске қосылуы тиіс.

      38. Егер құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін табиғи сынақтар жүргізу талап етілсе, онда олар сынау әдістеріне арналған нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес толық көлемде жүргізілуі тиіс.

      39. Кәсіпорында қабылданған бақылау жүйесіне немесе қолданыстағы сапа менеджменті жүйесіне сәйкес барлық қауіпсіздік талаптарын орындауды талдау, қажет болған жағдайда, егер осы талаптар тиісті техникалық регламенттерде болатын болса, құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын іске асырар алдында қауіп-қатерді бағалау жүйелі түрде жүргізілуге тиіс.

      40. Құрама құрылыс құрастырмаларын өндіру кезінде жобадан ауытқу жоба авторымен келісілуі тиіс. Автордың келісімінсіз жобадан ауытқып әзірленген құрама құрылыс құрастырмаларын өткізуге рұқсат етілмейді.

      41. Құрылыс объектілеріне түсетін құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары қажетті ілеспе құжаттамамен, ал базарға (саудаға) түсетіндер пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен қамтамасыз етілуі тиіс.

      42. Барлық құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары таңбалануға (тікелей бұйымға, ыдысына, ілеспе құжаттамасына) және нақты сәйкестендірілуі (класс, таңба, сұрып, топтама, дайындау күні) тиіс.

      43. Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларын өндіру кезінде құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын өндіруге қатысы бар басқа техникалық регламенттерде белгіленген қауіпсіздік талаптары да орындалуы тиіс.

14. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын
тасымалдау және сақтау кезіндегі қауіпсіздік талаптары

      44. Тасымалдау және сақтау кезінде құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын тасымалдау және сақтау шарттарының осы Техникалық регламенттің, сондай-ақ осындай талаптар белгіленетін басқа техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету қажет.

      45. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын сақтау және тасымалдау әзірлеушілердің жобалау (жасау) сатысында қарастырған және осы Техникалық регламентпен үйлестірілген құрылыс материалдарына, бұйымдары мен құрастырмаларына арналған стандарттарда көрсетілген қауіпсіздік жөніндегі және қорғау шараларының барлық талаптарын ескере отырып жүргізілуі тиіс.

      46. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын кәсіпорындардың қоймаларында және өткізетін орындарда сақтау кезінде ауада зиянды заттарды шекті рұқсат етілетін концентрациядан (мәндерден) жоғары болдырмайтын шаралар, сондай-ақ "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру шеңберінде әзірленетін техникалық регламенттерде келтірілген өрттер мен жарылыстардың пайда болуын, қоршаған ортаның ластануын не радиациялық бүлінуін болдырмайтын шаралар қарастырылуы тиіс.

      47. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын тасымалдау, егер өнімді шығарушы немесе оны тұтынушы өзгеше ескертпесе, көліктің осы түріне қолданылатын жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      48. Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары тиісті тәсілмен буып-түйілсе (қажет жағдайда), қауіпсіз сақтау, қауіпсіз тасымалдау және өткізу жөніндегі ұсынымдармен жасақталса, оларды сақтауға, тасымалдау мен өткізуге рұқсат етіледі.

      49. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын тасымалдау және сақтау кезінде:
      1) өнімге рұқсатсыз қол сұғуды, кейіннен оның тұтынушылық қасиеттері мен қауіпсіздік көрсеткіштерін өзгертуді болдырмайтын, орамның (нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес) қымтақтығының, тұтастығының, беріктігінің сақталуы;
      2) сақтау шарттары мен мерзімдері және штаттан тыс және авариялық оқиғалар туындаған жағдай үшін (қажет болған кезде) қысқаша нұсқаулықтар көрсетіліп, өнімнің әрбір партиясына берілген ілеспе құжаттаманың болуы;
      3) құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын тасымалдау және сақтау кезінде ескерту таңбасын пайдалану, қызметкерлерді қауіпсіз жұмыс шараларымен таныстыру;
      4) қорғаудың жеке және ұжымдық құралдарын, жеке бас гигиенасы құралдарын, санитарлық құралдар мен арнайы киімдерді беру (қажет болған кезде);
      5) авариялық оқиғаларды болдырмау және жою жөніндегі және олардың зардаптарын жою жөніндегі шараларды, өрт сөндіру тәсілдері мен құралдарын қоса, әзірлеу қамтамасыз етілуі тиіс.

      50. Қауіпті құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары үшін қажетті қауіпсіздік шараларын дайындаушы өнімді өткізу кезінде ілеспе құжаттаманың құрамына енгізілетін сапа паспортында көрсетуге тиіс.

      51. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын тиеуді, түсіруді, тасымалдау мен қаттап жинауды қауіпсіздік талаптарын сақтау үшін қажетті біліктілігі бар қызметкерлер жүргізуге тиіс.

      52. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын буып-түю үшін қолданылатын материалдар мен заттар қауіпсіз болуға тиіс.

      53. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын тасымалдау және сақтау кезінде нақты технологиялық процестер мен тасымалдау және сақтау шарттарын ескере отырып, қауіп-қатер дәрежесін бағалау жүргізілуі тиіс.

      54. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын тасымалдау және сақтау кезінде "Өрт қауіпсіздігі туралы", " Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы ", " Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы " Қазақстан Республикасының заңдарында, сондай-ақ "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру шеңберінде әзірленетін және құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын тасымалдауға және сақтауға қатысы бар басқа техникалық регламенттерде белгіленген қауіпсіздік талаптары орындалуы тиіс.

15. Құрылыста қолдану, ғимараттар мен құрылыстарды және
азаматтардың тұрмыстық қажеттіліктері үшін пайдалану
процесі кезіндегі қауіпсіздік талаптары

      55. Қазақстан Республикасының аумағына айналымға келіп түсетін құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары техникалық құжаттамада белгіленген кепілдік мерзімі немесе жарамдылық мерзімі ішінде қауіпсіз болуы тиіс.

      56. Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары тиісті тәсілмен буып-түйілсе (бұл қажет жерде) және (немесе) таңбаланса, ал қауіпті материалдар қауіпсіздік белгілерімен және тұрмыстық жағдайларда қауіпсіз қолдану жөніндегі мынадай:
      1) өніммен жұмыс істеу кезінде жеке қорғану құралдары туралы;
      2) адамға, қоршаған ортаға және мүлікке зиянды факторлардың әсер ету қаупін болдырмайтын еңбек тәсілдері мен әдістері туралы мәліметтер болуға тиіс нұсқаулықтарымен жасақталса, олар пайдалануға рұқсат етіледі.

      57. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын құрылыс объектілерінде ғимараттарды, құрылымдар мен құрылыстарды салу үшін пайдалану кезінде қажетті біліктілігі бар, еңбектің қауіпсіз әдістері мен тәсілдерін оқыған , қажетті сақтық және қорғау құралдарымен қамтамасыз етілген және Қазақстан Республикасының   заңнамасына сәйкес жұмыс істеуге жіберілген қызметкерлер жүзеге асыруға тиіс.

      58. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын құрылыс объектілерін салу үшін пайдалану кезінде қауіпсіздік мыналармен:
      1) құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын қолдануға байланысты қауіптілікті азайтатын, технологиялар мен жабдықты (жұмыстарды механикаландыру құралдарын), еңбек тәсілдері мен әдістерін таңдаумен;
      2) құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын қауіпсіз қолдануға бақылау жасайтын техникалық құралдарды пайдаланумен және тиісті күтіп ұстаумен;
      3) ескерту таңбасын және хабардар ету құралдарын пайдаланумен;
      4) жеке бас гигиенасы құралдарын, санитарлық құралдарды, жеке қорғану құралдарын және арнайы киімді пайдаланумен;
      5) қызметкерлерді кезең сайын оқытумен және білімдерін тексерумен, авариялық оқиғалардың алдын алу тәсілдеріне жаттығумен және оларды жоюға арналған қажетті құралдармен жасақтау арқылы;
      6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылыстағы қауіпсіздік техникасы, жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбегін қорғау ережелерін сөзсіз орындауды қамтамасыз етумен;
      7) қолданыстағы заңнамаға сәйкес қызметкерлерді алдын ала және кезеңдік медициналық тексеруден өткізуді ұйымдастырумен қамтамасыз етілуі тиіс.

      59. Ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану кезінде қолданылған құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін барлық шаралар кешенін орындау қажет.

      60. Жөндеу жұмыстарын жүргізу не ғимаратты немесе құрылысты қайта жаңарту нәтижесінде тиісті құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын пайдалану салдарынан туындауы мүмкін қауіп-қатерді бағалау жүргізілу қажет. Осы қауіп-қатердің мәні тиісті техникалық регламенттерде көрсетілген рұқсатты (қолайлы) мәннен аспауға тиіс.

      61. Жөндеуден өткен (қайта жаңартылған) ғимараттар мен құрылыстар үшін тиісті әдістер мен бақылау құралдарын қолдана отырып, пайдаланылған құрылыс материалдарына, бұйымдары мен құрастырмаларына байланысты қауіп-қатердің белгіленген мәндерін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар әзірленуі тиіс.

      62. Пайдалану құжаттамасында ғимараттар мен құрылыстарды пайдалануды жүзеге асыратын тұлғаға немесе тұлғаларға қойылатын, пайдаланылған құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар қарастырылуға тиіс.

16. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын
кәдеге жарату кезіндегі қауіпсіздік талаптары

      63. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын кәдеге жарату не оларды сақтау немесе жарамдылық мерзімінің аяқталуы бойынша, не оларды салу кезінде пайдаланылған ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеп алу, бұзу, қайта жаңарту нәтижесінде жүзеге асырылуға тиіс.

      64. Қажетті тұтынушылық қасиеттері бар жаңа құрылыс материалдарын және жылу тасымалдағыштарды өнеркәсіптік қайта өңдеу жолымен алу мақсатында жарамсыз материалдар мен қалдықтарды пайдалана отырып, кәдеге жарату тәсілі басымдырақ болып табылады.

      65. Кәдеге жаратылуы мүмкін емес қалдықтар термиялық залалсыздандыруға немесе өнеркәсіптік қалдықтарды залалсыздандыру және полигондарда көму арқылы жоюға жатқызылады. Қалдықтармен жұмыс істеу Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      66. Жарамсыз құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын не олардың қалдықтарын кәдеге жарату және жою кезінде жұмыс аймағы ауасындағы, атмосфералық ауадағы, ашық су қоймаларының суындағы зиянды заттардың концентрациясы шектік рұқсат етілетін концентрациялардан (ШРК) аспауға тиіс.

      67. Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын айналымнан шығару, қалдықтарды кәдеге жарату немесе жою осы Техникалық регламентте және кәдеге жарату сатысындағы қауіпсіздік шараларын қарастыратын техникалық регламенттерде белгіленген қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      68. Құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының қалдықтарын кәдеге жарату процестеріне қатысатын қызметкерлердің қажетті біліктілігі болуға, олар тиісті даярлықтан өтуге және еңбек қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтауға тиіс.

17. Тұтынушыларды адастыруға әкелетін іс-әрекеттердің
алдын алуға арналған ақпаратқа қойылатын талаптар

      69. Өткізу нарығына айналымға шығарылатын құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары:
      1) тікелей бұйымға, ыдысқа, орамға немесе ілеспе құжаттамасына басылатын сәйкестендіру таңбасы;
      2) сапа паспортын немесе оның үзінді көшірмесін (ерекше қауіпті құрылыс материалдары, бұйымдары және құрастырмалары үшін);
      3) құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын қолдану (монтаждау) жөніндегі қажетті техникалық құжаттаманы немесе қауіпсіз қолдану жөніндегі нұсқаулықты (сауда желісі арқылы өткізу үшін);
      4) өрт сөндіру тәсілдері мен құралдарын (қажет болған кезде);
      5) сәйкестікті растау туралы құжаттарды қамтуы тиіс ақпаратпен бірге жүруі тиіс.

      70. Сақтандыру таңбасына кіретін ақпараттың құрамына және мазмұнына қойылатын ең аз талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

      71. Сақтандыру және сәйкестендіру таңбасы мәтін, символ, пиктограммалар түрінде басылады (жазылады).

      72. Тұтынушыларға арналған ақпарат анық және жеңіл оқылуға тиіс. Бұл кезде қауіпсіздік талаптары басқа қаріппен, түспен немесе басқа тәсілмен ерекшеленуге тиіс.

      73. Ақпаратты басу құралдары өнімді сақтау, тасымалдау, өткізу және қолдану кезінде таңбаның төзімділігін қамтамасыз етуге тиіс.

18. Техникалық регламент талаптарына сәйкестікті растау

      74. Өнімнің Техникалық регламентте белгіленген талаптарға сәйкестігін растауды:
      1) сәйкестікті растауды жүргізу және сәйкестік сертификатын беру түрінде сәйкестікті растау жөніндегі орган;
      2) өнімді тұтынушы берген тапсырма бойынша сәйкестікті растауды жүргізу сәйкестікті растау жөніндегі орган;
      3) сәйкестік туралы декларацияны қабылдау түрінде өнімді өндіруші (орындаушы) жүргізеді.

      75. Қазақстан Республикасы аумағындағы құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларының сәйкестігін растаудың міндетті және ерікті сипаттары болады.

      76. Сәйкестікті міндетті растауға жататын өнімнің тізбесі осы Техникалық регламентке 9-қосымшада берілген.

      77. Сәйкестікті міндетті растау "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына техникалық регламенттер және Қазақстан Республикасының, мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      78. Сәйкестікті растау нысандары мен схемаларын таңдау кезінде мыналар:
      1) өмірлік циклдің белгілі бір кезеңдеріндегі құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының қауіптілік дәрежесі;
      2) өндірістік немесе пайдалану факторларының өзгеруіне Техникалық регламентте белгіленген қауіпсіздік көрсеткіштерінің сезімталдығы;
      3) сәйкестікті растаудан өткен өнімді қолданудан болған шығынды немесе сәйкестікті күмәнді бағалаудан болатын жинақтық қауіп-қатер ескерілуге тиіс.

      79. Сәйкестікті міндетті растау кезінде расталатын құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының сипаттамалары (қасиеттерінің) қауіпсіздік көрсеткіштерінің тізбесі осы Техникалық регламентке 10-қосымшада берілген.

      80. Сәйкестікті міндетті растау, сондай-ақ нақты өнім халықаралық келісімдердің, конвенциялардың және Қазақстан Республикасы қосылған басқа құжаттарда осы өнімге сәйкестікті міндетті растау қарастырылған құжаттардың қолданылу саласына жатқызылған жағдайларда қолданылады.

      81. Жоғары қауіптілік объектілері болып табылатын жаңа құрылыс материалдарына, бұйымдары мен құрастырмаларына сәйкестікті міндетті растау түрлері СЭҚ ТН кодына сәйкес қолданылуы тиіс.

19. Техникалық регламентке сәйкестікке болжам

      82. Өнім сипаттамаларына (қасиеттеріне) қойылатын қауіпсіздік талаптарын белгілеген кезде осы Техникалық регламентке 8-қосымшада көрсетілген құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ олардың осы Техникалық регламент талаптарына сәйкестігін растау үшін үйлестірілген стандарттар пайдаланылады.
      Үйлестірілген стандарттарда өнімнің тұтынушылық қасиеттерімен (сапасы) сипатталатын көрсеткіштерімен қатар қауіпсіздікті анықтайтын көрсеткіштердің нақты сандық мәндері түрінде олардың сандық сипаттамалары белгіленген және сәйкестікті болжау қағидаты пайдаланылады.

      83. Үйлестірілген стандарттар талаптарына сәйкес дайындалған құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары осы Техникалық регламент талаптарына сәйкес деп есептеледі.

      84. Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары, егер олардың талаптары үйлестірілген стандарттарда көрсетілген талаптардан төмен емес, стандарттау жөніндегі өзге нормативтік құжаттардың талаптары бойынша, ал олар болмаған жағдайда сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы уәкілетті орган келіскен нормалардан төмен болмаған жағдайда, дайындала алады.

20. Үйлестірілген стандарттар тізілімі

      85. Талаптардың орындалуын қамтамасыз ететін үйлестірілген стандарттар тізілімі (дәлел қоры) осы Техникалық регламентке 11-қосымшада келтірілген.
      Өнім стандарттарындағы осы Техникалық регламентке сәйкес қауіпсіздік талаптары міндетті түрде орындалуы қажет.

      86. Осы Техникалық регламентте белгіленген талаптарының орындалуын қамтамасыз ететін құрылыс материалдары, өнімдері және құрастырмалары бойынша қолданылатын қолданыстағы стандарттарды үйлестіру техникалық реттеу туралы заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

Техникалық регламентке
1-қосымша    

Қауіпсіздік талаптары белгіленетін құрылыс материалдарының,
бұйымдары мен құрастырмаларының тізбесі

СЭҚ ТН коды Атауы
1 2
Құрама темірбетон құрастырмалары мен бөлшектерден басқа, құрылыс материалдары

Кенсіз материалдар, кеуекті толтырғыштар, қаптама мен табиғи
тастардан жасалған жол материалдары және басқа материалдар

2515, 2516, 2517

Кенсіз материалдар

2517

Кеуекті толтырғыштар

6801-6802

Табиғи тастар мен табиғи тастар негізінде
жасалған қаптама материалдар мен бұйымдар

2517

Табиғи тастардан жасалған жол материалдары

6815

Перлит тау жынысынан, кварц және доломиттен
жасалған шикізаттар мен материалдар

Металл кенсіз материалдар
Цемент

2523 10

Қоспасыз портландцемент

2523 10

Арнайы талаптары бар қоспасыз портландцемент

2523 10

Арнайы талаптары бар қоспасыз портландцемент

2523 90

Қожпортландцемент және арнайы талаптары бар портландцемент

2523 90

Пуццолан портландцементі мен арнайы
талаптары бар портландцемент

2523 30

Балшықты-топырақты цемент және арнайы
талаптары бар балшықты-топырақты цемент

3816

Отқа төзімді цементтер, құрылыс ерітінділері,
бетондар мен ұқсас құрамдары

2523 90

Цементтің басқа түрлері

2523

Цемент өндірісінің материалдары

2522, 2520

Әк, гипс және басқа да жергілікті тұтқырғыштар

Қабырғалар мен арақабырғалардың материалдары

6901 - 6904

Қабырға материалдары (темір-бетон
панельдерінсіз)

6808

Панельдер, тақтайшалар, тақтайлар, білеулер,
блоктар және өсімдік талшықтарынан, сабаннан
және сүректі, тұтқыр минерал заттары бар
агломерирленген қалдықтардан жасалған ұқсас
бұйымдар

6809

Арақабырғалардың материалдары

3816, 3824 50

Бетон қоспалар және құрылыс ерітінділері

2520 20

Құрғақ құрылыс қоспалары

6810

Арматураланбаған бетон бұйымдар

Құрылысқа арналған қыш материалдар мен бұйымдар

6907

Қаптамаланған қыш бұйымдары, оның ішінде
тақтайша

6907

Қышқылға төзімді қыш бұйымдар

6908

Төсеуге арналған тақтайшалар, еденге,
пештерге, каминдерге немесе кіреукелі
керамика қабырғаларына арналған қаптама
тақтайшалар

6905

Жабын

6905 90

Басқа да керамикалық бұйымдар мен материалдар

Жылу және дыбыс оқшаулағыш материалдар мен бұйымдар

6810 11 90

Органикалық емес борпылдақ жылу оқшаулағыш материалдар

6806

Жылу және дыбыс оқшаулағыш минерал мақталы бұйымдар

7019

Шыны талшықты және шыны мақталы жылу және
дыбыс оқшаулағыш бұйымдар

6901

Көбік диатомитті, диатомитті және трепелді бұйымдар

6806

Перлитті жылу және дыбыс оқшаулағыш бұйымдар

6811

Құрамында асбесты бар бұйымдар

6806

Басқа да органикалық жылу және дыбыс оқшаулағыш бұйымдар

6806

Органикалық материалдардан жасалған жылу оқшаулағыш материалдар

6806

Базальт талшығынан жасалған жылу және дыбыс оқшаулағыш бұйымдар

Полимер, жабынды, гидрооқшаулағыш және қымтақтағыш әрлегіш материалдар

5904

Линолеум (орамдар мен тақтайшалар)

5705

Кілемдер және басқа тоқыма жер төсеніштері, дайын немесе дайын емес

3920

Басқа да полимер материалдар мен бұйымдар

6807

Орамды жабын және гидрооқшаулағыш
материалдары (жұмсақ жабынды және оқшаулағыш
материалдар)

2715

Мастикалық жабындар, жабынды және
гидрооқшаулағыш құрылғыларға арналған
мастикалар, қойыртпақтар, құрамдар

Асбестцемент бұйымдар

6812

Асбестоцемент табақтар (шифер)

6812

Асбестоцементті құбырлар мен жалғастырғыштар

6812

Асбестоцементті басқа бұйымдар және
асбестоцемент өндірісінің қалдықтары

2524 00

Асбест

Темір-бетон құрамды құрастырмалар мен бөлшектер
Іргетастардың құрастырмалары мен бөлшектері

6810

Іргетастардың құрастырмалары мен бөлшектері

6810

Стақан типті іргетастар мен табандары

6810

Іргетастардың тақтайшалары

6810

Ростверк бөлшектері

6810

Қадалар

Ғимараттар мен құрылыстардың құрастырмалары мен
бөлшектері

6810

Бағандар

6810

Итарқалы және итарқы асты арқалықтар

6810

Кран асты арқалықтар

6810

Орау, іргетас және құрылыстарға арналған
арқалықтар

6810

Беларқалар мен жүгіртпелер

6810

Фермалар

6810

Рамалар элементтері

6810

Маңдайшалар

6810

Кермелер

Құрастырмалар, қабырғалар мен арақабырғалардың бөлшектері

6810

Сыртқы қабырға панельдері

6810

Ішкі қабырғалы панельдер

6810

Арақабырғалар

6810

Қабырға блоктары

Арақабырғалар мен жабындардың тақтайшалары,
панельдері және төсемдері

6810

Жабындардың тақтайшалары

6810

Арақабырғалардың тақтайшалары

6810

Жол тақтайшалары

Инженерлік құрылыстардың құрастырмалары мен бөлшектері

6810

Көпірлердің аралық құрылыстары
құрастырмаларының бөлшектері

6810

Су өткізу құбырларының бөлшектері

6810

Қарау құдықтарының бөлшектері

6810

Силостар мен градирнялардың құрастырмалары
мен бөлшектері

6810

Құбыржолдардың траверстерінің элементтері

6810

Инженерлік гидротехникалық имараттардың
басқа құрастырмалары мен бөлшектері

Арнайы құрастырмалар мен бөлшектер

6810

Арынды құбырлар

6810

Арынсыз құбырлар

6810

ЛЭП тіреулері, жарықтандыру желілерінің
электрлендірілген жолдарының байланыс
желілерінің байланыстары мен элементтері

6810

Арнайы аэродромды тақтайшалар

6810

Жайылымдарды қоршауға арналған шпалерлі
бағандар

6810

Ыстыққа төзімді және берік арнайы темір бетон

Ғимараттар мен құрылыстардың құрастырмалық және
сәулет-құрылыс элементтері

6810

Басқыштардың элементтері

6810

Коммуникация блоктары

6810

Ғимараттар мен имараттардың сәулет-құрылыс
элементтері

6810

Ғимараттардың кіру және шұңқыршаларының
элементтері

6810

Санитарлық-техникалық кабиналар

6810

Лоджиялар мен балкондардың элементтері

6810

Қоршаулардың элементтері

Шыныдан жасалған бұйымдар

7003

Илемді табақ шыны

7004

Құйылған және илемді, тартылған немесе
үрленген, табақ немесе пішінделген, алайда
басқа тәсілмен өңделмеген шыны

7005

Терезе шығысы (табақ)

7008

Сәулет-құрылыс шынысы

7007 19

Қауіпсіз, беріктендірілген (шынықтырылған)
немесе көп қабатты шыны

7016

Шыныдан жасалған әрленген бұйымдар мен
материалдар, көбікшыны

7003

Техникалық шыны

7003

Органикалық шыныны жасауға арналған
термополирленген, силикат табақ шыны

7014 00

Арнайы шыны

7014 00

Арналуы әртүрлі шыны бөлшектер

7014 00

Техникалық шыны басқа бұйымдар

7019 10

Үздіксіз шыны талшық және одан жасалған
бұйымдар

7019 3-90

Шыны талшықтар және одан жасалған басқа
бұйымдар

Ағаш дайындайтын және ағаш тілетін-ағаш өңдеу өндірісінің өнімі

4413

Блоктар, тақтайшалар, білеулер немесе
пішіндер түрінде нығыздалған сүректер

4418

Құрылыс бөлшектеріне арналған дайындаулар

4418

Құрылыс бөлшектеріне арналған дайындаулар

4418

Құрылыс ағаш бұйымдары мен стандартты үйлер

4418

Стандартты үйлер мен жергілікті құрылыс
материалдары бар үйлерге арналған
бөлшектердің жинақтары

9406

Құрылыс құрастырмалары

4418

Желімделген тақтай тақтайшалары мен сәндік панельдер

Фанера өндірісінің өнімі, тақтайшалар

4412 1

Желімделген фанералар

4408

Қабыршақ

4410

Ағаш жаңқасының тақтайшалары

4411

Ағаш талшықты тақтайшалар

4814

Тұсқағаздар мен қабырғаларға желімдеуге
арналған ұқсас материалдар; терезеге
арналған мөлдір қағаз

Құрылыста қолданылатын полимерлер, пластикалық массалар, химиялық талшықтар мен каучуктер

3918-25

Пластмассалар, материалдар мен жартылай фабрикаттар

3917

Пластмассадан жасалған құбырлар, түтіктер мен
шлангтер және олардың жалғастырғыштары
(мысалы қосылыстар, иіндер, шентемір)

3921

Пластмассадан жасалған пластиналар,
табақтар, қабыршақ, фольга және жолақтар

3916

Көлденең қимасы 1 мм-ден жоғары өлшемі бар
монониттер; пластмассадан жасалған шыбықтар,
өзектер мен пішіндер

3919.10

Таспалар, тақтайшалар, жолақтар, табақшалар, қабыршақтар,

3919.10

орамдағы немесе ені <20 см, пластмассадан жасалған жалпақ формалы фольга

3919 90

Таспалар, жолақтар, табақтар, қабыршақтар,
фольга және пластмассадан жасалған өздігінен
желімденетін басқа да жалпақ формалар, басқалар

3925 20

Есіктер мен оларға арналған табалдырықтар,
терезелер мен олардың рамалары

3925 30

Терезе қақпақтары, перделер (венециан
жалюздерін қоса алғанда) және ұқсас бұйымдар
мен олардың бөліктері

3925 90

Басқа топтарға енбеген пластмассадан
жасалған басқа құрылыс бұйымдары

4002

Алғашқы формалардағы синтетикалық каучук

4008

Вулкандалмаған каучук және одан жасалған
бұйымдар; жіп, корд, пластина, табақтар,
жолақтар, өзектер мен пішіндер түріндегі
резеңке (эбониттен басқа)

4010

Конвейнерлік (транспортерлік) таспалар мен
резеңкеден жасалған жетекті баулар

4016.91

Еден төсеніштері және вулкандалған резенкеден
жасалған төсеніштер, кеуектіден басқа

Лак-бояу материалдары

3208, 3209

Конденсациялық шайырлардың лактары

3208, 3209

Лактар, эмальдар, астарлар және полимеризациялық шайырлар тығыздағыштар

3208, 3209

Лактар, эмальдар, астарлар мен целлюлоз эфирлерінің тығыздағыштары

3208, 3209

Лактар мен спиртті палитралар

3208, 3209

Бояулар мен су-дисперсиялық тығыздағыштар

3208, 3209

Қолдануға дайын қою бояулар

3208, 3209

Олифалар

3208, 3209

Лак-бояу материалдарына арналған еріткіштер мен шайғыштар

2914 11

Ацетон

3210, 3211, 3212

Бояулар мен лактар, тығыздағыштар, дайын
сиккативтер

3213.90

Бояулар мен басқа да лактар

3214

Сырлау жұмыстарына арналған фасадтардың
беттерін, ғимараттың ішкі қабырғаларын,
едендерді, төбені дайындауға арналған
тығыздағыштар мен басқа мастикалар,
еріткіштер мен сұйылтқыштар

3501, 3505, 3506

Казеин желімдері, фенол-поливинилацетаттылар
және т.б.

Пигменттер

2817

Оксид және цинктің пероксиді

2819

Оксидтер және хромның гидроксидтері

2820

Марганец оксидтері

2821

Оксидтер және темір гидроксидтері

2822

Оксидтер және кобальт гидроксидтері

2823

Титан оксидтері

2824

Қорғасын оксидтері, қорғасын жосасы (қызыл және қызылсары)

2825 20

Оксид және литий гидроксиді

2825 30

Оксидтер және ванадий гидроксиді

2825 40

Оксидтер және никель гидроксидтері

2825 60

Германий оксидтері және цирконий диоксиді

2825 70

Оксидтер және молибден гидроксиді

2825 80

Сүрме оксиді

2825 90

Басқа оксидтер, гидроксидтер және метал пероксидтері

3204

Анықталған немесе анықталмаған құрамды
синтетикалық органикалық бояу заттары

3206

Басқа топқа енбеген бояғыш заттар; люминофор
ретінде қолданылатын органикалық емес өнімдер

3207

Құрғақ ақ пигменттер

3207

Түсті пигменттер

Қара металдардың илемі, дайын

7216

Арқалықтар мен швеллерлер

7208

Қарапайым сапалы сортты илем

7213

Созбасым

7208

Құрама сортты илем

Шойын құбырлар

7303

Созбасымдалған тоттанбайтын құбырлар
(жегідеге тұрақты)

7303

Жалпыға арналған құбырлар

7303-7306

Жұқа қабырғалы жіксіз құбырлар (тоттанбайтынсыз)

Шойын құрылыс құрастырмалары

9406 00 30-90

Ғимараттардың қаңқаларының құрастырмалары
(жеңіл құрастырмада шешілетіннен басқа)

7308 20

Қара металдан жасалған тор мұнаралар мен діңгектер

7308 30

Ғимараттың қоршау және ішіне салынатын құрастырмалары

7308 40

Металл құрылыс ағаштарына, келтеқұбырларға,
қабырғалар немесе шахталық бекітпелерге
арналған жабдықтар

7308 90

Оқшаулау толтырғыштары бар бүрмеленген
(қабырғалы) беттен жасалған екі қабырғадан
тұратын панельдер

9406

Өнеркәсіптік ғимараттардың құрастырмалары

9406

Инженерлік ғимараттардың құрастырмалары

9406

Арнайы құрылыстардың құрастырмалары

9406

Ауыл шаруашылығы құрылысына арналған
құрылыстар

Құрастырмалары мен алюминий және алюминий қорытпаларынан
жасалған құрылыс бұйымдары (элементтері)

7610

Алюминий металл құрастырмалары мен олардың
бөліктері, терезелер, есіктер және олардың
рамалары

7604

Алюминий шыбықтары мен пішіндері

9406

Ғимаратты қоршау құрастырмалары

9406

Көтерме және қоршау функцияларды біріктірген
ғимараттардың құрастырмалары

9406

Ғимараттар мен құрылыстардың көтерме
құрастырмалары

9406

Инженерлік құрылыстардың құрастырмалары

9406

Сәндік-қаптама, қорғаныш-сәндік бұйымдар

9406

Құрама-бөлшектемелі және көлемдік-блокты
құрастырмалар

Техникалық регламентке
2-қосымша    

    Құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының
              қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары

Р/с
N
Қауіпсіздік
түрлері
Қауіптілік объектілері Қауіпсіздікті қамта-
масыз ету тәртібі
1 2 3 4

1

Механикалық
қауіпсіздік
(соққы әсері)

Қауіптілік субъек-
тілеріне соққы әсе-
рінің қауіптілігі
шығуы мүмкін құры-
лыс бұйымдары мен
құрастырмалары
(жинақ) механикалық
қауіптілік нысан-
дары болып табылады

Күші құрылыс материал-
дары, бұйымдары мен
құрастырмаларға тара-
латын техникалық рег-
ламенттерде белгілен-
ген механикалық
(соққы) әсерден қорғау
талаптарының орында-
луын бақылау мемлекет-
тік бақылау мен қада-
ғалау жүйесіне енеді

2

Өрт қауіпсізді-
гі және жарылыс
қауіпсіздігі

Барлық жанғыш құры-
лыс материалдары,
бұйымдары мен құ-
растырмалары, сон-
дай-ақ қауіптілік
субъектілеріне
олардың бұзылуы мен
соққы әсеріне әкеп
соғатын от немесе
жоғары температура-
ның әсерінен өзінің
төзімділік сипатта-
маларын төмендете-
тін құрылыс құрас-
тырмалары өрт қауіптілік объекті-
лері болып табыла-
ды. Белгіленген
шектік концентра-
цияларды немесе
регламенттелген
қауіпсіздік шарала-
рын сақтамау жары-
лысқа әкеп соғатын
химия өнеркәсібі
өнімдеріне жататын
құрылыс материалда-
ры жарылыс қауіпті
объектілер болып
табылады

Күші құрылыс материал-
дарына, бұйымдары мен
құрастырмаларына тара-
латын "Өрт қауіпсіз-
дігі туралы" Қазақс-
тан Республикасының
Заңында және техника-
лық регламенттерде
белгіленген өрт қауіп-
сіздігі мен жарылыс
қауіпсіздігі талапта-
рының орындалуын
бақылаудың өткізі-
луіне ТЖМ өрт қада-
ғалау органдары
жауапты болып табыла-
тын мемлекеттік бақы-
лау және қадағалау
жүйесіне енеді

3

Химиялық
қауіпсіздік

Негізінен адам, жа-
нуарлар ағзасына,
сондай-ақ өсімдік-
терге тікелей не-
месе жанама кері
әсерін тигізетін
мөлшерде қоршаған
ортаға зиянды зат-
тар бөлетін химия
өнеркәсібінің өнім-
деріне жататын құ-
рылыс материалдары,
бұйымдары мен құ-
растырмалары химия-
лық қауіптілік
объектілері болып
табылады

Күші құрылыс материал-
дары, бұйымдары мен
құрастырмаларына тара-
латын "Халықтың сани-
тарлық-эпидемиология-
лық ахуалы туралы"
Қазақстан Республика-
сының Заңында және
техникалық регламент-
терде белгіленген
химиялық қауіпсіздік
талаптарының орында-
луын бақылау мемлекет-
тік бақылау және қада-
ғалау жүйесіне енеді,
оның өткізілуіне уәкі-
летті мемлекеттік ор-
гандар жауапты болып
табылады

4

Радиациялық қауіпсіздік

Радиоактивті лас-
тануға ұшыраған немесе жоғары та-
биғи радиациялық фоны бар құрылыс материалдары,
бұйымдары мен құ-
растырмаларының
жекелеген түрлері
радиациялық қауіп-
тілік объектілері
болып табылады.
Бұлар табиғи мате-
риалдар мен бұйым-
дар олардың ішінде:
тау жыныстары,
қиыршық тас, құм,
дайын метал бұйым-
дар мен құрастыр-
малар және т.с.с.

"Халықтың радиациялық
қауіпсіздігі туралы"
Қазақстан Республика-
сының Заңында және осы
Техникалық регламентте
белгіленген радиация-
лық қауіпсіздік талап-
тарының орындалуын ба-
қылау мемлекеттік ба-
қылау және қадағалау
жүйесіне енеді, оның
өткізілуіне уәкілетті
мемлекеттік органдар
жауапты болып табылады

5

Биологиялық қауіпсіздік

Ішінде адам мен қоршаған ортаға кері әсерін тигізе-
тін микроағзалары
болуы мүмкін орга-
никалық құрамбөлік-
тері бар құрылыс
материалдары мен
бұйымдары биология-
лық қауіптілік
объектілері болып
табылады

Күші құрылыс материал-
дары, бұйымдары мен
құрастырмаларға тара-
латын "Халықтың сани-
тарлық-эпидемиология-
лық ахуалы туралы"
Қазақстан Республика-
сының Заңы мен техни-
калық регламенттерде
белгіленген биология-
лық қауіпсіздік талап-
тарының орындалуын
бақылау мемлекеттік
бақылау және қадағалау
жүйесіне енеді, оның
өткізілуіне уәкілетті
мемлекеттік органдар
жауапты болып табылады

6

Термиялық
қауіпсіздік

Беттері жоғары
немесе өте төмен
температурасы бар
және металмен,
керамикамен, шыны-
мен, таспен, плас-
тмассамен, ағашпен
берілген құрылыс
материалдары мен
бұйымдары термиялық
қауіптілік объекті-
лері болып табылады

Осы Техникалық регла-
ментте белгіленген
термиялық қауіпсіздік
талаптарының орында-
луын бақылау мемлекет-
тік бақылау мен қада-
ғалау жүйесіне енеді

7

Адам денсаулығы
үшін санитар-
лық-эпидемиоло-
гиялық қауіп-
сіздік (химия-
лық, физикалық
және биология-
лық факторлар)

Құрылыс материал-
дары, бұйымдары мен
құрастырмаларының
техникалық сипат-
тамаларына (қасиет-
теріне) қойылатын
сәйкес талаптарды
белгілеумен қол
жеткізілетін адам-
дар мен жануарларға
санитарлық-эпиде-
миологиялық қауіп-
сіздікті қамтамасыз
етуге тиісті құры-
лыс материалдары,
бұйымдары мен құ-
растырмаларының
техникалық сипат-
тамаларына (қасиет-
теріне) қойылатын
сәйкес талаптарды
белгілеумен қол
жеткізілетін тұрғын
және қоғамдық ғима-
раттардың қоршау
құрастырмаларында
пайдаланылатын
құрылыс материалда-
ры, бұйымдары мен
құрастырмалары са-
нитарлық-эпидемио-
логиялық қауіптілік
объектілері болып
табылады.
Санитарлық-эпиде-
миологиялық қауіп-
тілік құрылыс мате-
риалдары, бұйымда-
ры мен құрастырма-
ларын өндіру саты-
сында да орын алады

Тұрғын және қоғамдық
ғимараттарды жобалаған
кезде санитарлық-эпи-
демиологиялық қауіп-
сіздік талаптары қор-
шау құрылыс құрастыр-
маларының сәйкес құ-
растырмалық орындалуы
жолымен ескеріледі.
Бұл талаптар "Халықтың
санитарлық-эпидемиоло-
гиялық ахуалы туралы"
Қазақстан Республика-
сының Заңында және құ-
рылыс материалдары,
бұйымдары мен құрас-
тырмаларын жасауға
арналған техникалық
регламенттерде ескері-
леді.
Санитарлық-эпидемиоло-
гиялық қауіпсіздік
талаптарының
орындалуын бақылау
мемлекеттік бақылау
және қадағалау
жүйесіне енеді

Техникалық регламентке
3-қосымша     

Ғимараттар мен имараттардың көтерме элементтері ретінде
пайдаланылатын құрама құрылыс құрастырмалары сипаттамаларына
(қасиеттеріне) қойылатын қауіпсіздік талаптары

      1. Қауіпсіздіктің осы талаптары Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы бойынша кодтары бар (СЭҚ ТН): 9406 00 90, 7308 20, 7308 40, 7308 90, 7610, 4418 90, 6810 11 900, 6810 91, 6810 99, 7003, 7004, 7005, 7007 19, 7008, 7016 90 зауыттық жасалған құрама құрылыс құрастырмаларына қолданылады.
      Осы құрылыс құрастырмаларының жекелеген сипаттамалары (қасиеттері) олардың ғимараттар мен ғимараттарды пайдалану процесінде бұзылуына себепкер болуы және адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде өсімдік және жануарлар әлемі үшін механикалық қауіптілік нысандары (бұзылған кездегі соққы әсері) болуы мүмкін.
      2. Осы өнімдер сипаттамаларына (қасиеттеріне) мынадай ең төменгі қажетті талаптар белгіленеді: СЭҚ ТН 1-тармақта аталған кодтарына жататын құрама құрылыс құрастырмаларының арналуына сәйкес берік сипаттамалары, ал құрама темір бетон құрастырмаларының (СЭҚ ТН коды 6810 91, 9406 00 90) адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде өсімдік және жануарлар әлеміне механикалық (соққы) әсерінің мүмкіндігін қоспағанда, ғимараттар мен құрылыстарды пайдаланудың нақты жағдайларында олардың бұзылуының алдын-алуға жеткілікті, қаттылық пен сызатқа төзімділігі болуға тиіс.
      3. Қауіпсіздік көрсеткіштерінің нақтылы (егжей-тегжейлі) мәндері осы Техникалық регламентпен үйлестірілген көтерме құрамалы құрылыс құрастырмаларына арналған стандарттарда белгіленуі тиіс.
      4. Ғимараттар мен ғимараттардың көтерме элементтері ретінде пайдаланылатын құрама құрылыс құрастырмаларының қауіпсіздігіне қатысты осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін бағалау мен растау мемлекеттік бақылау мен қадағалау, сондай-ақ сәйкестікті міндетті растау түрінде жүзеге асырылады.
      5. Мемлекеттік бақылау мен қадағалау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.
      6. Сәйкестікті міндетті растауға осы Техникалық регламентке 9-қосымшаның 1-кестесіне кіретін өнімдер жатады.
      7. Сәйкестік сертификаты сәйкестікті растау схемасында белгіленген мерзімге беріледі.
      8. Сәйкестікті растау рәсімдерінен өткен құрама құрылыс құрастырмалары сәйкестік белгісімен таңбаланады.

Техникалық регламентке
4-қосымша    

Полимер, синтетикалық және басқа құрылыс материалдары,
бұйымдары мен құрастырмаларының сипаттамаларына (қасиеттеріне)
қойылатын қауіпсіздік талаптары

      1. Қауіпсіздіктің осы талаптары Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы бойынша кодтары бар (СЭҚ ТН) 3901-3914, 4002, 3917 31-40, 3920, 3921, 3921 90, 3916, 3919 10-90, 3918, 3922, 3925 10, 3925 20, 3925 30, 3925 90, 9406 00 90, 3917 10-29, 4003, 4008, 4010, 4016 91, 4412, 4410, 4411, 4408, 4413, 6807, 6809, 7019 31, 6806, 5904, 5705, 6812 полимер және синтетикалық құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларына қолданылады.
      Осы құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларының жекелеген сипаттамалары (қасиеттері) адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде өсімдік және жануарлар әлемі үшін өрт және (немесе) химиялық қауіптілік нысандары болуы мүмкін.
      2. Осы өнімдер сипаттамаларына (қасиеттеріне) мынадай ең төменгі қажетті талаптар белгіленеді: полимер, синтетикалық және құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларының адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде өсімдік және жануарлар әлеміне қауіпті және зиянды әсерлерін (оның ішінде өздігінен жануы салдарынан) болдырмауы қажет.
      3. Қауіпсіздік көрсеткіштерінің нақтылы (егжей-тегжейлі) мәндері осы Техникалық регламентпен үйлестірілген полимер, синтетикалық және басқа да құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларына арналған стандарттарда белгіленуі тиіс.
      4. Полимер, синтетикалық және басқа құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларының қауіпсіздігіне қатысты осы техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін бағалау мен растау мемлекеттік бақылау мен қадағалау, сәйкестікті міндетті растау түрінде жүзеге асырылады.
      5. Мемлекеттік бақылау мен қадағалау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
      6. Сәйкестікті міндетті растауға осы Техникалық регламентке 9-қосымшаны 1-кестесіне кіретін өнімдер жатады.
      7. Сәйкестік сертификаты сәйкестікті растау сұлбасында белгіленген мерзімге беріледі.
      8. Сәйкестік туралы декларацияны қабылдауға осы Техникалық регламентке 9-қосымшаның 1-кестесіне кіретін өнімдер жатады.
      9. Сәйкестік туралы декларация осы өнімді шығарудың жоспарланған мерзіміне сүйене отыра дайындаушы (орындаушы) белгілеген, бірақ бір жылдан аспайтын мерзімге қабылданады.
      10. Сәйкестікті растау рәсімдерінен өткен полимер, синтетикалық және басқа құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары сәйкестік белгісімен таңбаланады.

Техникалық регламентке
5-қосымша    

Құрылыста пайдаланылатын химиялық өнімдер
сипаттамаларына (қасиеттеріне) қойылатын
қауіпсіздік талаптары

      1. Қауіпсіздіктің осы талаптары Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы бойынша кодтары бар (СЭҚ ТН ): 3209, 3208, 3207, 3210, 3211, 3212, 3214, 3814, 3213 90, 3501, 3505, 3506, 2817, 2823, 2819, 2820, 2824, 2821, 2822, 2825 20-40, 2825 60-90, 2914 11, 3204, 3206 химия өнеркәсібінің өнімдеріне жататын құрылыс материалдары мен бұйымдарына қолданылады.
      Осы құрылыс құрастырмалары мен бұйымдарының жекелеген сипаттамалары (қасиеттері) адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде өсімдік және жануарлар әлемі үшін өрт және (немесе) химиялық қауіптілік, сондай-ақ жарылыс қауіптілігі нысандары болуы мүмкін.
      2. Осы өнімдер сипаттамаларына (қасиеттеріне) мынадай ең төменгі қажетті талаптар белгіленеді: құрылыс материалдары мен бұйымдары өздігінен жану және жарылыс мүмкіндігі болмауға және адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, оның ішінде өсімдік және жануарлар әлеміне кері әсерін тигізетін мөлшерде, концентрацияда және үйлесімде қауіпті және зиянды заттар бөлмеуге тиіс.
      3. Қауіпсіздік көрсеткіштерінің нақтылы (егжей-тегжейлі) мәндері осы Техникалық регламентпен үйлестірілген құрылыс материалдары мен бұйымдарына - химия өнеркәсібі өнімдеріне арналған стандарттарда белгіленуі керек.
      4. Құрылыс материалдары мен бұйымдарының - химия өнеркәсібі өнімдерінің қауіпсіздігіне қатысты осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін бағалау мен растау мемлекеттік бақылау мен қадағалау, сәйкестікті міндетті растау түрінде жүзеге асырылады.
      5. Мемлекеттік бақылау мен қадағалау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      6. Сәйкестікті міндетті растауға осы Техникалық регламентке 9-қосымшаның 1-кестесіне кіретін өнімдер жатады.
      7. Сәйкестік сертификаты сәйкестікті растау сұлбасында белгіленген мерзімге беріледі.
      8. Сәйкестікті растау рәсімдерінен өткен құрылыс материалдары мен бұйымдары - химия өнеркәсібі өнімдері сәйкестік белгісімен таңбаланады.

Техникалық регламентке
6-қосымша    

Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың құрылысында
пайдаланылатын құрылыс материалдары, бұйымдары мен
құрастырмалары сипаттамаларына (қасиеттеріне) қойылатын
қауіпсіздік талаптары

      1. Қауіпсіздіктің осы талаптары Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы бойынша кодтары бар (СЭҚ ТН): 2515, 2516, 2517, 6801-6802, 6815, 2523 10, 2523 90, 2523 30, 3816, 2523, 2522, 2520, 6901-6904, 6808, 6809, 3816, 3824 50, 2520 20, 6810, 6907, 6908, 6905, 6901, 6806, 6811, 6812, 2524 00, 6810, 7005, 7004, 7003, 7007 19, 7008, 7016, 7014 00, 9406, 7303, 7610, 7308 тұрғын және қоғамдық ғимараттардың құрылысында пайдаланылатын құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларына қолданылады.
      2. Осы өнімдер сипаттамаларына (қасиеттеріне) қауіпсіздіктің мынадай ең төменгі қажетті талаптары белгіленеді: құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларының рұқсат етілген мәндерден аспайтын табиғи радионуклеидтерінің меншікті тиімді белсенділігінің деңгейі радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және осы үйлерде тұратын немесе жүретін адамдар, жануарлар мен өсімдіктер үшін қауіпті және (немесе) қолайсыз жағдайларды жасамауға тиіс.
      3. Қауіпсіздік көрсеткіштерінің үйлестірілген нақтылы (егжей-тегжейлі) мәндері осы Техникалық регламентпен (тұрғын және қоғамдық ғимараттар құрылысында пайдаланылатын) құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларына арналған стандарттарда белгіленуі тиіс.
      4. Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың құрылысында пайдаланылатын құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларының қауіпсіздігіне қатысты осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін бағалау мен растау мемлекеттік бақылау мен қадағалау, сәйкестікті міндетті растау түрінде жүзеге асырылады.
      5. Мемлекеттік бақылау мен қадағалау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      6. Сәйкестікті міндетті растауға осы Техникалық регламенттің 9-қосымшасының 1-кестесіне кіретін өнімдер жатады.
      7. Сәйкестік сертификаты сәйкестікті растау сұлбасында белгіленген мерзімге беріледі.
      8. Сәйкестік туралы декларацияны қабылдауға осы Техникалық регламентке 9-қосымшаның 2-кестесіне кіретін өнімдер жатады.
      9. Сәйкестік туралы декларация осы өнімді шығарудың жоспарланған мерзіміне сүйене отыра дайындаушы (орындаушы) белгілеген, бірақ бір жылдан аспайтын мерзімге қабылданады.
      10. Сәйкестікті растау рәсімдерінен өткен құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары сәйкестік белгісімен таңбаланады.

Техникалық регламентке
7-қосымша     

Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың сыртқы қоршау
құрастырмаларында пайдаланылатын құрылыс материалдары,
бұйымдары мен құрастырмалары сипаттамаларына
(қасиеттеріне) қойылатын қауіпсіздік талаптары

      1. Қауіпсіздіктің осы талаптары Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы бойынша кодтары бар (СЭҚ ТН): 4418 10, 4418 20, 3925 20, 3925 30, 6904, 6905, 6810, 6809, 7019 3-90, 6806, 6808, 6811, 6802, 3916, 3920, 3921 1, 3921 90, 3918, 3925 90, 9406 00, 7003, 7004, 7005, 7007 19, 7008, 7014, 7016, 6901, 3816, 6815, 6907, 6908, 2523 2-90, 2522, 2520 20, 3824 40, 3824 50, 7308 30, 7610 10 тұрғын және қоғамдық ғимараттардың сыртқы қоршау құрастырмаларында пайдаланылатын құрылыс материалдары мен бұйымдарына қолданылады.
      Осы құрылыс құрастырмалары, бұйымдары мен құрастырмаларының жекелеген сипаттамалары (қасиеттері) тұрғын немесе қоғамдық ғимараттарда тұратын немесе жүретін адамдар, жануарлар және өсімдіктер үшін гигиеналық қауіпсіздік талаптарының орындалмауына себеп болуы мүмкін.
      2. Осы өнімдер сипаттамаларына (қасиеттеріне) мынадай ең төменгі қажетті талаптар белгіленеді: құрылыс материалдары мен бұйымдары ішкі үйлердің дыбыс оқшаулағышының қажетті деңгейін қамтамасыз етуі және жылу өткізуге кедергі келтіру, су және ауаның өтімділігі параметрлері бойынша осы үйлерде тұратын немесе жүретін адамдар, жануарлар мен өсімдіктер үшін қауіпті және (немесе) қолайсыз жағдайларды жасамау қажет.
      3. Қауіпсіздік көрсеткіштерінің нақтылы (егжей-тегжейлі) мәндері осы Техникалық регламентпен үйлестірілген (тұрғын және қоғамдық ғимараттардың сыртқы қоршау құрастырмаларында пайдаланылатын) құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларына арналған стандарттарда белгіленуі тиіс.
      4. Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың сыртқы қоршау құрастырмаларында пайдаланылатын құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмаларына қатысты осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін бағалау мен растау мемлекеттік бақылау мен қадағалау, сәйкестікті міндетті растау түрінде жүзеге асырылады.
      5. Мемлекеттік бақылау мен қадағалау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      6. Сәйкестікті міндетті растауға осы Техникалық регламенттің 9-қосымшаның 1-кестесіне кіретін өнімдер жатады.
      7. Сәйкестік сертификаты сәйкестікті растау сұлбасында белгіленген мерзімге беріледі.
      8. Сәйкестік туралы декларацияны қабылдауға осы Техникалық регламентке 9-қосымшаның 2-кестесіне кіретін өнімдер жатады.
      9. Сәйкестік туралы декларация осы өнімді шығарудың жоспарланған мерзіміне сүйене отыра дайындаушы (орындаушы) белгілеген, бірақ бір жылдан аспайтын мерзімге қабылданады.
      10. Сәйкестікті растау рәсімдерінен өткен құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары сәйкестік белгісімен таңбаланады.

Техникалық регламентке
8-қосымша     

Өнімдер сипаттамаларына (қасиеттеріне) қойылатын
қауіпсіздік талаптары белгіленетін құрылыс материалдары,
бұйымдары мен құрастырмалары түрлерінің (топтарының) тізбесі

Р/с
N
Құрылыс мате-
риалдарының,
бұйымдары мен
құрастырмала-
рының түрлері
(топтары)
СЭҚ ТН коды Қамтамасыз
етілуге тиісті
қауіпсіздік
түрлері

1

Полимерлік, синте-
тикалық және басқа
құрылыс материал-
дары мен бұйымдары

3901-3914, 4002, 3917
31-40, 3920, 3921,
3921 90, 3916, 3919
10-90, 3918, 3922,
3925 10, 3925 20,
3925 30, 3925 90,
9406 00 90, 3917
10-29, 4003, 4008,
4010, 4016 91, 4412,
4410, 4411, 4408,
4413, 6807, 6809,
7019 31, 6806, 5904,
5705, 6812

Өрт
Химиялық

2

Құрылыста пайдала-
нылатын химия
өнеркәсібінің
өнімдері

3209, 3208, 3207,
3210, 3211, 3212,
3214, 3814, 3213.90,
3501, 3505, 3506,
2817, 2823, 2819,
2820, 2824, 2821,
2822, 2825 20-40,
2825 60-90, 2914 11,
3204, 3206

Өрт
Жарылыс
қауіпсіздік
Химиялық

3

Ғимараттар мен
құрылыстардың кө-
терме элементтері
ретінде пайдаланы-
латын (құрама) құ-
рылыс құрастырмалары

9406 00 90, 7308 20,
7308 40, 7308 90,
7610, 4418 90, 6810
11 900, 6810 91, 6810
99, 7003, 7004, 7005,
7007 19, 7008, 7016

Механикалық
(соққы әсері)

4

Тұрғын және қоғам-
дық ғимараттардың
сыртқы қоршау құ-
растырмаларында
пайдаланылатын
құрылыс материал-
дары, бұйымдары
мен құрастырмалары

4418 10, 4418 20,
3925 20, 3925 30,
6904, 6905, 6810,
6809, 7019 3-90,
6806, 6808, 6811,
6802, 3916, 3920,
3921 1, 3921 90,
3918, 3925 90, 9406
00, 7003, 7004, 7005,
7007 19, 7008, 7014,
7016, 6901, 3816,
6815, 6907, 6908,
2523 2-90, 2522, 2520
20, 3824 40, 3824 50,
7308 30, 7610 10

Санитарлық-
эпидемиология-
лық (химиялық,
физикалық және
биологиялық
факторлар)

5

Кенсіз материал-
дар, кеуекті тол-
тырғыштар, табиғи
тастардан жасалған
жол қаптама мате-
риалдары мен тұр-
ғын және қоғамдық
ғимараттардың құ-
рылысында пайдала-
нылатын дайын метал бұйымдар мен
құрастырмалар

2515, 2516, 2517,
6801-6802, 6815,
2523 10, 2523 90,
2523 30, 3816, 2523,
2522, 2520, 6901-6904,
6808, 6809, 3816,
3824 50, 2520 20,
6810, 6907, 6908,
6905, 6901, 6806,
6811, 6812, 2524 00,
6810, 7005, 7004,
7003, 7007 19, 7008,
7016, 7014 00, 9406,
7303, 7610, 7308

Радиациялық

Техникалық регламентке
9-қосымша    

Сәйкестікті міндетті растауға жататын құрылыс
материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының тізбесі

1-кесте   

СЭҚ ТН коды Өнімнің атауы
1 2

3918 10
 
 
 
 
 
 
      4814
5905 00
5904
 
 
 
 
    3204 11 000 0
3204 13 000 0
3205 00 000 0
3206 19 000 0
3206 20 000 0
3206 30 000 0
3208
3209
3211 00 000 0
3211 00 000 0
3214 10 100 0
3214 10 900 0
2520 10 000 0
2522 10 000 0
2522 20 000 0
2523
2524 00
6810
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         6904 10 000 0
6904 90 000 0
3921 11 000 0
3921 12 000 0
3921 13
3921 14 000 0
6806
68 11 10 000 0
68 11 20 110 0
68 11 20 800 0
 
6807
 
7016 90 800 0
3925 20 000 0
3925 30 000 0
 
2520 20
2517

Полимер материалдардан жасалған, өздігінен
желімденетін немесе өздігінен желімденбей-
тін, орамдағы немесе пластиналардағы еденге
арналған төсеніштер, поливинилхлоридпен
сіңдірілген немесе жабылған негізден тұра-
тын, қабырғаларға немесе төбеге арналған
полимер жабындар.
Тұсқағаз қағазы (тұсқағаздар) және басқа қабырғалық жабындар; терезеге арналған
мөлдір қағаз.
Формасы бойынша пішілген немесе пішілмеген
линолеум; формасы бойынша пішілген немесе
пішілмеген текстиль негізіндегі жер
төсеніштері.
Астарлар, пигменттер, бояулар, эмальдар,
майғынды бояулар, сылайтын заттар,
тығыздағыштар, түсті лактар, түсті лак
негізіндегі препараттар.
 
 
 
 
 
 
 
 
        Цемент басқа тұтқырлық материалдар (гипс,
әк және басқа жергілікті тұтқырлықтар).
 
 
  Асбест.
Жеңіл бетоннан жасалған бетон және темір
бетон құрастырмалары.
Ауыр және жеңіл бетоннан жасалған, бекемдетілген және бекемдетілмеген, типті
жоба бойынша дайындалған (НД сериясы)
нақтырақ: іргетас блоктары, далдашалар,
ұзындығы 6 метрге дейінгі арқалықтар,
аражабын тақтайшалары, ұзындығы 7,2 метрге
дейінгі аражабындар, жиектер, қадалар, бетон құбырлар, тіреулер (ЛЭП тіреулері).
Құрылыс, қыш және силикат кірпіш, еденге арналған блоктар.
Дыбыс оқшаулағыш, жылу оқшаулағыш және дыбыс
жұтқыш материалдардан жасалған (минералды мақтадан, шыны мақтадан, шыныталшықтан, перлиттен, кеуек бетоннан, кеуекті және полимер материалдардан жасалған) бұйымдар.
Асбестцементтен және целлюлоза талшықтары бар цементтен немесе ұқсас материалдардан,
оның ішінде асбестцемент табақтарынан
жасалған бұйымдар.
Гидрооқшаулағыш шатыр материалдары (шатыр
пергаменті, қарақағаз және ұқсас бұйымдар).
Шыныпакеттер.
Пластмассадан жасалған құрылыс бөлшектері
(есіктер, табалдырықтар, терезелер, рамалар,
терезе қақпақтары).
Құрғақ құрылыс қоспалары.
Қиыршық тас.

Сәйкестігі сәйкестік туралы декларациямен расталуы
мүмкін өнімдер тізбесі

2-кесте   

СЭҚ ТН коды Өнімнің атауы

3921 11 000 0
3921 12 000 0
3921 13
3921 14 000 0
6806
7016 90

Дыбыс оқшаулағыш, жылу оқшаулағыш және дыбыс
жұтқыш материалдардан жасалған (минералды
мақтадан, шыны мақтадан, шыныталшықтан,
перлиттен, кеуек бетоннан, кеуекті және
полимер материалдардан жасалған) бұйымдар.
Шыныпакеттер.

Техникалық регламентке
10-қосымша   

Сәйкестікті міндетті растау кезінде расталатын құрылыс
материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары сипаттамаларының
(қасиеттерінің) қауіпсіздік көрсеткіштерінің тізбесі

Р/с
N
Өнімнің атауы ЭҚТ ӨЖ
коды
СЭҚ ТН
коды
Қауіпсіздік
көрсеткіште-
рінің атауы
1 2 3 4 5

1

Полимер материалдар-
дан жасалған, өзді-
гінен желімденетін
немесе өздігінен же-
лімденбейтін, орам-
дағы немесе пластина-
лардағы еденге арнал-
ған төсеніштер, поли-
винилхлоридпен сің-
дірілген немесе жа-
былған негізден тұра-
тын, қабырғаларға не-
месе төбеге арналған
полимер жабындар

25.23.11

3918 10

Уыттылығы
Бөлінетін
химиялық зат-
тар қауіпті-
лігінің
жиынтық
көрсеткіші
Жану тобы

2

Тұсқағаз қағазы (тұс-
қағаздар) және басқа
қабырғалық жабындар;
терезеге арналған
мөлдір қағаз

21.24.11

4814
5905 00

Уыттылығы
Өрт
қауіптілігі

3

Формасы бойынша пі-
шілген немесе пішіл-
меген линолеум; фор-
масы бойынша пішілген
немесе пішілмеген
текстиль негізіндегі
жер төсеніштері

36.63.40

5904

Уыттылығы
Бөлінетін
химиялық зат-
тар қауіпті-
лігінің
жиынтық
көрсеткіші
Жану тобы

4

Астарлар, пигменттер,
бояулар, эмальдар,
майғынды бояулар,
сылайтын заттар,
тығыздағыштар, түсті
лактар, түсті лак
негізіндегі препа-
раттар

24.30.11 24.30.12 24.30.21 24.30.22 24.12.11 24.12.12 24.12.13 24.12.24

3204 11 000 0
3204 13 000 0
3205 00 000 0
3206 19 000 0
3206 20 000 0
3206 30 000 0
3208
3209
3211 00 000 0
3214 10 100 0
3214 10 900 0

Уыттылығы
Өрт қауіптілігі

5

Асбест

14.50.23

2524 00

Радионуклид-
тердің мен-
шікті белсенділігі

6

Цемент басқа тұтқыр-
лық материалдар (гипс, әк және басқа
жергілікті тұтқыр-
лықтар)

26.51.12 26.52.10 26.53.10

2520 10 000 0
2522 10 000 0
2522 20 000 0
2523

Майыстыру жә-
не қысу ке-
зіндегі
беріктік шегі
Радионуклид-
тердің мен-
шікті белсенділігі

7

Жеңіл бетоннан жасал-
ған бетон және темір
бетон құрастырмалары
Ауыр және жеңіл бе-
тоннан жасалған,
бекемдетілген және
бекемдетілмеген,
типті жоба бойынша
дайындалған (НД се-
риясы), нақтырақ:
іргетас блоктары,
далдашалар, ұзындығы
6 метрге дейінгі ар-
қалықтар, аражабын
тақтайшалары, ұзынды-
ғы 7,2 метрге дейінгі
аражабындар, жиектер,
қадалар, бетон құбыр-
лар, тіреулер (ЛЭП
тіреулері)

26.61.11 26.61.12 26.61.13 26.61.20 26.66.12

6810

Радионуклид-
тердің меншікті белсенділігі
Бетонның бе-
ріктігі
Қаттылығы
Сызатқа
төзімділігі

8

Құрылыс, керамика және силикат кірпіш, еденге арналған блоктар

26.40.11

6904 10 000 0
6904 90 000 0

Радионуклид-
тердің мен-
шікті белсен-
ділігі
Қысу
кезіндегі
беріктігінің
шегі
Аязға
тұрақтылығы

9

Дыбыс оқшаулағыш,
жылу оқшаулағыш және
дыбыс жұтқыш мате-
риалдардан жасалған
(минералды мақтадан,
шыны мақтадан, шыны-
талшықтан, перлиттен,
кеуек бетоннан, кеуекті және полимер
материалдардан жасалған) бұйымдар

26.82.16 26.61.11 26.61.12 26.82.16

3921 11 000 0
3921 12 000 0
3921 13
3921 14 000 0
6806

Радионуклид-
тердің мен-
шікті белсен-
ділігі
Уыттылығының
деңгейі
Жану тобы

10

Асбестцементтен және
целлюлоза талшықтары
бар цементтен немесе
ұқсас материалдардан,
оның ішінде асбест-
цемент табақтарынан
жасалған бұйымдар

26.65.12

6811 10 000 0
6811 20 110 0
6811 20 800 0

Радионуклид-
тердің
меншікті
белсенділігі

11

Гидрооқшаулағыш шатыр
материалдары (шатыр
пергаменті, қарақағаз
және ұксас бұйымдар)

26.82.11

6807

Уыттылық дең-
гейі
Жану тобы
Радионуклид-
тердің
меншікті
белсенділігі

12

Шыныпакеттер

26.15.12

7016 90 800 0

Жалпы жарық
өткізу коэф-
фициенті
Радионуклид-
тердің
меншікті
белсенділігі

13

Пластмассадан жасал-
ған құрылыс бөлшекте-
рі (есіктер, табал-
дырықтар, терезелер,
рамалар, терезе
қақпақтары)

25.23.14

3925 20 000 0
3925 30 000 0

Уыттылығы
Бұрыштық
қосылыстары-
ның
мықтылығы
Өрт
қауіптілігі

14

Құрғақ құрылыс
қоспалары

26.53.10
26.66.11

2520 20

Радионуклид-
тердің
меншікті
белсенділігі

15

Қиыршық тас

14.21.12

2517

Радионуклид-
тердің
меншікті
белсенділігі

Техникалық регламентке
11-қосымша   

"Құрылыс материалдары, бұйымдары және құрастырмалары
қауіпсіздігі" техникалық регламентінде белгіленген
талаптардың орындалуын қамтамасыз ететін үйлестірілген
стандарттар тізілімі (дәлелқоры)

МСТ 12.0.001-82 ЕҚСЖ. Негізгі ережелер
МСТ 12.0.002-2003 ЕҚСЖ. Терминдер мен анықтамалар
МСТ 12.0.003-74 ЕҚСЖ. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар
МСТ 12.0.004-90 ЕҚСЖ. Еңбек қауіпсіздігіне оқытуды ұйымдастыру. Жалпы ережелер.
МСТ 12.1.001-89 ЕҚСЖ. Ультрадыбыс. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары
МСТ 12.1.002-84 ЕҚСЖ. Өнеркәсіптік жиілікті электр өрістері. Кернеуліктің рұқсат етілетін деңгейлері мен жұмыс орындарында бақылау жүргізуге қойылатын талаптар
МСТ 12.1.003-83 ЕҚСЖ. Шу. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары
МСТ 12.1.004-91 ЕҚСЖ. Өрт қауіпсіздігі. Жалпы талаптар
МСТ 12.1.005-88 ЕҚСЖ. Жұмысшы аймақтың ауасына қойылатын жалпы санитарлық-гигиеналық талаптар
МСТ 12.1.007-76 ЕҚСЖ. Зиянды заттар. Жіктеу және қауіпсіздіктің жалпы талаптары
МСТ 12.1.010-76 ЕҚСЖ. Жарылыс қауіпсіздік. Жалпы талаптар
МСТ 12.1.012-2004 ЕҚСЖ. Діріл қауіпсіздігі. Жалпы талаптар
МСТ 12.1.014-84* Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жуйесі. Жұмысшы аймақтың ауасы. Зиянды заттардың шоғырларын индикаторлық түтіктермен өлшеу әдісі
МСТ 12.1.029-80 ЕҚСЖ. Шудан қорғау құралдары мен әдістері. Жіктеу.
МСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Заттар мен материалдардың өрт жарылыс қауіптілігі. Көрсеткіштер атау тізімі мен оларды анықтау әдістері.
МСТ 12.2.003-91 ЕҚСЖ. Өндірістік жабдық. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары
МСТ 12.3.002-75 ЕҚСЖ. Өндірістік процестер. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары
МСТ 12.3.003-86 ЕҚСЖ. Электр дәнекерлеу жұмыстары. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары
МСТ 12.3.009-76 ЕҚСЖ. Тиеу-түсіру жұмыстары. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары
МСТ 12.3.020-80 ЕҚСЖ. Жүктерді кәсіпорындарда орнынан жылжыту процестері. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары
МСТ 12.3.033-84 ЕҚСЖ. Құрылыс машиналары. Пайдалану кезіндегі қауіпсіздіктің жалпы талаптары
МСТ 12.4.011-89 ЕҚСЖ. Жұмысшыларды қорғау құралдары. Жалпы талаптар және жіктеу
МСТ 12.4.021-75 ЕҚСЖ. Желдеткіштер жүйесі. Жалпы талаптар
РД34 РК.03.204-05 Аспаптар мен құрал-жабдықтармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелері.
ҚР ҚНжЕ 2.02.05-2002 Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі СанЕжН "Атмосфералық ауаға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2004 жылғы 18 тамыздағы N 629 бұйрығымен бекітілген
СанЕжН "Ауыз сумен қамтамасыз етудің орталықтандырылған жүйелердің су сапасына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар", Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2004 жылғы 28 маусымдағы N 506 бұйрығымен бекітілген
Гигиеналық нормативтер "Жұмысшы аймақ ауасында зиянды заттардың шекті рұқсат етілетін шоғырлары мен болжалды қауіпсіз деңгейлері" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 03 желтоқсандағы N 841 бұйрығымен бекітілген
НРБ-99 Радиациялық қауіпсіздік нормалары
ҚР РЕ 50.3.35-97 Құрылыс материалдары мен құрастырылымдарын сертификаттау тәртібі
ҚР СТ 3.1-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесі. Сәйкестік белгісі. Техникалық талаптар
ҚР СТ 3.4-2003 Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесі. Өнімге сәйкестікті растау жүргізу тәртібі. Жалпы талаптар
ҚР СТ 3.9-2004 Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесі. Импорт өнімнің сәйкестігін растау. Жалпы ережелер.
ҚР СТ 3.23-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесі. Жиһаз бен ағаш өңдеу өнеркәсібінің өнімдерін сертификаттау тәртібі
ҚР СТ 3.25-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесі. Өнім мен көрсетілетін қызметті сәйкестік белгісімен таңбалау тәртібі
ҚР СТ 3.58-2005 Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі. Өнімнің сәйкестігін растау жүргізу кезінде пайдаланылатын үлгілерді ұстау тәртібі
ҚР СТ 615-2001 Бояу және жабын жағу үшін ағаш және металл бойынша оттан қорғау құрамдары. Жалпы талаптар
ҚР СТ 935-92 Цемент өндіруге арналған электротермофосфорлы түйіршікті қождар.
ҚР СТ 937-92 Бетон және темір бетон жинақталатын құрастырылымдар мен бұйымдар
ҚР СТ 938-92 Өндірістік ғимараттарға арналған темірбетон жабық плиталары. Техникалық шарттар.
ҚР СТ 939-92 Қағылатын темір бетон қадалар. Техникалық шарттар.
ҚР СТ 940-92 Ғимараттарға арналған қабырғалық бетон және темір бетон блоктар. Техникалық шарттар.
ҚР СТ 943-92 Ағаш есіктер. Техникалық шарттар
ҚР СТ 944-92 Қалқанға арналған гипсбетон панельдер. Техникалық шарттар.
ҚР СТ 945-92 Қабырғалық бетон тастар. Техникалық шарттар.
ҚР СТ 946-92 Құрылыс жұмыстарына арналған табиғи тастан жасалған қиыршықтас. Техникалық шарттар.
ҚР СТ 947-92 Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарға арналған қабырғалық сыртқы бетон және темірбетон панельдер.
ҚР СТ 948-92 Кеуекті жасанды қиыршықтас, құмтас және құм.
ҚР СТ 949-92 Ғимараттар мен құрылыстар жабындарына арналған көп кеуекті темірбетон плиталар.
ҚР СТ 950-92 Терезе және балконның ағаш есіктері. Жалпы техникалық шарттар.
ҚР СТ 952-92 Кен байыту кәсіпорындарының жолшыбай игерілетін жыныстары мен қалдықтарынан жасалып құрылыс жұмыстарына арналған қиыршықтас.
ҚР СТ 956-93 Таспалы іргетастық темірбетон плиталар. Техникалық шарттар.
ҚР СТ 957-93 Өндірістік ғимараттардың сыртқы қабырғаларына арналған кеуекті толтырғышты жеңіл бетондардан жасалған панельдер.
ҚР СТ 958-93 Қасбеттік бетон тақталар. Техникалық шарттар
ҚР СТ 961-93 Балкондар мен бастырмалардың темірбетон тақталары. Техникалық шарттар
ҚР СТ 971-93 Гипсті қатырма жаймалар. Техникалық шарттар
ҚР СТ 973-2004 Жол және аэродром құрылысына арналған, өңделмеген бейорганикалық тұтқыр тас материалдар мен топырақтар. Техникалық шарттар
ҚР СТ 1039-2001 Сәндеп-өңдеу және қаптама материалдар. Өндіруде және қолдануда қойылатын өрт қауіпсіздігі талаптары
ҚР СТ 1014-2000 Өнімді сәйкестендіру. Жалпы ережелер
ҚР СТ 1128-2002 Полиэфир шайырлары негізінде шыныталшықпен арқауланған, пластикалық құбырлар. Жалпы Техникалық шарттар
ҚР СТ 1129-2002 Полиэфир шайырлары негізінде шыныталшықпен арқауланған, пластикалық құбырлар. Жалғайтын бөлшектер. Жалпы техникалық шарттар
ҚР СТ 1168-2002 Құрғақ құрылыс қоспалары. Жалпы техникалық шарттар ҚР СТ 1215-2003 Қара қиыршықтас. Техникалық шарттар
ҚР СТ 1216-2003 Қара қиыршықтасты-малтатасты-құмды қоспалар. Техникалық шарттар
ҚР СТ 1220-2003 Көпір құрылмаларының аралық тірек бөліктеріне арналған резеңке
ҚР СТ 1283-2004 Құрылыс жұмыстарына үшін малтатас пен қойтастан құм, малтатас және қиыршықтас өндіруге арналған шикізат. Жалпы Техникалық шарттар
ҚР СТ 1284-2004 Құрылыс жұмыстары үшін тығыз жыныстардан жасалған қиыршықтас пен малтатас. Техникалық шарттар
ҚР СТ 1379-2005 Автомобиль жолдарындағы көпір құрылыстары мен сужібергіш құбырлар. Құрылмалардың жуықтау сырт көлемдері
ҚТ СТ 1380-2005 Автомобиль жолдарындағы көпір құрылыстары мен сужібергіш құбырлар. Жүктемелер және әсер етулер
ҚР СТ 1409-2005 Жол белгілерінің темірбетон тіректері. Техникалық шарттар
ҚР СТ ИСО 1043-1-2005 (ИСО 1043-1:2001, IDT) Пластмассалар. Белгілеулер мен қысқартулар. 1-бөлім. Негізгі полимерлер және олардың арнайы қасиеттері
ҚР СТ ИСО 1043-1-2005 (ИСО 1043-1:2001, IDT) Пластмассалар. Белгілеулер мен қысқартулар. 1-бөлім. Негізгі полимерлер және олардың арнайы қасиеттері
ҚР СТ ИСО 4427-2004 Сумен жабдықтауға арналған полиэтилен құбырлар. Техникалық шарттар
ҚР СТ ИСО 1872-1-2005 (ИСО 1872-1:2001, IDT) Пластмассалар. Жүйелеу мен экструзияға арналған полиэтилен (РЕ) және этилен полимерлестері негізіндегі материалдар. 1-бөлім. Белгілеулер жүйесі және сипат тізімге арналған негіз
ҚР СТ ИСО 8770-2004 Ғимараттың ішінде орнатылған, пайдаланылған және қарқынды суларды (төмен және жоғары температураларда) бұру жүйесі үшін, жоғары тығыздықты полиэтиленнен жасалған құбырлар мен санитарлық-техникалық тетіктер. Техникалық шарттар
ҚР СТ ИСО 8772-2004 Жер астындағы құрғатқыш және кәріздік жүйелер үшін полиэтиленнен жасалған құбырлар мен санитариялық-техникалық тетіктер. Техникалық шарттар
ҚР СТ ИСО 13761-2005 (ИСО 13761-1996, IDT) Пластмассалық құбырлар мен санитарлық-техникалық тетіктер. 20 о С-тан жоғары температураларда пайдаланылатын полиэтиленді құбыржол жүйелеріне арналған қысымды төмендету коэффициенттері
ҚР СТ ИСО 11922-1-2005 (ИСО 11922-1:1997, IDT) Ағымдағы орталарды тасымалдау үшін, термопластикалық материалдардан жасалған құбырлар. Өлшемдер мен рұқсаттар. 1-бөлім. Метрикалық топтама
ҚР СТ ИСО 12162-2005 (ИСО 12162:1997, IDT) Ағынды қосымшалар үшін тағайындалған құбырлар мен санитарлық-техникалық тетіктерді өндіруге арналған термопластикалық материалдар. Жіктеу және белгілеу. Жалпы пайдалану (есептік) коэффициенті
ҚР СТ МСТ Р 51691-2003 Жылтыр сыр материалдары. Кіреукелер. Жалпы техникалық шарттар
ҚР СТ МСТ Р 51692-2003 Сырмайлар. Жалпы техникалық шарттар
ҚР СТ МСТ Р 51693-2003 Тот басуға қарсы астарламалар. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 99-96 Аршу қабыршағы. Техникалық шарттар
МСТ 102-75 Авиациялық қайың фанер. Техникалық шарттар
МСТ 111-2001 Жаймалық шыны. Техникалық шарттар
МСТ 125-79 Гипстік тұтқырғыш. Техникалық шарттар
МСТ 190-78 Оксоль сырмайы. Техникалық шарттар
МСТ 202-84 Мырышты ақ сыр. Техникалық шарттар
МСТ 286-82 Кәріздік қыш құбырлар. Техникалық шарттар
МСТ 312-79 БТ-5100 Жылтыр сыры. Техникалық шарттар
РСТ КазССР 327-91 Бірқабатты және көпқабатты қабықтар. Техникалық шарттар
РСТ КазССР 327-91 Бірқабатты еден қабықтары. Техникалық шарттар
МСТ 378-76 Қарапайым пішіндегі толқынды асбестцемент жаймалар және олардың бөлшектері
МСТ 379-95 Кірпіш және силикат тастар. Техникалық шарттар
МСТ 474-90 Қышқылға төзімді кірпіш. Техникалық шарттар
МСТ 478-80 Қорғасын крондар. Техникалық шарттар
МСТ 481-80 Паронит және одан жасалатын төсемдер. Техникалық шарттар
МСТ 482-77 Қою жағылған мырышты ақ сыр. Техникалық шарттар
МСТ 530-95 Кірпіш және қыш тастар. Техникалық шарттар
МСТ 538-88 Құлыпты және қапсырмалы бұйымдар. Жалпы Техникалық шарттар
МСТ 539-80 Ағынды асбестцемент құбырлар мен жалғастырғыштар. Техникалық шарттар
РСТ ҚазКСР 692-80 Ормандарға арналған ағаш төсем қабықтар
МСТ 862.1-85 Паркет бұйымдар. Даналап сатылатын паркет. Техникалық шарттар
МСТ 862.2-85 Паркет бұйымдар. Мозайкалы паркет. Техникалық шарттар
МСТ 862.3-86 Паркет бұйымдар. Паркет тақтайлар. Техникалық шарттар
МСТ 862.4-87 Паркет бұйымдар. Паркет қабықтар. Техникалық шарттар
МСТ 907-72 Литопон. Техникалық шарттар
МСТ 926-82 ПФ-133 кіреукесі. Техникалық шарттар
МСТ 948-84 Кірпіш қабырғалары бар ғимараттарға арналған темірбетон мойнақтар. Техникалық шарттар
МСТ 961-89 Қышқылға төзімді және термоқышқылға төзімді қыш тақтайшалар. Техникалық шарттар
МСТ 965-89 Ақ портландцементтер. Техникалық шарттар
МСТ 969-91 Балшық-топырақты және жоғары балшық-топырақты цементтер. Техникалық шарттар
МСТ 1005-86 Аз қабатты үйлерге арналған ағаш аражабын қалқандар. Техникалық шарттар
МСТ 1338-78 Органикалық бояғыш заттар. Қызғылт сары жылтыр сыр. Техникалық шарттар
МСТ 1347-77 БТ-783 жылтыр сыры. Техникалық шарттар
МСТ 1581-96 Бітпейтін портландцементтер. Техникалық шарттар
МСТ 1571-82 Шайырлы скипидар. Техникалық шарттар
МСТ 1709-75 Таскөмір жылтыр сырлар. Техникалық шарттар
МСТ 1779-83 Асбест баулар. Техникалық шарттар
МСТ 1824-88 Көпір саябақтарының жоғарғы ағаш құрылымының бөлшектері мен құрама бірліктері. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 1839-80 Арынсыз құбыржолдарға арналған асбестцемент құбырлар мен жалғастырғыштар. Техникалық шарттар
МСТ 2199-78 Резеңке желім. Техникалық шарттар
МСТ 2333-80 Болат сымдар. Түрлері
МСТ 2694-78 Көбікдиатомитовты және диатомитовты жылуоқшаулағыш бұйымдар. Техникалық шарттар
МСТ 2707-75 Бакелитті үлдір. Техникалық шарттар
МСТ 2889-80 Шатырлық ыстық битумды мастика. Техникалық шарттар
МСТ 2977-82 Сүргілеу қабыршағы. Техникалық шарттар
МСТ 3056-90 Ұнтақталған казеин желімі. Техникалық шарттар
МСТ 3134-78 Уайт-спирит. Техникалық шарттар
МСТ 3262-75 *Сугазжібергіш болат құбырлар. Техникалық шарттар
МСТ 3476-74 Цементтерді өндіру үшін түйіршіктелген домна және электрлік термофосфорлы қождар
МСТ 3634-99 Байқау құдығының қақпақтары және нөсер ағатын құдықтардың жаңбырқабылдағыштары. Техникалық шарттар
МСТ 3864-75 22%-дық мастика. Техникалық шарттар
МСТ 3916.1-96 Жаймалық жыныстар қабыршақтарынан жасалған сыртқы қабаттары бар, жалпы қолданылатын фанер. Техникалық шарттар
МСТ 3916.2-96 Қылқан жапырақты жыныстар қабыршақтарына жасалған сыртқы қабаттары бар, жалпы қолданылатын фанер. Техникалық шарттар
МСТ 4001-84 Тау жыныстарынан жасалған қабырғалық тастар. Техникалық шарттар
МСТ 4013-82 Тұтқыр материалдар өндіруге арналған гипсті және гипсангидридті тас. Техникалық шарттар
МСТ 4014-75 Органикалық бояғыш заттар. Суға еритін нигрозин. Техникалық шарттар
МСТ 4041-71 Құрылмалық сапалы болаттан жасалған, суықтай қалыптауға арналған жаймалық илем. Техникалық шарттар
МСТ 4976-83 НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243 және НЦ-223 маркалы жиһаздық жылтыр сырлар. Техникалық шарттар
МСТ 4579-79 Органикалық бояғыш заттар. Жасыл бояутек. Техникалық шарттар
МСТ 4598-86 Ағаш-талшықты тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 4640-93 Минералды мақта. Техникалық шарттар
МСТ 4770-77 Органикалық бояғыш заттар. Май ерітетін индулин. Техникалық шарттар
МСТ 4981-87 Аражабдықтардың ағаш арқалықтары. Техникалық шарттар
МСТ 5065-73 Органикалық бояғыш заттар. Қойыртпақты сұр қара. Техникалық шарттар
МСТ 5088-94 Ағаш терезелер мен есіктерге арналған болат топсалар. Техникалық шарттар
МСТ 5090-86 Ағаш терезелер мен есіктерге арналған қапсырмалы бекіту бұйымдары. Түрлері мен негізгі өлшемдері
МСТ 5087-80 Терезелер мен есіктерге арналған тұтқалар. Түрлері мен негізгі өлшемдері
МСТ 5091-78 Ағаш терезелер мен есіктерге арналған қосалқы қапсырма бұйымдар. Түрлері
МСТ 5228-89 (ИСО 4633-83, ИСО 6447-83) Асбестцемент құбырларды жалғайтын жалғастырғыштарға арналған резеңке сақиналар. Техникалық шарттар
МСТ 5267.1-90 Швеллерлер. Түржиын
МСТ 5267.12-90 Есікті жабуға арналған пішін. Түржиын
МСТ 5267.13-90 Есікті байлауға арналған пішін. Түржиын
МСТ 5406-84 НЦ-25 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 5470-75 ПФ-283 және ГФ-166 маркалы жылтыр сырлар. Техникалық шарттар
МСТ 5533-86 Өрнекті жаймалық шыны. Техникалық шарттар
МСТ 5631-79 БТ-577 жылтыр сыры және БТ-177 бояуы. Техникалық шарттар
МСТ 5691-77 Органикалық бояғыш заттар. Жарыққа төзімді сары бояутек. Техникалық шарттар
МСТ 5692-73 Органикалық бояғыш заттар. Күрең қызыл СК жылтыр сыры. Техникалық шарттар
МСТ 5724-75 Линкруст
МСТ 5781-82 Темірбетон құрылмаларды арқаулау үшін ыстықтай илектелген болат. Техникалық шарттар
МСТ 5971-78 Аспаптарға арналған кіреукелер. Техникалық шарттар
МСТ 5975-80 Органикалық бояғыш заттар. Хризофенин. Техникалық шарттар
МСТ 6102-94 Асбест мата. Жалпы техникалық талаптар
МСТ 6133-99 Қабырғалық бетон тастар. Техникалық шарттар
МСТ 6139-2003 Цементті сынауға арналған құм. Техникалық шарттар
МСТ 6139-91 Цементті сынауға арналған стандарт құм. Техникалық шарттар
МСТ 6141-91 Қабырғалардың ішкі қаптамасына арналған зертасты  тақтайшалар. Техникалық шарттар
МСТ 6220-76 Органикалық бояғыш заттар. Көгілдір фталоцианинді бояутек. Техникалық шарттар
МСТ 6244-70 БТ-987, БТ-988 маркалары сіңдірілетін электрмен оқшауланған жылтыр сырлар. Техникалық шарттар
МСТ 6787-2001 Едендерге арналған қыш тақтайшалар. Техникалық шарттар
МСТ 6745-79 ГФ-1426 кіреукесі. Техникалық шарттар
МСТ 6266-97 Гипскартон жаймалар. Техникалық шарттар
МСТ 6392-74 Органикалық бояғыш заттар. Қара көк бояу. Техникалық шарттар
МСТ 6428-83 Арақабырғаларға арналған гипсті тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 6465-76 ПФ-115 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 6482-88 Қысымсыз темірбетон құбырлар. Техникалық шарттар
МСТ 6586-77 Қою жағылған МА-015 қара сыры. Техникалық шарттар
МСТ 6631-74 НЦ-132 маркалы кіреукелер. Техникалық шарттар
МСТ 6666-81 Тау жыныстарынан жасалған өрнеулік тастар. Техникалық шарттар
МСТ 6727-80 Темірбетон құрылмаларды арқаулау үшін, суықтай илектелген төменгі көміртекті болаттан жасалған сымдар. Техникалық шарттар
МСТ 6749-86 Тұсқағаздарға арналған қағаздар. Техникалық шарттар
МСТ 6785-80 Терезе алдының темірбетон тақталары. Техникалық шарттар
МСТ 6786-80 Өндірістік ғимараттарға арналған темірбетон парапет тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 6787-2001 Едендерге арналған қыш тақтайшалар. Техникалық шарттар
МСТ 6927-74 Қасбеттік бетон тақталар. Техникалық талаптар
МСТ 6942-98 Кәріздік шойын құбырлар және олардың пішінді бөліктері. Техникалық шарттар
МСТ 7195-75 Органикалық бояғыш заттар. Қызыл Ж бояутегі. Техникалық шарттар
МСТ 7251-77 Маталық астыңғы арқаудағы поливинилхлоридті линолеум. Техникалық шарттар
МСТ 7291-72 Органикалық бояғыш заттар. Қойылтылған алқызыл бояутек. Техникалық шарттар
МСТ 7313-75 ХВ-785 кіреукелері және ХВ-784 жылтыр сыры. Техникалық шарттар
МСТ 7348-81 Алдын ала көрнелген темірбетон құрылмаларды арқаулау үшін, көміртекті болаттан жасалған сымдар. Техникалық шарттар
МСТ 7372-79 Арқанды болат сым. Техникалық шарттар
МСТ 7392-2002 Теміржолдардың қосымша қабаты үшін тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас. Техникалық шарттар
МСТ 7394-85 Теміржолға арналған малтасты және малтатасты-құм қабаты. Техникалық шарттар
МСТ 7415-86 Гидроизол. Техникалық шарттар
МСТ 7436-74 Органикалық бояғыш заттар. Қызыл күрең СК жылтыр сыры. Техникалық шарттар
МСТ 7462-73 НЦ-5123 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 7473-94 Бетон қоспалар. Техникалық шарттар
МСТ 7461-77 Органикалық бояғыш заттар. Май ерітетін қызғылт сары. Техникалық шарттар
МСТ 7481-78 Арқауланған жайма болат. Техникалық шарттар
МСТ 7511-73 Өндірістік ғимараттардың терезе және фонар жақтауының және терезе панельдерінің болат пішіндері. Техникалық шарттар
МСТ 7536-80 Органикалық бояғыш заттар. Қара П тиоқара көк бояуы. Техникалық шарттар
МСТ 7539-75 Органикалық бояғыш заттар. Ашық-қызғылт сары ашық көк КХП. Техникалық шарттар
МСТ 7827-74 Лакты сырлы материалдарға арналған Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 маркалы еріткіштер. Техникалық шарттар
МСТ 7871-75 Алюминийден және алюминий қорытпалардан жасалған пісірмелі сымдары. Техникалық шарттар
МСТ 7930-73 НЦ-1125 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 7931-76 Табиғи сырмай. Техникалық шарттар
МСТ 8017-74 БТ-99 жылтыр сыры. Техникалық шарттар
МСТ 8018-70 Электрмен оқшауланған сіңетін ГФ-95 жылтыр сыры. Техникалық шарттар
МСТ 8020-90 Кәріздік, сутартқыш және газөткізгіш желілердің бетон және темірбетон құрылмалары. Техникалық шарттар
МСТ 8135-74 Темір сүрік. Техникалық шарттар
МСТ 8267-93 Құрылыс жұмыстары үшін тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас және малтатас. Техникалық шарттар
МСТ 8258-80 Органикалық бояғыш заттар. Негізгі қызғылт жылтыр сыр. Техникалық шарттар
МСТ 8292-85 Қою жағылған түрлі-түсті майлы сырлар. Техникалық шарттар
МСТ 8411-74 Құрғатқыш қыш құбырлар. Техникалық шарттар
МСТ 8478-81 Темірбетон құрылмалар үшін пісірілген торлар. Техникалық шарттар
МСТ 8484-82 Өндірістік ғимараттарға арналған терезе алды темірбетон тақталар. Конструкция және өлшемдері
МСТ 8500-78 Органикалық бояғыш заттар. Негізгі күлгін түсті жылтыр сыр. Техникалық шарттар
МСТ 8567-73 Органикалық бояғыш заттар. Ал қызыл бояутек. Техникалық шарттар
МСТ 8573-77 Органикалық бояғыш заттар. Қызыл ЖБ жылтыр сыры. Техникалық шарттар
МСТ 8673-93 Фанер тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 8717.0-84 Темірбетон және бетон сатылар. Техникалық шарттар
МСТ 8717.1-84 Темірбетон және бетон сатылар. Конструкция мен өлшемдері
МСТ 8732-78 Ыстықтай пішін өзгертілген, жіксіз болат құбырлар. Түржиын
МСТ 8736-93 Құрылыс жұмыстарына арналған құмдар. Техникалық шарттар
МСТ 8904-81 Лакты жылтыр сыр жабыны бар, ағаш талшықты тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 9151-75 ГФ-92 маркалы кіреукелер. Техникалық шарттар
МСТ 9109-81 ФЛ-03К және ФЛ-ОЗЖ астарламалары. Техникалық шарттар
МСТ 9179-77 Құрылыс әгі. Техникалық шарттар
МСТ 9272-81 Шынылы және іші қуыс блоктар. Техникалық шарттар
МСТ 9307-78 Органикалық бояғыш заттар. Спиртпен ерітілетін нигрозин. Техникалық шарттар
МСТ 9479-98 Қаптама, сәулет-құрылыс, ескерткіш және басқа бұйымдар үшін, тау жыныстарынан жасалған блоктар. Техникалық бұйымдар
МСТ 9480-89 Табиғи тастан жасалып тілінген қаптайтын тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 9573-96 Синтетикалық байланыстырылатын минералды мақтадан жасалған, жылуоқшаулағыш тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 9574-90 Арақабырғаларға арналған гипсбетон панелдер. Техникалық шарттар
МСТ 9640-85 ЭП-51 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 9754-76 МЛ-12 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 9808-84 Титанның бояутекті қос тотығы. Техникалық шарттар
МСТ 9825-73 Лакты жылтыр сыр материалдар. Терминдер, анықтамалар мен белгілеулер
МСТ 9870-61 Асбоцеменитті шатырға арналған мырышталған сым шегелер. Техникалық шарттар
МСТ 9998-86 Тұрмыста қолдануға икемделінген поливинилхлоридті үлдірлер. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 10144-89 ХВ-124 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 10060.0-95 Бетондар. Аязға төзімділігін анықтау әдістері. Жалпы талаптар
МСТ 10140-80 Битумды байланыстыратын минералды мақтадан жасалған жылуоқшаулағыш тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 10174-90 Терезелер мен есіктерге арналған тығыздайтын көбікполиуретанды аратөсемдер. Техникалық шарттар
МСТ 10178-85 Портландцемент және қожды портландцемент. Техникалық шарттар
МСТ 10181.0-81 Бетон қоспалар. Сынаулар әдістеріне қойылатын жалпы талаптар
МСТ 10277-90 Тығыздағыштар. Техникалық шарттар
МСТ 10296-79 Изол. Техникалық шарттар
МСТ 10354-82 Полиэтиленді үлдір. Техникалық шарттар
МСТ 10499-95 Штабельді шыны талшықтардан жасалған жылу оқшаулағыш бұйымдар. Техникалық шарттар
МСТ 10564-75 Синтетикалық СКС-65 ГП сүтсағызы. Техникалық шарттар
МСТ 10503-71 Қолданылуға дайын майлы сырлар. Техникалық шарттар
МСТ 10632-89 Ағаш-жаңқа тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 10633-78 Ағаш-жаңқа тақталар. Физика-математикалық сылауларды дайындаудың және өткізудің жалпы ережелері
МСТ 10760-76 Электрмен оқшауланған ВЛ-941 жылтыр сыры. Техникалық шарттар
МСТ 10667-90 Органикалық жайма шыны. Техникалық шарттар
МСТ 10832-91 Перлитті қопсыған құм және қиыршықтас. Техникалық шарттар
МСТ 10884-94 Темірбетон құрылмалар үшін термомеханикалық берік арқаулық болат. Техникалық шарттар
МСТ 10923-93 Қарақағаз. Техникалық шарттар
МСТ 10922-90 Арқаулық және пісірілген төселетін бұйымдар, арқаулық және төселетін темірбетон құрылма бұйымдарының жалғануы. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 10945-74 Органикалық бояғыш заттар. Хромды жасыл антрахинонды, хромды жасыл антрахинонды 2Ж, хромды қызыл ализаринді, хромды қара-көк антрахинонды С. Техникалық шарттар
МСТ 10982-75 Тоңазытқыштар мен басқа электр тұрмыс бұйымдарына арналған ақ ЭП-148 кіреукесі. Техникалық шарттар
МСТ 11047-90 Аз қабатты тұрғын және қоғамдық ғимараттарға арналған бөлшектер мен ағаш бұйымдар. Техникалық шарттар
МСТ 11052-74 Гипсті саз балшықты ұлғайғыш цемент
МСТ 11066-74 Жылуға төзімді кремнийорганикалық жылтыр сырлар мен кіреукелер. Техникалық шарттар
МСТ 11118-73 Ғимараттың сыртқы қабырғалары үшін автоклавты кеуекті бетондардан жасалған панелдер. Техникалық талаптар
МСТ 11263-80 Органикалық бояғыш заттар. Түзу көк СВ-ЗУ. Техникалық шарттар
МСТ 11539-83 Бакелиттелген фанер. Техникалық шарттар
МСТ 11604-79 Синтетикалық СҚД-1С сүтсағызы. Техникалық шарттар
МСТ 11808-88 Синтетикалық БС-30 сүтсағызы. Техникалық шарттар
МСТ 12034-77 МЛ-165, МЛ-165ПМ және МС-160 маркалы кіреукелер. Техникалық шарттар
МСТ 12172-74 Фенолополивинилацетальды желімдер. Техникалық шарттар
МСТ 12586.0-83* Дірілді сумен престелген қысымсыз темірбетон құбырлар. Техникалық шарттар
Құрылмалары мен өлшемдері
МСТ 12707-77 Фосфаттаушы астарламалар. Техникалық шарттар
МСТ 12708-77 Фосфаттаушы астарламаларға арналған РФГ еріткіші. Техникалық шарттар
МСТ 12767-94 Ірі панельді ғимараттарға арналған аражабындардың тұтасқұйма темірбетон тақталары. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 12865-67 Қопсыған вермикулит
МСТ 12998-85 Полистирол үлдір. Техникалық шарттар
МСТ 13015.0-83 Құрылмалар мен бетон және темірбетон құрама бұйымдар. Жалпы техникалық талаптар
МСТ 13015-2003 Құрылысқа арналған темірбетон және бетон бұйымдар. Жалпы техникалық талаптар. Қабылдау, таңбалау, тасымалдау және сақтау ережесі
МСТ 13448-82 Желдеткіш пластмасса керегеторлар. Техникалық шарттар
МСТ 13559-77 Органикалық бояғыш заттар. Хромды көк 2К. Техникалық шарттар
МСТ 13715-78 Ағаш өңдеу тақталары. Техникалық шарттар
МСТ 13996-93 Қасбеттік қыш тақталар және олардан жасалатын төсемелер. Техникалық шарттар
МСТ 14091-78 Органикалық бояғыш заттар. Хромды ашық-қызыл 2оС және хромды қара көк. Техникалық шарттар
МСТ 14147-80 ФЛ-559 жылтыр сыры. Техникалық шарттар
МСТ 14178-78 Органикалық бояғыш заттар. Түзу сары СВ-К. Техникалық шарттар
МСТ 14256-2000 Электр және жылу оқшаулағыш мата таспалар. Техникалық шарттар
МСТ 14614-79 Сәндік фанер. Техникалық шарттар
МСТ 14923-78 ПФ-223 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 14791-79 Герметикаландырғыш қатпайтын құрылыс мастикасы. Техникалық шарттар
МСТ 14842-78 Органикалық бояғыш заттар. Қызғылт күрең бояутек. Техникалық шарттар
МСТ 15030-78 КФ-965 жылтыр сыры. Техникалық шарттар
МСТ 15167-93 Санитарлық қыш бұйымдар. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 15588-86 Көбікполистирол тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 15865-70 Электрмен оқшауланған МЛ-92 жылтыр сыры. Техникалық шарттар
МСТ 15825-80 Түрлі-түсті портландцемент. Техникалық шарттар
МСТ 15836-79 Оқшаулағыш битумды-резеңке мастика. Техникалық шарттар
МСТ 15879-70 Шынықарақағаз. Техникалық шарттар
МСТ 15907-70 ПФ-170 және ПФ-171 жылтыр сырлары. Техникалық шарттар
МСТ 16130-90 Жезден және жезді негіздегі қорытпалардан жасалған пісірілмелі сымдар мен шыбықшалар. Техникалық шарттар
МСТ 16136-80 Жылу оқшаулағыш перлитті битумды тақталар. Техникалық шарттар.
МСТ 16164-79 Органикалық бояғыш заттар. Ашық қызыл 4Ж бояутегі. Техникалық шарттар
МСТ 16220-79 Органикалық бояғыш заттар. Текшелік ашық жасыл ЖД. Техникалық шарттар
МСТ 16272-79 Поливинилхлоридті пластифицирланған техникалық үлдір. Техникалық шарттар
МСТ 16302-79 ФЛ-086 астарламасы. Техникалық шарттар
МСТ 16337-77 Жоғары қысымды полиэтилен. Техникалық шарттар
МСТ 16338-85 Төменгі қысымды полиэтилен. Техникалық шарттар
МСТ 16381-77 Жылу оқшаулағыш материалдар мен бұйымдар. Жіктеу және жалпы Техникалық талаптар
МСТ 16475-81 Едендерге арналған поливинилхлоридті тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 17057-89 Кілемдік-мозаикалық шыны қаптама тақталар және олардан жасалатын төсемелер. Техникалық шарттар
МСТ 19091-2000 Есіктерге арналған құлыптар мен ілгешектер. Сынау әдістері
МСТ 17241-71 Еден жабындарына арналған полимерлі материалдар мен бұйымдар. Жіктеу
МСТ 17478-95 Пресс-материалдар. Иіссіздендіргіш шыныталшық және түйіртпектелген шыныталшық. Техникалық шарттар
МСТ 17538-82 Тұрғындық ғимараттар лифтілерінің шахталарына арналған темірбетон құрылмалар мен бұйымдар. Техникалық шарттар
МСТ 17617-72 Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған таспа. Техникалық шарттар
МСТ 17622-72 Техникалық органикалық шыны. Техникалық шарттар
МСТ 18099-78 МЛ-152 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 18108-80 Жылудыбысоқшаулағыш астыңғы арқаудағы поливинилхлоридті линолеум. Техникалық шарттар
МСТ 18124-95 Жалпақ асбестцемент жаймалар. Техникалық шарттар
МСТ 18128-82 Жылу ұстағыш салынған Ағаш қаңқадағы сыртқы қабырғалық асбестцемент панельдер. Техникалық шарттар
МСТ 18172-80 Теміртотықты сары бояутек. Техникалық шарттар
МСТ 18188-72 Лакты жылтыр сыр материалдарға арналған 645, 646, 647, 648 маркалы еріткіштер.
МСТ 18335-83 НЦ-184 кіреукесі. Техникалық шарттар
МСТ 18374-79 ХВ-110 және ХВ-113 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 18599-2001 Полиэтиленнен жасалған қысымды құбырлар. Техникалық шарттар
МСТ 18623-82 Құйма қыш тақталар және олардан жасалатын төсемелер. Техникалық шарттар
МСТ 18866-93 Минералды мақтаны өндіру үшін, домна қожынан жасалған қиыршықтас. Техникалық шарттар
МСТ 18958-73 Силикат сырлар
МСТ 19010-82 Ғимараттарға арналған бетон және темірбетон қабырғалық блоктар. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 19024-79 АС-182 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 19034-82 Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған түтіктер. Техникалық шарттар
МСТ 19111-77 Поливинилхлоридті погонаж пішінді бұйымдар. Техникалық шарттар
МСТ 19151-73 (ИСО 510-77) Қорғасын сүрік. Техникалық шарттар
МСТ 19222-84 Арболит және одан жасалатын бұйымдар. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 19231.0-83 Трамвай жолдарының жабындарына арналған темірбетон тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 19231.1-83 Трамвай жолдарының жабындарына арналған темірбетон тақталар. Конструкция мен өлшемдері
МСТ 19279-73 Полимерцементті сырлар
МСТ 19330-99 Теміржолдың байланыс желілерінің тіректеріне арналған темірбетон тіреулер. Техникалық шарттар
МСТ 19540-81 Органикалық бояғыш заттар. Текшелік алтындаған сары ЖХП және текшелік алтындаған сары КХП. Техникалық шарттар
МСТ 20824-81 ЭП-730 жылтыр сыры. Техникалық шарттар
МСТ 20182-74 Желімделген асбестцемент құрылмалар. Желімделген қосылулардың ысырылғандағы беріктігін анықтау әдісі
МСТ 20213-89 Темірбетон фермалар. Техникалық шарттар
МСТ 20282-86 Жалпы қолданыстағы полистирол. Техникалық шарттар
МСТ 20429-84 Фольгоизол. Техникалық шарттар
МСТ 20425-75 Жағалауды қорғайтын және қоршайтын имараттарға арналған тетраподтар
МСТ 20428-75 Органикалық бояғыш заттар. Түзу қызғылт-күлгін СВ-2КМ. Техникалық шарттар
МСТ 20447-75 Органикалық бояғыш заттар. Түзу ашық-көгілдір КХ. Техникалық шарттар
МСТ 20477-86 Жабысқақ қабаты бар полиэтилен таспа. Техникалық шарттар
МСТ 20481-80 МЛ-1110 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 20482-75 Органикалық бояғыш заттар. Түзу сары СВ-ЗХ. Техникалық шарттар
МСТ 20850-84 Желімделген Ағаш құрылмалар. Жалпы Техникалық шарттар
МСТ 20910-90 Ыстыққа төзімді бетондар. Техникалық шарттар
МСТ 20916-87 Фенолформальдегидті қара майлы шайыр негізіндегі пенопластан жасалған жылу оқшаулағыш тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 20967-75 Алюминий қорытпасынан жасалған созбасым. Техникалық шарттар
МСТ 21227-93 ПФ-218 маркалы кіреукелер. Техникалық шарттар
МСТ 21096-75 Өндірістік ғимараттарға арналған ыстықтай илектелген және иіліп жасалған пішіндерден жасалған терезенің болат панельдері
МСТ 21121-75 Темір көкшіл бояу. Техникалық шарттар
МСТ 21174-75 Кең табанды трамвай жолдары үшін алдын ала тартылған темірбетон шпалдар
МСТ 21506-87 Ғимараттар мен имараттарға арналған аражабындардың биіктігі 300 мм қырлы темірбетон тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 21562-76 Пенопластан жасалған жылуұстағыштары бар металл панельдер. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 21810-76 Органикалық бояғыш заттар. Түзу қара 2С. Техникалық шарттар
МСТ 21824-76 ХС-119 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 21880-94 Минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш тігілген төсемдер. Техникалық шарттар
МСТ 21992-83 Пішінделген құрылыс шынысы. Техникалық шарттар
МСТ 22438-85 ЭП-525 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 22131-76 Теміржолдарды автоматты бұғаулайтын жоғарғы вольтті-белгі беру желілерінің темірбетон тіректері. Техникалық шарттар
МСТ 22160-76 Органикалық шыныдан жасалған екі қабатты күмбездер. Техникалық шарттар
МСТ 22266-94 Сульфатқа берік цементтер. Техникалық шарттар
МСТ 22263-76 Кеуектік тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас пен құм. Техникалық шарттар
МСТ 22363-77 Органикалық бояғыш заттар. Түзу қызғылт СВ-С. Техникалық шарттар
МСТ 23143-83 ЭП-773 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 22364-77 Органикалық бояғыш заттар. Түзу сұр СВ. Техникалық шарттар
МСТ 22369-77 ЭП-567 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 22546-77 ФРП-1 маркалы пенопластан жасалған жылу оқшаулағыш бұйымдар. Техникалық шарттар
МСТ 22553-77 Органикалық бояғыш заттар. Хромды қызыл күрең С. Техникалық шарттар
МСТ 22554-77 Органикалық бояғыш заттар. Хромды қызғылт сары. Техникалық шарттар
МСТ 22564-77 КО-84 және КО-859 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 22568-77 Органикалық бояғыш заттар. Текшелік ашық күлгін КП. Техникалық шарттар
МСТ 22569-77 Органикалық бояғыш заттар. Қызғылт қоңыр тиоқаракөк ЖП. Техникалық шарттар
МСТ 22643-87 Пластмассадан жасалған арқау. Негізгі параметрлер
МСТ 23171-78 АК-512 кіреукесі. Техникалық шарттар
МСТ 22687.0-85 Жоғарғы вольтті электрберіліс желілері үшін жасанды әдіспен үдеу тудыруға арналған темірбетон тіреулер. Техникалық шарттар
МСТ 22698-77 Органикалық бояғыш заттар. Негізгі күлгін түсті К. Техникалық шарттар
МСТ 22699-77 Органикалық бояғыш заттар. Жарыққа төзімді сары бояутек 23. Техникалық шарттар
МСТ 22856-89 Табиғи тастан жасалған сәндік қиыршықтас пен құм. Техникалық шарттар
МСТ 22849-77 Органикалық бояғыш заттар. Түзу көк СВ. Техникалық шарттар
МСТ 22930-87 Суландыру арналары мен мелиоративті жүйелерді қаптау үшін алдын ала кернелген темірбетон тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 22950-95 Синтетикалық байланысудағы үдемелі қатаңдықты минералмақта тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 23119-78 Өндірістік ғимараттар үшін қос бұрыштардың элементтерімен бірге пісірілетін болат итарқа фермалар. Техникалық шарттар
МСТ 23120-78 Белдеулі баспалдақтар, алаңқайлар және болат қоршаулар. Техникалық шарттар
МСТ 23121-78 Жүк көтерімділігі 50 т дейінгі жалпы қолданылатын көпірдің электрлік крандарына арналған кранасты болат арқалықтар. Техникалық шарттар
МСТ 23166-99 Терезелік блоктар. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 23208-83 Синтетикалық байланыстырудағы минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш цилиндрлер мен жартылай цилиндрлер. Техникалық шарттар
МСТ 23343-78 ГФ-0119 астарламасы. Техникалық шарттар
МСТ 23233-78 Сұрыпталған қағаз толтырғыш. Техникалық шарттар
МСТ 23235-78 Технологиялық құбыржолдар астындағы бірярусты эстакадалар. Түрлері және негізгі параметрлері
МСТ 23236-78 Технологиялық құбыржолдар астындағы екіярусты эстакадалар. Түрлері және негізгі параметрлері
МСТ 23237-78 Технологиялық құбыржолдар астында жеке тұрған тіректер. Түрлері және негізгі параметрлері
МСТ 23257-78 Органикалық бояғыш заттар. Сұр кубкірне С. Техникалық шарттар
МСТ 23279-85 Темірбетон құрылмалар мен бұйымдарға арналған пісірілген арқаулық торлар. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 23307-78 Минералды мақтадан жасалған жалы оқшаулағыш тік қабатты төсемдер. Техникалық шарттар
МСТ 23342-91 Табиғи тастан жасалған сәулет-құрылыс бұйымдары. Техникалық шарттар
МСТ 23368-78 Органикалық бояғыш заттар. Хромды сары К. Техникалық шарттар
МСТ 23407-78 Құрылыс-монтаждау жұмыстары өндірісінің құрылыс алаңдары мен учаскелерінің жабдықталған қоршаулары. Техникалық шарттар
МСТ 23438-79 ПЭ-232, ПЭ-250, ПЭ-250 М, ПЭ-250 ПМ маркалы жылтыр сырлар. Техникалық шарттар
МСТ 23444-79 Өндірістік ғимараттар мен инженерлік имараттарға арналған сақиналық қиманың жасанды әдіспен үдеу тудыратын темірбетон тіректері. Техникалық шарттар
МСТ 23486-79 Көбікполиуретаннан жасалған жылу ұстағышы бар қабырғалық үшқабатты металл панельдер. Техникалық шарттар
МСТ 23489-79 Органикалық бояғыш заттар. Текшелік көк ОД. Техникалық шарттар
МСТ 23494-79 ХС-059 астарламасы, ХС-759 кіреукелері, ХС-724 жылтыр сыры. Техникалық шарттар
МСТ 23499-79 Дыбыс сіңіргіш және дыбыс оқшаулағыш құрылыс материалдары мен бұйымдары. Жіктеу және жалпы техникалық талаптар
МСТ 23558-94 Жол және аэродром құрылысы үшін бейорганикалық тұтқыр материалдармен өңделген, қиыршықтасты-малтатасты-құмды қоспалар. Техникалық шарттар
МСТ 23599-79 ЭП-255 және ЭП-275 маркалы кіреукелер. Техникалық шарттар
МСТ 23640-79 МЛ-197 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 23658-79 Органикалық бояғыш заттар. Ұнтақты ашық қызғылт. Техникалық шарттар
МСТ 23668-79 Жол қаптамаларына арналған қырлы тас. Техникалық шарттар
МСТ 23682-79 Жүккөтерімділігі 50 т дейінгі жалпы қолданыстағы көпірдің электрлік крандары бар ғимараттарға арналған болат сатылы бағандар. Техникалық шарттар
МСТ 23735-79 Құрылыс жұмыстарына арналған құмды-малтатасты қоспалар. Техникалық шарттар
МСТ 23760-79 МЧ-145 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 23790-79 Ағаш бойынша оттан қорғайтын фосфатты жабын. Техникалық талаптар
МСТ 23791-79 Болат бойынша оттан қорғайтын фосфатты жабын. Техникалық талаптар
МСТ 23795-79 Органикалық бояғыш заттар. Ұнтақталған көк К. Техникалық шарттар
МСТ 23798-79 Органикалық бояғыш заттар. Ұнтақталған берік сары 2К. Техникалық шарттар
МСТ 23832-79 АК-113 және АК-113Ф жылтыр сырлары. Техникалық шарттар
МСТ 23852-79 Лакты жылтыр сыр қаптамалар. Сәндік қасиеттері бойынша таңдауға қойылатын жалпы талаптар
МСТ 23899-79 Параболикалық науалар астындағы темірбетон ұстындар. Техникалық шарттар
МСТ 23972-80 Параболикалық науаларға арналған темірбетон іргетастар. Техникалық шарттар
МСТ 24155-80 Жоғары жолаушылар платформаларының темірбетон құрылмалары. Техникалық шарттар
МСТ 24211-2003 Бетондар мен құрылыс ерітінділеріне арналған қоспалар
МСТ 24235-80 Органикалық бояғыш заттар. Қышқыл көк К. Техникалық шарттар
МСТ 24524-80 Көбікполиуретаннан жасалған жылу ұстағышы бар ғимараттың екікабатты жабынының болат панельдері. Техникалық шарттар
МСТ 24547-81 Автомобиль және теміржолдар үйіндісі астындағы сужібергіш темірбетон құбырлар топтары. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 24595-81 В-МЛ-0143 астарламасы. Техникалық шарттар
МСТ 24581-81 Пенопластан жасалған жылу ұстағышы бар үшқабатты асбестцемент панельдер. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 24594-81 Кірпіштен және қыш тастардан жасалған панельдер мен қабырғалық блоктар. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 24640-91 Цементтерге арналған қоспалар. Жіктеу
МСТ 24677-81 Органикалық бояғыш заттар. Текшелік ашық жасыл СП. Техникалық шарттар
МСТ 24694-81 Науалық суландыру жүйелерінің темірбетон үшайыры. Техникалық шарттар
МСТ 24700-99 Шыныпакеттері бар ағаш терезелік блоктар. Техникалық шарттар
МСТ 24709-81 ЭП-140 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 24741-81 Кран рельстерін кран астындағы болат арқалықтарға бекіту түйіні. Техникалық шарттар
МСТ 24748-81 Жылу оқшаулайтын әкті-кремнезем бұйымдар. Техникалық шарттар
МСТ 24784-81 ПФ-188 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 24839-81 Құрылыс болат конструкциялары. Жұқарту пішіндерінде саңылаулардың орналасуы. Өлшемдері
МСТ 24866-99 Құрылысқа арналған желімделген шыныпакеттер. Техникалық шарттар
МСТ 24893.0-81 Өндірістік кәсіпорындар ғимараттарына арналған байлағыш темірбетон арқалықтар. Техникалық шарттар
МСТ 24944-81 Поливинилхлоридті сәндік өңдеу үлдірі. Техникалық шарттар
МСТ 24986-81 Жоғарғы пішінді толқынды асбестцемент табақтар 51/177. Техникалық шарттар
МСТ 25129-82 ГФ-021 астарламасы. Техникалық шарттар
МСТ 25130-82 Ағаш бойымен ісінетін оттан қорғайтын ВПД төсемі. Техникалық талаптар
МСТ 25131-82 Болат бойымен ісінетін оттан қорғайтын ВПМ-2 төсемі. Техникалық талаптар
МСТ 25192-82 Бетондар. Жіктеу және жалпы техникалық талаптар
МСТ 25214-82 Тығыз силикат бетон. Техникалық шарттар
МСТ 25226-96 Қопсыған перлитті өндіруге арналған перлитті қиыршықтас пен құм. Техникалық шарттар
МСТ 25328-82 Құрылыс ерітінділеріне арналған цемент. Техникалық шарттар
МСТ 25366-82 ЭП-5116 кіреукесі. Техникалық шарттар
МСТ 25459-82 Жол белгілерінің темірбетон тіректері. Техникалық шарттар
МСТ 25485-89 Ұяшықты бетондар. Техникалық шарттар
МСТ 25515-82 НЦ-256 кіреукелері. Техникалық шарттар
МСТ 25607-94 Автомобиль жолдары мен аэродромдар табандары мен төсемдеріне арналған қиыршықтас-малтатас-құмды қоспалар. Техникалық шарттар
МСТ 25621-83 Герметикаландырғыш және тығыздағыш полимерлі құрылыс материалдары мен бұйымдары. Жіктеу және жалпы Техникалық талаптар
МСТ 25627-83 Элеваторлардың сүрлемді құрылыстары мен астықты қайта өңдеуші кәсіпорындарға арналған темірбетон бұйымдар. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 25665-83 Минералды талшықтар негізіндегі оттан қорғайтын фосфатты болат бойынша төсемдер. Техникалық талаптар
МСТ 25718-83 АК-069 және АК-070 астарламалары. Техникалық шарттар
МСТ 25772-83 Сатылардың, балкондар мен шатырлардың болат қоршаулары. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 25820-2000 Жеңіл бетондар. Техникалық шарттар
МСТ 25912.0-91 Аэродромдық төсемдер үшін алдын ала кернелген ПАГ темірбетон тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 25951-83 Жылукемігіш полиэтилен үлдір. Техникалық шарттар
МСТ 26023-83 Органикалық бояғыш заттар. Жарыққа орнықты түзу қызғылт сары 2Ж. Техникалық шарттар
МСТ 26067.0-83 Гидротехникалық құрылыстарға арналған тікбұрышты қиманың қысымсыз құбырларының темірбетон топтары. Техникалық шарттар
МСТ 26138-84 Тұрғын ғимараттарына арналып ішіне салынған шкафтар мен антресольдер элементтері мен бөлшектері. Техникалық шарттар
МСТ 26429-85 Аспалы көлік жолдарының болат құрылмалары. Техникалық шарттар
МСТ 26633-91 Ауыр және майда түйіршікті бетондар. Техникалық шарттар
МСТ 26644-85 Бетонға арналған жылу электрстансаларының қождарынан алынған қиыршықтас пен құм. Техникалық шарттар
МСТ 26815-86 Тіреуіш қабырғалардың темірбетон конструкциялары. Техникалық шарттар
МСТ 26816-86 Цемент жаңқа тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 26819-86 Болат өзекшесі бар қысымды темірбетон құбырлар. Техникалық шарттар
МСТ 26823-86 Бақшалық жазғы үйшіктер. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 26825-86 Активсіздендірілген полимерлі қорғаныш жабындар. Жалпы техникалық талаптар
МСТ 26887-86 Құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған алаңдар мен сатылар. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 26919-86 Тұрғын, қоғамдық және қосалқы ғимараттарға арналған терезе алды темірбетон тақталар. Техникалық шарттар
МСТ 27023-86 Жылудыбысоқшаулағыш өкшеліктегі поливинилхлоридті линолеумнен жасалған төсемдер. Техникалық шарттар
МСТ 27108-86 Арқалықсыз аражабындары бар көп қабатты ғимараттарға арналған қаңқаның темірбетон құрылмалары. Техникалық шарттар
МСТ 27215-87 Өнеркәсіп кәсіпорындарға өндірістік ғимараттарына арналған биіктігі 400 мм қырлы аражабындарының темірбетон тақталары
МСТ 27563-87 Биіктігі екі қабатқа дейінгі ғимараттарға арналған қабырғалық гипсбетон блоктар. Техникалық шарттар
МСТ 27579-88 Тікбұрышты қиманың иіліп пісірілген пішіндерінен жасалған итарқа болат фермалар. Техникалық шарттар
МСТ 27804-88 Құлыптық-қапсырмалы бұйымдар. Қима құлыптарға арналған цилиндрлік механизмдер. Техникалық шарттар
МСТ 28013-98 Құрылыс ерітінділері. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 28015-89 Еден жабынының бір қабатты ағаш қабықтары. Техникалық шарттар
МСТ 28042-89 Кәсіпорын ғимараттарына арналған жабындардың темірбетон тақталары. Техникалық шарттар
МСТ 28196-89 Сулы-ұнтақталған бояулар. Техникалық шарттар
МСТ 28379-89 ЭП-0010 және ЭП-0020 тығыздағыштары. Техникалық шарттар
МСТ 30245-94 Құрылыс құрылмаларына арналған иілген, тұйықталған, пісірілген, текшелік және тікбұрышты болат пішіндер. Техникалық шарттар
МСТ 30340-95 Асбестцемент толқынды табақтар. Техникалық шарттар
МСТ 30136-95 (ИСО 8457-1-89) Қарапайым сападағы көміртекті болаттан жасалған жөмішсым. Техникалық шарттар
МСТ 30427-96 Жалпы қолданылатын фанер. Сыртқы түрі бойынша жіктеудің жалпы ережелері
МСТ 30515-97 Цементтер. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 30547-97 Шатырлық және судан оқшаулағыш орам материалдар. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 30673-99 Терезелік және есік блоктарына арналған поливинилхлоридті пішіндер. Техникалық шарттар
МСТ 30674-99 Поливинилхлоридті пішіндерден жасалған терезелік блоктар. Техникалық шарттар
МСТ 30693-2000 Шатырлық және судан оқшаулағыш мастикалар. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 30698-2000 Шыңдалған құрылыс шынысы. Техникалық шарттар
МСТ 30698-2000 Шыңдалған құрылыс шынысы. Техникалық шарттар
МСТ 30733-2000 Төменэмиссиялық қатты жабынды шыны. Техникалық шарттар
МСТ 30733-2000 Төменгі эмиссияны қатты жабыны бар шыны. Техникалық шарттар
МСТ 30734-2000 Терезенің мансардты ағаш блоктары. Техникалық шарттар
МСТ 30740-2000 Аэродромдық жабындардың жіктеріне арналған гермерикаландырушы материалдар. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 30777-2001 Терезелік және балкондық есік блоктарына арналған бұрылмалы, қайырмалы және бұрылмалы-қайырмалы құрылғылары. Техникалық шарттар
МСТ 30778-2001 Терезелік және есік блоктары үшін эластомерлі материалдардан жасалған тығыздаушы жабындар. Техникалық шарттар
МСТ 30826-2000 Құрылысқа арналған көпқабатты шыны. Техникалық шарттар
МСТ 30958-2002 /ДСТУ 3683-98 Арқанды болат жөмішсым. Техникалық шарттар
МСТ 30970-2002 Поливинилхлоридті пішіндерден жасалған есіктік блоктар. Техникалық шарттар
МСТ 30972-2002 Есік пен терезе блоктарының желімделген ағаш бөлшектері мен дайындамалары. Техникалық шарттар
МСТ 30995-2002 (МСТ Р 50357-92) Сырларға арналған өте ашық көк бояу. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 31063-2002(МСТ Р 50771-95) Кадмий түсбояулары. Жалпы техникалық шарттар
МСТ 31108-2003 Жалпы салынатын цементтер. Техникалық шарттар
МСТ 31173-2003 Есіктік темір блоктар. Техникалық шарттар
МСТ 31174-2003 Темір қақпалар. Техникалық шарттар

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады