Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (жаңа редакция) жобасы туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қыркүйектегі N 1475 Қаулысы.

      Ескерту. Кодекстің жобасы Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісінен кері қайтарып алынды - ҚР Үкіметінің 2010.08.06 N 804 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (жаңа редакция) жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

Қазақстан Республикасының


Премьер Министрі

К. Мәсімов


      Жоба

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі (жаңа редакция)

      Мазмұны

      Жалпы бөлім

      1-тарау. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасы

      2-тарау. Әкімшілік құқық бұзушылық

      3-тарау. Әкімшілік жауаптылық

      4-тарау. Әкімшілік жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар

      5-тарау. Әкімшілік жаза және әкімшілік құқықтық ықпал ету шаралары

      6-тарау. Әкімшілік жазаларды қолдану

      7-тарау. Әкімшілік жауаптылықтан және әкімшілік жазалаудан босату

      8-тарау. Кәмелетке толмағандардың әкімшілік жауаптылығы

      Ерекше бөлім

      9-тарау. Жеке адамға қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық

      10-тарау. Азаматтардың құқықтарына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық

      11-тарау. Азаматтардың сайлау құқықтарына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық

      12-тарау. Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы әкімшілік құқық бұзушылық

      13-тарау. Меншікке қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық

      14-тарау. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      15-тарау. Монополияға қарсы заңнама саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      16-тарау. Сауда және қаржы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      17-тарау. Салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      18-тарау. Өнеркәсіп, жылу, электр энергиясын пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      19-тарау. Сәулет-құрылыс қызметі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      20-тарау. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      21-тарау. Өсімдіктерді қорғау және карантин, астық рыногы және астықты сақтау, мақта саласы, тұқым шаруашылығы және мемлекеттік ветеринарлық-санитарлық бақылау саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      22-тарау. Қоғамдық қауіпсіздікке және халықтың денсаулығына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық

      23-тарау. Қоғамдық тәртіпке және имандылыққа қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық

      24-тарау. Баспасөз және ақпарат саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      25-тарау. Басқарудың белгіленген тәртібіне қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық

      26-тарау. Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасы режимінің белгіленген тәртібіне және Қазақстан Республикасының аумағында болу тәртібіне қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық

      27-тарау. Кеден істері саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      28-тарау. Көлікте, жол шаруашылығында және байланыста әкімшілік құқық бұзушылық

      29-тарау. Жалпыға бірдей әскери міндеттілік, әскери қызмет пен қорғаныс саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

      30-тарау. Мемлекеттік билік институтына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық

      31-тарау. Әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық

      32-тарау. Қорытынды ереже

Жалпы бөлім 1-тарау. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық
бұзушылық туралы заңнамасы

1-бап. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының әкімшілік заңнамасы осы Кодекстен тұрады. Әкімшілік жауаптылықты көздейтін өзге заңдар осы Кодекске олар енгізілгеннен кейін ғана қолданылуға тиіс.

      2. Осы Кодекс Қазақстан Республикасының Конституциясына, халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған принциптері мен нормаларына негізделеді.

      3. Қазақстан Республикасының әкімшілік-деликттік құқықтық қатынастарды реттейтін халықаралық шарттық және өзге де міндеттемелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі мен Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнаманың құрамдас бөлігі болып табылады.

      4. Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттар осы Кодекс алдында басымдыққа ие болады және халықаралық шартты қолдану үшін заң шығару қажет болатын реттерді қоспағанда, тікелей қолданылады. Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы Кодексте көзделгеннен өзгеше ережелер белгіленген болса, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

2-бап. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасының міндеттері

      1. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасының міндеттері - адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін мемлекеттік органдардың, билік уәкілеттері бар лауазымды және өзге тұлғалардан қорғау, сондай-ақ адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін, халықтың денсаулығын, санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын, қоршаған ортаны, қоғамдық имандылықты, меншікті, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті, мемлекеттік билікті жүзеге асырудың белгіленген тәртібін, ұйымдардың заңмен қорғалатын құқықтары мен мүдделерін әкімшілік құқық бұзушылықтан қорғау, және олардың жасалуының алдын алу.

      2. Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін осы Кодекс әкімшілік жауаптылықтың негіздерін, әкімшілік құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қолданылатын жазалау түрлерін және өзге де әкімшілік-құқықтық ықпал ету шараларын белгілейді.

3-бап. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасының кеңістікте қолданылуы

      1. Қазақстан Республикасының аумағында әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адам осы Кодекс бойынша жауаптылыққа тартылуға тиіс.

      2. Қазақстан Республикасының аумағында басталған немесе жалғасқан, не аяқталған әрекет Қазақстан Республикасының аумағында жасалған әкімшілік құқық бұзушылық болып танылады. Осы Кодекстің күші Қазақстан Республикасының континенттік қайраңында және айрықша экономикалық аймағында жасалған әкімшілік құқық бұзушылыққа да қолданылады.

      3. Қазақстан Республикасының портына тіркелген және Қазақстан Республикасының шегінен тыс ашық суда немесе әуе кеңістігінде жүрген кемеде әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адам, егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартымен өзгеше көзделмесе, осы Кодекс бойынша әкімшілік жауаптылықта болуға тиіс. Тұрған жеріне қарамастан, Қазақстан Республикасының әскери кемесінде немесе әскери әуе кемесінде әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адам да осы Кодекс бойынша әкімшілік жауаптылықта болады.

      4. Шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдері және қорғанышты пайдаланатын өзге де шетел азаматтары Қазақстан Республикасының аумағында құқық бұзушылық жасаған жағдайда, осы адамдардың әкімшілік жауаптылығы туралы мәселе халықаралық құқық нормаларына сәйкес шешіледі.

4-бап. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасының уақыт тұрғысында қолданылуы

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адам осы құқық бұзушылық жасалған уақытта қолданылған заңнаманың негізінде жауаптылықта болуға тиіс.

      2. Осы Кодекстің ерекше бөлімінде көзделген әрекеттің жүзеге асырылған уақыты, салдардың туындаған уақытына қарамастан, әкімшілік құқық бұзушылық жасалған уақыт болып танылады.

      3. Соттың, органның (лауазымды адамның) әрекеті оны жүзеге асыру кезінде қолданылған заңнаманың негізінде саралауға жатады.

      4. Осы Кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері, әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылықты жоятын немесе жұмсартатын өзгерістер мен толықтыруларды қоспағанда, 1-маусымға дейін қабылданғандар ағымдағы жылдың кемінде 1-шілдесінен қолданысқа енгізіледі, 1-желтоқсанға дейін қабылданғандар оларды қабылдаған жылдан кейінгі кемінде 1-қаңтардан қолданысқа енгізілетін болады.

5-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңның кері күші

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылықты жоятын немесе жұмсартатын заңның кері күші болады, яғни осы заң қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған құқық бұзушылыққа қолданылады.

      2. Заңның әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылықты белгілейтін немесе күшейтетін немесе құқық бұзушылық жасаған адамның жағдайын өзге түрде нашарлататын кері күші болмайды.

2-тарау. Әкімшілік құқық бұзушылық

6-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық

      1. Жеке адамның осы Кодекс бойынша әкімшілік жауаптылық көзделген құқыққа қарсы, кінәлі (қасақана немесе абайсызда жасалған) іс-әрекеті не әрекетсіздігі немесе заңды тұлғаның құқыққа қарсы іс-әрекеті не әрекетсіздігі әкімшілік құқық бұзушылық деп танылады.

      2. Жеке адамға әкімшілік жаза қолдану заңды тұлғаны осы құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауаптылықтан босатпайды, сол сияқты заңды тұлғаның әкімшілік жауапқа тартылуы да кінәлі жеке адамды осы құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауаптылықтан босатпайды.

      3. Осы Кодекстің ерекше бөлімінің баптарында көзделген құқық бұзушылықтар үшін, егер бұл құқық бұзушылықтар өзінің сипаты бойынша қолданылып жүрген заңнамаға сәйкес қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқпаса, әкімшілік жауаптылық туындайды.

7-бап. Әкімшілік құқық бұзушылықты қасақана жасау

      Егер әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жеке адам өзінің іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің) құқыққа қарсы сипатын сезінсе, оның залалды салдарын алдын ала білсе және осы салдардың туындауын қаласа немесе оған саналы түрде жол берсе не оларға немқұрайды қараса, әкімшілік құқық бұзушылық қасақана жасалған деп танылады.

8-бап. Әкімшілік құқық бұзушылықты абайсызда жасау

      Егер әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жеке адам өзінің іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің) зиянды салдарының туындау мүмкіндігін алдын ала білсе, бірақ жеткілікті негізсіз оның алдын алуға болады деп ұшқары ойласа, не тиісті назар салған және ескерген жағдайда оның алдын алуға болса да осындай салдардың туындау мүмкіндігін алдын ала білмесе, әкімшілік құқық бұзушылық абайсызда жасалды деп танылады.

3-тарау. Әкімшілік жауаптылық

9-бап. Әкімшілік жауаптылықтың негізі

      Осы Кодексте көзделген құқық бұзушылық құрамының барлық белгілері бар құқық бұзушылық, яғни әрекет (іс-әрекет немесе әрекетсіздік) жасау әкімшілік жауаптылықтың негізі болып табылады.

      Ешкімді де нақ бір қылмыс үшін қайтадан әкімшілік жауапқа тартуға болмайды.

10-бап. Әкімшілік жауаптылықта болуға тиіс адамдар

      Әкімшілік жауаптылықта болуға тиіс адамдар:

      1) ақыл-есі дұрыс, осы Кодекс бойынша белгіленген жасқа жеткен жеке адам;

      2) заңды тұлға.

11-бап. Жеке адамның әкімшілік жауаптылығы туындайтын жасы

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кезде он алты жасқа толған жеке адам әкімшілік жауаптылықта болуға тиіс.

      2. Іс мән-жайын және әкімшілік құқық бұзушылық жасаған он алтыдан он сегіз жасқа дейінгі адамның деректерін ескере отырып, аталған адам әкімшілік заңнамада көзделген тәрбиелік ықпалдағы шараларды қолдана отырып, әкімшілік жауапкершіліктен босатылуы мүмкін.

12-бап. Ақыл-естің кемдігі

      Осы Кодексте көзделген құқыққа қарсы әрекет жасаған кезде ақыл-есі кем жағдайда болған, яғни өзінің іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің) нақты сипаты мен қауіптілігін түсіне алмаған немесе созылмалы психикалық сырқатының, уақытша психикасы бұзылуының, ақыл-есі кемдігінің немесе психиканың өзге де сырқатты жай-күйінің салдарынан ақыл-есі кем жағдайда болған жеке адам әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды.

13-бап. Лауазымды адамдардың және басқару функциясын орындайтын өзге де адамдардың, дара кәсіпкерлердің, жеке нотариустар мен адвокаттардың әкімшілік жауаптылығы

      1. Лауазымды адам қызметтік міндеттерін орындамауына немесе тиісінше орындамауына байланысты әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жағдайда әкімшілік жауаптылыққа тартылады.

      2. Осы Кодекстің ерекше бөлімінің баптарында заңнамада белгіленген тәртіппен тіркелген және заңды тұлға құрмай дара кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалардың (бұдан әрі - дара кәсіпкерлер), жеке нотариустың, адвокаттың, заңды тұлға басшының, дара кәсіпкердің және заңды тұлғаның ұйымдық-билік ету немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ заңнамамен белгілі бір өкілеттіктерді жүзеге асыру көзделген басқа да субъектілердің жауапкершілігі көзделуі мүмкін.

      Осы адамдарға әкімшілік жауаптылық шарасы лауазымды адамдарға белгіленген әкімшілік жауаптылыққа ұқсас шара белгіленеді.

      3. Егер осы Кодекстің нормаларында олардың лауазымды адамдар, дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар болып табылатын жеке тұлғаларға қолданылатыны көрсетілмесе, осы нормалардың мазмұны бойынша лауазымды адамдар, дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар болып табылатын жеке тұлғаларға ғана қатысты және соларға ғана қолданылуы мүмкін болатын жағдайларды қоспағанда, осы нормалар барлық жеке тұлғаларға қатысты қолданылады.

      Ескерту. Осы Кодексте тұрақты, уақытша немесе арнаулы өкілеттік бойынша билік өкілінің функцияларын құқық бұзушылық жасалу кезінде жүзеге асыратын (яғни оларға қызмет жағынан тәуелді емес адамдарға қатысты заңда белгіленген тәртіппен мемлекет атынан немесе оның органдарының атынан заңдық маңызы бар актілер шығару құқығы немесе билік ету өкілеттігі берілген) не мемлекеттік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа әскерлері мен әскери құралымдарында ұйымдық-билік ету (яғни қызмет бойынша оларға бағынысты адамдарға орындау үшін міндетті заңда белгіленген тәртіппен нұсқау және өкім беру құқығы берілген, сондай-ақ бағыныстыларға қатысты тәртіпті құқықты пайдаланатын) немесе әкімшілік-шаруашылық (яғни ұйымның балансындағы қаржыларға және басқа да материалдық активтерге заңда белгіленген тәртіппен иелік ету құқығы берілген) функцияларды құқық бұзушылық жасау кезінде орындайтын адамдар лауазымды адамдар деп танылады.

14-бап. Құқық бұзушылықты арнайы техникалық құралдар тіркеген кездегі әкімшілік жауаптылықтың ерекшеліктері

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық сертификатталған арнайы бақылау-өлшеу техникалық құралдарымен және аспаптарымен тіркелген жағдайда, жол жүру саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік жауаптылыққа көлік құралдарының иелері тартылады.

      2. Көлік құралының иесіне қатысты осы көлік құралының қатысуымен жасалған әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша өндіріс, әкімшілік құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты, егер тексеру барысында құқық бұзушылық тіркелген кезде көлік құралы иелігінде болған адам анықталса не басқа адамдардың құқыққа қарсы әрекеттерінің салдарынан көлік құралы оның иелігінен шыққан болса, тоқтатылады.

      Ескерту.

      1. Осы Кодекстің баптарында көлік құралын меншік құқығымен иеленетін жеке тұлғалар, сондай-ақ жеке және заңды тұлғаларға тиесілі көлік құралдары уақытша иелену мен пайдалануға берілген жеке тұлғалар көлік құралдарының иелері болып танылады.

      2. Осы Кодекстің баптарында сертификатталған арнайы бақылау-өлшеу техникалық құралдары мен аспаптары деп құқық бұзушылықтарды бақылау мен тіркеудің метрологиялық салыстырып тексеруден өткен техникалық құралдары мен аспаптарын, құқық бұзушылықтың жасалу фактісі мен уақытын, көлік құралының түрін, маркасын, мемлекеттік тіркеу нөмірінің белгісін, сондай-ақ жүрісінің жылдамдығы мен бағытын тіркейтін фото-, бейне аппаратураны түсіну қажет.

15-бап. Тәртіптік жарғылардың не арнайы ережелердің күші қолданылатын әскери қызметшінің, прокурордың және өзге де адамдардың әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік жауаптылығы

      1. Әскери қызметшілер мен әскери жиында жүрген әскери міндеттілер, осы Кодекстің 595-598-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, әкімшілік құқық бұзушылық үшін тәртіптік жарғылар бойынша жауаптылықта болады. Прокурорлар, ішкі істер, қылмыстық-атқару жүйесі органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдары, қаржы полициясы мен кеден органдарының қызметкерлері қызметтік міндеттерін орындау кезінде жасаған әкімшілік құқық бұзушылықтары үшін тиісті органдарда қызмет өтеу тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жауаптылықта болады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде аталған адамдар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы режимін, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік және кеден шекаралары арқылы өткізу бекеттеріндегі режимді, мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы заңнаманы, санитариялық заңдарды, өрт қауіпсіздігінің талаптарын, жолда жүру ережелерін, қызмет орындарынан тыс кеден ережелерін, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнаманы, бюджет және салық заңнамасын, аң аулау, балық аулау ережелерін, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен қорғаудың басқа да ережелері мен нормаларын бұзғаны үшін жалпы негіздер бойынша әкімшілік жауаптылықта болады. Прокурорлар, ішкі істер, қылмыстық-атқару жүйесі органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдары, қаржы полициясы мен кеден органдарының қызметкерлері қызметтік міндеттерін орындамау кезінде жасаған әкімшілік құқық бұзушылықтары үшін жалпы негізде жауаптылықта болады. Осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген адамдарға атылатын және суық қаруды алып жүру мен сақтау құқығынан айыру және әкімшілік қамауға алу түрінде әкімшілік жаза қолдануға болмайды.

      3. Мерзімді әскери қызметін өткеріп жүрген әскери қызметшілерге, әскери және арнаулы оку орындарының курсанттарына әкімшілік айыппұл түріндегі әкімшілік жаза қолдануға болмайды.

      4. Әкімшілік жаза тағайындау құқығы берілген органдар (лауазымды адамдар), осы баптың екінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы баптың бірінші бөлігінде аталған адамдарға әкімшілік жаза тағайындаудың орнына, кінәлі адамдарды тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы мәселені шешу үшін тиісті органдарға құқық бұзушылық туралы материалдарды беруі мүмкін.

      5. Тәртіп туралы жарғылардың күші қолданылатын темір жол, теңіз, өзен көлігі мен азаматтық авиацияның қызметкерлері қызметтік міндеттерін атқару кезінде мынадай құқық бұзушылық жасағаны үшін осы жарғыларға сәйкес:

      темір жол көлігінің қызметкерлері - осы Кодекстің 505, 506, 508-баптарында, 563-бабының бірінші бөлігінде, 565, 566-баптарында көзделген құқық бұзушылық үшін;

      теңіз көлігінің қызметкерлері - осы Кодекстің 506, 520, 521, 565, 566-баптарында көзделген құқық бұзушылық үшін;

      өзен көлігінің қызметкерлері - осы Кодекстің 506, 521-526, 528, 565, 566-баптарында көзделген құқық бұзушылық үшін;

      азаматтық авиация қызметкерлері - осы Кодекстің 510, 513, 565, 566-баптарында көзделген құқық бұзушылық үшін тәртіптік жауаптылықта болады.

16-бап. Заңды тұлғалардың әкімшілік жауаптылығы

      1. Осы Кодекстің ерекше бөлімінде көзделген жағдайларда заңды тұлға әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауаптылықта болуға тиіс.

      2. Егер осы Кодекстің ерекше бөлімінде көзделген әрекетті заңды тұлғаны басқару функциясын жүзеге асыратын орган немесе адам жасаса, рұқсат берсе, мақұлдаса, заңды тұлға әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауаптылықта болуға тиіс.

      3. Егер осы Кодекстің нормаларында олар жеке адамға немесе заңды тұлғаға қолданылатын-қолданылмайтыны көрсетілмесе, осы нормалардың мәні бойынша олар тек жеке адамға қатысты және соған ғана қолданылуы мүмкін жағдайларды қоспағанда, осы нормалар жеке адамға және заңды тұлғаға қатысты бірдей дәрежеде қолданылады.

      4. Жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғалар әкімшілік жаза барлық заңды тұлғаларға қатысты бірдей дәрежеде қолданылатын жағдайларды қоспағанда, сотқа, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға уәкілетті органға (лауазымды тұлғаға) жүзеге асырылатын қызмет түрін, қызметкерлер санын және активтердің бір жылдағы орташа жылдық құнын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

      5. Егер осы Кодекстің нормаларында олардың шағын немесе орта кәсіпкерлік, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе өзге ұйымдарға қолданылатыны көрсетілмесе, осы нормалардың мазмұны бойынша олар шағын немесе орта кәсіпкерлік, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға ғана қатысты және соларға ғана қолданылуы мүмкін болатын жағдайларды қоспағанда, осы нормалар барлық заңды тұлғаларға қатысты бірдей дәрежеде қолданылады.

      6. Әкімшілік жаза барлық заңды тұлғаларға қатысты бірдей дәрежеде қолданылатын жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік кәсіпорын жүзеге асырылатын қызмет түріне, қызметкерлердің санына және активтердің бір жылдағы орташа жылдық құнына байланысты шағын немесе орта не ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғалар үшін көзделген тәртіппен әкімшілік жауапкершілікте болады.

      7. Дербес салық төлеуші болып табылатын және әкімшілік құқық бұзушылық жасаған заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері заңды тұлғалар ретінде әкімшілік жауаптылықта болады.

      8. Заңды тұлға қайта ұйымдастырылған жағдайда жасалған құқық бұзушылық үшін жауаптылық Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 46-бабына сәйкес белгіленеді.

17-бап. Шетелдіктердің, шетелдік заңды тұлғалардың және азаматтығы жоқ адамдардың әкімшілік жауаптылығы

      1. Қазақстан Республикасының аумағында әкімшілік құқық бұзушылық жасаған шетелдіктер, шетелдік заңды тұлғалар және азаматтығы жоқ адамдар жалпы негіздерде әкімшілік жауаптылықта болуға тиіс.

      2. Қазақстан Республикасының континенттік қайраңында Қазақстан Республикасының егемендік құқықтарына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін шетелдіктер, шетелдік заңды тұлғалар, азаматтығы жоқ адамдар жалпы негіздерде әкімшілік жауаптылықта болуға тиіс.

      3. Шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдері және қорғанышты пайдаланатын өзге де шетелдіктер Қазақстан Республикасының аумағында жасаған әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауаптылық туралы мәселе халықаралық құқық нормаларына сәйкес шешіледі.

4-тарау. Әкімшілік жауаптылықты болдырмайтын мән-жайлар

18-бап. Қажетті қорғану

      1. Қажетті қорғану жағдайында, яғни жеке басын, тұрғын үйін, меншігін, жер учаскесін және қорғанушының немесе өзге де адамдардың басқа да құқықтарын, қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне қол сұғушыға зиян келтіру арқылы құқыққа қарсы қол сұғылудан қорғау кезінде, егер бұл ретте қажетті қорғану шегінен шығып кетуге жол берілмеген болса, осы Кодексте көзделген әрекетті жасау әкімшілік құқық бұзушылық болып табылмайды.

      2. Өздерінің кәсіби немесе өзге де арнаулы даярлықтарына және қызмет жағдайына қарамастан, барлық адамдар бірдей дәрежеде қажетті қорғаныс құқығына ие. Құқыққа қарсы қол сұғушылықтан аулақ болу не басқа адамдарға немесе мемлекеттік органдарға көмек сұрап жүгіну мүмкіндігі болғанына қарамастан, бұл құқық адамға тиесілі болады.

      3. Қол сұғу сипаты мен дәрежесіне қорғанудың айқын сәйкес келмеуі, осының нәтижесінде қол сұғушыға жағдайдан туындамаған шектен тыс айқын зиян келтіру қажетті қорғану шегінен шығып кету деп танылады. Мұндай шектен шығушылық тек қасақана зиян келтірілген жағдайларда ғана әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғады.

19-бап. Қол сұғушылық жасаған адамды ұстау

      1. Құқыққа қарсы қол сұғушылық жасаған адамды ұстау кезінде, бұл адамды мемлекеттік органдарға жеткізу және оның жаңа қол сұғушылықтар жасауын болдырмау үшін, егер мұндай адамды басқаша құралдармен ұстау мүмкін болмаса және бұл ретте осы үшін қажетті шараларды асыра қолдануға жол берілмесе, осы Кодексте көзделген әрекетті жасау әкімшілік құқық бұзушылық болып табылмайды.

      2. Адамға қажеттіліктен асып, шектен тыс, жағдайдан туындамаған айқын зиян келтірген кезде, олардың ұсталған адам жасаған қол сұғушылықтың сипаты мен қауіп дәрежесіне және ұстаудың мән-жайына көрінеу сәйкес келмеуі қол сұғушылық жасаған адамды ұстау үшін қажетті шараларды асыра қолданушылық деп танылады. Мұндай асыра қолдану тек қасақана зиян келтіру жағдайларында ғана әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғады.

20-бап. Аса қажеттілік

      1. Аса қажеттілік жағдайында, яғни осы адамның немесе өзге де адамдардың өміріне, денсаулығына, құқықтары мен заңды мүдделеріне, қоғамның немесе мемлекеттің мүдделеріне тікелей қатер төндіретін қауіпті жою үшін қорғалатын мүдделерге зиян келтіру, егер бұл қауіпті өзге құралдармен жою мүмкін болмаса және бұл орайда аса қажеттілік шегінен асуға жол берілмесе, әкімшілік құқық бұзушылық болып табылмайды.

      2. Қатер төндірген қауіптің сипаты мен дәрежесіне және қауіп жойылған, құқық қорғау мүдделеріне тең немесе зиянды болдырмаудан айтарлықтай көбірек зиян келтірген, жағдайға анық сәйкес келмейтін зиян келтіру аса қажеттілік шегінен асып кету деп танылады. Мұндай асып кету тек қасақана зиян келтірген жағдайда ғана жауаптылыққа әкеп соғады.

21-бап. Негізді тәуекел

      1. Қоғамдық пайдалы мақсатқа жету үшін негізді тәуекел жасалған кезде қорғалатын мүдделерге зиян келтіру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылмайды.

      2. Егер тәуекелмен байланысты емес іс-әрекеттермен (әрекетсіздікпен) аталған мақсатқа қол жеткізу мүмкін болмағанда және тәуекел жасаған адам осы Кодекспен қорғалатын мүдделерге зиян келуін болдырмау үшін жеткілікті шаралар қолданса, тәуекел негізді деп танылады.

      3. Егер тәуекел адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндірумен, экологиялық апатпен, қоғамдық жұтау немесе өзге де аса ауыр зардаптармен көрінеу ұштасса, тәуекел негізді деп танылмайды.

22-бап. Күштеп немесе санаға әсер етіп мәжбүрлеу

      1. Егер мәжбүрлеу салдарынан адам өз іс-әрекеттерін (әрекетсіздігін) басқара алмаса, күштеп немесе санаға әсер етіп мәжбүрлеу нәтижесінде көзделген әрекетті жасау әкімшілік құқық бұзушылық болып табылмайды.

      2. Санаға әсер етіп мәжбүрлеу нәтижесінде немесе күштеп мәжбүрлеу нәтижесінде, адам соның салдарынан өз іс-әрекеттерін басқару мүмкіндігін сақтаса, қорғалатын мүдделерге зиян келтірілгендігі үшін әкімшілік жауаптылық туралы мәселе осы Кодекстің 20-бабының ережелері ескеріле отырып шешіледі.

23-бап. Заңсыз бұйрықты немесе өкімді орындау

      1. Ол үшін міндетті бұйрықты немесе өкімді орындау үшін әрекет еткен адамның әкімшілік құқық бұзушылық жасауы әкімшілік құқық бұзушылық болып табылмайды. Осындай әрекеттің жасалуына заңсыз бұйрық немесе өкім берген адам әкімшілік жауаптылықта болады.

      2. Көрінеу заңсыз бұйрықты немесе өкімді орындау үшін қасақана әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адам жалпы негіздерде әкімшілік жауаптылықта болады. Көрінеу заңсыз бұйрықты немесе өкімді орындамау әкімшілік жауаптылықты болдырмайды.

5-тарау. Әкімшілік жаза және әкімшілік құқықтық ықпал ету
шаралары

24-бап. Әкімшілік жаза ұғымы және мақсаттары

      1. Әкімшілік жаза, осыған заңмен уәкілеттік берілген судьяның, органдардың (лауазымды адамдар) қаулысы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы болып табылады.

      2. Әкімшілік жаза әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру және құқық бұзушылықты жасаған адамды заңдар талаптарын сақтау және құқық тәртібін құрметтеу рухында тәрбиелеу, сондай-ақ құқық бұзушының өзінің де, сол сияқты басқа адамдардың да жаңа құқық бұзушылық жасауының алдын алу мақсатында қолданылады.

      3. Әкімшілік жаза әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адамға тән азабын тарттыруды немесе оның адамгершілік қадір-қасиетін қорлауды, сондай-ақ заңды тұлғаның іскерлік беделіне зиян тигізуді мақсат тұтпайды.

      4. Әкімшілік жаза мүліктік залалдың орнын толтыру құралы болып табылмайды. Әкімшілік құқық бұзушылықтан келтірілген зиянның орны Әкімшілік іс жүргізу кодексінде көзделген тәртіппен толтырылады.

25-бап. Әкімшілік жазалардың түрлері

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін жеке адамға мынадай әкімшілік жазалар қолданылуы мүмкін:

      1) ескерту жасау;

      2) әкімшілік айыппұл салу;

      3) әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралы не нысанасы болған затты өтемін төлеп алып қою;

      4) әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралы не нысанасы болған затты, сол сияқты әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлікті тәркілеу;

      5) арнаулы құқықтан айыру;

      6) лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, біліктілік аттестатынан (куәліктен) айыру немесе қызметтің белгілі бір түріне не белгілі бір іс-әрекеттер жасауға оның қолданылуын тоқтата тұру;

      7) жеке кәсіпкердің қызметін тоқтата тұру немесе оған тыйым салу;

      8) заңсыз салынып жатқан немесе салынған құрылысты мәжбүрлеп бұзып тастау;

      9) әкімшілік қамауға алу;

      10) шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік жолмен кетіру.

      2. Әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін заңды тұлғаларға осы баптың бірінші бөлігінің 1)-8) тармақшаларында аталған әкімшілік жазалар қолданылуы мүмкін.

26-бап. Негізгі және қосымша әкімшілік жазалау шаралары

      1. Ескерту, әкімшілік айыппұл салу және әкімшілік қамауға алу тек негізгі әкімшілік жазалар ретінде ғана қолданылуы мүмкін.

      2. Арнаулы құқықтан айыру, лицензиядан (арнайы рұқсаттан, біліктілік аттестатынан (куәліктен) айыру немесе оның қолданылуын тоқтата тұру, кәсіпкерлік қызметті немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе оған тыйым салу, сондай-ақ шетел азаматтарын немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге әкімшілік жолмен кетіру негізгі, сол сияқты қосымша әкімшілік жазалар ретінде қолданылуы мүмкін.

      3. Әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты өтемін төлеп алып қою, тәркілеу, салынған құрылысты мәжбүрлеп бұзып тастау тек қосымша әкімшілік жаза ретінде ғана қолданылуы мүмкін.

27-бап. Ескерту

      Ескерту әкімшілік жаза қолдануға уәкілетті органның (лауазымды адамның) жасалған құқық бұзушылыққа ресми түрде теріс баға беруінен және жеке немесе заңды тұлғаны құқыққа қарсы мінез-құлыққа жол беруге болмайтындығы туралы сақтандырудан тұрады. Ескерту қаулы түрінде шығарылады.

28-бап. Әкімшілік айыппұл

      1. Әкімшілік айыппұл (бұдан әрі - айыппұл) - әкімшілік құқық бұзушылық үшін осы Кодекстің ерекше бөлімінің баптарында көзделген жағдайларда және шекте, әкімшілік жаза қолдану кезінде қолданылып жүрген заңнамалық актіге сәйкес белгіленетін айлық есептік көрсеткіштің белгілі бір мөлшеріне сай келетін көлемде салынатын ақшалай жаза.

      Осы Кодекстің ерекше бөлімінің баптарында көзделген жағдайларда, айыппұл мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген салық міндеттемелерінің орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған сомасының, аударылмаған (уақтылы аударылмаған) әлеуметтік аударымдар сомасының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары бұзыла отырып жасалған мәмілелер, операциялар сомасының процентімен не қоршаған ортаға келтірілген зиян сомасының мөлшерімен не монополистік қызметті жүзеге асыру, жосықсыз бәсеке немесе Қазақстан Республикасының электр энергетикасы, табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасын немесе Қазақстан Республикасының қаржылық ұйымдардың қызметін реттейтін заңнаманы бұзу нәтижесінде алынған табыс (түсім) сомасының процентімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы, сондай-ақ қаржылық ұйымдар қызметін реттейтін қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес көрсетпеген, не тиісінше көрсетпеген сомасының процентімен көрсетіледі.

      2. Осы бөліктің екінші және үшінші абзацында көрсетілгенді қоспағанда, жеке тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшері айлық есептік көрсеткіштің бестен бір бөлігінен кем болмайды.

      Лауазымды адамға, жеке нотариусқа, адвокатқа, дара кәсіпкерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшері бес айлық есептік көрсеткіштен кем болмайды.

      Дара кәсіпкерге және орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшері он айлық есептік көрсеткіштен кем болмайды.

      Ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшері жиырма айлық есептік көрсеткіштен кем болмайды.

      3. Осы бөліктің екінші және үшінші абзацтарында көрсетілгенді қоспағанда, жеке тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерін жүз айлық есептік көрсеткіштен асыруға болмайды.

      Лауазымды адамға, жеке нотариусқа, адвокатқа, сондай-ақ дара кәсіпкерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерін екі жүз айлық есептік көрсеткіштен асыруға болмайды.

      Дара кәсіпкерге және орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерін төрт жүз айлық есептік көрсеткіштен асыруға болмайды.

      Ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерін екі мың айлық есептік көрсеткіштен асыруға болмайды.

      4. Алғаш рет құқық бұзушылық жасағаны үшін осы Кодекстің ерекше бөлімінің баптарында, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін жыл ішінде құқық бұзушылықты қайталап жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілік белгіленген жағдайларда, көзделген айыппұл мөлшерінің жартысының артығы белгіленуі мүмкін емес.

      Әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап құқық бұзушылық жасағаны үшін айыппұл мөлшері алдыңғыдан аз және алғашқы құқық бұзушылық жасағаны үшін белгіленген айыппұл мөлшерінен екі есе артық белгіленбейді.

      5. Осы баптың бірінші бөлігінің екінші абзацына сәйкес есептелген айыппұл осы бапта көрсетілген айыппұлдардың белгіленген мөлшерінен асатын немесе одан кем мөлшерде белгіленуі мүмкін.

      6. Айыппұл заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік бюджет кірісіне өндіріп алынады.

      7. Дара кәсіпкерлерді шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілеріне, заңды тұлғаларды шағын немесе орта, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатқызу Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлік туралы заңында белгіленген талаптар бойынша жүзеге асырылады.

      Ескерту. Әкімшілік айыппұл тағайындалған кезде тиынмен есептелген барлық сомалар әкімшілік айыппұлды тағайындау туралы қаулыда тиынның сомасына қатыссыз нөл теңгеге дейін дөңгелектеуге жатады.

29-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты өтемін төлеп алып қою

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты өтемін төлеп алып қою, оны мәжбүрлеп алып қоюдан және сот актілерін орындау үшін көзделген тәртіппен кейіннен өткізуден тұрады. Осындай затты өткізуден түскен соманы сот орындаушысы оларды өткізу жөніндегі шығыстарды шегере отырып, меншік иесіне береді.

      2. Аңшылық қаруды, атыс оқ-дәрілерін және аңшылықтың басқа да қаруларын өтемін төлеп алып қоюды аң аулау өмір сүруінің негізгі заңды көзі болып табылатын адамдарға қолдануға болмайды.

      3. Өтемін төлеп алып қою осы бөлімнің Ерекше бөлімінің тиісті бабында әкімшілік жаза ретінде көзделген жағдайларда да, тек қасақана құқық бұзушылық үшін ғана қолданылуы мүмкін.

30-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлікті тәркілеу

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлікті тәркілеу оларды заңнамада белгіленген сот тәртібімен мемлекет меншігіне мәжбүрлеп өтеусіз өндіріп алудан тұрады.

      Меншік иесіне қайтарып беруге жататын не айналымнан алынған затты әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адамның заңсыз иелігінен алып қою тәркілеу болып табылмайды. Айналымнан алынған зат мемлекет меншігіне өндіріп алынуға немесе жойылуға тиіс.

      2. Құқық бұзушының меншігі болып табылатын зат қана тәркіленуге жатады.

      3. Аңшылық қаруды, оның оқ-дәрілерін және басқа да рұқсат етілген аң аулау және балық аулау құралдарын тәркілеу аң аулау (балық аулау) өмір сүруінің негізгі заңды көзі болып табылатын адамдарға қолданылмайды.

      4. Тәркілеуді судья қолданады және ол осы Кодекстің ерекше бөлімінің тиісті баптарымен әкімшілік жаза ретінде көзделген жағдайларда қолданылуы мүмкін.

31-бап. Арнаулы құқықтан айыру

      1. Нақты адамға берілген арнаулы құқықтан айыру осы құқықты пайдалану тәртібінің өрескел немесе үнемі бұзылғаны үшін қолданылады.

      2. Арнаулы құқықтан айыруды судья қолданады.

      3. Көлік құралдарын жүргізу құқығын қоспағанда, арнаулы құқықтан айыру мерзімі бір айдан кем болмауға және екі жылдан аспауға тиіс.

      4. Көлік құралдарын жүргізу құқығынан айыру мерзімі алты айдан екі жылға дейін болуы мүмкін.

      5. Алкогольден, есірткіден және (немесе) уытқұмарлықтан мас күйінде көлік құралдарын жүргізгені үшін, сондай-ақ алкогольден, есірткіден және (немесе) уытқұмарлықтан мас күйіндегі адамға көлік құралдарын жүргізуге бергені үшін құқықтан айыру мерзімі екі жылдан он жылға дейін болуы мүмкін.

      6. Көлік құралын масаң күйде жүргізу, масаң күйді куәландырудан белгіленген тәртіппен өтуден жалтару, сондай-ақ аталған адамдардың белгіленген ережелерді бұза отырып, өздері қатысушысы болған жол-көлік оқиғалары болған жерден кетіп қалу жағдайларын қоспағанда, көлік құралдарын жүргізу құқығынан айыруды, бұл құралдарды мүгедектігіне байланысты пайдаланатын адамдарға қолдануға болмайды.

32-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, біліктілік аттестатынан (куәліктен) айыру не белгілі бір қызмет түріне не белгілі бір іс-әрекеттер жасауға оның қолданылуын тоқтата тұру

      1. Жеке тұлғаларды, дара кәсіпкерлерді, жеке нотариустарды, адвокаттарды және заңды тұлғаларды белгілі бір қызмет түріне не белгілі бір іс-әрекеттер жасауға лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, біліктілік аттестатынан (куәліктен) айыруды судья аталған адамдардың қызметті жүзеге асыруы не лицензияда, арнаулы рұқсатта, біліктілік аттестатында (куәлікте) көзделген белгілі бір іс-әрекеттерді жасауы кезіндегі әкімшілік құқық бұзушылығы үшін қолдануы мүмкін.

      2. Белгілі бір қызмет түріне не белгілі бір іс-әрекеттер жасауға лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе арнаулы рұқсаттан, біліктілік аттестатынан (куәліктен) уақытша айыру судьямен алты айға дейінгі мерзімге белгіленеді.

      3. Кредиттік бюроны қоспағанда, қаржы саласындағы қызметті және қаржы ресурстарын шоғырландырумен байланысты қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиядан айыруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган өз құзыреттері шегінде, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша жүзеге асырады.

33-бап. Жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұру не оған тыйым салу

      Жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұру түріндегі әкімшілік жазалау шарасы бұзушылықты жою үшін сот белгілеген мерзімде қажетті іс-әрекеттер (іс-шаралар) жүргізу арқылы оны жоюға болатын жағдайларда қолданылады.

34-бап. Заңсыз салып жатқан немесе салынған құрылысты мәжбүрлеп бұзып тастау

      Заңсыз салып жатқан немесе салынған құрылысты мәжбүрлеп бұзуды, осы Кодекстің ерекше бөлімінің баптарында көзделген жағдайларда, судья тағайындайды.

35-бап. Әкімшілік қамауға алу

      1. Әкімшілік қамауға алуды судья ерекше жағдайларда, егер істің мән-жайы бойынша бұзушының жеке басын ескере отырып басқа әкімшілік жазалау жеткіліксіз деп танылса, жеке адамға қарсы әкімшілік құқық бұзушылықтардың жекелеген түрлері және осы Кодекстің ерекше бөлігінде көзделген басқа да құқық бұзушылықтар үшін - он бес тәулікке дейінгі, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықпен әкімшілік құқық бұзушылықтың жекелеген түрлерін жасағаны және (немесе) төтенше жағдай режимінің талаптарын бұзғаны үшін жиырма бес тәулікке дейінгі мерзімге тағайындайды.

      3. Жүкті әйелдерге және он төрт жасқа дейінгі балалары бар әйелдерге, он сегіз жасқа толмаған адамдарға, I және II топтардағы мүгедектерге, сондай-ақ елу сегіз жастан асқан әйелдер мен алпыс үш жастан асқан еркектерге, әскери қызметшілерге және әскери жиындардағы азаматтарға, прокурорларға, ішкі істер, қылмыстық-атқару жүйесі органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарына, қаржы полициясы мен кеден органдарының қызметкерлеріне, сондай-ақ медициналық қорытындыда белгіленген денсаулығына байланысты адамдарға қатысты әкімшілік қамауға алуды қолдануға болмайды.

      4. Әкімшілік ұстау мерзімі әкімшілік қамауға алу мерзіміне қосылады.

36-бап. Шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік жолмен кетіру

      1. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік жолмен кетіруді судья осы Кодекстің ерекше бөлімінде көзделген тәртіп пен негіздер бойынша әкімшілік жазалау шарасы ретінде тағайындайды.

      2. Егер әкімшілік іс жүргізу барысында Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік жолмен кетіру түріндегі әкімшілік жазалау шарасы қолданылуы мүмкін адам, өзіне қатысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне сәйкес ауыр немесе аса ауыр қылмыс болып танылатын әрекет жасалғаны туралы хабарласа, онда осы адамға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарау Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 185-бабында белгіленген тәртіппен хабарлама немесе өтініш бойынша шешім қабылданғанға дейін кейінге қалдырылады.

37-бап. Әкімшілік-құқықтық ықпал ету шаралары

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адамға әкімшілік жаза тағайындаумен қатар осы адамның жаңадан құқық бұзушылық жасауының алдын алу мақсатында әкімшілік-құқықтық ықпал етудің мынадай шаралары қолданылуы мүмкін:

      1) жол жүру ережелерін білуін тексеру;

      2) медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында аталған әкімшілік-құқықтық ықпал ету шаралары әкімшілік жаза тағайындаумен қатар, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адамды осы Кодекстің 46, 47-баптарында көзделген негіздер бойынша әкімшілік жауаптылықтан босату кезінде соның орнына қолданылуы мүмкін.

38-бап. Жол жүру ережелерін білуін тексеру

      553 (бесінші бөлігінде), 559 (үшінші бөлігінде), 560 (үшінші бөлігінде), 561 (екінші бөлігінде) баптарда көзделген құқық бұзушылықтарды жасаған көлік құралдарының жүргізушілері жол жүру ережелерін білуін тексеру үшін емтихан тапсыруға жіберіледі.

39-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған маскүнемдікпен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратындарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану

      1. Созылмалы маскүнемдікпен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауырады деп танылған және өз еркімен емделуден жалтарған адам басқа жеке тұлғалардың құқықтарын не қоғамдық тәртіпті бұзатын әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жағдайда, сот әкімшілік жазамен қатар оған денсаулық сақтау органдарының мамандандырылған мекемесінде мәжбүрлеп емдеу жазасын тағайындауы мүмкін.

      2. Мәжбүрлеп емдеу мерзімі маман наркологтардың ұсыныстары ескеріле отырып белгіленеді, бірақ ол екі жылдан аспауға тиіс.

      3. Мәжбүрлеп емдеуді тоқтатуды сол адам емделіп жатқан емдеу мекемесі жүргізеді.

6-тарау. Әкімшілік жаза қолдану

40-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жаза қолданудың жалпы ережелері

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жаза осы әкімшілік құқық бұзушылық үшін осы Кодекстің Ерекше бөлімінің бабында көзделген шекте, және осы Кодекстің ережелеріне дәл сәйкестікте тағайындалады.

      2. Әкімшілік жаза әділ, құқық бұзушылықтың сипатына, оның жасалу мән-жайларына, құқық бұзушының жеке басына сай келетін болуға тиіс.

      3. Жеке адамға әкімшілік жаза тағайындау кезінде жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтың сипаты, кінәлінің жеке басы, соның ішінде оның құқық бұзушылық жасағанға дейінгі және одан кейінгі мінез-құлқы, мүліктік жағдайы, жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар ескеріледі.

      4. Заңды тұлғаға әкімшілік жаза тағайындалған кезде әкімшілік құқық бұзушылықтың сипаты, мүліктік жағдайы, жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар ескеріледі.

      5. Әкімшілік жаза тағайындау адамды, орындалмағаны үшін аталған жаза тағайындалған міндеттерді атқарудан, жол берілген бұзушылықты жоюдан және зиянды өтеуден босатпайды.

      6. Бір әкімшілік құқық бұзушылық үшін бір негізгі не негізгі және қосымша әкімшілік жазалардың тағайындалуы мүмкін.

41-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылықты жеңілдететін мән-жайлар

      1. Мыналар әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылықты жеңілдететін мән-жайлар болып танылады:

      1) әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кінәлі адамның өкінуі;

      2) әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кінәлі адамның құқық бұзушылықтың зиянды зардаптарын болдырмауы, залалды өз еркімен өтеуі немесе келтірілген зиянды жоюы;

      3) әкімшілік құқық бұзушылықты күшті жан толқынысының әсерімен не жеке басының немесе отбасының ауыр жағдайлары салдарынан жасау;

      4) әкімшілік құқық бұзушылықты кәмелетке толмаған адамның жасауы;

      5) әкімшілік құқық бұзушылықты жүкті әйелдің немесе үш жасқа дейінгі баласы бар әйелдің жасауы;

      6) әкімшілік құқық бұзушылықты егер адам өз іс-әрекеттерін (әрекетсіздігін) басқара алса, күш тағайындау немесе психикалық мәжбүрлеу нәтижесінде жасау;

      7) әкімшілік құқық бұзушылықты қажетті қорғанудың заңдылығы шарттарын бұзу, құқыққа қарсы қол сұғушылық жасаған адамды ұстау, бұйрықты немесе өкімді орындау кезінде жасау;

      8) әкімшілік құқық бұзушылықты алғаш рет абайсызда жасау.

      2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарайтын судья, орган (лауазымды адам) осы баптың бірінші бөлігінде аталмаған мән-жайларды да жеңілдететін мән-жайлар деп тануы мүмкін.

42-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар

      Мыналар әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар деп танылады:

      1) құқыққа қарсы мінез-құлықты, тоқтату туралы оған уәкілетті адамдардың талап етуіне қарамастан оны жалғастыра беру;

      2) бұрын жасаған әкімшілік құқық бұзушылығы үшін әкімшілік жазалауға ұшыратылған, ол бойынша осы Кодекстің 45-бабында көзделген мерзімі бітпеген адамның біртекті әкімшілік құқық бұзушылықты бір жыл ішінде қайталап жасауы;

      3) кәмелетке толмағандарды не кінәлі адамның біле тұра ауыр психикалық аурумен ауыратын адамдарды әкімшілік құқық бұзушылық жасауға тартуы;

      4) ұлттық, нәсілдік және діни жек көрушілік немесе жауласушылық себебі бойынша, басқа адамдардың заңды әрекеті үшін кек алу, сондай-ақ басқа құқық бұзушылықты жасыру немесе оның жасалуын жеңілдету мақсатында әкімшілік құқық бұзушылық жасау;

      5) адамға немесе оның жақындарына қатысты белгілі бір адамның өзінің қызметтік, кәсіптік немесе қоғамдық борышын орындауына байланысты әкімшілік құқық бұзушылық жасау;

      6) кінәлі адамның біле тұра жүкті әйелдерге қатысты, сондай-ақ он төрт жасқа толмаған жас балаға, басқа да қорғансыз немесе дәрменсіз адамға не кінәліге тәуелді адамға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық жасау;

      7) адамдар тобының әкімшілік құқық бұзушылық жасауы;

      8) табиғи апат жағдайында немесе басқа да төтенше жағдайлар кезінде әкімшілік құқық бұзушылық жасау;

      9) маскүнемдік, нашақорлық немесе уытқұмарлық масаю күйінде әкімшілік құқық бұзушылық жасау. Әкімшілік жаза тағайындайтын судья, орган (лауазымды адам) әкімшілік құқық бұзушылықтың сипатына қарай оны жауаптылықты ауырлататын мән-жай деп танымауы мүмкін.

      2. Егер осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген мән-жай осы Кодекстің Ерекше бөлімінің тиісті бабында құқық бұзушылық белгісі ретінде көзделсе, ол қайтадан әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылықты ауырлататын мән-жай ретінде ескерілмейді.

      3. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарайтын судья, орган (лауазымды адам) осы баптың бірінші бөлігінде аталмаған мән-жайларды ауырлататын мән-жайлар деп тани алмайды.

43-бап. Бірнеше әкімшілік құқық бұзушылық жасалған кезде әкімшілік жазалар тағайындау

      1. Бір адам екі немесе одан да көп әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кезде әрбір құқық бұзушылық үшін жеке-жеке әкімшілік жаза тағайындалады.

      2. Егер адам бірнеше әкімшілік құқық бұзушылық жасап, ол істерді бір судья, орган (лауазымды адам) қараса, бұл адамға белгілі бір түрдегі жазалар қолданылған жағдайда, жазаның түпкілікті мөлшерін жазаның осы түрі үшін осы Кодексте белгіленген үш еселенген ең жоғарғы шегінен асыруға болмайды. Әкімшілік қамауға алудың ең ұзақ мерзімі мұндай жағдайларда - отыз тәуліктен, ал төтенше жағдай режимінің талаптарын бұзғаны үшін қолданылатын әкімшілік қамауға алу қырық бес тәуліктен аспауға тиіс.

      3. Егер әкімшілік айыппұлдар заң актілерінде белгіленген салық міндеттемелерінің орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған сомасының процентімен көрсетілген жағдайда, оларды бірнеше әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін тағайындаған кезде, айыппұл әрбір әкімшілік құқық бұзушылық үшін бөлек өндіріліп алынады.

44-бап. Әкімшілік жаза мерзімдерін есептеу

      Жеке адамға немесе заңды тұлғаға берілген арнаулы құқықтан айыру, сондай-ақ лицензиядан (арнаулы рұқсаттан, біліктілік аттестатынан (куәліктен) айыру немесе оның қолданылуын қызметтің белгілі бір түріне не белгілі бір іс-әрекеттерді жасауға тоқтата тұру мерзімі - жылдармен, айлармен немесе күнтізбелік күндермен есептеледі.

45-бап. Адам әкімшілік жазаға тартылды деп есептелетін мерзім

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жаза қолданылған адам әкімшілік жаза тағайындау туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап бір жылдың ішінде осы жазаға тартылды деп есептеледі.

      2. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін айыппұл түрінде әкімшілік жаза қолданылған адам әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы орындалған күнге дейін, егер айыппұл әкімшілік айыппұл қолдану туралы қаулы заңды күшіне енген күннен бастап отыз күннен кешіктірмей не оны төлеуді кейінге қалдыру мерзімі аяқталған күннен бастап төленсе, осы жазаға тартылды деп есептеледі.

46-бап. Соттың, органдардың (лауазымды адамдардың) осы құқық бұзушылық үшін көзделген жазадан гөрі неғұрлым жеңіл әкімшілік жаза қолдануы

      1. Әрекеттің мақсаттары мен себептеріне, айыпкердің рөліне, оның құқық бұзушылық жасау кезіндегі немесе одан кейінгі мінез-құлқына байланысты ерекше мән-жайлар және әрекеттің қоғамдық қауіптілігі дәрежесін едәуір азайтатын басқа да мән-жайлар болған кезде, жаза осы Кодекстің Ерекше бөлімінің тиісті бабында көзделген ең төменгі шектен төмен қолданылуы мүмкін, не сот жазаның осы бапта көзделгеннен неғұрлым жеңіл түрін тағайындауы мүмкін.

      2. Жазаны жеңілдететін жекелеген мән-жайлар да, сондай мән-жайлар жиынтығы да ерекше мән-жай деп танылуы мүмкін.

7-тарау. Әкімшілік жауаптылықтан және әкімшілік
жазалаудан босату

47-бап. Іс-әрекетімен өкінгендігін білдіруіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату

      Әкімшілік құқық бұзушылықты бірінші рет жасаған адамды, егер бұл адам құқық бұзушылық жасағаннан кейін келтірілген залалды өз еркімен өтесе немесе құқық бұзушылықпен келтірілген залалды өзге де жолмен ретке келтірсе, судья, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға уәкілетті орган (лауазымды адам) әкімшілік жауаптылықтан босатуы мүмкін.

48-бап. Құқық бұзушылық елеусіз болған жағдайда әкімшілік жауаптылықтан босату

      Әкімшілік құқық бұзушылықпен келтірілген зиян елеусіз болған жағдайда судья, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға уәкілетті орган (лауазымды адам) әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адамды, ауызша ескерту жасаумен шектеліп, әкімшілік жауаптылықтан босата алады.

      Ескерту. Әкімшілік құқық бұзушылықтың елеусіздігі - бұл басқа мән-жайлармен қатар осы Кодекстің Ерекше бөлімінің баптарында көзделген санкцияның әкімшілік құқық бұзушылықпен келтірілген зиянның мөлшерінен асып кететіндігі немесе айыппұл сомасы бір айлық есептік көрсеткіштен аспағанда немесе әрекет әкімшілік құқық бұзушылық белгілерін шартты түрде қамтитындығы, алайда елеусіз болғандықтан қоғамдық қауіп туғызбайтындығы ескерілетін жағдайлар.

49-бап. Ескіру мерзімінің өтуіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату

      1. Адам әкімшілік құқық бұзушылық жасалған күннен бастап екі ай өткеннен кейін, ал қоршаған ортаны қорғау саласында әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін - оны жасаған күннен бастап алты ай өткеннен кейін, осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, әкімшілік жауаптылыққа тартылуға тиіс емес.

      2. Жеке тұлға әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, сондай-ақ мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы құқық бұзушылықтар, салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамтамасыз ету туралы, міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасы, табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар мен монополияға қарсы заңнамасы саласында құқық бұзушылық жасағаны үшін оны жасаған күннен бастап бір жыл өткеннен кейін әкімшілік жауаптылыққа тартылуға тиіс емес, ал заңды тұлға (оның ішінде дара кәсіпкер) әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін оны жасаған күннен бастап үш жыл өткеннен кейін, ал салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамтамасыз ету туралы, міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасы, табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар мен монополияға қарсы заңнама саласында құқық бұзушылық жасағаны үшін оны жасаған күннен бастап бес жыл өткеннен кейін әкімшілік жауаптылыққа тартылуға тиіс емес

      3. Созылып кеткен әкімшілік құқық бұзушылық кезінде, сондай-ақ қаржы мен бюджет саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық жасалған кезде адам әкімшілік құқық бұзушылық анықталған күннен бастап екі ай өткеннен кейін әкімшілік жауаптылыққа тартылуға тиіс емес.

      4. Осы баптың бірінші және үшінші бөліктерінің ережелері әкімшілік құқық бұзушылық қылмыстың жасалуына септігін тигізген және бұл туралы қылмыстық істі тергеу немесе сотта қарау барысында мәлім болған жағдайларға қолданылмайды. Сот Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 387-бабының бірінші бөлігінде көзделген тәртіппен мұндай құқық бұзушылыққа кінәлі адамға, егер әкімшілік құқық бұзушылық жасалған кезден бастап бір жылдан аспайтын уақыт өткен болса, әкімшілік жаза қолдануға құқылы.

      5. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жаза тағайындау мерзімінің барысы істі сот инстанцияларына немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті мемлекеттік органның лауазымды адамына жіберген кезден, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы жасауға уәкілетті лауазымды тұлға әкімшілік тергеу жүргізу туралы шешім қабылдаған уақыттан бастап тоқтатыла тұрады.

      Бұл мерзімдерді есептеу әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қозғауға уәкілетті органға (лауазымды адамға) кемшіліктерді жою үшін іс қайтарылған жағдайларда, қайтадан басталады.

      6. Құқық бұзушының іс-әрекетінде әкімшілік құқық бұзушылық белгілері болған кезде қылмыстық іс қозғаудан бас тартылған не қылмыстық іс қысқартылған жағдайда адам қылмыстық іс қозғаудан бас тартылған не оны қысқарту туралы шешім қабылданған күннен бастап үш айдан кешіктірілмей әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін.

      7. Судьяның немесе уәкілетті органның әкімшілік іс жүргізуді тоқтату туралы қаулысы осы баптың бірінші бөлігінде көзделген мерзімге қарамастан, ол заңды күшіне енген күнінен бастап бір жыл ішінде прокурордың наразылығы бойынша қайта қаралуы мүмкін.

      Ескерту. Осы Кодекстің Ерекше бөлімінің бабында көзделген белгілі бір әрекеттің бірыңғай құрамының үздіксіз жүзеге асырылуымен сипатталатын және оны анықтаған кезде аяқталмаған құқық бұзушылық созылып кеткен құқық бұзушылық деп танылады.

50-бап. Әкімшілік жауаптылықтан және әкімшілік жазадан рақымшылық жасау актісі негізінде босату

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адам әкімшілік жауаптылықтан немесе тағайындалған әкімшілік жазадан рақымшылық жасау актісі негізінде, егер ол әкімшілік жаза қолдануды жоятын болса, босатылуы мүмкін.

      2. Рақымшылық жасау туралы актіні Қазақстан Республикасының Парламенті жеке белгілі емес адамдар тобына қатысты шығарады.

51-бап. Жағдайдың өзгеруіне, науқастануға байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату

      Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар әрекет жасаған адам жағдайдың өзгеруіне, нәтижесінде олар жасаған әрекет құқық бұзушылық болып танылмайтын болса, сондай-ақ әкімшілік жазаны орындауға кедергі келтіретін науқасына байланысты әкімшілік жауаптылықтан босатылуы мүмкін.

52-бап. Тараптардың бітімгершілікке келуіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату

      1. Осы Кодекстің 9-тарауында, сондай-ақ 195 (үшінші бөлігі), 420, 555-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер жәбірленушінің өтініші бойынша ғана қозғалады және ол әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адаммен бітімгершілікке келгеннен кейін тоқтатылуға жатады.

      2. Бітімгершілікке келу жәбірленуші мен әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адам қол қойған жазбаша келісім негізінде жүзеге асырылады.

53-бап. Қамау түріндегі жазаны өтеуден мерзімінен бұрын босату

      1. Қамау түріндегі жазасын өтеп жүрген және сот тағайындаған жазаны толық өтеуді қажет етпейтін адамды сот құқықты мойындайтын мінез-құлқы, әкімшілік құқық бұзушылықтан келтірген залалын өтеу жөнінде шаралар қолданғаны үшін оны өтеуден мерзімінен бұрын босатуы мүмкін. Бұл ретте ол адам қосымша әкімшілік жаза түрін орындаудан толық немесе ішінара босатылуы мүмкін.

      2. Мерзімінен бұрын босату адам тағайындалған қамау мерзімінің кемінде жартысын өтегеннен кейін ғана қолданылуы мүмкін. Қамау мерзімін нақты өтеу мерзімі екі күннен кем болмауы керек.

      3. Қамауды өтеу кезеңінде қасақана қылмыс немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасаған, сондай-ақ бұрын мерзімінен бұрын босатылған адамға мерзімінен бұрын босату қолданылмайды.

8-тарау. Кәмелетке толмағандардың әкімшілік жауаптылығы

54-бап. Кәмелетке толмағандардың әкімшілік жауаптылығы

      1. Әкімшілік құқық бұзушылық жасалған кезде он алты жасқа толған, бірақ он сегіз жасқа толмаған адамдар осы тараудың күші қолданылатын кәмелетке толмағандар деп танылады.

      2. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кәмелетке толмағандарға әкімшілік жаза тағайындалуы мүмкін не оларға тәрбиелік ықпал етудің мәжбүрлеу шаралары қолданылуы мүмкін.

55-бап. Кәмелетке толмағандарға әкімшілік жазалар қолданудың ерекшеліктері

      1. Кәмелетке толмаған адамға тағайындалатын әкімшілік айыппұлдың мөлшері осы Кодекстің ерекше бөлімінің бабында көзделген айыппұл мөлшеріне қарамастан, он айлық есептік көрсеткіштен аспауға тиіс.

      Айыппұл кәмелетке толмаған адамда бар мүліктің есебінен төленеді. Кәмелетке толмаған адамның айыппұл төлеуге жеткілікті мүлкі болмаған жағдайда, айыппұл ата-анасына немесе олардың орнындағы адамдарға тағайындалады.

      2. Арнаулы құқықтан айыру кәмелетке толмағандарға бір жылдан аспайтын мерзімге тағайындалуы мүмкін.

      3. Әкімшілік жазалардың басқа да түрлері (әкімшілік қамауға алуды қоспағанда), сондай-ақ осы Кодекстің 25 және 37-баптарында аталған әкімшілік-құқықтық ықпал ету шаралары әкімшілік құқық бұзушылық жасауда кінәлі кәмелетке толмағандарға жалпы негіздерде қолданылады.

56-бап. Кәмелетке толмаған адамға әкімшілік жаза қолдану

      1. Осы Кодекстің 41 және 42-баптарында көзделген мән-жайлардан басқа, кәмелетке толмаған адамға әкімшілік жаза тағайындаған кезде оның өмір сүру және тәрбиелену жағдайлары, психикалық даму деңгейі, жеке басының өзге де ерекшеліктері, сондай-ақ оған жасы үлкен адамдардың әсер етуі ескеріледі.

      2. Кәмелетке толмаған жас басқа да жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлармен жиынтықта жеңілдететін мән-жай ретінде ескеріледі.

57-бап. Кәмелетке толмағандарды әкімшілік жауаптылықтан және әкімшілік жазадан босату

      Әкімшілік құқық бұзушылықты бірінші рет жасаған кәмелетке толмаған адамды сот, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға уәкілетті орган (лауазымды адам) оған заңдарда көзделген тәрбиелік ықпал ету шараларын қолдана отырып, әкімшілік жауаптылықтан немесе тағайындалған әкімшілік жазаны орындаудан босатуы мүмкін.

58-бап. Тәрбиелік ықпал ету шаралары

      1. Кәмелетке толмаған адамға тәрбиелік ықпал етудің мынадай шаралары тағайындалуы мүмкін:

      1) заңды түсіндіру;

      2) ата-аналарының немесе олардың орнындағы адамдардың, не мамандандырылған мемлекеттік органның қадағалауына беру;

      3) келтірген зиянды реттестіру міндетін жүктеу;

      4) бос уақытын шектеу және кәмелетке толмаған адамның мінез-құлқына ерекше талаптар белгілеу.

      2. Заңнамада тәрбиелік ықпал етудің өзге де шаралары көзделуі мүмкін.

      3. Кәмелетке толмаған адамға бір мезгілде тәрбиелік ықпал етудің бірнеше шаралары тағайындалуы мүмкін.

59-бап. Тәрбиелік ықпал ету шараларының мазмұны

      1. Заңды түсіндіру кәмелетке толмаған адамға оның әрекетімен келтірілген зиянды және осы Кодексте көзделген құқық бұзушылықтарды қайталап жасаудың заңдық салдарын түсіндіруден тұрады.

      2. Қадағалауға беру ата-аналарға немесе олардың орнындағы адамдарға, не мамандандырылған мемлекеттік органға кәмелетке толмаған адамға тәрбиелік ықпал ету және оның мінез-құлқына бақылау жасау жөніндегі міндеттерді жүктеуден тұрады.

      3. Келтірілген зиянды жөнге келтіру міндеті кәмелетке толмаған адамның мүліктік жағдайы мен тиісті еңбек дағдыларының болуы ескеріле отырып жүктеледі.

      4. Бос уақытын шектеу және кәмелетке толмаған адамның мінез-құлқына ерекше талаптар белгілеу белгілі бір орындарға баруға, бос уақытын өткізудің белгілі бір нысандарын, оның ішінде көлік құралдарын пайдалануға, тәуліктің белгілі бір уақытынан кейін үйден тыс жерлерде болуға, кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның рұқсатынсыз басқа жерлерге кетуге тыйым салуды көздеуі мүмкін. Кәмелетке толмаған адамға оқуды аяқтау не кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау жөніндегі комиссияның көмегімен жұмысқа тұру талабы да қойылуы мүмкін. Бұл тізбе осымен шектелмейді.

60-бап. Ескіру мерзімдері

      1. Осы Кодекстің 48-бабында көзделген ескіру мерзімдерінің кәмелетке толмағандарды әкімшілік жауаптылықтан немесе әкімшілік жазаны орындаудан босату кезінде жартысы қысқартылады.

      2. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін айыппұл түрінде әкімшілік жаза қолданылған кәмелетке толмағандар әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы орындалған күнге дейін, егер айыппұл әкімшілік айыппұл қолдану туралы қаулы заңды күшіне енген күннен бастап отыз күннен кешіктірмей не оны төлеуді кейінге қалдыру мерзімі аяқталған күннен бастап төленсе, осы жазаға ұшырады деп есептеледі.

61-бап. Кәмелетке толмаған адам әкімшілік жазаға ұшырады деп есептелетін мерзім

      Өзіне әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жаза тағайындалған кәмелетке толмаған адам осындай жазаға әкімшілік жаза тағайындау туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап алты айдың ішінде ұшырады деп есептеледі.

Ерекше бөлім 9-тарау. Жеке адамға қол сұғатын әкімшілік құқық
бұзушылық

62-бап. Ұрып-соғу

      Тән ауруына ұшырататын, бірақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 105-бабында көзделген зардаптарға әкеп соқпаған ұрып-соғу немесе өзге де күш қолдану әрекеттерін жасау, -

      айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не он тәулікке дейін қамауға әкеп соғады.

63-бап. Денсаулыққа абайсызда орташа ауырлықтағы зиян келтіру

      Денсаулыққа абайсызда орташа ауырлықтағы зиян келтіру, егер осы іс-әрекетте қылмыстық жазаланатын әрекет белгілері болмаса, -

      айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

64-бап. Соз ауруын жұқтыру

      Өзінде соз ауруы бар екендігін білген адамның басқа адамға осы ауруды жұқтыруы, егер бұл іс-әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не он бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп әкеп соғады.

65-бап. Отбасы-тұрмыстық қатынастар саласындағы құқыққа қарсы іс-әрекеттер

      1. Құқық бұзушымен отбасы-тұрмыстық қарым-қатынастағы азаматтарға сыйламаушылық көрсетіліп, былапыт сөйлеу, қорлап тиісу, кемсіту, үй заттарына зақым келтіру және жеке тұрғын үй немесе пәтер шегінде жасалған олардың тыныштығын бұзатын басқа да әрекеттер, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      айлық есептік көрсеткіштің бірден үшке дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға алуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не он тәуліктен он бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға алуға әкеп соғады.

      Ескерту: Отбасы-тұрмыстық қатынастар деп:

      бірге тұратын немесе тұрған;

      некеде тұрған;

      бұрынғы ерлі-зайыптылар;

      жақын туыс адамдардың арасындағы қатынастар түсініледі.

10-тарау. Азаматтардың құқығына қол сұғатын әкімшілік
құқық бұзушылық

66-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға кедергі келтіру

      Лауазымды адамның Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын адамның Қазақстан азаматтығын алуына кедергі келтіретін заңсыз іс-әрекеттер жасауы, -

      айлық есептік көрсеткіштің бестен он беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

67-бап. Тіл туралы заңдарды бұзғаны үшін жауаптылық

      Лауазымды адамның тіл білмеймін деген сылтаумен құжаттарды, сауал салуды, өтініштерді немесе шағымдарды қабылдаудан бас тартуы, сондай-ақ оларды мәні бойынша қарамауы, -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

68-бап. Еркін жүріп-тұру және тұрғылықты жер таңдау құқығын шектеу

      Жеке тұлғалардың еркін жүріп-тұру және тұрғылықты жер таңдау (Қазақстан Республикасының Үкіметі шек қоюы мүмкін шекаралық өңірлерді және жекелеген жерлерді қоспағанда) құқығын шектейтін лауазымды адамдардың іс-әрекеті не әрекетсіздігі, егер бұл қылмыс жасады деген айыптаумен байланысты болмаса, -

      айлық есептік көрсеткіштің екіден беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

69-бап. Жеке тұлғаға ақпарат беруден бас тарту, сол сияқты ақпараттық ресурстарға қол жеткізу құқығын заңсыз шектеу

      1. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ, жалпылама ақпаратты, жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтарына тікелей қатысты құжаттарды және материалдарды беруден заңсыз бас тарту не жеке тұлғаға толық емес немесе көрінеу жалған ақпарат беру, сол сияқты жалпы жұрт қол жеткізетін ақпаратты шектеулі қол жеткізілетін ақпаратқа заңсыз түрде жатқызу, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу құқығын заңсыз шектеу -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің екіден беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - бестен жиырма беске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Лауазымды адамның осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген әрекеттерді жасауы, егер бұл әрекеттер жеке тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне зиян келтірсе, -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

70-бап. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасын бұзу

      Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасын:

      1) жоғары оку орнына техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, азаматтарды уәкілетті орган белгілеген мәндес мамандықтар тізбесін сақтамай қысқартылған мерзіммен оқуға қабылдауы;

      2) білім беру ұйымына уәкілетті орган белгілеген мерзімдерді сақтамай оқуға қабылдауы;

      3) білім алушылар құрамына бірыңғай тестілеу не кешенді тестілеу нәтижесі бойынша уәкілетті орган белгілеген шекті деңгейден төмен балл жинаған адамдарды қабылдауы;

      4) білім алушылар құрамына сыртқы, кешкі және экстрент нысанында алу рұқсат етілмейтін кәсіптер мен мамандықтар тізбесін бұзып қабылдауы;

      5) дәріс сабақтарын оқытушы лауазымын атқаратын қызметкерлердің жүргізуі;

      6) штаттық оқытушылар мен дәрежелі штаттық оқытушылар санының уәкілетті орган белгілеген нормадан төмен кезінде кафедраны құруы;

      7) оқу пәндерінде уәкілетті орган белгілеген нормадан артық айырмашылық болған кезде білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдауы;

      8) жоғары оқу орындарында профессорлық-оқытушылық құрамның және ғылыми қызметкерлердің бос лауазымдарына уәкілетті орган белгілеген конкурстық іріктеу өткізбей орналасуы түрінде бұзуы, -

      лауазымды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, сол сияқты осы бап бойынша әкімшілік жауаптылыққа әкелген бұзушылықтарды белгіленген мерзімде жоймау, -

      лауазымды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жүз жиырмадан жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Білім беру ұйымының қашықтықтан білім беру технологиясын оқу процесін ұйымдастырудың қажетті шарттарынсыз қолдану, атап айтқанда:

      1) білім алушылар үшін оқу-әдістемелік және оқу-әкімшілік ақпараттарынан тұратын беттері бар білім беру Интернет-порталының;

      2) телекоммуникациялық желіге шығатын (Интернет, спутниктік теледидар) жабдықтардың;

      3) әртүрлі терминалдардың: мультимедиалық сыныптардың, электрондық оқу залдарының;

      4) оку контентінің (жекеменшік және/немесе сатып алынған);

      5) желілік оқу мультимедиа контентінің (жекеменшік және сатып алынған);

      6) тиісті дайындықтан өткен профессорлық-оқытушылық, оқу-көмекші және техникалық персоналдардың;

      7) жекеменшік контентін (локальдық және желілік) құру үшін мультимедиа зертханаларының;

      8) желілік тестілеу кешендерінің;

      9) оқытуды басқарудың желілік жүйелерінің болмауы;

      лауазымды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, сол сияқты осы бап бойынша әкімшілік жауаптылыққа әкелген бұзушылықтарды белгіленген мерзімде жоймау, -

      лауазымды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің сексеннен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Берілетін білім беру қызметтерінің білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарының талаптарына сәйкес келмеуі -

      лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрып, лауазымды адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Осы баптың бесінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      лицензиядан айырып лауазымды адамдарға - қырықтан алпысқа дейінгі, заңды тұлғаларға жүзден жүз жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

71-бап. Медициналық көмек көрсету тәртібін, стандарттарын сақтамау және оны сапасыз көрсету

      1. Медицина қызметкерінің кәсіптік міндеттеріне ұқыпсыз қарауы немесе адал қарамауы салдарынан оларды орындамауы немесе тиісінше орындамауы, осы Кодекстің Ерекше бөлімінің басқа баптарымен көзделген жағдайларды қоспағанда, егер бұл денсаулыққа жеңіл зиян келтіруге әкеп соқса, немесе әкеп соғуы мүмкін болса, -

      жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Медициналық көмек көрсету тәртібін сақтамау, осы Кодекстің Ерекше бөлімінің басқа баптарымен көзделген жағдайларды қоспағанда, егер бұл денсаулыққа жеңіл зиян келтіруге әкеп соқса, немесе әкеп соғуы мүмкін болса, - жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бес, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - он мөлшерінде, жеке кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Медициналық көмек көрсету стандарттарын сақтамау, осы Кодекстің Ерекше бөлімінің басқа баптарымен көзделген жағдайларды қоспағанда, егер бұл денсаулыққа жеңіл зиян келтіруге әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса, - жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бес, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - он мөлшерінде, жеке кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған нақ сол әрекет, -

      лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, жеке кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып айлық есептік көрсеткіштің отыздан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып не аккредиттеу туралы сертификатты тоқтата тұрып немесе кері қайтарып алып, айлық есептік көрсеткіштің жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Осы баптың бірінші және екінші және үшінші бөліктерінде көзделген әрекетті жасау, егер бұл денсаулыққа орташа ауырлықта немесе ауыр зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін болса және қылмыстық жаза қолданылатын әрекет болмаса, -

      жеке тұлғаларға - медициналық қызметтің белгілі бір түріне лицензиядан және (немесе) маман сертификатынан ол бар болса айыра отырып, айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға - лицензиядан айыра отырып, айлық есептік көрсеткіштің қырықтан алпысқа дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға лицензиядан айыра отырып, айлық есептік көрсеткіштің жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

72-бап. Қылмыс жасады деген кінәлілік туралы мәліметтерді тарату

      Айыптау үкімі заңды күшіне енгенге дейін немесе ақтау үкімі болған кезде адамның қылмыс жасады деген кінәлілігі туралы мәліметтерді көпшілікке тарату, -

      - жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бірден беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

73-бап. Еңбек саласында кемсітушілікке жол беру

      1. Жұмыс берушінің, қызметкердің бірдей еңбегі үшін бірдей ақы алу құқығын бұзудан, өзінің еңбек құқықтарын іске асыру кезінде жынысына, жасына, дене кемістіктеріне, нәсіліне, ұлтына, тіліне, мүліктік, әлеуметтік және лауазымдық жағдайына, тұратын жеріне, дінге көзқарасына, саяси сеніміне, руға немесе текке-топқа, қоғамдық бірлестіктерге қатыстылығына байланысты әр түрлі еңбек жағдайын жасаудан көрінген еңбек саласында кемсітушілікке жол беруі, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - отыз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

74-бап. Жұмысқа еңбек шартын жасамай жіберу

      Жұмыс берушінің жұмысқа еңбек шартын жасамай жіберуі, -

      лауазымды адамдарға - жиырма, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға - қырық, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - жүз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту.

      Осы бапта және осы Кодекстің 76, 78 және 87-баптарында көрсетілген лауазымды адамдар ретінде олардың қызметтік міндеттерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан олардың кінәсінен әкімшілік құқық бұзушылыққа жол берілген жеке адамдар (жеке кәсіпкердің қызметкерлері және ұйымдық-билік ету немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын заңды тұлға) деп түсіну керек.

75-бап. Еңбек шартын тиісінше ресімдемеу

      1. Еңбек шартының мазмұнының еңбек заңнамасына сәйкес келмеуі, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - он, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - жиырма, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

76-бап. Төлем бойынша талаптарды бұзу

      1. Жұмыс берушінің жалақыны толық көлемде және еңбек заңнамасында белгіленген мерзімдерде төлемеуі, сол сияқты жұмыс берушінің кінәсінен төлемді кідірту кезеңіне өсімақыны есептемеуі және төлемеуі -

      лауазымды тұлғаларға - отыз, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - сексен, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      лауазымды тұлғаларға - елу, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - сексен, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Үстеме жұмыстарға, мереке және демалыс күндердегі жұмысқа ақы төлеу бойынша заңнаманы, сондай-ақ еңбек заңнамасында белгіленген түнгі уақыттағы еңбекке ақы төлеу жөніндегі талаптарды бұзу -

      лауазымды тұлғаларға - отыз, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - сексен, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      лауазымды тұлғаларға - елу, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - жүз елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

77-бап. Демалыс бермеу

      1. Жұмыс берушінің еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес жыл сайынғы еңбек демалысын немесе өзге де әлеуметтік демалыстарды бермеуі, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - отыз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

78-бап. Жұмыс уақыты режимін сақтамау

      1. Жұмыс берушінің еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес жұмыс уақытының және күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) қалыпты ұзақтығын сақтамауы, -

      лауазымды тұлғаларға - жиырма, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      лауазымды тұлғаларға - қырық, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - жүз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

79-бап. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңнаманы бұзу

      1. Жұмыс берушінің мүгедектердің әлеуметтік инфрақұрылымдар объектілеріне қол жетімділігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді орындамауы, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - отыз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Жұмыс берушінің кәсіптік оқытумен немесе қайта оқытумен, жұмыс берушінің кінәсінен жұмыста мертігуге ұшыраған немесе кәсіптік ауруға шалдыққан мүгедектердің жұмысқа орналасуы үшін арнайы жұмыс орындарын құруды қамтамасыз етпеуі, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - жүз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

80-бап. Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы заңнамасын бұзу

      1. Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы заңнамасын:

      арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетудегі қажеттілікке бағалау жүргізудің және оны айқындаудың, арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік берілген көлемін көрсету туралы шешім шығарудың белгіленген мерзімдерін арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік берілген көлемін көрсету туралы шешімді орындамау түрінде бұзу, -

      лауазымды тұлғаға он бес, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - жиырма бес, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші және/немесе екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, -

      лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып, лауазымды адамға отыз, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - қырық, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жазаның мерзімі аяқталғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған нақ сол әрекеттер, -

      лицензиядан айыра отырып, лауазымды адамға елу, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - жетпіс, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - сексен, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

81-бап. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасын бұзу

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорларының Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген зейнетақы төлемдерін, аударымдар мен алып қоюларды белгіленген мерзімдерде уақтылы жүзеге асыру жөніндегі міндеттерін орындамауы, -

      лауазымды адамдарға - жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Жинақтаушы зейнетақы қорларының Зейнетақы төлеу жөніндегі орталыққа міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы салымшылармен жасалған және қолданылуы тоқтатылған шарттар туралы мәліметтерді табыс етпеуі, уақтылы табыс етпеуі, сол сияқты міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы салымшылармен жасалған және қолданылуы тоқтатылған шарттар туралы дұрыс емес мәліметтерді табыс етуі -

      лауазымды адамдарға - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер -

      лауазымды адамдарға - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Зейнетақы төлеу жөніндегі орталықтың лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген зейнетақыны толық мөлшерде және белгіленген мерзімдерде төлеу жөніндегі міндеттерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы, -

      айлық есептік көрсеткіштің он бес мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Жеке тұлғаның, жеке кәсіпкердің, жеке нотариустың, адвокаттың, заңды тұлғаның немесе оның лауазымды адамдарының:

      салық органдарына міндетті зейнетақы жарналары бойынша пайдасына берешек өндіріп алынатын жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының тізімдерін табыс етпеуі;

      салық органдарына міндетті зейнетақы жарналарының есептелген, ұсталған (есептеп қосылған) және аударылған сомалары жөнінде есептерді Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгіленген мерзімдерде табыс етпеуі;

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес әрбір қызметкер бойынша есептелген, ұсталған (есептеп қосылған) және аударылған міндетті зейнетақы жарналарын бастапқы есепке алуды жүргізбеуі;

      есептелген, ұсталған (есептеп қосылған) және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы мәліметтерді салымшыларға Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгіленген мерзімдерде табыс етпеуі;

      жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы және (немесе) толық есептемеуі, ұстамауы (есептеп қоспауы) және (немесе) төлемеуі (аудармауы), -

      Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген жағдайларда салық органдарының өкімі бойынша касса жөніндегі барлық шығыс операцияларын тоқтатпауы түрінде жасаған Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген міндеттерді орындамауы не тиісінше орындамауы, -

      жеке тұлғаларға - он бес, лауазымды адамдарға, жеке нотариустарға, адвокаттарға - отыз, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Осы баптың төртінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - отыз, лауазымды адамдарға, жеке нотариустарға, адвокаттарға - елу, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - жүз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың:

      Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген жағдайларда салық органдарының өкімі бойынша агенттердің - заңды тұлғалардың немесе дара кәсіпкерлердің, жеке нотариустардың және адвокаттардың банк шоттары бойынша барлық шығыс операцияларын тоқтатпауы;

      міндетті зейнетақы жарналары мен өсімпұл сомаларын Зейнетақы төлеу орталығына аудару кезінде банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның кінәсінен аудармау (есептемеу), уақтылы аудармау (банктік шоттардан ақшаны есептен шығару бойынша операциялар жасалған күннен кеш немесе қолма-қол ақшаны банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға енгізген күннен кейінгі операциялық күннен кейін) не төлем құжатының деректемелерін толтыру кезінде қателер жіберу;

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен салық органдарының міндетті зейнетақы жарналары мен өсімпұл сомаларын өндіріп алуы жөніндегі инкассалық өкімдерін орындамауы түрінде жасаған Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында көзделген міндеттерді орындамауы, -

      лауазымды адамдарға - отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгіленген міндеттерді орындамау кезеңінде агенттердің банк шоттары бойынша жасалған шығыс операциялары сомасының - бес процент мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

82-бап. Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу

      1. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры мен Зейнетақы төлеу жөніндегі орталықтың лауазымды адамдарының кінәсінен Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңдарында белгіленген мерзімдерде әлеуметтік төлемдердің төленбеуі, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Дара кәсіпкердің, жеке нотариустың, адвокаттың, заңды тұлғаның немесе оның лауазымды адамдарының:

      әлеуметтік аударымдар жүргізілетін міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушылардың тізімін салық органына ұсынбауы;

      әлеуметтік аударымдар мен өсімпұлдарды уақтылы және (немесе) толық төлемеуі (аудармауы);

      Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасында көзделген жағдайларда салық органдарының өкімі бойынша касса жөніндегі барлық шығыс операцияларын тоқтатпауы түрінде жасаған Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасында көзделген міндеттерді орындамауы не тиісінше орындамауы, -

      лауазымды адамдарға он, жеке нотариустарға, адвокаттарға - жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - отыз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - аударылмаған (уақытында аударылмаған) әлеуметтік аударымдар сомасының елу проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың:

      Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасында көзделген жағдайларда салық органдарының өкімі бойынша төлеуші заңды тұлғаның немесе дара кәсіпкерлердің, жеке нотариустардың және адвокаттардың банк шоттары бойынша барлық шығыс операцияларын тоқтатпауы;

      әлеуметтік аударымдар мен өсімпұл сомаларын Зейнетақы төлеу орталығына аудару кезінде банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның кінәсінен аудармау (есептемеу), уақтылы аудармау (банктік шоттардан ақшаны есептен шығару бойынша операциялар жасалған күннен кеш немесе қолма-қол ақшаны банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға енгізген операциялық күннен кейін) не төлем құжатының деректемелерін толтыру кезінде қателер жіберу;

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен әлеуметтік аударымдар мен өсімпұлдардың сомаларын өндіріп алу жөніндегі салық органдарының инкассалық өкімдерін орындамауы түрінде жасаған Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасында белгіленген міндеттерді орындамауы, -

      Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасында белгіленген міндеттерді орындамау кезеңінде лауазымды адамдарға - отыз айлық есептік көрсеткіші мөлшерінде, заңды тұлғаларға төлеушілердің банк шоттары бойынша жасалған шығыс операциялары сомасының бес проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

83-бап. Ұйымда еңбектің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз етпеу

      1. Өндірістік ұйымдарда еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметінің (маман) жоқтығы, -

      лауазымды адамдарға он, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - отыз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға жиырма, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - сексен, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Қызметкерлерді жеке қорғану заттарымен еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес қамтамасыз етпеу, -

      лауазымды адамдарға жиырма, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға қырық, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - жүз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Жұмыс берушінің нұсқама беру (кіріспе нұсқамадан басқа) жөнінде еңбек заңнамасы талаптарын орындамауы және ҚР еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша құжаттардың (жұмыс орнында нұсқаманы тіркеу журналы, жұмыс беруішінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нұсқамаларының, өндірістік құралдар паспорты және сертификаттары) жоқтығы

      лауазымды адамдарға он, жеке кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - отыз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Жұмыс берушінің қызметкерлерді оқыту және дайындауды жүргізу, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша басшылардың және мамандардың білімдерін тексеруде еңбек заңнамасы талаптарын орындамауы -

      лауазымды адамдарға он, жеке кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - отыз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Жұмыс берушінің еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес қызметкерлерге міндетті және мерзімді медициналық тексеру және ауысым алдындағы медициналық куәландыру жүргізу жөнінде талаптарды бұзуы, -

      лауазымды адамдарға он, жеке кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - отыз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      8. Осы баптың бесінші, алтыншы, жетінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға жиырма, жеке кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      9. Қызметкерлерді еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес сүтпен және емдік- алдын алу тағамдарымен қамтамасыз етпеу, -

      лауазымды адамдарға он, жеке кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - отыз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      10. Осы баптың тоғызыншы бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға жиырма, жеке кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

84-бап. Өндірістік объектілерге еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау жүргізу жөніндегі заңнама талаптарын бұзу

      1. Жұмыс берушінің ҚР еңбек заңнамасында белгіленген еңбек жағдайларының жай-күйі бойынша өндірістік объектілерге еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау жүргізу жөніндегі заңнама талаптарын бұзуы -

      лауазымды адамдарға отыз, жеке кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - алпыс, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға елу, жеке кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - жүз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

85-бап. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеуді қамтамасыз етпеу

      1. Еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеуді қамтамасыз етпеу, -

      лауазымды адамдарға жиырма, жеке кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елу, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға қырық, жеке кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - жүз, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

86-бап. Ұжымдық шарт, келісім жөніндегі келіссөздерге қатысудан жалтару

      Ұжымдық шартты, келісімді жасасу, өзгерту немесе толықтыру жөніндегі келіссөздерге қатысудан жалтару немесе аталған келіссөздерді жүргізу мерзімдерін бұзу, тиісті комиссияның жұмысын тараптар белгілеген мерзімде қамтамасыз етпеу, -

      келіссөздер жүргізуге уәкілетті адамдарға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

87-бап. Ұжымдық шарт, келісім жасасудан негізсіз бас тарту

      Ұжымдық шарт, келісім жасасудан негізсіз бас тарту, ұжымдық шарт, келісім жасасуға уәкілетті адамдарға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

88-бап. Ұжымдық шартты, келісімді орындамау немесе бұзу

      Ұжымдық шарт, келісім бойынша міндеттемелерді орындамау немесе бұзу, -

      ұжымдық шарт, келісім бойынша міндеттемелердің орындалмауына кінәлі адамдарға айлық есептік көрсеткіштің екі жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

89-бап. Ұжымдық келіссөздер жүргізуге және ұжымдық шарттардың, келісімдердің орындалуын бақылауды жүзеге асыруға қажетті ақпарат бермеу

      Ұжымдық келіссөздер жүргізуге және ұжымдық шарттардың, келісімдердің орындалуын бақылауды жүзеге асыруға қажетті ақпаратты бермеу, -

      ақпараттың берілмеуіне кінәлі адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

90-бап. Халықты жұмыспен қамту туралы заңнаманы бұзу

      1. Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның азаматтарды жұмыссыз ретінде тіркеуден және есепке қоюдан негізсіз бас тартуы -

      лауазымды адамдарға сегіз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органға жұмыс берушінің:

      жұмыс берушінің таратылуына не қызметін тоқтатуына, қызметкерлер санының немесе штаттың қысқаруына байланысты алдағы уақытта қызметкерлердің жұмыстан босатылуы туралы, жұмыстан босатылатын қызметкерлердің лауазымдары мен кәсіптерін, мамандықтарын, біліктілігі мен еңбекақысының мөлшерін көрсете отырып, босатылуы мүмкін қызметкерлердің саны мен санаттары туралы және олардың босатылатын мерзімдері туралы ақпаратты;

      бос жұмыс орындары (бос лауазымдар) туралы олардың пайда болған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде ұсынбауы, уақытында немесе толық ұсынбауы -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - он, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - жиырма, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

91-бап. Мемлекеттік қызметке қол жеткізуге тең құқықты іске асыруға кедергі келтіру

      Мемлекеттік қызметші лауазымына кандидатқа заңдарда көзделмеген талаптарды және белгіленген тәртіппен бекітілмеген біліктілік талаптарын қою, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

92-бап. Жеке тұлғаның берген шағымын оған зиянды болатындай етіп бағыттау

      Негізді шағым берген немесе мүддесіне орай шағым берілген адамға сол шағымды оған зиянды болатындай етіп бағыттау, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

93-бап. Ереуілге қатысуға немесе оған қатысудан бас тартуға мәжбүрлеу

      Мәжбүрленушінің тәуелді жағдайын пайдалана отырып ереуілге қатысуға немесе оған қатысудан бас тартуға мәжбүрлеу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

11-тарау. Азаматтардың сайлау құқықтарына қол сұғатын
әкімшілік құқық бұзушылық

94-бап. Лауазымды адамдардың сайлау комиссиясына (референдум комиссиясына) қажетті мәліметтер мен материалдарды табыс етпеуі немесе комиссияның шешімін орындамауы

      Лауазымды адамдардың сайлау комиссиясына (референдум комиссиясына) оның жұмысы үшін қажетті мәліметтер мен материалдарды табыс етпеуі немесе комиссия өз өкілеттігі шегінде қабылдаған шешімді олардың орындамауы, -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

95-бап. Үгітке тыйым салынған кезеңде оны жүргізу

      Сайлау туралы және республикалық референдум туралы заңнамалық актілермен сайлауға (республикалық референдумға) байланысты үгітке тыйым салынған кезеңде оны жүргізу, -

      азаматтарға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға жиырма бестен отыз беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

96-бап. Сайлау алдындағы үгіт жүргізу құқығына кедергі келтіру

      Президенттікке, депутаттыққа немесе өзге де сайланбалы қызметтерге кандидаттарға, саяси партияларға, олардың сенім білдірген адамдарына, олардың сайлау алдындағы үгіт жүргізу құқығын іске асыру процесінде кедергі келтіру -

      азаматтарға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға - он бестен жиырма беске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға жиырма бестен отыз беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

97-бап. Кандидаттар, саяси партиялар туралы көрінеу жалған мәліметтер тарату

      Кандидаттар, саяси партиялар туралы көрінеу жалған мәліметтер тарату немесе сайлаудың нәтижесіне ықпал ету мақсатында олардың абыройы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін өзге де іс-әрекеттер жасау -

      азаматтарға - айлық есептік көрсеткіштің он бестен жиырма беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға - жиырма бестен отыз беске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға - отыз бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

98-бап. Сайлау комиссиясы (референдум комиссиясы)мүшесінің құқықтарын бұзу

      1. Сайлау комиссиясының (референдум комиссиясы) мүшесін жұмыстан шығару не жұмыс берушінің бастамасы бойынша оның келісімінсіз басқа жұмысқа ауыстыру, сол сияқты жұмыс берушінің сайлау комиссиясының мүшесіне мемлекеттік билік, басқару органдарында және жергілікті өзін-өзі басқару органында (республикалық референдум) сайлауға дайындыққа және жүргізуге қатысу үшін заңнамалық актіде көзделген демалысты беруден бас тартуы -

      айлық есептік көрсеткіштің он бестен отызға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Сайлау комиссиясының мүшесіне ол тұрған сайлау комиссиясының құжаттары мен материалдарын танысу үшін ұсынудан, сондай-ақ олардың куәландырылған көшірмелерін алудан бас тарту, -

      айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

99-бап. Азаматтардың сайлаушылар тізімімен танысу құқығын бұзу

      Сайлау комиссиясы (референдум комиссиясы) мүшесінің азаматтардың сайлаушылар тізімімен (таңдаушылардың республикалық референдумға қатысу құқығы бар адамдар тізімімен) танысу құқығын бұзуы тізімге енгізу, одан шығару не сайлаушылар тізіміне (таңдаушылар, республикалық референдумға қатысуға құқығы бар адамдар тізіміне) түзетулер енгізу қажеттігі туралы өтінішті сайлау туралы және республикалық референдум туралы заңнамалық актілерде белгіленген мерзімде қарамау, не азаматқа өтінішті қабылдамау себептерін баяндай отырып азаматқа жазбаша түрде сот шешімінің көшірмесін беруден бас тартуы, не тізімге енгізу туралы, одан шығару туралы не сайлаушылар тізімін (таңдаушылар, республикалық референдумға қатысуға құқығы бар адамдар тізімін) түзету туралы сот шешімін белгіленген мерзімде орындамауы, -

      он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

100-бап. Сайлаушылар туралы дәйектемесіз деректер, сондай-ақ сайлаушылардың дәйектемесіз тізімдерін беру

      1. Лауазымды адамдардың жергілікті атқарушы органдарға сайлаушылардың тізімдерін жасау үшін сайлаушылар туралы дәйектемесіз деректер беруі -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Жергілікті атқарушы органдар лауазымды адамдарының тиісті сайлау комиссиясына сайлаушылардың дәйектемесіз тізімдерін беруі -

      айлық есептік көрсеткіштің жиырма бестен отызға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

101-бап. Дауыстарды санау басталғаннан кейін сайлаушылар (таңдаушылар) тізімдеріне өзгерістер енгізу

      Дауыстарды санау басталғаннан кейін сайлаушылар (таңдаушылар) тізімдеріне өзгерістер енгізу -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

102-бап. Тең сайлау құқығы туралы талапты бұзу

      Тең сайлау құқығы туралы талаптарды екі рет не одан да көп немесе басқа сайлаушы үшін дауыс беру арқылы бұзу -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

103-бап. Шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдік заңды тұлғалардың және халықаралық ұйымдардың кандидаттарды, партиялық тізімдерін ұсынған саяси партияларды ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгілі бір нәтижеге қол жеткізуге кедергі болатын және (немесе) ықпал ететін қызметті жүзеге асыруы

      Шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдік заңды тұлғалардың және халықаралық ұйымдардың кандидаттарды, партиялық тізімдерін ұсынған саяси партияларды ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгілі бір нәтижеге қол жеткізуге кедергі болатын және (немесе) ықпал ететін қызметті жүзеге асыруы, -

      жеке тұлғаларға Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік жолмен шығарып жіберу арқылы немесе онсыз, айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің үш жүзден алты жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

104-бап. Басқа адамдар үшін дауыс беруге мүмкіндік жасау мақсатында сайлау бюллетеньдерін (дауыс беруге арналған бюллетеньдерді) беру

      Басқа адамдар үшін дауыс беруге мүмкіндік жасау мақсатында сайлау бюллетеньдерін (дауыс беруге арналған бюллетеньдерді) сайлау комиссиясы (референдум комиссиясы) мүшесінің беруі, -

      айлық есептік көрсеткіштің он бестен жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

105-бап. Кандидаттар қызметінің сайлау науқаны барысындағы кепілдіктері

      1. Жұмыс берушінің Президенттікке, Парламент, мәслихаттар депутаттығына тіркелген кандидатқа заңнамалық актілерде көзделген демалысты беруден бас тартуы -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Президенттікке, Парламент, мәслихаттар депутаттығына, өзге де жергілікті өзін-өзі басқару органдары мүшелігіне кандидаттарды тіркелген күнінен бастап және сайлау қорытындылары жарияланғанға дейін өздерінің келісімінсіз жұмысынан босату, басқа жұмысқа немесе лауазымға ауыстыру, сондай-ақ іссапарларға жіберу -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

106-бап. Сайлау алдында үгіт жүргізу шарттарын бұзу

      Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, сондай-ақ олардың лауазымды адамдарының қызметтік міндеттерін орындау кезінде, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдарының әскери қызметшілері, ұлттық қауіпсіздік органдарының, құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің, судьялардың, сайлау комиссияларының мүшелерінің, діни бірлестіктердің сайлау алдында үгіт жүргізуі, сондай-ақ көрсетілген тұлғалардың кез-келген сайлау алдындағы үгіт материалдарын таратуы -

      азаматтарға он бестен жиырмаға дейінгі, лауазымды адамдарға жиырмадан отызға дейінгі мөлшерде, заңды тұлғаларға - отыздан алпыс беске дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

107-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сайлау алдында үгіт жүргізу шарттарын бұзу

      1. Бұқаралық ақпарат құралдарының сайлау алдындағы іс-шаралардың мақсатын, міндеттері мен нәтижелерін, сондай-ақ солармен байланысты оқиғалар мен фактілерді бұрмалаудан көрінетін кандидаттардың, саяси партиялардың сайлау науқанын объективті емес көрсетуі -

      азаматтарға он бестен жиырмаға дейінгі, лауазымды адамдарға жиырмадан отызға дейінгі мөлшерде, заңды тұлғаларға - отыздан алпыс беске дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады

      2. Бұқаралық ақпарат құралдарының кандидаттың немесе саяси партияның ар-намысына, қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне көрінеу нұқсан келтіретін үгіт материалдары мен өзге де ақпаратты жариялауы, сондай-ақ аталған адамдарға ар-намысын, қадір-қасиетін және іскерлік беделін қорғауы үшін теріске шығаруды тегін жариялауына мүмкіндік беруден бас тартуы -

      азаматтарға он бестен жиырмаға дейінгі, лауазымды адамдарға жиырмадан отызға дейінгі мөлшерде, заңды тұлғаларға - отыздан алпыс беске дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады

      3. Кандидаттардың телевизия мен радиода сөйлеп жатқан сөздерін бөлу және сөйлеген сөздеріне іле-шала, сондай-ақ баспа басылымдарындағы сөздеріне сол нөмірде түсініктеме жасау -

      азаматтарға он бестен жиырмаға дейінгі, лауазымды адамдарға жиырмадан отызға дейінгі мөлшерде, заңды тұлғаларға - отыздан алпыс беске дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Бұқаралық ақпарат құралдарының барлық кандидаттардың және партиялық тізімдердің ұсынылғаны, оларды сайлау комиссияларының тіркегені туралы іс-шаралары туралы ақпаратты баспасөз бетін, эфир уақытын тең көлемде бере отырып, тарату туралы талаптарды бұзуы -

      азаматтарға он бестен жиырмаға дейінгі, лауазымды адамдарға жиырмадан отызға дейінгі мөлшерде, заңды тұлғаларға - отыздан алпыс беске дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Бұқаралық ақпарат құралдарының кандидаттардың, сайлауға қатысушы саяси партиялардың үгіт материалдарын жариялауы немесе эфирге шығармауы сайлаудың тағайындалғаны туралы шешім ресми жарияланғаннан кейінгі оныншы күннен кешіктірмей хабарланбауы және жарияланбауы, сондай-ақ сайлау комиссиясына эфирден және баспасөзден орын беру төлемінің мөлшері, шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді бермеуі -

      лауазымды адамдарға жиырмадан отызға дейінгі мөлшерде, заңды тұлғаларға - отыздан алпыс беске дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Бұқаралық ақпарат құралының кандидаттардың, партиялық тізімін ұсынған саяси партиялардың біріне эфир уақытын, баспасөз бетінен орын бөлуден, егер осы бұқаралық ақпарат құралы басқа да кандидаттарға, партиялық тізімдерін ұсынған саяси партияларға эфир уақытын, баспасөз бетінен орын бөлуге келісім берген жағдайда, бас тартуы

      лауазымды адамдарға жиырмадан отызға дейінгі мөлшерде, заңды тұлғаларға - отыздан алпыс беске дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Кандидаттар мен партиялық тізімдерін ұсынған саяси партиялардың жазбаша өтініштердің келіп түсу ретімен не егер өтініштер бір мезгілде келіп түскен жағдайда жеребе бойынша белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарына шығуының кезектілігін бұзуы -

      лауазымды адамдарға жиырмадан отызға дейінгі мөлшерде, заңды тұлғаларға - отыздан алпыс беске дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      8. Бұқаралық ақпарат құралдарында кандидаттарға және партиялық тізімдерін ұсынған саяси партияларға эфир уақытын, баспасөз бетінен орын беру туралы шарт талаптарының белгілі бір кандидатқа, саяси партияға артықшылық туғызуы -

      лауазымды адамдарға жиырмадан отызға дейінгі мөлшерде, заңды тұлғаларға - отыздан алпыс беске дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

108-бап. Кандидаттарға сайлаушылармен кездесуі үшін үй-жай беру шарттарын бұзу

      Жергілікті атқарушы органдар және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының партиялық тізімдерін ұсынған саяси партиялардың кандидаттарының біреуіне сайлаушылармен кездесуі үшін шарттық негізде үй-жай беруден, егер партиялық тізімдерін ұсынған саяси партиялардың кандидаттарының біреуіне осы келісім берілген жағдайда, бас тартуы, -

      жиырмадан отызға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

109-бап. Бүркеншік үгіт материалдарын әзірлеу немесе тарату

      Мемлекеттік өкімет органдарына және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайлауды (республикалық референдумды) әзірлеу мен өткізу кезеңінде, басып шығарған ұйымдар, шығарылған жері, таралымы туралы және шығарылуына жауапты адамдар туралы ақпараты жоқ үгіттік баспасөз және электрондық материалдарды әзірлеу немесе тарату, -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

110-бап. Үгіт материалдарын орналастыру

      Үгіт материалдарын ескерткіштерге, ескерткіш тұғырларға, тарихи, мәдени немесе сәулеттік құндылығы бар үйлер мен ғимараттарға, сондай-ақ дауыс беруге арналған үй-жайларға іліп қою -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

111-бап. Үгіт материалдарын қасақана жою, бүлдіру

      Депутаттыққа немесе өзге де сайланбалы қызметке кандидаттардың меншік иесінің немесе осы объектілердің өзге иесінің келісімімен ғимараттарға, құрылыстарға және өзге де объектілерге ілінген үгіттік материалдарын қасақана жою, бүлдіру, -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

112-бап. Сайлауды (республикалық референдумды) әзірлеу мен өткізуге қаражат жұмсау туралы есептерді бермеу немесе жарияламау

      Депутаттыққа немесе өзге де сайланбалы қызметке кандидаттың, сайланған адамның, не саяси партияның сайлау қорларына түскен түсімдердің (қайырмалдықтардың) мөлшері туралы және сайлау қорларын құру көздері туралы мәліметтерді, сондай-ақ сайлау қорының қаражатын пайдалану туралы есепті бермеуі, -

      депутаттыққа немесе өзге де сайланбалы қызметке кандидатқа, сайланған адамға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға қырықтан елу беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

113-бап. Сайлау қорларынан бөлек, сайлау науқанын қаржыландыру немесе оған өзге де материалдық көмек көрсету

      Кандидаттарға, партиялық тізімдер ұсынған саяси партияларға олардың сайлау қорларынан бөлек қаржылық немесе өзге де материалдық көмек көрсету

      - азаматтарға - айлық есептік көрсеткіштің он бестен жиырма беске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға отыздан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

114-бап. Республикалық бюджеттен сайлау алдындағы үгіт жүргізуге бөлінген қаражатты жұмсау тәртібін бұзу

      Депутаттық немесе өзге де сайланбалы лауазымға кандидаттардың республикалық бюджеттен сайлау алдындағы үгіт жүргізуге бөлінген қаражатты мақсатсыз жұмсауы, -

      айлық есептік көрсеткіштің он бестен отызға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

115-бап. Сайланбалы мемлекеттік қызметке кандидаттың не саяси партияның шет мемлекеттерден, ұйымдардан, азаматтардан және азаматтығы жоқ адамдардан қайырмалдықтар алуы

      Депутаттыққа немесе өзге де сайланбалы мемлекеттік қызметке кандидаттың не саяси партияның шет мемлекеттен, халықаралық ұйымнан немесе халықаралық қоғамдық бірлестіктен, шет елдердің мемлекеттік органдарынан, шетелдіктерден және басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалардан, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдардан кез келген нысанда қайырмалдықтар алуы, -

      депутаттыққа немесе өзге де сайланбалы қызметке кандидатқа - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға, қайырмалдық заттарын тәркілей отырып, елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

116-бап. Азаматтардың және заңды тұлғалардың кандидаттарға, саяси партияларға олардың жазбаша келісімінсіз қызмет көрсетуі

      Азаматтар мен заңды тұлғалардың кандидаттарға, саяси партияларға олардың сайлау алдындағы қызметіне байланысты олардың жазбаша келісімінсіз қызмет көрсетуі -

      азаматтарға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

117-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы немесе сайлау (республикалық референдум) нәтижелері туралы мәліметтерді табыс етпеу не жарияламау

      1. Учаскелік сайлау комиссиясы төрағасының кандидаттың сенім білдірген адамына, бұқаралық ақпарат құралдарының өкіліне, байқаушыға сайлау туралы және республикалық референдум туралы заңнамасына сәйкес табыс етілуге міндетті дауыс беру қорытындылары туралы мәліметтерді табыс етпеуі, -

      айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, округтік сайлау комиссиясының төрағасы жасаған әрекет, сондай-ақ оның сайлау (республикалық референдум) нәтижелері туралы мәліметтерді сайлау заңнамасында (республикалық референдум туралы заңнамада) белгіленген жариялау мерзімдерін бұзуы не толық жарияламауы, -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы жасаған әрекет, сондай-ақ оның сайлауда (республикалық референдумда) дауыс беру қорытындылары туралы мәліметтерді сайлау заңнамасында (республикалық референдум туралы заңнамада) белгіленген жариялау мерзімдерін бұзуы не толық жарияламауы, -

      айлық есептік көрсеткішті он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың бірінші және үшінші бөліктерінде көзделген, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы жасаған әрекеттер, -

      айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

118-бап. Сайлауға байланысты қоғамдық пікірге сұрау салу ісін жүргізу шарттарын бұзу

      1. Сайлау туралы заңнамада көзделген қоғамдық пікірге сұрау салу нәтижелерін, сайлау нәтижелері болжамдарын, сайлауға байланысты өзге де зерттеулерді жариялау тәртібін бұзу -

      азаматтарға - айлық есептік көрсеткіштің он беске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Сайлау күні дауыс беруге арналған үй-жайда немесе дауыс беруге арналған пунктте қоғамдық пікірге сұрау салу ісін жүргізу -

      азаматтарға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

119-бап. Кандидаттардың, саяси партиялардың сенім білдірілген адамдарының, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің және сайлаудағы байқаушылардың заңды қызметіне кедергі келтіру

      1. Кандидаттардың, саяси партиялардың сенім білдірілген адамдары, саяси партиялардың өзге де қоғамдық бірлестіктердің, Қазақстан Республикасы коммерциялық емес ұйымдары байқаушыларының, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сайлау комиссиясының отырысына қатысу не дауыс беру күні дауыс беруге арналған сайлау учаскесі ашылған кезден бастап және сайлаушылардың дауыстарын санау кезінде дауыс беру нәтижелері анықталғанға дейін не сайлау учаскесінде, дауыс беруге арналған пунктте дауыс беру барысын, дауыстарды санау және дауыс беру нәтижелерін ресімдеу рәсімін байқауға қатысу не электронды сайлау жүйесі құралын ашқан және орнатқан кезде, сондай-ақ оның жұмысын тексеру кезінде, мұндай құқық сайлау туралы заңнамалық актілерде көзделген жағдайларда, қатысу құқығына кедергі келтіру -

      айлық есептік көрсеткіштің он бестен отызға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Кандидаттардың, саяси партиялардың сенім білдірілген адамдары, саяси партиялардың өзге де қоғамдық бірлестіктердің, Қазақстан Республикасы коммерциялық емес ұйымдары байқаушыларының сайлау комиссиясының мүшелерін дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беруді ұйымдастыру үшін шыққан кезде оларға байқаушылар не сенім білдірілген адамдар ілесіп жүру не сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беруі кезінде не фотожазба, дыбысжазба және бейнежазба жасауға қатысу не дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды жоғары тұрған сайлау комиссияларына беру рәсімін байқау не дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың, соның ішінде үй-жайдан тыс жерде дауыс беру саны туралы ақпаратты алудан бас тарту, тиісті сайлау комиссиясының және (немесе) оның мүшелерінің шешімдеріне, іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) мұндай құқық сайлау туралы заңнамалық актілерде көзделген жағдайларда, шағымдану құқығына кедергі келтіру -

      айлық есептік көрсеткіштің он бестен отызға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Кандидаттардың, саяси партиялардың сенім білдірілген адамдарынан дауыстарды қайта санауда, мұндай құқық сайлау туралы заңнамалық актілерде көзделген жағдайларда, бас тарту -

      айлық есептік көрсеткіштің он бестен отыз беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың байқаушыларының, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сайлау процесінің барлық кезеңдеріне, сайлау комиссияларында сайлау науқанының барысы туралы ақпарат алу, дауыс беруді өткізу және дауыстарды санау кезінде сайлау учаскелеріне кіру, сайлау процесіне қатысушылармен кездесу, жария мәлімдемелер жасау, дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды жоғары тұрған сайлау комиссияларына мұндай құқық сайлау туралы заңнамалық актілерде көзделген жағдайларда беру рәсімін байқауға қатысу құқығына кедергі келтіру -

      айлық есептік көрсеткіштің он бестен отызға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

12-тарау. Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы
әкімшілік құқық бұзушылық

120-бап. Ата-аналардың немесе басқа да заңды өкілдерінің балаларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамауы

      1. Ата-аналардың немесе басқа да заңды өкілдерінің, сондай-ақ оқу, тәрбие, емдеу мекемесінің педагогы немесе әлеуметтік қызметкері кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеу және оқыту жөніндегі міндеттерді дәлелді себептерсіз орындамауы немесе тиісінше орындалмауы, егер бұл әрекетте (әрекетсіздікте) қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      ескерту жасауға немесе айлық есептік көрсеткіштің беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде аталған, кәмелетке толмағандардың алкогольдік ішімдіктерді, есірткі құралдарын және психотроптық заттарды ұдайы қолдануына не қаңғыбастықпен немесе қайыршылықпен айналысуына әкеп соққан іс-әрекеттер, сол сияқты олардың қылмыс немесе қасақана әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар әрекеттер жасауы, -

      ата-аналарға немесе басқа да заңды өкілдеріне айлық есептік көрсеткіштің алтыдан онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

121-бап. Кәмелетке толмаған адамды әкімшілік құқық бұзушылық жасауға тарту

      1. Кәмелетке толмаған адамды әкімшілік құқық бұзушылық жасауға тарту, егер бұл іс-әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

122-бап. Кәмелетке толмаған адамды мас болу күйіне дейін жеткізу

      1. Ата-аналардың немесе өзге де адамдардың кәмелетке толмаған адамды мас болу күйіне дейін жеткізуі, -

      айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

123-бап. Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде болуына жол беру

      1. Кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің ертіп жүруінсіз түнгі уақытта (сағат 22-ден таңғы 6-ға дейін) ойын-сауық мекемелерінде болуына жол беру, -

      ойын-сауық мекемелерінің лауазымды адамдарына - бес, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      ойын-сауық мекемелерінің лауазымды адамдарына - жиырма, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұрып, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза мерзімі өткеннен кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған нақ сол іс-әрекеттер, -

      ойын-сауық мекемелерінің лауазымды адамдарына - отыз, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - алпыс, қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұрып, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

124-бап. Кәмелетке толмағандарға темекіні және темекі бұйымдарын сату

      1. Он сегіз жасқа толмаған адамдарға темекіні және темекі бұйымдарын сату, -

      жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұрып, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - тоқсан айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

125-бап. Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнімді әзірлеуге тарту

      1. Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнімді әзірлеуге, сондай-ақ эротикалық мазмұндағы өнімді таратуға, жарнамалауға және сатуға тарту, -

      аталған эротикалық мазмұндағы өнімді тәркілей отырып, айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      аталған эротикалық мазмұндағы өнімді және эротикалық мазмұндағы өнімді әзірлеу құралдарын тәркілей отырып, айлық есептік көрсеткіштің қырықтан сексенге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

126-бап. Асырап алуға, қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), жеке тұлғалардың отбасына тәрбиелеуге беруді қажет ететін кәмелетке толмағандар туралы мәліметтерді табыс ету тәртібі мен мерзімдерін бұзу

      Қарауында ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар бар ұйымдар басшыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының атқарушы органдары лауазымды адамдарының:

      1) асырап алуға, қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), жеке тұлғалардың отбасына тәрбиелеуге беруді қажет ететін кәмелетке толмағандар туралы мәліметтерді табыс ету мерзімдерін бұзу;

      2) бала туралы шынайы емес мәліметтер беру, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланы отбасына орналастыру мүмкіндігін көздеуге тиіс, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды оны аймақтық және орталықтандырылған есепке алуға қою үшін деректерді жасыру;

      3) ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған баланың аймақтық және орталықтандырылған есепке алынғаны туралы мәліметтерді және олар туралы деректерді жекелеген азаматтардың, мекемелердің және қоғамдық ұйымдардың заңсыз жариялауы түрінде бұзуы, -

      айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

127-бап. Бала асырап алу жөніндегі заңсыз қызмет

      Баланы (қызды) асырап алу, оны қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), патронаж тәрбиешіге беру жөнінде:

      1) жергілікті атқарушы органдардың ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмаған балаларға қорғаншылық (қамқоршылық) тағайындау мерзімдерін бұзуы;

      2) қорғаншылық (қамқоршылық) органдарының ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған ұл (қыз) асырап алу рәсімдерін бұзуы;

      3) қорғаншылық қамқоршылық органдарының отбасына тәрбиелеуге берілген ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұру, ұстау, тәрбиелеу, білім беру жағдайларына бақылауды жүзеге асыру мерзімдерін бұзуы;

      4) қорғаншылық қамқоршылық органдарының сотқа асырап алудың баланың мүддесіне сәйкестігі туралы қортынды берген кезде ақпараттарды бұрмалауы түрінде жасалған заңсыз іс-әрекеттер, -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

13-тарау. Меншікке қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық

128-бап. Жерге мемлекеттік меншік құқығын бұзу

      Мемлекеттік жер учаскелерін заңсыз иелену немесе айырбастау не жерге мемлекеттік меншік құқығын тікелей немесе жанама нысанда бұзатын басқа да мәмілелер жасау, сондай-ақ уақытша иеленген мемлекеттік жерді уақтылы қайтармау, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - он бестен жиырмаға дейінгі, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден үш жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

129-бап. Жер заңнамасының жер учаскелеріне құқықтар беру және жер учаскесінің нысаналы мақсаты өзгерген кезде бұзылуы

      1. Жер заңнамасының жер учаскелеріне құқықтар беру және жер учаскесінің нысаналы мақсаты өзгерген кезде бұзылуы егер осы іс-әрекетте қылмыстық жазаланатын әрекет белгілері болмаса, -

      1) жер заңнамасының жер учаскелеріне құқықтар беру және жер учаскесінің нысаналы мақсаты өзгерген кезде жер учаскелерін немесе мемлекеттік меншіктегі учаскелеріне жалдау құқығын беру және жер учаскесіне немесе жер учаскесін жалға алу құқығына жер учаскелерін берудің аукциондық және конкурстық тәсілдер қолданылмайтын жағдайларды қоспағанда, жерді пайдалануға сауда-саттық (аукциондар, конкурстар,) жүргізбей берілмегендер;

      2) жеке және заңды тұлғалардың жер учаскесіне тиісті құқық табыстау туралы өтінімдерді (өтініштерді) қараудың белгіленген мерзімдерін бұзуы;

      3) жергілікті атқарушы органдардың жер комиссиясының оң қорытындысынсыз және немесе жерге орналастыру жобасын бекіткен жер учаскесіне құқық беру туралы шешім қабылдауы;

      4) жергілікті атқарушы органның жер учаскесіне құқық беруден бас тартуы туралы шешім қабылдау мерзімін бұзуы;

      5) жергілікті атқарушы органның жер учаскесіне құқық беру туралы шешім қабылдау мерзімін бұзуы;

      6) жергілікті атқарушы органның жеке меншікте болмайтын жер учаскелеріне жеке меншік құқығын беру туралы шешім қабылдауы;

      7) жергілікті атқарушы органның жер учаскелерін заңнамалық актілерде көзделмеген жағдайларда мемлекет мұқтажына мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы шешім қабылдауы;

      8) жергілікті атқарушы органның жер учаскелерін жер заңнамасында көзделген нормадан артық көлемде жеке меншікке тегін беру, сондай-ақ қайталап тегін беру туралы шешім қабылдауы;

      9) жер заңнамасында көзделген мақсаттар үшін немесе мерзімдерде жергілікті атқарушы органның уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беру туралы шешім қабылдауы;

      10) жергілікті атқарушы органның шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге жеке меншік құқығын беру туралы шешім қабылдауы;

      11) жергілікті атқарушы органның оның құзыретіне кірмейтін жер учаскелеріне құқық беру туралы шешім қабылдауы;

      12) жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы өтінішті қарау мерзімін бұзу түрінде жасалған, егер осы іс-әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, бұзушылық, -

      лауазымды адамдарға - жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      лауазымды адамдарға - қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

130-бап. Геодезия және картография саласындағы заңнаманы бұзу

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын, аумақтық сулар мен континенттік қайраң шекараларын, әкімшілік-аумақтық бірліктің шекарасын, картографиялық карталардағы географиялық объектілердің атауларын дұрыс көрсетпеу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға, - жиырмадан отызға дейінгі, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екі жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға, - отыздан елуге дейінгі, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден сексенге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден үш жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

131-бап. Арнаулы белгілерді жою

      Жер асты суларын байқаушы және режимдік ұңғыларды, су объектілеріндегі байқаушы режимдік тұстамаларды, су қорғау немесе су шаруашылығы белгілерін, орман қорындағы орман орналастыру немесе орман шаруашылығы белгілерін, маркшейдерлік, геодезиялық және нивелирлік пункттер мен белгілерді жою немесе бүлдіру, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - отыздан қырыққа дейінгі, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жетпіске дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

132-бап. Жер қойнауына мемлекеттік меншік құқығын бұзу

      Жер қойнауын заңсыз пайдалану, жер қойнауына мемлекеттік меншік құқығын тікелей немесе жасырын нысанда бұзатын мәмілелер жасау, -

      жеке тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елуден жүзге дейінгі, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілер болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

133-бап. Кен орны учаскелерін іріктеп өңдеу

      1. Пайдалы қазбаларды жер қойнауынан бөліп алудың толымдылығын қамтамасыз етпеу, кен орны учаскелерін пайдалы қазбалардың қалған қорлары сапасының нашарлауына, олардың жобадан тыс және нормативтен тыс негізсіз ысырабына әкеп соғатын іріктеп өңдеу, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға, - елуден сексенге дейінгі, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден жеті жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Кен орны учаскелерін өңдеу жөніндегі жобалық шешімдерді қоршаған ортаға зиян келтіруге әкеп соғатын орындамау, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға, - елуден сексенге дейінгі, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден жеті жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

134-бап. Суға мемлекеттік меншік құқығын бұзу

      1. Су объектілерін заңсыз басып алу, заңсыз су пайдалану, су пайдалану құқығын басқа біреуге беру, сондай-ақ суға мемлекеттік меншік құқығын тікелей немесе жасырын нысанда бұзатын басқа да мәмілелер жасау, -

      жеке тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - қырықтан елуге дейінгі, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден алпысқа дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз елуден төрт жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Лимиттерді бұзып су алу, гидротехникалық жұмыстарды заңсыз жүргізу, су объектілерінен алынған немесе бөлінген жер асты және жер үсті суларын қырсыздықпен пайдалану, -

      жеке тұлғаларға - оннан он беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - жиырмадан отызға дейінгі, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз елуден үш жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

135-бап. Орманға мемлекеттік меншік құқығын бұзу

      Орман қоры учаскелерін орманға мемлекеттік меншік құқығын бұзатын сатып алу-сату, сыйға тарту, кепілге салу, заңсыз иелену және айырбастау, сондай-ақ орман пайдалануды жүзеге асыру құқығын басқа біреуге заңсыз беру, -

      жеке тұлғаларға - бестен жиырмаға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - оннан жиырмаға дейінгі, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз елуден төрт жүз елуге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

136-бап. Жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне мемлекеттік меншік құқығын бұзу

      1. Жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану құқығын басқа біреуге заңсыз беру, сондай-ақ жануарлар дүниесіне мемлекеттік меншік құқығын тікелей немесе жасырын нысанда бұзатын басқа да мәмілелер жасау, сол сияқты пайдалануға рұқсат алу талап етілетін қорықтар мен ерекше қорғалатын басқа да табиғи аумақтардағы жануарлар дүниесі объектілерін заңсыз пайдалану, -

      жеке тұлғаларға - бестен онға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - оннан жиырма беске дейінгі, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз бестен елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екі жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Өсімдіктер дүниесі объектілерін пайдалану құқығын басқа біреуге заңсыз беру, сондай-ақ өсімдіктер дүниесіне мемлекеттік меншік құқығын тікелей немесе жасырын нысанда бұзатын басқа да мәмілелер жасау, сол сияқты пайдалануға рұқсат алу талап етілетін өсімдіктер дүниесі объектілерін заңсыз пайдалану, -

      жеке тұлғаларға - үштен беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - оннан жиырмаға дейінгі, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

137-бап. Энергияны немесе суды заңсыз пайдалану

      Электр не жылу энергиясын, су құбырлары желілерінен суды заңсыз қосу, пайдакүнемдік мақсатта пайдалану, сол сияқты кәріздік желілерге заңсыз қосу, -

      жеке тұлғаларға - оннан он беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - отыздан алпысқа дейінгі, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - алпыстан сексенге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден екі жүз елуге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

138-бап. Өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, селекциялық жетістіктерге, интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтарды бұзу

      1. Өнертабысты, пайдалы модельді, өнеркәсіптік үлгіні, селекциялық жетістікті, интегралдық микросхема топологиясын заңсыз пайдалану, автордың немесе арыз берушінің келісімінсіз өнертабыстың, пайдалы модельдің, өнеркәсіптік үлгінің, селекциялық жетістіктің, интегралдық микросхема топологиясының мәнін олар туралы мәліметтер ресми түрде жарияланғанға дейін жария ету, сол сияқты авторлықты иеленіп алу немесе тең авторлыққа мәжбүрлеу, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      жеке тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - отыздан елуге дейінгі, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - отыздан елуге дейінгі, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елуден жүзге дейінгі, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден үш жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

139-бап. Авторлық және сабақтас құқықтарды бұзу

      1. Авторлық құқық және сабақтас құқықтар объектілерін заңсыз пайдалану, сол сияқты өткізу мақсатында туындылардың және (немесе) фонограммалардың контрафактілік даналарын сатып алу, сақтау, тасымалдау немесе дайындау, авторлықты иеленіп алу немесе тең авторлыққа мәжбүрлеу, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      туындылардың және фонограммалардың даналары, сондай-ақ құқық бұзушылық жасаудың қаруы болған заттар тәркіленіп, жеке тұлғаларға - бестен онға дейінгі, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - отыздан елуге дейінгі, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпістен жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      туындылардың және фонограммалардың даналары, сондай-ақ құқық бұзушылық жасаудың қаруы болған заттар тәркіленіп, жеке тұлғаларға - оннан жиырмаға дейінгі, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға немесе коммерциялық емес ұйымдарға, - елуден жетпіске дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз отыздан жүз елуге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Осы баптың бірінші және екінші бөліктеріне сәйкес туындылар мен фонограммалардың тәркіленген даналары, авторлық немесе сабақтас құқықтар иесіне оның өтініші бойынша берілетін жағдайларды қоспағанда, Әкімшілік іс жүргізу кодексімен көзделген тәртіппен жойылуға тиіс.

140-бап. Тарих пен мәдениет ескерткіштерінің сақталуына қатер төндіретін жобалау, іздестіру, құрылыс, мелиорация жұмыстарын және басқа да жұмыс түрлерін жүргізу

      Тарихи-мәдени мұраларды қорғау мен пайдалану жөніндегі тиісті мемлекеттік органдардың келісімінсіз және осы органдардың нұсқауы бойынша ескерткіштердің паспорттандырылуы мен сақталуын анықтау жөніндегі алдын ала шараларды жүзеге асырмай, тарих пен мәдениет ескерткіштерінің сақталуына қатер төндіретін жобалау, іздестіру, құрылыс, мелиорация, жол жұмыстарын және басқа да жұмыс түрлерін жүргізу; ескерткіштерді қорғау өңірлерінде жер, құрылыс және басқа да жұмыстарды жүргізу, сондай-ақ тиісті мемлекеттік ескерткіштерді қорғау органдарының рұқсатынсыз бұл өңірлерде ескерткіштерді қорғау саласындағы тиісті мемлекеттік органның алдын-ала рәсімдерін өткізбей, шаруашылық қызметпен айналысу,

      жеке тұлғаларға - жүргізіліп жатқан жұмыстарын тоқтата тұрып не онсыз айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден екі жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

141-бап. Лауазымды адамның және ұйым басшысының өзіне сеніп тапсырылған объектілердің (мүліктің)қауіпсіздігі мен сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерін орындамауы және (немесе)тиісінше орындамауы

      1. Лауазымды адамның, сол сияқты мемлекеттік орган немесе жергілікті өзін-өзі басқару органы болып табылмайтын ұйым басшысының өзіне сеніп тапсырылған Қазақстан Республикасының ерекше маңызды мемлекеттік, стратегиялық объектілерінің және тіршілікті қамтамасыз ету объектілерінің қауіпсіздігі мен сақталуының қажетті деңгейін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерін орындамауы және (немесе) тиісінше орындамауы, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

142-бап. Бөтен біреудің мүлкін ұсақ-түйектеп ұрлау

      1. Ұйымға меншік құқығында тиесілі немесе оның қарауындағы бөтен біреудің мүлкін ұрлық, алаяқтық жасау, иеленіп кету, жұмсап қою жолымен ұсақ-түйектеп ұрлау, -

      айлық есептік көрсеткіштің онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға, он тәулікке дейін әкімшілік қамауға алуға әкеп соғады.

      2. Ұсақ-түйектеп ұрлау:

      1) бір топ адамдар қатысып;

      2) бірнеше мәрте;

      3) тұрғын үйге, қызметтік немесе өндірістік үй-жайға не сақтау орнына заңсыз кіру арқылы жасалса, -

      жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға, он бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға алуға әкеп соғады.

      Ескерту.

      1. Бөтен біреудің мүлкін ұрлау, егер ұрланған мүліктің құны заңдарда белгіленген он еселенген айлық есептік көрсеткіштен аспаса, ұсақ-түйектеп ұрлау деп танылады.

      2. Ұсақ-түйектеп ұрлау, егер бұған дейін осы бапта көзделген бір немесе одан да көп әкімшілік құқық бұзушылық жасалған, немесе егер ұсақ-түйектеп ұрлауды Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 177-183, 250, 256 немесе 261-баптарында көзделген қылмыстар жасағаны үшін сотталған адам жасаған болса, бірнеше мәрте ұсақ-түйектеп ұрлау деп танылады.

14-тарау. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы әкімшілік құқық
бұзушылық

143-бап. Кәсіпкерлік қызметтің тыйым салынған түрлерімен айналысу

      Кәсіпкерлік қызметтің тыйым салынған, қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ түрлерімен айналысу, -

      жеке тұлғаларға, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады

144-бап. Бөтен тауар таңбасын, қызмет көрсету таңбасын, тауар шығарылған жердің атауын немесе фирмалық атауды заңсыз пайдалану

      1. Бөтен тауар таңбасын, қызмет көрсету таңбасын немесе тауар шығарылған жердің атауын немесе біртектес тауарлар немесе қызметтер үшін оларға ұқсас белгілерді заңсыз пайдалану, сондай-ақ бөтен фирмалық атауды заңсыз пайдалану, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      тауар таңбасының, қызмет көрсету таңбасының, тауар шығарылған жердің атауының немесе біртектес тауарлар немесе қызметтер үшін оларға ұқсас белгілердің заңсыз бейнесін қамтитын тауарлар тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан отызға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға - отыздан елуге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған нақ сол іс-әрекеттер,

      - тауар таңбасының, қызмет көрсету таңбасының, тауар шығарылған жердің атауының немесе біртектес тауарлар немесе қызметтер үшін оларға ұқсас белгілердің заңсыз бейнесін қамтитын тауарлар тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің отыздан елуге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға - елуден жүзге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту:

      1. Осы бапта көрсетілген құқық бұзушылықтар жасағаны үшін тәркілеу тауардан, оның орамасынан, бланкілерден немесе басқа да құжаттамадан тауар таңбасынан немесе тауар шығарылған жердің атауының дайындалған бейнесін, заңсыз пайдаланылатын тауар таңбасын немесе тауар шығарылған жердің атауын, сондай-ақ олармен айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгіні жою мүмкін болмаған жағдайда жүргізіледі.

      2. Осы баптың бірінші және екінші бөліктеріне сәйкес тәркіленген тауарлар құқық иеленушінің өтініші бойынша оған берілген жағдайларды қоспағанда, Әкімшілік іс жүргізу кодексінде көзделген тәртіппен жойылуға тиіс.

145-бап. Табиғи монополиялар субъектілерінің міндеттерін және шектеулерін бұзу

      1. Табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға ақпаратты, есепті, хабарламаны табыс ету міндетін қоспағанда, табиғи монополия субъектісінің шектеулерді сақтамауы, сол сияқты табиғи монополия субъектісінің Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасында белгіленген міндеттерді орындамауы немесе тиісінше орындамауы -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, табыс (түсім) алуға әкеп соққан іс-әрекеттер (әрекетсіздік) -

      дара кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыстың (түсімнің) он проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыс (түсім) деп табиғи монополия субъектісі алған табыс (түсім) пен табиғи монополия субъектісі Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтаған кезде алуға тиіс табыс (түсім) арасындағы айырма түсініледі.

146-бап. Реттелетін нарық субъектілерінің міндеттерді бұзуы

      Реттелетін нарық субъектісінің бағалардың алдағы көтерілетіні туралы хабарламаны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға ұсынбай тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағасына көтеруі және оларды өткізуі, сол сияқты табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган айқындаған баға деңгейіне дейін Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен қолданыстағы немесе жобаланған бағаны түсірмеуі -

      дара кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыстың (түсімнің) он проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыс (түсім) деп реттелетін нарық субъектісінің алған табысы (түсімі) мен бағаны көтергенге дейін қолданыста болған баға бойынша не деңгейін табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган айқындаған баға бойынша есептелген табыс (түсім) арасындағы айырма түсініледі.

      Табыс (түсім) құрамына сатылған, бірақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалған күнге дейін ақысы төленбеген тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) құнын да енгізу керек.

147-бап. Реттелетін нарық субъектісінің баға белгілеу тәртібін сақтамауы

      Реттелетін нарық субъектісінің Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген баға белгілеу тәртібін сақтамауы -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

148-бап. Энергия өндіруші ұйымның инвестициялық бағдарламаны орындамауы

      Энергия өндіруші ұйымның табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган енгізген инвестициялық бағдарламаны орындау туралы нұсқаманы орындамауы -

      тұтынушылардан алынған және инвестициялық бағдарламаны іске асыру мақсатында пайдаланылмаған сомалардың он проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

149-бап. Электр энергиясын өткізу (сату) тәртібін бұзу

      1. Спот-сауда-саттықта (өздері өндіретін электр энергиясы көлемінің он процентінен аспайтын), теңгерімдеуші нарықта және экспортқа өткізу (сату) жағдайларын қоспағанда, энергия өндіруші ұйымның электр энергиясының тиісінше шекті, жеке, есептік тарифінен асатын тариф бойынша электр энергиясын өткізуі (сатуы) -

      заңды тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыстың (түсімнің) он проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Электр энергиясын экспорттаған жағдайды қоспағанда, энергия өндіруші ұйымның көтерме және (немесе) бөлшек сауда нарығының субъектілері болып табылмайтын жеке және заңды тұлғаларға электр энергиясын өткізуі (сатуы) -

      әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыстың (түсімнің) жүз проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Теңгерімдеуші нарықтағы сатып алу-сату жағдайын қоспағанда, энергиямен жабдықтаушы ұйымның энергиямен жабдықтаушы басқа ұйымға электр энергиясын өткізуі (сатуы) -

      әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыстың (түсімнің) жүз проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Әкімшілік құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған табыс (түсім) деп мыналар түсініледі:

      осы баптың бірінші бөлігі бойынша: осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда, энергия өндіруші ұйымның алған табысы (түсімі) мен электр энергиясының тиісінше шекті, есептік, жеке тарифі бойынша есептелген табыс (түсім) арасындағы айырма;

      осы баптың екінші және үшінші бөліктері бойынша: Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасында белгіленген электр энергиясын өткізуге (сатуға) тыйым салуды бұзу нәтижесінде алынған барлық табыс (түсім).

      Табыс (түсім) құрамына өткізілген (сатылған), бірақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалған күнге ақысы төленбеген электр энергиясының құнын да енгізу керек.

150-бап. Мемлекеттік монополия туралы заңнаманы бұзу

      Мемлекеттік монополия субъектісінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік монополия туралы заңнамасында белгіленген шектеулерді сақтамауы, -

      мемлекеттік монополия субъектісіне айлық есептік көрсеткіштің екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

151-бап. Лауазымды адамдардың кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласуы

      Қадағалау және бақылау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдарының дара кәсіпкерлердің, заңды тұлғалардың қызметіне заңсыз араласуы, олардың кәсіпкерлік қызметіне кедергі келтіретін заңсыз актілер шығару және заңсыз тапсырмалар беру арқылы араласуы, -

      айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

152-бап. Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне тексеру жүргізу тәртібін бұзу

      1) тексеру жүргізу негіздерінің болмауы;

      2) тексеруді тағайындау туралы актінің болмауы;

      3) тексеру жүргізу туралы хабарлау мерзімдерін сақтамау;

      4) егер Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген талаптар мемлекеттік органның құзыретіне жатпаса, осындай талаптардың орындалуын тексеру;

      5) егер құжаттар, ақпарат, өнім үлгілері, қоршаған орта объектілерін және өндірістік орта объектілерін зерттеу сынамалары тексеру объектілері болып табылмаса немесе тексеру нысанасына жатпаса, оларды беруді талап ету;

      6) өнім үлгілеріне, қоршаған орта объектілерін және өндірістік орта объектілерін зерттеу сынамаларына зерттеу, сынау, өлшеу жүргізу үшін көрсетілген үлгілердің, сынамалардың белгіленген нысан бойынша және (немесе) мемлекеттік стандарттарда, үлгілерді, сынамаларды іріктеп алу қағидаларында және олардың зерттеу, сынау, өлшеу әдістерінде, техникалық регламенттерде немесе олар қолданысқа енетін күнге дейін қолданыста болатын өзге де нормативтік техникалық құжаттарда, зерттеу, сынау, өлшеу қағидаларында және әдістерінде белгіленген нормадан асатын санда іріктеп алынуы туралы хаттамаларды ресімдемей, оларды іріктеп алу;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру жүргізу нәтижесінде алынған және коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария ету және (немесе) тарату;

      8) тексеру жүргізудің белгіленген мерзімдерінен асып кету;

      9) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 37-1-бабының 7-тармағы 2), 4), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, белгілі бір мәселе бойынша, белгілі бір кезеңде бұрын тексеру жүргізілген жеке немесе заңды тұлғаға қатысты көрінеу қайта тексеру жүргізу;

      10) мемлекеттік бақылау мақсатында шығынды сипаттағы іс-шараларды тексеру субъектілерінің есебінен жүргізу;

      11) жоспарлы тексеруді тағайындау кезінде алдыңғы тексеруге қатысты уақыт аралығын бұзу;

      12) тексерілетін субъектіге тексеру актісін ұсынбау түрінде жасалған тексеру жүргізу тәртібін бұзуы, -

      лауазымды адамға айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші тармағында көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      лауазымды адамға айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

153-бап. Жалған кәсіпкерлік

      Жалған кәсіпкерлік, яғни кәсіпкерлік немесе банк қызметін жүзеге асыру ниетінсіз, кредит алу, салық төлеуден босатылу, өзге де мүліктік пайда алу немесе тыйым салынған қызметті жасыру мақсаты бар, жеке тұлғаға, ұйымға немесе мемлекетке ірі зиян келтірмеген, коммерциялық ұйым құру, -

      жеке тұлғаларға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырма беске дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға отыз бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

154-бап. Банкроттық кезіндегі құқыққа қайшы әрекеттер

      1. Мүлікті және мүліктік міндеттемелерді, мүлік, оның көлемі, мүліктің тұрған орны туралы мәліметтерді не мүлік туралы өзге де ақпаратты жасыру, мүлікті өзге иелікке беру, мүлікті иеліктен шығару немесе жою, сол сияқты экономикалық қызметті көрсететін бухгалтерлік және өзге де есептік құжаттарды жасыру, жою, бұрмалау, егер бұл іс-әрекеттер банкроттық кезінде немесе банкрот болатынын алдын ала білген кезде жасалса және қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      борышкер ұйымның лауазымды адамдарына немесе меншік иелеріне не дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейінгі мөлшерде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүзден екі жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Өзінің іс жүзіндегі дәрменсіздігін (банкроттығын) білетін борышкер ұйымның лауазымды адамының, меншік иесінің немесе дара кәсіпкердің, сондай-ақ конкурстық іс жүргізу немесе оңалту рәсімі кезінде дәрменсіз борышкердің мүлкі мен істерін басқару функциялары берілген тұлғаның басқа кредит берушілерге залал келтіретінін біле тұра жекелеген кредит берушілердің мүліктік талаптарын заңға қайшы қанағаттандыруы, сол сияқты кредит берушінің өзіне дәрменсіз борышкердің өзге кредит берушілерге залал келтіре отырып артықшылық жасауын қабылдауы, егер мұндай іс-әрекеттер ірі залал келтірмесе, -

      борышкер ұйымның лауазымды адамдарына немесе меншік иелеріне не дара кәсіпкерлерге не конкурстық іс жүргізу немесе оңалту рәсімі кезінде дәрменсіз борышкердің мүлкі мен істерін басқару функциялары берілген тұлғаларға, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан сексенге дейінгі мөлшерде, екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - төрт жүзден сегіз жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

155-бап. Конкурстық, оңалтушы басқарушылардың, сырттай байқау әкімшісінің Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасын бұзуы

      1. Конкурстық басқарушының Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасын:

      кредиторлар комитетінің құрамын уақтылы қалыптастырмауы;

      борышкер алдында берешегі бар адамдарға осы берешекті өтеу туралы талап қоймауы;

      әдейі және (немесе) жалған банкроттық белгілері анықталған жағдайларда, құқық қорғау органдарына ақпаратты хабарламауы;

      Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасында көрсетілген мән-жайлар кезінде борышкер жасасқан жарамсыз мәмілелер анықталған жағдайларда, оларды жарамсыз деп тану туралы не сот тәртібімен мүлікті қайтару туралы талаптар қоймауы;

      Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес мәлімделген кредиторлардың талаптарын уақтылы қарамауы;

      кредиторлардың талаптарын қанағаттандырудың белгіленген тәртібін бұза отырып, олармен есеп айырысулар жүргізуі;

      сауда-саттық жүргізу туралы ақпараттық хабарды жариялау тәртібін бұзуы;

      борышкердің мүлкін (активтерін) сату жоспарын бұза отырып, борышкердің мүлкін сатуы;

      кредиторлар комитетімен жасалған келісімдердің талаптарын орындамауы;

      әкімшілік шығыстар сметасында көзделген ақшаны артық жұмсауы не мақсатсыз пайдалануы түрінде бұзуы, -

      банкроттық рәсімдерде төлем қабілеті жоқ борышкерлердің мүлкін және істерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып, айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Оңалтушы басқарушының Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасын:

      Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасында көрсетілген мән-жайлар кезінде борышкер жасасқан жарамсыз мәмілелер анықталған жағдайларда, оларды жарамсыз деп тану туралы не сот тәртібімен мүлікті қайтару туралы талаптар қоймауы;

      Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес мәлімделген кредиторлардың талаптарын уақтылы қарамауы;

      кредиторлардың талаптарын қанағаттандырудың белгіленген тәртібін бұза отырып, олармен есеп айырысулар жүргізуі;

      дәрменсіз борышкерді оңалту жоспарын орындамауы;

      егер борышкердің оңалту рәсімін енгізгеннен кейін туындаған ақшалай міндеттемелерінің жалпы сомасы оңалту рәсімін енгізген кездегі кредиторлық берешектің жалпы сомасының жиырма процентінен асса, борышкердің ақшалай жаңа міндеттемелерін тудыратын мәмілелерді, кредиторлар комитетінің келісімінсіз жасауы;

      кредиторлар комитетімен жасалған келісімдердің талаптарын орындамауы;

      әкімшілік шығыстар сметасында көзделген ақшаны артық жұмсауы не мақсатсыз пайдалануы түрінде бұзуы, -

      банкроттық рәсімдерде төлем қабілеті жоқ борышкерлердің мүлкін және істерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып, айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Сырттай байқау әкімшісінің Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасын:

      борышкердің негізгі құрал-жабдықтарды иеліктен айыру, мүлікті кепілге немесе жалға беру бойынша мәмілелер, сондай-ақ олардың орындалуы борышкерге залал келтіруге әкеп соғатын, нарықтық бағадан айтарлықтай төмен бағамен не жеткіліксіз негіздер бойынша басқа да мәмілелер жасауына қатысты іс-әрекеттерін кредиторлар комитетімен келіспеуі, қайта ұйымдастыру жүргізуі;

      сырттай байқау рәсімінде әдейі және (немесе) жалған банкроттық белгілері анықталған жағдайларда, құқық қорғау органдарына хабарламауы не борышкерге оның қаржылық жағдайын нашарлатқан мүлікті иеліктен айыру жөніндегі мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы талап қоймауы түрінде бұзуы, -

      банкроттық рәсімдерде төлем қабілеті жоқ борышкерлердің мүлкін және істерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып, айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      банкроттық рәсімдерде төлем қабілеті жоқ борышкерлердің мүлкін және істерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензиядан айыра отырып, айлық есептік көрсеткіштің сексеннен жүзге дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

156-бап. Әдейі банкрот болу

      Ірі залал немесе басқа да ауыр салдар келтірмеген, әдейі банкрот болу, яғни коммерциялық ұйымның лауазымды адамы немесе меншік иесінің, сол сияқты дара кәсіпкердің өз мүдделерін немесе өзге адамдардың мүдделерін көздей отырып жасаған төлем қабілетсіздігін қасақана алып келуі, -

      лауазымды адамдарға елу мөлшерде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз мөлшерде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

157-бап. Жалған банкроттық

      Жалған банкроттық, яғни коммерциялық ұйым басшысының немесе меншік иесінің, сол сияқты жеке кәсіпкердің кредит берушіге тиесілі төлемдерді кейінге қалдыруды немесе ұзартуды немесе борыштардан шегерім жасатқызу үшін кредит берушілерді адастыру мақсатында өзінің дәрменсіздігі туралы көрінеу жалған хабарлауы, сол сияқты борыштарын төлемеуі, егер бұл әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      лауазымды адамдарға жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзден бес жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

158-бап. Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасын бұзу

      1. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың туристерге саяхаттың ерекшеліктері, туристік қызметтер ұсыну ережелерінде көрсетілген саяхат жасау кезінде оларға тап болуы мүмкін қауіптер туралы мәлімет ұсынбауы, уақтылы немесе толық ұсынбауы не туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған алдын алу шараларын жүзеге асырмауы -

      дара кәсіпкерлерге - он, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың туристік қызмет көрсетуге жазбаша шарт жасаспай туристік қызметтерді көрсетуі -

      лицензиясының қолданысы тоқтатыла отырып, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайтадан жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік) -

      лицензиясынан айыра отырып, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың мүдделі мемлекеттік органдарға және туристің отбасына саяхат кезінде туристердің төтенше жағдайға ұшырағаны туралы ақпарат ұсынбауы немесе уақтылы ұсынбауы -

      лицензиясының қолданысы тоқтатыла отырып, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Осы баптың төртінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайтадан жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік) -

      лицензиясынан айыра отырып, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

15-тарау. Монополияға қарсы заңнама саласындағы әкімшілік
құқық бұзушылық

159-бап. Нарық субъектілерінің бәсекелестікке қарсы келісімдері

      1. Нарық субъектілерінің Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы заңнамалық актісінде тыйым салынған бәсекелестікке қарсы келісімдері, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      монополистік қызметті бұзушылық кезінде бір жылдан аспайтын мерзімде жүзеге асыру нәтижесінде алынған монополиялық табысы тәркіленіп немесе онсыз, лауазымды адамдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - бес мөлшерде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға монополистік қызметті бір жылдан аспайтын мерзімде жүзеге асыру нәтижесінде алынған табысының (түсімінің) он проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      монополистік қызметті бұзушылық кезінде бір жылдан аспайтын мерзімде жүзеге асыру нәтижесінде алынған монополиялық табысы тәркіленіп, лауазымды адамдарға екі жүз айлық көрсеткіш мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он мөлшерде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға монополистік қызметті жүзеге асыру нәтижесінде алынған табысының (түсімінің) жиырма проценті мөлшерінде, айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту.

      Бәсекелестікке қарсы келісім немесе бәсекелестікке қарсы келісілген іс-әрекеттер түріндегі осы бапта және 165-2-бапта көзделген әкімшілік құқық бұзушылықты жасаған нарық субъектісін судья, жиынтығында мынадай:

      1) нарық субъектісі бәсекелестікке қарсы келісімдер немесе келісілген іс-әрекеттер туралы монополияға қарсы органға мәлімдеген кезде монополияға қарсы орган басқа көздерден осы бәсекелестікке қарсы келісімдер немесе келісілген іс-әрекеттер туралы ақпарат алмаған;

      2) нарық субъектісі бәсекелестікке қарсы келісімдерге немесе келісілген іс-әрекеттерге өзінің қатысуын тоқтату жөнінде жедел шаралар қабылдаған

      3) нарық субъектісі мәлімдеу көзінен бастап бүкіл тергеу бойында бәсекелестікке қарсы келісімдер немесе келісілген іс-әрекеттердің фактілері туралы толық ақпаратты хабарлаған;

      4) нарық субъектісінің бәсекелестікке қарсы келісімдер немесе келісілген іс-әрекеттерді жасау салдарынан тұтынушыларға келтірілген залалдарды ерікті түрде өтеу шарттары сақталған кезде монополиялық табысын тәркілеуден босатуы мүмкін.

160-бап. Нарық субъектілерінің бәсекелестікке қарсы келісілген іс-әрекеттері

      1. Нарық субъектілерінің Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы заңнамалық актісінде тыйым салынған бәсекелестікке қарсы келісілген іс-әрекеттері, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      монополистік қызметті бұзушылық кезінде бір жылдан аспайтын мерзімде жүзеге асыру нәтижесінде алынған монополиялық табысы тәркіленіп немесе онсыз, лауазымды адамдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - бес мөлшерде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға монополистік қызметті бұзушылық кезінде жүзеге асыру нәтижесінде алынған табысының (түсімінің) он проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      монополистік қызметті бұзушылық кезінде бір жылдан аспайтын мерзімде жүзеге асыру нәтижесінде алынған монополиялық табысы тәркіленіп, лауазымды адамдарға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он мөлшерде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға монополистік қызметті бұзушылық кезінде жүзеге асыру нәтижесінде алынған табысының (түсімінің) жиырма проценті мөлшерінде, айыппұл салуға әкеп соғады.

161-бап. Нарық субъектілерінің өзінің үстем немесе монополиялық жағдайын теріс пайдалануы

      1. Нарық субъектілерінің Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы заңнамалық актісінде тыйым салынған өзінің үстем немесе монополиялық жағдайын теріс пайдалануы, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      монополистік қызметті жүзеге асыру нәтижесінде алынған монополиялық табысы тәркіленіп немесе онсыз, лауазымды адамдарға - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - монополистік қызметті бұзушылық кезінде жүзеге асыру нәтижесінде алынған табысының (түсімінің) бес проценті мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға он проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - монополистік қызметті бұзушылық кезінде жүзеге асыру нәтижесінде алынған табысының (түсімінің) он проценті мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - монополистік қызметті бұзушылық кезінде бір жылдан аспайтын мерзімде жүзеге асыру нәтижесінде алынған табысының (түсімінің) жиырма проценті мөлшерінде, монополистік қызметті бұзушылық кезінде бір жылдан аспайтын мерзімде жүзеге асыру кезінде алынған монополиялық табысы тәркіленіп, монопольді жоғары, төмен, монополиялық төмен бағаларды қолданған жағдайда монополистік қызметті бір жылдан аспайтын мерзімде жүзеге асыру нәтижесінде алынған монополиялық табысы тәркіленіп, айыппұл салуға әкеп соғады.

162-бап. Жосықсыз бәсеке

      1. Жосықсыз бәсеке -

      дара кәсіпкерлерге және шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға, - екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жосықсыз бәсекені жүзеге асыру кезінде алынған табысының (түсімінің) бес проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

163-бап. Мемлекеттік органдардың бәсекеге қарсы іс-әрекеті

      1. Мемлекеттік органдардың бәсекеге қарсы іс-әрекеті -

      лауазымды адамдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      лауазымды адамдарға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

164-бап. Экономикалық шоғырлану кезінде нарық субъектілерінің заңсыз іс-әрекеттері

      Егер монополияға қарсы орган рұқсатының болуы қажет жағдайда, нарық субъектілерінің оның рұқсаттың алмай экономикалық шоғырлануы, экономикалық шоғырлануға қатысушы нарық субъектілерінің экономикалық шоғырлануға рұқсат беру туралы шешімге негіз болған талаптар мен міндеттемелерді орындамауы, -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің отыздан елуге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүз елуге дейінгі - мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жеті жүзден бір мыңға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

165-бап. Монополияға қарсы органның нұсқамаларын орындамау

      Ақпарат беру жөніндегі міндеттемелерді бұзу және үй-жай мен аумаққа кіруге кедергі жасау

      Нұсқаманы орындамау немесе оны толық көлемде орындамау, монополияға қарсы органға белгіленген мерзімде ақпарат бермеу не толық емес көлемде беру, монополияға қарсы органға дұрыс емес және (немесе) жалған ақпарат беру, монополияға қарсы органның тергеу жүргізетін лауазымды адамдарының үй-жай мен аумаққа кіруіне кедергі жасау, -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің жүз мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - төрт жүз мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі мың мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

16-тарау. Сауда және қаржы саласындағы әкімшілік құқық
бұзушылық

166-бап. Тұтынушыларды алдау

      1. Сауда қызметін және қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын дара кәсіпкерлердің немесе ұйымдардың кем өлшеуі, таразыдан жеуі, кем есептеуі, тауардың (көрсетілетін қызметтердің) тұтыну қасиеттері немесе сапасына қатысты жаңылыстыруы немесе тұтынушыларды өзгедей алдауы, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің екіден үшке дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      үш жылға дейінгі мерзімге белгілі бір қызмет түріне берілетін лицензиядан айырып және қызметін тоқтата тұрып немесе оған тыйым салып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

167-бап. Қару-жарақ пен патронды сату тәртібін бұзу

      1. Сауда ұйымдары қызметкерлерінің тиісті рұқсаты немесе лицензиясы жоқ жеке және заңды тұлғаларға, қару-жарақ пен патронды сатуы, -

      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Сауда ұйымдары қызметкерлерінің арнайы жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу үшін арнайы техникалық құралдарды жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік органдарды қоспағанда, тиісті рұқсаты жоқ жеке тұлғаларға, ұйымдарға сатуы, -

      қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

168-бап. Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу саласындағы заңнамасын бұзу

      1. Тауарларды дұрыс таңдау мүмкіндігін қамтамасыз ететін тауарлар және олардың дайындаушылар туралы ақпаратты тарату тәртібін бұзу, -

      ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Сатып алушының өтініші бойынша тауарлардың белгіленген талаптарға сәйкетігін растайтын құжаттарды бермеу, -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің екіден беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, - бестен жетіге дейін, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - бестен онға дейінгі, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Тауарлардың қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін куәландыратын ресми құжатты құқыққа қайшы пайдалану, -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейінгі, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден сексенге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздіктер), -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің бірден екіге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - бестен жетіге дейінгі, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетіден онға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздіктер), -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға сексеннен жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

169-бап. Төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдерді қабылдаудан бас тарту немесе төлем карточкаларын пайдаланып төлемдерді жүзеге асыру үшін арналған тиісті құралдың (құрылғының) жоқтығы

      Төлем карточкаларын пайдалана отырып, сауда операцияларын жүзеге асыру (қызметтер көрсету) кезінде оларды қабылдауға міндетті сауда (қызмет көрсету) ұйымдарының төлемдерді қабылдаудан бас тартуы, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қырық мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Қазақстан Республикасының аумағында сауда операцияларын (қызмет көрсету) жүзеге асыру (қызметтер көрсету) кезінде төлемді төлем карточкаларын пайдалана отырып қабылдауға міндетті сауда (қызмет көрсету) ұйымдарында төлем карточкаларын пайдаланып төлемдерді жүзеге асыру үшін арналған тиісті құралдың (құрылғының) жоқтығы

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырма мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға отыз мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің қырық мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға алпыс мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Осы бапта аталған сауда (қызмет көрсету) ұйымдарына санатын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жатады.

170-бап. Тауарлармен немесе өзге де заттармен заңсыз сауда жасау

      1. Тауарлармен немесе өзге де заттармен:

      1) айналымнан алынған тауарлар саудасы;

      2) арнайы рұқсат алынбаған, айналым қабілеті шектеулі тауарлар саудасы;

      3) белгіленген тәртіппен маркалануға жататын, оларда акциз маркалары немесе есепке алу-бақылау маркалары жоқ акцизделетін тауарлар саудасы түрінде жасалған сауда көрсетілген тауарлар мен заттарды тәркілей отырып, қызметтің жекелеген түріне лицензия қолданысын тоқтата отырып, айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздіктер), -

      көрсетілген тауарлар мен заттарды тәркілей отырып, қызметтің жекелеген түріне лицензиядан айыра отырып, айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

171-бап. Этил спирті және алкогольді өнімді өндіру және айналымы саласындағы заңнаманы

      1. Лицензиаттың этил спирті және алкогольді өнімді өндіру және айналымы саласындағы заңнаманы:

      1) этил спирті және алкогольді өнімді өндіру және айналымы бойынша декларацияларды ұсынбау не уақытында ұсынбау, сол сияқты декларациялардағы қамтылған ақпараттарды бұрмалау;

      2) техникалық регламенттер, санитарлық ережелер және нормалардың талаптарына жауап бермейтін этил спирті және алкогольді өнімді өндіру;

      3) лицензиарға этил спирті және алкогольді өнімді өндіру және айналымы саласындағы мәліметтерді беруден бас тарту немесе шынайы емес ақпаратты ұсыну түрінде жасалған бұзу -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      белгілі бір қызмет түріне лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрып, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      белгілі бір қызмет түріне лицензиядан айырып, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға төрт жүзден бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Этил спиртін сатудың (тиеудің, қабылдаудың) белгіленген тәртібін:

      1) этил спиртін күнде уақыт белдеуі бойынша сағат 17-ден бастап сағат 10-ға дейін, сондай-ақ демалыс және мереке күндері сату (тиеу, қабылдау);

      2) этил спиртін уәкілетті орган этил спиртін алуға бекітпеген жеке тұлғаларға сату (тиеу);

      3) этил спиртін уәкілетті орган қызметкерлерінің қатысуынсыз немесе акциздік қосынсыз сату (тиеу, қабылдау);

      - белгілі бір қызмет түріне лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрып, лауазымды тұлғаларға, - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Осы баптың төртінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      белгілі бір қызмет түріне лицензиядан айыра отырып, лауазымды тұлғаларға, - айлық есептік көрсеткіштің жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға төрт жүзден бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Этил спирті мен алкоголь өнімі айналымының ережелерін:

      1) Этил спирті мен (немесе) алкоголь өнімінің этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы заңнамалық актілерде белгіленген жерлерден тыс айналымы;

      2) шыққан жері анықталмаған алкоголь өнімдерінің сатуда анықталуы;

      3) алкоголь өнімдерін Қазақстан Республикасы Үкіметі белгілегеннен ең темен бөлшек бағамен сату;

      4) алкоголь өнімінің аралас полимер ыдыстарда, оның ішінде полиэтиленмен қапталған картон орамда және картон қорабына салынған фольгаланған полиэтилен пакетінде, сол сияқты лас, анық сынық белгілері бар, тұрқы бұзылған, зақымдалған тығындармен тығындалған шөлмектердегі айналымы;

      5) алкоголь өнімінің (сырадан және күштілігі он екі процентке жетпейтін күштілігі төмен ликер-арақ өнімдерінен басқасын) қаңылтыр ыдыста және пластик ыдыстарда өткізуге;

      6) алкоголь өнімінің (шарап материалы мен сырадан басқасын) бар, дәмхананы, мейрамхананы қоспағанда, айналымы;

      7) этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымы саласындағы заңнамада көзделген қызметтің түрлеріне лицензиялары жоқ адамдардан этил спирті мен алкоголь өнімін сатып алу;

      8) этил спирті мен алкоголь өнімінің екі немесе одан да көп субъектілердің бір және сол қойма үй-жайындағы айналымы;

      этил спирті мен алкоголь өнімінің айналымын өз бетімен жүзеге асыратын жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің отыздан қырыққа дейінгі мөлшерінде, қызметтің белгілі бір түріне лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрып және құқық бұзушылықтың тікелей мәні болып табылатын акцизделетін тауарлары тәркілене отырып лауазымды тұлғаларға, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлерге, - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға төрт жүзден бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Осы баптың алтыншы бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      этил спирті мен алкоголь өнімінің айналымын өз бетімен жүзеге асыратын жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің сексеннен жүзге дейінгі мөлшерінде, қызметтің белгілі бір түріне лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрып және құқық бұзушылықтың тікелей мәні болып табылатын акцизделетін тауарлары тәркілене отырып лауазымды тұлғаларға шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлерге, - айлық есептік көрсеткіштің жүз жиырмадан жүз елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз елу мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға сегіз жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      8. Этил спирті мен алкоголь өнімін өндірудің ережелерін:

      1) екі және одан да көп лицензиатқа этил спирті мен алкоголь өнімін бір құрал-жабдықпен және бір стационарлық үй-жайда, бір және сол мекен-жай бойынша өндіру;

      2) алкоголь өнімін тағамдық шикізаттан дайындалмаған этил спиртінен, сол сияқты мұнай өнімдеріне қоспа ретінде арналған этил спиртінен өндіру;

      3) алкоголь өнімін (сырадан басқасын) технологиялық желілерді суды кондициялаушы жабдықтармен жарақтамай, судың қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеуі жағдайында, өндіру;

      4) алкоголь өнімін (сыра мен шарап материалынан басқасын) жасап шығару көлемі туралы ақпаратты уәкілетті органға автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін не жасап шығару көлемі туралы ақпаратты уәкілетті органға автоматты түрде беруді жүзеге асырмайтын жарамсыз есептеуші бақылау аспаптарымен өндіру;

      5) этил спиртін, жасап шығару көлемі туралы ақпаратты уәкілетті органға автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін не жасап шығару көлемі туралы ақпаратты уәкілетті органға автоматты түрде беруді жүзеге асырмайтын жарамсыз спирт өлшейтін аппараттармен өндіру;

      6) спирт өлшейтін аппараттар бақылаушы есепке алу аспаптарын оларға уәкілетті орган жүктеген пломбасыз немесе мөрсіз, сол сияқты есепке алуда нормативтен артық ауытқулармен пайдалану;

      7) бюджетке салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді төлемеу;

      8) этил спирті мен алкоголь өнімін лицензияда көрсетілмеген мекен-жайда өндіру түрінде жасалған бұзу -

      белгілі бір қызмет түріне лицензияның қолданысын тоқтата отырып, лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің елу мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елу мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      9. Осы баптың алтыншы бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      белгілі бір қызмет түріне лицензиядан айыра отырып, лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің жүз мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға тоғыз жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Тәркілеуге жататын тауар болмаған жағдайда оны сатудан алынған ақша қаражаты тәркіленеді.

172-бап. Темекі бұйымының маркасын пайдалану

      1. Темекі бұйымдарының өздерін немесе темекі бұйымы сатылатын немесе тасымалданатын кез келген қорапты, қаптаманы қоспағанда, өзінде темекі бұйымының маркасы бар кез келген тауарларды қасақана тарату, көрмеге қою, сату, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

173-бап. Заңнаманың темекі және темекі бұйымдары туралы ақпарат жөніндегі талаптарын бұзу

      1. Заңнаманың темекі және темекі бұйымдары туралы ақпарат жөніндегі талаптарын бұзу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан сексенге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

174-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының темекі және темекі бұйымдарын сату жөніндегі, сондай-ақ темекі бұйымдарын имитациялайтын тауарларды өндіру, сату және тарату жөніндегі талаптарын бұзу

      1. Осы Кодекстің 114-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының темекі және темекі бұйымдарын сату жөніндегі талаптарын бұзу, -

      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - бес, дара кәсіпкерлерге - жиырма, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - он, қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұрып, дара кәсіпкерлерге - отыз бес, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға тоқсан айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Темекі бұйымдарын имитациялайтын тауарларды өндіру, сату, тарату, -

      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - үш, дара кәсіпкерлерге - бес, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - сегіз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - бес, дара кәсіпкерлерге - сегіз, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

175-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының алкоголь өнімін өткізу жөніндегі талаптарын бұзу

      1. Жиырма бір жасқа дейінгі адамдарға алкоголь өнімін өткізу -

      жеке тұлғаларға - бес, дара кәсіпкерлерге - жиырма, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - он, дара кәсіпкерлерге - отыз бес, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға тоқсан айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Алкоголь өнімін (сауда үйлерінде, мейрамханаларда, барларда және дәмханаларда өткізуді қоспағанда):

      жұмыс күндері сағат 23-тен таңғы 8-ге дейін,

      демалыс, мереке күндері сағат 24-тен таңғы 8-ге дейін өткізу -

      жеке тұлғаларға - бес, дара кәсіпкерлерге - жиырма, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - он, дара кәсіпкерлерге - отыз бес, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға тоқсан айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

176-бап. Тауарларды құжаттарсыз сату

      1. Осы Кодекстің 371, 372-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, дара кәсіпкерлердің және сауда қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларды шығарылған елі туралы, дайындаушысы, жеткізушісі немесе сатушысы туралы не тауар (қызмет) туралы мемлекеттік тілде және орыс тілінде анық және жеткілікті ақпараты бар құжаттарсыз сатуы, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

177-бап. Белгіленбеген орындарда сауда жасау

      Жергілікті атқарушы орган белгілеген жерлерден тыс орындарда сауда жасау, -

      ескерту жасауға немесе айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

178-бап. Байланысты гранттар қаражатының түсімдерін қоспағанда, бюджетке төленетін салықтық емес төлемдерді толық және уақтылы төлемеу

      Байланысты гранттар қаражатының түсімдерін қоспағанда, бюджетке төленетін салықтық емес төлемдерді толық және уақтылы төлемеу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

179-бап. Ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын қабылдаудан бас тарту

      1. Қазақстан Республикасы аумағында айналымда жүрген және қабылдауға жататын, заңды төлем құралы болып табылатын, ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын көрсетулі құны бойынша қабылдаудан бас тарту, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің он мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес мөлшерінде ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бес мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы аумағында айналымда жүрген және қабылдауға жататын, заңды төлем құралы болып табылатын, ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын қабылдаудан, ұсақтау мен айырбастаудан бас тартуы, -

      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

180-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген әлеуеті өнім берушілерге тиесілігін айқындайтын сипаттамаларды көрсету арқылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының конкурстық құжаттамаға қойылатын талаптарын бұзу, -

      лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Конкурстық құжаттаманы алған тұлғаларды тіркеу журналына өздері туралы мәліметтер енгізілген тұлғаларға конкурстық құжаттамаға енгізілген өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың мәтінін уақтылы жібермеу, сол сияқты нақтыланған конкурстық құжаттаманы уақтылы жарияламау, -

      лауазымды адамдарға отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген жағдайларда мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту, -

      лауазымды адамдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттерді конкурстық құжаттамада көрсетілген мерзімін, уақыты мен орнын бұза отырып ашу, сондай-ақ аталған өзгерістерді конкурстық құжаттамаға енгізбей, конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттерді ашу күнін, уақытын және орнын өзгерту, -

      лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Сауал салуды жіберу, сол сияқты конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімді жеткіліксіз құжаттармен толықтыруға, конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиісінше ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруге байланысты іс-әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Әлеуетті өнім берушілерге және (немесе) солар тартатын қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген біліктілік талаптарын белгілеу, сол сияқты әлеуетті өнім берушіні және (немесе) солар тартатын қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген негіздер бойынша біліктілік талаптарына сай емес деп негізсіз тану, -

      лауазымды адамдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Сарапшының жалған сараптамалық қорытындыны жасауы, соның негізінде конкурстық комиссияның заңсыз шешім қабылдауы, -

      жеке тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      8. Әлеуетті өнім берушінің мемлекеттік сатып алу саласындағы уәкілетті органға біліктілік талаптары бойынша дұрыс емес ақпарат беруінің анықталған фактілері туралы уақтылы хабарламау, -

      лауазымды адамдарға отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      9. Әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптары бойынша дұрыс емес ақпарат беруінің анықталған фактілері туралы мемлекеттік сатып алу саласындағы уәкілетті органды хабардар етпеу, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтерді бермеу, сол сияқты әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптары бойынша дұрыс емес ақпарат бергені туралы жалған ақпарат беру, -

      лауазымды адамдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      10. Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамалық акті талаптарын процеске қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына ықпал ететін өлшемдерді қолдану бөлігінде бұзу, -

      лауазымды адамдарға жүз айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      11. Мемлекеттік сатып алу туралы жобаға не жасалған шартқа жүргізілген мемлекеттік сатып алу талаптарының мазмұнын өзгертуі мүмкін және (немесе) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамалық актіде көзделмеген өзге де негіздер бойынша өнім берушіні таңдау үшін негіз болатын өзгерістер енгізу, -

      лауазымды адамдарға жүз айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      12. Осы баптың бірінші және төртінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      лауазымды адамдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      13. Осы баптың екінші және сегізінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      лауазымды адамдарға алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      14. Осы баптың жетінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      жеке тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      15. Осы баптың үшінші, бесінші, алтыншы және тоғызыншы бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), - лауазымды адамдарға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту.

      Осы бапта лауазымды адамдар деп:

      бірінші бөлікте - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бірінші басшыларын немесе олардың міндеттерін атқарушыларды, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін жүзеге асыруға жауапты адамдарды және (немесе) конкурстық құжаттаманы әзірлеуге тікелей қатысатын адамдарды;

      екінші бөлікте - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бірінші басшыларын немесе олардың міндеттерін атқарушыларды, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін жүзеге асыруға жауапты адамдарды;

      үшінші бөлікте - тапсырыс берушінің бірінші басшысын немесе оның міндетін атқарушы адамды;

      төртінші, бесінші, оныншы және он бірінші бөліктерде - конкурстық комиссияның төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссияның мүшелері мен хатшысын;

      алтыншы бөлікте - конкурстық комиссияның мүшелерін;

      сегізінші және тоғызыншы бөліктерде - тапсырыс берушінің немесе сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының басшысын және (немесе) олардың міндеттерін атқарушы адамдарды түсіну керек.

181-бап. Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасын бұзу

      1. Кредиттік бюроның Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасын:

      1) кредиттік бюроларға кредиттік тарих деректер қорын және пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және сақталуын қамтамасыз ету жөнінде талаптарды орындамаудан;

      2) кредиттік тарих деректер қорын басқару жүйесін пайдалануға енгізу мерзімін бұзудан;

      3) кредиттік бюроның кредиттік тарих деректер қорын басқару жүйесін пайдалануға енгізу актісінсіз қызметті жүзеге асыруынан;

      4) кредиттік тарих субъектісіне қатысты ақпараттарды сақтау мерзімін бұзудан;

      5) кредиттік тарихты қалыптастыру жүйесі қатысушыларының қызметін қамтамасыз етуде уәкілетті орган қойған талаптарға ақпарат жеткізушінің сәйкестігін растайтын құжатсыз ақпарат беру туралы шарт жасаудан;

      6) кредиттік тарих деректер қорын басқару жүйесін пайдалануға енгізу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырмаудан;

      7) кредиттік есептер бергені туралы және берілген кредиттік есептерді есепке алу туралы сауалдарды есепке алудың болмауынан;

      8) кредиттік бюро туралы заңнамаға сәйкес өз міндеттерін орындамаудан көрінетін бұзу, -

      лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға - айлық есептік көрсеткіштің елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасында көзделмеген кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруы, -

      заңды тұлғаға осындай қызметтің нәтижесінде алынған табыстың сомасынан жүз процент мөлшерінде, табыс болмаған жағдайда - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Ақпарат берушінің Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасын:

      1) ақпарат берушінің кредиттік тарихтың субъектісі туралы ақпаратты кредиттік тарихты қалыптастыру үшін кредиттік бюроларға беруі және (немесе) кредиттік есепті алушының кредиттік тарих субъектісінің келісімінсіз кредиттік есепті беру туралы сауал беруі, сондай-ақ оны қате ресімдеуінен;

      2) кредиттік тарих субъектілерінің олар туралы мәліметтерді кредиттік бюроға беруге, ақпаратты беру жөнінде шарт жасау бойынша келісімінің есепке алу және сақтау талаптарының бұзылуынан;

      3) кредиттік тарихты қалыптастыру жүйесі қатысушыларының қызметінде ақпараттық қызметті ұйымдастыруды және оларды пайдалануды, қауіпсіздік жүйесін қалыптастаруды, олардың электронды жабдықтарына ең аз талаптарды белгілеуді, кредиттік тарих деректер қорының және үй-жайының сақталуын орындамаудан көрінетін бұзушылық

      лауазымды адамға айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Ақпарат берушінің кредиттік тарих субъектісінен алған ақпаратты бұрмалауы -

      лауазымды адамға, - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерге - жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға - айлық есептік көрсеткіштің елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

182-бап. Қазақстан Республикасының валюта заңнамасының талаптарын сақтауын тиісінше бақыламау

      1. Валюталық бақылау агенттерінің операцияларын жүргізу кезінде, оның ішінде клиенттердің тапсырмалары бойынша резидент және резидент еместің төлемдерін және ақша аударымдарын соңғының тауарлар (жұмыс, қызмет) экспорты немесе импортымен байланысты мәмілелер бойынша мәмілелер паспортын, валюталық шартты, тіркеу куәлігін ұсыну түрінде жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының валюта заңнамасының талаптарын сақтауын тиісінше бақыламауы, -

      заңды тұлғаға ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз айлық есептік көрсеткіш, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

183-бап. Микрокредиттік ұйымдар туралы заңнаманы бұзу

      1. Микрокредиттік ұйымдардың микрокредиттік ұйымдар туралы заңнамаға сәйкес тыйым салынған не олардың құқық қабілеттілігі шегінен тыс операциялар мен мәмілелерді жүзеге асыруы, -

      лауазымды адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жетпіске дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - мәміле сомасының оннан бір процентіне дейінгі не операциялар бойынша алынған кіріс сомасының отыз процентіне дейінгі мөлшерде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға мәміле сомасының оннан бір процентіне дейінгі не операциялар бойынша алынған кіріс сомасының елу процентіне дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Микрокредиттік ұйымның бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күні шындыққа сәйкес келмейтін жарнаманы хабарлауы немесе жариялауы, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

184-бап. Қазақстан Республикасының банк заңнамасын бұзу

      1. Банктердің, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың уәкілетті органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етілуі қажет мәліметтерді табыс етпеуі, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуі немесе ондай мәліметтері жоқ ақпаратты табыс етуі не дұрыс емес мәліметтерді (ақпаратты) табыс етуі, -

      жеке тұлғаға - айлық есептік көрсеткіштің жүзге дейінгі мөлшерінде, лауазымды тұлғаға - екі жүзге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Банктердің, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың өздеріне уәкілетті орган жүктеген міндеттерді шектеулі ықпал ету шаралары арқылы орындамауы -

      жеке тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің қырық мөлшерінде, лауазымды адамға - елу мөлшерінде, заңды тұлғаға жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Қаржылық ұйымдардың өздеріне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүктеген міндеттерді шектеулі ықпал ету шаралары арқылы орындамауы -

      лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің елу мөлшерінде, заңды тұлғаға жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      жеке тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің сексен мөлшерінде, лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің жүз мөлшерінде, заңды тұлғаға - екі жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтерді және (немесе) басқа да сақталуға міндетті нормалар мен лимиттерді әлденеше рет бұзуы, -

      заңды тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің екі жүзден екі жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін банктердің әлденеше рет (қатарынан күнтізбелік үш айдың ішінде екі және одан да көп рет) бұзуы, -

      заңды тұлғаға бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес тыйым салынған не Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабілеттілігі шегінен тыс операциялар мен мәмілелерді жүзеге асыруы, -

      лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға мәміле сомасының оннан бір процентіне дейінгі не операциялар бойынша алынған табыс сомасының елу процентіне дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

      8. Осы баптың алтыншы бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің сексеннен жүзге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға мәміле сомасының бір процентіне дейінгі не операциялар бойынша алынған табыс сомасының жүз процентіне дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

      9. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банк операцияларының нәтижелерін бухгалтерлік есепте тиісінше көрсетпей жүргізуі, -

      заңды тұлғаға, есепке алынбаған соманың жиырма проценті мөлшерінде, алайда екі мың айлық есептік көрсеткіштен аспайтын айыппұл салуға әкеп соғады.

      10. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың бухгалтерлік есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік жөніндегі талаптарды бұза отырып жүргізуі не ондағы көрсеткіштердің, не пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы мәліметтердің және (немесе) Қазақстан Республикасының банк заңдарында белгіленген сақталуға міндетті басқа да нормалар мен лимиттердің бұрмалануына әкеп соққан банктік немесе өзге де есептілік жасауы, -

      лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға тиісінше есепке алынбаған соманың бес процентіне дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

      11. Осы баптың тоғызыншы бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің алпыстан жүзге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға тиісінше есепке алынбаған соманың он процентіне дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

      12. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттердің банк шоттарын ашу және жабу тәртібін бұзуы, -

      заңды тұлғаға - айлық есептік көрсеткіштің елу мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      13. Осы баптың он бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      заңды тұлғаға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      14. Клиенттермен жасалатын шарттарда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы, -

      лауазымды адамға - отыз айлық, заңды тұлғаға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

185-бап. Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу

      1. Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы ақпаратты тіркеу, сақтау және ұсыну бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы -

      жеке тұлғаларға жүз, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, жеке нотариустар мен адвокаттарға, шағын немесе орта кәсіпкерлік немесе коммерциялық емес ұйымдардың субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүзден екі жүз жиырмаға дейінгі мөлшерде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз елуден төрт жүзге дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылау ережелерін және оны қамтамасыз ету бағдарламаларын әзірлеу, қабылдау және (немесе) орындау жөніндегі міндеттерді орындамауы -

      жеке тұлғаларға жүз, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, жеке нотариустар мен адвокаттарға, шағын немесе орта кәсіпкерлік немесе коммерциялық емес ұйымдардың субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз жиырмадан екі жүз елуге дейінгі мөлшерде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - сексеннен тоқсанға дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Қаржы мониторингі субъектілері лауазымды адамдарының өз клиенттеріне және өзге де адамдарға уәкілетті органға берілген қаржы мониторингі жөніндегі ақпарат туралы хабарлауы -

      жүз қырықтан жүз елуге дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың бірінші-үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      жеке тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, жеке нотариустар мен адвокаттарға, шағын немесе орта кәсіпкерлік немесе коммерциялық емес ұйымдардың субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз елуден үш жүзге дейінгі мөлшерде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - мыңнан мың екі жүзге дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Осы баптың бірінші-үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде үш және одан көп рет жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      жеке тұлғаларға жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерде, тауар биржаларының лауазымды адамдарына, ойын бизнесі мен лотереяларды ұйымдастырушыларға, жеке нотариустарға, адвокаттарға, дара кәсіпкерлерге, үш жүз сексеннен төрт жүзге дейінгі мөлшерде, тауар биржаларына, ойын бизнесі мен лотереяларды ұйымдастырушыларға, аудиторлық ұйымдарға - қызметтің белгілі бір түріне лицензияның қолданысын тоқтата тұрып немесе біліктілік аттестатынан (куәлігінен) алты айға дейінгі мерзімге уақытша айыра отырып немесе заңды тұлғаның қызметін осындай мерзімге тоқтата тұрып не оларды айыра отырып бір мың сегіз жүзден екі мыңға дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

186-бап. Клиенттерге, кредит берушілерге және заемшыларға банк қызметін көрсетуге байланысты талаптарды бұзу

      1. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем немесе ақша аударымы жөніндегі нұсқауларды Қазақстан Республикасының төлемдер және ақша аударымдары туралы заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімдерді бұзып уақытында орындамауы, -

      заңды тұлғаға төлем немесе ақша аударымы жөніндегі нұсқаулар сомасының үш проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем немесе ақша аударымы жөніндегі нұсқаулардың талаптарын, уақытында орындамағанды қоспағанда, сақтамауы

      заңды тұлғаға төлем немесе ақша аударымы жөніндегі нұсқаулар сомасының үш проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем немесе ақша аударымы жөніндегі нұсқауларды:

      банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың келесі банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға бенефицардың пайдасына ақша аударымы туралы акцептелген нұсқауды тапсырмауы;

      ақша аударымын ақша аударымдары және төлемдері туралы заңнамалық актілерде көзделген жағдайда аяқтамауы;

      қолма-қол ақша төлемі туралы нұсқауды көрсеткен жіберушіге қолма-қол ақша бермеу түрінде орындалмауы, -

      заңды тұлғаға ақша төлемі және аударымы жөніндегі нұсқау сомасының бес проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттердің төлем құжаттарын жоғалтуы, -

      заңды тұлғаға - әрбір төлем құжаты үшін отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттің банк шотынан Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ақша алу кезектілігін бұзуы, -

      заңды тұлғаға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Осы баптың талаптары жауаптылық осы Кодекстің 81-бабының жетінші бөлігінде, 82-бабының үшінші бөлігінде, 256 және 257-баптарында көзделген әрекетке қолданылмайды.

187-бап. Қазақстан Республикасының аумағында достық, қола және қаржы вексельдерін шығару

      Қазақстан Республикасының аумағында достық, қола және қаржы вексельдерін шығару, -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің отыз мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - төрт жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

188-бап. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының немесе банк холдингінің ірі қатысушысы белгілерін заңсыз алуға байланысты бұзушылықтар

      1. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы белгілерін уәкілетті органның алдын ала келісімінсіз алу -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Банк холдингі белгілерін уәкілетті органның алдын ала келісімінсіз алу -

      заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің сегіз жүзден бір мың бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

189-бап. Банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру)ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларды заңсыз сатып алуына байланысты бұзушылықтар

      1. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген әрекеттерді қоспағанда, банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзып, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларды заңсыз сатып алуы, -

      лауазымды адамдарға - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, заңды тұлғаларға - сатып алынған үлес (акциялар) құнының елу проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, жинақтаушы зейнетақы қорының уәкілетті органның алдын ала рұқсатынсыз еншілес ұйымды құруы не иемденіп алуы, -

      лауазымды адамдарға - үш жүз, заңды тұлғаларға бір мың үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

190-бап. Уәкілетті органға банк заңнамасына немесе зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамаға сәйкес табыс етілуі талап етілетін ақпаратты табыс етпеуге, сол сияқты уақтылы табыс етпеуге немесе мәліметтері жоқ ақпаратты табыс етуге байланысты бұзушылық, не дұрыс емес мәліметтерді (ақпаратты) табыс ету

      Банктің, жинақтаушы зейнетақы қоры құрылтайшыларының (акционерлерінің) және олардың аффилиирленген тұлғаларының, жинақтаушы зейнетақы қорының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың уәкілетті органға банк заңнамасына немесе зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамаға сәйкес табыс етілуі талап етілетін ақпаратты табыс етпеуі, сол сияқты уақтылы табыс етпеуі немесе мәліметтері жоқ ақпаратты табыс етуі не олардың дұрыс емес мәліметтерді (ақпаратты) табыс етуі -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің отыздан елуге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

191-бап. Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін мақсатсыз пайдалану

      1. Зейнетақы активтерін басқаруды дербес жүзеге асыратын ұйымның, жинақтаушы зейнетақы қорының заңдарда белгіленген зейнетақы активтерін инвестициялау тәртібін бұзуы, -

      лауазымды адамға айлық есептік көрсеткіштің жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Кастодиан-банктің мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы активтерінің мақсатты орналастырылуын бақылауды жүзеге асырмауы, -

      кастодиан-банктің лауазымды адамына айлық есептік көрсеткіштің жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

192-бап. Банктерді, сақтандыру (қайта сақтандыру)ұйымдарын және жинақтаушы зейнетақы қорларын таратуға байланысты талаптарды бұзу

      1. Банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, жинақтаушы зейнетақы қорын тарату комиссиясы төрағасының Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу жағдайларын жою туралы жазбаша нұсқамаларды уәкілетті орган белгілеген мерзімде орындамауы, -

      айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Тарату комиссиясы төрағасының тарату комиссиясының қызметіне уәкілетті органның тексеру жүргізуінен жалтаруы не оны жүргізуге кедергі келтіруі, -

      айлық есептік көрсеткіштің жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Тарату комиссиясы төрағасының уәкілетті органға Қазақстан Республикасының банк, сақтандыру заңнамасында және Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгіленген есептілік пен ақпаратты әлденеше рет (қатарынан күнтізбелік алты ай ішінде екі және одан да көп рет) дәйексіз беруі, Қазақстан Республикасының банк, сақтандыру заңнамасында және Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгіленген есептілік пен қосымша ақпаратты уақтылы табыс етпеуі, бермеуі -

      айлық есептік көрсеткіштің отыздан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

193-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорлары ірі қатысушыларының ықпал етудің шектеу шараларын қолдану арқылы жүктелген міндеттемелерді орындамауы немесе уақтылы орындамауы

      Жинақтаушы зейнетақы қорларының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорлары ірі қатысушыларының өздеріне уәкілетті орган ықпал етудің шектеу шараларын қолдану арқылы жүктеген міндеттемелерді орындамауы, немесе уақтылы орындамауы -

      жеке тұлғаға - жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, лауазымды адамдарға - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

194-бап. Сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңнаманы бұзу

      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бірлескен қызмет туралы шартты оны тіркеу үшін уәкілетті органға табыс етпеуі уақытында табыс етпеуі, -

      айлық есептік көрсеткіштің жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, жеке мүлікті кепілге

      қойғаны туралы, кепілдік бергені немесе теңгерімде көрсетілмеген басқа да міндеттемені алғаны туралы уәкілетті органға хабарламауы немесе уақытында хабарламауы -

      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтерді және (немесе) басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттерді әлденеше рет (үзіліссіз күнтізбелік он екі ай ішінде екі рет және одан да көп) бұзуы, -

      айлық есептік көрсеткіштің екі жүзден екі жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Сақтандыру қызметін жүзеге асыруға уәкілетті органның лицензиясы бар өзара сақтандыру қоғамының уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтерді және (немесе) басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттерді әлденеше рет (үзіліссіз күнтізбелік он екі ай ішінде екі рет және одан да көп) бұзуы, -

      қырықтан елуге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Уәкілетті орган белгілеген мерзімде сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнаманы бұзушылықтарын жою туралы шектеулі ықпал ету шараларын актуарийдің орындамауы, -

      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Актуарийдің актуарлық есептер мен қорытындыларды дұрыс емес және анық емес жүзеге асыруы, -

      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, сақтандыру агентінің мәмілелер мен операцияларды сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруы, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырма бес мөлшерінде, лауазымды адамдарға қырық мөлшерінде, заңды тұлғаларға мәміле сомасының оннан бір процентіне дейінгі не операциялар бойынша алынған табыстың жүз процентіне дейінгіне операциялар бойынша алынған сақтандыру сыйақысының жүз процентіне дейінге мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      8. Өзара сақтандыру қоғамының мәмілелер мен операцияларды Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамалық актісін бұза отырып жүзеге асыруы -

      айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      9. Сақтандыру ұйымының, сақтандыру брокерінің сақтанушы жағдайын сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңнаманың талаптарымен салыстырғанда нашарлататын жағдайда міндетті сақтандыру шартын жасауы және ол бойынша міндеттемелерді орындауы, -

      айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      10. Сақтандыру ұйымының заңнамада белгіленген тәртіпте сақтанушыларды өзінің үнемі әрекет ететін органының, оқшауланған бөлімшесінің, немесе атауының өзгеруі туралы уақытында хабарламауы - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      11. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамада белгіленген тиісінше құжаттау шарттарын, құжаттарды сақтау, сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия көшірмелерін жариялауды бұзу, сонымен қатар сақтандыру ұйымының, сақтандыру брокерінің және сақтандыру агентінің заңнамада белгіленген ережелерін, сақтандыру құжаттарының бланкілерін есепке алу мен сақтау, қолма-қол ақшамен жұмыс істеу ережелерін бұзуы, -

      айлық есептік көрсеткіштің елу мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      12. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерінің жарияланған күнгі шындыққа сәйкес келмейтін жарнаманы бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлауы немесе жариялауы, -

      жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      13. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамада белгіленген бухгалтерлік есептің талаптарын, сол сияқты бухгалтерлік есептің белгіленген стандарттары мен әдістерін (принциптерін) бұза отырып, жүргізуі, -

      лауазымды адамға - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, заңды тұлғаға тиісінше есепке алынбаған соманың бес проценті мөлшерінде, бірақ жүз айлық есептік көрсеткіштен кем емес мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

      14. Сақтандыру брокерінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мәлім болған төлем қабілетсіздік фактілері туралы уәкілетті органға хабарламауы, -

      жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      15. Актуарийдің сақтандыру резервтерін қалыптастыру бойынша заңнама талаптарын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзіне белгілі болған сақтамау фактілерін уәкілетті органға хабарламауы, -

      қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      16. Міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру ұйымы мәжбүрлеп таратылған кезде сақтанушыларға (сақтандырылған адамдарға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін қорға міндетті немесе төтенше жарналарды төлемеу, уақтылы төлемеу не толық көлемде төлемеу, -

      лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің отыздан елуге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      17. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржы есептілігін және өзге де мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау міндеттілігі туралы талаптарды бұзуы -

      жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      18. Есеп-қисапты не уәкілетті орган талап еткен (сұратқан) өзге де ақпаратты дер кезінде табыс етпеуі, табыс етпеуі не сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің уәкілетті органға дәйексіз және (немесе) толық емес есеп қисапты, ақпараттарды, мәліметтерді не сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңнамаға сәйкес уәкілетті орган сұратқан өзге де ақпаратты табыс етуі, -

      айлық есептік көрсеткіштің жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      19. Есеп-қисапты не уәкілетті орган талап еткен (сұратқан) өзге де ақпаратты дер кезінде табыс етпеуі, табыс етпеуі не өзара сақтандыру қоғамының уәкілетті органға дәйексіз және (немесе) толық емес есеп қисапты, ақпараттарды, мәліметтерді не Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамалық актісіне сәйкес уәкілетті орган талап еткен (сұратқан) өзге де ақпаратты табыс етуі -

      айлық есептік көрсеткіштің елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      20. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының оларға уәкілетті орган жүктеген міндеттерді шектеулі ықпал ету шаралары арқылы орындамауы -

      лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің жүзге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға - екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      21. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қатысушыларының (құрылтайшыларының), аффилиирленген тұлғаларының, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі туралы заңнамаға сәйкес уәкілетті орган талап еткен (сұратқан) есеп-қисапты, ақпаратты, мәліметтерді табыс етпеуі, сол сияқты дер кезінде табыс етпеуі не олардың уәкілетті органға дәйектемесіз және (немесе) толық емес есеп-қисапты, ақпаратты, мәліметтерді табыс етуі, -

      жеке тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің елу мөлшерінде, заңды тұлғаға жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      22. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының есептілік көрсеткіштерінің не пруденциялық нормативтердің және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің сақталуы туралы мәліметтердің бұрмалануына әкеп соққан есеп-қисап жасауы, -

      лауазымды адамға - елу, заңды тұлғаға төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

195-бап. Сақтандыру органдарының сақтандыру шарттарын жасасумен және орындаумен байланысты талаптарды бұзуы

      1. Сақтандыру полистерін немесе сақтандырумен байланысты өзге де құжаттарды, не аударылған құжаттардың есепке алынбаған бланкілерін заңсыз өткізуді жүзеге асыру, -

      лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға екі жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Тиісті заңнама талаптарына сәйкес келмейтіндіктен:

      1) Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңымен айқындалатын өзге де сақтандыру сомаларының мөлшерлерін белгілегеннен өзге сақтандыру сомалары мөлшерін белгілеуден;

      2) Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңымен айқындалатын өзге де сақтандыру сомаларының мөлшерлерін белгілегеннен өзге сақтандыру сомалары мөлшерін белгілеуден, сол сияқты сақтандыру сыйақысын есептеу кезінде коэффициенттерді дұрыс (негізсіз) қолданудан көрініс тапқан шарттардың міндетті сақтандыру шарттарын жасасу;

      3) сақтандыруға жатпайтын сақтандырудың міндетті түрлері бойынша объектілерді сақтандыру, -

      Лауазымды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жүз мөлшерінде, заңды тұлғаларға - мәмілелер сомасының оннан бір процентіне дейін не операциялар бойынша алынған табыс сомасының жүз процентіне дейінгі, не операциялар бойынша алынған сақтандыру сыйақысы сомасының жүз процентіне дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Жүзеге асырмау, сол сияқты сақтандыру төлемдерін жүзеге асырмау, -

      заңды тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Сақтандыру шартын орындау үшін клиент табыс еткен құжаттарды жоғалту, -

      заңды тұлғаға әрбір жоғалған құжат үшін айлық есептік көрсеткіштің елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

196-бап. Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру туралы заңнамасын бұзу

      1. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген міндетті сақтандыру шартын жасасудан сақтандыру ұйымының жалтаруы, -

      лауазымды адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде.

      2. Міндетті сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заң актісіне сәйкес міндетті сақтандыру шартын жасасуға міндетті тұлғаның міндетті сақтандыру шартын жасасудан жалтаруы, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен жетіге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға - елуден жүзге дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден мыңға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

197-бап. Қаржылық ұйымдардың басшы қызметкерлері лауазымына тағайындау (сайлау) тәртібіне қойылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды бұзу

      1. Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен бекітілген қаржылық ұйымның алғаш жасалған басшы қызметкері лауазымына келісу үшін құжаттарды беру мерзімдерінің бұзуы -

      заңды тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Бірнеше рет жасалған дәл сол әрекет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп рет)

      заңды тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

198-бап. Қаржылық ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерінің ашылғаны және олардың қызметінің тоқтатылғаны туралы уәкілетті органға уақтылы хабарламау, сондай-ақ қаржылық ұйымдардың филиалдарын, өкілдіктерін ашу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау

      Қаржылық ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерінің ашылғаны және олардың қызметінің тоқтатылғаны туралы уәкілетті органға уақтылы хабарламау, сондай-ақ қаржылық ұйымдардың филиалдарын, өкілдіктерін ашу кезінде Қазақстан Республикасының банк заңнамасының, Қазақстан Республикасының сақтандыру мен сақтандыру қызметі және зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасының талаптарын сақтамау -

      лауазымды тұлғаға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жетпіске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға - отыздан екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

199-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып кредит алу не оны пайдалану

      1. Жеке кәсіпкердің немесе ұйымның лауазымды адамының банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға жеке кәсіпкердің немесе ұйымның шаруашылық жағдайы, қаржылық жай-күйі немесе кепілге салатын мүлкі туралы немесе кредит, кредит берудің жеңілдетілген шарттарын алу үшін елеулі маңызы бар өзге де мән-жайлар туралы көрінеу жалған мәліметтер табыс етуі арқылы кредит не кредит берудің жеңілдетілген шарттарын алуы, сол сияқты кредит беруді доғаруға, жеңілдіктерді алып тастауға не бөлінген кредит мөлшерлерін шектеуге алып келуі мүмкін мән-жайлардың пайда болуы туралы ақпаратты банкке немесе өзге де кредит берушіге хабарламауы, егер бұл әрекеттер ірі залал келтірмесе, -

      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Мемлекеттік нысаналы кредитті не мемлекет кепілдігімен берілген кредитті тікелей арналған мақсатқа пайдаланбау, егер бұл әрекет жеке тұлғаға, ұйымға немесе мемлекетке ірі залал келтірмесе, -

      жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

200-бап. Республикалық және жергілікті бюджеттерге түсімдерді уақтылы, толық есепке жатқызбау

      1. Республикалық және жергілікті бюджеттерге түсетін қаражатты уақтылы, толық есепке жатқызбау, -

      лауазымды адамдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Бюджет қаражатын алушылардың тиісті банктердегі немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттарына аударылатын қаражатты уақтылы және толық есепке жатқызбау, -

      лауазымды адамдарға жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Осы бапта, сондай-ақ осы Кодекстің 199, 202-баптарында, 419-бабының бірінші және екінші бөліктерінде көрсетілген лауазымды адамдарға, ұйымдық-билік ету не әкімшілік-шаруашылық функцияларды мемлекеттің және оларға аффирленген (еншілес, тәуелді) адамдардың қатысуымен заңдық тұлғалардың құқық бұзушылық жасаған сәтінен орындайтын немесе орындалатын адамдарға теңестіріледі.

201-бап. Бюджеттік есепке алуды жүргізу, есептілікті жасау мен табыс ету ережелерін бұзу

      Бюджеттік есепке алуды жүргізу, есептілікті жасау мен табыс ету ережелерін бұзу, -

      лауазымды адамдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

202-бап. Бюджеттік кредиттерді, мемлекеттік кепілдіктер мен мемлекет кепілгерліктерін беру шарттары мен рәсімдерін бұзу

      Бюджеттік кредиттерді, мемлекеттік кепілдіктер мен мемлекет кепілгерліктерін беру шарттары мен рәсімдерін бұзу, -

      лауазымды адамдарға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

203-бап. Медициналық көмек көрсету жөніндегі шығындарды өтеу ережесін бұзу

      1. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету жөніндегі шығындарды өтеу ережелерін бұзуы, -

      лауазымды адамдарға жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған нақ сол әрекет, -

      лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

204-бап. Жеке тұлғалардың және лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасын бұзуы

      1. Жеке тұлғалардың және лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында көзделген міндеттерді:

      ірі залал келтірмей, бухгалтерлік есеп жүргізуден жалтару;

      бұрмаланған қаржылық есептілік жасау, бухгалтерлік есепте көрсетілуге жататын деректерді жасыру, сол сияқты ірі залал келтірмей, бухгалтерлік құжаттаманы жою;

      жария ұйымның бас бухгалтері лауазымына кәсіби бухгалтердің сертификаты жоқ адамды тағайындау түрінде орындамауы және (немесе) тиісінше орындамауы, -

      отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, -

      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

205-бал. Заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы
заңнамасын бұзуы

      1. Заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасын:

      бухгалтерлік есеп жүргізуден жалтару, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса;

      жария ұйымның бас бухгалтері лауазымына кәсіби бухгалтердің сертификаты жоқ адамды тағайындау түрінде бұзуы, -

      шағын кәсіпкерлік субъектісі немесе коммерциялық емес ұйым болып табылатын заңды тұлғаға - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлғаға - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлғаға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, -

      шағын кәсіпкерлік субъектісі немесе коммерциялық емес ұйым болып табылатын заңды тұлғаға - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлғаға - екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлғаға төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

206-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының және (немесе)зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасын бұзуы, сондай-ақ пруденциялық нормативтерді немесе басқа да сақталуға міндетті нормалар мен лимиттерді орындамауы

      1. Жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасын мынадай түрде бұзуы:

      бухгалтерлік есепті жүргізуден жалтару, егер бұл іс-әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса;

      қаржылық есептіліктегі көрсеткіштердің не пруденциялық нормативтерді және (немесе) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында айқындалған басқа да сақталуға міндетті нормалар мен лимиттерді орындау жөніндегі мәліметтердің бұрмалануына әкеп соққан қаржылық есептілікті жасау -

      лауазымды адамдарға - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган белгілеген пруденциялық нормативтерді және (немесе) басқа да сақталуға міндетті нормалар мен лимиттерді бірнеше мәрте (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп рет) орындамауы -

      заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

207-бап. Валюта операциялары туралы хабарлама куәлікті немесе валюта операцияларын жасауға тіркеу куәлігін алу үшін құжаттарды беру мерзімін бұзу

      1. Жеке және заңды тұлғалардың валюталық операциялар туралы хабарлама куәлікті немесе валюталық операциялар жасауға тіркеу куәлігін алу үшін құжаттарды беру мерзімін бұзуы, -

      жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге - сексенге дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

208-бап. Валюталық заңнама шеңберінде есептілікті берудің тәртібін бұзу

      1. Валюталық бақылау агенттерінің операцияларын жүргізу кезінде, оның ішінде клиенттердің тапсырмалары бойынша жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының валюта заңнамасының талаптарын сақтауын тиісінше бақыламауы, -

      заңды тұлғаға ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін клиенттердің валюта операциялары бойынша есептілікті табыс етпеуі не уақтылы табыс етпеуі, сол сияқты дұрыс емес есептілікті табыс етуі, -

      заңды тұлғаға ескерту жасауға әкеп соғады.

      3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде үш және одан да көп рет жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Валюталық бақылау агенттерінің операцияларын жүргізу кезінде, оның ішінде клиенттердің тапсырмалары бойынша жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының валюта заңнамасының талаптарын сақтауын тиісінше бақыламауы, -

      заңды тұлғаға ескерту жасауға әкеп соғады.

      5. Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес талап етілетін клиенттердің валюта операциялары бойынша есептілікті табыс етпеуі не уақтылы табыс етпеуі, сол сияқты дұрыс емес есептілікті табыс етуі, -

      заңды тұлғаға ескерту жасауға әкеп соғады.

      6. Осы баптың бірінші немесе екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде үш және одан да көп рет жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

209-бап. Аудитордың Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының бұзылу фактісін аудит жүргізуге тапсырыс берушілерден жасыруы

      Аудитордың тексеру жүргізу кезінде анықталған Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының бұзылу фактісін аудит жүргізуге тапсырыс берушіден жасыруы, -

      "аудитор" біліктілік куәлігінен айыра отырып, қырық бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

210-бап. Аудитордың және аудиторлық ұйымның дұрыс емес аудиторлық есепті жасауы

      1. Осы Кодекстің 209-бабында көзделген жағдайды қоспағанда, аудитордың және аудиторлық ұйымның дұрыс емес аудиторлық есепті жасауы -

      аудиторларға - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып не онсыз, аудиторлық ұйымға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Аудитордың және аудиторлық ұйымның көрінеу дұрыс емес аудиторлық есепті жасауы -

      біліктілік куәлігінен айыра отырып, аудиторларға - жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып, аудиторлық ұйымдарға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, аудитор әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасаған іс-әрекет -

      біліктілік куәлігінен айыра отырып, аудиторларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, аудиторлық ұйым әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасаған іс-әрекеттер -

      аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензиядан айыра отырып, аудиторлық ұйымдарға екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

211-бап. Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын бұзу

      1. Аудиторлық ұйымның Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасында көзделмеген қызмет түрлерін жүзеге асыруы -

      аудиторлық ұйымдарға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Аудитті "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынған жағдайларда жүргізу -

      лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып, аудиторлық ұйымдарға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Өздері үшін аудит жүргізу міндетті қаржы ұйымдарына аудит жүргізу нәтижесінде анықталған Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы заңнамасын бұзушылықтар туралы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға хабарламау және аудиттелетін осы ұйымдарды хабардар етпеу -

      аудиторлық ұйымдарға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдардың Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес берілуі талап етілетін ақпаратты тиісті уәкілетті органдарға уақтылы табыс етпеуі немесе табыс етпеуі, сол сияқты дұрыс емес мәліметтерді беруі -

      аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ мемлекет қатысатын заңды тұлғалар болып табылатын аудиттелетін субъектілердің мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына осы ұйымдарға аудит жүргізу нәтижесінде анықталған бюджет қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекет активтерін, мемлекет кепілдік берген қарыздарды пайдалану кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы хабарламауы -

      заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Аудиторлық ұйымдардың уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша өзінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі ақпаратты уақтылы бермеуі немесе бермеуі -

      аудиторлық ұйымдарға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның белгіленген мерзімде аудиторлық есепті табыс ету туралы жазбаша нұсқамасын аудиторлық ұйымдардың орындамауы не қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға аудиторлық ұйымдардың аудиторлық есепті табыс етпеуі -

      аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып не онсыз, аудиторлық ұйымдарға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

212-бап. Аудитордың жеке мөрін пайдалануға және сақтауға байланысты бұзушылықтар

      Аудитордың Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасында белгіленген жеке мөрді тиісінше сақтау және пайдалану жөніндегі талаптарды бұзуы, -

      аудиторға айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

213-бап. Аудиттелетін субъектінің аудиторлық ұйымға уақтылы емес, дұрыс емес немесе толық емес ақпарат беруі

      Аудиттелетін субъектінің аудиторлық ұйымға аудит жүргізу барысында дұрыс емес аудиторлық есеп жасауға әкеп соғатын уақтылы емес, дұрыс емес немесе толық емес ақпарат беруі -

      лауазымды адамдарға - он, жеке кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік немесе коммерциялық ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

214-бап. Міндетті аудит өткізуден жалтару

      Міндетті аудит өткізуден жалтару не оны жүргізуге кедергі келтіру, -

      лауазымды адамдарға - он, жеке кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес, жеке кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

215-бап. Аудиттелетін субъектінің аудиторлық ұйымға уақтылы емес, дұрыс емес немесе толық емес ақпарат беруі

      Аудиттелетін субъектінің аудиторлық ұйымға аудит жүргізу барысында дұрыс емес аудиторлық есеп жасауға әкеп соғатын уақтылы емес, дұрыс емес немесе толық емес ақпарат беруі -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейін, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейін, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

216-бап. Ұлттық және шетелдік валютасын репатриациялауды қамтамасыз етпеуі

      1. Уәкілетті банктегі банк шоттарына есептемеу түрінде жасалған ұлттық және шетелдік валютаны репатриациялауды қамтамасыз етпеуі:

      тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) экспорттаудан түскен ұлттық және шетелдік валютадағы пайда,

      резидент емес міндеттемелерді орындамаған және (немесе) толық орындамаған жағдайда, тауарлар (жұмыстар, қызметтер көрсету) импорты бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін резидент еместің пайдасына резидент аударған ұлттық және шетелдік валютаны қамтамасыз етпеуі, -

      жеке кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға - есептелмеген ұлттық және шетелдік валютадағы соманың жиырма проценті, бірақ екі мың айлық есептік көрсеткіштен артық емес мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ұлттық және шетелдік валютаны репатриациялау мерзіміне ықпал ететін мән-жайлардың туындауын растайтын құжаттарды уақтылы бермеу, -

      жеке кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеледі.

      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің он мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қырық мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Ұлттық және шетелдік валютаны репатриациялау мерзіміне ықпал ететін мән-жайлардың туындауын растайтын құжаттарды бермеу, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырма мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға алпыс мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Осы бапта көзделген құқық бұзушылық жасағаны үшін жауаптылық репатриациялау мерзімі өткеннен кейін есептелмеген ұлттық және шетелдік валюта бес мың АҚШ долларына баламалы сомадан асып кеткен жағдайларда және егер осы іс-әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет (әрекетсіздік) белгілері болмаса туындайды.

217-бап. Валюта заңнамасын бұза отырып, валюталық операцияларды жүргізу

      1. Шетел валютасын уәкілетті банктер мен олардың айырбастау пункттері, сондай-ақ уәкілетті ұйымдардың айырбастау пункттері арқылы емес айырбас операцияларын жүргізу, резиденттер арасында тыйым салынған валюта операцияларын жүргізу, төлемдер мен аударымдарды уәкілетті банктердегі шоттар арқылы емес жүргізу, егер мұндай талап валюта заңнамасында белгіленсе, -

      жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      шағын немесе орта кәсіпкерлік немесе коммерциялық емес ұйымдардың субъектілері болып табылатын жеке және заңды тұлғаларға - белгіленген тәртіпті бұза отырып жүргізілген операция сомасының жетпіс процентіне дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз процентіне дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдардың айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын сатып алу бағамының теңгеге сату бағамынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ауытқу шегін сақтамауы, -

      лауазымды тұлғаларға - бір жүз, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - бес жүз айлық есептің көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

218-бап. Арнайы валюталық тәртіпті бұзу

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің валюталық операцияны жүргізуге арнайы рұқсат алу талабын орындамау бөлігінде арнайы валюталық тәртіпті бұзу;

      резиденттер алған шетелдік валютаны міндетті сату талабын орындамау;

      шетелдік банктерде шоттарды пайдалану;

      валюталық операцияларды жүргізуге қойылатын талаптарды орындамау;

      Қазақстан Республикасының Президенті енгізген басқа да уақытша валюталық шектеулерді сақтамау, -

      жеке және заңды тұлғаларға арнайы валюталық тәртіпті бұза отырып, жүргізілген операция сомасынан жүз процент мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

219-бап. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану

      Инсайдерлердің инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беру немесе оны заңсыз ашу бойынша іс-әрекеттері, сондай-ақ үшінші тұлғаларға бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу туралы инсайдерлік ақпаратқа негізделген ұсынымдар беру, егер олар үлкен зиян келтірмесе, -

      айлық есептік көрсеткіштің жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

220-бап. Жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеуді шығаруға арналған құжаттарды табыс ету мерзімін бұзу

      Эмитенттің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеуді шығаруға арналған құжаттарды табыс ету мерзімін бұзуы, -

      эмитенттің лауазымды адамына айлық есептік көрсеткіштің қырық, заңды тұлғаларға жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген бірнеше рет жасалған дәл сол әрекет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп рет)

      заңды тұлғаға - жетпіс, заңды тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің - екі жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

221-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтің жосықсыз жарнамасы

      Бағалы қағаздар рыногы субъектілеріне жарнаманы жариялау кезінде дұрыс емес мәліметтер табыс ету және тарату жолымен жасалған бағалы қағаздар рыногындағы қызметтің жосықсыз жарнамасы, -

      жарнама берушіге айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

222-бап. Уәкілетті органның ықпал етудің шектеу шараларында көрсетілген талаптарын бағалы қағаздар нарығы субъектісінің орындамауы немесе уақтылы орындалмауы

      Бағалы қағаздар рыногы субъектісінің уәкілетті органға бағалы қағаздармен операциялар туралы көрінеу жалған, қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ, мәліметтерді табыс етуі, -

      лауазымды адамдарға қырықтан елуге дейінгі, заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

223-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылар құқықтарының бұзылуы

      1. Акционерлік қоғамның лауазымды адамдарының акционерлік қоғам істерін акционерлердің басқару құқықтарын, табыс бөлігін бөлу (дивидендтер төлеу), бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу тәртібін, қоғамның қызметі туралы ақпарат алу құқықтарын бұзуы, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысын шақыру мен өткізудің заңдарда белгіленген тәртібін бұзуы, -

      айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Эмитенттің лауазымды адамдарының облигациялар бойынша сыйақы төлеудің және (немесе) оларды өтеудің заңдарда белгіленген тәртібін бұзуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген тәртібін бұзу, облигациялар ұстаушы өкілдердің функциялары мен міндеттерін орындауы -

      айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

224-бап. Акцияларды сатып алу тәртібін бұзу

      Акцияларды сатып алудың Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген тәртібін бұзу, оның ішінде құрылтай жиналысымен бекітілген (акционерлердің жалпы жиналысымен) акцияларды сатып алу кезіндегі олардың құнын айқындаудың қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен әдістемесі болмаған жағдайда акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларын осы қоғамның сатып алуы, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      225-бап. Бағалы қағаздармен мәмілелер жасау тәртібін бұзу Бағалы қағаздармен мәмілелер жасаудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртібін бұзу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға төрт жүзден бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

226-бап. Бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында мәмілелер жасасу

      Бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздар рыногы субъектілерімен мәмілелер жасасу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

227-бап. Бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олар бойынша құқықтарды есепке алу және растау тәртібін бұзу

      Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушысының бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесін жүргізу тәртібін бұзуы, сол сияқты бағалы қағаздар бойынша қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ құқықтарды растау тәртібін бұзуы, -

      заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

228-бап. Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың шарттары мен тәртібін бұзуы

      Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шарттары мен тәртібін бұзуы, -

      лауазымды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

229-бап. Бағалы қағаздарды орналастыру және (немесе) өтеу қорытындылары туралы есеп-қисапты табыс ету мерзімін бұзу

      1. Эмитенттің бағалы қағаздарды орналастыру және (немесе) өтеу қорытындылары туралы есеп-қисапты табыс етудің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мерзімін бұзуы, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі, заңды тұлғаларға жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген бірнеше рет жасалған дәл сол әрекет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп рет)

      лауазымды тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі, заңды тұлғаға - жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

230-бап. Бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушының олардың қызметіне заңдарда белгіленген талаптарды бұзуы

      Бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушының олардың қызметіне заңдарда белгіленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтізбелік айлар ішінде екі және одан да көп) бұзуы, -

      айлық есептік көрсеткіштің жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

231-бап. Бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушының есеп-қисаптарды табыс ету мерзімін бұзуы

      Бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушының бағалы қағаздар рыногындағы уәкілетті органға өз қызметі туралы есеп-қисаптарды табыс етудің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мерзімін бұзуы, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

232-бап. Эмитенттің өз қызметі туралы толық емес немесе дұрыс емес ақпаратты жариялауы

      Эмитенттің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жариялануға тиіс бағалы қағаздар рыногындағы қызмет туралы толық емес немесе дұрыс емес ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауы, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

233-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы ақпаратты ашу жөніндегі міндетті, соның ішінде акционерлік қоғам ретінде өз қызметі туралы ақпараттарды бұзу

      Бағалы қағаздар рыногы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тәртіппен және жағдайларда ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

234-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарды бұзуы

      Жинақтаушы зейнетақы қорларының салымшылардың (алушылардың) жеке шоттарындағы зейнетақы жиналымдарын есепке алу тәртібін бұзуы, сондай-ақ зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың кастодиан-банктермен және жинақтаушы зейнетақы қорларымен өзара қарым-қатынастардың бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарда белгіленген тәртібін ірі залал келтірмей бұзуы, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

235-бап. Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамалық актісінің талаптарын бұзу

      1. Пайлық инвестициялық қор компаниясын басқаратын акционерлік инвестициялық қордың Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамалық актісінде өзінің қызметі, инвестициялық қордың таза активтерінің құрамы мен құнын сипаттайтын көрсеткіштер туралы ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ оны жариялау және тарату тәртібін бұзуы, -

      лауазымды адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға үш жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Пайлық инвестициялық қор компаниясын басқаратын акционерлік инвестициялық қордың дәл емес, толық емес немесе жаңылыстыратын ақпаратты таратуы немесе жариялауы, -

      лауазымды адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға үш жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

236-бап. Бағалы қағаздар туралы ақпаратқа құқықтарды бұзу

      Бағалы қағаздар туралы коммерциялық құпия болып табылмайтын ақпаратты жасыру, сондай-ақ бағалы қағаздар рыногы субъектілерінің оны алуына кедергі келтіру, егер бұл әрекет ірі залал келтіруге әкеп соқпаса, -

      айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

237-бап. Төлемдер жүргізу бойынша Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген шектеулерді бұзу

      Заңды тұлғалардың азаматтық-құқықтық мәміле бойынша басқа заңды тұлғаның пайдасына төрт мың айлық есептік көрсеткіштен астам сомада қолма-қол тәртіппен төлемді жүзеге асыруы, -

      төлемді жүзеге асырушы заңды тұлғаға төлем сомасының бес процентіне дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

238-бап. Мемлекеттік мекеменің және оралымды басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның (қазыналық кәсіпорынның) лауазымды адамдарының мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ақшалай міндеттемелерді қабылдау жөніндегі заңсыз әрекеттері

      1. Мемлекеттік мекеменің немесе оралымды басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның (қазыналық кәсіпорынның) лауазымды адамдарының мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ақшалай міндеттемелерді азаматтық-құқықтық мәмілелерді заңдарда белгіленген тіркеусіз және (немесе) уәкілетті орган бекіткен сметалар сомасынан тыс қабылдау жөніндегі, мемлекеттік мекеменің немесе оралымды басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның (қазыналық кәсіпорынның) міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе тиісті жергілікті атқарушы органның жауаптылығына әкеп соққан әрекеттерді орындамауы немесе тиісінше орындамауы, -

      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

239-бап. Тауар биржалары туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу

      1. Тауар биржасы қызметкерлерінің биржалық мәмілелерге қатысуы - жүз отыздан жүз елуге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Тауар биржасымен биржалық сауданы ұйымдастырумен тікелей байланысы жоқ сауда және өзге де қызметті жүзеге асыруы -

      төрт жүз сексеннен бес жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарларды тауар биржасынан тыс іске асыру -

      жеке адамдарға елуден жетпіске дейінгі мөлшерде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - сексеннен жүзге дейін, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз жиырмадан жүз қырыққа дейін, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз сексеннен төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Биржалық брокерлердің және (немесе) биржалық дилерлердің әрбір клиент бойынша жеке жасалатын биржалық мәмілелердің есебін жүргізу және осы мәмілелер туралы мәліметтерді мәміле жасалған күннен бастап бес жыл ішінде сақтау талаптарын сақтамауы -

      алпыстан сексенге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

17-тарау. Салық саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

240-бап. Салық органында салық есебіне қою мерзімінің бұзылуы

      1. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда, салық органында тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін берудің Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген мерзімін бұзу, -

      лауазымды тұлғаларға, жеке нотариустарға, адвокаттарға екі, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - он, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға отыз бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Салық органында тіркеу есебіне қою туралы өтінішін берудің Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген мерзімін тоқсан күннен астам уақыт бұзу, -

      лауазымды тұлғаларға, жеке нотариустарға, адвокаттарға сегіз, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Дара кәсіпкердің дара кәсіпкерді, жеке нотариусты, адвокатты мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген өзгерістерді енгізу үшін тұратын орнының өзгеруі туралы тіркеу деректерін өзгерту туралы салық өтінішін берудің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімін бұзуы -

      бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Салық төлеушінің қосылған құн салығын төлеуші ретінде есепке қою туралы өтінішін салық органына берудің Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген мерзімін бұзуы, -

      лауазымды тұлғаларға он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - есепке тұрмаған кезең үшін салық салынатын айналым сомасының он, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға отыз проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Салық төлеушінің кәсіпкерлік қызметтің салық заңдарында белгіленген жекелеген түрлерін жүзеге асырудың басталуын тіркеу есебінің орны бойынша салық органдарында тіркеудің Қазақстан Республикасының салық заңдарында белгіленген мерзімін бұзуы, -

      лауазымды адамдарға он, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, дара кәсіпкерлерге орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпіс айлық есептік мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Осы баптың бесінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға, - жиырма, дара кәсіпкерлерге шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, дара кәсіпкерлерге орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - сексен, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Осы тарауда пайдаланылатын салық заңдарының ұғымы мен терминдері Қазақстан Республикасының салық заңдарында олар пайдаланылатын мағынада ғана қолданылады.

241-бап. Арнаулы салық режимін қолданған кезде қызметті заңсыз жүзеге асыру

      1. Арнаулы салық режимін қолданған кезде қызметті Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде осы режим үшін көзделген шарттарды бұза отырып жүзеге асыру, -

      жеке тұлғаларға - сегіз, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - он бес, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Дара кәсіпкердің патент алуға есептеме беру мерзімін күнтізбелік отыз күннен астам мерзімге бұзуы

      3. Дара кәсіпкердің патент алуға есептеме беру не салық есебін ұсынуды тоқтата тұру (ұзарту) туралы салық өтінішін беру мерзімін бұзуы -

      он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

242-бап. Тұлғалардың қызметті салық есептілігін беруді (ұзарту) тоқтата тұру туралы өтінішінің қолданылуы кезеңінде қызметті жүзеге асыруы

      1. Қызметті салық есептілігін беруді (ұзарту) тоқтата тұру туралы өтініштің қолданылуы кезеңінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кәсіпкерлік қызметін тоқтата тұруға құқығы бар тұлғалардың қызметті жүзеге асыруы, -

      жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

243-бап. Салық есептілігін, сондай-ақ салық төлеушінің мониторингін жүргізуге қажетті не шартты банк салымына байланысты құжаттарды табыс етпеу

      1. Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде салық органына салық есептілігін табыс етпеуі, -

      жеке тұлғаларға - он бес, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға - отыз, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Салық төлеушілердің мониторингін жүргізу үшін қажетті құжаттарды (оның ішінде электрондық түрдегі), сондай-ақ мониторинг бойынша есептілікті ірі салық төлеушінің уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген мерзімде табыс етпеуі не оны табыс етуден бас тартуы, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға - отыз, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға - елу, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елу, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жеті жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Салық агентінің шартты банк салымы туралы шартты табыс салығын шартты банк салымы арқылы төлеген жағдайда салық органына табыс етпеуі не уақтылы табыс етпеуі -

      жеке нотариустарға, адвокаттарға - он, дара кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға, оның ішінде, Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын резидент еместерге - жиырма, дара кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға, оның ішінде, Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын резидент еместерге - отыз, заңды тұлғаларға, оның ішінде Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын резидент еместерге елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Салық төлеушінің салық органына жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген, Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық салынуға жататын резидент емес заңды тұлға пайдасының немесе пайдасының бір бөлігінің сомасын айқындау үшін қажетті құжаттарды табыс етпеуі, -

      жеке тұлғаларға елу, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

244-бап. Мәмілелердің мониторингі бойынша трансферттік баға белгілеу кезінде бақылау мақсатында берілетін есептілікті, сондай-ақ трансферттік баға белгілеу мәселелері бойынша тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды табыс етпеу

      1. Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасында белгіленген мерзімде салық органына мәмілелердің мониторингі жөніндегі есептілікті табыс етпеуі, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - отыз, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Мәмілелердің мониторингі жөніндегі есептіліктің деректері мен тексеру барысында алынған деректер арасында тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 2 000 еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшерде алшақтық анықталған жағдайда, -

      лауазымды адамдарға - отыз, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Салық төлеушінің трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды (оның ішінде электрондық түрде), сондай-ақ мәмілелердің мониторингі жөніндегі есептілікті уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген мерзімде табыс етпеуі не табыс етуден бас тартуы, -

      лауазымды адамдарға - жиырма, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - сексен, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      лауазымды адамдарға - қырық, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

245-бап. Келеңсіз себептермен мемлекеттік қызметтен босатылған адамдардың, сол сияқты, аталған адамдардың жұбайының қаржы бақылау шараларын бұзуы

      1. Келеңсіз себептермен мемлекеттік қызметтен босатылған адамдардың, сол сияқты, аталған адамдардың жұбайының (зайыбының) кірістер, мүлік туралы декларацияларды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарда көзделген басқа да мәліметтерді бермеуі, дер кезінде бермеуі мемлекеттік қызметтен босатылғаннан кейін үш жыл бойы жыл сайын беріп тұрмауы немесе толық емес, жалған мәліметтер беруі, -

      айлық есептік көрсеткіштің отыздан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер

      айлық есептік көрсеткіштің алпыстан жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

246-бап. Салық салу объектілерін жасыру

      1. Салық төлеушінің салық салу объектілерін жасыруы, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде,

      лауазымды адамдарға - жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, жеке тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға жасырылған салық салу объектісі бойынша төленуге жататын салық және басқа да міндетті төлемдер сомасының жүз елу проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      лауазымды адамдарға - қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, жеке тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға - жасырылған салық салу объектісі бойынша төленуге жататын салық және басқа да міндетті төлемдер сомасының екі жүз проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

247-бап. Есепке алу құжаттамаларының болмауы және салық есебін жүргізуді бұзу

      1. Салық төлеушіде есеп құжаттамасының болмауы

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бес, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші, екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - отыз бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - тоқсан айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді) есепке алу және сату жөніндегі операциялардың есеп құжаттамасында көрсетілмеуі, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - есепке алынбаған тауарлар (жұмыстар, көрсетілген қызметтер) құнының бес проценті мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға он проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың бірінші, екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      Ескерту.

      Салық төлеушіде есеп құжаттамасының болмауы деп бухгалтерлік құжаттаманың және (немесе) салық нысандарының, салықтық есепке алу саясаты құжаттарының, салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындау үшін, сондай-ақ салық міндеттемелерін есептеу үшін негіз болып табылатын өзге де құжаттардың болмауы түсініледі.

248-бап. Есептелген (үстеп есептелген) салық сомасын және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтару

      Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер жөніндегі берешек бола тұра, салық төлеушінің касса не үшінші адамдардың банк шоты арқылы өзара есеп айырысуды жүзеге асыруы арқылы есептелген (үстеп есептелген) салық сомасын және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтару, егер бұл іс-әрекеттерде жазаланатын қылмыстық әрекеттер болмаса, -

      жеке тұлғаларға - он бес, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - отыз бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүргізілген есеп айырысу сомасының отыз проценті мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

249-бап. Салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомасын кемітіп көрсету

      1. Салықтың және басқа да міндетті төлемдердің сомасын декларацияда, есепте кемітіп көрсету, -

      жеке тұлғаларға - он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің қосымша есептелген сомасының отыз проценті мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Корпоративтік табыс салығын немесе жеке табыс салығын салу мақсатын көздеп, шеккен залал сомасын декларацияда өсіріп көрсету, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - декларацияда өсіріп көрсетілген шығын сомасынан есептелген корпоративтік табыс салығы немесе жеке табыс салығы сомасының отыз проценті мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға декларацияда өсіріп көрсетілген шығын сомасынан есептелген корпоративтік табыс салығы сомасының қырық проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Салық төлеушінің бюджетке төлемдер сомасын кемітіп көрсетуі, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - ағымдағы төлемдердің кемітіп көрсетілген сомасының отыз проценті мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Бюджетпен патент негізінде есеп айырысуды жүргізетін ауыл шаруашылық өнімін өндіруші-заңды тұлғаның патент құнының есебіне кіретін салық сомасын кемітіп көрсетуі, -

      патент құнының есебі кезінде азайтылмай, кемітіп көрсетілген салық сомасының отыз проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Ескерту.

      1. Осы баптың бірінші бөлігіндегі мақсаттар үшін, салықтың сомасын декларацияда кемітіп көрсету, сонымен қатар есепке жатқызылатын қосымша құн салығын арттыруды білдіреді.

      2. Осы баптың төртінші бөлігіндегі мақсаттар үшін, салық кезеңі ішінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес ұсынылуға жататын корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдердің есептерін ұсынбаған жағдайда да, тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылмауы тиіс. Бұл ретте, аванстық төлемдердің есептелген сомасы нөлге теңестіріледі.

250-бап. Салық агентінің және өзге де уәкілетті органдардың (ұйымдардың) салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді ұстап қалу және (немесе) аудару жөніндегі міндеттерді орындамауы

      1. Салық агенттерінің және өзге де уәкілетті органдардың (ұйымдардың) салық заңдарына сәйкес ұсталып қалуға және бюджетке аударылуға тиісті салық және басқа да міндетті төлемдер сомасын ұстап қалмауы немесе толық ұстап қалмауы, -

      лауазымды адамдарға - жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - салықтың және басқа да міндетті төлемдердің ұсталмаған сомасының отыз проценті мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Салық агенттерінің және салық заңдарында белгіленген өзге де уәкілетті органдардың (ұйымдардың) салық заңдарына сәйкес бюджетке аударылуға салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің ұсталып қалған сомасын аудармауы немесе толық аудармауы, -

      лауазымды адамдарға, жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - салықтың және басқа да міндетті төлемдердің аударылмаған сомасының отыз проценті мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

251-бап. Жалған шот-фактура жазып беру

      Салық төлеушінің жалған шот-фактура жазып беруі, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - отыз бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - шот-фактураға енгізілген қосылған құн салығы сомасының жүз жиырма проценті мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Ескерту. Қосылған құн салығы бойынша есепте тұрмаған салық төлеуші, сол сияқты жұмыстар орындауды, қызметтер көрсетуді, тауарлар жөнелтуді нақты жүргізбеген тұлға жазған және қосылған құн салығы сомасын қамтитын шот-фактура жалған шот-фактура деп танылады.

252-бап. Жекелеген мұнай өнімдерінің өндірісі мен айналымы саласындағы заңнаманы бұзу

      1. Жекелеген мұнай өнімдерінің өндірісі мен айналымы саласындағы заңнаманы, сондай-ақ мұнай өнімдеріне ілеспе жүк құжаттарын ресімдеу ережелерін бұзу, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге және шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге және шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Мұнай өнімдерін тасымалдау шарттарын бұзу, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге және шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге және шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Мұнайдың жекелеген түрлерін өткізу шарттарын бұзу:

      1) мұнай өнімдерін мұнай өңдеуші зауыттардан, мұнай өнімдері базаларынан және автомобильдерге жанармай құю станцияларынан компьютерлік есептеу жүйесі, уәкілетті органға мұнай өнімдерін сатып алу және өткізу көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін, сол сияқты мұнай өнімдерін сатып алу және өткізу көлемі туралы ақпаратты беруді қамтамасыз етпейтін есепке алу бақылау құралдары болмаған жағдайда өткізу;

      2) өндірушілерді қоспағанда, мұнай өнімдерін мұнай өнімдері базаларынан және автомобильдерге жанармай құю станцияларынан емес өткізу;

      3) есепке алуды бақылау құралдарын пломбасыз немесе уәкілетті орган салған пломбаны бұзусыз, сол сияқты есепке алудағы нормативтен асатын ауытқуларсыз пайдалану -

      құқық бұзушылықтың тікелей нысанасы болған тауарлар тәркілене отырып, мұнай өнімдерін өз бетінше өткізуді жүзеге асыратын жеке адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің отыздан қырыққа дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге және шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Осы баптың бесінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайта жасалған іс-әрекет, -

      әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысанасы болған тауарлар тәркілене отырып, мұнай өнімдерін өз бетінше өткізуді жүзеге асыратын жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - бес жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Мұнай өнімдеріне ілеспе жүкқұжатты ресімдемей мұнай өнімдерін өткізу немесе тиеп жіберу, -

      әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысанасы болған тауарлар тәркілене отырып, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      8. Осы баптың жетінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайта жасалған іс-әрекет, -

      әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысанасы болған тауарлар тәркілене отырып, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      9. Шикі мұнай және (немесе) газ конденсатын өткізу, сондай-ақ этилдендірілген бензин өндіру және (немесе) өткізу, -

      құқық бұзушылықтың тікелей мәні болып табылатын заттар тәркіленіп, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге және шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      10. Осы баптың тоғызыншы бөлігінде көзделген әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер,

      құқық бұзушылықтың тікелей мәні болып табылатын заттар тәркіленіп, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге және шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз елуден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Тәркілеуге жататын тауар жоқ болған жағдайда, оны өткізуден алынған ақша қаражаты тәркіленеді.

253-бап. Темекі бұйымдарының өндірісі мен айналымы саласындағы заңнаманы бұзу

      1. Темекі бұйымдарын Қазақстан Республикасының Үкіметі төменде белгілеген ең төменгі бөлшек бағамдармен іске асыру, -

      темекі бұйымдарын өз бетінше іске асыруды жүзеге асыратын жеке тұлғаларға, - жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын лауазымды адамдарға және дара кәсіпкерлерге - қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға - жүз мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, -

      шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Лицензиаттың темекі өнімдерінің өндірісі және айналымы саласындағы заңнама нормаларын бұзуы:

      1) темекі бұйымдарының өндірісі мен айналымы саласында лицензиарға мәліметтерді беруден бас тартқанда немесе бұрыс ақпаратты бергенде;

      2) уәкілетті органға отыз күнтізбелік күннің ішінде өндіріс паспортында енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпаратты жазбаша түрде бермегенде;

      3) лицензия берген күннен бастап жыл ішінде лицензияланатын қызметті жүзеге асырмағанда;

      4) лицензияда көрсетілмеген мекен-жай бойынша темекі бұйымдарының өндірісі, -

      темекі бұйымдарының өндірісіне арналған лицензияның әрекетін тоқтата отырып, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға - жүз мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, -

      темекі бұйымдарының өндірісіне лицензиядан айыра отырып, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға - екі жүз мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - алты жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

254-бап. Таңбалау тәртібі мен ережелерін бұзу

      1. Салық заңнамасында көзделген алкоголь өнімдерінің және темекі өнімдерінің акциздік таңбаларын міндетті түрде таңбаламаған жағдайдан басқа, акцизделетін тауарларды акциздік маркалармен және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалаудың заңнамада белгіленген тәртібі мен ережелерін борышкердің (активтердің) мүлкін сату кезінде конкурстық және оңалту басқарушының акцизделетін тауарларды өндірушілердің мен импортаушылардың бұзуы, -

      1) Шарап материалы мен сыраны қоспағанда, нормативтік және техникалық құжаттамаға, есепке алу-бақылау таңбаларына сәйкес тұтынушы ыдысына құйылған алкоголь өнімінің болмауы;

      2) тұтынушы ыдысға акциздік таңбаларымен салынған темекі бұйымдарының болмауы;

      3) есепке алу-бақылау таңбалары мен акциздік таңбаларын қайталап пайдалану;

      4) біріздендіруге келмейтін және штрих-кодтық ақпаратты оқитын құрылғымен, есепке алу-бақылау таңбаларын сақтау немесе пайдалану;

      5) алкоголь өнімін өндірушілер есепке алу-бақылау таңбалары мен акциздік таңбаларды өндіріс мекен-жайы бойынша емес желімдеуді;

      6) конкурстық және оңалту басқарушылары борышкердің мүліктерін (активтерін) өткізу кезінде алкоголь өнімін немесе темекі бұйымдарын есепке алу-бақылау таңбаларымен немесе акциздік таңбалармен таңбалауды олар сақтамаған мекен-жай бойынша, -

      таңбалау тәртібі мен ережелері бұзылып таңбаланған тауарлары тәркілене және қызметтің белгіленген түріне лицензиядан айыра отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмаға дейінгі мөлшерінде, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет, -

      таңбалау тәртібі мен ережелері бұзылып таңбаланған тауарлары тәркілене және қызметтің белгіленген түріне лицензиядан айыра отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмаға дейінгі мөлшерінде, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

255-бап. Бақылау-касса машиналарын қолдану тәртібін бұзу

      1. Қазақстан Республикасының аумағында сауда операцияларын жүзеге асыру кезінде немесе қолма-қол ақша арқылы қызмет көрсету кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде бақылау-касса машиналарын қолданбау, сондай-ақ жарамайтын немесе пайдаланатын жері бойынша салық органында есепте тұрмаған бақылау-касса машинасын қолдану, -

      лауазымды адамдарға - он, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың нысанасы тәркіленіп және әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған кірісі (дивидендтер), ақша тәркіленіп, лауазымды адамдарға - қырық, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жүзге дейінгі, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екі жүзге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Тауар немесе қызмет көрсету үшін төленген бақылау-касса машинасының чегін немесе тауар чегін бермеу не көп немесе аз сомаға бақылау-касса машинасының чегін немесе тауар чегін беру, -

      дара кәсіпкерлерге, жекеше нотариустарға және лауазымды адамдарға - он, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Бақылау-касса машинасының тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу, қолма-қол ақша есебінің кітабы мен тауар чектері кітабын ауыстыру, қалпына келтіру үшін, сондай-ақ салық органының пломбасының бүтіндігін бұзбай жою мүмкін емес бақылау-касса машинасының техникалық ақауы болған кезде салықтық өтініш беру мерзімдерін бұзу, -

      дара кәсіпкерлерге, жекеше нотариустарға және лауазымды адамдарға - жиырма, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Компьютерлік жүйелерді қоспағанда, бақылау-касса машинасының бақылау чегінде мына деректемелердің біреуін немесе бірнешеуін:

      1) салық төлеушінің атауын;

      2) сәйкестендіру нөмірін;

      3) бақылау-касса машинасының зауыттық нөмірін;

      4) бақылау-касса машинасының салық органындағы тіркеу нөмірін;

      5) чектің реттік нөмірін;

      6) тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жүргізілген күн мен оның уақытын;

      7) тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің бағасын және (немесе) сатып алу сомасын;

      8) фискалдық белгіні көрсетпеу не компьютерлік жүйелердің бақылау чегінде (банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қолданатын компьютерлік жүйелерді қоспағанда) осы тармақтың 1)-7) тармақшаларында белгіленген бір немесе бірнеше деректемелерді көрсетпеу, -

      дара кәсіпкерлерге, жекеше нотариустарға және лауазымды адамдарға - он, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Бақылау-касса машинасын пайдалану кезінде қолма-қол ақша есебінің кітабын толтырмау, не Қолма-қол ақша есебі кітабының деректерінің тиісті күнге ауысым есептерінің көрсеткіштеріне сәйкес келмеуі, не қате енгізілген соманы жою немесе орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін қолма-қол ақшаларды қайтару операцияларын бақылау-касса машинасында жүзеге асырған кезде қолма-қол ақша есебі кітабында жазуларды жүргізбеу, -

      дара кәсіпкерлерге, жекеше нотариустарға және лауазымды адамдарға - он, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Ауысымдық есептерді, қолма-қол ақша есебі және тауарлық чектер кітаптарын, жою немесе қайтару чектерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген жою және қайтару операциялары жүргізілген бақылау чектерін сақтау мерзімдерін бұзу, -

      дара кәсіпкерлерге, жекеше нотариустарға және лауазымды адамдарға - он, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табынатын заңды тұлғаларға - қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      8. Бақылау-касса машинасында қате енгізілген соманы жою операцияларын жүргізу немесе сатылған тауарларға, орындалған жұмыстарға, көрсетілген қызметтерге бақылау чегінің түпнұсқасынсыз сатылған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін қолма-қол ақшаларды қайтару, -

      дара кәсіпкерлерге, жекеше нотариустарға және лауазымды адамдарға - жиырма, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      9. Салық органының пломбасының бүтіндігін бұзбай жою мүмкін емес бақылау-касса машинасының техникалық ақауы жойылғаннан кейін пломба орнату үшін бақылау-касса машинасын салық органына табыс ету мерзімін бұзу, -

      дара кәсіпкерлерге, жекеше нотариустарға және лауазымды адамдарға - жиырма, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

256-бап. Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын басқа да ұйымдар, қор биржалары лауазымды адамдарының салық заңдарында көзделген міндеттерді орындамауы

      1. Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын басқа да ұйымдар, қор биржалары лауазымды адамдарының салық заңнамасында көзделген міндеттерді:

      салық төлеушілердің - заңды тұлғалардың (заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалардың) банк шоттарын ашқаны туралы салық қызметі органдарына хабарламау, салық төлеушілердің өздерінің банк шоттарынан салық сипатындағы міндетті төлемдер сомаларын, оларға салық органдары берген және оны есепке қою фактісін растайтын құжатты табыс етпей, республикалық және жергілікті бюджеттерге аударуға төлемдер тапсырмасын жүзеге асыру;

      салық төлеушілердің өздерінің банк шоттарынан салық сипатындағы міндетті төлемдердің Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген айыппұлдар мен өсімпұлдар сомасын республикалық және жергілікті бюджеттерге аударуға (төлеуге) төлемдік тапсырмаларды бірінші кезекте орындамау;

      салық төлеушінің банктік шоттарынан ақшаны есептен шығару жөніндегі операция жасалған күні банкке немесе бюджет жүйесінің кассалық атқарылуын жүзеге асыратын басқа ұйымға салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомаларын және банктердің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кассаларына енгізілген қолма-қол ақшаны салық және басқа да міндетті төлемдерді, өсімпұлдарды, айыппұлдарды төлеу есебіне аудару кезінде банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның кінәсінен аудармау (есептемеу), уақтылы аудармау (банктік шоттардан ақшаны есептен шығару бойынша операциялар жасалған күннен кеш немесе қолма-қол ақшаны банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға енгізген күннен кейін) не төлем құжатының деректемелерін толтыру кезінде қателер жіберу;

      салық органдарының салық төлеушілерден белгіленген мерзімде енгізілмеген салықтар, айыппұлдар, өсімпұлдар сомасын өндіріп алу жөніндегі инкассалық тапсырмаларын бірінші кезекте орындамау;

      салық қызметі органдарының қызметкерлерін банк шоттары бойынша, салық төлеушілердің - заңды тұлғалардың (заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалардың) осы шоттарда ақшасының бар-жоғы жөнінде жасалған (жасалатын) операцияларды, сондай-ақ нақты жеке тұлғалардың операцияларын және шоттарда, салымдарда ақшасы бар-жоғын тексеруге жіберуден бас тарту немесе осы тексерулерді жүзеге асыруда өзгеше кедергі жасау;

      салық органдарының заңды тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің, жеке нотариустардың және адвокаттардың банк шоттары бойынша барлық шығыс операцияларын тоқтата тұру жөніндегі өкімдерін орындамау, салық заңдарын бұзушылықтың анықталған жағдайларын жою туралы талаптарды орындамау, салық қызметі органдарына және олардың лауазымды адамдарына қаржылық есептілікті, есептер мен салықты және бюджетке төленетін басқа да төлемдерді есептеумен және төлеумен, бағалар және тарифтер белгілеумен және қолданумен байланысты басқа да құжаттарды тапсырмау немесе тапсырудан бас тарту;

      салық органдарының сауал салулары бойынша белгілі бір кезеңде банк шоттары бойынша жасалған операциялар туралы, салық төлеушілердің осы шоттарда ақшасының бар-жоғы туралы мәліметтерді табыс етпеу;

      банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың, қор биржаларының лауазымды адамдарының салық қызметі органдарының сауал салулары бойынша салық төлеушілердің алдағы жыл ішіндегі қаржы операциялары туралы және уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан мен мерзім бойынша есептелген сыйақы (мүдде) туралы мәліметтерді табыс етпеу;

      аталған банкте ашылған банк шоты бар, салық қызметі органдары инкассалық өкім немесе салық төлеушінің банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шығарған клиентіне жаңа банк шотын ашу;

      әрекетсіз салық төлеушіге банк шотын ашу түрінде орындамауы, -

      отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

257-бап. Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың салық заңдарында белгіленген міндеттерді орындамауы

      1. Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың салық заңдарында белгіленген міндеттерді:

      салық төлеушінің (жеке тұлғалар - резидент еместерден басқа) банк шоттарын ашуы кезінде оның тіркеу нөмірін есепке алмау;

      салық төлеушіге - заңды тұлғаға немесе заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаға банк шоттарының ашылғаны туралы салық органдарына оны ашқан күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей хабарламаның кепілдендірілген жеткізуді қамтамасыз ететін байланыстың электронды арналары арқылы не хабарламаны қағаз жеткізгіште жіберген кезде - үш жұмыс күні ішінде хабарламау;

      клиенттер шоттары бойынша төлем құжаттарында (вексельді қоспағанда) салық төлеушінің тіркеу нөмірін қоймай операциялар жүргізу;

      салық төлеушілердің - заңды тұлғалардың немесе заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалардың банк шоттары бойынша барлық шығыс операцияларын салық заңдарында көзделген жағдайларда салық органдарының өкімі бойынша тоқтатпау;

      банкке немесе бюджет жүйесінің кассалық атқарылуын жүзеге асыратын басқа ұйымға салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомаларын, өсімпұлдарды, айыппұлдарды аудару кезінде банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның кінәсінен аудармау (есептемеу), уақтылы аудармау (банктік шоттардан ақшаны есептен шығару бойынша операциялар жасалған күннен кеш немесе қолма-қол ақшаны банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға енгізген күннен кейін) не төлем құжатының деректемелерін толтыру кезінде қателер жіберу;

      салық органдарының салықты және басқа да төлемдерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды алу жөніндегі инкассалық тапсырмаларын (өкімдерін) бірінші кезекте орындамау түрінде жүзеге асырмауы, -

      өз клиентіне оның осы банкте соңғы ашқан банк шотына салық қызметі органдарының салық төлеушінің банк шоттары бойынша инкассалық өкімдері немесе шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдері қойылған немесе инкассалық өкімдері қойылған болса, жаңа банк шотын ашу;

      әрекетсіз салық төлеушіге банк шотын ашу;

      банк сыйақыларының есептелген сомалары туралы мәліметтерді салық органына Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзім ішінде бермеу;

      есепті тоқсан ішінде шартты банк салымында орналастырылған ақшаның қозғалысы туралы есепті ақшаның осындай қозғалысы бар болған кезде уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салық органына Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзім ішінде ұсынбау түрінде орындамауы, -

      заңды тұлғаларға банктің Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген міндеттерді орындамаған кезеңі ішінде салық төлеушілердің банк шоттары бойынша жасалған шығыс операциялары сомасының бес проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шартты банк салымы туралы шарттар бойынша орналастырылған салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомасын аудармауы немесе дер кезінде аудармауы, -

      заңды тұлғаларға шартты банк салымында орналастырылған, аударылмаған немесе дер кезінде аударылмаған салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем сомасының елу проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

258-бап. Банк операциялары туралы көрінеу жалған мәліметтер табыс ету

      Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың заңды немесе жеке тұлғалардың банк шоттары бойынша операциялар туралы көрінеу жалған мәліметтер табыс етуі, сол сияқты осы банктің іс жүзіндегі қаржылық жай-күйімен көрінеу қамтамасыз етілмеген тапсырмалар, кепілдіктер және өзге де міндеттемелер беруі, егер бұл іс-әрекеттер жеке немесе заңды тұлғаға не мемлекетке ірі залал келтірмесе, -

      лауазымды адамдарға отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Құқық бұзушылық жасалған кездегі бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен асатын сома - жеке тұлғаға келтірілген, екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен асатын сома заңды тұлғаға келтірілген залалдың ірі мөлшері деп танылады.

18-тарау. Өнеркәсіп, жылу, электр энергиясын пайдалану
саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

259-бап. Жарылғыш материалдармен, радиоактивті және өзге де экологиялық жағынан қауіпті заттармен заңсыз айналысу

      1. Осы Кодекстің 379-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, жарылғыш материалдарды, пиротехникалық заттарды, радиоактивті, бактериологиялық, химиялық және қадағалау органдарының бақылауындағы өнеркәсіп салалары мен объектілердегі өзге де экологиялық қауіпті заттар мен қалдықтарды өндіру, сақтау, көму, жою, пайдалану, кәдеге асыру, тасымалдау немесе өзгедей айналысу ережелерін бұзу, қылмыс белгілері болмаған кезде, -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, дербес кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға отыздан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы Кодекстің 379-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, ядролық материалдарды, арнаулы ядролық емес материалдарды және ядролық қызметке қатысы бар қосарлы мақсаттағы бұйымдарды өндірудің, сақтаудың, көмудің, пайдаланудың, кәдеге асырудың, тасымалдаудың немесе өзге де айналысудың белгіленген ережелерін бұзу, -

      жеке тұлғаларға оннан жиырмаға дейінгі мөлшерде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, дербес кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден алпысқа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

260-бап. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі ережелерді бұзу

      Өнеркәсіп, тау-кен және құрылыс жұмыстары салаларында не төтенше жағдайлар саласындағы уәкілетті органдардың және басқа да мемлекеттік қадағалау органының бақылауындағы объектілерде жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөнінде белгіленген ережелерді бұзу, егер бұл адам денсаулығына абайсыздықтан ауыр және орташа ауырлықта зиян келтіруге әкеп соқтырмаса, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

261-бап. Ядролық және техникалық қауіпсіздіктің белгіленген нормалары мен ережелерін бұзу

      Атом энергиясын пайдалану кезінде ядролық және техникалық қауіпсіздіктің белгіленген нормалары мен ережелерін бұзу; атом энергиясын пайдалану объектілерін орналастыру, осы объект жобасында көзделген барлық құрылыстарды іске қоспай тұрып атом энергиясын пайдалану объектісін іске қосуға қабылдаудың талаптарын сақтамау; атом энергиясын пайдалану жабдықтары мен объектілерін жеткізу, монтаждау, сынақтан өткізу, іске қосудың, сондай-ақ пайдаланудан алудың белгіленген талаптарын бұзу, егер бұл әрекеттер адам өліміне немесе қоршаған ортаны радиоактивтік зақымдауға әкеп соқтырмаса, -

      атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметтің белгілі бір түріне берілген лицензиядан, арнайы рұқсаттан айыра отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан отызға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

262-бап. Түсті және қара металл сынықтары мен қалдықтарын мамандандырылған өндірістік база аумағынан тыс жерде тиеп жөнелтуді жүзеге асыру

      Түсті және қара металл сынықтары мен қалдықтарын, заңды тұлғаның, оның лицензияға қосымшада көрсетілген филиалдарының және (немесе) учаскелерінің мамандандырылған өндірістік базасының аумағынан тыс жерде тиеп жөнелтуді жүзеге асыру, -

      шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды, тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қызметтің белгілі бір түріне лицензияның қолданысын тоқтата тұра отырып немесе онсыз жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

263-бап. Электр және жылу пайдаланатын қондырғыларды техникалық пайдалану мен қауіпсіз қызмет көрсету ережелерін бұзу, сондай-ақ энергия тұтынудың белгіленген режимдерін бұзу

      Авария қаупіне, қоршаған ортаның ластануына, өртке немесе қызмет көрсетуші адамның өміріне қауіпті жай-күйге әкеп соқтыратын, электр және жылу пайдаланатын қондырғыларды техникалық пайдалану мен қауіпсіз қызмет көрсетудің белгіленген ережелерін бұзу, не басқа да энергия тұтынушыларды шектеуге және одан ажыратуға әкеп соқтыратын энергия тұтынудың белгіленген режимінің бұзылуына жол беру, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырма беске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

264-бап. Электр желілерін бүлдіру

      Тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз етуде үзіліс туғызған және залал келтірген электр желілерін (әуе электр беру желілері, жер асты және су асты кабель желілері, трансформаторлық және өзгертуші қосалқы станциялар, бөліп таратқыш құрылғылар мен ауыстырып қосқыш пункттер) бүлдіру, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің екіден онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

265-бап. Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасын бұзу

      1. Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасында белгіленген тиісті білікті энергия өндіруші ұйымдар өндіретін электр энергиясын сатып алу міндетін орындамау және (немесе) тиісінше орындамау, -

      шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - бір мың бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілерін электр немесе жылу желілеріне қосудың ең жақын нүктесін анықтаудың және оларды қосудың тәртібі мен мерзімін бұзу түрінде жасалған Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасын бұзу, -

      шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - бір мың бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік шара қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, -

      шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

266-бап. Жылу желілерін бүлдіру

      Жылу желілерін (құбырлар мен олардың конструкцияларын, арналарды, жылу камераларын, сорап станцияларын) бүлдіру, егер бұл әрекет адамдардың денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтірудің нақты қатеріне соқтырмаса, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің екіден онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

267-бап. Электр желілері мен жылу желілерінің күзет аймақтарында жұмыстар жүргізу

      Қарамағында электр және жылу желілері бар ұйымдардың келісімінсіз электр және жылу желілерінің күзет аймақтарында құрылыс, монтаж, жер қазу, тиеу-түсіру жұмыстарын, ұңғымалар мен шурфтарды салуға байланысты іздестіру жұмыстарын жүргізу, алаңдарды, автомобиль көлігінің тұрақтарын жайластыру, базарларды орналастыру, материалдарды қоймаға салу, қоршаулар мен дуалдар соғу, күйдіргіш коррозиялы заттар мен жанар-жағармай материалдарын шығарып тастау мен төгу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің екіден онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

268-бап. Газ пайдалану қондырғыларын газдың жұмсалуын есепке алмай пайдалану

      Газ пайдалану қондырғыларын газдың жұмсалуын есепке алмай немесе газ қолдана отырып өндірілетін жылу энергиясы мен өнімді есепке алмай пайдалану, не газ пайдалану қондырғысының жобасында көзделген газдың жану процестерін автоматты түрде реттеу құралдарының немесе газдың ұтымды әрі тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ететін жылу-техникалық бақылау приборларының немесе жылуды пайдалануға жарататын жабдықтың болмауы (бұзылып қалуы), -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің бестен он беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

269-бап. Резервтік отын шаруашылығының дайындығын қамтамасыз етуге шаралар қолданбау

      1. Газ тұтынушы ұйымдар үшін көзделген резервтік отын шаруашылығының жұмысқа дайындығын қамтамасыз ету шараларын қолданбау немесе газ пайдалану қондырғыларын резервке қойылған отын түрлерімен жұмыс істеуге дайын болмауы, -

      ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      лауазымды адамдарға оннан жиырмаға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

270-бап. Газ құбырлары мен олардың жабдықтарын бүлдіру

      1. Газ құбырлары мен олардың жабдықтарын бүлдіру немесе газ приборларын желіге заңсыз орнату, ауыстыру, іске қосу, сондай-ақ оларды пайдаланудың ережелерін аварияға себеп болуы мүмкін өзгедей бұзуы, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Газ құбырлары мен газ жабдықтарын пайдалану ережелерінің аварияға себеп болуы мүмкін қайталап бұзылуы, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің он бестен жиырма беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға отыздан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

271-бап. Құрылыс және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде аумақтарды бүлдіру

      Тиісті рұқсатсыз аулаларды, көшелер мен алаңдарды қазу, оларға құрылыс материалдарын үйіп тастау, қазылған жерді, сондай-ақ құрылыс алаңдарын құрылыс пен жөндеу аяқталғаннан кейін тәртіпке келтіруге шаралар қолданбау, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма беске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

19-тарау. Сәулет-құрылыс қызметі саласындағы әкімшілік
құқық бұзушылық

272-бап. Сәулет-құрылыс қызметі саласында заңнама мен мемлекеттік нормативтердің талаптарын бұза отырып, жобалау алдындағы, іздестіру, жобалау, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау, құрылыс материалдарын, бөлшектері мен құрастырмаларын шығару мен қолдану

      1. Сәулет-құрылыс қызметі саласында заңнама талаптарын бұза отырып, жобалау алдындағы, іздестіру, жобалау, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау, құрылыс материалдарын, бөлшектері мен құрастырмаларын шығару, қолдану, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      қызметтің тиісті түріне берілген лицензиядан айыра отырып, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден жеті жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

273-бап. Сарапшылар мен сараптау орталықтарының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнаманы бұзуы

      1. Бекітуге ұсынылатын не бекітуден бас тартылатын жобалау шешімдері мен техникалық-экономикалық көрсеткіштерге дұрыс баға бермеу -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз отызға дейінгі мөлшерде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз отыздан жүз елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.

274-бап. Құрылыс-монтаж және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде бекітілген құрылыс нормаларының және жобалау құжаттарының талаптарын бұзу

      1. Құрылыс-монтаж және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде ғимараттардың, құрылыстардың, олардың бөліктерінің немесе жекелеген құрастырмалы элементтерінің пайдаланылу сапасын нашарлатуға, беріктігін, орнықтылығын төмендетуге әкеп соқтыратын бекітілген құрылыс нормаларының және жобалау құжаттарының талаптарын бұзу, -

      лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - айлық есептік көрсеткіштің он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ғимараттардың, құрылыстардың, олардың бөліктерінің немесе жекелеген құрастырмалы элементтерінің беріктігін, орнықтылығын жоғалтуға әкеп соқтыратын осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген іс-әрекеттерді жасау, -

      қызметтің тиісті түріне берілген лицензиядан айыра отырып, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден жеті жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

275-бап. Белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау құжаттамасынсыз объектілерді тұрғызу және қайта жаңғырту кезінде құрылыс, құрылыс-монтаж, жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу

      1. Белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау құжаттамасынсыз объектілерді тұрғызу және қайта жаңғырту кезінде құрылыс, құрылыс-монтаж, жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу, -

      жүргізіліп жатқан жұмыстарын тоқтата тұрып, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      лицензиядан айыра отырып, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - айлық есептік көрсеткіштің он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден алты жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

276-бап. Объектілерді тұрғызу және қайта жаңғырту, құрылыс материалдарын, бұйымдар мен құрастырмалар дайындау бойынша құрылыс-монтаж, жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде нормативтік құжаттармен көзделген атқарушы техникалық құжаттамаларды ресімдеу ережелерін бұзу

      1. Объектілерді тұрғызу және қайта жаңғырту, құрылыс материалдарын, бұйымдар мен құрастырмалар дайындау бойынша құрылыс-монтаж, жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде нормативтік құжаттармен көзделген атқарушы техникалық құжаттамаларды ресімдеу ережелерін бұзу, -

      ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - айлық есептік көрсеткіштің бестен жетіге дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

277-бап. Белгіленген тәртіппен сараптамадан өткізілмеген немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу құқығына рұқсатсыз объектілерді салу, қайта жаңғырту және күрделі жөндеу

      1. Заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік сараптамадан өткізілмеген немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу құқығына рұқсатсыз объектілерді салу, қайта жаңғырту және күрделі жөндеу, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

278-бап. Заңсыз құрылыс

      Белгіленген тәртіппен алынған лицензиясыз, рұқсатсыз өндірістік, тұрғын-үй, шаруашылық, гидротехникалық (су шаруашылығы) немесе тұрмыстық объектілерді заңсыз салу, -

      заңсыз салынған немесе салынып жатқан құрылысты мәжбүрлеп бұзып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

279-бап. Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңнамалық актісінің талаптарын бұзу

      1. Құрылыс салушының, жобалаушы компанияның Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңнамалық актісінің құрылыс салушы туралы және құрылыс объектісі туралы ақпараттың мазмұнына қоятын талаптарын, сондай-ақ оны тарату тәртібін бұзуы не құрылыс салушының нақты емес, толық емес немесе шатастыратын ақпаратты таратуы -

      заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, құрылыс салушы әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасаған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      заңды тұлғаларға үш жүз елуден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, жобалау компаниясы әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасаған іс-әрекет (әрекетсіздік), сол сияқты әкімшілік жауапқа тартуға әкелген бірінші бөлікте көзделген бұзушылықтарды жоймау -

      үлескерлердің ақшаларын тарту есебінен тұрғын үй құрылыстарын ұйымдастыру бойынша қызметіне лицензияның қолданысын үш айға дейін тоқтата тұруға әкеп соғады.

280-бап. Тұрғын үй-жайларды заңсыз қайта жабдықтау және қайта жоспарлау

      1. Тұрғын үйдегі адам тұратын және тұрмайтын үй-жайларды сәулет-құрылыс жобасынсыз, сәулет және қала құрылысы жөніндегі уәкілетті органның рұқсатынсыз заңсыз қайта жабдықтау және қайта жоспарлау, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ғимарат беріктігінің және орнықтылығының толық жойылуына (қирауына) әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін нақ сол іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескертулер. 1. Ғимараттардың, құрылғылардың, құрылыстардың, олардың бөліктерінің немесе жекелеген құрастырма элементтері беріктігінің, орнықтылығының, сенімділігінің кеміп кетуіне және жойылуына, тұрғызылатын объектілердің пайдалану сапасының нашарлауына, қоршаған ортаға кері әсер етуіне әкеп соғатын аумақтағы қала құрылысын салу кезінде аумақты игеру, объектілерді және кешендерді жобалау, салу, қайта жаңғырту, қалпына келтіру, жетілдіру, күрделі жөндеу мен көркейту кезінде техникалық регламенттерді, құрылыс нормалары мен ережелерінің, жобалардың, басқа да нормативтік актілердің міндетті талаптарының сақталмауы, сондай-ақ объектілер құрылысының және оларды пайдалануға қабылдаудың белгіленген ұйымдастыру-құқықтық тәртібін бұзатын іс-әрекеттер құрылыс саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық деп ұғынылады.

      2. Ғимараттың және құрылыстың материалдарының, құрастырмаларының, бұйымдарының, олардың түйіскен тораптарының, негізгі топырақ қабатының есептік мәндегі салмақтың түсуіне және әсерлерге бүлінбей төтеп беру қабілеті беріктілік деп ұғынылады.

      3. Ғимараттың, құрылыстың есептік - әсерлер мен салмақтың түсу ықпалына орай орнықты тепе-теңдік күйін сақтап қалуы орнықтылық деп ұғынылады.

      4. Ғимараттың, құрылыстың, оның инженерлік жүйелерінің, салмақ көтеруші және бөлектеуші құрастырмаларының нормаланатын көрсеткіштер мәндерімен айқындалған міндеттерді атқару қабілеті сенімділік деп ұғынылады.

      5. Ғимараттар мен құрылыстар салуға, кеңейтуге, қайта жаңғыртуға, техникалық қайта жарақтандыруға, күрделі жөндеуге және жұмыстардың басқа да түрлеріне арналған жобалау алдындағы (құрылысқа инвестиция негіздемелері, техникалық-экономикалық негіздемелер) және жобалау құжаттары (жоба, жұмыстық жоба және жобалардың басқа да түрлері) бойынша жүргізілетін жұмыстар жобалау жұмыстары деп ұғынылады.

281-бап. Белгіленген тәртіпте пайдалануға енгізілмеген объектілер мен кешендерді пайдалану

      Құрылысы аяқталған, бірақ белгіленген тәртіпте пайдалануға енгізілмеген объектілерді, кешендерді немесе олардың жекелеген бөліктерін пайдалану (тұру, қызмет көрсету, кірістер алу мақсатында өнімдер өндіру), -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

282-бап. Объектілер мен кешендерді пайдалануға берудің белгіленген тәртібін бұзу

      Сәулет-құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтер талаптарын бұза отырып, объектілер мен кешендерді пайдалануға берудің белгіленген тәртібін бұзу, -

      лауазымды адамдарға - мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелеріне, дара кәсіпкерлерге - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

20-тарау. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды
пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық

283-бап. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі санитариялық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды бұзу

      1. Қоршаған ортаны қорғау жөнінде нормаларды, санитариялық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды, сондай-ақ гигиеналық нормативтерді бұзу, -

      ескерту жасауға немесе айлық есептік көрсеткіштің беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға он бестен жиырмаға дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға елуден жетпіске дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Лауазымды адамдардың қоршаған ортаны қорғау жөнінде белгіленген нормаларды санитариялық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды арттыруға немесе төмендетуге нұсқау немесе рұқсат беруі, -

      айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

284-бап. Өндірістік экологиялық бақылауды жүргізу талаптарын бұзу

      Өндірістік экологиялық бақылауды жүргізу талаптарын бұзу, -

      дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

285-бап. Экологиялық ластану зардаптарын жою жөнінде шаралар жүргізуден жалтару

      Ластануға ұшыраған жерлерде залалсыздандыру немесе өзге де қалпына келтіру шараларын жүргізу міндеті жүктелген адамдардың осындай шараларды жүргізуден жалтаруы немесе тиісінше жүргізбеуі, егер бұл іс-әрекеттер адам немесе қоршаған орта үшін ауыр зардаптарға әкеп соқтырмаса, -

      жеке тұлғаларға - жиырма бес, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

286-бап. Ластаушы заттардың өндірістік нормадан тыс тасталуы мен шығарылуы, қалдықтарды орналастыру туралы хабарламау

      Қоршаған ортаны қорғауды және экологиялық, табиғат қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық заңдарының орындалуын мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын органдарға ластаушы заттардың өндірістік нормадан тыс тасталуы мен шығарылуы, қалдықтарды орналастыру және қоршаған ортаға басқа да зиянды апаттық әсері туралы хабарламау немесе бұрмаланған ақпарат беру, -

      лауазымды адамдарға жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

287-бап. Қоршаған ортаға экологиялық рұқсатта белгіленген эмиссиялар нормативтерінің асып кетуі не экологиялық рұқсаттың болмауы

      Қоршаған ортаға экологиялық рұқсатта белгіленген эмиссиялар нормативтерінің асып кетуі не экологиялық рұқсаттың болмауы, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға эмиссиялар көлемін асырып жібергені үшін қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем ставкасының бір мың проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады

288-бап. Атмосфераға шығарылған қалдықтарды тазалауға және сарқынды суларды ағызуға арналған жабдықтарды пайдалану ережелерін бұзу, сондай-ақ жабдықтарды пайдаланбау

      Атмосфераға шығарылған қалдықтарды тазалауға және сарқынды суларды ағызуға арналған жабдықтарды пайдалану ережелерін бұзу, сондай-ақ жабдықтарды пайдаланбау, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

289-бап. Мемлекеттік экологиялық сараптаманы міндетті түрде өткізу туралы заңнама талаптарын орындамау

      Мемлекеттік экологиялық сараптаманы міндетті түрде өткізу туралы заңдар талаптарын немесе мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысында айтылған талаптарды орындамау, сол сияқты мемлекеттік экологиялық сараптамадан өткізілмеген жобалар мен бағдарламаларды қаржыландыру, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

290-бап. Шығарылған қалдықтарында ластаушы заттардың болуы және шу деңгейінің нормативтерден асып кететін көлік және басқа да жылжымалы құралдарды шығару

      1. Шығарылған қалдықтарында ластаушы заттардың болуы, сондай-ақ олардың жұмыс істеуі кезінде шығатын шудың деңгейі белгіленген нормативтерден асып кететін автомобильдерді, ұшақтарды, кемелерді және басқа да жылжымалы құралдарды және қондырғыларды пайдалануға шығару, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің он бестен отызға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      қызметін тоқтата тұрып немесе оған тыйым салып, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің отыздан алпысқа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

291-бап. Шығарылған қалдықтарында ластаушы заттардың болуы нормативтен асып кететін автомотокөліктер мен басқа да жылжымалы құралдарды пайдалану

      1. Шығарылған қалдықтарында ластаушы заттардың болуы, сондай-ақ олардың жұмыс істеуі кезінде туғызатын шуылдың деңгейі белгіленген нормативтерден асып кететін автомотокөліктерді және басқа да жылжымалы құралдар мен қондырғыларды жеке тұлғалардың пайдалануы, -

      жеке тұлғаларға ескерту жасауға немесе екі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

292-бап. Атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі заңнаманы бұзу

      1. Атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі талаптарға сәйкес келмейтін жаңа және қайта жаңғыртылған кәсіпорындарды, құрылыстарды және басқа да объектілерді пайдалануға қабылдау, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі талаптарға сәйкес келмейтін жаңа және қайта жаңғыртылған кәсіпорындарды, құрылыстарды және басқа да объектілерді пайдалану, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

293-бап. Өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды жинау мен жағу кезінде атмосфералық ауаны қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды сақтамау

      Өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды жинау ережелерін бұзу, аталған қалдықтарды жағу кезінде атмосфералық ауаны қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды сақтамау, -

      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үшке дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - отыздан қырыққа дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға -елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

294-бап. Жерді бүлдіру

      1. Сату немесе оны басқа адамдарға беру мақсатымен топырақтың құнарлы қабатын жою немесе заңсыз алу, бұлай алу топырақтың құнарлы қабатының біржола жоғалуын болдырмау үшін қажет болған жағдайларды қоспағанда, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қоршаған ортаға келтірілген зиян сомасы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Сақтау, пайдалану немесе тасымалдау кезінде улы химикаттармен, тыңайтқыштармен, өсімдіктердің өсуін күшейтетін дәрілермен және өзге де қауіпті химиялық, биологиялық және радиоактивті заттармен жұмыс істеу ережелерін бұзу салдарынан шаруашылық немесе өзге де қызметтің зиянды өнімдерімен жерді уландыру, ластау немесе өзге де бүлдіру, сол сияқты бактериялық-паразиттік немесе ерекше зиянды организмдермен, бірақ адамның денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян тигізуге әкеп соқпаған ластау, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

295-бап. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді тиімсіз пайдалану

      1. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді тиімсіз пайдалану немесе пайдаланбау, -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

296-бап. Жер учаскелері меншік иелерінің және жер пайдаланушылардың жер учаскелерін пайдалану жөніндегі міндеттерді орындамауы

      1. Жер учаскелері меншік иелерінің және жер пайдаланушылардың:

      1) жерді нысаналы мақсатында пайдаланбаудан;

      2) жер қатынастары саласындағы заңнамалық актілерде көзделген жерлерді қорғау бойынша іс-шараларды жүзеге асырмаудан;

      3) уақытша иеленген жерді мақсатына орай одан әрі пайдалану үшін жарамды күйге келтіру жөніндегі міндеттерді орындамаудан көрінген жер учаскелерін пайдалану жөніндегі міндеттерді орындамау, -

      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

297-бап. Тұрғын үй салу үшін жер учаскелері, арнайы жер қоры бар екендігі туралы ақпаратты жасыру

      Жеке тұрғын үй салу үшін жер учаскелері, арнайы жер қоры бар екендігі туралы ақпаратты жасыру, оны бұрмалау, жер учаскелерін бөлуден негізсіз бас тарту, -

      жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдарына он айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

298-бап. Жерді мемлекеттік тіркеу, есепке алу және бағалау мәліметтерін бұрмалау

      Жерді мемлекеттік тіркеу, есепке алу және бағалау мәліметтерін қасақана бұрмалау, -

      лауазымды адамдарға жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

299-бап. Келісім-шарт жасаспай жер қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу

      Келісім-шарт жасаспай жер қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

300-бап. Жер қойнауын геологиялық зерттеу құқығын бұзу

      Жер қойнауын геологиялық зерттеу құқығын беруге арналған конкурсқа қатысуға құжаттарды қабылдаудан негізсіз бас тарту, -

      лауазымды адамдарға жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

301-бап. Өндіріс пен тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу, сарқынды суды ағызын жіберу талаптарын бұзу

      Өндіріс пен тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу, сондай-ақ сарқынды суды ағызып жіберу талаптарын бұзу, -

      жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

302-бап. Минералды шикізатты өндіру мен қайта өңдеу жөніндегі ұйымдардың құрылысын салу және пайдалануға қосу кезінде жер қойнауын қорғау ережелерін қамтамасыз етпеу

      Минералды шикізатты өндіру мен қайта өңдеу жөніндегі ұйымдардың құрылысын салу және пайдалануға қосу кезінде жер қойнауын қорғау ережелерін қамтамасыз етпеу, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

303-бап. Минералды шикізат өндіру мен қайта өңдеу жөніндегі жобалық шешімдерді сақтамау

      Минералды шикізат өндіру мен қайта өңдеу жөніндегі жобалық шешімдерді пайдалы қазбаларды және компоненттерді алудың толықтығы мен пайдаланудың кешенділігі, өндіріс қалдықтарын бөлек жинау және сақтау бөлігінде сақтамау, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

304-бап. Жер қойнауын пайдалану және минералды шикізатты қайта өңдеу кезінде экологиялық нормалар мен ережелерді бұзу

      Жер қойнауын пайдалану және минералды шикізатты қайта өңдеу кезінде экологиялық нормалар мен ережелерді бұзу, егер бұл әрекет елеулі залал келтіруге әкеп соқпаса, -

      жеке тұлғаларға - он бес, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қоршаған ортаға келтірілген зиян сомасы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Құқық бұзушылық жасалған сәтте Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын залал елеулі мөлшердегі залал деп танылады.

305-бап. Жер қойнауын, пайдалы қазбаларды және қосалқы компоненттерді шынайы есепке алуды қамтамасыз етпеу, пайдалы қазбалар қорларын түзету

      1. Екінші бөлікте көзделген жағдайларды қоспағанда, оларды өндіру және қайта өңдеу кезінде жер қойнауында айырып алынатын және қалдырылатын негізгі және онымен бірге орналасқан пайдалы қазбалар мен қосалқы компоненттерді шынайы есепке алуды қамтамасыз етпеу, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Бастапқы өңдеу деректері бойынша мемлекеттік баланста есепте тұрған пайдалы қазбалар қорларын түзету, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің жиырмдан жиырма беске дейінгі, заңды тұлғаларға жүз жетпістен екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

306-бап. Бекітілмеген жобалау құжаттарымен жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу

      Бекітілмеген жобалау құжаттарымен жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу, -

      жеке тұлғаларға - қырық, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

307-бап. Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын есепке алу, кәдеге асыру және залалсыздандыру ережелерін бұзу

      Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын есепке алу, кәдеге асыру және залалсыздандыру ережелерін бұзу, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - айлық есептік көрсеткіштің он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

308-бап. Кен орындары мен бұрғылау ұңғыларын олардың сақталуын және халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ететіндей жай-күйге келтіру ережелерін бұзу

      Маркшейдерлік құжаттаманы жоғалту, таратылған немесе уақытша тоқтатылған кен орындары мен бұрғылау ұңғыларын халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ететіндей жай-күйге келтіру жөніндегі ережелерді, сондай-ақ уақытша тоқтатылған кезде кен орындары мен бұрғылау ұңғыларын сақтау жөніндегі ережелерді бұзу, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

309-бап. Жер қойнауын пайдалану объектілерін тарату мен уақытша тоқтатып қою жөніндегі ережелерді бұзу

      Жер қойнауын пайдалану объектілерін тарату мен уақытша тоқтатып қою жөніндегі ережелерді бұзу, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

310-бап. Жер қойнауын қорғауды мемлекеттік бақылау органдарына минералды шикізатты пайдалану туралы ақпарат беруден бас тарту немесе жалтару

      Жер қойнауын қорғауды мемлекеттік бақылау органдарына жер қойнауын пайдаланудың, өндірілген және қайта өңделген минералды шикізаттың жай-күйі туралы уақтылы, толық және сенімді ақпарат беруден бас тарту немесе жалтару, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

311-бап. Уәкілетті органның сатып алынған тауарлар, жұмыстар және қызмет көрсетулер бойынша есебін, алдағы жылға тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетулердің жылдық бағдарламасын беру жөніндегі міндеттемелерін бұзу

      1. Уәкілетті органның сатып алынған тауарлар, жұмыстар және қызмет көрсетулер бойынша есебін, алдағы жылға тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетулердің жылдық бағдарламасын бермеу не ақпаратты толық көлемде, белгіленбеген мерзімде беру, сол сияқты уәкілетті органға шынай емес және (немесе) жалған ақпаратты беру,

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - сексеннен жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз жиырмадан жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайта жасалған әрекет, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің отыздан қырыққа дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз алпыстан жүз сексенге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

312-бап. Су ресурстарын қорғау ережелерін бұзу

      1. Жер үсті және жер асты суларын, ауыз сумен жабдықтау көздерін ластау және былғау, сарқу, су жинайтын орындарда олардың ластануын, топырақтың су эрозиясын және басқа да зиянды құбылыстар тудыратын су қорғау режимін бұзу, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, және су қорғау аймағы мен жолақтарында Қазақстан Республикасының су заңнамасымен тыйым салынған қызмет түрлерін жүзеге асыру, -

      жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Судың ластануын және былғануын немесе оның зиянды әсерін болдырмайтын құрылыстар мен құрылғыларсыз кәсіпорындарды, коммуналдық және басқа да объектілерді іске қосу, -

      жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Суды ластанудан, былғанудан және сарқылудан қорғауды, сондай-ақ су режимі жай-күйінің жақсаруын қамтамасыз ететін гидротехникалық, технологиялық, орман-мелиорациялық, санитариялық және басқа да іс-шараларды жүргізбеу, -

      жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - алпыс бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

313-бап. Су шаруашылығы құрылыстарын, құрылғыларын және сумен жабдықтаудың өртке қарсы жүйелерін зақымдау, оларды пайдалану ережелерін бұзу

      1. Су шаруашылығы құрылыстары мен құрылғыларын, сондай-ақ сумен жабдықтаудың өртке қарсы жүйелерін зақымдау, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға оннан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Су шаруашылығы құрылыстары мен құрылғыларын пайдалану ережелерін бұзу, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

314-бап. Су айдындарының жай-күйіне әсер ететін заңсыз құрылыс

      1. Өзендердің және басқа да су айдындарының жай-күйіне әсер ететін ғимараттарды, құрылыстарды және басқа да объектілерді заңсыз салу, -

      ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      заңсыз салынған құрылысты мәжбүрлеп бұздыра отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екі жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Заңсыз су ұңғымасын бұрғылау және жер асты суларының су тарту тоғандарын салу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

315-бап. Судың бастапқы есебін жүргізу және оны пайдалану ережелерін бұзу

      Судың бастапқы есебін жүргізу және оны пайдалану ережелерін бұзу, -

      жеке тұлғаларға - бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырма беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

316-бап. Су ресурстарын есепке алу деректерін бұрмалау

      Су кадастрын есепке алу деректерін, су ресурстарын кешенді пайдалану мен қорғау схемаларын бұрмалау, -

      жеке тұлғаларға - бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің отыздан қырық беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырық бестен алпысқа дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады

317-бап. Су ресурстарын реттеуге кедергі жасау

      1. Су ресурстарын кешенді пайдалану, экология және су бөлу мүдделеріне орай оларды реттеуге кедергі жасау, -

      ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

318-бап. Ортақ су пайдалану ережелерін бұзу

      1. Ортақ су пайдалану ережелерін:

      тыйым салынған жерлерде шомылу, ауыз су және тұрмыстық қажеттіліктерге су алу, мал суару, шағын кемелерде және басқа да жүзу құралдарында жүзу;

      жеке және заңды тұлғалардың ортақ су пайдаланудағы су объектілеріне халықтың кіруін қоршаулар, күзет бекеттерін, тыйым салатын белгілер орнату жолымен шектеуі түрінде бұзу, -

      жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бірден екіге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - оннан он беске дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден алпысқа дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

319-бап. Белгіленген су сервитуттарын бұзу

      1. Белгіленген су сервитуттарын бұзу -

      жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бірден екіге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - оннан он беске дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден алпысқа дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

320-бап. Орман қорының жерлерінде заңсыз тамырымен жұлу, құрылыстар салу, сүректі қайта өңдеу, қоймалар тұрғызу

      1. Орман қорының жерлерінде заңсыз тамырымен жұлу, құрылыстар салу, сүректі қайта өңдеу, қоймалар тұрғызу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - бестен онға дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырма беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен қырыққа дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

321-бап. Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу және зақымдау

      1. Ағаштар мен бұталарды, сондай-ақ орман қорына кірмейтін және кесуге тыйым салынған ағаштар мен бұталарды, қылмыстық жазаланатын әрекет белгілері жоқ заңсыз кесу және зақымдау, -

      заңсыз кесілген ағаштар мен бұталар, құқық бұзушының көлік құралдары және аталған құқық бұзушылықты жасау құралы болған өзге де заттары тәркілене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Орман питомниктері мен плантацияларындағы орман дақылдарын, себінділерді не көшеттерді, сондай-ақ көктеп шыққан табиғи өскіндерді, жас шыбықтарды, сондай-ақ орманды қалпына келтіруге арналған алаңдардағы өздігінен көктеген өскіндерді жою немесе зақымдау, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Қылмыстық жазаланатын әрекет белгілері жоқ, осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған іс-әрекеттер, -

      заңсыз кесілген ағаштар мен бұталар, құқық бұзушының көлік құралдары және аталған құқық бұзушылықты жасау құралы болған өзге де заттары тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

322-бап. Орман қоры жерлерінде алау жағу және шөптесін әрі бұта өсімдіктерді өртеу, жылу жүйесі мен от алу жүйесі жарамсыз, сондай-ақ ұшқын өшіргіштерсіз техниканы пайдалану

      1. Орман қоры жерлерінде белгіленбеген орындарда алау жағу және бақылау жасамай шөптесін әрі бұта есімдіктерін өртеу, жылу жүйесі мен от алу жүйесі жарамсыз техниканы, сондай-ақ ұшқын өшіргіштерсіз пайдалану

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ, өрттің туындауына, адам денсаулығына және қоршаған ортаға залал келтіруге әкеп соқтырған нақ сол әрекеттер,

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен отыз беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз бестен елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс бестен жүз елуге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырма бестен елуге дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

323-бап. Ағаш кесілген жерлерді ағаш қалдықтарынан уақтылы тазартпау, соқпақтар мен кеспеағаш аумағында іргелес алқапты ластау

      1. Ағаш кесілген жерлерді ағаш қалдықтарынан уақтылы тазартпау, соқпақтар мен кеспеағаш аумағында іргелес алқапты ластау

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен сексенге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

324-бап. Кеспеағаштарды әзірлеу ережесін бұзу

      Кеспеағаш аймағында шала кесілген ағаштарды, кесілген және ілініп қалған ағаштарды, қабығынан аршылмаған қылқан жапырақты сүректер мен жапырақ тұқымдас сүректерді, кесілген түбір биіктігі үштен бір диаметрден жоғары, ал ағашты кескен кездегі түбірі 30 см-ден жіңішке, биіктігі 10 см-ден жоғары етіп қалдыру, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен отыз беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз бестен елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

325-бап. Сүректерді заңсыз әкету, шайыр, ағаш шырынын, қосалқы сүрек ресурстарын заңсыз өндіру, жанама орманды пайдалану

      1. Орманды кесуге рұқсат құжаттарынсыз кеспеағаш аймағынан немесе жоғарғы қоймадан сүректерді әкету, тасымалданатын сүрек сортименттерінде таңбаның жоқтығы, сондай-ақ рұқсат құжатынсыз шайыр, ағаш шырындарын және қосалқы сүрек ресурстарын өндіру

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол іс-әрекет, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен отыз беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз бестен елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

326-бап. Орман қорының уақытша иеленіп отырған учаскелерін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жер учаскелерін қайтару мерзімдерін бұзу

      1. Мемлекеттік орман қорының уақытша иеленіп отырған учаскелерін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жер учаскелерін қайтару мерзімдерін бұзу немесе оларды мақсатты түрде пайдалану үшін жарамды жай-күйге келтіру жөніндегі міндеттерді орындамау, -

      ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

327-бап. Шабындықтар мен жайылымдық жерлерді бүлдіру, сондай-ақ орман қоры жерлерінде заңсыз шөп шабу және мал жаю, дәрілік өсімдіктерді және техникалық шикізатты жинау

      1. Орман қоры жерлерінде шабындықтар мен жайылымдық жерлерді бүлдіру, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің екіге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Орманда және орман қоры жерлерінде заңсыз шөп шабу және мал жаю, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үшке дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Дәрілік өсімдіктерді және техникалық шикізатты бұған тыйым салынған немесе орман билеті бойынша ғана жіберілетін учаскелерде заңсыз жинау, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үшке дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың бірінші - үшінші бөліктерінде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға - отыздан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

328-бап. Ағашы кесілмеген жерлер

      Орманды қалпына келтіруге арналған ағашы кесілмеген жерлер, -

      айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

329-бап. Орман фаунасын құрту, сондай-ақ орманды қалдықтармен, химиялық заттармен бүлдіру, ластау және орман қоры жеріне өзге де залал келтіру

      1. Орман фаунасын құрту, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден екі жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ормандардың қурап қалуына немесе ауруға шалдығуына не ластануына ұшырататын сарқынды сулармен, химиялық заттармен, өнеркәсіптік және тұрмыстық төгінділермен, қалдықтармен және тастандылармен орманды бүлдіру, -

      жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Орман қоры жеріндегі орман құрғату жыраларын, дренаж жүйелері мен жолдарды жою немесе бүлдіру, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың бірінші - үшінші бөліктерінде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жетіден онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - сексеннен жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - төрт жүзден бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

330-бап. Аң шаруашылығы, ғылыми-зерттеу, мәдени-сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттағы қажеттіліктер үшін мемлекеттік орман қорына қатысушылардың заңсыз пайдалануы

      1. Аң шаруашылығы, ғылыми-зерттеу, мәдени-сауықтыру, рекреациондық, туристік және спорттық мақсаттағы қажеттіліктер үшін мемлекеттік орман қорына қатысушылардың заңсыз пайдалануы, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бірден үшке дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үштен беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - бестен онға дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен отызға дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

331-бап. Орманның жай-күйіне және оны ұдайы молайтуға зиянды ықпал етуге әкеп соғатын объектілерді салу және пайдалану

      1. Орманның жай-күйіне және оны ұдайы молайтуға зиянды ықпал етуге әкеп соғатын объектілерді салу және пайдалану, -

      жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - жиырма, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

332-бап. Ағаш кесетін жерлерді бөліп беру мен бағасын шығару кезінде кесу алаңдары мен сүрек көлемдерін бұрмалау

      Ағаш кесетін жерлерді бөліп беру мен бағасын шығару кезінде кесу алаңдары мен сүрек көлемдерін бұрмалау, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

333-бап. Сүректі есептік ағаш кесуден артық мөлшерде дайындауға жол беру

      Сүректі есептік ағаш кесуден артық мөлшерде дайындауға жол беру, -

      лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

334-бап. Пестицидтерді (улы химикаттарды), минералдық тыңайтқыштар мен басқа да препараттарды заңсыз сату, қолдану, сақтау және тасымалдау

      1. Осы Кодекстің 371-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, қоршаған ортаның ластануына не жануарлар дүниесіне залал келтіруге соқтырған немесе соқтыруы мүмкін пестицидтерді (улы химикаттарды), минералдық тыңайтқыштар мен басқа да препараттарды заңсыз сату, қолдану, сақтау және тасымалдау, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен отыз беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан алпысқа дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға сексеннен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз бестен елуге дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - алпыстан сексенге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

335-бап. Өсімдіктер өсетін жерлер мен жануарлардың тіршілік ортасын қорғауды қамтамасыз етпеу, зоологиялық коллекцияларды жасау, сақтау, есепке алу және пайдалану ережелерін бұзу, сол сияқты жануарларды заңсыз қоныс аударту, жерсіндіру, кері жерсіндіру мен шағылыстыру

      1. Өсімдіктер өсетін жерлер мен жануарлардың тіршілік ортасын қорғауды қамтамасыз етпеу, жануарлардың өсіп-өну жағдайларын, орын ауыстыру жолдары мен шоғырланатын орындарын, зоологиялық және ботаникалық коллекцияларды жасау, сақтау, есепке алу мен пайдалану ережелерін бұзу, сол сияқты жануарларды заңсыз қоныс аударту, жерсіндіру, кері жерсіндіру мен шағылыстыру, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің сегізден он беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

336-бап. Елді мекендерді, кәсіпорындарды және басқа да объектілерді орналастыру, жобалау мен салу, өндіріс процестерін жүзеге асыру және көлік құралдарын пайдалану кезінде жануарлар мен өсімдіктерді қорғау іс-шараларын бұзу, сондай-ақ ағаш және бұта өсімдіктерін жою немесе зақым келтіру

      Осы Кодекстің 372-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, елді мекендерді, кәсіпорындарды және басқа да объектілерді орналастыру, жобалау мен салу, өндіріс процестерін жүзеге асыру және көлік құралдарын пайдалану кезінде жануарлардың тіршілік ортасын, жануарлардың өсіп-өну жағдайларын, орын ауыстыру жолдары мен шоғырланатын орындарын сақтау іс-шараларын жүзеге асырмау, сондай-ақ орман қорына кірмейтін ағаш және бұта өсімдіктерін жою немесе зақым келтіру, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

337-бап. Жеке тұлғалардың ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жекелеген түрлерінде заңсыз болуы

      Жеке тұлғалардың мемлекеттік табиғи қорықтардың, мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтардың, мемлекеттік табиғи резерваттардың, мемлекеттік табиғи саябақтардың аумақтарына арнайы рұқсатсыз және бару үшін белгіленген орындардан тыс жерлерде болуы, -

      ескерту жасауға немесе айлық есептік көрсеткіштің екіге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

338-бап. Селекциялық-гендік мақсаттағы объектілерді бүлдіру немесе жою

      Селекциялық-гендік мақсаттағы объектілерді: артықшылығы бар ағаштарды, артықшылығы бар ағаштардың мұрағаттық клондарын, географиялық дақылдарды, популяциялар мен будандардың сынақ дақылдарын бүлдіру немесе жою, -

      жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

339-бап. Заңсыз аң аулау, жануарлар дүниесін пайдалану

      1. Жануарлар түрлерін заңсыз олжалаудан, аулаудан, атып алудан, аң аулауға тыйым салынған мерзімдерден және тыйым салынған орындардан, аңшы куәлігінсіз, жолдамасыз, жануарлар әлемін пайдалануға, аңшылық атыс қаруын сақтау және алып жүру, әкелу, әкету құқығына рұқсатсыз, иттер мен қыран құстарды тіркеу құжаттарынсыз, кәсіптік мақсатта аңшылық-шаруашылық ұйымдармен шартсыз, рұқсатта көрсетілген жануарлар түрлерінің белгіленген санынан жоғары болуынан көрінген кәсіпшілік және әуесқойлық (спорттық) аң аулаудың белгіленген ережелерін қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ бұзу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын дара кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға - жиырма бестен отызға дейінгі мөлшерінде, кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға дара кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Жарылғыш құрылғыларды, авиа-, авто-, мотокөлік құралдарын, оның ішінде қарда жүретін техниканы іске қосылған двигателі бар су көлігін қолданып, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, күйзелісті және дәрменсіз жағдайдағы жануарларды аулауға тыйым салынған жануарлардың түрлеріне тыйым салынған әдістермен құралдарды, бейімделген құралдарды, аспаптарды, оқ-дәрілерді, улы химикаттарды, жануарлардың түрлерін заңсыз олжалау, ату, аулау, құрту, сондай-ақ әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған аң аулау ережелерін бұзу, -

      жануарларды аулау құралдары, көлік құралдары және аталған құқық бұзушылықты жасау құралдары болған өзге де заттары тәркілене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жетіден он беске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейін, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не екі жылға дейінгі мерзімге аң аулау құқығынан айыруға әкеп соғады.

      3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған іс-әрекеттер, -

      әкімшілік құқық бұзушылық заттары және (немесе) құралдары тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз елуден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не екі жылға дейінгі мерзімге аң аулау құқығынан айыруға әкеп соғады.

340-бап. Жабайы жануарлар мен өсімдіктер түрлерін, не олардың өнімдерін заңсыз сатып алу, өткізу, алып өту, әкету, сақтау (ұстау)

      1. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ, жабайы жануарлар мен өсімдіктер түрлерін, не олардың өнімдерін заңсыз сатып алу, өткізу, алып өту, әкету, сақтау (ұстау), -

      жабайы жануарлар мен өсімдіктер түрлерін, не олардың өнімдерін тәркілей отырып, жеке тұлғаларға - он, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      жабайы жануарлар мен өсімдіктер түрлерін, не олардың өнімдерін тәркілей отырып, жеке тұлғаларға - жиырма, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

341-бап. Жануарлар дүниесін пайдалануға берілген рұқсаттарды бұзу

      1. Жануарлар дүниесін пайдалануға заңсыз рұқсат беру, -

      лауазымды адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Мекендейтін ортадан жануарлар дүниесінің жыныс-жас құрамын (көрсетілген жағдайда) заңсыз алып қоюдан, алып қою мерзімдерінен, болжамды алып қойылатын учаскенің аумақтары мен шекараларынан, алып қою (аулау, атып алу, жинау) тәсілдерінен көрінген, қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ, жануарлар дүниесін пайдалануға берілген рұқсаттарды бұзу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің екіден беске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - бестен онға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

342-бап. Жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен олардан жасалған өнімдерді, оның ішінде жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген санаттарына жатқызылған түрлерін заңсыз әкелу және әкету

      Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ, жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен олардан жасалған өнімдерді, оның ішінде жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген санаттарына жатқызылған түрлерін заңсыз әкелу және әкету, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің екіден беске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - бестен онға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

343-бап. Балық ресурстары мен басқа да су жануарларын қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнама талаптарын бұзу

      1. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ, балық ресурстары мен басқа да су жануарларын қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнама талаптарын:

      1) белгіленген нормативтен асатын зиянды заттар қалдықтарын тастауға жол бермеу;

      2) жаңа және реконсрукцияланатын объектілерді судың зиянды әсерін, ластануын және қоқыстануын болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етпеу;

      3) тазарту құрылыстары мен санитарлық-қорғау аймақтары жоқ мал шаруашылығы фермаларын және басқа да өндірістік кешендерді пайдалану;

      4) мұнай, химиялық және басқа да өнімдерді судың ластануын болғызбайтын құралдармен жабдықтамай тасымалдайтын және сақтайтын құрылыстар мен құрылғыларды пайдалану;

      5) су объектілерінің су жиналатын алаңына улы химикаттарды, тыңайтқыштарды қолдану;

      6) су объектілеріне радиоактивті және уытты заттарды тастау және көму;

      7) тазарту құрылыстары жоқ және нормативтерге сәйкес тиімді тазартуды қамтамасыз етпейтін өнеркәсіп, тамақ объектілерінің ағынды суларын су объектілеріне ағызу;

      8) су объектілерінде және су шаруашылығы құрылыстарында қоршаған ортаға қауіп төндіретін техника мен технологияларды қолдану;

      9) су объектілеріне қатты, өндірістік, тұрмыстық және басқа да қалдықтарды тастау және оларды көму;

      10) су объектілерінің су жинау алаңдарын, су объектілерінің мұз қабатын, мұздықтарды қатты, өндірістік, тұрмыстық және шайылу кезінде жер үсті су объектілерінің сапасын нашарлатуға әкеп соғатын басқа да қалдықтармен қоқыстау түрінде жасалған бұзушылық, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден сексенге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден сексенге дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - сексеннен жүзге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден жүз жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің елуден алпысқа дейінгі, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - тоқсаннан жүз онға дейінгі, дара кәсіпкерлерге, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз жетпістен екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

344-бап. Балық аулау және балық қорларын қорғау ережелерін бұзу

      1. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ, балық аулау ережелерін, сондай-ақ су жануарларын пайдаланудың басқа да түрлерін жүзеге асыру ережелерін:

      1) балықтарды және басқа да су жануарларын заңсыз аулау;

      2) елді мекендердің, балық қабылдау пункттерінің жанына бакендер орнату үшін аялдауды және аса қажет жағдайды (дауыл, авария және т.б.) қоспағанда, балық аулауға тыйым салынған шектерде су көлігінің тоқтауы;

      3) балық аулайтын түрлі құралдарды бір балық шаруашылығы су тоғандарынан (учаскелерінен) екіншілеріне арнайы өңдеусіз көшіру;

      4) балықтарды ноқталарында сақтауға, қойылған жерден шыққан өлі және ауру балық пен балық аулау құралдарын суға және жағалау белдеуіне лақтырып тастау;

      5) бір түрдегі балықты басқа атаумен немесе "өзге" және "майда" атауымен тапсыру және қабылдау;

      6) балық қыстайтын шұңқырлардың және аншлагтардың, уылдырық шашатын жерлердің, балық аулау учаскелерінің және балық аулауға тыйым салынған жерлердің шекараларын белгілейтін бағандарды, жүзбелі таным белгілерін жою немесе бүлдіру түрінде жасалған бұзушылық, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен сегізге дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - сексеннен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ және:

      1) тыйым салынған тәсілдермен немесе тыйым салынған мерзімдерде балық аулауды жүзеге асыру;

      2) тыйым салынған жерлерде балық аулау түрінде жасалған балық аулау ережелерін, сондай-ақ су жануарларын пайдаланудың басқа да түрлерін жүзеге асыру ережелерін өрескел бұзу, -

      әкімшілік құқық бұзушылық заттары және (немесе) құралдары тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз жиырмадан жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Балық аулауды тыйым салынған құралдармен жүзеге асыру, сондай-ақ су тоғанында немесе балық қорғау аймағында тыйым салынған аулау құралдарымен болу, -

      әкімшілік құқық бұзушылық заттары және (немесе) құралдары тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз жиырмадан жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Балықты бас саға құрылыстарына түсіп кетуден қорғау үшін арнайы қондырғылар салмай, балық шаруашылығы су тоғандарынан су алу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден алпысқа дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз жиырмадан жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

345. Аңшылық шаруашылықты жүргізу ережелерін бұзу

      1. Қылмыстық жазаланатын әрекет белгілері жоқ:

      1) аң аулау алқабына баруды заңсыз шектеу;

      2) аң аулаудың тыйым салынған түрлерін, тәсілдері мен мерзімдерін қолдану;

      3) бекітілген аң аулайтын алқаптарда және балық шаруашылығының су тоғандарында жануарлар дүниесін қорғауды, молайтуды, есепке алуды және пайдалануды ұйымдастыру қамтамасыз етпеу түрінде жасалған аңшылық шаруашылықты жүргізу ережелерін бұзу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бірден үшке дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде үш және одан да көп рет жасалған, қылмыстық жазаланатын әрекет белгілері жоқ іс-әрекет, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не аңшылық шаруашылық жүргізу құқығынан айыруға әкеп соғады.

346-бап. Қоғамдық орындардағы жасыл желектерді құрту немесе бүлдіру

      Жеке меншіктегі жер учаскелерін қоспағанда, елді мекендердегі жасыл желектерді құрту немесе бүлдіру, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға -

      жиырмадан отызға дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпіс бестен жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

347-бап. Берілген лицензияның шарттарын заңсыз өзгерту, сол сияқты теңізде мұнай операцияларын жүргізудің бекітілген тәртібін бұзу

      Берілген лицензияның шарттарын заңсыз өзгерту, сол сияқты теңізде мұнай операцияларын жүргізудің бекітілген тәртібін бұзу, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - елу, заңды тұлғаларға жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

348-бап. Қазақстан Республикасының аумағына су асты кабельдерін немесе құбыр жолдарын шығару немесе оларды Қазақстан Республикасының континенттік қайраңына төсеу

      1. Қазақстан Республикасының континенттік қайраңындағы пайдалы қазбалар орындарының бүлінуіне, адамдардың өміріне немесе денсаулығына зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін, жанды ресурстарға, теңіз флорасы мен фаунасына залал келтіруі не қызметтің басқа да заңды түрлеріне кедергі туғызуы мүмкін су асты кабельдерін немесе құбыр жолдарын Қазақстан Республикасының аумағына шығару немесе оларды Қазақстан Республикасының континенттік қайраңына төсеу ережелерін бұзу, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      лауазымды адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      лауазымды адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

349-бап. Қазақстан Республикасының континенттік қайраңында теңіз ғылыми зерттеулерін жүргізу ережелерін бұзу

      1. Қазақстан Республикасының континенттік қайраңында қызметтің заңды түрлеріне кедергі жасаған немесе жасауы мүмкін, Қазақстан Республикасының рұқсатымен немесе халықаралық шарттарымен көзделген теңіз ғылыми зерттеулерін жүргізу ережелерін бұзу, не Қазақстан Республикасының континенттік қайраңында теңіз ғылыми зерттеулерінің бағдарламаларын заңсыз өзгерту, -

      жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға - жиырма, заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      құқық бұзушылық жасалған кемесі мен құралдары, сондай-ақ алынған зерттеулер нәтижелері тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің он бес мөлшерінде, лауазымды адамдарға - жиырма бес мөлшерінде, заңды тұлғаларға екі жүз мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

350-бап. Қазақстан Республикасының континенттік қайраңында қалдықтар мен басқа да материалдарды көму ережелерін, сондай-ақ уақытша тоқтата тұру және бөлшектеу ережелерін бұзу

      1. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген Қазақстан Республикасының континенттік қайраңында кемелерді және өзге де қалқымалы құралдарды, ұшатын аппараттарды, жасанды аралдарды, қондырғылар мен құрылыстарды, қалдықтар мен басқа да материалдарды көму ережелерін, сондай-ақ пайдалы қазбалар орындарының бүлінуіне, адамдардың өміріне немесе денсаулығына зиян келтіруге, жанды ресурстарға, теңіз флорасы мен фаунасына залал келтіруге немесе қызметтің басқа да заңды түрлеріне кедергі туғызуға әкеп соғуы мүмкін уақытша тоқтата тұру мен бөлшектеу ережелерін бұзу, -

      жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - жиырма, заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      құқық бұзушылық жасалған кемесі мен құралдары тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - жиырма бес есептік көрсеткіш мөлшерінде, заңды тұлғаларға қоршаған ортаға келтірілген зиян сомасы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

351-бап. Қазақстан Республикасының континенттік қайраңындағы, аумақтық суларындағы (теңізіндегі)және ішкі суларындағы минералдық және жанды ресурстарды заңсыз беру

      1. Қазақстан Республикасының континенттік қайраңындағы, аумақтық суларындағы (теңізіндегі) және ішкі суларындағы минералдық және жанды ресурстарды шетелдіктерге, басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғаларға не шет мемлекеттерге заңсыз беру, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - оннан он беске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға заңсыз берілген минералдық және жанды ресурстар құнының жүз проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      құқық бұзушылық жасалған кемесі мен құралдары, сондай-ақ алынған зерттеу нәтижелері тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға заңсыз берілген минералдық және жанды ресурстар құнының екі жүз проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

352-бап. Экологиялық аудит туралы заңнаманы бұзу

      1. Міндетті экологиялық аудит жүргізу туралы заңнама талаптарын орындамау, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - оннан отызға дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Экологиялық аудиторлардың (экологиялық аудиторлық ұйымдардың) көрінеу дұрыс емес экологиялық аудиторлық есеп жасауы, -

      экологиялық аудиторларға - айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын экологиялық аудиторлық ұйымдарға - екі жүзден екі жүз елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын экологиялық аудиторлық ұйымдарға бес жүзден жеті жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалганнан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      экологиялық аудиторлық қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, экологиялық аудиторларға - айлық есептік көрсеткіштің сексеннен жүзге дейінгі мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын экологиялық аудиторлық ұйымдарға - үш жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын экологиялық аудиторлық ұйымдарға - сегіз жүзден бір мыңға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Тексеріліп жатқан тұлғаның экологиялық аудит жүргізілу барысында дұрыс емес экологиялық аудиторлық есеп жасауға әкеп соғатын көрінеу дұрыс емес немесе толық емес ақпаратты беруі, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге - айлық есептік көрсеткіштің екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға алты жүзден жеті жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

353-бап. Биоресурс объектілерін және олардың өнімін заңсыз алу, өткізу, тасу, шетке тасу, сақтау

      Қылмыстық жазаланатын әрекет белгілері жоқ биоресурс объектілерін және олардың өнімін заңсыз алу, өткізу, тасу, шетке тасу, сақтау -

      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - жиырма, лауазымды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

354-бап. Жануарларды интродукциялау мен будандастыруды жүзеге асыру тәртібін бұзу

      Жануарларды интродукциялау мен будандастыруды жүзеге асыру тәртібін бұзу -

      жеке тұлғаларға - бестен сегізге дейін, лауазымды тұлғаларға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейін, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейін, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

355-бап. Жануарларды еріксіз және жартылай ерікті ұстаудың шарттарын бұзу

      Жануарларды еріксіз және жартылай ерікті ұстаудың шарттарын бұзу -

      жеке тұлғаларға, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан елуге дейін, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жетпіске дейін мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

356-бап. Жануарлар дүниесін қорғау, молайту және пайдалану жөніндегі нормативтер мен шаралар орындауды бұзу

      Жануарлар дүниесін қорғау, молайту және пайдалану жөніндегі нормативтер мен шаралар орындауды бұзу -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейін, лауазымды тұлғаларға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға оннан он беске дейін, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан елуге дейін мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

357-бап. Жануарлар дүниесінің объектілерін, олардың бөліктерін және туындыларын, оның ішінде сирек кездесетін және жойылу қауіпі бар санатына жатқызылған жануарлар түрлерін сырттан әкелу мен сыртқа шығару ережесін бұзу

      Жануарлар дүниесінің объектілерін, олардың бөліктерін және туындыларын, оның ішінде сирек кездесетін және жойылу қауіпі бар санатына жатқызылған жануарлар түрлерін сырттан әкелу мен сыртқа шығару ережесін бұзу -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейін, лауазымды тұлғаларға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан қырыққа дейін, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жетпіске дейін мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

358-бап. Аңшылық шаруашылығын жүргізу ережесін және аңшылық шаруашылығын жүргізу құқығына шарттың талаптарын бұзу

      Аңшылық шаруашылығын жүргізу ережесін және аңшылық шаруашылығын жүргізу құқығына шарттың талаптарын бұзу -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің онға дейін, лауазымды тұлғаларға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға оннан отызға дейін, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жетпіске дейін мөлшеріндегі айыппұл салуға, не аңшылық шаруашылығын жүргізу құқығынан айыруға әкеп соғады.

21-тарау. Өсімдіктерді қорғау және карантині, астық
нарығы мен астықты сақтау, мақта саласы, тұқым
шаруашылығы және ветеринариялық-санитарлық
мемлекеттік бақылау саласындағы әкімшілік құқық
бұзушылықтар

359-бап. Өсімдіктерді қорғау туралы заңнама талаптарын бұзу

      1. Саны зиян тигізудің экономикалық шегінен артық мөлшердегі зиянды және ерекше қауіпті зиянды организмдердің дамуы мен көбеюіне соқтырған фитосанитариялық мониторинг пен фитосанитариялық іс-шаралардың жүргізбеу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Фитосанитарлық есепті жүзеге асырмау, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қырықтан алпысқа дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Пестицидтер (улы химикаттар) қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттермен белгіленген талаптар мен шарттарды:

      1) Қазақстан Республикасы аумағында мемлекеттік тіркеуден өтпеген пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляция), енгізу, өткізу және қолдану;

      2) жарамсыз болған, тыйым салынған пестицидтерді (улы химикаттарды) және олардан босаған ыдыстарды зарарсыздандырмау, арнайы қоймаларды (көмінділерді) тиісінше күтіп-ұстамау түрінде жасалған бұзушылық, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден алпысқа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға сексеннен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

360-бап. Өсімдіктер карантині туралы заңнаманы бұзу

      1. Карантинге жататын өнімді әкелу, әкету, транзиттеу, ішкі мемлекеттік тасымалдау және өткізу тәртібі мен шарттарын:

      1) импорттық карантиндік рұқсатсыз және шекара мен соңғы келіп түсу пунктінде карантиндік тексеруден етпеген экспортқа шығаратын елдердің ұлттық карантиндік қызметтерінің фитосанитариялық сертификаттарынсыз карантинге жатқызылған өнімді әкелу;

      2) карантиндік тексеруден және қажет кезде тиісті өңдеуден өтпеген фитосанитариялық сертификатсыз карантинге жатқызылған өнімді шығару;

      3) карантиндік сертификат пен карантиндік тексеру актісінсіз карантинге жатқызылған өнімді ішкі мемлекеттік тасымалдау, өткізу түрінде жасалған бұзушылық, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден сексенге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, каратиндік объектілер мен бөтен текті түрлердің таралуына әкеп соқтырған іс-әрекет, -

      карантинге жатқызылған өнімдерді тәркілей отырып не онсыз, жеке тұлғаларға - жиырма, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

361-бап. Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын бұзу

      1. Астықты экспорттау және импорттау кезінде астық сапасының тиісті паспорттарынсыз өткізу, -

      жеке тұлғаларға - бес, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Мемлекеттік ресурстар астығын сақтайтын астық қабылдау кәсіпорындарының астықтың кез келген мөлшерін тиеп жөнелтуі және (немесе) көлік ұйымдарының астықты уәкілетті органмен алдын ала келіспей әкетуі, -

      орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Астық қабылдау кәсіпорындарының астықтың сандық-сапалық есебін жүргізу; астық қолхаттарын беру, олардың айналымы және өтелуі ережелерін бұзуы, -

      орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз елуден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Астық қабылдау кәсіпорнының астықты сақтауға қатысты емес қызметті жүзеге асыруы, үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепілдіктер беруі және (немесе) өз мүлкін кепілге беруі, -

      лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жүзден жүз жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз елуден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Астық қабылдау кәсіпорындарының астықтың сандық және сапалық көрсеткіштерін жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік алты ай ішінде екі және одан да көп рет) бұрмалауы, олар құжаттамамен расталған жағдайда, -

      лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға төрт жүз елуден бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Астық қабылдау кәсіпорнының оларсыз астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазарту, сақтау және тиеп жөнелту қызметтерін жүзеге асыру толығымен мүмкін болмайтын не айтарлықтай нашарлайтын негізгі құрал-жабдықтарды иеліктен шығаруы, -

      лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жүзден жүз жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз елуден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Лицензияның қолданысын тоқтата тұру мерзімі өткеннен кейін осы баптың төртінші, бесінші, алтыншы бөліктерінде көзделген әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соққан бұзушылықтарды жоймау, -

      лицензиядан айыра отырып, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің екі жүзден екі жүз елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден бес жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

362-бап. Тұқым шаруашылығы саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру тәртібін бұзу

      1. Тұқым шаруашылығы саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын:

      1) субсидия бөлінген тұқымның нысаналы пайдаланылмауы;

      2) тұқым шаруашылығы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган айқындаған технологиялық талаптарды, өндіріс схемаларын, ауыл шаруашылық өсімдіктерінің тұқымдарын дайындауды, өңдеуді, сақтауды, өткізуді және пайдалануды ұйымдастыру тәртібін сақтамау;

      3) ауыл шаруашылық өсімдіктерінің тұқымдарын саны мен сапасы жағынан сақталуын қамтамасыз етпеу;

      4) сапасы бойынша растайтын құжаттарға сәйкес келмейтін тұқымдарды сату;

      5) ауыл шаруашылық өсімдіктерінің Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген, Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілмеген, егу сапасына сараптамадан өтпеген сорттарының тұқымдарын, сондай-ақ техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін тұқымдарды егу (отырғызу) үшін сату мен пайдалану;

      6) сатуға құқығы жоқ жеке және заңды тұлғалардың ауыл шаруашылық өсімдіктерінің тұқымдарын егу (отырғызу) үшін сатуы;

      7) тұқымдарды олардың сорттық және егу сапасын, сондай-ақ сорттың сипаттамасын (суреттемесін) растайтын құжаттарсыз сату;

      8) тұқым шаруашылығы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген сорттық егістерге байқау өткізу тәртібін бұзу;

      9) сатылған және өз қажетіне пайдаланылған тұқымдардың мөлшеріне, шыққан тегіне, олардың сорттық және егу сапасына есептің жоқтығы түрінде жасалған бұзушылық, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма бестен елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Тұқымдардың сорттық және егістік сапаларын айқындау жөнінде қызмет көрсетуші аттестатталған жеке және заңды тұлғалардың тұқым шаруашылығы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген Тұқым сапасына сараптама жүргізу жөніндегі ереженің талаптарын бұзуы, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Аттестатталған жеке және заңды тұлғалардың тұқым шаруашылығы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тұқым шаруашылығы саласындағы қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бұзуы, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер, -

      субъектілердің тұқым шаруашылығы саласындағы қызметті жүзеге асыру құқығын куәландыратын аттестаттау туралы куәлігінен айыруға әкеп соғады.

363-бап. Қазақстан Республикасының мақта саласын дамыту туралы заңнамасын бұзу

      1. Мақта өңдеу ұйымдарының мақтамен жүргізілген операциялар көрсетілетін құжаттарды есепке алу мен сақтаудың белгіленген тәртібін бұзуы, -

      шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің оннан он беске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Мақта талшығының тиісті сапа паспортынсыз мақта талшығын өткізу, -

      жеке тұлғаларға - бес, дара кәсіпкерлерге - он, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Қазақстан Республикасының мақта саласын дамыту туралы заңнамасымен белгіленген талаптарды бұзғаны туралы уәкілетті органның жазбаша нұсқамаларын орындамау не тиісінше орындамау, -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесіне қатысудан жалтару, -

      лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрып, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің отыздан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Мақта өңдеу ұйымдарының Қазақстан Республикасының мақта саласын дамыту туралы заңында тыйым салынған кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруы, Қазақстан Республикасының мақта саласын дамыту туралы заңының талаптарын бұза отырып, үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепілдіктер беруі және (немесе) өз мүлкін кепілге қоюы, сондай-ақ оларсыз шитті мақтаны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыру мүлде мүмкін болмайтын немесе айтарлықтай нашарлайтын жағдайда, негізгі құрал-жабдықтарды мақта өңдеу ұйымының иеліктен шығаруы, -

      лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрып, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің жүзден жүз жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз елуден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Мақта қолхатын ұстаушылардың өтініштері бойынша мақта мөлшері мен сапасының көрсеткіштерін оларды құжаттамалық растау талабымен үнемі (қатарынан күнтізбелік алты ай ішінде екі және одан да көп) бұрмалау, -

      лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрып, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің елуден сексенге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Лицензиаттың лицензия алу кезінде көрінеу жалған ақпарат беруі, -

      лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрып, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      8. Мақта өңдеу ұйымын уақытша басқарған кезеңде уақытша басқару жөніндегі комиссия мүшелерінің немесе уақытша әкімшіліктің Қазақстан Республикасының мақта саласын дамыту туралы заңын бұзуы, -

      жеке және лауазымды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің елуден сексенге дейінгі мөлшерінде, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - сексеннен жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      9. Лицензияның қолданысы тоқтатыла тұру мерзімі өткен соң, осы баптың төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші бөліктерінде көзделген әкімшілік жауаптылыққа әкеп соққан бұзушылықтарды жоймау лицензиядан айыруға әкеп соғады.

364-бап. Ветеринария туралы заңнаманы бұзу

      Ветеринария туралы заңнаманы:

      1) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасымен белгіленген жануарлар ауруларының алдын алуды және ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) ережелерді сақтай отырып, ветеринариялық және әкімшілік-шаруашылық іс-шараларды жүзеге асырмау;

      2) зоопарктердегі, цирктердегі, омарталардағы, аквариумдардағы жануарларды қоса алғанда, жануарлардың ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) ережелермен нормативтерге сәйкес ұсталуын, өсірілуін және пайдаланылуын жүзеге асырмау;

      3) аумақты, мал шаруашылығы қора-жайларын, сондай-ақ жемшөпті, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты сақтауға және өңдеуге арналған ғимараттарды ветеринариялық-санитариялық ережелер мен нормативтерге сәйкес тиісінше ұстамау, қоршаған ортаның ластануына жол беру;

      4) мемлекеттік ветеринариялық қадағалау бақылайтын жүктерді ұстауға, өсіруге, пайдалануға, өндіруге, дайындауға (союға), сақтауға, өңдеу мен өткізуге байланысты мемлекеттік ветеринариялық қадағалау объектілерін орналастыру, салу, қайта жаңғырту және пайдалануға беру кезінде, сондай-ақ оларды тасымалдау кезінде зоогигиеналық және ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарды сақтамау;

      5) ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіруді және оларға ветеринариялық паспорттарды ресімдеуді қамтамасыз етпеу;

      6) мемлекеттік ветеринариялық қадағалау органдарына жаңадан сатып алынған жануарлар, туған төлдер, олардың сойылғаны мен сатылғаны туралы хабарламау;

      7) ветеринариялық мамандарға олардың талап етуі бойынша диагностикалық зерттеулер мен вакцина егуді жүзеге асыру үшін жануарларды бермеу;

      8) бірнеше жануар кенеттен өлген, бір мезгілде ауырған немесе олар әдеттен тыс мінез көрсеткен жағдайлар туралы ветеринариялық мамандарға хабарламау және ветеринариялық мамандар келгенге дейін ауру деп күдік келтірілген жануарларды оқшаулап ұстау жөнінде шаралар қолданбау;

      9) ветеринариялық-санитариялық инспекторларға ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді ветеринариялық тексеруге бермеу;

      10) ветеринариялық-санитариялық инспекторлардың жануарлардың және адамның денсаулығына қауіп төндіретін ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді залалсыздандыру (зарарсыздандыру), өңдеу жөніндегі талаптарын орындамау;

      11) союдың алдында ветеринариялық тексеру жүргізбей жануарларды өткізу үшін союға және сойғаннан кейін ұшалары мен мүшелеріне ветеринариялық-санитариялық сараптама жасамай өткізуге жол беру;

      12) ет өңдейтін кәсіпорындарда, сою пункттерінде немесе сою алаңқайларында кейіннен сатуға арналған ауыл шаруашылық малдарын союды жүргізбеу;

      13) ветеринариялық мамандарға өздерінің қызметтік міндеттерін орындауына жәрдем көрсетпеу;

      14) жаңа, жетілдірілген ветеринариялық препараттарға, тағам өнімдерін, жемшөп пен жемшөптік қоспаларды өндіруге жасалған ғылыми-техникалық құжаттаманы уәкілетті органмен келіспеу;

      15) міндетті ветеринариялық-санитариялық іс-шараларды жүргізуден бас тарту және оларды жүргізудің мерзімдерін бұзу;

      16) карантин мен шектейтін іс-шаралардың шарттарын және талаптарын сақтамау;

      17) ауру жұқтыратын малдарды жою бойынша ветеринариялық-санитариялық іс-шараларды өз уақытында немесе толық өткізбеу;

      18) ауру жұқтыратын малды тарату;

      19) малды өсіру кезінде ветеринариялық-санитариялық ережелерді сақтамау;

      20) республика аумағын малдың жұқпалы ауруларын әкелуден қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындамау;

      21) малды тасымалдау (айдап апару) кезінде ветеринариялық-санитариялық ережелерді бұзу;

      22) ішкі сауда объектілерінде, жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты өндіруді, дайындауды (сою)ды, сақтауды, өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерінде, сондай-ақ ветеринариялық препараттар, жемшөп пен жемшөптік қоспалар өндіру, сақтау және сату жөніндегі ұйымдарда, қоймалық үй-жайларда, карантин базаларында, тиеу-түсіру алаңдарында және көлік құралдарында ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) ережелер мен ветеринариялық нормативтердің талаптарын сақтамау;

      23) мемлекеттік тіркеусіз ветеринариялық препараттарды өндіру, әкелу (импорттау), тасымалдау (жеткізу), сату және қолдану (пайдалану), жемшөп пен жемшөптік қоспаларды қолдану;

      24) ветеринариялық нормативтерге сәйкес ветеринариялық-санитариялық объектілер салуды және күтіп-ұсталуын қамтамасыз етпеу;

      25) қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру жөніндегі шараларды қолданбау;

      26) тиісті әкімшілік-аумақтық бөлініс аумағында ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ветеринариялық іс-шараларды ұйымдастыру шараларын қабылдамау;

      27) елді мекен жерлерінде белгіленбеген орындарда мал жаю;

      28) елді мекен аумақтарын санитарлық тазалау және жануарларды санитариялық сою шараларын бұзу;

      29) жануарға ветеринариялық паспорт беру ережесін бұзу;

      30) жануарлар ауруларының пайда болуын, таралуын болғызбау және оларды жою үшін жануарларға профилактикалық немесе мәжбүрлі түрде вакцина егу, індет ошақтарындағы мал шаруашылығы қора-жайларында және олардың аумақтарында, қолайсыз пункттерде, көлікте дезинфекция, дезинсекция және дератизация жүргізу үшін жануарларды бермеу түрінде жасалған бұзушылық, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

365-бап. Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы заңнаманы бұзу

      Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы заңнаманы:

      1) асыл тұқымды құндылық деп айқындамай және асыл тұқымдық куәлікті бермей асыл тұқымдық өнімді (материалды) өткізу;

      2) белгіленген тәртіппен аттестаттаудан өтпеген жеке және заңды тұлғалардың малдарды өз төлінен өсіру және тұқымдық құндылығын анықтау бойынша қызметтер көрсету;

      3) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы субъектілердің асыл тұқымдық есептің деректерін жалған ету;

      4) селекция және асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы субъектілердің жаңа технологиялардың, құралдардың, жабдықтардың, материалдар мен биотехнологиялық әдістердің асыл тұқымдық өнімді (материалды) молайту саласында мемлекеттік бақылауды іске асыратын органдардың ұйғарымдарын орындамауы түрінде бұзу, -

      жеке тұлғаларға еңбекақының төменгі мөлшерінің үштен беске дейінгі және заңды тұлғаларға - бестен он беске дейінгі сомада айыппұл салуға әкеп соғады.

22-тарау. Қоғамдық қауіпсіздікке және халықтың
денсаулығына қол сұғатын әкімшілік құқық
бұзушылық

366-бап. Өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу немесе орындамау

      1. Ұйымдарда, қоғамдық орындарда, қоймалық үй-жайларда, жатақханаларда және тұрғын үйлерде өрт қауіпсіздігі ережелерімен, құрылыс нормаларымен және ғимараттар мен құрылыстарды жобалау, салу кезіндегі ережелермен, мемлекеттік стандарттармен көзделген өртке қарсы талаптарды, сондай-ақ өрт техникасын, өртке қарсы құрал-саймандарды, жабдықтарды, өртті табу мен өшірудің автоматтық құралдарын, өртке қарсы автоматиканы пайдалану мен күтіп-ұстау ережелерін бұзу немесе орындамау, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үшке дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан он беске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға отыздан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға жауапты адамның оны бұзуы, егер ол адам денсаулығына зиян немесе елеулі залал келтірген өрттің шығуына әкеп соқтырса, қылмыс құрамы болмаған кезде, -

      айлық есептік көрсеткіштің елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Осы бапқа қатысты қолданыста әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кездегі елу айлық есептік көрсеткіштен асатын сома елеулі мөлшердегі залал деп танылады.

367-бап. Өрт қауіпсіздігі талаптарына жауап бермейтін өнімдерді шығару және өткізу

      Техникалық регламенттердің талаптарын қоспағанда, жарылыс және өрт қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға жауап бермейтін өнімдерді шығару және өткізу, егер олар денсаулыққа зиян немесе ірі материалдық залал келтірмесе, -

      лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің отыздан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Осы Кодекстің осы бабына қатысты қолданыста әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кездегі жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын сома ірі материалдық шығын деп танылады.

368-бап. Су айдындарында қауіпсіздік ережелерін бұзу

      1. Су айдындарында қауіпсіздік ережелерінің сақталуына жауапты адамның оларды бұзуы немесе орындамауы, егер бұл адам денсаулығына зиян немесе елеулі залал келтірсе, қылмыс белгілері болмаған кезде, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға қырықтан алпысқа дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

369-бап. Атом энергиясын пайдалану кезінде радиациялық қауіпсіздік талаптарын бұзу

      Уәкілетті мемлекеттік органдар белгілеген деңгейден жоғары мөлшерде атмосфераға, сулы ортаға және жер қойнауына радиоактивті заттарды негізсіз немесе әдейі шығарса; сәулеленуге ұшыраған немесе радиоактивтік заттары бар өнімдер мен материалдарды халықтың пайдалануы мен тұтынуы мақсатында осыған уәкілетті мемлекеттік органдардың рұқсатынсыз шаруашылық айналымына тарту; тиісті дайындықтан өтпеген не олардың біліктілігін көрсететін құжаттары жоқ адамдарды, сондай-ақ он сегіз жасқа толмаған немесе медициналық жағынан рұқсат етілмейтін адамдарды атом энергиясын пайдалану объектісіндегі жұмысқа жіберу; радиоактивтік заттар мен иондалған сәулелендіру көздерін есепке алуды және бақылау жасауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды бұзу, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не атом энергиясын пайдалану саласында қызметтің белгілі бір түріне берілген лицензиядан айыруға әкеп соғады.

370-бап. Ядролық қаруды таратпау режимінің талаптарын бұзу

      Ядролық экспорт пен импорттың белгіленген тәртібін бұзу, ядролық материалдарды, атом энергиясын пайдалану объектілерін физикалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды бұзу; ядролық материалдарды есепке алу мен бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды бұзу, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не атом энергиясын пайдалану саласында қызметтің белгілі бір түріне берілген лицензиядан айыруға әкеп соғады.

371-бап. Техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы бұзу

      1. Техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы:

      1) техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін өнімдерді өткізу;

      2) стандарттау жөніндегі мәлімделген нормативтік құжаттың талаптарына сәйкес келмейтін өнімді бөлшек сауда ұйымдарында, рыноктарда сатуға шығару;

      3) тауарларды буып-түю және буып-түйілген тауарларды кез келген орама түрінде өткізу кезінде ережелерді сақтамау, егер бұл өнім сапасының төмендеуіне, бұзылуына немесе өнімнің нормативтен артық ысырап болуына әкеп соқса;

      4) сәйкестігі міндетті растауға жататын, сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларациясы жоқ, сондай-ақ оны қолдан жасаған, қолдану мерзімі өткен немесе тоқтатыла тұрған жағдайда өнімді әкелу және (немесе) өткізу;

      5) тиісті нормативтік құжаттарсыз өнімді (соның ішінде жөндеуден) шығару, жеткізу (өткізу) немесе пайдалану (жарату), жұмыстар мен қызметтерді орындау;

      6) өнімді стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келмейтін конструкторлық, технологиялық және жобалау құжаттамаларын тапсырыс берушіге не өндіріске беру;

      7) сәйкестікті растау және аккредиттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу ережелерін бұзу;

      8) сәйкестік сертификатын негізсіз беру немесе қолданылу күшін растау, сол сияқты сәйкестік туралы декларацияны, декларацияны мәлімдеуді негізсіз қабылдау немесе тіркеу;

      9) зертханалардың сәйкестікті растау кезінде объектілерді сынаудың шынайы емес нәтижелерін беруі;

      10) техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінде және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында сәйкестікті міндетті растау саласында аккредиттелмеген жұмыстарды жүзеге асыру;

      11) мемлекеттік сынақтан немесе метрологиялық аттестаттаудан өтпеген, сондай-ақ тексерілмеген немесе жөнделмеген өлшем құралдарын және стандарттық үлгілерді айналымға шығару;

      12) тиісті рұқсатсыз өлшем құралдарын дайындау, тексеру, калибрлеу және жөндеу, сондай-ақ стандарттық үлгілерді шығару, өлшеуді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттау;

      13) мемлекеттік метрологиялық қадағалауға жататын және метрологиялық аттестаттаудан өтпеген өлшемдерді орындау әдістемелерін қолдану;

      14) тексеруден немесе өлшем құралдарын калибрлеуден өтпеген және (немесе) өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілмеген өлшем құралдарын пайдалану;

      15) өтініштер-декларацияларды тіркеу кезінде өтініш беруші туралы көрінеу шынайы емес мәліметтерді енгізу;

      16) сәйкестік, өтініштер-декларациялар, берілген сәйкестік сертификаттары, өтініш-декларацияларын тіркеген өтініш берушілердің сәйкестікті растау бойынша жұмыстарды жүргізуден жалтаруы туралы, сертификаттаудан бас тарту туралы тіркелген декларациялардың электрондық деректерді есепке алуды жүргізбеу не белгіленген тәртібін бұзып жүргізу, сол сияқты көрсетілген деректерді ұсынбау түрінде жасалған бұзушылық, -

      аккредиттеу аттестатын, сарапшы-аудитор аттестатын тоқтата отырып, жеке тұлғаларды - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - он бестен жиырмаға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      аккредиттеу аттестатынан, сарапшы-аудитор аттестатынан айыра отырып не онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден жүз қырыққа дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Өтініш берушінің тауардың шыққан жері туралы сараптама жүргізу үшін қажет шынайы емес және/немесе бұрмаланған құжаттарды беруі, -

      - айлық есептік көрсеткіштің отыздан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Сарапшы-аудитордың тауардың шыққан жері туралы сертификатты ресімдеу үшін тауар шығарылған елді айқындау бойынша шынайы емес сараптама актісін беруі, -

      - сарапшы-аудитордың тауар шығарылған елді айқындау бойынша аттестатын тоқтата отырып не онсыз айлық есептік көрсеткіштің отыздан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Тауардың шыққан жері туралы шынайы емес сертификат беру және куәландыру, -

      - айлық есептік көрсеткіштің отыздан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Осы баптың екінші, үшінші және төртінші бөлігінде көзделген әрекеттерді (әрекетсіздікті) әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасау, -

      - өтініш берушіге айлық есептік көрсеткіштің елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, тауар шығарылған елді айқындау бойынша сарапшы-аудиторға тауар шығарылған елді айқындау бойынша сарапшы-аудитордың аттестатынан айыра отырып не онсыз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Сарапшы-аудитордың тауар шығарылған елді анықтау бойынша сараптама актісін жасауы және сарапшы ұйымның тауар туралы мәліметтер бұрмаланып көрсетілген тауардың шығарылғаны туралы сараптама актіні беруі, -

      тауардың шығу тегін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларға, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сарапшы-аудитордың аттестатын алты ай мерзімге тоқтата отырып, не онсыз айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі, сараптама ұйымдарына - қызметін тоқтата отырып не онсыз жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде айыппұл салынады.

      8. Техникалық реттеу және өлшем бірліктерін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган бекітетін тізім бойынша тиісінше ресімделген тауардың шығу тегі туралы сараптама актісі және тауардың шығу тегін растайтын құжаттар ұсынылған жағдайда тауардың шығу тегі туралы сертификат беруден бас тарту, -

      аумақтық сауда-өнеркәсіп палатасына айлық есептік көрсеткіштің отыздан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      9. Аумақтық сауда-өнеркәсіп палатасының тауар туралы мәліметтер бұрмаланған және (немесе) дұрыс көрсетілмеген тауардың шығарылуы туралы сертификат беруі, -

      аумақтық сауда-өнеркәсіп палатасына айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде айыппұл салынады.

      10. Аумақтық сауда-өнеркәсіп палатасының тауардың шыққан тегі туралы сертификатты немесе оны беруден бас тарту туралы жазбаша уәжді шешімді беру мерзімін бұзуы, -

      аумақтық сауда-өнеркәсіп палатасына айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде айыппұл салынады.

      11. Тауардың шыққан тегі туралы сертификат алу үшін техникалық реттеу және өлшем бірліктерін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган бекітетін тізім бойынша тауардың шығу тегін растайтын бұрмаланған және (немесе) дұрыс көрсетілмеген құжаттар ұсынуы, -

      дара кәсіпкерлерге - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - оннан жиырмаға дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      12. Осы баптың бірінші, екінші, үшінші және төртінші бөліктерінде көзделген әрекеттерді әкімшілік жаза қолданғаннан кейін жыл ішінде қайталап жасау, -

      тауардың шығу тегін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларға, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сарапшы-аудитордың біліктілік аттестатынан айыра отырып не онсыз айлық есептік көрсеткіштің отыздан қырыққа дейінгі, аумақтық сауда-өнеркәсіп палаталарына - елуден жүзге дейінгі, сараптама ұйымдарына - қызметін тоқтата отырып, елуден жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салынады

372-бап. Өнімнің жекелеген түрлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы бұзу

      Субъектінің тамақ өнімдерінің, химиялық өнімдердің, машиналар мен жабдықтардың, ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы заңнамалық актілерде және техникалық регламенттерде белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтіндігі анықталған кезден бастап өнімдердің өмірлік циклі процестерін жүзеге асыруын тоқтатпауы, сол сияқты мемлекеттік органдардың қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі нұсқауларын орындамауы, -

      қызметі тоқтатыла отырып, өнім тәркілене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден алпысқа дейінгі мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен тоқсанға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мыңнан бір мың екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Осы бапқа қатысты тамақ өнімдерінің, химиялық өнімдердің, машиналар мен жабдықтардың, ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы заңнамалық актілерге сәйкес өнімдердің қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар субъектілер деп танылады.

373-бап. Жабайы өскен сораны жоюға шара қолданбау

      Ауыл шаруашылығы дақылдары егістіктерінде, бақшаларда, жүзімдіктерде, питомниктер мен саябақтарда, егін алқабының, суландыру және ирригациялық-мелиоративтік желілердің жиегінде, тас және темір жолдардың оқшау белдеулерінде, ұйымдардың аумақтарында, қалалар, поселкелер мен басқа да елді мекендер тұрғындарының жер учаскелерінде, сондай-ақ мемлекеттік орман және су қорлары, мемлекеттік қор және ұйғарымнан кейін ұйымдарға бекітіліп берілген жерлерінде жабайы өскен сораны жоюға шара қолданбау, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

374-бап. Есірткіні, психотроптық заттарды және прекурсорларды өткізудің және тұтынудың жолын кесуге шаралар қолданбау

      1. Лауазымды адамының және (немесе) ойын-сауық ұйымы иесінің есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және прекурсорларды өткізудің және (немесе) медициналық емес тұрғыдан тұтынудың жолын кесуге шаралар қолданбауы -

      лауазымды адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден сегіз жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      заңды тұлға қызметіне тыйым салына отырып, лауазымды адамдарға - айлық есептік көрсеткіштің сексеннен жүзге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мыңнан бір мың бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Осы Кодексте аталған ойын-сауық мекемелеріне көңіл көтеру-демалу, театр-ойын-сауығы, спорт, мәдени-демалу мақсаттарында қызмет көрсететін ойын мекемелері, түнгі клубтар, кафе-барлар, мейрамханалар, интернет-кафелер, компьютер, бильярд, боулинг-клубтары мен кинотеатрлар, театр-ойын-сауық мақсаттарындағы объектілер және өзге де үйлер, мекен-жайлар, ғимараттар жатады.

375-бап. Өткізу мақсатынсыз есірткі құралдарымен, психотроптық заттармен және прекурсорлармен заңсыз айналысу

      1. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және прекурсорларды өткізу мақсатынсыз заңсыз түрде дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау немесе салып жіберу, -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде не он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. 16 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар жасаған осы баптың бірінші бөлігінде көзделген іс-әрекеттер, -

      ата-аналарына немесе оларды алмастыратын адамдарға айлық есептік көрсеткіштің үшке дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің жетіден он беске дейінгі мөлшерінде не он бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің он бестен отызға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден сексенге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. 16 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар жасаған осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      ата-аналарына немесе оларды алмастыратын адамдарға бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескерту. Өткізуді мақсат етпей өзі дайындаған, қайта өңдеген, иемденіп алған, сақтаған, тасымалдаған немесе салып жіберген есірткі құралдарын, психотроптық заттарды немесе прекурсорларды өз еркімен тапсырған адам жауаптылықтан босатылады.

376-бап. Есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды насихаттау және заңсыз жарнамалау

      1. Есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды насихаттау, сол сияқты оларды заңсыз жарнамалау, -

      лауазымды адамдарға, - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізіміне енген есірткі құралдарын және психотроптық заттарды мамандандырылмаған баспа басылымдарында жарнамалау, сол сияқты құрамында есірткі құралдары және психотроптық заттар бар дәрілік препараттар үлгілерін жарнамалау мақсатында тарату, -

      тиісті қызмет түріне берілген лицензиядан айыра отырып, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан жиырма беске дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз елуден үш жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бес жүзден жеті жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      Ескертулер.

      1. Осы бапта есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды насихаттау деп жеке және заңды тұлғалардың есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды әзірлеу, дайындау тәсілдері, әдістері туралы және оларды пайдалану, сатып алу орындары туралы мәліметтерді таратуға, сондай-ақ кітап өнімдерінің, бұқаралық ақпарат құралдары өнімдерінің өндірісіне және оны таратуға, аталған мәліметтерді компьютер желілерінде таратуға немесе осы мақсатта да өзге де іс-әрекеттер жасауға бағытталған қызметін түсінген жөн.

      2. Осы бапта есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды заңсыз жарнамалау деп жеке және заңды тұлғалардың адамның қабылдауы мен түйсігіне ол сезіне алмайтындай әсер ететін, оның есірткі құралдарына, психотроптық заттар мен прекурсорларға қызығушылығын қалыптастыратын немесе қолдайтын кез келген ақпаратты кез келген құралдар көмегімен кез келген нысанда тарату және орналастыру жөніндегі қызметін түсінген жөн.

377-бап. Заңсыз медициналық және (немесе) фармацевтикалық қызмет

      1. Қызметтің осы түріне сертификаты және (немесе) лицензиясы жоқ тұлғаның заңсыз медициналық және (немесе) фармацевтикалық қызметпен айналысуы, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бірден беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға - бестен он беске дейінгі мөлшерінде, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарында оны ақылы негізде көрсету, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген әрекеттерді әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасау, -

      жеке тұлғаларға - маман сертификатынан айыра отырып, айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға - алпыстан жетпіске дейінгі мөлшерінде, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - сексеннен жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған кірістері тәркілене отырып, айлық есептік көрсеткіштің алты жүзден жеті жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Заңда белгіленген тәртіппен берілген тиісті құжаттарсыз халық медицинасымен (емшілікпен) айналысу, жаппай емдеу сеанстарын, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып өткізу, -

      тиісті емші дипломынан немесе арнайы рұқсаттан айыра отырып, бір жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, дәрілік заттар тағайындауға уәкілетті медицина қызметкерлерінің сыйақы алу мақсатымен дәрілік заттар жарнамасына қатысуы, медицина қызметкерлерінің дәрілік заттарды жұмыс орнында сатуы, сондай-ақ белгілі бір дәріхана ұйымдарына немесе өзге де ұйымдарға жіберу және олармен ынтымақтастықтың басқа да нысандары, -

      жеке тұлғаларға - маман сертификатынан айыра отырып, айлық есептік көрсеткіштің елуден жүзге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға жүзден үш жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

378-бап. Фармацевтикалық қызмет ережелерін бұзу

      1. Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы тіркеу және қайта тіркеу, өндіру және сапасын бақылау, сынау (зерттеу), сатып алу, тасымалдау, сақтау, таңбалау, өткізу, олармен қамтамасыз ету, қолдану, жою, жарнамалау ережелерін бұзу, егер бұл адамның денсаулығына зиян келтіруге әкеп соқпаса, -

      фармацевтикалық қызметін тоқтата тұрып, жеке тұлғаларға жиырмадан отызға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екі жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Қолдануға рұқсат етілмеген дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы өндіру, сатып алу, тасымалдау, сақтау, өткізу, жарнамалау, егер бұлар адамның денсаулығына зиян келтіруге әкеп соқпаса, -

      қызметін тоқтата тұрып, әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысанасы болып табылатын дәрілік және оларға теңестірілген заттар, емдеу-профилактикалық тағам өнімдері мен азықтық қоспалар, сондай-ақ косметикалық заттар және әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған кірістері тәркілене отырып, жеке тұлғаларға қырықтан елуге дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - сексеннен жүзге дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден төрт жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген, адамның денсаулығына зиян келтіруге әкеп соққан іс-әрекеттер, егер оларда қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысанасы болып табылатын дәрілік және оларға теңестірілген заттар, емдеу-профилактикалық тағам өнімдері мен азықтық қоспалар, сондай-ақ косметикалық заттар және әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған кірістері тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден жүз елуге дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүзден үш жүзге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жеті жүзден мыңға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға, сондай-ақ олардың қызметіне тыйым салуға әкеп соғады.

379-бап. Медицина қызметкерінің рецепттер жазу және дәрілік заттарды өткізу ережелерін бұзуы

      1. Медицина қызметкерінің рецепттер жазу және дәрілік заттарды өткізу ережелерін бұзуы, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған нақ сол әрекет, -

      жеке тұлғаларға - маман сертификатынан айыра отырып, айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

380-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнаманы, сондай-ақ гигиеналық нормативтерді бұзу

      1. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнаманың, сондай-ақ гигиеналық нормативтердің:

      1) өндірістік, қоғамдық, тұрғын үй және басқа да үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықтарды, көлік құралдарын күтіп-ұстау мен пайдалану;

      2) құрылыс салуға жер учаскесін таңдау;

      3) объектілерді күтіп-ұстау, пайдалану, жобалау, салу, қайта жаңғырту, жөндеу және пайдалануға беру;

      4) өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдер;

      5) шаруашылық-тұрмыстық және гигиеналық мақсаттағы тауарлар мен оларды өндіру технологиялары;

      6) тамақ өнімдері, оларды өндіру, буып-түю, тасымалдау, сақтау, сату, кәдеге жарату және жою жөніндегі шарттар;

      7) Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін өнімдер;

      8) халықтың арнайы, емдік-алдын алу, балалар, диеталық және қоғамдық тамақтануын ұйымдастыру;

      9) химиялық заттарды, биологиялық және дәрі-дәрмек заттары мен материалдарын қолдану;

      10) су көздері (шаруашылық-ауыз су мақсатында су жинау орындары) шаруашылық-ауыз суымен жабдықтау және мәдени-тұрмыстық су пайдалану орындары мен су объектілерінің қауіпсіздігі;

      11) қалалық және селолық елді мекендердегі, өнеркәсіп ұйымдары аумақтарындағы атмосфералық ауа, өндірістік, тұрғын үйдің және басқа да үй-жайлардың ауасы, микроклиматы;

      12) топырақ пен олардың қауіпсіздігі, қалалық және селолық елді мекендердің, өнеркәсіп, құрылыс алаңдарының аумақтарын күтіп-ұстау;

      13) өндіріс пен тұтыну қалдықтарын жинау, пайдалану, қолдану, зарарсыздандыру, тасымалдау, сақтау және көму;

      14) еңбек, тұрмыстық қызмет көрсету, медициналық қамтамасыз ету арнайы және емдеу-профилактикалық тамақтану жағдайлары;

      15) биологиялық заттармен, биологиялық және микробиологиялық организмдермен және олардың токсиндерімен жұмыс істеу жағдайлары;

      16) адамға әсер етудің физикалық факторларының көздерімен жұмыс істеу жағдайлары;

      17) халықтың түрлі топтарын тәрбиелеу, оқыту, тұру және өндірістік практика жағдайлары;

      18) халықты гигиеналық тәрбиелеу және оқыту;

      19) радиациялық, химиялық, микробиологиялық, токсикологиялық, паразитологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

      20) жұмыстар мен қызметтерді ұйымдастыруға, шикізаттың жаңа түрлеріне, технологиялық жабдықтар мен процестерге, құрал-саймандарға, азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдеріне, құрылыс материалдарына, ион сәулелерінің көздеріне, ыдысқа, химиялық, биологиялық және дәрі-дәрмек заттарына, орайтын және полимерлік материалдарға, парфюмерлік-косметикалық, полиграфиялық өнім мен кеңінен тұтынылатын басқа да тауарларға әзірленетін нормативтік-техникалық құжаттама (стандарттар, техникалық шарттар, рецептілер);

      21) дезинфекциялық, дератизациялық және дезинсекциялық құралдарды, жабдықтарды, материалдарды әзірлеуді, сынауды, дайындауды, өндіруді, сақтауды, тасымалдауды, сатуды, қолдануды, дезинфекция қызметі объектілерін ұстау мен пайдалануды қамтитын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ұйымдастыру және жүзеге асыру, сондай-ақ жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тиімділігі мен қауіпсіздігін бақылау;

      22) медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерилизациялау мен дезинфекциялауды жүргізу шарттары;

      23) дәрілік заттардың өнеркәсіптік өндірісінің жағдайлары;

      24) тамақ өнімдерін йод, темір мен микроэлементтер қосылыстарымен байытатын тұзды йодтау;

      25) ықтимал қауіпті химиялық және биологиялық заттарды қолдану мен пайдалануға және олардың жол берілетін шекті шоғырлануы;

      26) оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағын санитарлық қорғауды жүзеге асыру жөніндегі санитарлық-індетке қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, шектеу іс-шараларын енгізу, оның ішінде жұқпалы және паразитарлық аурулармен науқастарға қатысты карантиндік іс-шараларды енгізу, медициналық қарауды жүргізу, халықты профилактикалық егу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге;

      27) шикізатты сақтау және қайта өңдеу;

      28) объектілерді кәріздеу, жарықтандыру, вентиляциялау және сумен қамтамасыз ету;

      29) жолаушыларды тасымалдау шарттары;

      30) объектілерді жою, консервациялау, бейінін қайта өзгерту;

      31) осы Кодекстің 180, 371-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, өндірістік бақылауды жүзеге асыру бойынша және абайсыздықтан жаппай ауруға немесе адамдардың улануына, немесе адам өліміне әкеп соқтырмаған талаптарын бұзу, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жетпістен жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға, не қызметін тоқтатуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі мөлшерінде, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүз отыздан екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға, не қызметіне тыйым салуға әкеп соғады.

381-бап. Медициналық қызмет көрсетуді дәйексіз жарнамалау

      Мұндай қызмет түріне лицензиясы және оны жарнамалауға медициналық қызмет көрсетулер саласындағы бақылау жөніндегі мемлекеттік орган берген рұқсаты жоқ жарнама берушінің медициналық қызметтер көрсету жарнамасын, сондай-ақ профилактиканың, диагностиканың, емдеудің және медициналық оңалтудың жаңа әдістері мен құралдарының жарнамасын таратуы, егер бұл іс-әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      жеке тұлғаларға - онға дейінгі айлық есептік көрсеткіштің, лауазымды адамдарға - оннан жиырма беске дейінгі, заңды тұлғаларға жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

382-бап. Қорғаныш тапшылығы вирусы инфекциясын жұқтырғандармен, ЖҚТБ-мен, соз ауруларымен, туберкулезбен ауыратындармен қатынаста болып жүрген, сондай-ақ дәрігердің тағайындауынсыз есірткі құралдарын немесе психотроптық заттарды пайдаланушы адамдардың медициналық тексеруден және емделуден жалтаруы

      1. Денсаулық сақтау мекемесінің жазбаша түрде жасаған ескертуінен кейін де қорғаныш тапшылығы вирусы инфекциясын жұқтырғандармен, ЖҚТБ-мен, соз ауруларымен, туберкулезбен ауыратындармен қатынаста болуды жалғастырып жүрген адамдардың медициналық тексеруден және емделуден жалтаруы, -

      айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Маскүнемдікпен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп танылған не дәрігердің тағайындауынсыз есірткі құралдарын немесе психотроптық заттарды пайдаланып жүргені туралы жеткілікті деректер бар адамдардың медициналық тексеруден және емделуден жалтаруы, -

      айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

383-бап. Айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулармен ауыратын адамдардың емделуден жалтаруы

      1. Айналасындағыларға қауіп төндіретін, тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін аурулармен ауыратын адамдардың, сондай-ақ денсаулық сақтау мекемесінің жазбаша жасаған ескертуінен кейін де олармен қатынаста болып жүрген және профилактикалық емдеуді қажет ететін адамдардың дәрі-дәрмек құралдарын қабылдаудан бас тартуы және емделуден өзге де жалтаруы, -

      айлық есептік көрсеткіштің беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Ата-аналардың немесе оларды алмастыратын адамдардың, айналасындағыларға қауіп төндіретін, тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін аурулармен ауыратын кәмелетке толмаған балаларын емдетуден жалтаруы, -

      жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

384-бап. Айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулармен ауыратын адамдардың жұқтыру көзін және өздерімен қатынаста болған адамдарды жасыруы

      Айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулармен ауыратын адамдардың жұқтыру көзін және осы ауруларды басқа адамдарға жұқтыру қаупін туғызатын өздерімен қатынаста болған адамдарды жасыруы, -

      айлық есептік көрсеткіштің беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

385-бап. Денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық қызметпен айналысуға рұқсат беру құжаттарын алу кезінде көрінеу жалған мәліметтер мен ақпараттар ұсынуы

      1. Денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық қызметпен айналысуға рұқсат беру құжаттарын алу кезінде көрінеу жалған мәліметтер мен ақпараттар, оның ішінде құжаттарды бұрмалау жолымен табыс етуі, егер бұл іс-әрекетте қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі, лауазымды тұлғаларға оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған нақ сол әрекет, -

      жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі, лауазымды адамдарға жиырмадан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

22-тарау. Қоғамдық тәртіпке және имандылыққа қол сұғатын
әкімшілік құқық бұзушылық

386-бап. Ұсақ бұзақылық

      1. Ұсақ бұзақылық, яғни қоғамдық орындарда былапыт сөйлеу, жеке тұлғаларды қорлап тиісу, тұрғын жайларды, ортақ пайдалану орындарын қорлау және қоғамдық тәртіпті және жеке тұлғалардың тыныштығын бұзатын, төңірегіндегілерді сыйламаушылықты білдіретін басқа да осындай іс-әрекеттер, -

      айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не бес тәулікке дейін мерзімге әкімшілік қамауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не бестен он тәулікке дейін мерзімге әкімшілік қамауға әкеп соғады.

387-бап. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын адамның заңды талабына бағынбау

      1. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын адамның заңды талабына бағынбау, -

      айлық есептік көрсеткіштің үштен беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -

      айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

388-бап. Кәмелетке толмағандар жасаған бұзақылық

      Он төрт жастан он алты жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар жасаған Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 257-бабының бірінші бөлігінде көзделген ұсақ бұзақылық немесе бұзақылық, -

      ата-аналарға немесе оларды алмастыратын адамдарға айлық есептік көрсеткіштің екіден беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

389-бап. Елді мекендерде атыс қаруынан ату, пиротехникалық қондырғыларды жару

      1. Елді мекендерде және бұл үшін бөлінбеген орындарда жеке тұлғалардың тыныштығын әрі белгіленген тәртіпті бұзатын атыс қаруы мен газды қарудан, сондай-ақ қолдан жасалған немесе соған бейімделіп жасалған қарудан ату, -

      қаруды тәркілеп, айлық есептік көрсеткіштің бірден үшке дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Елді мекендерде және бұл үшін бөлінбеген орындарда жеке тұлғалардың тыныштығы мен белгіленген тәртіпті бұзатын және ірі материалдық залал келтіруге әкеп соқпаған арнайы және қолдан жасалған

      пиротехникалық қондырғыларды жару, -

      пиротехникалық құралдар мен қондырғынарды тәркілей отырып, айлық есептік көрсеткіштің бірден үшке дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Он алты жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар жасаған, осы баптың екінші бөлігінде көзделген іс-әрекеттер, -

      пиротехникалық құралдарын тәркілей отырып, ата-аналарға немесе оларды алмастыратын адамдарға ескерту жасауға не айлық есептік көрсеткіштің екіге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған, сол сияқты бір жыл ішінде түнгі уақытта тыныштықта бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылған адам жасаған іс-әрекеттер, -

      айлық есептік көрсеткіштің екіден алтыға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға, не он тәулікке дейін мерзімге әкімшілік қамауға әкеп соғады.

390-бап. Тыныштықты бұзу

      Жеке тұлғалардың қалыпты демалысы мен тыныштығына кедергі келтіретін, түнгі уақыттағы (сағат 23-тен таңғы 6-ға дейін) тыныштықты бұзу, соның ішінде тұрғын үй-жайларда және олардың сыртында шұғыл қажеттілікпен байланыссыз шу шығаратын жұмыстарды жүргізу, -

      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - айлық есептік көрсеткіштің екіге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - онға дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға оннан қырыққа дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

391-бап. Арнайы қызметтерді көрінеу жалған шақыру

      1. Мемлекеттік өртке қарсы қызметті, полицияны, медициналық жедел жәрдемді, авариялық қызметтерді, авариялық-құтқару қызметтерді көрінеу жалған шақыру, -

      айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған не аварияларды, өрттерді, табиғи апат зардаптарын жою кезеңінде жасалған іс-әрекеттер, -

      айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан қырыққа дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Он төрт жастан он алты жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар жасаған, осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген іс-әрекеттер, -

      ата-аналарға немесе оларды алмастыратын адамдарға ескерту жасауға немесе айлық есептік көрсеткіштің беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

392-бап. Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық фактісі туралы көрінеу жалған ақпарат беру

      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізетін органға сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық фактісі туралы көрінеу жалған ақпарат беру, -

      елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не оннан жиырма бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға әкеп соғады.

393-бап. Үйде жасалатын күшті алкоголь ішімдіктерін дайындау және сату

      Самогон, чача, тұт арағы, брага және басқа да күшті алкоголь ішімдіктерін сату мақсатымен заңсыз дайындау, сол сияқты аталған алкоголь ішімдіктерін сату, -

      алкоголь ішімдіктерін, аппараттарды, оларды дайындауға арналған шикізаттарды және жабдықтарды, сондай-ақ оларды сатудан түскен ақша мен өзге де құндылықтарды тәркілей отырып, бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

394-бап. Алкоголь ішімдіктерін ішу немесе қоғамдық орындарға мас күйінде келу

      1. Жергілікті атқарушы орган алкоголь ішімдіктерін құйып сатуға рұқсат еткен сауда және қоғамдық тамақтандыру ұйымдарынан басқа, көшелерде және басқа да қоғамдық орындарда алкоголь ішімдіктерін ішу немесе қоғамдық орындарға адамның қадір-қасиетіне әрі қоғамдық имандылыққа нұқсан келтіретіндей мас күйінде келу, -

      ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      айлық есептік көрсеткіштің бірден екіге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, алкоголь ішімдіктерін ішкені немесе қоғамдық орынға мас күйінде келгені үшін бір жыл ішінде екі рет әкімшілік жаза қолданылған адамның жасаған іс-әрекеттері, -

      айлық есептік көрсеткіштің екіден төртке дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға, не он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға әкеп соғады.

395-бап. Жекелеген қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салуды бұзу

      1. Қазақстан Республикасының заңнамасында темекі шегуге тыйым салу белгіленген жекелеген қоғамдық орындарда темекі шегу, -

      ескерту жасауға немесе бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, -

      айлық есептік көрсеткіштің екіден беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Жұмыс берушінің темекі шегу үшін арнаулы орындар бөлуді көздейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы, -

      лауазымды адамға айлық есептік көрсеткіштің онға дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаларға - оннан қырыққа дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

396-бап. Қоғамдық орындарда есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және прекурсорларды медициналық тұрғыдан тыс тұтыну

      1. Қоғамдық орындарда есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және прекурсорларды медициналық тұрғыдан тыс тұтыну, -

      айлық есептік көрсеткіштің бірден екіге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      айлық есептік көрсеткіштің екіден үшке дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

397-бап. Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде болуы

      1. Кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің ертіп жүруінсіз түнгі уақытта (сағат 22-ден таңғы 6-ға дейін) ойын-сауық мекемелерінде болуы, -

      заңды өкілдерге ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      заңды өкілдерге айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

398-бап. Құмар ойындар

      1. Бұл үшін бөлінбеген орындарда құмар ойындарға (ақшаға, затқа және басқа құндылықтарға) қатысу, сол сияқты бұған арнайы рұқсаты жоқ адамдардың спорттық және өзге де жарыстарға ұтыс тігуі, -

      ойын құралдарын, ақшасын, заттары мен өзге де құндылықтарын тәркілей отырып, жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға немесе он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға алуға әкеп соғады.

      2. Қазақстан Республикасының жиырма бір жасқа дейінгі азаматтарын құмар ойындармен және (немесе) ақшаға, заттарға және өзге де құндылықтарға бәс тігумен айналысуға тарту және рұқсат ету, -

      жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға немесе он бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға алуға әкеп соғады.

399-бап. Қазақстан Республикасының ойын бизнесі туралы заңнамасын бұзу

      1. Ойын мекемелерін, тотализатордың немесе букмекер кеңсесінің кассаларын тұрғын үй қорына жатпайтын ғимараттарда орналастыру туралы талаптарды сақтамау, оларды өнеркәсіп орындары мен олардың кешендерінің ғимараттарында және басқа да өндірістік, коммуналдық объектілерде және қойма объектілерінде, ғибадат ету ғимараттарында (құрылыстарында), мемлекеттік органдар мен мекемелердің, білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет ұйымдарының, әуежайлардың, вокзалдардың ғимараттарында, қалалық және қала маңындағы қатынастағы қоғамдық көліктің барлық түрлерінің станциялары мен аялдамаларында орналастыру, -

      лицензиясының қолданылуын тоқтата отырып, жеке тұлғаларға - елу, лауазымды адамдарға - жүз, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Құмар ойындарды Қазақстан Республикасының ойын бизнесі туралы заңнамасында белгіленген орындардан тыс жерлерде ұйымдастыру және өткізу, -

      ойын жабдықтары, заңдастырылған белгілері, ақшалары мен әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған өзге де табысы тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - елу, лауазымды адамдарға - жүз, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Ойын автоматына технологиялық түрде енгізілген ұтыс проценті бойынша талаптарды сақтамау, -

      әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған табысы тәркілене отырып, және лицензиясының қолданылуын тоқтата отырып не онсыз жеке тұлғаларға - елу, лауазымды адамдарға - жүз, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Ойын бизнесін ұйымдастырушының міндетті резервтерді қалыптастыру, орналастыруды қамтамасыз ету және оларды Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және жағдайларда пайдалану жөніндегі шарттарды орындамауы, -

      лицензиясының қолданылуын тоқтата отырып, лауазымды адамдарға - жүз, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Ойын автоматтарын немесе олардың бөлшектерін қабырғаларға, терезе мен есіктің ойықтарына монтаждау, -

      лицензиясының қолданылуын тоқтата отырып, жеке тұлғаларға - елу, лауазымды адамдарға - жүз, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Ойын бизнесін ұйымдастырушының заңнамада көзделмеген ойын бизнесі саласындағы қызмет түрлерін жүзеге асыруы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында онлайн-казино ұйымдастыруы және өткізуі, не ақшадан басқа, өзге де мүлік түрінде ставкаларды қабылдауды көздейтін құмар ойындарын және (немесе) бәс тігуді ұйымдастыру -

      ойын жабдықтары, заңдастырылған белгілері, ақшалары мен әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған өзге де табысы тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - елу, лауазымды адамдарға - жүз, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      7. Ойын бизнесін ұйымдастырушының казино кассалары мен ойын орындарын бейне жазу жүйелерімен жабдықтау жөніндегі талаптарды сақтамауы не жазылған ақпаратты сақтау мерзімдерін немесе тіркеу шарттарын бұзуы -

      лицензиясының қолданылуын тоқтата отырып, лауазымды адамдарға - екі жүз, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      8. Бір казинода кемінде жиырма ойын үстелін, ойын автоматтары залында кемінде елу ойын автоматын орнату жөніндегі талаптарды сақтамау, -

      лицензиясының қолданылуын тоқтата отырып, лауазымды адамдарға - жүз, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      9. Ойын бизнесін ұйымдастырушының ойын автоматтарын Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасының талаптарын бұза отырып пайдалануы -

      лицензиясының қолданылуын тоқтата отырып, лауазымды адамдарға - екі жүз, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      10. Аппараттық-бағдарламалық кешен мен ойын жабдықтары арқылы жасалған ставкалардың жалпы сомасын қабылдауды, оның бірыңғай есебін жүргізуді, бәс тігуге қатысушылардың ставкаларын өңдеуді және ұтысты төлеуді жүзеге асыру және қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді орындамау не бәс тігуге қатысушылардың нәтижесіне өздері ставка жасаған оқиғаның дамуы мен аяқталуын қадағалауға мүмкіндік беретін ойын жабдығын орнатуға міндеттерін орындамау, -

      лицензиясының қолданылуын тоқтата отырып, лауазымды адамдарға - екі жүз, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      11. Осы баптың бірінші, төртінші, бесінші, жетінші, сегізінші, тоғызыншы және оныншы бөліктерінде көзделген іс-әрекеттерді әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасау, -

      лицензиясынан айыра отырып, жеке тұлғаларға - жүз, лауазымды адамдарға - екі жүз, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      12. Осы баптың екінші және алтыншы бөліктерінде көзделген іс-әрекеттерді әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасау, -

      ойын жабдықтары, заңдастырылған белгілері, ақшалары мен әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған өзге де табысы тәркілене отырып, жеке тұлғаларға - жүз, лауазымды адамдарға - екі жүз, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      13. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген іс-әрекеттерді әкімшілік жаза тағайындалғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасау, -

      әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған табысы тәркілене отырып, және лицензиясынан айыра отырып не онсыз жеке тұлғаларға - жүз, лауазымды адамдарға - екі жүз, дара кәсіпкерлерге және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

400-бап. Эротикалық мазмұндағы өнімдерді жарнамалау

      Осы мақсаттар үшін бөлінбеген орындарда эротикалық мазмұндағы өнімдерді сату, тарату немесе жарнамалау, -

      эротикалық мазмұндағы өнімдерді тәркілей отырып, жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

401-бап. Тарих және мәдениет ескерткіштерінің сақталып тұруына қатер төндіру, тарих және мәдениет ескерткіштерін бүлдіру және (немесе) құрту

      1. Тарих және мәдениет ескерткіштерінің сақталып тұруына қатер төндіру, -

      жеке тұлғаларға - бестен онға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - отыздан қырыққа дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жүзден екі жүзге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - оннан жиырмаға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жетпіске дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүзден үш жүз елуге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері жоқ мемлекет қорғайтын тарих және мәдениет ескерткіштерін бүлдіру және (немесе) құрту, -

      жүргізілетін жұмыстарды тоқтата отырып, жеке тұлғаларға - оннан жиырмаға дейінгі, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейінгі, дара кәсіпкерлерге, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпістен жүзге дейінгі, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүзден екі жүз елуге дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -

      жеке тұлғаларға - оннан жиырмаға дейінгі, л