Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 14 желтоқсандағы № 1232 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 21 шілдедегі № 747 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 21 қыркүйектегі № 650 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 21.09.2021 № 650 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Жылу электр станцияларының қазандықтарына отынның әр түрін жағу кезінде қоршаған ортаға шығатын эмиссияларға қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 14 желтоқсандағы № 1232 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 47, 562-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      тақырыбындағы және 1-тармақтағы "қазандықтарына" деген сөз "қазандық қондырғыларына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Жылу электр станцияларының қазандықтарында отынның әр түрін жағу кезінде қоршаған ортаға шығатын эмиссияларға қойылатын талаптар" техникалық регламентінде:

      тақырыбындағы "қазандықтарында" деген сөз "қазандық қондырғыларында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-тармақта:

      "қазандықтарында" деген сөз "қазандық қондырғыларында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "энергетикалық блоктарының" деген сөздер алып тасталсын;

      2-тармақта:

      бірінші бөлігіндегі "электр энергиясын өндіру жөніндегі энергетикалық блоктардың қазандықтарына (бұдан әрі - қазандық)" деген сөздер "ЖЭС қазандық қондырғыларына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөлік алып тасталсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Техникалық регламентті қолдану мақсаттары үшін қоршаған ортаға шығатын эмиссияларға қойылатын талаптар қолданылатын қазандық қондырғыларын сәйкестендіру өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган бекіткен қазандық қондырғыларын қауіпсіз пайдалану ережесіне сәйкес қазандық қондырғыларын жасаушының ілеспе құжаттамасының негізінде жүзеге асырылады. Жағатын отын түріне қарай қазандық қондырғылары:

      1) көмірмен:

      2) мазутпен;

      3) газбен;

      4) аралас түрде жұмыс істейтін болып бөлінеді.";

      5-тармақта:

      1) тармақшадағы "қазандықта" деген сөз "қазандық қондырғысында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) отын - қазандық қондырғысында жағылатын кез келген қатты, сұйық немесе газ тәріздес (биомассаны қоспағанда) жанатын зат (заттар қоспасы);";

      6-тармақта:

      "қазандықтар" деген сөз "қазандық қондырғылары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "қазандықтарды" деген сөз "қазандық қондырғыларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9-тармақта:

      1) тармақшадағы "электр энергиясын өндіру жөніндегі энергетика блоктарының" деген сөздер "қазандық қондырғыларының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақшада:

      "қазандық" деген сөз "қазандық қондырғысы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

      "түтін газдарының сапасын бақылау жүйелерімен және (немесе) аспаптарымен жарақтандыру 2012 жылғы 31 желтоқсанға дейін аяқталсын;";

      6) тармақшаның оныншы абзацындағы "қазандықтарды" деген сөз "қазандық қондырғыларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11-тармақтағы "энергетикалық блоктар құрамындағы қазандықтарды" деген сөздер "ЖЭС-тің қазандық қондырғыларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14-тармақтағы "Қазандықтардан" деген сөз "Қазандық қондырғыларынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Қайта жаңартылатын және 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қайтадан іске қосылатын, мыналармен жұмыс істеп тұрған ЖЭС-тегі қазандық қондырғылары үшін:";

      мынадай мазмұндағы 15-1-тармақпен толықтырылсын:

      "15-1. Қайта жаңартылғанға дейін мыналармен жұмыс істеп тұрған ЖЭС қазандық, қондырғылары үшін:

      1) қатты отынмен, қатты бөлшектер эмиссияларының техникалық үлестік нормативтері осы Техникалық регламентке 2-1-қосымшаның 1-кестесінде көрсетілген мәндерден аспауға тиіс;

      2) қатты және сұйық отынмен, күкірт оксидтері эмиссияларының техникалық үлестік нормативтері осы Техникалық регламентке 2-1-қосымшаның 2-кестесінде көрсетілген мәндерден аспауға тиіс;

      3) қатты, сұйық және газ тәріздес отынмен, азот оксидтері эмиссияларының техникалық үлестік нормативтері осы Техникалық регламентке 2-1-қосымшаның 3-кестесінде көрсетілген мәндерден аспауға тиіс.";

      16-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңадан салынатын, мыналармен жұмыс істейтін ЖЭС қазандық қондырғылары үшін:";

      17-тармақтың екінші бөлігіндегі "2-қосымшаның 2 және 3-кестелерінде және 3-қосымшаның 2 және 3-кестелерінде" деген сөздер "2, 2-1, 3-қосымшалардың 2 және 3-кестелерінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18-тармақтың бірінші бөлігіндегі "қазандықтан" деген сөз "қазандық қондырғыларынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20-тармақтың екінші бөлігіндегі "2-қосымшаның 1-3 кестелері және 3-қосымшаның 1-кестесі бойынша" деген сөздер "2, 2-1, 3-қосымшалардың 1-кестесі бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22-тармақтағы "кәсіпорындардың" деген сөз "ЖЭС-тің" деген сөзбен ауыстырылсын;

      28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. ЖЭС қызметінің нәтижесінде пайда болатын қалдықтар арнайы бөлінген алаңдарда сақталуы тиіс. ЖЭС қалдықтар пайда болған сәттен бастап олармен қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс.";

      34, 35, 36, 37-тармақтар алып тасталсын;

      38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "38. Қазақстан Республикасының аумағында ЖЭС қазандық қондырғыларында отынның әрқилы түрін жағу кезінде атмосфераға шығатын эмиссиялардың техникалық үлестік нормативтері осы Техникалық регламентке сәйкес мынадай мерзімдерде қолданысқа енгізіледі:

      1) 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс істеп тұрған ЖЭС-те қайта жаңартылатын және жаңадан іске қосылатын қазандық қондырғылар үшін осы Техникалық регламентке 2-қосымшаның 1-3-кестелерінде көрсетілген қатты бөлшектер, күкірт пен азот оксидтерінің атмосфераға эмиссияларының техникалық үлестік нормативтері қолданылатын болады;

      2) қайта жаңғыртқанға дейін ЖЭС-тің жұмыс істеп тұрған қазандық қондырғылары үшін осы Техникалық регламентке 2-1-қосымшаның 1-3-кестелерінде көрсетілген қатты бөлшектердің, күкірт пен азот оксидтерінің атмосфераға эмиссияларының техникалық үлестік нормативтері қолданылатын болады;

      3) 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңадан салынатын ЖЭС қазандық қондырғылары үшін осы Техникалық регламентке 3-қосымшаның 1-3-кестелерінде көрсетілген қатты бөлшектердің, күкірт пен азот оксидтерінің атмосфераға эмиссияларының техникалық үлестік нормативтері қолданылатын болады.

      ЖЭС қазандық қондырғыларын қайта жаңарту қажеттігі туралы шешімді және оны өткізу мерзімдерін электр энергетикасы саласындағы уәкілетті орган мен кәсіпорындардың меншік иесі бекітеді.";

      Техникалық регламентке 2-қосымшада:

      1-кестеде:

      тақырыбындағы "ЖЭС-да жұмыс істеп тұрған, қайта жаңартылатын және 2012 жылғы 31 желтоқсанға дейін іске қосылатын қазандар" деген сөздер "жұмыс істеп тұрған ЖЭС-тегі қайта жаңартылатын және 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңадан іске қосылатын қазандық қондырғылары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "

1180 және одан көп (1650 және одан көп)

0,6 - 2,5

2,5-тен астам

0,16 - 0,24

0,24

4,70 - 7,05

7,05

400 - 600

600


      ";

      2-кестенің тақырыбындағы "ЖЭС-да жұмыс істеп тұрған, қайта жаңартылатын және 2012 жылғы 31 желтоқсанға дейін іске қосылатын қазандар" деген сөздер "жұмыс істеп тұрған ЖЭС-тегі қайта жаңартылатын және 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңадан іске қосылатын қазандық қондырғылары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-кесте

Отынның қатты, сұйық және газ тәріздес түрлеріне арналған жұмыс
істеп тұрған ЖЭС-тегі қайта жаңартылатын және 2013 жылғы
1 қаңтардан бастап іске қосылатын қазандық қондырғылары
үшін азот оксидтерінің атмосфераға эмиссияларының
техникалық үлестік нормативтері

Қазандықтардың жылу қуаты Q, МВт (қазандықтың бу өнімділігі D, т/с)

Отын түрі

Жылу энергиясының бір бірлігіне NOx жаппай шығарындысы,г/МДж

NOx жаппай шығарындысы кг/т.у.т

Альфа=1,4 мг/м3* кезінде түтін газдарындағы NOx жаппай шоғырлануы

1

2

3

4

5

299-ға дейін

(420-ға дейін)

газ

0,088

2,58

255

мазут

0,103

3,02

290

қоңыр көмір:
қатты күл алу

0,188

5,47

500

сұйық күл алу

0,206

6,05

550

тас көмір:
қатты күл алу

0,208

6,10

570

сұйық күл алу

0,256

7,49

700

300 және одан көп

(420 және одан көп)

газ

0,100

2,93

290

мазут

0,124

3,64

350

қоңыр көмір:
қатты күл алу

0,214

6,27

570

сұйық күл алу

-

-

-

тас көмір:
қатты күл алу

0,237

6,96

650

сұйық күл алу

0,292

8,56

800


      * Қалыпты жағдайлар кезінде (температура 0оС, қысым 101,3 кПа) құрғақ газдарға есептелген.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-қосымшамен толықтырылсын:

  "Техникалық регламентке
2-1-қосымша
1-кесте

Қатты отынның барлық түрлеріне арналған қайта жаңартылғанға
дейін ЖЭС-тің жұмыс істеп тұрған, қазандық қондырғылары
үшін қатты бөлшектердің атмосфераға эмиссияларының
техникалық үлестік нормативтері

Қазандықтардың жылу қуаты Q, МВт (қазандықтың бу өнімділігі D, т/с)

Күлдің келтірілген құрамы А пр, % х кг/МДж

Жылу энергиясының бір бірлігіне қатты бөліктердің жаппай шығарындысы, г/МДж

Қатты бөлшектердің жаппай шығарындысы кг/т.у.т

Альфа=1,4 мг/м3* кезінде түтін газдарындағы бөліктердің жаппай шоғырлануы

299-ға дейін

(420-ға дейін)

0,6-дан кем

0,6 - 2,5

2,5-тен астам

0,28

0,28 - 0,36

0,36

8,21

8,21 - 10,56

10,56

700

700 - 900

900

300 және одан көп

(420 және одан көп)

0,6-дан кем 0,6 - 2,5 2,5-тен астам

0,24

0,24 - 0,48

0,48

7,04

7,04-14,08

14,08

600

600-1200

1200

1180 және одан көп

(1650 және одан көп)

0,6 - 2,5

2,5-тен астам

0,48 - 0,64

0,64

14,08 - 18,77

18,77

1200 - 1600

1600


      * Қалыпты жағдайлар кезінде (температура 0оС, қысым 101,3 кПа).

      2-кесте

Отынның қатты және сұйық түрлеріне арналған қайта жаңартқанға
дейін ЖЭС-тегі жұмыс істеп тұрған қазандық қондырғылары
үшін күкірт оксидтерінің атмосфераға эмиссияларының
техникалық үлестік нормативтері

Қазандықтардың жылу қуаты Q, МВт (қазандықтың бу өнімділігі D, т/с)

Күкірттің келтірілген құрамы S % х пр, кг/МДж

Жылу энергиясының бір бірлігіне SO х жаппай шығарындысы, г/МДж

SO х жаппай шығарындысы г/т.у.т

Альфа=1,4 мг/м3* кезінде түтін газдарындағы SO х жаппай шоғырлануы

299-ға дейін

(420-ға дейін)

0,045 және одан кем

0,045-тен

0,875

1,5

25,7

44,0

2 000

3 400

300 және одан көп

(420 және одан көп)

0,045 және одан кем 0,045-тен астам

0,875

1,3

25,7

38,0

2 000

3 000


      * Қалыпты жағдайлар кезінде (температура 0оС, қысым 101,3 кПа) құрғақ газға есептелген

      3-кесте

Отынның қатты, сұйық және газ тәріздес түрлеріне арналған қайта
жаңартқанға дейін ЖЭС-тің жұмыс істеп тұрған қазандық
қондырғылары үшін азот оксидтерінің атмосфераға
эмиссияларының техникалық үлестік нормативтері

Қазандықтардың жылу қуаты Q, МВт (қазандықтың бу өнімділігі D, т/с)

Отын түрі

Жылу энергиясының бір бірлігіне NOx жаппай шығарындысы, г/МДж

NOx жаппай шығарындысы кг/т.у.т

Альфа=1,4 мг/м3* кезінде түтін газдарындағы NOx жаппай шоғырлануы

1

2

3

4

5

299-ға дейін

(420-ға дейін)

газ

0,121

3,54

350

мазут

0,142

4,16

400

қоңыр көмір:
қатты күл алу

0,225

6,60

600

сұйық күл алу

0,244

7,15

650

тас көмір:
қатты күл алу

0,248

7,28

680

сұйық күл алу

0,317

9,10

850

300 және одан көп

(420 және одан астам)

газ

0,138

4,05

400

мазут

0,178

5,21

500

қоңыр көмір:
қатты күл алу

0,225

6,60

600

сұйық күл алу

-

-

-

тас көмір:
қатты күл алу

0,310

9,10

850

сұйық күл алу

0,383

11,24

1050


      * Қалыпты жағдайлар кезінде (температура 0оС, қысым 101,3 кПа) құрғақ газға есептелген"

      Техникалық регламентов 3-қосымшада:

      1-кестеде:

      тақырыбындағы "жұмыс істеп тұрған, қайта жаңартылатын және 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап іске қосылатын қазандықтар" деген сөздер "2013 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңадан салынатын қазандық қондырғылары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "

1180 және одан көп

(1650 және одан көп)

0,6 - 2,5

2,5 көп

0,04 - 0,08

0,08

1,18 - 2,36

2,36

100 - 200

200


      ";

      2 және 3-кестелердің тақырыбындағы "жұмыс істейтін, қайта жаңартылатын және 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап іске қосылатын қазандар" деген сөздер "жаңадан салынатын қазандық қондырғылары" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі К. Мәсімов

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады