Мемлекеттік мәдениет ұйымдарын аттестаттауды жүргізу қағидасын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 127 Қаулысы.

      "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы 20-1-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік мәдениет ұйымдарын

      аттестаттауды жүргізу қағидасы бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он

      күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 11 ақпандағы
№ 127 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік мәдениет ұйымдарын аттестаттауды жүргізу қағидасы
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Мемлекеттік мәдениет ұйымдарын аттестаттауды жүргізу қағидасы "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 20-1-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді және мемлекеттік мәдениет ұйымдарын аттестаттауды жүргізу тәртібін белгілейді.

      2. Мемлекеттік мәдениет ұйымдарын аттестаттау (бұдан әрі - ұйымдарды аттестаттау) олардың негізгі қызметінің тиімділігін бағалау және материалдық, еңбек және қаржы көздерін ұтымды пайдалану, осы негізде олардың желілері мен құрылымдарын ретке келтіру үшін өткізіледі.

      3. Ұйымдарды аттестаттауды:

      1) республикалық маңызы бар ұйымдарды - мәдениет саласындағы уәкілетті орган;

      2) жергілікті маңызы бар ұйымдарды - облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі - жергілікті атқарушы орган) өткізеді.

      Ұйымдарды аттестаттауды өткізу үшін мәдениет саласындағы уәкілетті орган және жергілікті атқарушы орган (бұдан әрі — мемлекеттік орган) аттестаттау комиссиясын (бұдан әрі - Комиссия) құрады.

      4. Комиссияның құрамы мен ережесін тиісті мемлекеттік орган бекітеді.

      4-1. Комиссия өз қызметін мемлекеттік орган шешімінің негізінде тоқтатады.

      Ескерту. 1-бөлім 4-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 08.11.2013 № 1184 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2. Ұйымдарды аттестаттауды жүргізу тәртібі

      5. Ұйымдарды олардың саласы бойынша жүзеге асырылатын аттестаттау кезінде мынадай көрсеткіштер бағаланады:

      1) ұйымның өндірістік-шығармашылық және қаржылық қызметі:

      ұйымның жарғыға (ережеге) сәйкес қызмет етуі;

      қызмет саласы бойынша ұйымдармен ынтымақтастықты жүзеге асыруы;

      ұйым қызметкерлерінің кезеңдік дайындығы мен біліктілігін арттыру;

      материалдық, еңбек және қаржы көздерін ұтымды пайдалану;

      2) ұйымның әкімшілік-басқару қызметі:

      ұйым қызметкерлерінің кәсіби құрамы;

      мемлекеттік мәдениет ұйымдары қызметкерлерін аттестаттау нәтижелері туралы мәліметтер;

      3) ұйымның материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі:

      ұйымның материалдық базасының жай-күйі актілер;

      ұйымның техникалық жабдықтарының жұмыс істеуі.

      6. Ұйымдарды аттестаттауды өткізу кестесін (бұдан әрі - кесте)

      мемлекеттік орган 15 қаңтарға дейін ағымдағы күнтізбелік жылға бекітеді және аттестаттауды өткізуге дейін үш айдан кешіктірмей ұйымдардың назарына жеткізеді.

      7. Кестеге сәйкес аттестатталуға тиіс ұйымдар аттестаттау басталғанға дейін бір ай мерзімнен кешіктірмей мемлекеттік органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) ұйымның өндірістік-шығармашылық және қаржылық қызметінің нәтижелері туралы анықтама (талдау анықтамасы және қаржылық есеп);

      2) ұйымның әкімшілік-басқару қызметі туралы құжаттардың көшірмелері (бұйрықтар, шарттар);

      3) ұйым қызметкерлерінің тегі, аты және әкесінің аты, диплом бойынша мамандығы, жалпы еңбек өтілі (соның ішінде осы ұйымдағы), сондай-ақ біліктілігін арттыру және аттестаттаудан өтуі жөніндегі мәліметтер көрсетілген кәсіби құрамы туралы анықтама;

      4) ұйымның материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі туралы анықтама.

      Құжаттарға ұйымның бірінші басшысы немесе оның міндетін атқарушы тұлға қол қояды және мөрмен бекітеді.

      8. Барлық мемлекеттік мәдениет ұйымдары бес жылда бір рет аттестаттаудан өткізіледі.

      9. Мемлекеттік орган ұсынған құжаттар негізінде Комиссия ұйымдарды аттестаттауды кестеге сәйкес әрбір ұйым үшін жеті жұмыс күні ішінде өткізеді.

      10. Ұйымдарды аттестаттау нәтижелері бойынша екі жұмыс күн ішінде мемлекеттік органға жолданатын және Комиссия мүшелері қол қойған оң немесе теріс қорытынды ресімделеді.

      11. Комиссияның шешімі ұсынымдық сипатқа ие.

      12. Комиссияның ұйымды аттестаттамау туралы теріс қорытындысына мыналар негіз болады:

      1) ұйымның тиісті жылға арналған өндірістік-шығармашылық жоспарды орындамауы;

      2) әкімшілік-басқару және қаржы қызметін жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын және ұйымның жарғысын (ережесін) сақтамауы;

      3) қызметкерлер құрамындағы кәсіптік сәйкессіздіктің анықталуы;

      4) ұйымның материалдық-техникалық қамтамасыз етілуінің қанағаттанғысыз жағдайының анықталуы.

      13. Мемлекеттік орган Комиссияның шешімін алған күннен бастап он бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде:

      1) оң қорытынды болған жағдайда - "аттестаттау";

      2) теріс қорытынды болған жағдайда - "аттестаттамау" туралы шешім қабылдайды.

      14. Аттестаттаудан өтпеген ұйым қайта аттестатталуға жатады.

      Комиссияның қорытындысына сәйкес анықталған кемшіліктерді ұйым мемлекеттік орган шешім қабылдаған күннен бастап алты ай ішінде жояды.

      15. Қайта аттестаттау бастапқы аттестаттау өткізілген күннен бастап алты ай өткен соң осы Қағидада белгіленген тәртіппен өткізіледі.

      16. "Аттестатталсын" деген шешімді ұйымның кемшіліктерді жоюы бойынша Комиссияның оң қорытындысы болған кезде мемлекеттік орган қабылдайды.

      17. Ұйым кемшіліктерді жоймаған жағдайда Комиссия қайтадан теріс қорытынды ресімдейді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүктелген міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін басшыны тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік органға ұсыныс енгізеді.

      18. Мемлекеттік орган Комиссияның ұсынысы негізінде Қазақстан

      Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті шешім

      қабылдайды.

      19. Аттестатталмаған ұйым мемлекеттік органның қайта аттестаттаудан өтпегені туралы шешім қабылданған күннен бастап бір жыл өткен соң осы Қағидада белгіленген тәртіппен кезекті аттестатталуға жатады.

      19-1. Мемлекеттік орган аттестаттамаған ұйымдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен аттестатталмағаны туралы шешімге шағым беруге құқылы.

      Ескерту. 2-бөлім 19-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 08.11.2013 № 1184 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      19-2. Аттестатталған және аттестатталмаған ұйымдар туралы ақпарат тиісті мемлекеттік органның интернет-ресурсында орналастырылады.

      Ескерту. 2-бөлім 19-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 08.11.2013 № 1184 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3. Қорытынды ережелер

      Ескерту. 3-бөлім алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 08.11.2013 № 1184 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады