Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 1350 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 наурыздағы № 214 Қаулысы

      «2011 - 2013 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 28 ақпандағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «2011 - 2013 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 1350 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1-тармақта:
      1) тармақшада:
      «3 940 019 075» деген сандар «4 147 918 285» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2 543 733 998» деген сандар «2 752 201 417» деген сандармен ауыстырылсын;
      «78 639 307» деген сандар «81 749 823» деген сандармен ауыстырылсын;
      «14 523 664» деген сандар «10 844 939» деген сандармен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы «4 333 143 744» деген сандар «4 489 409 432» деген сандармен ауыстырылсын;
      3) тармақшада:
      «25 644 456» деген сандар «72 770 293» деген сандармен ауыстырылсын;
      «126 649 337» деген сандар «173 775 174» деген сандармен ауыстырылсын;
      4) тармақшада:
      «194 115 982» деген сандар «281 549 111» деген сандармен ауыстырылсын;
      «194 475 982»  деген сандар «281 909 111» деген сандармен ауыстырылсын;
      5) тармақшада:
      «-612 885 107» деген сандар «-695 810 551» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2,9» деген сандар «3,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      6) тармақшадағы «612 885 107» деген сандар «695 810 551» деген сандармен ауыстырылсын;
      2) 2-тармақ мынадай мазмұндағы 11-1), 14-1), 14-2) және 19-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «11-1) 11-1-қосымшаға сәйкес облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру мен жүргізуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттердің сомасын бөлу;
      14-1) 14-1-қосымшаға сәйкес облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін арттыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттердің сомасын бөлу;
      14-2) 14-2-қосымшаға сәйкес облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдардың өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша төлеуді белгілеу үшін берілетін нысаналы ағымдағы трансферттердің сомасын бөлу;
      19-1) 19-1-қосымшаға сәйкес облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттердің сомасын бөлу;»;
      3) 3-тармақта:
      бірінші бөлікте:
      бірінші абзацтағы «35 835 300» деген сандар «19 115 951» деген сандармен ауыстырылсын;
      1) тармақшадағы «23 466 791» деген сандар «17 616 791» деген сандармен ауыстырылсын;
      2) тармақша алып тасталсын;
      4) мынадай мазмұндағы 3-1, 3-2, 6-1, 7-1, 7-2, 12-1-тармақтармен толықтырылсын:
      «3-1. 2011 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражаттан Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыруға:
      мынадай іс-шараларды қаржыландыру үшін облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін нысаналы ағымдағы трансферттерді және нысаналы даму трансферттерін:
      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға 13 283 213 мың теңге;
      Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне 3 782 946 мың теңге, оның ішінде:
      жалақыны ішінара субсидиялауға - 1 342 913 мың теңге;
      кәсіпкерлікке үйретуге - 257 696 мың теңге;
      қоныс аударуға субсидиялар беруге - 66 891 мың теңге;
      жұмыспен қамту орталықтарын құруға - 2 115 446 мың теңге аудару үшін 24 365 985 мың теңге мөлшерінде сома бөлсін;
      24-1-қосымшаға сәйкес облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға, жалақыны ішінара субсидиялауға, кәсіпкерлікке үйретуге, қоныс аударуға субсидиялар беруге, жұмыспен қамту орталықтарын құруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттердің сомасын бөлу бекітілсін;
      Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігіне Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға - 7 054 708 мың теңге;
      24-2-қосымшаға сәйкес облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттерінің сомасын бөлу бекітілсін;
      Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігіне жалға берілетін тұрғын үй құрылысына үлгілік жобаларды әзірлеуге - 245 118 мың теңге.
      3-2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мүдделі орталық мемлекеттік органдармен бірлесіп, 2011 жылғы 1 шілдеге дейінгі мерзімде Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын іске асыру және қаражатты пайдалану тәртібі туралы шешімнің жобасын әзірлесін және заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін.
      6-1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 2011 жылғы 20 сәуірге дейінгі мерзімде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру және жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді қолдануды реттеу туралы шешімнің жобасын әзірлесін және заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін.
      7-1. Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі 2011 жылғы 1 шілдеге дейінгі мерзімде 021 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесіне жәрдемдесуге берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражатты бөлу тәртібі туралы шешімнің жобасын әзірлесін және заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін.
      7-2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2011 жылғы 1 шілдеге дейінгі мерзімде Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау және Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) шеңберінде кеңесшілердің қызметіне ақы төлеуді республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру тәртіптері туралы шешімнің жобасын әзірлесін және заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін.
      12-1. Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі және Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктерімен бірлесіп, Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысын қолдау бойынша Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі, Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ, екінші деңгейдегі банктер, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері мен «Қазақстанның тұрғын үй жинақ құрылыс банкі» АҚ арасындағы әріптестік туралы келісімге қол қоюды қамтамасыз етсін.»;
      5) көрсетілген қаулыға 9-қосымшада:
      «Барлығы» деген жолдағы «3 366 651» деген сандар «3 784 790» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 1-жолдағы «265 207» деген сандар «555 969» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 9-жолдағы «324 634» деген сандар «380 386» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 13-жолдағы «149 285» деген сандар «220 910» деген сандармен ауыстырылсын;
      6) көрсетілген қаулыға 12-қосымшада:
      «Барлығы» деген жолдағы «13 802 738» деген сандар «15 381 601» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 8-жолдағы «1 363 910» деген сандар «2 942 773» деген сандармен ауыстырылсын;
      7) көрсетілген қаулыға 13-қосымшада:
      «Барлығы» деген жолдағы «11 582 899» деген сандар «11 972 754» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 9-жолдағы «152 782» деген сандар «542 637» деген сандармен ауыстырылсын;
      8) көрсетілген қаулыға 14-қосымшада:
      «Шығыстар сомасы» деген бағанда:
      «Барлығы» деген жолдағы «7 858 712» деген сандар «6 611 612» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 8-жолдағы «703 305» деген сандар «459 930» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 15-жолдағы «363 522» деген сандар «58 605» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 16-жолдағы «735 663» деген сандар «36 855» деген сандармен ауыстырылсын;
      «орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізуге» және «білім беру ұйымдарының Интернет желісіне қолжетімділігін қамтамасыз етуге» деген бағандар алып тасталсын;
      9) көрсетілген қаулыға 16-қосымшада:
      «Шығыстар сомасы» деген бағанда:
      «Барлығы» деген жолдағы «16 982 005» деген сандар «17 162 005» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 11-жолдағы «689 247» деген сандар «869 247» деген сандармен ауыстырылсын;
      10) көрсетілген қаулыға 18-қосымшада:
      «Барлығы» деген жолдағы «387 461» деген сандар «327 461» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 1-жолдағы «32 971» деген сандар «28 971» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 2-жолдағы «177 110» деген сандар «127 110» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 8-жолдағы «32 535» деген сандар «29 535» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 11-жолдағы «25 511» деген сандар «22 511» деген сандармен ауыстырылсын;
      11) көрсетілген қаулыға 25-қосымшада:
      реттік нөмірі 6-жол алып тасталсын;
      «Мемлекеттік тапсырманы орындау нысанында жүзеге асырылатын мемлекеттік қызметтің немесе инвестициялық жобаның атауы» деген бағанда:
      реттік нөмірі 3-жолдағы «және гидротехникалық ғимараттарға» деген сөздер алып тасталсын;
      реттік нөмірі 10-жолдағы «білім беру» деген сөздерден кейін «және тәрбиелеу» деген сөздермен толықтырылсын, «Халықаралық бакалавриат» деген сөздерден кейін «, Назарбаев Зияткерлік мектептерінің қызметін қамтамасыз етумен байланысты Халықаралық бакалавриат, іс-шараларды ұйымдастыру мен іске асыру және іске асыратын жобаларды алып жүру» деген сөздермен толықтырылсын;
      реттік нөмірі 16-жолдағы «Қазақстан Республикасында» деген сөздерден кейін «және ДЦ-60 ауыр иондар жылдамдатқышы негізінде физика, химия, биология және алдыңғы қатарлы технология саласында кешенді ғылыми зерттеуді дамыту» деген сөздермен толықтырылсын;
      «Мемлекеттік қызметтің немесе инвестициялық жобаның сипаттамасы» деген бағанда:
      реттік немірі 3-жолдағы «және гидротехникалық ғимараттарға» деген сөздер алып тасталсын;
      реттік нөмірі 10-жолдағы «Халықаралық бакалавриат» деген сөздер «, Назарбаев Зияткерлік мектептерінің қызметін қамтамасыз етуімен байланысты Халықаралық бакалавриат, іс-шараларды ұйымдастыру мен іске асыру және іске асыратын жобаларды алып жүру, мұғалімдерді оқыту және біліктілікті көтеру, Назарбаев Зияткерлік мектептеріне шетелдік оқытушыларды тарту» деген сөздермен толықтырылсын;
      реттік нөмірі 17-жолда:
      «жүйесін» деген сөзден кейін «жасау» деген сөзбен толықтырылсын;
      «әдістемесін жасау» деген сөздер «жөніндегі қызметтер нарығын ынталандыру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 18-жолда:
      «портал құру» деген сөздер «порталды сүйемелдеу» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «Журнал шығару» деген сөздерден кейін «Инновациялық жобалардың көрмелерін өткізу» деген сөздермен толықтырылсын;
      реттік нөмірі 19-жолдағы «Қазақстандық технологиялар трансферті желісінің» деген сөздерден кейін «еуропалық технологиялар трансферті желісіне» деген сөздермен толықтырылсын;
      «Мемлекеттік тапсырманы орындауға қажетті бюджет қаражатының сомасы» деген бағанда:
      реттік нөмірі 3-жолдағы «800 000» деген сандар «500 000» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 10-жолдағы «2 954 999» деген сандар «4 835 406» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 14-жолдағы «1 199 829» деген сандар «1 307 953» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 15-жолдағы «124 000» деген сандар «224 000» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 16-жолдағы «864 739» деген сандар «765 766» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 17-жолдағы «849 078» деген сандар «1 003 504» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 18-жолдағы «83 096» деген сандар «307 091» деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 9-1, 13-1-жолдармен толықтырылсын:
«

9-1.

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-аналитикалық қамтамасыз ету

Талдамалық зерттеу жүргізу

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

«Экономикалық зерттеулер институты» АҚ

050 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтер»

86 900

13-1.

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама мен ұлттық ғылыми кеңестердің жұмысын қамтамасыз ету

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама жүргізу жұмысын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер және ұлттық ғылыми кеңестердің жұмысын ұйымдастыру,  МҒТС нәтижелерін Ұлттық ғылыми кеңестерге жіберу, нәтижелерді бағалау, қазақстандық және шетелдік сарапшыларды тарта отырып ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық бағдарламалар мен жобалардың мониторингін жүргізу және олардың дерекқорын қалыптастыру, МҒТС-ты әдістемелік және Ұйымдық-техникалық қамтамасыз ету, мемлекеттік ғылыми-техникалық қызметті жетілдіру жөнінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті

«Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама ұлттық орталығы» АҚ

055 «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер»

250 000

»;

      12) көрсетілген қаулыға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 24-қосымшалар осы қаулыға 12, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      13) осы қаулыға 8, 9, 10, 12, 14, 15-қосымшаларға сәйкес 11-1, 14-1, 14-2, 19-1, 24-1, 24-2-қосымшалармен толықтырылсын.
      2. Орталық атқарушы органдар бір апта мерзімде Қазақстан Республикасы Үкіметінің бұрын қабылданған шешімдерін осы қаулыға сәйкес келтіру туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің       
2011 жылғы 2 наурыздағы 
№ 214 қаулысына    
1-қосымша       

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің       
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына    
1-қосымша       

2011 - 2013 жылдарға арналған республикалық бюджеттен
қаржыландырылатын республикалық бюджеттік инвестициялық
жобалардың тізбесі

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Кіші бағдарлама

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

1

2

3

4

5


 

 

 

 

БАРЛЫҒЫ:

374 562 123

378 944 451

302 435 900

01


 

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

23 680  787

19 028 924

4 820 580


 

104


 

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі


 

200 128

901 131


 

 

021


 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Ахуалдық орталығын құру


 

200 128

901 131


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Ахуал орталығын құру


 

200 128

901 131


 

204


 

 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

4 251 091

4 544 138

2 417 632


 

 

009


 

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

4 251 091

4 544 138

2 417 632


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

ҚР АҚШ-тағы Елші резиденциясын орналастыру үшін жер учаскесімен ғимарат сатып алу


 

 

824 250


 

 

 

 

Беларусь Республикасында ҚР Елшілігінің ғимараттар кешенін салу


 

540 709

1 084 091


 

 

 

 

ҚР РФ-дағы Елшілігінің ғимараттар кешенін кеңейту және ҚР-ның мәдениет орталығын салу

1 500 000

3 000 000


 

 

 

 

 

Өзбекстан Республикасында Қазақстан Республикасы Елшілігінің ғимараттар кешенін салу

585 434

462 720


 

 

 

 

 

Украинада ҚР Елшілігінің ғимараттар кешенін салу

1 528 427


 

 

 

 

 

 

ГФР-дағы ҚР Елшілігінің әкімшілік тұрғын үй мен ғимаратын салу және реконструкциялау

637 230


 

 

 

 

 

 

Монғолияда ҚР Елшілігінің ғимараттар кешенінің салу


 

540 709

509 291


 

217


 

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

14 460 733

13 379 856

917 682


 

 

014


 

Кеден қызметін жаңғырту

423 404

423 404


 

 

 

 

004

Сыртқы қарыздар есебінен

127 021

127 021


 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Кеден қызметін жаңғырту

127 021

127 021


 

 

 

 

016

Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен

296 383

296 383


 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Кеден қызметін жаңғырту

296 383

296 383


 

 

 

026


 

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

8 011 588


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы


 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы бойынша Кедендік бақылау департаментінің "Қалжат" кеден бекетіндегі объектілерді қайта жаңғырту және құрылысы

532 179


 

 

 

 

 

 

Алматы облысы Панфилов ауданының Қорғас кентіндегі кеден органдарының қызметкерлері үшін инженерлік қамтамасыз етілген 3 қабатты 18 пәтерлі тұрғын үйлерінің құрылысы

428 468


 

 

 

 

 

 

Алматы облысы Алакөл ауданының Достық станциясындағы "Достық" кедені үшін тұрғын үйдің құрылысы

124 038


 

 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы


 

 

 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы Ұржар ауданындағы "Бақты" кедендік бекетін қайта құру

624 856


 

 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында "Майқапшағай" бірыңғай бақылау-өткізу пунктінің құрылысы

808 865


 

 

 

 

 

 

Жамбыл облысы


 

 

 

 

 

 

 

Жамбыл облысы Мерке ауданы Аңдас батыр ауылындағы Жамбыл облысы бойынша кедендік бақылау департаментінің «Сыпатай батыр» бірыңғай бақылау-өткізу пунктінің құрылысын аяқтау

203 144


 

 

 

 

 

 

Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданы Луговая кентінде Жамбыл облысы бойынша кедендік бақылау Департаментінің "Құлан" кедендік бекетінің құрылысы

181 815


 

 

 

 

 

 

Жамбыл облысы Қордай ауданының Қарасу ауылдық округіндегі "Қордай" кеден бекетінің "Қарасу" бірыңғай бақылау-өткізу пунктінің құрылысы және оған қызмет көрсету

1 067 128


 

 
Маңғыстау облысы


 

 

 
Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы кедендік рәсімдеу орталығы бар Кедендік бақылау департаменті ғимаратының құрылысы

42 000


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы


 

 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Жамбыл ауылдық округіндегі "Атамекен" бірыңғай бақылау-өткізу пунктінің құрылысы

399 032


 

 
Өзгелер


 

 

 
Кеден бекеттерінің қызметкерлері үшін 430 тезсалынатын қызметтік тұрғын үй және жатақхана құрылысы

3 600 063


 

 

 

 

029


 

Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

33 974


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

33 974


 

 

 

 

031


 

«КААЖ» және «Электрондык кеден» ақпараттық жүйесін құру

732 954

460 483


 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

«КААЖ» және «Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру

732 954

460 483


 

 

 

033


 

«Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

1 347 817


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

«Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

1 347 817


 

 

 

 

036


 

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

3 607 926

7 423 902

917 682


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

3 607 926

7 423 902

917 682


 

 

040


 

Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

220 075


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

220 075


 

 

 

 

055


 

Қаржылық бақылау жүргізудің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

2 249


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Қаржылық бақылау жүргізудің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

2 249


 

 

 

 

061


 

«е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

3 080 746

5 072 067


 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

«е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

3 080 746

5 072 067


 

 

603


 

 

Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

1 077 988


 

 

 

 

012


 

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

654 923


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

«Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған интеграцияланған ақпараттық жүйесі» ақпараттық жүйесін құру

654 923


 

 

 

 

030


 

Ақпараттық-коммуникациялық желілер мониторингі жүйесін құру

423 065


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Ақпараттық-коммуникациялық желілер мониторингі жүйесін құру

423 065


 

 

 

606


 

 

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

890 975

904 802

584 135


 

 

011


 

«е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру және дамыту

890 975

904 802

584 135


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

«е-Статистика» интеграцияланған ақпарат жүйесін құру және дамыту

890 975

904 802

584 135

02


 

 

 

Қорғаныс

23 782 191

19 925 183

21 811 528


 

202


 

 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

11 882 437

10 748 443

10 491 461


 

 

003


 

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

11 883 437

10 748 443

10 491 461


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы


 

 

 

 

 

 

 

Көкшетау қ. қарапайым геологиялық шарттарымен ІВ, ІІІА климаттық ауданшықтар үшін II типті 6 автокөлікке арналған өрт сөндіру депо кешенін құрылысын салу

19 406

409 455

390 049


 

 

 

 

Қызмет бабында пайдалану үшін

411 686

8 885 481

8 885 481


 

 

 

 

Алматы облысы


 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы Алакөл ауданының Достық ауылында 4 шығуға арналған V типті өртке сөндіру депосын салу

197 647


 

 

 

 

 

 

Атырау облысы


 

 

 
Атырау облысы Құрманғазы ауданының Ганюшкино ауылында 4 шығуға арналған өрт сөндіру депосын салу

282 840


 

 
Жамбыл облысы


 

 

 
Тараз қ. Саңырақ батыр көшесі бойында 6 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосы кешенін салу

20 318


 

 
Қарағанды облысы


 

 

 
Приозерск қ. N 47 өрт сөндіру бөлімінің 4 автокөлік арналған өрт сөндіру депосына гараждық бокс салу

3 000


 

 
Приозерск қаласында суда құтқару станциясын салу

7 000


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы


 

 

 
Оңтүстік Қазақстан облысының Сырдария өзеніне тасқын суға қарсы Көксарай контрреттегішін салу

10 000 000


 

 
Алматы қаласы


 

 

 
Алматы қ. Алатау ауданының Қарасу шағын ауданында «Сейсмикалық белсеңділігі 9 баллды құрайтын ІВ, ІІВ және ІІІВ климаттық ауданшықтар үшін ІІ типті 6 автокөлікке арналған өрт сөндіру депо кешенін салу

32 818

445 510

412 690

Алматы к. Алатау ауданының Ақбұлақ шағын ауданында сейсмикалық белсенділігі 9 баллды құрайтын ІВ, ІІВ және ІІІВ климаттық ауданшықтар үшін II типті 6 автокөлікке арналған өрт сөндіру депо кешенін салу

32 819

445 509

412 690

Астана қаласы


 

 

 
Астана қ. Сарыарқа және Қабанбай батыр даңғылдары арасындағы № 23 көше бойында орналасқан жер телімінде 6 шығуға арналған өрт сөндіру депосын салу

856 497

153 533


 
Астана қ. № 12 көше бойында қарапайым геологиялық шарттарымен ІВ, ІІІА климаттық ауданшықтар үшін II типті 6 автокөлікке арналған өрт сөндіру депо кешенін салу

18 406

408 955

390 551


 

208


 

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

11 899 754

8 926 740

11 206 070


 

 

002


 

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

2 420 040

6 036 580

7 706 070


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

2 420 040

6 036 580

7 706 070


 

 

004


 

Қарулы Күштердің объектілерін салу

9 479 714

2 890 160

3 500 000


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Қызмет бабында пайдалану үшін

9 479 714

2 890 160

3 500 000


 

678


 

 

Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы


 

250 000

113 997


 

 

002


 

Республикалық ұланның даму бағдарламасы


 

250 000

113 997


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Астана қаласы


 

 

 

 

 

 

 

Республикалық Ұланы бригадасының әскери қалашығы құрылысы (жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу)


 

250 000

113 997

03


 

 

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

25 496 444

10 198 644

8 664 557


 

201


 

 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

2 827 931

2 820 261

2 489 506


 

 

007


 

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу, реконструкциялау

2 619 578

2 489 506

2 489 506


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысының Степной ауылында түзеу мекемелерін күзету жөніндегі Ішкі әскерлердің әскери қызметшілерін орналастыруға арналған объектілерді салу

618 513


 

 

 

 

 

 

Ақтөбе облысы


 

 

 

 

 

 

 

Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданының Жем қаласындағы түзеу мекемелерін күзету жөніндегі ішкі әскерлердің әскери қызметшілерін орналастыру үшін объектілерді салу (жобалау-сметалық құжаттаманы түзету)

5 787


 

 
Жамбыл облысы


 

 

 
Жамбыл облысының Тараз қаласындағы түзеу мекемелерін күзету жөніндегі ішкі әскерлердің әскери қызметшілерін орналастыру үшін объектілерді салу (жобалау-сметалық құжаттаманы түзету)

4 819


 

 
Қызылорда облысы


 

 

 
Қызылорда облысының Қызылорда қаласындағы түзеу мекемелерін күзету жөніндегі ішкі әскерлердің әскери қызметшілерін орналастыру үшін объектілерді салу (жобалау-сметалық құжаттаманы түзету)

6 851


 

 
Маңғыстау облысы


 

 

 
Жаңаөзен қаласында үлгілі әскери қалашығын салу (мемлекеттік сараптама мен жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу)

101 065

1 373 161

1 373 161

Оңтүстік Қазақстан облысы


 

 

 
Оңтүстік Қазақстан облысының Төле би ауданының Шахта Тоғыс ауылынды түзеу мекемелерін күзету жөніндегі ішкі әскерлердің әскери қызметшілерін орналастыру үшін объектілерді салу (жобалау-сметалық құжаттаманы түзету)

6 921


 

 
Астана қаласы


 

 

 
Астана қаласында ішкі әскерлердің әскери қызметшілеріне арналған тұрғын үйі бар үлгілік әскери қалашығын салу

1 875 622

1 116 345

1 116 345


 

 

008


 

Деректер берудің спутниктік желісі мен телефонияны жаңғырту және дамыту

208 353

330 755


 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Деректер берудің спутниктік желісі мен телефонияны жаңғырту және дамыту

208 353

330 755


 

 

221


 

 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

154 391

425 000


 

 

 

004


 

Қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу және реконструкциялау

147 051

425 000


 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы


 

 

 
ОВ 156/18 мекемесі аймағында жаңа қазандықтың құрылысы


 

425 000


 
Павлодар облысы


 

 

 
Павлодар қаласындағы "Химөнеркәсіп" ААҚ N 822 және N 823 өндірістік корпустарын ерекше режимдегі түзеу колониясына (өмір бойы бас бостандығынан айыру) реконструкциялау

18 023


 

 
Алматы қаласы


 

 

 
Алматы қаласындағы тергеу изоляторын реконструкциялау және кеңейту (сметалық құжаттаманы түзету)

129 028


 

 

 

 

017


 

Сот орындаушы органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру

7 340


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Сот орындаушы органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру

7 340


 

 

 

410


 

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

18 449 511

3 670 463

2 636 846


 

 

002


 

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

18 449 511

3 670 463

2 636 846


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

15 449 511

3 670 463

2 636 846


 

501


 

 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

1 206 033

2 032 920

2 326 488


 

 

002


 

Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру

206 033

337 720


 
оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 
Өзгелер


 

 

 
Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру

206 033

337 720


 

 

 

012


 

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

1 000 000

1 695 200

2 326 488


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы


 

 

 

 

 

 

 

Мамандандырылған аудан аралық экономикалық сотының аймақтық учаскелік сот орындаушыларының типтік ғимаратын салу

300 000

495 200


 

 

 

 

 

Астана қаласы


 

 

 

 

 

 

 

Екі аудандық соттары мен алқа билері (облыстық мақсаттағы) бар қалалық соттың ғимаратын салу

700 000

1 200 000

2 326 488


 

502


 

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

2 763 439

1 250 000

1 211 717


 

 

003


 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу комитетінің ақпараттық жүйесін құру

397 952


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

«Информациялық қызмет» ААЖ

32 359


 

 

 

 

 

 

«Бірыңғай унификациялық статистика жүйесі» ААЖ

365 593


 

 

 

 

008


 

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

1 853 487


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы


 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы Қаратал ауданы Қонаев көшесі 8-ші үйдегі прокуратурасы әкімшілік ғимаратының құрылысы

55 282


 

 
Алматы облысының Талдықорған қаласындағы Талдықорған гарнизоны әскери прокуратурасы және  Талдықорған көлік прокуратурасы әкімшілік ғимаратының құрылысы

61 243


 

 
Шығыс Қазақстан облысы


 

 

 
Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Молодежный к. прокуратурсы әкімшілік ғимаратының құрылысы

89 506


 

 
Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Зайсан қ. прокуратурасы әкімшілік ғимаратының құрылысы

91 330


 

 
Батыс Қазақстан облысы


 

 

 
БҚО Қазталов ауданының Қазталов ауылында прокуратура ғимаратының құрылысы

50 796


 

 
БҚО Сырым ауданында Жымпиты ауылында прокуратура ғимаратының құрылысы

56 855


 

 
БҚО Бөкей ордасы ауданының Сайқын ауылында прокуратура ғимаратының құрылысы

58 990


 

 
БҚО Жәнібек ауданының Жәнібек ауылында прокуратура ғимаратының құрылысы

55 519


 

 
БҚО Қаратөбе ауданының Қаратөбе ауылында прокуратура ғимаратының құрылысы

61 108


 

 
Қарағанды облысы


 

 

 
Қарағанды облысының Абай қаласындағы прокуратура ғимаратының құрылысы

170 000


 

 
Қарағанды облысы Ұлытау аудандағы Ұлытау ауылының прокуратура ғимаратының құрылысы

57 116


 

 
Қостанай облысы


 

 

 
Қостанай облысы Меңдіқара ауданының Боровское ауылында прокуратура ғимаратының құрылысы

66 790


 

 
Павлодар облысы


 

 

 
Павлодар қ. «Павлодар облысының прокуратурасы» ММ үшін әкімшілік ғимаратының құрылысы

794 243


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы


 

 

 
ОҚО Шымкент қаласы Сауран мөлтек ауданындағы Шымкент көлік прокуратурасы және Шымкент горнизонының әскери прокуратурасының ғимаратының құрылысы

184 709


 

 

 

 

010


 

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

512 000

1 250 000

1 211 717


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Құқық қорғау және арнайы органдарының ақпарат алмасу жүйесін құру

512 000

1 250 000

1 211 717


 

618


 

 

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

43 000


 

 

 

 

003


 

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені құру

43 000


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені құру

43 000


 

 

 

680


 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

52 139


 

 

 

 

002


 

Қазақстан Республикасының Президенті Күзет Қызметін дамыту бағдарламасы

52 139


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Күзет қызметінің дамыту бағдарламасы

52 139


 

 

04


 

 

 

Білім беру

11 872 292

9 127 754

1 500 000


 

212


 

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

204 968


 

 

 

 

007


 

Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

204 968


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Астана қаласы


 

 

 

 

 

 

 

Астана қаласындағы С. Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік аграрлық техникалық университетінің техникалық факультетінің оқу корпусын салу

204 968


 

 

 

225


 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

11 361 243

7 627 754


 

 

 

004


 

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

2 948 776

6 905 624


 

 

 

 

004

Сыртқы қарыздар есебінен

524 864

933 472


 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

524 864

933 472


 

 

 

 

016

Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен

2 423 912

5 972 152


 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:

 

 

 

 

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

2 423 912

5 972 152


 

 

 

005


 

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

8 412 467

722 130


 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы


 

 

 
Алматы облысы Есік қаласында 250 орынды көзі нашар көретін балаларға арналған мектеп-интернат салу

103 067


 

 
Атырау облысы


 

 

 
Атырау қаласында мұнай-газ саласы үшін техникалық және қызмет көрсететін еңбек кадрларын дайындау және қайта даярлау бойынша 700 оқушылық орынға арналған аймақаралық кәсіптік оқу орталығын салу

1 103 396


 

 
Шығыс Қазақстан облысы


 

 

 
Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласында 700 орындық машина жасау саласы үшін техникалық және қызмет көрсету және өңдеу саласындағы қызметкерлерді даярлау мен қайта даярлауға арналған өңіраралық кәсіби орталығын салу

706 041


 

 
Тарбағатай ауданының Жантікей ауылында 180 орынға арналған мектеп салу

40 233


 

 
Күршім ауданының Барақ батыр ауылында 132 орынға арналған мектеп салу

27 849


 

 
Батыс Қазақстан облысы


 

 

 
Орал қаласындағы Жәнгір-хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің аймағындағы 560 орынға 9 қабатты жатақхананың құрылысы

671 445


 

 
Орал қаласындағы М. Өтеміс атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 308 орынға жатақхананың құрылысы

369 541


 

 
Қарағанды облысы


 

 

 
Қарағанды қаласы Т. Бегелдинов атындағы республикалық мектеп интернатының спорттық-сауықтыру кешенінің құрылысы

200 864


 

 
Павлодар облысы


 

 

 
Беркімбаев-Московская көшелерінің қиылысында орналасқан көлемі 8,0 гектар (Екібастұз қаласындағы 700 орынды отын-энергетика саласына арналған) техникалық және қызмет көрсететін еңбек кадрларын даярлау бойынша регионаралық кәсіби орталығының құрылысы

1 668 028


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы


 

 

 
Түркістан қаласындағы А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің медициналық факультетінің 1 850 студентке арналған оқу корпусының құрылысы

1 713 535


 

 
Түркістан қаласындағы А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 500 орындық жатақхананың құрылысы

521 519


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысында өңдеуші салаларында жұмыс істейтін техникалық қызмет көрсету кадрларын дайындайтын және қайта дайындайтын 700 оқу орынды регион аралық кәсіби орталығын салу

382 370


 

 
Алматы қаласы


 

 

 
Алматы қаласы Бостандық ауданы Аль-Фараби даңғылы, 73 мекен-жайындағы бекітілген жер учаскесінде орналасқан "Нұр-Мүбарак" Ислам мәдениеті Египет университетінің 610 орынды жатақхананың құрылысы

374 370

682 130


 
"Қазақстан Республикасының орталық ғылыми кітапханасы" РМҚК ғимараттарының кешенін реконструкциялау

133 239


 

 
Астана қаласы


 

 

 
Астана қаласында Қазақ Ұлттық Музыка академиясының 250 орындық жатақханасын салу


 

40 000


 
Астана қаласындағы Ломоносов атындағы ММУ-нің Қазақстан филиалы үшін Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің 500 орынға арналған жатақханасы бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу

28 994


 

 
Астана қаласындағы дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернат

7 976


 

 
Өзгелер


 

 

 
Жобалық-сметалық әзірлеу

360 000


 

 

 

226

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

306 081

1 500 000

1 500 000


 

 

026


 

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

306 081

1 500 000

1 500 000

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 
Ақтөбе облысы


 

 

 
Ақтөбе қаласындағы «М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университеті» РМҚК жанында жатақхана салу (жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу)

100 000

500 000

500 000

Шығыс Қазақстан облысы


 

 

 
Семей қаласындағы «Семей қаласының мемлекеттік медициналық университеті» РМК жанында 1000 орындық жатақхана салу (жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу)

100 000

500 000

500 000

Алматы қаласы


 

 

 
Алматы қаласындағы «С.Д.Асфендияров атындағы қазақ ұлттық университеті» РМК жанында 1000 орындық жатақхана салу (жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу)

100 000

500 000

500 000

Оңтүстік Қазақстан облысы


 

 

 
Шымкент қаласындағы мемлекеттік медициналық академиясының Әл-Фараби, 3б алаңындағы бұрын бөлінген жер учаскесіндегі спорт және лекция залдарының құрылысы және Шымкент қаласындағы мемлекеттік медициналық академиясының Әл-Фараби, 3б алаңындағы төрт қабатты оқу корпусын салу

6 081


 

 

05


 

 

 

Денсаулық сақтау

17 363 585

24 667 801

27 897 065


 

201


 

 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

142 973


 

 

 

 

039


 

Ақмола облысы бюджетіне және Алматы қаласы бюджетіне аудандық ішкі істер бөлімдерінің ғимараттарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

142 973


 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

Ақмола облысы


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы Ақмол ауылының Целиноградтық аудандық ішкі істер бөлімінің ғимаратын салу

142 973


 

 

 

226


 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

17 179 240

24 667 801

27 897 065


 

 

016


 

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

5 155 486

9 946 000

21 670 195


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысы


 

 

 

 

 

 

 

«Қарағанды мемлекеттік медициналық академиясы» РМҚК-ны жанынан 300 төсек-орынға арналған көппрофильді аурухананың құрылысы


 

3 000 000

7 000 000


 

 

 

 

Павлодар облысы


 

 

 

 

 

 

 

Павлодар қаласындағы 50 төсек-орынға арналған Павлодар аймақтық кардиохирургия орталығының құрылысы (алаңнан тыс инженерлік желілерсіз)

1 907 021


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы


 

 

 
Шымкент қаласындағы «Онтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясы» РМҚК жанындағы 300 көйкелі көп салалы аурухананың құрылысы


 

3 000 000

5 000 000

Алматы қаласы


 

 

 
«С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті» РМҚК жанындағы 300 төсектік көп профильді аурухананың құрылысы


 

3 000 000

7 758 195

«Республикалық клиникалық Отан соғысы мүгедектеріне арналған госпиталь» РМҚК ғимаратын реконструкциялау (жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу)

141 143


 

 
Алматы қаласындағы "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" РМҚК жанынан 150 төсекке арналған емдеу корпусын салу (түзету)

430 575


 

 
Алматы қаласындағы 125 төсекке арналған "Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту орталығының жататын корпусы құрылысы жобасының жоба-сметалық құжаттамасын түзету және ведомстводан тыс мемлекеттік сараптама жүргізу

4 838


 

 
Астана қаласы


 

 

 
Астана қаласындағы Сары-Арқа және № 23-ші көшелерінің қиылысындағы 180 көйкелі республикалық кардиохирургиялық орталығының құрылысы. Инженерлік желілер

1 514 565


 

 
Астана қаласының Қабанбай батыр даңғылындағы сот медициналық орталығының құрылысы

358 857

946 000

1 912 000

Астана қаласындағы Травмотология және ортопедия ҒЗИ РМКК-на қабылдау бөлімшесі бар 4 қабатты операциялық блокты жалғап салу

134 109


 

 
Астана қаласындағы "Қазақ мемлекеттік медициналық академиясы" РМҚК жанынан 300 төсекке арналған көп бейінді аурухана салуға арналған жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу және ведомстводан тыс мемлекеттік сараптама жүргізу

9 681


 

 
Астана қаласындағы жедел-жәрдем станциясы бар 240 төсектік жедел медициналық көмек көрсету ҒЗИ салу

217 837


 

 
Астана қаласындағы 180 төсектік кардиохирургиялық орталықты салу

436 860


 

 

 

 

019


 

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

2 647 544

2 355 080

1 353 845


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасының Бірыңғай денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйесін құру

2 647 544

2 355 080

1 353 845


 

 

023


 

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту

781 794

73 843


 
оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 
Өзгелер


 

 

 
Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту

781 794

73 843


 

 

 

029


 

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

8 594 416

12 292 878

4 873 025


 

 

 

004

Сыртқы қарыздар есебінен

6 318 913

1 712 386

843 041


 

 

 

016

Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен

2 275 503

10 580 492

4 029 984


 

694


 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

41 372


 

 

 

 

018


 

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені құру

41 372


 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені құру

41 372


 

 

06


 

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

346 369


 

 

 

213


 

 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

346 369


 

 

 

 

012


 

Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру

346 369


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Әлеуметтік-еңбек саланың біртұтас ақпараттық жүйесін құру

346 369


 

 

08


 

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

4 870 955

190 618


 

 

205


 

 

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

2 800 223

190 618


 

 

 

005


 

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

690 619

190 618


 

 

 

 

100

Спорт объектілерін салу және реконструкциялау

500 000


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы


 

 

 
Алматы облысындағы республикалық олимпиадалық даярлық базасын салу

300 000


 

 
Астана қаласы


 

 

 
Астана қаласындағы «Олимпиадаға даярлау орталығы» көп функционалды спорт кешенін салу

200 000


 

 

 

 

 

101

Спорт жөніндегі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

190 619

190 618


 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Астана қаласы


 

 

 

 

 

 

 

Астана қаласындағы Стадионная № 3 көшесі бойындағы орналасқан спорт-сауықтыру кешенін реконструкциялау

190 619

190 618


 

 

 

025


 

Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру

2 109 604


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы


 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысындағы Қапшағай су қоймасының жағалауындағы «Жаңа Іле» туристік орталығының сыртқы инженерлік желілерінің құрылысы (жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу)

1 836 088


 

 

 

 

 

 

Алматы облысындағы Қапшағай су қоймасының жағалауындағы «Жаңа Іле» халықаралық туристік орталығы құрылысын бөлшекті жоспарлаудың жобасын әзірлеу

170 000


 

 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы


 

 

 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданындағы «Қасқасу» туристік-рекреациялық кешенінің инженерлік-коммуникациялық желілерінің құрылысы (жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу)

103 516


 

 

 

206


 

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

532 294


 

 

 

 

010


 

Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

532 294


 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы


 

 

 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы Катон-Қарағай ауданында мемлекеттік «Берель» тарихи-мәдени қорық мұражайын салу

100 734


 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Сирия Араб Республикасының Дамаск қаласында Әл-Фараби кесенесін және этно-мәдени орталығын салу

431 560


 

 

 

694


 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

1 538 438


 

 

 

 

015


 

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

1 538 438


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы


 

 

 

 

 

 

 

Щучинск-Бурабай курорттық аймағының Щучье көліндегі туристік-ойын-сауық кешені. (Инфрақұрылым). Щучинск қаласында сумен жабдықтау, кәріз, электрмен жабдықтаудың және су тазалау станциясының сыртқы желілері. 2-ші кезек

1 500 000


 

 

 

 

 

 

"Бурабай" МҰТП Өндірістік базасымен кеңсе

38 438


 

 

09


 

 

 

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

2 790 000

2 438 700

2 075 620


 

233


 

 

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

2 790 000

2 438 700

2 075 620


 

 

047


 

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

1 000 000

1 410 600

2 048 620


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Алматы қаласы


 

 

 

 

 

 

 

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

1 000 000

1 410 600

2 048 620


 

 

049


 

«Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру

1 790 000

1 028 100

27 000


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы


 

 

 

 

 

 

 

«Бурабай» геофизикалық обсерваториясын жаңа жерге көшіру

1 790 000

1 028 100

27 000

10


 

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

52 232 664

49 252 043

31 033 599


 

212


 

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

47 675 134

41 470 771

29 623 862


 

 

008


 

Орман шаруашылығының және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу

99 274

77 010


 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы


 

 

 
Ақмола облысы Қорғалжын ауданының Амангелді ауылдық округіндегі «Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы» ММ кордонының құрылысы


 

40 339


 
Ақтөбе облысы


 

 

 
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Ырғыз селосында Ырғыз-Торғай МТР ғимараттар кешенінің құрылысы

61 562


 

 
Алматы облысы


 

 

 
Алматылық орман селекциялық орталығының «Лавар» және «Орман» ормандық селекциялық ұрықтандыру кешендерінің учаскелерін суландыру

37 712


 

 
Қостанай облысы


 

 

 
Қостанай облысы Наурызым ауданындағы «Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы» ММ мемлекеттік инспекторының үйі


 

36 671


 

 

 

011


 

Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру

5 099 160

10 197 432


 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасының ғимараттарын және ветеринарлық зертханаларын халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келтіру

5 099 160

10 197 432


 

 

 

016


 

Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау

312 741


 

 

 

 

 

016

Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен

312 741


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау

312 741


 

 

 

 

029


 

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

34 198 973

26 086 835

27 654 032


 

 

 

005

Ішкі көздер есебінен

34 198 973

26 086 835

27 654 032


 

 

 

 

Ақмола облысы


 

 

 

 

 

 

 

Көкшетау топтық су құбырын реконструкциялау (2 кезек құрылысы)

1 446 207

3 209 798

702 810


 

 

 

 

«Ақмола облысы Ижевск кентінің сумен қамту желісін реконструкциялау және Ижевск магистралды су құбырының құрылысына» жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

154 500


 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы Нұра-Есіл каналын реконструкциялауы

1 567 972


 

 

 

 

 

 

Ақмола облысындағы Нұра-Есіл каналында суды бөлуді және суды есептеуді автоматтандыру жүйесін енгізумен Преображенск гидроторабын жетілдіру және реконструкциялау жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

66 000


 

 

 

 

 

 

Ақмола облысындағы Нұра-Есіл каналында суды бөлуді және суды есептеуді автоматтандыру жүйесін енгізумен Преображенск гидроторабын жетілдіру және реконструкциялау жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

66 000


 

 

 

 

 

 

Ақмола облысында суды бөлу және суды есептеуді автоматтандыру жүйесін енгізумен Сілеті су қоймасы құрылыстарын жетілдіру және қайта жаңарту жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

72 000


 

 

 

 

 

 

"Көкшетау топтық су құбырының құрылысы және қайта құрылымдау және техникалық қайта жарақтандыру" жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

153 182


 

 

 

 

 

 

Ақтөбе облысы


 

 

 

 

 

 

 

Ақтөбе облысы Қарғалы ауданындағы Қарғалы су қоймасы магистральдық каналын реконструкциялау

100 000

101 426


 

 

 

 

 

Ақтөбе облысы Ойыл ауданындағы Жекендісай өзеніндегі бөгеттің құрылысы

88 667


 

 

 

 

 

 

Алматы облысы


 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысындағы Талғар топталған сутартқышының сумен жабдықтау жүйелерінің құрылысы және реконструкциялау

320 359


 

 

 

 

 

 

Алматы облысының Қарасай ауданындағы Қаскелең біріккен су құбырының құрылысы


 

 

115 045


 

 

 

 

Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелең қаласындағы сумен жабдықтау жүйелерінің құрылысы және реконструкциялау

167 500


 

 

 

 

 

 

Алматы облысы Панфилов ауданының Қорғас өзеніндегі «Достық» біріккен гидроторапты магистральды арналарға қосу. Қорғас өзеніндегі «Достық» біріккен гидроторабы

852 031

479 590


 

 

 

 

 

Алматы облысы Панфилов ауданының Қорғас өзеніндегі «Достық» біріккен гидроторапқа магистральды арналарды қосу. Қорғас өзеніндегі «Достық» гидротобына қолданыстағы Басқұнчан және Аян-Құнчан магистральды арналарды қосу

2 500 000

1 000 000

2 543 211


 

 

 

 

Алматы облысы Панфилов ауданының Қорғас өзеніндегі «Достық» біріккен гидроторапқа магистральды арналарды қосу. Гидроэлектростанциясы соңынан Магистральды арнаны қосу

760 898

470 110

267 619


 

 

 

 

Алматы облысы Алакөл ауданының Тенетек өзеніндегі магистралдық каналдармен Тентек су торабын реконструкциялау

141 164


 

 

 

 

 

 

Алматы облысындағы Қаратал ауданындағы Үштөбе суармалы құлақарық жүйелерін, үлестірме және Күшік-Кәлпе қашыртқы каналдарын механикалық тазарту

114 544


 

 

 

 

 

 

Алматы облысының Қаратал ауданындағы Үштөбе суармалы құлақарық жүйелерін және Күшік-Кәлпе каналдарын реконструкциялау

100 000

323 843


 
Алматы облысында суды бөлу және суды есептеуді автоматтандыру жүйесін енгізумен Үлкен Алматы каналын реконструкциялау. Жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу.

66 300


 

 
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Түрген топтық суқұбырын қайта жаңғырту. (Құрылыстың 2 кезегі 3-қосылу комплексі. Жұмыстың қалдық көлемі. Ақши, Маловодное, Таутүрген мекендері)

1 897


 

 
Алматы облысының Бартоғай су қоймасын қайта жаңғырту (1 кезең). Жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

475


 

 
Алматы облысы Бартоғай су қоймасының сейсматұрақтылығы бөгетін жоғарылауға және қайта жаңартуға

257 521


 

 
Алматы облысындағы Талғар топталған сутартқышының сумен жабдықтау жүйелерінің құрылысы және қайта жаңғырту

150 000


 

 
Атырау облысы


 

 

 
Атырау облысының Құманғазы ауданындағы Қонтыртерек, Батырбек, Егінқұдық елді мекендерін қосуымен 3-ші кезектегі Қоянды топталған су құбырының құрылысы. 2-ші кезең.

419 466


 

 
Шығыс Қазақстан облысы


 

 

 
Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының Кендірлік суландыру жүйесі бас Сол жақ магистральды каналын реконструкциялау

250 000

175 974


 
Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Қарғыба өзенінде су жинауын реконструкциялау. Жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу.

19 300


 

 
Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының Көктерек өзеніндегі бөгетті гидроторапты реконструкциялау жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

16 000


 

 
Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының «Ақтоған» магистралдық каналымен Қаработа өзеніндегі бөгетті гидроторапты реконструкциялау жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

15 630


 

 
Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының Кусак өзеніндегі бөгетті гидроторапты реконструкциялау. Жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

18 500


 

 
Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданындағы Үйден бас су жинауын реконструкциялау. Жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

39 345


 

 
Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Қандысу өзеніндегі бөгетті гидроторапты реконструкциялау. Жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

89 540


 

 
Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданынан Үйден су қоймасының құрылыстарын реконструкциялау. Жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

50 000

68 000


 
Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Қаракөл өзеніндегі су қоймасы ғимараттарын қайта жаңғырту (құрылыстың 2006 жылғы 1 қосылатын кешені)

40 273


 

 
Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданындағы Шар су қоймасы ғимараттары гидроторабымен және "Центральный" магистралды каналын қайта жаңарту. ЖСҚ әзірлеу

900


 

 
Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Қаракөл өзеніндегі су қоймасы ғимараттарын қайта жаңғырту, 2-ші кезең. ЖСҚ әзірлеу

1 250


 

 
Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданындығы Келді-Мұрат өзеніндегі бөгеттік гидроторабын "Ақтоғай" магистралды каналымен қайта жаңарту. ЖСК әзірлеу

871


 

 
"Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Егін су өзенінде су қоймасының құрылыстарын қайта жаңартуға" Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге

54 000


 

 
"Шығыс Қазақстан облысы Бартоғай ауданы Базар өзеніндегі су жинау бөгетін қайта жаңартуға" Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге

42 050


 

 
"Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданын Қарақол өзеніндегі гидро торабы мен «Оң жағалау» және «Сол жағалау» магистралды каналдарын қайта жаңарту" Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге

83 420


 

 
"Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының Жеменей өзеніндегі гидроторабы бөгетін қайта жаңарту" Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге

27 000


 

 
"Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Тебіске өзеніндегі гидроторабын мен «Көктоған» және «Жаңа-Тоғам» магистралды каналдарын қайта жаңарту" Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге

44 012


 

 
Батыс Қазақстан облысы


 

 

 
Батыс Қазақстан облысы Камен топтық су құбырының 2-кезек солтүстік тармағын (Балаган-Переметное су құбыры) реконструкциялау

100 000

327 509


 
Батыс Қазақстан облысының Орда біріктірілген су құбырын қайта реконструкциялау (IV құрылыс кезегі)

503 768


 

 
Батыс Қазақстан облысының Чаганский су қоймасының электр механикалық жабдығын реконструкциялау

58 620


 

 
Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданының Жаңажол ауданындағы Сары-Өзенінде су айдау бөгетінің құрылысы

150 000

141 899


 
Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданы Ақпәтер ауылы аумағында Орал-көшім жүйесінен Үлкен Өзеніндегі бассейнаралық су жіберу үшін Киров Шежін каналын реконструкциялау

150 000

100 000

4 228 992

Жамбыл облысы


 

 

 
Жамбыл облысы Меркі ауданындағы ҮШКБ каналында ағын сумен толықтырып отыратын Аспара тракта ПК 77+76-да реконструкциялау

332 022


 

 
Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бурно-Октябрьск ауылындағы дренажды насос станциясын реконструкциялау Теріс-Ащыбұлақ су қоймасы бөгетінің сейсмикалық тұрақтылығын күшейтудің екінші кезегі

410 000

200 000

423 477

Жамбыл облысының Шу ауданында Тасөткел су қоймасы бөгетінің сейсмоорнықтылығын көтеру, 2-кезек. Жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

40 000


 

 
Жамбыл облысының Байзақ ауданында суармалы су беруді реттеу және есептеудің автоматтандырылған жүйесін енгізумен «Базарбай» магистралды каналы және Талас бөгетін реконструкциялау. Жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

59 454


 

 
Қарағанды облысы


 

 

 
Қарағанды облысының Балқаш қаласының Төменгі Тоқырау кен орнының су қабылдағыш ғимараттарын реконструкциялау

422 824


 

 
Қарағанды облысының «Жайрем-Қаражал» топтық су құбырын құрылысы (Тұзыкөл тоғаны)

500 000

1 092 074


 
Қарағанды облысы Жезқазған қаласының сумен қамтамасыз етуін ескере отырып, Эскулинск су ағызғысын салу

2 600 000

2 000 000

2 100 120

Абай ауданының Жартас суару жүйесінің «Б» каналы «Жартасский» және «Малокомпский» МК-ні реконструкциялау (түзету)

330 815


 

 
Қарағанды облысы Самарқанд су қоймасының гидроторабын техникалық қайта жабдықтау және реконструкциялау. Жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

89 000


 

 
Қаныш Сатпаев атындағы № 1 (2 агрегат), 8 (3), 15 (1), 22 (1) насостық станцияларының негізгі технологиялық жабдықтарын реконструкциялау

1 661 091

717 630

1 891 199

Қарағанды облысы Жартас су қоймасын реконструкциялау. Жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

38 500


 

 
"Қаныш Сатпаев атындағы арнаны ПК0+00 дан ПК1020+00 дейін қайта жаңартуға" Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге

100 000


 

 
Қызылорда облысы


 

 

 
Қызылорда облысының Арал ауданының Райым, Есқұра, Қызылжар, Шөмішкөл, Ақшатау, Құмбазар, Бекбауыл, Үкілісай 8 ауылдарын Арал Сарыбұлақ топтық су құбырына қосу

1 214 745


 

 
"Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының су жинау ұңғымасын реконструкциялау" жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

16 800


 

 
"Жиделі топтық су құбырының су жинау ұңғымасын реконструкциялау" жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

3 600


 

 
"Қызылорда облысы Шиелі ауданы № 5 сорғы станциясынан Талаптан к.н. дейін ЖТС реконструкциялау" жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

18 000


 

 
«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Сырдария топтық су құбырының құрылысына» жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

100 125


 

 
«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында Талап топтық су құбырының құрылысына» жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

111 675


 

 
«Қызылорда облысы Қазалы ауданында ВК 23-тен (Ақбақай к.н.) № 7 ММ дейін АСГВ реконструкциялау» жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

18 206


 

 
«Қызылорда облысы Арал ауданы ПК 433+45 тен ПК 601+03 ке дейін Бердікөл-Сексеуіл учаскесінде АСТСҚ 1-кезегін реконструкциялауға» жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

9 500


 

 
«Қызылорда облысы Арал ауданы ПК 722+03 ПК 1127+44 ке дейін Сексеуіл-Арал учаскесінде АСТСҚ 1-кезегін реконструкциялауға» жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

19 000


 

 
«Қызылорда облысы Арал ауданы Арал-Аралқұм учаскесінде 2-ші кезек АСГВ реконструкциялау» жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

19 213


 

 
«Қызылорда облысы Арал ауданы Аққұлақ к.н. № 5СС-нан № 9 СС дейін 3-ші кезекті реконструкциялау» жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

21 931


 

 
«Қызылорда облысы Қазалы ауданы 2-кезек АСГВ қосу тармақтарын реконструкциялау» жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

31 322


 

 
Қызылорда облысы Шиелі ауданының қосу тармағын және Жахаев пен Байсын е.м. ЖГВ, ГВС, НС № 3-НС № 5 реконструкциялау

553 461


 

 
Қызылорда облысының Арал-Сарыбұлақ су құбыры тобының құрылысы (V кезек)

1 442 218

942 218


 
Қызылорда облысы Шиелі ауданының О-1, О-2, Р-7, Р-8, Р-10, Р-12 каналдарын қайта құрылымдау

24 650


 

 
Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы Оң жағалау магистральды каналын қайта құрылымдау

125 006


 

 
Қызылорда облысы Жалағаш ауданындағы Сол жағалау магистральды каналының Сол тармағын қайта құрылымдау

171 451


 

 
Қызылорда облысы Қармақшы ауданындағы Сол жағалау магистральды каналын (Оң тармағы, Балажарма, Құрайлы, Наурызбай)

203 854


 

 
Қызылорда облысы Қазалы ауданы К-2, К-2-1, К-2-2 қашыртқыларын қайта құрылымдау

533 061

400 000


 
Қызылорда облысындағы Оңтүстік қашыртқыны қайта құрылымдау

657 499

250 000


 
«Қызылорда облысындағы «Қызылорда сол жағалау магистралды каналын гидротехникалық құрылыстарын қайта жаңарту» (1-кезек) Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге

50 000


 

 
«Қызылорда облысындағы «Қызылорда сол жағалау магистралды каналын гидротехникалық құрылыстарын қайта жаңарту» (2-кезек) Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге

50 000


 

 
Маңғыстау облысы


 

 

 
Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Бесқұдық-Бекін топтық су құбырын реконструкциялау

121 769


 

 
«Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Ақжігіт-Майлин топтық су құбырына қосылған Сыңғырлау ауылына, Ақжігіт ауылына жергілікті мекендерді сумен қамту» нысаны бойынша жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

27 500


 

 
«Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Бесқұдық-Бекі топтық су құбырына қосылған Бесқұдық ауылына, Бекі ауылына жергілікті мекендерді сумен қамту» нысаны бойынша жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

6 000


 

 
Павлодар облысы


 

 

 
Павлодар облысы Беловод топтық су құбырын реконструкциялау

600 000

1 562 465

3 924 704

Павлодар облысы Май ауданы Май топтық су құбырын реконструкциялау

165 410

2 000 000

3 603 313

Павлодар облысы Шідерті өзенінің су өткізу тракті мен имараттарын қайта құралымдау, 3-ші кезек

200 000

249 714

263 162

Қаныш Сәтпаев атындағы каналының № 1 сорғы станциясына суды беру үшін Белая бастау тармақ бөлігін реконструкциялау

808 605

641 537


 
Солтүстік Қазақстан облысы


 

 

 
Солтүстік Қазақстан облысында Есіл топтық су құбырын реконструкциялау жобалық-сметалық құжаттарын дайындау

42 336


 

 
Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырын реконструкциялау жобалық-сметалық құжаттарын дайындау

140 207


 

 
Солтүстік Қазақстан облысының Булаев топтық су құбырын реконструкциялау

610 183

5 621 585

5 551 123

«Булаев топтық су құбырын реконструкциялау және қосылған ауылдық елді мекендердің таратушы желілерін салу» объекті бойынша жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

1 372 352

1 590 440


 
«Есіл топтық су құбырын реконструкциялау және қосылған ауылдық елді мекендердің таратушы желілерін салу» объекті бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

50 000

266 524


 
«Преснов топтық су құбырын реконструкциялау және қосылған ауылдық елді мекендердің таратушы желілерін салу» объекті бойынша жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

50 000

340 918


 
«Соколов топтық су құбырын реконструкциялау және қосылған ауылдық елді мекендердің таратушы желілерін салу» объекті бойынша жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

85 739

135 739


 
Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл гидрожелісін реконструкциялау (2-ші кезек)

150 000

201 324


 
Солтүстік Қазақстан облысы Сергеевка бөгені сүйеу имараттарының арынды қырын реконструкциялау

150 000

238 533


 
Оңтүстік Қазақстан облысы


 

 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш топтық су құбырына қосылған жақын елді мекендерін және Абай ауылын сумен жабдықтау (2-кезең)

62 168


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс топтық су құбырынан Арыс ауданындағы жақын орналасқан елді мекендерді сумен қамтамасыз етуін реконструкциялау. ІІ-кезең

42 352


 

 
«Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы елді мекендерін Сарыағаш топтық су құбырына қосылуымен магистральды су құбырының құрылысы» жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

44 730


 

 
«Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш топтық су құбырына қосылатын Сарыағаш ауданы жергілікті мекендердің су құбыры желілерін, суды тазалау құрылыстарын жетілдіру және реконструкциялау» нысаны бойынша жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

61 000


 

 
«Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс топтық су құбырына қосылатын Арыс қ. және жергілікті мекендердің су құбыры желілерін, суды тазалау құрылыстарын жетілдіру және реконструкциялау» нысаны бойынша жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

29 000


 

 
«Оңтүстік Қазақстан облысы Шаулдер топтық су құбырына қосылатын Отырар ауданы жергілікті мекендердің су құбыры желілерін, суды тазалау құрылыстарын жетілдіру және реконструкциялау» нысаны бойынша жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

23 000


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы суармалы жерлерге Шардара су қоймасынан су қондырғылары арқылы су жеткізіп тұру

2 816 564


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданындағы негізгі каналдардағы су өлшегіш имараттарды автоматтандыруды, суды есепке алуды және су бөлгіштерді реконструкциялау

264 757


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара және Арыс аудандарындағы Қызылқұм магистральды каналын суды бөлуді және суды есептеуді автоматтандырып реконструкциялау (бірінші кезек)

700 000

250 000

344 415

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданындағы Түркістан магистральды каналының ПК0-ден ПК 496 аралығын реконструкциялау

500 000

250 000

511 200

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданындағы «Біресек» каналының 21+00 ПК-нен 180+00 ПК-нің аралығын реконструкциялау

275 716

175 716


 
Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара ауданындағы Шардара су қоймасының апатты су тастағыштың құрылысын салу. Жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

40 692


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласындағы Қызылқұм МК ПК-274 Батыс апаттық су тастағышын реконструкциялау

86 910


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданы Бадам су қоймасын гидротүйіндерімен және потериясын су өлшегіш құралдарын және автоматтандырылған су есептегіштерін орнатып реконструкциялау

200 000

100 000

111 488

Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара және Арыс аудандарындағы Қызылқұм магистральды каналын суды бөлуді және суды есептеуді автоматтандырып реконструкциялау (екінші кезек)

150 000

200 000

752 739

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданындағы Банный, Ауыларалық, Тоқсанбай, Западный және К-20-57 коллекторларын реконструкциялау

100 000

162 269


 
«Зах» Республикааралық каналының учаскелерін гидроимараттарымен реконструкциялау

100 000

100 000

319 415

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданындағы шаруашылық аралық К-26 гидротехникалық құрылыстармен суды бөлу және суды есептеуді автоматтандырып енгізумен реконструкциялау. Жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

50 000


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданындағы шаруашылық аралық К-30 гидротехникалық құрылыстармен суды бөлу және суды есептеуді автоматтандырып енгізумен реконструкциялау. Жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу

100 000


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қ. Дарбаза және Жылға ауылдық округтері тұрғындарын сумен қамтамасыз ету үшін "Келес" су жинақтаушы ғимаратын қайта құру (1-кезең. Дарбаза ауылын және № 51 және № 52 разъездерді сумен қамтамасыз ету)

6 021


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданындағы Жетісай топтық су Құбырынан елді мекендерді сумен жабдықтау жүйелерін қайта құру (1 кезең)

64 414


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Жетісай қаласында су құбыры желілерін қайта жаңарту

24 720


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Тасты-Шу топтық су торабын қайта жаңарту

9 447


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Дарбаза топтық су торабын қайта жаңарту (сегменттеу)

2 940


 

 
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданындағы К-28 шаруааралық каналын және ғимараттарын қайта құру

23 966


 

 
Оңтүстік Қазақстан Облысы Шардара су қоймасының бөгетінің сейсмикалық тұрақтылығын жоғарылату және қайта жаңарту. Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

540 290


 

 

 

 

032


 

Өскемен қаласында жерасты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

814 634

2 300 736

1 028 007


 

 

 

004

Сыртқы қарыздар есебінен

350 000

1 610 515

588 032


 

 

 

016

Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен

464 634

690 221

439 975


 

 

041


 

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

1 001 484


 

 

 

 

 

004

Сыртқы қарыздар есебінен

89 948


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

89 948


 

 

 

 

 

016

Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен

911 536


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

911 536


 

 

 

 

044


 

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

3 897 280

1 199 641

441 175


 

 

 

004

Сыртқы қарыздар есебінен

2 077 306

386 436

187 028


 

 

 

016

Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен

1 507 156

593 371

254 147


 

 

 

018

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

312 818

219 834


 

 

 

056


 

Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1 558 920

934 743


 

 

 

 

004

Сыртқы қарыздар есебінен

373 513

239 510


 

 

 

 

016

Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен

1 185 407

695 233


 

 

 

093


 

Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру

626 226

674 374

500 648


 

 

112


 

Агроөнеркәсіп кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған «Е-Agriculture» жүйесін құру

66 442


 

 

 

234


 

 

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

4 557 530

7 781 272

1 409 737


 

 

004


 

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

2 800 000

5 592 550


 

 

 

 

 

Ақмола облысы


 

 

 

 

 

 

 

Щучинск-Бурабай курортты аймағының су айдынын (Щучье, Бурабай, Қарасу көлдерін) тазарту

2 800 000

5 592 550


 

 

 

014


 

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

1 757 530

2 188 722

1 409 737


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы Аршалы ауданындағы Жібек Жолы кентінің жер учаскесінде орналасқан гидрометеорология бойынша республикалық оқу орталығының құрылысы

1 543 372


 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Қоршаған ортаны бақылауға арналған гидрометеорголиялық жүйені жаңарту


 

2 188 722

1 409 737

Қытай халқы республикасымен трансшекаралық өзендерде гидрологиялық және гидрохимиялық бекеттер құру

214 158


 

 

11


 

 

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

357 662

2 759 192

2 098 362


 

231


 

 

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

357 662

2 759 192

2 098 362


 

 

064


 

Атырау облысында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

357 662

2 759 192

2 098 362


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Атырау облысы


 

 

 

 

 

 

 

Атырау облысында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

357 662

2 759 192

2 098 362

12

Көлік және коммуникация

199 105 525

232 980 097

197 534 589


 

215


 

 

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

199 105 525

232 980 097

197 534 589


 

 

002


 

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

194 484 942

232 282 746

197 451 693


 

 

 

004

Сыртқы көздер есебінен

135 980 600

182 510 471

21 160 000


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

«Батыс Еуропа - Батыс Қытай» халықаралық транзиттік дәлізді реконструкциялау

135 980 600

177 150 471


 

 

 

 

 

«Бейнеу - Ақтау - Түркіменстан шекарасы» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау


 

5 360 000

21 160 000

005

Ішкі көздер есебінен

35 304 942

18 682 746

172 178 693

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 
Өзгелер


 

 

 
Орал, Ақтөбе, Қызылорда қалалары арқылы «Ресей Федерациясы шекарасы (Самараға) - Шымкент» автожолының «Ресей Федерациясы шекарасы - Орал - Ақтөбе» учаскесі және Ақтөбе қаласын айналма жолын салу бойынша жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау

6 700 000


 

13 058 000

«Батыс Еуропа - Батыс Қытай» халықаралық транзиттік дәліз бойынша жобалық-іздестіру жұмыстары, реконструкциялау және салу

2 067 205


 

8 000 000

Павлодар, Семей қалалары арқылы «Ресей Федерациясы шекарасы (Омскке) - Майқапшағай (Қытай Халық Республикасына шығу)» автожолы бойынша жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау

4 500 000

7 000 000

27 000 000

«Астана - Қостанай - Челябі» автожолы бойынша жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау

6 909 060

2 000 000

11 153 049

«Көкшетау қаласы арқылы «Астана - Петропавл» автожолының «Щучье - Көкшетау - Петропавл - Ресей Федерациясы шекарасы» учаскесін жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау

7 953 239

5 000 000

11 691 000

«Атырау - Ақтау» автожолының «Бейнеу - Ақтау» учаскесінің жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау

1 000 000


 

6 997 818

Таскескен - Бақты (ҚХР шекарасы) автожолы бойынша жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау

2 500 000

4 682 746

3 292 546

«Шучье - Бурабай» курорттық аймағы «Туристтік ойын-сауық орталығына кіру жолы» автожолында жобалық-іздестіру жұмыстары және салу

1 942 643


 

 
«Алатау» ақпараттық технологиялар паркі «Еркін экономикалық аймағына кіру жолы» автожолын салу

932 795


 

 
«Қызылорда - Павлодар - Успенка - РФ шекарасы» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау


 

 

8 000 000

«Ресей Федерациясы шекарасы (Астраханға) - Атырау» автожолы бойынша жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау


 

 

9 000 000

«Өскемен - Зырян - Қатонқарағай - Рахман бұлақтары» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау

200 000


 

3 600 000

«Шымкент қаласының жолы» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау


 

 

3 563 000

«Жезқазған - Петропавл» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау


 

 

9 000 000

«Ақтөбе - Атырау - Ресей Федерациясы шекарасы (Астраханға)» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау


 

 

4 000 000

«Мерке - Бұрылбайтал» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау


 

 

5 000 000

«Курты - Бұрылбайтал» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау


 

 

8 105 821

«Бейнеу - Ақжігіт - Өзбекстан шекарасы» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау


 

 

4 500 000

«Жетібай - Түркіменстан шекарасы» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау


 

 

13 000 000

Сақанд қаласын айналма жолын қоса «Алматы - Өскемен» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау

1 300 000


 

7 246 459

«Үлкен Алматы айналма автожолына шығу» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау


 

 

5 971 000

«Үшарал - Достық» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау


 

 

10 000 000


 

 

 

016

Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен

23 199 400

31 089 529

4 113 000


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

«Батыс Еуропа - Батыс Қытай» халықаралық транзиттік дәлізді реконструкциялау

23 178 400

29 949 529


 

 

 

 

 

«Бейнеу - Ақтау - Түркіменстан шекарасы» автожолының жобалық-іздестіру жұмыстары және реконструкциялау


 

1 140 000

4 113 000


 

 

 

 

Атырау - Ақтау автожолының «Қарабатан - Бейнеу» учаскесін реконструкциялау

21 000


 

 

 

 

006


 

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

4 200 000

136 800


 

 

 

 

005

Ішкі көздер есебінен

4 200 000

136 800


 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы


 

 

 

 

 

 

 

Көкшетау қаласы аэропортының жасанды ұшып-қону алаңы мен аэровокзалын реконструкциялау

4 200 000

136 800


 

 

 

020


 

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

289 812

405 426

82 896


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы


 

 

 

 

 

 

 

Ертіс маңы ауданында кеме қатынасының қауіпсіздігін жоғарылату, нығайту және гидродинамикалық апаттың пайда болуы тәуекелдігін азайту мақсатында Өскемен шлюзін жабдықтау және құрылыстарды реконструкциялау және жаңғырту

157 283

102 440

64 873


 

 

 

 

Ертіс маңы ауданында кеме қатынасының қауіпсіздігін жоғарылату, нығайту және гидродинамикалық апаттың пайда болуы тәуекелдігін азайту мақсатында Бұқтарма шлюзін жабдықтау және құрылыстарды реконструкциялау және жаңғырту

132 529

302 986

18 023


 

 

023


 

Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау

130 771

155 125


 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға;


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Көліктік бақылау посттарының жүйесін дамыту

130 771

155 125


 

13


 

 

 

Басқалар

12 663 694

8 375 495

5 000 000


 

102


 

 

Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы

1 544 652


 

 

 

 

003


 

Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы ғимараттарын, құрылыстарын салу

1 544 652


 

 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Астана қаласындағы Қорғалжын тас жолының солтүстігіне карай орналасқан жер участкесіндегі 200 автокөлікке арналған гараж салу

1 417 102


 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен Министрлік үйінің "В" блогы ғимараттары арасындағы галерея (өткелі)

127 550


 

 

 

502


 

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

566 634

566 634


 

 

 

007


 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

566 634

566 634


 

 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер


 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

566 634

566 634


 

 

694


 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

10 552 363

7 808 861

5 000 000


 

 

008


 

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

10 552 363

7 808 861

5 000 000


 

 

 

 

оның ішінде инвестициялық жобаларға:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы Целиноград ауданы Красноярка ауылының аумағында мал шаруашылығы өнімдерін өндіру, қайта өңдеу және сату бойынша ауыл шаруашылығы кластері

220 150


 

 

 

 

 

 

Ақмола облысының Щучинск ауданындағы «Қарасу» резиденциясының аумағынан 10 автомобильге арналған бокс салу

48 348


 

 
Алматы қаласы


 

 

 
Алматы қаласы Махатмы Ганди көшесі, 10 үй мекен-жайы бойынша орналасқан ғимараттың электрмен қамтамасыздау желілерін қайта құралымдау

115 582


 

 
Астана қаласы


 

 

 
Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығының клиникалық-сауықтыру кешенін сауықтыру

6 400 000

7 808 861

5 000 000

Астана қаласы Тельман кентінің аймағында № 23 көшенің солтүстігіндегі алаңішілік канализация тораптары

47 820


 

 
Астана қаласы Б. Момышұлы даңғылындағы көппәтерлі тұрғын үй салу

21 000


 

 
"Ақорда", "Үкімет үйі", "Сенат", "Мәжіліс" ғимараттарын қалалық жылумен қамтамасыз ету желілеріне қосу

172 920


 

 
Өзгелер


 

 

 
Ессентуки қаласындағы «Қазақстан» санаторийін реконструкциялау және кеңейту

3 526 543


 

 

Қызмет бабында пайдалану үшін

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2011 жылғы 2 наурыздағы 
№ 214 қаулысына    
2-қосымша      

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына   
2-қосымша       

      РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен келген құжаттар деректер базасына енгізілмейді.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 наурыздағы
№ 214 қаулысына  
3-қосымша      

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына   
3-қосымша       

2011 - 2013 жылдарға арналған нысаналы даму трансферттері мен кредиттерді облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана арасында төмен тұрған бюджеттерге бөлу

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Кіші бағдарлама

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

1

2

3

4

5


 

 

 

 

I Нысаналы даму трансферттері

465 339 112

278 362 204

214 730 866

03


 

 

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1 060 799

1 794 873


 

 

201


 

 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

635 799

1 794 873


 

 

 

009


 

Ақмола облысы бюджетіне және Алматы қаласы бюджетіне аудандық ішкі істер бөлімдерінің ғимараттарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

635 799

1 794 873


 

 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

320 799

1 145 473


 

 

 

 

 

Алматы қаласы

315 000

649 400


 

 

221


 

 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

425 000


 

 

 

 

019


 

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Солнечный кентінде қазандық салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

425 000


 

 

 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

425 000


 

 

04


 

 

 

Білім беру

49 579 548

30 394 910

14 336 712


 

225


 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

49 579 548

30 394 910

14 336 712


 

 

012


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

49 579 548

30 394 910

14 336 712


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

3 680 736

1 146 290

755 970


 

 

 

 

Ақтөбе облысы

669 301

965 215

1 785 667


 

 

 

 

Алматы облысы

1 630 961

500 000

500 000


 

 

 

 

Атырау облысы

1 749 826

1 085 288

1 000 000


 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

4 692 260

209 686

1 000 000


 

 

 

 

Жамбыл облысы

3 307 085

1 129 189

1 291 448


 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

537 985

1 463 002

1 513 000


 

 

 

 

Қарағанды облысы

992 560

1 018 105

500 000


 

 

 

 

Қостанай облысы

1 118 742

1 415 000

500 000


 

 

 

 

Қызылорда облысы

3 008 056

1 457 790

1 000 000


 

 

 

 

Маңғыстау облысы

1 949 183

2 614 497

2 006 939


 

 

 

 

Павлодар облысы

2 754 766


 

1 000 000


 

 

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы

1 409 420


 

1 000 000


 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

11 702 357

4 267 054

483 688


 

 

 

 

Алматы қаласы

4 118 509

3 924 954


 

 

 

 

 

Астана қаласы

6 257 801

9 198 840


 

05


 

 

 

Денсаулық сақтау

45 850 170

33 962 234

36 553 549


 

226


 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

45 850 170

33 962 234

36 553 549


 

 

005


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

45 850 170

33 962 234

36 553 549


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

253 858

1 710 958

968 000


 

 

 

 

Ақтөбе облысы

4 100 000

764 040


 

 

 

 

 

Алматы облысы

437 145

228 132

104 894


 

 

 

 

Атырау облысы

100 000

1 103 732


 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

2 242 625

3 427 064

7 940 843


 

 

 

 

Жамбыл облысы

4 038 038

3 210 593

6 235 764


 

 

 

 

Қарағанды облысы


 

4 000 000

2 546 555


 

 

 

 

Қостанай облысы

2 941 117

1 569 335


 

 

 

 

 

Қызылорда облысы

2 698 590

5 316 800

6 288 477


 

 

 

 

Маңғыстау облысы

1 805 437

3 146 001

2 310 649


 

 

 

 

Павлодар облысы

839 737


 

 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы


 

5 749 569

5 422 300


 

 

 

 

Алматы қаласы

4 461 230

2 736 010


 

 

 

 

 

Астана қаласы

21 932 393

1 000 000

2 014 110


 

 

 

 

Өзгелер


 

 

2 721 957

06


 

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

290 712

629 875


 

 

213


 

 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

290 712

629 875


 

 

 

009


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

290 712

629 875


 

 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

290 712

629 875


 

07


 

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

121 427 371

57 086 902

53 704 841


 

619


 

 

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

121 427 371

57 086 902

53 704 841


 

 

009


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

43 105 572

20 390 950

31 500 000


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

3 395 000

3 125 000

1 875 000


 

 

 

 

оның ішінде Астана қаласының серіктес қаласының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыруға

2 600 000

2 500 000


 

 

 

 

 

Ақтөбе облысы

6 367 000

867 000

1 875 000


 

 

 

 

оның ішінде «Нұрлы көш» бағдарламасы

242 000

242 000


 

 

 

 

 

Алматы облысы

5 000 000

3 625 000

3 375 000


 

 

 

 

оның ішінде Алматы қаласының серіктес қалаларының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыруға

4 000 000

3 000 000

1 500 000


 

 

 

 

Атырау облысы

1 425 000

625 000

1 875 000


 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

2 326 309

1 423 275

1 875 000


 

 

 

 

оның ішінде «Нұрлы көш» бағдарламасы

1 266 309

798 275


 

 

 

 

 

Жамбыл облысы

1 000 000

625 000

1 875 000


 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

1 243 600

743 600

1 875 000


 

 

 

 

оның ішінде «Нұрлы көш» бағдарламасы

118 600

118 600


 

 

 

 

 

Қарағанды облысы

1 125 000

625 000

1 875 000


 

 

 

 

Қостанай облысы

1 125 000

625 000

1 875 000


 

 

 

 

Қызылорда облысы

1 125 000

625 000

1 875 000


 

 

 

 

Маңғыстау облысы

1 688 009

1 163 009

1 875 000


 

 

 

 

оның ішінде «Нұрлы көш» бағдарламасы

538 009

538 009


 

 

 

 

 

Павлодар облысы

1 000 000

625 000

1 875 000


 

 

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы

1 159 366

784 366

1 875 000


 

 

 

 

оның ішінде «Нұрлы көш» бағдарламасы

159 366

159 366


 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

4 651 700

3 659 700

1 875 000


 

 

 

 

оның ішінде «Нұрлы көш» бағдарламасы

3 632 700

3 034 700


 

 

 

 

 

Алматы қаласы

6 948 588

625 000

1 875 000


 

 

 

 

оның ішінде үлескерлердің қатысуымен салынып жатқан тұрғын үй кешендерінің магистральдық инженерлік желілерін салу

4 048 588


 

 

 

 

 

 

Астана қаласы

3 526 000

625 000

1 875 000


 

 

010


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

31 884 285

11 146 952

2 236 044


 

 

 

004

Сыртқы көздер есебінен

800 000

384 000


 

 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Астана қаласы

800 000

384 000


 

 

 

 

005

Ішкі көздер есебінен

24 584 285

10 762 952

2 236 044


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

6 372 151

5 457 510

826 050


 

 

 

 

Ақтөбе облысы

405 775


 

 

 

 

 

 

Алматы облысы

271 701


 

 

 

 

 

 

Атырау облысы

385 046


 

 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

3 016 377

200 000

157 671


 

 

 

 

Жамбыл облысы

859 080

1 427 485


 

 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

405 223


 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысы

1 270 605

744 227

1 252 323


 

 

 

 

Қостанай облысы

1 232 624

615 730


 

 

 

 

 

Қызылорда облысы

3 305 367

2 318 000


 

 

 

 

 

Маңғыстау облысы

919 079


 

 

 

 

 

 

Павлодар облысы

1 433 127


 

 

 

 

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы

1 956 690


 

 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

2 089 800


 

 

 

 

 

 

Алматы қаласы

661 640


 

 

 

 

 

016

Сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен

6 500 000


 

 

 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Астана қаласы

6 500 000


 

 

 

 

011


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

13 401 492

10 000 000

10 000 000


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

586 000

586 000

586 000


 

 

 

 

Ақтөбе облысы

834 000

834 000

834 000


 

 

 

 

Алматы облысы

586 000

586 000

586 000


 

 

 

 

Атырау облысы

529 000

529 000

529 000


 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

586 000

586 000

586 000


 

 

 

 

Жамбыл облысы

586 000

586 000

586 000


 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

586 000

586 000

586 000


 

 

 

 

Қарағанды облысы

1 068 000

1 068 000

1 068 000


 

 

 

 

Қостанай облысы

586 000

586 000

586 000


 

 

 

 

Қызылорда облысы

586 000

586 000

586 000


 

 

 

 

Маңғыстау облысы

1 987 492

586 000

586 000


 

 

 

 

Павлодар облысы

586 000

586 000

586 000


 

 

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы

588 000

588 000

588 000


 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

527 000

527 000

527 000


 

 

 

 

Алматы қаласы

588 000

588 000

588 000


 

 

 

 

Астана қаласы

2 592 000

592 000

592 000


 

 

012


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

26 808 890

15 549 000

9 968 797


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

835 968

658 453

400 000


 

 

 

 

Алматы облысы

1 187 680

355 417

267 960


 

 

 

 

Ақтөбе облысы

781 643


 

 

 

 

 

 

Атырау облысы

477 821

881 479

699 551


 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

356 997

690 668

300 000


 

 

 

 

Жамбыл облысы

315 000


 

 

 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

270 000

380 000

1 221 261


 

 

 

 

Қарағанды облысы

235 325

572 285

4 586 678


 

 

 

 

Қостанай облысы

740 242

811 952

1 178 954


 

 

 

 

Қызылорда облысы

931 082

679 871

221 252


 

 

 

 

Маңғыстау облысы

142 958


 

 

 

 

 

 

Павлодар облысы

233 104

102 975

465 812


 

 

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы

309 890

400 000


 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

2 019 941

517 729

478 329


 

 

 

 

Алматы қаласы


 

949 171

149 000


 

 

 

 

Астана қаласы

17 971 239

8 549 000


 

 

 

013


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

6 227 132


 

 

 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Астана қаласы

6 227 132


 

 

08


 

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

26 798 541

16 864 435


 

 

205


 

 

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

4 934 106


 

 

 

 

009


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт және туризм объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 934 106


 

 

 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Маңғыстау облысы

383 000


 

 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

925 100


 

 

 

 

 

 

Алматы қаласы

542 487


 

 

 

 

 

 

Астана қаласы

3 083 519


 

 

 

206


 

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

21 864 435

16 864 435


 

 

 

006


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

21 864 435

16 864 435


 

 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы

5 000 000


 

 

 

 

 

 

Астана қаласы

16 864 435

16 864 435


 

09


 

 

 

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

77 598 364

72 066 469

57 234 111


 

231


 

 

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

13 562 642

7 000 000

7 000 000


 

 

024


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

13 562 642

7 000 000

7 000 000


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

500 000


 

 

 

 

 

 

Ақтөбе облысы

4 674 511

2 902 868

4 876 803


 

 

 

 

Алматы облысы

500 000

1 500 000

1 623 197


 

 

 

 

Атырау облысы

1 579 866

1 919 695


 

 

 

 

 

Жамбыл облысы

1 307 549

677 437


 

 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

1 364 647


 

 

 

 

 

 

Қостанай облысы

1 107 069


 

500 000


 

 

 

 

Қызылорда облысы

875 000


 

 

 

 

 

 

Маңғыстау облысы

1 645 000


 

 

 

233


 

 

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

64 035 722

65 066 469

50 234 111


 

 

048


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

64 035 722

65 066 469

50 234 111


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

2 592 240

1 000 000


 

 

 

 

 

Ақтөбе облысы

2 000 000

2 000 000


 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

7 164 000

5 000 000

4 000 000


 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

800 000


 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысы

1 457 295

1 221 200


 

 

 

 

 

Қостанай облысы

847 591


 

 

 

 

 

 

Маңғыстау облысы

3 899 530

2 049 387


 

 

 

 

 

Павлодар облысы

610 600

814 232


 

 

 

 

 

Алматы қаласы

11 571 812

6 000 000

7 000 000


 

 

 

 

Астана қаласы

33 092 654

46 981 650

39 234 111

10


 

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

41 314 344

32 747 371

31 568 000


 

212


 

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

30 486 015

28 600 000

28 515 000


 

 

017


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

27 486 015

26 100 000

26 100 000


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

933 531

5 022 215

4 254 223


 

 

 

 

Ақтөбе облысы

2 729 110

1 090 755


 

 

 

 

 

Алматы облысы

2 552 885

619 555

1 040 270


 

 

 

 

Атырау облысы

2 111 409

1 905 608


 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

1 833 598

805 674

654 223


 

 

 

 

Жамбыл облысы

1 892 255

1 964 751

1 080 453


 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

1 982 514

336 729


 

 

 

 

 

Қарағанды облысы

1 677 822

2 679 547

6 272 193


 

 

 

 

Қостанай облысы

1 379 590

1 884 139

4 633 341


 

 

 

 

Қызылорда облысы

1 818 674

1 127 425

2 068 480


 

 

 

 

Маңғыстау облысы

2 602 663

979 343

1 260 000


 

 

 

 

Павлодар облысы

734 688

2 554 335

701 192


 

 

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы

2 543 589

525 610

140 933


 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

2 696 687

4 604 314

3 994 692


 

 

025


 

Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

3 000 000

2 500 000

2 415 000


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Жамбыл облысы

3 000 000

2 500 000

2 415 000


 

234


 

 

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

10 828 329

4 147 371

3 053 000


 

 

009


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 828 329

4 147 371

3 053 000


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақтөбе облысы

2 145 806


 

 

 

 

 

 

Атырау облысы

4 043 245

3 246 480

2 333 173


 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

1 091 557

400 891

338 536


 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

271 134


 

 

 

 

 

 

Қызылорда облысы


 

500 000

381 291


 

 

 

 

Маңғыстау облысы

2 642 310


 

 

 

 

 

 

Павлодар облысы

634 277


 

 

11


 

 

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

6 557 046

3 033 300

2 464 980


 

233


 

 

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

6 557 046

3 033 300

2 464 980


 

 

015


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

6 557 046

3 033 300

2 464 980


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Маңғыстау облысы

3 021 088

3 033 300

2 464 980


 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

35 958


 

 

 

 

 

 

Астана қаласы

3 500 000


 

 

12


 

 

 

Көлік және коммуникация

78 566 217

19 781 835

8 868 673


 

215


 

 

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

78 566 217

19 781 835

8 868 673


 

 

028


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

78 566 217

19 781 835

8 868 673


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

760 380

800 000


 

 

 

 

 

Алматы облысы

500 000

1 100 000

879 496


 

 

 

 

Атырау облысы

5 884 143

2 000 000

3 444 386


 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

1 397 899

1 449 948

1 438 601


 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

394 414

597 683

644 091


 

 

 

 

Қарағанды облысы

674 248

800 000

854 934


 

 

 

 

Қостанай облысы

1 578 863

1 768 185

504 359


 

 

 

 

Қызылорда облысы

367 898

372 660


 

 

 

 

 

Маңғыстау облысы

565 857


 

 

 

 

 

 

Павлодар облысы

753 320


 

 

 

 

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы

718 191

555 186

1 102 806


 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

1 547 556


 

 

 

 

 

 

Алматы қаласы

44 860 631


 

 

 

 

 

 

Астана қаласы

18 562 817

10 338 173


 

13


 

 

 

Басқалар

16 296 000

10 000 000

10 000 000


 

220


 

 

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

16 296 000

10 000 000

10 000 000


 

 

014


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 546 000

10 000 000

10 000 000


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

715 120

460 000

460 000


 

 

 

 

Ақтөбе облысы

699 570

450 000

450 000


 

 

 

 

Алматы облысы

1 647 880

1 060 000

1 060 000


 

 

 

 

Атырау облысы

497 470

320 000

320 000


 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

1 383 590

890 000

890 000


 

 

 

 

Жамбыл облысы

1 010 490

650 000

650 000


 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

606 290

390 000

390 000


 

 

 

 

Қарағанды облысы

1 305 860

840 000

840 000


 

 

 

 

Қостанай облысы

855 030

550 000

550 000


 

 

 

 

Қызылорда облысы

637 390

410 000

410 000


 

 

 

 

Маңғыстау облысы

435 290

280 000

280 000


 

 

 

 

Павлодар облысы

730 660

470 000

470 000


 

 

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы

621 840

400 000

400 000


 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

2 362 990

1 520 000

1 520 000


 

 

 

 

Астана қаласы

668 480

430 000

430 000


 

 

 

 

Алматы қаласы

1 368 050

880 000

880 000


 

 

 

021


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесіне жәрдемдесуге берілетін нысаналы даму трансферттері

750 000


 

 

 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Өзгелер

750 000


 

 

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Кіші бағдарлама

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

1

2

3

4

5

II Кредиттер

55 239 704

23 749 990

13 825 520

06


 

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 000 000


 

 

 

213


 

 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

3 000 000


 

 

 

 

019


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

3 000 000


 

 

 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

76 000


 

 

 

 

 

 

Ақтөбе облысы

120 000


 

 

 

 

 

 

Алматы облысы

100 000


 

 

 

 

 

 

Атырау облысы

212 000


 

 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

640 000


 

 

 

 

 

 

Жамбыл облысы

20 000


 

 

 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

200 000


 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысы

510 000


 

 

 

 

 

 

Қызылорда облысы

200 000


 

 

 

 

 

 

Қостанай облысы

2 000


 

 

 

 

 

 

Маңғыстау облысы

250 000


 

 

 

 

 

 

Павлодар облысы

370 000


 

 

 

 

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы

200 000


 

 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

100 000


 

 

07


 

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 644 543

19 576 870

9 652 400


 

619


 

 

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

47 644 543

19 576 870

9 652 400


 

 

008


 

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

47 644 543

19 576 870

9 652 400


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

714 600


 

 

 

 

 

 

оның ішінде Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы

210 700


 

 

 

 

 

 

Ақтөбе облысы

2 775 863

4 903 863

1 596 000


 

 

 

 

оның ішінде «Нұрлы көш» бағдарламасы

423 863

423 863


 

 

 

 

 

Алматы облысы

1 399 000

594 000

494 000


 

 

 

 

оның ішінде Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы

735 000


 

 

 

 

 

 

Атырау облысы

818 000

1 080 000

2 160 000


 

 

 

 

оның ішінде Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы

98 000


 

 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

3 106 260

1 503 440

976 000


 

 

 

 

оның ішінде «Нұрлы көш» бағдарламасы

487 440

487 440


 

 

 

 

 

оның ішінде Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы

868 820


 

 

 

 

 

 

Жамбыл облысы

512 000

512 400

512 400


 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

3 037 863

423 863


 

 

 

 

 

оның ішінде «Нұрлы көш» бағдарламасы

423 863

423 863


 

 

 

 

 

оның ішінде Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы

294 000


 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысы

6 565 500


 

 

 

 

 

 

оның ішінде Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы

3 874 500


 

 

 

 

 

 

Қостанай облысы

1 164 000

864 000

864 000


 

 

 

 

Қызылорда облысы

1 107 000

1 210 000

2 420 000


 

 

 

 

оның ішінде Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы

595 000


 

 

 

 

 

 

Маңғыстау облысы

466 253

466 253


 

 

 

 

 

оның ішінде «Нұрлы көш» бағдарламасы

466 253

466 253


 

 

 

 

 

Павлодар облысы

3 762 400

657 000

630 000


 

 

 

 

оның ішінде Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы

2 906 400


 

 

 

 

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы

2 011 663

423 863


 

 

 

 

 

оның ішінде «Нұрлы көш» бағдарламасы

423 863

423 863


 

 

 

 

 

оның ішінде Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы

1 087 800


 

 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

6 972 141

6 938 188


 

 

 

 

 

оның ішінде «Нұрлы көш» бағдарламасы

5 104 141

6 938 188


 

 

 

 

 

оның ішінде Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы

868 000


 

 

 

 

 

 

Алматы қаласы

8 442 000


 

 

 

 

 

 

Астана қаласы

2 090 000


 

 

10


 

 

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

4 595 161

4 173 120

4 173 120


 

212


 

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

4 595 161

4 173 120

4 173 120


 

 

094


 

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

4 595 161

4 173 120

4 173 120


 

 

 

 

оның ішінде аумақтар бойынша:


 

 

 

 

 

 

 

Ақмола облысы

431 742

289 311

289 311


 

 

 

 

Ақтөбе облысы

226 999

226 998

226 998


 

 

 

 

Алматы облысы

587 525

867 401

867 401


 

 

 

 

Атырау облысы

138 870

159 344

159 344


 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы

348 955

308 896

308 896


 

 

 

 

Жамбыл облысы

204 744

282 190

282 190


 

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы

428 181

332 486

332 486


 

 

 

 

Қарағанды облысы

120 176

182 489

182 489


 

 

 

 

Қостанай облысы

465 569

482 483

482 483


 

 

 

 

Қызылорда облысы

194 952

115 725

115 725


 

 

 

 

Маңғыстау облысы

356 076

255 484

255 484


 

 

 

 

Павлодар облысы

175 367

198 512

198 512


 

 

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы

484 263

338 272

338 272


 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

431 742

133 529

133 529

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2011 жылғы 2 наурыздағы
№ 214 қаулысына     
4-қосымша        

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына     
4-қосымша        

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизиоотияға қарсы шараларды жүргізуге
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің
сомасын бөлу

Р/с

Облыстар мен қаланың атауы

Сомасы, мың теңге


Барлығы:

6 489 296

1.

Ақмола облысы

194 385

2.

Ақтөбе облысы

349 441

3.

Алматы облысы

1 307 301

4.

Атырау облысы

167 339

5.

Шығыс Қазақстан облысы

673 319

6.

Жамбыл облысы

774 572

7.

Батыс Қазақстан облысы

295 716

8.

Қарағанды облысы

316 860

9.

Қостанай облысы

219 346

10.

Қызылорда облысы

301 271

11.

Маңғыстау облысы

113 801

12.

Павлодар облысы

228 222

13.

Солтүстік Қазақстан облысы

175 883

14.

Оңтүстік Қазақстан облысы

1 367 095

15.

Алматы қаласы

4 010

16.

Астана қаласы

735

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2011 жылғы 2 наурыздағы
№ 214 қаулысына     
5-қосымша        

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына     
5-қосымша        

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасын бөлу

Р/с

Облыстар мен қаланың атауы

Сомасы, мың теңге


Барлығы:

2 422 386

1.

Ақмола облысы

415 371

2.

Ақтөбе облысы

34 816

3.

Алматы облысы

408 575

4.

Шығыс Қазақстан облысы

191 155

5.

Жамбыл облысы

173 420

6.

Батыс Қазақстан облысы

48 926

7.

Қарағанды облысы

64 088

8.

Қостанай облысы

372 832

9.

Қызылорда облысы

78 674

10.

Павлодар облысы

67 337

11.

Солтүстік Қазақстан облысы

384 897

12.

Оңтүстік Қазақстан облысы

182 295

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 наурыздағы
№ 214 қаулысына 
6-қосымша   

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына  
6-қосымша     

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасын бөлу

Р/с

Облыстар мен қаланың атауы

Сомасы, мың теңге


Барлығы:

7 292 549

1.

Ақмола облысы

1 514 966

2.

Ақтөбе облысы

483 027

3.

Алматы облысы

750 350

4.

Атырау облысы

150 345

5.

Шығыс Қазақстан облысы

972 277

6.

Жамбыл облысы

461 347

7.

Батыс Қазақстан облысы

280 596

8.

Қарағанды облысы

951 352

9.

Қостанай облысы

568 094

10.

Қызылорда облысы

90 661

11.

Маңғыстау облысы

11 152

12.

Павлодар облысы

269 285

13.

Солтүстік Қазақстан облысы

358 423

14.

Оңтүстік Қазақстан облысы

430 674

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 наурыздағы
№ 214 қаулысына 
7-қосымша   

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына  
7-қосымша      

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін
және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасын бөлу

Р/с

Облыстар мен қаланың атауы

Сомасы, мың теңге


Барлығы:

17 139 255

1.

Ақмола облысы

1 193 939

2.

Ақтөбе облысы

575 961

3.

Алматы облысы

5 596 497

4.

Атырау облысы

108 971

5.

Шығыс Қазақстан облысы

3 061 441

6.

Жамбыл облысы

240 176

7.

Батыс Қазақстан облысы

609 091

8.

Қарағанды облысы

1 712 724

9.

Қостанай облысы

1 250 795

10.

Қызылорда облысы

81 667

11.

Маңғыстау облысы

24 863

12.

Павлодар облысы

939 976

13.

Солтүстік Қазақстан облысы

1 105 866

14.

Оңтүстік Қазақстан облысы

637 288

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 наурыздағы
№ 214 қаулысына 
8-қосымша   

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына  
11-1-қосымша    

Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы
малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру мен жүргізуге берілетін
нысаналы ағымдағы трансферттердің сомасын бөлу

Р/с

Облыстар мен қаланың атауы

Сомасы, мың теңге


Барлығы:

3 131 817

1.

Ақмола облысы

94 138

2.

Ақтөбе облысы

188 019

3.

Алматы облысы

544 765

4.

Атырау облысы

99 038

5.

Шығыс Қазақстан облысы

384 261

6.

Жамбыл облысы

383 759

7.

Батыс Қазақстан облысы

144 306

8.

Қарағанды облысы

191 861

9.

Қостанай облысы

110 439

10.

Қызылорда облысы

124 406

11.

Маңғыстау облысы

87 243

12.

Павлодар облысы

109 448

13.

Солтүстік Қазақстан облысы

83 809

14.

Оңтүстік Қазақстан облысы

585 936

15.

Алматы қаласы

162

16.

Астана қаласы

227

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 наурыздағы
№ 214 қаулысына 
9-қосымша     

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына   
14-1-қосымша   

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім
беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша
ақының мөлшерін арттыруға берілетін нысаналы ағымдағы
трансферттердің сомасын бөлу

Р/с

Облыстар мен қаланың атауы

Сомасы, мың теңге


Барлығы:

4 947 975

1.

Ақмола облысы

246 125

2.

Ақтөбе облысы

250 961

3.

Алматы облысы

567 056

4.

Атырау облысы

172 701

5.

Шығыс Қазақстан облысы

372 279

6.

Жамбыл облысы

406 394

7.

Батыс Қазақстан облысы

207 073

8.

Қарағанды облысы

367 602

9.

Қостанай облысы

232 220

10.

Қызылорда облысы

266 052

11.

Маңғыстау облысы

128 790

12.

Павлодар облысы

240 184

13.

Солтүстік Қазақстан облысы

204 860

14.

Оңтүстік Қазақстан облысы

893 712

15.

Алматы қаласы

257 190

16.

Астана қаласы

134 776

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 наурыздағы
№ 214 қаулысына  
10-қосымша    

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына   
14-2-қосымша     

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдарды өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша төлеуді белгілеу үшін берілетін нысаналы  ағымдағы трансферттердің сомасын бөлу

Р/с

Облыстар мен қаланың атауы

Сомасы, мың теңге


Барлығы:

407 031

1.

Ақмола облысы

28 244

2.

Ақтөбе облысы

23 785

3.

Алматы облысы

27 466

4.

Атырау облысы

13 379

5.

Шығыс Қазақстан облысы

31 784

6.

Жамбыл облысы

31 713

7.

Батыс Қазақстан облысы

25 484

8.

Қарағанды облысы

36 597

9.

Қостанай облысы

31 642

10.

Қызылорда облысы

25 908

11.

Маңғыстау облысы

8 495

12.

Павлодар облысы

25 554

13.

Солтүстік Қазақстан облысы

15 786

14.

Оңтүстік Қазақстан облысы

47 003

15.

Алматы қаласы

25 696

16.

Астана қаласы

8 495

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 наурыздағы
№ 214 қаулысына   
11-қосымша     

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына    
15-қосымша      

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген
көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер

мың теңге

Р/с

Облыстар мен қалалардың атауы

Шығыстар сомасы

соның ішінде:

жергілікті бюджет арқылы қаржыландырылатын тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге

дәрілік заттарды, вакциналарды  және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға


Барлығы:

46 462 272

24 858 383

21 603 889

1.

Ақмола облысы

2 262 943

1 212 629

1 050 314

2.

Ақтөбе облысы

1 973 341

1 342 511

630 830

3.

Алматы облысы

3 486 206

1 914 220

1 571 986

4.

Атырау облысы

1 249 933

696 757

553 176

5.

Шығыс Қазақстан облысы

4 437 411

2 217 891

2 219 520

6.

Жамбыл облысы

3 329 766

1 535 255

1 794 511

7.

Батыс Қазақстан облысы

2 047 158

1 290 244

756 914

8.

Қарағанды облысы

3 713 226

2 223 806

1 489 420

9.

Қостанай облысы

2 457 364

1 208 737

1 248 627

10.

Қызылорда облысы

2 396 506

1 421 592

974 914

11.

Маңғыстау облысы

1 629 444

655 739

973 705

12.

Павлодар облысы

2 318 931

1 182 488

1 136 443

13.

Солтүстік Қазақстан облысы

1 985 130

1 065 741

919 389

14.

Оңтүстік Қазақстан облысы

7 023 566

3 599 788

3 423 778

15.

Алматы қаласы

4 397 091

2 267 731

2 129 360

16.

Астана қаласы

1 754 256

1 023 254

731 002

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 наурыздағы
№ 214 қаулысына 
12-қосымша   

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына   
19-1-қосымша    

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттердің сомасын бөлу

Р/с

Қаланың атауы

Сомасы, мың теңге


Барлығы:

224 000

1.

Алматы қаласы

224 000

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 наурыздағы
№ 214 қаулысына  
13-қосымша    

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына  
24-қосымша     

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде
өңірлердегі жеке кәсіпкерлікті қолдауға облыстық бюджеттерге,
Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттердің сомасын бөлу

мың теңге 

Р/с

Облыстар мен қалалардың атауы

Шығыстар сомасы

соның ішінде:

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі


Барлығы:

19 115 951

17 616 791

1 499 160

1.

Ақмола облысы

620 903

618 095

2 808

2.

Ақтөбе облысы

821 405

654 173

167 232

3.

Алматы облысы

2 150 342

2 054 402

95 940

4.

Атырау облысы

659 201

610 841

48 360

5.

Шығыс Қазақстан облысы

2 166 604

2 036 344

130 260

6.

Жамбыл облысы

1 323 762

1 186 482

137 280

7.

Батыс Қазақстан облысы

1 087 850

931 850

156 000

8.

Қарағанды облысы

2 411 680

2 309 032

102 648

9.

Қостанай облысы

526 839

455 079

71 760

10.

Қызылорда облысы

925 936

808 936

117 000

11.

Маңғыстау облысы

752 768

698 168

54 600

12.

Павлодар облысы

1 074 025

1 014 745

59 280

13.

Солтүстік Қазақстан облысы

818 106

707 034

111 072

14.

Оңтүстік Қазақстан облысы

1 793 456

1 634 336

159 120

15.

Алматы қаласы

1 657 104

1 602 504

54 600

16.

Астана қаласы

325 970

294 770

31 200

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 наурыздағы
№ 214 қаулысына 
14-қосымша   

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына   
24-1-қосымша     

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға, жалақыны ішінара субсидиялауға, кәсіпкерлікке үйретуге, қоныс аударуға, субсидиялар беруге, жұмыспен қамту орталықтарын құруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттердің сомасын бөлу

мың теңге

Р/с

Облыстар мен қалалардың атауы

Шығыстар сомасы

соның ішінде:

кадрларды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру

жалақының ішінара субсидиялану

кәсіпкерлікке оқыту

қоныс аударуға субсидиялар беру

жұмыспен қамту орталықтарын құру


Барлығы

17 066 159

13 283 213

1 342 913

257 696

66 891

2 115 446

1.

Ақмола облысы

589 673

407 621

22 880

9 061

5 610

144 501

2.

Ақтөбе облысы

567 655

264 193

171 600

14 307

2 752

114 803

3.

Алматы облысы

1 186 728

921 619

32 604

3 319

0

229 186

4.

Атырау облысы

1 041 216

909 556

54 340

9 280

0

68 040

5.

Шығыс Қазақстан облысы

2 178 354

1 653 446

203 060

76 301

49 003

196 544

6.

Жамбыл облысы

776 731

635 693

2 574

875

0

137 589

7.

Батыс Қазақстан облысы

727 481

617 792

0

8 755

0

100 934

8.

Қарағанды облысы

639 447

423 523

5 291

33 868

0

176 765

9.

Қостанай облысы

1 766 058

1 531 321

118 547

23 845

7 409

84 936

10.

Қызылорда облысы

469 818

256 672

59 059

88

0

153 999

11.

Маңғыстау облысы

669 258

550 735

27 170

29 806

0

61 547

12.

Павлодар облысы

1 085 365

836 041

112 970

16 196

0

120 158

13.

Солтүстік Қазақстан облысы

534 267

361 115

52 338

8 755

2 117

109 942

14.

Оңтүстік Қазақстан облысы

2 639 024

1 925 357

429 000

23 240

0

261 427

15.

Алматы қаласы

1 003 855

881 433

37 180

0

0

85 242

16.

Астана қаласы

1 191 229

1 107 096

14 300

0

0

69 833

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 2 наурыздағы
№ 214 қаулысына 
15-қосымша   

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 1350 қаулысына  
24-2-қосымша     

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттерінің сомасын бөлу

мың теңге

Р/с

Облыстардың атауы

Шығыстар сомасы

соның ішінде:

ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал ету шеңберінде

еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру шеңберінде


Барлығы:

7 054 708

2 042 608

5 012 100

1.

Ақмола облысы

174 200

114 000

60 200

2.

Ақтөбе облысы

60 000

60 000

0

3.

Алматы облысы

233 000

23 000

210 000

4.

Атырау облысы

28 000

0

28 000

5.

Шығыс Қазақстан облысы

1 643 700

640 000

1 003 700

6.

Жамбыл облысы

20 000

20 000

0

7.

Батыс Қазақстан облысы

84 000

0

84 000

8.

Қарағанды облысы

1 617 000

510 000

1 107 000

9.

Қызылорда облысы

422 708

252 708

170 000

10.

Маңғыстау облысы

4 800

4 800

0

11.

Павлодар облысы

2 160 400

370 000

1 790 400

12.

Солтүстік Қазақстан облысы

356 900

46 100

310 800

13.

Оңтүстік Қазақстан облысы

250 000

2 000

248 000

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады