Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізімін, Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, ірі және аса ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестені, Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімін бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 3 шілдедегі № 470 қаулысы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 2019 жылғы 5 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі

      "Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы" 1998 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 1-1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының ҮкіметіҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізімі;

      2) Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, ірі және аса ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кесте;

      3) Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімі бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2019 жылғы 5 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс. 

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 3 шілдедегі
№ 470 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың
ТIЗIМI

      Ескерту. Тізімге өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 25.12.2019 № 975 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.09.2021 № 677 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.05.2022 № 326 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.03.2023 № 240 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

I КЕСТЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ЕСIРТКI МЕН ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТIЗIМI

      А. ЕСIРТКI ЗАТТАР

1.

АЛЛИЛПРОДИН

2.

АЛЬФАМЕПРОДИН

3.

АЛЬФАМЕТАДОЛ

4.

АЛЬФА-МЕТИЛФЕНТАНИЛ

5.

АЛЬФА-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ

6.

АЛЬФАПРОДИН

7.

АНИЛЭРИДИН

8.

АЦЕТИЛ-АЛЬФА-МЕТИЛФЕНТАНИЛ

9.

АЦЕТИЛДЕНДIРIЛГЕН АПИЫН
Апиынды ацетилдендiру жолымен алынатын, құрамында есiрткiлік белсендi алкалоидтар, оның iшiнде морфин, кодеин, тебаин бар өнiм және оларды ацетилдендiру өнiмдерi - әртүрлi арақатынастардағы ацетилкодеин, моноацетилморфин, диацетилморфин.

10.

АЦЕТОРФИН

11.

БЕНЗЕТИДИН

12.

БЕЗИТРАМИД

13.

БЕТА-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛФЕНТАНИЛ

14.

БЕТА-ГИДРОКСИ ФЕНТАНИЛ

15.

БЕТАМЕПРОДИН

16.

БЕТАМЕТАДОЛ

17.

БЕТАПРОДИН

18.

БЕТАЦЕТИЛМЕТАДОЛ

19.

ГАШИШ, АНАША
Каннабис өсiмдiгi тозаңының арнайы дайындалған қоспасы немесе қоспаға ұнтақ іспетті ме, таблетка ма, түйiршiкте, нығыздалған плитка ма, паста ма және басқадай ма қандай нысан берiлгенiне қарамастан әртүрлi толықтырушылары бар каннабис өсiмдiгiнiң басым өңдеу (ұнтақтау, жаншу және т.б.) жолымен дайындалған қоспа.

20.

ГЕРОИН

20-1.

МЕТАДОН

21.

ГИДРОКСИПЕТИДИН

22.

ДЕЗОМОРФИН

23.

ДИАМПРОМИД

24.

ДИФЕНОКСИН

25.

ДИЭТИЛТИАМБУТЕН

26.

ДИМЕНОКСАДОЛ

27.

ДИМЕПГЕПТАНОЛ

28.

ДИМЕТИЛТИАМБУТЕН

29.

ДИОКСАФЕТИЛ БУТИРАТ

30.

ДИПИПАНОН

31.

ДРОТЕБАНОЛ

32.

ИЗОМЕТАДОН

33.

МАРИХУАНА (КАННАБИС) (CANNABIS) - Саnnabis тектес өсiмдiктiң уақталған немесе уақталмаған жоғары бөлiктерi - кептiрiлген немесе кептiрілмеген түрдегi жапырақтары мен гүлшоғырлары.

34.

КЕТОБЕМИДОН

35.

КЛОНИТАЗЕН

36.

КОДОКСИМ

37.

КОКАИН, кокаин гидрохлоридінен басқа

38.

КОКА ЖАПЫРАҒЫ
"Кока жапырағы" барлық экгонин, кокаин және кез келген басқа да экгонин алколоидтары алынған жапырақтарды қоспағанда кокаин бұтағын бiлдiредi.

39.

Көкнәр сабағы:
Тұқымдары мен тамырларын қоспағанда, құрамында есiрткiлiк белсендi алкалоидтар бар кез келген тәсілмен жиналған ұйықтататын көкнәр түрiндегi өсiмдiктердiң кез келген түрi мен сортындағы өсімдiктiң барлық бөлiгi.

40.

МЕТАДОННЫҢ АРАЛЫҚ ӨНIМI

41.

3-МЕТИЛФЕНТАНИЛ

42.

3-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ

43.

0-3-Моноацетилморфин
(3-Моnоасеtуlмоrрhinе, 3-0-Асеtуlмоrрhinе) - ацетилдендiрiлген апиынды құрайтын негізгiнiң бiрi ретiнде жиi кездесетiн морфиндi толық емес ацетилдендiру өнiмi.

44.

0-6-Моноацетилморфин
(6-Моnоасеtуlмоrрhinе, 6-0-Асеtуlмоrрhinе) - ацетилдендiрiлген апиынды құрайтын негізгінiң бiрi ретiнде жиi кездесетiн морфиндi толық емес ацетилдендiру өнiмi.

45.

МОРАМИДА, АРАЛЫҚ ӨНIМ

46.

МОРФИНМЕТОБРОМИД морфиннiң басқа да метилаттары

47.

МОРФИН-N-ОКСИД

48.

МФПП

49.

НОРАЦИМЕТАДОЛ

50.

НОРКОДЕИН

51.

НОРМЕТАДОН

52.

НОРМОРФИН

53.

НОРПИПАНОН

54.

АПИЫН (ҰЙЫҚТАТАТЫН КӨКНӘР)

55.

ПАРА-ФЛУОРОФЕНТАНИЛ

56.

ПЕПАП

57.

ПЕТИДИН

58.

ПЕТИДИННIҢ А, В, С АРАЛЫҚ ӨНIМI

59.

ПИМИНОДИН

60.

ПРОГЕПТАЗИН

61.

ПРОПЕРИДИН

62.

КАННАБИС (СОРА) ӨСIМДIГI - құрамында тетрагидроканнабинол бар (егер олар өсiмдiктiң өзiмен немесе өсiмдiктiң басқа бөлiктерiмен бiрге болмаса, тұқымын қоспағанда) тамырымен немесе тамырсыз, кептірілген немесе кептірілмеген түрдегі Саnnabis тектес кез келген өсiмдiк.

63.

КАННАБИС ШАЙЫРЫ
Каннабис шайыры - каннабис өсiмдiгiнен бөлiнiп алынған тазартылған немесе тазартылмаған шайырды бiлдiредi.

64.

ТИОФЕНТАНИЛ

65.

ФЕНАДОКСОН

66.

ФЕНАМПРОМИД

67.

ФЕНОМОРФАН

68.

ФЕНОПЕРИДИН

69.

ЭКГОНИН
Экгонин мен оның күрделi эфирлерi және экгонин мен кокаинге айналуы мүмкiн болатын оның туындылары.

70.

КАННАБИС СЫҒЫНДЫСЫ
(ГАШИШ МАЙЫ)
Каннабис, каннабистi сығу жолымен алынған органикалық ерiткiшпен немесе өсiмдiк майымен және т.б. араластырылған каннабистiң қоспасы.

71.

ЭТИЛМЕТИЛТИАМБУТЕН

72.

ЭТОНИТАЗЕН

73.

ЭТОРФИН

74.

Митрагинин (9-метокси-коринантеидин)

75.

Изотонитазен

76.

Кротонилфентанил

77.

Циклопропилфентанил

78.

Акрилоилфентанил (акрилфентанил)

79.

Фуранилфентанил

80.

Тетрагидрофуранилфентанил (THF-F)

81.

U-47700

82.

МТ-45

83.

AH-7921

      осы Кестеде аталған есірткі заттардың күрделі және жай эфирлері, олар мұндай күрделі және жай эфирлер болуы мүмкін барлық жағдайларда;

      осы Кестеде аталған есірткі заттардың изомерлері, мұндай изомерлер болуы мүмкін жағдайларда (егер осындайлар белгілі бір түрде алып тасталмаса);

      осы Кестеде аталған барлық есірткі заттардың күрделі эфирлердің, жай эфирлердің және изомерлердің тұздарын қоса алғандағы тұздары, жоғарыда көзделгендей, мұндай тұздар болуы мүмкін барлық жағдайларда.

      Осы кестенің А бөлімінде тізіп көрсетілген есірткі зат тектестер.

      В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР

1.

АМИНОРЕКС

2.

БРОЛАМФЕТАМИН-ДОБ

3.

ДМА

4.

ДМГП

5.

ДМТ

6.

ДОЭТ

7.

ДЭТ

8.

КАТИНОН

9.

(+)-ЛИЗЕРГИД, ЛСД, ЛСД 25

10.

МДМА

11.

4-МТА

12.

МЕКЛОКВАЛОН

13.

МЕТАМФЕТАМИН (ПЕРВИТИН)

14.

ММДА

15.

N-ГИДРОКСИ МДА

16.

N-ЭТИЛ МДА

17.

МЕСКАЛИН

18.

МЕТАКВАЛОН

19.

МЕТАМФЕТАМИН (ПЕРВИТИН)

20.

МЕТАМФЕТАМИН РАЦЕМАТ

21.

4-МЕТИЛАМИНОРЕКС

22.

МЕТИОПРОПАМИН (МРА)

23.

МЕТКАТИНОН (ЭФЕДРОН)

24.

ПАРАГЕКСИЛ

25.

ПАРА-МЕТОКСИМЕТАМФЕТАМИН (РММА)

26.

ПИРРОЛИДИНОВАЛЕРОФЕНОН (альфа-PVP)

27.

ПМА

28.

САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРДЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН ТҮРIНIҢ ТҮЙНЕГІ (КЕЗ КЕЛГЕН БӨЛIГI)
мысалы, психотроптық заттары бар COPRINUS MICACES (кептiрiлген де, кептiрiлмеген уақталған), сондай-ақ бұл саңырауқұлақтарды қайта өңдеу өнiмдерi, оның iшiнде психотроптық заттары бар қолдан дайындалған препараттар (псилобицин, псилоцин және басқалары).

29.

ПСИЛОЦИБИН

30.

ПСИЛОЦИН, ПСИЛОТСИН

31.

РОЛИЦИКЛИДИН (ФЦП)

32.

СТП, ДОМ

33.

ТЕНАМФЕТАМИН, МДА

34.

ТЕНОЦИКЛИДИН, ТЦП

35.

ТЕТРАГИДРОКАННАБИНОЛ, оның барлық изомерлерi мен олардың стереохимиялық нұсқалары

36.

TMA

37.

ФЕНЦИКЛИДИН, ПЦП

38.

ЭТИЛФЕНИДАТ (ЕР; ЕРН)

39.

ЭТИЦИКЛИДИН, ФЦГ

40.

ЭТРИПТАМИН

41.

БДБ

42.

МБДБ

43.

2-(метиламино)-1-(3,4-метилендиоксифенил) пропан-1-он (bk-MDMA, Метилон)

44.

1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(пирролидин-1-ил) бутан-1-он (MDPBP)

45.

2-(пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2-ил) пентан-1-он (a-PVT, a-пирролидинопентиотиофенон)

46.

2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпентан-1-он (a-пирролидиновалерофенон, a-PVP)

47.

2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпропан-1-он (a-пирролидинопропиофенон, a-РРР)

48.

2-(пирролидин-1-ил)-1-(5,6,7,8-тетрагидронафталин-2-ил) пентан-1-он (ТН-РVР, Тетрагидронафирон)

49.

2-(метиламино)-1-фенилпентан-1-он (Пентедрон)

50.

1-(нафтален-2-ил)-2-(пирролидин-1-ил) пентан-1-он (Нафтилпировалерон, Нафирон, NRG-1)

51.

N-метил-1-(4-метоксифенил) пропан-2-амин (пара-Метоксиметамфетамин, PMMA)

52.

2-(3-метоксифенил)-2-(этиламино) циклогексан-1-он (Метоксетамин, МХЕ)

53.

2-(2,5-диметокси-4-хлорфенил)-N-(2-метоксибензил) этанамин (25C-NBOMe, 2C-C-NBOMe)

54.

3-[2-(метиламино) этил]-1H-индол-5-ол (5-гидрокси-N-метилтриптамин (5-HO-NMT), норбуфотенин)

55.

N-[2-(5-метокси-1H-индол-2-ил) этил]-N-(проп-2-ен-1-ил) проп-2-ен-1-амин (5-MeO-DALT, 5-Метокси-N, N-диаллилтриптамин)

56.

Этил-2-(пиперидин-2-ил)-2-фенилацетат (Этилфенидат)

57.

2-(Метиламино)-1-(тиофен-2-ил) пропан (Метиопропамин, МРА)

58.

1-Фенилпиперазин

59.

1-Бензилпиперазин (BZP)

60.

1-(1,2-дифенилэтил) пиперидин (Дифенидин, DEP)

61.

СИНТЕТИКАЛЫҚ КАННАБИНОИДТЕР
2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-мети-локтан-2-ил) фенол (СР-47,497)
2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-мети-лгептан-2-ил) фенол (СР-47,497)-С6)
2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метил-нонан-2-ил) фенол (СР-47,497)-С8)
2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метил-декан-2-ил) фенол (СР-47,497)-С9)
(6aR, 10аR)-9-(Гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6а, 7, 10, 10а-тетрагидробензо[с] хромен-1-ол (HU-210)
(2-Метил- 1-пентил- 1Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон (JWH-007)
1-Пентил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-018)
(1-Бутил-1 Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон (JWH-073)
(4-Метоксинафталин- 1-ил) (1-пентил- 1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-081)
(2-Метил- 1-пентил- 1Н-индол-3-ил) (4-метоксина-фталин-1-ил) метанон (JWH-098)
1-Этил-1-пентил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-116)
(4-Метилнафталин-1-ил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-122)
(4-Метилнафталин- 1-ил) (2-метил- 1-пентил- 1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-149)
1-Пентил-1 Н-индол-3-ил-(1-нафтил) метан (JWH-175)
(Е)-1-[1-(Нафталин-1-илметилиден)-1Н-инден-3-ил] пентан (JWH-176)
1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил) метан (JWH-184)
1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил) метан (JWH-185)
(4-Метилнафталин-1-ил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метан (JWH-192)
(4-Метилнафталин-1-ил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-193)
2-Метил-1-пентил-1 Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил) метан (JWH-194)
(1-[2-(4-Морфолино) этил]-1-Н-индол-3-ил) (на-фталин-1-ил) метан (JWH-195)
2-Метил- 1-пентил- 1Н-индол-3-ил-(1-нафтил) метан (JWH-196)
2-Метил- 1-пентил- 1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил) метан (JWH-197)
(4-Метокси-1-нафтил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-198)
(4-Метокси-1-нафтил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метан (JWH-199)
(1-[2-(4-Морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) (на-фталин-1-ил) метанон (JWH-200)
1-Пентил-3-(2-метоксифенилацетил) индол; 2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1Н-индол-3-ил) этанон (JWH-250) 
Нафталин-1-ил (1-пентил-1Н-пиррол-3-ил) метанон (JWH-030)
Нафталин-1-ил (1-пропил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-072)
Нафталин-1-ил (1-пентил-5-фенил-1Н-пиррол-3-ил) метанон (JWH-145)
Нафталин-1-ил (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) метанон (THJ-018)
N-(Нафталин-1-ил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (MN-18)
Нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксилат (SDB-005)
Нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат (CBL-018)
Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат
Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат
Хинолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат
Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбонды қышқыл
Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат (РВ-22)
Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксилат (NPB-22)
1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид
1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид
N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид
1-(циклогексилметил)-8-хинолинилді эфир-1Н-индол-3-карбоксилді қышқыл (BB-22; QUCHIC)
Нафтален-1-ил (9-пентил-9Н-карбазол-3-ил) метанон (EG-018)
(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил) метанон
(4-метоксифенил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (RCS-4)
(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон (UR-144; ТМСP-018)
(1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон
N-(2-гидрокси-1R-метилэтил-5Z,8Z,11Z,14Z-эйкозатетраэнамид (Метанандамид, АМ-356)
{1-[(1-метилпиперидин-2-ил) метил]-1Н-индол-3-ил}(нафтален-1-ил) метанон (AM1220)
3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]
(Нафтален-1-ил) (4-пентилоксинафтален-1-ил) метанон (СВ-13; CRA-13, SAB-378)
5-хлор-3-этил-1Н-индол-2-карбонды қышқыл [2-(4-пиперидин-1-ил-фенил)этил] амид (Org 27569)
5-фтор-3-этил-1Н-индол-2-карбонды қышқыл [2-(4-диметиламино-фенил) этил] амид (Org 27759)
5-хлор-3-этил-1Н-индол-2-карбонды қышқыл-(1-бензилпирролидин-3-ил) амид (Org 29647)
(Нафтален-1-ил) [(3R)-2,3 дигидро-5-метил-3-(4-морфолинилметил)-пирроло [1,2,3-де]1,4-бензоаксицин-6-ил] метанон (WIN-55,212-2)
2-(2-метоксифенил)-1-[1-(2-циклогексилэтил) индол-3-ил] этанон (SR-18, RCS-8, BTM-8)
N-[(2S)-1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)]-1-[(4-фторбензил) метил]индазол-3-карбоксамид (АВ-FUBINACA)
N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамид (АDВ-FUBINACA)
Метилді эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутанды қышқыл
Метилді эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутанды қышқыл
Метилді эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутанды қышқыл
Метилді эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутанды қышқыл
3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил) метанон]
N-(1-адамантил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид (APINACA, АКВ48)
N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамид (ACBM-018)
N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид
Нафтален-1-ил (1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил) метанон
N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA)
N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамид (МВА-018)
Метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат (5-F-ADB)
1-бутил-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид (CUMYL-BICA)
1-пентил- N-(2-фенилпропан-2-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (CUMYL-PINACA; SGT-24)
N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-CHMINACA)
N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-карбоксамид
N-[1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил]-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (ADB-CHMINACA; MAB- CHMINACA)
Метил-2-(1-(циклогексилметил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA; MMB-CHMINACA)
Метил-2-{[1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-ил]формамидо}-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMINACA)
N-(1-нафталинил)-1-пентил-1Н-пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамид
3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-7-азаиндол
1-Пентил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид
Хинолин-8-иламид-1-пентил-1Н-индазол-3-карбонды қышқыл
N-бензил-1-бутил-1Н-индазол-3-карбоксамид
N-бензил-1-бутил-1Н-индол-3-карбоксамид
1-(1-бутил-1Н-индазол-3-ил)-2-фенилэтанон
Нафталин-1-ил (1-(4-пентенил)-1Н-пирроло [2,3-b] пиридин-3-ил) метанон
N-(1-амино-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)-1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (PX-2, 5F-APP-PINACA)
N-(1-амино-1-оксо-3-фенилпропан-2-ил)-1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамид (PX-1, 5F-APP-PICA)
{1-[(тетрагидропиран-4-ил) метил]-1-Н-индол-3-ил} (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон (А-834,735)
N-[3-(2-метоксиэтил)-4,5-диметил-1,3-тиазол-2-илиден]-2,2,3,3-тетраметилциклопропан-1-карбоксамид
2-(1-бутил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) сірке су қышқылы
2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) сірке су қышқылы
2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) сірке су қышқылы
3-(5-бензил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)-1-(2-морфолин-4-илэтил)-1Н-индол
3-(5-бензил-1,3,4- оксадиазол-2-ил)-1-(2-пирролидин-1-илэтил)-1Н-индол
(1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (пиперазин-1-ил) метанон
(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиперазин-1-ил) метанон.
Бутан қышқылының (ММВ-022) метилді эфирі 3-метил-2-(1-(пент-4-ен-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)
Бутан қышқылының (MDMB-4en-PINACA) метилді эфирі 3,3-диметил-2-(1-(пент-4-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)
Бутан қышқылының (MDMB-CHMCZCA) метилді эфирі 3,3-диметил-2- (9-(циклогексилметил)-9Н-карбазол-3- карбоксамидо)
Бутан қышқылының (MDMB-3еn-BUTINACA) метилді эфирі 3,3-диметил-2-(1-(бут-3-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)
Бутан қышқылының метилді эфирі 3-метил-2-(1-метил-1H-пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамидо)
N-бензил-1-метил-lH-пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамид
N,1-дибензил-1H-индазол-3-карбоксамид
N,1-дибутил-1H-индазол-3-карбоксамид
Хинолин-8-ил-3-(пиперидин-1-ил-сульфанил) бензоат
N-(1-адамантанил)-1-(4-фторбутил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (4-Fluoro ABUTINACA)
CUMYL-4CN-BINACA 1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид
CUMYL-PEGACLONE 5-пентил-2-(2-фенилпропан-2-ил)-2,5-дигидро-1H-пиридо[4,3-b]индол-1-он
MDA-19 N'-(1-гексил-2-оксо-2,3-дигидро-1H-индол-3-илиден)бензогидразид

      Осы Кестеде аталған заттардың тұздары мұндай тұздар болуы мүмкін барлық жағдайларда.

      Осы кестенің В бөлімінде тізіп көрсетілген психотроптық зат тектестер.

II КЕСТЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЖӘНЕ ҚАТАҢ БАҚЫЛАУДАҒЫ ЕСIРТКI ЖӘНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТIЗIМI

      А. ЕСІРТКІ ЗАТТАР


1.

АЛЬФАЦЕТИЛМЕТАДОЛ

2.

АЛЬФЕНТАНИЛ

3.

АЦЕТИЛДИГИДРОКОДЕИН

4.

АЦЕТИЛМЕТАДОЛ

5.

БЕНЗИЛМОРФИН

6.

ГИДРОКОДОН

7.

ГИДРОМОРФИНОЛ

8.

ГИДРОМОРФОН

9.

ДЕКСТРОМОРАМИД

10.

ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕН

11.

ДИГИДРОКОДЕИН

12.

ДИГИДРОМОРФИН

13.

ДИФЕНОКСИЛАТ

14.

КОДЕИН

15.

КОКАИН ГИДРОХЛОРИДІ

16.

ЛЕВОМЕТОРФАН

17.

ЛЕВОМОРАМИД

18.

ЛЕВОРФАНОЛ

19.

ЛЕВОФЕНАЦИЛМОРФАН

20.

МЕТАЗОЦИН

21.

МЕТИЛДЕЗОРФИН

22.

МЕТИЛДИГИДРОМОРФИН

23.

МЕТОПОН

24.

МИРОФИН

25.

МОРФЕРИДИН

26.

МОРФИН

27.

МОРФИНА ГИДРОХЛОРИДІ

28.

НИКОДИКОДИН

29.

НИКОКОДИН

30.

НИКОМОРФИН

31.

НОРЛЕВОРФАНОЛ

32.

ОКСИКОДОН

33.

ОКСИМОРФОН

34.

ОМНОПОН

35.

АПИЫН
көкнәр өсiмдiгiнiң есiрткiлiк белсендi алколоидтары бар қоюланған сөлi

36.

ПИРИТРАМИД (ДИПИДОЛОР)

37.

ПРОМЕДОЛ

38.

ПРОПИРАМ

39.

ПРОСИДОЛ

40.

РАЦЕМЕТОРФАН (ДЕКСТРАМЕТОРФАН, ДИМОРФАН)

41.

РАЦЕМОРАМИД

42.

РАЦЕМОРФАН

43.

СУФЕНТАНИЛ

44.

ТЕБАИН (апиын алкалоиды)

45.

ТЕБАКОН (ацетилдигидрокодеинон)

46.

ТИЛИДИН

47.

ТРИМЕПЕРИДИН

48.

ФЕНАЗОЦИН

49.

ФЕНТАНИЛ

50.

ФОЛЬКОДИН
морфолинилэтилморфин

51.

ФУРЕТИДИН

52.

ЭКСТРАКЦИЯЛЫҚ АПИЫН
Құрамында апиынды алкалоидтар, оның iшiнде есiрткiсi күшті морфин, кодеин, тебаин бар ұйықтататын көкнәр түрiндегi апиын шикiзатынан немесе сабағынан әртүрлi ерiткiштермен ажыратып алу жолымен алынатын өнiм.

53.

ЭТИЛМОРФИН

54.

ЭТОКСЕРИДИН

55.

Ацетилфентанил

      және осы Кестеде аталған есірткі заттардың стереоизомерлері, осы нақты химиялық таңбалаудың шеңберінде мұндай изомерлердің болуы мүмкін жағдайларда (егер осындайлар белгілі бір түрде алып тасталмаса);

      изомерлердің тұздарын қоса алғандағы осы Кестеде аталған барлық есірткі құралдарының тұздары, жоғарыда көзделгендей, мұндай тұздар болуы мүмкін барлық жағдайларда.

      Осы кестенің А бөлімінде тізіп көрсетілген есірткі зат тектестер.

      В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР

1.

АМФЕТАМИН

2.

БУПРЕНОРФИН (НОРФИН)

3.

ГЛЮТЕТИМИД (НОКСИРОН)

4.

ДЕКСАМФЕТАМИН

5.

ЛЕВАМФЕТАМИН

6.

ЛЕВОМЕТАМФЕТАМИН

7.

МЕТИЛФЕНИДАТ

8.

ПЕМОЛИН

9.

ПЕНТОБАРБИТАЛ

10.

СЕКОБАРБИТАЛ

11.

2С-В

12.

ФЕНЕТИЛЛИН

13.

ФЕНМЕТРАЗИН

14.

ЦИПЕПРОЛ

15.

ЭТИЛАМФЕТАМИН

16.

Гамма-оксимайлы қышқыл (ГОМҚ)

      Осы Кестеде аталған заттардың тұздары, мұндай тұздар болуы мүмкін барлық жағдайларда.

      Осы кестенің В бөлімінде тізіп көрсетілген психотроптық зат тектестер.

III КЕСТЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЖӘНЕ БАҚЫЛАУДАҒЫ ЕСIРТКI ЖӘНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТIЗIМI

      А. ЕСІРТКІ ЗАТТАР

      1. Бір немесе бiрнеше ингредиенттермен қосылуы және бөлiнбеген препараттарда концентрациясы 2,5 пайыздан аспайтын бiр дозада 100 мг аспайтын есiрткi заттарын қамтуы шартымен ацетилдигидрокодеиннiң, кодеиннiң, дигидрокодеиннiң, никокодиннiң, никодикодиннiң және фолькодиннiң, этилморфиннiң препараттары.

      2. Бiр дозада 100 мг аспайтын пропирам бар және кемiнде метилцеллюлозаның осындай мөлшерiмен қосылған пропирам препараты.

      3. Осындай препараттардың құрамында 1971 жылғы Психотроптық заттар туралы конвенцияға сәйкес бақылаудағы қандай да бір заттар болмаған жағдайда, бiр дозада құрамында 135 мг аспайтын декстропропоксифен бар және бөлінбеген препараттардағы концентрациясы 2,5 пайыздан аспайтын ауыз арқылы пайдалануға арналған декстропропоксифен препараттары.

      4. Сусыз морфин-негiзге қайта есептегенде құрамында 0,2 пайыздан аспайтын морфинi бар және осылайша бір немесе бірнеше ингредиенттермен есірткі осы препараттан халық денсаулығы үшін қауіп төндіруі мүмкін жеңіл жүзеге асырылатын тәсілдер арқылы немесе санда алынуы мүмкін болмайтын біріктірілген апиын немесе морфин препараттары.

      5. Бiр дозада құрамында 0,5 мг аспайтын дифеноксилаты және атропин сульфатының саны дифеноксин дозасынан кемінде 5 пайызға эквивалентті дифеноксилат препараттары.

      6. Бір дозада негізге қайта есептегенде құрамында 2,5 мг дифеноксилат бар және атропин сульфатының саны дифеноксин дозасынан кемінде 1 пайызға эквивалентті дифеноксилат препараттары.

      7. Осы Кестеде көрсетiлген формулалардың қандай да болсын бiреуiмен жасалған препараттар және құрамында есірткі жоқ кез келген зат бар осындай препараттардың қоспасы.

      Осы кестенің А бөлімінде тізіп көрсетілген есірткі тектестер.

      В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР

1.

АЛЛОБАРБИТАЛ

2.

АЛЬПРАЗОЛАМ

3.

АМОРБАРБИТАЛ

4.

АМФЕПРАМОН

5.

БАРБИТАЛ

6.

БЕНЗФЕТАМИН

7.

БРОМАЗЕПАМ

8.

БРОТИЗОЛАМ

9.

БУТАЛБИТАЛ

10.

БУТОБАРБИТАЛ

11.

ВИНИЛБИТАЛ

12.

ГАЛАЗЕПАМ

13.

ГАЛОКСАЗОЛАМ

14.

ДЕЛОРАЗЕПАМ

15.

ДИАЗЕПАМ

16.

ЗОЛПИДЕМ

17.

КАМАЗЕПАМ

18.

КАТИН

19.

КЕТАЗОЛАМ

20.

КЛОБАЗАМ

21.

КЛОКСАЗОЛАМ

22.

КЛОНАЗЕПАМ

23.

КЛОРАЗЕПАТ

24.

КЛОТИАЗЕПАМ

25.

ЛЕФЕТАМИН

26.

ЛОПРАЗОЛАМ

27.

ЛОРАЗЕПАМ

28.

ЛОРМЕТАЗЕПАМ

29.

МАЗИНДОЛ

30.

МЕДАЗЕПАМ

31.

МЕЗОКАРБ

32.

МЕПРОБАМАТ

33.

МЕТИПРИЛОН

34.

МЕТИЛФЕНОБАРБИТАЛ

35.

МЕФЕНОРЕКС

36.

МИДАЗОЛАМ

37.

НИМЕТАЗЕПАМ

38.

НИТРАЗЕПАМ

39.

НОРДАЗЕПАМ

40.

ОКСАЗЕПАМ

41.

ОКСАЗОЛАМ

42.

ПЕНТАЗОЦИН

43.

ПИНАЗЕПАМ

44.

ПИПРАДРОЛ

45.

ПИРОВАЛЕРОН

46.

ПРАЗЕПАМ

47.

СЕКБУТАБАРБИТАЛ

48.

ТЕМАЗЕПАМ

49.

ТЕТРАЗЕПАМ

50.

ТРИАЗОЛАМ

51.

ФЕНДИМЕТРАЗИН

52.

ФЕНКАМФАМИН

53.

ФЕНОБАРБИТАЛ

54.

ФЕНПРОПОРЕКС

55.

ФЕНТЕРМИН

56.

ФЛУДИАЗЕПАМ

57.

ФЛУРАЗЕПАМ

58.

ФЛУНИТРАЗЕПАМ

59.

ХЛОРДИАЗЕПОКСИД

60.

ЦИКЛОБАРБИТАЛ

61.

ЭСТАЗОЛАМ

62.

ЭТИНАМАТ

63.

ЭТИЛ ЛОФЛАЗЕПАТ

64.

ЭТХЛОРВИНОЛ

65.

Этизолам

66.

Трамадол

67.

Кетамин

      Осы Кестеде тiзiп көрсетілген заттардың тұздары, мұндай тұздардың болуы мүмкiн барлық жағдайларда.

      Осы кестенің В бөлімінде тізіп көрсетілген психотроптық зат тектестер.

IV КЕСТЕ БАҚЫЛАУДАҒЫ ПРЕКУРСОРЛАРДЫҢ (ЕСIРТКIНІ ЖӘНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫ ЗАҢСЫЗ ДАЙЫНДАУ КЕЗIНДЕ ЖИI ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӨСIМДIКТЕР МЕН ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ) ТIЗIМI

І ТІЗБЕ

II ТІЗБЕ

N-ацетилантранилді қышқыл
Изосафрол
Лизергинді қышқыл
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
Норфентанил
Норэфедрин
Пиперональ
Псевдоэфедрин
Сафрол 1-фенил-2-пропанон
Эргометрин
Эрготамин
Эфедрин
Эфедра шөбі
Метил-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат)
3-1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбонды қышқыл (ПМК-глицидті қышқыл)
Альфа-ацетилфенилацетонитрил
1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин N-фенил-1-(2-енилэтил) пиперидин 4-амин
N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-Фенилэтил)пиперидин-4-он) (NPP)
2-бром-1-(4-метилфенил)пропан-1-он
2-бром-1-фенилпентан-1-он
1-фенилпентан-1-он
1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пентан-1-он
2-бром-1-фенилгексан-1-он
2-бром-1-фенилпропан-1-он
2-йод-1-(4-метилфенил) пропан-1–он
1-(4-метилфенил) пентан-1-он
1-(4-метоксифенил) пентан-1-он
1-(3,4-диметилфенил) пентан-1-он
1-(4-фторфенил) пентан-1-он
1-boc-4-AP (трет-бутил 4-(фениламино) пиперидин-1-карбоксилат)
4-АР (N-фенил-4-пиперидинамин)

Сірке ангидриді қышқылы
Антранилді қышқыл
Ацетон
Ацетилхлорид
Ацетонитрил
Бензилхлорид
Бензилцианид
Метиламин
Метилэтилкетон
Нитрометан
Калий перманганаты
Пиперидин
Күкiрт қышқылы*
Тұз қышқылы*
Тетрагидрофуран
Тионилхлорид
Толуол
Сірке қышқылы
Фенил сiрке қышқылы
Этилді эфир (диэтилді эфир)

      IV кестеде аталған заттардың тұздары мұндай тұздар түзілуі мүмкін барлық жағдайларда.

      *Тұз қышқылы мен күкiрт қышқылының тұздары ерекше тәртiппен IV Кестенің тізбесінен алынып тасталды.

Қазақстан Республикасында бақылауға жататын және ветеринарияда қолданылуы рұқсат етілген, құрамында есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрілік құралдардың ТІЗІМІ

      А. ЕСІРТКІ ЗАТТАР


Р/с №

Атауы

1.

Морфина гидрохлориді

2.

Кокаина гидрохлориді

3.

Омнопон

4.

Омнопон ерітіндісі

5.

Ұнтақталған апиын

6.

Кодеин препараттары

7.

Этилморфин препараттары

8.

Промедол

9.

Промедол ерітіндісі

10.

Тикодина ерітіндісі (кодеиннің препараты)

11.

Апиын сығындысы бар балауызшамдар (апиын препараты)

12.

Текодин таблеткалары (кодеин препараты)

13.

Апиын таблеткалары (кодеин препараты)

14.

Фентанил

15.

Құрғақ апиын сығындысы

16.

Апиын тұнбасы

17.

Этилморфин

18.

Гидрокодон

      В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР

Р/с №

Препараттың атауы

1.

Амфетамин

2.

Пентобарбитал

3.

Барбитал

4.

Диазепам

5.

Кетазолам

6.

Клоназепам

7.

Лоразепам

8.

Мепробамат

9.

Нитразепам

10.

Оксазепам

11.

Фенобарбитал

12.

Флуразепам

13.

Флунитразепам

14.

Хлордиазепоксид

15.

Циклобарбитал

16.

Гексанал-натрий син. Циклобарбитал

      С. ПРЕКУРСОРЛАР

Р/с №

Атауы

1.

N-ацетилантранил қышқылы

2.

Лизергин қышқылы

3.

3,4-метилендиоксифенил-пропанон

4.

1-фенил-2 пропанон

5.

Эргометрин

6.

Эрготамин

7.

Эфедрин

8.

Эфедра шөбі

9.

Сірке қышқылының ангидриді

10.

Ацетон

11.

Метилэтилкетон

12.

Калий перманганаты

13.

Күкірт қышқылы

14.

Тұз қышқылы

15.

Пиперидин

16.

Толуол

17.

Фенил сірке су қышқылы

18.

Этил эфирі

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 3 шілдедегі
№ қаулысымен
бекітілген

Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткіні, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ

      Ескерту. Жиынтық кестеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.09.2021 № 677 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.05.2022 № 326 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.03.2023 № 240 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

  I кесте

ЕСІРТКІ ЗАТТАР

 Мөлшерлерi граммен

 
Атауы

Шағын, .... бастап қоса алғанда .... дейін

Ірі, ..... жоғары қоса алғанда .... дейін

Өте ірі, ..... астам

1

2

3

4

Аллилпродин

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Альфамепродин

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Альфаметадол

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Альфа-метилтиофентанил*


0,00001-0,001

0,001

Альфа-метилфентанил*


0,00001- 0,001

0,001

Альфапродин

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Альфацетилметадол

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Альфентанил*


0-0,0002

0,0002

Анилэридин

0-0,01

0,01-0,05

0,05

Ацетил-альфа-метилфентанил*


0,00001- 0,001

0,001

Ацетилдигидрокодеин (ацетилкодеин)

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Ацетилді апиын

0-0,05

0,05-1,5

1,5

Ацетилметадол

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Ацеторфин


0-0,0001

0,001

Безитрамид

0-0,1

0,1-0,5

0,5

Бензетидин

0-0,05

0,05- 0,25

0,25

Бензилморфин

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Бета-гидрокси фентанил*


0,00001- 0,001

0,001

Бета-гидрокси-3-метил-фентанил*


0,00001- 0,001

0,001

Бетамепродин

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Бетаметадол

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Бетапродин

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Бетацетилметадол

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Гашиш

0,5-5,0

5,0-200

200

Героин, ілесіп жүретін заттар мен толықтырушыларды қоса алғанда

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Гидрокодон

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Гидроксипетидин

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Гидроморфинол

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Гидроморфон

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Дезоморфин

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Декстроморамид

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Декстропропоксифен

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Диампромид

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Дигидрокодеин

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Дигидроморфин

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Дименоксадол

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Димепгептанол

0- 0,5

0,5-2,5

2,5

Диметилтиамбутен

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Диоксафетил бутират

0-0,1

0,1-0,5

0,5

Дипипанон

0-0,01

0,01-0,05

0,05

Дифеноксилат

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Дифеноксин

0-0,1

0,1-0,5

0,5

Диэтилтиамбутен

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Дротебанол

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Изометадон

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Кетобемидон

0-0,01

0,01-0,5

0,5

Клонитазен


0,0002-0,001

0,001

Кодеин (негізі және тұздар), және бір таблеткада кемінде 0,015 г. бар оның дәрілік нысандары

0-0,2 1-14 таб. 0,015

0,2-10,0 (14 таб.- 660 таб. 0,015)

10,0 (660 таб. 0,015)

Кодоксим

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Кокаин (негізі және тұздары)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Левометорфан

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Левоморамид

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Леворфанол

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Левофенацилморфан

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Кок жапырағы

0,5-20,0

20,0-500,0

500,0

Көкнәр сабағы:
кептірілген
кептірілмеген

0,5-20,0
2,5-100,0

20,0-500
100,0-2500

500
2500

Марихуана (каннабис) (cannabis), Каннабис өсімдігі (көкнәр): кептірілген кептірілмеген

0,5-50,0
5,0-200,0

50,0-1000
200,0-5000

1000
5000

Метадона аралық өнім

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Метазоцин

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Метадон (негіз және тұздар)

0-0,01

0-01,1,0

1,0

Метилдезорфин

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Метилдигидроморфин

0-0,2

0,2-10,0

10,0

3-Метилтиофентанил*

0-0, 0002

0,0002-0,001

0,001

3-Метилфентанил*


0,00001- 0,001

0,001

Метопон

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Мирофин

0-0,2

0,2-10,0

10,0

0-3-Моноацетилморфин


0-0,1

0,1

0-6-Моноацетилморфин


0-0,1

0,1

Морамида, аралық өнім

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Морферидин

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Морфин (негізі және тұздар)

0-0,01 1 амп. 1% ер-ді

0,01-1,0 (1-ден 100 дейін амп.1% ер-ді.)

1,0 (100 амп. 1% ер-ді)

Морфин-N-оксид

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Морфинметабромид және т.б. морфин метилаттары

0-0,01

0,01-1,0

1,0

МФПП

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Никодикодин

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Никокодин

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Никоморфин

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Норациметадол

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Норкодеин

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Норлеворфанол

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Норметадон

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Норморфин

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Норпипанон

0-0,01

0,01-0,05

0,05

Оксикодон

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Оксиморфон

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Омнопон (пантопон)

0-0,03 (1-3 амп.1% ер-ді)

0,03-3,0 (3-300 амп.1% ер-ді)

3,0 (300 амп.1% ер-ді)

Апиын, бейтарап толықтырушыларды қоса алғанда (ұн, қант, крахмал және т.б.)

0,1-2,0

2,0-100,0

100,0

Парафлуорофентанил*


0,00001- 0,001

0,001

Пепап

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Петидин

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Петидин аралық өнім А, B, C

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Пиминодин

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Пиритрамид (дипидолор)

0-0,1 (2 мл-ден 1-6 амп.)

0,1-1,5 (2 мл-ден 6-100 амп.)

1,5 (2 мл-ден 100 амп.)

Прогептазин

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Промедол (тримеперидин)

0-0,03 (1-3 амп. 1% ерітінді)

0,03-3,0 (3-300 амп. 1% ерітінді)

3,0 (300 амп. 1% ерітінді)

Проперидин

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Пропирам

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Просидол

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Ұйықтатын көкнәр өсімдігі (апиын көкнәрі)

5-200

200-10000

10000

Рацеметорфан (декстраметорфан, диморфан)

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Рацеморамид

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Рацеморфан

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Каннабис шайыры

0,1-0,5

0,5-40,0

40,0

Суфентанил*


0-0,0002 1-20 амп. 0,005 % 2 мл ерітінді

0,0002 20 амп. 0,005 % 2 мл ерітінді

Тебаин

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Тебакон

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Тилидин

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Тиофентанил

0-0, 0002

0,0002-0,001

0,001

Фенадоксон

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Феназоцин

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Фенампромид

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Феноморфан

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Феноперидин

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Фентанил*


0-0,0002 1-20 амп. 0,005 % 2 мл ерітінді

0,0002 20 амп. 0,005 % 2 мл ерітінді

Фолькодин

0-0,2

0,2-10,0

10,0

Фуретидин

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Экгонин, оның күрделi эфирлерi және экгонин мен кокаинге айналуы мүмкiн болатын оның туындылары

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Каннабис экстрактісі (гашиш майы)

0-0,05

0,05-50,0

50,0

Экстракциялық апиын

0-0,1

0,1-3,0

3,0

Этилметилтиамбутен

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Этилморфин
Этилморфина гидрохлорид (дионин)

0-0,02 (0,01-ден 1-2 таб.)

0,02-2,0 (0,01-ден 2-1000 таб.)

2,0 (0,01-ден 1000 таб.)

Этоксеридин

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Этонитазен


0,0001-0,001

0,001

Эторфин


0-0,0001

0,001

Митрагинин (9-метокси-коринантеидин)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Ацетилфентанил*


0-0,0002 1-20 амп.0,005 % 2 мл ерітінді

0,0002 20 амп. 0,005 % 2 мл ерітінді

Изотонитазен


0,0001-0,001

0,001

Кротонилфентанил


0,0002-0,001

0,001

Циклопропилфентанил


0,0002-0,001

0,001

Акрилоилфентанил (акрилфентанил)


0,0002-0,001

0,001

Фуранилфентанил


0,0002-0,001

0,001

Тетрагидрофуранилфентанил (THF-F)


0,0002-0,001

0,001

U-47700

0-0,01

0,01-1,0

1,0

МТ-45

0-0,01

0,01-1,0

1,0

AH-7921

0-0,01

0,01-1,0

1,0

      Есірткі тектестердің мөлшері олардың тектестері болып табылатын есірткі мөлшеріне сәйкес келеді.

      *Мөлшер көрсетілген есірткі және олар тектестердің қоспасына (препараттарына) қолданылады.

  II кесте

      ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР

Мөлшері граммен

Атауы

Шағын, .... бастап қоса алғанда .... дейін

Ірі, ..... жоғары қоса алғанда .... дейін

Өте ірі, ..... астам

1

2

3

4

Аллобарбитал

0-0,6

0,6-30,0

30,0

Альпразолам*


0,5-5,0

5,0

Аминорекс

0-0,01

0,01-0,1

0,1

Амобарбитал (барбамил)

0-0,6 (0,1-ден 1-6 таб.)

0,6-30,0 (0,1-ден 6-300 таб.)

30,0 (0,1-ден 300 таб.)

Амфетамин (негізі және тұздар)*

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Амфепрамон (Фепранон)

0-0,125 (0,025-тен 1-5 драже)

0,125-7,5 (0,025-тен 5-300 драже)

7,5 (0,025-тен 300 драже)

Барбитал

0-0,6

0,6-30,0

30,0

БДБ (негізі және тұздар)

0-0,02

0,02-1,0

1,0

Бензфетамин

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Броламфетамин (ДОБ) (негізі және тұздар)


0-0,001

0,001

Бромазепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Бротизолам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Бупренорфин (норфин, сангезик, тенгезик бупренал, бупренон)

0-0,0012 (1 мл-ден 1-4 амп. 2 мл-ден 1-2 амп., 2 мл-ден 1-6 амп., 0,2 мг таб.)

0,0012-0,12 (1мл-ден 4-400 амп., 2 мл-ден 2-200 амп., 0,2 мг-ден 6-600 таб.)

0,12 (1 мл-ден 400 амп. 2 мл-ден 200 амп., 0,2 мг-ден 600 таб.)

Буталбитал

0-0,6

0,6-30,0

30,0

Бутобарбитал

0-0,6

0,6-30,0

30,0

Винилбитал

0-0,6

0,6-30,0

30,0

Галазепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Галоксазолам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Глютетимид (ноксирон) (негізі және тұздар)

0-1,5 (0,25-тен 1-6 таб.)

1,5-25,0 (0,25-тен 6-100 таб.)

25,0 (0,25-тен 100 таб.)

ГОМҚ – гамма – оксимай қышқылы

0-0,6

0,6-30

30,0

Дексамфетамин

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Делоразепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Диазепам және ІІІ кестеде белгіленген басқалары, бензодиазепин туындылары


0,5-5,0 (5 мг-нан 100-1000 таб.)

5,0 (5 мг-нан 1000 таб.)

Диметилтриптамин (ДМТ) (негізі және тұздар)

0-0,02

0,02-1,0

1,0

Диэтилтриптамин (ДЭТ) (негізі және тұздар)

0-0,02

0,02-1,0

1,0

ДМА (негізі және тұздар)

0-0,02

0,02-1,0

1,0

ДМГП

0-0,05

0,05-5,0

5,0

ДОЭТ (негізі және тұздар)


0-0,001

0,001

Золпидем

0-0,6

0,6-30

30,0

Камазепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Катин (норпсевдоэфедрин)

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Катинон

0-0,02

0,02-1,0

1,0

Кетазолам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Клобазам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Клоксазолам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Клоназепам


0,5-5,0 (2 мг-нан 255-2550 таб.) (1 мг-нан 500 таб.)

5,0 (2 мг-нан 2550 таб.) (1 мг-нан 500 таб.)

Клоразепат

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Клотиазепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Левамфетамин

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Левометамфетамин

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Лефетамин

0-0,2

0,2-3,0

3,0

(+)-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)*


0-0,0001

0,0001

Лопразолам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Лоразепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Лорметазепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Мазиндол

0-0,2

0,2-3,0

3,0

МБДБ (негізі және тұздар)

0-0,02

0,02-1,0

1,0

МДМА (негізі және тұздар)*

0-0,02

0,02-1,0

1,0

Медазепам

0-0,5

0,5-5,0 (10 мг-нан 50-500 таб.)

5,0 (10 мг-нан 500 таб.)

Мезокарб

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Меклоквалон

0-0,05

0,05-1,0

1,0

Мепробамат

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Мескалин (негізі және тұздар)

0-0,3

0,3-5,0

5,0

Метаквалон (негізі және тұздар)

0-0,05

0,05-1,0

1,0

Метамфетамин, первитин (негізі және тұздар, ілесіп жүретін заттарды қоса алғанда)

0-0,02

0,02-1,5

1,5

Метамфетамин рацематы

0-0,02

0,02-1,5

1,5

4-Метиламинорекс

0-0,01

0,01-0,1

0,1

4-МТА (4-метилтиоамфетамин)

0-0,02

0,02-1,0

1,0

2-(метиламино)-1-(3,4-метилендиоксифенил) пропан-1-он (bk-MDMA, Метилон)*

0-0,02

0,02-1,5

1,5

Метилфенидат

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Метилфенобарбитал

0-0,6

0,6-30,0

30,0

Метиприлон

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Меткатинон (эфедрон)*

0-0,02

0,02-1,5

1,5

Мефенорекс

0-0,2

0,2-30,0

30,0

Мидазолам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

ММДА (негізі және тұздар)

0-0,02

0,02-1,0

1,0

Ниметазепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Нитразепам


0,5-5,0 (5 мг-нан 100-1000 таб.)

5,0 (5 мг 1000 таб.)

Нордазепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Оксазепам, нозепам


0,5-5,0 (10 мг-нан 50-500 таб.)

5,0 (10 мг-нан 500 таб.)

Оксазолам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Парагексил (сингексил)

0-0,05

0,05-5,0

5,0

Пемолин

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Пентазоцин (фортрал)

0,05 г-нан 1 таб. 0,03 г-нан 1 амп.

0,05 г-нан 1-100 таб., 0,03 г-нан 1-100 амп.

0,05 г-нан 100 таб., 0,03 г-нан 100 амп.

Пентобарбитал

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Пиназепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Пипрадрол

0-0,1

0,1-1,5

1,5

Пировалерон*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Құрамында псилоцин және псилоцибин бар саңырауқұлақтардың түйнекті жемісі

0-0,5

0,5-50,0

50,0

ПМА (негізі және тұздар)

0-0,02

0,02-1,0

1,0

Празепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Құрамында амфетамин препараттары (афин, фенамин)

0-1 мл

1,0-50,0 мл

50,0 мл

Псилоцибин

0-0,01

0,01-0,1

0,1

Псилоцин (псилотсин)

0-0,01

0,01-0,1

0,1

Ролициклидин (ФЦП) (негізі және тұздар)


0-0,01

0,01

2С-В*

0- 0,01

0,01-0,05

0,05

Секбутабарбитал

0-0,6

0,6-30,0

30,0

Секобарбитал

0-0,6

0,6-30,0

30,0

СТП, ДОМ (негізі және тұздар)


0-0,002

0,002

Темазепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Тенамфетамин (МДА), (негізі және тұздар)

0-0,02

0,02-1,0

1,0

Теноциклидин (ТЦП, ТСР) (негізі және тұздар)


0-0,01

0,01

Тетрагидроканнабинол (оның изомерлері)

0-0,05

0,05-5,0

5,0

Тетразепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

ТМА

0-0,02

0,02-1,0

1,0

Триазолам (хальцион)


0,5-5,0

5,0

Фендиметразин

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Фенетиллин

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Фенкамфамин

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Фенметразин

0-0,1

0,1-1,0

1,0

Фенобарбитал

0-0,6

0,6-30,0

30,0

Фенпропорекс

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Фентермин

0-0,1

0,1-1,0

1,0

Фенциклидин (негізі және тұздар)


0-0,01

0,01

Флудиазепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Флунитразепам


0,5-5,0

5,0

Флуразепам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Хлордиазепоксид


0,5-5,0

5,0

Циклобарбитал

0-0,6

0,6-30,0

30,0

Ципепрол

0-0,5

0,5-3,0

3,0

Этриптамин

0-0,5

0,5-2,5

2,5

Эстазолам

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Этил лофлазепат

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Этиламфетамин

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Этил-2-(пиперидин-2-ил)-2-фенилацетат (Этилфенидат; EP; EPH)*

0-0,2

0,2-3,0

3,0

Этинамат

0-0,5

0,5-5,0

5,0

Этициклидин (ФЦГ) (негізі және тұздар)


0-0,01

0,01

Этхлорвинол

0-0,6

0,6-30,0

30,0

N-этил-МДА (МДЕА) (негізі және тұздар)

0-0,02

0,02-1,0

1,0

N-гидрокси-МДА (негізі және тұздар)

0-0,02

0,02-1,0

1,0

N-бензилпиперазин (1-бензилпиперазин; BZP)*

0-0,3

0,3-1,5

1,5

1-Фенилпиперазин*

0-0,3

0,3-1,5

1,5

1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(пирролидин-1-ил) бутан-1-он (MDPBP)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

1-(1,2-дифенилэтил) пиперидин (Дифенидин, DEP)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

1-(нафтален-2-ил)-2-(пирролидин-1-ил) пентан-1-он (нафтилпировалерон; нафирон; NRG-1)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпентан-1-он пирролидиновалерофенон; пирролидинопентиофенон; альфа-РVР)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2-ил)пентан-1-он (a-PVT; a-пирролидинопентиотиофенон)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпропан-1-он (a-пирролидинопропиофенон, a-РРР)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-(5,6,7,8-тетрагидронафталин-2-ил) пентан-1-он (ТН-РVР, Тетрагидронафирон)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

2-(метиламино)-1-фенилпентан-1-он (Пентедрон; a-Метиламиновалерофенон)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

2-(3-метоксифенил)-2-(этиламино) циклогексан-1-он (Метоксетамин, МХЕ; 3-МеО-2-0хо-РСЕ)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

2-(2,5-диметокси-4-хлорфенил)-N-(2-метоксибензил) этанамин (25C-NBOMe, 2C-C-NBOMe)*

0-0,02

0,02-0,5

0,5

2-(Метиламино)-1-(тиофен-2-ил) пропан (Метиопропамин, МРА)*

0-0,02

0,02-1,5

1,5

3-[2-(метиламино) этил]-1H-индол-5-ол (5-гидрокси-N-метилтриптамин; 5-HO-NMT; норбуфотенин)*

0-0,05

0,05-1,0

1,0

N-метил-1-(4-метоксифенил) пропан-2-амин (пара-Метоксиметамфетамин, PMMA)*

0-0,2

0,2-3,0

3,0

N-[2-(5-метокси-1H-индол-2-ил) этил]-N-(проп-2-ен-1-ил) проп-2-ен-1-амин (5-MeO-DALT; 5-Метокси-N,N-диаллилтриптамин)*

0-0,05

0,05-1,0

1,0

Синтетикалық каннабиноидтар*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

Этизолам


0,5-5,0

5,0

Трамадол (2-[(диметиламино)метил]-1-(3-метоксифенил) циклогексанол; (+/-)-транс-2-[(диметиламино) метил]-1-(м-метоксифенил) циклогексанола гидрохлорид)

0-0,1

0,1-10

10

Кетамин


0-0,01

0,01

      Психотроптық зат тектестердің мөлшері өздеріне тектес болып табылатын психотроптық заттардың мөлшеріне сәйкес келеді.

      *Мөлшерлер көрсетілген психотроптық заттардың және осы тектестердің қоспаларына (препараттарына) қолданылады.

  III кесте


Прекурсорлар
Мөлшері граммен

Атауы

Химиялық атауы немесе аналогы

Концентрациясы

Шағын, .... бастап ...қоса алғанда

Ірі, ..... жоғары... қоса алғанда

Өте ірі, ..... астам

1

2

3

4

5

6

N-ацетилантрани лді қышқыл

2 ацетил амин бензойн қышқылы

15% және одан көп

0-60,0

60,0-11500

11500

Изосафрол

1,3 бензодиок сол,5-(1-пропенил)-

15% және одан көп

0-20,0

20,0-3500

3500

Лизергин қышқылы

((8ß)9,10-дидегидро-6-метиллерголин-8-карбоксилді қышқыл)

10% және одан көп

0-0,005

0,005-1,0

1,0

3,4-метиленди оксифенил-2-пропанон

1-(бензо[d] [1,3]диоксол-5-ил)пропан-2-он

15% және одан көп

0-10,0

10,0-2000

2000

Норэфедрин (фенилпропаноламин)

(R*, S*)- ą-(1-аминоэтил) бензэнеметанол

10% және одан көп

1,0-10,0

10,0-50,0

50,0

Пиперональ

1,3-бензодиок сол-5-карбокс альдегид

15% және одан көп

0-20,0

20,0-3500

3500

Псевдоэфедрин

[S-(R*,R*)]- ą- [1-(метиламино) этил]-бензене метанол

10% және одан көп

1,0-10,0

10,0-50,0

50,0

Сафрол

1-фенил-2-пропанон

15% және одан көп

0-20,0

20,0-3500

3500

Эргометрин

эрголин-8-карбоксамид, 9,10-дидегидро-N-(2-гидрокси-1-метилэтил)-6-метил-[8ß(S)]

10% және одан көп

0,2-10,0

10,0-50,0

50,0

Эрготамин

эрготаман-3-6,18-трион,12-гидрокси -2-метил-5-(фенилметил)-,(5ą)

10% және одан көп

4,0-10,0

10,0-50,0

50,0

Эфедрин

[R-(R*,S*,)]-ą-[1-(метиламино) этил]- бензенеметанол

10% және одан көп

1,0-10,0

10,0-50,0

50,0

Сірке қышқылының ангидриді

этан ангидриді

10% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Антранил қышқылы

2-аминобензойн қышқылы

15% және одан көп

0-60,0

60,0-11500

11500

Ацетон

2-пропанон

60% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Ацетилхлорид

хлорлы ацетил; сірке қышқылының хлорангидриді

40% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Ацетонитрил


15% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Бензилхлорид

(хлорметил)бензол

40% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Бензилцианид

2-фенилаце тонитрил

40% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Метиламин

метанамин; аминометан

40% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Метилэтилкетон

2-бутанон

80% және одан көп

0-50,0

50,0-5000

5000

Норфентанил

N-(пиперидин-4-ил)-N-фенилпропанамид

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

Нитрометан


40% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Калий перманганаты

KMnO4

80% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Күкiрт қышқылы

H2SO4

45% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Тұз қышқылы

HCl

15% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Тетрагидрофуран

ТГФ; оксолан; тетраметиленоксид

45% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Тионилхлорид

хлорлы тионил; күкірт қышқылының хлорангидриді

40% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Пиперидин

азоциклогексан; гексагидропиридин

15% және одан көп

0-10,0

10,0-100,0

100,0

Толуол

метилбензол

70% және одан көп

0-100,0

100,0-10000

10000

Сірке қышқылы

этан қышқылы

80% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

Фенилсіркелі қышқыл

альфа-толуил қышқылы; 2- фенилсіркелі қышқыл

15% және одан көп

0-100,0

100,0-10000

10000

Этил эфирі

диэтил эфирі; этоксиэтан

45% және одан көп

0-100,0

100,0-10000

10000

Эфедра кептірілген
кептірілмеген 
200-2000
250-2500

 
2000-10000
2500-12500

 
10000
12500

Метил-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат)


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

3-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбонды қышқыл (ПМК-глицидті қышқылы)


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

Альфа-ацетилфенилацетонитрил


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин N-фенил-1-(2-енилэтил) пиперидин 4-амин


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-Фенилэтил)пиперидин-4-он) (NPP)


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-бром-1-(4-метилфенил)пропан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-бром-1-фенилпентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-фенилпентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(1,3-бензодиоксол-5-ил) пентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-бром-1-фенилгексан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-бром-1 -фенилпропан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-йод-1-(4-метилфенил) пропан-1–он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(4-метилфенил) пентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(4-метоксифенил) пентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(3,4-диметилфенил) пентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(4-фторфенил) пентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-boc-4-AP

трет-бутил 4-(фениламино) пиперидин-1-карбоксилат

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

4-АР

N-Фенил-4-пиперидинамин

концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

      Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларға жатқызылған өсімдіктерді заңсыз өсіру мөлшерлері

  IV кесте


Өсiмдiктiң атауы мен олардың құқықтық сипаты

Есірткіге жатқызылған өсімдіктерді заңсыз өсіруді бақылау бойынша ұсынылатын мөлшерлер (өсімдіктің өсу фазасына қарамастан) Ірі мөлшерлер

1. Ауа-райы жағдайының ерекшелiктерiне байланысты Қазақстан аумағында өспейтiн және Қазақстан аумағында өсiруге тыйым салынған өсiмдiктер:
а) кокаин бұтасы
б) кат

 
бір өсімдік
бір өсімдік

Ескертпе: Жоғарыда көрсетiлген өсiмдiктердi өсiру заңсыз айналымда есiрткi заттары ретiнде пайдалану жағынан ғана емес, Қазақстан Республикасында кокаин бұтасы мен катты заңсыз өсiрудің жаңа, қауіпті, елге тән емес проблемасын тудыратын құқыққа қарсы әрекет ретiнде де қауiптi.

2. Есiрткi заттарына жатқызылған, Қазақстан Республикасының аумағында өсетiн, бiрақ өсiруге тыйым салынған немесе ол үшiн арнаулы рұқсатты қажет ететiн өсiмдiктер:
ұйықтататын көкнәр түрiндегi өсімдік

 
10 өсімдіктен бастап

3. Прекурсорларға жатқызылған, Қазақстан Республикасының аумағында өсетін, бірақ өсіруге тыйым салынған немесе ол үшін арнаулы рұқсатты қажет ететін өсімдік:
эфедра шөбі

 
бір өсімдік

      Ерітінді, экстракт түріндегі заңсыз иеліктегі есірткі, психотроптық заттар, олар тектестер мен прекурсорлардың, сондай-ақ бұл заттар сіңірілген тампондардың, дәкелердің, бинттердің, өсімдік бөлшектерінің, қағаздың және басқалардың мөлшерлерін айқындау кезінде нақты құралдың немесе заттың осы түрін экстракциялауды кейіннен құрғақ қалдықты Жиынтық кестеде келтірілген осы заттардың немесе құралдардың мөлшеріне сәйкестігін қайта есептей отырып жүргізу қажет.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 3 шілдедегі
№ қаулысымен
бекітілген

Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімі

      Ескерту. Тізімге өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 25.12.2019 № 975 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.09.2021 № 677 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.03.2023 № 240 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с №

Атауы

Белгіленуі

1

БІР ВАЛЕНТТІ АЛМАСТЫРҒЫШТАР

1.1

адамантанил (адамантил)
1.2

адамантаниламино (адамантиламино)
1.2-1

адамантанилокси (адамантилокси)
1.2-2

ацетил (этаноил)1.2-3

ацетокси (ацетилокси)1.2-4

амино

-NH2

1.3

бензил
1.4

бензиламино
1.5

бензилокси
1.6

бром
1.7

Бутил және оның құрылымдық изомерлері
1.8

гексил және оның құрылымдық изомерлері
1.9

гептил және оның құрылымдық изомерлері
1.10

гидроксибензил
1.11

изопропил
1.12

изопропилсульфанил (изопропилтио)
1.13

иод
1.14

иодбензил
1.15

иодфенил
1.16

1-карбамоил-2,2-диметилпропиламино
1.17

1-карбамоил-2,2-диметилпропилокси
1.18

1-карбамоил-2-метилпропиламино
1.19

1-карбамоил-2-метилпропилокси
1.20

1-карбамоил-2-фенилэтиламино
1.21

метил
1.22

метилбензил
1.23

4-метилпиперазин-1-ил
1.24

1-метилпиперидин-2-илметил
1.25

2-метилпроп-2-ен-1-илокси (2-метилаллилокси)
1.26

метилсульфанил (метилтио)
1.27

метилфенил
1.28

метокси
1.29

метоксибензил
1.30

1-метоксикарбонил-2,2-диметилпропиламино
1.31

1-метоксикарбонил-2,2-диметилпропилокси
1.32

1-метоксикарбонил-2-метилпропиламино
1.33

1-метоксикарбонил-2-метилпропилокси
1.34

1-метоксикарбонил-2-фенилэтиламино
1.35

метоксифенил
1.36

метоксифениламино
1.37

морфолин-4-ил (морфолино)
1.38

морфолин-4-илэтил (морфолиноэтил)
1.39

нафталинил (нафтил)
1.40

нафталиниламино (нафтиламино)
1.41

нафталинилокси (нафтилокси)
1.42

нитро
1.43

пентил және оның құрылымдық изомерлері
1.43-1

2-(пиперидин-1-ил) этил [2-пиперидинилэтил]
1.44

пиридинил (пиридил)
1.45

пирролидинил (пирролидил)
1.46

проп-2-ен-1-ил (аллил)
1.47

проп-2-ен-1-илокси (аллилокси)
1.48

пропил
1.49

пропилсульфанил (пропилтио)
1.49-1

(тетрагидро-2H-пиран-4-ил) метил
1.50

2,2,3,3-тетраметилциклопропил
1.51

тиофенил (тиенил)
1.52

4,4,4-трифторбутил
1.53

трифторметил
1.54

фенил
1.55

фениламино
1.55-1

(2-фенилпропан-2-ил) амино
1.56

фенилэтил
1.57

фтор
1.58

фторбензил
1.59

фторпентил
1.60

фторфенил
1.61

хинолинил (хинолил)
1.62

хинолиниламино (хинолиламино)
1.63

хинолинилокси (хинолилокси)
1.64

хлор
1.65

хлорбензил
1.66

хлорфенил
1.67

циано
1.68

циклогексилметил
1.69

этенил (винил)
1.70

этил
1.71

этилсульфанил (этилтио)
1.72

этокси
2

ЕКІ ВАЛЕНТТІ АЛМАСТЫРҒЫШТАР

2.1

бута-1,3-диен-1,4-диил
2.2

бутан-1,4-диил (бутано)
2.3

метилен (метано)
2.4

метиленбис(окси) [метилендиокси]
2.5

метиленокси
2.6

окси (эпокси)
2.7

Оксибис (этилен)
2.8

оксо
2.9

пентан-1,5-диил (пентано)
2.10

пропан-1,3-диил (пропано)
2.11

этан-1,2-диил (этано)
2.12

этан-l,2-диилбис (окси) [этилендиокси]
2.13

этан-1,2-диилокси
2.14

этен-1,2-диил (этено)
2.15

этен-1,2-диилокси
2.16

МетоксикарбонилЕгер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады