"Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізімін, Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, ірі және аса ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестені, Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 3 шілдедегі № 470 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 27 қыркүйектегі № 677 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізімін, Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, ірі және аса ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестені, Есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 3 шілдедегі № 470 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тізімінде:

      "Медициналық мақсатта пайдалануға тыйым салынған есірткі мен психотроптық заттардың тізімі" деген І кестеде:

      "А. Есірткі заттары" деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 74-жолмен толықтырылсын:

      "

74.

Митрагинин (9-метокси-коринантеидин)

      ";

      "В. Психотроптық заттар" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 61-жол мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      "

Бутан қышқылының (ММВ-022) метилді эфирі 3-метил-2-(1-(пент-4-ен-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)
Бутан қышқылының (MDMB-4en-PINACA) метилді эфирі 3,3-диметил-2-(1-(пент-4-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)
Бутан қышқылының (MDMB-CHMCZCA) метилді эфирі 3,3-диметил-2- (9-(циклогексилметил)-9Н-карбазол-3- карбоксамидо)
Бутан қышқылының (MDMB-3еn-BUTINACA) метилді эфирі 3,3-диметил-2-(1-(бут-3-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)
Бутан қышқылының метилді эфирі 3-метил-2-(1-метил-1H-пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамидо)
N-бензил-1-метил-lH-пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамид
N,1-дибензил-1H-индазол-3-карбоксамид
N,1-дибутил-1H-индазол-3-карбоксамид
Хинолин-8-ил-3-(пиперидин-1-ил-сульфанил) бензоат
N-(1-адамантанил)-1-(4-фторбутил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (4-Fluoro ABUTINACA)

      ";

      "Бақылаудағы прекурсорлардың (есірткіні және психотроптық заттарды заңсыз дайындау кезінде жиі пайдаланатын өсімдіктер мен химиялық заттардың) тізімі" деген IV кестеде:

      І тізбе мынадай редакцияда жазылсын:

      "

І ТІЗБЕ

N-ацетилантранилді қышқыл
Изосафрол
Лизергинді қышқыл
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
Норэфедрин
Пиперональ
Псевдоэфедрин
Сафрол 1-фенил-2-пропанон
Эргометрин
Эрготамин
Эфедрин
Эфедра шөбі
Метил-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат)
3-1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбонды қышқыл (ПМК-глицидті қышқыл)
Альфа-ацетилфенилацетонитрил
1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин N-фенил-1-(2-енилэтил) пиперидин 4-амин
N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-Фенилэтил)пиперидин-4-он) (NPP)
2-бром-1-(4-метилфенил)пропан-1-он
2-бром-1-фенилпентан-1-он
1-фенилпентан-1-он
1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пентан-1-он
2-Бром-1-фенилгексан-1-он
2-Бром-1-фенилпропан-1-он
2-Иод-1-(4-метилфенил)пропан-1–он
1-(4-Метилфенил)пентан-1-он
1-(4-Метоксифенил)пентан-1-он
1-(3,4-Диметилфенил)пентан-1-он
1-(4-Фторфенил)пентан-1-он

      ";

      көрсетілген қаулымен бекітілген заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткіні, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестеде:

      "Есірткі заттары" деген І кестеде:

      мына:

      "

Кокаин (негізі және тұздары), ілесіп жүретін заттарды қоса алғанда

0-0,01

0,01-1,0

1,0

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Кокаин (негізі және тұздары)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

      ";

      мына:

      "

Эторфин


0-0,0001

0,001

      "

      деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "

Митрагинин (9-метокси-коринантеидин)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

      ";

      ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Есірткі тектестердің мөлшері олардың тектестері болып табылатын есірткі мөлшеріне сәйкес келеді.

      *Мөлшер көрсетілген есірткі және олар тектестердің қоспасына (препараттарына) қолданылады.";

      "Психотроптық заттар" деген ескертпе:

      мына:

      "

Альпразолам


0,5-5,0 (2000-20000 таб. 0,25 мг-нан) (1000-10000 таб. 0,5 мг-нан) (0,5 таб.- 1 г-нан)

5,0 (20000 таб. 0,25 г-нан) (10000 таб. 0,5 мг-нан) (5 таб.
1 г-нан)

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Альпразолам*


0,5-5,0

5,0

      ";

      мына:

      "

Амфетамин (фенамин) (негізі және тұздар)

0-0,2

0,2-3,0

3,0

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Амфетамин (негізі және тұздар)*

0-0,2

0,2-3,0

3,0

      ";

      мына:

      "

(+)-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)


0-0,0001

0,0001

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

(+)-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)*


0-0,0001

0,0001

      ";

      мына:

      "

МДМА (негізі және тұздар)

0-0,02

0,02-1,0

1,0

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

МДМА (негізі және тұздар)*

0-0,02

0,02-1,0

1,0

      ";

      мына:

      "

Меткатинон (эфедрон), ілесіп жүретін заттарды қоса алғанда

0-0,02

0,02-1,5

1,5

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Меткатинон (эфедрон)*

0-0,02

0,02-1,5

1,5

      ";

      мына:

      "

Пировалерон

0-0,2

0,2-3,0

3,0

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Пировалерон*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

      ";

      мына:

      "

2С-В

0-0,01

0,01-0,05

0,05

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

2С-В*

0- 0,01

0,01-0,05

0,05

      ";

      мына:

      "

1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(пирролидин-1-ил) бутан-1-он (MDPBP)*

0-0,2

0,2-3,0

3,0

1-(1,2-дифенилэтил) пиперидин (Дифенидин, DEP)*

0-0,3

0,3-5,0

5,0

1-(нафтален-2ил)-2-(пирролидин-1-ил) пентан-1-он (нафтилпировалерон; нафирон; NRG-1)*

0-0,2

0,2-3,0

3,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпентан-1-он пирролидиновалерофенон; альфа-РVР)*

0-0,2

0,2-3,0

3,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2-ил)пентан-1-он (a-PVT; a-пирролидинопентиотиофенон)*

0-0,2

0,2-3,0

3,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпропан-1-он (a-пирролидинопропиофенон, a-РРР)*

0-0,2

0,2-3,0

3,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-(5,6,7,8-тетрагидронафталин-2-ил) пентан-1-он (ТН-РVР, Тетрагидронафирон)*

0-0,2

0,2-3,0

3,0

2-(метиламино)-1-фенилпентан-1-он (Пентедрон; a-Метиламиновалерофенон)*

0-0,2

0,2-3,0

3,0

      "

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(пирролидин-1-ил) бутан-1-он (MDPBP)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

1-(1,2-дифенилэтил) пиперидин (Дифенидин, DEP)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

1-(нафтален-2-ил)-2-(пирролидин-1-ил) пентан-1-он (нафтилпировалерон; нафирон; NRG-1)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпентан-1-он пирролидиновалерофенон; пирролидинопентиофенон; альфа-РVР)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2-ил)пентан-1-он (a-PVT; a-пирролидинопентиотиофенон)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпропан-1-он (a-пирролидинопропиофенон, a-РРР)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

2-(пирролидин-1-ил)-1-(5,6,7,8-тетрагидронафталин-2-ил) пентан-1-он (ТН-РVР, Тетрагидронафирон)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

2-(метиламино)-1-фенилпентан-1-он (Пентедрон; a-Метиламиновалерофенон)*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

      ";

      мына:

      "

Синтетикалық каннабиноидтар*

0-0,05

0,05-50,0

50,0

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Синтетикалық каннабиноидтар*

0-0,01

0,01-1,0

1,0

      ";

      "Прекурсорлар" деген ІІІ кестеде:

      мына:

      "

Ангидрид сірке қышқылы


10% және одан көп

ведомствоішілік бақылауға берілген

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Сірке қышқылының ангидриді


10% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

      ";

      мына:

      "

Ацетон

2-пропанон

60% және одан көп

ведомствоішілік бақылауға берілген

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Ацетон

2-пропанон

60% және одан көп

0-100,0

100,0-100000

100000

      ";

      мына:

      "

Калий перманганаты

KMnO4

80% және одан көп

ведомствоішілік бақылауға берілген

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Калий перманганаты

KMnO4

80% және одан көп

0-100,0

0-100,0

100,0-100000

      ";

      мына:

      "

Эфедра
кептірілген
кептірілмеген200-2000
250-2500

2000
2500


      "

      деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      "

Метил-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат)


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

3-1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбонды қышқыл (ПМК-глицидті қышқыл)


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

Альфа-ацетилфенилацетонитрил


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин N-фенил-1-(2-енилэтил) пиперидин 4-амин


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-Фенилэтил) пиперидин-4-он) (NPP)


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-бром-1-(4-метилфенил) пропан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-бром-1-фенилпентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-фенилпентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил) пентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-Бром-1-фенилгексан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-Бром-1-фенилпропан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

2-Иод-1-(4-метилфенил) пропан-1–он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(4-Метилфенил) пентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(4-Метоксифенил) пентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(3,4-Диметилфенил)пентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

1-(4-Фторфенил)пентан-1-он


концентрациясына қарамастан

0-100,0

100,0-100000

100000

      ";

      көрсетілген қаулымен бекітілген есірткі, психотроптық заттардың құрылымдық формулаларындағы сутегі, галогендер және (немесе) гидроксильді топтар атомдарын алмастырғыштар тізімінде:

      "Бір валентті алмастырғыштар" деген 1-бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 1.2-4-жолмен толықтырылсын:

      "

1.2-4

амино

-NH2

      ".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады