Қазақстан Республикасына арналған халықаралық квоталарды Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткіні бақылау жөніндегі халықаралық комитетінің бекітуі үшін Қазақстан Республикасының есірткі және психотроптық заттарға қажеттілігінің 2022 жылға арналған нормалары туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 11 қазандағы № 721 қаулысы

      "Есірткі, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы" 1998 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлігі осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасына арналған халықаралық квоталарды Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Есірткіні бақылау жөніндегі халықаралық комитетінің бекітуі үшін Қазақстан Республикасының есірткі және психотроптық заттарға қажеттілігінің 2022 жылға арналған нормаларын Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Есiрткiнi бақылау жөнiндегi халықаралық комитетiнiң штаб-пәтеріне (Вена, Аустрия Республикасы) жiберсiн.

      2. Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлігі халықаралық квоталар бекітілгеннен кейін есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларға 2022 жылға арналған мемлекеттік квотаны бекiту үшін лицензиялары бар заңды тұлғалар олардың айналымын соның шегінде жүзеге асыратын қажеттілік есептерін белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгiзсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі

А. Мамин


Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 8 қазандағы
№ 721 қаулысына
қосымша
B нысаны

Қазақстан Республикасының есірткі және психотроптық заттарға қажеттілігінің 2022 жылға арналған нормалары Есiрткi заттарға қажеттiлiктiң, синтетикалық есірткі заттарын дайындау көлемінің және апиын көкнәрін, каннабис өсімдігі мен кокаин бұтасын өсіру алаңының жылдық есептеулері 1961 жылғы Есiрткi заттары туралы бiрыңғай конвенция:
1, 12 және 19-баптар 1961 жылғы Есiрткi заттары туралы бiрыңғай конвенцияға Түзетулер жөніндегі 1972 жылғы Хаттама: 5 және 9-баптар

ЕЛ/АУМАҚ: Қазақстан Республикасы КҮНI: ____________________
ВЕДОМСТВО: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi
ЖАУАПТЫ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМНЫҢ Т.А.Ә.:
Заппаров Арыстанғани Расылханұлы
ЛАУАЗЫМЫ: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрiнiң орынбасары
ҚОЛЫ: _______________________
Есептеулер күнтізбелік 2022 жылға жатады

      ЕСКЕРТПЕЛЕР

Осы есептеулер бiр данада:
ECIPTKІHI БАҚЫЛАУ ЖӨНIНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОМИТЕТКЕ ұсынылады
International Narcotics Control Board
Vienna International Centre
P.O. Box 500 , 1400 Vienna Austria
Телефон: (+43-1) 26060-4277 Факс: (+43-1) 26060-5867
Эл. пошта: secretariat@incb.org Веб-сайт: http://www.incb.org/


B нысаны

I бөлiм Жалпы ақпарат және әдісті баяндау

Елдегi немесе аумақтағы практикалаушы дәрiгерлердiң саны:
дәрiгерлер: 56518 тіс дәрігерлері: 4566 ветеринарлар: 1065
Дәрiханалар саны: 8399
Ауруханалар саны: 780 ауруханалық төсектердің жалпы саны: 107595
Әдісті баяндау
Есептеулерді белгiлеуге арналған әдiс – эмпирикалық


B нысаны

IІ бөлiм Есiрткi заттарға қажеттiлiктің жылдық есептеулері (барлық елдер мен аумақтар үшін)

Есірткі зат

1

2

3

4

Ел ішінде медициналық және ғылыми мақсаттарда тұтынуға арналған мөлшері

Дайындауға арналған мөлшері

Арнайы қойма қорын толықты-руға арналған мөлшері

Есептегі жылдың 31 желтоқса-нындағы жағдай бойынша қоймадағы қорда сақталуға тиіс мөлшері

(a)
басқа да есірткі заттар

(b)
1961 жылғы Конвенцияның III тізіміне енгізілген препараттар

(с)
1961 жылғы Конвенция қолданыл-майтын заттар

Осы есірткі заттар, препараттар немесе заттар ел ішінде тұтынуға немесе экспортқа арналғанына қарамастан

кг

г

кг

г

кг

г

кг

г

кг

г

кг

г

Ацетилдигидрокодеин


0,072Героин


7,72Дезоморфин


0,02Кодеин

3

444,259Кокаин


0,059Метадон

25

550,07Меткатинон


0,01Морфин

40

650,542Оксикодон

22

170,1944Омнопон


7,501Тебаин


30,94622Тримеперидин

154

65,9949Фентанил

24

637,509Фенциклидин, ПЦП


0,011Экгонин


0,02Этилморфин


0,0113-моноацетил
морфин


0,56-моноацетил
морфин


0,5726-ацетил
морфин


0,5
B нысаны

ІIІ бөлiм Синтетикалық есiрткi заттарды дайындау көлемінің жылдық есептеулері (синтетикалық есірткі заттарды дайындау рұқсат етілген елдер мен аумақтарға ғана қатысты)

Синтетикалық есiрткi заттарды дайындайтын өнеркәсiптiк кәсiпорындар

Өнеркәсiптiк кәсiпорындардың әрқайсысында дайындалатын синтетикалық есiрткi заттардың мөлшері (килограммен)

Фенталин

Морфин

Тримеперидин

"Химфарм" АҚ

0,144861

9,742549

18,073262


В/Р нысаны

1971 жылғы Психотроптық заттар туралы конвенцияның I, II, III және IV тiзiмдерiне енгiзілген заттарға жыл сайынғы медициналық және ғылыми қажеттiлiктi бағалау

      (Экономикалық және Әлеуметтiк кеңестің 1981/7, 1991/44, 1993/38 және 1996/30 қарарларына сәйкес Есiрткiнi бақылау жөнiндегi халықаралық комитетке (ЕБЖХК) ұсынылады)

ЕЛ/АУМАҚ: Қазақстан Республикасы КҮНI: ___________________
ВЕДОМСТВО: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi
ЖАУАПТЫ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМНЫҢ Т.А.Ә.:
Заппаров Арыстанғани Расылханұлы
ЛАУАЗЫМЫ: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрiнiң орынбасары
ҚОЛЫ: _______________________
Есептеулер күнтізбелік 2022 жылға жатады

      ЕСКЕРТПЕЛЕР

            Осы есептеулер бiр данада:
      ECIPTKІHI БАҚЫЛАУ ЖӨНIНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОМИТЕТКЕ ұсынылады
      International Narcotics Control Board
      Vienna International Centre
      P. O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria
      Teлефон: + (43) (1) 26060-4277 Фaкс: + (43) (1) 26060-5867 немесе 26060-5868
      Эл. пошта: secretariat@incb.org, Psychotropics@incb.org
      Негізгі бет: www.incb.org

      Ішкі медициналық және ғылыми мақсаттарға арналған жылдық сұраныс

      Комитет ұсынылатын бағалауды үш жыл бойы, егер осы кезең ішінде қандай да бір түзетулер енгізілмесе, басшылыққа алатын болады. Экспортқа қажетті мөлшерді жеке көрсеткен жөн. Егер олар енгізілген болса, көрсетуді сұраймыз.


В/Р нысаны

I тiзiмге енгiзілген психотроптық заттарға қажеттiлiкті бағалау

Коды

Зат

Кило
грамм

Грамм


Коды

Зат

Кило
грамм

Грамм

РС 010

Катинон


0,011-Фенилпиперазин


0,001

PD 008

ДОЭТ


0,0011-(1,2-дифенилэтил) пиперидин (дифенидин, DEP)


0,001

PP 007

Ролициклидин


0,0011-(нафтален-2-ил)-2-(пирролидин-1-ил) пентан-1-он (нафтилпировалерон, нафирон, NRG-1)


0,001

PN 004

N-этил МДА


0,0112-(пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2-ил) пентан-1-он (?-PVT, ?-пирролиди
нопентиотиофенон)


0,001

РМ 011

МДМА


0,5492-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпропан-1-он (?-пирролиди
нопропиофенон, 
?-РРР)


0,001

PМ 019

Меткатинон


1,0392-(пирролидин-1-ил)-1-(5,6,7,8-тетрагидронафталин-2-ил) пентан-1-он (ТН-РVР, тетрагидронафирон)


0,001

PМ 013

ММДА


0,0112-(метиламино)-1-фенилпентан-1-он (пентедрон)


0,001

РР 012

Псилоцин


0,0012-(3-метоксифенил)-2-(этиламино) 
циклогексан-1-он (метоксетамин, МХЕ)


0,001

РР 013

Псилоцибин


0,0012-(2,5-диметокси-4-хлорфенил)-N-(2-метоксибензил) этанамин (25C-NBOMe, 2C-C-NBOMe)


0,001

PS 002

СТП, ДОМ


0,0012-(Метиламино)-1-(тиофен-2-ил) пропан (метиопропамин, МРА)


0,001

РМ 014

Тенамфетамин, МДА


0,0113-[2-(метиламино) этил]-1H-индол-5-ол (5-гидрокси-N-метилтриптамин (5-HO-NMT), норбуфотенин)


0,001


МБДБ


0,001N-метил-1-(4-метоксифенил) пропан-2-амин (пара-метоксиметам
фетамин, PMMA)


0,001


1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(пирролидин-1-ил) бутан-1-он (MDPBP)


0,011N-[2-(5-метокси-1H-индол-2-ил)этил]-N-(проп-2-ен-1-ил)проп-2-ен-1-амин (5-MeO-DALT, 5-метокси-N,N-диаллилтриптамин)


0,001


Этил-2-(пиперидин-2-ил)-2-фенилацетат (этилфенидат)
 


0,001


II тiзiмге енгiзілген психотроптық заттарға қажеттiлiкті бағалау

Коды

Зат

Кило
грамм

Грамм


Коды

Зат

Кило
грамм

Грамм

PA 003

Амфетамин


0,559


PM 022

Мефедрон (4метилметкатинон)


0,102

PN 009

N-бензилпиперазин (БЗП)


0,001


PD 010

дельта-9-ТГК


0,201

PG 002

ГОМК

193

285,01


PA 009

5F-APINACA (5F-AKB-48)


0,02

PD 002

Дексамфетамин


0,001


PB 008

2C-B


0,03

PL 006

Левамфетамин


0,001


РС 011

AB-CHMINACA


0,01

PL 007

Левометамфетамин


0,001


PJ 001

JWH-018


0,01

PM 005

Метамфетамин


0,521


PP 022

a-PVP


0,163

PM 015

Метамфетамина рацемат


0,001


PM 025

MDMB-CHMICA


0,01

PM 023

Метилон (бета-кето-МДМА)


0,022


III тiзiмге енгiзілген психотроптық заттарға қажеттiлiкті бағалау

Коды

Зат

Кило
грамм

Грамм


Коды

Зат

Кило
грамм

Грамм

PB 006

Бупренорфин


0,034


PF 002

Флунитразепам


0,001

PC 009

Катин


0,011


PC 001

Циклобарбитал


0,001

PP 014

Пентазоцин


0,001


IV тiзiмге енгiзілген психотроптық заттарға қажеттiлiкті бағалау

Коды

Зат

Кило
грамм

Грамм


Коды

Зат

Кило
грамм

Грамм

PA 004

Альпразолам

1

849,1265


PN 002

Нитразепам


220,529

PB 001

Барбитал


0,518


РN 003

Нордазепам


0,001

PD 006

Диазепам

37

236,611


PO 001

Оксазепам

15

927,581

PZ 002

Золпидем


69,01


PO 002

Оксазолам


0,001

PC 004

Клобазам


172


PP 019

Пировалерон


0,041

PC 005

Клоназепам

2

443,113


PT 003

Темазепам


0,001

PL 001

Лефетамин, СПА


0,001


PP 024

Феназепам


0,518

PL 004

Лоразепам


0,001


PP 008

Фенобарбитал

143

643,831

PM 010

Медазепам


4,801


PF 003

Флуразепам


0,001

PM 016

Мидазолам


41,4


PC 003

Хлордиазепоксид

6

249,509

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады