Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы" 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 968 және "Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы" 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 13 қазандағы № 736 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.02.2022 № 43 қаулысымен.

      2) "Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларында:

      1, 2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары (бұдан әрі – Субсидиялау қағидалары) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес әзірленді және кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері/лизингтік компаниялардың қаржылық лизинг шарттары/тікелей инвестициялар қорларының мезониндік келісімдері және (немесе) қарыздары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау шарттарын, тетігін және тәртібін айқындайды.

      2. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау:

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 968 қаулысымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) шеңберінде екінші деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар/тікелей инвестициялар қорлары берген кәсіпкерлердің кредиттері/қаржылық лизинг шарттары/мезониндік келісімдері және (немесе) қарыздары бойынша;

      Бағдарлама шеңберінде "жасыл" жобаларды іске асыру мақсаттары үшін екінші деңгейдегі банктер/даму банкі берген жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша;

      "Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысымен бекітілген Басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг тетігі (бұдан әрі – Тетік) шеңберінде екінші деңгейдегі банктер берген жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша жүзеге асырылады.

      3. Субсидиялау кредиттер/қаржылық лизинг шарттары/мезониндік келісімдер және (немесе) қарыздар, оның ішінде "жасыл" жобаларды іске асыру үшін берілген кредиттер бойынша сыйақы ретінде кәсіпкерлер төлейтін шығыстардың бір бөлігін өтеу үшін пайдаланылады және мемлекеттің бизнеспен өзара іс-қимылының тиімді тетіктері арқылы жүзеге асырылады.";

      7-тармақта:

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) банк-төлем агенті – лизингтік компанияның/тікелей инвестициялар қорының қаржы агенттігімен келісілген уәкілетті банкі және лизингтік компанияның жобалар бойынша субсидияларды аудару мен есептен шығаруға арналған арнайы шотын жүргізу жөніндегі функцияларды жүзеге асырады;";

      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) жоба – бизнестің әртүрлі бағыттарында кіріс алуға бағытталған және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бастамашылық қызмет ретінде кәсіпкер жүзеге асыратын іс-қимылдар мен іс-шаралардың жиынтығы (бір жоба шеңберінде бірнеше банктік кредиттер/лизингтік мәмілелер/қарыздар және бірнеше рет мезониндік қаржыландыру алуға болады);";

      мынадай мазмұндағы 10-1), 10-2) және 10-3) тармақшалармен толықтырылсын:

      "10-1) "жасыл" жобалар – бекітілген сыныптама (таксономия) негізінде айқындалған, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес қолданыстағы табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға, қоршаған ортаға теріс әсер ету деңгейін төмендетуге, энергия тиімділігін, энергия үнемдеуді арттыруға, климаттың өзгеру салдарларын жұмсартуға және климаттың өзгеруіне бейімделуге бағытталған жобалар;

      10-2) "жасыл" таксономия – қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган әзірлейтін және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін "жасыл" облигациялар және "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалардың сыныптамасы;

      10-3) жанама қатысу – "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлестері) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамына тікелей тиесілі тұлғалар арқылы Қазақстан Республикасының, шет мемлекеттердің және/немесе "Астана" халықаралық қаржы орталығының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар және/немесе заңды тұлға құрмай, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың өзге де нысандарының акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иеленуі;";

      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) кәсіпкер – өз қызметін Бағдарлама шеңберінде жүзеге асыратын шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі, жекелеген кәсіпкерлік субъектілері және өз қызметін Тетік шеңберінде жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілері, "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында тіркелген, сондай-ақ жобаларды Қазақстан Республикасының аумағында тікелей инвестициялар қорларының қаражаты есебінен іске асыратын заңды тұлғалар;";

      мынадай мазмұндағы 15-1) және 15-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "15-1) қарыз – мерзімділік, ақылылық, қайтарымдылық, қамтамасыз етілу және мақсатты пайдалану шартымен тікелей инвестициялар қоры кәсіпкерге қарыз шартының негізінде беретін ақша қаражатының сомасы;

      15-2) қарыз шарты – тікелей инвестициялар қоры мен кәсіпкер арасында жасалған жазбаша келісім, оның талаптары бойынша тікелей инвестициялар қоры кәсіпкерге қарыз береді;";

      мынадай мазмұндағы 18-1) және 18-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "18-1) мезониндік келісім – тікелей инвестициялар қоры мен кәсіпкер арасында жасалған жазбаша келісім, оның шарттары бойынша тікелей инвестициялар қоры кәсіпкерге мезониндік қаржыландыру береді;

      18-2) мезониндік қаржыландыру – кәсіпкерге тікелей инвестициялар қорының мезониндік келісім негізінде кәсіпкердің акцияларына немесе капиталындағы қатысу үлестеріне айырбастау құқығымен қоса реттелген қарыз беруі;";

      20) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "20) субсидиялар – субсидиялау шарттарының негізінде кәсіпкерлерді субсидиялау шеңберінде қаржы агенттігі банкке/лизингтік компанияға/тікелей инвестициялар қорына өтеусіз және қайтарымсыз негізде төлейтін мерзімді төлемдер;";

      21) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "21) субсидиялау – кәсіпкердің операциялық қызметіне жататын белгілі бір шарттарды болашақта орындаудың орнына кредиттер/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыздар бойынша сыйақы ретінде кәсіпкер банкке/лизингтік компанияға/тікелей инвестициялар қорына төлейтін шығыстарды ішінара өтеу үшін пайдаланылатын кәсіпкерлерді мемлекеттік қаржылық қолдау нысаны.";

      22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "22) субсидиялау шарты – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша қаржы агенттігі, банк/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры мен кәсіпкер арасында жасалатын үшжақты жазбаша келісім, оның шарттары бойынша қаржы агенттігі кәсіпкердің банк/тікелей инвестициялар қоры/лизингтік компания берген кредиті/лизингі/мезониндік қаржыландыруы және (немесе) қарызы бойынша сыйақы мөлшерлемесін ішінара субсидиялайды;";

      мынадай мазмұндағы 22-1), 22-2) және 22-3) тармақшалармен толықтырылсын:

      "22-1) сыртқы бағалау ("жасыл" жоба бойынша) – "жасыл" таксономия жобаларының кіші секторларына іске асырылуы көзделіп отырған немесе іске асырылып жатқан "жасыл" жобаның осы кіші сектор үшін көзделген шекті мәндерді сақтау бөлігінде сәйкестігін бағалау рәсімі;

      22-2) сыртқы бағалау провайдері – қаралып отырған жобаның "жасыл" таксономияның шекті мәніне сәйкестігі туралы тиісті қорытынды дайындай отырып, іске асырылуы көзделіп отырған немесе іске асырылып жатқан "жасыл" жоба бойынша тәуелсіз бағалауды жүзеге асыратын ұйым;

      22-3) тікелей инвестициялар қоры – Қазақстан Республикасының, шет мемлекеттердің және (немесе) "Астана" халықаралық қаржы орталығының заңнамасына сәйкес заңды тұлға нысанында және (немесе) заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың өзге де нысанында құрылған, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына және (немесе) заңды тұлға құрмай ұйымдық-кәсіпкерлік қызметтің өзге де нысандарына тікелей немесе жанама қатысу, қаржы құралдарын сатып алу, қарыздар беру арқылы және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де тәсілдермен ақшаны және өзге де мүлікті одан әрі инвестициялау мақсатында ғана оларды тартуды және шоғырландыруды жүзеге асыратын ұйым. Осы Бағдарламаның мақсаттары үшін тікелей инвестициялар қорлары деп тікелей инвестициялар қорлары және (немесе) олар бақылайтын, акциялары және/немесе қатысу үлестері "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар түсініледі;";

      мынадай мазмұндағы 23-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "23-1) шекті мән ("жасыл" таксономияның кіші секторы бойынша шекті өлшемшарт) – "жасыл" таксономияның кіші секторы үшін белгіленген жобалардың немесе активтердің сандық және сапалық өлшемшарттарының шекті мәндері, оларға қол жеткізу жобаларды "жасыл", яғни тиісті "жасыл" таксономия ретінде саралау үшін қажет. Кіші сектор бойынша шекті өлшемшарт сертификаттау/таңбалау талаптарында ("жасыл" таксономияда көрсетілген стандарттардың талаптарына сәйкестікті растау не жекелеген кіші секторларға қатысты таңбалардың болуы) көрсетілуі мүмкін;";

      30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "30. Мыналарды:

      1) сауда қызметі саласындағы жобаларды (айналым қаражатын толықтырудан басқа);

      2) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері іске асыратын жобаларды (осы тармақшаның күші 2020 жылғы 20 сәуірден бастап туындаған қатынастарға қолданылады);

      3) ломбардтардың, микроқаржы ұйымдары мен лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, өздерінің және тиімді жобаларды салалық шектеулерсіз іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын тиімді кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері Бағдарламаның екінші бағытына қатысушылар болып табылады.";

      мынадай мазмұндағы 30-1-тармақпен толықтырылсын:

      "30-1. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган әзірлейтін және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін "жасыл" жобалардың сыныптамасына (таксономиясына) сәйкес "жасыл" жобаларды іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері Бағдарламаның екінші бағытына қатысушылар болып табылады.";

      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Мынадай:

      1) даму банкін және тікелей инвестициялар қорларын қоспағанда, мемлекеттік даму институттары кредиторы болып табылатын, сондай-ақ сыйақы мөлшерлемесі Бағдарлама шеңберінде арзандатылған банктердің/даму банкінің/тікелей инвестициялар қорларының/лизингтік компаниялардың кредиттерін/лизингтік мәмілелерін қоспағанда, сыйақы мөлшерлемесі бюджет қаражатының есебінен арзандатылған кредиттер/лизингтік мәмілелер;

      2) даму банкінің ұйымдардың үлестерін, акцияларын сатып алуға бағытталған кредиттерін қоспағанда, Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссияның (бұдан әрі – Мемлекеттік комиссия) ұсынымы бойынша қаражатты кейіннен екінші деңгейдегі банктер алдындағы берешекті өтеуге жібере отырып, ұйымдардың үлестерін, акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде кәсіпорындарды сатып алуға бағытталған;

      3) овердрафт түріндегі;

      4) қайтарымды, қайталама немесе қосалқы лизинг бойынша;

      5) кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері мынадай қызмет түрлері бойынша іске асыратын жобалар бойынша: тұрғын ғимараттар құрылысы, оның ішінде жеке тұрғын үйлер (ЭҚЖЖ 41.20.1); Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары үшін 1-санаттағы стационарлық сауда объектілерін салу (ЭҚЖЖ 41.20.3); көппәтерлі және тұрғын үйлерді (жекежайларды) сатып алу және сату (ЭҚЖЖ 68.10.1); басқа жылжымайтын мүлікті: көрме залдарын, қойма үй-жайларын сатып алуды және сатуды қоспағанда, басқа жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату (ЭҚЖЖ 68.10.2), жекелеген кәсіпкерлік субъектілерін, сондай-ақ меншікті жылжымайтын мүлікті: тұрғын емес өндірістік ғимараттарды (үй-жайларды); көрме залдарын, конференц-залдарды, қойма үй-жайлары мен қойма алаңдарын, оның ішінде жеке меншік теміржол кірме жолдары, тіркелген кеден қоймалары, магистральдық құбыржолдардың және газ тарату жүйелерінің қажеттіліктері үшін сұйықтықтарды (мұнай өнімдерін) сақтау резервуарлары, жер учаскелері, технологиялық ресурстарды орналастыру мақсатында өндірістік үй-жайлардың шатырлары барларын жалға беруді және басқаруды қоспағанда, меншікті жылжымайтын мүлікті жалдау және басқару (ЭҚЖЖ 68.20.1), жекелеген кәсіпкерлік субъектілерін, сондай-ақ жалға алынатын жылжымайтын мүлікті: тұрғын емес өндірістік ғимараттарды (үй-жайларды), көрме залдарын, конференц-залдарды, қойма үй-жайларын және қойма алаңдарын, оның ішінде жеке меншік теміржол кірме жолдары, тіркелген кеден қоймалары, сұйықтықтарды (мұнай өнімдерін) сақтау жөніндегі резервуарлары, жер учаскелері, технологиялық ресурстарды орналастыру мақсатында өндірістік үй-жайлардың шатырлары барларын қоспағанда, жалға алынатын жылжымайтын мүлікті (ЭҚЖЖ 68.20.2) жалға алу (қосалқы жалдау) және пайдалану; жеңіл автомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарын жалдау және олардың лизингі (ЭҚЖЖ 77.11), бұл шектеулер отандық өндірушілердің жеңіл автомобильдерін жалға және лизингке беруге қатысты емес;

      6) ломбардтардың, микроқаржы ұйымдары мен лизингтік компаниялардың қызметіне бағытталған кредиттер/қаржылық лизинг шарттары субсидиялауға жатпайды.";

      32-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "32. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жаңа тиімді инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге, айналым қаражатын толықтыруға және франчайзингке бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа кредиттер/қаржылық лизинг шарттары/мезониндік келісімдер және (немесе) қарыздар бойынша жүзеге асырылады.";

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мыналарды:

      1) сауда қызметі саласындағы жобаларды (айналым қаражатын толықтырудан басқа);

      2) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері іске асыратын жобаларды;

      3) ломбардтардың, микроқаржы ұйымдары мен лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, салалық шектеулерсіз іске асырылатын жобалар шеңберінде айналым қаражатын толықтыруға және (немесе) ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қаражаты есебінен банктер берген (беретін) шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері де субсидиялауға жатады.";

      мынадай мазмұндағы алтыншы және жетінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау субсидиялау шарты жасалған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін "жасыл" жобаларды іске асыруға берілетін және іске асырылатын жобада шекті мәнге ("жасыл" таксономияның кіші секторы бойынша шекті өлшемшарт болған кезде) қол жеткізуді көздейтін жаңа кредиттер бойынша да жүзеге асырылады (осы өлшемшартты орындау мерзімін ұзарту сыртқы бағалаумен айқындалған объективті себептер болған кезде қаржы агенттігінің шешімі негізінде жүзеге асырылады).

      Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау тауарларды таңбалауға арналған жабдықты сатып алуға бағытталған қаржылық лизинг шарттары бойынша жүзеге асырылады.";

      33, 34 және 35-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "33. Мыналарды:

      1) сауда қызметі саласындағы жобаларды (айналым қаражатын толықтырудан басқа);

      2) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері іске асыратын жобаларды (осы тармақшаның күші 2020 жылғы 20 сәуірден бастап туындаған қатынастарға қолданылады);

      3) ломбардтардың, микроқаржы ұйымдары мен лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың/тікелей инвестициялар қорларының кредиттері/қаржылық лизинг шарттары/мезониндік келісімдері және (немесе) қарыздары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жобаларды салалық шектеулерсіз мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде іске асыру үшін берілетін кредиттер/қаржылық лизинг шарттары/мезониндік келісімдер және (немесе) қарыздар бойынша да жүзеге асырылады.

      Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау банктердің/даму банкінің мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде "жасыл" жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттеріне де қолданылады.

      34. Жоба қаржы агенттігіне енгізілгенге дейін 12 (он екі) ай ішінде банктер/даму банкі/лизингтік компаниялар/тікелей инвестициялар қорлары бұрын берген кредиттер/қаржылық лизинг шарттары/мезониндік келісімдер және (немесе) қарыздар, оның ішінде "жасыл" жобаларды іске асыруға берілетін кредиттер де жаңа кредиттерге/қаржылық лизинг шарттарына/мезониндік келісімдерге және (немесе) қарыздарға жатады.

      35. Жоба қаржы агенттігіне енгізілгенге дейін 8 (сегіз) жыл ішінде (мерзім алғашқы кредит/лизинг берілген күннен бастап есептеледі) банктер/даму банкі/лизингтік компаниялар/тікелей инвестициялар қорлары және кредиттік серіктестіктер, қаржы ұйымдары бұрын берген кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын/мезониндік келісімдерді және (немесе) қарыздарды қайта қаржыландыруға бағытталған және Бағдарлама өлшемшарттарына сәйкес келетін кредиттер/лизингтік мәмілелер/мезониндік қаржыландыру мәмілелері және (немесе) қарыздар да субсидиялауға жатады.";

      мынадай мазмұндағы 38-1-тармақпен толықтырылсын:

      "38-1. Егер кредит беру негізгі құралдарды сатып алу және (немесе) жаңғырту және (немесе) өндірісті кеңейту шеңберінде жүзеге асырылатын, бірақ кредит сомасының 20 %-ынан аспайтын болса, "жасыл" жобаларды іске асыру үшін айналым қаражатын толықтыруға берілген кредит бойынша субсидиялауға жол беріледі.";

      39, 40, 41 және 42-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "39. Кәсіпкер 180 (бір жүз сексен) млн. теңгеден жоғары кредиттер, оның ішінде "жасыл" жобаларды іске асыруға берілетін кредиттер бойынша жобаны іске асырудың жалпы құнының кемінде 10 %-ы деңгейінде жобаны іске асыруға меншікті қаражатының (ақша қаражатының, жылжымалы/жылжымайтын мүлкінің), оның ішінде қамтамасыз етуге ұсынылатын үшінші тұлғалардың мүлкімен қатысуын қамтамасыз етуге тиіс. Жобаға кәсіпкердің меншікті қаражатымен (ақша қаражатымен/жылжымалы/жылжымайтын мүлкімен) қатысу шарттары қаржы агенттігінің шешімінде көрсетіледі.

      40. Кредит/мезониндік келісім және (немесе) қарыз, оның ішінде "жасыл" жобаны іске асыруға берілетін кредит бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуге жобаны іске асыруға тікелей қатыспайтын жылжымалы/жылжымайтын мүлік ұсынылған жағдайда, аталған мүлік жобаға өзінің қатысуы ретінде қаралмайды.

      41. Бұл ретте сомасы 180 (бір жүз сексен) млн. теңгеден аспайтын кредиттер/ мезониндік келісімдер және (немесе) қарыздар, оның ішінде "жасыл" жобаларды іске асыруға берілетін кредиттер бойынша жобаны іске асыруға өзінің қатысуы талап етілмейді.

      42. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын кредиттің/қаржылық лизинг шартының сомасы қолданыстағы барлық кредиттерді ескергенде бір кәсіпкер үшін 7 (жеті) млрд. теңгеден аспауға тиіс. Егер бірнеше үлестес кәсіпкерлерге бір бизнес-жобаны іске асыру үшін кредит берілген жағдайда, онда бұл сома 7 (жеті) млрд. теңгеден аспауға тиіс.

      Бір бизнес-жоба болып бір мезгілде келесі 2 (екі) өлшемшарттарға сәйкес келетін екі және одан да көп жобалардың жиынтығы саналады:

      жоба бір объект ретінде іске асырылады (физикалық немесе технологиялық тұрғыдан ажырағысыз байланысқан бірыңғай ғимарат/құрылыс/объект болып табылады);

      жоба ЭҚЖЖ бір кіші сыныбы шеңберінде іске асырылады.

      Даму банкі қаржыландыратын жобалар бойынша субсидияланатын кредиттің ең жоғары сомасы шектелмейді. Қаржыландыру сомасы 5 (бес) млрд. теңгеден асатын даму банкінің қаржылық лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау Мемлекеттік комиссияның ұсынымы бойынша жүзеге асырылады.

      Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын қолданыстағы барлық кредиттерді ескере отырып, "жасыл" жобаны іске асыру үшін берілетін кредит сомасы бір кәсіпкер үшін 7 (жеті) млрд. теңгеден аспайды. Егер бірнеше үлестес кәсіпкерлерге бір бизнес-жобаны іске асыру үшін кредит берілген жағдайда, онда бұл сома 7 (жеті) млрд. теңгеден аспайды.

      Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын жекелеген кәсіпкерлік субъектілері кредиттерінің/қаржылық лизинг шарттарының жиынтық портфелі 100 (жүз) млрд. теңгеден аспайды.

      Бағдарламада белгіленген лимиттер шеңберінде субсидияланатын кредит бойынша негізгі борыш ішінара/мерзімінен бұрын толық өтелген жағдайда, кәсіпкерлердің кредиттерін субсидиялауға жол беріледі.

      Бұл ретте 2018 жылғы 27 қаңтарға дейін мақұлданған 4,5 млрд. теңгеге дейінгі кредиттік лимиті бар жобалар бойынша субсидиялау Бағдарламаның бұрын мақұлданған шарттарымен жүзеге асырылады.";

      43-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "43. Инвестицияға бағытталған кредиттер/қаржылық лизинг шарттары, оның ішінде "жасыл" жобаларды іске асыруға берілетін кредиттер бойынша субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды. Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды. Бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалған жағдайда, субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.";

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қаржы агенттігінің қолданыстағы субсидиялау шартын ұзарту/ұзартпау туралы шешімі субсидиялау шартының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 45 (қырық бес) күн бұрын қабылдануға тиіс. Бұл ретте қаржы агенттігі қолданыстағы субсидиялау шартын ұзарту туралы оң шешім қабылдаған жағдайда, қаржы агенттігі қолданыстағы субсидиялау шартының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның/тікелей инвестициялар қорының/кәсіпкердің субсидиялау шартына қосымша келісімге қол қоюын қамтамасыз етеді.";

      45, 46 және 47-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "45. Кәсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру кезіндегі субсидиялау мерзімі қаржы агенттігі қайта қаржыландыру жүзеге асырылған кредитор-банкте/тікелей инвестициялар қорында/лизингтік компанияда бірінші субсидиялау шартына қол қойған сәттен бастап белгіленеді.

      46. Кәсіпкерлердің субсидиялау құралы бойынша қаржы агенттігі мақұлдаған жобалары басқа банктерде/тікелей инвестициялар қорларында/лизингтік компанияларда/даму банкінде субсидиялаудың бұрын мақұлданған шарттарымен қайта қаржыландырылуы мүмкін.

      47. Субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және 5 (бес) пайыздық тармаққа ұлғайтылған кредиттер/қаржылық лизинг шарттары, сондай-ақ "жасыл" жобаларды іске асыруға берілген кредиттер бойынша жүзеге асырылады, оның 6 %-ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды.

      БЖЗҚ қаражаты есебінен берілген, айналым қаражатын толықтыруға бағытталған, банктердің кредиттері бойынша субсидиялауға жататын шекті сыйақы мөлшерлемесін есептеу осы тармақта белгіленген шарттарда жүзеге асырылады.";

      49-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Даму банкінің кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау субсидиялау мерзімі шектелмей жүзеге асырылады, бұл ретте даму банкінің субсидиялау мерзімі 5 (бес) жылдан асатын жобаларын Мемлекеттік комиссияның ұсынымы бойынша субсидиялауға жол беріледі.";

      50 және 51-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "50. Мыналарды:

      1) кәсіпкер бастамашылық жасаған кредит беру/қаржылық лизинг шарты талаптарының өзгеруіне байланыстыларды;

      2) кредит/қаржылық лизинг шарты бойынша міндеттемелерді кәсіпкердің бұзуы себебінен өндіріп алынатындарды;

      3) лизинг нысанасына тәуелсіз бағалау жүргізуге, лизинг нысанасын сақтандыруға, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты алып тастауға байланыстыларды;

      4) қаржылық лизинг шартын орындауға байланыстыларды (басқа ұйымдардың кедендік тазарту сияқты көрсетілетін қызметтерін, лизинг нысанасын арнаулы органдардың тіркеуі бойынша көрсетілетін қызметтерді, банктердің көрсетілетін қызметтерін өтеуді) қоспағанда, Бағдарлама шеңберінде банк/даму банкі/лизингтік компания кредитке/қаржылық лизинг шартын жасасуға, оның ішінде "жасыл" жобаны іске асыру үшін берілген кредитке байланысты қандай да бір комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді алмайды.

      51. Қаржы агенттігі қолданыстағы кредитті/қаржылық лизинг шартын/мезониндік келісімді және (немесе) қарызды, оның ішінде "жасыл" жобаны іске асыру үшін берілген кредитті субсидиялау туралы шешім қабылдаған жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры кәсіпкерге ағымдағы қаржы жылынан бастап қаржы агенттігі шешім қабылдаған күнге дейінгі кезеңде ұсталған комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді ағымдағы жылы өтейді.

      Бұл ретте осы комиссиялар, алымдар және/немесе басқа да төлемдер барлық тараптар бірінші субсидиялау шартына қол қойған нақты күннен бастап 3 (үш) ай ішінде кәсіпкерге қайтарылуға жатады.

      Банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры ағымдағы жылы алынған комиссияларды, алымдарды және/немесе басқа да төлемдерді Субсидиялау қағидаларының осы тармағында көрсетілген мерзімде кәсіпкерге уақтылы өтемеген жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қаржы агенттігіне 100 (жүз) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.";

      мынадай мазмұндағы 53-2, 53-3 және 53-4-тармақпен толықтырылсын:

      "53-2. Тікелей инвестициялар қоры мезониндік қаржыландыруының және (немесе) қарызының ең жоғары сомасы Мемлекеттік комиссияның ұсынымы.

      53-3. Тікелей инвестициялар қорының инвестицияларға, сондай-ақ айналым қаражатын толықтыруға бағытталған мезониндік қаржыландыруы және (немесе) қарызы бойынша субсидиялау мерзімі Мемлекеттік комиссияның ұсынымы бойынша айқындалады.

      53-4. Тікелей инвестициялар қорының теңгедегі мезониндік қаржыландыруы және (немесе) қарызы бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау Мемлекеттік комиссияның ұсынымы бойынша айқындалады.";

      88 және 89-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "88. Кәсіпкер банкке/даму банкіне/лизингтік компанияға/тікелей инвестициялар қорына:

      1) жаңа кредит/қаржылық лизинг шарты/мезониндік келісім және (немесе) қарыз, оның ішінде "жасыл" жобаны іске асыру үшін кредит бойынша Бағдарламаға/Тетікке сәйкес келетін шарттарда банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның/тікелей инвестициялар қорының ішкі нормативтік құжаттарында бекітілген нысан бойынша кредит беруге/қаржыландыруға/мезониндік қаржыландыруға және (немесе) қарызға арналған өтінішпен;

      2) қолданыстағы кредит/қаржылық лизинг шарты/мезониндік келісім және (немесе) қарыз, оның ішінде "жасыл" жобаны іске асыру үшін кредит бойынша осы Субсидиялау қағидаларына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішпен жүгінеді.

      89. Банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры жобаның қаржы-экономикалық тиімділігіне бағалау жүргізеді және кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз беру немесе кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесін Бағдарламада/Тетікте белгіленген мөлшерге дейін төмендету туралы оң шешім болған жағдайда, қаржы агенттігіне хабарлай отырып, 3 (үш) жұмыс күні ішінде кәсіпкерге жазбаша жауап жолдайды.

      Бағдарлама шеңберінде "жасыл" жобаны іске асыру үшін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау мүмкіндіктерін пайдалану мақсатында жобаны қарау кезінде оны "жасыл" таксономияның белгілі бір кіші секторына жатқызу жобаның мәлімделетін мақсатына және шеңберінде жобаны іске асыру жоспарланып отырған экономикалық қызмет түріне сәйкес жүзеге асырылады. "Жасыл" таксономияның тиісті кіші секторы бойынша шекті шектеулер болмаған жағдайда, қаралатын жобаны "жасыл" таксономияның белгілі бір кіші секторына жатқызуды банк/даму банкі дербес жүзеге асырады. Бағдарлама шеңберінде қарыз алушыға қаржылық қолдау алуға жәрдемдесу мақсатында банк/даму банкі қарыз алушыны қаржы агенттігіне қайта жібереді және осы қолдауды алу шарттарын түсіндіреді, оның ішінде қаржы агенттігіне қаралатын жобаның "жасыл" таксономияның шекті шектеуіне сәйкестігі туралы сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысын ұсынудың ықтимал қажеттілігі туралы хабарлайды.

      "Жасыл" таксономия қаралатын жоба жататын белгілі бір кіші сектор бойынша шекті шектеуді көздеген жағдайларда, өтініш берушінің қаржы агенттігіне іске асырылуы көзделіп отырған немесе іске асырылып жатқан жобаның "жасыл" таксономияның шекті мәніне сәйкестігі туралы сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысын ұсынуы Бағдарлама шеңберінде қаржылық қолдау алудың міндетті шарты болып табылады.

      Жобаларды сыртқы бағалау провайдерлерінің санаттары бойынша "жасыл" таксономияның шекті мәндеріне сәйкестігіне жекелеген ережелер, олар дайындайтын қорытындылардың форматы мен мазмұнына қойылатын талаптар осы Субсидиялау қағидаларының 9-1-тарауында белгіленеді. "Жасыл" таксономияны қолдану Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін "жасыл" облигациялар және "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалардың сыныптамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Шекті өлшемшарт сертификаттау/таңбалау ("жасыл" құрылыс, энергия тиімділігі, органикалық өнім өндіру, көлік және т.б. саласындағы "жасыл" таксономияда көрсетілген стандарттар мен таңбаланымдардың талаптарына сәйкестікті растау) болып табылатын жағдайларда, тиісті сертификаттарды/таңбаланымдарды ұсыну жеткілікті растау (сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысына балама) болып табылады. Белгіленген жоба бойынша стандарттарға, таңбаларға және талаптарға жоспарланған сәйкестік мәлімделетін жағдайларда ғана сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысын алу талап етіледі. Кейіннен осы стандарттарға, таңбалануға және талаптарға сәйкестікті куәландыратын сертификаттар мен құжаттардың көшірмелері қаржыландырудың мақсатты пайдаланылуын растау болып табылады.";

      мынадай мазмұндағы 89-1-тармақпен толықтырылсын:

      "89-1. Кәсіпкер тікелей инвестициялар қорының мезониндік келісімі және (немесе) қарызы бойынша мөлшерлемені субсидиялау мақсаттары үшін Мемлекеттік комиссияның оң шешімін алады.";

      90-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "90. Банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның/тікелей инвестициялар қорының оң шешімі бар кәсіпкер қаржы агенттігіне осы Субсидиялау қағидаларына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш-сауалнамамен жүгінеді, оған мыналар қоса беріледі:

      1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжат (кәсіпкердің қолымен және мөрімен (бар болса) расталған көшірме), жеке кәсіпкерді тіркеу туралы хабарлама;

      2) мыналарды қамтитын кәсіпкер жобасының бизнес-жоспары:

      Бағдарламаның бірінші және екінші бағыттары шеңберінде жобаны іске асыруға меншікті қаражатының (ақшасының, жылжымалы/жылжымайтын мүлкінің) және/немесе 180 (бір жүз сексен) млн теңгеден асатын кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша үшінші тұлғалар мүлкінің қатысуын қамтамасыз ету мерзімдері (бұл ретте мүліктің мұндай қатысуы жобаны іске асырудың жалпы құнының кемінде 10 %-ы деңгейінде қамтамасыз етіледі);

      қаржы агенттігі субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе еңбекақы төлеу қорының көлемін ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу немесе төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің өсуі бойынша кезеңдер (осы абзацтың талабы Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде қатысуға өтініш берілген жағдайда қолданылады);

      Тетік бойынша:

      жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % инвестициялық мақсаттарға берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу шарты;

      жұмыс органы/қаржы агенттігі қарыз алушының бір жобасы шеңберінде 50 %-дан аспайтын мөлшерде инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын толықтыруға берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын немесе салық төлемдерін сақтау/ұлғайту немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу шарты (Тетіктің талаптарына сәйкес салықтар төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салық төлемдерін ұлғайтуды қамтамасыз етеді);

      жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % айналым қаражатын толықтыру мақсатына берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жылдың қорытындысы бойынша салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын немесе салық төлемдерін сақтау/ұлғайту немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу шарты (Тетіктің талаптарына сәйкес салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салық төлемдерін ұлғайтуды қамтамасыз етеді);

      3) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бір мемлекеттің аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына тауарларды өткізуді растайтын тауарларға ілеспе құжаттардың көшірмелері (бар болса);

      4) "жасыл" жоба бойынша сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысы/сертификат ("жасыл" жобаны іске асыру мақсаттары үшін кредит алуға өтініш берген кезде);

      5) тікелей инвестициялар қорларының мезониндік келісімдері және (немесе) қарыздары бойынша мөлшерлемені субсидиялау мақсаттары үшін Мемлекеттік комиссияның оң шешімін растайтын құжаттың көшірмесі.

      Кәсіпкер Бағдарламаның өңірлік/жергілікті үйлестірушісіне Бағдарламаға қатысу үшін өтінім дайындау және құжаттар жинау мәселелері бойынша консультациялық қолдау алу үшін жүгіне алады.

      Кәсіпкер өтінім берген сәтте сұратылып отырған кезең үшін салық берешегінің жоқтығы туралы анықтаманың болуы талап етіледі.";

      91-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "91. Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған не белгіленген нысандарға сәйкес келмейтін құжаттар ұсынылған жағдайларда, қаржы агенттігі 1 (бір) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттар бойынша нақты кемшіліктерді көрсете отырып, банкке/даму банкіне/тікелей инвестициялар қорына/лизингтік компанияға/кәсіпкерге ұсынылған құжаттарды пысықтау үшін қайтарады.";

      96-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "96. Қаржы агенттігі қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдағаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде хаттама ресімдеп, қол қояды және оң шешім болған жағдайда – осы Субсидиялау қағидаларына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ілеспе хатпен хаттамадан үзінді көшірмені, ал теріс шешім болған жағдайда – осы Субсидиялау қағидаларына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ілеспе хатпен хаттамадан үзінді көшірмені (бұдан әрі – тиісті хат) банкке/даму банкіне/тікелей инвестициялар қорына/лизингтік компанияға және кәсіпкерге жібереді.";

      98-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "98. Кәсіпкер осы Субсидиялау қағидаларына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы электрондық өтінім береді, оған мыналар қоса беріледі:

      1) кәсіпкердің жобаны іске асыру бизнес-жоспары не жоба бойынша сараптамалық қорытынды (банктің/лизингтік компанияның/тікелей инвестициялар қорының тиісті жұмыскерінің техникалық-экономикалық қорытындысы/экономикалық қорытындысы, бұл құжаттар болмаған жағдайда жобаның мәнін ашатын басқа құжаттар);

      2) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бір мемлекет аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына тауарларды өткізуді растайтын тауарларға ілеспе құжаттардың көшірмелері (Бағдарламаның үшінші бағыты шеңберінде қатысуға өтініш берген жағдайда);

      3) банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның/тікелей инвестициялар қорының Бағдарламаға/Тетікке қатысуға мүмкіндік беретін шарттармен кредит/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз беру/қаржылық лизинг шартын жасау немесе кәсіпкердің кредиті/мезониндік келісімі және (немесе) қарызы/қаржылық лизинг шарты бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хатының сканерленген көшірмесі;

      4) сыртқы бағалау провайдері қорытындысының/сертификаттың сканерленген көшірмесі ("жасыл" жобаны іске асыру мақсаттары үшін кредит алуға өтініш берген кезде);

      5) тікелей инвестициялар қорларының мезониндік келісімдері және (немесе) қарыздары бойынша мөлшерлемені субсидиялау мақсаттары үшін Мемлекеттік комиссияның оң шешімін растайтын құжаттың көшірмесі.";

      109 және 110-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "109. Банк/даму банкі/тікелей инвестициялар қоры/лизингтік компания қаржы агенттігінен қаржы агенттігі уәкілетті органының шешімін алғаннан кейін және субсидиялау туралы оң шешім болған кезде қаржы агенттігі, банк/даму банкі/тікелей инвестициялар қоры/лизингтік компания мен кәсіпкер арасында субсидиялау шарты жасалады, оған сәйкес қаржы агенттігі банкке/даму банкіне/лизингтік компанияға/тікелей инвестициялар қорына субсидиялау шартына өтеу кестесіне сәйкес сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін төлеуді жүзеге асырады.

      110. Банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры Бағдарлама шеңберінде қолданыстағы кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз бойынша субсидиялау шартына қол қойылған кезге дейін кәсіпкердің банктік қарыз шартында/мезониндік келісімде және (немесе) қарыз шартында/қаржылық лизинг шартында көзделген негізгі борыш пен сыйақыны уақтылы өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамағаны үшін айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептен шығарады, ал жаңа/қолданыстағы кредиттер/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыздар/қаржылық лизинг шарттары бойынша банк/даму банкі/тікелей инвестициялар қоры/лизингтік компания мыналарды:

      1) кәсіпкер бастамашылық жасаған кредит беру/қаржылық лизинг шарты талаптарының өзгеруіне байланыстыларды;

      2) кәсіпкердің кредит/лизинг бойынша міндеттемелерді бұзуы себебінен өндіріп алынатындарды;

      3) лизинг нысанасына тәуелсіз бағалау жүргізуге, лизинг нысанасын сақтандыруға, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты алып тастауға байланыстыларды;

      4) қаржылық лизинг шартын орындауға байланыстыларды (басқа ұйымдардың кедендік тазарту сияқты көрсетілетін қызметтерін, лизинг нысанасын арнаулы органдардың тіркеуі бойынша көрсетілетін қызметтерді, банктердің көрсетілетін қызметтерін өтеуді) қоспағанда, кәсіпкерден комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді алмауға және белгілемеуге міндеттенеді.";

      112, 113, 114, 115, 116, 117 және 118-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "112. Субсидиялау шартын:

      1) банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры:

      қаржы агенттігінен хаттама/шешім алған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде;

      2) қаржы агенттігі:

      банктен/даму банкінен/лизингтік компаниядан/тікелей инвестициялар қорынан субсидиялау шартын алған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасайды.

      Субсидиялау шарты қағаз жеткізгіште/электрондық нысанда жасалады, бұл ретте субсидиялау шартының электрондық нысанына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес электрондық-цифрлық қолтаңбамен қол қойылады.

      113. Егер банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры осы Субсидиялау қағидаларының 112-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзімдерде субсидиялау шартын уақтылы жасаспаған жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры кідірту себептерін түсіндіре отырып, қаржы агенттігіне ресми хатпен хабардар етеді.

      114. Егер банктік қарыз шартының/қаржылық лизинг шартының/мезониндік келісімінің/қарыз шартының және/немесе субсидиялау шартының талаптары қаржы агенттігі уәкілетті органының шешіміне, Бағдарлама/Тетік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, қаржы агенттігі субсидиялау шартына қол қоймайды. Бұл ретте қаржы агенттігі банкті/даму банкін/лизингтік компанияны/тікелей инвестициялар қорын және кәсіпкерді 1 (бір) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

      115. Банк/даму банкі/тікелей инвестициялар қоры/лизингтік компания ескертулерді жойған жағдайда, қаржы агенттігі субсидиялау шартына қол қояды.

      116. Банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қаржы агенттігінің ескертулерімен келіспеген жағдайда, қаржы агенттігі түпкілікті шешім қабылдау үшін осы мәселені қаржы агенттігінің уәкілетті органының қарауына шығарады.

      117. Субсидиялау шарты кәсіпкер, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры және қаржы агенттігі қол қойған күннен бастап күшіне енеді. Бұл ретте субсидиялау мерзімінің басталуы субсидиялау шартында субсидиялау шартына қол қойған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын, алайда қаржы агенттігі шешім қабылдаған күннен ерте емес мерзімге белгіленуі мүмкін.

      118. Сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігін төлеу күнін кәсіпкер, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры дербес айқындайды. Егер кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз бойынша сыйақыны есептеу субсидиялау шартына кәсіпкер, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қол қойған күннен кейінгі күні басталған жағдайда, субсидиялау шартына кәсіпкер, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қол қойған күн субсидиялау кезеңіне қосылмайды.";

      121-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "121. Заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашуға және жүргізуге құқығы жоқ лизингтік компаниялар/тікелей инвестициялар қорлары қаржы агенттігімен келісу бойынша банк-төлем агентін айқындайды, онда лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры субсидияларды аудару үшін ағымдағы шот ашады.";

      124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 және 132-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "124. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты қаржы агенттігі субсидиялау шартына төлемдер кестесін ескере отырып, ай сайын аванстық төлемдермен (айына бір рет/бірнеше рет) банктегі/банк-төлем агентіндегі ағымдағы шотқа аударуды жүзеге асырады. Бұл ретте қаражатты аударғаннан кейін қаржы агенттігі қаражаттың аударылғаны туралы құжаттың көшірмесін электрондық пошта бойынша жіберу арқылы банкті/даму банкін/лизингтік компанияны/тікелей инвестициялар қорын бір мезгілде хабардар етеді. Хабарламада банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның/тікелей инвестициялар қорының атауы, кәсіпкердің өңірі, атауы, субсидиялар сомасы және төлем жүзеге асырылған кезең көрсетіледі.

      125. Банктің/даму банкінің/банк-төлем агентінің кредиттік рейтингі төмендеген және өзге де қаржылық жағдайының нашарлау белгілері орын алған кезде (бір немесе бірнеше жағдайлардың басталуы) оның ішінде:

      Standard&Poors рейтингтер шәкілі бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктер беретін кредиттік рейтингі "В" деңгейінен төмендеген кезде;

      К4 коэффициентінің мәні 0,4 деңгейінен төмендеген кезде;

      пруденциялық нормативтер қатарынан 2 (екі) ай бойы бұзылған кезде кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды қаржы агенттігі банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның/тікелей инвестициялар қорының кәсіпкердің кредит бойынша (негізгі борыш, субсидияланатын және субсидияланбайтын сыйақы бөлігі) толық төлем жүргізу фактісі туралы хабарламасының негізінде не субсидиялау шарттарына төлем кестелерін негізге ала отырып, қысқа мерзімді кезеңге сыйақының субсидияланатын бөлігі бойынша кәсіпкердің алдағы міндеттемелерін өтейтін төлемдермен жүзеге асырады.

      Банкте/даму банкінде/банкте-төлем агентінде жоғарыда аталған көрсеткіштер түзетілген жағдайда, қаржы агенттігі субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды субсидиялау шартына төлемдер кестесін ескере отырып, аванстық төлемдермен (айына бір рет/бірнеше рет) жүзеге асырады.

      126. Банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қаржы агенттігінің хабарламасы негізінде кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялар сомасын қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан есептен шығаруды жүзеге асырады. Банк/даму банкі/банк-төлем агенті шоттардағы қаражатты жалпы ағымдағы қалдықтардан есептеп шығара алмайды.

      127. Кәсіпкер банкке/даму банкіне/лизингтік компанияға/тікелей инвестициялар қорына банктік қарыз шартына/қаржылық лизинг шартына/мезониндік келісімге және (немесе) қарыз шартына өтеу кестесіне сәйкес сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігінде сыйақы төлеуді жүргізеді.

      128. Кәсіпкердің кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз бойынша (негізгі борыш пен сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігі) төлемді толық төлеуді жүргізу фактісі бойынша банк/даму банкі/банк-төлем агенті кәсіпкердің кредиті/мезониндік қаржыландыруы және (немесе) қарызы бойынша сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігін өтеу есебіне қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан ақшаны есептен шығаруды жүзеге асырады.

      129. Кәсіпкер кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз бойынша жоспарлы төлемді нақты өтеген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігін өтеу үшін қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан субсидиялар сомасын есептен шығарған жағдайда (кәсіпкер кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз бойынша жоспарлы төлемді өтеген күнге қаржы агенттігінің шотында қаражат болған кезде) банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қаржы агенттігіне 100 (жүз) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

      130. Банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры кәсіпкер берешекті өтегенге дейін сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігін өтеу үшін қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан қаражатты есептен шығаруды жүргізбейді және мынадай:

      1) кәсіпкер банк/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры алдында төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелерді қатарынан 3 (үш) ай бойы орындамаған;

      2) кәсіпкер лизингтік компания/банк алдында лизингтік төлемдерді енгізу жөніндегі міндеттемелерді қатарынан 2 (екі) рет және одан көп орындамаған жағдайларда, бұл туралы қаржы агенттігін 2 (екі) жұмыс күні ішінде тиісті хатпен хабардар етеді.

      131. Осы Субсидиялау қағидаларының 130-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар орын алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң хабардар еткен/хабардар етпеген жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қаржы агенттігіне 100 (жүз) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

      132. Қаржы агенттігі Бағдарлама/Тетік шеңберінде кредит бойынша ай сайын/лизинг бойынша тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 25 (жиырма бес) күніне дейін/мезониндік келісім және/немесе қарыз шарты бойынша жарты жылда бір рет, есепті айдан кейінгі айдың 25 (жиырма бес) күніне дейін Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне/уәкілетті органға осы Субсидиялау қағидаларына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша субсидиялау туралы есеп жібереді.";

      133-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "133. Кәсіпкердің банктік қарыз шартының/мезониндік келісімінің және/немесе қарыз шартының талаптарына, қаржы агенттігі уәкілетті органының хаттамасына сәйкес қаржы агенттігі Бағдарлама шеңберінде банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдік кезеңін берген/мерзімін кейінге шегерген кәсіпкердің кредиті бойынша сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігінде субсидияларды аударуды жүзеге асыра алады.";

      135, 136, 137 және 138-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "135. Егер банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қолданыстағы банктік қарыз шартының/қаржылық лизинг шартының/мезониндік келісімнің және/немесе қарыз шартының шарттарын (кредиттің/лизингтің/мезониндік қаржыландырудың және (немесе) қарыздың сомасы және (немесе) сыйақы мөлшерлемесі, төлемдерді төлеу бойынша жеңілдікті кезең/мерзімін кейінге шегеру, өтеу күні, кәсіпкер атауының өзгеруі/борышты аудару) өзгерткен жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қаржы агенттігіне кредиттер/қаржылық лизинг шарттары/мезониндік келісімдер және (немесе) қарыздар бойынша тиісті хабарлама жібереді, ол өз кезегінде 5 (бес) жұмыс күні ішінде толық құжаттар топтамасын қоса бере отырып, қолданыстағы қаржыландыру шарттарына енгізілетін өзгерістер жөніндегі ақпаратты қаржы агенттігі уәкілетті органының қарауына шығарады. Қарау нәтижелері бойынша қаржы агенттігінің уәкілетті органы қолданыстағы қаржыландыру шарттарына өзгерістер енгізудің мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды, ол қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде хаттамамен ресімделеді. Бұл ретте қаржыландыру шарттарына жүргізілген өзгерістер хаттамада/шешімде анық көрсетіледі.

      136. Қаржы агенттігі қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдағаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде банкке/даму банкіне/лизингтік компанияға/тікелей инвестициялар қорына хаттамадан үзінді көшірме жібереді.

      137. Қолданыстағы банктік қарыз шартының/қаржылық лизинг шартының/мезониндік келісімінің және/немесе қарыз шартының талаптарындағы өзге де өзгерістер туралы банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қаржы агенттігін тиісті хатпен хабардар етеді, ол өз кезегінде 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қолданыстағы қаржыландыру шарттарына енгізілетін өзгерістер бойынша шешім қабылдайды және қаржыландыру шартына жүргізілген өзгерістерді хатпен келіседі немесе келісуден бас тартады.

      Бұл ретте қаржыландыру шарттарына жүргізілген өзгерістер (келісуден бас тарту) келісу хатында анық көрсетіледі.

      138. Кәсіпкер қайтыс болған жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры кәсіпкердің қайтыс болғаны туралы мәліметтерді (ақпаратты) алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігіне тиісті хабарлама жібереді, ол мұрагердің (мұрагерлердің) мұрагерлік құқығы басталған кезге дейін субсидиялауды уақытша тоқтату жөніндегі ақпаратты қаржы агенттігі уәкілетті органының қарауына шығарады. Мұрагердің (мұрагерлердің) мұрагерлік құқығы басталған жағдайда, субсидиялауды қайта бастау туралы мәселе қаржы агенттігі уәкілетті органының қарауына шығарылады.";

      мынадай мазмұндағы 9-1-тараумен толықтырылсын:

      "9-1 тарау. "Жасыл" жобаларды іске асыруға арналған кредиттер бойынша сыйақыны субсидиялау шеңберінде жобаларды сыртқы бағалау

      139-1. "Жасыл" кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау шеңберінде "жасыл" жобалардың "жасыл" таксономияға сәйкестігіне сыртқы бағалауды төменде келтірілген санаттардағы, жобаларды ұстаушыларға, өнімдерді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндірушілерге (орындаушыларға), өнімдерді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілер мен тұтынушыларға тәуелсіз, жобалардың қоршаған ортаға әсерін бағалау немесе шаруашылық және өзге де қызметтің "жасыл" таксономияның нақты қосалқы секторларына қатысты экологиялық, салалық, санитариялық құрылыс талаптары мен нормаларына сәйкестік саласында расталатын құзыреті бар түрлі меншік нысанындағы ұйымдар жүргізе алады.

      139-2. Тексеру жүргізу қорытындылары бойынша сыртқы бағалау провайдері жобаның "жасыл" таксономияда көзделген шекті мәндерге сәйкестігі туралы мынадай қорытындылардың бірімен қорытынды шығарады:

      1) сәйкес келеді;

      2) сәйкес келмейді.

      Берілген қорытындының қолданылу мерзімі 6 (алты) айды құрайды.

      139-3. Сыртқы бағалау провайдерлерінің көзделіп отырған және қаралып отырған жобалардың "жасыл" таксономияның шекті мәндеріне сәйкестігі туралы қорытындыларының атаулары әртүрлі болуы мүмкін, оның ішінде "Қазақстан Республикасының "жасыл" таксономиясына сәйкестігі туралы сараптамалық қорытынды", "сәйкестігі туралы қорытынды" және тағы басқа. Сыртқы бағалау қорытындысын ресімдеу тәртібі жобаның белгілі бір түріне және бағалау жүргізілетін шекті өлшемшарттың ерекшелігіне байланысты айқындалады.

      139-4. Тәуелсіз бағалау қорытындысына сыртқы бағалауды жүзеге асыратын ұйымның сарапшысы мен басшысы қол қояды және ол ұйым мөрімен (бар болса) расталады. Егер қорытындыға есеп айырысу құжаттары қоса берілсе, оларға сарапшы/басшы қол қояды және мөрмен (бар болса) расталады. Қорытынды қысқа сипатта болады және бір парақта баяндалуы мүмкін. Қорытынды кіріспе, негіздейтін (талдамалық) ақпаратты, қорытындыларды, сондай-ақ өзінің құзыретін растайтын құжаттардың, лицензиялардың, аккредиттеу туралы куәліктердің (оның ішінде, қажет болған кезде, ұйымның тартылған қызметкерлерінің) көшірмелері қоса берілген сыртқы бағалау провайдері туралы ақпаратты қамтиды. Қорытындының кіріспе бөлігінде бағалау және оның негіздері туралы жалпы мәліметтер беріледі, талдау бөлігінде талдау алгоритмі, белгіленген фактілер және қажет болса, негіздемеде пайдаланылған анықтамалық-нормативтік құжаттарға, материалдар мен есептерге сілтемелер қысқаша баяндалады.

      139-5. Көзделіп отырған және қаралып отырған жобалардың "жасыл" таксономияның шекті мәндеріне сәйкестігі туралы сыртқы бағалау провайдерлері, сондай-ақ жоба бойынша кәсіпкер мәлімдеген "жасыл" таксономияның көрсеткіштері мен шекті өлшемшарттарының кейіннен орындалуын сыртқы тексеруді жүзеге асыратын ұйымдар мынадай санаттарда ұсынылуы мүмкін:

      1) сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі ұлттық орган аккредиттеген сәйкестікті растау жөніндегі органдар, сондай-ақ мәртебесі өзі резиденті болып табылатын мемлекеттің құзыретті органының аккредиттеуімен расталатын сәйкестікті растау жөніндегі шетелдік органдар;

      2) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган лицензиялаған, табиғат қорғауға қатысты жобалау мен нормалау, экологиялық сараптама және экологиялық аудит саласындағы ұйымдар (экологиялық аудиторлар);

      3) "Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты" акционерлік қоғамы жүргізетін энергия-аудиторлық сараптамаларды талдау нәтижелері бойынша ескертулері жоқ энергия-аудиторлық ұйымдар;

      4) АХҚО қаржылық қызметтерді реттеу жөніндегі комитетінің жасыл қаржыландыру саласындағы лицензиясы бар консалтингтік компаниялар;

      5) жаңа ғимараттар салуға, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған ғимараттар мен құрылыстарды өзгертуге (реконструкциялауға, кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға және күрделі жөндеуге) арналған техникалық-экономикалық негіздемелерге және жобалау-сметалық құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптаманы жүзеге асыруға сараптама ұйымы өкілеттіктерінің құзыретін аккредиттеу жөніндегі уәкілетті орган аккредиттеген мемлекеттік сараптама ұйымдары немесе мемлекеттік емес сараптама ұйымдары болып табылады;

      6) "жасыл" технологиялардың сервистік операторы – "жасыл" технологиялар мен жобалардың тізілімін жүргізу, "жасыл" технологияларды коммерцияландыру және технологиялық бизнес-инкубациялау, "жасыл" жобаларды іске асыру үшін "жасыл" қаржыландыруды, оның ішінде инвестициялар мен гранттарды тартуға жәрдемдесу, "жасыл экономика" мәселелері бойынша ақпараттық-талдамалық, құқықтық, әдіснамалық, консультациялық және сараптамалық-талдамалық қолдауды жүзеге асыру "Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасы бойынша халықаралық ынтымақтастықты және тәжірибе алмасуды ұйымдастыру бойынша кешенді қызметтер көрсететін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның ведомстволық бағынысты ұйымы;

      7) мақұлданған халықаралық верификатор ретінде климаттық облигациялар бастамасын (Climate Bonds Initiative) аккредиттеу туралы куәлігі бар халықаралық және ұлттық аудиторлық және консалтингтік ұйымдар.

      139-6. Cыртқы бағалау қорытындыларын қарау кезінде тиісті біліктілік құжаттарының көшірмелері және/немесе олардың тиісті ресми жарияланатын тізілімдерге енгізілуі олардың құзыретін жеткілікті растау болып табылады.";

      140 және 141-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "140. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы субсидиялауды тоқтату және қайта бастау туралы шешімді банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның/тікелей инвестициялар қорының өтінішхаттары (хабарламалары) негізінде, сондай-ақ мониторингтеу нәтижелері негізінде қабылдайды.

      141. Қаржы агенттігі банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның/тікелей инвестициялар қорының хабарламалары негізінде және/немесе мониторингтеудің мынадай нәтижелері негізінде:

      1) субсидиялау жүзеге асырылатын кредитті мақсатсыз пайдаланылуы, бұл ретте субсидиялау кредит қаражатын/лизингтік мәмілелерді/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз мәмілелерін мақсатсыз пайдалану сомасына барабар түрде тоқтатыла тұрады;

      2) кәсіпкердің субсидиялау жүзеге асырылатын қаржылық лизинг шарты бойынша лизинг нысанасын жеткілікті алмауы;

      3) жобаның және/немесе кәсіпкердің Бағдарлама шарттарына және/немесе уәкілетті органның шешіміне сәйкес келмеуі;

      4) төтенше жағдайдың/ахуалдың қолданысы кезеңінде туындаған жағдайларды қоспағанда, кәсіпкердің банктік қарыз шартына/субсидиялау шартына төлемдер кестесіне сәйкес төлемдерді төлеу бойынша банк алдындағы міндеттемелерді қатарынан 3 (үш) ай бойы орындамауы;

      5) төтенше жағдайдың/ахуалдың қолданысы кезеңінде туындаған жағдайларды қоспағанда, кәсіпкердің қаржылық лизинг шартына төлемдерді өтеу кестесіне сәйкес лизингтік төлемдерді жасау бойынша лизингтік компания/банк алдындағы міндеттемелерді қатарынан 2 (екі) рет және одан көп орындамауы;

      6) кәсіпкердің шоттарындағы ақшаға тыйым салу (талап қоюды толық көлемде қамтамасыз ететін шоттағы ақша жеткілікті болған жағдайда талап- арызды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар ретінде шоттардағы ақшаға тыйым салуды қоспағанда) және/немесе кәсіпкердің шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда борышкерден лизинг нысанасын талап ету;

      8) қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін кәсіпкерлердің салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе еңбекақы төлеу қорының көлемін ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу немесе төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің өсуі бойынша міндеттемелерді орындамауы (Бағдарламаның екінші бағыты шеңберіндегі кәсіпкерлердің жобалары бойынша);

      9) кәсіпкерлердің Тетік шеңберінде мынадай:

      жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % инвестициялық мақсаттарға берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері негізінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу;

      жұмыс органы/қаржы агенттігі қарыз алушының бір жобасы шеңберінде 50 %-дан аспайтын мөлшерде инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын толықтыруға берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын немесе салық төлемдерін сақтау/ұлғайту немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу міндеттемелерін орындамау бойынша (Тетік талаптарына сәйкес салықтар төлеуден босатылмаған кәсіпорындар, салықтық төлемдердің ұлғаюын қамтамасыз етеді);

      жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % айналым қаражатын толықтыру мақсатына берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жылдың қорытындысы бойынша салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын немесе салық төлемдерін сақтау/ұлғайту немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу шарты бойынша (Тетіктің талаптарына сәйкес салықтар төлеуден босатылмаған кәсіпорындар, салықтық төлемдердің ұлғаюын қамтамасыз етеді);

      10) төтенше жағдай/ахуал кезеңінде туындаған жағдайларды қоспағанда, кәсіпкердің мезониндік келісімге және/немесе қарыз шартына сәйкес тікелей инвестициялар қоры алдындағы төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелерді 180 (бір жүз сексен) күнтізбелік күн ішінде орындауы бойынша кәсіпкерді субсидиялауды тоқтата тұрады.";

      142-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "142. Қаржы агенттігі осы Субсидиялау қағидаларының 141-тармағында көрсетілген фактілер анықталғаннан кейін 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде субсидиялауды тоқтату не қайта бастау туралы шешім қабылдайды.

      Бұл ретте қаржы агенттігі уәкілетті органының шешімінде субсидиялауды тоқтату/қайта бастау туралы негіздеме көрсетіледі.

      Субсидиялауды тоқтату немесе қайта бастау қаржы агенттігі субсидиялауды тоқтатқан күннен бастап жүзеге асырылады, бұл ретте кредитті/лизингтік мәмілені/мезониндік қаржыландыру мәмілесін және (немесе) қарызды мақсатсыз пайдаланған кезде субсидиялау кредит қаражатын/лизингтік мәмілелерді/мезониндік қаржыландыру мәмілелерін және (немесе) қарызды мақсатсыз пайдалану сомасына барабар түрде тоқтатылады. Мақсатқа сай пайдаланылуын растайтын кредиттің/лизингтің/мезониндік қаржыландырудың және (немесе) қарыздың қалған бөлігі бойынша және кәсіпкер мақсатсыз пайдаланудың мөлшеріне барабар түрде төленген субсидиялар сомасын қайтарған жағдайда, субсидиялау төлемдер кестесіне сәйкес жалғастырылады.";

      144-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "144. Қаржы агенттігі уәкілетті органының шешімі шыққан күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігі хаттамадан үзінді көшірмені ресімдейді және тиісті хабарламамен/хатпен банкке/даму банкіне/лизингтік компанияға/тікелей инвестициялар қорына жібереді.";

      146-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "146. Кәсіпкерді субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылданған кезде қаржы агенттігі тиісті хатпен кәсіпкерге, банкке/лизингтік компанияға/тікелей инвестициялар қорына субсидиялау шартын біржақты бұзу туралы хабарлама жібереді, онда субсидиялау шартын бұзу күні мен бұзу себебі көрсетіледі.";

      147-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) кәсіпкер банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры алдындағы банктік қарыз шарты/қаржылық лизинг шарты/мезониндік келісімі және (немесе) қарыз шарты бойынша кредитін/мезониндік қаржыландыруды және (немесе) қарызды толық өтесе (кәсіпкердің банкке/лизингтік компанияға/тікелей инвестициялар қорына кредитті/лизингті/мезониндік қаржыландыруды және (немесе) қарызды толық өтеген күні субсидиялау тоқтатылған күн болып саналады);";

      148, 149, 150, 151, 152, 153 және 154-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "148. Субсидиялау тоқтатылған жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қолданыстағы кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз бойынша кәсіпкерге бұрын қолданыста болған қаржыландыру шарттарын (оның ішінде сыйақы мөлшерлемесін, комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді және өзге де шарттарды) белгілейді.

      149. Кәсіпкер кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қаржы агенттігін кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз бойынша негізгі борышты ішінара/толық мерзімінен бұрын өтеу фактісі туралы 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

      150. Кәсіпкер негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң хабардар еткен/хабардар етпеген етпеген жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қаржы агенттігіне 100 (жүз) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

      151. Кәсіпкердің кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз бойынша негізгі борышы мерзімінен бұрын ішінара өтелген жағдайда, бір мезгілде банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры қаржы агенттігіне төлемдерді өтеу графигін өзгерте отырып, субсидиялау шартына тиісті қосымша келісіммен қоса банктік қарыз шартына/қаржылық лизинг шартына/мезониндік келісімге және (немесе) қарыз шартына қосымша келісімнің көшірмесін не банктің/лизингтік компанияның/тікелей инвестициялар қорының электрондық форматтағы (XLS немесе XLSX) төлемдерді өтеудің өзгертілген графигі және төленуге тиесілі субсидиялар сомасын көрсете отырып, банктің/лизингтік компанияның хатын жібереді.

      152. Кәсіпкердің кредиті/лизингі/мезониндік қаржыландыруы және (немесе) қарызы бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау тоқтатылған, кәсіпкердің кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз бойынша негізгі борышы мерзімінен бұрын ішінара/толық өтелген жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігіне өзара есеп айырысуды салыстырып қарау актісін ұсынады.

      Бұл ретте банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры салыстырып қарау актісінде субсидияларды нақты есептен шығару сомалары мен күндерін көрсетеді, ал қаржы агенттігі субсидияларды аудару сомалары мен күндерін көрсетеді.

      153. Кәсіпкердің мақсатсыз пайдаланылуы анықталған кредиті/мезониндік қаржыландыруы және (немесе) қарызы бойынша банк/даму банкі/тікелей инвестициялар қоры қаржы агенттігіне құжаттарды кредиттің мақсатсыз пайдаланылу фактісін растайтын құжаттармен қоса ұсынады.

      154. Субсидиялау қағидалары шеңберінде кәсіпкерлер жобаларының іске асырылуын мониторингтеуді кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті қаржылық қолдау бағдарламалары шеңберінде іске асырылатын Жобаларға мониторинг жүргізу қағидалары негізінде қаржы агенттігі жүзеге асырады.

      Қаржы агенттігінің функцияларына:

      1) банк/даму банкі/тікелей инвестициялар қоры ұсынатын деректер мен құжаттар негізінде субсидиялау шарты жасалған кәсіпкердің жаңа кредитті мезониндік қаржыландыруды және (немесе) қарызды мақсатты пайдалануын мониторингтеу;

      2) банк/даму банкі/лизингтік компания/тікелей инвестициялар қоры ұсынатын деректер негізінде кәсіпкердің төлем тәртібін мониторингтеу;

      3) жобаның іске асырылуын (қаржылық лизинг шарты бойынша лизинг нысанасын пайдалануды) мониторингтеу;

      4) жобаның және (немесе) кәсіпкердің Бағдарламаның/Тетіктің талаптарына және (немесе) қаржы агенттігінің шешіміне сәйкестігі тұрғысынан мониторингтеу жатады.

      "Жасыл" кредиттер бойынша қаржылық қолдау қаражатының мақсатты пайдаланылуын мониторингтеу шеңберінде қаржы агенттігі провайдерлердің сыртқы бағалауы негізінде, егер шекті өлшемшарттарда мыналар:

      1) энергия тұтынуды төмендетудің нақты ең төменгі мәндері;

      2) парниктік газдар шығарындыларының ең төменгі деңгейлері;

      3) қалдықтардың үлесін азайту/кәдеге жарату;

      4) су тұтынуды төмендету;

      5) ең озық қолжетімді технологиялар анықтамалықтарының талаптарына сәйкестігі (шекті өлшемшартта көрсетілген бөлігінде) көзделген жағдайларда, қарыз алушының көзделіп отырған "жасыл" жоба бойынша өтінім берген "жасыл" таксономияның шекті өлшемшарттарына қол жеткізуін тексереді.

      Сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысын қарыз алушы ұсынады.

      Жобаны субсидиялау басталғаннан бастап 2 (екі) жыл өткен соң қарыз алушы мәлімделген көрсеткіштерге қол жеткізуге тиісті тәуелсіз бағалау не қаржы агенттігіне ұсынылатын энергия аудитін жүргізеді. Қарыз алушы мәлімдеген жоба бойынша "жасыл" таксономияның шекті өлшемшарттарының кейіннен орындалуына сыртқы тексерулерді жобаның "жасыл" таксономияның шекті өлшемшарттарыне сәйкестігі туралы бастапқы қорытындыны берген бағалау провайдерлері жүргізуі мүмкін.";

      көрсетілген Қағидаларға 4-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидаларға 5-қосымшада:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама)/"Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысымен бекітілген Басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг тетігі (бұдан әрі – тетік) шеңберінде Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына сәйкес кредит/қаржылық лизинг шарты/"жасыл" жобаларды іске асыру мақсаттары үшін кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау туралы мәселені қаржы агенттігінің _____________________ жөніндегі уәкілетті органының қарауына шығаруға бастамашылық етуіңізді сұраймын:";

      2-кіші бөлімнің кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Кредиттік желі ашу/банктік қарыз беру туралы мәліметтер

Банктің/лизингтік компанияның/тікелей инвестициялар қорының атауы


Кредиттің нысаналы мақсаты


"Жасыл" жобаларды іске асыру мақсаттары үшін кредит болған жағдайда:
"жасыл" жоба жататын "жасыл" таксономия санаты/санаттары


Кредит/лизинг сомасы


Сыйақы мөлшерлемесі


Кредит валютасы


Кредит/лизинг мерзімі


Бағдарлама шеңберінде өзінің қатысуы*


      *Сомасы 180 млн. теңгеден асатын кредиттер бойынша кәсіпкер жобаны іске асыруға меншікті қаражатының (ақша қаражатының, жылжымалы/жылжымайтын мүлкінің), оның ішінде қамтамасыз етуге ұсынылатын үшінші тұлғалардың мүлкімен жобаны іске асырудың жалпы құнының 10 %-ынан төмен болмайтын деңгейде қатысуын қамтамасыз етуге тиіс. Кредит бойынша міндеттемелердің орындалуына жобаны іске асыруға тікелей қатыспайтын жылжымалы/жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз ету ұсынылған жағдайда, бұл мүлік жобаға өзінің қатысуы ретінде қаралмайды.

      Бұл ретте сомасы 180 млн. теңгеден аспайтын кредиттер бойынша жобаны іске асыруға өзінің қатысуы талап етілмейді.";

      6-кіші бөлімнің кестесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Ағымдағы қызмет туралы ақпарат

Сала (ЭҚЖЖ сәйкес)


Кіші сала (ЭҚЖЖ сәйкес)


Өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің түрлері


Жылдық айналым


Соңғы есепті күнге пайда немесе шығын


Жұмыскерлердің/оның ішінде әйелдердің нақты саны


Жобаның атауы (қысқаша сипаттамасы)


"Жасыл" облигацияға қатысты:
"жасыл" жоба жататын "жасыл" таксономия санаты/санаттары


Жобаның іске асырылатын жер (облыс, қала)


Жұмыс орындарының саны


      ";

      көрсетілген Қағидаларға 6 және 7-қосымшаларда:

      "Көшірме: акционерлік қоғам (екінші деңгейдегі банк)/жауапкершілігі шектеулі серіктестік (лизингтік компания) "_______________________" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Көшірме: "_______________________" акционерлік қоғамы (екінші деңгейдегі банкі)/жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (лизингтік компания)/тікелей инвестициялар қоры";

      көрсетілген Қағидаларға 8-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ислам банктері кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларында:

      25 және 26-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "25. Мыналарды:

      1) сауда қызметі саласындағы жобаларды (айналым қаражатын толықтырудан басқа);

      2) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша кәсіпкерлер іске асыратын жобаларды (осы тармақшаның күші 2020 жылғы 20 сәуірден бастап туындаған қатынастарға қолданылады);

      3) ломбардтардың, микроқаржы ұйымдары мен лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, жобаларды салалық шектеулерсіз іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер Бағдарламаның екінші бағытына қатысушылар болып табылады.

      26. Мыналар:

      1) мемлекеттік даму институттары кредиторы болып табылатын, сондай-ақ Бағдарлама шеңберінде сыйақы мөлшерлемесі арзандатылған ислам банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың қаржыландыру шарттарын қоспағанда, сыйақы мөлшерлемесі бюджет қаражатының есебінен арзандатылған қаржыландыру;

      2) ұйымдардың үлестерін, акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде кәсіпорындарды сатып алуға бағытталған;

      3) овердрафт түріндегі;

      4) қайтарымды, қайталама немесе қосалқы лизинг бойынша;

      5) кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері мынадай қызмет түрлері бойынша іске асыратын жобалар бойынша: тұрғын ғимараттар құрылысы, оның ішінде жеке тұрғын үйлер (ЭҚЖЖ 41.20.1); Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары үшін 1-санаттағы стационарлық сауда объектілерін салу (ЭҚЖЖ 41.20.3); көппәтерлі және тұрғын үйлерді (жекежайларды) сатып алу және сату (ЭҚЖЖ 68.10.1); басқа жылжымайтын мүлікті: көрме залдарын, қойма үй-жайларын сатып алуды және сатуды қоспағанда, басқа жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату (ЭҚЖЖ 68.10.2), жекелеген кәсіпкерлік субъектілерін, сондай-ақ меншікті жылжымайтын мүлікті: тұрғын емес өндірістік ғимараттарды (үй-жайларды); көрме залдарын, конференц-залдарды, қойма үй-жайлары мен қойма алаңдарын, оның ішінде жеке меншік теміржол кірме жолдары, тіркелген кеден қоймалары, магистральдық құбыржолдардың және газ тарату жүйелерінің қажеттіліктері үшін сұйықтықтарды (мұнай өнімдерін) сақтау резервуарлары, жер учаскелері, технологиялық ресурстарды орналастыру мақсатында өндірістік үй-жайлардың шатырлары барларын жалға беруді және басқаруды қоспағанда, меншікті жылжымайтын мүлікті жалдау және басқару (ЭҚЖЖ 68.20.1), жекелеген кәсіпкерлік субъектілерін, сондай-ақ жалға алынатын жылжымайтын мүлікті: тұрғын емес өндірістік ғимараттарды (үй-жайларды), көрме залдарын, конференц-залдарды, қойма үй-жайларын және қойма алаңдарын, оның ішінде жеке меншік теміржол кірме жолдары, тіркелген кеден қоймалары, сұйықтықтарды (мұнай өнімдерін) сақтау жөніндегі резервуарлары, жер учаскелері, технологиялық ресурстарды орналастыру мақсатында өндірістік үй-жайлардың шатырлары барларын қоспағанда, жалға алынатын жылжымайтын мүлікті (ЭҚЖЖ 68.20.2) жалға алу (қосалқы жалдау) және пайдалану; жеңіл автомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарын жалдау және олардың лизингі (ЭҚЖЖ 77.11), бұл шектеулер отандық өндірушілердің жеңіл автомобильдерін жалға және лизингке беруге қатысты емес;

      6) ломбардтардың, микроқаржы ұйымдарының және лизингтік компаниялардың қызметіне бағытталған қаржыландыру субсидиялауға жатпайды.

      Ислам банкі/исламдық лизингтік компания бұрын алынған комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді тиісті қаржы жылында кәсіпкерге уақтылы өтемеген жағдайда, ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігіне 100 (жүз) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.";

      көрсетілген Қағидаларға 2-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларында:

      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Эмитенттердің облигациялары, оның ішінде қор биржасының бағалы қағаздарының ресми тізіміне және (немесе) "Астана" халықаралық қаржы орталығы (бұдан әрі – АХҚО) тізіміне енгізілген "жасыл" облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 968 қаулысымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) шеңберінде жүзеге асырылады.

      3. Эмитенттердің облигациялары, оның ішінде АХҚО актілеріне сәйкес шығарылған және АХҚО қор биржасының тізіміне енгізілген "жасыл" облигациялар және (немесе) "жасыл" облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау эмитенттер облигациялар бойынша сыйақы түрінде төлейтін шығыстардың бір бөлігін өтеу үшін пайдаланылады және мемлекеттің кәсіпкерлермен өзара іс-қимылының тиімді тетіктері арқылы жүзеге асырылады.";

      7-тармақта:

      1-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-1) АХҚО қор биржасы – АХҚО-да қаржы құралдарының сауда-саттығын ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға;";

      мынадай мазмұндағы 1-3), 1-4) және 1,5) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-3) АХҚО қор биржасының "жасыл" облигацияларды шығару жөніндегі актісі – АХҚО биржалық реттеу шеңберіндегі Капитал нарықтарының халықаралық қауымдастығы әзірлеген "жасыл" облигациялар шығарылымының халықаралық стандартына және қолайлы жобаларды айқындау және іріктеу, тартылған қаражатты мақсатты пайдалану және басқару, сыртқы бағалау, есептілік және ақпаратты ашу бөлігінде басқа да танылған стандарттарға сәйкес АХҚО қор биржасында "жасыл" облигацияларды шығару тәртібін регламенттейтін нормативтік құжат;

      1-4) АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі – АХҚО-ның қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген, АХҚО-ның Қаржылық көрсетілетін қызметтерді реттеу жөніндегі комитеті берген лицензия негізінде депозитарлық қызметті жүзеге асыратын жеке компания;

      1-5) АХҚО қор биржасының орталық депозитарийінің қағидалары – АХҚО қор биржасы орталық депозитарийінің бағалы қағаздар нарығының субъектілерімен өзара қарым-қатынасының шарттары мен тәртібін айқындайтын құжат;";

      мынадай мазмұндағы 4-1), 4-2), 4-3) және 4-4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "4-1) "жасыл" жобалар – бекітілген сыныптама (таксономия) негізінде айқындалған, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес қолданыстағы табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға, қоршаған ортаға теріс әсер ету деңгейін төмендетуге, энергия тиімділігін, энергия үнемдеуді арттыруға, климаттың өзгеру салдарларын жұмсартуға және климаттың өзгеруіне бейімделуге бағытталған жобалар;

      4-2) "жасыл" облигация – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік субъектілері шығаратын және қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және (немесе) АХҚО актілеріне сәйкес шығарылған және "жасыл" жобаларды іске асыру мақсатында ақша қаражатын тарту үшін АХҚО қор биржасының тізіміне енгізілген, тіркелген кірісі бар борыштық құрал;

      4-3) "жасыл" облигациялардың қағидаттары – Капитал нарықтарының халықаралық қауымдастығы әзірлеген "жасыл" облигациялар шығарылымының халықаралық ерікті стандарты және (немесе) (Climate Bond Initiative) климаттық бондтар бастамасының климаттық бондтар стандарты;

      4-4) "жасыл" таксономия – Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес "жасыл" облигациялар және "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалардың сыныптамасы;";

      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-1) купондық сыйақы мөлшерлемесі – облигация шығарылымының проспектісінде белгіленген және облигация орналастыру салдарынан эмитент алған ақшаны пайдаланғаны үшін мерзімдік негізде төлеуге жататын купондық сыйақының пайызда көрсетілген мөлшері;";

      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигациялар – эмитент шығарған және қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізілген облигациялар, оның ішінде "жасыл облигациялар", сондай-ақ АХҚО актілеріне сәйкес кәсіпкерлік субъектілері шығарған және олар бойынша қаржы агенттігі купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды жүзеге асыратын АХҚО қор биржасының тізіміне енгізілген "жасыл" облигациялар;";

      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "13) қор биржасы – акционерлiк қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі болатын, сауда-саттықты ұйымдық және техникалық қамтамасыз етудi осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерiн пайдалана отырып, оларды тiкелей жүргiзу арқылы жүзеге асыратын заңды тұлға;";

      22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "22) субсидиялау шарты – қаржы агенттігі мен эмитент арасында жасалатын екіжақты жазбаша келісім, оның шарттары бойынша қаржы агенттігі кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша жеке кәсіпкерлік субъектілері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарған және қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген облигациялар, оның ішінде "жасыл" облигациялар, сондай-ақ АХҚО актілеріне сәйкес шығарған және АХҚО қор биржасының тізіміне енгізілген "жасыл" облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялайды;";

      мынадай мазмұндағы 23-1) және 23-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "23-1) сыртқы бағалау ("жасыл" облигация шығару арқылы қаржыландырылатын жоба бойынша) – "жасыл" жобаның "жасыл" таксономияда көзделген шекті мәндердің сақталуы бөлігінде "жасыл" таксономия жобаларының кіші секторларына сәйкестігін тексеруді қоса алғанда, "жасыл" облигациялардың Капитал нарықтары халықаралық қауымдастығының "жасыл" облигациялар қағидаттарының және басқа да танылған стандарттардың негізгі элементтеріне сәйкестігін бағалау рәсімі;

      23-2) сыртқы бағалау провайдері – тиісті қорытынды дайындай отырып, "жасыл" облигация шығару арқылы қаржыландырылатын іске асырылуы көзделген немесе іске асырылып жатқан "жасыл" жоба бойынша тәуелсіз бағалауды жүзеге асыратын ұйым;";

      мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:

      "8-1. "Жасыл" жобаларды іске асыруды қаржыландыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) АХҚО актілеріне сәйкес "жасыл" облигацияларды шығаруды және орналастыруды жүзеге асыратын эмитенттер де Бағдарлама қатысушылары бола алады.";

      10-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын эмитент облигациялары, оның ішінде "жасыл" облигациялар шығарылымының жиынтық номиналды құны бір эмитент үшін 7 (жеті) млрд. теңгеден аспайды.";

      мынадай мазмұндағы 11-1-тармақпен толықтырылсын:

      "11-1. Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған және қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, сондай-ақ АХҚО актілеріне сәйкес шығарылған және АХҚО қор биржасының тізіміне енгізілген, шығарылым проспектісінде облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты жаңа және/немесе қолданыстағы "жасыл" жобаларды қаржыландыру немесе қайта қаржыландыру болып табылатыны көрсетілген "жасыл" облигациялар бойынша жүзеге асырылады.";

      12 және 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған және қор биржасы мен (немесе) АХҚО қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, облигациялар шығарылымының проспектісінде облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларын қоспағанда, заманауи форматтағы сауда объектілерін салу болып табылатыны көрсетілген облигациялар бойынша сауда объектілері мынадай өлшемшарттарға сәйкес келген кезде жүзеге асырылуы мүмкін:

      1) Шымкент қаласында сауда ауданы 3 (үш) мың шарты метрден кем емес;

      2) облыстарда сауда алаңы 1 (бір) мың шаршы метрден кем емес.

      13. Купондық сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігі, оның ішінде "жасыл" облигациялар бойынша 7 (жеті) пайыздық тармақты құрайды.";

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын облигацияларды шығару проспектісіне бүкіл субсидиялау мерзімі ішінде Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда немесе АХҚО-ның қолданыстағы құқығында белгіленген жағдайларды қоспағанда, қаржы агенттігінің уәкілетті органымен келісу бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.";

      17-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жасыл" облигацияларға қатысты субсидиялау мерзімі – субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жыл. Субсидиялау мерзімі қаржы агенттігі "жасыл" жоба бойынша бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.";

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Эмитенттің купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигациялары номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде есепке алынады. Купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигациялармен жасалған мәмілелерді тіркеу бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген тәртіппен номиналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және АХҚО қор биржасының орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) жүзеге асырылады.";

      21-тармақ мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:

      "12) сыртқы бағалау ("жасыл" облигация шығару арқылы қаржыландырылатын жоба бойынша) қорытынды.";

      28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Субсидиялау шарты эмитент:

      1) бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу жөніндегі уәкілетті орган/АХҚО қор биржасы тіркеген облигациялар шығарылымының проспектісін;

      2) қор биржасының/АХҚО қор биржасының эмитент облигацияларын биржаның ресми тізіміне (листинг) енгізу туралы хабарламасын;

      3) эмитент пен орталық депозитарий немесе АХҚО қор биржасының орталық депозитарий арасында төлем агентінің қызметтерін көрсету шартының жасалғаны туралы хабарламаны;

      4) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен үзінді көшірмені немесе АХҚО қор биржасы орталық депозитарийінің есепке алу жүйесінен үзінді көшірмені немесе облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы есепті ұсынғаннан кейін жасалады.";

      29-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Эмитент субсидиялау шартын жасасқан күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, орталық депозитарийге/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийіне және қор биржасына/АХҚО қор биржасына сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігінің мөлшері және орналастырылған облигациялар саны туралы мәліметтерді міндетті түрде қамтитын субсидиялау шартының жасалғаны туралы хабарлама жібереді.";

      30, 31, 32, 33 және 34-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "30. Орталық депозитарий/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигацияларды орналастырған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей, орталық депозитарийдің/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигациялардың жалпы саны туралы ақпаратты орналастырады.

      31. Эмитент орталық депозитарийдің/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі қағидаларының жинағына сәйкес 6 (алты) айда бір рет не 12 (он екі) айда бір рет сыйақыны төлеу тізілімін бекіту күні орталық депозитарийдегі/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийіндегі шотқа сыйақының толық сомасын аударады.

      32. Орталық депозитарий/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі төлем агентінің қызметтерін көрсету шартында белгіленген мерзім ішінде облигация ұстаушылардың банк шоттарына ақша аударуды жүзеге асырады.

      33. Орталық депозитарий/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі эмитент төлеген сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын және субсидияланбайтын бөлігін және негізгі қарызды (кестеде болса) облигация ұстаушылардың шоттарына аударғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, облигация ұстаушылардың өкіліне және қаржы агенттігіне (ҚААТЖ жүйесі арқылы):

      1) ISINе облигациялары;

      2) тізілімді тіркеген күнгі жағдай бойынша облигация ұстаушылардың шоттарындағы облигациялардың саны;

      3) орталық депозитарий/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі облигация ұстаушылардың шоттарына аударған сыйақының жалпы сомасы;

      4) орналастырылмаған облигациялардың саны/сомасы;

      5) орталық депозитарий/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі эмитенттен алған сома туралы мәліметтерді қамтитын субсидиялау туралы есепті жібереді.

      34. Қаржы агенттігі орталық депозитарийдің/АХҚО қор биржасы орталық депозитарийінің хабарламасы, ақпараты және анықтамасы негізінде 10 (он) жұмыс күні ішінде субсидиялау бойынша бюджет қаражаты болған жағдайда облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін өтеу үшін банктегі эмитенттің есеп айырысу шотына қолма-қол жасалмайтын төлем арқылы субсидиялар сомасын аударуды жүзеге асырады.";

      37 және 38-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "37. Субсидияларды тоқтата тұру кезеңінде купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигациялар бойынша сыйақы төлеу жүзеге асырылған жағдайда, Орталық депозитарий/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі төлем агентінің қызметтерін көрсету қағидаларына сәйкес облигация ұстаушыларға эмитент есебінен осы сыйақыны төлеу толық жүзеге асырылады.

      38. Қаржы агенттігі осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларының 36-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген фактілерді анықтағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде субсидиялауды тоқтату немесе қайта бастау туралы шешім қабылдайды және тиісті хатпен облигация ұстаушылардың өкілін, орталық депозитарийді, АХҚО қор биржасының орталық депозитарийін және эмитентті хабардар етеді.

      Эмитент облигациялар бойынша купонды төлеу міндеттемелерін орындамаған жағдайда, эмитентке туындаған берешекті жабу үшін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішіндегі мерзім беріледі.";

      40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "40. Эмитентті субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылданған кезде қаржы агенттігі тиісті хаттармен субсидиялау шартын бұзу күнін және бұзу себептерін көрсете отырып, эмитентке, облигация ұстаушылардың өкіліне және орталық депозитарийге, АХҚО қор биржасының орталық депозитарийіне субсидиялау шартын біржақты бұзу туралы хабарламаны жібереді.

      Тоқтатылған жобалар қайта бастауға жатпайды.";

      45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "45. Қаржы агенттігі мониторинг шеңберінде:

      1) эмитент, облигация ұстаушылардың өкілі ұсынған деректер мен құжаттардың негізінде субсидиялау шартын жасасқан эмитенттің облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдалануын мониторингтеуді;

      2) орталық депозитарий немесе АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі ұсынатын деректердің негізінде эмитенттің төлем тәртібін мониторингтеуді;

      3) жобаның және/немесе эмитенттің Бағдарламаның шарттарына сәйкестігін мониторингтеуді;

      4) қамтамасыз етудің жай-күйін бақылауды жүзеге асырады.";

      47-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "47. Мониторингті жүзеге асыру үшін қаржы агенттігі эмитенттен және/немесе облигация ұстаушылардың өкілінен мониторингтеу нысанасына қатысты, оның ішінде салықтық құпияны құрайтын қажетті құжаттар мен ақпаратты сұратады, жоба іске асырылып жатқан жерге барып оның іске асырылуын мониторингтеуді жүзеге асырады.

      "Жасыл" облигациялар бойынша қаржылық қолдау қаражатының мақсатты пайдаланылуын мониторингтеу шеңберінде қаржы агенттігі провайдерлердің тәуелсіз бағалауы негізінде, егер шекті өлшемшарттарда мыналар:

      1) энергия тұтынуды төмендетудің нақты ең төменгі мәндері;

      2) парниктік газдар шығарындыларының ең төменгі деңгейлері;

      3) қалдықтардың үлесін азайту/кәдеге жарату;

      4) су тұтынуды төмендету;

      5) ең озық қолжетімді технологиялар анықтамалықтарының талаптарына сәйкестігі (шекті өлшемшартта көрсетілген бөлігінде) көзделген жағдайларда, эмитенттің көзделіп отырған "жасыл" жоба бойынша мәлімделген "жасыл" таксономияның шекті өлшемшарттарына қол жеткізуін тексереді.

      Сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысын эмитент ұсынады.

      Жобаны субсидиялау басталғаннан бастап 2 (екі) жыл өткен соң эмитент қаржы агенттігіне ұсынылатын көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізуге тиісті тәуелсіз бағалауды не энергия аудиттерін жүргізеді. Жоба бойынша эмитент мәлімдеген "жасыл" таксономияның шекті өлшемшарттарының кейіннен орындалуына сыртқы тексерулерді жобаның "жасыл" таксономияның шекті өлшемшарттарына сәйкестігі туралы бастапқы қорытындыны берген бағалау провайдерлері жүргізуі мүмкін.

      "Жасыл" таксономияны қолдану Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген "жасыл" облигациялар және "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалардың сыныптамасына сәйкес жүзеге асырылады.";

      көрсетілген Қағидаларға 1-қосымша осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидаларға 2-қосымшада:

      реттік нөмірі 8-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8.

Жобаның мақсаты
"Жасыл" облигацияға қатысты:
"жасыл" жоба жататын "жасыл" таксономия санаты/санаттары      ";

      реттік нөмірі 11-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

11.

Эмитенттің бір облигация шығарылымының жалпы номиналды құны 7 млрд. теңгеден аспауға тиіс (асады/аспайды)
"Жасыл" облигацияға қатысты:
эмитенттің бір облигация шығарылымының жалпы номиналды сомасы 7 млрд. теңгеден аспауға тиіс (асады/аспайды)

Мысалы: асады/аспайды


      ";

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша кепілдіктер беру қағидаларында:

      24-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "24. Мыналарды:

      1) сауда қызметі саласындағы жобаларды (айналым қаражатын толықтыруға сомасы 100 млн. теңгеден аспайтын кредиттерден басқа);

      2) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша кәсіпкерлер іске асыратын жобаларды (осы тармақшаның күші 2020 жылғы 20 сәуірден бастап туындаған қатынастарға қолданылады);

      3) ломбардтардың, микроқаржы ұйымдарының және лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, өз жобаларын салалық шектеулерсіз іске асыратын және/немесе іске асыруды жоспарлайтын тиімді кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде кепілдік беруге қатысушылар болып табылады.";

      25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "25. Бағдарлама шеңберінде:

      1) мүліктік кешен ретінде ұйымдардың, сондай-ақ кәсіпорындардың үлестерін, акцияларын сатып алуға бағытталған;

      2) даму банкін қоспағанда, мемлекеттік даму институттары берген;

      3) сыйақы мөлшерлемесі Бағдарлама шеңберінде арзандатылған кредиттерді қоспағанда, сыйақы мөлшерлемесі бюджет қаражаты есебінен арзандатылған;

      4) овердрафт түріндегі;

      5) сомасы (өзінің қатысуын есепке алғанда) инвестициялық жобаны іске асыруға жеткіліксіз;

      6) кредит алуға өтініш берген күннің алдындағы соңғы есепті күнге салық төлемдері, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және бюджетке әлеуметтік аударымдар бойынша берешектері бар кәсіпкерлердің кредиттері;

      7) кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері мынадай қызмет түрлері бойынша іске асыратын жобалар бойынша: тұрғын ғимараттар құрылысы, оның ішінде жеке тұрғын үйлер (ЭҚЖЖ 41.20.1); Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары үшін 1-санаттағы стационарлық сауда объектілерін салу (ЭҚЖЖ 41.20.3); көппәтерлі және тұрғын үйлерді (жекежайларды) сатып алу және сату (ЭҚЖЖ 68.10.1); басқа жылжымайтын мүлікті: көрме залдарын, қойма үй-жайларын сатып алуды және сатуды қоспағанда, басқа жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату (ЭҚЖЖ 68.10.2), жекелеген кәсіпкерлік субъектілерін, сондай-ақ меншікті жылжымайтын мүлікті: тұрғын емес өндірістік ғимараттарды (үй-жайларды); көрме залдарын, конференц-залдарды, қойма үй-жайлары мен қойма алаңдарын, оның ішінде жеке меншік теміржол кірме жолдары, тіркелген кеден қоймалары, магистральдық құбыржолдардың және газ тарату жүйелерінің қажеттіліктері үшін сұйықтықтарды (мұнай өнімдерін) сақтау резервуарлары, жер учаскелері, технологиялық ресурстарды орналастыру мақсатында өндірістік үй-жайлардың шатырлары барларын жалға беруді және басқаруды қоспағанда, меншікті жылжымайтын мүлікті жалдау және басқару (ЭҚЖЖ 68.20.1), жекелеген кәсіпкерлік субъектілерін, сондай-ақ жалға алынатын жылжымайтын мүлікті: тұрғын емес өндірістік ғимараттарды (үй-жайларды), көрме залдарын, конференц-залдарды, қойма үй-жайларын және қойма алаңдарын, оның ішінде жеке меншік теміржол кірме жолдары, тіркелген кеден қоймалары, сұйықтықтарды (мұнай өнімдерін) сақтау жөніндегі резервуарлары, жер учаскелері, технологиялық ресурстарды орналастыру мақсатында өндірістік үй-жайлардың шатырлары барларын қоспағанда, жалға алынатын жылжымайтын мүлікті (ЭҚЖЖ 68.20.2) жалға алу (қосалқы жалдау) және пайдалану; жеңіл автомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарын жалдау және олардың лизингі (ЭҚЖЖ 77.11), бұл шектеулер отандық өндірушілердің жеңіл автомобильдерін жалға және лизингке беруге қатысты емес;

      8) ломбардтардың, микроқаржы ұйымдарының және лизингтік компаниялардың қызметіне бағытталған кредиттер кепілдік беруге жатпайды.";

      "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру қағидалары осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді ұсыну қағидаларында:

      5-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/ислам банкінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру ломбардтардың, микроқаржы ұйымдары мен лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттер/микрокредиттер/қаржыландыру бойынша салалық шектеулерсіз жүзеге асырылады.";

      24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "24. ЕДБ/МҚҰ жобаның қаржылық-экономикалық тиімділігіне кешенді бағалау/сараптау жүргізеді. ЕДБ/МҚҰ портфельдік кепілдік беру шеңберінде қаржы агенттігінің кепілдігімен кредит/қаржыландыру беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда, ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігіне:

      1) кредиттік шарттың/қаржыландыру шартының көшірмесін немесе кредиттік шарт/қаржыландыру шарты бойынша қаржы агенттігінің автоматтандырылған сервисіне деректерді береді;

      2) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарлама хат жібереді (деректер қаржы агенттігінің автоматтандырылған сервисіне жіберілген жағдайда, хабарлама хат талап етілмейді).";

      мынадай мазмұндағы 26-1-тармақпен толықтырылсын:

      "26-1. Өтінім қаржы агенттігінің автоматтандырылған сервисі арқылы қаралған жағдайда, ЕДБ/МҚҰ кепілдік міндеттемені алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігін кәсіпкерге кредиттің/микрокредиттің/қаржыландырудың берілгені туралы сервис арқылы хабардар етеді";

      36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "36. ЕДБ/МҚҰ жобаның қаржылық-экономикалық тиімділігіне кешенді бағалау/сараптау жүргізеді. ЕДБ/МҚҰ портфельдік субсидиялау шеңберінде кредит/микрокредит/қаржыландыру беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда, ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігіне:

      1) кредиттік шарттың/қаржыландыру шартының көшірмесін немесе кредиттік шарт/қаржыландыру шарты бойынша қаржы агенттігінің автоматтандырылған сервисіне деректерді береді;

      2) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарлама хат жібереді (деректер қаржы агенттігінің автоматтандырылған сервисіне жіберілген жағдайда, хабарлама хат талап етілмейді).".

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.02.2022 № 43 қаулысымен.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 13 қазандағы
№ 736 қаулысына
1-қосымша
  "Бизнестің жол картасы-2025"
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасына
2-қосымша

Бағдарламаға әлеуетті қатысушылар үшін экономиканың басым секторларының тізбесі

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.02.2022 № 43 қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 13 қазандағы
№ 736 қаулысына
2-қосымша
 
  "Бизнестің жол картасы-2025"
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау
қағидаларына
4-қосымша

      Нысан

Өтініш

      "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасына (бұдан әрі – Бағдарлама)/"Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысымен бекітілген Басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг тетігіне (бұдан әрі – тетік):

      (қажетті бағытты белгілеңіз)


Бағдарлама шеңберінде "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін салалық қолдау" екінші бағыты


Тетік шеңберінде басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг

      шеңберінде қатысу және ____________ жылғы № ____ банктік қарыз шарты/қаржылық лизинг шарты/мезониндік келісім және (немесе) қарыз негізінде берілген кредит/қаржылық лизинг шарты/мезониндік келісім және (немесе) қарыз/"жасыл" жобаларды іске асыру мақсаттары үшін кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін мынадай шарттарда субсидиялау нысанында мемлекеттік қолдау алу мақсатында Сізден:

Кредиттің/мезониндік қаржыландырудың және (немесе) қарыздың нысаналы мақсаты


"Жасыл" жобаларды іске асыру мақсаттары үшін кредит болған жағдайда:
"жасыл" жоба жататын "жасыл" таксономия санаты/санаттары


Кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз сомасы


Сыйақы мөлшерлемесі


Кредит/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз валютасы


Кредит/лизинг/мезониндік қаржыландыру және (немесе) қарыз мерзімі


      субсидиялау мақұлданған жағдайда, кредит/қаржылық лизинг шарты/мезониндік келісім және (немесе) қарыз бойынша номиналдық сыйақы мөлшерлемесін Бағдарламаға/тетікке қатысуға мүмкіндік беретін деңгейге дейін төмендету мүмкіндігін қарауды сұраймын.

      ___________________________________________________________________ (Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), (қолы, күні) мөр орны (бар болса)

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 13 қазандағы
№ 736 қаулысына
3-қосымша
 
  "Бизнестің жол картасы-2025"
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
8-қосымша

      Нысан

Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне/уәкілетті органға ____________ бастап _____________ дейінгі аралықтағы кезең үшін субсидиялау туралы есеп

Банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның/тікелей инвестициялар қорының атауы

Кәсіпкер жүгінген орын

Кәсіпкердің атауы

Банктік қарыз шартының (бұдан әрі – БҚШ)/ қаржылық лизинг шартының (бұдан әрі – ҚЛШ) (транш)/ мезониндік келісімнің нөмірі

БҚШ (транш)/ҚЛШ (транш)/мезониндік келісім күні

Кредит (транш)/лизинг (транш)/ мезониндік келісім сомасы, теңге

1

2

3

4

5

6Кредит (транш) /лизинг (транш) бойынша сыйақы мөлшерлемесі

Субсидиялау шартының нөмірі

Субсидиялау шартының күні

Кезең ішінде қаржы агенттігі аударған субсидиялар сомасы, теңге

Кезең ішінде есептен шығарылған субсидиялар сомасы, теңге

7

8

9

10

11


      Ескертпе:

      *Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді субсидиялау жобалары, сондай-ақ БЖЗҚ қаражаты есебінен берілген кредиттер бойынша, субсидиялау туралы есеп Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне/уәкілетті органға осыған ұқсас нысанда жеке ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 13 қазандағы
№ 736 қаулысына
4-қосымша
 
  "Бизнестің жол картасы-2025"
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде ислам банктері
кәсіпкерлік субъектілерін
қаржыландырған кезде ислам
банктерінің кірісін құрайтын
тауардың үстеме бағасының
бір бөлігін және жалдау
төлемінің бір бөлігін
субсидиялау
қағидаларына
2-қосымша

      Нысан

  Кімге: ___________________________
  қаржы агенттігі
  Кімнен:
  ___________________________
  (бұдан әрі – кәсіпкер)

№ __________ өтініш-сауалнама

      "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама) "_______________" деген ___________ бағыты шеңберінде ислам банктері/исламдық лизингтік компаниялар қаржыландырған кезде ислам банкінің/исламдық лизингтік компаниялардың кірісін құрайтын тауарлардың үстеме бағасының бір бөлігін/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына сәйкес Сізден төмендегіге сәйкес Бағдарлама шеңберінде қаржыландыру бойынша ислам банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың кірісін құрайтын кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру операциялары бойынша тауарлардың үстеме бағасының бір бөлігін/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау туралы мәселені қаржы агенттігінің ________________ жөніндегі уәкілетті органының қарауына шығаруға бастамашылық етуді сұраймын:

      1. Бағдарламаның бағыты (бағытты белгілеу керек)


"Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін салалық қолдау" деген екінші бағыт

      2. Кредиттік желі ашу/банктік қарыз беру туралы мәліметтер

Банктің атауы


Қаржыландырудың нысаналы мақсаты


Қаржыландыру сомасы, теңге


Ислам банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың кірісін құрайтын кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру операциялары бойынша тауардың үстеме бағасы/ жалдау ақысының бір бөлігі


Қаржыландыру валютасы


Қаржыландыру мерзімі


Өзінің қатысуы*


      * 180 млн. теңгеден асатын кредиттер бойынша кәсіпкер жобаны іске асыруға меншікті қаражатының (ақша қаражатының, жылжымалы/ жылжымайтын мүлкінің), оның ішінде қамтамасыз етуге ұсынылатын үшінші тұлғалардың мүлкімен жобаны іске асырудың жалпы құнының 10 %-ынан төмен болмайтын деңгейде қатысуын қамтамасыз етеді. Кредит бойынша міндеттемелердің орындалуына жобаны іске асыруға тікелей қатыспайтын жылжымалы/жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз ету ұсынылған жағдайда, бұл мүлік жобаға өзінің қатысуы ретінде қаралмайды.

      Бұл ретте сомасы 180 млн. теңгеден аспайтын кредиттер бойынша жобаны іске асыруға өзінің қатысуы талап етілмейді.

      3. Кредиттік қаражатты болжамды игеру

Сомасы (банктік қарыз шарты/транш), теңге

Айы, жылы

      4. Қатысушы туралы мәліметтер

Кәсіпкердің атауы


Құрылтайшы(лар) туралы деректер


Заңды мекенжайы


Іс жүзіндегі мекенжайы


Пошталық мекенжайы


Мемлекеттік тіркелген/қайта тіркелген күні және мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәліктің №


Қызмет түрлері


Жетекшілік ететін ведомство, холдинг немесе негізгі компания


Жұмыс тәжірибесі


      5. Басшылық

      Бірінші басшы

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


Лауазымы


Жұмыс/үй телефоны


Туған жылы мен жері


Жеке куәлігінің №, сериясы


Тұрғылықты (іс жүзіндегі) жері


Тіркелген жері


Жұмыс тәжірибесі


      Байланыс жасайтын адам

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, телефоны


      6. Меншік иелері

      (құрылтайшы, қатысушылар, акционерлік қоғам үшін – акциялардың 5 және одан көп пайызына иелік ететін акционерлер)

Атауы/тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

%

Деректемелері
      7. Ағымдағы қызмет туралы ақпарат

Сала (ЭҚЖЖ-ға сәйкес)


Кіші сала (ЭҚЖЖ-ға сәйкес)


Өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің түрлері


Жылдық айналымы, теңге


Соңғы есепті күнге пайда немесе шығын


Жұмыскерлердің нақты саны оның ішінде әйелдер

________________________________
________________________________

Жобаның атауы (қысқаша сипаттамасы)


Жоба іске асырылатын жер (облыс, қала)


Жұмыс орындарының саны


      8. Басқа мемлекеттік бағдарламаларға қолданыстағы қатысу және кәсіпкерге қатысты қолданылатын мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпарат

Р/с №

Мемлекеттік бағдарлама/ мемлекеттік қолдау шарасының атауы

Мемлекеттік даму институтының атауы

Қосымша ақпарат

1
2
      9. Кепілдіктер мен келісімдер

      Кәсіпкер қаржы агенттігіне мынаны мәлімдейді және оған кепілдік береді:

      1. Осы өтінішпен бірге не қаржы агенттігінің сұратуы бойынша қаржы агенттігіне берілген (ұсынылған) немесе ұсынылатын барлық деректер, ақпарат және құжаттама анық болып табылады және төменде көрсетілген күнге шындыққа толық сәйкес келеді. Көрсетілген деректер өзгерген жағдайда, қаржы агенттігіне дереу хабарлауға міндеттенеді.

      2. Қаржы агенттігінің алғаш талап етуі бойынша осы өтінішті қарау шеңберінде талап етілген банктік және коммерциялық құпияны құрайтын кез келген ақпарат пен құжаттарды ұсынуға және ашуға міндеттенеді.

      3. Қаржы агенттігі көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің шынайылығын тексеруге міндетті емес.

      4. Кәсіпкерге жалған, толық емес және/немесе анық емес мәліметтерді бергені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілік туралы ескертілді.

      5. Кәсіпкер кәсіпкердің жарғылық құзыреті осы өтінішке қол қоятын адамның осы өтінішті беруіне мүмкіндік беретінін растайды.

      6. Көрсетілген деректер мен ақпараттың анық еместігі анықталған жағдайда, осы өтініш көрсетілген деректердің анық еместігін растайтын мәліметтер анықталған кез келген кезеңде кері қайтарылуы мүмкін екендігімен келіседі, бұл ретте қаржы агенттігі өтінішті кері қайтару себептерін хабарламауы мүмкін.

      Осы арқылы кәсіпкер қаржы агенттігіне төмендегілерге келісім береді:

      1. Қаржы агенттігі осы өтініште көрсетілген мәліметтерді, ақпаратты және кәсіпкер ұсынған құжаттарды мүдделі үшінші тұлғаларға (Бағдарлама шеңберінде ақпарат алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген), сондай-ақ кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға бере алады.

      2. Осы өтініште қамтылған барлық мәліметтер, сондай-ақ қаржы агенттігі талап еткен барлық құжаттар Бағдарлама шеңберінде субсидиялау үшін ғана ұсынылған.

      3. Қаржы агенттігі кәсіпкер өзі туралы хабарлайтын кез келген ақпаратты тексеру құқығын өзіне қалдырады. Кәсіпкер ұсынған құжаттар және өтініштің түпнұсқасы субсидиялау ұсынылмаса да, қаржы агенттігінде сақталады.

      4. Қаржы агенттігінің осы өтінішті қарауға қабылдауы, сондай-ақ кәсіпкердің ықтимал шығыстары (субсидиялауды алуға қажетті құжаттарды ресімдеуге және т.с.с.) қаржы агенттігінің субсидиялауды беру немесе кәсіпкер шеккен шығасыларды өтеу міндеттемесі болып табылмайды.

      5. Субсидиялау туралы мәселені қарау тәртібімен танысқанын және келісетінін растайды, кейіннен қаржы агенттігіне наразылықтары болмайды.

      ______________________________________________________________

      10. Қосымшалар

      (________ бағыты бойынша көзделген құжаттар)

      _______________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      ______________ __________________ (қолы) күні

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 13 қазандағы
№ 736 қаулысына
5-қосымша
 
  "Бизнестің жол картасы-2025"
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде кәсіпкерлік
субъектілері шығарған
облигациялар бойынша
купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
қағидаларына
1-қосымша
  Қайда "Даму" кәсіпкерлікті
дамыту қоры" акционерлік
қоғамының өңірлік
филиалы (бұдан әрі – "Даму"
қоры)
  __________________________
  Кімнен ___________________
  (бұдан әрі – эмитент (кәсіпкер)

№ __________ өтініш-сауалнама

      "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларына (бұдан әрі – Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидалары) сәйкес Сізден төмендегіге сәйкес "Даму" қорының Кредит комитетінің қарауына кредит бойынша/Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік субъектілері шығарған және қор биржасының ресми тізіміне қосылған, сондай-ақ АХҚО актілеріне сәйкес шығарылған және АХҚО қор биржасының тізіміне қосылған "жасыл" облигация бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау туралы мәселені шығаруға бастамашылық етуді сұраймын:

      1. Қатысушы туралы мәліметтер

Эмитенттің (кәсіпкердің) атауы


Құрылтайшы(лар) туралы деректер


Заңды мекенжайы


Іс жүзіндегі мекенжайы


Пошталық мекенжайы


Мемлекеттік тіркелген/қайта тіркелген күні


Мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәліктің №


Қызмет түрлері


Жетекшілік ететін ведомство, холдинг немесе негізгі компания


Жұмыс тәжірибесі


      2. Басшылық

      Бірінші басшы

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


Лауазымы


Жұмыс/үй телефоны


Туған жылы мен жері


Жеке куәлігінің №, сериясы


Тұрғылықты (іс жүзіндегі) жері


Тіркелген жері


Жұмыс тәжірибесі


      3. Байланыс жасайтын адам

(Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, телефоны)


      4. Меншік иелері

      (құрылтайшы, қатысушылар, акционерлік қоғам үшін – акциялардың 5 және одан көп пайызына иелік ететін акционерлер)

Атауы/тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

%

Деректемелері      5. Ағымдағы қызмет туралы ақпарат

Сала (ЭҚЖЖ-ға сәйкес)


Кіші сала (ЭҚЖЖ-ға сәйкес)


Өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің түрлері


Жылдық айналымы


Соңғы есепті күнге пайда немесе шығын


Жұмыскерлердің нақты саны

__________________________ оның ішінде
әйелдер __________________

Жобаның атауы (қысқаша сипаттамасы)


"Жасыл" облигацияға қатысты:
"жасыл" жоба жататын "жасыл" таксономия санаты/санаттары


Жобаның іске асырылатын жері (облыс, қала)


Жұмыс орындарының саны


      6. Кепілдіктер мен келісімдер

      Эмитент (кәсіпкер) "Даму" қорына мынаны мәлімдейді және кепілдік береді:

      1. "Даму" қорына осы өтінішпен бірге не "Даму" қорының сұратуы бойынша берілген (ұсынылған) немесе ұсынылатын барлық деректер, ақпарат пен құжаттама анық болып табылады және төменде көрсетілген күнге шындыққа толық сәйкес келеді, көрсетілген деректер өзгерген жағдайда________________________________________ дереу хабардар етуге ("Даму" қорының тиісті өңірлік филиалының атауы) міндеттенемін.

      2. "Даму" қорының алғаш талап етуі бойынша осы өтінішті қарау шеңберінде талап етілген банктік және коммерциялық құпияны құрайтын кез келген ақпарат пен құжаттарды ұсынуға және ашуға міндеттенеді.

      3. "Даму" қоры көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің шынайлылығын тексеруге міндетті емес.

      4. Эмитентке (кәсіпкерге) жалған, толық емес және/немесе анық емес мәліметтерді ұсынғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылық туралы ескертілді.

      5. Эмитент (кәсіпкер) эмитенттің (кәсіпкердің) жарғылық құзыреті осы өтінішке қол қоятын адамның осы өтінішті беруіне мүмкіндік беретінін растайды.

      6. Көрсетілген деректер мен ақпараттың анық еместігі анықталған жағдайда, осы өтініш көрсетілген деректердің анық еместігін растайтын мәліметтер анықталған кез келген кезеңде кері қайтарылуы мүмкін екендігімен келіседі, бұл ретте "Даму" қоры кері қайтару себептерін хабарламауы мүмкін.

      Осы арқылы эмитент (кәсіпкер) "Даму" қорына төмендегілерге келісім береді:

      1. "Даму" қоры осы өтініште көрсетілген мәліметтерді, ақпаратты және эмитент (кәсіпкер) ұсынған құжаттарды мүдделі үшінші тұлғаларға (Бағдарлама шеңберінде ақпарат алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген), сондай-ақ кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға ұсына алады.

      2. Осы өтініште қамтылған барлық мәліметтер, сондай-ақ "Даму" қоры талап еткен барлық құжаттар тек Бағдарлама шеңберінде субсидиялау үшін ғана ұсынылған.

      3. "Даму" қоры эмитент (кәсіпкер) өзі туралы хабарлайтын кез келген ақпаратты тексеру құқығын өзіне қалдырады, ал эмитент (кәсіпкер) ұсынған құжаттар және өтініштің түпнұсқасы субсидиялау ұсынылмаса да, "Даму" қорында сақталады.

      4. "Даму" қорының осы өтінішті қарауға қабылдауы, сондай-ақ эмитенттің (кәсіпкердің) ықтимал шығыстары (субсидиялауды алуға қажетті құжаттарды ресімдеуге және т.с.с.) "Даму" қорының субсидиялауды беру немесе эмитент (кәсіпкер) шеккен шығасыларды өтеу міндеттемесі болып табылмайды.

      5. Субсидиялау туралы мәселені қарау тәртібімен танысқанын және келісетінін растайды, кейіннен "Даму" қорына наразылықтары болмайды.

      7. Қосымшалар

      (________________ бағыты бойынша көзделген құжаттар)

      __________________________________________________________

      ____________________________________ ______________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы, күні)

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 13 қазандағы
№ 736 қаулысына
6-қосымша
 
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1060 қаулысымен
бекітілген

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру қағидалары (бұдан әрі – Мемлекеттік гранттар беру қағидалары) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес әзірленді және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар берудің шарттары мен тетігін айқындайды.

      2. Мемлекеттік гранттар беру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 968 қаулысымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама) "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін салалық қолдау" екінші бағыты шеңберінде жүзеге асырылады.

      3. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар Бағдарламаға 2-қосымша сәйкес экономиканың басым секторларында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде ісін жаңа бастаған жас кәсіпкерлерге, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге өтеусіз негізде беріледі.

      4. Мемлекеттік гранттарды мемлекет Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері арқылы шағын кәсіпкерлік субъектілерінің мемлекеттік гранттар беруге арналған өтінімдерін іріктеу бойынша өткізілетін конкурстардың қорытындылары бойынша береді.

      5. Гранттар нысанында қолдау шараларын қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Мемлекеттік гранттар беру мақсатында уәкілетті орган республикалық және жергілікті бюджеттерден бөлінетін қаражатты Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне аударады.

      6. Бағдарламаны іске асыру мақсатында бөлінетін қаражаттың кемінде 20 %-ы халықтың әлеуметтiк осал топтарына жататын шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік гранттар беруге бағытталады.

      7. Субсидиялаудың ақпараттық жүйесін пайдалану жөніндегі шарттар мен талаптар Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі мен көрсетілетін қызметтерді жеткізуші арасында тиісті шарт жасалғаннан кейін туындайтын қатынастарға қолданылады.

      8. Осы Қағидалар күшіне енген күні қолданыста болған және субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркелген грант беру туралы шарттар қаржыландыруға жатады. Қолданыстағы грант беру туралы қағаз шарттарды электрондық форматқа аударуды және оларды субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркеуді Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі мен көрсетілетін қызметтерді жеткізуші осы Қағидалар күшіне енген күннен бастап екі ай ішінде жүзеге асырады.

      9. Қаржы агенттігінің көрсетілетін қызметтеріне уәкілетті орган республикалық бюджет қаражаты есебінен ақы төлейді.

2-тарау. Терминдер мен анықтамалар

      10. Осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларында мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

      1) субсидиялаудың ақпараттық жүйесі – "электрондық үкімет" веб-порталымен өзара іс-қимыл жасау, өтінімді тіркеу, сондай-ақ өтінімді мемлекеттік қолдауды ұсыну шарттарына сәйкестігіне автоматты түрде тексеру арқылы оны өңдеу мүмкіндігін беретін, мемлекеттік қолдау процестерін орындау бойынша қызметтер көрсетуге арналған ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың, қызмет көрсететін персоналдың және техникалық құжаттаманың ұйымдық-ретке келтірілген жиынтығы;

      2) халықтың әлеуметтiк осал топтары – "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 68-бабында айқындалған азаматтар санаты;

      3) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі – облыстың (астананың, республикалық маңызы бар қалалардың) әкімі айқындайтын, облыс (астана, республикалық маңызы бар қалалар) деңгейінде Бағдарламаны іске асыруға жауапты жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі;

      4) бизнес-жоба – кәсіпкердің өз бизнесін құру (тауарлар шығару, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) мүмкіндігін ашатын, сипаттамалар, есептемелер, болжамдар нысанында орындалған, сондай-ақ жобаны іске асыру мен ұсынылатын мемлекеттік грант көлемінің кемінде 10 %-ы деңгейінде кәсіпкердің меншікті қаражатымен (ақша қаражатымен, бизнес-жобаға қатысатын жылжымалы/жылжымайтын мүлкімен) қоса қаржыландыру және жаңа жұмыс орындарын құру мерзімдерін қамтитын жоспары;

      5) жаңа бизнес-идея – осындай жобаларды іске асыру кезінде бұрын қолданылмаған материалдарды, технологиялар мен әдістерді қолдана отырып, тауарлар шығаруды, қызметтер көрсетуді, жұмыстарды орындауды көздейтін нақты жобаны іске асыруға бағытталған кәсіпкерлік бастама (конкурс өткізу кезінде нақты елді мекенде немесе ауылдық округте іске асырылмайтын тауарлар шығаруды, қызметтер көрсетуді, жұмыстарды орындауды көздейтін жобалар да жаңа бизнес-идеяларға жатады);

      6) кәсіпкер – шағын кәсіпкерлік субъектісі, оның ішінде ісін жаңа бастаған жас кәсіпкер, ісін жаңа бастаған кәсіпкер;

      7) кешендi кәсiпкерлiк лицензия (франчайзинг) – айрықша құқықтар кешенiнiң құқық иеленушiсi оны басқа тұлғаға өтеулi негiзде пайдалануға беретiн кәсiпкерлiк қызмет;

      8) конкурстық комиссия – жергілікті атқарушы органдардың, қоғамдық бірлестіктердің, ғылыми-білім беру мекемелерінің өкілдері, салалық сарапшылар, өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары қатысатын, құрамында кемінде 5 (бес) адам бар алқалы-кеңесші орган (жергілікті атқарушы органдардың өкілі конкурстық комиссияның төрағасы бола алмайды);

      9) қаржы агенттігі – "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы;

      10) өтінім – осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларының талаптарына сәйкес қажетті құжаттар қоса берілген электрондық нысандағы өтініш;

      11) уәкілетті орган – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган;

      12) грант беру туралы шарт – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі, қаржы агенттігі және шағын кәсіпкерлік субъектісі арасында субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің веб-порталында (бұдан әрі – веб-портал) электрондық түрде жасалатын, талаптары бойынша кәсіпкерге жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға нысаналы грант берілетін үшжақты келісім;

      13) ісін жаңа бастаған кәсіпкер – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне мемлекеттік грант алу үшін жүгінген кезде дара кәсіпкер немесе заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген мерзімі 3 (үш) жылдан кем мерзімді құрайтын кәсіпкер (жұмыс істеп жатқан үлестес кәсіпкердің ағымдағы қызметінен өзгеше жаңа қызмет түрін құру шартымен ісін жаңа бастаған кәсіпкердің жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлермен үлестес болуына жол беріледі);

      14) ісін жаңа бастаған жас кәсіпкер – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне мемлекеттік грант алу үшін жүгінген кезде дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген мерзімі 3 (үш) жылдан кем мерзімді құрайтын, жасы 29-ға (қоса алғанда) дейінгі кәсіпкер (жасы ісін жаңа бастаған дара кәсіпкердің Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне жүгінген күнге айқындалады, жұмыс істеп жатқан үлестес кәсіпкердің ағымдағы қызметінен өзгеше жаңа қызмет түрін құру шартымен ісін жаңа бастаған жас кәсіпкердің жұмыс істеп жатқан жеке кәсіпкерлермен үлестес болуына жол беріледі);

      15) веб-портал – интернет желісінде орналастырылған, субсидиялаудың ақпараттық жүйесіне қолжетімділік беретін интернет-ресурс;

      16) жеке кабинет – пайдаланушының (кәсіпкердің, уәкілетті органның, ұлттық институттың, қаржы агенттігінің, Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің, конкурстық комиссияның) тізілімдегі дербес веб-парақшасы;

      17) жеке шот – субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде ашылатын, тізілімде тіркелген пайдаланушы туралы ақпаратты көрсететін, оны тану (сәйкестендіру) және оның жеке деректері мен баптауларына рұқсат беру үшін қажетті шот;

      18) көрсетілетін қызметтерді жеткізуші – мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі айқындайтын, субсидиялаудың ақпараттық жүйесіне қол жеткізуді және оны иеленуші ретінде сүйемелдеуді қамтамасыз ететін тұлға;

      19) электрондық өтінімдер тізілімі (бұдан әрі – тізілім) – өтінімдер, сондай-ақ пайдаланушылар туралы мәліметтердің жиынтығы және субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде көрсетілген өзге де мәліметтер;

      20) "электрондық үкімет" веб-порталы – нормативтік құқықтық базаны қоса алғанда, барлық шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосылуға арналған техникалық талаптарды беру жөніндегі қызметтерге және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесін білдіретін ақпараттық жүйе;

      21) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың анықтығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы.

3-тарау. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар берудің тәртібі мен шарттары

      11. Өз қызметін Бағдарлама шеңберінде жүзеге асыратын, Мемлекеттік гранттар беру қағидаларының 23-тармағына сәйкес осы конкурстық іріктеуге құжаттарды толық көлемде ұсынған кәсіпкерлер гранттар беруге арналған конкурстық іріктеуге қатысушы бола алады.

      12. Бағдарлама шарттарына сәйкес келетін әрбір кәсіпкер грант беруге арналған қолданыстағы шарттар болмаған кезде бір бизнес-жоба бойынша жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік гранттар беру мақсатындағы конкурстық іріктеуге қатысушы бола алады.

      Мыналар:

      1) берілетін мемлекеттік грант көлемінің кемінде 10 %-ы мөлшерінде оны іске асыруға арналған шығыстарды кәсіпкердің, оның ішінде бизнес-жобаға қатысатын жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүлікпен (талап халықтың әлеуметтiк осал топтары үшін міндетті болып табылмайды) қоса қаржыландыруы (ақша қаражатымен);

      2) жаңа жұмыс орындарын құру;

      3) кәсіпкердің бизнес-жобасында инфрақұрылымның болуы және/немесе жобаны іске асыру үшін жеткілікті инфрақұрылым құру көзделген инвестициялық жоспардың болуы жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған бизнес-жобаның міндетті шарттары болып табылады.

      13. Кәсіпкерлер жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік грант қаражатын мынадай мақсаттарға пайдаланады:

      1) тауарлар шығаруға немесе қызметтер көрсетуге қажетті негізгі құралдарды, шикізат пен материалдарды сатып алу;

      2) материалдық емес активтерді сатып алу;

      3) технология сатып алу;

      4) кешендi кәсiпкерлiк лицензияға (франчайзинг) құқықтарды сатып алу;

      5) зерттеу жұмыстарымен және/немесе жаңа технологияларды енгізумен байланысты шығыстар.

      Кәсіпкердің бизнес-жобаны іске асыру мерзімі грант беру туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап 18 (он сегіз) айдан аспайды.

      14. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік грант қаражатын:

      1) жылжымайтын мүлікті және/немесе жер учаскесін сатып алуға;

      2) жалдау ақысын төлеу ретінде;

      3) үлестес/байланысқан компаниялардан/тұлғалардан негізгі құралдарды/активтерді сатып алуға (көрсетілетін қызметтерді алуға/жұмыстарды орындауға);

      4) бұрын қолданыста болған негізгі құралдарды (жабдықтарды) сатып алуға пайдалануға болмайды.

      Кәсіпкердің жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік грант қаражатын игеруі жеке тұлғадан автокөлікті сатып алу жағдайларын қоспағанда, кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелген контрагент шотына қолма-қол жасалмайтын төлем арқылы жүзеге асырылады.

      15. Бір кәсіпкер үшін мемлекеттік грант сомасы 2 (екі) млн. теңгеден 5 (бес) млн. теңгеге дейін құрайды.

      16. Мынадай:

      1) қайта ұйымдастыру, тарату немесе банкроттық сатысындағы, сондай-ақ қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тоқтатыла тұрған;

      2) салықтар мен мемлекеттік бюджетке басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегі бар;

      3) қызметінің негізгі түрі жылжымайтын мүлікті жалға беру болып табылатын;

      4) мемлекеттік грант алуға өтінім берген кезде берілетін мемлекеттік грант көлемінің кемінде 10 %-ы мөлшерінде бизнес-жобаны іске асыруға арналған шығыстарды бірлесіп қаржыландыруын (ақша қаражатымен, бизнес-жобаға қатысатын жылжымалы/жылжымайтын мүлікпен) растамаған (халықтың әлеуметтiк осал топтарын қоспағанда);

      5) конкурсқа қатысушының кредиттік тарихына сәйкес қаржылық міндеттемелері бойынша мерзімі өткен берешегі бар кәсіпкерлерге гранттар берілмейді.

      17. Конкурс өткізу үшін Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі басшысының шешімімен гранттардың берілуіне үміткер кәсіпкерлердің өтінімдерін іріктеу жөнінде конкурстық комиссия құрылып, оның құрамы бекітіледі. Конкурстық комиссия қызметінің негізгі қағидаттары кәсіпкерлер үшін тең жағдайлар жасау, сондай-ақ оларға қойылатын талаптардың бірізділігі, ұсынылатын құжаттарды зерттеудің жан-жақтылығы мен толықтығы, қабылданатын шешімдердің объективтілігі болып табылады.

      18. Конкурстық комиссия төрағадан, төрағаның орынбасарынан және конкурстық комиссия мүшелерінен тұрады.

      Жергілікті атқарушы органдар мен қаржы агенттігінің өкілдері конкурстық комиссияға төраға бола алмайды.

      Конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық комиссия отырыстарын ұйымдастыруды жүзеге асырады, атап айтқанда, төрағамен келісу бойынша отырыстардың өткізілетін орнын, күнін және уақытын айқындайды, конкурстық комиссия мүшелерін алдағы отырыс туралы хабардар етеді, отырысты өткізу үшін қажетті материалдарды оның мүшелерінің назарына жеткізеді. Комиссия отырыстары бейнеконференцбайланыс режимінде өткізілуі мүмкін.

      Конкурстық комиссияның хатшысы оның құрамына кірмейді және шешім қабылдаған кезде оның дауыс беру құқығы болмайды.

      Конкурстық комиссияның отырысына конкурстық комиссия мүшелерінің жартысынан астамы қатысса, ол заңды деп есептеледі.

      Конкурстық комиссияның мүшелерінің жартысынан астамы дауыс берсе, конкурстық комиссияның шешімі қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, конкурстық комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

      19. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі конкурстық комиссияның жұмыс органы болып табылды, ол:

      1) осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес Бағдарламаның өңірлік үйлестірушінің ресми сайтында, сондай-ақ веб-порталда бизнес-идеяларды қаржыландыруға мемлекеттік гранттар беру мақсатында кәсіпкерлерді іріктеу үшін конкурс өткізу туралы хабарландыру жариялауды жүзеге асырады;

      2) Бағдарлама іске асырылатын бүкіл мерзімде кәсіпкерлерге гранттар түрінде мемлекеттік қолдау көрсету барысын өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жария етуді мерзімдік негізде қамтамасыз етеді;

      3) кәсіпкерлерге конкурсқа қатысу мәселелері және оны өткізуге қатысты бар мәселелер бойынша, гранттар беру шарттары мен тәртібі туралы консультация береді;

      4) осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына сәйкес кәсіпкерлерден конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер мен оларға қоса берілетін құжаттарды қабылдайды;

      5) конкурсты ұйымдастырады және өткізеді;

      6) кәсіпкерлерді грант беру немесе оны беруден бас тарту туралы хабардар етеді.

      20. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі гранттар беру жөніндегі жеке қаржыландыру жоспары (бұдан әрі – қаржыландыру жоспары) бекітілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде оны веб-порталда орналастырады.

      21. Өтінімдерді қабылдау кәсіпкердің тіркелген жері (заңды мекенжайы) бойынша жүзеге асырылады.

      22. Мемлекеттік гранттар мына шарттар сақталған жағдайда беріледі:

      1) "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тиісті грантты алуға өтінім беру.

      "Электрондық үкімет" веб-порталы мен субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің ақпараттық өзара іс-қимылы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады;

      2) өтінімді субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркеу;

      3) деректері субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің "Заңды тұлғалар" немесе "Жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер базаларымен ақпараттық өзара іс-қимылы нәтижесінде расталған кәсіпкердің субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде жеке шотының болуы.

      Субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде жеке шоттың болуы кәсіпкерге өтінімді субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркеуді өз бетінше жүзеге асыруға мүмкіндік береді, бұл жағдайда өтінім беру талап етілмейді және ол осындай тіркеу жүргізілген кезден бастап берілген болып есептеледі;

      4) есепке алу мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін, субсидиялаудың ақпараттық жүйесі мен мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйесінің ақпараттық өзара іс-қимылы нәтижесінде алынған, бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешектің жоқ екені туралы мәліметтерді растау;

      5) субсидиялаудың ақпараттық жүйесі мен "Зейнетақы мен жәрдемақы төлеудің орталықтандырылған деректер базасы" автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің ақпараттық өзара іс-қимылы нәтижесінде алынған өтініш берушінің халықтың әлеуметтік осал топтарына жататындығы туралы мәліметтерді растау (қажет болса);

      6) бизнес-жобаға қатысатын жылжымайтын мүлікпен қоса қаржыландыруды растау мақсатында – субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесімен және "Жылжымайтын мүлік тіркелімі" мемлекеттік деректер базасымен ақпараттық өзара іс-қимылы нәтижесінде расталған, кәсіпкерде жер пайдалану және (немесе) жеке меншік құқығындағы жер учаскесі(лері)нің немесе өзге де жылжымайтын мүліктің болуы (халықтың әлеуметтік осал топтарын қоспағанда);

      7) бизнес-жобаға қатысатын жылжымалы мүлікпен бірлесіп қаржыландыруды растау мақсатында – субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің ауыл шаруашылығы техникасының мемлекеттік тізілімімен және/немесе "Автомобиль" деректер базасымен ақпараттық өзара іс-қимылы арқылы расталған, кәсіпкерде жылжымалы мүліктің болуы (халықтың әлеуметтік осал топтарын қоспағанда).

      Конкурсқа қатысу үшін кәсіпкер тек бір өтінім беруге құқылы. Өтінімдер конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген мерзімдерде қабылданады.

      23. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік гранттарды алуға үміткер кәсіпкерлер өтінімге PDF форматындағы құжаттардың мынадай сканерленген көшірмелерін қоса береді:

      1) басшының қолымен және өтініш берушінің мөрімен расталған, өтінім беру кезіндегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы анықтама (бар болса);

      2) Бағдарламаның және (немесе) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысымен бекітілген Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкердің оқудан өткенін растайтын, ескіру мерзімі 2 (екі) жылдан аспайтын құжат (бар болса);

      3) берілетін мемлекеттік грант көлемінің кемінде 10 %-ы мөлшерінде бизнес-жобаны іске асыруға арналған шығыстарды (бизнес-жобаға қатысатын ақша қаражатымен, жылжымалы/жылжымайтын мүлікпен) қоса қаржыландырудың болуын растайтын құжаттар, кәсіпкердің ағымдағы шотында ақша қаражатының болуы туралы банктік шоттан үзінді көшірме немесе бизнес-жобаға қатысатын жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалау құнын растайтын құжаттар (халықтың әлеуметтік осал топтарын қоспағанда);

      4) өтінім берушіде халықтың әлеуметтік осал топтарына жатқызу мәртебесінің бар екенін растайтын құжат (ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылы нәтижесінде мәліметтер түспеген жағдайда);

      5) кәсіпкердің экономиканың басым секторларында қызметті жүзеге асыруы туралы мәліметтері бар жеке кәсіпкерді тіркеу туралы хабарламаның көшірмесі (ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылының нәтижесінде мәліметтер түспеген жағдайда).

      24. Кәсіпкер туралы мәліметтер, оның ішінде заңды тұлғаны тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік және (немесе) жеке кәсіпкерді тіркеу туралы хабарлама, заңды тұлғаның/жеке кәсіпкердің қызмет түрлері туралы мәліметтер, тарату, қайта ұйымдастыру немесе банкроттық сатылары туралы, сондай-ақ қызметтің тоқтатылғаны туралы мәліметтер, бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша қарыздың бар/жоқ болуы туралы мәліметтер, жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүліктің болуы туралы мәліметтер, кредиттер (қарыздар) бойынша берешек туралы мәліметтер "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден автоматты түрде айқындалады.

      25. Веб-портал (бұдан әрі – жеке кабинет) арқылы тізілім деректеріне қолжетімділік беру үшін:

      1) кәсіпкерлердің, Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің, қаржы агенттігінің, уәкілетті органның (бұдан әрі – пайдаланушылар) субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде өз бетінше тіркелуі үшін ЭЦҚ-сы болуға тиіс;

      2) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі жыл сайын көрсетілетін қызметтерді жеткізушіге ЭЦҚ-сы бар өз жұмыскерлерінің өзектілендірілген тізімдерін жібереді.

      Жеке кабинетте тіркелу үшін пайдаланушылар мына мәліметтерді көрсетеді:

      1) жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), тегі, аты және әкесінің аты (бар болса);

      2) заңды тұлғалар үшін – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), толық атауы; бірінші басшының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) және ЖСН;

      3) байланыс деректері (пошталық мекенжайы, телефоны, электрондық пошта мекенжайы);

      4) екінші деңгейдегі банктегі банктік шоттың деректемелері.

      Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде пайдаланушы бір жұмыс күні ішінде жеке кабинетке енгізілген жеке шоттың деректерін өзгертеді.

      Субсидиялаудың ақпараттық жүйесіне қол жеткізу уәкілетті органға тұрақты түрде онлайн-режимде өтеусіз негізде беріледі.

      Уәкілетті орган жыл сайын субсидиялаудың ақпараттық жүйесіне қолжетімділігі бар көрсетілетін қызметтерді жеткізушіге дербес деректерді қорғау жөніндегі талаптарға сәйкес жауапты тұлғалардың тізімін жібереді.

      Өтінімді қалыптастыру және тіркеу жеке кабинетте мынадай тәртіппен жүргізіледі:

      1) осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларының 22-тармағы 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларының талаптарын субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің тексеруі үшін қажетті мәліметтер енгізіле отырып, өтінім қалыптастырылады;

      2) өтінім кәсіпкердің ЭЦҚ қол қоюы арқылы субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркеледі және өңірлік үйлестірушінің жеке кабинетінде қолжетімді болады.

      Егер өңірлік үйлестіруші өтінімді қабылдаған кезге дейін тіркелген өтінімде қатенің болуы анықталған жағдайда, кәсіпкер қайтарып алу себебін көрсете отырып, өтінімді қайтарып алуға құқылы.

      Кәсіпкер Бағдарламаға қатысу үшін өтінімді дайындау және құжаттарды жинау мәселелері бойынша консультациялық қолдау алу үшін Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне жүгінеді.

      26. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі кәсіпкер өтінімді тіркеген кезден бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде тиісті хабарламаға ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, қол қою арқылы оның қабылданғанын растайды. Бұл хабарлама кәсіпкердің жеке кабинетінде қолжетімді болады.

      27. Кәсіпкер құжаттар топтамасын толық ұсынбаған не анық емес деректерді немесе Бағдарламаның талаптарында белгіленген нысандарға сәйкес келмейтін құжаттарды ұсынған жағдайда, Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі ұсынылған құжаттар бойынша нақты кемшіліктерді көрсете отырып, ұсынылған құжаттарды кәсіпкерге қайтарады.

      28. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі өтінімдерді қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде:

      1) субсидиялаудың ақпараттық жүйесі арқылы кәсіпкерлердің мақұлданған өтінімдерінің тізбесін қалыптастырады;

      2) ақпараттық жүйе арқылы осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша күн тәртібін, күнін, уақытын көрсете отырып, кәсіпкерлік субъектілерінің өтінімдерін іріктеу жөніндегі конкурстық комиссия отырыстарының кестесін қалыптастырады.

      Кәсіпкерлердің жобалары бойынша таныстырылым және дауыс беру күні, уақыты және орны туралы автоматты түрде хабарлама кесте қалыптастырылғаннан кейін өтінімдері мақұлданған өтінімдер тізбесіне енгізілген барлық кәсіпкерлерге жіберіледі;

      3) субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде конкурстық комиссия мүшелерінің авторландырылуын қамтамасыз етеді;

      4) мәлімделген жобаларды мақұлдау/мақұлдамау бойынша шешім қабылдау үшін конкурстық комиссияның мүшелеріне мақұлданған өтінімдерді және кәсіпкердің электрондық құжаттамасын қарау қажеттігі туралы хабарлама жібереді.

      29. Бюджет қаражаты болған жағдайда конкурс жылына кемінде 2 (екі) рет өткізіледі.

      30. Кәсіпкер өзінің бизнес-жобасын конкурстық комиссияның отырысында, оның ішінде бейнеконференцбайланыс арқылы таныстырады.

      31. Конкурстық комиссия Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына сәйкес:

      1) ұсынылған құжаттардың толықтығы мен анықтығы тұрғысынан мәлімделген жобаны қарауды;

      2) осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 4-қосымшада көрсетілген бизнес-идеялар шеңберінде кәсіпкерді бағалау өлшемшарттарына сәйкес әрбір мәселе бойынша балдарды қою әдісімен дауыс беруді;

      3) осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінімдерді іріктеу жөніндегі конкурстық комиссия отырысының хаттамасына қол қоюды жүзеге асырады, онда конкурстық комиссияның әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелері және оның қорытынды шешімі көрсетілген.

      Кәсіпкерлерді іріктеу кезінде конкурстық комиссия мүшелерінің дербес дауыс беруі жөніндегі ақпарат жария етуге жатпайды.

      Конкурстық комиссия өтінімдерді зерделеу кезінде Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі арқылы тиісті мемлекеттік уәкілетті органдардан, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалардан өтінімде көрсетілген мәліметтердің шындыққа сәйкестігі туралы ақпаратты сұратады.

      32. Конкурстық өтінімдерді қарау кезінде конкурстық комиссия мынадай өлшемшарттар негізінде (оның ішінде осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 4-қосымшада көрсетілген кәсіпкердің бизнес-жобасын бағалаудың өлшемшарттарын басшылыққа ала отырып) жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік грант берудің мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды:

      1) бизнес-идеялардың жаңашылдығы (талап халықтың әлеуметтiк осал топтары үшін міндетті болып табылмайды);

      2) бизнес-жобаның бәсекеге қабілеттілігі (нарықтық қажеттілікті пысықтау – маркетингтік талдау);

      3) бизнес-жобаның қолданысқа енгізуге дайындығы (өндірісті ұйымдастыру мәселесін пысықтау, жобаны орналастыру үшін үй-жайдың, өткізу нарығының болуы, өндірісті іске қосу үшін жобаның дайындық деңгейі).

      Бұл ретте, бизнес-идеяның жаңашылдығы өлшемшартына:

      нақты елді мекенде немесе ауылдық округте бұрын сатылмаған тауарларды шығаруды, қызметтерді көрсетуді, жұмыстарды орындауды;

      нақты елді мекенде немесе ауылдық округте жаңа немесе жетілдірілген технологияларды қолдануды көздейтін жобалар жатады.

      33. Конкурстық комиссия отырысының хаттамасы веб-портал арқылы қалыптастырылады, конкурстық комиссияның мүшелері, хатшысы және конкурстық комиссияның төрағасы ЭЦҚ арқылы қол қояды.

      Конкурстық комиссияның хаттамасына қол қою кезінде өтінімдерді беру кезектілігіне сәйкес Қаржыландыру жоспарында бюджет қаражатының көлемін автоматты түрде резервілеу жүргізіледі.

      34. Конкурстық комиссияның отырысы хаттамасының қолданылу мерзімі – конкурстық комиссияның шешімі қабылданған күннен бастап 9 (тоғыз) ай.

      35. Жобаны бағалау үшін оған балл беру осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 4-қосымшада көрсетілген кәсіпкердің жобасын бағалау өлшемшарттарын негізге ала отырып жүзеге асырылады.

      36. Кәсіпкердің бір жобасы бойынша конкурстық комиссияның мүшесі беретін ең жоғары балл 40 (қырық) балды құрайды. Халықтың әлеуметтiк осал топтарына жататын кәсіпкерлердің бизнес-жобалары бойынша ең жоғары балдың қосындысы осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 4-қосымшаға сәйкес міндетті емес талаптар/өлшемшарттар бойынша балдар шегеріле отырып белгіленеді.

      37. Дауыс берудің қорытындысы бойынша конкурстық комиссияның мүшелері қойған балдар саны қосылып, конкурстық комиссияның қорытынды шешімі айқындалады.

      38. Егер жоба конкурстық комиссияның дауыс берген мүшелерінің мүмкін болатын ең көп балдары қосындысының 70 %-ынан астамын жинаған жағдайда, жобаны конкурстық комиссия мақұлдаған болып есептеледі.

      39. Конкурстық комиссия мүшелері мәлімделген жобаны қарау кезінде дискрециялық тәсілді басшылыққа ала алмайды. Жобаны қарау мерзімі 2 (екі) жұмыс күнін құрайды. Конкурстық комиссия мүшесі дауыс бермеген жағдайда, оның балы кәсіпкердің пайдасына ең жоғары қосынды бойынша есепке алынады.

      40. Хаттама бекітілгеннен кейін кәсіпкерлерге веб-порталда тіркелу кезінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына тиісті хабарлама жіберіледі. Бұл ретте, уәкілетті орган хаттаманы веб-портал арқылы тұрақты негізде, ал қаржы агенттігі мен кәсіпкер – хаттамаға қол қойылғаннан кейін ғана қарайды.

4-тарау. Мемлекеттік гранттарды беру тетігі

      41. Веб-портал арқылы өткізілген конкурс нәтижелері бойынша Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі:

      1) грант беру туралы электрондық шартты қалыптастырады және оны конкурстық комиссияның хаттамасы бекітілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігіне келісуге жібереді;

      2) қаржы агенттігі мемлекеттік грантты беру туралы шарттың жобасын келіскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде кәсіпкермен, қаржы агенттігімен грант беру туралы шартқа қол қоюды қамтамасыз етеді.

      42. Мемлекеттік гранттарды мемлекет Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі арқылы мемлекеттік гранттар беруге арналған кәсіпкерлердің өтінімдерін іріктеу бойынша өткізілетін конкурстардың қорытындылары бойынша береді.

      43. Грант беру туралы шарт жасалғаннан кейін Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі кәсіпкерге оның есептік банктік шотына ақша қаражатын аударуды жүзеге асырады. Грант қаражатын жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлғаның шотына аударуға болмайды.

      44. Грант беру туралы шартқа қосымша келісімдерді шарт тараптары веб-портал арқылы жасайды.

      45. Кәсіпкер грантты нысаналы мақсаты бойынша пайдалануға және грант беру туралы шарттың талаптарын орындауға міндетті.

5-тарау. Жобалардың іске асырылуын мониторингтеу

      46. Осы Мемлекеттік гранттар беру қағидалары шеңберінде кәсіпкерлер жобаларының іске асырылуын мониторингтеу функцияларын жүзеге асыру үшін қаржы агенттігі кәсіпкерден барлық қажетті құжаттар мен ақпаратты, оның ішінде коммерциялық және банктік құпияны құрайтын ақпаратты сұрата алады, жобаны іске асыру орнына бару арқылы мониторингті жүзеге асырады.

      47. Мемлекеттік гранттар беру қағидалары шеңберінде жобалардың іске асырылуын мониторингтеуді кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті қаржылай қолдау бағдарламалары шеңберінде іске асырылатын жобаларға мониторинг жүргізу қағидалары негізінде қаржы агенттігі жүзеге асырады.

      Қаржы агенттігінің функцияларына:

      1) гранттың нысаналы пайдаланылуын мониторингтеу;

      2) грантты алған күннен бастап 1 (бір) жыл өткеннен кейін кәсіпкерлердің бизнес-жобаларды орындауы бойынша қызметін мониторингтеу;

      3) кәсіпкердің жаңа жұмыс орындарын құру жөніндегі шарттарды орындауын мониторингтеу;

      4) кәсіпкердің грант беру туралы шарт талаптарын орындауын мониторингтеу жатады.

      48. Мониторинг шеңберінде қаржы агенттігі:

      1) веб-порталда грант алушылардың тізілімін жүргізеді;

      2) кәсіпкерлер алған қаражаттың нысаналы пайдаланылуына мониторинг жүргізеді және Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне кәсіпкерлердің бизнес-жобаларды іске асыруы туралы есеп береді.

      49. Қаржы агенттігі кәсіпкердің грант қаражатын нысаналы пайдаланбағанын не жобаның және/немесе кәсіпкердің мемлекеттік гранттар беру талаптарына және/немесе конкурстық комиссияның шешіміне және/немесе грант беру туралы шарт талаптарына сәйкес келмейтінін не кәсіпкердің жұмыс орындарының санына қол жеткізу бойынша міндеттемелерді орындамағанын анықтаған жағдайда, қаржы агенттігі Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісін және конкурстық комиссияны веб-портал арқылы хабардар етеді.

      Қаржы агенттігі ұсынған ақпарат негізінде конкурстық комиссия ақпаратты алған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде анықталған ескертулерді жою үшін қосымша уақыт беру не кәсіпкермен жасалған нысаналы грант беру туралы шартты бұзу туралы шешім қабылдайды, содан кейін өзінің шешімі туралы Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісін және қаржы агенттігін веб-портал арқылы хабардар етеді.

      50. Конкурстық комиссия кәсіпкермен жасалған грант беру туралы шартты бұзу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі веб-порталда көрсетілген шартты бұзады және нысаналы пайдаланылмаған мемлекеттік грант қаражатын Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен қайтару жөніндегі іс-шаралар жүргізеді. Грант қаражаты бір бөлігіның нысаналы пайдаланылмауы анықталған жағдайда, конкурстық комиссияның тиісті шешімі бойынша грант қаражатын грант қаражатының нысаналы пайдаланылмаған сомасына ғана қайтаруға жол беріледі.

  "Бизнестің жол картасы-2025"
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға
мемлекеттік гранттар
беру қағидаларына
1-қосымша

Конкурс өткізу туралы хабарландыру

      Конкурсты ұйымдастырушы:___________________________________

      электрондық пошта мекенжайы: _____________________;

      байланыс телефоны ___________________________

      Конкурстың нысанасы: "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, жас кәсіпкерлерге (өз бизнесін құруға) мемлекеттік гранттар беру.

      Конкурс нысанасы: ашық конкурс.

      Конкурсқа қатысу үшін өтінімдер беру орны: субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің веб-порталы.

      Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: конкурсқа қатысу үшін үміткерлер бекітілген нысан бойынша электрондық өтінім мен конкурстық құжаттаманың толық пакетін ұсынады.

      Өтінімдерді ұсыну мерзімдері: 20__ жылғы "____" ____________ бастап 20__жылғы "__" ______ дейін.

      Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен өтінімдер қабылданбайды.

      Осы хабарландырумен және конкурстық құжаттамамен Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің ресми сайтында танысуға болады: _______________.

  "Бизнестің жол картасы-2025"
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға
мемлекеттік гранттар
беру қағидаларына
2-қосымша

      Нысан

Жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік грант беруге арналған конкурстық іріктеуге қатысуға өтінім

  _____________________ облысының
  (республикалық маңызы бар қаланың,
  астананың) _______________________
  ________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Ұсынылған материалдарды қарауды сұраймын және жаңа бизнес-идеяларды іске асыру (өз бизнесін құру) үшін шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік гранттар беру үшін конкурстық іріктеуге қатысатынымды мәлімдеймін.

      1. Өтінім беруші туралы мәліметтер:

      заңды тұлға үшін:

      атауы ________________________________________________________

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН) _____________________

      басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _______________________

      басшының жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) _____________

      мекенжайы ___________________________________________________

      телефон (факс) нөмірі__________________________________________

      жеке тұлға, дара кәсіпкер үшін:

      атауы _____________________________________________________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)______________________________

      ЖСН ______________________________________________________

      жеке басын куәландыратын құжат:

      нөмірі _______________________________________________________

      кім берді ____________________________________________________

      берілген күні ___________________________________________________

      мекенжайы ____________________________________________________

      телефон (факс) нөмірі__________________________________________

      Жеке тұлға, дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама:

      орналасқан жері ________________________________________________

      хабарлама күні ________________________________________________

      2. Шағын кәсіпкерлік субъектісінде екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шоттың болуы туралы мәліметтер:

      Банк деректемелері:_____________________________________________

      Банктің атауы:__________________________________________

      БСК __________________________________________________________

      ЖСК _________________________________________________________

      БСН _________________________________________________________

      Кбе __________________________________________________________

      3. Сұратылатын ақша қаражаты, барлығы, мың теңге ______________;

      оның ішінде жылдар бойынша:

Р/с

Жыл

Сома, тг

12      Мынаны:

      1) бұрын берілген кредиттер (қарыздар) бойынша мерзімі өткен берешегім жоқ екенін;

      2) осы өтінімде қамтылған мәліметтер, сондай-ақ Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі талап еткен барлық құжаттар Бағдарлама шеңберінде мемлекеттік гранттар беру үшін ғана ұсынылғанын растаймын.

      Мен:

      1) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің алғаш талап етуі бойынша осы өтінімді қарау шеңберінде талап етілген банктік және коммерциялық құпияны қамтитын кез келген ақпарат пен құжаттарды ұсынуға және ашуға;

      2) өтінімде көрсетілген деректер өзгерген жағдайда, Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісін дереу хабардар етуге кепілдік беремін.

      Мен:

      1) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі мен конкурстық комиссияның ұсынылған мәліметтерге тексеру жүргізуіне жол берілетінімен;

      2) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің көрсетілген деректердің анықтығын тексермеуіне жол берілетінімен;

      3) көрсетілген деректер мен ақпараттың анық еместігі анықталған жағдайда, осы өтінім оны қараудың кез келген кезеңінде қабылданбайтындығымен;

      4) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің осы өтінімде көрсетілген мәліметтерді, ақпаратты және кәсіпкер ұсынған құжаттарды мүдделі үшінші тұлғаларға (Бағдарлама шеңберінде ақпарат алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген), сондай-ақ кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға ұсынуға құқылы екенімен;

      5) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің кәсіпкер өзі туралы хабарлаған кез келген ақпаратты тексеру құқығын өзіне қалдыратынымен, ал кәсіпкер ұсынған құжаттар мемлекеттік грант ұсынылмаса да, Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінде сақталатынымен;

      6) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің осы өтінімді қарауына қабылдауымен, сондай-ақ кәсіпкердің ықтимал шығыстары (нысаналы грант алу үшін қажетті құжаттарды ресімдеуге) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің нысаналы грант беру немесе кәсіпкер шеккен шығасыларды өтеу міндеттемесі болып табылмайды екенімен келісемін.

      "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған конкурстың шарттарымен және мемлекеттік гранттар беру қағидаларымен таныстым.

      Ұсынылған ақпараттың анықтығын растаймын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анық емес мәліметтер ұсынғаным үшін жауапкершілік туралы хабардармын және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға, сондай-ақ дербес деректер мен өзге де ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, жүктеп шығаруға және пайдалануға келісім беремін.

      Өтінім беруші қол қойып, 20__ жылғы "__" ______ сағат 00:00-де жіберді:

      ЭЦҚ деректері

      ЭЦҚ қойылған күні мен уақыты

      Өтінімді қабылдау туралы хабарлама:

      Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі 20 __ жылғы "__" сағат 00:00-де қабылдады:

      ЭЦҚ деректері

      ЭЦҚ қойылған күні мен уақыты

  Жаңа бизнес-идеяларды
іске асыру үшін мемлекеттік
грант беруге арналған
конкурстық іріктеуге
қатысуға өтінімге
қосымша

      Нысан

Жоба туралы мәліметтер

      1. Жалпы ақпарат:

      жобаның атауы________________________________________________;

      жобаның қысқаша сипаттамасы__________________________________;

      жобаны іске асыру орны________________________________________;

      жобаны іске қосу күні_______________________________________;

      қызметтің бейінді бағыты (*жоба облыс орталықтарында, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент және Семей қалаларында іске асырылған жағдайда толтырылады) __________;

      өнімді/көрсетілетін қызметті пайдаланушылардың нысаналы аудиториясы ________________________;

      жер учаскесінің және/немесе үй-жайдың болуы (жалға алу немесе жеке меншік) ________________________;

      учаскенің және/немесе үй-жайдың кадастрлық нөмірі (бар болса)__________;

      қажетті жабдықтың/қосалқы материалдардың болуы (бар болса тізбелеу): __________________.

      Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ) бойынша кәсіпкердің қызметі туралы деректер:

      секциясы: ___________________________________________________;

      бөлімі: ______________________________________________________;

      тобы: _______________________________________________________;

      сыныбы: ____________________________________________________;

      кіші сыныбы: ________________________________________________.

      2. Жобаны/өнімді нарыққа ілгерілету стратегиясы:

      өнім нарығының көлемі мен сыйымдылығы, жоба іске асырылатын саланың қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын талдау_________________________________;

      ұсынылатын өнім иеленуге қабілетті нарықтың әлеуетті үлесін негіздеу __________;

      зерттелетін нарықтардағы негізгі үрдістер, күтілетін өзгерістер ________________;

      өнімді әлеуетті тұтынушылармен уағдаластықтардың болуы және өнімді сатып алуға дайындығын растайтын құжаттар (ниеттер хаттамалары, алдын ала жеткізу шарттары, жеткізу шарттары) ______________________________________________________________;

      осы нарықта өнімді табысты өткізуге елеулі ықпал етуді қамтамасыз ететін факторлардың болуы (баға саясаты, өнімнің техникалық сипаттамалар бойынша артықшылығы, нарықтағы беделі, контрагенттермен қарым-қатынасы, еңбек ұжымы, өнімнің қатардағы емес сапасы, географиялық және өзге де ерекшеліктері) ___________________;

      жасалатын өнімнің бәсекелік артықшылықтары, техникалық-экономикалық сипаттамаларын аналогтармен салыстыру (техникалық және құндық сипаттамалары бойынша баламалы шешімдерге салыстырмалы талдау келтіріледі (аналогтармен салыстыра отырып, тауарларды, көрсетілетін қызметтерді өндіру үшін ұсынылатын техникалық деңгейі мен құны, ақпарат көзіне сілтемелер):

Көрсеткіштер атауы Көрсеткіштердің мәні
ұсынылатын үлгі № 1 аналог № 2 аналог
      3. Жоба командасы:

      жалдамалы қызметкерлер саны______________________________;

      кәсіпкерлік қызмет саласындағы және іске асыру жоспарланып отырған саладағы жұмыс тәжірибесі (тиісті құзыреттің, шеберліктің, дағдылардың немесе білімнің болуы) _______________________________________.

      4. Жобаны іске асыру:

      жобаның өтелу мерзімі, ай ______________________________;

Шығыстардың түрлері

Шығыстар баптарының атауы

Шығыстар сомасы, мың теңге

Меншікті қаражатГрант қаражатыБарлығы:      5. Жоба бойынша күтілетін экономикалық әсер:

      5.1 өтінім берілген күнге ақпарат:

Басшыны қоспағанда, жұмыс істеп тұрған жұмыс орындарының саны, адам


Алдыңғы қаржы жылындағы салық түріндегі түсімдер сомасы, мың теңге


      5.2 болжамды ақпарат:

Жылдар

Болжам

4 жыл
Бойынша қосындысы

ағымдағы жыл

1-ші жыл

2-ші жыл

3-ші жыл


Құрылатын жаңа жұмыс орындарының саны, адам-

-


Салықтар түріндегі жаңа түсімдердің сомасы, мың теңге


Таза пайда, мың теңге


      6. Тәуекелдерді басқару:

Тәуекел түрлері

Тәуекелдің басталу ықтималдығы

Тәуекелді реттеу тәсілдері

Мүліктік (өндірістік және қаржылық қызметті жүзеге асыру процесінде кәсіпорынның өз мүлкінің бір бөлігін жоғалту, оның бүлінуі және толық табыс алмау ықтималдығы)Маркетингтік (тауарды сату көлемінің немесе бағасының төмендеуіне байланысты толық пайда алмау ықтималдығы)Салалық (саланың экономикалық жай-күйінің өзгеруі нәтижесінде борышкердің өз міндеттемелерін орындамауы салдарынан шығындардың ықтималдығы)      7. Ұсынылған құжаттар туралы мәліметтер:

Р/с №

Құжаттың атауы

Электрондық файлдың атауы (.pdf форматында)

1

2

3

1

Кәсіпкердің Бағдарлама және/немесе Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" бағдарламасы курстарында қысқа мерзімді оқудан өткенін растайтын құжат (бар болса)


2

Кәсіпкердің шотында ұсынылатын мемлекеттік грант көлемінен кемінде 10 % ақша қаражатының болуы туралы банктік шоттан үзінді көшірме немесе жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалау құнын растайтын құжаттар


      8. Қосымша мәліметтер:

      1) бизнес-жобаның бәсекеге қабілеттілігін сипаттаңыз (нарықтық қажеттілікті пысықтау – маркетингтік талдау) (жобаны бағалау өтінімде көрсетілген деректерге негізделуге тиіс);

      2) Сіздің пікіріңіз бойынша бизнес-жобаның енгізуге дайындығын сипаттаңыз (өндірісті іске қосу үшін жобаның дайындық деңгейі);

      3) жобаны іске асырудан қандай экономикалық пайда бар екенін сипаттаңыз;

      4) Сіздің ойыңызша осы жоба бойынша өтелу мерзімі жобаны тиімді басқару үшін қаншалықты жеткілікті екенін сипаттаңыз;

      5) осы жоба бойынша жаңа жұмыс орындарын есептеу кезінде нені басшылыққа алғаныңызды, бұл сан қажетті нәтижелерге қол жеткізуге сәйкес келетіндігін сипаттаңыз;

      6) осы жобаны іске асыру үшін кәсіпкердің жұмыс тәжірибесін оның мақсатқа қол жеткізу үшін сәйкестігі бөлігінде сипаттаңыз;

      7) Сіздің ойыңызша, жобаны іске асырудан таза пайда алу қаншалықты тұрақты болатынын сипаттаңыз (жобаны іске асыруға маусымдылықтың, мереке күндерінің әсер етуіне байланысты бағаланады);

      8) тәуекелдер (экономикалық, маркетингтік) туындаған жағдайда, жобаны басқа салаға қайта бағдарлау бойынша жоспарланып отырған іс-әрекеттеріңізді сипаттаңыз (бағалау кезінде өтінімде көрсетілген деректерді басшылыққа алу, сондай-ақ жобаның бағыттылығына сүйену қажет);

      9) жобаны іске асыру үшін өткізу нарықтарын, әлеуетті сатып алушыларды іздеу бойынша бар әзірлемелерді немесе әлеуетті тапсырыс берушілермен алдын ала уағдаластықтарды сипаттаңыз;

      10) бизнес-идеяның жаңашылдығын сипаттаңыз (бірегейлігі, қолданушылығы, пайдалылығы, іске асыру мүмкіндігі, аналогтарының болуы) (мүгедектер үшін қолданылмайды).

      9. Қосымша ақпарат:

      Жобаны іске асырудың соңына қарай негізгі жоспарлы экономикалық көрсеткіштер (өндіріске арналған шығыстар, пайда, таза пайда, шығарылатын өнімнің рентабельділігі), Excel форматындағы көрсеткіштердің есебін қоса беру.

      Excel форматында кесте түріндегі есептерді қоса бере отырып, айлар бойынша бөліністе табыстардың, шығыстардың, ақша қозғалысының жоспар-болжамының есебі. Табыстардың қызмет түрлері бойынша таратып жазылған, шығындардың шығындар баптары бойынша таратып жазылған есебі.

  "Бизнестің жол картасы-2025"
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға
мемлекеттік гранттар
беру қағидаларына
3-қосымша

      Нысан

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттардың берілуіне үміткер шағын кәсіпкерлік субъектілерінің өтінімдерін іріктеу жөніндегі конкурстық комиссия отырыстарының кестесі

Р/с №

Кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Бизнес-жобаның атауы (қысқаша сипаттамасы)

Бизнес-жобаны іске асыру орны

Гранттың сұратылатын сомасы, теңге

Конкурстық комиссия отырысын өткізу күні мен уақыты  "Бизнестің жол картасы-2025"
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға
мемлекеттік гранттар
беру қағидаларына
4-қосымша

Кәсіпкер жобасын бизнес-идеялар шеңберінде бағалау өлшемшарттары

Р/с №

Өлшемшарт атауы

Сипаттамасы мен салмағы

1.

Бизнес-жобаның жаңашылдығы (талап халықтың әлеуметтiк осал топтары үшін міндетті болып табылмайды)

Балдар қосындысы

2.

Бизнес-жобаның тиімділігі

Балдар қосындысы

3.

Даярлық дәрежесі

Балдар қосындысы

4.

Меншікті инфрақұрылымның болуы

2 балл – жобаны іске асыру үшін талап етілетін меншікті инфрақұрылымның болуы;
1 балл – бизнес-жобада оны іске асыру үшін жеткілікті инфрақұрылымды құру көзделеді.

5.

Кәсіпкердің бизнес-жобаны іске асыруға арналған шығыстарды қоса қаржыландыруы (ақша қаражатымен, бизнес-жобаға қатысатын жылжымалы/жылжымайтын мүлікпен) (талап халықтың әлеуметтiк осал топтары үшін міндетті болып табылмайды)

2 балл – 20 %-дан жоғары;
1 балл – 10 %-дан 20 %-ға дейін.

6.

Жобаның аналогтармен салыстырғандағы артықшылықтары

Бар – 1 – 2 балл/жоқ – 0 балл

7.

Жобаның экономикалық орындылығы

Балдар қосындысы

      1) Бизнес-жобаның жаңашылдығын бағалау

Бизнес-жоба жаңашылдығының өлшемшарттары

Балдар

Жобаның өзектілігі мен бірегейлігі (бизнес-жобаны іске асыру өңірінде аналогтардың болмауы)

2 балл – аналогтардың болмауы;
1 балл – аналогтары бар, алайда бизнес-жобаны іске асыру бағыты жаңа және өңір үшін перспективалы.

Жобада ұсынылатын шешімдердің жаңашылдығы (өткізу арналары, маркетингтік стратегия құру, өнімнің материалы/өндіру тәсілі)

2 балл – сәйкес келеді;
1 балл – ішінара сәйкес келеді;
0 балл – сәйкес келмейді.

Жобаның технологиялық деңгейі (технологиялық жарақтандырудың болуы)

2 балл – жобада заманауи технологиялар қолданылады;
1 балл – бар;
0 балл – жоқ.

Өндірілетін тауарға/көрсетілетін қызметке патенттің болуы (зияткерлік меншік объектісінің болуы)

2 балл – бар;
0 балл – жоқ.

Бизнесті кеңейту перспективасы (оның ішінде нарыққа өнімді немесе бизнес-процесті ілгерілету стратегиясының болуы, нарық қажеттілігінің болуы, қаржыландыруға жеке капиталды тарту перспективасы).

2 балл – сәйкес келеді;
1 балл – ішінара сәйкес келеді;
0 балл – сәйкес келмейді.

ЖИЫНЫ

Балдар қосындысы

      2) Бизнес-жобаның тиімділігін бағалау

Тиімділік өлшемшарттары

Балдар

Бизнес-жобаның өтелу мерзімі

2 балл – 3 жылдан аспайды;
1 балл – 3 жылдан асады;
0 балл – 7 жылдан асады.

Бизнес-жобаның бәсекеге қабілеттілігі (бәсекеге қабілетті артықшылықтардың болуы)

Бар – 1 – 2 балл/жоқ – 0 балл

Бір өнім берушіге не сатып алушылардың шағын тобына тәуелділік

Жоқ – 1 – 2 балл/Иә – 0 балл

Тауарды/негізгі құралдарды/шикізат пен материалдарды жеткізу/қызметтер көрсету/жұмыстарды орындау/технологияларды/
франшизаларды/патентті және т.б. сатып алу шарттарының/келісім шарттарының болуы

2 балл – бар;
1 балл – жоқ.

Бизнес-жобаны іске асыру үшін жеке үй-жайдың болуы

2 балл – бар;
1 балл – жалға алынатын үй-жай.

ЖИЫНЫ

Балдар қосындысы

      3) Бизнес-жобаның даярлық деңгейін бағалау

Бағалау өлшемшарттары

Балдар

Өткізу нарығының болуы және бизнес-жобаның ұсынылатын нәтижелерін коммерцияландыру мүмкіндігі

2 балл – қажеттілік пен өнімді нарыққа ілгерілету арналары бар;
1 балл – нарықтағы бәсекелестік тұрғысынан қажеттілік деңгейі төмен, ілгерілету арналары тиімсіз;
0 балл – жоқ.

Білікті мамандар командасының болуы

2 балл – бар;
0 балл – жоқ.

Жобаларды іске асырудағы тәжірибенің болуы

2 балл – 3 жылдан артық;
1 балл – 3 жылға дейін.

Бизнесті әртараптандыру (тәуекелдер (экономикалық, маркетингтік) туындаған жағдайда, жобаны басқа салаға қайта бағдарлау мүмкін бе).

2 балл – мүмкін;
1 балл – барынша аз;
инвестициялармен мүмкін;
0 балл – мүмкін емес.

Жобаның құны (бизнес-жобаны толық аяқтауға меншікті және тартылған капиталдың жеткіліктілігі, салыстырмалы талдау жүргізу)

2 балл – жеткілікті, көрнекі салыстырмалы талдау бар;
1 балл – жоба қосымша қаражат тартуды талап етеді, бұл ретте бизнес-жобада тартудың әдістері мен көздері ашып көрсетіледі.

ЖИЫНЫ

Балдар қосындысы

      4) Жобаның экономикалық орындылығын бағалау

Бағалау өлшемшарттары

Балдар

Жұмыс орындарын құру

2 балл – жоба жұмыс орындарының жеткілікті санын құруды білдіреді;
1 балл – жұмыс орындарының мәлімделген санын құра алмау тәуекелі бар.

Бизнес-жобаның өңір үшін маңыздылығы (іске асыру саласы, әлеуметтік-экономикалық әсердің болуы)

Бар – 1 – 2 балл/жоқ – 0 балл

ЖИЫНЫ

Балдар қосындысы

  "Бизнестің жол картасы-2025"
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға
мемлекеттік гранттар
беру қағидаларына
5-қосымша

      Нысан

Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттардың берілуіне үміткер шағын кәсіпкерлік субъектілерінің өтінімдерін іріктеу жөніндегі конкурстық комиссия отырысының № __ ХАТТАМАСЫ

      1. Кәсіпкер туралы қысқаша мәліметтер:

      өтінім нөмірі: _________________ өтінім берілген күн: ________________

      заңды тұлға үшін: атауы___________ БСН_______________ басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      жеке кәсіпкер үшін: атауы______ ЖСН ___________ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ______________

      2. Жоба туралы қысқаша ақпарат:

      бизнес-жобаның атауы ____________________________

      бизнес-жобаны іске асыру орны _________________________________

      гранттың сұратылатын сомасы, теңге ______________________________

      3. Комиссия мүшелері:

      1) _______________________тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      2) …..

      3) …..

      Жоба бойынша дауыс беру нәтижелері:

      дауыс беруге барлығы _________________ комиссия мүшесі қатысты, оның ішінде:

      ________ дауыс берді; _______ дауыс берген жоқ ("әдепкі бойынша" ең жоғары балл қабылданды).

      Комиссияның жобаны қарау нәтижелері:

Р/с №

Өлшемшарт атауы

Орташа балл:

1.

Бизнес-жобаның жаңашылдығы (талап халықтың әлеуметтiк осал топтары үшін міндетті болып табылмайды)


2.

Бизнес-жобаның тиімділігі


3.

Даярлық дәрежесі


4.

Меншікті инфрақұрылымының болуы


5.

Кәсіпкердің бизнес-жобаны іске асыруға арналған шығыстарды қоса қаржыландыруы (ақша қаражатымен, бизнес-жобаға қатысатын жылжымалы/жылжымайтын мүлікпен) (талап халықтың әлеуметтiк осал топтары үшін міндетті болып табылмайды)


6.

Жобаның аналогтармен салыстырғандағы артықшылықтары


7.

Жобаның экономикалық орындылығыЖИЫНЫ:


      Жоба бойынша балдардың ең жоғары ықтимал сомасы ________ балды құрайды;

      Мемлекеттік грант алу үшін өту балы (балдардың ең жоғары ықтимал қосындысының 70 %-ы): __________ балды құрайды;

      Комиссия шешімі: жоба ________ мың теңге сомасында мақұлданды/мақұлданбады.

      Комиссия мүшелерінің қолдары:

      1. ЭЦҚ деректері; ЭЦҚ қойылған күні мен уақыты.

      2. …..

      3. …..

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады