Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 және "Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы" 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060 қаулыларына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 2 ақпандағы № 43 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1) "Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг тетігінде:

      1-тармақтың екінші абзацы алып тасталсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. ЕДБ-ге және АНК-ге қаражат беру шарттары:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өз қаражаты мен өзінің басқаруындағы қаражат есебінен жылдық 11 %-ға дейін қорытынды кірістілік мөлшерлемесі бойынша 10 жылға дейінгі өтеу мерзімімен 1 трлн теңгеге дейінгі сомаға ЕДБ мен АНК облигацияларын сатып алуды жүзеге асырады.

      ЕДБ және АНК шығару проспектісінде (облигацияларды шығару талаптары) айқындалатын және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісілген шарттарда өздері шығарған облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуге құқылы.

      Әрбір ЕДБ-ға облигацияларды ең жоғары сатып алу лимиті 104 млрд теңгеден аспауға тиіс, АНК-ге облигацияларды сатып алу лимиті 170 млрд теңгеден аспауға тиіс. ЕДБ өз лимиттерін ішінара не толық пайдаланбаған жағдайда пайдаланылмаған лимит мүдделі ЕДБ арасында қайта бөлінуі мүмкін.

      АНК облигацияларын ең жоғары сатып алу лимиті 170 млрд теңгеден аспауға тиіс, оның 140 млрд теңгеден аспайтын сомасы агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріске және қайта өңдеуге жұмсалуға тиіс. Бұл ретте агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріске және қайта өңдеуге жұмсалатын 70 млрд теңге сомаға АНК облигацияларын сатып алу үшін мемлекеттік кепілдіктің болуы талап етіледі.

      ЕДБ-ның, лизингтік компаниялардың (бұдан әрі – ЛК) және АНК-нің тартылған қаражаты мен өз қаражаты:

      1) 300 млрд теңгеге дейін – агроөнеркәсіптік кешендегі қайта өңдеу;

      2) 300 млрд теңгеге дейін – агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс;

      3) 400 млрд теңгеге дейін өңдеу өнеркәсібі және көрсетілетін қызметтер бағыттары бойынша басым жобаларды қаржыландыруға жұмсалуға тиіс.

      ЕДБ-мен, ЛК-мен қатар АНК агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс пен қайта өңдеу жөніндегі басым жобаларды қаржыландыру бойынша оператор болып табылады. АНК тікелей кредит берумен қатар, кейін ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге кредит беру үшін кредиттік серіктестіктерді қорландыруға құқылы.

      Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс бойынша көктемгі егіс және/немесе егін жинау жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобаларға кредит беруге 30 млрд теңгеден аспайтын сома жұмсалады.

      Бұл ретте шағын және орта бизнес (бұдан әрі – ШОБ) субъектілері іске асыратын жобаларға кредит беруге және қаржылық лизингке кемінде 200 млрд теңге жұмсалады. Осы мақсатта әрбір ЕДБ, ЛК мен АНК ШОБ жобаларын осы басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг тетігінде (бұдан әрі – тетік) белгіленген шарттарда берілген кредиттер мен қаржылық лизингтің жалпы көлемінің кемінде 20 %-ы мөлшерінде қаржыландыруды және қаржылық лизингті қамтамасыз етеді.

      ЕДБ мен АНК ЖКС жобаларына өз қаражаты есебінен қарыз бере алады, сондай-ақ ЖКС қарыздары үшін қорландыруды қамтамасыз ету не қалпына келтіру үшін облигациялар шығара алады.

      ЛК қарыздарды тек өз қаражаты (нарықтық қорландыру) есебінен береді.

      Аванстық қорландыру алған жағдайда облигацияларды орналастырудан алынған қаражатты игеру кезеңі ЕДБ мен АНК шотына түскен күнінен бастап 12 айдан аспауға тиіс.

      Берілген қаражаттың нысаналы мақсаты – қызметін өңдеу өнеркәсібі мен агроөнеркәсіптік кешенде жүзеге асыратын ЖКС-ке инвестициялау және айналым қаражатын толықтыру мақсаттарына кредит беру. Жаңартылатын негізде айналым қаражатын толықтыруға жол беріледі.

      Бұл ретте ЕДБ, ЛК мен АНК айналым қаражатын толықтыру мақсаттарына қарыз алушының бір жобасы шеңберінде берілетін кредит қаражатының және қаржы лизингінің 50 %-ынан аспайтын мөлшерін жібере алады. Бұл шектеу ЕДБ, ЛК мен АНК-нің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылатын агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс және қайта өңдеу саласындағы жобаларды, сондай-ақ кредитті қаржыландыру көзіне қарамастан, агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс бойынша көктемгі егіс және/немесе егін жинау жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобаларды қаржыландыруға және қаржылық лизингіне қолданылмайды. Бұл ретте агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс бойынша көктемгі егіс және/немесе егін жинау жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобалар 1 жылдан аспайтын мерзімге қаржыландырылады.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Осы тетік бойынша ЖКС-ні қаржылық қолдау шараларын іске асыратын "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы және оның аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі – қаржы агенттігі) осы тетік бойынша оператор болып табылады. Қаржы агенттігінің көрсетілетін қызметтерінің ақысын "Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060 қаулысымен бекітілген 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына (бұдан әрі – 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары) сәйкес бөлінетін республикалық бюджет қаражаты есебінен кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган төлейді.";

      7-тармақта:

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларында айқындалған және осы тетікке қосымшаға сәйкес басым жобалар бойынша кредит беруге және қаржылық лизингке арналған тауарлар тізбесіне (бұдан әрі – тізбе) сәйкес экономиканың басым салаларында жобаларды іске асыратын тиімді кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері ЖКС-нің нысаналы тобы болып табылады. Бұл ретте жобаның нысаналы мақсатын растау үшін барлық экономикалық қызмет түрлерiнiң жалпы жiктеуiшiнің (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) нақты бір түріне байланыстырылған тізбенің кемінде бір тауар түрін шығару жеткілікті. Көрсетілетін қызметтер саласы үшін ЭҚЖЖ түрлеріне жатқызу сәйкестік өлшемшарты болады.";

      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "кредит беру/қаржылық лизинг, субсидиялау және кепілдік беру мерзімін, 10 жылды қоса алғанға дейін, бұл ретте ЕДБ, ЛК және АНК кредит/қаржылық лизинг мерзімі ұзақтығының үштен бірінен аспайтын мерзімге кредит/қаржылық лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдікті кезеңді/кейінге қалдыруды бере алады.";

      он бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) қаржыландыруды немесе қаржылық лизингті жүзеге асыратын ЕДБ-мен, ЛК-мен және АНК-мен ерекше қатынастар арқылы байланысқан тұлғалар болып табылатын;";

      9-тармақта:

      үшінші және төртінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "Субсидиялау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның іс-шараларын және осы тетікті іске асыруға бөлінетін қаражат есебінен жүзеге асырылады.

      ЖКС-нің ЕДБ, ЛК мен АНК беретін кредиттері/қаржылық лизингтер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауды қаржыландыру республикалық бюджет қаражатынан жүзеге асырылады.";

      оныншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы тетік шеңберінде іске асырылатын жобаларды субсидиялау шарттары, тәртібі мен тетігі, сондай-ақ мониторингтеу 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларымен регламенттеледі.";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. ЖКС жобаларына кепілдік беру шарттары:

      Номиналды сыйақы мөлшерлемесі жылдық 15 %-дан аспайтын ЕДБ кредиттеріне/ЛК қаржылық лизингіне кепілдік беріледі. Қарыз алушының бір жобасы шеңберіндегі кепілдік мөлшері 1 млрд теңгені қоса алғанға дейінгі кредит сомасының 50 %-ынан аспайды. Қаржылық лизинг бойынша кепілдіктің ең жоғары мөлшері сомасы 1 млрд теңгені қоса алғандағы сомадан аспайтын лизинг нысанасы құнының 70 %-ынан артық болмайды. Қосымша қамтамасыз ету ретінде жылжымайтын және/немесе жылжымалы мүлікті, сондай-ақ құрылтайшылардың/қатысушылардың/акционерлердің және/немесе үшінші тұлғалардың кепілдіктерін қабылдауға жол беріледі.

      Кепілдік мерзімі кредит мерзімінен аспайды.

      Бұл ретте кредит бойынша қамтамасыз етудегі айырманы (кепіл құнын) кәсіпкер жабады (қамтамасыз ету мөлшерінің жеткілікті болуын есептеу кезінде талап ету құқығының кепілі мен шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің кепілі ескерілмейді).

      Кепілдік беру шарттары, тәртібі және тетігі, сондай-ақ осы тетік шеңберінде іске асырылатын жобалардың мониторингі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060 қаулысымен бекітілген 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде кредиттер/қаржылық лизинг бойынша кепілдік беру қағидаларымен регламенттеледі.

      Кепілдік беру шарттары, тәртібі мен тетігі, сондай-ақ агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс және қайта өңдеу бойынша іске асырылатын жобалардың мониторингі агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның бұйрығымен регламенттеледі. Кепілдік беру шеңберінде кәсіпкерді кредит бойынша қамтамасыз ету мөлшерінің жеткілікті болуын есептеу кезінде талап ету құқығының кепілі және шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің кепілі ескерілмейді.";

      12-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Қаржы агенттігі:

      1) субсидиялау шарты жасалған ЖКС-нің жаңа кредитті және қаржылық лизингті нысаналы пайдалануын мониторингтеуді;

      2) ЕДБ-ға, "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамына (бұдан әрі – ӨДҚ), АНК-ге және ЛК-лер бойынша қаржылық лизинг ұсынылған қаражатты мақсатты және уақтылы қаржыландыру жөнінде ақпаратты жинау мен талдауды жүзеге асырады;

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "ЕДБ, ӨДҚ, ЛК және АНК 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына және Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидаларына сәйкес тұрақты негізде қаржы агенттігіне есеп жіберіп тұрады.";

      2) "Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060 қаулысында:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған:

      1) 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді ұсыну қағидалары;

      2) 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары;

      3) 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде ислам банктері кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары;

      4) 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидалары;

      5) 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде кредиттер/қаржылық лизинг бойынша кепілдіктер беру қағидалары;

      6) 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру қағидалары;

      7) 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде өндірістік (индустриялық) инфрақұрылым жүргізу қағидалары;

      8) 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба бойынша кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шараларын ұсыну қағидалары;

      9) 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша кепілдіктер беру қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді ұсыну қағидалары осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ислам банктері кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидалары осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша кепілдіктер беру қағидалары осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру қағидалары осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өндірістік (индустриялық) инфрақұрылым жүргізу қағидалары осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шараларын ұсыну қағидалары осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша кепілдіктер беру қағидаларымен толықтырылсын.

      2. Осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 2 ақпандағы
№ 43 қаулысына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1060 қаулысымен
бекітілген

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді ұсыну қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар), Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі 94-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және кредиттер/микрокредиттер/ екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – ЕДБ)/микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдарды қаржыландыруы бойынша шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілеріне сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны портфельдік субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) арнайы қаржы компаниясы – жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру мәмілелерін жүзеге асыру үшін "Жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын, пайдасына талап ету құқығы берілетін заңды тұлға;

      2) банк-төлем агенті – қаржы агенттігімен келісілген және жобалар бойынша субсидияларды аударуға мен есептен шығаруға арналған МҚҰ-ның арнайы шотын жүргізу жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын МҚҰ-ның уәкілетті банкі;

      3) бөлiнген активтер – жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру мәмілелерінде арнайы қаржы компаниясына берілген талап ету құқықтары, оған берілген талап ету құқықтары бойынша алынған кастодиан банктегі шоттардағы ақша, көрсетілген ақшаны инвестициялау нәтижесінде арнайы қаржы компаниясы сатып алған қаржы құралдары, қаржы құралдарын сату нәтижесінде алынған ақша, сондай-ақ қосымша қамтамасыз етуді жасау кезінде туындайтын мүлік пен мүліктік құқықтар;

      4) ислам банкі – "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-1-тарауында көзделген банк қызметін лицензия негізінде, осы Қағидаларды іске асыру шеңберінде жүзеге асыратын екінші деңгейдегі банк;

      5) ислам банкі беретін қаржыландыру (бұдан әрі – қаржыландыру) – ислам банкі кәсіпкерге беретін тауар үшін төлемнің мерзімін кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу;

      6) кәсіпкер – Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес айқындалатын шағын кәсіпкерлік, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектісі;

      7) кредит шарты – банк пен кәсіпкер арасында жасалатын жазбаша келісім, оның шарттары бойынша банк кәсіпкерге кредит береді (кредиттік желі ашу туралы келісім де кредиттік шартқа жатады);

      8) кредитті/микрокредитті нысаналы пайдалану – кәсіпкердің қарыз шарты бойынша алынған кредитті/микрокредитті осы Қағидалардың шарттарына сәйкес келетін мақсаттарға пайдалануы (нысаналы пайдалану нысаналы пайдаланылуын растау кәсіпкердің активті/жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді сатып алу және (немесе) осы Қағидалардың талаптарына сәйкес басқа мақсаттарға қол жеткізу бойынша мәміленің толық көлемде төленгенін растау болып табылатын портфельдік ішінара кепілдік беру жобаларын қоспағанда, кәсіпкердің активтің/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің ақысын төлегенін және толық көлемде алғанын және (немесе) осы Қағидалардың шарттарына сәйкес басқа мақсаттарға қол жеткізгенін растайтын тиісті құжаттар жиынтығымен расталады);

      9) қаржы агенттігі – "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы;

      10) қаржы агенттігінің уәкілетті органы – өз қызметін қаржы агенттігінің жарғысымен, қаржы агенттігінің кредиттік саясатымен берілген және қаржы агенттігінің ішкі құжаттарымен бекітілген өкілеттіктері шеңберінде жүзеге асыратын, тұрақты түрде жұмыс істейтін алқалы орган;

      11) қаржыландыру шарты – ислам банкі мен кәсіпкер арасында жасалатын жазбаша келісім, оның шарттары бойынша ислам банкі кәсіпкерге – тауарды сатып алушыға немесе сатушыға коммерциялық кредит береді (қаржыландыру шартына бас қаржыландыру келісімі де жатады, оның шеңберінде ислам банкі мен кәсіпкер коммерциялық кредит беру (қаржыландыру) туралы жеке шарттар жасасады);

      12) микрокредит – микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйым шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектісіне Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ұсынатын, республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген сегіз мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспайтын ақша;

      13) микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым (бұдан әрі – МҚҰ) – микрокредиттер беру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын микроқаржы ұйымы;

      14) өңірлік үйлестіруші – жергілікті атқарушы органның облыстың (астананың, республикалық маңызы бар қалалардың) әкімі айқындайтын құрылымдық бөлімшесі;

      15) сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру туралы келісім – ЕДБ/МҚҰ және қаржы агенттігі арасында жасалатын, сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны портфельдік субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді іске асыру шеңберінде тараптардың әрқайсысының құқықтары мен міндеттерін айқындайтын жазбаша келісім;

      16) сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны портфельдік субсидиялау – ЕДБ/МҚҰ үшін қаржы агенттігі белгілеген лимит шеңберінде кәсіпкерлерге субсидиялар беру нысаны.

      Секьюритилендіру тетігі арқылы кәсіпкерлерді қаржыландыруға бағытталған ЕДБ/МҚҰ кредиттері/микрокредиттері де субсидиялауға жатады. Мұндай жағдайда кәсіпкерлердің осы Қағидаларды іске асыру шеңберінде субсидиялау құралы бойынша қолдау тапқан кредиттерін/микрокредиттерін әкімшілендіру (сүйемелдеу) функциясын осындай кредиттерді/микрокредиттерді арнайы қаржы компаниясына берген ЕДБ/МҚҰ жүзеге асырады.

      Секьюритилендіру тетігі кәсіпкерлерді: арнайы қаржы компаниясының ЕДБ/МҚҰ бөлінген активтерімен қамтамасыз етілген облигацияларды шығаруы; қаржы агенттігінің арнайы қаржы компаниясы шығарған, бөлінген активтермен қамтамасыз етілген облигацияларды сатып алуы (секьюритилендіру мәмілесі); арнайы қаржы компаниясының ЕДБ/МҚҰ-ға қаржы агенттігінен тартылған қаражатты беруі арқылы мемлекеттік қаржылай қолдау нысанын көздейді;

      17) портфельдік ішінара кепілдік беру – ЕДБ/МҚҰ үшін қаржы агенттігі белгілеген лимит шеңберінде кәсіпкерлерге кепілдік беру нысаны;

      18) секьюритилендіру – бөлінген активтермен қамтамасыз етілген облигацияларды шығару арқылы ақшалай талап етуді беруге орай қаржыландыру;

      19) уәкілетті орган – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган;

      3. Кредиттер/микрокредиттер/қаржыландыру бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны портфельдік субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді қаржыландыру жергілікті және/немесе республикалық бюджеттердің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба (бұдан әрі – ұлттық жоба) шеңберінде субсидиялауға және кепілдік беруге көзделген қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      4. Сыйақы мөлшерлемесінің/үстеме бағаның бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру үшін көзделген қаражатты ұлттық жоба мен "Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысымен бекітілген басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг тетігі (бұдан әрі – тетік) бойынша республикалық бюджет қаражаты есебінен кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган қаржы агенттігімен арада жасалатын қаражатты аударуға арналған шарт негізінде қаржы агенттігіне оның арнайы шотына аударады.

      5. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны субсидиялау және ішінара кепілдік беру үшін көзделген қаражатты ұлттық жоба бойынша өңірлік үйлестіруші олардың арасында жасалатын ұлттық жоба шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың негізінде қаржы агенттігіне аударады.

      Ұлттық жоба шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың үлгілік нысанын кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітеді.

2-тарау. Шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді ұсыну тәртібі

1-параграф. "Микро- және шағын кәсіпкерлікті қолдау" бағыты бойынша субсидиялар және кепілдіктер беру шарттары

      6. Кәсіпкерлер "Микро- және шағын кәсіпкерлікті қолдау" бағытының қатысушылары болып табылады.

      7. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/ислам банкінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру ломбардтардың, микроқаржы ұйымдарының, факторингтік ұйымдардың және лизингтік компаниялардың қызметін, сонымен қатар сауда саласын (азық-түлік саудасына жол беріледі) қоспағанда, инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттер/микрокредиттер/қаржыландыру бойынша салалық шектеулерсіз жүзеге асырылады.

      Ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдардың және лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, жобаларды моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асыратын шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері үшін субсидиялау салалық шектеулерсіз жүзеге асырылады.

      Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/ислам банкінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру жүзеге асырылатын инвестициялық мақсаттарға кредиттің/микрокредиттің/қаржыландырудың ең жоғары сомасы 20 (жиырма) млн теңгеден және айналым қаражатын толықтыруға 5 (бес) млн теңгеден аспайды. Айналым қаражатын толықтыруға арналған кредиттерге/микрокредиттерге жаңартылатын және/немесе жаңартылмайтын негізде кредит желісі түрінде жол беріледі. Бір қарыз алушыға арналған лимит 20 (жиырма) млн теңгені құрайды. Кредитті/микрокредитті/қаржыландыруды өтеген кезде Қағидаларда белгіленген лимит шегінде оны қайта алуға жол беріледі.

      8. Қарыз алушы осы Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген лимиттен асқан жағдайда қарыз алушының жобасын қаржыландыруға жол берілмейді не қаржыландыру мөлшері белгіленген лимит деңгейіне дейін қысқартылады.

      9. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/ислам банкінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру номиналды сыйақы мөлшерлемесі/ислам банкінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және 7 пайыздық тармаққа ұлғайтылған кредиттер/микрокредиттер/қаржыландыру бойынша ғана жүзеге асырылады, оның 6 %-ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды. Моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жобаларды іске асыратын шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері үшін субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және 7 пайыздық тармаққа ұлғайтылған, оның 5 %-ын кәсіпкер төлейтін, ал айырмасын мемлекет субсидиялайтын кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша жүзеге асырылады.

      Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру номиналды сыйақы мөлшерлемесі жылдық 28 %-дан аспайтын МҚҰ микрокредиттері бойынша ғана жүзеге асырылады, оның ішінде сыйақының номиналды мөлшерлемесінің 50 %-ын мемлекет өтейді.

      Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша экономиканың басым секторларындағы жобалар бойынша МҚҰ микрокредиттері бойынша жүзеге асырылады.

      Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялау "Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысында көзделген тәртіппен оқытудан өткен "Бастау Бизнес" жобасы түлектерінің номиналды сыйақы мөлшерлемесі жылдық 20 %-дан аспайтын, оның 6 %-ын кәсіпкер төлейтін, ал айырмасын мемлекет субсидиялайтын микрокредиттері бойынша жүзеге асырылады.

      Бұл ретте шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері үшін портфельдік ішінара кепілдік мөлшері кредит/микрокредит/қаржыландыру сомасының 85 %-ын қоса алғанға дейінгі соманы құрайды, кредиттің қалған сомасын кәсіпкер ЕДБ қалауы бойынша өтейді.

      10. Инвестициялық мақсаттарға кредиттер/микрокредиттер/ қаржыландыру бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/ислам банкінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын портфельдік субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды, айналым қаражатын толықтыру 2 (екі) жылды құрайды.

      11. Ұсынылатын портфельдік ішінара кепілдік мерзімі кредит/микрокредит/қаржыландыру мерзімінен аспайды.

      12. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/ислам банкінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру қаржы агенттігі уәкілетті органының ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес іріктелетін ЕДБ/МҚҰ кредиттері/микрокредиттері/қаржыландыруы бойынша жүзеге асырылады.

      13. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы әрбір ЕДБ/МҚҰ үшін оның өңірлік филиалдары бөлінісінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/ислам банкінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру лимитін айқындайды.

      14. Қаржы агенттігі төлеген ЕДБ/МҚҰ талаптары қаржы агенттігінің кепілдігі бойынша қалыптастырылған кредиттік портфель көлемінің (берешек қалдығының) 10 %-ынан жоғары шектен асқан жағдайда қаржы агенттігі сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді тоқтатады. Мұндай жағдай туындаған кезде жаңа жобалар қарауға жіберілмейді.

      Бұл ретте қаржы агенттігі бұрын жасалған шарттар бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етеді.

      15. Секьюритилендіру тетігі (мәмілесі) арқылы кәсіпкерлерді қаржыландыруға бағытталған ЕДБ/МҚҰ кредиттері/микрокредиттері субсидиялауға жатады. Бұл ретте қаржы агенттігі секьюритилендірілген облигацияларды меншікті не өзге қаржыландыру көздерінен тартылған қаражат есебінен сатып алады.

2-параграф. Шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялауды беру шеңберінде ЕДБ/МҚҰ лимитін айқындау тәртібі

      16. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы ЕДБ/МҚҰ лимиттерін ЕДБ/МҚҰ-мен алдын ала келісу бойынша жыл сайын бекітеді, сондай-ақ лимит игерілген жағдайда жыл ішінде қосымша ұлғайтылуы не секвестрленуі мүмкін.

      17. Лимиттің бөлінуіне қатысу үшін ЕДБ:

      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің пруденциялық және өзге де нормативтерін орындауы;

      2) қаржы агенттігінің ішкі құжаттарына сәйкестік талаптарына сай болуы тиіс.

      18. Лимиттің бөлінуіне қатысу үшін МҚҰ:

      1) МҚҰ меншікті капиталы құжаттар тапсырылған күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ең төменгі деңгейден төмен болмауы;

      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеудің болуы;

      3) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің пруденциялық және өзге де нормативтерін орындауы;

      4) қаржы агенттігінің ішкі құжаттарына сәйкестік талаптарына сәйкес болуы тиіс.

      19. Егер ЕДБ/МҚҰ лимитінің игерілу көлемі қаржы агенттігі лимитті айқындаған кезден бастап 6 (алты) ай өткеннен кейін 30 %-дан кем болса, лимиттерді басқа ЕДБ/МҚҰ-ға қайта бөлуге рұқсат етіледі.

      20. ЕДБ/МҚҰ және қаржы агенттігі арасында лимит айқындалғаннан кейін сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру туралы келісім жасалады, онда:

      1) ЕДБ/МҚҰ лимиттерін игеру мерзімдері;

      2) портфельдік ішінара кепілдікті төлеу тәртібі;

      3) сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялауды төлеу тәртібі;

      4) жобаларды іске асыру мониторингін жүзеге асыру;

      5) субсидиялау тоқтатылған (қаражатты мақсатқа сәйкес пайдаланбау) жобалар арасында босаған лимиттерді қайта бөлу шарттары көрсетіледі.

      21. ЕДБ/МҚҰ кәсіпкердің негізгі борышты ішінара/мерзімінен бұрын толық өтеуі туралы, сондай-ақ төлем графигінің өзгергені туралы қаржы агенттігін хабардар етпеген/уақтылы хабардар етпеген жағдайда қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді, бұл ретте хабарлау мерзімдері ЕДБ/МҚҰ мен қаржы агенттігі арасындағы сыйақы мөлшерлемесінің/үстеме бағаның бір бөлігін портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру туралы келісімде көрсетілген.

      Кәсіпкердің кредиті/микрокредиті/қаржыландыруы бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара өтеген жағдайда ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігіне кредиттік шартқа/қаржыландыру шартына қосымша келісімнің көшірмесін не ЕДБ/МҚҰ-ның электрондық форматта (XLS немесе XLSX) төлемдерді өтеудің өзгертілген графигі бар және төлеуге тиесілі субсидиялар сомасын көрсете отырып хат жібереді.

      Кәсіпкер күнтізбелік ай ішінде кредит/микрокредит/қаржыландыру бойынша негізгі борышты бірнеше рет мерзімінен бұрын ішінара өтеген жағдайда ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігіне осындай жағдайлар бойынша біріктірілген кредиттік шартқа/қаржыландыру шартына қосымша келісімнің көшірмесін не ЕДБ/МҚҰ-ның электрондық форматтағы (XLS немесе XLSX) төлемдерді өтеудің өзгертілген графигімен және төлеуге тиесілі субсидиялар сомасын көрсете отырып хатын ұсынуға жол беріледі.

3-параграф. Портфельдік ішінара кепілдік беру тәртібі

      22. Кәсіпкер ЕДБ/МҚҰ-ға кредит/микрокредит/қаржыландыруды ұсыну өтінімімен жүгінеді.

      23. Қарыз алушының кредит/микрокредит/қаржыландыру бойынша кепілдік қамтамасыз етуі жеткіліксіз болған жағдайда қаржы агенттігі кредит/микрокредит/қаржыландыру сомасының 85 %-ына дейінгі мөлшерде кепілдік беруді қамтамасыз етеді.

      24. ЕДБ/МҚҰ жобаның қаржылық-экономикалық тиімділігіне кешенді бағалау/сараптау жүргізеді. ЕДБ/МҚҰ портфельдік кепілдік беру шеңберінде қаржы агенттігінің кепілдігімен кредит/қаржыландыру беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігіне:

      1) кредиттік шарттың/қаржыландыру шартының көшірмесін немесе кредиттік шарт/қаржыландыру шарты бойынша қаржы агенттігінің автоматтандырылған сервисіне деректерді береді;

      2) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарлама хат жібереді.

      Бұл ретте деректер қаржы агенттігінің автоматтандырылған сервисіне жіберілген жағдайда хабарлама хат талап етілмейді.

      25. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың негізінде қаржы агенттігі хабарлама хат алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде ЕДБ/МҚҰ-ға осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кепілдік міндеттеме жібереді.

      Кепілдік міндеттеме қағаз жеткізгіште/электрондық нысанда жасалады, бұл ретте кепілдік міндеттеменің электрондық нысанына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылады. Өтінім автоматтандырылған сервис арқылы қаралған жағдайда кепілдік міндеттемені қаржы агенттігі сервис арқылы жібереді.

      26. Қарыз алушы осы Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген лимитті асырған жағдайда қарыз алушының жобасын қаржыландыруға жол берілмейді не қаржыландыру мөлшері белгіленген лимит деңгейіне дейін қысқартылады.

      27. Өтінім қаржы агенттігінің автоматтандырылған сервисі арқылы қаралған жағдайда ЕДБ/МҚҰ кепілдік міндеттемені алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігін кәсіпкерге кредиттің/микрокредиттің/қаржыландырудың берілгені туралы сервис арқылы хабардар етеді.

      28. Осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген ЕДБ/МҚҰ көрсеткіші нашарлаған жағдайда қаржы агенттігі портфельдік ішінара кепілдік беру бойынша лимитті басқа ЕДБ/МҚҰ-ға қайта бөле алады.

      29. Қаржы агенттігінің ЕДБ/МҚҰ-ға кепілдік төлеуі ЕДБ/МҚҰ мен қаржы агенттігі арасындағы сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру туралы келісімде көрсетілген рәсімдерге сәйкес жүзеге асырылады.

      30. Егер кәсіпкер кредит шарты/қаржыландыру шарты бойынша негізгі борыш сомасын өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған/тиісінше орындамаған күннен бастап күнтізбелік 120 (бір жүз жиырма) күн ішінде кредит шарты/қаржыландыру шарты бойынша негізгі борыш сомасын өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаса/тиісінше орындамаса, ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігіне талап қоя алады.

      31. Қаржы агенттігі ЕДБ/МҚҰ кредиттері/микрокредиттері/ қаржыландыру бойынша кепілдіктерді талапты алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төлейді.

      32. Кредит/микрокредит/қаржыландыру мақсатқа сәйкес пайдаланылмаған/ішінара мақсатқа сәйкес пайдаланылмаған жағдайда қаржы агенттігінің кепілдігі жойылады/кепілдік сомасы мақсатқа сәйкес пайдаланылмаған кредит/микрокредит/қаржыландыру сомасына барабар төмендейді.

      33. Кепілдіктің күшін жою/кредиттер/микрокредиттер/қаржыландыру бойынша кепілдік сомасын төмендету есебінен қаражат босаған жағдайда ЕДБ/МҚҰ бөлінген лимит шеңберінде жаңа жобалар бойынша өтінімдерді қарайды.

      34. ЕДБ/МҚҰ:

      1) кәсіпкер бастама жасаған кредиттеу/қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты;

      2) кәсіпкердің кредит/микрокредит/қаржыландыру бойынша міндеттемелерді бұзуы себебінен алынатындарды қоспағанда, кредитке/микрокредитке/қаржыландыруға байланысты қандай да бір комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер алмайды.

      35. Қаржы агенттігі ағымдағы қаржы жылының республикалық және/немесе жергілікті бюджеттерін нақтылағанға дейін кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган/облыс (астана, республикалық маңызы бар қалалар) әкімдігі бекітілген (нақтыланған) бюджет бойынша ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарлама шығыстары көлемінің 10 %-ынан аспайтын көлемде республикалық және/немесе жергілікті бюджеттерден қаражатты одан әрі өтеу кезінде кепілдік шарттарын жасасады.

      Бюджетті кезекті нақтылау кезінде кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның/облыс (астана, республикалық маңызы бар қалалар) әкімдігінің қаражатты кейіннен өтеуі үшін қаржы агенттігі ай сайын, 10-күнге дейінгі мерзімде өтелетін соманы көрсете отырып, кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органды/облыстың (астананың, республикалық маңызы бар қалалардың) әкімдігін жасалған кепілдік шарттары туралы хабардар етеді.

      Ағымдағы қаржы жылында республикалық және/немесе жергілікті бюджеттерден қаражат бөлінген кезде бірінші кезекте бұрын жасалған кепілдік шарттары бойынша өтеу жүзеге асырылады, ал қалған сома жаңа жобаларға бөлінеді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес бұрын жасалған кепілдік шарттарын өтеуге бөлінген қаражат жеткіліксіз болған жағдайда қаржы агенттігі республикалық және/немесе жергілікті бюджеттерден берілген қаражат толық өтелгенге дейін жобаларға кепілдік беруді тоқтата тұрады.

4-параграф. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны портфельдік субсидиялау тәртібі

      36. Кәсіпкер ЕДБ/МҚҰ-ға қаржыландыру беруге өтініммен жүгінеді.

      37. ЕДБ/МҚҰ жобаның қаржылық-экономикалық тиімділігіне кешенді бағалау/сараптау жүргізеді. ЕДБ/МҚҰ портфельдік субсидиялау шеңберінде кредит/микрокредит/қаржыландыру беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігіне:

      1) кредиттік шарттың/қаржыландыру шартының көшірмесін немесе кредиттік шарт/қаржыландыру шарты бойынша қаржы агенттігінің автоматтандырылған сервисіне деректерді береді;

      2) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарлама хат жібереді (деректер қаржы агенттігінің автоматтандырылған сервисіне жіберілген жағдайда хабарлама хат талап етілмейді).

      38. Кредит шартына/қаржыландыру шартына қол қойған кезде кәсіпкер кредит қаражатын мақсатты пайдалану бойынша өзіне міндеттеме алады. Кәсіпкер осы міндеттемені орындамаған жағдайда:

      1) субсидиялау тоқтатылады, кәсіпкер қаржы агенттігіне төленген субсидиялар сомасын өтейді;

      2) кәсіпкерді қаржыландыру шарттары қайта қаралады, оған сәйкес номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 7 пайыздық тармаққа ұлғайтылған базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайды.

      39. ЕДБ субсидиялар сомаларын аудару үшін қаржы агенттігіне ағымдағы шот ашады.

      Заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашуға және жүргізуге құқығы жоқ МҚҰ қаржы агенттігімен келісу бойынша банк-төлем агентін айқындайды, онда МҚҰ субсидияларды аударуға арналған ағымдағы шот ашады.

      40. Кредиттік шарттарға/қаржыландыру шарттарына қол қойылуына қарай ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігіне ресми хатпен осы Қағидалардың 37-тармағын ескере отырып төлемдерді жүзеге асыру үшін құжаттар топтамасын жібереді.

      Субсидиялау үшін көзделген қаражатты қаржы агенттігі алдыңғы кезеңдер үшін субсидиялардың өтелуін ескере отырып, ЕДБ/МҚҰ ұсынған кредиттік шарттың/қаржыландыру шартының төлем графигін ескере отырып, ай сайын аванстық төлемдермен (айына бір рет/бірнеше рет) банктегі/банк-төлем агентіндегі ағымдағы шотқа аударуды жүзеге асырады.

      Бұл ретте ЕДБ/МҚҰ осы Қағидалардың нормаларын ескере отырып алуға тиесілі субсидия сомасын өзі есептейді, көрсетілген есептемелерді тексеруді қаржы агенттігі жүзеге асырмайды.

      Субсидиялау үшін көзделген қаражат аударылғаннан кейін қаржы агенттігі қаражаттың аударылғаны туралы құжаттың көшірмесін электрондық поштамен жіберу арқылы ЕДБ/МҚҰ-ға бір мезгілде хабарлайды. Хабарламада ЕДБ/МҚҰ атауы, өңірі, кәсіпкердің атауы, субсидиялар сомасы және төлемнің қай кез үшін жүзеге асырылғаны көрсетіледі.

      41. Кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды ЕДБ/банк-төлем агентінің кредиттік рейтингі және қаржылық жағдайының нашарлауының өзге де белгілері төмендеген жағдайда, оның ішінде:

      халықаралық рейтингтік агенттіктердегі кредиттік рейтинг Standard&Poors рейтингтер шкаласы бойынша "В" деңгейінен төмендеген;

      К4 коэффициентінің мәні 0,4 деңгейінен төмендеген;

      қатарынан 2 (екі) ай бойы пруденциялық нормативтер бұзылған кезде қаржы агенттігі кәсіпкерлердің кредит бойынша толық төлемді (негізгі борыш, сыйақының субсидияланатын және субсидияланбайтын бөлігі) жасау фактісі туралы ЕДБ/МҚҰ-ның хабарламасы негізінде не кредиттік шартқа/қаржыландыру шартына төлем графиктерін негізге ала отырып, қысқа мерзімді кезеңге сыйақының субсидияланатын бөлігі бойынша кәсіпкердің алдағы міндеттемелерін жабатын төлемдермен жүзеге асырады.

      ЕДБ/банк-төлем агентінің жоғарыда көрсетілген көрсеткіштері түзетілген жағдайда қаржы агенттігі субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды кредиттік шартқа/қаржыландыру шартына төлем графиктерін ескере отырып, аванстық төлемдермен (айына бір рет/бірнеше рет) жүзеге асырады.

      42. ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігінің хабарламасы негізінде кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялар сомасын қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан есептен шығаруды жүзеге асырады. ЕДБ/банк-төлем агенті шоттардағы қаражатты жалпы ағымдағы қаражат қалдықтарының есебінен шығара алмайды.

      43. Кәсіпкер кредиттік шартқа/қаржыландыру шартына сәйкес өтеу графигіне сай сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігінде ЕДБ/МҚҰ сыйақысын төлеуді жүргізеді.

      Кәсіпкердің кредит/микрокредит/қаржыландыру бойынша төлемді (негізгі борыш пен сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігі) толық төлеуді жүргізу фактісі бойынша ЕДБ/МҚҰ кәсіпкердің кредиті/микрокредиті/қаржыландыруы бойынша сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігін өтеу есебіне қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан ақшаны есептен шығаруды жүзеге асырады.

      44. Кәсіпкер кредит/микрокредит/қаржыландыру бойынша жоспарлы төлемді нақты өтеген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігін өтеу үшін қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан субсидиялар сомасын есептен шығарған жағдайда ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

      45. ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігіне ресми хатпен осы Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген лимит бойынша талаптарды сақтау үшін қарыз алушы туралы ақпаратты жіберуге міндетті.

      46. Қарыз алушы осы Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген лимиттен асқан жағдайда қарыз алушының жобасын қаржыландыруға жол берілмейді не қаржыландыру мөлшері белгіленген лимит деңгейіне дейін қысқартылады.

      47. Қаржы агенттігінің ЕДБ/МҚҰ-ға субсидиялар төлеуі ЕДБ/МҚҰ және қаржы агенттігі арасындағы сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру туралы келісімде көрсетілген рәсімдерге сәйкес жүзеге асырылады.

      48. Бұл ретте қаржы агенттігінің ЕДБ/МҚҰ-ға субсидиялар төлеуі тиісті өңірлік үйлестірушіден қаражат болған кезде жүзеге асырылады.

      49. Осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген ЕДБ/МҚҰ көрсеткіші нашарлаған жағдайда қаржы агенттігі лимит шеңберінде жаңа жобаларды субсидиялауды тоқтатады.

      50. Кредит/микрокредит/қаржыландыру мақсатқа сәйкес пайдаланылмаған/ішінара мақсатқа сәйкес пайдаланылмаған жағдайда, оның ішінде қаржы агенттігі мақсатсыз/ішінара мақсатсыз пайдалануды өз бетінше анықтаған кезде де қаржы агенттігі сыйақы мөлшерлемесі/үстеме бағаны субсидиялауды тоқтатады, бұл ретте субсидиялау кредиттің/микрокредиттің/қаржыландырудың мақсатқа сәйкес пайдаланылмаған сомасына барабар, тоқтатылады.

      51. Қаржы агенттігі субсидиялауды тоқтатуды ЕДБ/МҚҰ мен қаржы агенттігі арасындағы сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру туралы келісімде көрсетілген рәсімдерге сәйкес жүзеге асырады.

      52. ЕДБ/МҚҰ:

      1) субсидиялау жүзеге асырылатын кредитті/микрокредитті/ қаржыландыруды мақсатқа сәйкес/ішінара мақсатқа сәйкес пайдаланбау, бұл ретте субсидиялау кредитті/микрокредитті/қаржыландыруды мақсатқа сәйкес пайдаланбау сомасына барабар тоқтатылады;

      2) жобаның және/немесе кәсіпкердің осы Қағидалардың шарттарына сәйкес келмеуі;

      3) кәсіпкердің шоттарындағы ақшаға тыйым салыну (талап қою талаптарын толық көлемде қамтамасыз ететін шоттағы ақша жеткілікті болған жағдайда талап қоюды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар ретінде шоттардағы ақшаға тыйым салуды қоспағанда) және/немесе кәсіпкердің шоты бойынша шығыс операцияларының тоқтатыла тұру фактілері анықталған кезде 5 (бес) жұмыс күні ішінде субсидиялауды тоқтату туралы мәселені қарау үшін қаржы агенттігіне хабарлама жібереді.

      53. Кредиттер/микрокредиттер/қаржыландыру бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау тоқтатылған кезде ЕДБ/МҚҰ қаржыландыру шарттарын қайта қарайды, оларға сәйкес номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 7 пайыздық тармаққа ұлғайтылған базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайды.

      54. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны субсидиялауды қайта бастау ЕДБ/МҚҰ мен қаржы агенттігі арасындағы сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру туралы келісімде көзделген шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

      55. ЕДБ/МҚҰ:

      1) кәсіпкер бастама жасайтын кредит беру/қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты;

      2) кәсіпкердің кредит/микрокредит/қаржыландыру бойынша міндеттемелерін бұзу себебінен алынатындарды қоспағанда, кредитке/ микрокредитке/қаржыландыруға байланысты қандай да бір комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді алмайды.

5-параграф. Қаржыландыру тетігі

      56. Өңірлік үйлестіруші қаражат түскен кезден бастап субсидиялау және кепілдік беру туралы шарт негізінде 10 (он) жұмыс күні ішінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны субсидиялау және ішінара кепілдік беру үшін қаржы агенттігі көрсеткен шотқа тиісті қаржы жылы бөлінген соманың 50 % мөлшерінде қаржы агенттігіне қаражат аударуды жүзеге асырады. Бұдан кейінгі төлемдер қаржы агенттігінің өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны субсидиялау және ішінара кепілдік беру шеңберінде және өңірлік үйлестірушілер/қаржы агенттігі ағымдағы қаржы жылы пайдаланбаған, бөлінген қаражат кезекті қаржы жылы сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны субсидиялауға және жобаларға, оның ішінде кезекті қаржы жылы мақұлданған жобаларға ішінара кепілдік беруге пайдаланылуы мүмкін.

      Жобаларға ішінара кепілдік беру үшін бюджет қаражатының жетіспеуі пайда болған жағдайда облыстың (астананың, республикалық маңызы бар қалалардың) әкімдігі қосымша қаражат алғанға дейін жобаларға портфельдік ішінара кепілдік беруді тоқтата тұру үшін бұл туралы қаржы агенттігін хабардар етеді.

      57. Облыстың (астананың, республикалық маңызы бар қалалардың) әкімдігі қаржы агенттігіне төлейтін кепілдік құны портфельдік ішінара кепілдік сомасының 20 %-ын құрайды және шығарылған кепілдіктер үшін төлем болып табылады. Портфельдік ішінара кепілдік шартының қолданылуы мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде сома кейіннен жобаларға портфельдік ішінара кепілдік беру үшін пайдаланылады. Қаржы агенттігі алынған қаражатты түрлі қаржы құралдарына өз қалауы бойынша орналастыра алады.

3-тарау. Жобаларды іске асыру мониторингі

      58. Осы Қағидалар шеңберінде жобаларды іске асыру мониторингін қаржылық агенттік кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекіткен ұлттық жоба шеңберінде іске асырылатын Жобалар мониторингін жүргізу қағидаларының негізінде жүзеге асырады.

      59. Қаржы агенттігі:

      1) кәсіпкер инвестициялық жобалар (инвестициялық транш бойынша аралас кредиттік желілер) бойынша кредит шарты бойынша негізгі борыш сомасын өтеу жөніндегі міндеттемелерді күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде (немесе кепілдік шартында белгіленген өзге де мерзімде) орындамаған;

      2) қаржы агенттігіне хабарлама жіберу шартымен осы Қағидалардың 52-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес ЕДБ/МҚҰ инвестициялық жобалар (инвестициялық транш бойынша аралас кредиттік желілер) бойынша кредиттік қаражаттың мақсатқа сәйкес пайдаланылмағаны анықталған жағдайларда мониторинг жүргізеді.

      Инвестициялық мақсаттарға бағытталған жобалар (инвестициялық транш бойынша аралас кредиттік желілер) бойынша қаржы агенттігі іріктеп мониторинг жүргізеді.

      Осы тармақ 2020 жылғы 30 шілдеден бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

4-тарау. Өтпелі ережелер

      60. 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін сыйақы мөлшерлемесінің/үстеме бағасының бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру үшін көзделген және "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – "БЖК-2025" бағдарламасы) және Тетік бойынша жергілікті және/немесе республикалық бюджеттердің қаражаты есебінен аударылған қаражатты қаржы агенттігі толық игерілгенге дейін пайдаланады.

      61. Бұрын бекітілген "БЖК-2025" бағдарламасы шеңберінде осы Қағидалар бекітілгенге дейін мақұлданған жобалар бұрын мақұлданған шарттарда қолданылады.

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде шағын,
оның ішінде микрокәсіпкерлік
субъектілерінің
кредиттері/микрокредиттері
бойынша сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
портфельдік субсидиялауды
және ішінара кепілдік беруді
ұсыну қағидаларына
1-қосымша

Экономиканың басым секторларының тізбесі

ЭҚЖЖ коды

Атауы

1

2

Агроөнеркәсіптік кешен

01

01.11 "Дәнді дақылдарды (күріштен басқа), бұршақ және майлы дақылдарды өсіруді" қоспағанда, өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер көрсету

03

Балық аулау және балық өсіру

10

Тамақ өнімдерін өндіру

11.06

Уыт өндіру

11.07

Алкогольсіз сусындарды, минералды суларды және басқа да бөтелкелерге құйылатын сусындарды өндіру

Тау-кен өндіру өнеркәсібі

08.12.1

Қиыршық тасты және құмды карьерлерді қазу

09

Кен өндіру өнеркәсібінде кызметтер көрсету

Жеңіл өнеркәсіп және жиһаз өндірісі

13

Тоқыма бұйымдарын өндіру

14

Киім өндіру

15

Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру

16

Жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіру; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

17

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

18

Полиграфиялық қызмет және жазылған ақпарат жеткізгіштерін жаңғырту

20

Химия өнеркәсібінің өнімдерін өндіру

21

Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен фармацевтикалық препараттар өндіру

22

Резеңке және пластмасса бұйымдар өндіру

31

Жиһаз өндіру

Құрылыс материалдары және өзге де металл емес минералды өнімдер өндірісі

23

Өзге де бейметалл минералдық өнімдер өндіру

Металлургия, металл өңдеу, машина жасау

24

Металлургия өндірісі

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар өндіру

27

Электр жабдықтарын өндіру

28

Басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

29

Автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер өндіру

30

Басқа көлік құралдарын өндіру

33

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

Өнеркәсіптің басқа да секторлары

32

Өзге де дайын бұйымдар өндіру

35.11.4

Жел электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.5

Күн электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.9

Өзге де электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.2

Су электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

38

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; материалдарды кәдеге жарату (қалпына келтіру)

39

Ластануды жою жөніндегі қызмет және қалдықтарды жою саласындағы өзге де көрсетілетін қызметтер

Көлік және қоймалау

45.2

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу

49.3

Құрлықтағы өзге де жолаушылар көлігінің қызметі

49.41

Жүк автомобиль көлігінің қызметі

50

Су көлігінің қызметі

52

Жүктерді қоймалау және қосалқы көлік қызметі

53

Табиғи монополиялар саласына жататын қызметті қоспағанда, пошта және курьерлік қызмет

Туризм

55.10

Қонақ үйлердің және тұруға арналған ұқсас орындардың қызмет көрсетуі

55.20

Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдеріне тұрғын үй беру

55.30

Кемпингтердің, автофургондарға арналған тұрақтардың және тұруға арналған автотіркемелердің қызмет көрсетуі

Ақпарат және байланыс

58

Баспа қызметі

59.14

Кинофильмдерді көрсету жөніндегі қызмет

61

Телекоммуникациялар

62

Компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер

Меншік немесе жалға алынған мүлікті басқару немесе жалға беру

68.20.1

Қойма ғимараттары мен алаңдарын жалдау

68.20.2

Қойма ғимараттары мен алаңдарын жалдау (қосалқы жалдау)

Кәсіптік, ғылыми және техникалық қызмет

69.2

Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша консультация беру

71

Сәулет, инженерлік ізденістер; техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет

72

Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер

74

Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

75

Ветеринариялық қызмет

Жалдау, жалға беру және лизинг

77.11

Жеңіл автомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарын жалдау және лизинг*

Ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру жөніндегі қызмет

81

Ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру жөніндегі қызмет

Білім беру

85

Білім беру

Денсаулық сақтау және әлеуметтік көрсетілетін қызметтер

86

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

87

Тұратын жерді қамтамасыз етіп әлеуметтік қызметтер көрсету

88

Тұратын жерді қамтамасыз етпей әлеуметтік қызметтер көрсету

Өнер, ойын-сауық және демалыс

91

Кітапханалардың, архивтердің, музейлердің қызметі және мәдениет саласындағы өзге де қызметтер

93

Спорт, ойын-сауықты ұйымдастыру (дискотекалар мен караокені қоспағанда) саласындағы қызмет

Өзге де көрсетілетін қызмет түрлерін ұсыну

95

Компьютерлерді, жеке пайдаланатын заттар мен тұрмыстық тауарларды жөндеу

96.01

Тоқыма және тері бұйымдарын жуу және (химиялық) тазалау

      *Осы ЭҚЖЖ отандық өндірушілердің жеңіл автомобильдерін жалға алуды және лизингті көздейді

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде шағын,
оның ішінде микрокәсіпкерлік
субъектілерінің
кредиттері/микрокредиттері
бойынша сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
портфельдік субсидиялауды
және ішінара кепілдік беруді
ұсыну қағидаларына
2-қосымша
Нысан
"Даму" кәсіпкерлікті
дамыту қоры" АҚ-ға

Хабарлама-хат

      "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ (бұдан әрі – қор) мен _______________ АҚ (екінші деңгейдегі банктің атауы көрсетіледі) (бұдан әрі – банк) арасында сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру туралы қол қойылған _______________ № _____ келісім шеңберінде Банк "_______________" жеке кәсіпкерінің/жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің/акционерлік қоғамының/шаруа қожалығының (ЖК/ЖШС/АҚ/ШҚ) (оның ішінде кредит бойынша қоса қарыз алушылар көрсетіледі) өтінімін қарап, төмендегі шарттарда* мақұлдағанын хабарлаймыз:

Банктің қарыз шарты/Қаржыландыру шарты**


Қарыз алушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)


Қарыз алушының заңды және нақты (бар болса) мекенжайы


Тіркелген күні (ЖК/ЖШС/АҚ/ШҚ)


Банктің атауы


Қарыз алушы шотының нөмірі


Бенефициар коды (КБЕ)


Банкке өтініш берілген күн


Банктің уәкілетті органы шешім қабылдаған күн


Қорландыру бағдарламасы


Кредиттің/микрокредиттің/қаржыландырудың нысаналы мақсаты


Осы шарт жасалған күнгі кредит/микрокредит/қаржыландыру сомасы


Кредит/микрокредит/қаржыландыру валютасы


Кредит/микрокредит/қаржыландыру мерзімі (аяқталу күнін көрсете отырып, айлармен)


Кредиттің/микрокредиттің/қаржыландырудың сыйақы мөлшерлемесі


Қаржыландыру саласы


Кепілдік мөлшері (кредит сомасының %-ын көрсете отырып)


Кепілдік мерзімі (басталу және аяқталу күнін көрсете отырып)


Кредит бойынша кепілдікті қамтамасыз ету (қордың кепілдігінен басқа) – атауы, мекенжайы, нарықтық және кепілдік құны


Жоба іске асырылатын жер (қаланы/ауданды міндетті түрде көрсете отырып, облыс)


      * шарттарды кесте нысанында қосуға жол беріледі

      ** көшірмесі қоса беріледі

      Құрметпен, ___________ ____________ ____________________________________

      (лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде шағын,
оның ішінде микрокәсіпкерлік
субъектілерінің
кредиттері/микрокредиттері
бойынша сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
портфельдік субсидиялауды
және ішінара кепілдік беруді
ұсыну қағидаларына
3-қосымша
Нысан
  Кепілгердің атауы:
"Даму" кәсіпкерлікті
дамыту қоры" АҚ
Мекенжайы:_________________
Кімге:______________________
(банктің/МҚҰ толық атауы
және деректемелері)

№ _______ кепілдік міндеттемесі

_____________ қаласы

20____ жылғы "____"__________

      Осы 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді ұсыну қағидаларының (бұдан әрі – Қағидалар) шарттарын, сондай-ақ _______ "_______________" (бұдан әрі – қарыз алушы) _______________ АҚ-мен (бұдан әрі – Банк/МҚҰ) мынадай:

      1) кредит/микрокредит/қаржыландыру сомасы ____________________;

      2) кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі/ислам банкінің кірісін құрайтын тауарға үстеме баға _____________________________________;

      3) кредит/микрокредит/қаржыландыру мерзімі ____________ (айлармен);

      4) кредиттің/микрокредиттің/қаржыландырудың нысаналы мақсаты _____, негізгі шарттармен 20___ жылғы "___"_________ №______ (шарттың толық атауы және оның деректемелері көрсетіледі) кредит шартын/қаржыландыру шартын (бұдан әрі – кредит шарты/қаржыландыру шарты) жасасқанын назарға ала отырып,

      "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ жоғарыда көрсетілген кредит шарты/қаржыландыру шарты бойынша кепілгер болып табылатынын растайды және қарыз алушының кредит шарты/қаржыландыру шарты бойынша міндеттемелерін орындамауынан және (немесе) тиісінше орындамауынан туындаған Банктің/МҚҰ-ның есептелген сыйақысын/үстеме баға сомасын, комиссияларды, тұрақсыздық айыбын, өсімпұлдарды, айыппұл санкцияларын, борышты өндіріп алу бойынша сот шығасыларын, басқа да шығындарын ескермей, негізгі борыш қалдығына тең соманы Банкке/МҚҰ-ға оның талабы бойынша төлеу міндеттемесін өзіне алады.

      Кепілдік қарыз алушы кредит шарты/қаржыландыру шарты бойынша негізгі борыш сомасын қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындамаған жағдайда ғана орындалуға жатады.

      Кепілгердің Банк/МҚҰ алдындағы жауапкершілігі _______________ (___________________________) теңге _______ тиын (соманы дөңгелектеу математикалық дөңгелектеу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады) мөлшеріндегі кепілдік сомасымен шектеледі, бұл кредит/микрокредит/қаржыландыру сомасының _____ %-ын құрайды.

      Кредит шарты/қаржыландыру шарты бойынша негізгі борышты өтеу/ішінара өтеу кезінде кепілгердің жауапкершілігі негізгі борышты өтеу сомасына тең сомаға азайтылады.

      Кепілдік бойынша кепілгер міндеттемелерінің мөлшері кепілгер орындаған талап сомасына азайтылады.

      Кепілдік қарыз алушының кредит шарты/қаржыландыру шарты бойынша негізгі борышты өтеу міндеттемесін және кепілдік беруші мен Банк/МҚҰ арасында жасалған 20 __ жылғы "___" __________ № _____ портфельдік субсидиялау және кепілдік беру туралы келісімде (бұдан әрі – келісім) көзделген өзге де құжаттарды орындамағанын/тиісінше орындамағанын растайтын құжаттардың түпнұсқаларын қоса бере отырып, Банктің/МҚҰ-ның жазбаша төлем талабының түпнұсқасын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

      Кепілдік Келісімде көзделген барлық талаптар мен шарттар сақталған кезде ғана орындалуға тиіс.

      Осы кепілдік міндеттеме оған қол қойылған кезден бастап күшіне енеді және 20 __ жылғы "___" __________ қоса алғанда, бұл құжат бізге қайтарылатынына немесе қайтарылмағанына қарамастан, толық және автоматты түрде аяқталады. Бұл ретте Сіздің жазбаша талабыңыз жоғарыда көрсетілген күні Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 16:00-ден кешіктірмей бізге берілуге тиіс.

      Кепілгер, Банк/МҚҰ және қарыз алушы (бұдан әрі – тараптар) арасында туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер, оның ішінде кепілдікті ұсыну және орындау тәртібі, кредит шарты/қаржыландыру шарты бойынша талап ету құқықтарының Банктен/МҚҰ-дан кепілгерге өту тәртібі, кепілдікті тоқтату негіздері және осы кепілдік міндеттемеге байланысты тараптардың жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қағидалармен, келісіммен реттеледі, бірақ онымен шектелмейді.

      _______________________________ (бірінші басшының қолы)

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 2 ақпандағы
№ 43 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1060 қаулысымен
бекітілген

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары (бұдан әрі – Субсидиялау қағидалары) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 94-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері/лизингтік компаниялардың қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау шарттарын, тетігін және тәртібін айқындайды.

      2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба (бұдан әрі – ұлттық жоба) шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау:

      1) екінші деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар берген кәсіпкерлердің кредиттері/қаржылық лизинг шарттары;

      2) "жасыл" жобаларды іске асыру мақсаттары үшін екінші деңгейдегі банктер берген кәсіпкерлердің кредиттері;

      3) "Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысымен бекітілген басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг тетігі (бұдан әрі – тетік) шеңберінде екінші деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар берген жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша жүзеге асырылады.

      3. Осы Субсидиялау қағидаларында мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) ақпараттық жүйе – ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы белгілі бір технологиялық әрекеттерді іске асыратын және нақты функционалдық міндеттерді шешуге арналған ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың, қызмет көрсетуші персоналдың және техникалық құжаттаманың ұйымдастырылып, ретке келтірілген жиынтығы;

      2) арнайы қаржы компаниясы – жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру мәмілелерін жүзеге асыру үшін "Жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын, пайдасына талап ету құқығы берілетін заңды тұлға;

      3) банк – қызметті осы Субсидиялау қағидаларын/тетікті іске асыру шеңберінде жүзеге асыратын екінші деңгейдегі банк;

      4) банк-төлем агенті – лизингтік компанияның қаржы агенттігімен келісілген уәкілетті банкі және лизингтік компанияның жобалар бойынша субсидияларды аудару мен есептен шығаруға арналған арнайы шотын жүргізу жөніндегі функцияларды жүзеге асырады;

      5) банктік кредит (бұдан әрі – кредит) – мерзімділік, ақылылық, қайтарымдылық, қамтамасыз етілу және нысаналы пайдалану шарттарында банктік қарыз шартының негізінде кәсіпкерге банк беретін ақша сомасы;

      6) банктік қарыз шарты – банк пен кәсіпкер арасында жасалатын жазбаша келісім, оның шарттары бойынша банк кәсіпкерге кредит береді (кредиттік желі ашу туралы келісім де банктік қарыз шартына жатады);

      7) бөлiнген активтер – жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру мәмілелерінде арнайы қаржы компаниясына берілген талап ету құқықтары, оған берілген талап ету құқықтары бойынша алынған, банк-кастодиандағы шоттардағы ақша, арнайы қаржы компаниясы көрсетілген ақшаны инвестициялау нәтижесінде сатып алған қаржы құралдары, қаржы құралдарын сату нәтижесінде алынған ақша, сондай-ақ қосымша қамтамасыз етуді қалыптастыру кезінде туындайтын мүлік пен мүліктік құқықтар;

      8) даму банкі – "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы және (немесе) оның үлестес лизингтік компаниясы;

      9) "жасыл" жобалар – бекітілген сыныптама (таксономия) негізінде айқындалған, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес қолданыстағы табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға, қоршаған ортаға теріс әсер ету деңгейін төмендетуге, энергия тиімділігін, энергия үнемдеуді арттыруға, климаттың өзгеру салдарларын жұмсартуға және климаттың өзгеруіне бейімделуге бағытталған жобалар;

      10) "жасыл" таксономия – қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган әзірлейтін және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін "жасыл" облигациялар және "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалардың сыныптамасы;

      11) жергілікті үйлестіруші – құжаттарды дайындау және жинау бойынша кәсіпкерлерді консультациялық сүйемелдеуді жүзеге асыратын облыс (астана, республикалық маңызы бар қалалар) әкімі айқындайтын жергілікті атқарушы органның (қаланың/ауданның) құрылымдық бөлімшесі;

      12) жоба – бизнестің әртүрлі бағыттарында кіріс алуға бағытталған және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бастамашылық қызмет ретінде кәсіпкер жүзеге асыратын іс-қимылдар мен іс-шаралардың жиынтығы (бір жоба шеңберінде бірнеше банктік кредиттер/лизингтік мәмілелер болады);

      13) жұмыс органы – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 26 қазандағы № 436 бұйрығымен бекітілген Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларын, техникасы мен технологиялық жабдығын сатып алуға лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидалары (бұдан әрі – № 436 бұйрық) (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17741 болып тіркелген) шеңберінде облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана әкімдіктерінің уәкілетті басқармасы;

      14) кәсіпкер – өз қызметін осы Субсидиялау қағидалары шеңберінде жүзеге асыратын шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі және өз қызметін тетік шеңберінде жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілері, сондай-ақ "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында тіркелген заңды тұлғалар;

      15) кешендi кәсiпкерлiк лицензия (бұдан әрі – франчайзинг) – айрықша құқықтар кешенiнiң құқық иеленушiсi осы кешендi басқа тұлғаға өтеулi негiзде пайдалануға беретiн кәсiпкерлiк қызмет;

      16) қаржы агенттігі – "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы;

      17) қаржылық лизинг шарты – лизингтік компания/банк пен кәсіпкер арасында жасалатын жазбаша келісім, оның шарттары бойынша лизингтік компания/банк кәсіпкерге қаржылық лизинг береді;

      18) лизингтік компания – қызметін осы Субсидиялау қағидаларын іске асыру шеңберінде жүзеге асыратын лизингтік мәмілеге қатысушы;

      19) лизингтік мәміле (лизинг) – лизингке қатысушылардың азаматтық құқықтар мен міндеттерді белгілеуге, өзгертуге және тоқтатуға бағытталған келісілген іс-қимыл жиынтығы;

      20) мемлекеттік даму институттары – экономиканың әртүрлі салаларында мемлекеттік қолдау шараларын көрсететін ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, акцияларының бақылау пакеттері ұлттық басқарушы холдингке немесе ұлттық холдингке тиесілі акционерлік қоғамдар;

      21) мемлекеттік-жекешелік әріптестік – мемлекеттік пен жекеше әріптес арасындағы "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған белгілерге сәйкес келетін ынтымақтастық нысаны;

      22) өңірлік үйлестіруші – облыс (астана, республикалық маңызы бар қалалар) әкімі айқындайтын жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі;

      23) секьюритилендіру – бөлінген активтермен қамтамасыз етілген облигацияларды шығару арқылы ақшалай талап етуді беруге орай қаржыландыру;

      24) субсидиялар – субсидиялау шарттарының негізінде кәсіпкерлерді субсидиялау шеңберінде қаржы агенттігі банкке/лизингтік компанияға өтеусіз және қайтарымсыз негізде төлейтін мерзімді төлемдер;

      25) субсидиялау – кәсіпкердің операциялық қызметіне жататын белгілі бір шарттарды болашақта орындаудың орнына кредиттер/лизинг бойынша сыйақы ретінде кәсіпкер банкке/лизингтік компанияға төлейтін шығыстарды ішінара өтеу үшін пайдаланылатын кәсіпкерлерді мемлекеттік қаржылық қолдау нысаны.

      Банктердің кәсіпкерлерді секьюритилендіру тетігі арқылы қаржыландыруға бағытталған кредиттері де субсидиялауға жатады. Мұндай жағдайда осы Субсидиялау қағидалары шеңберінде субсидиялау құралы бойынша қолдау тапқан кәсіпкерлердің кредиттерін әкімшілендіру (сүйемелдеу) функцияларын осындай кредиттерді арнайы қаржы компаниясына берген банк жүзеге асырады.

      Секьюритилендіру тетігі арнайы қаржы компаниясының банк бөлген активтермен қамтамасыз етілген облигацияларды шығаруы; қаржы агенттігінің арнайы қаржы компаниясы шығарған, бөлінген активтермен қамтамасыз етілген облигацияларды сатып алуы (секьюритилендіру мәмілесі); арнайы қаржы компаниясының банкке қаржы агенттігінен тартылған қаражатты беруі арқылы кәсіпкерлерді мемлекеттік қаржылық қолдау нысанын көздейді;

      26) субсидиялау шарты – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша қаржы агенттігі, банк/лизингтік компания мен кәсіпкер арасында жасалатын үшжақты жазбаша келісім, оның шарттары бойынша қаржы агенттігі кәсіпкердің банк/лизингтік компания берген кредиті/лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемесін ішінара субсидиялайды;

      27) сыртқы бағалау ("жасыл" жоба бойынша) – "жасыл" таксономия жобаларының кіші секторларына іске асырылуы көзделіп отырған немесе іске асырылып жатқан "жасыл" жобаның осы кіші сектор үшін көзделген шекті мәндерді сақтау бөлігінде сәйкестігін бағалау рәсімі;

      28) сыртқы бағалау провайдері – қаралып отырған жобаның "жасыл" таксономияның шекті мәніне сәйкестігі туралы тиісті қорытынды дайындай отырып, іске асырылуы көзделіп отырған немесе іске асырылып жатқан "жасыл" жоба бойынша тәуелсіз бағалауды жүзеге асыратын ұйым;

      29) уәкілетті орган – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган;

      30) шекті мән ("жасыл" таксономияның кіші секторы бойынша шекті өлшемшарт) – "жасыл" таксономияның кіші секторы үшін белгіленген жобалардың немесе активтердің сандық және сапалық өлшемшарттарының шекті мәндері, оларға қол жеткізу жобаларды "жасыл", яғни тиісті "жасыл" таксономия ретінде саралау үшін қажет. Кіші сектор бойынша шекті өлшемшарт сертификаттау/таңбалау талаптарында ("жасыл" таксономияда көрсетілген стандарттардың талаптарына сәйкестікті растау не жекелеген кіші секторларға қатысты таңбалардың болуы) көрсетілуі мүмкін;

      31) электрондық құжаттар топтамасы – мемлекеттік көрсетілген қызметті алушы өзі қатысқан кезде берген жазбаша келісімі негізінде өтініш берушінің немесе осы құжатты куәландыруға өкілеттілігі бар тұлғаның не кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының уәкілетті қызметкерінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған, төлнұсқа құжаттың түрін және мәліметтерін (деректерін) электрондық-цифрлық нысанда толық көрсететін құжаттар;

      32) электрондық өтінім – мемлекеттік қолдау алуға өтінім, ондағы ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылады және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылады.

      4. Субсидиялау кредиттер/қаржылық лизинг шарттары, оның ішінде "жасыл" жобаларды іске асыру үшін берілген кредиттер бойынша сыйақы ретінде кәсіпкерлер төлейтін шығыстардың бір бөлігін өтеу үшін пайдаланылады және мемлекеттің бизнеспен өзара іс-қимылының тиімді тетіктері арқылы жүзеге асырылады.

      5. Қаржы агенттігінің көрсетілген қызметтеріне уәкілетті орган республикалық бюджет қаражаты есебінен ақы төлейді.

      6. Даму банкінің жобаларын қоспағанда, Субсидиялау қағидалары шеңберінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін, өз қызметін тетік шеңберінде жүзеге асыратын/жоспарлайтын жеке кәсіпкерлік субъектілерін, сондай-ақ "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында тіркелген заңды тұлғаларды субсидиялау үшін көзделген қаражатты, кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржы агенттігіне қаржы агенттігінің арнайы шотына олардың арасында жасалатын қаражатты аударуға арналған шарт негізінде аударады.

      Субсидиялау қағидалары шеңберінде жергілікті бюджет қаражаты есебінен субсидиялау үшін көзделген қаражатты өңірлік үйлестіруші олардың арасында жасалатын субсидиялау және кепілдік беру туралы шарт негізінде қаржы агенттігіне аударады.

      Субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың үлгілік нысанын кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітеді.

      Республикалық және/немесе жергілікті бюджеттерден және/немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының субсидиялауға бөлінген және Субсидиялау қағидалары/тетік шеңберінде пайдаланылмаған қаражат ұлттық жоба/тетік шеңберіндегі жобаларды субсидиялауға және кепілдік беруге пайдаланылуы мүмкін.

      Сондай-ақ кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген қаражат шеңберінде жүзеге асырылады.

      7. Қаржылық қолдау шаралары Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кәсіпкерлерінің қатысуымен жаңадан құрылған және Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасы резиденттерінің бірлескен қатысуымен ресурстық әлеуеті және кәсіпорындар құру қажеттілігі бар Қазақстан Республикасының шекара маңындағы аумақтарында жобаларды іске асыратын кәсіпкерлерге/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері – Қазақстан Республикасының резиденттеріне ұсынылады.

      8. Өңірлік үйлестірушілер облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың даму жоспарларын әзірлеу кезінде осы Субсидиялау қағидаларының ережелерін ескеретін болады.

      9. Кәсіпкерге/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне осы Субсидиялау қағидалары шеңберінде мынадай бағыттар бойынша кредиттер/лизингтік мәмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау түрінде қолдау көрсетілуі мүмкін:

      1) кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау;

      2) шағын жеке және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін өңірлік қаржыландыру;

      3) тетік шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерін субсидиялау.

      10. Осы Субсидиялау қағидалары шеңберінде субсидиялауға:

      1) мемлекеттік даму институттары кредиторы болып табылатын;

      2) банктердің/лизингтік компаниялардың сыйақы мөлшерлемесі осы Субсидиялау қағидаларын іске асыру шеңберінде арзандатылған кредиттерін/лизингтік мәмілелерін қоспағанда, олар бойынша сыйақы мөлшерлемесі бюджет қаражаты есебінен арзандатылған;

      3) ұйымдардың үлестерін, акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде кәсіпорындарды сатып алуға бағытталған;

      4) овердрафт түріндегі;

      5) қайтарымды, қайталама немесе сублизинг бойынша;

      6) ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдарының және лизингтік компаниялардың қызметіне бағытталған кредиттер/лизингтік мәмілелер жатпайды.

      11. Мыналар:

      1) моторлы көлік құралдарын шығаруды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік зат ретінде тіркелген құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнім (бальзамнан басқа) шығаруды көздейтін жобаларды қоспағанда, акцизделетін тауарлар/өнімдер шығаруды жүзеге асыратын кәсіпкерлер;

      2) қиыршықтас және құм карьерлерін игеруге арналған жобаларды қоспағанда, жобаны тау-кен өндіру өнеркәсібі мен карьерлерді игеруде іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер;

      3) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға (әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияны, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде құрылған кәсіпкерлерді қоспағанда) тиесілі кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері;

      4) меншік нысаны жеке мекеме ретінде ресімделген кәсіпкерлер және коммерциялық емес ұйымдар;

      5) Кодекстің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша іске асырылатын кәсіпкерлердің жобалары (осы тармақшаның күші 2020 жылғы 20 сәуірден бастап туындаған қатынастарға қолданылады) осы Субсидиялау қағидаларын іске асыру шеңберінде қатысушылар бола алмайды.

2-тарау. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау тәртібі

1-параграф. "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты бойынша субсидиялар беру шарттары

      12. "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағытына қатысушылар осы Субсидиялау қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша экономиканың басым секторларында өзінің жобаларын және тиімді жобаларды іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері болып табылады. Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар салалық шектеулерсіз жүзеге асырылады.

      Бұл ретте республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде бір кәсіпкер үшін сауда қызметі саласында айналым қаражатын толықтыруға арналған кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін 100 (жүз) млн теңгеден аспайтын сомаға субсидиялауға жол беріледі.

      Кәсіпкердің кредиті/лизингтік мәмілесі ұлттық валютада беріледі.

      13. "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағытының қатысушылары қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган әзірлейтін және Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін "жасыл" жобалардың сыныптамасына (таксономиясына) сәйкес "жасыл" жобаларды іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері болып табылады.

      14. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жаңа тиімді инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге, айналым қаражатын толықтыруға және франчайзингке бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша жүзеге асырылады.

      Жаңа тиімді инвестициялық жобалар, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге және франчайзингке бағытталған жобалар деп салық декларациясы деректерінің, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде қаржы агенттігі шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 %-ға кәсіпкерлердің жұмыс орындарының орташа жылдық санын міндетті түрде ұлғайтуды көздейтін жобалары түсініледі.

      Сонымен бірге, кәсіпкер қаржы агенттігі шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 %-ға кірістің (сатудан түсетін кірістің: негізгі қызметтен түскен сатылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) өсуін немесе төленетін салықтар көлемінің ұлғаюын (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) растайды.

      Кәсіпкерлік субъектілерінің айналым қаражатын толықтыруға, сондай-ақ ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бағытталған кредиттері бойынша осы тармақтың екінші және үшінші бөліктерінде көзделген талаптар қолданылмайды.

      Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау "жасыл" жобаларды іске асыруға берілетін және іске асырылатын жобада субсидиялау шарты жасалған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін шекті мәнге ("жасыл" таксономия кіші секторы бойынша шекті өлшемшарт болған кезде) қол жеткізуді көздейтін жаңа кредиттер бойынша да жүзеге асырылады (осы өлшемшартты орындау мерзімін ұзарту сыртқы бағалаумен айқындалған объективті себептер болған кезде қаржы агенттігінің шешімі негізінде жүзеге асырылады).

      Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау тауарларды таңбалауға арналған жабдықты сатып алуға бағытталған қаржы лизингі шарттары бойынша жүзеге асырылады.

      15. Мыналарды:

      1) Кодекстің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері іске асыратын жобаларды (осы тармақшаның күші 2020 жылғы 20 сәуірден бастап туындаған қатынастарға қолданылады);

      2) ломбардтардың, микроқаржы, факторинг ұйымдары мен лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, банктердің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жобаларды салалық шектеулерсіз мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде іске асыру үшін берілетін кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша да жүзеге асырылады.

      Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде "жасыл" жобаларды іске асыру үшін берілетін банктердің кредиттеріне де қолданылады.

      16. Субсидиялауға мыналар да жатады:

      1) жаңа кредиттер/қаржылық лизинг шарттары, оның ішінде "жасыл" жобаларды іске асыруға берілетін кредиттер, сондай-ақ жоба қаржы агенттігіне енгізілгенге дейін 12 (он екі) ай ішінде банктер/лизингтік компаниялар бұрын берген кредиттер/қаржылық лизинг шарттары;

      2) жоба қаржы агенттігіне енгізілгенге дейін 2 (екі) жыл ішінде (мерзім алғашқы кредит/лизинг берілген күннен бастап есептеледі) банктер/даму банкі/лизингтік компаниялар және кредиттік серіктестіктер, қаржы ұйымдары бұрын берген кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын қайта қаржыландыруға бағытталған және осы Субсидиялау қағидаларында көрсетілген өлшемшарттарға сәйкес келетін кредиттер/лизингтік мәмілелер;

      3) егер кредиттеу негізгі құралдарды сатып алу және (немесе) жаңғырту және (немесе) өндірісті кеңейту шеңберінде жүзеге асырылатын болса, айналым қаражатын толықтыруға берілген, бірақ кредит сомасының 30 %-ынан аспайтын немесе 500 (бес жүз) млн теңгеден аспайтын сомадағы кредиттер;

      4) жылдық 8 % номиналды сыйақы мөлшерлемесімен айналым қаражатын 100 % толықтыруға бағытталған кредиттер, оның 6 %-ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 19 наурыздағы № 39 қаулысымен бекітілген Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне жеңілдікпен кредит беру бағдарламасы шеңберінде мемлекет субсидиялайды;

      5) қайта бастау негізінде айналым қаражатын толықтыруға берілген кредиттер (айналым қаражатын толықтыруға арналған кредитті қайта бастау мүмкіндігінің шарттары қаржы агенттігінің шешімінде көрсетілуі тиіс);

      6) бір кәсіпкер үшін 100 % айналым қаражатын толықтыруға (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуларды жүргізуді қоспағанда және кәсіпкердің негізгі қызметін жүзеге асыруына байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда) бағытталған 500 (бес жүз) млн теңгеге дейінгі кредиттер;

      7) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 968 қаулысымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бұрын бекітілген мемлекеттік бағдарламасының шарттарында Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссиясы 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін ұсынған даму банкінің кредиттері;

      8) егер кредиттеу негізгі құралдарды сатып алу және (немесе) жаңғырту және (немесе) өндірісті кеңейту шеңберінде жүзеге асырылатын, бірақ кредит сомасының 20 %-ынан аспайтын болса, "жасыл" жобаларды іске асыру үшін айналым қаражатын толықтыруға берілген кредиттер.

      17. Кредиттің/қаржылық лизинг шартының сомасы сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын қолданыстағы барлық кредиттер/лизингтік мәмілелер ескеріле отырып белгіленеді. Бұл ретте кредит сомасы бір кәсіпкер үшін, оның ішінде "жасыл" жобаларды іске асыру үшін 3 (үш) млрд теңгеден аспайды. Егер бірнеше үлестес кәсіпкерге бір бизнес-жобаны іске асыру үшін кредит берілген жағдайда, онда бұл сома 3 (үш) млрд теңгеден аспайды.

      Бір мезгілде мына 2 (екі) өлшемшартқа сәйкес келетін екі және одан көп жобалардың жиынтығы бір бизнес-жоба болып саналады:

      жоба бір объект ретінде (физикалық немесе технологиялық тұрғыдан ажырағысыз байланысқан бірыңғай ғимарат/құрылыс/объект болып табылады) іске асырылады;

      жоба ЭҚЖЖ бір кіші сыныбы шеңберінде іске асырылады.

      Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалар мен ауылдық елді мекендердегі жобалар бойынша қолданыстағы барлық кредиттерді/лизингтік мәмілелерді ескере отырып, кредиттің/қаржылық лизинг шартының сомасы бір кәсіпкер үшін 1,5 млрд теңгеден аспауы тиіс.

      Осы Субсидиялау қағидаларында белгіленген лимиттер шеңберінде субсидияланатын кредит бойынша негізгі борыш ішінара/мерзімінен бұрын толық өтелген жағдайда, кәсіпкерлердің кредиттерін субсидиялауға жол беріледі.

      Бұл ретте 2018 жылғы 27 қаңтарға дейін мақұлданған 4,5 млрд теңгеге дейінгі кредиттік лимиті бар жобалар бойынша субсидиялау "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 25 тамыздағы № 522 қаулысымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының (бұдан әрі – "БЖК-2020" бағдарламасы) бұрын мақұлданған шарттарымен жүзеге асырылады.

      18. Инвестицияға бағытталған кредиттер/қаржылық лизинг шарттары, оның ішінде "жасыл" жобаларды іске асыруға берілетін кредиттер бойынша субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды. Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды. Бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалған жағдайда, субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

      19. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның өкімі және/немесе өзге де құжаты және/немесе актісі негізінде кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша номиналды сыйақы мөлшерлемесін төлеу бойынша кейінге қалдыру ұсынылған кезде және берілген мерзімін ұзарту үшін кредит мерзімін ұлғайту кезде осы Субсидиялау қағидаларында көзделген субсидиялау мерзімі кейінге қалдырылған мерзімге ұзартылады.

      20. Кәсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру кезіндегі субсидиялау мерзімі қаржы агенттігі қайта қаржыландыру жүзеге асырылған кредитор-банкте/лизингтік компанияда бірінші субсидиялау шартына қол қойған сәттен бастап белгіленеді.

      21. Кәсіпкерлердің субсидиялау құралы бойынша қаржы агенттігі мақұлдаған жобалары басқа банктерде/лизингтік компанияларда субсидиялаудың бұрын мақұлданған шарттарымен қайта қаржыландырылуы мүмкін.

      22. Субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және 5 (бес) пайыздық тармаққа ұлғайтылған кредиттер/қаржылық лизинг шарттары, сондай-ақ "жасыл" жобаларды іске асыруға берілген кредиттер бойынша жүзеге асырылады, оның 6 %-ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды.

      23. Шекті сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және банктің/лизинтік компанияның кәсіпкер жобасы бойынша шешімі шыққан кезде қолданыста болған базалық сыйақы мөлшерлемесі есепке алынады.

      24. Мыналарды:

      1) кәсіпкер бастама жасаған кредит беру/қаржылық лизинг шарты талаптарының өзгеруіне байланыстыларды;

      2) кредит/қаржылық лизинг шарты бойынша міндеттемелерді кәсіпкердің бұзуы себебінен өндіріп алынатындарды;

      3) лизинг нысанасына тәуелсіз бағалау жүргізуге, лизинг нысанасын сақтандыруға, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты алып тастауға байланыстыларды;

      4) қаржылық лизинг шартын орындауға байланыстыларды (басқа ұйымдардың кедендік тазарту сияқты көрсетілетін қызметтерін, лизинг нысанасын арнаулы органдардың тіркеуі бойынша көрсетілетін қызметтерді, банктердің көрсетілетін қызметтерін өтеуді) қоспағанда, банк/лизингтік компания кредитке/қаржылық лизинг шартын жасасуға, оның ішінде "жасыл" жобаны іске асыру үшін берілген кредитке байланысты қандай да бір комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді алмайды.

      25. Қаржы агенттігі қолданыстағы кредитті/қаржылық лизинг шартын, оның ішінде "жасыл" жобаны іске асыру үшін берілген кредитті субсидиялау туралы шешім қабылдаған жағдайда, банк/лизингтік компания кәсіпкерге ағымдағы қаржы жылынан бастап қаржы агенттігі шешім қабылдаған күнге дейінгі кезеңде ұсталған комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді ағымдағы жылы өтейді.

      Бұл ретте осы комиссиялар, алымдар және/немесе басқа да төлемдер барлық тараптар бірінші субсидиялау шартына қол қойған нақты күннен бастап 3 (үш) ай ішінде кәсіпкерге қайтарылуға жатады.

      26. Банк/лизингтік компания ағымдағы жылы алынған комиссияларды, алымдарды және/немесе басқа да төлемдерді осы Субсидиялау қағидаларының 25-тармағында көрсетілген мерзімде кәсіпкерге уақтылы өтемеген жағдайда, банк/лизингтік компания қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

      27. Лизингтің мынадай нысандары мен түрлері: ішкі лизинг, банктік лизинг, толық лизинг және таза лизинг субсидиялауға жатады.

      28. Банктердің кәсіпкерлерді секьюритилендіру тетігі (мәмілесі) арқылы қаржыландыруға бағытталған кредиттері субсидиялауға жатады. Бұл ретте қаржы агенттігі меншікті қаражаты не өзге қаржыландыру көздерінен тартылған қаражат есебінен секьюритилендірілген облигацияларды сатып алады.

2-параграф. "Шағын жеке және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін өңірлік қаржыландыру" бағыты бойынша субсидиялар беру шарттары

      29. "Шағын жеке және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін өңірлік қаржыландыру" (бұдан әрі – Өңірлік бағдарлама) бағыты шеңберінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру үшін қаражат бөлу жергілікті бюджеттің микширленген қаражаты/қаржы агенттігінің қаражаты/өзге де қаржыландыру көздері есебінен жүзеге асырылады.

      Өңірлік бағдарлама шеңберінде субсидиялау әлеуметтік осал өңірлерде немесе төтенше жағдай/төтенше жағдай енгізілген кезеңде немесе өзге де жағдайларда жергілікті атқарушы органның кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен жазбаша келісімі бойынша жүзеге асырылады.

      30. Әлеуметтік осал өңірлерде немесе төтенше жағдай/төтенше ахуал енгізілген кезеңде субсидиялау шарттарын жергілікті атқарушы орган кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен жазбаша келіседі.

      31. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау салалық шектеулерсіз жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Кодекстің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша іске асырылатын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жобалары Өңірлік бағдарламаға қатысушылар бола алмайды.

      32. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау Өңірлік бағдарлама шеңберінде мына мақсаттарға берілетін кредиттер/микрокредиттер бойынша жүзеге асырылады:

      инвестициялар (негізгі бизнесті сатып алу, құру және жаңғырту және (немесе) қолданыстағы бизнесті кеңейту);

      айналым қаражатын толықтыру (кредиттерге/микрокредиттерге қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерге ақы төлеу бойынша есеп айырысуларды жүргізуді қоспағанда және кәсіпкердің негізгі қызметін жүзеге асыруына байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда).

      33. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау тиімді инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге және франчайзингке бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін банктің/микроқаржы ұйымдарының кредиттері/микрокредиттері бойынша жүзеге асырылады.

      Тиімді инвестициялық жобалар, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге және франчайзингке бағытталған жобалар деп салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жобаны қаржыландыру күнінен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтауды/ұлғайтуды немесе кірістерді (өткізуден түскен кірістің: негізгі қызметтің өткізілген тауарларының, жұмыстарының, көрсетілетін кызметтерінің құны) өсіруді немесе төленетін салықтардың (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемін ұлғайтуды көздейтін шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жобалары түсініледі. Кәсіпкерлік субъектілерінің айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттері бойынша осы тармақта көзделген талаптар қолданылмайды.

      34. Жоба қаржы агенттігіне енгізілгенге дейін 12 (он екі) ай ішінде банктер/микроқаржы ұйымдары бұрын берген кредиттер/микрокредиттер де жаңа кредиттерге/микрокредиттерге жатады.

      35. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын кредиттің сомасы қаржы агенттігі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жазбаша келісімге сәйкес бір шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі үшін 500 (бес жүз) млн теңгеден аспауға тиіс және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың кредиті бойынша берешегі есепке алынбай есептеледі.

      Микроқаржы ұйымы үшін шағын және орта кәсіпкерліктің бір субъектісіне қаржыландырудың ең жоғары лимиті 8 000 (сегіз мың) АЕК-тен аспайды.

      36. Субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі 8,5 %-дан аспайтын, оның айырмасын қаржы агенттігі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жазбаша келісімге сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі төлейтін кредиттер/микрокредиттер бойынша ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте, шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі төлейтін сыйақы мөлшерлемесі жылдық 1 %-дан кем болмауы тиіс.

      37. Кредиттер/микрокредиттер бойынша субсидиялау мерзімі 5 (бес) жылды құрайды. Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді/микрокредиттерді субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды. Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалған жағдайда, онда субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

      38. Мыналарды:

      1) шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері бастама жасайтын кредит беру/микрокредит беру шарттарының өзгеруіне байланысты;

      2) шағын және орта кәсіпкерлік субъектісінің кредит/микрокредит бойынша міндеттемелерді бұзу себебі бойынша алынатын төлемдерді қоспағанда, Өңірлік бағдарлама шеңберінде банк/микроқаржы ұйымы кредитке байланысты қандай да бір комиссияларды, алымдарды және (немесе) өзге де төлемдерді алмайды.

      39. Қаржы агенттігі қолданыстағы кредитті/микрокредитті субсидиялау туралы шешім қабылдаған жағдайда, банк/микроқаржы ұйымы шағын және орта кәсіпкерлік субъектісіне ағымдағы жылдың басынан бастап ағымдағы жылы қаржы агенттігі шешім қабылдаған күнге дейінгі кезеңде ұсталған комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді өтейді.

      Бұл ретте осы комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер барлық тараптар бірінші субсидиялау шартына нақты қол қойған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектісіне өтелуге жатады.

      Банк/микроқаржы ұйымы осы Субсидиялау қағидаларының тармағында көрсетілген мерзімдерде шағын және орта кәсіпкерлік субъектісіне ағымдағы жылы алынған комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді уақтылы өтемеген жағдайда, банк/микроқаржы ұйымы қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

      40. Өңірлік бағдарлама шеңберінде қаржы агенттігі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жазбаша келісімге сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырудың қосымша және/немесе өзге де шарттары көзделуі мүмкін.

3-параграф. Тетік шеңберінде субсидиялау шарттары

      41. Тетікте белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеке кәсіпкерлік субъектілерінің жобалары субсидиялауға жатады.

      42. Банктер/лизингтік компаниялар:

      осы Субсидиялау қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес агроөнеркәсіптік кешендегі қайта өңдеу жөніндегі;

      осы Субсидиялау қағидаларына 3-қосымшаға сәйкес агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс жөніндегі;

      осы Субсидиялау қағидаларына 4-қосымшаға сәйкес өңдеу өнеркәсібі және көрсетілетін қызметтер жөніндегі жобалар шеңберіндегі кредиттер/лизинг бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесіне сәйкес инвестицияларға және айналым қаражатын (оның ішінде жаңартылатын негізде) толықтыруға берген (беретін) жаңа және қолданыстағы кредиттер/лизингтік мәмілелер субсидиялауға жатады.

      "Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысы күшіне енгеннен кейін банктер/даму банкі/лизингтік компаниялар беретін кредиттер/лизингтік мәмілелер қолданыстағы кредиттер/лизингтік мәмілелер деп түсініледі.

      43. Айналым қаражатының мөлшері қарыз алушының бір жобасы шеңберіндегі кредит сомасының 50 %-ынан аспайтын айналым қаражатын толықтыруға арналған кредитті субсидиялауға жол беріледі.

      Бұл шектеу банктердің/лизингтік компаниялардың және "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ның меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылатын агроөнеркәсіптік кешендегі өндіру және қайта өңдеу жөніндегі жобаларды, сондай-ақ кредитті қаржыландыру көзіне қарамастан, көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобаларды қаржыландыруға қолданылмайды. Бұл ретте, көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобалар 1 (бір) жылдан аспайтын мерзімге қаржыландырылады.

      Банктердің/лизингтік компаниялардың меншікті қаражаты есебінен тетіктің шеңберінде агроөнеркәсіптік кешендегі қайта өңдеу және өндіру жөніндегі жобалар бойынша айналым қаражатын толықтыру мақсатына 100 % қаржыландыру кезінде мынадай іріктеу өлшемшарттары белгіленеді:

      өтінім беру кезінде мерзімі өткен салық берешегінің болмауы;

      салық және өзге де міндетті төлемдер, кредиттерге, қарыздарға және лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысулар жүргізу мақсаттарына қаржыландыруға жол берілмейді.

      Басқа банктен/даму банкінен/лизингтік компаниядан қайта қаржыландыруға, сондай-ақ қатысу үлестерін сатып алуға жол берілмейді.

      44. Өңдеу өнеркәсібі және көрсетілетін қызметтер, сондай-ақ агроөнеркәсіптік кешендегі өндіру мен өңдеу жөніндегі жобаларға/лизингтік мәмілелерге 10 (он) млрд теңгеден асатын сомаға кредит беру бойынша тиісті салалық орталық уәкілетті органның оң қорытындысы қажет.

      Жеке кәсіпкерлік субъектісі көрсетілген қорытындыны алғанға дейін банкке/лизингтік компанияға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) өтініш беруші бекіткен жобаның паспорты (өтініш берушінің толық атауы; заңды мекенжайы (индекс, облыс, қала/аудан, елді мекен, көше, телефон); бірінші басшы (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, лауазымы, жұмыс/ұялы телефон нөмірі, электрондық мекенжайы туралы ақпаратты қоса алғанда); өтініш берушіні мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні; өтініш берушінің бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі; саланың, кіші саланың атауы; негізгі қызмет түрі (экономикалық қызметтің жалпы жіктеуішінің кодын көрсете отырып); шығарылатын өнімнің заттай мәндегі 3 (үш) жылғы номенклатурасы; өтініш берушінің белгіленген қуаттылығы (заттай және ақшалай мәнде); қуаттылықтың ағымдағы жүктемесі (пайызы); өндірістік жабдықтың ағымдағы тозуы (пайызы); ағымдағы еңбек өнімділігі (мың теңге/адам және мың АҚШ доллары/адам);

      2) өтініш беруші бекіткен жобаның бизнес-жоспары;

      3) өтініш беруші бекіткен жобаны іске асыру жоспар-кестесі.

      Банк/лизингтік компания осы тармақта көрсетiлген құжаттарды мақұлдаған жағдайда банк/лизингтік компания оларды банктiң/лизингтік компанияның кредиттiк комиссиясы шешiм қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнi iшiнде қаржы агенттігіне жiбередi. Банктің/лизингтік компанияның кредиттік комиссиясының шешімі көрсетілген құжаттармен бір уақытта жіберіледі.

      45. Қаржы агенттігі 5 (бес) жұмыс күні ішінде банктен/лизингтік компаниядан түскен құжаттарды тетік шарттарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды.

      Олар тетік шарттарына сәйкес келген жағдайда салалық қорытындыны алу үшін тиісті салалық орталық уәкілетті органға сұрау салу жіберіледі.

      46. Салалық қорытындыны тиісті орталық уәкілетті мемлекеттік органдар қаржы агенттігінен сұрау салу түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде береді.

      Қажет болған жағдайда орталық уәкілетті мемлекеттік орган жеке кәсіпкерлік субъектісінен қосымша ақпарат/құжаттар сұратады.

      47. Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс бойынша жобаларды субсидиялауды жұмыс органы № 436 бұйрыққа сәйкес жүзеге асырады.

      48. Агроөнеркәсіптік кешендегі қайта өңдеу, өңдеу өнеркәсібі және көрсетілетін қызметтер жөніндегі жобаларды қаржы агенттігі құжаттардың толық топтамасын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

      49. Өңдеу өнеркәсібіндегі және көрсетілетін қызметтердегі, сондай-ақ агроөнеркәсіптік кешендегі қайта өңдеу бойынша 10 (он) млрд теңгеден асатын жобалар бойынша қаржы агенттігі салалық қорытынды келіп түскеннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде субсидиялау туралы шешім қабылдайды.

      50. Өңдеу өнеркәсібіндегі және көрсетілетін қызметтердегі жобаларды субсидиялау номиналдық сыйақы мөлшерлемесі жылдық 15 %-дан аспайтын кредиттер/лизингтік мәмілелер бойынша жүзеге асырылады, олардың 6 %-ын жеке кәсіпкерлік субъектісі төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды.

      Агроөнеркәсіптік кешендегі қайта өңдеу бойынша жобаларды субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі жылдық 15 %-дан аспайтын кредиттер/лизингтік мәмілелер бойынша жүзеге асырылады, оның 5 %-ын жеке кәсіпкерлік субъектісі төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды.

      Кредит/лизинг жеке кәсіпкерлік субъектісіне ұлттық валютамен беріледі.

      Осы тармақ 2018 жылғы 11 желтоқсаннан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      51. Инвестицияларға бағытталған кредиттер бойынша субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 10 (он) жылдан аспайтын мерзімді құрайды.

      Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімді құрайды. Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалса, субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған күннен бастап белгіленеді.

      52. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның өкімі және/немесе өзге де құжаты және/немесе актісі негізінде кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша номиналды сыйақы мөлшерлемесін төлеу бойынша кейінге қалдыру ұсынылған кезде осы Субсидиялау қағидаларында көзделген субсидиялау мерзімі кейінге қалдырылған мерзімге ұзартылады.

      53. Бұл ретте шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері іске асыратын жобалар тетікте белгіленген шарттарда берілген кредиттердің жалпы көлемінің кемінде 20 % мөлшерінде субсидиялауға жатады.

      54. Банктер/лизингтік компаниялар:

      1) кредит беру шарттарының жеке кәсіпкерлік субъектісінің бастамасымен өзгеруіне байланысты;

      2) жеке кәсіпкерлік субъектісінің кредит бойынша міндеттемелерін бұзуы себебінен алынатын;

      3) кепіл затына тәуелсіз бағалау жүргізуге, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты алып тастауға байланысты;

      4) қаржылық лизинг шартын орындауға (кедендік тазарту жөніндегі қызметтерді, лизинг нысанасын арнайы органдардың тіркеу қызметтерін өтеу) байланысты;

      5) есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша төлемдерді қоспағанда, қандай да бір комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді алмайды.

      55. Қаржы агенттігі қолданыстағы кредитті/қаржылық лизинг шартын субсидиялау туралы шешім қабылдаған жағдайда банк/лизингтік компания кәсіпкерге ағымдағы жылдың басынан бастап ағымдағы жылы қаржы агенттігінің шешімі қабылданған күнге дейінгі кезеңде ұсталған комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді өтейді.

      Бұл ретте осы комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер барлық тараптар бірінші субсидиялау шартына қол қойған нақты күннен бастап 3 (үш) ай ішінде кәсіпкерге өтелуге тиіс.

      Банк/лизингтік компания ағымдағы жылы алынған комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді осы Субсидиялау қағидаларының тармағында көрсетілген мерзімдерде кәсіпкерге уақтылы өтемеген жағдайда банк/лизингтік компания қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

4-параграф. Экономиканың неғұрлым көп зардап шеккен секторларында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау шарттары

      56. Осы тараудың күші қолданылатын, осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес экономиканың неғұрлым зардап шеккен секторларында қызметін жүзеге асыратын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша сыйақы мөлшерлемесі субсидиялауға жатады.

      57. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 2020 жылғы 31 тамызға дейін (қоса алғанда) берілген банктердің/лизингтік компаниялардың кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша, сондай-ақ 2020 жылғы 31 тамызға дейін (қоса алғанда) мақұлданған кредиттік желілер шеңберінде берілетін кредит қаражатына қатысты жүзеге асырылады.

      2020 жылғы 16 наурыздан бастап 2021 жылғы 15 наурызға (қоса алғанда) дейінгі кезеңде сыйақы мөлшерлемесі мен өтеу мерзімі ұлғайтылмай қайта қаржыландырылған, бірақ 2020 жылғы 31 тамыздағы жағдай бойынша қолданыстағы кредиттер/лизингтік мәмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігі субсидиялауға жатады.

      Кредит 2020 жылғы 31 тамызға дейін (қоса алғанда) толық өтелген жағдайда субсидиялауға жол берілмейді.

      Экономиканың неғұрлым көп зардап шеккен секторларында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау берілген кредиттің/лизингтің ескіру мерзімі есепке алынбай жүзеге асырылады.

      58. 2020 жылғы 16 наурыздағы жағдай бойынша (қоса алғанда) негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша 180 (бір жүз сексен) күннен астам (қоса алғанда) мерзімге мерзімі өткен берешегі бар кредиттер/лизингтік мәмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігі субсидиялауға жатпайды.

      59. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген мөлшерде жүзеге асырылады, бұл ретте номиналды сыйақы мөлшерлемесінің 6 %-ын шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды.

      Бұл ретте мемлекеттің номиналды сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау мөлшері мынадай болады:

      1) шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі кредиттік шарт/лизингтік мәміле бойынша төлемдерді 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін (қоса алғанда) төлеген жағдайда 2020 жылғы 16 наурыздан бастап 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін (қоса алғанда) кредит бойынша номиналды сыйақы мөлшерлемесі мен 6 (алты) пайыз арасындағы айырма;

      2) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 15 наурызға дейін (қоса алғанда) кредит бойынша номиналды сыйақы мөлшерлемесі мен 6 (алты) пайыз арасындағы, бірақ 12 %-дан аспайтын айырма.

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап (қоса алғанда) 2021 жылғы 15 наурызға дейін (қоса алғанда), 2021 жылғы 1 сәуірден бастап (қоса алғанда) 2021 жылғы 31 тамызға дейін (қоса алғанда) шағын және орта кәсіпкерлік субъектісінің номиналды сыйақы мөлшерлемесі 18 %-дан асатын кредиттік шарттары/лизингтік мәмілелері, оның ішінде 2020 жылғы 16 наурыздан бері төлемдерді төлеу жүзеге асырылмаған кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша номиналды мөлшерлемені банк/лизингтік компания 18 %-ға дейін төмендетуге (қайта құрылымдауға) тиіс.

      Осы Субсидиялау қағидаларына 6-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша экономиканың ең көп зардап шеккен секторларында қызметін жүзеге асыратын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиті бойынша номиналды сыйақы мөлшерлемесі жылдық 18 %-дан аспауға тиіс.

      60. Экономиканың неғұрлым көп зардап шеккен секторларында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша субсидиялау мерзімі 2020 жылғы 16 наурыздан бастап 2021 жылғы 15 наурызға дейін (қоса алғанда) 12 (он екі) айды құрайды.

      Кредиттік шарт/лизингтік мәміле 2020 жылғы 16 наурыздан кейін жасалған кезде субсидиялау мерзімі кредиттік шарт/лизингтік мәміле жасалған күннен бастап 2021 жылғы 15 наурызға дейін (қоса алғанда) есептеледі.

      2021 жылғы 1 сәуірден бастап 2021 жылғы 31 тамызға дейін (қоса алғанда) осы Субсидиялау қағидаларына 6-қосымшаға сәйкес қызметін экономиканың ең көп зардап шеккен секторларында жүзеге асыратын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша сыйақы мөлшерлемелері де субсидиялауға жатады.

      61. Банк кредиттер бойынша негізгі борышты және номиналды сыйақы мөлшерлемесін төлеу бойынша мерзімін кейінге шегіндірген кезде субсидиялау көзделген қаражатты қаржы агенттігі банкке аударады және ол мерзімін кейінге шегіндіру кезеңі аяқталғаннан кейін пайдаланылатын болады. Бұл ретте егер төтенше жағдай немесе шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин кезеңіне есептелген сыйақы сомасы мерзімін кейінге шегіндіру шеңберінде 2021 жылғы 15 наурыздан кейінгі кезеңге ауыстырылса, онда мұндай мерзімі кейінге шегіндірілген төлемдер мерзімін кейінге шегіндіру кезеңінде субсидиялануға жатады.

      62. Егер 2020 жылғы 16 наурыздан бастап 2021 жылғы 15 наурызға дейінгі (қоса алғанда) және 2021 жылғы 1 сәуірден бастап 2021 жылғы 31 тамызға дейін (қоса алғанда) кезеңде қарыз алушы кредит бойынша төлемдерді төлеген жағдайда, осы кезеңге есептелген субсидиялау сомасы қарыз алушының ағымдағы шотына есепке жатқызылады.

      2020 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2020 жылғы 20 қазанға дейінгі кезеңде кредит өтелген жағдайда 2020 жылғы 16 наурыздан бастап кредитті өтеу күніне дейінгі кезең үшін сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бір бөлігінің сомасы қарыз алушыға банктің/лизингтік компанияның хаты және төленуге тиіс субсидиялар сомасы көрсетілген электрондық форматтағы (XLS немесе XLSX) төлемдер кестесі не шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің тізбесі (төлемдер тізілімі) және тиесілі субсидиялар сомасы және субсидияларды төлеу үшін қажетті деректер (жобаны тіркеу және іске асыру орны, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, кредиттік шарттың деректемелері) негізінде төленеді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің қолданысы 2020 жылғы 16 наурыздан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      63. Номиналды сыйақы мөлшерлемесінің мемлекет субсидиялайтын бір бөлігін ай сайын есептеу үшін кредиттік шарт/лизингтік мәміле бойынша ағымдағы айдың соңғы жұмыс күніне қолданылатын пайыздық мөлшерлеме пайдаланылатын болады.

      64. Осы Субсидиялау қағидаларына 5 және 6-қосымшаларға сәйкес ЭҚЖЖ бойынша экономиканың ең көп зардап шеккен секторларындағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша банк/лизингтік компания 2021 жылғы 15 қазанға дейін (қоса алғанда) қаржы агенттігіне:

      1) кредит/лизингтік мәміле бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау үшін шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің тізбесін;

      2) осы Субсидиялау қағидаларына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш-сауалнаманың көшірмесін ұсынады.

      65. Экономиканың неғұрлым көп зардап шеккен секторларындағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жобаларын қаржы агенттігінің уәкілетті органы банк/лизингтік компания ұсынған тізбеге сәйкес құжаттар топтамасы бар ақпарат келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды.

      66. Қаржы агенттігі мақұлдаған экономиканың ең көп зиян шеккен секторларындағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жобалары бойынша банк/лизингтік компания қаржы агенттігіне банктің/лизингтік компанияның хатын және төленуге тиіс субсидиялар сомасы көрсетілген электрондық форматтағы (XLS немесе XLSX) төлемдер кестесін не тиесілі субсидиялар сомасы көрсетілген және субсидиялар төлеу үшін қажетті деректері (жобаны тіркеу және іске асыру орны, бизнес сәйкестендіру нөмірі, кредиттік шарттың деректемелері) бар шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің тізбесін (төлемдер тізілімін) ұсынады.

      Бұл ретте алуға тиесілі субсидия сомасын банк/лизингтік компания осы Субсидиялау қағидаларының нормаларын ескере отырып, дербес есептейді, қаржы агенттігі көрсетілген есеп-қисаптарды тексеруді жүзеге асырмайды.

      Қарыз алушының кредиттері/лизингтік мәмілесі бойынша төлемдер кестесі өзгерген жағдайда (кредитті/лизингтік мәмілені ішінара өтеу, қайта құрылымдау және өзге де себептер) банк/лизингтік компания қаржы агенттігіне банктің/лизингтік компанияның хатын және төлеуге тиесілі субсидиялар сомасы/өзгертілген тиесілі субсидиялар сомасы көрсетілген электрондық форматтағы (XLS немесе XLSX) өзгертілген төлемдер кестесін ұсынады.

      Қаржы агенттігі қаражатты аударуды банк/лизингтік компания ұсынған субсидиялардың тиесілі сомалары көрсетілген төлемдер кестесіне/төлемдер тізіліміне сәйкес қаржы агенттігінің банктегі/банк-төлем агентіндегі шоттарына өткен кезең үшін өтеуге арналған сомаларды ескере отырып (қажет болған кезде) жүргізеді.

      67. Экономиканың неғұрлым көп зардап шеккен секторларында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау үшін қаржы агенттігіне қаражат аударуды кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган қаржы агенттігінің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған арнайы шотына қаражат аударуға арналған шартқа сәйкес жүзеге асырады.

      68. Экономиканың неғұрлым көп зардап шеккен секторларындағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша осы Субсидиялау қағидаларының 14-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде және 16-тармағының 6) тармақшасында көзделген талаптар қолданылмайды.

5-параграф. Субсидиялар беру үшін қатысушылардың өзара іс-қимыл жасауы

      69. Кәсіпкер банкке/лизингтік компанияға:

      1) жаңа кредит/қаржылық лизинг шарты, оның ішінде "жасыл" жобаны іске асыру үшін кредит бойынша осы Субсидиялау қағидаларына/тетікке сәйкес келетін шарттарда банктің/лизингтік компанияның ішкі нормативтік құжаттарында бекітілген нысан бойынша кредит беруге/қаржыландыруға арналған өтінішпен;

      2) қолданыстағы кредит/қаржылық лизинг шарты, оның ішінде "жасыл" жобаны іске асыру үшін кредит бойынша осы Субсидиялау қағидаларына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішпен жүгінеді.

      70. Банк/лизингтік компания жобаның қаржы-экономикалық тиімділігіне бағалау жүргізеді және кредит/лизинг немесе кредит/лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін осы Субсидиялау қағидаларында/тетікте белгіленген мөлшерге дейін төмендету туралы оң шешім болған жағдайда, қаржы агенттігіне хабарлай отырып, 3 (үш) жұмыс күні ішінде кәсіпкерге жазбаша жауап жолдайды.

      Осы Субсидиялау қағидалары шеңберінде "жасыл" жобаны іске асыру үшін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау мүмкіндіктерін пайдалану мақсатында жобаны қарау кезінде оны "жасыл" таксономияның белгілі бір кіші секторына жатқызу жобаның мәлімделетін мақсатына және шеңберінде жобаны іске асыру жоспарланып отырған экономикалық қызмет түріне сәйкес жүзеге асырылады. "Жасыл" таксономияның тиісті кіші секторы бойынша шекті шектеулер болмаған жағдайда, қаралатын жобаны "жасыл" таксономияның белгілі бір кіші секторына жатқызуды банк дербес жүзеге асырады. Осы Субсидиялау қағидалары шеңберінде қарыз алушыға қаржылық қолдау алуға жәрдемдесу мақсатында банк қарыз алушыны қаржы агенттігіне қайта жібереді және осы қолдауды алу шарттарын түсіндіреді, оның ішінде қаржы агенттігіне қаралатын жобаның "жасыл" таксономияның шекті шектеуіне сәйкестігі туралы сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысын ұсынудың ықтимал қажеттігі туралы хабарлайды.

      "Жасыл" таксономия қаралатын жоба жататын белгілі бір кіші сектор бойынша шекті шектеуді көздеген жағдайларда, өтініш берушінің қаржы агенттігіне іске асырылуы көзделіп отырған немесе іске асырылып жатқан жобаның "жасыл" таксономияның шекті мәніне сәйкестігі туралы сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысын ұсынуы осы Субсидиялау қағидалары шеңберінде қаржылық қолдау алудың міндетті шарты болып табылады.

      Жобаларды сыртқы бағалау провайдерлерінің санаттары бойынша "жасыл" таксономияның шекті мәндеріне сәйкестігіне жекелеген ережелер, олар дайындайтын қорытындылардың форматы мен мазмұнына қойылатын талаптар осы Субсидиялау қағидаларының 8-параграфында белгіленеді. "Жасыл" таксономияны қолдану Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін "жасыл" облигациялар және "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалардың сыныптамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Шекті өлшемшарт сертификаттау/таңбалау ("жасыл" құрылыс, энергия тиімділігі, органикалық өнім өндіру, көлік және т.б. саласындағы "жасыл" таксономияда көрсетілген стандарттар мен таңбаланымдардың талаптарына сәйкестікті растау) болып табылатын жағдайларда, тиісті сертификаттарды/таңбаланымдарды ұсыну жеткілікті растау (сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысына балама) болып табылады. Белгіленген жоба бойынша стандарттарға, таңбаларға және талаптарға жоспарланған сәйкестік мәлімделетін жағдайларда ғана сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысын алу талап етіледі. Кейіннен осы стандарттарға, таңбалануға және талаптарға сәйкестікті куәландыратын сертификаттар мен құжаттардың көшірмелері қаржыландырудың мақсатты пайдаланылуын растау болып табылады.

      71. Банктің/лизингтік компанияның оң шешімі бар кәсіпкер қаржы агенттігіне осы Субсидиялау қағидаларына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш-сауалнамамен жүгінеді, оған мыналар қоса беріледі:

      1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжат (кәсіпкердің қолымен және мөрімен (бар болса) расталған көшірме), жеке кәсіпкерді тіркеу туралы хабарлама;

      2) мыналарды қамтитын кәсіпкер жобасының бизнес-жоспары:

      салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде қаржы агенттігі субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту бойынша, сондай-ақ кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу бойынша немесе төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің өсуі бойынша кезеңдер (осы абзацтың талабы "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты шеңберінде қатысуға өтініш берілген жағдайда қолданылады);

      тетік бойынша:

      салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % инвестициялық мақсаттарға берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) қаржы жылынан кейін 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу шарты;

      салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар немесе салық төлемдері бойынша деректердің негізінде жұмыс органы/қаржы агенттігі қарыз алушының бір жобасы шеңберінде 50 %-дан аспайтын мөлшерде инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын толықтыруға берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу шарты (тетіктің талаптарына сәйкес салықтар төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салық төлемдерін ұлғайтуды қамтамасыз етеді);

      салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар немесе салық төлемдері бойынша деректердің негізінде жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % айналым қаражатын толықтыру мақсатына берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жылдың қорытындысы бойынша 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу шарты (тетіктің талаптарына сәйкес салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салық төлемдерін ұлғайтуды қамтамасыз етеді);

      3) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бір мемлекеттің аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына тауарларды өткізуді растайтын тауарларға ілеспе құжаттардың көшірмелері (бар болса);

      4) "жасыл" жоба бойынша сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысы/сертификат ("жасыл" таксономия қаралатын жоба жататын белгілі бір кіші сектор бойынша шекті шектеуді көздеген жағдайларда, "жасыл" жобаны іске асыру мақсаттары үшін кредит алуға өтініш берген кезде).

      Кәсіпкер өңірлік/жергілікті үйлестірушісіне өтінім дайындау және құжаттар жинау мәселелері бойынша консультациялық қолдау алу үшін жүгіне алады.

      Кәсіпкер өтінім берген сәтте сұратылып отырған кезең үшін салық берешегінің жоқтығы туралы анықтаманың болуы талап етіледі.

      72. Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған не белгіленген нысандарға сәйкес келмейтін құжаттар ұсынылған жағдайларда, қаржы агенттігі 1 (бір) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттар бойынша нақты кемшіліктерді көрсете отырып, банкке/лизингтік компанияға/кәсіпкерге ұсынылған құжаттарды пысықтау үшін қайтарады.

      Құжаттар топтамасы бойынша кемшіліктер болмаған жағдайда қаржы агенттігі құжаттар топтамасын алғаннан кейін төртінші күні кәсіпкердің жобасын қаржы агенттігінің уәкілетті органының отырысына шығарады.

      73. Отырыстар өткізу тәртібі, қаржы агенттігінің уәкілетті органы мүшелерінің саны қаржы агенттігінің ішкі құжаттарында айқындалады.

      74. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы жобаларды тиісті қаржы жылы субсидиялау үшін бюджет қаражаты болған жағдайда ғана қарайды.

      75. Кәсіпкердің жобасын қаржы агенттігінің уәкілетті органы құжаттар топтамасы бар ақпарат келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды. Бұл ретте, қаржы агенттігінің уәкілетті органы оң шешім қабылдаған жағдайда, шешімде:

      салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар немесе салық төлемдері бойынша деректердің негізінде қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту бойынша кәсіпкерлердің міндеттемесі, сондай-ақ кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу немесе төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің өсуі бойынша кәсіпкерлердің міндеттемесі ("Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты шеңберіндегі кәсіпкерлердің жобалары бойынша);

      орындалуы тиіс "жасыл" жоба бойынша мәлімделген "жасыл" таксоманияның шекті өлшемшарттары:

      1) энергия тұтынуды төмендетудің нақты ең төменгі мәндерін;

      2) парниктік газдар шығарындыларының ең төменгі деңгейлерін;

      3) қалдықтардың үлесін азайтуды/кәдеге жаратуды;

      4) су тұтынуды төмендетуді;

      5) ең озық қолжетімді технологиялар анықтамалықтарының талаптарына сәйкестікті (шекті өлшемшартта көрсетілген бөлігінде) көздейтін жағдайларда жобаны субсидиялау басталғаннан бастап 2 (екі) жыл өткен соң, кәсіпкер ұсынған сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысы негізінде кәсіпкердің шекті өлшемшарттарға қол жеткізуі жөніндегі міндеттемесі көрсетіледі.

      76. Тетік шеңберінде жобаны қаржы агенттігі құжаттар мен қажетті ақпарат келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

      Тиісті салалық орталық уәкілетті органның қорытындысы бар қаржы агенттігінің шешімі құжаттар топтамасы мен қажетті ақпарат банктен қаржы агенттігіне келіп түскен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде беріледі.

      Бұл ретте, қаржы агенттігінің уәкілетті органы оң шешім қабылдаған жағдайда шешімде жеке кәсіпкерлік субъектісінің мыналар бойынша міндеттемелері көрсетіледі:

      салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % инвестициялық мақсаттарға берілетін кредиттік қаражат бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) қаржы жылынан кейін 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу;

      салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар немесе салық төлемдері бойынша деректердің негізінде жұмыс органы/қаржы агенттігі қарыз алушының бір жобасы шеңберінде 50 %-дан аспайтын мөлшерде инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын толықтыруға берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу (тетіктің талаптарына сәйкес салықтар төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салық төлемдерін ұлғайтуды қамтамасыз етеді);

      салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар немесе салық төлемдері бойынша деректердің негізінде жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % айналым қаражатын толықтыру мақсатына берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жылдың қорытындысы бойынша 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу (тетіктің талаптарына сәйкес салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салық төлемдерін ұлғайтуды қамтамасыз етеді);

      77. Қаржы агенттігі қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдағаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде хаттама ресімдеп, қол қояды және оң шешім болған жағдайда – осы Субсидиялау қағидаларына 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ілеспе хатпен хаттамадан үзінді көшірмені, ал теріс шешім болған жағдайда – осы Субсидиялау қағидаларына 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ілеспе хатпен хаттамадан үзінді көшірмені (бұдан әрі – тиісті хат) банкке/лизингтік компанияға және кәсіпкерге жібереді.

      78. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы оң шешімінің қолданылу мерзімі қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

      Бұл ретте 2018 жылғы 27 қаңтарға дейін мақұлданған жобалар бойынша субсидиялау шарттарын жасау өңірлік үйлестіру кеңесі хаттамасының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін бұрын мақұлданған шарттармен жүзеге асырылады.

      Қаржы агенттігінің уәкілетті органы мақұлдаған жобалар бойынша 2021 жылғы 1 маусымнан бастап 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешімінің мерзімі бұрын мақұлданған шарттармен 2022 жылғы 1 шілдеге дейін ұзартылады.

6-параграф. Кәсіпкердің "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы электрондық өтінім беруі

      79. Кәсіпкер осы Субсидиялау қағидаларына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы электрондық өтінім береді, оған мыналар қоса беріледі:

      1) кәсіпкердің жобаны іске асыру бизнес-жоспары не жоба бойынша сараптамалық қорытынды (банктің/лизингтік компанияның тиісті жұмыскерінің техникалық-экономикалық қорытындысы/экономикалық қорытындысы, бұл құжаттар болмаған жағдайда жобаның мәнін ашатын басқа құжаттар), сондай-ақ жобаның тиімділігін орындау кезеңдері;

      2) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бір мемлекет аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына тауарларды өткізуді растайтын тауарларға ілеспе құжаттардың көшірмелері (бар болса);

      3) банктің/лизингтік компанияның ұлттық жобаға/тетікке қатысуға мүмкіндік беретін шарттармен кредит беру/қаржылық лизинг шартын жасау немесе кәсіпкердің кредиті/қаржылық лизинг шарты бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хатының сканерленген көшірмесі;

      4) сыртқы бағалау провайдері қорытындысының/сертификаттың сканерленген көшірмесі ("жасыл" таксономия қаралатын жоба жататын белгілі бір кіші сектор бойынша шекті шектеуді көздейтін жағдайларда, "жасыл" жобаны іске асыру мақсаттары үшін кредит алуға өтініш берген кезде).

      80. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі/жеке кәсіпкерлік субъектісі жөніндегі, оның ішінде заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлігі және жеке кәсіпкерді тіркеу туралы хабарлама, кәсіпкерлік субъектісінің санаты бойынша мәліметтер, бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқтығы туралы мәліметтер автоматты түрде "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерде айқындалады.

      81. Кәсіпкер құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, ақпараттық жүйе оның өтінімін тіркеуден бас тартады.

      82. Кәсіпкердің электрондық өтінімі ақпараттық жүйе арқылы мақұлданған жағдайда мынадай іс-қимылдар жүзеге асырылады:

      1) тіркелген өтінімді осы Субсидиялау қағидалары/тетік шарттарына сәйкестігі тұрғысынан қарауға қаржы агенттігіне жіберу;

      2) кәсіпкерден түскен өтінімді қаржы агенттігінің қарауы.

      83. Қаржы агенттігі материалдарды өтінім тіркелген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

      84. Кәсіпкер және (немесе) ұсынылған материалдар осы Субсидиялау қағидалары/тетік шарттарына сәйкес келмеген жағдайда қаржы агенттігі дәлелді бас тарту жібереді.

      85. Кәсіпкер және/немесе ұсынылған материалдар осы Субсидиялау қағидалары талаптарына сәйкес келген жағдайда электрондық өтінім толық құжаттар топтамасымен қаржы агенттігінің уәкілетті органына қарауға жіберіледі.

      86. Қаржы агенттігі уәкілетті органының кәсіпкерлердің өтінімдерін қарауы осы Субсидиялау қағидаларының 5-параграфына сәйкес жүзеге асырылады.

      87. Қаржы агенттiгi уәкiлеттi органының шешiмi қолданылу мерзімі қаржы агенттігі уәкiлеттi органының шешiмi қабылданған күннен бастап 3 (үш) ай болатын тиiстi хаттамамен ресiмделедi.

      88. Қаржы агенттігі ақпараттық жүйе арқылы тиісті хатпен хаттамадан үзінді көшірмені жүктейді және электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат нысанында кәсіпкердің "жеке кабинетіне" жібереді. Осымен бір мезгілде қаржы агенттігі банкке/лизингік компанияға ілеспе хатпен хаттамадан үзінді көшірме жібереді.

      89. Қатысушылардың субсидиялар ұсыну үшін бұдан әрі өзара іс-қимылы осы Субсидиялау қағидаларының 7-параграфына сәйкес жүзеге асырылады.

7-параграф. Субсидиялау тетігі

      90. Банк/лизингтік компания қаржы агенттігінен қаржы агенттігі уәкілетті органының шешімін алғаннан кейін және субсидиялау туралы оң шешім болған кезде қаржы агенттігі, банк/лизингтік компания мен кәсіпкер арасында субсидиялау шарты жасалады, оған сәйкес қаржы агенттігі банкке/лизингтік компанияға субсидиялау шартына өтеу кестесіне сәйкес сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін төлеуді жүзеге асырады.

      91. Банк/лизингтік компания осы Субсидиялау қағидалары шеңберінде қолданыстағы кредит/лизинг бойынша субсидиялау шартына қол қойылған кезге дейін кәсіпкердің банктік қарыз шартында/қаржылық лизинг шартында көзделген негізгі борыш пен сыйақыны уақтылы өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамағаны үшін айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептен шығарады, ал жаңа/қолданыстағы кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша банк/лизингтік компания мыналарды:

      1) кәсіпкер бастама жасаған кредит беру/қаржылық лизинг шарты талаптарының өзгеруіне байланыстыларды;

      2) кәсіпкердің кредит/лизинг бойынша міндеттемелерді бұзуы себебінен өндіріп алынатындарды;

      3) лизинг нысанасына тәуелсіз бағалау жүргізуге, лизинг нысанасын сақтандыруға, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты алып тастауға байланыстыларды;

      4) қаржылық лизинг шартын орындауға байланыстыларды (басқа ұйымдардың кедендік тазарту сияқты көрсетілетін қызметтерін, лизинг нысанасын арнаулы органдардың тіркеуі бойынша көрсетілетін қызметтерді, банктердің көрсетілетін қызметтерін өтеуді) қоспағанда, кәсіпкерден комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді алмауға және белгілемеуге міндеттенеді.

      92. Банктер тетік шеңберіндегі жаңа кредиттер бойынша мыналарды:

      1) кәсіпкер бастама жасаған кредит беру талаптарының өзгеруіне байланысты;

      2) кәсіпкердің кредит бойынша міндеттемелерді бұзуының себебі бойынша алынатын;

      3) кепіл затына тәуелсіз бағалау жүргізуге, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты алып тастауға байланысты;

      4) есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша төлемдерді қоспағанда, жеке кәсіпкерлік субъектісінен кредитке/лизингке байланысты комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді алмауға және белгілемеуге міндеттемелер қабылдайды.

      93. Субсидиялау шартын:

      1) банк/лизингтік компания:

      қаржы агенттігінен хаттама/шешім алған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде;

      2) қаржы агенттігі:

      банктен/лизингтік компаниядан субсидиялау шартын алған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасайды.

      Субсидиялау шарты қағаз жеткізгіште/электрондық нысанда жасалады, бұл ретте субсидиялау шартының электрондық нысанына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес электрондық-цифрлық қолтаңбамен қол қойылады.

      94. Тиісті уәкілетті органнан/өңірлік үйлестірушісінен субсидиялау үшін бюджеттен қаражат болмаған жағдайда субсидиялау шартына қол қойылмайды.

      95. Егер банк/лизингтік компания осы Субсидиялау қағидаларының 93-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзімдерде субсидиялау шартын уақтылы жасаспаған жағдайда, банк/лизингтік компания кідірту себептерін түсіндіре отырып, қаржы агенттігіне ресми хатпен хабардар етеді.

      96. Егер банктік қарыз шартының/қаржылық лизинг шартының және/немесе субсидиялау шартының талаптары қаржы агенттігі уәкілетті органының шешіміне, осы Субсидиялау қағидалары/тетік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, қаржы агенттігі субсидиялау шартына қол қоймайды. Бұл ретте қаржы агенттігі банкті/лизингтік компанияны және кәсіпкерді 1 (бір) жұмыс күні ішінде бұл туралы хабардар етеді.

      97. Банк/лизингтік компания ескертулерді жойған жағдайда, қаржы агенттігі субсидиялау шартына қол қояды.

      98. Банк/лизингтік компания қаржы агенттігінің ескертулерімен келіспеген жағдайда, қаржы агенттігі түпкілікті шешім қабылдау үшін осы мәселені қаржы агенттігінің уәкілетті органының қарауына шығарады.

      99. Субсидиялау шарты кәсіпкер, банк/лизингтік компания және қаржы агенттігі қол қойған күннен бастап күшіне енеді. Бұл ретте субсидиялау мерзімінің басталуы субсидиялау шартында субсидиялау шартына қол қойған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын, бірақ қаржы агенттігі шешім қабылдаған күннен ерте емес мерзімге белгіленуі мүмкін (бұл норма ашық кредиттік желілер шеңберінде берілген кейінгі кредиттерге қолданылмайды. Осы тармақтың күші осы Субсидиялау қағидалары бекітілген күннен бастап мақұлданған жобаларға қолданылады).

      100. Сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігін төлеу күнін кәсіпкер, банк/лизингтік компания дербес айқындайды. Егер кредит/лизинг бойынша сыйақыны есептеу субсидиялау шартына кәсіпкер, банк/лизингтік компания қол қойған күннен кейінгі күні басталған жағдайда, субсидиялау шартына кәсіпкер, банк/лизингтік компания қол қойған күн субсидиялау кезеңіне қосылмайды.

      101. Қаржы агенттігі субсидиялау шартына қол қойғаннан кейін субсидияларды төлейді.

      Жобалар бойынша субсидиялар тиісті өңірлік үйлестірушіден/кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органнан қаражат болған кезде төленеді.

      102. Банк қаржы агенттігіне жасалған субсидиялау шарттары бойынша субсидиялар сомасын аудару үшін ағымдағы шот ашады.

      103. Заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашуға және жүргізуге құқығы жоқ лизингтік компаниялар қаржы агенттігімен келісу бойынша банк-төлем агентін айқындайды, онда лизингтік компания субсидияларды аудару үшін ағымдағы шот ашады.

      104. Өңірлік үйлестіруші сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау үшін көзделген қаражат түскен кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігі көрсеткен шотқа тиісті қаржы жылы "Микро және шағын кәсіпкерлікті қолдау" және "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыттарын іске асыруға бөлінген соманың 50 %-ы мөлшерінде қаржы агенттігіне қаражат аударуды жүзеге асырады. Бұдан кейінгі төлемдер қаржы агенттігінің өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылатын болады.

      105. Ұлттық жоба/тетік шеңберінде қаржы агенттігіне қаражат аударуды кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған қаржы агенттігінің арнайы шотына қаражатты аудару шартына сәйкес жүзеге асырады. Бұл ретте бірінші төлем қаржы агенттігіне тиісті қаржы жылында көзделген қаражат сомасының 50 %-ы мөлшерінде аударылады. Кейінгі төлемдер қаржы агенттігінің өтінімдері бойынша қажеттілігіне қарай жүзеге асырылады.

      106. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты қаржы агенттігі субсидиялау шартына төлемдер кестесін ескере отырып, ай сайын аванстық төлемдермен (айына бір рет/бірнеше рет) банктегі/даму банктегі/банк-төлем агентіндегі ағымдағы шотқа аударуды жүзеге асырады. Бұл ретте қаражатты аударғаннан кейін қаржы агенттігі қаражаттың аударылғаны туралы құжаттың көшірмесін электрондық пошта бойынша жіберу арқылы банкті/даму банкін/лизингтік компанияны бір мезгілде хабардар етеді. Хабарламада банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның атауы, кәсіпкердің өңірі, атауы, субсидиялар сомасы және төлем жүзеге асырылған кезең көрсетіледі.

      107. Банктің/даму банкінің/банк-төлем агентінің кредиттік рейтингі төмендеген және өзге де қаржылық жағдайының нашарлау белгілері орын алған кезде (бір немесе бірнеше жағдайлардың басталуы) оның ішінде:

      Standard&Poors рейтингтер шәкілі бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктер беретін кредиттік рейтингі "В" деңгейінен төмендеген кезде;

      К4 коэффициентінің мәні 0,4 деңгейінен төмендеген кезде;

      пруденциялық нормативтер қатарынан 2 (екі) ай бойы бұзылған кезде кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды қаржы агенттігі банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның кәсіпкердің кредит бойынша (негізгі борыш, субсидияланатын және субсидияланбайтын сыйақы бөлігі) толық төлем жүргізу фактісі туралы хабарламасының негізінде не субсидиялау шарттарына төлем кестелерін негізге ала отырып, қысқа мерзімді кезеңге сыйақының субсидияланатын бөлігі бойынша кәсіпкердің алдағы міндеттемелерін өтейтін төлемдермен жүзеге асырады.

      Банкте/даму банкінде/банкте-төлем агентінде жоғарыда аталған көрсеткіштер түзетілген жағдайда, қаржы агенттігі субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды субсидиялау шартына төлемдер кестесін ескере отырып, аванстық төлемдермен (айына бір рет/бірнеше рет) жүзеге асырады.

      108. Банк/даму банкі/лизингтік компания қаржы агенттігінің хабарламасы негізінде кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялар сомасын қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан есептен шығаруды жүзеге асырады. Банк/даму банкі/банк-төлем агенті шоттардағы қаражатты жалпы ағымдағы қалдықтардан есептеп шығара алмайды.

      109. Кәсіпкер банкке/даму банкіне/лизингтік компанияға банктік қарыз шартына/қаржылық лизинг шартына өтеу кестесіне сәйкес сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігінде сыйақы төлеуді жүргізеді.

      110. Кәсіпкердің кредит/лизинг бойынша (негізгі борыш пен сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігі) төлемді толық төлеуді жүргізу фактісі бойынша банк/даму банкі/банк-төлем агенті кәсіпкердің кредиті бойынша сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігін өтеу есебіне қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан ақшаны есептен шығаруды жүзеге асырады.

      111. Кәсіпкер кредит/лизинг бойынша жоспарлы төлемді нақты өтеген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігін өтеу үшін қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан субсидиялар сомасын есептен шығарған жағдайда (кәсіпкер кредит/лизинг бойынша жоспарлы төлемді өтеген күнге қаржы агенттігінің шотында қаражат болған кезде) банк/даму банкі/лизингтік компания қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

      112. Банк/даму банкі/лизингтік компания кәсіпкер берешекті өтегенге дейін сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігін өтеу үшін қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан қаражатты есептен шығаруды жүргізбейді және мынадай:

      1) кәсіпкер банк/лизингтік компания алдында төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелерді қатарынан 3 (үш) ай бойы орындамаған;

      2) кәсіпкер лизингтік компания/банк алдында лизингтік төлемдерді енгізу жөніндегі міндеттемелерді қатарынан 2 (екі) рет және одан көп орындамаған жағдайларда, бұл туралы қаржы агенттігін 2 (екі) жұмыс күні ішінде тиісті хатпен хабардар етеді.

      113. Осы Субсидиялау қағидаларының 112-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар орын алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң хабардар еткен/хабардар етпеген жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

      114. Қаржы агенттігі кредит бойынша ай сайын/лизинг бойынша тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 25 (жиырма бес) күніне дейін өңірлік үйлестірушісіне/уәкілетті органға осы Субсидиялау қағидаларына 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша субсидиялау туралы есеп жібереді.

      115. Кәсіпкердің банктік қарыз шартының талаптарына, қаржы агенттігі уәкілетті органының хаттамасына сәйкес қаржы агенттігі осы Субсидиялау қағидаларының талаптарына сәйкес банк/даму банкі/лизингтік компания сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдік кезеңін берген/мерзімін кейінге шегерген кәсіпкердің кредиті бойынша сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігінде субсидияларды аударуды жүзеге асыра алады.

      Бұл ретте жеңілдік кезеңінің/кейінге шегерудің мерзімі осы Субсидиялау қағидалары шеңберінде қаржы агенттігінің шешімінде көрсетіледі.

      Кәсіпкердің жағдайын нашарлататын мән-жайлар орын алған жағдайда, ол сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе кредит бойынша негізгі борышты өтеу бойынша кредит мерзімі ұзақтығының жартысынан аспайтын мерзімге жеңілдікті кезең алуға/кейінге қалдыруға құқылы. Бұл ретте мұндай мән-жайлардың туындағаны Мемлекет басшысының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті шешімдерімен және/немесе уәкілетті органдардың құжаттарымен расталуға тиіс.

      Кәсіпкер кредитті/лизингтік мәмілені (негізгі борышты және сыйақыны) мерзімінен бұрын өтеген/қайта қаржыландырған жағдайда жеңілдік кезеңінің/кейінге қалдырудың қолданылу уақытында кәсіпкерге субсидиялау мерзімі басталған күннен бастап мерзімінен бұрын толық өтеу/қайта қаржыландыру күніне дейінгі кезең үшін субсидиялар өтеледі.

      116. Кәсіпкердің банктік қарыз шартының талаптарына, қаржы агенттігінің уәкілетті органының хаттамасына сәйкес қаржы агенттігі тетік шеңберінде банк/даму банкі/лизингтік компания сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе негізгі борышты өтеу бойынша кредит мерзімі ұзақтығының үштен бір бөлігінен не жартысынан аспайтын мерзімге жеңілдік кезеңін берген/мерзімін кейінге шегерген кәсіпкердің кредиті бойынша сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігінде субсидияларды аударуды жүзеге асыра алады.

      Бұл ретте жеңілдік кезеңі/кейінге қалдыру мерзімі тетік шеңберінде қаржы агенттігінің шешімінде көрсетіледі.

      Бұл тармақтың қолданылуы 2018 жылғы 11 желтоқсаннан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      Кәсіпкер кредитті/лизингтік мәмілені (негізгі борышты және сыйақыны) мерзімінен бұрын өтеген/қайта қаржыландырған жағдайда жеңілдік кезеңінің/кейінге қалдырудың қолданылу уақытында кәсіпкерге субсидиялау мерзімі басталған күннен бастап мерзімінен бұрын толық өтеу/қайта қаржыландыру күніне дейінгі кезең үшін субсидиялар өтеледі.

      117. Егер банк/лизингтік компания қолданыстағы банктік қарыз шартының/қаржылық лизинг шартының шарттарын (кредиттің/лизингтің сомасы және (немесе) сыйақы мөлшерлемесі, төлемдерді төлеу бойынша жеңілдікті кезең/мерзімін кейінге шегеру, өтеу күні, кәсіпкер атауының өзгеруі/борышты аудару) өзгерткен жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания қаржы агенттігіне кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша тиісті хабарлама жібереді, ол өз кезегінде 7 (жеті) жұмыс күні ішінде толық құжаттар топтамасын қоса бере отырып, қолданыстағы қаржыландыру шарттарына енгізілетін өзгерістер жөніндегі ақпаратты қаржы агенттігі уәкілетті органының қарауына шығарады. Қарау нәтижелері бойынша қаржы агенттігінің уәкілетті органы қолданыстағы қаржыландыру шарттарына өзгерістер енгізудің мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды, ол қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде хаттамамен ресімделеді. Бұл ретте қаржыландыру шарттарына жүргізілген өзгерістер хаттамада/шешімде анық көрсетіледі.

      118. Қаржы агенттігі қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдағаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде банкке/лизингтік компанияға хаттамадан үзінді көшірме жібереді.

      119. Қолданыстағы банктік қарыз шартының/қаржылық лизинг шартының талаптарындағы өзге де өзгерістер туралы банк/даму банкі/лизингтік компания қаржы агенттігін тиісті хатпен хабардар етеді, ол өз кезегінде құжаттардың толық топтамасын алғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қолданыстағы қаржыландыру шарттарына енгізілетін өзгерістер бойынша шешім қабылдайды және қаржыландыру шартына жүргізілген өзгерістерді хатпен келіседі немесе келісуден бас тартады.

      Бұл ретте қаржыландыру шарттарына жүргізілген өзгерістер (келісуден бас тарту) келісу хатында анық көрсетіледі.

      120. Кәсіпкер қайтыс болған жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания кәсіпкердің қайтыс болғаны туралы мәліметтерді (ақпаратты) алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігіне тиісті хабарлама жібереді, ол мұрагердің (мұрагерлердің) мұрагерлік құқығы басталған кезге дейін субсидиялауды уақытша тоқтату жөніндегі ақпаратты қаржы агенттігі уәкілетті органының қарауына шығарады. Мұрагердің (-лердің) мұрагерлік құқығы басталған жағдайда, субсидиялауды қайта бастау туралы мәселе қаржы агенттігі уәкілетті органының қарауына шығарылады.

      121. Ұлттық жобаны/тетікті іске асыру шеңберінде субсидиялауға бөлінген және ағымдағы қаржы жылында өңірлік үйлестірушілері/қаржы агенттігі пайдаланбаған қаражат кезекті қаржы жылы жобаларды, оның ішінде кезекті қаржы жылында мақұлданған жобаларды субсидиялауға пайдаланылуы мүмкін.

8-параграф. "Жасыл" жобаларды іске асыруға арналған кредиттер бойынша сыйақыны субсидиялау шеңберінде жобаларды сыртқы бағалау

      122. "Жасыл" кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау шеңберінде "жасыл" жобалардың "жасыл" таксономияға сәйкестігіне сыртқы бағалауды төменде келтірілген санаттардағы, жобаларды ұстаушыларға, өнімдерді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндірушілерге (орындаушыларға), өнімдерді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілер мен тұтынушыларға тәуелсіз, жобалардың қоршаған ортаға әсерін бағалау немесе шаруашылық және өзге де қызметтің "жасыл" таксономияның нақты қосалқы секторларына қатысты экологиялық, салалық, санитариялық құрылыс талаптары мен нормаларына сәйкестік саласында расталатын құзыреті бар түрлі меншік нысанындағы ұйымдар жүргізе алады.

      123. Тексеру жүргізу қорытындылары бойынша сыртқы бағалау провайдері жобаның "жасыл" таксономияда көзделген шекті мәндерге сәйкестігі туралы мынадай қорытындылардың бірімен қорытынды шығарады:

      1) сәйкес келеді;

      2) сәйкес келмейді.

      Берілген қорытындының қолданылу мерзімі 6 (алты) айды құрайды.

      124. Сыртқы бағалау провайдерлерінің көзделіп отырған және қаралып отырған жобалардың "жасыл" таксономияның шекті мәндеріне сәйкестігі туралы қорытындыларының атаулары әртүрлі болуы мүмкін, оның ішінде "Қазақстан Республикасының "жасыл" таксономиясына сәйкестігі туралы сараптамалық қорытынды", "сәйкестігі туралы қорытынды" және тағы басқа. Сыртқы бағалау қорытындысын ресімдеу тәртібі жобаның белгілі бір түріне және бағалау жүргізілетін шекті өлшемшарттың ерекшелігіне байланысты айқындалады.

      125. Тәуелсіз бағалау қорытындысына сыртқы бағалауды жүзеге асыратын ұйымның сарапшысы мен басшысы қол қояды және ол ұйым мөрімен (бар болса) расталады. Егер қорытындыға есеп айырысу құжаттары қоса берілсе, оларға сарапшы/басшы қол қояды және мөрмен (бар болса) расталады. Қорытынды қысқа сипатта болады және бір парақта баяндалуы мүмкін. Қорытынды кіріспе, негіздейтін (талдамалық) ақпаратты, қорытындыларды, сондай-ақ өзінің құзыретін растайтын құжаттардың, лицензиялардың, аккредиттеу туралы куәліктердің (оның ішінде, қажет болған кезде, ұйымның тартылған қызметкерлерінің) көшірмелері қоса берілген сыртқы бағалау провайдері туралы ақпаратты қамтиды. Қорытындының кіріспе бөлігінде бағалау және оның негіздері туралы жалпы мәліметтер беріледі, талдау бөлігінде талдау алгоритмі, белгіленген фактілер және қажет болса, негіздемеде пайдаланылған анықтамалық-нормативтік құжаттарға, материалдар мен есептерге сілтемелер қысқаша баяндалады.

      126. Көзделіп отырған және қаралып отырған жобалардың "жасыл" таксономияның шекті мәндеріне сәйкестігі туралы сыртқы бағалау провайдерлері, сондай-ақ жоба бойынша кәсіпкер мәлімдеген "жасыл" таксономияның көрсеткіштері мен шекті өлшемшарттарының кейіннен орындалуын сыртқы тексеруді жүзеге асыратын ұйымдар мынадай санаттарда ұсынылуы мүмкін:

      1) сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі ұлттық орган аккредиттеген сәйкестікті растау жөніндегі органдар, сондай-ақ мәртебесі өзі резиденті болып табылатын мемлекеттің құзыретті органының аккредиттеуімен расталатын сәйкестікті растау жөніндегі шетелдік органдар;

      2) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган лицензиялаған, табиғат қорғауға қатысты жобалау мен нормалау, экологиялық сараптама және экологиялық аудит саласындағы ұйымдар (экологиялық аудиторлар);

      3) "Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты" акционерлік қоғамы жүргізетін энергия-аудиторлық сараптамаларды талдау нәтижелері бойынша ескертулері жоқ энергия-аудиторлық ұйымдар;

      4) АХҚО қаржылық қызметтерді реттеу жөніндегі комитетінің жасыл қаржыландыру саласындағы лицензиясы бар консалтингтік компаниялар;

      5) жаңа ғимараттар салуға, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған ғимараттар мен құрылыстарды өзгертуге (реконструкциялауға, кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға және күрделі жөндеуге) арналған техникалық-экономикалық негіздемелерге және жобалау-сметалық құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптаманы жүзеге асыруға сараптама ұйымы өкілеттіктерінің құзыретін аккредиттеу жөніндегі уәкілетті орган аккредиттеген мемлекеттік сараптама ұйымдары немесе мемлекеттік емес сараптама ұйымдары;

      6) "жасыл" технологиялардың сервистік операторы – "жасыл" технологиялар мен жобалардың тізілімін жүргізу, "жасыл" технологияларды коммерцияландыру және технологиялық бизнес-инкубациялау, "жасыл" жобаларды іске асыру үшін "жасыл" қаржыландыруды, оның ішінде инвестициялар мен гранттарды тартуға жәрдемдесу, "жасыл экономика" мәселелері бойынша ақпараттық-талдамалық, құқықтық, әдіснамалық, консультациялық және сараптамалық-талдамалық қолдауды жүзеге асыру "Жасыл көпір" әріптестік бағдарламасы бойынша халықаралық ынтымақтастықты және тәжірибе алмасуды ұйымдастыру бойынша кешенді қызметтер көрсететін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның ведомстволық бағынысты ұйымы;

      7) мақұлданған халықаралық верификатор ретінде климаттық облигациялар бастамасын (Climate Bonds Initiative) аккредиттеу туралы куәлігі бар халықаралық және ұлттық аудиторлық және консалтингтік ұйымдар.

      127. Cыртқы бағалау қорытындыларын қарау кезінде тиісті біліктілік құжаттарының көшірмелері және/немесе олардың тиісті ресми жарияланатын тізілімдерге енгізілуі олардың құзыретінің жеткіліктігін растау болып табылады.

9-параграф. Субсидиялауды тоқтата тұру, тоқтату және қайта бастау

      128. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы субсидиялауды тоқтату және қайта бастау туралы шешімді банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның өтінішхаттары (хабарламалары), сондай-ақ мониторингтеу нәтижелері негізінде қабылдайды.

      129. Қаржы агенттігі банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның хабарламалары және/немесе мониторингтеудің мынадай нәтижелері:

      1) субсидиялау жүзеге асырылатын кредиттің мақсатсыз пайдаланылуы, бұл ретте субсидиялау кредит қаражатын/лизингтік мәмілелерді мақсатсыз пайдалану сомасына барабар түрде тоқтатыла тұрады;

      2) кәсіпкердің субсидиялау жүзеге асырылатын қаржылық лизинг шарты бойынша лизинг нысанасын жеткілікті алмауы;

      3) жобаның және/немесе кәсіпкердің осы Субсидиялау қағидалары шарттарына және/немесе уәкілетті органның шешіміне сәйкес келмеуі;

      4) төтенше жағдайдың/ахуалдың қолданысы кезеңінде туындаған жағдайларды қоспағанда, кәсіпкердің банктік қарыз шартына/субсидиялау шартына төлемдер кестесіне сәйкес төлемдерді төлеу бойынша банк алдындағы міндеттемелерді қатарынан 3 (үш) ай бойы орындамауы;

      5) төтенше жағдайдың/ахуалдың қолданысы кезеңінде туындаған жағдайларды қоспағанда, кәсіпкердің қаржылық лизинг шартына төлемдерді өтеу кестесіне сәйкес лизингтік төлемдерді жасау бойынша лизингтік компания/банк алдындағы міндеттемелерді қатарынан 2 (екі) рет және одан көп орындамауы;

      6) кәсіпкердің шоттарындағы ақшаға тыйым салу (талап қоюды толық көлемде қамтамасыз ететін шоттағы ақша жеткілікті болған жағдайда талап- арызды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар ретінде шоттардағы ақшаға тыйым салуды қоспағанда) және/немесе кәсіпкердің шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда борышкерден лизинг нысанасын талап ету;

      8) салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту, сондай-ақ кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу немесе төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің өсуі бойынша кәсіпкерлердің міндеттемелерін орындамауы (кәсіпкерлердің "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағытындағы жобалары бойынша);

      9) кәсіпкерлердің тетік шеңберінде мыналар:

      салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % инвестициялық мақсаттарға берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) қаржы жылынан кейін 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу;

      салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар немесе салық төлемдері бойынша деректердің негізінде жұмыс органы/қаржы агенттігі қарыз алушының бір жобасы шеңберінде 50 %-дан аспайтын мөлшерде инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын толықтыруға берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу (тетік талаптарына сәйкес салықтар төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салықтық төлемдердің ұлғаюын қамтамасыз етеді);

      салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар немесе салық төлемдері бойынша деректердің негізінде жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % айналым қаражатын толықтыру мақсатына берілетін кредит қаражаты бойынша субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жылдың қорытындысы бойынша 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу (тетіктің талаптарына сәйкес салықтар төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салықтық төлемдердің ұлғаюын қамтамасыз етеді) бойынша міндеттемелерін орындамауы;

      10) орындалуы тиіс "жасыл" жоба бойынша мәлімделген "жасыл" таксоманияның шекті өлшемшарттары:

      1) энергия тұтынуды төмендетудің нақты ең төменгі мәндерін;

      2) парниктік газдар шығарындыларының ең төменгі деңгейлерін;

      3) қалдықтардың үлесін азайтуды/кәдеге жаратуды;

      4) су тұтынуды төмендетуді;

      5) ең озық қолжетімді технологиялар анықтамалықтарының талаптарына сәйкестікті (шекті өлшемшартта көрсетілген бөлігінде) көздейтін жағдайларда жобаны субсидиялау басталғаннан бастап 2 (екі) жыл өткен соң, кәсіпкер ұсынған сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысы негізінде кәсіпкердің шекті өлшемшарттарға қол жеткізбеуі негізінде субсидиялауды тоқтата тұрады.

      130. Қаржы агенттігі осы Субсидиялау қағидаларының 129-тармағында көрсетілген фактілер анықталғаннан кейін 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде субсидиялауды тоқтату не қайта бастау туралы шешім қабылдайды.

      Бұл ретте қаржы агенттігі уәкілетті органының шешімінде субсидиялауды тоқтату/қайта бастау туралы негіздеме көрсетіледі.

      Субсидиялауды тоқтату немесе қайта бастау қаржы агенттігі субсидиялауды тоқтатқан күннен бастап жүзеге асырылады, бұл ретте кредитті/лизингтік мәмілені мақсатсыз пайдаланған кезде субсидиялау кредит қаражатын/лизингтік мәмілелерді мақсатсыз пайдалану сомасына барабар түрде тоқтатылады. Мақсатқа сай пайдаланылуын растайтын кредиттің/лизингтің қалған бөлігі бойынша және кәсіпкер мақсатсыз пайдаланудың мөлшеріне барабар түрде төленген субсидиялар сомасын қайтарған жағдайда, субсидиялау төлемдер кестесіне сәйкес жалғастырылады. Кредиттің/лизингтік мәміленің толық мақсатсыз пайдаланылғаны анықталған жағдайда субсидиялау мерзімі басталған күннен бастап тоқтатылады.

      131. Субсидиялауды тоқтата тұру үшін негіз болып табылған себептерді қаржы агенттігінің уәкілетті органы қарағанға дейін кәсіпкер жойған жағдайда қаржы агенттігі 5 (бес) жұмыс күні ішінде субсидиялауды қайта бастау туралы оң шешім қабылдайды.

      132. Қаржы агенттігі уәкілетті органының шешімі шыққан күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігі хаттамадан үзінді көшірмені ресімдейді және тиісті хабарламамен/хатпен банкке/даму банкіне/лизингтік компанияға жібереді.

      133. Кәсіпкерді субсидиялауды қайта бастау туралы шешім қабылданған кезде қаржы агенттігі оларға тоқтата тұру кезеңінде төленбеген субсидияларды төлейді, осы Субсидиялау қағидаларының 129-тармағының 4) немесе 5) тармақшаларында көрсетілген себептер бойынша субсидиялау тоқтатылған жағдайда, субсидиялау қайта басталған кезде қаржы агенттігі кәсіпкердің мерзімін өткізіп алу күнінен бастап төленуге жататын субсидиялар төленеді.

      134. Кәсіпкерді субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылданған кезде қаржы агенттігі тиісті хатпен кәсіпкерге, банкке/даму банкіне/лизингтік компанияға субсидиялау шартын біржақты бұзу туралы хабарлама жібереді, онда субсидиялау шартын бұзу күні мен бұзу себебі көрсетіледі.

      Осы Субсидиялау қағидаларының 120-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, кәсіпкерлерді субсидиялауды тоқтату туралы қаржы агенттігінің шешімі бар кредиттер/лизинг қайта бастауға жатпайды.

      135. Мынадай:

      1) кәсіпкер банк/даму банкі/лизингтік компания алдындағы банктік қарыз шарты/қаржылық лизинг шарты бойынша кредитін толық өтеген (кәсіпкердің банкке/лизингтік компанияға кредитті/лизингті толық өтеген күні субсидиялау тоқтатылған күн болып саналады);

      2) қаржы агенттігінің уәкілетті органы субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылдаған;

      3) субсидиялау шарты кәсіпкердің бастамасы бойынша бұзылған жағдайларда субсидияларды төлеу тоқтатылады, ал субсидиялау шарты бұзылды деп танылады.

      136. Субсидиялау тоқтатылған жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания қолданыстағы кредит/лизинг бойынша кәсіпкерге бұрын қолданыста болған қаржыландыру шарттарын (оның ішінде сыйақы мөлшерлемесін, комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді және өзге де шарттарды) белгілейді.

      137. Кәсіпкер кредит/лизинг бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания қаржы агенттігін кредит/лизинг бойынша негізгі борышты ішінара/толық мерзімінен бұрын өтеу фактісі туралы 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

      138. Кәсіпкер негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң хабардар еткен/хабардар етпеген етпеген жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

      139. Кәсіпкердің кредит/лизинг бойынша негізгі борышы мерзімінен бұрын ішінара өтелген жағдайда, бір мезгілде банк/даму банкі/лизингтік компания қаржы агенттігіне төлемдерді өтеу графигін өзгерте отырып, субсидиялау шартына тиісті қосымша келісіммен қоса банктік қарыз шартына/қаржылық лизинг шартына қосымша келісімнің көшірмесін не банктің/лизингтік компанияның электрондық форматтағы (XLS немесе XLSX) төлемдерді өтеудің өзгертілген графигі және төленуге тиесілі субсидиялар сомасын көрсете отырып, банктің/лизингтік компанияның хатын жібереді.

      Кәсіпкер күнтізбелік ай ішінде кредит/лизинг бойынша негізгі борышты бірнеше рет мерзімінен бұрын ішінара өтеген жағдайда банк/даму банкі/лизингтік компания қаржы агенттігіне төлемдерді өтеу кестесін өзгерте отырып, субсидиялау шартына тиісті қосымша келісімді не төлемдерді өтеу кестесін өзгерте отырып, банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның хатын қоса бере отырып және төленуге тиісті субсидиялар сомасын көрсете отырып, осындай жағдайлар бойынша біріктірілген банктік қарыз шартына/қаржылық лизинг шартына қосымша келісімнің көшірмелерін электрондық форматта (XLS немесе XLSX) ұсынуға рұқсат етіледі.

      140. Кәсіпкердің кредиті/лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау тоқтатылған, кәсіпкердің кредит/лизинг бойынша негізгі борышы мерзімінен бұрын толық өтелген жағдайда, банк/даму банкі/лизингтік компания 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігіне өзара есеп айырысуды салыстырып қарау актісін ұсынады.

      Бұл ретте банк/даму банкі/лизингтік компания салыстырып қарау актісінде субсидияларды нақты есептен шығару сомалары мен күндерін көрсетеді, ал қаржы агенттігі субсидияларды аудару сомалары мен күндерін көрсетеді.

      141. Кәсіпкердің мақсатсыз пайдаланылуы анықталған кредиті бойынша банк/даму банкі қаржы агенттігіне құжаттарды кредиттің мақсатсыз пайдаланылу фактісін растайтын құжаттармен қоса ұсынады.

3-тарау. Жобалардың іске асырылуын мониторингтеу

      142. Осы Субсидиялау қағидалары/тетік шеңберінде кәсіпкерлер жобаларының іске асырылуын мониторингтеуді кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін кәсіпкерлікті ұлттық жоба шеңберінде іске асырылатын жобаларға мониторинг жүргізу қағидалары негізінде қаржы агенттігі жүзеге асырады.

      Қаржы агенттігінің функцияларына мыналар жатады:

      1) банк/даму банкі ұсынатын деректер мен құжаттар негізінде субсидиялау шарты жасалған кәсіпкердің жаңа кредитті мақсатты пайдалануын мониторингтеу;

      2) банк/даму банкі/лизингтік компания ұсынатын деректер негізінде кәсіпкердің төлем тәртібін мониторингтеу;

      3) жобаның іске асырылуын (қаржылық лизинг шарты бойынша лизинг нысанасын пайдалануды) мониторингтеу;

      4) жобаның және (немесе) кәсіпкердің осы Субсидиялау қағидаларының/тетіктің талаптарына және (немесе) қаржы агенттігінің шешіміне сәйкестігі тұрғысынан мониторингтеу.

      "Жасыл" кредиттер бойынша қаржылық қолдау қаражатының мақсатты пайдаланылуын мониторингтеу шеңберінде шекті өлшемшарттар:

      1) энергия тұтынуды төмендетудің нақты ең төменгі мәндерін;

      2) парниктік газдар шығарындыларының ең төменгі деңгейлерін;

      3) қалдықтардың үлесін азайтуды/кәдеге жаратуды;

      4) су тұтынуды төмендетуді;

      5) ең озық қолжетімді технологиялар анықтамалықтарының талаптарына сәйкестікті (шекті өлшемшартта көрсетілген бөлігінде) көздейтін жағдайларда провайдерлердің сыртқы бағалауы негізінде қаржы агенттігі қарыз алушының орындалуы тиіс "жасыл" жоба бойынша мәлімделген "жасыл" таксоманияның шекті өлшемшарттарға қол жеткізуін тексереді.

      Сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысын қарыз алушы ұсынады.

      Жобаны субсидиялау басталғаннан бастап 2 (екі) жыл өткен соң қарыз алушы мәлімделген көрсеткіштерге қол жеткізуге тиісті тәуелсіз бағалау не қаржы агенттігіне ұсынылатын энергия аудитін жүргізеді. Қарыз алушы мәлімдеген жоба бойынша "жасыл" таксономияның шекті өлшемшарттарының кейіннен орындалуына сыртқы тексерулерді жобаның "жасыл" таксономияның шекті өлшемшарттарына сәйкестігі туралы бастапқы қорытындыны берген бағалау провайдерлері жүргізуі мүмкін.

4-тарау. Өтпелі ережелер

      143. Субсидиялау нысанындағы қолдау шараларын қаржыландыру республикалық және/немесе жергілікті бюджеттердің және/немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты, оның ішінде "БЖК-2020" бағдарламасының/тетіктің шеңберінде мақұлданған және қол қойылған жобалар бойынша қабылданған міндеттемелерді қаржыландыру есебінен жүзеге асырылады.

      144. 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін субсидиялау үшін көзделген және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 968 қаулысымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – "БЖК-2025" бағдарламасы) және тетік бойынша аударылған қаражатты қаржы агенттігі жергілікті және/немесе республикалық бюджеттер қаражаты есебінен толық игергенге дейін пайдаланады.

      145. Бұрын бекітілген "БЖК-2020" бағдарламасы шеңберінде 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060 "БЖК-2025" бағдарламасы бойынша Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидалары бекітілгенге дейін мақұлданған жобалар, сондай-ақ 2020 жылғы 1 қаңтардан кейін жасалған субсидиялау шарттары кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін бұрын мақұлданған шарттармен қолданылады.

      Қаржыландырудың ағымдағы шарттары өзгерген жағдайда, жобаның осы Субсидиялау қағидаларының қолданыстағы шарттарына сәйкес келуі қамтамасыз етіледі.

      146. Бұрын бекітілген "БЖК-2020" бағдарламасы және "БЖК-2025" бағдарламасы шеңберінде 2020 жылғы 26 тамызға дейін мақұлданған жобалар кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін бұрын мақұлданған шарттармен қолданылады.

      Қаржыландырудың ағымдағы шарттары өзгерген жағдайда, жобаның осы Субсидиялау қағидаларының қолданыстағы шарттарына сәйкес келуі қамтамасыз етіледі.

      147. Бұрын бекітілген "БЖК-2025" бағдарламасы шеңберінде 2021 жылғы 1 шілдеге дейін мақұлданған жобалар кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қаржы агенттігінің уәкілетті органы бұрын мақұлдаған шарттармен қолданылады.

      Қаржыландырудың ағымдағы шарттары өзгерген жағдайда, жобаның осы Субсидиялау қағидаларының қолданыстағы шарттарына сәйкес келуі қамтамасыз етіледі.

      148. Бұрын бекітілген "БЖК-2025" бағдарламасы шеңберінде осы Субсидиялау қағидалары бекітілгенге дейін мақұлданған жобалар кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қаржы агенттігінің уәкілетті органы бұрын мақұлдаған шарттармен қолданылады.

      Қаржыландырудың ағымдағы шарттары өзгерген жағдайда, жобаның осы Субсидиялау қағидаларының қолданыстағы шарттарына сәйкес келуі қамтамасыз етіледі.

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
1-қосымша

Экономиканың басым секторларының тізбесі

ЭҚЖЖ коды

Атауы

1

2

Агроөнеркәсіптік кешен

01

01.11 "Дәнді дақылдарды (күріштен басқа), бұршақ және майлы дақылдарды өсіруді" қоспағанда, өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер көрсету

03

Балық аулау және балық өсіру

10

Тамақ өнімдерін өндіру

11.06

Уыт өндіру

11.07

Алкогольсіз сусындарды, минералды суларды және басқа да бөтелкелерге құйылатын сусындарды өндіру

Тау-кен өндіру өнеркәсібі

08.12.1

Қиыршық тасты және құмды карьерлерді қазу

09

Кен өндіру өнеркәсібінде кызметтер көрсету

Жеңіл өнеркәсіп және жиһаз өндірісі

13

Тоқыма бұйымдарын өндіру

14

Киім өндіру

15

Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру

16

Жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіру; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

17

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

18

Полиграфиялық қызмет және жазылған ақпарат жеткізгіштерін жаңғырту

20

Химия өнеркәсібінің өнімдерін өндіру

21

Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен фармацевтикалық препараттар өндіру

22

Резеңке және пластмасса бұйымдар өндіру

31

Жиһаз өндіру

Құрылыс материалдары және өзге де металл емес минералды өнімдер өндірісі

23

Өзге де бейметалл минералдық өнімдер өндіру

Металлургия, металл өңдеу, машина жасау

24

Металлургия өндірісі

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар өндіру

27

Электр жабдықтарын өндіру

28

Басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

29

Автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер өндіру

30

Басқа көлік құралдарын өндіру

33

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

Өнеркәсіптің басқа да секторлары

32

Өзге де дайын бұйымдар өндіру

35.11.4

Жел электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.5

Күн электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.9

Өзге де электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.2

Су электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

38

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; материалдарды кәдеге жарату (қалпына келтіру)

39

Ластануды жою жөніндегі қызмет және қалдықтарды жою саласындағы өзге де көрсетілетін қызметтер

Көлік және қоймалау

45.2

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу

49.3

Құрлықтағы өзге де жолаушылар көлігінің қызметі

49.41

Жүк автомобиль көлігінің қызметі

50

Су көлігінің қызметі

52

Жүктерді қоймалау және қосалқы көлік қызметі

53

Табиғи монополиялар саласына жататын қызметті қоспағанда, пошта және курьерлік қызмет

Туризм

55.10

Қонақ үйлердің және тұруға арналған ұқсас орындардың қызмет көрсетуі

55.20

Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдеріне тұрғын үй беру

55.30

Кемпингтердің, автофургондарға арналған тұрақтардың және тұруға арналған автотіркемелердің қызмет көрсетуі

Ақпарат және байланыс

58

Баспа қызметі

59.14

Кинофильмдерді көрсету жөніндегі қызмет

61

Телекоммуникациялар

62

Компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер

Меншік немесе жалға алынған мүлікті басқару немесе жалға беру

68.20.1

Қойма ғимараттары мен алаңдарын жалдау

68.20.2

Қойма ғимараттары мен алаңдарын жалдау (қосалқы жалдау)

Кәсіптік, ғылыми және техникалық қызмет

69.2

Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша консультация беру

71

Сәулет, инженерлік ізденістер; техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет

72

Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер

74

Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

75

Ветеринариялық қызмет

Жалдау, жалға беру және лизинг

77.11

Жеңіл автомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарын жалдау және лизинг*

Ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру жөніндегі қызмет

81

Ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру жөніндегі қызмет

Білім беру

85

Білім беру

Денсаулық сақтау және әлеуметтік көрсетілетін қызметтер

86

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

87

Тұратын жерді қамтамасыз етіп әлеуметтік қызметтерді көрсету

88

Тұратын жерді қамтамасыз етпей әлеуметтік қызметтер көрсету

Өнер, ойын-сауық және демалыс

91

Кітапханалардың, архивтердің, музейлердің қызметі және мәдениет саласындағы өзге де қызметтер

93

Спорт, ойын-сауықты ұйымдастыру (дискотекалар мен караокені қоспағанда) саласындағы қызмет

Өзге де көрсетілетін қызмет түрлерін ұсыну

95

Компьютерлерді, жеке пайдаланатын заттар мен тұрмыстық тауарларды жөндеу

96.01

Тоқыма және тері бұйымдарын жуу және (химиялық) тазалау

      * Осы ЭҚЖЖ отандық өндірушілердің жеңіл автомобильдерін жалға алуды және лизингті көздейді

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
2-қосымша

Агроөнеркәсіптік кешендегі өңдеу жобаларының шеңберіндегі кредиттер бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесі

Р/с №

Тауарлар тобының атауы

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің атауы

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші

Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1

2

3

4

5

1.АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ

1

Еттен және құс етінен жасалған өнімдер

Етті өңдеу және консервілеу

1011

Ұша/шағын ұша түрінде немесе мүшеленген жас немесе тоңазытылған ет өндірісі.
Тағамдық субөнімдер

Үй құсының етін өңдеу және консервілеу

1012

Қасапханада үй құстарын сою, етті өңдеу немесе өлшеп орау, мүшеленген жас немесе мұздатылған ет өндірісі

Еттен және үй құсының етінен жасалған өнімдер өндірісі

1013

Кептірілген, тұздалған немесе ысталған ет өндірісі, дайын орамалар.
Ет өнімдерін: шұжық, салями, қызыл шұжық, сүрленген құрғақ шұжық, сервелат, ысталған болон шұжығы, бас, орамалар, пісірілген ветчина жасау

2

Сүт және ірімшік өнімдері

Сүт өңдеу және ірімшік жасау

1051

Жаңа сауылған, пастерленген, зарарсыздандырылған, гомогенделген және/немесе ультра тазартылған табиғи сүт өндірісі.
Сүт негізіндегі сусындар өндірісі.
Жаңа сауылған қаймағы алынбаған, пастерленген, зарарсыздандырылған және гомогенделген сүттен қаймақ жасау.
Құрғақ сүт немесе қоюлатылған сүт, қатты түрдегі сүт немесе кілегей өндірісі.
Сары май, йогурт, ірімшік және сүзбе, айран, кілегей, сары су, казеин немесе лактоза өндірісі

Балмұздақ өндірісі

1052

Балмұздақ өндірісі

3

Жемістер мен көкөністерді өңдеу және консервілеу

Картопты өңдеу және консервілеу

1031

Өңделген мұздатылған картоп, құрғақ картоп езбесінің, картоптан жасалған басытқы, картоп қытырлақтары, картоп ұны мен түйіршіктерінің өндірісі

Жеміс және көкөніс шырындарының өндірісі

1032

Жемістерден және (немесе) көкөністерден жасалған шырындар өндірісі.
Жас жемістерден және көкөністерден жасалған концентраттар өндірісі

Жемістер мен көкөністерді қайта өңдеудің және консервілеудің өзге де түрлері

1039

Мұздатылған немесе консервіленген түрдегі дайын тағамдарды қоспағанда, негізінен жемістерден немесе көкөністерден тұратын тамақ өнімдерінің өндірісі.
Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді сақтау: мұздату, кептіру, май немесе сірке суын сіңіру, консервілеу және т.б.
Жемістерден немесе көкөністерден тамақ өнімдерінің өндірісі
Джемдер, мармеладтар және асханалық желе өндірісі. Жаңғақ қуыру.
Жаңғақтардан жасалатын паста және өзге де азық-түлік өнімдерінің өндірісі.
Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді консервілеу: тоңазыту, кептіру, май ішінде немесе сірке суында сіңіру, герметикалық ыдыста консервілеу және т.б.

4

Балықтан, шаян тәрізділер мен моллюскілерден жасалған өнім

Балықты, шаян тәрізділер мен моллюскілерді өңдеу және консервілеу

1020

Балық, шаян тәрізділер мен моллюскілерді дайындау және сақтау: мұздату, терең мұздату, кептіру, өңдеу, сақтау, тұздау, консервілеу және т.б. Балық, шаян тәрізділер мен моллюскілер өндірісі: балық сүбесі, уылдырық, жасанды уылдырық және т.б.
Адамдардың тамаққа пайдалануы үшін немесе жануарларды азықтандыру үшін балық өнімдерінің өндірісі, адамдардың тамаққа пайдалануына жарамсыз балықтан және өзге де су жануарларының түрлерінен ұн және еритін заттар өндірісі, кемелердің балықты қайта өңдеуге және сақтауға, теңіз балдырларын қайта өңдеуге бағытталған қызметі

5

Ауыл шаруашылығы

Уыт өндірісі

1106

Уыт өндірісі

6

Май-тоңмай өнімі

Май мен тоңмай өндірісі

1041

Тазартылмаған өсімдік майының өндірісі: қытайбұршақ, күнбағыс, мақта, сафлор, рапс, қыша, зығыр.
Тазартылған өсімдік майының өндірісі: қытайбұршақ, күнбағыс, мақта, рапс, қыша, зығыр.
Өсімдік майын өңдеу: айдау, қайнату, дегидрация, гидрогенизация және т.б.

Маргарин және ұқсас тағамдық тоңмай өндірісі

1042

Маргарин өндірісі.
Қоспалар және т.б. өндірісі.
Тамақ дайындауға арналған құрама тоңмай өндірісі

7

Өзге тамақ өнімдерінің өндірісі

Қант өндірісі

1081

Қант қызылшасы мен қант қамысынан қант жасау

Какао, шоколад және қантты кондитерлік тағамдар өндірісі

1082

Шоколад және шоколад кәмпиттерінің өндірісі.
Қантты кәмпиттер: карамель, какао, нуга, помадка, ақ шоколад өндірісі.
Сағыз өндірісі.
Қантталған жемістер өндірісі.
Шоколадты жаңғақ, цукат өндірісі.
Кәмпиттер, жастықша кәмпиттер, қақ өндірісі

Татымдылықтар мен дәмдеуіштер өндірісі

1084

Дәмқосарлар, тұздықтар мен дәмдеуіштер: майонез, қыша ұны мен дән түйіршіктерінің, қыша және т.б. өндірісі.
Сірке суы өндірісі.
Өнімдерді тұздау үшін тұзды өңдеу, мысалы йодталған тұз

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де тамақ өнімдерінің өндірісі

1089

Жұмыртқа өнімдерінің, жұмыртқа альбуминінің, жұмыртқа ұнтағы мен меланж өндірісі

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де тамақ өнімдерінің өндірісі

10899

Жасанды бал және карамель өндірісі.
Сэндвич, жаңа пісірілген пицца (жартылай фабрикат) сияқты тез бұзылатын дайын тамақ өнімдерінің өндірісі).
Басқа санаттарға енгізілмеген белсенді биологиялық қоспалар мен өзге де тамақ өнімдерінің өндірісі.
Еттен, балықтан, шаян тәрізділерден немесе моллюскілерден жасалған тартылған ет өндірісі.
Сүт өнімдері мен ірімшік өндірісі.
Жасанды концентраттар өндірісі

8

Балалар тағамы

Балалар тағамының және диеталық тамақ өнімдерінің өндірісі

1086

Арнайы диеталар үшін пайдаланылатын тамақ өнімдерін: балалар тағамын; қосымша сүт және басқа да тамақ өнімдерін; сәбилерге арналған тамақ өнімдерін; калориясы аз және калориясы азайтылған өнімдерді жасау

9

Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерінің, крахмалдар мен крахмал өнімдерінің өндірісі

Крахмал және крахмалдан жасалған өнімдер өндірісі

1062

Күріштен, картоптан, жүгеріден, бидайдан крахмал жасау.
Шикі жүгеріні майдалау.
Глюкоза және (немесе) глюкоза-фруктоза шәрбатын, қант шәрбатын, мальтоза, инулин жасау.
Дәннің маңызын жасау.
Жүгері майын жасау

Ұн-жарма өнеркәсібі өнімдерінің өндірісі

1061

Құрғақ бұршақ дәндерінің, тамырлар немесе сабақтар немесе жеуге жарамды жаңғақтар өндірісі.
Құрғақ таңғы ас сияқты дәнді тамақ өнімдерінің өндірісі.
Ұн қоспаларының және нанға, тортқа, бәлішке, пирогтар мен бисквиттерге, печеньелерге немесе құймақтарға арналған дайын ұн қоспалары мен қамырлар өндірісі.
Бидай қауыздарының, қара бидай, сұлы, жүгері немесе басқа да дән қауыздарының өндірісі.
Бидай, қара бидай, сұлы, жүгері, қарақұмық жармасы өндірісі.
Қырналған, ұнтақталған, жылтыратылған, тегістелген, глазурьленген, буланған күріш өндірісі.
Ұн өндірісі

10

Нан-бөлке және ұннан жасалған өнімдер өндірісі

Нан өндірісі; ұннан жаңа пісірілген кондитерлік өнімдер, торттар мен бәліштер өндірісі

1071

Наубайхана өнімдерінің өндірісі: нан, тоқаш пен орамалар, ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, торттар, тәттінандар, бәліштер мен бисквиттер, жеміс тәттінандары, құймақ, вафли және т. б.

Кептірілген нан және печенье өндірісі; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік бұйымдар, торттар, тәтті тоқаштар, бәліштер және бисквиттер өндірісі

1072

Кептірілген нан, печенье және өзге де құрғақ нан пісіру өнімдерінің өндірісі.
Ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік бұйымдар мен торттар, тәтті тоқаштар, бәліштер мен бисквиттер өндірісі.
Печенье, крекерлер, крендельдер және т.б. сияқты тұздалған және тәтті өнімдер өндірісі

Макарон өнімдерінің өндірісі

1073

Макарондар, кеспелер, кеспе және (немесе) олардан жасалған жартылай фабрикаттар (тез дайындалатын) өндірісі.
Қамырдан жасалған консервіленген немесе тоңазытылған өнімдер, оның ішінде макарон өнімдерінің өндірісі

11

Дайын тамақ өнімдері (өндірістік ауқымда)

Дайындалған тамақ өнімдерінің өндірісі

1085

Ет тағамдарының өндірісі.
Тартылған балық етін қоса алғанда, балық тағамдарының өндірісі.
Көкөністерден жасалған тағамдар өндірісі.
Тоңазытылған пицца немесе өзге тәсілмен сақтау үшін дайындалған пицца өндірісі

12

Мал азығының өндірісі

Фермаларда ұсталатын жануарларға арналған дайын азық өндірісі

1091

ІҚМ, ұсақ малға, жылқыларға, құстар мен шошқаларға арналған азық өндірісі

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
3-қосымша

Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс жобалары шеңберіндегі кредиттер бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесі

Р/с №

Тауарлар тобының атауы

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің атауы

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші

Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1

2

3

4

5

1.АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ

1

Ауыл шаруашылығы

Дәнді дақылдарды (күрішті қоспағанда), бұршақты дақылдар мен майлы тұқымдарды өсіру

0111

Қытайбұршақ, жержаңғақ, мақта тұқымы, кәдімгі майкене, зығыр тұқымы, қыша тұқымы, майлы нуга тұқымы, рапс тұқымы, бояғыш мақсары тұқымы, күнжіт тұқымы, күнбағыс тұқымы, өзге де майлы тұқымдар сияқты майлы тұқымдарды өсіру.
Бидай, жүгері, құмай, арпа, қара бидай, сұлы, тары, өзге де дәнді дақылдар, оның ішінде тұқымдық қорды қалыптастыру үшін

Күріш өсіру

0112

Күріш өсіру

Көкөністер және бақша өнімдерін, тамыржемістілер мен түйнекжемістілерді өсіру

0113

Көкөніс, оның ішінде қызанақ, басты пияз, шалот пиязы, сарымсақ, порей пиязы және басқа да пиязды көкөністер, қауданды қырыққабат, гүлді қырыққабат, кольраби, жапырақты қырыққабат және басқа да осыған ұқсас жеуге жарамды көкөністер, картоп, сәбіз, шалқан, тамыр балдыры, шалғам басқа да осыған ұқсас жеуге жарамды тамыржемістілер, бұрыш, қияр мен корнишон, қант қызылшасы және асханалық қызылша, көкөніс, картоп, қант қызылшасының тұқымдарын өсіру.
Бақша дақылдарын өсіру, оның ішінде қарбыз, қауын және асқабақ өсіру.
Саңырауқұлақтар мен трюфельдерді өсіру

Талшықты иіру дақылдарын өсіру

0116

Мақта, зығыр өсіру.
Мақта тұқымын өсіру

Басқа да маусымдық дақылдарды өсіру

0119

Тарна, жемдік қызылша, жем-шөп, беден, жоңышқа, эспарцет, жемдік жүгері және басқа шөптерді, жемдік қырыққабат және қарапайым жемдік өнімдерді өсіру.
Қарақұмық өсіру.
Қант қызылшасы (қант қызылшасы тұқымдарын қоспағанда) және азықтық өсімдіктер тұқымын өсіру

Жүзім өсіру

0121

Шарап жүзімі және жүзімнің асханалық сорттары

Дәнді жемістер және сүйекті жемістер өсіру

0124

Дәнді және сүйекті жемістер: алма, өрік, шие және қызыл шие, шабдалы және тақыр шабдалы, алмұрт және беже, қара өрік және шомырт өсіру

Өзге де жеміс ағаштарын, бұталар мен жаңғақ түрлерін өсіру

0125

Жидек өсіру: қарақат/көкжидек, қарақат, қарлыған, киви, таңқурай, құлпынай/бүлдірген, өзге де жеміс түрлері.
Жемістердің тұқымдарын өсіру.
Жеуге жарамды жаңғақтарды өсіру: бадам, кешью, талшын, фундук/орман жаңғағы, пісте, грек жаңғағы, басқа да жаңғақ түрлері.
Жеміс ағаштарының, бұталардың басқа түрлерін өсіру: айлауық жемістері

Малдың және қодастың басқа да тұқымдарын өсіру

0142

Ет алу үшін ірі қара мал мен қодасты көбейту

Малдың сүтті тұқымдарын өсіру

0141

Малдың сүтті тұқымдарын өсіру және көбейту.
Шикі сүт алу

Жылқы өсіру

0143

Жылқы өсіру

Түйелер мен түйе тұқымдастарды өсіру

0144

Түйелер мен түйе тұқымдастарды өсіру және молайту

Қой мен ешкі өсіру

0145

Қой мен ешкі өсіру және молайту.
Қой мен ешкінің шикі сүтін өндіру.
Жүн дайындау.
Қозылардың терілерін дайындау

Шошқа және торай өсіру

0146

Торайлар, шошқалар, шошқа еті

Құс шаруашылығы

0147

Инкубациялық жұмыртқа өндірісі.
Үй құстарын өсіру және көбейту: тауық, күркетауық, үйрек, қаз және т.б.
Жұмыртқа өндірісі

Жануарлардың өзге де түрлерін өсіру

0149

Омарта шаруашылығы және бал мен бал балауызы өндірісі

Егін жинағаннан кейінгі ауыл шаруашылығы қызметінің түрлері

0163

Түтілмеген немесе тарақпен таралмаған мақта талшығы

2

Балықтан, шаян тәрізділер мен моллюскілерден жасалған өнімдер

Теңізде акваөсіру

0321

Аквариум балықтарын өсіруді, моллюскілер (устрица, мидия және т.б.) уылдырығының, ірі теңіз шаяндарының, асшаяндардың, балық шабақтарының өндірісін және оларды қолмен өңдеуді, қызыл балдырлар мен жеуге жарамды басқа да балдырларды, шаян тәрізділерді, қос қабыршақты моллюскілерді, теңіз суындағы басқа да моллюскілер мен басқа да су жануарларының түрлерін өсіруді, теңіз суындағы акваөсіруді, резервуарларда тұздалған судағы акваөсіруді қоса алғанда, теңіз суында балық өсіру.
Теңіз балықтарының түрлерін өсіру жөніндегі инкубаторлық станциялар, жылы теңіз фермалары

Тұщы судағы акваөсіру

0322

Тұщы су балықтарының аквариумдық түрлерін өсіруді, тұщы суды мекендейтін шаян тәрізділерді, қос қабыршақты моллюскілерді, өзге де моллюскілерді және су жануарларының басқа да түрлерін өсіруді, инкубаторлық станциялардың (тұщы су) жұмысын қоса алғанда, тұщы суда балық өсіру.
Бақа өсіру

Тұщы суда балық аулау

0312

Ішкі суларда коммерциялық негізде балық аулау.
Тұщы суларда шаян тәрізділер мен моллюскілерді аулау.
Тұщы суларда теңіз жануарларының түрлерін аулау.
Тұщы су материалдарын жинау

3

Сусындар өндірісі

Минералды сулар және басқа да алкогольсіз сусындар өндірісі

1107

Шөлмектердегі табиғи минералды су және өзге де минералды сулар өндірісі.
Алкогольсіз сусындар өндірісі: алкогольсіз хош иістендірілген және/немесе тәттілендірілген сусындар: лимонад, оранжад, кола, жеміс сусындары, тониктер және т.б.

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
4-қосымша

Өңдеу өнеркәсібі және көрсетілетін қызметтер жобаларының шеңберіндегі кредиттер бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесі

Р/с №

Тауарлар тобының атауы

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің атауы

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші

Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1

2

3

4

5

I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ

1

Ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау

Жүкті қоймалау және сақтау

5210

Азық-түлік өнімдерін сақтау және сату жөніндегі көтерме-тарату орталықтарын құру.
Көкөніс және жеміс сақтау қоймаларын салу

2

Ауыл шаруашылығы

Өнім жинағаннан кейінгі ауыл шаруашылығы қызметінің түрлері

0163

Түтілмеген немесе тарақпен таралмаған мақта талшығы

II. АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕН БАСҚА ТАУАРЛАР

1. КИІМ ЖӘНЕ АКСЕССУАРЛАР

3

Сырт киім және аксессуарлар

Басқа да тоқылған және трикотаж бұйымдарының өндірісі

1439

Пуловерлер, свитерлер, кардигандар, тоқылған кофталар, кеудешелер және осындай бұйымдар сияқты тоқылған немесе трикотаж бұйымдар және басқа да дайын бұйымдар өндірісі

Арнайы киім өндірісі

1412

Арнайы киім өндірісі.
Зертханалық немесе жұмыс комбинезондары, униформа өндірісі

Сырт киім өндірісі

1413

Ерлерге, әйелдерге және балаларға арналған сырт киім: пальто, костюмдер, жакеттер, шалбарлар, белдемшелер, қалпақтар мен баскиімдер өндірісі.
Былғарыдан жасалған сырт киімнен басқа, тоқыма, тоқылған немесе тоқыма емес трикотаж маталардан жасалған сырт киімдердің өзге де түрлерінің өндірісі

4

Іш киім

Іш киім өндірісі

1414

Әйелдерге, ерлер мен балаларға арналған тоқыма, тоқылған немесе трикотаж маталардан, шілтерден жасалған іш киімдер және түнгі киімдер: жейделер, футболкалар, кальсондар, келтешалбарлар, пижамалар, түнгі жейделер, көйлектер, блузалар, ішкі белдемшелер, комбинациялар, бюстгальтерлер, корсеттер өндірісі

Тоқылған және трикотаж шұлық бұйымдарының өндірісі

1431

Ұйықтарды, триколарды және колготкаларды қоса алғанда, шұлық бұйымдарының өндірісі

5

Тоқыма және былғары бұйымдарын өндіруге арналған материалдар

Тоқыма бұйымдарының өндірісі

13

Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, түтілмеген немесе тарақпен таралмаған мақта талшықтары, мақта-мата, мақта талшығы өндірісі.
Шашақ жіп, махер мата, дәке тәрізді тоқылған материалдар өндірісі.
Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, жүн мата өндірісі.
Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, жібек мата өндірісі.
Зығыр мата өндірісі.
Басқа да маталар өндірісі, мысалы, қытай қалақайынан, кендірден, жөкеден және арнайы иірілген жіптен.
Шыны талшығынан жасалған маталар өндірісі.
Карбонидті және арамидті жіптер өндірісі.
Тоқу әдісімен жасанды тері өндірісі

Текстиль талшықтарын дайындау және иіру

1310

Мақта талшығының, мақта иірімжібінің өндірісі.
Тоқыма және тігін өнеркәсібі үшін сатуға және одан әрі өңдеу үшін жүннен иірімжіп иіру және жасау.
Тоқыма және тігін өнеркәсібі үшін сату және одан әрі өңдеу үшін зығыр иірімжібін жасау.
Өзге де текстиль талшықтарын иіру

Жіптер, арқандар, жіңішке арқандар, жіңішке баулар, баулар өндірісі және тор тоқу

1394

Текстиль талшықтарынан, таспалардан және ұқсас материалдардан жасалған, сіңірілген және сіңірілмеген, қапталған, резеңкеден немесе пластмассадан жасалған қабықшамен қорғалған немесе қорғалмаған шпагат, арқан, жіп және трос өндірісі.
Шпагаттан, арқандар мен жіптерден тор жасау.
Арқандар мен торлы матадан жасалған бұйымдар: балық аулау торлары, кемелердегі сақтандыру торлары, түсіру жұмыстары кезінде пайдаланылатын қорғау құралдары, металл шығыршықтары бар матауыштар, жіптер немесе тростар өндірісі және т.б.

Теріні илеу және өңдеу

15111

Тері мен былғарыны илеу, бояу және өңдеу. Күдері, қашалған былғары, тегіс немесе металдандырылған тері өндірісі

Киімді қоспағанда, тоқылмаған бұйымдар өндірісі

13950

Тоқылмайтын маталар (SMS) және одан жасалған бұйымдар

6

Аяқ киім және оның керек-жарақтары

Аяқ киім өндірісі

1520

Қалыптауды қоса алғанда, аяқ киімді кез келген материалдардан кез келген тәсілмен жасау.
Аяқ киімдердің былғары және резеңке бөліктерін: сыртқы және ішкі бөліктерін, ұлтанын, өкшесін жасау

2. ҮЙГЕ ЖӘНЕ КЕҢСЕГЕ АРНАЛҒАН БҰЙЫМДАР

7

Тұрмыстық химия

Сабын мен жуғыш, тазартқыш және жылтыратқыш заттар өндірісі

2041

Органикалық беткі-белсенді препараттар өндірісі. Жуғыш құралдар себілген немесе сіңірілген қағаздар, сулықтар өндірісі.
Глицерин өндірісі.
Косметикалық сабынды қоспағанда, сабын өндірісі.
Беткі-белсенді препараттар: қатты немесе сұйық түрдегі кір жуатын ұнтақтар және басқа да жуғыш құралдар, ыдыс-аяқ жууға арналған препараттар, кір жуған кезде қосуға арналған хош иістендіргіш және жұмсартқыш заттар өндірісі.
Тазартқыш және жылтыратқыш құралдар: ауа тазартқыштар, жасанды балауыз, былғары бұйымдарды күтуге арналған құралдар, жиһазға және ағаш беттерге арналған полирольдар, шыны және металл беттерге арналған полирольдар, осыларға ұқсас құралдар себілген немесе сіңірілген сулықтарды қоса алғанда, тазартқыш пасталар мен ұнтақтар өндірісі

8

Кілемдер

Кілемдер мен кілем бұйымдарының өндірісі

1393

Кілемдерді, паластарды және төсеніштерді, едендік жабындарды қамтитын тоқыма төсемдер өндірісі.
Киіз төсемдер өндірісі

9

Үйге арналған тоқыма және басқа да бұйымдар

Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарының өндірісі

1392

Тоқылған немесе трикотаж маталарды қоса алғанда, кез келген тоқыма материалынан жасалған дайын бұйымдар: пледті қоса алғанда, жүн көрпе, төсек-орын, асхана, туалет немесе ас үй маталары, сырып тігілген көрпе, мамық көрпе, пуфиктер, жастықтар, ұйықтауға арналған қаптар өндірісі.
Дайын жиһаздау заттарының өндірісі: перделер, шымылдықтар, төсек-орын жапқышы, ас үй сүлгілері, ыдыс жууға арналған шүберектер.
Медициналық маскалар өндірісі

Трикотаж кездемелер өндірісі

1391

Тоқылған немесе трикотаж маталар шығару және өңдеу: түкті маталар, тор көзді және шілтер маталар өндірісі

10

Шаруашылық қажеттілікке арналған тұрмыстық тауарлар

Резеңке-техникалық бұйымдар өндірісі

22191

Табиғи немесе синтетикалық резеңкеден, вулканизацияланбаған, вулканизацияланған резеңкеден немесе беріктігі жоғары резеңкеден жасалған өзге де өнімдерді: резеңке пластиналарды, табақтарды, жолақтарды, білікшелерді және т.б.; шиналарға, құбырлар мен шлангілерге арналған камераларды; резеңке конвейерлік немесе трансмиссиялық белбеулерді; эластиктен жасалған киімдерді (тұтас, тігіссіз); аяқ киімге арналған резеңке ұлтанды және өзге де резеңке бөліктерді; резеңке жіптер мен бауларды; резеңке иірімжіптер мен маталарды; резеңке жиектерді, гарнитур мен баспаларды; резеңке үрлемелі резеңке матрастарды, үрлемелі шарларды қамтитын бұйымдарды шығару.
Резеңкеден жасалған щеткалар мен қылқаламдар өндірісі.
Резеңке құбырлар өндірісі.
Қатты резеңкеден жасалған тарақтар, шашқа арналған қыстырғыштар, бигудилер және т.б. өндірісі.
Резеңкеден жасалған жөндеу материалдары өндірісі.
Резеңке негізгі материал ретінде пайдаланылатын резеңкеленген тоқыма маталар өндірісі.
Резеңкеден жасалған жүзуге арналған матрастар өндірісі.
Резеңкеден жасалған жүзу телпектерінің өндірісі.
Резеңкеден жасалған сүңгу костюмдерінің өндірісі

Тауарларға арналған пластик қаптамалар өндірісі

2222

Тауарларды орауға арналған пластик бұйымдар: пластик пакеттер, қаптар, ыдыстар, қораптар, жәшіктер, үлкен бөтелкелер, бөтелкелер өндірісі

Өзге де пластик бұйымдар өндірісі

2229

Жиһаз фурнитурасы, кеңсе немесе мектеп керек-жарақтары, киім заттары (түймелер, сыдырмалар), ас үй және дәретхана керек-жарақтары, дастархан, пластик бас киімдер (каскалар) және пластиктен жасалған өзге де бұйымдар өндірісі

Қуыс шыны бұйымдарының өндірісі

2313

Шыныдан немесе хрустальдан жасалған бөтелкелер, ыдыстар өндірісі.
Шыныдан немесе хрустальдан жасалған стақан, фужер, рюмка, бокал, шыныаяқ, тұрмыстық заттар өндірісі

11

Жиһаз

Кеңсе және студия жиһазының өндірісі

3101

Орындықтар, отыруға арналған жиһаз өндірісі.
Кеңселерге, студияларға, қонақ үйлерге, мейрамханаларға және қоғамдық орындарға арналған орындықтар мен отырғыштар өндірісі.
Театрларға, кинотеатрларға арналған орындықтар мен отырғыштар өндірісі.
Зертханалық орындықтар, басқа да зертханалық табуреттер мен өзге де отырғыштар өндірісі

Ас үй жиһазының өндірісі

3102

Ас үй жиһазының өндірісі

Басқа да жиһаз өндірісі

3109

Дивандар, диван-кереуеттер өндірісі.
Бақшаға арналған орындықтар өндірісі.
Жатын бөлмеге, қонақ бөлмеге, бақшаға арналған жиһаз өндірісі.
Тігін машиналарына, теледидарларға арналған тумбалар өндірісі

12

Жиһаз өндірісіне арналған материалдар

Шпон, фанера, жұқа тақтайлар мен панельдер өндірісі

1621

Желімделген фанера және өзге де бұйымдар өндірісі: жылтыратылған, боялған, жабылған, сіңірілген, жақсартылған және нығайтылған (қағаз немесе мата көмегімен).
Желімделген фанера, бір қатпарлы фанера және осыған ұқсас ламинатталған ағаш табақ бұйымдарының өндірісі.
Құрастырма тақтайлар мен өзге де табақ материалдарының өндірісі.
Тығыздығы орташа талшықты табақ материалдарының және өзге де талшықты материалдар өндірісі.
Сәндік материалдар өндірісі.
Желімделген ламинатталған ағаш бұйымдарының, ламинатталған бір қатпарлы фанера өндірісі

13

Матрастар

Матрастар өндірісі

3103

Матрастар: серіппесі бар немесе тығыздалған матрастар; құрамында серпімділікті ұстап тұратын материалдар бар матрастар; қапталмаған резеңке немесе пластик матрастар өндірісі.
Матрастарға арналған тұғырлар өндірісі

14

Тұрмыстық электроника аспаптарының өндірісі

Механикалық шамаларды өлшеуге арналған аспаптар өндірісі

2651

Жылыту жүйелеріне арналған температураны бақылау аспаптарының өндірісі.
Сұйықтық температурасын өлшеуге арналған шыны және биметалл термометрлер (медициналықты қоспағанда) өндірісі.
Тұрмыстық өлшеуіштер өндірісі (мысалы, су өлшегіш, газөлшегіш, электр энергиясын есептегіштер).
Су өлшеуіштер мен есептеу қондырғыларының өндірісі.
Қозғалыс детекторларының өндірісі

Медициналық-хирургиялық құралдар өндірісі

26.51.6

Зертханалық талдау құралдары (мысалы, қанды талдауды жүзеге асыруға арналған жабдықтар) өндірісі.
Зертханалық өлшеу аспаптарын, инкубаторларды және өлшеуге, тестілеуге және т. б. арналған өзге де түрлі зертханалық аспаптар өндірісі

Сәулелендіргіш, электромедициналық және электротерапиялық жабдықтар өндірісі

2660

Өнеркәсіптік, медициналық, диагностикалық, зерттеу, ғылыми және осыған ұқсас мақсаттарда пайдаланылатын альфа-, бета-, гаммасәулеленуге, рентгендік және өзге де радиациялық сәулеленуге негізделген жабдықтар өндірісі.
Томографтар өндірісі.
Магниттік-резонанстық бейнені алуға арналған жабдықтар өндірісі.
Медициналық ультрадыбыстық жабдықтар өндірісі.
Электрокардиографтар өндірісі.
Электромедициналық эндоскопиялық жабдықтар өндірісі.
Медициналық лазерлік жабдықтар өндірісі. Кардиостимуляторлар өндірісі.
Есту аппараттары өндірісі.
Тамақ өнімдері мен сүт өнімдерін сәулелендіріп өңдеуге арналған жабдықтар өндірісі. Өкпені жасанды желдету аппарат өндірісі. Медициналық мақсатта пайдаланылатын өзге электр және электрондық жабдықтар өндірісі.
Виброакустикалық аппараттар, өкпені жасанды желдету аппараттары, медициналық білезіктер, пациент мониторлары, телекардиографтар өндірісі

Электр-тұрмыстық аспаптар өндірісі

2751

Өзге де тұрмыстық электр аспаптарының: электр сужылытқыштар, тасымалданатын электржылытқыштар, электрпештер, электрқыздырғыштар өндірісі

Батареялар мен аккумуляторлар өндірісі

2720

Бастапқы элементтер: құрамында марганец, сынап, күміс диоксиді бар батарея элементтерінің өндірісі.
Бөлгіштер, корпустар, қақпақтар сияқты қосалқы бөлшектерді қоса алғанда, электр аккумуляторларының өндірісі.
Қорғасын-қышқылды батареялар өндірісі.
Никель-кадмий батареяларының өндірісі.
Никель-металлогидридті қуат көзі батареяларының өндірісі.
Литий батареяларының өндірісі.
Құрғақ батареялар өндірісі.
Сұйық электролиті бар батареялар өндірісі

15

Жарықтандыру жабдығы

Электрмен жарықтандыру жабдықтарының өндірісі

2740

Газразрядты, флуоресцентті, ультракүлгін, инфрақызыл және т.б. қыздыру шамдарының өндірісі.
Жәндіктермен күресуге арналған электр шамдарының өндірісі.
Төбеге ілінетін жарықтандыру аспаптарының өндірісі.
Аспашамдар, шамшырақтар өндірісі.
Үстел шамдарының (оның ішінде жарықтандыру құралдарының) өндірісі.
Жаңа жылдық шыршаларға арналған электр гирляндаларының өндірісі.
Электр каминдер өндірісі.
Қол электр шамдарының өндірісі.
Шамдар өндірісі (мысалы, карбид, электрлік, газ, газолин, керосин).
Прожекторлар өндірісі.
Көшені жарықтандыру аспаптарының (бағдаршамдардан басқа) өндірісі.
Көлік құралдарына арналған жарықтандыру жабдықтарының (мысалы, автомобильдерге, ұшақтарға, кемелерге, қайықтарға арналған) өндірісі.
Электрлік емес жарықтандыру жабдықтарының өндірісі

16

Керамикалық тұрмыстық және сәндік бұйымдар

Фарфор мен фаянстан жасалған тұрмыстық- шаруашылық бұйымдар өндірісі

23411

Керамикалық асхана ыдыстары мен өзге де тұрмыстық немесе туалет бұйымдарының өндірісі.
Мүсіншелер және өзге де сәндік керамикалық бұйымдар өндірісі

3. ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ

17

Құрылыс материалдары

Пластик құрылыс бұйымдарының өндірісі

2223

Пластик құрылыс бұйымдарының: пластик есіктер, терезелер, жақтаулар, терезе қақпақтарының, жалюзилер, бағыттаушы жұқа тақтайшалар, ыдыстар, пластик жабындар, рулондар түріндегі қабырға мен төбеге арналған қаптауыш, тақтайшалар, пластиналар еден жабындарының өзге де түрлерінің, ванна, душ кабиналары, раковиналар, унитаздар, су ағызатын күбіше сияқты пластик гигиена заттарының өндірісі.
Винил, линолеум сияқты майысқақ төсемдер өндірісі

Бастапқы қалыптағы пластмасса өндірісі

2016

Полипропилен мен полистирол өндірісі

Бояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, типография бояулары мен мастика өндірісі

2030

Бояулар, лактар мен эмальдар өндірісі.
Дайын бояғыш заттар мен колерлер өндірісі. Эмальдар, лактар және жағатын құрамдар мен сол сияқты препараттар өндірісі.
Мастика өндірісі.
Шпатлевка және сол сияқты үстіңгі беттерді тегістеуге арналған препараттар өндірісі. Дайын бояу өндірісі.
Типографиялық бояу өндірісі.
Органикалық еріткіштер, бояу мен лактарды дайын еріткіштер өндірісі

Желім өндірісі

2052

Резеңке желімі мен дайын желімдеу құрамдарын қоса алғанда, желім мен дайын желімдеу құрамдарының өндірісі

Табақ шыныны қалыптау және өңдеу

2312

Күшейтілген немесе көп қатпарлы жалпақ шыны өндірісі.
Айна өндірісі.
Шыныдан жасалған көп қатпарлы оқшаулағыш заттар өндірісі

Отқа төзімді бұйымдар өндірісі

2320

Отқа төзімді ерітінді, бетон және т.б. өндірісі. Отқа төзімді қыш бұйымдар: кремний ұнтағынан жасалған жылу оқшаулағыш қыш бұйымдар; отқа төзімді кірпіш, блоктар мен еден жабындары және т.б.; реторт, тигель, муфель, форсунка, келтеқұбырлар, мүштіктер мен т.б. өндірісі. Құрамында магнезит, доломит немесе хромит бар отқа төзімді бұйымдар өндірісі

Қыш жабындар мен плиталар өндірісі

2331

Отқа төзімді емес қыш бұйымдар немесе қабырға плиткаларының, мозаика және т.б. өндірісі. Отқа төзімді емес қыш тротуар плиталары мен брусчаткалар өндірісі

Кірпіш, черепица және күйдірілген балшықтан жасалған өзге де құрылыс бұйымдарының өндірісі

2332

Отқа төзімді емес құрылыс материалдарының: қыш плиткалар, черепица, мұржаның үстіндегі қалпақтар, құбырлар, оқшаулағыш материалдар және т.б. өндірісі.
Терракотадан еден плиткасын жасау

Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарының өндірісі

2361

Құрылыс мақсатында пайдалану үшін бетоннан, цементтен немесе жасанды тастан жасалған дайын бұйымдар өндірісі: еден жабындары, төсеуге арналған плиткалар, кірпіштер, плиталар, құбырлар, бағандар және т.б.
Құрылысқа немесе азаматтық құрылысқа арналған құрастырма темір-бетон және бетон конструкциялар өндірісі.
Бетоннан блоктар, панельдер жасау.
Силикат кірпіш өндірісі

Асбестоцементтен және талшықты цементтен жасалған бұйымдар өндірісі

2365

Цементпен, гипспен немесе басқа да минералды байланыстырушы материалдармен аралас өсімдік шикізатынан (ағаш жүнінен, сабаннан, қамыстан, құрақтан) құрылыс материалдарының өндірісі.
Целлюлоза талшықтары бар асбест-цементтен және талшықты цементтен немесе ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар: гофраланған табақтар (шифер), өзге де табақтар, панельдер, черепицалар, құбырлар, түтіктер, резервуарлар, кеспектер, жуғыштар, раковиналар, сауыттар, жиһаз, терезе қораптары және т.б. өндірісі

Бетоннан, құрылыс гипсінен және цементтен жасалған өзге де бұйымдар өндірісі

2369

Бетоннан, құрылыс гипсінен, цементтен немесе жасанды тастан жасалған өзге де бұйымдар өндірісі: мүсіндер, фурнитуралар, барельефтер, вазалар, гүл құмыралары және т.б.

Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

2370

Құрылыс мақсатында, зираттарда, автожолдарда, шатырларды жабу үшін және т.б. пайдалану үшін тасты кесу, қалыптау және өңдеу.
Тастан фурнитура жасау

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге бейметалл минералдық өнім өндірісі

2399

Минералды негіздегі оқшаулағыш материалдар: қож-мақта және ұқсас минералды мақта; қатпарлы вермикулит, қопсыған балшық және ұқсас оқшаулағыш жылу материалдары немесе дыбыс оқшаулағыш материалдар өндірісі

Жеңіл металл конструкцияларының өндірісі

25112

Жол белгілері, жолға қоятын металл тосқауылдар, металл илегінен жасалған бұйымдар және т. б. сияқты жеңіл металл конструкцияларының өндірісі

Алюминийден және алюминий қоспаларынан жасалған құрылыс конструкциялары мен бұйымдарының өндірісі

25113

Өнеркәсіптік металл конструкцияларының өндірісі (домна пештеріне, жабдықтарды көтеру мен орнатуға және т.б арналған конструкциялар)

18

Есіктер мен терезелер

Металдан жасалған есіктер мен терезелер өндірісі

2512

Металдан жасалған есіктер, терезелер мен жақтаулар, терезе қақпақтары мен қақпалар өндірісі

19

Цементті қоспағанда, әрлеу материалдары

Әк және құрылыс гипсінің өндірісі

2352

Құрылыс гипсін (кальцийлендірілген гипс немесе кальций сульфаты) өндірісі.
Сылақ өндірісі.
1-сұрыпты әк өндірісі

Әктас және доломит ұнын өндіру

23522

Әк ұны, гипс

III. ӨЗГЕ

20

Химия

Мұнай өңдеу өнімдерінің өндірісі

1920

Мотор отыны, газолин, керосин және т.б. өндірісі.
Отын өндірісі: этан, пропан, бутан және т.б. сияқты жеңіл, орташа және ауыр жанғыш, тазартылған газ.
Мұнай қалдықтарынан өнім шығаруды қоса алғанда, жақпамайлар немесе жақпалар өндірісі.
Мұнай-химия өнеркәсібіне және жол салуға арналған өнімдер өндірісі.
Әртүрлі өнім түрлерінің өндірісі: уайт-спирит, вазелин, қатты парафин, петролатум және т.б.
Мұнай брикеттерінің өндірісі.
Шымтезекті агломерациялау және шымтезек брикеттерінің өндірісі.
Көмір брикеттерін агломерациялау және өндіру.
Лигнит брикеттерін агломерациялау және өндіру

Өзге де негізгі органикалық химиялық заттар өндірісі

2014

Илеу заттарының өндірісі.
Биоэтанол өндірісі.
Ациклдық, қаныққан және қанықпаған көмірсутектер өндірісі.
Циклдық, қаныққан және қанықпаған көмірсутектер өндірісі.
Бутил эфирлерінің өндірісі.
Амил эфирлерінің өндірісі.
Негізгі органикалық химиялық заттар өндірісі: сірке қышқылын қоса алғанда, моно- және поликарбон қышқылдары; альдегидтерді, кетондарды, хинондарды және екі және одан да көп оттегі бар топтармен қосылыстарды қоса алғанда, құрамында оттегі бар функционалдық топтары бар өзге де қосылыстар; аминдерді қоса алғанда, синтетикалық глицерин, азот-функционалдық органикалық қосылыстар; сүректі айдау жолымен алынған өнімдерді қоса алғанда, өзге де органикалық қосылыстар (мысалы, ағаш көмірі).
Синтетикалық хош иісті өнімдер өндірісі.
Таскөмір шайырын айдау.
Дезинфекциялау құралдары мен антисептиктер өндірісі

Тыңайтқыштар және құрамында азот бар қосылыстар өндірісі

2015

Тыңайтқыштар: азот немесе құрамында азоты бар, фосфор немесе калий тыңайтқыштарының, несепнәр, шикі мұнайдан алынған табиғи фосфаттар және табиғи калий тұздарының өндірісі.
Өсімдіктерді өсіруге арналған топырақ өндірісі

Пестицидтер мен басқа да агрохимиялық өнімдер өндірісі

2020

Инсектицидтер/жәндіктерге қарсы құралдар, родентицидтер, фунгицидтер, гербицидтер, акарицидтер, молюстицидтер, биоцидтер өндірісі.
Өсімдіктердің өсуін реттейтін өнімдер өндірісі.
Дезинфекциялау құралдарының өндірісі (ауыл шаруашылығы мақсаттарына және басқа да мақсаттарға пайдалану үшін).
Басқа санаттарға енгізілмеген өзге агрохимиялық өнімдер өндірісі

Өзге де негізгі бейорганикалық химиялық заттар өндірісі

2013

Химиялық элементтер өндірісі (өнеркәсіптік газдар мен негізгі металдарды қоспағанда).
Азот қышқылын қоспағанда, бейорганикалық қышқылдар өндірісі.
Аммонийден басқа, сілті, сақар және өзге де бейорганикалық заттар өндірісі.
Өзге де бейорганикалық қоспалар өндірісі.
Темір колчеданды күйдіру.
Тазартылған су өндірісі

Өнеркәсіптік газдар өндірісі

20.11

Медициналық мақсаттар үшін сұйытылған немесе сығылған бейорганикалық газдар: элементтік газдар, сұйық немесе сығылған ауа, хладагент булары, өнеркәсіптік газдар қоспалары, көмірқышқыл газы сияқты инертті газдар, қорғаныш газдары өндірісі

Қауіпсіз қалдықтарды жинау

38.11.0

Жинақтау орындарында, қоқыс контейнерлерінде, жылжымалы қоқыс контейнерлерінде, бактарда және т.б. ыдыстарда қауіпсіз тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтарды (яғни қоқыс қалдықтарын) және аралас реверстелетін материалдарды жинау.
Реверстелетін материалдарды жинау.
Қоғамдық орындардағы қоқыс жәшіктерінен қоқыс жинау.
Құрылыс қалдықтары мен шіріген қалдықтарды жинау.
Қылқалам және өзге де құрылыс қоқыстары сияқты құрылыс қоқыстарын жинау және шығару.
Тоқыма бұйымдарын шығарудан болатын қалдықтарды жинау.
Қауіпсіз қалдықтарға арналған қайта өңдеу орындарына қалдықтарды шығару жөніндегі қызмет

21

Қағаз және қағаз бұйымдары

Ағаш массасы мен целлюлоза өндірісі

1711

Ағартылған, толық ағартылмаған және ағартылмаған целлюлоза, ағаш массасын механикалық, химиялық (еритін немесе ерімейтін) немесе жартылай химиялық тәсілмен жасау.
Мақта целлюлоза өндірісі.
Сия мен баспаханалық бояуды алып тастау және макулатурадан ағаш массасы мен целлюлоза жасау

Гофраланған картон, қағаз және картон ыдысының өндірісі

1721

Гофраланған қағаз және картон өндірісі.
Гофраланған қағаздан немесе картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі.
Гофраланған картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі.
Қатты картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі.
Қағаз бен картоннан жасалған өзге де сыйымдылықтар өндірісі.
Қағаздан жасалған қаптар, сөмкелер және пакеттер өндірісі.
Файлдары бар офистік тіркелімдер және сол сияқты бұйымдар өндірісі

Шаруашылық-тұрмыстық және санитариялық-гигиеналық мақсатқа арналған қағаз бұйымдарының өндірісі

1722

Жеке гигиена және тығыздау мақсатында пайдалану үшін целлюлоза мақтасынан қағаз өнімдерінің өндірісі: қағаз сулықтар, қолорамалдар, сүлгілер, сулықтар, дәретхана қағазы, гигиеналық сүлгілер мен тампондар, балалар жаялықтары мен жөргектері, қағаз стақандар, тәрелкелер және подностар, картон және қағаз ыдыс өндірісі. Тығыздау үшін тоқыма материалдарының және тығыздалатын гигиеналық сүлгілер, тампондар өндірісі

22

Металдан жасалған бұйымдар

Орталық жылыту радиаторлары мен қазандықтарының өндірісі

25210

Орталық жылыту радиаторлары мен қазандықтарының өндірісі

Металл бөшкелер мен ұқсас сыйымдылықтар өндіру

2591

Металл, оның ішінде алюминий шелектер, банкалар, бөшкелер, жәшіктер, қораптар және ұқсас сыйымдылықтар өндіру

Бекіту бұйымдарының өндірісі

2594

Тойтарма және бұрандасыз ұқсас өнімдер өндірісі. Бұранда кескіш станокта жасалатын бұйымдар өндірісі.
Бұрандамалар, бұрамалар, сомындар, муфталар және бұрандасы бар басқа өнімдер өндірісі

Жеңіл металдардан буып-түюге арналған материалдар өндірісі

2592

Асыл емес (бағалы емес) металдардан жасалған тамақ өнімдеріне арналған консерві банкалары, тубтар, қораптар, жәшіктер, оның ішінде бөшкелер, барабандар, банкалар, жәшіктер және басқа да сыйымдылықтар өндірісі.
Металл қақпақтарды және тығындауға арналған басқа да бұйымдар өндірісі

Суық қалыптау немесе бүктеу

2433

Уатқыштарда суықтай қалыптау процесінде немесе баспақта бүктеу әдісімен болаттан жасалған жалпақ илектелген бұйымдардан ашық секциялар жасау.
Суық әдіспен болаттан қалыпталған немесе бүктелген бұдырланған табақтар мен сэндвич-панельдер жасау

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндірісі

2410

Темір құймалар, жылтыр шойыннан қалыптар мен құймалар, блоктар немесе өзге де бастапқы пішіндерді жасау.
Ферроқорытпа өндірісі.
Темір және құрамында темір бар өзге де кеуекті бұйымдарды тікелей қалпына келтіріп, құрамында темір бар бұйымдар жасау.
Электролиз жолымен немесе өзге де химиялық процестер нәтижесінде таза темір өндіру.
Түйіршіктелген темір және темір ұнтағын өндіру.
Болат құймаларды немесе өзге де бастапқы пішіндерді өндіру.
Болаттан жасалған жартылай дайын бұйымдар өндірісі.
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген және суықтай илектелген жалпақ илектелген бұйымдар өндірісі.
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген шыбықтар өндірісі.
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген қуыс бұйымдар өндірісі.
Пакеттелген болат табақтар мен дәнекерленген жіктері ашық бұйымдар өндірісі.
Болаттан жасалған теміржол материалдарының (құрастырмалы рельс) өндірісі

Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтер өндірісі

2420

Ыстықтай илемдеу тәсілімен, ыстықтай сығымдаумен немесе ыстық сығымдау немесе ыстықтай илектелген шыбық, құймалар сияқты жартылай фабрикаттарды ыстықтай өндеуді немесе үздіксіз құюды қамтитын өзге де тәсілдермен одан әрі өңдеу үшін тұтас тартылған құбырлар мен көлденең және көлденең емес қималы құбырлар және көлденең қималы дайындамалар өндірісі.
Кейіннен көлденең қималы құбырларды суықтай илектеу немесе суықтай созу тәсілімен және тек көлденең емес қималы құбырларды және қуыс профильдерді суықтай созу тәсілімен өңдеу жолымен ыстықтай илектелген немесе ыстықтай сығымдалған дайындамалардан жасалған мөлшері белгіленген және белгіленбеген тұтас тартылған құбырлар өндірісі.
Тегіс ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдардан суық тәсілмен өндірілген, ұзына бойы немесе спираль бойымен дәнекерленген сыртқы диаметрі 406,4 мм астам немесе одан кем дәнекерлеу құбырларының өндірісі.
Үздіксіз құю немесе ыстықтай қалыптау тәсілімен және ұзына бойы немесе спираль бойымен дәнекерленген және ыстықтай илектелген немесе суықтай илектелген, ұзына бойы дәнекерленген жолақтардан ыстықтай немесе суықтай қалыптаумен жасалған көлденең емес қималы сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем көлденең қималы дәнекерлеу құбырларының немесе суықтай илектелген жалпақ бұйымдар өндірісі.
Сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем, илектелген, ыстықтай немесе суықтай қалыптау жолақтарынан жасалған және одан әрі суықтай илектеу тәсілімен немесе суықтай қалыптау тәсілімен көлденең емес қималы құбырлар түрінде өңдеу үшін ұзына бойы дәнекерленген дәнекерлеу құбырларының өндірісі.
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдарды өңдеу жолымен жалпақ болат фланецтер мен қамыттары бар фланецтер өндірісі.
Жікті дәнекерлеу үшін иінді келтеқұбыр сияқты гарнитура және қалыптау жолымен болаттан жасалған ыстықтай илектелген жіксіз құбырлар өндірісі.
Бұрандалы құбырлар және болаттан жасалған өзге де құбырлар немесе гарнитура

23

Электр жабдықтар және электр өткізгіш өндірісі

Электр моторлар, генераторлар және трансформаторлар өндірісі

2711

Электр моторлар өндірісі (іштен жану қозғалтқыштарын қоспағанда).
Таратушы электр трансформаторлар өндірісі. Аргонмен дәнекерлеу трансформаторларының өндірісі.
Флюоресцирлеуші бареттерлер (яғни трансформаторлар) өндірісі.
Электр энергиясын таратуға арналған трансформаторлық қосалқы станциялар өндірісі. Электр кернеуін беру және тарату реттегіштерінің өндірісі.
Күштік генераторлар өндірісі (іштен жану қозғалтқыштарына арналған аккумуляторлық батареяны зарядтауды қоспағанда). Генераторлық агрегаттар өндірісі (генераторлық қондырғының беретін блогын қоспағанда).
Жүзбелі балық зауыттарындағы зәкірге арналған орау құрылғысы

Электр өткізгіш және кабельдің басқа түрлерінің өндірісі

27320

Алюминийден және мыстан жасалған тоқ жүретін желілері бар өткізгіштер мен кабельдер өндірісі

Электр таратушы және реттеуші аппаратура өндірісі

2712

Электр қоректендіргішті ажыратқыштар өндірісі. Электр желісіне арналған желілік сүзгілер өндірісі (өндірістік-тарату тізбегі үшін).
Электр кернеуін таратуға арналған бақылау панельдерінің өндірісі. Электр релесі өндірісі.
Электрлік тарату қалқандарына арналған кабель өндірісі.
Электр детонаторлар өндірісі.
Қуатты ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі.
Электр энергетикалық жүйеде ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі (іске қосу кнопкаларын, ажыратқыштарды, соленоидтарды, тумблерлерді қоспағанда). Бастапқы энергия көздерінің өндірісі

Электродты өнім өндірісі

27901

Электродты масса

24

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндірісі

Өзге де крандар мен вентильдер өндірісі

2814

Реттеуші клапандар мен су жинау крандарын қоса алғанда, өнеркәсіптік крандар мен вентильдер өндірісі.
Қолжуғыштардың крандары мен вентильдерінің өндірісі.
Ыстық суға арналған крандар мен вентильдер өндірісі

Гидравликалық жабдықтар өндірісі

2812

Гидравликалық және пневматикалық компоненттер өндірісі (гидравликалық моторларға арналған гидравликалық помпаларды, гидравликалық және пневматикалық цилиндрлерді, клапандарды, шлангілер мен гарнитураны қоса алғанда).
Пневматикалық жүйелерде пайдалану үшін сығылған ауаны тазалауға арналған пневматикалық жабдықтар өндірісі.
Гидравликалық жүйелер өндірісі.
Гидравликалық трансмиссиялық жабдықтар өндірісі.
Көлемді гидроберіліс аспаптарының өндірісі

Ауыл шаруашылығы машиналарын шығару

28302

Көгал шалғыларын қоса алғанда, шалғыларды шығару.
Өздігінен зарядталатын немесе автоматты түрде түсіретін ауыл шаруашылығы трейлерін немесе жартылай тіркемелерін шығару. Топырақты дайындауға, тыңайтқыш себуге немесе енгізуге арналған ауыл шаруашылығы техникасын: соқаларды, тыңайтқыштар бөлгіштерді, себу агрегаттарын/сепкіштерді, тырмаларды және т.б. шығару.
Жинауға және жармалауға арналған техника: жинау машиналарын, астық бастырғыштарды, сұрыптағыштарды және т.б. шығару.
Ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға арналған бүрку техникасын шығару. Жұмыртқаларды, жемістерді және т.б. тазалауға, сұрыптауға немесе өңдеуге арналған машиналар шығару

Көтергіш крандар өндірісі

28224

Лифт өндірісі

Сүзгілеу және тазалау жабдықтарының өндірісі

28292

ЛОС-Ем ыдыстары.
ЛОС-К жалпы мақсаттағы камералары.
ЛОС-П құм тұтқышы.
ЛОС-Н мұнай тұтқышы.
КНС кәріздік сорғы станциясы.
ЛОС-Био биологиялық тазарту қондырғысы

Автомобильдердің өзге де бөліктері мен керек-жарақтарының өндірісі

2932

Автомобильдердің әртүрлі бөліктері мен керек-жарақтарының: тежегіштер, беріліс қораптары, көпірлер, жүріс дөңгелектері, аспалы амортизаторлары, радиаторлар, сөндіргіштер, пайдаланылған газды шығаратын түтіктер, каталитикалық түрлендіргіштер, ілініс тораптары, руль дөңгелектері, руль колонкалары, рульдік механизмнің қораптары өндірісі.
Автомобиль шанақтарына арналған бөлшектер мен керек-жарақтар: қауіпсіздік белдіктері мен жастықтар, есіктер, бамперлер өндірісі.
Автомобильдерге арналған орындықтар өндірісі

Автомобильдер мен басқа да моторлы көлік құралдарының өндірісі

2910

Өзге де автокөлік құралдары: өрт сөндіру машиналары, жедел жәрдем машиналары, көшелер мен жолдарды жинауға арналған машиналар өндірісі.
Автокөлік құралдарына арналған қозғалтқыштар өндірісі.
Автокөлік құралдарына арналған шасси өндірісі

25

Өзге де көлік құралдарының өндірісі

Теміржол локомотивтерінің және жылжымалы құрам өндірісі

3020

Теміржол немесе трамвай локомотивтеріне немесе жылжымалы құрамдарға арналған мамандандырылған жиынтықтауыштар: біліктер, осьтер, шпиндельдер, дөңгелектер, тежегіштер және оларға арналған жиынтықтауыштар; иінтіректер, муфталар және жалғастырушы құрылғылар, буферлер мен жиынтықтауыштар; амортизаторлар; фургондар мен локомотивтердің негіздерін; шанақтар және т.б. шығару.
Тау-кен өнеркәсібі үшін рельстік арбалар мен локомотивтер шығару.
Механикалық және электромеханикалық сигнал беру жабдықтарын, теміржол, трамвай, ішкі су жолдарында, автотрассаларда, тұрақтарда, ұшу алаңдарында және т.б. қауіпсіздікті бақылауға және қозғалысты басқаруға арналған жабдықтарды шығару.
Теміржол вагондарына арналған орындықтар шығару

26

Велосипедтер, арбалар

Велосипедтер және мүгедектерге арналған арбалар/креслолар өндірісі

3092

Моторсыз велосипедтерді және үш дөңгелекті велосипедтерді, тандемдерді, балалар велосипедін және үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, өзге де ұқсас көлік құралдарының өндірісі.
Велосипедтерге арналған жинақтауыштар және аксессуарлар өндірісі.
Қосалқы моторы бар велосипедтер өндірісі. Пластик велосипедтерді және үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, жүргізу үшін дөңгелегі бар ойыншықтар өндірісі.
Моторлы немесе моторсыз мүгедектер арбасының өндірісі.
Мүгедектер арбасына арналған жинақтауыштар және аксессуарлар өндірісі. Балалар арбасының өндірісі

27

Фармацевтика

Фармацевтикалық препараттар өндірісі

2120

Дәрі-дәрмектер: иммундық сарысулар және т.б.; вакциналар; гомеопатиялық препараттарды қоса алғанда, әртүрлі дәрі-дәрмектер өндірісі.
Сыртқа қолдануға арналған химиялық контрацептивті өнімдер мен гормоналды контрацептивтер өндірісі.
Жүктілік тестілерін қоса алғанда, медициналық диагностикалық препараттар өндірісі. Радиоактивті заттарды анықтауға арналған диагностикалық препараттар өндірісі. Биологиялық фармацевтикалық препараттар өндірісі.
Мақта, дәке, дәке таңғыштар, бандаж және т.б. сияқты медициналық таңу материалдары өндірісі

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндірісі

2110

Дәрі-дәрмектер: антибиотиктер, негізгі витаминдер, салицил және O-ацетилсалицил қышқылдары және т.б. өндіру үшін пайдаланылатын медициналық фармакологиялық препараттар өндірісі.
Қанды қайта өңдеу.
Химиялық таза қант жасау.
Жануарлар шикізатынан эндокринді препараттар жасау (бездерді қайта өңдеу және бездер мен т.б. экстрактілер жасау)

28

Басқа тауар позициялары

Басқа да техникалық және өнеркәсіптік тоқыма бұйымдарының өндірісі

1396

Тоқылғаннан басқа жабысқақ негіздегі матаны қоса алғанда, тығыздалған маталар өндірісі. Сіңірілген, боялған, резеңкеленген және пластик жағылған маталар өндірісі.
Металл қосып иірілген жіп, резеңке жіптерді және тоқыма жіптер, тоқыма иірімжіп немесе сіңірілген, боялған, резеңкеленген және пластик жағылған баулар өндірісі.
Беріктігі жоғары материалдан резеңке маталар жасау.
Жадағайлық мата, өрт сөндіруге арналған түтіктерге/шлангілерге арналған, тор көзді мата, созылмалы киім өндірісі

Зергерлік бұйымдар өндірісі

3212

Қолдан өсірген інжу өндірісі.
Тастар мен синтетикалық және өңделген асыл және жартылай бағалы тастарды өнеркәсіптік өңдеуді қоса алғанда, өңдеу сатысында асыл және жартылай бағалы тастар өндірісі.
Гауһар өңдеу.
Бағалы металдардан және бағалы металдармен қапталған негізгі металдардан немесе асыл және жартылай асыл тастардан немесе бағалы металдар мен асыл немесе жартылай асыл тастардың немесе өзге де материалдардың қосындысынан жасалған құнды заттар жасау.
Бағалы металдардан немесе бағалы металдармен қапталған негізгі металдардан зергерлік бұйымдар: асхана ыдыстарын, ұсақ және жалпақ ыдыстар, шұңғыл ыдыс, туалет керек-жарақтарын, кеңсе немесе үстел бұйымдарын, діни қызметтерде салт-жоралғы үшін пайдалануға арналған бұйымдар және т.б. жасау. Бағалы металдардан техникалық және зертханалық керек-жарақтар (құралдар мен қосалқы бөлшектерді қоспағанда): тигель, шпательдер, гальван жабыны бар анодтар және т.б. жасау.
Қолсағаттарға, бауларға, білезіктерге және табакеркаларға арналған бағалы металл білезіктер жасау.
Металдан жасалған бағалы дербес және бағалы емес бұйымдарды нақыштау

Медициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтар өндірісі

3250

Хирургиялық салфеткалар, стерильді ақжаймалар мен дәке өндірісі.
Сүйектерді бекітуге арналған пластиналар мен бұрандалар өндірісі.
Тіс техникалық зертханаларда жасалған тіс протездерін, көпірлерді және т.б. жасау.
Ортопедиялық құрылғылар мен протездер өндірісі. Көз протездерін жасау.
Офтальмологиялық бұйымдар, көруді бейімдеуге арналған көзілдіріктер, күннен қорғайтын көзілдіріктер, көзілдіріктерге арналған линзалар, жанаспалы линзалар, қорғаныш көзілдіріктер, катетерлер, канюля және т.б. өндірісі.
Стоматологиялық зертханалық пештер өндірісі. Ультрадыбыстық тазалауға арналған зертханалық жабдықтар өндірісі.
Зертханалық стерилизаторлар өндірісі.
Стоматологиялық құралдар өндірісі.
Медициналық термометрлер өндірісі.
Зертханалық дистилляторлар, зертханалық центрифугалар өндірісі.
Медициналық мақсатта пайдаланылатын өзге де аспаптар, аппараттар мен жабдықтар өндірісі.
Операциялық үстелдер, қарау үстелдері, механикалық құрылғылары бар аурухана төсектері, орнатылған стоматологиялық жабдықты қоса алғанда, стоматологиялық креслолар сияқты медициналық, хирургиялық, стоматологиялық немесе ветеринариялық жиһаз өндірісі.
Диализаторлар өндірісі

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де өнімдер өндірісі

3299

Жеке қорғаныш құралдарының, респираторлар және т.б. өндірісі

29

Білім беру

Тұрғын үйдің басқа түрлерінде көрсетілетін қызметтер

5590

Студенттік және (немесе) мектеп жатақханаларын салу және реконструкциялау

Білім беру

85

Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру мекемелерін салу және (немесе) реконструкциялау және (немесе) жабдықтармен жабдықтау

Басқа топтамаларға енгізілмеген білім берудің өзге де түрлері

85.59

Компьютерлік сауаттылықты оқыту бойынша көрсетілетін қызметтер, компьютерлік бағдарламалауды оқыту қызметтер

30

Туризм*

Қонақ үйлердің қызметтер ұсынуы

5510

Орналастыру орындарын (қонақ үйлер, санаторийлер, люкс класты қонақ үйлер, мотельдер) салу және (немесе) реконструкциялау және (немесе) жабдықтармен жабдықтау

Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдерінде тұрғын үй беру

5520

Орналастыру орындарын салу (балаларға арналған немесе басқа демалыс үйлері, пәтерлер мен қонақтар үшін бунгалолар, жинау немесе тамақтандыру қызметтерін көрсетпейтін коттедждер мен үйлер, жастар туристік лагерьлері, таудағы турбазалар және т.б.)

Кемпингте, рекреациялық автопаркте және трейлерлік парктерде тұру үшін көрсетілетін қызметтер

5530

Орналастыру орындарын салу (кемпингтер, трейлер парктері, ойын-сауық қалашықтары, аң аулау немесе балық аулау үшін пайдаланылатын жерлер, автомобиль демалысына арналған үй-жайлар мен керек-жарақтар)

Аурухана ұйымдарының қызметі

8610

Санаторий-курорттық мекемелер салу және (немесе) реконструкциялау және (немесе) жабдықтармен жабдықтау

Басқа санаттарға жатқызылмаған жерүсті жолаушылар тасымалдарының басқа түрлері

4939

Тау шаңғысы курорттарын салу, егер қалалық және қалааралық көлік тасымалдары жүйесіне кірмейтін болса, конвейерлерді, аспалы жолдарды, тау шаңғысы көтергіштерін және аспалы көтергіштерді басқару

31

Денсаулық сақтау

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

86

Медициналық мекемелерді салу және (немесе) жөндеу және (немесе) медициналық мекемелерді қажетті медициналық жабдықтармен (компьютерлік томограф, магнитті-резонанстық томограф, УДЗ аппараты, кардиомонитор, неонаталдық ӨЖЖ аппараты, ӨЖЖ аппараты, жасанды қанайналым аппараты, ангиографиялық жүйе және т.б.) жабдықтау

32

Көлік және қоймалау**

Қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі

52

Көліктік транзиттік терминалдар, құрғақ порттар, қойма үй-жайларын салу

33

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді игеру

Тас көмірді байыту ***

05.10.3

Сапасын жақсарту, оны тасымалдау немесе сақтауды жеңілдету үшін тас көмірді жуу, ірілігі бойынша бөлу, ұсақтау, сығымдау және т. б.

Тұз өндіру

0893

Техникалық тұз

34

Компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және басқа да ілеспе қызметтер

Компьютерлік бағдарламалау саласындағы қызмет

62

Бағдарламалық қамтылымды әзірлеу, түрлендіру, тестілеу және сүйемелдеу. Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер, коммерциялық ақпараттық жүйелерді жоспарлау және жобалау

35

Ақпараттық қызмет көрсету саласындағы қызмет

Деректерді өңдеу, қосымшаларды (қолданбалы бағдарламаларды) орналастыру және осыған байланысты қызмет, веб-порталдардың қызметі

63

Деректерді өңдеу саласында көрсетілетін қызметтер, қосымшаларды (қолданбалы бағдарламаларды) орналастыру және соған байланысты көрсетілетін қызметтер

36

Электрондық өнеркәсіп

Электрондық элементтер мен платалар өндірісі

26.1

Көп қатпарлы баспа платаларының өндірісі

Компьютерлер мен перифериялық жабдықтар өндірісі

26.2

Дербес компьютерлер, ноутбуктер, моноблоктар, перифериялық жабдықтар өндірісі

Коммуникациялық жабдықтар өндірісі

26.3

Экономиканың түрлі салаларында заттар интернетінің (IoT) кешенді шешімдерін енгізу үшін телематикалық құрылғылар (M2M-құрылғылар) әзірлеу, телекоммуникациялық жабдықтар өндірісі

Өлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналған құралдар мен аспаптар өндірісі

26.5

Өлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналған құралдар мен аспаптар, күзет және өрт сигнализациясы жүйелерінің өндірісі

      *Алакөл көлі жағалауында (Шығыс Қазақстан облысы, Алматы облысы), Балқаш көлі жағалауында (Қарағанды облысы), Баянауыл курорттық аймағында (Павлодар облысы), Щучье-Бурабай курорттық аймағында (Ақмола облысы), Түркістан және Ақтау қалаларында, Имантау-Шалқар курорттық аймағында (Солтүстік Қазақстан облысы), Алматы таулы кластерінде (Алматы облысының Талғар, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр, Райымбек, Қарасай аудандары), "Медеу" мемлекеттік аумақтық табиғи паркінде, Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде іске асырылатын туризм саласындағы жобалар қаржыландырылады.

      ** Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасымен және Өзбекстан Республикасымен шекаралас аумақтары.

      *** Үйінділерден алынған тас көмір.

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
5-қосымша

2020 жылғы 16 наурыздан бастап 2021 жылғы 15 наурызға (қоса алғанда) дейінгі кезеңде субсидиялауға жататын экономиканың ең көп зардап шеккен секторларының тізбесі

Р/с №

ЭҚЖЖ

Қызмет түрлері

1

2

3

1.

10.1

Етті өңдеу және консервілеу және ет өнімдерінің өндірісі

2.

10.91.0

Ауыл шаруашылығы жануарларына арналған дайын азық өндірісі

3.

10.92.0

Үй жануарларына арналған дайын азық өндірісі

4.

13.91.1

Тоқылған және трикотаж кездемелерді шығару және өңдеу

5.

13.91.2

Жасанды тері өндірісі

6.

13.92.0

Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарының өндірісі

7.

13.93.0

Кілемдер мен кілем бұйымдарының өндірісі

8.

13.94.1

Жіптер, арқандар, жіңішке арқандар, шпагат және тор өндірісі

9.

13.94.2

Торлар мен жіп бұйымдарының өндірісі

10.

13.95.0

Киімнен басқа, тоқылмаған тоқыма бұйымдарының өндірісі

11.

13.96.0

Өзге де техникалық және өндірістік мақсаттағы тоқыма бұйымдарының өндірісі

12.

13.99.1

Тоқыма галантереясының өндірісі

13.

13.99.2

Киізден басылған бұйымдардың өндірісі

14.

13.99.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген басқа да тоқыма бұйымдарының өндірісі

15.

14.1

Теріден жасалған киімнен басқа киім өндірісі

16.

15.1

Былғары илеу және өңдеу; жол керек-жарақтарын, ер-тұрман бұйымдарының өндірісі; теріні илеу және бояу

17.

18.1

Полиграфиялық қызмет және осы саладағы көрсетілетін қызметтерді ұсыну

18.

18.2

Жазылған ақпарат жеткізгіштерін дыбыстап шығару

19.

22.2

Пластмасса бұйымдарының өндірісі

20.

31.0

Жиһаз өндірісі

21.

33.11.1

Металл цистерналарын, резервуарлар мен контейнерлерді жөндеу

22.

33.11.2

Орталық жылыту радиаторлары мен қазандықтарын жөндеу

23.

33.11.3

Орталық жылыту қазандықтарынан басқа, бу қазандықтарын жөндеу

24.

33.11.9

Өзге де металл бұйымдарын жөндеу

25.

33.12.1

Механикалық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету

26.

33.12.2

Жалпы мақсаттағы басқа да жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету

27.

33.12.3

Ауыл және орман шаруашылығына арналған машиналар мен жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету

28.

33.12.4

Станоктарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету

29.

33.12.5

Арнайы мақсаттағы басқа да машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету

30.

33.12.6

Офистік машиналар мен есептеуіш техникаларын жөндеу және техникалық қызмет көрсету

31.

33.13.1

Өлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналған құралдар мен аспаптарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету

32.

33.13.2

Бақылау жабдығын жөндеу

33.

33.13.3

Сәулелендіргіш, электрмедициналық және электртерапиялық жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету

34.

33.13.4

Оптикалық аспаптар мен фотографиялық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету

35.

33.14.1

Электр қозғалтқыштар, генераторлар мен трансформаторларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету

36.

33.14.2

Электр таратушы және реттеу аппаратураларын жөндеу және техникалық қызмет көрсету

37.

33.14.3

Электр жарықтандыру жабдығын жөндеу және техникалық қызмет көрсету

38.

33.14.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету

39.

33.15.1

Кемелерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету

40.

33.15.2

Спорттық және серуендеу қайықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету

41.

33.16.0

Әуе мен ғарыштық ұшу аппараттарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету

42.

33.17.1

Теміржолдардың жылжымалы құрамын жөндеу

43.

33.17.2

Трамвайларды, метро вагондары мен троллейбустарды жөндеу

44.

33.17.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де көлік құралдары мен жабдықтарын жөндеу

45.

33.19.0

Өзге де жабдықтарды жөндеу

46.

33.2

Өнеркәсіптік машиналар мен жабдықты монтаждау, орнату

47.

45.20

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу

48.

45.32.1

Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілеріндегі автомобильдерге арналған бөлшектердің, тораптар мен керек-жарақтардың бөлшек саудасы

49.

45.32.2

Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. және одан үлкен) сауда объектілеріндегі автомобильдерге арналған бөлшектердің, тораптар мен керек-жарақтардың бөлшек саудасы

50.

45.40.2

Мотоциклдер, мотороллерлер, олардың бөлшектері мен құрал-саймандарының бөлшек саудасы

51.

45.40.3

Мотоциклдер мен мотороллерлерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу

52.

47

Автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, бөлшек сауда (дәріханаларды және азық-түлік өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарының бөлшек саудасын қоспағанда)

53.

49.10.0

Қалааралық қатынаста жолаушыларға арналған теміржол көлігінің қызметі

54.

49.31.1

Автобустармен тасымалдау

55.

49.31.2

Трамвайлармен тасымалдау

56.

49.31.3

Троллейбустармен тасымалдау

57.

49.31.4

Метрополитенмен тасымалдау

58.

49.31.9

Кестеге бағынатын өзге де көлік түрлерімен тасымалдау

59.

49.32

Такси қызметі

60.

49.39.0

Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де құрлықтағы жолаушылар көлігінің қызметі

61.

49.4

Жүк автомобиль көлігінің қызметі және көшу бойынша көрсетілетін қызметтерді ұсыну

62.

49.50

Құбыр көлігінің қызметі

63.

50.10

Теңіз және су жағасындағы жолаушылар көлігінің қызметі

64.

50.20

Теңіз және су жағасындағы жүк көлігінің қызметі

65.

51.10

Әуе жолаушылар көлігінің қызметі

66.

51.21

Жүк әуе көлігінің қызметі

67.

52.22

Су көлігінің қосалқы қызметі

68.

52.23.2

Әуежайлар қызметі

69.

52.24

Жүктерді көліктік өңдеу

70.

52.29.1

Көліктік-экспедициялық көрсетілетін қызметтер

71.

52.29.2

Көліктегі техникалық қадағалау

72.

52.29.9

Өзге де көліктік-экспедициялық қызметтер

73.

53.10

Ортақ пайдаланылатын көрсетілетін қызметтерді ұсыну шеңберіндегі пошта қызметі

74.

53.20

Пошта және курьерлік өзге де қызмет

75.

55.10

Қонақ үйлердің және тұруға арналған ұқсас орындардың қызметтерді ұсынуы

76.

55.20.0

Демалыс күндерінде және өзге де қысқа мерзімді тұру кезеңдеріне тұрғын үй беру

77.

55.30.0

Кемпингте, рекреациялық автопаркте және трейлерлік парктерде тұру үшін көрсетілетін қызметтер

78.

55.30.1

Жол бойындағы белдеулерде орналасқандарды қоспағанда, кемпингтердің, автофургондарға арналған тұрақтар мен тұруға арналған автотіркемелердің қызметтерді көрсетуі

79.

55.30.2

Жол бойында белдеулерде орналасқан кемпингтердің, автофургондарға арналған тұрақтар мен тұруға арналған автотіркемелердің қызметтерді көрсетуі

80.

56.10

Мейрамханалар қызметі және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтерді ұсыну

81.

56.21

Тапсырыспен дайын тамақ жеткізу

82.

56.29.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген тамақтануды қамтамасыз ету бойынша өзге де қызмет

83.

56.30.0

Сусындарды ұсыну

84.

58.11.0

Кітап шығару

85.

58.12.0

Анықтамалықтар мен мекенжайлық тізімдерді шығару

86.

58.13.0

Газет шығару

87.

58.14.0

Журналдар мен мерзімдік басылымдарды шығару

88.

58.19.0

Баспа қызметінің өзге де түрлері

89.

58.2

Бағдарламалық қамтылымды шығару

90.

59.11.0

Кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды шығару бойынша қызмет

91.

59.12.0

Кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды аяқтау жөніндегі қызмет

92.

59.13.0

Кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды тарату жөніндегі қызмет

93.

59.14

Кинофильмдерді көрсету жөніндегі қызмет

94.

59.20.0

Дыбыс жазбалары және музыкалық шығармаларды шығару саласындағы қызмет

95.

60.10.0

Радио хабарлар тарату

96.

60.20.0

Телевизиялық бағдарламаларды жасау және тарату қызметі

97.

61.10.9

Өзге де сымдық телекоммуникациялық байланыс

98.

61.20.2

Телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторы желісі арқылы теле-, радио хабарларды таратуды ұйымдастыру

99.

61.30.2

Телерадио хабарларын тарату мақсаттары үшін спутниктік телекоммуникация саласындағы қызмет

100.

61.30.3

Байланысты ұйымдастыру үшін спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет

101.

61.90.1

Интернет желісі арқылы телерадио бағдарламаларды тарату жөніндегі қызмет

102.

61.90.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген телекоммуникация саласындағы өзге де қызмет

103.

62.01

Компьютерлік бағдарламалау саласындағы қызмет

104.

68.20

Меншікті немесе жалға алынған жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару (дәріханаларды және азық-түлік өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарының бөлшек саудасын қоспағанда, сауда желілері мен стационарлық сауда объектілері, меншікті жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару, коммерциялық үй-жайларды (сауда және ойын-сауық орталықтарын, сауда объектілерін) жалға беру)

105.

69.10

Құқық саласындағы қызмет (заң консультанттары)

106.

70.22

Коммерциялық қызмет мәселелері бойынша консультация беру және өзге де басқару мәселелері бойынша консультациялар беру

107.

71.20.1

Санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдардың қызметі

108.

71.20.9

Техникалық сынақтар мен талдауды жүзеге асыратын өзге де мекемелердің қызметі

109.

73.11

Жарнама агенттіктерінің қызметі

110.

77.35.1

Әуе көлігі құралдары мен жабдықтарын жалдау

111.

77.35.2

Әуе көлігі құралдары мен жабдықтарының лизингі

112.

79.1

Туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі

113.

82.19.0

Құжаттарды көшіру, дайындау жөніндегі және өзге де мамандандырылған офистік қосалқы қызмет

114.

82.30.0

Конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру

115.

85.10

Мектепке дейінгі білім беру (жеке меншік мектепке дейінгі (бастауышқа дейінгі) білім беру)

116.

85.20

Бастауыш білім беру (халықаралық мектептерді қоспағанда, жеке мектептер)

117.

85.3

Орта білім беру (халықаралық мектептерді қоспағанда, жеке мектептер)

118.

85.42.1

Жоғары білім беру

119.

85.42.2

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

120.

85.51.0

Спорт және демалыс саласындағы білім беру

121.

85.52.0

Мәдениет саласындағы білім беру

122.

85.53.0

Көлік құралдарын жүргізушілерді дайындайтын мектептердің қызметі

123.

85.59.1

Кешкі жалпы білім беретін мектептердің қызметі

124.

85.59.2

Ұлттық компаниялар мен олардың еншілес ұйымдары ұсынатын білім беру түрлері

125.

85.59.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген білім беру саласындағы өзге де қызмет

126.

85.60.1

Ұлттық компаниялар мен олардың еншілес ұйымдары ұсынатын білім беру саласындағы қосалқы қызмет

127.

85.60.9

Білім беру саласындағы өзге де қосалқы қызмет

128.

86.10

Аурухана ұйымдарының қызметі (жекеменшік ұйымдар)

129.

86.10.3

Санаторий-курорттық ұйымдардың қызметі

130.

86.2

Дәрігерлік практика және стоматология саласындағы қызмет (жекеменшік ұйымдар)

131.

86.90

Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызмет

132.

90.01.1

Театр қызметі

133.

90.01.2

Концерт қызметі

134.

90.01.3

Цирктердің қызметі

135.

90.02.0

Мәдени-ойын-сауықтық іс-шараларын өткізуге ықпал ететін қызмет

136.

90.04

Концерттік және театр залдарының қызметі

137.

91.02.0

Музейлер қызметі

138.

93.11.0

Спорттық құрылысжайларын пайдалану

139.

93.12.0

Спорт клубтарының қызметі

140.

93.13

Фитнес клубтардың қызметі

141.

93.19.0

Спорт саласындағы өзге де қызмет

142.

93.21.0

Ойын-сауық және тақырыптық парктердің қызметі

143.

93.29.1

Би залдары, дискотекалар қызметі

144.

93.29.9

Демалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша өзге де қызмет түрлері

145.

94.91.0

Діни ұйымдардың қызметі

146.

95.11.0

Компьютерлер мен перифериялық жабдықтарды жөндеу

147.

95.12.0

Коммуникациялық жабдықтарды жөндеу

148.

95.21.0

Электрондық тұрмыстық техниканы жөндеу

149.

95.22.0

Тұрмыстық аспаптарды, үй және бау-бақша жабдықтарын жөндеу

150.

95.23.1

Аяқ киімдерді жөндеу

151.

95.23.2

Табиғи және жасанды былғарыдан жасалған жол және галантерея бұйымдарын жөндеу

152.

95.24.0

Жиһаздарды және интерьер заттарын жөндеу

153.

95.25.1

Қолсағаттар мен өзге де сағаттарды жөндеу

154.

95.25.2

Зергерлік бұйымдарды жөндеу

155.

95.29.1

Трикотаж және тоқыма бұйымдарын жөндеу

156.

95.29.2

Тігін бұйымдарын, бас киімдерді және тоқыма галантерея бұйымдарын жөндеу

157.

95.29.3

Тері мен былғары бұйымдарын және бас киімдерді жөндеу

158.

95.29.4

Музыкалық аспаптарды жөндеу

159.

95.29.5

Кілемдер мен кілем бұйымдарын жөндеу

160.

95.29.6

Велосипедтер жөндеу

161.

95.29.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген жеке пайдаланатын өзге де заттар мен тұрмыстық тауарларды жөндеу

162.

96.01

Тоқыма және тері бұйымдарын жуу және (химиялық) тазалау

163.

96.02

Шаштараз және сұлулық салондарының қызмет көрсетуі

164.

96.04.0

Физикалық жайлылықты қамтамасыз ету жөніндегі қызмет

165.

96.09.0

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жеке көрсетілетін қызметтерді ұсыну

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
6-қосымша

2021 жылғы 1 сәуірден бастап 2021 жылғы 31 тамызға (қоса алғанда) дейінгі кезеңде субсидиялауға жататын экономиканың ең көп зардап шеккен секторларының тізбесі

Р/с №

ЭҚЖЖ

Қызмет түрлері

1

2

3

1.

47

Автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, бөлшек сауда (дәріханаларды және азық-түлік өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарының бөлшек саудасын қоспағанда)

2.

49.10.0

Қалааралық қатынастағы жолаушылар теміржол көлігінің қызметі

3.

49.31.1

Автобуспен тасымалдау

4.

49.31.2

Трамваймен тасымалдау

5.

49.31.3

Троллейбуспен тасымалдау

6.

49.31.4

Метрополитенмен тасымалдау

7.

49.31.9

Кестеге бағынатын өзге де көлік түрлерімен тасымалдау

8.

49.32

Такси қызметі

9.

49.39.0

Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де құрлықтағы жолаушылар көлігінің қызметі

10.

49.4

Жүк автомобилі көлігінің қызметі және көшіру бойынша көрсетілетін қызметтерді ұсыну

11.

50.10

Теңіз және су жағасындағы жолаушылар көлігінің қызметі

12.

50.20

Теңіз және су жағасындағы жүк көлігінің қызметі

13.

51.10

Әуе жолаушылар көлігінің қызметі

14.

51.21

Жүк әуе көлігінің қызметі

15.

52.22

Су көлігінің қосалқы қызметі

16.

52.23.2

Әуежайлар қызметі

17.

52.24

Жүктерді көліктік өңдеу

18.

52.29.1

Көліктік-экспедициялық көрсетілетін қызметтер

19.

52.29.2

Көліктегі техникалық қадағалау

20.

52.29.9

Өзге де көліктік-экспедициялық қызметтер

21.

55.10

Қонақ үйлердің және осыған ұқсас тұруға арналған орындардың қызметтер ұсынуы

22.

55.20.0

Демалыс күндерінде және өзге де қысқа мерзімді тұру кезеңдеріне тұрғын үй беру

23.

55.30.0

Кемпингте, рекреациялық автопаркте және трейлерлік парктерде тұру үшін көрсетілетін қызметтер

24.

55.30.1

Жол бойындағы белдеулерде орналасқандарды қоспағанда, кемпингтердің, автофургондарға арналған тұрақтар мен тұруға арналған автотіркемелердің қызмет көрсетуі

25.

55.30.2

Жол бойында белдеулерде орналасқан кемпингтердің, автофургондарға арналған тұрақтар мен тұруға арналған автотіркемелердің қызмет көрсетуі

26.

56.10

Мейрамханалар қызметі және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызмет көрсету

27.

56.21

Тапсырыспен дайын тамақ жеткізу

28.

56.29

Тамақтануды қамтамасыз ету бойынша өзге де қызмет

29.

56.30.0

Сусындар ұсыну

30.

59.11.0

Кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды шығару бойынша қызмет

31.

59.12.0

Кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды аяқтау жөніндегі қызмет

32.

59.13.0

Кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды тарату жөніндегі қызмет

33.

59.14

Кинофильмдер көрсету жөніндегі қызмет

34.

68.20

Меншікті немесе жалға алынған жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару (дәріханаларды және азық-түлік өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарының бөлшек саудасын қоспағанда, сауда желілері мен стационарлық сауда объектілері, меншікті жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару, коммерциялық үй-жайларды (сауда және ойын-сауық орталықтарын, сауда объектілерін) жалға беру)

35.

71.20.1

Санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдардың қызметі

36.

71.20.9

Техникалық сынақтар мен талдауды жүзеге асыратын өзге де мекемелердің қызметі

37.

73.11

Жарнама агенттіктерінің қызметі

38.

74.10

Мамандандырылған дизайнерлік қызмет

39.

74.20

Фотография саласындағы қызмет

40.

77.35.1

Әуе көлігі құралдары мен жабдықтарын жалдау

41.

77.35.2

Әуе көлігі құралдары мен жабдықтарының лизингі

42.

79.1

Туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі

43.

79.9

Броньдау жөніндегі өзге де қызметтер және ілеспе қызмет

44.

81.2

Тазалау қызметі

45.

82.19.0

Құжаттарды көшіру, дайындау жөніндегі және өзге де мамандандырылған офистік қосалқы қызмет

46.

82.30.0

Конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру

47.

85.10

Мектепке дейінгі білім беру (жеке меншік мектепке дейінгі (бастауышқа дейінгі) білім беру)

48.

85.20

Бастауыш білім беру (халықаралық мектептерді қоспағанда, жеке мектептер)

49.

85.30

Орта білім беру (халықаралық мектептерді қоспағанда, жеке мектептер)

50.

85.42.1

Жоғары білім беру

51.

85.42.2

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

52.

85.51.0

Спорт және демалыс саласындағы білім беру

53.

85.52.0

Мәдениет саласындағы білім беру

54.

85.53.0

Көлік құралдарын жүргізушілерді дайындайтын мектептердің қызметі

55.

85.59.1

Кешкі жалпы білім беретін мектептердің қызметі

56.

85.59.2

Ұлттық компаниялар мен олардың еншілес ұйымдары ұсынатын білім беру түрлері

57.

85.59.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген білім беру саласындағы өзге де қызмет

58.

85.60.1

Ұлттық компаниялар мен олардың еншілес ұйымдары ұсынатын білім беру саласындағы қосалқы қызмет

59.

85.60.9

Білім беру саласындағы өзге де қосалқы қызмет

60.

86.10

Аурухана ұйымдарының қызметі (жекеменшік ұйымдар)

61.

86.10.3

Санаторий-курорттық ұйымдардың қызметі

62.

86.2

Дәрігерлік практика және стоматология саласындағы қызмет (жекеменшік ұйымдар)

63.

86.90

Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызмет

64.

90.01.1

Театр қызметі

65.

90.01.2

Концерт қызметі

66.

90.01.3

Цирктердің қызметі

67.

90.04

Концерттік және театр залдарының қызметі

68.

91.01.2

Оқу залдарының, лекторийлердің, демонстрациялық залдарының қызметін қоса алғанда, кітапхана қызметі

69.

91.02.0

Музейлер қызметі

70.

93.11.0

Спорт құрылыстарын пайдалану

71.

93.12.0

Спорт клубтарының қызметі

72.

93.13

Фитнес-клубтардың қызметі

73.

93.19.0

Спорт саласындағы өзге де қызмет

74.

93.21.0

Ойын-сауық және тақырыптық парктердің қызметі

75.

93.29.1

Би залдары, дискотекалар қызметі

76.

93.29.9

Демалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша өзге де қызмет түрлері

77.

95.22.0

Тұрмыстық аспаптарды, үй және бау-бақша жабдықтарын жөндеу

78.

95.23.1

Аяқ киімдерді жөндеу

79.

95.23.2

Табиғи және жасанды былғарыдан жасалған жол және галантерея бұйымдарын жөндеу

80.

95.24.0

Жиһаздарды және интерьер заттарын жөндеу

81.

95.25.1

Қолсағаттар мен өзге де сағаттарды жөндеу

82.

95.25.2

Зергерлік бұйымдарды жөндеу

83.

95.29.1

Трикотаж және тоқылған бұйымдарды жөндеу

84.

95.29.2

Тігін бұйымдарын, бас киімдерді және тоқыма галантерея бұйымдарын жөндеу

85.

95.29.3

Тері мен былғары бұйымдарын және бас киімдерді жөндеу

86.

95.29.4

Музыкалық аспаптарды жөндеу

87.

95.29.5

Кілемдер мен кілем бұйымдарын жөндеу

88.

95.29.6

Велосипедтер жөндеу

89.

95.29.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген жеке пайдаланатын өзге де заттар мен тұрмыстық тауарларды жөндеу

90.

96.01

Тоқыма және тері бұйымдарын жуу және (химиялық) тазалау

91.

96.02

Шаштараз және сұлулық салондарының қызмет көрсетуі

92.

96.04.0

Физикалық жайлылықты қамтамасыз ету жөніндегі қызмет

93.

96.09.0

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жеке көрсетілетін қызметтерді ұсыну

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
7-қосымша
Нысан
Қайда: __________________
қаржы агенттігі
Кімнен __________________
(бұдан әрі – кәсіпкер)

№ __________сауалнама-өтініш

      2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары (бұдан әрі – Субсидиялау қағидалары)/"Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысымен бекітілген Басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг тетігі (бұдан әрі – тетік) шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына сәйкес кредит/қаржылық лизинг шарты/"жасыл" жобаларды іске асыру мақсаттары үшін кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау туралы мәселені қаржы агенттігінің _____________________ жөніндегі уәкілетті органының қарауына шығаруға бастамашылық етуіңізді сұраймын:

      1. Субсидиялау қағидаларының/тетіктің бағыттары (бағытты "v" белгісімен белгілеу керек)


Субсидиялау қағидалары шеңберінде "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" екінші бағыты


Тетік шеңберінде басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг

      2. Жоба туралы мәліметтер

Құрылтайшы(лар) туралы деректер


Заңды мекенжайы


Нақты мекенжайы


Бірінші басшы Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


Жобаның атауы (қысқаша сипаттамасы)


Жобаның іске асырылатын жер (облыс, қала)


Сала (ЭҚЖЖ сәйкес)


Банк/лизингтік компания атауы


Кредит/лизинг сомасы


Кредиттің нақты мақсаты


"Жасыл" жобаларды іске асыру мақсаттары үшін кредит болған жағдайда: "жасыл" жоба жататын "жасыл" таксономия санаты/санаттары


      3. Кепілдіктер мен келісімдер

      Кәсіпкер қаржы агенттігіне төмендегіні мәлімдейді және оған кепілдік береді:

      1. Осы өтінішпен бірге не қаржы агенттігінің сұратуы бойынша қаржы агенттігіне берілетін (берілген) немесе табысталатын барлық деректер, ақпарат және құжаттама дұрыс әрі төменде көрсетілген күнгі шындыққа толық сәйкес келеді, көрсетілген деректер өзгерген жағдайда, қаржы агенттігіне дереу хабарлауға міндеттенемін.

      2. Қаржы агенттігінің алғаш талап етуі бойынша осы өтінішті қарау шеңберінде талап етілген банктік және коммерциялық құпиясы бар кез келген ақпарат пен құжаттарды беруге және ашуға міндеттенемін.

      3. Қаржы агенттігі көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің шынайылығын тексеруге міндетті емес.

      4. Кәсіпкерге жалған, толық емес және (немесе) шынайы емес мәліметтерді бергені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілік туралы ескертілді.

      5. Кәсіпкер жарғылық құзыреті осы өтінішке қол қоятын адамның өтініш беруіне мүмкіндік беретінін растайды.

      6. Көрсетілген деректер мен ақпараттың дұрыс емес екені анықталған жағдайда көрсетілген деректердің дұрыс емес екенін растайтын мәліметтер анықталған уақытта осы өтініштің кез келген кезеңде кері қайтарылуы мүмкіндігімен келіседі, бұл ретте қаржы агенттігі өтінішті кері қайтару себептерін хабарламауға құқылы.

      Осы өтініш арқылы кәсіпкер қаржы агенттігіне төмендегілермен келісетінін растайды:

      1. Қаржы агенттігі осы өтініште көрсетілген мәліметтерді, ақпаратты және кәсіпкер ұсынған құжаттарды мүдделі үшінші тұлғаларға (ақпарат алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген), сондай-ақ кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға бере алады.

      2. Осы өтініште қамтылған барлық мәліметтер, сондай-ақ қаржы агенттігі талап еткен барлық құжаттар Субсидиялау қағидалары шеңберінде субсидиялау үшін ғана беріледі.

      3. Қаржы агенттігі кәсіпкер өзі туралы хабарлайтын кез келген ақпаратты тексеру құқығын өзіне қалдырады, ал кәсіпкер берген құжаттар және өтініштің түпнұсқасы субсидиялау берілмеген жағдайдың өзінде де қаржы агенттігінде сақталады.

      4. Қаржы агенттігінің осы өтінішті қарауға қабылдауы, сондай-ақ кәсіпкердің ықтимал шығыстары (субсидиялауды алуға қажетті құжаттарды ресімдеуге және т.б.) қаржы агенттігінің субсидиялауды беру немесе кәсіпкер шеккен шығындарын өтеу міндеттемесі болып табылмайды.

      5. Қаржы агенттігі кәсіпкерден немесе банктен/даму банкінен/лизингтік компаниядан алған ақпаратты жарнама науқанын жүргізу кезінде, ақпаратты қаржы агенттігінің ресми сайтында орналастыру кезінде пайдаланады.

      6. Субсидиялау туралы мәселені қарау тәртібімен танысқанын және келісетінін растайды, кейіннен қаржы агенттігіне талап-арызы болмайды.

      4. Қосымшалар

      (____________ бағыты бойынша көзделген құжаттар)

      _______________________________________________ ____________

      Кәсіпкердің (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы, күні)

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
8-қосымша
Нысан

Өтініш

      2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары (бұдан әрі – Субсидиялау қағидалары)/"Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысымен бекітілген Басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг тетігіне (бұдан әрі – тетік):

      (қажетті бағытты белгілеңіз)


Субсидиялау қағидалары шеңберінде "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты


Тетік шеңберінде басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг

      шеңберінде қатысу және ____________ жылғы № ____ банктік қарыз шарты/қаржылық лизинг шарты негізінде берілген кредит/қаржылық лизинг шарты/"жасыл" жобаларды іске асыру мақсаттары үшін кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін мынадай шарттарда субсидиялау нысанында мемлекеттік қолдау алу мақсатында Сізден:

Кредиттің нысаналы мақсаты


"Жасыл" жобаларды іске асыру мақсаттары үшін кредит болған жағдайда: "жасыл" жоба жататын "жасыл" таксономия санаты/санаттары


Кредит/лизинг сомасы


Сыйақы мөлшерлемесі


Кредит валютасы


Кредит/лизинг мерзімі


      субсидиялау мақұлданған жағдайда, кредит/қаржылық лизинг шарты бойынша номиналдық сыйақы мөлшерлемесін Субсидиялау қағидаларына/тетікке қатысуға мүмкіндік беретін деңгейге дейін төмендету мүмкіндігін қарауды сұраймын.

      _______________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      _______________________________________________________________

      (қолы, күні) мөр орны (бар болса)

      ______________________

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
9-қосымша
  Нысан


20__ жылғы "__" ______


Кәсіпкерлік субъектісі (бұдан әрі – КС) "_____________________________"
Көшірме: "_______________________" акционерлік қоғамы (екінші деңгейдегі банкі)/жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (лизингтік компания)

      "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ (бұдан әрі – Қор) сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау мәселесі бойынша "_______________" КС жобасын 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларының (бұдан әрі – Субсидиялау қағидалары)/"Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысының _____________ бағыты шеңберінде қаржы агенттігі уәкілетті органының отырысында 20___ жылғы "___" _________ қарағанын және мақұлдағанын хабарлайды.

      Субсидиялау үшін бюджетте қаражат болмаған жағдайда, Қор Субсидиялау қағидаларының 94-тармағына сәйкес субсидиялау шартына қол қоймайды.

      Өңірлік филиал директоры

      ______________________________________

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
10-қосымша
  Нысан


20__ жылғы "__" ______


Кәсіпкерлік субъектісі (бұдан әрі – КС) "_____________________________"
Көшірме: "_______________________" акционерлік қоғамы (екінші деңгейдегі банкі)/жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (лизингтік компания)

      "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларының/"Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысының _________ бағыты шеңберінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау мәселесі бойынша "_______________" КС жобасын қаржы агенттігі уәкілетті органының отырысында қарап, мынадай шешім қабылдады:

      1. _____________________ бас тартылсын (бас тарту себебі).

      2. _____________________ ұсынылсын.

      Өңірлік филиал директоры

      __________________________________________

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
11-қосымша
  Нысан

Өңірлік үйлестірушісіне/уәкілетті органға ____________ бастап _____________ дейінгі аралықтағы кезең үшін субсидиялау туралы есеп

Банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның атауы

Кәсіпкер жүгінген орын

Кәсіпкердің атауы

Банктік қарыз шартының (бұдан әрі – БҚШ)/ қаржылық лизинг шартының (бұдан әрі – ҚЛШ) (транш) нөмірі

БҚШ (транш)/ҚЛШ (транш) күні

Кредит (транш)/лизинг (транш)/сомасы, теңге

1

2

3

4

5

6Кредит (транш) /лизинг (транш) бойынша сыйақы мөлшерлемесі

Субсидиялау шартының нөмірі

Субсидиялау шартының күні

Кезең ішінде қаржы агенттігі аударған субсидиялар сомасы, теңге

Кезең ішінде есептен шығарылған субсидиялар сомасы, теңге

7

8

9

10

11


      Ескертпе:

      *Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді субсидиялау жобалары бойынша өңірлік үйлестірушіге/уәкілетті органға субсидиялау туралы есеп ұқсас нысан бойынша жеке ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 2 ақпандағы
№ 43 қаулысына
3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1060 қаулысымен
бекітілген

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде ислам банктері кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде ислам банктері кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары (бұдан әрі – Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне (бұдан әрі – Кодекс), Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаға (бұдан әрі – ұлттық жоба) сәйкес әзірленді және кәсіпкерлік субъектілеріне берілетін ислам банктерінің/исламдық лизингтік компанияның қаржыландыруы бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауарларға үстеме бағаның бір бөлігін/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау шарттары мен тетіктерін айқындайды.

      2. Осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларында мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) ақпараттық жүйе – ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы белгілі бір технологиялық әрекеттерді іске асыратын және нақты функционалдық міндеттерді шешуге арналған ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың, қызмет көрсетуші персоналдың және техникалық құжаттаманың ұйымдастырылып ретке келтірілген жиынтығы;

      2) банк-төлем агентi – исламдық лизингтік компанияның қаржы агенттігімен келісілетін және исламдық лизингтік компаниялардың исламдық лизинг шарттары бойынша субсидиялар сомасын аударуға және есептен шығаруға арналған исламдық лизингтік компанияның арнайы шотын жүргізу жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын уәкілетті банкі;

      3) жергілікті үйлестіруші – құжаттарды дайындау және жинау бойынша кәсіпкерлерді консультациялық сүйемелдеуді жүзеге асыратын облыстың (астананың, республикалық маңызы бар қалалардың) әкімі айқындайтын жергілікті атқарушы органның (қаланың/ауданның) құрылымдық бөлімшесі;

      4) жоба – бизнестің әртүрлі бағыттарында кіріс алуға бағытталған және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кәсіпкер бастамашылық қызмет ретінде жүзеге асыратын іс-қимылдар мен іс-шаралардың жиынтығы (бір жоба шеңберінде бірнеше түрлі қаржыландыру алуға болады);

      5) ислам банкі – осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары шеңберінде "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-1-тарауында көзделген банк қызметін лицензия негізінде жүзеге асыратын екінші деңгейдегі банк;

      6) ислам банкі беретін қаржыландыру (бұдан әрі – қаржыландыру) – ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кәсіпкерге тауар үшін төлемнің мерзімін кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу мүмкіндігін беруі және/немесе ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кәсіпкерге лизинг (жалға беру) шарттарында мүлікті (лизинг нысанын) беруі;

      7) исламдық лизингтік компания – осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары шеңберінде қатысатын, акционерлік қоғам нысанында құрылған, банк болып табылмайтын өз қызметін "Қаржы лизингі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 2-1-тарауына сәйкес жүзеге асыратын заңды тұлға;

      8) исламдық лизинг шарты – исламдық лизингтік компания кәсіпкерге мүлікті (лизинг нысанын) лизинг (жалға беру) шарттарымен беретін исламдық лизингтік компания мен кәсіпкер арасында жасалған жазбаша келісім;

      9) исламдық қаржыландыру бойынша субсидиялау шарты (бұдан әрі – субсидиялау шарты) – қаржы агенттігі кәсіпкерді уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша ислам банкі/исламдық лизингтік компания берген қаржыландыру бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаны/жалдау төлемінің бір бөлігін ішінара субсидиялайтын қаржы агенттігі, ислам банкі/исламдық лизингтік компания және кәсіпкер арасында жасалатын үшжақты жазбаша келісім;

      10) кәсіпкер – өз қызметін осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары шеңберінде жүзеге асыратын шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі;

      11) қаржы агенттігі – "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы;

      12) қаржыландыру шарты – ислам банкі мен кәсіпкер арасында жасалатын жазбаша келісім, оның шарттары бойынша ислам банкі кәсіпкерге – тауарды сатып алушыға немесе сатушыға коммерциялық кредит береді не кәсіпкерге лизинг (жалға беру) шарттарында мүлік (лизинг нысанын) береді (қаржыландыру шартына бас қаржыландыру келісімі де жатады, оның шеңберінде ислам банкі мен кәсіпкер коммерциялық кредит беру (қаржыландыру) туралы жекелеген шарттар жасасады);

      13) мемлекеттік даму институттары – экономиканың әртүрлі салаларында мемлекеттік қолдау шараларын көрсететін ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, акцияларының бақылау пакеттері ұлттық басқарушы холдингке немесе ұлттық холдингке тиесілі акционерлік қоғамдар;

      14) өңірлік үйлестіруші – жергілікті атқарушы органның облыс (астана, республикалық маңызы бар қалалар) әкімі айқындайтын құрылымдық бөлімшесі;

      15) субсидиялар – субсидиялау шарттарының негізінде кәсіпкерлерді субсидиялау шеңберінде қаржы агенттігі ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға өтеусіз және қайтарымсыз негізде төлейтін мерзімді төлемдер;

      16) субсидиялау – кәсіпкерлерді мемлекеттік қаржылық қолдау нысаны, ол кәсіпкердің операциялық қызметіне жататын белгілі бір шарттарды болашақта орындауға айырбас ретінде қаржыландырулар бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасы/жалдау төлемінің бір бөлігі ретінде ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға кәсіпкер төлейтін шығыстарды ішінара өтеу үшін пайдаланылады;

      17) уәкілетті орган – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган;

      18) электрондық өтінім – мемлекеттік қолдау алуға өтінім, ондағы ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылады және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылады;

      19) электрондық құжаттар топтамасы – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы өзі қатысқан кезде берген жазбаша келісімі негізінде өтініш берушінің немесе осы құжатты куәландыруға өкілеттілігі бар тұлғаның не кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының уәкілетті қызметкерінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған, төлнұсқа құжаттың түрін және мәліметтерін (деректерін) электрондық-цифрлық нысанда толық көрсететін құжаттар.

      3. Субсидиялау кәсіпкерлер қаржыландыру бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігі/жалдау төлемінің бір бөлігі ретінде төлейтін шығыстардың бір бөлігін өтеу үшін пайдаланылады және мемлекеттің бизнеспен өзара іс-қимылының тиімді тетіктері арқылы жүзеге асырылады.

      4. Қаржы агенттігінің көрсетілген қызметтеріне уәкілетті орган республикалық бюджет қаражаты есебінен ақы төлейді.

      5. Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган ұлттық жоба шеңберінде субсидиялау үшін көзделген қаражатты қаржы агенттігіне өздерінің арасында жасалатын қаражатты аударуға арналған шарт негізінде қаржы агенттігінің арнайы шотына республикалық бюджет қаражаты есебінен аударады.

      6. Өңірлік үйлестіруші ұлттық жоба шеңберінде жергілікті бюджет қаражаты есебінен субсидиялау үшін көзделген қаражатты қаржы агенттігіне олардың арасында жасалатын субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың негізінде аударады.

      Субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың үлгі нысанын кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітеді.

      7. Республикалық және/немесе жергілікті бюджеттен және/немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан субсидиялауға бөлінген және ұлттық жоба шеңберінде пайдаланылмаған қаражатты ұлттық жоба шеңберіндегі жобаларды субсидиялауға және кепілдік беруге пайдалануға болады.

      8. Мыналар:

      1) мемлекеттік даму институттары кредиторы болып табылатын, сондай-ақ осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларын іске асыру шеңберінде сыйақы мөлшерлемесі арзандатылған ислам банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың қаржыландыру шарттарын қоспағанда, сыйақы мөлшерлемесі бюджет қаражатының есебінен арзандатылған қаржыландыру;

      2) ұйымдардың үлестерін, акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде кәсіпорындарды сатып алуға бағытталған;

      3) овердрафт түріндегі;

      4) қайтарымды, қайталама немесе қосалқы лизинг бойынша;

      5) ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдардың және лизингтік компаниялардың қызметіне бағытталған қаржыландыру осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары шеңберінде қаржыландыру субсидиялауға жатпайды.

      9. Мыналар:

      1) моторлы көлік құралдарын шығаруды көздейтін жобаларды қоспағанда, акцизделетін тауарларды/өнімдерді шығаруды жүзеге асыратын кәсіпкерлер;

      2) қиыршықтас және құм карьерлерін игеруге арналған жобаларды қоспағанда, өз қызметін тау-кен өндіру өнеркәсібінде жүзеге асыратын кәсіпкерлер;

      3) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері (әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияны, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде құрылған кәсіпкерлерді қоспағанда);

      4) меншік нысаны жеке мекеме ретінде ресімделген және коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын кәсіпкерлер;

      5) Кодекстің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша іске асырылатын кәсіпкерлердің жобалары (осы тармақшаның күші 2020 жылғы 20 сәуірден бастап туындаған қатынастарға қолданылады) осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының шеңберінде қатысушы бола алмайды.

2-тарау. Ислам банктері кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау тәртібі

1-параграф. "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты бойынша субсидиялар беру шарттары

      10. Осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша экономиканың басым секторларында жобаларын іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағытына қатысушылар болып табылады. Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалалар мен ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар ломбардтардың, микроқаржы, факторинг ұйымдарының және лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, салалық шектеулерсіз жүзеге асырылады.

      Бұл ретте республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде бір кәсіпкер үшін 100 (бір жүз) млн теңгеден аспайтын сомаға сауда қызметі саласындағы айналым қаражатын толықтыруға қаржыландыру бойынша тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялауға рұқсат етіледі.

      Қаржыландыру ұлттық валютада жүзеге асырылады.

      11. Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау тиімді инвестициялық жаңа жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, айналым қаражатын толықтыруға және кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін қаржыландыру бойынша жүзеге асырылады.

      Жаңа тиімді инвестициялық жобалар, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға және кеңейтуге бағытталған жобалар деп салық декларациясы деректерінің, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар жөніндегі деректердің негізінде қаржы агенттігі шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін кәсіпкерлердің жұмыс орындарының орташа жылдық санын 10 %-ға міндетті түрде ұлғайтуды көздейтін жобалары түсініледі.

      Кәсіпкер қаржы агенттігінің шешімі шыққан күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 %-ға кірістерің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтегі өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өскенін немесе төленетін салықтардың (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің ұлғайғанын да растайды.

      Кәсіпкерлердің айналым қаражатын толықтыруға, сондай-ақ ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бағытталған кредиттері бойынша осы тармақта көзделген талаптар қолданылмайды.

      12. Жоба қаржы агенттігіне енгізілгенге дейін 12 (он екі) ай ішінде ислам банкі/исламдық лизингтік компания жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға және кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыруға бұдан бұрын берген қаржыландыру да жаңа қаржыландыруға жатады.

      13. Кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын/қаржыландыру шарттарын қайта қаржыландыруға бағытталған, жоба қаржы агенттігіне енгізілгенге дейін 2 (екі) жыл ішінде (мерзім алғашқы қаржыландыру берілген күннен бастап есептеледі) екінші деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар/ислам банктері/исламдық лизингтік компаниялар бұрын берген және осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының өлшемшарттарына сәйкес келетін қаржыландыру да субсидиялауға жатады.

      14. Егер кредит беру негізгі құралдарды сатып алу және (немесе) жаңғырту және (немесе) өндірісті кеңейту шеңберінде, бірақ қаржыландыру сомасының немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қаражатының, немесе мөлшері 500 (бес жүз) млн теңгеден аспайтын қаржыландырудың 30 %-ынан асырмай жүзеге асырылса, субсидиялау айналым қаражатын толықтыруға берілетін (берілген) кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

      15. 100 % айналым қаражатын толықтыруға жұмсалған 500 (бес жүз) млн теңгеге дейін кепілдік беру құралын қолдану арқылы қаржыландырған кезде ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялауға (кредиттерге, қаржыландыру шарттарына немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуды жүргізуді және кәсіпкердің негізгі қызметін жүзеге асыруымен байланысы жоқ басқа да мақсаттарды қоспағанда) рұқсат етіледі.

      16. Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын қаржыландырудың/исламдық лизинг шартының сомасы бір кәсіпкер үшін 3 (үш) млрд теңгеден аспайды. Егер бірнеше үлестес кәсіпкерге бір бизнес-жобаны іске асыруға қаржыландыру ұсынылса, оның сомасы 3 (үш) млрд теңгеден аспауы керек.

      Мынадай екі шартқа да сәйкес келетін екі және одан да көп жобалар бір бизнес-жоба болып есептеледі:

      жоба бір объект ретінде іске асырылады (физикалық немесе технологиялық тұрғыдан тығыз байланысты бірыңғай ғимарат/құрылыс/объект болып табылады);

      жоба ЭҚЖЖ бір кіші сыныбы шеңберінде іске асырылады.

      Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар бойынша қаржыландыру/ислам лизингі шартының сомасы бір кәсіпкер үшін 1,5 млрд теңгеден аспайды.

      Бұл ретте 4,5 млрд теңгеге дейінгі кредиттік лимиті бар 2018 жылғы 27 қаңтарға дейін мақұлданған жобалар бойынша субсидиялау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 25 тамыздағы № 522 қаулысымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының (бұдан әрі – "БЖК-2020" бағдарламасы") бұрын мақұлданған шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

      17. Инвестицияларға бағытталған қаржыландыру бойынша субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды. Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған қаржыландыру бойынша субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды. Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалса, субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

      18. Қаржыландыру бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын жалдау төлемінің бір бөлігін төлеу және мерзімін шегеру кезінде өкім және/немесе өзге де құжат және/немесе қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның актісі негізінде қаржыландыру бойынша берілген мерзімін ұзарту үшін қаржыландыру мерзімін ұлғайту осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларында көзделген субсидиялау мерзімі шегерім ұсынылған мерзімге ұзартылады.

      19. Осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының шеңберінде экономиканың басым секторларында іске асырылатын жобалар бойынша субсидиялау тауардың номиналды үстеме бағасы/жалдау төлемінің бір бөлігі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және 5 (бес) пайыздық тармаққа ұлғайтылған қаржыландыру бойынша ғана жүзеге асырылады, оның 6 %-ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды.

      20. Осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының шеңберінде ислам банкі/исламдық лизингтік компания:

      1) кәсіпкердің бастамасымен қаржыландыру талаптарының (исламдық лизинг шарттарының) өзгеруіне байланысты;

      2) қаржыландыру (исламдық лизинг шарттары) бойынша міндеттемелерді кәсіпкердің бұзуы себебінен өндіріп алынатын;

      3) лизинг (жалдау) нысанасына тәуелсіз бағалау жүргізуге, лизинг (жалдау) нысанасын сақтандыруға, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты алып тастауға байланысты;

      4) исламдық лизинг шартын орындауға байланысты (басқа ұйымдардың кедендік тазарту сияқты көрсетілетін қызметтерін, лизинг (жалдау) нысанасын арнаулы органдардың тіркеуі бойынша көрсетілетін қызметтерді, банктердің көрсетілетін қызметтерін өтеуді) алынатындарды қоспағанда, қаржыландыруға байланысты қандай да бір комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді алмайды.

      21. Қаржы агенттігі ағымдағы қаржыландыруды субсидиялау туралы шешім қабылдаған жағдайда ислам банкі/исламдық лизингтік компания кәсіпкерге ағымдағы жылдың басынан бастап қаржы агенттігі шешім қабылдаған күнге дейінгі кезеңде ұсталған комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді өтейді.

      Бұл ретте осы комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер қаржы агенттігінен қол қойылған шарт алынған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде кәсіпкерге өтелуі тиіс.

      22. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания бұрын алынған комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының 21-тармағында көрсетілген мерзімде кәсіпкерге уақтылы өтемеген жағдайда ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

      23. "Қаржы лизингі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес лизингтің мынадай: ішкі лизинг, банктік лизинг, толық лизинг, таза лизинг және исламдық лизинг нысандары мен түрлері субсидиялауға жатады.

2-параграф. Субсидиялар беру үшін қатысушылардың өзара іс-қимылы

      24. Кәсіпкер ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға:

      1) жаңа қаржыландыру бойынша осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларына сәйкес келетін шарттарда қаржыландыру беруге (ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның ішкі нормативтік құжаттарымен бекітілген нысан бойынша) арналған өтініш бойынша;

      2) қолданыстағы қаржыландыру бойынша осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша субсидиялар алу ниеті туралы ислам банкін/исламдық лизингтік компанияны хабардар ететін өтінішпен және қаржыландыру бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың номиналды үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларында көзделген мөлшерге дейін төмендету туралы өтінішпен жүгінеді.

      25. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания жобаның қаржылық экономикалық тиімділігіне бағалау жүргізеді және қаржыландыру беру немесе қаржыландыру бойынша ислам банкі/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін төмендету туралы оң шешім болған жағдайда 3(үш) жұмыс күні ішінде кәсіпкерге жобаны қаржыландыруға әзір екендігі туралы жазбаша жауап жолдап, қаржы агенттігін хабардар етеді.

      26. Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның оң шешімін алған кәсіпкер қаржы агенттігіне осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кәсіпкердің өтініш-сауалнамасымен жүгінеді, оған мынадай құжаттарды қоса береді:

      1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік (кәсіпкердің қолымен расталған көшірме), жеке кәсіпкерді тіркеу туралы хабарлама;

      2) кәсіпкер жобасының бизнес-жоспары, онда мыналар қамтылады:

      "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты шеңберінде жобаны іске асыруға өз қаражатының (ақшасының, жылжымалы/жылжымайтын мүлкінің) және/немесе 180 (бір жүз сексен) млн теңгеден асатын кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша үшінші тұлғалар мүлкінің қатысуын қамтамасыз ету мерзімдері (бұл ретте мүліктің мұндай қатысуы жобаны іске асырудың жалпы құнының кемінде 10 %-ы деңгейінде қамтамасыз етіледі);

      қаржы агенттігі субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар жөніндегі деректер негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын 10 %-ға ұлғайту, сондай-ақ кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу немесе төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің өсуі бойынша кезеңдер (осы абзацтың талабы "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты шеңберінде қатысуға өтініш берілген жағдайда қолданылады);

      3) өтініш берілген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей, салық органынан берілген бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқ екені туралы анықтама;

      4) тауарлардың Кеден одағына мүше мемлекеттің бірінің аумағынан Кеден одағына мүше басқа мемлекеттің аумағына қозғалысын растайтын тауарлардың ілеспе құжаттарының көшірмелері (бар болса);

      5) ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның қаржыландыруды ұсыну немесе кәсіпкерді қаржыландыру бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін төмендету мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хаты.

      27. Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған не белгіленген нысандарға сәйкес келмейтін құжаттар ұсынылған жағдайларда қаржы агенттігі 1 (бір) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттар бойынша нақты кемшіліктерді көрсете отырып, ұсынылған құжаттарды ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға/кәсіпкерге пысықтау үшін қайтарады. Құжаттар топтамасы бойынша кемшіліктер болмаған жағдайда қаржы агенттігі кәсіпкердің жобасын қаржы агенттігінің уәкілетті органының отырысына шығарады.

      28. Отырыстарды өткізу тәртібі, қаржы агенттігінің уәкілетті органы мүшелерінің саны қаржы агенттігінің ішкі құжаттарында айқындалады.

      29. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы тиісті қаржы жылында субсидиялау үшін жобаларды бюджет қаражаты болған жағдайда ғана қарайды.

      30. Кәсіпкердің жобасын қаржы агенттігінің уәкілетті органы құжаттар топтамасы бар ақпарат түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды. Бұл ретте қаржы агенттігінің уәкілетті органы оң шешім қабылдаған жағдайда шешімде қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін кәсіпкерлердің салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар жөніндегі деректер негізінде 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту, сондай-ақ кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу немесе бюджетке төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің өсуі бойынша міндеттемесі ("Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты шеңберіндегі кәсіпкерлер жобалары бойынша) көрсетіледі.

      31. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдағаннан кейін қаржы агенттігі 1 (бір) жұмыс күні ішінде хаттаманы ресімдейді, оған қол қояды және ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға және кәсіпкерге осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларына 4, 5-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша ілеспе хатпен (бұдан әрі – тиісті хат) хаттамадан үзінді көшірме жібереді.

      32. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешімінің қолданылу мерзімі шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

3-параграф. "Электрондық үкімет" веб-порталы арқылы кәсіпкердің электрондық өтінімді беру тәртібі

      33. Кәсіпкер "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық өтінімді береді, оған мына құжаттардың электрондық топтамасы қоса беріледі:

      1) кәсіпкердің жобаны іске асыруының бизнес-жоспары не жоба бойынша сараптамалық қорытынды (банктің/лизингтік компанияның тиісті жұмыскерінің техникалық/экономикалық қорытындысы (осы құжаттар болмаған жағдайда жобаның мәнін анықтайтын басқа құжаттар);

      2) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің бірінің аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына тауарлардың қозғалысын растайтын тауарлардың ілеспе құжаттарының көшірмелері (бар болса);

      3) ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның қаржыландыруды ұсыну немесе тауардың үстеме бағасын/кәсіпкердің жалдау төлемінің бір бөлігін төмендету мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хаттың электрондық көшірмесі (сканерленген көшірмесі).

      34. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі жөніндегі, оның ішінде заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлігі және дара кәсіпкерді тіркеу туралы хабарламасы, кәсіпкерлік субъектісінің санаты, субъектінің кірістері, төленген салықтар туралы мәліметтер автоматты түрде "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелер арқылы анықталады.

      35. Кәсіпкер құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда ақпараттық жүйе оның өтінімін тіркеуден бас тартады.

      36. Кәсіпкердің электрондық өтінімі ақпараттық жүйе арқылы мақұлданған жағдайда мынадай іс-қимыл:

      1) тіркелген өтінімді осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының шарттарына сәйкестігі тұрғысынан қарау үшін қаржы агенттігіне жіберу;

      2) кәсіпкерден түскен өтінімді қаржы агенттігінің қарауы жүзеге асырылады.

      37. Қаржы агенттігі жобаны өтінім тіркелген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

      38. Кәсіпкер және/немесе ұсынылған материалдар осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қаржы агенттігі дәлелді бас тартуды жібереді.

      39. Кәсіпкер және/немесе ұсынылған материалдар осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары талаптарына сәйкес келген жағдайда электрондық өтінім құжаттардың толық топтамасымен қаржы агенттігінің уәкілетті органына қарауға жіберіледі.

      40. Қаржы агенттігі уәкілетті органының кәсіпкерлердің өтініштерін қарау тәртібі осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының 2-тарауында регламенттелген.

      41. Қаржы агенттiгi уәкiлеттi органының шешiмi қаржы агенттігі уәкiлеттi органының шешiмi қабылданған күннен бастап қолданылу мерзімі 3 (үш) ай болатын тиiстi хаттамамен ресiмделедi.

      42. Қаржы агенттігі ақпараттық жүйе арқылы тиісті хатпен хаттамадан үзінді көшірмені жүктейді және электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат нысанында кәсіпкердің "жеке кабинетіне" жібереді.

4-параграф. Субсидиялау тетігі

      43. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігінен қаржы агенттігі уәкілетті органының шешімін алғаннан кейін және субсидиялау туралы оң шешім болған кезде қаржы агенттігі, ислам банкі/исламдық лизингтік компания және кәсіпкер арасында субсидиялау шарты жасалады, оған сәйкес қаржы агенттігі ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға қаржыландыру шартының өтеу графигіне және субсидиялау шартының талаптарына сәйкес ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін төлеуді жүзеге асырады.

      44. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания ағымдағы қаржыландыру бойынша субсидиялау шартына қол қойылған сәтке дейін кәсіпкердің қаржыландыру шартында/исламдық лизинг шартында көзделген өзіндік құнының сомасын/жалдау төлемінің сомасын және ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын жалдау төлемін уақтылы өтеу жөніндегі міндеттемелерін орындамағаны үшін айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептен шығаруға міндетті, ал жаңа/ағымдағы қаржыландырулар бойынша ислам банкі/исламдық лизингтік компания:

      1) кәсіпкердің бастамасымен қаржыландыру талаптарының (исламдық лизинг шарты) өзгеруіне байланысты;

      2) кәсіпкердің қаржыландыру (исламдық лизинг шарттары) бойынша міндеттемелерді бұзуы себебінен өндіріп алынатын;

      3) лизинг (жалдау) нысанасына тәуелсіз бағалау жүргізуге, лизинг (жалдау) нысанасын сақтандыруға, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты алып тастауға байланысты;

      4) исламдық лизинг шартын орындауға байланысты (басқа ұйымдардың кедендік тазарту сияқты көрсетілетін қызметтерін, лизинг (жалдау) нысанын арнаулы органдардың тіркеу бойынша көрсетілетін қызметтерді, банктердің көрсетілетін қызметтерін өтеуді) алынатындарды қоспағанда, қаржыландыруға байланысты комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді алмауға және белгілемеуге міндеттеме қабылдайды.

      45. Субсидиялау шартын:

      1) ислам банкі/исламдық лизингтік компания:

      қаржы агенттігінен хаттаманы/шешімді алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жасайды;

      2) қаржы агенттігі:

      ислам банкінен/исламдық лизингтік компаниядан субсидиялау шартын алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасайды.

      Субсидиялау шарты қағаз жеткізгіште/электрондық нысанда жасалады, бұл ретте субсидиялау шартының электрондық нысанына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес электрондық-цифрлық қолтаңбамен қол қойылады.

      46. Тиісті уәкілетті органнан/өңірлік үйлестірушіден субсидиялау үшін бюджеттен қаражат болмаған жағдайда субсидиялау шартына қол қойылмайды.

      47. Егер ислам банкі/исламдық лизингтік компания субсидиялау шартын осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының 45-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзімде уақтылы жасамаса, ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігін кідіріс себептерін түсіндіре отырып, ресми хатпен хабардар етеді.

      48. Егер банктік қарыз шартының/қаржылық лизинг шартының және (немесе) субсидиялау шартының талаптары қаржы агенттігінің уәкілетті органының шешіміне және осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары талаптарына сәйкес келмесе, қаржы агенттігі субсидиялау шартына қол қоймайды. Бұл ретте қаржы агенттігі ислам банкін/исламдық лизингтік компанияны және кәсіпкерді хабардар етеді.

      49. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания ескертулерді жойған жағдайда қаржы агенттігі субсидиялау шартына қол қояды.

      50. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігінің ескертулерімен келіспеген жағдайда қаржы агенттігі түпкілікті шешім қабылдау үшін осы мәселені қаржы агенттігінің уәкілетті органына шығарады.

      51. Субсидиялау шарты оған кәсіпкер, ислам банкі/исламдық лизингтік компания және қаржы агенттігі қол қойған күннен бастап күшіне енеді. Бұл ретте субсидиялау мерзімінің басталуы субсидиялау шартында белгіленуі мүмкін, алайда субсидиялау шартына қол қойылған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен асырмай, бірақ ерте дегенде қаржы агенттігінің шешімі шыққан күнінен белгіленуі мүмкін (бұл норма ашық кредиттік желілер шеңберінде берілген кейінгі кредиттерге қолданылмайды. Осы тармақтың күші осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары бекітілген күннен бастап мақұлданған жобаларға қолданылады).

      52. Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігінің субсидияланатын бөлігін төлеу күнін кәсіпкер, ислам банкі/исламдық лизингтік компания дербес айқындайды. Егер қаржыландыру бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін есептеу субсидиялау шартына кәсіпкер, ислам банкі/исламдық лизингтік компания қол қойған күннен кейінгі күні басталса, субсидиялау шартына кәсіпкер, ислам банкі/исламдық лизингтік компания қол қойған күн субсидиялау кезеңіне қосылмайды.

      53. Қаржы агенттігі субсидиялау шартына қол қойғаннан кейін субсидияларды төлейді. Субсидиялар тиісті өңірлік үйлестірушіден түскен қаражат болған кезде төленеді.

      54. Ислам банкі қаржы агенттігіне жасалған субсидиялау шарттары бойынша субсидиялар сомасын аудару үшін ағымдағы шот ашады.

      Заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашуға және жүргізуге құқығы жоқ исламдық лизингтік компаниялар қаржы агенттігімен келісу бойынша банк-төлем агентін айқындайды, онда исламдық лизингтік компаниялар жасалған субсидиялау шарттары бойынша субсидиялар сомаларын аудару үшін шот ашады.

      55. Өңірлік үйлестіруші қаражат түскен сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігіне соманың 50%-ы мөлшерінде қаражатты қаржы агенттігі көрсеткен шотқа аударуды жүзеге асырады. Кейінгі төлемдер қаржы агенттігінің өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылатын болады.

      Ұлттық жобаны/тетікті іске асыру шеңберінде қаржы агенттігіне қаражат аударуды кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган қаржы агенттігінің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған арнайы шотына қаражат аударуға арналған шартқа сәйкес жүзеге асырады. Бұл ретте бірінші төлем қаржы агенттігіне тиісті қаржы жылында көзделген қаражат сомасының 50 %-ы мөлшерінде аударылады. Кейінгі төлемдер қаржы агенттігінің өтінімдері бойынша қажеттілік бойынша жүзеге асырылады.

      56. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты қаржы агенттігі субсидиялау шартына төлемдер графигін ескере отырып, ай сайын аванстық төлемдермен (айына бір рет/бірнеше рет) ислам банкінің/банк-төлем агентінің ағымдағы шотына аударуды жүзеге асырады. Бұл ретте қаражатты аударғаннан кейін қаржы агенттігі ислам банкін/исламдық лизингтік компанияны электрондық пошта бойынша қаражаттың аударылғаны туралы құжаттың көшірмесін жіберу жолымен бір уақытта хабардар етеді. Хабарламада ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның атауы, өңір, кәсіпкердің атауы, субсидиялар сомасы және төлем жүргізілген кезең көрсетіледі.

      Кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды ислам банкінің/банк-төлем агентінің кредиттік рейтингі және қаржылық жағдайының өзге де нашарлау белгілері орын алған жағдайда, оның ішінде:

      халықаралық рейтингтік агенттіктердің кредиттік рейтингі Standard&Poors рейтингтер шкаласы бойынша "В" деңгейінен төмен түскен жағдайда;

      К4 коэффициентінің мәні 0,4 деңгейінен төмендеген жағдайда;

      қатарынан 2 (екі) ай бойы пруденциялық нормативтер бұзылған жағдайда кәсіпкердің кредит бойынша толық төлемді (негізгі борыш, субсидияланатын және субсидияланбайтын сыйақы бөлігі) жүргізу фактісі туралы ислам банкінің/банк-төлем агентінің хабарламасы негізінде не субсидиялау шарттарына төлем графиктерін негізге ала отырып, қысқа мерзімді кезеңге сыйақының субсидияланатын бөлігі бойынша кәсіпкердің алдағы міндеттемелерін жабатын төлемдермен жүзеге асырады.

      Ислам банкінде/банк-төлем агентінде жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер түзетілген жағдайда қаржы агенттігі субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды субсидиялау шартына төлемдер графигін ескере отырып, аванстық төлемдермен (айына бір рет/бірнеше рет) жүзеге асырады.

      57. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігінің хабарламасы негізінде кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялау сомаларын қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан есептен шығаруды жүзеге асырады. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания шоттағы қаражаттың жалпы ағымдағы қалдықтарын есептен шығара алмайды.

      58. Кәсіпкер қаржыландыру шартына/исламдық лизинг шарты бойынша өтеу графигіне сәйкес ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидияланбайтын бөлігінде ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға төлеуді жүргізеді.

      59. Қаржыландыру бойынша кәсіпкердің төлемді толық төлеу (өзіндік құн сомалары/жалдау төлемінің сомалары және ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын субсидияланбайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін) фактісі бойынша ислам банкі/исламдық лизингтік компания кәсіпкерді қаржыландыру бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының/жалдау төлемінің бір бөлігінің субсидияланатын бөлігін өтеу есебіне жатқызуға қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан ақшаны есептен шығаруды жүзеге асырады.

      60. Қаржыландыру бойынша жоспарлы төлемді кәсіпкер нақты өтеген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігін өтеу үшін қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан субсидия сомасы есептен шығарылған жағдайда ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

      61. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания кәсіпкер берешекті өтегенге дейін ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігінің субсидияланатын бөлігін өтеу үшін қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан қаражатты есептен шығаруды жүргізбейді және мынадай:

      1) кәсіпкер ислам банкі/исламдық лизингтік компания алдында төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелерді қатарынан 3 (үш) ай бойы орындамаған;

      2) кәсіпкер ислам банкі/исламдық лизингтік компания алдында лизингтік (жалдау) төлемдерді енгізу жөніндегі міндеттемелерді қатарынан 2 (екі) және одан да көп рет орындамаған жағдайларда 2 (екі) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігін тиісті хатпен хабардар етеді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайлар орын алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткеннен кейін хабардар еткен/хабардар етпеген жағдайда ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

      62. Қаржы агенттігі тауарларға үстеме бағаны субсидиялау бойынша ай сайын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау бойынша тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бес) күніне дейін өңірлік үйлестірушіге/уәкілетті органға осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша субсидиялау туралы есеп жібереді.

      63. Кәсіпкердің қаржыландыру шартының/исламдық лизинг шарттарының талаптарына, қаржы агенттігі уәкілетті органының хаттамасына сәйкес қаржы агенттігі ислам банкі/исламдық лизингтік компания ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының/жалдау төлемінің бір бөлігінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе өзіндік құны сомасын/жалдау төлемінің сомасын өтеу бойынша жеңілдікті кезең берген/мерзімін кейінге қалдырған кәсіпкерді қаржыландыру бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының/жалдау төлемінің бір бөлігінің субсидияланатын бөлігінде субсидияларды аударуды жүзеге асыра алады.

      Бұл ретте жеңілдікті кезең/кейінге қалдыру мерзімі қаржы агенттігінің шешімінде көрсетіледі.

      64. Егер ислам банкі/исламдық лизингтік компания қолданыстағы қаржыландыру шартының/исламдық лизинг шартының талаптарын (исламдық қаржыландыру кезінде ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасы/жалдау төлемінің бір бөлігі, төлемдерді төлеу бойынша жеңілдікті кезең/мерзімін кейінге қалдыру, өтеу күні, кәсіпкердің атауын өзгерту/борышты аудару) өзгертсе, ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігіне тиісті хабарлама жібереді, ол өз кезегінде 7 (жеті) жұмыс күні ішінде толық құжаттар топтамасымен қоса, қаржыландырудың қолданыстағы талаптарына енгізілетін өзгерістер жөніндегі ақпаратты қаржы агенттігі уәкілетті органының қарауына шығарады. Қарау нәтижелері бойынша қаржы агенттігінің уәкілетті органы қаржыландырудың қолданыстағы шарттарына өзгерістер енгізудің мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды, ол қаржы агенттігі уәкілетті органының шешім қабылдаған күнінен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде хаттамамен ресімделеді. Бұл ретте қаржыландыру шарттарында болған өзгерістер хаттамада/шешімде анық көрсетіледі.

      Қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігі ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға хаттаманың үзінді көшірмесін жібереді.

      65. Қолданыстағы қаржыландыру шартының талаптарындағы өзге өзгерістер туралы ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігін тиісті хатпен хабардар етеді, ол өз кезегінде құжаттардың толық пакетін алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қолданыстағы қаржыландыру талаптарына енгізілетін өзгерістер бойынша шешім қабылдайды және хатпен қаржыландыру талаптарына енгізілген өзгерістерді келіседі немесе келісуден бас тартады (бұл ретте хаттың көшірмесінде қаржы агенттігін және жергілікті үйлестірушісін көрсетеді).

      Бұл ретте қаржыландыру шарттарында болған өзгерістер (келісуден бас тарту) келісу хатында анық көрсетіледі.

      66. Кәсіпкер қайтыс болған жағдайда ислам банкі/исламдық лизингтік компания кәсіпкердің қайтыс болғаны туралы мәліметтерді (ақпаратты) алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігіне тиісті хабарлама жібереді, ол мұрагер (-лер) дің мұрагерлік құқығы басталған кезге дейін субсидиялауды уақытша тоқтата тұру бойынша ақпаратты қаржы агенттігі уәкілетті органының қарауына шығарады. Мұрагер (-лер) дің мұрагерлік құқығы басталған жағдайда субсидиялауды қайта бастау мәселесі қайтадан қаржы агенттігі уәкілетті органының қарауына шығарылады.

      67. Ұлттық жобаны іске асыру шеңберінде субсидиялауға бөлінген және ағымдағы қаржы жылы өңірлік үйлестірушілер/қаржы агенттігі пайдаланбаған қаражат кезекті қаржы жылында жобаларды, оның ішінде кезекті қаржы жылында мақұлданған жобаларды субсидиялауға пайдаланылуы мүмкін.

5-параграф. Субсидиялауды тоқтату және қайта бастау

      68. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы субсидиялауды тоқтату және қайта бастау туралы шешімді ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның өтінішхаты (хабарламалары), сондай-ақ мониторинг нәтижелері негізінде қабылдайды.

      69. Қаржы агенттігі ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның хабарламалары және/немесе мониторингтеу нәтижелерінің негізінде мынадай:

      1) субсидиялау жүзеге асырылатын жаңа қаржыландыруды мақсатсыз пайдалану, бұл ретте субсидиялау қаржыландыруды мақсатсыз пайдалану сомасына барабар тоқтатыла тұрады;

      2) кәсіпкердің субсидиялау жүзеге асырылатын исламдық лизинг шарты бойынша лизинг (жалдау) нысанасын алмауы;

      3) жобаның және/немесе кәсіпкердің осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары талаптарына және/немесе өңірлік үйлестіру кеңесінің/қаржы агенттігі уәкілетті органының шешіміне сәйкес келмеуі;

      4) кәсіпкердің қаржыландыру шартына төлемдер графигіне сәйкес ислам банкі алдындағы төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелерді қатарынан 3 (үш) ай бойы орындамауы;

      5) кәсіпкердің төлемдерді өтеу графигіне сәйкес ислам банкі/исламдық лизингтік компания алдындағы лизингтік (жалгерлік) төлемдерді енгізу жөніндегі міндеттемелерді қатарынан 2 (екі) және одан көп рет орындамауы;

      6) кәсіпкердің шоттарындағы ақшаға тыйым салу (талап қою талаптарын толық көлемде қамтамасыз ететін шоттағы ақша жеткілікті болған жағдайда талап-арызды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар ретінде шоттардағы ақшаға тыйым салуды қоспағанда) және/немесе кәсіпкердің шоты бойынша шығыс операцияларының тоқтатыла тұруы;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда борышкерден лизинг (жалдау) нысанасын талап ету;

      8) қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін кәсіпкерлердің салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар жөніндегі деректер негізінде 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу, сондай-ақ бюджетке төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің өсуі бойынша міндеттемелерді орындамау ("Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты шеңберіндегі кәсіпкерлердің жобалары бойынша) фактілерді анықтаған кезде кәсіпкерді субсидиялауды тоқтатады.

      70. Қаржы агенттігі осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының 69-тармағында көрсетілген фактілер анықталғаннан кейін 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде субсидиялауды тоқтату немесе қайта бастау туралы шешім қабылдайды.

      Бұл ретте қаржы агенттігі уәкілетті органының шешімінде субсидиялауды тоқтату/қайта бастау туралы негіздеме көрсетіледі.

      Субсидиялауды тоқтату немесе қайта бастау қаржы агенттігі субсидиялауды тоқтатқан күннен бастап жүзеге асырылады, бұл ретте қаржыландыруды мақсатсыз пайдаланған кезде субсидиялау қаржыландыруды мақсатсыз пайдалану сомасына пропорционалды түрде тоқтатылады. Мақсатқа сай пайдалануды растайтын қаржыландырудың қалған бөлігі бойынша және кәсіпкер мақсатсыз пайдалану мөлшеріне пропорционалды төленген субсидиялар сомасын қайтарған жағдайда субсидиялау төлемдер графигіне сәйкес жалғастырылады.

      71. Кәсіпкер субсидиялауды тоқтата тұру үшін негіз болып табылған себептерді қаржы агенттігінің уәкілетті органы қарағанға дейін жойған жағдайда қаржы агенттігі субсидиялауды қайта бастау туралы оң шешім қабылдайды.

      72. Қаржы агенттігі 1 (бір) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігі уәкілетті органының шешімін ресімдейді және тиісті хатпен ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға хабарлама жібереді.

      73. Кәсіпкерді субсидиялауды қайта бастау туралы шешім қабылданған кезде қаржы агенттігі оларға тоқтата тұру кезеңінде төленбеген субсидияларды төлейді. Субсидиялау осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының 69-тармағының 4) немесе 5) тармақшаларында көрсетілген себептер бойынша тоқтатыла тұрған жағдайда, субсидиялау қайта басталған кезде қаржы агенттігі кәсіпкердің мерзімін өткізіп алу күнінен бастап төленуге жататын субсидиялар төленеді.

      74. Кәсіпкерді субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылданған кезде қаржы агенттігі тиісті хатпен кәсіпкерге ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның субсидиялау шартын біржақты бұзу туралы хабарламаны жібереді, онда субсидиялау шартын бұзу күні мен бұзу себебін көрсетеді.

      Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының 66-тармағын қоспағанда, кәсіпкерлерді субсидиялауды тоқтату туралы қаржы агенттігі уәкілетті органының шешімі бар қаржыландыру қайта бастауға жатпайды.

      75. Мынадай:

      1) кәсіпкер ислам банкі/исламдық лизингтік компания алдындағы қаржыландыру шарты/исламдық лизингтік шарт бойынша қаржыландыруды толық өтеген (кәсіпкер ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға қаржыландыруды толық өтеген күн субсидиялау тоқтатылған күн болып саналады);

      2) субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылданған;

      3) субсидиялау шарты кәсіпкердің бастамасы бойынша бұзылған жағдайларда субсидияларды төлеу тоқтатылады, ал субсидиялау шарты бұзылды деп танылады.

      76. Субсидиялау тоқтатылған жағдайда ислам банкі/исламдық лизингтік компания кәсіпкерге бұрын қолданылған қаржыландыру талаптарын (оның ішінде ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының/жалдау ақысының бір бөлігін, комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді және басқа да шарттарды) қолданыстағы қаржыландыру шарты бойынша белгілей алады.

      77. Кәсіпкер қаржыландыру бойынша өзіндік құн сомасын/жалдау төлемінің сомасын мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген жағдайда ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржыландыру бойынша өзіндік құн сомасын/жалдау төлемінің сомасын мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеу фактісі туралы қаржы агенттігін 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

      Кәсіпкер негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң хабардар еткен/хабардар етпеген жағдайда ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігіне 50 (елу) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

      Кәсіпкер қаржыландыру бойынша өзіндік құн сомасын/жалдау төлемінің сомасын ішінара мерзімінен бұрын өтеген жағдайда ислам банкі/исламдық лизингтік компания төлемдерді өтеу графигін өзгерте отырып, субсидиялау шартына тиісті қосымша келісімде қоса бере отырып, қаржыландыру шартына/исламдық лизингтік шартына қосымша келісімнің көшірмесін не ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның электрондық форматтағы (XLS немесе XLSX) төлемдерді өтеу графигі өзгертілген және төленуге тиісті субсидиялар сомасы көрсетілген хатын қаржы агенттігіне жолдайды.

      78. Кәсіпкерді қаржыландыру бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік компаниялардың кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау тоқтатылған, кәсіпкерді қаржыландыру бойынша өзіндік құн сомасы/жалдау төлемінің сомасы мерзімінен бұрын ішінара/толық өтелген жағдайда ислам банкі/исламдық лизингтік компания өзара есеп айырысуды салыстырып қарау актісін қаржы агенттігіне 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ұсынады.

      Бұл ретте ислам банкі/исламдық лизингтік компания салыстырып қарау актісінде субсидиялардың нақты есептен шығарылған сомалары мен күндерін көрсетеді, ал қаржы агенттігі субсидиялардың аударылған сомалары мен күндерін көрсетеді.

      79. Нысаналы мақсатта пайдаланылмағаны анықталған кәсіпкерді қаржыландыру бойынша ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржыландыруды мақсатты пайдаланбау фактісін растайтын құжаттармен қоса, құжаттарды қаржы агенттігіне ұсынады.

3-тарау. Жобалардың іске асырылуын мониторингтеу

      80. Осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары шеңберінде кәсіпкерлер жобаларының іске асырылуын мониторингтеуді кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін жобаларға мониторинг жүргізу қағидаларының негізінде қаржы агенттігі жүзеге асырады.

      Қаржы агенттігінің функцияларына:

      1) ислам банкі/исламдық лизингтік компания ұсынатын деректер мен құжаттардың негізінде субсидиялау шарты жасалған кәсіпкердің жаңа кредитті мақсатқа сай пайдалануын мониторингтеу;

      2) ислам банкі/исламдық лизингтік компания ұсынатын деректердің негізінде кәсіпкердің төлем тәртібін мониторингтеу;

      3) жобаның іске асырылуын (исламдық лизинг шарты бойынша лизинг нысанасын пайдалану) мониторингтеу;

      4) жобаның және (немесе) кәсіпкердің осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының талаптарына және (немесе) қаржы агенттігінің шешіміне сәйкестігі тұрғысынан мониторингтеу жатады.

4-тарау. Өтпелі ережелер

      81. Субсидиялау нысанындағы қолдау шараларын қаржыландыру республикалық және/немесе жергілікті бюджеттердің және/немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен, оның ішінде "БЖК-2020" бағдарламасы шеңберінде мақұлданған және қол қойылған жобалар бойынша қабылданған міндеттемелерді қаржыландыру жүзеге асырылады.

      82. 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін субсидиялау үшін көзделген және "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – "БЖК-2025" бағдарламасы) бойынша аударылған қаражат жергілікті және/немесе республикалық бюджеттердің қаражаты есебінен қаржы агенттігі толық игерілгенге дейін пайдаланады.

      83. Ислам банктері "БЖК-2025" бағдарламасы бойынша кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырған кезде тауарға үстеме бағаның бір бөлігін және ислам банктерінің кірісін құрайтын жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары бекітілгенге дейін мақұлданған жобалар, сондай-ақ 2020 жылғы 1 қаңтардан кейін жасалған субсидиялау шарттары кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін бұрын мақұлданған шарттарда қолданылады.

      Қаржыландырудың ағымдағы шарттары өзгерген жағдайда жобаның осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының қолданыстағы талаптарына сәйкестігі қамтамасыз етіледі.

      84. 2018 жылғы 27 қаңтарға дейін мақұлданған жобалар бойынша субсидиялау шартын жасау өңірлік үйлестіру кеңесі хаттамасының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін бұрын мақұлданған шарттармен жүзеге асырылады.

      85. Бұрын "БЖК-2020" бағдарламасы және "БЖК-2025" бағдарламасы шеңберінде 2020 жылғы 26 тамызға дейін мақұлданған жобалар кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін бұрын мақұлданған шарттарда әрекет етеді.

      Ағымдағы қаржыландыру шарттары өзгерген жағдайда жобаның осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының қолданыстағы талаптарына сәйкестігі қамтамасыз етіледі.

      86. Бұрын бекітілген "БЖК-2025" бағдарламасы шеңберінде 2021 жылғы 1 шілдеге дейін мақұлданған жобалар кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қаржы агенттігінің уәкілетті органы бұрын мақұлдаған шарттарда әрекет етеді.

      Ағымдағы қаржыландыру шарттары өзгерген жағдайда жобаның осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының қолданыстағы талаптарына сәйкестігі қамтамасыз етіледі.

      87. Бұрын бекітілген "БЖК-2025" бағдарламасы шеңберінде осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары бекітілгенге дейін мақұлданған жобалар қаржы агенттігінің уәкілетті органы кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін бұрын мақұлданған шарттарда әрекет етеді.

      Ағымдағы қаржыландыру шарттары өзгерген жағдайда жобаның осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының қолданыстағы талаптарына сәйкестігі қамтамасыз етіледі.

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде ислам
банктері кәсіпкерлік
субъектілерін қаржыландырған
кезде ислам банктерінің кірісін
құрайтын тауардың үстеме
бағасының бір бөлігін және
жалдау төлемінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
1-қосымша

Экономиканың басым секторларының тізбесі

ЭҚЖЖ коды

Атауы

1

2

Агроөнеркәсіптік кешен

01

01.11 "Дәнді дақылдарды (күріштен басқа), бұршақ және майлы дақылдарды өсіруді" қоспағанда, өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер көрсету

03

Балық аулау және балық өсіру

10

Тамақ өнімдерін өндіру

11.06

Уыт өндіру

11.07

Алкогольсіз сусындарды, минералды суларды және басқа да бөтелкелерге құйылатын сусындарды өндіру

Тау-кен өндіру өнеркәсібі

08.12.1

Қиыршық тасты және құмды карьерлерді қазу

09

Кен өндіру өнеркәсібінде кызметтер көрсету

Жеңіл өнеркәсіп және жиһаз өндірісі

13

Тоқыма бұйымдарын өндіру

14

Киім өндіру

15

Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру

16

Жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіру; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

17

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

18

Полиграфиялық қызмет және жазылған ақпарат жеткізгіштерін жаңғырту

20

Химия өнеркәсібінің өнімдерін өндіру

21

Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен фармацевтикалық препараттар өндіру

22

Резеңке және пластмасса бұйымдар өндіру

31

Жиһаз өндіру

Құрылыс материалдары және өзге де металл емес минералды өнімдер өндірісі

23

Өзге де бейметалл минералдық өнімдер өндіру

Металлургия, металл өңдеу, машина жасау

24

Металлургия өндірісі

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар өндіру

27

Электр жабдықтарын өндіру

28

Басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

29

Автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер өндіру

30

Басқа көлік құралдарын өндіру

33

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

Өнеркәсіптің басқа да секторлары

32

Өзге де дайын бұйымдар өндіру

35.11.4

Жел электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.5

Күн электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.9

Өзге де электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.2

Су электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

38

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; материалдарды кәдеге жарату (қалпына келтіру)

39

Ластануды жою жөніндегі қызмет және қалдықтарды жою саласындағы өзге де көрсетілетін қызметтер

Көлік және қоймалау

45.2

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу

49.3

Құрлықтағы өзге де жолаушылар көлігінің қызметі

49.41

Жүк автомобиль көлігінің қызметі

50

Су көлігінің қызметі

52

Жүктерді қоймалау және қосалқы көлік қызметі

53

Табиғи монополиялар саласына жататын қызметті қоспағанда, пошта және курьерлік қызмет

Туризм

55.10

Қонақ үйлердің және тұруға арналған ұқсас орындардың қызмет көрсетуі

55.20

Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдеріне тұрғын үй беру

55.30

Кемпингтердің, автофургондарға арналған тұрақтардың және тұруға арналған автотіркемелердің қызмет көрсетуі

Ақпарат және байланыс

58

Баспа қызметі

59.14

Кинофильмдерді көрсету жөніндегі қызмет

61

Телекоммуникациялар

62

Компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер

Меншік немесе жалға алынған мүлікті басқару немесе жалға беру

68.20.1

Қойма ғимараттары мен алаңдарын жалдау

68.20.2

Қойма ғимараттары мен алаңдарын жалдау (қосалқы жалдау)

Кәсіптік, ғылыми және техникалық қызмет

69.2

Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша консультация беру

71

Сәулет, инженерлік ізденістер; техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет

72

Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер

74

Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

75

Ветеринариялық қызмет

Жалдау, жалға беру және лизинг

77.11

Жеңіл автомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарын жалдау және лизинг*

Ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру жөніндегі қызмет

81

Ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру жөніндегі қызмет

Білім беру

85

Білім беру

Денсаулық сақтау және әлеуметтік көрсетілетін қызметтер

86

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

87

Тұратын жерді қамтамасыз етіп әлеуметтік қызметтер көрсету

88

Тұратын жерді қамтамасыз етпей әлеуметтік қызметтер көрсету

Өнер, ойын-сауық және демалыс

91

Кітапханалардың, архивтердің, музейлердің қызметі және мәдениет саласындағы өзге де қызметтер

93

Спорт, ойын-сауықты ұйымдастыру (дискотекалар мен караокені қоспағанда) саласындағы қызмет

Өзге де көрсетілетін қызмет түрлерін ұсыну

95

Компьютерлерді, жеке пайдаланатын заттар мен тұрмыстық тауарларды жөндеу

96.01

Тоқыма және тері бұйымдарын жуу және (химиялық) тазалау

      * Осы ЭҚЖЖ отандық өндірушілердің жеңіл автомобильдерін жалға алуды және лизингті көздейді

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде ислам
банктері кәсіпкерлік
субъектілерін қаржыландырған
кезде ислам банктерінің кірісін
құрайтын тауардың үстеме
бағасының бір бөлігін және
жалдау төлемінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
2-қосымша
  Нысан

      кімнен _______________

Өтініш

      Мына:

      (бағытты белгілеу қажет)

      "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты шеңберінде 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде ислам банктері кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына (бұдан әрі – Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары) қатысу және _______ жылғы ________ № ______ ________________ шарттың негізінде берілген қаржыландыру бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау нысанында мынадай шарттармен мемлекеттік қолдау алу мақсатында:

Қаржыландырудың нысаналы мақсаты


Қаржыландыру сомасы


Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру операциялары бойынша ислам банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасы/ жалдау төлемінің бір бөлігі


Қаржыландыру валютасы


Қаржыландыру мерзімі


      Субсидиялау мақұлданған жағдайда қаржыландыру бойынша номиналдық (ислам банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың кірісін құрайтын кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру операциялары бойынша тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін) Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары шеңберінде қатысуға мүмкіндік беретін деңгейге дейін төмендету мүмкіндігін қарауды сұраймын.

      __________ _________ _______________________________________

      (қолы) күні, (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде ислам
банктері кәсіпкерлік
субъектілерін қаржыландырған
кезде ислам банктерінің кірісін
құрайтын тауардың үстеме
бағасының бір бөлігін және
жалдау төлемінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
3-қосымша
  Нысан
  Кімге: _____________________
  қаржы агенттігі
  Кімнен: _____________________
  (бұдан әрі – кәсіпкер)

№ __________ өтініш-сауалнама

      2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде ислам банктері кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына (бұдан әрі – Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары) сәйкес Сізден төмендегіге сәйкес Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары аясында қаржыландыру бойынша ислам банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың кірісін құрайтын кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру операциялары бойынша тауарлардың үстеме бағасының бір бөлігін/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау туралы мәселені қаржы агенттігінің ________________ жөніндегі уәкілетті органының қарауына шығаруға бастама жасауды сұраймын:

      1. Бағыт (бағытты белгілеу керек)


"Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты

      2. Жоба бойынша ақпарат

Құрылтайшы(лар) туралы деректер


Заңды мекенжайы


Іс жүзіндегі мекенжайы


Бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


Жобаның қысқаша сипаттамасы


Жобаның іске асыру орны (облыс, қала)


Сала (ЭҚЖЖ-ға сәйкес)


Банктің/лизингтік компанияның атауы


Қаржыландыру сомасы


Қаржыландырудың нысаналы мақсаты


      3. Кепілдіктер мен келісімдер

      Кәсіпкер қаржы агенттігіне төмендегіні мәлімдейді және оған кепілдік береді:

      1. Осы өтінішпен бірге не қаржы агенттігінің сұратуы бойынша қаржы агенттігіне берілетін (берілген) немесе табысталатын барлық деректер, ақпарат және құжаттама дұрыс әрі және төменде көрсетілген күнгі шындыққа толық сәйкес келеді. Көрсетілген деректер өзгерген жағдайда қаржы агенттігіне дереу хабарлауға міндеттенеді.

      2. Қаржы агенттігінің бірінші талап етуі бойынша осы өтінішті қарау шеңберінде талап етілген банктік және коммерциялық құпияны құрайтын кез келген ақпарат пен құжаттарды ұсынуға және ашуға міндеттенеді.

      3. Қаржы агенттігі көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің шынайылығын тексеруді қамтамасыз етпейді.

      4. Кәсіпкерге жалған, толық емес және/немесе шынайы емес мәліметтерді бергені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілік туралы ескертілді.

      5. Кәсіпкер кәсіпкердің жарғылық құзыреті осы өтінішке қол қоятын адамның осы өтінішті беруіне мүмкіндік беретінін растайды.

      6. Көрсетілген деректер мен ақпараттың дұрыс емес екені анықталған жағдайда, осы өтініш көрсетілген деректердің дұрыс емес екенін растайтын мәліметтер анықталған кез келген кезеңде кері қайтарылуы мүмкін екендігімен келіседі, бұл ретте қаржы агенттігі өтінішті кері қайтару себептерін хабарламауы мүмкін.

      Кәсіпкер осы арқылы қаржы агенттігіне төмендегілерге келісім береді:

      1. Қаржы агенттігі осы өтініште көрсетілген мәліметтерді, ақпаратты және кәсіпкер ұсынған құжаттарды мүдделі үшінші тұлғаларға (Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары шеңберінде ақпарат алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген), сондай-ақ кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға бере алады.

      2. Осы өтініште қамтылған барлық мәліметтер, сондай-ақ қаржы агенттігі талап еткен барлық құжаттар Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары шеңберінде субсидиялау үшін ғана ұсынылған.

      3. Қаржы агенттігі кәсіпкер өзі туралы хабарлайтын кез келген ақпаратты тексеру құқығын өзіне қалдырады. Кәсіпкер ұсынған құжаттар және өтініштің түпнұсқасы субсидиялау ұсынылмаса да, қаржы агенттігінде сақталады.

      4. Қаржы агенттігінің осы өтінішті қарауға қабылдауы, сондай-ақ кәсіпкердің ықтимал шығыстары (субсидиялауды алуға қажетті құжаттарды ресімдеуге және т.с.с.) қаржы агенттігінің субсидиялауды беру немесе кәсіпкер шеккен шығасыларды өтеу міндеттемесі болып табылмайды.

      5. Кәсіпкер субсидиялау туралы мәселені қарау тәртібімен танысқанын және келісетінін растайды, кейіннен қаржы агенттігіне наразылықтары болмайды.

      ______________________________________________________________

      4. Қосымшалар

      (________ бағыты бойынша көзделген құжаттар)

      _______________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      ______________ __________________

      (қолы) күні

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде ислам
банктері кәсіпкерлік
субъектілерін қаржыландырған
кезде ислам банктерінің кірісін
құрайтын тауардың үстеме
бағасының бір бөлігін және
жалдау төлемінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
4-қосымша
  Нысан

20___жылғы "___" ____________Кәсіпкерлік субъектісі (бұдан әрі – КС) "______________________________"
Көшірме: акционерлік қоғам (екінші деңгейдегі банк)/жауапкершілігі шектеулі серіктестік (лизингтік компания) "_____________________________"

      "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау мәселесі бойынша "_______________" КС жобасын 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде ислам банктері кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларының _________ бағыты шеңберінде қаржы агенттігінің уәкілетті органының отырысында қарағанын және " ___" _________ 20__жылғы мақұлдағанын хабарлайды.

      Өңірлік филиал директоры

      ______________________________________________

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде ислам
банктері кәсіпкерлік
субъектілерін қаржыландырған
кезде ислам банктерінің кірісін
құрайтын тауардың үстеме
бағасының бір бөлігін және
жалдау төлемінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
5-қосымша
  Нысан

20___жылғы "___" ____________Кәсіпкерлік субъектісі (бұдан әрі – КС) "______________________________"
Көшірме: акционерлік қоғам (екінші деңгейдегі банк)/жауапкершілігі шектеулі серіктестік (лизингтік компания) "_____________________________"

      "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде ислам банктері кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларының _________ бағыты шеңберінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау мәселесі бойынша "_______________" КС жобасын қаржы агенттігінің уәкілетті органының кезекті отырысында қарап, мынадай шешім қабылдады:

      1. _____________________ бас тартылсын (бас тарту себебі).

      2. _____________________ ұсынылсын.

      Өңірлік филиал директоры

      __________________________________________

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде ислам
банктері кәсіпкерлік
субъектілерін қаржыландырған
кезде ислам банктерінің кірісін
құрайтын тауардың үстеме
бағасының бір бөлігін және
жалдау төлемінің бір бөлігін
субсидиялау қағидаларына
6-қосымша
  Нысан

Өңірлік үйлестірушісіне/уәкілетті органға ______________бастап ______________ аралығындағы кезеңде субсидиялау туралы есеп

Ислам банкінің/ исламдық лизингтік компания ның атауы

Кәсіпкерлік субъектісі жүгінген орын

Кәсіпкерлік субъектісінің атауы

Қаржыландыру шартының (транш) нөмірі

Қаржыландыру шартының (транш) күні

Қаржыландыру (транш) сомасы, теңге

1

2

3

4

5

6Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын жалдау ақысының бөлігін/кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру операциялары бойынша тауарларға қосылған бағаның мөлшерлемесі (транш)

Субсидия лау шартының нөмірі

Субсидиялау шартының күні

Кезең ішінде қаржылық агенттік аударған субсидиялар сомасы, теңге

Кезең ішінде есептен шығарылған субсидиялар сомасы, теңге

7

8

9

11


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 2 ақпандағы
№ 43 қаулысына
4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1060 қаулысымен
бекітілген

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидалары (бұдан әрі – Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидалары) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі 94-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялаудың шарттары мен тетігін айқындайды.

      2. Осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларында мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) "Астана" халықаралық қаржы орталығы (бұдан әрі – АХҚО) – Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын дәл белгіленген шекарасы бар, қаржы саласындағы ерекше құқықтық режим қолданылатын Нұр-Сұлтан қаласының шегіндегі аумақ;

      2) АХҚО қор биржасы – АХҚО-да қаржы құралдарының сауда-саттығын ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға;

      3) АХҚО-ның қаржылық көрсетілетін қызметтерді реттеу жөніндегі уәкілетті органы – АХҚО юрисдикциясында қаржылық көрсетілетін қызметтерді реттеуді жүзеге асыратын тәуелсіз уәкілетті орган;

      4) АХҚО қор биржасының "жасыл" облигацияларды шығару жөніндегі актісі – АХҚО биржалық реттеу шеңберіндегі капитал нарықтарының халықаралық қауымдастығы әзірлеген "жасыл" облигациялар шығарылымының халықаралық стандартына және қолайлы жобаларды айқындау және іріктеу, тартылған қаражатты мақсатты пайдалану және басқару, сыртқы бағалау, есептілік және ақпаратты ашу бөлігінде басқа да танылған стандарттарға сәйкес АХҚО қор биржасында "жасыл" облигацияларды шығару тәртібін регламенттейтін нормативтік құжат;

      5) АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі – АХҚО-ның қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген, АХҚО-ның қаржылық көрсетілетін қызметтерді реттеу жөніндегі уәкілетті органы берген лицензия негізінде депозитарлық қызметті жүзеге асыратын жеке компания;

      6) АХҚО қор биржасының орталық депозитарийінің қағидалары – АХҚО қор биржасы орталық депозитарийінің бағалы қағаздар нарығының субъектілерімен өзара қарым-қатынасының шарттары мен тәртібін айқындайтын құжат;

      7) бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу жөніндегі уәкілетті орган – бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган;

      8) банк-төлем агенті – банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым;

      9) "жасыл" жобалар – бекітілген сыныптама (таксономия) негізінде айқындалған, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес қолданыстағы табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға, қоршаған ортаға теріс әсер ету деңгейін төмендетуге, энергия тиімділігін, энергия үнемдеуді арттыруға, климаттың өзгеру салдарын жұмсартуға және климаттың өзгеруіне бейімделуге бағытталған жобалар;

      10) "жасыл" облигация – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік субъектілері шығаратын және қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және (немесе) АХҚО актілеріне сәйкес шығарылған және "жасыл" жобаларды іске асыру мақсатында ақша қаражатын тарту үшін АХҚО қор биржасының тізіміне енгізілген, тіркелген кірісі бар борыштық құрал;

      11) "жасыл" облигациялардың қағидаттары – капитал нарықтарының халықаралық қауымдастығы әзірлеген "жасыл" облигациялар шығарылымының халықаралық ерікті стандарты және (немесе) (Climate Bond Initiative) климаттық бондтар бастамасының климаттық бондтар стандарты;

      12) "жасыл" таксономия – Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес "жасыл" облигациялар және "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалардың сыныптамасы;

      13) жоба – Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін және кіріс алуға бағытталған бастамашылық қызмет ретінде кәсіпкер жүзеге асыратын, кәсіпкерлік қызметтің түрлі бағыттарындағы іс-шаралар мен іс-қимылдар жиынтығы;

      14) кәсіпкер – өз қызметін осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша экономиканың басым секторларында жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне немесе АХҚО-ның қолданыстағы құқығына сәйкес облигациялар түрінде қаржы құралдарын шығаратын шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі;

      15) купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау – эмитент купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигациялар ұстаушыға төлейтін шығыстарды ішінара өтеу үшін пайдаланылатын эмитенттерді мемлекеттік қаржылық қолдау нысаны;

      16) купондық сыйақы мөлшерлемесі – облигация шығарылымының проспектісінде белгіленген және облигация орналастыру салдарынан эмитент алған ақшаны пайдаланғаны үшін мерзімдік негізде төлеуге жататын купондық сыйақының пайызбен көрсетілген мөлшері;

      17) купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигациялар – эмитент шығарған және қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізілген облигациялар, оның ішінде "жасыл" облигациялар, сондай-ақ АХҚО актілеріне сәйкес кәсіпкерлік субъектілері шығарған және олар бойынша қаржы агенттігі купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды жүзеге асыратын АХҚО қор биржасының тізіміне енгізілген "жасыл" облигациялар;

      18) қамтамасыз етілген облигация – эмитент міндеттемелерін орындау эмитент мүлкінің кепілімен толық немесе ішінара, үшінші тұлғалар кепілдігімен қамтамасыз етілген облигация;

      19) қаржы агенттігі – "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы;

      20) қаржы агенттігінің уәкілетті органы – өз қызметін қаржы агенттігінің жарғысымен, қаржы агенттігінің кредиттік саясатымен берілген және қаржы агенттігінің ішкі құжаттарымен бекітілген өкілеттіктері шеңберінде жүзеге асыратын, тұрақты түрде жұмыс істейтін алқалы орган;

      21) қаржылық автоматтандырылған ақпарат тасымалдау жүйесі (бұдан әрі – ҚААТЖ) – жіберілетін құжаттаманы рұқсатсыз қолжетімділіктен қорғай алатын арнайы байланыс арнасы;

      22) қаржылық консультант – эмитентке жасалған шартқа сәйкес эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының және АХҚО қор биржасының ресми тізіміне енгізу мәселесі бойынша консультациялық қызметтер көрсететін ұйым;

      23) қор биржасы – акционерлiк қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі болатын, сауда-саттықты ұйымдық және техникалық қамтамасыз етудi осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерiн пайдалана отырып, оларды тiкелей жүргiзу арқылы жүзеге асыратын заңды тұлға;

      24) листинг – бағалы қағаздарды қор биржасы мен АХҚО қор биржасы бағалы қағаздарының ресми тiзiмiнiң санатына және (немесе) секторына қосу, оларды қосу және онда болуы үшін оларда қор биржасының және (немесе) АХҚО қор биржасының iшкi құжаттарында бағалы қағаздарға және олардың эмитенттерiне арнайы (листингтiк) талаптар белгiленген;

      25) облигация ұстаушы – бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген, купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигациялар бойынша құқығы бар тұлға;

      26) облигациялар шығарылымының проспектісі – эмитент, оның қаржылық жай-күйі, сатылуы болжанатын облигациялар, шығарылым көлемі, шығарылымдағы облигациялар саны, оларды шығару, орналастыру, айналыста болу, сыйақы төлеу, өтеу рәсімі мен тәртібі туралы мәліметтерді және инвестордың облигацияны сатып алу туралы шешіміне ықпал етуі мүмкін басқа да ақпаратты қамтитын құжат;

      27) облигацияларды орналастыру – купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигацияларды бастапқы бағалы қағаздар нарығында сату;

      28) облигацияларды өтеу – орналастырылған купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигацияларды эмитенттi облигациялар шығару проспектiсiнде белгiленген тәртiппен сыйақысы мен номиналды құнын төлеу жолымен (кейiннен сату мақсатынсыз) айналыстан алып қою бойынша іс-қимылы;

      29) облигацияларды ұстаушылардың өкiлi – осы облигациялар эмитентінің үлестес тұлғасы болып табылмайтын, бағалы қағаздардың қайталама нарығында облигациялардың айналыста болуы, облигациялар бойынша сыйақы төлеу және оларды өтеу процесінде эмитентпен жасасқан шарт негізінде купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигациялар ұстаушылардың мүддесінде әрекет ететін бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушысы;

      30) орталық депозитарий – "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыратын арнаулы коммерциялық емес акционерлік қоғам;

      31) орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығы – орталық депозитарийдiң бағалы қағаздар нарығы субъектiлерiмен өзара қарым-қатынасының шарттары мен тәртібін айқындайтын құжат;

      32) өңірлік үйлестірушісі – жергілікті атқарушы органның облыс (астана, республикалық маңызы бар қалалар) әкімі айқындайтын құрылымдық бөлімшесі;

      33) субсидиялау шарты – қаржы агенттігі мен эмитент арасында жасалатын екіжақты жазбаша келісім, оның шарттары бойынша қаржы агенттігі кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша жеке кәсіпкерлік субъектілері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарған және қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген облигациялар, оның ішінде "жасыл" облигациялар, сондай-ақ АХҚО актілеріне сәйкес шығарған және АХҚО қор биржасының тізіміне енгізілген "жасыл" облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялайды;

      34) сыйақы мөлшерлемесі – облигацияны орналастыру нәтижесінде эмитент алған ақшаны пайдаланғаны үшін облигация ұстаушыға мерзімді негізде төленуі тиіс, облигациялар шығарылымының проспектісінде белгілеген пайызбен берілген сыйақы мөлшерлемесі;

      35) сыртқы бағалау ("жасыл" облигация шығару арқылы қаржыландырылатын жоба бойынша) – "жасыл" жобаның "жасыл" таксономияда көзделген шекті мәндердің сақталуы бөлігінде "жасыл" таксономия жобаларының кіші секторларына сәйкестігін тексеруді қоса алғанда, "жасыл" облигациялардың Капитал нарықтары халықаралық қауымдастығының "жасыл" облигациялар қағидаттарының және басқа да танылған стандарттардың негізгі элементтеріне сәйкестігін бағалау рәсімі;

      36) сыртқы бағалау провайдері – тиісті қорытынды дайындай отырып, "жасыл" облигация шығару арқылы қаржыландырылатын іске асырылуы көзделген немесе іске асырылып жатқан "жасыл" жоба бойынша тәуелсіз бағалауды жүзеге асыратын ұйым;

      37) уәкілетті орган – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган;

      38) халықаралық сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ISIN) – бағалы қағаздарды және басқа да қаржы құралдарын сәйкестендiру және есепке алуды жүйелеу мақсатында оларға орталық депозитарий беретiн әрiптiк-цифрлық код;

      39) эмитент – купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигацияларды шығаратын кәсіпкер.

      3. Эмитенттердің облигациялары, оның ішінде қор биржасының бағалы қағаздарының ресми тізіміне және (немесе) АХҚО қор биржасының ресми тізіміне енгізілген "жасыл" облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба (бұдан әрі – ұлттық жоба) шеңберінде жүзеге асырылады.

      4. Эмитенттердің облигациялары, оның ішінде АХҚО актілеріне сәйкес шығарылған және АХҚО қор биржасының тізіміне енгізілген "жасыл" облигациялар және (немесе) "жасыл" облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау эмитенттер облигациялар бойынша сыйақы түрінде төлейтін шығыстардың бір бөлігін өтеу үшін пайдаланылады және мемлекеттің кәсіпкерлермен өзара іс-қимылының тиімді тетіктері арқылы жүзеге асырылады.

      5. Қаржы агенттiгiнiң көрсетілетін қызметтерiне ақыны республикалық бюджет қаражаты есебiнен уәкiлеттi орган төлейдi.

      6. Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау үшін көзделген қаражатты қаржы агенттігіне өздерінің арасында жасалатын қаражатты аударуға арналған шарт негізінде қаржы агенттігінің арнайы шотына ұлттық жоба шеңберінде республикалық бюджет қаражаты есебінен аударады.

      Өңірлік үйлестірушісі купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау үшін көзделген қаражатты қаржы агенттігіне өздерінің арасында жасалатын ұлттық жоба шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың негізінде жергілікті бюджет қаражаты есебінен аударады.

      Субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың үлгі нысанын кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітеді.

      7. Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау нысанындағы қолдау шараларын қаржыландыру республикалық және/немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      Республикалық бюджеттен және/немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының субсидиялауға бөлінген және ұлттық жоба шеңберінде пайдаланылмаған қаражат ұлттық жоба шеңберіндегі жобаларды субсидиялауға және кепілдік беруге пайдаланылуы мүмкін.

2-тарау. Кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау тәртібі

1-параграф. Эмитенттерге қойылатын шарттар мен талаптар

      8. Осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша экономиканың басым секторларындағы жобаларды іске асыру үшін облигациялар шығару мен орналастыруды жүзеге асыратын эмитенттер осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидалары шеңберінде қатысушысы бола алады.

      9. "Жасыл" жобаларды іске асыруды қаржыландыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) АХҚО актілеріне сәйкес "жасыл" облигацияларды шығаруды және орналастыруды жүзеге асыратын эмитенттер де осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидалары шеңберінде қатысушылары бола алады.

      10. Мыналар:

      1) моторлы көлік құралдарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік зат ретінде тіркелген, құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнімдерді (бальзамдардан басқа) өндіруді көздейтін жобаларды қоспағанда, акцизделетін тауарларды/өнімдерді шығаруды жүзеге асыратын эмитенттер;

      2) ірі салық төлеушілер тізбесіне енгізілген металлургия өнеркәсібіндегі жобаларды іске асыратын эмитенттер;

      3) қиыршық тасты және құмды карьерлерді игеру жобаларын қоспағанда, тау-кен өндіру өнеркәсібіндегі және карьерлерді игерудегі жобаларды іске асыруды жоспарлайтын эмитенттер;

      4) құрылтайшылары (оның ішінде қатысушылары, акционерлері) мемлекеттік кәсіпорындар/мекемелер, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық компаниялар мен акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, қаржы агенттігінің уәкілетті органы өтінімді қарау сәтінде ұлттық компанияға (әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияны, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде құрылған кәсіпкерлерді қоспағанда) тиесілі ұйымдар болып табылатын эмитенттер, олармен үлестес тұлғалар, сондай-ақ меншік нысаны жеке мекеме ретінде ресімделген кәсіпкерлер мен коммерциялық емес ұйымдар;

      5) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша эмитент жобалары (осы тармақша 2020 жылғы 20 сәуірден бастап туындаған қатынастарға қолданылады) осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидалары шеңберінде қатысушы бола алмайды.

2-параграф. Субсидиялау шарттары

      11. Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын эмитент облигациялары, оның ішінде "жасыл" облигациялар шығарылымының жиынтық номиналды құны бір эмитент үшін 3 (үш) млрд теңгеден аспайды.

      12. Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау тиімді инвестициялық жаңа жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға және кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыруды қаржыландыру үшін және облигациялар шығарылымының проспектісінде облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты:

      1) ұйымдардың үлестерін, акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешендер ретінде кәсіпорындарды сатып алу;

      2) айналым қаражатын толықтыру негізгі құралдарды сатып алуға және/немесе жаңғыртуға және/немесе өндірісті кеңейтуге, бірақ облигациялар шығарылымының жиынтық номиналды құнының 30 %-ынан аспайтын облигациялар шығару шеңберінде жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, айналым қаражатын толықтыру болып табылатыны көрсетілген облигацияларды қоспағанда, осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларының шеңберінде субсидияланатын жобалар бойынша ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған және өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасы және АХҚО қор биржасының ресми тізіміне қосылған облигациялар бойынша жүзеге асырылады.

      Эмитент шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін айналым қаражатын толықтыруға бір кәсіпкерге 500 (бес жүз) млн теңгеге дейін субсидиялауға жол беріледі.

      Тиімді инвестициялық жаңа жобалар, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға, кеңейтуге бағытталған жобалар деп эмитенттердің салық декларациясы деректерінің, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын қаржы агенттігі шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 %-ға міндетті түрде ұлғайтуды көздейтін жобалары түсініледі.

      Эмитент сондай-ақ кірістің (өткізуден түсетін кірістің: негізгі қызметтен түскен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) өскенін немесе төленетін салықтар көлемінің (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) қаржы агенттігі шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 %-ға ұлғайғанын растайды.

      13. Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған, өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, сондай-ақ АХҚО актілеріне сәйкес шығарылған және АХҚО қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, шығарылым проспектісінде облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты жаңа және/немесе қолданыстағы "жасыл" жобаларды қаржыландыру немесе қайта қаржыландыру болып табылатыны көрсетілген "жасыл" облигациялар бойынша жүзеге асырылады.

      14. "Жасыл" облигацияларды іске асыруға берілетін купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау субсидиялау шарты жасалған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін іске асырылатын шекті маңызы бар жобаларға ("жасыл" таксономия кіші секторы бойынша шекті өлшемшарт болған кезде) қол жеткізуді көздейді (осы өлшемшартты орындау мерзімін ұзарту сыртқы бағалаумен айқындалған объективті себептер болған кезде қаржы агенттігінің шешімі негізінде жүзеге асырылады).

      15. Купондық сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігі, оның ішінде "жасыл" облигациялар бойынша 7 (жеті) пайыздық тармақты құрайды.

      16. Орналастырылған облигациялар (эмитент сатып алғандарын шегергенде) бойынша есептелген сыйақы мөлшерлемесі ғана субсидиялауға жатады.

      17. Субсидиялау эмитенттің мүлкімен ішінара немесе толық немесе үшінші тұлғалардың кепілдігімен қамтамасыз етілген облигациялар бойынша ғана жүзеге асырылады.

      18. Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын облигацияларды шығару проспектісіне бүкіл субсидиялау мерзімі ішінде бағалы қағаздар рыногы туралы заңда немесе АХҚО-ның қолданыстағы құқығында белгіленген жағдайларды қоспағанда, қаржы агенттігінің уәкілетті органымен келісу бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

      19. Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау мерзімі 5 (бес) жылды құрайды, бірақ облигациялар айналымы мерзімінен аспайды. Егер бір жоба бойынша бірнеше субсидиялау шарты жасалатын болса, онда субсидиялаудың жалпы мерзімі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

      Қайта қаржыландыру кезінде субсидиялау мерзімі субсидиялау кезінен бастап 2 (екі) жылдан, бірақ облигация айналымы мерзімінен аспайтын жоба бойынша бірінші субсидиялау шартына қол қою кезінен бастап белгіленеді.

      Купондық сыйақыны төлеу бойынша мерзімі шегерілген кезде өкім және/немесе өзге де құжат және/немесе қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның актісі негізінде осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларында көзделген субсидиялау мерзімі шегерілген мерзімге ұзартылады.

      "Жасыл" облигацияларға қатысты субсидиялау мерзімі – субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды. Субсидиялау мерзімі қаржы агенттігі "жасыл" жоба бойынша бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.

      20. Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды облигацияларды шығару проспектісінде сыйақыны төлеу кезеңділігі жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және бір айда 30 (отыз) күнге есептегенде жылына екі реттен аспайды деп белгіленген облигациялар бойынша ғана жүзеге асыруға болады.

      21. Эмитенттің купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигациялары номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде есепке алынады. Купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигациялармен жасалған мәмілелерді тіркеу бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу жөніндегі уәкілетті органның және/немесе қолданыстағы АХҚО құқығымен нормативтік құқықтық актісінде көзделген тәртіппен номиналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және АХҚО қор биржасының орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) жүзеге асырылады.

      22. Эмитент купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигацияларды ұстаушылардың өкілін таңдауды бағалы қағаздар нарығында кастодиандық және/немесе брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушылары қатарынан дербес жүзеге асырады. Бұл ретте облигацияларды ұстаушылардың өкiлi эмитенттің үлестес тұлғасы болмауға тиіс.

3-параграф. Қатысушылардың өзара іс-қимылы

      23. Кәсіпкер немесе қаржылық консультант субсидиялауды алу үшін қаржы агенттігіне үлгілік субсидиялау шартын жібереді, оған мынадай құжаттар топтамасын (басшының мөрімен (бар болса) және қолымен расталған көшірмелер) қоса береді:

      1) осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша эмитенттің өтініш-сауалнамасы;

      2) облигациялар бойынша қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттар;

      3) осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларына 3-қосымшаға сәйкес өтінім туралы ақпарат (эмитенттің қолы қойылған);

      4) облигация шығарылымы проспектісінің жобасы;

      5) эмитент уәкілетті органының облигациялар шығару туралы шешімі;

      6) эмитентті мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік (анықтама);

      7) егер эмитенттің негізгі қызметі лицензиялануы тиіс болса, лицензиялар;

      8) барлық өзгерістерімен және (немесе) толықтыруларымен жарғы/ құрылтай шарты (акционерлік қоғам акцияларды шығару проспектісін және бағалы қағаз ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірмені қосымша ұсынады);

      9) жүгінген күнге дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын берілген бюджетке міндетті төлемдер бойынша берешектің жоқ екені туралы салық органының анықтамасы;

      10) соңғы 3 (үш) қаржы жылы бойынша салық декларацияларының көшірмелері (егер кәсіпкердің жұмыс істеу мерзімі 3 (үш) жылдан кем болса, соңғы қаржы жылындағы салық декларациясының көшірмесі);

      11) қаржылық консультанттың эмитенттің қаржылық жай-күйі туралы қорытындысы;

      12) сыртқы бағалау ("жасыл" облигация шығару арқылы қаржыландырылатын жоба бойынша) қорытынды.

      24. Қаржы агенттігі осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларының 23-тармағында көрсетілген құжаттарды алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде:

      1) құжаттар топтамасының толықтығын тексереді (құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған не белгіленген нысандарға сәйкес келмейтін құжаттар ұсынылған жағдайда бес күн мерзімде ұсынылған құжаттар бойынша нақты кемшіліктерді көрсете отырып, пысықтау үшін оларды эмитентке қайтарады);

      2) облигациялар шығару проспектісі жобасының нысаналы мақсатын осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларының шарттарына сәйкестігі тұрғысынан тексереді;

      3) қаржы агенттігінің ішкі құжаттарымен бекітілген нысан бойынша эмитенттің жобасын толық құжаттар топтамасымен қоса қаржы агенттігінің уәкілетті органының қарауына шығарады.

      25. Отырыстар өткізу тәртібі, қаржы агенттігінің уәкілетті органы мүшелерінің саны, сондай-ақ эмитенттердің жобаларын қарауға арналған тиісті нысандар қаржы агенттігінің ішкі құжаттарымен айқындалады.

      26. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы жобаларды тиісті қаржы жылында субсидиялау үшін бюджет қаражаты болған жағдайда қарайды.

      27. Қаржы агенттігі өзінің уәкілетті органы шешім қабылдағаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде хаттаманы ресімдейді, оған қол қояды және хаттамадан үзінді көшірмені ілеспе хатпен эмитентке/қаржы консультантына, қор биржасына/АХҚО қор биржасына жібереді.

      28. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешімінің қолданылу мерзімі шешім қабылданған күннен бастап 6 (алты) айды құрайды.

      29. Қаржы агенттігі уәкілетті органының хаттамасынан үзінді көшірмені алғаннан кейін кәсіпкер эмитенттің және ол шығаратын облигациялардың листингтік талаптарға сәйкестігі туралы алдын ала қорытынды алу үшін құжаттарды қор биржасына/АХҚО қор биржасына жібереді, бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне/АХҚО актілеріне сәйкес мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден, қор биржасында/АХҚО қор биржасында листинг рәсімін өтеді, қор биржасының/АХҚО қор биржасының ішкі қағидаларына және бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне/АХҚО актілеріне сәйкес облигацияларды орналастыруды жүзеге асырады.

      30. Субсидиялау шарты эмитент:

      1) бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу жөніндегі уәкілетті орган/АХҚО қор биржасы тіркеген облигациялар шығарылымының проспектісін;

      2) қор биржасының/АХҚО қор биржасының эмитент облигацияларын қор биржасының/АХҚО қор биржасының ресми тізіміне (листинг) енгізу туралы хабарламасын;

      3) эмитент пен орталық депозитарий немесе АХҚО қор биржасының орталық депозитарий арасында төлем агентінің қызметтерін көрсету шартының жасалғаны туралы хабарламаны;

      4) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен үзінді көшірмені немесе АХҚО қор биржасы орталық депозитарийінің есепке алу жүйесінен үзінді көшірмені немесе облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы есепті ұсынғаннан кейін жасалады.

      31. Эмитент осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларының 30-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынғаннан кейін қаржы агенттігі мен эмитент арасында субсидиялау шарты жасалады.

      Тиісті уәкілетті органнан/өңірлік үйлестірушіден субсидиялау үшін бюджеттен қаражат болмаған жағдайда субсидиялау шартына қол қойылмайды.

      Субсидиялау шарты тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді.

      Эмитент субсидиялау шартын жасасқан күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, орталық депозитарийге/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийіне және қор биржасына/АХҚО қор биржасына сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігінің мөлшері және орналастырылған облигациялар саны туралы мәліметтерді міндетті түрде қамтитын субсидиялау шартының жасалғаны туралы хабарлама жібереді.

4-параграф. Субсидиялау тетігі

      32. Орталық депозитарий/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигацияларды орналастырған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей, орталық депозитарийдің/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигациялардың жалпы саны туралы ақпаратты орналастырады.

      33. Эмитент орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығына/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийінің қағидаларына сәйкес 6 (алты) айда бір рет не 12 (он екі) айда бір рет сыйақыны төлеу тізілімін бекіту күні орталық депозитарийдегі/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийіндегі шотқа сыйақының толық сомасын аударады.

      34. Орталық депозитарий/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі төлем агентінің қызметтерін көрсету шартында белгіленген мерзім ішінде облигация ұстаушылардың банк шоттарына ақша аударуды жүзеге асырады.

      35. Орталық депозитарий/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі эмитент төлеген сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын және субсидияланбайтын бөлігін және негізгі қарызды (графикте болса) облигация ұстаушылардың шоттарына аударғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, облигация ұстаушылардың өкіліне және қаржы агенттігіне (ҚААТЖ жүйесі арқылы):

      1) ISINе облигациялары;

      2) тізілімді тіркеген күнгі жағдай бойынша облигация ұстаушылардың шоттарындағы облигациялардың саны;

      3) орталық депозитарий/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі облигация ұстаушылардың шоттарына аударған сыйақының жалпы сомасы;

      4) орналастырылмаған облигациялардың саны/сомасы;

      5) орталық депозитарий/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі эмитенттен алған сома туралы мәліметтер қамтылған субсидиялау туралы есепті жібереді.

      36. Қаржы агенттігі орталық депозитарийдің/АХҚО қор биржасы орталық депозитарийінің хабарламасы, ақпараты және анықтамасы негізінде 10 (он) жұмыс күні ішінде субсидиялау бойынша бюджет қаражаты болған жағдайда облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін өтеу үшін банктегі эмитенттің есеп айырысу шотына қолма-қол жасалмайтын төлем арқылы субсидиялар сомасын аударуды жүзеге асырады.

5-параграф. Субсидиялау шартын тоқтата тұру/қайта бастау/тоқтату тәртібі

      37. Эмитенттің жобасын субсидиялауды тоқтату және қайта бастау туралы шешімді қаржы агенттігі қабылдайды.

      38. Қаржы агенттігі мынадай:

      1) субсидиялау жүзеге асырылатын облигацияларды орналастырудан түскен қаражатты мақсатқа сай пайдаланбау;

      2) жобаның және (немесе) эмитенттің осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларының шарттарына сәйкес келмеуі;

      3) эмитенттің облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу міндеттемесін орындамауы;

      4) эмитенттің шоттарындағы ақшаға тыйым салу (талап қоюды қамтамасыз ету бойынша шаралар ретінде шоттардағы ақшаға тыйым салуды қоспағанда, шоттағы ақша жеткілікті болған жағдайда, талап қою талаптарын толық көлемде қамтамасыз ететін) және/немесе эмитенттің шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;

      5) қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін эмитенттің салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар жөніндегі деректер негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу немесе төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің 10 %-ға өсуі бойынша міндеттемелерді орындамауы;

      6) эмитент "жасыл" облигациялар бойынша көзделіп отырған "жасыл" облигациялар бойынша мәлімделген "жасыл" таксономияның шекті өлшемшарттары мыналарды:

      1) энергия тұтынуды төмендетудің нақты ең төменгі мәндерін;

      2) парниктік газдар шығарындыларының ең төменгі деңгейлерін;

      3) қалдықтардың үлесін азайтуды/кәдеге жаратуды;

      4) су тұтынуды төмендетуді;

      5) ең озық қолжетімді технологиялар анықтамалықтарының талаптарына сәйкестігін (шекті өлшемшартта көрсетілген бөлігінде) көздеген фактілері белгіленген жағдайларда эмитент ұсынатын сыртқы бағалау провайдері қорытындысының негізінде жобаны субсидиялау басталғаннан бастап 2 (екі) жыл өткеннен кейін осы шекті өлшемшарттарға қол жеткізбесе, эмитенттің жобасын субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылдайды.

      39. Субсидияларды тоқтата тұру кезеңінде купондық сыйақы мөлшерлемесі субсидияланатын облигациялар бойынша сыйақы төлеу жүзеге асырылған жағдайда орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығына/АХҚО қор биржасының орталық депозитарийінің қағидаларына сәйкес облигация ұстаушыларға эмитент есебінен осы сыйақыны төлеу толық жүзеге асырылады.

      40. Қаржы агенттігі осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларының 38-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген фактілерді анықтағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде субсидиялауды тоқтату немесе қайта бастау туралы шешім қабылдайды және тиісті хатпен облигация ұстаушылардың өкілін, орталық депозитарийді, АХҚО қор биржасының орталық депозитарийін және эмитентті хабардар етеді.

      Эмитент облигациялар бойынша купонды төлеу міндеттемелерін орындамаған жағдайда, эмитентке туындаған берешекті жабу үшін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішіндегі мерзім беріледі.

      41. Қаржы агенттігі тоқтата тұру кезеңі үшін төленбеген купонның субсидияланатын бөлігіне төлем жүргізеді.

      Субсидиялауды тоқтата тұру кезеңінде эмитентке төленбеген купонның субсидияланатын бөлігіне төлем қаржы агенттігінің уәкілетті органы субсидиялауды қайта бастау туралы шешім қабылдағаннан кейін эмитент шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

      42. Эмитентті субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылданған кезде қаржы агенттігі тиісті хаттармен субсидиялау шартын бұзу күнін және бұзу себептерін көрсете отырып, эмитентке, облигация ұстаушылардың өкіліне және орталық депозитарийге, АХҚО қор биржасының орталық депозитарийіне субсидиялау шартын біржақты бұзу туралы хабарламаны жібереді.

      Тоқтатылған жобалар қайта бастауға жатпайды.

      43. Субсидиялар төлеу:

      1) эмитент облигацияларды толықтай өтеген жағдайда (егер субсидиялау мерзімі облигацияларды орналастыру мерзіміне тең болса, эмитент облигацияларды толықтай өтеген күн субсидиялауды тоқтату күні болып есептеледі);

      2) облигация шығарылымын мемлекеттік тіркеу сот шешімі бойынша жарамсыз деп танылған;

      3) бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу жөніндегі уәкілетті органның/АХҚО-ның қаржылық көрсетілетін қызметтерді реттеу жөніндегі уәкілетті органының шешімі бойынша облигация шығарылымы жойылған;

      4) субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылданған;

      5) эмитенттің бастамасы бойынша субсидиялау шарты бұзылған;

      6) субсидиялау шартының қолданылу мерзімі аяқталған жағдайларда тоқтатылады, ал субсидиялау шарты бұзылды деп танылады.

      44. Эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеген жағдайда қаржы агенттігін осындай өтеу күнінен кейінгі 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу фактісі туралы хабардар етеді.

      45. Эмитенттің мақсатқа сай пайдаланылмағаны анықталған облигациялары бойынша облигациялар ұстаушылардың өкілі қаржы агенттігіне облигацияларды орналастырудан түскен қаражаттың мақсатқа сай пайдаланылмау фактісін растайтын құжаттарды ұсынады.

      Қаражатты мақсатқа сай пайдаланбау және/немесе жобаның сәйкес келмеу фактілері анықталған жағдайда және қаржы агенттігінің уәкілетті органы субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылдаған кезде эмитент қаржы агенттігі төлеген сыйақы сомасын қайтаруды жүзеге асырады.

3-тарау. Жобалардың іске асырылуын мониторингтеу

      46. Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидалары шеңберінде кәсіпкерлер жобаларының іске асырылуын мониторингтеуді қаржы агенттігі, қор биржасы және/немесе АХҚО қор биржасы және облигация ұстаушылар өкілі жүзеге асырады. Қаржы агенттігі мониторингтеуді кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін ұлттық жоба шеңберінде іске асырылатын жобаларға мониторинг жүргізу қағидалары негізінде жүзеге асырады.

      47. Қаржы агенттігі мониторинг шеңберінде:

      1) эмитент, облигация ұстаушылардың өкілі ұсынған деректер мен құжаттардың негізінде субсидиялау шартын жасасқан эмитенттің облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдалануын мониторингтеуді;

      2) орталық депозитарий немесе АХҚО қор биржасының орталық депозитарийі ұсынатын деректердің негізінде эмитенттің төлем тәртібін мониторингтеуді;

      3) жобаның және/немесе эмитенттің осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларының шарттарына сәйкестігін мониторингтеуді;

      4) қамтамасыз етудің жай-күйін бақылауды жүзеге асырады.

      48. Облигация ұстаушылар өкілі мониторинг шеңберінде:

      1) эмитенттің облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген облигациялар ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындауын бақылауды;

      2) эмитенттің облигацияларды орналастырудан алған ақшаларды мақсатқа сай пайдалануын бақылауды;

      3) эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету болып табылатын мүліктің жай-күйін бақылауды;

      4) эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету болып табылатын мүлікке қатысты эмитентпен кепіл шартын жасасуды;

      5) субсидиялау шартына/субсидиялау шартына қосымша келісімге қол қоюды, субсидиялау үшін құжаттар топтамасын қаржы агенттігіне жіберуді қолдап отыруды;

      6) облигацияларды ұстаушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған, оның ішінде облигациялар шығарылымы проспектісі белгілеген, эмитенттің міндеттемелерді орындамау мәселелері бойынша меншігінде эмитенттің орналастырылған облигацияларының елу және одан көп пайызы бар (сатып алынғандарын есепке алмағанда) облигациялар ұстаушылардың атынан сотқа талап арыз беру арқылы шаралар қабылдауды;

      7) тоқсанына кемінде бір рет облигацияларды ұстаушыларды және бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу жөніндегі уәкілетті органды/АХҚО-ның қаржы нарығын реттеу жөніндегі уәкілетті органын осы тармақтың жоғарыда аталған тармақшаларына сәйкес өзінің әрекеттері және осындай әрекеттердің нәтижелері туралы хабардар етуді жүзеге асырады.

      49. Мониторингті жүзеге асыру үшін қаржы агенттігі эмитенттен және/немесе облигация ұстаушылардың өкілінен мониторингтеу нысанасына қатысты, оның ішінде салықтық құпияны құрайтын қажетті құжаттар мен ақпаратты сұратады, жоба іске асырылып жатқан жерге барып оның іске асырылуын мониторингтеуді жүзеге асырады.

      "Жасыл" облигациялар бойынша қаржылық қолдау қаражатының мақсатты пайдаланылуын мониторингтеу шеңберінде қаржы агенттігі провайдерлердің тәуелсіз бағалауы негізінде, егер шекті өлшемшарттарда мыналар:

      1) энергия тұтынуды төмендетудің нақты ең төменгі мәндері;

      2) парниктік газдар шығарындыларының ең төменгі деңгейлері;

      3) қалдықтардың үлесін азайту/кәдеге жарату;

      4) су тұтынуды төмендету;

      5) ең озық қолжетімді технологиялар анықтамалықтарының талаптарына сәйкестігі (шекті өлшемшартта көрсетілген бөлігінде) көзделген жағдайларда, эмитенттің көзделіп отырған "жасыл" жоба бойынша мәлімделген "жасыл" таксономияның шекті өлшемшарттарына қол жеткізуін тексереді.

      Сыртқы бағалау провайдерінің қорытындысын эмитент ұсынады.

      Жобаны субсидиялау басталғаннан бастап 2 (екі) жыл өткен соң эмитент қаржы агенттігіне ұсынылатын көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізуге тиісті тәуелсіз бағалауды не энергия аудиттерін жүргізеді. Жоба бойынша эмитент мәлімдеген "жасыл" таксономияның шекті өлшемшарттарының кейіннен орындалуына сыртқы тексерулерді жобаның "жасыл" таксономияның шекті өлшемшарттарына сәйкестігі туралы бастапқы қорытындыны берген бағалау провайдерлері жүргізуі мүмкін.

      "Жасыл" таксономияны қолдану Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген "жасыл" облигациялар және "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалардың сыныптамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      50. Мониторингті жүзеге асыру үшін эмитент облигация ұстаушылардың өкіліне жоба іске асырылып жатқан жерге бару құқығымен мониторингтеу нысанасына жататын, оның ішінде салықтық және коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты ұсынады және қажетті құжаттармен қамтамасыз етеді.

      51. Облигация ұстаушылардың өкілі өз әрекеттері туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына және бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу жөніндегі уәкілетті органның/АХҚО-ның қаржылық көрсетілетін қызметтерді реттеу жөніндегі уәкілетті органның актілеріне сәйкес бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу жөніндегі уәкілетті органды АХҚО-ның қолданыстағы құқығына сәйкес хабардар етеді.

      52. Мониторингтеу тәртібі мен мерзімдерін, сондай-ақ есептілік нысандарын қаржы агенттігі мен облигация ұстаушылардың өкілі әрқайсысы өз функциялары бөлігінде дербес белгілейді.

4-тарау. Өтпелі ережелер

      53. 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау үшін көзделген және "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – "БЖК-2025" бағдарламасы) бойынша қаржы агенттігі жергілікті және/немесе республикалық бюджеттердің қаражаты есебінен толық игерілгенге дейін пайдаланады.

      54. Бұрын бекітілген "БЖК-2025" бағдарламасы шеңберінде осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидалары бекітілгенге дейін мақұлданған жобалар кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қаржы агенттігінің уәкілетті органы бұрын мақұлдаған шарттарда әрекет етеді.

      Қаржыландырудың ағымдағы шарттары өзгерген жағдайда жобаның осы Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларының қолданыстағы шарттарына сәйкестігі қамтамасыз етіледі.

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде
кәсіпкерлік субъектілері
шығарған облигациялар
бойынша купондық сыйақы
мөлшерлемесін субсидиялау
қағидаларына
1-қосымша

Экономиканың басым секторларының тізбесі

ЭҚЖЖ коды

Атауы

1

2

Агроөнеркәсіптік кешен

01

01.11 "Дәнді дақылдарды (күріштен басқа), бұршақ және майлы дақылдарды өсіруді" қоспағанда, өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер көрсету

03

Балық аулау және балық өсіру

10

Тамақ өнімдерін өндіру

11.06

Уыт өндіру

11.07

Алкогольсіз сусындарды, минералды суларды және басқа да бөтелкелерге құйылатын сусындарды өндіру

Тау-кен өндіру өнеркәсібі

08.12.1

Қиыршық тасты және құмды карьерлерді қазу

09

Кен өндіру өнеркәсібінде кызметтер көрсету

Жеңіл өнеркәсіп және жиһаз өндірісі

13

Тоқыма бұйымдарын өндіру

14

Киім өндіру

15

Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру

16

Жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіру; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

17

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

18

Полиграфиялық қызмет және жазылған ақпарат жеткізгіштерін жаңғырту

20

Химия өнеркәсібінің өнімдерін өндіру

21

Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен фармацевтикалық препараттар өндіру

22

Резеңке және пластмасса бұйымдар өндіру

31

Жиһаз өндіру

Құрылыс материалдары және өзге де металл емес минералды өнімдер өндірісі

23

Өзге де бейметалл минералдық өнімдер өндіру

Металлургия, металл өңдеу, машина жасау

24

Металлургия өндірісі

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар өндіру

27

Электр жабдықтарын өндіру

28

Басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

29

Автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер өндіру

30

Басқа көлік құралдарын өндіру

33

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

Өнеркәсіптің басқа да секторлары

32

Өзге де дайын бұйымдар өндіру

35.11.4

Жел электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.5

Күн электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.9

Өзге де электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.2

Су электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

38

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; материалдарды кәдеге жарату (қалпына келтіру)

39

Ластануды жою жөніндегі қызмет және қалдықтарды жою саласындағы өзге де көрсетілетін қызметтер

Көлік және қоймалау

45.2

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу

49.3

Құрлықтағы өзге де жолаушылар көлігінің қызметі

49.41

Жүк автомобиль көлігінің қызметі

50

Су көлігінің қызметі

52

Жүктерді қоймалау және қосалқы көлік қызметі

53

Табиғи монополиялар саласына жататын қызметті қоспағанда, пошта және курьерлік қызмет

Туризм

55.10

Қонақ үйлердің және тұруға арналған ұқсас орындардың қызмет көрсетуі

55.20

Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдеріне тұрғын үй беру

55.30

Кемпингтердің, автофургондарға арналған тұрақтардың және тұруға арналған автотіркемелердің қызмет көрсетуі

Ақпарат және байланыс

58

Баспа қызметі

59.14

Кинофильмдерді көрсету жөніндегі қызмет

61

Телекоммуникациялар

62

Компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер

Меншік немесе жалға алынған мүлікті басқару немесе жалға беру

68.20.1

Қойма ғимараттары мен алаңдарын жалдау

68.20.2

Қойма ғимараттары мен алаңдарын жалдау (қосалқы жалдау)

Кәсіптік, ғылыми және техникалық қызмет

69.2

Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша консультация беру

71

Сәулет, инженерлік ізденістер; техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет

72

Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер

74

Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

75

Ветеринариялық қызмет

Жалдау, жалға беру және лизинг

77.11

Жеңіл автомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарын жалдау және лизинг*

Ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру жөніндегі қызмет

81

Ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру жөніндегі қызмет

Білім беру

85

Білім беру

Денсаулық сақтау және әлеуметтік көрсетілетін қызметтер

86

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

87

Тұратын жерді қамтамасыз етіп әлеуметтік қызметтер көрсету

88

Тұратын жерді қамтамасыз етпей әлеуметтік қызметтер көрсету

Өнер, ойын-сауық және демалыс

91

Кітапханалардың, архивтердің, музейлердің қызметі және мәдениет саласындағы өзге де қызметтер

93

Спорт, ойын-сауықты ұйымдастыру (дискотекалар мен караокені қоспағанда) саласындағы қызмет

Өзге де көрсетілетін қызмет түрлерін ұсыну

95

Компьютерлерді, жеке пайдаланатын заттар мен тұрмыстық тауарларды жөндеу

96.01

Тоқыма және тері бұйымдарын жуу және (химиялық) тазалау

      * Осы ЭҚЖЖ отандық өндірушілердің жеңіл автомобильдерін жалдауды және лизингті көздейді

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде
кәсіпкерлік субъектілері
шығарған облигациялар
бойынша купондық сыйақы
мөлшерлемесін субсидиялау
қағидаларына
2-қосымша
  Нысан
Қайда_______________________
  "Даму" кәсіпкерлікті дамыту
қоры" акционерлік қоғамының
өңірлік филиалы (бұдан әрі –
"Даму" қоры)
  Кімнен_____________________
  (бұдан әрі – эмитент (кәсіпкер)

№ __________ өтініш-сауалнама

      2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларына (бұдан әрі – Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидалары) сәйкес Сізден төмендегіге сәйкес "Даму" қорының кредит комитетінің қарауына кредит бойынша/Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік субъектілері шығарған және қор биржасының ресми тізіміне қосылған, сондай-ақ АХҚО актілеріне сәйкес шығарылған және АХҚО қор биржасының тізіміне қосылған "жасыл" облигация бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау туралы мәселені шығаруға бастама жасауды сұраймын:

      1. Қатысушы туралы мәліметтер

Эмитенттің (кәсіпкердің) атауы


Құрылтайшы(лар) туралы деректер


Заңды мекенжайы


Нақты мекенжайы


Пошталық мекенжайы


Мемлекеттік тіркелген/қайта тіркелген күні


Мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәліктің №


Қызмет түрлері


Жетекшілік ететін ведомство, холдинг немесе негізгі компания


Жұмыс тәжірибесі


      2. Басшылық

      Бірінші басшы

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


Лауазымы


Жұмыс/үй телефоны


Туған жылы мен жері


Жеке куәлігінің №, сериясы


Тұрғылықты (нақты) жері


Тіркелген жері


Жұмыс тәжірибесі


      3. Байланыс жасайтын адам

(Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, телефоны)


      4. Меншік иелері

      (құрылтайшы, қатысушылар, акционерлік қоғам үшін – акциялардың 5 және одан көп пайызына иелік ететін акционерлер)

Атауы/тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

%

Деректемелері      5. Ағымдағы қызмет туралы ақпарат

Сала (ЭҚЖЖ-ға сәйкес)


Кіші сала (ЭҚЖЖ-ға сәйкес)


Өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің түрлері


Жылдық айналымы


Соңғы есепті күнге пайда немесе шығын


Жұмыскерлердің нақты саны

__________________________ оның ішінде әйелдер __________________

Жобаның атауы (қысқаша сипаттамасы)


"Жасыл" облигацияға қатысты:
"жасыл" жоба жататын "жасыл" таксономия санаты/санаттары


Жобаның іске асырылатын жері (облыс, қала)


Жұмыс орындарының саны


      6. Кепілдіктер мен келісімдер

      Эмитент (кәсіпкер) "Даму" қорына мынаны мәлімдейді және кепілдік береді:

      1. "Даму" қорына осы өтінішпен бірге не "Даму" қорының сұратуы бойынша берілген (ұсынылған) немесе ұсынылатын барлық деректер, ақпарат пен құжаттама дұрыс болып табылады және төменде көрсетілген күнге шындыққа толық сәйкес келеді, көрсетілген деректер өзгерген жағдайда ________________ дереу хабардар етуге ("Даму" қорының тиісті өңірлік филиалының атауы) міндеттенемін.

      2. "Даму" қорының бірінші талап етуі бойынша осы өтінішті қарау шеңберінде талап етілген банктік және коммерциялық құпияны құрайтын кез келген ақпарат пен құжаттарды ұсынуға және ашуға міндеттенеді.

      3. "Даму" қоры көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің шынайлылығын тексеруге міндетті емес.

      4. Эмитентке (кәсіпкерге) жалған, толық емес және/немесе дұрыс емес мәліметтерді ұсынғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылық туралы ескертілді.

      5. Эмитент (кәсіпкер) эмитенттің (кәсіпкердің) жарғылық құзыреті осы өтінішке қол қоятын адамның осы өтінішті беруіне мүмкіндік беретінін растайды.

      6. Көрсетілген деректер мен ақпараттың дұрыс еместігі анықталған жағдайда, осы өтініш көрсетілген деректердің дұрыс еместігін растайтын мәліметтер анықталған кез келген кезеңде кері қайтарылуы мүмкін екендігімен келіседі, бұл ретте "Даму" қоры кері қайтару себептерін хабарламауы мүмкін.

      Осы арқылы эмитент (кәсіпкер) "Даму" қорына төмендегілерге келісім береді:

      1. "Даму" қоры осы өтініште көрсетілген мәліметтерді, ақпаратты және эмитент (кәсіпкер) ұсынған құжаттарды мүдделі үшінші тұлғаларға (ұлттық жоба шеңберінде ақпарат алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген), сондай-ақ кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға ұсына алады.

      2. Осы өтініште қамтылған барлық мәліметтер, сондай-ақ "Даму" қоры талап еткен барлық құжаттар тек ұлттық жоба шеңберінде субсидиялау үшін ғана ұсынылған.

      3. "Даму" қоры эмитент (кәсіпкер) өзі туралы хабарлайтын кез келген ақпаратты тексеру құқығын өзіне қалдырады, ал эмитент (кәсіпкер) ұсынған құжаттар және өтініштің түпнұсқасы субсидиялау ұсынылмаса да, "Даму" қорында сақталады.

      4. "Даму" қорының осы өтінішті қарауға қабылдауы, сондай-ақ эмитенттің (кәсіпкердің) ықтимал шығыстары (субсидиялауды алуға қажетті құжаттарды ресімдеуге және т.с.) "Даму" қорының субсидиялауды беру немесе эмитент (кәсіпкер) шеккен шығасыларды өтеу міндеттемесі болып табылмайды.

      5. Субсидиялау туралы мәселені қарау тәртібімен танысқанын және келісетінін растайды, кейіннен "Даму" қорына наразылықтары болмайды.

      6. Қосымшалар:

      (________________ бағыты бойынша көзделген құжаттар)

      _______________________________________________________________

      ____________________________________ ______________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы, күні)

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жоба шеңберінде
кәсіпкерлік субъектілері
шығарған облигациялар
бойынша купондық сыйақы
мөлшерлемесін субсидиялау
қағидаларына
3-қосымша

Өтінім туралы ақпарат

Р/с №

Талаптар

Жоба

Ұлттық жоба шарттарына сәйкестік

1

2

3

4

1.

Эмитент атауы2.

Эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН)3.

Эмитенттің тіркелген күні4.

Кәсіпкерлік субъектісі5.

Жоба іске асырылатын жер6.

ЭҚЖЖ саласы (5 мәндік)7.

Жобаның атауы

1-мысал: инвестициялар (такси қызметі үшін саны 10 дана автокөлік алу)
2-мысал: Айналым қаражатын толықтыру (ет өнімдерін өндіру үшін шикізат сатып алу)
3-мысал: Инвестициялар (тігін цехының қызметі үшін тұрғын емес үй-жайды күрделі жөндеу/реконструкциялау) және т.б.
4-мысал аралас жобалар:
жер учаскесі бар өндірістік базаны сатып алу және бетон қоспаларын өндіру қызметі аясында айналым қаражатын толықтыру


8.

Жобаның мақсаты
"Жасыл" облигацияға қатысты: "жасыл" жоба жататын "жасыл" таксономия санаты/санаттары9.

Жобаның құны10.

Эмитенттің облигациялары бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау сомасы11.

Эмитенттің бір облигация шығарылымының жалпы номиналды құны 3 млрд теңгеден аспауға тиіс (асады/аспайды) "Жасыл" облигацияға қатысты: эмитенттің бір облигация шығарылымының жалпы номиналды сомасы 3 млрд теңгеден аспауға тиіс (асады/аспайды)

Мысалы: асады/аспайды


12.

Субсидиялау мерзімі13.

Пайыздық мөлшерлеме14.

Мөлшерлеменің субсидияланатын бөлігі15.

Тау-кен өндіру өнеркәсібінде қызметін жүзеге асырады

Иә/жоқ


16.

Кредиттің нысаналы мақсаты акцизделетін тауарлар/өнім шығаруды көздемеуге тиіс

Иә/жоқ


17.

Жобаны ірі салық төлеушілер тізбесіне енгізілген минералды шикізатты өңдеуді жүзеге асыратын металлургия өнеркәсібінде іске асырады

Иә/жоқ


18.

Құрылтайшылары (оның ішінде қатысушылары, акционерлері) — мемлекеттік кәсіпорындар/мекемелер, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық компаниялар және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 50 және одан көп пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға (ӘКК және МЖӘ қоспағанда) тиесілі ұйымдар болып табылады

Иә/жоқ


19.

Ескертпе:

Мысалы:


      Жобаның ерекше шарттары: жоба бекітілгеннен кейін нақты мерзімге дейін орындалуы тиіс ерекше шарттар. Мысалы:

      Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау жүзеге асырылатын облигация шығару проспектісіне субсидиялаудың бүкіл мерзімі ішінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

      ________________ эмитенттің қолы.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 2 ақпандағы
№ 43 қаулысына
5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1060 қаулысымен
бекітілген

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның шеңберіндегі кредиттер/қаржылық лизинг бойынша кепілдік беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның шеңберіндегі кредиттер/қаржылық лизинг бойынша кепілдік беру қағидалары (бұдан әрі – Кепілдік беру қағидалары) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 94-бабының 2-тармағына (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес әзірленген және кәсіпкерлердің кредиттері/қаржылық лизингісі бойынша міндеттемелерінің орындалуын ішінара қамтамасыз ету ретінде кепілдіктер беру тетігі мен шарттарын айқындайды.

      2. Кепілдік беру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба (бұдан әрі – ұлттық жоба)/"Қолжетімді кредит беру міндеттерін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысымен бекітілген Басым жобаларды кредиттеу мен қаржылық лизинг тетігі (бұдан әрі – тетік) шеңберінде кәсіпкерлердің кредиттері/қаржылық лизингі бойынша жүзеге асырылады.

      3. Осы Кепілдік беру қағидаларында мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) банк – осы Кепілдік беру қағидаларын/тетікті іске асыру шеңберіндегі екінші деңгейдегі банк;

      2) банктік кредит/қаржылық лизинг шарты (бұдан әрі – кредит/қаржылық лизинг шарты/қаржылық лизинг) – банк/лизингтік компания кәсіпкерге кредиттік шарт/қаржылық лизинг шарты негізінде мерзімділік, ақылылық, қайтарымдылық, қамтамасыз етілу және нысаналы пайдаланылу шарттарында беретін ақша сомасы. Кредиттік желі де банктік кредитке жатады.

      Ислам банкі үшін кредит қаржыландыру – қаржыландыру шартына сәйкес ислам банкі кәсіпкерге беретін тауар үшін төлемді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу деп түсініледі;

      3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры – зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлеу бойынша қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға (бұдан әрі – БЖЗҚ);

      4) жергілікті үйлестіруші – облыс (астана, республикалық маңызы бар қалалар) әкімі айқындайтын, құжаттарды дайындау және жинау бойынша кәсіпкерлерді консультациялық сүйемелдеуді жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органның (қаланың/ауданның) құрылымдық бөлімшесі;

      5) жоба – кәсіпкер кіріс алуға бағытталған бастамашылық қызмет ретінде жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, бизнестің түрлі бағыттарындағы іс-қимылдар мен іс-шаралар жиынтығы (бір жоба шеңберінде бірнеше кредиттер/қаржылық лизинг шарттары алынуы мүмкін);

      6) жобаның экономикалық орындылығы мен тиімділігі – қаржы агенттігінің бағалауы бойынша кәсіпкердің жоспарланған кредитті/қаржылық лизингті өтеуіне мүмкіндік беретін табысты және рентабельді жоба;

      7) инвестициялық мақсаттар – негізгі құралдарды сатып алу, кеңейту, жаңғырту, оның ішінде жабдықтарды, негізгі құралдарды, өндірісті сатып алу және/немесе қызметтер көрсету үшін жағдайлар жасау;

      8) кәсіпкер – өз қызметін осы Кепілдік беру қағидалары шеңберінде жүзеге асыратын шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі және өз қызметін тетік шеңберінде жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілері, сондай-ақ "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында тіркелген заңды тұлғалар;

      9) кепілдік – кәсіпкердің кепілдік беру сомасы шегінде кепілдік беру шартынан туындайтын, кредит шарты/қаржылық лизинг шарты бойынша негізгі борыштың бір бөлігін төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындауы үшін қаржы агенттігінің банк/лизингтік компания алдындағы жауап беру міндеттемесі;

      10) кепілдік шарты – қаржы агенттігі, банк пен кәсіпкер арасында жасалған, кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша кепілдік беру туралы үшжақты жазбаша келісім.

      Кепілдік шарты қағаз жеткізгіште/электрондық нысанда жасалады, бұл ретте кепілдік шартының электрондық нысанына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылады;

      11) кепілдік беру – кепілдік шартынан туындайтын, кәсіпкердің кепілдік сомасы шегінде кредит шарты/қаржылық лизинг шарты бойынша негізгі борыштың бір бөлігін төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындау үшін қаржы агенттігінің банк/лизингтік компания алдында жауап беру міндеттемесі;

      12) кредит шарты – шарттары бойынша банк кәсіпкерге кредит беретін, кәсіпкер мен банк арасында жасалатын жазбаша келісім. Қайта қаржыландырылатын қарыз болған жағдайда кредиттік желі ашу туралы келісім/қосымша келісім де кредит шартына жатады.

      Ислам банкі үшін кредит шарты қаржыландыру шарты – шарттары бойынша ислам банкі кәсіпкерге-сатып алушыға немесе тауар сатушыға коммерциялық кредит беретін, ислам банкі мен кәсіпкер арасында жасалған жазбаша келісім деп түсініледі. Шеңберінде ислам банкі мен кәсіпкер коммерциялық кредит беру (қаржыландыру) туралы жеке шарттар жасасатын бас қаржыландыру келісімі де қаржыландыру шартына жатады. Коммерциялық кредит деп тауардың бағасы мен тауардың үстеме бағасынан қалыптасатын тауарды сату бағасы бойынша төлемді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу арқылы кәсіпкерге тауарды сату жолымен сауда делдалы ретінде кәсіпкердің сауда қызметін ислам банктерінің қаржыландыруы түсініледі;

      13) кешендi кәсiпкерлiк лицензия (бұдан әрі – франчайзинг) – айрықша құқықтар кешенiнiң құқық иеленушiсi оны басқа тұлғаға өтеулi негiзде пайдалануға беретiн кәсiпкерлiк қызмет;

      14) қаржы агенттігі – "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы;

      15) қаржылық лизинг шарты – шарттары бойынша лизингтік компания/банк кәсіпкерге қаржылық лизинг беретін, лизингтік компания/банк пен кәсіпкер арасында жасалатын жазбаша келісім;

      16) лизингтік компания – осы Кепілдік беру қағидалары/тетік шеңберінде қызметін жүзеге асыратын лизингтік мәмілеге қатысушы;

      17) лизингтік мәміле (лизинг)/қаржылық лизинг – лизингке қатысушылардың азаматтық құқықтар мен міндеттерді белгілеуге, өзгертуге және тоқтатуға бағытталған, келісілген іс-қимылдарының жиынтығы;

      18) мемлекеттік-жекешелік әріптестік – мемлекеттік әріптес пен жекеменшік әріптес арасындағы "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған белгілерге сәйкес келетін ынтымақтастық нысаны;

      19) мүліктік кешен – мүліктік кешен ретінде кәсіпорынның құрамына ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықтарды, мүкәммалды, шикізатты, өнімді, жер учаскесіне арналған құқықты, талап ету құқығын, қарыздарды, сондай-ақ оның қызметін дараландыратын белгілерге (фирмалық атауы, тауар белгілері) құқықты және басқа да айрықша құқықтарды қоса алғанда, оның қызметіне арналған барлық мүлік түрлері кіреді;

      20) номиналды сыйақы мөлшерлемесі – кредит шартында/қаржылық лизинг шартында көзделген жағдайларда не тараптардың келісімі бойынша банк/лизингтік компания біржақты тәртіппен өзгерте алатын, жасасу сәтінде кредит шартында/қаржылық лизинг шартында белгіленген кредит/қаржылық лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесі.

      Ислам банкі үшін номиналды сыйақы мөлшерлемесі деп тауардың үстеме бағасы – тауар бағасынан түсетін пайыз (пайда) не тіркелген сома түрінде көрсетілуі мүмкін ислам банкінің коммерциялық кредит берумен байланысты кірісі түсініледі;

      21) өңірлік үйлестіруші – облыс (астананың, республикалық маңызы бар қалалардың) әкімі айқындайтын жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі;

      22) портфельдік кепілдік беру – қаржы агенттігі банк үшін белгілеген лимит шеңберінде кәсіпкерлерге кепілдіктер беру нысаны;

      23) тауар – коммерциялық кредит шарттарында одан әрі кәсіпкерге беру мақсатында ислам банкі тауар сатушыдан сатып алу-сату шарты бойынша сатып алатын, оған қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен ислам банктеріне сатып алу-сату мәмілелерін жасауға рұқсат етілген жылжитын немесе жылжымайтын мүлік;

      24) уәкілетті орган – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган;

      25) ісін жаңа бастаған кәсіпкер – жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелу мерзімі банкке/лизингтік компанияға кредит/лизинг шарты үшін жүгінген кезде үш жылдан кем уақытты құрайтын кәсіпкер (ісін жаңа бастаған кәсіпкер жұмыс істеп жатқан үлестес кәсіпкердің ағымдағы қызметінен ерекшеленетін жаңа қызмет түрін құрған жағдайда, оның ісін жаңа бастаған/жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлермен үлестес болуына жол беріледі);

      26) ЭҚЖЖ – экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес экономика секторлары;

      27) электрондық өтінім – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған мемлекеттік қолдау алуға берілетін өтініш;

      28) электрондық құжаттар топтамасы – өтініш берушінің немесе осы құжатты куәландыруға өкілеттіктері бар адамның не мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушының жеке өзі болған кезде берген жазбаша келісімі негізінде кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының уәкілетті жұмыскерінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған, электрондық-цифрлық нысанда түпнұсқа құжаттың түрін және ақпаратын (деректерін) толық көрсететін құжаттар.

      4. Кепілдік беру кәсіпкерлерге қаржылық қолдау көрсету құралы болып табылады және кредит ресурстарын кеңейту мен оларға қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін пайдаланылады.

      5. Кепілдік беру республикалық және/немесе жергілікті бюджеттердің және/немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен қаржыландырылады.

      6. Кепілдік беру үшін көзделген қаражатты кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган қаржы агенттігіне өздерінің арасында жасалатын қаражатты аударуға арналған шарт негізінде қаржы агенттігінің арнайы шотына ұлттық жоба және тетік бойынша республикалық бюджет және/немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен аударады.

      Кепілдік беру үшін көзделген қаражатты өңірлік үйлестіруші қаржы агенттігіне өздерінің арасында жасалатын субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың негізінде ұлттық жоба бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен аударады. Субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың үлгілік нысанын кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітеді.

      Жобаларға кепілдік беру кезінде ұлттық жоба және тетік шеңберінде кепілдіктер сомасының 20 %-ы мөлшерінде қаражат қаржы агенттігі шығарған кепілдіктер үшін төлемақы болып табылады.

      Жобаны одан әрі қарау және қаржыландыру осы Кепілдік беру қағидаларында көзделген тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

      7. Республикалық және/немесе жергілікті бюджеттерден және/немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдік беруге бөлінген және ұлттық жоба және/немесе тетік шеңберінде пайдаланылмаған қаражат тетік және/немесе ұлттық жоба шеңберінде жобаларды субсидиялауға және/немесе кепілдік беруге пайдаланылуы мүмкін.

      8. Қаржылық қолдау шаралары Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кәсіпкерлерінің қатысуымен жаңадан құрылған және Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ ресурстық әлеуеті және Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасы резиденттерінің бірлесіп қатысуымен кәсіпорындар құру қажеттілігі бар Қазақстан Республикасының шекара маңындағы аумақтарында жобаларды іске асыратын кәсіпкерлерге/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне – Қазақстан Республикасының резиденттеріне ұсынылады.

      9. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін кредиттік ресурстардың құнын төмендету және банктердің/лизингтік компаниялардың ұйымдық-техникалық мүмкіндіктерін тарту жолымен олардың қаржыландыруға қолжетімділігін ұлғайту мақсатында қаржы агенттігі арқылы халықаралық қаржы институттарының кредиттік ресурстарын тарту жөніндегі шаралар қабылданатын болады.

      10. Өңірлік үйлестірушілер облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың даму жоспарларын әзірлеу кезінде осы Кепілдік беру қағидаларының ережелерін ескеретін болады.

      11. Кәсіпкерге/индустриялық-инновациялық қызмет субъектісіне осы Кепілдік беру қағидаларының барлық құралдары шеңберінде кешенді қолдау көрсетілуі мүмкін.

2-тарау. Кредиттер/қаржылық лизинг бойынша кепілдіктер беру тәртібі

1-параграф. "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты бойынша кепілдіктер беру шарттары

      12. "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты бойынша осы Кепілдік беру қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес экономиканың басым секторларында меншікті және тиімді жобаларды іске асыратын және/немесе іске асыруды жоспарлайтын ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер/кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері кепілдік беруге қатысушылар бола алады.

      Жаңа тиімді инвестициялық жобалар, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға және кеңейтуге, айналым қаражатын толықтыруға және франчайзингке бағытталған жобалар деп кәсіпкерлердің қаржы агенттігі шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясы деректерінің, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын міндетті түрде 10 %-ға ұлғайтуды көздейтін жобалары түсініледі.

      Кәсіпкер кірістің ұлғаюын (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны, немесе төленетін салықтар көлемінің (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) қаржы агенттігі шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10 %-ға ұлғаюын да растайды.

      100 %-ы айналым қаражатын толықтыруға және/немесе жобалар шеңберінде ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бағытталған кредиттерге тиімділік өлшемшарттарына қол жеткізу туралы талаптар қолданылмайды.

      Бұл ретте, осы Кепілдік беру қағидаларының шарттарына сәйкес келген жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, БЖЗҚ, облыс, астана, республикалық маңызы бар қалалар әкімдігінің және қаржы агенттігінің қаражаты есебінен іске асырылатын бағдарламалар шеңберінде банктер/лизингтік компаниялар арқылы мемлекеттік қаржылай қолдау алатын кәсіпкерлердің кепілдік беруге қатысуына жол жіберіледі.

      13. Мыналар:

      1) ұйымдардың үлестерін, акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде кәсіпорындарды сатып алуға бағытталған;

      2) мемлекеттік даму институттары берген;

      3) сыйақы мөлшерлемесі осы Кепілдік беру қағидалары шеңберінде арзандатылған кредиттерді/қаржылық лизингті қоспағанда, сыйақы мөлшерлемесі бюджет қаражаты есебінен арзандатылған;

      4) овердрафт түріндегі;

      5) сомасы (өзінің қатысуын есепке алғанда) инвестициялық жобаны іске асыруға жеткіліксіз;

      6) кредит/қаржылық лизинг алуға өтініш берген күннің алдындағы соңғы есепті күнге салық төлемдері, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және бюджетке әлеуметтік аударымдар бойынша берешектері бар кәсіпкерлердің;

      7) ломбардтардың, микроқаржылық, факторингтік ұйымдардың және лизингтік компаниялардың қызметіне бағытталған кредиттер/қаржылық лизинг кепілдік беруге жатпайды.

      14. Осы Кепілдік беру қағидаларын іске асыру шеңберінде:

      1) моторлы көлік құралдарын шығаруды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік зат ретінде тіркелген, құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнім (бальзамнан басқа) шығаруды көздейтін жобаларды қоспағанда, акцизделетін тауарлар/өнімдер шығаруды жүзеге асыратын кәсіпкерлер;

      2) қиыршықтас және құм карьерлерін игеруге арналған жобаларды қоспағанда, жобаны тау-кен өндіру өнеркәсібі мен карьерлерді игеруде іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер;

      3) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға (әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияны, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде құрылған кәсіпкерлерді қоспағанда) тиесілі кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері;

      4) меншік нысаны жеке меншік мекеме ретінде ресімделген кәсіпкерлер және коммерциялық емес ұйымдар қатысушылар бола алмайды.

      15. Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, жобаларын моно-, шағын қалаларда және ауылдық елді мекендерде іске асыратын кәсіпкерлер ломбардтардың, микроқаржылық, факторингтік ұйымдардың және лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, "Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты бойынша салалық шектеулерсіз мемлекеттік қолдау ала алады. Жобалар бойынша кредит/лизинг сомасы 360 (үш жүз алпыс) млн теңгеден аспайды. Бұл ретте, республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде сауда қызметі саласындағы айналым қаражатын толықтыруға бір кәсіпкер үшін 100 (бір жүз) млн теңгеден аспайтын сомаға кепілдік беруге жол беріледі.

      16. Банктер/лизингтік компаниялар:

      1) кәсіпкерлер бастама жасаған кредит беру шарттарын өзгертуге байланысты;

      2) кәсіпкердің кредит/қаржылық лизинг бойынша міндеттемелерін бұзу себебі бойынша алынатын;

      3) лизинг нысанасына тәуелсіз бағалау жүргізуге, лизинг нысанасын сақтандыруға, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты алып тастауға байланысты;

      4) есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша төлемдерді қоспағанда, кредитке/қаржылық лизинке байланысты қандай да бір комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер алмайды.

      17. Ішінара кепілдік беру тиімді инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға және кеңейтуге, айналым қаражатын толықтыруға, франчайзингке, оның ішінде осы Кепілдік беру қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша экономиканың басым секторларында іске асырылатын жобалар шеңберінде ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бағытталған жобаларды іске асыруға банктер/лизингтік компаниялар беретін кредиттер/қаржылық лизинг бойынша ұсынылады. Кәсіпкерлер үшін ішінара кепілдік беру өтеусіз негізде ұсынылады. Кепілдіктер мөлшері кәсіпкерлік түріне және жоба шеңберіндегі кредит/қаржылық лизинг сомасына байланысты болады. Кепілдік беру ұсынылатын кәсіпкердің кредиті/лизингтік мәмілесі ұлттық валютада беріледі.

      18. Кепілдік кәсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің Кодекстің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша іске асырылатын жобаларын қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде салалық шектеулерсіз жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер/қаржылық лизинг бойынша да беріледі (осы тармақтың күші 2020 жылғы 20 сәуірден бастап туындаған қатынастарға қолданылады).

      19. Қаржы агенттігінің шешімімен кредит(-тер)/қаржылық лизинг бойынша қамтамасыз ету ретінде берілетін мүлік сақтандыруға жатуы мүмкін.

      20. Қаржы агенттігі кәсіпкерден үлестес және байланысты заңды және жеке тұлғалардың кепілдіктер беруін талап ете алады.

      21. Қаржы агенттігі кепілдіктердің ең жоғары сомасын белгілей отырып, қаржы агенттігі мен банк арасында екі жақты негіздемелік келісім жасай отырып, осы Кепілдік беру қағидаларының талаптарына сәйкес портфельдік кепілдік беру әдісін қолдана алады.

      Банктер жобаны іріктегеннен кейін қол қою үшін қаржы агенттігіне кепілдік шартын ұсынады. Мәлімделген жоба осы Кепілдік беру қағидаларының және жасалған негіздемелік келісімнің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, қаржы агенттігі кепілдік шартына қол қоюдан бас тарта алады.

      22. Кепілдік беру банк/лизингтік компания кәсіпкердің жобасы бойынша шешім қабылдаған күні 5 (бес) пайыздық тармаққа ұлғайтылған, номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын банктің/лизингтік компанияның кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

      23. Ішінара кепілдік беру:

      1) кредит негізгі құралдарды сатып алуға және (немесе) жаңғыртуға және (немесе) айналым қаражатының мөлшері кредит сомасының 30 %-ынан аспайтын өндірісті кеңейтуге бағытталған;

      2) жоба шеңберіндегі кредит 100 % мөлшерде айналым қаражатын толықтыруға бағытталған (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуды жүргізуді және өтініш берушінің негізгі қызметті жүзеге асыруына байланысты емес өзге мақсаттарды қоспағанда);

      3) жоба шеңберіндегі кредит 100 % мөлшерде Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін жеңілдікті кредиттеу бағдарламасы бойынша жылдық 8 %-дан аспайтын мөлшерлеме бойынша айналым қаражатын толықтыруға бағытталған (бұл ретте берілетін кепілдік мерзімі кредит мерзімінен аспайды) жағдайларда айналым қаражатын 500 (бес жүз) млн теңгеден аспайтын кредит сомасына толықтыруға арналған кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

      24. Ісін жаңа бастаған кәсіпкер үшін:

      1) кепілдік беру жүзеге асырылатын жоба шеңберіндегі кредит(-тер) сомасы банктің кредиттері бойынша 360 (үш жүз алпыс) млн теңгеден аспайды.

      Бұл ретте кредит (-тер) сомасы кәсіпкер үшін онымен үлестес тұлғалардың кредиті (-тері) бойынша берешек есепке алынбай есептеледі;

      2) кепілдік мөлшері кредит сомасының 85 %-ынан аспайды, бұл ретте кәсіпкер құны кредит сомасының кемінде 15 %-ы мөлшерінде кредит (кепіл) бойынша қамтамасыз етуді береді (қамтамасыз ету мөлшерінің жеткіліктілігін есептегенде талап ету құқығының кепілі және шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің кепілі ескерілмейді);

      3) берілетін кепілдіктің мерзімі – кредит мерзімінен аспайды;

      4) кредит валютасы – теңге.

      25. Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің 360 (үш жүз алпыс) млн теңгеден астам мөлшердегі кредиттеріне кепілдік беру осы Кепілдік беру қағидаларының 26-тармағында айтылған шарттарда жүзеге асырылады.

      26. Кәсіпкерлер үшін кепілдік беру шарттары:

      1) кепілдік беру жүзеге асырылатын жоба шеңберіндегі кредит (-тер) сомасы 1 (бір) млрд теңгеден аспайды.

      Кепілдік беру жүзеге асырылатын лизинг нысанасының сомасы 1 (бір) қарыз алушыға 500 (бес жүз) млн теңгеден аспайды.

      Бұл ретте кредит(-тер)/қаржылық лизинг сомасы кәсіпкер үшін онымен үлестес тұлғалардың кредиті (-тері)/қаржылық лизинг бойынша берешек есепке алынбай есептеледі.

      2) кепілдік мөлшері кредит сомасының 50 %-ынан аспайды, кәсіпкер бұл ретте кепілдік құны кредит сомасының 50 %-ынан кем болмайтын мөлшерде кредит бойынша қамтамасыз етуді береді (қамтамасыз ету мөлшерінің жеткіліктілігін есептегенде талап ету құқығының кепілі және шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің кепілі ескерілмейді).

      Қаржылық лизинг бойынша кепілдіктің ең жоғары мөлшері лизинг нысанасы құнының 70 %-ынан аспайды. Қосымша қамтамасыз ету ретінде жылжымайтын және/немесе жылжымалы мүлікті, сондай-ақ құрылтайшылардың/қатысушылардың/акционерлердің және/немесе үшінші тұлғалардың кепілдіктерін қабылдауға жол беріледі;

      3) берілетін кепілдіктің мерзімі – кредит/қаржылық лизинг шарты мерзімінен аспайды;

      4) кредит/қаржылық лизинг шартының валютасы – теңге.

      27. Кәсіпкер сомасы қоса алғанда 500 (бес жүз) млн теңгеден асатын кредиттер бойынша жобаны іске асыру үшін жобаны іске асырудың жалпы құнының кемінде 10 %-ы мөлшерінде өз қаражатының (ақшасының, жылжитын/жылжымайтын мүлкінің) қатысуын қамтамасыз етеді.

      28. Кепілдік шарты жасалатын кредит/қаржылық лизинг дербес кредит шарты/қаржылық лизинг шарты түрінде ресімделеді.

      29. Облыс (астананың, республикалық маңызы бар қалалардың) әкімдігі/кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган қаржы агенттігіне төлейтін кепілдіктің құны кепілдік сомасының 20 %-ын құрайды. Кепілдік шартының қолданысы мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде сома кейіннен жобаларға кепілдік беру үшін пайдаланылады.

      Босаған қаражат есебінен кепілдік беру көлемі кепілдік шарттарының қолданысын мерзімінен бұрын тоқтату есебінен қалыптастырылған босаған қаражат көлемінің 5-ке (100 %/20 %) тең мультипликаторға көбейтіндісіне тең.

      Қаржы агенттігі алынған қаражатты өзінің қалауы бойынша әртүрлі қаржы құралдарына орналастыра алады.

      Қаржы агенттігі ұлттық жобаны және/немесе тетікті іске асыру шеңберінде кепілдік шарттарының қолданысын мерзімінен бұрын тоқтату есебінен босаған қаражат болған кезде ұлттық жобаны және/немесе тетікті іске асыру шеңберінде жобаларға кепілдік беруді қайта бастайды.

      30. Қаржы агенттігі төлеген банк/лизингтік компания талаптарының көлемі қаржы агенттігінің кепілдігі бойынша қалыптастырылған кредиттік портфель көлемінің (берешек қалдығының) 10 %-ы шегінен асқан кезде мұндай банктің/лизингтік компанияның кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша одан әрі кепілдік беру тоқтатыла тұрады.

      31. Қаржы агенттігі жарнамалау науқанын өткізеді және өзінің ресми интернет-ресурсында ұлттық жобаны іске асыру туралы ақпаратты орналастырады.

      32. Қаржы агенттігі:

      1) жоба экономикалық тұрғыдан орынсыз және тиімсіз болған;

      2) жоба осы Кепілдік беру қағидаларының шарттарына сәйкес келмеген;

      3) әлеуетті қатысушының және онымен үлестес заңды және жеке тұлғалардың кредиттік тарихы теріс болған жағдайларда, кепілдік беруден бас тартуы мүмкін.

2-параграф. Тетік шеңберінде қаржы агенттігінің кепілдіктер беру шарттары

      33. Кепілдік беру тетікте белгіленген талаптарға сәйкес келетін кәсіпкерлердің жобалары бойынша ұсынылады.

      34. Мыналар:

      осы Кепілдік беру қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес агроөнеркәсіптік кешендегі қайта өңдеу бойынша;

      осы Кепілдік беру қағидаларына 3-қосымшаға сәйкес агроөнеркәсіптік кешендегі өндіру бойынша;

      осы Кепілдік беру қағидаларына 4-қосымшаға сәйкес өңдеу өнеркәсібі мен көрсетілетін қызметтер бойынша жобалар шеңберінде кредиттер/қаржылық лизингтер бойынша кепілдік беруге арналған тауарлар тізбесіне сәйкес банктер/лизингтік компаниялар инвестицияларға және айналым қаражатын толықтыруға (оның ішінде жаңартылатын негізде) беретін кредиттер/қаржылық лизинг кепілдік беруге жатады.

      35. Тетік шеңберінде:

      1) ұйымдардың үлестерін, акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде кәсіпорындарды сатып алуға бағытталған;

      2) мемлекеттік даму институттары берген;

      3) овердрафт түріндегі;

      4) сомасы (өзінің қатысуын есепке алғанда) инвестициялық жобаны іске асыруға жеткіліксіз;

      5) кредит алуға өтініш берген күннің алдындағы соңғы есепті күнге салық төлемдері, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және бюджетке әлеуметтік аударымдар бойынша берешектері бар кәсіпкерлердің кредиттері және қаржылық лизингі кепілдік беруге жатпайды.

      36. Қаржы агенттігі:

      1) жоба экономикалық тұрғыдан орынсыз және тиімсіз болған;

      2) жоба тетік шарттарына сәйкес келмеген;

      3) тетікке әлеуетті қатысушының және онымен үлестес заңды және жеке тұлғалардың кредиттік тарихы теріс болған жағдайларда, кепілдік беруден бас тартуы мүмкін.

      37. Қаржы агенттігі төлеген банктің/лизингтік компанияның талаптары қаржы агенттігінің кепілдігі бойынша қалыптастырылған кредиттік портфель көлемінің (берешек қалдығының) 10 %-ы шегінен асқан кезде мұндай банктің/лизингтік компанияның кредиттері/қаржылық лизингі бойынша одан әрі кепілдік беру тоқтатыла тұрады.

      38. Өңдеу өнеркәсібі шеңберінде айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредитке кепілдік беруге жол беріледі, ол бойынша айналым қаражатының мөлшері жоба сомасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Егер осы кредиттің мөлшері жобаның жалпы кредиттелетін сомасының 50 %-ынан аспаса, 100 %-ы айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредитке кепілдік беруге жол беріледі.

      Банктердің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылатын агроөнеркәсіптік кешендегі өңдеу және өндіру жобаларын қаржыландыру шеңберінде кепілдік беру 100 %-ды қоса алғандағы мөлшердегі айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредит бойынша (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу жөніндегі есеп айырысуларды жүргізуді қоспағанда) жүзеге асырылуы мүмкін.

      Агроөнеркәсіптік кешендегі өңдеу және өндіру жобалары бойынша айналым қаражатын толықтыру мақсатында банктердің өз қаражаты есебінен 100 % қаржыландыру кезінде тетік шеңберінде мынадай іріктеу өлшемшарттары белгіленеді:

      өтінім беру сәтінде мерзімі өткен салық берешегінің болмауы;

      салық және өзге де міндетті төлемдер, кредиттерге, қарыздар мен лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуларды жүргізу мақсатында қаржыландыруға жол берілмейді.

      Қатысу үлестерін сатып алуға бағытталған жобаларға кепілдік беруге жол берілмейді.

      39. Номиналды сыйақы мөлшерлемесі жылдық 15 % аспайтын банктердің/лизингтік компаниялардың кредиттері/қаржылық лизингтері кепілдік беруге жатады. Кепілдік кредит/қаржылық лизинг мерзімінен аспайтын мерзімге беріледі.

      40. Қарыз алушының бір жобасы шеңберіндегі кепілдік мөлшері 1 млрд теңгені қоса алғандағы сомадан аспайтын кредит/қаржылық лизинг сомасының 50 %-ынан аспайды.

      Бұл ретте кредит (кепіл құны) бойынша қамтамасыз етудегі айырманы кәсіпкер жабады. Қамтамасыз ету мөлшерінің жеткіліктілігін есептеу кезінде талап ету құқығының кепілі және шаруашылық серіктестердің жарғылық капиталына қатысу үлесінің кепілі ескерілмейді.

      Қаржылық лизинг бойынша кепілдіктің ең жоғары мөлшері қоса алғанда сомасы 1 (бір) қарыз алушыға 1 млрд теңгеден аспайтын лизинг нысанасы құнының 70 %-ынан аспайды. Қосымша қамтамасыз ету ретінде жылжымайтын және/немесе жылжымалы мүлікті, сондай-ақ құрылтайшылардың/ қатысушылардың/акционерлердің және/немесе үшінші тұлғалардың кепілдіктерін қабылдауға жол беріледі.

      41. Қаржы агенттігі кепілдіктің ең жоғары сомасын белгілей отырып, қаржы агенттігі мен банк арасында екі жақты негіздемелік келісім жасай отырып, тетік шеңберінде портфельдік кепілдік беру әдісін қолданады. Қаржы агенттігі банкті таңдауды өз бетінше жүзеге асырады.

      Портфельдік кепілдік беру шеңберінде қаржы агенттігі банкке кәсіпкерлердің жобаларын осы Кепілдік беру қағидаларының және негіздемелік келісімде көрсетілген шарттарға сәйкес кредиттеу құқығын береді.

      Банктер жобаны іріктегеннен кейін қол қою үшін қаржы агенттігіне кепілдік шартын береді. Жобаның мәлімделген нысаналы мақсаты Бағдарламаның талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, қаржы агенттігі кепілдік шартына қол қоюдан бас тарта алады.

      42. Тетік шеңберінде банктер/лизингтік компаниялар:

      1) кәсіпкер бастама жасаған кредит беру/қаржылық лизинг шарттарының өзгеруіне байланысты;

      2) кәсіпкер кредит/қаржылық лизинг бойынша міндеттемелерді бұзуы себебі бойынша алынатын;

      3) лизинг нысанасына тәуелсіз бағалау жүргізуге, лизинг нысанасын сақтандыруға, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты алып тастауға байланысты;

      4) есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша төлемдерді қоспағанда, кредитпен/қаржылық лизингпен байланысты қандай да бір комиссиялар, алымдар және/немесе өзге төлемдер алмайды.

      43. Қаржы агенттігі іске асырылып жатқан тетікті жарнамалау науқанын өткізе және өзінің ресми интернет-ресурсында тетіктің іске асырылуы туралы ақпаратты орналастыра алады.

3-параграф. Кепілдік беру үшін қатысушылардың өзара іс-қимыл жасасуы

      44. Кәсіпкердің/ісін жаңа бастаған кәсіпкердің кепілдік алу үшін қаржы агенттігіне және кейін кредит/қаржылық лизинг алу үшін банкке/лизингтік компанияға жүгінуі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

      1) кәсіпкер кепілдік алуға өтінішпен қаржы агенттігіне жүгінеді;

      2) қаржы агенттігі кәсіпкерден құжаттарды алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде алынған құжаттарды қарайды және кепілдік беру/бермеу туралы шешім қабылдау үшін жобаны қаржы агенттігінің уәкілетті органының қарауына шығарады;

      3) қаржы агенттігі кепілдік беру туралы шешім қабылдаған жағдайда, кәсіпкер осы Кепілдік беру қағидаларына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілетін кепілдік шарттары, сондай-ақ оларға сәйкес осы Кепілдік беру қағидалары шеңберінде кепілдік берілуі мүмкін банктің/лизингтік компанияның кредит/қаржылық лизинг беруінің шарттары көрсетілген кепілдік беру мүмкіндігі туралы алдын ала кепілдік хат алады;

      4) кәсіпкер кепілдікпен кредит/қаржылық лизинг алу үшін банкке/лизингтік компанияға жүгінеді;

      5) банк/лизингтік компания 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде банктің/лизингтік компанияның ішкі құжаттарында белгіленген рәсімге сәйкес өз бетінше кәсіпкердің өтінішін қарайды және кредит/қаржылық лизинг беру мүмкіндігі туралы шешім қабылдайды;

      6) банк/лизингтік компания кепілдік беру мүмкіндігі туралы қаржы агенттігінің хатында көрсетілген шарттарда кредит/қаржылық лизинг бойынша оң шешім қабылдаған жағдайда, банк/лизингтік компания қол қойылған кредиттік шартты/қаржылық лизинг шартын қоса алғанда, қажетті құжаттардың көшірмелерін қаржы агенттігіне жолдайды.

      Қаржы агенттігі банкке/лизингтік компанияға жіберетін кепілдік шартын ресімдейді және қол қояды. Банк/лизингтік компания кепілдік шартына қол қояды, оған кәсіпкердің қол қоюын қамтамасыз етеді және қол қойылған кепіл шартын қаржы агенттігіне жібереді;

      7) банк/лизингтік компания кепілдік беру мүмкіндігі туралы қаржы агенттігінің хатында көрсетілген кепілдік және кредит/қаржылық лизинг шарттарына сәйкес келмейтін өзге шешім қабылдаған жағдайда кепілдік беруді қарау рәсімі осы Кепілдік беру қағидаларының 46-тармағына сәйкес жүргізіледі.

      45. Банк портфельдік кепілдік беру шеңберінде қаржы агенттігінің кепілдігімен кредит беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда банк қаржы агенттігіне банктік кредит шартының көшірмелерін ұсынады, оның негізінде қаржы агенттігі банкке жіберілетін кепілдік шартын ресімдейді және оған қол қояды. Банк кепілдік шартына қол қояды, оған кәсіпкердің қол қоюын қамтамасыз етеді және қол қойылған кепілдік шартын қаржы агенттігіне жібереді.

      46. Кәсіпкер кредит/қаржылық лизинг алу үшін банкке/лизингтік компанияға өтінішпен жүгінеді.

      Банк/лизингтік компания 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде банктің/лизингтік компанияның ішкі құжаттарында белгіленген рәсімге сәйкес өз бетінше кәсіпкердің өтінішін қарайды, жобаға кешенді сараптама жүргізеді, кәсіпкер ұсынған құжаттарды, кәсіпкердің қаржылық жағдайын талдайды, кәсіпкер ұсынған кепіл мүлкін бағалау туралы қорытындының негізінде кәсіпкердің қамтамасыз етуінің кепілдік құнына бағалау жүргізеді және қамтамасыз ету жеткіліксіз болған жағдайда жобаны қаржы агенттігінің кепілдігімен кредит/қаржылық лизинг беру мүмкіндігі туралы шешім қабылдау үшін банктің/лизингтің компанияның ішкі кредит саясатын іске асыратын уәкілетті органның қарауына шығарады.

      47. Оң шешім қабылданған жағдайда банктің/лизингтік компанияның ішкі кредит саясатын іске асыратын уәкілетті орган шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде банк/лизингтік компания қаржы агенттігіне мыналарды:

      кепілдік сомасын есептеумен кредит/қаржылық лизинг беру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хатты;

      кепілдік беру туралы мәселені қарау үшін осы Кепілдік беру қағидаларына 6-қосымшаға сәйкес кәсіпкердің жобасы бойынша банк/лизингтік компания қаржы агенттігіне беретін құжаттар тізбесін ұсынады.

      Банк/лизингтік компания құжаттарды қаржы агенттігіне берген кезде өтінім берген күнге салық берешегінің жоқтығы туралы анықтаманың болуы талап етіледі.

      48. Қаржы агенттігі банктен/лизингтік компаниядан құжаттарды және кәсіпкерден өтінішті алғаннан кейін 500 (бес жүз) млн теңгеден аспайтын кредиттер/қаржылық лизинг бойынша 5 (бес) жұмыс күні ішінде және 500 (бес жүз) млн теңгеден асатын кредиттер/қаржылық лизинг бойынша 10 (он) жұмыс күні ішінде алынған құжаттарды қарайды және жобаны кепілдік беру/бермеу туралы шешім қабылдау үшін қаржы агентінің уәкілетті органының қарауына шығарады. Кәсіпкердің және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың қаржы агенттігінің кепілдігі бойынша алынған кредиттер бойынша жиынтық берешегі, портфельдік кепілдік беру шеңберінде берілген кепілдіктерді қоспағанда, 500 (бес жүз) млн теңгеден асатын жағдайда, кейінгі жобаларды қарау 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      49. Ұсынылған құжаттарға ескертулер болған жағдайда, қаржы агенттігі 3 (үш) жұмыс күні ішінде оларды жою және (немесе) ақпарат ұсыну үшін банкке/лизингтік компанияға анықталған ескертулер немесе қосымша құжаттар ұсыну туралы ақпарат жібереді. Бұл ретте қаржы агенттігі үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды қарау мерзімі қайта басталады.

      50. Қаржы агенттігі кепілдік беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда қаржы агенттігі 2 (екі) жұмыс күні ішінде банкке/лизингтік компанияға қаржы агенттігінің кепілдік беру мүмкіндігі туралы шешімі көрсетілген осы Кепілдік беру қағидаларына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша алдын ала кепілдік хат жібереді.

      51. Қаржы агенттігі кәсіпкердің жобасы бойынша теріс шешім қабылдаған жағдайда мұндай шешім туралы хатта теріс шешімнің себебі көрсетіледі.

      52. Қаржы агенттігінің кепілдік беру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хатын алғаннан кейін:

      1) банк/лизингтік компания мен кәсіпкер кредит шарты/қаржылық лизинг шарты, кепіл(-дер) шартын (шарттарын) жасасады. Кредит шартының/қаржылық лизинг шартының көшірмесі қаржы агенттігіне жіберіледі.

      Кепілдік беру мүмкіндігі туралы қаржы агенттігінің оң шешімі бар хатта қаржы агенттігі шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректер негізінде 10 %-ға жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне қол жеткізу немесе еңбекақы төлеу қорының көлемін ұлғайту немесе бюджетке төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемін 10 %-ға ұлғайту мәндері көрсетіледі.

      Банктің/лизингтік компанияның қаржы агенттігінің оң шешімі бар хатын алғаннан кейін банктің/лизингтік компанияның қалауы бойынша кредит сомасының 50 %-ына дейінгі мөлшерде ішінара кредит беруіне жол беріледі;

      2) қаржы агенттігі банктен/лизингтік компаниядан кредит шартының/қаржылық лизинг шартының көшірмесін алғаннан кейін кепілдік шартын ресімдейді және оған қол қойып, банкке/лизингтік компанияға жібереді;

      3) банк/лизингтік компания кепілдік шартына қол қояды, оған кәсіпкердің қол қоюын қамтамасыз етеді және қол қойылған кепілдік шартын қаржы агенттігіне жібереді;

      4) банк/лизингтік компания қаржы агенттігінен қол қойылған кепілдік шартын алғаннан кейін кәсіпкерге кредит/қаржылық лизинг беруді жүзеге асырады;

      5) кепілдік сомасы 500 (бес жүз) млн теңгеден асатын кепілдік беру жобалары бойынша банк/лизингтік компания тоқсан сайынғы негізде қаржы агенттігінің сұрау салуына сәйкес жобаның қаржы мониторингін жүргізу үшін қажетті құжаттар топтамасын тоқсанына бір реттен асырмай ұсынады.

      Портфельдік кепілдік беру кезінде осы Кепілдік беру қағидаларының талаптарына сәйкес келген жағдайда, банк кредит берілгеннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде кепілдік шартына қол қоя алады.

      53. Өңірлік үйлестіруші/кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган шығарылған кепілдіктерге ақы төлеу мақсатында кезекті жылдың басында кредиттерге/қаржылық лизингке кепілдік беруге бөлінген нысаналы трансферттер сомасының 50 %-ын қаржы агенттігіне аударады.

      54. Нысаналы трансферттердің қалған бөлігі жылдың басында қаржы агенттігіне аударылған қаражаттың бірінші жартысы толық игерілгеннен кейін кепілдік шарттарының жасалуына қарай қаржы агенттігіне былайша аударылады:

      1) кепілдік шарты жасалғаннан кейін қаржы агенттігі өңірлік үйлестірушіге/кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға тиісті хабарлама жібереді;

      2) өңірлік үйлестіруші/кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган қаржы агенттігінен кепілдік беру шартын жасасу туралы хат алғаннан кейін қаржы агенттігінің ағымдағы шотына кепілдік сомасының 20 %-ы мөлшерінде қаражат аударуды жүзеге асырады.

      55. Жобаларға кепілдік беру үшін бюджет қаражатының жеткіліксіздігі қалыптасқан жағдайда облыс (астана, республикалық маңызы бар қалалар) әкімдігі/кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган қосымша қаражат алғанға дейін жобаларға кепілдік беруді тоқтата тұру үшін бұл туралы қаржы агенттігін хабардар етеді. Қаржы агенттігі ұлттық жоба және/немесе тетік шеңберінде кепілдік шарттарының қолданысын мерзімінен бұрын тоқтату есебінен босаған қаражат болған кезде ұлттық жобаны және/немесе тетікті іске асыру шеңберінде жобаларға кепілдік беруді қайта бастайды.

      56. Қаржы агенттігі кейіннен кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган/облыс (астана, республикалық маңызы бар қалалар) әкімдігі республикалық және/немесе жергілікті бюджеттердің және/немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын бекітілген (нақтыланған) бюджет бойынша ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарлама шығыстары көлемінің 10 %-ынан аспайтын көлемде өтеген кезде республикалық және/немесе жергілікті бюджеттер және/немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры нақтыланғанға дейін ағымдағы қаржы жылына арналған кепілдік шарттарын жасасады.

      Бюджетті кезекті нақтылау кезінде кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның/облыс (астана, республикалық маңызы бар қалалар) әкімдігінің қаражатты кейіннен өтеуі үшін қаржы агенттігі ай сайын, 10-шы күнге дейінгі мерзімде өтелетін соманы көрсете отырып, кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органды/облыстың (астананың, республикалық маңызы бар қалалардың) әкімдігін жасалған кепілдік шарттары туралы хабардар етеді.

      Ағымдағы қаржы жылында республикалық және/немесе жергілікті бюджеттерден және/немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан қаражат бөлінген кезде бірінші кезекте бұрын жасалған кепілдік шарттары бойынша өтеу жүзеге асырылады, ал қалған сома жаңа жобаларға бөлінеді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес бұрын жасалған кепілдік шарттарын өтеуге бөлінген қаражат жеткіліксіз болған жағдайда, қаржы агенттігі республикалық және/немесе жергілікті бюджеттерін және/немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілген қаражат толық өтелгенге дейін жобаларға кепілдік беруді тоқтата тұрады.

      57. Кредиттің/қаржылық лизингтің мақсатқа нысаналы пайдаланылмауы анықталған жағдайда қаржы агенттігі кепілдік сомасын нысаналы пайдаланылмаған кредит/қаржылық лизинг сомасына барабар азайту туралы шешім қабылдайды.

      Кәсіпкер:

      қаржы агенттігінің уәкілетті органының шешімі қабылданған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректер негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайтуға немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) өсуіне немесе еңбекақы төлеу қоры көлемінің ұлғаюына немесе бюджетке төленетін салықтар (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемінің 10 %-ға ұлғаюына қол жеткізбеген жағдайда;

      тетік шеңберінде мынадай:

      жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % инвестициялық мақсаттарға берілетін кредиттік қаражат бойынша кепілдік беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу;

      жұмыс органы/қаржы агенттігі қарыз алушының бір жобасы шеңберінде 50 %-дан аспайтын мөлшерде инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын толықтыруға берілетін кредиттік қаражат бойынша кепілдік беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын немесе салық төлемдерін немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу (тетіктің талаптарына сәйкес салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салықтық төлемдердің ұлғаюын қамтамасыз етеді);

      жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % айналым қаражатын толықтыру мақсатында берілетін кредит қаражаты бойынша кепілдік беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жылдың қорытындысы бойынша салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын немесе салық төлемдерін немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу жөніндегі шарттарға қол жеткізбеген жағдайда кепілдік шартының күші жойылмайды (тетіктің талаптарына сәйкес салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салықтық төлемдердің ұлғаюын қамтамасыз етеді). Өлшемшарттарға қол жеткізілмеген жағдайда, кепілдік жойылмайды.

      58. Қаржы агенттігі кредит/қаржылық лизинг толық нысаналы пайдаланылмаған жағдайда, кепілдіктің күшін жояды.

      59. Банктің/лизингтік компанияның қызметін жүзеге асыруға басталған шектеулер немесе тыйым салулар, сондай-ақ банк/лизингтік компания акцияларының 10 %-ынан астамына қатысты меншік құқығының біржолғы сатылғаны немесе өзгеше біржолғы ауысқаны және/немесе иелік ету және пайдалану құқығының ауысқаны туралы банк/лизингтік компания 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша түрде хабарлайды.

4-параграф. Тетік шеңберінде қаржы агенттігінің кепілдіктер беруі

      60. Кәсіпкер тетік шеңберінде кредит немесе қаржылық лизинг алу үшін банкке/лизингтік компанияға өтінішпен жүгінеді.

      Банк/лизингтік компания 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде банктің/лизингтік компанияның ішкі құжаттарында белгіленген рәсімге сәйкес өз бетінше кәсіпкердің өтінішін қарайды және қамтамасыз ету жеткіліксіз болған жағдайда жобаны қаржы агенттігінің ішінара кепілдігімен кредит/қаржылық лизинг беру мүмкіндігі туралы шешім қабылдау үшін банктің/лизингтік компанияның уәкілетті органының қарауына шығарады.

      Банк/лизингтік компания банктің/лизингтік компанияның уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде кепілдік беру туралы мәселені қарау үшін осы Кепілдік беру қағидаларына 6-қосымшаға сәйкес қаржы агенттігіне құжаттарды ұсынады.

      Кәсіпкер банкке/лизингтік компанияға өтінім берген, сондай-ақ банк/лизингтік компания құжаттарды қаржы агенттігіне ұсынған кезде өтінім берген күні салық берешегінің жоқтығы туралы анықтаманың болуы талап етіледі.

      61. Қаржы агенттігі банктен/лизингтік компаниядан келіп түскен құжаттарды және кәсіпкерден келіп түскен өтінішті тетік шарттарына сәйкестігі тұрғысынан 10 (он) жұмыс күні ішінде қарайды.

      62. Қаржы агенттігі құжаттарды қарағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде кепілдік беру туралы шешім қабылдайды.

      Ұсынылған құжаттарға ескертулер болған және/немесе қосымша құжаттарды ұсыну қажет болған жағдайда қаржы агенттігі 3 (үш) жұмыс күні ішінде банкке/лизингтік компанияға анықталған ескертулерді/қосымша құжаттарға сұрау салуды жою және (немесе) ақпарат ұсыну үшін жібереді. Бұл ретте қаржы агенттігі үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды қарау мерзімі жаңартылады.

      63. Банк портфельдік кепілдік беру шеңберінде қаржы агенттігінің кепілдігімен кредит беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда:

      банк қаржы агенттігіне кредит шартының көшірмелерін ұсынады;

      қаржы агенттігі кепілдік шартын ресімдеп, оған қол қояды және оны банкке жібереді;

      банк кепілдік шартына қол қояды, оған кәсіпкердің қол қоюын қамтамасыз етеді және қол қойылған кепілдік шартын қаржы агенттігіне жібереді.

      Портфельдік кепілдік беру кезінде тетіктің шарттарына сәйкес келген жағдайда, банк кредит берілгеннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде кепілдік шартына қол қоя алады.

      64. Қаржы агенттігі кепілдік беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда қаржы агенттігі 2 (екі) жұмыс күні ішінде банкке/лизингтік компанияға осы Кепілдік беру қағидаларына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаржы агенттігінің кепілдік беру мүмкіндігі туралы шешімі бар алдын ала кепілдік хат жібереді, онда мынадай шарттар көрсетіледі:

      жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % инвестициялық мақсаттарға берілетін кредит қаражаты бойынша кепілдік беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу;

      жұмыс органы/қаржы агенттігі қарыз алушының бір жобасы шеңберінде 50 %-дан аспайтын мөлшерде инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын толықтыруға берілетін кредит қаражаты бойынша кепілдік беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын немесе салық төлемдерін немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу (тетіктің талаптарына сәйкес салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салықтық төлемдердің ұлғаюын қамтамасыз етеді);

      жұмыс органы/қаржы агенттігі 100 % айналым қаражатын толтыру мақсатында берілетін кредит қаражаты бойынша кепілдік беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жылдың қорытындысы бойынша салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректердің негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын немесе салық төлемдерін немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) сақтау/ұлғайту немесе кірістің (өткізуден түскен кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін кызметтердің құны) 10 %-ға өсуіне қол жеткізу (тетіктің талаптарына сәйкес салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салықтық төлемдердің ұлғаюын қамтамасыз етеді).

      65. Қаржы агенттігінің кепілдік беру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хатын алғаннан кейін:

      1) банк/лизингтік компания мен кәсіпкер банктік қарыз шартын/қаржылық лизинг шартын, кепіл(-дер) шартын (шарттарын) жасасады. Банктік қарыз шартының/қаржылық лизинг шартының көшірмесі қаржы агенттігіне жіберіледі.

      Қаржы агенттігінің оң шешімі бар хаты келіп түскеннен кейін банктің/лизингтік компанияның қалауы бойынша кредит сомасының 50 %-ына дейінгі мөлшерде ішінара кредит беруге жол беріледі;

      2) қаржы агенттігі банктен/лизингтік компаниядан кредиттік шарттың/қаржылық лизинг шартының көшірмесін алғаннан кейін кепілдік шартын ресімдейді және оған қол қойып, банкке/лизингтік компанияға жібереді;

      3) банк/лизингтік компания кепілдік шартына қол қояды, оған кәсіпкердің қол қоюын қамтамасыз етеді және қол қойылған кепілдік шартын қаржы агенттігіне жібереді;

      4) банк/лизингтік компания қаржы агенттігінен қол қойылған кепілдік шартын алғаннан кейін кәсіпкерге кредит/қаржылық лизинг беруді жүзеге асырады;

      5) кепілдік сомасы 500 (бес жүз) млн теңгеден асатын кепілдік беру жобалары бойынша банк/лизингтік компания тоқсан сайынғы негізде қаржы агенттігінің тоқсанына бір реттен аспайтын сұрау салуына сәйкес жобаның қаржы мониторингін жүргізу үшін қажетті құжаттар топтамасын ұсынады.

      66. Қаржы агенттігі кәсіпкердің жобасы бойынша теріс шешім қабылдаған жағдайда, мұндай шешім туралы хатта теріс шешімнің себебі көрсетіледі.

5-параграф. Кәсіпкердің "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы электрондық өтінімді беруі

      67. Кәсіпкер осы Кепілдік беру қағидалары шеңберінде "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы жүгінген кезде қаржы агенттігіне электрондық нысанда мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) кәсіпкердің ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық сұрау салу нысанындағы өтініш;

      2) кредиттік бюроға ақпарат беруге және кредиттік есеп алуға келісімі;

      3) оның дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісімі;

      4) кепілдік сомасының есебімен кредит/қаржылық лизингін беру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар банк/лизингтік компания хатының электрондық көшірмесі (сканерленген көшірмесі).

      Кәсіпкер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылған жағдайда, кепілдік тарту туралы шешім қабылдаған кәсіпкердің уәкілетті органының шешімі қатысушыға немесе басшыға берілген заңды тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен келісу нысанында расталады.

      Қаржы агенттігі "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден кәсіпкер жөніндегі, оның ішінде заңды тұлғаны/жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, қызмет түрлеріне арналған лицензия (егер қызмет түрі лицензияланатын болса) жөніндегі мәліметтерді және бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешектің бар/жоқ екендігі туралы мәліметтерді алады.

      "Электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден деректер алу техникалық тұрғыдан мүмкін болмаған немесе деректер дұрыс болмаған жағдайда, қаржы агенттігі құжаттарды кәсіпкерден сұратады.

      68. Банк/лизингтік компания "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы кәсіпкерден электрондық өтінімді алған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Кепілдік беру қағидаларының 47-тармағында көрсетілген құжаттар топтамасын қаржы агенттігіне ұсынбаған жағдайда қаржы агенттігі кәсіпкерге кепілдік беру туралы мәселені қараудан бас тартады.

      69. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі кәсіпкердің "жеке кабинетіне" электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      70. Кепілдік беру үшін қатысушылардың өзара іс-қимылы осы Кепілдік беру қағидаларының 2 – 5-параграфтарында айқындалған тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

3-тарау. Жобалардың іске асырылуын мониторингтеу

      71. Кепілдік беру қағидалары және тетік шеңберінде кәсіпкерлер жобаларының іске асырылуын мониторингтеуді кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде Жобаларға мониторинг жүргізу қағидалары негізінде қаржы агенттігі жүзеге асырады.

4-тарау. Өтпелі ережелер

      72. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 968 қаулысымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – "БЖК-2025" бағдарламасы) және тетік бойынша аударылған, кепілдік беру үшін көзделген қаражатты жергілікті және/немесе республикалық бюджеттердің және/немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен қаржы агенттігі толық игерілгенге дейін пайдаланады.

      73. Кепілдік беру жүзеге асырылатын, кредит сомасы 1 (бір) млрд теңгеден асатын тетік шеңберіндегі жобалар кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қаржы агенттігінің уәкілетті органы бұрын мақұлдаған шарттарда қолданылады.

      Бұл норма қаржы агенттігі тарапынан 1 (бір) млрд теңгеге дейінгі сомадағы кредиттерге кепілдік беруді көздейтін шарттар күшіне енгенге дейін шешім қабылданған жобалар бойынша қолданылады.

      74. Бұрын бекітілген "БЖК-2025" бағдарламасы шеңберінде 2021 жылғы 1 шілдеге дейін мақұлданған жобалар кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қаржы агенттігінің уәкілетті органы бұрын мақұлдаған шарттарда қолданылады.

      75. Бұрын бекітілген "БЖК-2025" бағдарламасы шеңберінде осы Кепілдік беру қағидалары ресми жарияланған күнге дейін мақұлданған жобалар кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қаржы агенттігінің уәкілетті органы бұрын мақұлдаған шарттарда қолданылады.

      Кредит/лизинг/кепілдік сомасы/мерзімі ұлғайған, кредит/лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесі ұлғайған, ЭҚЖЖ өзгерген жағдайда, жобаның ұлттық жобаның қолданыстағы шарттарына сәйкестігі қамтамасыз етіледі.

      76. Бұрын бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 25 тамыздағы № 522 қаулысымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының (бұдан әрі – "БЖК-2020" бағдарламасы) және "БЖК-2025" бағдарламасының шеңберінде қаржы агенттігінің уәкілетті органы 2020 жылғы 26 тамызға дейін мақұлдаған жобалар кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін бұрын мақұлданған шарттарда қолданылады.

      77. Бұрын бекітілген "БЖК-2020" бағдарламасы шеңберінде 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060 "БЖК-2025" бағдарламасы бойынша Кредиттер бойынша кепілдік беру қағидалары бекітілгенге дейін мақұлданған жобалар, сондай-ақ 2020 жылғы 1 қаңтардан кейін жасалған кепілдік беру шарттары кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін бұрын мақұлданған шарттарда қолданылады.

      Кредит/лизинг/кепілдік сомасы/мерзімі ұлғайған, кредит/лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесі ұлғайған, ЭҚЖЖ өзгерген жағдайда, жобаның Кепілдік беру қағидаларының қолданыстағы шарттарына сәйкестігі қамтамасыз етіледі.

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жобаның шеңберінде
кредиттер/қаржылық лизинг
бойынша кепілдіктер беру
қағидаларына
1-қосымша

Экономиканың басым секторларының тізбесі

ЭҚЖЖ коды

Атауы

1

2

Агроөнеркәсіптік кешен

01

01.11 "Дәнді дақылдарды (күріштен басқа), бұршақ және майлы дақылдарды өсіруді" қоспағанда, өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер көрсету

03

Балық аулау және балық өсіру

10

Тамақ өнімдерін өндіру

11.06

Уыт өндіру

11.07

Алкогольсіз сусындарды, минералды суларды және басқа да бөтелкелерге құйылатын сусындарды өндіру

Тау-кен өндіру өнеркәсібі

08.12.1

Қиыршық тасты және құмды карьерлерді қазу

09

Кен өндіру өнеркәсібінде кызметтер көрсету

Жеңіл өнеркәсіп және жиһаз өндірісі

13

Тоқыма бұйымдарын өндіру

14

Киім өндіру

15

Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру

16

Жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіру; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

17

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

18

Полиграфиялық қызмет және жазылған ақпарат жеткізгіштерін жаңғырту

20

Химия өнеркәсібінің өнімдерін өндіру

21

Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен фармацевтикалық препараттар өндіру

22

Резеңке және пластмасса бұйымдар өндіру

31

Жиһаз өндіру

Құрылыс материалдары және өзге де металл емес минералды өнімдер өндірісі

23

Өзге де бейметалл минералдық өнімдер өндіру

Металлургия, металл өңдеу, машина жасау

24

Металлургия өндірісі

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар өндіру

27

Электр жабдықтарын өндіру

28

Басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

29

Автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер өндіру

30

Басқа көлік құралдарын өндіру

33

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

Өнеркәсіптің басқа да секторлары

32

Өзге де дайын бұйымдар өндіру

35.11.4

Жел электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.5

Күн электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.9

Өзге де электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.2

Су электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

38

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; материалдарды кәдеге жарату (қалпына келтіру)

39

Ластануды жою жөніндегі қызмет және қалдықтарды жою саласындағы өзге де көрсетілетін қызметтер

Көлік және қоймалау

45.2

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу

49.3

Құрлықтағы өзге де жолаушылар көлігінің қызметі

49.41

Жүк автомобиль көлігінің қызметі

50

Су көлігінің қызметі

52

Жүктерді қоймалау және қосалқы көлік қызметі

53

Табиғи монополиялар саласына жататын қызметті қоспағанда, пошта және курьерлік қызмет

Туризм

55.10

Қонақ үйлердің және тұруға арналған ұқсас орындардың қызмет көрсетуі

55.20

Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдеріне тұрғын үй беру

55.30

Кемпингтердің, автофургондарға арналған тұрақтардың және тұруға арналған автотіркемелердің қызмет көрсетуі

Ақпарат және байланыс

58

Баспа қызметі

59.14

Кинофильмдерді көрсету жөніндегі қызмет

61

Телекоммуникациялар

62

Компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер

Меншік немесе жалға алынған мүлікті басқару немесе жалға беру

68.20.1

Қойма ғимараттары мен алаңдарын жалдау

68.20.2

Қойма ғимараттары мен алаңдарын жалдау (қосалқы жалдау)

Кәсіптік, ғылыми және техникалық қызмет

69.2

Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша консультация беру

71

Сәулет, инженерлік ізденістер; техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет

72

Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер

74

Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

75

Ветеринариялық қызмет

Жалдау, жалға беру және лизинг

77.11

Жеңіл автомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарын жалдау және лизинг*

Ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру жөніндегі қызмет

81

Ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру жөніндегі қызмет

Білім беру

85

Білім беру

Денсаулық сақтау және әлеуметтік көрсетілетін қызметтер

86

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

87

Тұратын жерді қамтамасыз етіп әлеуметтік қызметтер көрсету

88

Тұратын жерді қамтамасыз етпей әлеуметтік қызметтер көрсету

Өнер, ойын-сауық және демалыс

91

Кітапханалардың, архивтердің, музейлердің қызметі және мәдениет саласындағы өзге де қызметтер

93

Спорт, ойын-сауықты ұйымдастыру (дискотекалар мен караокені қоспағанда) саласындағы қызмет

Өзге де көрсетілетін қызмет түрлерін ұсыну

95

Компьютерлерді, жеке пайдаланатын заттар мен тұрмыстық тауарларды жөндеу

96.01

Тоқыма және тері бұйымдарын жуу және (химиялық) тазалау

      *Осы ЭҚЖЖ отандық өндірушілердің жеңіл автомобильдерін жалға алуды және лизингті көздейді

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жобаның шеңберінде
кредиттер/қаржылық лизинг
бойынша кепілдіктер беру
қағидаларына
2-қосымша

Агроөнеркәсіптік кешендегі өңдеу жобалары шеңберіндегі кредиттер бойынша кепілдік беруге арналған тауарлар тізбесі

Р/с №

Тауарлар тобының атауы

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің атауы

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші

Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1

2

3

4

5

I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ

1

Еттен және құс етінен жасалған өнімдер

Етті өңдеу және консервілеу

1011

Ұша/шағын ұша түрінде немесе мүшеленген жас немесе тоңазытылған ет өндірісі.
Тағамдық субөнімдер

Үй құсының етін өңдеу және консервілеу

1012

Қасапханада үй құстарын сою, етті өңдеу немесе өлшеп орау, мүшеленген жас немесе мұздатылған ет өндірісі

Еттен және үй құсының етінен жасалған өнімдер өндірісі

1013

Кептірілген, тұздалған немесе ысталған ет өндірісі, дайын орамалар.
Ет өнімдерін: шұжық, салями, қызыл шұжық, сүрленген құрғақ шұжық, сервелат, ысталған болон шұжығы, бас, орамалар, пісірілген ветчина жасау

2

Сүт және ірімшік өнімдері

Сүт өңдеу және ірімшік жасау

1051

Жаңа сауылған, пастерленген, зарарсыздандырылған, гомогенделген және/немесе ультра тазартылған табиғи сүт өндірісі.
Сүт негізіндегі сусындар өндірісі.
Жаңа сауылған қаймағы алынбаған, пастерленген, зарарсыздандырылған және гомогенделген сүттен қаймақ жасау.
Құрғақ сүт немесе қоюлатылған сүт, қатты түрдегі сүт немесе кілегей өндірісі.
Сары май, йогурт, ірімшік және сүзбе, айран, кілегей, сары су, казеин немесе лактоза өндірісі

Балмұздақ өндірісі

1052

Балмұздақ өндірісі

3

Жемістер мен көкөністерді өңдеу және консервілеу

Картопты өңдеу және консервілеу

1031

Өңделген мұздатылған картоп, құрғақ картоп езбесінің, картоптан жасалған басытқы, картоп қытырлақтары, картоп ұны мен түйіршіктерінің өндірісі

Жеміс және көкөніс шырындарының өндірісі

1032

Жемістерден және (немесе) көкөністерден жасалған шырындар өндірісі.
Жас жемістерден және көкөністерден жасалған концентраттар өндірісі

Жемістер мен көкөністерді қайта өңдеудің және консервілеудің өзге де түрлері

1039

Мұздатылған немесе консервіленген түрдегі дайын тағамдарды қоспағанда, негізінен жемістерден немесе көкөністерден тұратын тамақ өнімдерінің өндірісі.
Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді сақтау: мұздату, кептіру, май немесе сірке суын сіңіру, консервілеу және т.б.
Жемістерден немесе көкөністерден тамақ өнімдерінің өндірісі.
Джемдер, мармеладтар және асханалық желе өндірісі.
Жаңғақ қуыру.
Жаңғақтардан жасалатын паста және өзге де азық-түлік өнімдерінің өндірісі.
Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді консервілеу: тоңазыту, кептіру, май ішінде немесе сірке суында сіңіру, герметикалық ыдыста консервілеу және т.б.

4

Балықтан, шаян тәрізділер мен моллюскілерден жасалған өнім

Балықты, шаян тәрізділер мен моллюскілерді өңдеу және консервілеу

1020

Балық, шаян тәрізділер мен моллюскілерді дайындау және сақтау: мұздату, терең мұздату, кептіру, өңдеу, сақтау, тұздау, консервілеу және т.б. Балық, шаян тәрізділер мен моллюскілер өндірісі: балық сүбесі, уылдырық, жасанды уылдырық және т.б.
Адамдардың тамаққа пайдалануы үшін немесе жануарларды азықтандыру үшін балық өнімдерінің өндірісі, адамдардың тамаққа пайдалануына жарамсыз балықтан және өзге де су жануарларының түрлерінен ұн және еритін заттар өндірісі, кемелердің балықты қайта өңдеуге және сақтауға, теңіз балдырларын қайта өңдеуге бағытталған қызметі

5

Ауыл шаруашылығы

Уыт өндірісі

1106

Уыт өндірісі

6

Май-тоңмай өнімі

Май мен тоңмай өндірісі

1041

Тазартылмаған өсімдік майының өндірісі: қытайбұршақ, күнбағыс, мақта, сафлор, рапс, қыша, зығыр.
Тазартылған өсімдік майының өндірісі: қытайбұршақ, күнбағыс, мақта, рапс, қыша, зығыр. Өсімдік майын өңдеу: айдау, қайнату, дегидрация, гидрогенизация және т.б.

Маргарин және ұқсас тағамдық тоңмай өндірісі

1042

Маргарин өндірісі.
Қоспалар және т.б. өндірісі.
Тамақ дайындауға арналған құрама тоңмай өндірісі

7

Өзге тамақ өнімдерінің өндірісі

Қант өндірісі

1081

Қант қызылшасы мен қант қамыстарынан қант өндіру

Какао, шоколад және қантты кондитерлік тағамдар өндірісі

1082

Шоколад және шоколад кәмпиттерінің өндірісі.
Қантты кәмпиттер: карамель, какао, нуга, помадка, ақ шоколад өндірісі.
Сағыз өндірісі.
Қантталған жемістер өндірісі.
Шоколадты жаңғақ, цукат өндірісі.
Кәмпиттер, жастықша кәмпиттер, қақ өндірісі

Татымдылықтар мен дәмдеуіштер өндірісі

1084

Дәмқосарлар, тұздықтар мен дәмдеуіштер: майонез, қыша ұны мен дән түйіршіктерінің, қыша және т.б. өндірісі.
Сірке суы өндірісі.
Өнімдерді тұздау үшін тұзды өңдеу, мысалы йодталған тұз

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де тамақ өнімдерінің өндірісі

1089

Жұмыртқа өнімдерінің, жұмыртқа альбуминінің, жұмыртқа ұнтағы мен меланж өндірісі

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де тамақ өнімдерінің өндірісі

10899

Жасанды бал және карамель өндірісі.
Сэндвич, жаңа пісірілген пицца (жартылай фабрикат) сияқты тез бұзылатын дайын тамақ өнімдерінің өндірісі.
Басқа санаттарға енгізілмеген белсенді биологиялық қоспалар мен өзге де тамақ өнімдерінің өндірісі.
Еттен, балықтан, шаян тәрізділерден немесе моллюскілерден жасалған тартылған ет өндірісі.
Сүт өнімдері мен ірімшік өндірісі.
Жасанды концентраттар өндірісі

8

Балалар тағамы

Балалар тағамының және диеталық тамақ өнімдерінің өндірісі

1086

Арнайы диеталар үшін пайдаланылатын тамақ өнімдерін: балалар тағамын; қосымша сүт және басқа да тамақ өнімдерін; сәбилерге арналған тамақ өнімдерін; калориясы аз және калориясы азайтылған өнімдерді жасау

9

Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерінің, крахмалдар мен крахмал өнімдерінің өндірісі

Крахмал және крахмалдан жасалған өнімдер өндірісі

1062

Күріштен, картоптан, жүгеріден, бидайдан крахмал жасау.
Шикі жүгеріні майдалау.
Глюкоза және (немесе) глюкоза-фруктоза шәрбатын, қант шәрбатын, мальтоза, инулин жасау.
Дән маңызының өндірісі.
Жүгері майын жасау

Ұн-жарма өнеркәсібі өнімдерінің өндірісі

1061

Құрғақ бұршақ дәндерінің, тамырлар немесе сабақтар немесе жеуге жарамды жаңғақтар өндірісі.
Құрғақ таңғы ас сияқты дәнді тамақ өнімдерінің өндірісі.
Ұн қоспаларының және нанға, тортқа, бәлішке, пирогтар мен бисквиттерге, печеньелерге немесе құймақтарға арналған дайын ұн қоспалары мен қамырлар өндірісі.
Бидай қауыздарының, қара бидай, сұлы, жүгері немесе басқа да дән қауыздарының өндірісі.
Бидай, қара бидай, сұлы, жүгері, қарақұмық жармасы өндірісі.
Қырналған, ұнтақталған, жылтыратылған, тегістелген, глазурьленген, буланған күріш өндірісі. Ұн өндірісі

10

Нан-бөлке және ұннан жасалған өнімдер өндірісі

Нан өндірісі; ұннан жаңа пісірілген кондитерлік өнімдер, торттар мен бәліштер өндірісі

1071

Наубайхана өнімдерінің өндірісі: нан, тоқаш пен орамалар, ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, торттар, тәттінандар, бәліштер мен бисквиттер, жеміс тәттінандары, құймақ, вафли және т. б.

Кептірілген нан және печенье өндірісі; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік бұйымдар, торттар, тәтті тоқаштар, бәліштер және бисквиттер өндірісі

1072

Кептірілген нан, печенье және өзге де құрғақ нан пісіру өнімдерінің өндірісі.
Ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік бұйымдар мен торттар, тәтті тоқаштар, бәліштер мен бисквиттер өндірісі.
Печенье, крекерлер, крендельдер және т.б. сияқты тұздалған және тәтті өнімдер өндірісі

Макарон өнімдерінің өндірісі

1073

Макарондар, кеспелер, кеспе және (немесе) олардан жасалған жартылай фабрикаттар (тез дайындалатын) өндірісі.
Қамырдан жасалған консервіленген немесе тоңазытылған өнімдер, оның ішінде макарон өнімдерінің өндірісі

11

Дайын тамақ өнімдері (өндірістік ауқымда)

Дайындалған тамақ өнімдерінің өндірісі

1085

Ет тағамдарының өндірісі.
Тартылған балық етін қоса алғанда, балық тағамдарының өндірісі.
Көкөністерден жасалған тағамдар өндірісі.
Тоңазытылған пицца немесе өзге тәсілмен сақтау үшін дайындалған пицца өндірісі

12

Мал азығының өндірісі

Фермаларда ұсталатын жануарларға арналған дайын азық өндірісі

1091

ІҚМ, ұсақ малға, жылқыларға, құстар мен шошқаларға арналған азық өндірісі

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жобаның шеңберінде
кредиттер/қаржылық лизинг
бойынша кепілдіктер беру
қағидаларына
3-қосымша

Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс жобалары шеңберіндегі кредиттер бойынша кепілдендіруге арналған тауарлар тізбесі

Р/с №

Тауарлар тобының атауы

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің атауы

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші

Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1

2

3

4

5

1

Ауыл шаруашылығы

Дәнді дақылдарды (күрішті қоспағанда), бұршақты дақылдар мен майлы тұқымдарды өсіру

0111

Қытайбұршақ, жержаңғақ, мақта тұқымы, кәдімгі майкене, зығыр тұқымы, қыша тұқымы, майлы нуга тұқымы, рапс тұқымы, бояғыш мақсары тұқымы, күнжіт тұқымы, күнбағыс тұқымы, өзге де майлы тұқымдар сияқты майлы тұқымдарды өсіру.
Бидай, жүгері, құмай, арпа, қара бидай, сұлы, тары, өзге де дәнді дақылдар, оның ішінде тұқымдық қорды қалыптастыру үшін

Күріш өсіру

0112

Күріш өсіру

Көкөністер және бақша өнімдерін, тамыржемістілер мен түйнекжемістілерді өсіру

0113

Көкөніс, оның ішінде қызанақ, басты пияз, шалот пиязы, сарымсақ, порей пиязы және басқа да пиязды көкөністер, қауданды қырыққабат, гүлді қырыққабат, кольраби, жапырақты қырыққабат және басқа да осыған ұқсас жеуге жарамды көкөністер, картоп, сәбіз, шалқан, тамыр балдыры, шалғам басқа да осыған ұқсас жеуге жарамды тамыржемістілер, бұрыш, қияр мен корнишон, қант қызылшасы және асханалық қызылша, көкөніс, картоп, қант қызылшасының тұқымдарын өсіру.
Бақша дақылдарын өсіру, оның ішінде қарбыз, қауын және асқабақ өсіру.
Саңырауқұлақтар мен трюфельдерді өсіру

Талшықты иіру дақылдарын өсіру

0116

Мақта, зығыр өсіру.
Мақта тұқымын өсіру

Басқа да маусымдық дақылдарды өсіру

0119

Тарна, жемдік қызылша, жем-шөп, беден, жоңышқа, эспарцет, жемдік жүгері және басқа шөптерді, жемдік қырыққабат және қарапайым жемдік өнімдерді өсіру.
Қарақұмық өсіру.
Қант қызылшасы (қант қызылшасы тұқымдарын қоспағанда) және азықтық өсімдіктер тұқымын өсіру

Жүзім өсіру

0121

Шарап жүзімі және жүзімнің асханалық сорттары

Дәнді жемістер және сүйекті жемістер өсіру

0124

Дәнді және сүйекті жемістер: алма, өрік, шие және қызыл шие, шабдалы және тақыр шабдалы, алмұрт және беже, қара өрік және шомырт өсіру

Өзге де жеміс ағаштарын, бұталар мен жаңғақ түрлерін өсіру

0125

Жидек өсіру: қарақат/көкжидек, қарақат, қарлыған, киви, таңқурай, құлпынай/бүлдірген, өзге де жеміс түрлері.
Жемістердің тұқымдарын өсіру.
Жеуге жарамды жаңғақтарды өсіру: бадам, кешью, талшын, фундук/орман жаңғағы, пісте, грек жаңғағы, басқа да жаңғақ түрлері.
Жеміс ағаштарының, бұталардың басқа түрлерін өсіру: айлауық жемістері

Малдың және қодастың басқа да тұқымдарын өсіру

0142

Ет алу үшін ірі қара мал мен қодасты көбейту

Малдың сүтті тұқымдарын өсіру

0141

Малдың сүтті тұқымдарын өсіру және көбейту. Шикі сүт алу

Жылқы өсіру

0143

Жылқы өсіру

Түйелер мен түйе тұқымдастарды өсіру

0144

Түйелер мен түйе тұқымдастарды өсіру және молайту

Қой мен ешкі өсіру

0145

Қой мен ешкі өсіру және молайту.
Қой мен ешкінің шикі сүтін өндіру.
Жүн дайындау.
Қозылардың терілерін дайындау

Шошқа және торай өсіру

0146

Торайлар, шошқалар, шошқа еті

Құс шаруашылығы

0147

Инкубациялық жұмыртқа өндірісі.
Үй құстарын өсіру және көбейту: тауық, күркетауық, үйрек, қаз және т.б.
Жұмыртқа өндірісі

Жануарлардың өзге де түрлерін өсіру

0149

Омарта шаруашылығы және бал мен бал балауызы өндірісі

Егін жинағаннан кейінгі ауыл шаруашылығы қызметінің түрлері

0163

Түтілмеген немесе тарақпен таралмаған мақта талшығы

2

Балықтан, шаян тәрізділер мен моллюскілерден жасалған өнімдер

Теңізде акваөсіру

0321

Аквариум балықтарын өсіруді, моллюскілер (устрица, мидия және т.б.) уылдырығының, ірі теңіз шаяндарының, асшаяндардың, балық шабақтарының өндірісін және оларды қолмен өңдеуді, қызыл балдырлар мен жеуге жарамды басқа да балдырларды, шаян тәрізділерді, қос қабыршақты моллюскілерді, теңіз суындағы басқа да моллюскілер мен басқа да су жануарларының түрлерін өсіруді, теңіз суындағы акваөсіруді, резервуарларда тұздалған судағы акваөсіруді қоса алғанда, теңіз суында балық өсіру.
Теңіз балықтарының түрлерін өсіру жөніндегі инкубаторлық станциялар, жылы теңіз фермалары

Тұщы судағы акваөсіру

0322

Тұщы су балықтарының аквариумдық түрлерін өсіруді, тұщы суды мекендейтін шаян тәрізділерді, қос қабыршақты моллюскілерді, өзге де моллюскілерді және су жануарларының басқа да түрлерін өсіруді, инкубаторлық станциялардың (тұщы су) жұмысын қоса алғанда, тұщы суда балық өсіру.
Бақа өсіру

Тұщы суда балық аулау

0312

Ішкі суларда коммерциялық негізде балық аулау.
Тұщы суларда шаян тәрізділер мен моллюскілерді аулау.
Тұщы суларда теңіз жануарларының түрлерін аулау. Тұщы су материалдарын жинау

3

Сусындар өндірісі

Минералды сулар мен басқа да алкогольсіз сусындар өндірісі

1107

Шөлмектердегі табиғи минералды су және өзге де минералды сулар өндірісі.
Алкогольсіз сусындар өндірісі: алкогольсіз хош иістендірілген және/немесе тәттілендірілген сусындар: лимонад, оранжад, кола, жеміс сусындары, тониктер және т.б.

  2021 – 2025 жылдарға арналған
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі
ұлттық жобаның шеңберінде
кредиттер/қаржылық лизинг
бойынша кепілдіктер беру
қағидаларына
4-қосымша

Өңдеу өнеркәсібі және көрсетілетін қызметтер жобалары шеңберіндегі кредиттер бойынша кепілдік беруге арналған тауарлар тізбесі

Р/с №

Тауарлар тобының атауы

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің атауы

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші

Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1

2

3

4

5

I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ

1

Ауыл шаруашылық өнімдерін сақтау

Жүкті қоймалау және сақтау

5210

Азық-түлік өнімдерін сақтау және сату жөніндегі көтерме-тарату орталықтарын құру.
Көкөніс және жеміс сақтау қоймаларын салу

2

Ауыл шаруашылығы

Өнім жинағаннан кейінгі ауыл шаруашылығы қызметінің түрлері

0163

Түтілмеген немесе тарақпен таралмаған мақта талшығы

II. АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕН БАСҚА ТАУАРЛАР

1. КИІМ ЖӘНЕ АКСЕССУАРЛАР

3

Сырт киім және аксессуарлар

Басқа да тоқылған және трикотаж бұйымдарының өндірісі

1439

Пуловерлер, свитерлер, кардигандар, тоқылған кофталар, кеудешелер және осындай бұйымдар сияқты тоқылған немесе трикотаж бұйымдар және басқа да дайын бұйымдар өндірісі

Арнайы киім өндірісі

1412

Арнайы киім өндірісі.
Зертханалық немесе жұмыс комбинезондары, униформа өндірісі

Сырт киім өндірісі

1413

Ерлерге, әйелдерге және балаларға арналған сырт киім: пальто, костюмдер, жакеттер, шалбарлар, белдемшелер, қалпақтар мен баскиімдер өндірісі.
Былғарыдан жасалған сырт киімнен басқа, тоқыма, тоқылған немесе тоқыма емес трикотаж маталардан жасалған сырт киімдердің өзге де түрлерінің өндірісі

4

Іш киім

Іш киім өндірісі

1414

Әйелдерге, ерлер мен балаларға арналған тоқыма, тоқылған немесе трикотаж маталардан, шілтерден жасалған іш киімдер және түнгі киімдер: жейделер, футболкалар, кальсондар, келтешалбарлар, пижамалар, түнгі жейделер, көйлектер, блузалар, ішкі белдемшелер, комбинациялар, бюстгальтерлер, корсеттер өндірісі

Тоқылған және трикотаж шұлық бұйымдарының өндірісі

1431

Ұйықтарды, триколарды және колготкаларды қоса алғанда, шұлық бұйымдарының өндірісі

5

Тоқыма және былғары бұйымдарын өндіруге арналған материалдар

Тоқыма бұйымдарының өндірісі

13

Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, түтілмеген немесе тарақпен таралмаған мақта талшықтары, мақта-мата, мақта талшығы өндірісі.
Шашақ жіп, махер мата, дәке тәрізді тоқылған материалдар өндірісі.
Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, жүн мата өндірісі. Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, жібек мата өндірісі. Зығыр мата өндірісі.
Басқа да маталар өндірісі, мысалы, қытай қалақайынан, кендірден, жөкеден және арнайы иірілген жіптен.
Шыны талшығынан жасалған маталар өндірісі.
Карбонидті және арамидті жіптер өндірісі. Тоқу әдісімен жасанды тері өндірісі

Текстиль талшықтарын дайындау және иіру

1310

Мақта талшығының, мақта иірімжібінің өндірісі.
Тоқыма және тігін өнеркәсібі үшін сатуға және одан әрі өңдеу үшін жүннен иірімжіп иіру және жасау.
Тоқыма және тігін өнеркәсібі үшін сату және одан әрі өңдеу үшін зығыр иірімжібін жасау.
Өзге де текстиль талшықтарын иіру

Жіптер, арқандар, жіңішке арқандар, жіңішке баулар, баулар өндірісі және тор тоқу

1394

Текстиль талшықтарынан, таспалардан және ұқсас материалдардан жасалған, сіңірілген және сіңірілмеген, қапталған, резеңкеден немесе пластмассадан жасалған қабықшамен қорғалған немесе қорғалмаған шпагат, арқан, жіп және трос өндірісі. Шпагаттан, арқандар мен жіптерден тор жасау.
Арқандар мен торлы матадан жасалған бұйымдар: балық аулау торлары, кемелердегі сақтандыру торлары, түсіру жұмыстары кезінде пайдаланылатын қорғау құралдары, металл шығыршықтары бар матауыштар, жіптер немесе тростар өндірісі және т.б.

Теріні илеу және өңдеу

15111

Тері мен былғарыны илеу, бояу және өңдеу. Күдері, қашалған былғары, тегіс немесе металдандырылған тері өндірісі

Киімді қоспағанда, тоқылмаған бұйымдар өндірісі

13950

Тоқылмайтын маталар (SMS) және одан жасалған бұйымдар

6

Аяқ киім және оның керек-жарақтары

Аяқ киім өндірісі

1520

Қалыптауды қоса алғанда, аяқ киімді кез келген материалдардан кез келген тәсілмен жасау.
Аяқ киімдердің былғары және резеңке бөліктерін: сыртқы және ішкі бөліктерін, ұлтанын, өкшесін жасау

2. ҮЙГЕ ЖӘНЕ КЕҢСЕГЕ АРНАЛҒАН БҰЙЫМДАР

7

Тұрмыстық химия

Сабын мен жуғыш, тазартқыш және жылтыратқыш заттар өндірісі

2041

Органикалық беткі-белсенді препараттар өндірісі.
Жуғыш құралдар себілген немесе сіңірілген қағаздар, сулықтар өндірісі.
Глицерин өндірісі.
Косметикалық сабынды қоспағанда, сабын өндірісі. Беткі-белсенді препараттар: қатты немесе сұйық түрдегі кір жуатын ұнтақтар және басқа да жуғыш құралдар, ыдыс-аяқ жууға арналған препараттар, кір жуған кезде қосуға арналған хош иістендіргіш және жұмсартқыш заттар өндірісі.
Тазартқыш және жылтыратқыш құралдар: ауа тазартқыштар, жасанды балауыз, былғары бұйымдарды күтуге арналған құралдар, жиһазға және ағаш беттерге арналған полирольдар, шыны және металл беттерге арналған полирольдар, осыларға ұқсас құралдар себілген немесе сіңірілген сулықтарды қоса алғанда, тазартқыш пасталар мен ұнтақтар өндірісі

8

Кілемдер

Кілемдер мен кілем бұйымдарының өндірісі

1393

Кілемдерді, паластарды және төсеніштерді, едендік жабындарды қамтитын тоқыма төсемдер өндірісі.
Киіз төсемдер өндірісі

9

Үйге арналған тоқыма және басқа да бұйымдар

Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарының өндірісі

1392

Тоқылған немесе трикотаж маталарды қоса алғанда, кез келген тоқыма материалынан жасалған дайын бұйымдар: пледті қоса алғанда, жүн көрпе, төсек-орын, асхана, туалет немесе ас үй маталары, сырып тігілген көрпе, мамық көрпе, пуфиктер, жастықтар, ұйықтауға арналған қаптар өндірісі.
Дайын жиһаздау заттарының өндірісі: перделер, шымылдықтар, төсек-орын жапқышы, ас үй сүлгілері, ыдыс жууға арналған шүберектер.
Медициналық маскалар өндірісі

Трикотаж кездемелер өндірісі

1391

Тоқылған немесе трикотаж маталар шығару және өңдеу: түкті маталар, тор көзді және шілтер маталар өндірісі

10

Шаруашылық қажеттілікке арналған тұрмыстық тауарлар

Резеңке-техникалық бұйымдар өндірісі

22191

Табиғи немесе синтетикалық резеңкеден, вулканизацияланбаған, вулканизацияланған резеңкеден немесе беріктігі жоғары резеңкеден жасалған өзге де өнімдерді: резеңке пластиналарды, табақтарды, жолақтарды, білікшелерді және т.б.; шиналарға, құбырлар мен шлангілерге арналған камераларды; резеңке конвейерлік немесе трансмиссиялық белбеулерді; эластиктен жасалған киімдерді (тұтас, тігіссіз); аяқ киімге арналған резеңке ұлтанды және өзге де резеңке бөліктерді; резеңке жіптер мен бауларды; резеңке иірімжіптер мен маталарды; резеңке жиектерді, гарнитур мен баспаларды; резеңке үрлемелі резеңке матрастарды, үрлемелі шарларды қамтитын бұйымдарды шығару.
Резеңкеден жасалған щеткалар мен қылқаламдар өндірісі. Резеңке құбырлар өндірісі.
Қатты резеңкеден жасалған тарақтар, шашқа арналған қыстырғыштар, бигудилер және т.б. өндірісі.
Резеңкеден жасалған жөндеу материалдары өндірісі.
Резеңке негізгі материал ретінде пайдаланылатын резеңкеленген тоқыма маталар өндірісі.
Резеңкеден жасалған жүзуге арналған матрастар өндірісі.
Резеңкеден жасалған жүзу телпектерінің өндірісі.
Резеңкеден жасалған сүңгу костюмдерінің өндірісі

Тауарларға арналған пластик қаптамалар өндірісі

2222

Тауарларды орауға арналған пластик бұйымдар: пластик пакеттер, қаптар, ыдыстар, қораптар, жәшіктер, үлкен бөтелкелер, бөтелкелер өндірісі

Өзге де пластик бұйымдар өндірісі

2229

Жиһаз фурнитурасы, кеңсе немесе мектеп керек-жарақтары, киім заттары (түймелер, сыдырмалар), ас үй және дәретхана керек-жарақтары, дастархан, пластик бас киімдер (каскалар) және пластиктен жасалған өзге де бұйымдар өндірісі

Қуыс шыны бұйымдарының өндірісі

2313

Шыныдан немесе хрустальдан жасалған бөтелкелер, ыдыстар өндірісі.
Шыныдан немесе хрустальдан жасалған стақан, фужер, рюмка, бокал, шыныаяқ, тұрмыстық заттар өндірісі

11

Жиһаз

Кеңсе және студия жиһазының өндірісі

3101

Орындықтар, отыруға арналған жиһаз өндірісі.
Кеңселерге, студияларға, қонақ үйлерге, мейрамханаларға және қоғамдық орындарға арналған орындықтар мен отырғыштар өндірісі.
Театрларға, кинотеатрларға арналған орындықтар мен отырғыштар өндірісі.
Зертханалық орындықтар, басқа да зертханалық табуреттер мен өзге де отырғыштар өндірісі

Ас үй жиһазының өндірісі

3102

Ас үй жиһазының өндірісі

Басқа да жиһаз өндірісі

3109

Дивандар, диван-кереуеттер өндірісі.
Бақшаға арналған орындықтар өндірісі.
Жатын бөлмеге, қонақ бөлмеге, бақшаға арналған жиһаз өндірісі.
Тігін машиналарына, теледидарларға арналған тумбалар өндірісі

12

Жиһаз өндірісіне арналған материалдар

Шпон, фанера, жұқа тақтайлар мен панельдер өндірісі

1621

Желімделген фанера және өзге де бұйымдар өндірісі: жылтыратылған, боялған, жабылған, сіңірілген, жақсартылған және нығайтылған (қағаз немесе мата көмегімен).
Желімделген фанера, бір қатпарлы фанера және осыған ұқсас ламинатталған ағаш табақ бұйымдарының өндірісі.
Құрастырма тақтайлар мен өзге де табақ материалдарының өндірісі.
Тығыздығы орташа талшықты табақ материалдарының және өзге де талшықты материалдар өндірісі.
Сәндік материалдар өндірісі.
Желімделген ламинатталған ағаш бұйымдарының, ламинатталған бір қатпарлы фанера өндірісі

13

Матрастар

Матрастар өндірісі

3103

Матрастар: серіппесі бар немесе тығыздалған матрастар; құрамында серпімділікті ұстап тұратын материалдар бар матрастар; қапталмаған резеңке немесе пластик матрастар өндірісі.
Матрастарға арналған тұғырлар өндірісі

14

Тұрмыстық электроника аспаптарының өндірісі

Механикалық шамаларды өлшеуге арналған аспаптар өндірісі

2651

Жылыту жүйелеріне арналған температураны бақылау аспаптарының өндірісі.
Сұйықтық температурасын өлшеуге арналған шыны және биметалл термометрлер (медициналықты қоспағанда) өндірісі.
Тұрмыстық өлшеуіштер өндірісі (мысалы, су өлшегіш, газөлшегіш, электр энергиясын есептегіштер).
Су өлшеуіштер мен есептеу қондырғыларының өндірісі.
Қозғалыс детекторларының өндірісі

Медициналық-хирургиялық құралдар өндірісі

26.51.6

Зертханалық талдау құралдары (мысалы, қанды талдауды жүзеге асыруға арналған жабдықтар) өндірісі.
Зертханалық өлшеу аспаптарын, инкубаторларды және өлшеуге, тестілеуге және т. б. арналған өзге де түрлі зертханалық аспаптар өндірісі

Сәулелендіргіш, электромедициналық және электротерапиялық жабдықтар өндірісі

2660

Өнеркәсіптік, медициналық, диагностикалық, зерттеу, ғылыми және осыған ұқсас мақсаттарда пайдаланылатын альфа-, бета-, гаммасәулеленуге, рентгендік және өзге де радиациялық сәулеленуге негізделген жабдықтар өндірісі.
Томографтар өндірісі.
Магниттік-резонанстық бейнені алуға арналған жабдықтар өндірісі.
Медициналық ультрадыбыстық жабдықтар өндірісі. Электрокардиографтар өндірісі.
Электромедициналық эндоскопиялық жабдықтар өндірісі.
Медициналық лазерлік жабдықтар өндірісі.
Кардиостимуляторлар өндірісі.
Есту аппараттары өндірісі.
Тамақ өнімдері мен сүт өнімдерін сәулелендіріп өңдеуге арналған жабдықтар өндірісі.
Өкпені жасанды желдету аппарат өндірісі.
Медициналық мақсатта пайдаланылатын өзге электр және электрондық жабдықтар өндірісі.
Виброакустикалық аппараттар, өкпені жасанды желдету аппараттары, медициналық білезіктер, пациент мониторлары, телекардиографтар өндірісі

Электр-тұрмыстық аспаптар өндірісі

2751

Өзге де тұрмыстық электр аспаптарының: электр сужылытқыштар, тасымалданатын электржылытқыштар, электрпештер, электрқыздырғыштар өндірісі

Батареялар мен аккумуляторлар өндірісі

2720

Бастапқы элементтер: құрамында марганец, сынап, күміс диоксиді бар батарея элементтерінің өндірісі.
Бөлгіштер, корпустар, қақпақтар сияқты қосалқы бөлшектерді қоса алғанда, электр аккумуляторларының өндірісі.
Қорғасын-қышқылды батареялар өндірісі.
Никель-кадмий батареяларының өндірісі.
Никель-металлогидридті қуат көзі батареяларының өндірісі.
Литий батареяларының өндірісі.
Құрғақ батареялар өндірісі.
Сұйық электролиті бар батареялар өндірісі

15

Жарықтандыру жабдығы

Электрмен жарықтандыру жабдықтарының өндірісі

2740

Газразрядты, флуоресцентті, ультракүлгін, инфрақызыл және т.б. қыздыру шамдарының өндірісі. Жәндіктермен күресуге арналған электр шамдарының өндірісі.
Төбеге ілінетін жарықтандыру аспаптарының өндірісі.
Аспашамдар, шамшырақтар өндірісі.
Үстел шамдарының (оның ішінде жарықтандыру құралдарының) өндірісі.
Жаңа жылдық шыршаларға арналған электр гирляндаларының өндірісі.
Электр каминдер өндірісі.
Қол электр шамдарының өндірісі.
Шамдар өндірісі (мысалы, карбид, электрлік, газ, газолин, керосин).
Прожекторлар өндірісі.
Көшені жарықтандыру аспаптарының (бағдаршамдардан басқа) өндірісі.
Көлік құралдарына арналған жарықтандыру жабдықтарының (мысалы, автомобильдерге, ұшақтарға, кемелерге, қайықтарға арналған) өндірісі. Электрлік емес жарықтандыру жабдықтарының өндірісі

16

Керамикалық тұрмыстық және сәндік бұйымдар

Фарфор мен фаянстан жасалған тұрмыстық- шаруашылық бұйымдар өндірісі

23411

Керамикалық асхана ыдыстары мен өзге де тұрмыстық немесе туалет бұйымдарының өндірісі.
Мүсіншелер және өзге де сәндік керамикалық бұйымдар өндірісі

3. ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ

17

Құрылыс материалдары

Пластик құрылыс бұйымдарының өндірісі

2223

Пластик құрылыс бұйымдарының: пластик есіктер, терезелер, жақтаулар, терезе қақпақтарының, жалюзилер, бағыттаушы жұқа тақтайшалар, ыдыстар, пластик жабындар, рулондар түріндегі қабырға мен төбеге арналған қаптауыш, тақтайшалар, пластиналар еден жабындарының өзге де түрлерінің, ванна, душ кабиналары, раковиналар, унитаздар, су ағызатын күбіше сияқты пластик гигиена заттарының өндірісі. Винил, линолеум сияқты майысқақ төсемдер өндірісі

Бастапқы қалыптағы пластмасса өндірісі

2016

Полипропилен мен полистирол өндірісі

Бояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, типография бояулары мен мастика өндірісі

2030

Бояулар, лактар мен эмальдар өндірісі. Дайын бояғыш заттар мен колерлер өндірісі.
Эмальдар, лактар және жағатын құрамдар мен сол сияқты препараттар өндірісі.
Мастика өндірісі.
Шпатлевка және сол сияқты үстіңгі беттерді тегістеуге арналған препараттар өндірісі.
Дайын бояу өндірісі.
Типографиялық бояу өндірісі.
Органикалық еріткіштер, бояу мен лактарды дайын еріткіштер өндірісі

Желім өндірісі

2052

Резеңке желімі мен дайын желімдеу құрамдарын қоса алғанда, желім мен дайын желімдеу құрамдарының өндірісі

Табақ шыныны қалыптау және өңдеу

2312

Күшейтілген немесе көп қатпарлы жалпақ шыны өндірісі. Айна өндірісі.
Шыныдан жасалған көп қатпарлы оқшаулағыш заттар өндірісі

Отқа төзімді бұйымдар өндірісі

2320

Отқа төзімді ерітінді, бетон және т.б. өндірісі.
Отқа төзімді қыш бұйымдар: кремний ұнтағынан жасалған жылу оқшаулағыш қыш бұйымдар; отқа төзімді кірпіш, блоктар мен еден жабындары және т.б.; реторт, тигель, муфель, форсунка, келтеқұбырлар, мүштіктер мен т.б. өндірісі.
Құрамында магнезит, доломит немесе хромит бар отқа төзімді бұйымдар өндірісі

Қыш жабындар мен плиталар өндірісі

2331

Отқа төзімді емес қыш бұйымдар немесе қабырға плиткаларының, мозаика және т.б. өндірісі.
Отқа төзімді емес қыш тротуар плиталары мен брусчаткалар өндірісі

Кірпіш, черепица және күйдірілген балшықтан жасалған өзге де құрылыс бұйымдарының өндірісі

2332

Отқа төзімді емес құрылыс материалдарының: қыш плиткалар, черепица, мұржаның үстіндегі қалпақтар, құбырлар, оқшаулағыш материалдар және т.б. өндірісі.
Терракотадан еден плиткасын жасау

Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарының өндірісі

2361

Құрылыс мақсатында пайдалану үшін бетоннан, цементтен немесе жасанды тастан жасалған дайын бұйымдар өндірісі: еден жабындары, төсеуге арналған плиткалар, кірпіштер, плиталар, құбырлар, бағандар және т.б.
Құрылысқа немесе азаматтық құрылысқа арналған құрастырма темір-бетон және бетон конструкциялар өндірісі.
Бетоннан блоктар, панельдер жасау Силикат кірпіш өндірісі

Асбестоцементтен және талшықты цементтен жасалған бұйымдар өндірісі

2365

Цементпен, гипспен немесе басқа да минералды байланыстырушы материалдармен аралас өсімдік шикізатынан (ағаш жүнінен, сабаннан, қамыстан, құрақтан) құрылыс материалдарының өндірісі.
Целлюлоза талшықтары бар асбест-цементтен және талшықты цементтен немесе ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар: гофраланған табақтар (шифер), өзге де табақтар, панельдер, черепицалар, құбырлар, түтіктер, резервуарлар, кеспектер, жуғыштар, раковиналар, сауыттар, жиһаз, терезе қораптары және т.б. өндірісі

Бетоннан, құрылыс гипсінен және цементтен жасалған өзге де бұйымдар өндірісі

2369

Бетоннан, құрылыс гипсінен, цементтен немесе жасанды тастан жасалған өзге де бұйымдар өндірісі: мүсіндер, фурнитуралар, барельефтер, вазалар, гүл құмыралары және т.б.

Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

2370

Құрылыс мақсатында, зираттарда, автожолдарда, шатырларды жабу үшін және т.б. пайдалану үшін тасты кесу, қалыптау және өңдеу.
Тастан фурнитура жасау

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге бейметалл минералдық өнім өндірісі

2399

Минералды негіздегі оқшаулағыш материалдар: қож-мақта және ұқсас минералды мақта; қатпарлы вермикулит, қопсыған балшық және ұқсас оқшаулағыш жылу материалдары немесе дыбыс оқшаулағыш материалдар өндірісі

Жеңіл металл конструкцияларының өндірісі

25112

Жол белгілері, жолға қоятын металл тосқауылдар, металл илегінен жасалған бұйымдар және т. б. сияқты жеңіл металл конструкцияларының өндірісі

Алюминийден және алюминий қоспаларынан жасалған құрылыс конструкциялары мен бұйымдарының өндірісі

25113

Өнеркәсіптік металл конструкцияларының өндірісі (домна пештеріне, жабдықтарды көтеру мен орнатуға және т.б. арналған конструкциялар)

18

Есіктер мен терезелер

Металдан жасалған есіктер мен терезелер өндірісі

2512

Металдан жасалған есіктер, терезелер мен жақтаулар, терезе қақпақтары мен қақпалар өндірісі

19

Цементті қоспағанда, әрлеу материалдары

Әк және құрылыс гипсінің өндірісі

2352

Құрылыс гипсін (кальцийлендірілген гипс немесе кальций сульфаты) өндірісі.
Сылақ өндірісі.
1-сұрыпты әк өндірісі

Әктас және доломит ұнын өндіру

23522

Әк ұны, гипс

III. ӨЗГЕ

20

Химия

Мұнай өңдеу өнімдерінің өндірісі

1920

Мотор отыны, газолин, керосин және т.б. өндірісі.
Отын өндірісі: этан, пропан, бутан және т.б. сияқты жеңіл, орташа және ауыр жанғыш, тазартылған газ.
Мұнай қалдықтарынан өнім шығаруды қоса алғанда, жақпамайлар немесе жақпалар өндірісі.
Мұнай-химия өнеркәсібіне және жол салуға арналған өнімдер өндірісі.
Әртүрлі өнім түрлерінің өндірісі: уайт-спирит, вазелин, қатты парафин, петролатум және т.б.
Мұнай брикеттерінің өндірісі.
Шымтезекті агломерациялау және шымтезек брикеттерінің өндірісі.
Көмір брикеттерін агломерациялау және өндіру.
Лигнит брикеттерін агломерациялау және өндіру

Өзге де негізгі органикалық химиялық заттар өндірісі

2014

Илеу заттарының өндірісі.
Биоэтанол өндірісі.
Ациклдық, қаныққан және қанықпаған көмірсутектер өндірісі.
Циклдық, қаныққан және қанықпаған көмірсутектер өндірісі.
Бутил эфирлерінің өндірісі.
Амил эфирлерінің өндірісі.
Негізгі органикалық химиялық заттар өндірісі: сірке қышқылын қоса алғанда, моно- және поликарбон қышқылдары; альдегидтерді, кетондарды, хинондарды және екі және одан да көп оттегі бар топтармен қосылыстарды қоса алғанда, құрамында оттегі бар функционалдық топтары бар өзге де қосылыстар; аминдерді қоса алғанда, синтетикалық глицерин, азот-функционалдық органикалық қосылыстар; сүректі айдау жолымен алынған өнімдерді қоса алғанда, өзге де органикалық қосылыстар (мысалы, ағаш көмірі).
Синтетикалық хош иісті өнімдер өндірісі.
Таскөмір шайырын айдау.
Дезинфекциялау құралдары мен антисептиктер өндірісі

Тыңайтқыштар және құрамында азот бар қосылыстар өндірісі

2015

Тыңайтқыштар: азот немесе құрамында азоты бар, фосфор немесе калий тыңайтқыштарының, несепнәр, шикі мұнайдан алынған табиғи фосфаттар және табиғи калий тұздарының өндірісі. Өсімдіктерді өсіруге арналған топырақ өндірісі

Пестицидтер мен басқа да агрохимиялық өнімдер өндірісі

2020

Инсектицидтер/жәндіктерге қарсы құралдар, родентицидтер, фунгицидтер, гербицидтер, акарицидтер, молюстицидтер, биоцидтер өндірісі.
Өсімдіктердің өсуін реттейтін өнімдер өндірісі.
Дезинфекциялау құралдарының өндірісі (ауыл шаруашылығы мақсаттарына және басқа да мақсаттарға пайдалану үшін).
Басқа санаттарға енгізілмеген өзге агрохимиялық өнімдер өндірісі

Өзге де негізгі бейорганикалық химиялық заттар өндірісі

2013

Химиялық элементтер өндірісі (өнеркәсіптік газдар мен негізгі металдарды қоспағанда).
Азот қышқылын қоспағанда, бейорганикалық қышқылдар өндірісі.
Аммонийден басқа, сілті, сақар және өзге де бейорганикалық заттар өндірісі.
Өзге де бейорганикалық қоспалар өндірісі.
Темір колчеданды күйдіру.
Тазартылған су өндірісі

Өнеркәсіптік газдар өндірісі

20.11

Медициналық мақсаттар үшін сұйытылған немесе сығылған бейорганикалық газдар: элементтік газдар, сұйық немесе сығылған ауа, хладагент булары, өнеркәсіптік газдар қоспалары, көмірқышқыл газы сияқты инертті газдар, қорғаныш газдары өндірісі

Қауіпсіз қалдықтарды жинау

38.11.0

Жинақтау орындарында, қоқыс контейнерлерінде, жылжымалы қоқыс контейнерлерінде, бактарда және т.б. ыдыстарда қауіпсіз тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтарды (яғни қоқыс қалдықтарын) және аралас реверстелетін материалдарды жинау.
Реверстелетін материалдарды жинау.
Қоғамдық орындардағы қоқыс жәшіктерінен қоқыс жинау.
Құрылыс қалдықтары мен шіріген қалдықтарды жинау.
Қылқалам және өзге де құрылыс қоқыстары сияқты құрылыс қоқыстарын жинау және шығару.
Тоқыма бұйымдарын шығарудан болатын қалдықтарды жинау.
Қауіпсіз қалдықтарға арналған қайта өңдеу орындарына қалдықтарды шығару жөніндегі қызмет

21

Қағаз және қағаз бұйымдары

Ағаш массасы мен целлюлоза өндірісі

1711

Ағартылған, толық ағартылмаған және ағартылмаған целлюлоза, ағаш массасын механикалық, химиялық (еритін немесе ерімейтін) немесе жартылай химиялық тәсілмен жасау.
Мақта целлюлоза өндірісі.
Сия мен баспаханалық бояуды алып тастау және макулатурадан ағаш массасы мен целлюлоза жасау

Гофраланған картон, қағаз және картон ыдысының өндірісі

1721

Гофраланған қағаз және картон өндірісі.
Гофраланған қағаздан немесе картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі.
Гофраланған картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі.
Қатты картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі.
Қағаз бен картоннан жасалған өзге де сыйымдылықтар өндірісі.
Қағаздан жасалған қаптар, сөмкелер және пакеттер өндірісі.
Файлдары бар офистік тіркелімдер және сол сияқты бұйымдар өндірісі

Шаруашылық-тұрмыстық және санитариялық-гигиеналық мақсатқа арналған қағаз бұйымдарының өндірісі

1722

Жеке гигиена және тығыздау мақсатында пайдалану үшін целлюлоза мақтасынан қағаз өнімдерінің өндірісі: қағаз сулықтар, қолорамалдар, сүлгілер, сулықтар, дәретхана қағазы, гигиеналық сүлгілер мен тампондар, балалар жаялықтары мен жөргектері, қағаз стақандар, тәрелкелер және подностар, картон және қағаз ыдыс өндірісі.
Тығыздау үшін тоқыма материалдарының және тығыздалатын гигиеналық сүлгілер, тампондар өндірісі

22

Металдан жасалған бұйымдар

Орталық жылыту радиаторлары мен қазандықтарының өндірісі

25210

Орталық жылыту радиаторлары мен қазандықтарының өндірісі

Металл бөшкелер мен ұқсас сыйымдылықтар өндіру

2591

Металл, оның ішінде алюминий шелектер, банкалар, бөшкелер, жәшіктер, қораптар және ұқсас сыйымдылықтар өндіру

Бекіту бұйымдарының өндірісі

2594

Тойтарма және бұрандасыз ұқсас өнімдер өндірісі. Бұранда кескіш станокта жасалатын бұйымдар өндірісі.
Бұрандамалар, бұрамалар, сомындар, муфталар және бұрандасы бар басқа өнімдер өндірісі

Жеңіл металдардан буып-түюге арналған материалдар өндірісі

2592

Асыл емес (бағалы емес) металдардан жасалған тамақ өнімдеріне арналған консерві банкалары, тубтар, қораптар, жәшіктер, оның ішінде бөшкелер, барабандар, банкалар, жәшіктер және басқа да сыйымдылықтар өндірісі.
Металл қақпақтарды және тығындауға арналған басқа да бұйымдар өндірісі

Суық қалыптау немесе бүктеу

2433

Уатқыштарда суықтай қалыптау процесінде немесе баспақта бүктеу әдісімен болаттан жасалған жалпақ илектелген бұйымдардан ашық секциялар жасау.
Суық әдіспен болаттан қалыпталған немесе бүктелген бұдырланған табақтар мен сэндвич-панельдер жасау

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндірісі

2410

Темір құймалар, жылтыр шойыннан қалыптар мен құймалар, блоктар немесе өзге де бастапқы пішіндерді жасау.
Ферроқорытпа өндірісі.
Темір және құрамында темір бар өзге де кеуекті бұйымдарды тікелей қалпына келтіріп, құрамында темір бар бұйымдар жасау.
Электролиз жолымен немесе өзге де химиялық процестер нәтижесінде таза темір өндіру.
Түйіршіктелген темір және темір ұнтағын өндіру. Болат құймаларды немесе өзге де бастапқы пішіндерді өндіру.
Болаттан жасалған жартылай дайын бұйымдар өндірісі.
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген және суықтай илектелген жалпақ илектелген бұйымдар өндірісі. Болаттан жасалған ыстықтай илектелген шыбықтар өндірісі.
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген қуыс бұйымдар өндірісі.
Пакеттелген болат табақтар мен дәнекерленген жіктері ашық бұйымдар өндірісі.
Болаттан жасалған теміржол материалдарының (құрастырмалы рельс) өндірісі

Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтер өндірісі

2420

Ыстықтай илемдеу тәсілімен, ыстықтай сығымдаумен немесе ыстық сығымдау немесе ыстықтай илектелген шыбық, құймалар сияқты жартылай фабрикаттарды ыстықтай өндеуді немесе үздіксіз құюды қамтитын өзге де тәсілдермен одан әрі өңдеу үшін тұтас тартылған құбырлар мен көлденең және көлденең емес қималы құбырлар және көлденең қималы дайындамалар өндірісі.
Кейіннен көлденең қималы құбырларды суықтай илектеу немесе суықтай созу тәсілімен және тек көлденең емес қималы құбырларды және қуыс профильдерді суықтай созу тәсілімен өңдеу жолымен ыстықтай илектелген немесе ыстықтай сығымдалған дайындамалардан жасалған мөлшері белгіленген және белгіленбеген тұтас тартылған құбырлар өндірісі.
Тегіс ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдардан суық тәсілмен өндірілген, ұзына бойы немесе спираль бойымен дәнекерленген сыртқы диаметрі 406,4 мм астам немесе одан кем дәнекерлеу құбырларының өндірісі.
Үздіксіз құю немесе ыстықтай қалыптау тәсілімен және ұзына бойы немесе спираль бойымен дәнекерленген және ыстықтай илектелген немесе суықтай илектелген, ұзына бойы дәнекерленген жолақтардан ыстықтай немесе суықтай қалыптаумен жасалған көлденең емес қималы сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем көлденең қималы дәнекерлеу құбырларының немесе суықтай илектелген жалпақ бұйымдар өндірісі. Сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем, илектелген, ыстықтай немесе суықтай қалыптау жолақтарынан жасалған және одан әрі суықтай илектеу тәсілімен немесе суықтай қалыптау тәсілімен көлденең емес қималы құбырлар түрінде өңдеу үшін ұзына бойы дәнекерленген дәнекерлеу құбырларының өндірісі.
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдарды өңдеу жолымен жалпақ болат фланецтер мен қамыттары бар фланецтер өндірісі.
Жікті дәнекерлеу үшін иінді келтеқұбыр сияқты гарнитура және қалыптау жолымен болаттан жасалған ыстықтай илектелген жіксіз құбырлар өндірісі. Бұрандалы құбырлар және болаттан жасалған өзге де құбырлар немесе гарнитура

23

Электр жабдықтар және электр өткізгіш өндірісі

Электр моторлар, генераторлар және трансформаторлар өндірісі

2711

Электр моторлар өндірісі (іштен жану қозғалтқыштарын қоспағанда).
Таратушы электр трансформаторлар өндірісі. Аргонмен дәнекерлеу трансформаторларының өндірісі. Флюоресцирлеуші бареттерлер (яғни трансформаторлар) өндірісі.
Электр энергиясын таратуға арналған трансформаторлық қосалқы станциялар өндірісі.
Электр кернеуін беру және тарату реттегіштерінің өндірісі.
Күштік генераторлар өндірісі (іштен жану қозғалтқыштарына арналған аккумуляторлық батареяны зарядтауды қоспағанда).
Генераторлық агрегаттар өндірісі (генераторлық қондырғының беретін блогын қоспағанда).
Жүзбелі балық зауыттарындағы зәкірге арналған орау құрылғысы

Электр өткізгіш және кабельдің басқа түрлерінің өндірісі

27320

Алюминийден және мыстан жасалған тоқ жүретін желілері бар өткізгіштер мен кабельдер өндірісі

Электр таратушы және реттеуші аппаратура өндірісі

2712

Электр қоректендіргішті ажыратқыштар өндірісі.
Электр желісіне арналған желілік сүзгілер өндірісі (өндірістік-тарату тізбегі үшін).
Электр кернеуін таратуға арналған бақылау панельдерінің өндірісі.
Электр релесі өндірісі.
Электрлік тарату қалқандарына арналған кабель өндірісі.
Электр детонаторлар өндірісі.
Қуатты ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі.
Электр энергетикалық жүйеде ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі (іске қосу кнопкаларын, ажыратқыштарды, соленоидтарды, тумблерлерді қоспағанда).
Бастапқы энергия көздерінің өндірісі

Электродты өнім өндірісі

27901

Электродты масса

24

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндірісі

Өзге де крандар мен вентильдер өндірісі

2814

Реттеуші клапандар мен су жинау крандарын қоса алғанда, өнеркәсіптік крандар мен вентильдер өндірісі.
Қолжуғыштардың крандары мен вентильдерінің өндірісі.
Ыстық суға арналған крандар мен вентильдер өндірісі

Гидравликалық жабдықтар өндірісі

2812

Гидравликалық және пневматикалық компоненттер өндірісі (гидравликалық моторларға арналған гидравликалық помпаларды, гидравликалық және пневматикалық цилиндрлерді, клапандарды, шлангілер мен гарнитураны қоса алғанда).
Пневматикалық жүйелерде пайдалану үшін сығылған ауаны тазалауға арналған пневматикалық жабдықтар өндірісі.
Гидравликалық жүйелер өндірісі.
Гидравликалық трансмиссиялық жабдықтар өндірісі.
Көлемді гидроберіліс аспаптарының өндірісі

Ауыл шаруашылығы машиналарын шығару

28302

Көгал шалғыларын қоса алғанда, шалғыларды шығару.
Өздігінен зарядталатын немесе автоматты түрде түсіретін ауыл шаруашылығы трейлерін немесе жартылай тіркемелерін шығару.
Топырақты дайындауға, тыңайтқыш себуге немесе енгізуге арналған ауыл шаруашылығы техникасын: соқаларды, тыңайтқыштар бөлгіштерді, себу агрегаттарын/сепкіштерді, тырмаларды және т.б. шығару.
Жинауға және жармалауға арналған техника: жинау машиналарын, астық бастырғыштарды, сұрыптағыштарды және т.б. шығару.
Ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға арналған бүрку техникасын шығару.
Жұмыртқаларды, жемістерді және т.б. тазалауға, сұрыптауға немесе өңдеуге арналған машиналар шығару

Көтергіш крандар өндірісі

28224

Лифт өндірісі

Сүзгілеу және тазалау жабдықтарының өндірісі

28292

ЛОС-Ем ыдыстары.
ЛОС-К жалпы мақсаттағы камералары.
ЛОС-П құм тұтқышы.
ЛОС-Н мұнай тұтқышы.
КНС кәріздік сорғы станциясы.
ЛОС-Био биологиялық тазарту қондырғысы

Автомобильдердің өзге де бөліктері мен керек-жарақтарының өндірісі

2932

Автомобильдердің әртүрлі бөліктері мен керек-жарақтарының: тежегіштер, беріліс қораптары, көпірлер, жүріс дөңгелектері, аспалы амортизаторлары, радиаторлар, сөндіргіштер, пайдаланылған газды шығаратын түтіктер, каталитикалық түрлендіргіштер, ілініс тораптары, руль дөңгелектері, руль колонкалары, рульдік механизмнің қораптары өндірісі.
Автомобиль шанақтарына арналған бөлшектер мен керек-жарақтар: қауіпсіздік белдіктері мен жастықтар, есіктер, бамперлер өндірісі.
Автомобильдерге арналған орындықтар өндірісі

Автомобильдер мен басқа да моторлы көлік құралдарының өндірісі

2910

Өзге де автокөлік құралдары: өрт сөндіру машиналары, жедел жәрдем машиналары, көшелер мен жолдарды жинауға арналған машиналар өндірісі.
Автокөлік құралдарына арналған қозғалтқыштар өндірісі.
Автокөлік құралдарына арналған шасси өндірісі

25

Өзге де көлік құралдарының өндірісі

Теміржол локомотивтерінің және жылжымалы құрам өндірісі

3020

Теміржол немесе трамвай локомотивтеріне немесе жылжымалы құрамдарға арналған мамандандырылған жиынтықтауыштар: біліктер, осьтер, шпиндельдер, дөңгелектер, тежегіштер және оларға арналған жиынтықтауыштар; иінтіректер, муфталар және жалғастырушы құрылғылар, буферлер мен жиынтықтауыштар; амортизаторлар; фургондар мен локомотивтердің негіздерін; шанақтар және т.б. шығару.
Тау-кен өнеркәсібі үшін рельстік арбалар мен локомотивтер шығару.
Механикалық және электромеханикалық сигнал беру жабдықтарын, теміржол, трамвай, ішкі су жолдарында, автотрассаларда, тұрақтарда, ұшу алаңдарында және т.б. қауіпсіздікті бақылауға және қозғалысты басқаруға арналған жабдықтарды шығару.
Теміржол вагондарына арналған орындықтар шығару

26

Велосипедтер, арбалар

Велосипедтер және мүгедектерге арналған арбалар/креслолар өндірісі

3092

Моторсыз велосипедтерді және үш дөңгелекті велосипедтерді, тандемдерді, балалар велосипедін және үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, өзге де ұқсас көлік құралдарының өндірісі. Велосипедтерге арналған жинақтауыштар және аксессуарлар өндірісі.
Қосалқы моторы бар велосипедтер өндірісі.
Пластик велосипедтерді және үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, жүргізу үшін дөңгелегі бар ойыншықтар өндірісі.
Моторлы немесе моторсыз мүгедектер арбасының өндірісі. Мүгедектер арбасына арналған жинақтауыштар және аксессуарлар өндірісі.
Балалар арбасының өндірісі

27

Фармацевтика

Фармацевтикалық препараттар өндірісі

2120

Дәрі-дәрмектер: иммундық сарысулар және т.б.; вакциналар; гомеопатиялық препараттарды қоса алғанда, әртүрлі дәрі-дәрмектер өндірісі.
Сыртқа қолдануға арналған химиялық контрацептивті өнімдер мен гормоналды контрацептивтер өндірісі.
Жүктілік тестілерін қоса алғанда, медициналық диагностикалық препараттар өндірісі.
Радиоактивті заттарды анықтауға арналған диагностикалық препараттар өндірісі.
Биологиялық фармацевтикалық препараттар өндірісі.
Мақта, дәке, дәке таңғыштар, бандаж және т.б. сияқты медициналық таңу материалдары өндірісі

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндірісі

2110

Дәрі-дәрмектер: антибиоти