Агроөнеркәсiп кешенiн лизинг негiзiнде машина жасау өнiмдерiмен қамтамасыз етудi ұйымдастыру туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1995 жылғы 23 желтоқсан N 1851. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      Агроөнеркәсiп кешенiн машина жасау өнiмдерiмен жабдықтауды жақсарту, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi тұрақтандыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi Қаулы Етедi: 
      1. Агроөнеркәсiп кешенiндегi лизинг туралы қоса берiлiп отырған Ереже бекiтiлсiн. 
      2. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Қаржы министрлiгiмен, тағы басқа мүдделi министрлiктермен және ведомстволармен бiрлесе отырып агроөнеркәсiп кешенiн лизингтiк негiзде машина жасау өнiмдерiмен жабдықтау тәртiбiн бекiтсiн, лизинг қорын құру жөнiнде ұсыныстар әзiрлеп, енгiзетiн болсын. 
      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен Экономика министрлiгi қаржы лизингi операцияларын жүзеге асыру негiзiнде инвестициялық қызметтi жедел дамыту және оны мемлекеттiк қолдау мақсатында ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн техникалық жағынан қайта жарақаттандыру бойынша лизинг қорын құру үшiн Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгiне 1996 жыл бюджетiнде қайтарымдық негiзде 600 (алты жүз) миллион теңге мөлшерiнде қаржы бөлудi көздесiн. Одан кейiнгi жылдарға бюджет жобасын жасау барысында аталған қорды толықтыруға қаржыларды бағыттау мүмкiндiктерi қарастырылсын. 
      4. Қазақстан Республикасының Кеден комитетi халықаралық қаржы лизингiнiң объектiсi болып табылатын тауарларды кеден заңдарына сәйкес, кеден төлемдерiн төлей отырып, уақытында әкелу тәртiбiмен ресiмдеудi қамтамасыз етсiн. 
      5. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен Ауыл шаруашылығы министрлiгi "Кең дала" акционерлiк қоғамымен бiрлесе отырып лизинг берушiге кейiнгi мерзiмдерде (техникалық және жабдықтар) мүлiк құнын нақты қайтару механизмiн пысықтасын. 
      6. Облыстардың әкiмдерi, Қазақстан Республикасының Экономика министрлiгi, Қаржы министрлiгi, Өнеркәсiп және сауда министрлiгi, Ауыл шаруашылығы министрлiгi халықаралық лизингтi қоса отырып, қаржы лизингi операцияларын кең түрде пайдалану негiзiнде Қазақстанда инвестициялық қызметтi белсендi дамыту үшiн қажеттi жағдайлар жасайтын болсын. 

      Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрiнiң
     бiрiншi орынбасары

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң 1995 жылғы        
"23" желтоқсандағы          
N 1851 қаулысымен          
БЕКIТIЛГЕН              

           Агроөнеркәсiп кешенiндегi лизинг туралы 
                       ЕРЕЖЕ 

                  I. Жалпы ережелер 

      1. Агроөнеркәсiп кешенiндегi лизинг (агролизинг) - бұл уақытша жұмсалмай тұрған немесе жұмсауға тартылған қаржы қаражаттарын инвестициялау есебiнен ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының техникалық жарақтандырылу деңгейiн көтеруге бағытталған машиналарды, жабдықтарды, көлiк құралдарын және өндiрiстiк мақсаттағы ғимараттарды ұзақ мерзiмге жалдау. 
      2. Нарықта еркiн айналымға түсуге тыйым салынған мүлiктен басқа, ауыл шаруашылығы мақсатындағы негiзгi құралдарға қолданылып жүрген топтауға жатқызылатын кез-келген қозғалыстағы және қозғалмайтын мүлiк, сондай-ақ кеден заңдарына сәйкес уақытша әкелуге (әкетуге) жатпайтын мүлiктер агролизинг объектiсi бола алуы мүмкiн. 
      3. Агролизинг субъектiлерi мыналар: 
      лизинг берушi - лизинг қызметiн, яғни осы мүлiк үшiн арнайы алынған шарт бойынша лизинг берудi жүзеге асырушы заңды тұлға; 
      лизинг алушы - кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырушы заңды ұйым немесе заңды ұйымның бiлiмiнсiз кәсiпкерлiк қызметпен айналысушы және мүлiктi лизинг шарты бойынша пайдалануға алған жеке кәсiпкер ретiнде тiркелген азамат болып табылады. 
      4. Лизинг компаниялары (фирмалар) акционерлiк қоғам нысанында немесе басқа да құрылтай құжаттарына және лизинг берушiлер функциясының лицензияларына сәйкес орындайтын ұйымдық-құқықтық нысандарда құрылатын ұйымдар. 
      5. Лизингтiк мүлiктердi сатып алуды қаржыландыруды лизинг компаниялары жеке меншiк немесе заемдық қаржылар есебiнен жүзеге асырады. 
      6. Лизинг шарты төменгiдей талаптарға жауап беруi тиiс: 
      егер шартта өзге жағдайлар көзделмесе, онда лизинг алушы агролизинг объектiсi мен лизингтiк мүлiктер сатушысын таңдауға құқылы; 
      лизинг алушы лизинг мүлкiн тек қана өндiрiстiк мақсаттарға пайдаланады; 
      лизинг берушi лизинг мүлкiн сатушы адамнан оны лизинг алушыға лизингiге беру жағдайында ғана сатып алады; 
      лизингтiң барлық кезеңдерi iшiндегi лизингтiк төлемдер сомасы мәмле жасау кезiндегi бағалар есебiмен лизингтiк мүлiк құнынан төмен болмауы тиiс. 
      7. Лизинг шарты жұмысының барлық жұмысының мерзiмi iшiнде лизингке берiлген мүлiк лизинг берушiнiң меншiгi болып табылады. 
      Лизинг шартында шарт мерзiмi бiткенше немесе бiткенге дейiн лизинг алушының лизинг мүлкiн сатып алу құқығы көзделуi мүмкiн.

            II. Агролизинг шартына қатысушылардың 
               құқықтары мен мiндеттерi

        8. Агролизинг шартына қатысушылардың құқықтары мен мiндеттерi Қазақстан Республикасы заңдарымен және шарт жағдайларымен реттеледi. 
      9. Агролизинг шартына қатысушылар арасындағы даулар қолданылып жүрген заңдарда белгiленген тәртiп бойынша шешiледi. 
      10. Лизинг алушыға лизинг мүлкiн пайдалану құқығы лизинг шартында белгiленген жағдайларда ғана берiледi. 
      11. Лизинг алушы лизинг шартында көзделген төлемдердi лизинг берушiге уақытында төлеуге мiндеттi. Шартта лизингтiк төлемдердi төлемегенi немесе уақытында төлемегенi үшiн санкциялар көзделуi тиiс. 
      12. Қатысушылар лизинг шартындағы жағдайларды бұзған жағдайда, олар белгiленген тәртiп бойынша шартты бұзуды талап етуге құқықты. 
      13. Кездейсоқ өлiм, жоғалту, лизинг мүлкiн лизинг алушыға бергенге дейiн оны бүлдiрiп алғанға лизинг берушi, ал мүлiктi лизинг алушыға берген сәттен бастап лизинг алушы жауап бередi. 
      14. Лизинг алушы өзiне лизинг мүлкiн берген сәттен бастап мүлiктiң сапасына, жинақтылығына және оны жеткiзiп беру мерзiмдерiне, және басқа да лизинг алушы мен лизинг берушi арасындағы сатып алу-сату шарттарының тиiсiнше орындалмауы тұрғысында лизинг берушiден талап ете алады. Лизинг берушi осы жағдайда лизинг мүлкiн сатушыға талап қояды. 
      15. Егер лизинг шартында өзге жағдайлар көзделмесе, онда лизинг алушы берушi алдындағы өз жауапкершiлiгiн сақтандырумен қоса, лизинг мүлкiнiң сақталуы мен ұсталуы жөнiндегi барлық шығындарды, сондай-ақ пайдалануға, техникалық қызмет көрсетуге және осы мүлiктердi жөндеуге байланысты пайда болған барлық шығындарды өз мойнына алады.

               III. Лизинг төлемдерi

        16. Лизинг алушы лизинг мүлкiн пайдалану ақысын лизинг берушiге төленетiн лизинг төлемдерi түрiнде жүзеге асырады. Төлемдердiң мөлшерi, тәсiлдерi, нысаны және мерзiлiмдiгi лизинг шартында тараптардың келiсуi бойынша белгiленедi. 
      Лизинг төлемдерiнiң жалпы сомасына:мерзiмдiгi 
      лизинг мүлкiнiң толық құнын өтейтiн сома; 
      олардың лизинг шарты бойынша өткiзген мүлiктi сатып алуға пайдаланған несие ресурстары үшiн лизинг берушiге төленетiн сома; 
      лизинг берушiнiң комиссиялық сыйақысы. Бюджет қаржыландыруы есебiнен лизингтiк қор жасау кезiнде лизинг берушiнiң комиссиялық сыйақысының шектi мөлшерi Қазақстан Республикасы Ауылшарминiнiң Қаржыминiмен, Экономминiмен келiсiм арқылы белгiленедi; 
      егер лизинг берушi мүлiктердi сақтандырған болса, лизинг мүлкiн сақтандырғаны үшiн төленетiн сома; 
      лизинг берушiнiң агролизинг шартында көзделген өзге де шығындары енгiзiледi. 

          IV. Бухгалтерлiк есептеу және есеп беру 

      17. Бухгалтерлiк есептеу мен есеп берудi жүргiзу барысындағы лизингтiк операцияларды көрсету белгiленген тәртiп бойынша жүзеге асырылады. 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады