Жылжымалы мүлiк кепiлi бойынша ақпараттық қызметтер көрсету үшiн ақы алудың мөлшерi мен тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 маусым N 888 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 шілдедегі № 591 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 27.07.2015 № 591 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

        Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.04.27.   N 394 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2 тармақтан қараңыз).

      Қазақстан Республикасының "Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы"  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
     1. Қоса беріліп отырған Жылжымалы мүлiк кепiлi бойынша ақпараттық қызметтер көрсету үшін ақы алудың мөлшері мен тәртібі туралы ереже бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.04.27.  N 394 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2 тармақтан қараңыз).
       2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және жариялауға жатады.      

    Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы        
Үкіметінің              
1999 жылғы 29 маусымдағы      
         N 888 қаулысымен бекітілген     

  Жылжымалы мүлiк кепiлi бойынша ақпараттық қызметтер көрсету үшiн ақы алудың мөлшерi мен тәртiбi туралы ереже

       Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.04.27.  N 394 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2 тармақтан қараңыз).

  1. Жалпы ережелер

       1. Осы ереже "Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 маусымдағы N 254-1 Заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті Жылжымалы мүлік жөніндегі орталығының (бұдан әрі тіркеуші орган) жылжымалы мүлік кепiлi бойынша  ақпараттық көмек көрсету үшін ақы алуының мөлшері мен тәртібін айқындайды.
       Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.04.27.  N 394 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2 тармақтан қараңыз), 2008.03.28  N 300 (қолданысқа енгізілу тәртібін  5-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

    2. Төлеушілер

       2. Ақпараттық қызметтер көрсеткені, соның iшiнде жылжымалы мүлiк кепiлiн тiркеу туралы куәлiктi бергенi, жылжымалы мүлiк кепiлiн  тiркеу тiзілiмiнен  үзiндi көшiрме бергенi, сондай-ақ өтiнiш берушінің кiнәсiнен жiберiлген тiркеу құжаттарындағы қателердi түзеткені үшiн ақыны көрсетiлген іс-әрекет мүддесi үшiн жасалатын заңды және жеке тұлғалар енгiзеді. 
       Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.04.27.  N 394 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2 тармақтан қараңыз).

    3. Ақы енгізуден босату

       3. Олардың іс жүргізуіндегі істер бойынша прокуратура органдарының, соттардың, анықтау және тергеу органдарының, сондай-ақ жылжымалы мүлік кепілін тіркеуді бақылауды жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік органдардың және Қазақстан Республикасының заң актілерінде кепілдің тізіліміне көшірмені тегін алу құқығы берілген басқа да тұлғалардың сұрау салуы бойынша кепілдің тізілімінен көшірме ақы алынбастан беріледі. 

  4. Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу және ақпараттық қызметтер
көрсету үшін ақының мөлшері

       Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.04.27.  N 394 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2 тармақтан қараңыз).

       4. Жеке және заңды тұлғалардан ақпараттық қызметтер ұсыну үшiн, сондай-ақ өтiнiш берушiнiң кiнәсiнен жiберілген тiркеу құжаттарындағы қателердi түзеткені үшін алынатын ақы Қазақстан Республикасында ақы төлеу күнi қолданылған айлық есептiк көрсеткiштi ескере отырып жарты айлық есептік көрсеткiш мөлшерiнде есептеледі.
       Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.04.27.  N 394 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2 тармақтан қараңыз).
      4-1. Осы Ереженiң 3-тармағында айқындалған жағдайларды қоспағанда, ақы алмастан ақпараттық қызметтер көрсетуге тыйым салынады.
      Ескерту. 4-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2005.04.27.  N 394 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2 тармақтан қараңыз).

         5. Жылжымалы мүлiк кепiлi бойынша ақпараттық қызметтер көрсету үшiн үшін ақы енгізудің 
тәртібі мен мерзімдері

      Ескерту. 5-тараудың тақырыбына өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.04.27.  N 394 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2 тармақтан қараңыз).

      5. Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу үшін ақы 50 проценті мөлшерінде жергілікті бюджеттің кірісіне, 50 проценті тіркеуші органның есеп шотына аударылады; ақпараттық қызметтер көрсету үшін ақы өтініш берілгенге дейін тіркеуші органның есеп шотына аударылады.
      5-1.  (алынып тасталды)
       Ескерту. 5-1-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2005.04.27.  N 394 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2 тармақтан қараңыз).
      6. Тiркеушi органға түбіртек немесе ақпараттық қызмет көрсету үшiн, сондай-ақ өтiнiш берушiнiң кiнәсiнен жiберiлген тiркеу құжаттарындағы қателердi түзеткені үшiн ақы енгізілгені туралы төлем құжатының көшiрмесi ұсынылады. 
       Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.04.27.  N 394 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2 тармақтан қараңыз).
      7.  Ескерту.   7-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2005.04.27.  N 394 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2 тармақтан қараңыз).

Об утверждении Положения о размере и порядке взимания платы за оказание информационных услуг по залогу движимого имущества

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1999 года N 888. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2015 года № 591

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 27.07.2015 № 591 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правительства РК от 27 апреля 2005 г. N 394.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан "О регистрации залога движимого имущества" Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. Утвердить прилагаемое Положение о размере и порядке взимания платы за оказание информационных услуг по залогу движимого имущества.  <*>
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 апреля 2005 г. N 394.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. 

        Премьер-Министр
     Республики Казахстан

                                                    Утверждено
                                        постановлением Правительства
                                            Республики Казахстан
                                         от 29 июня 1999 года № 888

Положение
о размере и порядке взимания платы за
оказание информационных услуг по залогу
движимого имущества <*>

      Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правительства РК от 27 апреля 2005 г. N 394.

                     1. Общие положения

      1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 июня 1998 г. N 254-I "О регистрации залога движимого имущества" и определяет размер, порядок взимания платы за оказание информационных услуг по залогу движимого имущества Центрами по недвижимости Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (далее - регистрирующий орган).
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 27.04.2005 N 394; от 28.03.2008 N 300 (порядок введения в действие см. п.5).

                           2. Плательщики

        2. Плата за предоставление информационных услуг, в том числе выдачу свидетельства о регистрации залога движимого имущества, выдачу выписки из реестра регистрации залога движимого имущества, а также за исправление ошибок в регистрационных документах, допущенных по вине заявителя, вносится юридическими и физическими лицами, в интересах которых совершаются указанные действия.
      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 27.04.2005 N 394.
 

                 3. Освобождение от внесения платы

      3. Без взимания платы выписка из реестра залога выдается по запросам органов прокуратуры, судов, органов дознания и следствия, по находящимся в их производстве делам, а также государственных органов, уполномоченных осуществлять контроль за регистрацией залога движимого имущества, и других лиц, которым право бесплатного получения выписки из реестра залога предоставлено законодательными актами Республики Казахстан.

  4. Размер платы за оказание информационных услуг 
по залогу движимого имущества  <*>

      Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правительства РК от 27.04.2005 N 394.

      4. Плата, взимаемая с физических и юридических лиц за предоставление информационных услуг, а также за исправление ошибок в регистрационных документах, допущенных по вине заявителя, исчисляется, исходя из месячной расчетного показателя, действующего в Республике Казахстан на день уплаты, в размере половины месячного расчетного показателя.
      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 27.04.2005 N 394.
      4-1. Запрещается оказание информационных услуг без взимания платы, за исключением случаев, определенных пунктом 3 настоящего Положения.  <*>
      Сноска. Дополнено пунктом 4-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 27.04.2005 N 394.

5. Порядок и сроки внесения платы
за оказание информационных услуг по
залогу движимого имущества  <*>
Сноска. В заголовок внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 апреля 2005 г. N 394.

      5. Плата за оказание информационных услуг перечисляется на расчетный счет регистрирующего органа до подачи заявления.
      Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 апреля 2005 г. N 394.
      5-1.  (Пункт 5-1 исключен - постановлением Правительства РК от 27 апреля 2005 г. N 394)
      6. В регистрирующий орган представляется квитанция или копия платежного документа о внесении платы за оказание информационных услуг, а также за исправление ошибок в регистрационных документах, допущенных по вине заявителя.  <*>
      Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правительства РК от 27 апреля 2005 г. N 394.
        7.  (Пункт 7 исключен - постановлением Правительства РК от 27 апреля 2005 г. N 394)