Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы нұсқаулықты бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 1999 жылғы 22 ақпандағы N 14 бұйрығы.

      Ескерту. Бұйрықтың атауы жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 27.01.2013 № 66 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 4-тармағын іске асыру мақсатында, БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 27.01.2013 № 66 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы нұсқаулық бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 27.01.2013 № 66 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Министр

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
1999 жылғы 22 ақпандағы
№ 14 бұйрығымен
бекітілген

Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы нұсқаулық

      Ескерту. Нұсқаулық жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 28.05.2020 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы осы нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы" 1998 жылғы 30 маусымдағы № 254 Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабына сәйкес әзірленген және "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу бойынша мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін айқындайды.

      Нұсқаулық Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының қолдануына жатады, заңнамаға сәйкес оған жылжымалы мүлік кепілінің жекелеген түрлерін тіркеу жүктелген.

      2. Осы Нұсқаулықта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін, "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетуге өтініштерді қабылдау және көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, мемлекеттік қызметтерді электрондық нысанда көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға;

      2) көрсетілетін қызметті алушы (уәкілетті өкіл) – көрсетілетін қызметті алушыға кепілді тіркеу туралы өтінішті беретін тұлға; кепіл міндеттемесі тараптарының келісімі бойынша кепіл беруші, сол сияқты кепіл ұстаушы өтініш беруші бола алады;

      3) жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі – жылжымалы мүлік кепілі ақпаратына қол жеткізудің, жылжымалы мүлік кепілін тіркеуге электрондық нысанда өтініш жіберудің бірыңғай терезесін және көрсетілетін қызметті берушінің осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен жасалатын өзге де әрекеттерін білдіретін ақпараттық жүйе (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті берушінің ақпараттық жүйесі);

      4) жылжымалы мүлік – көлік құралдарын, айналымдағы тауарларды, бағалы қағаздарды, ақшаны, мүліктік құқықтарды, оның ішінде болашақтағы өнімге және өзге де мүлікке құқықты қоса алғанда, жылжымайтын мүлікке жатпайтын мүлік;

      5) жылжымалы мүлік кепілін тіркеу – жылжымалы мүлік кепілінің тізіліміне кепіл туралы шарттағы немесе кепіл талаптары қамтылған өзге де шарттағы мәліметтерді енгізу жөнінде жылжымалы мүлік кепілін тіркеу кезінде туындайтын қатынастарға қатысушылар әрекеттерінің жиынтығын, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлік беруді және көрсетілетін қызметті беруші осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен жасалатын өзге де әрекеттерін білдіретін, көрсетілетін қызметті берушінің жылжымалы мүлік кепілін есепке алу рәсімі;

      6) жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлік – көрсетілетін қызметті берушінің өтініш берушіге беретін және жылжымалы мүлік кепілін тіркеу фактісін растайтын құжат;

      7) жылжымалы мүлік кепілінің тізілімі (кепіл тізілімі) – көрсетілетін қызметті беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асыратын ақпаратты есепке алу және сақтау жүйесі;

      8) кепілді электрондық тіркеу – жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі арқылы электрондық нысандағы өтініш негізінде жүзеге асырылатын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу;

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Әділет министрінің 23.02.2024 № 159 (24.02.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      3. Осы Нұсқаулықтың күші міндетті мемлекеттік тіркеуге жататын жылжымалы мүлік кепілін тіркеуге, сондай-ақ тіркелуін Заңға сәйкес өзге де уәкілетті органдар жүзеге асыратын жылжымалы мүлік кепілінің жекелеген түрлерін тіркеуге қолданылмайды.

2-тарау. Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу тәртібі

      4. Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу:

      1) кепіл туралы шарт немесе кепіл туралы талаптар қамтылған өзге де шарт тараптарының бірінің талап етуі бойынша;

      2) егер кепіл туралы шартта немесе кепіл туралы талап қамтылған өзге де шартта кепілдегі мүлікті кейіннен кепілге қоюға (қайта кепілге қоюға) тыйым салынған болса, жүзеге асырылады;

      5. Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру қызметті беруші www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы не осы Нұсқаулықтың 1 - қосымшасына сәйкес баяндалған "Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу" мемлекеттік қызмет көрсету тізбесіне (бұдан әрі - Тізбе) сәйкес ақпараттандыру объектілері арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 04.04.2023 № 217 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу, "Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы" Заңның 5-бабына сәйкес Министрлік айқындайтын тәртіппен көрсетілетін қызметті алушының "электрондық үкімет" веб-порталы, сондай-ақ өзге де ақпараттандыру объектілері арқылы берген өтініші негізінде жүргізіледі.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 04.04.2023 № 217 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу үшін негіз Тізбенің 8-тармағына сәйкес құжаттарды тіркей отырып, осы Нұсқаулыққа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш болып табылады.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 04.04.2023 № 217 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі: көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсырған кезден бастап өтініш қабылданған кезден бастап 2 жұмыс күні ішінде;

      www.egov.kz порталында немесе ақпараттандыру объектілері мемлекеттік қызмет тіркеуші органның ақпараттық жүйесіне жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу үшін алымның төленгені туралы растау келіп түскен немесе төлемнен босатылған кезден бастап 1 жұмыс күні ішінде көрсетіледі.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 04.04.2023 № 217 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу, жылжымалы мүлік кепілінің тіркеліміне кепіліді тіркеу туралы өтініштен алынған деректерді енгізу арқылы жүзеге асырылады.

      10. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушының ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі жазбаша нысанда немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен расталған не ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы арқылы алынады.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 04.04.2023 № 217 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Көрсетілетін қызметті алушы Тізбенің 8-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдау жөніндегі қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және осы Нұсқаулыққа 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы немесе ақпараттандыру объектілері Тізбенің 8-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды одан әрі қараудан бас тарту туралы хабарлама жібереді.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 04.04.2023 № 217 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілетін қызметті беруші тіркеуге берілген өтініште көрсетілген мәліметтердің және мемлекеттік тіркеу үшін алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың деректемелерінің толықтығын тексеруді жүзеге асырады.

      Кепіл туралы шартта кепіл нысанасы, кепілмен қамтамасыз етілетін міндеттеменің мәні, мөлшері немесе барынша жоғары сомасы мен орындау мерзімі көрсетілуге тиіс.

      Кепіл нысанасы болып табылатын жылжымалы мүлік және (немесе) жылжымалы мүліктің жекелеген санаттары (машина жабдығы мен материалдық айналым құралдарының қорларын қоса алғанда) кепілмен қамтамасыз етудің нақты сипаттамасын талап етусіз және кепіл нысанасын бағалаусыз кепіл нысанасының ортақ сипаттамасы болуы мүмкін.

      Кепіл туралы шартта тараптардың қайсысында кепілге салынған мүлік бар екені және оны пайдалану мүмкіндігі көрсетілуге тиіс.

      Кепіл нысанасын бағалау, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, теңгемен көрсетіледі және тараптардың келісімімен айқындалуы мүмкін. Шетел валютасында міндеттеме қамтамасыз етілетін кепіл нысанасын бағалау теңгемен және кепіл туралы шартты жасау күніндегі айырбастау валютасының нарықтық бағамы бойынша міндеттеме валютасында көрсетіледі.

      Тіркеуге ұсынылған құжаттар сәйкес болған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші Нұсқаулыққа 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жылжымалы мүлік кепілінің тізіліміне мәліметтер енгізеді және осы Нұсқаулыққа 7-қосымшаға сәйкес жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлікті қалыптастырады.

      Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеуге ұсынылған құжаттарда бұзушылықтар анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші Тізбенің 9-тармағында көзделген негіздер бойынша осы Нұсқаулыққа 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бас тарту шығарады.

      Ескерту. 12-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 04.04.2023 № 217 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. Құқықтарды (талаптарды) басқаға беруді тіркеу жағдайында көрсетілетін қызметті алушы Тізбенің 8-тармағында көзделген құжаттарды қоса бере отырып, осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізуді тіркеу туралы өтінішті ұсынады.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 04.04.2023 № 217 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Көрсетілетін қызметті алушы жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің телнұсқасын алу үшін осы Нұсқаулыққа 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлік телнұсқасын алу туралы өтінішті және тіркеу алымы сомасының бюджетке төленгенін растайтын құжатты, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлік үшін төлемді растайтын құжатты ұсынады.

      15. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету сатысы туралы деректерді "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Заңның 5-бабы 2-тармағының 11) тармақшасына сәйкес ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне енгізеді.

      16. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының ақпараттық жүйесі бұзылған жағдайда бір жұмыс күні ішінде "электрондық үкімет" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторын (бұдан әрі – оператор) хабардар етеді.

      Бұл жағдайда оператор Нұсқаулықтың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім ішінде техникалық проблема туралы хаттаманы жасайды және оған көрсетілетін қызметті берушімен қол қояды.

      17. Жылжымалы мүлік кепілінің тізілімінде кепілді тоқтату кепіл берушінің негізгі міндеттемені орындауын растайтын құжат ұсыныла отырып, осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кепіл ұстаушының өтініші негізінде жүргізіледі.

      Осы мүлікке басқа кепіл ұстаушылар болған кезде кепілді тоқтату оларды хабардар ету туралы құжат ұсынылған соң жүзеге асырылады.

      Құжаттарды қарау нәтижелері бойынша көрсетілетін қызметті беруші кепілдің тоқтатылуын тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға осы Нұсқаулыққа 11-қосымшаға сәйкес кепілдің тоқтатылғаны туралы хабарлама жібереді.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 13.09.2021 № 795 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      18. Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеген кезде жіберілген техникалық қателерді түзету мүдделі тұлғаның өтініші бойынша жүргізіледі.

      Көрсетілетін қызметті беруші тіркеуге өтініште көрсетілген мәліметтерді тексереді, мәліметтерді архивтік материалдардың деректерімен салыстырып тексереді.

      Көрсетілетін қызметті беруші жылжымалы мүлік кепілінің тізіліміне "ерекше белгілер" бағанына, сондай-ақ кепілді тіркеу туралы куәлікке қосымша жазба енгізу арқылы техникалық қателерді түзетеді.

      Әділет министрлігі мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі және мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпаратты олар бекітілген немесе өзгертілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушіге береді.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 23.02.2024 № 159 (24.02.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      19. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік қызметтерді тікелей көрсететін көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

      Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Шағымды қарауды жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласындағы қызметті мемлекеттік реттеуді және бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті орган, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – шағымды қарайтын орган) жүзеге асырады.

      Шағым көрсетілетін қызметті берушіге және (немесе) шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалып отырған лауазымды адамға беріледі.

      Көрсетілетін қызметті беруші, шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалып отырған лауазымды адам шағым келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей оны және әкімшілік істі шағымды қарайтын органға жібереді.

      Бұл ретте көрсетілетін қызметті беруші, лауазымды адам, шешімге, әрекетке (әрекетсіздікке) шағым жасайды, егер ол үш жұмыс күні ішінде шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын шешім не өзге де әкімшілік әрекет қабылдаса, шағымды қарайтын органға шағым жібермеуге құқылы.

      Егер заңда өзгеше көзделмесе, сотқа жүгінуге сотқа дейінгі тәртіппен шағым жасалғаннан кейін жол беріледі.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 13.09.2021 № 795 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      20. Алып тасталды - ҚР Әділет министрінің 13.09.2021 № 795 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      21. Алып тасталды - ҚР Әділет министрінің 13.09.2021 № 795 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Міндетті мемлекеттік тіркеуге
жатпайтын жылжымалы мүлік
кепілін тіркеу туралы
нұсқаулыққа
1-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 04.04.2023 № 217 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: "Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу"
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрінің атауы:
1. Кепілді тіркеу (мемлекеттік тіркеу куәлігі)
2. Шарт талаптарының өзгеруі нәтижесінде ауыртпалықтардың өзгеруін тіркеу (қайта кепіл)
3. Талаптарды беруді тіркеу
4. Міндеттемелердің орындалмағаны туралы хабарламаны тіркеу, сауда-саттықты өткізу туралы тіркеу
5. Кепілді тоқтатуды тіркеу
6. Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің телнұсқасын беру

1

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

"Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2

Мемлекеттік қызметтерді көрсетілетін тәсілдері

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы арқылы / "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы ақпараттандыру объектілері:
1. Кепілді тіркеу (мемлекеттік тіркеу куәлігі)
2. Шарт талаптарының өзгеруі нәтижесінде ауыртпалықтардың өзгеруін тіркеу (қайта кепіл)
3. Талаптарды беруді тіркеу
4. Міндеттемелердің орындалмағаны туралы хабарламаны тіркеу, сауда-саттықты өткізу туралы тіркеу
5. Кепілді тоқтатуды тіркеу.
6. Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің телнұсқасын беру

3

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі

1) көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын тапсырған бастап:
мемлекеттік қызмет өтініш қабылданған бастап екі жұмыс күні ішінде көрсетіледі;
2) "электрондық үкімет" порталында:
www.egov.kz. мемлекеттік қызмет тіркеуші органның ақпараттық жүйесіне жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу үшін алымның төленгені немесе алымды төлеуден босатылғаны туралы растау келіп түскен бастап бір жұмыс күні ішінде көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 20 минут;
Көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 20 минут.

4

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны

Электрондық (ішінара автоматтандырылған) / қағаз түрінде:
1. Кепілді тіркеу (мемлекеттік тіркеу куәлігі)
2. Шарт талаптарының өзгеруі нәтижесінде ауыртпалықтардың өзгеруін тіркеу (қайта кепіл)
3. Талаптарды беруді тіркеу
4. Міндеттемелердің орындалмағаны туралы хабарламаны тіркеу, сауда-саттықты өткізу туралы тіркеу
5. Кепілді тоқтатуды тіркеу
6. Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің телнұсқасын беру

5

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

1) көрсетілетін қызметті беруші арқылы қағаз жеткізгіште:
- міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын, жылжымалы мүлік кепілдігін тіркеу туралы куәлік, кепілді тоқтату Тізбенің 9-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша дәлелді жауап;
- берілетін куәліктерге қатысты жоғалғанның орнына жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің телнұсқасы;
2) www.egov.kz порталы арқылы электрондық форматта:
жылжымалы мүлік кепілдігін тіркеу туралы куәлік, міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын кепілді тоқтату туралы хабарлама немесе Тізбенің 9-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша дәлелді жауап.
Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны –электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз бетінде.

6

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын ақы мөлшері, және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алудың тәсілдері

1) жеке тұлғалардан – айлық есептік көрсеткіштің (бұдан әрі – АЕК) 1 мөлшерлемесі;
2) жеке тұлғалардан – 5 АЕК.
Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлікті беру үшін – ҚҚС-ын есепке алмай, 30,05 теңге.
Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің телнұсқасын беру үшін – 0,5 АЕК.

7

жұмыс кестесі көрсетілетін қызметті берушінің

1) жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын Мемлекеттік корпорацияның филиалдарында Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін.
2) құжаттарды қабылдау және беру бойынша Мемлекеттік корпорацияның филиалдарында Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес мереке және демалыс күндерінен басқа дүйсенбіден жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін үзіліссіз, Мемлекеттік корпорацияның халыққа қызмет көрсету кезекші бөлімдері дүйсенбіден жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін және сенбі күні сағат 9.00-ден 13.00-ге дейін;
3) ақпараттандыру порталы/объектілері жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы жұмыс уақыты, жексенбі және мереке күндері аяқталғаннан кейін жүгінген кезде Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

8

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамына, сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің кіші түрлеріне құжаттар тізбесі:
- заңды тұлға үшін өкілеттігін растайтын құжат бойынша;
жеке тұлға үшін (нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша оның өкілі);
көрсетілетін қызметті берушіге:
1. Кепілді тіркеу (мемлекеттік тіркеу куәлігі):
1) осы Нұсқаулыққа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы өтініш;
2)жеке куәлік немесе цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);
3) сенімхат (өтініш беруші сенім білдірілген тұлға арқылы жүгінген жағдайда). Салыстыру үшін сенімхаттың түпнұсқасы ұсынылады, содан кейін сенімхаттың түпнұсқасы өтініш берушіге қайтарылады;
4) тіркеу алымы сомасының бюджетке төленгенін растайтын құжат, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлік үшін төленгенін растайтын құжат.
2. Шарт талаптарының өзгеруі нәтижесінде ауыртпалықтардың өзгеруін тіркеу (қайта кепіл):
1) осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізуді тіркеу туралы өтініш;
2)жеке куәлік немесе цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);
3) сенімхат (өтініш беруші сенім білдірілген тұлға арқылы жүгінген жағдайда). Салыстыру үшін сенімхаттың түпнұсқасы ұсынылады, содан кейін сенімхаттың түпнұсқасы өтініш берушіге қайтарылады;
4) тіркеу алымы сомасының бюджетке төленгенін растайтын құжат, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлік үшін төленгенін растайтын құжат.
3. Талаптарды беруді тіркеу
1) құқықтарды (талаптарды) басқаға беруді тіркеу туралы өтініш: (активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарт) Тізбенің 8-тармағында көзделген құжаттарды қоса бере отырып, осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға сәйкес;
2) жеке куәлік немесе цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);
3) сенімхат (өтініш беруші сенім білдірілген тұлға арқылы жүгінген жағдайда). Салыстыру үшін сенімхаттың түпнұсқасы ұсынылады, содан кейін сенімхаттың түпнұсқасы өтініш берушіге қайтарылады;
4) тіркеу алымы сомасының бюджетке төленгенін растайтын құжат, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлік үшін төленгенін растайтын құжат.
4. Міндеттемелердің орындалмағаны туралы хабарламаны тіркеу, сауда-саттықты өткізу туралы тіркеу
1) осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізуді тіркеу туралы өтініш;
2) жеке куәлік немесе цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);
3) сенімхат (өтініш беруші сенім білдірілген тұлға арқылы жүгінген жағдайда). Салыстыру үшін сенімхаттың түпнұсқасы ұсынылады, содан кейін сенімхаттың түпнұсқасы өтініш берушіге қайтарылады;
4) тіркеу алымы сомасының бюджетке төленгенін растайтын құжат, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлік үшін төленгенін растайтын құжат.
5. Кепілді тоқтатуды тіркеу
1) осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кепілдің тоқтатылуын тіркеу туралы өтініш;
2) жеке куәлік немесе цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);
3) сенімхат (өтініш беруші сенім білдірілген тұлға арқылы жүгінген жағдайда). Салыстыру үшін сенімхаттың түпнұсқасы ұсынылады, содан кейін сенімхаттың түпнұсқасы өтініш берушіге қайтарылады;
4) тіркеу алымы сомасының бюджетке төленгенін растайтын құжат, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлік үшін төленгенін растайтын құжат.
6. Көрсетілетін қызметті алушы жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің телнұсқасын алады, мынадай құжаттарды ұсынады:
1) осы Нұсқаулыққа 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің телнұсқасын алу туралы өтініш;
тіркеу алымы сомасының бюджетке төленгенін растайтын құжат, жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәлік үшін төленгенін растайтын құжат.
Мемлекеттік ақпараттық жүйелердегі жеке басты куәландыратын құжат туралы мәліметтерді қызметкер тиісті ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.
2) www порталы арқылы. egov. kz / барлық кіші түрлері бойынша ақпараттандыру объектілері:
осы Нұсқаулыққа 2, 9, 10-қосымшаға сәйкес тиісті нысандағы өтініш (сұрау салу);
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында;
"электрондық үкімет" шлюзі (бұдан әрі - ЭҮТШ) арқылы төлеуді қоспағанда, жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені үшін алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат.

9

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың негіздері

Жылжымалы мүлік кепілін тіркеуден бас тартудың негіздері мыналар болып табылады:
1) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін өтініш беруші ұсынған құжаттардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дұрыс еместігін анықтау;
2) кепілді тіркеу туралы өтініштің "Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы" Заңның 9-бабының талаптарына сәйкес келмеуі;
3) өтінішті тиісті тұлғаның бермеуі;
4) жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу үшін алымның және кеме немесе салынып жатқан кеме ипотекасының төленгенін растайтын құжат.

10

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

Өзіне-өзі қызмет көрсетуді жүзеге асыру, өз бетінше жүріп-тұру, бағдарлану мүмкіндігі немесе қабілетінен толық немесе ішінара айырылған көрсетілетін қызметті алушыларға құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс орталығы арқылы жүгіну арқылы көрсетілетін қызметті беруші тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.
Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында орналастырылған – www.gov.kz.
Көрсетілетін қызметті алушы ұялы байланыс операторы ұсынған көрсетілетін қызметті алушының абоненттік нөмірін тіркеген және порталдың есептік жазбасына қосқан жағдайда ЭЦҚ болған немесе бір реттік пароль пайдаланылған жағдайда мемлекеттік қызметті портал арқылы электрондық нысанда алады.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдың "жеке кабинеті", сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алады.
Сандық құжаттар қызметі мобильді қосымшада және пайдаланушылардың ақпараттық жүйелерінде рұқсат етілген пайдаланушылар үшін қол жетімді.
Цифрлық құжатты пайдалану үшін пайдаланушылардың мобильді қосымшасында және ақпараттық жүйелерінде қолжетімді әдістермен авторизациядан өту қажет, бұдан әрі "цифрлық құжаттар" бөлімінде одан әрі пайдалану үшін қажетті құжатты қарау қажет.

  Міндетті мемлекеттік тіркеуге
жатпайтын жылжымалы
мүлік кепілін тіркеу
туралы нұсқаулыққа
2-қосымша
  нысан

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 13.09.2021 № 795 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      ___________________________________________________________________

      ("Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ филиалы)

      Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы

      өтініш № ______

      Кепіл беруші _____________________________________________________

      (жеке тұлғаның Т.А.Ә.(болған жағдайда) (бұдан әрі – Т.А.Ә),

      тұрғылықты жері, ЖСН, туған күні және жылы)

      _____________________________________________________________________

      (Заңды тұлғаның орналасқан жері, атауы және БСН)

      _____________________________________________________________________

      Жеке басты куәландыратын құжат: түрі _________ сериясы _________ № ______

      _____________ жылы ___________________________________________ берген

      (құжатты берген органның атауы

      Пошталық мекенжайы, телефоны ________________________________________

      ___________________________________________________ атынан әрекет ететін

      (уәкілетті өкілдің деректемелері)

      _____________________________________________________________ негізінде

      (өкілеттігін куәландыратын құжаттың деректемелері)

      Кепіл ұстаушы ________________________________________________________

      (жеке тұлғаның Т.А.Ә., туған күні мен жылы, ЖСН,

      немесе заңды тұлғаның атауы мен БСН)

      _____________________________________________________________________

      Жеке басты куәландыратын құжат: түрі _________ сериясы _________ № ______

      ______ жылы___________________________________________________ берген

      (құжатты берген органның атауы)

      Пошталық мекенжайы, телефоны ________________________________________

      _____________________________________________________________________

      ___________________________________________________ атынан әрекет ететін

      (уәкілетті өкілдің деректемелері)

      ____________________________________________________________ негізінде

      (өкілеттігін куәландыратын құжаттың деректемелері)

      Жылжымалы мүлік кепілі шартын тіркеуді сұраймын: _______________________

      Шартты жасасқан күн __________________________________________________

      Шартты жасасқан орын ________________________________________________

      Кепіл нысанасы туралы мәліметтер (жылжымалы мүліктің тізбесі мен сипаттамасы)

      _____________________________________________________________________

      Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің ақшалай баламасы _____________

      Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің қолданыс мерзімі ______________

      Кепілге қойылған мүлік:

      кепіл берушінің _____________ кепіл ұстаушының ____________ иелігінде және

      пайдалануында қалады.

      Оны пайдалануға болатыны: Иә/Жоқ (керек емесін сызып тастаңыз)

      Қайта кепілге қою туралы мәліметтер: Иә/Жоқ (керек емесін сызып тастаңыз).

      Өтініш берушінің электрондық поштасының мекенжайы ____________________

      Өтінішке қоса беремін: (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, қашан және кім берген)

      1. Төлем туралы құжат: түрі ____________ № ____________ сомасы ___________

      2. ___________________________________________________________________

      Өтініш берілген күн: 20__ ж. ______________

      Өтініш қабылданған күн: 20__ ж. ______________

      Өтініш берушінің қолы: ________________________________________________

      Тіркеушінің Т.А.Ә. және қолы ___________________________________________

      Уақыты: __________________ сағат _____________ минут.

      Заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын, ақпараттық жүйелерде қамтылған

      мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      20__жылғы _______________ "___"________

      (қолы)

      ______________________________________________________________

      ("Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ филиалы)

      Өзгерістер мен толықтырулар енгізуді тіркеу туралы № ________________ өтініш

      Кепіл ұстаушы ___________________________________________________

      (Жеке тұлғаның Т.А.Ә.(ол болған кезде) (бұдан әрі – Т.А.Ә),

      туған күні мен жылы, ЖСН немесе заңды тұлғаның атауы мен БСН)

      Жеке басты куәландыратын құжат: түрі ________________ сериясы ___________

      ______________________________ берген, берілген күні ____________________

      (құжатты берген органның атауы)

      Пошталық мекенжайы, телефоны _______________________________________

      ____________________________________________________________________

      __________________________________________________ атынан әрекет ететін

      (уәкілетті өкілдің деректемелері)

      ____________________________________________________________________

      (өкілеттігін куәландыратын құжаттың деректемелері)

      негізінде ____________________________________________________________

      Кепілдің өзгеруін және/немесе толықтыруын немесе тоқтатуын тіркеуді сұраймын:

      ____________________________________________________________________

      Шартты жасасқан күн _________________________________________________

      Шартты жасасқан орын ________________________________________________

      Кепіл нысанасы туралы мәліметтер (жылжымалы мүлік сипаттамасы) ________

      ____________________________________________________________________

      Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің ақшалай баламасы _____________

      Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің қолданылу мерзімі _____________

      Кепілге қойылған мүлік:

      кепіл берушінің ___________ кепіл ұстаушының ______________ иелігінде және

      пайдалануында қалады.

      Оны пайдалануға болатыны: Иә/Жоқ (керек емесін сызып тастаңыз)

      Қайта кепілге қою туралы мәліметтер: Иә/Жоқ (керек емесін сызып тастаңыз).

      Өтініш берушінің электрондық поштасының мекенжайы (болған кезде) _______

      Өтінішке қоса беремін: (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, қашан және кім берген)

      1. Төлем туралы құжат: түрі _____________ № _________ сомасы ____________

      2. __________________________________________________________________

      Өтініш берілген күн: 20__ ж.__________________

      Өтініш қабылданған күн: 20__ ж.______________

      Өтініш берушінің қолы: ________________________________________________

      Тіркеушінің Т.А.Ә. және қолы ___________________________________________

      Уақыты: __________________ сағат _____________ минут.

      Ескертпе: Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      Көрсетілетін қызметті алушы өзі көрсеткен тұрғылықты жерінің (орналасқан жерінің) мекен-жайы, жұмыс орны, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі, электрондық мекенжайы дұрыс екендігін, ал көрсетілген контактілерге жіберілген хабарлама (хабархат) тиісті және жеткілікті деп саналатындығын өзінің қолтаңбасымен растайды.

      _______________ "___" ________ 20__ ж.

      (қолы)

  Міндетті мемлекеттік тіркеуге
жатпайтын жылжымалы мүлік
кепілін тіркеу туралы
нұсқаулыққа
3-қосымша
  Нысан

      ___________________________________________________________________

      ("Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ филиалы)

20___ ж. "___" ________ № ______ өтініш бойынша құжаттардың болуына қолхат

      Уақыты: _____________ сағ.____________ мин.

      Қабылданған құжаттар тізбесі (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, қашан және кім берді):

      1. Төлегені туралы құжат: түрі __________ № _________ сомаға __________

      2. ______________________________________________________________

      ________________________________________________________________

      ________________________________________________________________

      Қабылдаған:_______________________ Өтінішті орындау күні ___________

      Мемлекеттік корпорацияның өтініштерді қабылдау жөніндегі қызметкерінің Т.А.Ә.

      (ол болған кезде) және қолы

      20____ ж. _____________

  Міндетті мемлекеттік тіркеуге
жатпайтын жылжымалы мүлік
кепілін тіркеу туралы
нұсқаулыққа
4-қосымша

      Егер кепіл беруші жеке тұлға

      болса, міндетті мемлекеттік

      тіркеуге жатпайтын жылжымалы

      мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу

      туралы, егер кепіл беруші

      заңды тұлға болса, міндетті

      мемлекеттік тіркеуге

      жатпайтын жылжымалы мүлік

      кепілін мемлекеттік тіркеу

      туралы электрондық куәліктің

      нысаны

МІНДЕТТІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУГЕ ЖАТПАЙТЫН ЖЫЛЖЫМАЛЫ МҮЛІК КЕПІЛІН ТІРКЕУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК

      Органның атауы __________________________________________________

      № _____________ __________ Күні ___________

      № _____ ___ Күні ___

      ________________________________________________________________

      ____ кредитор банк ________________________________________ берілді

      Мынадай:

Мүлік түрі

Тізілімдік нөмірі

Кепіл нысанасының сипаттамасы

Құрамдастарының саны

Құны


      жылжымалы мүлікке қатысты кепіл тіркелгенін растау үшін.

      Кепіл ұстаушының құқығы:

      БСН ____________________________ ЖСН ____________________________

      Кепіл ұстаушының атауы: __________________________________________

      Заңды мекенжайы: _______________________________________________

      ________________________________________________ кепіл нысанасына

      мыналардың негізінде туындады:

      № __________ күні __ кепіл туралы шарт

      № ____________ қосымша келісім, № _____________ кепіл туралы шартқа

      _________________________________________ қосымша келісім жасалған

      күн ___(бар болған жағдайда)

      Тіркелген күні ___ және № __ және мынадай негізгі талаптарды қамтиды:

      Негізгі міндеттеме мерзімі _____ай

      Негізгі міндеттеменің мөлшері ________________________________ теңге

      ________________________________________________________________

      ________________________________________________________________

      Кепіл берушінің деректері

      БСН_____________________________________________________________

      Ұйымның атауы

      ________________________________________________________________

      Заңды мекенжайы _______________________________________________

      Мүлікке құқық түрінің атауы ________________________________________

      Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы ҚРЗ 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.

      штрих-код "Жылжымайтын мүлік кепілінің тізілімдемесі" АЖ-дан алынған және тиісті Мемлекеттік корпорацияның электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды

  Міндетті мемлекеттік тіркеуге
жатпайтын жылжымалы мүлік
кепілін тіркеу жөніндегі
нысан нұсқаулыққа
5-қосымша

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 04.04.2023 № 217 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасыны4 Заңы 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, көрсетілетін қызметті берушінің филиалы (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет тізбесінде көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбағаныңызға,сондай-ақ қолданыс мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынғаныңызға байланысты мемлекеттік қызмет көрсету үшін (Мемлекеттік көрсетілетін қызмет тізбесіне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызмет атауын көрсету) құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы

      1) ______________________________________________________________;

      2) ______________________________________________________________;

      3) ….

      Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден, 2 данада жасалды.

      Т.А.Ә. (болған жағдайда) (көрсетілетін қызметті беруші филиалының құжаттарды қабылдау жөніндегі қызметкерінің) (қолы)

      Орындаушы: Т.А.Ә. (болған жағдайда) _____________

      Телефоны ______________________

      Алдым: ______________________________________________________

      Көрсетілетін қызметті алушының / Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолы

      20___ жылғы "___" ____________

  Міндетті мемлекеттік тіркеуге
жатпайтын жылжымалы мүлік
кепілін тіркеу туралы
нұсқаулыққа
6-қосымша
  Нысан

      Парақ № ______

      Тіркеу ісі № ______

Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілінің тізілімі

Жазба №

Тізілім №

Кепіл нысанасы

Кепіл ұстаушы

Кепіл беруші

Кепіл сомасы

Шарттың қолданылуы
Жеке тұлғаның Т.А.Ә. (ол болған кезде), тұрғылықты жері, туған күні және жылы;
заңды тұлғаның орналасқан жері, атауы, БСН

Жеке тұлғаның Т.А.Ә. (ол болған кезде), тұратын жері, туған күні және жылы;
заңды тұлғаның орналасқан жері, атауы, БСН1

2

3

4

5

6

7
      Кестенің жалғасы:

Ауыртпалықтың туындауы

Ауыртпалықтың тоқтатылуы

Тіркеушінің ерекше белгілері

Құжаттың атауы және №

Күні мен уақыты (сағаты және минуты) тіркеу №; тіркеушінің Т.А.Ә. (ол болған кезде), және қолы

Құжаттың атауы және №

Күні мен уақыты (сағаты және минуты) тіркеу №; тіркеушінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), және қолы

8

9

10

11

12


      Тіркеу парағын жабу/жалғастыру туралы жазба

Жабу/жалғастыру үшін негіздеме

Орны ауыстырылған (жапқан кездегі) жазбалардың немесе соңғы жазбалардың (жалғастырған кездегі) тізбесі

Парақ нөмірі (жалғастырған кездегі)

Күні, уақыты (сағаты және минуты)

Тіркеушінің Т.А.Ә. (ол болған кезде) және қолы
  Міндетті мемлекеттік тіркеуге
жатпайтын жылжымалы мүлік
кепілін тіркеу туралы
нұсқаулыққа
7-қосымша
  Нысан

      ________________________________________________________________

      органның атауы

20__ ж. "___" _________ № ____

Міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

      ___________________________________________________________ берді

      ________________________________________________________________

      кепіл ұстаушының немесе кепіл ұстаушының уәкілетті өкілінің деректемелері

      Мынадай:

Мүлік түрі

Тізілімдік нөмірі

Кепіл нысанасының сипаттамасы

Құрамдастарының саны

Құны


      жылжымалы мүлікке қатысты кепіл тіркелгенін растау үшін.

      Кепіл ұстаушының құқығы _________________________________________

      ________________________________________________________________

      жеке тұлғаның Т.А.Ә.(ол болған кезде), тұрғылықты жері, туған күні және жылы,

      заңды тұлғаның орналасқан жері, атауы және БСН

      кепіл нысанасына ________________________________________________

      кепіл нысанасының сипаттамасы

      кепіл туралы шарттың негізінде туындады ____________________________

      Шарт жасалған күн

      тіркелген _________________ және мынадай негізгі талаптарды қамтиды:

      тіркелген күні және нөмірі

      ________________________________________________________________

      негізгі міндеттемелердің мөлшері, орындалу мерзімі және кепілдің басқа да талаптары

      ___________ кепіл берушінің ________________________________ құқығы

      құқық түрі, жеке тұлғаның Т.А.Ә.(ол болған кезде), тұратын жері,

      туған күні және жылы

      ________________________________________________________________

      заңды тұлғаның орналасқан жері, атауы және БСН

      расталды ________________________________________________________

      кепіл нысанасына құқық белгілейтін құжаттың атауы,

      қабылдау күні, тіркеу нөмірі және күні

      Тіркеуші ___________________________ _____________________________

      Т.А.Ә.(ол болған кезде) қолы

      Басшы _____________________________ М.О. ________________________

      Т.А.Ә.(ол болған кезде)

      ________________________________________________________________

      қолы

      Ескертпе:

      1. Осы куәлік кепіл өтелген кезде Мемлекеттік корпорацияға қайтарылуға тиіс.

      2. Куәлік жоғалған (бүлінген) кезде құқық иеленушісі куәліктің жоғалған (бүлінген) себебін көрсетіп, Мемлекеттік корпорацияға өтініш береді.

  Міндетті мемлекеттік тіркеуге
жатпайтын жылжымалы мүлік
кепілін тіркеу туралы
нұсқаулыққа
8-қосымша
  Нысан

      Міндетті мемлекеттік

      тіркеуге жатпайтын жылжымалы

      мүлік кепілін тіркеуден

      дәлелді бас тарту туралы хабарлама

      Өтініштің бірегей №:______________________ Күні ____________________

      Бас тартудың негізі: _______________________________________________

      ________________________________________________________________

      ________________________________________________________________

      (заңның баптарына сілтемесі бар, заңгермен келісілген дәлелді бас тартудың мәтіні Мемлекеттік корпорацияда қалыптастырылады)

      Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы ҚРЗ 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.

      штрих-код "Жылжымайтын мүлік кепілінің тізілімдемесі" АЖ-дан алынған және тиісті Мемлекеттік корпорацияның электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды

  Міндетті мемлекеттік тіркеуге
жатпайтын жылжымалы мүлік
кепілін тіркеу туралы
нұсқаулыққа
9-қосымша
  нысан

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 13.09.2021 № 795 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      ________________________________________________________________

      ("Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ филиалы)

      Өзгерістер мен толықтырулар енгізуді тіркеу туралы № ________________ өтініш

      Кепіл ұстаушы ___________________________________________________

      (Жеке тұлғаның Т.А.Ә.(ол болған кезде) (бұдан әрі – Т.А.Ә),

      туған күні мен жылы, ЖСН немесе заңды тұлғаның атауы мен БСН)

      Жеке басты куәландыратын құжат: түрі ________________ сериясы ___________

      ______________________________ берген, берілген күні ____________________

      (құжатты берген органның атауы)

      Пошталық мекенжайы, телефоны _______________________________________

      ____________________________________________________________________

      __________________________________________________ атынан әрекет ететін

      (уәкілетті өкілдің деректемелері)

      ____________________________________________________________________

      (өкілеттігін куәландыратын құжаттың деректемелері)

      негізінде ____________________________________________________________

      Кепілдің өзгеруін және/немесе толықтыруын немесе тоқтатуын тіркеуді сұраймын:

      ____________________________________________________________________

      Шартты жасасқан күн _________________________________________________

      Шартты жасасқан орын ________________________________________________

      Кепіл нысанасы туралы мәліметтер (жылжымалы мүлік сипаттамасы) ________

      ____________________________________________________________________

      Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің ақшалай баламасы _____________

      Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің қолданылу мерзімі _____________

      Кепілге қойылған мүлік:

      кепіл берушінің ___________ кепіл ұстаушының ______________ иелігінде және

      пайдалануында қалады.

      Оны пайдалануға болатыны: Иә/Жоқ (керек емесін сызып тастаңыз)

      Қайта кепілге қою туралы мәліметтер: Иә/Жоқ (керек емесін сызып тастаңыз).

      Өтініш берушінің электрондық поштасының мекенжайы (болған кезде) _______

      Өтінішке қоса беремін: (құжаттың атауы, сериясы, нөмірі, қашан және кім берген)

      1. Төлем туралы құжат: түрі _____________ № _________ сомасы ____________

      2. __________________________________________________________________

      Өтініш берілген күн: 20__ ж.__________________

      Өтініш қабылданған күн: 20__ ж.______________

      Өтініш берушінің қолы: ________________________________________________

      Тіркеушінің Т.А.Ә. және қолы ___________________________________________

      Уақыты: __________________ сағат _____________ минут.

      Ескертпе: Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      Көрсетілетін қызметті алушы өзі көрсеткен тұрғылықты жерінің (орналасқан жерінің) мекен-жайы, жұмыс орны, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі, электрондық мекенжайы дұрыс екендігін, ал көрсетілген контактілерге жіберілген хабарлама (хабархат) тиісті және жеткілікті деп саналатындығын өзінің қолтаңбасымен растайды.

      _______________ "___" ________ 20__ ж.

      (қолы)

  Міндетті мемлекеттік
тіркеуге жатпайтын
жылжымалы мүлік кепілін
тіркеу туралы нұсқаулыққа
10-қосымша
  нысан

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 13.09.2021 № 795 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      ________________________________________________________________

      ("Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ филиалы )

      Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің телнұсқасын алу туралы № _______ өтініш

      Мен, _____________________________________________________________________

      (Т.А.Ә. (ол болған кезде) (бұдан әрі – Т.А.Ә)

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның паспорт деректері (жеке куәлігінің деректері) және тұратын жері)

      __________________________________________ мекенжайы бойынша тұратын

      ____________________________________________________________ негізінде

      (өкілеттіктерді куәландыратын құжаттың деректемелері)

      __________________________________________________ атынан әрекет ететін

      (заңды тұлғаның атауы мен деректемелері)

      ____________________________________________________________________

      (уәкілетті өкіл толтырады)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (Жеке тұлғаның Т.А.Ә. немесе кепіл берушінің заңды тұлғасының атауы)

      жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы куәліктің телнұсқасын беруді сұраймын:

      Жылжымалы мүлік объектісінің түрі _____________________________________

      (кепіл беруші бойынша деректер болған кезде толтырылады)

      Мынадай құжаттарды қоса беремін:

      1. Төлеу туралы құжат: түрі ___________, № ____________, күні ______________

      сомасы ______________________________________________________________

      2. Өкілеттікті растайтын құжат № ________________________________________

      Күні ___________/__________________/_________________________________/

      (өтініш берушінің қолы) (өтініш берушінің Т.А.Ә)

      ____________________________________________________________________

      (өтінішті қабылдаған қызметкердің Т.А.Ә. және қолы)

      Өтініш берілген күн: 20____ж. "____"_____________

      Уақыты:__________сағ.________мин.

      Өтінішті орындау /қарау/ нәтижесі: ______________________________________

      ____________________________________________________________________

      Тексерілді: күні: ___ж.______________

      Тіркеушінің Т.А.Ә. және қолы ___________________________________________

      Уақыты:__________сағ.________мин.

      Ескертпе: Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

      Көрсетілетін қызметті алушы өзі көрсеткен тұрғылықты жерінің (орналасқан жерінің) мекен-жайы, жұмыс орны, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі, электрондық мекенжайы дұрыс екендігін, ал көрсетілген контактілерге жіберілген хабарлама (хабархат) тиісті және жеткілікті деп саналатындығын өзінің қолтаңбасымен растайды.

      _______________ "___" ________ 20__ ж.

      (қолы)

  Міндетті мемлекеттік тіркеуге
жатпайтын жылжымалы мүлік
кепілін тіркеу туралы
нұсқаулыққа
11-қосымша
  Нысан

      Міндетті мемлекеттік

      тіркеуге жатпайтын жылжымалы

      мүлік кепілін тіркеуден

      алып тастау туралы хабарлама

      Міндетті мемлекеттік

      тіркеуге жатпайтын жылжымалы

      мүлік кепілін тіркеуден

      алып тастау туралы хабарлама

      Өтініштің бірегей №: _______________________ Күні ___________________

      Алып тастау үшін негіз: ____________________________________________

      ________________________________________________________________

      ________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады