"Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы № 515 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 5 желтоқсандағы № 40 Жарлығы

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы № 515 Жарлығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) арнаулы атақтар берілетін Агенттік лауазымдарының және оларға сәйкес келетін шекті арнаулы атақтардың тізбесі ("Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгісі бар) бекітілсін.";

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі туралы ережеде:

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, 10.";

      15-тармақтың 25) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "25) құзыреті шегінде жеке және заңды тұлғалардың жолданымдары бойынша шешімдерді қарау және қабылдау, сондай-ақ осы жолданымдарда көрсетілген жүйелік проблемаларды талдау және анықтау;";

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Агенттік Төрағасының өкілеттіктері:

      1) Агенттіктің жұмысына басшылық жасауды және қызметін үйлестіруді ұйымдастырады және жүзеге асырады, Агенттіктің аумақтық органдары мен мамандандырылған мемлекеттік мекемесінің қызметін бақылауды жүзеге асырады;

      2) Агенттіктің атынан орындауға міндетті құқықтық актілер, өз құзыреті шегінде – өзге де мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың орындауына міндетті нормативтік құқықтық актілер шығарады;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Агенттіктің қызметкерлерін (жұмыскерлерін), аумақтық органдардың басшыларын және олардың орынбасарларын, сондай-ақ мамандандырылған мемлекеттік мекеменің басшысын лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Агенттіктің қызметкерлеріне (жұмыскерлеріне), аумақтық органдардың басшыларына және олардың орынбасарларына, сондай-ақ мамандандырылған мемлекеттік мекеменің басшысына тәртіптік жаза қолданады және көтермелеу шараларын қолданады;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Агенттіктің және оның аумақтық органдарының қызметкерлеріне арнаулы атақтар белгілейді;

      6) Қазақстан Республикасының Президентіне Агенттіктің, оның аумақтық органдары мен мамандандырылған мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін (жұмыскерлерін) мемлекеттік наградалармен марапаттау және олардың жоғары арнаулы атағын белгілеу туралы ұсынулар енгізеді;

      7) қарамағындағы қызметкерлерге (жұмыскерлерге) нұсқаулар мен тапсырмалар береді, Агенттіктің құзыретіне жатқызылған функцияларды жүзеге асыру бойынша өзге де ұйымдастырушылық-өкімдік шараларды қабылдайды;

      8) Агенттіктің аумақтық органдары және мамандандырылған мемлекеттік мекемесі туралы ережелерді бекітеді;

      9) Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен жалпы штат санының лимиті шегінде Агенттіктің аумақтық органдары мен мамандандырылған мемлекеттік мекемесінің құрылымын бекітеді;

      10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен қатынастарда Агенттіктің атынан өкілдік етеді;

      11) Агенттіктің жанынан консультативтік-кеңесші органдар құрады;

      12) кадрлық қамтамасыз ету нәтижелерін және кадр саясаты субъектілерінің жұмыс сапасын бағалау әдістемесін бекітеді;

      13) кәсіптік құзыреттерді, түйінді көрсеткіштерді айқындау және бәсекеге қабілеттілік көрсеткішін есептеу тәртібі мен әдістерін бекітеді;

      14) құқық қорғау органдары басшыларының бірлескен нормативтік құқықтық актісімен прокуратура органдарына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке және экономикалық тергеп-тексеру қызметіне жұмысқа кіретін адамдар үшін бастапқы кәсіптік даярлыққа іріктеу тәртібін және одан өту шарттарын, сондай-ақ оларды бастапқы кәсіптік даярлықтан шығарып жіберу негіздерін айқындайды;

      15) құқық қорғау органдары басшыларының бірлескен нормативтік құқықтық актісімен конкурстық комиссияны қалыптастыру және оның жұмыс істеу тәртібін, конкурс кезеңдерін өткізу мерзімдерін, сондай-ақ конкурсқа қатысуға қажетті құжаттардың тізбесін айқындайды;

      16) құқық қорғау қызметіне алғаш рет кіретін адамдар үшін тәлімгерлікті ұйымдастыру тәртібі мен мерзімдерін айқындайды;

      17) ұстап алынғандар мен қамауға алынған адамдарды айдауылмен алып жүру тәртібін бекітеді;

      18) аға басшы құрамның арнаулы атағын бір сатыға төмендету туралы шешім қабылдайды;

      19) полковникке дейінгі арнаулы атақтардан айыру туралы шешім қабылдайды;

      20) атқаратын штаттық лауазымына қарамастан, арнаулы атағы төмендетілген қызметкерлердің бұрынғы арнаулы атағын, бірақ арнаулы атағы төмендетілген күннен бастап алты айдан кейін қалпына келтіру туралы шешім қабылдайды;

      21) мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша құқық қорғау органдары лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарының негізінде лауазымдар санаттарына қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;

      22) құқық қорғау органын уақтылы және толық жасақтау үшін кадрлық болжам әдістемесін бекітеді;

      23) құқық қорғау қызметінің учаскелерінде, бағыттарында іс-қимылдарды ретке келтірудің оңтайлы дәрежесіне қол жеткізу мақсатында жұмыс стандарттарын (қызметкердің нақты жұмыс учаскесіндегі қызметінің алгоритмі, қағидалары мен нәтижелеріне қойылатын талаптар) белгілеу тәртібін бекітеді;

      24) ротациялауға жататын басшы лауазымдардың тізбесін және оларды ауыстыру тәртібін айқындайды;

      25) конкурстық негізде орналасатын басшы лауазымдардың тізбесін, жоғары тұрған басшы лауазымдарға конкурс өткізу шарттары мен тәртібін айқындайды;

      26) кадр резервін қалыптастыру тәртібін, кадр резервіне алынатын қызметкерлердің біліктілігіне қойылатын талаптарды және кадр резервіне алынған қызметкерлердің ведомстволық дерекқорымен жұмыс істеу тәртібін айқындайды;

      27) қызметкерлердің кәсіптік қызметтік және дене даярлығын ұйымдастырудың мазмұны мен тәртібін белгілейді;

      28) қызметкерлерді кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асырудың мазмұны мен тәртібін айқындайды;

      29) қызметкердің дербес деректері қамтылатын жеке істерді жүргізу тәртібін бекітеді;

      30) қызметтік қажеттілік болған жағдайда, органның қарамағындағы қызметкерге органның құрылымдық бөлімшесінің басшысын бекітіп бере отырып, оған органның алдына қойылған міндеттер мен функцияларды орындау жөніндегі қызметтік міндеттерді жүктеуге құқылы;

      31) аттестатталуға жататын қызметкердің Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге және логикалық ойлауға компьютерлік тестілеуден өту тәртібі мен шарттарын, кәсіптік жарамдылығын айқындау жөніндегі нормативтерді, сондай-ақ лауазымдар санаттары үшін шекті мәндерді белгілейді;

      32) жеке құраммен тәрбиелік, психологиялық және идеологиялық жұмысты ұйымдастыру тәртібін айқындайды;

      33) бөлімшелердегі моральдық-психологиялық ахуалдың жай-күйіне жыл сайынғы әлеуметтанушылық мониторинг жүргізудің тәртібі мен әдістемесін айқындайды;

      34) тікелей басшысының ұсынуы негізінде комиссияда қарамастан қызметкерді көтермелеу туралы шешім қабылдайды;

      35) қызметкерге жаза қолдану кезінде өзге де мән-жайларды жеңілдетуші деп таниды;

      36) қызметкерлерге қызмет өткерудің ерекше шарттары үшін үстемеақылар, сондай-ақ басқа да үстемеақылар, қосымша ақылар белгілеу тәртібін бекітеді;

      37) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Агенттік Төрағасы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін атқаруды қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.";

      Агенттіктің аумақтық органдарының – мемлекеттік мекемелердің тізбесінде:

      18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті;";

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген біліктілік сыныптары белгіленетін Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің лауазымдарының және оларға сәйкес келетін шекті біліктілік сыныптарының тізбесі осы Жарлыққа қосымшаға ("Қызметтік пайдалану үшін" деген белгісі бар) сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы Жарлықтан туындайтын шараларды қабылдасын.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Тоқаев

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады