Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi туралы ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 1 сәуiрдегі N 2922 Жарлығы.

      "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 6) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 28.12.2023 № 423 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi туралы қоса берiлiп отырған Ереже бекiтiлсiн.

      2. Мыналардың күшi жойылған деп танылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi, оның жергiлiктi жерлердегi органдары мен Ұлттық қауiпсiздiк комитетiне бағынатын әскерлер туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1992 жылғы 30 желтоқсандағы № 1042 қаулысы;

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi, оның жергiлiктi жерлердегi органдары мен Ұлттық қауiпсiздiк комитетiне бағынатын әскерлер туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1992 жылғы 30 желтоқсандағы № 1042 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1994 жылғы 13 сәуiрдегi № 1653 қаулысы;

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi, оның жергiлiктi жерлердегi органдары және Ұлттық қауiпсiздiк комитетiне бағынатын әскерлер туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1992 жылғы 30 желтоқсандағы № 1042 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 7 сәуiрдегi № 2183 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының
Президентi

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
1996 жылғы 1 сәуірдегі
№ 2922 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы
ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 17.05.2022 № 893 Жарлығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (бұдан әрі – Ұлттық қауіпсіздік комитеті) – Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін, өз өкілеттіктері шегінде Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының (бұдан әрі – ұлттық қауіпсіздік органдары) бірыңғай жүйесіне, барлау, қарсы барлау, жедел-іздестіру қызметіне, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын (бұдан әрі – Мемлекеттік шекара) қорғау мен күзету, үкіметтік байланыспен қамтамасыз ету және шифрлау жұмысын ұйымдастыру, терроризм актілерінің және жеке адамға, қоғам мен мемлекетке өзге де аса қауіпті қылмыстық қол сұғушылықтардың жолын кесу, ұлттық қауіпсіздік органдары авиациясының қызметін ұйымдастыру, мемлекеттік құпияларды қорғау саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органы және Қазақстан Республикасында мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті орган болып табылады.

      2. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мынадай ведомстволары бар:

      1) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі;

      2) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Үкіметтік байланыс қызметі;

      3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің "А" арнаулы мақсаттағы қызметі;

      4) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Сыртқы барлау қызметі;

      5) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Авиация қызметі.

      3. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне және өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. Ұлттық қауіпсіздік комитеті республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрлері және өзінің қазақ және орыс тілдерінде жазылған атауы бар мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      5. Ұлттық қауіпсіздік комитеті азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      6. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болуға құқығы бар.

      7. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз құзыретіндегі мәселелер бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      8. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылымы мен штат санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

      9. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 66.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 09.11.2022 № 1068 Жарлығымен.

      10. Осы Ереже Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметін қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      12. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне кәсіпкерлік субъектілерімен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілеттіктері болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысынан шарттық қарым-қатынас жасауға тыйым салынады.

      Егер Ұлттық қауіпсіздік комитетіне заңнамалық актілермен кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда алынған кіріс, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджетке жіберіледі.

2-тарау. Мемлекеттік органның міндеттері мен өкілеттіктері

      13. Міндеттері:

      1) жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеу мен іске асыруға қатысу;

      2) "Сыртқы барлау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының мүдделері үшін барлау ақпаратына қол жеткізу;

      3) Қазақстан Республикасының Президентін, Парламентін, Үкіметін және басқа да мемлекеттік органдарын саяси, қаржы-экономикалық, әскери-саяси, ғылыми-техникалық, гуманитарлық, экологиялық және Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін қозғайтын өзге де салаларда шешімдер қабылдауға қажетті барлау ақпаратымен және талдамалық бағалаулармен қамтамасыз ету;

      4) саяси, әскери-саяси, қаржылық-экономикалық, ғылыми-техникалық, гуманитарлық, экологиялық және Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін қозғайтын өзге де салаларда мемлекет басшылығының саясатын іске асыруға жәрдемдесу;

      5) Қазақстан Республикасының барлау қоғамдастығы шеңберінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен ұйымдарының өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;

      6) Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері мен олардың персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінде мемлекеттік құпияларды қорғау және техникалық барлауға қарсы іс-қимыл жасау бойынша шараларды іске асыру;

      7) қарсы барлау қызметін жүзеге асыру;

      7-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлау іс-шараларын жүзеге асыру;

      8) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге қатысты техникалық барлауға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметті үйлестіру және жүзеге асыру;

      9) Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, тұтастығын бұзуға және қауіпсіздігін әлсіретуге бағытталған террористік және өзге де іс-әрекеттерді анықтау, олардың алдын алу және жолын кесу;

      10) Қазақстан Республикасында терроризмге және экстремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы қызметті үйлестіру;

      11) Қазақстан Республикасының заңнамасында ұлттық қауіпсіздік органдарының қарауына жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру;

      12) Қазақстан Республикасының Президентін, мемлекеттік органдарын, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарды бейбіт және соғыс уақытында үкіметтік байланыспен қамтамасыз ету;

      13) Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарында, әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарында шифрлау жұмысын ұйымдастыру;

      14) Мемлекеттік шекараны қорғауды және күзетуді қамтамасыз ету;

      15) Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінің қорғалған байланысын ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерін физикалық қорғауды қамтамасыз ету;

      16) үкіметтік байланыс желілерінің, республикалық қорғалған байланыс желілерінің және ұлттық қауіпсіздік органдарының қорғалған байланыс желілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

      17) қарсы барлау, жедел-іздестіру қызметі субъектілерінің тапсырмалары бойынша қарсы барлау, арнаулы жедел-іздестіру іс-шараларын ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ оларды жүргізуді қамтамасыз етуге жағдайлар жасау;

      18) ұлттық қауіпсіздік органдарында бірыңғай тәсілдерді басқару, қалыптастыру және іске асыру, сондай-ақ олардың қызметін ұйымдастыру;

      19) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жасырын тергеу әрекеттерін ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ оларды жүргізуді қамтамасыз етуге жағдайлар жасау;

      20) мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру;

      21) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі құқықтық, әкімшілік, экономикалық, техникалық, бағдарламалық және криптографиялық шараларды әзірлеу;

      22) Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жүктелген өзге де міндеттерді өз құзыреті шегінде жүзеге асыру.

      Ескерту. 13-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 13.03.2024 № 495 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      14. Өкілеттіктері:

      1) құқықтары:

      қызмет бабында пайдалану үшін;

      қызмет бабында пайдалану үшін;

      астыртын әрекет ететін объектілерді (кәсіпорындарды және ұйымдарды) құру, сондай-ақ қызметкерлерді, әскери қызметшілерді, құпия көмекшілерді, бөлімшелердің, ұйымдардың, үй-жайлар мен көлік құралдарының ведомстволық тиесілігін шифрлайтын құжаттарды пайдалану;

      Қазақстан Республикасының қылмыстық процеске қатысатын адамдарды мемлекеттік қорғау туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік қорғауға жататын адамдарға жеке басын куәландыратын құжаттарды және өзгертілген сауалнамалық деректері бар өзге де құжаттарды, оның ішінде басқа мемлекеттік органдардың жәрдемімен дайындау және беру;

      өз құзыреті шегінде құқықтық актілер қабылдау;

      мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті ақпарат пен материалдарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сұрату және алу;

      консультативтік-кеңесші органдарды, оның ішінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Техникалық кеңесін және өз құзыреті шегінде сараптама комиссияларын, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметіне жататын мәселелер бойынша ведомствоаралық жұмыс топтарын құру;

      сотқа жүгіну;

      қарсы барлау іс-шараларын, жалпы және арнаулы жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу;

      криминалистикалық, психологиялық-әлеуметтанушылық және полиграфологиялық зерттеулер жүргізу;

      құқыққа қайшы іс-әрекеттің жолын кесу жөніндегі жедел-жауынгерлік іс-шараларды әзірленетін арнаулы әдістемелерге сәйкес жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін тізбеге сәйкес арнаулы құралдарды пайдалану;

      мақсаттары мен іс-әрекеттері мемлекеттің қауіпсіздігін әлсіретуге, Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығын бұзуға, конституциялық құрылысты күштеп өзгертуге бағытталған шет мемлекеттердің арнаулы қызметтері мен ұйымдарына, қылмыстық топтарға енуді жүзеге асыру;

      барлау қызметін жүзеге асыру кезінде, оның ішінде радиоэлектрондық және арнаулы техникалық құралдарды пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының сыртқы барлау субъектілерімен өзара іс-қимыл жасау;

      Қазақстан Республикасының сыртқы барлауды жетілдіру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Президентіне және Үкіметіне ұсыныстар енгізу;

      өз әрекеттерімен қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіретін немесе нұқсан келтіретін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасына келу жолын жабу және оларды Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шығарып жіберу туралы мәселелерді дербес немесе уәкілетті мемлекеттік органдармен бірлесіп шешу;

      Қазақстан Республикасының заңнамасында ұлттық қауіпсіздік органдарының қарауына жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру кезінде басқа органдарға Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында көзделген шектерде орындалуы міндетті тапсырмалар беру;

      іс жүргізуде жатқан материалдар бойынша азаматтарды ұлттық қауіпсіздік органдарына шақыру, олардан түсініктемелер, анықтамалар, құжаттар алу және олардан көшірмелер түсіру, шақыру бойынша келуден жалтарған адамдарды мәжбүрлеп әкелу;

      қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауда негізді күдік болған кезде заңнамаға сәйкес азаматтардың жеке басын куәландыратын құжаттарды тексеру, қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауда күдікті адамдарды ұстап алуды жүргізу, ұстап алынғандардың құжаттарын тексеруді, оларды және олардың көлік құралдарын жеке жете тексеруді жүзеге асыру, сондай-ақ олардың алып жүрген заттары мен құжаттарын алып қою;

      терроризмге қарсы операцияларға қатысу және терроризмге қарсы операциялардың құқықтық режимін қамтамасыз ету кезінде "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген шаралар мен уақытша шектеулерді қолдану;

      қылмыстық құқық бұзушылықтарды болдырмау, қылмыстық құқық бұзушылық жасаған немесе жасады деп күдік келтірілген адамдарды қудалау мен ұстап алу, ұстап алынғандарды ұстау орындарына жеткізу, сондай-ақ оқиға орнына бару және жедел медициналық көмекті қажет ететін азаматтарды емдеу мекемелеріне (ұйымдарына) жеткізу үшін Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарға, сондай-ақ өзге ұйымдарға тиесілі байланыс құралдарын, көлік құралдарын пайдалану. Байланыс құралдары мен көлік құралдары иелерінің талап етуі бойынша ұлттық қауіпсіздік органдары соның салдарынан келтірілген нақты залалды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтейді;

      егер кешіктіру азаматтардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіруі, елдің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруі мүмкін болса, қылмыстық құқық бұзушылықтардың жолын кесу, оларды жасады деп күдік келтірілген адамдарды қудалау мақсатында ұйымдардың, әскери құралымдар мен бөлімдердің аумағы мен үй-жайларына, азаматтарға тиесілі тұрғын үй-жайлар мен өзге де үй-жайларға, оларға тиесілі жер учаскелеріне кедергісіз кіру. Ұлттық қауіпсіздік органдары азаматтарға тиесілі тұрғын және өзге де үй-жайларға күштеп кіру жағдайлары туралы прокурорды жиырма төрт сағат ішінде хабардар етеді;

      Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне төнген қатерді іске асыруға, тергеп-тексерілуі Қазақстан Республикасының заңнамасында ұлттық қауіпсіздік органдарының қарауына жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтардың жасалуына ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою туралы орындалуы міндетті ұсынуларды мемлекеттік органдар мен ұйымдарға енгізу;

      ерекше режимдегi және өзге де объектiлердің арнайы күзетiлетiн аумақтарына кiруге әрекет жасаған және кiруге байланысты құқық бұзышылықтар жасаған, шекаралық аймақта заңсыз болған адамдарды әкімшілік ұстап алуды жүзеге асыру. Олардың жеке басын куәландыратын құжаттарын тексеру, олардан түсініктемелер алу, оларды жеке жете тексеруді, заттары мен құжаттарын жете тексеруді және алып қоюды жүзеге асыру;

      бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстау таңдалған немесе ұлттық қауіпсіздік органдары қылмыстық құқық бұзушылықтар жасады деген күдікпен ұстап алған адамдарға қатысты оларды, жекелеген жағдайларда, ұлттық қауіпсіздік органдарының келісуімен, құқық қорғау органдары және соттар ұстап алған және күзетпен ұстаған адамдарды, сондай-ақ сотталғандарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұстау үшін уақытша ұстау изоляторының және тергеу изоляторларының бар болуы;

      мемлекеттік құпиялардың, коммерциялық, банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын, ұлттық қауіпсіздік органдарының арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерінің, мемлекеттік органдардағы, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардағы, сондай-ақ өзге де ұйымдардағы шифрлау қызметі іс-қимылдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша бақылауды жүзеге асыру, әдістемелік және практикалық көмек көрсету;

      өзінің орналасқан жерінен тыс жерде ұлттық қауіпсіздік органдары функцияларының бір бөлігін орындайтын және уәкілетті органда есептік тіркеуге жатпайтын оқшауланған өзге де құрылымдық бөлімшелерге ие болу;

      Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары негізінде шет мемлекеттердің арнаулы қызметтерімен, құқық қорғау органдарымен, үкіметтік және арнаулы байланыс органдарымен, халықаралық құқық қорғау ұйымдарымен байланыстарды орнату, қолдау және дамыту, ынтымақтастық туралы келісімдер жасасу;

      ұйымдармен шарттар, келісімдер (меморандумдар) жасасу, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен бірге Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жүктелген міндеттер мен функцияларды орындауға қажетті бірлескен бұйрықтарды шығару;

      үкіметтік және президенттік байланыс желілерін, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметіне, әскери басқару, ұлттық қауiпсiздiк және ішкі iстер органдарына көрсетілетін байланыс қызметтерiн қоспағанда, анықталған бұзушылықтар жойылғанға дейін шифрлық байланыс желісі бөлімшелерінің жұмысын, сондай-ақ жеке адамның, қоғамның және мемлекеттің мүдделеріне залал келтіретін қылмыстық мақсаттарда пайдаланылған жағдайда кез келген байланыс желілері мен құралдарының қызметін белгіленген тәртіппен тоқтата тұру;

      Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік құпияларды қорғау туралы белгіленген қағидаларды немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылатын радиоэлектрондық хабар тарату құралдарын пайдаланудың жолын кесу;

      мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, ұлттық қауiпсiздiк органдарына жүктелген мiндеттердi орындауға қажеттi ақпаратты мемлекеттiк органдардан және ұйымдардан өтеусiз жəне заңнамалық актiлерде коммерциялық, банктiк жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəлiметтердi жария етуге белгiленген талаптарды сақтай отырып алу;

      ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерін, әскери қызметшілерін және жұмыскерлерін қызметтік іссапарларға, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге жіберу;

      ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметіне жататын архивтік жедел, тергеу және басқа да материалдарды сақтауды және пайдалануды жүзеге асыру;

      Қазақстан Республикасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемалары бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу, ақпараттық жүйелер мен арнаулы байланыс түрлерінің жүйелерін әзірлеу және құру;

      ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу;

      Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының және өзге де ұйымдарының қызметтік үй-жайларын, көлік және өзге де техникалық құралдарын, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың үй-жайларын, көлік құралдары мен өзге мүліктерін шарттық негізде пайдалану;

      Қазақстан Республикасының органдарымен және ұйымдарымен, шет мемлекеттердің арнаулы қызметтерімен және ұйымдарымен шарттар, келісімшарттар жасасу;

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес шет мемлекеттердің арнаулы және өзге де органдары үшін кадрлар даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;

      ұлттық қауіпсіздік органдарының объектілері мен үй-жайларына кіру (көлікпен кіру) және олардан шығу (көлікпен шығу) кезінде жеке тұлғалардың (Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған күзетілетін және өзге де адамдарды қоспағанда) жеке басын куәландыратын құжаттарын тексеру, олардың өзімен алып жүрген заттарын жете тексеру;

      құпиялық режимін, мемлекеттік құпиялардың сақталуын қамтамасыз ету, ұлттық қауіпсіздік органдарында іс жүргізуді ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі жұмыстың жай-күйін бақылауды жүзеге асыру, тексеруді ұйымдастыру;

      ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің жеке басын, олардың бөлімшелерінің, үй-жайлары мен көлік құралдарының ведомстволық тиесілілігін немесе құпия негізде ұлттық қауіпсіздік органдарына жәрдем көрсететін азаматтардың жеке басын шифрлау мақсатында пайдаланылу, дайындалу және (немесе) ресімделу тәртібін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы айқындайтын басқа мемлекеттік органдардың, сондай-ақ ұйымдардың құжаттарын пайдалану, дайындау және (немесе) ресімдеу. Ұлттық қауіпсіздік органдарының мемлекеттік органдарда тіркеуді талап ететін мемлекеттік органдардың құжаттарын, оның ішінде олар беретін құжаттарды осы абзацта көзделген мақсаттарда пайдалануы қажет болған жағдайда, тиісті мемлекеттік органдар оларды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өтінімі бойынша, бірлескен нормативтік құқықтық актілерде айқындалған тәртіппен ұлттық қауіпсіздік органдары үшін өтеусіз негізде дайындайды және (немесе) ресімдейді;

      басқа мемлекеттік органдар мен ұйымдарға құжаттардың бланкілері мен қызметтік куәліктерді, оларды толтыру үлгілерін ұлттық қауіпсіздік органдарына беру туралы орындалуы міндетті сауалдар жолдау;

      Қазақстан Республикасының өзге де сыртқы барлау субъектілері мен арнаулы мемлекеттік органдары қызметкерлерінің және әскери қызметшілерінің жеке басын, олардың бөлімшелерінің, үй-жайлары мен көлік құралдарының ведомстволық тиесілілігін, сондай-ақ құпия көмекшілердің жеке басын шифрлау мақсатында мемлекеттік органдардың, сондай-ақ ұйымдардың дайындалу және (немесе) ресімделу тәртібі бірлескен нормативтік құқықтық актілерді айқындалатын басқа да құжаттарын Қазақстан Республикасының өзге де сыртқы барлау субъектілері және арнаулы мемлекеттік органдары үшін дайындау және (немесе) ресімдеу. Сыртқы барлаудың өзге де субъектілері мен арнаулы мемлекеттік органдар мемлекеттік органдардың мемлекеттік органдарда тіркеуді талап ететін құжаттарын, оның ішінде оларға берілетін құжаттарды осы абзацта көзделген мақсаттарда пайдалануы қажет болған жағдайда, тиісті мемлекеттік органдар оларды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өтінімі бойынша, бірлескен нормативтік құқықтық актілерде айқындалған тәртіппен өтеусіз негізде дайындайды және (немесе) ресімдейді;

      жедел-техникалық іс-шараларды жүргізу үшін тауарларды арнаулы техникалық құралдарға және ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарына жатқызу тұрғысынан техникалық зерттеулер жүргізу, олар бойынша тиісті қорытындылар беру;

      жеке және заңды тұлғалардың арнаулы техникалық құралдар мен ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын әкелуге немесе әкетуге қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беру, криптографиялық функциялары бар тауарлардың сипаттамалары туралы нотификацияларды тіркеу туралы өтініштерін қарау, олар бойынша тиісті рұқсаттарды беру және нотификацияларды тіркеу;

      ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарының және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнаулы техникалық құралдардың импорты мен экспортына лицензияларды келісуді жүзеге асыру;

      арнаулы техникалық және өзге де құралдарды қоса алғанда, арнаулы байланыс, қару-жарақ және жарақтандыру құралдарын әзірлеу, жасау, сатып алу және пайдалану, бұл ретте мемлекеттік шифрлау құралдарын әзірлеу, өндіру және жарақтандыруға қабылдау және оларды (барлаудың техникалық құралдарынан) арнайы қорғау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Осы мақсатта Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен және ұйымдарымен, шет мемлекеттердің арнаулы қызметтерімен және ұйымдарымен шарттар, келісімшарттар жасасу;

      үкіметтік байланыс желілерін, ұлттық қауіпсіздік органдарының шифрланған байланыс желілерін, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының мүдделерінде пайдаланылатын арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерін құру, пайдалануға қабылдау, пайдалану, дамыту және пайдалануды тоқтату;

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен шет мемлекеттердің арнаулы қызметтері үшін шарттық негізде кадрлар даярлауды жүзеге асыру;

      бірлескен нормативтік құқықтық актілерде немесе келісімдерде айқындалған тәртіппен мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың бейнекамераларын және электрондық жабдығының өзге де түрлерін пайдалану;

      Интернет желісіне қол жеткізу бірыңғай шлюзінің және "электрондық үкіметтің" электрондық поштасы бірыңғай шлюзінің жұмыс істеуі мәселелері бойынша ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асыру;

      Интернет желісіне қол жеткізудің бірыңғай шлюзін және "электрондық үкіметтің" электрондық поштасының бірыңғай шлюзін дамытуды жүзеге асыру;

      байланыс операторларының қауіпсіздік сертификатын қолдануын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      байланыс операторларының желілерін интернет-трафик алмасу нүктелеріне қосу және интернет-трафикті өткізу тәртібін мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      жедел-іздестіру қызметінің міндеттерін шешуді қамтамасыз ететін жедел есептерді, анықтамалық, ақпараттық жүйелер мен электрондық ақпараттық ресурстарды құру және пайдалану;

      ақпараттық жүйелерді және электрондық ақпараттық ресурстарды, арнаулы техникалық құралдарды, байланыс жүйелерін, арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерін, деректерді беру жүйелерін, ақпараттың техникалық арналар арқылы таралып кетуінен қорғау құралдарын, олардың бағдарламалық қамтылымын, қару-жарақ пен жарақтандыруды әзірлеу, сатып алу, құру (криптографиялық қорғау құралдарын қоспағанда), іске қолдану және пайдалану, шифрлау және шифрды ашу жұмыстарын ұйымдастыру. Осы мақсаттарда Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен және меншік нысанына қарамастан ұйымдарымен, шет мемлекеттердің арнаулы қызметтерімен және ұйымдарымен шарттар, келісімшарттар жасасу;

      мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды құру, сатып алу, жинақтау, қалыптастыру, тіркеу, сақтау, өңдеу, жою, пайдалану, беру, қорғау;

      мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерді құру, пайдалану, дамытуды, қолдап отыруды, интеграциялауды, пайдалануды тоқтатуды, қорғауды жүргізу;

      мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық құжаттарды және өзге де деректерді мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып жинауды, өңдеуді, сақтауды, беруді, іздеуді, таратуды, пайдалануды, қорғауды, тіркеуді, растауды және жоюды жүзеге асыру;

      ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлеріне және әскери қызметшілеріне арнаулы тексеру жүргізу;

      Қазақстан Республикасының азаматтарын ерікті негізде штаттан тыс жедел қызметкерлер ретінде тарту;

      арнаулы мемлекеттік архивті құру және пайдалану;

      арнаулы куәландырушы орталықты құру, аккредиттеу, оның қызметін тоқтату;

      шекара өкілдерінің қызметін ұйымдастыру және басқару;

      мемлекеттік құпияларды қорғаудың мақсаты мен міндеттеріне сәйкес мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту;

      2) міндеттері:

      Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасының Парламентіне, Қазақстан Республикасының Үкіметіне елдің қауіпсіздігіне төнетін қатерлер туралы хабарлау;

      "Сыртқы барлау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының мүддесі үшін барлау қызметін жүзеге асыру;

      қарсы барлау қызметін жүзеге асыру;

      терроризмді және Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, тұтастығын бұзуға және қауіпсіздігін әлсіретуге бағытталған өзге де іс-әрекетті анықтау, оның алдын алу және жолын кесу;

      заңнамада ұлттық қауіпсіздік органдарының қарауына жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру;

      Қазақстан Республикасының аумағында заңсыз әскерилендірілген құралымдардың, басқа мемлекеттердің саяси партиялары мен кәсіптік одақтарының, діни негіздегі партиялардың іс-әрекетінің, сондай-ақ саяси партиялар мен кәсіптік одақтарды шетелдік заңды тұлғалар мен азаматтардың, шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың қаржыландыруының алдын алуда және жолын кесуде мемлекеттік органдарға көмек көрсету;

      мемлекеттік органдарда, әскери құралымдарда, бөлімдер мен ұйымдарда мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қарсы барлаулық қорғау бойынша шараларды әзірлеу және жүзеге асыру, сондай-ақ олардың аталған саладағы қызметін бақылау. Мемлекеттік және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратқа рұқсат беруге ресімделетін (қайта ресімделетін) Қазақстан Республикасының азаматтарына арнаулы тексеру жүргізу;

      тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын қорғаныс кешені, атом энергетикасы, көлік және байланыс объектілерінің, өңірлердің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету объектілерінің және басқа да стратегиялық объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысу;

      Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері мен олардың персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысу;

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау мен Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуға, Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелге баруына, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасының аумағына келуіне және оның шегінен тыс жерлерге кетуіне, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасының аумағында болу режиміне қатысты мәселелерді шешуге қатысу;

      Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттер өкілдіктерінің және халықаралық ұйымдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша басқа құзыретті органдармен өзара іс-қимыл жасай отырып шаралар қабылдау;

      Қазақстан Республикасы Президентінің нұсқауы бойынша басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, шет елдердің мемлекет, үкімет басшылары және халықаралық ұйымдардың басшылары Қазақстан Республикасында болған кезеңінде олардың, сондай-ақ ел аумағында өткізілетін маңызды қоғамдық-саяси іс-шаралардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысу;

      Қазақстан Республикасы Президентінің және басқа да күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысу;

      Мемлекеттік шекараны қорғауды және күзетуді қамтамасыз ету;

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өту кезінде дактилоскопиялық тіркеуден өткен адамдарға қатысты дактилоскопиялық ақпарат бойынша жеке басты растау рәсімін жүзеге асыру;

      Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберуге жататын не Қазақстан Республикасы ратификациялаған реадмиссия туралы халықаралық шарттардың күші қолданылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды дактилоскопиялық тіркеуді жүзеге асыру;

      ұлттық қауіпсіздік органдарына жүктелген міндеттерді іске асыру мақсатында ақпараттық-талдау жұмысын жүргізу;

      жұмысы Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне қауіп төндіретін радиоэлектрондық құралдардан хабар таратушы берілетін радиосәулелерді анықтау;

      шифрлау және шифрды ашу жұмысын ұйымдастыру, үкіметтік байланысты, шифрланған және құпияландырылған байланысты, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының мүдделерінде пайдаланылатын арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерін пайдалану, дамыту, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

      жеке қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша, оның ішінде ұлттық қауіпсіздік органдарының мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтеріне техникалық енуді болдырмау бойынша шараларды жүзеге асыру;

      Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының немесе ол уәкілеттік берген лауазымды адамның жедел-қызметтік жұмыс материалдарына жария сипат берілгенге дейін оларға қолжетімділікті шектеуді қамтамасыз ететін өкімдік қызметі арқылы барлау, қарсы барлау, жедел-іздестіру қызметін жүргізу, осы қызметтің нәтижелерін көрсететін материалдарды іске асыру кезінде астыртын әрекет етуді қамтамасыз ету, сондай-ақ ақпарат көздерін құпиясыздандыруға жол бермеу жөнінде қажетті шаралар қабылдау;

      ұлттық қауіпсіздік органдарының жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету;

      ұлттық қауіпсіздік органдары үшін кадрлар даярлауды, оларды қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

      мемлекеттiк қызметке алғаш рет немесе мемлекеттік қызметті тоқтатқаннан кейiн оған қайта кіретін, сондай-ақ судья, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшісі, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның қызметшісі, азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымның авиациялық қауіпсіздік саласында бақылау мен қадағалау функцияларын жүзеге асыратын авиация инспекторы лауазымына орналасуға үміткер Қазақстан Республикасының азаматтарына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, шекте және тәртіппен міндетті арнаулы тексеру жүргізу;

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына жұмысқа тартылатын шетелдіктерге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шекте және тәртіппен міндетті арнаулы тексеру жүргізу;

      прокурордың қадағалау функцияларын жүзеге асыруға байланысты жазбаша талаптарын орындау;

      қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның сұрау салу бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес өзінің ақпараттық жүйелерінен мәліметтер беру;

      Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде жеке және заңды тұлғалардың жолданымдарын қабылдау және қарау;

      ұлттық қауіпсіздік органдарының жедел-қызметтік жұмысын психологиялық-əлеуметтанушылық қамтамасыз етуді жүзеге асыру;

      хабарланған алдын ала ескертулерді есепке алуды жүргізу;

      ұлттық қауіпсіздік органдарында кадрлық құрамды патриоттық, адамгершілік және рухани тәрбиелеуге және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған жұмысты жүзеге асыру;

      Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

      Ескерту. 14-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 05.07.2022 № 955; 13.03.2024 № 495 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлықтарымен.

      15. Функциялары:

      1) мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы қызметін үйлестіру;

      2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоспарлау жүйесіне қатысу, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын әзірлеу және іске асыру;

      3) жүктелген міндеттерді шешу және стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін ұлттық қауіпсіздік органдарының жүйесін құқықтық, кадрлық, ғылыми, ғылыми-әдістемелік, ғылыми-техникалық, әскери-медициналық (медициналық), қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етудің бірыңғай саясатын тұжырымдау;

      4) Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерін орындау, Қазақстан Республикасы жасасатын халықаралық шарттарды дайындауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін қозғайтын заңдардың, өзге де нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге қатысу;

      5) Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерін арнаулы байланыс түрлерімен жарақтандыру, инженерлік-техникалық қорғауды, мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің техникалық арналар арқылы таралып кетуін болдырмау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру;

      6) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары негізінде шет мемлекеттердің арнаулы қызметтерімен, құқық қорғау органдарымен, үкіметтік және арнаулы байланыс органдарымен, халықаралық құқық қорғау ұйымдарымен байланыстарды орнату, қолдау және дамыту;

      7) сыртқы барлау субъектілерінің барлау қызметін үйлестіру;

      7-1) құзыретіне барлау қызметін жүзеге асыру кіретін сыртқы барлау органы қызметтерінің, бөлімшелерінің және қызметкерлері санаттарының тізбесін әзірлеу және бекіту;

      8) ұлттық қауіпсіздік органдарында, оның ішінде Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінде мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің қорғалуын ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

      9) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес халықаралық, мемлекетаралық және өзге де ұйымдардың жұмысына қатысу, ұлттық қауіпсіздік органдарының құзыретіне жататын қызмет салаларында шет мемлекеттердің арнаулы қызметтерімен, құқық қорғау органдарымен, үкіметтік және арнаулы байланыс органдарымен, халықаралық қауіпсіздік құрылымдарымен және құқық қорғау ұйымдарымен өзара іс-қимылды және халықаралық ынтымақтастықты қамтамасыз ету;

      10) Қазақстан Республикасының Президентін, Парламентін, Үкіметін, мемлекеттік органдары мен ұйымдарын Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында шешімдер қабылдауға қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету;

      11) терроризмге және экстремизмге, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, тұтастығын бұзуға және қауіпсіздігін әлсіретуге бағытталған өзге де іс-әрекетке қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру, мемлекеттік органдардың терроризмге және экстремизмге қарсы іс-қимыл салаларындағы қызметін үйлестіруді жүзеге асыру, терроризмге қарсы операциялар жүргізуді ұйымдастыру;

      12) террористік тұрғыдан осал объектілердің басшыларын террористік қатерлердің сипаты мен ерекшелігі туралы хабардар ету, терроризмге қарсы іс-қимыл мен терроризмге қарсы қорғау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, террористік тұрғыдан осал объектілерде терроризмге қарсы практикалық оқу-жаттығулар, жаттығулар мен эксперименттер өткізу арқылы олардың терроризмге қарсы қорғалу деңгейін арттыру;

      13) мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қауіпсіздік жүйелерін жетілдіру және террористік қатерлерді бейтараптандыруға әзірлік жөніндегі шаралар кешенін іске асыруын бақылауды жүзеге асыру;

      14) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қарсы барлау, жедел-іздестіру және барлау қызметін, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ұйымдастыру және тікелей жүзеге асыру;

      15) Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарына, Қарулы Күштеріне, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарға елдің қоғамдық қауіпсіздігін, заңдылығын, құқықтық тәртібін, қорғаныс қабілетін қамтамасыз етуде, олардың алдына қойылған өзге де міндеттерді шешуде көмек көрсету;

      16) мемлекеттік органдар мен ұйымдарға Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін ілгерілетуде көмек көрсету;

      17) қарсыластың барлау-нұқсан келтіру акцияларын жүргізуіне жағдай жасайтын сыртқы және ішкі факторларды оқшаулау және бейтараптандыру бойынша, соның ішінде трансұлттық қылмыстық қоғамдастыққа, заңсыз көші-қонға, қару-жарақтардың, оқ-дәрілердің, жарылғыш және уландырғыш заттардың, есірткі, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың, ақпаратты жасырын алуға арналған арнаулы техникалық құралдар мен электрондық құрылғылардың заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл саласында уәкілетті органдармен бірге шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысу;

      18) террористік қауіптілік деңгейін белгілеу, өзгерту немесе алып тастау және ол белгіленетін мерзім туралы, сондай-ақ шегінде ол белгіленетін аумақтың шекаралары, террористік тұрғыдан осал объектілер, террористік қауіпке ұшыраған көлік объектілері, оны жою бойынша құзыретті мемлекеттік органдар қолданатын шаралар, дағдарыстық жағдайлардағы азаматтық тұрғындардың әрекеттері туралы халықты құлақтандыру;

      19) ұлттық қауіпсіздік органдарының құзыретіне жататын мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, сондай-ақ өзге де ұйымдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

      20) мемлекеттік органдар мен ұйымдардағы мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қарсы барлаулық қорғау бойынша шараларды әзірлеу және жүзеге асыру, сондай-ақ олардың аталған саладағы қызметін бақылау;

      21) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге рұқсаты ресімделетін (қайта ресімделетін) Қазақстан Республикасының азаматтарына арнаулы тексеру жүргізу, сондай-ақ ұйымдарға мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді пайдалануға, мемлекеттік құпияларды қорғау құралдарын жасауға, мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізуге және (немесе) қызметтерді көрсетуге байланысты қызметке рұқсаттар беру;

      22) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге қатысты техникалық барлауға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметті үйлестіру және жүзеге асыру;

      23) бюджеттік өтінімді дайындау қағидаларын және оны Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішінде келісу мерзімдерін әзірлеу және бекіту;

      24) Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінің ақпараттық қауіпсіздігін, инженерлік-техникалық, арнаулы және физикалық қорғалуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды әзірлеу;

      25) Қазақстан Республикасының барлау қоғамдастығы шеңберінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен ұйымдарының өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;

      26) Қазақстан Республикасы Терроризмге қарсы орталығының қызметін ұйымдастырушылық, ақпараттық-талдамалық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету;

      27) барлау, қарсы барлау және жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру процесінде ақпаратты жасырын алуға арналған (әзірленген, бейімделген, бағдарламаланған) арнаулы техникалық құралдардың айналымы саласында бақылауды жүзеге асыру;

      28) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғаудың техникалық, оның ішінде криптографиялық құралдарын сертификаттауды ұйымдастыру;

      29) Қазақстан Республикасында терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы қызметтің жүзеге асырылуын бақылау;

      30) басқа құзыретті органдармен өзара іс-қимыл жасай отырып, Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттердің өкілдіктері мен халықаралық ұйымдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау;

      31) мемлекеттік қызметке кіретін және мемлекеттік қызметте тұрған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның ведомстволары қызметшісінің лауазымына орналасуға үміткер Қазақстан Республикасының азаматтарына ұлттық қауіпсіздік органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және шектерде міндетті арнаулы тексеру жүргізуін ұйымдастыру;

      32) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына жұмысқа тартылатын шетелдіктерге ұлттық қауіпсіздік органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шекте және тәртіппен міндетті арнаулы тексеру жүргізуін ұйымдастыру;

      33) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерін, әскери қызметшілерін, жұмыскерлерін, құпия көмекшілерін, мекемелерін, үй-жайлары мен көлік құралдарын, сондай-ақ олардың ведомстволық тиесілігін, оның ішінде шет елдерде қорғауды және шифрлауды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды іске асыру;

      34) жұмылдыру дайындығы жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу;

      35) Қазақстан Республикасының қылмыстық процеске қатысатын адамдарды мемлекеттік қорғау туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік қорғалуға жататын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

      36) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету теориясы мен практикасы саласында, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының жедел-қызметтік іс-қимылының өзекті мәселелері бойынша іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру;

      37) ұлттық қауіпсіздік органдары үшін кадрлар даярлауды, оларды қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      38) террористік қатерлерді талдауды және болжауды жүзеге асыру;

      39) ұлттық қауіпсіздік органдарын жауынгерлік, техникалық, материалдық, кадрлық, қаржылық, ғылыми, ақпараттық, құқықтық, әлеуметтік-тұрмыстық, әскери-медициналық (медициналық) және басқа да қамтамасыз ету түрлерін ұйымдастыру, оның ішінде қызметкерлерді, әскери қызметшілер мен жұмыскерлерді тамақтандыру, ғимараттар мен құрылысжайларды күрделі салу және реконструкциялау, жөндеу, тұрғын үй және казармалық-тұрғын үй құрылысы, жөндеу;

      39-1) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша ұлттық қауіпсіздік органдарына техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының нормативтерін әзірлеу және бекіту;

      40) ұлттық қауіпсіздік органдарының жедел-қызметтік, жауынгерлік, жедел-іздестіру, қаржы-шаруашылық және әскери-медициналық (медициналық) қызметін ұйымдастыру және стратегиялық жоспарлауды, бақылау мен аудитті жүзеге асыру;

      41) ұлттық қауіпсіздік органдарында архив ісін ұйымдастыру, ақпараттық жүйелерді құру және осы мақсаттарда пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      42) ұлттық қауіпсіздік органдарының психологиялық-физиологиялық зерттеулер жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      43) полиграфологиялық зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін ұлттық қауіпсіздік органдарының ақпараттық жүйесінде есепке алу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      44) ұлттық қауіпсіздік органдарында әскери-дәрігерлік сараптама, сондай-ақ наркологиялық тестілеу жүргізу;

      45) ұстап алынғандарды, қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауда күдік келтірілген, айыпталған адамдарды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұлттық қауіпсіздік органдарының уақытша ұстау изоляторларында, тергеу изоляторларында, гауптвахталарында күзетпен ұстауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету, олардың жұмыс істеу және оларда жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру тәртібін, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының тергеу изоляторларындағы адамдарды күзету мен қадағалауды жүзеге асыру тәртібін белгілеу;

      46) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау және әкімшілік жазаларды қолдану;

      47) өз өкілеттіктері шегінде құрлықта, аумақтық және ішкі суларда, континенттік қайраңда және өткізу пункттерінде Мемлекеттік шекараны қорғауды және күзетуді қамтамасыз ету, Мемлекеттік шекарада жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету;

      48) өз құзыреті шегінде шекаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған барлау, қарсы барлау және жедел-іздестіру қызметін ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

      49) Мемлекеттік шекараны межелеуге, шегендеуге және қайта шегендеуге қатысу, Мемлекеттік шекара режимін белгілеу мақсатында қажетті құжаттар мен материалдарды дайындау;

      50) шекаралық кеңістікте және халықаралық қатынастар арналарында саяси, әлеуметтік-экономикалық және криминогендік жағдайды талдауды және болжауды жүзеге асыру;

      51) азаматтарды әскери қызметке шақыруды жүргізу кезеңінде шақыру комиссияларының жұмысына қатысу;

      52) жергілікті әскери басқару органдары ұсынған жиынтық деректер негізінде Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің мұқтажы үшін әскерге шақыру контингентіне мониторингті және іріктеуді жүзеге асыру;

      53) шектес мемлекеттердің аумақтарынан Мемлекеттік шекара арқылы жаппай өтуден; Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге әрекеттенуден; терроризм актілерінен; билікті күштеп басып алуға немесе Қазақстан Республикасының Конституциясын бұза отырып, билікті күштеп ұстап тұруға бағытталған әрекеттерден; диверсиялардан; қарулы бүліктен туындаған әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларды анықтау, олардың алдын алу және жолын кесу, сондай-ақ "Төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асыру;

      54) ұлттық қауіпсіздік органдарында құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету;

      55) ұлттық қауіпсіздік органдарында мемлекеттік тілдің қолданылу аясын дамыту және кеңейту жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      56) арнаулы техникалық және өзге де құралдарды қоса алғанда, қорғалған байланыс құралдарын, ақпараттық жүйелерді, қару-жарақ пен жарақтандыру құралдарын әзірлеу саласында ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмысты ұйымдастыру;

      57) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің мүдделерін қозғайтын оқиғалар мен фактілер туралы ақпаратты уақтылы алу мақсатында мүдделі мемлекеттік органдардың кезекші қызметтерімен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

      58) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ресми интернет-ресурсының жұмыс істеуін қамтамасыз ету және оның "электрондық үкімет" құрамына қатысуы, ұлттық қауіпсіздік органдарының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ресми интернет-ресурсын ақпараттық материалдармен толықтыру жөніндегі қызметін ұйымдастыру және үйлестіру;

      59) ұлттық қауіпсіздік органдары жүргізетін қарсы барлау, жедел-іздестіру іс-шаралары мен тергеу әрекеттерін техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру;

      60) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызмет түрлерін лицензиялауды жүзеге асыру және лицензиаттардың қызметін олардың лицензиялық талаптарды сақтауы бойынша бақылау;

      61) мемлекеттік қызметтер көрсету;

      62) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары бөлімшелерінің және өзге де сыртқы барлау субъектілері мен арнаулы мемлекеттік органдарының тапсырмалары бойынша басқа мемлекеттік органдардың, сондай-ақ ұйымдардың құжаттарын (жедел бүркемелеу құжаттарын) дайындауды және (немесе) ресімдеуді белгіленген тәртіппен ұйымдастыру;

      63) Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің жанындағы Мемлекеттік органдардың арнаулы мақсаттағы бөлімшелері үйлестіру кеңесінің қызметін ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз ету;

      64) мемлекеттік органдар мен ұйымдарда құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты үйлестіру және бақылау;

      65) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі құқықтық актілер мен әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу және орындау мүддесінде мемлекеттік құпияларды қорғау органдарының қызметін үйлестіру және бақылау;

      66) Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі құқықтық, әкімшілік, экономикалық, техникалық, бағдарламалық және криптографиялық шаралар жүйесінің орындалуын бақылау;

      67) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі құқықтық, әкімшілік, экономикалық, техникалық, бағдарламалық шаралар жүйесін әзірлеу;

      68) киберкеңістікте мемлекеттің ақпаратын, коммуникацияларын және стратегиялық инфрақұрылым объектілерін киберқорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;

      69) Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясы органдарының патрульдеуін ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      70) ұлттық қауіпсіздік органдарының әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша қызметін үйлестіру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      71) радиожиілік спектрін пайдалану мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер мен техникалық саясатты әзірлеуге, сондай-ақ өз құзыреті шегінде жеке және заңды тұлғалардың радиожиілік спектрін пайдалану жөніндегі қызметін бақылауды қамтамасыз етуге қатысу;

      72) террористік тұрғыдан осал ұлттық қауіпсіздік органдары объектілерінің санаттарына сәйкес тізбесін әзірлеу және бекіту;

      73) мемлекеттік органдар мен ұйымдарда мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекеттік құпияларды қорғау жүйесін дамыту және жетілдіру;

      74) мемлекеттік құпияларды қорғау бойынша кадрларды даярлауды және қайта даярлауды ұйымдастыру;

      75) мемлекеттік органдар мен ұйымдарға мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғау мәселелері бойынша практикалық және әдістемелік көмек көрсету;

      76) террористік тұрғыдан осал ұлттық қауіпсіздік органдары объектілерінің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      77) ұлттық қауіпсіздік органдарының құзыретіне жатқызылған қызмет салаларындағы техникалық регламенттерді әзірлеу, келісу және бекіту, сондай-ақ техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

      78) қарсы барлау, жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын барлық органдардың міндеттерді шешу мүддесінде байланыс желісін пайдалануға байланысты қарсы барлау, арнаулы жедел-іздестіру іс-шараларын техникалық жүзеге асыру;

      79) Қазақстан Республикасы әскери басқармасының орталық атқарушы органы ұлттық қауіпсіздік органдарының пайдалануы үшін бөлген радиожиіліктерді бөлуді және есепке алуды жүзеге асыру;

      80) ұлттық қауіпсіздік органдарының ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      81) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметін үйлестіруді қамтамасыз ету, жедел-қызметтік жұмыстың, кадрлармен жұмыстың неғұрлым маңызды мәселелерін қарау және Ұлттық қауіпсіздік комитетінде олар бойынша келісілген шешімдер қабылдау үшін Ұлттық қауіпсіздік комитеті алқасының құрамын және оның қызмет тәртібін бекіту;

      82) ұлттық қауіпсіздік органдарында құпияландыруға жататын мәліметтер тізбесін әзірлеу және бекіту;

      83) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны) қаржыландыру жоспары бойынша қамтуға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен қызметкерлерге, әскери қызметшілерге, жұмыскерлерге сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық айлықақыларына үстемеақылар белгілеу қағидалары мен шарттарын әзірлеу және бекіту;

      84) ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің және әскери қызметшілерінің қызметтік куәліктерін, жетондарын дайындау, беру, пайдалану, қайтару, сақтау, есепке алу және жою қағидаларын, сондай-ақ олардың сипаттамасын әзірлеу және бекіту;

      85) террористік тұрғыдан осал ұлттық қауіпсіздік органдары объектілерінің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйін бақылау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      86) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лауазымдар тізілімдерінде көрсетілген лауазымдарға теңестірілген ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің типтік емес лауазымдарының, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдары әскери қызметшілерінің типтік емес әскери лауазымдары әскери-есептік мамандықтарының тізбелерін әзірлеу және бекіту;

      87) қатардағы және сержанттар құрамының әскери лауазымдарында келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер лауазымдарының, оның ішінде типтік емес лауазымдардың, сондай-ақ қатардағы және сержанттар құрамының лауазымдарында қызмет өткеретін қызметкерлер лауазымдарының санаттарын (тарифтік разрядтарын) әзірлеу және бекіту;

      88) Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясы органдарының гауптвахтасындағы ішкі тәртіптеме мен онда сотталғандарды ұстау тәртібінің қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      89) лауазымдық айлықақыны есептеу үшін ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің және әскери қызметшілерінің қызмет өтілін айқындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      90) еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін арнаулы мемлекеттік органдарға қызметке және әскери қызметке қабылданғанға дейінгі еңбек қызметі өтілінің ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің жекелеген санаттарына еңбек сіңірген жылдарына есептеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      91) ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери қызметшілері санатына өту қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      92) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің қызмет өткеруі туралы келісімшарт жасасу, оларды лауазымға тағайындау, ауыстыру, босату, шығару, сондай-ақ оларға арнаулы немесе әскери атақ беру туралы бұйрықтар шығаруға құқығы бар лауазымды адамдардың тізбесін әзірлеу және бекіту;

      93) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілеріне сыныптық біліктілікті беру, жоғарылату, растау, сақтау, төмендету және алып тастау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      94) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерін, әскери қызметшілерін және жұмыскерлерін аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі іс-шараларды орындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      95) Ұлттық қауіпсіздік комитеті кезекшілік қызметінің жұмысын ұйымдастыру, оның Ұлттық қауіпсіздік комитеті ведомстволарының, аумақтық және өзге де органдарының кезекшілік қызметтерімен, сондай-ақ мүдделі мемлекеттік органдардың кезекшілік қызметтерімен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      96) ұлттық қауіпсіздік органдарының полигондары мен оқу орталықтары қызметінің қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      97) ұлттық қауіпсіздік органдарының құпия көмекшілерімен жұмысты ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      98) ұлттық қауіпсіздік органдарында құпия көмекшілерді есепке алу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      99) ұлттық қауіпсіздік органдарында ғылыми және ғылыми-техникалық қызметті ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      100) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Регламентін әзірлеу және бекіту;

      101) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      102) ұлттық қауіпсіздік органдарында талдамалық зерттеулер жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      103) ұлттық қауіпсіздік органдарының мемлекеттік институттарға хабар беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      104) ұлттық қауіпсіздік органдарында құжаттау және құжаттаманы басқару қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      105) ұлттық қауіпсіздік органдарында электрондық құжат айналымы жүйесін ұйымдастыру және оның жұмыс істеуі жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      106) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі тұрақты жұмыс істейтін комиссиялары туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      107) ұлттық қауіпсіздік органдары жүйесінде мөрлерді, мөртабандарды және қатаң есептілік бланкілерін пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      108) ұлттық қауіпсіздік органдарында кезекшілікті ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      109) ұлттық қауіпсіздік органдарының объектілерінде рұқсаттама және объектішілік режимдерді қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      110) ұлттық қауіпсіздік органдарының ақпараттық саясатын іске асыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      111) ұлттық қауіпсіздік органдарында әскери-медициналық (медициналық) қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      112) ұлттық қауіпсіздік органдары әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерінің үлгілік штаттарын және штаттық нормативтерін әзірлеу және бекіту;

      113) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша әскери-дәрігерлік сараптама жүргізу қағидаларын және әскери-дәрігерлік сараптама комиссиялары туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      114) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша ұлттық қауіпсіздік органдарында қызмет өткеру үшін адамдардың денсаулық жағдайына қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту;

      115) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерінде (ұйымдарында) тиісті контингентке медициналық қарап-тексеру жүргізудің тәртібі мен кезеңділігін белгілеу;

      116) ведомстволық әскери-медициналық (медициналық) статистикалық есептілік нысандарын әзірлеу және бекіту;

      117) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерін, әскери қызметшілерін және зейнеткерлерін санаториялық-курорттық емдеумен қамтамасыз ету тәртібі туралы нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      118) ұлттық қауіпсіздік органдарында сүңгуірлік түсулерді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      119) ұлттық қауіпсіздік органдарында парашюттік (парашюттік-десанттық, әуе-десанттық) даярлық жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      120) ұлттық қауіпсіздік органдарында биікте атқарылатын даярлық қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      121) қалааралық және халықаралық байланыс операторларының желілерін интернет-трафик алмасу нүктесіне қосу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      122) қауіпсіздік сертификатын беру және қолдану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      123) ақпараттық қауіпсіздіктің куәландырушы орталығы қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      124) ұлттық қауіпсіздік органдарының ведомствоішілік айырым реквизиттарының (қосымша шеврондардың, эмблемалардың және арнаулы автомобиль техникасының біріздендірілген бояуының) сипаттамасы мен нысандарын әзірлеу және бекіту;

      125) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілеріне еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін бөлімшелер мен лауазымдардың тізбесін, сондай-ақ қызметті жеңілдікті шарттармен еңбек сіңірген жылдарына есепке жатқызу шарттарын әзірлеу және бекіту;

      126) ұлттық қауіпсіздік органдарында арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерін техникалық пайдалануды ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      127) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілеріне еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін, ұлттық қауіпсіздік органдарының қайтыс болған зейнеткерінің отбасына жерлеуге арналған біржолғы төлемдерді және жәрдемақыларды тағайындау туралы нұсқаулықты, сондай-ақ зейнетақы төлемдерін алушының мәртебесін растайтын зейнетақы куәлігі нысанының сипаттамасын әзірлеу және бекіту;

      128) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерін, әскери қызметшілерін және жұмыскерлерін қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге жіберу, сондай-ақ олардың шығыстарды өтеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      129) ұлттық қауіпсіздік органдарында әскери тасымалдарды ресімдеу және оларға ақы төлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      130) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерін ақшалай қамтамасыз ету және ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери қызметшілеріне ақшалай ризықты, жәрдемақылар мен басқа да төлемдерді төлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      131) ұлттық қауіпсіздік органдарының радиоэлектрондық және радиотехникалық барлауды жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      132) Қазақстан Республикасының заңнамасында Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің қарауына жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша анықтауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      133) ұлттық қауіпсіздік органдарында қаржылық және бухгалтерлік есепке алудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесін құру және енгізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      134) ұлттық қауіпсіздік органдарына қажетті арнаулы техникалық құралдарды әзірлеу, пайдалануға беру және пайдаланудан алу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      135) Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінде ұлттық қауіпсіздік органдарының ресми өкілдері мен олардың көмекшілерінің қызметін ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      136) шифрлау құралдарын есепке алу, тарату, тасымалдау, сүйемелдеу және олармен жұмыс істеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      137) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнаулы мақсаттағы бөлімшелерінің кинологиялық жұмыс жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      138) ұлттық қауіпсіздік органдарында жоспарлау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      139) ұлттық қауіпсіздік органдарында криминалистикалық зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін есепке алу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      140) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, ұстап алу, Мемлекеттік шекарадан өтуді бақылау, заңды шектеу қойылған адамдарға қатысты кіруді және шығуды жабу жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      141) "Бүркіт" бірыңғай ақпараттық жүйесінде жедел есепте тұрған адамдарды Мемлекеттік шекара арқылы өткізуді ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      142) ұлттық қауіпсіздік органдарында ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      143) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, Ұлттық қауіпсіздік комитеті электрондық ақпараттық ресурстарының және мемлекеттік органдар деректерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      144) ұлттық қауіпсіздік органдарында жауынгерлік, арнаулы және дене шынықтыру даярлығын ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      145) ұлттық қауіпсіздік органдарында шифрды ашу жұмысын ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      146) ұлттық қауіпсіздік органдарында радиожиілік спектрін және радиоэлектрондық құралдарды пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      147) Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясы органдарының гауптвахталарында күдікті және айыпталушы әскери қызметшілерді ұстаудың ішкі тәртіптемесінің қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      148) Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясы органдарының құқық бұзушылық профилактикасы жөніндегі шараларды жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      149) Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясы органдарының анықтау, тергеу және сот органдарынан жасырынған, сондай-ақ әскери бөлімдерді (мекемелерді) немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кеткен әскери қызметшілерді іздестіруді ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      150) ұлттық қауіпсіздік органдары көлік құралдарының жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      151) ұлттық қауіпсіздік органдары объектілерінің физикалық және техникалық қорғалуын қамтамасыз етуді үйлестіруді жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      152) ұлттық қауіпсіздік органдарының авиациясын қолдану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      153) жабдықты және қорғалған байланыс желілерін орналастыру және монтаждау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      154) ұлттық қауіпсіздік органдарының үкіметтік, қорғалған байланыс желілерінің және арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерінің жұмылдыру кезеңінде, соғыс жағдайында және соғыс уақытында жұмыс істеуге дайындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      155) ұлттық қауіпсіздік органдарының жергілікті және қалааралық құлақтандыру жүйелерін (желілерін) ұйымдастыру және пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      156) ұлттық қауіпсіздік органдарында жергілікті есептеуіш желілерді ұйымдастыру және құру жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      157) ұлттық қауіпсіздік органдарында электрондық поштаны ұйымдастыру және техникалық пайдалану жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      158) ұлттық қауіпсіздік органдарында Интернет желісіне қол жеткізу шлюзін ұйымдастыру және техникалық пайдалану жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      159) ұлттық қауіпсіздік органдарында әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      160) ұлттық қауіпсіздік органдарының кадр құрамын және олардың отбасы мүшелерін лауазымдық міндеттерін орындауға байланысты оларды құқыққа қайшы қол сұғушылықтан қорғауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      161) әскери қызметшiлердiң Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясы органдарының гауптвахтасында әкiмшiлiк қамаққа алуды өтеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      162) ұлттық қауіпсіздік органдарының Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін ілгерілетуде мемлекеттік органдар мен ұйымдарға жәрдемдесу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      163) ұлттық қауіпсіздік органдарының қарамағындағы террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуы паспорттарының даналарын есепке алу, сақтау және (немесе) жою қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      163-1) жергілікті атқарушы органдар әзірлейтін тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында орналасқан террористік тұрғыдан осал объектілердің тізбелерін келісу;

      163-2) "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік органдар әзірлейтін террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты келісу;

      164) ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің, әскери қызметшілерінің және жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге туристік және жекеше арналар арқылы шығу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      165) ұлттық қауіпсіздік органдарында броньды қорғану құралдарын санаттау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      166) ұлттық қауіпсіздік органдарының кадр құрамына, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарына қызметке қабылданатын немесе жұмысқа тартылатын кандидаттарға арнаулы тексеру жүргізу қағидалары мен шарттарын әзірлеу және бекіту;

      167) Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясы органдарының құзыретіне жататын мәселелер бойынша ұлттық қауіпсіздік органдары жүйесіндегі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери полициясы органдарына хабар беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      168) ұлттық қауіпсіздік органдарының мемлекеттік органдар мен ұйымдарға мемлекеттік құпияларды пайдалануға байланысты қызметке рұқсаттар беру тәртібі туралы нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      169) техникалық барлауға қарсы іс-қимыл жөніндегі практикалық іс-шараларды жүргізудің нормалары мен әдістемелерін айқындау жөніндегі басшылық құжаттарды әзірлеу және бекіту;

      170) техникалық барлауға қарсы іс-қимыл жөніндегі практикалық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      171) ұлттық қауіпсіздік органдарында мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      172) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметінде жасалатын құжаттар тізбесін және оларды сақтау мерзімдерін әзірлеу және бекіту;

      173) Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің арнаулы мақсаттағы ұтқыр іс-қимыл бөлімшелерін қолдану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      174) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери басқару органдарында қару-жарақпен және радиациялық, химиялық және бактериологиялық (биологиялық) қорғану құралдарымен қамтамасыз етуді, оларды пайдалануды және сақтауды ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      175) Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің шекара корабльдеріне, катерлеріне және өзге де жүзу құралдарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      176) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери басқару органдарында әскерлер қызметін ұйымдастыру және оған басшылық ету жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      177) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) көлемдері шеңберінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің "Алмас" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын келісу;

      178) ұлттық қауіпсіздік органдарында пайдаланылатын дербес электрондық есептеуіш машиналарына арналған бағдарламалық қамтылым қорын қалыптастыру және пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      179) ахуалдық хабар беру шеңберінде Ұлттық қауіпсіздік комитеті құрылымдық бөлімшелерінің, ведомстволары мен аумақтық органдарының өзара іс-қимыл жасау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      180) барлау, қарсы барлау, жедел-іздестіру қызметін астыртын (жасырын) нысанда жүзеге асыруға байланысты шығыстарды қаржыландыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      181) ұлттық қауіпсіздік органдарының құпия көмекшісі қарсы барлау іс-шараларын жүргізуге қатысуға байланысты қаза тапқан не мертіккен немесе оның денсаулығына өзге де зиян келген жағдайларда біржолғы жәрдемақы төлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      182) ұлттық қауіпсіздік органдарының тапсырмалары бойынша техникалық, оның ішінде криминалистік және полиграфологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      183) ұлттық қауіпсіздік органдарында жедел есепке алу істері бойынша іс жүргізуді ұйымдастыру, оларды жүргізу және сақтау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      184) ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің, әскери қызметшілері мен жұмыскерлерінің отбасы мүшелерін эвакуациялау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      185) ұлттық қауіпсіздік органдарында жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      186) азаматтық қорғаныс желісі бойынша сигналдар алынған кезде ұлттық қауіпсіздік органдары кезекшілік қызметтерінің іс-қимылдары жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      187) соғыс уақытында және оқу-жаттығуларда ұлттық қауіпсіздік органдарында іс жүргізу және құжаттармен жұмыс істеуде құпиялылық режимін қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      188) қызмет бабында пайдалану үшін;

      189) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери және арнаулы есебін ұйымдастыру, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының запасында болу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      190) соғыс уақытына ұлттық қауіпсіздік органдары жүйесінде мөрлермен және мөртабандармен қамтамасыз ету және оларды есепке алу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      191) ұлттық қауіпсіздік органдарында радиациялық және химиялық байқауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      192) ұлттық қауіпсіздік органдарында азаматтық қорғаныс туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      193) Қазақстан Республикасының Бас Прокурорымен келісім бойынша ұлттық қауіпсіздік органдарының арнаулы жедел-іздестіру іс-шараларын ұйымдастыруы мен жүргізу тактикасы қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      194) ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, ақпаратты іріктеу, жинақтау және өңдеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      195) ұлттық қауіпсіздік органдары жүргізетін қарсы барлау, жедел-іздестіру іс-шараларына және тергеу әрекеттеріне мамандардың қатысуын ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      196) ұлттық қауіпсіздік органдарының жедел-қызметтік жұмысын психологиялық-әлеуметтік қамтамасыз етуді жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      197) ұлттық қауіпсіздік органдарының алдын алу-профилактикалық іс-шараларын ұйымдастыру, жүзеге асыру және есепке алу жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      198) ұлттық қауіпсіздік органдарында бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      199) ұлттық қауіпсіздік органдарында ұйымдастырушылық-штаттық жұмыс қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      200) Қазақстан Республикасының азаматтарын ұлттық қауіпсіздік органдарының штаттан тыс жедел қызметкерлері ретінде ерікті негізде жұмысқа тарту қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      201) ұлттық қауіпсіздік органдарында арнаулы техникалық құралдарды пайдалану, есепке алу, сақтау және уақытша пайдалануға беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      202) Ұлттық қауіпсіздік комитеті ведомстволарының, құрылымдық бөлімшелерінің, ведомстволық бағынысты ұйымдарының, аумақтық және өзге де органдарының өзара іс-қимыл жасау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      203) шифрлау құралдарына техникалық құжаттаманың үлгілік нысандарын әзірлеу және бекіту;

      204) Қазақстан Республикасының қылмыстық процеске қатысатын адамдарды мемлекеттік қорғау туралы заңнамасында көзделген қорғалатын адамдардың қауіпсіздігі шараларын ұлттық қауіпсіздік органдарының ұйымдастыруы және қолдануы жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      205) алып тасталды – ҚР Президентінің 04.05.2023 № 209 Жарлығымен;

      206) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери барлау органдарымен және Сыртқы істер министрлігімен бірлесіп Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері мен олардың персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      207) алып тасталды – ҚР Президентінің 13.03.2024 № 495 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен;

      208) Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін қорғау және ілгерілету жөніндегі шараларды жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      209) ұлттық қауіпсіздік органдарының Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне төнетін қатерлерді іске асыруға, тергеп-тексерілуі Қазақстан Республикасының заңнамасында қарауына жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою туралы ұлттық қауіпсіздік органдарының ұсынымдарын енгізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      210) ұлттық қауіпсіздік органдарының тұрғын үй комиссиялары қызметінің қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      211) ұлттық қауіпсіздік органдарының арнаулы жедел тапсырмаларды орындау үшін ерекше тәртіппен қызмет өткеретін қызметкерлері мен әскери қызметшілеріне, штаттық жасырын қызметкерлеріне, сондай-ақ жасырын құрамының әскери қызметшілеріне тұрғын үй төлемдерін жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      212) алып тасталды – ҚР Президентінің 13.03.2024 № 495 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен;

      213) арнаулы куәландырушы орталықты құру, аккредиттеу, оның қызметін тоқтату қағидаларын, сондай-ақ оның қызметі туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      214) мемлекеттік органдардың мәліметтерді мемлекеттік құпияларға жатқызу жөнінде өкілеттік берілген лауазымды адамдарының тізбесін әзірлеу және оны бекітуге ұсыну;

      214-1) мемлекеттік құпияларды және олардың жеткізгіштерін шет мемлекеттерге және (немесе) халықаралық ұйымдарға беру қағидаларын әзірлеу;

      214-2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен ұйымдарында мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі тұрақты жұмыс істейтін комиссия туралы үлгілік ережені әзірлеу және бекіту;

      215) Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын қорғау жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу;

      216) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғау құралдарын сертификаттау және сертификаттар беру қағидаларын әзірлеу;

      217) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді жария етудің немесе жоғалтудың салдарынан Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне немесе мемлекеттік органдар мен ұйымдардың мүдделеріне келтірілген немесе келтірілуі мүмкін залалдың, сондай-ақ мәліметтердің құпияландырылуы салдарынан олардың көздерінің меншік иесіне келтірілген залалдың мөлшерлерін айқындау қағидаларын әзірлеу;

      218) мемлекеттік органдар мен ұйымдарды Қазақстан Республикасының ерекше режимдік, режимдік және ерекше қорғалатын объектілері санатына жатқызу қағидаларын әзірлеу;

      219) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі жұмыстарды материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу;

      220) Қазақстан Республикасының азаматтарына мемлекеттік құпияларға рұқсат беруге байланысты оларды арнаулы тексеру қағидаларын әзірлеу және оны бекітуге ұсыну;

      221) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді пайдалана отырып жұмыстар жүргізуге белгіленген тәртіппен рұқсат беру;

      222) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды құру, сатып алу, жинақтау, қалыптастыру, тіркеу, сақтау, өңдеу, жою, пайдалану, беру, қорғау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      223) мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерді құру, пайдалану, қолдап отыру, дамыту, интеграциялау, пайдалануды тоқтату және қорғау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      224) мемлекеттік құпияларға жатқызылған, қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қамтитын электрондық құжаттарды және өзге де деректерді жинау, өңдеу, сақтау, беру, іздеу, тарату, пайдалану, қорғау, тіркеу, растау және жою қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      225) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери полициясы органдары әскери қызметшілерінің жетондарын беру, пайдалану қағидаларын және олардың сипаттамасын әзірлеу және бекіту;

      226) Мемлекеттік шекараны күзету жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      227) өткізу пункттерінде Мемлекеттік шекараны күзету жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      228) Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің әскери шаруашылығы туралы қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      229) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінде жоспарлау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      230) Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Мемлекеттік шекараны күзету жөніндегі міндетті тікелей орындайтын бөлімшелеріндегі кезекші күштер мен құралдардың құрамы туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      231) Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің аға шекара наряды туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      232) Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің қызметтік-жауынгерлік қызметін моральдық-психологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      233) Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі басқару органдарының қызметі жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      234) Мемлекеттік шекараны күзетуді жедел қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      235) Мемлекеттік шекараны күзетудің техникалық құралдарын пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      236) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі инженерлік-техникалық құралдарының жай-күйін бағалау жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      237) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің органдарында, әскери, арнаулы оқу орындарында және құрылымдық бөлімшелерінде зымырандық-артиллериялық қару-жарақ пен оқ-дәрілерді қамтамасыз ету, ұйымдастыру, пайдалану және есепке алу жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      238) Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің зымырандық-артиллериялық қару-жарағын жөндеуге, оған техникалық қызмет көрсетуге және пайдалануға арналған қосалқы бөлшектерді, құрал-сайманды, керек-жарақты, калибрлер жабдығын, сүртетін-майлайтын және басқа материалдарды күтіп-ұстау және жұмсау нормалары туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      239) ұлттық қауіпсіздік органдарының мемлекеттік қызметтерді көрсету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      240) ұлттық қауіпсіздік органдарында зымырандық-артиллериялық қару-жарақты санаттарға бөлу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      241) ұлттық қауіпсіздік органдарында оқ-дәрілерді және танкіге қарсы басқарылатын реактивтік снарядтарды санаттарға бөлу жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      242) ұлттық қауіпсіздік органдарында оқ-гильза қорын құру туралы қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      243) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінде, Авиация қызметінде және Шекара академиясында автотехникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      244) ұлттық қауіпсіздік органдарының режимдік объектілерінде қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйесін монтаждауға және жабдықтауға қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту;

      245) әкімшілік ұстап алынған адамдарды арнайы жабдықталған үй-жайларда ұстау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      246) ұлттық қауіпсіздік органдарында режимдік объектілер мен артиллериялық техникалық қару-жарақты сақтау орындарын күзетуді қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      247) ұлттық қауіпсіздік органдарында режимдік объектілер мен артиллериялық техникалық қару-жарақты сақтау орындарының өртке қарсы қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      248) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметін азық-түлікпен қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      249) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарында оқу-баспа қызметін ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      249-1) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерін әскери, арнаулы оқу орындарынан немесе шет мемлекеттердің білім беру ұйымдарынан шығарып жіберу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      249-2) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің әскери, арнаулы оқу орындарында немесе шет мемлекеттердің білім беру ұйымдарында оқытуға жұмсалған бюджет қаражатын мемлекеттік өтеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      250) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметін заттай қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      251) ұлттық қауіпсіздік органдарын жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      252) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметін және Шекара академиясын ветеринариялық қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;

      253) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметін, Авиация қызметін және Шекара академиясын пәтерлік-пайдаланушылық қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      254) Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің пилотсыз әуе кемелерін қолдану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      255) Қазақстан Республикасының теңізінде, өзендерінде және өзге де су айдындарында шекара корабльдері мен катерлерін қолдану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      256) Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы заңнамасына сәйкес Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі өкілдерінің шекара корабльдерінің, катерлері мен кемелерінің техникалық және өзге де құжаттамасын дайындау, келісу, оларды өндіруді бақылау және қабылдау жөніндегі қызметінің қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      257) Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі кемелерінің танып айыру белгілері мен сыртқы бояуының сипаттамасын және оларды қолдану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      258) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінде және Шекара академиясында кинологиялық қызмет пен із кесушілікті ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      259) Мемлекеттік шекарада Қазақстан Республикасы шекара өкілдерінің қызметін ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      260) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінде және Шекара академиясында жылқыларды ұстау және қолдану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      261) Мемлекеттік шекараны күзетуді инженерлік қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      262) Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдарымен және көлік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды, Қазақстан Республикасы көлік кешенінің қызметін үйлестіру мен реттеуді жүзеге асыратын орталық атқарушы органмен келісім бойынша өткізу пункттерінде және Мемлекеттік шекара арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де орындарда адамдарды, көлік құралдарын, жүктерді және тауарларды Мемлекеттік шекара арқылы өткізуді ұйымдастырудың үлгілік схемаларын әзірлеу және бекіту;

      263) шектері Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасының учаскелерімен толық немесе ішінара тұспа-тұс келетін арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының, инкассация қызметі жұмыскерлерінің, сондай-ақ қызметтік қажеттілікке байланысты осындай арнайы экономикалық аймаққа келетін адамдардың осындай экономикалық аймақтың аумағына кіруі және аумағынан шығуы қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      264) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарының білім беру қызметінің тиісті деңгейлері мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарының жекелеген бөлімдерін әзірлеуге қатысу;

      265) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарының білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарының жекелеген бөлімдерін және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін әзірлеуге қатысу;

      266) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындары қызметінің қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      267) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарында оқу процесін, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      268) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарында қашықтан оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      269) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындары білім алушыларының үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      270) алып тасталды – ҚР Президентінің 28.12.2023 № 423 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен;
      271) алып тасталды – ҚР Президентінің 28.12.2023 № 423 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен;

      272) ұлттық қауіпсіздік органдары әскери, арнаулы оқу орындарының оқулық басылымдары мен оқу-әдістемелік кешендерін дайындау, сараптау, байқаудан өткізу, басып шығару және оларға мониторинг жүргізу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      273) тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарына оқуға қабылдау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      274) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарында оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдерін айқындау;

      275) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарында білім алушылардың кәсіптік практикасы мен тағылымдамасын ұйымдастыру және одан өту қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      276) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарына ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      277) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарында азаматтық қызметші лауазымдарын қоспағанда, педагог лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын әзірлеу және бекіту;

      278) ұлттық қауіпсіздік органдары әскери, арнаулы оқу орындарының азаматтық қызметшілер лауазымдарын қоспағанда, педагогтар, ғылыми жұмыскерлерінің лауазымдарына орналасу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      279) ұлттық қауіпсіздік органдары әскери, арнаулы оқу орындарының ақпараттық жүйелері мен интернет-ресурстарына қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту;

      280) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарында іске асырылатын мамандықтар мен біліктіліктердің, білім беру бағдарламаларының тізбесін әзірлеу және бекіту;

      281) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарында білім алудың нысандары мен технологияларын әзірлеу және бекіту;

      282) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарында білім беру технологияларын қолдана отырып, оқыту нысандарын, оның ішінде онлайн-оқытуды қолдану және оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      282-1) курсанттардың Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын отбасы мүшелерінің олардың өмірімен және тұрмысымен танысу үшін курсанттар қатарындағы өздерінің жақын туыстарына бару қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      283) ұлттық қауіпсіздік органдарына қызметке кандидаттарды іріктеу және қабылдау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру қағидаларын, жүргізу тәртібі мен әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      284) ұлттық қауіпсіздік органдарына қызметке кандидаттарды тексеруге қажетті құжаттардың тізбесін, оларды ресімдеу тәртібін, сондай-ақ тексеру жүргізу мерзімдерін әзірлеу және бекіту;

      285) ұлттық қауіпсіздік органдарына конкурстық негізде орналасатын лауазымдардың тізбесін әзірлеу және бекіту;

      286) ұлттық қауіпсіздік органдары конкурстық комиссиясының қағидалары мен жұмысын әзірлеу және бекіту;

      287) ұлттық қауіпсіздік органдарында қызмет өткеру туралы келісімшартты жасасу, ұзарту, өзгерту, бұзу және тоқтату жөніндегі қағидаларды, сондай-ақ оның нысанын әзірлеу және бекіту;

      288) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес шет мемлекеттердің білім беру ұйымдарына оқуға іріктеу және жіберу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      289) ұлттық қауіпсіздік органдары білім алушыларының контингентін қалыптастыру, қызметкерлерінің қайта даярлаудан және біліктілігін арттырудан өтуін ұйымдастыру және одан өту қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      290) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерін бейімдеу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      291) ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің тағылымдамадан өту қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      292) ұлттық қауіпсіздік органдарының ішкі қызмет жарғысын әзірлеу және бекіту;

      293) ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің арнаулы киім нысанын кию қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      294) қызметкерлер мен әскери қызметшілерді қолданыстағы резервке алу және олардың ұлттық қауіпсіздік органдарында қызмет өткеру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      295) ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің, әскери қызметшілері мен жұмыскерлерінің жеке істерін ресімдеу, есепке алуды жүргізу және сақтау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      296) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлеріне қайта аттестаттау жүргізу және арнаулы атақ беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      297) сержанттар құрамы мен офицерлер құрамы атқаруға жататын лауазымдарға ұлттық қауіпсіздік органдарының тиісті құрамының қызметкерлерін тағайындау мүмкін болмаған кезде көрсетілген лауазымдарға төмен тұрған құрамның қызметкерлерін тағайындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      298) профессор-оқытушылар құрамының және ғылыми қызметкерлердің штаттық лауазымдарына ұлттық қауіпсіздік органдарының тиісті құрамының қызметкерлерін тағайындау мүмкін болмаған кезде оларға жұмыскерлер қатарындағы адамдарды, оның ішінде уақытша тағайындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      299) қызметкерді лауазымға тағайындау, лауазымнан босату, бастықтың қарамағына қабылдау, қызметтен шығару, арнаулы атақ беру, оны төмендету, одан айыру, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарында қызмет өткеру туралы жаңа келісімшарт жасасу кезінде ұсынуды ресімдеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      300) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкеріне ұлттық қауіпсіздік органдарының жоғары офицерлік құрамы атқаруға жататын бос (тағайындалмаған) лауазым бойынша міндеттерді уақытша атқаруды жүктеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      301) ұлттық қауіпсіздік органдарында кадр резервін қалыптастыру және онымен жұмысты ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      302) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерін арнаулы киім нысанымен және басқа да заттай мүлікпен қамтамасыз ету нормаларын әзірлеу және бекіту;

      303) ұлттық қауіпсіздік органдарында заттай мүліктің алынбаған нәрселерінің орнына ақшалай өтемақы төлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      304) бір елді мекеннен екінші елді мекенге көшуге байланысты қызмет бойынша ауысқан кезде ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлеріне көтерме жәрдемақы төлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      305) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерін жерлеу кезінде құрмет көрсету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      306) ұлттық қауіпсіздік органдарына әскери қызметке ауыстыру тәртібімен кірген құқық қорғау органдарының және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне қайта аттестаттау тәртібімен әскери атақ беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      307) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлеріне және келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілеріне коммуналдық қызметтерге арналған шығыстарды төлеу үшін ақшалай өтемақы төлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      308) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша бейбіт уақытта ұлттық қауіпсіздік органдары әскери басқару органдарының әскери қызметшілерін заттай мүлікпен жабдықтау нормаларын әзірлеу және бекіту;

      309) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша бейбіт уақытта ұлттық қауіпсіздік органдары әскери басқару органдарының әскери қызметшілерін тамақтандыру нормаларын әзірлеу және бекіту;

      310) ұлттық қауіпсіздік органдарының келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілерін негізгі азық-түлік үлестерінің белгіленген нормалары бойынша тамақпен қамтамасыз етуге мүмкіндік болмаған кезде жалпы әскери үлес құны мөлшерінде ақшалай өтемақы төлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      311) Қазақстан Республикасының шегінде өз мүлкін тасымалдау үшін ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери қызметшілеріне мемлекет есебінен ақша төлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      312) ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери қызметшілеріне және олардың отбасы мүшелеріне әуе көлігімен мемлекет есебінен жол жүру құқығын беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      313) жұмылдыру, соғыс жағдайы немесе төтенше жағдай жарияланған жағдайда, соғыс уақытында және қызметтік қажеттілік жағдайында ұлттық қауіпсіздік органдары әскери қызметшісінің жыл сайынғы негізгі демалысын үзу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      313-1) өз құзыреті шегінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінде, (арыздарында, шағымдарында), сұрау салуларында, ұсыныстарында, үнқатуларында және хабарламаларында көтерілген жүйелі проблемаларды талдау, мониторингілеу және айқындау;

      313-2) терроризм актісін болдырмауға немесе оның жолын кесуге көмектескен ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      313-3) ұлттық қауіпсіздік органы қызметкерінің отбасылық-мүлiктік жағдайын зерттеп-қарау актісінің үлгілік нысанын әзірлеу және бекіту;

      313-4) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметін ұйымдастыру және оларға жүктелген міндеттерді іске асыру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту;

      313-5) ұлттық қауіпсіздік органдары көлік құралдарының және арнаулы мақсаттағы көлік құралдарының колонналарына ілесіп жүруді ұйымдастыру және қамтамасыз ету, осы колонналар өтетін уақытта автомобиль жолдары мен көшелерде жол жүрісін реттеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      313-6) Ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясы органдарының арнаулы құралдарының тізбесін әзірлеу және бекіту;

      313-7) ұлттық қауіпсіздік органдарында жауынгерлік кезекшілікті ұйымдастыру және атқару қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      313-8) ұлттық қауіпсіздік органдарында жауынгерлік қызметті ұйымдастыру және атқару қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      313-9) ұлттық қауіпсіздік органдарында кадрлық құрамды патриоттық, адамгершілік және рухани тәрбиелеуге және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған жұмысты жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      313-10) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі әскери қызметшісінің шекаралық бақылау жүргізу кезіндегі мінез-құлық стандартын әзірлеу және бекіту;

      313-11) Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бұйрығымен белгіленетін, Қазақстан Республикасының аумағында сыртқы барлау саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті прокурорлардың тізбесін келісу;

      313-12) ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің үлгілік лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлеу және бекіту қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      314) қызмет бабында пайдалану үшін;

      315) қызмет бабында пайдалану үшін;

      316) қызмет бабында пайдалану үшін;

      317) қызмет бабында пайдалану үшін;

      318) қызмет бабында пайдалану үшін;

      319) қызмет бабында пайдалану үшін;

      320) қызмет бабында пайдалану үшін;

      321) қызмет бабында пайдалану үшін;

      322) қызмет бабында пайдалану үшін;

      323) қызмет бабында пайдалану үшін;

      324) қызмет бабында пайдалану үшін;

      325) қызмет бабында пайдалану үшін;

      326) қызмет бабында пайдалану үшін;

      327) қызмет бабында пайдалану үшін;

      328) қызмет бабында пайдалану үшін;

      329) қызмет бабында пайдалану үшін;

      330) қызмет бабында пайдалану үшін;

      331) қызмет бабында пайдалану үшін;

      332) қызмет бабында пайдалану үшін;

      333) қызмет бабында пайдалану үшін;

      334) қызмет бабында пайдалану үшін;

      335) қызмет бабында пайдалану үшін;

      336) қызмет бабында пайдалану үшін;

      337) қызмет бабында пайдалану үшін;

      338) қызмет бабында пайдалану үшін;

      339) қызмет бабында пайдалану үшін;

      340) қызмет бабында пайдалану үшін;

      341) қызмет бабында пайдалану үшін;

      342) қызмет бабында пайдалану үшін;

      343) қызмет бабында пайдалану үшін;

      344) қызмет бабында пайдалану үшін;

      345) қызмет бабында пайдалану үшін;

      346) қызмет бабында пайдалану үшін;

      347) қызмет бабында пайдалану үшін;

      348) қызмет бабында пайдалану үшін;

      349) қызмет бабында пайдалану үшін;

      350) қызмет бабында пайдалану үшін;

      351) алып тасталды – ҚР Президентінің 09.11.2022 № 1068 Жарлығымен;

      352) Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

      Ескерту. 15-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 09.11.2022 № 1068; 04.05.2023 № 209; 28.12.2023 № 423 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 13.03.2024 № 495 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлықтарымен.

3-тарау. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бірінші басшысының мәртебесі, өкілеттіктері

      16. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне басшылықты оның Төрағасы жүзеге асырады, ол Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

      17. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасын Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының келісімімен Қазақстан Республикасының Президенті лауазымға тағайындайды және Қазақстан Республикасының Президенті лауазымнан босатады.

      18.Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын орынбасарлары, оның ішінде бір бірінші орынбасары болады.

      19. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының өкілеттіктері:

      1) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жұмысын ұйымдастырады;

      2) Қазақстан Республикасының Президентіне Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылымы, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ведомстволары мен аумақтық органдарын, сондай-ақ Ұлттық қауіпсіздік комитетіне ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерді құру, тарату және қайта ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізеді;

      3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылымдық бөлімшелерінің, ведомстволары мен аумақтық органдарының, сондай-ақ Ұлттық қауіпсіздік комитетіне ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің құрылымы мен штаттарын бекітеді, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының ұсынуы бойынша ережелерін Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін ведомстволарды қоспағанда, олар туралы ережелерді (жарғыларды) бекітеді;

      4) өз құзыреті шегінде ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметін регламенттейтін құқықтық актілер шығарады, өзінің қарамағындағы лауазымды адамдар қабылдаған, Конституцияның нормаларына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін құқықтық актілерді жояды;

      5) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ұлттық қауіпсіздік органдарын ұйымдастыру-штаттық, кадрлық, әскери-медициналық (медициналық) және материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Президентіне және Үкіметіне ұсыныстар енгізеді;

      6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен, сондай-ақ шет мемлекеттердің арнаулы қызметтерімен, үкіметтік және арнаулы байланыс органдарымен және халықаралық ұйымдармен өзара қарым-қатынастарда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің атынан өкілдік етеді;

      7) халықаралық сипаттағы қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрестің тиімділігін арттыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында айқындалған мәселелер бойынша өзара іс-қимылды ұйымдастыру мақсатында өзге мемлекеттердің арнаулы қызметтерімен немесе құқық қорғау органдарымен, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігімен келісу бойынша ұлттық қауіпсіздік органдарының ресми өкілдері мен олардың көмекшілерін Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелеріне жібереді;

      8) өзінің орынбасарларына, Ұлттық қауіпсіздік комитеті ведомстволарының, құрылымдық бөлімшелерінің, аумақтық органдары мен ведомстволық бағынысты ұйымдарының басшылары мен лауазымды адамдарына өкілеттіктерді береді;

      9) Ұлттық қауіпсіздік комитеті құрылымдық бөлімшелерінің, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана бойынша департаменттерінің бастықтарын және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзге де органдарының бастықтарын Қазақстан Республикасының Президенті айқындаған тәртіппен лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының жекелеген лауазымды адамдарын тағайындау және босату тәртібін белгілейді;

      10) лауазымдар номенклатурасын, жоғары офицерлік құрамды қоспағанда, қызметкерлер мен әскери қызметшілер, жұмыскерлер атқаратын, лауазымдар тізбесін бекітеді, сондай-ақ қолданыстағы резерв қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің санын айқындайды;

      11) офицерлік құрамның алғашқы арнаулы немесе әскери атағын және "полковник" ("бірінші рангілі капитан") атағын, ал көтермелеу түрінде – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен кезектен тыс мерзімінен бұрын арнаулы немесе әскери атақ және атқарып отырған лауазымы бойынша көзделгеннен бір саты жоғары арнаулы немесе әскери атақ береді;

      12) ұлттық қауіпсіздік органдарының қолданыстағы резерв қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің мемлекеттік органдар мен ұйымдардағы лауазымдарды қоса атқаруы жөніндегі мәселелерді олардың басшылығымен келісім бойынша шешеді;

      13) бекітілген қаржыландыру жоспарлары шегінде ұлттық қауіпсіздік органдарын қамтуға көзделген бюджет қаражатын орталықтандырады және бөледі;

      14) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және оған бағынысты органдардың қызметкерлерін, әскери қызметшілері мен жұмыскерлерін тәртіптік тұрғыдан көтермелейді және жазалайды;

      15) Қазақстан Республикасының азаматтарын, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету ісіне, сондай-ақ шет мемлекеттердің арнаулы қызметтері арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесі үшін көтермелейді;

      16) Қазақстан Республикасының Президентіне ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлеріне, әскери қызметшілері мен жұмыскерлеріне жоғары арнаулы немесе әскери атақтар беру және оларды мемлекеттік наградалармен наградтау туралы, сондай-ақ құрметті атақтар беру туралы ұсынулар енгізеді;

      17) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерін, әскери қызметшілерін және жұмыскерлерін ведомстволық наградалармен наградтайды;

      18) ұлттық қауіпсіздік органының бөлімшесін басқа әскерлер мен әскери құралымдарға жатқызады;

      19) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен кандидаттарды, жоғары немесе арнаулы орта білімі бар әскерге шақырылушыларды ұлттық қауіпсіздік органдарына қызметке қабылдайды және әскери міндеттілерді әскери есептен шығара отырып, запасқа шығарады, лауазымға тағайындайды, лауазымнан босатады және қызметтен шығарады, арнаулы немесе әскери атақтар береді және лауазымдар бойынша ауыстырады;

      20) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерін Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына және өзге де ұйымдарына, егер заңдарда өзгеше көзделмесе, олардың бірінші басшыларымен келісу бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары негізінде халықаралық ұйымдарға іссапарға жібереді;

      21) ұлттық қауіпсіздік органдары үшін кадрларды даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру курстарындағы оқу бағдарламалары көлемінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес шет мемлекеттердің арнаулы және өзге де органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары үшін кадрларды даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру курстарындағы оқу бағдарламалары көлемінде мемлекеттік құпияларға рұқсат беруді жүзеге асырады;

      22) ұлттық қауіпсіздік органдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша шаралар қабылдайды және бұл үшін дербес жауапты болады;

      23) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша ұлттық қауіпсіздік органдарының жекелеген санаттағы қызметкерлеріне қызметті өткеру ерекшеліктерін ескере отырып, азық-түлік үлесінің нормаларын айқындайды;

      24) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлерін көтермелеуді қолдану тәртібін айқындайды;

      25) қызмет өткеру кезінде қаза тапқан немесе мертігу (жаралану, жарақаттану, контузия алу), ауру салдарынан қайтыс болған ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің мәйітін тасымалдауға дайындауға, мәйiттi тасымалдауға, жерлеуге, құлпытас жасау мен орнатуға байланысты шығыстарды өтеу тәртібін айқындайды;

      26) тамақтандыруды ұйымдастыру туралы шарттың мерзімі шегінде ғимараттарды, асхана үй-жайларын және олардағы мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) өтеусіз уақытша беру тәртібін айқындайды;

      27) ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің жекелеген санаттарын тамақтандыруды қамтамасыз ету тәртібін айқындайды;

      28) ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің жекелеген санаттарын азық-түлік үлесінің белгіленген нормалары бойынша тамақтандырумен қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаған кезде ақшалай өтемақы төлеу тәртібін айқындайды;

      29) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілеріне арнаулы тексеру жүргізу тәртібін айқындайды.

      Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.

      Ескерту. 19-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 28.12.2023 № 423 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 13.03.2024 № 495 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлықтарымен.

      20. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес айқындайды.

4-тарау. Мемлекеттік органның мүлкі

      21. Ұлттық қауіпсіздік комитеті заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлікке ие болуы мүмкін.

      Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      22. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      23. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Ұлттық қауіпсіздік комитеті өзіне бекітіп берілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне берілген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе оған өзге тәсілмен билік етуге құқылы емес.

5-тарау. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

      24. Ұлттық қауіпсіздік комитетін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 04.05.2023 № 209 Жарлығымен.

      1. "Қазимпэкс" республикалық орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің "Мемлекеттік техникалық қызмет" акционерлік қоғамы.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің "Алмас" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және оның ведомстволарының қарамағындағы республикалық мемлекеттік мекемелердің – аумақтық органдардың тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 05.07.2022 № 955; 09.11.2022 № 1068 Жарлықтарымен.

Ұлттық қауіпсіздік комитеті

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті.

      5. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      6. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті.

      7. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті.

      8. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті.

      9. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қызылорда облысы және Байқоңыр қаласы бойынша департаменті.

      10. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті.

      11. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Түркістан облысы бойынша департаменті.

      12. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті.

      13. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      14. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      15. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті.

      16. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті.

      17. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаменті.

      18. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Абай облысы бойынша департаменті.

      19. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жетісу облысы бойынша департаменті.

      20. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ұлытау облысы бойынша департаменті.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Алматы облысы бойынша департаменті.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Атырау облысы бойынша департаменті.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      5. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Жамбыл облысы бойынша департаменті.

      6. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Қостанай облысы бойынша департаменті.

      7. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Қызылорда облысы бойынша департаменті.

      8. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті.

      9. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Түркістан облысы бойынша департаменті.

      10. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Павлодар облысы бойынша департаменті.

      11. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      12. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      13. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Абай облысы бойынша департаменті.

      14. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Жетісу облысы бойынша департаменті.

      15. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің "Астана" шекаралық бақылау басқармасы.

      16. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің "Алматы" шекаралық бақылау басқармасы.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және оның ведомстволарының қарамағындағы республикалық мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 09.11.2022 № 1068; 28.12.2023 № 423 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

Ұлттық қауіпсіздік комитеті

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясы.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара академиясы.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің емханасы бар орталық әскери госпиталі.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақтау қаласындағы емханасы бар өңірлік әскери госпиталі.

      5. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласындағы емханасы бар өңірлік әскери госпиталі.

      6. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторы.

      7. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша тергеу изоляторы.

      8. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы бойынша тергеу изоляторы.

      9. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шымкент қаласы бойынша тергеу изоляторы.

      10. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақпаратты техникалық қорғау және мемлекеттік құпияларды қорғау саласында мамандар даярлау орталығы.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Арнаулы мақсаттағы басқармасы.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Қызметтік кинология басқармасы.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Техника мен қару-жарақты жөндеу басқармасы.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің "Ақтау" жабдықтау басқармасы.

      5. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің "Алматы" жабдықтау басқармасы.

      6. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің "Жаңғызтөбе" жабдықтау басқармасы.

Об утверждении Положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 1 апреля 1996 года № 2922.

      В соответствии с подпунктом 6) статьи 3 Закона Республики Казахстан "Об органах национальной безопасности Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      Сноска. Преамбула - в редакции Указа Президента РК от 28.12.2023 № 423 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.

      2. Признать утратившими силу:

      постановление Президента Республики Казахстан от 30 декабря 1992 г. N 1042 "Об утверждении Положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, его органах на местах и подчиненных к Комитету национальной безопасности войсках";

      постановление Президента Республики Казахстан от 13 апреля 1994 г. N 1653 "О внесении дополнения в постановление Президента Республики Казахстан от 30 декабря 1992 г. N 1042 "Об утверждении Положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, его органах на местах и подчиненных Комитету национальной безопасности войсках";

      постановление Президента Республики Казахстан от 7 апреля 1995 г. N 2183 "О внесении дополнения в постановление Президента Республики Казахстан от 30 декабря 1992 г. N 1042 "Об утверждении Положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, его органах на местах и подчиненных Комитету национальной безопасности войсках".

     
      Президент
Республики Казахстан

  Утверждено
Указом Президента
Республики Казахстан
от 1 апреля 1996 года № 2922

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан

      Сноска. Положение - в редакции Указа Президента РК от 17.05.2022 № 893.

Глава 1. Общие положения

      1. Комитет национальной безопасности Республики Казахстан (далее –Комитет национальной безопасности) – непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство в пределах своих полномочий единой системой органов национальной безопасности Республики Казахстан (далее – органы национальной безопасности), разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельностью, в области защиты и охраны Государственной границы Республики Казахстан (далее – Государственная граница), обеспечения правительственной связью и организации шифровальной работы, пресечения актов терроризма и иных особо опасных преступных посягательств на личность, общество и государство, организации деятельности авиации органов национальной безопасности, защиты государственных секретов и является уполномоченным органом по защите государственных секретов в Республике Казахстан.

      2. Комитет национальной безопасности имеет ведомства:

      1) Пограничная служба Комитета национальной безопасности;

      2) Служба правительственной связи Комитета национальной безопасности;

      3) Служба специального назначения "А" Комитета национальной безопасности;

      4) Служба внешней разведки Комитета национальной безопасности;

      5) Авиационная служба Комитета национальной безопасности.

      3. Комитет национальной безопасности осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      4. Комитет национальной безопасности является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском и русском языках, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. Комитет национальной безопасности вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      6. Комитет национальной безопасности имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если он уполномочен на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      7. Комитет национальной безопасности по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Комитета национальной безопасности и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      8. Структура и лимит штатной численности Комитета национальной безопасности утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      9. Местонахождение Комитета национальной безопасности: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район "Есиль", улица Сығанақ, 66.

      Сноска. Пункт 9 - в редакции Указа Президента РК от 09.11.2022 № 1068 (вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию).

      10. Настоящее Положение является учредительным документом Комитета национальной безопасности.

      11. Финансирование деятельности Комитета национальной безопасности осуществляется из республиканского бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      12. Комитету национальной безопасности запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Комитета национальной безопасности.

      Если Комитету национальной безопасности законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в доход государственного бюджета, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия государственного органа

      13. Задачи:

      1) участие в разработке и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности личности, общества и государства;

      2) добывание разведывательной информации в интересах Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан "О внешней разведке";

      3) обеспечение Президента, Парламента, Правительства и других государственных органов Республики Казахстан разведывательной информацией и аналитическими оценками, необходимыми для принятия решений в политической, финансово-экономической, военно-политической, научно-технической, гуманитарной, экологической и иных областях, затрагивающих национальные интересы Республики Казахстан;

      4) содействие в реализации политики руководства государства в политической, военно-политической, финансово-экономической, научно-технической, гуманитарной, экологической и иных областях, затрагивающих национальные интересы Республики Казахстан;

      5) обеспечение взаимодействия государственных органов и организаций Республики Казахстан в рамках разведывательного сообщества Республики Казахстан;

      6) обеспечение безопасности загранучреждений Республики Казахстан и их персонала и реализация мер по защите государственных секретов и противодействию техническим разведкам в загранучреждениях Республики Казахстан;

      7) осуществление контрразведывательной деятельности;

      7-1) осуществление разведывательных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      8) координация и осуществление деятельности по противодействию техническим разведкам в отношении сведений, составляющих государственные секреты;

      9) выявление, предупреждение и пресечение террористической и иной деятельности, направленной на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности и подрыв безопасности Республики Казахстан;

      10) координация деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму в Республике Казахстан;

      11) выявление, пресечение, раскрытие и расследование уголовных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению органов национальной безопасности;

      12) обеспечение Президента Республики Казахстан, государственных органов, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований правительственной связью в мирное и военное время;

      13) организация шифровальной работы в уполномоченных государственных органах, органах военного управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан;

      14) обеспечение защиты и охраны Государственной границы;

      15) организация защищенной связи загранучреждений Республики Казахстан и обеспечение физической защиты загранучреждений Республики Казахстан;

      16) обеспечение информационной безопасности сетей правительственной связи, республиканских сетей защищенной связи и сетей защищенной связи органов национальной безопасности;

      17) организация и проведение контрразведывательных, специальных оперативно-розыскных мероприятий по заданиям субъектов контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности, а также создание условий для обеспечения их проведения;

      18) управление, формирование и реализация единых подходов в органах национальной безопасности, а также организация их деятельности;

      19) организация и проведение в установленном законодательством Республики Казахстан порядке негласных следственных действий, а также создание условий для обеспечения их проведения;

      20) реализация единой государственной политики в области защиты государственных секретов;

      21) разработка правовых, административных, экономических, технических, программных и криптографических мер по защите государственных секретов;

      22) осуществление иных задач, возложенных на Комитет национальной безопасности, в пределах своей компетенции.

      Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 13.03.2024 № 495 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      14. Полномочия:

      1) права:

      для служебного пользования;

      для служебного пользования;

      создавать конспиративные объекты (предприятия и организации), а также использовать документы, зашифровывающие сотрудников, военнослужащих, конфиденциальных помощников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств;

      изготавливать, в том числе при содействии других государственных органов, и выдавать лицам, подлежащим государственной защите в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе, документы, удостоверяющие личность, и иные документы с измененными анкетными данными;

      принимать правовые акты в пределах своей компетенции;

      запрашивать и получать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

      создавать консультативно-совещательные органы, в том числе Технический совет Комитета национальной безопасности и экспертные комиссии в пределах своей компетенции, а также межведомственные рабочие группы по вопросам, относящимся к деятельности органов национальной безопасности;

      обращаться в суд;

      проводить контрразведывательные мероприятия, общие и специальные оперативно-розыскные мероприятия;

      в соответствии с законодательством Республики Казахстан проводить криминалистические, психолого-социологические и полиграфологические исследования;

      осуществлять оперативно-боевые мероприятия по пресечению противоправной деятельности в соответствии с разрабатываемыми специальными методиками, а также использовать специальные средства в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Республики Казахстан;

      осуществлять проникновение в специальные службы и организации иностранных государств, преступные группы, цели и действия которых направлены на подрыв безопасности государства, нарушение территориальной целостности Республики Казахстан, насильственное изменение конституционного строя;

      взаимодействовать с субъектами внешней разведки Республики Казахстан при осуществлении разведывательной деятельности, в том числе с использованием радиоэлектронных и специальных технических средств;

      вносить предложения Президенту и Правительству Республики Казахстан по вопросам совершенствования внешней разведки Республики Казахстан;

      самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами решать вопросы о закрытии въезда в Республику Казахстан и выдворении за пределы Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, которые своими действиями создают угрозу или наносят ущерб безопасности общества и государства;

      при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании уголовных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению органов национальной безопасности, давать обязательные для исполнения поручения другим органам в пределах, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

      вызывать в органы национальной безопасности граждан по материалам, находящимся в производстве, получать от них объяснения, справки, документы и снимать с них копии, подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову;

      в соответствии с законодательством Республики Казахстан проверять у граждан при обоснованном подозрении в совершении уголовных правонарушений документы, удостоверяющие их личность, производить задержание лиц, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений, осуществлять проверку документов, личный досмотр задержанных и их транспортных средств, а также изъятие находящихся при них вещей и документов;

      при участии в антитеррористической операции и обеспечении правового режима антитеррористической операции применять меры и временные ограничения, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О противодействии терроризму";

      использовать средства связи, транспортные средства, принадлежащие Вооруженным Силам Республики Казахстан, другим войскам и воинским формированиям, а также иным организациям, для предотвращения уголовных правонарушений, преследования и задержания лиц, совершивших или подозреваемых в совершении уголовных правонарушений, доставления задержанных лиц к месту их содержания, а также для проезда к месту происшествия и доставки нуждающихся в срочной медицинской помощи граждан в лечебные учреждения (организации). По требованию владельцев средств связи и транспортных средств органы национальной безопасности возмещают в установленном законодательством Республики Казахстан порядке причиненный в результате этого фактический ущерб;

      беспрепятственно входить на территорию и в помещения организаций, воинских формирований и частей, жилые и иные принадлежащие гражданам помещения, на принадлежащие им земельные участки в целях пресечения уголовных правонарушений, преследования лиц, подозреваемых в их совершении, если промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан, нанести ущерб безопасности страны. О случаях насильственного вхождения в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения органы национальной безопасности уведомляют прокурора в течение двадцати четырех часов;

      вносить в государственные органы и организации обязательные для исполнения представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Республики Казахстан, совершению уголовных правонарушений, расследование которых отнесено законодательством Республики Казахстан к ведению органов национальной безопасности;

      осуществлять административное задержание лиц, совершивших правонарушения, связанные с попытками проникновения и проникновением на специально охраняемые территории особорежимных и иных объектов, незаконно пребывающих в пограничной зоне. Проверять документы, удостоверяющие их личность, получать от них объяснения, осуществлять их личный досмотр, досмотр и изъятие вещей и документов;

      иметь изоляторы временного содержания, следственные изоляторы для содержания в установленном законодательством Республики Казахстан порядке лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей или задержанных органами национальной безопасности по подозрению в совершении уголовных правонарушений, в отдельных случаях, по согласованию с органами национальной безопасности, задержанных и подвергнутых содержанию под стражей правоохранительными органами и судами, а также осужденных;

      осуществлять контроль, оказывать методическую и практическую помощь по вопросам обеспечения сохранности государственных секретов, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны, безопасности сетей телекоммуникаций специального назначения органов национальной безопасности, деятельности шифровальной службы в государственных органах, Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях, а также в иных организациях;

      иметь вне места его нахождения иные обособленные структурные подразделения, выполняющие часть функций органов национальной безопасности и не подлежащие учетной регистрации в уполномоченном органе;

      устанавливать, поддерживать и развивать контакты, заключать соглашения о сотрудничестве со специальными службами, правоохранительными органами, органами правительственной и специальной связи иностранных государств, международными правоохранительными организациями на основе международных договоров Республики Казахстан;

      заключать договоры, соглашения (меморандумы) с организациями, издавать совместные приказы с государственными органами Республики Казахстан, необходимые для выполнения возложенных на Комитет национальной безопасности задач и функций;

      приостанавливать в установленном порядке работу подразделений сети шифрованной связи до устранения выявленных нарушений, а также деятельность любых сетей и средств связи в случае использования их в преступных целях, наносящих ущерб интересам личности, общества и государства, за исключением сетей правительственной и президентской связи, услуг связи, оказываемых Службе государственной охраны, органам военного управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан;

      пресекать использование на территории Республики Казахстан передающих радиоэлектронных средств, используемых с нарушением установленных правил или законодательства Республики Казахстан о защите государственных секретов;

      получать безвозмездно и с соблюдением установленных законодательными актами требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, от государственных органов и организаций информацию, необходимую для выполнения задач, возложенных на органы национальной безопасности, включая электронные информационные ресурсы, которые предоставляются из информационных систем государственных органов и организаций, в порядке, установленном совместными нормативными правовыми актами с указанными государственными органами, а с организациями – соглашениями;

      направлять в служебные командировки сотрудников, военнослужащих и работников органов национальной безопасности, в том числе за пределы Республики Казахстан;

      осуществлять хранение и использование архивных оперативных, следственных и других материалов, относящихся к деятельности органов национальной безопасности;

      проводить научные исследования по проблемам обеспечения безопасности Республики Казахстан, разрабатывать и создавать информационные системы и системы специальных видов связи;

      организовывать и проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

      использовать на договорной основе служебные помещения, транспортные и иные технические средства Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований и иных организаций, а также помещения, транспортные средства и иное имущество физических и юридических лиц;

      заключать договоры, контракты с органами и организациями Республики Казахстан, специальными службами и организациями иностранных государств;

      организовывать подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для государственных органов Республики Казахстан, а также специальных и иных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;

      проверять при входе (въезде) на объекты и в помещения органов национальной безопасности и при выходе (выезде) из них у физических лиц документы, удостоверяющие личность, досматривать находящиеся при них вещи (за исключением охраняемых и иных лиц, определенных законодательством Республики Казахстан);

      осуществлять контроль, организовывать проверки состояния работы по обеспечению режима секретности, сохранности государственных секретов, организации и ведения делопроизводства в органах национальной безопасности;

      в целях зашифровки личности сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности, ведомственной принадлежности их подразделений, помещений и транспортных средств или личности граждан, оказывающих содействие органам национальной безопасности на конфиденциальной основе, использовать, изготавливать и (или) оформлять документы других государственных органов, а также организаций, порядок использования, изготовления и (или) оформления которых определяется Председателем Комитета национальной безопасности. В случае необходимости использования органами национальной безопасности в целях, предусмотренных настоящим абзацем, документов государственных органов, требующих регистрации в государственных органах, в том числе выдаваемых ими документов, по заявке Комитета национальной безопасности соответствующие государственные органы на безвозмездной основе изготавливают и (или) оформляют их для органов национальной безопасности в порядке, определенном совместными нормативными правовыми актами;

      направлять в другие государственные органы и организации обязательные для исполнения запросы о предоставлении органам национальной безопасности бланков документов и служебных удостоверений, образцов их заполнения;

      в целях зашифровки личности сотрудников и военнослужащих иных субъектов внешней разведки и специальных государственных органов Республики Казахстан, ведомственной принадлежности их подразделений, помещений и транспортных средств, а также личности конфиденциальных помощников, изготавливать и (или) оформлять для иных субъектов внешней разведки и специальных государственных органов Республики Казахстан документы других государственных органов, а также организаций, порядок изготовления и (или) оформления которых определяется совместными нормативными правовыми актами. В случае необходимости использования иными субъектами внешней разведки и специальными государственными органами в целях, предусмотренных настоящим абзацем, документов государственных органов, требующих регистрации в государственных органах, в том числе выдаваемых ими документов, по заявке Комитета национальной безопасности соответствующие государственные органы на безвозмездной основе изготавливают и (или) оформляют их в порядке, определенном совместными нормативными правовыми актами;

      проводить технические исследования на предмет отнесения товаров к специальным техническим средствам для проведения оперативно-технических мероприятий и средствам криптографической защиты информации, выдавать по ним соответствующие заключения;

      рассматривать заявления физических и юридических лиц о выдаче заключений (разрешительных документов) на ввоз или вывоз специальных технических средств и средств криптографической защиты информации, регистрации нотификаций о характеристиках товаров, содержащих криптографические функции, выдавать по ним соответствующие разрешения и регистрировать нотификации;

      осуществлять согласование лицензий на импорт и экспорт средств криптографической защиты информации и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий;

      разрабатывать, создавать, приобретать и использовать средства специальной связи, вооружения и оснащения, включая специальные технические и иные средства, при этом разработка, производство и принятие на вооружение государственных шифровальных средств и их специальной защиты (от технических средств разведки) осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Заключать в этих целях договоры, контракты с государственными органами и организациями Республики Казахстан, специальными службами и организациями иностранных государств;

      создавать, принимать в эксплуатацию, эксплуатировать, развивать и прекращать эксплуатацию сетей правительственной связи, сетей шифрованной связи органов национальной безопасности, а также сетей телекоммуникаций специального назначения, используемых в интересах органов национальной безопасности;

      осуществлять на договорной основе подготовку кадров для государственных органов Республики Казахстан и специальных служб иностранных государств;

      использовать видеокамеры и иные виды электронного оборудования государственных органов и иных организаций в порядке, определенном совместными нормативными правовыми актами или соглашениями;

      осуществлять межведомственную координацию по вопросам функционирования единого шлюза доступа к сети Интернет и единого шлюза электронной почты "электронного правительства";

      осуществлять развитие единого шлюза доступа к сети Интернет и единого шлюза электронной почты "электронного правительства";

      осуществлять государственный контроль за применением сертификата безопасности операторами связи;

      осуществлять государственный контроль за порядком присоединения сетей операторов связи к точкам обмена интернет-трафиком и пропуска интернет-трафика;

      создавать и использовать оперативные учеты, справочные, информационные системы и электронные информационные ресурсы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

      разрабатывать, приобретать, создавать (за исключением криптографических средств защиты), эксплуатировать и использовать информационные системы и электронные информационные ресурсы, специальные технические средства, системы связи, сети телекоммуникаций специального назначения, системы передачи данных, средства защиты информации от утечки по техническим каналам, программное обеспечение к ним, вооружение и оснащение, организовывать шифровальную и дешифровальную работу. Заключать в этих целях договоры, контракты с государственными органами и организациями Республики Казахстан независимо от форм собственности, со специальными службами и с организациями иностранных государств;

      создавать, приобретать, накапливать, формировать, регистрировать, хранить, обрабатывать, уничтожать, использовать, передавать, защищать электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, составляющие государственные секреты;

      создавать, эксплуатировать, осуществлять развитие, сопровождение, интеграцию, прекращение эксплуатации, защиту информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;

      осуществлять сбор, обработку, хранение, передачу, поиск, распространение, использование, защиту, регистрацию, подтверждение и уничтожение электронных документов и иных данных, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;

      проводить специальную проверку сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности;

      привлекать граждан Республики Казахстан на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников;

      создавать и использовать специальный государственный архив;

      создавать, аккредитовывать, прекращать деятельность специального удостоверяющего центра;

      организовывать и руководить деятельностью пограничных представителей;

      разрабатывать и утверждать нормативные правовые акты в области защиты государственных секретов в соответствии с целью и задачами защиты государственных секретов;

      2) обязанности:

      информировать Президента Республики Казахстан, Парламент Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан об угрозах безопасности страны;

      осуществлять разведывательную деятельность в интересах Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан "О внешней разведке";

      осуществлять контрразведывательную деятельность;

      выявлять, предупреждать и пресекать терроризм и иную деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности и подрыв безопасности Республики Казахстан;

      выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать уголовные правонарушения, отнесенные законодательством к ведению органов национальной безопасности;

      оказывать содействие государственным органам в предупреждении и пресечении деятельности на территории Республики Казахстан незаконных военизированных формирований, политических партий и профессиональных союзов других государств, партий на религиозной основе, а также финансирования политических партий и профессиональных союзов иностранными юридическими лицами и гражданами, иностранными государствами и международными организациями;

      разрабатывать и осуществлять меры по контрразведывательной защите сведений, составляющих государственные секреты, в государственных органах, воинских формированиях, частях и организациях, а также контролировать их деятельность в указанной сфере. Проводить специальную проверку граждан Республики Казахстан, оформляемых (переоформляемых) на допуск к информации, составляющей государственную и служебную тайну;

      участвовать в разработке и осуществлении мер по обеспечению безопасности объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи, объектов жизнеобеспечения регионов и других стратегических объектов, перечень которых определяет Правительство Республики Казахстан;

      участвовать в обеспечении безопасности загранучреждений Республики Казахстан и их персонала;

      участвовать в соответствии с законодательством Республики Казахстан в решении вопросов, касающихся приема в гражданство Республики Казахстан и выхода из гражданства Республики Казахстан, выезда за границу граждан Республики Казахстан, въезда на территорию Республики Казахстан и выезда за ее пределы иностранцев и лиц без гражданства, а также режима их пребывания на территории Республики Казахстан;

      принимать во взаимодействии с другими компетентными органами меры по обеспечению безопасности представительств иностранных государств и международных организаций на территории Республики Казахстан;

      участвовать по указанию Президента Республики Казахстан совместно с другими государственными органами в обеспечении безопасности глав государств, правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций на период их пребывания в Республике Казахстан, а также проводимых на территории страны важных общественно-политических мероприятий;

      участвовать в обеспечении безопасности Президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;

      обеспечивать защиту и охрану Государственной границы;

      осуществлять процедуру подтверждения личности по дактилоскопической информации в отношении лиц, прошедших дактилоскопическую регистрацию, при пересечении Государственной границы Республики Казахстан;

      осуществлять дактилоскопическую регистрацию иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы Республики Казахстан либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан;

      вести информационно-аналитическую работу в целях реализации возложенных на органы национальной безопасности задач;

      выявлять радиоизлучения передающих радиоэлектронных средств, работа которых представляет угрозу безопасности Республики Казахстан;

      организовать шифровальную и дешифровальную работу, эксплуатировать, развивать правительственную связь, шифрованную и засекреченную связь, а также сети телекоммуникаций специального назначения, используемые в интересах органов национальной безопасности, обеспечивать их безопасность;

      осуществлять меры по обеспечению собственной безопасности, в том числе по предотвращению технического проникновения к сведениям органов национальной безопасности, составляющим государственные секреты;

      принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности, реализации материалов, отражающих результаты этой деятельности, а также недопущению рассекречивания источников информации путем распорядительной деятельности Председателя Комитета национальной безопасности или уполномоченного им должностного лица, обеспечивающей ограничение доступа к материалам оперативно-служебной деятельности до их облечения в гласную форму;

      обеспечивать мобилизационную готовность органов национальной безопасности;

      осуществлять подготовку кадров для органов национальной безопасности, их переподготовку и повышение квалификации;

      проводить обязательную специальную проверку граждан Республики Казахстан, впервые поступающих на государственную службу или вновь поступающих на государственную службу после ее прекращения, а также претендующих на занятие должности судьи, служащего Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, служащего уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, авиационного инспектора уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, осуществляющего контрольные и надзорные функции в области авиационной безопасности, в случаях, пределах и порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

      проводить обязательную специальную проверку иностранцев, привлекаемых на работу в государственные органы Республики Казахстан, в пределах и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.

      исполнять письменные требования прокурора, связанные с осуществлением им надзорных функций;

      представлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, предусмотренные Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

      осуществлять психолого-социологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности;

      вести учет объявленных предостережений;

      осуществлять работу, направленную на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности;

      осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 14 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 05.07.2022 № 955; от 13.03.2024 № 495 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      15. Функции:

      1) координация деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму;

      2) участие в системе государственного планирования Республики Казахстан, разработка и реализация документов системы государственного планирования в области обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан;

      3) выработка единой политики правового, кадрового, научного, научно-методического, научно-технического, военно-медицинского (медицинского), финансового и материально-технического обеспечения системы органов национальной безопасности для решения возложенных задач и достижения стратегических целей;

      4) выполнение международных обязательств Республики Казахстан, участие в подготовке заключаемых Республикой Казахстан международных договоров, а также в разработке проектов законов, иных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан;

      5) оснащение загранучреждений Республики Казахстан специальными видами связи, разработка и осуществление инженерно-технической защиты, мероприятий по предотвращению утечки по техническим каналам сведений, составляющих государственные секреты;

      6) установление, поддержание и развитие контактов со специальными службами, правоохранительными органами, органами правительственной и специальной связи иностранных государств, международными правоохранительными организациями на основе международных договоров Республики Казахстан;

      7) координация разведывательной деятельности субъектов внешней разведки;

      7-1) разработка и утверждение перечня служб, подразделений и категорий сотрудников органа внешней разведки, в компетенцию которых входит осуществление разведывательной деятельности;

      8) организация и обеспечение защиты сведений, составляющих государственные секреты, в органах национальной безопасности, в том числе в загранучреждениях Республики Казахстан;

      9) участие в работе международных, межгосударственных и иных организаций в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, обеспечение взаимодействия и международное сотрудничество со специальными службами, правоохранительными органами, органами правительственной и специальной связи иностранных государств, международными структурами безопасности и правоохранительными организациями в сферах деятельности, относящихся к компетенции органов национальной безопасности;

      10) обеспечение Президента, Парламента, Правительства, государственных органов и организаций Республики Казахстан информацией, необходимой для принятия решений в сфере обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан;

      11) разработка и реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму, иной деятельности, направленной на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности и подрыв безопасности Республики Казахстан, осуществление координации деятельности государственных органов в сферах противодействия терроризму и экстремизму, организация проведения антитеррористических операций;

      12) повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, посредством информирования их руководителей о характере и специфике террористических угроз, разработки рекомендаций по противодействию терроризму и антитеррористической защите, проведения практических антитеррористических учений, тренировок и экспериментов на объектах, уязвимых в террористическом отношении;

      13) осуществление контроля за реализацией государственными органами и органами местного самоуправления комплекса мер по совершенствованию систем безопасности и готовности к нейтрализации террористических угроз;

      14) организация и непосредственное осуществление контрразведывательной, оперативно-розыскной и разведывательной деятельности, досудебного расследования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

      15) оказание содействия специальным государственным и правоохранительным органам, Вооруженным Силам Республики Казахстан, другим войскам и воинским формированиям в обеспечении общественной безопасности, законности, правопорядка, обороноспособности страны, решении иных поставленных перед ними задач;

      16) оказание содействия государственным органам и организациям в продвижении национальных интересов Республики Казахстан;

      17) участие в разработке и осуществлении с уполномоченными органами мер по локализации и нейтрализации внешних и внутренних факторов, создающих условия для проведения противником разведывательно-подрывных акций, в том числе в сфере противодействия транснациональным преступным сообществам, незаконной миграции, незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, специальных технических средств и электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации;

      18) оповещение населения об установлении, изменении или отмене уровня террористической опасности и сроке, на который он устанавливается, а также о границах территории, в пределах которой он устанавливается, объектах, уязвимых в террористическом отношении, объектах транспорта, подвергшихся террористической опасности, мерах, предпринимаемых компетентными государственными органами по ее устранению, действиях гражданского населения в кризисных ситуациях;

      19) осуществление с государственными органами, а также иными организациями взаимодействия по вопросам, относящимся к компетенции органов национальной безопасности;

      20) разработка и осуществление мер по контрразведывательной защите сведений, составляющих государственные секреты, в государственных органах и организациях, а также контроль их деятельности в указанной сфере;

      21) проведение специальной проверки граждан Республики Казахстан, оформляемых (переоформляемых) на допуск к сведениям, составляющим государственные секреты, а также выдача разрешений организациям на деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственные секреты, созданием средств защиты государственных секретов, проведением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственных секретов;

      22) координация и осуществление деятельности по противодействию техническим разведкам в отношении сведений, составляющих государственные секреты;

      23) разработка и утверждение правил подготовки бюджетной заявки и сроков ее согласования внутри Комитета национальной безопасности;

      24) разработка требований по обеспечению информационной безопасности, инженерно-технической, специальной и физической защиты загранучреждений Республики Казахстан;

      25) обеспечение взаимодействия государственных органов и организаций Республики Казахстан в рамках разведывательного сообщества Республики Казахстан;

      26) организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Антитеррористического центра Республики Казахстан;

      27) осуществление контроля в сфере оборота специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности;

      28) организация сертификации технических, в том числе криптографических средств защиты сведений, составляющих государственные секреты;

      29) контроль за осуществлением деятельности в сфере противодействия терроризму в Республике Казахстан;

      30) принятие во взаимодействии с другими компетентными органами мер по обеспечению безопасности представительств иностранных государств и международных организаций на территории Республики Казахстан;

      31) организация проведения органами национальной безопасности обязательной специальной проверки граждан Республики Казахстан, поступающих и состоящих на государственной службе, а также претендующих на занятие должности служащего Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, в порядке и пределах, установленных законодательством Республики Казахстан;

      32) организация проведения органами национальной безопасности обязательной специальной проверки иностранцев, привлекаемых на работу в государственные органы Республики Казахстан, в пределах и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан;

      33) реализация мер по обеспечению защиты и зашифровке сотрудников, военнослужащих, работников, конфиденциальных помощников, учреждений, помещений и транспортных средств органов национальной безопасности, а также их ведомственной принадлежности, в том числе за рубежом;

      34) организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке;

      35) обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной защите в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

      36) организация фундаментальных и прикладных научных исследований в области теории и практики обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан, а также по актуальным вопросам оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности;

      37) разработка и утверждение правил организации подготовки кадров для органов национальной безопасности, их переподготовки и повышения квалификации;

      38) осуществление анализа и прогнозирования террористических угроз;

      39) организация боевого, технического, материального, кадрового, финансового, научного, информационного, правового, социально-бытового, военно-медицинского (медицинского) и других видов обеспечения органов национальной безопасности, в том числе питание сотрудников, военнослужащих и работников, капитальное строительство и реконструкция, ремонт зданий и сооружений, жилищное и казарменно-жилищное строительство, ремонт;

      39-1) разработка и утверждение нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование органов национальной безопасности, по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду;

      40) организация и осуществление стратегического планирования, контроль и аудит оперативно-служебной, боевой, оперативно-розыскной, финансово-хозяйственной и военно-медицинской (медицинской) деятельности органов национальной безопасности;

      41) разработка и утверждение правил организации архивного дела в органах национальной безопасности, создание и использование в этих целях информационных систем;

      42) разработка и утверждение правил проведения органами национальной безопасности психофизиологических исследований;

      43) разработка и утверждение правил проведения полиграфологических исследований и учета их результатов в информационной системе в органах национальной безопасности;

      44) проведение военно-врачебной экспертизы в органах национальной безопасности, а также наркотестирования;

      45) организация и обеспечение в соответствии с законодательством Республики Казахстан содержания под стражей задержанных, подозреваемых, обвиняемых в совершении уголовных правонарушений в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах, гауптвахтах органов национальной безопасности, установление порядка их функционирования и осуществления в них оперативно-розыскной деятельности, а также порядка осуществления охраны и надзора за лицами, находящимися в следственных изоляторах органов национальной безопасности;

      46) рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      47) обеспечение в пределах своих полномочий защиты и охраны Государственной границы на суше, в территориальных и внутренних водах, на континентальном шельфе и в пунктах пропуска, обеспечение защиты интересов личности, общества и государства на Государственной границе;

      48) организация и обеспечение разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, направленной на обеспечение пограничной безопасности в пределах своей компетенции;

      49) участие в делимитации, демаркации и редемаркации Государственной границы, подготовка необходимых документов и материалов с целью установления режима Государственной границы;

      50) осуществление анализа и прогнозирования политической, социально-экономической и криминогенной обстановки в пограничном пространстве и на каналах международных сообщений;

      51) участие в работе призывных комиссий на период проведения призыва граждан на воинскую службу;

      52) на основе представленных местными органами военного управления сводных данных осуществление мониторинга и отбора призывного контингента для нужд Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

      53) выявление, предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций социального характера, вызванных массовым переходом Государственной границы с территорий сопредельных государств; попытками насильственного изменения конституционного строя Республики Казахстан; актами терроризма; действиями, направленными на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Республики Казахстан; диверсиями; вооруженным мятежом, а также осуществление иных действий, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении";

      54) обеспечение правопорядка в органах национальной безопасности;

      55) организация и осуществление работы по развитию и расширению сферы употребления государственного языка в органах национальной безопасности;

      56) организация научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в области разработки средств защищенной связи, информационных систем, средств вооружения и оснащения, включая специальные технические и иные средства;

      57) осуществление взаимодействия с дежурными службами заинтересованных государственных органов в целях своевременного получения информации о событиях и фактах, затрагивающих интересы национальной безопасности Республики Казахстан;

      58) обеспечение функционирования официального интернет-ресурса Комитета национальной безопасности и его участие в составе "электронного правительства", организация и координация деятельности органов национальной безопасности по наполнению официального интернет-ресурса Комитета национальной безопасности информационными материалами;

      59) организация технического обеспечения контрразведывательных, оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых органами национальной безопасности;

      60) осуществление лицензирования видов деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и контроль за деятельностью лицензиатов по соблюдению ими лицензионных требований;

      61) оказание государственных услуг;

      62) в установленном порядке организация по заданиям подразделений органов национальной безопасности и иных субъектов внешней разведки и специальных государственных органов Республики Казахстан изготовления и (или) оформления документов других государственных органов, а также организаций (документов оперативного прикрытия);

      63) организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета подразделений специального назначения государственных органов при Совете Безопасности Республики Казахстан;

      64) координация и контроль работы по обеспечению режима секретности в государственных органах и организациях;

      65) координация и контроль деятельности органов защиты государственных секретов в интересах разработки и выполнения правовых актов и методических рекомендаций по защите государственных секретов;

      66) контроль исполнения на территории Республики Казахстан системы правовых, административных, экономических, технических, программных и криптографических мер по защите государственных секретов;

      67) разработка системы правовых, административных, экономических, технических, программных мер по защите государственных секретов;

      68) осуществление мероприятий по киберзащите информации, коммуникаций и стратегических объектов инфраструктуры государства в киберпространстве;

      69) разработка и утверждение правил организации и проведения патрулирования органами военной полиции Комитета национальной безопасности;

      70) разработка и утверждение правил координации деятельности органов национальной безопасности по делам об административных правонарушениях;

      71) участие в разработке нормативных правовых актов и технической политики по вопросам использования радиочастотного спектра, а также в обеспечении контроля за деятельностью физических и юридических лиц по использованию радиочастотного спектра в пределах своей компетенции;

      72) разработка и утверждение перечня объектов органов национальной безопасности, уязвимых в террористическом отношении, согласно их категории;

      73) реализация единой государственной политики в области защиты государственных секретов в государственных органах и организациях, развитие и совершенствование системы защиты государственных секретов;

      74) организация подготовки и переподготовки кадров по защите государственных секретов;

      75) оказание практической и методической помощи государственным органам и организациям по вопросам защиты сведений, составляющих государственные секреты;

      76) разработка и утверждение инструкции по организации антитеррористической защиты объектов органов национальной безопасности, уязвимых в террористическом отношении;

      77) разработка, согласование и утверждение технических регламентов в сферах деятельности, отнесенных к компетенции органов национальной безопасности, а также осуществление контроля за выполнением требований, установленных техническими регламентами;

      78) техническое осуществление контрразведывательных, специальных оперативно-розыскных мероприятий, связанных с использованием сети связи в интересах решения задач всеми органами, осуществляющими контрразведывательную, оперативно-розыскную деятельность;

      79) осуществление распределения и учета радиочастот, выделенных центральным исполнительным органом военного управления Республики Казахстан для использования органами национальной безопасности;

      80) разработка и утверждение правил осуществления деятельности по обеспечению информационной безопасности объектов информатизации органов национальной безопасности;

      81) утверждение состава коллегии Комитета национальной безопасности и порядка ее деятельности для обеспечения координации деятельности органов национальной безопасности, рассмотрения наиболее важных вопросов оперативно-служебной деятельности, работы с кадрами и принятия по ним согласованных решений в Комитете национальной безопасности;

      82) разработка и утверждение перечня сведений, подлежащих засекречиванию в органах национальной безопасности;

      83) разработка и утверждение правил и условий премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам сотрудников, военнослужащих, работников за счет экономии средств, предусмотренных на содержание по плану финансирования бюджетной программы (подпрограммы) в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;

      84) разработка и утверждение правил изготовления, выдачи, использования, возврата, хранения, учета и уничтожения служебных удостоверений, жетонов сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности, а также их описания;

      85) разработка и утверждение правил контроля за состоянием антитеррористической защищҰнности объектов органов национальной безопасности, уязвимых в террористическом отношении;

      86) разработка и утверждение перечня нетиповых должностей сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности, приравненных к указанным в реестрах должностям, установленных законодательством Республики Казахстан, а также военно-учетных специальностей нетиповых воинских должностей военнослужащих органов национальной безопасности;

      87) разработка и утверждение категории должностей (тарифных разрядов) военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского составов, в том числе нетиповых должностей, а также сотрудников, проходящих службу на должностях рядового и сержантского составов;

      88) разработка и утверждение правил внутреннего распорядка и порядка содержания осужденных на гауптвахте органов военной полиции Комитета национальной безопасности;

      89) разработка и утверждение правил определения стажа службы сотрудникам и военнослужащим органов национальной безопасности для исчисления должностных окладов;

      90) разработка и утверждение правил зачета в выслугу лет отдельным категориям сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности стажа их трудовой деятельности до зачисления на службу в специальные государственные органы и на воинскую службу для назначения пенсионных выплат за выслугу лет;

      91) разработка и утверждение правил перехода сотрудников органов национальной безопасности в категорию военнослужащих органов национальной безопасности;

      92) разработка и утверждение перечня должностных лиц, имеющих право издавать приказы о заключении контракта о прохождении службы, назначении на должности, перемещении, освобождении, увольнении сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности, а также присвоении им специального или воинского звания;

      93) разработка и утверждение правил присвоения, повышения, подтверждения, сохранения, снижения и снятия классной квалификации сотрудникам и военнослужащим органов национальной безопасности;

      94) разработка и утверждение правил выполнения мероприятий по организации и проведению аттестации сотрудников, военнослужащих и работников органов национальной безопасности;

      95) разработка и утверждение правил организации деятельности дежурной службы Комитета национальной безопасности, обеспечение ее взаимодействия с дежурными службами ведомств, территориальных и иных органов Комитета национальной безопасности, а также с дежурными службами заинтересованных государственных органов;

      96) разработка и утверждение правил деятельности полигонов и учебных центров органов национальной безопасности;

      97) разработка и утверждение правил организации работы с конфиденциальными помощниками органов национальной безопасности;

      98) разработка и утверждение правил учета конфиденциальных помощников в органах национальной безопасности;

      99) разработка и утверждение правил организации научной и научно-технической деятельности в органах национальной безопасности;

      100) разработка и утверждение Регламента Комитета национальной безопасности;

      101) разработка и утверждение правил организации международного сотрудничества Комитета национальной безопасности;

      102) разработка и утверждение правил проведения аналитических исследований в органах национальной безопасности;

      103) разработка и утверждение правил информирования государственных институтов органами национальной безопасности;

      104) разработка и утверждение правил документирования и управления документацией в органах национальной безопасности;

      105) разработка и утверждение правил по организации и функционированию системы электронного документооборота в органах национальной безопасности;

      106) разработка и утверждение положения о постоянно действующих комиссиях Комитета национальной безопасности по защите государственных секретов;

      107) разработка и утверждение правил использования печатей, штампов и бланков строгой отчетности в системе органов национальной безопасности;

      108) разработка и утверждение инструкции по организации дежурства в органах национальной безопасности;

      109) разработка и утверждение правил обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах органов национальной безопасности;

      110) разработка и утверждение правил реализации информационной политики органов национальной безопасности;

      111) разработка и утверждение правил военно-медицинского (медицинского) обеспечения в органах национальной безопасности;

      112) разработка и утверждение типовых штатов и штатных нормативов военно-медицинских (медицинских) подразделений органов национальной безопасности;

      113) разработка и утверждение правил проведения военно-врачебной экспертизы и положения о комиссиях военно-врачебной экспертизы по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения;

      114) разработка и утверждение требований, предъявляемых к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в органах национальной безопасности по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения;

      115) установление порядка и периодичности проведения медицинских осмотров соответствующего контингента в военно-медицинских (медицинских) подразделениях (организациях) органов национальной безопасности;

      116) разработка и утверждение форм ведомственной военно-медицинской (медицинской) статистической отчетности;

      117) разработка и утверждение инструкции о порядке обеспечения санаторно-курортным лечением сотрудников, военнослужащих и пенсионеров органов национальной безопасности;

      118) разработка и утверждение правил организации и обеспечения водолазных спусков в органах национальной безопасности;

      119) разработка и утверждение правил по парашютной (парашютно-десантной, воздушно-десантной) подготовке в органах национальной безопасности;

      120) разработка и утверждение правил высотной подготовки в органах национальной безопасности;

      121) разработка и утверждение правил присоединения сетей операторов междугородной и международной связи к точке обмена интернет-трафиком;

      122) разработка и утверждение правил выдачи и применения сертификата безопасности;

      123) разработка и утверждение правил удостоверяющего центра информационной безопасности;

      124) разработка и утверждение описания и форм внутриведомственных отличительных реквизитов (дополнительных шевронов, эмблем и унифицированной окраски специальной автомобильной техники) органов национальной безопасности;

      125) разработка и утверждение перечня подразделений и должностей, а также условий зачета службы в выслугу лет на льготных условиях для назначения пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам и военнослужащим органов национальной безопасности;

      126) разработка и утверждение правил организации технической эксплуатации сетей телекоммуникаций специального назначения в органах национальной безопасности;

      127) разработка и утверждение инструкции о назначении пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам и военнослужащим органов национальной безопасности, единовременных выплат на погребение и пособия семье умершего пенсионера органов национальной безопасности, а также описания формы пенсионного удостоверения, подтверждающего статус получателя пенсионных выплат;

      128) разработка и утверждение правил направления сотрудников, военнослужащих и работников органов национальной безопасности в служебные командировки, в том числе в иностранные государства, а также возмещения им расходов;

      129) разработка и утверждение правил оформления и оплаты воинских перевозок в органах национальной безопасности;

      130) разработка и утверждение правил денежного обеспечения сотрудников органов национальной безопасности и выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим органов национальной безопасности;

      131) разработка и утверждение правил осуществления органами национальной безопасности радиоэлектронной и радиотехнической разведки;

      132) разработка и утверждение инструкции по организации дознания по уголовным правонарушениям, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

      133) разработка и утверждение правил создания и внедрения единой автоматизированной системы финансового и бухгалтерского учета в органах национальной безопасности;

      134) разработка и утверждение правил разработки, ввода в эксплуатацию и снятия с эксплуатации специальных технических средств, необходимых для органов национальной безопасности;

      135) разработка и утверждение правил организации деятельности официальных представителей органов национальной безопасности в загранучреждениях Республики Казахстан и их помощников;

      136) разработка и утверждение правил учета, рассылки, перевозки, сопровождения и обращения с шифровальными средствами;

      137) разработка и утверждение правил проведения подразделениями специального назначения Комитета национальной безопасности кинологической работы;

      138) разработка и утверждение правил планирования в органах национальной безопасности;

      139) разработка и утверждение правил проведения криминалистических исследований и учета их результатов в органах национальной безопасности;

      140) разработка и утверждение совместно с заинтересованными государственными органами правил по постановке на задержание, контроль пересечения Государственной границы, закрытие въезда и выезда лицам, в отношении которых имеются законные ограничения;

      141) разработка и утверждение правил по организации пропуска через Государственную границу лиц, состоящих на оперативном учете в Единой информационной системе "Беркут";

      142) разработка и утверждение правил обеспечения функционирования информационных систем в органах национальной безопасности;

      143) разработка и утверждение совместно с заинтересованными государственными органами правил обеспечения взаимодействия электронных информационных ресурсов Комитета национальной безопасности и данных государственных органов;

      144) разработка и утверждение правил организации боевой, специальной и физической подготовки в органах национальной безопасности;

      145) разработка и утверждение правил организации дешифровальной работы в органах национальной безопасности;

      146) разработка и утверждение правил использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств в органах национальной безопасности;

      147) разработка и утверждение правил внутреннего распорядка содержания подозреваемых и обвиняемых военнослужащих на гауптвахтах органов военной полиции Комитета национальной безопасности;

      148) разработка и утверждение правил осуществления органами военной полиции Комитета национальной безопасности мер по профилактике правонарушений;

      149) разработка и утверждение инструкции по организации органами военной полиции Комитета национальной безопасности розыска военнослужащих, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также самовольно оставивших воинские части (учреждения) или место службы;

      150) разработка и утверждение инструкции по обеспечению безопасности дорожного движения транспортных средств органов национальной безопасности;

      151) разработка и утверждение правил осуществления координации обеспечения физической и технической защищенности объектов органов национальной безопасности;

      152) разработка и утверждение правил применения авиации органов национальной безопасности;

      153) разработка и утверждение правил размещения и монтажа оборудования и линий защищенной связи;

      154) разработка и утверждение правил подготовки сетей правительственной, защищенной связи и сетей телекоммуникаций специального назначения органов национальной безопасности к работе в период мобилизации, военного положения и в военное время;

      155) разработка и утверждение правил организации и эксплуатации систем (сетей) местного и междугороднего оповещения органов национальной безопасности;

      156) разработка и утверждение правил по организации и построению локальных вычислительных сетей в органах национальной безопасности;

      157) разработка и утверждение правил по организации и технической эксплуатации электронной почты в органах национальной безопасности;

      158) разработка и утверждение правил по организации и технической эксплуатации шлюза доступа к сети Интернет в органах национальной безопасности;

      159) разработка и утверждение инструкции по производству дел об административных правонарушениях в органах национальной безопасности;

      160) разработка и утверждение правил по организации и обеспечению защиты кадрового состава органов национальной безопасности и членов их семей от противоправных посягательств в связи с исполнением ими должностных обязанностей;

      161) разработка и утверждение правил отбывания военнослужащими административного ареста на гауптвахте органов военной полиции Комитета национальной безопасности;

      162) разработка и утверждение правил организации и проведения органами национальной безопасности мероприятий по содействию государственным органам и организациям в продвижении национальных интересов Республики Казахстан;

      163) разработка и утверждение правил учета, хранения и (или) уничтожения находящихся в ведении органов национальной безопасности экземпляров паспортов антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

      163-1) согласование перечней объектов, уязвимых в террористическом отношении, расположенных на соответствующей территории области, города республиканского значения, столицы, разрабатываемых местными исполнительными органами;

      163-2) согласование инструкций по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, разрабатываемых государственными органами, за исключением случаев, определенных Законом Республики Казахстан "О противодействии терроризму";

      164) разработка и утверждение правил выезда сотрудников, военнослужащих и работников органов национальной безопасности за пределы Республики Казахстан по туристскому и частному каналам;

      165) разработка и утверждение правил категорирования средств бронезащиты в органах национальной безопасности;

      166) разработка и утверждение правил и условий проведения специальной проверки кадрового состава органов национальной безопасности, а также кандидатов, зачисляемых на службу или привлекаемых на работу в органы национальной безопасности;

      167) разработка и утверждение правил информирования органов военной полиции Комитета национальной безопасности в системе органов национальной безопасности по вопросам, относящимся к компетенции органов военной полиции Комитета национальной безопасности;

      168) разработка и утверждение инструкции о порядке выдачи органами национальной безопасности государственным органам и организациям разрешений на деятельность, связанную с использованием государственных секретов;

      169) разработка и утверждение руководящих документов по определению норм и методик проведения практических мероприятий по противодействию техническим разведкам;

      170) разработка и утверждение правил организации и проведения практических мероприятий по противодействию техническим разведкам;

      171) разработка и утверждение инструкции по защите государственных секретов в органах национальной безопасности;

      172) разработка и утверждение перечня документов, образующихся в деятельности органов национальной безопасности, и сроков их хранения;

      173) разработка и утверждение правил применения подразделений мобильных действий специального назначения Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

      174) разработка и утверждение правил по организации обеспечения, эксплуатации и хранения вооружения и средств радиационной, химической и бактериологической (биологической) защиты в органах военного управления органов национальной безопасности;

      175) разработка и утверждение правил организации технического обслуживания и ремонта пограничных кораблей, катеров и иных плавучих средств Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

      176) разработка и утверждение инструкции по организации и руководству службой войск в органах военного управления органов национальной безопасности;

      177) согласование цен на товары (работы, услуги), производимые республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Алмас" Комитета национальной безопасности в рамках объемов работ (услуг), финансируемых из республиканского бюджета;

      178) разработка и утверждение правил формирования и эксплуатации фонда программного обеспечения для персональных электронных вычислительных машин, используемых в органах национальной безопасности;

      179) разработка и утверждение правил взаимодействия структурных подразделений, ведомств и территориальных органов Комитета национальной безопасности в рамках ситуационного информирования;

      180) разработка и утверждение правил финансирования расходов, связанных с осуществлением разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности в конспиративной (негласной) форме;

      181) разработка и утверждение правил выплаты единовременного пособия в случаях гибели конфиденциального помощника органов национальной безопасности либо получения им увечья или иного вреда здоровью в связи с его участием в проведении контрразведывательных мероприятий;

      182) организация и осуществление технических, в том числе криминалистических и полиграфологических, исследований по заданиям органов национальной безопасности;

      183) разработка и утверждение правил организации производства по делам оперативного учета, их ведения и хранения в органах национальной безопасности;

      184) разработка и утверждение правил по эвакуации членов семей сотрудников, военнослужащих и работников органов национальной безопасности;

      185) разработка и утверждение правил организации мобилизационной подготовки и мобилизации в органах национальной безопасности;

      186) разработка и утверждение правил по действиям дежурных служб органов национальной безопасности при получении сигналов по линии гражданской обороны;

      187) разработка и утверждение правил ведения делопроизводства и обеспечения режима секретности в работе с документами в органах национальной безопасности в военное время и на учениях;

      188) для служебного пользования;

      189) разработка и утверждение правил организации воинского и специального учета органов национальной безопасности, а также пребывания в запасе органов национальной безопасности;

      190) разработка и утверждение правил обеспечения печатями и штампами и их учета в системе органов национальной безопасности на военное время;

      191) разработка и утверждение инструкции по организации и ведению радиационного и химического наблюдения в органах национальной безопасности;

      192) разработка и утверждение положения о гражданской обороне в органах национальной безопасности;

      193) разработка и утверждение по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан правил организации и тактики проведения органами национальной безопасности специальных оперативно-розыскных мероприятий;

      194) разработка и утверждение правил отбора, накопления и обработки информации с использованием информационных систем;

      195) разработка и утверждение правил организации участия специалистов в контрразведывательных, оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, проводимых органами национальной безопасности;

      196) разработка и утверждение правил проведения психолого-социологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности;

      197) разработка и утверждение инструкции по организации, осуществлению и учету предупредительно-профилактических мероприятий органов национальной безопасности;

      198) разработка и утверждение инструкции по организации и осуществлению контроля в органах национальной безопасности;

      199) разработка и утверждение правил организационно-штатной работы в органах национальной безопасности;

      200) разработка и утверждение правил привлечения к работе граждан Республики Казахстан на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников органов национальной безопасности;

      201) разработка и утверждение правил эксплуатации, учета, хранения и передачи во временное пользование специальных технических средств в органах национальной безопасности;

      202) разработка и утверждение правил взаимодействия ведомств, структурных подразделений, подведомственных организаций, территориальных и иных органов Комитета национальной безопасности;

      203) разработка и утверждение типовых форм технической документации на шифровальные средства;

      204) разработка и утверждение инструкции по организации и применению органами национальной безопасности мер безопасности защищаемых лиц, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

      205) исключен Указом Президента РК от 04.05.2023 № 209 (вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию).

      206) разработка и утверждение совместно с органами военной разведки Министерства обороны и Министерством иностранных дел Республики Казахстан правил организации обеспечения безопасности загранучреждений Республики Казахстан и их персонала;

      207) исключен Указом Президента РК от 13.03.2024 № 495 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      208) разработка и утверждение правил осуществления мер по защите и продвижению национальных интересов Республики Казахстан;

      209) разработка и утверждение правил внесения представлений органами национальной безопасности об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Республики Казахстан, совершению уголовных правонарушений, расследование которых отнесено законодательством Республики Казахстан к ведению органов национальной безопасности;

      210) разработка и утверждение правил деятельности жилищных комиссий органов национальной безопасности;

      211) разработка и утверждение правил осуществления жилищных выплат сотрудникам и военнослужащим, проходящим службу в особом порядке для выполнения специальных оперативных заданий, штатным негласным сотрудникам, а также военнослужащим негласного состава органов национальной безопасности;

      212) исключен Указом Президента РК от 13.03.2024 № 495 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      213) разработка и утверждение правил создания, аккредитации, прекращения деятельности специального удостоверяющего центра, а также положения о его деятельности;

      214) разработка перечня должностных лиц государственных органов, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам, и представление его для утверждения;

      214-1) разработка правил передачи государственных секретов и их носителей иностранным государствам и (или) международным организациям;

      214-2) разработка и утверждение типового положения о постоянно действующей комиссии по защите государственных секретов в государственных органах и организациях Республики Казахстан;

      215) разработка инструкции по защите государственных секретов Республики Казахстан;

      216) разработка правил сертификации средств защиты сведений, составляющих государственные секреты, и выдачи сертификатов;

      217) разработка правил определения размеров ущерба, который нанесен или может быть нанесен национальной безопасности Республики Казахстан или интересам государственных органов и организаций вследствие разглашения или утраты сведений, составляющих государственные секреты, а также ущерба, наносимого собственнику носителей сведений в результате их засекречивания;

      218) разработка правил отнесения государственных органов и организаций к категории особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов Республики Казахстан;

      219) разработка правил материально-технического и финансового обеспечения работ по защите государственных секретов;

      220) разработка правил специальной проверки граждан Республики Казахстан в связи с их допуском к государственным секретам и представление его для утверждения;

      221) выдача в установленном порядке разрешения на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственные секреты;

      222) разработка и утверждение правил создания, приобретения, накапливания, формирования, регистрации, хранения, обработки, уничтожения, использования, передачи, защиты электронных информационных ресурсов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты;

      223) разработка и утверждение правил создания, эксплуатации, сопровождения, развития, интеграции, прекращения эксплуатации и защиты информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;

      224) разработка и утверждение правил сбора, обработки, хранения, передачи, поиска, распространения, использования, защиты, регистрации, подтверждения и уничтожения электронных документов и иных данных, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;

      225) разработка и утверждение правил выдачи, использования и описания жетонов военнослужащих органов военной полиции Комитета национальной безопасности;

      226) разработка и утверждение правил по охране Государственной границы;

      227) разработка и утверждение правил по охране Государственной границы в пунктах пропуска;

      228) разработка и утверждение правил о войсковом хозяйстве Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

      229) разработка и утверждение правил планирования в Пограничной службе Комитета национальной безопасности;

      230) разработка и утверждение положения о составе дежурных сил и средств в подразделениях Пограничной службы Комитета национальной безопасности, непосредственно выполняющих задачу по охране Государственной границы;

      231) разработка и утверждение положения о старшем пограничного наряда Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

      232) разработка и утверждение правил организации морально-психологического обеспечения служебно-боевой деятельности Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

      233) разработка и утверждение правил по службе органов управления Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

      234) разработка и утверждение правил оперативного обеспечения охраны Государственной границы;

      235) разработка и утверждение правил эксплуатации технических средств охраны Государственной границы;

      236) разработка и утверждение инструкции по оценке состояния инженерно-технических средств Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

      237) разработка и утверждение правил по обеспечению, организации, эксплуатации и учету ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в органах, военных, специальных учебных заведениях и структурных подразделениях Комитета национальной безопасности;

      238) разработка и утверждение положения о нормах содержания и расхода запасных частей, инструмента, принадлежности, оборудования калибров, обтирочно-смазочных и других материалов, предназначенных для ремонта, технического обслуживания и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

      239) разработка и утверждение правил оказания государственных услуг органов национальной безопасности;

      240) разработка и утверждение правил категорирования ракетно-артиллерийского вооружения в органах национальной безопасности;

      241) разработка и утверждение инструкции по категорированию боеприпасов и противотанковых управляемых реактивных снарядов в органах национальной безопасности;

      242) разработка и утверждение правил о создании пулегильзотеки в органах национальной безопасности;

      243) разработка и утверждение правил по организации автотехнического обеспечения в Пограничной службе, Авиационной службе и Пограничной академии Комитета национальной безопасности;

      244) разработка и утверждение требования к монтажу и оборудованию интегрированной системы безопасности на режимных объектах органов национальной безопасности;

      245) разработка и утверждение правил содержания в специально оборудованных помещениях лиц, подвергнутых административному задержанию;

      246) разработка и утверждение правил обеспечения охраны режимных объектов и мест хранения арттехвооружения в органах национальной безопасности;

      247) разработка и утверждение правил обеспечения противопожарной безопасности режимных объектов и мест хранения арттехвооружения в органах национальной безопасности;

      248) разработка и утверждение правил продовольственного обеспечения Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

      249) разработка и утверждение правил организации учебно-издательской деятельности в военных, специальных учебных заведениях органов национальной безопасности;

      249-1) разработка и утверждение правил отчисления сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности из военных, специальных учебных заведений или организаций образования иностранных государств;

      249-2) разработка и утверждение правил возмещения сотрудниками и военнослужащими органов национальной безопасности государству бюджетных средств, затраченных на обучение в военных, специальных учебных заведениях или организациях образования иностранных государств;

      250) разработка и утверждение правил вещевого обеспечения Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

      251) разработка и утверждение правил обеспечения горюче-смазочными материалами органов национальной безопасности;

      252) разработка и утверждение правил по ветеринарному обеспечению Пограничной службы и Пограничной академии Комитета национальной безопасности;

      253) разработка и утверждение правил квартирно-эксплуатационного обеспечения Пограничной службы, Авиационной службы и Пограничной академии Комитета национальной безопасности;

      254) разработка и утверждение правил применения беспилотных воздушных судов Пограничной службы Комитета национальной безопасности с учетом требований законодательства Республики Казахстан об использовании воздушного пространства и деятельности авиации;

      255) разработка и утверждение правил применения пограничных кораблей и катеров на море, реках и иных водоемах Республики Казахстан;

      256) разработка и утверждение правил деятельности представителей Пограничной службы Комитета национальной безопасности по подготовке, согласованию технической и иной документации пограничных кораблей, катеров и судов, контролю их производства и приемке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе;

      257) разработка и утверждение описания и правил применения опознавательных знаков и внешней окраски судов Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

      258) разработка и утверждение правил организации кинологической службы и следопытства в Пограничной службе и Пограничной академии Комитета национальной безопасности;

      259) разработка и утверждение правил организации деятельности пограничных представителей Республики Казахстан на Государственной границе;

      260) разработка и утверждение правил содержания и применения лошадей в Пограничной службе и Пограничной академии Комитета национальной безопасности;

      261) разработка и утверждение правил инженерного обеспечения охраны Государственной границы;

      262) разработка и утверждение типовых схем организации пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов и товаров в пунктах пропуска и иных местах, где осуществляется пропуск через Государственную границу, по согласованию с органами государственных доходов Республики Казахстан и центральным исполнительным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, координацию и регулирование деятельности транспортного комплекса Республики Казахстан;

      263) разработка и утверждение правил въезда на территорию и выезда с территории специальной экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Евразийского экономического союза, должностных лиц государственных органов, работников службы инкассации, осуществляющих деятельность на территории такой специальной экономической зоны, а также лиц, посещающих такую специальную экономическую зону со служебной необходимостью;

      264) участие в разработке отдельных разделов государственных общеобязательных стандартов соответствующих уровней образовательной деятельности военных, специальных учебных заведений органов национальной безопасности;

      265) участие в разработке отдельных разделов квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности военных, специальных учебных заведений органов национальной безопасности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

      266) разработка и утверждение правил деятельности военных, специальных учебных заведений органов национальной безопасности;

      267) разработка и утверждение правил организации и осуществления учебного процесса, учебно-методической и научно-методической деятельности в военных, специальных учебных заведениях органов национальной безопасности;

      268) разработка и утверждение правил организации учебного процесса по дистанционному обучению в военных, специальных учебных заведениях органов национальной безопасности;

      269) разработка и утверждение правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся военных, специальных учебных заведений органов национальной безопасности;

      270) исключен Указом Президента РК от 28.12.2023 № 423 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
      271) исключен Указом Президента РК от 28.12.2023 № 423 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      272) разработка и утверждение правил организации работ по подготовке, экспертизе, апробации, изданию и проведению мониторинга учебных изданий и учебно-методических комплексов военных, специальных учебных заведений органов национальной безопасности;

      273) разработка и утверждение правил приема на обучение в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности, реализующие образовательные программы соответствующего уровня;

      274) определение сроков начала и завершения учебного года в военных, специальных учебных заведениях органов национальной безопасности;

      275) разработка и утверждение правил организации и прохождения профессиональной практики и стажировки обучающимися военных, специальных учебных заведений органов национальной безопасности;

      276) разработка и утверждение правил перевода и восстановления в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности;

      277) разработка и утверждение квалификационных характеристик должностей педагогов в военных, специальных учебных заведениях органов национальной безопасности, за исключением должностей гражданских служащих;

      278) разработка и утверждение правил замещения должностей педагогов, научных работников военных, специальных учебных заведений органов национальной безопасности, за исключением должностей гражданских служащих;

      279) разработка и утверждение требования к информационным системам и интернет-ресурсам военных, специальных учебных заведений органов национальной безопасности;

      280) разработка и утверждение перечня специальностей и квалификаций, образовательных программ, реализуемых в военных, специальных учебных заведениях органов национальной безопасности;

      281) разработка и утверждение форм и технологий получения образования в военных, специальных учебных заведениях органов национальной безопасности;

      282) разработка и утверждение правил применения форм обучения, в том числе онлайн-обучения, и организации учебного процесса с использованием образовательных технологий в военных, специальных учебных заведениях органов национальной безопасности;

      282-1) разработка и утверждение правил посещения членами семей курсантов, являющимися гражданами Республики Казахстан, своих близких родственников из числа курсантов для ознакомления с их жизнью и бытом;

      283) разработка и утверждение правил организации, порядка и методики проведения мероприятий по отбору и зачислению кандидатов на службу в органы национальной безопасности;

      284) разработка и утверждение перечня необходимых документов, порядка их оформления, а также сроков проведения проверки кандидатов на службу в органы национальной безопасности;

      285) разработка и утверждение перечня должностей, замещаемых на конкурсной основе в органах национальной безопасности;

      286) разработка и утверждение правил и работы конкурсной комиссии органов национальной безопасности;

      287) разработка и утверждение правил по заключению, продлению, изменению, расторжению и прекращению контракта о прохождении службы в органах национальной безопасности, а также его формы;

      288) разработка и утверждение правил отбора и направления на обучение в организации образования иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;

      289) разработка и утверждение правил формирования контингента обучающихся, организации и прохождения переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов национальной безопасности;

      290) разработка и утверждение правил организации работы по адаптации сотрудников органов национальной безопасности;

      291) разработка и утверждение правил прохождения стажировки сотрудниками органов национальной безопасности;

      292) разработка и утверждение устава внутренней службы органов национальной безопасности;

      293) разработка и утверждение правил ношения специальной формы одежды сотрудниками органов национальной безопасности;

      294) разработка и утверждение правил зачисления сотрудников и военнослужащих в действующий резерв и прохождения ими службы в органах национальной безопасности;

      295) разработка и утверждение правил оформления, ведения учета и хранения личных дел сотрудников, военнослужащих и работников органов национальной безопасности;

      296) разработка и утверждение правил проведения переаттестации и присвоения специального звания сотрудникам органов национальной безопасности;

      297) разработка и утверждение правил назначения сотрудников нижестоящего состава на должности, подлежащие замещению составом сержантов и офицерским составом, при невозможности назначения на указанные должности сотрудников соответствующего состава органов национальной безопасности;

      298) разработка и утверждение правил назначения на штатные должности профессорско-преподавательского состава и научных работников, в том числе временно, лиц из числа работников при невозможности назначения сотрудников соответствующего состава органов национальной безопасности;

      299) разработка и утверждение правил оформления представления при назначении сотрудника на должность, освобождении от должности, зачислении в распоряжение начальника, увольнении, присвоении, снижении, лишении специального звания, а также заключении нового контракта о прохождении службы в органах национальной безопасности;

      300) разработка и утверждение правил возложения на сотрудника органов национальной безопасности временного исполнения обязанностей по вакантной (незанятой) должности, подлежащей замещению высшим офицерским составом органов национальной безопасности;

      301) разработка и утверждение правил формирования кадрового резерва и организации работы с ним в органах национальной безопасности;

      302) разработка и утверждение по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию норм обеспечения специальной формой одежды и другим вещевым имуществом сотрудников органов национальной безопасности;

      303) разработка и утверждение правил выплаты денежной компенсации взамен неполученных предметов вещевого имущества в органах национальной безопасности;

      304) разработка и утверждение правил выплаты подъемного пособия при перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой, сотрудникам органов национальной безопасности;

      305) разработка и утверждение правил отдания почестей при погребении сотрудников органов национальной безопасности;

      306) разработка и утверждение правил присвоения воинского звания в порядке переаттестации сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов, поступившим на воинскую службу в органы национальной безопасности в порядке перевода;

      307) разработка и утверждение правил выплаты денежной компенсации сотрудникам и военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту органов национальной безопасности, для оплаты расходов на коммунальные услуги;

      308) разработка и утверждение по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию норм снабжения вещевым имуществом военнослужащих органов военного управления органов национальной безопасности в мирное время;

      309) разработка и утверждение по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию норм питания военнослужащих органов военного управления органов национальной безопасности в мирное время;

      310) разработка и утверждение правил выплаты денежной компенсации в размере стоимости общевойскового пайка при отсутствии возможности обеспечения питанием по установленным нормам основных продовольственных пайков военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту органов национальной безопасности;

      311) разработка и утверждение правил выплаты за счет государства военнослужащим органов национальной безопасности денег за перевозку собственного имущества в пределах Республики Казахстан;

      312) разработка и утверждение правил предоставления военнослужащим органов национальной безопасности и членам их семей права на проезд за счет государства на воздушном транспорте;

      313) разработка и утверждение правил прерывания ежегодного основного отпуска военнослужащего органов национальной безопасности в случае объявления мобилизации, военного или чрезвычайного положения, в военное время и в случае служебной необходимости;

      313-1) анализ, мониторинг и выявление системных проблем, поднимаемых физическими и юридическими лицами в обращениях (заявлениях, жалобах), запросах, предложениях, откликах и сообщениях, в пределах своей компетенции;

      313-2) разработка и утверждение правил установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма;

      313-3) разработка и утверждение типовой формы акта обследования семейно-имущественного положения сотрудника органа национальной безопасности;

      313-4) разработка и утверждение нормативных правовых актов по вопросам организации деятельности органов национальной безопасности и реализации возложенных на них задач;

      313-5) разработка и утверждение правил организации и обеспечения сопровождения колонн транспортных средств органов национальной безопасности и транспортных средств специального назначения, регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах во время прохождения этих колонн;

      313-6) разработка и утверждение перечня специальных средств органов военной полиции Комитета национальной безопасности;

      313-7) разработка и утверждение правил организации и несения боевого дежурства в органах национальной безопасности;

      313-8) разработка и утверждение правил организации и несения боевой службы в органах национальной безопасности;

      313-9) разработка и утверждение правил осуществления работы, направленной на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности;

      313-10) разработка и утверждение стандарта поведения военнослужащего Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан при проведении пограничного контроля;

      313-11) согласование перечня уполномоченных прокуроров, осуществляющих высший надзор за соблюдением законности в сфере внешней разведки на территории Республики Казахстан, устанавливаемого приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан;

      313-12) разработка и утверждение правил по разработке и утверждению типовых должностных инструкций сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности;

      314) для служебного пользования;

      315) для служебного пользования;

      316) для служебного пользования;

      317) для служебного пользования;

      318) для служебного пользования;

      319) для служебного пользования;

      320) для служебного пользования;

      321) для служебного пользования;

      322) для служебного пользования;

      323) для служебного пользования;

      324) для служебного пользования;

      325) для служебного пользования;

      326) для служебного пользования;

      327) для служебного пользования;

      328) для служебного пользования;

      329) для служебного пользования;

      330) для служебного пользования;

      331) для служебного пользования;

      332) для служебного пользования;

      333) для служебного пользования;

      334) для служебного пользования;

      335) для служебного пользования;

      336) для служебного пользования;

      337) для служебного пользования;

      338) для служебного пользования;

      339) для служебного пользования;

      340) для служебного пользования;

      341) для служебного пользования;

      342) для служебного пользования;

      343) для служебного пользования;

      344) для служебного пользования;

      345) для служебного пользования;

      346) для служебного пользования;

      347) для служебного пользования;

      348) для служебного пользования;

      349) для служебного пользования;

      350) для служебного пользования;

      351) Исключен Указом Президента РК от 09.11.2022 № 1068 (вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию).

      352) осуществление иных функций, предусмотренных законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 09.11.2022 № 1068 (вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию); от 04.05.2023 № 209 (вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию); от 28.12.2023 № 423 (порядок введения в действие см. п. 2); от 13.03.2024 № 495 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя Комитета национальной безопасности

      16. Руководство Комитетом национальной безопасности осуществляется его Председателем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет национальной безопасности задач и осуществление им своих полномочий.

      17. Председатель Комитета национальной безопасности назначается на должность Президентом Республики Казахстан с согласия Сената Парламента Республики Казахстан и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.

      18. Председатель Комитета национальной безопасности имеет заместителей, в том числе одного первого, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      19. Полномочия Председателя Комитета национальной безопасности:

      1) организует работу Комитета национальной безопасности;

      2) вносит предложения Президенту Республики Казахстан по структуре Комитета национальной безопасности, образованию, упразднению и реорганизации ведомств и территориальных органов Комитета национальной безопасности, а также государственных учреждений, подведомственных Комитету национальной безопасности;

      3) утверждает структуру и штаты структурных подразделений, ведомств и территориальных органов Комитета национальной безопасности, а также государственных учреждений, подведомственных Комитету национальной безопасности, положения (уставы) о них, за исключением ведомств, положения о которых утверждает Президент Республики Казахстан по представлению Председателя Комитета национальной безопасности;

      4) в пределах своей компетенции издает правовые акты, регламентирующие деятельность органов национальной безопасности, отменяет противоречащие нормам Конституции и законодательству Республики Казахстан правовые акты, принятые подчиненными ему должностными лицами;

      5) вносит предложения Президенту и Правительству Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности, организационно-штатного, кадрового, военно-медицинского (медицинского) и материально-технического обеспечения органов национальной безопасности;

      6) представляет Комитет национальной безопасности во взаимоотношениях с государственными органами Республики Казахстан, а также специальными службами, органами правительственной и специальной связи иностранных государств и международными организациями;

      7) направляет официальных представителей органов национальной безопасности и их помощников в загранучреждения Республики Казахстан по согласованию со специальными службами или правоохранительными органами иных государств, с Министерством иностранных дел Республики Казахстан в целях повышения эффективности борьбы с уголовными правонарушениями международного характера, а также организации взаимодействия по вопросам, определенным международными договорами Республики Казахстан;

      8) делегирует полномочия своим заместителям, руководителям и должностным лицам ведомств, структурных подразделений, территориальных органов и подведомственных организаций Комитета национальной безопасности;

      9) назначает на должность и освобождает от должности начальников структурных подразделений Комитета национальной безопасности, департаментов Комитета национальной безопасности по областям, городов республиканского значения и столицы и иных органов Комитета национальной безопасности в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан, а также устанавливает порядок назначения и освобождения отдельных должностных лиц органов национальной безопасности;

      10) утверждает номенклатуру должностей, перечень должностей, замещаемых сотрудниками и военнослужащими, за исключением высшего офицерского состава, работниками, а также определяет численность сотрудников и военнослужащих действующего резерва;

      11) присваивает первое специальное или воинское звание офицерского состава и звание "полковник" ("капитан первого ранга"), а в виде поощрения – внеочередное специальное или воинское звание досрочно и на одну ступень выше специального или воинского звания, предусмотренного по занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      12) решает вопросы по замещению должностей в государственных органах и организациях сотрудников и военнослужащих действующего резерва органов национальной безопасности по согласованию с их руководством;

      13) централизует и распределяет бюджетные средства, предусмотренные на содержание органов национальной безопасности, в пределах утвержденных планов финансирования;

      14) поощряет и наказывает в дисциплинарном порядке сотрудников, военнослужащих и работников Комитета национальной безопасности и подчиненных ему органов;

      15) поощряет граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства за вклад в дело обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан, а также укрепление сотрудничества между специальными службами иностранных государств;

      16) вносит представления Президенту Республики Казахстан о присвоении высших специальных или воинских званий и награждении сотрудников, военнослужащих и работников органов национальной безопасности государственными наградами, а также о присвоении почетных званий;

      17) награждает сотрудников, военнослужащих и работников органов национальной безопасности ведомственными наградами;

      18) относит подразделение органа национальной безопасности к другим войскам и воинским формированиям;

      19) зачисляет на службу в органы национальной безопасности кандидатов, призывников, имеющих высшее или среднее специальное образование, и военнообязанных в запас со снятием их с воинского учета, назначает на должность, освобождает от должности и увольняет со службы, присваивает специальные или воинские звания и перемещает по должностям в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      20) прикомандировывает сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности к государственным органам и иным организациям Республики Казахстан по согласованию с их первыми руководителями, если иное не предусмотрено законами, а также к международным организациям на основании международных договоров Республики Казахстан;

      21) осуществляет допуск к государственным секретам в объеме учебных программ на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для органов национальной безопасности, а также в объеме учебных программ на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для специальных и иных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, а также государственных органов Республики Казахстан;

      22) принимает меры по противодействию коррупции в органах национальной безопасности и несет за это персональную ответственность.

      23) определяет по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию нормы продовольственного пайка отдельных категорий сотрудников органов национальной безопасности с учетом особенностей прохождения службы;

      24) определяет порядок применения поощрений сотрудников органов национальной безопасности;

      25) определяет порядок возмещения расходов, связанных с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела, погребением сотрудников органов национальной безопасности, погибших при прохождении службы или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, изготовлением и установкой надгробного памятника;

      26) определяет порядок безвозмездной временной передачи зданий, помещений столовых и находящегося в них имущества в имущественный наем (аренду) в пределах срока договора об организации питания;

      27) определяет порядок обеспечения питанием отдельных категорий сотрудников органов национальной безопасности;

      28) определяет порядок выплаты денежной компенсации при отсутствии возможности обеспечения питанием по установленным нормам продовольственного пайка отдельным категориям сотрудников органов национальной безопасности;

      29) определяет порядок проведения специальной проверки сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности.

      Исполнение полномочий Председателя Комитета национальной безопасности в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с действующим законодательством.

      Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 28.12.2023 № 423 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 13.03.2024 № 495 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      20. Председатель Комитета национальной безопасности определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество государственного органа

      21. Комитет национальной безопасности может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

      Имущество Комитета национальной безопасности формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      22. Имущество, закрепленное за Комитетом национальной безопасности, относится к республиканской собственности.

      23. Комитет национальной безопасности не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение государственного органа

      24. Реорганизация и упразднение Комитета национальной безопасности осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Комитета национальной безопасности

      Сноска. Перечень с изменением, внесенным Указом Президента РК от 04.05.2023 № 209 (вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию).

      1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Республиканский центр "Казимпэкс".

      2. Акционерное общество "Государственная техническая служба" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      3. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алмас" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Перечень республиканских государственных учреждений – территориальных органов, находящихся в ведении Комитета национальной безопасности и его ведомств

      Сноска. Перечень с изменениями, внесенными указами Президента РК от 05.07.2022 № 955; от 09.11.2022 № 1068 (вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию).

Комитет национальной безопасности

      1. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Акмолинской области.

      2. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Актюбинской области.

      3. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области.

      4. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Атырауской области.

      5. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области.

      6. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Жамбылской области.

      7. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Карагандинской области.

      8. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Костанайской области.

      9. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Кызылординской области и городу Байконыр.

      10. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области.

      11. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Туркестанской области.

      12. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Павлодарской области.

      13. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области.

      14. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области.

      15. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по городу Астане.

      16. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по городу Алматы.

      17. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по городу Шымкенту.

      18. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по области Абай.

      19. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по области Жетісу.

      20. Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по области Ұлытау.

Пограничная служба Комитета национальной безопасности

      1. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Актюбинской области.

      2. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области.

      3. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Атырауской области.

      4. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области.

      5. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Жамбылской области.

      6. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Костанайской области.

      7. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Кызылординской области.

      8. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области.

      9. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Туркестанской области.

      10. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Павлодарской области.

      11. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области.

      12. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области.

      13. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по области Абай.

      14. Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по области Жетісу.

      15. Управление пограничного контроля "Астана" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      16. Управление пограничного контроля "Алматы" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Перечень республиканских государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета национальной безопасности и его ведомств

      Сноска. Перечень с изменением, внесенным Указом Президента РК от 09.11.2022 № 1068 (вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию); от 28.12.2023 № 423 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Комитет национальной безопасности

      1. Академия Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      2. Пограничная академия Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      3. Центральный военный госпиталь с поликлиникой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      4. Региональный военный госпиталь с поликлиникой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в городе Актау.

      5. Региональный военный госпиталь с поликлиникой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в городе Алматы.

      6. Следственный изолятор Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      7. Следственный изолятор Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по городу Алматы.

      8. Следственный изолятор Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Карагандинской области.

      9. Следственный изолятор Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по городу Шымкенту.

      10. Центр технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Пограничная служба Комитета национальной безопасности

      1. Управление специального назначения Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      2. Управление служебной кинологии Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      3. Управление ремонта техники и вооружения Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      4. Управление снабжения "Ақтау" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      5. Управление снабжения "Алматы" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      6. Управление снабжения "Жаңғызтөбе" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.