Сырттай, кешкі және экстернат нысанында білім алуға жол берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2004 жылғы 18 қарашадағы N 945 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 13 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3269. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 3 желтоқсандағы N 602 Бұйрығымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007.12.03.  N 602  (қолданысқа енгізілу тәртібін  3-тармақтан  қараңыз) Бұйрығымен.

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  30-бабы 3-4) тармақшасын іске асыру мақсатында  БҰЙЫРАМЫН :
      1. Қоса беріліп отырған Сырттай, кешкі және экстернат нысанында білім алуға жол берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесі бекітілсін.
      2. Жоғары және жоғары оқу орынынан кейінгі білім департаменті осы бұйрықты белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге ұсынсын.
      3. Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.
      4. Жоғары және жоғары оқу орынынан кейінгі білім және Орта білім департаменттері осы бұйрықты барлық ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының назарына жеткізсін.
      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      Министрдің
      міндетін атқарушы

                                        Қазақстан Республикасы
                                    Білім және ғылым министрлігінің
                                       2004 жылғы 18 қарашадағы
                                      N 945 бұйрығымен бекітілді

     Сырттай, кешкі және экстернат нысанында білім алуға
    жол берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесі

       Ескерту: Тізбеге өзгертулер енгізілді - ҚР Білім және ғылым 
министрінің 2006 жылғы 14 тамыздағы   N 446   (қолданысқа енгізілу
тәртібін   3-тармақтан   қараңыз) бұйрығымен .
___________________________________________________________________
   Код  | Білім беру бейіні, мамандықтар мен кәсіптердің атауы
___________________________________________________________________
     Сырттай оқыту нысанында кәсіптік бастауыш білім беру
     кәсіптері мен кәсіптік орта білім беру мамандықтары
___________________________________________________________________
0400000 - Медициналық мамандықтар
___________________________________________________________________
0401002  Емдеу жұмысы
0402002  Акушерлік жұмыс
0403002  Гигиена және эпидемиология
0404002  Стоматология
0405002  Ортопедиялық стоматология
0406002  Фармация
0407002  Бике ісі
0408002  Лабораториялық диагностика
0409002  Медициналық оптика
___________________________________________________________________
0500000 - Ветеринария
___________________________________________________________________
0501002  Ветеринария
0502002  Лабораториялық іс
0503002  Ветеринарлық санитария
___________________________________________________________________
0600000 - Өнер және мәдениет мамандықтары
___________________________________________________________________
0604002  Аспапта орындаушылық
0606002  Ән салу
0611002  Хореографиялық өнер
0612002  Актерлік өнер
0613002  Цирк өнері
0625001  Құрылысты қалпына келтіруші
0634001  Алмаз өңдеуші (қырлау өндірісі)
___________________________________________________________________
0800000 - Қызмет көрсету саласы
___________________________________________________________________
0801001  Аппараттарды (радио-, теле-, дыбыстық, бейне-) жөндеу
         және қызмет көрсету радиомеханигі
0802002  Күрделі тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету
0803001  Саз аспаптарын қалпына келтіруші (реставратор)
0805001  Газ құрал-жабдықтарын пайдалану және жөндеу жөніндегі
         слесарь
0806001  Авариялық-қалпына келтіру жұмыстарының слесарі
0807001  Электр құрал-жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь-электрик
0813001  Химиялық тазалау аппаратшысы
0817001  Шаштараз
0818001  Косметолог
0819002  Шаштараз өнері мен сәндік косметика
0820001  Қонақ үй және мейрамхана ісінің маманы
0821001  Тамақтандыру кәсіпорындарының маманы
0825001  Сатушы, бақылаушы-кассир
0827001  Дизайнер-флорист
0828001  Туристік кешендерде қызмет көрсетуді ұйымдастырушы
___________________________________________________________________
1700000 - Тіршілік қауіпсіздігі
___________________________________________________________________
1701002  Өрт қауіпсіздігі
1702001  Эколог-лаборант (кең бейінді)
1705002  Төтенше жағдайларда құтқару
___________________________________________________________________
1800000 - Геология және пайдалы қазбаларды іздестіру
___________________________________________________________________
1801001  Каротажшы-машинист
1802001  Геофизикалық аппаратураны реттеуші
1803001  Геофизикалық жұмыстардың жұмысшысы
1805001  Ұңғушы
1806001  Электроқозғалтқышты жылжымалы компрессор машинисі
1809001  Жер асты кен монтаждаушысы
1810001  Геологиялық және іздеу жұмыстарының жұмысшысы
1812001  Геологиялық түсіру және іздеу жұмыстарының жұмысшысы
1815001  Тіреуішші
___________________________________________________________________
1900000 - Тау-кен ісі
___________________________________________________________________
1903001  Шпурлар бұрғылаушысы
1904001  Жер асты тау-кен орындарының тіреуішшісі
1906001  Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер асты тәсілімен
         өндіру машиналары мен жабдықтары машинисі
1907001  Үздіксіз жұмыс істейтін көтергіш-транспорттық құралдар
         монтаждаушысы
1908001  Тау-кен электромеханикалық жабдықтар шебері
1910001  Пайдалы қазбаларды байытушы (көмір байыту)
1911001  Пайдалы қазбаларды байытушы (руда байыту)
1913001  Байыту және іріктеу құралдары мен ұсату-тарту құралдарын
         монтаждаушы
1914001  Топограф-геодезиялық және маркшейдерлік жұмыстардағы
         өлшеуші
1917001  Жер асты жұмыстарындағы тау-кен жұмысшысы
1918001  Қазу кешенінің машинисі
1919001  Ашық тау-кен жұмысындағы машинист
1920001  Тау-кен жұмысындағы электровоз машинисі
___________________________________________________________________
2000000 - Мұнай-газ ісі
___________________________________________________________________
2001001  Мұнай мен газ барлау және пайдалану скважиналарын бұрғылау
         бұрғылаушысы
2003001  Мұнай мен газ өндіру агрегаттары машинисі
2005001  Теңіздік бұрғылау скважиналарының бұрғылаушысы
2008001  Электр құрал-жабдықтарын жөндеу және күту электромонтеры
2010001  Мұнай және газ скважиналарының операторы
2011001  Пласттан жұмыс агентін шайқау насос станциясы машинисі
2012001  Скважиналарды жөндеу операторы
2013001  Мұнара монтаждаушы (кең профильді)
2014001  Технологиялық жабдықтар мен оған байланысты
         конструкцияларды монтаждаушы
2016001  Бұрғылау қондырғысының машинисі
2018001  Жанар май құю станциясы операторы
___________________________________________________________________
2100000 - Электроэнергетика
___________________________________________________________________
2101001  Электр станциялары электр жабдықтарын күту электромонтеры
2102001  Жоғары кернеулі әуе жүйелері мен түйісу желілерін
         монтаждау жүйеші-электромонтеры
2109001  Электр станциялары мен желілерін техникалық күту
         электромонтеры
2111001  Энергоблок машинисі
___________________________________________________________________
2200000 - Энергетикасы
___________________________________________________________________
2205001  Жылу желілерін күту слесары
___________________________________________________________________
2400000 - Металлургия
___________________________________________________________________
2401001  Металлургия өндірісіндегі бақылаушы
2402001  Металлургия өндірісі кранының машинисі
2403001  Доменші
2406001  Қара металл өндірісіндегі аппаратшы-оператор
2407001  Түсті металл өндірісіндегі аппаратшы-оператор
2409001  Мартен өндірісінің болат балқытушысы
2410001  Конвертер өндірісінің болат балқытушысы
2411001  Электр болат балқытушы
2412001  Болатты пештен тыс өңдеу қондырғысы болат қорытушысы
2413001  Автоматтар мен автоматты жүйелерде құюшы-оператор
2414001  Түсті металдарды өңдеуші-оператор
2417001  Отқа төзімді материалдар өндірісінің операторы
2419001  Модельдеуші
2420001  Прокат өндірісінің операторы
2421001  Құбыр өндірісінің операторы
2423001  Агрегатты станоктар мен автоматты жүйелерді іске қосуға
         дайындаушы
2425001  Электрқондырғыларды жөндеу және күту электромонтеры
2426001  Гидрометаллург-аппаратшы
___________________________________________________________________
2500000 - Машина жасау технологиясы
___________________________________________________________________
2501001  Икемді автоматтанған жүйелер операторы
2503001  Механикалық өңдеудегі станоктар және құрал-жабдықтар іске
         қосуға дайындаушы
2504001  Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика слесары
2505001  Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматиканы іске қосуға
         дайындаушы 
2514001  Монтаждық жұмыстар шебері
2516001  Автомобиль шанағын жинау шебері
___________________________________________________________________
2600000 - Авиациялық техника
___________________________________________________________________
2601001  Авиация аспаптарының слесарь-механигі
2603001  Авиация техникасын жинаушы-слесарь
2606001  Авиация техникасын жөндеу слесары
2607001  Авиация техникасын электромонтаждаушы
___________________________________________________________________
2700000 - Теңіз техникасы
___________________________________________________________________
2701001  Металл кемелерді жөндеуші және жасаушы
2703001  Металл емес кемелерді жөндеуші-жасаушы
2705001  Кеме слесарь-механигі
2706001  Кеме құбыршы-құбыр июшісі
2707001  Кеме электрорадио монтаждаушысы
___________________________________________________________________
2800000 - Трансплорттық техника
___________________________________________________________________
2804001  Жылжымалы құрамды жөндеу слесары
2805001  Рефрижаторлы қондырғылар мен поездар (секциялар) механигі
2806001  Жол бригадирі
2808001  Қала электр көліктерін жөндеу электр-слесары
2809001  Метрополитен слесарь-электригі
___________________________________________________________________
2900000 - Машиналар мен жабдықтар технологиясы
___________________________________________________________________
2901001  Әмбебап-токарь
2902001  Әмбебап-фрезерші
2903001  Бұрғышы
2905001  Жүк көтергіш машиналар мен транспортерлер машинисі
2907001  ұсталық-пресс жабдықтарын реттеуші
2909001  Өнеркәсіп жабдықтарын мен машиналарын жөндеуші
2911001  Металлургия зауыттарының жабдықтарын монтаждаушы
2913001  Слесарь
2914001  Станокшы (металл өңдеу)
2916001  Газоэлектрi пісіруші
2917001  Лазер қондырғыларында пісіруші
2918001  Электронды-сәулелік пісіру қондырғыларында пісіруші
2920001  Өнеркәсіптік электр жабдықтарын жөндеу және күту
         электромонтеры
2922001  Электродвигательдер моторисі
2923001  Автоматтар мен жартылай автоматтарды іске қосуға дайындаушы
2925001  Трансформаторлар құрастырушы
2927001  Технологиялық жабдықтарды (электронды техника) іске қосуға
         дайындаушы
2929001  Геофизикалық аппараттарды іске қосуға дайындаушы
2931001  Сауда және тоңазытқыш жабдықтарының электро-механигі
2933001  Тоңазытқыш қондырғылары жабдықтарын монтаждаушы
2935001  Құрастырылатын автоматтар, жартылай автоматтар және
         автоматты жүйелерді іске қосуға дайындаушы
2937001  Зубофрезерлі автоматтар мен жартылай автоматтарды іске
         қосуға дайындаушы
2939001  Пісіру және газоплазмалық кесу құрал-жабдықтарын іске
         қосуға дайындаушы
2941001  Медицина құрал-жабдықтарын жөндеу, монтаждау және күту
2943001  Тоңазытқыш машиналарының және қондырғылардың техникалық
         қызмет көрсету және жөндеу шебері
___________________________________________________________________
3000000 - Көлікті пайдалану
___________________________________________________________________
3001001  Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
3003001  Автокөліктер диспетчері
3004001  Жолаушылар тасымалдау көліктерін бақылаушы (әр сала
         бойынша)
3006001  Теміржол-құрылыс машиналары машинисі
3007001  Дефектоскопты құралдар операторы
3008001  Жылжымалы құрамның (электровоз, электросекция) электр
         жабдықтарын жөндеу слесарь-электригі
3010001  қала электр көлігін жүргізуші
3011001  Электропоезд машинисі
3013001  Метрополитен жабдықтарын күту және жөндеу слесарь-электригі
3014001  Метрополитен станциялық және тоннель жабдықтарын күту және
         жөндеу слесарь-электригі
3016001  Метрополитен станциясы кезекшісі
3017001  Темір жол электротехника жүйесі электромонтеры
3019001  Байланыс құрылғылары мен аппараттарын күту және жөндеу
         электромонтеры
3021001  Темір жол станциясының кезекшісі
3022001  Тасымалдау құжаттарын өңдеу операторы
3023001  Темір жол көлігінің жолсерігі
3024001  Темір жол техникасы машинисі
3025001  Локомотив машинисі
3026001  Локомотив машинисі көмекшісі
3027001  Матрос (теңіз және балық аулау флоты)
3028001  Кіші кеме жүргізушісі
3030001  Моторист (өзен флоты)
3031001  Кіші кеме механигі
3032001  Рефрижератор қондырғыларының машинисі
3033001  Кеме электригі
3034001  Кеме электр жабдықтарын күту және жөндеу электромеханигі
3036001  Өзен флоты кемелері механигінің (электромеханигінің) кеме
         жүргізуші-көмекшісі
3040001  ұшу аппараттарын жөндеу слесары
___________________________________________________________________
3100000 - Полиграфия
___________________________________________________________________
3101001  Баспагер
3102001  Компьютерлік теру операторы
3103001  Түптеуші
3104001  Полиграфия өндірісі құрал-жабдықтарын монтаждаушы
3105001  Фото теру автоматтары мен жүйелері операторы
3108001  Корректор
___________________________________________________________________
3300000 - Электр машиналарын жасау, электр технологиялары
және электр механикасы
___________________________________________________________________
3310001  Электр жүйелерін және электр жабдықтарын электрмонтаждаушы
3311001  Лифт пен эскалаторлардың электромеханигі
___________________________________________________________________
3700000 - Информатика және есептеу техникасы
___________________________________________________________________
3701001  Компьютерлік құрылғыларды күту технигі
3702001  Есептеу техникаларын күту техник-операторы
3705001  Электронды-есептеу және есептеу машиналары операторы
___________________________________________________________________
3800000 - Байланыс, радиоэлектроника және телекоммуникация
___________________________________________________________________
3801001  Радиоэлектронды аппараттар мен аспаптарды монтаждаушы
3803001  Телефон байланысының станциялық жабдықтары электромонтеры
3804001  Коммутация жүйесі және телекоммуникация желісі
         электромонтеры
3806001  Байланыс операторы және пошта жөнелтімінің сұрыптаушысы
3807001  Электр байланысы жүйелі құрылыстары мен сымдық тарату
         жүйелері электро-монтеры
3808001  Телекоммуникациялық тораптар жүйелі кабельді құрылыстарын
         пайдаланудың техникалық бақылаушысы
3811001  Пошта байланысының жабдықтарының электро-механигі
3812001  Байланыс монтаждаушы-кабельшісі
3814001  Байланыс жабдықтарын монтаждаушы
3816001  Ұуды қамтамасыз ететін жарық техникасы құралдар жүйесін
         күту электромеханигі
3818001  Оптикалық (электронды) құрал-жабдықтар технигі
3819001  Радиооператор-гидро-метеорология бақылаушысы
3822001  Байланыстың кабельді жүйелер мен электрлі қоректендіру
         құрылғыларын монтаждаушы
___________________________________________________________________
3900000 - Химиялық өнеркәсіп
___________________________________________________________________
3901001  Химиялық талшықтар өндірісі операторы
3903001  Резина қоспаларын өндіру операторы
3904001  Резинатехникалық өндіріс операторы
3905001  Шина өндірісі операторы
3906001  Вулканизация процестерінің операторы
3908001  Пластмасса өндіру машиналарының операторы
3910001  Тұтқыр материалдарды өңдеу машиналары машинисі
3911001  Технологиялық компрессорлар мен насостар машинисі
3916001  Коксты химиялық өндіріс операторы
3924001  Мұнайды қайта өңдеу операторы
3928001  Химия өндірісінің бақылаушысы
3929001  Экологиялық қондырғылар аппаратшы-операторы
3931001  Шыны талшықтары және шыны бұйымдарын өндіру операторы
3932001  Шыныдан бұйымдар мен бөлшектер жасаушы шебер
3933001  Шыны және шыны бұйымдарын өңдеуші-шебер
3935001  Фарфор және фаянс бұйымдарын жасаушы
3937001  Керамика өндірісі құрал-жабдықтарын іске қосуға дайындаушы
3939001  Құрылыс керамикасы бұйымдарын жасаушы
___________________________________________________________________
4000000 - Көпшілік тұтынатын тауарлар мен бұйымдардың
химиялық технологиясы
___________________________________________________________________
4001001  Өңдеу өндірісі жабдықтарын (өндірістің барлық түрлері
         үшін) операторы
4002001  Дайын бұйымдар мен матаның сапасын бақылаушы
4004001  Тері және былғары өңдеу аппаратшысы
___________________________________________________________________
4100000 - Көпшілік тұтынатын тауарлар мен бұйымдар
технологиясы
___________________________________________________________________
4101001  Талшықты материалдарды алғашқы өңдеу шебері
4103001  Иіру өндірісінің операторы
4105001  Түту өндірісі (өндірістің барлық түрлері үшін)
         жабдықтарының операторы
4107001  Тоқыма өндірісі құрал-жабдықтарын монтаждаушы
4109001  Тоқымашы
4111001  Тоқыма өндірісінің дайындау цехі жабдықтарының операторы
4112001  Мата емес материалдар өндірісінің операторы
4114001  Тоқу-тігу жабдығының операторы
4115001  Бүктеу-жаю машинасы операторы
4116001  Есу-ширату жабдықтары операторы (өндірістің барлық түріне)
4117001  Тігін жабдықтары операторы
4118001  Тігінші
4120001  Әмбебап-портной
4121001  Модельер-пішуші
4122001  Киім пішуші
4124001  Былғары шикізаттарын өңдеуші
4125001  Тері галантереялық бұйымдарды тігуші
4126001  Тері бұйымдарын тігуші
4127001  Аяқ киім құрастырушы
4130001  Тоқыма-галантереялық және трикотаж бұйымдарын тігу
         жабдықтарының операторы
4131001  Тоқушы
4137001  Бас киімдерді конструкциялау және модельдеу
___________________________________________________________________
4200000 - Азық-түлік тағамдарын өндіру технологиясы
___________________________________________________________________
4201001  Жармалық, ұн тартатын құрама жем және элеватор өндірісі
         аппаратшысы
4203001  Темекі өнімін өңдеу үздіксіз-автоматты жүйелері машинисі
4206001  Азық-түлік тағамдарын өндіру машиналары мен жабдықтарын
         іске қосуға дайындаушы
4208001  Қaнттық заттар кондитері, бисквитчик
4210001  Қант өндірісі операторы
4211001  Нан өнімдерін дайындаушы, наубайхана иесі
4212001  Өндірістік участок (нан пісіру өндірісі) операторы
4213001  Yздіксіз-автоматты жүйелер (макарон өндірісі) операторы
4215001  Консерві және ас концентраттарын өндіру операторы
4217001  Сыра қайнату және спирт өндірісі солодовшысы
4218001  Сыра қайнату және спирт өнімін ашыту операторы
4219001  Купажист
4220001  Шарап жасаушы-шебер
4222001  Ашытқы өндіру және вино жасау қондырғылары операторы
4224001  Сүт тағамдарын жасау шебері
4226001  Мал және ет өңдеуші
4227001  Шұжық өндіру процестерінің операторы
4229001  Азық-түлік өндірісі тоңазытқыш қондырғы құралдарын
         монтаждаушы
4231001  Теңіз өнімдері мен балықтарды өңдеуші
4236001  Технохимиялық бақылау лаборанты
4237001  Көкөністерді тұздау шебері
___________________________________________________________________
4300000 - Құрылыс және сәулет өнері
___________________________________________________________________
4301001  Кең профильді құрылысшы-шебер
4302001  Құрылыс-монтаждау жұмыстарының слесары
4305001  Өңдеу құрылыс жұмыстары шебері
4306001  Жалпы құрылыс жұмыстарының шебері
4307001  Құрылыс ағаш ұстасы-болатшы және паркет жұмыстарының шебері
4308001  Yй төбесін жабушы
4309001  Жол және құрылыс жұмыстары машиналары машинисі
4310001  Құрылыс-жол машиналары мен тракторларды жөндеу слесары
4311001  Көтергіш-көлік және құрылыс машиналары машинисі
4312001  Құрылыс машиналарын іске қоуға дайындаушы
4313001  Кран машинисі (краншы)
4314001  Санитарлы-техникалық және вентиляциялық жүйелер мен
         жабдықтарды монтаждаушы
4315001  Үй-жай шаруашылығы инженерлік жүйелері маманы
4316001  Үй-жай шаруашылығының өңдеу құрылыс жұмыстары маманы
4318001  Технологиялық құбыр жүйесін монтаждаушы
4319001  Сумен қамтамасыздандыру және суды ағызу жүйелерін тазалау
         құрылғылары операторы
4321001  Технологиялық жабдықтар мен оған байланысты
         конструкцияларды монтаждаушы
4322001  Жер асты газ құбырларын пайдалану және жөндеу слесары
4324001  қатты тұрмыс қалдықтарын және тастандыларды қайта өңдеу
         базасының операторы
4325001  Тастандыларды қайта өңдеу операторы
4326001  Жергілікті, магистральды және желілік құбырларды
         монтаждаушы
4327001  Жергілікті, магистральды және желілік құбырларды жөндеу
         слесары
4338001  Темір бетон бұйымдарын монтаждаушы
4340001  Столяр
4341001  Ағаш өңдеу өндірісі және жиһаз жасау шебері
4344001  Aғaшты қайта өңдеу шебері
___________________________________________________________________
4400000 - Ауыл және орман шаруашылығы
___________________________________________________________________
4401001  Ауылшаруашылығы техникалары мен жабдықтарын жөндеу және
         күту шебері
4403001  Сызушы-шебер
4404001  Геодезист-шебер
4407001  Өсімдіктерді қорғаудың арнайы аппараттарын іске қосуға
         дайындаушы
4408001  Ауыл шаруашылық өнімдерінің токсиколог-лаборанаты
4413001  Мекен-жай иесі
4414101  Жеміс және көкөністерді өңдеу және сақтау шебері
4415001  Ауылшаруашылық өндірісі шебері (фермер)
4416001  Балық өсіруші
4417001  Балықшы
4423001  Балара өсіруші
4425001  Өсімдік шаруашылығы шебері
4426001  Мал өсіру шебері
4427001  Құс өсіруші шебер
4429001  Жібек шаруашылығы шебері
4431001  Ауыл шаруашылық электр құралдарын жөндеуші электромонтер
4433001  Дәрі-дәрмек өсімдіктерін дайындаушы
4435001  Орман шаруашылығы шебері
4438001  Көгалдандырушы-шебер
___________________________________________________________________
 Кешкі оқыту нысаны бойынша кәсіптік орта білім мамандықтары
___________________________________________________________________
0600000 - Өнер және мәдениет мамандықтары
___________________________________________________________________
0604002  Аспапта орындаушылық
0608002  Музыка теориясы
0611002  Хореографиялық өнер
___________________________________________________________________
1700000 - Тіршілік қауіпсіздігі
___________________________________________________________________
1701002  Өрт қауіпсіздігі
1705002  Төтенше жағдайларда құтқару
___________________________________________________________________
    Экстернат нысаны бойынша кәсіптік бастауыш білім беру
    кәсіптері мен кәсіптік орта білім беру мамандықтары
___________________________________________________________________
0100000 - Жаратылыстану-ғылыми мамандықтар
___________________________________________________________________
0101002  Гидрология
0102002  Метеорология
___________________________________________________________________
0200000 - Гуманитарлық мамандықтар
___________________________________________________________________
0201002  Құқық және әлеуметтік қамтамасыз етуді ұйымдастыру
0202002  Құқық қорғау қызметі
0203002  Криминалистік сараптау
0204002  Әлеуметтік іс
0205002  Құқықтану
___________________________________________________________________
0300000 - Білім беру мамандықтары
___________________________________________________________________
0301002  Мектепке дейінгі тәрбие
0302002  Мектептен тыс және сыныптан тыс тәрбие жұмысы
0303002  Математика
0304002  Физика
0305002  Ұйғыр тілі және әдебиеті
0306002  Қазақ тілі және әдебиеті
0307002  Ұлттық мектептегі қазақ тілі және әдебиеті
0308002  Орыс тілі және әдебиеті
0309002  Мемлекеттік тілде оқымайтын мектептердегі орыс тілі және
         әдебиеті
0310002  Дене тәрбиесі
0311002  Өмір сүру қауіпсіздігі негіздері және валеология
0312002  Валеология
0313002  Кәсіптік оқыту (сала бойынша)
0314002  Бастауыш сыныптарды оқыту
0315002  Бейнелеу өнері және сызу
0316002  Шетел тілі
0317002  Әлеуметтік педагогика
0318002  Технология
0320002  Саңыраулар, соқырлар және мылқаулармен
         әлеуметтік-реабилитациялық жұмыс
0321002  Өзбек тілі және әдебиеті
0322002  Саздық білім беру
0323002  Информатика және есептеу техникасын оқыту
___________________________________________________________________
0400000 - Медициналық мамандықтар
___________________________________________________________________
0401002  Емдеу жұмысы
0402002  Акушерлік жұмыс
0403002  Гигиена және эпидемиология
0404002  Стоматология
0405002  Ортопедиялық стоматология
0406002  Фармация
0407002  Бике ісі
0408002  Лабораториялық диагностика
0409002  Медициналық оптика
___________________________________________________________________
0500000 - Ветеринария
___________________________________________________________________
0501002  Ветеринария
0502002  Лабораториялық іс
0503002  Ветеринарлық санитария
___________________________________________________________________
0600000 - Өнер және мәдениет мамандықтары
___________________________________________________________________
0601002  Кітапхана жұмысы
0602002  Жарық режиссурасы
0603002  Әлeуметтік-мәдени қызмет және халықтық көркем шығармашылық
0604002  Аспапта орындаушылық
0606002  Ән салу
0607002  Хорды дирижерлеу ету
0608002  Музыка теориясы
0611002  Хореографиялық өнер
0613002  Цирк өнері
0625001  Құрылысты қалпына келтіруші
0634001  Алмаз өңдеуші (қырлау өндірісі)
0639002  Сәулет
0640002  Дизайн (профиль бойынша)
___________________________________________________________________
0800000 - Қызмет көрсету саласы
___________________________________________________________________
0801001  Аппараттарды (радио-, теле-, дыбыстық, бейне-) жөндеу және
         қызмет көрсету радиомеханигі
0802002  Күрделі тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету
0803001  Саз аспаптарын қалпына келтіруші (реставратор)
0805001  Газ құрал-жабдықтарын пайдалану және жөндеу жөніндегі
         слесарь
0806001  Авариялық-қалпына келтіру жұмыстарының слесарі
0807001  Электр құрал-жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь-электрик
0812002  Кино-бейне техникасы
0813001  Химиялық тазалау аппаратшысы
0814002  Бұйымдарды химиялық тазалау және бояу
0817001  Шаштаразшы
0818001  Косметолог
0819002  Шаштараз өнері мен сәндік косметика
0820001  Қонақ үй және мейрамхана ісінің маманы
0821001  Тамақтандыру кәсіпорындарының маманы
0824002  Iс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану
0825001  Сатушы, бақылаушы-кассир
0827001  Дизайнер-флорист
___________________________________________________________________
1600000 - Метрология, стандарттау және сапаны бақылау
___________________________________________________________________
1601002  Стандарттау, сертификаттау және өнім сапасын бақылау
         (салалар бойынша)
1602002  Метрология
1603002  Радиотехникалық өлшеулер
1604002  Электр жылу техникалық өлшеулер
1605002  Механикалық өлшеулер
1606002  Металл және пісірілген қосылыстар сапасын бақылау
1607002  Дозиметрия және сәулеленуден қорғану
___________________________________________________________________
1700000 - Тіршілік қауіпсіздігі
___________________________________________________________________
1701002  Өрт қауіпсіздігі
1702001  Эколог-лаборант (кең профильді)
1703002  Экология және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану (салалар
         бойынша)
1704002  Мелиорация және жерді қорғау
1705002  Төтенше жағдайларда құтқару
___________________________________________________________________
1800000 - Геология және пайдалы қазбаларды іздестіру
___________________________________________________________________
1801001  Каротажшы-машинист
1802001  Геофизикалық аппаратураны реттеуші
1803001  Геофизикалық жұмыстардың жұмысшысы
1804002  Пайдалы қазбалардың кен орындарын барлау мен іздеудің
         геофизикалық әдістері
1805001  Ұңғушы
1806001  Электроқозғалтқышты жылжымалы компрессор машинисі
1808002  Кен барлау жұмыстарының технологиясы
1809001  Жер асты кен монтаждаушысы
1810001  Геологиялық және іздеу жұмыстарының жұмысшысы
1811002  Пайдалы қазбалардың кен орындарын іздеу, барлау және
         геологиялық түсіру
1812001  Геологиялық түсіру және іздеу жұмыстарының жұмысшысы
1813002  Гидрогеология және инженерлік геология
1814002  Мұнай және газ кен орындарының геологиясы және барлау
1815001  Тіреуішші
1816002  Пайдалы қазбалардың кен орындарын барлау техникасы мен
         технологиясы
___________________________________________________________________
1900000 - Тау-кен ісі
___________________________________________________________________
1901002  Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық өңдеу
1902002  Пайдалы қазбаларды ашық тәсілмен өндіру машиналары мен
         жабдықтары
1903001  Шпурлар бұрғылаушысы
1904001  Жер асты тау-кен орындарының тіреуішшісі
1905002  Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер өңдеу
1906001  Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер асты тәсілімен
         өндіру машиналары мен жабдықтары машинисі
1907001  Үздіксіз жұмыс істейтін көтергіш-транспорттық құралдар
         монтаждаушысы
1908001  Тау-кен электромеханикалық жабдықтар шебері
1909002  Тау-кен электромеханикалық жабдықтарын техникалық күту және
         жөндеу
1910001  Пайдалы қазбаларды байытушы (көмір байыту)
1911001  Пайдалы қазбаларды байытушы (руда байыту)
1912002  Пайдалы қазбаларды байыту
1913001  Байыту және іріктеу құралдары мен ұсату-тарту құралдарын
         монтаждаушы
1914001  Топограф-геодезиялық және маркшейдерлік жұмыстардағы
         өлшеуші
1915002  Маркшейдерлік жұмыс
1916002  Жер асты және шахталық құрылыс
1917001  Жер асты жұмыстарындағы тау-кен жұмысшысы
1918001  Қазу кешенінің машинисі
1919001  Ашық тау-кен жұмысындағы машинист
1920001  Тау-кен жұмысындағы электровоз машинисі
___________________________________________________________________
2000000 - Мұнай-газ ісі
___________________________________________________________________
2001001  Мұнай мен газды барлау және пайдалану скважиналарын
         бұрғылау бұрғылаушысы
2002002  Мұнай және газ кен орындарын пайдалану
2003001  Мұнай мен газ өндіру агрегаттары машинисі
2004002  Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау
2005001  Теңіздік бұрғылау скважиналарының бұрғылаушысы
2006002  Мұнай-газ құбырларын және мұнай-газ қоймаларын салу және
         пайдалану
2007002  Мұнай мен газды сақтау және тасымалдау
2008001  Электр құрал-жабдықтарын жөндеу және күту электромонтеры
2009002  Жер асты құбырлары және компрессорлы станцияның электр
         жүйесін күту
2010001  Мұнай және газ скважиналарының операторы
2011001  Пласттан жұмыс агентін шайқау насос станциясы машинисі
2012001  Скважиналарды жөндеу операторы
2013001  Мұнара монтаждаушы (кең профильді)
2014001  Технологиялық жабдықтар мен оған байланысты
         конструкцияларды монтаждаушы
2015002  Құбырларды және технологиялық жабдықтарды монтаждау
2016001  Бұрғылау қондырғысының машинисі
2017002  Бұрғылау жұмыстары технологиясы
2018001  Жанар май құю станциясы операторы
2019002  Мұнай-газ және жанар май құю станцияларын салу мен
         пайдалану
2020002  Скважиналарды мұнай мен газға сынау
___________________________________________________________________
2100000 - Электроэнергетика
___________________________________________________________________
2101001  Электр станциялары электр жабдықтарын күту электромонтеры
2102001  Жоғары кернеулі әуе жүйелері мен түйісу желілерін
         монтаждау жүйеші-электромонтеры
2103002  Электр станциялары мен кішігірім станцияларының электр
         жабдықтары
2104002  Электроэнергетикалық жүйелер мен желілер
2105002  Электрмен қамтамасыз ету (әр сала бойынша)
2106002  Гидроэнергетикалық құрылғыларды монтаждау және іске қосуға
         дайындау
2107002  Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері
2108002  Электрмен қамтамасыз ету (әр сала бойынша)
2109001  Электр станциялары мен желілерін техникалық күту
         электромонтеры
2110002  Электр желілерін және жабдықтарын монтаждау және іске
         қосуға дайындау
2111001  Энергоблок машинисі
___________________________________________________________________
2200000 - Энергетика
___________________________________________________________________
2201002  Жылу электр станциялары энергетикалық қондырғылары
2202002  Ядролық реакторлар және энергетикалық қондырғылар
2203002  Жылумен қамтамасыздандыру жүйесі мен жылу техникасы
         құрылғыларын пайдалану
2204002  Электр станцияларында су, отын және майлау материалдары
         технологиясы
2205001  Жылу желілерін күту слесары
2206002  Жылу электрстанцияларын жылу энергетикалық жабдықтарын
         монтаждау және қалыпқа келтіру
2207002  Жылыту қазан қондырғыларын пайдалану
2208002  Ядролық энергетикалық қондырғыларын монтаждау және
         пайдалану
2209002  Гидроэнергетикалық құрылғыларды монтаждау және іске қосуға
         дайындау
2210002  Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері
2211002  Гидравликалық электр станциялары гидроэнергетикалық
         қондырғылары
___________________________________________________________________
2400000 - Металлургия
___________________________________________________________________
2401001  Металлургия өндірісіндегі бақылаушы
2402001  Металлургия өндірісі кранының машинисі
2403001  Доменші
2404002  Қара металдар металлургиясы
2405002  Түсті металдар металлургиясы
2406001  Қара металл өндірісіндегі аппаратшы-оператор
2407001  Түсті металл өндірісіндегі аппаратшы-оператор
2408002  Қара және түсті металдарды құю өндірісі
2409001  Мартен өндірісінің болат балқытушысы
2410001  Конвертер өндірісінің болат балқытушысы
2411001  Электр болат балқытушы
2412001  Болатты пештен тыс өңдеу қондырғысы болат қорытушысы
2413001  Автоматтар мен автоматты жүйелерде құюшы-оператор
2414001  Түсті металдарды өңдеуші-оператор
2415002  Металдарды қысыммен өңдеу
2416002  Металтану және металдарды жылумен өңдеу
2417001  Отқа төзімді материалдар өндірісінің операторы
2418002  Композициялық және ұнтақталған материалдар, жабқыштар
2419001  Модельдеуші
2420001  Прокат өндірісінің операторы
2421001  Құбыр өндірісінің операторы
2422002  Қара және түсті металдарды өңдеу мен прокат өндірісі
         технологиясы
2423001  Агрегатты станоктар мен автоматты жүйелерді іске қосуға
         дайындаушы
2424002  Автоматтандырылған жүйелерді пайдалану
2425001  Электрқондырғыларды жөндеу және күту электромонтеры
2426001  Гидрометаллург-аппаратшы
2427002  Металлургия кәсіпорындарының электр жабдықтарын
         техникалық күту
___________________________________________________________________
2500000 - Машина жасау технологиясы
___________________________________________________________________
2501001  Икемді автоматтанған жүйелер операторы
2502002  Икемді автоматтанған жүйелер
2503001  Механикалық өңдеудегі станоктар және құрал-жабдықтар іске
         қосуға дайындаушы
2504001  Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика слесары
2505001  Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматиканы іске қосуға
         дайындаушы
2506002  Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика
2507002  Механикалық өңдеудегі станоктар және жабдықтар
2508002  Машина жасау технологиясы
2509002  Машина жасау өнеркәсібі жабдықтарын техникалық күту және
         жөндеу
2510002  Өндіріс жабдықтарын техникалық күту және жөндеу
2511002  Түрпілі және алмасты құралсаймандар
2512002  Арнайы машиналар мен құрылғылар
2513002  Автоматты роторлы, роторлы-конвейерлі жүйелерде бұйымдар
         өндіру
2514001  Монтаждық жұмыстар шебері
2515002  Автомобильді монтаждау
2516001  Автомобиль шанағын жинау шебері
2517002  Автомобиль шанағын жинау технологиясы
2518002  Автомобильдерді және двигательдерді сынау
___________________________________________________________________
2600000 - Авиациялық техника
___________________________________________________________________
2601001  Авиация аспаптарының слесарь-механигі
2602002  Авиация аспаптарын өндіру
2603001  Авиация техникасын жинаушы-слесарь
2604002  Ұшу аппараттары өндірісі
2605002  Электржабдықтарын сынау және жөндеу электромеханигі
2606001  Авиация техникасын жөндеу слесары
2607001  Авиация техникасын электромонтаждаушы
2608002  Авиация техникасының электромонтажы
___________________________________________________________________
2700000 - Теңіз техникасы
___________________________________________________________________
2701001  Металл кемелерді жөндеуші және жасаушы
2702002  Кеме жасау
2703001  Металл емес кемелерді жөндеуші-жасаушы
2704002  Металл емес кемелерді жөндеу-жасау
2705001  Кеме слесарь-механигі
2706001  Кеме құбыршы-құбыр июшісі
2707001  Кеме электрорадио монтаждаушысы
2708002  Кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет
         көрсету
___________________________________________________________________
2800000 - Көлік техникасы
___________________________________________________________________
2801002  Автомобиль және трактор жасау
2802002  Көтергіш-көлік, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтарын
         пайдалану, техникалық күту және жөндеу
2803002  Темір жол жылжымалы құрамының өндіруі
2804001  Жылжымалы құрамды жөндеу слесары
2805001  Рефрижаторлы қондырғылар мен поездар (секциялар) механигі
2806001  Жол бригадирі
2807002  Темір жол жылжымалы құрамдарын жөндеу және техникалық күту
2808001  Қала электр көліктерін жөндеу электр-слесары
2809001  Метрополитен слесарь-электригі
2810002  Электр көліктерін техникалық күту және жөндеу
___________________________________________________________________
2900000 - Машиналар мен жабдықтар технологиясы
___________________________________________________________________
2901001  Әмбебап-токарь
2902001  Әмбебап-фрезерші
2903001  Бұрғышы
2904002  Металл өңдеуші станоктар
2905001  Жүк көтергіш машиналар мен транспортерлер машинисі
2906002  Жүк көтергіш машиналар және транспортерлер
2907001  Ұсталық-пресс жабдықтарын реттеуші
2908002  Ұсталық-пресс жабдықтары
2909001  Өнеркәсіп жабдықтарын мен машиналарын жөндеуші
2910002  Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану
2911001  Металлургия зауыттарының жабдықтарын монтаждаушы
2912002  Металлургия машиналары мен жабдықтары
2913001  Слесарь
2914001  Станокшы (металл өңдеу)
2915002  Металл өңдеу және механикалық құрастыру жұмыстарының
         технологиясы
2916001  Газоэлектрi пісіруші
2917001  Лазер қондырғыларында пісіруші
2918001  Электронды-сәулелік пісіру қондырғыларында пісіруші
2919002  Пісіру өндірісі
2920001  Өнеркәсіптік электр жабдықтарын жөндеу және күту
         электромонтеры
2921002  Электрмеханикалық жабдықтар
2922001  Электродвигательдер моторисі
2923001  Автоматтар мен жартылай автоматтарды іске қосуға дайындаушы
2924002  Өндіріс автоматтары мен жартылай автоматтарын пайдалану
         және жөндеу
2925001  Трансформаторлар құрастырушы
2926002  Трансформаторлар өндіру
2927001  Технологиялық жабдықтарды (электронды техника) іске қосуға
         дайындаушы
2928002  Электронды техникалар өндіру жабдықтарын техникалық күту
         және жөндеу
2929001  Геофизикалық аппараттарды іске қосуға дайындаушы
2930002  Геологиялық барлау жабдықтарын техникалық күту және жөндеу
2931001  Сауда және тоңазытқыш жабдықтарының электро-механигі
2932002  Сауда және қоғамдық тамақтану өнеркәсіптері жабдықтарын
         жөндеу және пайдалану
2933001  Тоңазытқыш қондырғылары жабдықтарын монтаждаушы
2934002  Тоңазытқыш-компрессорлы машиналар мен қондырыларын
         монтаждау, күту және жөндеу 
2935001  Құрастылатын автоматтар, жартылай автоматтар және
         автоматты жүйелерді іске қосуға дайындаушы
2936002  Механикаландыру және автоматтандыру құрал-жабдықтарын
         (әр сала бойынша) техникалық пайдалану, күту және жөндеу
2937001  Зубофрезерлі автоматтар мен жартылай автоматтарды іске
         қосуға дайындаушы
2938002  Гидравликалық машиналар, гидроприводтар және гидропневмо
         автоматтарды техникалық күту және жөндеу
2939001  Пісіру және газоплазмалық кесу құрал-жабдықтарын іске
         қосуға дайындаушы
2940002  Газодинамикалық импульсті құрылғыларды техникалық күту
         және жөндеу
2941001  Медицина құрал-жабдықтарын жөндеу, монтаждау және күту
2942002  Медицина техникаларын монтаждау, техникалық күту және
         жөндеу
2943001  Тоңазытқыш машиналарының және қондырғыладың техникалық
         қызмет көрсету және жөндеу шебері
___________________________________________________________________
3000000 - Көлікті пайдалану
___________________________________________________________________
3001001  Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
3002002  Автокөлікті пайдалану және жөндеу
3003001  Автокөліктер диспетчері
3004001  Жолаушылар тасымалдау көліктерін бақылаушы (әр сала
         бойынша)
3005002  Жолаушылар мен жүкті тасымалдауды ұйымдастыру (әр сала
         бойынша)
3006001  Теміржол-құрылыс машиналары машинисі
3007001  Дефектоскопты құралдар операторы
3008001  Жылжымалы құрамның (электровоз, электросекция) электр
         жабдықтарын жөндеу слесарь-электригі
3009002  Дефектоскопты және электр құралдары технологиясы
3010001  қала электр көлігін жүргізуші
3011001  Электропоезд машинисі
3012002  Қала электр көліктерін пайдалану және жөндеу
3013001  Метрополитен жабдықтарын күту және жөндеу слесарь-электригі
3014001  Метрополитен станциялық және тоннель жабдықтарын күту және
         жөндеу слесарь-электригі
3015002  Метрополитен электр жүйесін пайдалану
3016001  Метрополитен станциясы кезекшісі
3017001  Темір жол электротехника жүйесі электромонтеры
3018002  Темір жол электротехника жүйесін пайдалану
3019001  Байланыс құрылғылары мен аппараттарын күту және жөндеу
         электромонтеры
3020002  Темір жол транспортында оперативті технологиялық
         байланыстар құрылғыларын пайдалану
3021001  Темір жол станциясының кезекшісі
3022001  Тасымалдау құжаттарын өңдеу операторы
3023001  Темір жол көлігінің жолсерігі
3024001  Темір жол техникасы машинисі
3025001  Локомотив машинисі
3026001  Локомотив машинисі көмекшісі
3027001  Матрос (теңіз және балық аулау флоты)
3028001  Кіші кеме жүргізушісі
3029002  Теңіз кемелерін жүргізуші
3030001  Моторист (өзен флоты)
3031001  Кіші кеме механигі
3032001  Рефрижератор қондырғыларының машинисі
3033001  Кеме электригі
3034001  Кеме электр жабдықтарын күту және жөндеу электромеханигі
3035002  Өзен флотында кеме жүргізу және пайдалану
3036001  Өзен флоты кемелері механигінің (электромеханигінің) кеме
         жүргізуші-көмекшісі
3037002  Жағада жүзу және ішкі су жолдарында кеме жүргізу
3038002  Iшкі су жолдарын пайдалану
3039002  Әуе жол көліктерін басқару
3040001  Ұшу аппараттарын жөндеу слесары
3041002  Ұшу аппараттарын техникалық күту, жөндеу, және пайдалану
3042002  Көлік энергетикалық қондырғыларын пайдалану (көлік түріне
         қарай)
3043002  Ұшу аппараттарын ұшуға пайдалану
___________________________________________________________________
3100000 - Полиграфия
___________________________________________________________________
3101001  Баспагер
3102001  Компьютерлік теру операторы
3103001  Түптеуші
3104001  Полиграфия өндірісі құрал-жабдықтарын монтаждаушы
3105001  Фото теру автоматтары мен жүйелері операторы
3106002  Полиграфия өндірісі технологиясы
3107002  Полиграфиялық машиналар мен жабдықтарын пайдалану 
3108001  Корректор
___________________________________________________________________
3200000 - Геодезия және картография
___________________________________________________________________
3201002  Қолданбалы геодезия
3202002  Аэрофотограмметрия
3203002  Аэрофотогеодезия
3204002  Картография
3205002  Аэрофото түсіру
___________________________________________________________________
3300000 - Электр машиналарын жасау, электр технологиялары
және электр механикасы
___________________________________________________________________
3301002  Электр машиналары мен аппараттары
3302002  Электрлік оқшаулау, кабелдік және конденсаторлық техника
3303002  Электротехникалық қондырғылар
3304002  Жарық техникасы және жарық көздері
3305002  Көлік электр жабдықтары
3306002  Электр және электромеханикалық жабдықтарды жөндеу және
         қызмет көрсету, техникалық пайдалану (әр сала бойынша) 
3307002  Көлік электр жабдықтары мен автоматты (көлік түріне қарай)
         пайдалану
3308002  Электротехнологиялық қондырғылар мен жүйелер
3309002  Электропривод және технологиялық кешендерді автоматтандыру
         (әр сала бойынша)
3310001  Электр жүйелерін және электр жабдықтарын электрмонтаждаушы
3311001  Лифт мен эскалаторлардың электромеханигі
3312002  Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттардың электр
         жабдықтарын монтаждау, іске қосу дайындау және пайдалану
___________________________________________________________________
3400000 - Аспап жасау
___________________________________________________________________
3401002  Аспап жасау
3402002  Сапа мен диагностиканы бақылау құралдары
3403002  Авиациялық аспаптар және кешендер
3404002  Биотехникалық және медициналық аппараттар мен жүйелер
3405002  Протез өндіру
3406002  Акустикалық аспаптар мен жүйелер
3407002  Ортопедиялық және реабилитациялық техника
3408002  Оптикалық және оптика-электронды аспаптар мен жүйелер
3409002  Гиодроскопиялық аспаптар
3411002  Электр механикалық аспапты құрылғылар
___________________________________________________________________
3500000 - Электронды техника
___________________________________________________________________
3501002  Электронды аспаптар мен құрылғылар
3502002  Микроэлектроника және жартылай өткізгіштік аспаптар
___________________________________________________________________
3600000 - Автоматика және басқару
___________________________________________________________________
3601002  Автоматты басқару жүйелері
3602002  Көлікте (көлік түріне қарай) автоматика, телемеханика және
         басқару
3603002  Технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру
3604002  Электр энергетикалық жүйелерін автоматты басқару
___________________________________________________________________
3700000 - Информатика және есептеу техникасы
___________________________________________________________________
3701001  Компьютерлік құрылғыларды күту техниигі
3702001  Есептеу техникаларын күту техник-операторы
3703002  Есептеу машиналары, кешендері, жүйелері мен тораптары
3704002  Ақпараттарды өңдеу мен басқарудың (әр сала бойынша)
         автоматтандырылған жүйелері
3705001  Электронды-есептеу және есептеу машиналары операторы
3706002  Есептеу техникасы мен автоматтандырылған жүйелерді
         бағдарламалық қамтамасыздандыру
3707002  Ақпараттық жүйелер (қолдану аймақтары бойынша)
___________________________________________________________________
3800000 - Байланыс, радиоэлектроника және телекоммуникация
___________________________________________________________________
3801001  Радиоэлектронды аппараттар мен аспаптарды монтаждаушы
3802002  Радиобайланыс, радиохабар және теледидар
3803001  Телефон байланысының станциялық жабдықтары электромонтеры
3804001  Коммутация жүйесі және телекоммуникация желісі
         электромонтеры
3805002  Байланыс желілері және коммутация жүйесі
3806001  Байланыс операторы және пошта жөнелтімінің сұрыптаушысы
3807001  Электр байланысы жүйелі құрылыстары мен сымдық тарату
         жүйелері электро-монтеры
3808001  Телекоммуникациялық тораптар жүйелі кабельді құрылыстарын
         пайдаланудың техникалық бақылаушысы
3809002  Көпканалдық телекоммуникация жүйелері 
3810002  Радиофикация және телефондық байланыс жүйелері
         құрылыстарын пайдалану
3911001  Пошта байланысының жабдықтарының электро-механигі
3812001  Байланыс монтаждаушы-кабельшісі
3813002  Пошта байланысы
3814001  Байланыс жабдықтарын монтаждаушы
3815002  Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану
3816001  Ұуды қамтамасыз ететін жарық техникасы құралдар жүйесін
         күту электромеханигі
3817002  Аэропорт электр жүйелерін пайдалану
3818001  Оптикалық (электронды) құрал-жабдықтар технигі
3819001  Радиооператор-гидро-метеорология бақылаушысы
3820002  Гидрометеорологиялық және радиотехникалық жүйелерді
         пайдалану
3821002  Гидрометеорологияда радиоэлектроника және телекоммуникация
         байланысы
3822001  Байланыстың кабельді жүйелер мен электрлі қоректендіру
         құрылғыларын монтаждаушы
3823002  Автоматика және байланыс жүйелерін монтаждау
3824002  Өндірістік электроника
3825002  Автоматты электр байланысы
3826002  Радиотaхника
3827002  Аудиовизуальды техника
3828002  Радио аппараттар жасау
3829002  Радио аппараттарды жобалау және өндіру
3830002  Кеме радио байланыс және электрорадионовигация жабдықтарын
         пайдалану
3831002  Жылжымалы объектілермен байланыс жасау құралдары
3832002  Көліктік (көлік түріне қарай) радиоэлектрондық жабдықтарды
         техникалық пайдалану
3833002  Радиосигнал идентификация және генерация құрылғылары
3834002  Радиоэлектронды техникаларды (әр сала бойынша) техникалық
         күту және жөндеу
3836002  Электрленген және пилотажды-навигациялық кешендерді
         техникалық пайдалану
___________________________________________________________________
3900000 - Химиялық өнеркәсіп
___________________________________________________________________
3901001  Химиялық талшықтар өндірісі операторы
3902002  Химиялық технология және өндіріс
3903001  Резина қоспаларын өндіру операторы
3904001  Резинатехникалық өндіріс операторы
3905001  Шина өндірісі операторы
3906001  Вулканизация процестерінің операторы
3907002  Резина техникалық өндіріс технологиясы
3908001  Пластмасса өндіру машиналарының операторы
3909002  Полимерлік өндіріс технологиясы
3910001  Тұтқыр материалдарды өңдеу машиналары машинисі
3911001  Технологиялық компрессорлар мен насостар машинисі
3912002  Тұтқыр және сусыма материалдардың химиялық өндіріс
         жабдықтары мен машиналары
3913002  Органикалық заттар мен жоғарғы молекулалық қосылыстар
         химиялық технологиясы
3914002  Органикалық емес заттардың химиялық технологиясы
3915002  Электрохимиялық өндіріс
3916001  Коксты химиялық өндіріс операторы
3917002  Коксты химиялық өндіріс
3918002  Пиротехникалық құрамдар мен бұйымдар технологиясы
3919002  Полимер материалдардан жасалған бұйымдар мен жабулар өндіру
3920002  Кино материалдары мен магнитті тасығыштардың химиялық
         технологиясы
3922002  Биохимиялық өндіріс
3923002  Жоғары молекулалық және жоғары нәтижелі қоспалар мен
         құрылғылар технологиясы
3924001  Мұнайды қайта өңдеу операторы
3925002  Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы
3926002  Изотоптардың бөліну технологиясы және вакуумды техника
3927002  Химиялық қоспалардың сапасын аналитикалық бақылау
3928001  Химия өндірісінің бақылаушысы
3929001  Экологиялық қондырғылар аппаратшы-операторы
3930002  Шикізатты екінші қайта өңдеу
3931001  Шыны талшықтары және шыны бұйымдарын өндіру операторы
3932001  Шыныдан бұйымдар мен бөлшектер жасаушы шебер
3933001  Шыны және шыны бұйымдарын өңдеуші-шебер
3934002  Шыныдан жасаған бөлшектер мен бұйымдар өндірісі
3935001  Фарфор және фаянс бұйымдарын жасаушы
3936002  Фарфор және фаянс бұйымдарын жасау технологиясы
3937001  Керамика өндірісі құрал-жабдықтарын іске қосуға дайындаушы
3938002  Керамика өндірісі жабдықтарын пайдалану
3939001  Құрылыс керамикасы бұйымдарын жасаушы
3940002  Құрылыс керамикасы бұйымдары өндірісі
___________________________________________________________________
4000000 - Көпшілік тұтынатын тауарлар мен бұйымдардың
химиялық технологиясы
___________________________________________________________________
4001001  Өңдеу өндірісі жабдықтарын (өндірістің барлық түрлері
         үшін) операторы
4002001  Дайын бұйымдар мен матаның сапасын бақылаушы
4003002  Өңдеу өндірісі жабдықтары
4004001  Тері және былғары өңдеу аппаратшысы
4006002  Өңдеу өндірісінің химиялық технологиясы
4007002  Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын әрлеу және көркемдік безендіру
___________________________________________________________________
4100000 - Көпшілік тұтынатын тауарлар мен бұйымдар
технологиясы
___________________________________________________________________
4101001  Талшықты материалдарды алғашқы өңдеу шебері
4102002  Талшықты материалдарды алғашқы өңдеу
4103001  Иіру өндірісінің операторы
4104002  Түту өндірісінің технологиясы
4105001  Түту өндірісі (өндірістің барлық түрлері үшін)
         жабдықтарының операторы
4106002  Түту жабдықтары
4107001  Тоқыма өндірісі құрал-жабдықтарын монтаждаушы 
4108002  Жеңіл өнеркәсібі (әр сала бойынша) жабдықтарын техникалық
         күту және жөндеу
4109001  Тоқымашы
4110002  Мата және трикотаж технологиясы
4111001  Тоқыма өндірісінің дайындау цехі жабдықтарының операторы
4112001  Мата емес материалдар өндірісінің операторы
4113002  Мата емес тоқыма материалдар өндірісі технологиясы
4114001  Тоқу-тігу жабдығының операторы
4115001  Бүктеу-жаю машинасы операторы
4116001  Есу-ширату жабдықтары операторы (өндірістің барлық түріне)
4117001  Тігін жабдықтары операторы
4118001  Тігінші
4119002  Тігу өндірісінің технологиясы
4120001  Әмбебап-портной
4121001  Модельер-пішуші
4122001  Киім пішуші
4123002  Киімдерді моделдеу мен конструкциялау
4124001  Былғары шикізаттарын өңдеуші
4125001  Тері галантереялық бұйымдарды тігуші
4126001  Тері бұйымдарын тігуші
4127001  Аяқ киім құрастырушы
4128002  Аяқ киім өндірісі технологиясы
4129002  Аяқ киімді моделдеу және конструкциялау
4130001  Тоқыма-галантереялық және трикотаж бұйымдарын тігу
         жабдықтарының операторы
4130001  Тоқушы
4131002  Трикотаж өндірісі технологиясы
4132002  Аң терісі мен қой терісі бұйымдарының технологиясы
4134002  Музыка аспаптарын өндіру
4135002  Ойыншықтар өндіру
4136002  Жүн-киіз және фетр бұйымдарының технологиясы
4137001  Бас киімдерді конструкциялау және модельдеу
___________________________________________________________________
4200000 - Азық-түлік тағамдарын өндіру технологиясы
___________________________________________________________________
4201001  Жармалық, ұн тартатын құрама жем және элеватор өндірісі
         аппаратшысы
4202002  Жармалық, ұн тартатын құрама жем және элеватор жабдықтары
         мен машинасы
4203001  Темекі өнімін өңдеу үздіксіз-автоматты жүйелері машинисі
4204002  Майлар мен май орнына пайдаланатын заттар технологиясы
4205002  Темекі өндірісі
4206001  Азық-түлік тағамдарын өндіру машиналары мен жабдықтарын
         іске қосуға дайындаушы
4207002  Азық-түлік тағамдарын өндіру машиналары мен жабдықтарын
         пайдалану
4208001  Қанттық заттар кондитері, бисквитчик
4209002  Қанттық заттар технологиясы
4210001  Қант өндірісі операторы
4211001  Нан өнімдерін дайындаушы, наубайхана иесі
4212001  Өндірістік участок (нан пісіру өндірісі) операторы
4213001  Yздіксіз-автоматты жүйелер (макарон өндірісі) операторы
4214002  Нан, макарон және кондитер өндірісі
4215001  Консерві және ас концентраттарын өндіру операторы
4216002  Консерві және ас концентраттары технологиясы
4217001  Сыра қайнату және спирт өндірісі солодовшысы
4218001  Сыра қайнату және спирт өнімін ашыту операторы
4219001  Купажист
4220002  Биохимиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру технологиясы
4221001  Шарап жасаушы-шебер
4222001  Ашытқы өндіру және вино жасау қондырғылары операторы
4223002  Ашытқы өндіру және вино жасау технологиясы
4224001  Сүт тағамдарын жасау шебері
4225002  Сүт және сүт тағамдарын өндіру технологиясы
4226001  Мал және ет өңдеуші
4227001  Шұжық өндіру процестерінің операторы
4228002  Ет және ет тағамдарын өңдеу технологиясы
4229001  Азық-түлік өндірісі тоңазытқыш қондырғы құралдарын
         монтаждаушы
4230002  Ет өнеркәсібі жабдықтары мен машиналары
4231001  Теңіз өнімдері мен балықтарды өңдеуші
4232002  Балық және балықтан жасалатын тағамдар технологиясы
4233002  Астықты сақтау және қайта өңдеу
4234002  Тамақтандыру мекемелері тағамдарын технологиясы және оны
         ұйымдастыру
4235002  Субтропикалық және дәм-тағам өнімдерінің технологиясы
4236001  Технохимиялық бақылау лаборанты
4237001  Көкөністерді тұздау шебері
4238002  Көкөністер мен жемістерді сақтау және қайта өңдеу
___________________________________________________________________
4300000 - Құрылыс және сәулет өнері
___________________________________________________________________
4301001  Кең профильді құрылысшы-шебер
4302001  Құрылыс-монтаждау жұмыстарының слесары
4303002  Yйлер мен ғимараттарды салу және пайдалану
4304002  Азаматтық ғимараттардың интерьер дизайны, оларды қалпына
         келтіру және қайта құру
4305001  Өңдеу құрылыс жұмыстары шебері
4306001  Жалпы құрылыс жұмыстарының шебері
4307001  Құрылыс ағаш ұстасы-болатшы және паркет жұмыстарының шебері
4308001  Yй төбесін жабушы
4309001  Жол және құрылыс жұмыстары машиналары машинисі
4310001  Құрылыс-жол машиналары мен тракторларды жөндеу слесары
4311001  Көтергіш-көлік және құрылыс машиналары машинисі
4312001  Құрылыс машиналарын іске қосуға дайындаушы
4313001  Кран машинисі (краншы)
4314001  Санитарлы-техникалық және вентиляциялық жүйелер мен
         жабдықтарды монтаждаушы
4315001  Үй-жай шаруашылығы инженерлік жүйелері маманы
4316001  Үй-жай шаруашылығының өңдеу құрылыс жұмыстары маманы
4317002  Iшкі санитарлы-техникалық Құрылғылар мен вентиляцияны
         монтаждау және пайдалану
4318001  Технологиялық құбыр жүйесін монтаждаушы
4319001  Сумен қамтамасыздандыру және суды ағызу жүйелерін тазалау
         құрылғылары операторы
4320002  Сумен жабдықтау және суды ағызу жүйесін пайдалану
4321001  Технологиялық жабдықтар мен оған байланысты
         конструкцияларды монтаждаушы
4322001  Жер асты газ құбырларын пайдалану және жөндеу слесары 
4323002  Газ жабдықтау жүйесі мен жабдықтарды монтаждау және
         пайдалану
4324001  Қатты тұрмыс қалдықтарын және тастандыларды қайта өңдеу
         базасының операторы
4325001  Тастандыларды қайта өңдеу операторы
4326001  Жергілікті, магистральды және желілік құбырларды
         монтаждаушы
4327001  Жергілікті, магистральды және желілік құбырларды жөндеу
         слесары
4328002  Жергілікті, магистральды және желілік құбырларды пайдалану
         және жөндеу
4329002  Гидротехникалық құрылыс
4330002  Қала қатынас жолдарын салу және пайдалану
4331002  Темір жол құрылысы, темір жол және темір жол шаруашылығы
4332002  Автомобиль жолдары мен аэродромдар салу және пайдалану
4333002  Көпірлер және басқа да жасанды құрылыстар салу және
         пайдалану
4334002  Тоннель, метрополитен және басқа жер асты жолдары құрылысы
4335002  Құрылыс бұйымдары мен конструкциялары өндірісі
4336002  Өнеркәсіп жабдықтарын монтаждау
4337002  Құрылыс заттары мен конструкцияларын өндіру
4338001  Темір бетон бұйымдарын монтаждаушы
4339002  Темір бетон бұйымдарын өндіру
4340001  Столяр
4341001  Ағаш өңдеу өндірісі және жиһаз жасау шебері
4342002  Ағаш өңдеу технологиясы
4343002  Жиhаз өндірісі бұйымдарын көркемдік өңдеу технологиясы
4344001  Ағашты қайта өңдеу шебері
4345002  Ағашты қайта өңдеу технологиясы
___________________________________________________________________
4400000 - Ауыл және орман шаруашылығы
___________________________________________________________________
4401001  Ауылшаруашылығы техникалары мен жабдықтарын жөндеу және
         күту шебері
4402002  Ауыл шаруашылығын механикаландыру
4403001  Сызушы-шебер
4404001  Геодезист-шебер
4405002  Жерге орналастырушы
4406002  Агрономия
4407001  Өсімдіктерді қорғаудың арнайы аппараттарын іске қосуға
         дайындаушы
4408001  Ауыл шаруашылық өнімдерінің токсиколог-лаборанаты
4409002  Өсімдік қорғау және агроэкология
4410002  Гидромелиорация
4411002  Мелиорация жұмыстарын механикаландыру
4412002  Фермерлі шаруашылықты ұйымдастыру және жүргізу
4413001  Мекен-жай иесі
4414101  Жеміс және көкөністерді өңдеу және сақтау шебері
4415001  Ауылшаруашылық өндірісі шебері (фермер)
4416001  Балық өсіруші
4417001  Балықшы
4418002  Ихтиология және балық аулау
4419002  Балық қорын сақтау және балық аулау кәсібін ұйымдастыру
4420002  Товарлық аквакультура
4421002  Зоотехния
4422002  Аңшылық және аң өсіру шаруашылығы
4423001  Балара өсіруші
4424002  Балара өсіру
4425001  Өсімдік шаруашылығы шебері
4426001  Мал өсіру шебері
4427001  Құс өсіруші шебер
4428002  Құс өсіру
4429001  Жібек шаруашылығы шебері
4430002  Жібек шаруашылығы
4431001  Ауыл шаруашылық электр құралдарын жөндеуші электромонтер
4432002  Ауыл шаруашылығын автоматтандыру және электрлендіру
4433001  Дәрі-дәрмек өсімдіктерін дайындаушы
4434002  Орман шаруашылығын ұйымдастыру
4435001  Орман шаруашылығы шебері
4436002  Орман шаруашылығы және ағаш дайындау технологиясы
4437002  Орман және орман бақтары шаруашылығы
4438001  Көгалдандырушы-шебер
4439002  Бақ-саябақты және ландшафты құрылыстар
4440002  Экология және табиғатты қорғау қызметі
4441002  Ихтиология және балық өсіру
___________________________________________________________________
   Оқытудың сырттай нысанында жоғары кәсіптік білім беру
                 мамандықтары (бакалавриат)
___________________________________________________________________
1. Өнер
___________________________________________________________________
050406  Режиссура
050407  Актерлық өнер
050408  Эстрадалық өнер
050409  Хореография
050410  Сценография
050411  Композиция
050412  Операторлық өнер
050413  Сурет салу
050414  Графика
050415  Мүсіндеу
050416  Өнертану
050417  Декоративтік өнер
050421  Дизайн
___________________________________________________________________
2. Техникалық ғылымдар және технологиялар
___________________________________________________________________
050718  Электр энергетикасы (жалпы орта білім беру базасында)
050719  Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар (жалпы
        орта білім беру базасында)
050732  Стандарттау, сертификаттау және метрология (жалпы орта
        білім беру базасында)
___________________________________________________________________
3. Ауыл шаруашылығы ғылымдары
___________________________________________________________________
050806  Агроинженерия
___________________________________________________________________
4. Қызмет көрсету
___________________________________________________________________
050903  Жерге орналастыру және кадастр
___________________________________________________________________
5. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
___________________________________________________________________
051101  Емдеу ісі
051102  Педиатрия
051103  Медико-профилактикалық іс
051104  Стоматология
051105  Фармация
051106  Шығыс медицинасы
051107  Медико-биологиялық іс
___________________________________________________________________
6. Ветеринария
___________________________________________________________________
051201  Ветеринарлық медицина
051202  Ветеринарлық санитария
___________________________________________________________________
     Оқытудың кешкі нысанында жоғары кәсіптік білім беру
                мамандықтары (бакалавриат)
___________________________________________________________________
1. Өнер
___________________________________________________________________
050402  Аспаптық орындау
050403  Вокалдық орындау
050405  Дирижерлеу
050406  Режиссура
050407  Актерлық өнер
050408  Эстрадалық өнер
050409  Хореография
050410  Сценография
050411  Композиция
050412  Операторлық өнер
050413  Сурет салу
050414  Графика
050415  Мүсіндеу
050416  Өнертану
050417  Декоративтік өнер
050421  Дизайн
___________________________________________________________________
2. Техникалық ғылымдар және технологиялар
___________________________________________________________________
050718  Электр энергетикасы (жалпы орта білім беру базасында)
050719  Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар (жалпы
        орта білім беру базасында)
050732  Стандарттау, сертификаттау және метрология (жалпы орта
        білім беру базасында)
___________________________________________________________________
3. Ауыл шаруашылығы ғылымдары
___________________________________________________________________
050806  Агроинженерия
___________________________________________________________________
4. Қызмет көрсету
___________________________________________________________________
050903  Жерге орналастыру және кадастр
___________________________________________________________________
5. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
___________________________________________________________________
051101  Емдеу ісі
051102  Педиатрия
051103  Медико-профилактикалық іс
051104  Стоматология
051105  Фармация
051106  Шығыс медицинасы
051107  Медико-биологиялық іс
___________________________________________________________________
6. Ветеринария
___________________________________________________________________
051201  Ветеринарлық медицина
051202  Ветеринарлық санитария
___________________________________________________________________
   Оқытудың экстернат нысанында жоғары кәсіптік білім беру
                  мамандықтары (бакалавриат)
___________________________________________________________________
1. Білім
___________________________________________________________________
050105  Дефектология
050106  Музыкалық білім
050109  Математика
050110  Физика
050111  Информатика
050112  Химия
050113  Биология
050116  География
050119  Шет тілі: екі шет тілі
___________________________________________________________________
2. Гуманитарлық ғылымдар
___________________________________________________________________
050208 Археология және этнология
___________________________________________________________________
3. Өнер
___________________________________________________________________
050402  Аспаптық орындау
050403  Вокалдық өнер
050405  Дирижерлеу
050406  Режиссура
050407  Актерлық өнер
050408  Эстрадалық өнер
050409  Хореография
050410  Сценография
050411  Композиция
050412  Операторлық өнер
050413  Сурет салу
050414  Графика
050415  Мүсіндеу
050416  Өнертану
050417  Декоративтік өнер
050420  Сәулет
050421  Дизайн
050422  Баспа ісі
___________________________________________________________________
4. Жаратылыстану ғылымдары
___________________________________________________________________
050601  Математика
050603  Механика
050604  Физика
050605  Ядерлық физика
050606  Химия
050607  Биология
050608  Экология
050609  География
050610  Гидрометеорология
050611  Астрономия
___________________________________________________________________
5. Техникалық ғылымдар және технологиялар
___________________________________________________________________
050701  Биотехнология
050702  Автоматтандыру және басқару
050704  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
050706  Математика және компьютерлік моделдеу
050707  Тау-кен ісі
050708  Мұнай-газ ісі
050709  Металлургия
050710  Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
050711  Геодезия және картография
050712  Машина құрастыру
050713  Көлік, көлік техникасы және технологиясы
050714  Авиациялық техника және технологиялар
050715  Теңіз техникасы мен технологиясы
050716  Приборлар жасау
050717  Жылу энергетикасы
050718  Электр энергетикасы (жалпы орта білім беру базасында)
050719  Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар (жалпы
        орта білім беру базасында)
050720  Органикалық емес заттардың химиялық технологиясы
050721  Органикалық заттардың химиялық технологиясы
050722  Полиграфия
050723  Техникалық физика
050724  Техникалық машиналар және жабдықтар
050725  Ағаш өңдеу технологиясы
050726  Жеңіл және тоқу өнеркәсібі тауарлары мен заттары
        технологиясы
050727  Тағамдық заттар технологиясы
050728  Өңдеу өндірістері технологиясы
050729  Құрылыс
050730  Құрылыс материалдарын, заттарын және конструкцияларын өндіру
050731  Қоршаған ортаны қорғау және өмірсүру қауіпсіздігі
050732  Стандарттау, сертификаттау және метрология (жалпы орта
        білім беру базасында)
___________________________________________________________________
6. Ауыл шаруашылығы ғылымдары
___________________________________________________________________
050801  Агрономия
050802  Зоотехния
050804  Балық шаруашылығы
050806  Агроинженерия
050807  Орман шаруашылық ісі
050808  Топырақтану және агрохимия
___________________________________________________________________
7. Қызмет көрсету
___________________________________________________________________
050903  Жерге орналастыру және кадастр
___________________________________________________________________
8. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
___________________________________________________________________
051101  Емдеу ісі
051102  Педиатрия
051103  Медико-профилактикалык іс
051104  Стоматология
051105  Фармация
051106  Шығыс медицинасы
051107  Медико-биологиялық іс
___________________________________________________________________
9. Ветеринария
___________________________________________________________________
051201  Ветеринарлық медицина
051202  Ветеринарлық санитария
___________________________________________________________________
   Оқытудың экстернат нысанында жоғары кәсіптік білім беру
                мамандықтары (магистратура)
___________________________________________________________________
1. Білім
___________________________________________________________________
6N0105  Дефектология
6N0106  Музыкалық білім
6N0109  Математика
6N0110  Физика
6N0111  Информатика
6N0112  Химия
6N0113  Биология
6N0116  География
6N0119  Шет тілі: екі шет тілі
___________________________________________________________________
2. Гуманитарлық ғылымдар
___________________________________________________________________
6N0208 Археология және этнология
___________________________________________________________________
3. Өнер
___________________________________________________________________
6N0402  Аспаптық орындау
6N0403  Вокалдық өнер
6N0405  Дирижерлеу
6N0406  Режиссура
6N0407  Актерлық өнер
6N0408  Эстрадалық өнер
6N0409  Хореография
6N0410  Сценография
6N0411  Композиция
6N0412  Операторлық өнер
6N0413  Сурет салу
6N0414  Графика
6N0415  Мүсіндеу
6N0416  Өнертану
6N0417  Декоративтік өнер
6N0420  Сәулет
6N0421  Дизайн
6N0422  Баспа ісі
___________________________________________________________________
4. Жаратылыстану ғылымдары
___________________________________________________________________
6N0601  Математика
6N0603  Механика
6N0604  Физика
6N0605  Ядерлық физика
6N0606  Химия
6N0607  Биология
6N0608  Экология
6N0609  География
6N0610  Гидрометеорология
6N0611  Астрономия
___________________________________________________________________
5. Техникалық ғылымдар және технологиялар
___________________________________________________________________
6N0701  Биотехнология
6N0702  Автоматтандыру және басқару
6N0704  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
6N0706  Математика және компьютерлік моделдеу
6N0707  Тау-кен ісі
6N0708  Мұнай-газ ісі
6N0709  Металлургия
6N0710  Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
6N0711  Геодезия және картография
6N0712  Машина құрастыру
6N0713  Көлік, көлік техникасы және технологиясы
6N0714  Авиациялық техника және технологиялар
6N0715  Теңіз техникасы мен технологиясы
6N0716  Приборлар жасау
6N0717  Жылу энергетикасы
6N0718  Электр энергетикасы
6N0719  Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
6N0720  Органикалық емес заттардың химиялық технологиясы
6N0721  Органикалық заттардың химиялық технологиясы
6N0722  Полиграфия
6N0723  Техникалық физика
6N0724  Техникалық машиналар және жабдықтар
6N0725  Ағаш өңдеу технологиясы
6N0726  Жеңіл және тоқу өнеркәсібі тауарлары мен заттары
        технологиясы
6N0727  Тағамдық заттар технологиясы
6N0728  Өңдеу өндірістері технологиясы
6N0729  Құрылыс
6N0730  Құрылыс материалдарын, заттарын және конструкцияларын өндіру
6N0731  Қоршаған ортаны қорғау және өмірсүру қауіпсіздігі
6N0732  Стандарттау, сертификаттау және метрология
___________________________________________________________________
6. Ауыл шаруашылығы ғылымдары
___________________________________________________________________
6N0801  Агрономия
6N0802  Зоотехния
6N0804  Балық шаруашылығы
6N0806  Агроинженерия
6N0807  Орман шаруашылық ісі
6N0808  Топырақтану және агрохимия
___________________________________________________________________
7. Қызмет көрсету
___________________________________________________________________
6N0903 Жерге орналастыру және кадастр
___________________________________________________________________
8. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
___________________________________________________________________
6N1101  Емдеу ісі
6N1102  Педиатрия
6N1103  Медико-профилактикалық іс
6N1104  Стоматология
6N1105  Фармация
6N1106  Шығыс медицинасы
6N1107  Медико-биологиялық іс
___________________________________________________________________
9. Ветеринария
___________________________________________________________________
6N1201  Ветеринарлық медицина
6N1202  Ветеринарлық санитария
___________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады