Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлік туралы мәліметтерді беру ережелерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2005 жылғы 22 қыркүйектегі N 425 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2005 жылғы 5 қазанда тіркелді. Тіркеу N 3873. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Төрағасының 2019 жылғы 19 ақпандағы № 1 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Төрағасының 19.02.2019 № 1 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      "Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрi пайдаланудың кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі N 833 қаулысын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН :

      1. Қоса беріліп отырған Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлік туралы мәліметтерді беру ережелері бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитетінің Өндірістік емес төлемдер басқармасы (Ю.Ж.Тілеумұратов) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін.

      3. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Төраға  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің
Салық комитеті Төрағасының
2005 жылғы 22 қыркүйектегі
N 425 бұйрығымен бекітілген

Жекелеген негіздер бойынша мемлекеттік меншікке
айналдырылған (түскен) мүлік туралы мәліметтерді
беру ережесі
1. Жалпы ережелер

      1. Осы ереже жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрi пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі уәкілетті органдардың (бұдан әрі - уәкілетті органдар) жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлік туралы мәліметтерді (бұдан әрі - Мәліметтер) беру тәртібін, мерзімдерін және нысанын белгілейді.

      2. Облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша уәкілетті органдардың аумақтық бөлімшелері Мәліметтерді облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша салық комитеттеріне осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-күніне дейін береді.

      Ескерту: 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2006 жылғы 7 қыркүйектегі N 434 бұйрығымен .

      3. Мәліметтерді уәкілетті органдар өз бетімен мемлекеттік немесе орыс тілінде толтырады және келу тәртібімен қағаз тасығышта екі данасын қоса, электронды (магнитті) тасығышта береді, бір данасы уәкілетті органға салық органының белгісімен қайтарылады.

      4. Мәліметке бірінші қол қою құқығына уәкілетті органның бірінші басшысы немесе белгіленген тәртіпте оның орнын ауыстыратын тұлға, екінші қол қою құқығына - Мәліметті жасауды орындаған лауазымды тұлға (орындаушы) ие.

      4-1. Облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша салық комитеттері Мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетіне осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті жарты жылдықтан кейінгі екінші айдың 20-күнінен кешіктірмей жарты жылда бір рет береді.

      Ескерту: 4-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2006 жылғы 7 қыркүйектегі N 434 бұйрығымен .

2. Нысанды толтыру

      5. 1-бағанда реттік нөмірлері көрсетіледі. Бұл ретте реттік нөмір мынадай қалыппен белгіленеді:

      1) бірінші сан бөлімдердің реттік нөмірлерін білдіреді;

      2) екінші сан көрсетілген бөлімдегі жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлік (бұдан әрі - мүлік) атауының реттік нөмірін білдіреді.

      6. 2-бағанда осы Ережеге 3-қосымшада қарастырылған Мүліктің атауы көрсетіледі.

      Ескерту: 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2006 жылғы 7 қыркүйектегі N 434 бұйрығымен .

      7. 3-бағанда 2-бағанда көрсетілген Мүліктің өлшем бірлігі көрсетіледі.

      8. 4, 5-бағандарда есепті кезеңнің басына тізімдеме актілерін және түгендеу карточкаларын есепке алу кітаптарының деректеріне сәйкес уәкілетті органда есепте тұрған Мүліктің саны мен құны көрсетіледі.

      9. 6, 7-бағандарда есепті кезең үшін тізімдеме актілерін және түгендеу карточкаларын есепке алу кітаптарына сәйкес уәкілетті органның есебіне тізімдеме, қабылдау-беру актілерінің негізінде берілген Мүліктің саны мен құны көрсетіледі.

      10. 8-бағанда бастапқы құны мен бағалау (қайта бағалау) құнының арасындағы теріс айырма көрсетіледі.

      11. 9-бағанда бастапқы құны мен бағалау (қайта бағалау) құнының арасындағы оң айырма көрсетіледі.

      12. 10-бағанда сату бағасы мен сатуға дейін белгіленген баға арасындағы теріс айырма көрсетіледі.

      13. 11-бағанда сату бағасы мен сатуға дейін белгіленген баға арасындағы оң айырма көрсетіледі.

      14. 12, 13-бағандарда есепті кезең ішінде уәкілетті органдар құратын комиссия жойған Мүліктің саны мен бағасы көрсетіледі.

      15. 14, 15-бағандарда есепті кезең ішінде заңнамаға сәйкес өтеусіз негізде берілген мүліктің саны мен бағасы көрсетіледі.

      16. 16, 17-бағандарда есепті кезең ішінде заңнамаға сәйкес иелеріне қайтарылған Мүліктің саны мен бағасы көрсетіледі.

      17. 18, 19-бағандарда есепті кезең ішінде аукциондарда сатуға берілген Мүліктің саны мен бағасы көрсетіледі.

      18. 20, 21-бағандарда есепті кезең ішінде сауда ұйымдарында сатуға берілген мүліктің саны мен бағасы көрсетіледі.

      19. 22, 23-бағандарда есепті кезең ішінде аукциондар мен сауда ұйымдары арқылы сатылған Мүліктің жалпы саны мен құны көрсетіледі.

      20. 24, 25-бағандарда есепті кезең ішінде аукциондар арқылы сатылған Мүліктің саны мен құны көрсетіледі.

      21. 26, 27-бағандарда есепті кезең ішінде сауда ұйымдары арқылы сатылған Мүліктің саны мен құны көрсетіледі.

      22. 28, 29-бағандарда есепті кезеңнің соңына тізімдеме актілерін және түгендеу карточкаларын есепке алу кітаптарының деректеріне сәйкес уәкілетті органда есепте тұрған Мүліктің саны мен құны көрсетіледі.

      23. Көрсеткіштер болмаған кезде Мәліметтердің тиісті ұяшықтары толтырылмайды.

  Жекелеген негіздер бойынша
мемлекет меншігіне
айналдырылған (түскен) мүлік
туралы мәліметтерді беру туралы
ережеге 1-қосымша

      Ескерту: Қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2006 жылғы 7 қыркүйектегі N 434 бұйрығымен .

      ____________________________________

      (аумақтық уәкілетті органның атауы),

      200__ж "___" _______ шығыс N________

      Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне

      айналдырылған (түскен) мүлiк жөніндегі мәліметтер

      (мың теңге)

Р/с N

Мүліктің атауы

өлшем

бір-

лігі

есепті кезеңнің басына мүліктің қалдығы

есепті кезеңнің басынан бастап есепке алынды

саны

құны

саны

құны

1

2

3

4

5

6

7

1

1-бөлім. Сот актілерінің негізінде

мемлекет кірісіне тәркіленген мүлік

1.11.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


2

2-бөлім. Сот актілерінің негізінде мемлекет

меншігіне айналдырылған заттай дәлелдер

2.12.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


3

3-бөлім. Тарихи және мәдени ескерткiштерге

жататын заттары бар қазыналар

3.13.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


4

4-бөлім. Мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттi тұлғаларға немесе соларға теңестiрiлген тұлғаларға, сондай-ақ олардың отбасыларының мүшелерiне түскен және арнайы мемлекеттiк қорға өтеусiз тапсыруға жататын сыйлықтар

4.14.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


5

5-бөлім. Белгiленген тәртiппен республика

меншiгiне өтеусiз өткен мүлік, оның iшiнде

мемлекет пайдасына бас тарту кеден режимiнде

ресiмделген тауарлар мен көлiк құралдары

5.15.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


6

6-бөлім. Белгiленген тәртiппен иесiз деп танылған мүлік

6.16.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


7

7-бөлім. Мемлекетке мұрагерлiк құқығы бойынша өткен, оның iшiнде қайтыс болған адамнан мұрагерлiкке қалған мүлік

7.17.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


8

8-бөлім. Олжалар

8.18.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


9

9-бөлім. Қараусыз жануарлар

9.19.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


10

10-бөлім. Белгiленген тәртiппен

коммуналдық меншiкке өтеусiз өткен мүлік

10.110.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


11

11-бөлім. Тарихи және мәдени ескерткiштерге

жататын заттардан тұрмайтын қазына үлестерi

11.111.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


хБарлығы:

х

х


х      кестенің жалғасы

Р/с

N

Мүліктің

атауы

есепті кезең ішінде

мүлік құнының өзгерісі

бастапқы

құны мен

баға

лаудан

(қайта

баға-

лаудан)

кейінгі

құны

арасын-

дағы

теріс

айырма

бастапқы

құны мен

баға

лаудан

(қайта

баға-

лаудан)

кейінгі

құны

арасын-

дағы оң

айырма

сату

бағасы

мен

сату

бастал-

ғанға

дейін

белгі-

ленген

баға

арасын-

дағы

теріс

айырма

сату

бағасы

мен

сату

бастал-

ғанға

дейін

белгі-

ленген

баға

арасын-

дағы оң

айырма

1

2

8

9

10

11

1


1.1


1.2


т.с.с.Жиыны:

2


2.1


2.2


т.с.с.Жиыны:

3


3.1


3.2


т.с.с.Жиыны:

4


4.1


4.2


т.с.с.Жиыны:

5


5.1


5.2


т.с.с.Жиыны:

6


6.1


6.2


т.с.с.Жиыны:

7


7.1


7.2


т.с.с.Жиыны:

8


8.1


8.2


т.с.с.Жиыны:

9


9.1


9.2


т.с.с.Жиыны:

10


10.1


10.2


т.с.с.Жиыны:

11


11.1


11.2


т.с.с.Жиыны:


Барлығы:


      кестенің жалғасы

Р/с N

Мүліктің

атауы

есепті

кезең

ішінде

мүлік жойылды

есепті

кезең

ішінде

мүлік берілді

есепті

кезең

ішінде

иелеріне

мүлік

қайтарылды

саны

құны

саны

құны

саны

құны

1

2

12

13

14

15

16

17

1


1.1
1.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


2


2.1
2.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


3


3.1
3.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


4


4.1
4.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


5


5.1
5.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


6


6.1
6.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


7


7.1
7.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


8


8.1
8.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


9


9.1
9.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


10


10.1
10.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


11


11.1
11.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


хБарлығы:

х


х


х      кестенің жалғасы

Р/с N

Мүліктің

атауы

есепті кезең ішінде

сатуға мүлік берілді

мүлік

есепті

кезең

ішінде

сатылады

аукцион

арқылы

сауда

ұйымдары

арқылы

барлығы

саны

құны

саны

құны

саны

құны

1

2

18

19

20

21

22

23

1


1.1
1.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х
2


2.1
2.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х
3


3.1
3.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х
4


4.1
4.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х
5


5.1
5.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х
6


6.1
6.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х
7


7.1
7.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х
8


8.1
8.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х
9


9.1
9.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х
10


10.1
10.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х
11


11.1
11.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х

Барлығы:

х


х

      кестенің жалғасы

Р/с

N

Мүліктің

атауы

мүлік есепті кезең

ішінде сатылды

есепті

кезеңнің

соңына

мүліктің

қалдығы

аукцион

арқылы

сауда

ұйымдары

арқылы

саны

құны

саны

құны

саны

құны

1

2

24

25

26

27

28

29

1


1.1
1.2
т.с.с.

Жиыны:

х


2


2.1
2.2
т.с.с.

Жиыны:

х


3


3.1
3.2
т.с.с.

Жиыны:

х


4


4.1
4.2
т.с.с.

Жиыны:

х


5


5.1
5.2
т.с.с.

Жиыны:

х


6


6.1
6.2
т.с.с.

Жиыны:

х


7


7.1
7.2
т.с.с.

Жиыны:

х


8


8.1
8.2
т.с.с.

Жиыны:

х


9


9.1
9.2
т.с.с.

Жиыны:

х


10


10.1
10.2
т.с.с.

Жиыны:

х


11


11.1
11.2
т.с.с.

Жиыны:

хБарлығы:

х      Ескерту:

      28-баған = 4-баған+6-баған-12-баған-14-баған-16-баған-22-баған

      29-баған = 5-баған+7-баған-8-баған+9-баған-10-баған+11-баған 13-баған 15-баған 17-баған 23-баған

      Уәкілетті органның басшысы _____________ ______________________

      (қолы) (аты-жөні)

      Орындаушы _____________ ______________________ _____________

      (аты-жөні) (лауазымы) (қолы)

      Телефон: ________________ Күні__________

      ______________________________ Жекелеген негіздер бойынша

      (салық комитетінің атауы), мемлекет меншігіне

      2003 ж "___" _______ шығыс N__ айналдырылған (түскен) мүлік

      туралы мәліметтерді беру

      тәртібі туралы ережеге

  2-қосымша

      Ескерту: 2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2006 жылғы 7 қыркүйектегі N 434 бұйрығымен .

      Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне

      айналдырылған (түскен) мүлiктiң қозғалысы жөніндегі

      мәліметтер

      (мың теңге)

Р/с

N

Мүліктің атауы

өлшем

бірлігі

есепті кезеңнің басына мүліктің қалдығы

есепті кезеңнің басынан бастап есепке алынды

(бастапқы бағалау құны)

саны

құны

саны

құны

1

2

3

4

5

6

7

1

1-бөлім. Сот актілерінің негізінде мемлекет кірісіне тәркіленген мүлік

1.11.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


2

2-бөлім. Сот актілерінің негізінде мемлекет меншігіне айналдырылған заттай дәлелдер

2.12.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


3

3-бөлім. Тарихи және мәдени ескерткiштерге жататын заттары бар қазыналар

3.13.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


4

4-бөлім. Мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттi тұлғаларға немесе соларға теңестiрiлген тұлғаларға, сондай-ақ олардың отбасыларының мүшелерiне түскен және арнайы мемлекеттiк қорға өтеусiз тапсыруға жататын сыйлықтар

4.14.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


5

5-бөлім. Белгiленген тәртiппен республика меншiгiне өтеусiз өткен мүлік, оның iшiнде мемлекет пайдасына бас тарту кеден режимiнде ресiмделген тауарлар мен көлiк құралдары

5.15.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


6

6-бөлім. Белгiленген тәртiппен иесiз деп танылған мүлік

6.16.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


7

7-бөлім. Мемлекетке мұрагерлiк құқығы бойынша өткен, оның iшiнде қайтыс болған адамнан мұрагерлiкке қалған мүлік

7.17.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


8

8-бөлім. Олжалар

8.18.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


9

9-бөлім. Қараусыз жануарлар

9.19.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


10

10-бөлім. Белгiленген тәртiппен коммуналдық меншiкке өтеусiз өткен мүлік

10.110.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


х


11

11-бөлім. Тарихи және мәдени ескерткiштерге жататын заттардан тұрмайтын қазына үлестерi

11.111.2т.с.с.
Жиыны:

х

х


хБарлығы:

х

х


х      кестенің жалғасы

Р/с

N

Мүліктің

атауы

есепті кезең ішінде мүлік құнының өзгерісі

бастапқы құны мен бағалаудан (қайта бағалаудан) кейінгі құны арасындағы теріс айырма

бастапқы құны мен бағалаудан (қайта бағалаудан) кейінгі құны арасындағы оң айырма

сату бағасы мен сату басталғанға дейін белгіленген баға арасындағы теріс айырма

сату бағасы мен сату басталғанға дейін белгіленген баға арасындағы оң айырма

1

2

8

9

10

11

1


1.1


1.2


т.с.с.Жиыны:

2


2.1


2.2


т.с.с.Жиыны:

3


3.1


3.2


т.с.с.Жиыны:

4


4.1


4.2


т.с.с.Жиыны:

5


5.1


5.2


т.с.с.Жиыны:

6


6.1


6.2


т.с.с.Жиыны:

7


7.1


7.2


т.с.с.Жиыны:

8


8.1


8.2


т.с.с.Жиыны:

9


9.1


9.2


т.с.с.Жиыны:

10


10.1


10.2


т.с.с.Жиыны:

11


11.1


11.2


т.с.с.Жиыны:


Барлығы:


      кестенің жалғасы

Р/с N

Мүліктің

атауы

есепті кезеңнің басынан бастап мүлік жойылды

есепті кезеңнің басынан бастап мүлік берілді

есепті кезеңнің басынан бастап иесіне мүлік қайтарылды

саны

құны

саны

құны

саны

құны

1

2

12

13

14

15

16

17

1


1.1
1.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


2


2.1
2.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


3


3.1
3.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


4


4.1
4.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


5


5.1
5.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


6


6.1
6.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


7


7.1
7.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


8


8.1
8.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


9


9.1
9.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


10


10.1
10.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


11


11.1
11.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


хБарлығы:

х


х


х      кестенің жалғасы

Р/с N

Мүліктің

атауы

есепті кезеңнің басынан

есепті кезеңнің басынан бастап мүлік сатылды

аукцион арқылы

сауда ұйымдарына

саны

құны

саны

құны

саны

құны

1

2

18

19

20

21

22

23

1


1.1
1.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


2


2.1
2.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


3


3.1
3.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


4


4.1
4.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


5


5.1
5.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


6


6.1
6.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


7


7.1
7.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


8


8.1
8.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


9


9.1
9.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


10


10.1
10.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


11


11.1
11.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


хБарлығы:

х


х


х      кестенің жалғасы

Р/с

N

Мүліктің

атауы

соның ішінде

есепті кезеңнің соңына мүліктің қалдығы

аукцион арқылы

сауда ұйымдары арқылы

саны

құны

саны

құны

саны

құны

1

2

24

25

26

27

28

29

1


1.1
1.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


2


2.1
2.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


3


3.1
3.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


4


4.1
4.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


5


5.1
5.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


6


6.1
6.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


7


7.1
7.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


8


8.1
8.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


9


9.1
9.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


10


10.1
10.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


х


11


11.1
11.2
т.с.с.

Жиыны:

х


х


хБарлығы:

х


х


х      Ескерту:

      28-баған = 4-баған + 6-баған - 12-баған - 14-баған - 16-баған - 22-баған

      29-баған = 5-баған + 7-баған - 8-баған + 9-баған - 10-баған + 11-баған 13-баған 15-баған 17-баған 23-баған

      Салық комитетінің басшысы __________ ____________________

      (қолы) (аты-жөні)

      Орындаушы ________________________________

      (аты-жөні, лауазымы, қолы)

      Телефон: ________________ Күні__________

  Жекелеген негіздер бойынша
мемлекет меншігіне
айналдырылған (түскен) мүлік
туралы мәліметтерді беру
тәртібі туралы ережеге
3-қосымша

      Ескерту: 3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2006 жылғы 7 қыркүйектегі N 434 бұйрығымен .

      Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне

      айналдырылған (түскен) мүлік тізбесі

N

Мүлік атауы

1

Тірі жануарлар (жылқылар, ірі қара мал, қойлар, құстар, жабайы жануарлар)

2

Ет және тамақ ет өнімдері

3

Балық және шаянтектестер, ұлулар және басқа су омыртқасыздары

4

Сүт өнімдері, құс жұмыртқасы, табиғи бал, жануарлардан алынған тамақ өнімдері

5

Мал өнімдері

6

Тiрi ағаштар және басқа да өсiмдiктер; пияздар, тамырлар және өзге де ұқсас бөлiктерi; кесiп алынған гүлдер және сәндiк өсiмдiктер

7

Көкөнiстер және кейбiр жеуге жарайтын тамыр тұқымдары мен түйнек жемiстер

8

Жеуге жарамды жемiстер мен жаңғақтар; цитрустылардың немесе қауындардың қабықтары мен қыртыстары

9

Кофе, шай, мате және тәттілер

10

Дақылдар (бидай, арпа, күріш)

11

Ұн тарту-жарма өнеркәсiбі өнiмдерi; мия; крахмал; инулин; бидай дәнiнiң маңызы

12

Майлы тұқымдар мен ұрықтар; өзге де тұқымдар, ұрықтар мен дән; дәрілік өсiмдiктер мен техникалық мақсаттарға арналған өсiмдiктер; сабан мен жем

13

Табиғи тазаланбаған малшайыр; шайырлар, камедтер және өзге де өсiмдiк шырындары мен сығындылары

14

Өрме бұйымдар дайындауға арналған өсiмдiк материалдары; басқа жерде аталмаған немесе енгiзiлмеген өсiмдiктен алынған өзге де өнiмдер

15

Жануарлардан және өсiмдiктерден алынатын тоң майлар мен май және оларды ажырату өнiмдерi; дайын тамақтық тоң майлар; жануарлардан немесе өсiмдiктерден алынатын балауыздар

16

Еттен, балықтардан немесе шаянтектестерден, ұлулардан және өзге де су омыртқасыздан жасалатын дайын өнiмдер

17

Қант және қанттан жасалған кондитерлiк өнімдер

18

Какао және одан жасалған өнiмдер

19

Астық тұқымдастардың дәнiнен, ұннан, крахмалдан немесе сүттен жасалған дайын өнiмдер; кондитерлiк ұн өнiмдерi

20

Көкөнiстердiң, жемiстердiң, жаңғақтардың немесе өсiмдiктердiң басқа да бөлiктерiнен қайта өңделген өнiмдер

21

Түрлi тағам өнiмдерi

22

Алкогольдi және алкогольсiз сусындар мен cipкe қышқылы (сыра, шарап, спирт, арақ)

23

Тамақ өнеркәсiбiнiң қалдықтары мен тастандылары;

малға арналған дайын жемшөп

24

Темекi мен өнеркәсiптiк темекi алмастырғыштар (темекі, сигареталар)

25

Тұз; күкiрт; топырақ және тас; сылақ материалдары, әк тастары мен цемент

26

Кендер, қож және күл

27

Минералдық отын, мұнай және олардан айырылып алынатын өнiмдер: битуминоз заттары; минералды балауыздар (көмір, жанармай, дизель отыны)

28

Органикалық емес химия өнiмдерi; органикалық емес немесе органикалық қымбат бағалы металдардың, сирек жер металдарының, радиоактивтiк элементтердің немесе изотоптардың қосылыстары

29

Органикалық химиялық қосылыстар

30

Фармацевтикалық өнiм

31

Тыңайтқыштар

32

Илегiш және бояғыш экстракттар; таниндер және олардың туындылары; бояғыштар, пигменттер және бacқа бояғыш заттар; бояулар мен лактар; тығыздағыштар мен мастикалар; баспаханалық бояу, сия, тушь

33

Эфирлiк майлар және резиноидтер;

парфюмерлiк, косметикалық немесе туалеттік заттар

34

Сабын, беттiк белсендi органикалық заттар, жуу заттары, майлау материалдары, жасанды не дайын балауыздар, тазалауға немесе жылтыратуға арналған құрамдар, балауыз шамдар және ұқсас бұйымдар, жапсыруға арналған пасталар, пластелин, "тiс дәрiгерлiк балауыз" және гипс негiзiндегi тiс дәрiгерлiк құрамдар

35

Белоктық заттар; өзгертiлген крахмалдар; желімдер; ферменттер

36

Жарылғыш заттар; пиротехникалық бұйымдар; сiрiңкелер; пирофорлық қорытпалар; кейбiр жанғыш заттар

37

Фото және кино тауарлары

38

Өзге де химиялық өнiмдер

39

Көксағыз, резеңке және олардан жасалған бұйымдар

40

Каучук, резина и изделия из них

41

Өңделмеген терiлер (табиғи үлбiрден басқа) және иленген былғары

42

Былғарыдан жасалған бұйымдар; қайыс-ер бұйымдары және әбзелдер; жол керек-жарақтары, әйел сөмкелері және ұқсас тауарлар

43

Табиғи және жасанды үлбiр; одан жасалған бұйымдар

44

Cүрек және одан жасалған бұйымдар; сүрек көмiрі (саты, шпалдар, кесiлмелi материалдар)

45

Өруге арналған сабаннан, альфадан және өзге материалдардан жасалған бұйымдар; себеттiк бұйымдар және өрiлген бұйымдар

46

Сүректен немесе басқа да талшықты целлюлоздық материалдардан алынатын масса; жаңғыртылған қағаз немесе картон (макулатура және қалдықтар)

47

Қағаз және картон; қағаз массасынан, қағаздан немесе картоннан жасалған бұйымдар

48

Баспа кiтаптары, газеттер, репродукциялар және полиграфия өнеркәсібінiң басқа да бұйымдары; қолжазбалар, машинкамен басылған мәтiндер және жоспарлар

49

Жібек

50

Жүн, жануарлардың жіңішке немесе жуан қылдары; иірім жіп және жылқының жалынан жасалатын мата

51

Мақта

52

Өзге де өсiмдiктен жасалған тоқыма талшықтары; қағаздан жасалған иiрiмжiп және қағаздан жасалған иірімжіптен тоқылған маталар

53

Химиялық жiптер

54

Химиялық талшықтар

55

Мақта, киiз немесе фетр және маталық емес материалдар; арнайы иiрiмжiп; жіңішке арқандар, қысқа жiптер, арқандар мен жуан арқандар және олардан жасалған бұйымдар

56

Кiлемдер және еденге төселетiн өзге де тоқыма бұйымдар

57

Арнайы маталар; тафтинктiк тоқыма материалдары; шiлтерлер; гобелендер; әрлеу материалдары; кестелер

58

Сiңiрiлген, жабындысы бар немесе қатырмаланған тоқыма материалдары; техникалық мақсаттағы тоқыма бұйымдары

59

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж жаймалар

60

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж киімдер және киiмдердiң керек-жарақтары

61

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж киімдер және киiмдердiң керек-жарақтары

62

Өзге де дайын тоқыма бұйымдары; жиынтықтар; киiм жәнe бұрын пайдалануда болған тоқыма бұйымдары; ескi-құсқылар

63

Аяқ-киiм, гетралар және ұқсас бұйымдар; олардың бөлiктерi

64

Бас киiмдер және олардың бөлiктерi

65

Өңделген қауырсындар мен мамық және қауырсындардан немесе мамықтан жасалған бұйымдар; жасанды гүлдер; адамның шашынан жасалған бұйымдар

66

Тастан, гипстен, цементтен, асбесттен, слюдадан немесе ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар

67

Керамикалық бұйымдар

68

Шыны және одан жасалған бұйымдар

69

Табиғи немесе қопсытылған iнжу, қымбат бағалы немесе жартылай қымбат бағалы тастар, қымбат бағалы металдар, жалатылған металдар және олардан жасалған бұйымдар; бижутерия; тиындар

70

Қара металдар және олардан жасалған бұйымдар

71

Мыс және одан жасалған бұйымдар

72

Никель және одан жасалған бұйымдар

73

Алюминии және одан жасалған бұйымдар

74

Қорғасын және одан жасалған бұйымдар

75

Мырыш және одан жасалған бұйымдар

76

Қалайы және одан жасалған бұйымдар

77

Өзге де қымбат бағалы емес металдар; металл қышы; олардан жасалатын бұйымдар

78

Қымбат бағалы емес металдардан жасалған құрал-жабдықтар, керек-жарақтар, пышақ бұйымдары, қасықтар және шанышқылар; олардың қымбат бағалы емес металдардан жасалған бөлiктерi

79

Қымбат бағалы емес металдардан жасалған өзге де бұйымдар

80

Ядролық реакторлар, қазандар, жабдықтар мен механикалық құрылғылар; олардың бөлiктерi

81

Электр машинкалары мен жабдықтар, олардың бөлiктepi; дыбыс жазғыш және дыбыс шығарғыш аппараттар, телевизиялық бейнені мен дыбысты жазуға және шығаруға арналған аппараттар, олардың бөлiктерi мен керек-жарақтары (тұрмыстық техника)

82

Темiр жол локомотивтерi немесе трамвайдың моторлы вагондары, жылжымалы құрам және олардың бөлiктерi; жол жабдықтары мен темiр жолдарға немесе трамвай жолдарына арналған құрылғылар және олардың бөлiктерi; барлық түрдегi механикалық (электромеханикалықты қоса алғанда) белгi беру жабдықтары

83

Темiржол немесе трамвай жылжымалы құрамынан басқа, жермен жүретiн көлiк құралдары және олардың бөлiктері (тракторлар, жеңіл және жүк автомобильдері, мотоциклдар, велосипедтер)

84

Ұшу аппараттары, ғарыш аппараттары және олардың бөлшектерi

85

Кемелер, қайықтар және жүзгіш конструкциялар

86

Оптикалық, фотографиялық, кинемотографиялық, өлшеу, бақылау, дәл өлшеу, медициналық немесе хирургиялық құрал-жабдықтар мен аппараттар; олардың бөліктері мен керек жарақтары

87

Барлық түрдегi сағаттар және олардың бөлiктерi

88

Музыкалық аспаптар; олардың бөлшектері мен керек-жарақтары

89

Қару-жарақтар мен оқ-дәрілер; олардың бөліктері

90

Жиhаз, төсек керек-жарақтары, матрацтар, матрацтық негiздер, диван жастықтары және ұқсас жиhаздық керек-жарақтар; басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген шамдар мен жарықтандыру жабдықтары; жарықтық маңдайша жазулар, аты немесе атауы немесе мекен-жайы көрсетiлген жарықтық табличкалар және ұқсас бұйымдар; жиналмалы құрылыс конструкциялары

91

Ойыншықтар, ойындар және спорт мүкәммалы; олардың бөліктері

92

Әр түрлi дайын бұйымдар, өзге де тауарлар мен мүліктер

93

Өнер туындылары, коллекциялау мен антиквариат мүлiктерi

94

Жылжымайтын мүлік

95

Ұлттық валюта

96

Шетелдік валюта

97

Құнды қағаздар


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады