Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 8 шілдедегі N 325 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2010 жылғы 26 шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6352 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 01.08.2017 № 468 (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен
      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 117-бабын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) қаржылық есептілік нысандары:

      осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес 1-нысан "Бухгалтерлік баланс";

      осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес 2-нысан "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп";

      осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес 3-нысан "Қаржыландыру көздері (тікелей әдіс) бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп";

      осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес 4-нысан "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп";

      осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес 5-нысан "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба";

      осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес 6-нысан "Қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс";

      2) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есептің, аудиторлық қызметтің әдістемесі департаменті (А.О. Төлеуов) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Министр

Б. Жәмішев


  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінiң
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
1-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

"___" ______________ жағдай бойынша бухгалтерлiк баланс

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi _____________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы __________________________

      Мерзiмдiлiгi: жартыжылдық , жылдық ___________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол коды

Есептi кезеңнiң басында

Есептi кезеңнiң аяғында

1

2

3

4

I. Қысқа мерзiмдi активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялар

011Бюджеттiк төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

015Алынуға тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

016Қызметкерлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

017Жал бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектер

019Қорлар

020Берiлген қысқа мерзiмдi аванстар

021Өзге қысқа мерзiмдi активтер

022Қысқа мерзiмдi активтердiң жиыны

100II. Ұзақ мерзiмдi активтер
Ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялар

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешегi

111Жал бойынша ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешектер

113Негiзгi құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделi салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлiк

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзiмдi активтер

120Ұзақ мерзiмдi активтердiң жиыны

200БАЛАНС

МIНДЕТТЕМЕЛЕР,
ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол коды

Есептi кезеңнiң басында

Есептi кезеңнiң аяғында

1

2

3

4

III. Қысқа мерзiмдi мiндеттемелер
Қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелерi

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетiн төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

213Басқа да мiндеттi және ерiктi төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

214Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

217Қызметкерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

218Төленуге тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

219Жал бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешектер

221Қысқа мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

222Өзге қысқа мерзiмдi мiндеттемелерi

223Қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

300IV. Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер
Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер

310Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

311Жал бойынша ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

314Өзге ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерi

315Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделi салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебiнен қаржыландыру

410Резервтер

411Жинақталған қаржылық нәтиже

412Таза активтер/капитал жиыны

500БАЛАНС
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегi бланктер

630Төлеуге қабiлетсiз дебиторлардың есептен шығарылған берешегi

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшiн оқушылар мен студенттердiң берешегі

650Өтпелі спорттық жүлделерi мен кубоктары

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтерi

690      Басшы ______ _____________________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бас бухгалтер ______ _______________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      М.О.

      "__" ___________________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінiң
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
2-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

"___" ______________ аяқталатын кезеңге қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi _________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы ______________________

      Мерзiмдiлiгi: жартыжылдық , жылдық _______________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Айырбас емес операциялардан алынатын кiрiстер, оның iшiнде:

010Ағымдағы қызметті қаржыландыру

011Күрделі салымдарды қаржыландыру

012Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан алынатын кiрiстер

013Трансферттер бойынша кірістер, оның ішінде:

014Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттер

014-1Субсидиялар

015Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

016Гранттар

017Өзгелер

018Айырбас операциялардан алынатын кiрiстер

020Активтерді басқарудан алынатын кiрiстер, оның iшiнде:

030Сыйақылар

031Активтерді басқарудан алынатын өзге де кiрiстер

032Өзге кiрiстер

040Кірістер, барлығы (010, 020, 030, 040-олдардың сомасы)

100Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның iшiнде:

110Еңбекақы төлеу

111Стипендиялар

112Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

113Қорлар бойынша шығыстар

114Іссапарлық шығыстар

115Коммуналдық шығыстар

116Жалдау төлемдері

117Ұзақ мерзiмдi активтердi ұстау

118Байланыс қызметтерi

119Активтер амортизациясы

120Активтердің құнсыздануы

121Өзге операциялық шығыстар

122Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар

123Бюджеттiк төлемдер бойынша шығыстар, оның iшiнде:

130Зейнетақылар мен жәрдемақылар

131Субсидиялар

132Нысаналы трансферттер

133Жалпы сипаттағы трансферттер

134Жеке тұлғаларға трансферттер

135Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері

136Активтердi басқару бойынша шығыстар, оның iшiнде:

140Сыйақылар

141Активтердi басқару бойынша өзге шығыстар

142Өзге шығыстар

150Шығыстар, барлығы (110, 130, 140, 150-жолдардың сомасы)

200Үлестік қатысу тәсілі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі

210Ұзақ мерзiмдi активтердiң шығуы

220Бағамдық айырма

230Өзгелер

240Есептi кезеңнің қаржылық нәтижесi (100-жол минус 200-жол +/- 210, 220, 230, 240- жолдар)

300      Басшы ______ _____________________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бас бухгалтер ______ _______________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      М.О.

      "__" ___________________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінiң
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
3-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

"___"____________ аяқталатын кезеңге қаржыландыру көздерi бойынша (тiкелей әдiс) мемлекеттiк мекемелердiң шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ___________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы ________________________

      Мерзiмдiлiгi: жартыжылдық, жылдық _________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі - барлығы (010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070-жолдар сомасы)

100Бюджеттен қаржыландыру, оның iшiнде

010Ағымдағы қызмет

011Күрделі салымдар

012Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен

013Трансферттер

014Субсидиялар

015Өзгелер

016Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар

017Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша

020Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан

030Алынған сыйақылар

040Уақытша орналастырылған ақша бойынша

050Өзге түсімдер

060Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы бойынша

070Ақша қаражатының шығуы - барлығы (110, 120, 130, 140, 150, 160,170, 180, 190-жолдар сомасы)

200Еңбекақы төлеу

110Зейнетақылар мен жәрдемақылар

120Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

130Өнім берушілер мен мердігерлерге тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтер үшін

140Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар

150Трансферттер, субсидиялар

160Сыйақылар

170Жыл соңында міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу

180Өзге төлемдер

190Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (100-жол минус 200-жол)

300II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуi - барлығы (310, 320, 330, 340, 350-жолдар сомасы)

400Ұзақ мерзiмдi активтердi сату

310Бақыланатын және басқа субъектiлердiң үлестерiн сату

320Бағалы қағаздарды сату

330Қарыздарды өтеу

340Өзгелер

350Ақша қаражатының шығуы - барлығы (410, 420, 430, 440, 450, 460-жолдар сомасы)

500Ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алу

410Бақыланатын және өзге субъектiлердiң үлесiн сатып алу

420Бағалы қағаздарды сатып алу

430Квазимемлекеттiк сектор субъектiлерінiң жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру

440Берiлген қарыздар

450Өзгелер

460Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (400-жол минус 500-жол)

600III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуi - барлығы (610, 620-жолдар сомасы)

700Қарыздарды алу

610Өзгелер

620Ақша қаражатының шығуы - барлығы (710, 720-жолдар сомасы)

800Қарыздарды өтеу

710Өзгелер

720Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (700-жол минус 800-жол)

900Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (300-жол+/- 600-жол+/-900-жол)

910Таза бағамдық айырма

911Кезеңнiң басындағы ақша қаражаты

920Кезеңнiң аяғындағы ақша қаражаты

930      Басшы ______ _____________________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бас бухгалтер ______ _______________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      М.О.

      "__" ___________________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінiң
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
4-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

"____"_________________ аяқталатын жылдағы таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы есеп

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ________________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы _____________________________

      Мерзiмдiлiгi: жартыжылдық , жылдық ______________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Күрделі салымдарды қаржыландыру

Резервтер

Жинақталған қаржылық нәтиже

Таза активтердің /капиталдың барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

х
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

020

х

хҚайта есептелген сальдо (010+/-020-жолдар)

030

х
Есепті кезеңдегі таза активтердегi /капиталдағы өзгерістер (041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046+/- 047+/- 048 жолдар)

040

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

041

х


х


Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

042

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

043

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

044

х
Өзге резервтер

045

х
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

046

х
Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың ұлғаюы

047


х

х


Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың азаюы

048


х

х


Есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

050

х

хЕсепті кезеңнің аяғындағы сальдо (030+/-040+/-050-жолдар)

060

Өткен кезеңнің басындағы сальдо

070

х
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

080

х

хҚайта есептелген сальдо (070+/-080-жолдар)

090

х
Өткен кезеңдегі таза активтердегi /капиталдағы өзгерістер (101+/-102+/-103+/-104+/-105+/-106+/-107+/-108 жолдар)

100

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

101

х


х


Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

102

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

103

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

104

х
Өзге резервтер

105

х
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

106

х
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы

107


х

х


Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың азаюы

108


х

х


Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже

110

х

хӨткен кезеңнің аяғындағы сальдо (090+/-100+/-110-жолдар)

120

      Басшы ______ _____________________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бас бухгалтер ______ _______________________________________

      (қолы)      (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      М.О.

      "__" ___________________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінiң
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
5-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

"____"_________________ қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ___________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы ________________________

      Мерзiмдiлiгi: жартыжылдық, жылдық _________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

      1. Жалпы мәлiметтер.

      мемлекеттік мекеменің қағидасы:_______________________

      бағыныстағы мекемелердің саны ______________________

      пайдаланатын нормативтік құқықтық актілер; ___________

      2. Қаржылық есептiлiкке ашылған мәлiметтер.

      Қысқа мерзiмдi активтер

1-кесте. Ақшалай қаражат және олардың баламалары ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 010-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жыл басындағы сальдо

Есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

1

2

3

4

Кассадағы ақша қаражаты (1010)

011Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)

012Есеп айырысу шоты (1030)

013Қайырымдылық көмек ҚБШ (1041)

014Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)

015Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)

016Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)

017Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)

018Шетелдік валютадағы шот (1050)

019Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты (1061)

020Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты (1062)

021Аккредитивтер (1071)

022Жолдағы ақша қаражаты (1073)

023Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)

024Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)

025Барлығы

1002-кесте. Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялары ("Бухгалтерлiк баланс" 1 -нысанының 011-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсiмдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

021Есептi кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв

022Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

0313-кесте. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 014-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Сатып алушылармен және тапсырыс берушiлермен есеп айырысу

1

2

3

Есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010


Дебиторлық берешектiң есептелуi

011


Дебиторлық берешектiң өтелуi

012


Есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013


Есептi кезеңнiң басындағы күмәндi борыштар бойынша резерв сальдосы

020


Есептi кезеңдегi күмәндi борыштар бойынша есептелген резерв

021


Есептi кезеңдегi күмәндi борыштар бойынша есептен шығарылған резерв

022


Есептi кезеңнiң басындағы күмәндi борыштар бойынша резерв сальдосы

023


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

031


4-кесте. Қорлар ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 020-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Материалдар

Аяқталмаған өндiрiс

Дайын өнiм

Тауарлар

Жолдағы қорлар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсiмдер

011оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1Сатып алу құны бойынша шығулар

012оның ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны

012-1Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

х

х

х

х

х


Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған есептелген резерв

021

х

х

х

х

х


Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022

х

х

х

х

х


Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

031Ұзақ мерзiмдi активтер 5-кесте. Ұзақ мерзiмдi қаржы инвестициялары ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 110-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсiмдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған есептелген резерв

021Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

0316-кесте. Негiзгi құралдар ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 114-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Құрылыстар

Біріліс құрылғылары

Көлiк құралдары

Машиналар мен жабдықтар

Аспаптар, өндiрiстiк және шаруашылық мүкәмәлi

Өзге негiзгi құралдар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010


Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011


оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1


Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

012


Бастапқы құны бойынша азаюы

013


Бастапқы құны бойынша шығуы

014


оның ішінде жарамсыз негiзгi құралдарды есептен шығару

014-1


Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдосы

014-2


Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020


Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021


Есептi кезеңде есептелген амортизация

021-1


Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

022-1


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

022-2


Есептi кезеңнiң аяғында жинақталған амортизация сальдосы

023


Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдосы

040


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдосы

041


7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлiк ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 116-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1

Бастапқы құны бойынша шығулар

012

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

Есептi кезеңде есептелген амортизация

021-1

Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022

Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

023

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х


Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х


Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х


Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041

8-кесте. Биологиялық активтер ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 117-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жануарлар

Көпжылдық екпелер

Барлығы

1

2

3

4

5

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1
Бастапқы құны бойынша шығулар

012
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

021-1
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

023
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х


Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х


Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х


Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
9-кесте. Материалдық емес активтер ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 118-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Авторлық құқық

Лицензиялық келiсiмдер

Патенттер

Гудвилл

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1
Бастапқы құны бойынша шығулар

012
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

021-1
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

023
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
10-кесте. Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 210-жол)

Көрсеткiштер

Жол коды

Амортизация ланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

11-кесте Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер ("Бухгалтерлiк баланс" 1- нысанының 310-жол)

Показатели

Код строки

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланат ын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

12-кесте Өзге кiрiстер

Көрсеткiштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әдiл құнының өзгеруiнен

010Ұзақ мерзiмдi активтердi есептен шығарылуы бойынша

020Өтеусiз қабылданған:

030өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерден

031басқа мемлекеттік органдардан

032басқа ұйымдардан

033Бағамдық айырмадан

040Залалдардың өтемiнен

050Активтердi жоюдан түстi

060Артық шығындар кiрiске алынды

070Өзгелер

080Барлығы
13-кесте. Өзге шығыстар

Көрсеткiштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әдiл құнының өзгеруiнен

010Ұзақ мерзiмдi активтердi есептен шығару бойынша барлығы:

020өтеусiз берілген өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

021өтеусiз берілген басқа мемлекеттік органдарға

022өтеусiз берілген басқа ұйымдарға

023өзге шығару

024Бағамдық айырма бойынша

030Активтердiң құнсыздануынан

040Резервтер құру:

050күмәндi дебиторлық берешектер бойынша

051қызметкерлердiң демалыс ақылары бойынша

052бағалау және шартты мiндеттемелер бойынша

053Өзгелер

060Өтеусiз берілген қорлары:

070өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

071басқа мемлекеттік органдарға

072басқа ұйымдарға

073Барлығы
14-кесте. Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткiштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақталған амортизацияның сомасы

Баланстық құны

1

2

4

5

6

Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер, барлығы:

010
өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

011
басқа мемлекеттік органдарға

012
басқа ұйымдарға

013
Өтеусiз берілген қорлар, барлығы:

020


х


өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

021


х


басқа мемлекеттiк мекемелерге

022


х


басқа ұйымдарға

023


х


15-кесте. Концессиялық активтер бойынша ақпарат

Көрсеткiштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақталған амортизация ның сомасы

Құнсыздануға арналған резерв сомасы

Баланстық құны

1

2

3

4

5

6

Жер

010

Ғимараттар

020

Құрылыстар

030

Біріліс құрылғылары

040

Көлiк құралдары

050

Машиналар мен жабдықтар

060

Аяқталмаған құрылыс

070

Өзгелер

080

Барлығы:

100

16-кесте. Өзара операциялар бойынша ақпарат

р/с

Күні

Операция түрі

Құжат атауы мен номері

Өзара операциялар бойынша тараптардың атауы

Сомасы

Шоттар корреспонденциясы

Дебеті

Кредиті
А

1

2

3

4

5

6

7барлығы: соның ішінде

х

х


х

хшығыс түрлері бойынша

х

хх
х

хх
х

ххкіріс түрлері бойынша

х

х


х

х

х


х

х

х


х


      Басшы ______ _____________________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бас бухгалтер ______ _______________________________________

      (қолы)      (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      М.О.

      "__" ___________________ ж.


  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінiң
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
6-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

"___" ______________ Қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ____________________________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы _________________________________________

      Мерзiмдiлiгi: жартыжылдық , жылдық ___________________________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол коды

Жылдың басына

Қайта ұйымдастырылу күніне

1

2

3

4

I. Қысқа мерзiмдi активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялар

011Бюджеттiк төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

015Алынуға тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

016Қызметкерлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

017Жал бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектер

019Қорлар

020Берiлген қысқа мерзiмдi аванстар

021Өзге қысқа мерзiмдi активтер

022Қысқа мерзiмдi активтердiң жиыны

100II. Ұзақ мерзiмдi активтер
Ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялары

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешегi

111Жал бойынша ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешектер

113Негiзгi құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделi салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлiк

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзiмдi активтер

120Ұзақ мерзiмдi активтердiң жиыны

200БАЛАНС


МIНДЕТТЕМЕЛЕР,
ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол коды

Жылдың басына

Қайта ұйымдастырылу күніне

1

2

3

4

III. Қысқа мерзiмдi мiндеттемелер
Қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелерi

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетiн төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

213Басқа да мiндеттi және ерiктi төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

214Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

217Қызметкерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

218Төленуге тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

219Жал бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешектер

221Қысқа мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

222Өзге қысқа мерзiмдi мiндеттемелерi

223Қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

300IV. Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер

400Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер

310Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

311Жал бойынша ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

314Өзге ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерi

315Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделi салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебiнен қаржыландыру

410Резервтер

411Жинақталған қаржылық нәтиже

412Таза активтер/капитал жиыны

500БАЛАНС
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегi бланктер

630Төлеуге қабiлетсiз дебиторлардың есептен шығарылған берешегi

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшiн оқушылар мен студенттердiң берешегі

650Өтпелі спорттық жүлделерi мен кубоктары

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтерi

690      Басшы ______ _____________________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бас бухгалтер ______ _______________________________________

      (қолы)      (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      М.О.

      "__" ___________________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
7-қосымша

      Ескерту. Оң жақтағы бұрыш жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі).

Қаржылық есептілік нысандары мен оны жасау және ұсыну
қағидалары

      Ескерту. Қағидалардың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Осы қағидалар республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілік көлемі, мерзімділігі, мерзімдері мен оларды жасау және ұсыну тәртібін, оларды пайдаланушыларға беру мақсаттары үшін белгілейді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер жартыжылдық, жылдық есептіліктерін осы қағидаларда белгіленген көлемде жасайды.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      3. Қаржылық есептілікті жасау кезінде мынадай:

      есепті кезеңдегі барлық операциялардың толық және шын мәнінде көрініс табуы;

      кірістер мен шығыстардың есепті кезеңдерге жатқызылуының дұрыстығы;

      талдамалық есепке алу деректерінің есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың бірінші күніне синтетикалық есепке алу шоттары бойынша айналымдар мен қалдықтарға тең болуы;

      көрсеткіштердің ұқыпты толтырылуы және өшірулер мен бояуларға жол берілмеу талаптары сақталуы тиіс. Қателер түзетілген жағдайда түзету күнін көрсете отырып, қаржылық есептілікке қол қойған тұлғаның растауымен тиісті жазбалар жасалады.

      4. Қаржылық есептілік нысандары онда көзделген көрсеткіштермен дәлме-дәл сәйкес толтырылады. Бекітілген қаржылық есептілік нысандарында көрсеткіштері мен олардың кодтарын өзгертуге немесе оларға қосымша көрсеткіштер енгізуге жол берілмейді.

      Қаржылық есептіліктің ағымдағы есепті кезеңге, сол сияқты бұның алдындағы кезеңге жататын деректерінің (оларды бекіткеннен кейін) өзгеруі деректердің бұрмалануы айқындалған кезеңде жасалған қаржылық есептілікте жүргізіледі.

      5. Мемлекеттік мекеме республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің енгізген өзгерістеріне сәйкес республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап 10 жұмыс күн ішінде өздеріндегі қаржылық есептілік данасына өзгерістер енгізеді.

      Мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігіне түзетулер осы қағидалардың 3-тармағында белгіленген түзетулер енгізу тәртібін міндетті түрде сақтай отырып, ведомстволық бағынысындағы мемлекеттік мекеменің есебін қарау нәтижелері бойынша республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жазбаша хабарламасы негізінде ғана енгізіледі.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігіне өзгерістер енгізген жағдайда, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі қаржылық есептілігіне өзгерістер енгізілген ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерге өзгерістер енгізу себебі көрсетіліп, енгізілген өзгерістер туралы басшы мен бас бухгалтердің қолы қойылған жазбаша хабарлама жібереді.

      Мемлекеттік мекеме жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі енгізген өзгерістерге сәйкес өзіндегі қаржылық есептілік данасына өзгерістер енгізеді.

      Бюджеттің атқарылуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне өзгерістер енгізген жағдайда қаржылық есептілікке соңғы түзетулерді осындай тәртіппен енгізген жөн.

      7. Нысандардың мекен-жай бөлігі мынадай тәртіпте толтырылады:

      "Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі" деректемесі - Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасынан бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы мен коды;

      "Мемлекеттік мекеменің атауы" деректемесі - Республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік мекеменің атауы және оның коды;

      "Мерзімділігі" деректемесі - қаржылық есептілік кезеңі көрсетіледі;

      "Өлшем бірлігі" деректемесі" – мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігінде мың теңгемен;

      Ескерту. 7-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (2013.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі); 30.10.2013 № 501 (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      8. Жартыжылдық қаржылық есептілік ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіндегі жағдай бойынша жасалады.

      Жылдық қаржылық есептілік есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жасалады.

      Жылдық қаржылық есептілік 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк кезеңге жасалады.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      9. Мемлекеттік мекемелер қаржылық есептілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері белгілеген және олар қаржылық есептілікті беру күніне дейін мемлекеттік мекемелердің қаперіне жеткізген мерзімдерде ұсынады.

      Қаржылық есептілік қағаз тасығышта кітапша түрінде беттері нөмірленіп, мазмұны көрсетіліп және электрондық түрде нысандардың толық көлемінде ұсынылады.

      Олар үшін қаржылық есептілікті ұсыну күні болып почта кәсіпорнының штемпелінде немесе фельдъегерлік қызмет, бiрақ бюджеттік есептiлiктi ұсыну күнiне дейiн 5 күнтізбелік күннен кешiктiрмей көрсетілген оны жіберген күн есептелетін басқа тұрғылықты мекендерде орналасқан мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, мемлекеттік мекеме үшін қаржылық есептілікті ұсыну күні оны іс жүзінде тиесілігіне қарай табыс еткен күн болып есептеледі.

      Есептiлiктi ұсыну үшін белгіленген мерзім демалыс күнге (жұмыс емес күнге) сәйкес келген жағдайда, қаржылық есептілік одан кейінгі бірінші жұмыс күнінде ұсынылады.

      Мемлекеттік мекемелер бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жылдық қаржылық есептілігін (пысықталған жылдық қаржылық есептілігін) қабылдағаннан кейін, оны Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 636 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзу пішімін, сондай-ақ бірдей мерзімдерде мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесімен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7375 болып тіркелген) айқындалған мемлекеттік мүлік тізіліміне тәртібінде және мерзімінде жібереді.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 29.01.2016 № 37 бұйрығымен.

      10. Мемлекеттік мекемелер ұсынатын жартыжылдық, жылдық қаржылық есептіліктің көлемі:

      1) 1- нысан – бухгалтерлік баланс;

      2) 2 - нысан – қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп;

      3) 3 - нысан – қаржыландыру көздері бойынша (тікелей әдіс) мемлекеттік мекемлердің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп;

      4) 4 - нысан – таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп;

      5) 5 - нысан – қаржылық есептілікке түсіндірме жазба;

      6) 6 - нысан - қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      11. Жартыжылдық және жылдық қаржылық есептіліктерге мемлекеттік мекеменің басшысы, бас бухгалтері немесе мемлекеттік мекемеде бухгалтерлік есепті жүргізуді қамтамасыз ететін бөлімшені басқаратын тұлға қол қояды.

      Басшы мен бас бухгалтердiң қолдарымен бір қатарда мiндеттi түрде қойылған қол таратып жазылған болуы тиіс (тегі, аты-жөні).

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      12. Мемлекеттік мекемелерді қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліну) кезінде мүліктік құқықтар мен міндеттемелер біріктіру және қосу кезінде - тапсырып беру актісіне сәйкес, ал бөлген және бөлінген кезде – бөлу балансына сәйкес құқықтық мирасқорға беріледі. Бөлу балансы әр бөлінетін мемлекеттік мекеме үшін бір данадан жасалады.

      Тарату кезінде 1 "Бухгалтерлік баланс" нысаны бойынша аралық тарату балансы жасалады, онда заңды тұлға мүлкiнiң құрамы, кредит берушiлердiң қойған талап арыздарының тiзбесi туралы мәлiметтер, сондай-ақ оларды қарау нәтижелерi қамтылады.

      Кредиторлармен есеп айырысу аяқталғаннан кейін тарату комиссиясы 1 "Бухгалтерлік баланс" нысаны бойынша тарату балансын жасайды.

      Заңды тұлғаны тарату туралы шешім қабылдаған мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган аралық тарату балансын және тарату балансын Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітеді.

      Тарату балансы ұсынылғанға дейін таралатын мемлекеттік мекеме белгіленген мерзімде қаржылық есептілікті ұсынады.

      Мемлекеттік мекеме бөлінген кезде жаңа және бұрынғы бағыныстағы бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне мемлекеттік мекеме жыл басынан бастап қайта ұйымдастырылған күнге дейінгі кезеңде осы қағидаларға көзделген барлық қаржылық есептілік нысандарының қосымшаларын қоса қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс (6-нысан) ұсынылады.

      Мемлекеттік мекемелердің қосылуы мен біріктірілуі кезінде жаңа бағыныстағы бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне мемлекеттік мекеме осы қағидаларға көзделген нысандардың толық көлемінде жыл басынан бастап қаржылық есептілік тапсыру актісін қоса бере отырып, қайта ұйымдастыру күніне дейін ұсынылады (негізгі құралдарды қабылдап алу-беру акті, қорлар және т.б.).

      Мемлекеттік мекемелерді қайта ұйымдастыру кезінде Бухгалтерлік баланстың (6-нысан) 4-бағанының шоттары бойынша сальдо, бухгалтерлік есеп тіркелімдерінің қалдықтары жаңа мемлекеттік мекеменің есеп тіркелімдеріне ауыстырылады.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. Бір бағыныстан екінші бағынысқа берілетін мемлекеттік мекемелер берілетін күнге қаржылық есептілік жасап, бұрынғы және жаңа бағыныс бойынша жоғары тұрған органға жібереді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      14. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінің ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерден қаржылық есептілікті қабылдап алуды және тексеруді осы қағидаларға сәйкес жүзеге асырады.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Қаржылық есептілікті жасаған кезде Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін, Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы қағиданы басшылыққа алу қажет.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Қаржылық есептіліктің нысандарын толтыру кезінде ағымдағы бухгалтерлік есептің шоттарын жабу тәртібі

      16. Мемлекеттік мекемелер жартыжылдық, жылдық қаржылық есептілікті тиісті құжаттармен расталған тексерілген бухгалтерлік жазбалардың негізінде жасайды. Баланс жасалғанға дейін синтетикалық есепке алу шоты бойынша айналымдармен және қалдықтармен бірге талдамалық шоттар бойынша айналымдар мен қалдықтарды салыстырып тексеру жүргізіледі. Жартыжылдық және жылдық есептердің нысандары бойынша қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштерді келісу осы қағидалардың қосымшасына сәйкес схема бойынша жүргізіледі.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      17. Есепті жылдың аяғындағы бухгалтерлік баланс баптарының деректері жүргізілген түгендеудің нәтижелерімен расталады және бұл ретте айқындалған алшақтықтар жылдық қаржылық есептіліктің есепті күніне дейін түзетіледі.

      Түгендеу жүргізу:

      жылдық қаржылық есептілікті жасаудың алдында,

      материалдық-жауапты тұлғалар ауысқан кезде (қабылдап алу-беру күні),

      ұрлық немесе теріс пайдалану, сондай-ақ құндылықтардың бүліну фактілері белгілі болған кезде,

      өрт немесе зілзала апаттары жағдайында,

      мемлекеттік мекеменің заңды тұлға ретінде таратылуы, қайта ұйымдастырылуы кезінде (біріктірген, қосқан, бөлген және бөлінген кезде) міндетті түрде болады.

      Түгендеу кезінде анықталған ұзақ мерзімді активтердің, қорлардың және ақша қаражаттарының іс жүзінде болғаны мен бухгалтерлік есеп деректері арасындағы алшақтығы мынадай тәртіппен реттеледі:

      артық болып шыққан ұзақ мерзімді активтер, қорлар мен ақша қаражаттары кейіннен артық шығу себебін анықтай отырып, кіріске алуға жатады;

      ұзақ мерзімді активтердің, қорлардың және ақша қаражаттарының анықталған жетіспеушілігі мен ұрлықтардың сомалары, сондай-ақ материалдық құндылықтардың нормадан тыс табиғи залалдардың бүлінуі салдарынан шығын сомалары кінәлі тұлғалардың есебінен өтеледі.

      Егер кінәлі адамдар белгіленбеген немесе сот кінәлі адамдардан өндіріп алудан бас тартқан жағдайларда және бүлінуден жетіспеушіліктен болған зияндар мемлекеттік мекеменің шығыстары ретінде есептен шығарылады.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      18. Ағымдағы қаржы жылының бюджет түсімдерін есепке жатқызумен және бюджеттен төленентін төлемдерді жүзеге асырумен байланысты операцияларының барлығы ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанында аяқталады. 31 желтоқсанын қоса алғанда ағымдағы қаржы жылының аяғына дейін пайдаланылмаған жоспарлы тағайындаулардың қалдықтары жойылады.

      19. Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің өз иелігінде бюджет қаражатынан басқа тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік мекемелер алатын, олар үшін филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен алынатын ақша (бұдан әрі - қайырымдылық көмек), мемлекеттік мекемеге жеке және (немесе) заңды тұлғалар олардың қайтарымдылығы шартымен беретін ақшалар не белгілі бір талаптар басталған кезде тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аударымдар (бұдан әрі – ақшаны уақытша орналастыру), жергілікті өзін өзі басқару функцияларын іске асыру үшін ақшалардың түсімдері, сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоттарында шетел валютасындағы қаражат және шетел валютасындағы шоттарында қаражат болуы мүмкін.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      20. Дебиторлық берешек сомаларын өндіріп алу, ал кредиторлық берешек - өтелуі керек. Дебиторлармен және кредиторлармен аяқталмаған есеп айырысулар тексерілуі және расталуы қажет.

      Есеп беретін тұлғалардан аванстық есептер, сондай-ақ пайдаланылмаған сомалардың қалдықтары уақытылы талап етілуі қажет.

      21. Ағымдағы есепке алу шоттарын жабу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

      есепті жылдың аяғында:

      6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотының дебетіне 1081 "Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1082 "Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1083 "Өзге де бюджеттердің есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1084 "Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1085 "Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1091 "Жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары", 1092 "Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1093 "Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1094 "Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар" қосалқы шоттарының кредитінен бұдан бұрын ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін кірістер, трансферттер бойынша кірістер, күрделі салымдар, субсидиялар бойынша кірістер ретінде танылған қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар шоттары бойынша қалдықтар есептен шығарылады;

      5012 "Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру" есепті жылы бөлінген қосалқы шотының дебетіне 1087 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен жобалар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар" қосалқы шотының кредитінен бюджеттік бағдарламалар әкімшілері сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған пайдаланылмаған жоспарлы тағайындаулар есептен шығарылады;

      5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі" шотының дебетіне 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотының кредитінен қаржыландыруды қайтару шотын жабу жүргізіледі;

      есепті кезеңнің аяғында:

      1320 "Аяқталмаған өндіріс" шотының дебетіне аз көлемде өнім шығаратын қосалқы ауыл шаруашылық және өндірістік (оқу) шеберханалары бойынша бұрын 8010 "Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар" шотында есепке алынған өнімнің аяқталмаған бірліктеріне жатқызылатын шығындар сомасы көшіріледі. Келесі есепті кезеңнің басында бұл шығындар кері тізбекпен: 8010 "Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар" шотының дебетіне 1320 "Аяқталмаған өндіріс" шотының кредитінен қалпына келтіріледі;

      1330 "Дайын өнім" шотының дебетіне аз көлемде өнім шығаратын қосалқы ауыл шаруашылық және өндірістік (оқу) шеберханалары бойынша бұдан бұрын 8010 "Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар" шотында есепке алынған аяқталған өнімдерге қатысты шығындар сомасы көшіріледі;

      Аяқталмаған және аяқталған, бірақ пайдалануға берілмеген құрылыс және реконструкциялау объектілері бойынша шығындар 2411 "Аяқталмаған құрылыс" шотында бухгалтерлік баланста қалады;

      5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі" шотының дебетіне:

      7010 "Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар", 7020 "Стипендиялар төлеу бойынша шығыстар", 7030 "Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар", 7040 "Әлеуметтік салыққа арналған шығыстар", 7050 "Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар", 7060 "Қорлар бойынша шығыстар", 7070 "Іссапарларға арналған шығыстар", 7080 "Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша шығыстар", 7090 "Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар", 7110 "Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар", 7120 "Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар", 7130 "Жал бойынша шығыстар", 7140 "Өзге операциялық шығыстар", 7150 "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар", 7210 "Трансферттер бойынша шығыстар", 7220 "Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша шығыстар", 7230 "Субсидиялар бойынша шығыстар", 7240 "Субвенциялар төлеу бойынша шығыстар", 7250 "Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша шығыстар", 7310 "Сыйақылар бойынша шығыстар", 7320 "Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар", 7410 "Әділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар", 7420 "Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар", 7430 "Бағамдық айырма бойынша шығыстар", 7440 "Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар", 7450 "Резервтерді құру бойынша шығыстар", 7460 "Өзге шығыстар" шоттарының кредитінен есептен шығарылады;

      5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі" шотының кредитіне:

      6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер", 6020 "Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер", 6030 "Трансферттер бойынша кірістер", 6040 "Субсидиялар төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін кірістер", 6050 "Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер", 6060 "Гранттар бойынша кірістер", 6070 "Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен кірістер", 6080 "Айырбас емес операциялардан алынатын өзге кірістер", 6110 "Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алынатын кірістер", 6210 "Сыйақылар бойынша кірістер", 6220 "Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер", 6310 "Әділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер", 6320 "Ұзақ мерзімді активтердің шығуынан алынатын кірістер", 6330 "Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер", 6340 "Бағамдық айырмадан түсетін кірістер", 6350 "Шеккен зиянды өтеуден алынатын кіріс", 6360 "Өзге кірістер" шоттарының дебетінен есептен шығарылады;

      есепті жылдың аяғында 5220 "Өткен жылдардың қаржылық нәтижесі" шотының кредитіне 5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі" шотының дебетінен мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметінің оң нәтижесі жазылады;

      есепті жылдың аяғында 5220 "Өткен жылдардың қаржылық нәтижесі" шотының дебетіне 5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі" шотының кредитінен мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметінің теріс нәтижесі жазылады.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.03.2017 № 178 бұйрықтарымен.

      22. Түпкілікті жазбалардан кейін есептілік кезеңнің аяғына 1-нысан бойынша бухгалтерлік баланс жасалады.

3. Қаржылық есептіліктің нысандарын толтыру қағидалары

      Ескерту. 3-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      23. "Бухгалтерлік баланс" (1-нысан) екі бөліктен тұрады: актив және пассив.

      Активтер – бухгалтерлік баланстың бірінші бөлігі, екі бөлімнен тұрады: Қысқа мерзімді және Ұзақ мерзімді активтер.

      Ескерту. 23-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      24. "Қысқа мерзімді активтер" бөлімінде мемлекеттік мекемеге тиесілі ақша қаражаты және олардың баламалары, қаржы инвестициялары, қысқа мерзімді дебиторлық берешек, қорлар және бұдан алдыңғы қысқа мерзімді активтердің кіші бөлімдерінде көрсетілмеген өзге активтер көрініс табады.

      Бухгалтерлік баланс активінің 010 "Ақша қаражаты және олардың баламалары" жолы (1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090) бойынша түсімдерді есепке алу мен есеп айырысу үшін ҚБШ-дағы, шетелдік валютасындағы шоттарында және сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоттарындағы, кассадағы, мемлекеттік мекеменің ағымдағы және есеп айырысу шоттарындағы, міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар, өзге ақша қаражаты көрсетіледі.

      011 "Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары" (1110, 1120, 1130) жолы бойынша қысқа мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған резервті шегергенде, берілген қысқа мерзімді қарыздар мен қаржы инвестицияларының сомасы көрсетіледі.

      012 "Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" (1210) жолы бойынша трансферттер, субсидиялар, зейнетақылар мен жәрдемақылар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешектің сомасы көрсетіледі.

      013 "Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" (1220) жолы бойынша қайтарылуға тиісті артық аударылған төлемдер нәтижесінде пайда болған бюджет берешегінің сомасы көрсетіледі.

      014 "Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" (1230) жолы бойынша балаларды музыкалық мектептерде оқыту, мектеп-интернаттарда тәрбиеленушілерді ұстау үшін, нысанды киім үшін, мектептер жанындағы интернаттарда балаларды тамақтандыру үшін арнайы төлемдер түрлері бойынша күмәнді резервтерді шегергенде сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы көрсетіледі.

      015 "Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" (1240) жолы бойынша басқа мемлекеттік мекемелердің ведомствоішілік және ведомствоаралық есеп айырысу берешектері көрсетіледі.

      016 "Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар" (1250) жолы бойынша берілген қарыздар, қаржылық инвестициялар, жалдау және басқа алынатын сыйақылар бойынша мемлекеттік мекемеге тиесілі қысқа мерзімді сыйақы сомасы көрсетіледі.

      017 "Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" (1260) жолы бойынша есеп беретін сомалар және де өзге операциялар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      018 "Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" (1270) жолы бойынша жалдау төлемдері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      019 "Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер" (1280) жолы бойынша өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      020 "Қорлар" (1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360) жолы бойынша қорлардың құнсыздануына арналған резервті шегергендегі аяқталмаған өндірістің, материалдардың, дайын өнімнің, жолдағы тауарлар мен қорлардың қалдығы көрсетіледі.

      021 "Берілген қысқа мерзімді аванстар" (1410) жолы бойынша олармен есеп айырысулар әрбір жекелеген мәміле (тиеу, тауарды жiберу немесе қызмет көрсету) бойынша емес, қаражатты алдын ала тараптармен келісілген мерзімдер мен мөлшерлерде мерзімді аудару жолымен жүзеге асырылатын өнім берушілердің қысқа мерзімді берешектер сомасы көрсетіледі.

      022 "Өзге қысқа мерзімді активтер" (1420, 1430) жолы бойынша алдағы кезеңдердің шығыстарының сомасы мен өзге қысқа мерзімді активтер көрсетіледі.

      Ескерту. 24-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.10.2013 № 501 (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      25. 100 "Қысқа мерзімді активтердің жиыны" жолы бойынша 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022-жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

      26. "Ұзақ мерзімді активтер" бөлімінде қаржылық инвестициялар, ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер, негізгі құралдар, аяқталмаған құрылыс пен күрделі салымдар, инвестициялық жылжымайтын мүлік, биологиялық активтер, материалдық емес активтер және басқа ұзақ мерзімді активтер көрсетіледі.

      110 "Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялары" (2110, 2120, 2130) жолы бойынша ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың құнсыздануына арналған резервті шегергенде ұзақ мерзімді қарыздар мен қаржылық инвестициялар көрсетіледі.

      111 "Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі" (2210) жолы бойынша сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы көрсетіледі.

      112 "Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек" (2220) жолы бойынша жалдаушылардың қаржылық жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы көрсетіледі.

      113 "Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер" (2230) жолы бойынша бухгалтерлік баланстың басқа баптарына енгізілмеген басқа ұзақ мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      114 "Негізгі құралдар" (2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390) жолы бойынша баланстық құны бойынша жер, ғимараттар, құрылыстар, беру құрылғылары, көлік құралдары, машиналар мен жабдықтар және басқа негізгі құралдар (жинақталған амортизация және негізгі құралдарды құнсыздануына арналған резервті шегергендегі бастапқы құны) көрсетіледі.

      115 "Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар" (2410) жолы бойынша есеп беру күніне құрылыс циклі аяқталмаған және пайдалануға тапсырылмаған объектілердің құны, құрылысқа, реконструкцияға және негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді сатып алуға жинақталған шығындар сомасы көрсетіледі.

      116 "Инвестициялық жылжымайтын мүлік" (2510, 2520) жолы бойынша жинақталған амортизацияны және инвестициялық жылжымайтын мүліктің құнсыздануына арналған резервті шегергендегі инвестициялық жылжымайтын мүліктің, құны көрсетіледі.

      117 "Биологиялық активтер" (2610, 2620, 2630) жолы бойынша жинақталған амортизацияны және биологиялық активтердің құнсыздануына арналған резервті шегергендегі жануарлардың, көпжылдық екпелердің құны көрсетіледі.

      118 "Материалдық емес активтер" жолы бойынша жинақталған амортизация мен материалдық емес активтердің құнсыздануына арналған резервтері шегерілгендегі (2710, 2720) материалдық емес активтердің (жерді, суды, пайдалы қазбаларды және басқа табиғи ресурстарды, ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықтарды пайдалану құқықтары; лицензиялар, тауарлық белгілер мен тауарлық маркаларға құқықтар, сондай-ақ басқа мүліктік құқықтар, гудвилл, бағдарламалық қамтамасыз ету және басқалар) құны көрсетіледі.

      119 "Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар" (2120) жолы бойынша үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын квазимемлекеттік сектор субъектілеріне ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар көрсетіледі.

      120 "Өзге ұзақ мерзімді активтер" (2810) алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген басқа ұзақ мерзімді активтердің құны көрсетіледі.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      27. 200 "Ұзақ мерзімді активтердің жиыны" жолы бойынша 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120-жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 27-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      28. "Баланс" жолы мемлекеттік мекеме активтерінің жалпы құнын көрсетеді (100-жол қосу 200-жол).

      29. Бухгалтерлік баланстың пассиві үш бөлімнен тұрады: Қысқа мерзімді міндеттемелер, Ұзақ мерзімді міндеттемелер, Таза активтер/капитал.

      30. "Қысқа мерзімді міндеттемелер" бөлімінде қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер, бюджеттік төлемдер мен салықтар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек, қысқа мерзімді кредиторлық берешек, қысқа мерзімді бағалау мен кепілдік міндеттемелері, өзге қысқа мерзімді міндеттемелер көрсетіледі.

      210 "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелері" (3010, 3020) жолы бойынша қысқа мерзімді ретінде жіктелетін қарыздар және өзге қаржылық міндеттемелер сомасы көрсетіледі.

      211 "Бюджеттен төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3110) жолы бойынша есептелген, төленуге тиесілі, бірақ есептік кезеңнің соңына дейін төленбеген әлеуметтік төлемдер мен әлеуметтік жәрдемақы сомасы көрсетіледі.

      212 "Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3120) жолы бойынша бюджетке төленуге тиесілі, бірақ есептік кезеңнің соңына дейін кейбір себептермен төленбеген салықтар, тағы сол сияқты берешек сомалар көрсетіледі.

      213 "Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3130) жолы бойынша мемлекеттік бюджетке қатысты активтерді, ақылы қызметтерді сатудан және өзге пайдадан түскен кірістерді беру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      214 "Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3140, 3150) жолы бойынша қызметкердің табысынан ұсталған, бірақ жинақтаушы зейнетақы қорларына аударылмаған зейнетақы жарналарының сомасы, мемлекеттік мекеменің "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына міндетті әулеметтік аударымдар төлеу бойынша, сақтандыру төлемдері бойынша және басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша берешегі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша және басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша берешектері көрсетіледі.

      215 "Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3210) жолы бойынша олар берген қорлар, ұзақ мерзімді активтер, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін өнім берушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      216 "Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3220) жолы бойынша ішкі және ведомство аралық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      217 "Стипендиаттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3230) жолы бойынша жоғары оқу орындарының студенттерi мен аспиранттары және мектептердiң, колледждердiң және басқа да оқушыларына стипендиялар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      218 "Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3240) жолы бойынша еңбекақы төлеу және өзге есеп айырысулар (атқару құжаттары бойынша, депоненттелген сома, уақытша еңбекке жарамсыздығы үшін жәрдемақы, кәсіподақтар жарнасы, пайдаланылмаған демалыстар, банкілерге салымдар) бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      219 "Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар" (3250) жолы бойынша алынған қарыздар бойынша төленген қысқа мерзімді сыйақылар сомасы және өзге сыйақылар көрсетіледі.

      220 "Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3260) жолы бойынша қысқа мерзімді жал төлемдері сомасы көрсетіледі.

      221 "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3270) жолы бойынша уақытша орналастыратын ақшалар бойынша қызметкер жұмыстан босаған, степиндианттың оқу мерзімі аяқталған, атқару құжаттың пайдалану мерзімі аяқталған немесе мерзімі бір жылға дейінгі басқа да құжаттарға байланысты, қолма-қол тиындарды ақша айналымынан алу себептері бойынша жағдайларда төленбеген немесе артығымен төленген тиындар сомасы, сондай-ақ өзге де кредиторлық берешек көрсетіледі.

      222 "Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері" (3310, 3320) жолы бойынша қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелерінің сомасы көрсетіледі.

      223 "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер" (3410, 3420) жолы бойынша алынған аванстар мен өзге міндеттемелер бойынша қалдықтар көрсетіледі.

      Ескерту. 30-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.03.207 № 178 бұйрықтарымен.

      31. 300 "Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны" жолы бойынша 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223-жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      32. "Ұзақ мерзімді міндеттемелер" бөлімінде ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер, ұзақ мерзімді кредиторлық берешек, ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері, өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер көрсетіледі.

      310 "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" (4010, 4020) жолы бойынша алынған қарыздар мен өзге қаржылық міндеттемелер көрсетіледі.

      311 "Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" (4110) жолы бойынша олар берген қорлар, ұзақ мерзімді активтер, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін өнім берушілер мен мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      312 "Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" (4120) жолы бойынша жалдау төлемдері бойынша алдағы мерзімдерге жататын есепті кезеңге берешек сомасы көрсетіледі.

      313 "Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" (4130) жолы бойынша бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық міндеттемелер сомасы көрсетіледі.

      314 "Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері" (4210, 4220) жолы бойынша ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері сомасы көрсетіледі.

      315 "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер" (4310, 4320) жолы бойынша алдағы кезеңдердің кірістері мен өзге ұзақ мерзімді міндеттемелердің қалдықтары көрсетіледі.

      Ескерту. 32-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      33. 400 "Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны" жолы бойынша 310, 311, 312, 313, 314, 315-жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

      34. "Таза активтер/капитал" бөлімінде сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар, қаржыландырулар сомасы, ағымдағы қызметте пайда болған резервтер, мемлекеттік мекеменің жинақталған қаржылық нәтижесі көрсетіледі.

      410 "Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру" (5012) жолы бойынша ұзақ мерзімді активтерге капиталдандырылған сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      411 "Резервтер" (5110) жолы бойынша резервтер бойынша: негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, қаржы инвестицияларын қайта бағалауға арналған, шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта есептеуге арналған қалдықтар және де өзге резервтер көрсетіледі.

      412 "Жинақталған қаржылық нәтиже" (5210, 5220) жолы бойынша есепті жылды қоса алғанда, мемлекеттік мекеменің қаржылық нәтижесі өсу қорытындысымен көрсетіледі.

      Ескерту. 34-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      35. 500 "Таза активтердің/капиталдың жиыны" жолы бойынша 410, 411, 412 - жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.207 № 178 бұйрығымен

      36. "Баланс" жолы мемлекеттік мекеменің міндеттемелері мен таза активтері/капиталының жалпы құнын көрсетеді (300-жол қосу 400-жол қосу 500-жол).

      37. Баланстан тыс шоттарда мемлекеттік мекемелерге тиесілі емес, бірақ уақытша оның пайдалануындағы немесе билігіндегі құндылықтар, сондай-ақ қатаң есептегі бланктері, қорлар, жауапты сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген демалыс үйлеріне жолдамалар және басқалар көрініс табады. 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519-жолдары бойынша жолдардың нөмірлеріне сәйкес материалдық құндылықтар, жалданған активтер және басқалар есепке алынатын баланстан тыс шоттар санамаланған.

      610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690-жолдары бойынша жолдардың нөмірлеріне сәйкес материалдық құндылықтар, жалға алынған активтер мен басқа де баланстан тыс активтер есепке алынған баланстан тыс активтер санамаланған.

      Ескерту. 37-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      38. "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" (2-нысан) есепті кезеңнің кірістері мен шығыстары және қаржылық нәтижелері туралы ақпаратты білдіреді. 4 "Өткен кезең" бағаны өткен жылдың ұқсас кезеңі үшін толтырылады.

      Ескерту. 38-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.207 № 178 бұйрығымен

      39. 100 "Кірістер-барлығы" жолы 010, 020, 030, 040 - жолдардың қосындысын көрсетеді.

      010 "Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер" жолы бойынша 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 118 - жолдардың қосындысы көрсетіледі.

      011 "Ағымдағы қызметті қаржыландыру" (6010) жолы бойынша мемлекеттік мекемені ұстауға жеке қаржыландыру жоспары бойынша басқа бюджеттер есебінен бөлінген бюджеттік қаржыландыру сомасы мен республикалық бюджетке тауарлардың құны түріндегі түсімдермен байланысты операциялар бойынша ағымдағы қызметті бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі. Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін кірістер, мемлекеттік мекеменің есепті жылдың аяғында 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаражат қалдығын шегере отырып көрсетіледі.

      012 "Күрделі салымдарды қаржыландыру" (6020) жолы бойынша 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында қайтарылған соманы шегере отырып, күрделі салымдарды қаржыландыруды тұтынудан түскен кірістер бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      013 "Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан алынатын кірістер" (6070) жолы бойынша сыртқы қарыздар есебінен түсімдер түсетін кірістер көрсетіледі.

      014 "Трансферттер бойынша кірістер" (6030) жолы бойынша 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында қайтарылған соманы шегере отырып мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдер түрінде төленген жеке тұлғаларға трансферттерден басқа, трансферттер бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      014-1 "Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері" (6034) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін трансферттер бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      015 "Субсидиялар" (6040) жолы бойынша 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында қайтарылған соманы шегере отырып субсидиялар бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      016 "Қайырымдылық көмектен түсетін кірістер" (6050), жолы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекеменің ақша түсімдері және басқа активтер түрінде алынған филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызметтен түскен кірістер көрсетіледі.

      017 "Гранттар" (6060) жолы бойынша түскен гранттар сомасы көрсетіледі.

      018 "Өзгелер" (6080) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару кірістерінің сомасы және мемлекеттік мекемеге түсетін өтеусіз түсімдердің басқа да кірістері көрсетіледі.

      020 "Айырбас операциялардан алынатын кірістер" (6110) жолы бойынша тауарларды (жұмыстар мен қызметтерді) сатудан түскен кірістер көрсетеді.

      030 "Активтерді басқарудан алынатын кірістер" жолы бойынша 031 және 032-жолдардың қосындысы көрсетіледі.

      031 "Сыйақылар" (6210) жолы бойынша берілген қарыздар, қаржылық жалдау бойынша сыйақылардан түскен кірістердің, дивидендтердің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің таза пайдасының бір бөлігінің сомасы көрсетіледі.

      032 "Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер" (6220) жолы бойынша активтерді басқарудан басқа кірістер сомасы, оның ішінде операциялық жалдаудан түскен кірістер көрсетіледі.

      040 "Өзге кірістер" (6330, 6350, 6360) жолы бойынша активтерді, үшінші тараптардан өтемақыларды (бұрын танылған активтердің құнсыздануынан түскен залалдардан) өтеусіз алудан түскен кірістер мен өзге операциялардан алынған кірістер көрсетіледі.

      Ескерту. 39-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.03.207 № 178 бұйрықтарымен.

      40. 200 "Шығыстар – барлығы" жолы 110, 130, 140, 150-жолдардың қосындысын көрсетеді.

      110 "Мемлекеттік мекеменің шығыстары" жолы бойынша 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 - жолдардың қосындығы көрсетіледі.

      111 "Еңбекақы төлеу" (7010, 7030) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметкерлердің пайдаланылмаған демалыстары бойынша есептелген резервтер бойынша шығыстардың сомасы және басқа да төлемдер бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      112 "Стипендиялар" (7020) жолы бойынша есептелген стипендиялар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      113 "Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер" (7040) жолы бойынша әлеуметтік салық және бюджетке тиесілі әлеуметтік есептеулер бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      114 "Қорлар бойынша шығыстар" (7060) жолы бойынша есепті кезең ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтажы үшін пайдаланылған және сырт ұйымдарға сатылған қорлардың құны көрсетіледі.

      115 "Іссапарлық шығыстар" (7070) жолы бойынша мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің іссапарларына байланысты есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      116 "Коммуналдық шығыстар" (7080) жолы бойынша коммуналдық қызметтер (газ, су, электр энергиясы, жылу) үшін есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      117 "Жалдау төлемдері" (7130) жолы бойынша операциялық жалдау бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      118 "Ұзақ мерзімді активтерді ұстау" (7090) жолы бойынша ұзақ мерзімді активтерді ағымдағы жөндеуге арналып есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      119 "Байланыс қызметтері" (7080) жолы бойынша байланыс қызметтері бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      120 "Активтер амортизациясы" (7110) жолы бойынша негізгі ұзақ активтердің амортизациясы бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      121 "Активтердің құнсыздануы" (7440) жолы бойынша активтердің құнсыздануы бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      122 "Өзге операциялық шығыстар" (7050, 7120, 7140) жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдер түрінде төленген жеке тұлғаларға трансферттер бойынша, сақтандыру төлемдері бойынша, ұзақ мерзімді активтерді сатудан түскен кірістерді бюджетке беру, ақылы қызметтерден бюджетке сметадан тыс түсімдер мен басқа операциялық шығыстар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      123 "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар" 7150 жолы бойынша Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша шығыстарды есепке алуға арналған.

      130 "Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар" жолы бойынша 131, 132, 133, 134, 135, 136 - жолдардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

      131 "Зейнетақылар мен жәрдемақылар" (7220) жолы бойынша "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы арқылы төленген зейнетақылар мен жәрдемақылар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      132 "Субсидиялар" (7230) жолы бойынша жеке және заңды тұлғаларға төленген субсидиялар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      133 "Нысаналы трансферттер" (7210) жолы бойынша ағымдағы нысаналы трансферттер сомасы көрсетіледі.

      134 "Жалпы сипаттағы трансферттер" (7240) жолы бойынша жалпы сипаттағы трансферттер бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      135 "Жеке тұлғаларға трансферттер" (7210) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің жұмыскерлері болып табылмайтын жеке тұлғалардың трансферттері бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      136 "Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері" (7250) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілген трансферттер бойынша бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органның шығыстар сомасы көрсетіледі;

      140 "Активтерді басқару бойынша шығыстар" жолы бойынша 141, 142 сомасы көрсетіледі.

      141 "Сыйақылар" (7310) жолы бойынша алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша есептелген сыйақылар бойынша шығыстар көрсетіледі.

      142 "Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар" (7320) жолы бойынша есептің басқа баптарында көрсетілмеген активтерді басқарудан есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      150 "Өзге шығыстар" (7450, 7460) жолы бойынша күмәнді борыштар мен басқа шығыстар бойынша резервті құру бойынша және басқа шығыстар көрсетіледі.

      Ескерту. 40-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі); 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) 17.03.2017 № 178 бұйрықтарымен.

      41. 210 "Үлестік қатысу тәсілі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі" (6220, 7320) жолы бойынша инвестиция объектісінің пайдада (шығында) қатысу үлесі көрсетіледі.

      220 "Ұзақ мерзімді активтердің шығуы" (6320, 7420) жолы бойынша активтерді өтеусіз беруден немесе есептен шығарудан түскен қаржылық нәтиже көрсетіледі.

      230 "Бағамдық айырма" (6340, 7430) жолы бойынша есепте валюталардың әртүрлі айырбас бағамдарын пайдалана отырып есептілік валютасында көрсетілген шетелдік валюта бірліктерінің бірдей санын көрсету нәтижесінде туындаған бағамдық айырма бойынша қаржылық нәтиже көрсетіледі.

      240 "Өзгелер" (6310, 7410) жолы бойынша әділ құнды басқартуден түскен қаржылық нәтиже көрсетіледі.

      Ескерту. 41-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      42. 300 "Есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі" жолы 100 және

      200-жолдардың 210, 220, 230, 240-жолдармен айырмасының жалпы сомасын көрсетіледі.

      Ескерту. 42-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Ескерту. 43 - 86-тармақтар алынып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      87. "Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп" (тікелей әдіс) (3-нысан) қаржыландыру көздері бойынша ақша қаражатының ағыны және тікелей әдісті пайдалана отырып, қызмет түрлері бойынша сыныптау туралы ақпаратты білдіреді, 4 "Өткен кезең" бағаны өткен жылдың ұқсас кезеңі үшін толтырылады.

      Ескерту. 87-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      88. Есеп үш бөлімнен тұрады: Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы, Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы, Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы.

      Операциялық қызмет – мемлекеттік мекеменің инвестициялық немесе қаржылық қызметіне жатқызылуы мүмкін емес қызмет;

      қаржылық қызмет – оның нәтижесінде мемлекеттік мекеменің қарыз қаражатының мөлшері мен құрамында өзгерістер туындайтын қызмет;

      инвестициялық қызмет – ақша баламаларына жатпайтын ұзақ мерзімді активтерді және басқа инвестицияларды сатып алу және сату.

      Ескерту. 88-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      89. "Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" бөлімінде қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің ақша шоттарына ақшалай қаражаттың түсуі және шығыстардың түрлері бойынша олардың шығуы көрініс табады.

      Ескерту. 89-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі).

      90. 100 "Ақша қаражатының түсуi – барлығы" жолы 010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070-жолдардың жиынтық сомасын көрсетедi.

      010 "Бюджеттен қаржыландыру" жолы бойынша 011, 012, 013, 014, 015, 016-жолдардың қосындысы көрсетiледi.

      011 "Ағымдағы қызметке" жолы бойынша республикалық (жергiлiктi) бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң жеке қаржыландыру жоспары жөнiндегi мiндеттемелерi бойынша бюджеттен бөлiнген қаржыландыру көрсетiледi.

      012 "Күрделi салымдарға" жолы бойынша күрделi салымдар үшін бюджеттен бөлiнген қаржыландыру көрсетiледi.

      013 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен" жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша алынған қаржыландыру көрсетіледі.

      014 "Трансферттер" жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдер түрінде төленген жеке тұлғаларға трансферттерден басқа трансферттер бойынша алынған қаржыландыру көрсетiледi.

      015 "Субсидиялар" жолы бойынша субсидиялар бойынша алынған қаржыландыру көрсетiледi.

      016 "Өзгелер" жолы бойынша есептiң алдыңғы баптарында көрсетiлмеген басқа баптары бойынша қаржыландыру көрсетiледi.

      017 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар" жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шотына түскен қаражат көрсетіледі.

      020 "Қайырымдылық көмектен түсетін ақша" жолы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік мекемелерге филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен ҚБШ – ға түсетін ақшалай қаражаты көрсетiледi.

      030 "Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан" жолы бойынша мемлекеттік мекеменің билігінде қалатын және белгілі бір мақсатқа жұмсалатын ҚБШ тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) сатудан түскен ақша қаражаты көрсетiледi.

      040 "Алынған сыйақылар" жолы бойынша мемлекеттiк мекеменiң ақшалай шотына алынған пайыздар көрсетiледi.

      050 "Уақытша орналастырылған ақша бойынша" жолы бойынша ҚБШ-ға ақшаны уақытша орналастырылған ақша бойынша ақша қаражаты көрсетiледi.

      060 "Өзге түсiмдер" жолы бойынша басқа ақшалай шоттарға түскен басқа ақша түсiмдерi көрсетiледi.

      070 "Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы" жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін ақшаның түсімі көрсетіледі.

      Ескерту. 90-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен.

      91. 200 "Ақша қаражатының шығуы - барлығы" жолы 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190-жолдардың сомасын көрсетеді.

      110 "Еңбекақы төлеу" жолы бойынша аударылған еңбекақылары, еңбек демалыс ақылары, өтемақылық ақшалай төлемдері көрсетіледі.

      120 "Зейнетақылар мен жәрдемақылар" жолы бойынша Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасымен белгіленген зейнетақылар және жәрдемақылар бойынша ақша төлемдері көрсетіледі.

      130 "Бюджетке салықтар мен төлемдер" жолы бойынша салықтар мен бюджетке төленетін басқа да ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      140 "Жеткізушілерге және мердігерлерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін" жолы бойынша қорлардың, жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің жеткізушілері және мердігерлеріне ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      150 "Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар" жолы бойынша көрсетілетін тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшін берілген аванстар бойынша ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      160 "Трансферттер, субсидиялар" жолы бойынша трансферттер (мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдері түрінде төленген жеке тұлғаларға трансфертерден басқа) мен субсидиялар түріндегі ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      170 "Сыйақылар" жолы бойынша сыйақылар түріндегі ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      180 "Жыл соңында міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу" жолы бойынша есепті жылдың соңында пайдаланбаған қаржыландыру жоспарының сомасы, сондай-ақ сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша жоспарлы тағайындауларды жабу көрсетіледі.

      190 "Өзге төлемдер" жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдер түрінде төленген жеке тұлғаларға трансферттер, стипендиялар, іссапар шығыстары, сақтандыру және жалдау ақысы, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына міндетті әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен төлемдер бойынша, табыс салығынан басқа, еңбек ақысынан ұсталған барлық төлемдер және алдындағы баптарда көрсетілмеген басқа да ақшалай шоттар бойынша ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      Ескерту. 91-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.03.2017 № 178 бұйрықтарымен.

      92. 300 "Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" жолы бойынша ақша түсімдері мен ақша төлемдері (100-жол минус 200-жол) арасындағы айырмашылық көрсетіледі. Оң айырмашылық әдеттегідей көрсетіледі, ал теріс жақшаларға алынып көрсетіледі (бұдан кейінгі есеп айырысуларда шегеріледі).

      93. "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" бөлімінде ұзақ мерзімді активтермен және қаржылық құралдармен операциялар бойынша ақша қаражатының түсімдері мен төлемдері көрсетіледі.

      94. 400 "Ақша қаражатының түсуi – барлығы" жолы бойынша 310, 320, 330, 340, 350-жолдардың қосындысын көрсетедi.

      310 "Ұзақ мерзiмдi активтердi сату" жолы бойынша ұзақ мерзiмдi активтердi сатудан түскен ақша түсiмдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      320 "Бақыланатын және басқа субъектiлердiң үлестерiн сату" жолы бойынша бақыланатын және басқа субъектiлердiң капиталдағы үлестерiн сатудан түскен ақша түсiмдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      330 "Бағалы қағаздарды сату" жолы бойынша бағалы қағаздарды сатудан түскен ақша түсiмдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      340 "Қарыздарды өтеу" жолы бойынша берілген қарыздарды өтеу сомасы көрсетіледі.

      350 "Өзгелер" жолы бойынша инвестициялық қызметтен басқа түсімдер бойынша ақша қаражатының сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 94-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      95. 500 "Ақша қаражатының шығуы – барлығы" жолы 410, 420, 430, 440, 450, 460-жолдардың қосындысын көрсетедi.

      410 "Ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алу" жолы бойынша ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алуға арналған ақша төлемдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      420 "Бақыланатын және басқа субъектiлердiң үлестерiн сатып алу" жолы бойынша бақыланатын және басқа субъектiлердiң капиталдағы үлестерiн сатып алуға арналған ақша төлемдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      430 "Бағалы қағаздарды сатып алу" жолы бойынша бағалы қағаздарды сатып алуға арналған ақша төлемдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      440 "Квазимемлекеттiк субъектiлердiң жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру" жолы бойынша квазимемлекеттiк субъектiлердiң жарғылық капиталына салынған ақша салымдарының сомасы көрсетiледi.

      450 "Берiлген қарыздар" жолы бойынша берiлген қарыздар бойынша ақша төлемдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      460 "Өзгелер" жолы бойынша басқа инвестициялық қызметтен шыққан ақша қаражатының сомасы, соның ішінде материалдық емес активтерге аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар көрсетіледі.

      Ескерту. 95-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      96. 600 "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" жолы бойынша ақша түсімдері мен ақшалай төлемдердің арасындағы айырмашылық көрсетіледі (400-жол минус 500-жол). Оң айырмашылық әдеттегідей көрсетіледі, ал теріс жақшаларға алынып көрсетіледі (бұдан кейінгі есеп айырысуларда шегеріледі).

      97. "Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" бөлімінде қарыздарды алу және өтеу көрініс табады.

      98. 700 "Ақша қаражатының түсуі – барлығы" жолы 610, 620-жолдардың сомасын көрсетеді.

      610 "Қарыз алу" жолы бойынша мемлекеттік мекеменің алған қарыздарының сомасы көрсетіледі.

      620 "Өзгелер" жолы бойынша есептің басқа баптарында көрсетілмеген өзге түсімдер бойынша түскен ақша қаражатының сомасы көрсетіледі.

      99. 720 "Өзгелер" жолы бойынша басқа қаржылық қызметтен шыққан ақша қаражаты бойынша сома көрсетіледі.

      Ескерту. 99-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      100. 900 "Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" жолы бойынша ақша түсімдері мен ақшалай төлемдердің арасындағы айырмашылық көрсетіледі (700-жол минус 800-жол). Оң айырмашылық әдеттегідей көрсетіледі, ал теріс жақшаларға алынып көрсетіледі (бұдан кейінгі есеп айырысуларда шегеріледі).

      101. 910 "Ақша қаражаттарының ұлғаюы +/- азаюы" жолы бойынша операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметтен түскен ақшаның таза қозғалысының сомасы көрсетіледі (300-жол +/- 600-жол +/- 900-жол). Осы кезде бұл сома 920, 930-жолдардың айырмасына 911-жолдың сомасын қоса алғанда тең болуы тиіс.

      Ескерту. 101-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі).

      101-1. 911 "Таза бағамдық айырма" жолы бойынша есепті кезеңнің басы мен аяғындағы ақшалай қаражаттың сальдосын салыстыру үшін шетелдік валютаның ақшалай қаражат пен олардың баламаларының валюталық бағамның өзгеруінен пайда болатын таза бағамдық айырма(+/- оң/теріс) көрсетіледі.

      Ескерту. Ереже 101-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі).

      102. 920 "Кезеңнің басындағы ақша қаржаты" жолы бойынша есепті кезеңнің басындағы ақша қаражатының қалдығы көрсетіледі.

      103. 930 "Кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты" – жолы бойынша есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражатының қалдығы көрсетіледі.

      103-1. "Таза активтердің/капиталдық өзгерістері туралы есеп" (4-нысан) есепті кезеңдегі бухгалтерлік баланстың "Таза активтер/капитал" бөлімінің баптары бөлігінде жасалады, 070, 080, 090, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 120-жолдар өткен жылдың ұқсас кезеңіне толтырылады.

      Ескерту. 103-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      103-2. 010 "Есепті кезеңнің басындағы сальдо" жолы бойынша ағымдағы кезеңнің бухгалтерлік балансының тиісті баптары бойынша есепті кезеңнің басындағы қалдықтар көрсетіледі.

      Ескерту. 103-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-3. 020 "Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету" есепті кезеңнің ішінде есеп саясатының өзгеруіне және қателерді түзетуге қаржылық нәтижені түзету сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-4. 030 "Қайта есептелген сальдо" (010-жол +/- 020-жол) жолы бойынша есеп саясатының өзгеруіне және қателерді түзетуге арналған есепті кезеңнің түзетілген сальдосы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-5. 040 "Есепті кезеңдегі таза активтердегі/капиталдағы өзгерістер" жолы бойынша 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048-жолдардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

      041 "Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы" жолы бойынша есепті кезеңдегі мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерін, сондай-ақ өткен жылдардағы қаржылық нәтижеге ұзақ мерзімді активтерді жете бағалауды есептен шығару сомасын ұлғайту сомасы көрсетіледі.

      042 "Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға арналған резервтердің азаюы" жолы бойынша есепті кезеңдегі мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерін, сондай-ақ өткен жылдардағы қаржылық нәтижеге ұзақ мерзімді активтерді жете бағалауды есептен шығару сомасын азайту сомасы көрсетіледі.

      043 "Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы" жолы бойынша есепті кезеңде сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға арналған резервтерді ұлғайту сомасы көрсетіледі.

      044 "Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы" жолы бойынша есепті кезеңде сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға арналған резервтерді азайту сомасы көрсетіледі.

      045 "Өзге резервтер" жолы бойынша есепті кезеңдегі басқа резервтердің сомасы көрсетіледі.

      046 "Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары" жолы бойынша есепті кезеңде мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігімен шоғырландыру үшін шетелдік қызмет бойынша қаржылық есептерді қайта санау кезінде туындаған бағамдық айырма бойынша резервті ұлғайту/азайту сомасы көрсетіледі.

      047 "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы" жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен күрделі салымға бюджеттен қаржыландыру арқылы алынған сомасы көрсетіледі.

      048 "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың азаюы" жолы бойынша жыл аяғында есептен шығарылатын сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-5-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      103-6. 050 "Есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже" жолы бойынша Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есепте (2-нысан) анықталған есепті кезеңдегі қаржылық нәтиженің сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-6-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-7. 060 "Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо" жолы бойынша таза активтер/капитал қалдықтарының сомасы (030-жол +/- 040-жол +/- 050-жол) көрсетіледі.

      Ескерту. 103-7-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-8. 070 "Өткен кезеңнің басындағы сальдо" жолы бойынша өткен кезеңдегі бухгалтерлік баланстың тиісті баптары бойынша есепті кезеңнің басындағы қалдықтар көрсетіледі.

      Ескерту. 103-8-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-9. 080 "Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету" есепті кезеңнің ішінде есеп саясатының өзгеруіне және қателерді түзетуге қаржылық нәтижені түзету сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-9-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-10. 090 "Қайта есептелген сальдо" (070-жол +/- 080-жол) жолы бойынша ішіндегі есеп саясатының өзгеруіне және қателерді түзетуге өткен кезеңдегі түзетілген сальдо көрсетіледі.

      Ескерту. 103-10-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-11. 100 "Өткен кезеңдегі таза активтердегі/капиталдағы өзгерістер" жолы бойынша 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108-жолдардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

      101 "Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы" жолы бойынша өткен кезеңде мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерін қайта бағалауға арналған резервтерді, сондай-ақ өткен жылдардың қаржылық нәтижесіне арналған ұзақ мерзімді активтерді жете бағалауды есептен шығару сомасын ұлғайту сомасы көрсетіледі.

      102 "Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға арналған резервтердің азаюы" жолы бойынша өткен кезеңде мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерін қайта бағалауға арналған резервтерді, сондай-ақ өткен жылдардың қаржылық нәтижесіне арналған ұзақ мерзімді активтерді жете бағалауды есептен шығару сомасын азайту сомасы көрсетіледі.

      103 "Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы" жолы бойынша өткен кезеңде сату үшін қолда бар инвестицияларды қайта бағалауға арналған резервтерді ұлғайту сомасы көрсетіледі.

      104 "Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы" жолы бойынша өткен кезеңде сату үшін қолда бар инвестицияларды қайта бағалауға арналған резервтерді азайту сомасы көрсетіледі.

      105 "Өзге резервтер" жолы бойынша өткен кезеңдегі басқа резервтер сомасы көрсетіледі.

      106 "Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары" жолы бойынша есепті кезеңде мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігімен шоғырландыру үшін шетелдік қызмет бойынша қаржылық есептерді қайта санау кезінде туындаған бағамдық айырма бойынша резервті ұлғайту/азайту сомасы көрсетіледі.

      107 "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы" жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      108 "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте қаржыландырудың азаюы" жолы бойынша жыл аяғында есептен шығарылатын сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-11-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      103-12. 110 "Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже" жолы бойынша Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есептен (2-нысан) өткен кезеңдегі қаржылық нәтиженің сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-12-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-13. 120 "Өткен кезеңнің аяғындағы сальдо" жолы бойынша таза активтер/капитал қалдықтарының сомасы (090-жол +/- 100-жол +/- 110-жол) көрсетіледі.

      Ескерту. 103-13-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      104. "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" (5-нысан) қаржылық есептiлiкке жалпы мәлiметтер мен ашылымдардан тұрады.

      Жалпы мәліметтерде өткен кезеңмен салыстырғанда есеп беріп отырған мемлекеттік мекеменің атауы және осы ақпараттағы кез келген өзгерістер; тұрған жері туралы ақпарат, мемлекеттік мекеменің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілердің атауы, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы, қызметтің негізгі бағыттары туралы мәліметтер және мемлекеттік мекеменің қызметі туралы өзге де ақпарат көрсетіледі.

      Ескерту. 104-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      105. Қаржылық есептiлiкке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылады.

      "Ақшалай қаражат және олардың баламалары" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 010-жолы):

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 1-кестесiне сәйкес есептi кезеңнiң басындағы және аяғындағы ақша қаражаты қалдығы туралы деректер.

      "Қысқа және ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялары" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 011, 110-жолдары):

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 2 және 5-кестелерiне сәйкес есептi кезеңнiң басындағы және аяғындағы қаржылық инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржылық инвестициялардан басқа) және өзгерістері бойынша деректер;

      квазимемлекеттiк сектордың субъектiлерiне салынған ұзақ мерзiмдi инвестициялар (квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң атаулары мен тұрғылықты жерлерi, жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысу үлесi) бақыланатын және басқа субъектілер бойынша жеке ақпарат;

      кейiннен қаржы инвестицияларының жекелеген сыныптары бойынша (әдiл, амортизацияланған немесе қандай да бiр өзге құны бойынша) бағалау;

      берілген қарыздар бойынша ақпарат;

      қаржы инвестицияларының және берiлген қарыздардың құнсыздануының объективтi белгiлерiнiң болуы;

      есептi күнге қаржы инвестицияларына байланысты тәуекелдердiң сипаты мен мөлшерлерi;

      бюджетке аударылуға жататын квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивидендтері мен таза табысының бөлігі бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 111, 112 және 113-жолдары):

      5 "Түсiндiрме жазба" нысанының 3-кестесiне сәйкес өзгерiстердi көрсететін есептi кезеңнiң басында және аяғындағы қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектiң салыстырмасы ұсынылсын;

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен бақыланатын субъектілер) операциялар бойынша ақпарат;

      күмәндi дебиторлық берешектер бойынша құрылған резерв жөнiнде есеп айырысулар;

      есептен шығарылу себептерiн көрсете отырып, күмәндi дебиторлық берешектер бойынша есептен шығарылған үмiтсiз борыштардың сомалары;

      қажет болған кезде қосымша ақпарат беріледі.

      "Қорлар" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 020-жолы):

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 4-кестесiне сәйкес түсімдерді, қорлардың құнсыздануынан болған залал және өзге өзгерiстердi көрсететін есептi кезеңнiң басында және аяғындағы баланстық құнның салыстырмасы ұсынылсын;

      қорларды бағалау әдісі;

      қорлардың құнсыздануына арнап құрылған резерв жөнiнде есеп айырысулар;

      қорлардың құнсыздануына арнап резерв құру себептерi;

      қорлардың құнсыздануынан болған залалды қалпына келтiру себептерi мен сомалары.

      Ауыл шаруашылық өнімдерінің әрбір тобының оны алу (жинау) кезінде әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған әдістер туралы ақпарат.

      "Өзге қысқа мерзімді активтер" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 022-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Ұзақ мерзiмдi активтер" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 114, 116, 118-жолдары):

      ұзақ мерзiмдi активтердiң әрбiр сыныбы бойынша түсiндiрме жазбаның 5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 6, 7 және 9-кестелерiне сәйкес түсiмдерді, амортизацияны, құнсызданудан болған залалды және өзге өзгерiстердi көрсететін есептi кезеңнiң басына және аяғына арналған баланстық құн салыстырмасы;

      ұзақ мерзімді активтерді бағалау әдісін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру бойынша есептеулерді;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру себептерін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған залалдарды қалпына келтіру себептері мен сомасын;

      уақытша тұрып қалған ұзақ мерзiмдi активтер туралы ақпаратты;

      толығынан амортизацияланған, бiрақ пайдаланылып жүрген ұзақ мерзiмдi активтер туралы ақпаратты;

      ұзақ мерзiмдi активтердi жалдаудың түрлерi, мерзiмi, шарттары туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      Ұзақ мерзiмдi активтер қайта бағаланған құны бойынша көрсетiлген жағдайда:

      қайта бағалау жүргiзiлген күнi туралы;

      тәуелсiз бағалаушының қатысуы (лицензиясының нөмiрi мен берiлген күнiн көрсете отырып) туралы;

      ұзақ мерзiмдi активтер объектiсiнiң әдiл құнын анықтау үшiн пайдаланылған әдiстер туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      "Аяқталмаған құрылыс және күрделi салымдар" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 115-жолы) құрылысы аяқталмаған объектiлердiң шығындары мен оған күрделi салымдар бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Биологиялық активтер" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 117-жолы):

      биологиялық активтердiң әрбiр тобына сипаттама берiлсiн;

      ауылшаруашылық өнiмдерiнiң, оларды алу (жинау) сәтiндегi әрбiр тобы мен биологиялық активтердiң әрбiр тобының әдiл құнын анықтау үшiн пайдаланылған әдiстер туралы ақпарат;

      iс жүзiндегi шығындар бойынша бағалау жағдайында түсiмдер, амортизация, құнсызданудан болған залал және өзге өзгерiстерi түсiндiрме жазбаның 5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 8-кестесiне сәйкес көрсетілетін есептi кезеңнiң басындағы және аяғындағы баланстық құн салыстырмасы ашып көрсетілсін.

      "Өзге ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 120-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      Жалға берілген, сондай-ақ концессияға берілген немесе алынған мүлік бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелері" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 210 және 310-жолдары):

      қарыз алудың түрлерi, шарттары және сомалары;

      қаржылық мiндеттемелердiң жекелеген сыныптары бойынша (әдiл, амортизацияланған немесе қандай да бiр өзге құн бойынша) кейiннен бағалау;

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 10 және 11-кестелерiне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы өзгерістер".

      "Ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 311, 312, 313, 315-жолдары):

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерімен және бақылайтын субъектілермен) операциялар бойынша ақпаратты;

      пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша резерв бойынша берешектің есептен шығару және есепке алу жөнінде ақпарат;

      кредиторлық берешектердi есептен шығару сомалары мен себептерi;

      активтердi жалдау бойынша кредиторлық берешектер туралы ақпарат.

      "Бағалау активтерi мен бағалау мiндеттемелерi" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 222 және 314-жолдары):

      құрылған бағалау мiндеттемелерi жөнiнде ақпарат;

      есептi кезең iшiнде бағалау мiндеттемелерiнiң пайдаланылған сомалары;

      шартты міндеттемелер мен шартты активтердiң қысқаша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 221-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді басқа қысқа мерзімді кредиторлық берешек түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелері" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 315-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 223-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Резервтер" деген бап бойынша ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 411-жолы) егер ұзақ мерзiмдi активтер бухгалтерлiк баланста қайта бағаланған құнымен ұсынылған болса, ұзақ мерзiмдi активтердi қайта бағалаудан болған резервтер бойынша қалдықтар мен операциялар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Кiрiстер" және "Шығыстар" деген баптар бойынша (2 "Қаржы қызметі нәтижелері туралы есеп" нысанының 100 және 200-жолдары) есепті кезеңге кiрiстер мен шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады:

      кірістердің әрбір санаты бойынша;

      активтердi басқарудан түсетiн кiрiстер мен шығыстар бойынша (инвестициялардан, қарыздардан, қаржылық жалдаудан сыйақылар және активтердi басқарудан түсетiн өзге кiрiстер мен шығыстар бойынша);

      негізгі құралдардың, инвестициялық жылжымайтын мүліктің істен шығуынан кірістер мен шығыстар бойынша;

      негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар және бұрын танылған резервті қалпына келтіру бойынша;

      қорлардың құнсыздануының резерв сомалары бойынша және бұрын танылған залалдарды қалпына келтіру;

      есепті кезеңде және өткен жылдың ұқсас кезеңінде құрылған бағалау резервтерінің сомалары бойынша және бұрын танылған резервтерді қалпына келтіру.

      "Өзге кiрiстер" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзiмдi активтердiң әрбiр сыныбы бойынша – олардың әдiл құнының өзгеруiнен алынған кiрiстер туралы;

      өтеусіз қабылданған ұзақ мерзiмдi активтер туралы;

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 12-кестесiне сәйкес басқа кiрiстер бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Өзге шығыстар" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзiмдi активтердiң әрбiр сыныбы бойынша – активтердi түгендеу барысында айқындалған активтердiң құнсыздануынан шыққан шығыстар туралы;

      күмәндi дебиторлық берешектер бойынша резервтер туралы;

      өтеусіз берілген ұзақ мерзiмдi активтер/қорлар туралы;

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 13-кестесiне сәйкес басқа шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар" деген бап бойынша:

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 14-кестесiне сәйкес өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы.

      "Концессиялық активтер бойынша ақпарат" деген бап бойынша:

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 15-кестесiне сәйкес негізгі құралдар түрлері бойынша концессиялық активтердің болуы туралы.

      "Өзара операциялары бойынша ақпарат" деген бап бойынша:

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 16-кестесiне сәйкес элиминирленген операцияларды анықтау мақсатында өзара операциялары бойынша шығыс және кіріс түрлері жөніндегі ақпарат.

      Ескерту. 105-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.03.2017 № 178 бұйрықтарымен.

      106. "Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" (3-нысан) деген баптар бойынша есепті кезеңдегі қызмет түрлері бойынша ақша қаражатының түсімдері мен шығулары бойынша ақпарат беріледі.

      Ескерту. 106-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      107. Қаржылық есептілікті ұсыну күніне дейінгі есепті күннен кейін оқиғаларды ашу: әрбір маңызды оқиғалардың оның құндық мәніндегі салдарларының бағалау және түрін сипаттау.

      Ескерту. 107-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      108. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 630 нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14613 болып тіркелген бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердiң, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау және ұсыну қағидаларының талаптарына сәйкес берілген бюджеттік есептілік жөніндегі ақпарат міндетті түрде жазылады.

      Ескерту. 108-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

  Қаржы есептілігін жасау
мен ұсынудың ережесіне
қосымша

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

Жартыжылдық және жылдық есептердің нысандары бойынша қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштерінің келісу схемасы

Тексерілетін көрсеткіш

Онымен келісілетін көрсеткіш

Қаржылық есептілік көрсеткіштері

1-нысан Бухгалтерлік баланс

3-нысан Мемлекеттік мекеменің шоттарындағы қаржыландыру көздері бойынша (тiкелей әдiс) ақша қозғалысы туралы есеп

3, 4-бағандардың 010-жолы

тиісінше 3-бағанның 920 және 930-жолдары

1-нысан Бухгалтерлік баланс

4-нысан Таза активтердің/капиталдың өзгеруі туралы есеп

тиісінше 3-бағанның 410, 411, 412 - жолдары

тиісінше 3, 4, 5-бағандардың 010-жолы

тиісінше 4-бағанның 410, 411, 412- жолдары

тиісінше 3, 4, 5-бағандардың 060-жолы

1-нысан Бухгалтерлік баланс

5-нысан Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

3, 4-бағандардың 010-жолы

1-кестенің 3, 4-бағандардың 100-жолы

3, 4-бағандардың 011-жолы

2-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 014-жолы

3-кестенің 3-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 020-жолы

4-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 110-жолы

5-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 114-жолы

6-кестенің 11-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 116-жолы

7-кестенің 6-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 117-жолы

8-кестенің 5-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 118-жолы

9-кестенің 9-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 210-жолы

10-кестенің 6-бағанының 010 және 013-жолдары

3, 4-бағандардың 310-жолы

11-кестенің 6-бағанының 010 және 013-жолдары

2-нысан Қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп

4-нысан Таза активтердің/капиталдың өзгеруі туралы есеп

3-бағанның 300-жолы

5-бағанның 050-жолы

4-бағанның 300-жолы

5-бағанның 110-жолы

2-нысан Қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп

5-нысан Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

220-жолы

12-кестенің 3-бағанының 020-жолынан 13-кестенің 3-бағанының 020-жолын алу

230-жолы

12-кестенің 3-бағанының 040-жолынан 13-кестенің 3-бағанының 030-жолын алу

 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады