Журналистерді аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2013 жылғы 21 маусымдағы № 138 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 26 шілдеде № 8581 тіркелді.

      11.03.2021 редакциясында

      Жарияланған: "Егемен Қазақстан" газеті 14.08.13 ж. № 189 (28128); "Казахстанская правда" от 14.08.13 г. № 251 (27525)


      Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2013 жылғы 21 маусымдағы № 138 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 26 шілдеде № 8581 тіркелді.      Журналистерді аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы


      Қазақстан Республикасының "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 4-3-бабының 12) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса ұсынылып отырған Журналистерді аккредиттеу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес мәдениет және ақпарат саласындағы кейбір бұйрықтардың күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың белгіленген тәртіппен ресми жариялануын;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күннен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр

М. Құл-Мұхаммед


      Қазақстан Республикасы
Мәдениет және ақпарат министрінің
2013 жылғы 21 маусымдағы
№ 138 бұйрығымен
бекітілген

      Журналистерді аккредиттеу қағидалары

            Ескерту. Қағидалар жаңа редакцияда - ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 11.03.2021 № 90 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Журналистерді аккредиттеудің осы қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 4-3-бабының 12) тармақшасына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының, қоғамдық бірлестіктері мен ұйымдарының (бұдан әрі – аккредиттеуші ұйым(дар)) бұқаралық ақпарат құралдарының журналистерін аккредиттеу тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) аккредиттеу – журналистi тағайындау рәсiмi және оның өкiлеттiгiн мемлекеттiк органның, қоғамдық бiрлестiктiң және ұйымның тануы;

      2) бас редактор (редактор) – бұқаралық ақпарат құралының редакциясын басқаратын және оны шығару мен таратуға, эфирге шығаруға тиiсiнше өкiлеттiгi бар жеке тұлға;

      3) бұқаралық ақпарат құралы – мерзiмдi баспасөз басылымы, теле-, радиоарна, киноқұжаттама, дыбыс-бейне жазбасы және интернет-ресурстарды қоса алғанда, бұқаралық ақпаратты мерзiмдi немесе үздiксiз бұқаралық таратудың басқа да нысаны;

      4) бұқаралық ақпарат құралының редакциясы – бұқаралық ақпарат құралына материалдар жинауды, дайындауды және шығаруды жүзеге асыратын жеке тұлға не заңды тұлғаның құрылымдық бөлiмшесi болып табылатын шығармашылық ұжым;

      5) журналист – еңбек қатынастары немесе өзге де шарттық қатынастар негiзiнде бұқаралық ақпарат құралы үшiн хабарламалар мен материалдар жинау, оларды өңдеу және әзiрлеу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға;

      6) жүргізуші – іс-шараға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді жүзеге асыратын уәкілетті тұлға;

      7) меншік иесі – бұқаралық ақпарат құралын иелену, пайдалану және оған билік ету құқығын жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға, не жеке және (немесе) заңды тұлғалардың бірлестігі.

      2-тарау. Журналистерді аккредиттеу тәртібі

      3. Журналистерді аккредиттеу Қазақстан Республикасының аумағында аккредиттелетін журналистердің тұрған жеріне және тұрақты тұратын жеріне қарамастан аккредиттеуші ұйымның жанында өткізіледі.

      4. Журналистерге тұрақты аккредиттеу кемінде бір жыл мерзімге беріледі.

      Тұрақты аккредиттеу мерзімі осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес өтініште көрсетіледі.

      5. Аккредиттеуші ұйымның жанында журналисті тұрақты аккредиттеу үшін бұқаралық ақпарат құралының меншік иесі не редакциясы аккредиттелетін журналистің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі) қоса бере отырып, осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш береді.

      Өтінішті қарау мерзімі Қағидалардың осы тармағында көзделген құжаттар келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнін құрайды.

      6. Уақытша аккредиттеу журналистерге нақты редакциялық тапсырманы орындау үшін немесе тұрақты аккредиттелген журналист ауырған жағдайда, демалыста, іссапарда немесе нақты іс-шараны жариялау үшін қажетті мерзімге беріледі.

      7. Аккредиттеуші ұйымның жанында журналисті уақытша аккредиттеу үшін бұқаралық ақпарат құралының меншік иесі не редакциясы аккредиттелетін журналистің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі) қоса бере отырып, осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш береді.

      8. Аккредиттелетін журналистің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі қоса берілген аккредиттеу туралы өтініш қағаз жеткізгіште тікелей аккредиттеуші органға не электрондық форматта оның ресми интернет-ресурсына беріледі.

      Егер өтініш бұқаралық ақпарат құралы редакциясының өкілінен берілген жағдайда, өтінішке аккредиттелетін журналистің жеке басын куәландыратын құжаттан басқа, журналистке аккредиттеу жүргізуге редакция өкілінің өкілеттігін растайтын құжат қоса беріледі.

      9. Өтінішті қарау нәтижесі оң болған жағдайда аккредиттеуші ұйым өтініш берушіні журналистің аккредиттелгені туралы жазбаша және (немесе) электрондық түрде хабардар етеді.

      10. Тұрақты аккредиттеу рәсімінен өткен журналистер туралы мәліметтер осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша аккредиттелген журналистер тізіліміне енгізіледі.

      Аккредиттелген журналистердің тізілімі аккредиттеуші ұйымның интернет-ресурсында орналастырылады.

      11. Аккредиттеуші ұйым журналисті аккредиттеуден мынадай негіздер бойынша бас тартады:

      1) осы Қағидалардың 5, 7, 8-тармақтарында көзделген құжаттарды ұсынбау;

      2) бұқаралық ақпарат құралының өнімін таратуды не бұқаралық ақпарат құралын шығаруды тоқтата тұру не тоқтату туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болуы;

      3) Заңның 4-3-бабының 2-1) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган жүргізетін есепке қойылған мерзімді баспасөз басылымдарының, ақпараттық агенттіктердің, интернет-ресурстардың тізілімінде және (немесе) "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 6-1-бабының 3) тармақшасына сәйкес бекітілетін ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын мемлекеттік органдардың ашық деректерінің бірыңғай тізбесіне сәйкес теле -, радиоарналардың есепке қойылған ашық деректерде болмауы.

      12. Бұқаралық ақпарат құралының меншік иесі не редакциясы аккредиттелген журналисті басқа журналистпен ауыстырған жағдайда, оны аккредиттеу осы Қағидаларда көзделген тәртіппен жүргізіледі.

      13. Журналистпен еңбек немесе азаматтық-құқықтық шарт бұзылған жағдайда бұқаралық ақпарат құралының меншік иесі не редакциясы шарт бұзылған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде аккредиттеуші ұйымды жазбаша немесе электрондық нысанда хабардар етеді.

      14. Заңның 22-бабының 2-тармағына сәйкес аккредиттеуші ұйымдар аккредиттелген журналистерді:

      1) бұқаралық ақпарат құралының электрондық мекенжайына іс-шаралар туралы алдын ала хабарлаумен:

      жоспарлы – екі жұмыс күнінен кешіктірмей;

      жоспардан тыс – оларды жүргізу туралы шешім қабылданған сәттен бастап екі сағат ішінде;

      2) мемлекеттік құпияларды құрайтын, сондай-ақ таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызылған мәліметтерді қамтитын олардың фрагменттерін қоспағанда, стенограммалармен, хаттамалармен, құжаттармен және материалдармен қамтамасыз етеді.

      15. Аккредиттелген журналистің іс-шараларға қол жеткізуін аккредиттеуші ұйым журналистің куәлігін көрсету бойынша қамтамасыз етеді.

      16. Іс-шараға қатысушылардың тақырыпты (мазмұнды), уақытша регламентті, сондай-ақ қоғамдық тәртіпті сақтауын жүргізуші қамтамасыз етеді.

      17. Аккредиттелген журналист Заңның 22-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларда аккредиттеуден айырылады.

      18. Журналисті аккредиттеуден айыру туралы шешім жазбаша ресімделеді және оның себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы болады.

      Журналисті аккредиттеуден айыру туралы шешім журналисті аккредиттеуге өтініш берілген бұқаралық ақпарат құралының меншік иесіне не редакциясына аккредиттеуді тоқтату туралы шешімге қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.

      Журналистерді аккредиттеу қағидаларына
1-қосымша
Нысан
_______________________________
кімге (аккредиттеуші ұйымның атауы)
______________________________
кімнен (бұқаралық ақпарат
құралының атауы)

      Журналисті (журналистерді) тұрақты аккредиттеу туралы Өтініш

      Сізден журналисті (терді) аккредиттеуді сұраймын ____________________.

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), телефон, факс нөмірі, электрондық мекенжайы, аккредиттеу кезеңі)

      Бұқаралық ақпарат құралы туралы мәліметтер:

      1) бұқаралық ақпарат құралының атауы: _____________________________;

      2) бұқаралық ақпарат құралының заңды мекенжайы (жеке тұлғаларға) және орналасқан жері (заңды тұлғаларға): ___________________________________;

      3) бұқаралық ақпарат құралының телефон, факс нөмірлері, электрондық мекенжайы: ________________________________________________________.

      Қоса ұсынылған құжаттар: аккредиттелуші журналистің жеке басты куәландыратын құжатының көшірмесі.

      Өтініште аталған журналист (-тер) ____________________________________

      (бұқаралық ақпарат құралының атауы) жұмыскерлері болып табылатынын растаймын.

      _____________________

      (бұқаралық ақпарат құралы меншік иесінің немесе бас редакторының (редакторының) және (немесе) бұқаралық ақпарат құралдары редакциясының уәкілетті өкілінің қолы)

      20__жылғы "___" ________________

      Журналистерді аккредиттеу қағидаларына
2-қосымша
Нысан
_______________________________
кімге (аккредиттеуші ұйымның атауы)
_______________________________
кімнен (бұқаралық ақпарат
құралының атауы)

      Журналисті (журналистерді) уақытша аккредиттеу туралы Өтініш

      Сізден журналисті (терді) аккредиттеуді сұраймын ___________________.

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), телефон, факс нөмірі, электрондық мекенжайы, іс-шараның атауы және өткізу мерзімі)

      Бұқаралық ақпарат құралы туралы мәліметтер:

      1) бұқаралық ақпарат құралының атауы: ___________________________;

      2) бұқаралық ақпарат құралының заңды мекенжайы (жеке тұлғаларға) және орналасқан жері (заңды тұлғаларға): __________________________________;

      3) бұқаралық ақпарат құралының телефон, факс нөмірлері, электрондық мекенжайы: __________________________________________________.

      Қоса ұсынылған құжаттар: аккредиттелуші журналистің жеке басты куәландыратын құжатының көшірмесі.

      Өтініште аталған журналист (-тер) ____________________________________

      (бұқаралық ақпарат құралының атауы) жұмыскерлері болып табылатынын растаймын.

      _____________________

      (бұқаралық ақпарат құралы меншік иесінің немесе бас редакторының (редакторының) және (немесе) бұқаралық ақпарат құралдары редакциясының уәкілетті өкілінің қолы)

      20__жылғы "___" _________

      Журналистерді аккредиттеу қағидаларына
3-қосымша
Нысан

      Аккредиттелген журналистер тізілімі

Журналистің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Бұқаралық ақпарат құралының атауы

Аккредиттеудің қолданылу мерзімі


      Қазақстан Республикасы
Мәдениет және ақпарат министрінің
2013 жылғы 21 маусымдағы
№ 138 бұйрығына
қосымша

      Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат саласындағы
күші жойылған кейбір бұйрықтардың тізімі

      1. "Мемлекеттiк органдардың немесе өзге ұйымдардың жанында бұқаралық ақпарат құралдарының және ақпарат агенттiктерiнiң журналистерiн тiркеу туралы" Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрінің 2000 жылғы 5 қаңтардағы № 1 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 1037 тіркелген).

      2. Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрi мiндетiн атқарушысының № 1037 болып тiркелген 2000 жылғы 5 қаңтардағы № 1 "Мемлекеттiк органдарының немесе өзге ұйымдарының жанында бұқаралық ақпарат құралдарының және ақпарат агенттiктерiнiң журналистерiн тiркеу туралы "Ереженi бекiту туралы" бұйрығына өзгерiстер мен толықтыру енгiзу туралы Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы № 75 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әдiлет министрiлігiнде 2005 жылғы 27 қаңтарда тiркелдi. Тiркеу № 3397).

      3. Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрiнiң кейбiр бұйрықтарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгiнiң 2005 жылғы 24 қарашадағы № 296 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2005 жылғы 8 желтоқсанда тiркелдi. Тiркеу № 3967, "Юридическая газета" газетiнде 2005 жылғы 23 желтоқсанда жарияланған, № 240-241).

Об утверждении Правил аккредитации журналистов

Приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 138. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 июля 2013 года № 8581.

      В редакции от: 11.03.2021

      Опубликовано: "Казахстанская правда" от 14.08.13 г. № 251 (27525); "Егемен Қазақстан" газеті 14.08.13 ж. № 189 (28128)


      Приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 138. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 июля 2013 года № 8581.      Об утверждении Правил аккредитации журналистов


      В соответствии со статьей 4-3 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О средствах массовой информации", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила аккредитации журналистов.

      2. Признать утратившими силу некоторые приказы в области культуры и информации согласно приложению к настоящему приказу.

      3. Комитету информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в установленном порядке официальное опубликование настоящего приказа;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр

М. Кул-Мухаммед


      Утверждены
приказом Министра
культуры и информации
Республики Казахстан
от 21 июня 2013 года № 138

      Правила аккредитации журналистов

            Сноска. Правила - в редакции приказа Министра информации и общественного развития РК от 11.03.2021 № 90 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила аккредитации журналистов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 12) статьи 4-3 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О средствах массовой информации" (далее – Закон) и определяют порядок аккредитации журналистов средств массовой информации государственными органами, общественными объединениями и организациями Республики Казахстан (далее – аккредитующие организации (-я)).

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1) аккредитация – процедура назначения журналиста и признание его полномочий государственным органом, общественным объединением и организацией;

      2) главный редактор (редактор) – физическое лицо, возглавляющее редакцию средства массовой информации и имеющее соответствующие полномочия на его выпуск и распространение, выход в эфир;

      3) средство массовой информации – периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы;

      4) редакция средства массовой информации – физическое лицо либо творческий коллектив, являющийся структурным подразделением юридического лица, осуществляющие сбор, подготовку материалов и выпуск средства массовой информации;

      5) журналист – физическое лицо, осуществляющее деятельность по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов для средства массовой информации на основе трудовых или иных договорных отношений;

      6) ведущий – уполномоченное лицо, осуществляющее координацию действий участников мероприятия;

      7) собственник – физическое или юридическое лицо, либо объединение физических и (или) юридических лиц, осуществляющие право владения, пользования и распоряжения средством массовой информации.

      Глава 2. Порядок аккредитации журналистов

      3. Аккредитация журналистов проводится при аккредитующей организации независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов на территории Республики Казахстан.

      4. Постоянная аккредитация предоставляется журналистам на срок не менее одного года.

      Срок постоянной аккредитации указывается в заявлении по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      5. Для постоянной аккредитации журналиста при аккредитующей организации собственником или редакцией средства массовой информации подается заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста (требуется для идентификации личности).

      Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня со дня поступления документов, предусмотренных настоящим пунктом Правил.

      6. Временная аккредитация предоставляется журналистам на срок, необходимый для выполнения конкретного редакционного задания, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста в случае его болезни, отпуска, командировки либо освещения конкретного мероприятия.

      7. Для временной аккредитации журналиста при аккредитующей организации собственником или редакцией средства массовой информации подается заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста (требуется для идентификации личности).

      8. Заявление об аккредитации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста, подается на бумажном носителе непосредственно в аккредитующий орган либо в электронном формате на его официальный интернет-ресурс.

      В случае если заявление подается от представителя редакции средства массовой информации, к заявлению, кроме документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста, прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя редакции на проведение аккредитации журналиста.

      9. При положительном результате рассмотрения заявления аккредитующая организация письменно и (или) электронно уведомляет заявителя об аккредитации журналиста.

      10. Сведения о журналистах, прошедших процедуру постоянной аккредитации вносятся аккредитующей организацией в реестр аккредитованных журналистов по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

      Реестр аккредитованных журналистов размещается на интернет-ресурсе аккредитующей организации.

      11. Аккредитующая организация отказывает в аккредитации журналиста по следующим основаниям:

      1) не предоставление документов, предусмотренных пунктами 5, 7, 8 настоящих Правил;

      2) наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;

      3) отсутствие в реестре поставленных на учет периодических печатных изданий, информационных агентств, интернет-ресурсов, который ведется уполномоченным органом в соответствии подпунктом 2-1) статьи 4-3 Закона и (или) открытых данных поставленных на учет теле-, радиоканалов в соответствии с единым перечнем открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных, утверждаемым согласно подпункту 3) статьи 6-1 Закона Республики Казахстан "О доступе к информации".

      12. В случае замены собственником или редакцией средства массовой информации аккредитованного журналиста другим журналистом его аккредитация производится в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

      13. В случае расторжения трудового или гражданско-правового договора с журналистом собственник или редакция средства массовой информации уведомляет в письменной или электронной форме аккредитующую организацию в течение трех рабочих дней после даты расторжения договора.

      14. В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона аккредитующие организации обеспечивают аккредитованных журналистов:

      1) предварительным извещением о мероприятиях на электронный адрес средства массовой информации:

      плановые – не позднее, чем за два рабочих дня;

      внеплановые – в течение двух часов с момента принятия решения об их проведении;

      2) стенограммами, протоколами, документами и материалами, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, а также отнесенные к служебной информации ограниченного распространения.

      15. Доступ аккредитованного журналиста к мероприятиям обеспечивается аккредитующей организацией по предъявлению удостоверения журналиста.

      16. Соблюдение участниками мероприятия тематики (содержания), временного регламента, а также общественного порядка обеспечивается ведущим.

      17. Аккредитованный журналист лишается аккредитации в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 22 Закона.

      18. Решение о лишении аккредитации журналиста оформляется письменно и содержит исчерпывающее описание причин.

      Решение о лишении аккредитации журналиста направляется собственнику или редакции средства массовой информации, которым было подано заявление на аккредитацию журналиста, в течение трех рабочих дней с даты подписания решения о прекращении аккредитации.

      Приложение 1
к Правилам аккредитации
журналистов

      Форма

                                                ____________________________
                                                      кому (наименование
                                                аккредитующей организации)
                                                ____________________________
                                                от кого (наименование средства
                                                      массовой информации)

      Заявление о постоянной аккредитации журналиста (журналистов)

      Прошу Вас аккредитовать журналиста (ов)__________________________.
      (фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер телефона, факса, электронный
      адрес, период аккредитации)
      Сведения о средстве массовой информации:
      1) наименование средства массовой информации:____________________;
      2) юридический адрес (для физических лиц) и местонахождение (для юридических
      лиц) средства массовой информации:_______________________;
      3) номера телефонов, факсов, электронный адрес средства массовой
      информации:________________________________________________________.
      Прилагаемые документы: копия документа, удостоверяющего личность
      аккредитуемого журналиста.
      Подтверждаю, что указанный (-ые) в заявлении журналист (-ы) являе(ю)тся
      работником (ами) ____________________________________________.
                        (наименование средства массовой информации)
      _____________________
      (подпись собственника или главного редактора (редактора) средства массовой
      информации и (или) уполномоченного представителя редакции средств массовой
      информации)
      "___" _________20__года

      Приложение 2
к Правилам аккредитации
журналистов

      Форма

                                                ____________________________
                                                      кому (наименование
                                                аккредитующей организации)
                                                ____________________________
                                                от кого (наименование средства
                                                      массовой информации)

      Заявление о временной аккредитации журналиста (журналистов)

      Прошу Вас аккредитовать журналиста (ов)__________________________.
      (фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер телефона, факса, электронный
      адрес, наименование и сроки проведения мероприятия)
      Сведения о средстве массовой информации:
      1) наименование средства массовой информации ____________________;
      2) юридический адрес (для физических лиц) и местонахождение (для юридических
      лиц) средства массовой информации ________________________;
      3) номера телефонов, факсов, электронный адрес средства массовой информации
      ________________________________________________.
      Прилагаемые документы: копия документа, удостоверяющего личность
      аккредитуемого журналиста.
      Подтверждаю, что указанный (-ые) в заявлении журналист (-ы) являе(ю)тся
      работником (ами) ____________________________________________.
      (наименование средства массовой информации)
      _____________________
      (подпись собственника или главного редактора (редактора) средства массовой
      информации и (или) уполномоченного представителя редакции средств массовой
      информации)
      "___" _________20__года

      Приложение 3
к Правилам аккредитации
журналистов

      Форма

      Реестр аккредитованных журналистов

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) журналиста

Наименование средства массовой информации

Срок действия аккредитации


      Приложение
к приказу Министра
культуры и информации
Республики Казахстан
от 21 июня 2013 года № 138

      Перечень утративших силу некоторых приказов в области
культуры и информации Республики Казахстан

      1) приказ Министра культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан от 5 января 2000 года № 1 "Об утверждении Правил "Об аккредитации журналистов средств массовой информации и информационных агентств при государственных органах или иных организациях" (зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 1037);

      2) приказ Министра культуры, информации и спорта Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года № 75 "О внесении изменений и дополнения в приказ и.о. Министра культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан от 5 января 2000 года № 1 "Об утверждении Правил "Об аккредитации журналистов средств массовой информации и информационных агентств при государственных органах или иных организациях", зарегистрированный за № 1037 (зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 января 2005 года № 3397);

      3) приказ и.о. Министра культуры, информации и спорта Республики Казахстан от 24 ноября 2005 года № 296 "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан" (зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 декабря 2005 года № 3967,опубликованный в газете "Юридическая газета" от 23 декабря 2005 г. № 240-241 (974-975).