Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2013 жылғы 16 тамыздағы № 343 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 22 тамызда № 8636 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 4 қазандағы № 536 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.10.2018 № 536 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      ә "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 6) тармақшасына сәйкес және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа 1-540-қосымшаларға сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті (Ф.Н. Жақыпова):

      1) осы бұйрықтың белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

      2) осы бұйрықты мемлекеттiк тiркеуден өткеннен кейiн бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.

      3. "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 10 сәуірдегі № 158 бұйрығының күші жойылсын.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы бұйрық 2013 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиіс.

Министрдің


міндетін атқарушы

М. Орынханов


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 1-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В010100 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу"

      мамандығы бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

1

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


ZhFMDG 1203

Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена

2

2

емтихан


Psi 2202

Психология

3

3

емтихан


Ped 2203

Педагогика

3

3

емтихан


MDP 2206

Мектепке дейінгі педагогика

3

4

емтихан


MDIBB 3207

Мектепке дейінгі инклюзивтік білім беру

2

5

емтихан


MDBBM 3209

Мектепке дейінгі білім беру менеджменті

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49
КП

Кәсіптендіру пәндері

32
МК

Міндетті компонент

5

MDUTZhTA 3301

Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

5

емтихан


MRRDDV 3302

Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27
Теоретикалық оқытудың барлығы:

129
ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері
МК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістік (педагогикалық)сынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 2-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі мамандығы

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 4 жыл
      Берілетін дәреже: "5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен
əдістемесі" мамандығы бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


K(O)T 1103

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


Sht 1104

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


AKT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD 1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BВM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT
3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


BMTZhTA 2209

Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MOA 3301

Математикадағы оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


KZK(O)TN 1302

Қазіргі заманғы қазақ (орыс) тілінің негіздері

2

1

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес

ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емес


Оқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістік (педагогикалық)сынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 3-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В010300 – Педагогика және психология мамандығы

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В010300 – Педагогика және психология" мамандығы

      бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD 1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
PedOA 3301

Педагогиканы оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


PsiОА 3302

Психологияны оқыту әдістемесі

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістік (педагогикалық)сынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 4-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В010400 – Бастапқы əскери дайындық мамандығы

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 4 жыл
Берілетін дәреже: "5В010400 – Бастапқы əскери дайындық"
мамандығы бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКТ 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
Ped 2201

Педагогика

3

4

емтихан


AD2202

Атыс дайындығы

3

4

емтихан


PAD 2203

Психология және адам дамуы

3

3

емтихан


TD 2204

Тактикалық дайындық

3

3

емтихан


KK(O)T 3205

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3206

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

5

емтихан


BADOA 3207

Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі

4

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KRKKZhAZh1301

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жалпыәскери жарғылары

2

1

емтихан


APTN 3302

Әскери - патриоттық тәрбие негіздері

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес

ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емес


Оқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістік (педагогикалық)сынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 5-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В010500 – Дефектология мамандығы

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 4 жыл
Берілетін дәреже: "5В010500 – Дефектология" мамандығы
бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКТ 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD 1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT
3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


АMTGTA 2209

Арнайы мектепте тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MShBMOAA
3301

Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы әдістемесі

3

5

емтихан


AP 2302

Арнайы педагогика

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес

ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емес


Оқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 6-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В010600 – Музыкалық білім мамандығы

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В010600 – Музыкалық білім" мамандығы

      бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
MT 1201

Музыка теориясы

3

1-2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


KMТ 2204

Қазақ музыкасының тарихы

4

3-4

емтихан


MPОА 3205

Музыка пәнін оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
IMUM 4301

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі* (Негізгі музыкалық аспап)

2

7

емтихан


IMUM 4301

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі*(Хорды дирижерлау)

3

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

14-тен кем емес


МК

Міндетті компонент
ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістік (педагогикалық)сынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 7-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В010700 – Бейнелеу өнері және сызу мамандығы

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В010700 – Бейнелеу өнері және сызу" мамандығы

      бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD 1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
BOOA 3301

Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


SOA 3302

Сызуды оқыту әдістемесі

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

14-тен кем емес


МК

Міндетті компонент
ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 8-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В010800 – Дене шынықтыру және спорт мамандығы

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В010800 – Дене шынықтыру және спорт" мамандығы

      бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағыл.тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
Ped 2201

Педагогика

3

3

емтихан


DShSP 2202

Дене шынықтыру және спорт педагогикасы

2

4

емтихан


ZhZhEP 2203

Жалпы және жас ерекшеліктер психологиясы

2

4

емтихан


DShSM 4204

Дене шынықтыру және спорт менеджменті

2

7

емтихан


ZhEFMG 2205

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы

2

4

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3207

Кәсіби-бағытталған шетел тілі

2

5

емтихан


DShTA 3208

Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі

3

5

емтихан


BZhKSTA 4209

Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі

2

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
TSTTA 1301

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі

3

1

емтихан


BSTOTA 3302

Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

14-тен кем емес

МК

Міндетті компонент
ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістік (педагогикалық)сынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 9-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В010900 – Математика мамандығы

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В010900 – Математика" мамандығы

      бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD 1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MOA 3301

Математиканы оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


EM 1302

Элементарлық математика

2

1

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 10-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В011000 – Физика мамандығы

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В011000 – Физика" мамандығы

      бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD 1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
FOA 3301

Физиканы оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


Ast 3302

Астрономия

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 11-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В011100 – Информатика мамандығы

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В011100 – Информатика" мамандығы

      бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD 1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
ИOA 3301

Информатиканы оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


ITN 2302

Информатиканың теориялық негіздері

2

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 12-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В011200 – Химия мамандығы

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В011200 – Химия" мамандығы

      бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD 1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
HOA 3301

Химияны оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


НЕ 3302

Химиялық экология

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 13-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В011300 – Биология мамандығы

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В011300 – Биология" мамандығы

      бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағыл.тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD

1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
BOA 3301

Биологияны оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


BK 1302

Биологияға кіріспе

2

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 14-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В011400 – Тарих мамандығы

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В011400 – Тарих" мамандығы

      бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD 1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
TOA 3301

Тарихты оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


THT 2302

Түркі халықтарының тарихы

2

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 15-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В011500 – Құқық және экономика негіздері мамандығы

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В011500 – Құқық және экономика негіздері"

      мамандығы бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD 1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KENOA 3301

Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


MKT 1302

Мемлекет және құқық теориясы

2

1

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

14-тен кем емес


МК

Міндетті компонент
ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 16-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В011600 – География мамандығы

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В011600 – География " мамандығы бойынша білім

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD 1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
GOA 3301

Географияны оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


Zhzh 1302

Жалпы жертану

2

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 17-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетіндәрежесі: 5В011700 – "Қазақ тілі мен әдебиеті"

      мамандығы бойынша білім бакалавры

Пән циклі

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KZТ 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


K(O)T 1103

Қазақ (Орыс) тілі

6

1-2

емтихан


ShT 1104

Шет тілі

6

1-2

емтихан


АKT 1105

Ақпараттық-комуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD 1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KTOA 3301

Қазақ тілін оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


KAOA 3302

Қазақ әдебиетін оқыту

әдістемесі

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері
МК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау немесе екі кәсіби пәннен мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-тан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 18-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В011800 - Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетіндәрежесі: 5В011800 – "Орыс тілі мен әдебиеті"

      мамандығы бойынша білім бакалавры

Пән циклі

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KZТ 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


K(O)T 1103

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ShT 1104

Шет тілі

6

1,2

емтихан


АKT 1105

Ақпараттық-комуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD

1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
ОTOA 3301

Орыс тілін оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


ОAOA 3302

Орыс әдебиетін оқыту

әдістемесі

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері
МК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау немесе екі кәсіби пәннен мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-тан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 19-қосымша


Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 4 жыл
Берілетін дәреже: "5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі" мамандығы
бойынша білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Sht (Е)1102

Шетел тілі (екінші)

6

1,2

емтихан


K(O)T 1103

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


Fil 2104

Философия

3

3

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
PAD 1201

Психология және адам дамуы

2

1

емтихан


BShT 1202

Базалық шетел тілі

2

1

емтихан


Ped 1203

Педагогика

3

2

емтихан


MKKMBShT 2204

Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі

2

3

емтихан


ShT (E) 2205

Шетел тілі (екінші)

4

4

емтихан


KK(O)T
2206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 

2

4

емтихан


ShBBA 2207

Шеттілдік білім берудің әдістемесі

3

4

емтихан


KBShT 3208

Кәсіби-бағдарланған шетел тілі

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
TZhTA 2301

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

3

емтихан


MKShT 3302

Мамандандырылған кәсіби шетел тілі

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес

ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емес


Оқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістік (педагогикалық)сынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 20-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В012000 - Кәсіптік оқыту мамандығы

      Ескерту. 20-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетіндәрежесі: 5В012000 – "Кәсіптік оқыту

      Мамандығы" бойынша білім бакалавры

Пән циклі

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KZТ 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


K(O)T 1103

Қазақ (Орыс) тілі

6

1-2

емтихан


ShT 1104

Шет тілі

6

1-2

емтихан


АKT 1105

Ақпараттық-комуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


РМК 1201

Педагогикалық мамандыққа кіріспе

2

1

емтихан


Ped 2202

Педагогика

2

3

емтихан


КP 2203

Кәсіби педагогика

3

4

емтихан


PAD 1204

Психология және адам дамуы

3

2

емтихан


KOZhPV 2205

Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық менеджмент

3

3

емтихан


KOA 3308

Кәсіптік оқыту әдістемесі

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KOZT 3301

Кәсіптік оқытудың заманауи технологиялары

2

6

емтихан


OBOY 3302

Оқушылардың бейіндік оқуын ұйымдастыру

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері
МК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістік (педагогикалық)сынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау немесе екі кәсіби пәннен мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-тан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 21-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі:4 жыл

      Берілетіндәрежесі: "5В012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын

      мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті" мамандығы бойынша білім

      бакалавры

Пән циклі

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KZТ 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


K(O)T 1103

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ShT 1104

Шет тілі

6

1,2

емтихан


AKT 1105

Ақпараттық-комуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD 1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KTOA 3301

Қазақ тілін оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


KAOA 3302

Қазақ әдебиетін оқыту

әдістемесі

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері
МК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау немесе екі кәсіби пәннен мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-тан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 22-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В012200 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі
орыс тілі мен әдебиеті мамандығы

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі:4 жыл

      Берілетіндәрежесі: "5В012200 – Орыс тілінде оқытпайтын

      мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті" мамандығы бойынша білім

      бакалавры

Пән циклі

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KZТ 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


K(O)T 1103

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ShT 1104

Шет тілі

6

1,2

емтихан


AKT 1105

Ақпараттық-комуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
OFD

1201

Оқушылардың физиологиялық дамуы

2

2

емтихан


Ped 2202

Педагогика

3

3

емтихан


Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


BM 2204

Білім берудегі менеджмент

2

4

емтихан


BOT 2205

Бағалаудың өлшемдік технологиялары

2

4

емтихан


KK(O)T 3206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


IBB 3208

Инклюзивті білім беру

2

5

емтихан


TZhTA 2209

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
ОTOA 3301

Орыс тілін оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


ОAOA 3302

Орыс әдебиетін оқыту

әдістемесі

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері
МК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау немесе екі кәсіби пәннен мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-тан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 23-қосымша


Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы

      Ескерту. 23-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 4 жыл
Берілетін дәреже: "5В012300-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану"
мамандығы бойынша білім бакалавры

Пән циклі

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр
 

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZТ 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


K(O)T 1103

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ShT 1104

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


AKT 1105

Ақпараттық-комуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 3207

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT
3208

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

6

емтихан


OOT 1201

Өзін-өзі тану

2

1

емтихан


ZhEFMG 1202

Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы

2

2Psi 2203

Психология

3

3

емтихан


Ped 2204

Педагогика

3

3

емтихан


AP 2205

Әлеуметтік педагогика

3

4

емтихан


IBВ 3206

Инклюзивті білім беру

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
OOTOA 3301

Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі

3

5

емтихан


APZhT 3302

Әлеуметтік педагогикалық жұмыстың технологиялары

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері
МК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Өндірістіксынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау немесе екі кәсіби пәннен мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-тан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 24-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В020100 – Философия мамандығы

      Ескерту. 24-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 4 жыл
Берілетін дәреже: "5В020100 – Философия"мамандығы
бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 2102

Философия*

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T
2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT
2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


FT 1203

Философия тарихы

6

1,2,3

емтихан


KF 1204

Қазақ философиясы

3

2

емтихан


DTP 1205

Дәлелдеме теориясы және практикасы

2

2

емтихан


EE 2206

Этика и эстетика

2

3

емтихан


OG 2207

Онтология және гносеология

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
FA 3301

Философиялық антропология

3

5

емтихан


AF 3302

Әлеуметтік философия

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


* Ескертпе: Мамандықтарға байланысты ЖБП циклының жекелеген пәндері алынып тасталады немесе БП цикліне ауыстырылады. Бұл ретте босатылған кредиттер таңдау компонентіне беріледі.

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 25-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В020200 – Халықаралық қатынастар мамандығы

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В020200 – Халықаралық қатынастар" мамандығы

      бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсібиқазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


DKК 2203

Дипломатиялық және консулдық қызмет

3

2

емтихан


ZhKHK 2204

Жаңа кезеңдегі халықаралық қатынастар тарихы

3

3

емтихан


KZHK 2205

Қазіргі заманғы халықаралық қатынастар тарихы

3

4

емтихан


DKZhT 2206

Дипломатиялық келіссөздерді жүргізудің тәсілдері

2

4

емтихан


DК 3207

Дипломатиялық құжаттама

3

5

емтихан


HKKM 4208

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері

2

7


ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KRSS 3301

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты

3

5

емтихан


КD 3302

Көпжақты дипломатия

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 26-қосымша


Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В020300 – Тарих мамандығы

      Ескерту. 26-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 4 жыл
Берілетін дәреже: "5В020300 – Тарих" мамандығы
бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы*

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T
2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT
2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

4

емтихан


EDT 1203

Ежелгі дүние тарихы

2

1

емтихан


KET 1204

Қазақстанның ежелгі
тарихы

3

1

емтихан


OT 1205

Ортағасырлар тарихы

3

2

емтихан


OKT 1206

Ортағасырлық Қазақстан тарихы

3

2

емтихан


KZhZT 2207

Қазақстанның жаңа заман тарихы

2

3

емтихан


EAEKZT 3208

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KRAK 3301

Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта

2

5

емтихан


EAEZhZT 2208

Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


Ескертпе: Мамандықтарға байланысты ЖБП циклының жекелеген пәндері алынып тасталады немесе БП цикліне ауыстырылады. Бұл ретте босатылған кредиттер таңдау компонентіне беріледі.

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 27-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В020400 – Мәдениеттану мамандығы

      Ескерту. 27-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В020400 - Мәдениеттану" мамандығы

      бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсібиқазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


Eti 1203

Этика

3

1

емтихан


Est 1204

Эстетика

3

2

емтихан


AMT 2205

Әлемдік мәдениет

тарихы

4

3

емтихан


MFT 3206

Мәдениеттің философиясы мен теориясы

3

6

емтихан


KMT 3207

Қазақ мәдениетінің тарихы

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
BMT 3301

Бұқаралық мәдениеттің теориясы

2

6

емтихан


MA 3302

Мәдени антропология

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 28-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В020500 – Филология мамандығы

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 4 жыл
Берілетін дәреже: "5В020500 - Филология" мамандығы
бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


AKT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T
2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT
2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


KKTLL 1203

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы

3

1

емтихан


AK 1204

Әдебиеттануға кіріспе

2

1

емтихан


KKTM 1205

Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы

2

2

емтихан


KKTZhSS 2206

Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі

3

3

емтихан


KHAA 2207

Қазақ халық ауыз әдебиеті

3

2

емтихан


EDKA 2208

Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KKA 3301

Қазіргі қазақ әдебиеті

3

6

емтихан


ZhTB 3302

Жалпы тіл білімі

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 29-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В020600 - Дінтану мамандығы

      Ескерту. 29-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В020600 - Дінтану" мамандығы

      бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсібиқазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

4

емтихан


DT 2203

Діндер тарихы

4

3

емтихан


DA 2204

Дін әлеуметтануы

3

3

емтихан


DP 2205

Дін психологиясы

3

4

емтихан


DAnt 3207

Діни антропология

3

6

емтихан


DF 3208

Дін философиясы

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KDKK 3301

Қазіргі діни қозғалыстар мен культтер

3

5

емтихан


DFen 3302

Дін феноменологиясы

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 30-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В020700 – Аударма ісі мамандығы

      Ескерту. 30-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В020700-Аударма ісі" мамандығы

      бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
BShT 1201

Базалық шетел тілі

4

3

емтихан


KK(O)T 2202

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


MKMBShT 2203

Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі

3

3

емтихан


OTTN 2204

Оқытылатын тіл теориясының негіздері

3

3

емтихан


АТ 2205

Аударма теориясы

3

4

емтихан


KBShT 3206

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

5

емтихан


MKShT 4207

Мамандандырылған кәсіби шетел тілі

3

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
ZhAP 3301

Жазбаша аударма практикасы

3

5,6

емтихан


ААР 4302

Ауызша аударма практикасы

2

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 31-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В020800 – Археология және этнология мамандығы

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В020800 – Археология және этнология" мамандығы

      бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

4

емтихан


EOK 1203

Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан

3

2

емтихан


TDAE 1204

Тарихилыққа дейінгі адамзат эволюциясы

3

1

емтихан


ShA 2205

Шетел археологиясы

4

3

емтихан


AHE 2206

Әлем халықтарының этнографиясы (Еуразияхалықтарыныңэтнографиясы, Америка, АфрикажәнеАвстралияхалықтарыныңэтнографиясы).

4

4

емтихан


DT 1207

Дүниежүзі тарихы

2

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
AK 1301

Археологияға кіріспе

3

1

емтихан


EK 1302

Этнологияға кіріспе

2

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 32-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В020900 – Шығыстану мамандығы

      Ескерту. 32-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В020900 – Шығыстану" мамандығы

      бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


OESS 3203

Оқитын елдің сыртқы саясаты

2

6

емтихан


BShТ 1204

Базалық шығыс тілі (А1,

А2 деңгейлері)

3

1

емтихан


BShТ 1205

Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)

3

2

емтихан


OET:EZzhOG 2206

Оқитын елдің тарихы: ежелгі заман және орта ғасырлар

4

3

емтихан


OEJzhKZT 2207

Оқитын елдің жаңа және қазіргі заман тарихы

4

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MKTmP 3301

Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы мен практикасы

3

6

емтихан


KQSh 1302

Классикалық және қазіргі шығыстану

2

1

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 33-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В021000-Шетел филологиясы мамандығы

      Ескерту. 33-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В021000-Шетел филологиясы" мамандығы

      бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
BShT 1201

Базалық шетел тілі

4

1-2

емтихан


MKKMBShT 2202

Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі

3

3

емтихан


KK(O)T 2203

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

4

емтихан


OTTN 3204

Оқытылатын тіл теориясының негіздері

3

5

емтихан


KBShT 3205

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

5

емтихан


ShBBA 3206

Шеттілдік білім берудің әдістемесі

3

5

емтихан


TKL 3207

Теориялық және қолданбалы лингвистика

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KKZA 3301

Классикалық және қазіргі заманғы әдебиет

3

5

емтихан


MKShT 3302

Мамандандырылған кәсіби шетел тілі

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 34-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В021100 - Теология мамандығы

      Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В021100 - Теология" мамандығы

      бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


DТ 1203

Діндер тарихы

4

1

емтихан


DF 1204

Діни философия

3

2

емтихан


KDЕDK 2205

Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар

3

3

емтихан


DA 2206

Дін әлеуметтануы

3

4

емтихан


DP 2207

Дін психологиясы

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
DKN 2301

Діни құқық негіздері

2

5

емтихан


TBN 3302

Теологиялық білім негіздері

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 35-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В021200 – Түркітану мамандығы

      Ескерту. 35-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В021200 – Түркітану" мамандығы

      бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанныңқазіргізамантарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 3201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KВShT

3202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

4

емтихан


ShT (Е,B2)

3203

Екінші шетел тілі: түрік тілі

5

6

емтихан


AK 1204

Әдебиеттануға кіріспе

2

1

емтихан


TFK 2205

Түркі филологиясына кіріспе

2

3

емтихан


TZhET 2206

Түркі жазба ескерткіштері тілі

2

3

емтихан


TTSTG 4207

Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы

3

7

емтихан


ShEHA 2208

Шет елдері халықтарының әдебиеті (VI-XX ғғ.)

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
TK 3301

Түркітануға кіріспе

2

5

емтихан


TF 3302

Түркі фольклоры

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 36-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В021500 – Исламтану мамандығы

      Ескерту. 36-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В021500 – Исламтану" мамандығы

      бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

4

емтихан


НF 1203

Құлшылықтар фикһы

3

1

емтихан


Tag 1204

Тәжуид

3

2

емтихан


Had 3205

Хадистану

3

5

емтихан


AT 1206

Араб тілі

4

1-2

емтихан


ZH 2207

Зекет және қажылық

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KKDZh 3301

Қазақстандағы қазіргі діни жағдай

2

5

емтихан


МаА 3302

Матуруди ақидасы

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Педагогикалықсынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 37-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В030100 – Құқықтану мамандығы

      Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В030100 – Құқықтану" мамандығы

      бойынша құқық бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 3201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


MKT 1203

Мемлекет және құқық теориясы

2

1

емтихан


KRRR 1204

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

2

2

емтихан


KRAK (ZhB) 2205

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)

3

3

емтихан


KRAK (EB) 2206

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)

3

4

емтихан


KRKK (ZhB) 2207

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)

3

3

емтихан


KRKK (EB) 2208

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KRAIZhK 3301

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы

2

5

емтихан


KRKIZhK 3302

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 38-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В030200 – Халықаралық құқық мамандығы

      Ескерту. 38-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В030200 – Халықаралық құқық" мамандығы

      бойынша құқық бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 3201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

6

емтихан


MKT 1203

Мемлекет және құқық теориясы

2

1

емтихан


KRRR 1204

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

2

2

емтихан


KRAK (ZhB) 2205

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)

3

3

емтихан


KRAK (EB) 2206

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)

3

4

емтихан


KRKK (ZhB) 2207

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)

3

3

емтихан


KRKK (EB) 2208

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
НВК 3201

Халықаралық бұқаралық құқығы

3

5

емтихан


HZhMK 3202

Халықаралық жеке меншік құқығы

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістік (педагогикалық)сынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 39-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В030300 – Құқық қорғау қызметі мамандығы

      Ескерту. 39-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В030200 – Халықаралық құқық"мамандығы

      бойынша құқық бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

4

емтихан


MKT 1106

Мемлекет және құқық теориясы

2

1

емтихан


KRKK 1107

Қазақстан

Республикасының конституциялық құқығы

2

2

емтихан


KRKKO 1108

Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары

2

1

емтихан


KRKK (ZhB) 2201

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)

3

3

емтихан


KRAK 2202

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы

2

3

емтихан


KRKK (EB) 2203

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім))

3

4

емтихан


Kri 2204

Криминалистика

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KRKIZhK (ZhB) 2204

Уголовно- процессуальное право Республики Казахстан (общая часть)

2

4

емтихан


KRKIZhK (EB) 3203

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (особенная часть)

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 40-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В030400 – Кеден ісі мамандығы

      Ескерту. 40-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В030400 – Кеден ісі"мамандығы

      бойынша құқық бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 3201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

6

емтихан


MKT 1203

Мемлекет және құқық теориясы

2

1

емтихан


KRRR 1204

Қазақстан

Республикасының конституциялық құқығы

2

2

емтихан


KRAK (ZhB) 2205

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)

3

3

емтихан


KRAK (EB) 2206

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)

3

4

емтихан


KRKK (ZhB) 2207

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)

3

3

емтихан


KRKK (EB) 2208

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KRKK 2201

Қазақстан Республикасының кеден құқығы

2

4

емтихан


KRAK 2202

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 41-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В040100 – Музыкатану мамандығы

      Ескерту. 41-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В040100 – Музыкатану" мамандығы

      бойынша өнер бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердіңаталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпыбілім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалықпәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


Gar 1203

Гармония

3

1,2

емтихан


Pol(2)204

Полифония

3

2,3

емтихан


MCh2205

Музыкалық шығармаларды талдау

3

3,4

емтихан


CheMТ 1206

Шетел музыкасының тарихы

2

1

емтихан


QMТ 2207

Қазақ музыкасының тарихы

2

3

емтихан


For(2)208

Фортепиано

3

1-3

емтихан

ТК

Таңдаукомпоненті

49КП

Кәсіптендірупәндері

35МК

Міндетті компонент

6
ZJ3(4)301

Зерттеу жұмысын жазудың әдістемесі мен тәжірибесі

4

5-8MTJТPOӘ

2302

Музыкалық-теориялық және тарихы пәндерді оқыту әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдаукомпоненті

29Теоретикалық оқытудың барлығы:

132ОҚТ

ОқытудыңқосымшатүрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Денешынықтыру

8КП

Кәсіби практика (түрлері бойынша)

6-дан кем емес

сынақ

ТК

ТаңдаукомпонентіҚА

Қорытындыаттестаттау

3
Мамандықбойыншамемлекеттікемтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 42-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В040200 – Аспаптық орындаушылық мамандығы

      Ескерту. 42-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В040200 – Аспаптық орындаушылық" мамандығы

      бойынша өнер бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердіңаталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылаутүрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпыбілім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКТ 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалықпәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


MT1203

Музыка теориясы

2

1-2

емтихан


MT2204

Музыка тарихы

2

4

емтихан


OrOТ 1205

Орындаушылық өнер тарихы

2

1

емтихан


APOӘ

2206

Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі

2

4

емтихан


Mam1207

Мамандық

8

1-8

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

35МК

Міндетті компонент

6
KA3301

Камералық ансамбль

3

6-8

емтихан


IK3302

Ішекті квартет *

3

6-8

емтихан


KK3302

Концертмейстерлік класс**


TA 3302

Туыстас аспаптар ***

ТК

Таңдау компоненті

29Теоретикалық оқытудың барлығы:

132ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика (түрлері бойынша)

6-дан кем емес

сынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 43-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В040300 – Вокал өнері мамандығы

      Ескерту. 43-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В040300 – Вокал өнері" мамандығы

      бойынша өнер бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердіңаталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпыбілім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалықпәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


Mam1(2.3.4)203

Мамандық

8

1-8

емтихан


OrOТ1204

Орындаушылық өнер тарихы


2

1,2

емтихан


KES2205

Камералық ән салу

2

3,4

емтихан


OD2206

Опералық дайындық

2

3,4

емтихан


APОӘ 2207

Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдаукомпоненті

49КП

Кәсіптендірупәндері

35МК

Міндетті компонент

6
KK3301

Камералық класс

3

5-8

емтихан


OK3302

Опералық класс

3

5-8

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

29Теоретикалық оқытудың барлығы:

132ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика (түрлері бойынша)

6-дан кем емес

сынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандықбойыншамемлекеттікемтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 44-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В040400 – Дәстүрлі музыка өнері мамандығы

      Ескерту. 44-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В040400 – Дәстүрлі музыка өнері" мамандығы

      бойынша өнер бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердіңаталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпыбілім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

201

KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан

2

KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан

3

MT 1203

Музыка теориясы

2

1

емтихан

4

QM2204

Қазақ музыкасының тарихы

2

3

емтихан

5

OrOТ1205

Орындаушылық өнер тарихы

2

1

емтихан

6

Ans1206

Ансамбль *

2

1-2

емтихан

7

DQ1206

Дауыс қою **

8

Mam1207

Мамандық

8

1-8

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

35МК

Міндетті компонент

61

APОӘ 3301

Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі

3

5-6

емтихан

2

OJКR 4302

Орындаушының жеке концерттік репетуары

3

7-8

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

29Теоретикалық оқытудың барлығы:

132ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Денешынықтыру

8КП

Кәсіби практика (түрлері бойынша)

6-дан кем емес

сынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандықбойыншамемлекеттікемтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 45-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В040500 – Дирижерлау мамандығы

      Ескерту. 45-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В040500 – Дирижерлау" мамандығы

      бойынша өнер бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердіңаталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылаутүрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпыбілім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалықпәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


Mam1(2.3.4)203

Мамандық

8

1-8

емтихан


Hor(O)K-1(2.3.4)204

Хор (оркестр) класы

8

1-8

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

35МК

Міндетті компонент

6
OrOТ2301

Орындаушылық өнер тарихы

2

4

емтихан


APОӘ 3(4)302

Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі

2

6-7

емтихан


DPSh4303

Дирижердың педагогикалық шеберлігі

2

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

29Теоретикалық оқытудың барлығы:

132ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика (түрлері бойынша)

6-дан кем емес

сынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 46-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В040600 – Режиссура мамандығы

      Ескерту. 46-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 5 жыл

      Берілетін дәреже: "5В040600 - Режиссура" мамандығы бойынша өнер

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АCT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

87МК

Міндетті компонент

31
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


RN 1207

Режиссура негіздері

5

1,2

емтихан


Rezh 2208

Режиссура

6

3,4

емтихан


RSh 2203

Режиссура шеберлігі

5

5,6

емтихан


RAZh 3204

Режиссердің орындаушылармен және режиссерлік-қоюшы топпен жұмысы

2

5,6

емтихан


PRezh 5207

Практикалық режиссура

6

9

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

56КП

Кәсіптендіру пәндері

46МК

Міндетті компонент

7
Dramat 3301

Драматургия (сценариялық шеберлік / либретто)

2

5,6

емтихан


RО 4302

Режиссура өнері

5

7,8

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

39БАРЛЫҒЫ:

161ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика (түрлері бойынша)

6-дан кем емес

сынақ


Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8

емтихан


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

178-ден кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 47-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В040700 – Актерлік өнер мамандығы

      Ескерту. 47-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В040700 - Актерлік өнер" мамандығы бойынша өнер

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АCT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Ash 1(2)203

Актер шеберлігі

6

1,2,3,4

емтихан


AShT 3206

Актер шеберлігінің техникасы

4

5,6

емтихан


ST 1204

Сахна тілі

2

1,2

емтихан


SKN 1206

Сахна қозғалысының негіздері

2

1,2

емтихан


Bi 1205

Би

2

1,2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
Мамандандыру: Драма театры және кино артисі

AShO 3(4)301

Актер шеберлігі өнері

5

6,7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27БАРЛЫҒЫ:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесКәсібисынақ


Дипломалдысынақ


Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 48-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В040800 – Эстрада өнері мамандығы

      Ескерту. 48-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В040800 - Эстрада өнері" мамандығы бойынша өнер

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АCT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Мам 1(2.3.4)203

Мамандық

10

1,2,3,4,5,6,7,8

емтихан


АОN 3204

Ансамбльдегі орындаушылық негіздері

2

3,4Sol 1(2)206

Сольфеджио (джаз)

4

1,2,3,4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
Ans 4301

Ансамбль

5

7,8

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27БАРЛЫҒЫ:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика (түрлері бойынша)

6-дан кем емес

сынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8

емтихан


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 49-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В040900 – Хореография

      Ескерту. 49-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В040900 - Хореография" мамандығы бойынша өнер

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АCT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
Мамандандыру: Педагог-хореограф

KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


KBOAN 1(2)203

Классикалық биді оқытудың әдістемелік негіздері //стандарттық би ("Е", "D" класстары

4

1-4

емтихан


KBOA 3204

Классикалық биді оқытудың әдістемесі //стандарттық би ("С" класс)

2

5,6

емтихан


HSBOAN 1(2)205

Халықтық-сахна биін оқытудың әдістемелік негіздері //латынамерикан би ("Е", "D" класстары)

4

1-4

емтихан


HSBOA 3206

Халықтық-сахна биін оқытудың әдістемесі// латынамерикан би ("С" класстары)

2

5,6

емтихан


KzBOAN 3207

Қазақ биін оқытудың әдістемелік негіздері

2

5,6

емтихан


KzBOTA 4208

Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі

2

7,8

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KBOTA 4301

Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі//стандарттық би ("С", "В" класстар)

3

7,8

емтихан


HSBOTA 4302

Халықтық-сахна биін оқытудың теориясы мен әдістемесі //латынамерикан ("В" класс)

2

7,8

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27БАРЛЫҒЫ:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

14-тен кем емес


МК

Міндетті компонент
ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика (түрлері бойынша)

6-дан кем емес

сынақ


Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8

емтихан


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 50-қосымшаЖоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В041000 – Сценография

      Ескерту. 50-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 5 жыл
      Берілетін дәреже: "5В041000
- Сценография" мамандығы бойынша өнер бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АKT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

87МК

Міндетті компонент

31
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


KShBOT 1203

Қазақстан және шетел бейнелеу өнерінің тарихы

4

1,2

емтихан


AS 1204

Арнайы сурет

4

1,2

емтихан


AK 1205

Арнайы кескіндеме

4

1,2

емтихан


KN 1206

Композиция негіздері

6

1,2

емтихан


KG 3207

Компьютерлік графика

4

5,6

емтихан


BT 3208

Бейін бойынша технология

5

5,6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

56КП

Кәсіптендіру пәндері

46МК

Міндетті компонент

7
Kom 4301

Композиция

4

7,8

емтихан


Zhoba 5302

Жоба

3

9

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

39Теоретикалық оқытудың барлығы:

161ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

14-тен кем емес


МК

Міндетті компонент
ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емес

сынақ


Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8

емтихан


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

178-ден кем емес


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 51-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В041100 – Композиция мамандығы

      Ескерту. 51-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В041100 – Композиция"

      мамандығы бойынша өнер бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Gar 1203

Гармония

2

1, 2

емтихан


Pol 2204

Полифония

2

3, 4

емтихан


KN 1205

Композиция негіздері

2

1, 2

емтихан


Aspt 1206

Аспаптану

2

1

емтихан


PO 1207

Партитураны оқу

3

1-3

емтихан


Asp1(2)208

Аспаптау

3

2-4

емтихан


KMTPOA 2209

Композиция және музыкалық теориялық пәндерді оқыту әдістемесі

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

35МК

Міндетті компонент

63.1.01

Sре (2,3,4)301

Мамандық

6

3-8


ТК

Таңдау компоненті

29Барлығы

132ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқу

2


сынақ


Өндірістік (педагогикалық)

2


сынақ


Дипломалды

2


сынақ

КА

Қорытынды аттестаттау

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 52-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В041200 – Операторлық өнер

      Ескерту. 52-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В041200-Операторлық өнер" мамандығы бойынша өнер

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АCT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


OShN 1203

Операторлық шеберлік негіздері

5

1,2

емтихан


Osh 2204

Оператор шеберлігі

5

3,4

емтихан


KinN 1205

Кинокомпозиция негіздері

4

1,2

емтихан


SSO 2206

Суретті сандық өңдеу

2

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KinSh 3(4)301

Кинооператор шеберлігі

5

5,6,7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27БАРЛЫҒЫ:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика (түрлері бойынша)

6-дан кем емес

сынақ


Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8

емтихан


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 53-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В041300 – Кескіндеме

      Ескерту. 53-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 5 жыл

      Берілетін дәреже: "5В041300 - Кескіндеме" мамандығы бойынша өнер

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АCT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

87МК

Міндетті компонент

31
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


BOT 1203

Бейнелеу өнерінің тарихы

3

1,2,3

емтихан


PA 2204

Пластикалық анатомия

2

3-4

емтихан


AS 1205

Академиялық сурет

6

1-2

емтихан


SK 1206

Сурет кескіндемесі

6

1

емтихан


AK 1207

Академиялық кескіндеме

6

2,3,4

емтихан


Kom 1(2)208

Композиция негіздері

4

1,2,3,4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

56КП

Кәсіптендіру пәндері

46МК

Міндетті компонент

7
Kes 3302

Кескіндеме

7

5,6,7,8,9

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

39БАРЛЫҒЫ:

161ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика (түрлері бойынша)

6-дан кем емес

сынақ


Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8

емтихан


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

178-ден кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 54-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В041400 – Графика

      Ескерту. 54-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 5 жыл

      Берілетін дәреже: "5В041400-Графика" мамандығы бойынша өнер бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АCT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

87МК

Міндетті компонент

31
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


S (I) 1203

Сурет

6

1,2

емтихан


AS 1204

Академиялық сурет

6

3,4

емтихан


K 1205

Кескіндеме

5

1,2

емтихан


AK 2206

Академиялық кескіндеме

4

3,4

емтихан


Kom 1207

Композиция

4

1,2

емтихан


МТ 3208

Материалдар технологиясы

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

56КП

Кәсіптендіру пәндері

46МК

Міндетті компонент

7
АS 3301

Арнайы сурет

4

5,6,7,8

емтихан


АК 3302

Арнайы кескіндеме

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

39Теоретикалық оқытудың барлығы:

161ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістік (педагогикалық)сынақ


Дипломалдысынақ


Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8

емтихан


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

178-ден кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 55-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В041500 – Мүсін

      Ескерту. 55-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 5 жыл

      Берілетін дәреже: "5В041500 - Мүсін" мамандығы бойынша өнер бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АCT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

87МК

Міндетті компонент

31
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Mus 1(2)203

Мүсін

10

1,2,3,4

емтихан


SMus 3204

Станок мүсіні

7

5,6

емтихан


АS 3205

Арнайы сурет

2

5,6

емтихан


Kom 1(2)206

Композиция

8

1,2,3,4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

56КП

Кәсіптендіру пәндері

46МК

Міндетті компонент

7
МMus 4301

Монументті мүсін

5

7,8,9

емтихан


МKom 4302

Мүсін композиция

2

5,6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

39Теоретикалық оқытудың барлығы:

161ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емес

сынақ


Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8

емтихан


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

178-ден кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 56-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В041600 – Өнертану

      Ескерту. 56-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 4 жыл
Берілетін дәреже: "5В041600 - Өнертану" мамандығы
бойынша өнер бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АKT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT
2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


SSh 1(2)203

Сын шеберлігі

8

1,2,3,4

емтихан


SS 3204

Сын семинары

2

5,6

емтихан


KOT 2205

Қазақстан өнерінің тарихы

4

3,4

емтихан


AOT 1206

Әлемдік өнер тарихы

2

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
ZS 4301

Заманауи сын

3

7

емтихан


ZO 4302

Заманауи өнертану

2

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес

ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика (түрлері бойынша)

6-дан кем емес

сынақ


Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8

емтихан


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 57-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В041700 – Сән өнері

      Ескерту. 57-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В041700 – Сән өнері" мамандығы бойынша өнер

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. Емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АCT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


KN 1203

Композиция негіздері

4

1,2

емтихан


Mat 1204

Материалтану

2

1,2

емтихан


TN 1205

Технология негіздері

4

1,2

емтихан


OT 2(3)206

Өндіріс технологиясы

6

3,4,5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
PO 3(4)301

Өндірістік оқыту

5

6,7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика (түрлері бойынша)

6-дан кем емес

сынақ


Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8

емтихан


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 58-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В041900 – Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау мамандығы

      Ескерту. 58-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі - 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В041900- Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау"

      мамандығы бойынша өнер бакалавры

Пән циклі

Пәннің коды

Пәннің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T

2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


DT 2203

Дүниежүзілік тарих

3

2

емтихан


ӘМ

2204

Әлемдік мұражайлар

4

3

емтихан


ТӨ

2205

Тарихи өлкетану

3

4

емтихан


МК 2206

Мұражайтануға кіріспе

3

1

емтихан


ТМЕК

Тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау

3

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MGKZһ

3301

Мұражайдың ғылыми-кор жұмысы

3

4

емтихан


ME 3302

Мұражай экспозициясы

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 59-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В042000 – Сәулет мамандығы

      Ескерту. 59-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 5 жыл

      Берілетін дәреже: "5В042000 - Сәулет" мамандығы бойынша өнер

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АCT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

86МК

Міндетті компонент

26
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

4

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Sur (I) 1203

Сурет I

2

1

емтихан


ІG 1204

Инженерлік графика І

2

1

емтихан


SК 1205

Сәулет кескіндемесі

Sau(I) 2208

Сәулет I

2

4

емтихан


SS 2212

Сәулеттік сурет

2

4

емтихан


SBT 2205

Сәулеттің бүкіләлемдік тарихы

3

4

емтихан


KST 3206

Қазақстан сәулетінің тарихы

2

5

емтихан


SK(I) 3209

Құрылыс конструкциялары I

2

5

емтихан


KKN 3207

Қала құрылысы негіздері

2

6

емтихан


GKIZh 3210

Ғимараттар мен құрылыстардың инженерлік жүйесі

3

6

емтихан


IG(I) 1211

Инженерлік графика I

2

1

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

60КП

Кәсіптендіру пәндері

47МК

Міндетті компонент

9
SZh (I)1301

Сәулеттік жобалауI

3

2

емтихан


SZh (II)2302

Сәулеттік жобалауII

3

3

емтихан


SZh (III)2303

Сәулеттік жобалауIII

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

38Теоретикалық оқытудың барлығы:

161ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8


емтихан

КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ


Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

10

емтихан


Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

10


БАРЛЫҒЫ:

178-ден кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 60-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В042100 – Дизайн

      Ескерту. 60-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 5 жыл

      Берілетін дәреже: "5В042100 - Дизайн" мамандығы бойынша өнер

      бакалавры

Пәндер циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

2

емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


ShT 1103

Шетел тілі

6

1, 2, 3

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1, 2, 3

емтихан


AKT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

1

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

81МК

Міндетті компонент 1

30
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

4

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


IG (I) 1203

Инженерлік графика I

2

1

емтихан


ОТ (I) 1204

Өнер тарихы І

3

1DN (I) 1205

Дизайн негіздері І

3

1Tt 1206

Түстану

3

2

емтихан


KG 1207

Компьютерлік графика

3

2Shri 2208

Шрифт

3

3Коm (I) 2209

Композиция I

3

3

емтихан


MMjDT 2210

Материалдық мәдениет және дизайн тарихы

3

3

емтихан

4211

Коm (IІ) 2209

Композиция IІ (бейін бойынша)

3

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

51КП

Кәсіптендіру пәндері

52МК

Міндетті компонент

8
ZD 5301

Заманауи дизайн (бейін бойынша)

3

9

емтихан


DZM 4302

Дизайндағы заманауи материалдар (бейін бойынша)

2

8

емтихан


AS 3303

Арнайы сурет I (бейін бойынша)

3

95

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

44
Теориялық оқытудың барлығы

161ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

14-тен кем емес


МК

Міндетті компонент
ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқулықСынақ


ӨндірістікСынақ


Диплом алдындағысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3

10Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

10Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

10


БАРЛЫҒЫ

178-ден кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 61-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В042200 – Баспа ісі мамандығы

      Ескерту. 61-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі - 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В042200 – Баспа ісі"мамандығы бойынша өнер

      бакалавры

Пән циклі

Пәннің коды

Пәннің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T

2201

Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағдарлы шетел тілі

2

3

емтихан


ОShBIT1203

Отандық және шетелдік баспа ісінің тарихы

3

1

емтихан


ZhK1204

Жалпы кітаптану

2

1

емтихан


KBI1205

Қазіргі баспа ісі

2

2

емтихан


R.ZhK1206

Редакциялау. Жалпы курс

3

2

емтихан


KIS2207

Кітап ісінің стандарттары

3

3

емтихан


BRD3208

Басылымдарды редакторлық даярлау

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KIMM 3301

Кітап ісінің менеджменті мен маркетингі

3

5

емтихан


KIKN2302

Кітап ісінің құқықтық негіздері

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістік(педагогикалық)сынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 62-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В042300 – Арт-менеджмент мамандығы

      Ескерту. 62-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В042300 – Арт-менеджмент" мамандығы бойынша өнер

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
MEq1201

Мәдениет экономикасы

3

1

емтихан


Men1202

Менеджмент

2

2

емтихан


KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


Fan2205

Фандрайзинг

2

4

емтихан


Marq2206

Маркетинг

2

4

емтихан


JT2207

Жобалық технология

2

4

емтихан


AIS2208

Арт-индустрия саласындағы қаржы

3

4

емтихан


ARВ 3209

Адам ресурстарын басқару

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
AIJ3314

Арт индустриядағы жарнама мен PR

2

6

емтихан


Pro4315

Продюсерлеу

3

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика (түрлері бойынша)

6-дан кем емес

сынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 63-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В050100 – Әлеуметтану мамандығы

      Ескерту. 63-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В050100 – Әлеуметтану" мамандығы бойынша

      әлеуметтік білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


АТ 1203

Әлеуметтану тарихы

3

1

емтихан


АKAS 1204

Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация

2

1

емтихан


AAA 1205

Әлеуметтанудағы әдістеме мен әдістер

2

2

емтихан


DAS 2206

Демография және әлеуметтік статистика

3

3

емтихан


AEA 2207

Әлеуметтік және экономикалық антропология

3

3

емтихан


EA 2208

Экономикалық әлеуметтану

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
АZZhU 3301

Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру

3

5

емтихан


KBK3302

Қолданбалы бағдарламаларды қамтамасыз ету

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістік(педагогикалық)сынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 64-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В050200 - Саясаттану мамандығы

      Ескерту. 64-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В050200 - Саясаттану" мамандығы бойынша

      әлеуметтік білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T

2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


ST 1203

Саясат теориясы

4

1

емтихан


SIТ 1204

Саяси ілімдер тарихы

3

2

емтихан


SZhR2205

Саяси жүйелер және режімдер

3

4

емтихан


ASP3206

Әлемдік саяси процесс

3

5

емтихан


HKT 3207

Халықаралық қатынастар теориясы

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
SS 3301

Салыстырмалы саясаттану

3

6

емтихан


KS3302

Қолданбалы саясаттану

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістік(педагогикалық)сынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 65-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В050300 – Психология мамандығы

      Ескерту. 65-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 4 жыл
Берілетін дәреже: "5В050300 - Психология"
мамандығы бойынша әлеуметтік білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердіңаталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 1102

Философия

3

2

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалықпәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T
2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT
2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


MK 1203

Мамандыққа кіріспе

2

1

емтихан


ZhP 1204

Жалпы психология

3

1

емтихан


DP 1105

Даму психологиясы

2

2

емтихан


DP 2206

Дифференциалды психология

3

4

емтихан


APK 2207

Әлеуметтік психологияға кіріспе

3

4

емтихан


TPK 2208

Тұлға психологиясына кіріспе

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
PKN 3301

Психологиялық кеңес беру негіздері

2

5

емтихан


MP 3302

Медициналық психология

3

5

емтихан

ТК

Таңдаукомпоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістік(педагогикалық)сынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытындыаттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 66-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B050400 – Журналистика мамандығы

      Ескерту. 66-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5B050400 - Журналистика" мамандығы бойынша

      әлеуметтік білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


ZhK1203

Журналистикаға кіріспе

3

1

емтихан


KZhZhTK 1204

Қазіргі журналистиканың жанрлық түрлері мен қызметі

3

2

емтихан


KZhT 1205

Қазақ журналистикасының тарихы

3

1

емтихан


BKTS 2206

Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі

2

3

емтихан


KShJ2207

Шетел журналистикасы

2

4

емтихан


ZhKN3208

Журналистиканың құқықтық негіздері

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MMZh 3301

Мультимедиалық журналистика

2

5

емтихан


TRJ 1302

Телерадио журналистика

3

1

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 67-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В050500 – Аймақтану мамандығы

      Ескерту. 67-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В050500 - Аймақтану" мамандығы бойынша әлеуметтік

      білім бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

\2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

4

емтихан


AK 1203

Аймақтануға кіріспе

3

1

емтихан


HKZhT 1204

Халықаралық қатынастардың жүйелі тарихы

2

1

емтихан


DKN 1205

Дипломатиялық қызмет негіздері

2

2

емтихан


HKTK 2206

Халықаралық қатынастар теорияларына кіріспе

3

3

емтихан


AAGT 2207

Әлем аймақтарының геосаяси тұжырымдамалары

3

2

емтихан


ASU 2208

Әлемдік саяси үдеріс

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
AKZhK

3301

Аймақтық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан

3

5

емтихан


HKZhA 3302

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі мәселелері

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 68-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В050600-Экономика мамандығы

      Ескерту. 68-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В050600-Экономика" мамандығы бойынша

      экономика және бизнес бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


KЕ 2203

Халықаралық экономика

3

3

емтихан


EM 1204

Экономикадағы математика

3

1

емтихан


Men 2205

Менеджмент

3

3

емтихан


ЕТ 1206

Экономикалық теория

2

1

емтихан


Miс 1207

Микроэкономика

2

2

емтихан


Maс 2208

Макроэкономика

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
КЕ 3301

Кәсіпорын экономикасы

3

5

емтихан


К 3302

Кәсіпкерлік

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 69-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В050700-Менеджмент мамандығы

      Ескерту. 69-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В050700-Менеджмент" мамандығы бойынша

      экономика және бизнес бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


ЕТ 1203

Экономикалық теория

2

1

емтихан


Міс 1205

Микроэкономика

2

2

емтихан


Mak 2205

Макроэкономика

2

3

емтихан


Sta 2206

Статистика

2

3

емтихан


Mar 2207

Маркетинг

2

3

емтихан


BUA 2208

Бухгалтерлік есеп және аудит

2

4

емтихан


Fin 2209

Қаржы

2

3

емтихан


OB 2210

Бизнесті ұйымдастыру

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
Men 3301

Менеджмент

3

3

емтихан


PP 3302

Персоналды басқару

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістік(педагогикалық)сынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 70-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В050800-Есеп және аудит мамандығы

      Ескерту. 70-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В050800-Есеп және аудит" мамандығы бойынша

      экономика және бизнес бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

4

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


ME 1203

Экономикадағы математика

3

1

емтихан


ET 1204

Экономикалық теория

2

1

емтихан


Mik 1205

Микроэкономика

2

2

емтихан


Mak 2206

Макроэкономика

3

3

емтихан


BEN 2207

Бухгалтерлік есеп негіздері

3

3

емтихан


КK 2208

Қаржыға кіріспе

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KE1 2301

Қаржылық есеп 1

3

4

емтихан


BE1 3302

Басқару есебі 1

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 71-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В050900-Қаржы мамандығы

      Ескерту. 71-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В050900-Қаржы" мамандығы бойынша

      экономика және бизнес бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

4

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


ЕМ 1203

Экономикадағы математика

3

1

емтихан


ET 1204

Экономикалық теория

2

1

емтихан


Mik 1205

Микроэкономика

2

2

емтихан


Mak 2206

Макроэкономика

3

3

емтихан


BЕ 2207

Бухгалтерлік есеп

3

3

емтихан


KK 2208

Қаржыға кіріспе

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KK 3301

Корпоративтік қаржы

3

5

емтихан


KM 3302

Қаржылық менеджмент

2

6

емтихан

ТК

Таңдаукомпоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Денешынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытындыаттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 72-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы

      Ескерту. 72-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару"

      мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T

2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


ЕТ 1203

Экономикалық теория

3

1

емтихан


Міс 1205

Микроэкономика

2

2

емтихан


Mak 2205

Макроэкономика

3

3

емтихан


EMR 2206

Экономиканы мемлекеттік реттеу

2

3

емтихан


Men 2206

Менеджмент

3

3

емтихан


Mar 2207

Маркетинг

3

4

емтихан

ТК

Таңдаукомпоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MBT 3301

Мемлекеттік басқару теориясы

3

5

емтихан


AEB 3302

Аймақтық экономика және басқару

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 73-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В051100 – Маркетинг мамандығы

      Ескерту. 73-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В051100 – Маркетинг" мамандығы бойынша экономика

      және бизнес бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T

2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


ЕТ 1203

Экономикалық теория

3

1

емтихан


Міс 1204

Микроэкономика

2

2

емтихан


Mak 2205

Макроэкономика

2

3

емтихан


Mar 2206

Маркетинг

3

3

емтихан


BEA 2207

Бухгалтерлік есеп және аудит

2

4

емтихан


Kar 2208

Қаржы

2

3

емтихан


Men 2209

Менеджмент

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MZ 3301

Маркетингтік зерттеулер

3

5

емтихан


MB 3302

Маркетингті басқару

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 74-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В051200 – Статистика мамандығы

      Ескерту. 74-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В051200 – Статистика" мамандығы бойынша экономика

      және бизнес бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


ME 1203

Экономикадағы математика

3

1

емтихан


YTzhMS 1204

Ықтималдық теориясы және математикалық статистика

3

2

емтихан


ЕТ 1205

Экономикалық теория

2

1

емтихан


SN 2206

Статистика негіздері

3

3

емтихан


YKTzhBN

3207

Уақыт қатарларын талдау және болжау негіздері

2

5

емтихан


BE 2208

Бухгалтерлік есеп

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MikES 2301

Микроэкономикалық статистика

2

4

емтихан


YShZh 3302

Ұлттық шоттар жүйесі

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 75-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В051300 - Әлемдік экономика мамандығы

      Ескерту. 75-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В051300 - Әлемдік экономика" мамандығы бойынша

      экономика және бизнес бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


EМ 1203

Экономикадағы математика

3

1

емтихан


ЕТ 1204

Экономикалық теория

2

1

емтихан


Міс 1205

Микроэкономика

2

2

емтихан


MakЕ 2206

Макроэкономика

3

3

емтихан


Sta 2207

Статистика

3

2

емтихан


HE 2208

Халықаралық экономика

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
АЕ 3301

Әлемдік экономика

3

5

емтихан


НB3302

Халықаралық бизнес

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістік(педагогикалық)сынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 76-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В051400 – Қоғамдық байланыс мамандығы

      Ескерту. 76-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В051400 – Қоғамдық байланыс" мамандығы бойынша

      экономика және бизнес бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


PRT 1203

PR-технологиялары

3

1

емтихан


ЕBHPR 1204

Елдік брендинг және халықаралық PR

2

1

емтихан


PRBCK 1205

PR және бұқаралық комуникация құралдары

2

2

емтихан


PRTT 2206

Паблик рилейшнз теориясы мен тәжірибесі

3

3

емтихан


Zhar 2207

Жарнама

3

3

емтихан


RPZhU 2208

PR-жобаларды ұйымдастыру

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
Imid 3301

Имиджелогия

3

5

емтихан


PRОZ 3302

PR-дағы оқиғалы зерттеулер

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент
ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 77-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В051500 – Мұрағаттану, құжаттар жүргізу
және құжаттамалық қамтамасыз ету мамандығы

      Ескерту. 77-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В051500 – Мұрағаттану, құжаттар жүргізу

      және құжаттамалық қамтамасыз ету" мамандығы бойынша

      әлеуметтік білімбакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


M1203

Мұрағаттану

3

1

емтихан


K 2204

Құжаттану

3

4

емтихан


MTA 3205

Мұрағаттанудың теориясы мен әдістемесі

3

5

емтихан


Arheo 2206

Археография

3

3

емтихан


KMMT 3207

Қазақстанның мемлекеттік мекемелер тарихы

2

6

емтихан


IZhT 1208

Іс жүргізу тарихы

2

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KBKETU 3301

Құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету технологиясы және ұйымдастырылуы

3

6

емтихан


KBKN

2302

Құжаттаманы басқарудың құқықтық негіздері

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 78-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В051900 – Еңбекті ұйымдастыру және нормалау мамандығы

      Ескерту. 78-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В051900 – Еңбекті ұйымдастыру және нормалау"

      мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


EM 1203

Экономикадағы математика

3

1

емтихан


ЕТ 1204

Экономикалық теория

2

1

емтихан


Miс 1205

Микроэкономика

2

2

емтихан


Maс 2206

Макроэкономика

3

3

емтихан


Men 2207

Менеджмент

3

3

емтихан


EЕ 2208

Еңбек экономикасы

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
PВ 3301

Персоналды басқару

3

5

емтихан


ЕN 3302

Еңбекті нормалау

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 79-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В060100 – Математика мамандығы

      Ескерту. 79-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В060100 – Математика" мамандығы бойынша

      жаратылыстану бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T

2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

4

емтихан


MT1203

Математикалық талдау – I

4

1

емтихан


MT1204

Математикалық талдау – II

3

2

емтихан


SA1205

Сызықтық алгебра

2

1

емтихан


AG1206

Аналитикалық геометрия

2

2

емтихан


DT 2207

Дифференциалдық теңдеулер

3

3

емтихан


AT 2208

Ақпараттық технологиялар

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
ITMS 3301

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

2

5

емтихан


FA 3302

Функционалдық анализ

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 80-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В060200 –Информатика мамандығы

      Ескерту. 80-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В060200 – Информатика" мамандығы бойынша

      жаратылыстану бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


MT1203

Математикалық талдау

3

1

емтихан


ADS1204

Алгоритмдер және деректер құрылымы

3

2

емтихан


TБT 1205

Тілдер және бағдарламалау технологиялары

3

2

емтихан


OZh 2206

Операциялық жүйелер

2

3

емтихан


KZh 3207

Компьютерлік желілер

2

5

емтихан


M(D)KN

3208

Мәліметтер (деректер) қорының негіздері

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
АКВ 3301

Адамның компьютермен өзара байланысы

3

6

емтихан


РЕА 3302

Параллельді сынақтеулер архитектурасы

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент
ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 81-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В060300 – Механика мамандығы

      Ескерту. 81-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В060300 – Механика" мамандығы бойынша

      жаратылыстану бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсібиқазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


МТ 1203

Математикалық талдау -I

3

1

емтихан


МТ 1204

Математикалық талдау –

II

3

2

емтихан


АlgAG 1205

Алгебра және аналитикалық геометрия

3

1

емтихан


DT 2206

Дифференциалдық теңдеулер

2

3

емтихан


MFT 2207

Математикалық физика теңдеуі

2

4

емтихан


EA 2208

Сынақтау әдістері

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
TM 2301

Теориялық механика

3

3

емтихан


TOMK 2301

Тұтас орта механикасына кіріспе

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 82-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В060400 –Физика мамандығы

      Ескерту. 82-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В060400 – Физика" мамандығы бойынша жаратылыстану

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T

2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


Meh 1203

Механика

3

1

емтихан


MF 1204

Молекулалық физика

3

2

емтихан


EM 2205

Электр және магнетизм

3

3

емтихан


Opt 2206

Оптика

2

4

емтихан


AF 3206

Атомдық физика

2

5

емтихан


YaF 3207

Ядролық физика

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
Ele 3301

Электродинамика

2

5

емтихан


KM 3302

Кванттық механика

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 83-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В060500 –Ядролық физика мамандығы

      Ескерту. 83-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 5 жыл
Берілетін дәреже: "5В060500 – Ядролық физика"
мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердіңаталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 1102

Философия

3

1

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалықпәндер

81МК

Міндетті компонент

60
KK (O) T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


MT 1203

Математикалық талдау 1

3

1

емтихан


AG 1204

Аналитикалық геометрия

3

1Meh 1205

Механика

3

1

емтихан


MF 1206

Молекулалық физика

3

2

емтихан


MT1207

Математикалық талдау 2

3

2

емтихан


EM 2208

Электр және магнетизм

3

3

емтихан


DIT 2209

Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер

3

3

емтихан


IT 2210

Ықтималдылық теориясы

3

3

емтихан


KAFT 2211

Комплексті айнымалы функциялар теориясы

3

4

емтихан


Opt 2212

Оптика

3

4

емтихан


TM 2213

Теориялық механика

3

4

емтихан


MFA2214

Математикалық физика әдістері

3

4

емтихан


EN 3215

Электроника негіздері

3

5

емтихан


AF 3216

Атомдық физика

3

5

емтихан


Ele 3217

Электродинамика

3

5

емтихан


AYaFK 3218

Атомдық ядро физикасына кіріспе

2

6

емтихан


KM 3219

Кванттық механика

3

6

емтихан


TNSF 4220

Термодинамика негізі және статистикалық физика

3

7

емтихан


KKF 4221

Конденсацияланған күйлер физикасы

3

8

емтихан

ТК

Таңдаукомпоненті

21КП

Кәсіптендіру пәндері

62МК

Міндетті компонент

24
YaFEA 4301

Ядролық физиканың эксперименталдық әдістері

3
 

7

емтихан


TEYaF 4302

Төменгі энергиядағы ядролық физика

3

7

емтихан


NZA 4303

Нұрдың затпен әсерлесу

3

8

емтихан


OT 4304

Өріс теориясы

3

8

емтихан


AYaK 4305

Атом ядросының құрылымы

3

8

емтихан


YaRT 5306

Ядролық реакция теориясы

3

9

емтихан


ARYaE 5307

Атомдық реакторлар және ядролық энергетика

3

9

емтихан


YaST 5308

Ядролық сәулелердің тіркегіштері

3

9

емтихан

ТК

Таңдаукомпоненті

38Теоретикалық оқытудың барлығы:

171ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытындыаттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

10Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

10


БАРЛЫҒЫ:

188- кем емес


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 84-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В060600 –Химия мамандығы

      Ескерту. 84-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В060600 – Химия" мамандығы бойынша

      жаратылыстану бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалықпәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T

2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби - бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Mat 1203

Математика

4

1

емтихан


Fiz 1204

Физика

3

2

емтихан


BH 1205

Бейорганикалық химия

3

1

емтихан


OH 1206

Органикалық химия

3

2

емтихан


FH 2207

Физикалық химия

3

4

емтихан

ТК

Таңдаукомпоненті

49КП

Кәсіптендірупәндері

32МК

Міндетті компонент

5
AH 2301

Аналитикалық химия

3

3

емтихан


ZFA 2302

Зерттеудің физикалық әдістері

2

4

емтихан

ТК

Таңдаукомпоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Денешынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытындыаттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 85-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В060700 –Биология мамандығы

      Ескерту. 85-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В060700 – Биология" мамандығы бойынша

      жаратылыстану бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалықпәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T

2201

Кәсібиқазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


Fiz 2203

Физика

3

3

емтихан


Him 2204

Химия

3

3

емтихан


Mat 2205

Математика

3

3

емтихан


Zoo 1206

Зоология

3

1-2

емтихан


Bot 1207

Ботаника

4

1-2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
Mik 3301

Микробиология

2

5

емтихан


КВ 2302

Клетка биологиясы

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 86-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В060800 – Экология мамандығы

      Ескерту. 86-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В060800 – Экология" мамандығы бойынша

      жаратылыстану бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T

2201

Кәсібиқазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


ZhEA 1203

Жаратылыстанудың экологиялық аспектісі

2

1

емтихан


ЕH2204

Экологиялық химия

3

4

емтихан


EB2205

Экологиялық биогеография

3

4

емтихан


T3206

Топырақтану

4

5

емтихан


ZhOE2207

Жануарлар мен өсімдіктер экологиясы

4

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
Geo3301

Геоэкология

3

5

емтихан


EM3302

Экологиялық мониторинг

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 87-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В060900 – География мамандығы

      Ескерту. 87-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В060900 – География" мамандығы бойынша

      жаратылыстану бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


ZhZh 1203

Жалпы жертану

3

1

емтихан


TGN 1204

Топография геодезия негіздерімен

3

1

емтихан


EASGK 1205

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе

3

2

емтихан


Geo 2206

Геоморфология

2

3

емтихан


KFG 2207

Қазақстанның физикалық географиясы

2

3

емтихан


KEG 2208

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MMFG 3301

Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы

2

5

емтихан


DEASG3302

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 88-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В061000 –Гидрология мамандығы

      Ескерту. 88-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В061000 – Гидрология" мамандығы бойынша

      жаратылыстану бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T

2201

Кәсібиқазақ (орыс) тілі

2

2

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

5

емтихан


ZhM2203

Жалпы метеорология

2

3

емтихан


GN 2204

Гидрология негіздері

3

3

емтихан


OG 2205

Өзендер гидрологиясы

3

4

емтихан


OG2206

Гидрометрия

5

2,3

емтихан


GE 3207

Гидрологиялық есептер

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
ZhOG 3301

Жалпы және өзен гидравликасы

2

4

емтихан


GASOZA3302

Гидрологиялық ақпаратты статистикалық өңдеудің заманауи әдістері

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 89-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В061100 – Физика және астрономия мамандығы

      Ескерту. 89-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В061100 – Физика және астрономия" мамандығы

      бойынша жаратылыстану бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 3201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 3202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


MA 1203

Математикалық анализ

3

1

емтихан


MkhMf 1204

Механика және молекулалық физика

3

2

емтихан


EMОAF 2206

Электр және магнетизм, оптика,атомдық физика

4

3

емтихан


REN 2208

Радиофизика және электроника негіздері

3

4

емтихан


FAOA 3209

Физика және астрономияны оқыту әдістемесі

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
ZhA 1301

Жалпы астрономия

3

2

емтихан


Ast 2302

Астрометрия

2

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 90-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В061200 – Метеорология мамандығы

      Ескерту. 90-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В061200 - Метеорология" мамандығы бойынша

      жаратылыстану бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T

2201

Кәсібиқазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


FМ 1203

Физикалық метеорология

6

1,2

емтихан


SM2204

Синоптикалық метеорология

5

4,5

емтихан


ZhG2205

Жалпы гидрология

2

3

емтихан


MGZh3206

Метеорологиядағы геоақпараттық жүйелер

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
Kli 3301

Климатология

3

6

емтихан


AM 4302

Авиациялық метеорология

2

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістік(педагогикалық)сынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 91-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В070100 – Биотехнология мамандығы

      Ескерту. 91-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В070100 – Биотехнология" мамандығы бойынша

      техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T

2201

Кәсібиқазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


Fiz1203

Физика

3

1

емтихан


BAH1204

Бейорганика және аналитикалық химия

5

2

емтихан


Mat 1205

Математика

3

1

емтихан


BN 2206

Биотехнология нысандары

3

1

емтихан


BCh 2207

Биохимия

2

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
BN 2301

Биотехнология негіздері

3

4

емтихан


ОB 3302

Өндірістік биотехнология

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 92-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығы

      Ескерту. 92-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 4 жыл
Берілетін дәреже: "5B070200 – Автоматтандыру және басқару"
мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалықпәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT
2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Mat (1) 1203

Жоғары математика I

3

1

емтихан


Mat (2) 1204

Жоғары математика II

3

2

емтихан


Fiz (1) 1205

Физика I

3

1

емтихан


Fiz (2) 1206

Физика II

3

2

емтихан


ETN 2207

Электротехниканың теориялық негіздері

4

3

емтихан

ТК

Таңдаукомпоненті

49КП

Кәсіптендірупәндері

32МК

Міндетті компонент

5
SARZh 3301

Сызықты автоматты реттеу жүйелері

3

5

емтихан


BARZh 3302

Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Денешынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 93-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығы

      Ескерту. 93-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В070300 – Ақпараттық жүйелер" мамандығы

      бойынша техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Fiz1201

Физика I

2

1

емтихан


Mat1202

Математика I

3

1

емтихан


Mat1203

Математика II

2

2

емтихан


Mat2205

Математика III

3

3

емтихан


ADKjP1204

Алгоримдер, деректер құрылымы және программалау

3

2

емтихан


ITK3208

IT- инфрақұрылымы

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
AJN1301

Ақпараттық жүйелердің негіздері

2

4

емтихан


AJMB2302

АЖ-дегі мәліметтер базасы

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 94-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
мамандығы

      Ескерту. 94-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: 5В070400 - "Есептеу техникасы және

      бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы бойынша

      техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Fiz 2203

Физика

3

2

емтихан


Mat 1202

Математика

3

1

емтихан


El 3210

Электроника

2

4

емтихан


DD

Цифрлы схемотехника

2

5

емтихан


AOCS

Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы

3

4

емтихан


AOP 1204

Алгоритмдеу және бағдарламалау

3

1

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
ZhB 2301

Жүйелік бағдарламалау

3

4

емтихан


BOK 3302

Бағдарламаларды өңдеудің құрал-жабдықтары

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 95-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В070500 – Математикалық және компьютерлік модельдеу
мамандығы

      Ескерту. 95-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В070500 – Математикалық

      және компьютерлік модельдеу" мамандығы бойынша

      техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби-бағытталған шет тілі

2

3

емтихан


MT 1203

Математикалық талдау 1

3

1

емтихан


MT1204

Математикалық талдау 2

3

2

емтихан


CA 1205

Сызықты алгебра

2

1

емтихан


CTOBP

2206

С++ тіліндегі объектілі-бағытталған программалау

2

3

емтихан


TACA 2207

Талдау мен алгебраның сандық әдістері

3

3

емтихан


DT 2208

Дифференциалдық теңдеулер

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MMN 3301

Математикалық модельдеу негіздері

2

5

емтихан


FPMKM 3302

Физикалық процесстерді математикалық және компьютерлдік модельдеу

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 96-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В070600 – Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау
мамандығы

      Ескерту. 96-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: 5B070600 - "Геология және

      пайдалы қазба кенорындарын барлау "

      мамандығы бойынша техника және технология бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
PK(R)Ya 2201

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


POIYa

2202

Кәсіптік - бағытталған шет тілі

2

4

емтихан


OiIG 1203

Жалпы және тарихи геология

3

1

емтихан


SG 1204

Құрылымдық геология

3

2

емтихан


KM 2206

Кристаллография және минералогия

2

3

емтихан


Petr 2207

Петрография

3

4

емтихан


Mat 1201

Математика

2

1

емтихан


Fiz 1202

Физика

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
GMPI

3301

Пайдалы қазба кенорындарының геологиясы

3

5

емтихан


ON

3202

Жерқойнауын пайдалану негіздері

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 97-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B070700 – Тау-кен ісі мамандығы

      Ескерту. 97-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5B070700 –Тау-кен ісі" мамандығы бойынша білім

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
Mat 1203

Математика

5

1, 2

емтихан


Geo 1204

Геодезия

3

1

емтихан


Fiz 1205

Физика

5

2, 3

емтихан


GN 2206

Геология негіздері

3

3

емтихан


KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
TON1301

Тау-кен өндірісінің негіздері

3

2

емтихан


TOE 3302

Тау-кен өндірісінің экологиясы

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 98-қосымша

Үлгілік оқу жоспары
5В070800 – Мұнай-газ ісі мамандығы

      Ескерту. 98-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі – 4 жыл

      Берілетін дәрежесі: "5В070800 –Мұнай-газ ісі" мамандығы бойынша

      техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тіл

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Fiz (I)1203

Физика I

3

1

емтихан


Fiz (II)1204

Физика II

3

2

емтихан


Mat (I) 1205

Математика I

3

1

емтихан


Mat(II) 1206

Математика II

3

2

емтихан


Mat(III)2207

Математика III

2

3

емтихан


Him 1208

Химия

2

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MGIN2301

Мұнай-газ ісі негіздері

3

3

емтихан


MOTT 2302

Мұнай өндіру техникасы және технологиясы

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 99-қосымша

Үлгілік оқу жоспары
5В070900 – Металлургия мамандығы

      Ескерту. 99-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі – 4 жыл

      Берілетін дәрежесі: "5В070900 – Металлургия" мамандығы бойынша

      техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
Him 1201

Химия

3

2

емтихан


Fiz1 1202

Физика I

2

2

емтихан


Fiz1 2203

Физика II

2

3

емтихан


Mat1 1204

Математика I

3

1

емтихан


Mat2 1205

Математика II

3

2

емтихан


KK(O)T 2206

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2207

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


МYT 2208

Металлургиялық үрдістердің теориясы

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MОTеh 3301

Металлургиялық өндірістің технологиясы

2

5

емтихан


MОTep 3302

Металлургиялық үрдістердің жылу энергетикасы

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 100-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В071000 – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
мамандығы

      Ескерту. 100-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі – 4 жыл

      Берілетін дәрежесі:5В071000-"Материалтану және жаңа материалдар

      технологиясы" мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

4

емтихан


МКМТ 1103

Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы

3

2

емтихан


Fiz (1) 1104

Физика 1

3

2

емтихан


Mat (1) 11056

Математика 1

3

1

емтихан


Mat (2) 1116

Математика 2

2

2

емтихан


Fiz (2) 1117

Физика 2

3

4

емтихан


TPMZh 4208

Технологиялық процестер мен материалдарды жобалау

2

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
ТОМ

3102

Материалдық термиялық өндеу

3

3

емтихан


MCM

3103

Материалдарды тандаудың әдістемесі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 101-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В071100 – Геодезия және картография мамандығы

      Ескерту. 101-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі – 4 жыл

      Берілетін дәрежесі: 5В071100- "Геодезия және картография" мамандығы

      бойынша техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

4

емтихан


Mat 1203

Математика

4

1,2

емтихан


Fiz 1204

Физика

3

2

емтихан


Geo 1205

Геодезия

3

2

емтихан


Kar 2206

Картография

3

2

емтихан


ZhG 2207

Жоғары геодезия

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
Fot 2301

Фотограмметрия

3

4

емтихан


ATA 3302

Аэроғарыштық түсіріc әдістері

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 102-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B071200 – Машина жасау мамандығы

      Ескерту. 102-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5B071200 – Машина жасау" мамандығы бойынша техника

      және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
Mat 1203

Математика

4

1

емтихан


Fiz 1204

Физика

4

2

емтихан


KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


KMT 2205

Конструкциялық материалдар мен термөңдеу

2

4

емтихан


OAN 2206

Өзара алмасымдылық негіздері

3

4

емтихан


MBKN 3207

Машина бөлшектері мен конструкциялау негіздері

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MZhOTP 3301

Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері

3

6

емтихан


МG 3302

Машина графикаcы

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 103-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B071300 – Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандығы

      Ескерту. 103-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5B071300 – Көлік, көліктік техника және

      технологиялар" мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

4

емтихан


VM I 1203

Жоғары математика I

3

1

емтихан


VM II 1204

Жоғары математика II

3

2

емтихан


Fiz I 1205

Физика I

2

1

емтихан


Fiz II 1206

Физика II

2

2

емтихан


EOE 2207

Электротехника және электорниканың негіздері

3

3

емтихан


МВ2208

Машина бөлшектері

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
КТЕК 3302

Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары

3

5

емтихан


КТТРN 3301

Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 104-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B071400 – Авиациялық техника және технологиялар мамандығы

      Ескерту. 104-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5B071400 – Авиациялық техника және технологиялар"

      мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
ZhM 2101

Жоғары математика

6

1,2

емтихан


Fiz 2102

Физика

6

1,2

емтихан


ATTN 2203

Авиациялық техниканың теориялық негіздері

4

3,4

емтихан


KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
UAK 3301

Ұшу аппараттарының құрылымы

3

5

емтихан


ATS 3402

Авиациялық техника сенімділігі

2

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

14-тен кем емес


МК

Міндетті компонент
ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 105-қосымша


Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В071500-Теңіз техникасы және технологиялар мамандығы

      Ескерту. 105-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 5 жыл
Берілетін біліктілік: "5B071500 – Теңіз техника және технологиялар"
мамандығы бойынша техника және технологиялар маманы

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

32MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

2

Мемлекеттік емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


AKT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

11БП

Базалық пәндер

89МК

Міндетті компонент

26
SGIG 1201

Сызу геометриясы және инженерлік графика

3

2

емтихан


Mat (І) 1202

Математика І

3

1

емтихан


Mat(ІІ) 1203

Математика ІІ

3

2

емтихан


Fiz 2204

Физика

4

2

Емтихан
 


EEN 3205

Электротехника және электроника негіздері

3

5

емтихан


ТМ 1206

Теориялық механика

3

3

емтихан


MK 2207

Материалдар кедергісі

3

3

емтихан


KK(O)T 3208

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT
4209

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

63КП

Кәсіптендіру пәндері

40МК

Міндетті компонент

9
KKT 3301

Кеме құрылғысы және теориясы

3

3

емтихан


KZhN 3302

Кеме жүргізу негіздері

3

4

емтихан


KIZhK 3303

Кеменің іштен жану қозғалтқышы

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

31Теоретикалық оқытудың барлығы:

161ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқу тәжірибесі (Жүзу тәжірибесі, Халықаралық конвенция бойынша теңізшілерді куәліктендіріп дайындау және вахтаны алып жүру ережелерінің талаптарына сәйкес сертификат алу)сынақ


Өндірістік (Жүзу тәжірибесі, диплом алды тәжірибесі, Халықаралық конвенция бойынша теңізшілерді куәліктендіріп дайындау және вахтаны алып жүру ережелерінің талаптарына сәйкес сертификат алу)сынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

10Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

10


БАРЛЫҒЫ:

178-ден кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 106-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B071600 – Аспап жасау мамандығы

      Ескерту. 106-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 года

      Берілетін дәреже: "5B071600 – Аспап жасау" мамандығы бойынша

      техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
Mat 1203

Математика

5

1, 2

емтихан


Fiz 1204

Физика

5

2, 3

емтихан


Ele 2205

Электротехника

3

3

емтихан


Ele 2206

Электроника негіздері

3

3

емтихан


KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
IMS 3301

Интегралды және микропроцессорлы схемoтехника

3

5

емтихан


AOTN 3302

Ақпарттық-өлшегіш технология негіздері

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 107-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B071700 – Жылу энергетикасы мамандығы

      Ескерту. 107-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 года

      Берілетін дәреже:5B071700-"Жылу энергетикасы" мамандығы бойынша

      техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 3201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

5

емтихан


KBShT 3202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

6

емтихан


Mat(I) 1203

Математика 1

3

1

емтихан


Mat(II)1204

Математика 2

3

2

емтихан


Fiz 1205

Физика

4

2

емтихан


ZhTТN 2206

Жылу техникасының теориялық негіздері

4

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
ККBG 3301

Қазандық қондырғылар мен бу генераторлары

3

5

емтихан


SZhК 3302

Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері

14-тен кем емес


МК

Міндетті компонент
ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 108-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы

      Ескерту. 108-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: 5В071800-"Электр энергетикасы" мамандығы бойынша

      техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

27MK

Міндетті компонент

21
KKZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Sht 1103

Шет тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1102

Қазақ (орыс) тілі

6

1,2

емтихан


AKT 1104

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан


Fil 1105

Философия

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

6БП

Базалық пәндер

69MK

Міндетті компонент

20
KK(O)T 3201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

6

емтихан


KBShT 3202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

6

емтихан


Mat(I) 1203

Математика 1

3

1

емтихан


Mat(II)1204

Математика 2

3

2

емтихан


Fiz 1205

Физика

4

2

емтихан


ETTN 2206

Электр техникасының теориялық негіздері 1

3

3

емтихан


ETTN 2207

Электр техникасының теориялық негіздері 2

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
EM 3301

Электрмашиналары

3

5

емтихан


ОЕ 2302

Өндірістік электроника

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 109-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
мамандығы

      Ескерту. 109-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: 5В071900-"Радиотехника, электроника және

      телекоммуникациялар" мамандығы бойынша техника және технологиялар

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KKZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


K(O)T 1102

Қазақ (орыс) тілі

6

1,2

емтихан


Sht 1103

Шет тілі

6

1,2

емтихан


AKT 1104

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан


Fil 1105

Философия

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 3201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

6

емтихан


KBShT 3202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

6

емтихан


Mat(I) 1203

Математика 1

3

1

емтихан


Mat(II)1204

Математика 2

3

2

емтихан


Fiz 1205

Физика

4

2

емтихан


ETT 2206

Электрлік тізбектер теориясы

3

3

емтихан


EBT 3207

Электрлік байланыс теориясы

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
EОTN 2301

Электронды және өлшеу техникасының негіздері

3

4

емтихан


RTN 3302

Радиотехника және телекоммуникациялар негіздері

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8


емтихан

КП

Кәсіби практика

6-дан кем емес


Оқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 110-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В072000 – Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
мамандығы

      Ескерту. 110-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В072000 – Бейорганикалық заттардың химиялық

      технологиясы" мамандығы бойынша техника және технология бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсібиқазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


ZhMat 1203

Жоғары математика

4

1

емтихан


Fiz2204

Физика

4

3

емтихан


Him 1201

Химия

2

1

емтихан


BH 1205

Бейорганикалық химия

4

2

емтихан


BS 1206

Мамандыққа кіріспе

2

1

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
BZHT3301

Бейорганикалық заттардың химиясы мен технологиясы

5

5,6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 111-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы
мамандығы

      Ескерту. 111-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В072100 – Органикалық заттардың химиялық

      технологиясы" мамандығы бойынша техника және технология бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 3201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

6

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

4

емтихан


ZhM 1203

Жоғары математика

4

1

емтихан


Fiz 2204

Физика

4

3

емтихан


Him 1205

Химия

2

1

емтихан


ОН 2206

Органикалық химия

4

4

емтихан


МК 1207

Мамандыққа кіріспе

2

2


ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KShOT3301

Көмірсутекті шикізатты өңдеу технологиясы

5

5, 6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 112-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В072200– Полиграфия мамандығы

      Ескерту. 112-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В072200– Полиграфия" мамандығы бойынша

      техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Mat(1)1201

Математика1

3

1

емтихан


Mat(2)1202

Математика 2

3

2

емтихан


Fiz(1)1203

Физика 1

3

2

емтихан


Fiz(2)2204

Физика 2

2

3

емтихан


Chem1205

Химия

3

2

емтихан


SGIG1206

Сызбагеометрия және инженерлік графика

2

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
PON2301

Полиграфия өндірісінің негіздері

3

3

емтихан


POP2302

Полиграфияның өндірістік процестері

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазужәне қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 113-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В072300 – Техникалық физика мамандығы

      Ескерту. 113-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В072300 – Техникалық физика" мамандығы бойынша

      техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанныңқазіргізамантарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетелтілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


МFN 1203

Механиканың физикалық негіздері

3

1

емтихан


MFP 1204

Механика бойынша физикалық практикум

2

1

емтихан


MFT 1205

Молекулалық физика және термодинамика

3

2

емтихан


Mat(1)1206

Математика I

3

1

емтихан


Mat(2)1207

Математика II

3

2

емтихан


МЕ2208

Микроэлектроника

2

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KKF 3301

Конденсирленген күй физикасы

3

5

емтихан


SFT 3302

Статистикалық физика және термодинамика

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 114-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B072400 – Технологиялық машиналар мен жабдықтар
(сала бойынша) мамандығы

      Ескерту. 114-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже:"5B072400 –Технологиялық машиналар мен

      жабдықтар(сала бойынша)"мамандығы бойынша техника және технология

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Mat 1203

Математика

4

1

емтихан


Fiz 1204

Физика

4

2

емтихан


KMT 2205

Конструкциялық материалдардың технологиясы

2

4

емтихан


OASTO2206

Өзара алмасымдылық, стандарттау және технологиялық өлшемдер

3

4

емтихан


KNMB3207

Конструкциялау негіздері мен машина бөлшектері

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
TMMP 3301

Технологиялық машиналарды монтаждау және пайдалану

3

6

емтихан


TMZh 3302

Технологиялық машиналарды жөндеу

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес

ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 115-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B072500 – Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы
(қолданылу саласы бойынша) мамандығы

      Ескерту. 115-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже:"5B07252400 – Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау

      технологиясы (қолданылу саласы бойынша)"мамандығы бойынша техника

      және технология бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

4

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби-бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


IG (I) 1203

Инженерлік графика I

2

1

емтихан


Mat (I) 1206

Математика I

3

1

емтихан


AOJ (I) 2204

Ағаш өңдеу жабдықтары I

3

4

емтихан


AOM 2206

Ағаш өңдеудегі материалдар

3

3

емтихан


AT 2207

Ағаш тану

3

3

емтихан


JAKT 2208

Желімделген ағаш конструкцияларының технологиясы

2

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
ABJT (I) 3301

Ағаштан бұйым жасау технологиясы I

3

6

емтихан


ABJT (II) 3302

Ағаштан бұйым жасау технологиясы II

2

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 116-қосымша


5В072600 - Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы
және құрастырылуы мамандығы

      Ескерту. 116-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 4 жыл
Берілетін дәреже: "5В072600 - Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының
технологиясы және құрастырылуы" мамандығы бойынша
техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердіңаталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКТ 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT
2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


Mat 1203

Математика

4

1

емтихан


Fiz 1204

Физика

3

2

емтихан


Нim1205

Химия

3

1

емтихан


IG 2206

Инженерлік графика

3

3

емтихан


ZhOBM 2207

Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
ZhOBT 3301

Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы

5

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытындыаттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 117-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В072700 –Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (сала бойынша)
мамандығы

      Ескерту. 117-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В072700 –Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

      (сала бойынша)" мамандығы бойынша техника және технологиялар

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


Mat 1203

Математика

4

1-2

емтихан


Fiz 1204

Физика

3

2

емтихан


Him 1205

Химия

4

2

емтихан


TOTTN

2206

Тамақ өнімдері технологияларының теоретикалық негіздері

5

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
TOZhT 3301

Тамақ өндірістердің жалпы технологиясы

5

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытындыаттестаттау

3
Мамандықбойыншамемлекеттікемтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 118-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В072800 - Қайта өңдеу өңдірістерінің технологиясы (сала бойынша) мамандығы

      Ескерту. 118-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.06.2017 № 270 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      Оқу мерзімі: 4 жыл
Берілетін дәреже: "5В072800 - Қайта өңдеу өңдірістерінің технологиясы
(сала бойынша)" мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мемлекеттік емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


АКТ 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT
3202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

5

емтихан


Mat 3203

Математика

4

1-2

емтихан


Fiz 1204

Физика

3

2

емтихан


Hіm 1205

Xимия

4

2

емтихан


OShOOS 2206

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау

5

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
OOT
3301

Өңдеу өндірістерінің технологиясы

5

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 119-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В072900 –Құрылыс мамандығы

      Ескерту. 119-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В072900 - Құрылыс" мамандығы бойынша техника және

      технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

4

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


IG (I) 1203

Инженерлік графика I

2

1

емтихан


Mat (I) 1204

Математика I

3

1

емтихан


Fiz 1205

Физика

2

2

емтихан


IM (I) 2206

Инженерлік механика I

3

3

емтихан


KM 2207

Құрылыс материалдары

2

3

емтихан


Sau (I) 2208

Сәулет I

2

3

емтихан


KK (I) 2209

Құрылыс конструкциялары I

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
Geo (I) 3301

Геотехника I

3

5

емтихан


KOT (I) 3302

Құрылыс өндірісінің технологиясы I

2

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытындыаттестаттау

3
Мамандықбойыншамемлекеттікемтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 120-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В073000 – Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және
құрастырылымдарын өндіру мамандығы

      Ескерту. 120-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В073000 – Құрылыс материалдарын,

      бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру" мамандығы

      бойынша техника және технология бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

4

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


IG (I) 1203

Инженерлік графика I

2

1

емтихан


Mat (I) 1204

Математика I

3

1

емтихан


Fiz 1205

Физика

3

2

емтихан


Him 1206

Химия

3

2

емтихан


KM 1207

Құрылыс материалдары

2

2

емтихан


PA 2208

Процесстер мен аппараттар

3

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
KK(I) 3301

Құрылыстық керамика I

2

5

емтихан


BT (I) 3302

Бетон технологиясы I

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 121-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің
қауіпсіздігі мамандығы

      Ескерту. 121-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5B073100– Қоршаған ортаны қорғау және өмір

      тіршілігінің қауіпсіздігі" мамандығы бойынша техника және

      технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шет тілі

6

1, 2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1, 2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
IG 1203

Инженерлік графика

2

1

емтихан


Mat 1204

Математика

4

1, 2

емтихан


Fiz 1205

Физика

4

2, 3

емтихан


TAK 1206

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

3

2

емтихан


KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


EK 3207

Еңбекті қорғау

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
OKTR 3301

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу

2

5

емтихан


RKN 3302

Радиациялық қауіпсіздік негіздері

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 122-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B073200 – Стандарттау және, сертификаттау (салалар бойынша)
мамандығы

      Ескерту. 122-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже:"5B073200 – Стандарттау және сертификаттау (салалар

      бойынша)" мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1, 2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1, 2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
Mat 1203

Математика

4

1

емтихан


Fiz 1204

Физика

4

2

емтихан


SS 1205

Стандарттау және сертификаттау

2

2

емтихан


KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


OZhT2206

Өлшемдердің жалпы теориясы

3

4

емтихан


Kva 3207

Квалиметрия

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
SOOKB3301

Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау

3

6

емтихан


SZh 3302

Сапа жүйесі

2

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 123-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В073300 - Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы
мамандығы

      Ескерту. 123-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В073300 - Тоқыма материалдарының

      технологиясы және жобалануы" мамандығы бойынша

      техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1, 2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1, 2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


Mat 1203

Математика

4

1

емтихан


Fiz 1204

Физика

3

2

емтихан


Him 1205

Химия

3

1

емтихан


IKG 1206

Инженерлік және компьютерлік графика

3

2

емтихан


TM 2207

Тоқыма материалтану

3

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
TOT 3301

Тоқыма өндірісінің технологиясы

5

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытындыаттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 124-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B073700 – Пайдалы қазбаларды байыту мамандығы

      Ескерту. 124-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5B073700 – Пайдалы қазбаларды байыту"

      мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Fiz(1) 1201

Физика

3

1

емтихан


Mat (1) 1203

Математика I

3

1

емтихан


Mat (2) 1204

Математика II

3

2

емтихан


Xim 1205

Химия

3

2

емтихан


ETD 1105

Экология және тұрақты даму

2

2

емтихан


TKN 1106

Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері

2

1

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
FBA 3301

Флотациялық байыту әдістері

3

6

емтихан


EOY 4302

Экономика және өндірісті ұйымдастыру

2

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытындыаттестаттау

3
Мамандықбойыншамемлекеттікемтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 125-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B073800 – Материалдарды қысыммен өңдеутехнологиясы мамандығы

      Ескерту. 125-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5B073800 – Материалдарды қысыммен өңдеу

      технологиясы" мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

4

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Mat (I) 1203

Математика I

3

1

емтихан


Mat (II) 1204

Математика II

3

2

емтихан


Fiz (I)1205

Физика I

3

2

емтихан


Fiz (II) 2206

Физика II

3

3

емтихан


Нim1207

Химия

2

1

емтихан


NGIG 1208

Сызу геометриясы және инженерлік кескін

2

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
MKOTK 3301

Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясына кіріспе

2

4

емтихан


MKOTCZh 3302

Материалдарды қысыммен өңдеу цехтарының жабдығы

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ТК

Таңдау компоненті
ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 126-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B074300 – Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану мамандығы

      Ескерту. 126-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5B074300 – Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды

      ұшуда пайдалану" мамандығы бойынша техника және технологиялар

      бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


Aer 2202

Аэродинамика

3

4

емтихан


KVS 2203

Ұшу аппараттарының құрылымы

3

4

емтихан


KBShT

2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


AMMMP 2205

Авиациялық метеорология және халықаралық ұшуларды ауа райы мәліметтерімен қамтамасыз ету

3

4

емтихан


VN 2306

Әуе навигациясы

4

5

емтихан


KAD 2307

Авиациялық қозғалтқыштар құрылымы

3

5

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
PAD 3301

Ұшақтар мен тікұшақтардың практикалық аэродинамикасы

3

6

емтихан


BPRA 3402

Ұшу қауіпсіздігі және авиациялық оқиғаларды тергеу жұмыстары

2

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 127-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5B074500 – Көлік құрылысы мамандығы

      Ескерту. 127-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5B074500 – Көлік құрылысы" мамандығы бойынша

      техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

емтихан


ZhM I 1203

Жоғары математика I

3

1

емтихан


ZhM II 1204

Жоғары математика II

3

2

емтихан


Fiz I 1205

Физика I

2

1

емтихан


Fiz II 1206

Физика II

2

2

емтихан


IG 1207

Инженерлік геодезия

3

2

емтихан


КМ 1208

Құрылыс материалдары

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
КОТ 3301

Құрылыс өндірісінің технологиясы

3

5

емтихан


ККНZh 4302

Көлік құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау

2

7

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 128-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар мамандығы

      Ескерту. 128-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В074600 - Ғарыштық техника және технологиялар"

      мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


МК 1301

Мамандыққа кіріспе

2

2

емтихан


РВ 2204

Процесстерді басқару

3

3

емтихан


Mat(1)1203

Математика I

3

2

емтихан


Mat(2)1204

Математика II

3

3

емтихан


ET 2206

Электротехника

3

4

емтихан


Bal 2207

Баллистика

2

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
OTPP 4322

Ғарыштық тағайындамадағы зымыранды әзірлеу және ұшыру технологияларының негіздері

3

3

емтихан


SSS 4319

Жерсеріктің байланыс жүйелері

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 129-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В074800 – Фармацевтикалық өндіріс технологиясы мамандығы

      Ескерту. 129-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5В074800 – Фармацевтикалық өндіріс технологиясы"

      мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
Mat(I)1201

Математика. I Бөлім

3

1

емтихан


Mat(II)1202

Математика. II Бөлім

3

2

емтихан


HFOРA2203

Химия-фармацевтік өндірісінің процестері мен аппараттары

4

3,4

емтихан


KK(O)T2204

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT2205

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


FTN3206

Фармацевтикалық технология негіздері

3

5

емтихан


ZhNFKZh3207

Жобалау негіздері және фармацевтикалық кәсіпорындарды жабдықтау

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
SDZHT3301

Синтетикалық дәрілік заттардың химиясы және технологиясы

2

6

емтихан


DOT3302

Дәрілердің өндірістік технологиясы

3

6

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ:

146-дан кем емес


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 130-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В075200 –Инженерлік жүйелер және желілер мамандығы

      Ескерту. 130-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: "5B075200 – Инженерлік жүйелер және

      желілер" мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры

Пән циклы

Пәннің коды

Пәндердің аталуы

Кредит саны

Семестр

Бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

ЖБП

Жалпы білім беру пәндері

28MK

Міндетті компонент

21
KКZT 1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

3

1

Мем. емтихан


Fil 2102

Философия

3

4

емтихан


Sht 1103

Шетел тілі

6

1,2

емтихан


K(O)T 1104

Қазақ (Орыс) тілі

6

1,2

емтихан


ICT 1105

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

3

2

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

7БП

Базалық пәндер

69МК

Міндетті компонент

20
KK(O)T 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

емтихан


KBShT 2202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

4

емтихан


Mat I 1202

Математика I

2

2

емтихан


Mat II 1203

Математика II

3

3

емтихан


Fiz 1205

Физика

3

2

емтихан


ME 3217

Микроэлектроника

3

3

емтихан


IKG 1203

Инженерлік және компьютерлік графика

3

4

емтихан


KM 2211

Құрылыс материалдар

2

3

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

49КП

Кәсіптендіру пәндері

32МК

Міндетті компонент

5
STUZ 3301

Үймереттердің санитарлы-техникалық қондырғылары

3

3

емтихан


TSMR 4302

Құрылыс-жинақтау жұмыстарының технологиясы

2

4

емтихан

ТК

Таңдау компоненті

27Теоретикалық оқытудың барлығы:

129ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлеріМК

Міндетті компонент

14-тен кем емес


ДШ

Дене шынықтыру

8КП

Кәсіби практика

6-дан кем емесОқусынақ


Өндірістіксынақ


Дипломалдысынақ

ҚА

Қорытынды аттестаттау

3
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

1

8Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру*

2

8


БАРЛЫҒЫ

кемінде 146


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрі
міндетін атқарушының
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 343 бұйрығына 131-қосымша

Жоғары білім беру мамандығы бойынша
ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
5В075300 - Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың
химиялық технологиясы мамандығы

      Ескерту. 131-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 05.07.2016 № 425 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 4 жыл

      Берілетін дәреже: 5В075300 - "Балқуы қиын бейметалл және силикатты

      материалдардың химиялық технологиясы" мамандығы бойынша техника және

      технологиялар бакалавры

Пән циклы