"Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы № 209 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 22 сәуірде № 10774 тіркелді.

      "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспасөз басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Ұлттық экономика


министрі

Е. Досаев


      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау және

      әлеуметтік даму министрі

      ____________Т. Дүйсенова

      2015 жылғы "__" _________  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің бұйрығымен
2015 жылғы 16 наурызда
№ 209 бекітілген

"Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары (бұдан әрі – Санитариялық қағидалар) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексіне сәйкес әзірленді және сумен жабдықтау көздерін ластанудан қорғауға, ауыз сумен жабдықтау көздерін санитариялық қорғау аймақтарының шекараларын айқындауға, ауыз судың сапасына, сумен жабдықтау және кәріздеу құрылыстарына, суды дезинфекциялауға, жабық және ашық жылумен жабдықтау жүйелеріндегі орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтауға, ыстық сумен жабдықтаудың бөлек желілері бар жылумен сумен жабдықтау жүйелеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды айқындайды.

      2. Осы Санитариялық қағидалар сумен жабдықтау объектілеріне (орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ауыз сумен, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйелері), орталықтандырылған ыстық жабдықтау жүйелеріне және мәдени-тұрмыстық су пайдалану орындарына қолданылады.

      3. Осы Санитариялық қағидалар қызметі сумен жабдықтау объектілерін жобалаумен, салумен, реконструкциялаумен, оларды күтіп-ұстаумен және пайдаланумен байланысты заңды және жеке тұлғаларға қолданылады.

      4. Осы Санитариялық қағидаларда мынадай анықтамалар пайдаланылды:

      1) арынсыз сулар – сулы қабаттың жоғары бетінде атмосфералық қысым деңгейінде қысымы бар жерасты сулары;

      2) арынды сулар – сулы қабаттың сыртқы бетіндегі атмосфералық қысымнан жоғары қысым астында орын ауыстыратын жерасты сулары;

      3) ауыз сумен жабдықтаудағы төтенше жағдайлар болып ауыз сумен жабдықтау көздерінің ластануына, сарқылуына және (немесе) ауыз сумен жабдықтау жүйелерінің бұзылуына алып келген авария, апат, стихиялық немесе табиғи немесе техногенді сипат жағдайы салдарынан суды тұтынушыларға бір тәуліктен аса ауыз судың берілуінің тоқталуы саналады;

      4) бак-аккумулятор – су жинауға арналған ыдыс;

      5) бұлақ (бастау) – жерасты суларының жер бетіне табиғи жинақталып шығуы;

      6) бьеф – ағысы бойынша сужинағыш құрылыстан (бөгет, шлюздер) жоғары немесе одан төмен орналасқан су қоймасының, өзеннің, арнаның бір бөлігі;

      7) бірінші санаттағы су қоймасы – орталықтандырылған немесе орталықтандырылмаған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау көзі ретінде пайдаланылатын жерүсті су объектілері;

      8) гигиеналық норматив – көрсеткіштердің зерттеулермен тағайындалған тіршілік ету ортасының сол немесе өзге де факторларын адам үшін қауіпті және (немесе) қауіпсіз тұрғыдан сипаттайтын рұқсат етілген ең жоғары және ең төмен сандық және (немесе) сапалық мағынасы;

      9) деаэрация – судан онда еріген газдарды жою;

      10) екінші санаттағы су қоймасы – жаппай демалу, туризм және спорт үшін пайдаланылатын, сондай-ақ елді мекендер шегінде орналасқан жерүсті су объектілері;

      11) жылумен жабдықтаудың жабық жүйесі – ыстық сумен жабдықтауға арналған су ысытқыштарда (бойлерлерде) ысытылатын жылумен жабдықтау жүйесі;

      12) жағалау жиегі - су объектісі жағалауының судың барынша көтерілуі (лық толуы) нәтижесінде пайда болатын жиегі;

      13) жеткілікті қорғалмаған жерасты сулары – қоректенуін таралу аумағынан алатын жер бетінің бірінші қабатында орналасқан арынсыз сулы қабаттың жерасты (топырақты) сулары;

      14) жалпы колиформдық бактериялар (бұдан әрі – ЖКБ), грам теріс, оксидаза теріс, спора құрмайтын, дифференциалдық лактозалық орталарда өсе алатын, плюс 37 Цельсий температура (бұдан әрі –0С) кезінде 24-48 сағат ішінде лактозаны қышқыл, альдегид және газға дейін ферменттейтін таяқша;

      15) жалпы микробтық сан (бұдан әрі – ЖМС) – қоректендіргіш агарда плюс 370С температура кезінде 24 сағат ішінде колония құруға қабілетті мезофильдік аэробты және факультативтік анаэробты микроорганизмдердің жалпы саны;

      16) жылумен жабдықтаудың ашық жүйесі – жылу желісіндегі суды ыстық сумен жабдықтауға тікелей бөлетін жылумен жабдықтау жүйесі;

      17) жер үсті су объектілерішекарасы, көлемі мен су режимі бар, құрлық бетінде оның бедері нысанында сулардың тұрақты немесе уақытша жинақталуы;

      18) жылумен жабдықтау – тұрғын үйлерді, ұйымдарды жылыту, желдету, ыстық су арқылы жылумен жабдықтау;

      19) жеке ыстық сумен жабдықтау желілері бар жылумен жабдықтау жүйесі – жылу жүйесі мен ыстық сумен жабдықтау арасында байланыс болмаған жағдайда, орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау суының тікелей қыздырылуымен сипатталады;

      20) жарма – су деңгейінің көтерілуін қамтамасыз ететін және оның тегеурінін қабылдайтын гидроторап құрылыстары орналасатын өзен учаскесі;

      21) кемер – өзен, көл немесе жасанды суқойманың сулы бетінің құрлық бетімен қиылысу сызығы;

      22) каптаж – пайдалану мақсатында жерасты суларының шығарылуын қамтамасыз ететін инженерлік-техникалық құрылыс;

      23) коли-фагтар – E.coli-ді лизирлеу және қөректендіргіш агарда плюс 37 Цельсий градус (бұдан әрі–0С) температура кезінде 18 сағаттан кейін лизис аймақтарын (түйіндіктер) қалыптастыру қабілеті бар бактериалдық вирустар;

      24) қорғалған жерасты сулары – қорғанысы жеткіліксіз жоғарыда жатқан сулы қабаттарынан жергілікті қоректену мүмкіндігін болдырмайтын барлық санитариялық қорғаныш аймақтарының (бұдан әрі – СҚА) белдеулері шегінде тегіс сутірек жабыны бар қабат аралық сулар (арынды және арынсыз);

      25) қойыртпақ – борпылдақ (жұмсақ) консистенциялы өндірістің қалдықтары;

      26) магистралдық арна – суды бір бассейннен екіншісіне және бір өзен жүйесінен басқасына ауыстыруға арналған жасанды құрылыс;

      27) орталықтандырылмаған сумен жабдықтау – суды шығындау орындарына бермей, жинауға арналған, жалпы пайдалану үшін ашық немесе жеке пайдаланылатын құрылыстар;

      28) шекті рұқсат етілген шоғырланушылық (бұдан әрі – РШШ) – көлем немесе масса бірлігінде, шектеусіз уақыт бойына күнделікті әсер ету барысында, организмде ауырсыну өзгерістері мен болашақ ұрпаққа жағымсыз тұқымқуалаушылық өзгерістерді тудырмайтын зиянды заттардың ең көп мөлшері;

      29) рұқсат етілген шекті түсірінді (бұдан әрі – РШТ) – сарқынды сулардың су объектілеріне, суқойма жағдайы мен су сапасына зиянды әсер етпейтіндей, жол берілген түсірінділердің саны;

      30) рекреация – жаппай демалыс, туризм және спортқа арналған, жақын орналасқан жағасы бар су объектісі немесе оның учаскесі;

      31) санитарлық қорғау аймағы - су сапасы нашарлауының алдын алу үшін сумен жабдықтау көзін (ашық және жер асты), су құбыры құрылыстарын және оларды қоршаған аумақты қорғау мақсатында белгіленген режим сақталуға тиіс сумен жабдықтау көзі мен су құбыры құрылыстарының төңірегінде арнайы бөлінетін аумақ (бұдан әрі – СҚА);

      32) су қорғау аймағы - судың ластануын, қоқыстануын және сарқылуын болғызбау үшін шаруашылық қызметінің арнайы режимі белгіленетін су объектілері мен су шаруашылығы құрылыстарына іргелес аумақ;

      33) санитариялық-қорғаныш жолағы – шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау сутартқысының бойымен жақын орналасқан, ондағы судың ластануының алдын алуға арналған аумақ;

      34) сел – таулы өзендердің арнасында күрт тасқын салдарынан пайда болатын балшық немесе балшық-тасты ағындар;

      35) селден қорғау – елді мекенді, құрылыстарды сел ағынымен бұзылудан қорғауға арналған іс-шаралар, арнайы құрылыстар;

      36) сутартқы және магистралдық су құбырларыауыз сумен жабдықтау көздерінен суды тұтынушы орынға оны жеткізу үшін жұмыс істейтін құбырлар түріндегі құрылыстар;

      37) саба – өзендер мен көлдердегі судың жылда қайталанатын маусымдық төмен (сабалық) деңгейде тұруы;

      38) сабалық деңгей – өзендердегі судың жылда қайталанатын маусымдық деңгейі;

      39) судағы заттардың шекті болжамды деңгейлері (бұдан әрі – ШБД) – уыттылықты болжаудың есептеу әдістерінің негізінде әзірленген және жобаланатын немесе салынатын ұйымдарды, тазалау құрылыстарын алдын ала санитариялық қадағалау кезеңінде ғана қолданылатын деңгейлер;

      40) сульфитредуциялаушы клостридиялар – сульфиттерді сульфидке дейін редуциялаушы спора пайда болатын анаэробты таяқша тәрізді бактериялар;

      41) термотолерантты колиформдық бактериялар (бұдан әрі – ТКБ) – жалпы колиформдық бактериялардың белгілеріне ие, сондай-ақ плюс 44 (плюс минус 0,5) 0С температурасы кезінде 24 сағат ішінде лактозаны қышқыл, альдегид және газға дейін ферменттей алатын бактериялар;

      42) тұщыту әдістері - судан еріген тұз бен басқа да қоспаларды алып тастаудың физикалық және химиялық әдістері;

      43) теңіз сулары - егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, бұл Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы шегіндегі Каспий және Арал теңіздерінің сулары.

      Аумақтық суларды (теңізді) есептеу Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес айқындалатын тиісті географиялық нүктелерді қосатын бастапқы түзу сызықтан, сондай-ақ Қазақстан Республикасына тиесілі құрлықта да, аралдарда да судың ең көп қайтатын жиегінен жүзеге асырылады;

      44) ұңғыма – жерасты суларын жер бетіне шығаруға арналған құрылғы;

      45) шығын өлшеуіш – су шығынын өлшеуге арналған құрал;

      46) ыстық сумен жабдықтау – тұрғын үйлерді, ұйымдарды тұрмыстық және өндірістік қажеттіліктер үшін арнайы жабдық пен құрылғылардың кешені арқылы ыстық сумен жабдықтау;

      47) ыстық сумен жабдықтау жүйесі – бұл мынадай жабдықтардың кешені: жылу көзі, су дайындағыш аппаратура, суысытқыштар, су тасымалдайтын суқұбырлар, су температурасын реттеуге және бақылауға арналған құрылғылар;

      48) ыстық сумен жабдықтаудың орталықтандырылған жүйесі – бұл жылу электр станциясындағы тұтынушыларға құбыр бойымен таратылатын суды жылыту жүйесі;

      49) ішек тобының патогенді бактериялары (энтеробактериялар) – ішек инфекциялық ауруларын қоздырушылар;

      50) энтеровирустар (ішек вирустары) – адам мен жануарлардың көбіне асқазан-ішек жолдарында болатын, инфекциялық ауруларды тудыратын рибонуклеинқышқылқұрамды вирустардың түрі.

2. Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

      5. Ауыз су сапасының көрсеткіштері осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес айқындалады (бұдан әрі – 1-қосымша);

      Химиялық заттардың қорытынды көрсеткіштері осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшадағы 1-кестеге сәйкес айқындалады;

      6. Су құбырында ауыз су сапасының және халықты сум.н жабдықтау жағдайының нашарлауына әкелетін немесе әкелуі мүмкін авариялық жағдайлар немесе техникалық бұзылулар орын алған жағдайда, сумен жабдықтау жүйесін пайдаланатын ұйым оларды жою және сәйкес аумақтардағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік органдарының ведомстволарына анықталған уақыттан 24 сағат ішінде хабарлау бойынша тез арада шара қабылдайды.

      7. Ауыз су сапасына өндірістік бақылауды жүзеге асыратын ұйым (зертхана) гигиеналық нормативтерге сәйкес келмейтін су сынамаларын зертханалық зерттеудің әрбір нәтижесі туралы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосы аумақтық бөлімшелеріне тез арада хабарлайды.

      8. Тез арада жойылуы мүмкін емес табиғи сипаттағы құбылыстармен немесе апаттық уақиғалармен байланысты жағдайларда, пайдаланушы ұйыммен халықты гигиеналық нормативтерге сәйкес келетін балама ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша мерзімдері мен негіздемелері көрсетілген іс-шаралар жүргізіледі.

      9. Ауыз су эпидемиялық және радиациялық тұрғыдан қауіпсіз, химиялық құрамы бойынша зиянсыз және жағымды органолептикалық қасиеттерге ие болуы тиіс.

      10. Ауыз судың эпидемияға қатысты қауіпсіздігі оның микробиологиялық және паразитологиялық көрсеткіштері бойынша нормативтерге сәйкес келуі осы Санитариялық қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес айқындалады.

      11. Ауыз суды ішек тобындағы патогенді бактериялар мен энтеровирустарға зерттеулер, сондай-ақ тиісті халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің шешімі бойынша эпидемиологиялық көрсетулер бойынша өткізіледі.

      12. Ауыз судың химиялық құрамы бойынша зиянсыздығы оның табиғи суларда неғұрлым жиі кездесетін зиянды химиялық заттар, антропогендік жынысты заттар құрамының көрсеткіштері сәйкес келуімен айқындалады:

      1) сумен жабдықтау жүйесінде суды өңдеу үдерісінде онда пайда болатын химиялық заттар осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшадағы 2 кестеге сәйкес айқындалады;

      2) адамның шаруашылық қызметінің нәтижесінде сумен жабдықтау көздеріне келіп түсетін ауыз судағы зиянды химиялық заттар құрамының гигиеналық нормативтері осы Санитариялық қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес келеді.

      13. Ауыз суда қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарына жататын және зияндылығының санитариялық-токсикологиялық белгісі бойынша нормаланатын бірнеше химиялық заттар анықталған жағдайда, олардың әрқайсысының суда анықталған қатынастарының рұқсат етілген шекті шоғырлану (бұдан әрі – РШШ) мөлшері бірліктен тұрады.

      Есептеулер мынадай формула бойынша жүргізіледі:      мұндағы С1, С2, Сп – қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарына жататын жеке химиялық заттардың шоғырлануы:

      факт – нақты шоғырлану, р.е – рұқсат етілген шоғырлану.

      14. Ауыз су сапасының органолептикалық көрсеткіштері осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшадағы 3-кестеге сәйкес көрсеткіштермен және осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшадағы 1 және 2-кестелерге сәйкес органолептикалық қасиеттерге әсер ететін заттардың көрсеткіштерімен айқындалады.

      15. Ауыз суда жай көзге көрінетін организмдердің және жұқа қабық бетінің болуына жол берілмейді.

      16. Ауыз судың радиациалық қауіпсіздік көрсеткіштері осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшадағы 4-кестеге сәйкес, ортақ a және b – активтілігіне сәйкестігімен айқындалады;

      17. Судағы радионуклеидтерді сәйкестендіру және олардың жеке шоғырлануын өлшеу жалпы нормативтердің белсендiлiгiнiң артуы кезінде жүргізіледі. Анықталған шоғырлануды бағалау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 155 бұйрығымен бекітілген "Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" гигиеналық нормативтеріне (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актіні мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 10671 енгізілді) сәйкес жүргізіледі.

      18. Тұрақты өндірістік бақылаудан өткізілуі тиіс ауыз судың бақыланатын көрсеткіштерін таңдау, сумен жабдықтау көздерінің су құрамын бағалау нәтижелері негізінде сумен жабдықтаудың әрбір жүйесі үшін зертхана жүргізеді.

      Жүргізілген талдау негізінде микробиологиялық көрсеткіштер және химиялық құрамы бойынша сумен жабдықтаудың нақты көзінің санитариялық-эпидемиологиялық сипаттамасы жасалады.

      19. Суды өңдеудің реагенттік әдістерін пайдаланатын. Сумен жабдықтау жүйесінде судың таратқыш желіге берілуі алдында кеңейтілген зерттеулерін жүргізу кезінде, суды өңдеу үдерісінде онда пайда болатын химиялық заттар осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшадағы 2-кестеге сәйкес келуі тиіс.

      20. Судың кеңейтілген зертханалық зерттеулері сумен жабдықтау жүйесінің су жинау орындарында, ал су өңделген жағдайда немесе түрлі су жинау орындарының суын араластыру барысында – ауыз суды таратқыш желіге берер алдында жүргізіледі.

      21. Жыл бойына судың сапасы туралы ақпарат алудың біркелкілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін сумен жабдықтау көздерінің түріне байланысты зерттелетін су сынамаларының ең аз саны: жерасты және жерүсті көздері үшін тоқсанына бір рет деп қабылданады.

      22. Судың химиялық құрамы мен оның құрамындағы заттардың шоғырлануының динамикасы туралы толық және нақты ақпарат алу қажет болған жағдайда, зерттелетін су сынамаларының кезеңділігі он екі есеге (ай сайын) ұлғаяды.

      23. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі судың химиялық құрамының кеңейтілген зерттеулерінің нәтижелерін әрбір сумен жабдықтау жүйесі бойынша талдайды және халықтың ауыз суды пайдалануының санитариялық-эпидемиологиялық жағдайын және аумақтағы эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, су құрамындағы химиялық заттардың халық денсаулығына төндіретін әлеуетті қаупін айқындайды.

      Жүргізілген бағалау негізінде бақыланатын көрсеткіштер тізбесі, саны және тұрақты өндірістік бақылауға арналған ауыз су сынамаларын алу кезеңділігі бойынша ұсыныстар әзірленеді.

      24. Су тарату орындарынан алынатын су сынамаларының мөлшері мен алу жиілігі және көрсеткіштердің тізбесі осы Санитариялық қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес айқындалады (бұдан әрі - 4-қосымша).

      Су алу орындарында алынатын су сынамаларының мөлшері және алу кезеңділігі осы Санитариялық қағидаларға 4-қосымшадағы 1-кестеге сәйкес сумен жабдықтаудың әр жүйесі үшін жеке айқындалады.

      Тарату жүйесіне түсер алдында зерттелетін ауыз су сынамаларының мөлшері мен көрсеткіштерінің тізбесі осы Санитариялық қағидаларға 4-қосымшадағы 2-кестеге сәйкес анықталады.

      Микробиологиялық және органолептикалық зерттеу жүргізу үшін алынатын су құбырының тарату желісіндегі сынамалар саны осы Санитариялық қағидаларға 4-қосымшадағы 3-кестеге сәйкес айқындалады.

      25. Таратқыш желісінің сынамаларын алу көшедегі су таратқыш жабдықтарынан ең биік және ең соңғы учаскелерінен, басқылау мен жергілікті су арынды бактары бар барлық үйлердің ішкі су тарату крандарынан алынады.

      26. Су дайындау және су тазалау үшін пайдаланылатын материалдар, реагенттер, құрылғылар ретінде мыналар қолданылады:

      1) суға қосылатын реагенттер (коагулянттар, полиэлектролиттар (флокулянттар, альгицидтар), қаққа қарсы, тотқа қарсы, тұрақтандырғыштар);

      2) қосымша жабдық және конструкциялық материалдар (құбырлар; біріктіретін арматура; крандар; суды сақтауға және тасымалдауға арналған полимер және металл ыдыстар, суысытқыштар, оқшаулағыш материалдар, төсемдер);

      3) сумен жанасатын конструкциялық материалдар мен жабдықтардың бетін өңдеу үшін пайдаланылатын материалдар (лактар, бояулар, эмальдар, герметикалар, жағындылар, тот басуға қарсы жабындылар, полимерлік материалдар, резеңкелер және т.с.с.);

      4) табиғи және жасанды сүзгілеуші түйіршікті материалдар, сорбенттер және мембраналар (құм, гравий, цеолиттер, керамзиттар, шунгизиттер, клиноптилолиттер, көмір, ионалмастырушы шайыр, полимерлік мембраналар).

      27. Су дайындау мен су тазалау үшін пайдалану процесінде:

      1) адам денсаулығына және адамның өмір сүру ортасы ретінде қоршаған орта объектілеріне (су объектілері, топырақ, ауа, тамақ өнімдері, баспана) зиянды әсер етуі;

      2) ауыз судың органолептикалық қасиетін төмендетуі;

      3) ауыз суға гигиеналық нормативтерден жоғары шоғырлануда қосындылардың түсуіне;

      4) суда микрофлораның биологиялық өсуіне және дамуына себепші болу;

      5) гигиеналық нормативтерден жоғары шоғырлануда трансформация қосындыларын және/немесе өнімдерінің пайда болуы мүмкін материалдарды, реагенттерді және жабдықтарды пайдалануға жол берілмейді.

      28. Сумен жабдықтау жүйелерінде пайдаланылатын конструкциялық материалдар мен ішкі жабындылардың қауіпсіздігін бағалау критерийлері мыналар болып табылады:

      1) органолептикалық (200 және 60 0С кезінде су сорғыштың иісі және дәмі, су сорғыштың көпірік жасауы, түсі);

      2) физикалық-химиялық (рН, перманганаттық тотығу);

      3) су сорғышта қауіптіліктің 1 және 2-сыныптағы қосындыларының концентрациясы суда оның 1/2 РШШ аспайды, 3 және 4-сыныптағы қосындылары – судағы РШШ. Су сорғышта бір бағыттағы уытты әрекетімен сипатталатын қауіптіліктің 1 және 2-сыныптағы екі немесе одан да көп заттар айқындалғанда, олардың әрқайсысының РШШ-ға сәйкес шоғырлану қатынасының сомасы бірліктен аспайды.

      29. Су тазалауға және су дайындауға пайдаланылатын реагенттердің қауіпсіздігін бағалау өлшемдері:

      1) сумен жабдықтауда реагенттер ретінде тек қауіптіліктің 3-4-сыныптағы қосындылары қолданылады (суды дезинфекциялау құралдарынан басқа);

      2) қауіптіліктің 2-сыныбына жататын реагенттерді жылумен жабдықтаудың жабық жүйесінде, сондай-ақ қажетті технологиялық шоғырлануда айналмалы сумен жабдықтауды олардың су объектілеріне құйылу кезінде, бұл суларда реагенттердің РШШ сақтау арқылы пайдалануға болады;

      3) реагенттің 3 еселік жұмыс дозасын есептеу кезінде суда қауіптіліктің 1 және 2-сыныптағы заттарының құрамы РШШ 1/2 бөлігінен аспайды, қауіптіліктің 3 және 4-сыныптағы заттары – РШШ аспайды.

      30. Сумен қамтамасыз ету жүйесінде қолданылатын материалдардан жасалған су сорғыштарында бақыланатын көрсеткіштер тізімі осы Санитариялық қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес айқындалады.

      31. Орталықтандырылмаған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты сулары пайдаланылады. Оларды пайдалану су жинау құрылыстарының арнайы жабдығын орнату арқылы жүзеге асырылады (таратушы жүйелері жоқ ұңғымалар, шахталық және құбырлық құдықтар, бұлақтардың каптаждары).

      32. Тарату тораптары жоқ ұңғымалар, құдықтар және бұлақтардың каптаждары санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды негізінде тұрғындар тобын және шаруашылық-тұрмыстық объектілерін ауыз сумен жабдықтау үшін ұйымдастырылады.

      33. Құдықтарды және бұлақты ашу құрылғылары үшін орын ластанған немесе ластануы мүмкін мынадай көздерден келетін жерасты суларының тасқынынан 50 метрге (бұдан әрі - м) жоғары алыстатылған, ластанбаған биіктеу учаскеде таңдайды: әжетханалар, қазылған шұңқырлар, тыңайтқыштардың және улы химикаттардың қоймалары, өндірістік ұйымдар, кәріздеу құрылыстары, ескі қараусыз қалған құдықтар, мал қоралар, адамдарды жерлеу және жануарларды көму орындары.

      34. Су жинау құрылыстарын мыналарда: тасқын су басатын учаскелерге, төменгі, батпақ жерлерге; көшкін және топырақтың пішінін өзгертетін басқа түрлері болатын жерлерге; көліктің қарқынды қозғалысы бар магистральдан отыз метр жақын жерлерге орнатуға жол берілмейді.

      35. Су жинау құрылыстарын жабдықтау барысында Кедендік Одақ шеңберінде қолдануға рұқсат етілген материалдар (сүзгіштер, қорғаныш торлар, сорғыштардың бөлшектері және басқалар), реагенттер және шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған шағын габаритті тазартқыш қондырғылар пайдаланылады.

      36. Құбырлық құдықтарды орнату үшін үстінен су өткізбейтін жыныстармен қорғалған су жиектері пайдаланылады.

      37. Каптаждар сызашықтарды қайнар немесе тұма бұлақтардан (көздерден) үстіңгі қабатқа жинауға арналған. Қайнар бұлақтан су алу каптаждық камераның түбінен, тұма бұлақтан су алу – камера қабырғасының тесігі арқылы жүзеге асырылады.

      38. Құдыққа (каптажға) бес метр аралығында жақын маңдағы аумақ қоршалады және абаттандырылады.

      39. Құдықтан (каптаждан) жиырма метрден жақын радиуста кір жууға, машина және әртүрлі заттарды жууға, жануарларды суаруға жол берілмейді.

      40. Құдықтан (каптаждан) су алу үшін шелектер, сорғылар пайдаланылады.

      41. Құдықтардың суын қатып қалудан қорғау үшін таза сабан, пішен, жаңқа пайдаланылады. Бұл мақсаттар үшін тезек, шыны мақта және ластайтын басқа материалдарды қолдануға жол берілмейді.

      42. Жылына кемінде бір рет құдықты (каптажды) жыныстардың толып кетуінен және үйілуінен тазарту, ағымдағы бекіту, жабдықтарға жөндеу жүргізіледі.

      43. Әрбір тазартудан және жөндеуден кейін құдықты (каптажды) дезинфекциялау жүргізіледі.

      44. Сумен жабдықтау обьектілерін (құдықты (каптажды) тазалау, жуу және дезинфекциялау ауыз судың сапасы нашарлаған кезде, сондай-ақ су факторымен берілетін инфекциялық аурулар тіркелген жағдайда, осы Санитариялық қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Сумен жабдықтау объектісін тазалау, жуу және дезинфекциялау актісін толтырыла отырып жүргізіледі.

      45. Орталықтандырылмаған су көздерінің ауыз су сапасы өзінің құрамы мен қасиеті бойынша осы Санитариялық қағидаларда белгіленген көрсеткіштерге сәйкес болуы тиіс.

      46. Орталықтандырылмаған су көздеріндегі су сапасының радиациялық қауіпсіздігі осы Санитариялық қағидаларға сәйкес бағаланады.

      47. Ыстық сумен жабдықтау жүйесіне арналған бастапқы су және тұтынушыға берілетін ыстық судың сапасы қолдану жүйесіне және өңдеу тәсіліне қарамастан, орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау жүйесі суының сапасына қойылатын талаптарға сай келуі тиіс.

      48. Ыстық суды дайындаудың және халыққа жеткізудің барлық кезеңдерінде судың сапасын зертханалық-өндірістік бақылау жүргізіледі.

      Ыстық судың сапасын зертханалық өндірістік бақылау:

      1) жылумен жабдықтаудың жабық жүйелерінде – бастап қысудың түсу (суқұбыры) орындарында және су ысытқыштардан кейін;

      2) жылумен жабдықтаудың ашық жүйелерінде – бастап қысудың түсу (су құбырынемесе су көзі) орындарында, суды дайындаудан кейін (ішуге жарамды су) ыстық сумен жабдықтау желісіне келіптү суалдында;

      3) жеке ыстық сумен жабдықтау желілері бар жылумен жабдықтау жүйелерінде – бастапқы судың түсу (суқұбыры) орындарында және су ысытқыштардан кейін жүзеге асырылады.

      49. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесінің суы сапасын мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау желіге және таратқыш желіге келіп түсіру алдында бастапқы судың келіп түсуі орындарында іріктеп жүзеге асырылады.

      50. Ыстық сумен жабдықтаудың әртүрлі жүйелерін қолдану мүмкіндігін бастапқы судың сапасын, су тарату нүктелеріндегі суға қойылатын санитариялық-гигиеналық талаптарды және техникалық-экономикалық негіздерді басшылыққа ала отырып, жобалау ұйымы айқындайды.

      51. Ыстық судың эпидемиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жылумен жабдықтаудың ашық жүйелері кезінде кемінде плюс 1000С температурада ауасыздандыру жүргізіледі.

      52. Зираттар, қоқыс орындары, мал өлексесін көметін орындардың аумағында, жердің суландыру алаңдары, ассенизация алаңдары және ыстық судың химиялық немесе биологиялық ластану қаупі бар басқа учаскелерде жылумен жабдықтау жүйелеріне және төсем тәсіліне қарамастан, жылу желілерін жүргізуге болмайды.

      53. Ыстық сумен жабдықтаудың жылулық желілерін тұрмыстық және өндірістік кәріздеу желілерімен біріккен каналдарға салуға жол берілмейді.

      54. Ыстық сумен жабдықтау желілерін басқа мақсатқа тағайындалған су құбырларымен байланыстыруға жол берілмейді.

      55. Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілер (қоғамдық тамақтану, тамақ өнеркәсібі, мектепке дейінгі және жалпы білім беру ұйымдарының, сондай-ақ медицина ұйымдарының объектілері) жөндеу кезеңінде жылудың басқа көздерінен немесе меншікті қордағы көздерден алынатын ыстық сумен қамтамасыз етілуі тиіс.

      56. Бак – аккумуляторлар тұнбалардан және шөп басып кетуден мерзімді тазартылуы тиіс. Тазалау жиілігі пайдаланудың жергілікті жағдайларымен айқындалады және кемінде екі жылда бір рет жүргізіледі.

      57. Ыстық сумен жабдықтау және жылыту жүйелерін жуудың сапасын бақылауды осы жүйелерді пайдаланатын адам жүргізеді.

      58. Жылумен жабдықтауды маусымдық ажырату кезеңінде, оны жөндегеннен кейін және жаңасын іске қосуға жылумен жабдықтаудың ашық жүйелеріне қосылған ыстық сумен жабдықтау жүйелеріндегі темірдің құрамы 1 мг/л дейін және түсі көрсеткіші плюс 700С дейінгі көрсеткіштер бойынша ауыз судың орталықтандырылған жүйелеріндегі судың сапасына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптардан ауытқуына жол беріледі.

      59. Ыстық судың шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау желісіне келіп түсуіне, сондай-ақ жылу жүйелерінен ыстық суды таратуға жол берілмейді.

      60. Ыстық судың сапасын өндірістік зертханалық бақылау халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесімен келісілген тарату желісінің нүктелерінде жүргізіледі.

      61. Ыстық судың сапасын өндірістік зертханалық бақылау мынадай көрсеткіштерді анықтауды қамтиды: температурасы (0С), түсі (градус), лайлылығы (мг/л), иісі (балл), рН реакциясы, темір (мг/л), су дайындау үдерісінде қолданылатын реагенттердің қалдық мөлшері (мг/л), ыстық сумен жабдықтау құбырларының (мыс, мырыш және басқа элементтер мг/л-мен) материалынан жуылуы мүмкін химиялық заттардың жол берілетін мөлшері, микробиологиялық.

      62. Суды кеңінен зерттеу және көрсеткіштердің нәтижелері осы Санитариялық қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді.

      63. Жерүсті және жерасты су көздерінен шаруашылық-ауыз су қажеттілігіне беретін сумен жабдықтау көздеріне және құбыры құрылыстырында санитариялық қорғаныш аймағы (бұдан әрі – СҚА) көзделеді.

      64. СҚА екі және одан да көп әкімшілік аумақтарға таралған жағдайда, СҚА белгілеу жобасы осы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесімен келісіледі.

      65. СҚА үш белдеуден:

      1) су жинау, су құбырлық құрылыстардың орналасқан жерінің аумағын қамтитын және су жинау орындарын және су құбырлық құрылыстарын ластанудан және бүлінуден қорғау үшін қызмет ететін бірінші белдеуден (қатал режимнен);

      2) шаруашылық-ауыз су мақсатындағы сумен жабдықтау су көздерінің микробиологиялық және химиялық ластануының алдын алуға арналған аумақты қамтитын екінші және үшінші белдеуден (шектеулерден) тұрады.

      Су тартқыштардың санитариялық-қорғаныш жолағы шаруашылық-ауыз суға қолдануға арналған су құбырлық суды ластанудан қорғайды.

      66. Бұлақтардың және су құбырлық құрылыстардың СҚА үш белдеулерінің әрқайсысында және шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау сутартқыштарының санитариялық-қорғаныш жолағының шегінде, олардың қолданылуына сәйкес, арнайы режим белгіленеді және су сапасының нашарлағанын алдын алуға бағытталған шаралар кешені айқындалады.

      67. СҚА-ның жылғалап ағатын су жинағышы бар ауыз сумен жабдықтау жүйелерінде жерүсті су көзі ретінде сумен жабдықтау ұйымдастырылады.

      68. СҚА және оның белдеулерін құрайтын, су тартқыштар мен магистральды су құбырлардың санитариялық-қорғаныш жолағының белгіленген шекараларын сумен жабдықтау көздерін пайдалануда пайда болған (болатын) өзгерістер жағдайларында (оның ішінде жерасты суларындағы су жинаудың өнімділігі) немесе жергілікті санитариялық-эпидемиологиялық жағдайда халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің келісімі бойынша көзделуі мүмкін.

      69. Жерасты суларының қорын жасанды толтыру кезінде бас тоғандарға арналған бірінші белдеу шекарасы бас тоғаннан кемінде 50 метр және сіңіретін құрылыстардан кемінде 100 метр қашықтықта (бассейндер және басқалар) орнатылады.

      70. Екінші және үшінші белдеулер шекарасын анықтау кезінде, сулылық деңгей жиегінен бас тоғанға жерасты суларының ағыны бас тоғанның коректендіру аймағынан шығатыны есепке алынады.

      71. Жерасты суларын сіңіретін бас тоған үшін және оны коректендіретін суқоймасы беті үшін СҚА екінші және үшінші белдеуін орнату қажет.

      72. Жерүсті су көзін шаруашылық-ауыз суымен жабдықтаудың СҚА бірінші белдеу шекарасы мынадай шектерде орнатылады:

      1) су ағыстары үшін (өзендер) ағысы бойынша жоғары – бас тоғаннан кемінде 200 м, бас тоғаннан кемінде 100 м ағысы бойынша төмен, бас тоғанға жағаның жалғасып жатуы бойынша – жазғы - күзгі сабасы кезінде су кемері шегінен кемінде 100 м қашықтықта.

      Бас тоғаннан жағаға қарсы беттегі бағытта өзен немесе арнаның ені 100 м кем емес – жазғы - күзгі сабасы кезінде су кемері шегінен 50 м енді барлық айдын және қарсы беттегі жаға, 100 м артық енді өзен және арналар – бас тоғаннан 100 м кем емес енді айдын жолақ;

      2) шөміш түріндегі су жинау орнының бірінші белдеу шекарасына барлық шөміш айдыны кіреді;

      3) су қоймалары үшін (су сақтау қоймасы, өзен) бірінші белдеу шекарасы жергілікті санитариялық және гидрологиялық жағдайға байланысты, бірақ 100 м кем емес су жинау акваториясы бойынша барлық бағыттарда және жазғы - күзгі сабасы кезінде су кемері шегінен су жинауға жататын жағаға орнатылған болуға тиіс;

      4) теңіз суын шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін пайдаланған кезде су жинағыштар үшін тұщыту әдістерімен бірінші белдеудің шекарасы жергілікті санитариялық-эпидемиологиялық және гидрологиялық жағдайларға байланысты, бірақ су жинау арнасына су қабылданатын жерден кемінде 100 метр акватория бойынша барлық бағыттарға белгіленеді.

      Теңіз жағалауының нақты гидрофизикалық және топографиялық-гидрологиялық ерекшеліктеріне байланысты су жинау арнасының теңіз жаққа қарай ұзындығы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беріле отырып, СҚА негіздемесі жобасының негізінде, бірақ кемінде 300 метр болып белгіленеді.

      73. Ағын судағы СҚА екінші белдеу шекарасының микробтық өздігінен тазаруы мақсатында:

      1) судың ағысымен жоғары қарай ағын судың ені мен ұзындығының немесе оның жеке учаскедегі орташаланған жылдамдығын және белдік шегінен су жинау орнына дейінгі судың ағу уақытын ескере отырып, жазғы-күзгі сабаның орташа айлық су шығынын IА, Б, В, Г және IIА климаттық аудандары үшін кемінде 5 тәулік және қалған климаттық аудандар үшін 3 тәулік бойына 95% қамтамасыз етілуі барысында;

      2) ағыс бойынша төмен –кері ағыстарға желдің әсерін қоса есепке алғанда, су жинағыштан кемінде 250 м. тазартылады.

      Бүйір шекаралары – жазғы - күзгі сабасы кезінде су кемері шегінен: жазық рельефті жер – 500 м кем емес, таулы рельефті жер – сумен қамту көздері жаққа айналған бірінші баурайдың шыңына дейін, кемінде 750 м жамылғы баурайда және тікте кемінде 1000 м. аралықта болуға тиіс.

      74. Су қоймаларындағы СҚА екінші белдеу шекарасы айдын бойынша барлық жағынан сужинағыштан үш километр (бұдан әрі – км) қашықтықта – жел бөгеті болған жағдайда 10% дейін және бес км желбөгет бар болған кезде 10%-дан астам.

      Теңіз суларын тұшыту әдістерін қолдану кезінде теңіздегі СҚА екінші белдеуінің шекарасы гидрофизикалық және топографиялық-гидрологиялық ерекшеліктерді ескере отырып, су жинағыштан барлық жаққа қарай акватория бойынша санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беріле отырып, СҚА негіздемесі жобасының негізінде алып тасталады.

      75. Жекелеген жағдайларда, нақты санитариялық-эпидемиологиялық жағдайларды есепке ала отырып және тиісті негіздемелер болғанда екінші белдеу аумағын халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің келісімі бойынша кеңейтуге болады.

      76. Су жинайтын аумақтан тыс орналасқан шаруашылық-ауыз суға арналған су құбыры құрылыстарының СҚА, бірінші белдеумен (қатал режим) әкеліп өткізілген, сутартқыштар мен магистральды су құбырлары үшін – қорғаныш жолағымен.

      77. Су құбыры құрылыстарының СҚА бірінші белдеу шекарасы мына қашықтықта қабылданады:

      1) артық және реттейтін ыдыстардың, сүзгілердің және жанасатын мөлдірлегіштердің қабырғасынан – кемінде 30 метр;

      2) арынды су мұнарасынан – кемінде 10 метр;

      3) қалған үй-жайлардан (тұндырғылар, реагенттік шаруашылық, хлор қоймасы, сорғы станциялары және басқалар ) – кемінде 15 метр;

      4) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің келісімі бойынша конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты бөлек тұрған суқысым мұнараларына СҚА бірінші белдеуін орнатпауға болады.

      78. Санитариялық-қорғаныш жолағының ені су құбыры шегінің шетінен барлық жағынан қабылданады:

      1) су құбыры диаметрі 200 миллиметрге (бұдан әрі – мм.) дейін болғанда, кемінде 6 метр қашықтықта;

      2) су құбырының диаметрі 200-400 мм.болғанда, кемінде 8 метр қашықтықта;

      3) су құбырының диаметрі 400-1000 мм болғанда, кемінде 10 м қашықтықта;

      4) су құбырының диаметрі 1000 мм астам болғанда, 20 метр қашықтықта;

      5) грунт сулары бар болған кезде, су құбырының диаметріне қарамастан – 50 метр.

      79. Су жинағыштар мен магистральдық су құбырлары баған түрінде арнайы белгілермен белгіленеді.

      Кәріз коллекторлары мен кәріз желілері үшін санитариялық-қорғаныш жолағының ені жиек сызықтарының екі жаны бойынша қабылданады:

      1) кәріз коллекторының диаметрі 400 мм кезінде, қашықтық кемінде 8 метр;

      2) кәріз коллекторының диаметрі 400-1000 мм кезінде, қашықтық кемінде 10 метр;

      3) кәріз коллекторының диаметрі 1000 мм астам кезінде, қашықтық кемінде 20 метр.

      80. Қажет болғанда, құрылыс аумағынан өтетін сутартқының санитариялық-қорғаныш жолағының енін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосы аумақтық бөлімшесімен санитариялық-эпидемиологиялық оң қорытындысы болғанда қысқартуға жол беріледі.

      81. Су құбыры құрылыстарының аумағында хлор сақтайтын қойма болған жағдайда, тұрғын және қоғамдық ғимараттарға дейінгі санитариялық қорғаныш аймағының көлемі кемінде 300 метр деп қабылдануы керек.

      82. Жерасты су көздерінің суымен жабдықтаудың СҚА бірінші белдеу аумағы көгалдандырылады, қоршалады және күзетпен қамтамасыз етіледі, жерүсті суын оның жиегінен бұру үшін жоспарланады.

      Су құбыры құрылыстарын пайдалануға қатысы жоқ адамдардың СҚР-ның бірінші белдеу аумағына және су құбыры құрылыстарының аумағына кіруіне жол берілмейді. Су жинағыштың бірінші белдеу аумағы кемінде 2,5 м биіктікте бітеу қоршаумен жабдықталады.

      83. Сорғыш станциясы, резервуарлар және арынды су мұнарасы су дайындайтын станция алаңдары СҚА-мен 2,5 м биіктікте саңылаусыз қоршаулар бар. Саңылаусыз биіктігі 2,0 м. және 0,5 м. тікенек сымдармен немесе металл торлармен қоршауға жол беріледі. Өтпелі және әкімшілік-тұрмыстық ғимараттардан басқа, құрылыстарды қоршап жанастыруға жол берілмейді.

      84. Жерасты және жерүсті суын жинайтын, сорғыш станциясының бірінші көтерілуі және өңделмеген суды тартып құятын құрылыс алаңына арналған, сонымен қатар ұйымның аумағында орналасқан, қоршауы және күзет қорғанысы бар шаруашылық-ауыз суы су құбыры құрылысы алаңына арналған, қоршау түрі жергілікті жағдай есебімен қабылданады.

      85. Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау (жерүсті және жерасты) су көздерінің СҚА бірінші белдеу аумағында биік ағаштар, су құбыры құрылысын пайдалануға, қайта жаңартуға және кеңейтуге тікелей қатысы жоқ құрылыстың барлық түрлері, оның ішінде әртүрлі мақсаттағы құбырлар төсемесі, тұрғын үй және шаруашылық-тұрмыстық ғимараттарда адамдарға тұруға, кәсіптілік балық аулаумен айналысуға, улы химикаттар және тыңайтқыштарды қолдануға жол берілмейді.

      86. Су жинау құрылысының ғимараты тұрмыстық кәріз жүйесіне сарқынды су бұрылған кәрізбен немесе жергілікті тазарту құрылыстарымен жабдықталады.

      Кәріз болмаған жағдайда СҚА аумағының ластануын болдырмайтын орындарда орналасқан ластарды және тұрмыстық қалдықтар су сіңдірмейтін қабылдағыштар орнатылады.

      87. СҚА бірінші белдеуінде орналасқан су жинау құрылысы ауыз судың ластануын болдырмау есебімен жабдықталады.

      88. Шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ететін жерасты су көздерінің СҚА-да мынадай іс-шаралар жүргізіледі:

      1) анықтау, тығындау (консервілеу) немесе барлық ескі, қолданылмайтын, ақаулы немесе дұрыс пайдаланылмайтын, сулы қабаттың ластану мүмкіндігі бөлігінде қауіп туғызатын ұңғымаларды қалпына келтіру;

      2) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің оң қорытындысы болған кезде, кеннің үстіңгі қабатының бұзылуына байланысты жаңа ұңғымаларды бұрғылау;

      3) объектілердің аумағын санитариялық абаттандыру бойынша іс-шаралар (кәрізбен жабдықтау, су өткізбейтін шұңқыр қондырғылары, жер бетіндегі суағарларды бұруды ұйымдастыру).

      89. СҚА-да:

      1) жерасты қабаттарына пайдаланылған суларды құю, қатты қалдықтарды жинау және жер қойнауын әзірлеуге;

      2) зираттарды, мал өлексесін көметін орындарды, ассенизациялау өрісі, сүзілу өрісі, көң қоймалар, сүрлеме орлар, мал шаруашылығы және құс өсіретін шаруашылық субъектілері және жер асты суларының микробтық, химиялық ластану қаупіне себепші болатын басқа да объектілерді орналастыруға, тыңайтқыш және улы химикаттарды қолдануға;

      3) жанар-жағар май материалдары, улы химикаттарды және минералдық тыңайтқыштарды, шаруашылық-тұрмыстық және өнеркәсіптік сарқынды сулар жинауыштарын, шлам қоймасын және басқа объектілерді орналастыруға жол берілмейді.

      90. СҚА-да судың сапасына әсер ететін ағынды сулар, оның ішінде су көлігінің ағынды сулары, сондай-ақ шомылу, кір жуу, мал суаты, автокөлікті жуу, кәсіптік балық аулаумен айналасуға және суды пайдаланудың басқа түрлеріне жол берілмейді.

      91. Жол және жаяу жүргіншілер жолдарының қиылыстарында СҚА-ның екінші белдеуінің шекарасы "Санитариялық қорғаныш аймағы" деген арнайы белгісі бар бағанамен белгіленеді.

      92. СҚА айдынының шегінде құм, қиыршық тас пен тереңдету жұмыстарын жүргізуге жол берілмейді.

      93. Сумен жабдықтаудың үстіңгі көздерінің СҚА шегінде осы Санитариялық қағидалардың 88-тармағына сәйкес іс-шаралар орындалады. Жерүсті су көздерінің СҚА шегінде:

      1) негізгі пайдалану ормандарындағы ағашты кесуге;

      2) мал қоралар орналастыруға, мал жаюға, сумен қамтамасыз ететін көздің су сапасының нашарлауына немесе көлемінің азаюына әкелетін басқа мақсаттарда жағалауға жолағының ені кемінде 500 м шегіндегі су қоймасын мен жер учаскелерін, ормандық жерлерді пайдалануға;

      3) өнеркәсіптік, ауылшаруашылық, қалалық және жауын-шашынның ағынды суларын жіберуге тыйым салынады.

      94. Су тартқыштардың санитариялық-қорғаныш жолағының шегінде жер қыртысы мен топырақтық суларды ластайтын объектілерді (дәретханалар, қоқыс төгетін орлар, қи қоймалары, қоқыс қабылдағыштар және басқалар) орналастыруға болмайды.

      95. Қоқыс үйінділерінің, ассенизация егістіктерінің, сүзгілеу егістіктерінің, жер шаруашылығының суару егістіктерінің, зираттардың, мал өлекселерін көму орындарының аумағында су тартқыштарын жүргізуге, сондай-ақ өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы ұйымдарының аумағы бойынша магистральдық су тартқыштарды жүргізуге жол берілмейді.

      96. СҚА белдеулерінің шекараларын белгілеу:

      1) сумен жабдықтау көзінің түріне (жерүсті немесе жерасты);

      2) ластану сипаттамасына (химиялық, микробтық);

      3) беткі ластанудан қорғау деңгейлеріне (жерасты көзі үшін);

      4) гидрогеологиялық және гидрологиялық жағдайларға байланысты болады.

      97. СҚА 2, 3 – белдеулерінің көлемін белгілеген кезде мыналар ескеріледі:

      1) 2-белдеу үшін – микроорганизмдердің тіршілік етуге бейімділік уақыты;

      2) 3-белдеу үшін – судағы химиялық құрамды тұрақты алғанда ластанудың таралу ұзақтығы.

      98. СҚА белдеуінің көлемін анықтағанда, микроорганизмдердің таралу мүмкіндігін шектейтін (абсорбция, су температурасы және басқалары) факторлар, химиялық ластанулардың трансформацияға бейімділігі мен олардың қойырлығының сумен жабдықтау көздерінде жүретін заңдылығы толық зерттелген жағдайында химиялық-физикалық үдерістердің (сіңіру, шөгіндінің пайда болуы) әсерінен азаюы есепке алынады.

      99. Жерасты суларының СҚА екінші белдеуінің шекараларын есептеу үшін микробтық ластанудың жылжу уақыты осы Санитариялық қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес келеді.

      100. Химиялық ластанудан қорғауға арналған СҚА үшінші белдеуінің шекарасы гидродинамикалық есептеулермен айқындалады. Су жинауға химиялық ластану қозғалысының уақыты су таратуды пайдалану мерзімі ретінде қабылданатын мерзім есебімен қабылданады (25-50 жыл).

      Егер жерасты суларының қоры су құбырын пайдаланудың шектелмеген мерзімін қамтамасыз етсе, онда сәйкесінше үшінші белдеу жерасты сулары сапасының ұзақ сақталуын қамтамасыз етеді.

      101. Сумен жабдықтаудың жерасты және үстіңгі көздерінің СҚА белгілеу үшін шаруашылық-ауыз суға жарамдылығы туралы су объектісінің (ашық және жерасты) жағдайын бағалау жүргізіледі.

      102. Сумен қамтамасыз ететін жерасты көзінің СҚА анықтау үшін мынадай мәліметтер болуға тиіс:

      1) су көзінің су сапасы;

      2) су көзінің орналасқан ауласының жалпы гидрогеологиялық сипаттамасы, таңдалған су қабаты (артезиандық – арынды, топырақтық – арынсыз) түрі бойынша мәліметтер, оның шатырының тереңдігі, күштілігі, сусыйымдылық жынысы, сулы қабаттың қоректену және босатылу жағдайлары мен орны, судың молдығы (пайдаланылатын қоры), сулы қабаттың сумен жабдықтау және басқа мақсатта қолданылуы және келешекте пайдаланылуы;

      3) ауданның (кен орнының) гидрогеологиялық жағдайлары туралы жалпы мәліметтер, сумен жабдықтау үшін ұсынылатын қабаттың қоректену жағдайлары, сужинау ауласының топографиялық, жер қыртысы және санитариялық сипаттамасы, іске қосылатын су қабатының сипаттамасы (литологиялық құрамы, қуаты, бөгеу сипаттамасы) су алуды есептеудегі судың динамикалық деңгейі);

      4) қабаттардың, бөгелетін қабаттардың өткізгіштік деңгейі, қоректену аймағының су сапасына әсер ету мүмкіндігі;

      5) су жинауға іргелес орналасқан елді–мекеннің санитариялық сипаттамасы; су жинаудан бастап ықтимал ластану көздеріне: жұмыс істемейтін ұңғымаларға, сіңіргіш шұңқырларға, ойылып түскен жерлерге, құдықтарға, ескі тау-кен орындарына, жинауыштарға дейінгі орналасу мен арақашықтық.

      103. Сумен қамтамасыз ететін жерүсті көзінің СҚА анықтау үшін мынадай деректер болуға тиіс:

      1) су көзінің су сапасы;

      2) гидрологиялық деректер: су жинаудың қоректену бассейнінің көлемі, үстіңгі қабаттағы ағынды режимі, ең жоғарғы, ең төменгі және орташа шығындар, су жинау орнындағы судың жылдамдығы мен деңгейі, мұзқұрсау мен ашудың орташа мерзімдері, көздегі күтілетін шығын, көтерілу-қайту ағыстарының сипаттамасы жөніндегі деректер;

      3) бассейннің су жинау тұсында су сапасына әсер ететін бөлігіндегі жалпы санитариялық сипаттама, бассейннің геологиялық сипаттамасы, жер қыртысы, ормандардың, жыртылатын жерлердің, елді мекендердің бар болуы, өндірістік кәсіпорындар (олардың саны, мөлшерлері, орналасуы, өндіріс сипаттамасы);

      4) су көзінің су сапасының нашарлауына әсер ететін немесе әсер ете алатын себептер, су көзінің орналасы ауданындағы қатты және сұйық қалдықтарды жою тәсілдері мен орындары; суқойманы ластайтын тұрмыстық, өндірістік ағындылардың бар болуы, жіберілетін ағынды сулардың көлемі, оларды тазарту қондырғылары мен орналасқан жерлері; ағындыларды жіберу орнынан бастап су жинауға дейінгі арақашықтық, су көзінің ластануына әсер ететін басқа себептер (кеме қатынасы, ағаш ағызу, суат, қыста қоқысты мұзға тастау, шомылу, су спорты, мелиорациялық жұмыстар, ауыл шаруашылығында тыңайтқыштар мен улы химикаттарды пайдалану);

      5) суқойманың өздігінен тазару қасиетінің сипаттамасы;

      6) айдын мен суқойма көлемі, пайдалы және "өлі" көлем;

      7) суқоймадағы су пайдалану мен өңдеу режимі;

      8) суқойма жоспары, оның максималды және ең төменгі тереңдігі, тереңдік, жағалаулар, тереңдік шөгінділердің сипаттамасы, көктенудің, шөп басудың, лайланудың бар болуы;

      9) күшті желдер мен ағыстардың бағыты;

      10) су объектісі қозғалысының жылдамдығы;

      11) СҚА жекелеген белдеулері бойынша шекараларын анықтау;

      12) көздің суы нөңдеу қажеттілігі туралы деректер (залалсыздандыру, мөлдірлеу, темірсіздендіру және басқалар);

      13) бірдей қоректену аумағы бар аралас су жинаулар туралы деректер (орналасуы, өнімділігі, су сапасы);

      14) биомелиорация бойынша жұмыстарды өткізу жоспары.

      104. СҚА жобасының құрамы мәтіндік бөлімді, картографиялық материалды және жергілікті атқарушы органдардың шешімдерінің жобасын қамтиды.

      105. СҚО жобасының мәтіндік бөлімі мыналарды қамтиды:

      1) су көздерінің санитариялық жағдайының сипаттамасы, осы Санитариялық қағидалар көздеген көлемдегі су сапасын сараптау нәтижелері;

      2) сумен жабдықтау көзі бойынша – гидрологиялық деректер (негізгі параметрлер мен олардың уақыт динамикасы) немесе жерасты көзі бойынша гидрогеологиялық деректер;

      3) жерасты көзі мен жерүсті су қоймасы арасында гидравликалық байланыс бар жағдайда өзара байланысты сипаттайтын деректер;

      4) шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау көздері орналасқан аудандағы болашақ құрылыстар, соның ішінде тұрғын үйлер, өндіріс пен ауыл шаруашылық нысандары туралы деректер;

      5) тиісті негіздемемен бірінші, екінші, үшінші СҚА белдеулерінің шекараларын анық тау және орындау мерзімдері және қаржыландыру көздерімен бірге жауапты орындаушылар көрсетілген іс-шаралар режимі;

      6) барлық белдеулердің санитариялық аймағына кіретін аумақтарды шаруашылық мақсатта пайдалану қағидалары мен режимі.

      106. Жобаның картографиялық материалы мынадай көлемде ұсынылады:

      1) СҚА екінші және үшінші белдеулерінін жобалаумен және су жинау орындары мен су құбыры құрылыстарының алаңдарын, сумен жабдықтау көзі мен оның қоректену бассейнін түсірумен бірге жасалған ситуациялық жоспар;

      2) жерүсті сумен жабдықтау көзінде су жинаудың қоректену аясы шегінде ерекшелік бағыттар бойынша гидрологиялық кескіндер;

      3) масштабы 1:500 – 1:1000 СҚА бірінші белдеуінің жоспары;

      4) осы аумақта орналасқан барлық объектілерді түсіре отырып, жерасты су көздері кезінде 1:10000 - 1:25000 масштабында және жерүсті су көзі кезінде 1:25000-1:50000 масштабында орындалған СҚА екінші және үшінші белдеулерінің жоспары.

      107. Ластану болуы мүмкін көздерге жақын бірінші және мәдени-тұрмыстық қажеттілік үшін су пайдалану орындарына (халықтың суға шомылуы, спорт және демалуы үшін пайдаланылатын су қоймаларының учаскелері, сондай-ақ елді мекеннің шегіндегі су қоймалары) жақын бірінші және екінші санаттағы су пайдалану пункттерін шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау перспективалары туралы ресми деректерді есепке ала отырып, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі айқындайды.

      108. Су объектілерінің құрамымен қасиеттері ағыс бойынша жақын су пайдалану пункттерінен бір километр (шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған су жинауы, шомылу, ұйымдасқан демалу орындары, елді мекен аумақтары), ал ағыны жоқ су қоймаларында және су қоймаларында су пайдалану пунктінің екі жағынан бір километр жоғары орналасқан су ағарлардағы жарманың талаптары сәйкес болуы тиіс.

      109. Шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану пункттеріндегі су объектілерінің құрамы мен қасиеттеріне қойылатын гигиеналық талаптар осы Санитариялық қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес болуы тиіс.

      110. Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау су объектілерінің және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарының суындағы зиянды заттардың рұқсат етілген шекті шоғырлануы осы Санитариялық қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес болуы тиіс.

      111. Суобъектілеріне қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарының бірдей шектеулі зияндылығы бар бірнеше заттар түскенде және жоғары орналасқан объектілерден түскен қоспаларды есепке ала отырып, су объектісіндегі әрбір зат шоғырлануларының (С1, С2,...Сn ) ШРШ-ға сәйкес қатынастарының сомасы мынадай бірліктерден аспауы тиіс:      мұнда С1, С2, Сn-су объектісінің суынан табылатын n заттардың шоғырлануы;

      ШРШ1, ШРШ2-сол заттардың ШРШ-сы.

      112. Су объектілеріне мыналарды жіберуге тыйым салынады:

      1) ШРШ немесе болжамды жол берілген деңгейлер белгіленбеген заттардан немесе өнімдерден, судағы заттардың трансформацияларынан тұратын ағынды сулар. Сондай-ақ сараптамалық бақылау тәсілдері қолданылмайтын заттар;

      2) ағындысыз өндірістер ұйымдастыру, тиімді технологияны, өнеркәсіпте айналмалы және қайталанатын сумен жабдықтау жүйелерінде және қалалық шаруашылықта тазарту мен залалсыздандырудан кейін ең көп пайдаланылатын және ауыл шарушылығында суару үшін пайдалану арқылы ағынды суларды жою;

      3) залалсыздандырылмаған, тазартылмаған немесе жеткілікті тазартылмаған, шаруашылық-тұрмыстық ағынды сулар және өнеркәсіптік алаңдардың аумақтары мен елді мекендердің үстіңгі қабатты ағындысы;

      4) инфекциялық аурулардың қоздырғыштары бар ағынды сулар.

      Эпидемия тұрғысынан қауіпті ағынды сулар су объектілеріне тек тиісті тазарту мен коли-индексі 1000-нан кем емес және коли-фага индексі 1000-нан кем емес текше дециметрлі түймешек құраушы бірліктерге дейін (бұдан әрі – ТҚБ) (бұдан әрі – дм3) залалсыздандырудан кейін;

      5) тіндерді, қойылтылған текшелік қалдықтарды, тоспа суларды залалсыздандыру нәтижесінде пайда болған, радионуклеидтері бар шөгінділерді және басқа да технологиялық және тұрмыстық қалдықтар;

      6) мұнай және өнім құбырларынан ағу, мұнай кәсіпшілігінің ысырап болуы, қоқыстың, тазартылмаған ағынды, тақтатас асты, қорыс суларының төгілуі және су көлігінің жүзетін құралдарынан басқа да заттардың ағуы;

      7) сумен және балшықпен емдеу үшін пайдаланылатын суқоймаларға ағатын ағынды сулар;

      8) тазарту қондырғыларынан шығатын шайынды сулар.

      113. Құрамында радионуклидтер бар сарқынды суларды жіберу, жою және залалсыздандыру қолданыстағы радиациялық қауіпсіздіктік нормаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      114. Құрылыс, тереңдету және жару жұмыстарын жүргізу, пайдалы қазбаларды өндіру, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды жүргізу кезінде, су объектілеріндегі және (немесе) су қорғау аймақтарындағы гидротехникалық құрылыстың барлық түрлерін қоса алғанда ауыл шаруашылығы және басқа да жұмыс түрлерін жүргізу кезінде жерүсті сулары ластанбайды.

      115. Жерүсті су қоймаларының қолайлы су режимін ұстап тұру, олардың лайлануы мен тұнбалануы, топырақ қабаттарының су эрозиясын, су жануарлары мен құстарының тіршілік ету жағдайларының нашарлауын, сарқынды су тербелістерінің азаюының алдын алу үшін су қоймасына биомелиорация бойынша іс-шаралары жүргізіледі және су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленеді.

      116. Су қорғау аймақтары мен жолақтары және олар орналасқан осы жерлердің шаруашылық пайдалану режимі бекітілген жобалау құжаттаманың негізінде жергілікті атқарушы органдардың шешімдерінде белгіленеді.

      117. Су қорғау аймақтарының ең аз ені әрбір жағалаудың судың орта көпжылдық сабалық шегінің кемерінен, өзен алқабын, алқап үсті террассаларын, тұрғылықты жағалаулардың тік ылдиын, жыра және арқалықты қоса алғанда, қабылданады:

      1) кіші өзендер үшін (ұзындығы 200 километрге дейін) 500 м;

      2) қалған өзендер үшін: су жинағышта шаруашылық қолданудың қарапайым шарттарын және қолайлы экологиялық жағдайымен – 500 м; су жинағышта шаруашылық қолданудың күрделі шарттарын және экологиялық кернеулі ахуалмен – 1000 м.

      118. Арналық су бөгендері үшін су қорғау аймақтарының ең аз ені өзі орналасқан өзендер тәрізді қабылданады. Су қорғау аймағының ішкі шекарасы қалыпты тірелген шегеурінде су кернесі бойынша өтеді.

      119. Құйылатын су бөгендері және көлдер үшін су қоймасының 2 шаршы километрге (бұдан әрі – км2) дейінгі акваториясында су қорғау аймағының ең аз ені 300 метрді және 2 км2 жоғары акваториясында – 500 метрді құрайды. Су қорғау аймағының ішкі шекарасы орташа көп жылдық шегеурінде су кернесі бойынша өтеді.

      120. Су қорғау аймақтарының көрсетілген көлемі жергілікті физикалық-географиялық шартына, су объектісінің шаруашылық пайдалану маңыздылығына және сипатына, іргелес аумақтың топырақтық, рельефтік, санитариялық-техникалық және басқа да шарттарына байланысты өзгеруі мүмкін.

      121. Жақын жатқан аумақтардан (өзен алқаптары мен арқалықтардың жаны, жол-көлік желісі, бөгеттер, орман массивтерінің маңы) жерүсті ағын суларының су объектілеріне түсу мүмкіндігін болдырмайтын табиғи және жасанды меже немесе кедергілер су қорғау аймақтарының шекаралары болады.

      122. Елді мекендердегі су қорғау аймағы шегінде су объектісінің ластануын және қоқыстануын болдырмайтын пайдалану режимі сақталады.

      123. Өзендер мен магистраль арналарының су қорғау белдеулерінің көлемі өзен алқаптарының типін және пішінін, іргелес бөктерлердің тікшілдігін, ауыл-шаруашылық жер-судың құрамы және жағалаулардың қайта өңделуінің болжамын ескере отырып, осы Санитариялық қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес келеді.

      124. Су қорғау белдеулердің көрсетілген көлемдері он жылдық дәуірде жағалаулардың қайта өңделуі болжамының еніне жоғарылайды. Жағалаулар бойында ағаш-бұталар жолақтары немесе қорғаныш және жағалауды нығайтатын құрылыстар болған кезде бағалы ауыл шаруашылық жер-суларда су қорғау белдеулерінің енін азайтуға болады.

      125. Елді мекендер шегінде су қорғау жолағының шекаралары су объектісінің ластануын болдырмайтын жағалаулық аймағын (жақтаулар, опырылу, орманбұталы жолақтар) міндетті түрде орнату кезінде жоспарлануына мен құрылысына қарай белгіленеді.

      126. Қазіргі уақытта бар үй-жайлар, саяжайлар және бар учаскелері олар су қорғау режимін сақтаған кезде су қорғау жолағы шегінде қалуына болады.

      127. Су қорғау аймақтарының шегінде:

      1) су объектілерін және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануы мен қоқыстануын болдырмайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген жаңа және қайта жаңартылған объектілерді пайдалануға беруге;

      2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және басқа да объектілерге қайта жаңарту жүргізуге, сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, пайдалы қазбалар өндіруге, кабель, құбыр және басқа да коммуникацияларды төсеуге, белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдармен, уәкілетті органмен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен, жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен, энергиямен жабдықтау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосы аумақтық бөлімшесімен және басқа да мүдделі органдармен келісілген жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге де жұмыстар жүргізуге;

      3) тыңайтқыштар, пестицидтер, улы химикаттар мен мұнай өнімдерін сақтайтын қоймаларды, көлік құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету, оларды жуу пункттерін, механикалық шеберханаларды, тұрмыстық және өнеркәсіп қалдықтарын төгетін құрылғыны, аппаратураларды пестицидтермен және улы химикаттармен толтыратын алаңдарды, авиациялық-химиялық жұмыстар жүргізуге арналған ұшу-қону жолақтарын орналастыруға және салуға, сондай-ақ судың сапасына кері әсер ететін басқа да объектілерді орналастыруға;

      4) мал шаруашылығы фермалары мен кешендерін, сарқынды су жинағыштарды, сарқынды сумен суғарылатын егістіктерді, зираттарды, мал өлексесін көметін орындарды, сондай-ақ жерүсті және жерасты суларының микробпен ластану қаупіне себепші болатын басқа да объектілерді орналастыруға;

      5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, су қоймаларының режимін нашарлататын малды шомылдыруға және санитариялық өңдеуге және шаруашылық қызметінің басқа да түрлеріне;

      6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың метрге жетпейтін қашықтықта орналасқан ауыл шаруашылығы дақылдары мен орман екпелерін улы химикаттармен авиациялық өңдеу және авиация арқылы минералдық тыңайтқыштармен қоректендіру тәсілін қолдануға;

      7) шекті рұқсат етілген шоғырлануы белгіленбеген пестицидтерді қолдануға, қардың үстіне тыңайтқыш себуге, сондай-ақ залалсыздандырылмаған көң қосылған сарқынды суды және тұрақты хлорорганикалық улы химикаттарды тыңайтқыш ретінде пайдалануға тыйым салынады.

      128. Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу қажет болған жағдайда, уыттылығы әлсіз және орташа тұрақсыз пестицидтерді қолдануға жол беріледі.

      129. Су қорғау белдеулерінің шегінде:

      1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық жай-күйін нашарлататын (ластану, қоқыстану, сарқылу) шаруашылық қызметіне немесе өзге де қызметке;

      2) су шаруашылығы және су жинайтын құрылыстар мен олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылыстарын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және су көлігі қызметіне байланысты өзге де көлік инфрақұрылымдары объектілерін, сондай-ақ су объектісіндегі рекреациялық аймақтарды қоспағанда, ғимараттар мен құрылыстарды салуға және пайдалануға;

      3) бау-бақша егуге және саяжай салуға жер учаскелерін беруге;

      4) су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануын болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген қазіргі бар объектілерді пайдалануға;

      5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, егін егуге және ағаш отырғызуға арналған жерлерді өңдеуді қоспағанда, топырақ және өсімдік қабатын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (оның ішінде жер жыртуға, мал жаюға, пайдалы қазбаларды өндіруге);

      6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары үшін арналған тұрақты тұрақтарды, кәсіптік балық аулаумен шұғылдануға, малдың жазғы жайылым қостарын орналастыруға;

      7) тыңайтқыштардың барлық түрлерін қолдануға тыйым салынады.

      130. Су қорғау аймақтарын ұйымдастырғанда халықты сумен жабдықтауға, курорттық, сауықтыру және басқа да мұқтаждықтарына қолданылатын су көздерін СҚА құруға рұқсат беріледі, олардың шекаралары мен көлемдері осы қағидаларда белгіленеді.

      131. Су қорғау аймағы шегінде орналасқан пайдаланылатын жері бар жеке және заңды тұлғалар су қорғау аймақтарын тиісті жағдайда ұстауға және жер қоры аумағы мен су қорғау жолақтарының аумақтарын қоспағанда олардың аумағының шаруашылық пайдалану режимін сақтауды қамтамасыз етеді.

      132. Сарқынды суларды жерүсті су объектілеріне шығару жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар мыналарға қолданылады:

      1) меншік нысанына қарамастан өндірістік, ауылшаруашылық, тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың, коммуналдық, емдеу-профилактикалық, көлік нысандарынан шығарылатын ағынды сулардың барлық түрі, елді мекендер мен өндірістік нысандар, өнеркәсіптік ұйымдар, шахта және кен сулардың, су салқындату жүйелерінен, гидрокүл шығарулардан, мұнай өндірісінен, гидроашу жұмыстарынан, суарылатын және құрғатылатын, оның ішінде улы химикаттармен өңделетін ауылшаруашылық аумақтарынан келетін ағынды және дренажды сулардан шығарылатын үстіңгі қабатты ағындылар;

      2) өндіріс технологиясы өзгеретін жаңадан салынып жатқан, қайта жаңартылатын және құрылысы кеңейтілген ұйымдардың, ғимараттар мен құрылыстардың барлық шығарылатыны жобаланған ағындылары, жергілікті мекендердің және жеке тұрған объектілердің кәріздерінің барлық шығындылары жобаланған ағындылары.

      133. Сарқынды суларды жіберу орны елді мекеннің шекарасынан және желбөгеттер кезінде кері ағу мүмкіндігін есепке ала отырып, халықтың су пайдаланатын орындарынан төмен өзен ағысы арқылы орналасады. Тұнбалы және ағуы баяу су қоймаларына (өзендер, су қоймалары), сондай-ақ булану егістіктеріне, сүзгілеу егістіктеріне, жинақтау тоғандарында, жергілікті рельефке ағынды суларды жіберу орны халықтың су пайдалану жағдайларына ол суларды жіберудің кері әсер етпеу мақсатымен санитариялық, метеорологиялық және гидрологиялық (ауыспалы режимде жұмыс істейтін гидроэлектрстанциялардың режимі кенеттен өзгергенде кері ағу мүмкіндігін қосқанда) жағдайларын есепке ала отырып белгіленеді.

      134. Елді мекендер шегіндегі су объектілеріне су сағалары арқылы ағынды суларды жіберу тек ерекше жағдайларда ғана техникалық-экономикалық негізде және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерінің келісімімен жүзеге асырылады. Мұндай жағдайда су объектілері суының қасиеті мен құрамына қойылған нормативтік талаптарды сарқынды суларға жатқызады.

      135. Су объектілеріне сарқынды суларды бұру шарттары мыналар ескеріле отырып айқындалады:

      1) сарқынды суларды жіберу орнынан бастап халықтың суды шаруашылық, ауыз су, мәдени және тұрмыстық мақсатта пайдалануына жақын пункттердің есептік (бақылау) тұстамаларына дейінгі жер учаскесіндегі су объектісінің сарқынды сулармен қосылу және араласу мүмкіндігінің деңгейі;

      2) екі жылдық талдау бойынша сарқынды суларды жіберу орнынан жоғары су объектісінің фондық су сапасы. Қаралатын және жақын су пайдаланатын пункт арасындағы басқа (бар және (жобадағы) ағынды сулардың көрсетілген тармақтарында фондық су сапасы ретінде сарқынды сулардың көрсетілген тармақтарын есепке ала отырып, су объектісінің ластану деңгейі қолданылады;

      3) су пайдалану түріне қолданылатын су объектісінің су сапасының нормативтері осы Санитариялық қағидаларға сәйкес.

      136. Белгіленген нормативтер болмаған жағдайда су пайдаланушылар ШРШ немесе су объектілерінің суындағы болжанған рұқсат ету деңгейін (бұдан әрі – БРД) негіздеу бойынша қажетті зерттеулер жүргізуді, сондай-ақ оларды ШРШ деңгейінде анықтау әдістерін қамтамасыз етеді.

      137. Суды пайдаланудың есептік (бақылау) тұстамасында су объектісіндегі сарқынды судың таралу есесін айқындау кезінде су объектісі суының орташа сағаттық шығыстары және сарқынды судың нақты түсуінің орташа сағаттық шығыстары бойынша есептеулер жүргізіледі.

      Есептік гидрологиялық жағдайлар болып мыналар есептеледі: реттелмеген су ағыстары үшін – гидрометеоқызмет органдарының мәліметтері бойынша жылдың ең төменгі орташа тәуліктік су шығыны 95 %-дық қамтамасыз етілуі; реттелген су ағыстары үшін – төменгі бьефтегі кері ағыс мүмкіндігін міндетті есепке алмағанда бөгеттен төмен белгіленген шығын; өзендер, және басқа баяу ағатын су қоймалары үшін жел әсері, ашық және мұзасты режиміндегі тайыздануы мен толуы жағдайлары үшін есептер салыстыру арқылы анықталатын қолайлы режим.

      138. Су ерекше аз болған жылдары ең аз орташа тәуліктік су шығыны 95% - дық қамтамасыз етуден кем болған жағдайда тазартылған сарқынды суларды жіберу санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды негізінде белгіленеді.

      139. Әр сарқынды суларды шығару және әр ластайтын зат есептері негізінде су объектілеріндегі заттардың ШРҚ нормалары белгіленеді. Оларды сақтау осы Санитариялық қағидалардың талаптарына сәйкес су объектісіндегі есептік (бақылау) тұстамасындағы судың нормативтік сапасын қамтамасыз етуі тиіс.

      140. Сарқынды суларды су объектілеріне жіберу, жіберу шарттары халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосы аумақтық бөлімшесімен келісілгеннен кейін белгіленген тәртіппен берілетін арнайы су қолдануға рұқсат негізінде жүзеге асырылады.

      141. Су объектілеріне сарқынды суларды бұруды келісу мыналар арқылы жүргізіледі:

      1) су жағдайына әсер ететін ұйымдардың, ғимараттардың, құрылыстардың және басқа объектілердің құрылысына арналған алаңдарды таңдау кезінде, қайта жаңарту (кеңейту) туралы мәселені қарау, ұйымның техникалық қайта жабдықталуы немесе өндіріс технологиясының өзгеруі кезінде;

      2) жаңа және қайта жаңартылатын (кеңейтілетін) объектілердің сарқанды сулары кәріздеу, тазалау, залалсыздандыру және зарарсыздандыру жобларын қарау кезінде;

      3) арнайы су пайдалану материалдарын және жұмыс істейтін объектілердің ШРҚ жобаларын қарау кезінде.

      142. Жерүсті және жерасты суларын ластауды болдырмау үшін құрылыстармен қамтамасыз етілмеген және судағы зиянды заттарды анықтаудың әдістері мен белгіленген ШРҚ болмаған кезде жаңа және қайта жаңартылған объектілерді пайдалануға беруге жол берілмейді.

      143. Су пайдаланушылар халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосы аумақтық бөлімшесімен келісілген тазарту қондырғыларының үзіліссіз жұмысын және су объектілерінің су сапасының гигиеналық нормативтерін сақтауды қамтамасыз ететін технологиялық, санитариялық-техникалық, ұйымдастыру-шаруашылық іс-шараларын жүргізеді.

      144. Су пайдаланушылар тазарту құрылыстарының жұмысына, сарқынды суларды шығаратын жерден және халықтың су пайдаланатын жақын жердегі пункттерінен жоғары орналасқан су қоймасының немесе су ағысының су сапасына жүйелі зертханалық бақылау жүргізуді қамтасыз етеді.

      145. Су пайдаланушылар жасап отырған бақылау тәртібі (бақылау пункттерін таңдау, сарқынды сулардың зиянды компоненттерінің халықтың денсаулығына қауіпті дәрежесін талдау көрсеткіштерінің тізімі, зерттеу жиілігі) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосы аумақтық бөлімшесімен келісіледі.

      146. Авария туындайтын объектілер мен құрылыстарда (мұнай және өнім құбырлары, қоймалары, сарқынды суларды жинақтаушылар, кәріздеу коллекторлары мен тазарту құрлыстары, кемелер мен басқа жүзу құралдары, мұнай ұңғымалары, бұрғылау платформалары, жүзу құралдарына май құю пункттері) мыналарды қамтитын апатты жою жоспарлары әзірленеді:

      1) мүдделі қызметтер мен ұйымдарға хабарлау нұсқаулары;

      2) ластанудан арнайы қорғалатын құрылыстар мен аумақтардың (су жинағыштар, жағажайлар, елді мекендер) тізбесі;

      3) авариялық жағдайлар туындаған кездегі іс-қимыл тәртібі;

      4) талап етілетін техникалық құралдар мен залалсыздандыратын реагенттердің апаттық қорының тізбесі;

      5) ластайтын заттарды жинау мен жою және аумақты залалсыздандыру тәсілі;

      6) су объектісінің авариялық ластануы жағдайындағы су пайдалану тәртібі.

      147. Шаруашылық және басқа да қызметі ауыз сумен жабдықтау жүйесі көздерінің авариялық ластануына және (немесе) ауыз сумен жабдықтау жүйесінің бұзылуына әкеп соқтырған адамдар бақылау пунктіндегі су объектісі суы сапасының көрсеткіштері нашарлаған кезде, жергілікті бақылау органына, су қорғау қоры және қолдану саласындағы уәкілетті органның өңірлік органдарына, төтенше жағдайлар бойынша, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосы аумақтық бөлімшесіне тез арада хабарлайды және аварияны тоқтату бойынша шаралар қабылдайды.

      148. Су объектісінің авариялық ластануы жағдайында шаруашылық-ауыз су құбырларының иелері халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосымен келісілген іс-шаралар жоспарын әзірлейді.

      149. Сумен жабдықтау объектілеріндегі өндірістік және тұрмыстық үй-жайлар су құбырымен және суды бұрумен жабдықталады. Орталықтандырылған су бұру жүйесіне қосылу мүмкіндігі болмаған кезде, жинағыш-септиктерімен, су өткізбейтін шұңқырмен жабдықталады.

      150. Сумен жабдықтау объектілерінің өндірістік үй-жайларында табиғи және жасанды жарықтандыру қамтамасыз етіледі. Істен шыққан шамдар уақтылы ауыстырылады.

      151. Хлораторлық механикалық іске қосылған сору желдеткіш жүйесімен жабдықталады.

      152. Өндірістік және тұрмыстық үй-жайларды жинау үшін мақсатына байланысты пайдаланылатын таңбаланған жинау мүкәммалы бөлінеді және арнайы бөлінген орында сақталады.

      153. Сумен жабдықтау объектісінің өндірістік үй-жайларының аумағында үш жақтан қоршалған, қатты жабыны бар контейнерлік алаң бөлінеді. Қоқыс пен қалдықтарды жинау және уақытша сақтау контейнерде жүзеге асырылады, шығаруды мамандандырылған ұйым арнайы бөлінген орында жүргізеді.

      154. Сумен жабдықтау объектілеріндегі қызметкерлер құралы арнайы киіммен және қорғаныш құралымен ("Лепесток" респираторлары, қорғаныш көзілдіктері, резеңке қолғаптар) қамтамасыз етіледі.

      155. Сумен жабдықтау объектілеріндегі персонал алдын ала және мерзімдік медициналық тексеруден, гигиеналық оқытудан және жұмысқа рұқсат алудан өтеді.

      156. Жылумен жабдықтау жүйелерінің жаңа жылу желілері, олармен байланысты жылу желілері жылумен жабдықтау жүйелерінің түріне қарамастан, сондай-ақ күрделі жөндеуден, авариялық-қалпына келтіру жұмыстарынан кейін кейіннен дезинфекциялай отырып, гидропневматикалық жууға жатқызылады.

      Дезинфекциялау оларға қоса берілетін нұсқаулыққа сәйкес кемінде 6 сағат байланысу уақыты кезінде құрамында 75-100 мг/дм3 белсенді хлор мөлшері бар шаруашылық-ауыз суды, сондай-ақ басқа рұқсат етілген құралдарды толтыру арқылы жүзеге асырылады.

      157. Құрамында қалдық хлоры бар шайынды суларды шығару елді-мекеннің кәріздеу желісіне, ол болмағанда, осы Санитариялық қағидалардың талаптарын сақтаған жағдайда жергілікті жер бедеріне немесе су қоймасына жүзеге асырылады.

      158. Су құбыры және жылу желілерін жууды және дезинфекциялауды қызметтің көрсетілген түріне лицензиясы бар мамандандырылған ұйым жүргізеді, сапасын бақылауды су пайдаланушының өндірістік зертханасы жүргізеді. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне және ұйымның аумақтық бөлімшелері іріктеп бақылауды жүзеге асыру үшін жұмыс жүргізу уақыты туралы хабарланады.

      159. Су сынамаларының екі рет (бірінен кейін бірі) зертханалық зерттеу нәтижелері ауыз су сапасына қойылатын белгіленген санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келгенде жуу және дезинфекциялау аяқталды деп саналады. Сумен жабдықтау объектісін тазалау, жуу және дезинфекциялау актісі осы Санитариялық қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді.

      160. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйелері үшін суды дайындау процесінде олардың қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар реагенттер мен конструкциялық материалдар пайдаланылады.

      161. Бақылау құдықтары құрғақ болуы, тығыз жабылуы тиіс. Су тарату құбырлары жарамды жағдайда ұсталады, халыққа суды шлангілер және басқа да құралдар арқылы беруге жол берілмейді.

  "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз
су мақсаты үшін су жинау орындарына,
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға,
суды мәдени-тұрмыстық пайдалану
орындарына және су объектілерінің
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына 1-қосымша

Ауыз су сапасының көрсеткіштері

      1-кесте

Ауыз судағы химиялық заттардың қорытынды көрсеткіштері

Р/с

Көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

Нормативтер (шекті жол берілген шоғырланушылық - ШЖБШ) аспайды

Зияндылық көрсеткіші

Қауіпсіздік сыныбы

1

2

3

4

5

6

Қорытынды көрсеткіштер


1

Сутектік көрсеткіш

pH бірліктер

6-9 шегінде2

Жалпы минералдау (құрғақ қалдық)

мг/л

1000 (1500)3

Жалпы қаттылық

мг-экв./л

7,0 (10)4

Перманганат тотығы

мг/л

5,05

Мұнай өнімдері, жинақ

мг/л

0,16

Беткейлік-белсенді заттар (ББЗ), анионды-белсенді

мг/л

0,57

Фенолды индекс

мг/л

0,25Органикалық емес заттар

8

Алюминий (А13+)

мг/л

0,5

с.-т.

2

9

Барий (Ва 2+)

мг/л

0,1

с.-т.

2

10

Бериллий (Ве 2+)

мг/л

0,0002

с.-т.

1

11

Бор (В, жиынтық)

мг/л

0,5

с.-т.

2

12

Темір (Fe, жиынтық)

мг/л

0,3 (1,0)

орг.

3

13

Кадмий (Сd, жиынтық)

мг/л

0,001

с.-т.

2

14

Марганец (Мn, жиынтық)

мг/л

0,1 (0,5)

орг.

3

15

Мыс (Сu, жиынтық)

мг/л

1,0

Орг

3

16

Молибден (Мо, жиынтық)

мг/л

0,25

с.-т.

2

17

Күшән (Аs, жиынтық)

мг/л

0,05

с.-т.

2

18

Никель (Ni, жиынтық)

мг/л

0,1

с.-т.

3

19

Нитраттар ( NO.3 жиынтық)

мг/л

45

с.-т.

3

20

Сынап (Нg, жиынтық)

мг/л

0,0005

с.-т.

1

21

Қорғасын (РЬ, жиынтық)

мг/л

0,03

с.-т.

2

22

Селен (Sе, жиынтық)

мг/л

0,01

с.-т.

2

23

Стронций (Sr 2+)

мг/л

7,0

с.-т.

2

24

Сульфаттар (SO4)

мг/л

500

Орг

4

25

I және II

мг/л

1,5

с.-т.

2

26

III

мг/л

1,2

с.-т.

2

27

Хлоридтер (СL-)

мг/л

350

орг.

4

28

Хром (Сr 6+)

мг/л

0,05

с.-т.

3

29

Цианидтер (СN~)

мг/л

0,035

с.-т.

2

30

Мырыш (Zn 2+)

мг/л

5,0

орг.

3

31

y-ГХЦГ (линдан)

мг/л

0,002

с.-т.

1

32

ДДТ (изомерлер соммасы)

мг/л

0,002

с.-т.

2

33

2,4-Д

мг/л

0,03

с.-т.

2


      Ескертпе:

      1) норматив бойынша белгіленген заттардың зияндылығын шектейтін белгі: с.-т-санитариялық-токсикологиялық, орг.-органолептикалық;

      2) жақша ішінде көрсетілген көлемі, елдімекенде санитариялық-эпидемиологиялық жағдайдың бағасы негізінде сумен жабдықтаудың нақты жүйесі үшін тиісті аумақтың бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысы және қолданыстағы су дайындау технологиясы бойынша орнатылуы мүмкін;

      3) ү-ГХЦГ (линдан) нормативтер, ДДТ (изомерлер соммасы), ДДҰ-ның ұсыныстарына сәйкес 2,4-Д қабылданды.

      2-кесте

Сумен жабдықтау жүйесінде суды өңдеу үдерісінде онда пайда болатын химиялық заттар

Р/с

Көрсетікштер

Өлшем бірлігі

Нормативтер (шекті жол берілген шоғырланушылық –ШЖБШ) аспайды

Зияндылық көрсеткіші

Қауіпсіздік сыныбы

1

2

3

4

5

6


Хлор:

1

қалдық бос

мг/л

0,3 – 0,5 шегінде

Орг.

3

2

қалдық байланыс

мг/л

0,8 - 1,2 шегінде

Орг.

3

3

Хлороформ (суды хлорлау кезінде)

мг/л

0,2

с.-т.

2

4

қалдық озон

мг/л

0,3

Орг.


5

Формальдегид (суды озондау кезінде)

мг/л

0,05

с.-т.

2

6

Полиакриламид

мг/л

2,0

с.-т.

2

7

Белсендірілген крем-қышқылы (Si бойынша)

мг/л

10

с.-т.

2

8

Полифосфаттар (РО4 ~ бойынша)

мг/л

3,5

Орг.

3

9

Алюминийдің қалдық саны және коагулянт құрамды темір

мг/л

1-кесте бойынша "Алюминий", "Темір" құрамының көрсеткіштері
      Ескертпе:

      1) бос хлормен суды зарарсыздандыру кезіндегі оның сумен жанасу уақыты кемінде 30 минутты, байланыс хлормен - кемінде 60 минутты құрауы тиіс. Қалдық хлордың құрамын бақылау суды тарату желісіне беру алдында жүргізіледі.

      Суда бір уақытта бос және байланыс хлор болған кезде олардың жалпы шоғырлануы 1,2 мг/л–ден аспауға тиіс.

      Кейбір жағдайларда аумақтық мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының келісімі бойынша ауыз судағы хлордың шоғырлануы 1 мл/л дейін артуы мүмкін;

      2) хлороформның нормативі ДДҰ-ның ұсынымдарына сәйкес қабылданды;

      3) қалдық озонның құрамын бақылау араластыру камерасынан кейін жанасу уақытын қамтамасыз ету кезінде кемінде 12 минут жүргізіледі.

      3-кесте

Ауыз су сапасының органолептикалық көрсеткіштері

Р/с

Көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

Нормативтер, аспайды

1

2

3

4

1

Иісі

балл

2

2

Жат иіс

балл

2

3

Түсі

градус

20 (35)

4

Лайлылығы

ФЛБ (формазин бойынша лайлылық бірлігі) немесе мг/л (каолин бойынша)

2,6 (3,5)

1,5(2)


      Ескертпе:

      1) жақша ішінде көрсетілген көлемі, елдімекенде санитариялық-эпидемиологиялық жағдайдың бағасы негізінде сумен жабдықтаудің нақты жүйесі үшін тиісті аумақтың бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулысы және қолданыстағы су дайындау технологиясы бойынша орнатылуы мүмкін.

      4-кесте

Ауыз судың радиациалық қауіпсіздік көрсеткіштері

Р/с

Көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

Нормативтер

Зияндылық көрсеткіші

1

2

3

4

5

1

Жалпы

-радиобелсенділік

Бк/л

0,1

Радиация

2

Жалпы

-радиобелсенділік

Бк/л

1,0

Радиация

  "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз
су мақсаты үшін су жинау орындарына,
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға,
суды мәдени-тұрмыстық пайдалану
орындарына және су объектілерінің
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына 2-қосымша

Ауыз су сапасының микробиологиялық және паразитологиялық көрсеткіштері

Р/с

Көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

Нормативтер

1

2

3

4

1

Жалпы микробтық саны

1 мл бактериялардың ортасында пайда болатын сан

50 көп емес

2

Жалпы колиформды бактериялар1)

100 мл 1)

бактериялар саны

жоқ

3

Термотолерантты коли-формды бактериялар 2)

100 мл 1)

бактериялар саны

жоқ

4

Колифагтар 3)

100 мл түйіндіктер жасаушы бірліктер (ТЖБ)

жоқ

5

Лямблиялардың цисталары 3)

50 л-да цисталардың саны

жоқ

6

сульфитредуцирлеуші клостридиялар спорасы 4)

20 мл-дағы споралар саны

жоқ


      Ескертпе:

      1) жалпы колиформды бактериялар бойынша нормативтің артуы зерттелетін сынамалардың саны бір жылда кемінде 100 болған кезде 12 айдың ішінде сыртқы және ішкі су құбыры желісінің су тарату орындарынан алынатын сынамалардың 95%-на жол берілмейді;

      2) термотолерантты колиформды бактерияларды анықтау кезінде 100 мл таңдап алынған су сынамасы бойынша үш рет зерттеу жүргізіледі;

      3) колифагтар және лямблияның цисталарын анықтау тарату желісіне суды беру алдында жерүсті көздерінен алынған сумен жабдықтау жүйелерінде жүргізіледі;

      4) сульфитредуцирлеуші клостридийлердің спораларын анықтау суды өңдеу технологиясының тиімділігін бағалау кезінде жүргізіледі.

  "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз
су мақсаты үшін су жинау орындарына,
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға,
суды мәдени-тұрмыстық пайдалану
орындарына және су объектілерінің
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына 3-қосымша

Ауыз су құрамындағы зиянды заттардың
гигиеналық нормативтері

      1. Тізімге ауыз суда болуы мүмкін зиянды химиялық заттардың гигиеналық нормативтері енгізілген.

      2. Тізімде химиялық заттар органикалық және органикалық емес қосындылардың құрылысына сәйкес орналасқан. Әрбір кіші бөлім тиісті бөлімнің кеңеюі болып табылады. Кіші бөлімнің ішінде заттар олардың нормативтерінің сандық мәндерінің өсуі ретімен орналасқан.

      3. Егер органикалық зат молекуласының құрылысы оны бір уақытта бірнеше химиялық сыныптарға жатқызуға мүмкіндік беретін болса, онда оны тізбеде ең үлкен кеңею индексі бар функционалдық топ бойынша орналастырады (көлденең рубрикация бойынша).

      4. Органикалық қышқылдар, оның ішінде пестицидтер осы қышқылдың тізбеде қай нысанда берілгендігіне қарамастан (қышқыл, оның анионы немесе оның тұзы түрінде) анион бойынша нормаланады.

      5. Егер бұл өзгеше көрсетілмесе, элементтер мен катиондар ("органикалық емес заттар" бөлімінің 1-тармағы) тотығудың барлық дәрежелері үшін жалпы нормаланады.

      6. Тізбенің мынадай тік рубрикациясы болады:

      1) тізбенің бірінші бағанында химиялық заттардың аса жиі қолданылатын атаулары келтірілген;

      2) екінші бағанда химиялық заттар атауларының синонимдері және кейбір тривиалды және жалпы қабылданған атаулар келтірілген;

      3) үшінші бағанда мг/л мөлшеріндегі РЕШШ немесе РЕБД шамалары берілген, бұнда РЕШШ – заттар адам денсаулығының жағдайына (өмір бойы организмге әсер еткен кезде) тікелей немесе жанама түрде ықпал етпейтін және су пайдаланудың гигиеналық шарттарын нашарлатпайтын ең жоғарғы шоғырлану; РЕБД – уыттылықты болжаудың есепті және шұғыл-тәжірибелік тәсілдері негізінде әзірленген су құбыры суындағы заттардың рұқсат етілген болжамды деңгейлері.

      7. Егер нормативтердің шамалары бағанында "жоқ" деп көрсетіліп тұрса, бұл ауыз судағы осы қосындының шоғырлануы талдаудың қолданылып отырған тәсілінің анықтау шегінен төмен болуы тиіс дегенді білдіреді.

      8. Төртінші бағанда ол бойынша норматив белгіленген заттар зияндылығының шектеуші белгісі көрсетілген: с.-т. - санитариялық-токсикологиялық; орг. – судың органолептикалық қасиеттерінің өзгеру сипатын түсіндіру арқылы органолептикалық (иіс. – судың иісін өзгертеді, түс – суға түс береді, көбік. – көбік жасайды, қабырш. – судың бетінде қабыршақ жасайды, дәм. – суға дәм береді, оп. – опалесценцияны тудырады, лайлы–судың лайлылығын арттырады).

      9. Бесінші бағанда заттың қауіптілік сыныбы көрсетілген: 1-сынып – өте қауіпті, 2-сынып – қауіптілігі жоғары, 3-сынып – қауіпті, 4-сынып – біркелкі қауіпті.

      Сыныптаманың негізінде уыттылығына, кумулятивтілігіне, болар-болмас әсер тудыратын қабілеттеріне, зияндылықтың шектеуші көрсеткішіне байланысты ауыз суды ластайтын химиялық қосындылардың адам үшін әртүрлі қауіптілік дәрежесін сипаттайтын көрсеткіштер жатыр.

      10. Заттардың қауіптілік сыныптары:

      1) ауыз судағы бірінші кезектегі бақылауға жататын қосындыларды таңдау кезінде;

      2) қосымша қаржы жұмсауды талап ететін су қорғау іс-шараларының жүйелілігін белгілеу кезінде;

      3) технологиялық үдерістерде қауіптілігі жоғары заттарды қауіптілігі азына ауыстыру туралы ұсынымдарды негіздеген кезде;

      4) судағы заттарды бақылаудың селективті тәсілдерін әзірлеудің басымдылығын анықтау кезінде ескеріледі.

Ауыз судағы зиянды заттардың тізімі және олардың
құрамының гигиеналық нормативтері

Р/с

Заттың атауы

Синонимдері

мг/л берілген норматив мөлшері

Зияндылық көрсеткіші

Қауіптілік сыныбы

1

2

3

4

5

6


Органикалық емес заттар

1. Элементтер, катиондар

1

Таллий


0,0001

с.-т.

2

2

Жай фосфор


0,0001

с.-т.

1

3

Ниобий


0,01

с.-т.

2

4

Теллур


0,01

с.-т.

2

5

Самарий


0,024

с.-т.

2

6

Литий


0,03

с.-т.

2

7

Сүрме


0,05

с.-т.

2

8

Вольфрам


0,05

с.-т.

2

9

Күміс


0,05

с.-т.

2

10

Ванадий


0,1

с.-т.

3

11

Висмут


0,1

с.-т.

2

12

Кобальт


0,1

с.-т.

2

13

Рубидий


0,1

с.-т.

2

14

Европий


0,3

орг.дәм.

4

15

Амиак (азот бойынша)


2,0

с.-т.

3

16

Хром


0,5

с.-т.

3

17

Кремний


10,0

с.-т.

2

18

Натрий


200,0

с.-т.

2

2. Аниондар

19

Роданид-ион


0,1

с.-т.

2

20

Хлорит-ион


0,2

с.-т.

3

21

Хромид-ион


0,2

с.-т.

2

22

Персульфат-ион


0,5

с.-т.

2

23

Гексанигрокобальтиат-ион


1,0

с.-т.

2

24

Ферроцианид-ион


1,25

с.-т.

2

25

Гидросульфид-ион


3,0

с.-т.

2

26

Нитрит-ион


3,0

орг.

2

27

Перхлорат-ион


5,0

с.-т.

2

28

Хлорат-ион


20,0

орг.дәм.

3

29

Күкіртсутек

Сутегі сульфиді

0,003

орг.иіс.

4

30

Сутегі тотығы

Сутегі пероксиді

0,1

с.-т.

2

Органикалық заттар

1. Көмірсутектер

31

Изопрен

2-Метилобута-1,3-диен

0,005

орг.иіс.

4

32

Бутадиен-1,3

Дивинил

0,05

орг.иіс.

4

1.2.1. алициклдық

1.2.1.1. бір ядролылар

1.2.1.2. көп ядролылар

33

Норборнен

2,3-Дицикло(2.2.1)гепген

0,004

орг.иіс.

4

34

Дициклогептадиен

Бицикло(2,2,1) гепта-2,5-диен, норборнадиен

0,004

орг.иіс.

4

35

Дициклопентадиен

Трициклодека-3,8-диен, 3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метан-1 Н-инден

0,015

орг.иіс.

3

1.2. хош иістілер

1.2.2.1. бір ядролылар

36

Бензол


0,01

с.-т.

2

37

Этилбензол


0,01

орг.дәм.

4

38

м-Диэтилбензол

1,3-Диэтилбензол

0,04

орг.иіс.

4

39

Ксилол

Диметилбензол

0,05

орг.иіс.

3

40

Диизопропилбензол

Ди-1-метилэтил бензол

0,05

с.-т.

2

41

Монобензилтолуол

3-Бензиптолуол

0,08

орг.иіс.

2

42

Бутилбензол

1-Фенилбутан

0,1

орг.иіс.

3

43

Изопропилбензол Кумол

1-метилэтилбензол

0,1

орг.иіс.

3

44

Стирол

Винил бензол

0,1

орг.иіс.

3

45

у-Метил стирол

(1 -Метилвинил) бензол

0,1

орг.дәм.

3

46

Пропилбензол n-трет-Бутилтолуол

1-Фенилпропан 1 -(1,1 - Диметилэтил-4-метил) бензол, 1-метил-4-трет-бутил бензол

0,2


0,5

орг.иіс.

3


3

47

Толуол

Метилбензол

0,5

орг.иіс.

4

48

Дибензилтолуол

[(3-Метил-4-бензил)] фенилфенилметан

0,6

орг.иіс.

3

1.2.2.2. көп ядролылар

49

Бенз(а)пирен


0,000-0, 005

с.-т.

1

1.2.2.2.1. бифенилдер

50

Дифенил

Бифенил, фенилбензол

0,001

с.-т.

2

51

Алкилдифенил


0,4

орг. қабырш.

2

1.2.2.2.2. конденсацияланғандар

52

Нафталин


0,01

орг.иіс.

4

2. құрамында галоген бар қосындылар

2.1. алифатиялықтар

2.1.1. тек шектелген байланыстағылар

53

Йодоформ

Трииодометан

0,0002

орг.иіс.

4

54

Тетрахлоргептан


0,0025

орг.иіс.

4

55

1,1,9-Тетрахлорнонан


0,003

орг.иіс.

4

56

Бутилхлорид

1-Хлорбутан

0,004

с.-т.

2

57

1,1,1,5-Тетрахлорпентан


0,005

орг.иіс.

4

58

Төртхлорлы көміртек

Тетрахлорметан

0,006

с.-т.

2

59

1,1,1,11-Тетрахлорундекан


0,007

орг.иіс.

4

60

Гексахлорбутан


0,01

орг.иіс.

3

61

Гексахлорэтан


0,01

орг.иіс.

4

62

1,1,1,3-Тетрахлорпропан


0,01

орг.иіс.

4

63

1-Хлор-2,3-дибромпропан

1,2 -Дибром-3- хлорпропан, немагон 1,2,3,4-Тетрахлорбутан

0,01


0,02

орг.иіс.


с.-т.

3


2

64

Пентахлорбутан


0,02

орг.иіс.

3

65

Перхлорбутан


0,02

орг.иіс.

3

66

Пентахлорпропан


0,03

орг.иіс.

3

67

Дихлорбромметан


0,03

с.-т.

2

68

Хлордибромметан


0,03

с.-т.

2

69

1,2-Дибром-1,1,5-три- хлорпентан

Бромтан

0,04

орг.иіс.

3

70

1,2,3-Трихлорпропан


0,07

орг.иіс.

3

71

Трифторхлорпропан

Фреон 253

0,1

с.-т.

2

72

1,2-Дибромпропан


0,1

с.-т.

3

73

Бромоформ

Трибромметан

0,1

с.-т.

2

74

Тетрахлорэтан


0,2

орг.иіс.

4

75

Хлорэтил

Хлорэтан, этилхлорид, хлорлы этил

0,2

с.-т.

4

76

1,2-Дихлорпропан


0,4

с.-т.

2

77

1,2-Дихлоризобутан

2-Метил-1,2 цихлорпропан

0,4

с.-т.

2

78

Дихлорметан

Хлорлы метилен

7,5

орг.иіс.

3

79

Дифторхлорметан

Фреон-22

10,0

с.-т.

2

80

Дифтордихлорметан

Фреон-12

10,0

с.-т.

2

81

Метил хлороформ

1,1,1-трихлорэтан

10,0

с.-т.

2

2.1.2. қосбайланыстағылар

82

Гетрахлорпропен


0,002

с.-т.

2

83

2-Метил-3-хлорпроп-1-ен

Металлил хлорид

0,01

с.-т.

2

84

B-Хлоропрен

2-Хлорбута-1,3-диен

0,01

с.-т.

2

85

Гексахлорбутадиен

Перхлорбута-1,3-диен

0,01

орг.иіс.

3

86

2,3,4-Трихлорбутен-1

2,3,4-Трихлорбут-1-ен

0,02

с.-т.

2

87

2,3-Дихлорбутадиен-1,3

2,3-Дихлорбута-1,3- диен

0,03

с.-т.

2

88

1,1,5-Трихлорпентен


0,04

орг.иіс.

3

89

Винил хлорид

Хлорэтен, хлорэтилен

0,05

с.-т.

2

90

1,3-Дихлорбутен-2

1,3-Дихлорбут-2-ен

0,05

орг.иіс.

4

91

3,4-Дихлорбутен-1


0,02

с.-т.

2

92

Хлорлы аллил

3-Хлорпроп-1-ен

0,3

с.-т.

3

93

1,1-Дихлор-4-метилпента-диен-1,4

Диен-1,4

0,37

орг.дәм.

3

94

Дихлорпропен


0,4

с.-т.

2

95

1,3-Дихлоризобутилен

3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен

0,4

с.-т.

2

96

1,3-Дихлоризобутилен

2-Метил-1,3-дихлор- проп-1-ен

0,4

с.-т.

2

97

1,1-Дихлор-4-метил-пентадиен-1,3

Диен-1,3

0,41

орг.иіс.

3

2.2. циклдық

2.2.1. алициклдық

2.2.1.1. бір ядролылар

98

Гексахлорциклопентадиен

1,2,3,4,5,5-Гекса- хлор-1,3-диклопентадиен

0,001

орг.иіс.

3

99

1,1-Дихлорциклогексан


0,02

орг.иіс.

3

100

1,2,3,4,5,6-Гексахлор-циклогексан

Гексахлоран

0,02

орг.иіс.

4

101

Перхлорметиленцикло-пентен

4-(Дихлормети-лен) -1,2,3,3,5,5- Гексахлорциклопентен

0,05

орг.иіс.

4

102

Хлорциклогексан


0,05

орг.иіс.

3

2.2.1.2. көп ядролылар

103

1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4-эндоэкзо-5,8-диметан-нафталин

1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4,5,8-диметанонафталин,альдрин

0,002

орг.дәм.

3

104

1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометилен-3а,4,7,7а -тетрагидроинден

3а,4,7,7а-Тетра-гидро-1,4,5,6,7,8,8-геп-та-хлор-4,7-метан-dН-инден,гептахлор

0,05

с.-т.

2

105

B-Дигидрогептахлор

2,3,3а,4,7,7а-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8- гептахлор-4,7-метаноинден, дихлор

0,1

орг.иіс.

4

106

Полихлорпинен


0,2

с.-т.

3

2.2.2. хош иістілер

2.2.2.1. бір ядролылар

2.2.2.1.1. ядросында галоген атомы бар

107

2,5-Дихлор-n-трет-бутил-толуол

1,4-Дихлор-2-(1,1-диметил)-5-метилбензол

0,003

орг.иіс.

3

108

о-Дихлорбензол

1,2-Дихлорбензол

0,002

орг.иіс.

3

109

Хлор-n-трет-бутилтолуол

1-Метил-4-(1,1-диметилэтилен)-2-хлорбензол

0,002

орг.иіс.

4

110

1,2,3,4-Тетрахлорбензол


0,01

с.-т.

2

111

Хлорбензол


0,02

с.-т.

3

112

2,4-Дихлортолуол

2,4-Дихлор-1-метил-бензол

0,03

орг.иіс.

3

113

1,3,5-Трихлорбензол


0,03

орг.иіс.

3

114

2,3,6-Трихлортолуол


0,03

орг.иіс.

3

115

о- және n-Хлортолуол

о- және n-Хлорметил- бензол

0,2

с.-т.

3

116

2,3,6-Трихлор-n-трет- бутил-толуол


0,1

орг.иіс.

4

2.2.2.1.2. бүйірдегі тізбекте галоген атомымен

117

Хлорлы бензил

Хлорметилбензол

0,001

с.-т.

2

118

Гексахлорметаксилол

1,3-Бис(трихлорметил) бензол

0,008

орг.иіс.

4

119

Гексахлорпараксилол

1,4-Бис(трихлорметил) бензол

0,03

орг.иіс.

4

120

Бензотрифторид

Трифторметилбензол

0,1

с.-т.

2

2.2.2.2. көп ядролылар

2.2.2.2.1. бифенилдер

121

Монохлордифенил

Монохлорбифенил

0,001

с.-т.

2

122

Дихлордифенил

Дихлорбифенил

0,001

с.-т.

2

123

Трихлордифенил

Трихлорбифенил

0,001

с.-т.

1

124

Пентахлордифенил

Пентахлорбифенил

0,001

с.-т.

1

2.2.2.2.2. конденсацияланған

125

2-Хлорнафталин


0,1

орг.иіс.

4

3. Құрамында оттегі бар қосындылар

3.1. спирттер және жай эфирлер

3.1.1. біратомды спирттер

3.1.1.1. алифатиялық спирттер

126

3-Метил-3-бутен-1-ол

Изобутенилкарбинол

0,004

с.-т.

2

127

Қалыпты гептил спирті

Гепган-1-ол, гексил- карбинол

0,005

с.-т.

2

128

3-Метил-1-бутен-3-ол

2-Метилпроп-2-ен-1-ол, диметилвинил-карбинол, изопренді спирт

0,005

с.-т.

2

129

Қалыпты гексил спирті

Гексан-1-ол,амилкар бинол,пентилкарбинол

0,01

с.-т.

2

130

Туынды гексил спирті

1-Метилпентан-1-ол,гексан-2-ол, метил-бутилкарбинол

0,01

с.-т.

2

131

Үшінші гексил спирті

2-Метилпентан-2-ол,ди-этилметилкарбинол,флотореагенг ТГС

0,01

с.-т.

2

132

Қалыпты нонил спирті

Нонан-1-ол,октилкарбинол

0,01

с.-т.

2

133

Қалыпты октил спирті

Октан-1-ол, гептил-карбинол

0,05

орг.дәм.

3

134

Қалыпты бутил спирті

Бутан-1-ол, пропил-карбинол

0,1

с.-т.

2

135

Аллил спирті

Проп-2-ен-1-ол,винилкарбинол

0,1

орг.дәм.

3

136

Изобутил спирті

2-Метилпропан-1-ол,изопропилкарбинол

0,15

с.-т.

2

137

Туынды бутил спирті

Бутан-2-ол, метили-зобутилкарбинол

0,2

с.-т.

2

138

Пропил спирті

Пропан-1-ол, этил-карбинол

0,25

орг.иіс.

4

139

Изопропил спирті

Пропан-2-ол, диме-тилкарбинол

0,25

орг.иіс.

4

140

Үшінші бутил спирті

үштен бір-Бутил спирт,1,1-диметилэтанол,триметилкар-бинол,2-метилпропан-2-ол

0,1

с.-т.

2

141

Амил спирті

Пентан-1-ол, бутил-карбинол

1,5

орг.иіс.

3

142

Метил спирті

Метанол, карбинол

3,0

с.-т.

2

3.1.1.1.1. галогеннің орнын басушы бір атомды спирттер

143

Этиленхлоргидрин

1-Хлор-2-гидрокси-этан, 2-хлорэтанол,2-хлор- этил спирті, хлор-метил-карбинол,1-хлор-этан-2-ол

0,1

с.-т.

2

144

1,1,7-тригидрододекафторгептилді спирт

П-3

0,1

орг. иіс

4

145

1,1,3- тригидротетрафторпропил спирті

П-1

0,25

орг. иіс

3

146

1,1,5- тригидрооктафторпентил спирті

П-2

0,25

орг. иіс

4

147

1,1,9- тригидрогексадекафторнонил спирті

П-4

0,25

орг. иіс

4

148

1,1,13- тригидротетраэйкоза фтортрицедил спирті

П-6

0,25

орг. иіс

3

149

1,1,11- тригидроэйкозафторундецил спирті

П-5

0,5

орг. иіс

3

150

b,b-дихлоризопропил спирті

1,3-Дихлорпропан-2-ол, дихлоргидрин,дихлор-метилкарбинол

1,0

орг. иіс

3

151

1,1- дигидроперфторгептил спирті

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-гептан-1-ол

4,0

с.-т.

2

3.1.1.2. циклдық

3.1.1.2.1. алициклдық

152

Циклогексанол

Гексагидрофенол

0,5

с.-т.

2

3.1.1.2.2. хош иістілер

3.1.1.2.2.1. бір ядролылар

3.1.1.2.2.1.1. фенолдар

153

Фенол


0,001

орг. иіс

4

154

м- және n-Крезол

м- және n -Метилфенол,1-гидрокси-2(и 4)-метилфенол

0,004

с.-т.

2

155

о- және n -Пропилфенол

1-Гидрокси-2(және 4)-пропил-бензол

0,01

орг. иіс

4

156

Алкилфенол


0,1

орг.

3

157

Диметилфенол Ксиленол


0,25

орг. иіс

4

3.1.1.2.2.1.1.1. галогеннің орнын басушылар

158

Хлорфенол


0,001

орг. иіс

4

159

Дихлорфенол


0,002

орг. дәм.

4

160

Трихлорфенол


0,004

орг. дәм.

4

3.1.1.2.2.1.2. бүйірдегі тізбекте гирокситобын құраушылар

3.1.1.2.2.1.2.1. галогеннің орнын басушылар

3.1.1.2.2.2. конденсацияланғандар

161

a-Нафтол

Нафт-1-ол, 1-нафтол

0,1

орг. иіс

3

162

B-Нафтол

Нафт-2-ол, 2-нафтол

0,4

с.-т.

3

3.1.2. жай эфирлер

3.1.2.1. алифатиялықтар

163

Этинилвинилбутил эфир

1-Бутоксибут-1-ен-3-ин, бутоксибутенин

0,002

орг. иіс

4

164

Диэтилацеталь

1,1-Диэтоксиэтан

0,1

орг. иіс

4

165

Алғашқы спирттің этоксилаты С12-С15


0,1

орг. көбік

4

166

Диэтил эфирі

Этоксиэтан

0,3

орг. дәм.

4

167

Диметил эфирі

Метоксиметан

5,0

с.-т.

4

3.1.2.1.1. галогеннің орнын басушылар

168

B,B-дихлордиэтилді эфир

1,1'-Оксибис(2-хлор-этан), хлорэкс

0,03

с.-т.

2

3.1.2.2. хош иістілер

169

Дифенилолпропан

4,4'-Изопропилиденди фенол

0,01

орг. дәм.

4

170

м-Фенокситолуол

3-Фенокситолуол

0,04

орг.

4

171

Анизол

Метоксибензол

0,05

с.-т.

3

3.1.3. көп атомды спирттер және аралас қосындылар

3.1.3.1. алифатиялық көп атомды спирттер

172

2-Метил-2,3-бутандиол

Метилбутандиол

0,04

с.-т.

2

173

Глицерин

Триоксипропан,пропан-фиол

0,06

орг. көбік

4

174

Пентаэритрит

2,2-Диметидолпропан- диол-1,3

0,1

с.-т.

2

175

Этиленгликоль

Этан-1,2-диол

1,0

с.-т.

3

176

1,4-Бутиндиол

Бут-2-ин-1,4-диол

1,0

с.-т.

2

177

1,4-Бутандиол

Бутан-1,4-диол

5,0

с.-т.

2

3.1.3.1.1. галогеннің орнын басушылар

178

Монохлоргидрин

3-Хлорпропан-1,2-диол, a-хлоргидрин

0,7

орг. дәм.

3

3.1.3.2. көп атомды фенолдар

179

Пирокатехин

1,2-Бензолдиол, 1,2диок-сибензол

0,1

орг.түс

4

180

Пирогаллол

1,2,3-Триоксибензол

0,1

орг.түс

3

181

Гидрохинон

1,4-Диоксибензол

0,2

орг.түс

4

182

5-Метилрезорцин

5-Метил-1,3-бензол- диол

1,0

орг.түс

4

3.1.3.2.1. галогеннің орнын басушылар

183

2,2-Бис-(4-гидрокси-3,5- цихлорфенил)пропан

Тетрахлордиан

0,1

орг.түс

4

3.1.3.3. құрамында гидрокси және окси топтары барлар

3.1.3.3.1. алифатиялық

184

2-аллилоксиэтилді спирт


0,4

с.-т.

3

185

Диэтиленгликоль

2,2'-Оксидиэтанол

1,0

с.-т.

3

186

Тетраэтиленгликоль

2,2'-Оксидиэтилен- диок-сидиэтанол

1,0

с.-т.

3

187

Пентаэтиленгликоль

3,6,9,12-Тетраоксо-тетрадекан-1,14-диол,этиленгикольтет- раокситиэтилді эфир

1,0

с.-т.

3

3.1.3.3.2. хош иістілер

188

3-Феноксибензил спирті

3-Феноксифенилметанол 3-Феноксифенилкарбинол

1,0

с.-т.

3

3.2. альдегиттер және кетондар

3.2.1. тек бір ғана оксотоптан тұратындар

3.2.1.1. алифатиялықтар

3.2.1.1.1. тек шектелген байланыстан тұратын алифатиялық қосындылар

189

Диэтилкетон

Пентан-3-он, 3-оксо-пентан

0,1

орг.иіс

4

190

Метилэтилкетон

Бутан-2-он, 2-оксо-бутан

1,0

орг.иіс

3

3.2.1.1.1.1. галогеннің орнын басушылар

191

Хлораль

Трихлорацетальдегид

0,2

с.-т.

2

192

Перфторгептаналь гидрат


0,5

с.-т.

2

3.2.1.1.1.2. құрамында гидрокси және оксотоптары барлар

193

Диацетон спирті

4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он

0,5

с.-т.

2

3.2.1.1.2. қос байланыстағылар

194

Акролеин

Пропеналь, акрилді альдегид

0,2

с.-т.

1

195

Мезитил оксиді

2-Метилпент-2-ен-4-он

0,06

с.-т.

2

196

a-Этил-B-акролеин

2-Этилгексеналь

0,2

орг.иіс

4

197

B-Метилакролеин

Бут-2-еналь, кротонды альдегид,2-бутеналь

0,3

с.-т.

3

3.2.1.2. циклдық

3.2.1.2.1. алициклдық

198

Диклогексанон


0,2

с.-т.

2


3.2.1.2.1.1. галогеннің орнын басушылар

199

Бромкамфора


0,5

орг.иіс

3

3.2.1.2.2. хош иістілер

3.2.1.2.2.1. құрамында бір ядролы хош иісті орнын басушылар барлар

200

м-Феноксибензальдегид

3-Феноксибензальдегид

0,02

с.-т.

2

201

Ацетофенон


0,1

с.-т.

3

202

2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон

2,2-Диметокси-2-фенил-ацетофенон

0,5

орг.иіс

3

3.2.1.2.2.1.1. галогеннің орнын басушылар

203

м-Бромбензальдегид

3-Бромбензальдегид

0,02

с.-т.

2

204

Пентахлорацетофенон

1 -(Пентахлорфенил) этанон

0,02

орг. дәм.

3

205

3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он


0,04

с.-т.

4

3.2.2. құрамында бірден көп оксо топтары бар

206

Тетрагидрохинон

Диклогексан-1,4-дион,1,4-диоксоциклогексан

0,05

орг.иіс

3

207

Глутар альдегиді

Глутар диальдегиді

0,07

с.-т.

2

208

Ацетилацетонаттар


2,0

с.-т.

2

209

Антрахинон

9,10-Дигидро-9,10-диоксоантра-цен,9,10- антрацендион

10,0

с.-т.

3

3.2.2.1. галогеннің орнын басушылар

210

2,3,5,6-Тетрахлор-n-бензохинон

Хлоранил,тетрахлорхинон

0,01

орг. түс

3

211

2,3-Дихлор-5-дихлорметилен -2-циклопентен -1,4-ди-он

4,5-Дихлор-2- (дихлорметилен)-4-циклопентен-1,3-дион,дикетон

0,1

орг.иіс

3

212

2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон


0,25

с.-т.

2

213

1-Хлорантрахинон


3,0

с.-т.

2

214

2-Хлорантрахинон

B-Хлорантрахинон

4,0

с.-т.

2

3.2.2.2. құрамында гидро тобы барлар

215

1,5-Дигидроксиантрахинон

1,5-Дигидрокси-9,10-антрацендион

0,1

орг.түс

3

216

1,8-Дигидроксиантрахинон

Дантрон

0,25

орг.түс

3

217

1,2-Дигидроксиантрахинон

1,2-Дигидрокси-9,10-антрацендион, ализарин

3,0

с.-т.

2

218

1,4,5,8-Тетрагидро-ксиантра-хинон

1,4,5,8-Тетрагидрокси-9,10-антрацен-дион

3,0

с.-т.

2

219

1,4-Дигидроксиантрахинон

Хинизарин

4,0

с.-т.

2

3.3. карбон қышқылдары және олардың туындылары

3.3.1. карбон қышқылдары және олардың иондары

3.3.1.1. құрамында бір карбокситобы барлар

3.3.1.1.1. алифатиялықтар

3.3.1.1.1.1. құрамында тек шектелген байланыстағылар

220

Стеарин қышқылы, тұз

Октадекан қышқылы, тұз

0,25

орг.лайл

4

3.3.1.1.1.1.1. галогеннің орнын басушылар

221

a,a,B-трихлор-пропион қышқылы

2,2.3-трихлорпропион қышқылы

0,01

орг.дәм

4

222

Хлорэнант қышқылы

7-хлоргептон қышқылы

0,05

орг.иіс

4

223

Монохлорсіркесу қышқылы, тұз

Хлорсіркесу қышқылы, тұз

0,05

с.-т.

2

224

Хлорундекан қышқылы

11-хлорундекан қышқылы

0,1

орг.иіс.

4

225

Хлорпелларгон қышқылы

9-хлорнонан қышқылы

0,3

орг.иіс

4

226

Перфторвалериан қышқылы

Нонафторпентан қышқылы, перфторпентан қышқылы

0,7

с.-т.

2

227

a-монохлорпропи-он қышқылы

2-хлорпропион қышқылы

0,8

орг.дәм

3

228

Гидроперфторэнант қышқылы

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-додекафторгептан қышқылы

1,0

с.-т.

2

229

Перфторэнант қышқылы

Перфторгептан қышқылы

1,0

с.-т.

2

230

2,2-дихлорпропион қышқылы, натрий тұзы

Далапон

2,0

орг.иіс

3

231

Трихлорсіркесу қышқылы,тұз


5,0

орг.иіс

4

3.3.1.1.1.1.2. құрамында хош иісті орнын басушылар барлар

3.3.1.1.1.1.3. құрамында гидрокси-, окси-, және оксотоптары барлар

232

5-(2,5-диметилфенокси)-2,2-диметилпентан қышқылы

Гемфиброзил

0,001

с.-т.

1

233

Феноксисіркесу қышқылы

Гликол қышқылы, фенил эфирі; гидроксисіркесу қышқылы, фенил эфирі

1,0

с.-т.

2

234

2-(a-нафтокси)-пропион қышқылы

2-(1-нафталинилокси) пропион қышқылы

2,0

с.-т.

2

3.3.1.1.1.1.3.1. галогеннің орнын басушылар

235

2,4-дихлорфе-нокси-a-майлы қышқылы

4-(2,4-дихлорфенокси) майлы қышқылы, 2,4-ДМ

0,01

с.-т.

2

236

2-метил-4-хлор-фенокси майлы қышқылы

4-(2-метилфенокси)-4-хлор-бутанды тропотокс қышқылы

0,03

орг.иіс.

3

237

2,4-дихлорфе-нокси-a-пропион қышқылы

2-(2,4-дихлорфенокси) пропион қышқылы, 2,4-ДП

0,5

орг.дәм

3

3.3.1.1.1.2. шектелмеген байланыстағылар

238

Акрил қышқылы

Пропан-2-ен-карбон қышқылы

0,5

с.-т.

2

239

Метакрил қышқылы

2-метилпропан-2-ен-карбон қышқылы

1,0

с.-т.

3

3.3.1.1.1.2.1. құрамында оксо- және галоген барлар

240

a,b-дихлор-b-формилакрил қышқылы

4-оксо-2,3-дихлоризокротон қышқылы, хлор ұны қышқылы

1,0

с.-т.

2

3.3.1.1.2. циклдық

3.3.1.1.2.1. алициклдық

241

Хризантем қышқылы, тұз

2-Диметил-3-пропенил-1-циклопропан-карбон қышқылы, тұз; 3 - изобутенил-2,2-диметил-1-цикло-пропанкарбон қышқылы, тұз

0,8

с.-т.

3

242

Нафтен қышқылы


1,0

орг.иіс

4

3.3.1.1.2.2.хош иістілер

243

Бензой қышқылы, тұз


0,6

орг.дәм

4

3.3.1.1.2.2.1. галогеннің орнын басушылар

244

2-хлорбензой қышқылы

о-хлорбензой қышқылы

0,1

орг.дәм

4

245

4-хлорбензой қышқылы

n-хлорбензой қышқылы

0,2

орг.дәм

4

246

2,3,6-трихлорбензой қышқылы


1,0

с.-т.

2

3.3.1.1.2.2.2. құрамында гидрокси-, окси-, оксо топтары барлар

247

2-гидрокси-3,6-дихлорбензой қышқылы


0,5

орг.түс

3

248

2-метокси-3,6-дихлорбензой қышқылы

2-метокси-3,6-дихлорбензой қышқылы, дианат

15,0

с.-т.

2

3.3.1.2. көп негізді қышқылдар

3.3.1.2.1. алифатиялықтар

249

Малеин қышқылы

Цис-бутендион қышқылы

1,0

орг.иіс

4

250

Адипин қышқылы, тұз

Гександ қышқылы,тұз; 1,4-бутандикарбон қышқылы, тұз

1,0

с.-т.

3

251

Себацин қышқылы

1,8-октандикарбон қышқылы

1,5

с.-т.

3

3.3.1.2.2. хош иістілер

3.3.1.2.2.1. галогеннің орнын басушылар

3.3.2. күрделі эфирлер

3.3.2.1. бір негізді қышқылдың күрделі эфирлері

3.3.2.1.1. алифатиялықтар

3.3.2.1.1.1. шектелгендер

3.3.2.1.1.1.1. орны басылмайтындар

3.3.2.1.1.1.1.1. тек шектелген байланыстағы спирттер

252

Метилацетат

Сіркесу қышқылы, метил эфирі; сіркесу қышқылының метил эфирі

0,1

с.-т.

3

253

Этилацетат

Сіркесу қышқылы, этил эфирі; сіркесу қышқылының этил эфирі

0,2

с.-т.

2

Қос байланыстағылар

254

Цис-8-Додецинилацетат

Сіркесу қышқылы, Z-додец-8-енил эфирі; сіркесу қышқылының Z-додец-8-енил эфірі; денацил

0,00001

орг.иіс

4

255

Винилацетат

Сіркесу қышқылы, винил эфирі; сіркесу қышқылының винил эфирі

0,2

с.-т.

2

3.3.2.1.1.1.1.3. көп атомды спирттер

3.3.2.1.1.1.1.4. құрамында гидрокси-, окси-, оксо топтары барлар

256

Этилидендиацетат

Сіркесу қышқылы, 1- ацетокси-этил эфирі, сіркесу қышқылының ацетоксиэтил эфирі

0,6

с.-т.

2

3.3.2.1.1.1.2.галогеннің орнын басушылар

257

2,4,5-Трихлор-феноксиэтил a,a-дихлорпропионат

2,2-дихлорпропион қышқылы 2-(2,4,5-три-хлорфенокси) этил эфирі; 2-(2,4,5-три-хлор-фенокси) этил эфирі 2,2-дихлорпропион қышқылы; пентанат

2,5

с.-т.

3

258

2,4,5-Трихлорфеноксиэтил-трихлорацетат

Сіркесу қышқылы, трихлор-2-(2,4,5-трихлорфенокси) этил эфирі; трихлор-2-(2,4,5-трихлорфенокси) сіркесу қышқылының этил эфирі; гексанат

0,5

с.-т.

3

3.3.2.1.1.1.3. құрамында гидрокси-, окси және оксо топтары барлар

259

Сүт қышқылының этилді эфирі

2-гидроксипропан қышқылы, этил эфирі

0,4

с.-т.

3

260

Ацетосіркесу қышқылы, метил эфирі

Метилацетоацетат, метил эфирі ацетосіркесу қышқылының метіл әфирі

0,5

с.-т.

2

261

Сүт қышқылының изопропил эфирі

1гидроксипропан қышқылы,1-метилэтил эфирі

1,0

с.-т.

3

3.3.2.1.1.1.3.1. галогеннің орнын басушылар

262

g-Хлоркротил эфирі дихлорфеноксисіркесу қышқылы

4-Хлорбут-2-енил эфирі 2,4-дихлорфеноксіркесу қышқылы; кротилин

0,02

орг.иіс

4

263

a-Метилбензил эфирі 2-хлорацетосіркесу қышқылы

2-хлор-3-оксо-майлы қышқылы, 1-фенилэтил эфирі

0,15

с.-т.

2

264

Октил эфирі 2,4-ди-хлорфеноксисіркесу қышқылы

2,4-дихлорфенокси сіркесу қышқылы, октил эфирі

0,2

орг.иіс

3

265

Бутил эфирі 2,4-ди-клорфеноксисіркесу қышқылы

2,4-дихлор-феноксисіркесу қышқылы, бутил эфирі; бутил эфирі 2,4-Д; 2,4-ДБ

0,5

орг.иіс

3

3.3.2.1.1.2. қос байланысты және үш байланыстылар

3.3.2.1.1.2.1. бір атомды спирттер

266

Этилакрилат

Акрил қышқылы, этил эфирі; акрил қышқылының этил эфирі

0,005

орг.иіс.

4

267

Этил эфирі 3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-ге-ксен қышқылы

3,3-диметил- 4, 6,6-трихлор-5-гексен қышқылы, этил эфирі

0,008

орг.иіс.

3

268

Бутилакрилат

Акрил қышқылы,бутил эфирі; акрил қышқылының бутил эфирі

0,01

орг.дәм.

4

269

Метилметакрилат

2-метил-2-пропен қышқылы, метил эфирі; метакрил қышқылының метил эфирі

0,01

с.-т.

2

270

Бутил эфирі метакрил қышқылы

Метакрил қышқылы бутил эфирі

0,2

орг.иіс.

4

271

Метилакрилат

Акрил қышқылы, метил эфирі; акрил қышқылының метил эфирі

0,02

орг.иіс.

4

272

b,b-диметилакрил қышқылының этил эфирі

3-метил-бут-2-ен қышқылының этил эфирі

0,4

орг.иіс.

3

3.3.2.1.1.2.2. көп атомдық спирттер

273

Этилингликолдың монометакрил эфирі

Метакрил қышқылы,2-гидроксиэтил эфирі

0,03

с.-т.

4

3.3.2.1.2.циклдық

3.3.2.1.2.1. алициклдық

274

2,2-диметил-З-пропенил-1- цикло-пропанкарбон қышқылының метил эфирі

2,2- диметил-3-(2-метил- проп-1-енил)-циклопропан-1- карбон қышқылы, метил эфирі; хризантем қышқылының метил эфирі; метилхризантемат

0,61

орг.иіс.

4

3.3.2.1.2.1.1. құрамында оксотоптар барлардың

3.3.2.1.2.2. хош иістілердің

275

Метилбензоат

Бензой қышқылы, метил эфирі; бензой қышқылының метил эфирі, необон майы

0,05

орг.дәм

4

276

п-толуил қышқылы, метил эфирі

4-метилбензой қышқылы, метил эфирі, п-толуил қышқылының метил эфирі

0,05

орг.дәм

4

3.3.2.2.2. хош иістілер

3.3.2.1.2.2.1 спирттегі хош иісті орнын басушы

3.3.2.2. екі негізгі қышқылдың күрделі эфирлері

3.3.2.2.1. алифатиялықтар

3.3.2.2.1.1. шектелгендер

3.3.2.2.1.1.1. шектелген алифатиялық спирттер

3.3.2.2.1.1.2. шектелмеген спирттер

3.3.2.2.1.2. құрамында екі немесе үш байланысы барлар

277

Диметилфталат

Фтал қышқылы, диметил эфирі; фтал қышқылының диметил эфирі

0,3

с.-т.

3

278

Тетра-хлортерефтал қышқылының диметил эфирі

тетра-хлортерефтал қышқылы, диметил эфирі; дактал W-75; хлорталдиметил

1,0

с.-т.

3

3.3.3. ангидридтер және галогенангидридтер

279

Терефтал қышқылының дихлорангидриді

Терефтал қышқылы, дихлорагидрид; терефталоилхлорид; 1,4-бензол-дикарбонилдихлорид

0,02

орг.иіс.

4

4. құрамында азоты бар қосындылар

4.1. аминдер және оның тұздары

4.1.1. алғашқылар

4.1.1.1. құрамында бір аминтоптары барлар

4.1.1.1.1. 4.1.1.1.1. алифатиялықтар

4.1.1.1.1.1. тек шектелген байланыстағылар

280

С16-С20 аминдері


0,03

орг.иіс

4

281

С10-С15 аминдері


0,04

орг.иіс

4

282

Моноизобутиламин

2-Метил-1-пропанамин

0,04

орг.дәм.

3

283

С7-С9 аминдер


0,1

орг.иіс

3

284

Монолпропиламин

Пропиламин

0,5

орг.иіс

3

285

Моноэтиламин

Этиламин

0,5

орг.иіс

3

286

трет-Бутиламин


1,0

с.-т.

3

287

Монометиламин

Метиламин

1,0

с.-т.

3

288

Изопропиламин


2,0

с.-т.

3

289

Монобутиламин

Бутиламин

4,0

орг.иіс

3

4.1.1.1.1.1.1. құрамында окси-, оксо- карбокси топтары барлар

290

Изопропаноламин

1-Амин -2- гидроксипропан

0,3

с.-т.

2

291

Моноэтаноламин

2-Амин этанол

0,5

с.-т.

2

4.1.1.1.1.2. құрамында шектелмеген байланыстағылар барлар

292

Моноаллиламин

Аллиламин

0,005

с.-т.

2

4.1.1.1.1.2.1. құрамында окси-, оксо-, гидрокси- және карбокси топтары бар

293

Моноэтаноламинанның винил эфирі

2-(Этенилокси)этан-амин, 1-винилокси-2-амин этан

0,006

орг.иіс

3

4.1.1.1.1.2.2. амид қышқылы

294

Акриламид

Пропенамид, акрил қышқылы, амид

0,01

с.-т.

2

295

Метакриламид

Метакрил қышқылы, амид

0,1

с.-т.

2

296

Метилолметакриламид

4-гидрокси-2- метилбутен-2- қышқылы, амид

0,1

с.-т.

2

297

N,N-Диметиламинометилак риламид

КФ-6

2,0

с.-т.

2

4.1.1.1.2. циклдық

4.1.1.1.2.1. алициклдық

4.1.1.1.2.2. хош иістілер

4.1.1.1.2.2.1. бір ядролылар

298

Алкиланилин


0,003

с.-т.

2

299

2,4,6-Триметиланилин

2,4,6-Триметиланилин, мезидин

0,01

с.-т.

2

300

Анилин

Фениламин, амин бензол

0,1

с.-т.

2

301

n-Бутиланилин

n-Амин бутилбензол

0,4

орг.иіс

3

302

м-Толуидин

3-Метиланилин

0,6

с.-т.

2

303

n-Толуидин

4-Метиланилин, n-амин метил-бензол

0,6

орг.иіс

3

4.1.1.1.2.2.1.1. галогеннің орнын басушы

304

Дихлоранилин

Дихлорбензоламин

0,05

орг.

3

305

Бромтолуин

Бромтолуидин ( о,м,n – изомерлер қоспасы)

0,05

орг.иіс

4

306

м-Трифторметиланилин

3-(Трифторметил) бензоламин,3-амин бензо-трифторид

0,02

с.-т.

2

307

м-Хлоранилин

3-Хлорбензоламин

0,2

с.-т.

2

308

n-Хлоранилин

4-Хлорбензоламин

0,2

с.-т.

2

309

2,4,6-Трихлоранилин

2,4,6-Трихлорбен-золамин

0,8

орг.дәм.

3

310

2,4,5-Трихлоранилин

2,4,5-Трихлор-бензоламин

1,0

орг.қабырш.

4

4.1.1.1.2.2.1.2. құрамында гидрокси-, окси-, карбокси топтары бар

311

о-Амин фенол

1-Амин -2-гидрокси- бензол, о-гидрокси-анилин

0,01

орг.түс

4

312

n-Анизидин

4-Метоксианилин

0,02

с.-т.

2

313

о-Анизидин

2-Метоксианилин

0,02

с.-т.

2

314

n-Фенетидин

4-Этоксианилин, амин фенетол

0,02

с.-т.

2

315

n-Амин фенол


0,05

орг.түс

4

316

Фенилгидроксиламин

N-Фенилгидроксиламин

0,1

с.-т.

3

317

м-Амин фенол

1-Амин -3-гидро-оксибензол, гидроксианилин

0,1

орг.түс

4

318

4-амин бензой қышқылы


0,1

с.-т.

3

319

5-амин салицил қышқылы

5-амин -2-гидроксибензой қышқылы

0,5

орг.түс

4

320

3-амин бензой қышқылы


10,0

орг.түс

4

4.1.1.1.2.2.1.2.1. галогеннің орнын басушы

321

4-Амин -3-хлорфенол


0,1

орг.түс

4

4.1.1.1.2.2.1.3. қышқыл амидтері

322

Бензамид


0,2

с.-т.

3

4.1.1.1.2.2.2. конденсацияланған хош иістілер

323

1-Амин антрахинон


10,0

с.-т.

2

4.1.1.2. құрамында екі немесе одан да көп амин топтары барлар

4.1.1.2.1. алифатиялықтар

4.1.1.2.1.1. тек шектелген байланыстағылар

324

Гексаметилендиамин

1,6-Диамингексан

0,01

с.-т.

2

325

Гидразин

1,12-Додекандиамин, 1,12-диаминдодекан

0,01

с.-т.

2

326

1,12-Додекаметилен- диамин


0,05

с.-т.

3

327

Этилендиамин

1,2-Диаминэтан

0,2

орг.иіс

4

4.1.1.2.1.1.1. құрамында гидрокси-, окси-, карбокси топтары барлар

328

Тетраоксипропил- этилендиамин

Лапромол 294

2,0

с.-т.

2

4.1.1.2.1.1.2. қышқыл амидтері

4.1.1.2.1.2. шектелмеген байланыстағылар

329

Диаллиламин


0,01

с.-т.

2

330

Алкилпропилендиамин


0,16

орг.иіс

4

4.1.1.2.2. хош иістілер

4.1.1.2.2.1. бір ядролылар

331

о-Фенилендиамин

1,2-Диаминбензол, фенилен-1,2-диамин

0,01

орг.түс

3

332

Фенилгидразин


0,01

с.-т.

3

333

4,4'-Диаминодифенил эфирі

4,4'-Оксибис-бензоламин

0,03

с.-т.

2

334

м,n-фенилендиамин

Диаминбензол, фенилендиамин

0,1

с.-т.

2

4.1.1.2.2.2. конденсацияланған көп ядролылар

335

1,4-Диаминантрахинон

1,4-Диамин-9,10-антрацендион

0,02

орг.түс

3

336

1,5-Диаминантрахинон

1,5-Диамин-9,10-антра-цендион

0,2

орг.түс

4

4.1.2. екінші рет қайта өндірілгендер

4.1.2.1. құрамында тек алифатиялық орнын басушылар барлар

337

Диизобутиламин

Бис (2-метилпропил)-амин, 2-метил-N- (2-метилпропил)-1-пропанамин

0,07

орг.дәм

4

338

Диметиламин


0,1

с.-т.

2

339

Изопропилоктадециламин

N-Изопропилокта-дециламин

0,1

орг.қабырш.

4

340

Диэтилентриамин

N-(2-аминэтил)-1,2-этандиамин,2,2'-диамин -диэтиламин

0,2

орг.иіс.

4

341

Дипропиламин

N-пропил-1-пропанамин

0,5

орг.дәм.

3

342

Диизопропиламин

N-изопропил-1-изопропанамин

0,5

с.-т.

3

343

Этилбутиламин

N-Этил-1-бутанамин

0,5

орг.дәм.

3

344

Дибутиламин

N-Бутил-1-бутанамин

1,0

орг.иіс

3

345

Диэтиламин


2,0

с.-т.

3

4.1.2.1.1. құрамында гидрокси-, окси-, карбокси топтары бар

346

Диэтаноламин


0,8

орг.дәм.

4

4.1.2.1.2. оксимдер

347

Ацетоксим


8,0

с.-т.

2

4.1.2.1.3. гидроксам қышқылдары

4.1.2.2. құрамында циклдік орнын басушылар барлар

4.1.2.2.1. құрамында алициклдік орнын басушылар барлар

348

N-Этилциклогексиламин


0,1

с.-т.

4

4.1.2.2.1.1. бір алициклдік орнын басушы бар несепнәр туындысы

4.1.2.2.2. құрамында бір ядролы хош иісті орнын басушылар барлар

349

4-Аминодифениламин

N-Фенил-1,4-бензолдиамин,N-фенил-n-фенилендиамин

0,005

с.-т.

2

350

Дифениламин

N-Фенилбензоламин

0,05

орг.иіс

3

351

N-Метиланилин


0,3

орг.иіс

2

352

N-Этил-о-толуидин

N-Этил-2-метиланилин

0,3

орг.иіс

3

353

N-Эгилметатолуидин

3-Метил-N-этиланилин

0,6

с.-т.

2

354

N-Этиланилин

N-Этилбензоламин

1,5

орг.иіс

3

4.1.2.2.2.1. құрамында гидрокси-, окси-, карбокси топтары бар

355

4-Амин -2-(2-гидрокси-этил)-N-этиланилин сульфит


0,2

орг.иіс

3

356

n-Ацетамин фенол

Сіркесу қышқылы, (4-гидроксифенил)-амид; парацетамол;4-ацетамидофенол

1,0

орг.дәм.

3

357

N-Ацетил-2-аминофенол


2,5

орг.түс

4

4.1.2.2.2.2. оксимдер

358

Цианбензальдегид оксимі, натрий тұзы


0,03

орг.иіс

4

359

n-Хинондиоксим

2,5-Циклогександиен-1,4-диондиоксим

0,1

с.-т.

3

360

Циклогексаноноксим


1,0

с.-т.

2

4.1.2.2.2.3. қышқыл амидтері

361

3-Xлор-2,4-диметил-валеранилид

2-метил-пентан қышқылы, 4-метил-3-хлоранилид, солан

0,1

орг.иіс

4

362

Анилидсалицил қышқылы


2,5

орг.иіс

3

4.1.2.2.2.4. хош иісті бір орнын басушы бар несепнәр туындысы

363

м-Трифторметилфенил- несепнәрі

1-(3-Трифторметилфенил) несепнәрі

0,03

орг.дәм.

4

364

4-Хлор-2-бутинил-N- (3-хлорфенил )карбамат

4-хлорфенил-карбамин қышқылы,4-хлорбут-2-инил эфирі; карбин

0,03

орг.иіс

4

365

3-Метилфенил-N-метил-карбамат

метил-карбамин қышқылы, метил-фенил эфирі; дикрезил

0,1

орг.иіс

3

366

Изопропилфенилкарбамат

фенил-карбамин қышқылы, изопропил эфирі

0,2

орг.иіс

4

367

Изопропилхлорфенил-карбамат

3-хлорфенил-карбамин қышқылы, изопропил эфирі

1,0

орг.иіс

4

368

Оксифенил несепнәрі

1-Гидрокси-3-метил-1- фенил несепнәрі метурин

1,0

с.-т.

3

369

3-Метоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат

3-толил-карбамин қышқылы,3-(N-метокси-карбониламин) фенил эфирі;фенмедифам

2,0

с.-т.

3

4.1.2.2.3. құрамында көп ядролы хош иісті орнын басушылар барлар

370

1-Хлор-4-бензоиламин ан-трахинон


2,5

с.-т.

3

4.1.2.2.3.1. конденсацияланған хош иісті орынбасушысы бар несепнәр туындысы

371

1-Нафтил-N-метилкарбамат

метил-карбаминқышқылы,нафт-1-ил эфирі; севин

0,1

орг.иіс

4

4.1.3. үшінші рет қайтара өндірілгендер

4.1.3.1. құрамында тек алифатиялық орнын басушылар барлар

372

Триаллиламин


0,01

с.-т.

2

373

1-Бутилбигуанидин гидрохлорид

Глибутид

0,01

с.-т.

2

374

Триизооктиламин

N, N-Диизооктилизо-октанамин

0,025

с.-т.

2

375

Триметиламин


0,05

орг.иіс

4

376

Триалкиламин С7-С9


0,1

с.-т.

3

377

Алкилдиметиламин


0,2

с.-т.

3

378

N,N'-Диэтилгуанид тұз қышқылы

1,2-Диэтилгуанилид моногидрохлорид

0,8

с.-т.

3

379

Трибутиламин


0,9

орг.иіс

3

380

Триэтиламин


2,0

с.-т.

2

4.1.3.1.1. нитрилдер

381

Малононитрил

Пропандинитрил, дицианометан

0,02

с.-т.

2

382

Ацетонциангидрин

2-гидрокси- 2- метилпропан қышқылы,нитрил; 2-гидрокси-метил-пропанонитрил, гидрокси-из майлы қышқылылының нитрилі

0,035

с.-т.

2

383

Алкиламин пропионитрил С17-С20


0,05

орг.көбік

4

384

Динитрил адипин қышқылдары


0,1

с.-т.

2

385

Цианист аллилі

Бут-3-ен қышқылы, нитрил

0,1

с.-т.

2

386

Изокротононитрил

2-Метил-2-пропеннитрил

0,1

с.-т.

2

387

Кротонитрил

Бут-2-ен қышқылы, нитрил

0,1

с.-т.

2

388

Сукцинонитрил

Бутандинитрил

0,2

с.-т.

2

389

Ацетонитрил

Сіркесу қышқылы, нитрил

0,7

орг.иіс

3

390

Кальций цианамиді

Карбамин қышқылы,нитрил, кальцимен қосылысы

1,0

с.-т.

3

391

Акрил қышқылы нитрилі


2,0

с.-т.

2

392

Дициандиамид

Цианогуанидин

10,0

орг.дәм.

4

4.1.3.1.2. құрамында гидрокси-,окси-,оксо-, карбокси топтары барлар

393

Триизопропаноламин

Трипропиламин

0,5

с.-т.

2

394

Триэтаноламин


1,0

орг.дәм.

4

395

Этил эфирі N-бензоил-N- (3,4-дихлорфенил)-2-аминпропион қышқылы

Этил-N-бензоил-N- (3,4-дихлорфенил)аланинат, суффикс

1,0

с.-т.

2

396

Метилдиэтаноламин

Бис(2-гидроксиэтил) метиламин, 2,2- (N-метиламино)диэтанол

1,0

с.-т.

2

4.1.3.1.3. амидтер

397

Диметилацетамид


0,4

с.-т.

2

398

Пропион қышқылынның 2-(ш-нафтокси) диэтиламиді

N,N-Диэтил-2- (1-нафталенилокси)-пропанамид

1,0

с.-т.

2

4.1.3.1.4. бірнеше алифатиялық орынбасушысы бар несепнәр туындысы

399

N,N'- Диметилнесепнәрі

1,3- Диметил несепнәрі

1,0

с.-т.

2

400

N,N-Диэтилкарбамил-хлорид


6,0

с.-т.

2

401

3-(Гексагидро-4,7-метаниндан-5-ил)-1,1-диметил несепнәр

Гербан

2,0

с.-т.

2

4.1.3.2.2. құрамында хош иісті орнын басушылар бар

402

N,N-Диэтил-n- денилендиа-минсульфат

ЦПВ, 1,4-амино-диэтила-нилин-сульфат

0,1

с.-т.

2

403

N,N-Диэтиланилин Алкилбензилдиметил-аммоний хлорид

N,N-Диэтилбензоламин

0,15

орг.түс.

3

404

С 10-С 16


0,3

орг.көбік

3

405

Алкилбензилдиметил-аммоний хлорид С 17-С20


0,5

орг.көбік

3

406

М-(С7-С9)Алкил-N-фенил-n-фенилендиамин

С-789 өнімі

0,9

орг.түс.

3

407

Этилбензиланилин

N-Фенил-N-этил-бензолметанамин

4,0

с.-т.

2

4.1.3.2.2.1. нитрилдер, изонитрилдер

408

Цианді бензил

Изоцианометилбензол

0,03

орг.иіс.

4

409

Изофтал қышқылының динитрилі

1,3-Бензол дикарбонитрил, изофталонитрил, дицианобензол

5,0

с.-т.

3

4.1.3.2.2.2. амидтер

4.1.3.2.2.3. бір немесе бірнеше хош иісті орнын басушылар бар несепнәр туындысы

410

Дифенил несепнәрі

N, N'-Дифенил несепнәрі, карбанилид

0,2

орг.иіс.

4

411

N-Трифторметилфенил-N'N'-диметил несепнәрі

1,1-Диметал-3- (3-трифторметил-фенил) несепнәрі, которан

0,3

орг.қабырш.

4

412

Диэтилфенил несепнәрі

Централит

0,5

орг.дәм.

4

413

N'-(3,4-Дихлорфенил)-N,N-

Диметил несепнәрі

1,1-Диметил-3-(3,4-дихлорфенил) несепнәрі, диурон

1,0

орг.иіс.

4

4.1.4. төрттен бір амоний негізінің тұздары

414

Метилтриалкиламмония нитрат


0,01

с.-т.

2

415

Алкил триметиламмоний хлорид


0,2

с.-т.

2

416

Хлорхолинхлорид

N,N, N -Триметил-N-(2-хлорэтил) аммоний хлорид

0,2

с.-т.

2

4.2. құрамында оттегі және азоты барлар

4.2.1. нитро- және нитроза қосындылары

4.2.1.1. алифатиялықтар

417

Нитрометан


0,005

орг.иіс.

4

4.2.1.1.1. құрамында гидрокси-,окси-,оксо-, карбокситоптары барлар

418

Динитродиэтилен - гликоль

Дигидроксиэтил эфирі диниграт, диэтиленгликоль данитрат

1,0

с.-т.

3

419

Динитротриэтиленгликоль


1,0

с.-т.

3

4.2.2. циклдік

4.2.2.1. алициклдік

420

Хлорнитрозоциклогексан

1-Нитрозо-1-хлорциклогексан

0,005

орг.иіс.

4

421

Нитроциклогексан


0,1

с.-т.

2

4.2.1.2.2. хош иістілер

4.2.1.2.2.1. бір ядролылар

422

Нитробензол


0,2

с.-т.

3

423

Тринитробензол


0,4

с.-т.

2

424

Динитробензол


0,5

орг.иіс.

4

425

2,4-Динитротолуол


0,5

с.-т.

2

4.2.1.2.2.1.1. галогеннің орнын басушылар

426

м-Трифторметил нитробензол

1-Нитро-З-трифтор-метилбензол

0,01

орг.иіс.

3

427

Нитрохлорбензол

Нитрохлорбензол (2,3,4 изомерлер қоспасы)

0,05

с.-т.

3

428

Нитрозофенол


0,1

орг.түс.

3

429

2,5-Дихлорнитробензол

1,4-Дихлор-2-нитробензол

0,1

с.-т.

2

430

3,4-Дихлорнитробензол

4-Нитро-1,2-дихлорбензол

0,1

с.-т.

3

431

Динитрохлорбензол

2,4-Динитро-1-хлорбензол

0,5

орг.иіс.

3

4.2.1.2.2.1.2. құрамында гидрокси-,окси-,оксо-, карбокситоптары барлар

432

п-Нитрофенетол

4-Нитроэтоксибензол

0,002

с.-т.

2

433

н-Нитрофенол

4-Нитрофснол

0,02

с.-т.

2

434

2-втор-Бутил-4,6-динитро-фенил-3,3-диметилакрилат

2-(1 -Метилпропил)-4,6-динитрофенил З-метил-2-бутеноат, мороцид, акрицид, эндозан, 2-втор- бутил-4,6-динитро-фенил-3-метил- кротонат

0,03

с.-т.

2

435

2,4-Динитрофенол


0,03

с.-т.

3

436

2-Метил-4,6-динитрофенол


0,05

с.-т.

2

437

м-Нитрофенол

З-Нитрофенол

0,06

с.-т.

2

438

о-Нитрофенол

2-Нитрофенол

0,06

с.-т.

2

439

н-Нитроанизол

4-Нитрометоксибензол

0,1

орг.дәм.

3

440

2-(1-Мстилпропил)-4,6-Динитрофенол

Диносеб

0,1

орг.түс.

4

441

м-нитробензой қышқылы

З-нитро-бензой қышқылы

0,1

орг.түс.

4

442

п-нитробензой қышқылы

4-нитро-бензой қышқылы

0,1

с.-т.

3

443

Метилэтил-[2-(1-этилме--тилпропил)-4,6динитрофенил] карбонат

2-втор-бутил-4 қышқылы,6-динитро-фенил, изопропил эфирі; динобутон; ситазол; акрекс

0,2

орг.қабырш.

4

444

о-Нитроанизол

2-Нитроанизол

0,3

орг.дәм.

3

445

2,4,6-Тринитрофенол 2-[(п-Нитрофенил)ацетила-мино]этан-1-ол

Пикрин қышқылы

0,5

орг.түс.

3

446

Оксиацетиламин


1,0

орг.иіс.

4

4.2.1.2.2.1.2.1. галогеннің орнын басушылар

447

п-Нитрофенилхлормети-карбинол

4-Нитро-Ү-хлорметил Бензол; -метанол; [1-(4- нитрофенил)] -2-хлорэтан-1-ол

0,2

орг.иіс.

4

448

З-нитро-4-хлор- бензой қышқылы


0,25

орг.дәм.

3

449

5-нитро-2-хлор-бензой қышқылы


0,3

орг.дәм.

4

450

2,5-дихлор-З нитробензой қышқылы


2,0

с.-т.

2

451

2,4-Диклорфенил-4-нитро- фенил эфирі

2,4-Дихлор-1-(4-нитрофенокси) бензол, нитрохлор, токкорн

4,0

с.-т.

2

4.2.1.2.2.1.3. құрамында амино-, имино-, диазо- топтар барлар

452

4-Нитро-N,N-диэтиланилин


0,002

орг.түс.

3

453

2-Нитроанилин

о-Нитроанилин

0,01

орг.түс.

3

454

N-Нитрозодифениламин

Дифенилнитрозамин

0,01

с.-т.

2

455

2,4-Динитро-2,4-диазопентан

N,N'-Диметил-N,N-динитрометан-диамин

0,02

с.-т.

2

456

4-Нитроанилин

п-Нитроанилин,4-нитробензоламин

0,05

с.-т.

3

457

Динитроанилин

Динитробензоламин

0,05

орг.түс.

4

458

3-Нитроанилин

3-Нитробензоламин,м-нитроанилин

0,15

орг.түс.

3

459

Индотолуидин

N-(4-Амино-3-метилфенил)-п-бензохинонимин

1,0

с.-т.

2

4.2.1.2.2.1.3.1. галогеннің орнын басушылар

460

4-Хлор-2-нитроанилин

4-хлор-2-нитро-бензоламин

0,025

орг.түс.

3

461

2,6-Дихлор-4-нитроанилин

2,6-Дихлор-4-нитро-бензоламин, дихлоран, ботран

0,1

орг.түс.

3

462

3,5-Динитро-4-диэтилами-тобензотрифторид

Нитрофор

1,0

орг.иіс.

4

463

3,5-Динитро-4-дипропила-минобензотрифторид

дипропил-4-трифтор-2,6-Динитро-N,N-метиланилин, трефлан

1,0

орг.иіс.

4

4.2.1.2.2.1.3.2. құрамында гидрокси-, окси-, оксо-, карбокситоптар барлар

464

2,4,4-Тринитробензанилид

2,4,6-тринитробензой қышқылы, анилид

0,02

с.-т.

2

465

п-Нитрофениламиноэтанол

2-[(4-нитрофенил)амино] этанол,оксиамин

0,5

орг.иіс.

4

4.2.1.2.2.2. конденсацияланған хош иістілер

466

Динитронафталин


1,0

орг.түс.

4

467

1-нитро-антрахинон-2- карбон қышқылы

дигидро-1-Нитро-9,10-д

9,10-иоксо-2-антрацен қышқылы

2,5

с.-т.

3

4.2.2. эфирлер мен азот және азот қышқылы тұздары

468

Бутилнитрит

Азотты қышқыл, бутил эфирі

0,05

орг.иіс.

4

469

1-Нетрогуанидин


0,1

с.-т.

2

5. құрамында күкірт бар қосындылар

5.1. тиоқосындылар

5.1.1. құрамында С-S-Н тобы барлар

470

Метилмеркаптан


0,0002

орг.иіс.

4

471

Аллилмеркаптан


0,0002

орг.иіс.

3

472

y-Меркаптодиэтиламин

2-(N,N-Диэтиламино)- этантиол

0,1

орг.иіс.

4

5.1.2. құрамында С-S-С тобы барлар

473

Диметилсульфид


0,01

орг.иіс.

4

474

З-Метил-4-метилтиофенол

Метилтиометилфенол,3-метил-4-тиоанизол

0,01

орг.дәм.

4

475

моилбутаноноксим-3 2-Метилтио-О-метилка рбо-

З-Метилтио-2-бутанон- 0-(метил-аминокарбонил) оксим, дравин 755

0,1

орг.иіс.

3

476

4-Хлорфенил-2,4,5-три хлрфенилсульфид

1,2,4-Трихлор-5- [4-(хлорфенил)тио] бензолтетразул, анимерт

0,2

орг.қабырш.

4

477

Дивинилсульфид

Винилсульфид,1,1-тиобисэтен

0,5

орг.иіс.

3

5.1.3. құрамында С-S-S-С тобы барлар

478

Диметилдисульфид


0,04

орг.иіс.

3

5.1.4. құрамында С-S тобы барлар

479

Сероуглерод


1,0

орг.иіс.

4

5.1.4.1. тианесепнәр туындылары

480

S-Пропил-N-этил-N-бутил- тиокарбамат

бутил (этил) ти-окарбамин қышқылы, S-пропил эфирі; тиллам

0,01

орг.иіс.

3

481

Тионесепнәр

Тиокарбамид, диамидтио-карбамин қышқылы

0,03

с.-т.

2

482

S-(2,3-Дихлораллил)-N,N-диизопропилтиокарбамат

диизо-пропилтио-карбамин қышқылы, S – (2,3-дихлорпроп-2-енил эфирі; авадекс

0,03

орг.иіс.

4

483

S-Этил-N,N'-дипропилтио-карбамат

Дипропилтиокарбамин қышқылы S-этил эфирі; эптам

0,1

орг.иіс.

3

484

амидинотио-сіркесу қышқылы

Карбокси-метилизотио несепнәр 1,2-фениленбис-

0,4

с.-т.

2

485

1,2-Бис-метоксикарбонил тиоуреидобензол

фениленбис-бискарбомин (иминокарбонотиоил)диэтил эфирі; топсин; немафакс, тиофанат

0,5

орг.дәм.

3

5.1.4.2. дитиокарбамин қышқылы туындылары

486

Тетраэтилтиурамдисульфид

N,N,N',N'-Тетра- этилтиурамдисульфид, тиурам Е

отсутст.

орг.иіс.

3

487

N-метилдитиокарбамин қышқылы, N-метиламин тұзы


0,02

орг.иіс.

3

488

Натрий метилдитиокарбамат

метил- дитиокарбамин қышқылы, натрий тұзы; карбатион

0,02

орг.иіс.

3

489

Аммоний этиленбистиокарбаматы

1,2-этилен-бистио-карбамин қышқылы, диаммоний тұзы

0,04

орг.иіс.

3

490

S-Этил-N-этил-N-циклогек-силтиокарбамат

Ронит, циклоат

0,2

с.-т.


491

Мырыш этиленбисдитиокарбаматы

N,N'-этилен бисдитиокарбамин қышқылы, мырыш тұзы; цинеб

0,3

орг.лайл.

3

492

Аммоний диметилдитиокарбаматы

диметил-дитиокарбамин қышқылы, аммоний тұзы

0,5

с.-т.

3

493

Тетраметилтиурамдисульфид

Тетраметилтиурам-дисульфид, тиурам Д

1,0

с.-т.

2

5.1.4.3. ксантогенаттар

494

Бутилксантогенат

тиолтио- көмір қышқылы, бутил эфирі

0,001

орг.иіс.

4

495

Изоамилксантогенат

тиолтио-көмір қышқылы, изоамил эфирі; изопентилксанто-генат

0,005

орг.иіс.

4

496

Изопропилксантогенат, тұзы

тиолти-көмір қышқылы, изопропил эфирі, тұзы

0,05

орг.иіс.

4

497

Этилксантогенат, тұзы

тиолтио-көмір қышқылы, этил эфирі, тұзы

0,1

орг.иіс.

4

5.1.6. сульфоний тұздары

5.1.5 құрамында С-N=S тобы барлар

498

фенил) диметилсульфоний (4-Гидрокси-2-метил-хлорид


0,007

орг.иіс.

4

5.2. құрамында оттегімен тікелей байланысқан күкірт бар қосындылар

5.2.1. сульфоксидтер

5.2.2. сульфондар

499

N-н-Бутил-N-(n-метилбен-золсульфонил) несепнәр

1-Бутил-1- (n-толилсульфонил) несепнәр, бутамид

0,001

с.-т.

1

500

N-Пропил- N'-(n-хлорбен-золсульфонил) несепнәр

3-Пропил-1- [(n -хлорфенил) сульфонил] несепнәр, хлорпропамид

0,001

с.-т.

1

501

4,4'-Дихлордифенил-сульфон

1,1'-Сульфонил-бис (4-хлорбензол), ди-4-хлорфенилсульфон,бис(n -хлорфеиил сульфон)

0,4

с.-т.

2

502

4,4'-Диаминодифенил сульфон

4,4'-Сульфонил-дианилин

1,0

с.-т.

2

5.2.3. сульфин қышқылдары және олардың туындылары

503

n-толуол-сульфин қышқылы, тұзы

4метилбензол-сульфин қышқылы, тұзы

1,0

с.-т.

2

5.2.4. сульфоқышқылдар және олардың туындылары

5.2.4.1. алифатиялық сульфоқышқылдар және олардың тұздары

504

Метилтриалкиламмоний метилсульфат


0,01

с.-т.

3

505

Олефинсульфонат С15-С18


0,2

с.-т.

2

506

Олефинсульфонат С12-С14


0,4

орг.көбік

4

507

N-метилсульфамин қышқылы


0,4

с.-т.

2

508

Алкилсульфонаттар


0,5

орг.түс.

4

5.2.4.2. хош иістілер

5.2.4.2.1. бір ядролықтар

5.2.4.2.1.1. Құрамында алкилдан басқа орнын басушылар жоқ сульфоқышқылдар және сульфоқышқыл тұздары

509

Алкилбензолсульфонаттар

Хлорлы сульфонол

0,5

орг.көбік

4

5.4.2.1.1.1. құрамында радикалда орнын басушылар барлар

510

1,4-Бис (4-метил-2- сульфо-фениламино)-5,8-дигидрок-сиантрахинон, динатрий тұзы

Хромды жасыл бояғыш, антрахинон 2Ж

0,01

орг.түс.

4

511

4-нитроанилин- 2-сульфон қышқылы, тұзы

4-Нитроанилин-2-сульфоқышқылдар тұзы

0,08

орг.түс.

4

512

аминобензол-3- сульфон қышқылы

Метантил қышқылы, анилин-м-сульфон қышқылы

0,7

орг.түс.

4

513

3-нитроанилин-4-сульфон қышқылы

4-амино-2-нитробензол сульфон қышқылы, 3-нитро-сульфанил қышқылы

0,9

орг.түс.

4

514

Натрий п-хлорбензолсульфонаты

4-Хлорбензол-сульфоқышқыл, натрий тұзы; лудигол

2,0

с.-т.

2

5.2.4.2.1.2. хош иісті сульқышқылдар эфирлері

5.2.4.2.1.3. хош иісті сульфоқышқылдар галогенангидридтары

515

Бензолсульфохлорид

Бензолсульфонил-хлорид

0,5

орг.иіс.

4

5.2.4.2.1.4. амидтер

516

н-Бутиламид бензолсульфоқышқылдар

бензол-сульфон қышқылы, н-бу-тиламид; N-бутил-бензолсульфамид

0,03

с.-т.

2

517

Бензолсульфамид

бензол-сульфон қышқылы, амид

6,0

с.-т.

3

5.2.4.2.2. конденсацияланған көп ядролқтар

518

бис(п-бутиланилин) антрахинон-3,3-дисуль-фон қышқылы, динатрий тұзы

Антрахинон жасыл Н2С қышқылды бояғыш

0,04

орг.түс.

4

519

1,8-диамино-нафталин-4-сульфон қышқылы 2-Нафтол-6-сульфоқышқылы

С-қышқылы-6-Гидрокси-2нафталин-сульфо-қышқылы, Ү-нафтол-сульфоқышқылы

1,0

орг.иіс.

3

520


шеффер тұзы

4,0

с.-т.

3

5.3. эфирлер және күкірт және күкірт қышқылы тұздары

521

4-Хлорфенил-4-хлорбен-золсульфонат

Эфирсульфонат

0,2

орг.дәм.

4

522

күкірт қышқылының 2-Аминоэтил эфирі

2-аминоэтилкүкірт қышқылы

0,2

с.-т.

4

523

п-Метиламинофенол сульфат

Метол

0,3

орг.түс.

4

524

Алкилсульфаттар


0,5

орг.көбік

4

525

Триэтаноламин алкилбензолсульфонаты


1,0

орг.көбік


6. құрамында фосфор бар қосындылар

6.1. құрамында С-Р байланысы барлар

6.1.1. фосфиндар және фосфоний тұздары

526

Трис (диэтиламино)-2-хлор-этилфосфин

Юний дефосы

2,0

орг.иіс.

3

6.1.2. үшінші фосфиндер оксидтері

527

Триизопентилфосфин оксид

трис (3-метилбутил) фосфор қышқылы

0,3

с.-т.

2

528

диоктилизо-пентилфосфин оксиді

(3-Метилбутил) диоктилфосфин оксид

1,0

с.-т.

3

6.1.3. фосфонаттар

529

2-хлорэтил-фосфон қышқылы, бис (2-хлорэтил) эфирі

2-хлор-этилфосфон қышқылының диэфирі

0,2

с.-т.

2

530

Винилфосфон қышқылы, 6ис (ш,ш-хлорэтил) эфир

О,О-Бис (2-хлорэтил) винилфосфонат, винифос

0,2

с.-т.

2

531

О,О-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат


0,3

орг.көбік


532

О-(2-Хлор-4-метилфенил)

(4-Метил-2-хлорфенил)

0,4

орг.иіс.

4

533

N'-изопропиламидо-хлорметилтиофосфонат Оксигексилидендифосфонат

N-втор-бутиламидо-хлорметилтиофосфонат, изофос-3

0,5

с.-т.

3

6.2. фосфорлы және фосфорлы қышқыл туындылары

6.2.1. фосфиттер

534

Триметилфосфит


0,005

орг.иіс.

4

535

Трифенилфосфит

0,0,0-Трифенилфосфит

0,01

с.-т.

2

536

Диметилфосфит


0,02

орг.иіс.

3

6.2.3. фосфор қышқылы амидтері

6.2.2. фосфаттар

537

0,0,0-Трикрезилфосфат

Трикрезилфосфат

0,005

с.-т.

2

538

0,0,0-Трибутилфосфат

Трибутилфосфат

0,01

орг.дәм.

4

539

0,0,0-Триксиленилфосфат

Трикселенилфосфат

0,05

орг.иіс.

3

540

(карб-1-фенилэтокси) пропен-0,0-Диметил-0-3-2-ил-2-фосфат

3-диметокси-фосфорилок-сикро-тон қышқылы, 1-фенил-этил эфирі; циодрин

0,05

с.-т.

2

541

0,0-Диметил-0-(1,2-3,4,5-тетрахлорфенил)-2-хлор-винилфосфат

Винилфосфат

0,2

орг.дәм.

3

542

0,0,0-Триметилфосфат

Триметилфосфат

0,3

орг.иіс.

4

6.2.2.1. галогеннің орнын басушылар

543

0,0-Диметил-(1-гидрокси- 2,2,2-трихлорэтил) фосфонат

Хлорофос

0,05

орг.иіс.

4

544

0,0-Диметил-0 (2,2-дихлорвинил)фосфат

0-(2,2-Дихлорвинил)- 0,0-диметил-фосфат, ДДВФ, дихлофос

1,0

орг.иіс.

3

545

Дихлорпропил (2-этилгексил) фосфат


6,0

орг. иіс.

4

6.2.2.2. тиофосфаттар

546

S,S,S-Трибутил-тритиофосфат

Бутифос

0,0003

орг.дәм.

4

547

0-Крезилдитиофосфат

Дитиофосфат крезиловый

0,001

орг.иіс.

4

548

0,0-Диметил-S-этилмер- каптоэтилдитиофосфат

0,0-Диметил-S- (2-этилтиоэтил) дитиофосфат, М-81

0,001

орг.иіс.

4

549

0,0-Диметил-0(3-метил-4- метилтиофенил)тиофосфат

Тиофосфор қышқылы, 4-метилтио) фенил 0,0-диметил-0 (3-метил- эфирі; сульфидофос; байтекс

0,001

орг. иіс.

4

550

0-(4-Метилтиофенил)-0- этил-S-пропилдитиофосфат

Болстар, гелотион, сульпрофос

0,003

орг.иіс.

4

551

Бис (2-этилгексил) дитиофосфор қышқылы

Дитиофосфор қышқылы (2-0,0-бис этилгексил) эфирі

0,02

с.-т.

2

552

0,0-Диэтил-S карбэтокси- метилтиофосфат

Ацетофос

0,03

орг.иіс.

4

553

О,О-Диметил-S-карбэток- симетилтиофосфат

(диметокситиофосфо-рилтио)қышқылы сіркесу этил эфирі; метилацетофос

0,03

орг.иіс.

4

554

0,0-Диметил-S-(1,2-дикар-пэтоксиэтил)дитиофосфат

2- (диметокситиофосфо-рилтио)бутандий қышқылы, диэтил эфирі; карбофос

0,05

орг.иіс.

4

555

О,О-Диэтил-S-бензилтио-фосфат

S-Бензил-О,О- диэтилтиофосфат, рицид-П

0,05

с.-т.

2

556

О-фенил-0-этил-тиофосфор қышқылы, тұзы


0,1

орг.иіс.

4

557

Дибутилдитиофосфаттар

Дитиофосфор қышқылы 0,0-дибутил эфирі, тұзы

0,1

с.-т.

2

6.2.2.2.1. галогеннің орнын басушылар

558

0-Метил-О-этилхлортио- фосфат

Диэфир

0,002

орг.иіс.

4

559

О-Фенил-О-этилхлортио- фосфат


0,005

орг.иіс.

3

560

0-(4-Бром-2,5-дихлорфе-нил)-0,0-диметилтиофосфат

Бромофос

0,01

орг.иіс.

4

561

Монометилдихлортиофосфат

0-Метилдихлортио-фосфат

0,01

с.-т.

2

562

Моноэтилдихлортиофос-фат

0-Этилдихлортио-фосфат

0,02

орг.иіс.

4

563

0-(2,4-Дихлорфенил)-S- пропил-0-этилтиофосфат

Этафос, протиофос, токутион, бидерон

0,05

орг.иіс.

3

564

Диэтилхлортиофосфат

0,0-Диэтилхлортио- фосфат

0,05

орг.иіс.

4

565

Диметилхлортиофосфат

0,0-Диметилхлортио-фосфат

0,07

орг.иіс.

3

566

0-Метил-0-(2,4,5-трихлор- фенил)-0-этилтиофосфат

Трихлорметафос-3

0,4

орг.иіс.

4

567

0,0-Диметил-0-(2,5-ди- хлор-4-иодофенил)тиофос- фат

Иодофенфос

1,0

орг.иіс.

3

6.2.2.2.2. құрамында азот барлар

568

0,0-Диэтил-0-(4-нитрофе-нил) тиофосфат

0-(4-Нитрофенил)-0,0-диэтилтио-фосфат,тиофос

0,003

орг.иіс.

4

569

О,О-Диметил-S-(N-метил-N -формилкарбамоилме-тил)- дитиофосфат

0,0-Диметил-S- (N-метил-N-фор-миламинометил)-дитиофосфат,ангио

0,004

орг.иіс.

4

570

0,0-Диметил-0- (4-нитро-фенил)фосфат

Метафос

0,02

орг.иіс.

4

571

О-этил-S-фе-нилдитиофосфор қышқылының буаламиді

О-Этил-S-фенил-N-буталамидоди-тиофосфат, фосбутил

0,03

орг.иіс.

4

572

0,0-Диметил-S- (N-метилкарбамидометил)-дитиофосфат

0,0-Диметил-S- (2-N-метиламино)-2-оксоэтил) дитио-фосфат, фосфамид, ротор

0,03

орг.иіс.

4

573

0,0-Диметил-0-(4-цианфенил) тиофосфат

Цианокс

0,05

орг.иіс.

4

574

0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитрофенил) тиофосфат

Метилнитрофос

0,25

орг.иіс.

3

575

0,0-Диметил-S-2(1-N-метилкарбамоилэтил меркапто) этилтиофосфат

Кильваль, вамидотион

0,3

орг.иіс.

4

576

N-(в,в-0,0-Диизопропил-дитиофосфорилэтил) бен-золсульфонамид

0,0-Диизопропил-S-2- фенил-сульфони-ламиноэтил-дитиофосфат префар, бензулид, бетасан

1,0

с.-т.

2

6.2.4. фосфор қышқылының және органикалық негіздердің тұздары

577

1,2,4-Триаминобензола-фосфат


0,01

орг. дәм.

3

578

n-аминобензой фосфат қышқылы


0,1

орг.иіс.

3

7. Гетероциклдық қосындылар

7.1. құрамында оттегі барлар

7.1.1. үшмүшелі цикл барлар

579

Пропилен оксиді

1,2-Эпоксипропан,

метоксиран

0,01

с.-т.

2

580

Эпихлоргидрин

1-Хлор-2,3-

эпоксипропан

0,01

с.-т.

2

7.1.2 құрамында бесмүшелі цикл барлар

581

Дихлормалеин ангидриді

Дихлорбутандион ангридриді

0,1

с.-т.

2

582

Фуран


0,2

с.-т.

2

583

2-Метилфуран

Сильван

0,5

орг.иіс.

4

584

фурил спирті

Фур-2-илметанол,

2-гидроксиметилфуран,2-фурманметанол

0,6

с.-т.

2

585

Фурфорол

2-Фуральдегид

1,0

орг.оп

4

586

5-Нитрофурфуролдиацетат

(5-Нитро-2-фуранил)

2,0

с.-т.

2

7.1.3. құрамында алты мүшелік цикл барлар

587

5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран

Метилдигидропиран

0,0001

с.-т.

1

588

4-Метил-4-гидрокситетра-гидропиран

4-Метилтетрагидро-4-ол-2H-пиран, пиран спирті

0,001

с.-т.

2

589

Диметилдиоксан

5,5-Диметил-1,3-диоксан

0,005

с.-т.

2

590

4-Метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан

4-Метил-4-этанол-1,3- диоксан, диоксан спирті

0,04

с.-т.

2

7.1.4. көп ядролықтар

591

Хлорэндик ангидриді

перхлорноборн-5-ен-2,3-дикарбон қышқылы, ангидрид

1,0

орг.иіс.

3

7.2. құрамында азот барлар

7.2.1. азоттың бір атомы бар бес мүшелік цикл

592

дихлор-малеин қышқылының циклогексилимиді

Цимид

0,04

орг.иіс.

4

7.2.2. азоттың бір атомы бар алты мүшелі алифатиялық цикл

593

Пиперидин


0,06

с.-т.

3

594

4-Амино-2,2,6,6-тетраме-тилпиперидин

Триацетонамин амині

4,0

с.-т.

2

595

Триацетонамин

2,2,6,6-Тетраметил-пиперидин-4-он

4,0

с.-т.

2

7.2.3. азоттың бір атомы бар алты мүшелі хош иісті цикл

596

N-Метилпиридиний хлорид

1-Метилпиридиний хлорид

0,01

орг.иіс.

4

597

Гептахлорпиколин

2-Трихлорметил-3,4,5,6-тетрахлорпиридин

0,02

с.-т.

2

598

Гексохлорпиколин

2-Трихлорметил-3,4,5-трихлор-пиридин

0,02

с.-т.

2

599

Гексахлораминопиколин

4-Амино-2-трихлорметил-3,5,6-трихлорпиридин

0,02

с.-т.

2

600

Пентахлораминопиколин

4-Амино-2-трихлорметил-3,5-дихлорпиридин

0,02

с.-т.

2

601

Пентахлорпиколин

2-Трихлорметил-дихлорпиридин

0,02

с.-т.

2

602

Тетрахлорпиколин

1 -Хлор-6- (трихлорметил) пиридин

0,02

с.-т.

3

603

у-Пиколин

2-Метилпиридин

0,05

с.-т.

2

604

Пиридин


0,2

с.-т.

2

605

4-амино-3,5,6-трихлорпиколин қышқылы

4-амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкарбон қышқылы, пиклорам, тордон

10,0

с.-т.

2

606

калий 4-Амино-3,5,6-трихлорпи-колинаты

4-амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкарбон қышқылы, калий тұзы; хлорамп

10,0

с.-т.

2

7.2.4. азоттың бір атомы бар алты мүшелі көп ядролықтар

607

5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтоксииндол

Ацетоксииндол

0,004

с.-т.

2

608

6-Бром-5-гидрокси-3-кар-бэтокси-1-метил-2-фенил-тиометилиндол

Тиоиндол

0,004

с.-т.

2

609

2-Хлорциклогексилтио-N-фталимид

Фтал қышқылы, N-(2-хлорцик-логексилимид)

0,02

орг.иіс.

4

610

N-Трихлорметилтиофталимид

Фталан

0,04

орг.иіс.

4

611

6-Бром-5-гидрокси-4-диме-тиламино-3-карбэтокси-1 -метил-2-фенилгиометилин-дол гидрохлорид

Арбидол

0,04

с.-т.

3

612

0,0-Диметил-S-фталимидо-метилдитофосфат

Фталофос

0,2

орг.дәм.

3

613

Трихлорметилтиотетрагид-рофталимид

Каптан

2,0

орг.иіс.

4

7.2.5. азоттың бірнеше атомы бар бес мүшелі цикл

614

1,3-Дихлор-5,5-диметил-гидантоин

5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазо-лидин-2,4-дион, дихлорантин

Жоқ

с.-т.

3

615

1-(2-Гидроксипропил)-1-метил-2-пентадецил-2-имидазо-2-имидазо-линийметилсульфат

Карбозолин, СПД-3

0,2

с.-т.

2

616

1 -Фенил-З-пиразолидон

Фенидон

0,5

орг.түс.

3

617

5,5-Диметилгидантоин


1,0

орг.дәм.

3

7.2.6. азоттың екі атомы бар алты мүшелі цикл

618

Сульфапиридазин

6-(n-Аминобензол-сульфамидо)-3-метоксипиридазин; сульфанил қышқылы, N-(6-метоксипи-ридазин-3-ил)амид

0,2

с.-т.

2

619

0,0-Диэтил-0-(2-изопро-пил-4-метилпиримедил-6-тиофосфат

0-(2-Изопропил-6-метилпиримидин-4-ил)-0,0-диэтилтиофосфат, базудин

0,3

орг.иіс.

4

620

N-2-(Аминоэтил)пиперазин

1-(2-Аминоэтил) пиперазин

0,6

с.-т.

2

621

1-Фенил-4,5-дихлорпири-дазон-6


2,0

с.-т.

3

622

1-Фенил-4-амино-5-хлор-пиридазон-6

5'-Амино-2-фенил-4-хлор-пирида-зин-3(2Н)-он, феназон

2,0

с.-т.

2

623

4-Амино-6-хлорпиримидин

6-Хлор-4-пиримидин амин

3,0

орг.түс.

3

624

4-Амино-6-метоксипири-мидин


5,0

орг.түс.

3

625

Оксиэтилпиперазин


6,0

с.-т.

2

626

Диэтилендиамин

Гексагидропиразин, пиперазин

9,0

орг.иіс.

3

7.2.7. азоттың үш атомы бар алты мүшелі цикл

627

2-Хлор-4,6-бис(этилами-но)- симм-триазин

2,4-Бис(М-этиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин, симазин

Жоқ

орг.флот

4

628

2-Хлор-4,6-бис(этиламино)- симм-триазина-2-окси-туындысы

Симазин 2-Окситуындысы

Жоқ

орг.флот

1

629

0,0-Диметил-5-(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2-ил-метил)дитиофосфат

Сайфос, меназон, сафикол, азадитион

0,1

с.-т.

3

630

Циклотриметилентринитроамин

1,3,5-Tpинитро-1,3,5- пергидро-триазин, гексоген

0,1

с.-т.

2

631

4,6-бис(Изопропиламино)-2-(N-метил-N-цианамино)-1,3,5-триазин

Метазин

0,3

орг.дәм

4

632

2-Амино-4-метил-6-меток-си-1,3,5-триазин

2-Амино-4-метил-6-метокси-симм-триазин

0,4

орг.иіс

3

633

2-Хлор-4,6-бис(изопропи-ламино)-симм-триазин

2,4-Бис(N-изопропиламино)-6-хлор-1,3,5- триазин, пропазин, симазин ерімейтін

1,0

орг.иіс

4

634

2-Метилтио-4,6-диизопро-пиламино-симм-триазин

2-амино-4-(N,N-диизопропиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин, прометрин

3,0

орг.иіс

3

635

Цианур қышқылы

1,3,5-Триазин-2,4,6 (1Н-3Н, 5Н) трион

6,0

орг.дәм

3

7.2.8. азоттың бірнеше атомы бар көп ядролықтар

636

1,2-Бис(1,4,6,9-тетраазотрицикло [4,4,1,1,4-9]- доде-кано)-этилидендигидро-хлоридт

ДХТИ 150А

0,015

с.-т.

2

637


Дипиридил

0,03

орг.иіс

3

638

1,2,3-Бензотриазол


0,1

с.-т.

3

639

Метил-N-(2-бензимидазо-лил)карбамат

lH-бензи-мидазол-2-ил-карбамин қышқылы, метил эфирі

0,1

орг. қабырш.

4

640

3-Циклогексил-5,6-триме-тиленурацил

3-Циклогексил-6,7-дигидро-1 Н-циклопентапирими-дин-2,4 (ЗН,5Н) -дион, гексилур

0,2

с.-т.

2

641

1,1-Диметил-4,4'-дипири-дилдиметилфосфат


0,3

орг.иіс.

3

642

Дипиридилфосфат


0,3

орг.иіс.

4

643

Метил-l-бутила-карбомоил-2-бензимидазолкарбамат

Арилат

0,5

орг. қабырш.

4

644

Гехсаметилентетрамин

1,3,5,7-Тетраазатрициклодекан, уротропин, аминоформ, формин

0,5

с.-т.

2

645

5-Амино-2-(n-аминофенил)-lH-бензимидазол


1,0

с.-т.

2

646

Триэтилендиамин

1,4-Диазобицикло- (2,2,2)октан, ДАВСО

6,0

с.-т.

2

7.2.9. циклда құрамында алты атомнан артық барлар

647

S-Этил-N-гексаметилен-тиокарбамат

гексагидро-lH-азепин-1-тиокарбон қышқылы S-этил эфирі; ярлан

0,07

орг.иіс.

4

648

Гексаметиленимин гидрохлориді


5,0

с.-т.

2

649

Циклотетраметилентетра-нитроамин

Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин, октаген

0,2

с.-т.

2

7.3. құрамында күкірт барлар

650

2-Хлортиофен


0,001

орг.иіс.

4

651

Тетрагидротиофен-1,1-ди-оксид

Сульфолан, тетра-метилен сульфон

0,5

орг.иіс.

3

652

Тиофен

Тиофуран

2,0

орг.иіс.

3

7.4. араластар

7.4.1. құрамында гетероатомдар ретінде азот және оттегі барлар

653

Кодеин


Жоқ654

Морфин


Жоқ655

0,0-Диэтил-S-(6-хлорбен-зоксазолинилметил) дитио-фосфат

S-(2,3-Дигидро-3-оксо-6-хлорбен-зоксазол-3-ил-метил)-0,0-диэтил-фосфат, фозалон

0,001

орг.иіс.

4

656

Тетрагидро-1,4-оксазин

Морфолин

0,04

орг.дәм.

3

657

Бензоксазолон-2

Бензоксазол-2(3Н)-он

0,1

c.-т.

2

658

3-Хлорметил-6-хлорбен-зоксазолон

6-Хлор-3-хлорметил-2-(3Н) бензоксазолон

0,4

c.-т.

2

7.4.2. құрамында гетероатомдар ретінде азот және күкірт барлар

659

Дибензтиазолдисульфид

2,2'-Дитиодибен-зотиазол, альтакс

Жоқ

орг.иіс.

3

660

2-Бутилтиобензотиазол

Бутилкптакс

0,005

орг.иіс.

4

661

3,5-Диметилтетрагидро-1,3,5-тиадиазингтион- 2

3,5-Диметил-пергидро-1-3,5-тиадиазин-2-тион, милон, тиазон

0,01

орг.иіс.

4

662

Бензтиазол


0,25

орг.иіс.

4

663

2-Гидроксибензотиазол

2-(ЗН)-Гидрокси-бензотиазолон

1,0

с.-т.

2

664

2-Меркаптобензтиазол

Бензотиазол-2-тиол, каптакс

5,0

орг.иіс.

4

8) элементті органикалық қосындылар

8.1. сынап қосындылары

665

Этилмеркурхлорид

Гранозан

0,0001

с.-т.

1

666

Диэтил сынап


0,0001

с.-т.

1

8.2. қалайы қосындылары

667

Тетраэтил қалайы

Тетраэтилстаннан

0,0002

с.-т.

1

668

Бис(трибутилолово)оксид


0,0002

с.-т.

1

669

Трибутилметакрилат қалайы

Трибутил(2-метил-1-оксо-2-пропенил) оксистаннан

0,0002

с.-т.

1

670

Дициклогексил қалайы оксид

Дициклогексилоксостаннан

0,001

с.-т.

2

671

Трициклогексилолвохлорид


0,001

с.-т.

2

672

Дихдордибутил қалайы

Дибутилдихлорстаннан

0,002

с.-т.

2

673

Диэтил қалайы дихлорид

Дихлордиэтилстаннан

0,002

с.-т.

2

674

Тетробутил қалайы

Тетрабутилстаннан

0,002

с.-т.

2

675

Этиленбис (тиогликолят)-диоктил қалайы


0,002

с.-т.

2

676

Дибутил қалайы оксид

Дибутилоксостаннан

0,004

с.-т.

2

677

Дибутилдилаурат қалайы

Бис (додеканоилокси-дибутилстаннан

0,01

с.-т.

2

678

Дибутилизоокрилтиогли-колят қалайы

Бис (изооктило-ксикарбонилметил-тио) дибутилстаннан

0,01

с.-т.

2

679

Диэтилдиоктаноат қалайы

Диэтилбис (октаноилокси) станнан, диэтилдикаприлат қалайы

0,01

с.-т.

2

680

Диизобутилмалеатдиоктил-қалайы


0,02

с.-т.

2

681

Сульфиддибутил қалайы

Дибутил қалайы сульфид

0,02

с.-т.

2

682

Трибутил қалайы хлорид

Хлортрибутилстаннан, трибутилхлорстаннан

0,02

с.-т.

2

8.3. қорғасын қосындылары

683

Тетраэтил қорғасын


Жоқ

с.-т

1

8.4. күшән қосындылары

8.5. кремний қосындылары

684

Трифторпропилсилан


1,5

орг.дәм.

4

  "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз
су мақсаты үшін су жинау орындарына,
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға,
суды мәдени-тұрмыстық пайдалану
орындарына және су объектілерінің
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына 4-қосымша

Су сынамаларының мөлшері мен алу жиілігі және көрсеткіштердің тізбесі

      1-кесте

Су алу орындарында алынатын су сынамаларының
мөлшері және алу кезеңділігі

Р/с

Көрсеткіштердің түрлері

Бір жыл ішіндегі сынаманың саны, кемінде

Жер астындағы су көздері үшін

Жер бетіндегі су көздері үшін

1

2

3

4

1

Микробиологиялық

4 (жыл мезгілдері бойынша)

4 (жыл мезгілдері бойынша)

2

Паразитологиялық

жүргізілмейді

4 (жыл мезгілдері бойынша)

3

Органолептикалық

4 (жыл мезгілдері бойынша)

4 (жыл мезгілдері бойынша)

4

Қорытынды көрсеткіштер

4 (жыл мезгілдері бойынша)

4 (жыл мезгілдері бойынша)

5

Органикалық емес және органикалық заттар

1

2

6

Радиологиялық

1

2


      2-кесте

Тарату жүйесіне түсер алдында зерттелетін ауыз су сынамаларының мөлшері мен көрсеткіштерінің тізбесі

Р/с

Көрсеткіштің түрлері

Сумен жабдықтау жүйесінен сумен қамтамасыз етілген тұрғындардың саны, мың адам

Жер астындағы су

көздері үшін

Жер бетіндегі

су көздері үшін

20

дейін

20-100

100-ден

жоғары

100-ге

дейін

100-ден

жоғары

1

2

3

4

5

6

7

1

микробиологиялық

50

Апта сайын

150

Аптасына үш рет

365

Күн сайын

365

Күн

сайын

365

Күн

сайын

2

Паразитологиялық

Жүргізілмейді

жүргізілмейді

жүргізілмейді

12 ай сайын

12 ай сайын

3

Органолептикалық

50 апта сайын

150 Аптасына үш рет

365 Күн сайын

365

Күн

сайын

365

Күн

сайын

4

Жинақтап қорытындыланған көрсеткіштер

4

Жыл

ішінде

6

Ек айда бір рет

12

Еай сайын

12

Ай

сайын

24

Айына

екі рет

5

Органикалық емес және органикалық заттар

1

Жыл ішінде

1

Жыл ішінде

1

Жыл ішінде

4 Жыл ішінде

12

Ай сайын

6

Су дайындау технологиясымен байланысты көрсеткіштер

қалдық хлор, қалдық азон – сағатына бір реттен жиі емес;

басқа реагенттер ауысымда кемінде бір рет

7

Радиологиялық

1

1

1

1

1


      1) 20 мыңға дейін тұрғынды сумен қамтамасыз ететін жер асты су көздерінен алынатын су құбырындағы суды зарарсыздандыру болмағанда, микробиологиялық және органолептикалық көрсеткіштер бойынша зерттеу үшін сынамаларды алу айына бір реттен жиі емес жүргізілуі тиіс;

      2) су тасқыны және төтенше жағдайлар кезінде мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасымен келісім бойынша ауыз судың сапасына бақылаудың күшейтілген режимі орнатылады.

      3-кесте

Микробиологиялық және органолептикалық
зерттеу жүргізу үшін алынатын су құбырының тарату желісіндегі сынамалар саны

Р/с

Қызмет көрсетілетін тұрғындар саны, мың адам

Айына алынатын сынамалардың саны

1

2

3

1

10 дейін

2

2

10-20

10

3

20-50

30

4

50-100

100

5

100 астам

Әрбір 5 мың адамға 100 + 1 сынама


      3) сынамалардың санына тарату желісінде жөндеуден немесе өзге де техникалық жұмыстардан кейінгі міндетті бақылау сынамалары кірмейді.

  "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз
су мақсаты үшін су жинау орындарына,
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға,
суды мәдени-тұрмыстық пайдалану
орындарына және су объектілерінің
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына 5-қосымша

      1-кесте

Сумен қамтамасыз ету жүйесінде қолданылатын материалдардан жасалған су сорғыштарында бақыланатын көрсеткіштер тізімі

Полимерлік материалдың аталуы

Бақыланатын көрсеткіштер

1

2

1. Полимерлік материалдар

1.1. Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, этилен қосылған пропилен сополимерлері, полибутилен, полиизобутилен, полиолефин негізіндегі біріктірілген материалдар

Формальдегид

Метил спирті

Бутил спирті

Изобутил спирті

Ацетальдегид

Этилацетат

Ацетон

1.2. Полистирольдық пластикалар

1.2.1. Полистирол (блоктық, суспензиялық, соққыға төзімді)

Стирол

метил спирті

Формальдегид

1.2.2. Акрилонитрилмен стирол сополимері

Стирол

Акрилонитрил

Формальдегид

1.2.3. Метилметакрилатпен стирол сополимері

Стирол

Метилметакрилат

метил спирті

Формальдегид

1.2.4. Метилметакрилат және акрилонитрилмен стирол сополимері

Стирол

Метилметакрилат

Акрилонитрил

метил спирті

Формальдегид

1.2.5. б-метилстиролмен стирол сополимері

Стирол

б-метилстирол

Дибутилфталат

1.2.6. Бутадиенмен стирол сополимері

Стирол

метил спирті

Бутил спирті

Ацетальдегид

1.2.7. Көпіртілген полистиролдар

Стирол

Метил спирті

Формальдегид

Бензол

Толуол

1.3. Поливинилхлоридтық пластикалар

1.3.1. Қатты ПВХ

Хлорлық винил

Ацетальдегид

метил спирті

Бутил спирті

Мырыш

1.3.2. Пластифицирленген ПВХ, қатты ПВХ көрсетілген көрсеткіштерге қоса анықтау қажет

Диоктилфталат

Дибутилфталат

1.4. Винилацетат және оның туындыларының негізіндегі полимерлер: поливинилацетат, поливинилдік спирт, дибутилмалеинатпен винилацетаттың сополимерлік дисперсиясы

Формальдегид

Ацетальдегид

1.5. Полиакрилаттар

Акрилонитрил

Метилакрилат

Метилметакрилат

Бутилакрилат

1.6. полиорганосилоксандар (силикондар)

Формальдегид

Ацетальдегид

Фенол

Метил спирті

1.7. Полиамидтар

1.7.1. Полиамид 6 (поликапроамид, капрон)

Е-капролактам

Фенол

Бензол

1.7.2. полиамид 66 (полигексаметиленадипамид, нейлон)

Гексаметилендиамин

метил спирті

Бензол

1.7.3. Полиамид 610 (полигексаметиленсебацинамид)

Гексаметилендиамин

метил спирті

Бензол

1.8. Полиуретандар

Этиленгликоль

Формальдегид

Ацетальдегид

Метил спирті

1.9. Полиэфирлар


1.9.1. полиэтиленоксид

Формальдегид

Ацетальдегид

1.9.2. полипропиленоксид

Метилацетат

Ацетон

Формальдегид

Ацетальдегид

1.9.3. политетраметиленоксид

Пропил спирті

Формальдегид

Ацетальдегид

1.9.4. полифенилоксид

Фенол

Формальдегид

Метил спирті

1.9.5. терефталдық қышқыл негізіндегі полиэтилентетрафталат және сополимерлер

ацетальдегид

Этиленгликоль

Диметилтерефталат

Формальдегид

Метил спирті

1.9.6. поликарбонат

Фенол

метиленхлорид (дихлорметан)

1.9.7. полисульфон

Бензол

Фенол

1.9.8. полифениленсульфид

Фенол

ацетальдегид

Метил спирті

Бор

1.9.9. біріктіргіш ретінде қолданған кезде:

фенолформальдегидтік ным ретінде

Фенол

Формальдегид

Кремнийорганикалық ным ретінде

Формальдегид

метил спирті

Бутил спирті

Фенол

Эпоксидтық ным ретінде

Эпихлоргидрин

Фенол

Формальдегид

1.10. Фторопластар: фторопласт-3, фторопласт-4, тефлон

фтор-ион (жалпыланған)

Формальдегид

Дибутилфталат

1.11. Фенолоальдегидтік ным негізіндегі пластмасса (фенопластар)

Формальдегид

ацетальдегид

Фенол

1.12. Полиформальдегид

Формальдегид

ацетальдегид

1.13. Аминопластар (карбамидо- және меламиноформальдегидтық қыспақталған массалар)

Формальдегид

1.14. Эпоксидтық ным негізіндегі полимерлік материалдар

Эпихлоргидрин

Фенол

Дифенилолпропан

Формальдегид

1.15. Иономерлік нымдар, атап айтқанда серлин

Формальдегид

ацетальдегид

Метил спирті

Цинк

2. Целлюлоза

Этилацетат

Формальдегид

Бензол

Ацетон

3. Фильтрдік картон

Этилацетат

Ацетальдегид

метил спирті

Формальдегид

Қорғасын

Мырыш

Күшәла

хром (Cr3+)

хром (Cr6+)

Кадмий

Мырыш

диатомит қосылған (қосымша)

Алюминий

Кремний

Темір

Марганец

4. Керамикалық бұйымдар

Бор

Мырыш

Алюминий

Кадмий

Марганец

хром (Cr3+)

хром (Cr6+)

Кобальт

Мыс

Хром

Қорғасын

5. Фильтрлік органикалық емес материалдар

5.1. Кизельгурлар

Кремний

Алюминий

Темір

Кадмий

Қорғасын

Мырыш

Мыс

6. Металлдар, құймалар

6.1. Шойын

Темір

хром (Cr3+)

хром (Cr6+)

Никель

Мыс

Кадмий

Қорғасын

Мырыш

Марганец

Алюминий

6.2. Болат

Темір

Марганец

хром (Cr3+)

хром (Cr6+)

Никель

Мыс

Кремний

Кадмий

Қорғасын

Мырыш

Алюминий

молибден (молибдендік болатқа)

титан (титандық болатқа)

ванадий (титандық болатқа)

вольфрам (вольфрамдық болатқа)

Ниобий (ниобилық болатқа)

6.3. Мыс

Мыс

Күшәла

Темір

Никель

Қорғасын

Сурьма

Кадмий

Мырыш

6.4. Латунь

Мыс

Мырыш

Темір

Қорғасын

Алюминий

Марганец

Никель

Кремний

Кадмий

Олово

6.5. Қолалар

Мыс

Мырыш

Никель

Қорғасын

Алюминий

Темір

Марганец

Кадмий

Қалайы

6.6. Никельдік құймалар

Никель

Кремний

Марганец

Алюминий

хром (Cr3+)

хром (Cr6+)

Мыс

Темір

Кадмий

Қорғасын

Мырыш

6.7. Мырыш және оның құймалары

Мырыш

Қорғасын

Темір

Кадмий

Мыс

Марганец

6.8. Техникалық титан

Титан

Темір

Кремний

Мырыш

Қорғасын

Кадмий

Мыс

6.9. Титан құймалары

Титан

Алюминий

Мырыш

Қорғасын

Кадмий

Мыс


      2-кесте

Ыстық сумен жабдықтаудың ашық жүйесінде қолданылатын реагенттерге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

Өнімнің химиялық класы (реагенттің)

Бақыланатын көрсеткіштер тізімі

1

2

1. Алкиламинофосфондық қышқыл негізіндегі реагенттер

Иіс

Дәмі

Түстілігі

Лайлылығы

Сутектік көрсеткіш

Перманганаттық тотығу

Алюминий

Темір

Кадмий

Кобальт

Мыс

Никель

Сынап

Қорғасын

Формальдегид

Жалпы хром

Мырыш

2. Оксиэтилидендифосфондық қышқыл негізіндегі реагенттер (ОЭДФҚ)

Иіс

Дәмі

Түстілігі

Лайлылығы

Сутектік көрсеткіш

Перманганаттық тотығу

Алюминий

Темір

Кадмий

Кобальт

Марганец

Мыс

Никель

Сынап

Қорғасын

Жалпы хром

Мырыш


      3-кесте

Су тазартуға және су дайындауға пайдаланылатын синтетикалық полиэлектролиттерге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар (флокулянттар, альгицидтар)

Өнімнің химиялық классы (реагенттің)

Бақыланатын көрсеткіштер тізімі

Өнімдегі норма, мг/кг

1

2

3

1. Полиакриламидтар (ПАА)

Иіс

-

Дәмі

-

Түстілігі

-

Лайлылығы

-

Сутектік көрсеткіш

-

Перманганаттық тотығу

-

Акриламид

<250

Акрилдік қышқыл

9500

2. Полиаминдар (полиЭПИ-ДМА)

Иіс, балл

-

Дәмі

-

Түстілігі

-

Лайлылығы

-

Сутектік көрсеткіш

-

Перманганаттық тотығу

-

Эпихлоргидрин

20

Диметиламин

2000

1,3-дихлор-2-пропанол

1000

3. ПолиДАДМАХ

Иіс

-

Дәмі

-

Түстілігі

-

Лайлылығы

-

Сутектік көрсеткіш

-

Перманганаттық тотығу

-

ДАДМАХ (диаллилдиметиламмондық хлорид)

<0,5%

4. Алкил С10-16бензилдиметиламинийхлорид

Иіс

-

Дәмі

-

Түстілігі

-

Лайлылығы

-

Сутектік көрсеткіш

-

Перманганаттық тотығу

-

Бензилхлорид

-

5. Алкил С17-20бензилдиметиламинийхлорид

Иіс

-

Дәмі

-

Түстілігі

-

Лайлылығы

-

Сутектік көрсеткіш

-

Перманганаттық тотығу

-

Бензилхлорид

-

6.

-Алкил С18-20-

- оксиметиленди(оксиэтан-1,2-диил)диэтилментанаминийбензолсульфат

Иіс

-

Дәмі

-

Түстілігі

-

Лайлылығы

-

Сутектік көрсеткіш

-

Перманганаттық тотығу

-

Бензилхлорид

-


      4-кесте

Су тазартуға және су дайындауға пайдаланылатын реагенттерге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

Өнімнің химиялық классы (реагенттің)

Бақыланатын көрсеткіштер тізімі

1

2

1. Алюминий негізіндегі реагенттер

Иіс


Дәмі


Түстілігі


Лайлылығы


Сутектік көрсеткіш


Перманганаттық тотығу


Алюминий


Бор


Темір


Кадмий


Кобальт


Литий


Магний


Марганец


Мыс


Молибден


Күшәла


Никель


Сынап


Қорғасын


Жалпы хром


Мырыш

2. Аммиак негізіндегі реагенттер

Иіс


Дәмі


Түстілігі


Лайлылығы


Сутектік көрсеткіш


Перманганаттық тотығу


Аммиак


Алюминий


Бор


Темір


Кадмий


Литий


Мыс


Күшәла


Никель


Сынап


Қорғасын


Жалпы хром


Мырыш

3. Темір хлоридінің негізіндегі реагенттер

Иіс


Дәмі


Түстілігі


Лайлылығы


Сутектік көрсеткіш


Перманганаттық тотығу


Алюминий


Бор


Темір


Кадмий


Литий


Марганец


Мыс


Күшәла


Никель


Сынап


Қорғасын


Жалпы хром


Мырыш

4. Күкірт қышқылы негізіндегі реагенттер

Иіс


Дәмі


Түстілігі


Лайлылығы


Сутектік көрсеткіш


Перманганаттық тотығу


Сульфат ион


Алюминий


Бор


Темір


Кадмий


Литий


Марганец


Мыс


Никель


Сынап


Қорғасын


Жалпы хром


Мырыш


      5-кесте

Зерттелген материалдардан, реагенттерден, жабдықтардан алынған су тазартуға және су дайындауға қолданылатын су сорғыштардың органолептикалық және физикалық-химиялық көрсеткіштердің гигиеналық нормативтері

Р/с

Көрсеткіштер аталуы

Гигиеналық нормативтің мөлшері

1

2

3

1.

Органолептикалық:


1.1.

Иіс

2 баллдан көп емес

1.2.

Түстілігі

20 градустан көп емес

1.3.

Лайлылығы

Формазин бойынша лайлылықтың 2,6 бірлігінен немесе коалин бойынша лайлылықтың 1,5 мг/л бірлігінен көп емес

1.4.

Тұнбаның болуы

Жоқтығы

1.5.

Көпірік шығару

Тұрақты үлкен көпіршікті көпіріктің жоқ болуы, Цилиндр қабырғаларындағы кішкентай көпіршіктік көпіріктің биіктігі – 1 мм жоғары емес

2.

Физикалық-химиялық:


2.1.

Сутектік көрсеткіш (рН)

6 – 9 шамасында

2.2.

Перманганаттық тотығудың мөлшері

5,0 мг/л көп емес


      6-кесте

Судағы химиялық заттардың құрамының гигиеналық нормативтері (Зиянды химиялық заттардың шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуде қолданылатын материалдар мен реагенттерден көшіп-қонуын бақылау үшін)

Р/с

Заттың аталуы

Нормативтер (рұқсат етілген шекті шоғырланушылық (РШШ)), мг/л көп емес

Зияндықтың көрсеткіші

Қауіптілік класы

1

2

3

4

5

I. Жалпыланған көрсеткіштер

1.

Жалпы минерализация (құрғақ қалдық)

10002.

Жалпы кермектік

7,0 (мг-экв./л)3.

Мұнай өнімдері, жалпылама

0,14.

Үстіртін-белсенді заттар (ҮБЗ), анионбелсенді

0,5II. Органикалық емес заттар

1. Элементтер, катиондар

5.

Алюминий (Al3+)

0,5

с.-т.

2

6.

Аммиак (азот бойынша)

2,0

с.-т.

3

7.

Барий (Ba2+)

0,7

с.-т.

2

8.

Бериллий (Be2+)

0,0002

с.-т.

1

9.

Бор (B, жалпылама)

0,5

с.-т.

2

10.

Ванадий

0,1

с.-т.

3

11.

Висмут

0,1

с.-т.

2

12.

Вольфрам

0,05

с.-т.

2

13.

Темір (Fe, жалпы)

0,3

орг.

3

14.

Кадмий (Cd, жалпы)

0,001

с.-т.

2

15.

Кобальт

0,1

с.-т.

2

16.

Кремний

10,0

с.-т.

2

17.

Литий

0,03

с.-т.

2

18.

Марганец (Mn, жалпы)

0,1

орг.

3

19.

Мыс (Cu, жалпы)

1,0

орг.

3

20.

Молибден (Мо, жалпы)

0,25

с.-т.

2

21.

Күшәла (As, жалпы)

0,05

с.-т.

2

22.

Натрий

200,0

с.-т.

2

23.

Никель (Ni, жалпы)

0,1

с.-т.

3

24.

Ниобий (Nb)

0,01

с.-т.

2

25.

Сынап (Нg, жалпы)

0,0005

с.-т.

1

26.

Қорғасын (Pb, жалпы)

0,03

с.-т.

2

27.

Селен (Se, жалпы)

0,01

с.-т.

2

28.

Күміс

0,05

с.-т.

2

29.

Стронций (Sr2+)

7,0

с.-т.

2

30.

Сүрме

0,05

с.-т.

2

31.

Таллий

0,0001

с.-т.

1

32.

Титан

0,1

жалп.

3

33.

Элементарлық фосфор

0,0001

с.-т.

1

34.

Хром (Cr6+)

0,05

с.-т.

3

35.

Хром (Cr3+)

0,5

с.-т.

3

36.

Мырыш (Zn2+)

5,0

орг.

3

2. Аниондар

37.

Бромид – ион

0,2

с.-т.

2

38.

Гексанитрокобальтиат-ион

1,0

с.-т.

2

39.

Гидросульфид – ион

3,0

с.-т.

2

40.

Нитраттар (по NO3-)

45

с.-т.

3

41.

Нитрит – ион

3,0

орг.

2

42.

Сутегі қышқылы (сутегі пероксид)

0,1

с.-т.

2

43.

Персульфат – ион

0,5

с.-т.

2

44.

Перхлорат – ион

5,0

с.-т.

2

45.

Полифосфаттар (по РО43-)

3,5

орг.

3

46.

Күкіртсутегі (сутегі сульфид)

0,003

орг. иіс

4

47.

Сульфаттар (SO42-)

500

орг.

4

48.

Хлорат – ион

20,0

орг. дәмі.

3

49.

Роданид – ион

0,1

с.-т.

2

50.

Ферроцианид – ион

1,25

с.-т.

2

51.

Фторидтер (F-)

1,5

с.-т.

2

52.

Хлоридтер (Cl-)

350

орг.

4

53.

Хлорит – ион

0,2

с.-т.

3

54.

Цианидтер (CN-)

5,0

орг.

3

II. Органикалық заттар

55.

Акриламид (пропенамид, акрилдік қышқыл, амид)

0,0001

с.-т.

1

56.

Акрилдік қышқыл

0,5

с.-т.

2

57.

Акрилонитрил

2,0

с.-т.

2

58.

Ацетальдегид

0,2

орг. иіс.

4

59.

Ацетон (пропан-2-он)

2,2

жалп.

3

60.

Ацетофенон

0,1

с.-т

3

61.

Бензальдегид

0,003

орг. иіс.

4

62.

Бенз(а)пирен

0,00001

с.-т.

1

63.

Бензилхлорид

0,001

с.-т.

2

64.

Бензол

0,01

с.-т.

2

65.

Бутадиен (дивинил)

0,05

орг. зап.

4

66.

Бутилакрилат (бутилдік эфир акрилдік қышқыл)

0,01

орг. дәмі.

4

67.

Бутилацетат

0,1

жалп.

4

68.

Винилацетат

0,2

с.-т.

2

69.

Хлорлық винил (винилхлорид, хлорэтилен)

0,005

с.-т.

1

70.

Гексаметилендиамин (1,6-диаминогексан)

0,01

с.-т.

2

71.

Гидрохинон (1,4-диоксибензол)

0,2

орг. боял.

4

72.

Диаллилдиметиламмоний хлорид (ДАДМАХ)

0,1

с.-т.

3

73.

Дибутилфталат

0,2

жалп.

3

74.

Диметиламин

0,1

с.-т.

2

75.

Диметилтерефталат

1,5

орг. иіс.

4

76.

Диметилфталат

0,3

с.-т.

3

77.

Диоктилфталат

1,6

с.-т.

3

78.

Дихлорбензол

0,002

орг. иіс.

3

79.

Дихлорметан (метиленхлорид, хлорлық метилен)

0,02

орг. иіс.

3

80.

1,3-дихлор-2-пропанол

1,0

орг. иіс.

3

81.

Дифенилолпропан (4,4'-изопропилидендифенол)

0,01

орг. дәмі.

4

82.

Дициклопентадиен

0,015

орг. иіс.

4

83.

Ди(2-этилгексил)фталат

0,008

с.-т.

1

84.

Диэтилентриамин

0,2

орг. иіс.

4

85.

Диэтилфталат

3,0

с.-т.

3

86.

Изопрен

0,005

орг. иіс.

4

87.

Изопропилбензол (кумол)

0,1

орг. зап.

3

88.

Е-капролактам

1,0

жалп.

4

89.

Каптакс (2-меркаптобензтиазол)

5,0

орг. иіс.

4

90.

Ксилол (диметилбензол)

0,05

орг. зап.

3

91.

Метилакрилат (акрилдық қышқылдың метилдік эфирі)

0,02

орг. иіс.

4

92.

Метилацетат

0,1

с.-т

3

93.

Метилметакрилат (метакрилдық қышқылдың метилдық эфирі)

0,01

с.-т

2

94.

б-метилстирол ((1-метилвинил) бензол)

0,1

орг. дәмі.

3

95.

Бутилдық спирт (бутан-1-ол, пропилкарбинол)

0,1

с.-т.

2

96.

Изобутилдық спирт

0,15

с.-т.

2

97.

Изопропилдық спирт

0,25

орг. иіс.

4

98.

Метилдік спирт (метанол)

3,0

с.-т.

2

99.

Пропилдық спирт

0,25

орг. дәмі.

4

100.

Стирол (винилбензол)

0,02

орг. иіс.

3

101.

Тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид)

1,0

с.-т.

2

102.

Толуол (метилбензол)

0,5

орг. иіс.

4

103.

Триметиламин

0,05

орг. иіс.

4

104.

Триэтаноламин

1,0

орг. дәмі.

4

105.

Фенол (гидроксибензол)

0,001

орг. иіс.

4

106.

Формальдегид (метаналь)

0,05

с.-т.

2

107.

Хлорбензол

0,02

с.-т.

3

108.

Эпихлоргидрин (1-хлор-2,3-эпоксипропан)

0,0001

с.-т.

1

109.

Этилацетат

0,2

с.-т.

2

110.

Этилбензол

0,002

орг. иіс.

4

111.

Этилендиамин (1,2-диаминоэтан)

0,2

орг. иіс.

4

112.

Этиленгликоль (этан-1,2-диол)

1,0

с.-т

3

  "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз
су мақсаты үшін су жинау орындарына,
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға,
суды мәдени-тұрмыстық пайдалану
орындарына және су объектілерінің
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына 6-қосымша

      Нысан

Сумен жабдықтау объектісін тазалау,
жуу және дезинфекциялау актісі

      Елдімекен ______________________________ 20_ж. "___" _____________

      Комиссия өкілдері: __________________________________________________

      және мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының өкілі

      _____________________________________________________________________

      (қала, аудан)

      _____________________________________________________________________

      (лауазымы, Т.А.Ә.)

      шаруашылық субъектісі _______________________________________________

      (лауазымы Т.А.Ә.)

      Осы актіні жасады ___________________________________________________

      (объект атауы)

      _____________________________________________________________________

      (орналасқан жері, техникалық мәліметтері)

      тазалауға, жууға және

      дезинфекциялауға жатқызылды _________________________________________

      (реагентті көрсету)

      белсенді хлор шоғырлануы кезінде ______________________ мг/дм3 (г/м3)

      байланысу ұзақтығы 20___ж. "__" ______сағат ______ мин

      Дезинфекциялау аяқталғаннан кейін суды санитариялық-химиялық және бактериологиялық талдау нәтижелері ____ данада қоса беріледі.

      Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы өкілінің қолы

      __________________________________________________

      Шаруашылық субъектісі өкілінің қолы ______________

  "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз
су мақсаты үшін су жинау орындарына,
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға,
суды мәдени-тұрмыстық пайдалану
орындарына және су объектілерінің
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына 7-қосымша

Суды кеңінен зерттеу

Р/с

көрсеткіш

бақылау әдісі

зерттеу объектісі, зерттеу жиілігі

көзі

алынған ауыз су

Тарату желісіндегі су

1

2

3

4

5

6

7
Көрсеткіштердің нәтижелері

Р/с

көрсеткіш

бақылау әдісі

зерттеу объектісі

көзі

алынған ауыз су

тарату желісіндегі су

ең төмен

ең жоғары

орт.

ш

ең төмен

ең жоғары

орт.

ш

ең төмен

ең жоғары

орт

ш

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
  "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз
су мақсаты үшін су жинау орындарына,
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға,
суды мәдени-тұрмыстық пайдалану
орындарына және су объектілерінің
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына 8-қосымша

Жерасты суларының СҚА екінші белдеуінің шекараларын есептеу үшін микробтық ластанудың жылжу уақыты

Р/с

Гидрогеологиялық шарттар

Тм (тәулігіне)

I және II

климаттық аудандар шегінде

III және ІV климаттық аудандар шегінде

1

2

3

4

1

1. Жеткілікті қорғалмаған жерасты сулары (жерасты сулары, сондай-ақ ашық су қоймасымен тікелей гидравликалық байланысы бар тегеурінді және тегеурінсіз қат-қабат аралық сулар)

400 метр (бұдан әрі - м)

400 м

2

2. Қорғалған жерасты сулары (ашық су қоймасымен тікелей гидравликалық байланысы жоқ тегеурінді және тегеурінсіз қат-қабат аралық сулар)

200 м

100 м

  "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз
су мақсаты үшін су жинау орындарына,
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға,
суды мәдени-тұрмыстық пайдалану
орындарына және су объектілерінің
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына 9-қосымша

Шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану пункттеріндегі су объектілерінің құрамы мен қасиеттеріне қойылатын гигиеналық талаптар

Р/с

Су объектісі суының құрамы мен қасиеттерінің көрсеткіштері

Су пайдалану санаттары

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау (І санат)

Халық демалатын жердегі және елдімекен аумағында орналасқан су қоймалары үшін (II санат)

1

2

3

1

Өлшенген заттар

(судағы өлшенген антропогендік заттардың: ағынды суларды тазалау кезінде пайда болатын гидроксид металлдың қауызының, асбест бөлшектерінің, әйнек талшықтарының, базальттың және басқалардың құрамы 111 және 137-тармақтарына сәйкес регламенттеледі.

Өлшенген заттардың құрамы: бір текше метрге 0,25 милиграмнан аспауы (бұдан әрі - 30 мг/дм3) 0,75 мг/дм3.

Су қоймалары үшін табиғи минералдық құрамы 30 мг/дм3 астам болғанда өлшенген заттардың құрамы суда 5,0 % шегінде артуына жол беріледі. Ағынды су қоймалар үшін секундына 0,4 миллиметрден (бұдан әрі мм/сек) астам және су сақтау қоймалар үшін 0,2 мм/сек астам жылдамдықпен түсу кезінде жіберуге тыйым салынады.

2

Жүзбелі қоспалар

(заттар)

Су қоймасының бетінде жүзбелі пленкалар, минералдың майлардың дақтары анықталмауы және басқа қоспалар жиналмауы тиіс.

3

Иісі

Суда тікелей немесе кейіннен тікелей хлорлау кезінде немесе өңдеудің басқа да тәсілдері кезінде анықталатын 1 баллдан астам қарқындылықпен оның өзіндік емес иісі болмауы тиіс.

4

Түсі

20 сантиметр (бұдан әрі – см) қатарында 10 см болмауы тиіс

5

Температура

Судың жазғы температурасы ағынды суды жіберу нәтижесінде соңғы 10 жылдағы ең ыстық мезгілдегі орта айлық температурамен салыстырғанда 3 С аспауы тиіс.

6

Сутегі көрсеткіші (рН)

6,5-8,5 шегінен аспауы тиіс

7

Минералдық құрамы

Құрғақ қалдығы 1000 мг/дм3 аспауы тиіс, оның ішінде: хлоридтер - 350 мг/дм3, сульфаттар - 500 мг/дм3.

8

Ерітілген оттегі

Жылдың әртүрлі мезгілінде бір күннің сағат 12 дейін алынған сынамада 4 мг/дм3 кем болмауы тиіс.

9

БПК толық

20 С кезінде мынадан аспауы тиіс:

3,0 мгО2/дм3 6,0 мгО2/дм3, рекреация аймағында – 4,0

10

ХКТ

Мынадан аспауы тиіс: 15 мгО2/дм3 30 мгО2/дм3

11

Аурулардың қоздырғыштары

Судың құрамында ауру қоздырғыштар болмауы тиіс.

12

Лактозиялық оң ішек таяқшалары

Жерүсті су көзінің класына байланысты 0-50000 в дм3 аспауы тиіс (орталықтанбаған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау көздеріне қолданылмайды)

елдімекен жайда 5000 дм3 асырмай, қайық-желкен спорт орындары үшін 10000 дм3, шомылу орындары үшін 1000 дм3.

13

Коли-фагтар (бляшка-құраушы бірліктерінде)

100 в дм3 аспауы тиіс орталықтанбаған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау көздеріне қолданылмайды

100 в дм3 аспауы тиіс

14

Гельминттердің өмір сүруге қабілетті жұмыртқалары, (аскарида, власоглав, токсокар, фасциол), тениид онкосфералары және патогенді ішек қарапайымдыларының өмір сүруге қабілетті цисталары

1 текше дециметрде болмауы тиіс

15

Химиялық заттар

РШШ-дан және РШД-ден артатын шоғырлануда болмауы тиіс.

  "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз
су мақсаты үшін су жинау орындарына,
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға,
суды мәдени-тұрмыстық пайдалану
орындарына және су объектілерінің
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына 10-қосымша

Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау су объектілерінің және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарының суындағы зиянды заттардың рұқсат етілген шекті шоғырлануы

Р/с

Заттардың атауы

CAS бойынша N

Литрге шаққандағы РЕШШ мөлшері миллиграм мен (бұдан әрі - мг/л)

Зияндылықтың шекті көрсеткіші

Қауіптілік сыныбы

1

2

3

5

6

7

1

Натрий адипинаты

23311-84-4

1,0

с.-т.

3

2

6-Аза-2,4-диокса-5-имин-6-ианимин-нонан-7-он


0,3

с.-т.

2

3

4,4-Азобис-(4-цианпентанды) қышқыл

2638-94-0

0,25

орг

иіс.

4

4

Акриламид

79-06-1

0,01

с.-т.

2

5

Акрил қышқылы

79-10-7

0,5

с.-т.

2

6

Акрилонитрил

107-13-1

2,0

с.-т.

2

7

Алкамон OC-2


0,5

орг.

көбік.

4

8

Натрий алкиламидметансульфонаты


0,5

орг.

көбік.

3

9

Алкиламинпропионитрил

C17-C20


0,05

орг.

көбік.

4

10

Алкиланилин


0,003

с.-т.

2

11

Алкилбензилдиметиламмоний

хлориді C10 - C16


0,3

орг.

көбік.

3

12

Алкилбензилдиметиламмоний

хлориді C17 - C20


0,5

орг.

көбік.

3

13

Аммоний алкилбензолсульфонаты


1,0

с.-т.

3

14

Кальций алкилбензолсульфонаты


0,2

орг.

көбік.

4

15

Натрий алкилбензолсульфонаты


0,4

орг.

көбік.

3

16

Триэтаноламин алкилбензолсульфонаты


1,0

орг.

көбік.

3

17

Алкилбензолсульфонаттар


0,5

орг.

көбік.

4

18

Алкилдиметиламин


0,2

с.-т.

3

19

Алкилполиоксиэтиленгликол эфирінің сульфоянтар қышқылы динатрий тұзы


0,1

орг.

көбік.

4

20

Алкилпропилендиамин


0,16

орг.

иіс.

4

21

Алкилсульфаттар


0,5

орг.

көбік.

4

22

Алкил - C11-C18 – натрий сульфонаты


0,4

с.-т.

2

23

Алкилсульфонаттар


0,5

орг.

көбік.

4

24

Алкилсульфоянтар қышқылы


0,1

с.-т.

2

25

Алкилтриметиламмоний хлориді


0,2

с.-т.

2

26

Тақта тастық алкилфенол


0,1

орг.

көбік.

3

27

Аллилизотиуроний хлориді


0,004

орг.

иіс.

3

28

Альфанол


0,1

орг.

көбік.

4

29

Алюминий

7429-90-5

0,5

с.-т.

2

30

Алюминий гидроксид хлориді

12042-91-0

1,5

орг.

иіс.

3

31

Амидинотты сірке қышқылы


0,4

с.-т.

2

32

Байытылған нитропарафинді амин


0,15

орг.

дәмі.

4

33

4-Амин-N-(аминиминометил)

бензолсульфонамид

57-67-0

0,01

жалп.

3

34

5-Амин-2-(4-аминфенил)-1H-

бензимидазол

7621-86-5

1,0

с.-т.

2

35

1-Амин-9,10-антрацендион

82-45-1

10,0

с.-т.

2

36

2-Аминобензой қышқылы

118-92-3

0,1

жалп.

3

37

3-Аминобензой қышқылы

99-05-8

10,0

орг.

түсі.

4

38

4-Аминобензой қышқылы

150-13-0

0,1

с.-т.

3

39

4-Аминобензой қышқылының

фосфаты


0,1

орг.

иіс.

3

40

4-Аминбензолсульфонамид

63-74-1

0,5

жалп.

4

41

3-Аминбензолсульфондық қышқыл

121-47-1

0,7

орг.

түс.

4

42

4-Амин-6-трет-бутил-3-метилтио-1,-2,4-триазин-(4H) -

5-он

21087-64-9

0,1

жалп.

4

43

1-Амин-2-гидроксибензол

95-55-6

0,01

орг.

түс.

4

44

4-Амин-2-гидроксибензол

123-30-8

0,05

орг.

түс.

4

45

5-Амин-2-гидроксибензой

қышқылы

89-57-6

0,5

орг.

түс.

4

46

1-Амин-2-гидроксипропан

78-96-6

0,3

с.-т.

2

47

4-Амин-2-(2-гидроксиэтил) -

N-этил-анилин сульфит


0,2

орг.

иіс.

3

48

7-Аминдезацетоксицефалоспо-

ран қышқылы


0,001

с.-т.

2

49

4-Амин-N-(2,4-диаминфенил)

бензамид

60779-50-2

0,02

с.-т.

2

50

1-Амин-2,4- дибром-9,10 -

антрацендион

81-49-2

10,0

жалп.

3

51

4-Амин-N-(4,6-диметил-2-

пиридинил) бензолсульфонамид

57-68-1

1,0

жалп.

3

52

2-Амин-4,6-динитрофенол

96-91-3

0,1

жалп.

4

53

4-Аминдифениламин

101-54-2

0,005

с.-т.

2

54

3-Амин-2,5-дихлорбензой қышқылы

133-90-4

0,5

жалп.

3

55

N-(4-Амин-3-метилфенил) -

1,4-бензохинонимин


1,0

с.-т.

2

56

4-Амин-1,5-натрий нафталиндисуль-

фонаты


10,0

жалп.

4

57

3-Амин-1,5-нафталиндисуль-

фон қышқылы


10,0

жалп.

4

58

4-Амин-1,5-нафталиндисуль-

фон қышқылы

117-55-5

5,0

жалп.

4

59

4-Амин-2-нитробензолсульфон

қышқылы

4616-84-2

0,9

орг.

түс.

4

60

4-Амин-2,2,6,6-тетраметил-

пиперидин

36768-62-4

4,0

с.-т.

2

61

4-Амин-N-2-тиазолилбензол-

сульфонамид

72-14-0

1,0

жалп.

3

62

4-Амин-2-(трихлорметил) -

3,5-дихлорпиридин

14321-05-2

0,02

с.-т.

2

63

4-Амин-2-(трихлорметил) -

3,5,6-трихлорпиридин

5005-62-9

0,02

с.-т.

2

64

4-Амин-3,5,6-калий

трихлорпиколинаты

2545-60-0

10,0

с.-т.

2

65

4-Амин-3,5,6-натрий

трихлорпиколинаты

50655-56-6

10,0

с.-т.

2

66

4-Амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкарбон қышқылы

1918-02-1

10,0

с.-т.

3

67

[(4-Аминфенил) амин]оксо-

сірке қышқылы

103-90-2

1,0

орг.

дәмі.

3

68

7-(D-альфа-Аминфенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбон қышқылы

15686-71-2

0,0005

с.-т.

1

69

[2S-[2альфа, 5альфа, 6бета,

(S+)]]-6-[Аминфенилацетил)амин]- 3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0]

гептен-2-карбон қышқылы

69-53-4

0,02

с.-т.

2

70

5-Амин-2-фенил-4-хлорпири-

дазин-3-(2H)-он

1698-60-8

2,0

с.-т.

2

71

5-Амин-2-хлорбензой қышқылы

89-54-3

2,0

жалп.

4

72

4-Амин-3-хлорфенол

17609-80-2

0,1

орг.

түс.

4

73

2-Амиоэтанол

141-43-5

0,5

с.-т.

2

74

2-Амиоэтансульфон қышқылы


0,3

жалп.

3

75

(2-Аминэтил) карбамодитион қышқылы

20950-84-9

0,8

с.-т.

2

76

1-(2-Аминэтил) пиперазин

140-31-8

0,6

с.-т.

2

77

N-(2-Аминэтил)-1,2-этандиа-

мин

111-40-0

0,2

орг.

иіс.

4

78

2-Амин-2-этокси-6-нафталин-

сульфон қышқылы


2,5

орг.

түс.

4

79

C7 – C9 аминдері


0,1

орг.

иіс.

3

80

C10 - C15 аминдері


0,04

орг.

иіс.

4

81

C16 - C20 аминдері


0,03

орг.

иіс.

4

82

Аммиак (азот бойынша)

664-41-77

2,0

с.-т.

3

83

Аммоний персульфаты

7727-54-0

0,5

с.-т.

2

84

Аммоний перхлораты

7790-98-9

5,0

с.-т.

2

85

диАммоний сульфаты (азот бойынша)

7783-20-2

1,0

орг.

дәм.

3

86

АМФИКОР (күкіртсутектік тоттанудың ингибиторы)


0,22

орг.

4

87

Анилин

62-53-3

0,1

с.-т.

2

88

АНСК-50 (атмосфералық тоттанудың ингибиторы)


0,5

с.-т.

3

89

9,10-Антрацендион

84-65-1

10,0

с.-т.

3

90

9,10-Антрацендион-1-натрий

сульфонаты

60274-89-7

10,0

жалп.

4

91

9,10-Антрацендион-2-натрий

сульфонаты

131-08-8

10,0

жалп.

4

92

АПН-2 (қалқымаәрекеткер)


0,05

орг.

иіс.

3

93

N-L-альфа-Аспартил-L-фенилаланин метилдік эфир


1,0

жалп.

4

94

Аценол


0,00003

орг.

иіс.

4

95

Ацетальдегид

75-07-0

0,2

орг.

иіс.

4

96

S-(2-Ацетамидэтил)-O,O-ди-

метилдитиофосфат

13265-60-6

0,1

орг.

иіс.

4

97

N-Ацетил-D,L-альфа-аминизо-

валериан қышқылы

3067-19-4

2,5

жалп.

3

98

N-Ацетил-D,L-альфа-амин-

гамма-метилмеркаптомай қышқылы

348-67-4

0,7

орг.

иіс.

3

99

(6R-транс)3-[(Ацетилокси)

метил]-7-амин-8-оксо-5-тиа-

1-аза-бицикло[4,-2,0]окт-2 -

ен-2-карбон қышқылы

957-68-6

0,001

с.-т.

2

100

Ацетоксим


8,0

с.-т.

2

101

Ацетонитрил

75-05-8

0,7

орг.

иіс.

3

102

Барий

7440-39-3

0,1

с.-т.

2

103

Ақуызды – витаминдік концентрат


0,02

с.-т.

3

104

Бензальдегид

100-52-7

0,003

орг.

иіс.

4

105

Бензальдегид-2,4-дисульфоқышқылдар динатрий тұзы


0,5

жалп.

4

106

Бенз(а)пирен

50-32-8

0,000005

с.-т.

1

107

Бензилбензоат

120-51-4

0,4

жалп.

3

108

3-Бензилтолуол

620-47-3

0,08

орг.

иіс.

2

109

Бензилхлорид

100-44-7

0,001

с.-т.

2

110

Бензилцианид

140-29-4

0,03

орг.

иіс.

4

111

Бензин

8032-32-4

0,1

орг.

иіс.

3

112

Калий бензоаты

582-25-2

7,5

орг.

дәм.

3

113

Бензой қышқылы

65-85-0

0,6

жалп.

4

114

Бензоксазол-2(3H)-он

59-49-4

0,1

с.-т.

2

115

Бензол

71-43-2

0,5

с.-т.

2

116

1,3-Бензолдикарбонилдихлорид

99-63-8

0,08

орг.

жалп.

4

117

1,4-Бензолдикарбонилдихлорид

100-20-9

0,02

орг.

жалп.

4

118

1,3-Бензолдикарбонитрил

626-17-5

5,0

с.-т.

3

119

1,2-Бензолдикарбон қышқылы

88-99-3

0,5

жалп.

3

120

1,4-Бензолдикарбон қышқылы

100-21-0

0,1

жалп.

4

121

1,2-Бензолдиол

120-80-9

0,1

орг.

түс.

4

122

Бензолсульфамид

98-10-2

6,0

с.-т.

3

123

Бензолсульфонилхлорид

98-09-9

0,5

орг.

иіс.

4

124

1,2,4,5-Бензолтетракарбон қышқылы, диангидрид

89-32-7

0,06

жалп.

3

125

1,2,3-Бензолтриол

87-66-1

0,1

орг.

түс.

3

126

Бензотиазол-2-тион

149-30-4

5,0

орг.

иіс.

4

127

Бензотиазолил-2-морфолин-

сульфид

102-77-2

0,5

жалп.

3

128

1,2,3-Бензотриазол

95-14-7

0,1

с.-т.

3

129

Бериллий

7440-41-7

0,0002(в

с.-т.

1

130

2,2'-Бипиридин

366-18-7

0,03

орг.

иіс.

3

131

4,4'-Бипиридин

553-26-4

0,03

орг.

иіс.

4

132

4,4'-Бипиридин дигидрат


0,03

орг.

иіс.

4

133

2,2-Бис-(4-гидрокси-3,5-дихлорфенил)пропан


0,1

орг.

дәм.

4

134

2,2-Бис (гидроксиметил) пропан-1,3-диол

115-77-5

0,1

с.-т.

2

135

2,4-Бис(N-изопропиламино)-6-

хлор-1,3,5-триазин

139-40-2

1,0

орг.

иіс.


136

Бис(2-метилпропил)амин

110-96-3

0,07

орг.

дәм.

4

137

N,N'-Бис(1-метилэтил)гуанидин гидрохлорид

38588-66-8

1,0

жалп.

4

138

N,N'-Бис(1-метилэтил)-6 -

(метилтио)-1,3,5-триазин-

2,4-диамин

7287-19-6

3,0

орг.

иіс.

3

139

2,4(2,6 немесе 3,5)-Бис(1-метилэтил)фенилгидроксид

79554-48-6

0,6

жалп.

3

140

2,5-Бис(1-метилэтил)фенил-

гидроксид


0,3

жалп.

3

141

1,2-Бис(1,4,6,9-тетраазотрицикло [4,-4,1,1,4,9]-додекано) этилиден дигидрохлорид


0,015

с.-т.

2

142

Бис(трибутилолов)оксид

56-35-9

0,0002

с.-т.

1

143

1,3-Бис(трихлорметил)бензол

881-99-2

0,008

орг.

иіс.

4

144

1,4-Бис(трихлорметил)бензол

68-36-0

0,03

орг.

иіс.

4

145

1,1-Бис(4-хлорфенил)-2,2,2 -

трихлорэтанол

115-32-2

0,02

жалп.

4

146

2,4-Бис(N-этиламин)-6 -

хлор-1,3,5-триазин

122-34-9

жоқ болуы

орг.

пл.

4

147

O,O-Бис(2-этилгексил)дитио-

фосфат

5810-88-8

0,02

с.-т.

2

148

1,1'-Бифенил

92-52-4

0,001

с.-т.

2

149

2,2-Бициклогексен-3


1,0(в

жалп.

4

150

Бицикло(2,2,1)гепта-2,5-диен

121-46-0

0,004

орг.

иіс.

4

151

Бор

7440-42-8

0,5

с.-т.

2

152

Бром

7726-45-6

0,2

с.-т.

2

153

3-Бромбензальдегид

3132-99-8

0,02

с.-т.

2

154

O-(4-Бром-2,5-дихлорфенил) -

O,O-диметилтиофосфат

2104-96-3

0,01

орг.

иіс.

4

155

4-Бром-1-метиламин-9,10 -

антрацендион

128-93-8

5,0(в

жалп.

3

156

Бутадиен-1,3

106-99-0

0,05

орг.

иіс.

4

157

1-Бутанамин

109-73-9

4,0

орг.

иіс.

3

158

1,4-Бутандикарбон қышқылы

124-04-9

2,0

с.-т.

3

159

Бутандинитрил

110-61-2

0,2

с.-т.

2

160

1,4-Бутандиол

110-63-4

5,0

с.-т.

2

161

Бутан қышқылы

107-92-6

0,7

жалп.

4

162

Бутан-1-ол

71-36-3

0,1

с.-т.

2

163

Бутан-2-ол

78-92-2

0,2

с.-т.

2

164

Бутан-2-он

78-93-3

1,0

орг.

иіс.

3

165

Бут-1-ен

106-98-9

0,2

орг.

иіс.

3

166

Бут-2-еналь

4170-30-3

0,3

с.-т.

3

167

цис-Бут-2-ендион қышқылы

110-16-7

1,0

орг.

иіс.

4

168

2-Бутенонитрил

4786-20-3

0,1

с.-т.

2

169

Бут-3-енонитрил

109-75-1

0,1

с.-т.

2

170

Бутилакрилат

141-32-2

0,01

орг.

дәм.

4

171

Фенилдитиофосфорлы қышқылдың бутиламид O-этил-S

4205-52-1

0,03

орг.

иіс.

4

172

4-Бутиланилин

104-13-2

0,4

орг.

иіс.

3

173

Бутилацетат

123-86-4

0,1

жалп.

4

174

Бутилбензол

104-51-8

0,1

орг.

иіс.

3

175

N-Бутилбензолсульфамид

3622-84-2

0,03

с.-т.

2

176

O-Бутилдитиокарбонат


0,001

орг.

иіс.

4

177

Бутил-2,4-дихлорфеноксиаце-

тат

94-80-4

0,5

орг.

иіс.

3

178

Бутил-2-метилпроп-2-еноат

97-88-1

0,02

орг.

иіс.

4

179

Натрий бутилнафталинсульфонаты


0,1

орг.

иіс.

3

180

Бутилнитрит

544-16-1

0,05

орг.

иіс.

4

181

2-Бутилтиобензотиазол

2314-17-2

0,005

орг.

иіс.

4

182

Бутил-2-(3-циклогексилуреидо) циклопент-1-ен-1-карбонат


0,05

орг.

пл.

4

183

Бут-2-ин-1,4-диол

110-65-6

1,0

с.-т.

2

184

1-Бутоксибут-1-ен-3-ин

2798-72-3

0,002

орг.

иіс.

4

185

Бутоксиэтилен

111-34-2

0,003

жалп.

3

186

Ванадий

7440-62-2

0,1

с.-т.

3

187

ВА-2-Т (поливинилтолуолдық іріткі)


0,5

с.-т.

2

188

ВА-102 (іріткі)


2,0

с.-т.

2

189

ВА-212 (іріткі)


2,0

с.-т.

2

190

Винилацетат

108-05-4

0,2

с.-т.

2

191

Винилбензол

100-42-5

0,1

орг.

иіс.

3

192

Винилметиладипинат

2969-87-1

0,2

жалп.

3

193

Натрий винилсиликонаты


2,0

орг.

3

194

Висмут

7440-69-9

0,1(в

с.-т.

2

195

Вольфрам

7440-33-7

0,05

с.-т.

2

196

А түзетуші


0,3

орг.

көбік.

4

197

2,3,3а,4,7,7а-Гексагидро -

2,4,5,6,7,8,8-гептахлор -

4,7-метаноинден

4168-01-5

0,1

орг.

иіс.

4

198

3-(Гексагидро-4,7-метанин-

дан-5-ил)-1,1-диметилнесепнәр


2,0

с.-т.

2

199

2,3,3-альфа,4,5,6-Гексагид-

ро-8-циклогексил-1H-пирази-

но-[3,2,1-i,k] карбазол гидрохлориді


0,002

с.-т.

1

200

9,9,8,8,7,7,6,6,5,5,4,4,3,3,

2,2,-Гексадекафторнонан қышқылының аммоний тұзы


2,0

с.-т.

2

201

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,

9,9-Гексадекафторнонан-1-ол

376-18-1

0,25

орг.

иіс.

4

202

Гексаметилендиамин

124-09-4

0,01

с.-т.

2

203

Гексаметилендиаминадипинат

3323-53-3

1,0

жалп.

3

204

Гексаметиленимин гидрохлориді


5,0

с.-т.

2

205

Гексаметиленимин 3-нитробензоаты

7270-73-7

0,01

с.-т.

2

206

Гексаметилентетрамин

100-97-0

0,5

с.-т.

2

207

Гексаметилполидиметилполи-

метил(гамма-трифторпропил)

силоксан


10,0

орг.

пл.

3

208

N,N'-1,6-Гександиилбиснесепнәр

2188-09-2

2,5

орг.

иіс.

4

209

Калий гексанитрокобальтиаты


1,0

с.-т.

2

210

Гексан-1-ол

111-27-3

0,01

с.-т.

2

211

Гекса(гамма-трифторпропил) -

полидиметил(полиметил)-триф-

торпропилсилоксан


5,0

орг.

пл.

4

212

Гексахлорбензол

118-74-1

0,05

с.-т.

3

213

Гексахлорбутан


0,01

орг.

иіс.

3

214

(1альфа, 4альфа, 4альфабета,

5альфа, 8альфа, 8альфабета)-

1,2,3,4,10,10-Гексахллор-1,

4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4:

5,8-диметанонафталин

309-00-2

0,002

орг.

дәм.

3

215

4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,

7,7а-тетрагидро-4,7-метанои-

зобензофуран

115-27-5

1,0

орг.

иіс.

3

216

4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,

7,7а-тетрагидро-2-(2-метил-

фенил)-4,7-метан-1H-изоин-

дол-1,3(2H)-дион

18709-04-1

0,1

жалп.

3

217

1,2,3,4,5,6-Гексахлорцикло-

гексан

608-73-1

0,02

орг.

иіс.

4

218

1,2,3,4,5,5-Гексахлор-1,3 -

циклопентадиен

77-47-4

0,001

орг.

иіс.

3

219

Гексахлорэтан

67-72-1

0,01

орг.

иіс.

4

220

цис-Гептадека-9-енкарбон қышқылы


0,5

жалп.

4

221

Гептан-1-ол

111-70-6

0,005

с.-т.

2

222

1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-3а,

4,7,7а-тетрагидро-4,7-мета-

н-1H-инден

76-44-8

0,05

с.-т.

2

223

Гидразин

302-01-2

0,01

с.-т.

2

224

N-Гидроксибензоламин

100-65-2

0,1

с.т.

3

225

2-Гидроксибензотиазол

934-34-9

1,0

с.-т.

2

226

N-Гидроксигексанамид

4312-93-0

0,1

жалп.

4

227

N-Гидроксигептанамид


0,1

жалп.

3

228

N-Гидроксидеканамид

2259-85-0

0,1

жалп.

4

229

2-Гидрокси-3,6-дихлорбензой қышқылы

3401-80-7

0,5

орг.

түс.

3

230

N-Гидрокси-N'-(3,4-дихлорфе-

нил)несепнәр


0,8

с.-т.

2

231

Гидроксиламин сульфат

10039-54-0

0,1

жалп.

2

232

Натрий гидроксиметансульфонаты

870-72-4

0,1

орг.

иіс.

4

233

1-Гидрокси-3-метилбензол

108-39-4

0,004

с.-т.

2

234

1-Гидрокси-4-метилбензол

106-44-5

0,004

с.-т.

2

235

6-Гидрокси-4-метил-2-(1-ме-

тилэтил)-пиримидин


0,2

жалп.

3

236

2-Гидрокси-2-метилпропано-

нитрил

75-86-5

0,035

с.-т.

2

237

(4-Гидрокси-2-метилфенил)

диметилсульфоний хлорид


0,007

орг.

иіс.

4

238

N-Гидрокси-N'-метил-N-фенил-

несепнәр

6263-38-3

1,0

с.-т.

3

239

6-Гидрокси-2-нафталинсульфо-

қышқыл

93-01-6

4,0

с.-т.

3

240

N-Гидроксиоктанамид

7377-03-9

0,1

жалп.

4

241

5-Гидроксипентан-2-он

1071-73-4

5,0

жалп.

4

242

[[(-2-Гидрокси-1,3-пропанди-

ил)диамин]тетракис(метилен)

тетракисфосфон қышқылы

54622-43-4

4,0

орг.

дәм.

4

243

2-Гидроксипропан қышқылы

50-21-5

0,9

жалп.

4

244

1-Гидрокси-2-пропилбензол

644-35-9

0,01

орг.

иіс.

4

245

1-Гидрокси-4-пропилбензол

645-56-7

0,01

орг.

иіс.

4

246

2-Гидрокси-1,3-пропилендиа-

мин-N,-N,N',N'-тетраметилен-

фосфон қышқылының натрий тұзы


4,0

орг.

дәм.

4

247

1-(2-Гидроксипропил)-1-ме-

тил-2-пентадецил-2-имидазо-

2-имидазолиний метилсульфат


0,2

с.-т.

2

248

альфа-Гидрокси-2-(2,4,5-три-

хлорфенил)- сірке қышқылы

14299-51-5

0,2

жалп.

3

249

N-(2-Гидроксифенил)ацетамид

614-80-2

2,5

орг.

түс.

4

250

2-Гидрокси-N-фенилбензамид

87-17-2

2,5

орг.

иіс.

3

251

N-Гидрокси-N'-(п-хлорфенил)

несепнәр

30085-34-8

0,1

орг.

пл.

4

252

4-Гидрокси-2-(этиламино)

толуол

120-37-6

0,1

жалп.

3

253

1-Гидроксиэтилидендифосфон қышқылы

2809-21-4

0,6

орг.

дәм.

4

254

2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-

2-еноат

868-77-9

0,03

с.-т.


255

Гидролизденген бутилды

"аэрофлот"


0,001

орг.

иіс.

4

256

Гидролизденген полиакрил-

нитрил (препарат К-4)


2,0

с.-т.

2

257

Гидролизденген полиакрил-

нитрил (гипан)


6,0

с.-т.

2

258

Гидропол-200


0,1

орг.

пен.

4

259

Гидросульфид

7783-06-4

0,003

орг.

иіс.

4

260

Гидросульфид ион


3,0

с.-т.

2

261

Глифтор (70 - 74% 1,3-дифтор-

пропан-2-ол-дың 3-фтор-1-хлорпропан-

2-олмен қоспасы)

8065-71-2

0,006

с.-т.

2

262

ДД (1,2-дихлорпропан мен

1,3-дихлорпропеннің қоспасы)

8003-19-8

0,4

с.-т.

2

263

ДДБ (1,2-дихлоризобу-

танның, 1,3-дихлоризобутиленнің және 3,3-дихлоризобутиленок-

симнің қоспасы)

8065-92-7

0,4

с.-т.

2

264

1,10-Декандий қышқылы

111-20-6

1,5

с.-т.

3

265

Дефос


2,0

орг.

иіс.

3

266

1,4-Диазобицикл [2.2.2.] -

октан

280-57-9

6,0

с.-т.

2

267

Диалкилдиметиламинийхлорид

C17 - C20


0,1

с.-т.

3

268

Ди(алкилфенилполигликоль)

фосфит


0,02

орг.

пен.

4

269

1,4-Диамин-9,10-антрацен-

дион

128-95-0

0,02

орг.

түс.

3

270

1,5-Диамин-9,10-антрацен-

дион

129-44-2

0,2

орг.

түс.

4

271

4,5-Диаминонафталин-1-суль-

фон қышқылы

6362-18-1

1,0

орг.

иіс.

3

272

3,4-Диамин-1-нитробензол

99-56-9

0,005

орг.

түс.

4

273

1,3-Диаминпропан-2-ол

616-29-5

0,2

жалп.

4

274

3,7-Диацетил-1,3,5,7-тетраа-

забицикл [3,3,1] нонан

32516-05-5

2,0

орг.

дәм.

4

275

Дибензилтолуол

26898-17-9

0,6

орг.

иіс.

3

276

Дибензтиазолдисульфид

120-78-5

жоқ болуы

орг.

иіс.

3

277

1,2-Дибромпропан

78-75-1

0,1

с.-т.

3

278

1,2-Дибром-1,1,5-трихлорпен-

тан

19792-94-0

0,04

орг.

иіс.

3

279

1,2-Дибром-3-хлорпропан

96-12-8

0,01

орг.

иіс.

3

280

Дибутиладипинат

105-99-7

0,1

жалп.

4

281

Дибутиламин

111-92-2

1,0

орг.

иіс.

3

282

Дибутилбис [(1-оксододецил)

окси]қалайы

77-58-7

0,01

с.-т.

2

283

Дибутилтиооксоқалайы

4253-22-9

0,02

с.-т.

2

284

Калий дибутилдитиофосфаты

3549-51-7

0,1

орг.

иіс.

3

285

Натрий дибутилдитиофосфаты

36245-44-0

0,2

с.-т.

2

286

Калий дибутилтиофосфаты

51825-87-7

0,1

орг.

иіс.

3

287

Натрий дибутилнафталинсульфаты

25414-20-3

0,5

орг.

көбік

3

288

Дибутилқалайыоксид

818-08-6

0,004

с.-т.

2

289

Дибутилфенилфосфат

2528-36-1

1,5

жалп.

3

290

Дибутилфталат

84-74-2

0,2

жалп.

3

291

Дивинилсульфид

627-51-0

0,5

орг.

иіс.

3

292

9,10-Дигидро-9,10-диоксо -

1,5-антрацендисульфон қышқылы

117-14-6

5,0

жалп.

4

293

9,10-Дигидро-9,10-диоксо -

1,8-антрацендисульфон қышқылы

82-48-4

5,0

жалп.

4

294

1,2-Дигидрокси-9,10-антра-

цендион

72-48-0

3,0

с.-т.

2

295

1,4-Дигидрокси-9,10-антра-

цендион

81-64-1

4,0

с.-т.

2

296

1,5-Дигидрокси-9,10-антра-

цендион

117-12-4

0,1

орг.

түс.

3

297

1,8-Дигидрокси-9,10-антра-

цендион

117-10-2

0,25

орг.

түс.

3

298

1,4-Дигидроксибензол

123-31-9

0,2

орг.

түс.

4

299

2,2'-Ди(гидроксиэтил)амин

111-42-2

0,8

орг.

дәм.

4

300

5,6-Дигидро-4-метил-2H-пиран

16302-35-5

0,0001

с.-т.

1

301

9,10-Дигидро-1-нитро-9,10-

диоксо-2-антрацен қышқылы

128-67-6

2,5

с.-т.

3

302

S-(2,3-Дигидро-3-оксо-6 -

хлор-бензоксазол-3-илметил)-

O,O-диэтилфосфат

2310-17-0

0,001

орг.

иіс.

4

303

1,2-Дигидро-3,6-натрий

пиридазиндионы

30681-31-3

1,0

жалп.

4

304

Дигидро-3,5,5-триметил-2-ци-

клогексен-1-он пероксиді


0,1

с.-т.

2

305

Дигидрофуран-2-он

96-48-0

5,0

с.-т.

4

306

6,7-Дигидро-3-циклогексил -

1H-циклопентапиримидин-2,4

(3H, 5H)-дион

2164-08-1

0,2

с.-т.

2

307

(5альфа,6альфа)7,8-Дидегид-

ро-4,5-эпокси-17-метилморфи-

нан-3,6-диол

57-27-2

жоқ болуы

с.-т.

1

308

1,4-Диглицидил-3-метил-1,2,

4-триазолон-5


0,5

с.-т.

2

309

(5альфа,6альфа)7,8-Дидегид-

ро-4,5-эпокси-3-метокси-17 -

метилморфинан-6-ол

76-57-3

жоқ болуы

с.-т.

1

310

Диизобутилмалеатдиоктилқалайы


0,02

с.-т.

2

311

Нарий диизобутилтиофосфаты

10533-38-7

0,2

с.-т.

2

312

N,N-Диизооктилизооктанамин

25549-16-0

0,025

с.-т.

2

313

Диизооктил-2,2'-[дибутилқалайы]бис-(тио)бис(ацетат)

25168-24-5

0,01

с.-т.

2

314

Диизопропиламин

108-18-9

0,5

с.-т.

3

315

1,3-Диизопропилбензол

99-62-7

0,05

с.-т.

2

316

1,4-Диизопропилбензол

100-18-5

0,05

с.-т.

2

317

Диизопропилгуанидин

38588-65-7

1,0

жалп.

4

318

Калий диизопропилдитиофосфаты

3419-34-9

0,02

орг.

иіс.

4

319

O,O-Диизопропил-S-[2-[(фе-

нилсульфонил)амин]этилдити-

офосфат

741-58-2

1,0

с.-т.

2

320

O,O-Диизопропилфосфит

1809-20-7

0,02

орг.

иіс.

4

321

Диметиламин

124-40-3

0,1

с.-т.

2

322

N-[(Диметиламин)метил]проп-

2-енамид

2627-98-7

2,0

с.-т.

2

323

2-(Диметиламин)этанол

108-01-0

0,07

жалп.

4

324

N,N-Диметилацетамид

127-19-5

0,4

с.-т.

2

325

3,3-Диметилбутан-2-он

75-97-8

0,04

орг.

дәм.

4

326

2,3-Диметил-6-винилпиридиний

метилсульфат


4,0

с.-т.

2

327

5,5-Диметилгидантоин

77-71-4

1,0(д

орг.

дәм.

3

328

O,O-Диметил-(1-гидрокси-2,2,

2-трихлорэтил)фосфонат

52-68-6

0,05

орг.

иіс.

4

329

O,O-Диметил-S-(4,6-диамино-

1,3,5-триазин-2-ил-метил)

дитиофосфат

78-57-9

0,1

с.-т.

3

330

O,O-Диметил-S-(1,2-дикарбэ-

токсиэтил)дитиофосфат

121-75-5

0,05

орг.

иіс.

4

331

2,2-Диметил-3,3-диметилцик-

лопропан-карбон қышқылының

метилді эфирі

5460-63-9

0,61

орг.

иіс.

4

332

5,5-Диметил-1,3-диоксан

872-98-0

0,005

с.-т.

2

333

1,1-Диметил-4,4'-дипиридил-

диметилфосфат


0,3

орг.

иіс.

3

334

Диметилдисульфид

624-92-0

0,04

орг.

иіс.

3

335

Аммоний диметилдитиокарбаматы

3226-36-6

0,5

с.-т.

3

336

Кальций диметилдитиокарбаматы

20279-69-0

0,5(б

жалп.

4

337

Натрий диметилдитиокарбаматы

128-04-1

1,0

жалп.

4

338

O,O-Диметилдитиофосфор

қышқылы

298-06-6

0,1

орг.

иіс.

4

339

O,O-Диметил-O-(2,2-дихлор-

винил)-фосфат

62-73-7

1,0

орг.

иіс.

3

440

5,5-Диметил-1,3-дихлоримида-

золидин-2,4-дион

118-52-5

жоқ болуы (д

с.-т.

3

441

O,O-Диметил-O-(2,5-дихлор -

4-иодофенил)тиофосфат

18181-70-9

1,0

орг.

иіс.

3

442

2,2-Диметил-3-(2,2-дихлор-

этенил)циклопропанкарбон

қышқылының метилді эфирі

61898-95-1

0,1

орг.

иіс.

4

443

2,5-Диметил-N,N-диэтилбенза-

мид

26906-15-0

0,06

жалп.

4

444

Диметилизофталат


0,1

жалп.

4

445

2,2-Диметил-3-(2-карбокси-1-

пропенил)циклопропанкарбон

қышқылы

497-95-0

5,0

с.-т.

3

446

O,O-Диметил-S-карбэтоксиме-

тилтиофосфат

2088-72-4

0,03

орг.

иіс.

4

447

O,O-Диметил-S-(2-(N-метила-

мин)-2-оксоэтил)дитиофосфат

60-51-5

0,03

орг.

иіс.

4

448

O,O-Диметил-S-[2-[[1-метил-

2-(метиламин)-2-оксоэтил]

тио]этил]тиофосфат

2275-23-2

0,3

орг.

иіс.

4

449

O,O-Диметил-O-(3-метил-4-ме-

тилтиофенил)тиофосфат

55-38-9

0,001

орг.

иіс.

4

450

O,O-Диметил-O-(3-метил-4 -

нитрофенил)тиофосфат


0,25

орг.

иіс.

3

451

2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-

1-енил)-циклопропан-1-карбон қышқылының

1,3,4,5,6,7 -

гексагидро-1,3-диоксо-2H -

изоиндол-2-илметилді эфир

7696-12-0

1,0

жалп.

4

452

[2S-(2-альфа, 5-альфа, 6-бе-

та)]-3,3-Диметил-6-[[(5-ме-

тил-3-фенил-4-изоксазолил) -

карбонил]амино]-7-оксо-4 -

тиа-1-азабицикло[3.2.0]-геп-

тан-2-карбон қышқылы

66-79-5

0,02

с.-т.

2

453

1,3-Диметилнесепнәр

96-31-1

1,0

с.-т.

2

454

O,O-Диметил-O-(4-нитрофенил)

фосфат

298-00-0

0,02

орг.

иіс.

4

455

[2S-(2альфа,5альфа,6бета)] -

3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фени-

лацетил)амин]-4-тиа-1-аза-

бицикло[3,2,0]гептан-2-кар-

бон қышқылы

61-33-6

0,02

с.-т.

2

456

N,N-Диметил-N-октадецил-бен-

золметанаминий хлорид

122-19-0

0,1

с.-т.

3

457

2,5-Диметилпиридин

589-93-5
458

Диметилсульфид

75-18-3

0,01

орг.

иіс.

4

459

Диметилсульфоксид

67-68-5

0,1

жалп.

3

460

Диметилтерефталат

120-61-6

1,5

орг.

иіс.

4

461

3,5-Диметилтетрагидро-1,3,

5-тиадиазинтион-2

533-74-4

0,01

орг.

иіс.

4

462

Диметилтетрахлортерефталат

1861-32-1

1,0

с.-т.

3

463

O,O,-Диметил-O-[1-(2,3,4,5-

тетрахлорфенил)-2-винил]фос-

фат


0,2

орг.

дәм.

3

464

1,1-Диметил-3-(3-трифторме-

тилфенил)несепнәр

2164-17-2

0,3

орг.

пл.

4

465

(Z)-O,O-Диметил-O-(1-(2,4,5-

трихлорфенил)-2-хлорвинил)

фосфат

22248-79-9

0,3

жалп.

4

466

N,N-Диметил-альфа-фенилбен-

зацетамид

957-51-7

1,0

с.-т.

2

467

N'-(2,4-Диметилфенил)-N -

[((2,4-диметилфенил)имин)

метил]метанимид

33089-61-1

0,05

орг.

иіс.

4

468

Диметил[1,2-фениленбис(ими-

нкарбонотиоил)]бискарбамат

23564-06-9

0,5

орг.

дәм.

3

469

5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2 -

диметилкпентан қышқылы

25812-30-0

0,001

с.-т.

1

470

Диметилфенол

576-26-1

0,25

орг.

иіс.

4

471

Диметилформамид

68-12-2

10,0

жалп.

4

472

O,O-Диметил-S-(2-(формилме-

тиламино)-2-оксоэтилдитио-

фосфат

2540-82-1

0,004

орг.

иіс.

4

473

Диметилфталат

131-11-3

0,3

с.-т.

3

474

O,O-Диметил-S-фталимидоме-

тилдитиофосфат

732-11-6

0,2

орг.

дәм.

3

475

Диметилхлортиофосфат

2524-03-0

0,07

орг.

иіс.

3

476

N,N-Диметил-N'-(4-хлорфенил)

гуанидин


0,003

орг.

дәм.

4

477

3,3-Диметил-1-хлор-1-(4 -

хлорфенокси)бутан-2-он

57000-78-9

0,04

с.-т.

4

478

N,N-Диметил-1-(2-хлорэтил)

гидразиния хлорид


1,0

с.-т.

2

479

O,O-Диметил-O-(4-цианфенил)

тиофосфат

2636-26-2

0,05

орг.

иіс.

4

480

N,N-Диметилэтандиоламин


0,07

жалп.

4

481

1-(1,1-Диметилэтил)-4-метил-

бензол

98-51-1

0,5

орг.

иіс.

3

482

4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-

2-хлорбензол

42597-10-4

0,002

орг.

иіс.

4

483

O,O-Диметил-O-этилмеркапто-

этилтиофосфат и O,O-диметил-

S-этилмеркаптоэтилтиофосфат,

қоспа

8022-00-2

0,01

орг.

иіс.

4

484

O,O-Диметил-S-этилмеркапто-

этилдитиофосфат

640-15-3

0,001

орг.

иіс.

4

485

[S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-

(5,6,7,8-тетрагидро-4-меток-

си-6-метил-1,3-диоксоло[4,5-

д]изохинолин-5-ил)-1(3H)-

изобензофуранон

128-62-1

жоқ болуы

с.-т.

1

486

5-[[(3,4-Диметоксифенил)

этил]-метил-амино]-2-(3,4 -

диметоксифенил)-2-изопропил-

валеронитрила гидрохлорид

23313-68-0

0,001

с.-т.

1

487

Динил( дифенила 26,5% және

дифенил эфирінің 73,5% қоспасы)

8004-13-5

0,002

с.-т.

2

488

2,4-Динитроанилин

97-02-9

0,05

орг.

түс.

4

489

2,5-Динитроанилин

619-18-1

0,05

орг.

түс.

4

490

3,4-Динитроанилин

610-41-3

0,05

орг.

түс.

4

491

Динитробензол

25154-54-5

0,5

орг.

иіс.

4

492

2,4-Динитро-2,4-диазопентан

13232-00-3

0,02

с.-т.

2

493

Динитро-3,6-диоксаоктан-1,8-

диол


1,0

с.-т.

3

494

2,6-Динитро-N,N-дипропил-4 -

(трифторметил)анилин

1582-09-8

1,0

орг.

иіс.

4

495

2,6-Динитро-N,N-диэтил-4 -

(трифторметил)бензоламин

5254-27-3

1,0

орг.

иіс.

4

496

2,4-Динитрометилбензол

121-14-2

0,5

с.-т.

2

497

4,6-Динитро-2-метилфенол

534-52-1

0,05

с.-т.

2

498

Динитронафталин

27478-34-8

1,0

орг.

түс.

4

499

2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)

бензамид

59651-98-8

0,02

с.-т.

2

500

2,4-Динитрофенилтиоцианат

1594-56-5

0,5

жалп.

4

501

2,4-Динитрофенол

51-28-5

0,03

с.-т.

3

502

2,4-Динитро-1-хлорбензол

97-00-7

0,5

орг.

иіс.

3

503

3,6-Диоксаоктан-1,8-диол

111-21-7

0,5

жалп.

3

504

Диоктил-1,10-деканоат

2432-87-3

0,1

жалп.

4

505

Диоктилфталат

117-81-7

1,0

жалп.

3

506

Дипиридилфосфат


0,3

орг.

иіс.

4

507

2,4-Дипиридиний-N-метилме-

тилен-салигенилдихлорид


0,5

жалп.

3

508

Дипропиламин

142-84-7

0,5

орг.

дәм.

3

509

Дифалон


5,0

орг.

дәм.

4

510

Дифениламин

122-39-4

0,05

орг.

иіс.

3

511

O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,

2-трихлорэтилфосфонат

38457-67-9

0,3

орг.

көбік

3

512

Дифенилгуанидин

102-06-7

1,0

жалп.

3

513

1,3-Дифенилгуанидин гидро-

хлорид


1,0

жалп.

3

514

N,N'-Дифенил несепнәрі

102-07-8

0,2

орг.

иіс.

4

515

Дифтордихлорметан

75-71-8

10,0

с.-т.

2

516

Дифторхлорметан

75-45-6

10,0

с.-т.

2

517

2,5-Дихлораминобензол

95-82-9

0,05

орг.

иіс.

4

518

3,4-Дихлораминобензол

95-76-1

0,05

орг.

иіс.

4

519

1,2-Дихлорбензол

25321-22-6

0,002

орг.

иіс.

3

520

1,4-Дихлорбензол

106-46-7

0,002

орг.

иіс.

3

521

2,6-Дихлорбензоламин

608-31-1

0,05

орг.

3

522

Дихлор-1,1-бифенил

255-12-429

0,001

с.-т.

2

523

2,3-Дихлорбута-1,3-диен

1653-19-6

0,03

с.-т.

2

524

3,4-Дихлорбут-1-ен

11069-19-5

0,2

с.-т.

2

525

1,3-Дихлорбут-2-ен

926-57-8

0,05

орг.

иіс.

4

526

1,5-Дихлор-9,10-дигидро -

9,10-диоксоантрацен

82-46-2

1,0

жалп.

3

527

1,1-Дихлор-2-гидрокси-4-метилпентен-4


0,16

орг.

дәм.

3

528

Дихлордибутилолово

683-18-1

0,002

с.-т.

2

529

1,4-Дихлор-2-(1,1-диметил-

этил)-5-метилбензол

61468-35-7

0,003

орг.

иіс.

3

530

4,5-Дихлор-2-(дихлормети-

лен)-4-циклопентен-1,3-дион

18964-31-3

0,1

орг.

иіс.

3

531

Дихлордиэтилолово

866-55-7

0,002

с.-т.

2

532

Дихлорид бис(N,N-диметил-N -

карбодецоксиметилэтилен)

аминийсульфид


0,1

жалп.

3

533

Дихлоркарбон қышқылдары

фракциясы C17 - C20


1,0

жалп.

4

534

Дихлорметан

75-09-2

7,5

орг.

иіс.

3

535

2,4-Дихлор-1-метилбензол

95-73-8

0,03

орг.

иіс.

3

536

4-(Дихлорметилен)-1,2,3,3,5,

5-гексахлорциклопентен

3424-05-3

0,05

орг.

иіс.

4

537

1,1-Дихлор-4-метилпентади -

1,3-ен

55667-43-1

0,41

орг.

иіс.

3

538

1,1-Дихлор-4-метилпентади -

1,4-ен

62434-98-4

0,37

орг.

дәм.

3

539

3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен

22227-75-4

0,4

с.-т.

2

540

2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон

117-80-6

0,25

с.-т.

2

541

2,5-Дихлор-3-нитробензой

қышқылы

88-86-8

2,0

с.-т.

2

542

1,4-Дихлор-2-нитробензол

89-61-2

0,1

с.-т.

2

543

1,2-Дихлор-4-нитробензол

99-54-7

0,1

с.-т.

3

544

2,6-Дихлор-4-нитробензоламин

99-30-9

0,1

орг.

түс.

3

545

(Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2 -

ендық қышқыл

87-56-9

1,0

с.-т.

2

546

1,2-Дихлорпропан

78-87-5

0,4

с.-т.

2

547

1,3-Дихлорпропан-2-ол

96-23-1

1,0

орг.

иіс.

3

548

1,3-Дихлорпроп-1-ен

542-75-6

0,4

с.-т.

2

549

2,3-Дихлорпроп-1-ен

78-88-6

0,4

с.-т.

2

550

(2,3-Дихлорпроп-2-енил)изо-

пропилтиокарбамат


0,03

орг.

иіс.

4

551

Дихлорпропил(2-этилгексил)

фосфат


6,0

орг.

4

552

2,2- натрий дихлорпропионаты

75-99-0

2,0

орг.

иіс.

3

553

Дихлортрис(гексагидро-2H -

азепин-2-он-O)-медь

13978-70-6

0,1

жалп.

4

554

N-(3,4-Дихлорфенил)аланин

5472-67-3

0,1

жалп.

4

555

N'-(3,4-Дихлорфенил)-N,N -

диметилмочевина

330-54-1

1,0

орг.

иіс.

4

556

N-(3,4-Дихлорфенил)-N'-ме-

токсиметил несепнәрі

330-55-2

1,0

с.-т.

2

557

2,4-Дихлорфенил-4-нитрофенил

эфирі

1836-75-5

4,0

с.-т.

2

558

O-(2,4-Дихлорфенил)-O-этил-

хлортиофосфат

18351-18-3

0,05

жалп.

4

559

O-(2,4-Дихлорфенил)-S-про- пил-O-этилтиофосфат

34643-46-4

0,05

орг.

иіс.

3

560

2,4- Аммоний дихлорфеноксиацетаты

2307-55-3

0,2

орг.

дәм.

3

561

2,4-(Дихлорфенокси) натрий ацетаты

2702-72-9

1,0

орг.

иіс.

4

562

4-(2,4-Дихлорфенокси)бутан қышқылы

94-82-6

0,01

с.-т.

2

563

2-(2,4-Дихлорфенокси)пропион қышқылы

120-36-5

0,5

орг.

дәм.

3

564

Дихлорфенол


0,002

орг.

дәм.

4

565

3,4-Дихлор-2,5-фурандион

42595-14-2

0,1

с.-т.

2

566

1,1-Дихлорциклогексан

2108-92-1

0,02

орг.

иіс.

3

567

Дициандиамид

461-58-5

10,0

орг.

дәм.

4

568

1,4-Дицианобутан

111-69-3

0,1

с.-т.

2

569

Дицианометан

109-77-3

0,02

с.-т.

2

570

Нитрит дициклогексиламин

3129-91-7

0,01

с.-т.

2

571

Дициклогексилоловооксид

22771-17-1

0,001

с.-т.

2

572

2,3-Дицикло[2.2.1]гептен

498-66-8

0,004

орг.

иіс.

4

573

Диэтениладипинат

4074-90-2

0,2

жалп.

4

574

Диэтиламин

109-89-7

2,0

с.-т.

3

575

синтетикалық майлы спирттердің

диэтиламинометил эфирі

C10 - C18


0,15

с.-т.

2

576

2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диме-

тилфенил)ацетамид, гидрохло-

рид моногидрат

6108-05-0

1,0

с.-т.

3

577

N-(Диэтиламино)метил-N' -

этил несепнәрі


4,0

орг.

иіс.

4

578

2-(N,N-Диэтиламино)этантиол

100-38-9

0,1

орг.

иіс.

4

579

O,O-Диэтил-S-бензилтиофосфат

13286-32-3

0,05

с.-т.

2

580

1,3-Диэтилбензол

25340-14-4

0,04

орг.

иіс.

4

581

N,N-Диэтилбензоламин

91-66-7

0,15

орг.

түс.

3

582

N,N-Диэтил-1,4-бензолдиамин

сульфат (1:1)

6283-63-2

0,1

с.-т.

2

583

Диэтилбис(октаноилокси)олово

2641-56-7

0,01

с.-т.

2

584

Диэтилбутендиоат

141-05-9

1,0

с.-т.

2

585

N,N-Диэтилгуанидин

18240-93-2

0,3

жалп.

3

586

1,2-Диэтилгуанидин гидрохло-

рид


0,8

с.-т.

3

587

Натрий диэтилдитиокарбамат

148-18-5

0,5

жалп.

3

588

Калий диэтилдитиофосфаты

3454-66-8

0,5

орг.

иіс.

3

589

Диэтилдитиофосфат

298-06-6

0,2

орг.

иіс.

4

590

N,N-Диэтилкарбамилхлорид

88-10-8

6,0

с.-т.

2

591

O,O-Диэтил-S-карбэтоксимети-

лтиофосфат

2425-25-4

0,03

орг.

иіс.

4

592

N,N-Диэтил-2-(1-нафталенило-

кси)-пропанамид

15299-99-7

1,0

с.-т.

2

593

O,O-Диэтил-O-(4-нитрофенил)

тиофосфат

56-38-2

0,003

орг.

иіс.

4

594

Диэтил сынабы

627-44-1

0,0001

с.-т.

1

595

Диэтилфенил несепнәрі


0,5

орг.

дәм.

4

596

O,O-Диэтилхлортиофосфат

2524-04-1

0,05

орг.

иіс.

4

597

N,N-Диэтилэтанамин

121-44-8

2,0

с.-т.

2

598

O,O-Диэтил-O-(2-этилтио) этилтиофосфат (70%),

O,O-диэтил-S-(2-этилтио) этилтиофосфатом (30%) қоспа

8065-48-3

0,01

орг.

дәм.

4

599

1,1-Диэтоксиэтан

105-57-7

0,1

орг.

иіс.

4

600

ДКS-70


0,1

орг.

көбік

4

601

DH-75 (диспергатор)


0,1

орг.

көбік

4

602

1,12-Додекандиамин

2783-17-7

0,05

с.-т.

3

603

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-До-декафторгептан қышқылы

1546-95-8

1,0

с.-т.

2

604

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-До-

декафторгептан-1-ол

335-99-9

0,1

орг.

иіс.

4

605

(Z)-Додец-8-енилацетат

28079-04-1

0,00001

орг.

иіс.

4

606

ДЦМ (беріктендіргіш,

дициандиамин конденсациясының өнімі формальдегидпен және 10% мыс ацетаты)


0,5

орг.

дәм.

4

607

ДЦУ (беріктендіргіш,

формальдегидпен дициандиамин конденсациясының өнімі)


1,0

жалп.

4

608

Жарилек (монобензилтолу бойынша)


0,01

орг.

иіс.

2

609

техникалық сүйекжелім


0,1

жалп.

4

610

Темір (хлорлы темірді қосқанда) Fe бойынша


0,3(в

орг.

түс.

3

611

Синтетикалық майлы қышқылдар

C5 – C20


0,1

жалп.

4

612

Суда еритін акрилды қоюлатқыш


1,0

жалп.

3

613

Майлағыш А-1


0,4

орг.

қабыршақ

4

614

Майлағыш Б-73


3,0

орг.

қабыршақ

4

615

Майлағыш БВ


1,0

орг.

иіс.

4

616

Изопропилбензол

98-82-8

0,1

орг.

иіс.

3

617

O-(2-Изопропил-6-метилпири-

мидин-4-ил)-O,O-диэтилтио-

фосфат

333-41-5

0,3

орг.

иіс.

4

618

O-Изопропил-N-метилтиокарба-

мат


0,06

с.-т.

3

619

Изопропилоктадециламин

13329-71-0

0,1

орг

қабыршақ

4

620

Изопропилфенилкарбамат

122-42-9

0,2

орг

иіс.

4

621

Изопропилхлорфенилкарбамат

101-21-3

1,0

орг.

иіс.

4

622

N-Изопропил-6-хлор-N-этил-

1,3,5-триазин-2,4-диамин

1912-24-9

0,5

жалп.

3

623

Изофтал қышқылы

121-91-5

0,1

жалп.

4

624

ИМ-50 (флотореагент)


0,1

жалп.

4

625

7-(2-Имидазолинил)перфтор-

4,7-диметил-3,6- этилендиамин диоксаген- тилсульфамиді


1,0

с.-т.

2

626

7-2-(Имидазолинил)перфтор-

4,7-диметил-3,6- калий диоксагеп-

тилсульфонаты


1,0

с.-т.

2

627

1,1-Иминобис (пропан-2-ол)

110-97-4

0,5

с.-т.

2

628

Тікелей шығарылған ағаш шайыр тежегіші


0,001

орг.

иіс.

3

629

Тежегіш СНПХ 6004


0,03

орг.

дәм.

3

630

Тежегіш СНПХ 7401


0,7

орг.

иіс.

3

631

Фосфаттық тұз қалдыру тежегіші

SP-181


0,5

жалп.

3

632

Фосфаттық тұз қалдыру тежегіші SP-191


0,5

жалп.

3

633

Фосфаттық тұз қалдыру тежегіші SP-203


0,5

жалп.

3

634

ИОМС-1 (ТУ 6-05-211-1153-81)


4,0

орг.

иіс.

4

635

Кадмий

7440-43-9

0,001(в

с.-т.

2

636

Калий O-(3-метилбутил)дитио-

карбонат

928-70-1

0,005

орг.

иіс.

4

637

Калий O-(2-метилпропил)ди-

тиокарбонат

13001-46-2

0,005

орг.

иіс.

4

638

Калий O-(2-метилэтил)дитио-

карбонат

140-92-1

0,05

орг.

иіс.

4

639

Калий силикат (по SiO3 )

10006-28-7

30,0

с.-т.

2

640

Калий O-этилдитиокарбонат

140-89-6

0,1

орг.

иіс.

4

641

Кальций фосфат (2:1) (по PO4 )

7758-23-8

3,5

жалп.

4

642

эпсилон-Капролактам

105-60-2

1,0

жалп.

4

643

Карбозолин СПД-3


0,2

с.-т.

2

644

Карбозон-O


1,0

жалп.

3

645

Карбоксилметилцеллюлоза


5,0

жалп.

3

646

Карбомол


жалп.

4

647

Карбомол ЦЭМ (этил несепнәрі метил туындысының сулы ерітіндісі)


10,0

жалп.

4

648

К-4 (гидролизденген полиак-

рилнитрил, флокулянт)


2,0

с.-т.

2

649

К-6 (гидролизденген полиак-

рилнитрил, флокулянт)


2,0

с.-т.

2

650

Тотыққан керосин


0,01

орг.

иіс.

4

651

Мөлдірлендіргіш керосин

8008-20-6

0,05

орг.

иіс.

4

652

Сульфиттелген керосин


0,1

орг.

иіс.

4

653

Техникалық керосин

8008-20-6

0,01

орг.

иіс.

4

654

Тракторлық керосин

8008-20-6

0,01

орг.

иіс.

4

655

Кобальт

7440-48-4

0,1

с.-т.

2

656

Кобальта (II) ацетат тетрагидрат ( Co бойынша)

6147-53-1

0,1

с.-т.

2

657

Коррексит 7664


0,2

орг.

иіс.

4

658

Коррексит ОС-5


0,3

орг.

иіс.

3

659

органикалық белсенді ашық-қызыл

бояғышы 5 "СХ"

17804-49-8

0,003

орг.

түс.

4

660

органикалық аце-

тоно - еріткіш көк -

қара бояғышы


0,02

орг.

түс.

4

661

органикалық бром-

индиго-П бояғышы


5,0

орг.

түс.

4

662

органикалық дис-

персті көк полиэфирлі

жарыққа төзімді бояғышы


0,4

орг.

түс.

3

663

2Ж органикалық дис-

персті қою қоңыр

полиэфирлі бояғышы


0,25

орг.

түс.

4

664

3 органикалық дисперсті қою көк

полиэфирлі бояғышы

75497-74-4

0,25

орг.

түс.

4

665

6 "3" органикалық катионды

сары бояғышы

12217-50-4

0,04

орг.

түс.

3

666

органикалық катионды

қызыл-күлгін бояғышы


0,04

орг.

түс.

3

667

"Ж" органикалық катионды

қызғылт сары бояғышы


0,04

орг.

түс.

3

668

2"С" органикалық катионды

қызғылт бояғышы


0,04

орг.

түс.

3

669

Н2С органикалық қышқылдық

антрахинондық

жасыл

бояғышы

6408-57-7

0,04

орг.

түс.

4

670

2 "3" органикалық қышқылдық антрахинондық

таза көгілдір бояғышы


0,1

орг.

түс.

4

671

Органикалық қышқылдық антрахинондық

ашық көкбояғышы

4474-24-2

0,02

орг.

түс.

4

672

К органикалық қышқылдық

қоңыр бояғышы


0,2

орг.

түс.

4

673

2С органикалық қышқылдық

қызыл бояғышы

3567-69-9

0,03

орг.

түс.

4

674

органикалық қышқылдық қызғылт

сары жарыққа төзімді бояғышы

1936-15-8

0,04

орг.

түс.

4

675

органикалық қышқылдық

көк-қара бояғышы

1064-48-8

0,025

орг.

түс.

4

676

2К органикалық қышқылдық

көк бояғышы

3861-73-2

0,02

орг.

түс.

4

677

органикалық қышқылдық

антрахинондық күлгін бояғышы

4430-18-6

0,1

орг.

түс.

4

678

Н4К органикалық қышқылдық антрахинондық

күлгін бояғышы


0,3

орг.

түс.

4

679

К органикалық қышқылдық сары хром бояғышы

6054-99-5

0,01

орг.

түс.

4

680

"С" органикалық қышқылдық

қара бояғышы

3071-73-6

0,01

орг.

түс.

4

681

Органикалық қышқылдық

антрахинондық

таза көгілдір бояғышы


0,2

орг.

түс.

4

682

Н8С органикалық қышқылдық ашық қызыл

антрахинондық бояғышы

39291-15-1

0,04

орг.

түс.

4

683

4Ж органикалық қышқылдық ашық

қызыл

бояғышы


0,02

орг.

түс.

4

684

Органикалық қоңыр б/м бояғышы


0,8

орг.

түс.

4

685

Органикалық қызыл-күлгін

оңай жуылатын бояғышы


0,02

орг.

түс.

4

686

Органикалық қызыл оңай

жуылатын бояғыш


0,04

орг.

түс.

4

687

Органикалық ашық

қызғылт сары бояғыш


3,0

орг.

түс.

4

688

П Органикалық ашық қара бояғышы


3,0

орг.

түс.

4

689

ЗП Органикалық ашық ақшыл

көгілдір бояғышы


5,5

орг.

түс.

4

690

4ЖП Органикалық ашық

жасыл бояғышы


1,0

орг.

түс.

4

691

ЖП Органикалық ашық жасыл бояғышы


1,0

орг.

түс.

4

692

С Органикалық ашық жасыл бояғышы


0,3

орг.

түс.

4

693

Органикалықы ашық күлгін К бояғышы


1,0

орг.

түс.

4

694

М бояғыш


0,1

орг.

түс.

4

695

"А" маркалы органикалық суда

ерігіш нигрозин бояғышы


0,1

орк.

түс.

4

696

"Б" маркалы Органикалық суда

ерігіш нигрозин бояғышы


0,1

орк.

түс.

4

697

Органикалық бірхромды

зәйтүндік бояғыш


0,1

орг.

түс.

4

698

Органикалық негізгі

күлгін "К" бояғышы


0,1

орг.

түс.

4

699

Органикалық тура күрең қызыл

СВ "СМ" бояғыш

6837-87-2

0,1

орг.

түс.

4

700

Органикалық тура көгілдір жарыққа

төзімді бояғыш


0,05

орг.

түс.

4

701

Органикалық тура

диазо-жасыл Ж бояғыш

5893-32-3

0,03

орг.

түс.

4

702

Органикалық тура

сары СВ "К" бояғыш

6629-26-1

0,1

орг.

түс.

4

703

Органикалық тура

қоңыр жарыққа төзімді

2К бояғыш


0,03

орг.

түс.

4

704

Органикалық тура

қызғылт СВ "С" бояғыш

2829-43-8

0,1

орг.

түс.

4

705

Органикалық тура көк

жарыққа төзімді бояғыш

4399-55-7

0,02

орг.

түс.

4

706

КУ Органикалық тура көк

жарыққа төзімді бояғышы


0,2

орг.

түс.

4

707

Органикалық тура

қою жасыл бояғыш

3626-28-6

0,1

орг.

түс.

4

708

Органикалық тура қара

З теріге арналған бояғыш


0,1

орг.

түс.

4

709

Органикалық тура қара 2С бояғыш

6428-38-2

0,1

орг.

түс.

4

710

Органикалық тура қара бояғыш


0,3

орг.

түс.

4

711

Органикалық родамин "Ж" бояғышы

989-38-8

0,1

орг.

түс.

4

712

Органикалық көк "З" бояғыш


10,0

жалп.

4

713

Органикалық қою қоңыр 2Ж бояғыш


0,9

орг.

4

714

Органикалық қою көк 3 полиэфирлі бояғыш


0,8

орг.

4

715

БС Органикалық тиозоль қоңыр бояғыш


0,5

орг.

түс.

4

716

Органикалық тиоиндиг

қызыл-қоңыр ЖП бояғыш


5,0

орг.

түс.

4

717

КХП Органикалық тиоиндиг қызғылт

сары бояғыш


5,0

орг.

түс.

4

718

Органикалық тио-

индиг қара бояғышы П

3687-67-0

4,0

орг.

түс.

4

719

Органикалық тиоиндиг ашық қызғылт ЖП бояғыш


2,0

орг.

түс.

4

720

А органикалық урани бояғышы

518-47-8

0,0025

орг.

түс.

4

721

Органикалық флуоресцеин бояғышы

2321-07-5

0,0025

орг.

түс.

4

722

Органикалық хризофенин бояғышы

2870-32-8

0,1

орг.

түс.

4

723

Органикалық күрең қызыл хромды бояғышы"С"

6408-82-8

0,05

орг.

түс.

4

724

Органикалық хромды сары бояғыш

1344-37-2

0,06

орг.

түс.

4

725

Органикалық хромды жасыл антрахинонды бояғыш

4403-90-1

0,3

орг.

түс.

4

726

Органикалық хромды антрахинонды жасыл бояғыш 2Ж


0,01

орг.

түс.

4

727

Органикалық хромды қоңыр К бояғыш

10114-76-8

0,06

орг.

түс.

4

728

Органикалық хромды қызыл ализаринды бояғыш

130-22-3

0,3

орг.

түс.

4

729

Органикалық хромды лағыл С бояғыш


0,03

орг.

түс.

4

730

Органикалық хромды көк-қара бояғыш

2538-85-4

0,1

орг.

түс.

4

731

Органикалық хромды көк-қара антрахинонды С бояғыш

1324-21-6

0,04

орг.

түс.

4

732

Органикалық хромды көк 2К бояғыш

6844-73-1

0,02

орг.

түс.

4

733

Органикалық хромды ашық қызыл 2С бояғыш


0,02

орг.

түс.

4

734

о-Крезилдитиофосфат


0,001

орг.

иіс.

4

735

Кремний ( Si бойынша)

7631-86-9

10,0

с.-т.

2

736

3-Кротилизотиурон хлориді


0,1

орг.

көбік

4

737

Ксилол (изомерлер қоспасы)

1330-20-7

0,05

орг.

иіс.

3

738

Лак КО-075


0,1

орг.

қабыршақ

4

739

Лак КО-921


0,03

орг.

қабыршақ

4

740

Лакрис 20 А маркалы


2,0

орг.

көбік

4

741

Лакрис 20 марка Б


2,0

орг.

көбік

4

742

Лапрол 1502-2-70


0,1

орг.

көбік

4

743

Лапрол 202


0,3

орг.

көбік

4

744

Лапрол 402-2-100


0,3

орг.

көбік

4

745

Лапрол 501-2-100


1,0

орг.

көбік

4

746

Лапрол 502-2-10


0,5

орг.

көбік

4

747

Лапрол 503


0,3

орг.

көбік

4

748

Лапрол 564


0,3

орг.

көбік

4

749

Лапрол 702

25322-69-4

0,2

орг.

көбік

4

750

Лапрол 805


10,0

жалп.

4

751

Лапрол 805 "О"


0,3

орг.

көбік

4

752

Лапрол 1102-4-80


0,5

орг.

көбік

4

753

Лапрол 1103 К


0,5

орг.

көбік

4

754

Лапрол 1601-2-50 "Р"


0,1

орг.

көбік

4

755

Лапрол 1601-2-50 "Б"


0,3

орг.

көбік

4

756

Лапрол 2102


0,1

орг.

көбік

4

757

Лапрол 2402


0,1

орг.

көбік

4

758

Лапрол 2501-2-50


0,1

орг.

көбік

4

759

Лапрол 2502-2Б-40


0,1

орг.

көбік

4

760

Лапрол 2505-2-70


0,1

орг.

көбік

4

761

Лапрол 3003


10,0

жалп.

4

762

Лапрол 3003/2-60


0,1

орг.

көбік

4

763

Лапрол 3502-2Б-20


0,1

орг.

көбік

4

764

Лапрол 3503-2-70


0,1

орг.

көбік

4

765

Лапрол 3603-2-12


0,1

орг.

көбік

4

766

Лапрол 4003-2-20


0,1

орг.

көбік

4

767

Лапрол 4202-2Б-30


0,1

орг.

көбік

4

768

Лапрол 5003-2Б10


16,0

орг.

дәм.

4

769

Лапрол 6003-2Б-18


0,1

орг.

көбік

4

770

Лапрол 6003-2Б-7


0,1

орг.

көбік

4

771

Латекс ЛМФ


6,0

орг.

көбік

4

772

Лауриламинопропионитрил


0,07

орг.

иіс.

4

773

Лаурилпропилендиамин


0,1

орг.

иіс.

3

774

сульфатты жапырақты лигнин


5,0

орг.

түс.

4

775

сульфатты қылқан жапырақты лигнин


5,0

орг.

түс.

4

776

Лигнинсульфон қышқылдары


1,0

жалп.

4

777

Лигносульфин қышқылдары


0,3

жалп.

4

778

Литий

7439-93-2

0,03(в

с.-т.

2

779

Магний хлорат

10326-21-3

20,0

жалп.

3

780

Марганец

7439-96-5

0,1

орг.

түс.

3

781

Мыс

7440-50-8

1,0

орг.

дәм.

3

782

Метазин


0,3

орг.

дәм.

4

783

Метакриламид

79-39-0

0,1

с.-т.

2

784

Метанол

67-56-1

3,0

с.-т.

2

785

Метантиол

74-93-1

0,0002

орг.

иіс.

4

786

Метилакрилат

96-33-3

0,02

орг.

иіс.

4

787

Метиламин

74-89-5

1,0

с.-т.

3

788

N-Метиламин-N-метилдитиокар-

бамат


0,02

орг.

иіс.

3

789

1-Метиламино-9,10-антрацен-

дион

82-38-2

5,0

жалп.

3

790

2,2'-(Метиламино)бисэтанол

105-59-9

1,0

с.-т.

2

791

4-Метиламинофенол сульфат

1936-57-8

0,3

орг.

түс.

3

792

(R*,S*)-(+/-)-альфа-[1-(Ме-

тиламино)этил]-бензолметанол

гидрохлорид

134-71-4

0,05

жалп.

2

793

N-Метиланилин

100-61-8

0,3

орг.

иіс.

2

794

3-Метиланилин

108-44-1

0,6

с.-т.

2

795

4-Метиланилин

106-49-0

0,6

орг.

иіс.

3

796

Метилацетат

79-20-9

0,1

с.-т.

3

797

Метил-N-(2-бензимидазолил)

карбамат

10605-21-7

0,1

орг.

қабыршақ

4

798

Метил-1H-бензимидазол-2-ил-

карбамата гидрохлорид

37574-18-8

0,5

жалп.

4

799

Метилбензоат

93-58-3

0,05

орг.

дәм.

4

800

4-Метилбензолсульфин

қышқылы

536-57-2

1,0

с.-т.

2

801

нат-

риий 4-Метилбензолсульфинаты

824-79-3

1,0

с.-т.

3

802

4-Метилбензолсульфонилхлорид

98-59-9

1,0

жалп.

3

803

2-Метилбута-1,3-диен

78-79-5

0,005

орг.

иіс.

4

804

2-Метил-2,3-бутандиол

53399-77-2

0,04

с.-т.

2

805

3-Метилбут-1-ен-3-ол

513-42-8

0,005

с.-т.

2

806

3-Метилбут-3-ен-1-ол

763-32-6

0,004

с.-т.

2

807

Метил-1-бутилакарбомоил-2 -

бензимидазолкарбамат


0,5

орг.

қабыршақ

4

808

(3-Метилбутил)диоктилфосфин

оксид

53521-41-8

1,0

с.-т.

3

809

(1-Метилбутил)-4-метилбен-

золсульфонат


5,0

жалп.

3

810

(1-Метилвинил)бензол

98-83-9

0,1

орг.

дәм.

3

811

4-Метил-4гидроксиэтил-1,3 -

диоксан

2018-45-3

0,04

с.-т.

2

812

Метил-2,2-диметилпропионоат

598-98-1

0,5

жалп.

4

813

Натрий метилдитиокарбаматы

137-42-8

0,02

орг.

иіс.

3

814

2-Метил-1,2-дихлорпропан

594-37-6

0,4

с.-т.

2

815

2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен

3375-22-2

0,4

с.-т.

2

816

O-Метилдихлортиофосфат

2523-94-6

0,01(б

с.-т.

2

817

Динатриий метиленбиснафталинсульфонаты

26545-58-4

(a

жалп.

4

818

2,2-Метиленбис(3,4,6-три-

хлорфенол)

70-30-4

0,03

жалп.

3

819

Метилизобутилполисилоксан


2,0

орг.

қабыршақ

4

820

Метилкарбаматнафталин-1-ола

63-25-2

0,1

орг.

иіс.

4

821

Метил-4-метилбензоат

99-75-2

0,05

орг.

дәм.

4

822

Метил-2-метилпроп-2-еноат

80-62-6

0,01

с.-т.

2

823

3-Метил-4-метилтиофенол

3120-74-9

0,01

орг.

дәм.

4

824

Метилметилфосфит

16391-06-3

0,02

орг.

иіс.

3

825

N-Метил-N-метокси-N'-(4 -

хлорфенил)-несепнәрі

1746-81-2

0,05

жалп.

4

826

Метилолметакриламид


0,1

с.-т.

2

827

2-Метилпентан қышқылдары

4-метил-3-хлоранилид

2307-68-8

0,1

орг.

иіс.

4

828

1-Метилпентан-1-ол

54972-97-3

0,01

с.-т.

2

829

2-Метилпентан-2-ол

590-36-3

0,01

с.-т.

2

830

2-Метилпиридин

109-06-8

0,05

с.-т.

2

831

2-Метилпиридин гидрохлорид

14401-91-3

0,05

с.-т.

2

832

1-Метилпиридиний хлорид

7680-73-1

0,01

орг.

иіс.

4

833

1-Метил-2-пироллидинон

872-50-4

0,5

жалп.

3

834

2-Метил-1-пропанамин

78-81-9

0,04

орг.

дәм.

3

835

2-Метил-2-пропанамин

75-64-9

1,0

с.-т.

3

836

2-Метилпропан-1-ол

78-83-1

0,15

с.-т.

2

837

2-Метилпропан-2-ол

75-65-0

1,0

с.-т.

2

838

2-Метилпроп-1-ен

115-11-7

0,5

орг.

иіс.

3

839

2-Метилпроп-2-еннитрил

126-98-7

0,1

с.-т.

2

840

2-Метилпроп-2-ен қышқылы

79-41-4

1,0

с.-т.

3

841

2-(1-Метилпропил)-4,6-дини-

трофенил-3-метил-2-бутеноат

485-31-4

0,03

с.-т.

2

842

2-(1-Метилпропил)-4,6-дини-

трофенол

530-17-6

0,1

орг.

түс.

4

843

5-Метилрезорцин моногидрат

6153-39-5

1,0

орг.

түс.

4

844

Натрий метилсиликонаты


2,0

орг.

иіс.

3

845

N-Метилсульфамин қышқылы

4112-03-2

0,4

с.-т.

2

846

4-Метилтетрагидро-2H-пиран-

4-ол

7525-64-6

0,001

с.-т.

2

847

3-Метилтио-2-бутанон-O-(ме-

тиламинокарбонил)оксим

34681-10-2

0,1

орг.

иіс.

3

848

3-Метил-1,2,4-триазол

16681-65-5

1,0

жалп.

4

849

Метилтриалкиламмония метилсульфат


0,01

с.-т.

3

850

Метилтриалкиламмония нитрат


0,01

с.-т.

2

851

2-Метил-1,3,5-тринитробензол

118-96-7

0,5

жалп.

4

852

3-Метил-1,2,4-трихлорбензол

2077-46-5

0,03

орг.

иіс.

3

853

альфа-Метилтрицикло[3,3,1,3,7,1] декан-1-метанамин гид-

рохлорид

1501-84-4

0,06

с.-т.

2

854

O-Метил-O-(2,4,5-трихлорфе-

нил)-O-этилтиофосфат

2633-54-7

0,4

орг.

иіс.

4

855

Метилфенил-N-метилкарбамат

58481-70-2

0,1

орг.

иіс.

3

856

(3-Метилфенил)-3-[(метокси-

карбонил)амино]фенилкарбамат

13684-63-4

2,0

с.-т.

3

857

N-Метил-N'-фенил несепнәрі

1007-36-9

5,0

жалп.

3

858

1-Метил-1-фенилэтилгидро-

пероксид

80-15-9

0,5

с.-т.

3

859

Метилфеноксиацетат

2065-23-8

0,5

жалп.

4

860

2-Метилфуран

534-22-5

0,5

орг.

иіс.

4

861

2-Метил-3-хлорпроп-1-ен

563-47-3

0,01

с.-т.

2

862

4-(2-Метил-4-хлорфенокси)бу-

тан қышқылы

94-81-5

0,03

орг.

иіс.

3

863

2-Метилэтиламин

75-31-0

2,0

с.-т.

3

864

2-Метил-N-этиланилин


0,3

орг.

иіс.

3

865

3-Метил-N-этиланилин

102-27-2

0,6

с.-т.

2

866

(1-Метилэтил)-1-гидроксипро-

паноат

617-51-6

1,0

с.-т.

3

867

4,4'-(1-Метилэтилидин)бисфе-

нол

80-05-7

0,01

орг.

дәм.

4

868

Метилэтил-[2-(1-метилпро-

пил)-4,6-динитрофенил]карбо-

нат

973-21-7

0,2

орг.

қабыршақ

4

869

O-Метил-O-этилхлортиофосфат

13289-13-9

0,002

орг.

иіс.

4

870

2-Метоксианилин

90-04-0

0,02

с.-т.

2

871

4-Метоксианилин

104-94-9

0,02

с.-т.

2

872

Метоксибензол

100-66-3

0,05

с.-т.

3

873

2-Метокси-3,6- диметиламин дихлорбензой қышқылы

2300-66-5

15,0

с.-т.

2

874

N-Метоксиэтилхлорацетат 2 -

метиланилина


0,05

орг.

иіс.

4

875

2-(2-Метоксиэтокси)этанол

111-77-3

0,3

жалп.

3

876

Мобильтерм 605


0,1

орг.

иіс.

3

877

Модификатор 113-63


0,2

орг.

қабыршақ

3

878

Модификатор РУ-ВМ


0,7

орг.

оп.

3

879

Полиэтиленимин модификаты

(молекулалық масса 30000)


2,0

с.-т.

2

880

Молантин Р (фе-

ноксибензол туындысы)


0,05

с.-т.

2

881

Молибден

7439-98-7

0,25

с.-т.

2

882

Моноалкилсульфоянтарлы қышқылдар динатрий тұзы


0,5

с.-т.

3

883

Несепнәр

57-13-6

жалп.

4

884

МСДА (дициклогексиламин және техникалық майлы қышқылдар тұзы C10 - C13 және C17 - C20)


0,01

с.-т.

2

885

Құмырсқа қышқылы

64-18-6

3,5

жалп.

3

886

Күшән

7440-38-2

0,05(в

с.-т.

2

887

Цефалотинның натрий тұзы

58-71-9

0,001

с.-т.

2

888

Гидроксиэтилидендифосфон қышқылының мырыш кешенінің натрий тұзы


5,0

с.-т.

3

889

Натрий

7440-23-5

200,0

с.-т.

2

890

Тетра Натрий дифосфат

(PO4 бойынша)

7722-88-5

3,5

жалп.

4

891

Натрий метафосфат (PO4 бойынша)

10361-03-2

3,5

жалп.

4

892

Натрий силикат (SiO3 бойынша)

6834-92-0

30,0

с.-т.

2

893

Натрий тиосульфат

10124-57-9

2,5

жалп.

3

894

триНатрий фосфат (PO4 бойынша)

7601-54-9

3,5

жалп.

4

895

Натрий хлорат

7775-09-9

20,0

орг.

дәм.

3

896

Натрий хлорит

7758-19-2

0,2

с.-т.

3

897

Нафталин

91-20-3

0,01

орг.

иіс.

4

898

Нафталин-1,5-дисульфон қышқылы

81-04-9

1,0

жалп.

4

899

(R)-2-(1-Нафталинилокси) про-

пион қышқылы

57128-29-7

2,0

с.-т.

2

900

Нафтен қышқылдары


1,0

орг.

иіс.

4

901

Нафт-1-ол

90-15-3

0,1

орг.

иіс.

3

902

Нафт-2-ол

135-19-3

0,4

с.-т.

3

903

о-Нафтохинондиазид


0,06

орг.

түс.

4

904

НГЖ-4 (негізгі заты дибутилфенилфосфат)


2,0

орг.

көбік.

4

905

НГЖ-5У


3,0

орг.

иіс.

3

906

Неионоген ЕА-160


0,05

орг.

көбік.

4

907

Неонол АФ9-12

131890-11-4

0,1

орг.

көбік.

4

908

Неонол АФ9-25


0,1

орг.

көбік.

4

909

Неонол АФ9-4

7311-27-5

0,3

орг.

көбік.

4

910

Неонол АФ9-6

34166-38-6

0,3

орг.

көбік.

4

911

Неонол АФ9-8


0,2

орг.

көбік.

4

912

Неонол АФ-14


0,1

орг.

көбік.

4

913

Неонол АФМ-10


0,1

орг.

көбік.

4

914

Неонол АФМ9-10 (0,9)


0,1

орг.

көбік.

4

915

Неонол АФМ9-12 (0,3)


0,1

орг.

көбік.

4

916

Неонол АФМ9-10 (0,5)


0,1

орг.

көбік.

4

917

Неонол АФС9-4КМ


0,1

орг.

көбік.

4

918

Неонол АФС9-5КМ


0,1

орг.

көбік.

4

919

Неонол АФС9-6КМ


0,1

орг.

көбік.

4

920

Неонол АФС9-10 КМ


0,1

орг.

көбік.

4

921

Неонол АФС9-12СН


0,1

орг.

көбік.

4

922

Неонол 2В-1317-12


0,1

орг.

көбік.

4

923

Неонол В 1020-3 (оксиэтилденген туынды спирттер)


0,1

орг.

көбік.

4

924

Көп қүкіртті мұңай


0,1

орг.

қабырш.

4

925

Өзге мұнай

8002-05-9

0,3

орг.

қабырш.

4

926

Никель

7440-02-0

0,1

с.-т.

3

927

Ниобий

10026-12-7

0,01(в

с.-т.

2

928

Нитраттар (NO3 бойынша)


45,0

с.-т.

3

929

4-Нитро-N,N-диэтиланилин

2216-15-1

0,002

орг.

түс.

3

930

Нитрилотри(метилен)трис(фос-

фон қышқылы) тринатрий

тұзы, мырыш кешені


1,0

жалп.

3

931

Нитрилотрис(метилен)три(фос-

фон)қышқылы

6419-19-8

1,0

жалп.

3

932

Нитрилотрис(метилен)трифосфон қышқылының мыс кешені, тринатрий тұзы,

тригидрат


1,0

с.-т.

2

933

2,2',2"-Нитрилотрисэтанол

102-71-6

1,0

орг.

дәм.

4

934

Нитролполисилоксан


5,0

орг.

қабырш.

4

935

Нитриттар (по NO2 )


3,3

с.-т.

2

936

2-Нитроанилин

88-74-4

0,01

орг.

түс.

3

937

3-Нитроанилин

99-09-2

0,15

орг.

түс.

3

938

4-Нитроанилин

100-01-6

0,05

с.-т.

3

939

4-Нитроанилин-2-сульфоқышқылы

аммоний тұзы


0,08

орг.

түс.

4

940

1-Нитро-9,10-антрацендион

82-34-8

2,5

жалп.

3

941

3-Нитробензой қышқылы

121-92-6

0,1

орг.

түс.

4

942

4-Нитробензой қышқылы

62-23-7

0,1

с.-т.

3

943

Нитробензол

98-95-3

0,2

с.-т.

3

944

3-Нитробензолсульфонат нат-

рия

27215-71-0

жалп.

4

945

Нитрогуанидин

556-88-7

0,1

с.-т.

2

946

N-Нитрозо-N-фенилбензоламин

86-30-6

0,01

с.-т.

2

947

Нитрозофенол

102763-39-3

0,1

орг.

түс.

3

948

1-Нитрозо-1-хлорциклогексан

695-64-7

0,005

орг.

иіс.


949

Нитрометан

75-52-5

0,005

орг.

иіс.

4

950

2-Нитрометоксибензол

91-23-6

0,3

орг.

дәм.

3

951

4-Нитрометоксибензол

100-17-4

0,1

орг.

дәм.

3

952

Нитропропан

25322-01-4

1,0

с.-т.

3

953

2-[(4-Нитрофенил)амино]эта-

нол

1965-54-4

0,5

орг.

иіс.

4

954

2-[(4-Нитрофенил)ацетилами-

но]этан-1-ол


1,0

орг.

иіс.

4

955

2-Нитрофенол

88-75-5

0,06

с.-т.

2

956

3-Нитрофенол

554-84-7

0,06

с.-т.

2

957

4-Нитрофенол

100-02-7

0,02

с.-т.

2

958

2-Нитро-4-хлоранилин

89-63-4

0,025

орг.

түс.

3

959

3-Нитро-4-хлорбензой

қышқылы

96-99-1

0,25

орг.

дәм.

3

960

5-Нитро-2-хлорбензой

қышқыл

2516-96-3

0,3

орг.

дәм.

4

961

Нитрохлорбензол (2,3,

4 изомер қоспасы)

25167-93-5

0,05

с.-т.

3

962

4-Нитро-альфа-хлорметилбензолметанол

13407-16-4

0,2

орг

иіс.

4

963

Нитроциклогексан

1122-60-7

0,1

с.-т.

2

964

Нитроэтан

79-24-3

1,0

с.-т.

2

965

4-Нитроэтоксибензол

100-29-8

0,002

с.-т.

2

966

Нонангидроксам қышқылы


0,1

жалп.

4

967

Нонан-1-ол

143-08-8

0,01

с.-т.

2

968

Нонафторпентан қышқыл

2706-90-3

0,7

с.-т.

2

969

OG-4 Activator


0,1

жалп.

4

970

OG-4 Gellant


0,07

жалп.

3

971

OG-4 Surfactant


0,08

орг.

4

972

Оксалаттар


0,2

жалп.

4

973

Оксамат


1,5

жалп.

4

974

Оксанол КШ-9


0,1

орг.

көбік.

4

975

Оксанол Л-7


0,1

орг.

көбік.

4

976

4,4'-Оксибисбензоламин

101-80-4

0,03

с.-т.

2

977

Оксибисметан

115-10-6

5,0

с.-т.

4

978

2,2'-Оксибис (2-хлорпропан)

39638-32-9

0,1

жалп.

3

979

2,2'-Оксибисэтанол динитрат

693-21-0

1,0

с.-т.

3

980

Натрий оксигексилидендифосфонаты


0,5

с.-т.

3

981

Натрия оксигептилидендифосфонаты


0,5

с.-т.

3

982

Алкилдиметиламин оксиді


0,4

с.-т.

2

983

2,2'-Оксидиэтилендиоксидиэтанол

112-60-7

1,0

с.-т.

3

984

2,2'-Оксидиэтанол

111-46-6

1,0

с.-т.

3

985

Натрий оксинонилидендифосфонаты


0,5

с.-т.

3

986

Натрий оксиоктилидендифосфонаты


0,5

с.-т.

3

987

Оксифос Б


0,2

орг.

көбік.

3

988

Оксиэтилидендифосфон қышқылының мысаммоний кешені


0,6

с-т.

3

989

Оксиэтилидендифосфон

қышқылының мырыш кешені


5,0

с.-т.

3

990

Оксиэтилденген туынды

спирттер


1,0

орг.

көбік.

3

991

Оксиэтилденген алкилфенол


0,1

орг.

көбік.

3

992

Оксиэтилденген перфтордецил спирті


0,1

орг.

көбік.

3

993

Оксиэтилкрахмал


1,0

жалп.

3

994

Оксиэтилпиперазин


6,0

с.-т.

2

995

Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин

2691-41-0

0,2

с.-т.

2

996

Натрий

6-(Октадециламино)гексаноаты


0,5

жалп.

4

997

Октан-1-ол

111-87-5

0,05

орг.

дәм.

3

998

2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол

355-80-6

0,25

орг.

иіс.

4

999

Октахлорпин-2-ен

25267-15-6

0,2

с.-т.

3

1000

Октил-2,4-дихлорпропеноксиацетат

1928-44-5

0,2

орг.

иіс.

3

1001

Олефинсульфонат натрия


0,5

орг.

көбік.

4

1002

Олефинсульфонат C12 - C14


0,4

орг.

көбік.

4

1003

Олефинсульфонат C15 - C18


0,2

с.-т.

2

1004

ОП-7


0,1

орг.

көбік.

4

1005

ОП-10


0,1

орг.

көбік.

4

1006

ОПС-Б


2,0

жалп.

3

1007

ОПС-М


0,5

с.-т.

2

1008

Кальций пантотеноаты


0,4

с.-т.

3

1009

Пеназолин 10-16Б


0,25

орг.

3

1010

Пентадециламин гидрохлорид

1838-05-7

0,4

орг.

иіс.

3

1011

Пентандиаль

111-30-8

0,07

с.-т.

2

1012

Пентан-1-ол

71-41-0

1,5

орг.

иіс.

3

1013

Пентан-3-он

96-22-0

0,1

орг.

иіс.

4

1014

Пентахлорацетофенон

25201-35-8

0,02

орг.

дәм.

3

1015

Пентахлорбифенил

25429-29-2

0,001

с.-т.

1

1016

Пентахлорбутан

31391-27-2

0,02

орг.

иіс.

3

1017

Пентахлорпиколин


0,02

с.-т.

2

1018

Пентахлорпропан

16714-68-4

0,03

орг.

иіс.

3

1019

Пентахлорфенол

87-86-5

0,01

с.-т.

2

1020

Натрий пентахлорфеноляты

131-52-2

5,0

орг.

иіс.

3

1021

Терпеномалеин аддуктының пентахлорфеноляты


1,0

с.-т.

2

1022

Бастапқы алкилсульфат


0,5

орг.

көбік.

3

1023

Сутегі пероксиді

7722-84-1

0,1

с.-т.

2

1024

Калий персульфаты

7727-21-2

0,5

с.-т.

2

1025

Перфторгептаналь гидрат


0,5

с.-т.

2

1026

Перфторгептан қышқылы

375-85-9

1,0

с.-т.

2

1027

Перхлорбута-1,3-диен

87-68-3

0,01

орг.

иіс.

3

1028

Перхлорбутан

6820-74-2

0,02

орг.

иіс.

3

1029

Пиперазин

110-85-0

9,0

орг.

иіс.

3

1030

Пиперидин

110-89-4

0,06

с.-т.

3

1031

Пиридин

110-86-1

0,2

с.-т.

2

1032

Ағаш шайырының пиролизаты


0,02

орг.

иіс.

4

1033

Полиакриламид

9003-05-8

2,0

с.-т.

2

1034

Натрий полиакрилаты


15,0

с.-т.

2

1035

Полиаминометилфосфат


5,0

жалп.

3

1036

Поли(гексаметиленгуанидин

гидрохлорид)


0,1

жалп.

3

1037

Поли(диметилдипроп-2-ениламиний-хлорид)


0,1

с.-т.

3

1038

Поли-(2-карбонил-натрий-6,4-

метиленфенол)


0,1

орг.

иіс.

4

1039

2-метилпроп-2-ен

қышқылының және метил-2-метилпроп-

2-еноат полимері


10,0

с.-т.

2

1040

2-метилпроп-2-ен қышқылының және 2-метилпроп-2-енамид полимері


5,0

с.-т.

2

1041

Полиметилгидросилоксан


2,0

орг.

қабырш.

4

1042

Полиметилдихлорфенилсилоксан


10,0

орг.

қабырш.

4

1043

Полиметилфенилсилоксан ФМ-5


2,5

орг.

қабырш.

4

1044

Полиметилфенилсилоксан ФМ -

1322/30


10,0

орг.

қабырш.

4

1045

Полиоксипропилендиамин ДА

500


0,3

орг.

дәм.

2

1046

Полиоксипропилендиамин ДА -

1050


0,3

с.-т.

2

1047

Полиоксипропилентриамин ТА

1500


0,2

с.-т.

4

1048

Полиоксипропилентриамин ТА

1100


0,03

с.-т.

2

1049

Полиоксипропилентриамин ТА

750


0,03

орг.

көбік.

2

1050

Политрибутилоловометакрилат


0,08

с.-т.

2

1051

Полифосфаттар (PO4 )


3,5

орг.

3

1052

Полифурит 500


1,0

жалп.

4

1053

Полифурит 1000


1,0

жалп.

4

1054

Полифурит 1500


0,2

жалп.

4

1055

Полихлорбензой қышқылдары


5,0(в

с.-т.

3

1056

Поли-[(4этенилбензил)три-

метиламмонийхлорид]


0,5

с.-т.

2

1057

Поли-(5-этенил-1,2-диметил-

пиридинийметилсульфат)


4,0

с.-т.

2

1058

Полиэтенилхлорид

9002-86-2

жоқ

қосылу

4

1059

Полиэтеноксид мол. массасы 2 -

3 млн.

25322-68-3

0,1

жалп.

4

1060

Полиэтеноксид мол. массасы

5 млн.

25322-68-3

0,02

жалп.

4

1061

Полиэтенол

9002-89-5

0,5

орг.

көбік.

4

1062

Полиэтенол мол. массасы 5000

9002-89-5

0,1

орг.

көбік.4_

4

1063

Полиэтенол 18/11

9002-89-5

0,1

орг.

көбік.

4

1064

Полиэтилгидросилоксан


10,0

орг.

қабырш.

4

1065

Полиэтиленимин

9002-98-6

0,1

с.-т.

2

1066

Полиэтилен эмульсиясы

(25% полиэ-

тиленнің сулы дисперсия)


0,3

орг.

көбік.

4

1067

Полиэтиленполиамин


0,005

с.-т.

2

1068

Мырыш

полиэтилентиурамдисульфиді

9006-42-2

2,0

орг.

иіс.

4

1069

Полиэтилсилоксан сұйықтығы


10,0

орг.

қабырш.

4

1070

Превоцел W 12


0,1

орг.

көбік.

4

1071

Превоцел W-OFP


0,025

орг.

көбік.

4

1072

Превоцел WOFP-100


0,1

орг.

көбік.

4

1073

Препарат АМ


5,0

жалп.

3

1074

Препарат Д-11


0,2

с.-т.

3

1075

Препарат ДА-52


0,6

с.-т.

2

1076

Препарат ОС-20


0,1

орг.

көбік.

4

1077

Проксамин 385


0,1

орг.

көбік.

4

1078

Проксанол 186


0,1

орг.

көбік.

4

1079

Пропандиамид

108-13-4

1,0

жалп.

3

1080

Пропан-1,2-диол

57-55-6

0,6

жалп.

3

1081

Пропан-1-ол

71-23-8

0,25

орг.

иіс.

4

1082

Пропан-2-ол

67-63-0

0,25

орг.

иіс.

4

1083

Пропан-2-он

67-64-1

2,2

жалп.

3

1084

1,2,3-Пропантриол

56-81-5

0,5

жалп.

4

1085

Пропен

115-07-1

0,5

орг.

иіс.

3

1086

Проп-2-ен-1-аль

107-02-8

0,02

с.-т.

1

1087

Проп-1-енамин

107-11-9

0,005

с.-т.

2

1088

N-Пропенилпроп-2-ен-1-амин

124-02-7

0,01

с.-т.

2

1089

Проп-2-ен-1-ол

107-18-6

0,1

орг.

дәм.

3

1090

Проп-2-ен-1-тиол

870-23-5

0,0002

орг.

иіс.

3

1091

Пропиламин

107-10-8

0,5

орг.

иіс.

3

1092

Пропилбензол

103-65-1

0,2

орг.

иіс.

3

1093

S-Пропилбутилэтилтиокарбамат

1114-71-2

0,01

орг.

иіс.

3

1094

S-Пропил-O-[4-(метилтио)фенил]-O-этилдитиофосфат

35400-43-2

0,003

орг.

иіс.

4

1095

Пропионат натриі

137-40-6

0,8

жалп.

4

1096

Пропионды қышқыл N-(3,4-

дихлоранилид)

709-98-8

0,1

жалп.

4

1097

Резорцин

81133-29-1

0,1

жалп.

4

1098

РИП (деэмульгатор- тоттану ингибиторы)


0,3

орг.

көбік.

3

1099

РИПД (деэмульгатор- тоттану ингибиторы)


0,75

орг.

көбік.

3

1100

РИФ (N-алкиламмонийдің O-алкилфосфаттары және пропилен мен этилен тотығы блоксополимелер негізіндегі қоспа)


0,22

орг.

көбік.

3

1101

РИФД (N-алкиламмонийдің O-алкилфосфаттары және пропилен мен этилен тотығы блоксополимелер негізіндегі қоспа)


0,9

орг.

көбік.

3

1102

Родамин Ж

989-38-8

0,01

жалп.

4

1103

Родамин 4С


0,1

орг.

түс.

4

1104

Родамин-2Ц-негізі


0,01

жалп.

4

1105

Роданидтар


0,1

с.-т.

2

1106

Родий (III) гидридокарбонилтрис (трифенилфосфин)


0,02

жалп.

3

1107

Сынап

7439-97-6

0,0005(в

с.-т.

1

1108

Хлорлы рубидий

7791-11-9

0,1

с.-т.

2

1109

Сапонин

8047-15-2

0,2

орг.

иіс.

3

1110

Қорғасын

7439-92-1

0,03

с.-т.

2

1111

Селен

7782-49-2

0,01(в

с.-т.

2

1112

Күміс

7440-22-4

0,05(в

с.-т.

2

1113

Лак силанолы КО-116


0,015

орг.

иіс.

4

1114

Лак силанолы КО-075


0,5

орг.

қабырш.

4

1115

Лак силанолы 6О-921


0,05

орг.

қабырш.

4

1116

Силоксан сұйықтық 187


5,0

орг.

қабырш.

4

1117

Синтамид 5

26635-75-6

0,1

орг.

көбік.

4

1118

Синтанол ВН-7


0,1

орг.

көбік.

4

1119

Синтанол ВТ-15


0,1

орг.

көбік.

4

1120

Синтанол ДС-10


0,1

орг.

көбік.

4

1121

Синтанол ДТ-7


0,1

орг.

көбік.

4

1122

Синтанол МЦ-10


0,1

орг.

көбік.

4

1123

Скипидар (С-ға қайта есептегенде)


0,2

орг.

иіс.

4

1124

Жапырақты ағаштар шайыры


0,01

орг.

иіс.

4

1125

Шайыр КС-35


0,1

с.-т.

2

1126

Шайыр МКС-10


3,0

с.-т.

3

1127

2-аллилоксиэтил спирті


0,4

с.-т.

3

1128

Стеарокс-6


1,0

орг.

көбік.

4

1129

Стеарокс-820


0,5

орг.

көбік.

4

1130

Стронций

7440-24-6

7,0

с.-т.

2

1131

Сульфамид C12-C17 


0,1

жалп.

4

1132

Сульфаттар (по SO4 )


500,0

орг.

дәм.

4

1133

Сульфенамид БТ


0,05

орг.

иіс.

4

1134

Сульфидтар


жоқ болуы

жалп.

3

1135

4-Сульфоинден-1-карбон

қышқылының натрий тұзы,

бисфенолформальдегидті шайырымен сульфоэфир


0,04

орг.

түс.

4

1136

Сульфокарбон қышқылдарының натрий тұздары


3,0

орг.

көбік.

4

1137

Сульфоксимина метионин


0,004

с.-т.

2

1138

1,1'-Сульфонил-бис(4-хлорбензол)

80-07-9

0,4

с.-т.

2

1139

4,4'-Сульфонилдианилин

80-08-0

1,0

с.-т.

2

1140

Сульфонол НП-1


0,5

орг.

көбік.

3

1141

Сульфонол НП-3


0,5

орг.

көбік.

3

1142

Тақта тастық сульфонолы ЭС-1


0,5

орг.

көбік.

3

1143

Сульфоэтоксилат C10 - C13


0,2

орг.

көбік.

4

1144

Сүрме

7440-36-0

0,05(в

с.-т.

2

1145

Таллий

7440-28-0

0,0001(в

с.-т.

1

1146

Тебаин


жоқ болуы

с.-т.

1

1147

Теллур

13494-80-9

0,01(в

с.-т.

2

1148

2',4',5',7'-Тетрабромфлуоресцеин

15086-94-9

0,1

орг.

түс.

4

1149

Тетрабутилолово

1461-25-2

0,002

с.-т.

2

1150

Тетрагидробензил эфирі


0,1

жалп.

3

1151

4,5,6,7-Тетрагидро-1,3-изобензофурандион

2426-02-0

0,5

жалп.

4

1152

Тетрагидро-1,4-оксазин

110-91-8

0,04

орг.

дәм.

3

1153

1,4,5,8-Тетрагидрокси-9,10 -

антрацендион

81-60-7

3,0

с.-т.

2

1154

Тетрагидротиофен-1,1-диоксид

126-33-0

0,5

орг.

иіс.

1155

3а,4,7,7а-Тетрагидро-2 -

[(трихлорметил)тио]-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион

133-06-2

2,0

орг.

иіс.

4

1156

Тетрагидрофуран

109-99-9

0,5

жалп.

4

1157

Тетрагидро-2-фуранметанол

97-99-4

0,5

жалп.

4

1158

3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)пропион

қышқылы N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)амид

76505-58-3

8,0

с.-т.

2

1159

2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-

4-он

826-36-8

4,0

с.-т.

2

1160

Тетраметилтиопероксидикарбондиамид

137-26-8

1,0

с.-т.

2

1161

Тетрамон C


жалп.

4

1162

Тетранитрометан

509-14-8

0,5

орг.

иіс.

4

1163

Тетраоксипропилэтилендиамин


2,0

с.-т.

2

1164

3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол

4792-15-8

1,0

с.-т.

3

1165

2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол

76-37-9

0,25

орг.

иіс.

3

1166

1,2,3,4-Тетрахлорбензол

634-66-2

0,01

с.-т.

2

1167

Тетрахлор-1,4-бензолдикарбон қышқылы

2136-79-0

10,0

жалп.

4

1168

2,3,5,6-Тетрахлор-1,4-бензохинон

118-75-2

0,01

орг.

түс.

3

1169

3,3,3',4'-Тетрахлорбицикло

[2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1'-

циклопент-3-ен-2',5'-дион

68089-39-4

0,01

жалп.

4

1170

1,2,3,4-Тетрахлорбутан

3405-32-1

0,02

с.-т.

2

1171

Тетрахлоргептан

25641-64-9

0,0025

орг.

иіс.

4

1172

1,1,1,9-Тетрахлорнонан

1561-48-4

0,003

орг.

иіс.

4

1173

1,1,1,5-Тетрахлорпентан

2467-10-9

0,005

орг.

иіс.

4

1174

1,1,1,3-Тетрахлорпропан

1070-78-6

0,01

орг.

иіс.

4

1175

Тетрахлорпропен

60320-18-5

0,002

с.-т.

2

1176

2,3,5,6-Тетрахлортерефтал қышқылы дихлорангидрид

719-32-4

0,02

орг.

иіс.

4

1177

1,1,1,11-Тетрахлорундекан

63981-28-2

0,007

орг.

иіс.

4

1178

Тетрахлорэтан

25322-20-7

0,2

орг.

иіс.

4

1179

Тетраэтилқалайы

597-64-8

0,0002

с.-т.

1

1180

Тетраэтилқорғасын

78-00-2

жоқ болуы

с.-т.

1

1181

Тетраэтилтиопероксидикарбондиамид

97-77-8

0,25

орг.

лайл.

3

1182

N-(1,2,3-Тиадиазол-5-ил)-N -

фенилнесепнәр


2,0

жалп.

4

1183

Тиоациланилид қышқыл фракциясы

C5 – C6, тиоацилани-

лимидпен қоса алғанда


0,5

орг.

иіс.

4

1184

Тионесепнәр

62-56-6

0,03

с.-т.

2

1185

Тиофен

110-02-1

2,0

орг.

иіс.

3

1186

Тиофосфорилхлорид

3982-91-0

0,05(б

с.-т.

2

1187

Титан

7440-32-6

0,1(в

жалп.

3

1188

Толуол

108-88-3

0,5

орг.

иіс.

4

1189

Натрий толуолсульфонаты

12068-03-0

0,05

жалп.

4

1190

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,

5H)трион

108-80-5

6,0

орг.

дәм.

3

1191

1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,

5H)трион натрия

2624-17-1

25,0

орг.

дәм.

3

1192

Триалкиламин C7 – C9


0,1

с.-т.

3

1193

1,2,4-Триаминобензола фосфат

63189-94-6

0,01

орг.

дәм.

3

1194

Трибутиламин

102-82-9

0,9

орг.

иіс.

3

1195

Трибутил[(2-метил-1-оксо-2 -

пропенил)окси]қалайы

2155-70-6

0,0002

с.-т.

1

1196

S,S,S-Трибутилтритиофосфат

78-48-8

0,0003

орг.

дәм.

4

1197

O,O,O-Трибутилфосфат

126-73-8

0,01

орг.

дәм.

4

1198

Трибутилхлорқалайы

1461-22-9

0,02

с.-т.

2

1199

1,1,13-Тригидротетраэйкоза-

фтортридецил спирті


0,25

орг.

иіс.

3

1200

Полиоксипропилентриол

триглицидил эфирі


0,3

орг.

қабырш.

4

1201

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7 -

Тридекафтор-1-гептанол

375-82-6

4,0

с.-т.

2

1202

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7 -

Тридекафтор-гептилпроп-2 -

еноат

559-11-5

1,0

орг.

иіс.

4

1203

Триизопентилфосфин оксид


0,3

с.-т.

2

1204

Триизопропаноламин


0,5

с.-т.

2

1205

Трииодометан

75-47-8

0,0002

орг.

иіс.

4

1206

Трикобальта тетроксид

(по Co)


0,1

орг.

лайл.

4

1207

Триметиламин

75-50-3

0,05

орг.

иіс.

4

1208

2,4,6-Триметиланилин

88-05-1

0,01

с.-т.

2

1209

1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пи-

перидинол пропионат

64-39-1

жоқ болуы

с.-т.

1

1210

Триметилфосфат

512-56-1

0,3

орг.

иіс.

4

1211

Триметилфосфит

121-45-9

0,005

орг.

иіс.

4

1212

N,N,N-Триметил-2-хлорэтана-

миний хлорид

999-81-5

0,2

с.-т.

2

1213

Тринитробензол

25377-32-6

0,4

с.-т.

2

1214

Тринитрометан

517-25-9

0,01

орг.

түс.

3

1215

1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергид-

ротриазин

121-82-4

0,1

с.-т.

2

1216

2,4,6-Тринитрофенол

88-89-1

0,5

орг.

түс.

3

1217

Три(проп-1-енил)амин

102-70-5

0,01

с.-т.

2

1218

Фосфор қышқылы

Трис (N,N-дибутиламид)


0,5

жалп.

4

1219

O,O,O-Трис(ксилил)фосфат

25155-23-1

0,05

орг.

иіс.

3

1220

Трис(метилфенил)фосфат

1330-78-5

0,005

с.-т.

2

1221

Трифенилфосфин

603-35-0

0,02(б

жалп.

3

1222

Трифенилфосфит

101-02-0

0,01

с.-т.

2

1223

Трифторметилбензол

98-08-8

0,1

с.-т.

2

1224

3-(Трифторметил)бензоламин

98-16-8

0,02

с.-т.

2

1225

3-Трифторметилнитробензол

98-46-4

0,01

орг.

иіс.

3

1226

1-(3-Трифторметилфенил)несепнәр

13114-87-9

0,03

орг.

дәм.

4

1227

Трифторпропилсилан

460-48-0

1,5

орг.

дәм.

4

1228

Трифторхлорпропан


0,1

с.-т.

2

1229

2,4,5-Трихлоранилин

636-30-6

1,0

орг.

қабырш.

4

1230

2,4,6-Трихлоранилин

634-93-5

0,8

орг.

дәм.

3

1231

Трихлорацетальдегид

75-87-6

0,2

с.-т.

2

1232

Натрий трихлорацетаты

650-51-1

5,0

жалп.

4

1233

Трихлорбензоксазолинон –2


1,0

орг.

қабырш.

4

1234

2,3,6-Трихлорбензой қышқылы

50-31-7

1,0

с.-т.

2

1235

Трихлорбензол

12002-48-1

0,03

орг.

иіс.

3

1236

Трихлорбифенил

25323-68-6

0,001

с.-т.

1

1237

2,3,4-Трихлорбутен –1

2431-50-7

0,02

с.-т.

2

1238

2,3,6-Трихлор-4-(1,1диметил-

этил)толуол


0,1

орг.

иіс.

4

1239

Трихлорметан

67-66-3

0,06

с.-т.

2

1240

N-Трихлорметилтиофталимид


0,04

орг.

иіс.

4

1241

2-Трихлорметил-3,4,5,6-тетрахлорпиридин

1134-04-91

0,02

с.-т.

2

1242

2-Трихлорметил-3,4,5-тетрахлорпиридин

1201-30-5

0,02

с.-т.

2

1243

1,1,5-Трихлорпент-1-ен

2677-33-0

0,04

орг.

иіс.

3

1244

1,2,3-Трихлорпропан

96-18-4

0,07

орг.

иіс.

3

1245

O,O,O-Трис(2-хлорпропил)фос-

фат


0,1

жалп.

3

1246

Натрий трихлорпропионаты


1,0

орг.

иіс.

3

1247

2,2,3-Трихлорпропион қышқылы

3278-46-4

0,01

орг.

дәм.

4

1248

2-(2,4,5-Трихлорфенокси) -

этил-2-2-дихлорпропионат

136-25-4

2,5

с.-т.

3

1249

2-(2,4,5-Трихлорфенокси)

этилтрихлорацетат

25056-70-6

5,0

с.-т.

3

1250

Трихлорфенол

25167-82-2

0,004

орг.

дәм.

4

1251

1,2,4-Трихлор-5-[4-(хлорфенил)тио]-бензол

2227-13-6

0,2

орг.

4

1252

1,1'-(2,2,2-Трихлорэтилиден)

бис(4-хлорбензол)

50-29-3

0,1

с.-т.

2

1253

Трициклогексилолов хлорид


0,001

с.-т.

2

1254

Трициклодека-3,8-диен

77-73-6

0,015

орг.

иіс.

3

1255

Триэтилфосфат

78-40-0

0,3

жалп.

3

1256

Т-66 (флокулянт)


0,2

с.-т.

2

1257

Дисульфид көміртегі

75-15-0

1,0

орг.

иіс.

4

1258

Сірке қышқылы

64-19-7

1,0

жалп.

4

1259

Универсин компаундирленген

сұйық битум (ТУ 38 3028-75)


0,01

орг.

иіс.

3

1260

Феназепам

51753-57-2

0,8

с.-т.

2

1261

альфа-Фенилбензол сірке

қышқылы

117-34-0

0,5

жалп.

4

1262

Фенилгидразин

100-63-0

0,01

с.-т.

3

1263

N-Фенил-N,N'-диметил несепнәрі

101-42-8

0,2

жалп.

4

1264

1-Фенил-1-(диметилфенил)этан

(изомерлер қоспасы)


0,02

с.-т.

2

1265

1-Фенил-4,5-дихлорпиридазон-6


2,0

с.-т.

3

1266

Фенилдихлорфосфат

770-12-7

0,5

жалп.

3

1267

1,3-Фениленбис(1-метилэтили-

ден) натрийбис-гидроксиді


0,5

с.-т.

2

1268

1,4-Фениленбис(1-метилэтили-

ден) натрий бис-гидроксиді


1,0

с.-т.

2

1269

1,3-Фениленбис(1-метилэтили-

ден)бис-гидропероксиді

721-26-6

1,0

с.-т.

2

1270

1,4-Фениленбис(1-метилэтили-

ден)бис-гидропероксид

3159-98-6

1,0

с.-т.

2

1271

Фенилен-1,2-диамин

95-54-5

0,01

орг.

түс.

3

1272

Фенилен-1,3-диамин

108-45-2

0,1

с.-т.

2

1273

Фенилен-1,4-диамин

106-50-3

0,1

с.-т.

3

1274

Фенилметанол

100-51-6

0,4

жалп.

3

1275

1-Фенил-3-пиразолидон

92-43-3

0,5

орг.

түс.

3

1276

N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-

4-пиперидинил]пропанамид

437-38-7

жоқ болуы

с.-т.

1

1277

1-Фенилэтан-1-ол

98-85-1

0,4

жалп.

4

1278

2-Фенилэтан-1-ол

1517-69-7

0,01

жалп.

3

1279

1-Фенилэтанон

98-86-2

0,1

с.-т.

3

1280

N-Фенил-N-этилбензолметана-

мин

92-59-1

4,0

с.-т.

2

1281

(E)1-Фенилэтил-3-[(диметок-

сифосфинил)окси]бут-2-еноат

7700-17-6

0,05

с.-т.

2

1282

1-Фенилэтил-3-оксобутаноат

40552-84-9

0,8

жалп.

4

1283

O-Фенил-O-этилтиофосфорлы

қышқылы натрий тұзы


0,1

орг.

иіс.

4

1284

1-Фенилэтил-2-хлор-3-оксобутаноат

68683-30-7

0,15

с.-т.

2

1285

O-Фенил-O-этилхлортиофосфат

38052-05-0

0,005

орг.

иіс.

3

1286

(7-Фенил-4-этокси)-6-аза -

3,5-диокса-8-нитрил-4-фосфа-

окт-6-ен-4-сульфид

14816-18-3

1,0

орг.

иіс.

3

1287

((1-Феноксиацетил)-1H-бензимидазол-2-ил)карбаминды

қышқылдың метил эфирі

42784-13-4

10,0

жалп.

3

1288

3-Феноксибензальдегид

39515-51-0

0,02

с.-т.

2

1289

3-Фенокситолуол

3586-14-9

0,04

орг.

4

1290

Феноксисірке қышқылы

122-59-8

1,0

с.-т.

2

1291

Фенол

108-95-2

0,001(г

орг.

иіс.

4

1292

10H-Фенотиазин

92-84-2

1,0

жалп.

4

1293

Ферроцианидтер


1,25

с.-т.

2

1294

Флотол C7-C8


0,5

с.-т.

3

1295

Флотореагент ААР-1


0,001

орг.

иіс.

4

1296

Флотореагент АРР-2


0,005

орг.

иіс.

4

1297

Флотореагент Оксаль


0,2

с.-т.

2

1298

Флотореагент СФК

(амил спирті бойынша)


0,02

с.-т.

2

1299

Флотореагент Т-81


0,2

с.-т.

2

1300

Формальдегид

50-00-0

0,05

с.-т.

2

1301

Қарапайым фосфор

7723-14-0

0,0001

с.-т.

1

1302

29H,31H-Фталоцианиндисульфат

(4-)-N29,N30,N31,N25 -кобаль-

ттің(SP-4-1)


0,3

орг.

иіс.

3

1303

Фтор I-II климаттық аудандар үшін

7782-41-4

1,5(д

с.-т.

2

1304

Фтор III климаттық аудандар үшін

7782-41-4

1,2

с.-т.

2

1305

Фтор IV климаттық аудандар үшін

7782-41-4

0,7

с.-т.

2

1306

2-Фуральдегид

98-01-1

1,0

орг.

4

1307

Фуран

110-00-9

0,2

с.-т.

2

1308

Хлор

7782-50-5

жоқ болуы (д

жалп.

3

1309

Дифенилсірке қышқылының

хлорангидриді


0,1

жалп.

4

1310

3-Хлоранилин

108-42-9

0,2

с.-т.

2

1311

4-Хлоранилин

106-47-8

0,2

с.-т.

2

1312

1-Хлор-9,10-антрацендион

82-44-0

3,0

с.-т.

2

1313

2-Хлор-9,10-антрацендион

131-09-9

4,0

с.-т.

2

1314

Амин канифоль хлорацетаты


0,5

орг.

иіс.

3

1315

Натрий хлорацетаты

3926-62-3

0,05

с.-т.

2

1316

Альфа-Хлорацетосірке эфирі


0,5

жалп.

3

1317

1-Хлор-4-бензоиламино-9,10 -

антрацендион


2,5

с.-т.

3

1318

2-Хлорбензой қышқылы

118-91-2

0,1

орг.

дәм.

4

1319

4-Хлорбензой қышқылы

74-11-3

0,2

орг.

дәм.

4

1320

6-Хлорбензоксазолон

19932-84-4

0,2

орг.

қабырш.

3

1321

Хлорбензол

108-90-7

0,02

с.-т.

3

1322

4- Натрий хлорбензолсульфонаты

5138-90-9

2,0

с.-т.

2

1323

2-Хлор-4,6-бис(этиламино)

симм-триазина 2-окситуындысы


жоқ болуы

орг.

қабырш.

4

1324

2-Хлорбута-1,3-диен

126-99-8

0,01

с.-т.

2

1325

1-Хлорбутан

109-69-3

0,004

с.-т.

2

1326

4-Хлорбутенил-2,4-дихлорфе-

ноксиацетат

2971-38-2

0,02

орг.

иіс.

4

1327

4-Хлор-2-бутинил-N-(3-хлорфенил)-карбамат

101-27-9

0,03

орг.

иіс.

4

1328

7-Хлоргептан қышқылы

821-57-8

0,05

орг.

иіс.

4

1329

Хлор-1,1-дифенил

27323-18-8

0,001

с.-т.

2

1330

Хлоридтер (по Cl)


350,0

орг.

дәм.

4

1331

(Хлорметил)оксиран

106-89-8

0,01

с.-т.

2

1332

О-(2-Хлор-4-метилфенил)-N' -

изопропиламидохлорметилтио-

фосфонат


0,4

орг.

иіс.

4

1333

(4-Хлор-2-метилфенокси) сірке қышқылы

94-74-6

0,25

орг.

иіс.

4

1334

3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон

40507-94-6

0,4

с.-т.

2

1335

2-Хлорнафталин

91-58-7

0,01

орг.

иіс.

4

1336

9-Хлорнонан қышқылы

1120-10-1

0,3

орг.

иіс.

4

1337

3-Хлор-1,2-пропандиол

96-24-2

0,7

орг.

дәм.

3

1338

3-Хлорпроп-1-ен

107-05-1

0,3

с.-т.

3

1339

2- натрий хлорпропионаты

16987-02-3

2,0

орг.

иіс.

3

1340

2-Хлорпропион қышқылы

598-78-7

0,8

орг.

дәм.

3

1341

2-Хлортиофен

96-43-5

0,001

орг.

иіс.

4

1342

2-Хлортолуол

95-49-8

0,2

с.-т.

3

1343

4-Хлортолуол

106-43-4

0,2

с.-т.

3

1344

1-Хлор-6-(трихлорметил)пири-

дин

1929-82-4

0,02

с.-т.

3

1345

Хлорсірке қышқылы

79-11-8

0,06

с.-т.

2

1346

Хлорсірке қышқылы N-изопропиланилид

1918-16-7

0,01

жалп.

4

1347

11-Хлорундекан қышқылы

1860-44-2

0,1

орг.

иіс.

4

1348

N-(2-Хлорфенил)-N',N'-диме-

тилнесіпнәр


5,0

орг.

қабырш.

4

1349

4-Хлорфенил-4-хлорбензол

сульфонат

80-33-1

0,2

орг.

дәм.

4

1350

Хлорфенол

25167-80-0

0,001

орг.

иіс.

4

1351

Хлорциклогексан

542-18-7

0,05

орг.

иіс.

3

1352

2-[(2-Хлорциклогексил)тио]

фталимид

59939-44-5

0,02

орг.

иіс.

4

1353

Хлорэтан

75-00-3

0,2

с.-т.

4

1354

2-Хлорэтанол

107-07-3

0,1

с.-т.

2

1355

Хлорэтилен

75-01-4

0,05(в

с.-т.

2

1356

бета-Хлорэтилтрис(диэтилами-

но)фосфоний хлорид


2,0

орг.

3

1357

2-Хлорэтилфосфон қышқылы

16672-87-0

4,0

с.-т.

2

1358

2-Хлорэтилфосфон қышқылы

бис(2-хлорэтиловый)эфир


0,2

с.-т.

2

1359

2-Хлорэтилфосфон қышқылы

2-хлорэтил эфирі


1,5

с.-т.

3

1360

Натрия хризантематы


0,8

жалп.

4

1361

Хромолан


0,5

жалп.

3

1362

Хром Cr3+


0,5

с.-т.

3

1363

Хром Cr6+


0,05

с.-т.

3

1364

Цакс


2,0

с.-т.

2

1365

Целатокс


0,5

орг.

лайл.

3

1366

Кальций цианамиді

156-62-7

1,0

с.-т.

3

1367

Цианбензальдегид оксим -

натрий тұзы


0,03

орг.

иіс.

4

1368

Цианидтер


0,035(е

с.-т.

2

1369

Циклогексан

110-82-7

0,1

с.-т.

2

1370

2,5-Циклогександиен-1,4-диондиоксим

105-11-3

0,1

с.-т.

3

1371

Циклогексан-1,4-дион

637-88-7

0,05

орг.

иіс.

3

1372

Циклогексанол

108-93-0

0,5

с.-т.

2

1373

Циклогексанон

108-94-1

0,2

с.-т.

2

1374

Циклогексаноноксим

100-64-1

1,0

с.-т.

2

1375

Циклогексен

110-83-8

0,02

с.-т.

2

1376

Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбон қышқылы имид

4720-86-9

0,7

жалп.

3

1377

Циклогекс-3-енкарб-1-альдегид

100-50-5

0,1

жалп.

3

1378

Циклогексиламин

108-91-8

0,1

жалп.

3

1379

Циклогексиламина гидрохлорид

Хлоргидрат

4998-76-9

2,0

с.-т.

2

1380

Циклогексиламина карбонат


0,01

с.-т.

2

1381

Циклогексиламина хромат


0,01

с.-т.

2

1382

Циклогексиламид дихлормалеин қышқылы


0,04

орг.

иіс.

4

1383

Циклогексилнесепнәр

698-90-8

3,0

жалп.

4

1384

N-Циклогексилтофталимид

17796-82-6

0,06

орг.

иіс.

4

1385

Циклопентанол-2-карбоксибу-

тан-1


0,1

жалп.

4

1386

Мырыш

7440-66-6

1,0

жалп.

3

1387

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Эйкозафто-

рундекан-1-ол

307-70-0

0,5

орг.

иіс.

3

1388

Экозоль-401


0,25

орг.

лайл.

3

1389

Экохим-СК-110


3,5

с.-т.

2

1390

Эмукрил С


5,0

орг.

көбік.

3

1391

Эпамин 06


2,0

жалп.

3

1392

ЭПН-5


0,2

орг.

көбік.

4

1393

1,2-Эпоксипропан

75-56-9

0,01

с.-т.

2

1394

2,3-Эпоксипропил-2-метил-

проп-2-еноат

106-91-2

0,09

жалп.

3

1395

1,2-Этандиилбискарбамодитион

қышқылының

диаммоний тұзы


0,04

орг.

иіс.

3

1396

Этандий қышқылы

144-62-7

0,5

жалп.

3

1397

Этан-1,2-диол

107-21-1

1,0

с.-т.

3

1398

1,1-Этандиолдиацетат

542-10-9

0,6

с.-т.

2

1399

2,2'-(1,2-Этендиил)бис[2 -

аминобензолсульфон қышқылы]

81-11-8

2,0

жалп.

4

1400

(2,2'-(1,2-Этендиил)бис[5 -

нитробензолсульфондық қышқыл]

128-42-7

3,0

жалп.

4

1401

2-(Этенилокси)этанамин

7336-29-0

0,006

орг.

иіс.

3

1402

Этилакрилат

140-88-5

0,005

орг.

иіс.

4

1403

Этиламин

75-04-7

0,5

орг.

иіс.

3

1404

N-Этиланилин

103-69-5

1,5

орг.

иіс.

3

1405

Этилацетат

141-78-6

0,2

с.-т.

2

1406

(DL)Этил-N-бензоил-N-(3,4 -

дихлорфенил)аланинат

22212-55-1

1,0

с.-т.

2

1407

Этилбензол

100-41-4

0,01

орг.

дәм.

4

1408

N-Этил-1-бутанамин

13360-63-9

0,5

орг.

дәм.

3

1409

S-Этил-N-гексаметилентиокар-

бамат

2212-67-1

0,07

орг.

иіс.

4

1410

2-Этилгексан-1-ол

104-76-7

0,15

жалп.

3

1411

2-Этилгексеналь

26266-68-2

0,2

орг.

иіс.

4

1412

2-Этилгексилакрилат


0,02

орг.

иіс.

3

1413

(2-Этилгексил) натрий сульфаты

126-92-1

5,0

орг.

дәм.

4

1414

Этил-2-гидроксипропаноат

97-64-3

0,4

с.-т.

3

1415

Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат

59897-92-6

0,008

орг.

иіс.

3

1416

S-Этил-N,N'-дипропилтиокарбамат

759-94-4

0,1

орг.

иіс.

3

1417

О-Этилдихлортиофосфат

1498-64-2

0,02

орг.

иіс.

4

1418

Этилен

74-85-1

0,5

орг.

иіс.

3

1419

Этилен-бис-мырыш дитиокарбаматы

12122-67-7

0,3

орг.

лайл.

3

1420

Этиленбис(тиогликолят)диоктилқалайы


0,002

с.-т.

2

1421

Этилендиамин

107-15-3

0,2

орг.

иіс.

4

1422

Динатрий этилендиаминтетраацетаты тұз

6381-92-6

4,0

с.-т.

2

1423

Этилмеркурхлорид

107-27-7

0,0001

с.-т.

1

1424

Этил-3-метилбут-2-еноат

638-10-8

0,4

орг.

иіс.

3

1425

N-Этил-N-метилсульфамид-2 -

(1,4-фенилендиамин)дисульфат


0,1

с.-т.

2

1426

N-3,4-дихлорфенилаланиннің (DL)

этилді эфирі

22212-58-4

0,1

жалп.

4

1427

Натрий этилсиликонаты


2,0

орг.

лайл.

3

1428

Этил-[3-[(фениламин)карбонил]окси]фенил]карбамат

13684-56-5

5,0

жалп.

3

1429

N-Этилциклогексиламин

5459-93-8

0,5

жалп.

3

1430

N-Этилциклогексиламин гидрохлорид


0,1

с.-т.

4

1431

N-Этилциклогексилтиокарбамин қышқылы

N-этилциклогексиламин тұзы


4,0

с.-т.

2

1432

N-Этилэтанамин гидрохлорид

660-68-4

0,25

орг.

иіс.

4

1433

N-Этилэтанамин нитрат

27096-30-6

0,1

жалп.

4

1434

S-Этил-N-этил-N-циклогексилтиокарбамат


0,2

с.-т.

3

1435

4-Этоксиланилин

156-43-4

0,02

с.-т.

2

1436

Бастапқы спирттердің этоксилаты C12 - C15


0,1

орг.

көбік.

4

1437

Этоксиэтан

60-29-7

0,3

орг.

дәм.

4

1438

2-Этоксиэтанол

110-80-5

1,0

жалп.

3

1439

2-(2-Этоксиэтокси)этанол

111-90-0

0,3

жалп.

3

1440

2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси]

этанол

112-50-5

0,08

жалп.

4

1441

Этиленгликоль мен майлы қышқылдардың эфирі


0,7

жалп.

4

1442

Этилкарбитол мен майлы қышқылдардың эфирі


0,8

жалп.

4

1443

Флексорб (алкил-амино-алкокси-алканол)


2,0

с-т.

3

Гликольдың винильдік эфирлері

1444

Этиленгликольдың моновинильді эфиры (ЭГМЭ)


2,0

орг.

4

1445

2-метил-1,3диоксалан (ацеталь)


1,0

орг.

3

1446

Диэтиленгликольдың моновилды эфиры (ДЭГМЭ)


2,0

орг.

4

1447

Этиленгликольдың дивинилды эфиры ( ЭГДЭ)


2,0

орг.

4

1448

Диэтиленгликольдың дивинилды эфиры (ДЭГДВЭ)


2,0

орг.

4

1449

1,1-дибутоксиэтан (дибутилацеталь) (ДБА)


2,0

орг.

4


      Ескертпе:

      1. Жеке заттардың атаулары мүмкін жерлерде Халықаралық теориялық және қолданбалы химия одағының ережелеріне (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), ИЮПАК сәйкес алфавиттік ретте берілген және заттарды сәйкестендіруді жеңілдету үшін Chemical Abstracts Service (CAS) тіркеу нөмірлерімен қамтамасыз етілген.

      2. РЕШШ шамалары 1 литр суға заттың миллиграммында берілген (бұдан әрі - мг/л).

      3. Кейбір заттар үшін РЕШШ шамаларымен бірге тұрған әріптік индекстер мынаны білдіреді:

      1) судағы органикалық заттардың болуын есептеу рұқсат ететін шектерде және БПК көрсеткіштері мен ерітілген оттегі бойынша;

      2) тері арқылы түскен кезде қауіпті;

      3) органикалық емес қосындылар үшін, оның ішінде барлық нысандағы жалпы құрамын есепке ала отырып, өтпелі элементтер үшін;

      4) фенол РЕШШ – 0,001 мг/л хлорлау кезінде суға хлорфенолды иіс беретін ұшпа фенолдардың сомасы үшін (сынамалық хлорлау тәсілі). Бұл РЕШШ су құбырлары құрылыстарында тазалау процесінде суды залалсыздандыру үшін хлорды пайдалану жағдайы немесе хлормен заласыздандыруға жататын ағынды суды төгу жағдайларын анықтау кезінде шаруашылық-ауыз суды пайдаланудың су объектілеріне жатады. Өзге жағдайларда су объектілеріндегі судың құрамында ұшпа фенолдардың жиынтығы 0,1 мг/л шоғырлануда болуына жол беріледі;

      5) суда пайда болатын белсенді хлордың алдын ала байланысу шарттары кезінде ғана су объектілеріне ағызуға жол беріледі;

      6) цианид-йонға есептегенде қарапайым және кешенді цианидтер (цианоферраттарды қоспағанда).

      4. Егер РЕШШ шамасының орнына "жоқ" көрсетілсе, бұл осы қосылысты су объектілеріне ағызуға жол берілмейтіндігін білдіреді.

      5. РЕШШ шамасымен қатар қауіптілік сыныбы және РЕШШ белгіленген зияндылықтың шекті көрсеткіші көрсетілген:

      1) с.-т. – санитариялық-токсикологиялық;

      2) жалп. – жалпысанитариялық;

      3) орг. – судың органолептикалық қасиеттерінің өзгеру сипатын айырып оқу арқылы органолептикалық (иіс. – судың иісін өзгертеді, лайл. – судың лайлылығын арттырады, түс – суға түс береді, көбік. – көбік жасайды, қабырш. – судың бетінде қабыршақ жасайды, дәм. – суға дәм береді, оп. – опалесценция тудырады.)

      6. Заттар төрт қауіптілік сыныбына бөлінген: 1-сынып – төтенше қауіпті, 2-сынып – жоғары қауіпті, 3-сынып – қауіпті, 4-сынып – шамалы қауіпті. Сыныптама негізінде уыттылығына, шоғырлануына, зияндылықтың шекті көрсеткішінің алшақ әсерлерін тудыруға қабілеттілігіне байланысты суды ластайтын химиялық қосылыстардың адам үшін қауіптілігінің әр түрлі деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер жатыр

      7. Заттардың қауіптілік сыныптары мынаны ескереді:

      1) суда индикаторлық заттар ретінде бірінші кезекте бақылауға жататын қосылыстарды таңдау кезінде;

      2) қосымша қаржы жұмсауды талап ететін су қорғау іс-шараларының жүйелілігін белгілеу кезінде;

      3) технологиялық үдерістерде қауіптілігі жоғары заттарды қауіптілігі шамалысына ауыстыру жөніндегі ұсынымдарға негіздеме беру кезінде;

      4) суда заттарды аналитикалық анықтаудың сезгіш әдістерін әзірлеуде кезектілікті анықтау кезінде.

      8. Тізбе нормаланған заттардың барынша таралған синонимдарымен, техникалық, сауда және фирмалық атауларының көрсеткішімен жабдықталған.

  "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз
су мақсаты үшін су жинау орындарына,
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға,
суды мәдени-тұрмыстық пайдалану
орындарына және су объектілерінің
қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларына 11-қосымша

      1- кесте

Өзендердің белдеулері мен магистральды арықтардың су қорғау өлшемдері

Р/с

Өзеннің, магистральды арықтың ұзындығы, километрмен (бұдан әрі – км)

Өзеннің, магистральды арықтың жағалаулық су қорғау белдеуінің ені, метрмен (бұдан әрі – м)

1

2

3

1

50 дейін

20

2

50-100

50

3

100-200

100


      Ескертпе:

      1. Ірі өзендерде ( ұзындығы 200 км-ден астам) жағалаулық су қорғау жолақтары бекітілген жобаларға сәйкес жеке белгіленеді.

      2. Өзен бойында жағалаулық су қорғау белдеуі әр жағалаудан ені кемінде 10 м болуы тиіс.

      3. Таулы алқап шегінде орналасқан өзендерде (еннің мөлшері 100 м. дейін) жағалаулық су қорғау белдеулері 1-кестеге сәйкес белгіленеді.

      2-кесте

Су сақтау қоймалары жағалаулықсу қорғау белдеуінің ең аз ені

Р/с

Су объектілерінің жағалауына іргелес пайдаланылатын жерлердің түрлері

Бөктерлердің тік еңістігіндегі су қорғау белдеулерін ең аз ені (м)

Жағалаудан еңіс (нөлдік еңіс)

Жағалауға еңіс

3 градусқа дейін

3 градустан асатын

1

2

3

4

5

1

Егістік

35

55

100

2

Шабындық, пішен

35

50

75

3

Орман, бұта

35

35

55

4

Басқалар

35

35

100


      Ескертпе:

      Су қорғау белдеулердің көрсетілген көлемі он жылдық кезеңде жағалаулардың қайта өңделуінің болжамының еніне арттырылады.

      Су қорғау белдеулерінің ең аз ені өзен аңғарларының пішіні мен түрін, іргелес бөктердің құлдилығын, жағалауды қайта өңдеу болжамын және пайдаланылатын ауыл шаруашылығы жерінің құрамын есепке ала отырып белгіленеді және барлық су объектілері үшін 2-кестеге сәйкес көлемде қабылданады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады