"Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 26 ақпандағы № 87 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 29 сәуірде № 13666 болып тіркелді

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 82-бабының 8-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінде (бұдан әрі - Ереже):
      33-тармақтың үшінші бөлігінің оныншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекітілген қаулысы бюджеттік даму бағдарламасы бойынша бюджет қаражатының жылдық көлемі шеңберінде үкіметтік сыртқы қарыздар және грант қаражаты есебінен қаржыландырылатын бюджеттік даму бағдарламаларының бюджеттік кіші бағдарламалары арасында бюджет қаражатын қайта бөлу үшін негіз болып табылады.»;
      35-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қаржыландырудың жеке жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамаларды бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне осы Ереженің 34 және 36-қосымшаларына сәйкес қағаз және магниттiк (электрондық) тасығыштарда немесе «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электронды түрде мынадай тәртiппен бередi:
      қаржыландырудың жиынтық жоспарларына енгiзiлетiн өзгерiстерге қатысты жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама бекiтiлген күннен бастап 2 жұмыс күнiнен кешiктiрілмей берiледi;
      қаржыландырудың жиынтық жоспарларына енгiзiлетiн өзгерiстерге қатысты емес жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамалар ағымдағы айдың жиырмасыншы күнiнен кешiктiрілмей айына кемiнде бiр рет, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында – ағымдағы айдың жиырмасыншы күнiнен кешiктiрілмей айына екі реттен асырмай берiледi. Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелері жоқ жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларындағы өзгерістерге қатыссыз дербес қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу бойынша анықтамалар айына бір реттен асырмай ағымдағы айдың он бесінші күнінен кешіктірілмей, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында – ағымдағы айдың оныншы күнінен кешіктірілмей беріледі.»;
      57-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «57. Бюджет кодексінің 104-бабының 4-тармағының 4) және 7)-тармақшаларында көзделген шығыстарды қаржы жылының басындағы қаражат қалдықтарының есебінен қаржыландыру үшін бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган ағымдағы жылдың 20 қаңтарына қарай мынадай құжаттарды дайындауды жүзеге асырады:
      1) бюджет қаражатының қалдықтары туралы ақпарат;
      2) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде өткен қаржы жылында іс-шаралардың толық орындалмау себептерін көрсете отырып, төлемдер мен міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы ақпарат, бюджеттік даму бағдарламалары бойынша инвестициялық жобалар бөлінісінде қабылданған, бірақ ақысы төленбеген міндеттемелер сомасы; дайындалу және жеткізу мерзімі бір қаржы жылынан асатын активтер мен басқа да тауарларды сатып алуды көздейтін ағымдағы бюджеттік бағдарламалар; сыртқы қарыздар, гранттар және бюджеттік кредиттер қаражаты есебінен іске асырылатын бюджеттік даму бағдарламаларын қоспағанда, көрсетілу мерзімі бір қаржы жылынан асатын қызметтер;
      3) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке нысаналы трансферт түрінде тартылған қаражаттың пайдалынылмағаны туралы ақпарат.»;
      68-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша мемлекеттік мекемелер, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, уәкілетті органдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері түсімдер мен шығыстар бойынша есептерді дербес қалыптастырады.»;
      69-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «69. Бюджеттерді атқаруды және оларға кассалық қызмет көрсетуді аумақтық қазынашылық бөлімшелері мемлекеттік мекемелердің/квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің, уәкілетті органдардың құжаттарды қағаз және магнит жеткізгіштерде беруімен де, құжаттардың электрондық түрлерін қалыптастыру және жөнелту, «Қазынашылық-клиент» АЖ арқылы есептерді қалыптастыруы арқылы да жүзеге асырады. «Қазынашылық-клиент» АЖ-де жұмыс істеу үшін мемлекеттік мекемелер/квазимемлекеттік сектор субъектілері, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, уәкілетті органдар аумақтық қазынашылық бөлімшесі мен мемлекеттік мекеме/квазимемлекеттік сектор субъектілері арасында Электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану туралы келісім (бұдан әрі – ЭЦҚ туралы келісім) жасасады.»;
      70-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес мемлекеттiк мекемелер алатын оларға арналған филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен түсетiн ақшаны жұмсауымен;»;
      74-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «74. Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге кодтар беру үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға мемлекеттік мекеменің бизнес-сәйкестендіру нөмірін міндетті түрде көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлiктiң/анықтаманың көшірмесін қоса бере отырып, осы Ережеге 43-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік мекемелерге кодтар беруге өтінімді ұсынады.
      Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге кодтар беру үшін жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері аумақтық қазынашылық бөлімшесіне мемлекеттік мекеменің коды ашылғаннан кейін ұсынылатын осы Ереженің 98-тармағының 3), 4), 5) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды қоспағанда, осы Ереженің 4-тармағының 5-параграфында көзделген құжаттар жинағын қалыптастыруға қажетті құжаттарды қоса бере отырып, осы Ереженің 43-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде мемлекеттік мекемелерге кодтар беруге өтінім жібереді.
      Аумақтық қазынашылық бөлімшесі осы Ереженің 43-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік мекемелерге кодтар беруге өтінім алған күннен бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірмей бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға осы Ереженің 43-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік мекемелерге кодтар беруге арналған өтінім жібереді.
      Республикалық және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мемлекеттік мекемелерге кодтар беруге арналған өтінімде көрсетілген деректемелердің шынайылығын қамтамасыз етеді.
      Мемлекеттік мекемелерге кодтар беруге арналған өтінім белгіленген нысанға сәйкес келмесе не болмаған немесе мәліметтер дұрыс көрсетілмеген жағдайда, сондай-ақ 1, 2-абзацтарда қарастырылған құжаттарды қоса берусіз өтінім орындаусыз қайтарылады.»;
      79-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен қолма-қол ақшасын бақылау шоты (бұдан әрі – қайырымдылық көмек ҚБШ);»;
      80-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «80. Республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадаң айырбастау ҚБШ ашу үшін бюджетті атқару жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар осы Ережеге 4445-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша жазбаша рұқсаттар береді.»;
      81-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «81. Қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастау ҚБШ ашуға жазбаша рұқсаттар тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қолдаухатының негізінде беріледі.»;
      82-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «82. Мемлекеттік мекемелерге қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастырудың ҚБШ ашуға жазбаша рұқсат бір рет беріледі және осы Ереженің 4-тарауының 8-параграфында көзделген жағдайларда олар жабылғанға дейін қолданыста болады. Мемлекеттік мекемелерге сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ҚБШ ашуға жазбаша рұқсат қарыздың немесе байланысты гранттың қолданылу мерзіміне беріледі.»;
      83-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң қолдаухаты мынаны қамтуы тиiс:
      шот ашылатын мемлекеттік мекеменің атауы мен коды;
      орналасқан жерінің коды;
      БСН;
      шоттың атауы;
      валюта түрi (Ұлттық Банк олар бойынша айырбастау және қайта айырбастау жөніндегі операцияларды жүзеге асыратын валюталар түрлерінің тізбесіне сәйкес);
      шығыстарды бағыттау мақсаттары;
      шот ашу үшін негіздеме.»;
      85-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «85. Шетел валютасындағы шотты, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотын, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына ашылатын шотты ашуға жазбаша рұқсат 3 данада ресімделеді, олардың екеуі оны кейіннен мемлекеттік мекемеге және мемлекеттік мекемеге қызмет көрсетілетін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне беру үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне беріледі, үшінші данасы бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органда қалады.
      Қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастау ҚБШ ашуға жазбаша рұқсат 2 данада ресімделеді, олардың біреуі оны кейіннен мемлекеттік мекемеге беру үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне беріледі, екінші данасы бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органда қалады.»;
      87-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «87. Жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге ақылы қызметтер, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ-сын ашу үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне осы Ережеге 47-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 2 данада қағаз жеткізгіште не ЭЦҚ қол қойылған электрондық түрінде ҚБШ ашуға өтiнiм бередi, ол:
      1) ақылы қызметтердің ҚБШ үшін - мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) өткiзуден түскен түсiмдер жоспарының және ақшаның жұмсалуының;
      2) қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ үшін – бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган берген рұқсаттар негізінде жасалады.»;
      90-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастау ҚБШ, шетел валютасындағы шотты, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына ашылатын шотты ашуға жазбаша рұқсатының және аумақтық қазынашылық бөлімшелерден ақылы қызметтердің ҚБШ ашуға арналған өтінімдерінің негізінде жазбаша рұқсаттар берілген күні және аумақтық қазынашылық бөлімшелерден ақылы қызметтердің ҚБШ ашуға арналған өтінімдері түскеннен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей, республикалық бюджеттен;»;
      94-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік мекеменің атауы өзгергеннен кейін оған осы параграфта айқындалған тәртіппен жаңа жазбаша рұқсат беріледі, бұл ретте бұрын берілген қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастау ҚБШ, шетел валютасындағы шот, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шоты, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына ашылатын шот өзгеріссіз қалдырылады.»;
      96-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «96. Тиісті бюджеттердің, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ашылған ҚБШ тіркеу осы Ережеге 49-қосымшаға сәйкес 5-19 «Тиісті бюджеттер, ақылы қызметтер, қайырымдылық көмек, уақытша ақша орналастыру, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың қолма-қол ақшаны бақылау шоттарының және квазимемлекеттік сектор субъектілері шоттарының тізбесі» нысаны бойынша аумақтық қазынашылық бөлімшесінің ішкі есебінде көрсетіледі.»;
      97-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «97. Аумақтық қазынашылық бөлімшелері тиісті мемлекеттік кіріс органдары оларды бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган ашқаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде мемлекеттік мекемелердің ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ ашқаны туралы хабарлайды.»;
      98-тармақтың бірінші бөлігінің 5)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) қайырымдылық көмек, уақытша ақша орналастыру ҚБШ, шетел валютасындағы шоттарды, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттартың арнайы шоттарды және сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шотына ашылатын шоттарды ашуға рұқсат.»;
      109110111112-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «109. Аумақтық қазынашылық бөлімшелерінің мемлекеттік мекемелердің кодтарын, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастыру, жергілікті өзін-өзі басқару, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шоттарды, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарын, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттарды және
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарын жүргізуі тиісті бюджеттердің, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шоттардан, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарынан, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттардан, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарынан төлемдер жүргізуді және ақша аударуды, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген есептерді қалыптастыру мен ұсынуды қамтиды.
      Бiр мемлекеттiк мекеменiң кодынан екiншi мемлекеттiк мекеменiң кодына ақша аударуға жол берiлмейдi.
      Ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша шетел валютасындағы шоттарда ағымдағы қаржы жылы аяқталғанға дейiн жетi жұмыс күнi iшiнде қайырымдылық көмек түрiнде түскен шетел валютасының бар болуына, сондай-ақ ағымдағы қаржы жылының соңғы жұмыс күні 0900НП «Анықтауға дейiнгi шетел валютасындағы сомалар» шотына түскен сомалардың бар болуына рұқсат етiледi.
      Ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ және квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоттарында, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарында пайдаланылмаған ақша қалдықтарының болуына жол беріледі.
      Ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша шетел валютасындағы шоттарда сотқа дейінгі тергеуді жүргізу органы алған шетел валютасын есептеуге арналған, сондай-ақ бағдарламалық сыртқы қарыз қаражатын есептеуге арналған шоттарда пайдаланылмаған ақша қалдықтарының болуына жол беріледі.
      Квазимемлекеттік сектордың шоттарындағы есепті кезеңнің соңындағы қаражат қалдықтары квазимемлекеттік сектордың пайдаланылмай қалған қаражаты болып табылады және бюджеттік бағдарламаны тиімсіз атқарылуына жатады.
      110. Мемлекеттік мекемелердің кодтарын, тиісті бюджеттерінің, ақылы қызметтерінің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шоттарды, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарын, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттарды /квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоттарын жүргізуді аумақтық белгісі бойынша аумақтық қазынашылық бөлімшелері жүзеге асырады. Аудандық (облыстық маңызы бар қалаларда, Алматы аудандарында) аумақтық қазынашылық бөлімшелері
болмаған жағдайда жоғарыда көрсетілген рәсімдерді жүргізу аумақтық тиістілігіне қарай тиісті облыстардың, Астана, Алматы қалаларының аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде жүзеге асырылады.
      111. Тиісті бюджеттердің ҚБШ-ның ақшасына билік етушілер бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ҚБШ-ын, шетел валютасындағы шоттарды, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотын, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына ашылатын шоттағы ақшасына билік етушілер - мемлекеттік мекемелердің басшылары, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарына - квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басшылары, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ-на - аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері болып табылады.
      112. Мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларының пайдаланылмаған қалдықтарына және ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ-дағы, квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоттарындағы ақшаға иелік етудi шектеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргiзiледi.»;
      114-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «114. Ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ҚБШ-дағы, шетел валютасындағы шоттардағы, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарындағы, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттардағы ақша қозғалысы жөніндегі есептерді беруді аумақтық қазынашылық органдар жүзеге асырады және:
      мемлекеттiк мекемелерге:
      1) төлемдер мен ақша аударымдарының жүргiзiлуiне қарай:
      осы Ережеге 54-қосымшаға сәйкес «Қолма-қол ақшаны бақылау шотынан көшiрме» 5-20-нысаны бойынша;
      осы Ережеге 55-қосымшаға сәйкес «Ақылы қызметтер ҚБШ қалдықтар туралы есеп» 5-33-нысаны бойынша;
      осы Ережеге 56-қосымшаға сәйкес 8-17 «Мемлекеттік мекемелердің шетел валютасындағы шоттары, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттары, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттар бойынша үзінді» нысаны бойынша;
      2) ай сайын:
      осы Ережеге 57-қосымшаға сәйкес «Ақылы қызметтер ҚБШ қалдық» 5-30-нысаны бойынша;
      осы Ережеге 58-қосымшаға сәйкес 8-07 «Шетел валютасындағы шоттардағы, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарындағы, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттардағы қалдықтар туралы есеп» нысаны бойынша;
      бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне және бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарға есепті тоқсаннан кейінгі 3-ші күнге дейін тоқсан сайын және жыл сайын жылдық есепке осы Ережеге 59-қосымшаға сәйкес 5-34А «Ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ-дағы және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарындағы қалдықтар туралы есеп» нысаны бойынша;
      квазимемлекеттік сектор субъектілеріне төлемдерді жүргізу және ақшаны аудару шамасына қарай:
      осы Ережеге 54-қосымшаға сәйкес «Қолма-қол ақшаны бақылау шотынан көшірме» 5-20-нысаны бойынша берiледi.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекемелер мен квазимемлекеттік сектор субъектілері осы тармақта көрсетілген есептерді дербес қалыптастырады.»;
      117118119-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «117. Аумақтық қазынашылық бөлiмшелерi күнтізбелік бір жыл ішінде бір рет есепті жылдан кейінгі жылдың 25 қаңтарынан кешіктірмей ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ, квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоттарын тексерудi жүргiзедi және 12 ай iшiнде оларда ақша қозғалысы мен қалдықтары болмаған кезде мемлекеттік мекемелерге/ квазимемлекеттік сектор субъектілеріне осы ҚБШ жабу жөнiнде шаралар қабылдау қажеттiлiгi туралы хабарлайды.
      Мемлекеттік мекеме/квазимемлекеттік сектор субъектісі тиісті ҚБШ-ның немесе шоттың қолданылуы қажеттігі туралы хатты хабарлама алған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде ұсынған жағдайда бұл ҚБШ немесе шот жабылмайды.
      Мемлекеттік мекеме/квазимемлекеттік сектор субъектісі хабарлама алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың ҚБШ, квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоттарын жабу бойынша шаралар қабылдамаған жағдайда, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган аумақтық қазынашылық бөлімшесі хатының негізінде кейіннен бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган аумақтық қазынашылық бөлімшесіне және мемлекеттік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің аумақтық қазынашылық бөлімшесіне жабылуы не қолданылуын ұзарту жөнінде хабарлама бере отырып, өзі жабады.
      118. Тиісті бюджеттердің және жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ әкімшілік-аумақтық бірлікті тарату кезінде жабылады.
      119. Мемлекеттік мекеменің коды осы Ережеге 60-қосымшаға сәйкес бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің өтінімі бойынша, квазимемлекеттік сектор субъектісінің коды және квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоты осы Ережеге 61-қосымшаға сәйкес квазимемлекеттік сектор субъектісінің өтінімі бойынша, ал ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шоттар, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттары, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттар осы Ережеге 62-қосымшаға сәйкес мемлекеттік мекеменің өтініші бойынша:
      1) мемлекеттiк мекеме/квазимемлекеттік сектор субъектісі таратылған немесе қайта ұйымдастырылған;
      2) мемлекеттiк мекемелердiң билiгiнде қалатын олардың тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуден түскен ақшаны мемлекеттiк мекеменiң пайдалану құқығы айқындалатын заңнамалық акті жойылған;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнен тиiстi ҚБШ мен шотты ашуға рұқсат беру үшiн негiз болып табылатын қаржыландыру көзiн алып тастаған;
      4) тиiстi ҚБШ мен шотының болу құқығын беретiн заңнамалық негiздеменi жойған;
      5) ақылы қызметтер, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ, квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоттары бойынша операциялар күнтізбелік жыл iшiнде болмаған;
      6) қарыз туралы шартта көрсетілген қарызды жабатын күн басталған немесе оның негізінде сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шоты, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына шот ашылған байланысты грант туралы шарттың қолданылу мерзімі өткен жағдайларда жабылады.»;
      121-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «121. Ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шотты, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотын, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына шотты жабу үшін мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық бөлімшесіне осы Ережеге 62-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 2 данада қағаз жеткізгіште не ЭЦҚ қол қойылған электрондық түрінде өтініш береді. Аумақтық қазынашылық бөлімшесі тиісті ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шотты, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотын, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына ашылатын шотты жабу туралы жазбаша өтінішін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға жібереді. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жапқаннан кейін аумақтық қазынашылық бөлімшесі жабылуы туралы белгісі бар өтініштің бір данасын мемлекеттік мекемеге қайтарады не ҚБШ немесе шоттың жабылуы туралы жазбаша хабардар етеді.»;
      123124125-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «123. Жабылатын ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, квазимемлекеттік сектор субъектісінің шотында, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотында, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына ашылатын шотта, шетел валютасындағы шотта ақша қалдығы болған кезде мемлекеттік мекеме/квазимемлекеттік сектор субъектісі жабылатын:
      1) ақылы қызметтердің ҚБШ:
      құқықтық мирасқордың ақылы қызметтердің ҚБШ (бұл ретте, егер құқықтық мирасқорға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) сатудан түскен ақшаға иелiк ету құқығы берiлсе);
      тиiстi бюджет кiрiсiне мынадай жағдайларда:
      құқықтық мирасқор болмағанда;
      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) сатудан түскен ақшаға иелік ету құқығы берiлмеген құқықтық мирасқор анықталғанда;
      құқықтық мирасқорда ол бойынша қалдығы есептелетiн тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң) коды болмағанда;
      2) қайырымдылық көмектің ҚБШ:
      құқықтық мирасқордың қайырымдылық көмектің ҚБШ-на немесе екінші деңгейдегі банктегі шотына;
      құқықтық мирасқор болмаған жағдайда, салымшыға;
      құқықтық мирасқор мен салымшы болмаған жағдайда, тиiстi бюджеттiң кiрiсiне;
      3) уақытша ақша орналастырудың ҚБШ:
      салымшыға;
      құқықтық мирасқордың ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ;
      4) шетел валютасындағы шотта – бюджет ақшасы есебінен операциялар жүргізілген кодқа кейін жүргізілген кассалық шығыстарды қалпына келтіре отырып, шетел валютасының қалдығын қайта айырбастау жөніндегі операцияларды жүзеге асыру жолымен және/немесе айырбасталған валютаны қайырымдылық және/немесе ақшаны шетелдік валютада уақытша орналастыру ҚБШ есептеумен;
      5) квазимемлекеттік сектор субъектісінің шотына:
      құқықтық мирасқордың квазимемлекеттік сектор субъектісінің шотына;
      квазимемлекеттiк сектор субъектiсi құрылтайшысының шотына;
      6) жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ:
      құқықтық мирасқордың жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ-на;
      7) сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ:
      ақша ұлттық валютаға қайта айырбасталған сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына;
      республикалық бюджеттің кірісіне – шетел валютасының ең аз ақша бірлігін сатып алу және сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына қалдықты қалпына келтіру үшін ақша жетпеген жағдайда;
      құқықтық мирасқордың сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ;
      8) сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотында:
      қарыз берушіге мемлекеттік қарыз беру туралы халықаралық шарттың талаптарына сәйкес немесе донорға байланысты грант туралы шарттың талаптарына сәйкес;
      құқықтық мирасқордың сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына;
      9) сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына берілген шотта:
      сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына соманы кейіннен қалпына келтіре отырып, шетел валютасындағы ақша қалдығын валютаға қайта айырбастауды жүзеге асыру жолымен пайдаланылмаған ақша қалдығын аудару үшін төлеуге берілетін шот («Қазынашылық-клиент» АЖ-да электрондық бейне қалыптастырады), төлем тапсырмасын немесе шетел валютасын қайта айырбастауға өтінімді ұсынады.
      124. Мемлекеттік мекеме қайта ұйымдастырылған және елтаңбалық мөр жойылған және қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекеменің қаржы құжаттарына қол қою құқығы бар адамдардың болмауы себепті осы жабылатын ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ ақшаның қалдығын Ереженің 123-тармағында көзделген жұмсау бағыттары бойынша аудару үшін төлеуге арналған шотты беру мүмкіндігі болмаған жағдайда, құқықтық мирасқор қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекемеге қызмет көрсеткен аумақтық қазынашылық бөлімшесіне жабылатын ақылы қызметтер, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ ақша қалдығын Ереженің 123-тармағында көзделген жұмсау бағыттары бойынша аудару туралы қолдаухат жібереді. Құқықтық мирасқордың ҚБШ-на ақша қалдығын аударған жағдайда қолдаухатқа құқықтық мирасқорлығын растайтын құжаттар қосымша қоса беріледі.
      Құқықтық мирасқордың қолдаухаты қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекеменің деректемелерін: мемлекеттік мекеменің атауын, БСН, кодын, ҚБШ нөмірін, сондай-ақ ҚБШ аударуға жататын ақша қалдығының сомасын және аудару үшін барлық қажетті деректемелерді қамтуы тиіс. Аумақтық қазынашылық бөлімшесі қолдаухатты алған күннен кейінгі күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде осы Ереженің 123-тармағында көзделген жұмсау бағыттары бойынша қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекеменің ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың ҚБШ-ғы ақша қалдығын аударуды жүзеге асырады.
      125. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган оларды жапқан күннен бастап 3 жұмыс күнi iшiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшелерi тиiстi мемлекеттік кірістер органдарына мемлекеттiк мекемелердiң кодтарын, квазимемлекеттік сектор субъектісінің кодтарын және ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ, квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоттарын жабу туралы жазбаша хабарлайды.»;
      142-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «142. Төлем құжаттарын ЖСК, БСК, БСН бар-жоғына және сәйкестiгiне, ҚР ББС бюджеттiк сыныптама кодының бар-жоғына тексеру жүзеге асырылады.
      Ұлттық қорға мұнай секторы ұйымдарынан түсетін тура салықтарды және мұнай секторы ұйымдары жүзеге асыратын операциялардан түсетін басқа да түсімдерді, оның ішінде мұнай келісім-шарттарының ережелерін бұзғаны үшін түсімдерді тексеру төлеушінің мұнай секторы ұйымының тізбесіне сәйкестігіне жүзеге асырылады.
      Төлемнің мақсатын және/немесе аумақтық тиесілігін анықтауға мүмкіндік бермейтін электрондық төлем құжаттарында көрсетілген деректемелер болмаған немесе жалған болған, осы өңірге БСК қолдануға келмейтін және төлеушінің Мұнай секторы ұйымының тізбесіне сәйкес келмеген кезде түсімдер сомасы «Республикалық бюджетке түсетін өзге де салық түсiмдері» түсімдер БСК-на тиісті мемлекеттік кірістер органдары бойынша электрондық төлем құжаттарын қабылдау күні есептеледі.
      Мемлекеттік кірістер органы сомалардың «Республикалық бюджетке түсетін өзге де салық түсiмдері» түсімдер БСК есептелген күнінен бастап жетi жұмыс күнi iшiнде олардың есептелу себебiн анықтауды қамтамасыз етедi және қате аударылған төлемдерді төлем тапсырмалары негізінде тиісті түсімдер кодына есепке жатқызу жүргізеді.
      ҚБАЖ-ға тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін аумақтық қазынашылық бөлімшесі сол облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) үшін осы Ереженің 135-қосымшасына сәйкес 0-22 «Бюджетке есепке алуға жатпайтын БСК» нысан бойынша есеп қалыптастырады және шығарады, оған аумақтық қазынашылық бөлімшесінің, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның, мемлекеттік кірістер органының басшылары қол қояды және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға жіберіледі.»;
      143-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «143. Республикалық және жергілікті бюджеттердің, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының арасындағы түсімдерді бөлуді және оларға байланысты рәсімдерді бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен бекітілетін, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылы 26 қыркүйекте № 9760 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 404 бұйрығымен бекітілген Бюджет түсімдерін бюджеттердің деңгейлері мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ арасында бөлу кестесінің және Бюджет кодексінің 22-бабының 3-тармағының негізінде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мен мұнай операцияларын жүргізу, келісімшарттар жасасу мен оларды орындау саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органның бірлескен бұйрығымен жыл сайын бекітілетін мұнай секторы ұйымы тізбесінің негізінде бөлу нормативтері бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады (бөлудің I сатысы).»;
      145-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      145. ҚР ББС бюджетке түсетiн түсiмдер сыныптамасының кодтары бойынша түсiмдердiң артық (қате) төленген сомасын бюджетке қайтаруды және (немесе) есептеудi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      Түсімдердің артық (қате) төленген сомаларын бюджеттен қайтару және (немесе) есепке жатқызу мемлекеттік кірістер органдарының төлем тапсырмалары негізінде жүзеге асырылады.
      Түсiмдердiң бюджеттiк сыныптамасының кодтары арасында, мемлекеттік кірістер органдары арасында, мемлекеттік кірістер органдары арасында артық төленген немесе қате түскен сомаларды төлеушiлерге бюджеттен қайтару (бұдан әрi - қайтару және (немесе) есептеу) үшiн мемлекеттік кірістер органы аумақтық қазынашылық органына 2 данада:
      1) осы Ереженiң 63-қосымшасына сәйкес нысан бойынша төлем тапсырмаларының тiзiлiмiн;
      2) «Төлем тапсырмаларын, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 30 қаулысымен (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13275 болып тіркелді) (бұдан әрі - № 30 Қаулы) белгiленген нысан бойынша төлем тапсырмасын ұсынады.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша беру кезінде мемлекеттік кірістер органының басшысы немесе ол уәкілеттік берген адам және мемлекеттік кірістер органының уәкілетті қызметкері ЭЦҚ-сын қойған № 30 Қаулымен бекітілген нысан бойынша мемлекеттік кірістер органдары төлем тапсырмасының электрондық түрін ұсынады.
      Мемлекеттік кірістер органы аумақтық қазынашылық бөлімшесіне ұсынытын салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген сомаларын есепке жатқызу және қайтару жүргізу үшін төлем тапсырмасын толтыру Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5446 болып тіркелген) бекітілген Дербес шоттарды жүргізу ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.
      Ақшаны алушылар анықтамалығында бюджетке артық (қате) төленген соманы қайтаруға деректемелер болмаған немесе өзгерген жағдайда мемлекеттік кірістер органы «Қазынашылық-клиент» АЖ-да осы Ереженің 64-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ақша алушыны енгізуге арналған осы Ереженің 65-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ақша алушы деректемелерінің өзгерістерін енгізуге өтінімнің электрондық түрін қалыптастырады.
      Ақша алушыны енгізуге және ақша алушының деректемелерін өзгертуді енгізуге өтінімді ресімдеудің шынайылығын және дұрыстығын мемлекеттік кірістер органы қамтамасыз етеді.
      Аумақтық қазынашылық бөлімшесінің басшысы бекіткен және мемлекеттік мекемелерге жеткізілген мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету кестесіне сәйкес аумақтық қазынашылық бөлімшесі жергілікті уақыт бойынша сағат 16.00-ге дейін мемлекеттік кірістер органдарынан төлем тапсырмаларын қағаз жеткізгіште қабылдауды жүзеге асырады.
      Аумақтық қазынашылық бөлімшесі жұмыс күні ішінде сағат 16.00-ге дейін «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша мемлекеттік кірістер органдарынан келіп түскен төлем тапсырмаларын қабылдауды жүзеге асырады. Сағат 16.00-ден кейін түскен құжаттар келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей орындалады не орындаусыз қайтарылады.»;
      155-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «155. Бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасының коды бойынша бюджетке түсетiн түсiмдердi өндiрiп алуға жауапты орталық уәкiлеттi органдар есепке алуды, бақылау мен мониторингті, сондай-ақ бюджеттен қайтару және (немесе) артық (қате) бюджетке төленген сомаларды өтеу есебіне есептеуді жүзеге асыруы үшін «Қазынашылық-клиент» АЖ бюджетке түскен сомалар туралы, кейіннен өздерінің аумақтық және/немесе құрылымдық бөлімшелеріне ақпаратты жеткізуімен, ресми ақпаратты алады.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ арқылы кассалық қызмет көрсететін уәкілетті органдар бюджетке түскен сомалар, сондай-ақ бюджеттен қайтару және артық (қате) бюджетке төленген сомаларды өтеу есебіне есептеуі, туралы ақпаратты алу үшін осы Ереженің 7071-қосымшаларына сәйкес 2-14 «Бір айдағы түсімдерді жинау жөніндегі есеп», 2-43 «Бюджет сыныптамасының коды бойынша түсімдер» нысандар бойынша есептерді дербес қалыптастырады.
      Көрсетілген ақпаратты бюджетке түсетін түсімдерді өндіріп алуға жауапты уәкілетті орган осы Ереженің 72-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Бюджетке түсетін түсімдерді тіркеу журналына жазады.»;
      156-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «156. Шетел валютасында бюджетке артық (қате) төленген соманы қайтару үшін мемлекеттік кірістер органы не бюджетке түсетін түсімдерді өндіріп алуға жауапты уәкілетті орган аумақтық қазынашылық бөлімшесіне, осы Ереженің 326-тармағында көзделген құжаттарды қоса (мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қол қойған сканерленген құжаттарды тіркей отырып), осы Ереженің 73-қосымшасына сәйкес нысан бойынша шетел валютасындағы ақшаны алушыны енгізуге өтінім береді.»;
      161-тармақта:
      екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеу талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік мекемелердің азаматтық-құқықтық мәмілелері олар аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде міндетті тіркелгеннен кейін күшіне енеді.»;
      үшінші бөлігінің 4)-тармақшасы алынып тасталсын;
      162-тармақтың үшінші бөлігі алынып тасталсын;
      165-тармақтың бесінші абзацы алынып тасталсын;
      172-тармақтың төртінші және бесінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Орындалған жұмыстар үшін тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы түпкілікті есеп айырысу ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға не қайта жаңартуға, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, жолдар мен басқа да объектілерді күрделі жөндеуге байланысты жұмыстарды аяқтағаннан және тапсырыс беруші аумақтық қазынашылық бөлімшесіне объектіні пайдалануға қабылдау актісін ұсынғаннан кейін жүргізіледі.
      Егер шарттарда кепілді кезеңде ықтимал ақаулықтарды жоюға бес пайыз мөлшерінде кепілді ұстау туралы талаптар көзделсе, осы кепілді ұстау объектіні пайдалануға қабылдау актісіне сәйкес орындалған жұмыстар үшін түпкілікті төлеуге жататын сомалардан жүргізіледі. Бұл ретте бес пайыз мөлшеріндегі кепілді ұстаудың түпкілікті сомасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген мемлекеттік мекеменің ақшаны уақытша орналастыру шотына енгізіледі.»;
      182-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «182. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жасалған шартта міндетті түрде осы шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған не тиісінше орындалмағанына жауапкершілігі көзделеді.»;
      185-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі, бірақ екі айдан аспайтын мерзімде тапсырыс берушінің қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін қажетті осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi мемлекеттiк сатып алу көлемінен аспайтын көлемде «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бекітілген тізбе бойынша күн сайынғы немесе апта сайынғы қажеттіліктегі тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың қолданысы конкурс не аукцион тәсілімен мемлекеттiк сатып алу қорытындылары шығарылғанға дейінгі және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге ұзартылған жағдайда, тапсырыс берушінiң үздіксіз қызметiн қамтамасыз ету;»;
      186-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «186. Мемлекеттік мекеменің екінші деңгейдегі банктермен және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдармен (бұдан әрі - банк) құқықтық қатынастары Қазақстан Республикасы банк заңнамасының және мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделеді.»;
      188 және 189-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «188. Азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінім аумақтық қазынашылық бөлімшесіне шарттың (қосымша келісімнің) түпнұсқасын және көшірмесін қоса бере отырып қағаз жеткізгіште 2 данада ұсынылады, бұл ретте тіркелген шарттың (қосымша келісімнің) қағаз жеткізгіштегі көшірмесі аумақтық қазынашылық бөлімшесінде қалады.
      Қарыз (грант) туралы шарт шеңберінде шартты тіркеу үшін азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінімді мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасы ратификациялаған мемлекеттік қарыз туралы халықаралық шарт шеңберіндегі немесе байланысты гранттар бойынша осы шартты қоса бере отырып, қағаз жеткізгіште ұсынады.
      «Электрондық мемлекеттік сатып алу» АИАЖ-де жасалған азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінім аумақтық қазынашылық бөлімшесіне «Электрондық мемлекеттік сатып алу» АИАЖ-ден тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың деректерін «Қазынашылық-клиент» АЖ арқылы беру жолымен ұсынылады.
      Науқастарды шетелде емдеуді көздейтін шығыстар бойынша азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеу үшін мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық мәмілелерін тіркеуге өтінімді қағаз жеткізгіште аумақтық қазынашылық бөлімшесіне шарттың әр парағы мемлекеттік мекеме мөрі бедерінің түпнұсқасымен расталған көшірмесін қоса бере отырып ұсынады. Мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық бөлімшесіне міндеттеме бойынша түпкілікті төлемді берген кезде бір мезгілде шарттың түпнұсқасын ұсынады.
      Ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға не қайта жаңартуға, үй-жайларды, құрылыстарды, жолдарды және басқа да объектілерді күрделі жөндеуге байланысты шартты тіркеу үшін азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінімді мемлекеттік мекеме жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманы, жобалау-іздестіру жұмыстарын әзірлеу жөніндегі қызмет және олардың мемлекеттік сараптамасы шарттың құнына енгізілген шартты қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жобалау-сметалық құжаттаманың қолданылу мерзiмi шегінде жобалау-сметалық құжаттама бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысының көшірмесін міндетті түрде қоса бере отырып қағаз жеткізгіште ұсынады.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсету кезінде мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қол қойылған, осы тармақта санамаланған құжаттардың түпнұсқасынан құжаттардың сканерленген түрлерін тіркей отырып, өтінімнің электрондық түрі қалыптастырылады.
      «Электрондық мемлекеттік сатып алу» АИАЖ-де жасалған ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға не қайта жаңартуға, үй-жайларды, құрылыстарды, жолдарды және басқа да объектілерді күрделі жөндеуге байланысты шартты тіркеу үшін мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық бөлімшесіне тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың деректерін «Қазынашылық-клиент» АЖ арқылы беру жолымен ұсынытын азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінімге жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын әзірлеу жөніндегі қызмет, жобалау-іздестіру жұмыстары мен олардың мемлекеттік сараптамасы шарттың құнына енгізілген шартты қоспағанда, жобалау-сметалық құжаттама бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысының түпнұсқасынан сканерленген түрін тіркейді.
      «Электрондық мемлекеттік сатып алу» АИАЖ арқылы түскен азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінімге жобалау-сметалық құжаттама бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысынан басқа, осы тармақта санамаланған құжаттардың түпнұсқасынан сканерленген түрлерін тіркеу талап етілмейді.
      189. ҚБАЖ-да ақша алушы болмай қалған жағдайда, азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінімге осы Ереженің 188-тармағында көзделген құжаттардан басқа, «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде осы Ереженің 64,  73-қосымшаларына сәйкес (мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қол қойған сканерленген құжаттарды тіркей отырып) мемлекеттік мекеме ақша алушыны Ақша алушылардың анықтамалығына енгізуге арналған өтінімді мынадай құжаттарды қоса бере отырып ұсынады:
      1) заңды тұлға үшін:
      заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің/анықтаманың (электрондық үкімет порталынан) көшірмесі/резидент еместі салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігінің көшірмесі;
      анықтаманың күнін және нөмірін көрсете отырып, банктік шоттың болуы туралы банктің анықтамасы;
      2) жеке тұлға үшін:
      жеке басын куәландыратын құжаттың/шетелдіктің ықтиярхат құжатының немесе дара кәсіпкерді тіркеу туралы куәліктің, жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы ретінде тіркеу есебіне қою туралы куәліктің көшірмесі, растау хабарламасы (электрондық үкімет порталынан);
      нөмірін көрсете отырып, банктік шоттың болуы туралы банктің анықтамасы;
      3) делдал банк үшін (делдал банк арқылы Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге төлемдерді ұлттық валютада жүргізу кезінде):
      делдал банктің деректемелерін ресми растайтын құжат;
      4) ақшаны шетел валютасында алушы үшін:
      бенефициардың, бенефициар банктің, делдал банктің деректемелерін ресми растайтын құжат (бар болса);
      ақша алушының толық деректемелерін көрсете отырып, мемлекеттік мекеменің растау хаты.
      Тыйым салынған және тәркіленген мүлікті сату жөніндегі аукцион қатысушыларына кепілдендірілген жарнаны қайтару туралы өтінімді ресімдеу кезінде «Қазынашылық-клиент» АЖ-да жоғарыда көрсетілген құжаттар қосымша берілмейді, аукцион қатысушысынан соманың түсу фактісін растайтын төлем тапсырмасының көшірмесі қоса беріледі.
      ҚБАЖ-да ақша алушының деректемелері өзгерген (болмаған) жағдайда, мемлекеттік мекеме өзгерістер енгізілетін деректемелерді растайтын осы тармақтың 1), 2), 3), 4) тармақшаларында көрсетілген тиісті құжаттарды (мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қол қойылған сканерленген түрлерін тіркей отырып) қоса бере отырып, осы Ережеге 6575-қосымшаларға сәйкес ақша алушының деректемелеріне өзгерістер енгізуге арналған өтінімді «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде береді.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электрондық түрде берілетін азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінімді жасау кезінде мемлекеттік мекеменің ақша алушысы болмаған жағдайда мемлекеттік мекеме ҚБАЖ-да Ақша алушылардың анықтамалығында осы ақша алушының бар-жоғын тексеруді жүзеге асырады, ҚБАЖ-да Ақша алушылардың анықтамалығында қажетті ақша алушы болған кезде мемлекеттік мекеме осы Ережеге 65, 75-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша өтінім қалыптастырады.
      Осы Ережеге 64, 65, 73, 75-қосымшаларға сәйкес өтінімді толтырған кезде жеке тұлға үшін «Ақша алушының атауы» ашық жолағында жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және (немесе) бар болса жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлігіне сәйкес атауы көрсетіледі.
      Ақша алушыны енгізуге және ақша алушының деректемелеріне өзгерістер енгізуге өтінімнің ресімделуінің және жасалуының шынайылығына, дұрыстығына мемлекеттік мекеме жауапты болады.
      Электрондық үкімет порталынан растау құжаттарының қолданылу мерзімі 10 күннен аспайды.»;
      194-тармақтың 8)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) «Ақша алушының атауы, ЖСН (БСН), ЖСК, ақша алушы банктің атауы және БСК» ашық жолағында заңды тұлға үшін толық атауы және жеке тұлғаның толығымен тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және (немесе) бар болса дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлігіне сәйкес атауы, жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес-сәйкестендіру нөмірі) және оның банктік деректемелері (оған қызмет көрсететін банктің ЖСК, атауы және БСК) көрсетіледі; аумақтық қазынашылық бөлімшесінің, мемлекеттік мекеменің, ақша алушының және қызмет көрсетуші банктің жұмысын қиындатпайтын мемлекеттік мекеменің, ақша алушының және қызмет көрсетуші банктің атауын және ұйымдық-құқықтық нысанының атауын қысқартуға жол беріледі. Қазақстан Республикасының резиденті емеспен шетел валютасында жасалған шартты тіркеген жағдайда, осы жолақта резидент еместің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректемелері көрсетіледі. Қазақстан Республикасының резиденті емеспен жасалған және Қазақстан Республикасынан тыс ұлттық валютада одан әрі төлемді көздейтін шартты тіркеу кезінде осы жолақта жолақта делдал-банктің деректемелері көрсетіледі;
      «Қазынашылық-клиент» АЖ-де «Ақша алушының атауы, ЖСН (БСН), ЖСК, ақша алушы банктің атауы және БСК» ашық жолағы Ақша алушылардың анықтамалығынан таңдалады;»;
      199-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «199. Аумақтық қазынашылық бөлімшесі аумақтық қазынашылық бөлімшесіне тіркеуге берілген шартты (қосымша келісімді) «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде мыналарға:
      1) мемлекеттік мекеме атауының көрсетілу дұрыстығына;
      2) ҚР ББС сәйкес бюджеттік бағдарлама, кіші бағдарламалар, ерекшеліктер кодының және атауының болуына және дұрыстығына;
      3) шарт мәнінің Шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымына сәйкес шығыстар бағытына сәйкестігіне;
      4) аванстық төлем пайызының осы Ережеде белгіленген мөлшерден асып түспеуіне;
      5) жазумен көрсетілген соманың санмен көрсетілген сомаға сәйкестігіне;
      6) қағаз жеткізгіштегі шартта (қосымша келісімде) қойылған қолдардың және мөр бедерінің қойылған қолдардың және мөр бедерінің үлгілері бар құжатқа сәйкестігіне, бұл ретте қолдар жарыққа төзімді сиялармен қойылуы тиіс. Мемлекеттік мекеменің және ақша алушының елтаңбалы мөрінің бедері дәл және анық болуы тиіс. Мемлекеттік мекемелер мен ақша алушыларға ұшып кететін сиялар құйылған фломастермен және автоқаламмен қол қоюға және қолды факсимильді көшіру құралдарын пайдалануға жол берілмейді. Елтаңбалы мөрді қойған кезде («Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі» ММ қоспағанда), қызыл, қара және жасыл түсті мастиканы пайдалануға тыйым салынады, кескін оқылатын және айқын болуы тиіс. «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электрондық түрі ұсынылған кезде ЭЦҚ түпнұсқалығы және мемлекеттік мекеменің және ақша алушының елтаңбалы мөрінің бедері анықтығы тексеріледі;
      7) қолданылу мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асуы мүмкін шарттарды қоспағанда, шарттың қолданылу мерзімін ағымдағы қаржы жылының шегінен асып кетпеуіне;
      8) шарт сомасының қабылданбаған міндеттемелер сомасынан асып кетпеуіне;
      9) қолданылу мерзімі тек осы Ережеде көзделген жағдайларда ғана ағымдағы қаржы жылынан асатын қосымша келісімдердің, сондай-ақ шарттардың жасалуына;
      10) осы Ереженің 167-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, бір бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі шарттарды тіркеуге ұсынуға;
      11) қолданылу мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асатын шарттың және жұмыстар көлемдерінің жалпы сомасын тиісті қаржы жылдары бойынша шартты түрде бөлісудің бар-жоғына тексеруді жүзеге асырады;
      12) шарттың (қосымша келісімнің) талаптарын қолмен қандай да бір түзетулерге не дұрыстауға жол берілмейді;
      13) егер жаңа объектілерді және қолда бар объектілерді реконструкциялау, ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға, сондай-ақ дайындаудың технологиялық мерзімі бір жылдан асатын инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде күрделі энергетикалық жабдықты сатып алуды қоспағанда, ағымдағы шығындар бойынша, астықтың мемлекеттік ресурстарын басқару бойынша агентке қаражат төлеу, қазақстандық астықты экспортқа тасымалдау бойынша қызметтерді төлеу, шетелде ауруларды емдеуді төлеу, ауылда ұйымдармен бастапқы медициналық-санитарлық көмек қызметін көрсетуге байланысты қабылданған тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) әрбір сомасынан бұрын төленген авансты тепе-тең ұстау туралы шарттың болуы;
      14) жаңа объектілерді салуға және қолдағы объектілерді реконструкциялауға, жолдарды салуға, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын, жолдарды күрделі жөндеуге байланысты шарттарда жаңа объектілерді салуға және қолдағы объектілерді реконструкциялауға, жолдарды салуға, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын, жолдарды күрделі жөндеуге байланысты жұмыстар аяқталғаннан кейін және тапсырыс беруші аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қол қойылған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісін ұсынғаннан кейін тапсырыс берушінің шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі жөніндегі талаптардың болуы. Қолданылу мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асатын шарттар бойынша бес пайыз ұстауды мемлекеттік мекеме объектіні аяқтаудың соңғы жылында жүргізіледі;
      15) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жасалған шартта шарт бойынша міндеттелерді орындалмағаны не тиісінше орындалмағаны үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алу туралы талаптың болуы;
      16) егер ақша алушы ҚҚС төлеуші болып табылған жағдайда, шарт талаптарында сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын міндетті түрде көрсетудің болуы, егер ақша алушы ҚҚС төлеуші болып табылмаған жағдайда ҚҚС болмауы;
      17) шарттың, оны аумақтық қазынашылық бөлімшесінде міндетті тіркегеннен кейін күшіне ену талаптарының шартта болуы;
      18) заңнамада белгіленген мөлшерде жергілікті бюджеттен бірлесіп қаржыландыру міндетті талаптарының нысаналы трансферттер есебінен іске асырылатын шартта болуы;
      19) шарт талаптарында қызметтерді көрсету (жұмыстарды орындау, тауарларды жеткізу шарт күшіне енген кезден бастап кемінде он бес күнде) мерзімінің міндетті көрсетудің болуы;
      20) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алу заңнамасының талаптары қолданылмайтын шарттарды қоспағанда, шарттың кіріспесінде мемлекеттік сатып алу тәсіліне сілтеменің міндетті түрде көрсетудің болуы;
      21) ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға не қайта жаңартуға, үй-жайларды, құрылыстарды, жолдарды және басқа да объектілерді күрделі жөндеуге байланысты шарт сомасының жобалау-сметалық құжаттама бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысында көзделген сомасынан асып түспеуіне.»;
      201-тармақтың алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «өтінімдегі қойылған қолдардың және мөр бедерінің қойылған қолдардың және мөр бедері үлгілері бар қағаз жеткізгіштегі құжатқа сәйкестігіне. «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электрондық түрі ұсынылған кезде ЭЦҚ түпнұсқалығына тексеріледі;»;
      202-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «202. Өтiнiм оған қоса берiлген құжаттарғане шарт осы Ереженің 164-185198199201-тармақтарында белгiленген талаптарға сәйкес келмеген кезде, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi өтiнiм мен оған қоса берiлген құжаттарды мынадай жағдайларда:
      1) қабылдау кезеңiнде сәйкессiздiк байқалса, мемлекеттiк мекеменiң азаматтық-құқықтық мәмiлесiн тiркеуге өтiнiм тiзiлiмiне қайтару туралы соғылған белгiмен хат ресiмдемей;
      2) қабылдағаннан кейiн тексеру барысында сәйкессiздiк байқалса, оларды аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне берген күннен бастап 2 жұмыс күнi iшiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшесi басшысының қойылған қолымен жазбаша түрде қайтарады, бұл ретте өтiнiмнiң екiншi данасы хаттың екiншi данасымен қалады.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша өтінімнің электрондық түрі оған тіркелген құжаттарға не осы Ереженің 164-185, 198, 199, 201-тармақтарында белгіленген шарт талаптарына сәйкес келмеген кезде, қазынашылықтың аумақтық бөлімшесі осы Ереженің тиісті тармақтарына сілтеме жасап, қабылдамау себептерін көрсете отырып, өтінімді қабылдамайды.»;
      204-тармақтың үшінші және төртінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      ««Қазынашылық-клиент» АЖ қолдану кезінде мемлекеттік мекемелер 82-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарламаны дербес қалыптастырады.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ 5 (бес) миллион теңгеден асатын сомаға хабарламаларды қалыптастыруды аумақтық қазынашылық бөлімшемен бір данада жүзеге асырылады және мемлекеттік мекемеге қағаз жеткізгіште беріледі.»;
      205-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «205. Шартты (қосымша келісімді) қағаз жеткізгіште тіркеу кезінде мынадай:
      5 (бес) миллион теңгеден аспайтын сомаға тіркеу кезінде 82-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарлама үш данада қалыптастырылады;
      5 (бес) миллион теңгеден асатын сомаға тіркеу кезінде 82-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарлама төрт данада қалыптастырылады.»;
      210-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «210. Ақша алушы 5 (бес) миллион теңгеден асатын сомаға тіркелген шарт (қосымша келісім) бойынша алынған 82-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 2 хабарламаны алғаннан кейін 82-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарламаның бір данасын оған ағымдағы шотты ашқан екінші деңгейдегі банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға (бұдан әрі - банк) береді.
      Ақша алушы 82-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарламаның кейіннен мемлекеттік мекемеде қалатын екінші данасына қол қояды және дәл және анық мөр бедерімен куәландырады. Ұшып кететін сиялар құйылған фломастермен және автоқаламмен қол қоюға және қолды факсимильді көшіру құралдарын пайдалануға жол берілмейді. Бұл ретте ақша алушы қол қоюды және мөр бедерін басуды мемлекеттік мекеменің аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркелген шарт (қосымша келісім) бойынша түпкілікті есеп айырысуды жүргізуі үшін жүзеге асырады.
      Егер ақша алушы жеке кәсіпкер немесе мөрі жоқ жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлға болып табылатын жағдайда 82-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарламада оның қойылған қолы ғана болады.
      Мемлекеттік мекеме тіркелген шарт (қосымша келісім) бойынша соманы тиісті бюджет кірісіне аударған жағдайда ақша алушы 82-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарламаға қол қоймайды.»;
      213-тармақтың үшінші, төртінші және бесінші бөлектері мынадай редакцияда жазылсын:
      Республикалық бюджеттің ҚБШ-да ақша жеткiлiксiз болған жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi бiрiншi кезекте бюджет шығыстарының басым бағыттары бойынша төлемдер жүргiзедi (жалақыны және басқа да ақшалай төлемдерді, оның ішінде техникалық персоналдың жалақысын, жалақыдан барлық ұстауларды, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген ақшалай өтемақыны, алименттерді, міндетті зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды, жәрдемақыларды, стипендияларды төлеу, банктік қызмет ақысын төлеу, ҚР Үкіметінің борыштық міндеттемелерін өтеу және қызмет көрсету жөніндегі төлемдер, зейнетақы, жәрдемақы және басқа әлеуметтік аударымдар, бюджет субвенциялары, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, отын (ғимараттарды жылыту бөлігінде), тамақтануды ұйымдастыру және тамақ өнімдерін сатып алу бойынша қызметтерді сатып алуға, атқарушылық құжаттар мен сот актілерін орындауға, іссапар және қызметтік сапарларға шығыстар), қалған төлемдер төлем шоттарының түсу кезектiлiгi тәртiбiмен жүргiзiледi. Жергілікті бюджеттердің ҚБШ-да ақша жеткiлiксiз болған жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi бiрiншi кезекте жергілікті атқарушы органның шешімімен айқындалған бюджеттер шығыстарының басым бағыттары бойынша төлемдер жүргiзіледi, қалған төлемдер төлем шоттарының түсу кезектiлiгi тәртiбiмен жүргiзiледi. Бұл ретте, ақша болмаған жағдайда немесе қағаз жеткізгіште не «Қазынашылық-Клиент» АЖ арқылы электронды түрде түсіп, ҚБАЖ жүйесіне енгізілген төлем шотын орындауға ақша жеткіліксіз болған жағдайда, төлем шоты келесі күні мемлекеттік мекемеге қайтару себебін негіздей отырып, орындаусыз қайтарылады.
      Тиiстi ҚБШ-да ақша жеткiлiксiз болған жағдайда салықтың (оның ішінде қосылған құн салығының асып кетуін қайтарудың) және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдердiң, мемлекеттік кірістер органдары және (немесе) уәкiлеттi органдардың құзыретi шегiндегi салықтық емес төлемдердiң артық төленген сомаларын салық төлеушiлерге қайтаруға төлем тапсырмаларын аумақтық қазынашылық бөлiмшесi орындауға қабылдамайды.
      БҚШ-дан ақшаны есептен шығару бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган «Ақша аударымының банкаралық жүйесінің қызмет ету ережесін бекіту туралы және «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастарды орнату қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 14 қаулысына өзгерістер енгізу» 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 259 (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13078 болып тіркелді) және «Банкаралық клирингті қызмет ету ережесін бекіту туралы» 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 262 (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13068 болып тіркелді) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулыларына сәйкес ҚБЕО төлем жүйелерi арқылы жiберiлген электрондық төлем құжаттары негiзiнде жүргiзiледi.»;
      215-тармақтың 7)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) аумақтық қазынашылық бөлімшесіне тауарларды сатып алу не жеткізу кезінде шот-фактуралардың, немесе тауарларды жеткізу туралы жүкқұжаттың (актінің) көшірмелерін, актілер жасалмайтын көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді орындау кезінде орындалған жұмыстар немесе көрсетілген қызметтер актісінің көшірмелерін немесе тіркелген азаматтық-құқықтық мәміле бойынша аванстық төлемнің сомасын қоспағанда, төлем жүргізген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге құжат түрінің (бұдан әрі - растаушы құжаттар) көшірмесін беруді. Көрсетілген құжаттарға өнім беруші жеке қолымен немесе БЦҚ-мен қол қоюы тиіс. Бұл ретте, көрсетілген құжаттардың көшірмелері орталық атқарушы органның жауапты хатшысының/аппарат басшысының (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттігі жүктелген лауазымды адамның) немесе ол уәкілеттік берген адамның, ал ондайлар болмаған жағдайда - мемлекеттік мекеме басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның өз қолымен және мемлекеттік мекеменің елтаңбалы мөр бедерімен беріледі;»;
      216-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «216. Қолма-қол емес және қолма-қол ақша түрінде төлемдер мен ақша аударуды жүзеге асыру төлеуге берілетін шоттарды мемлекеттік мекеменің қалыптастыруын және аумақтық қазынашылық бөлімшесінің жүргізуін мыналардың есебінен:
      1) бюджет қаражаты;
      2) мемлекеттік мекемелер өздерінің иелігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша;
      3) мемлекеттік мекемеге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жеке және (немесе) заңды тұлғалардың оны қайтарып алу не белгілі бір жағдайлар басталғанда тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аудару шартымен беретін ақша;
      4) мемлекеттік мекемелер үшін қайырымдылық көмектен түсетін, олар заңнамалық актілерге сәйкес алатын ақша;
      5) түсімі Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасында көзделген және аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімдерінің жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыруға бағытталған ақшаны қамтиды.»;
      220-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «220. Аумақтық қазынашылық бөлiмшенiң жауапты орындаушысы осы Ережеде көзделген жағдайларда оларға қоса берiлген төлеуге берiлетін шоттар және қағаз жеткізгіштегі құжаттармен бiрге төлеуге берiлетін шоттармен тiзiлiмiнiң екi данасын қабылдайды, олардың жинақтылығын, осы Ереженің 6-тарауының 8-13-параграфтарында белгiленген талаптарға сәйкестiгiн тексередi. Төлеуге берiлетiн шоттардың тiзiлiмiне қоса берiлген төлеуге берiлетiн шоттар мен құжаттардың саны төлеуге берiлетін шоттар тiзiлiмiнде көрсетiлген санына және осы Ереженің 6-тарауының 8-13-параграфтарында белгiленген талаптарға сәйкес келген кезде тiзiлiмнiң 2 данасына және тiзiлiмге қоса берiлген төлеуге берілетін шоттар тізіліміне қолын, күнiн және мөртабан бедерiн қояды. Төлеуге берiлетiн шоттар тiзiлiмiнiң қол қойылған және мөртаңба қойылған данасы мемлекеттiк мекемеге қайтарылады, төлеуге берiлген шоттарға және құжаттарға қоса берiлген төлеуге берiлетiн шоттар тiзiлiмiнiң екiншi данасы одан әрi орындау үшiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде қалады.
      Мемлекеттік мекемеге «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсетілген кезде аумақтық қазынашылық бөлімшесінің жауапты орындаушысы төлеуге берілетін шоттың электрондық түрінің және оған жапсырылған сканерленген құжаттардың түрінің осы Ереженің 6-тарауының 8-13-параграфтарында белгіленген талаптарға сәйкестігін тексереді және төлеуге берілетін шоттың электрондық түрін бекітеді.
      Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) шарт жасаспай не жасасқан шарттың аумақтық қазынашылық бөлiмшелерiнде тiркелуiн талап етпейтiн БСК шығыстары бойынша шарт жасай отырып сатып алған жағдайда, ақша алушы ҚБАЖ-да болмаған кезде, мемлекеттiк мекеме ақша алушыны Ақша алушылардың анықтамалығына енгiзуге арналған өтiнiмдi қағаз жеткізгіште немесе «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электрондық түрде осы Ережеге 64, 73-қосымшаларға сәйкес (мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қойылған сканерленген үлгісін тіркей отырып) ақша алушының мынадай құжаттарын (жекешелендіру объектілерін сату бойынша аукцион қатысушыларына кепілдік жарналарды қайтару жағдайларынан басқа):
      1) заңды тұлға үшін:
      заңды тұлғаны тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәліктің/анықтаманың (электрондық үкімет порталынан) көшiрмесiн/салық төлеуші ретінде резидент еместі тіркеу туралы тіркеу куәлігінің көшірмесін;
      оның нөмiрiн (мемлекеттік мекемелерді қоспағанда) көрсете отырып, банктiк шоттың болуы туралы банк анықтамасын;
      2) жеке тұлға үшін:
      жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін/шетелдіктің тұру ықтиярхатын немесе дара кәсіпкерді тіркеу туралы куәлікті, жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы ретінде тіркеу есебіне қою туралы куәліктерін/ растау хабарламасы (электрондық үкімет порталынан);
      нөмiрiн көрсете отырып, банктiк шоттың болуы туралы банктiң анықтамасын;
      3) делдал банк үшін (делдал банк арқылы Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде ұлттық валютада төлемдер жүргізу кезінде):
      делдал банктің деректемелерін ресми растайтын құжаттар.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ-де тыйым салынған және тәркіленген мүлікті сату жөніндегі аукцион қатысушыларына кепілдікті жарнаны қайтару туралы өтінімді ресімдеу кезінде жоғарыда көрсетілген құжаттар қоса берілмейді, аукцион қатысушысынан соманың түсу фактісін растайтын төлем тапсырмасының көшірмесі қоса беріледі.
      Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) шарт жасаспай не ол бойынша аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде жасалған шартты тiркеу талап етiлмейтiн БСК шығыстары бойынша шарт жасаса отырып, сатып алған жағдайда, ҚБАЖ-да ақша алушының деректемелерi өзгерген (болмаған) кезде, мемлекеттiк мекеме нөмiрi көрсетiлген банк шотының болуы туралы банктiң анықтамасын қоса бере отырып, осы Ереженiң 6575-қосымшаларына сәйкес осы тармақтың 1), 2), 3), 4) тармақшаларында көрсетілген, олар бойынша өзгерістер енгізілген деректемелерді растайтын құжаттарды қоса бере отырып, (мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қол қойылған сканерленген түрлерін тіркей отырып), ақша алушының деректемелерiне өзгерiстер енгiзуге өтiнiмді қағаз жеткізгіште немесе «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электрондық түрде бередi.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электрондық түрде ұсынылатын төлеуге берілетін шотты ашу кезінде мемлекеттік мекемеде Ақша алушы болмаған жағдайда мемлекеттік мекеме ҚБАЖ-дан ақша алушылар анықтамалығында ақша алушының бар болуын тексеруді жүзеге асырады, ҚБАЖ-дан Ақша алушылар анықтамалығында қажетті ақша алушы бар болған кезде мемлекеттік мекеме осы Ережеге 6575-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша өтінім қалыптастырады.
      Өтінімді толтырған кезде осы Ережеге 64, 65, 73, 75-қосымшаларға сәйкес жеке тұлға үшін «Ақша алушының атауы» жолында жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және (немесе) жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлігіне сәйкес атауы бар болса көрсетіледі.
      Ақша алушыны енгізуге және ақша алушының деректемелеріне өзгерістер енгізуге өтінімнің дәйекті, дұрыс ресімделуіне және жасалуына жауапкершілік мемлекеттік мекемеде болады.
      Электрондық үкімет порталынан растау құжаттарының қолданылу мерзімі 10 күннен аспайды.»;
      224-тармақтың 4), 5), 6), 7), 8) және 9)-тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) тиісті жеке сәйкестендіру коды «ЖСК» ашық жолағында мыналар бойынша көрсетiледi:
      операцияларды есептеу үшiн ҚБШ-да:
      мемлекеттiк мекеменiң қаржыландыру көзiне қарай республикалық бюджетке (облыстық бюджетке (республикалық маңызы бар қала (астана) бюджетiне) не аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiне) түсетiн түсiмдерді есепке алу;
      мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) сатуынан түсетiн ақшаны есепке алу және олардың есебiнен есеп айырысулар жүргiзу;
      мемлекеттiк мекемелер үшiн қайырымдылық көмектен түсетiн, олар Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес алатын ақшаны есепке алу және жұмсау;
      мемлекеттiк мекемеге қайтарымды не белгiлi бiр жағдайлар басталған кезде тиiстi бюджетке немесе үшiншi тұлғаларға аудару шартында жеке және (немесе) заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес мемлекеттiк мекемеге беретiн ақшаны есепке алу;
      ерекше шығыстарды жүргiзуге арналған бюджет ақшасын есепке алу және оларды пайдалану;
      Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасында көзделген түсімдерді есепке жатқызу мен аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімдерінің жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыруға бағытталған шығыстарды жүргізу;
      5) «Қаржыландыру көзi» ашық жолағында қаражаты есебiнен төлем мен ақшаны аудару жүзеге асырылатын қаржыландыру көзiнiң түрiн бiлдiретiн белгі көрсетiледi:
      1 – үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар бойынша бiрлесiп қаржыландыру қаражатын қоспағанда, бюджет қаражатының есебiнен;
      2 – үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар бойынша бiрлесiп қаржыландыру қаражатының есебiнен;
      3 – мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) сатуынан түсетiн ақшаның есебiнен;
      4 – қайырымдылық көмектен түсетiн ақша есебiнен;
      5 – жеке және (немесе) заңды тұлға қайтарымды шарттарда мемлекеттiк мекемеге беретiн ақшаның есебiнен;
      8 – ерекше шығыстардың есебiнен;
      R – жергілікті өзін-өзі басқарудың ақшасы есебінен;
      6) «Бюджет түрi» ашық жолағында қаражатының есебiнен мемлекеттiк мекеме ұсталатын бюджет түрiн бiлдiретiн белгі көрсетiледi:
      01 - республикалық бюджет;
      02 - облыстық (республикалық маңызы бар қала (астана)) бюджет;
      03 - аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетi;
      7) «Шығыстардың БСК» ашық жолағы бюджет қаражатының немесе мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатуынан түсетiн ақшаның есебiнен төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыру кезiнде ғана толтырылады; онда кезектiлiкпен үш мәндi бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң, бюджеттiк бағдарламаның, бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелiгiнің кодтарын бiлдiретiн он екi мәндi код көрсетiледi. Мемлекеттік мекеме БСК-ның заңды қолданылуын қамтамасыз етеді;
      8) «Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) коды» мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн ақшаның есебiнен төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыру кезiнде мемлекеттiк мекемелер өткiзетiн тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) коды көрсетiледi;
      9) «Ақшаны алушы» бөлiмiнде:
      «Атауы» ашық жолағында – заңды тұлға үшін мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлікке/анықтамаға сәйкес келетiн ақшаны алушының атауы және жеке тұлға үшін (бар болса) тегі, аты, әкесінің аты және (немесе) бар болса жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлігіне сәйкес атауы көрсетіледі; аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң, мемлекеттiк мекеменiң, ақша алушының және оған қызмет көрсететiн банктiң жұмысын қиындатпайтын ақша алушының және оған қызмет көрсететiн банктiң ұйымдық-құқықтық нысанының және ақша алушының атауын қысқартуға жол берiледi;»;
      228-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттiк мекеме қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың және мақсатты қаржыландырудың ҚБШ төлемдер мен ақша аударымын жүргiзген кезде төлеуге берiлетiн шоттарда «түпкiлiктi» мәртебесi көрсетiледi.»;
      233-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «233. Мемлекеттік мекемелер жалақыны төлеуге арналған төлеуге берілетін шоттарды қағаз жеткізгіште, аумақтық қазынашылық бөлімшесімен Келісім жасасқан жағдайда «Қазынашылық - клиент» АЖ арқылы электрондық түрде ай сайын жиырма сегізі күніне дейін, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында - жиырма бесінші желтоқсанға дейін аумақтық қазынашылық органдарына береді.»;
      234-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік мекеме/квазимемлекеттік сектор субъектілері осы Ережеге 95-қосымшаға сәйкес 5-15А «Ақша алушылардың тиiстi шоттарына жүргiзiлген төлемдер бойынша үзiндi көшiрме (мемлекеттiк мекемелердiң/ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметкерлерiне жалақы және басқа да ақшалай төлемдер, стипендиялар, жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарына немесе ақша алушылардың жинақ шоттарына төлемдер және әлеуметтiк аударымдар бойынша)» нысаны бойынша ақша алушының тиісті шотына жүргізілген төлемдер бойынша ақша алушылардың тізімін қалыптастыруды қамтамасыз етеді.»;
      235-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «235. Мемлекеттiк мекемелердiң/квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметкерлерiне жалақы мен басқа да ақшалай төлемдердi, жеке тұлғаларға стипендиялар мен басқа да төлемдердi ағымдағы шоттарға немесе мiндеттi зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдарды ақша алушылардың жинақ шоттарына аудару жөнiндегi төлемдердi жүргiзгеннен кейiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесінiң жауапты орындаушысы осы Ережеге 95-қосымшаға сәйкес 5-15А «Ақша алушылардың тиiстi шоттарына жүргiзiлген төлемдер бойынша үзiндi көшiрме (мемлекеттiк мекемелердiң/квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметкерлерiне жалақы және басқа да ақшалай төлемақы, стипендиялар, жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарына немесе ақша алушылардың жинақ шоттарына төлемдер және әлеуметтiк аударымдар бойынша)» нысаны бойынша ақша алушылардың тиiстi шоттарына жүргiзiлген төлемдер бойынша үзiндi көшiрмені (бұдан әрi - үзiндi көшiрме) қалыптастырады. Үзiндi көшiрме операциялық күн жабылғаннан кейiн қалыптастырылады. Үзiндi көшiрменiң әрбiр бетi төлем жүргiзу күнiн көрсете отырып, жауапты орындаушының қойылған қолымен және мөртабан бедерiмен куәландырылады және осы Ереженің 221-тармағында көзделген құжаттармен бiрге мемлекеттiк мекемеге/квазимемлекеттік сектор субъектілеріне берiледi.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ жұмысы үшін аумақтық қазынашылық бөлімшелерімен Келісім жасасқан мемлекеттік мекемелер/квазимемлекеттік сектор субъектілер 5-15А нысаны бойынша ақша алушылардың тиісті шотына жүргізілген төлемдер бойынша үзінді көшірмелерді осы Ережеге 95-қосымшаға сәйкес дербес қалыптастырады.»;
      238-тармақтың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «238. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнде тiркелген шарт талаптарына сәйкес төлемдердi жүргiзу үшiн мемлекеттiк мекеме қағаз жеткізгіште төлеуге берілетін шоттардың тізілімін, төлеуге берілетін шоттарды және:
      тауарларды сатып алу не жеткізу кезінде - шот-фактураның немесе тауарларды жеткізу туралы жүкқұжаттың (актінің) көшірмелерін, жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету кезінде - акт жасалмайтын қызметтерді қоспағанда, орындалған жұмыстар немесе көрсетілген қызметтер актісінің көшірмесін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге құжат түрінің (бұдан әрі - растаушы құжаттар) көшірмесін, сондай-ақ шарт құнына ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға не қайта жаңартуға, үй-жайлардың, ғимараттардың, құрылыстардың, жолдардың және басқа да объектілердің күрделі жөнделуіне байланысты жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын даярлау құны енген шығыстар бойынша аванстық төлемнен кейiнгi төлемдi жүргiзу кезiнде қосымша құрылысқа арналған жобаларға (техникалық-экономикалық негіздемелер немесе жобалау-сметалық құжаттама) кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысының көшірмесін;
      шетел валютасында төлемдер жүргiзу кезінде шетел валютасын сатып алу үшiн төлеуге берiлетiн шоттарды ұсыну кезінде шетел валютасын айырбастауға өтiнiмді;
      осы Ереженің 98-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қоса қаржыландыру қаражатын немесе байланысқан гранттарды жұмсаған кезде үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысқан гранттар бойынша қоса қаржыландыру қаражатын алуға өтiнiмді ұсынады.
      «Қазынашылық - клиент» АЖ тіркелген шарт талаптарына сәйкес төлем жүргізу кезінде мемлекеттік мекеме осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған, сканерленген құжаттарды қамтитын файлдарды немесе олардың электронды түрін қоса бере отырып, мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің цифрлық қолтаңбасы қойылған төлеуге берілетін шоттың электрондық үлгісін толтырады.»;
      243-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «243. Мемлекеттік мекеменің Осы Ереженің 234-тармағында көзделген шығыстарды қоспағанда шарт жасамастан не аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркелуді талап етпейтін БСК шығыстары бойынша шарт жасаса отырып, шығыстардың түрлері бойынша төлемдер жүргізу үшін төлеуге берілетін шотты қалыптастыру мен ұсыну негіздеме болып табылады:
      тауарларды сатып алу не жеткізу кезінде - шот-фактуралардың, тауарларды жеткізу туралы жүкқұжаттың (актінің) көшірмелері, жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету кезінде - акт жасалмайтын қызметтерді қоспағанда, орындалған жұмыстар немесе көрсетілген қызметтер актісінің көшірмесі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге құжат түрі (бұдан әрі - растаушы құжаттар);
      қолма-қол ақшаны және чекті алуға арналған өтінім;
      сот мөрінің бедерімен расталған заң күшіне енген шешім не ұйғарым, не қаулы, не сот бұйрығы;
      инкассолық өкім;
      осы Ереженің 98-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қоса қаржыландыру қаражатын немесе байланысқан гранттарды жұмсаған кезде үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысқан гранттар бойынша қоса қаржыландыру қаражатын алуға өтiнiм;
      құрылыс үшін жобаларға (техникалық-экономикалық негіздемелер немесе жобалау-сметалық құжаттама) кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысы.»;
      245-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «245. Төлемдер жүргізу үшін мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық бөлімшесіне банкте алынған қолма-қол ақшаны қалпына келтіруге және банк қызметтерін өтеуге төлеуге берілетін шоттармен бірге ұсынылатын қолма-қол ақшаны және чекті алуға өтінімдерді қоспағанда, аумақтық қазынашылық бөлімшесімен Келісім - «Қазынашылық-клиент» АЖ арқылы электрондық түрде жасалған жағдайда, осы Ереженің 243-тармағында санамаланған құжатарды растайтын қағаз жеткізгіштегі қосымшасыз төлеуге берілетін шотты, сондай-ақ осы Ереженің 98-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қоса қаржыландыру қаражатын немесе байланысқан гранттарды жұмсаған кезде үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысқан гранттар бойынша қоса қаржыландыру қаражатын алуға өтiнiмді ұсынады.»;
      248-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «248. Жарғылық капиталында мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталын арттыруға және заңды тұлғалардың жарияланған акцияларын төлеу үшiн олардың еншiлес ұйымдарының жарғылық капиталын арттыруға ақша аудару, бағалы қағаздар нарығын реттеудi және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органның тиiстi куәлiгiмен расталатын жарияланған акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттiк тiркегеннен кейiн бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсімен тиісті қаржы жылына қарастырылған сома шегінде қаржылық-экономикалық негіздемеге сәйкес жүзеге асырылады.
      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсінiң заңды тұлғалардың жарияланған акцияларына ақы төлеуге берiлетiн шотты аумақтық қазынашылық бөлiмшелерiне жарияланған акциялардың (бағалы қағаздардың) шығарылымын мемлекеттiк тiркеусiз ұсынуға жол берiлмейдi. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi заңды тұлғалардың жарияланған акцияларына ақы төлеуге берiлетiн шоттың негiздiлiгi мен заңдылығын қамтамасыз етедi.
      Жарияланған акцияларға (бағалы қағаздарға) ақы төлеу шотына ақша аударылғаннан кейiн заңды тұлға бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамада белгiленген мерзiмде мемлекеттiк меншiкке иелiк ету жөнiндегi уәкiлеттi органның шотына төленген акцияларды есептеудi қамтамасыз етедi.
      Бюджеттiк инвестицияларды ұлттық холдингтердің және ұлттық басқарушы холдингiнiң жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы арқылы жүзеге асырылған кезде, көрсетiлген заңды тұлғалардың акцияларының мемлекеттiк пакетiне иелiк ету және пайдалану құқығы жоқ бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiне сәйкес ұлттық холдингтердiң және ұлттық басқарушы холдингi акцияларының эмисиясын төлей алады.
      Жарғылық капиталында мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға және кейінге қалдыру шарты бар жобаларды іске асыру шеңберінде заңды тұлғалардың жарияланған акцияларын төлеуге олардың еншілес ұйымдарының жарғылық капиталын ұлғайтуға ақша аудару бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган, олар бойынша акцияларды немесе заңды тұлғалардың жарғылық капиталында қатысу үлестерін төлеу жөніндегі міндеттемелерді қабылдауға және төлемдер жүргізуге рұқсат етілетін бюджеттік инвестициялардың тізбесі бар хабарлама-хаттың көшірмесін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады.»;
      249-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «249. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе арттыруға тиісті қаржы жылына қарастырылған сома шегінде қаржылық-экономикалық негіздемеге сәйкес төлем жүргізген кезде бюджеттік бағдарламалар әкімшісі аумақтық қазынашылық бөлімшеге төлемге шотты («Қазынашылық-клиент» АҚ - қалыптастырады), қаржылық-экономикалық негіздемені, жарияланған акциялар (бағалы қағаздар), шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті және бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне квазимемлекеттік сектор субъектісі ұсынатын басқару органдарының тиісті шешімін ұсынады («Қазынашылық-клиент» АҚ - сканерленген бейнесін тіркейді).»;
      251-1-тармақтың 2)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) айына 20 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мемлекеттік мекемелер үшін қайырымдылық көмектен түсетін ақша;»;
      267-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «267. Ағымдағы жылдың деректемелері дұрыс көрсетілмеген төлемдері немесе өткен жылдардың төлемдерін қайтарған жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлімшесі мұндай төлемдерді 902 «Ұлттық валютада өзара есеп айырысулар бойынша айқындалғанға дейінгі сомалар» шотына есептейді. 902 «Ұлттық валютада өзара есеп айырысулар бойынша айқындалғанға дейінгі сомалар» шоты (бұдан әрі - 902-шот) - бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда және оның аумақтық органдарында ашылатын ішкі банкілік шоты. Аумақтық қазынашылық бөлімшесінің жауапты орындаушысы келесі жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік мекемеге 2-38 нысан бойынша төлем тапсырмасын береді.»;
      269-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жергілікті өзін-өзі басқарудың және мемлекеттік мекеменің ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың ҚБШ түсімдер бойынша 902-шотына есептелген сомалар 2-38-нысан бойынша төлем тапсырмаларында көрсетілген деректемелер болмаған немесе қате көрсетілген кезде аумақтық қазынашылық бөлімшесі мемлекеттік мекеме хатының негізінде деректемелерді нақтылаған кезде ақшаны алушыға есептейді.»;
      278-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «278. Инкассолық өкiм соттардың заңды күшiне енген шешiмдерiне, ұйғарымдарына, қаулыларына, бұйрықтарына сәйкес берiлген, сондай-ақ пайда болған салық берешегiн, мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары немесе әлеуметтiк аударымдар бойынша берешектi, кеден органдары алдындағы берешектi өтеуге байланысты атқарушылық құжаттарды мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттік сектор субъектісінің мәжбүрлi түрде орындауына негiз болып табылатын құжатты бiлдiредi. Инкассолық өкiм мемлекеттiк мекеме/квазимемлекеттік сектор субъектісі төлемiнiң негiздiлiгiн растайтын құжат болып табылады.
      Мемлекеттік кірістер органдарының инкассолық өкiмдерiн қоспағанда, инкассолық өкiм атқару парағы немесе сот шешiмi (үкiмi, ұйғарымы, қаулысы) немесе ақшаны өндiрiп алу туралы сот бұйрығы негiзiнде және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген басқа да негiздер бойынша берiлген бұйрықтың негізінде жасалады.
      Инкассолық өкiм аумақтық қазынашылық бөлімге осы Ереженің 109-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инкассолық өкім тізілімімен бірге 2 данада ұсынылады. Инкассолық өкім тізілімінде қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне ұсынылатын барлық инкассолық өкімдер көрсетіледі.
      Инкассолық өкiм № 30 Қаулымен белгiленген нысан бойынша 2 данада мемлекеттiк мекемеге/квазимемлекеттік сектор субъектісіне қызмет көрсетiлетiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне берiледi. Мемлекеттік кірістер органдарының өкімдерін қоспағанда, оны жасау үшiн негiз болып табылатын атқарушылық құжаттың түпнұсқасы не әрбiр бетi соттың елтаңбалық мөрiмен куәландырылған осы құжаттың көшiрмесi инкассолық өкімге қоса беріледі.
      Инкассолық өкiмдi аумақтық қазынашылық бөлiмшесi инкассолық өкiм есептен шыққан күннен 10 (он) күнтiзбелiк күн iшiнде орындауға қабылдауы тиіс.
      Инкассолық өкiмдердi қабылдау кезiнде аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен қолдардың және мөр бедерiнiң болуына көзбен тексерудi жүзеге асырады.»;
      281-тармақтың 3)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес оны мемлекеттік мекемелер үшін алатын қайырымдылық көмектен түскен ақшаны есептеумен және жұмсаумен байланысты операцияларды есепке алуға арналған ҚБШ қойылған жағдайда қайырымдылық көмек ақшасының қалдығы;»;
      283-тармақтың 1)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) мемлекеттік мекемеге инкассолық өкімді тіркеген күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей инкассолық өкімді қою және мына:
      мемлекеттік мекемелердің қызметін ұстау жүзеге асырылатын бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша;
      міндеттемелерді тіркеу және мемлекеттік мекемелердің ақылы қызметтер ҚБШ бойынша төлем жүргізу жөнінде;
      мемлекеттік мекемелердің қайырымдылық көмектің және жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ бойынша төлем жүргізу жөнінде;
      осы Ережеге 278-тармақта көзделген жағдайларда инкассолық өкімнің бірінші данасы мен атқарушы құжаттың көшірмесі қоса беріле отырып, операцияларды тоқтата тұру туралы жазбаша хабарлама (бұдан әрі – хабарлама хат) жібереді. Аумақтық қазынашылық бөлімшесінде инкассолық өкімнің екінші данасы, оны атқарушы құжаттар негізінде қойған жағдайда - инкассолық өкімнің көшірмесімен бірге атқарушы құжаттың түпнұсқасы (көшірмесі) қалады;»;
      293-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «293. Мемлекеттік мекеме қайырымдылық көмектің, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ-сында қойылған инкассолық өкім аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркелген күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде:
      қайырымдылық көмектің, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ-сында ақша қалдығы болған кезде төлеуге берілетін шот ұсынады;
      қайырымдылық көмектің, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ-сында инкассолық өкімді орындау үшін жеткілікті ақша болмаған не жеткіліксіз болған кезде аумақтық қазынашылық бөлімшесі инкассолық өкімді Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінде белгіленген тәртіппен және кезектілікпен орындайды.»;
      294-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «294. Ақылы қызметтердің не қайырымдылық көмектің, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ бойынша операцияларды қайта жаңғырту инкассолық өкім орындалғаннан, тоқтата тұрудан не инкассолық өкім кері қайтарып алынғаннан кейін жүзеге асырылады.»;
      296-тармақтың 2)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) ақылы қызметтер ҚБШ-ына немесе қайырымдылық көмектің ҚБШ-ына, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ-ына атқарушы құжаттың сомасына инкассолық өкiм қойылған жағдайда;»;
      302-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Төмен тұрған бюджеттердiң ағымдағы жылдың нысаналы трансферттерi бойынша да, өткен жылдардың нысаналы трансферттерi бойынша да жоғары тұрған бюджеттен алынған нысаналы трансферттердiң мақсатқа сай пайдаланылмаған сомаларын өтеуді тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджетті түзету кезінде жергілікті атқарушы органдар тиісті жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен жүзеге асырады.»;
      315 және 316-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «315. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің клиенттер үшін шетел валютасын айырбастау және қайта айырбастау бойынша операцияларды жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 36 қаулысында (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13279 болып тіркелді) (бұдан әрі - № 36 Қаулы) белгілеген лимиттен асып түспейтін сомаға валюта түрлері бойынша шетел валютасын сатып алу жөніндегі операция алдын ала мәлімет ұсынбастан жүзеге асырылады.
      316. № 36 Қаулымен белгілеген шетел валютасының лимитінен артатын сомаға валюта түрлері бойынша шетел валюталарын қайта айырбастау аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне мемлекеттік мекемемен валюта түрі мен сомасын көрсете отырып, шетел валютасын сатып алу қажеттілігі туралы хатты ұсынғаннан кейін, қайта айырбастау күніне дейінгі келесі мерзімде:
      АҚШ доллары, еуро, ағылшын фунт стерлингі, швейцария франкісі, ресей рублі - үш күн ішінде;
      жапония иенасы - бес күн ішінде жүзеге асырылады.»;
      326-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «326. Мемлекеттiк мекеме шетел валютасындағы ақшаны аударуды жүзеге асыру үшiн аумақтық қазынашылық бөлімшесіне шетел валютасындағы ақшаны аударуға арналған өтінішті осы Ереженiң 74-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қағаз жеткізгіште немесе «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электрондық түрде жергілікті уақыт бойынша сағат 16.00-ге дейін ұсынады (жібереді). Қағаз жеткізгіште шетел валютасындағы ақшаны аударуға арналған өтініш 2 данада ұсынылады.
      Сотқа дейінгі тергеуді жүргізуші орган алып қойған шетел валютасын аудару кезінде сот шешімі бойынша мемлекеттік мекеме қосымша сотқа дейінгі тергеуді жүргізуші органның мөрімен куәландырылған сот актісінің немесе атқарушы құжатының көшірмесін ұсынады.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ-де шетел валютасында ақша аударуға өтінішті қалыптастыру кезінде сотқа дейінгі тергеуді жүргізуші органның мөрімен куәландырылған сот актісінің немесе атқарушы құжаттың түпнұсқасынан сканерленген электрондық құжаттар қоса тіркеледі.
      Шетел валютада ақша алушы ҚБАЖ-да болмаған кезде, мемлекеттiк мекеме шетел валютасындағы ақшаны алушыны енгізуге өтiнiмдi қағаз жеткізгіште немесе «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электрондық түрде осы Ережеге 73-қосымшаға сәйкес (мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қойылған сканерленген үлгісін тіркей отырып) ақша алушының мынадай құжаттарын:
      бенефициардың, бенефициар банктің, делдал банктің (бар болса) деректемелерін ресми растайтын құжаттар;
      ақша алушының толық деректемелерін көрсете отырып, мемлекеттік мекеменің растау хатын қоса бере отырып ұсынады.
      ҚБАЖ-да ақша алушының деректемелері өзгерген (болмаған) кезде, мемлекеттік мекеме өзгерістер енгізілетін деректемелерді растайтын осы тармақта көрсетілген құжаттарды (мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қол қойылған сканерленген түрлерін тіркей отырып) қоса бере отырып, осы Ережеге 75-қосымшасына сәйкес ақша алушының деректемелеріне өзгерістер енгізуге арналған өтінімді «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде береді.
      Осы Ереженің 73, 75-қосымшаларына сәйкес өтінімді толтырған кезде жеке тұлға үшін «Ақша алушының атауы» ашық жолағында жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және (немесе) бар болса жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлігіне сәйкес атауы көрсетіледі.
      Ақша алушыны енгізуге және ақша алушының деректемелеріне өзгерістер енгізуге өтінімнің ресімделуінің және жасалуының шынайылығын, дұрыстығын мемлекеттік мекеме қаитамасыз етеді.»;
      332-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «332. Мемлекеттік мекеме берген шетел валютасын қайта айырбастауға арналған өтінім негізінде шетел валютасы айырбасталған мемлекеттік мекеменің шығыстардың БСК-ға түсімдердің БСК-ға, мемлекеттік мекеменің қайырымдылық көмек ҚБШ-ға, кейіннен оның сомасын теңгеде қалпына келтіре отырып, шетел валютасын қайта айырбастау жөніндегі операция жүзеге асырылады.»;
      361-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «361. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ашылған шоттарын тіркеу аумақтық қазынашылық бөлімшесінің ішкі есебінде, осы Ереженің 49-қосымшаға сәйкес 5-19 «Тиісті бюджеттердің, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, квазимемлекеттік сектор субъектілері шоттарының тізбесі» нысаны бойынша көрсетіледі.»;
      368-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазынашылық-клиент» АЖ-да жұмыс істеу үшін аумақтық қазынашылық бөлімшелерімен келісім жасасқан квазимемлекеттік сектор субъектілері 5-15А нысан бойынша ақша алушылардың тиісті шоттарына жүргізілген төлемдер бойынша үзінді-көшірмелерді қалыптастырады.»;
      374-тармақтың екінші бөлігінің он сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «төлем тапсырмасындағы соманың растау құжатындағы сомадан асып түсуі;»;
      9-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Мемлекеттік мекемелер өздерінің иелігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алатын ақшаны, қайырымдылық көмектен түсетін түсімдерді, жеке немесе заңды тұлғалар оны қайтарып алу шартымен мемлекеттік мекемеге беретін ақшаны пайдалану не нақты жағдайлар туындаған кезде аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыруына бағытталған ақшаны тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аудару.»;
      400401 және 402-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «400. Қайырымдылық көмектен түсетін түсімдер, Қазақстан Республикасы заңнамалық актілеріне сәйкес оларды мемлекеттік мекемеге жеке және (немесе) заңды тұлғалар қайтарып алу немесе белгілі бір жағдайлар туған, кезде тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аудару шартымен берген ақша ұлттық та және шетел валютасында да түсуі мүмкін.
      401. Қайырымдылық көмектен түсетін түсімдер, оларды қайтару не белгілі бір жағдайлар туындаған кезде тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аудару шартында жеке және (немесе) заңды тұлғалар заңнамалық актілерге сәйкес мемлекеттік мекемеге беретін, шетел валютасында түскен ақша қайта айырбастауға және осы Ережеде көзделген тәртіппен тиісті қайырымдылық ҚБШ-ға немесе ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ-ға ұлттық валютада есептеуге жатады.
      Сотқа дейінгі тексерісті жүргізетін орган алған шетел валютасын қайта айырбастау міңдетті емес.
      402. Мемлекеттік мекеменің кассаға қабылданған қолма-қол ақшасы оларды қабылдаған күннен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ-ларына есептелуі тиіс. Мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекемеге түскен қолма-қол ақшаны тиісті шотқа уақтылы және толық тапсыруды қамтамасыз етеді.»;
      9-тараудың 6-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6-параграф. Қайырымдылық көмектен түсетін түсімдер бойынша операцияларды жүзеге асыру.
      441. Қайырымдылық көмек шоты бойынша операциялар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері негізінде жүзеге асырылады.
      442. Қайырымдылық көмек ҚБШ бойынша операцияларды есепке алу мемлекеттік мекемелердің кодтары бойынша жүзеге асырылады.
      443. Қайырымдылық көмек бойынша шоттар бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылады.
      444. Қайырымдылық көмек шоты бойынша операцияларды есепке алу үшін:
      республикалық бюджеттік бағдарламалары әкімшісінің қолдау хаты негізінде республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган;
      олардың өтініштері және жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қолдаухаты негізінде жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган рұқсат беруді жүзеге асырады.
      445. Қайырымдылық көмек шоты бойынша операцияларды жүргізу үшін мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық бөлімшеге рұқсатты және қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжатты береді.
      446. Мемлекеттік мекеме қайырымдылық көмектен түсетін түсімдерді жоспарламайды.
      Нысаналы сипатқа ие қайырымдылық көмектен түсетін түсімдерді мемлекеттік мекеме мақсатқа сай жұмсайды.
      Мемлекеттік мекеме қайырымдылық көмектен түсетін түсімдердің нысаналы пайдаланылуын қамтамасыз етеді.
      447. Қайырымдылық көмекті ағымдағы жылы мақсатқа сай пайдаланбаған мемлекеттік мекеме оны келесі жылы мақсатқа сай пайдалана алады.
      Қайырымдылық көмек ақшасын ағымдағы қаржы жылы жете пайдаланбаған жағдайда осы ақшаны салған тұлға оны қайтарып алуға құқығы бар.
      448. Қайырымдылық көмектен түсетін түсімдерді жұмсау осы Ережеде белгіленген тәртіппен ресімделген және ұсынылған төлеуге берілетін шот негізінде қайырымдылық көмектің тиісті шоттағы ақша қалдығының шеңберінде жүзеге асырылады.
      449. Қайырымдылық көмектен түсетін түсімдер бойынша қолма-қол ақшамен жасалатын операциялар жөніндегі банктік қызметтерге ақы төлеуді мемлекеттік мекеме өзі және банк арасындағы кассалық қызмет көрсетуге арналған шарт негізінде қайырымдылық көмек ақшасы есебінен жүргізеді.»;
      458-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қолма-қол ақшаны есептеу және қайтарып алу үшін уақытша ақша орналастыру ҚБШ-сы бойынша қолма-қол ақшамен жасалатын операциялар үшін банктік қызметтерге ақы төлеу ақшаны салған тұлға есебінен мемлекеттік мекеме мен банк арасындағы кассалық қызмет көрсетуге арналған шарт негізінде жүргізіледі, тез бұзылуға ұшырайтын немесе оларды сақтау елеулі материалдық шығынын талап ететін заттай айғақты сатудан алынған, сондай-ақ сотқа дейінгі тергеуді жүргізуші орган алып қойған ақшаны есептеудің, банктік қызметтерге ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өкілеттік берілген органдардың міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспары есебінен жүргізілетін ҚБШ-на есептеу жағдайлары қосылмайды.»;
      10-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Сайлауларды, республикалық референдумды қаржыландыру»;
      473-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «473. Аумақтық сайлау комиссиясы төрағасының қаражатты жұмсауға арналған өкілеттік мерзімі қаржы жылының соңына келген жағдайда, сайлау бойынша төлемдер жүргізу қазынашылық органдарымен ҚБЕО төлем жүйесінің жұмысын ұйымдастыру үшін қаржы жылы аяқталған соң жүзеге асырылады.»;
      10-тараудың 3-параграфы алынып тасталсын;
      10-тараудың 4-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-параграф. Бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлу»;
      10-тараудың 5-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5-параграф. Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің, оның ішінде концессия мәселелері бойынша құжаттаманың сараптамасы мен бағалауды қаржыландыру тәртiбi.
      530. Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің (бұдан әрі - МЖӘ), оның ішінде концессия мәселелері бойынша құжаттаманың сараптамасы мен бағалауды қаржыландыру деп, мыналарды:
      1) МЖӘ жобаларының тұжырымдамасы мен концессиялық ұсыныстардың сараптамасын қаржыландыруды;
      2) республикалық БИЖ ТЭН-нің экономикалық сараптамасын, оның ішінде оларды түзету кезінде;
      3) МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобаның, конкурстық құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың, ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді қамтитын МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың, конкурстық құжаттамасының сараптамасын, оның iшiнде оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзген кезде;
      4) концессионердi таңдау жөніндегі конкурсты өткiзу кезiнде конкурсқа қатысушылар ұсынған концессиялық өтiнiмдер сараптамасын;
      5) МЖӘ шарттары, оның ішінде концессия шарттары, жобаларының сараптамасын, оның iшiнде МЖӘ шарттарына, оның ішінде концессия шарттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзген кезде;
      6) мемлекет кепілгерлігін алуға концессионер ұсыныстарының сараптамасын;
      7) мемлекеттiк кепiлдiктердi ұсыну үшiн инвестициялық жобалардың экономикалық сараптамасын;
      8) республикалық бюджет қаражаты есебiнен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы іске асыру жоспарланып отырған бюджеттiк инвестициялардың экономикалық сараптамасын, оның ішінде оларды түзету кезінде;
      9) МЖӘ жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың iске асырылуын бағалауды;
      10) БИЖ-дің іске асырылуын бағалауды;
      11) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын бағалауды;
      12) ТЭН-ді әзірлеуді және қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыруын талап ететін БИЖ-ді бюджеттік кредиттеу сараптамасын түсiну қажет.
      531. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бюджеттік бағдарламасының қаражаттары есебінен бюджеттік инвестициялар мен МЖӘ, оның ішінде концессия мәселелері бойынша сараптамаларды және құжаттаманы бағалауды қаржыландыру процесі келесі негізгі кезеңдерді қамтитын іс-шаралар кешенін білдіреді:
      1) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік инвестициялар мен МЖӘ, оның ішінде концессия мәселелері бойынша құжаттамаға сараптаманы және бағалауды қаржыландыру өтінімдерін беруі;
      2) сараптамаларды өткізу және бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау үшін концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйымдарды, немесе сараптамаларды жүргізу және МЖӘ мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау үшін Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығын (бұдан әрі - МЖӘ дамыту орталығы) тарту;
      3) сараптамаларды қаржыландыру және бюджеттік инвестициялар мен МЖЭ, оның ішінде концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау.
      532. Бюджеттік бағдарламаның әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға бюджеттік инвестициялар мен МЖЭ, оның ішінде концессия, мәселелері бойынша құжаттаманың сараптамасы мен бағалауын қаржыландыруға өтінімдер береді.
      533. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша құжаттамаға сараптамалар мен бағалау өткізу үшін концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйымдарды немесе МЖӘ мәселелері бойынша құжаттамаға сараптамалар мен бағалау жүргізу үшін МЖӘ дамыту орталығын концессия туралы және МЖӘ саласындағы заңнамада белгіленген мерзімде тартады.
      534. Бюджеттік инвестициялар мен МЖӘ, оның ішінде концессия мәселелері бойынша сараптамалар қорытындылары бойынша оң немесе теріс қорытынды шығарылады немесе пысықтауға жіберіледі, ол мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жолданады.
      535. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган ұсынған құжаттамаға сараптамалар және бағалау негізінде:
      бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша орындалған жұмыстар актісіне концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым қол қояды;
      МЖӘ мәселелері бойынша орындалған жұмыстар актісіне МЖӘ дамыту орталығы қол қояды.
      536. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган мен МЖӘ дамыту орталығы, концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым арасындағы қаржыландыру және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету бюджеттік заңнамада және мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада белгіленген тәртіппен шарттар жасасу арқылы жүзеге асырылады.»;
      10-тараудың 6-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6-параграф. Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің жобалары бойынша, оның ішінде концессиялық жобалар бойынша, инвестициялық шығындардың өтемақысын беру тәртібі.
      537. МЖӘ жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысы (бұдан әрі - өтемақы) - бұл МЖӘ шартына, оның ішінде концессия шартына сәйкес инвестициялық шығындарының белгілі бір көлемін өтеуге бағытталған бюджет қаражаты есебінен төленетін ақшалай төлемдер.
      538. Өз қызметін өтемақы төлеу көзделген МЖӘ шарттары, оның ішінде концессия шарттар бойынша жүзеге асыратын табиғи монополиялар субъектісінің реттелетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді қалыптастыру табиғи монополиялар саласындағы заңнамада айқындалған тәртіппен жүргізіледі.
      539. Жекеше әріптестің немесе концессионердің инвестициялық шығындары - бұл жекеше әріптестің немесе концессионердің МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін құрылысына, салуға, қайта құруға және (немесе) жаңғыртуға кеткен шығыстары.
      540. Өтемақы беру туралы шешімді МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің белгіленген лимиттерін ескере отырып, тиісті бюджет комиссиясы қабылдайды.
      541. МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер – жасалған МЖӘ шарттары, оның ішінде концессия шарттары, бойынша мемлекеттік әріптестің немесе концеденттің белгілі бір күнге қабылдаған және орындамаған қаржы міндеттемелерінің мемлекеттік бюджеттен бөлінетін сомасы бойынша мемлекеттік әріптестің немесе концеденттің құқықтары мен міндеттерінің жиынтығы.
      МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер мыналарға:
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерге, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерге;
      жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерге, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерге бөлінеді.
      542. Қазақстан Республикасы Үкіметінің МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді қабылдауды әрбір жеке МЖӘ жобалары, оның ішінде концессиялық жоба бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.
      543. Жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді қабылдауды әрбір жеке МЖӘ жобалары, оның ішінде концессиялық жоба бойынша тиісінше облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың мәслихатының шешімі негізінде бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдары жүзеге асырады.
      544. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобасының шығындарды өтеу көзі ретінде инвестициялық шығындар өтемақысын көздейтін конкурстық құжаттамасы сараптамасының оң қорытындысын ескере отырып, қорытындыны қалыптастырады және тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.
      545. МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің жиынтық құны МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының шеңберінде жекеше әріптестің немесе концессионер қаражаты есебінен МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін, жобалау, құрылыс салу, құру, реконструкциялау және (немесе) жаңғырту құнынан аспайды. МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің жиынтық құнын есептеуге жекеше әріптеске немесе концессионерге МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін, құру үшін берілетін жер учаскелерінің немесе МЖӘ шарты, оның ішінде концессия шарты шеңберінде реконструкцияланып және (немесе) жаңғыртылып жатқан МЖӘ объектісі, оның ішінде концессия объектісі орналасқан жер учаскелерінің құны кірмейді.
      546. Өтемақыны төлеу МЖӘ объектісі, оның ішінде концессия объектісі, пайдалануға енгізілгеннен кейін жүзеге асырылады.
      547. Өтемақыны төлеуді Қазақстан Республикасының республикалық бюджет туралы заңдарында немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың мәслихаттардың тиісті қаржы жылдарына арналған жергілікті бюджеттерді бекіту туралы шешімдерінде белгіленген сомалар шегінде мемлекеттік әріптес немесе концедентпен жүргізіледі.
      548. Өтемақы төлеу МЖӘ шартында, оның ішінде концессия шартында, белгіленген тәртіпке және кестеге сәйкес жүргізіледі.
      549. Егер МЖӘ объектісінің, оның ішінде концессия объектісінің, құны оны мемлекеттік қабылдау комиссиясы қабылдап алғаны туралы актіге қол қойылғаннан кейін салынған объектіні пайдалануға қабылдау кезінде бұрын жоспарланған құннан төмен болған жағдайда, төлеуге жататын өтемақы мөлшері төмендейді.
      550. Өтемақы төлеудің ең жоғары көлемі МЖӘ шартымен, оның ішінде концессия шартымен белгіленеді. Жекеше әріптес немесе концессионер МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының, талаптарын тиісінше орындамаған жағдайда, инвестициялық шығындар өтемақысын төлеудің нақты көлемі МЖӘ шартында, оның ішінде концессия шартында, қамтылған, оның ішінде көрсетілетін қызметтердің (орындалатын жұмыстардың) сапасы бойынша міндеттемелерді жекеше әріптестің немесе концессионердің орындауын бағалау критерийлерінің негізінде МЖӘ шартында, оның ішінде концессия шартында, белгіленген төлемнің ең жоғары көлемімен салыстырғанда төмендейді.
      Өз міндеттемелерін тиісінше орындамағаны үшін ұстап қалу мөлшері МЖӘ шартымен, оның ішінде концессия шартымен, айқындалады.
      Жекеше әріптестің немесе концессионердің концессия объектісінің техникалық және пайдалану сипаттамаларын қамтамасыз етуі жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 наурызына дейін жекеше әріптес пен концессионер және мемлекеттік әріптес пен концедент арасында қол қойылатын актімен расталады.
      Жекеше әріптестің немесе концессионердің МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының, талаптарын, оның ішінде көрсетілетін қызметтердің (орындалатын жұмыстардың) сапасы бойынша бұзушылықтары болмаған жағдайда, жекеше әріптеске немесе концессионерге өтемақы төлеудің ең жоғары көлемі төленеді.
      551. Өтемақыны төлеуге республикалық және жергілікті бюджеттерден қаражат бөлу тиісті бюджеттік бағдарламалардың төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады.
      552. Төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде МЖӘ шарттарының, оның ішінде концессия шарттарының, талаптарын ескере отырып, мемлекеттік әріптес немесе концедент қалыптастырады.
      553. Бюджеттен қаражатты төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларында белгіленген мерзімде алу үшін жекеше әріптестер немесе концессионерлер мемлекеттік әріптеске немесе концедентке бюджет қаражатын бөлуге өтінімдер ұсынады.
      554. Жекеше әріптестің немесе концессионердің республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен өтемақы төлеуге өтінімдерін қанағаттандыру мемлекеттік әріптестің немесе концеденттің төлемдері бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарында көзделген сомалар шегінде жүзеге асырылады.»;
      10-тараудың 8-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8-параграф. Мемлекет меншігіндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін, оның ішінде концессия объектісін, басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы төлеу тәртібі.
      565. Мемлекет меншігіндегі МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін, басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы (бұдан әрі - сыйақы) жекеше әріптестің немесе концессионердің, МЖӘ объектісінің, оның ішінде концессия объектісінің, техникалық және пайдалану сипаттамаларын қамтамасыз етуін ескере отырып, МЖӘ жобаны, оның ішінде концессиялық жобаны, іске асырудың бүкіл мерзімі ішінде төлемдердің жалпы сомасынан айқындалған үлестермен бірыңғай төлемдер түрінде бюджет қаражаты есебінен жүргізілетін жекеше әріптестің немесе концессионердің табыс алу көзі болып табылады.
      566. Сыйақы төлеу МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін, пайдалану кезеңінде мемлекет меншігіндегі объектілер бойынша жүзеге асырылады.
      567. МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының, талаптарына сәйкес маңыздылығы ерекше МЖӘ жобаны, оның ішінде концессиялық жобаны, іске асыру кезінде «Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының шетел валюталарына ресми бағамын белгілеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 242 қаулысына (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7977 болып тіркелді) (бұдан әрі - № 242 Қаулы) ҚР ҰБ белгілеген ұлттық валюта бағамы айтарлықтай өзгерген жағдайда, сыйақы төлеу жекеше әріптестің немесе концессионердің қосымша табыс алу көзі ретінде де қолданылады.
      568. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган шығындарды өтеу көзі ретінде сыйақы төлеуді көздейтін МЖӘ жобаның, оның ішінде концессиялық жобаның, конкурстық құжаттама сараптамасының оң қорытындысын ескере отырып, МЖӘ жобалары бойынша, оның ішінде концессиялық жобалар бойынша, қорытындыны қалыптастырады және тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.
      569. Сыйақы беру мүмкіндігі туралы шешімді МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің, белгіленген лимиттерін ескере отырып, тиісті бюджет комиссиясы қабылдайды.
      570. 567-тармақ қолданылған жағдайда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің белгіленген лимиті республикалық бюджет комиссиясының шешімі негізінде республикалық бюджетті нақтылау кезінде қайта қарауға жатады.
      571. Сыйақы төлеу МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін, пайдалану кезеңінде жүзеге асырылады.
      572. Сыйақыны төлеуді Қазақстан Республикасының республикалық бюджет туралы заңдарында немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың мәслихаттардың тиісті қаржы жылдарына арналған жергілікті бюджеттерді бекіту туралы шешімдерінде белгіленген сомалар шегінде мемлекеттік әріптеспен немесе концедентпен жүргізіледі.
      573. Сыйақы төлеу МЖӘ шартында, оның ішінде концессия шартында, белгіленген тәртіпке және кестеге сәйкес жүргізіледі.
      574. Сыйақы төлеудің ең жоғары көлемі МЖӘ шартымен, оның ішінде концессия шартымен, белгіленеді. Егер жекеше әріптес немесе концессионер МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының, талаптарын, оның ішінде көрсетілетін қызметтердің (орындалатын жұмыстардың) сапасы бойынша бұзған жағдайда, сыйақы төлеудің нақты көлемі төлемнің ең жоғары көлемімен салыстырғанда төмендейді.
      Өз міндеттемелерін тиісінше орындамағаны үшін ұстап қалу мөлшері МЖӘ шартымен, оның ішінде концессия шартымен, айқындалады.
      Жекеше әріптестің немесе концессионердің МЖӘ объектісінің, оның ішінде концессия объектісінің, техникалық және пайдалану сипаттамаларын қамтамасыз етуі жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 наурызына дейін, жекеше әріптес немесе концессионер және мемлекеттік әріптес немесе концедент арасында қол қойылатын актімен расталады.
      Жекеше әріптестің не концессионердің МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының, талаптарын, оның ішінде көрсетілетін қызметтердің (орындалатын жұмыстардың) сапасы бойынша бұзушылықтары болмаған жағдайда, жекеше әріптеске не концессионерге сыйақы төлеудің ең жоғары көлемі төленеді.
      575. Сыйақы төлеуге республикалық және жергілікті бюджеттерден қаражат бөлу тиісті бюджеттік бағдарламалардың төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады.
      576. Төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының, талаптарын ескере отырып, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде мемлекеттік әріптес не концедент қалыптастырады.
      577. Жекеше әріптестің не концессионердің республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен сыйақы төлеуге өтінімдерін қанағаттандыру мемлекеттік әріптестің не концеденттің төлемдері бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарында көзделген сомалар шегінде жүзеге асырылады.»;
      10-тараудың 9-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9-параграф. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің, оның ішінде концессия объектісінің, қолжетімділігі үшін төлемақы төлеу тәртібі.
      578. МЖӘ объектісінің, оның ішінде концессия объектісінің қолжетімділігі үшін төлемақы (бұдан әрі - қолжетімділік үшін төлемақы) - МЖӘ объектісінің, оның ішінде концессия объектісінің пайдаланылу және сапалық сипаттамаларын, сондай-ақ МЖӘ объектісінің, оның ішінде концессия объектісінің жеке техникалық-экономикалық өлшемдерін негізге ала отырып, көрсетілген объектінің тұтынушыларға қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін МЖӘ шартына, оның ішінде концессия шартына сәйкес бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын ақшалай төлем.
      Қолжетімділік үшін төлемақы:
      1) жекеше әріптестің не концессионердің инвестициялық шығындарының өтемақысынан;
      2) концессионердің пайдалану шығындарының өтемақысынан;
      3) мемлекет меншігіндегі МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақыдан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жекеше әріптес не концессионер меншігіндегі МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін пайдаланғаны үшін жалдау төлемақысынан тұрады.
      579. Қолжетімділік үшін төлемақы төлеуді, «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 7-9)-тармақшасына сәйкес мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органымен бекітілген критерийлері бойынша әлеуметтік маңызы бар санатқа жататын МЖӘ жобаларға, оның ішінде концессиялық жобаларға ғана қатысты қолдануға болады.
      580. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган шығындарды өтеу көзі ретінде жекеше әріптеске не концессионерге қолжетімділік үшін төлемақы төлеуді көздейтін МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобасының конкурстық құжаттама сараптамасының оң қорытындысын ескере отырып, МЖӘ жобалары бойынша, оның ішінде концессиялық жобалары бойынша қорытындылар қалыптастырады және тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.
      581. Қолжетімділік үшін төлемақы төлеу мүмкіндігі туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің белгіленген лимиттерін ескере отырып, тиісті бюджет комиссиясы қабылдайды.
      582. Қолжетімділік үшін төлемақы төлеу осы Ереженің 10-тарауының 6 (инвестициялық шығындар өтемақысы), 7 (концессионердің пайдалану шығындарының өтемақысы), 8 (МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы) және 10 (МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін пайдаланғаны үшін жалдау төлемақысын төлеу) параграфтарында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.»;
      10-тараудың 10-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
      «10-параграф. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін, оның ішінде концессия объектісін, пайдаланғаны үшін жалдау төлемақысын төлеу тәртібі.
      583. МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін пайдаланғаны үшін жалдау төлемақысын төлеу жекеше әріптестің немесе концессионердің МЖӘ объектісінің, оның ішінде концессия объектісінің, техникалық және пайдалану сипаттамаларын қамтамасыз етуін ескере отырып, МЖӘ жобаны, оның ішінде концессиялық жобаны іске асырудың бүкіл мерзімі ішінде төлемдердің жалпы сомасынан белгілі бір үлестермен бірыңғай төлемдер түрінде бюджет қаражаты есебінен жүргізілетін жекеше әріптестің не концессионердің табыс алу көзі болып табылады.
      584. МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін пайдаланғаны үшін жалдау төлемақысын (бұдан әрі - жалдау төлемақысы) төлеу МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін пайдалану кезеңінде жеке меншіктегі (жекеше әріптес не концессионер меншігіндегі) объектілер бойынша ғана жүзеге асырылады.
      585. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган шығындарды өтеу көзі ретінде жалдау төлемақысын төлеуді көздейтін МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобасының конкурстық құжаттама сараптамасының оң қорытындысын ескере отырып, МЖӘ жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар бойынша қорытындылар қалыптастырады және тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.
      586. Жекеше әріптеске не концессионерге жалдау төлемақысын төлеу мүмкіндігі туралы шешімді МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің белгіленген лимиттерін ескере отырып, тиісті бюджет комиссиясы қабылдайды.
      587. Жалдау төлемақысын төлеу жекеше әріптес не концессионер меншігіндегі МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін пайдалану кезеңінде жүзеге асырылады.
      588. Жалдау төлемақысын төлеуді Қазақстан Республикасының республикалық бюджет туралы заңдарында немесе облыстар, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихаттардың тиісті қаржы жылдарына арналған жергілікті бюджеттерді бекіту туралы шешімдерінде белгіленген сомалар шегінде мемлекеттік әріптес не концедент жүргізеді.
      589. Жалдау төлемақысын төлеу МЖӘ шартында, оның ішінде концессия шартында белгіленген тәртіпке және кестеге сәйкес жүргізіледі.
      590. Жалдау төлемақысы бойынша төлемнің ең жоғары көлемі МЖӘ шартында, оның ішінде концессия шартында белгіленеді. Жекеше әріптес не концессионер МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының, оның ішінде жалға берілетін үй-жай мен көрсетілетін қызметтердің сапасы бойынша талаптарын бұзған жағдайда, жалдау төлемақысы бойынша төлемнің нақты көлемі төлемнің ең жоғары көлемімен салыстырғанда төмендейді.
      Өз міндеттемелерін тиісінше орындамағаны үшін ұстап қалу мөлшері МЖӘ шартында, оның ішінде концессия шартында айқындалады.
      Жекеше әріптестің не концессионердің МЖӘ объектісінің, оның ішінде концессия объектісінің техникалық және пайдалану сипаттамаларын қамтамасыз етуі жыл сайын жыл қорытындылары бойынша, келесі жылдың бірінші тоқсанында жекеше әріптес не концессионер және мемлекеттік әріптес не концедент арасында қол қойылатын актімен расталады.
      Жекеше әріптестің не концессионердің МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының талаптарын, оның ішінде көрсетілетін қызметтердің (орындалатын жұмыстардың) сапасы бойынша бұзушылықтары болмаған жағдайда, жекеше әріптеске не концессионерге жалдау төлемақыларын төлеудің ең жоғары көлемі төленеді.
      591. Жалдау төлемақыларын төлеуге республикалық және жергілікті бюджеттерден қаражат бөлу тиісті бюджеттік бағдарламалардың төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады.
      592. Төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын МЖӘ шарттарының, оның ішінде концессия шарттарының талаптарын ескере отырып, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде мемлекеттік әріптес не концедент қалыптастырады.
      593. Жекеше әріптестің не концессионердің жалдау төлемақыларын төлеуге өтінімдерін қанағаттандыруды республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарында көзделген сомалар шегінде мемлекеттік әріптес не концедент жүзеге асырады.»;
      10-тараудың 11-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
      «11-параграф. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды қоса қаржыландыру тәртібі.
      594. МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды қоса қаржыландыру - бұл МЖӘ объектілерін, оның ішінде концессия объектілерін салу, жасау, қайта құру немесе жаңғырту үшін шығындардың белгілі бір көлемін қаржыландыру үшін бюджет қаражатын бөлу.
      595. МЖӘ жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды қоса қаржыландыруды МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін салу, жасау, қайта құру немесе жаңғырту кезеңінде тиісті бюджеттік бағдарламаның әкімшісі жүзеге асырады.
      596. МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды қоса қаржыландырудың жалпы көлемдерін қоса қаржыландыруды талап ететін МЖӘ жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың тізбесін ескере отырып, тиісті МЖӘ шарттарымен, оның ішінде концессия шарттарымен анықталады.
      597. МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды қоса қаржыландырудың жылдық көлемдері Қазақстан Республикасының республикалық бюджет туралы заңдарымен немесе облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихаттардың тиісті қаржы жылына жергілікті бюджеттерді бекіту туралы шешімдерімен анықталады.
      598. МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды қоса қаржыландыруға республикалық және жергілікті бюджеттерден қаражат бөлу тиісті бюджеттік бағдарламалардың төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады.
      599. Төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын МЖӘ шарттарының, оның ішінде концессия шарттарының талаптарын есепке ала отырып, бюджеттік заңнамада белгіленген тәртіппен және мерзімде тиісті бюджеттік бағдарламаның әкімшісі қалыптастырады.
      600. Жекеше әріптестер не концессионерлер бюджеттен қаражатты төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларында белгіленген мерзімде алу үшін тиісті бюджеттік бағдарламаның әкімшілеріне бюджет қаражатын белуге өтінімдер мен бұрын алынған қаражаттардың игерілуі туралы есепті ұсынады.
      601. Өтінімдер тиісті бюджеттік бағдарламаның әкімшілерінің төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес бюджеттен қаражат бөлу болжамдалып отырған ай басталғанға дейінгі 15 күннен кешіктірмейтін мерзімде ұсынылады.
      602. Жекеше әріптестің не концессионердің МЖӘ жобаны, оның ішінде концессиялық жобаны, қоса қаржыландыруға өтінімдерін қанағаттандыру республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаттары есебінен, тиісті бюджеттік бағдарламаның әкімшілерінің төлемдер бойынша қаржыландырудың жылдық жоспарында көзделген сомалар шегінде жүзеге асырылады.
      603. Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі оның аясында МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды, қоса қаржыландыру жүзеге асырылып жатқан бюджеттік бағдарламаның тиімді, нәтижелі және мақсатқа сай іске асырылуына жауапты болады.»;
      651-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Даму институттарын, қаржы ұйымдарын басқару және ұлттық экономиканы дамыту үшін басқару мен оңтайландыруға құрылған ұлттық басқарушы холдингтері үшін, сондай-ақ агроөнеркәсiп кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтiң еншiлес ұйымдары үшін маусымдылыққа байланысты қаржылық тәуелсіздік коэффиценті мен ағымдағы өтімділік коэффицентінің ұсынылған мәнінен артуына жол беріледі.»;
      668-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «668. Осы параграфта мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      Банк - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекет кепілдік берген қарыздарға, мемлекет кепілгерлігімен тартылған қарыздарға қызмет көрсетуге өкілеттік берілген банк немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым;
      банк-кепілгер - Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі немесе шетелдік банк. Қазақстан Республикасының кепілдік беретін екінші деңгейдегі банкін қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган ұсынатын ақшалай нысанда атқаруды көздейтін банктік кепілдемелер беруге заңды лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктердің атауын қамтитын тізбеден бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган анықтайды;
      бизнес-жоспар - алдағы қарыз жылындағы төлемдер мен кіріс көздерінің түрлері туралы кесте қамтылатын алдағы қаржы жылына арналған қарыз алушы әзірлейтін құжат;
      қарыз алушы - негізгі борышты өтеу және сыйақыларды, сондай-ақ кредиттік шартқа сәйкес басқа да төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелер жүктелген қарыз қаражатын алған қарыз шартының тарабы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан қарыз алушы болып бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган әрекет етеді;
      кепілгерлік шарты - тараптардың мемлекет кепілгерлігін беру туралы құқық қатынастарын, міндеттемелері мен жауапкершілігін белгілейтін бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган мен мемлекет кепілгерлігімен тартылатын мемлекеттік емес қарыз бойынша облигациялар ұстаушылардың өкілі арасындағы жазбаша келісім;
      облигациялар ұстаушылардың өкілі - бағалы қағаздардың қайталама нарығында инфрақұрылымдық облигацияларды айналдыру, облигациялар бойынша сыйақылар төлеу және оларды өтеу үстінде эмитентпен жасалған шарт негізінде қарыз берушілер мүддесінде әрекет ететін ұйым;
      жергілікті атқарушы орган - облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің жергілікті атқарушы органы;
      мемлекет кепілдік берген қарыздар бойынша алдағы төлемдерді қамтамасыз ету жүйесі - қарыз алушының бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша арнайы шарты салым шотын ашуы, сондай-ақ қарыз алушы тиесілі соманы белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда, мемлекет кепілдік берген қарыз бойынша берешекті өтеу туралы қарыз алушының бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның алдында банктің кепілдігін беруі;
      шартты салымның арнайы шоты (қызмет көрсету шоты) - қарыз алушының сенім білдірілген агент ашқан және тек қана мемлекет кепілдік берген қарыз, мемлекет кепілгерлігімен тартылған қарыз бойынша алдағы төлемдерді өтеуді қамтамасыз етуге ғана арналған арнайы шартты салым шотында ақшаның бөлігін мерзімді төлеу арқылы міндетті жинақтамасы;
      шартты салымның арнайы шотындағы (қызмет көрсету шоты) қаражат қарыз туралы шартқа (келісімге) сәйкес алдағы төлем күніне дейінгі отыз бес күн бұрын негізгі борыштың, есептелген пайыздардың (сыйақының), сондай-ақ өзге де төлемдердің алдағы төлемдерінің жүз пайызы мөлшерінде белгіленеді;
      арнайы несие шоты - Банкте тек МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін, құру үшін пайдалана алынатын инфрақұрылымдық облигацияларды орналастырудан түскен қаражатты есепке алу үшін ашылған арнайы несие шотында ақша бөлігінің кезеңді төлемдері арқылы қарыз алушының міндетті жинағы;
      мемлекеттік кепілдік беру туралы келісім - бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның, сенім білдірілген өкілдің (агенттің) және қарыз алушының арасындағы мемлекеттік кепілдік беру туралы тараптардың құқықтық қатынастарын белгілейтін мемлекет кепілдік берген қарыз, мемлекеттік кепілдік бойынша міндеттемелерді атқарған жағдайда оқшауландырылған республикалық бюджеттің қаражатын қайтару бойынша мемлекет кепілдік берген қарыз шартына сәйкес міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі келісім;
      концессия мәселелері бойынша мамандандырылған ұйым - концессия мәселелері бойынша қызмет көрсету үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі құрған ұйым;
      түпкі қарыз алушы - Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын қарыз алушы анықтаған шарттарда қарыз қаражатын түпкі алушы;
      бағдарламалық сыртқы қарыз – бағдарламалық жобаны қаржыландыруға тартылатын сыртқы үкіметтік қарыз түрі;
      бағдарламалық жоба – институционалдық дамуға бағытталған, сондай-ақ республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру шеңберінде бюджеттік қолдау ретінде сыртқы қарыздар қаражаты есебінен іске асырылатын іс-шаралар жиынтығы;
      Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығы – мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға.»;
      694-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «694. Мемлекеттік (үкіметтік, тәуелсіз) (бұдан әрі - мемлекеттік кепілдіктер) кепілдіктер беру процесінің негізгі қатысушылары қарыз алушылар, салалық уәкілетті органдар, экономикалық жоспарлау жөніндегі, бюджетті атқару жөніндегі, еңбек жөніндегі уәкілетті орган, әділет органы, Республикалық бюджет комиссиясы, сенім білдірілген агент болып табылады.»;
      698-тармақ алынып тасталсын;
      702-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «702. Қазақстан Даму Банкі банк сараптамасын шарт негізінде жүзеге асырады.»;
      705 және 706-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «705. Мемлекеттік кепілдік алуға үміткер заңды тұлғалар мынадай құжаттарды:
      ТЭН;
      салалық сараптаманың және заңнамаға сәйкес қажетті басқа да сараптамалардың оң қорытындыларын қоса бере отырып, ағымдағы қаржы жылының 1 наурызынан кешіктірілмеген мерзімде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға өтінімді ұсынады.
      706. Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес толық емес құрамдағы құжаттармен ұсынылған өтінімдерді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган қарамайды.»;
      716-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «716. Мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган экономикалық қорытындылар негiзiнде жобалар бойынша экономикалық қорытындыларын қоса, мемлекеттiк кепiлдiктермен мемлекеттiк емес қарыздардың қаражаты есебiнен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалар тiзбесiнiң жобасын қалыптастырады және республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.»;
      720 және 721-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «720. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдігімен мемлекеттік емес қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі инвестициялық жобалардың тізбесін бекіткеннен кейін және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісілген қарыз шартының жобасы бар болған кезде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган қарыз алушылармен және сенім білдірілген агентпен мемлекеттік кепілдіктер беру туралы келісім жасасады.
      721. Қарыз алушылар ТЭН жобасын, салалық сараптаманың, экономикалық сараптаманың және заңнамаға сәйкес қажетті басқа да сараптамалардың оң қорытындыларын ұсынғаннан кейін бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган инвестициялық жобаның сараптамасын жүргізуді ұйымдастырады және 2 ай ішінде тиісті қорытындыны әзірлейді.»;
      мынадай мазмұндағы 722-1-тармағымен толықтырылсын:
      «722-1. Бюджет кодексінің 215 және 216-баптарына сәйкес ол үшін жеңілдететін шарттар көзделген қарыз алушы іске асыратын ннвестициялық жобаның сараптамасы бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындысы мыналарды:
      мемлекеттік кепілдікпен берілген мемлекеттік емес қарыздың қаржылық шарттарын;
      қарыз алушы беретін қарыз туралы келісімде бекітілген қарызды өтеу кестесіне сәйкес республикалық бюджеттен қаражат бөлу жолымен қарыз беруші алдында қарыз алушы міндеттемелерін қамтамасыз етудің пәрмендi тетiгi көрсетілген бюджеттік бағдарлама әкімшісі мен қарыз алушы арасындағы тиісті шарт түріндегі мемлекеттік кепілдіктер бойынша қамтамасыз етуді;
      мемлекеттік кепілдікті алуға үміткер тұлғаларға қойылатын Бюджет кодексінің талаптарына қарыз алушының сәйкестігін бағалауды қамтиды.»;
      723 және 724-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «723. Автомобиль жолдарын басқару жөніндегі ұлттық операторды және тізбесін Бюджет кодексінің 215-бабының 3-тармағына сәйкес айқындайтын, инвестициялық жобаларды іске асыру үшін астананың көліктік инфрақұрылымы объектілерін басқару функцияларын жүзеге асыратын компанияны қоспағанда мемлекеттік кепілдік қарыз берушіге қарыз шартын, мемлекеттік кепілдіктер беру туралы келісімді жасасқаннан, сондай-ақ бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның оң қорытындысы болған кезде қарыз алушының мемлекеттік кепілдікті бергені үшін алдын ала біржолғы төлемді (алымды) төлегенінен кейін беріледі.
      724. Мемлекеттік кепілдікті беру туралы келісім мыналарды:
      1) қарыз алушыға қойылатын талаптарды:
      а) қарыз бойынша ағымдағы міндеттемелерді қамтамасыз ету үшін қажетті алдағы төлемдер мөлшерінде шартты салымның (қызмет көрсету шотының) арнайы шотында ақша сомасын жинауды жүргізуді;
      б) бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға және сенім білдірілген агенттігіне бар, оның ішінде Қазақстан Республикасының ҰБ-дағы, екінші деңгейдегі банктердегі, шетелдік банктер мен заңнамада белгіленген тәртіппен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы банктік шоттар туралы мәліметтерді ұсынуды;
      в) қарыз толық өтелгенге дейін сенім білдірілген өкілге (банк-агентке) жыл сайынғы бизнес-жоспарды ұсынуды;
      г) ай сайын қаржылық есептіліктің үлгілік нысанын (бухгалтерлік балансты, қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелері туралы есепті) және қаржылық жай-күйді анықтайтын басқа да қажетті құжаттарды сенім білдірілген агенттігіне ұсынуды;
      д) автомобиль жолдарын басқару жөніндегі ұлттық операторды және тізбесі осы Ереженің 723-тармағына сәйкес айқындалатын инвестициялық жобаларды іске асыру үшін астананың көліктік инфрақұрылымы объектілерін басқару функцияларын жүзеге асыратын компанияны, сондай-ақ жобаларды іске асыруға екінші деңгейдегі банктерден қаржыландыруды көздейтін ұлттық холдингтер мен олардың еншілес ұйымдарын қоспағанда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің келісімі бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган Бюджет кодексінің 216-бабының 3) тармақшасына сәйкес белгілейтін қарыздардың қайтарылуын қамтамасыз ету талаптарын қанағаттандыратын екінші деңгейдегі банк кепілдігінің не сақтандыру шартының болуын.
      Банк кепілдігі қарыз шарты қолданылатын тұтас мерзімге бір рет беріледі және негізгі борыштың сомасын, сондай-ақ қарыз шартына сәйкес қарыз алушы жүзеге асыратын сыйақылардың, комиссиялардың, тұрақсыздық айыптарының (өсімпұл, айыппұл) және өзге де төлемдердің барлық сомаларын жабады.
      Сақтандыру шарты қарыз алушыны дефолтқа және мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді мемлекеттің орындауына әкеп соқтыруы мүмкін жобалар бойынша тәуекелдерді сақтандыруды қамтамасыз етуге тиіс.
      Бұл ретте банк кепілдігін беру және/немесе сақтандыру шартының және банк кепілдігіне және/немесе қарызды қайтаруды қамтамасыз ету жөніндегі сақтандыру шартына талаптарды беру мерзімі мен талаптарын бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік кепілдікті беру туралы келісімде белгілейді.
      2) шартты салымның арнайы шотындағы (қызмет көрсету шотындағы) қаражаттың есебін жүзеге асыруды, сондай-ақ акт жасай отырып ұсынылатын құжаттамаларға кезең-кезеңде салыстыру жүргізуді бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органнан талап етуді;
      3) сенім білдірілген агентке жүзеге асыру бойынша талаптар:
      а) қарыз алушының қаржы-экономикалық жай-күйін талдауды және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға тиісті талдау нәтижелері туралы ақпаратты ұсынуды;
      б) шартты салымның арнайы шотында (қызмет көрсету шотында) ақшаны мерзімді шоғырландыруды.
      4) қарыз алушымен және сенім білдірілген өкілмен (банк-агентпен) бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен бірлесе отырып келісіммен анықталатын шартты салымның арнайы шотына ақша аударудың нормасы мен кезеңділігін (кестесін) жүзеге асыру жөнінде қойылатын талаптарды қамтиды.
      Ақшаны қарыз алушы шартты салымның арнайы шотына салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін келісімге сай тиісті соманы тұрақты аударым жасау жолымен аударады.
      Шартты салымның арнайы шотының (қызмет көрсету шотының) қаражатын жинау мен қалпына келтіру мерзімдерін бұзған жағдайда қарыз алушы әрбір жолсыздық жағдайы үшін алдағы төлемдер сомасынан мерзімі өткен әрбір күн үшін нөл бүтін оннан бір пайыз мөлшерінде айыппұл төлейді.»;
      759-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мониторингті жүргізу үшін облигацияларды ұстаушылардың өкілі сол сияқты қарыз және МЖӘ жобаның, оның ішінде концессиялық жобаның, тәуекел шарттарына байланысты басқа да қаржы коэффициенттерін пайдалануы мүмкін.»;
      842 және 843-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «842. Үкіметтік қарыздарды және байланысты гранттарды бірлесіп қаржыландыру қаражатын жұмсау бюджеттік бағдарлама әкімшісі/мемлекеттік мекеме төлеуге берілген шоттың және аумақтық қазынашылық бөлімшесіне ұсынылатын осы Ереженің 98-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бірлесіп қаржыландыру қаражатын алуға арналған өтінімнің негізінде жүргізіледі. Бірлесіп қаржыландыру қаражатын алуға арналған қағаз жеткізгіштегі өтінім екі қойылған қол тобымен куәландырылады, онда бірінші топқа бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган, ал екінші топқа – мөр бедері бар жобаны іске асыруға жауапты бюджеттік бағдарламаның әкімшісі/мемлекеттік мекеме қол қояды. Қол қойылатын кезде жарыққа төзімді сия пайдаланылады, ұшып кететін сиялар құйылған фломастермен және автоқаламмен қол қоюға және қолды факсимильді көшіру құралдарын пайдалануға жол берілмейді. Елтаңбалы мөрді қойған кезде («Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі» ММ қоспағанда), қызыл, қара және жасыл түсті мастиканы пайдалануға тыйым салынады, кескін дәл және анық болуы тиіс.
      Бірлесіп қаржыландыру қаражатын алуға өтінімді он жұмыс күні ішінде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган ағымдағы қаржы жылына және келісілу рәсімінен кейін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерін қабылдауға жоспарлы тағайындаулардың келісімшарттар талаптарына сәйкестігін қарайды, қол қояды («Қазынашылық-клиент» АЖ келіседі) және аумақтық қазынашылық бөлімшесіне ұсыну үшін оны бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне/мемлекеттік мекемеге қайтарып береді.
      Бірлесіп қаржыландыру қаражатын алуға қағаз жеткізгіште өтінімді келісу рәсімі бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның уәкілетті тұлғасының қолымен және жауапты орындаушы мөртабанының бедерімен расталады.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ пайдалану кезінде мемлекеттік мекеме басшысы және бас бухгалтер қол қойған ЭЦҚ, 833-тармақта санамаланған құжаттардың түпнұсқасынан сканерленген түрін тіркеп, осы Ереженің 98-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қоса қаржыландыру қаражатын алуға өтінімнің электрондық түрі қалыптасады, өтінімнің растамасы бюджетті атқару жөніндегі органның уәкілетті органының уәкілетті тұлғасының келісімі болып табылады.
      Бiрлесiп қаржыландыру қаражатын алуға арналған өтінім бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келісуден кейінгі күнтізбелік он бес күн ішінде жарамды болады.
      843. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған Үкіметтік сыртқы қарыздың немесе байланысты грант қаражатын жұмсау үшін бюджеттік бағдарлама әкімшісі/мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық бөлімшесіне шетел валютасында ақша аударуға арналған өтінішті және осы Ереженің 133-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотынан үкіметтік сыртқы қарыз немесе байланысты грант қаражатын алуға арналған өтінімді ұсынады.
      Сыртқы қарыз немесе байланысты гранттың арнайы шотынан үкіметтік сыртқы қарыз немесе байланысты гранттың қаражатын алуға арналған өтінім қойылған қолдардың екі тобымен куәландырылады («Қазынашылық-клиент» АЖ келіседі), онда бірінші топқа бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган, ал екінші топқа - жобаны іске асыруға жауапты бюджеттік бағдарламаның әкімшісі/мемлекеттік мекеме қол қояды.
      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған сыртқы қарыз немесе байланысты гранттың арнайы шотынан үкіметтік сыртқы қарыз немесе байланысты грант қаражатын алуға арналған өтінімді бес жұмыс күні ішінде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган шарттар мен келісімшарттардың талаптарына сәйкестігін қарайды және келісілу рәсімінен кейін қол қояды және аумақтық қазынашылық бөлімшесіне ұсыну үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне/мемлекеттік мекемеге қайтарып береді.
      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған сыртқы қарыз немесе байланысты гранттың арнайы шотынан үкіметтік сыртқы қарыз немесе байланысты грант қаражатын алуға қағаз жеткізгіште өтінімді келісу рәсімі бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның уәкілетті тұлғасының қолымен және жауапты орындаушы мөртабанының бедерімен расталады.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ пайдалану кезінде мемлекеттік мекеме басшысы және бас бухгалтер қол қойған ЭЦҚ, 833-тармақта санамаланған құжаттардың түпнұсқасынан сканерленген түрін тіркеп, осы Ереженің 98-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотынан үкіметтік сыртқы қарыз немесе байланысты гранттың қаражатын алуға арналған өтінімнің электрондық түрі қалыптасады, өтінімнің растамасы бюджетті атқару жөніндегі органның уәкілетті органының уәкілетті тұлғасының келісімі болып табылады.»;
      847848849850851852 және 853-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «847. Мемлекет кепілгерлігін беру процесі мынадай негізгі кезеңдерінен тұратын іс-шаралар кешенін қамтиды:
      МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іріктеу;
      МЖӘ жобалары, оның ішінде концессиялық жобалардың тізбесін қалыптастыру, қарау және бекіту;
      мемлекет кепілгерлігін беру.
      848. Мемлекет кепілгерлігін беру процесінің негізгі қатысушылары қарыз алушылар, салалық уәкілетті органдар, экономикалық жоспарлау жөніндегі, бюджетті атқару, қоршаған ортаны қорғау, Республикалық бюджет комиссиясы, Банк, МЖӘ дамыту орталығы, концессиясы мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым немесе қарыз беруші болып табылады.
      849. Қарыз алушылар:
      1) ТЭН және облигацияларды шығару проспектісінің жобасын конкурстық өтінімдер құрамында дайындауды жүзеге асырады;
      2) осы Ережеге және мемлекет кепілгерлігін беру процесіне қатысушылардың талаптарына сәйкес МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды, қарау үшін талап етілетін құжаттама беруді қамтамасыз етеді;
      3) жыл сайын қарыз берушіге және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға алдыңғы сақтандыру шартының мерзімі өткенге дейін кемінде бір ай қалғанда сақтандыру шартын береді;
      4) МЖӘ шартың, оның ішінде концессия шартын жасасады;
      5) облигацияларды ұстаушылардың өкілімен облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы шарт жасасады.
      850. Салалық уәкілетті органдар:
      1) ТЭН, МЖӘ жобаларының тұжырымдамасын және концессиялық ұсыныс дайындауды жүзеге асырады;
      2) МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың салалық сараптамасын жүргізеді;
      3) салалық сараптама нәтижелері бойынша тиісті қорытынды береді;
      4) мемлекет кепілгерлігін, инфрақұрылымдық облигациялар шығару проспектісінің жобасын, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның концессиялық өтінімі сараптамасының оң қорытындысын алуға үміткер әлеуетті жекеше әріптес немесе концессионер конкурсқа ұсынған МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның ТЭН және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті сараптамалардың басқа да қорытындыларын қамтитын құжаттаманы жібереді;
      5) МЖӘ шартың, оның ішінде концессия шартын жасасады.
      851. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган:
      1) МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың қаржылық сараптамасын жүзеге асырады;
      2) кепілгерлік шартын жасайды;
      3) мемлекет кепілгерліктерін ұсынады.
      852. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық уәкілетті орган жоспарланған қызметті іске асыруға, оларды іске асыру туралы шешім қабылдау алдындағы кезеңдегі жоспарланған қызметтің экологиялық талаптарына сәйкестігін бағалауға байланысты ықтимал теріс салдарлардың алдын алу және өндіргіш күштерді орналастыру және дамыту салдарынан экологиялық жағдайдың болжамданған өзгеруін сараптамалық қамтамасыз ету мақсатында МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның мемлекеттік экологиялық сараптамасын жүзеге асырады.
      853. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган:
      бюджеттiк инвестициялар мен концессия сауалдары бойынша құжаттамаға сараптама және бағалау жүргiзу үшін концессия мәселелерi бойынша мамандандырылған ұйымды, немесе МЖӘ мәселелерi бойынша құжаттамаларға сараптама және бағалау жүргiзу үшін МЖӘ-ні дамыту орталығын тартады;
      МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның, конкурстық құжаттамасын және МЖӘ шартын, оның ішінде концессия шартын келiседi;
      жоспарланған кезеңге мемлекет лимитiн беру немесе кепiлгерлiгiнiң лимит көлемiнiң ұлғаюы бойынша ұсынысты, кезекті қаржы жылының лимитi шегiнде олар бойынша мемлекет кепілгерлігі лимитiнiң берiлуi немесе көлемiнiң ұлғаюы мүмкiн МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың тiзбесінің жобасын қалыптастырады және республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.»;
      855 және 856-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «855. Республикалық бюджет комиссиясы:
      жоспарланған кезеңге мемлекет кепілгерлігін беру немесе лимит көлемінің ұлғаюы лимитін;
      МЖӘ жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың тізбесін;
      әрбір МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жоба үшін жоспарланған кезеңге мемлекет кепілгерлігін беру немесе лимит көлемінің ұлғаюы лимиті шегінде мемлекет кепілгерлігінің мөлшерін анықтайды.
      856. Мемлекеттің кепілгерлігін беру процесінде басқа мемлекеттік органдар және заңнамаға сәйкес МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды, бағалауды (сараптауды) жүргізуге өкілеттік берілген өзге ұйымдар өз құзыреті бөлігінде қатысады.»;
      859860861862863864865866867868869870,  871 және 872-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «859. Қазақстан Республикасының Үкіметі мемлекет кепілгерлігімен тартылатын мемлекетті емес қарыз есебінен қаржыландыруға ұсынылатын МЖӘ жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың, тізбесін бекіткеннен кейін салалық уәкілетті орган қарыз алушымен МЖӘ шартын, оның ішінде концессия шартын жасасады.
      860. Салалық уәкілетті орган (жекеше әріптестің не концессионердің айқындауы бойынша конкурсты ұйымдастырушы) мемлекет кепілгерлігін алуға үміткер қарыз алушы конкурсқа ұсынған МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның ТЭН-ін, инфрақұрылымдық облигацияларды шығару проспектісінің жобасын, конкурстық немесе концессиялық өтінімінің салалық сараптамасының және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның экономикалық сараптамасының және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажет басқа да сараптамалардың оң қорытындыларын ұсынғаннан кейін бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның қаржылық сараптамасын жүргізуді ұйымдастырады және екі ай ішінде жекеше әріптестің не концессионердің айқындауы бойынша конкурсты ұйымдастырушыға жіберетін тиісті қорытындыны дайындайды.
      861. Жекеше әріптестің не концессионердің айқындауы бойынша конкурсты ұйымдастырушы бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобасының қаржылық сараптамасының оң қорытындысы негізінде жоспарланған кезеңге мемлекет кепілгерлігін ұсыну лимитінің шегінде МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жоба бойынша мемлекет кепілгерлігін беру туралы ақпаратты дайындайды және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жібереді.
      862. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жоба бойынша мемлекет кепілгерлігін беру туралы мәселені Республикалық бюджет комиссиясына шығарады. Республикалық бюджет комиссиясы жоспарлы кезеңге мемлекет кепілгерлігін ұсыну лимитінің шегінде МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жоба бойынша мемлекет кепілгерлігінің мөлшерін айқындайды.
      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган конкурс ұйымдастырушысына жекеше әріптестің не концессионердің айқындауы бойынша Республикалық бюджет комиссиясы шешімінің хаттамасынан үзінді көшірмені алған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде жібереді.
      863. Қарыз алушы МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жоба құрылысының құнын ұлғайту ТЭН-ін, инфрақұрылымдық облигацияларды шығару проспектісіне енгізілетін өзгерістер жобасын, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган сараптамасының және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажет басқа да сараптамалардың оң қорытындыларын ұсынғаннан кейін, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жоба бойынша мемлекет кепілгерлігінің мөлшерін ұлғайтуға қаржылық сараптама жүргізуді ұйымдастырады және 30 (отыз) жұмыс күні ішінде тиісті қорытынды дайындайды.
      864. Мемлекет кепілгерлігінің көлемін ұлғайту:
      1) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер немесе конкурс өткізу кезінде ескерілмеген толықтырулар енгізілсе және осындай өзгеріс немесе толықтыру сомасын қосымша қаржыландыру туралы МЖӘ шарты, оның ішінде концессия шарты, тараптарының бірлескен шешімі қабылданса;
      2) егер ұлғайту құрылыс жұмыстарының ұзақ мерзімділігіне және жобалау-сметалық құжаттамада ескерілмеген МЖӘ объектісінің, оның ішінде концессия объектісінің, құрылысы құнына жекеше әріптеске немесе концессионерге тәуелді емес объективті себептердің (форс-мажорлық жағдайлар, инфляция, дағдарыс, салық саясатының өзгеруі және басқалары) ықпал етуіне байланысты болса, МЖӘ жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны, қаржыландыру көлемін ұлғайту қажет болған жағдайларда, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
      865. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның қаржылық сараптамасы бойынша қорытындысы мыналарды:
      мемлекет кепілгерлігімен тартылатын мемлекеттік емес қарыздың қаржылық шарттарын;
      мемлекет кепілгерлігін алғаны туралы өтінім білдіргенге дейін үш жылдан кем емес кезең ішіндегі қарыз алушының қаржылық жай-күйін және заңды мәртебесін;
      қарыз алушы берген мемлекет кепілгерлігі бойынша қамтамасыз етілуін;
      қаржылық және техникалық тәуекелдерді;
      мемлекет кепілгерлігін алуға үміткер тұлғаларға қойылатын Бюджет кодексінің талаптарына қарыз алушының сәйкес келуін бағалауды қамтиды.
      866. Мемлекеттің берілген кепілгерлігінің көлемін ұлғайтудың міндетті шарттары мыналар:
      1) мемлекет кепілгерліктерінің жоспарланған кезеңге арналған жалпы лимитінің болуы;
      2) МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның, экономикалық өзін-өзі өтеу параметрлерінің сақталуы (оның ішінде болжамды кассалық айырмашылықтардың болмауы, таза келтірілген құнның оң көрсеткішінің болуы, МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның ішкі кірістілік нормасын сақтау) және МЖӘ шартында, оның ішінде концессия шартында көзделген қаржы ковенанттарын орындау (қарыз алушының кейбір қаржылық көрсеткіштерді белгілі бір деңгейде ұстау міндеттемелері);
      3) МЖӘ объектісі, оның ішінде концессия объектісі құрылысының ұлғаю құны кемінде 20 (жиырма) пайыз құрайтын мөлшерге дейін МЖӘ объектісінің, оның ішінде концессия объектісінің құрылысына/ қайта жаңартылуына жекеше әріптес немесе концессионер салатын жеке қаражат мөлшерін тепе-тең ұлғайту;
      4) сақтандыру шарты ұсынылмай мемлекет кепілгерлігі берілген жағдайларды қоспағанда, мемлекет кепілгерлігінің көлемін ұлғайту сомасына мемлекет кепілгерлігі жөніндегі міндеттемелерді орындауға алынған республикалық бюджет қаражатының қайтарымдылығын қамтамасыз ету талаптарын қанағаттандыратын сақтандыру шартының сомасын ұлғайту болып табылады.
      867. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган кезекті қаржы жылының лимиті шегінде МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жоба бойынша мемлекет кепілгерлігін ұлғайту туралы мәселені қалыптастырады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.
      868. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган Республикалық бюджет комиссиясының шешімін алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде бюджет комиссиясының шешімі хаттамасынан үзінді көшірмені және қаржылық сараптама қорытындысының көшірмесін салалық уәкілетті органға (мемлекеттік әріптеске не концедентке) жолдайды.
      869. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген барлық қажетті талаптар қанағаттандырылған кезде, бюджет заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мемлекет кепілгерлігі бойынша міндеттемелерді орындауға алынған республикалық бюджет қаражатының қайтарымдылығын қамтамасыз ету талаптарын қанағаттандыратын сақтандыру шарты ресімделген және берілген, қарыз алушы мемлекет кепілгерлігін ұсынғаны үшін біржолғы төлемді (алымды) алдын ала төлеген соң, мемлекет кепілгерлігі кепілгерлік шартын жасау арқылы беріледі.
      Бұл ретте, сақтандыру шартын беру мерзімдері мен шарттары және қарыз қайтарымын қамтамасыз ету жөніндегі сақтандыру шартына қойылатын талаптар кепілгерлік шартында көзделеді.
      Кепілгерлік шартының мерзімі МЖӘ шартын, оның ішінде концессия шартын, қолдану мерзімінен аспайды.
      Қарыз алушы МЖӘ шартын, оның ішінде концессия шартын жасасқан сәттен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде сақтандыру шартын жасайды.
      870. Республикалық бюджет комиссиясының шешімі негізінде салалық уәкілетті орган (мемлекеттік әріптес немесе концедент) тиісті шешім қабылдау үшін қаулы жобасын әзірлейді және оны мүдделі мемлекеттік органдармен келіседі және Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді.
      871. МЖӘ шартына, оның ішінде концессия шартына, өзгерістер мен толықтырулар жобасына мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның келісімдерін алғаннан кейін және егер МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жоба табиғи монополиялар саласында реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органның табиғи монополиялар салаларында және реттелуші нарықтарда іске асырылатын болса, МЖӘ шартына, оның ішінде концессия шартына қосымша келісім жасалады. МЖӘ шартына, оның ішінде концессия шартына қосымша келісім заңнамада белгіленген тәртіппен тіркелуге жатады.
      872. Мемлекет кепілгерлігінің көлемін ұлғайту Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген барлық қажетті талаптар қанағаттандырылған кезде МЖӘ шартына, оның ішінде концессия шартына қосымша келісім жасалған, мемлекет кепілгерлігін ұлғайту сомасына мемлекет кепілгерлігі бойынша міндеттемелерді орындауға алынған республикалық бюджет қаражатының қайтарымдылығын қамтамасыз ету талаптарын қанағаттандыратын сақтандыру шарты ресімделген және берілген, қарыз алушы мемлекет кепілгерлігінің ұлғайған бөлігі үшін біржолғы төлемді (алымды) алдын ала төлеген соң, кепілгерлік шартына қосымша келісім шарт жасау арқылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде жүргізіледі.»;
      873-тармақтың б)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «б) МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін, құру үшін ғана пайдаланыла алатын инфрақұрылымдық облигацияларын орналастырудан арнайы несие шотына ақша сомасын жинауды жүргізу;»;
      875 және 876-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «875. Мемлекет кепілгерлігі әрбір МЖӘ жобасы, оның ішінде концессиялық жоба бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары негізінде беріледі.
      876. Республикалық бюджет комиссиясының шешімі негізінде МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының жобасы мемлекеттік жоспарлау және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органдармен келісілгеннен кейін салалық уәкілетті орган (конкурсты ұйымдастырушы) қаулы жобасын әзірлейді, мүдделі мемлекеттік органдармен келіседі және тиісті шешім қабылдау үшін оны Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді.»;
      13-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «13. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді есепке алу және олардың мониторингі»;
      13-тараудың 1-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-параграф. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді тіркеу және есепке алу тәртібі.
      878. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін тіркеуді және есепке алуды бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады.
      879. Мыналар:
      1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелері;
      2) жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелері тіркеуге және есепке алуға жатады.
      880. МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді есепке алу Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің, мониторингін жүзеге асыру мақсатында жүргізіледі.
      МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді есепке алуды жүргізу үшін тиісті тізілімге мәліметтерді енгізу арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін тіркеу жүзеге асырылады.
      881. Тізілім тіркеу журналы мен дерекқорда жүргізіледі. Нөмірленген және тігілген, тізілімді жүргізуге жауапты бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесі басшысының мөрімен және қолымен куәландырылған тіркеу журналы мынадай ақпаратты:
      1) тіркеу күнін;
      2) тіркеу нөмірін;
      3) МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының атауы мен нөмірін;
      4) МЖӘ шарты, оның ішінде концессия шарты, бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін;
      5) жауапты тұлғаның тегін, атын, әкесінің аты (бар болса) мен қолын қамтиды.
      Дерекқор ақпаратты жинау, өңдеу мен сақтаудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін білдіреді.
      882. Қазақстан Республикасы Yкіметінің МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін тіркеу тиісті МЖӘ шарттары, оның ішінде концессия шарттары негізінде МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемеге, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемеге тіркеу нөмірін беру және МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер тізіліміне енгізу жолымен жүзеге асырылады.
      883. Қазақстан Республикасы Yкіметінің МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін есепке алу МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының, негізгі есепке алу сипаттамаларын (МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының нөмірі мен күні, жекеше әріптес немесе концессионер, МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының, орындалу нысанасы мен мерзімі, инвестициялық шығындарды өтеу бойынша жыл сайынғы төлемақыларды қоса алғанда, Үкіметтiң МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелері концессионердің пайдалану шығындарының өтемақылары, МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақылар, сондай-ақ инфляцияны ескере отырып, МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін пайдаланғаны үшін жалдау төлемі мен қолжетімділік төлемі, МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер төлеуді жүзеге асыру шарттары), сондай-ақ қажет болған кезде – МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің жекелеген көрсеткіштерін және оның жобалау-сметалық құжаттамасының немесе жұмыс жобасы (олар болған кезде) дерекқорға енгізу жолымен жүргізіледі.
      884. Қазақстан Республикасы Үкіметінің МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін тіркеу МЖӘ шартына, оның ішінде концессия шартына қол қойылғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
      885. МЖӘ объектісінің, оның ішінде концессия объектісінің, құрылысы аяқталғаннан кейін, МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін, пайдалануға мемлекеттік қабылдау актісінің нотариат куәландырған көшірмесі негізінде МЖӘ объектісі, оның ішінде концессия объектісі пайдалануға қабылданғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күн ішінде дерекқорға тиісті өзгерістер енгізу жолымен Үкіметтің МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін нақтылау жүргізіледі.
      886. Жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін тіркеу мен есепке алуды тиісті МЖӘ шарттары, оның ішінде концессия шарттары негізінде бюджетті атқару жөніндегі жергілікті атқарушы органдар жүзеге асырады.
      887. Жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін тіркеу МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемеге, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемеге тіркеу нөмірін беру және оны МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер тізіліміне енгізу арқылы жүзеге асырылады.
      888. Жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін есепке алу МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының негізгі есепке алу сипаттамаларын (МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының нөмірі мен күні, жекеше әріптес немесе концессионер, МЖӘ шартының, оның ішінде концессия шартының орындалу нысанасы мен мерзімі, инвестициялық шығындарды өтеу бойынша жыл сайынғы төлемақыларды қоса алғанда, жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелері концессионердің пайдалану шығындарының өтемақылары, МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақылар, сондай-ақ инфляцияны ескере отырып, МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін пайдаланғаны үшін жалдау төлемі мен қолжетімділік төлемі, МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер төлеуді жүзеге асыру шарттары), сондай-ақ қажет болған кезде – МЖӘ жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның, техникалық-экономикалық негіздемесінің жекелеген көрсеткіштерін және оның жобалау-сметалық құжаттамасының немесе жұмыс жобасының (олар болған кезде) дерекқорға енгізу жолымен жүргізіледі.
      889. Жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін тіркеу МЖӘ шартына, оның ішінде концессия шартына қол қойылғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
      890. МЖӘ объектісінің, оның ішінде концессия объектісінің, құрылысы аяқталғаннан кейін МЖӘ объектісін, оның ішінде концессия объектісін пайдалануға мемлекеттік қабылдау актісінің нотариат куәландырған көшірмесі негізінде, МЖӘ объектісі, оның ішінде концессия объектісі пайдалануға қабылданғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде дерекқорға тиісті өзгерістер енгізу жолымен жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерін нақтылау жүргізіледі.»;
      13-тараудың 2-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-параграф. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің мониторингі.
      891. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның және бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органның атынан тиісінше МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді, есепке алу, талдау және қалыптастыру, өзгерту және орындау процесін бақылау жөніндегі мемлекет қызметі Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің мониторингін білдіреді.
      892. МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер мониторингінің объектілері:
      1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелері;
      2) жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелері болып табылады.
      893. МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің мониторингі:
      1) МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді тіркеу және есепке алу;
      2) МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің, МЖӘ шартына, оның ішінде концессия шартына сәйкес орындалуын жүзеге асыруды қамтамасыз ету және бақылау;
      3) МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің орындалу жағдайларына ықпал ететін көрсеткіштерді есепке алу жөніндегі жұмыстарды қамтиды.
      894. МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің мониторингін жүргізу үшін мынадай құжаттар:
      1) жекеше әріптестердің немесе концессионерлердің есепті кезеңдегі қаржы-шаруашылық қызметі туралы аудиттелген есептері;
      2) МЖӘ объектілерін, оның ішінде концессия объектілерін, пайдалануға мемлекеттік қабылдау актілерінің көшірмелері;
      3) жекеше әріптестердің немесе концессионерлердің өндірілген тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден және есепті кезеңдегі МЖӘ объектілерін, оның ішінде концессия объектілерін пайдаланудан алынған табыстары туралы есептері;
      4) айыппұл ведомостілері негізінде МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің орындалу жай-күйі туралы деректерді ағымдағы жаңарту үшін МЖӘ шарттары, оның ішінде концессия шарттары, тараптарының өз міндеттемелерін орындау жөнінде ақпарат жинау жүзеге асырылады.
      895. Алынатын ақпаратты бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның және бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органның тиісті құрылымдық бөлімшелері жинақтайды және талдайды, тиісінше, ол автоматтандырылған ақпараттық жүйенің дерекқорында жиналады және сақталады.
      896. МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер мониторингінің нәтижелері Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді орындауларының ағымдағы жай-күйі туралы есептер, кестелер, диаграммалар түрінде, қағаз жеткізгіштерде, сол сияқты электрондық ақпаратты жинау, өңдеу және сақтау жүйесі пайдаланыла отырып та ресімделеді.»;
      Ережеге 4749596263676869729598109110115124129 және 133-қосымшалар осы бұйрыққа 12345678910111213141516 және 17-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;
      Ережеге 127-қосымша алынып тасталсын;
      осы бұйрыққа 18-қосымшаға сәйкес 135-қосымшамен толықтырылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. Ерназарова):
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінен алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;
      4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрі                             Б. Сұлтанов

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық экономика министрі
      _________________ Е. Досаев
      2016 жылғы 22 сәуір

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық банкінің төрағасы
      ________________ Д. Ақышев
      2016 жылғы 24 наурыз

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
1-қосымша        

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
47-қосымша      

Нысан         

_____________________________________________________________________
Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган (бюджетті атқару
жөніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық қазынашылық бөлімшесі)

«__» ___________жылғы
ақылы қызметтердің қолма-қол ақшасын бақылау шотын ашуға
арналған өтінім

Р/с

Мемлекеттiк мекеме

Бюджет түрi

Мемлекеттік мекеменің орналасқан жері

Қолма-қол ақшаның бақылау шотын ашу үшiн негiздеме (рұқсат етiлген күнi мен нөмiрi, тармақшасының, тармағының, бабының нөмірлері көрсетiлген заңнамалық актiнiң атауы мен күнi)

атауы

коды

1

2

3

4

5

6

I. Ақылы қызметтердiң қолма-қол ақшасының бақылау шоты:


II. Қайырымдылық көмектiң қолма-қол ақшасының бақылау шоты:


III. Ақшаны уақытша орналастыру қолма-қол ақшасының бақылау шоты:


IV. Жергiлiктi өзiн-өзi басқару қолма-қол ақшасының бақылау шоты:


Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органның
(бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның
аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң)/
мемлекеттік мекеменің басшысы ________ _______________________
      М.О.                   (қолы)   (қолды таратып жазу)

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
2-қосымша        

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
49-қосымша      

5-19-нысан       

Есеп жүргізілді: күні - уақыты
Х-тен №-ге дейінгі парақ

Тиісті бюджеттердің, ақылы қызметтердің, демеушілік,
қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың қолма-қол
ақшасын бақылау шоттарының, жергілікті өзін-өзі басқару, сыртқы
қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастау және
квазимемлекеттік сектор субъектілері шоттарының тізбесі

Өңір: _______________________________________________________________
Қаржыландыру көзі:___________________________________________________

Р/с №

ЖСК

Мемлекеттік мекеменің/ квазимемлекеттік сектор субъектісінің коды

БСН

Шоттың атауы

Ашылған күні

Қозғалыс күні

Жабылу күні

1

2

3

4

5

6

7

8

Жауапты орындаушы ___________________________________________
                                  (қолы)

М.О.

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
3-қосымша        

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
59-қосымша      

5-34А-нысан      

күні-уақыты
№ 1 беті

Ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің,
ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың,
сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың
ҚБШ-сындағы және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің
шоттарындағы қалдықтар туралы есеп

Өңір: _________________
Бюджет түрі: __________
Әкімші: _______________
Қаржыландыру көзі: _____________
Ерекшелігі: ____________________
ММ/КСС коды ____________________
Кезең: _______________ бастап ______________ дейін
Өлшем бірлігі: мың теңге

Әкімші/мем.мекеме/ квазимемлекеттік сектор субъектісі

Атауы

Кіріс қалдығы

Дебет

Кредит

Кезеңдегі сальдо

Шығыс қалдығы

1

2

3

4

5

6

7


Есеп бойынша жиыны


Аумақтық қазынашылық             Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті
бөлімшесінің басшысы             уәкілетті органның басшысы
_______ ______________________   __________ _________________________
(қолы)   (Т.А.Ә.) (бар болса)       (қолы)     (Т.А.Ә.) (бар болса)

М.О.

М.О.  Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті
      уәкілетті органның жауапты орындаушысы
      _________ ____________________________
       (қолы)      (Т.А.Ә.) (бар болса)
М.О.  ББӘ басшысы (аудандық маңызы бар қала,
      кент, ауыл, ауылдың округ әкімі)
      _________ ____________________________
       (қолы)       (Т.А.Ә.) (бар болса)
М.О.  Аумақтық қазынашылық бөлімшесінің
      жауапты орындаушысы
      _________ ____________________________
       (қолы)       (Т.А.Ә.) (бар болса)
М.О.  Есепті тексеруге жауапты құрылымдық
      бөлімшенің басшысы
      _________ ____________________________
       (қолы)       (Т.А.Ә.) (бар болса)

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
4-қосымша        

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
62-қосымша      

Нысан         

_____________________________________________________________________
бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық қазынашылық бөлімшесінің атауы)
_____________________________________________________________________
(бюджеттік бағдарламалардың әкімшісінің атауы мен коды)

_______жылғы «__»__________________
Өтініш

_________________________________________ бюджеттен қаржыландырылатын
          (бюджет түрі)
_____________________________________________________________________
                (мемлекеттік мекеменің атауы мен коды)
___________________________________________________________ негізінде
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
            (ҚБШ-ны, шотты жабу үшін негіздеме көрсетіледі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________ жабуды сұрайды.
       (ЖСК және ҚБШ-ның, шоттың атауы)

Мемлекеттік мекеменің басшысы _________ _____________________________
                  М.О.          (қолы)      (қолды таратып жазу)

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық
қазынашылық бөлімшесінің белгісі
_________________________________ ______жылғы «___»__________жабылды.
(ЖСК және ҚБШ-ның, шоттың атауы)

Бюджетті атқару жөніндегі
орталық уәкілетті органның аумақтық
қазынашылық бөлімшесінің басшысы ___________ ________________________
                                    (қолы)     (қолды таратып жазу)

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
5-қосымша        

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
63-қосымша      

Нысан          

Төлем тапсырмаларының тiзiлiмi

__________________________________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)
__________________________________________________________
(аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң атауы)
_______________________________
(тiзiлiм берiлген күнi)

Р/с

Төлем тапсырмасының күнi

Төлем тапсырмасының нөмiрi

Сомасы

Орындалуы/ орындалмауы туралы белгi*

Ескертпе*

1

2

3

4

5

6

Мемлекеттік кірістер органының басшысы ___________________

Мемлекеттік кірістер органының
құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы __________________________

Жауапты орындаушы ________________________________________
      М.О.

      * осы ашық жолдарды аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысы толтырады

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
6-қосымша        

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
67-қосымша      

Нысан          

«Бекiтемiн»       
Бюджетке түсетiн түсiмдердi
алуға жауапты уәкiлеттi  
органның басшысы    
__________________________
(қолы, Т.А.Ә.) (бар болса)
____ж. «__»________  

Уәкiлеттi органдар әкiмшiлендiретiн түсiмдердiң артық (қате)
төленген сомаларын есептеуге және қайтаруға қорытындыларды
тiркеу журналы

Р/с

Уәкiлеттi мемлекеттiк органның атауы

Қорытынды шығарылған күнi

Қорытынды нөмiрi

Есептеу (қайтару) жүргiзiлетiн төлеушiнiң ЖСН/БСН мен атауы

Бюджет кiрiстерi сыныптамасының кодынан есептеуге жатады

Бюджет кiрiстерi сыныптамасының кодына есептелсiн

Есептеу жүргiзілетiн мемлекеттік кірістер органының БСН мен атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы

Банктiк шотқа қайтаруға жатады

Сомасы

Салық төлеушiнiң банктiк деректемелерi

Мемлекеттік кірістер органына ұсынылған күнi

Қазынашылық органының орындаған күні

Бенифициар-банктiң атауы және банктiк сәйкестендiру коды (БСК)

Жеке сәйкестендiру коды (ЖСК)

Ескертпе

9

10

11

12

13

14

15

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
7-қосымша        

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
68-қосымша      

Нысан          

«Бекітемін»        
Бюджетке түсімдерді алуға
жауапты уәкілетті органның
басшысы          
__________________________
(қолы, Т.А.Ә.) (бар болсға)
__ж. «__»____________  
________________________ 
(уәкілетті органның атауы)

Бюджетке түсетін түсімдердің артық (қате) төленген сомаларын
қайтаруға және/немесе есептеуге арналған төлем
тапсырмаларын тіркеу журналы

Р/с №

Төлем тапсырмасы шығарылған күні

Төлем тапсырмасының нөмірі

Есептеу (қайтару) жүргізілетін төлеушінің атауы

Бюджет кірістері сыныптамасының кодынан есептеуге жатады

Артық төленген сома бюджет кірістері сыныптамасының кодына есептеледі

Сомасында

1

2

3

4

5

6

7

      кестенің жалғасы

Есептеу жүргізілетін мемлекеттік кірістер органының атауы

Төлеушіге қайтару жүргізілді

Қазынашылық органының орындаған күні

Бенифициар-банктің атауы және банктік сәйкестендіру коды (БСК)

Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК)

Сомасы

Ескертпе

8

9

10

11

12

13

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
8-қосымша        

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
69-қосымша      

Нысан          

«Бекiтемiн»       
Мемлекеттік кірістер  
органының басшысы    
__________________________
(қолы, Т.А.Ә.) (бар болса)
__ ж. «___» _____________

Мемлекеттік кірістер органдары әкiмшiлендiрмейтiн түсiмдердiң
артық (қате) төленген сомаларын қайтаруға және/немесе есептеуге
қорытындыларды тiркеу журналы

Р/с

Уәкiлеттi мемлекеттiк органның атауы

Қорытынды шығарылған күнi

Қорытынды нөмiрi

Есептеу (қайтару) жүргiзiлетiн төлеушiнiң ЖСН/БСН мен атауы

Бюджет кiрiстерi сыныптамасының кодына есептелсiн

Бюджет кiрiстерi сыныптамасының кодына есептелсiн

Есептеу жүргiзiлетiн мемлекеттік кірістер органының БСН мен атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы

Банктiк шотқа қайтаруға жатады

Сомасы

Салық төлеушiнiң банктiк деректемелерi

Уәкiлеттi органның қорытындыны мемлекеттік кірістер органына тапсырған күнi, лауазымдық тұлғаның Т.А.Ә. (бар болса), қолы

Қазынашылық органының орындаған күнi

бенефициар-банктiң атауы және банктiк сәйкестендiру коды (БСК)

жеке сәйкестендiру коды (ЖСК)

ескертпе

9

10

11

12

13

14

15

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
9-қосымша        

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
72-қосымша      

Нысан          

«Бекітемін»       
Бюджетке түсімдерді алуға
жауапты уәкілетті органның
басшысы         
__________________________
(қолы, Т.А.Ә) (бар болса)
____ж. «__» _____________
М.О.

_________________коды бойынша бюджетке түсетін түсімдерді
тіркеу журналы

Р/с №

Түскен күні

Төлеушінің атауы

Сомасы

Төлем тапсырысының нөмірі

Төлем тапсырысының күні

Сома түскен мемлекеттік кірістер органының атауы

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
10-қосымша       

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
95-қосымша      

5-15-А нысаны     

Есеп жүргізілді _______
___тен ____________ бет

Aқша алушылардың тиiстi шоттарына жүргiзiлген төлемдер бойынша
үзiндi көшірме (мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттік сектор
субъектілерінің қызметкерлерiне жалақы мен басқа да ақшалай
төлемдер, стипендиялар, төлемдердi жеке тұлғалардың ағымдағы
шоттарына немесе ақша алушылардың және әлеуметтiк аударымдардың
жинақ шоттарына аудару бойынша)

Өңiр: _______________________________________________________________
Бюджет түрi: ________________________________________________________
Қаржыландыру көзi: __________________________________________________
Мемлекеттік мекеме/КСС:______________________________________________
Төлем түрi: _________________________________________________________
Кезең: ______________________________________________________________
Өлшем бiрлiгi: ______________________________________________________

Тегi

Аты

Әкесiнiң аты

ЖСН

Карт шоты/ағымдағы шоты №

Сомасы

1

2

3

4

5

6

7

Сомасы


БАРЛЫҒЫ


Жауапты орындаушы ______________________________________
                                 (қолы)
М.О.

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
11-қосымша       

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
98-қосымша      

Нысан          

Бірлесіп қаржыландыру қаражатын алуға өтінім

1. Шот нөмірі _______________________
Астана қаласының Қазынашылық департаменті
2. Өтінім нөмірі ______________________
3. _____________________________________________ төлеуіңізді сұраймыз
      (валюта түрі) (төлеуге жататын сома санмен және жазбаша)
Бірлесіп қаржыландыру қаражатын алу туралы өтініммен жүгінеміз және
өзіміздің мыналармен келісетінімізді растаймыз:
А. Осы өтінімде қамтылатын тауарлар мен қызметтер қарыз туралы шартқа
(байланысты грантқа) сәйкес сатып алынды немесе сатып алынып жатыр.
Б. Шығыстар келісімшарттарда немесе басқа да құжаттарда аталған
тауарларға немесе қызметтерге байланысты ғана жүргізілді немесе
қазірге кезде жүргізілуде.
_____________________________________________________________________

Шығыстар сипаттамасы

Төлем нұсқаулығы

4. Мердігердің/өнім берушінің атауы және мекенжайы.

8. Төлем алушының атауы мен мекенжайы

5. Өнім беру деректемелері:
1) шарттың (келісімшарттың) немесе жеткізуге тапсырыстың нөмірі мен күні (немесе келісімшарттық құжатқа басқа сілтемелері)

9. Қаражатты алушы банктің атауы мен деректемелері және шот нөмірі

2) шартты (қосымша келісімді) тіркеу туралы хабарламаның нөмірі және күні (аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркелген азаматтық құқықтық мәмілелерге қатысты толтыру)

10. Төлемді алушы банк-корреспонденттің атауы мен деректемелері

3) тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің қысқаша сипаттамасы

11. Арнайы төлем нұсқаулықтары, шот-фактура туралы ақпарат

4) шарттың (келісімшарттың) валютасы және жалпы құны

12. _____________________
(бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның уәкілетті тұлғасының қолы)

5) өтінімде қамтылған шот-фактуралардың жалпы сомасы (ұстап қалулардың және басқа да ұстап қалуларды есептемегенде)


6. Алуға қабылданған қаражат ерекшелігі

13. ______________________
(қол қойылған күні және жауапты орындаушы мөртабанының бедері)

7. _______________________________
М.О. (бюджеттік бағдарлама әкімшісінің/ мемлекеттік мекеменің уәкілетті өкілінің лауазымы, Т.А.Ә (бар болса) және қолы)


Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
12-қосымша       

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
109-қосымша     

Нысан          

Инкассолық өкімдердің тізілімі

Ұсынылу күні____________________________________
Мемлекеттік мекеменің атауы:____________________

Р/с

Инкассолық өкімі


Нөмірі

Күні

Төлемнің тағайындалуы

Сомасы

Ескертпе*


2

3

4

5

6

      Мемлекеттік мекеменің басшысы ________________________ ________
                                        (Т.А.Ә (бар болса)    (қолы)

      Мемлекеттік мекеменің уәкілетті тұлғасы ________________ ______
                                            (Т.А.Ә (бар болса) (қолы)
                                     М.О.

      *Осы ашық жолды аумақтық қазынашылық бөлімшесінің жауапты атқарушысы толтырады.

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
13-қосымша       

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
110-қосымша     

Нысан          

_________________________________________
(аумақтық қазынашылық бөлімшесінің атауы)

_________________________________________
(бюджет түрі)              
_________________________________________
(қаржыландыру кезі)           

Инкассалық өкімдерді есепке алу журналы

_______________ж.басталды
_______________ж.аяқталды
сақтау мерзімі___________
Номенклатура бойынша істің №____

Р/с

Мемлекеттік мекеме

Инкассалық өкімі

Өндіріп алу кімнің пайдасына

Берілген күні

Бұғаттау күні

Орындалуы туралы белгі

атауы

Код

Кіммен қойлды

КБК

күні

номері

соммасы

орындалған күні

Жауапты орындаушы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
14-қосымша       

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
115-қосымша     

Нысан          

__________________________________________________________________
(бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган/бюджетті атқару
жөніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық қазынашылық бөлімшесі)
__________ жылғы «__» _____________________
Квазимемлекеттiк сектор субъектілеріне код беруге және шот
ашуға арналған өтінім

КСС атауы, ксс коды (болған кезде)

Орналасқан жері

Экономика секто ры

КСС басшысының Т.А.Ә (бар болса)

КСС бас бухгалтерінің Т.А.Ә(бар болса)

КСС БСН

Мемлекеттік тіркелімге енгізген КСС-тың мекенжайы, телефоны, факсі

Негіздеме (КСС негіздемесі арқылы құрылған нормативтік құқықтық актісі)

Негіздеме (негізінде КСС үшін ақша қаражаты бөлінетін нормативтік құқықтық акті) және қаражат бөлінетін бюджет деңгейі

КСС шотының түрі (жарғылық капиталын ұлғайтуға не мемлекеттік тапсырманың шеңберінде)

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің
(бюджетті атқару жөніндегі орталық
уәкілетті органның аумақтық қазынашылық
бөлімшесінің) басшысы ________ _______________________
                       (қолы)  (қолының толық жазылуы)
М.О.

Жауапты орындаушының белгісі
______________________ ашылды ______ жылғы «__» _____________
(квазимемлекеттік сектор субъектісінің коды)
______________________ ашылды _____ жылғы «__» ______________
(квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоты)

Жауапты орындаушы ____________ _________________________
                     (қолы)     (қолының толық жазылуы)

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
15-қосымша       

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
124-қосымша     

                                              «Бекiтемiн»
«Келiсiлдi»                       Орталық атқарушы органның жауапты
Бюджеттi атқару жөнiндегi           хатшысы (белгiленген тәртiппен
уәкiлеттi органның басшысы        орталық атқарушы органның жауапты
__________________________        хатшысының өкiлеттiктерi жүктелген
(қолы, Т.А.Ә.) (бар болса)         лауазымды адам), олар жоқ болған
____ ж. «___» ____________        жағдайда - бюджеттiк бағдарламалар
                                          әкiмшiсiнiң басшысы
                                  __________________________________
                                       (қолы, Т.А.Ә.) (бар болса)
                                  ____ ж. «___» ____________________
                                                   М.О

__ ж. ______ арналған мемлекеттiк мекемелермен олардың
иелiгiнде қалған тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi) сатудан түскен ақша түсiмдерi мен шығыстарының
жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы
анықтама

Функционалдық топ _______ ____________________
Функционалдық кiшi топ _______ ____________________
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi _______ ____________________
Бағдарлама _______ ____________________
Кiшi бағдарлама _______ ____________________
Тауарлардың (жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердiң) түрi _______ ____________________
Өлшем бiрлiгi:                 мың теңге

Жол коды

Көрсеткiштер

Ерекшелiк коды

Тоқсан бойынша сомасы

Жиыны

I

II

III

IV

010

Барлығы кiрiстер011

Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы012

Ағымдағы жылдың түсiмдерi020

Барлығы шығыстар, оның iшiнде ерекшелiктер бойынша021

Оның iшiнде бюджеттiк кiрiсiне жататыныБюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
тиiстi құрылымдық бөлiмшесiнiң
басшысы _________ ______________________
          (қолы)   (Т.А.Ә.) (бар болса)

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
16-қосымша       

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
129-қосымша     

Нысан         

Қаржы агенттіктерін басқа қаржы агенттіктері үшін республикалық
бюджеттен бюджеттік кредиттерді міндеттемелердің орындалуын
қамтамасыз етпей алатын қаржы агенттіктерінің тізбесіне
енгізу өлшемдері

Р/с

Атауы

Есеп

Ұсынылатын мәндер

Түсініктемелер

1

2

3

4

5

1

Қаржылық тәуелсіздігі коэффициенті*

ЖК/ЖА

0.5-0.8

Қаржылық тәуелсіздігі коэффициенті қаржы агенттіктерінің қарыздардан тәуелділігін сипаттайды. Жеке капитал мөлшерін жиынтық активке бөлуден алынған бөлінді ретінде есептеледі. Коэффициенттің мәні қаншалықты төмен болса, компанияның қарыздары көбірек, төлем қабілетсіздігі тәуекелі де жоғары.

2

Пайыздарды жабу коэффициенті

Салық салуға дейінгі табыс және кредиттер бойынша сыйақылар/есептелген сыйақы сомасы

>1

Пайыздарды жабу коэффициенті кредит берушілердің ұсынылған кредит үшін пайыздарды төлемеуден қорғалу дәрежесін сипаттайды. Осы көрсеткіш пайыздарды төлеу үшін пайдаланылатын рұқсат етілетін пайданы төмендету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Салықтарды ұстағанға дейінгі табысты және кредиттер бойынша сыйақыны кредиттер бойынша есептелген сыйақы сомасына бөлу жолымен есептеледі.

3

Ағымдағы өтімділік коэффициенті*

АҚ/ҚМ

1-2

Ағымдағы өтімділік коэффициенті айналым қаражатын қысқа мерзімді міндеттемелерге бөлуден алынған бөлінді ретінде есептеледі және кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерді өтеу үшін қаражатының жеткілікті екендігін көрсетеді.

4

Таза айналым капиталы

АА-ҚМ

>0

Таза айналым капиталы айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелер арасындағы айырма ретінде есептеледі.

      * даму институттарын, қаржы ұйымдарын басқару және ұлттық экономиканы дамыту үшін басқару мен оңтайландыруға құрылған ұлттық басқарушы холдингтері үшін, сондай-ақ агроөнеркәсiп кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтiң еншiлес ұйымдары үшін маусымдылыққа байланысты қаржылық тәуелсіздік коэффиценті мен ағымдағы өтімділік коэффицентінің ұсынылған мәнінен артуына жол беріледі.

      Негізгі қысқартулар:
      ЖК - жеке капитал
      ЖА - жиынтық актив
      АҚ - айналым қаражаты
      ҚМ - қысқа мерзімді міндеттемелер
      АА - айналым активтері

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
17-қосымша       

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
133-қосымша     

Нысан         

Сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шоттан
Үкіметтік сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың қаражатын
алуға арналған өтінім

1. Шот нөмірі ____________________________
2. Өтінім нөмірі _________________________
3. ______________________________________ төлеуіңізді сұраймыз
      (валюта түрі) (төлеуге жататын сома, санмен және жазбаша)
Үкіметтік сыртқы қарыз немесе байланысты грант қаражаттарын алу
туралы өтініммен жүгінеміз және осымен өзіміздің мыналармен
келісетінімізді растаймыз:
А. Осы өтінімде қамтылатын тауарлар мен қызметтер қарыз туралы шартқа
(байланысты грантқа) сәйкес сатып алынған немесе сатып алынып жатыр.
Б. Шығыстар келісімшарттарда немесе басқа да құжаттарда аталған
тауарларға немесе қызметтерге қатысты ғана жүргізілді немесе қазіргі
кезде жүргізілуде.

Шығыстар сипаттамасы

Төлем нұсқаулығы

4. Мердігердің/өнім берушінің атауы және мекенжайы.

8. Төлем алушының атауы мен мекенжайы

5. Өнім беру деректемелері:
1) шарттың (келісімшарттың) немесе беруге тапсырыстың нөмірі мен күні (немесе келісімшарттық құжатқа басқа сілтемелер)

9. Қаражатты алушы банктің атауы мен деректемелері және шот нөмірі

2) тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің қысқаша сипаттамасы

9. Төлемді алушы банк-корреспонденттің атауы мен деректемелері

3) шарттың (келісімшарттың) валютасы және жалпы құны

11. Арнайы төлем нұсқаулықтары, шот-фактура туралы ақпарат

4) өтінімде қамтылған шот-фактураның жалпы сомасы (ұстап қалулардың және басқада ұстап қалуларды есептемегенде)

12. _______________________________
(бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның уәкілетті тұлғасының қолы)

6. Алуға қабылданған қаражат ерекшелігі

13. _______________________________
(қол қойылған күні және жауапты орындаушы мөртабанының бедері)

7. ___________________________
М.О. ( бюджеттік бағдарлама әкімшісінің/ мемлекеттік мекеменің уәкілетті өкілінің лауазымы, Т.А.Ә. (бар болса) және қолы)

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2016 жылғы 26 ақпандағы 
№ 87 бұйрығына     
18-қосымша       

Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет 
көрсету ережесіне  
135-қосымша     

Нысан 0-22      

Бюджетке есепке алуға жатпайтын БСК

Өңір _________________________________
БСК __________________________________

Өңір

БСК

Алынып тастау

Енгізу

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі
жергілікті уәкілетті органның
басшысы                _____________ ______________________
                          (қолы)      (Т.А.Ә.) (бар болса)
_____ж. «__»_________
М.О.

Мемлекеттік кірістер
органының басшысы      _____________ _______________________
                          (қолы)      (Т.А.Ә.) (бар болса)
_____ж. «__»_________
М.О.

Аумақтық қазынашылық
бөлімшесінің басшысы   ______________ _______________________
                          (қолы)      (Т.А.Ә.) (бар болса)
_____ж. «__»_________
М.О.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады