"Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 6 қыркүйектегі № 543 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 29 қыркүйекте № 15830 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі!
Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 82-бабының 8-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінде:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Бюджеттің атқарылуы үшін қаржыландыру жоспарларының мынадай түрлерін:

      мемлекеттік мекемелер - мемлекеттік мекеменің міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарын (бұдан әрі - міндеттемелер бойынша жеке жоспар) және мемлекеттік мекеменің төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарын (бұдан әрі - төлемдер бойынша жеке жоспар);

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісі - міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарын және төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын (бұдан әрі - бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қаржыландыру жоспары);

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімімен- түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын әзірлейді.

      Жеке қаржыландыру жоспарлары, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қаржыландыру жоспарлары, түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға және жергілікті бюджеттер туралы мәслихаттардың шешімдеріне, кезекті қаржы жылына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың қаулыларына, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің шешімдеріне бюджеттік бағдарламаларға, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтініміне, Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына (бұдан әрі - ҚР ББС), Республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің анықтамалығына (бұдан әрі - Мемлекеттік мекемелердің анықтамалығы) сәйкес және осы Ережеде белгіленген тәртіппен әзірленеді.

      Қаржыландырудың жеке жоспарлары бөлшек қалдықтары бар, үтірден кейін бір белгісі бар сандармен мың теңгемен қалыптастырылады, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін қаржыландыру жоспарлары, бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық жоспары, түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары бөлшек қалдықсыз бүтін сандармен мың теңгемен қалыптастырылады.";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның республикалық бюджет туралы заңын іске асыру туралы қаулысы немесе кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімі қабылданғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдер аппараттарына айларға бөле отырып, жоспарларды айға бөлу негіздемесімен бірге:

      бюджеттік бағдарламалар деңгейінде бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасына сәйкес бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қаржыландыру жоспарларының жобаларын;

      қаржыландырудың жеке жоспарларының жобаларын ұсынады.

      Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттер бойынша, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінің бюджеттік кредиттер бойынша қаржыландыру жоспарларының жобаларын бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттарына тұтастай бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша да, сол сияқты төмен тұрған бюджеттер бойынша да ұсынады. Осы бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша қаржыландыру жоспарларының жобаларына облыс әкімі, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімімен немесе төмен тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның басшысы қол қойған әрбір төмен тұрған бюджетті қаржыландыру жоспарлары жобаларының көшірмелері қоса беріледі.

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарларының жобаларын бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкім аппаратымен белгілеген пішімде қағаз және магнит (электрондық) тасығыштарда, қаржыландырудың жеке жоспарларының жобаларын тек магнит (электрондық) тасығыштарда ғана ұсынады.

      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі бюджеттік бағдарламалар әкімшілерін қаржыландыру жоспарлары мен қаржыландырудың жеке жоспарлары жобаларының шынайылығын, дұрыс ресімделуін және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкім аппаратына уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етеді.";

      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган Бюджет кодексінің 85-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы қаулысы қабылданғаннан кейін он жұмыс күні ішінде төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасайды және бекітеді.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органы Бюджет кодексінің 85-бабының 1-тармағына сәйкес облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі жергілікті бюджет туралы облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулы қабылдағаннан кейін сегіз жұмыс күні ішінде төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасайды және бекітеді.

      Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органы Бюджет кодексінің 85-бабының 1-тармағына сәйкес ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкім аппараты жергілікті бюджет туралы аудандық мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулы қабылдағаннан кейін бес жұмыс күні ішінде төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасайды және бекітеді.

      Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты (бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган) Бюджет кодексінің 85-бабының 1-тармағына сәйкес аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің жергілікті бюджет туралы ауданның мәслихат шешімін іске асыру туралы шешімі қабылдағаннан кейін бес жұмыс күні ішінде төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасайды және бекітеді.";

      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттерін атқару жөніндегі уәкілетті орган облыстық бюджеттер бекітілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттерді бөлумен байланысты бюджеттік бағдарламаларға әкімшілік ететін жергілікті атқарушы органға айлар бойынша бөлінген облыстық бюджеттен аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттеріне, аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттерінен аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне берілетін трансферттер мен бюджеттік кредиттер сомасын береді.

      Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеттері бекітілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттерді бөлумен байланысты бюджеттік бағдарламаларға әкімшілік ететін жергілікті атқарушы органға айлар бойынша бөлінген аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеттерінен аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне берілетін трансферттер мен бюджеттік кредиттер сомасын береді.";

      22-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "22. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның басшысы немесе өзі өкілеттік берген тұлға бекіткен түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, республикалық бюджет бойынша міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, оларды әзірлеуге жауапты бөлімшенің басшысы қол қояды және олардың мөрімен куәландырылады. Жергілікті бюджеттер бойынша - бюджетті атқару жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органның басшысы немесе өзі өкілеттік берген тұлға бекітеді, оларды әзірлеуге жауапты бөлімшенің басшысы қол қояды және олардың мөрімен куәландырылады. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттері бойынша - аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімімен, оларды әзірлеу бойынша жауапты бөлімшенің басшысымен қол қойылады және олардың мөрімен рассталады.";

      25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "25. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсі қаржыландырудың жиынтық жоспарларымен бекiтiлген айлар бойынша бөлiнген мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландырудың жылдық сомасын алғаннан кейiн екі жұмыс күнi iшiнде бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiн қаржыландыру жоспарларын және мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларын бекiтедi. Жеке қаржыландыру жоспарларын бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсі ведомстволық бағынысты барлық мемлекеттік мекемелер бойынша бір мезгілде:

      республикалық бюджет бойынша – "Қазынашылық-клиент" ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – "Қазынашылық-клиент" АЖ) бойынша қызмет көрсеткен кезде өзiнiң орналасқан орны бойынша аумақтық қазынашылық органына осы Ережеге 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екі данадағы тiзiлiммен бiрге осы Ережеге 2, 5-қосымшаларға сәйкес қағаз және магнит тасығыштарында – осы Ережеге 22-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тізілімге тіркелген, бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшысының және бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жеке қаржыландыру жоспарын жасау үшін жауапты құрылымдық бөлімшесі басшысының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған осы Ережеге 3, 6-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша электрондық түрлерін;

      жергiлiктi бюджет бойынша – бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкілетті органға қағаз және магнит тасығыштарда ұсынады;

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттері бойынша – тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктер әкімдері аппараттарына.

      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнің қаржыландыру жоспарлары мен қаржыландырудың жеке жоспарларын орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгiленген тәртiппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкiлеттiктерi жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндайлар болмаған жағдайда - бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң басшысы бекiтедi.

      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң басшысы немесе ол уәкiлеттiк берген тұлға, орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгiленген тәртiппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкiлеттiктерi жүктелген лауазымды тұлға) болмаған жағдайда, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнің қаржыландыру жоспарлары мен қаржыландырудың жеке жоспарларын бұйрыққа сәйкес олардың мiндеттерiн атқаратын тұлғалар бекiтедi.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкім аппараты бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi барлық мемлекеттiк мекемелер бойынша бекiтiлген қаржыландырудың жеке жоспарларын ұсынғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде мiндеттемелер мен төлемдер бойынша барлық қаржыландырудың жеке жоспарлары жалпы сомасының ҚР ББС-ның әрбiр бюджеттiк бағдарламасы бойынша және айлар бойынша түсiмдердiң және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасына сәйкес келуiн тексерудi жүргiзедi және аумақтық қазынашылық органына бекiтiлген қаржыландырудың жиынтық жоспарының бiр данасын бекiтiлген қаржыландырудың жеке жоспарларымен, осы Ережеге 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екi данадағы тiзiлiммен бiрге қағаз және магнит (электронды) тасығыштарда бередi. "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша қызмет көрсеткен кезде – осы Ережеге 15, 17, 19-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының электронды үлгілерімен осы Ережеге 23-қосымшаға сәйкес бекітілген жоспардың электронды үлгісі және осы Ережеге 22-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тізілімге тіркелген, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган басшысының және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты құрылымдық бөлімшесі басшысының ЭЦҚ қол қойылған осы Ережеге 3, 6-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша жеке қаржыландыру жоспарлары беріледі.

      Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкілетті орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкім аппараты түсiмдердiң және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының, жергiлiктi бюджет бойынша мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының мемлекеттiк мекемелердiң барлық қаржыландырудың жеке жоспарлары шығыстарының жиынтық сомасына сәйкес келуiн, сондай-ақ олардың аумақтық қазынашылық органына уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етедi.

      Аумақтық қазынашылық органдары республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң орналасқан жері бойынша республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi барлық мемлекеттiк мекемелер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларын ұсынғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде барлық мемлекеттiк мекемелер бойынша ҚР ББС кодтарына, мiндеттемелер мен төлемдер бойынша барлық қаржыландырудың жеке жоспарының жалпы сомасының түсiмдердiң және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының, ҚР ББС әрбiр бағдарламасы бойынша, айлар бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасына сәйкес келуiн тексерудi жүргiзедi және Қазынашылықтың бiрiктiрiлген ақпараттық жүйесiне (бұдан әрi - ҚБАЖ) енгiзедi (жүктейді).

      Аумақтық қазынашылық органдары бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдар, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкім аппараттарымен барлық мемлекеттiк мекемелер бойынша ҚР ББС кодтарына қаржыландырудың жеке жоспарларын ұсынғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде мiндеттемелер мен төлемдер бойынша барлық қаржыландырудың жеке жоспарының жалпы сомасы түсiмдерiнiң және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының, ҚР ББС әрбiр бағдарламасы бойынша, айлар бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасына сәйкестігін, төмен тұрған бюджеттердің жиынтық қаржыландыру жоспарларының жоғары тұрған бюджеттің жиынтық қаржыландыру жоспарларына, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жиынтық қаржыландыру жоспарларының төмен тұрған бюджеттерге немесе мемлекеттік органдардың функцияларын берген жағдайда төмен тұрған бюджеттерден жоғары тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша республикалық бюджеттің жиынтық жоспарларына сәйкестігін тексерудi жүргiзедi және ҚБАЖ-ға енгiзедi (жүктейдi).

      Орындауға қабылдаған кезде аумақтық қазынашылық органдарының жауапты орындаушылары жергілікті бюджет бойынша түсiмдердiң және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын және міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларының кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттер туралы мәслихаттардың шешімдеріне кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттерді іске асыру туралы жергілікті атқарушы органдардың қаулыларына сәйкестігін тексеруді жүзеге асырады.

      Аумақтық қазынашылық органдары белгіленген талаптарды орындамаған кезде жеке қаржыландыру жоспарлары осы Ереженің тиісті тармақтарына сілтеме жасалып, себептері көрсетіле отырып ("Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша осы Ереженің тиісті тармақтарына сілтеме жасалып, себептері көрсетіле отырып қайтарылады), түзету үшін республикалық бюджет бойынша - республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне, жергілікті бюджет бойынша - жергілікті уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкім аппаратына қайтарылады.";

      52-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "52. Республикалық бюджет туралы заңға немесе жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу арқылы республикалық және жергiлiктi бюджеттердi нақтылау кезiнде мемлекеттiк мекемелер қаржыландырудың жеке жоспарларын, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi - бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiн қаржыландыру жоспарларын, бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкім аппараттары - бюджетке түсетiн түсiмдердiң жиынтық жоспарын, түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын осы Ереженiң 29-66-тармақтарымен және 25-тармағының тоғызыншы абзацында белгiленген тәртiппен оларға өзгерiстер енгiзу жолымен нақтылайды.

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның республикалық бюджет туралы заңын іске асыру туралы қаулысына немесе мәслихаттың жергілікті бюджет туралы шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның қаулыларын қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты жылдық жоспарлы сома өзгертілген бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржыландыру жоспарларын өзгертуге өтінім ұсынады.

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері қосымша бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына осы Ереженің 2-12-тармақтарына сәйкес міндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру жоспарларының жобаларын тапсырады.

      Бюджет нақтыланған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратының кезекті қаржы жылына арналған бюджет түсімдерінің сыныптамасына сәйкес түсімдердің жылдық болжамдық сомаларын бекіту туралы бұйрыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы бұйрығы кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң немесе мәслихаттың кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәслихаттың шешімі қабылданған күннен бастап бес жұмыс күнінің ішінде бекітіледі.";

      63 және 64-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "63. Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе облыстың жергілікті атқарушы органның және аудандық (облыстық маңызы бар қала) резервінен қаражат бөлу кезінде төмен тұрған бюджетті, сондай-ақ бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша түзету осы Ереженің 29-66-тармақтарымен белгіленген тәртіппен кейіннен түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізе отырып, жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы жергілікті атқарушы органның қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы мәслихатта бюджетті нақтыламастан жүзеге асырылады.

      64. Республикалық бюджетті нақтылау және түзету шеңберінде жоғары тұрған бюджеттен қосымша нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер бөлінген және (немесе) олардың бөлінген көлемдері өзгерген кезде осы Ереженің 4-тарауының 2-параграфында белгіленген тәртіппен, кейіннен төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізе отырып, жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы жергілікті атқарушы органның қаулысына, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жолымен төменгі деңгейдегі бюджетті түзету жүзеге асырылады.";

      65-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің шешіміне республикалық бюджет туралы заңын іске асыру туралы қаулысына немесе мәслихаттың жергілікті бюджет туралы шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның қаулыларын қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары жылдық жоспарлы сома өзгертілген бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржыландыру жоспарларын өзгертуге өтінім ұсынады.";

      70-тармақтың 9)-тармақшасы алып тасталсын;

      71-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тиісті бюджеттің ҚБШ түрлері:

      республикалық бюджеттің ҚБШ;

      облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің ҚБШ;

      аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттердің ҚБШ;

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттерінің ҚБШ.";

      79-тармақтың 6)-тармақшасы алып тасталсын;

      88-тармақ алып тасталсын;

      91-тармақ алып тасталсын;

      96-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "96. Тиісті бюджеттердің, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ашылған ҚБШ тіркеу осы Ережеге 49-қосымшаға сәйкес - тиісті бюджеттер, ақылы қызметтер, қайырымдылық көмек, уақытша ақша орналастыру, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың қолма-қол ақшаны бақылау шоттарының және квазимемлекеттік сектор субъектілері шоттарының тізбесі 5-19-нысаны бойынша аумақтық қазынашылық органының ішкі есебінде көрсетіледі.";

      97-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "97. Аумақтық қазынашылық органдары тиісті мемлекеттік кіріс органдары оларды бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган ашқаннан кейін үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік мекемелердің ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің ҚБШ ашқаны туралы хабарлайды.";

      109-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "109. Аумақтық қазынашылық органдарының мемлекеттік мекемелердің кодтарын, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастыру, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шоттарды, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарын, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттарды және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарын жүргізуі тиісті бюджеттердің, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шоттардан, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарынан, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттардан, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарынан төлемдер жүргізуді және ақша аударуды, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген есептерді қалыптастыру мен ұсынуды қамтиды.";

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың ҚБШ және квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоттарында, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарында пайдаланылмаған ақша қалдықтарының болуына жол беріледі.";

      110, 111 және 112-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "110. Мемлекеттік мекемелердің кодтарын, тиісті бюджеттерінің, ақылы қызметтерінің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шоттарды, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарын, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттарды /квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоттарын жүргізуді аумақтық белгісі бойынша аумақтық қазынашылық органдары жүзеге асырады. Аудандық (облыстық маңызы бар қалаларда, Алматы аудандарында) аумақтық қазынашылық органдары болмаған жағдайда жоғарыда көрсетілген рәсімдерді жүргізу аумақтық тиістілігіне қарай тиісті облыстардың, Астана, Алматы қалаларының аумақтық қазынашылық органдарында жүзеге асырылады.

      111. Тиісті бюджеттердің ҚБШ-ның ақшасына билік етушілер тиісінше бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар мен аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкім аппараттары, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ҚБШ-ын, шетел валютасындағы шоттарды, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотын, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына ашылатын шоттағы ақшасына билік етушілер - мемлекеттік мекемелердің басшылары, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарына - квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басшылары болып табылады.

      112. Мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларының пайдаланылмаған қалдықтарына және ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің ҚБШ-дағы, квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоттарындағы ақшаға иелік етудi шектеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргiзiледi.";

      114-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "114. Ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайтадан айырбастаудың ҚБШ-дағы, шетел валютасындағы шоттардағы, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарындағы, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттардағы ақша қозғалысы жөніндегі есептерді беруді аумақтық қазынашылық органдар жүзеге асырады және: 

      мемлекеттiк мекемелерге:

      1) төлемдер мен ақша аударымдарының жүргiзiлуiне қарай:

      осы Ережеге 54-қосымшаға сәйкес қолма-қол ақшаны бақылау шотынан көшiрме 5-20-нысаны бойынша;

      осы Ережеге 55-қосымшаға сәйкес ақылы қызметтер ҚБШ қалдықтар туралы есеп 5-33-нысаны бойынша;

      осы Ережеге 56-қосымшаға сәйкес мемлекеттік мекемелердің шетел валютасындағы шоттары, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттары, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттар бойынша үзінді 8-17- нысаны бойынша;

      2) ай сайын:

      осы Ережеге 57-қосымшаға сәйкес ақылы қызметтер ҚБШ қалдығы 5-30-нысаны бойынша;

      осы Ережеге 58-қосымшаға сәйкес шетел валютасындағы шоттардағы, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарындағы, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттардағы қалдықтар туралы есеп 8-07-нысаны бойынша;

      бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне және бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарға есепті тоқсаннан кейінгі 3-ші күнге дейін тоқсан сайын және жыл сайын жылдық есепке осы Ережеге 59-қосымшаға сәйкес ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ-дағы және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарындағы қалдықтар туралы есепті 5-34А-нысаны бойынша;

      квазимемлекеттік сектор субъектілеріне төлемдерді жүргізу және ақшаны аудару шамасына қарай:

      осы Ережеге 54-қосымшаға сәйкес қолма-қол ақшаны бақылау шотынан көшірмені 5-20-нысаны бойынша берiледi.

      "Қазынашылық-клиент" АЖ бойынша қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекемелер мен квазимемлекеттік сектор субъектілері осы тармақта көрсетілген есептерді дербес қалыптастырады.";

      118-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "118. Тиісті бюджеттердің ҚБШ әкімшілік-аумақтық бірлікті тарату кезінде жабылады.";

      119-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "119. Мемлекеттік мекеменің коды осы Ережеге 60-қосымшаға сәйкес бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің мемлекеттік мекемелердің кодтарының әрекеттерін тоқтатуға ұсынылған өтінім нысаны бойынша, квазимемлекеттік сектор субъектісінің коды және квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоты осы Ережеге 61-қосымшаға сәйкес нысаны бойынша квазимемлекеттік сектор субъектісінің квазимемлекеттік сектор субъектісі кодтарының әрекеттерін тоқтатуға және шоттарын жабуға ұсынылған өтінім нысаны бойынша, ал ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шоттар, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттары, сыртқы қарыздардың немесе байланысты гранттардың арнайы шоттарына ашылатын шоттар осы Ережеге 62-қосымшаға сәйкес мемлекеттік мекеменің өтініш нысаны бойынша:";

      121-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "121. Ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шотты, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотын, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына шотты жабу үшін мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық органына осы Ережеге 62-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екі данада қағаз жеткізгіште не ЭЦҚ қол қойылған электрондық түрінде өтініш береді. Аумақтық қазынашылық органы тиісті ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, шетел валютасындағы шотты, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотын, сыртқы қарыздың немесе байланысты гранттың арнайы шотына ашылатын шотты жабу туралы жазбаша өтінішін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға жібереді. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жапқаннан кейін аумақтық қазынашылық органы жабылуы туралы белгісі бар өтініштің бір данасын мемлекеттік мекемеге қайтарады не ҚБШ немесе шоттың жабылуы туралы жазбаша хабардар етеді.";

      123-тармақтың 6)-тармақшасы алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 123-1-тармағымен толықтырылсын:

      "123-1. Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің аумағында бюджет қалыптастырылған жағдайда Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасында көзделген түсімдерден, жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ-да есепті қаржы жылының соңында пайдаланылмай қалған қаражат қалдықтарын тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік әкімінің аппараты аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің тиісті бюджетінің түсімдері есебіне жатқызады.";

      124 және 125-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "124. Мемлекеттік мекеме қайта ұйымдастырылған және елтаңбалық мөр жойылған және қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекеменің қаржы құжаттарына қол қою құқығы бар адамдардың болмауы себепті осы жабылатын ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың ҚБШ ақшаның қалдығын Ереженің 123-тармағында көзделген жұмсау бағыттары бойынша аудару үшін төлеуге арналған шотты беру мүмкіндігі болмаған жағдайда, құқықтық мирасқор қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекемеге қызмет көрсеткен аумақтық қазынашылық органына жабылатын ақылы қызметтер, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ ақша қалдығын Ереженің 123-тармағында көзделген жұмсау бағыттары бойынша аудару туралы қолдаухат жібереді. Құқықтық мирасқордың ҚБШ-на ақша қалдығын аударған жағдайда қолдаухатқа құқықтық мирасқорлығын растайтын құжаттар қосымша қоса беріледі.

      Құқықтық мирасқордың қолдаухаты қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекеменің деректемелерін: мемлекеттік мекеменің атауын, БСН, кодын, ҚБШ нөмірін, сондай-ақ ҚБШ аударуға жататын ақша қалдығының сомасын және аудару үшін барлық қажетті деректемелерді қамтиды. Аумақтық қазынашылық органы қолдаухатты алған күннен кейінгі күннен бастап екі жұмыс күні ішінде осы Ереженің 123-тармағында көзделген жұмсау бағыттары бойынша қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекеменің ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың ҚБШ-ғы ақша қалдығын аударуды жүзеге асырады.

      125. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган оларды жапқан күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде аумақтық қазынашылық органдары тиiстi мемлекеттік кірістер органдарына мемлекеттiк мекемелердiң кодтарын, квазимемлекеттік сектор субъектісінің кодтарын және ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің ҚБШ, квазимемлекеттік сектор субъектісінің шоттарын жабу туралы жазбаша хабарлайды.";

      140-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "140. Түсiмдердi тиiстi ҚБШ-да жинақтап, оларды кейiннен бөлу үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда ашылатын банкiшiлiк транзиттiк шот түсiмдердiң жинақ шоты болып табылады. Түсiмдердiң жинақ шотынан республикалық, жергiлiктi бюджеттердiң, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының (бұдан әрi - ҚР Ұлттық қоры) және Кеден одағына мүше мемлекеттердің бюджеттері арасындағы есептелген соманы күн сайын толық бөлу, артық (қате) төленген бюджетке төленетiн түсiмдер сомасын қайтару, түсiмдердiң бюджеттiк сыныптамасының кодтары арасында немесе аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының және аудандық (облыстық маңызы бар қала), аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің бюджеттерін атқару жөніндегі уәкілетті органдардың арасында артық (қате) төленген соманы есепке алу жүзеге асырылады.";

      143-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Облыстық бюджеттер мен оның аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) арасындағы түсімдерді бөлу облыс мәслихатының шешімімен белгіленген облыстық бюджеттер мен оның аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттері, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің бюджеттері арасындағы түсімдерді бөлу нормативтері бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады (бөлудің II және III сатысы).";

      152-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "152. Қайтаруға және (немесе) есептеуге аудан, облыстық маңызы бар қала, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ түсімдерінің бюджет сыныптамасының кіші сыныбы бойынша жыл басынан бастап түсімдердің сомасы жеткіліксіз болған кезде қайтару және (немесе) есептеу тұтастай алғанда облыс бойынша түсімдердің бюджеттік сыныптамасының тиісті кіші сыныбы бойынша жыл басынан бастап іс жүзінде түскен сомалар шегінде жүзеге асырылады. Тұтастай алғанда облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша түсімдердің бюджеттік сыныптамасының тиісті кіші сыныбы бойынша жыл басынан бастап түсімдері қайтару және (немесе) есептеу сомасы жеткіліксіз болған кезде қайтару және (немесе) есептеу тұтастай алғанда республика бойынша түсімдердің бюджеттік сыныптамасының кіші сыныбы бойынша жыл басынан бастап іс жүзінде түскен сомасы шегінде жүргізіледі, бұл ретте облыс бойынша бюджет түсімдері сыныптамасының осы кіші сыныбы бойынша дебеттік қалдықтар жіберіледі.";

      153-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "153. Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) түсімдерінің бюджет сыныптамасының тиісті сыныбы бойынша жыл басынан бастап салықтық емес түсімдерді қайтару және (немесе) есептеу сомасы жеткіліксіз болған кезде қайтару және (немесе) есептеу тұтастай алғанда облыс бойынша түсімдердің бюджеттік сыныптамасының тиісті сыныбы бойынша жыл басынан бастап іс жүзінде түскен сомалар шегінде жүзеге асырылады. Тұтастай алғанда облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша түсімдердің бюджеттік сыныптамасының тиісті сыныбы бойынша жыл басынан бастап салықтық емес түсімдерді қайтару және (немесе) есептеу сомасы жеткіліксіз болған кезде қайтару және (немесе) есептеу тұтастай алғанда республика бойынша түсімдердің бюджеттік сыныптамасының тиісті сыныбы бойынша жыл басынан бастап іс жүзінде түскен сомасы шегінде жүргізіледі, бұл ретте облыс бойынша бюджет түсімдері сыныптамасының осы сыныбы бойынша дебеттік қалдықтарға жол беріледі.

      Аудандық маңызы бар қалалар, ауыл, кент, ауылдық округ түсімдерінің бюджет сыныптамасының тиісті сыныбы бойынша жыл басынан бастап салықтық емес түсімдерді қайтару және (немесе) есептеу сомасы жеткіліксіз болған кезде қайтару және (немесе) есептеу тұтастай алғанда аудан (облыстық маңызы бар қала) бойынша түсімдердің бюджеттік сыныптамасының тиісті сыныбы бойынша жыл басынан бастап іс жүзінде түскен сомалар шегінде жүзеге асырылады.";

      190-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік мекеме шарт жасасқан немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің жергілікті атқарушы органдардың, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің шешімдеріне сәйкес міндеттеме қабылдаған кезде мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық органына Қазақстан Республикасы Үкіметінің (жергілікті атқарушы органдардың, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің) тиісті шешімдерінің көшірмелерін (мемлекеттік мекеменің уәкілетті тұлғасы ЭЦҚ қол қойған сканерленген түрлерін тіркейді) қосымша ұсынады.";

      194-тармақтың 1)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) "Мемлекеттік мекеменің коды" ашық жолағында мемлекеттік мекеменің жеті мәннен тұратын коды көрсетіледі, "Бюджет түрі" ашық жолағында қаражаты есебінен мемлекеттік мекеме ұсталатын бюджет түрін білдіретін нышан көрсетіледі:

      01 - республикалық бюджет;

      02 - облыстық бюджет (республикалық маңызы бар қала (астана) бюджеті);

      03 - аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет;

      06 - аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеті;

      "Қазынашылық-клиент" АЖ-дағы "Мемлекеттік мекеменің коды", "Мемлекеттік мекеменің атауы", "Бюджеттің түрі" ашық жолақтары "Азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеуге арналған өтінім" нысанын ашқан кезде автоматты түрде жасалады;";

      213-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республикалық бюджеттің ҚБШ-да ақша жеткiлiксiз болған жағдайда, аумақтық қазынашылық органымен бiрiншi кезекте бюджет шығыстарының басым бағыттары бойынша төлемдер жүргiзедi (жалақыны және басқа да ақшалай төлемдерді, оның ішінде техникалық персоналдың жалақысын, жалақыдан барлық ұстауларды, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген ақшалай өтемақыны, алименттерді, міндетті зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды, жәрдемақыларды, стипендияларды төлеу, банктік қызмет ақысын төлеу, ҚР Үкіметінің борыштық міндеттемелерін өтеу және қызмет көрсету жөніндегі төлемдер, зейнетақы, жәрдемақы және басқа әлеуметтік аударымдар, бюджет субвенциялары, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, отын (ғимараттарды жылыту бөлігінде), тамақтануды ұйымдастыру және тамақ өнімдерін сатып алу бойынша қызметтерді сатып алуға, атқарушылық құжаттар мен сот актілерін орындауға, іссапар және қызметтік сапарларға шығыстар), қалған төлемдер төлем шоттарының түсу кезектiлiгi тәртiбiмен жүргiзiледi. Жергілікті бюджеттердің ҚБШ-да ақша жеткiлiксiз болған жағдайда, аумақтық қазынашылық органы бiрiншi кезекте жергілікті атқарушы органның, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің шешімімен айқындалған бюджеттер шығыстарының басым бағыттары бойынша төлемдер жүргiзіледi, қалған төлемдер төлем шоттарының түсу кезектiлiгi тәртiбiмен жүргiзiледi. Бұл ретте, ақша болмаған жағдайда немесе қағаз жеткізгіште не "Қазынашылық-Клиент" АЖ арқылы электронды түрде түсіп, ҚБАЖ жүйесіне енгізілген төлем шотын орындауға ақша жеткіліксіз болған жағдайда, төлем шоты келесі күні мемлекеттік мекемеге қайтару себебін негіздей отырып, орындаусыз қайтарылады.";

      216-тармақтың 5)-тармақшасы алып тасталсын;

      224-тармақтатың 5) және 6)-тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) "Қаржыландыру көзi" ашық жолағында қаражаты есебiнен төлем мен ақшаны аудару жүзеге асырылатын қаржыландыру көзiнiң түрiн бiлдiретiн белгі көрсетiледi:

      1 – үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар бойынша бiрлесiп қаржыландыру қаражатын қоспағанда, бюджет қаражатының есебiнен;

      2 – үкiметтiк сыртқы қарыздар немесе байланысты гранттар бойынша бiрлесiп қаржыландыру қаражатының есебiнен;

      3 – мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) сатуынан түсетiн ақшаның есебiнен;

      4 – қайырымдылық көмектен түсетiн ақша есебiнен;

      5 – жеке және (немесе) заңды тұлға қайтарымды шарттарда мемлекеттiк мекемеге беретiн ақшаның есебiнен;

      8 – ерекше шығыстардың есебiнен.";

      6) "Бюджет түрi" ашық жолағында қаражатының есебiнен мемлекеттiк мекеме ұсталатын бюджет түрiн бiлдiретiн белгі көрсетiледi:

      01 – республикалық бюджет;

      02 – облыстық (республикалық маңызы бар қала, астана) бюджет;

      03 – аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет;

      06 – аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеті.";

      228-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттiк мекеме қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың және мақсатты қаржыландырудың ҚБШ төлемдер мен ақша аударымын жүргiзген кезде төлеуге берiлетiн шоттарда "түпкiлiктi" мәртебесi көрсетiледi.";

      281-тармақтың 5)-тармақшасы алып тасталсын;

      283-тармақтың 1)-тармақшасының төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мемлекеттік мекемелердің қайырымдылық көмектің ҚБШ бойынша төлем жүргізу жөнінде;";

      293-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "293. Мемлекеттік мекеме қайырымдылық көмектің ҚБШ-сында қойылған инкассолық өкім аумақтық қазынашылық органында тіркелген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде:

      қайырымдылық көмектің ҚБШ-сында ақша қалдығы болған кезде төлеуге берілетін шот ұсынады;

      қайырымдылық көмектің ҚБШ-сында инкассолық өкімді орындау үшін жеткілікті ақша болмаған не жеткіліксіз болған кезде аумақтық қазынашылық органы инкассолық өкімді Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 742-бабымен белгіленген тәртіппен және кезектілікпен орындайды.";

      294-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "294. Ақылы қызметтердің не қайырымдылық көмектің ҚБШ бойынша операцияларды қайта жаңғырту инкассолық өкім орындалғаннан, тоқтата тұрудан не инкассолық өкім кері қайтарып алынғаннан кейін жүзеге асырылады.";

      296-тармақтың 2)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) ақылы қызметтер ҚБШ-ына, қайырымдылық көмектің ҚБШ-ына атқарушы құжаттың сомасына инкассалық өкiм қойылған жағдайда;";

      299-тармақтың сегізінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қарыздары, гранттары, нысаналы трансферттері есебінен қаржыландырылатын бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қоспағанда, ағымдағы қаржы жылында бiр бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) шеңберiнде және бір облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, бір ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің шегінде жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша бюджет қаражатын үнемдеу пайда болған жағдайда облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органдарына, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараттарына осы тармақтың төртiншi бөлiгiн қоспағанда, аталған соманы үш жылдық бюджеттің жоспарлы кезеңінде көзделген жергілікті бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бағыттауға, сондай-ақ:

      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджет комиссиясының белгіленген тәртіппен міндетті түрде қарауымен республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiмен келiсiм бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергiлiктi атқарушы органдарының;

      ауданның, (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет комиссиясының белгіленген тәртіппен міндетті түрде қарауымен облыстың жергiлiктi атқарушы органымен келiсiм бойынша аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органдарының;

      ауданның, (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет комиссиясының белгіленген тәртіппен міндетті түрде қарауымен ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органымен келiсiм бойынша аудандық маңызы бар қалалар, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттарының соманы ағымдағы қаржы жылында жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалар арасында ауыстыруды жүзеге асыруына рұқсат берiледi.";

      301-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жалпы сипаттағы трансферттердiң үш жылдық көлемiн қолдану кезеңiнде жергілікті бюджеттердің шығыстарын арттыруға және (немесе) кірістерін азайтуға әкелетін Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Қазақстан Республикасы Үкіметінің, облыстың өкілдік және атқарушы органдарының актiлерiн қабылдаудан туындайтын төмен тұрған бюджеттердiң шығыны өтеген жағдайда, жоғары тұрған бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттердi аударуды белгiленген тәртiппен бекiтiлген төлемдер бойынша тиiстi бюджеттiк бағдарламаны жеке қаржыландыру жоспары негiзiнде жоғары тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi жүзеге асырады.";

      302-тармақта:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Төмен тұрған бюджеттердiң ағымдағы жылдың нысаналы трансферттерi бойынша да, өткен жылдардың нысаналы трансферттерi бойынша да жоғары тұрған бюджеттен алынған нысаналы трансферттердiң мақсатқа сай пайдаланылмаған сомаларын өтеуді тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджетті түзету кезінде аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттарымен тиісті жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен жүзеге асырады.";

      төртінші және бесінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қаражат аударуды төмен тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттарымен ҚР ББС бюджет шығыстары функционалдық сыныптамасының тиісті бюджеттік бағдарламасы бойынша төлеуге берілетін шот және мемлекеттік қаржы бақылау органының ұсынымы негізінде жүргізеді.

      Бұл ретте төмен тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттары мақсатқа сай пайдаланылмаған қаражатты әрбір қайтару бойынша төлеуге берілетін шоттың көшірмесін және мақсатқа сай пайдаланбауға жол берілген шығыстардың бюджеттік сыныптамасының кодтарын қамтитын негіздеме хаттың көшірмесін үш күндік мерзімде жоғары тұрған бюджетке жеткізеді.";

      303-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "303. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен, облыстың немесе ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органының резервiнен бөлiнген нысаналы даму трансферттерін қоспағанда, қаржы жылы iшiнде пайдаланылмаған (жете пайдаланылмаған) республикалық бюджеттен, облыстық бюджеттен және аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен бөлiнген нысаналы даму трансферттерінiң сомалары келесi қаржы жылында олардың нысаналы мақсатын сақтай отырып пайдаланылуы (түгел пайдаланылуы) мүмкiн.";

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республикалық, облыстық немесе аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен бөлiнген, өткен қаржы жылында пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердiң сомалары бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметi, облыстың немесе ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органы жылдың басындағы бюджет қаражатының қалдықтары есебiнен қаржы жылында одан әрi пайдалану (түгел пайдалану) туралы шешiм қабылдамаған сомаларды қайтару тиiстi бюджеттi түзету және бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органның ҚР ББС түсiмдердiң сыныптама кодына оларды бөлген жоғары тұрған бюджеттiң кiрiсiне аудару жолымен ағымдағы қаржы жылының 1 наурызына дейiн жүргiзiледi.";

      303-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "303-1. Өткен қаржы жылында республикалық, облыстық немесе аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен бөлінген, өткен қаржы жылында пайдаланылмаған ағымдағы нысаналы трансферттер сомалары жыл басындағы бюджет қаражаты қалдықтарының және осы трансферттерді бөлген жоғары тұрған бюджетке төмен тұрған бюджеттен қайтарылған сомалар, пайдаланылмаған ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен ағымдағы қаржы жылының 1 наурызына дейін оларды бөлген жоғары тұрған бюджетке ҚР ББС түсiмдердiң сыныптама кодына қайтарылуға жатады.";

      307-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "307. Келісім бір қаржы жылына осы Ереженің 112-қосымшасына сәйкес ағымдағы қаржы жылының 20 қаңтарынан кешіктірмей:

      жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы не өзі өкілеттік берген тұлға мен облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) әкімінің арасында;

      республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттерді аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттердің арасында одан әрі бөлген жағдайда, облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы мен аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің арасында;

      облыстық бюджеттен аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттерді аудандық маңызы бар қалалар, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттерінің арасында одан әрі бөлген жағдайда аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы мен аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің арасында жасалады.";

      309-тармақтың 4)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) 2) және 3)-тармақшаларда көрсетілген есептерге еркін нысанда толтырылған, нысаналы трансферттер есебінен саладағы (қызмет аясындағы) проблемалардың шешілуі, қол жеткізілген мақсаттар, нәтижелердің көрсеткіштері туралы түсіндірмелерді қамтитын талдамалық жазба қоса беріледі.

      Талдамалық жазба облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) әкімінің немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің жоғары тұрған бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалануы туралы ақпаратты қамтиды, олардың есепті кезеңдегі жұмсалуының негізгі бағыттарын, қол жеткізілген мақсаттар мен нәтиже көрсеткіштерінің талдауын, нысаналы трансферттер бойынша нәтижелердің жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізбеу негіздемелері және себептерімен бірге нысаналы трансферттердің игерілген және игерілмеген сомаларының сипаттамасы қамтылады.

      Қаржы жылы ішінде жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың сомасын объектілер арасында қайта бөлген жағдайда талдамалық жазбада оларды қайта бөлу себептері көрсетіледі.";

      361-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "361. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ашылған шоттарын тіркеу аумақтық қазынашылық органының ішкі есебінде, осы Ереженің 49-қосымшаға сәйкес 5-19 "Тиісті бюджеттердің, ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастырудың, сыртқы қарызды немесе байланысты грантты қайта айырбастаудың ҚБШ, квазимемлекеттік сектор субъектілері шоттарының тізбесі" нысаны бойынша көрсетіледі.";

      9-бөлімінің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Мемлекеттік мекемелер өздерінің иелігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алатын ақшаны, қайырымдылық көмектен түсетін түсімдерді, жеке немесе заңды тұлғалар оны қайтарып алу шартымен мемлекеттік мекемеге беретін ақшаны пайдалану не нақты жағдайлар туындаған кезде тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аудару";

      402-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "402. Мемлекеттік мекеменің кассаға қабылданған қолма-қол ақшасы оларды қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей ақылы қызметтердің, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың ҚБШ-ларына есептелінеді. Мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекемеге түскен қолма-қол ақшаны тиісті шотқа уақтылы және толық тапсыруды қамтамасыз етеді.";

      9-бөлімінің 8-параграфы алып тасталсын;

      502-тармақтың алтыншы бөлігі алып тасталсын;

      604-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "604. Осы параграфта мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      Мамандандырылған ұйымдар - банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер, ұйымдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын акцияларының бақылау пакеті мемлекетке не ұлттық холдингке не Ұлттық басқару компаниясына тиесілі ұйымдар.

      Бюджеттік кредит беру Қазақстан Республикасының Үкіметі аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттары тиісінше республикалық және жергілікті бюджеттерді атқаруының құрамдас бөлігі болып табылады және тиісті бюджеттерден қарыз алушыларға бюджеттік кредит беру жолымен, оның ішінде түпкі қарыз алушыларға кейіннен кредит беру үшін жүзеге асырылады.";

      733-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "733. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының қарыз алуы кезекті қаржы жылына арналған Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резерві есебінен қолма-қол ақшаның тапшылығын жабуға Қазақстан Республикасының Үкіметінен қарыз алу және республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінің тапшылығын қаржыландыруға ішкі нарықта айналысы үшін мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару түрінде, сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін iшкi нарықта айналысқа жiберу үшiн мемлекеттiк бағалы қағаздар шығаруы түрiнде жүзеге асырылады.

      Аудандық (облыстық маңызы бар қала) жергілікті атқарушы органдарының қарыз алуы ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қолма-қол ақшасының тапшылығын қаржыландыру үшін облыстың жергілікті атқарушы органынан қарыз алу түрінде жүзеге асырылады.

      Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының қарыз алуы тиісті жергілікті бюджет тапшылығын қаржыландыру үшін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органынан қарыз алу түрінде жүзеге асырылады.".

      Ережеге 3, 6, 24, 29 және 30-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін қағаз және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық халық саны екі мың адамнан көп аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер үшін 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін және халық саны екі мың адам және одан аз аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер үшін 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап осы бұйрықтың 1-тармағының елуінші, елу жетінші, елу сегізінші, елу тоғызыншы, алпысыншы, алпыс бірінші, алпыс екінші, алпыс үшінші, алпыс төртінші, алпыс бесінші, алпыс алтыншы, алпыс жетінші, алпыс сегізінші, алпыс тоғызыншы, жетпісінші, жетпіс бірінші, жетпіс екінші, жетпіс үшінші, жетпіс төртінші, жетпіс бесінші, жетпіс алтыншы, жетпіс жетінші, жетпіс сегізінші, жетпіс тоғызыншы, жетпісінші, жетпіс бірінші, жетпіс екінші, жетпіс үшінші, жетпіс төртінші, жетпіс бесінші, жетпіс алтыншы, жетпіс жетінші, жетпіс сегізінші, жетпіс тоғызыншы, секесенінші, сексен бірінші, сексен екінші, сексен үшінші, сексен төртінші, сексен бесінші, сексен алтыншы, сексен жетінші, сексен сегізінші, сексен тоғызыншы, тоқсаныншы, тоқсан бірінші, тоқсан екінші, тоқсан бесінші, тоқсан алтыншы, тоқсан жетінші, тоқсан сегізінші, жүз он тоғызыншы, жүз жиырма бірінші, жүз жиырма екінші, жүз жиырма үшінші, жүз жиырма төртінші, жүз жиырма бесінші, жүз жиырма алтыншы, жүз жиырма жетінші, жүз отыз үшінші, жүз отыз төртінші, жүз отыз бесінші, жүз отыз алтыншы, жүз отыз жетінші, жүз отыз сегізінші, жүз отыз тоғызыншы, жүз қырықыншы, жүз қырық бірінші, жүз қырық екінші, жүз қырық үшінші, жүз қырық төртінші, жүз қырық бесінші, жүз жетпіс бесінші, жүз жетпіс алтыншы, жүз жетпіс жетінші, жүз жетпіс сегізінші, жүз жетпіс тоғызыншы, жүз сексенінші, жүз сексен бірінші, жүз тоқсан бірінші абзацтарды қоспағанда, мемлекеттік тiркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Б. Сұлтанов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық Банкінің Төрағасы

      ____________ Д. Ақышев

      2017 жылғы 11 қыркүйек

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрі

      ___________ Т. Сүлейменов

      2017 жылғы 14 қыркүйек

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 6 қыркүйектегі
№ 543 бұйрығына
1-қосымша
Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
3-қосымша
  Нысан

__ жылғы "__" __________
төлемдер бойынша қаржыландырудың жеке жоспары

      Өңір ___________________________________________________________________________

      Бюджеттің түрі __________________________________________________________________

      Кезең __________________________________________________________________________

      Өлшем бірлігі ___________________________________________________________________

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі/

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган/

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,

      ауылдық округ әкімі ______________________________________________________________

Бюджеттік код сыныптамасының атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Бір жылғы қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

ӘББ

ММ коды

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелік

Жиыны


      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшысының/ бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган

      басшысының: _____________________________________________ ______________________

      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)                        (қолы)

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жеке қаржыландыру жоспарын жасау үшін жауапты

      құрылымдық бөлімшесі/бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган басшысының:

      __________________________________________________________ _____________________

      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)                        (қолы)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 6 қыркүйектегі
№ 543 бұйрығына
2-қосымша
Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
6-қосымша
  Нысан

__ жылғы "__" __________
міндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспары

      Өңір ___________________________________________________________________________

      Бюджеттің түрі __________________________________________________________________

      Кезең __________________________________________________________________________

      Өлшем бірлігі ___________________________________________________________________

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі/

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган/

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,

      ауылдық округ әкімі ______________________________________________________________

Бюджеттік код сыныптамасының атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Бір жылғықаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

ӘББ

ММ коды

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелік

Жиыны

      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшысының/ бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган

      басшысының: _____________________________________________ ______________________

      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)                        (қолы)

      Жеке қаржыландыру жоспарын жасау үшін жауапты бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      құрылымдық бөлімшесі басшысының/жеке қаржыландыру жоспарын жасау үшін жауапты

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган басшысы:

      __________________________________________________________ _____________________

      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)                        (қолы)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 6 қыркүйектегі
№ 543 бұйрығына
3-қосымша
Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
24-қосымша
  Нысан
  20___ жылғы "__"___________

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган/

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің әкімінің аппараты

Республикалық (жергілікті) бюджетке (ББС коды бойынша) кірістердің
түсімдері жоспарларын өзгертуге № _____ өтінім

      Республикалық (жергілікті) бюджеттің кірістер түсімінің жоспарына ________________ мынандай өзгерістер енгізуді сұрайды

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) атауы

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

      Салық, кедендік және бюджетке

      төленетін басқа да міндетті

      төлемдерді атқаруды бақылау

      жөніндегі мемлекеттік органның

      басшысы _________________________________ ________

      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса) (қолы)

      М.О.

      Салық, кедендік және бюджетке

      төленетін басқа да міндетті

      төлемдерді атқаруды бақылау

      жөніндегі мемлекеттік органның

      құрылымдық бөлімшесінің

      басшысы __________________________________ ________

      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса) (қолы)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 6 қыркүйектегі
№ 543 бұйрығына
4-қосымша
Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
29-қосымша
  Нысан

      20___ жылғы "__"___________

      №_______ __________________

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган/

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің әкімінің аппараты

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің ________ жылға арналған
міндеттемелері бойынша қаржыландыру жоспарларын өзгертуге өтінім

      ________________________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі - атауы)

      __________ мына бағдарламалар, кіші бағдарламалар өзгерістер енгізуді сұрайды:

Функционалдық топ
Әкімші Бағдарлама

Шығыстардың атауы

Өзгеру сомасы (+,-), барлығы

Жоспарлы тағайындаулар

ЖИЫНЫ


      кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда-жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

Желтоқсан

Жоспарлы тағайындаулар

      Негіздеме: ________________________________________________________________

      Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген

      тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының

      өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай

      болмаған жағдайда - бюджеттік бағдарламалар

      әкімшісінің басшысы _______________________________________________ ______________

      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)                  (қолы)

      М.О.

      Қаржыландырудың жоспарын жасауға жауапты

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      құрылымдық бөлімшесінің басшысы __________________________________ ______________

      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)             (қолы)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 6 қыркүйектегі
№ 543 бұйрығына
5-қосымша
Бюджеттің атқарылуы және
оған кассалық қызмет
көрсету ережесіне
30-қосымша
  Нысан

      20___ жылғы "__"___________

      №_______ __________________

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган/

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің әкімінің аппараты

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің төлемдер бойынша
__________ жылға арналған қаржыландыру жоспарын өзгертуге өтінім

      ________________________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)

      __________________ мына бағдарламалар, кіші бағдарламалар бойынша өзгеріс енгізуді сұрайды:

Функционалдық топ Әкімші Бағдарлама

Шығыстардың атауы

Өзгеру сомасы (+,-), барлығы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

Жоспарлы тағайындаулар


Жиыны


      Негіздеме: ________________________________________________________________

      Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген

      тәртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының

      өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай

      болмаған жағдайда - бюджеттік бағдарламалар

      әкімшісінің басшысы ______________________________________________ _______________

      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)                  (қолы)

      М.О.

      Қаржыландырудың жоспарын жасауға жауапты

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      құрылымдық бөлімшесінің басшысы _________________________________ _______________

      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)             (қолы)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады