"Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 499 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 24 қазанда № 17590 болып тіркелді.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 10348 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 21 шілдеде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      Осы бұйрықтың 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 27 қосымшалары осы бұйрықтың 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, және 8 қосымшаларына сәйкес жариялансын.

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім департаменті (Н.Ж. Оспанова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін баспа және электронды түрде қазақ және орыс тілдерінде ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында қарастырылған іс-шаралардың орындаулы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
Е. Сағадиев

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
27 қыркүйектегі № 499
бұйрығына 1 қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
28 қаңтардағы № 39 бұйрығына
№ 11 қосымша
  Нысан

Техникалық және кәсіптік білім туралы диплом  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
27 қыркүйектегі № 499
бұйрығына 2 қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
28 қаңтардағы № 39 бұйрығына
№ 12 қосымша
  Нысан

Техникалық және кәсіптік білім туралы үздік диплом  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
27 қыркүйектегі № 499
бұйрығына 3 қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
28 қаңтардағы № 39 бұйрығына
№ 13 қосымша
  Нысан

Екі тілде техникалық және кәсіптік білім туралы дипломға қосымша

  Приложение к диплому о
техническом и
профессиональном образовании
(без диплома ТКБ № ____
недействительно)

      ________________________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество)

      за время обучения с ____ года по ____ год в ___________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (полное наименование организации образования)

      по профессии специальности _______________________________________________________

      (наименование профессии, специальности)

      показал (-а) ____ соответствующие знания по следующим дисциплинам:


п/п

Наименование дисциплин

Итоговая оценка

Количество часов

      Заместитель руководителя

      по учебной работе ______________________________

      Руководитель группы ____________________________

      М.П.

  Техникалық және кәсіптік білім
туралы дипломға қосымша
(ТКБ № ____ дипломсыз
жарамсыз)

      ___________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты)

      ______________ жылдан бастап _____________ жылға дейін

      ___________________________________________________________

      (білім беру ұйымының толық атауы)

      ________________ кәсібі, мамандығы бойынша оқу барысында (кәсіптің, мамандықтың толық атауы)

      мынадай пәндерден тиісті білімін көрсетті:

Пән атауы

Қорытынды баға

Сағат саны

      Басшының оқу жұмысы жөніндегі орынбасары __________________________________

      Топ жетекшісі _____________________________________________________________

      М.О.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
27 қыркүйектегі № 499
бұйрығына 4 қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
28 қаңтардағы № 39 бұйрығына
№ 14 қосымша
  Нысан

Орта білімнен кейінгі білім туралы диплом  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
27 қыркүйектегі № 499
бұйрығына 5 қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
28 қаңтардағы № 39 бұйрығына
№ 15 қосымша
  Нысан

Орта білімнен кейінгі білім туралы үздік диплом  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
27 қыркүйектегі № 499
бұйрығына 6 қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
28 қаңтардағы № 39 бұйрығына
№ 16 қосымша
  Нысан

Екі тілде орта білімнен кейінгі білім туралы дипломға қосымша

  Приложение к диплому
о послесреднем образовании
(без диплома ОБКБ № ____
недействительно)

      ________________________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество)

      за время обучения с _____ года по ____ год в __________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (полное наименование организации образования)

      по специальности ________________________________________________________________

      (наименование специальности)

      показал (-а) ___ соответствующие знания по следующим дисциплинам:


п/п

Наименование дисциплин

Итоговая оценка

Количество часов

      Заместитель руководителя по учебной работе ___________________________________

      Руководитель группы _______________________________________________________

      М.П.

  Орта білімнен кейінгі білім
туралы дипломға қосымша
(ОБКБ № ____ дипломсыз
жарамсыз)

      ________________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты)

      _________ жылдан бастап _________ жылға дейін

      ________________________________________________________________________________

      (білім беру ұйымының толық атауы)

      оқу барысында ____________________ мамандығы

      бойынша мынадай пәндерден тиісті білімін көрсетті:

Пән атауы

Қорытынды баға

Сағат саны

      Басшының оқу жұмысы жөніндегі орынбасары __________________________________

      Топ жетекшісі _____________________________________________________________

      М.О.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
27 қыркүйектегі № 499
бұйрығына 7 қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
28 қаңтардағы № 39 бұйрығына
№ 17 қосымша
  Нысан

Кәсіптік даярлау туралы куәлік  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің 2018 жылғы
27 қыркүйектегі № 499
бұйрығына 8 қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің
2018 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
№ 27 қосымша
  Нысан

Үш тілдегі дипломға (транскрипт) қосымша Үш тілдегі дипломға қосымша

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

1. Тегі________________________________________________________
2. Аты, әкесінің аты (болған жағдайда)____________________________
____________________________________________________________
3. Туған күні __________________________________________________
4. Білімі туралы алдыңғы құжат __________________________________
(құжат түрі, нөмірі, берілген күні)
___________________________________________________________
5. Түсу сынақтары ____________________________________________
(құжат түрі, нөмірі, берілген күні)
6. Түсті _____________________________________________________
(ЖОО, түскен жылы)
7. Бітірді ___________________________________________________
(ЖОО, бітірген жылы) 8. Қосымша ақпарат _________________________
____________________________________________________________
9. Жалпы кредит саны____________ ECTS кредиттерінің саны_______
10. Оқудың орташа өлшемді бағасы (GPA)_________________________
11. Кәсіптік практика

Практиканың түрі

Кредит саны

ECTS

Баға

әріптік

балдық

дәстүрлі 
12. Қорытынды аттестаттау

Мемлекеттік емтихан тапсыратын пәндердің атауы

Кредит саны

ECTS

Баға

әріптік

балдық

дәстүрлі 
13. _________________________________________ орындау және қорғау
(диплом жобасын (жұмысын) немесе диссертацияны)

Диплом жобасының (жұмысының) немесе диссертацияның тақырыбы

Кредит саны

ECTS

Баға

әріптік

балдық

дәстүрлі 


(жоғары
______________
оқу
_______________
орнының атауы)
_____________
______________
(қала)
ДИПЛОМҒА
ҚОСЫМША
(транскрипт)
№______________ ______________
(берілген күні)
_____________
(тіркеу нөмірі)
Ректор
Факультет деканы
Хатшы
М.О.

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

Үш тілдегі дипломға қосымша

      14. Теориялық оқу:

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

Пән коды

Пән атауы

Кредит саны

ECTS

Баға

Д
И
П
Л
О
М
С
Ы
З
Ж
А
Р
А
М
С
Ы
З

әріптік

балдық

дәстүрлі

1

2

3

4

5

6

7

8

      15. Теориялық оқудың кредиттер саны_______ Теориялық оқудың ECTS кредиттерінің

      саны_______________

      16. Мемлекеттік аттестаттау комиссия шешімімен ("__" ________ 20_____ж. _______

      №_____ _____ хаттама)

      ________________________________________________________________________________

      мамандығы бойынша

      _________________________________________________________________________ берілді

      (дәрежесі)

      ________________________________________________________________________________

      білім бағдарламасы

      Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестік деңгейі:

      ________________________________________________________________________________

      Осы диплом Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі

      білім деңгейіне сәйкес кәсіби қызмет етуге құқық береді.

Приложение к диплому на трех языках

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

1. Фамилия ____________________________________________
2. Имя, отчество (при его наличии)_________________________
_______________________________________________________
3. Дата рождения ________________________________________
4. Предыдущий документ об
образовании____________________________________________
(вид, номер документа, дата выдачи)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. Вступительные испытания______________________________
(вид, номер документа, дата выдачи)
_______________________________________________________
6. Поступил (-а)__________________________________________
(вуз, год поступления)
7. Окончил (-а)___________________________________________
(вуз, год окончания)
8. Дополнительная информация____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9. Общее число кредитов__________ Количество кредитов ECTS_____
10. Средневзвешенная оценка (GРA) обучения__________________
11. Профессиональная практика

Вид практики

Количество кредитов

ECTS

Оценка

буквен-
ная

в баллах

традиционная 
12. Итоговая аттестация

Наименование дисциплин государственных экзаменов

Количество кредитов

ECTS

Оценка

буквен-ная

в баллах

традиционная 
13. Выполнение и защита___________________________________________
(дипломного проекта (работы) или диссертации)

Тема дипломного проекта (работы) или диссертации

Количество кредитов

ECTS

Оценка

буквенная

в баллах

традиционная 


____________
(наименование
________________
высшего
________________
учебного заведения)
__________________________ (город)
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДИПЛОМУ
(транскрипт)
№__________ _____________
(дата выдачи)
______________
(регистрационный номер)
Ректор
Декан факультета
Секретарь
М.П.

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

      14. Теоретическое обучение:

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Количество кредитов

ECTS

Оценка

Б
Е
З
Д
И
П
Л
О
М
А
Н
Е
Д
Е
Й
С
Т
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

буквен- ная

в баллах

тради- ционная

1

2

3

4

5

6

7

8

      15. Количество кредитов теоретического обучения ____количество кредитов ECTS

      теоретического обучения_______

      16. Решением Государственной аттестационной комиссии (протокол №________ от

      "_____" ___20 ____ г.)

      присуждена _____________________________________________________________________

                                                (степень)

      по специальности

      ________________________________________________________________________________

      образовательная программа

      ________________________________________________________________________________

      Уровень соответствия Национальной рамки квалификации:

      ________________________________________________________________________________

      Данный диплом дает право профессиональной деятельности в соответствии с уровнем

      высшего и послевузовского образования Республики Казахстан

Diploma Supplement in three languages

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

1. Last Name ______________________________________________
2. First Name, Patronymic (in presence of) ______________________
_________________________________________________________
3. Date of birth_____________________________________________
4. Previous educational background ____________________________
(type, number of document, date of issue)
_________________________________________________________
5. Entrance Examinations_____________________________________
(type, number of document, date of issue)
__________________________________________________________
6. Entered_ ________________________________________________
(higher education institution, year of enrollment)
7. Graduated _______________________________________________
(higher education institution, graduation year)
8. Additional information _____________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9. Total number of credits __________ Number of ECTS credits______
10. ​Grade point average (GPA) _________________________________
11. Internship

Internship type

Number of credits

ECTS

Grade

letter equivalence

numeric equivalence

traditionalgrade 
12. Final attestation

Name of disciplines in state examinations

Number of credits

ECTS

Grade

letter equivalence

numeric equivalence

traditionalgrade 
13. Implementation and defense_______________________________________
(of diploma project (work) or dissertation )

Theme of diploma project (work) or dissertation

Number of credits

ECTS

Grade

letter equivalence

numeric equivalence

traditionalgrade 


______________
(name of
_________________
higher educational
_________________
institution)
______________
______________
(City)
SUPPLEMENT
TO DIPLOMA
(Transcript)
№____________ ______________
(data of issue)
_________________
(registration number)
Rector
Dean of the Faculty
Secretary
Stamp

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

      14. Theoretical training:

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

Disciplines
code

Name
of disciplines

Number
of credits

ECTS

Grade

N
O
T
V
A
L
I
D
W
I
T
H
O
U
T
D
I
P
L
O
M
A

letter equivalence

numeric equivalence

traditional grade

1

2

3

4

5

6

7

8

      15. Total number of credits on theoretical training ______ Number of ECTS credits on

      theoretical training ______

      16. By the decision of the State Attestation Commission (protocol № ____________ of "___"

      _______________)

      ________________________________________________________________________________

      was awarded

      ________________________________________________________________________________

      (degree)

      on specialіty______________________________________________________________________

      Education program

      ________________________________________________________________________________

      Level of compliance with the National Qualification Framework

      ________________________________________________________________________________

      The diploma entitles its owner to perform professional activities in accordance with the higher

      and post higher educational standards of the Republic of Kazakhstan

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады