"Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 22 қарашадағы № 1020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 26 қарашада № 17775 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14623 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 11 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекiтiлген Бюджеттiк мониторинг жүргізу нұсқаулығында:

      мынадай мазмұндағы 11-1-тармақпен толықтырылсын:

      "11-1. Тиісті қаржы жылындағы түсімдер бойынша талдамалық есепте осы Нұсқаулыққа 2-1-қосымшаға сәйкес нысанда Қазақстан Ұлттық банкінің төлем құжаттары негізінде шетел валютасындағы шоттар бағдармалық сыртқы қарыз қаражатар бойынша деректер көрсетіледі.";

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Өңірлер бөлінісінде жыл басынан бастап республикалық және жергілікті (облыс бюджеті, аудан бюджеті) бюджеттер кірістерінің жоспарлы көрсеткіштерінің орындалмау себептерін талдау осы Нұсқаулыққа 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады.";

      28-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджетті атқару жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар тоқсан сайын (І тоқсанның қорытындыларынан бастап) есепті тоқсаннан кейінгі 25-і күніне дейін және қаржы жылының қорытындылары бойынша – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 25 ақпанынан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне немесе тиісті жергілікті атқарушы органдарға осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға сәйкес республикалық және жергілікті бюджеттердің шығыс бөлігінің атқарылуы туралы талдамалы есепті ұсынады.";

      30-тармақтың екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) 12-бағанда бюджет шығыстары жөніндегі бір жылдағы күтілетін атқарылуды әрбір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша 1 тамыздағы жағдай бойынша және ағымдағы жылдың соңына дейін бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есептен бастап көрсетіледі;";

      38-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Республикалық бюджеттен трансферттер (кредиттер) есебінен іске асырылатын және жергілікті бюджеттен бөлінген даму мен кредиттерге арналған нысаналы трансферттерді, нысаналы ағымдағы трансферттерді іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы есептерді:

      есепті айға – ай сайын есептіден кейінгі айдың 4-і күнінен кешіктірмей;

      есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 18 қаңтарынан кешіктірмей 2-НТББӘ нысаны бойынша осы Нұсқаулықтың 14-қосымшасына сәйкес;";

      38-1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Республикалық бюджеттен трансферттер (кредиттер) есебінен іске асырылатын және аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен бөлінген даму мен кредиттерге арналған нысаналы трансферттерді, нысаналы ағымдағы трансферттерді іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы есептерді:

      есепті айға – есепті айдан кейінгі айдың 4-нен кешіктірмей;

      есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 18 қаңтарынан кешіктірмей осы Нұсқаулыққа 15-1-қосымшаға сәйкес 2-НТАО нысаны бойынша;";

      39-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) облыстық бюджеттен бөлінген және республикалық бюджеттің трансферттері (кредиттері) есебінен іске асырылып жатқан нысаналы ағымдағы трансферттердің, дамуға арналған нысаналы трансферттер мен кредиттердің іске асырылу мониторингінің нәтижелері туралы есепті:

      есепті айға – есептіден кейінгі айдың 7-і күнінен кешіктірмей;

      есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей 2-НТА нысаны бойынша осы Нұсқаулықтың 16-қосымшасына сәйкес ұсынады.";

      40- тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы ағымдағы трансферттердің, нысаналы даму трансферттері мен кредиттердің іске асырылу мониторингінің нәтижелері туралы есептерді:

      есепті айға – есептіден кейінгі айдың 10-ы күнінен кешіктірмей;

      есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 25 қаңтарынан кешіктірмей 2-НТО нысаны бойынша осы Нұсқаулықтың 18-қосымшасына сәйкес;";

      42-тармақтың екінші бөлігінің он екінші және он үшінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "11) 13-бағанда 7-айдың қорытындыларынан бастап және қаржы жылының аяғына дейін бір жылдық қаржыландыру жоспарының күтілетін орындалуы көрсетіледі;

      12) 14-бағанда 7-айдың қорытындыларынан бастап және қаржы жылының аяғына дейін бір жылдық қаржыландыру жоспарының күтілетін орындалмауы көрсетіледі;";

      48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "48. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері қаржы жылының қорытындылары бойынша бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есепті осы Нұсқаулықтың 21-қосымшасына сәйкес 4-ББІА нысаны бойынша жасайды және әрбір бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) бөлінісінде қағаз және электрондық тасығыштарда оған түсіндірме жазбамен ұсынылады.";

      53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "53. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері осы Нұсқаулыққа 22-қосымшаға сәйкес 5-НТ нысаны бойынша бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есеп жасайды.

      Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттік бағдарламаларының әкімшілері жылдың қорытындылары бойынша бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепті есептiден кейiнгi жылдың 18 қаңтарына дейін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне ұсынады.

      Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жылдың қорытындылары бойынша бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепті есептiден кейiнгi жылдың 20 қаңтарына дейін облыстың тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне ұсынады.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жылдың қорытындылары бойынша бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепті есептiден кейiнгi жылдың 25 қаңтарына дейін республикалық бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісіне ұсынады.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі есептiден кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы жиынтық есепті ұсынады.

      Тікелей және түпкілікті нәтижелердің әрбір көрсеткіші бойынша нәтижелерге қол жеткізу өңірлер мен іс шаралар бөлінісінде көрсетіледі.";

      осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес 2-1-қосымшамен толықтырылсын;

      көрсетілген Нұсқаулыққа 4, 8, 9, 12, 14, 15-1, 16, 18, 21 және 22-қосымшалар осы бұйрыққа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 11-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шараларды орындау туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Ә. Смайылов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитетінің төрағасы

      _______________ Н. Айдапкелов

      2018 жылғы "_____" ____________

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 22 қарашадағы
№ 1020 бұйрығына
1-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
2-1-қосымша

20__ жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша шетел валютасындағы шоттар бағдармалық сыртқы қарыздар қаражаты туралы деректер

Қарыз №


Қарыз атауы


Валютадағы бағдармалық сыртқы қарыздар қаражатының сомасы *


Теңгедегі бағдармалық сыртқы қарыздар қаражатының сомасы *


      Бюджетті атқару жөнінде орталық уәкілетті

      орган құрылымдық бөлімшесінің

      басшысы _________ _____________________

      (қолы) (қолды таратып жазу)

      * Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің төлем құжаттары негізінде

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 22 қарашадағы
№ 1020 бұйрығына
2-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
4-қосымша

Өңірлер бөлінісінде жыл басынан бастап республикалық, жергілікті (облыс бюджеті , аудан бюджеті) бюджеттер кірістерінің жоспарлы көрсеткіштерінің орындалмау себептерін талдау

  мың теңге

Өңірдің атауы

Бюджет деңгейі

Жоспар орындалмаған негізгі салықтар

Олар бойынша атқарылмау сомасы

Себептер

Есепті күнге түсімдер жоспары

Есепті күнге түсу фактісі

Ауытқу (3- баған-2- баған)

атқарылу % (3- баған./2- баған) х100)

бюджеттік сыныптама коды

салықтар мен төлемдердің атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

9Жиыны:

      Ескерту: бюджетті атқару жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органдар осы нысанды облыс бюджеті, аудан бюджеті бөлігінде толтырады

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 22 қарашадағы
№ 1020 бұйрығына
3-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
8-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) іске асыру мониторингiнiң нәтижелерi туралы есеп Есепті кезең ________________жылдарға

      Индекс: 1-МАБП нысаны

      Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi

      Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

      Мерзімділігі: ай сайын, жылдық

      Ұсынылу мерзімі:

      - жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей;

      - республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың алғашқы жеті жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей.

      Бюджеттің түрі_________________

  мың теңге

Код

Атауы

Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары

Есепті кезеңге жиынтық қаржыландыру жоспары

Қабылданғанған міндеттемелер

Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған) - 6-баған))

Төленген міндеттемелер

ББӘ

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

міндеттемелер бойынша

Төлемдер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Барлығы


оның ішінде:


Ағымдағы бағдарламалар


...


Даму бағдарламалары


...      кестенің жалғасы

Атқарылу % (10 - баған.) /7- баған.) х 100)

Бір жылға арналған күтілетін атқарылу *

Күтілетін атқарылу % (12- баған.) /5 - баған.) х 100)

Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы (12- баған.) - 5- баған))

Төлемдер бойынша жоспарды орындамау
(10- баған) -7- баған))

Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған) +18- баған.) +19-баған))

Оның ішінде

Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы

Есептіке зеңгеигерілмеу (15-баған.-16-баған -20-баған)

мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу

ЕТҚ бойынша үнемдеу

Өзгеде үнемдеу

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21      кестенің жалғасы

оның ішінде игерілмеу себептері

Ескертпе (ББӘ есепті кезеңге игерілмеу себептеріне негіздемесі)

Ескерту (ББӘ міндеттемелердің уақтылы қабылданбауы не қабылданбауы себептеріне негіздемесі)

тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері

өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар

ББӘ бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны) басқару

өзге де себептері

22

23

24

25

26

27      Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы

      (белгіленген тәртіппен орталық атқарушы орган жауапты

      хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға)

      немесе мемлекеттік

      мекеме басшысы       _________ ___________________

                              (қолы) (қолды таратып жазу)

      Қаржы қызметі басшысы _________ ___________________

                                    (қолы) (қолды таратып жазу)

      Ескертпе:

      * 12-баған ағымдағы жылдың 7 айының қорытындысынан

      бастап және ағымдағы жылдың соңына дейін толтырылады;

      нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нұсқаулықтың 30-тармағында келтірілген

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 22 қарашадағы
№ 1020 бұйрығына
4-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
9-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан 20 ____ жылғы _________________ жағдай бойынша _______________ бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есеп

      Индекс: 1-МУО нысаны

      Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар;

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аппараттары

      Қайда ұсынылады: жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

      Мерзімділігі: ай сайын, тоқсан сайын*, жылдық

      Ұсыну мерзімі:

      - аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің аппараттары үшін есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей;

      - ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдары үшін есептіден кейінгі айдың 7-нен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 25 қаңтарынан кешіктірмей;

      - облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдары үшін есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей.

      Бюджеттің түрі_________________

  мың теңге

Код

Атауы

Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары

Есепті кезеңге жиынтық қаржыландыру жоспары

Қабылданғанған міндеттемелер

Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған)

Төленген міндеттемелер

ББӘ

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

міндеттемелер бойынша

төлемдер бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Барлығы


оның ішінде:


Ағымдағы бағдарламалар


...


Даму бағдарламалары


...      кестенің жалғасы

Атқарылу % (10 - баған /7-баған х 100)

Бір жылға арналған күтілетін атқарылу**

Күтілетін атқарылу % (12- баған /5-баған х 100)

Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы (12- баған - 5-баған)

Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған -7- баған)

Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған +18- баған +19- баған)

оның ішінде

Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы

Есепті кезеңге игерілмеу (15- баған - 16- баған - 20- баған)

мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу

ЕТҚ бойынша үнемдеу

өзге де үнемдеу

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21      кестенің жалғасы

оның ішінде игерілмеу себептері

Ескерту (ББӘ есепті кезең үшін игерілмеу себептеріне негіздемесі)

Ескерту (ББӘ міндеттемелерді уақтылы қабылдамауы не қабылдамауы себептерінің негіздемесі)

тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері

өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар

ББӘ бюджеттік бағдарламаны басқаруы

өзге де себептер

22

23

24

25

26

27      Бюджетті атқару жөнінде уәкілетті

      органның немесе

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,

      ауылдық округ әкімі аппаратының басшысы

      ____________ __________________

                  (қолы) (қолды таратып жазу)

      Ескерту:

      * осы Нұсқаулықтың 26 және 28-тармақтарына сәйкес;

      ** 12-баған ағымдағы жылдың 7 айының қорытындысынан

      бастап және ағымдағы жылдың соңына дейін толтырылады;

      нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нұсқаулықтың 30-тармағында келтірілген

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 22 қарашадағы
№ 1020 бұйрығына
5-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
12-қосымша

__________ жылы _________________________ бюджет қаражатының тиімсіз жұмсалуы туралы деректер

Негізгі көрсеткіштері

Сомасы, мың теңге

1

2

Барлығы, онын ішінде:


- тиісті бюджет бойынша бюджет қаражатының игерілмеуі


- нысаналы мақсатта пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару


- пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару


- өткен қаржы жылында бөлінген Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті уәкілетті органдарының шешімдері бойынша толық пайдалануға рұқсат берілген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерін қайтару


- нысаналы мақсатта пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару


- республикалық немесе жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару


- жоғары тұрған бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді төмен тұрған бюджеттен қайтару


- жарғылық капиталды қалыптастыруға (толтыруға) арналған және есепті кезеңде пайдаланылмай қалған есепті қаржы жылына бөлінген КМС ҚБШ қаражат қалдығы


- мемлекеттік тапсырманы орындауға арналған және есепті кезеңде пайдаланылмай қалған есепті қаржы жылына бөлінген КМС ҚБШ қаражат қалдығы


_____ жылғы республикалық бюджеттiң қаражатын пайдалану кезінде анықталған бюджет жүйесінің принциптерін бұзушылықтар*


      * - бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган толтырады

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 22 қарашадағы
№ 1020 бұйрығына
6-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
14-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Республикалық бюджеттен трансферттер(кредиттер) есебінен іске асырылатын және жергілікті бюджеттен бөлінген даму мен кредиттерге арналған нысаналы трансферттерді, нысаналы ағымдағы трансферттерді іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшісінің есебі

      Есепті кезең ____________________ жылға

      Индекс: нысан: 2-НТББӘ

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі: _______________

      Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

      Мерзімділігі: ай сайын

      Ұсынылу мерзімі:

      Келесі есепті айдан кейінгі 4 күнінен кешіктірмей және есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 18 қаңтарынан кешіктірмей.

      Бюджеттің түрі_________________

  мың теңге

ББӘ

Бағдарлама

оның ішіндеинвестжоба

Атауы

РБ ____ ж. бекітілген бюджет

РБ ____ ж. нақтыланған бюджет

РБ ____ ж. түзетілген бюджет

ЖБ бөлінген және есепті кезеңде РБ трансферттері есебінен іске асырылатыны

Есепті кезеңге ЖБ төлемдері бойынша қаржыландыру жоспары

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Нысаналы трансферттердің барлығы

оның ішінде:

Ағымдағы бағдарламалар

...

Даму бағдарламалары

...

Кредиттер


      кестенің жалғасы

Қабылданған міндеттемелер

Төленген міндеттемелер

Атқарылу % (11-баған /8- баған.х100)

Бір жылға арналған жоспардың күтілетін орындалуы

Бір жылдық жоспардың күтілетін орындалмауы (13- баған.-7- баған

Есептік кезеннің аяғына орындалмаған сомасы (11-баған -8-баған)

Есептік кезеннің бюджет қаражатын үнемдеу барлығы (17-баған +18-баған +19-баған)

оның ішінде

мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу

ЕТҚ бойынша үнемдеу

өзге де үнемдеу

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19      кестенің жалғасы

есепті кезеңге игерілмеу (15- баған-16- баған)

оның ішінде игерілмеу себептері

Есепті кезеңде игерілмеу себептері

Бір жылға күтілетін игерілмеу себептері

тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өнім берушілерінің орындалмаған шарттық міндеттемелері

мемлекеттік сатып алу бойынша өтпеген конкурстар

ББӘ бюджеттік бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) басқаруы

өзге де себептер

20

21

22

23

24

25

26      Жергілікті бюджеттік бағдарлама

      әкімшісінің басшысы ________________ ___________________________

                                    (қолы) ( қолды таратып жазу)

      Қаржы қызметінің басшысы ________________ _____________________

                                          (қолы) ( қолды таратып жазу)

      Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 42-тармағына сәйкес осы нысан бойынша түсіндірме

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 22 қарашадағы
№ 1020 бұйрығына
7-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
15-1-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Ағымдағы нысаналы трансферттерді, нысаналы даму трансферттері мен аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен бөлінген және республикалық бюджеттен берілетін трансферттер (кредиттер) есебінен іске асырылатын кредиттердің іске асырылу мониторингінің нәтижелері туралы аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының есебі

      Есепті кезең

      ____________________ жылдар

      Индекс: 2-НТАО нысан

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің атауы: ___________________

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің аппараты

      Қайда ұсынылады: аудан (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін атқару жөніндегі уәкілетті органға

      Мерзімділігі: ай сайын

      Ұсыну мерзімі:

      есепті айдан кейінгі айдың 4-нен кешіктірмей және есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 18 қаңтарынан кешіктірмей.

      Бюджеттің түрі: _____________________

  мың теңге

ББӘ

Бағдарлама

оның ішіндеинвестжоба

Атауы

РБ ____ ж. бекітілген бюджет

РБ ____ ж. нақтыланған бюджет

РБ ____ж. түзетілген бюджет

ЖБ бөлінген және есепті кезеңде РБ трансферттері есебінен іске асырылатыны

Есепті кезеңге ЖБ төлемдері бойынша қаржыландыру жоспары

Қабылданған міндеттемелер

Төленген міндеттемелер

Атқарылу % (11- баған /8- баған х100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Нысаналы трансферттердің барлығы
оның ішінде:
Ағымдағы бағдарламалар
...
Даму бағдарламалары
...
Кредиттер

      кестенің жалғасы

Бір жылға арналған жоспардың күтілетін орындалуы

Бір жылдық жоспардың күтілетін орындалмауы(13-баған -7-баған)

Есепті кезеңнің аяғына орындалмау сомасы (11-баған -8-баған)

Есепті кезеңде бюджет қаражатын үнемдеу барлығы (17-баған +18 баған +19-баған

оның ішінде

мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу

ЕТҚ бойынша үнемдеу

өзге де үнемдеу

13

14

15

16

17

18

19

      кестенің жалғасы

есепті кезеңге игерілмеу (15-баған -16-баған

оның ішінде игерілмеу себептері

Есепті кезеңде игерілмеу себептері

Бір жылға күтілетін игерілмеу себептері

тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері

мемлекеттік сатып алу бойынша өтпеген конкурстар

ББӘ бюджеттік бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) басқаруы

өзге де себептер

20

21

22

23

24

25

26

      Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,

      ауылдық округ әкімі

      ___________ _______________________

                  (қолы) (қолды таратып жазу)

      Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 42-тармағына сәйкес нысанды толтыру бойынша түсіндірме

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 22 қарашадағы
№ 1020 бұйрығына
8-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
16-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      ____________ жылғы жағдай бойынша облыстық бюджеттен бөлінген және республикалық бюджеттен берілетін трансферттер (кредиттер) есебінен іске асырылатын нысаналы ағымды трансферттерді, нысаналы даму трансферттерін және кредиттерді іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органының есебі

      Есепті кезең

      ____________________ жылдар

      Индекс: нысан: 2-НТА

      Аудан (облыстық маңызы бар қала) атауы: ___________________

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар:

      Қайда ұсынылады жоғарыда тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

      Мерзімділігі: ай сайын

      Ұсыну мерзімі:

      есепті айдан кейінгі 7-інші күнінен кешіктірмей және есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20-інші қаңтарынан кешіктірмей.

      Бюджеттің түрі: _____________________

  мың теңге

ББӘ

Бағдарлама

оның ішінде инвест жоба

Атауы

РБ ____ ж. бекітілген бюджет

РБ ____ ж. нақтыланған бюджет

РБ ____ж. түзетілген бюджет

ЖБ бөлінген және есепті кезеңде РБ трансферттері есебінен іске асырылатыны

Есепті кезеңге ЖБ төлемдері бойынша қаржыландыру жоспары

Қабылданған міндеттемелер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Нысаналы трансферттердің барлығы


оның ішінде:


Ағымдағы бағдарламалар


...


Даму бағдарламалары


...


Кредиттер      кестенің жалғасы

Төленген міндеттемелер

Атқарылу % (11- баған/8- баған х100)

Бір жылға арналған жоспардың күтілетін орындалуы

Бір жылдық жоспардың күтілетін орындалмауы (13-баған.-7-баған)

Есептік кезеннің аяғына орындалмаған сомасы (11-баған -8-баған)

Есептік кезеннің бюджет қаражатын үнемдеу барлығы (17-баған +18-баған +19-баған)

оның ішінде

есепті кезеңге игерілмеу (15-баған-16- баған)

мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу

ЕТҚ бойынша үнемдеу

өзге де үнемдеу

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

      кестенің жалғасы

оның ішінде игерілмеу себептері

Есепті кезеңде игерілмеу себептері

Бір жылға күтілетін игерілмеу себептері

тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өнім берушілерінің орындалмаған шарттық міндеттемелері

мемлекеттік сатып алу бойынша өтпеген конкурстар

ББӘ бюджеттік бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) басқаруы

өзге де себептер

21

22

23

24

25

26

      Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың

      бюджетті атқару жөніндегі

      уәкілетті органының басшысы ___________ _______________________

                                          (қолы) (қолды таратып жазу)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 22 қарашадағы
№ бұйрығына
9-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
18-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      ____________ жылғы жағдай бойынша республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы ағымды трансферттерді, нысаналы даму трансферттерін және кредиттерді іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органының есебі

      _________ қаржы жылындағы

      есепті кезең

      Индекс: нысан:2-НТО

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың

      атауы: ___________________

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган:

      Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға

      Мерзімділігі: ай сайын

      Ұсыну мерзімі:

      есепті айдан кейінгі 10-ыншы күнінен кешіктірмей және есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 25-інші қаңтарынан кешіктірмей.

      Бюджеттің түрі_________________

  мың теңге

ББӘ

Бағдарлама

оның ішінде инвест жоба

Атауы

РБ ____ ж. бекітілген бюджет

РБ ____ ж. нақтыланған бюджет

РБ ____ ж. түзетілген бюджет

ЖБ бөлінген және есепті кезеңде РБ трансферттері есебінен іске асырылатыны

Есепті кезеңге ЖБ төлемдері бойынша қаржыландыру жоспары

Қабылданған міндеттемелер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Нысаналы трансферттердің барлығы


оның ішінде:


Ағымдағы бағдарлама
лар


...


Даму бағдарлама
лары


...


Кредиттер      кестенің жалғасы

Төленген міндеттемелер

Атқарылу % (11- баған./8- баған х100)

Бір жылға арналған жоспардың күтілетін орындалуы

Бір жылдық жоспардың күтілетін орындалмауы (13-баған -7-баған)

Есептік кезеннің аяғына орындалмаған сомасы (11-баған -8-баған)

Есептік кезеннің бюджет қаражатын үнемдеу барлығы (17-баған +18-баған +19-баған)

оның ішінде

мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу

ЕТҚ бойынша үнемдеу

өзге де үнемдеу

11

12

13

14

15

16

17

18

19

      кестенің жалғасы

есепті кезеңге игерілмеу (15-баған -16-баған)

оның ішінде игерілмеу себептері

Есепті кезеңде игерілмеу себептері

Бір жылға күтілетін игерілмеу себептері

тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өнім берушілерінің орындалмаған шарттық міндеттемелері

мемлекеттік сатып алу бойынша өтпеген конкурстар

ББӘ бюджеттік бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) басқаруы

өзге де себептер

20

21

22

23

24

25

26

      Бюджетті атқару жөнінде уәкілетті

      органның басшысы _________ _____________________

                              (қолы) (қолды таратып жазу)

      Облыстың, республикалық маңызы

      бар қаланың және астананың бюджетті атқару

      жөніндегі уәкілетті органының басшысы _____________ ___________

                                                (қолы) (қолды таратып жазу)

      Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 42-тармағына сәйкес осы нысан бойынша түсіндірме

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 22 қарашадағы
№ 1020 бұйрығына
10-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп _________ қаржы жылындағы есепті кезең

      Индекс: нысан:4-РББ

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      Бюджеттік бағдарлама әкімшілері

      Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына)

      Мерзімділігі: жылдық

      Ұсыну мерзімі:

      - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;

      - республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.

      Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы ____________________________

      ________________________________________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы __________________________________

      ________________________________________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

      мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай_______________________________________

      мазмұнына қарай ________________________________________________________

      iске асыру тәсiлiне қарай __________________________________________________

      ағымдағы/даму _________________________________________________________

      Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты______________________________________

      ________________________________________________________________________

      Бюджеттік бағдарламалардың

      сипаты__________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

мың теңге


Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың теңге


Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі      Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы___________________________

      ________________________________________________________________________

      Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:

      мазмұнына қарай: ___ ____________________________________________________

      ағымдағы/даму __________________________________________________________

      Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты ___________________________________

      _________ ______________________________________________________________

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

Мың теңге


Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге


      Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы ___________________________

      ________________________________________________________________________

      Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:

      мазмұнына қарай: _______________________________________________________

      ағымдағы/даму _________________________________________________________

      Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты ___________________________________

      _______________________________________________________________________

Тікелей нәтиже көрсеткіші :

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-баған - 3-баған )

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

Мың теңге


Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге


      Бюджеттік бағдарламалар

      әкімшісінің басшысы немесе

      Мәслихат хатшысы немесе

      ревизиялық комиссияның төрағасы __________ _____________________

                                                (қолы) (қолды таратып жазу)

      Бас бухгалтер __________ _____________________

                        (қолы) (қолды таратып жазу)

      Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сәйкес нысанды толтыру бойынша түсіндірме

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 22 қарашадағы
№ 1020 бұйрығына
11-қосымша
  Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
22-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есеп

      Есепті кезең

      _________ қаржы жылы

      Индекс: нысан: 5-НТ

      Ұсынатын тұлғалар тобы:

      ______________________________________ бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

      Қайда ұсынылады:жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне,

      бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға

      Мерзімділігі: жылдық

      Ұсыну мерзімі:

      - аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін есептi жылдан кейiнгi жылдың 18 қаңтарына дейін;

      - ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi жылдан кейiнгi жылдың 20 қаңтарына дейін;

      - облыстың (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi жылдан кейiнгi жылдың 25 қаңтарына дейін;

      - республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептiден кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін.

      Мемлекеттік органның атауы

      __________________________________________________________________________

      Жоғары тұрған бюджеттен берілген нысаналы трансферттер қаражатының сомасы ____

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

                        (бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) атауы)

      __________________________________________________________________________

                        (бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) коды)

Р/с

Тікелей нәтиже

Көрсеткіштердің атауы (жоспарланып отырған іс-шаралар)

Өлшем бірлігі

Көрсеткіштердің жоспарлы мәндері

Іс-шаралардың нақты орындалуы, нәтижелерге қол жеткізу сатысы

Нәтижелерге қол жеткізу %

Жоспар мың теңге

Іс жүзіндегі атқару, мың теңге

Атқарылу %

Атқарылмауы, мың теңге

Бюджет қаражатын үнемдеу, мың теңге

Игерілмеу, мың теңге

Нәтижелерге қол жеткізбеу (асыра орындау) себептері

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Р/с

Түпкілікті нәтиже

Жоспарланған көрсеткіштер (іс-шаралар)

Нәтижелерге нақты қол жеткізу

Нәтижелерге қол жеткізбеу (асыра орындау) себептері

1

2

3

4

      Бюджеттік бюджеттік бағдарлама

      әкімшісінің басшысы ______________ ____________________________

                                    (қолы) (қолды таратып жазу)

      Мөр орны

      Ескерту:

      нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы Нұсқаулықтың 54-тармағында келтірілген

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады