Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 18 сәуірде № 18544 болып тіркелді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      "Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" ҚР Президентінің 15.03.2020 № 285 Жарлығымен енгізілген төтенше жағдай қолданылу кезеңінде есептіліктің жекелеген түрлерін ұсыну мерзімдері ұзартылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 57-1) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 4-тармағының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары бекітілсін.

      2. Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Қуандықов Ә.Ә.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

      5. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс және 2019 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Е. Досаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Сыртқы істер министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігінің

      Статистика комитеті

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 10 сәуірдегі
№ 64 қаулысымен
бекітілді

Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 57-1) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заң) 5-бабы 4-тармағының 4) тармақшасына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасында валюталық операциялардың мониторингін жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Қағидаларда пайдаланылатын ұғымдар мен терминдер "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңда көрсетілген мәндерде қолданылады.

      Қағидалардың мақсаты үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) бейрезидент-эмитенттердің бағалы қағаздары – базалық активі бейрезидент-эмитенттердің бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының және (немесе) эмитент елінің заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар болып танылатын қаржы құралдары;

      2) есептік нөмірлердің тізілімі – соның негізінде және (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы операциясы жүргізілетін валюталық шарттарға (бұдан әрі – капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттар) және шетелдік банктердегі шоттарға Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) беретін қолданыстағы нөмірлерінің, сондай-ақ тіркеу куәліктерінің, хабарлау туралы куәліктердің қолданыстағы нөмірлерінің тізбесі;

      3) инвестициялау объектісі – акциялары, қатысу үлесі, пайлары сатып алынатын (сатып алынған) заңды тұлға, инвестициялық пай қоры, сондай-ақ мүлкіне мүліктік жарналар салынатын (салынған) заңды тұлға, жай серіктестік, консорциум. Депозитарлық қолхаттармен операциялар жүргізген жағдайда олардың базалық активі болып табылатын бағалы қағаз эмитенті инвестициялау объектісі болып табылады;

      4) инвестор – инвестициялау объектiсiне меншік құқығы өтетін (өткен) заңды немесе жеке тұлға;

      5) қызметкерлер үшін бейрезидент-эмитенттердің бағалы қағаздарына арналған опцион бағдарламасы – резидент-заңды тұлғаның қызметкері осы заңды тұлғаның инвесторлары және (немесе) осы заңды тұлғаның инвесторларының инвесторлары болып табылатын бейрезидент-эмитенттердің бағалы қағаздарының келісілген санын сатып алатын бағдарлама;

      6) меншікті операциялар – валюталық шарттың тарабы болып табылатын резиденттің өз атынан жүзеге асыратын операциясы;

      7) резидент-эмитенттердің бағалы қағаздары – базалық активі резидент-эмитенттердің бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар болып танылатын қаржы құралдары;

      8) тіркеу куәлігі – Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін Ұлттық Банк валюталық шартты тіркеу кезінде берген және күшін жоймаған құжат;

      9) хабарлама туралы куәлік – Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін Ұлттық Банк валюталық шартқа немесе шетелдік банктегі шотқа берген және күшін жоймаған құжат.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Есептік нөмір тағайындау капитал қозғалысының тиісті операциясы, шетелдік банктегі шот бойынша Ұлттық Банк тарапынан қандай да бір міндеттемелерсіз жүзеге асырылады. Есептік нөмірдің болуы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатуға негіз болып табылмайды.

      4. Уәкілетті банктер Қағидаларға сәйкес талап етілетін ақпаратты (құжаттарды, мәліметтерді, есептерді) берілетін деректердің конфиденциалдылығын және бірдейлігін қамтамасыз ететін, криптографиялық қорғаныш құралдары бар ақпаратты кепiлдiк бере отырып жеткiзудiң тасымалдау жүйесін пайдалану не электрондық цифрлық қолтаңбаны растау рәсімдерін сақтай отырып, байланыс жүйелерін пайдалану арқылы электрондық тәсілмен Ұлттық Банкке ұсынады.

      Резиденттер болып табылатын жеке және заңды тұлғалар (уәкілетті банктерді қоспағанда) Қағидаларға сәйкес талап етілетін ақпаратты (құжаттарды, мәліметтерді, есептерді) қағаз тасымалдағышта не электрондық цифрлық қолтаңбаны растау рәсімдерін сақтай отырып, байланыс жүйелерін пайдалану арқылы электрондық тәсілмен Ұлттық Банкке ұсынады.

      Бір есеп түрлі тәсілдермен ұсынылған кезде күндердің ішіндегі ең ертесі есептің ұсынылған күні болып саналады.

      4-1. Есептік тіркеуге құжаттарды қағаз тасымалдағышта ұсынған кезде есептік нөмірі бар валюталық шарт парағының түпнұсқасы немесе көшірмесі алушы жеке куәлігін көрсеткен немесе өзінің жеке басын растаған (сәйкестендірген) кезде цифрлық құжаттар сервисі арқылы алынады.

      Ескерту. 4-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Бейрезидент-жеке тұлғаның қайтыс болуын тіркеу, қайтыс болған деп жариялануы, әрекетке қабілетсіз немесе әрекетке қабілеті шектеулі деп танылуы және бейрезидент-заңды тұлғаның таратылуы туралы сот шешімі немесе шет мемлекеттің уәкілетті мемлекеттік органының құжаты Қағидалардың 16-тармағының бірінші бөлігінің 9) тармақшасында және 23-тармағының бірінші бөлігінің 4) тармақшасында көзделген жағдайлардың басталғандығын растайтын құжаттар болып табылады. Егер бұл құжаттар шет тілінде жасалса, онда олардың қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы ұсынылады.

      6. Егер Қағидаларда белгіленген мәліметтерді, есепті немесе құжатты ұсыну, сондай-ақ есептік тіркеу мерзімі жұмыс істемейтін күні аяқталатын болса, онда мәліметтерді, есепті немесе құжатты ұсыну, сондай-ақ есептік тіркеу мерзімінің аяқталған күні одан кейінгі жұмыс күні болып саналады. Қолма-қол берген кезде адресаттың мәліметтерді, есепті немесе құжатты алған күні немесе пошталық штемпель арқылы жіберген күн қағаз жеткізгіштегі мәліметтерді, есепті немесе құжатты ұсыну күні болып саналады.

      7. Егер Қағидаларда өзгеше көзделмесе, заңды тұлғаларға (уәкілетті банктерді қоспағанда) қатысты белгіленген Қағидалардың ережелері олардың филиалдары мен өкілдіктеріне қатысты қолданылады.

      8. Есептік нөмірлердің тізілімі Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсына орналастырылады.

2-тарау. Валюталық операцияларды мониторингтеу тәртібі

1-параграф. Резиденттердің капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттар үшін есептік нөмірлерді алуы

      9. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартта есептік тіркелуге тиіс, оның шеңберінде мыналар көзделеді:

      1) мүліктің (ақшаның) Қазақстан Республикасына түсуі және (немесе) резидентте бейрезидентке мүлікті (ақшаны) қайтару бойынша баламасы 500 000 (бес жүз мың) Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) долларынан асатын сомаға міндеттемелердің туындауы;

      2) мүлікті (ақша аударымын) Қазақстан Республикасынан беру және (немесе) резидентте бейрезиденттің мүлікті (ақшаны) қайтару бойынша баламасы 500 000 (бес жүз мың) АҚШ долларынан асатын сомаға талаптардың туындауы.

      10. Егер капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартта оған қол қойылған күні (ол болмаған жағдайда – күшіне енген күні) шарттың сомасы көрсетілмесе, онда капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт есептік тіркелуге тиіс шарт ретінде қаралады.

      Шарттың сомасы АҚШ долларынан басқа валютамен көрсетілген және АҚШ долларына қатысты айырбастау бағамына нұсқау жоқ капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік тіркеудің қолданылуын айқындау мақсаты үшін валюталық шарттың АҚШ долларындағы сомасының баламасын есептеу валюталық шартқа қол қойылған күнгі (ол болмаған жағдайда – валюталық шарт күшіне енген күнгі) валюта айырбастаудың нарықтық бағамы пайдаланыла отырып жүзеге асырылады.

      Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа оның сомасын ұлғайтатын өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген, валюталық операция сомасы новация шартын жасау арқылы ұлғайтылған жағдайда, валюталық шарт сомасын АҚШ долларымен ұлғайту баламасын есептеу қосымша келісімге, новация шартына қол қойған күнгі (ол болмаған жағдайда – қосымша келісім, новация шарты күшіне енген күнгі) валюта айырбастаудың нарықтық бағамы пайдаланыла отырып жүзеге асырылады.

      Сомасы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген шекті мәннен аспайтын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша, валюталық шартқа тиісті өзгерістер енгізбей шарттың сомасы нақты ұлғайған жағдайда валюталық шарт бойынша нақты орындалған міндеттемелер сомасының АҚШ долларындағы баламасын есептеу тиісті операциялар жүргізу күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы пайдаланыла отырып жүзеге асырылады.

      Резидент талапты басқаға беру немесе борышты аудару нәтижесінде бейрезидентке талап ету құқығын не бейрезидент алдындағы борышты қабылдаған кезде, талаптың немесе сыйақы, комиссиялық ақы, айыппұл және басқа да төлемдер бойынша борыштың сомасын қоса алғанда, тиісінше талаптың немесе борыштың берілетін (қабылданатын) сомасы валюталық шарт сомасы болып танылады.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резидент капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беру үшін өзінің тұрғылықты мекенжайы (жеке тұлға үшін) не орналасқан (заңды тұлға үшін) жері бойынша орналасқан Ұлттық Банктің аумақтық филиалына өтініш жасайды.

      12. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резидент тараптардың кез келгені осындай валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындауды бастағанға дейін капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды. Егер валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындауды оның қатысушысы-бейрезидент бірінші бастаса және бұл орындау мүлікті резиденттің пайдасына беруге (ақшаның түсуіне) байланысты болса, онда капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резидент мүлікті (ақшаны) өзінің басқаруына алғанға дейін осындай валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды.

      Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резидент валюталық шарт тараптары бірінің міндеттемелерді орындауы валюталық шартқа тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізбей валюталық шарт сомасының нақты ұлғаюына әкеп соқтырған жағдайда осындай міндеттемені орындауды бастағанға дейін сомасы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген шекті мәннен аспайтын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды.

      Талапты басқаға беру немесе борышты аудару, өтеусіз беру, мұрагерлік, кепілдік жағдайының басталу нәтижесінде, соттың шешімі бойынша бейрезидентке талап қою құқығын қабылдаған немесе бейрезиденттің алдындағы борышты қабылдаған резидент осындай талап (борыш) туындаған күннен бастап, бірақ оның кез келген тарабының туындаған талабы (борышы) бойынша міндеттемелерді орындау басталғанға дейін күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды.

      Резиденттен сатып алу, өтеусіз беру, мұрагерлік нәтижесінде, соттың шешімі бойынша бейрезидент-заңды тұлғаның шет елдегі жылжымайтын мүлкіне (резидент-жеке тұлғаларды қоспағанда), капиталдағы үлесіне меншік құқығы өтетін резидент меншік құқығы өткен күннен бастап, бірақ осындай меншік құқығын иеліктен шығарғанға дейін күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды.

      Резидент (экспорттаушы немесе импорттаушы) мен бейрезидент арасында болған бастапқы міндеттеме міндеттемені орындаудың өзге нысанасын немесе тәсілін көздейтін және капитал қозғалысының операцияларына жататын сол тұлғалар арасындағы басқа міндеттемемен ауыстырылған кезде резидент ауыстырылған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей, бірақ оның кез келген тарапының міндеттемелерін орындау басталғанға дейін капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      13. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың есептік нөмірін алу үшін осындай валюталық шартқа қатысушы-резидент Ұлттық Банкке мыналарды ұсынады:

      1) валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш, оның негізінде және (немесе) оны орындау үшін Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша капитал қозғалысының операциялары жүргізіледі;

      2) жеке тұлғалар үшін – жеке басын куәландыратын, жеке сәйкестендіру нөмірін қамтитын құжаттың немесе Қазақстан Республикасында тұрақты тұру құқығын растайтын құжаттың (шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар үшін) көшірмесі;

      3) тігілген және жеке тұлғаның немесе заңды тұлға өкілінің қолымен расталған капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың және капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерге қатысты оған өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың көшірмелері. Егер капитал қозғалысы бойынша валюталық шарт шет тілінде жасалған болса, онда оның қазақ немесе орыс тілдеріндегі аудармасы ұсынылады.

      Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша осындай валюталық шартқа есептік нөмір беру үшін өтініш берілгенге дейін міндеттемелер орындалған жағдайда қатысушы-резидент Ұлттық Банктің аумақтық филиалына міндеттемелердің туындауын, орындалуын және тоқтатылуын растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

      Құжаттар электрондық тәсілмен ұсынылған кезде капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың электрондық көшірмесі беріледі.

      Қағидалардың 15-тармағында көзделген жағдайларда жаңа есептік нөмір алу үшін, егер олар Ұлттық Банкке соңғы ұсынылған сәттен бастап өзгермесе, көрсетілген құжаттар қайта ұсынылмайды.

      14. Ұлттық Банктің аумақтық филиалы резидент Қағидалардың 13-тармағында көзделген құжаттар мен мәліметтерді толық көлемде ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір береді және есептік нөмірлердің тізіліміне енгізіледі.

      Есептік нөмір, оны беру күні Ұлттық Банктің аумақтық филиалының уәкілетті қызметкерінің қолымен және мөрімен растала отырып, қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың түпнұсқасының немесе көшірмесінің бірінші парағында көрсетіледі.

      Есептік нөмір берілгені туралы белгісі бар капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың көшірмесінің бір данасы Ұлттық Банктің аумақтық филиалында қалады.

      Ұлттық Банктің аумақтық филиалы капитал қозғалысы операциясын жіктеуді жүзеге асырады және есептік нөмір берілген капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резидентке Қағидалардың 24 және 25-тармақтарына сәйкес есеп ұсыну қажеттігі туралы хабарлайды.

      15. Есептік нөмір берілген капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа жаңа есептік нөмір алу мынадай мәліметтер өзгерген кезде қажет етіледі:

      1) капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың валютасы;

      2) егер өзгеріс капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резиденттің талаптарындағы немесе міндеттемелеріндегі тұлғалардың ауысуына әкелетін болса, капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушылар;

      3) егер өзгеріс капитал қозғалысы операциясын қайта жіктеуге және (немесе) есеп нысанының өзгеруіне әкелетін болса, валюталық шарттың мәні;

      4) валюталық шартқа қатысушылардың-бейрезиденттердің сәйкестендіру деректері (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), тұрақты тұратын елі, оның ішінде шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген азаматтық немесе құқықтар негізінде, заңды тұлғаның, заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) атауы, тіркеу елі);

      5) басқа облысқа, республикалық мәнді бар қалаға, астанаға көшкен (көшірілген) кезде – резиденттің тұрақты тұрған (орналасқан) жері;

      6) заңды тұлға болып табылатын валюталық шартқа қатысушы-резиденттің қайта ұйымдастырылуына (қосылу, қосу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құрылу) байланысты оның сәйкестендіру деректері.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      16. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт мынадай жағдайларда:

      1) Қағидалардың 15-тармағында көзделген жағдайларда, жаңа есептік нөмір берілген кезде;

      2) нәтижесінде валюталық шарттың сомасы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген шекті мәннен төмен болып белгіленетін немесе валюталық шарт Қағидалардың 17-тармағына сәйкес есептік тіркеуге жатпайтын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт талаптары өзгерген кезде;

      3) қолданылу мерзімі өткен және (немесе) міндеттемелерді орындау мерзімі өткен валюталық шарт бойынша тараптардың міндеттемелерді орындауы болмаған кезде;

      4) тараптар арасындағы міндеттемелер толық тоқтатылған кезде;

      5) активті иелену аяқталған кезде;

      6) нәтижесінде шарт бойынша операциялар капитал қозғалысының операциялары болып табылмайтын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт тараптарының резиденттігі өзгерген кезде;

      7) резидент заңды тұлға қызметінің тоқтатылғаны туралы бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне мәліметтер енгізу кезінде;

      8) резидент-жеке тұлғаның қайтыс болуы, қайтыс болды деп жариялануы, әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылуы және құқықтық мирасқорының болмауы кезінде;

      9) бейрезидент-жеке тұлға қайтыс болған, қайтыс болды деп жарияланған, әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған, капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың тарапы болып табылатын бейрезидент-заңды тұлға таратылған кезде Ұлттық Банктің аумақтық филиалында есептік тіркеуден шығарылады және (немесе) оның есептік нөмірі есептік нөмірлер тізілімінен алып тасталады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасы резидент инвестициялау объектісі болып табылатын, инвестициялау объектісінің капиталына қатысатын, есептік нөмір берілген капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша шетелде жылжымайтын мүлікке меншік құқығын алатын жағдайларға қолданылмайды.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3), 4), 5), 6) және 9) тармақшаларында көзделген жағдайларда резидент валюталық шартты есептік тіркеуден шығару және есептік нөмірлер тізілімінен есептік нөмірді алып тастау үшін Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш береді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 4), 5), 6) және 9) тармақшаларында көзделген жағдайларда, резидент өтінішпен бірге өтініште көрсетілген жағдайлардың басталғанын растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      17. Мынадай капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттар есептік тіркелмейді:

      1) Ұлттық Банк және (немесе) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі қатысушылары болып табылатын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттар;

      2) қатысушылары "Астана" халықаралық қаржы орталығының қатысушылары болып табылатын, операциялар "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жүргізілетін капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттар;

      3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыртқы қарыздары, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдігі бар мемлекеттік емес сыртқы қарыздары туралы келісімдер.

      Капитал қозғалысының мынадай операциялары көзделген валюталық шарттар есептік тіркелмейді:

      1) Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері, өзінің қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын шетелдік ұйымдардың филиалдары (өкілдіктері) жүзеге асыратын операциялар;

      2) банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, брокерлердің және (немесе) дилерлердің, басқарушы компаниялардың, өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының меншікті капитал қозғалысы операциялары;

      3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының меншікті және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялауға байланысты операциялары;

      4) мыналарды:

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын;

      резидент-эмитенттің басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес және оның аумағында шығарылған бағалы қағаздарын (базалық активі резидент-эмитенттің бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттарды қоса алғанда);

      бейрезидент-эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарын (Қазақстанның депозитарлық қолхаттарын қоса алғанда) орналастыру және (немесе) сатып алу;

      5) қайталама нарықта:

      резиденттің бейрезиденттен резидент-эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздарын;

      бейрезиденттің резиденттен бейрезидент-эмитенттің басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес және оның аумағында шығарылған борыштық бағалы қағаздарын сатып алу;

      6) резиденттердің резидент-брокермен жасасқан брокерлік қызмет көрсету туралы шарттың негізінде немесе резидент-компанияның инвестициялық портфельді басқарушымен жасасқан инвестициялық портфельді басқару жөніндегі шарттың негізінде жүзеге асырылатын операциялары;

      7) зияткерлік творчестволық қызметтің нәтижесіне айрықша құқықты толығымен иелену;

      8) резидент-жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлікке меншік құқығын иеленуге, ақшаны және өзге валюталық құндылықтарды өтеусіз беруге байланысты операциялары.

      Есептік нөмір:

      1) егер осындай беру нәтижесінде міндеттемелерді орындау немесе тоқтату не резидент бұрын есептік нөмір алған капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша валюталық құндылықтарға, шетелдегі жылжымайтын мүлікке меншік құқығын иеліктен шығару болса, резиденттің бейрезидентке (бейрезиденттің резидентке) ақшаны немесе өзге валюталық құндылықтарды не шетелдегі жылжымайтын мүлікке меншік құқығын өтеусіз беру шартына;

      2) егер резидент бейрезиденттің инвестициялау объектісі капиталына резиденттің қатысуы (резиденттің акцияларды, қатысу үлестерін сатып алуы) бойынша, шетелдегі жылжымайтын мүлікті меншікке иелену бойынша капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт үшін бұрын есептік нөмір алса, резиденттің акцияларды, бейрезиденттің инвестициялау объектісі капиталына қатысу үлестерін, шетелдегі жылжымайтын мүлікті бейрезидентке сатуы бойынша шартқа;

      3) егер резидент резидент-инвестициялау объектісінің капиталына бейрезиденттің қатысуы бойынша капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт үшін бұрын есептік нөмір алса, резидент-инвестициялау объектісінің бейрезиденттен меншікті акцияларды, капиталға қатысу үлестерін сатып алу шартына;

      4) кепіл мүлкі – бағалы қағаздар, капиталға қатысу құралдары, жылжымайтын мүлік бойынша сауда-саттыққа қатысу үшін аванстарға берілмейді.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-параграф. Резидент-заңды тұлғалардың шетелдік банктердегі шоттар үшін есептік нөмірлерді алуы

      18. Жеке тұлға, банк, Қазақстан Республикасының аумағында өз қызметін жүзеге асыратын шетелдік ұйымның филиалы (өкілдігі) және "Астана" халықаралық қаржы орталығының қатысушысы ашқан шотты қоспағанда, шетелдік банкте банктік шотты, аллокирленбеген металл шотты ашу шетелдік банктегі шот туралы хабарлауға жатады.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      19. Резидент-заңды тұлға шетелдік банктегі өзі немесе оның филиалы (өкілдігі) ашқан шотқа есептік нөмір алу үшін өзі орналасқан жердегі Ұлттық Банктің аумақтық филиалына осы шотты пайдалана отырып операциялар жүргізгенге дейін өтініш жасайды.

      20. Шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір алу үшін резидент-заңды тұлға Ұлттық Банктің аумақтық филиалына:

      1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті;

      2) шетелдік банктің шот ашу туралы шоттың деректемелері көрсетілген құжатының көшірмесін ұсынады. Егер құжат шет тілінде жасалса, онда оның қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы ұсынылады.

      Қағидалардың 22-тармағында көзделген жағдайларда жаңа есептік нөмірді алу үшін осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген құжаттар, егер олар Ұлттық Банкке соңғы ұсынылған сәттен бастап өзгермесе, қайта ұсынылмайды.

      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      21. Шетелдік банктегі шотқа есептік нөмірді Ұлттық Банктің аумақтық филиалы резидент-заңды тұлға Қағидалардың 20-тармағында көзделген құжаттар мен мәліметтерді толық көлемде ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде береді және есептік нөмірлердің тізіліміне енгізеді.

      Есептік нөмір, ол берілген күн шетелдік банктің шот ашу туралы шоттың деректемелері көрсетілген құжаттың түпнұсқасының немесе көшірмесінің бірінші парағында уәкілетті қызметкердің қолымен және Ұлттық Банктің аумақтық филиалының мөрімен куәландырады.

      Есептік нөмір берілгені туралы белгісі бар шетелдік банктің шот ашу туралы құжатының көшірмесінің бір данасы Ұлттық Банктің аумақтық филиалында қалады.

      Ұлттық Банктің аумақтық филиалы резидент-заңды тұлғаға шетелдік банктегі есептік нөмір берілген шот бойынша Қағидалардың 24 және 26-тармақтарына сәйкес есеп ұсыну қажеттілігі туралы хабарлайды.

      22. Шетелдік банктегі есептік нөмір берілген шотқа жаңа есептік нөмір алу мынадай мәліметтер өзгерген кезде талап етіледі:

      1) шетел банкінің атауы;

      2) басқа облысқа, республикалық маңызы бар қалаға, астанаға көшкен кезде – резидент-заңды тұлғаның орналасқан жері;

      3) резидент-заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуына (қосылу, қосу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құрылу) байланысты оның сәйкестендіру деректері.

      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      23. Шетелдік банктегі шот мына жағдайларда:

      1) Қағидалардың 22-тармағында көзделген жағдайларда жаңа есептік нөмір берілген кезде;

      2) шот жабылған кезде;

      3) Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне резидент-заңды тұлға қызметінің тоқтатылғаны туралы жазба енгізілген кезде;

      4) шетелдік банк таратылған кезде Ұлттық Банктің аумақтық филиалындағы есептік тіркеуден шығарылады және оның есептік нөмірі есептік нөмірлердің тізілімінен алып тасталады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайларда резидент-заңды тұлға шетелдік банктегі шотты есептік тіркеуден шығару және есептік нөмірді есептік нөмірлердің тізілімінен алып тастау үшін Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті ұсынады.

      Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінің 2) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайларда резидент-заңды тұлға жазбаша хабарда көрсетілген жағдайлардың басталғанын растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3-параграф. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттар және шетелдік банктердегі шоттар бойынша ақша қозғалысын және міндеттемелердің өзге орындалуын мониторингтеу

      24. Резидент тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін капитал қозғалысы немесе шетелдік банктегі шот жөніндегі валюталық шарт үшін есептік нөмір алған жер бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағидалардың 25 және 26-тармақтарына сәйкес нысандар бойынша есептер ұсынады.

      Есептерді ұсыну есептік нөмірді беру күні кіретін кезең үшін есептен басталады және капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт немесе шетелдік банктегі шот есептік тіркеуден шығарылған кезең үшін есеппен аяқталады.

      25. Есептік нөмір берілген капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резидент мынадай есептерді береді:

      1) қаржылай қарыздар бойынша – Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаржылай қарызды игеру және қызмет көрсету туралы есеп;

      2) резиденттің бейрезидент-инвестициялау объектісінің капиталына қатысуы бойынша, резиденттің бейрезиденттің акцияларын, капиталына қатысу үлестерін сатып алуы бойынша – Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп;

      3) бейрезиденттің резидент-инвестициялау объектісінің капиталына қатысуы бойынша, резиденттің бейрезиденттен резиденттің акцияларын, капиталына қатысу үлестерін сатып алуы (резиденттің бейрезидентке сатуы) бойынша – Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп;

      4) бағалы қағаздармен (капиталға қатысуды қоспағанда), туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша – Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы есеп;

      5) жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға, азаматтық айналымға, тауарларға, жұмыстарға немесе қызмет көрсетулерге қатысушыларды дараландыру құралдарына айрықша құқықтарды толығымен сатып алуға, ақшаны және өзге де мүлiктi бірлескен қызметке қатысушының мiндеттемелерiн орындау үшiн, сенімгерлік басқаруға, трастқа беруге байланысты операциялар бойынша – Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы есеп;

      6) клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларға ақшаны және қаржы құралдарын клиенттерге тиесілі ақшаны есепке алуға және сақтауға арналған шоттарға беруге байланысты операциялар бойынша –Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы есеп;

      7) ақшаны және өзге де валюталық құндылықтарды өтеусіз беру бойынша – Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы есеп.

      26. Резидент-заңды тұлға шетелдік банктегі есептік нөмір берілген шот бойынша мынадай есептерді ұсынады:

      1) шетелдік банктегі, оның Қазақстан Республикасынан тысқары орналасқан филиалы (өкілдігі) ашқан шот жөніндегі есеп – Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы есеп;

      2) Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілмеген жағдайларда – Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шетелдік банктегі ақша қозғалысы туралы есеп.

      27. Қағидалардың 24-тармағына сәйкес есеп ұсынған резидент Ұлттық Банктің сұратуы бойынша, сұратуда көрсетілген мерзімдерде:

      1) капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің туындауын, орындалуын және тоқтатылуын растайтын құжаттардың көшірмелерін;

      2) қаражатты игеру және қаржылай қарыздар бойынша берешекті өтеу жөніндегі болжамды деректер туралы ақпаратты;

      3) инвестициялау объектісінің капиталға қатысу жөніндегі қаржылық есептілігін;

      4) жүргізілген төлемдер және (немесе) аударымдар туралы және шетелдік банктегі шоттағы ақша сомасы туралы үзінді-көшірмені ұсынады.

      28. Резидент капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт немесе шетелдік банктегі есептік нөмірі бар шот бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына мынадай күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей:

      1) тұрақты тұратын жері (резидент-жеке тұлға үшін) не орналасқан жері (резидент-заңды тұлға, резидент-заңды тұлғаның филиалы үшін) өзгерген – жаңа тұрақты тұратын жері (резидент-жеке тұлға үшін) не орналасқан жері (резидент-заңды тұлға үшін) бойынша осындай өзгерістер туралы;

      2) капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген, өзге валюталық шарт жасаған немесе оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген, капитал қозғалысы операцияларын жүзеге асыруға қатысты құжаттарға қол қойылған немесе күшіне енгізілген – капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір берілген жер бойынша тиісті құжаттардың көшірмелерін ұсына отырып, осындай өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы;

      3) капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резиденттің және (немесе) қатысушы-бейрезиденттің сәйкестендіру деректері өзгерген (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), тұрақты тұратын жері, оның ішінде шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде, заңды тұлғаның, заңды тұлғаның филиалының (өкілдігінің) атауы, тіркелген елі) – капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір берілген жер бойынша осындай өзгерістер туралы;

      4) шетелдік банктегі шоттың деректемелері өзгерген – тиісті құжаттардың көшірмелерін ұсына отырып, шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір берілген жер бойынша осындай өзгерістер туралы;

      5) резидент-заңды тұлғаның атауы өзгерген – шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір берілген жер бойынша осындай өзгеріс туралы жазбаша хабарлайды.

      29. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резидент Ұлттық Банктің сұратуы бойынша капитал қозғалысының операцияларын жүзеге асыруға қатысты және (немесе) бұрын ұсынылған құжаттарға сілтемелер бар құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынады.

      30. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт немесе шетелдік банктегі есептік нөмір берілген шот бойынша есептер ұсыну резидентте борышкерді банкрот деп тану және оны банкрот рәсімдерін қозғай отырып тарату туралы шешім болған кезде осындай шешімдер қабылданған күннен кейінгі кезеңдер үшін талап етілмейді. Осындай шешімнің көшірмесі Ұлттық Банкке ұсынылады.

      Сот банкроттық туралы іс бойынша өндірісті тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ұйғарым, борышкерді банкрот деп танудан бас тарту туралы шешім шығарған не соттың борышкерді банкрот деп тану бас тарту туралы шешімнің күші жойылған жағдайда есептер ұсыну жаңартылады.

      31. Уәкілетті банк Қағидалардың 34-тармағына сәйкес капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттар бойынша төлемдер және (немесе) аударымдар туралы және резиденттердің шетелдік банктердегі меншікті шоттарынан (меншікті шоттарына) ақша аударымдары туралы хабарлайды.

4-параграф. Уәкілетті банктердің жүргізілген валюталық операциялар туралы хабардар етуі

      32. Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 8 (сегізінші) күніне (қоса алғанда) дейін Ұлттық Банктің орталық аппаратына Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының бейрезиденттерден есепті кезеңдегі қаржылай қарыздар тарту талаптары туралы есепті ұсынады.

      Валюталық операцияларды жүргізу жағдайларын нақтылау мақсатында банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы Ұлттық Банктің орталық аппаратының сұратуы бойынша қаржылай қарыз шартының көшірмесін ұсынады.

      Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      33. Банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін Ұлттық Банктің орталық аппаратына Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету туралы есепті ұсынады.

      Банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы есеп шеңберінде Ұлттық Банктің сұратуы бойынша қаражатты игеру және берешекті өтеу бойынша болжамды деректер туралы ақпаратты ұсынады.

      Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      34. Уәкілетті банк ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 18 (он сегізіне) (қоса алғанда) дейін жүргізілген валюталық операциялар бойынша, оның ішінде клиенттің тапсырмасы бойынша жүргізілген, сомасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18512 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 40 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын шекті мәнге тең немесе одан асатын валюталық операциялар бойынша Ұлттық Банктің орталық аппаратына Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүргізілген валюталық операциялар туралы есепті ұсынады.

      Есепте валютасы АҚШ долларынан өзгеше валюталық операцияны көрсету мақсатында валюталық операция сомасының баламасы операция жүргізу күнгі валюталар айырбастаудың нарықтық бағамы пайдаланыла отырып есептеледі.

      Валюталық операцияларды жасау жағдайларын нақтылау мақсатында уәкілетті банк Ұлттық Банктің сұратуы бойынша валюталық шарттың көшірмесін ұсынады.

      Ескерту. 34-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

5-параграф. Жеке жағдайлар

      35. Егер капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеу үшін Қазақстан Республикасында орналасқан валюталық шартқа қатысушы – резидент-заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) өтініш жасаса, Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, негізінде және (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізілетін валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініште капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы ретінде резидент-заңды тұлғаның осы филиалының (өкілдігінің) валюталық операцияны жүзеге асыруы туралы белгісімен резидент- заңды тұлға көрсетіледі. Резидент - заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) өзінің орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына өтініш жасайды.

      36. Қазақстан Республикасынан тысқары орналасқан резидент-заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартына немесе шетелдік банктегі шотына есептік нөмір беру үшін резидент- заңды тұлға өтініш жасайды. Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша соның негізінде және (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы операциясы жүргізілетін валюталық шартқа немесе шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір беруге арналған өтініште резидент-заңды тұлғаның осы филиалының (өкілдігінің) валюталық операцияны жүзеге асыру немесе шетелдік банкте шот ашу туралы белгісімен резидент-заңды тұлға көрсетіледі. Мәліметтерді, есептерді және құжаттарды беруді резидент-заңды тұлға жүзеге асырады.

      Ескерту. 36-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      37. Резидент-заңды тұлғаның қызметкерлері үшін бейрезидент- эмитенттердің бағалы қағаздарына опциондар бағдарламасы шеңберінде капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартты есептік тіркеу үшін резидент – заңды тұлға өтініш жасайды.

      38. Бірнеше қатысушы-резиденттері (бейрезиденттері) бар капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір мүліктің (ақшаның) Қазақстан Республикасына келіп түсуі (Қазақстан Республикасынан беруі) және (немесе) осындай валюталық шарт шеңберінде резиденттер және бейрезиденттер арасында міндеттемелердің (талаптардың) туындауы жалпы сомасы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген шекті мәннен асқан кезде беріледі.

      39. Резидент-тарап көрсетілмеген капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беру үшін мүлікті (ақшаны) алушы (жөнелтуші) болып табылатын немесе бейрезидент алдында міндеттемелері немесе бейрезидентке талаптар туындайтын резидент өтініш жасайды.

      40. Бірнеше қатысушы-резиденттері бар капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беру үшін валюталық шарт сомасының басым бөлігі тиесілі осындай валюталық шарттың резидент - тарабы не осындай тарап болмаған кезде – бейрезидент алдында міндеттемелерін орындауды бірінші бастайтын (бастаған) резидент-тарап өтініш жасайды. Өзге жағдайларда есептік нөмір беру үшін капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың резидент- тараптарының бірі өтініш жасайды.

      Есептік нөмір беру үшін өтініш жасаған резидент Ұлттық Банктің аумақтық филиалына капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беру жөніндегі өтінішке қатысты капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың басқа резидент-тараптарының жазбаша келісімін ұсынады. Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша негізінде және (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы операциясы жүргізілетін валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініште капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың барлық қатысушы- резиденттері көрсетіледі.

      Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа басқа қатысушы- резиденттер бейрезиденттің пайдасына төлемдер және (немесе) аударым жасаған және (немесе) бейрезиденттен ақша алған кезде уәкілетті банкке есептік нөмірдің берілгені туралы белгісі бар капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың көшірмесін ұсынады.

      Қағидалардың осы тарауының 3-параграфында көзделген мәліметтерді, есептерді және құжаттарды беруді есептік нөмір беру үшін өтініш жасаған резидент жүзеге асырады.

      Валюталық шартқа басқа қатысушы-резиденттің валюталық шарттың есептік тіркелген орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жазбаша түрде өтініш жасаған соң және есептік нөмір беру үшін өтініш жасаған резиденттің жазбаша келісімін ұсынған кезде мәліметтерді, есептерді және құжаттарды беруіне рұқсат етіледі.

      Валюталық шартқа қатысушы-резиденттердің мәліметтерді, есептерді және құжаттарды бейрезидент (бейрезиденттер) алдындағы өз міндеттемелерін орындау бөлігінде олар валюталық шарттың есептік тіркелген орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жазбаша өтініш жасағаннан және есептік нөмір беру үшін өтініш жасаған резиденттің жазбаша келісімін ұсынғаннан соң өздігінен беруіне рұқсат етіледі.

      Мәліметтер, есептер және құжаттар валюталық шарттың есептік тіркелген орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына ұсынылады.

      41. Бірнеше қатысушы-резиденттермен капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт валюталық шарттың есептік тіркелген орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалы валюталық шартқа барлық қатысушы-резиденттерден міндеттемелердің толық орындалғаны туралы жазбаша хабар алған соң есептік тіркеуден алынады.

      42. Шетелдік банкте "эскроу-шот" режимінде шот ашқан кезде есептік нөмір беру үшін атына шот ашылған резидент-заңды тұлға өтініш жасайды. Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шетелдік банкте шотқа есептік нөмір беруге арналған өтініште шетелдік банкте шот ашқан тұлға да көрсетіледі.

      Ескерту. 42-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      43. Егер есептік нөмір аралас шартқа берілсе және валюталық шарт шеңберінде капитал қозғалысы жөніндегі әрбір валюталық операция бойынша түрлі нысандар бойынша есептерді беру көзделсе, онда әрбір аралас шарт шеңберінде капитал қозғалысы жөніндегі әрбір валюталық операцияға жеке есеп ұсынылады.

      44. Базалық активті қолдану немесе іске асыру мақсатында сатып алынатын және базалық активтен тәуелсіз беріле алмайтын (сатыла алмайтын) туынды қаржы құралдарына байланысты валюталық операциялар базалық активі бар валюталық операциялар ретінде қарастырылады.

3-тарау. Өтпелі ережелер

      45. Қағидалар қолданысқа енгізілген күннен бастап:

      1) Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген шекті мәннен аспайтын сомаға берілген;

      2) Қазақстан Республикасының аумағында өз қызметін жүзеге асыратын, Қағидалар қолданысқа енгізілген күннен бастап резидент болып табылатын шетелдік ұйымдардың филиалдарымен (өкілдіктерімен) капитал қозғалысы жөніндегі валюталық операцияларға берілген;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, брокерлердің және (немесе) дилерлердің, басқарушы компаниялардың жеке операцияларына берілген;

      4) зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижесіне толық айырықша құқықты иеленуге берілген;

      5) экспорт және импорт жөніндегі валюталық операцияларға берілген тіркеу куәліктері, хабарлама туралы куәліктер өз қолданысын тоқтатады.

      46. Қағидалардың 45 және 47-тармақтарында көрсетілгенді қоспағанда, Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін тіркеу куәлігі немесе хабарлама туралы куәлік алынған валюталық шарт немесе шетелдік банктегі шот есептік тіркеуге қабылданды деп саналады. Тіркеу куәлігінің, хабарлама туралы куәліктің нөмірі төлемдер және (немесе) ақша аударымын жүргізу және Ұлттық Банкке есептер беру кезінде капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың, шетелдік банктегі шоттың есептік нөмірі ретінде көрсетіледі. Шетелдік банктегі осындай валюталық шарттар, шоттар бойынша есептер беру, жаңа есептік нөмір алу, есептік тіркеуден шығару Қағидаларда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      47. Банкке бейрезиденттен қаржылай қарызға берілген хабарлама туралы куәлік капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады және Қағидалардың 16-тармағында көзделген негіздер бойынша, сондай-ақ Қағидалардың 15-тармағының 1), 2), 3), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер өзгерген кезде күші жойылған деп танылады.

      Ескерту. 47-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      48. Қағидалар қолданысқа енгізілген күні тіркеу куәлігі немесе хабарлама туралы куәлік қолданыста болатын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа немесе шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір беру Қағидалардың 14-тармағының екінші бөлігіне және 21-тармағының екінші бөлігіне сәйкес бұрын ресімделген тіркеу куәлігінің немесе хабарлама туралы куәліктің нөмірі мен күнін түпнұсқаға немесе валюталық шарттың көшірмесіне көшіру арқылы тіркеу куәлігін немесе хабарлама туралы куәлікті ресімдеген резидент Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жазбаша өтініш жасаған кезде жүзеге асырылады.

      49. Қағидалар қолданысқа енгізілген күннен бастап есептік тіркеу талабы қолданылатын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт, шетелдік банктегі шоттар міндеттемелерді бірінші орындағанға, Қағидалар қолданысқа енгізілген соң шетелдік банктегі шотты пайдалана отырып ақша аударғанға дейін Ұлттық Банктің аумақтық филиалында есептік тіркелуге жатады.

  Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
1-қосымша

      Нысан

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
__________________________
филиалының директорына
___________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

Өтініш

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      _____________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды тұлғаның атауы)
Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), бизнес-сәйкестендіру нөмірі
(бұдан әрі – БСН) ________________________________
мекенжайы _____________________________________________________
_______________________________________________________________
телефоны _____________________________________________________
электрондық пошта ______________________________________________
Негізінде және (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізілетін
_____ валюталық шартқа, шетел банкіндегі шотқа есептік нөмір беруді;
_____ есептік нөмірін есептік тіркеуден шығаруды және есептік нөмірлердің тізілімінен алып
тастауды сұраймын.
(қажеттісін белгілеу керек)
___ жылғы "__" ________ №______________________ валюталық шарт
Осы валюталық шарт, шетел банкіндегі шот бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің есептік нөмірі (тіркеу куәлігінің, хабарлама туралы куәліктің нөмірі)
____________________________________________________________________
Өтініш берушінің уәкілетті адамы:
___________________ _________ ___________________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
Орындаушы _________ _____________________ телефоны _______________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
20___ жылғы "____" ___________

1-бөлім. Қаржылай қарыздар

            1. Операция түрі (белгіленсін)
1) _____ резиденттің бейрезидентке берген қаржылай қарызы;
2) _____ бейрезиденттің резидентке берген қаржылай қарызы.
      2. Валюталық шарттың резидент басқа қатысушылары:
жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН, заңды тұлғаның атауы, БСН
__________________________________________________________
_______________________________________________________________
      3. Валюталық шарттың бейрезидент қатысушылары:
жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), тұрақты тұратын елі (елдері)
_____________________________________
_______________________________________________________________
азаматтығы елі (елдері) (егер тұрақты тұратын елімен сәйкес келмейтін болса, толтырылады)
_______________________________ _____________
заңды тұлға үшін: атауы, тіркелген елі, тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Валюталық шарттың сомасы ____________________________________
(валюталық шарттың валютасында)
5. Шарт валютасы _______________________________________________
6. Бейрезиденттiң резидентке қатысы (белгiленсiн):
1) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын тікелей иелік етуі;
2) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын жанама иелік етуі;
3) _____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беруші акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын тікелей иелік етуі;
4) _____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын жанама иелік етуі;
5) _____ резидент және бейрезидент бір-біріне ешқандай бақылау жасай алмайды және әсер
ете алмайды, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының
кемінде 10 (он) пайызын тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың бақылауында
немесе ықпалында болады;
6) _____ өтініштің осы тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілмеген жағдайлар.
7. Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқау, қаражат қозғалысының
схемасы және басқасы) ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Агент (оператор, ұйымдастырушы) туралы мәлiметтер (бар болса):
резидент ___ бейрезидент ___ (белгiленсiн)
атауы __________________________________________________________
резиденттің БСН ________________________________________________
бейрезиденттің тіркелген елі, тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Қаражаттың түсу және берешектi өтеу кестесi

      шарт валютасының мың бiрлiгi

Қарыз алушыға кредиті бойынша қаражат түсуi

Қарыз алушының кредитке қызмет көрсетуi бойынша төлемдер

күні

сомасы

күні

негізгі борышты өтеу

сыйақыны төлеу

А

1

Б

2

3
ЖИЫНТЫҒЫ


ЖИЫНТЫҒЫоның iшiнде өтiнiш беру күнi


оның iшiнде өтiнiш беру күнi            10. Ескертпе _________________________________________________
      _______________________________________________________________

2-бөлім. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен, қатысу үлестерімен және туынды қаржы құралдарымен операциялар

            1. Операция түрі (белгіленсін):
      1) _____ бейрезиденттің капиталына қатысу;
      2) _____ резиденттің капиталына қатысу;
      3) _____ бейрезидент эмитенттердің борыштық бағалы қағаздарымен операциялар;
      4) _____ резидент эмитенттердің борыштық бағалы қағаздарымен операциялар;
      5) _____ депозитарлық қолхаттармен операциялар;
      6) _____ туынды қаржы құралдарымен операциялар;
      7) ______ бейрезидент үшінші тұлғаның капиталына қатысуды сатып алу-сату операциялары;
      8) ______ резидент үшінші тұлғаның капиталына қатысуды сатып алу-сату операциялары.
      2. Валюталық шарттың резидент басқа қатысушылары:
      жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН, заңды тұлғаның атауы, БСН
__________________________________________________________
_______________________________________________________________
      3. Валюталық шарттың бейрезидент қатысушылары:
жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), тұрақты тұратын елі (елдері)
_____________________________________
_______________________________________________________________
азаматтығы елі (елдері) (егер тұрақты тұратын елімен сәйкес келмейтін болса, толтырылады)
________________________________ _____________
заңды тұлға үшін: атауы, тіркелген елі, тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
      4. Валюталық шарттың сомасы _____________________________________
(валюталық шарттың валютасында)
      5. Шарт валютасы ________________________________________________
      6. Бейрезиденттің резидентке қатысы (3), 4) операция түрлері үшін толтырылады):
      1) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын тікелей иелік етуі;
      2) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын жанама иелік етуі;
      3) _____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын тікелей иелік етуі;
      4)_____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының 10 (он) пайызын және одан астамын жанама иелік етуі;
      5) _____ резидент және бейрезидент бір-біріне ешқандай бақылау жасай алмайды
және әсер ете алмайды, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары
дауыстарының кемінде 10 (он) пайызын тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың
бақылауында немесе ықпалында болады;
      6) _____ өтініштің осы тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында
көрсетілмеген жағдайлар.
      7. Өтініш берілген күні валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау:

Жөнелтуші

Бенефициар

Күні

Міндеттемелерді орындау түрі

Сомасы, мың бірлік

Валютасы            8. Инвестор туралы мәлiметтер (егер өтiнiш берушi инвестор болып табылса, толтырылмайды):
резидент _____ бейрезидент _____ (белгiленсiн)
жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), резиденттің ЖСН, бейрезиденттің
тұрақты тұратын елі (елдері) ______________________________
________________________________________________________________
бейрезиденттің азаматтығының елі (елдері) (егер тұрақты тұратын елімен сәйкес келмейтін
болса, толтырылады)___________________________________
_______________________________________________________________
заңды тұлға үшін: атауы, резиденттің БСН, бейрезиденттің тіркелген елі, бейрезиденттің
тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
      9. Сатушы туралы мәлiметтер (егер өтiнiш берушi сатушы болып табылса, толтырылмайды):
резидент _____ бейрезидент _____ (белгiленсiн)
жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), резиденттің ЖСН, бейрезиденттің
тұрақты тұратын елі (елдері) ______________________________
_______________________________________________________________
бейрезиденттің азаматтығы елі (елдері) (егер тұрақты тұратын елімен сәйкес келмейтін
болса, толтырылады) ___________________________________
________________________________________________________________
заңды тұлға үшін: резиденттің атауы, БСН, бейрезиденттің тіркелген елі, бейрезиденттің
тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
      10. Инвестициялау объектiсi туралы мәлiметтер (егер өтiнiш берушi инвестициялау объектiсi
болып табылса, толтырылмайды):
резидент _____ бейрезидент _____ (белгiленсiн)
резиденттің атауы, БСН, бейрезиденттің тіркелген елі, бейрезиденттің тіркелген елінің
сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
      11. Инвестициялау объектiсiнiң капиталы (капиталға қатысу операциялары бойынша толтырылады):Валюталық шарт бойынша операция жүргiзілгенге дейiн

Валюталық шарт бойынша операция жүргiзілгеннен кейiн

сомасы

валютасы

сомасы

валютасы

1.

Инвестициялау объектiсiнiң жарғылық капиталы, құрылтай құжаттары бойынша валютаның мың бiрлiгi

1.1

оның iшiнде инвесторлар бойынша2.

Инвестициялау объектiсiнiң капиталы (жарғылықтан өзгеше), құн бойынша көрсетудегі пайлар, валютаның мың бiрлiгi

2.1

оның iшiнде инвесторлар бойынша3.

Инвестордың (инвесторлардың) инвестициялау объектiсi капиталындағы үлесi, %-бен3.1.

оның iшiнде инвесторлар бойынша            12. Инвестициялау объектiсiнiң акциялары туралы ақпарат (акциялармен
операцияларды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):

Акцияның түрi (жай, артықшылық берілген, дауыс беру құқығы бар, дауыс беру құқығы жоқ)

Халықаралық сәйкестендiру нөмiрi (бұдан әрі – ISIN)

Бiр бағалы қағаздың номиналдық құны немесе орналастыру бағасы (валюта бiрлiгi)

Шығару (орналастыру) валютасыВалюталық шарт бойынша операция жүргiзілгенге дейiн

Валюталық шарт бойынша операция жүргiзілгеннен кейiн

жай

артықшылық берілген

жай

артықшылық берілген

1.

Инвесторға (инвесторларға) тиесiлi акциялардың саны, данасы

1.1

оның iшiнде инвесторлар бойынша            13. Борыштық бағалы қағаздар туралы мәліметтер:
ISIN ___________________________________________________________
бағалы қағаздардың саны _____________________________________ дана
бір бағалы қағаздың номиналдық құны _________________ валюта бірлігі
шығарылым валютасы ___________________________________________
      14. Инвестициялық қорлардың пайлары туралы мәліметтер:
қор түрі (акционерлік, пайлық, ашық, жабық, аралық, өзге (көрсетілсін)
_______________________________________________________________
басқарушы компания ____________________________________________
_______________________________________________________________
(атауы, бейрезиденттің тіркелген елі, бейрезиденттің тіркелген елінің сәйкестендіру
нөмірі (бар болса)
      15. Туынды қаржы құралдары туралы мәліметтер:
туынды қаржы құралының түрі (белгіленсін):
_____ опцион, _____ форвард, _____ фьючерс, _____ өзге (ашып жазу)
_______________________________________________________________
туынды қаржы құралының базалық активінің атауы:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Бағалы қағаздың ISIN ____________________________________________
      16. Ескертпе ___________________________________________________
_______________________________________________________________

3-бөлiм. Капитал қозғалысының басқа операциялары

            1. Операция түрі (белгіленсін):
      1) _____ жылжымайтын мүлiкке меншiк құқығын сатып алу;
      2) _____ зияткерлiк меншiк объектiлерiне айрықша құқықты толық сатып алу;
      3) _____ бiрлескен қызметке қатысушының мiндеттемелерiн орындау;
      4) _____ ақша мен өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға, трастқа беру;
      5) _____ клиенттерге тиесілі ақшаны есепке алу және сақтау үшін ақша мен қаржы
құралдарын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының шотына беру;
      6) _____ ақша мен өзге валюталық құндылықтарды өтеусіз беру.
      2. Валюталық шарттың резидент басқа қатысушылары:
жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН, заңды тұлғаның атауы, БСН
__________________________________________________________
_______________________________________________________________
      3. Валюталық шарттың бейрезидент қатысушылары:
жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), тұрақты тұратын елі (елдері)
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
азаматтығы елі (елдері) (егер тұрақты тұратын елімен сәйкес келмейтін болса, толтырылады)
________________________________ _____________
заңды тұлға үшін: атауы, тіркелген елі, тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса)
___________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
      4. Валюталық шарттың сомасы ____________________________________
(валюталық шарттың валютасында)
      5. Шарт валютасы _______________________________________________
      6. Өтiнiш берiлген күнi валюталық шарт бойынша ұсынылған ақша және өзге мүлік:

Жөнелтуші

Бенефициар

Күні

Міндеттемелерді орындау түрі

Сомасы, мың бiрлiк

Валютасы            7. Ескертпе _______________________________________________
_________________________________________________________________

4-бөлім. Шетелдік банктегі шот

            1. Шот түрі (белгіленсін):
      1) _____ резиденттің, Қазақстан Республикасында орналасу орнымен резидент
филиалдың (өкілдіктің) ағымдағы шоты;
      2) _____ Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасу орнымен резидент
филиалдың (өкілдіктің) ағымдағы шоты;
      3) _____ резидент салымы;
      4) _____ резиденттің аллокирленбеген металл шоты;
      5) _____ өзгелері (толық жазылсын) _________________________________
      2. Шот ашқан резиденттің филиалы (өкілдігі) ________________________
      _______________________________________________________________
(атауы, елі, мекенжайы)
      3. Шетелдік банк _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(атау, мекенжайы, ақпаратты аудару және төлемдерді жасау халықаралық банкаралық
жүйедегі нөмірі (SWIFT) және өзге банктік деректемелері)
      4. Шот нөмірі __________________________________________________
      Шот валютасы _________________________________________________
      5. Шот талаптары (бар болса):
      Шот бойынша сыйақы (мүдделік) мөлшерлемесі (жылдық %)
_________________________________________________________________
(өзгермелі пайыздық мөлшерлеме жағдайында, оны есептеу негізі мен маржа мөлшері
көрсетіледі)
_____ овердрафт рұқсат етіле ме (осы шот шеңберінде шетелдік банктің кредиттеуі)
_____ басқалары (толық жазылсын) ________________________________
_______________________________________________________________
      6. Ескерте _____________________________________________________
_______________________________________________________________

  "Өтініш" нысанына
қосымша

"Өтініш" нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      1. 1, 2, 3 және 4-бөлімдер капитал қозғалысы, шетелдік банктегі шот жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге арналған өтінішті ұсынған кезде толтырылады. Толтырылмаған бөлімдер ұсынылмайды.

      Бірлескен қызмет туралы шарттың негізінде жай серіктестік (консорциум) құрылған жағдайда, резидент заңды тұлғаның осы операцияны өзінің бухгалтерлік балансында тануына сәйкес 2-бөлім немесе 3-бөлім толтырылады.

      2. Бейрезидент жеке тұлғаның тұрақты тұратын елі шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде толтырылады.

      3. "Ескертпе" жолында егер валюталық шарттың сомасы тіркелмесе, валюталық шарт сомасының құралу тәсілін (тәртібін) қоса алғанда, өтініш беруші көрсету қажет деп есептейтін шарт талаптары көрсетіледі.

      4. 1-бөлімнің 9-тармағында резидентке қаражаттың түсуі және оның валюталық шарт бойынша берешекті өтеуі туралы (бейрезиденттер резиденттерге ұсынған қаржылай қарыздар болған жағдайда), сондай-ақ бейрезидентке қаражаттың түсуі және оның берешекті өтеуі (резиденттер бейрезиденттерге ұсынған қаржылай қарыздар болған жағдайда) туралы ақпарат шарт валютасының мың бірлігінде көрсетіледі. Егер қарыз мультивалюталық болса, сома Америка Құрама Штаттарының мың долларымен көрсетіледі.

      А бағанында қаражаттың ақшалай нысанда және сол сияқты тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет нысанында түсуінің нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) күні, ал 1-бағанда нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) түсімдер сомасы көрсетіледі. Егер шарт сомасы келісілмесе, онда 1-бағанда тек қаражаттың нақты түсуі туралы ақпарат көрсетіледі.

      Берешекке қызмет көрсету бойынша төлемдер (ақшалай және басқа да нысандардағы) туралы ақпарат Б-бағанында, 2 және 3-бағандарда көрсетіледі. Б бағанында төлем жүргізудің нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) күні көрсетіледі. 2 және 3-бағандарда негізгі борышты өтеу және тиісінше сыйақы төлеу көрсетіледі. Егер валюталық шартта өзгеше көзделмесе, өзгермелі пайыздық мөлшерлеме жағдайында сыйақы төлеудің болжамды сомасы өтініш (хабарлама) берілген күнгі базаның мәніне қарай есептеледі.

      Резидент немесе бейрезидент аванстық төлемдер жүргізген жағдайда, төлем жүргізудің тиісті күні мен сомасы Б және 2-бағандарда көрсетіледі.

      1 және 2-бағандардағы қорытынды сомалар өзара және шарт сомасына немесе егер шарт сомасы келісілмесе, өтініш беру күніне нақты түскен қаражат сомасына тең болады.

      Ұзарту үшін опцион болған кезде Б бағанында негізгі шартта белгіленген өтеу мерзімі көрсетіледі.

      Есептік тіркеу үшін өтініш берілген кезге дейін жүргізілген валюталық операциялардың жалпы сомасы "оның iшiнде өтiнiш беру күнi" жолының тиісті бағандарында көрсетіледі.

      Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 15-тармағына сәйкес жаңа есептік нөмір алынған жағдайда, шарт бойынша міндеттемелердің нақты орындалуын "оның iшiнде өтiнiш беру күнi" деген жолда ғана көрсетуге болады.

      5. 2-бөлімнің 1-тармағында көрсетілген операциялардың түрлері бойынша 2-бөлімнің мынадай тармақтары:

      капиталға қатысу операциялары бойынша – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 және 14-тармақтар;

      борыштық бағалы қағаздармен операциялар бойынша – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 13-тармақтар;

      туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша – 2, 3, 4, 5, 7 және 15, ал бағалы қағаз базалық активі болса – қосымша 10, 11, 12, 13 және 14-тармақтар толтырылады.

      6. 2-бөлімнің 7-тармағында және 3-бөлімнің 6-тармағында "Міндеттемелерді орындау түрі" деген баған бойынша валюта шарт бойынша міндеттемелерді орындау түрі көрсетіледі:

      1) төлемдер және (немесе) ақша аударымдары түрінде;

      2) тауарлар жеткізу (жұмысты орындау, қызмет көрсету) түрінде;

      3) активті (бағалы қағаздарды, қатысу үлесін, инвестициялық қорлардың пайларын, жылжымайтын мүлікті, зияткерлік меншік объектісіне құқықты, талдауды талап ететін активтің өзге түрлерін) беру түрінде;

      4) өзгесі (талдауды талап ететін).

      7. 4-бөлімнің 1-тармағында шоттың түрі көрсетіледі. Шетелдік банкте шот ашылған жағдайда, резиденттің Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасқан орны бар филиалы (өкілдігі) бойынша осындай филиалдың (өкілдіктің) деректемелері көрсетіледі.

      4-бөлімнің 3-тармағында шот ашылған шетелдік банктің деректемелері көрсетіледі. 4-бөлімнің 4 және 5-тармақтарында шоттың деректемелері (нөмірі, валютасы) мен талаптары көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
2-қосымша
Нысан

      Ескерту. 2-қосымша алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ұсынылады: есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына ұсынылады

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Қаржылай қарызды игеру және қызмет көрсету туралы есеп

      Әкімшілік дереккөздер нысанының индексі: ПР-К/Э-3

      Кезеңділік: тоқсан сайын

      Есепті кезең: ______ жылғы __________ тоқсан

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: резидент

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін

      Нысан

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірі _____________

      Шарттың валютасы____________________

      валюталық шарт валютасының мың бірлігі

Жолдар коды

Көрсеткіштердің атауы

Барлығы

оның ішінде ақша түрінде1

2

10

Есепті кезеңде кредит бойынша сыйақы есептелетін мөлшерлеме (жылдық %)


Х

1-бөлім. Негізгі борыш бойынша мәліметтер

1-бөлік. Қарыз алушының кредиторға талаптары - берілген аванстар (алдын ала ақы)

11

Есепті кезеңнің басында берілген аванстар (алдын ала ақы)


Х

12

Есепті кезеңде қарыз алушы кредиторға берген аванстар (алдын ала ақы)13

Есепті кезеңде қарыз алушыға кредитор өтеген аванстар (кредитор қарыз алушыға кредит бойынша қаражат ұсынды)14

Аванс бойынша басқа да өзгерістер (+)/(-)15

Есепті кезеңнің соңында берілген аванстар (алдын ала ақы) (=(11)+(12)-(13)+(14))


Х

2-бөлік. Қарыз алушының кредитор алдындағы міндеттемелері

16

Есепті кезеңнің басындағы негізгі борыш бойынша берешек


Х

17

оның ішінде мерзімі өткен берешек


Х

Есепті кезеңдегі өзгерістер:

18

Резидентті басқа резидентке (бейрезидентті басқа бейрезидентке) ауыстыру арқылы борыштың ұлғаюы


Х

19

Резидентті бейрезидентке (бейрезидентті резидентке) ауыстыру арқылы борыштың ұлғаюы


Х

20

Кредитор қарыз алушыға кредит бойынша қаражат ұсынды21

Сыйақы капиталдандырылды (=51)


Х

22

Қарыз алушы кредиторға қарызды өтеді22а

оның ішінде мерзімінен бұрын23

Борышты қарыз алушының өзге де шарттар бойынша кредиторға қойылатын талаптарымен өзара есепке алуы24

Кредитордың қарыз алушының борышын кешіруі


Х

25

Борыш капиталға қатысу құралдарына (қарыз алушы және (немесе) үшінші тұлғалардың), қарыз алушының жылжымайтын мүлкіне және өзге активіне ауыстырылды


Х

26

Борыш қарыз алушының борыштық бағалы қағаздарына, қарыз алушының тауарды жеткізуіне және өзге де борыштық міндеттемелеріне ауыстырылды


Х

27

Резидентті басқа резидентке (бейрезидентті басқа бейрезидентке) ауыстыру арқылы борыштың азаюы


Х

28

Резидентті бейрезидентке (бейрезидентті резидентке) ауыстыру арқылы борыштың азаюы


Х

29

Басқа негіздемелер бойынша жаңа есептік нөмір алғандықтан борышты тасымалдау (+)/(-)


Х

30

Борыш есептен шығарылды


Х

31

Борыш бойынша басқа өзгерістер (+)/(-) (толық жазу)32

Кредиттің игерілмеген бөлігі жойылды


Х

33

Есепті кезеңнің соңындағы негізгі борыш бойынша берешек (=(16) + (18) + (19) + (20) + (21) - (22) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) + (29) - (30) + (31))


Х

34

оның ішінде мерзімі өткен берешек


Х

2-бөлім. Сыйақы бойынша мәліметтер

1-бөлік. Қарыз алушының кредиторға талаптары - берілген аванстар (алдын ала ақы)

41

Есепті кезеңнің басындағы қарыз алушының кредиторға талаптары


Х

42

Есепті кезеңде қарыз алушы кредиторға берген аванстар (алдын ала ақы)43

Есепті кезеңде өтелген аванстар (сыйақы есептелді)


Х

44

Аванс бойынша басқа өзгерістер (+)/(-)45

Есепті кезеңнің соңындағы қарыз алушының кредиторға талаптары (=(41)+(42)-(43)+(44))


Х

2-бөлік. Қарыз алушының кредитор алдындағы міндеттемелері

46

Есепті кезеңнің басындағы сыйақы бойынша берешек


Х

47

оның ішінде мерзімі өткен берешек


Х

Есепті кезеңдегі өзгерістер:

48

Сыйақының резидентті басқа резидентке (бейрезидентті басқа бейрезидентке) ауыстыру арқылы ұлғаюы


Х

49

Сыйақының резидентті бейрезидентке (бейрезидентті резидентке) ауыстыру арқылы ұлғаюы


Х

50

Есепті кезеңде сыйақы есептелді


Х

51

Есепті кезеңде сыйақы капиталдандырылды


Х

52

Төленген сыйақы, басқа шарттар бойынша қарыз алушының кредиторға қойған талаптарымен сыйақыны өзара есепке алуы53

оның ішінде мерзімінен бұрын54

Кредитордың қарыз алушыға сыйақысын кешіруі, оның ішінде сыйақы мөлшерлемесін төмендету арқылы


Х

55

Сыйақы капиталға қатысу құралдарына (қарыз алушы және (немесе) үшінші тұлғалардың), қарыз алушының жылжымайтын мүлкіне және өзге активіне ауыстырылды


Х

56

Сыйақы қарыз алушының борыштық бағалы қағаздарына, қарыз алушының тауарды жеткізуіне және өзге де борыштық міндеттемелеріне ауыстырылды


Х

57

Сыйақының резидентті басқа резидентке (бейрезидентті басқа бейрезидентке) ауыстыру арқылы азаюы


Х

58

Сыйақының резидентті бейрезидентке (бейрезидентті резидентке) ауыстыру арқылы азаюы


Х

59

Басқа негіздемелер бойынша жаңа есептік нөмір алғандықтан сыйақыны тасымалдау (+)/(-)


Х

60

Сыйақы есептен шығарылды


Х

61

Сыйақы бойынша басқа өзгерістер (+)/(-) (толық жазу)62

Есепті кезеңнің соңындағы сыйақы бойынша берешек (=(46) + (48) + (49) + (50) - (51) - (52) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) + (59) - (60) + (61), оның ішінде:


Х

63

мерзімі өткен берешек


Х

64

салықтар бойынша берешек3-бөлім. Қарыз алушы төлейтін ілеспе төлемдер бойынша мәліметтер

69

Есепті кезеңнің басындағы төленбеген комиссиялық төлемдер, айыппұлдар және қарыз алушы төлейтін басқа да төлемдер


Х

70

Қарыз алушы есепті кезеңде комиссиялар, айыппұлдар және шарттың талаптарында қарыз алушының төлеуі көзделген басқа да төлемдер төледі71

Қарыз алушыға есепті кезеңде комиссиялар, айыппұлдар және шарттың талаптарында қарыз алушының төлеуі көзделген басқа да төлемдер кешірілді


Х

72

Есепті кезеңде комиссиялар, айыппұлдар және шарттың талаптарында қарыз алушының төлеуі көзделген басқа да төлемдер есептен шығарылды


Х

73

Қарыз алушы есепті кезеңде айыппұлдарды және қарыз алушыға соттар мен басқа да мемлекеттік мекемелер салған басқа да төлемдерді төледі74

Қарыз алушының басқа да төлемдері (толық жазу)75

Қарыз алушының басқа да операциялары, басқа да өзгерістер (толық жазу)76

Есепті кезеңнің соңындағы төленбеген комиссиялар, айыппұлдар, қарыз алушы төлейтін басқа да төлемдер


Х

4-бөлім. Қарыз алушыға төленетін ілеспе төлемдер бойынша мәліметтер

79

Есепті кезеңнің басындағы төленбеген комиссиялық төлемдер, айыппұлдар және қарыз алушыға төленетін басқа да төлемдер


Х

80

Есепті кезеңде комиссиялар, айыппұлдар, шарттың талаптарында қарыз алушыға төленуі көзделген басқа да төлемдер қарыз алушыға төленді81

Қарыз алушы есепті кезеңде комиссияларды, айыппұлдарды, шарттың талаптарында қарыз алушыға төленуі көзделген басқа да төлемдерді кешірді


Х

82

Есепті кезеңде комиссиялар, айыппұлдар, шарттың талаптарында қарыз алушыға төленуі көзделген басқа да төлемдер есептен шығарылды


Х

83

Қарыз алушыға есепті кезеңде айыппұлдар және қарыз берушіге соттар мен басқа да мемлекеттік мекемелер салған басқа да төлемдер төленді84

Қарыз алушыға басқа төлемдер (толық жазу)85

Қарыз алушының пайдасына басқа да операциялар, басқа да өзгерістер (толық жазу)86

Есепті кезеңнің соңында төленбеген комиссиялар, айыппұлдар, қарыз алушы алуға арналған басқа да төлемдер


Х

      Ескертпе:______________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________

      Резидент______________________________________________________________________ (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), заңды тұлғаның атауы)

      Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес сәйкестендіру нөмірі______________________________

      Мекенжайы____________________________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы __________________________________________________

      Орындаушы_________________________________________ ______________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" ______________

  Қаржылай қарызды игеру
және қызмет көрсету туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Қаржылай қарызды игеру және қызмет көрсету туралы есеп (индексі – ПР-К/Э-3, кезеңділігі – тоқсан сайын) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Қаржылай қарызды игеру және қызмет көрсету туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасының резиденттері есептік нөмір берілген қаржылай қарыздың валюталық шарттары бойынша тоқсан сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам (заңды тұлғалар үшін) және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. 1-бағанда төлемдер және (немесе) ақша аударымдары, тауарлар жеткізу (жұмысты орындау, қызмет көрсету), активтерді беру, міндеттемелерді өзгеше орындау түрінде қаржылай қарызды игеру және қызмет көрсету, 2-бағанда төлемдер және (немесе) ақша аударымдары түрінде ғана көрсетіледі.

      6. Коды 10-жолда есепті кезеңде орташа алынған таза (салықтарды есептемегендегі) кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық %) көрсетіледі. Сыйақы мөлшерлемесі жүз үлеске дейін дөңгелектей отырып, сан түрінде көрсетіледі. Егер кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі өзгермелі болса, онда мөлшерлеменің есепті кезеңдегі базалық мәнін пайдалану керек. Егер кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі нөлдік болса, онда нөлдік мәндері қойылады.

      Егер Нысан нөлдік мәнмен ұсынылса коды 10-жол толтырылмайды.

      7. 1, 2, 3 және 4-тарауларда сомалар валюталық шарт валютасының мың бірлігімен көрсетіледі. Егер қарыз мультивалюталық болса сомалар мың Америка Құрама Штаттарының долларымен көрсетіледі. Пайда болған бағамдық айырма басқа да өзгерістерде көрсетіледі (кодтары 14, 31, 44, 61, 75 және 85-жолдар).

      1-бөлімде негізгі борышты игеру мен өтеу бойынша ақпарат, 2-бөлімде сыйақы (егер сыйақы валюталық шартта көзделсе) есептеу мен төлеу бойынша ақпарат, 3, 4-бөлімдерде 1, 2-бөлімдерде көрсетілмеген өзге операциялар бойынша (бар болса): 3-бөлімде қарыз алушының өзінің операциялары бойынша, 4-бөлімде қарыз алушының пайдасына операциялар бойынша ақпарат көрсетіледі.

      Сыйақыға салық бойынша ақпарат 2-тарауда, басқа салықтар бойынша 3,4-тарауларда көрсетіледі.

      1, 2-бөлімдер қарыз алушының кредиторға талаптарын (бар болса) (1-бөлік) және қарыз алушының кредитордың алдындағы міндеттемесін (2-бөлік) қамтиды.

      Қарыз алушының кредиторға негізгі борыш (сыйақы) бойынша берілген аванстары (алдын ала ақылар) бар болса (1-бөлік), қарыз алушының кредитор алдындағы міндеттемелер туралы ақпарат (2-бөлік) аванстар толық өтелгеннен кейін толтырылады.

      8. Есепті кезеңнің басындағы берешек (кодтары 11, 16, 17, 41, 46, 47, 69 және 79-жолдар) өткен есепті кезеңнің соңындағы берешекке (кодтары 15, 33, 34, 45, 62, 63, 76 және 86-жолдар, тиісінше) тең. Берешек салықтар бойынша берешекті қоса отырып көрсетіледі.

      9. Борышты өтеу (коды 22-жол) ақша, тауарлар, жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) түрінде өтеуді қамтиды.

      Қаражатты (борыш, сыйақы, комиссиялар, айыппұлдар және басқа төлемдер – кодтары 24, 54, 71 және 81-жолдар) кешіру ретінде қарыз алушы өтемеген борыштық міндеттеменің кредитор мен қарыз алушының уағдаластығы негізінде ішінара немесе толық ерікті түрде азаюы танылады.

      Қаражатты (борыш, сыйақы, комиссиялар, айыппұлдар және басқа төлемдер – кодтары 30, 60, 72 және 82-жолдар) есептен шығару дегеніміз мыналарды білдіреді:

      1) резиденттің бейрезидент жойылған (қайтыс болған) жағдайда қаражатты (баланстан тыс) біржақты тәртіппен есептен шығаруы;

      2) резидент заңды тұлғаның банкроттығы кезінде қаражатты өтелген деп тану (таратылған резиденттің мүлігінің жетіспеушілігінен қанағаттандырылмаған, тарату балансы бекітілгенге дейін мәлімделмеген кредитор бойынша, тарату комиссиясы танымаған кредитордың талаптары);

      Қарыз алушының (кредитордың) резиденттігі өзгерген кезде қарыз алушы мен кредитор арасындағы міндеттемелер есепте есептен шығарылғандар ретінде (кодтары 30, 60, 72 және 82-жолдар) көрсетіледі.

      Кредиттің игерілмеген бөлігін жою (коды 32-жол) дегеніміз қарыз алушының алмаған (игерілмеген) валюталық шартта көзделген кредиттік қаражатының бір бөлігінің азаюын білдіреді.

      10. Кодтары 18, 19, 27, 28, 48, 49, 57 және 58-жолдар шартқа қатысушылар өзгерген кезде, оның ішінде бұрын Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген, "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының (бұдан әрі – Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары) 15-тармағының 2) тармақшасына сәйкес берілгеннің орнына жаңа есептік нөмір берілген кезінде толтырылады:

      кодтары 18, 27, 48 және 57-жолдар – талап ету құқығын басқаға беру (борышты аудару) немесе өзге де келісімдер нәтижесінде бастапқы кредитор және жаңа кредитор (бастапқы борышкер және жаңа борышкер) бірмезгілде резиденттер болып табылса немесе бірмезгілде бейрезиденттер болып табылса;

      кодтары 19, 28, 49 және 58-жолдар – талап ету құқығын басқаға беру (борышты аудару) немесе өзге де келісімдер нәтижесінде бастапқы кредитор және жаңа кредитор (бастапқы борышкер және жаңа борышкер) резидент (бейрезидент) және бейрезидент (резидент) болып табылса.

      Кодтары 29, 59-жолдар – бұрын Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары 15-тармағының 1), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген негіздемелер бойынша берілген есептік нөмірдің орнына жаңа есептік нөмір берілгенде толтырылады.

      11. Коды 50-жол бойынша осы сыйақыдан салықты қоса алғанда, есепті кезеңде есептелген сыйақы көрсетіледі. Есепті кезеңде нақты төленген салық есепті кезеңде нақты төленген сыйақымен бірге коды 52-жол бойынша көрсетіледі. Бұл ретте есепті кезеңде төленген салық есепті кезеңнен бұрын есептелген сыйақыға жатқызылуы мүмкін.

      2-бағанда ақша түріндегі сыйақы мен салықтың нақты төлемі көрсетіледі.

      Есепті кезеңде тек сыйақыны төлемей салықты төлеу кезінде салықты төлеу 1-бағанда және 2-бағанда көрсетілуге тиіс.

      12. Ақшаны қайтару (төлемді орындамай қайтару) басқа да өзгерістерде (кодтары 31, 61, 74 және 84-жолдарда) көрсетіледі.

      13. Кодтары 25, 26, 31, 55, 56, 61, 74, 75, 84 және 85-жолдар Нысанға ескертпеде, оның ішінде активтің және (немесе) қарыз алушының борыштық міндеттемелерінің сипаттамасына талдаманы қажет етеді.

      14. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

      15. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 24-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

  Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ұсынылады: есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына ұсынылады

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп

      Әкімшілік дереккөздер нысанының индексі: ПР-И/Г-4

      Кезеңділік: тоқсан сайын

      Есепті кезең: ______ жылғы __________ тоқсан

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: резидент

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін

      Нысан

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірі ______________

      мың Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) доллары

Жолдар коды

Көрсеткіштердің атауы

Инвестордың атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
А

Б

1

2

1-бөлік. Инвесторлардың инвестициялау объектісінің капиталына қатысуы

10

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған құн
20

Есепті кезеңде өзгеруі (+ұлғаю/-азаю) (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35)

оның ішінде мыналардың есебінен:
21

ақша түсiмi (+)/ алу (-)
22

жабдықтың, тауардың және өзге мүлiктiң түсуi (+)/алынуы (-)
23

материалдық емес активтердiң түсуi (+)/алынуы (-)
24

коммерциялық кредиттер және қаржы қарыздары бойынша берешек есебінен жарғылық капиталдың ұлғаюы (+)/азаюы(-)
25

жарғылық капиталға дивидендтер есептеу (дивидендтердi акциялармен төлеу) (+)
26

өткен жылдардың бөлінбеген кірісі есебінен жарғылық капиталдың, резервтік капиталдың немесе капиталдың басқа баптарының +ұлғаюы/-азаюы
27

жылжымайтын мүлікті енгізу(+)/алуы (-)
28

бейрезидент-эмитенттердің бағалы қағаздарын (вексельді қоса) енгізу (+)/ алу (-)
29

резидент эмитенттердің бағалы қағаздарын енгізу (+)/алу (-)
30

резиденттің резидентке (бейрезиденттің бейрезидентке) қатысу үлесін сатып алу (+)/сату (-)/сыйға тарту (+/-)
31

жаңа есептік нөмір алу (+)/(-)
32

бағамдық айырма (+)/(-)
33

баға өзгерістері (+)/(-)
34

инвестициялау объектісін жою (-), қайта ұйымдастыру (+/-) кезінде есептен шығару
36

резиденттің бейрезидентке (бейрезиденттің резидентке) қатысу үлесін сыйға тарту (+/-)
37

резиденттің бейрезидентке (бейрезиденттің резидентке) қатысу үлесін сатып алу (+)/сату (-)
38

басқалар (толық жазу)
39

Есепті кезеңнің соңындағы жинақталған құн (10) + (20)
40

Инвестордың есепті кезеңнің соңындағы жарғылық капиталға үлесі, %
41

Есепті кезеңде жарияланған дивидендтер
50

Есепті кезең үшін төленген (алынған) дивидендтер, төленген (төлеуге жататын) салықты қоса:
(51)+(52)+(53), оның ішінде
51

ақша түрінде
52

акциялар түрінде (қатысу үлесімен)
53

өзге (толық жазу)
54

Төлем көзінен ұсталатын инвестордың табысынан табыс салығын төлеу бойынша есепті кезеңнің аяғындағы берешек
Инвестициялау объектісінің акцияларды, қатысу үлестерін сатып алу (сату) бойынша есеп айырысулары туралы ақпарат

2-бөлік. Резиденттің бейрезидентке қоятын талаптары

60

Есепті кезеңнің басындағы бейрезиденттің резидент алдындағы берешегі


61

Есепті кезеңде берешектің ұлғаюы, оның ішінде:


61.1

резиденттің алдын ала ақы төлеуі


61.2

төлем мерзімін кейінге қалдыра отырып инвестициялау объектісіне меншік құқығын бейрезидентке беру


62

Есепті кезеңде берешекті өтеу, оның ішінде:


62.1

инвестициялау объектісіне меншік құқығының резидентке өтуі


62.2

бейрезиденттің ақы төлеуі


63

Есепті кезеңдегі берешек бойынша басқа да өзгерістер (толық жазу)


64

Есепті кезеңнің аяғындағы бейрезиденттің резидент алдындағы берешегі (= (60) + (61) – (62) + (63)


3-бөлік. Резиденттің бейрезидент алдындағы міндеттемелері

70

Есепті кезеңнің басындағы резиденттің бейрезидент алдындағы берешегі


71

Есепті кезеңде берешектің ұлғаюы, оның ішінде:


71.1

бейрезиденттің алдын ала ақы төлеуі


71.2

төлем мерзімін кейінге қалдыра отырып инвестициялау объектісіне меншік құқығын резидентке беру


72

Есепті кезеңде берешекті өтеу, оның ішінде:


72.1

инвестициялау объектісіне меншік құқығының бейрезидентке өтуі


72.2

резиденттің ақы төлеуі


73

Есепті кезеңдегі берешек бойынша басқа да өзгерістер (толық жазу)


74

Есепті кезеңнің аяғындағы резиденттің бейрезидент алдындағы берешегі (= (70) + (71) – (72) + (73)


      Ескертпе:__________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Резидент__________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), заңды тұлғаның атауы)

      Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес сәйкестендіру нөмірі _________________________

      Мекенжайы________________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _____________________________________________

      Орындаушы_________________________________________ ______________________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефон

      Басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ____________________________________________________ _____________________

                  тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефон

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" ______________

  Инвестициялау объектісінің
капиталына қатысу туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп (индексі – ПР-И/Г-4, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасының резиденттері есепті нөмірі берілген инвестициялау объектісінің капиталына қатысудың валюталық шарттары бойынша тоқсан сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам (заңды тұлғалар үшін) және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. Нысанды толтыру мақсаты үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) инвестициялау объектісі – акциялары, қатысу үлестері, пайлары сатып алынатын (сатып алынған) заңды тұлға, инвестициялық пай қоры, сондай-ақ мүлігіне мүліктік жарна енгізілетін (енгізілген) заңды тұлға, жай серіктестік, консорциум. Депозитарлық қолхаттармен операциялар жүргізілген жағдайда, базалық активі болып табылатын бағалы қағаздың эмитенті инвестициялау объектісі болып табылады;

      2) инвестор - инвестициялау объектісіне меншік құқығы өтетін (өткен) жеке немесе заңды тұлға.

      6. Нысан жарғылық капиталға (акцияларымен, қатысу үлестерімен, пайлармен), жарғылық капиталға қарағанда өзге капиталға қатысу операциялары бойынша ұсынылады.

      Резиденттің инвестициялаудың бір объектісінің капиталына қатысу операциялары бойынша алған бірнеше есептік нөмірлер бойынша 1-бөлікті толтыруына рұқсат етіледі. Бұл жағдайда Нысан ұсынылатын барлық есептік нөмірлердің нөмірлері көрсетіледі.

      7. Егер резидент заңды тұлға оның капиталына қатысу операциялары бойынша берілген есептік нөмірлерді алса, онда 1, 2-бағандарда және одан әрі 1-бөлікте жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), әрбір бейрезиденттің заңды тұлғасының атауы және оның резиденттің капиталына қатысуы туралы ақпарат жеке көрсетіледі.

      Егер резидент берілген есептік нөмірлерді бейрезиденттің капиталына қатысу операциялары бойынша басқа резиденттермен бірлесе отырып алса, онда 1, 2-бағандарда және одан әрі 1-бөлікте 1 жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), әрбір резиденттің заңды тұлғасының атауы және оның бейрезиденттің капиталына қатысуы туралы ақпарат жеке көрсетіледі.

      Инвестициялық объектіні сатып алушы мен сатушы арасындағы операциялар бойынша резиденттің бейрезидентке талабы болған жағдайда 1 және 2-бөліктер, резиденттің бейрезидентке міндеттемесі болған жағдайда 1 және 3-бөліктер толтырылады. Егер резидент берілген есептік нөмірлерді бейрезиденттен резидент үшінші тұлғаның акцияларын, капиталындағы қатысу үлестерін сатып алу (бейрезидентке сату) операциялары бойынша алған болса, онда 1-бөлік толтырылмайды.

      8. Сомасы мың АҚШ долларымен көрсетіледі.

      Есепті кезеңдегі операциялар олардың нақты құны бойынша көрсетіледі. Өзге валюталармен көрсетілген сомалар тиісінше операция жүргізілген күнгі немесе есепті кезеңнің аяғындағы валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып, АҚШ долларына аударылады. Туындаған бағам айырмасы кодтары 32, 63 және 73-жолдар бойынша көрсетіледі.

      Есепті кезеңнің басындағы қалдық (кодтары 10, 60 және 70-жолдар) әрбір баған бойынша есепті кезеңнің алдындағы кезеңнің соңындағы қалдыққа (тиісінше кодтары 39, 64 және 74-жолдар) тең.

      9. Есепті кезеңдегі инвестициялау объектісінің капитал құнының ұлғаюы (+) белгісімен, капитал құнының азаюы (-) белгісімен көрсетіледі.

      Коды 31-жол Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасындағы валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының (бұдан әрі – Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары) 15-тармағына сәйкес бұрын берілген есептік нөмірдің орнына есептік нөмір берген кезде толтырылады.

      Кодтары 36 және 37-жолдар бойынша үшінші тұлғалардан (үшінші тұлғаларға) инвестициялау объектісін, оның ішінде бөліп төлеп сатып алған (сатқан), сыйға тартқан жағдайда инвесторға (инвестордың) инвестициялау объектісіне меншік құқығын нақты бергені көрсетіледі.

      Ақшаны қайтару (төлемді орындаусыз қайтару) коды 38-жолда көрсетіледі.

      10. Коды 41-жол бойынша төлем көзінен осы дивидендтерден ұсталатын салықты қоса алғанда, есепті кезеңде жарияланған дивидендтер көрсетіледі.

      Кодтары 51, 52 және 53-жолдар бойынша төлем көзінен ұсталатын және есепті кезеңде нақты төленген салық сомасымен есепті кезеңде инвесторларға нақты төленген дивидендтер көрсетіледі. Бұл ретте есепті кезеңде төленген салық есепті кезеңнен бұрын жарияланған дивидендтерге жатқызылуы мүмкін.

      Есепті кезеңде дивидендтерді төлеусіз салықты ғана төлеген кезде салықты төлеу тиісті кодтары 51, 52 және 53-жолдарда көрсетілуі тиіс.

      Салық бойынша берешек коды 54-жол бойынша көрсетіледі.

      11. Кодтары 60, 61, 61.1, 61.2, 62, 62.1, 62.2, 63, 64, 70, 71, 71.1, 71.2, 72, 72.1, 72.2, 73 және 74-жолдар инвестор алдын ала төлем немесе төлемді кейінгі қалдырумен үшінші тұлғадан акцияларды, инвестициялау объектісінің қатысу үлестерін сатып алған (үшінші тұлғаға сатқан) кезде толтырылады. Резидентте бейрезидентке талаптар туындаған кезде 2-бөлік толтырылады. Резидентте бейрезидент алдында міндеттемелер туындаған кезде 3-бөлік толтырылады.

      Тауарларды жеткізу (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету), өзге де ақшалай емес орындау түріндегі төлем Нысанға ескертпеде толық ашып жазуды талап етеді.

      12. Кодтары 38, 63 және 73-жолдарды толтыру Нысанға ескертпеде толық ашып жазуды талап етеді.

      13. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

      14. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 24-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

  Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ұсынылады: есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына ұсынылады

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Міндеттемелердің орындалуы туралы есеп

      Әкімшілік дереккөздер нысанының индексі: ПР-Д-5

      Кезеңділік: тоқсан сайын

      Есепті кезең: ______ жылғы __________ тоқсан

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: резидент

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін

      Нысан

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірі ___________________

1-бөлім. Міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер

р/с №

Міндеттемелерді орындау түрі

Төлем белгілеу коды

Активтің аты

Жөнелтуші

Бенефициар

Күні

Валютасы

Сомасы, валютаның мың бірлігі

Ескертпе

Резиденттік белгісі

Атауы, тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса)

Резиденттік белгісі

Атауы, тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2-бөлім. Жинақталған құн және кірістер туралы мәліметтер

      мың Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) доллары

Жол коды

Көрсеткіштің атауы

Барлығы

А

Б

1

10

Есепті кезеңнің соңындағы жинақталған құн,
оның ішінде мыналар түрінде:


11

ақша


12

бағалы қағаздар, қатысу үлестері, оның ішінде:


12.1

акциялар, инвестициялық қорлардың пайлары, ақша нарығының қорлары


13

жылжымайтын мүлік


14

басқалары (толық ашып жазылсын)


20

Резиденттің есепті кезеңдегі кірісі


21

Бейрезиденттің есепті кезеңдегі кірісі


      Ескертпе:__________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Резидент__________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), заңды тұлғаның атауы)

      Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес сәйкестендіру нөмірі _________________________

      Мекенжайы________________________________________________________________

      Телефоны _________________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________________

      Орындаушы _________________________________________ ____________________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефон

      Басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _______________________________________________ _________________________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефон

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" ______________

  Міндеттемелердің орындалуы
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Міндеттемелердің орындалуы туралы есеп (индексі – ПР-Д-5, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Міндеттемелерді орындау туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Қазақстан Республикасының резиденттері Нысанды бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен, жылжымайтын мүліктің меншік құқығымен, зияткерлік меншік объектілері, бірлескен қызмет құқығымен операцияларға есептік нөмірі берілген валюталық шарттар, сенімгерлік басқару, траст, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына ақша мен қаржы құралдарын беру, ақшаны және өзге де валюталық құндылықтарды өтеусіз беру, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде орналасқан орны бар резидент филиалдарының (өкілдігінің) шоттары бойынша тоқсан сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам (заңды тұлғалар үшін) және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. Нысанды толтыру мақсатында мына ұғымдар пайдаланылады:

      1) бейрезидент эмитенттердің қызметкерлерге арналған бағалы қағаздарға опциондар бағдарламасы – резидент заңды тұлғаның қызметкерлері осы заңды тұлғаның инвесторы және (немесе) осы заңды тұлғаның инвесторларының инвесторы болып табылатын бейрезидент эмитенттерден бағалы қағаздардың келісілген санын сатып алатын бағдарлама;

      2) бейрезидент эмитенттердің бағалы қағаздары – Қазақстан Республикасының және (немесе) бейрезидент эмитенттердің бағалы қағаздары базалық активтері болып табылатын депозиторлық қолхаттарды қоса алғанда, эмитент елінің заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар деп танылатын қаржы құралдары.

      6. 1-бөлімде есепті кезеңде валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы мәліметтер көрсетіледі.

      2-бағанда валюталық шарт бойынша міндеттемелерді мынадай орындау түрі көрсетіледі:

      1) төлемдер және (немесе) ақша аударымдары түрінде;

      2) тауарларды жеткізу (жұмысты орындау, қызмет көрсету) түрінде;

      3) активті (бағалы қағаздар, қатысу үлестері, инвестициялық қорлардың пайлары, жылжымайтын мүлік, зияткерлік меншік объектісіне арналған құқық, талдаманы қажет ететін активтің өзге түрлері) беру түрінде;

      4) өзге (толық ашуды қажет ететін).

      Егер міндеттемені орындау ақша түрінде жүзеге асырылатын болса, онда 3-бағанда төлем белгілеу коды көрсетіледі, 4-баған толтырылмайды, ал 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-бағандарда ақша аударуға (алуға) арналған төлем құжаты негізінде ақша жөнелтуші, ақша бенефициары, төлем күні, төлем валютасы, төлем сомасы төлем валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.

      Төлемдер және (немесе) ақша аударымдары Нысанда салықты қоса алғанда көрсетіледі. Нысанда ақшаны қайтару (төлемді орындамай қайтару) көрсетіледі.

      Егер міндеттемелерді орындау активті беру түрінде жүзеге асырылатын болса, онда 4-бағанда активтің атауы көрсетіледі, 3-баған толтырылмайды, ал 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-бағандарда активті беруші тұлға, активті қабылдаушы тұлға, активті беру күні, актив құнының валютасы, актив құнының сомасы шарт валютасының мың бірлігімен актив құнының сомасы көрсетіледі.

      Егер міндеттемелерді орындау жұмысты орындау, қызмет көрсету немесе өзге тәсілмен жүзеге асырылатын болса, онда 3, 4-бағандар толтырылмайды, ал 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-бағандарда міндеттемені орындайтын тұлға, міндеттемелердің орындалуын қабылдайтын тұлға, міндеттемелерді орындау күні, орындалған міндеттемелердің валютасы мен сомасы шарт валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.

      3, 5, 7-бағандар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес толтырылады. 10-баған "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес толтырылады.

      Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасқан орны бар заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) шетелдік банкіндегі шоты бойынша Нысанды берген кезде Нысанда: заңды тұлға осы филиалға (өкілдікке) бұл шотқа жіберген, заңды тұлға осы филиалдан (өкілдіктен) бұл шоттан жіберген ақшаны ішкі корпоративтік аудару көрсетіледі.

      7. 2-бөлімде есепті кезеңнің соңында жинақталған құн және есепті кезеңдегі кірістер туралы мәліметтер көрсетіледі.

      2-бөлім мына жағдайларда толтырылады:

      1) Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасқан орны бар заңды тұлғаның филиалына (өкілдігіне) ашылған шетелдік банктегі шот бойынша Нысанды ұсынған кезде: есепті кезеңнің соңында осы шотта ақша сомасының қалдығы, шетелдік банк резидентке есепті кезеңде осы шот бойынша есептеген сыйақы, оның ішінде салым (салымдар) қоса көрсетіледі;

      2) шетелде жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алумен байланысты операциялар бойынша Нысанды ұсынған кезде: есепті кезеңнің соңындағы жылжымайтын мүліктің құны, резиденттің есепті кезеңдегі жылжымайтын мүліктен кірісі көрсетіледі;

      3) ақша мен өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға, трастқа берген кезде берілген мүліктің есепті кезеңнің соңындағы құны, резиденттің (бейрезиденттің) есепті кезеңдегі кірістері, оның ішінде мүлікті басқарғаны үшін кірістері көрсетіледі;

      4) резидент заңды тұлға өзінің қызметкерлері үшін жасайтын бейрезидент эмитенттердің бағалы қағаздарына опциондар бағдарламасы бойынша қызметкерлердегі бейрезидент эмитенттердің бағалы қағаздарының жиынтық құны көрсетіледі;

      5) клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларға клиенттерге тиесілі ақшаны есепке алу және сақтау шоттарына ақша мен қаржы құралдарын берумен байланысты операциялар бойынша есепті кезеңнің соңында берілген мүліктің құны, резиденттің (бейрезиденттің) есепті кезеңдегі кірістері көрсетіледі.

      8. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

      9. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 24-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.


  Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ұсынылады: есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына ұсынылады

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Шетелдік банктегі шоттағы ақша қозғалысы туралы есеп

      Әкімшілік дереккөздер нысанының индексі: ПР-Ф-6

      Кезеңділік: тоқсан сайын

      Есепті кезең: ______ жылғы __________ тоқсан

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: резидент-заңды тұлға

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін

      Нысан

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірі _________________________

      Шетелдік банктің атауы, елі __________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Шот валютасы _________________________________________

      шот валютасының мың бірлігі

Жол коды

Көрсеткіштердің атауы

Ағымдағы шот

Салым, осы ағымдағы шот шегінде ашылған салым

А

Б

1

2

10

Есепті кезеңде шот бойынша сыйақы есептелетін мөлшерлеме (жылдық %)
11

Есепті кезеңнің басындағы қалдық
20

Кезең ішінде түскен барлық қаражат (21) + (31) + (32)

оның ішінде:
21

бейрезиденттерден (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30):
22

тауарлар (жұмыстар, қызметтер) экспортынан түсiм
23

тартылған қаржылай қарыздар бойынша
24

берілген қаржылай қарыздарды өтеуден
25

жарғылық капиталға қатысу (акцияларды қоса алғанда) бойынша, оның ішінде бейрезидент-брокер арқылы
26

бағалы қағаздармен (акциялардан басқа) және туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша, оның ішінде бейрезидент-брокер арқылы
27

жылжымайтын мүлікті сатудан
28

бірлескен қызметтен
29

сыйақы және дивидендтер
29а

оның ішінде осы шот бойынша сыйақы
30

өзге де (толық жазылсын)
31

резиденттерден
32

валютаны айырбастауды қоса алғанда басқа меншiктi банк шоттардан аудару тәртiбiмен (33)+(34):
33

уәкiлеттi резидент-банктердегi банк шоттарынан
34

шетел банктерiндегi шоттардан
40

Кезең iшiнде жұмсалған барлық қаражат (41) + (42) + (52) + (53)

оның iшiнде:
41

өз филиалдары мен өкілдіктерін күтіп ұстауға
42

бейрезиденттерге басқа шығын (43)+(44) +(45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51):
43

тауарлар (жұмыстар, қызметтер) импортына
44

тартылған қаржылай қарыздарды өтеуге
45

қаржылай қарыздарды беруге
46

жарғылық капиталға қатысу бойынша (акцияларды қоса алғанда), оның ішінде бейрезидент-брокер арқылы
47

бағалы қағаздармен (акциялардан басқа) және туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша, оның ішінде бейрезидент-брокер арқылы
48

жылжымайтын мүлiкті сатып алуға
49

бiрлескен қызметке
50

сыйақы және дивиденд төлеуге
51

өзге де (толық жазылсын)

оның ішінде:
51.1

шетелдік банк комиссиясы
52

резиденттерге өзге де шығын
53

валютаны айырбастауды қоса алғанда басқа меншiктi банк шоттарына аудару тәртiбiмен (54) + (55):
54

уәкiлеттi резидент-банктердегi банк шоттарына
55

шетел банктерiндегi банк шоттарына
56

Бағам айырмасы есебінен өзгерістер (+)/(-)
60

Есептi кезеңнiң соңындағы қалдық (11) + (20) – (40)+ (56)
70

Шетел банкi осы банк шот бойынша есептi кезеңде есептеген сыйақы
Овердрафт туралы ақпарат

80

Есепті кезеңде овердрафт үшін сыйақы есептелетін мөлшерлеме (жылдық %-бен)


81

Есепті кезеңнің басындағы қалдық


82

оның ішінде овердрафт үшін сыйақы бойынша қалдық


83

Банктің овердрафты ұсынуы (84) + (85) + (86) + (87)оның ішінде:


84

өзінің филиалдары мен өкілдіктерін күтіп ұстауға


85

бейрезиденттерге өзге де шығын


86

резиденттерге өзге де шығын


87

валютаны айырбастауды қоса алғанда басқа меншiктi банк шоттарына аудару тәртібімен


88

Банк овердрафт үшін есепті кезеңде есептеген сыйақы


89

Банкке овердрафты өтеу


90

Банкке овердрафт үшін сыйақы төлеу


91

Есепті кезеңдегі овердрафт бойынша өзге де өзгерістер (толық жазылсын)


92

Есепті кезеңдегі сыйақы бойынша өзге де өзгерістер (толық ашып жазу)


93

Есепті кезеңнің соңындағы қалдық (81) + (83) + (88) – (89) – (90) + (91) + (92)


94

оның ішінде овердрафт сыйақысы бойынша қалдық (82) + (88) – (90) + (92)


      Ескертпе: ______________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      Резидент______________________________________________________________

                  (заңды тұлғаның атауы)

      Бизнес сәйкестендіру нөмірі ________________________________________________

      Мекенжайы ______________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _____________________________________________

      Орындаушы _________________________________________ ______________________

                              тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ ______________________

                  тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефон

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" ______________

  Шетелдік банктегі шоттағы
ақша қозғалысы туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Шетелдік банктегі ақша қозғалысы туралы есеп (индексі – ПР-Ф-6, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Шетелдік банктегі ақша қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 16-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасы шетел банкіндегі шоттың есептік нөмірі бойынша тоқсан сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. 1-бағанда шетел банкінде ашылған ағымдағы шот, салым, аллокирленбеген металл шот туралы ақпарат көрсетіледі.

      Егер ағымдағы шот шеңберінде салым ашылса, онда осындай салым туралы ақпарат 2-бағанда көрсетіледі. Егер ағымдағы шот шегінде бірнеше салым ашылса, онда осындай салымдар туралы ақпарат әрбір салым бойынша жеке-жеке көрсетіледі.

      6. Коды 10-жолда таза (салықтарды есепке алмағанда) есепті кезеңдегі ағымдағы шот, салым бойынша сыйақының орташа мөлшерлемесі (жылдық %), коды 80-жолда овердрафт бойынша сыйақының орташа мөлшерлемесі көрсетіледі. Сыйақы мөлшерлемесі жүздік үлеске дейін дөңгелектеніп сан түрінде көрсетіледі. Егер сыйақы мөлшерлемесі өзгермелі болса, онда есепті кезеңдегі мөлшерлеменің базалық мәні пайдаланылады. Егер сыйақы мөлшерлемесі нөл болса, онда нөлдік мән қойылады.

      Егер Нысан нөлдік мәндермен берілсе, онда кодтары 10, 80-жолдар толтырылмайды.

      7. Сома шот (салым) валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.

      Мультивалюталық шоттар (салымдар), сондай-ақ аллокирленбеген металл шоттары бойынша сома мың теңгемен көрсетіледі. Өзге валюталармен көрсетілген сома тиісінше операция жүргізілген күнгі немесе есепті кезеңнің соңындағы валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып, теңгеге аударылады. Пайда болған бағамдық айырма коды 56-жолда көрсетіледі.

      8. Кодтары 34, 55-жолдар толтырылған жағдайда ескертпеде одан (оған) ақша аударылатын шетел банкіндегі шоттың есептік нөмірі көрсетілуі тиіс.

      9. Овердрафт туралы ақпарат шетел банкі осындай овердрафт бойынша берілген есептік нөмірі болмаған жағдайда шотты ашу талаптарына сәйкес осы шот бойынша резидент заңды тұлғаға овердрафт ұсынған кезде толтырылады.

      Шетел банкі клиенттің шотында ақша жеткіліксіз болған немесе болмаған жағдайда оның есеп айырысу құжаттарын төлеуі үшін клиенттің шотын кредиттеуі овердрафтты білдіреді. Овердрафт кезінде банк клиенттің шотындағы барлық ақшаны есептен шығарады және бір мезгілде клиентке клиенттің шотындағы ақшамен өтелмеген ақының бір бөлігіне қаржылай қарыз береді.

      Пайда болған бағамдық айырма өзге де өзгерістерде көрсетіледі (кодтары 91, 92-жолдар).

      10. Есепті кезеңнің басындағы қалдық (кодтары 11, 81, және 82-жолдар) алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы қалдыққа (тиісінше кодтары 60, 93 және 94-жолдар) тең келеді.

      11. Коды 70-жол бойынша осы сыйақыға салықтарды есептемегенде, есепті кезеңде есептелген сыйақы көрсетіледі.

      12. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәнмен ұсынылады.

      13. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 24-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

  Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратына ұсынылады

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының бейрезиденттерден есепті кезеңдегі қаржылай қарыздар тарту талаптары туралы есеп

      Әкімшілік дереккөздер нысанының индексі: ПР-7

      Кезеңділік: ай сайын

      Есепті кезең: ______ жылғы __________ ай

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 8 (сегізінші) күніне дейін (қоса алғанда)

      Нысан

Р/с №

Көрсеткіштің атауы

1-ші қаржылай қарыз туралы ақпарат

2-ші қаржылай қарыз туралы ақпарат

... қаржылай қарыз туралы ақпарат

А

Б

1

2

1

Валюталық шарт (атауы, нөмірі, күні, мақсаты мен тағайындалуы)
2

Валюталық шартқа толықтыру ретінде құжат (құжаттар) (бар болса) (атауы, нөмірі, күні, ескертпе)
3

Валюталық шартқа қатысушы бейрезидент (бейрезиденттер) (атауы, елі, валюта операциясындағы мәртебесі)
4

Осы валюталық шарттың реттік нөмірі (хабарлама туралы куәліктің (бар болса) нөмірі)
5

Валюталық шарттың сомасы (валюталық шарттың валютасында)
6

Шарттың валютасы
7

Негіздемелік келісім (бар болса) (атауы, нөмірі, күні)
8

Бейрезиденттің банкке қатынасы (Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы толтырмайды)
9

Кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі (белгіленген пайыздық мөлшерлеме жағдайында жылдық % көрсетіледі, өзгермелі пайыздық мөлшерлеме жағдайында оны есептеу базасы мен маржа мөлшері көрсетіледі)
10

Негізгі борыш бойынша мерзімі өткен төлемдер үшін мөлшерлеме (әрбір кешіктірілген күн үшін, басқасы (толық жазу)
11

Ілеспе төлемдер (ұйымдастыру үшін, басқару үшін, міндеттеме үшін комиссия, басқасы (толық жазу), кредит, негізгі борыш сомасынан пайыздармен, басқасы (толық жазу)
12

Операцияның қысқаша сипаттамасы (төлем жасау бойынша нұсқаулық, қаражат қозғалысының схемасы, басқасы (толық жазу)
13

Кредиттің агенті (операторы, ұйымдастырушысы) (бар болса) жөніндегі мәлімет (атауы, резиденттің бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН), бейрезиденттің елі)
14

Ерекше жағдайлардың болуы (қарыз алушының мерзімін ұзарту, мерзімінен бұрын өтеу құқығы, кредитордың берешекті мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы, басқасы (толық жазу)
15

Аталған валюталық шарт шеңберінде қаржыландырылатын келісімшарттар туралы мәлімет (бар болса):
15.1

қаржыландыруды сұратқан аппликант туралы мәлімет (атауы, резиденттің БСН, бейрезиденттің елі)
15.2

қаржыландырылатын келісімшарт (келісімшарттар) туралы мәлімет (атауы, нөмірі, күні, валюталық шарттың валютасындағы сома, валюта, келісімшарттың есептік нөмірі, мәміле паспортының нөмірі (бар болса)
15.3

келісімшартқа қатысушы бенефициар туралы мәлімет (атауы, резиденттің БСН, бейрезиденттің елі)
15.4

кредитордың банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалын қаржыландыру нысаны (қаражаттың банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының шотына келіп түсуі, кредитордың бенефициарға жасаған төлемі, басқасы (толық жазу)
16

Қаражаттың келіп түсу және берешекті өтеу кестесі (шарт валютасының мың бірлігі)
17

Ескертпе
      Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің Қазақстан

      Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының атауы

      __________________________________________________________________________

      Мекенжайы ______________________________________________________________

      Телефоны _________________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________________

      Орындаушы _________________________________________ ______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефон

      Басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ________________________________________________ _________________________

                  тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефон

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" ______________

  Банктің, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент-банкінің
Қазақстан Республикасының
аумағында қызметін жүзеге
асыратын филиалының
бейрезиденттерден есепті
кезеңдегі қаржылай қарыздар
тарту талаптары туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының бейрезиденттерден есепті кезеңдегі қаржылай қарыздар тарту талаптары туралы есеп (индексі – ПР-7, кезеңділігі – ай сайын) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының бейрезиденттерден есепті кезеңдегі қаржылай қарыздар тарту талаптары туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалдары есепті кезеңде бейрезиденттерден тартқан қаржылай қарыздар бойынша және олар бейрезиденттерден бұрын тартқан, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының (бұдан әрі – Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары) 15-тармағының 1), 2), 3), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер өзгерген қаржылай қарыздар бойынша ай сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. Нысанды банк тұтастай банк жүйесі бойынша әрбір қаржылай қарыз бойынша, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы тұтастай алғанда Қазақстандағы шетелдік банктің филиалы бойынша әрбір қаржылай қарыз бойынша жасайды.

      6. Нысанда егер валюталық шарт шеңберінде банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының берешегінің сомасы баламасында 500 000 (бес жүз мың) Америка Құрама Штаттарының долларынан асса немесе асатын болса, банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының бейрезиденттерден 180 (бір жүз сексен) күннен астам мерзімге тартқан қаржылай қарыздары туралы:

      1) есепті кезеңде осындай қаржылай қарыздарды тарту талаптары туралы;

      2) есепті кезеңде бұрын тартылған осындай қаржылай қарыздар бойынша Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу Қағидаларының 15-тармағының 1), 2), 3), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер өзгерістері туралы ақпарат көрсетіледі.

      Коды 6-жол "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес толтырылады.

      Коды 7-жолда жекелеген мәмiлелердi, оның iшiнде коды 1-жолда көрсетілген валюталық шартты кредиттеудiң негіздемелік талаптарын айқындайтын негіздемелік келiсiм (бас келiсiм, кредиттiк желi және басқасы) көрсетiледi.

      7. Коды 8-жолда бейрезидент кредитордың банкке (Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы толтырмайды) қатынасы көрсетіледі:

      1) банктің 10 (он) пайызы және одан көп дауыс беруші акцияларын бейрезиденттің тікелей иеленуі;

      2) банктің 10 (он) пайызы және одан көп дауыс беруші акцияларын бейрезиденттің жанама иеленуі;

      3) банктің 10 (он) пайызы және одан көп дауыс беруші акцияларын резиденттің тікелей иеленуі;

      4) банктің 10 (он) пайызы және одан көп дауыс беруші акцияларын резиденттің жанама иеленуі;

      5) банк пен бейрезидент бір-біріне ешқандай бақылау жасай алмайды және әсер ете алмайды, бірақ банктің 10 (он) пайыздан кем емес дауыс беруші акцияларын тікелей немесе жанама иеленетін бір инвестордың бақылауында және ықпалында болады;

      6) Нысанның осы тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілмеген жағдайлар.

      8. Коды 16-жолда банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалына қаражаттың келіп түскені және оның валюталық шарт бойынша берешекті өтеуі туралы ақпарат: қаражаттың (ақша, тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түріндегі, өзгесі) нақты немесе болжалды (болашақта) түсу күні немесе негізгі борышты өтеу және сыйақыны төлеу күні, шарт валютасының мың бірліктеріндегі түсімдер (төлемдер) сомасы көрсетіледі. Егер шарттың сомасы валюталық шартта көзделмесе, онда қаражаттың нақты түскені туралы ақпарат қана көрсетіледі. Өзгермелі пайыздық мөлшерлеме жағдайында сыйақыны төлеудің болжалды сомасы валюталық шартта өзгеше белгіленбесе, есепті кезеңнің соңындағы базалық мөлшерлеменің мәнін ескере отырып есептеледі.

      9. Егер валюталық шарттағы сома әртүрлі валюталардағы бірнеше сомадан құралса, онда әрбір сома мен шарт валютасы бойынша Нысанның жекелеген бағандары толтырылады.

      10. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету туралы нысанда әрбір қаржылай қарыз бойынша міндеттемелердің нақты орындалуы жөніндегі ақпаратты көрсету үшін реттік нөмір береді.

      Ынтымақтастық қағидаттарын белгілейтін, бірақ банктің, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының бейрезидентті қаржыландыруының жекелеген маңызды талаптарын айқындамайтын негіздемелік келісімге реттік нөмір берілмейді.

      11. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда Нысан ұсынылмайды.

      12. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 32-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

  Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратына

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету туралы есеп

      Әкімшілік дереккөздер нысанының индексі: 11-ОБ

      Кезеңділік: тоқсан сайын

      Есепті кезең: ______ жылғы __________ тоқсан

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін (қоса алғанда)

      Нысан

1-кесте. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 32-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есеп ұсынылған қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету

Реттік нөмірі

Кредитордың атауы

Кредит валютасының атауы

А

Б

В
      кестенің жалғасы

Негізгі борыш

Есепті кезең басындағы қалдық, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезеңдегі операция,
шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезең соңындағы қалдық

Ұлғаюы

Азаюы

Барлығы

олардың ішінде мыналар есебінен

Барлығы

олардың ішінде қайта ұйымдастыру есебінен

Сомасы, шарт валютасының мың бірлігі

Баланстық шоттың нөмірі

қайта ұйымдастыру

капиталдандырылған сыйақы

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы

Сыйақы

Кредиттің жай-күйі

Ескертпе

Есепті кезең басындағы қалдық, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезеңдегі операция, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезең соңындағы қалдық

Есептелді

Төленді

Сомасы, шарт валютасының мың бірлігі

Баланстық шоттың нөмірі

9

10

11

12

13

14

15
2-кесте. Өзге де қаржылай қарыздарды игеру және оған қызмет көрсету

Реттік нөмірі

Алдыңғы кезеңдегі есептен алынған реттік нөмірі

Кредитордың атауы

Кредит валютасының атауы

Кредит сомасы

А

Б

В

Г

Д


      кестенің жалғасы

Кредиттік келісімнің (келісімшарттың) нөмірі

Іс-қимыл кезеңі

Кредитор елінің атауы

Игерудің басталған күні

Өтеудің соңғы мерзімінің күні

Ж

З

И

К

      кестенің жалғасы

Негізгі борыш

Есепті кезең басындағы қалдық, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезеңдегі операция, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезең соңындағы қалдық

Ұлғаюы

Азаюы

Сомасы, шарт валютасының мың бірлігі

Баланстық шоттың нөмірі

Барлығы

олардың ішінде мыналар есебінен

Барлығы

олардың ішінде қайта ұйымдастыру есебінен

қайта ұйымдастыру

Капиталдандырылған сыйақы

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы

Сыйақы

Кредиттің жай-күйі

Ескертпе

Есепті кезең басындағы қалдық, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезеңдегі операция, шарт валютасының мың бірлігі

Есепті кезең соңындағы қалдық

Начислено

Оплачено

Сумма, тысяч единиц валюты договора

Номер балансового счета

9

10

11

12

13

14

15
      Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының атауы

      __________________________________________________________________________

      Мекенжайы _______________________________________________________________

      Телефоны _________________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________________

      Орындаушы _______________________________________________ ______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефон

      Басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      __________________________________________________ _______________________

                        тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефон

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" ______________

  Банк, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент-банкінің
Қазақстан Республикасының
аумағында қызметін жүзеге
асыратын филиалы
бейрезиденттерден тартқан,
есепті кезеңнің басында және
(немесе) соңында өтелмеген
міндеттемелері бар қаржылай
қарыздарды игеру және оларға
қызмет көрсету туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету туралы есеп (индексі – 11-ОБ, кезеңділігі – тоқсан сайын) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды Банк, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы бейрезиденттерден олар тартқан қаржылай қарыздар бойынша тоқсан сайын ұсынады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. Нысанда есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында жалпы банк жүйесі бойынша, жалпы Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы бойынша бейрезиденттердің алдында өтелмеген міндеттемелері бар әрбір қаржылай қарыз бойынша ақпарат бөлек көрсетіледі.

      6. 1-кестеде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларына (бұдан әрі – Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары) 7-қосымшада белгіленген нысан бойынша банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының бейрезиденттерден есепті кезеңдегі қаржылай қарыздар тарту талаптары туралы есепті банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалы ұсынған қаржылай қарыздарды игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      7. 2-кестеде өзге қаржылай қарыздарды игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету жөнінде мәліметтер көрсетіледі.

      8. Сомалар шарт валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.

      9. 1-кестеде:

      А бағанында банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалының Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бейрезиденттен есепті кезеңде қаржылай қарыздарды тарту талаптары туралы есепте Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржылай қарызға беретін реттік нөмірі немесе Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары қолданысқа енгізілгенге дейін банкке бейрезиденттерден қаржылай қарызға берілген хабарлама туралы куәліктің нөмірі көрсетіледі.

      14-бағанда "қолданыстағы", "Тараптардың міндеттемелерді толық орындауы" тізімінен есепті кезеңнің соңындағы кредиттік келісімнің жай-күйі көрсетіледі. Кредиттік келісім тараптар міндеттемелерін, оның ішінде сыйақы бойынша немесе мерзімі өткен төлемдер бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады деп есептеледі.

      10. 2-кестеде Б бағанында өткен кезең үшін ұсынылған Нысаннан қаржылай қарыздың реттік нөмірі көрсетіледі.

      11. 1 және 2-кестелерде:

      1-бағанда есепті кезеңнің басында өтелмеген, оның ішінде мерзімі өткен негізгі борыш көрсетіледі;

      2-бағанда есепті кезеңде кредит қаражатын алу, борышты қайта ұйымдастыру және сыйақыны капиталдандыру есебінен негізгі борыштың ұлғайғаны көрсетіледі;

      3-бағанда талап қоюды беру (борышты аудару) кезінде қайта ұйымдастыру есебінен борыштың ұлғаюы көрсетіледі;

      4-бағанда сыйақыны капиталдандыру (сыйақыны негізгі борышқа жатқызу) көрсетіледі;

      5-бағанда есепті кезеңде өтеу және қайта ұйымдастыру есебінен негізгі борыштың, оның ішінде мерзімі өткен борыштың азаюы көрсетіледі;

      6-бағанда қайта ұйымдастыру есебінен борыштың азаюы көрсетіледі. Мерзімінен бұрын өтеу, кешіру, талапты басқаға беру (борышты аудару), борышты капиталға қатысу құралдарына (қарыз алушыға және (немесе) үшінші тұлғаларға) айырбастау, қарыз алушының жылжымайтын мүлкі және өзге де активі, қарыз алушының борыштық бағалы қағаздары, тауарды жеткізу және қарыз алушының өзге де борыштық міндеттемелері қайта ұйымдастырудың негізгі түрлері болып табылады;

      7 және 8-бағандарда есепті кезеңнің соңында өтелмеген, оның ішінде мерзімі өткен негізгі борыш және борыштың қалдығы ескерілетін баланстық шоттың нөмірі көрсетіледі;

      9-бағанда есепті кезеңнің басындағы сыйақы бойынша, оның ішінде мерзімі өткен берешек көрсетіледі;

      10-бағанда есепті кезеңде есептелген сыйақы көрсетіледі;

      11-бағанда есепті кезеңде сыйақының, оның ішінде мерзімі өткен сыйақының ақы төлеу, қайта ұйымдастыру және капиталдандыру есебінен азаюы көрсетіледі;

      12 және 13-бағандарда есепті кезең соңындағы сыйақы, оның ішінде мерзімі өткен сыйақы бойынша берешек және осы берешек ескерілетін баланстық шоттың нөмірі көрсетіледі.

      12. 1-кестенің және 2-кестенің 15-бағанында қамтамасыз ету түрі және қамтамасыз ету сомасы валютасы көрсетіле отырып, валютаның мың бірлігімен көрсетіледі (бар болса). Қамтамасыз етудің бірнеше түрі болған кезде қамтамасыз етудің барлық түрі және қамтамасыз етудің жалпы нарықтық құны мың теңгемен көрсетіледі.

      1-кестенің В бағаны және 2-кестенің Г бағаны "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес толтырылады.

      2-кестенің К бағаны "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ҚР ҰС ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес толтырылады.

      13. 1 және 2-кестелерде арифметикалық-логикалық бақылау:

      1-баған = өткен тоқсан үшін ұсынылған Нысанның 7-бағаны;

      2-баған >= 3-баған + 4-баған;

      5-баған >= 6-баған;

      7-баған = 1-баған + 2-баған - 5-баған;

      9-баған = өткен тоқсан үшін ұсынылған Нысанның 12-бағаны;

      12-баған = 9-баған + 10-баған - 11-баған.

      14. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан ұсынылмайды.

      15. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 33-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

  Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
9-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратына ұсынылады

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 66 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: ПР-9

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: ______ жылғы __________ ай

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: уәкілетті банк

      Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 18 (он сегізіне) дейін (қоса алғанда)

      Нысан

1. Валюталық шарттың деректемелері

Валюталық шарттың нөмірі

Валюталық шарттың күні

Валюталық шарттың есептік нөмірі

1.1

1.2

1.3
      кестенің жалғасы

2. Төлем құжаты бойынша ақша жөнелтуші

Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН)

Ел коды

Резиденттік белгісі

Экономика секторының коды

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5


      кестенің жалғасы

3. Төлем құжаты бойынша бенефициар

Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

БСН, ЖСН

Ел коды

Резиденттік белгісі

Экономика секторының коды

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5


      кестенің жалғасы

4. Валюталық операция туралы ақпарат

Күні

Валюталық операция коды

Төлем белгілеу коды (ТБК)

Валютаның мың бірлікпен сомасы

Төлем валютасының коды

Төлем белгісі

Ішкі корпоративтік ақша аударымының белгісі

Ақша алуға, Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасының талаптарын орындаудан жалтаруға байланысты операция түрі

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

      кестенің жалғасы

5. Валюталық операция бойынша контрагенттің ұйымы (банк) туралы ақпарат

Ұйымның (банктің) сәйкестендіру коды (БСК)

Атауы

Ел коды

5.1

5.2

5.3
      кестенің жалғасы

6. Валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші

Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

БСН,
ЖСН

Ел коды

Резиденттік белгісі

Экономика секторының коды

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5


      кестенің жалғасы

7. Валюталық шарт бойынша ақша алушы

Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

БСН,
ЖСН

Ел коды

Резиденттік белгісі

Экономика секторының коды

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5


      кестенің жалғасы

8. Ескертпе


      Уәкілетті банктің атауы _______________________________________________

      Уәкілетті банктің БСН ________________________________________________

      Мекенжайы__________________________________________________________

      Телефоны ___________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ________________________________________

      Орындаушы_________________________________________       ____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________      _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" ______________

  Жүргізілген валюталық операциялар
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп (индексі – ПР-9, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заң) 5-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды уәкілетті банк ай сайын ұсынады және ол жүргізген валюталық операциялар, оның ішінде клиенттің тапсырмалары бойынша ақпаратты қамтиды.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру

      5. Нысанға есепті кезеңдегі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18512 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 40 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларында (бұдан әрі – Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидалары) айқындалатын шекті мәнге тең немесе одан асатын сомаға валюталық операциялар бойынша ақпарат енгізіледі.

      6. Нысанға "Астана" халықаралық қаржы орталығына қатысушылардың, оның аумағында жасалатын валюталық операциялар жөнінде, сондай-ақ қолма-қол шетел валютасын айырбастау пункттері арқылы сатып алу (сату) жөнінде ақпарат енгізілмейді.

      7. Валюталық операциялар Нысанда:

      клиенттердің тапсырмалары бойынша (оның ішінде төлем карточкаларын пайдалана отырып жүзеге асырылған) төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша – клиенттің уәкілетті банктегі банктік шотына ақша есептеу (клиенттің уәкілетті банктегі банктік шотынан ақша есептен шығару) күні;

      уәкілетті банктің өз төлемдері және (немесе) ақша аударымдары бойынша – уәкілетті банктің корреспонденттік шотына ақша есептеу (уәкілетті банктің корреспонденттік шотынан ақшаны есептен шығару) күні;

      басқа валюталық операциялар бойынша – операциялар жасау күні көрсетіледі.

      Төлем карточкаларын пайдалана отырып жүзеге асырылған валюталық операциялар бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдары жөніндегі ақпаратты уәкілетті банк резиденттен немесе бейрезиденттен осындай төлемдер және (немесе) ақша аударымдары туралы ақпаратты алуына қарай түзетеді.

      8. Нысанның 1, 6 және 7-бөліктері валюталық шарт негізінде валюталық операциялар жүргізілген жағдайда толтырылады.

      9. Нысанның 1-бөлігінде валюталық шарттың деректемелері көрсетіледі. 1.3-баған валюталық шартқа есептік нөмір берілсе толтырылады.

      10. Нысанның 2 және 3-бөліктерінде төлем құжатына сәйкес ақша жөнелтуші мен бенефициар туралы ақпарат көрсетіледі.

      2.3 және 3.3-бағандарда "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ҚР ҰС ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес ақша жөнелтушінің, бенефициардың тіркелген елінің (заңды тұлға, заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) үшін) немесе тұрақты тұратын елінің (Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде жеке тұлға үшін) екі әріптік коды толтырылады.

      2.4, 2.5, 3.4 және 3.5-бағандар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына (бұдан әрі – Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидалары) сәйкес толтырылады.

      Үшінші тұлға жеке тұлғаның банктік шотына қолма-қол ақша салған (алған) жағдайларды қоспағанда, банктік шоттан қолма-қол ақша салған (алған) кезде 2 және 3-бөліктерде шоттың иесі туралы ақпарат толтырылады. Үшінші тұлға жеке тұлғаның банктік шотына қолма-қол ақша салған кезде 2-бөлікте ақша салатын тұлға туралы, 3-бөлікте шоттың иесі туралы ақпарат толтырылады.

      Үшінші тұлға жеке тұлғаның банктік шотынан қолма-қол ақшаны алған кезде 2-бөлікте шоттың иесі туралы ақпарат толтырылады, 3-бөлікте ақша алатын тұлға туралы ақпарат толтырылады.

      Уәкілетті банк шетел валютасын, чектерді, вексельдерді, басқа төлем құжаттарын немесе өзге валюталық құндылықтарды сатқан кезде Нысанның 2-бөлігінде уәкілетті банк туралы, Нысанның 3-бөлігінде сатып алушы клиент туралы ақпарат көрсетіледі. Уәкілетті банк шетел валютасын, чектерді, вексельдерді, басқа төлем құжаттарын немесе өзге валюталық құндылықтарды сатып алған кезде Нысанның 2-бөлігінде сатушы клиент туралы ақпарат, Нысанның 3-бөлігінде уәкілетті банк туралы ақпарат көрсетіледі.

      11. Нысанның 4-бөлігінде валюталық операция туралы ақпарат көрсетіледі.

      4.2-баған Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес толтырылады.

      4.3-баған Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес толтырылады.

      4.5-бағанда "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес валютаның үш таңбалы әріптік коды көрсетіледі.

      4.6-бағанда "01" – жөнелтілген төлемдер немесе ақша аударымдары, уәкілетті банктің қолма-қол шетел валютасын алуы немесе шетел валютасын сатуы бойынша операциялары, чектер, вексельдер, басқа да төлем құжаттары немесе өзге валюталық құндылықтар үшін, "02" – кіріс төлемдер немесе ақша аударымдары, уәкілетті банктің қолма-қол шетел валютасын есептеуі немесе шетел валютасын сатып алуы бойынша операциялары, чектер, вексельдер, басқа төлем құжаттары немесе өзге валюталық құндылықтар үшін көрсетіледі.

      4.7-бағанда төлем және (немесе) ақша аударымы заңды тұлға мен оның құрылымдық бөлімшелері немесе бір заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері арасында жүзеге асырылса "1" белгісі, қалған жағдайларда "0" белгісі көрсетіледі.

      4.8-баған Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларының 16-1 және 16-2-тармақтарына сәйкес мынадай түрде толтырылады:

      "1.1" – тиісті валюталық шарттың талаптарында (бастапқыда не валюталық шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгеннен кейін) бейрезиденттен алынуы тиіс ақшаны резиденттің уәкілетті банктердегі банктік шоттарына аудару көзделмесе, бейрезиденттің резидентке (уәкілетті банкті қоспағанда) ақша ұсынуы көзделетін қаржылай қарыз;

      "1.2" – егер тиісті валюталық шарттың талаптарында (бастапқыда не валюталық шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгеннен кейін) бейрезиденттен алынуы тиіс ақшаны резиденттің уәкілетті банктердегі банктік шоттарына аудару көзделмесе, резидентте (уәкілетті банкті қоспағанда) бейрезидентке ақшаны қайтару бойынша талаптардың туындауы көзделетін қаржылай қарыз;

      "1.3" – егер тиісті валюталық шарттың талаптарында (бастапқыда не валюталық шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгеннен кейін) қаржылай қарыз нысанын пайдаланғаны үшін сыйақы төлеу көзделмесе, резиденттің үлестес тұлға болып табылмайтын бейрезидентке ақша ұсынуы көзделетін қаржылай қарыз;

      "1.4" – егер тиісті валюталық шарттың талаптарында (бастапқыда не валюталық шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгеннен кейін) бейрезиденттің экспортқа ақы төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі резидент міндеттемелерді орындаған күннен бастап 720 (жеті жүз жиырма) күннен асатыны көзделген болса, экспорт бойынша операциялар;

      "1.5" – егер тиісті валюталық шарттың талаптарында (бастапқыда не валюталық шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгеннен кейін) аванстық төлемді немесе толық көлемде алдын ала төлем сомасын қоса алғанда (бейрезидент импорт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда), бейрезиденттің тауарларды жеткізу (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету) бойынша немесе ақшаны қайтару бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі резидент міндеттемелерді орындаған күннен бастап 720 (жеті жүз жиырма) күннен асатыны көзделсе, импорт бойынша операциялар;

      "1.6" - резиденттің клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына бейрезидент-кәсіби қатысушыға баламасы 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асатын сомаға ақша аударымы;

      "1.7" - резиденттің шетелдегі өз шотына баламасы 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асатын сомаға ақша аударымы;

      "1.8" - резиденттің бейрезидент пайдасына баламасы 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асатын сомаға жүзеге асыратын өтеусіз ақша аударымы;

      "2" - бір бейрезидентпен жасалған екі немесе одан да көп валюталық шарт бойынша осындай валюталық шарттарға есептік нөмір берілуі тиіс шекті мәннен асатын жалпы сомаға бір тұлғаның күнтізбелік бір ай ішіндегі төлемдері және (немесе) ақша аударымдары;

      "0" – қалған жағдайларда.

      12. Нысанның 5-бөлігінде валюталық операциялар бойынша контрагенттің ұйымы (банкі) – алынған төлемдер және (немесе) ақша аударымдары үшін ақша жөнелтуші ұйым (банкі), жөнелтілген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары үшін бенефициар ұйымы (банкі) туралы ақпарат көрсетіледі. Ішкі банктік валюталық операциялар бойынша есеп беретін уәкілетті банк туралы ақпарат көрсетіледі. Негізінде төлемдер және (немесе) ақша аударымдары жүргізілетін құжаттарда ақша жөнелтуші ұйым (банк) туралы ақпарат болмаған кезде 5-бөлік толтырылмайды.

      5.3-бағанда ақша жөнелтуші ұйымы (банкі) немесе бенефициары елінің "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ҚР ҰС ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес екі әріптік коды толтырылады. Ішкі банктік валюталық операциялар үшін "KZ" коды көрсетіледі.

      13. Нысанның 6 және 7-бөліктерінде валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші немесе ақша алушы туралы мәліметтер көрсетіледі. Егер валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші (алушы) төлем құжаты бойынша ақша жөнелтушімен (бенефициармен) сәйкес келетін болса, онда 6 (7)-бөлікте Нысанның 2 (3)-бөлігіне ұқсас ақпарат толтырылады.

      6.3. және 7.3-бағандарда валюталық шарт бойынша ақша жөнелтушінің немесе алушының тіркелген елінің (заңды тұлға, заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) үшін) немесе тұрақты тұратын елінің (Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде жеке тұлға үшін) "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ҚР ҰС ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес екі әріптік коды толтырылады.

      6.4, 6.5, 7.4 және 7.5-бағандар Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес толтырылады.

      14. Нысанның 8-бөлігінде Нысанның 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-бөліктеріне енгізілмеген қосымша ақпарат: инвестициялау объектісі, бағалы қағаздар эмитенті, жылжымайтын мүлік объектісінің елі, төлемнің ерекше талаптары туралы ақпарат, валюталық заңнама бойынша жөнелтушінің нұсқауларын сақтау шотына ақша есептеу күні көрсетіледі.

      15. Нысанның 8-бөлігінде нақтылайтын ақпараттың болмауы бұзушылық болып табылмайды. Нысанға белгіленген шекті мәннен аз сомадағы валюталық операцияларды енгізу бұзушылық болып табылмайды.

      16. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

      17. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18544 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 34-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 4 (төрт) ай ішінде енгізіледі.

Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 апреля 2019 года № 18544.

      Примечание ИЗПИ!
      Сроки представления отчетности продлеваются в период действия чрезвычайного положения, введенного Указом Президента РК от 15.03.2020 № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.03.2020 № 42 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
      Примечание РЦПИ!
Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2019 года.

      В соответствии с подпунктом 57-1) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и подпунктом 4) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

      2. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Куандыков А.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

      3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

      5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 июля 2019 года.

      Председатель
Национального Банка
Е. Досаев

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство финансов
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство иностранных дел
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"
Комитет по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

  Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 10 апреля 2019 года № 64

Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан

Глава 1. Общие положения

      1. Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 57-1) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и подпунктом 4) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле) и определяют порядок осуществления мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Понятия и термины, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и в Законе о валютном регулировании и валютном контроле.

      Для целей Правил используются также следующие понятия:

      1) ценные бумаги эмитентов-нерезидентов – финансовые инструменты, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) страны эмитента, включая депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-нерезидентов;

      2) реестр учетных номеров – перечень действующих учетных номеров, присвоенных Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) валютным договорам, на основании и (или) во исполнение которых проводятся операции движения капитала (далее – валютные договоры по движению капитала), и счетам в иностранных банках, а также действующих номеров регистрационных свидетельств, свидетельств об уведомлении;

      3) объект инвестирования – юридическое лицо, паевой инвестиционный фонд, акции, доли участия, паи которых приобретаются (приобретены), а также юридическое лицо, простое товарищество, консорциум, в имущество которого вносятся (внесены) имущественные взносы. В случае проведения операций с депозитарными расписками объектом инвестирования является эмитент ценной бумаги, являющейся их базовым активом;

      4) инвестор – физическое или юридическое лицо, которому переходит (перешло) право собственности на объект инвестирования;

      5) программа опционов на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов для работников – программа, по которой работник юридического лица-резидента приобретает оговоренное количество ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, являющихся инвесторами данного юридического лица и (или) инвесторами инвесторов данного юридического лица;

      6) собственные операции – операции резидента, являющегося стороной валютного договора, осуществляемые от своего имени;

      7) ценные бумаги эмитентов-резидентов – финансовые инструменты, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-резидентов;

      8) регистрационное свидетельство – документ, выданный Национальным Банком при регистрации валютного договора до введения в действие Правил и не утративший силу;

      9) свидетельство об уведомлении – документ, выданный Национальным Банком на валютный договор или счет в иностранном банке до введения в действие Правил и не утративший силу.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Присвоение учетного номера осуществляется без каких-либо обязательств со стороны Национального Банка по соответствующей операции движения капитала, счету в иностранном банке. Наличие учетного номера не является основанием для освобождения от ответственности за нарушение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      4. Уполномоченные банки представляют Национальному Банку информацию, требуемую в соответствии с Правилами (документы, сведения, отчеты), электронным способом посредством использования транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающими конфиденциальность и аутентичность передаваемых данных, либо посредством использования информационных систем с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью.

      Физические и юридические лица, являющиеся резидентами (за исключением уполномоченных банков), представляют Национальному Банку информацию, требуемую в соответствии с Правилами (документы, сведения, отчеты), на бумажном носителе либо электронным способом посредством использования информационных систем с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью.

      При представлении одного отчета разными способами датой представления отчета считается ранняя из дат.

      4-1. При представлении документов на учетную регистрацию на бумажном носителе, получение оригинала или копии листа валютного договора с учетным номером осуществляется при предъявлении получателем удостоверения личности или подтверждении (идентификации) своей личности посредством сервиса цифровых документов.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Документом, подтверждающим наступление обстоятельств, предусмотренных подпунктом 9) части первой пункта 16 и подпунктом 4) части первой пункта 23 Правил, является судебное решение либо документ уполномоченного государственного органа иностранного государства о регистрации смерти, объявлении умершим, признании недееспособным или ограниченно дееспособным физического лица-нерезидента, ликвидации юридического лица-нерезидента. Если эти документы составлены на иностранном языке, то представляется также их перевод на казахский или русский язык.

      6. Если срок представления сведений, отчета или документа, установленный Правилами, а также учетной регистрации истекает в нерабочий день, то датой окончания срока представления сведений, отчета или документа, а также учетной регистрации считается следующий за ним рабочий день. Датой представления сведений, отчета или документа на бумажном носителе считается дата получения сведений, отчета или документа адресатом при представлении нарочно или дата отправления на почтовом штемпеле.

      7. Если Правилами не предусмотрено иное, положения Правил, установленные в отношении юридических лиц (за исключением уполномоченных банков), распространяются в отношении их филиалов и представительств.

      8. Реестр учетных номеров размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

Глава 2. Порядок мониторинга валютных операций

Параграф 1. Получение резидентами учетных номеров для валютных договоров по движению капитала

      9. Учетной регистрации подлежит валютный договор по движению капитала, в рамках которого предусмотрено:

      1) поступление имущества (денег) в Республику Казахстан и (или) возникновение обязательств у резидента по возврату имущества (денег) нерезиденту на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США) в эквиваленте;

      2) передача имущества (перевод денег) из Республики Казахстан и (или) возникновение у резидента требований по возврату имущества (денег) нерезидентом на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США в эквиваленте.

      10. Если в валютном договоре по движению капитала на дату его подписания (при ее отсутствии – на дату вступления в силу) не указана сумма договора, то валютный договор по движению капитала рассматривается как договор, подлежащий учетной регистрации.

      Для целей определения распространения учетной регистрации на валютный договор по движению капитала, в котором сумма договора выражена в иной валюте, чем доллар США, и отсутствует указание на обменный курс к доллару США, расчет эквивалента суммы валютного договора в долларах США осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют на дату подписания валютного договора (при ее отсутствии – на дату вступления валютного договора в силу).

      При внесении изменений и (или) дополнений в валютный договор по движению капитала, увеличивающих его сумму, увеличении суммы валютной операции путем заключения договора новации, расчет эквивалента в долларах США увеличения суммы валютного договора осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют на дату подписания дополнительного соглашения, договора новации (при ее отсутствии – на дату вступления дополнительного соглашения, договора новации в силу).

      По валютному договору по движению капитала, сумма которого не превышает пороговое значение, указанное в пункте 9 Правил, при фактическом увеличении суммы договора без внесения соответствующих изменений в валютный договор, расчет эквивалента в долларах США суммы фактически исполненных обязательств по валютному договору осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения соответствующих операций.

      При принятии резидентом права требования к нерезиденту или долга перед нерезидентом в результате уступки требования или перевода долга, суммой валютного договора признается передаваемая (принимаемая) сумма требования или долга соответственно, включая сумму требования или долга по вознаграждению, комиссионным, штрафам и другим платежам.

      Сноска. Пункт 10 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. Резидент-участник валютного договора по движению капитала обращается за присвоением учетного номера валютному договору по движению капитала в территориальный филиал Национального Банка, расположенный по месту его постоянного проживания (для физического лица) либо нахождения (для юридического лица).

      12. Резидент-участник валютного договора по движению капитала обращается за присвоением учетного номера валютному договору по движению капитала до начала исполнения обязательств по такому валютному договору любой из его сторон. Если исполнение обязательств по валютному договору первым начинает его участник-нерезидент, и это исполнение связано с передачей имущества (поступлением денег) в пользу резидента, то резидент-участник валютного договора по движению капитала обращается за присвоением учетного номера такому валютному договору до получения имущества (денег) в свое распоряжение.

      Резидент-участник валютного договора по движению капитала обращается за присвоением учетного номера валютному договору по движению капитала, сумма которого не превышает пороговое значение, указанное в пункте 9 Правил, до начала исполнения такого обязательства в случае, если исполнение обязательства одной из сторон валютного договора повлечет фактическое увеличение суммы валютного договора, без внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в валютный договор.

      Резидент, принявший право требования к нерезиденту или принявший долг перед нерезидентом в результате уступки требования или перевода долга, безвозмездной передачи, наследования, наступления гарантийного случая, по решению суда, обращается за присвоением учетного номера валютному договору по движению капитала не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня возникновения такого требования (долга), но до начала исполнения обязательств по возникшему требованию (долгу) любой из его сторон.

      Резидент, которому переходит право собственности на недвижимость за границей (за исключением физических лиц-резидентов), на долю в капитале юридического лица-нерезидента в результате приобретения у резидента, безвозмездной передачи, наследования, по решению суда, обращается за присвоением учетного номера валютному договору по движению капитала не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня перехода права собственности, но до отчуждения такого права собственности.

      При замене первоначального обязательства, существовавшего между резидентом (экспортером или импортером) и нерезидентом, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения обязательства и относящимся к операциям движения капитала, резидент обращается за присвоением учетного номера валютному договору по движению капитала не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня замены, но до начала исполнения обязательств любой из его сторон.

      Сноска. Пункт 12 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. Для получения учетного номера валютному договору по движению капитала резидент-участник такого валютного договора представляет в Национальный Банк:

      1) заявление на присвоение учетного номера валютному договору, на основании и (или) во исполнение которого проводятся операции движения капитала, по форме согласно приложению 1 к Правилам;

      2) для физических лиц – копию документа, удостоверяющего личность, содержащего индивидуальный идентификационный номер, или документа, подтверждающего право постоянного проживания в Республике Казахстан (для иностранцев или лиц без гражданства);

      3) копии валютного договора по движению капитала и изменений и (или) дополнений к нему, касающихся обязательств по валютному договору по движению капитала, прошитые и заверенные подписью физического лица или представителя юридического лица. Если валютный договор по движению капитала заключен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык.

      В случае исполнения обязательств по валютному договору по движению капитала до обращения за присвоением учетного номера такому валютному договору резидент-участник представляет в территориальный филиал Национального Банка копии документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств.

      При представлении документов электронным способом представляется электронная копия валютного договора по движению капитала.

      Для получения нового учетного номера в случаях, предусмотренных пунктом 15 Правил, документы, указанные в частях первой и второй настоящего пункта Правил, повторно не представляются, если они не изменились с момента последнего представления в Национальный Банк.

      14. Учетный номер валютному договору по движению капитала присваивается территориальным филиалом Национального Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления резидентом в полном объеме документов и сведений, предусмотренных пунктом 13 Правил, и включается в реестр учетных номеров.

      Учетный номер, дата его присвоения указываются на первом листе оригинала или копии валютного договора по движению капитала с заверением подписью уполномоченного работника и печатью территориального филиала Национального Банка.

      Один экземпляр копии валютного договора по движению капитала с отметкой о присвоении учетного номера остается в территориальном филиале Национального Банка.

      Территориальный филиал Национального Банка осуществляет классификацию операции движения капитала и извещает резидента-участника валютного договора по движению капитала, которому присвоен учетный номер, о необходимости представления отчета в соответствии с пунктами 24 и 25 Правил.

      15. Получение нового учетного номера для валютного договора по движению капитала, которому присвоен учетный номер, требуется при изменении следующих сведений:

      1) валюты валютного договора по движению капитала;

      2) участников валютного договора по движению капитала, если изменение влечет за собой перемену лиц в требованиях или обязательствах резидента-участника валютного договора по движению капитала;

      3) предмета валютного договора, если изменение влечет за собой переклассификацию операции движения капитала и (или) изменение формы отчета;

      4) идентификационных данных нерезидентов-участников валютного договора (фамилии, имени, отчества (при наличии), страны постоянного проживания физического лица, в том числе на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством иностранного государства, наименования, страны регистрации юридического лица, филиала (представительства) юридического лица);

      5) места постоянного проживания (нахождения) резидента – при переезде (передислокации) в другую область, город республиканского значения, столицу;

      6) идентификационных данных резидента - участника валютного договора, являющегося юридическим лицом, в связи с его реорганизацией (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование).

      Сноска. Пункт 15 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16. Валютный договор по движению капитала снимается с учетной регистрации в территориальном филиале Национального Банка и (или) его учетный номер исключается из реестра учетных номеров в следующих случаях:

      1) при присвоении нового учетного номера в случаях, предусмотренных пунктом 15 Правил;

      2) при изменении условий валютного договора по движению капитала или иных сведений, в результате которых сумма валютного договора устанавливается ниже порогового значения, указанного в пункте 9 Правил, или валютный договор не подлежит учетной регистрации в соответствии с пунктом 17 Правил;

      3) при отсутствии исполнения обязательств сторонами по валютному договору с истекшим сроком действия и (или) истекшим сроком исполнения обязательств;

      4) при полном прекращении обязательств между сторонами;

      5) при завершении владения активом;

      6) при изменении резидентства стороны валютного договора по движению капитала, в результате которого операции по договору не будут являться операциями движения капитала;

      7) при внесении сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о прекращении деятельности юридического лица-резидента;

      8) при смерти, объявлении умершим, признании недееспособным или ограниченно дееспособным физического лица-резидента и отсутствии правопреемника;

      9) при смерти, объявлении умершим, признании недееспособным или ограниченно дееспособным физического лица-нерезидента, ликвидации юридического лица-нерезидента, являющегося стороной валютного договора по движению капитала.

      Подпункт 4) части первой настоящего пункта, не распространяется на случаи, когда резидент является объектом инвестирования, участвует в капитале объекта инвестирования, приобретает право собственности на недвижимость за границей по валютному договору по движению капитала, которому был присвоен учетный номер.

      В случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) и 9) части первой настоящего пункта, резидент для снятия валютного договора с учетной регистрации и исключения учетного номера из реестра учетных номеров представляет заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам.

      В случаях, предусмотренных подпунктами 2), 4), 5), 6) и 9) части первой настоящего пункта, вместе с заявлением резидент представляет копии документов, подтверждающих наступление указанных в заявлении обстоятельств.

      Сноска. Пункт 16 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      17. Не подлежат учетной регистрации следующие валютные договоры по движению капитала:

      1) валютные договоры по движению капитала, участниками которых являются Национальный Банк и (или) Министерство финансов Республики Казахстан;

      2) валютные договоры по движению капитала, участниками которых являются участники Международного финансового центра "Астана", по которым операции проводятся на территории Международного финансового центра "Астана";

      3) соглашения о государственных внешних займах Республики Казахстан, негосударственных внешних займах, имеющих государственные гарантии Республики Казахстан.

      Не подлежат учетной регистрации валютные договоры, в рамках которых предусмотрены следующие операции движения капитала:

      1) проводимые загранучреждениями Республики Казахстан, филиалами (представительствами) иностранных организаций, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Казахстан;

      2) собственные операции движения капитала банков, страховых (перестраховочных) организаций, брокеров и (или) дилеров, управляющих компаний, филиалов банков - нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан;

      3) операции, связанные с инвестированием собственных и (или) пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов;

      4) размещение и (или) приобретение:

      государственных ценных бумаг Республики Казахстан;

      ценных бумаг эмитента-резидента, выпущенных в соответствии с законодательством другого государства и на его территории (включая депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитента-резидента);

      ценных бумаг эмитента-нерезидента, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (включая казахстанские депозитарные расписки);

      5) приобретение на вторичном рынке:

      резидентом у нерезидента долговых ценных бумаг эмитента-резидента, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      нерезидентом у резидента долговых ценных бумаг эмитента-нерезидента, выпущенных в соответствии с законодательством другого государства и на его территории;

      6) операции резидентов, осуществляемые на основании договора об оказании брокерских услуг, заключенного с брокером-резидентом, или на основании договора по управлению инвестиционным портфелем, заключенного с управляющим инвестиционным портфелем-резидентом;

      7) приобретение полностью исключительного права на результат интеллектуальной творческой деятельности;

      8) операции физических лиц-резидентов, связанные с приобретением права собственности на недвижимость, безвозмездной передачей денег и иных валютных ценностей.

      Учетный номер не присваивается:

      1) договору на безвозмездную передачу резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту) денег или иных валютных ценностей либо права собственности на недвижимость за границей, если в результате такой передачи происходит исполнение или прекращение обязательств либо отчуждение права собственности на валютные ценности, на недвижимость за границей по валютному договору по движению капитала, для которого резидентом ранее получен учетный номер;

      2) договору на продажу резидентом нерезиденту акций, долей участия в капитале объекта инвестирования-нерезидента, недвижимости за границей, если резидентом ранее получен учетный номер для валютного договора по движению капитала по участию резидента в капитале (приобретению резидентом акций, долей участия) объекта инвестирования-нерезидента, по приобретению недвижимости за границей в собственность;

      3) договору на выкуп объектом инвестирования-резидентом у нерезидента собственных акций, долей участия в капитале, если резидентом ранее получен учетный номер для валютного договора по движению капитала по участию нерезидента в капитале объекта инвестирования-резидента;

      4) авансам для участия в торгах по залоговому имуществу – ценным бумагам, инструментам участия в капитале, недвижимости.

      Сноска. Пункт 17 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 2. Получение юридическими лицами-резидентами учетных номеров для счетов в иностранных банках

      18. Уведомлению о счете в иностранном банке подлежит открытие банковского счета, неаллокированного металлического счета в иностранном банке, за исключением счета, открытого физическим лицом, банком, филиалом (представительством) иностранной организации, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Казахстан, и участником Международного финансового центра "Астана".

      Сноска. Пункт 18 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      19. Юридическое лицо-резидент для получения учетного номера для счета в иностранном банке, открытого им или его филиалом (представительством), обращается в территориальный филиал Национального Банка, расположенный по месту своего нахождения, до проведения операций с использованием данного счета.

      20. Для присвоения учетного номера счету в иностранном банке юридическое лицо-резидент представляет в территориальный филиал Национального Банка:

      1) заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам;

      2) копию документа иностранного банка об открытии счета с указанными реквизитами счета. Если документ составлен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык.

      Для получения нового учетного номера в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил, документы, указанные в подпункте 2) части первой настоящего пункта, повторно не представляются, если они не изменились с момента последнего представления в Национальный Банк.

      Сноска. Пункт 20 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      21. Учетный номер счету в иностранном банке присваивается территориальным филиалом Национального Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления юридическим лицом-резидентом в полном объеме документов и сведений, предусмотренных пунктом 20 Правил, и включается в реестр учетных номеров.

      Учетный номер, дата его присвоения указываются на первом листе оригинала или копии документа иностранного банка об открытии счета с заверением подписью уполномоченного работника и печатью территориального филиала Национального Банка.

      Один экземпляр копии документа иностранного банка об открытии счета с отметкой о присвоении учетного номера остается в территориальном филиале Национального Банка.

      Территориальный филиал Национального Банка извещает юридическое лицо-резидента о необходимости представления отчета в соответствии с пунктами 24 и 26 Правил по счету в иностранном банке, которому присвоен учетный номер.

      22. Получение нового учетного номера для счета в иностранном банке, которому присвоен учетный номер, требуется при изменении следующих сведений:

      1) наименования иностранного банка;

      2) места нахождения юридического лица-резидента – при передислокации в другую область, город республиканского значения, столицу;

      3) идентификационных данных юридического лица-резидента в связи с его реорганизацией (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование).

      Сноска. Пункт 22 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      23. Счет в иностранном банке снимается с учетной регистрации в территориальном филиале Национального Банка и его учетный номер исключается из реестра учетных номеров в следующих случаях:

      1) при присвоении нового учетного номера в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил;

      2) при закрытии счета;

      3) при внесении записи в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о прекращении деятельности юридического лица-резидента;

      4) при ликвидации иностранного банка.

      В случаях, предусмотренных подпунктами 2) и 4) части первой настоящего пункта, юридическое лицо-резидент для снятия счета в иностранном банке с учетной регистрации и исключения учетного номера из реестра учетных номеров представляет заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам.

      В случаях, предусмотренных подпунктами 2) и 4) части первой настоящего пункта, юридическое лицо-резидент представляет копии документов, подтверждающих наступление указанных в заявлении обстоятельств.

      Сноска. Пункт 23 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 3. Мониторинг движения денег и иного исполнения обязательств по валютным договорам по движению капитала и счетам в иностранных банках

      24. Резидент ежеквартально до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в территориальный филиал Национального Банка по месту получения учетного номера для валютного договора по движению капитала или счета в иностранном банке отчеты по формам в соответствии с пунктами 25 и 26 Правил.

      Представление отчетов начинается с отчета за период, включающий дату присвоения учетного номера, и заканчивается отчетом за период, в котором валютный договор по движению капитала или счет в иностранном банке снят с учетной регистрации.

      25. Резидент-участник валютного договора по движению капитала, которому присвоен учетный номер, представляет следующие отчеты:

      1) по финансовым займам – отчет об освоении и обслуживании финансового займа по форме согласно приложению 3 к Правилам;

      2) по участию резидента в капитале объекта инвестирования-нерезидента, по приобретению резидентом акций, долей участия в капитале нерезидента – отчет об участии в капитале объекта инвестирования по форме согласно приложению 4 к Правилам;

      3) по участию нерезидента в капитале объекта инвестирования-резидента, по приобретению резидентом у нерезидента (продаже резидентом нерезиденту) акций, долей участия в капитале резидента – отчет об участии в капитале объекта инвестирования по форме согласно приложению 4 к Правилам;

      4) по операциям с ценными бумагами (за исключением участия в капитале), производными финансовыми инструментами – отчет об исполнении обязательств по форме согласно приложению 5 к Правилам;

      5) по операциям, связанным с приобретением права собственности на недвижимость, приобретением полностью исключительного права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, передачей денег и иного имущества во исполнение обязательств участника совместной деятельности, доверительное управление, траст – отчет об исполнении обязательств по форме согласно приложению 5 к Правилам;

      6) по операциям, связанным с передачей денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручению клиентов, на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, – отчет об исполнении обязательств по форме согласно приложению 5 к Правилам;

      7) по безвозмездной передаче денег и иных валютных ценностей – отчет об исполнении обязательств по форме согласно приложению 5 к Правилам.

      26. Юридическое лицо-резидент по счету в иностранном банке, которому присвоен учетный номер, представляет следующие отчеты:

      1) отчет по счету в иностранном банке, открытому его филиалом (представительством) с местом нахождения за пределами Республики Казахстан, – отчет об исполнении обязательств по форме согласно приложению 5 к Правилам;

      2) в случаях, не указанных в подпункте 1) части первой настоящего пункта Правил – отчет о движении денег на счете в иностранном банке по форме согласно приложению 6 к Правилам.

      27. Резидент, представивший отчет в соответствии с пунктом 24 Правил, по запросу Национального Банка в сроки, указанные в запросе представляет:

      1) копии документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств по валютному договору по движению капитала;

      2) информацию о прогнозных данных по освоению средств и погашению задолженности по финансовым займам;

      3) финансовую отчетность объекта инвестирования по участию в капитале;

      4) выписку иностранного банка о проведенных платежах и (или) переводах денег и о сумме денег на счете в иностранном банке.

      28. Резидент по валютному договору по движению капитала или счету в иностранном банке с учетным номером письменно сообщает в территориальный филиал Национального Банка не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня:

      1) изменения места постоянного проживания (для физического лица-резидента) либо нахождения (для юридического лица-резидента, филиала юридического лица-резидента) – по месту нового проживания (для физического лица) либо нахождения (для юридического лица) о таких изменениях;

      2) внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор по движению капитала, заключения иного валютного договора или изменений и (или) дополнений к нему, подписания или вступления в силу документов, относящихся к осуществлению операции движения капитала, – по месту присвоения учетного номера валютному договору по движению капитала о таких изменениях и (или) дополнениях с представлением копий соответствующих документов;

      3) изменения идентификационных данных участников-резидентов и (или) участников-нерезидентов валютного договора по движению капитала (фамилии, имени, отчества (при наличии), страны постоянного проживания, в том числе на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством иностранного государства, физического лица, наименования, страны регистрации юридического лица, филиала (представительства) юридического лица) – по месту присвоения учетного номера валютному договору по движению капитала о таких изменениях;

      4) изменения реквизитов счета в иностранном банке – о таких изменениях по месту присвоения учетного номера для счета в иностранном банке с представлением копий соответствующих документов;

      5) изменения наименования юридического лица-резидента – о таком изменении по месту присвоения учетного номера для счета в иностранном банке.

      29. Резидент-участник валютного договора по движению капитала по запросу Национального Банка представляет документы и (или) сведения, относящиеся к осуществлению операции движения капитала, и (или) на которые имеются ссылки в ранее представленных документах.

      30. Представление отчетов по валютному договору по движению капитала или счету в иностранном банке с учетным номером не требуется при наличии у резидента решения о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства, для периодов, которые следуют после даты принятия такого решения. Копия такого решения представляется в Национальный Банк.

      Представление отчетов возобновляется в случае вынесения судом определения о приостановлении или прекращении производства по делу о банкротстве, решения об отказе в признании должника банкротом либо отмены решения суда о признании должника банкротом.

      31. Уполномоченный банк о платежах и (или) переводах денег по валютным договорам по движению капитала и о переводах денег резидентами с собственных счетов (на собственные счета) в иностранных банках уведомляет в соответствии с пунктом 34 Правил.

Параграф 4. Уведомление о проведенных валютных операциях уполномоченными банками

      32. Банк, филиал банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан, ежемесячно до 8 (восьмого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов по форме согласно приложению 7 к Правилам.

      В целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций банк, филиал банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан, по запросу центрального аппарата Национального Банка представляет копию договора финансового займа.

      Сноска. Пункт 32 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      33. Банк, филиал банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан, ежеквартально до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода, по форме согласно приложению 8 к Правилам.

      В рамках отчета банк, филиал банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан, представляет по запросу Национального Банка информацию о прогнозных данных по освоению средств и погашению задолженности.

      Сноска. Пункт 33 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      34. Уполномоченный банк ежемесячно до 18 (восемнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, по проведенным валютным операциям, в том числе по валютным операциям, проведенным по поручению клиентов, сумма которых равна или превышает пороговое значение, определяемое Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет о проведенных валютных операциях по форме согласно приложению 9 к Правилам.

      Для целей отражения в отчете валютной операции, валюта которой отличается от доллара США, эквивалент суммы валютной операции рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения операции.

      В целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций уполномоченный банк по запросу Национального Банка представляет копию валютного договора.

      Сноска. Пункт 34 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 5. Частные случаи

      35. Если за учетной регистрацией валютного договора по движению капитала обращается участник валютного договора-филиал (представительство) юридического лица-резидента с местом нахождения в Республике Казахстан, то в заявлении на присвоение учетного номера валютному договору, на основании и (или) во исполнение которого проводятся операции движения капитала, по форме согласно приложению 1 к Правилам как участник валютного договора по движению капитала указывается юридическое лицо-резидент с отметкой об осуществлении валютной операции данным филиалом (представительством) юридического лица-резидента. Представление сведений, отчетов и документов осуществляется филиалом (представительством) юридического лица-резидента. Филиал (представительство) юридического лица-резидента обращается в территориальный филиал Национального Банка, расположенный по месту своего нахождения.

      36. Для присвоения учетного номера валютному договору по движению капитала или счету в иностранном банке филиала (представительства) юридического лица-резидента с местом нахождения за пределами Республики Казахстан обращается юридическое лицо-резидент. В заявлении на присвоение учетного номера валютному договору, на основании и (или) во исполнение которого проводятся операции движения капитала, или счету в иностранном банке по форме согласно приложению 1 к Правилам указывается юридическое лицо-резидент с отметкой об осуществлении валютной операции или открытии счета в иностранном банке данным филиалом (представительством) юридического лица-резидента. Представление сведений, отчетов и документов осуществляется юридическим лицом-резидентом.

      Сноска. Пункт 36 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      37. Для учетной регистрации валютного договора по движению капитала в рамках программы опционов на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов для работников юридического лица-резидента обращается юридическое лицо-резидент.

      38. Валютному договору по движению капитала с несколькими участниками-резидентами (нерезидентами) учетный номер присваивается при превышении порогового значения, указанного в пункте 9 Правил, общей суммы поступления в Республику Казахстан (передачи из Республики Казахстан) имущества (денег) и (или) возникновения обязательств (требований) между резидентами и нерезидентами в рамках такого валютного договора.

      39. За присвоением учетного номера валютному договору по движению капитала, в котором отсутствует сторона-резидент, обращается резидент, являющийся получателем (отправителем) имущества (денег) или у которого возникают обязательства перед нерезидентом или требования к нерезиденту.

      40. За присвоением учетного номера валютному договору по движению капитала с несколькими участниками-резидентами обращается резидент-сторона такого валютного договора, на которого приходится преобладающая часть суммы валютного договора, либо при отсутствии такой стороны – резидент-сторона, который первым начинает (начал) исполнять обязательства перед нерезидентом. В иных случаях за присвоением учетного номера обращается один из резидентов-сторон валютного договора по движению капитала.

      Резидент, обратившийся за присвоением учетного номера, представляет письменные согласия других резидентов-сторон валютного договора по движению капитала на обращение в территориальный филиал Национального Банка за присвоением учетного номера валютному договору по движению капитала. В заявлении на присвоение учетного номера валютному договору, на основании и (или) во исполнение которого проводятся операции движения капитала, по форме согласно приложению 1 к Правилам указываются все резиденты-участники валютного договора по движению капитала.

      Другие резиденты-участники валютного договора по движению капитала при осуществлении платежа и (или) перевода денег в пользу нерезидента и (или) получении денег от нерезидента представляют в уполномоченный банк копию валютного договора по движению капитала с отметкой о присвоении учетного номера.

      Представление сведений, отчетов и документов, предусмотренных параграфом 3 настоящей главы Правил, осуществляется резидентом, обратившимся за присвоением учетного номера.

      Допускается представление сведений, отчетов и документов другим резидентом-участником валютного договора после его обращения в письменной форме в территориальный филиал Национального Банка по месту учетной регистрации валютного договора и представления письменного согласия резидента, обратившегося за присвоением учетного номера.

      Допускается представление сведений, отчетов и документов резидентами-участниками валютного договора самостоятельно в части исполнения собственных обязательств перед нерезидентом (нерезидентами) после их обращения в письменной форме в территориальный филиал Национального Банка по месту учетной регистрации валютного договора и представления письменного согласия резидента, обратившегося за присвоением учетного номера.

      Сведения, отчеты и документы представляются в территориальный филиал Национального Банка по месту учетной регистрации валютного договора.

      41. Валютный договор по движению капитала с несколькими участниками-резидентами снимается с учетной регистрации после получения территориальным филиалом Национального Банка по месту учетной регистрации валютного договора письменного сообщения о полном исполнении обязательств от всех резидентов-участников валютного договора.

      42. При открытии счета в иностранном банке в режиме "эскроу-счет" за присвоением учетного номера обращается юридическое лицо - резидент, на имя которого открыт счет. В заявлении на присвоение учетного номера счету в иностранном банке по форме согласно приложению 1 к Правилам указывается также лицо, открывшее счет в иностранном банке.

      Сноска. Пункт 42 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      43. Если учетный номер присвоен смешанному договору и по каждой валютной операции по движению капитала в рамках валютного договора предусмотрено представление отчетов по разным формам, то представляется отдельный отчет на каждую валютную операцию по движению капитала в рамках смешанного договора.

      44. Валютные операции, связанные с производным финансовым инструментом, который приобретается в целях применения или реализации базового актива и не может быть передан (продан) независимо от базового актива, рассматриваются как валютные операции с базовым активом.

Глава 3. Переходные положения

      45. Со дня введения в действие Правил прекращают свое действие регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении:

      1) выданные на сумму, не превышающую пороговое значение, указанное в пункте 9 Правил;

      2) выданные на валютные операции по движению капитала с филиалами (представительствами) иностранных организаций, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Казахстан, являющимися резидентами со дня введения в действие Правил;

      3) выданные на собственные операции страховых (перестраховочных) организаций, брокеров и (или) дилеров, управляющих компаний;

      4) выданные на приобретение полностью исключительного права на результат интеллектуальной творческой деятельности;

      5) выданные на валютные операции по экспорту и импорту.

      46. Валютный договор или счет в иностранном банке, по которым до введения в действие Правил было получено регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении, за исключением указанных в пунктах 45 и 47 Правил, считаются принятыми на учетную регистрацию. Номер регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении указывается как учетный номер валютного договора по движению капитала, счета в иностранном банке при проведении платежей и (или) переводов денег и представлении отчетов в Национальный Банк. Представление отчетов, получение нового учетного номера, снятие с учетной регистрации по таким валютным договорам, счетам в иностранных банках осуществляется в порядке, установленном Правилами.

      47. Свидетельство об уведомлении, выданное банку на финансовый заем от нерезидента, действует до полного исполнения обязательств по валютному договору по движению капитала и признается утратившим силу по основаниям, предусмотренным пунктом 16 Правил, а также при изменении сведений, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 6) пункта 15 Правил.

      Сноска. Пункт 47 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      48. Присвоение учетного номера валютному договору по движению капитала или счету в иностранном банке, на который на дату введения в действие Правил остается действующим регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении, осуществляется при письменном обращении резидента в территориальный филиал Национального Банка, оформивший регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении, путем переноса номера и даты ранее оформленного регистрационного свидетельства или свидетельства об уведомлении на оригинал или копию валютного договора в соответствии с частью второй пункта 14 и частью второй пункта 21 Правил.

      49. Валютные договоры по движению капитала, счета в иностранных банках, на которые требование учетной регистрации распространилось со дня введения в действие Правил, подлежат учетной регистрации в территориальном филиале Национального Банка до первого исполнения обязательств, перевода денег с использованием счета в иностранном банке после введения в действие Правил.

  Приложение 1
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан
  Форма
  Директору
__________________________
филиала Национального Банка
Республики Казахстан
____________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

Заявление

      Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 13 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      от _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, наименование юридического лица)
Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН),
бизнес-идентификационный номер (далее – БИН)
_______________________________________________________________________
адрес __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
телефон ________________________________________________________________
электронная почта _______________________________________________________
Прошу
_____присвоить учетный номер валютному договору, на основании и (или) во
исполнение которого проводятся операции движения капитала, счету в иностранном банке;
_____снять учетный номер с учетной регистрации и исключить из реестра учетных номеров.
(нужное отметить)
Валютный договор №______________________ от "__" ___________года
Учетный номер (номер регистрационного свидетельства, свидетельства
об уведомлении) Национального Банка Республики Казахстан по данному
валютному договору, счету в иностранном банке
________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо заявителя:
________________ _________ ________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Исполнитель _________ ______________________ телефон _______________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
"____" ___________ 20___ года

Раздел 1. Финансовые займы

      1. Тип операции (отметить):
1) _____ финансовый заем резидента нерезиденту;
2) _____ финансовый заем нерезидента резиденту.
2. Резиденты – другие участники валютного договора:
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, ИИН,
наименование юридического лица, БИН _________________________________
____________________________________________________________________
3. Нерезиденты – участники валютного договора:
для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна (страны)
постоянного проживания ______________________________________________
____________________________________________________________________
страна (страны) гражданства (заполняется, если не совпадает со страной
постоянного проживания) _____________________________________________
для юридического лица: наименование, страна регистрации, идентификационный
номер страны регистрации (при наличии) ________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Сумма валютного договора __________________________________________
(в валюте валютного договора)
5. Валюта договора ___________________________________________________
6. Отношение нерезидента к резиденту (отметить):
1) _____ прямое владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более
голосующих акций, голосов участников резидента;
2) _____ косвенное владение нерезидентом 10 (десятью) процентами
и более голосующих акций, голосов участников резидента;
3) _____ прямое владение резидентом 10 (десятью) процентами и более
голосующих акций, голосов участников нерезидента;
4) _____ косвенное владение резидентом 10 (десятью) процентами и более
голосующих акций, голосов участников нерезидента;
5) _____ резидент и нерезидент не имеют никакого контроля или влияния друг
на друга, но находятся под контролем или влиянием одного и того же инвестора,
прямо или косвенно владеющего не менее 10 (десятью) процентами голосующих
акций, голосов участников резидента;
6) _____ случаи, не указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта заявления.
7. Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств
и другое) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Сведения об агенте (операторе, организаторе) (при наличии):
резидент ___ нерезидент ___ (отметить)
наименование _____________________________________________________________
БИН резидента ____________________________________________________________
страна регистрации, идентификационный номер страны регистрации нерезидента
(при наличии)) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. График поступления средств и погашения задолженности

      тысяч единиц валюты договора

Поступление средств по кредиту заемщику

Платежи по обслуживанию кредита заемщиком

дата

сумма

дата

погашение основного долга

оплата вознаграждения

А

1

Б

2

3
ИТОГО


ИТОГОиз них на дату подачи заявления


из них на дату подачи заявления      10. Примечание ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами, долями участия и производными финансовыми инструментами

      1. Тип операции (отметить):
1) _____ участие в капитале нерезидента;
2) _____ участие в капитале резидента;
3) _____ операции с долговыми ценными бумагами эмитентов-нерезидентов;
4) _____ операции с долговыми ценными бумагами эмитентов-резидентов;
5) _____ операции с депозитарными расписками;
6) _____ операции с производными финансовыми инструментами;
7) ______ операции купли-продажи участия в капитале третьего лица- нерезидента;
8) ______ операции купли-продажи участия в капитале третьего лица-резидента.
2. Резиденты – другие участники валютного договора:
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, ИИН, наименование
юридического лица, БИН __________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Нерезиденты – участники валютного договора:
для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна (страны)
постоянного проживания __________________________________________________
________________________________________________________________________
страна (страны) гражданства (заполняется, если не совпадает со страной постоянного
проживания) _____________________________________________________________
для юридического лица: наименование, страна регистрации, идентификационный
номер страны регистрации (при наличии) _____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Сумма валютного договора _______________________________________________
(в валюте валютного договора)
5. Валюта договора ________________________________________________________
6. Отношение нерезидента к резиденту (заполняется для типов операций 3), 4)):
1) _____ прямое владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более
голосующих акций, голосов участников резидента;
2) _____ косвенное владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более
голосующих акций, голосов участников резидента;
3) _____ прямое владение резидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих
акций, голосов участников нерезидента;
4)_____ косвенное владение резидентом 10 (десятью) процентами и более
голосующих акций, голосов участников нерезидента;
5) _____ резидент и нерезидент не имеют никакого контроля или влияния друг
на друга, но находятся под контролем или влиянием одного и того же инвестора,
прямо или косвенно владеющего не менее 10 (десятью) процентами голосующих
акций, голосов участников резидента;
6) _____ случаи, не указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта заявления.
7. Исполнение обязательств по валютному договору на дату подачи заявления:

Отправитель

Бенефициар

Дата

Вид исполнения обязательства

Сумма, тысяч единиц

Валюта      8. Сведения об инвесторе (не заполняется, если заявитель является инвестором):
резидент _____ нерезидент _____ (отметить)
для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН резидента, страна
(страны) постоянного проживания нерезидента ___________________________
____________________________________________________________________
страна (страны) гражданства нерезидента (заполняется, если не совпадает
со страной постоянного проживания) ___________________________________
___________________________________________________________________
для юридического лица: наименование, БИН резидента, страна регистрации
нерезидента, идентификационный номер страны регистрации нерезидента
(при наличии) _______________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Сведения о продавце (не заполняется, если заявитель является продавцом):
резидент _____ нерезидент _____ (отметить)
для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН резидента,
страна (страны) постоянного проживания нерезидента _____________________
____________________________________________________________________
страна (страны) гражданства нерезидента (заполняется, если не совпадает
со страной постоянного проживания) ___________________________________
___________________________________________________________________
для юридического лица: наименование, БИН резидента, страна регистрации
нерезидента, идентификационный номер страны регистрации нерезидента
(при наличии) _______________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Сведения об объекте инвестирования (не заполняется, если заявитель является
объектом инвестирования):
резидент _____ нерезидент _____ (отметить)
наименование, БИН резидента, страна регистрации нерезидента,
идентификационный номер страны регистрации нерезидента (при наличии)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. Капитал объекта инвестирования (заполняется по операциям участия в капитале):До проведения операции по валютному договору

После проведения операции по валютному договору

сумма

валюта

сумма

валюта

1.

Уставный капитал объекта инвестирования, тысяч единиц валюты по учредительным документам

1.1

в том числе по инвесторам2.

Капитал объекта инвестирования (иной, чем уставный), паи в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты

2.1

в том числе по инвесторам3.

Доля инвестора (инвесторов) в капитале объекта инвестирования, в %3.1.

в том числе по инвесторам      12. Информация об акциях объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с акциями):

Вид акции (простая, привилегированная, с правом голоса, без права голоса)

Международный идентификационный номер (далее - ISIN)

Номинальная стоимость или цена размещения одной ценной бумаги (единиц валюты)

Валюта выпуска (размещения)До проведения операции по валютному договору

После проведения операции по валютному договору

простые

привилегированные

простые

привилегированные

1.

Количество акций, принадлежащее инвестору (инвесторам), штук

1.1

в том числе по инвесторам      13. Сведения о долговых ценных бумагах:
ISIN ___________________________________________________________
количество ценных бумаг ____________________________________ штук
номинальная стоимость одной ценной бумаги __________ единиц валюты
валюта выпуска _________________________________________________
14. Сведения о паях инвестиционных фондов:
вид фонда (акционерный, паевой, открытый, закрытый, интервальный, иной (указать))
_______________________________________________________________
управляющая компания __________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование, страна регистрации нерезидента, идентификационный
номер страны регистрации нерезидента (при наличии))
15. Сведения о производных финансовых инструментах:
вид производного финансового инструмента (отметить):
_____ опцион, _____ форвард, _____ фьючерс, _____ иное
(расшифровать)
_______________________________________________________________
наименование базового актива производного финансового инструмента:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ISIN ценной бумаги ______________________________________________
16. Примечание _________________________________________________
_______________________________________________________________

Раздел 3. Другие операции движения капитала

      1. Тип операции (отметить):
1) _____ приобретение права собственности на недвижимость;
2) _____ приобретение полностью исключительного права на объекты
интеллектуальной собственности;
3) _____ исполнение обязательств участника совместной деятельности;
4) _____ передача денег и иного имущества в доверительное управление, траст;
5) _____ передача денег и финансовых инструментов профессиональным участникам
рынка ценных бумаг на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам;
6) _____ безвозмездная передача денег и иных валютных ценностей.
2. Резиденты – другие участники валютного договора:
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, ИИН, наименование
юридического лица, БИН ______________________________________________
____________________________________________________________________
3. Нерезиденты – участники валютного договора:
для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна (страны)
постоянного проживания ______________________________________________
____________________________________________________________________
страна (страны) гражданства (заполняется, если не совпадает со страной
постоянного проживания) _____________________________________________
для юридического лица: наименование, страна регистрации, идентификационный
номер страны регистрации (при наличии) ________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Сумма валютного договора ___________________________________________
(в валюте валютного договора)
5. Валюта договора ____________________________________________________
6. Предоставлено денег и иного имущества по валютному договору на дату подачи заявления:

Отправитель

Бенефициар

Дата

Вид исполнения обязательства

Сумма, тысяч единиц

Валюта      7. Примечание _________________________________________________________
______________________________________________________________________

Раздел 4. Счет в иностранном банке

      1. Тип счета (отметить):
1) _____ текущий счет резидента, филиала (представительства) резидента
с местом нахождения в Республике Казахстан;
2) _____ текущий счет филиала (представительства) резидента с местом
нахождения за пределами Республики Казахстан;
3) _____ вклад резидента;
4) _____ неаллокированный металлический счет резидента;
5) _____ прочее (расшифровать) _____________________________________________
2. Филиал (представительство) резидента, открывшего счет ______________________
__________________________________________________________________________
(наименование, страна, адрес)
3. Иностранный банк _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование, адрес, номер в международной межбанковской системе
перевода информации и совершения платежей (SWIFT) и иные банковские
реквизиты)
4. Номер счета _____________________________________________________________
Валюта счета ______________________________________________________________
5. Условия счета (при наличии):
Ставка вознаграждения (интереса) по счету (% годовых)_________________________
__________________________________________________________________________
(в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)
_____ допускается ли овердрафт (кредитование иностранным банком в рамках
данного счета)
_____ прочее (расшифровать) ________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Примечание _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

  Приложение
к форме "Заявление"

Пояснение по заполнению формы "Заявление"

      1. Разделы 1, 2, 3 и 4 заполняются при подаче заявления на присвоение учетного номера валютному договору по движению капитала, счету в иностранном банке. Незаполненные разделы не представляются.

      В случае образования простого товарищества (консорциума) на основе договора о совместной деятельности заполняются Раздел 2 или Раздел 3 в соответствии с признанием резидентом-юридическим лицом данной операции в своем бухгалтерском балансе.

      2. Страна постоянного проживания физического лица-нерезидента заполняется на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством иностранного государства.

      3. В поле "Примечание" отражаются условия договора, которые заявитель считает необходимым указать, включая способ (порядок) образования суммы валютного договора, в случае, если она не зафиксирована.

      4. В пункте 9 Раздела 1 отражается информация о поступлении средств резиденту и погашении им задолженности по валютному договору (в случае финансовых займов, предоставленных нерезидентами резидентам), а также о поступлении средств нерезиденту и погашении им задолженности (в случае финансовых займов, предоставленных резидентами нерезидентам) в тысячах единиц валюты договора. Если заем мультивалютный, суммы отражаются в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки.

      В графе А указывается фактическая и (или) предполагаемая (в будущем) дата поступления средств, как в денежной форме, так и в форме товаров, работ, услуг, а в графе 1 – фактическая и (или) предполагаемая (в будущем) сумма поступлений. Если сумма договора не оговорена, то в графе 1 отражается информация только о фактическом поступлении средств.

      Информация о платежах (как в денежной, так и в иных формах) по обслуживанию задолженности отражается в графах Б, 2 и 3. В графе Б указывается фактическая и (или) предполагаемая (в будущем) дата проведения платежа. В графах 2 и 3 – погашение основного долга и оплата вознаграждения, соответственно. В случае плавающей процентной ставки предполагаемая сумма оплаты вознаграждения рассчитывается исходя из значения базы на дату подачи заявления (уведомления), если иное не установлено валютным договором.

      В случае проведения резидентом или нерезидентом авансовых платежей указываются соответствующая дата проведения платежа и сумма в графах Б и 2.

      Итоговые суммы в графах 1 и 2 равны между собой и сумме договора или сумме фактического поступления средств на дату подачи заявления, если сумма договора не оговорена.

      При наличии опциона на пролонгацию в графе Б указывается срок погашения, установленный основным договором.

      Общая сумма валютных операций, проведенных до момента обращения за учетной регистрацией, указывается в соответствующих графах строки "из них на дату подачи заявления".

      В случае получения нового учетного номера в соответствии с пунктом 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан допускается отражение фактического исполнения обязательств по договору только по строке "из них на дату подачи заявления".

      5. По типам операций, указанным в пункте 1 Раздела 2, заполняются следующие пункты Раздела 2:

      по операциям участия в капитале – пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 14;

      по операциям с долговыми ценными бумагами – пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 13;

      по операциям с производными финансовыми инструментами – пункты 2, 3, 4, 5, 7 и 15, а если базовым активом является ценная бумага – дополнительно пункты 10, 11, 12, 13 и 14.

      6. По графе "Вид исполнения обязательства" в пункте 7 Раздела 2 и в пункте 6 Раздела 3 отражается вид исполнения обязательств по валютному договору:

      1) в виде платежей и (или) переводов денег;

      2) в виде поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

      3) в виде передачи актива (ценные бумаги, доли участия, паи инвестиционных фондов, недвижимость, право на объект интеллектуальной собственности, иные виды актива, требующие расшифровки);

      4) иное (требующее расшифровки).

      7. В пункте 1 Раздела 4 указывается тип счета. В случае открытия счета в иностранном банке филиалу (представительству) резидента с местом нахождения за пределами Республики Казахстан, указываются реквизиты такого филиала (представительства).

      В пункте 3 Раздела 4 указываются реквизиты иностранного банка, в котором открыт счет. В пунктах 4 и 5 Раздела 4 указываются реквизиты (номер, валюта) и условия счета.

  Приложение 2
к Правилам мониторинга
валютных операций в
Республике Казахстан

      Сноска. Приложение 2 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 3
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту присвоения учетного номера
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об освоении и обслуживании финансового займа

      Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: ПР-К/Э-3
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: __________ квартал ____ года
Круг лиц, представляющих информацию: резидент
Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца,
следующего за отчетным периодом

  Форма

      Учетный номер Национального Банка Республики Казахстан __________
Валюта договора ________________________________________________

  тысяч единиц валюты
валютного договора

Код строки

Наименование показателей

Всего

в том числе в виде денег1

2

10

Ставка, по которой начисляется вознаграждение по кредиту в отчетном периоде (% годовых)


Х

Раздел 1. Сведения по основному долгу

Часть 1. Требования заемщика к кредитору – авансы выданные (предоплата)

11

Авансы, выданные (предоплата) на начало отчетного периода


Х

12

Авансы, выданные заемщиком кредитору в отчетном периоде (предоплата)13

Авансы, погашенные кредитором заемщику (предоставлено средств по кредиту кредитором заемщику) в отчетном периоде14

Прочие (+)/(-) изменения по авансу15

Авансы, выданные (предоплата) на конец отчетного периода (=(11)+(12)-(13)+(14))


Х

Часть 2. Обязательства заемщика перед кредитором

16

Задолженность по основному долгу на начало отчетного периода


Х

17

в том числе просроченная задолженность


Х

Изменения за отчетный период:

18

Увеличение долга за счет изменения резидента на другого резидента (нерезидента на другого нерезидента)


Х

19

Увеличение долга за счет изменения резидента на нерезидента (нерезидента на резидента)


Х

20

Предоставлено средств по кредиту заемщику кредитором21

Капитализировано вознаграждения (=51)


Х

22

Погашено долга заемщиком кредитору22а

в том числе досрочно23

Взаимозачет долга с требованиями заемщика к кредитору по иным договорам


Х

24

Прощено долга кредитором заемщику


Х

25

Обменено долга на инструменты участия в капитале (заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика


Х

26

Обменено долга на долговые ценные бумаги заемщика, поставки товара и иные долговые обязательства заемщика


Х

27

Уменьшение долга за счет изменения резидента на другого резидента (нерезидента на другого нерезидента)


Х

28

Уменьшение долга за счет изменения резидента на нерезидента (нерезидента на резидента)


Х

29

Перенос (+)/(-) долга в виду получения нового учетного номера по прочим основаниям


Х

30

Списано долга


Х

31

Прочие (+)/(-) изменения по долгу (расшифровать)32

Аннулировано неосвоенной части кредита


Х

33

Задолженность по основному долгу на конец отчетного периода (=(16) + (18) + (19) + (20) + (21) – (22) – (24) – (25) – (26) – (27) – (28) + (29) – (30) + (31))


Х

34

в том числе просроченная задолженность


Х

Раздел 2. Сведения по вознаграждению

Часть 1. Требования заемщика к кредитору – авансы выданные (предоплата)

41

Требования заемщика к кредитору на начало отчетного периода


Х

42

Авансы, выданные заемщиком кредитору в отчетном периоде (предоплата)43

Авансы, погашенные (начислено вознаграждения) в отчетном периоде


Х

44

Прочие (+)/(-) изменения по авансу45

Требования заемщика к кредитору на конец отчетного периода (=(41)+(42)-(43)+(44))


Х

Часть 2. Обязательства заемщика перед кредитором

46

Задолженность по вознаграждению на начало отчетного периода


Х

47

в том числе просроченная задолженность


Х

Изменения за отчетный период:

48

Увеличение вознаграждения за счет изменения резидента на другого резидента (нерезидента на другого нерезидента)


Х

49

Увеличение вознаграждения за счет изменения резидента на нерезидента (нерезидента на резидента)


Х

50

Начислено в отчетном периоде вознаграждения


Х

51

Капитализировано в отчетном периоде вознаграждения


Х

52

Оплачено вознаграждения, взаимозачет вознаграждения с требованиями заемщика к кредитору по иным договорам53

в том числе досрочно54

Прощено вознаграждения кредитором заемщику, в том числе за счет уменьшения ставки вознаграждения


Х

55

Обменено вознаграждение на инструменты участия в капитале (заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика


Х

56

Обменено вознаграждения на долговые ценные бумаги заемщика, поставки товара и иные долговые обязательства заемщика


Х

57

Уменьшение вознаграждения за счет изменения резидента на другого резидента (нерезидента на другого нерезидента)


Х

58

Уменьшение вознаграждения за счет изменения резидента на нерезидента (нерезидента на резидента)


Х

59

Перенос (+)/(-) вознаграждения в виду получения нового учетного номера по прочим основаниям


Х

60

Списано вознаграждения


Х

61

Прочие (+)/(-) изменения по вознаграждению (расшифровать)62

Задолженность по вознаграждению на конец отчетного периода (=(46) + (48) + (49) + (50) – (51) – (52) – (54) – (55) – (56) – (57) – (58) + (59) – (60) + (61)), в том числе:


Х

63

просроченная задолженность


Х

64

задолженность по налогам


Х

Раздел 3. Сведения по сопутствующим платежам к оплате заемщиком

69

Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к оплате заемщиком, на начало отчетного периода


Х

70

Оплачено заемщиком в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к оплате заемщиком71

Прощено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к оплате заемщиком


Х

72

Списано в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к оплате заемщиком


Х

73

Оплачено заемщиком в отчетном периоде штрафов и других платежей, налагаемых на заемщика судами и другими государственными учреждениями74

Прочие платежи заемщика (расшифровать)75

Прочие операции заемщика, прочие изменения (расшифровать)76

Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к оплате заемщиком, на конец отчетного периода


Х

Раздел 4. Сведения по сопутствующим платежам к оплате заемщику

79

Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к получению заемщиком, на начало отчетного периода


Х

80

Оплачено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком81

Прощено заемщиком в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком


Х

82

Списано в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком


Х

83

Оплачено заемщику в отчетном периоде штрафов и других платежей, налагаемых на кредитора судами и другими государственными учреждениями84

Прочие платежи заемщику (расшифровать)85

Прочие операции в пользу заемщика, прочие изменения (расшифровать)86

Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к получению заемщиком, на конец отчетного периода


Х

      Примечание:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Резидент _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование
юридического лица)
Индивидуальный идентификационный номер,
бизнес-идентификационный номер _________________________________
Адрес __________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________
Исполнитель ______________________________ ___________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
__________________________________________ ___________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата подписания отчета "____" ______________ 20___ года

  Приложение
к форме отчета об освоении
и обслуживании финансового займа

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет об освоении и обслуживании финансового займа
(индекс – ПР-К/Э-3, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об освоении и обслуживании финансового займа" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

      3. Форма представляется ежеквартально резидентами Республики Казахстан по валютным договорам финансового займа с присвоенным учетным номером.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета (для юридических лиц), и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

      5. В графе 1 отражается освоение и обслуживание финансового займа в виде платежей и (или) переводов денег, поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи активов, иного исполнения обязательств, в графе 2 – только в виде платежей и (или) переводов денег.

      6. В строке с кодом 10 отражается чистая (без учета налогов) средневзвешенная в отчетном периоде ставка вознаграждения по кредиту (% годовых). Ставка вознаграждения отражается в числовом виде, с округлением до сотых долей. Если ставка вознаграждения по кредиту плавающая, следует использовать базовое значение ставки в отчетном периоде. Если ставка вознаграждения нулевая, проставляется нулевое значение.

      Если Форма представляется с нулевыми значениями, то строка с кодом 10 не заполняется.

      7. В разделах 1, 2, 3 и 4 суммы отражаются в тысячах единиц валюты валютного договора. Если заем мультивалютный, суммы отражаются в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки. Возникающая курсовая разница отражается в прочих изменениях (строки с кодами 14, 31, 44, 61, 75 и 85).

      В разделе 1 отражается информация по освоению и погашению основного долга, в разделе 2 – информация по начислению и оплате вознаграждения (если вознаграждение предусмотрено в валютном договоре), в разделах 3, 4 – информация по иным операциям, не отраженным в разделах 1, 2 (при наличии): в разделе 3 – по операциям самого заемщика, в разделе 4 – по операциям в пользу заемщика.

      Информация по налогу на вознаграждение отражается в разделе 2, по иным налогам (при наличии) – в разделах 3, 4.

      Разделы 1, 2 включают требования заемщика к кредитору (при наличии) (часть 1) и обязательства заемщика перед кредитором (часть 2).

      При наличии авансов (предоплаты), выданных заемщиком кредитору по основному долгу (вознаграждению) (часть 1), информация об обязательствах заемщика перед кредитором (часть 2) заполняется после полного погашения авансов.

      8. Задолженность на начало отчетного периода (строки с кодами 11, 16, 17, 41, 46, 47, 69 и 79) равна задолженности на конец предыдущего отчетного периода (строкам с кодами 15, 33, 34, 45, 62, 63, 76 и 86, соответственно). Задолженность отражается, включая задолженность по налогам.

      9. Погашение долга (строка с кодом 22) включает в себя погашение в виде денег, товаров, работ (услуг).

      Под прощением средств (долга, вознаграждения, комиссионных, штрафов и других платежей – строки с кодами 24, 54, 71 и 81) понимается частичное или полное добровольное уменьшение непогашенного заемщиком долгового обязательства на основании договоренности кредитора и заемщика.

      Под списанием средств (долга, вознаграждения, комиссионных, штрафов и других платежей – строки с кодами 30, 60, 72 и 82) понимается:

      1) списание средств (за баланс) резидентом в одностороннем порядке в случае ликвидации (смерти) нерезидента;

      2) признание средств погашенными при банкротстве юридического лица-резидента (не удовлетворено из-за недостаточности имущества ликвидируемого резидента по незаявленному кредитору до утверждения ликвидационного баланса, не признанным ликвидационной комиссией требованиям кредитора).

      При изменении резидентства заемщика (кредитора) обязательства между заемщиком и кредитором отражаются в отчете как списанные (строки с кодами 30, 60, 72 и 82).

      Под аннулированием неосвоенной части кредита (строка с кодом 32) понимается уменьшение неполученной (неосвоенной) заемщиком части суммы кредитных средств, предусмотренных валютным договором.

      10. Строки с кодами 18, 19, 27, 28, 48, 49, 57 и 58 заполняются при изменении участников договора, в том числе при присвоении нового учетного номера взамен ранее присвоенного согласно подпункту 2) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544, (далее – Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан):

      строки с кодами 18, 27, 48 и 57 – если в результате уступок требований (переводов долга) или иных соглашений первоначальный кредитор и новый кредитор (первоначальный должник и новый должник) являются одновременно резидентами или являются одновременно нерезидентами;

      строки с кодами 19, 28, 49 и 58 – если в результате уступок требований (переводов долга) или иных соглашений первоначальный кредитор и новый кредитор (первоначальный должник и новый должник) являются резидентом (нерезидентом) и нерезидентом (резидентом).

      Строки с кодами 29, 59 заполняются при присвоении нового учетного номера взамен ранее присвоенного, по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 3), 4), 5) и 6) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

      11. По строке с кодом 50 отражается вознаграждение, начисленное в отчетном периоде, включая налог с этого вознаграждения. Налог, фактически выплаченный в отчетном периоде, отражается по строке с кодом 52 вместе с вознаграждением, фактически выплаченным в отчетном периоде. При этом налог, выплаченный в отчетном периоде, может относиться к вознаграждению, начисленному ранее отчетного периода.

      В графе 2 отражается фактическая выплата вознаграждения и налога в виде денег.

      При оплате в отчетном периоде только налога без выплаты вознаграждения, оплата налога должна быть отражена в графе 1 и в графе 2.

      12. Возврат денег (возврат платежа без исполнения) отражается в прочих изменениях (в строках с кодами 31, 61, 74 и 84).

      13. Заполнение строк с кодами 25, 26, 31, 55, 56, 61, 74, 75, 84 и 85 требуют расшифровки в примечании к Форме, в том числе описания актива и (или) долгового обязательства заемщика.

      14. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

      15. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

  Приложение 4
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту присвоения учетного номера
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об участии в капитале объекта инвестирования

      Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: ПР-И/Г-4
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: __________ квартал ____ года
Круг лиц, представляющих информацию: резидент
Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца,
следующего за отчетным периодом

  Форма

Учетный номер Национального Банка Республики Казахстан __________

  тысяч долларов
Соединенных Штатов Америки
(далее – США)

Код строки

Наименование показателя

Наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) инвестора
А

Б

1

2

Часть 1. Участие инвесторов в капитале объекта инвестирования

10

Накопленная стоимость на начало отчетного периода
20

Изменения (+увеличение/-уменьшение) за отчетный период ((21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35))

в том числе за счет:
21

поступления (+)/изъятия (-) денег
22

поступления (+)/изъятия (-) оборудования, товаров и иного имущества
23

поступления (+)/изъятия (-) нематериальных активов
24

увеличения (+)/уменьшения (-) уставного капитала за счет задолженности по коммерческим кредитам и финансовым займам
25

зачисления дивидендов в уставный капитал (выплата дивидендов акциями) (+)
26

увеличения (+)/уменьшения (-) уставного капитала за счет нераспределенного дохода прошлых лет, резервного капитала или других статей капитала
27

внесения (+)/изъятия (-) недвижимости
28

внесения (+)/изъятия (-) ценных бумаг эмитентов-нерезидентов (включая векселя)
29

внесения (+)/изъятия (-) ценных бумаг эмитентов-резидентов
30

покупки (+)/продажи (-)/дарения (+/-) долей участия резидентом резиденту (нерезидентом нерезиденту)
31

присвоение нового учетного номера (+)/(-)
32

курсовой разницы (+)/(-)
33

ценовых изменений (+)/(-)
34

списания при ликвидации (-), реорганизации объекта инвестирования (+/-)
36

дарения (+)/(-) долей участия резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту)
37

покупки (+)/продажи (-) долей участия резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту)
38

прочее (расшифровать)
39

Накопленная стоимость на конец отчетного периода ((10) + (20))
40

Доля инвестора в уставном капитале на конец отчетного периода, %
41

Дивиденды, объявленные в отчетном периоде
50

Дивиденды, выплаченные (полученные) за отчетный период, включая выплаченный (подлежащий к выплате) налог:
((51)+(52)+(53)), в том числе
51

в виде денег
52

в виде акций (долей участия)
53

иное (расшифровать)
54

Задолженность на конец отчетного периода по оплате подоходного налога с дохода инвестора, удерживаемого у источника выплаты
Информация о расчетах по покупке (продаже) акций, долей участия объекта инвестирования

Часть 2. Требования резидента к нерезиденту

60

Задолженность нерезидента перед резидентом на начало отчетного периода


61

Увеличение задолженности в отчетном периоде, в том числе:


61.1

предварительная оплата резидентом


61.2

передача права собственности на объект инвестирования нерезиденту с отсрочкой платежа


62

Погашение задолженности в отчетном периоде, в том числе:


62.1

переход права собственности резиденту на объект инвестирования


62.2

оплата нерезидентом


63

Прочие изменения по задолженности в отчетном периоде (расшифровать)


64

Задолженность нерезидента перед резидентом на конец отчетного периода (= (60) + (61) – (62) + (63))


Часть 3. Обязательства резидента перед нерезидентом

70

Задолженность резидента перед нерезидентом на начало отчетного периода


71

Увеличение задолженности в отчетном периоде, в том числе:


71.1

предварительная оплата нерезидентом


71.2

передача права собственности на объект инвестирования резиденту с отсрочкой платежа


72

Погашение задолженности в отчетном периоде, в том числе:


72.1

переход права собственности нерезиденту на объект инвестирования


72.2

оплата резидентом


73

Прочие изменения по задолженности в отчетном периоде (расшифровать)


74

Задолженность резидента перед нерезидентом на конец отчетного периода (= (70) + (71) – (72) + (73))


      Примечание:
      ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Резидент____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование
юридического лица)
Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер
___________________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________
Исполнитель
___________________________________________________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
_________________________________________ ____________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата подписания отчета "____" ______________ 20___ года

  Приложение
к форме отчета об участии
в капитале объекта инвестирования

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет об участии в капитале объекта инвестирования
(индекс – ПР-И/Г-4, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об участии в капитале объекта инвестирования" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

      3. Форма представляется ежеквартально резидентами Республики Казахстан по валютным договорам участия в капитале объекта инвестирования с присвоенным учетным номером.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета (для юридических лиц), и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

      5. Для целей заполнения Формы используются следующие понятия:

      1) объект инвестирования – юридическое лицо, паевой инвестиционный фонд, акции, доли участия, паи которых приобретаются (приобретены), а также юридическое лицо, простое товарищество, консорциум, в имущество которого вносятся (внесены) имущественные взносы. В случае проведения операций с депозитарными расписками объектом инвестирования является эмитент ценной бумаги, являющейся их базовым активом;

      2) инвестор – физическое или юридическое лицо, которому переходит (перешло) право собственности на объект инвестирования.

      6. Форма представляется по операциям участия в уставном капитале (с акциями, долями участия, паями), в капитале ином, чем уставный капитал.

      Допускается заполнение резидентом Части 1 по нескольким учетным номерам, полученным им по операциям участия в капитале одного объекта инвестирования. В этом случае указываются номера всех учетных номеров, по которым представляется Форма.

      7. Если присвоенные учетные номера получены резидентом-юридическим лицом по операциям участия в его капитале, то в графах 1, 2 и далее Части 1 указываются отдельно фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, наименование юридического лица каждого нерезидента и информация по его участию в капитале резидента.

      Если присвоенные учетные номера получены резидентом совместно с другими резидентами по операциям их участия в капитале нерезидента, то в графах 1, 2 и далее Части 1 указываются отдельно фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, наименование юридического лица каждого резидента и информация по его участию в капитале нерезидента.

      По операциям между покупателем и продавцом объекта инвестирования заполняются Части 1 и 2 – при возникновении требования резидента к нерезиденту, Части 1 и 3 – при возникновении обязательства резидента перед нерезидентом. Если присвоенные учетные номера получены резидентом по операциям приобретения у нерезидента (продажи нерезиденту) акций, долей участия в капитале третьего лица-резидента, то Часть 1 не заполняется.

      8. Суммы отражаются в тысячах долларов США.

      Операции за отчетный период отражаются по их фактической стоимости. Суммы, выраженные в иных валютах, переводятся в доллары США с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения операции или на конец отчетного периода, соответственно. Возникающая курсовая разница отражается по строкам с кодами 32, 63 и 73.

      Остаток на начало отчетного периода (строки с кодами 10, 60 и 70) равен остатку на конец периода, предыдущего отчетному (строки с кодами 39, 64 и 74 соответственно), по каждой графе.

      9. Увеличение стоимости капитала объекта инвестирования за отчетный период отражается со знаком (+), уменьшение стоимости капитала со знаком (-).

      Строка с кодом 31 заполняется при присвоении Национальным Банком Республики Казахстан учетного номера взамен ранее присвоенного учетного номера согласно пункту 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544, (далее – Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан).

      По строкам с кодами 36 и 37 отражается фактическая передача инвестору (инвестором) права собственности на объект инвестирования в случае дарения, покупки у третьих лиц (продажи третьим лицам) объекта инвестирования, в том числе в рассрочку.

      Возврат денег (возврат платежа без исполнения) отражается в строке с кодом 38.

      10. По строке с кодом 41 отражаются дивиденды, объявленные в отчетном периоде, включая налог, удерживаемый у источника выплаты с этих дивидендов.

      По строкам с кодами 51, 52 и 53 отражаются дивиденды, фактически выплаченные инвесторам в отчетном периоде, с суммой налога, удержанного у источника выплаты и фактически выплаченного в отчетном периоде. При этом налог, выплаченный в отчетном периоде, может относиться к дивидендам, объявленным ранее отчетного периода.

      При оплате в отчетном периоде только налога без выплаты дивидендов, оплата налога должна быть отражена по соответствующим строкам с кодами 51, 52 и 53.

      Задолженность по налогам отражается по строке с кодом 54.

      11. Строки с кодами 60, 61, 61.1, 61.2, 62, 62.1, 62.2, 63, 64, 70, 71, 71.1, 71.2, 72, 72.1, 72.2, 73 и 74 заполняются при покупке у третьего лица (продаже третьему лицу) инвестором акций, долей участия объекта инвестирования по предварительной оплате или с отсрочкой платежа. При возникновении у резидента требований к нерезиденту заполняется Часть 2. При возникновении у резидента обязательств перед нерезидентом заполняется Часть 3.

      Оплата в виде поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), иного неденежного исполнения требует расшифровки в примечании к Форме.

      12. Заполнение строк с кодами 38, 63 и 73 требует расшифровки в примечании к Форме.

      13. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

      14. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

  Приложение 5
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту присвоения учетного номера
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об исполнении обязательств

      Сноска. Приложение 5 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: ПР-Д-5
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: __________ квартал ____ года
Круг лиц, представляющих информацию: резидент
Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца,
следующего за отчетным периодом

  Форма

      Учетный номер Национального Банка Республики Казахстан __________

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств

№ п/п

Вид исполнения обязательства

Код назначения платежа

Название актива

Отправитель

Бенефициар

Дата

Валюта

Сумма, тысяч единиц валюты

Примечание

Признак резидентства

Наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Признак резидентства

Наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел 2. Сведения о накопленной стоимости и доходах

  тысяч долларов
Соединенных Штатов Америки
(далее – США)

Код строки

Наименование показателя

Всего

А

Б

1

10

Накопленная стоимость на конец отчетного периода,
в том числе в виде:


11

денег


12

ценных бумаг, долей участия, в том числе:


12.1

акций, паев инвестиционных фондов, фондов денежного рынка


13

недвижимости


14

прочее (расшифровать)


20

Доход резидента в отчетном периоде


21

Доход нерезидента в отчетном периоде


      Примечание:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Резидент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, наименование
юридического лица)
Индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер
______________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________
Исполнитель __________________________________________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
_________________________________________ ____________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата подписания отчета "____" ______________ 20___ года

  Приложение
к форме отчета
об исполнении обязательств

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет об исполнении обязательств
(индекс – ПР-Д-5, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об исполнении обязательств" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

      3. Форма представляется ежеквартально резидентами Республики Казахстан по валютным договорам с учетным номером на операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, правами собственности на недвижимость, правами на объекты интеллектуальной собственности, на совместную деятельность, доверительное управление, траст, передачу денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг, безвозмездную передачу денег и иных валютных ценностей, счета филиалов (представительств) резидента с местом нахождения за пределами Республики Казахстан.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета (для юридических лиц), и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

      5. Для целей заполнения Формы используются следующие понятия:

      1) программа опционов на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов для работников – программа, по которой работник юридического лица-резидента приобретает оговоренное количество ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, являющихся инвесторами данного юридического лица и (или) инвесторами инвесторов данного юридического лица;

      2) ценные бумаги эмитентов-нерезидентов – финансовые инструменты, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) страны эмитента, включая депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-нерезидентов.

      6. В Разделе 1 отражаются сведения об исполнении обязательств по валютному договору в отчетном периоде.

      В графе 2 отражается вид исполнения обязательств по валютному договору:

      1) в виде платежей и (или) переводов денег;

      2) в виде поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

      3) в виде передачи актива (ценные бумаги, доли участия, паи инвестиционных фондов, недвижимость, право на объект интеллектуальной собственности, иные виды актива, требующие расшифровки);

      4) иное (требующее расшифровки).

      Если исполнение обязательства осуществляется в виде денег, то в графе 3 указывается код назначения платежа, графа 4 не заполняется, а в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 указываются отправитель денег, бенефициар денег, дата платежа, валюта платежа, сумма платежа в тысячах единиц валюты платежа на основе платежного документа на перевод (получение) денег.

      Платежи и (или) переводы денег отражаются в Форме, включая налоги. В Форме отражается возврат денег (возврат платежа без исполнения).

      Если исполнение обязательства осуществляется в виде передачи актива, то в графе 4 указывается наименование актива, графа 3 не заполняется, а в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 указываются лицо, передающее актив, лицо, принимающее актив, дата передачи актива, валюта стоимости актива, сумма стоимости актива в тысячах единиц валюты договора.

      Если исполнение обязательства осуществляется в виде выполнения работ, оказания услуг или иным способом, то графы 3, 4 не заполняются, а в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 указываются лицо, исполняющее обязательство, лицо, принимающее исполнение обязательства, дата исполнения обязательства, валюта и сумма стоимости исполненного обязательства в тысячах единиц валюты договора.

      Графы 3, 5, 7 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365. Графа 10 заполняется в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

      При представлении Формы по счету в иностранном банке филиала (представительства) юридического лица с местом нахождения за пределами Республики Казахстан, в Форме отражаются внутрикорпоративные переводы денег: отправленные юридическим лицом данному филиалу (представительству) на этот счет, полученные юридическим лицом от данного филиала (представительства) с этого счета.

      7. В Разделе 2 отражаются сведения о накопленной стоимости на конец отчетного периода и доходах за отчетный период.

      Раздел 2 заполняется в следующих случаях:

      1) при представлении Формы по счету в иностранном банке, открытому филиалу (представительству) юридического лица с местом нахождения за пределами Республики Казахстан, отражается остаток суммы денег на конец отчетного периода на этом счете, вознаграждение, начисленное резиденту в отчетном периоде иностранным банком по данному счету, включая вклад(ы);

      2) при представлении Формы по операциям, связанным с приобретением права собственности на недвижимость за границей: отражается стоимость недвижимости на конец отчетного периода, доход резидента от недвижимости в отчетном периоде;

      3) при передаче денег и иного имущества в доверительное управление, траст, отражается стоимость переданного имущества на конец отчетного периода, доходы резидента (нерезидента) в отчетном периоде, в том числе за управление имуществом;

      4) по программе опционов на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, заключаемой юридическим лицом-резидентом для своих работников, отражается суммарная стоимость ценных бумаг эмитентов-нерезидентов у работников;

      5) по операциям, связанным с передачей денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручению клиентов, на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, отражается стоимость переданного имущества на конец отчетного периода, доходы резидента (нерезидента) в отчетном периоде.

      8. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

      9. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544.

  Приложение 6
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту присвоения учетного номера
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о движении денег на счете в иностранном банке

      Сноска. Приложение 6 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: ПР-Ф-6
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: __________ квартал ____ года
Круг лиц, представляющих информацию: юридическое лицо-резидент
Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца,
следующего за отчетным периодом

  Форма

      Учетный номер Национального Банка Республики Казахстан _________
Наименование иностранного банка, страна _________________________
______________________________________________________________
Валюта счета __________________________________________________

  тысяч единиц валюты счета

Код строки

Наименование показателей

Текущий счет

Вклад, вклад, открытый в рамках данного текущего счета

А

Б

1

2

10

Ставка, по которой начисляется вознаграждение по счету в отчетном периоде (% годовых)
11

Остатки на начало отчетного периода
20

Всего поступило денег за период ((21) + (31) + (32))

в том числе:
21

от нерезидентов ((22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30)):
22

выручки от экспорта товаров (работ, услуг)
23

по привлеченным финансовым займам
24

от погашения выданных финансовых займов
25

по участию в уставном капитале (включая акции), в том числе через брокера-нерезидента
26

по операциям с ценными бумагами (кроме акций) и производными финансовыми инструментами, в том числе через брокера-нерезидента
27

от продажи недвижимости
28

от совместной деятельности
29

вознаграждения и дивиденды
29а

в том числе вознаграждение по данному счету
30

иное (расшифровать)
31

от резидентов
32

в порядке перевода с других собственных банковских счетов, включая конвертацию валют ((33)+(34)):
33

с банковских счетов в уполномоченных банках-резидентах
34

со счетов в иностранных банках
40

Всего израсходовано денег за период ((41) + (42) + (52) + (53))

в том числе:
41

на содержание своих филиалов и представительств
42

иное израсходование на нерезидентов ((43)+(44) +(45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51)):
43

на импорт товаров (работ, услуг)
44

на погашение привлеченных финансовых займов
45

на выдачу финансовых займов
46

по участию в уставном капитале (включая акции), в том числе через брокера-нерезидента
47

по операциям с ценными бумагами (кроме акций) и производными финансовыми инструментами, в том числе через брокера-нерезидента
48

на покупку недвижимости
49

на совместную деятельность
50

на выплату вознаграждения и дивидендов
51

иное (расшифровать)

в том числе:
51.1

комиссия иностранного банка
52

иное израсходование на резидентов
53

в порядке перевода на другие собственные банковские счета, включая конвертацию валют ((54) + (55)):
54

на банковские счета в уполномоченных банках-резидентах
55

на счета в иностранных банках
56

Изменения за счет курсовой разницы (+)/(-)
60

Остатки на конец отчетного периода ((11) + (20) – (40)+ (56))
70

Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде иностранным банком по данному банковскому счету
Информация об овердрафте

80

Ставка, по которой начисляется вознаграждение за овердрафт в отчетном периоде (% годовых)


81

Остатки на начало отчетного периода


82

в том числе остатки по вознаграждению за овердрафт


83

Предоставление банком овердрафта ((84) + (85) + (86) + (87))в том числе:


84

на содержание своих филиалов и представительств


85

иное израсходование на нерезидентов


86

иное израсходование на резидентов


87

в порядке перевода на другие собственные банковские счета, включая конвертацию валют


88

Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде банком за овердрафт


89

Погашение овердрафта банку


90

Выплата банку вознаграждения за овердрафт


91

Иные изменения за отчетный период по овердрафту (расшифровать)


92

Иные изменения за отчетный период по вознаграждению (расшифровать)


93

Остатки на конец отчетного периода ((81) + (83) + (88) – (89) – (90) + (91) + (92))


94

в том числе остатки по вознаграждению по овердрафту ((82) + (88) – (90) + (92))


      Примечание:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Резидент ___________________________________________________________
(наименование юридического лица)
Бизнес-идентификационный номер _____________________________________
Адрес ______________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________
Исполнитель ________________________________________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
__________________________________________ ___________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата подписания отчета "____" ______________ 20___ года

  Приложение
к форме отчета о движении денег
на счете в иностранном банке

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет о движении денег на счете в иностранном банке
(индекс – ПР-Ф-6, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о движении денег на счете в иностранном банке" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

      3. Форма представляется ежеквартально юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан по учетному номеру счета в иностранном банке.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

      5. В графе 1 отражается информация о текущем счете, вкладе, неаллокированном металлическом счете, открытом в иностранном банке.

      В случаях, если в рамках текущего счета открывается вклад, то информация о таком вкладе отражается в графе 2. В случаях, если в рамках текущего счета открывается несколько вкладов, то информация о таких вкладах отражается по каждому вкладу отдельно.

      6. В строке с кодом 10 отражается чистая (без учета налогов) средняя в отчетном периоде ставка вознаграждения по текущему счету, вкладу (% годовых), в строке с кодом 80 – по овердрафту. Ставка вознаграждения отражается в числовом виде, с округлением до сотых долей. Если ставка вознаграждения плавающая, то используется базовое значение ставки в отчетном периоде. Если ставка вознаграждения нулевая, то проставляется нулевое значение.

      Если Форма представляется с нулевыми значениями, то строки с кодами 10, 80 не заполняются.

      7. Суммы отражаются в тысячах единиц валюты счета (вклада).

      По мультивалютным счетам (вкладам), а также неаллокированным металлическим счетам суммы отражаются в тысячах тенге. Суммы, выраженные в иных валютах, переводятся в тенге с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения операции или на конец отчетного периода, соответственно. Возникающая курсовая разница отражается по строке с кодом 56.

      8. В случае заполнения строк с кодами 34, 55 в примечании следует указать учетный номер счета в иностранном банке, с которого (на который) переводятся деньги.

      9. Информация об овердрафте заполняется при предоставлении иностранным банком юридическому лицу-резиденту овердрафта по данному счету в соответствии с условиями открытия счета в случае отсутствия присвоенного учетного номера по такому овердрафту.

      Под овердрафтом понимается кредитование иностранным банком счета клиента для оплаты им расчетных документов в случае недостаточности или отсутствия на счету клиента денег. При овердрафте банк списывает все имеющиеся на счете клиента деньги и одновременно предоставляет клиенту финансовый заем на часть оплаты, непокрытую деньгами на счете клиента.

      Возникающая курсовая разница отражается в иных изменениях (строки с кодами 91 и 92).

      10. Остаток на начало отчетного периода (строки с кодом 11, 81 и 82) равен остатку на конец предыдущего отчетного периода (строки с кодом 60, 93 и 94 соответственно).

      11. По строке с кодом 70 отражается вознаграждение, начисленное в отчетном периоде, без учета налогов на это вознаграждение.

      12. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

      13. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544.

  Приложение 7
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком,
филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность
на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов

      Сноска. Приложение 7 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: ПР-7
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: __________ месяц ____ года
Круг лиц, представляющих информацию: банк, филиал банка – нерезидента
Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории
Республики Казахстан
Срок представления: до 8 (восьмого) числа (включительно) месяца,
следующего за отчетным периодом

  Форма

№ п/п

Наименование показателя

Информация о финансовом займе 1

Информация о финансовом займе 2

Информация о финансовом займе …

А

Б

1

2

1

Валютный договор (наименование, номер, дата, цель и назначение)
2

Документ (документы) в дополнение к валютному договору (при наличии) (наименование номер, дата, примечание)
3

Нерезидент-участник (нерезиденты - участники) валютного договора (наименование, страна, статус в валютной операции)
4

Порядковый номер (номер свидетельства об уведомлении (при наличии)) данного валютного договора
5

Сумма валютного договора (в валюте валютного договора)
6

Валюта договора
7

Рамочное соглашение (при наличии) (наименование, номер, дата)
8

Отношение нерезидента к банку (не заполняется филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан)
9

Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом (в случае фиксированной процентной ставки указывается % годовых, в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)
10

Ставка за просроченные платежи по основному долгу (за каждый день просрочки, другое (расшифровать))
11

Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление, за обязательства, другое (расшифровать), в процентах от суммы кредита, основного долга, другое (расшифровать))
12

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств, другое (расшифровать))
13

Сведения об агенте (операторе, организаторе) кредита (при наличии) (наименование, бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) резидента, страна нерезидента)
14

Наличие особых условий (право заемщика на пролонгацию, на досрочное погашение, право кредитора требовать досрочного погашения задолженности, другое (расшифровать))
15

Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного валютного договора (при наличии):
15.1

сведения об аппликанте, запрашивающем финансирование (наименование, БИН резидента, страна нерезидента)
15.2

сведения о финансируемом контракте (финансируемых контрактах) (наименование, номер, дата, сумма в валюте валютного договора, валюта, учетный номер контракта, номер паспорта сделки (при наличии))
15.3

сведения о бенефициаре-участнике контракта (наименование, БИН резидента, страна нерезидента)
15.4

форма финансирования банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан, кредитором (поступление средств на счет банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан, оплата кредитором бенефициару, другое (расшифровать))
16

График поступления средств и погашения задолженности (тысяч единиц валюты договора)
17

Примечание
      Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,
осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан
_______________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________
Исполнитель ___________________________________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
__________________________________________ ___________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата подписания отчета "____" ______________ 20___ года

  Приложение
к форме отчета об условиях
привлечения в отчетном периоде
банком, филиалом банка-нерезидента
Республики Казахстан,
осуществляющим деятельность
на территории
Республики Казахстан,
финансовых займов
от нерезидентов

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком,
филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность
на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов
(индекс – ПР-7, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

      3. Форма представляется ежемесячно банками, филиалами банков - нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, по финансовым займам, привлеченным ими в отчетном периоде от нерезидентов, и по финансовым займам, привлеченным ими от нерезидентов ранее, по которым изменились сведения, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 6) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544, (далее – Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан).

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

      5. Форма составляется банком по каждому финансовому займу в целом по системе банка, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, по каждому финансовому займу в целом по филиалу иностранного банка в Казахстане.

      6. В Форме отражается информация о финансовых займах, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов на срок более 180 (ста восьмидесяти) дней, если сумма задолженности банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан, в рамках валютного договора превышает или будет превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте:

      1) об условиях привлечения таких финансовых займов в отчетном периоде;

      2) об изменениях в отчетном периоде сведений, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 6) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, по таким финансовым займам, привлеченным ранее.

      Строка с кодом 6 заполняется в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

      В строке с кодом 7 отражается рамочное соглашение (генеральное соглашение, кредитная линия и другое), определяющее рамочные условия кредитования отдельных сделок, в том числе валютного договора, указанного в строке с кодом 1.

      7. В строке с кодом 8 отражается отношение кредитора-нерезидента к банку (филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, не заполняется):

      1) прямое владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций банка;

      2) косвенное владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций банка;

      3) прямое владение резидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций банка;

      4) косвенное владение резидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций банка;

      5) банк и нерезидент не имеют никакого контроля или влияния друг на друга, но находятся под контролем или влиянием одного и того же инвестора, прямо или косвенно владеющего не менее 10 (десятью) процентами голосующих акций банка;

      6) случаи, не указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта Формы.

      8. В строке с кодом 16 отражается информация о поступлении средств банку, филиалу банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющему деятельность на территории Республики Казахстан, и погашении банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, задолженности по валютному договору: фактическая или предполагаемая (в будущем) дата поступления средств (в виде денег, товаров (работ, услуг), иного) или дата погашения основного долга и оплата вознаграждения, сумма поступлений (платежей), в тысячах единиц валюты договора. Если сумма договора валютным договором не предусмотрена, отражается информация только о фактическом поступлении средств. В случае плавающей процентной ставки предполагаемая сумма оплаты вознаграждения рассчитывается исходя из значения базовой ставки на конец отчетного периода, если иное не установлено валютным договором.

      9. Если в валютном договоре сумма состоит из нескольких сумм в разных валютах, то по каждой сумме и валюте договора заполняются отдельные графы Формы.

      10. Порядковый номер присваивается Национальным Банком Республики Казахстан для отражения информации по фактическому исполнению обязательств по каждому финансовому займу в Форме об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода по форме согласно приложению 8 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

      Порядковый номер не присваивается рамочному соглашению, устанавливающему принципы сотрудничества, но не определяющему отдельные существенные условия финансирования банка, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан, нерезидентом.

      11. В случае отсутствия информации за отчетный период, Форма не представляется.

      12. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 32 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

  Приложение 8
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком,
филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность
на территории Республики Казахстан, от нерезидентов, по которым имеются
непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода

      Сноска. Приложение 8 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Индекс формы административных данных: 11-ОБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: __________ квартал ____ года
Круг лиц, представляющих информацию: банк, филиал банка-нерезидента
Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан
Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца,
следующего за отчетным периодом

  Форма

Таблица 1. Освоение и обслуживание финансовых займов,
о которых Национальному Банку Республики Казахстан представлен отчет согласно
пункту 32 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан,
утвержденных постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64,
зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544

Порядковый номер

Наименование кредитора

Наименование валюты кредита

А

Б

В
      продолжение таблицы

Основной долг

Остаток на начало отчетного периода, тысяч единиц валюты договора

Операции в отчетном периоде,
тысяч единиц валюты договора

Остаток на конец отчетного периода

Увеличение

Уменьшение

Всего

из них за счет

Всего

из них за счет реорганизации

Сумма, тысяч единиц валюты договора

Номер балансового счета

реорганизации

капитализированного вознаграждения

1

2

3

4

5

6

7

8

      продолжение таблицы

Вознаграждение

Состояние кредита

Примечание

Остаток на начало отчетного периода, тысяч единиц валюты договора

Операции в отчетном периоде, тысяч единиц валюты договора

Остаток на конец отчетного периода

Начислено

Оплачено

Сумма, тысяч единиц валюты договора

Номер балансового счета

9

10

11

12

13

14

15
Таблица 2. Освоение и обслуживание иных финансовых займов

Порядковый номер

Порядковый номер из отчета за предыдущий период

Наименование кредитора

Наименование валюты кредита

Сумма кредита

А

Б

В

Г

Д


      продолжение таблицы

Номер кредитного соглашения (контракта)

Период действия

Наименование страны кредитора

Дата начала освоения

Дата конечного срока погашения

Ж

З

И

К

      продолжение таблицы

Основной долг

Остаток на начало отчетного периода, тысяч единиц валюты договора

Операции в отчетном периоде, тысяч единиц валюты договора

Остаток на конец отчетного периода

Увеличение

Уменьшение

Сумма, тысяч единиц валюты договора

Номер балансового счета

Всего

Из них за счет

Всего

из них за счет реорганизации

реорганизации

капитализированного вознаграждения

1

2

3

4

5

6

7

8

      продолжение таблицы

Вознаграждение

Состояние кредита

Примечание

Остаток на начало отчетного периода, тысяч единиц валюты договора

Операции в отчетном периоде, тысяч единиц валюты договора

Остаток на конец отчетного периода

Начислено

Оплачено

Сумма, тысяч единиц валюты договора

Номер балансового счета

9

10

11

12

13

14

15
      Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,
осуществляющего деятельность на территории Республики Казахстан
_______________________________________________________________
Адрес__________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________
Исполнитель ___________________________________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
_________________________________________ ____________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата подписания отчета "____" ______________ 20___ года

  Приложение
к форме отчета об освоении
и обслуживании финансовых
займов, привлеченных банком,
филиалом банка-нерезидента
Республики Казахстан,
осуществляющим деятельность
на территории
Республики Казахстан,
от нерезидентов, по которым
имеются непогашенные
обязательства на начало
и (или) конец отчетного периода

Пояснение по заполнению формы административных данных
Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком,
филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность
на территории Республики Казахстан, от нерезидентов, по которым имеются
непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода
(индекс – 11-ОБ, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению Формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

      3. Форма представляется ежеквартально банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, по финансовым займам, привлеченным ими от нерезидентов.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

      5. В Форме отражается информация отдельно по каждому финансовому займу, по которому имеются непогашенные на начало и (или) конец отчетного периода обязательства перед нерезидентами в целом по системе банка, в целом по филиалу банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющему деятельность на территории Республики Казахстан.

      6. В Таблице 1 отражаются сведения по освоению, погашению и обслуживанию финансовых займов, о которых банк, филиал банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан, представил отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов по форме, установленной приложением 7 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544, (далее – Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан).

      7. В Таблице 2 отражаются сведения по освоению, погашению и обслуживанию иных финансовых займов.

      8. Суммы отражаются в тысячах единиц валюты договора.

      9. В Таблице 1:

      в графе А отражается порядковый номер, присваиваемый Национальным Банком Республики Казахстан финансовому займу в отчете об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка - нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов по форме согласно приложению 7 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан или номер свидетельства об уведомлении, выданного банку до введения в действие Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан на финансовый заем от нерезидента;

      в графе 14 отражается состояние кредитного соглашения на конец отчетного периода из списка: "действующее", "полное исполнение обязательств сторонами". Кредитное соглашение считается действующим до полного исполнения обязательств сторонами, в том числе обязательств по вознаграждению или по просроченным платежам.

      10. В Таблице 2 в графе Б указывается порядковый номер финансового займа из Формы, представленной за предыдущий период.

      11. В Таблицах 1 и 2:

      в графе 1 отражается непогашенный на начало отчетного периода основной долг, в том числе просроченный;

      в графе 2 отражается увеличение за отчетный период основного долга за счет получения кредитных средств, реорганизации долга и капитализации вознаграждения;

      в графе 3 отражается увеличение долга за счет реорганизации при уступке требования (переводе долга);

      в графе 4 отражается капитализация вознаграждения (отнесение вознаграждения к основному долгу);

      в графе 5 отражается уменьшение за отчетный период основного долга, в том числе просроченного, за счет погашения и реорганизации;

      в графе 6 отражается уменьшение долга за счет реорганизации. Основными видами реорганизации являются досрочное погашение, прощение, уступка требования (перевод долга), обмен долга на инструменты участия в капитале (заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика, долговые ценные бумаги заемщика, поставки товара и иные долговые обязательства заемщика;

      в графах 7 и 8 отражается непогашенный на конец отчетного периода основной долг, в том числе просроченный, и номер балансового счета, на котором учитывается остаток долга;

      в графе 9 отражается задолженность по вознаграждению, в том числе просроченная, на начало отчетного периода;

      в графе 10 отражаются начисленные в отчетном периоде вознаграждения;

      в графе 11 отражается уменьшение в отчетном периоде вознаграждения, в том числе просроченного, за счет оплаты, реорганизации и капитализации вознаграждения;

      в графах 12 и 13 отражается задолженность на конец отчетного периода по вознаграждению, в том числе просроченному, и номер балансового счета, на котором учитывается эта задолженность.

      12. В графе 15 Таблицы 1 и Таблицы 2 отражаются (при наличии) вид обеспечения и сумма обеспечения в тысячах единиц валюты с указанием валюты. При наличии нескольких видов обеспечения указываются все виды обеспечения и общая рыночная стоимость обеспечения в тысячах тенге.

      Графа В Таблицы 1 и графа Г Таблицы 2 заполняются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

      Графа К Таблицы 2 заполняется в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

      13. Арифметико-логический контроль в Таблицах 1 и 2:

      графа 1 = графа 7 Формы, представленной за предыдущий квартал;

      графа 2 >= графа 3 + графа 4;

      графа 5 >= графа 6;

      графа 7 = графа 1 + графа 2 - графа 5;

      графа 9 = графа 12 Формы, представленной за предыдущий квартал;

      графа 12 = графа 9 + графа 10 - графа 11.

      14. В случае отсутствия информации за отчетный период, Форма не представляется.

      15. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 33 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

  Приложение 9
к Правилам мониторинга
валютных операций
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

      Представляется: в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о проведенных валютных операциях

      Сноска. Приложение 9 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 66 (вводится в действие с 01.01.2024).

      Индекс формы административных данных: ПР-9
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: _______ месяц ____ года
Круг лиц, представляющих информацию: уполномоченный банк
Срок представления: до 18 (восемнадцатого) числа (включительно) месяца,
следующего за отчетным периодом

  Форма

1. Реквизиты валютного договора

Номер валютного договора

Дата валютного договора

Учетный номер валютного договора

1.1

1.2

1.3
      продолжение таблицы

2. Отправитель денег по платежному документу

Наименование или фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Бизнес-идентификационный номер (далее – БИН), индивидуальный идентификационный номер
(далее – ИИН)

Код страны

Признак резидентства

Код сектора экономики

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5


      продолжение таблицы

3. Бенефициар по платежному документу

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)

БИН, ИИН

Код страны

Признак резидентства

Код сектора экономики

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5


      продолжение таблицы

4. Информация о валютной операции

Дата

Код валютной операции

Код назначения платежа (КНП)

Сумма в тысячах единиц валюты

Код валюты платежа

Признак платежа

Признак внутрикорпоративного перевода денег

Вид операции, связанной с выводом денег, уклонением от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

      продолжение таблицы

5. Информация об организации (банке) контрагента по валютной операции

Идентификационный код организации (банка) (БИК)

Наименование

Код страны

5.1

5.2

5.3
      продолжение таблицы

6. Отправитель денег по валютному договору

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)

БИН, ИИН

Код страны

Признак резидентства

Код сектора экономики

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5


      продолжение таблицы

7. Получатель денег по валютному договору

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)

БИН, ИИН

Код страны

Признак резидентства

Код сектора экономики

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5


      продолжение таблицы

8. Примечание


      Наименование уполномоченного банка ________________________________
БИН уполномоченного банка ________________________________________
Адрес ____________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________
Исполнитель ______________________________________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета
__________________________________________________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата подписания отчета "____" ______________20___ года

  Приложение
к форме отчета
о проведенных
валютных операциях

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о проведенных валютных операциях
(индекс – ПР-9, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о проведенных валютных операциях" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле).

      3. Форма представляется уполномоченным банком ежемесячно и включает информацию о проведенных им валютных операциях, в том числе по поручениям клиентов.

      4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

      5. В Форму включается информация по валютным операциям за отчетный период на сумму, равную или превышающую пороговое значение, определяемое Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512, (далее – Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан).

      6. В Форму не включается информация по валютным операциям участников Международного финансового центра "Астана", совершаемых на его территории, а также по покупке (продаже) наличной иностранной валюты через обменные пункты.

      7. Валютные операции отражаются в Форме:

      по платежам и (или) переводам денег по поручениям клиентов (в том числе осуществленным с использованием платежных карточек) – на дату зачисления денег на банковский счет клиента в уполномоченном банке (списания денег с банковского счета клиента в уполномоченном банке);

      по собственным платежам и (или) переводам денег уполномоченного банка – на дату зачисления денег на корреспондентский счет уполномоченного банка (списания денег с корреспондентского счета уполномоченного банка);

      по другим валютным операциям – на дату совершения операции.

      Информация по платежам и (или) переводам денег по валютным операциям, осуществленным с использованием платежных карточек, исправляется уполномоченным банком по мере получения информации о таких платежах и (или) переводах денег от резидента или нерезидента.

      8. Части 1, 6 и 7 Формы заполняются в случае проведения валютных операций на основании валютного договора.

      9. В части 1 Формы указываются реквизиты валютного договора. Графа 1.3 заполняется, если валютному договору присвоен учетный номер.

      10. В частях 2 и 3 Формы указывается информация об отправителе денег и бенефициаре в соответствии с платежным документом.

      В графах 2.3 и 3.3 указывается двухбуквенный код страны регистрации (для юридического лица, филиала (представительства) юридического лица) или страны постоянного проживания (для физического лица на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства) отправителя денег, бенефициара в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

      Графы 2.4, 2.5, 3.4 и 3.5 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365, (далее – Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей).

      При внесении (снятии) наличных денег с банковского счета в частях 2 и 3 заполняется информация о владельце счета, за исключением случаев внесения (снятия) наличных денег третьим лицом на банковский счет физического лица. При внесении наличных денег третьим лицом на банковский счет физического лица в части 2 заполняется информация о лице, которое вносит деньги, в части 3 – о владельце счета.

      При снятии наличных денег третьим лицом с банковского счета физического лица в части 2 заполняется информация о владельце счета, в части 3 заполняется информация о лице, которое снимает деньги.

      При продаже уполномоченным банком иностранной валюты, чеков, векселей, других платежных документов или иных валютных ценностей в части 2 Формы отражается информация об уполномоченном банке, в части 3 Формы – о клиенте-покупателе. При покупке уполномоченным банком иностранной валюты, чеков, векселей, других платежных документов или иных валютных ценностей в части 2 Формы отражается информация о клиенте-продавце, в части 3 Формы – об уполномоченном банке.

      11. В части 4 Формы указывается информация о валютной операции.

      Графа 4.2 заполняется в соответствии с приложением 2 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан.

      Графа 4.3 заполняется в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей.

      В графе 4.5 указывается трехзначный буквенный код валюты в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

      В графе 4.6 указывается "01" - для отправленных платежей или перевода денег, операции по снятию наличной иностранной валюты или продаже уполномоченным банком иностранной валюты, чеков, векселей, других платежных документов или иных валютных ценностей, "02" - для входящих платежей или перевода денег, операции по зачислению наличной иностранной валюты или покупке уполномоченным банком иностранной валюты, чеков, векселей, других платежных документов или иных валютных ценностей.

      В графе 4.7 указывается "1", если платеж и (или) перевод денег осуществляется между юридическим лицом и его структурными подразделениями или между структурными подразделениями одного юридического лица, в остальных случаях указывается "0".

      Графа 4.8 заполняется в соответствии с пунктами 16-1 и 16-2 Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан следующим образом:

      "1.1" – финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;

      "1.2" – финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;

      "1.3" – финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;

      "1.4" – операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;

      "1.5" – операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;

      "1.6" – перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;

      "1.7" – перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;

      "1.8" – безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;

      "2" – платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера;

      "0" – в остальных случаях.

      12. В части 5 Формы указывается информация об организации (банке) контрагента по валютной операции - организации (банке) отправителя денег для полученных платежей и (или) переводов денег, организации (банке) бенефициара для отправленных платежей и (или) переводов денег. По внутрибанковским валютным операциям указывается информация об отчитывающемся уполномоченном банке. При отсутствии в документах, на основании которых проводится платеж и (или) перевод денег, информации об организации (банке) отправителя денег часть 5 не заполняется.

      В графе 5.3 указывается двухбуквенный код страны организации (банка) отправителя денег или бенефициара в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран". Для внутрибанковских валютных операций указывается код "KZ".

      13. В частях 6 и 7 Формы указываются сведения об отправителе денег или получателе денег по валютному договору. Если отправитель (получатель) денег по валютному договору совпадает с отправителем денег (бенефициаром) по платежному документу, то в части 6 (7) заполняется информация аналогично части 2 (3) Формы.

      В графах 6.3 и 7.3 указывается двухбуквенный код страны регистрации (для юридического лица, филиала (представительства) юридического лица) или страны постоянного проживания (для физического лица на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства) отправителя или получателя денег по валютному договору в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

      Графы 6.4, 6.5, 7.4 и 7.5 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей.

      14. В части 8 Формы указывается дополнительная информация, не включенная в части 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 Формы: информация об объекте инвестирования, эмитенте ценных бумаг, стране объекта недвижимости, особые условия платежа, дата зачисления денег на счет хранения указаний отправителя по валютному законодательству.

      15. Отсутствие уточняющей информации в части 8 Формы не является нарушением. Включение в Форму валютных операций на сумму менее установленного порогового значения не является нарушением.

      16. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

      17. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 4 (четырех) месяцев после срока представления, установленного пунктом 34 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544.