Мүліктің меншік иелері бірлестігі немесе жай серіктестік пен көппәтерлі тұрғын үйді басқарушы немесе басқарушы компания немесе сервистік қызмет субъектілері арасындағы шарттардың үлгілік нысандарын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а. 2020 жылғы 30 наурыздағы № 165 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 7 сәуірде № 20330 болып тіркелді

      "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңы 10-2-бабының 10-25) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес Жай серіктестік пен сервистік қызмет субъектісі арасындағы шарттың үлгілік нысаны;

      2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес Мүліктің меншік иелері бірлестігі мен сервистік қызмет субъектісі арасындағы шарттың үлгілік нысаны;

      3) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес Мүліктің меншік иелері бірлестігі немесе жай серіктестік пен көппәтерлі тұрғын үйді басқарушы немесе басқарушы компания арасындағы шарттың үлгілік нысаны бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті заңнамамен бекітілген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің міндетін атқарушы
К. Ускенбаев

  Қазақстан Республикасы
Индустрия және даму
министрінің
2020 жылғы 30 наурыздағы
№ 165 бұйрығына
1-қосымша

Жай серіктестік пен сервистік қызмет субъектісі арасындағы шарттың үлгілік нысаны

      _______________ қ                                          20__ ж. "____" ____________

      Бұдан әрі "Жай серіктестік" деп аталатын, көппәтерлі тұрғын үй (бұдан әрі - КПТҮ) ______________ (тұрғын үй кешенінің атауы және оның нақты орналасқан жері (толық пошталық мекенжайы)) пәтерлерінің, тұрғын емес үй-жайларының меншік иелерінің жай серіктестігі қарапайым жазбаша сенімхат негізінде Сенім білдірілген тұлға атынан _____________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) әрекет ететін, бір тараптан және ____________________________________ бұдан әрі "Сервистік қызмет субъектісі" деп аталатын жеке немесе заңды тұлғаның атауы)_________________________ негізінде әрекет ететін ____________, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталатындар, осы Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөнінде қызмет көрсетуге арналған шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың мәні

      1.1. Жай серіктестік кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау бойынша мынадай қызметтер көрсету туралы Сервистік қызмет субъектісімен келісім жасайды:

      ________________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________, ал Сервистік қызмет субъектісі қызметті уақтылы және сапалы көрсетуге міндеттенеді.

2. Шарттың құны және есеп айырысу тәртібі

      2.1. Шарт бойынша қызмет көрсетудің жалпы құны ҚҚС-сыз __________ теңге.

      2.2. Көрсетілген қызметтің нәтижелері бойынша Жай серіктестік Сервистік қызмет субъектісінің шотына қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды жібереді немесе қызмет көрсету туралы актінің негізінде ағымдағы шоттан ақша қаражатын береді.

      Жоспарда көзделген көрсетілген қызметтердің көлемі Тараптардың келісімі бойынша түзетіледі.

      2.3. Сервистік қызмет субъектісінің іс-әрекеті нәтижесінде сатып алынған мүлік КПТҮ жалпы мүлкінің құрамына енгізіледі.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      3.1. Жай серіктестік осы КПТҮ пәтер иелерінің, тұрғын емес үй-жайларының мүдделерін білдіреді, субъектінің сервистік қызмет көрсетуін сапалы бақылауды жүзеге асырады.

      3.2. Осы Шарт бойынша сапалы және тиісті қызмет көрсетуге Сервистік қызмет субъектісі жауапты болады.

      3.3. Жай серіктестік:

      1) Сервистік қызмет субъектісінен осы Шарттың талаптарына сәйкес толық көлемде сапалы қызмет көрсетуді талап етуге;

      2) Сервистік қызмет субъектісінен оның кінәсінен ортақ мүліктің зақымданғаны үшін шығындарды өтеуді талап етуге;

      3) Сервистік қызмет субъектісінен қызметтер көрсету туралы ақпарат алуға;

      4) қызметтерді сапасыз көрсеткен кезде Сервистік қызмет субъектісінен кемшіліктерді өтеусіз жоюды не, егер жою үшінші тұлғалар жүргізген және МИБ есебінен төленген болса, кемшіліктерді жою жөніндегі шығыстарды өтеуді талап етуге құқылы.

      3.4. Жай серіктестіктің міндеттері:

      1) қызмет көрсету бойынша Сервистік қызмет субъектісінің шарттық міндеттемелерінің орындалуын бақылау;

      2) Шарттың 1.1-тармағында көрсетілген қызметтерді көрсеткені үшін Сервистік қызмет субъектісіне Сенім білдірілген тұлға мен Сервистік қызмет субъектісі қол қойған қызметтер көрсету актілері негізінде ұсынылған шот бойынша орындалған жұмыстар актісі негізінде есепті айдан кейінгі айдың _ __ күніне дейінгі мерзімде ақы төлеуге;

      3) пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің көрсетілген Шарт бойынша қызметтер көрсетуге қатысты шағымдары мен өтініштерін қарауға, қажет болған жағдайда Сервистік қызмет субъектісінің алдында осы мәселеге бастама жасауға;

      4) Сервистік қызмет субъектісінен қызметтер көрсету туралы актілер қабылдауға;

      5) осы Шарт шеңберінде КПТҮ мүддесінде өзге де өкілеттіктер мен функцияларды жүзеге асыруға;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасында, оның ішінде тұрғын үй қатынастары саласындағы және осы Шартта көзделген міндеттерді орындау.

      3.5. Сервистік қызмет субъектісі:

      1) көрсетілген қызмет үшін уақтылы төлем алуға;

      2) осы Шарттың талаптарын орындамағаны үшін төлемдер бойынша міндеттемелерді бұзу нәтижесінде өзіне келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.

      3.6. Сервистік қызмет субъектісінің міндеттері:

      1) осы Шарт шеңберінде қызметтерді сапалы және мерзімінде көрсету;

      2) авариялық жағдайлар туындаған жағдайларды қоспағанда, екі тәулік ішінде Жай серіктестікке жұмыстардың басталуы мен орны туралы, инженерлік желілердің жұмыс режимінің ажыратылуы, сыналуы немесе өзге де өзгеруі туралы хабарлау;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында, оның ішінде тұрғын үй қатынастары саласындағы және осы Шартта көзделген міндеттерді орындау;

      4) жеке немесе заңды тұлғалардың меншігіндегі КПТҮ ортақ мүлкін зақымдау қаупі бар пәтерде немесе үй-жайда авариялық жағдайлар туындаған жағдайда (пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері болмаған кезде олардың жұмыс орны, тұрақты тұрғылықты жері не авариялар кезінде болуы мүмкін жер туралы мәліметтер), меншік иесінің құқықтарын бұзбай, оны жою жөнінде бірлескен шаралар қабылдау үшін Жай серіктестікке дереу хабарлау.

4. Қызметтерді көрсету тәртібі

      4.1. Тараптар екі данада қызмет көрсету туралы актіге қол қояды.

      4.2. Сенім білдірілген тұлға Сервистік қызмет субъектісінен көрсетілген қызметтер актісін алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы актіге қол қоюға немесе көрсетілген қызметтер актісіне қол қоюдан дәлелді бас тартуды ұсынуға міндетті. Сенім білдірілген тұлғаның дәлелді ескертулері болған жағдайда Сервистік қызмет субъектісі қысқа мерзімде мұндай ескертулерді жоюға міндетті, бірақ бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде.

      4.3. Сервистік қызмет субъектісі Сенім білдірілген тұлғаның ескертулерін жоймаған жағдайда, Сенім білдірілген тұлға ескертулерді жою үшін басқа тұлғаны тартуға және Сервистік қызмет субъектісінен Сервистік қызмет субъектісіне жататын төлемнен ұстап қалу не шегеру жолымен және/немесе Сервистік қызмет субъектісіне талап ету арқылы келтірілген шығыстарды өндіріп алуға құқылы. Сервистік қызмет субъектісі осы Сенім білдірілген тұлға келтірілген шығыстарды талаптарды алынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеуге міндетті.

      4.4. Қызметтер көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған сәттен бастап Сенімді білдірілген тұлғамен қабылданды деп есептеледі. Егер Сенім білдірілген тұлға Шарттың 4.2-тармағында көрсетілген мерзім ішінде өз ескертулерін ұсынбаса, қызметтер ескертулерсіз қабылданды деп есептеледі.

5. Тараптардың жауапкершілігі

      5.1. Осы Шарттың талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

      5.2. Сервистік қызмет субъектісі қызметтерді тиісінше көрсетпеген жағдайда Жай серіктестік сотта осы Шартты тоқтату және шығындарды өтеу туралы талап қоя алады.

6. Еңсерілмейтін күш

      6.1. Тараптар шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмейтін күш мән-жайларының: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, дүлей зілзалалар, блокадалар, ереуілдер, әскери іс-қимылдар, тараптардың ерік-жігеріне және іс-қимылына байланысты емес, алдын ала болжай алмаған және шартты орындауға тікелей әсер еткен террористік актілер туындауының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмес күш мән-жайларының әсеріне ұшыраған Тараптың міндеттемелерді орындау мерзімдері осындай мән-жайлардың қолданылу кезеңінде қозғалады.

      6.2. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмайтын Тарап Шарттың 6.1-тармағында көрсетілген жағдайлардың басталғаны және тоқтатылғаны туралы екінші Тарапты жазбаша хабардар етуге міндетті.

      6.3. Егер шарттың 6.1-тармағында көрсетілген мән-жайлар 1 (бір) айдан астам созылатын болса, онда Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді одан әрі орындаудан бас тартуға құқылы.

7. Дауларды шешу тәртібі

      7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау процесінде келіспеушіліктер туындаған жағдайда Тараптар оларды соттан тыс тәртіппен реттеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

      7.2. Егер Тараптар келісімге келмесе, даулар КПТҮ орналасқан жердегі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот арқылы қаралады.

8. Шартты өзгерту және бұзу тәртібі

      8.1. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалады және екі Тарап растайды.

      8.2. Тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген негіздер бойынша Шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқығы бар.

      8.3. Осы Шартты бұзудың салдары Тараптардың өзара келісімімен немесе Шарт тараптарының кез келгенінің талап етуі бойынша сот арқылы айқындалады.

      8.4. Тараптардың бірі осы Шарттан бас тартқан жағдайда, егер Тараптар хабардар етілгеннен кейін неғұрлым қысқа мерзімде Шартты тоқтату туралы келісімге келмесе, екінші Тарап Шарт тоқтатылғанға дейін бір ай бұрын хабардар етілуге тиіс.

9. Басқа шарттар

      9.1. Сервистік қызмет субъектісі өзіне берілген өкілеттіктерді асыра пайдалана немесе өзі үшін белгіленген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміле бойынша міндеттемелерді Сервистік қызмет субъектісі өз мүлкі есебінен көтереді.

      9.2. Осы Шарт оған Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және бір жыл ішінде қолданылады және 20__ ж.___________________ өзінің қолданылуын тоқтатады.

      Осы Шарттың қолданылу мерзімін тоқтату (аяқтау) Тараптардың ол бойынша міндеттемелерін тоқтатуға әкеп соғады, бірақ Шарт тараптарын, егер осы Шарттың талаптарын орындау кезінде орын алған болса, оны бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

      9.3. Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалды.

10. Тараптардың деректемелері

Жай серіктестік
_______________________________
(атауы)
Мекенжайы: ___________________________
Өкілі:
_____________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)
Қолы ____________________________

"Сервистік қызмет субъектісі"
_______________________________
(атауы)
Мекенжайы: ______________________________
Өкілі:
__________________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)
Қолы ___________________

  Қазақстан Республикасы
Индустрия және даму
министрінің
2020 жылғы 30 наурыздағы
№ 165 бұйрығына
2-қосымша

Мүліктің меншік иелері бірлестігі мен сервистік қызмет субъектісі арасындағы шарттың үлгілік нысаны

      _______________ қ                                          20__ ж. "____" ____________

      Бұдан әрі "МИБ" деп аталатын Көппәтерлі тұрғын үй (бұдан әрі - КПТҮ)

      ______________ (тұрғын үй кешенінің атауы және оның нақты орналасқан жері (толық пошталық мекенжайы) мүлкінің меншік иелерінің бірлестігі, Жарғы негізінде әрекет ететін, КПТҮ МИБ төрағасының атынан _____________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) бір тараптан және ____________________________________ бұдан әрі "Сервистік қызмет субъектісі" деп аталатын жеке немесе заңды тұлғаның атауы)_________________________ негізінде әрекет ететін ____________, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталатындар, осы Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөнінде қызмет көрсетуге арналған шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың мәні

      1.1. МИБ кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау бойынша мынадай қызметтер көрсету туралы Сервистік қызмет субъектісімен келісім жасайды:

      ________________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________, ал Сервистік қызмет субъектісі қызметті уақтылы және сапалы көрсетуге міндеттенеді.

2. Шарттың құны және есеп айырысу тәртібі

      2.1. Шарт бойынша қызмет көрсетудің жалпы құны ҚҚС-сыз __________ теңге.

      2.2. Көрсетілген қызметтің нәтижелері бойынша МИБ Сервистік қызмет субъектісінің шотына қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды жібереді немесе қызмет көрсету туралы актінің негізінде ағымдағы шоттан ақша қаражатын береді.

      Жоспарда көзделген көрсетілген қызметтердің көлемі Тараптардың келісімі бойынша түзетіледі.

      2.3. Сервистік қызмет субъектісінің қызметтер көрсету нәтижесінде сатып алынған мүлік КПТҮ жалпы мүлкінің құрамына енгізіледі.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      3.1. МИБ осы КПТҮ пәтер иелерінің, тұрғын емес үй-жайларының мүдделерін білдіреді, субъектінің сервистік қызмет көрсетуін сапалы бақылауды жүзеге асырады.

      3.2. Осы Шарт бойынша сапалы және тиісті қызмет көрсетуге Сервистік қызмет субъектісі жауапты болады.

      3.3. МИБ:

      1) Сервистік қызмет субъектісінен осы Шарттың талаптарына сәйкес толық көлемде сапалы қызмет көрсетуді талап етуге;

      2) Сервистік қызмет субъектісінен оның кінәсінен ортақ мүліктің зақымданғаны үшін шығындарды өтеуді талап етуге;

      3) Сервистік қызмет субъектісінен қызметтер көрсету туралы ақпарат алуға;

      4) қызметтерді сапасыз көрсеткен кезде Сервистік қызмет субъектісінен кемшіліктерді өтеусіз жоюды не, егер жою үшінші тұлғалар жүргізген және МИБ есебінен төленген болса, кемшіліктерді жою жөніндегі шығыстарды өтеуді талап етуге құқылы.

      3.4. МИБ-нің міндеттері:

      1) қызмет көрсету бойынша Сервистік қызмет субъектісінің шарттық міндеттемелерінің орындалуын бақылау;

      2) Шарттың 1.1-тармағында көрсетілген қызметтерді көрсеткені үшін Сервистік қызмет субъектісіне МИБ төрағасы мен Сервистік қызмет субъектісі қол қойған қызметтер көрсету актілері негізінде ұсынылған шот бойынша орындалған жұмыстар актісі негізінде есепті айдан кейінгі айдың _ __ күніне дейінгі мерзімде ақы төлеуге;

      3) пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің көрсетілген Шарт бойынша қызметтер көрсетуге қатысты шағымдары мен өтініштерін қарауға, қажет болған жағдайда Сервистік қызмет субъектісінің алдында осы мәселеге бастама жасауға;

      4) Сервистік қызмет субъектісінен қызметтер көрсету туралы актілер қабылдауға;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында, оның ішінде тұрғын үй қатынастары саласындағы және осы Шартта көзделген міндеттерді орындау.

      3.5. Сервистік қызмет субъектісі:

      1) көрсетілген қызмет үшін уақтылы төлем алуға;

      2) осы Шарттың талаптарын орындамағаны үшін төлемдер бойынша міндеттемелерді бұзу нәтижесінде өзіне келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.

      3.6. Сервистік қызмет субъектісінің міндеттері:

      1) осы Шарт шеңберінде қызметтерді сапалы және мерзімінде көрсету;

      2) авариялық жағдайлар туындаған жағдайларды қоспағанда, екі тәулік ішінде МИБ-ге жұмыстардың басталуы мен орны туралы, инженерлік желілердің жұмыс режимінің ажыратылуы, сыналуы немесе өзге де өзгеруі туралы хабарлау;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында, оның ішінде тұрғын үй қатынастары саласындағы және осы Шартта көзделген міндеттерді орындау;

      4) жеке немесе заңды тұлғалардың меншігіндегі КПТҮ ортақ мүлкін зақымдау қаупі бар пәтерде немесе үй-жайда авариялық жағдайлар туындаған жағдайда (пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері болмаған кезде олардың жұмыс орны, тұрақты тұрғылықты жері не авариялар кезінде болуы мүмкін жер туралы мәліметтер), меншік иесінің құқықтарын бұзбай, оны жою жөнінде бірлескен шаралар қабылдау үшін МИБ-ге дереу хабарлау.

4. Қызметтерді көрсету тәртібі

      4.1. Тараптар екі данада қызмет көрсету туралы актіге қол қояды.

      4.2. МИБ төрағасы Сервистік қызмет субъектісінен көрсетілген қызметтер актісін алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы актіге қол қоюға немесе көрсетілген қызметтер актісіне қол қоюдан дәлелді бас тартуды ұсынуға міндетті. МИБ төрағасының дәлелді ескертулері болған жағдайда Сервистік қызмет субъектісі қысқа мерзімде мұндай ескертулерді жоюға міндетті, бірақ бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде.

      4.3. Сервистік қызмет субъектісі МИБ-нің ескертулерін жоймаған жағдайда, МИБ ескертулерді жою үшін басқа тұлғаны тартуға және Сервистік қызмет субъектісінен Сервистік қызмет субъектісіне жататын төлемнен ұстап қалу не шегеру жолымен және/немесе Сервистік қызмет субъектісіне талап ету арқылы келтірілген шығыстарды өндіріп алуға құқылы. Сервистік қызмет субъектісі осы МИБ келтірілген шығыстарды талаптарды алынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеуге міндетті.

      4.4. Қызметтер көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған сәттен бастап МИБ-мен қабылданды деп есептеледі. Егер МИБ Шарттың 4.2-тармағында көрсетілген мерзім ішінде өз ескертулерін ұсынбаса, қызметтер ескертулерсіз қабылданды деп есептеледі.

5. Тараптардың жауапкершілігі

      5.1. Осы Шарттың талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

      5.2. Сервистік қызмет субъектісі қызметтерді тиісінше көрсетпеген жағдайда МИБ сотта осы Шартты тоқтату және шығындарды өтеу туралы талап қоя алады.

6. Еңсерілмейтін күш

      6.1. Тараптар шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмейтін күш мән-жайларының: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, дүлей зілзалалар, блокадалар, ереуілдер, әскери іс-қимылдар, тараптардың ерік-жігеріне және іс-қимылына байланысты емес, алдын ала болжай алмаған және шартты орындауға тікелей әсер еткен террористік актілер туындауының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмес күш мән-жайларының әсеріне ұшыраған Тараптың міндеттемелерді орындау мерзімдері осындай мән-жайлардың қолданылу кезеңінде қозғалады.

      6.2. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмайтын Тарап Шарттың 6.1-тармағында көрсетілген жағдайлардың басталғаны және тоқтатылғаны туралы екінші Тарапты жазбаша хабардар етуге міндетті.

      6.3. Егер Шарттың 6.1-тармағында көрсетілген мән-жайлар 1 (бір) айдан астам созылатын болса, онда Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді одан әрі орындаудан бас тартуға құқылы.

7. Дауларды шешу тәртібі

      7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау процесінде келіспеушіліктер туындаған жағдайда Тараптар оларды соттан тыс тәртіппен реттеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

      7.2. Егер Тараптар келісімге келмесе, даулар МИБ орналасқан жердегі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот арқылы қаралады.

8. Шартты өзгерту және бұзу тәртібі

      8.1. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалады және екі Тарап растайды.

      8.2. Тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген негіздер бойынша Шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқығы бар.

      8.3. Осы Шартты бұзудың салдары Тараптардың өзара келісімімен немесе шарт тараптарының кез келгенінің талап етуі бойынша сот арқылы айқындалады.

      8.4. Тараптардың бірі осы Шарттан бас тартқан жағдайда, егер Тараптар хабардар етілгеннен кейін неғұрлым қысқа мерзімде Шартты тоқтату туралы келісімге келмесе, екінші Тарап Шарт тоқтатылғанға дейін бір ай бұрын хабардар етілуге тиіс.

9. Басқа шарттар

      9.1. Сервистік қызмет субъектісі өзіне берілген өкілеттіктерді асыра пайдалана немесе өзі үшін белгіленген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміле бойынша міндеттемелерді Сервистік қызмет субъектісі өз мүлкі есебінен көтереді.

      9.2. Осы Шарт оған Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және бір жыл ішінде қолданылады және 20__ ж.___________________ өзінің қолданылуын тоқтатады.

      Осы Шарттың қолданылу мерзімін тоқтату (аяқтау) Тараптардың ол бойынша міндеттемелерін тоқтатуға әкеп соғады, бірақ Шарт тараптарын, егер осы Шарттың талаптарын орындау кезінде орын алған болса, оны бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

      9.3. Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалды.

10. Тараптардың деректемелері

МИБ төрағасы
_______________________________
(атауы)
Мекенжайы: ___________________________
Өкілі:
_____________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)
Қолы ____________________________

"Сервистік қызмет субъектісі"
_______________________________
(атауы)
Мекенжайы: ______________________________
Өкілі:
__________________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)
Қолы ___________________

  Қазақстан Республикасы
Индустрия және
даму министрінің
2020 жылғы 30 наурыздағы
№ 165 бұйрығына
3-қосымша

Мүліктің меншік иелері бірлестігі немесе жай серіктестік пен көппәтерлі тұрғын үйді басқарушы немесе басқарушы компания арасындағы шарттың үлгілік нысаны

      _______________ қ                                          20__ ж. "____" ____________

      Бұдан әрі "Бірлестік" деп аталатын көппәтерлі тұрғын үй мүлігінің меншік иелерінің бірлестігі Жарғы негізінде әрекет ететін_____________ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (бұдан әрі - Т.А.Ә.)/пәтерлерінің, тұрғын емес үй-жайларының меншік иелерінің жай серіктестігі, бұдан әрі "Жай серіктестік" деп аталатын, қарапайым жазбаша сенімхат негізінде әрекет ететін, Сенім білдірілген тұлғаның атынан _____________________________________ (Т.А.Ә.) бір тараптан және Көппәтерлі тұрғын үйді басқарушы немесе Басқарушы компания ______________________________, бұдан әрі "Басқарушы" деп аталатын ____________________________________, ______________________________ атынан (лауазымы, Т.А.Ә.) негізінде әрекет ететін ____________, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталатындар, осы Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөнінде қызмет көрсетуге арналған шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Жалпы ережелер

      1.1. Осы Шарт ______________ мекенжайы бойынша орналасқан көппәтерлі тұрғын үйлерді (тұрғын үй кешенінің атауы және оның нақты орналасқан жері (толық пошталық мекенжайы) қамтамасыз ету мақсатында жасалды.

      1.2. Осы Шарт көппәтерлі тұрғын үй пәтерлерінің, тұрғын емес үй-жайларының меншік иелерінің жиналысының шешімі (жиналыстың 20__ жылғы "__" ____________ № __ хаттамасы) негізінде жасалды.

      1.3. Көппәтерлі тұрғын үйдің ортақ мүлкінің құрамы мен техникалық жай-күйі туралы мәліметтер шарт жасаған сәтте осы Шартқа 1-қосымшаға сәйкес Көппәтерлі тұрғын үйдің ортақ мүлікінің түгендеу тізбесіне жазылады.

2. Шарттың мәні

      2.1. Осы Шарт бойынша Бірлестік/Жай серіктестік кондоминиум объектісін басқару жөніндегі жұмыстарды орындауға, көппәтерлі тұрғын үйді басқару мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған барлық қажетті заңдық және нақты әрекеттерді Бірлестік/Жай серіктестік атынан және есебінен жасауға тапсырма береді, ал Басқарушы өзіне міндеттеме алады.

      2.2. Көрсетілген тапсырманы орындағаны үшін Бірлестік/Жай серіктестік Басқарушыға осы Шарттың талаптарына сәйкес сыйақы төлейді.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      3.1. Бірлестіктің/Жай серіктестіктің міндеттері:

      3.1.1. Көппәтерлі тұрғын үйдегі жалпы мүлікті оның мақсатына сәйкес пайдалануға.

      3.1.2. Пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері жиналысының шешімімен белгіленген тәртіпте осы Шарт бойынша ұсынылған қызметке уақтылы ақы төлеу,

      3.1.3. Басқарушыға азаматтардың өмірі мен денсаулығына, қауіпсіздігіне қауіп төндіретін желілердің, жабдықтардың, есепке алу аспаптарының ақаулықтары анықталғаны, коммуналдық көрсетілетін қызметтер сапасы параметрлерінің төмендегені туралы дереу хабарлау;

      3.1.4. Осы Шарт шеңберінде заңнамаға сәйкес өзге де міндеттерді атқару;.

      3.2. Басқарушының міндеттері:

      3.2.1. Осы Шарттың талаптарына сәйкес көппәтерлі тұрғын үйді басқару.

      3.2.2. Пәтер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің тізімін қалыптастыру және олармен кондоминиум объектісін басқару жөнінде қызмет көрсету туралы шарттар жасасу;

      3.2.3. Жиналыстарды өткізуді ұйымдастыру үшін материалдар дайындауды жүзеге асыру;

      3.2.4. Үй кеңесі мен жиналыс шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру;

      3.2.5. Көппәтерлі тұрғын үйдегі ортақ мүліктің құрамына кіретін объектілердің сақталуын қамтамасыз ету;

      3.2.6. Сервистік қызмет субъектілерімен қызмет көрсету туралы шарттар жасасу және орындау;

      3.2.7. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған коммуналдық қызметтер көрсету, оларға ақы төлеу, сондай-ақ кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған коммуналдық қызметтер көрсету туралы шарттардың орындалуына мониторинг жүргізу;

      3.2.8. Бір күнтізбелік жылға кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар сметаларының жобаларын, кондоминиум объектісін басқару және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөніндегі ай сайынғы және жылдық есепті жасау, оларды үй кеңесінің қарауына ұсыну;

      3.2.9. Кондоминиум объектісін басқару және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөніндегі ай сайынғы есепті үй кеңесіне ұсыну;

      3.2.10. Пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелеріне қызметтің негізгі көрсеткіштері туралы, қызмет көрсетуге және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды орындауға жасалған шарттар, оларды көрсету тәртібі мен шарттары, құны туралы ақпаратқа еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету;

      3.2.11. Коммуналдық қызметтердің сапасына және оларды пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелеріне берудің үздіксіздігіне мониторингті жүзеге асыру;

      3.2.12. Кондоминиум объектісін басқару жөніндегі шарттың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде үй кеңесіне немесе мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасына не жай серіктестіктің сенім білдірілген адамына қабылдау-тапсыру актісі негізінде мыналарды беруге міндетті:

      қаржылық құжаттама (бастапқы, есепке алу құжаттары, қаржылық есептілік, ағымдағы шот бойынша операцияларға байланысты құжаттар), сондай-ақ қаржылық құжаттаманың көшірмелері;

      көппәтерлі тұрғын үйге техникалық құжаттама;

      жиналыс хаттамалары;

      сервистік қызмет субъектілерімен және коммуналдық қызмет көрсететін ұйымдармен қызмет көрсету туралы жасалған шарттардың көшірмелері;

      кондоминиум объектісін басқару және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау бойынша көрсетілген қызметтерді қабылдау актілерінің көшірмелері;

      кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға байланысты өзге де құжаттар;

      кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінің құрамына кіретін үй-жайлардың кілттері, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінің құрамына кіретін жабдықтарға қол жеткізудің электрондық кодтары;

      кондоминиум объектісін басқару және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін пайдалану үшін қажетті өзге де техникалық құралдар мен жабдықтар.

4. Тараптардың құқықтары

      4.1. Бірлестік/Жай серіктестік:

      4.1.1. Осы Шарттың белгіленген стандарттары мен нормаларына және талаптарына сәйкес кондоминиум объектісін басқару, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөніндегі сапалы қызметтерді, коммуналдық қызметтерді уақтылы алуға;

      4.1.2. Белгіленген тәртіппен Басқарушының кінәсінен келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге;

      4.1.3. Көппәтерлі тұрғын үйдің ортақ мүлкін күтіп-ұстауды жүзеге асыратын ұйымдар туралы (атауы, байланыс телефондары, авариялық қызметтердің телефоны), коммуналдық және өзге де қызметтерді жеткізуші ұйымдар туралы ақпарат алуға.

      4.1.4. Осы Шартты іске асыру мақсатында Басқарушы компания жасасқан шарттармен танысуға.

      4.1.5. Кондоминиум объектісін басқару және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөніндегі ай сайынғы есепті қарауға, қарсылық білдіруге және қабылдауға;

      4.1.6. Көппәтерлі тұрғын үйдегі ортақ мүлікті күтіп ұстау және жөндеу бойынша жұмыстарды жоспарлауға, жұмыс жоспарын өзгерту кезінде шешімдер қабылдауға қатысуға;

      4.1.9. Басқарушының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) мемлекеттік органдарға, тұрғын үй қорының сақталуын жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдарға немесе өзге де бақылауды органдарға, сондай-ақ, сотқа өздерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін шағымдануға;

      4.1.10. Осы Шарт бойынша Басқарушының жұмысын және міндеттемелерінің орындалуын бақылауға. Басқарушыдан осы Шартты орындауға байланысты мәселелерге (сауалдарға) жазбаша жауап беруді талап етуге міндетті.

      4.2. Басқарушы:

      4.2.1. Осы Шартта көзделген міндеттерді орындау мақсатында жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге үшінші тұлғалармен шарттар жасасуға.

      4.2.2. Бірлестіктің/Жай серіктестіктің осы Шарт бойынша міндеттемелерін бұзуы нәтижесінде өзі шеккен залалдарды өтеуді заңнамада белгіленген тәртіппен талап етуге;

      4.2.3. Бірлестіктен/Жай серіктестіктен өзінің кінәсінен көппәтерлі үйдегі ортақ мүлікті жөндеуге жұмсалған шығындарды өтеуді талап етуге.

      4.2.4. Көппәтерлі тұрғын үйдегі пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерінің жиналысында айқындалған шарттарда берілген қызметтік үй-жайларды және олардың мақсатына сәйкес басқа да мүлікті пайдалануға.

      4.2.5. Көппәтерлі тұрғын үйдегі ортақ мүлікті күтіп-ұстауға және жөндеуге арналған жарналардың мөлшері туралы пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің жиналысына ұсыныстар енгізуге.

      4.2.7. Көрсетілетін қызметтер үшін төлемдерді уақтылы төлеуді талап етуге.

      4.2.8. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған коммуналдық қызметтер үшін төлемдер бойынша берешекті өндіріп алу бойынша шаралар қабылдауға.

      4.2.9. Көппәтерлі тұрғын үйдегі пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері жиналысының шешімі бойынша мақсатты алымдарды жүзеге асыруға.

      4.2.10. Үйге ортақ есепке алу аспаптарының көрсеткіштеріне сәйкес ресурстарды тұтынуды есепке алудың дұрыстығын тексеруді ұйымдастыруға.

      4.2.12. Орнатылған үйге ортақ есепке алу аспаптарының жұмысына және пломбалардың сақталуына тексеру жүргізуге.

      4.2.13. Сервистік қызмет субъектілерінің, коммуналдық қызметтерді жеткізушілердің қызметін бақылауды жүзеге асыруға.

      4.2.14. Осы Шарт шеңберінде Басқарушы компанияның өкілеттіктеріне жатқызылған заңнамада көзделген өзге де құқықтарды иеленуге құқылы.

5. Тараптардың жауапкершілігі

      5.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде жауапты болады.

      5.2. Басқарушы көппәтерлі тұрғын үйдің ортақ мүлкіне өзінің әрекеттері немесе әрекетсіздігі нәтижесінде келтірілген залалды келтірілген залал мөлшерінде өтеуге міндетті.

6. Есеп айырысу тәртібі

      6.6. Басқарушыға қызметінің мөлшері пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелері жиналысының шешімінде белгіленеді.

      6.7. Басқарушыға қызметін төлеу есепті айдан кейінгі айдың он бесінші күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

7. Дауларды шешу

      7.1. Осы Шартпен реттелмеген мәселелер бойынша Тараптар арасында туындаған барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі.

      7.2. Даулы мәселелерді келіссөздер жолымен реттеу мүмкін болмаған кезде даулар кондоминиум объектісінің орналасқан жері бойынша сот тәртібімен шешіледі.

8. Шартты өзгерту және бұзу тәртібі

      8.1. Осы Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар, егер олар жазбаша нысанда жасалған және Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда жарамды болады.

      8.2. Осы Шарт Тараптардың жазбаша келісімі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген басқа да жағдайларда өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін.

      8.3. Бірлестік/Жай серіктестік, егер Басқарушы осы Шарттың талаптарын орындамаса, көппәтерлі тұрғын үйдегі пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері жиналысының шешімі негізінде Көппәтерлі тұрғын үйді басқару шартын орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

9. Қорытынды ережелер

      9.1. Осы Шарт оған Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және бір жыл ішінде қолданылады және 20__ ж.___________________ өзінің қолданылуын тоқтатады.

      Осы Шарттың қолданылу мерзімін тоқтату (аяқтау) Тараптардың ол бойынша міндеттемелерін тоқтатуға әкеп соғады, бірақ Шарт тараптарын, егер осы Шарттың талаптарын орындау кезінде орын алған болса, оны бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

      9.3. Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалды.

10. Тараптардың деректемелері

Бірлестік/Жай серіктестік
_______________________________
(атауы)
Мекенжайы: ___________________________
Өкілі
_____________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)
Қолы ____________________________

"Сервистік қызмет субъектісі"
_______________________________
(атауы)
Мекенжайы: ______________________________
Өкілі:
__________________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)
Қолы ___________________

  Мүліктің меншік иелері
бірлестігі немесе жай серіктестік
пен көппәтерлі тұрғын үйді
басқарушы немесе басқарушы
компания арасындағы шартқа
1-қосымша

Кондоминум объектісі ортақ мүлкінің түгендеу тізбесі

      Көппәтерлі тұрғын үйдің орналасқан жері: _________________________

Атауы

Өлшем бірлігі

Сандық сипаттамасы

Сапалық сипаттамасы


Салынған жылы,

Пайдалануға берілген күні

Кондоминиум тіркелген күн

Жалпы алаңы

Пайдалы алаңы

Тұрғын емес үй-жайлардың алаңы

жертөле

шатырасты

Техникалық қабат

Жер учаскесінің жалпы алаңы

Қабаттар саны

Кіреберістер саны

Секциялар саны

Мансардтар

Паркингтер

Энергия аудиті өткізілген күн

энергия тиімділігі сыныбы

Соңғы күрделі жөндеу жүргізілген күн

Баланстық тиесілігі

Кондоминиум объектісіне техникалық зерттеп-қарау жүргізген ұйымның қорытындысы
1

Сыртқы қабырғалар (жалпы алаңы):

кірпіш

блоктар

панельдер
2

Қасбет:

Қаптау материалдары:

кірпіш

силикат кірпіш

керамогранит

алюкобонд

ұлутас
3

Іргетас (жалпы алаңы):

материал:

қадалы

таспалы

тұтасқұймалы

ІҚБ (іргетастық құрылыс блоктары)
4

Жертөле қабырғалары (жалпы алаңы):

материал:

ІҚБ (іргетастық құрылыс блоктары)

тұтасқұйма
5

Аражабын:

материал:

тұтасқұйма

темірбетон

ағаш
6

Баспалдақтар:

Таяныштар:

Сатылар:
7

Төбе (шатырасты)

Типі:

еңісті

тегіс

Материал:

ағаш
8

Шатыр

Материал:

металл

жабынқыш

шифер

рубероид
9

Қоқыс құбыры

Кіреберістер

сатылар

таяныштар

маңдайшалар

кіреберіс есіктер

энергия үнемдейтін шамның болуы:

Кіреберістердің терезелері

материал:

ағаш

пластик
1

Лифтілер

төлемақы типі:

карточкамен

тариф бойынша

Жылумен жабдықтау

дербес

орталық

пешпен

Жылу кірмелерінің саны

Автоматты жылу пункттерінің (АЖП) болуы:

Жылу энергиясының үйге ортақ есепке алу аспаптарының (жылуды есепке алу аспабы)
1

Су құбыры

материал:

металл

пластик

су құбырының диаметрі

үйге ортақ есепке алу аспабының болуы
1

Су бұру

құбырдың диаметрі

материал:

металл

пластик
1

Газбен жабдықтау

үйге ортақ есепке алу аспабының болуы:
1

Жылумен жабдықтау

үйге ортақ есепке алу аспабының болуы

үйге ортақ есепке алу аспабының саны

үйге ортақ есепке алу аспабының маркасы

Ток өткізетін кабель желілері мен сымдары

мыс

алюминий
      Ескерту: тарапардың келісімімен атауы басқалармен толықтырылуы мүмкін

      Бірлестік төрағасы/Жай серіктестіктің сенім білдірілген тұлғасы

      ___________________________________________________________________

      Тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Басқарушы: ________________________________________________________

      Тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Үй кеңесі: __________________________________________________________

      Тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады