"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 16 шiлдедегi № 303 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 17 шiлдеде № 20987 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17705 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 15 қарашада жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда түсу емтихандары жүргізілмейді.";

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

      "5-1. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда қабылдау комиссиясының жұмысын білім беру ұйымы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып жүргізеді.";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Білікті жұмысшы кадрларды даярлау үшін білім беру ұйымдарына тұлғаларды білім алуға қабылдау олардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.Тұлғаларды орта буын мамандарын, қолданбалы бакалаврларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім беру ұйымдарына білім алушылар құрамына оқуға қабылдау тұлғалардың өтініштері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:

      "Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда қабылдау комиссиясы күнтізбелік жылдың 20 маусымынан бастап білім туралы құжатқа сәйкес міндетті және бейіндік пәндер бойынша бағалардың немесе шығармашылық конкурстың және/немесе басқа да арнайы конкурстардың нәтижелері бойынша бағалардың жиынтық балын көрсете отырып, "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабының 8-тармағына сәйкес қабылдау квотасы көзделген талапкерлер мен тұлғалардың тізімдік құрамын білім беру ұйымының сайтында қалыптастырады және оның күн сайын жаңартылуын қамтамасыз етеді.

      Орта буын мамандарын және қолданбалы бакалаврларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін білім алушылар құрамына қабылдауға арналған конкурс білім туралы құжатқа сәйкес міндетті және бейінді пәндердің жиынтық балының нәтижелері бойынша өткізіледі.

      Бағалардың жиынтық балы:

      негізгі орта білімі бар (9-сынып) оқуға түсушілер үшін – үш пән бойынша бағалар: міндетті пән (қазақ тілі немесе орыс тілі) және мамандық бейіні бойынша екі пән бойынша және/немесе шығармашылық конкурс және/немесе басқа да арнайы конкурстар бағалары (педагогикалық, медициналық мамандықтар және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша);

      жалпы орта білімі бар (11-сынып) түсушілер үшін – төрт пәннің бағасы: міндетті пән (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы) және мамандық бейіні бойынша екі пән және/немесе шығармашылық конкурс және/немесе басқа да арнайы конкурстардың бағалары (педагогикалық, медициналық мамандықтар және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша);

      мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар түсушілер үшін – төрт пәннің бағасы: міндетті пән (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы) және мамандық бейіні бойынша екі пән және/немесе шығармашылық конкурс және/немесе басқа да арнайы конкурстардың бағалары бойынша (педагогикалық мамандықтар және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша) қалыптасады.

      Мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін – білім туралы құжаттың (диплом) орташа балы.

      Басқа елдің білім туралы құжаты бар тұлғалар үшін білім туралы құжатта осы Қағидаларға 7-қосымшада көрсетілген міндетті және бейінді пәндер болмаған жағдайда міндетті және бейінді пәндер тізбесін білім беру ұйымдарының қабылдау комиссиялары белгілейді.

      Мамандық бейініне сәйкес келмейтін медициналық мамандықтарға түсетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін – мамандық бейіні бойынша екі пән және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып эссе жазу түріндегі арнайы конкурс.

      Мамандық бейініне сәйкес келетін медициналық мамандықтарға түсетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып эссе жазу түрінде арнайы конкурс белгіленеді. Эссе жазуға және бағалау өлшемшарттарына қойылатын талаптарды білім беру ұйымдарының қабылдау комиссиялары айқындайды.

      Өнер және мәдениет мамандықтары бойынша шығармашылық конкурс күшейтілген санитариялық-дезинфекциялық режимді сақтай отырып, тікелей білім беру ұйымдарында өткізіледі.

      Медициналық мамандықтарға түсетін тұлғалар психометриялық тестілеудің қорытындысы бойынша конкурсқа жіберіледі, оны өткізу нысанын білім беру ұйымдары айқындайды.

      Ағылшын тілінде оқытатын медициналық және фармацевтикалық мамандықтарға түсетін тұлғалар үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, ағылшын тілін білудің базалық деңгейін бағалау (тестілеу әдісімен) қосымша енгізіледі.

      Медициналық мамандықтарға түсетін тұлғалар арасында конкурсты өткізу үшін білім туралы құжатқа немесе арнайы конкурстардың нәтижелері бойынша бағаларына сәйкес міндетті және бейінді пәндердің жиынтық балының негізінде орташа балл шығарылады.

      Оқуға түсушілердің жиынтық балы тең болған жағдайда бірінші кезекте білім туралы құжаттың орташа балы және (немесе) "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабының 8-тармағына сәйкес қабылдау квотасы көзделген тұлғалардың санаты ескеріледі, сондай-ақ шығармашылық және арнайы конкурстардың нәтижелері ескеріледі.

      Оқуға түсушілердің саны мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға бөлінген орындардан асып кеткен жағдайда білікті жұмысшы кадрларды даярлау үшін білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау білім туралы құжатқа сәйкес міндетті және бейінді пәндер бойынша бағалардың жиынтық балы негізінде жүзеге асырылады.

      Қабылдау квотасының мөлшері "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау квотасының мөлшерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 264 қаулысымен бекітілген.

      Оқуға түсушінің қабылдау квотасы көзделген тұлғаларға тиесілілігін растайтын құжаттар білім беру ұйымының қабылдау комиссиясына оқуға қабылдау жөніндегі қорытынды отырысқа дейін ұсынылады.";

      мынадай мазмұндағы 16-1-тармақпен толықтырылсын:

      "16-1. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтарының бейіні бойынша жалпы білім беретін пәндердің тізбесі осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес айқындалады.";

      мынадай мазмұндағы 17-1-тармақпен толықтырылсын:

      "17-1. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда өнер және мәдениет мамандықтарына түсушілер үшін шығармашылық конкурс күнтізбелік жылдың 21-28 шілде аралығында өткізіледі, олардың мазмұны мен бағалау өлшемшарттарына қойылатын талаптарды білім беру ұйымдарының қабылдау комиссиялары айқындайды.";

      мынадай мазмұндағы 18-1-тармақпен толықтырылсын:

      "18-1. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда білім беру ұйымдарына педагогикалық мамандықтар бойынша, арнайы немесе шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша оқуға түсетін тұлғалар ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы шығармашылық және басқа да арнайы конкурстар өтеді.

      "Дене шынықтыру және спорт" мамандығына түсуші тұлғалар спорттық жетістіктері бар портфолио, соңғы Президенттік (Ұлттық) тест нәтижелерін тапсырады.";

      мынадай мазмұндағы 23-1-тармақпен толықтырылсын:

      "23-1. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда шығармашылық және арнайы конкурстардың қорытындылары білім беру ұйымының қабылдау комиссиясының хаттамасымен ресімделеді.";

      мынадай мазмұндағы 26-1-тармақпен толықтырылсын:

      "26-1. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда апелляциялық комиссия шығармашылық және арнайы конкурстардың жиынтық балы және/немесе қорытындылары бойынша конкурстың нәтижелерін қарайды.";

      мынадай мазмұндағы 27-1-тармақпен толықтырылсын:

      "27-1. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда конкурс нәтижелерімен келіспеген тұлға апелляцияға өтініш береді.";

      мынадай мазмұндағы 30-1-тармақпен толықтырылсын:

      "30-1. Оқуға түсушілердің саны мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға бөлінген орындардан асып кеткен жағдайда білікті жұмысшы кадрларды даярлау үшін білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау бағалардың жиынтық балы негізінде жүзеге асырылады.

      Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасының қатысушыларын оқуға қабылдау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 26 қарашадағы № 646 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17800 болып тіркелген) сәйкес жүзеге асырылады.".

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім департаменті (Н.Ж. Оспанова) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Білім және ғылым министрі А. Аймагамбетов

  Техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі білімнің білім
беру бағдарламаларын іске
асыратын білім беру
ұйымдарына оқуға қабылдаудың
үлгі қағидаларына
7-қосымша

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім мамандықтарының бейіні бойынша жалпы білім беру пәндерінің тізбесі

Техникалық және кәсіптік білім мамандығының коды

Мамандықтың атауы

Бейіндік пән атауы

Негізгі орта білім (жалпы негізгі)

Негізгі орта білім (жалпы негізгі)

Орта білім (жалпы орта)

Орта білім (жалпы орта)

0100000 –Білім беру

0101000

Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Биология

Биология

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

0102000

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша)

Биология

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Биология

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

0103000

Дене тәрбиесі және спорт

Спорттық көрсеткіштер және жетістіктер бойынша портфолио

Биология

Спорттық көрсеткіштер және жетістіктер бойынша портфолио

Биология

0104000

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

0105000

Бастауыш білім беру*

Алгебра

Биология

Алгебра және анализ бастамалары

Биология

0108000

Музыкалық білім беру

1 шығармашылық емтихан

Қазақстан тарихы

1 шығармашылық емтихан

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

0109000

Өмір сүру қауіпсіздігі және валеология

Биология

Химия

Биология

Химия

0110000

Білім ұйымдарындағы лаборант

Биология

Физика

Биология

Физика

0111000

Негізгі орта білім беру*

Қазақстан тарихы

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Алгебра және анализ бастамалары

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

0112000

Исламтану

Қазақстан тарихы

География

Дүниежүзі тарихы

География

0113000

Теология

Қазақстан тарихы

География

Дүниежүзі тарихы

География

0200000 – Құқық

0201000

Құқықтану

Құқық негіздері

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Дүниежүзі тарихы

Құқық негіздері

0202000

Құқық қорғау қызметі

Құқық негіздері

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Дүниежүзі тарихы

Құқық негіздері

0203000

Патенттану

Құқық негіздері

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Дүниежүзі тарихы

Құқық негіздері

0300000 – Медицина, фармацевтика

0301000

Емдеу ісі

Биология

Химия

Биология

Химия

0302000

Медбикелік іс

Биология

Химия

Биология

Химия

0303000

Гигиена және эпидемиология

Биология

Химия

Биология

Химия

0304000

Стоматология

Биология

Химия

Биология

Химия

0305000

Зертханалық диагностика

Биология

Химия

Биология

Химия

0306000

Фармация

Химия

Биология

Химия

Биология

0307000

Ортопедиялық стоматология

Биология

Химия

Биология

Химия

0308000

Медициналық оптика

Биология

Химия

Биология

Химия

0400000 – Өнер және мәдениет

0401000

Кітапхана ісі

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Қазақстан тарихы

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Дүниежүзі тарихы

0402000

Дизайн (бейін бойынша)

2 шығармашылық емтихан


2 шығармашылық емтихан


0403000

Әлеуметтік-мәдени қызмет және халықтық көркем өнер шығармашылығы (бейін бойынша)

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0404000

Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0405000

Хор дирижері

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0406000

Музыка теориясы

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0407000

Ән салу

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0408000

Хореография өнері

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0409000

Актерлік өнер

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0410000

Цирк өнері

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0411000

Театр-декорация өнері (бейін бойынша)

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0412000

Кескіндеу, мүсін және графика (түрлері бойынша)

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0413000

Сәнді-қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша)

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0414000

Қайта қалпына келтіріп жөндеу (салалар бойынша)

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0415000

Зергерлік іс (салалары бойынша)

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0416000

Әртіс орындаушы, концерттік бағдарламалардың дыбыс операторы

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0417000

Өнеркәсіп өндірісінің дизайны

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

0418000

Ландшафтік дизайны

Алгебра

Биология

Алгебра және анализ бастамалары

География

0419000

Құрылыстағы дизайн

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

0420000

Интерьер дизайны

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

0500000 - Қызмет көрсету, экономика және басқару

0501000

Әлеуметтік жұмыс

Қазақстан тарихы

Биология

Дүниежүзі тарихы

Биология

0502000

Телекоммуникациялық құралдармен тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету (салалар бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0503000

Cлесарлық іс

Физика

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

0504000

Бұйымдарды химиялық тазалау және бояу

Химия

Физика

Химия

Физика

0505000

Фото ісі

Химия

Шетел тілі

Химия

Шетел тілі

0506000

Шаштараз өнері және сәндік косметика

Химия

Информатика

Химия

Информатика

0507000

Қонақ үйі шаруашылығына қызмет көрсетуді ұйымдастыру

География

Шетел тілі

География

Шетел тілі

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру

Алгебра

Биология

Алгебра және анализ бастамалары

Биология

0509000

Аяқ киім ісі

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

0510000

Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (салалары және қолдану аясы бойынша)

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Қазақстан тарихы

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Дүниежүзі тарихы

0511000

Туризм (салалары бойынша)

География

Шетел тілі

География

Шетел тілі

0512000

Аудармашы ісі (түрлері бойынша)

Шетел тілі

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Шетел тілі

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

0513000

Маркетинг (салалар бойынша)

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

0514000

Бағалау

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0515000

Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша)

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

0516000

Қаржы (салалар бойынша)

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

0517000

Статистика

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

0519000

Экономика (салалар бойынша)

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

0520000

Логистика (салалар бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0521000

Қонақ үй бизнесі: отель/ мейрамхананы басқару

География

Шет тілі

География

Шет тілі

0522000

Іс-шараларды ұйымдастыру және қызмет көрсету

Дүниежүзі тарихы

Шет тілі

Дүниежүзі тарихы

Шет тілі

0600000 – Метрология, стандарттау және сертификаттау

0601000

Метрология, стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0602000

Сапаны бақылау (салалар бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0603000

Бұзбайтын бақылаудың салалары мен түрлері бойынша бұзбайтын бақылау

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

0700000 - Геология, тау-кен өнеркәсібі және пайдалы қазбаларды өндіру

0701000

Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалардың кен орындарын іздеу және барлау (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

0702000

Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы мен техникасы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

0703000

Гидрогеология және инженерлік геология

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

0704000

Пайдалы қазбалардың кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

0705000

Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0706000

Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0707000

Тау-кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0708000

Пайдалы қазбаларды байыту (көмірмен байыту)

Алгебра

Химия

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

0709000

Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

Алгебра

Химия

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

0710000

Ашық кеніштің электр-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Алгебра

Физика

Химия

Физика

0711000

Маркшейдерлік іс

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0712000

Жер асты құбырларының құрылысы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0713000

Геодезия және картография

Алгебра

География

Алгебра және анализ бастамалары

География

0800000 - Мұнай-газ және химия өндірісі

0801000

Мұнай мен газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша)

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

0802000

Мұнай-газ құбырлары мен мұнай газ қоймаларының құрылысы және оларды пайдалану

Физика

Химия

Физика

Химия

0803000

Компрессорлық станциялар мен жерасты құбырларының электр жүйесін жөндеу және қызмет көрсету

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0804000

Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0805000

Мұнай мен газды сақтау және тасымалдау

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0806000

Ұңғымаларды мұнай мен газға сынау

Физика

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

0807000

Мұнай және газ кәсіпшілігінің техникалық жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

0808000

Мұнай өңдеу және химия өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу (түрлері бойынша)

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

0809000

Мұнай және газ кен орындарын пайдалану (бейін бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0810000

Мұнай-газ құбырларын, мұнай-газ қоймалары мен жанар май құю станцияларын салу және пайдалану

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

0811000

Химиялық талшықтар өндірісі

Химия

Физика

Химия

Физика

0812000

Резеңке-техникалық өндірісі

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

0813000

Шина өндірісі және вулканизация процесі

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

0814000

Полимер технологиясының өндірісі

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

0815000

Тұтқыр және сусымалы материалдардың химиялық өндірісінің машиналары мен жабдықтарын пайдалану

Химия

Физика

Химия

Физика

0816000

Химиялық технология және өндіріс (бейіні бойынша)

Химия

Физика

Химия

Физика

0817000

Кокс-химия өндірісі

Химия

Физика

Химия

Физика

0818000

Химиялық өндіріс технологиясы (бейіні бойынша)

Химия

Физика

Химия

Физика

0819000

Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы

Химия

Физика

Химия

Физика

0820000

Изотоптарды бөлу технологиясы мен вакуумдық техника

Химия

Физика

Химия

Физика

0821000

Мұнай және газ өндіру технологиясы

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

0822000

Кен орындарын пайдалану

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

0823000

Химиялық инжиниринг технологиясы

Химия

Физика

Химия

Физика

0824000

Бұрғылау технологиясы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0825000

Газ инжинирингі технологиясы

Химия

Физика

Химия

Физика

0826000

Өнеркәсіп жабдықтары

Химия

Физика

Химия

Физика

0827000

Ауыр өнеркәсіп жабдықтары

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0828000

БӨА инжинирингі технологиясы

Физика

Химия

Физика

Химия

0829000

Энергетиканы қайта өңдеу және электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы

Физика

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

0830000

Электрлік инжиниринг технологиясы

Физика

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

0831000

Қиын балқитын бейметалл және силикатты материалдар мен бұйымдардың технологиясы

Химия

Физика

Химия

Физика

0900000 - Энергетика

0901000

Электр станциялары мен желілерінің (түрлері бойынша) электр жабдықтары

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0902000

Электрмен жабдықтау (салалары бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0903000

Электр энергетикасы (салалары бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0904000

Темір жол электротехникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

0905000

Энергетикалық көлік қондырғысын пайдалану (көлік түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0906000

Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0907000

Техникалық жылу жабдықтары және жылумен жабдықтау жүйелері (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0908000

Электр станцияларында су, отын және майлау материалдары технологиясы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0909000

Ядролық реакторлар және энергетикалық қондырғылар

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0910000

Электрлік және электромеханикалық жабдықтар (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

0911000

Электромеханикалық құралдарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

0912000

Электротехнология (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

0913000

Энергоменеджмент

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0914000

Энергоаудит

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

0915000

Гидроэнергетика

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

0916000

Гибрид энергиясы

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

0917000

Дәстүрлі энергетика

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

0918000

Жаңартылатын энергетика

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

0919000

Жоғары кернеу желісі

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

0920000

Төменгі кернеу желісі

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

1000000 - Металлургия және машина жасау

1001000

Доменді пештерге қызмет көрсету және оларды жөндеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1002000

Қара металл металлургиясы (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Химия

Физика

1003000

Түсті металлдар металлургиясы

Алгебра

Физика

Химия

Физика

1004000

Құю өндірісі

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1005000

Болаттарды пештен тыс өңдеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1006000

Металл өңдеу (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1007000

Отқа төзімді заттар өндірісі

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

1008000

Композициялық және ұнтақты материалдар, жабындар

Алгебра

Физика

Химия

Физика

1009000

Прокаттау өндірісі

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1010000

Құбыр өндірісі

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1011000

Автоматтық тізбектер және агрегаттық станоктар

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1012000

Икемді автоматтық тізбектер

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1013000

Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары және өндірістегі автоматика

Физика

Информатика

Физика

Информатика

1014000

Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1015000

Машина жасаудағы монтаж және автомобильдерді сынау

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1016000

Өнеркәсіптік механика

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1017000

Дәл машина жасау

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1018000

Механикалық өңдеу

Физика

Информатика

Физика

Информатика

1019000

Автомобиль құрылысы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1100000 - Көлік (салалары бойынша)

1101000

Ұшу аппараттарының өндірісі

Алгебра

Шетел тілі

Алгебра және анализ бастамалары

Шетел тілі

1102000

Авиациялық аспаптар өндірісі

Физика

Шетел тілі

Физика

Шетел тілі

1103000

Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1104000

Теңіз техникасын электр-радио монтаждаушы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1105000

Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1106000

Темір жол жылжымалы құрамының өндірісі (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1107000

Көтергіш- көлік, құрылыс- жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пайдалану (салалар бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1108000

Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1109000

Токарлық іс және металл өңдеу (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1110000

Жүк көтергіш машиналар және транспортерлер

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1111000

Ұсталық тығыздау жабдықтары

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1112000

Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1113000

Металлургиядағы машиналар және жабдықтар

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1114000

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1115000

Өндірістердегі электромеханикалық жабдықтар (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1116000

Геология барлау жабдықтары

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1117000

Электроникалық техника өндірісіне арналған жабдықтар

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

1118000

Тамақ, сауда және ет өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1119000

Тоңазытқыш-компрессор машиналары және қондырғылары

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1120000

Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1121000

Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

120000 – Өндіру, монтаждау, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша). Көлікті пайдалану

1201000

Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1202000

Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1202000

Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (әуе жол көліктері)

Алгебра

Шетел тілі

Алгебра және анализ бастамалары

Шетел тілі

1203000

Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1204000

Су көлігін пайдалану (бейіні бойынша)

Алгебра

Информатика

Физика

Информатика

1205000

Әуе көліктерінің қозғалысын басқару және пайдалану

Алгебра

Шетел тілі

Алгебра және анализ бастамалары

Шетел тілі

1206000

Жол қозғалысын ұйымдастыру

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1207000

Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1208000

Иіру және тұту өндірісінің технологиясы (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1209000

Тоқыма өндірісі (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1210000

Мата емес тоқыма материалдар өндірісінің технологиясы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1211000

Тігін өндірісі және киімдерді модельдеу

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

1212000

Аяқ киім өндірісі (түрлері бойынша)

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

1213000

Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

1214000

Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1215000

Жеңіл өнеркәсіпті ұйымдастыру жабдықтары

Химия

Физика

Информатика

Физика

1216000

Элеватор, ұн тартатын, жармалық және құрама жем өндірісі

Биология

Химия

Химия

Биология

1217000

Темекі өндірісі

Биология

Физика

Химия

Физика

1218000

Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1219000

Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі

Химия

Биология

Химия

Биология

1220000

Қант өндірісі

Химия

Биология

Химия

Биология

1221000

Балық өндірісі

Биология

Химия

Химия

Биология

1222000

Консервілер және тағам концентраттары өндірісі

Химия

Биология

Химия

Биология

1223000

Сыра, алкогольсіз және спиртті ішімдіктер өндірісі

Химия

Биология

Химия

Биология

1224000

Сүт тағамдарының өндірісі

Химия

Биология

Химия

Биология

1225000

Ет және ет тағамдарының өндірісі (түрлері бойынша)

Химия

Биология

Химия

Биология

1226000

Тамақтандыру кәсіпорындарының өнімдерін өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру

Биология

Химия

Химия

Биология

1227000

Полиграфия өндірісі

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1228000

Кәбіл өндірісі

Алгебра

Химия

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

1229000

Құрал жасау (салалары бойынша)

Алгебра

Физика

Физика

Информатика

1230000

Тоңмай және тоңмай алмастырғыштар технологиясы

Биология

Химия

Химия

Биология

1231000

Экологиялық қондырғыларды пайдалану және қызмет көрсету

Химия

Физика

Химия

Физика

1232000

Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар өндірісі

Химия

Физика

Химия

Физика

1233000

Фарфор және фаянс бұйымдарын дайындау

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

1234000

Керамикалық өндіріс

Химия

Физика

Химия

Физика

1235000

Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)

Химия

Физика

Химия

Физика

1236000

Тері және үлбірді химиялық өңдеу

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

1237000

Жеміс-жидектер мен көкөністерді сақтау және қайта өңдеу

Химия

Биология

Химия

Биология

1238000

Әуе жол кемесіне жерде қызмет көрсету

Физика

Шетел тілі

Физика

Шетел тілі

1300000 – Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық технология. Электрондық техника

1301000

Электорондық аспаптар және құрылғылар

Алгебра

Физика

Физика

Информатика

1302000

Автоматтандыру және басқару (бейіні бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1303000

Автоматика, телемеханика және темір жол көлігінде қозғалысты басқару

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1304000

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1305000

Ақпараттық жүйелер (қолданылу саласы бойынша)

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1306000

Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Физика

Информатика

1307000

Электр байланысы мен сымдық таратудың желілік құрылыстарын пайдалану

Алгебра

Физика

Физика

Информатика

1308000

Автоматтандырылған байланыс жүйелерін пайдалану

Алгебра

Физика

Физика

Информатика

1309000

Оптикалық және электрондық жабдық (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Физика

Информатика

1310000

Көліктік (көлік түрлері бойынша) радиоэлектрондық жабдықтарды техникалық пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1310000

Көліктік (әуе жол көліктері) радиоэлектрондық жабдықтарды техникалық пайдалану

Физика

Шетел тілі

Физика

Шетел тілі

1311000

Темір жол көлігінің жедел технологиялық байланысының құрылғыларын пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1312000

Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1313000

Бағдарламалау

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1314000

Есептеу техникасы және компьютерлік жабдықтар

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1315000

Ақпараттық қауіпсіздігі

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1316000

Микроэлектроника және мобильді құрылғылар

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1317000

Өндірістегі аддитивті технологиялар

Химия

Информатика

Химия

Информатика

1318000

Мехатроника және робототехника

Физика

Информатика

Физика

Информатика

1319000

Құрылыстағы сандық жобалау мен үлгілеу

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1400000 – Құрылыс және коммуналдық шаруашылық

1401000

Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1402000

Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1403000

Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1404000

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тазартқыш құрылыстары

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

1405000

Газбен жабдықтау жабдықтары мен жүйелерін монтаждау және пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1406000

Магистралдық жергілікті және желілік құбырларды монтаждау

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1407000

Гидротехникалық құрылыс

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1408000

Қалалық қатынас жолдарын салу және пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1409000

Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1410000

Автомобиль жолдарын және әуеайлақтарды салу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1411000

Көпірлер мен көлік тоннелдері

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1412000

Құрылыс бұйымдары мен конструкцияларының өндірісі

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1413000

Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1414000

Жиhаз өндірісі (түрлері бойынша)

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1415000

Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1416000

Қалдықтарды қайта өңдеу

Химия

Биология

Химия

Биология

1417000

Азаматтық ғимараттар интерьерінің дизайны, оларды қалпына келтіру, қайта жаңарту

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

1418000

Сәулет

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

1419000

Құрылыс механикасы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1420000

Жылыту, кондиционерлеу және желдету

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1421000

Сумен жабдықтау және су бұру

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1422000

Сумен қамтамасыздандыру және су бұрғыш жүйелерінің тазартқыш ғимараттарын салу және пайдалану

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

1423000

Көтергіш-көліктік, жол құрылысының құрал - жабдықтары

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1424000

Ұшқышсыз авиациялық жүйелерді пайдалану

Алгебра

Шетел тілі

Алгебра және анализ бастамалары

Шетел тілі

1500000 - Ауыл шаруашылығы, ветеринария және экология

1501000

Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1502000

Агрономия

Биология

Химия

Биология

Химия

1503000

Өсімдік шаруашылығы

Биология

Химия

Биология

Химия

1504000

Фермер қожалығы (бейіні бойынша)

Биология

Химия

Биология

Химия

1505000

Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)

Биология

Алгебра

Биология

Алгебра және анализ бастамалары

1506000

Аңшылық және аң өсіру

Биология

Химия

Биология

Химия

1507000

Балара өсіру және жібек шаруашылығы

Биология

Химия

Биология

Химия

1508000

Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша)

Алгебра

Биология

Химия

Биология

1509000

Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)

Алгебра

Химия

Химия

География

1510000

Ауыл шаруашылығын механикаландыру

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1511000

Жерге орналастыру

Алгебра

География

Алгебра және анализ бастамалары

География

1512000

Зоотехния

Биология

Химия

Биология

Химия

1513000

Ветеринария

Биология

Химия

Биология

Химия

1514000

Экология және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану (салалары бойынша)

Алгебра

Химия

Физика

Биология

1515000

Гидрология және метеорология

География

Алгебра

География

Химия

1516000

Өрт қауіпсіздігі

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1517000

Төтенше жағдайларда қорғау (бейіні бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

1518000

Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

1519000

Мехатроника

Физика

Информатика

Физика

Информатика

      Ескертпе*: бейіндік пәннің атауын білім беру ұйымы берілетін мамандық бойынша біліктілігіне байланысты анықтайды.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады